Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Thanh Hóa. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.


 • Thời tiết Hiện tại Thứ 6 (01-08-2014)

  Mặt trời mọc: 05:32am Mặt trời lặn: 06:33pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 19.799999 Kinh độ: 105.76667

  ít mây
  31ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 10:42

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.86mps
  • Hướng gió: 176º S
  • Độ ẩm: 88%
  • Độ che phủ: 20%
  • Áp suất: 1005mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 6 (01-08-2014)

  Mặt trời mọc: 05:32am Mặt trời lặn: 06:33pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 19.799999 Kinh độ: 105.76667

  mưa rải rác
  31ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 10:42

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 2mm
  • Sức gió: 2.46mps
  • Hướng gió: 165º SSE
  • Độ ẩm: 85%
  • Độ che phủ: 20%
  • Áp suất: 1001mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 6 (01-08-2014)

  Mặt trời mọc: 05:32am Mặt trời lặn: 06:33pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 19.799999 Kinh độ: 105.76667

  quang mây
  26ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 10:42

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.76mps
  • Hướng gió: 176º S
  • Độ ẩm: 94%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1004mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 6 (02-08-2014)

  Mặt trời mọc: 05:32am Mặt trời lặn: 06:33pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 19.799999 Kinh độ: 105.76667

  mây rải rác
  26ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 10:42

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.22mps
  • Hướng gió: 283º WNW
  • Độ ẩm: 97%
  • Độ che phủ: 36%
  • Áp suất: 1001mb
 • Thời tiết Tối Thứ 6 (02-08-2014)

  Mặt trời mọc: 05:32am Mặt trời lặn: 06:33pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 19.799999 Kinh độ: 105.76667

  quang mây
  32ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 10:42

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.77mps
  • Hướng gió: 225º SW
  • Độ ẩm: 87%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1003mb
 • Cập nhật lúc 10:42
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 ít mây 31ºC 20% 1.86mps 176º S 0mm 88%
  6:00 ít mây 32ºC 12% 2.21mps 147º SSE 0mm 82%
  9:00 mưa rải rác 31ºC 20% 2.46mps 165º SSE 2mm 85%
  12:00 mưa rải rác 28ºC 0% 2.06mps 169º S 3mm 90%
  15:00 quang mây 26ºC 0% 1.76mps 176º S 0mm 94%
  18:00 ít mây 26ºC 12% 0.98mps 229º SW 0mm 96%
  21:00 mây rải rác 26ºC 36% 1.22mps 283º WNW 0mm 97%
  24:00 nhiều mây 27ºC 64% 1.61mps 266º W 0mm 95%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Thanh Hóa

Thứ 6

Dự báo ngày 01-08-2014
mưa to

Mưa To

36ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 2.21mps 148º
 • Độ ẩm: 82%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 02-08-2014
mưa to

Mưa To

37ºC
 • Cao nhất: 37ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.42mps 211º
 • Độ ẩm: 74%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 1001mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 03-08-2014
quang mây

Quang Mây

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.25mps 200º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 962mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 04-08-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.37mps 221º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 4%
 • Áp suất: 961mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 05-08-2014
mưa to

Mưa To

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2mps 262º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 38%
 • Áp suất: 961mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 06-08-2014
mưa to

Mưa To

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.04mps 281º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 53%
 • Áp suất: 960mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 07-08-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.43mps 239º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 17%
 • Áp suất: 961mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 08-08-2014
mưa to

Mưa To

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.57mps 197º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 3%
 • Áp suất: 961mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 09-08-2014
mưa to

Mưa To

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.62mps 244º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 2%
 • Áp suất: 963mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 10-08-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.82mps 233º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 36%
 • Áp suất: 963mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 11-08-2014
quang mây

Quang Mây

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.75mps 230º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 2%
 • Áp suất: 962mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 12-08-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.12mps 253º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 5%
 • Áp suất: 962mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 13-08-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.97mps 237º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 1%
 • Áp suất: 962mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 14-08-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.22mps 236º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 10%
 • Áp suất: 962mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 15-08-2014
mưa to

Mưa To

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.56mps 250º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 15%
 • Áp suất: 964mbar
Xem thêm