Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Vĩnh Long. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (17-12-2017)

  Mặt trời mọc: 06:06am Mặt trời lặn: 05:38pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.25 Kinh độ: 105.9667

  nhiều mây
  30ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 01:51

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.77mps
  • Hướng gió: 24º NNE
  • Độ ẩm: 56%
  • Độ che phủ: 48%
  • Áp suất: 1023mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (18-12-2017)

  Mặt trời mọc: 06:06am Mặt trời lặn: 05:38pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.25 Kinh độ: 105.9667

  nhiều mây
  23ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 01:51

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 5.86mps
  • Hướng gió: 16º NNE
  • Độ ẩm: 71%
  • Độ che phủ: 68%
  • Áp suất: 1026mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (18-12-2017)

  Mặt trời mọc: 06:06am Mặt trời lặn: 05:38pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.25 Kinh độ: 105.9667

  clear sky
  22ºC

  Clear Sky

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 01:51

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 5.01mps
  • Hướng gió: 6º N
  • Độ ẩm: 76%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1027mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (18-12-2017)

  Mặt trời mọc: 06:06am Mặt trời lặn: 05:38pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.25 Kinh độ: 105.9667

  clear sky
  29ºC

  Clear Sky

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 01:51

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.91mps
  • Hướng gió: 7º N
  • Độ ẩm: 54%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1025mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (18-12-2017)

  Mặt trời mọc: 06:06am Mặt trời lặn: 05:38pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.25 Kinh độ: 105.9667

  clear sky
  26ºC

  Clear Sky

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 01:51

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.73mps
  • Hướng gió: 1º N
  • Độ ẩm: 63%
  • Độ che phủ: 8%
  • Áp suất: 1025mb
 • Cập nhật lúc 01:51
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 nhiều mây 27ºC 68% 5.26mps 10º N 0mm 60%
  6:00 ít mây 24ºC 24% 5.91mps 17º NNE 0mm 67%
  9:00 nhiều mây 23ºC 68% 5.86mps 16º NNE 0mm 71%
  12:00 nhiều mây 22ºC 68% 5.36mps 13º NNE 0mm 73%
  15:00 clear sky 22ºC 0% 5.01mps 6º N 0mm 76%
  18:00 clear sky 26ºC 0% 5.81mps 7º N 0mm 63%
  21:00 clear sky 29ºC 0% 4.91mps 7º N 0mm 54%
  24:00 clear sky 29ºC 8% 4.4mps 8º N 0mm 53%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Vĩnh Long

Chủ nhật

Dự báo ngày 17-12-2017
mây rải rác

Mây Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.77mps 25º
 • Độ ẩm: 56%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 48%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 18-12-2017
quang mây

Quang Mây

26ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 5.81mps 7º
 • Độ ẩm: 63%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1028mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 19-12-2017
quang mây

Quang Mây

25ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 6.1mps 359º
 • Độ ẩm: 63%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1027mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 20-12-2017
quang mây

Quang Mây

26ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 7.06mps 7º
 • Độ ẩm: 61%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1027mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 21-12-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 5.3mps 71º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 33%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 22-12-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 4.93mps 60º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 51%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 23-12-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.23mps 78º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 27%
 • Áp suất: 1020mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 24-12-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 5.7mps 82º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 23%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 25-12-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 6.08mps 87º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 26-12-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.39mps 81º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 29%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 27-12-2017
mưa to

Mưa To

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 5.5mps 84º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 44%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 28-12-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 4.24mps 95º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 39%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 29-12-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.85mps 111º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 27%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 30-12-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 0.53mps 287º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 13%
 • Áp suất: 1022mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 31-12-2017
mưa to

Mưa To

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.85mps 55º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 43%
 • Áp suất: 1022mbar
Xem thêm