Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Vĩnh Long. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 7 (26-05-2018)

  Mặt trời mọc: 05:33am Mặt trời lặn: 06:12pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.25 Kinh độ: 105.9667

  nhiều mây
  27ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 00:47

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.97mps
  • Hướng gió: 130º SE
  • Độ ẩm: 97%
  • Độ che phủ: 64%
  • Áp suất: 1021mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 7 (26-05-2018)

  Mặt trời mọc: 05:33am Mặt trời lặn: 06:12pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.25 Kinh độ: 105.9667

  ít mây
  28ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 00:47

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.77mps
  • Hướng gió: 151º SSE
  • Độ ẩm: 94%
  • Độ che phủ: 20%
  • Áp suất: 1023mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 7 (26-05-2018)

  Mặt trời mọc: 05:33am Mặt trời lặn: 06:12pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.25 Kinh độ: 105.9667

  mưa vừa
  28ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 00:47

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 11.24mm
  • Sức gió: 1.96mps
  • Hướng gió: 85º E
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 32%
  • Áp suất: 1022mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 7 (26-05-2018)

  Mặt trời mọc: 05:33am Mặt trời lặn: 06:12pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.25 Kinh độ: 105.9667

  nhiều mây
  29ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 00:47

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.45mps
  • Hướng gió: 135º SE
  • Độ ẩm: 83%
  • Độ che phủ: 80%
  • Áp suất: 1021mb
 • Thời tiết Tối Thứ 7 (27-05-2018)

  Mặt trời mọc: 05:33am Mặt trời lặn: 06:12pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.25 Kinh độ: 105.9667

  nhiều mây
  26ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 00:47

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.46mps
  • Hướng gió: 204º SSW
  • Độ ẩm: 97%
  • Độ che phủ: 80%
  • Áp suất: 1023mb
 • Cập nhật lúc 00:47
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 nhiều mây 27ºC 64% 1.97mps 130º SE 0mm 97%
  6:00 mây rải rác 26ºC 36% 1.52mps 144º SE 0mm 100%
  9:00 ít mây 28ºC 20% 1.77mps 151º SSE 0mm 94%
  12:00 ít mây 32ºC 12% 1.86mps 142º SE 0mm 75%
  15:00 mưa vừa 28ºC 32% 1.96mps 85º E 11.24mm 100%
  18:00 mưa rải rác 31ºC 20% 1.67mps 202º SSW 0.17mm 82%
  21:00 nhiều mây 29ºC 80% 1.45mps 135º SE 0mm 83%
  24:00 nhiều mây 27ºC 76% 1.22mps 110º ESE 0mm 91%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Vĩnh Long

Thứ 6

Dự báo ngày 25-05-2018
nhiều mây

Nhiều Mây

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 2.96mps 107º
 • Độ ẩm: 89%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 76%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 26-05-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 1.86mps 142º
 • Độ ẩm: 75%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 1023mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 27-05-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 1.87mps 10º
 • Độ ẩm: 81%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 28-05-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.76mps 90º
 • Độ ẩm: 77%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 29-05-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.41mps 132º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 23%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 30-05-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.22mps 126º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 19%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 31-05-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.32mps 101º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 29%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 01-06-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 3.66mps 117º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 19%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 02-06-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.85mps 120º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 30%
 • Áp suất: 1020mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 03-06-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 1.66mps 160º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 15%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 04-06-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.02mps 218º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 32%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 05-06-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 3.94mps 224º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 21%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 06-06-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 4.71mps 216º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 07-06-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 3.13mps 249º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 16%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 08-06-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

35ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 3.97mps 253º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 14%
 • Áp suất: 1021mbar
Xem thêm