Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Thanh Hóa. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.


 • Thời tiết Hiện tại Thứ 7 (25-10-2014)

  Mặt trời mọc: 05:54am Mặt trời lặn: 05:27pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 19.799999 Kinh độ: 105.76667

  mưa vừa
  21ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 03:45

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 6mm
  • Sức gió: 2.41mps
  • Hướng gió: 317º NW
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1016mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 7 (25-10-2014)

  Mặt trời mọc: 05:54am Mặt trời lặn: 05:27pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 19.799999 Kinh độ: 105.76667

  mưa vừa
  22ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 03:45

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 4mm
  • Sức gió: 2.84mps
  • Hướng gió: 353º N
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1019mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 7 (25-10-2014)

  Mặt trời mọc: 05:54am Mặt trời lặn: 05:27pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 19.799999 Kinh độ: 105.76667

  mưa vừa
  22ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 03:45

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 7.5mm
  • Sức gió: 2.52mps
  • Hướng gió: 346º NNW
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1017mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 7 (25-10-2014)

  Mặt trời mọc: 05:54am Mặt trời lặn: 05:27pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 19.799999 Kinh độ: 105.76667

  mưa vừa
  21ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 03:45

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 6mm
  • Sức gió: 2.32mps
  • Hướng gió: 355º N
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1018mb
 • Thời tiết Tối Thứ 7 (26-10-2014)

  Mặt trời mọc: 05:54am Mặt trời lặn: 05:27pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 19.799999 Kinh độ: 105.76667

  mưa vừa
  21ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 03:45

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 4mm
  • Sức gió: 2.31mps
  • Hướng gió: 347º NNW
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1017mb
 • Cập nhật lúc 03:45
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa vừa 21ºC 92% 2.41mps 317º NW 6mm 100%
  6:00 mưa rải rác 21ºC 88% 2.66mps 328º NNW 2.5mm 100%
  9:00 mưa vừa 22ºC 92% 2.84mps 353º N 4mm 100%
  12:00 mưa vừa 22ºC 92% 2.51mps 352º N 7mm 100%
  15:00 mưa vừa 22ºC 92% 2.52mps 346º NNW 7.5mm 100%
  18:00 mưa vừa 21ºC 92% 2.5mps 351º N 5mm 100%
  21:00 mưa vừa 21ºC 92% 2.32mps 355º N 6mm 100%
  24:00 mưa vừa 21ºC 92% 2.26mps 340º NNW 7mm 100%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Thanh Hóa

Thứ 6

Dự báo ngày 24-10-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.87mps 76º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1025mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 25-10-2014
mưa to

Mưa To

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.79mps 24º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1028mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 26-10-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 3.96mps 15º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1029mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 27-10-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 3.46mps 348º
 • Độ ẩm: 98%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1028mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 28-10-2014
mưa to

Mưa To

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.68mps 43º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 16%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 29-10-2014
mưa to

Mưa To

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 4.05mps 43º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 73%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 30-10-2014
mưa to

Mưa To

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 3.95mps 25º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 27%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 31-10-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 6.37mps 27º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 36%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 01-11-2014
mưa to

Mưa To

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 9.16mps 8º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 94%
 • Áp suất: 1011mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 02-11-2014
quang mây

Quang Mây

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.52mps 324º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 39%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 03-11-2014
mưa to

Mưa To

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 6.6mps 27º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 93%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 04-11-2014
mưa rất to

Mưa Rất To

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 10.25mps 43º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 56%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 05-11-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 12.26mps 28º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 87%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 06-11-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 9.31mps 10º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 42%
 • Áp suất: 1024mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 07-11-2014
quang mây

Quang Mây

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 8.39mps 11º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 4%
 • Áp suất: 1026mbar
Xem thêm