Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Thanh Hóa. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 5 (11-10-2017)

  Mặt trời mọc: 05:50am Mặt trời lặn: 05:36pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 19.8 Kinh độ: 105.7667

  mưa vừa
  23ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 00:15

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 11.69mm
  • Sức gió: 1.46mps
  • Hướng gió: 359º N
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1013mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 5 (11-10-2017)

  Mặt trời mọc: 05:50am Mặt trời lặn: 05:36pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 19.8 Kinh độ: 105.7667

  mưa vừa
  24ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 00:15

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 8.013mm
  • Sức gió: 2.36mps
  • Hướng gió: 317º NW
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1016mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 5 (11-10-2017)

  Mặt trời mọc: 05:50am Mặt trời lặn: 05:36pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 19.8 Kinh độ: 105.7667

  mưa rải rác
  26ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 00:15

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.073000000000008mm
  • Sức gió: 2.21mps
  • Hướng gió: 23º NNE
  • Độ ẩm: 96%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1014mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 5 (11-10-2017)

  Mặt trời mọc: 05:50am Mặt trời lặn: 05:36pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 19.8 Kinh độ: 105.7667

  mưa vừa
  24ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 00:15

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 4.725mm
  • Sức gió: 1.7mps
  • Hướng gió: 16º NNE
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1017mb
 • Thời tiết Tối Thứ 5 (12-10-2017)

  Mặt trời mọc: 05:50am Mặt trời lặn: 05:36pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 19.8 Kinh độ: 105.7667

  mưa vừa
  23ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 00:15

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 5.905mm
  • Sức gió: 2.22mps
  • Hướng gió: 346º NNW
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1015mb
 • Cập nhật lúc 00:15
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa vừa 22ºC 92% 1.46mps 359º N 11.69mm 100%
  6:00 mưa vừa 22ºC 92% 2.36mps 335º NNW 10.8445mm 100%
  9:00 mưa vừa 24ºC 92% 2.36mps 317º NW 8.013mm 100%
  12:00 mưa rải rác 25ºC 92% 2.02mps 341º NNW 1.892mm 100%
  15:00 mưa rải rác 26ºC 92% 2.21mps 23º NNE 0.073000000000008mm 96%
  18:00 mưa rải rác 25ºC 92% 1.76mps 16º NNE 0.285mm 99%
  21:00 mưa vừa 24ºC 92% 1.7mps 16º NNE 4.725mm 100%
  24:00 mưa vừa 23ºC 92% 2.01mps 5º N 5.245mm 100%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Thanh Hóa

Thứ 3

Dự báo ngày 10-10-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.11mps 18º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 11-10-2017
mưa to

Mưa To

24ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.36mps 317º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 12-10-2017
mưa to

Mưa To

25ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.96mps 351º
 • Độ ẩm: 99%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 13-10-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

22ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 6.18mps 2º
 • Độ ẩm: 93%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 88%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 14-10-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 6.95mps 9º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 26%
 • Áp suất: 1016mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 15-10-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 8.04mps 7º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 47%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 16-10-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 10.12mps 2º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 63%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 17-10-2017
mưa to

Mưa To

19ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 13.19mps 358º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 95%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 18-10-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 11.53mps 5º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 97%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 19-10-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 9.45mps 6º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 91%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 20-10-2017
mưa to

Mưa To

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 9.06mps 357º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 21-10-2017
mưa to

Mưa To

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 9.83mps 15º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1019mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 22-10-2017
mưa to

Mưa To

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 7.22mps 8º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 23-10-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 4.7mps 357º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 87%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 24-10-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 4.5mps 165º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 1015mbar
Xem thêm