Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Thanh Hóa. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 7 (03-12-2021)

  Mặt trời mọc: 06:17am Mặt trời lặn: 05:17pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 19.8 Kinh độ: 105.7667

  ít mây
  12ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 12ºC

  Cập nhật lúc 04:55

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.22mps
  • Hướng gió: 303º WNW
  • Độ ẩm: 61%
  • Độ che phủ: 14%
  • Áp suất: 1022mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 7 (03-12-2021)

  Mặt trời mọc: 06:17am Mặt trời lặn: 05:17pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 19.8 Kinh độ: 105.7667

  ít mây
  17ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 12ºC

  Cập nhật lúc 04:55

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.55mps
  • Hướng gió: 98º E
  • Độ ẩm: 56%
  • Độ che phủ: 15%
  • Áp suất: 1021mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 7 (04-12-2021)

  Mặt trời mọc: 06:17am Mặt trời lặn: 05:17pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 19.8 Kinh độ: 105.7667

  nhiều mây
  14ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 12ºC

  Cập nhật lúc 04:55

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.81mps
  • Hướng gió: 298º WNW
  • Độ ẩm: 65%
  • Độ che phủ: 51%
  • Áp suất: 1023mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 7 (04-12-2021)

  Mặt trời mọc: 06:17am Mặt trời lặn: 05:17pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 19.8 Kinh độ: 105.7667

  nhiều mây
  13ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 12ºC

  Cập nhật lúc 04:55

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.9mps
  • Hướng gió: 299º WNW
  • Độ ẩm: 64%
  • Độ che phủ: 82%
  • Áp suất: 1023mb
 • Thời tiết Tối Thứ 7 (04-12-2021)

  Mặt trời mọc: 06:17am Mặt trời lặn: 05:17pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 19.8 Kinh độ: 105.7667

  mây rải rác
  23ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 12ºC

  Cập nhật lúc 04:55

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.01mps
  • Hướng gió: 81º E
  • Độ ẩm: 38%
  • Độ che phủ: 41%
  • Áp suất: 1020mb
 • Cập nhật lúc 04:55
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 ít mây 21ºC 20% 1.81mps 56º NE 0mm 37%
  6:00 ít mây 21ºC 16% 2.6mps 90º E 0mm 38%
  9:00 ít mây 17ºC 15% 1.55mps 98º E 0mm 56%
  12:00 ít mây 16ºC 19% 0.72mps 295º WNW 0mm 59%
  15:00 nhiều mây 14ºC 51% 1.81mps 298º WNW 0mm 65%
  18:00 nhiều mây 13ºC 65% 2.16mps 305º NW 0mm 67%
  21:00 nhiều mây 13ºC 82% 1.9mps 299º WNW 0mm 64%
  24:00 mây rải rác 21ºC 46% 1.62mps 352º N 0mm 41%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Thanh Hóa

Thứ 6

Dự báo ngày 03-12-2021
ít mây

ít Mây

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 2.6mps 90º
 • Độ ẩm: 37%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 16%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 04-12-2021
mây rải rác

Mây Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 4.01mps 100º
 • Độ ẩm: 39%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 37%
 • Áp suất: 1023mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 05-12-2021
mây rải rác

Mây Rải Rác

21ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 3.28mps 57º
 • Độ ẩm: 50%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 39%
 • Áp suất: 1024mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 06-12-2021
mây rải rác

Mây Rải Rác

21ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 4.36mps 101º
 • Độ ẩm: 46%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 35%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 07-12-2021
trời quang mây

Trời Quang Mây

21ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 4.1mps 95º
 • Độ ẩm: 45%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 08-12-2021
mây dày đặc

Mây Dày đặc

18ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 3.67mps 78º
 • Độ ẩm: 59%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 09-12-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 3.73mps 29º
 • Độ ẩm: 51%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1024mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 10-12-2021
mây dày đặc

Mây Dày đặc

22ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 3.89mps 99º
 • Độ ẩm: 49%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 87%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 11-12-2021
nhiều mây

Nhiều Mây

21ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 3.14mps 2º
 • Độ ẩm: 56%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 76%
 • Áp suất: 1022mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 12-12-2021
mây dày đặc

Mây Dày đặc

20ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 4.34mps 351º
 • Độ ẩm: 53%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1024mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 13-12-2021
mây dày đặc

Mây Dày đặc

22ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 4.45mps 102º
 • Độ ẩm: 46%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 93%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 14-12-2021
trời quang mây

Trời Quang Mây

22ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 4.2mps 101º
 • Độ ẩm: 55%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 9%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 15-12-2021
mây dày đặc

Mây Dày đặc

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.59mps 15º
 • Độ ẩm: 74%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 16-12-2021
nhiều mây

Nhiều Mây

24ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 3.42mps 80º
 • Độ ẩm: 71%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 58%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 17-12-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

18ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 5.63mps 6º
 • Độ ẩm: 87%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1021mbar
Xem thêm