Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Thanh Hóa. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Chủ nhật (21-09-2019)

  Mặt trời mọc: 05:43am Mặt trời lặn: 05:51pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.2066 Kinh độ: 106.3327

  mây dày đặc
  25ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 00:30

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.5mps
  • Hướng gió: 0º N
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 75%
  • Áp suất: 1011mb
 • Thời tiết Sáng Chủ nhật (21-09-2019)

  Mặt trời mọc: 05:43am Mặt trời lặn: 05:51pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.2066 Kinh độ: 106.3327

  mưa vừa
  29ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 00:30

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 5.688mm
  • Sức gió: 3.62mps
  • Hướng gió: 218º SW
  • Độ ẩm: 71%
  • Độ che phủ: 95%
  • Áp suất: 1007mb
 • Thời tiết Trưa Chủ nhật (21-09-2019)

  Mặt trời mọc: 05:43am Mặt trời lặn: 05:51pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.2066 Kinh độ: 106.3327

  mưa vừa
  25ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 00:30

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 4.25mm
  • Sức gió: 2.34mps
  • Hướng gió: 147º SSE
  • Độ ẩm: 89%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1009mb
 • Thời tiết Chiều Chủ nhật (22-09-2019)

  Mặt trời mọc: 05:43am Mặt trời lặn: 05:51pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.2066 Kinh độ: 106.3327

  mưa vừa
  25ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 00:30

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 4.125mm
  • Sức gió: 1.34mps
  • Hướng gió: 241º WSW
  • Độ ẩm: 88%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1010mb
 • Thời tiết Tối Chủ nhật (22-09-2019)

  Mặt trời mọc: 05:43am Mặt trời lặn: 05:51pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.2066 Kinh độ: 106.3327

  mưa rải rác
  24ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 00:30

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.188mm
  • Sức gió: 2mps
  • Hướng gió: 21º NNE
  • Độ ẩm: 95%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1011mb
 • Cập nhật lúc 00:30
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây dày đặc 25ºC 87% 1.43mps 215º SW 0mm 86%
  6:00 mây dày đặc 29ºC 98% 2.88mps 220º SW 0mm 67%
  9:00 mưa vừa 29ºC 95% 3.62mps 218º SW 5.688mm 71%
  12:00 mưa vừa 25ºC 100% 2.07mps 209º SSW 10.312mm 90%
  15:00 mưa vừa 25ºC 100% 2.34mps 147º SSE 4.25mm 89%
  18:00 mưa rải rác 25ºC 100% 1.6mps 139º SE 2.25mm 90%
  21:00 mưa vừa 25ºC 100% 1.34mps 241º WSW 4.125mm 88%
  24:00 mưa rải rác 24ºC 100% 2.53mps 324º NW 1.312mm 93%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Thanh Hóa

Thứ 7

Dự báo ngày 21-09-2019
mưa to

Mưa To

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.88mps 220º
 • Độ ẩm: 67%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1010mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 22-09-2019
mưa to

Mưa To

28ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.81mps 77º
 • Độ ẩm: 74%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 90%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 23-09-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.75mps 99º
 • Độ ẩm: 73%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 24-09-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.92mps 68º
 • Độ ẩm: 74%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 38%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 25-09-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.75mps 63º
 • Độ ẩm: 72%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 26-09-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.25mps 106º
 • Độ ẩm: 65%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 2%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 27-09-2019
mưa to

Mưa To

30ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.21mps 159º
 • Độ ẩm: 67%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 66%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 28-09-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 4.5mps 91º
 • Độ ẩm: 73%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 51%
 • Áp suất: 1012mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 29-09-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

30ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.46mps 86º
 • Độ ẩm: 69%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 4%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 30-09-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.61mps 87º
 • Độ ẩm: 68%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 01-10-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

30ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.9mps 92º
 • Độ ẩm: 64%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 02-10-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

30ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.1mps 98º
 • Độ ẩm: 66%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 03-10-2019
ít mây

ít Mây

31ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.68mps 90º
 • Độ ẩm: 60%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 22%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 04-10-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.94mps 96º
 • Độ ẩm: 61%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 87%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 05-10-2019
ít mây

ít Mây

30ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.35mps 88º
 • Độ ẩm: 65%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 19%
 • Áp suất: 1010mbar
Xem thêm