Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Vĩnh Long. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Chủ nhật (10-12-2023)

  Mặt trời mọc: 06:02am Mặt trời lặn: 05:34pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.25 Kinh độ: 105.9667

  nhiều mây
  30ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 12:31

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.18mps
  • Hướng gió: 110º ESE
  • Độ ẩm: 51%
  • Độ che phủ: 66%
  • Áp suất: 1008mb
 • Thời tiết Sáng Chủ nhật (10-12-2023)

  Mặt trời mọc: 06:02am Mặt trời lặn: 05:34pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.25 Kinh độ: 105.9667

  mây dày đặc
  25ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 12:31

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.72mps
  • Hướng gió: 125º SE
  • Độ ẩm: 78%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1010mb
 • Thời tiết Trưa Chủ nhật (11-12-2023)

  Mặt trời mọc: 06:02am Mặt trời lặn: 05:34pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.25 Kinh độ: 105.9667

  mây dày đặc
  23ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 12:31

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.55mps
  • Hướng gió: 101º E
  • Độ ẩm: 92%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1010mb
 • Thời tiết Chiều Chủ nhật (11-12-2023)

  Mặt trời mọc: 06:02am Mặt trời lặn: 05:34pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.25 Kinh độ: 105.9667

  nhiều mây
  23ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 12:31

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.42mps
  • Hướng gió: 98º E
  • Độ ẩm: 91%
  • Độ che phủ: 73%
  • Áp suất: 1011mb
 • Thời tiết Tối Chủ nhật (11-12-2023)

  Mặt trời mọc: 06:02am Mặt trời lặn: 05:34pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.25 Kinh độ: 105.9667

  mây dày đặc
  31ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 12:31

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.5mps
  • Hướng gió: 80º E
  • Độ ẩm: 50%
  • Độ che phủ: 97%
  • Áp suất: 1010mb
 • Cập nhật lúc 12:31
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 nhiều mây 32ºC 74% 2.18mps 110º ESE 0mm 58%
  6:00 mây dày đặc 31ºC 93% 1.38mps 107º ESE 0mm 60%
  9:00 mây dày đặc 25ºC 100% 2.72mps 125º SE 0mm 78%
  12:00 mây dày đặc 24ºC 100% 2.78mps 123º ESE 0mm 83%
  15:00 mây dày đặc 23ºC 100% 2.55mps 101º E 0mm 92%
  18:00 nhiều mây 22ºC 69% 2.72mps 114º ESE 0mm 96%
  21:00 nhiều mây 23ºC 73% 2.42mps 98º E 0mm 91%
  24:00 mây dày đặc 29ºC 95% 3.98mps 90º E 0mm 58%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Vĩnh Long

Chủ nhật

Dự báo ngày 10-12-2023
nhiều mây

Nhiều Mây

30ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.24mps 130º
 • Độ ẩm: 56%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 81%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 11-12-2023
mây dày đặc

Mây Dày đặc

30ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 4.03mps 92º
 • Độ ẩm: 52%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 96%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 12-12-2023
mây dày đặc

Mây Dày đặc

30ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 4.15mps 80º
 • Độ ẩm: 55%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 13-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 3.11mps 41º
 • Độ ẩm: 66%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 77%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 14-12-2023
nhiều mây

Nhiều Mây

29ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 4.18mps 107º
 • Độ ẩm: 64%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 83%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 15-12-2023
mây dày đặc

Mây Dày đặc

30ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.91mps 122º
 • Độ ẩm: 59%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 16-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 4.63mps 83º
 • Độ ẩm: 60%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1012mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 17-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.9mps 65º
 • Độ ẩm: 62%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 23%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 18-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.65mps 130º
 • Độ ẩm: 65%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 87%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 19-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.88mps 126º
 • Độ ẩm: 65%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 21%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 20-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 4mps 21º
 • Độ ẩm: 69%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 21-12-2023
ít mây

ít Mây

26ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 4.69mps 15º
 • Độ ẩm: 58%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 16%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 22-12-2023
mây dày đặc

Mây Dày đặc

25ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 3.8mps 9º
 • Độ ẩm: 65%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 23-12-2023
mây dày đặc

Mây Dày đặc

26ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 4.44mps 8º
 • Độ ẩm: 62%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1013mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 24-12-2023
nhiều mây

Nhiều Mây

27ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 5.3mps 18º
 • Độ ẩm: 60%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 60%
 • Áp suất: 1013mbar
Xem thêm