Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Thanh Hóa. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 4 (27-02-2024)

  Mặt trời mọc: 06:18am Mặt trời lặn: 06:01pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 19.8 Kinh độ: 105.7667

  mây dày đặc
  16ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 18ºC

  Thấp nhất: 16ºC

  Cập nhật lúc 02:35

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.69mps
  • Hướng gió: 77º ENE
  • Độ ẩm: 81%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1016mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 4 (27-02-2024)

  Mặt trời mọc: 06:18am Mặt trời lặn: 06:01pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 19.8 Kinh độ: 105.7667

  mây dày đặc
  17ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 18ºC

  Thấp nhất: 16ºC

  Cập nhật lúc 02:35

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.39mps
  • Hướng gió: 77º ENE
  • Độ ẩm: 84%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1018mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 4 (28-02-2024)

  Mặt trời mọc: 06:18am Mặt trời lặn: 06:01pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 19.8 Kinh độ: 105.7667

  mây dày đặc
  16ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 18ºC

  Thấp nhất: 16ºC

  Cập nhật lúc 02:35

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.14mps
  • Hướng gió: 26º NNE
  • Độ ẩm: 87%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1017mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 4 (28-02-2024)

  Mặt trời mọc: 06:18am Mặt trời lặn: 06:01pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 19.8 Kinh độ: 105.7667

  mây dày đặc
  17ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 18ºC

  Thấp nhất: 16ºC

  Cập nhật lúc 02:35

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.11mps
  • Hướng gió: 358º N
  • Độ ẩm: 86%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1017mb
 • Thời tiết Tối Thứ 4 (28-02-2024)

  Mặt trời mọc: 06:18am Mặt trời lặn: 06:01pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 19.8 Kinh độ: 105.7667

  mây dày đặc
  20ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 18ºC

  Thấp nhất: 16ºC

  Cập nhật lúc 02:35

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.18mps
  • Hướng gió: 74º ENE
  • Độ ẩm: 73%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1015mb
 • Cập nhật lúc 02:35
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây dày đặc 17ºC 100% 2.57mps 58º ENE 0mm 79%
  6:00 mây dày đặc 17ºC 100% 3.16mps 80º E 0mm 79%
  9:00 mây dày đặc 17ºC 100% 3.39mps 77º ENE 0mm 84%
  12:00 mây dày đặc 17ºC 100% 2.43mps 65º ENE 0mm 86%
  15:00 mây dày đặc 16ºC 100% 2.14mps 26º NNE 0mm 87%
  18:00 mây dày đặc 16ºC 100% 0.85mps 24º NNE 0mm 87%
  21:00 mây dày đặc 17ºC 100% 1.11mps 358º N 0mm 86%
  24:00 mây dày đặc 18ºC 100% 0.98mps 53º NE 0mm 81%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Thanh Hóa

Thứ 3

Dự báo ngày 27-02-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

17ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 3.4mps 87º
 • Độ ẩm: 77%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 28-02-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

19ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 3.07mps 99º
 • Độ ẩm: 76%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 29-02-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 5.11mps 62º
 • Độ ẩm: 74%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 01-03-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

15ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 4.12mps 52º
 • Độ ẩm: 78%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 02-03-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

18ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 3.22mps 3º
 • Độ ẩm: 60%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 93%
 • Áp suất: 1018mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 03-03-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 4.38mps 124º
 • Độ ẩm: 71%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 04-03-2024
trời quang mây

Trời Quang Mây

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 5.82mps 135º
 • Độ ẩm: 53%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 7%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 05-03-2024
trời quang mây

Trời Quang Mây

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 4.72mps 110º
 • Độ ẩm: 37%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 10%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 06-03-2024
trời quang mây

Trời Quang Mây

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 5.48mps 71º
 • Độ ẩm: 65%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 6%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 07-03-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

20ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 4.26mps 51º
 • Độ ẩm: 80%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 08-03-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

22ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 4.15mps 98º
 • Độ ẩm: 68%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 96%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 09-03-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

18ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 3.92mps 30º
 • Độ ẩm: 83%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1016mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 10-03-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

19ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 2.51mps 120º
 • Độ ẩm: 85%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 11-03-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.62mps 168º
 • Độ ẩm: 88%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 12-03-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 4.49mps 120º
 • Độ ẩm: 83%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1010mbar
Xem thêm