Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Thanh Hóa. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 7 (17-07-2024)

  Mặt trời mọc: 05:26am Mặt trời lặn: 06:38pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 19.8 Kinh độ: 105.7667

  mưa vừa
  25ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 22:25

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.4mps
  • Hướng gió: 164º SSE
  • Độ ẩm: 92%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1005mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 7 (17-07-2024)

  Mặt trời mọc: 05:26am Mặt trời lặn: 06:38pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 19.8 Kinh độ: 105.7667

  mưa vừa
  26ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 22:25

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 3.51mm
  • Sức gió: 1.53mps
  • Hướng gió: 80º E
  • Độ ẩm: 92%
  • Độ che phủ: 81%
  • Áp suất: 1003mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 7 (18-07-2024)

  Mặt trời mọc: 05:26am Mặt trời lặn: 06:38pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 19.8 Kinh độ: 105.7667

  mưa vừa
  24ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 22:25

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 3.09mm
  • Sức gió: 1.29mps
  • Hướng gió: 277º W
  • Độ ẩm: 98%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1004mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 7 (18-07-2024)

  Mặt trời mọc: 05:26am Mặt trời lặn: 06:38pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 19.8 Kinh độ: 105.7667

  mưa rải rác
  25ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 22:25

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.2mm
  • Sức gió: 2.05mps
  • Hướng gió: 318º NW
  • Độ ẩm: 95%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1004mb
 • Thời tiết Tối Thứ 7 (18-07-2024)

  Mặt trời mọc: 05:26am Mặt trời lặn: 06:38pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 19.8 Kinh độ: 105.7667

  mưa rải rác
  29ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 22:25

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.24mm
  • Sức gió: 2.12mps
  • Hướng gió: 68º ENE
  • Độ ẩm: 77%
  • Độ che phủ: 99%
  • Áp suất: 1003mb
 • Cập nhật lúc 22:25
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa vừa 29ºC 100% 4.5mps 52º NE 4.32mm 85%
  6:00 mưa rải rác 29ºC 81% 4.13mps 76º ENE 2.82mm 81%
  9:00 mưa vừa 26ºC 81% 1.53mps 80º E 3.51mm 92%
  12:00 mưa vừa 25ºC 99% 1.03mps 313º NW 7.21mm 96%
  15:00 mưa vừa 24ºC 100% 1.29mps 277º W 3.09mm 98%
  18:00 mưa rải rác 24ºC 100% 1.05mps 285º WNW 0.69mm 97%
  21:00 mưa rải rác 25ºC 100% 2.05mps 318º NW 1.2mm 95%
  24:00 mưa rải rác 29ºC 100% 2.08mps 8º N 2.16mm 78%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Thanh Hóa

Thứ 4

Dự báo ngày 17-07-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 5mps 9º
 • Độ ẩm: 85%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 18-07-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3mps 118º
 • Độ ẩm: 74%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 19-07-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.25mps 126º
 • Độ ẩm: 77%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 20-07-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.65mps 118º
 • Độ ẩm: 64%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1002mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 21-07-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.97mps 87º
 • Độ ẩm: 79%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 22-07-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.91mps 309º
 • Độ ẩm: 79%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 23-07-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.92mps 301º
 • Độ ẩm: 69%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 87%
 • Áp suất: 999mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 24-07-2024
nhiều mây

Nhiều Mây

36ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 3.05mps 150º
 • Độ ẩm: 48%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 57%
 • Áp suất: 996mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 25-07-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

37ºC
 • Cao nhất: 37ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 3.83mps 101º
 • Độ ẩm: 46%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 57%
 • Áp suất: 995mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 26-07-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

37ºC
 • Cao nhất: 37ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.9mps 202º
 • Độ ẩm: 46%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 64%
 • Áp suất: 995mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 27-07-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.92mps 289º
 • Độ ẩm: 56%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 95%
 • Áp suất: 996mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 28-07-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 2.26mps 148º
 • Độ ẩm: 58%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 73%
 • Áp suất: 996mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 29-07-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

35ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 4.03mps 116º
 • Độ ẩm: 52%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 25%
 • Áp suất: 997mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 30-07-2024
nhiều mây

Nhiều Mây

35ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 3.96mps 113º
 • Độ ẩm: 50%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 60%
 • Áp suất: 997mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 31-07-2024
nhiều mây

Nhiều Mây

35ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 4.14mps 124º
 • Độ ẩm: 50%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 78%
 • Áp suất: 997mbar
Xem thêm