Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Thanh Hóa. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 7 (27-02-2021)

  Mặt trời mọc: 06:18am Mặt trời lặn: 06:01pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 19.8 Kinh độ: 105.7667

  mây dày đặc
  19ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 18:19

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.29mps
  • Hướng gió: 88º E
  • Độ ẩm: 86%
  • Độ che phủ: 99%
  • Áp suất: 1011mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 7 (27-02-2021)

  Mặt trời mọc: 06:18am Mặt trời lặn: 06:01pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 19.8 Kinh độ: 105.7667

  mưa rải rác
  22ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 18:19

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.22mm
  • Sức gió: 3.48mps
  • Hướng gió: 81º E
  • Độ ẩm: 75%
  • Độ che phủ: 97%
  • Áp suất: 1012mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 7 (27-02-2021)

  Mặt trời mọc: 06:18am Mặt trời lặn: 06:01pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 19.8 Kinh độ: 105.7667

  mây dày đặc
  19ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 18:19

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.96mps
  • Hướng gió: 86º E
  • Độ ẩm: 86%
  • Độ che phủ: 91%
  • Áp suất: 1012mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 7 (28-02-2021)

  Mặt trời mọc: 06:18am Mặt trời lặn: 06:01pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 19.8 Kinh độ: 105.7667

  mưa rải rác
  19ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 18:19

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.18mm
  • Sức gió: 1.94mps
  • Hướng gió: 70º ENE
  • Độ ẩm: 90%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1013mb
 • Thời tiết Tối Thứ 7 (28-02-2021)

  Mặt trời mọc: 06:18am Mặt trời lặn: 06:01pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 19.8 Kinh độ: 105.7667

  mưa rải rác
  19ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 18:19

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.36mm
  • Sức gió: 0.99mps
  • Hướng gió: 348º NNW
  • Độ ẩm: 91%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1014mb
 • Cập nhật lúc 18:19
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây dày đặc 20ºC 98% 3.28mps 76º ENE 0mm 87%
  6:00 mây dày đặc 20ºC 99% 3.77mps 80º E 0mm 83%
  9:00 mưa rải rác 22ºC 97% 3.48mps 81º E 0.22mm 75%
  12:00 mây dày đặc 20ºC 99% 3.95mps 79º E 0mm 83%
  15:00 mây dày đặc 19ºC 91% 1.96mps 86º E 0mm 86%
  18:00 mây dày đặc 19ºC 100% 1.9mps 59º ENE 0mm 87%
  21:00 mưa rải rác 19ºC 100% 1.94mps 70º ENE 0.18mm 90%
  24:00 mưa rải rác 19ºC 100% 1.06mps 5º N 0.28mm 91%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Thanh Hóa

Thứ 7

Dự báo ngày 27-02-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

20ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 3.41mps 77º
 • Độ ẩm: 83%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1013mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 28-02-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 2.94mps 162º
 • Độ ẩm: 64%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 86%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 01-03-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 4.88mps 141º
 • Độ ẩm: 75%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 02-03-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 2.6mps 57º
 • Độ ẩm: 74%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 03-03-2021
nhiều mây

Nhiều Mây

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 2.44mps 143º
 • Độ ẩm: 55%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 70%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 04-03-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 4.08mps 158º
 • Độ ẩm: 63%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 73%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 05-03-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 4.61mps 134º
 • Độ ẩm: 56%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 37%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 06-03-2021
trời quang mây

Trời Quang Mây

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.74mps 49º
 • Độ ẩm: 48%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 10%
 • Áp suất: 1008mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 07-03-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.7mps 99º
 • Độ ẩm: 80%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 08-03-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 3.76mps 134º
 • Độ ẩm: 77%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 94%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 09-03-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 4.78mps 153º
 • Độ ẩm: 81%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 10-03-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 4.15mps 80º
 • Độ ẩm: 87%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 11-03-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

17ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 3.89mps 34º
 • Độ ẩm: 86%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 12-03-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 2.01mps 47º
 • Độ ẩm: 89%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 13-03-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 2.26mps 64º
 • Độ ẩm: 88%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1018mbar
Xem thêm