Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Vĩnh Long. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (18-08-2017)

  Mặt trời mọc: 05:46am Mặt trời lặn: 06:12pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.25 Kinh độ: 105.9667

  mưa rải rác
  24ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 14:58

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.6075mm
  • Sức gió: 1.66mps
  • Hướng gió: 228º SW
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1021mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (18-08-2017)

  Mặt trời mọc: 05:46am Mặt trời lặn: 06:12pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.25 Kinh độ: 105.9667

  mưa vừa
  24ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 14:58

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 4.0425mm
  • Sức gió: 1.66mps
  • Hướng gió: 119º ESE
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1020mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (18-08-2017)

  Mặt trời mọc: 05:46am Mặt trời lặn: 06:12pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.25 Kinh độ: 105.9667

  mưa vừa
  23ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 14:58

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 3.9975mm
  • Sức gió: 1.21mps
  • Hướng gió: 320º NW
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1021mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (19-08-2017)

  Mặt trời mọc: 05:46am Mặt trời lặn: 06:12pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.25 Kinh độ: 105.9667

  mưa rải rác
  23ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 14:58

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.055mm
  • Sức gió: 1.42mps
  • Hướng gió: 163º SSE
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1022mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (19-08-2017)

  Mặt trời mọc: 05:46am Mặt trời lặn: 06:12pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.25 Kinh độ: 105.9667

  mưa rải rác
  24ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 14:58

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.155mm
  • Sức gió: 2.96mps
  • Hướng gió: 239º WSW
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1022mb
 • Cập nhật lúc 14:58
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 23ºC 100% 1.66mps 228º SW 1.6075mm 100%
  6:00 mưa rải rác 24ºC 92% 2.16mps 246º WSW 2.7875mm 100%
  9:00 mưa vừa 24ºC 92% 1.66mps 119º ESE 4.0425mm 100%
  12:00 mưa rải rác 25ºC 100% 1.27mps 186º S 0.12mm 96%
  15:00 mưa vừa 23ºC 92% 1.21mps 320º NW 3.9975mm 100%
  18:00 mưa rải rác 23ºC 92% 1.34mps 168º SSE 0.077499999999999mm 100%
  21:00 mưa rải rác 23ºC 92% 1.42mps 163º SSE 1.055mm 100%
  24:00 mưa rải rác 23ºC 92% 1.32mps 188º S 0.64mm 100%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Vĩnh Long

Thứ 6

Dự báo ngày 18-08-2017
mưa to

Mưa To

24ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.16mps 246º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 19-08-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.96mps 240º
 • Độ ẩm: 96%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 68%
 • Áp suất: 1023mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 20-08-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.06mps 250º
 • Độ ẩm: 84%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 21-08-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.74mps 218º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 15%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 22-08-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.79mps 230º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 14%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 23-08-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 3.66mps 252º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 13%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 24-08-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 7.14mps 254º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 11%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 25-08-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 8.31mps 243º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 19%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 26-08-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 6.83mps 241º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 33%
 • Áp suất: 1018mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 27-08-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 6.25mps 253º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 44%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 28-08-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 7.91mps 253º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 23%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 29-08-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 8.54mps 252º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 31%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 30-08-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 6.94mps 244º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 63%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 31-08-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 8.31mps 252º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 47%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 01-09-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 4.79mps 264º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 65%
 • Áp suất: 1017mbar
Xem thêm