Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Vĩnh Long. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 6 (28-04-2017)

  Mặt trời mọc: 05:39am Mặt trời lặn: 06:07pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.25 Kinh độ: 105.9667

  clear sky
  25ºC

  Clear Sky

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 22:44

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.06mps
  • Hướng gió: 199º SSW
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 8%
  • Áp suất: 1023mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 6 (28-04-2017)

  Mặt trời mọc: 05:39am Mặt trời lặn: 06:07pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.25 Kinh độ: 105.9667

  mưa rải rác
  31ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 22:44

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.0025000000000004mm
  • Sức gió: 1.96mps
  • Hướng gió: 170º S
  • Độ ẩm: 74%
  • Độ che phủ: 8%
  • Áp suất: 1025mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 6 (28-04-2017)

  Mặt trời mọc: 05:39am Mặt trời lặn: 06:07pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.25 Kinh độ: 105.9667

  mưa rải rác
  31ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 22:44

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 2.045mm
  • Sức gió: 1.81mps
  • Hướng gió: 158º SSE
  • Độ ẩm: 73%
  • Độ che phủ: 48%
  • Áp suất: 1020mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 6 (28-04-2017)

  Mặt trời mọc: 05:39am Mặt trời lặn: 06:07pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.25 Kinh độ: 105.9667

  mây rải rác
  27ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 22:44

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.63mps
  • Hướng gió: 184º S
  • Độ ẩm: 90%
  • Độ che phủ: 48%
  • Áp suất: 1024mb
 • Thời tiết Tối Thứ 6 (29-04-2017)

  Mặt trời mọc: 05:39am Mặt trời lặn: 06:07pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.25 Kinh độ: 105.9667

  clear sky
  25ºC

  Clear Sky

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 22:44

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.87mps
  • Hướng gió: 175º S
  • Độ ẩm: 96%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1023mb
 • Cập nhật lúc 22:44
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 clear sky 24ºC 8% 1.06mps 199º SSW 0mm 100%
  6:00 clear sky 26ºC 8% 1.77mps 164º SSE 0mm 98%
  9:00 mưa rải rác 31ºC 8% 1.96mps 170º S 0.0025000000000004mm 74%
  12:00 mưa rải rác 31ºC 20% 1.82mps 165º SSE 2.12mm 74%
  15:00 mưa rải rác 31ºC 48% 1.81mps 158º SSE 2.045mm 73%
  18:00 mưa rải rác 27ºC 48% 2.77mps 135º SE 1.795mm 85%
  21:00 mây rải rác 27ºC 48% 2.63mps 184º S 0mm 90%
  24:00 mây rải rác 26ºC 44% 1.51mps 181º S 0mm 96%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Vĩnh Long

Thứ 5

Dự báo ngày 27-04-2017
quang mây

Quang Mây

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.61mps 199º
 • Độ ẩm: 99%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 1024mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 28-04-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.96mps 171º
 • Độ ẩm: 74%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 1025mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 29-04-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.72mps 137º
 • Độ ẩm: 72%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 68%
 • Áp suất: 1025mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 30-04-2017
quang mây

Quang Mây

32ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.46mps 138º
 • Độ ẩm: 68%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1024mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 01-05-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.61mps 123º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 16%
 • Áp suất: 1024mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 02-05-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.21mps 109º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 21%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 03-05-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.1mps 129º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 17%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 04-05-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 3.33mps 136º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 25%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 05-05-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.35mps 134º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 16%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 06-05-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.25mps 155º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 19%
 • Áp suất: 1022mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 07-05-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 3.24mps 145º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 36%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 08-05-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.89mps 153º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 16%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 09-05-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 1.61mps 189º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 43%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 10-05-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.09mps 304º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 19%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 11-05-2017
mưa to

Mưa To

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 4.29mps 235º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 16%
 • Áp suất: 1020mbar
Xem thêm