Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Thanh Hóa. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 3 (27-09-2022)

  Mặt trời mọc: 05:46am Mặt trời lặn: 05:49pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 19.8 Kinh độ: 105.7667

  mưa rải rác
  29ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 11:10

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.38mps
  • Hướng gió: 2º N
  • Độ ẩm: 75%
  • Độ che phủ: 66%
  • Áp suất: 1008mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 3 (27-09-2022)

  Mặt trời mọc: 05:46am Mặt trời lặn: 05:49pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 19.8 Kinh độ: 105.7667

  mưa rải rác
  25ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 11:10

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.48mm
  • Sức gió: 0.24mps
  • Hướng gió: 246º WSW
  • Độ ẩm: 84%
  • Độ che phủ: 91%
  • Áp suất: 1005mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 3 (28-09-2022)

  Mặt trời mọc: 05:46am Mặt trời lặn: 05:49pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 19.8 Kinh độ: 105.7667

  mưa vừa
  24ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 11:10

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 3.52mm
  • Sức gió: 1.74mps
  • Hướng gió: 46º NE
  • Độ ẩm: 93%
  • Độ che phủ: 96%
  • Áp suất: 1004mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 3 (28-09-2022)

  Mặt trời mọc: 05:46am Mặt trời lặn: 05:49pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 19.8 Kinh độ: 105.7667

  mưa to
  23ºC

  Mưa To

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 11:10

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 28.86mm
  • Sức gió: 8.03mps
  • Hướng gió: 13º NNE
  • Độ ẩm: 96%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1003mb
 • Thời tiết Tối Thứ 3 (28-09-2022)

  Mặt trời mọc: 05:46am Mặt trời lặn: 05:49pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 19.8 Kinh độ: 105.7667

  mưa to
  23ºC

  Mưa To

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 11:10

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 42.19mm
  • Sức gió: 6.8mps
  • Hướng gió: 17º NNE
  • Độ ẩm: 95%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1003mb
 • Cập nhật lúc 11:10
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 29ºC 62% 3.84mps 21º NNE 2.45mm 70%
  6:00 mưa rải rác 29ºC 80% 2.55mps 80º E 0.88mm 75%
  9:00 mưa rải rác 25ºC 91% 0.24mps 246º WSW 0.48mm 84%
  12:00 mưa rải rác 24ºC 91% 1.44mps 10º N 0.65mm 90%
  15:00 mưa vừa 24ºC 96% 1.74mps 46º NE 3.52mm 93%
  18:00 mưa to 23ºC 100% 3.37mps 11º N 17.45mm 98%
  21:00 mưa to 23ºC 100% 8.03mps 13º NNE 28.86mm 96%
  24:00 mưa to 23ºC 100% 6.06mps 4º N 37.48mm 98%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Thanh Hóa

Thứ 3

Dự báo ngày 27-09-2022
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.85mps 36º
 • Độ ẩm: 74%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 57%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 28-09-2022
mưa rất to

Mưa Rất To

23ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 9.29mps 8º
 • Độ ẩm: 98%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 29-09-2022
mưa vừa

Mưa Vừa

22ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 7.86mps 3º
 • Độ ẩm: 96%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 30-09-2022
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 4.88mps 22º
 • Độ ẩm: 88%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 01-10-2022
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 4mps 17º
 • Độ ẩm: 92%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1010mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 02-10-2022
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 6.89mps 53º
 • Độ ẩm: 71%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 59%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 03-10-2022
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 10.18mps 92º
 • Độ ẩm: 93%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 04-10-2022
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.2mps 348º
 • Độ ẩm: 88%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 05-10-2022
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 4.04mps 87º
 • Độ ẩm: 78%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 48%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 06-10-2022
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.07mps 68º
 • Độ ẩm: 73%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 21%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 07-10-2022
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.99mps 96º
 • Độ ẩm: 77%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 40%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 08-10-2022
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.64mps 108º
 • Độ ẩm: 68%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 9%
 • Áp suất: 1011mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 09-10-2022
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 4.41mps 67º
 • Độ ẩm: 83%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 51%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 10-10-2022
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 6.01mps 66º
 • Độ ẩm: 68%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 23%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 11-10-2022
mưa rất to

Mưa Rất To

24ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 6.62mps 44º
 • Độ ẩm: 96%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1011mbar
Xem thêm