Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Thanh Hóa. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.


 • Thời tiết Hiện tại Thứ 5 (21-08-2014)

  Mặt trời mọc: 05:38am Mặt trời lặn: 06:21pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 19.799999 Kinh độ: 105.76667

  ít mây
  29ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 11:20

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.77mps
  • Hướng gió: 179º S
  • Độ ẩm: 88%
  • Độ che phủ: 20%
  • Áp suất: 1012mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 5 (21-08-2014)

  Mặt trời mọc: 05:38am Mặt trời lặn: 06:21pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 19.799999 Kinh độ: 105.76667

  ít mây
  35ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 11:20

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.51mps
  • Hướng gió: 162º SSE
  • Độ ẩm: 82%
  • Độ che phủ: 24%
  • Áp suất: 1010mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 5 (21-08-2014)

  Mặt trời mọc: 05:38am Mặt trời lặn: 06:21pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 19.799999 Kinh độ: 105.76667

  mưa rải rác
  29ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 11:20

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1mm
  • Sức gió: 2.55mps
  • Hướng gió: 192º SSW
  • Độ ẩm: 92%
  • Độ che phủ: 32%
  • Áp suất: 1010mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 5 (22-08-2014)

  Mặt trời mọc: 05:38am Mặt trời lặn: 06:21pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 19.799999 Kinh độ: 105.76667

  quang mây
  27ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 11:20

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.26mps
  • Hướng gió: 221º SW
  • Độ ẩm: 97%
  • Độ che phủ: 8%
  • Áp suất: 1011mb
 • Thời tiết Tối Thứ 5 (22-08-2014)

  Mặt trời mọc: 05:38am Mặt trời lặn: 06:21pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 19.799999 Kinh độ: 105.76667

  ít mây
  27ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 11:20

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.86mps
  • Hướng gió: 299º WNW
  • Độ ẩm: 95%
  • Độ che phủ: 12%
  • Áp suất: 1011mb
 • Cập nhật lúc 11:20
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 ít mây 29ºC 12% 1.67mps 290º WNW 0mm 96%
  6:00 ít mây 33ºC 20% 1.77mps 179º S 0mm 88%
  9:00 ít mây 35ºC 24% 2.51mps 162º SSE 0mm 82%
  12:00 mưa rải rác 31ºC 64% 3.52mps 162º SSE 1mm 89%
  15:00 mưa rải rác 29ºC 32% 2.55mps 192º SSW 1mm 92%
  18:00 quang mây 28ºC 0% 1.41mps 208º SSW 0mm 95%
  21:00 quang mây 27ºC 8% 1.26mps 221º SW 0mm 97%
  24:00 mưa rất to 26ºC 88% 0.96mps 310º NW 109mm 100%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Thanh Hóa

Thứ 5

Dự báo ngày 21-08-2014
quang mây

Quang Mây

30ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 1.97mps 204º
 • Độ ẩm: 86%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 22-08-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.12mps 196º
 • Độ ẩm: 87%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 23-08-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 3.01mps 224º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 22%
 • Áp suất: 1010mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 24-08-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 2.83mps 207º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 30%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 25-08-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 3.23mps 88º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 40%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 26-08-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.93mps 349º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 3%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 27-08-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 3.35mps 7º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 50%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 28-08-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.58mps 340º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 17%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 29-08-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 6.2mps 13º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 7%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 30-08-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 6.82mps 19º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 21%
 • Áp suất: 1008mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 31-08-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 5.58mps 3º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 96%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 01-09-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 1.98mps 337º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 39%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 02-09-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 2.01mps 179º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 37%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 03-09-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 0.99mps 45º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 14%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 04-09-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 1.29mps 273º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 11%
 • Áp suất: 1015mbar
Xem thêm