Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Thanh Hóa. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (15-12-2017)

  Mặt trời mọc: 06:23am Mặt trời lặn: 05:20pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 19.8 Kinh độ: 105.7667

  mưa rải rác
  16ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 16ºC

  Thấp nhất: 16ºC

  Cập nhật lúc 00:17

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.27mm
  • Sức gió: 2.61mps
  • Hướng gió: 356º N
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1023mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (15-12-2017)

  Mặt trời mọc: 06:23am Mặt trời lặn: 05:20pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 19.8 Kinh độ: 105.7667

  mưa rải rác
  15ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 16ºC

  Thấp nhất: 16ºC

  Cập nhật lúc 00:17

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.16mm
  • Sức gió: 2.96mps
  • Hướng gió: 352º N
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1024mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (15-12-2017)

  Mặt trời mọc: 06:23am Mặt trời lặn: 05:20pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 19.8 Kinh độ: 105.7667

  mưa rải rác
  18ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 16ºC

  Thấp nhất: 16ºC

  Cập nhật lúc 00:17

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.21mm
  • Sức gió: 3.33mps
  • Hướng gió: 9º N
  • Độ ẩm: 98%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1024mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (15-12-2017)

  Mặt trời mọc: 06:23am Mặt trời lặn: 05:20pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 19.8 Kinh độ: 105.7667

  mưa rải rác
  16ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 16ºC

  Thấp nhất: 16ºC

  Cập nhật lúc 00:17

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.12mm
  • Sức gió: 5.17mps
  • Hướng gió: 8º N
  • Độ ẩm: 97%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1026mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (16-12-2017)

  Mặt trời mọc: 06:23am Mặt trời lặn: 05:20pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 19.8 Kinh độ: 105.7667

  mưa rải rác
  14ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 16ºC

  Thấp nhất: 16ºC

  Cập nhật lúc 00:17

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.09mm
  • Sức gió: 4.96mps
  • Hướng gió: 5º N
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 1027mb
 • Cập nhật lúc 00:17
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 15ºC 92% 2.61mps 356º N 0.27mm 100%
  6:00 mưa rải rác 15ºC 92% 2.76mps 5º N 0.21mm 100%
  9:00 mưa rải rác 15ºC 92% 2.96mps 352º N 0.16mm 100%
  12:00 mưa rải rác 16ºC 92% 2.96mps 0º N 0.12mm 100%
  15:00 mưa rải rác 18ºC 92% 3.33mps 9º N 0.21mm 98%
  18:00 mưa rải rác 18ºC 88% 4.57mps 13º NNE 0.18mm 93%
  21:00 mưa rải rác 16ºC 92% 5.17mps 8º N 0.12mm 97%
  24:00 mưa rải rác 14ºC 88% 5.06mps 7º N 0.18mm 100%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Thanh Hóa

Thứ 5

Dự báo ngày 14-12-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

16ºC
 • Cao nhất: 16ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 2.56mps 358º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1024mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 15-12-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

16ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 2.96mps 1º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1026mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 16-12-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

14ºC
 • Cao nhất: 16ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 7.06mps 10º
 • Độ ẩm: 96%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1033mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 17-12-2017
quang mây

Quang Mây

12ºC
 • Cao nhất: 14ºC
 • Thấp nhất: 8ºC
 • Sức gió: 6.52mps 6º
 • Độ ẩm: 74%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1037mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 18-12-2017
quang mây

Quang Mây

15ºC
 • Cao nhất: 15ºC
 • Thấp nhất: 9ºC
 • Sức gió: 8.43mps 6º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1031mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 19-12-2017
quang mây

Quang Mây

16ºC
 • Cao nhất: 16ºC
 • Thấp nhất: 11ºC
 • Sức gió: 8.46mps 15º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1032mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 20-12-2017
quang mây

Quang Mây

18ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 11ºC
 • Sức gió: 7.29mps 6º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1031mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 21-12-2017
quang mây

Quang Mây

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 11ºC
 • Sức gió: 5.03mps 10º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1030mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 22-12-2017
quang mây

Quang Mây

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 5.16mps 11º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 36%
 • Áp suất: 1029mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 23-12-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 6.19mps 9º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 71%
 • Áp suất: 1028mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 24-12-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 3.22mps 30º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 84%
 • Áp suất: 1024mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 25-12-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 7.52mps 25º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 19%
 • Áp suất: 1027mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 26-12-2017
mưa to

Mưa To

15ºC
 • Cao nhất: 15ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 4.38mps 346º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 95%
 • Áp suất: 1026mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 27-12-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

17ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 3.3mps 351º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 94%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 28-12-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 0.35mps 352º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 47%
 • Áp suất: 1018mbar
Xem thêm