Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Thanh Hóa. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 6 (31-10-2014)

  Mặt trời mọc: 05:57am Mặt trời lặn: 05:23pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 19.799999 Kinh độ: 105.76667

  ít mây
  22ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 01:24

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.22mps
  • Hướng gió: 226º SW
  • Độ ẩm: 97%
  • Độ che phủ: 20%
  • Áp suất: 1015mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 6 (31-10-2014)

  Mặt trời mọc: 05:57am Mặt trời lặn: 05:23pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 19.799999 Kinh độ: 105.76667

  nhiều mây
  22ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 01:24

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.42mps
  • Hướng gió: 301º WNW
  • Độ ẩm: 98%
  • Độ che phủ: 64%
  • Áp suất: 1015mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 6 (31-10-2014)

  Mặt trời mọc: 05:57am Mặt trời lặn: 05:23pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 19.799999 Kinh độ: 105.76667

  mây rải rác
  28ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 01:24

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.82mps
  • Hướng gió: 136º SE
  • Độ ẩm: 88%
  • Độ che phủ: 36%
  • Áp suất: 1014mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 6 (31-10-2014)

  Mặt trời mọc: 05:57am Mặt trời lặn: 05:23pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 19.799999 Kinh độ: 105.76667

  quang mây
  24ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 01:24

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.16mps
  • Hướng gió: 127º SE
  • Độ ẩm: 94%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1014mb
 • Thời tiết Tối Thứ 6 (01-11-2014)

  Mặt trời mọc: 05:57am Mặt trời lặn: 05:23pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 19.799999 Kinh độ: 105.76667

  quang mây
  22ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 01:24

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.23mps
  • Hướng gió: 182º S
  • Độ ẩm: 96%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1014mb
 • Cập nhật lúc 01:24
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 ít mây 22ºC 20% 1.22mps 226º SW 0mm 97%
  6:00 ít mây 20ºC 20% 1.21mps 281º W 0mm 98%
  9:00 nhiều mây 22ºC 64% 1.42mps 301º WNW 0mm 98%
  12:00 ít mây 26ºC 24% 1.37mps 268º W 0mm 96%
  15:00 mây rải rác 28ºC 36% 1.82mps 136º SE 0mm 88%
  18:00 mưa vừa 27ºC 44% 2.41mps 118º ESE 10.5mm 85%
  21:00 quang mây 24ºC 0% 2.16mps 127º SE 0mm 94%
  24:00 quang mây 23ºC 0% 1.67mps 169º S 0mm 96%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Thanh Hóa

Thứ 5

Dự báo ngày 30-10-2014
nhiều mây

Nhiều Mây

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.32mps 137º
 • Độ ẩm: 97%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 80%
 • Áp suất: 1024mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 31-10-2014
nhiều mây

Nhiều Mây

27ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.15mps 99º
 • Độ ẩm: 92%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 68%
 • Áp suất: 1025mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 01-11-2014
ít mây

ít Mây

28ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.01mps 93º
 • Độ ẩm: 93%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 1024mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 02-11-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

23ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 9.09mps 46º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 94%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 03-11-2014
quang mây

Quang Mây

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 5.46mps 359º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 35%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 04-11-2014
quang mây

Quang Mây

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 3.69mps 34º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 37%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 05-11-2014
quang mây

Quang Mây

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 4.13mps 14º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 85%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 06-11-2014
quang mây

Quang Mây

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 6.37mps 3º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 07-11-2014
quang mây

Quang Mây

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 4.83mps 359º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 08-11-2014
quang mây

Quang Mây

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 4.55mps 26º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1022mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 09-11-2014
quang mây

Quang Mây

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 4.88mps 20º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 39%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 10-11-2014
quang mây

Quang Mây

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 5.82mps 25º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 11-11-2014
quang mây

Quang Mây

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 7.57mps 22º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1024mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 12-11-2014
quang mây

Quang Mây

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 5.82mps 346º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 45%
 • Áp suất: 1025mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 13-11-2014
quang mây

Quang Mây

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 2.43mps 331º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 19%
 • Áp suất: 1020mbar
Xem thêm