Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Vĩnh Long. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (21-03-2017)

  Mặt trời mọc: 05:59am Mặt trời lặn: 06:06pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.25 Kinh độ: 105.9667

  mây dày đặc
  28ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 23:19

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.57mps
  • Hướng gió: 117º ESE
  • Độ ẩm: 74%
  • Độ che phủ: 64%
  • Áp suất: 1022mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (22-03-2017)

  Mặt trời mọc: 05:59am Mặt trời lặn: 06:06pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.25 Kinh độ: 105.9667

  clear sky
  25ºC

  Clear Sky

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 23:19

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.32mps
  • Hướng gió: 120º ESE
  • Độ ẩm: 91%
  • Độ che phủ: 8%
  • Áp suất: 1022mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (22-03-2017)

  Mặt trời mọc: 05:59am Mặt trời lặn: 06:06pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.25 Kinh độ: 105.9667

  clear sky
  30ºC

  Clear Sky

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 23:19

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.68mps
  • Hướng gió: 113º ESE
  • Độ ẩm: 66%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1023mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (22-03-2017)

  Mặt trời mọc: 05:59am Mặt trời lặn: 06:06pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.25 Kinh độ: 105.9667

  nhiều mây
  31ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 23:19

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.41mps
  • Hướng gió: 114º ESE
  • Độ ẩm: 59%
  • Độ che phủ: 68%
  • Áp suất: 1019mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (22-03-2017)

  Mặt trời mọc: 05:59am Mặt trời lặn: 06:06pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.25 Kinh độ: 105.9667

  clear sky
  25ºC

  Clear Sky

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 23:19

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.23mps
  • Hướng gió: 114º ESE
  • Độ ẩm: 85%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1023mb
 • Cập nhật lúc 23:19
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây dày đặc 26ºC 88% 3.77mps 119º ESE 0mm 86%
  6:00 nhiều mây 25ºC 76% 2.52mps 119º ESE 0mm 89%
  9:00 clear sky 25ºC 8% 3.32mps 120º ESE 0mm 91%
  12:00 clear sky 25ºC 0% 3.41mps 114º ESE 0mm 87%
  15:00 clear sky 30ºC 0% 3.68mps 113º ESE 0mm 66%
  18:00 nhiều mây 32ºC 76% 3.36mps 109º ESE 0mm 59%
  21:00 nhiều mây 31ºC 68% 3.41mps 114º ESE 0mm 59%
  24:00 clear sky 28ºC 8% 4.57mps 114º ESE 0mm 69%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Vĩnh Long

Thứ 3

Dự báo ngày 21-03-2017
nhiều mây

Nhiều Mây

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.57mps 117º
 • Độ ẩm: 74%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 64%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 22-03-2017
nhiều mây

Nhiều Mây

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.36mps 110º
 • Độ ẩm: 59%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 76%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 23-03-2017
quang mây

Quang Mây

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.76mps 110º
 • Độ ẩm: 57%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 24-03-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.41mps 104º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 25%
 • Áp suất: 1024mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 25-03-2017
quang mây

Quang Mây

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.95mps 111º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 2%
 • Áp suất: 1023mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 26-03-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.14mps 104º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 28%
 • Áp suất: 1024mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 27-03-2017
mưa to

Mưa To

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.64mps 94º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 26%
 • Áp suất: 1025mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 28-03-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.93mps 281º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 11%
 • Áp suất: 1024mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 29-03-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.74mps 40º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 32%
 • Áp suất: 1025mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 30-03-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 0.91mps 17º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 16%
 • Áp suất: 1025mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 31-03-2017
mưa to

Mưa To

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.75mps 47º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 18%
 • Áp suất: 1026mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 01-04-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.19mps 122º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 16%
 • Áp suất: 1024mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 02-04-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 4.7mps 127º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 17%
 • Áp suất: 1025mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 03-04-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.47mps 123º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 17%
 • Áp suất: 1025mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 04-04-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 4.43mps 99º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 1026mbar
Xem thêm