Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Thanh Hóa. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 3 (26-05-2015)

  Mặt trời mọc: 05:18am Mặt trời lặn: 06:29pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 19.799999 Kinh độ: 105.76667

  quang mây
  28ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 30ºC

  Cập nhật lúc 04:49

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.91mps
  • Hướng gió: 196º SSW
  • Độ ẩm: 76%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1005mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 3 (26-05-2015)

  Mặt trời mọc: 05:18am Mặt trời lặn: 06:29pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 19.799999 Kinh độ: 105.76667

  quang mây
  29ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 30ºC

  Cập nhật lúc 04:49

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.01mps
  • Hướng gió: 218º SW
  • Độ ẩm: 79%
  • Độ che phủ: 8%
  • Áp suất: 1006mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 3 (26-05-2015)

  Mặt trời mọc: 05:18am Mặt trời lặn: 06:29pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 19.799999 Kinh độ: 105.76667

  quang mây
  35ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 30ºC

  Cập nhật lúc 04:49

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.25mps
  • Hướng gió: 199º SSW
  • Độ ẩm: 64%
  • Độ che phủ: 8%
  • Áp suất: 1005mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 3 (26-05-2015)

  Mặt trời mọc: 05:18am Mặt trời lặn: 06:29pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 19.799999 Kinh độ: 105.76667

  quang mây
  31ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 30ºC

  Cập nhật lúc 04:49

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.21mps
  • Hướng gió: 195º SSW
  • Độ ẩm: 66%
  • Độ che phủ: 8%
  • Áp suất: 1004mb
 • Thời tiết Tối Thứ 3 (27-05-2015)

  Mặt trời mọc: 05:18am Mặt trời lặn: 06:29pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 19.799999 Kinh độ: 105.76667

  ít mây
  28ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 30ºC

  Cập nhật lúc 04:49

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.56mps
  • Hướng gió: 207º SSW
  • Độ ẩm: 69%
  • Độ che phủ: 12%
  • Áp suất: 1005mb
 • Cập nhật lúc 04:49
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 quang mây 28ºC 0% 3.91mps 196º SSW 0mm 76%
  6:00 ít mây 27ºC 12% 3.27mps 207º SSW 0mm 79%
  9:00 quang mây 29ºC 8% 3.01mps 218º SW 0mm 79%
  12:00 quang mây 33ºC 0% 2.84mps 218º SW 0mm 71%
  15:00 quang mây 35ºC 8% 2.25mps 199º SSW 0mm 64%
  18:00 ít mây 35ºC 24% 2.71mps 185º S 0mm 59%
  21:00 quang mây 31ºC 8% 2.21mps 195º SSW 0mm 66%
  24:00 ít mây 30ºC 12% 3.66mps 205º SSW 0mm 66%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Thanh Hóa

Thứ 2

Dự báo ngày 25-05-2015
quang mây

Quang Mây

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 30ºC
 • Sức gió: 10.36mps 197º
 • Độ ẩm: 90%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 26-05-2015
quang mây

Quang Mây

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 30ºC
 • Sức gió: 7.29mps 210º
 • Độ ẩm: 88%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 27-05-2015
ít mây

ít Mây

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 30ºC
 • Sức gió: 8.35mps 208º
 • Độ ẩm: 88%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 28-05-2015
quang mây

Quang Mây

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 30ºC
 • Sức gió: 6.45mps 199º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 4%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 29-05-2015
quang mây

Quang Mây

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 30ºC
 • Sức gió: 6.67mps 201º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 30-05-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

35ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 31ºC
 • Sức gió: 6.77mps 207º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1008mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 31-05-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

35ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 30ºC
 • Sức gió: 3.62mps 215º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 01-06-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

35ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 30ºC
 • Sức gió: 2.53mps 192º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 1%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 02-06-2015
quang mây

Quang Mây

35ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 31ºC
 • Sức gió: 3.7mps 181º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 11%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 03-06-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

36ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 31ºC
 • Sức gió: 4.31mps 209º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 22%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 04-06-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

35ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 30ºC
 • Sức gió: 5.91mps 209º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 11%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 05-06-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

35ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 31ºC
 • Sức gió: 5.09mps 218º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 11%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 06-06-2015
quang mây

Quang Mây

35ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 31ºC
 • Sức gió: 6.85mps 222º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 1001mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 07-06-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

35ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 31ºC
 • Sức gió: 7.85mps 215º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 16%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 08-06-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 30ºC
 • Sức gió: 5.71mps 189º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 23%
 • Áp suất: 1006mbar
Xem thêm