Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Thanh Hóa. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 3 (08-02-2017)

  Mặt trời mọc: 06:22am Mặt trời lặn: 05:58pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 19.8 Kinh độ: 105.7667

  mưa rải rác
  18ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 18ºC

  Cập nhật lúc 13:12

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.36mps
  • Hướng gió: 23º NNE
  • Độ ẩm: 97%
  • Độ che phủ: 48%
  • Áp suất: 1017mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 3 (08-02-2017)

  Mặt trời mọc: 06:22am Mặt trời lặn: 05:58pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 19.8 Kinh độ: 105.7667

  mưa rải rác
  15ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 18ºC

  Cập nhật lúc 13:12

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.615mm
  • Sức gió: 4.26mps
  • Hướng gió: 23º NNE
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1025mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 3 (09-02-2017)

  Mặt trời mọc: 06:22am Mặt trời lặn: 05:58pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 19.8 Kinh độ: 105.7667

  mưa rải rác
  13ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 18ºC

  Cập nhật lúc 13:12

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.365mm
  • Sức gió: 5.41mps
  • Hướng gió: 6º N
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1026mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 3 (09-02-2017)

  Mặt trời mọc: 06:22am Mặt trời lặn: 05:58pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 19.8 Kinh độ: 105.7667

  mưa rải rác
  13ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 18ºC

  Cập nhật lúc 13:12

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.09mm
  • Sức gió: 5.79mps
  • Hướng gió: 6º N
  • Độ ẩm: 92%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 1030mb
 • Thời tiết Tối Thứ 3 (09-02-2017)

  Mặt trời mọc: 06:22am Mặt trời lặn: 05:58pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 19.8 Kinh độ: 105.7667

  nhiều mây
  15ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 18ºC

  Cập nhật lúc 13:12

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.86mps
  • Hướng gió: 15º NNE
  • Độ ẩm: 83%
  • Độ che phủ: 80%
  • Áp suất: 1025mb
 • Cập nhật lúc 13:12
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 24ºC 80% 2.37mps 63º ENE 0.355mm 83%
  6:00 mưa vừa 17ºC 92% 6.52mps 29º NNE 3.61mm 100%
  9:00 mưa rải rác 15ºC 92% 4.26mps 23º NNE 1.615mm 100%
  12:00 mưa rải rác 14ºC 92% 4.91mps 9º N 0.435mm 100%
  15:00 mưa rải rác 13ºC 92% 5.41mps 6º N 0.365mm 100%
  18:00 mưa rải rác 12ºC 92% 5.17mps 6º N 0.195mm 100%
  21:00 mưa rải rác 13ºC 88% 5.79mps 6º N 0.09mm 92%
  24:00 nhiều mây 14ºC 68% 5.06mps 9º N 0mm 86%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Thanh Hóa

Thứ 3

Dự báo ngày 21-02-2017
quang mây

Quang Mây

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 3.21mps 147º
 • Độ ẩm: 69%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 22-02-2017
quang mây

Quang Mây

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 2.66mps 138º
 • Độ ẩm: 67%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 23-02-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

20ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 4.37mps 33º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 80%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 24-02-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 5.02mps 35º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 88%
 • Áp suất: 1028mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 25-02-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 5.09mps 16º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 89%
 • Áp suất: 1029mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 26-02-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

15ºC
 • Cao nhất: 16ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 8.64mps 8º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1032mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 27-02-2017
quang mây

Quang Mây

18ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 3.93mps 15º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 6%
 • Áp suất: 1030mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 28-02-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 4.42mps 33º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 71%
 • Áp suất: 1029mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 01-03-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 5.95mps 15º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 38%
 • Áp suất: 1030mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 02-03-2017
quang mây

Quang Mây

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 4.29mps 15º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1027mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 03-03-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 2.98mps 52º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 04-03-2017
quang mây

Quang Mây

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 2.13mps 103º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 5%
 • Áp suất: 1021mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 05-03-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 4.53mps 102º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 9%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 06-03-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 2.32mps 115º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 48%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 07-03-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 3.26mps 153º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 7%
 • Áp suất: 1015mbar
Xem thêm