Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Thanh Hóa. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.


 • Thời tiết Hiện tại Thứ 6 (25-04-2014)

  Mặt trời mọc: 05:32am Mặt trời lặn: 06:17pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 19.799999 Kinh độ: 105.76667

  ít mây
  24ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 05:12

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.61mps
  • Hướng gió: 155º SSE
  • Độ ẩm: 96%
  • Độ che phủ: 32%
  • Áp suất: 1007mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 6 (01-01-1970)

  Mặt trời mọc: 05:32am Mặt trời lặn: 06:17pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 19.799999 Kinh độ: 105.76667

  0ºC

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 05:12

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: mps
  • Hướng gió: 0º N
  • Độ ẩm: %
  • Độ che phủ: %
  • Áp suất: 0mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 6 (01-01-1970)

  Mặt trời mọc: 05:32am Mặt trời lặn: 06:17pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 19.799999 Kinh độ: 105.76667

  0ºC

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 05:12

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: mps
  • Hướng gió: 0º N
  • Độ ẩm: %
  • Độ che phủ: %
  • Áp suất: 0mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 6 (01-01-1970)

  Mặt trời mọc: 05:32am Mặt trời lặn: 06:17pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 19.799999 Kinh độ: 105.76667

  0ºC

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 05:12

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: mps
  • Hướng gió: 0º N
  • Độ ẩm: %
  • Độ che phủ: %
  • Áp suất: 0mb
 • Thời tiết Tối Thứ 6 (01-01-1970)

  Mặt trời mọc: 05:32am Mặt trời lặn: 06:17pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 19.799999 Kinh độ: 105.76667

  0ºC

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 05:12

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: mps
  • Hướng gió: 0º N
  • Độ ẩm: %
  • Độ che phủ: %
  • Áp suất: 0mb
 • Cập nhật lúc 05:12
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 ít mây 23ºC 12% 1.72mps 151º SSE 0mm 96%
  6:00 ít mây 25ºC 20% 2.06mps 158º SSE 0mm 92%
  9:00 0ºC % mps 0º N 0mm %
  12:00 0ºC % mps 0º N 0mm %
  15:00 0ºC % mps 0º N 0mm %
  18:00 0ºC % mps 0º N 0mm %
  21:00 0ºC % mps 0º N 0mm %
  24:00 0ºC % mps 0º N 0mm %

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Thanh Hóa

Thứ 5

Dự báo ngày 24-04-2014
ít mây

ít Mây

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 4.36mps 172º
 • Độ ẩm: 94%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 25-04-2014
mây rải rác

Mây Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 5.45mps 174º
 • Độ ẩm: 84%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 32%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 26-04-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 5.56mps 181º
 • Độ ẩm: 80%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 1019mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 27-04-2014
mưa to

Mưa To

23ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 3.13mps 18º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1024mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 28-04-2014
nhiều mây

Nhiều Mây

25ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 3.09mps 41º
 • Độ ẩm: 93%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 68%
 • Áp suất: 1024mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 29-04-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 4.65mps 12º
 • Độ ẩm: 94%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1025mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 30-04-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 3.85mps 5º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 48%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 01-05-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.53mps 25º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 66%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 02-05-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 3.64mps 65º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 19%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 03-05-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.68mps 79º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 14%
 • Áp suất: 1017mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 04-05-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.86mps 66º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 10%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 05-05-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.41mps 114º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 10%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 06-05-2014
quang mây

Quang Mây

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 5.56mps 168º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 1%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 07-05-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.6mps 147º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 1%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 08-05-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 9.22mps 12º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1020mbar
Xem thêm