Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Thanh Hóa. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (30-07-2017)

  Mặt trời mọc: 05:32am Mặt trời lặn: 06:34pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 19.8 Kinh độ: 105.7667

  clear sky
  30ºC

  Clear Sky

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 13:19

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.36mps
  • Hướng gió: 157º SSE
  • Độ ẩm: 80%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1004mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (31-07-2017)

  Mặt trời mọc: 05:32am Mặt trời lặn: 06:34pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 19.8 Kinh độ: 105.7667

  clear sky
  25ºC

  Clear Sky

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 13:19

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.45mps
  • Hướng gió: 223º SW
  • Độ ẩm: 93%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1005mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (31-07-2017)

  Mặt trời mọc: 05:32am Mặt trời lặn: 06:34pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 19.8 Kinh độ: 105.7667

  clear sky
  28ºC

  Clear Sky

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 13:19

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.97mps
  • Hướng gió: 243º WSW
  • Độ ẩm: 91%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1005mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (31-07-2017)

  Mặt trời mọc: 05:32am Mặt trời lặn: 06:34pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 19.8 Kinh độ: 105.7667

  clear sky
  35ºC

  Clear Sky

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 13:19

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.36mps
  • Hướng gió: 219º SW
  • Độ ẩm: 68%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1004mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (31-07-2017)

  Mặt trời mọc: 05:32am Mặt trời lặn: 06:34pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 19.8 Kinh độ: 105.7667

  clear sky
  32ºC

  Clear Sky

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 13:19

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.13mps
  • Hướng gió: 186º S
  • Độ ẩm: 66%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1003mb
 • Cập nhật lúc 13:19
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 clear sky 27ºC 0% 2.36mps 157º SSE 0mm 80%
  6:00 clear sky 25ºC 0% 2.22mps 157º SSE 0mm 89%
  9:00 clear sky 25ºC 0% 1.45mps 223º SW 0mm 93%
  12:00 clear sky 25ºC 0% 1.76mps 242º WSW 0mm 95%
  15:00 clear sky 28ºC 0% 1.97mps 243º WSW 0mm 91%
  18:00 clear sky 33ºC 0% 2.06mps 240º WSW 0mm 77%
  21:00 clear sky 35ºC 0% 2.36mps 219º SW 0mm 68%
  24:00 clear sky 36ºC 0% 2.81mps 198º SSW 0mm 63%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Thanh Hóa

Chủ nhật

Dự báo ngày 30-07-2017
quang mây

Quang Mây

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.03mps 151º
 • Độ ẩm: 71%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 31-07-2017
quang mây

Quang Mây

35ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 2.36mps 220º
 • Độ ẩm: 68%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 01-08-2017
quang mây

Quang Mây

36ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 3.2mps 223º
 • Độ ẩm: 63%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 02-08-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 3.75mps 253º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 13%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 03-08-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 3.32mps 261º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 1%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 04-08-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 2.72mps 271º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 16%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 05-08-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 2.26mps 316º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 22%
 • Áp suất: 1003mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 06-08-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 4.25mps 277º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 07-08-2017
mưa to

Mưa To

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 3.35mps 317º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 52%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 08-08-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 3.42mps 348º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 45%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 09-08-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

35ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 2.5mps 1º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 10%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 10-08-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 2.42mps 184º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 7%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 11-08-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 2.09mps 165º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 12-08-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 1.55mps 119º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 1005mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 13-08-2017
quang mây

Quang Mây

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 2.26mps 213º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 3%
 • Áp suất: 1004mbar
Xem thêm