Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Thanh Hóa. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 6 (22-11-2019)

  Mặt trời mọc: 05:52am Mặt trời lặn: 05:29pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.2066 Kinh độ: 106.3327

  mây dày đặc
  26ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 21:55

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.5mps
  • Hướng gió: 150º SSE
  • Độ ẩm: 83%
  • Độ che phủ: 40%
  • Áp suất: 1012mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 6 (22-11-2019)

  Mặt trời mọc: 05:52am Mặt trời lặn: 05:29pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.2066 Kinh độ: 106.3327

  mây dày đặc
  30ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 21:55

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.21mps
  • Hướng gió: 50º NE
  • Độ ẩm: 62%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1010mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 6 (22-11-2019)

  Mặt trời mọc: 05:52am Mặt trời lặn: 05:29pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.2066 Kinh độ: 106.3327

  nhiều mây
  24ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 21:55

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.7mps
  • Hướng gió: 120º ESE
  • Độ ẩm: 84%
  • Độ che phủ: 80%
  • Áp suất: 1010mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 6 (23-11-2019)

  Mặt trời mọc: 05:52am Mặt trời lặn: 05:29pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.2066 Kinh độ: 106.3327

  mây dày đặc
  23ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 21:55

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.88mps
  • Hướng gió: 95º E
  • Độ ẩm: 89%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1011mb
 • Thời tiết Tối Thứ 6 (23-11-2019)

  Mặt trời mọc: 05:52am Mặt trời lặn: 05:29pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.2066 Kinh độ: 106.3327

  mây dày đặc
  24ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 21:55

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.56mps
  • Hướng gió: 338º NNW
  • Độ ẩm: 87%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1012mb
 • Cập nhật lúc 21:55
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây dày đặc 24ºC 100% 2.31mps 18º NNE 0mm 87%
  6:00 mây dày đặc 30ºC 100% 1.57mps 12º NNE 0mm 63%
  9:00 mây dày đặc 30ºC 100% 1.21mps 50º NE 0mm 62%
  12:00 mây dày đặc 29ºC 86% 1.97mps 120º ESE 0mm 64%
  15:00 nhiều mây 24ºC 80% 1.7mps 120º ESE 0mm 84%
  18:00 mây dày đặc 24ºC 100% 1.47mps 88º E 0mm 89%
  21:00 mây dày đặc 23ºC 100% 0.88mps 95º E 0mm 89%
  24:00 mây dày đặc 22ºC 100% 1.11mps 327º NNW 0mm 92%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Thanh Hóa

Thứ 6

Dự báo ngày 22-11-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.57mps 12º
 • Độ ẩm: 63%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 23-11-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 0.92mps 6º
 • Độ ẩm: 58%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1013mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 24-11-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.23mps 59º
 • Độ ẩm: 65%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 25-11-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.56mps 56º
 • Độ ẩm: 67%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 18%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 26-11-2019
ít mây

ít Mây

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.22mps 84º
 • Độ ẩm: 60%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 22%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 27-11-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 6.04mps 73º
 • Độ ẩm: 62%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 1%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 28-11-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

29ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 7.47mps 74º
 • Độ ẩm: 61%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 29-11-2019
mây rải rác

Mây Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 7.57mps 73º
 • Độ ẩm: 58%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 31%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 30-11-2019
mây rải rác

Mây Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 7.66mps 75º
 • Độ ẩm: 61%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 31%
 • Áp suất: 1013mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 01-12-2019
nhiều mây

Nhiều Mây

29ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.06mps 73º
 • Độ ẩm: 57%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 68%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 02-12-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 0.86mps 60º
 • Độ ẩm: 53%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 37%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 03-12-2019
mây rải rác

Mây Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.82mps 83º
 • Độ ẩm: 62%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 50%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 04-12-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

28ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 6.93mps 65º
 • Độ ẩm: 54%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 05-12-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

26ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 4.45mps 73º
 • Độ ẩm: 61%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 86%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 06-12-2019
ít mây

ít Mây

27ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 2.63mps 51º
 • Độ ẩm: 55%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 13%
 • Áp suất: 1015mbar
Xem thêm