Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Thanh Hóa. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 4 (08-02-2023)

  Mặt trời mọc: 06:29am Mặt trời lặn: 05:52pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 19.8 Kinh độ: 105.7667

  mưa rải rác
  21ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 23:30

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.82mps
  • Hướng gió: 111º ESE
  • Độ ẩm: 96%
  • Độ che phủ: 91%
  • Áp suất: 1012mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 4 (08-02-2023)

  Mặt trời mọc: 06:29am Mặt trời lặn: 05:52pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 19.8 Kinh độ: 105.7667

  mây dày đặc
  21ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 23:30

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.47mps
  • Hướng gió: 134º SE
  • Độ ẩm: 96%
  • Độ che phủ: 86%
  • Áp suất: 1011mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 4 (09-02-2023)

  Mặt trời mọc: 06:29am Mặt trời lặn: 05:52pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 19.8 Kinh độ: 105.7667

  mưa rải rác
  21ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 23:30

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.46mm
  • Sức gió: 1.9mps
  • Hướng gió: 104º ESE
  • Độ ẩm: 97%
  • Độ che phủ: 90%
  • Áp suất: 1012mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 4 (09-02-2023)

  Mặt trời mọc: 06:29am Mặt trời lặn: 05:52pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 19.8 Kinh độ: 105.7667

  mưa rải rác
  21ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 23:30

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.4mm
  • Sức gió: 1.79mps
  • Hướng gió: 140º SE
  • Độ ẩm: 97%
  • Độ che phủ: 99%
  • Áp suất: 1013mb
 • Thời tiết Tối Thứ 4 (09-02-2023)

  Mặt trời mọc: 06:29am Mặt trời lặn: 05:52pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 19.8 Kinh độ: 105.7667

  mưa rải rác
  22ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 23:30

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.35mm
  • Sức gió: 3.2mps
  • Hướng gió: 127º SE
  • Độ ẩm: 92%
  • Độ che phủ: 96%
  • Áp suất: 1012mb
 • Cập nhật lúc 23:30
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 21ºC 100% 2.04mps 105º ESE 0.13mm 95%
  6:00 mưa rải rác 22ºC 97% 4.48mps 134º SE 0.14mm 90%
  9:00 mây dày đặc 21ºC 86% 2.47mps 134º SE 0mm 96%
  12:00 mưa rải rác 21ºC 81% 1.84mps 108º ESE 0.1mm 97%
  15:00 mưa rải rác 21ºC 90% 1.9mps 104º ESE 0.46mm 97%
  18:00 mưa rải rác 21ºC 98% 2.47mps 151º SSE 0.35mm 96%
  21:00 mưa rải rác 21ºC 99% 1.79mps 140º SE 0.4mm 97%
  24:00 mưa rải rác 23ºC 93% 3.75mps 136º SE 0.34mm 85%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Thanh Hóa

Thứ 4

Dự báo ngày 08-02-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

21ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 4.48mps 134º
 • Độ ẩm: 95%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 09-02-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 4.57mps 124º
 • Độ ẩm: 89%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 96%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 10-02-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 5.65mps 143º
 • Độ ẩm: 89%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 11-02-2023
nhiều mây

Nhiều Mây

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 5.73mps 142º
 • Độ ẩm: 63%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 82%
 • Áp suất: 1007mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 12-02-2023
nhiều mây

Nhiều Mây

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 4.37mps 119º
 • Độ ẩm: 60%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 58%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 13-02-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 4.28mps 93º
 • Độ ẩm: 69%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 94%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 14-02-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

19ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 4.38mps 75º
 • Độ ẩm: 87%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 15-02-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

16ºC
 • Cao nhất: 16ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 4.06mps 13º
 • Độ ẩm: 85%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 16-02-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

16ºC
 • Cao nhất: 16ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 3.17mps 354º
 • Độ ẩm: 83%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 17-02-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

16ºC
 • Cao nhất: 16ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 2.9mps 7º
 • Độ ẩm: 94%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 18-02-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 3.77mps 75º
 • Độ ẩm: 77%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1014mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 19-02-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 4.66mps 86º
 • Độ ẩm: 70%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 20-02-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 3.2mps 72º
 • Độ ẩm: 77%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 21-02-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 4.64mps 55º
 • Độ ẩm: 87%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 22-02-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

14ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 4.36mps 9º
 • Độ ẩm: 84%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1018mbar
Xem thêm