Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Vĩnh Long. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 4 (28-06-2017)

  Mặt trời mọc: 05:37am Mặt trời lặn: 06:20pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.25 Kinh độ: 105.9667

  mưa rải rác
  24ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 06:56

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 2.045mm
  • Sức gió: 1.7mps
  • Hướng gió: 157º SSE
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 44%
  • Áp suất: 1023mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 4 (28-06-2017)

  Mặt trời mọc: 05:37am Mặt trời lặn: 06:20pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.25 Kinh độ: 105.9667

  mây dày đặc
  25ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 06:56

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.66mps
  • Hướng gió: 228º SW
  • Độ ẩm: 98%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1023mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 4 (28-06-2017)

  Mặt trời mọc: 05:37am Mặt trời lặn: 06:20pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.25 Kinh độ: 105.9667

  mây rải rác
  31ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 06:56

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.25mps
  • Hướng gió: 222º SW
  • Độ ẩm: 77%
  • Độ che phủ: 36%
  • Áp suất: 1021mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 4 (28-06-2017)

  Mặt trời mọc: 05:37am Mặt trời lặn: 06:20pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.25 Kinh độ: 105.9667

  mây rải rác
  26ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 06:56

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.01mps
  • Hướng gió: 202º SSW
  • Độ ẩm: 94%
  • Độ che phủ: 48%
  • Áp suất: 1021mb
 • Thời tiết Tối Thứ 4 (29-06-2017)

  Mặt trời mọc: 05:37am Mặt trời lặn: 06:20pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.25 Kinh độ: 105.9667

  mưa rải rác
  25ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 06:56

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.049999999999999mm
  • Sức gió: 1.85mps
  • Hướng gió: 210º SSW
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 56%
  • Áp suất: 1022mb
 • Cập nhật lúc 06:56
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 23ºC 44% 1.7mps 157º SSE 2.045mm 99%
  6:00 mây rải rác 24ºC 48% 1.91mps 208º SSW 0mm 98%
  9:00 mây dày đặc 25ºC 92% 1.66mps 228º SW 0mm 98%
  12:00 mây rải rác 28ºC 48% 1.92mps 244º WSW 0mm 89%
  15:00 mây rải rác 31ºC 36% 2.25mps 222º SW 0mm 77%
  18:00 mưa vừa 26ºC 64% 3.76mps 220º SW 5.23mm 98%
  21:00 mây rải rác 26ºC 48% 2.01mps 202º SSW 0mm 94%
  24:00 nhiều mây 26ºC 64% 2.22mps 200º SSW 0mm 96%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Vĩnh Long

Thứ 3

Dự báo ngày 27-06-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.21mps 232º
 • Độ ẩm: 98%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 44%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 28-06-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.92mps 244º
 • Độ ẩm: 89%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 48%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 29-06-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.12mps 202º
 • Độ ẩm: 83%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 30-06-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.76mps 171º
 • Độ ẩm: 80%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 01-07-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.31mps 208º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 1020mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 02-07-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 3.55mps 206º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 29%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 03-07-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 4.42mps 249º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 13%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 04-07-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 5.97mps 249º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 63%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 05-07-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 6.69mps 250º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 31%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 06-07-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 5.35mps 257º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 43%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 07-07-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 5.67mps 263º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 57%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 08-07-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 5.8mps 239º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 58%
 • Áp suất: 1021mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 09-07-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 5.64mps 222º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 10-07-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 4.81mps 226º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 31%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 11-07-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 5.41mps 239º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 18%
 • Áp suất: 1020mbar
Xem thêm