Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Thanh Hóa. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (26-03-2017)

  Mặt trời mọc: 05:55am Mặt trời lặn: 06:09pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 19.8 Kinh độ: 105.7667

  mưa rải rác
  15ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 18ºC

  Thấp nhất: 15ºC

  Cập nhật lúc 23:18

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.55mm
  • Sức gió: 5.29mps
  • Hướng gió: 7º N
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1028mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (26-03-2017)

  Mặt trời mọc: 05:55am Mặt trời lặn: 06:09pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 19.8 Kinh độ: 105.7667

  nhiều mây
  18ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 18ºC

  Thấp nhất: 15ºC

  Cập nhật lúc 23:18

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.57mps
  • Hướng gió: 14º NNE
  • Độ ẩm: 82%
  • Độ che phủ: 80%
  • Áp suất: 1027mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (26-03-2017)

  Mặt trời mọc: 05:55am Mặt trời lặn: 06:09pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 19.8 Kinh độ: 105.7667

  nhiều mây
  16ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 18ºC

  Thấp nhất: 15ºC

  Cập nhật lúc 23:18

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.67mps
  • Hướng gió: 6º N
  • Độ ẩm: 88%
  • Độ che phủ: 80%
  • Áp suất: 1029mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (27-03-2017)

  Mặt trời mọc: 05:55am Mặt trời lặn: 06:09pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 19.8 Kinh độ: 105.7667

  mưa rải rác
  16ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 18ºC

  Thấp nhất: 15ºC

  Cập nhật lúc 23:18

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.010000000000005mm
  • Sức gió: 2.73mps
  • Hướng gió: 350º N
  • Độ ẩm: 88%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1028mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (27-03-2017)

  Mặt trời mọc: 05:55am Mặt trời lặn: 06:09pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 19.8 Kinh độ: 105.7667

  mưa rải rác
  17ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 18ºC

  Thấp nhất: 15ºC

  Cập nhật lúc 23:18

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.019999999999996mm
  • Sức gió: 4.32mps
  • Hướng gió: 5º N
  • Độ ẩm: 85%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1030mb
 • Cập nhật lúc 23:18
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 15ºC 92% 6.43mps 6º N 0.415mm 100%
  6:00 mưa rải rác 17ºC 92% 5.81mps 5º N 0.055mm 86%
  9:00 nhiều mây 18ºC 80% 4.57mps 14º NNE 0mm 82%
  12:00 nhiều mây 17ºC 80% 2.67mps 19º NNE 0mm 85%
  15:00 nhiều mây 16ºC 80% 1.67mps 6º N 0mm 88%
  18:00 nhiều mây 16ºC 80% 1.73mps 347º NNW 0mm 89%
  21:00 mưa rải rác 16ºC 92% 2.73mps 350º N 0.010000000000005mm 88%
  24:00 mây dày đặc 16ºC 92% 3.56mps 5º N 0mm 89%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Thanh Hóa

Chủ nhật

Dự báo ngày 26-03-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

17ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 5.81mps 6º
 • Độ ẩm: 86%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1029mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 27-03-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 3.61mps 21º
 • Độ ẩm: 84%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 88%
 • Áp suất: 1028mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 28-03-2017
quang mây

Quang Mây

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 2.01mps 104º
 • Độ ẩm: 80%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 29-03-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 2.48mps 91º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 14%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 30-03-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 3.69mps 137º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 13%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 31-03-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 4.72mps 148º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 37%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 01-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 8.46mps 12º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 1021mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 02-04-2017
quang mây

Quang Mây

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 3.3mps 36º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 1%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 03-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 3.48mps 58º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 28%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 04-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 3.35mps 72º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 05-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 4.03mps 144º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 29%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 06-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 5.55mps 164º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 07-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 6.5mps 166º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 51%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 08-04-2017
quang mây

Quang Mây

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 5.47mps 216º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1009mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 09-04-2017
quang mây

Quang Mây

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 5.12mps 200º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1009mbar
Xem thêm