Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Thanh Hóa. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 7 (31-01-2015)

  Mặt trời mọc: 06:32am Mặt trời lặn: 05:48pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 19.799999 Kinh độ: 105.76667

  mưa rải rác
  15ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 16ºC

  Thấp nhất: 13ºC

  Cập nhật lúc 16:24

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.5mm
  • Sức gió: 3.47mps
  • Hướng gió: 23º NNE
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1023mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 7 (31-01-2015)

  Mặt trời mọc: 06:32am Mặt trời lặn: 05:48pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 19.799999 Kinh độ: 105.76667

  mưa rải rác
  14ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 16ºC

  Thấp nhất: 13ºC

  Cập nhật lúc 16:24

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.5mm
  • Sức gió: 2.77mps
  • Hướng gió: 20º NNE
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1024mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 7 (01-02-2015)

  Mặt trời mọc: 06:32am Mặt trời lặn: 05:48pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 19.799999 Kinh độ: 105.76667

  mưa rải rác
  14ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 16ºC

  Thấp nhất: 13ºC

  Cập nhật lúc 16:24

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1mm
  • Sức gió: 3.12mps
  • Hướng gió: 354º N
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1026mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 7 (01-02-2015)

  Mặt trời mọc: 06:32am Mặt trời lặn: 05:48pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 19.799999 Kinh độ: 105.76667

  mưa rải rác
  13ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 16ºC

  Thấp nhất: 13ºC

  Cập nhật lúc 16:24

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1mm
  • Sức gió: 3.52mps
  • Hướng gió: 4º N
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1026mb
 • Thời tiết Tối Thứ 7 (01-02-2015)

  Mặt trời mọc: 06:32am Mặt trời lặn: 05:48pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 19.799999 Kinh độ: 105.76667

  mưa rải rác
  14ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 16ºC

  Thấp nhất: 13ºC

  Cập nhật lúc 16:24

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1mm
  • Sức gió: 3.91mps
  • Hướng gió: 7º N
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1025mb
 • Cập nhật lúc 16:24
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 15ºC 92% 3.86mps 16º NNE 1mm 100%
  6:00 mưa rải rác 15ºC 92% 3.47mps 23º NNE 1.5mm 100%
  9:00 mưa rải rác 14ºC 92% 2.77mps 20º NNE 1.5mm 100%
  12:00 mưa rải rác 14ºC 92% 3.18mps 359º N 2.5mm 100%
  15:00 mưa rải rác 14ºC 92% 3.12mps 354º N 1mm 100%
  18:00 mưa rải rác 13ºC 92% 3.18mps 358º N 1mm 100%
  21:00 mưa rải rác 13ºC 92% 3.52mps 4º N 1mm 100%
  24:00 mưa rải rác 14ºC 92% 3.74mps 4º N 1mm 100%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Thanh Hóa

Thứ 7

Dự báo ngày 31-01-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

16ºC
 • Cao nhất: 16ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 5.12mps 62º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1033mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 01-02-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

16ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 4.26mps 18º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1034mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 02-02-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 4.2mps 3º
 • Độ ẩm: 84%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 56%
 • Áp suất: 1035mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 03-02-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

17ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 3.86mps 1º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1035mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 04-02-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 4.16mps 82º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 48%
 • Áp suất: 1029mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 05-02-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

14ºC
 • Cao nhất: 14ºC
 • Thấp nhất: 11ºC
 • Sức gió: 8.26mps 12º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 97%
 • Áp suất: 1036mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 06-02-2015
quang mây

Quang Mây

13ºC
 • Cao nhất: 13ºC
 • Thấp nhất: 9ºC
 • Sức gió: 6.44mps 15º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 15%
 • Áp suất: 1038mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 07-02-2015
quang mây

Quang Mây

16ºC
 • Cao nhất: 16ºC
 • Thấp nhất: 8ºC
 • Sức gió: 4.44mps 348º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1034mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 08-02-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 9ºC
 • Sức gió: 3.25mps 144º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 2%
 • Áp suất: 1028mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 09-02-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

17ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 4.57mps 358º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1029mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 10-02-2015
quang mây

Quang Mây

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 4.12mps 54º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1028mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 11-02-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 2.34mps 70º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 32%
 • Áp suất: 1025mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 12-02-2015
quang mây

Quang Mây

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 2.2mps 18º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 13-02-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 3.62mps 67º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 14-02-2015
quang mây

Quang Mây

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 3.48mps 96º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1023mbar
Xem thêm