Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Thanh Hóa. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Chủ nhật (24-09-2023)

  Mặt trời mọc: 05:46am Mặt trời lặn: 05:52pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 19.8 Kinh độ: 105.7667

  mưa rải rác
  28ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 16:52

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.16mps
  • Hướng gió: 91º E
  • Độ ẩm: 77%
  • Độ che phủ: 99%
  • Áp suất: 1006mb
 • Thời tiết Sáng Chủ nhật (24-09-2023)

  Mặt trời mọc: 05:46am Mặt trời lặn: 05:52pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 19.8 Kinh độ: 105.7667

  mưa rải rác
  26ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 16:52

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.57mm
  • Sức gió: 2.22mps
  • Hướng gió: 71º ENE
  • Độ ẩm: 88%
  • Độ che phủ: 82%
  • Áp suất: 1008mb
 • Thời tiết Trưa Chủ nhật (25-09-2023)

  Mặt trời mọc: 05:46am Mặt trời lặn: 05:52pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 19.8 Kinh độ: 105.7667

  mưa rải rác
  24ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 16:52

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.22mm
  • Sức gió: 2.28mps
  • Hướng gió: 316º NW
  • Độ ẩm: 96%
  • Độ che phủ: 37%
  • Áp suất: 1008mb
 • Thời tiết Chiều Chủ nhật (25-09-2023)

  Mặt trời mọc: 05:46am Mặt trời lặn: 05:52pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 19.8 Kinh độ: 105.7667

  mưa vừa
  24ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 16:52

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 6.03mm
  • Sức gió: 2.41mps
  • Hướng gió: 342º NNW
  • Độ ẩm: 95%
  • Độ che phủ: 75%
  • Áp suất: 1009mb
 • Thời tiết Tối Chủ nhật (25-09-2023)

  Mặt trời mọc: 05:46am Mặt trời lặn: 05:52pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 19.8 Kinh độ: 105.7667

  mưa vừa
  24ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 16:52

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 4.56mm
  • Sức gió: 2.69mps
  • Hướng gió: 334º NNW
  • Độ ẩm: 95%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1008mb
 • Cập nhật lúc 16:52
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 30ºC 98% 4.07mps 73º ENE 1.02mm 68%
  6:00 mưa rải rác 30ºC 91% 3.73mps 86º E 0.22mm 68%
  9:00 mưa rải rác 26ºC 82% 2.22mps 71º ENE 1.57mm 88%
  12:00 mưa vừa 25ºC 19% 1.39mps 348º NNW 4.52mm 93%
  15:00 mưa rải rác 24ºC 37% 2.28mps 316º NW 1.22mm 96%
  18:00 mưa rải rác 24ºC 54% 1.86mps 342º NNW 2.12mm 96%
  21:00 mưa vừa 24ºC 75% 2.41mps 342º NNW 6.03mm 95%
  24:00 mưa vừa 25ºC 99% 4.88mps 35º NE 7.11mm 94%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Thanh Hóa

Chủ nhật

Dự báo ngày 24-09-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.07mps 73º
 • Độ ẩm: 64%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 25-09-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 4.88mps 35º
 • Độ ẩm: 95%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 26-09-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 6.26mps 31º
 • Độ ẩm: 88%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 27-09-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 6.31mps 27º
 • Độ ẩm: 67%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 28-09-2023
mưa to

Mưa To

25ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.86mps 53º
 • Độ ẩm: 92%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 29-09-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.33mps 318º
 • Độ ẩm: 78%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 63%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 30-09-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.11mps 106º
 • Độ ẩm: 76%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 60%
 • Áp suất: 1009mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 01-10-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 9.75mps 327º
 • Độ ẩm: 78%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 02-10-2023
mưa rất to

Mưa Rất To

25ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 19.59mps 312º
 • Độ ẩm: 93%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1000mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 03-10-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.66mps 113º
 • Độ ẩm: 80%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 04-10-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.89mps 113º
 • Độ ẩm: 76%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 05-10-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.22mps 68º
 • Độ ẩm: 83%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 06-10-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 4.68mps 59º
 • Độ ẩm: 79%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 07-10-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 4.14mps 20º
 • Độ ẩm: 71%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 84%
 • Áp suất: 1012mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 08-10-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.63mps 86º
 • Độ ẩm: 74%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 91%
 • Áp suất: 1011mbar
Xem thêm