Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Thanh Hóa. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 4 (24-06-2017)

  Mặt trời mọc: 05:19am Mặt trời lặn: 06:39pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 19.8 Kinh độ: 105.7667

  clear sky
  27ºC

  Clear Sky

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 06:33

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.02mps
  • Hướng gió: 172º S
  • Độ ẩm: 91%
  • Độ che phủ: 8%
  • Áp suất: 1008mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 4 (24-06-2017)

  Mặt trời mọc: 05:19am Mặt trời lặn: 06:39pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 19.8 Kinh độ: 105.7667

  clear sky
  32ºC

  Clear Sky

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 06:33

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.38mps
  • Hướng gió: 192º SSW
  • Độ ẩm: 79%
  • Độ che phủ: 8%
  • Áp suất: 1008mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 4 (24-06-2017)

  Mặt trời mọc: 05:19am Mặt trời lặn: 06:39pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 19.8 Kinh độ: 105.7667

  mưa rải rác
  33ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 06:33

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.675mm
  • Sức gió: 3.11mps
  • Hướng gió: 150º SSE
  • Độ ẩm: 66%
  • Độ che phủ: 8%
  • Áp suất: 1005mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 4 (24-06-2017)

  Mặt trời mọc: 05:19am Mặt trời lặn: 06:39pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 19.8 Kinh độ: 105.7667

  ít mây
  27ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 06:33

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.96mps
  • Hướng gió: 142º SE
  • Độ ẩm: 88%
  • Độ che phủ: 12%
  • Áp suất: 1008mb
 • Thời tiết Tối Thứ 4 (25-06-2017)

  Mặt trời mọc: 05:19am Mặt trời lặn: 06:39pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 19.8 Kinh độ: 105.7667

  clear sky
  26ºC

  Clear Sky

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 06:33

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.25mps
  • Hướng gió: 222º SW
  • Độ ẩm: 94%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1007mb
 • Cập nhật lúc 06:33
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 clear sky 26ºC 0% 1.16mps 225º SW 0mm 95%
  6:00 clear sky 28ºC 8% 1.67mps 263º W 0mm 89%
  9:00 clear sky 32ºC 8% 2.38mps 192º SSW 0mm 79%
  12:00 clear sky 34ºC 0% 2.72mps 162º SSE 0mm 69%
  15:00 mưa rải rác 33ºC 8% 3.11mps 150º SSE 0.675mm 66%
  18:00 mưa vừa 28ºC 12% 3.42mps 145º SE 3.7mm 83%
  21:00 ít mây 27ºC 12% 2.96mps 142º SE 0mm 88%
  24:00 clear sky 27ºC 0% 1.85mps 192º SSW 0mm 91%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Thanh Hóa

Thứ 6

Dự báo ngày 23-06-2017
quang mây

Quang Mây

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 2.02mps 172º
 • Độ ẩm: 91%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 24-06-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

32ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.38mps 193º
 • Độ ẩm: 79%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 1008mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 25-06-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

32ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 1.76mps 164º
 • Độ ẩm: 81%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 26-06-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.78mps 175º
 • Độ ẩm: 83%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 27-06-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 3.8mps 210º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 6%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 28-06-2017
quang mây

Quang Mây

35ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 4.11mps 226º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 22%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 29-06-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 30ºC
 • Sức gió: 3.11mps 242º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 53%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 30-06-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 4.4mps 235º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 23%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 01-07-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 5.63mps 209º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 71%
 • Áp suất: 1009mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 02-07-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 6.45mps 191º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 65%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 03-07-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 30ºC
 • Sức gió: 3.68mps 195º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 3%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 04-07-2017
quang mây

Quang Mây

36ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 31ºC
 • Sức gió: 3.8mps 212º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 7%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 05-07-2017
quang mây

Quang Mây

36ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 32ºC
 • Sức gió: 5.14mps 201º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 7%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 06-07-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

36ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 31ºC
 • Sức gió: 3.22mps 214º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 3%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 07-07-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

36ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 31ºC
 • Sức gió: 3.13mps 208º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1004mbar
Xem thêm