Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Thanh Hóa. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 5 (09-07-2020)

  Mặt trời mọc: 05:24am Mặt trời lặn: 06:39pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 19.8 Kinh độ: 105.7667

  mây dày đặc
  39ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 39ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 16:17

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 5.22mps
  • Hướng gió: 196º SSW
  • Độ ẩm: 35%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 998mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 5 (09-07-2020)

  Mặt trời mọc: 05:24am Mặt trời lặn: 06:39pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 19.8 Kinh độ: 105.7667

  mây dày đặc
  38ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 39ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 16:17

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.14mps
  • Hướng gió: 217º SW
  • Độ ẩm: 36%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1000mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 5 (09-07-2020)

  Mặt trời mọc: 05:24am Mặt trời lặn: 06:39pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 19.8 Kinh độ: 105.7667

  mây dày đặc
  31ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 39ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 16:17

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 5.07mps
  • Hướng gió: 159º SSE
  • Độ ẩm: 67%
  • Độ che phủ: 99%
  • Áp suất: 998mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 5 (10-07-2020)

  Mặt trời mọc: 05:24am Mặt trời lặn: 06:39pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 19.8 Kinh độ: 105.7667

  mây dày đặc
  30ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 39ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 16:17

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.83mps
  • Hướng gió: 201º SSW
  • Độ ẩm: 63%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1000mb
 • Thời tiết Tối Thứ 5 (10-07-2020)

  Mặt trời mọc: 05:24am Mặt trời lặn: 06:39pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 19.8 Kinh độ: 105.7667

  mây dày đặc
  31ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 39ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 16:17

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.19mps
  • Hướng gió: 214º SW
  • Độ ẩm: 62%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1002mb
 • Cập nhật lúc 16:17
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây dày đặc 27ºC 100% 3.53mps 225º SW 0mm 74%
  6:00 mây dày đặc 33ºC 100% 5.32mps 229º SW 0mm 51%
  9:00 mây dày đặc 38ºC 92% 4.14mps 217º SW 0mm 36%
  12:00 mây dày đặc 39ºC 97% 5.57mps 189º S 0mm 35%
  15:00 mây dày đặc 31ºC 99% 5.07mps 159º SSE 0mm 67%
  18:00 mây dày đặc 32ºC 100% 5.13mps 197º SSW 0mm 55%
  21:00 mây dày đặc 30ºC 100% 3.83mps 201º SSW 0mm 63%
  24:00 mây dày đặc 29ºC 100% 3.43mps 209º SSW 0mm 65%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Thanh Hóa

Thứ 5

Dự báo ngày 09-07-2020
mây dày đặc

Mây Dày đặc

38ºC
 • Cao nhất: 39ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 4.14mps 217º
 • Độ ẩm: 36%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1000mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 10-07-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

39ºC
 • Cao nhất: 39ºC
 • Thấp nhất: 30ºC
 • Sức gió: 5.14mps 213º
 • Độ ẩm: 34%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1000mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 11-07-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

39ºC
 • Cao nhất: 39ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 4.54mps 205º
 • Độ ẩm: 34%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 97%
 • Áp suất: 1000mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 12-07-2020
mây dày đặc

Mây Dày đặc

40ºC
 • Cao nhất: 40ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 3.55mps 173º
 • Độ ẩm: 33%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1001mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 13-07-2020
mây dày đặc

Mây Dày đặc

40ºC
 • Cao nhất: 40ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 3.18mps 183º
 • Độ ẩm: 33%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 14-07-2020
nhiều mây

Nhiều Mây

40ºC
 • Cao nhất: 40ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 3.93mps 191º
 • Độ ẩm: 33%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 83%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 15-07-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

41ºC
 • Cao nhất: 41ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 4.04mps 219º
 • Độ ẩm: 28%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 14%
 • Áp suất: 1001mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 16-07-2020
mây dày đặc

Mây Dày đặc

40ºC
 • Cao nhất: 40ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 4.49mps 220º
 • Độ ẩm: 30%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1000mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 17-07-2020
mây dày đặc

Mây Dày đặc

40ºC
 • Cao nhất: 40ºC
 • Thấp nhất: 30ºC
 • Sức gió: 2.88mps 193º
 • Độ ẩm: 30%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 87%
 • Áp suất: 1001mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 18-07-2020
mây dày đặc

Mây Dày đặc

40ºC
 • Cao nhất: 40ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 2.26mps 204º
 • Độ ẩm: 31%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1002mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 19-07-2020
mưa to

Mưa To

39ºC
 • Cao nhất: 39ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.12mps 159º
 • Độ ẩm: 33%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 20-07-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.27mps 110º
 • Độ ẩm: 62%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 21-07-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 5.11mps 134º
 • Độ ẩm: 51%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 22-07-2020
mây dày đặc

Mây Dày đặc

35ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 4.31mps 125º
 • Độ ẩm: 45%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 23-07-2020
mây dày đặc

Mây Dày đặc

37ºC
 • Cao nhất: 37ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 2.97mps 183º
 • Độ ẩm: 37%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1004mbar
Xem thêm