Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Vĩnh Long. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 5 (15-10-2017)

  Mặt trời mọc: 05:44am Mặt trời lặn: 05:38pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.25 Kinh độ: 105.9667

  mưa rải rác
  25ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 01:22

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 6.17mps
  • Hướng gió: 268º W
  • Độ ẩm: 94%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1021mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 5 (16-10-2017)

  Mặt trời mọc: 05:44am Mặt trời lặn: 05:38pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.25 Kinh độ: 105.9667

  mây dày đặc
  25ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 01:22

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.71mps
  • Hướng gió: 267º W
  • Độ ẩm: 93%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1020mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 5 (16-10-2017)

  Mặt trời mọc: 05:44am Mặt trời lặn: 05:38pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.25 Kinh độ: 105.9667

  mây rải rác
  29ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 01:22

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.47mps
  • Hướng gió: 290º WNW
  • Độ ẩm: 84%
  • Độ che phủ: 44%
  • Áp suất: 1022mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 5 (16-10-2017)

  Mặt trời mọc: 05:44am Mặt trời lặn: 05:38pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.25 Kinh độ: 105.9667

  mưa rải rác
  28ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 01:22

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.77mm
  • Sức gió: 3.47mps
  • Hướng gió: 277º W
  • Độ ẩm: 83%
  • Độ che phủ: 68%
  • Áp suất: 1020mb
 • Thời tiết Tối Thứ 5 (16-10-2017)

  Mặt trời mọc: 05:44am Mặt trời lặn: 05:38pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.25 Kinh độ: 105.9667

  mây dày đặc
  25ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 01:22

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.86mps
  • Hướng gió: 205º SSW
  • Độ ẩm: 97%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1022mb
 • Cập nhật lúc 01:22
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 25ºC 92% 6.17mps 269º W 0.6325mm 97%
  6:00 mây dày đặc 25ºC 88% 5.17mps 270º W 0mm 90%
  9:00 mây dày đặc 25ºC 92% 3.71mps 267º W 0mm 93%
  12:00 mưa rải rác 26ºC 24% 3.26mps 280º W 0.0024999999999999mm 96%
  15:00 mây rải rác 29ºC 44% 3.47mps 290º WNW 0mm 84%
  18:00 mưa rải rác 29ºC 88% 4.42mps 262º W 0.665mm 81%
  21:00 mưa rải rác 28ºC 68% 3.47mps 277º W 0.77mm 83%
  24:00 mây dày đặc 26ºC 92% 2.71mps 248º WSW 0mm 90%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Vĩnh Long

Chủ nhật

Dự báo ngày 15-10-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 6.17mps 269º
 • Độ ẩm: 94%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 16-10-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.47mps 291º
 • Độ ẩm: 84%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 44%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 17-10-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.63mps 318º
 • Độ ẩm: 89%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 48%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 18-10-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.71mps 16º
 • Độ ẩm: 88%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1024mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 19-10-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 7.29mps 312º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 20-10-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 6.42mps 288º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 22%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 21-10-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 4.56mps 262º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 64%
 • Áp suất: 1019mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 22-10-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.05mps 288º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 23%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 23-10-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.54mps 278º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 11%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 24-10-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 5.47mps 261º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 29%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 25-10-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.96mps 301º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 49%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 26-10-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.84mps 358º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 2%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 27-10-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 4.5mps 346º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 84%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 28-10-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.89mps 325º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 65%
 • Áp suất: 1021mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 29-10-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.89mps 215º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 16%
 • Áp suất: 1019mbar
Xem thêm