Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Thanh Hóa. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 5 (02-07-2015)

  Mặt trời mọc: 05:21am Mặt trời lặn: 06:40pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 19.799999 Kinh độ: 105.76667

  mây rải rác
  31ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 32ºC

  Cập nhật lúc 02:44

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.22mps
  • Hướng gió: 285º WNW
  • Độ ẩm: 56%
  • Độ che phủ: 32%
  • Áp suất: 1003mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 5 (02-07-2015)

  Mặt trời mọc: 05:21am Mặt trời lặn: 06:40pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 19.799999 Kinh độ: 105.76667

  quang mây
  31ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 32ºC

  Cập nhật lúc 02:44

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.66mps
  • Hướng gió: 261º W
  • Độ ẩm: 67%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1003mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 5 (02-07-2015)

  Mặt trời mọc: 05:21am Mặt trời lặn: 06:40pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 19.799999 Kinh độ: 105.76667

  quang mây
  38ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 32ºC

  Cập nhật lúc 02:44

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.86mps
  • Hướng gió: 250º WSW
  • Độ ẩm: 50%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1001mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 5 (02-07-2015)

  Mặt trời mọc: 05:21am Mặt trời lặn: 06:40pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 19.799999 Kinh độ: 105.76667

  ít mây
  34ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 32ºC

  Cập nhật lúc 02:44

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.01mps
  • Hướng gió: 131º SE
  • Độ ẩm: 55%
  • Độ che phủ: 20%
  • Áp suất: 999mb
 • Thời tiết Tối Thứ 5 (03-07-2015)

  Mặt trời mọc: 05:21am Mặt trời lặn: 06:40pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 19.799999 Kinh độ: 105.76667

  mây dày đặc
  32ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 32ºC

  Cập nhật lúc 02:44

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.73mps
  • Hướng gió: 283º WNW
  • Độ ẩm: 60%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1001mb
 • Cập nhật lúc 02:44
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây rải rác 31ºC 32% 3.22mps 285º WNW 0mm 56%
  6:00 quang mây 30ºC 0% 2.92mps 256º WSW 0mm 61%
  9:00 quang mây 31ºC 0% 2.66mps 261º W 0mm 67%
  12:00 quang mây 35ºC 8% 2.75mps 262º W 0mm 56%
  15:00 quang mây 38ºC 0% 1.86mps 250º WSW 0mm 50%
  18:00 quang mây 39ºC 8% 1.56mps 200º SSW 0mm 45%
  21:00 ít mây 34ºC 20% 3.01mps 131º SE 0mm 55%
  24:00 nhiều mây 32ºC 68% 3.25mps 113º ESE 0mm 62%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Thanh Hóa

Thứ 4

Dự báo ngày 01-07-2015
mây rải rác

Mây Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 32ºC
 • Sức gió: 6.56mps 151º
 • Độ ẩm: 89%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 36%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 02-07-2015
quang mây

Quang Mây

32ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 31ºC
 • Sức gió: 3.01mps 174º
 • Độ ẩm: 87%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 03-07-2015
quang mây

Quang Mây

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 31ºC
 • Sức gió: 3.61mps 166º
 • Độ ẩm: 85%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 04-07-2015
quang mây

Quang Mây

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 30ºC
 • Sức gió: 2.11mps 147º
 • Độ ẩm: 88%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1010mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 05-07-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

35ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 3.57mps 340º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 35%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 06-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 5.12mps 5º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 17%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 07-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 2.04mps 10º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 08-07-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 4.6mps 351º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 2%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 09-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 3.21mps 323º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 6%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 10-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 4.45mps 353º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 11-07-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 6.69mps 4º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 15%
 • Áp suất: 1010mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 12-07-2015
mưa to

Mưa To

28ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 5.57mps 355º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 73%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 13-07-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 5.23mps 34º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 29%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 14-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 6.12mps 16º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 13%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 15-07-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 5.68mps 11º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 36%
 • Áp suất: 1009mbar
Xem thêm