Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Thanh Hóa. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 6 (16-11-2018)

  Mặt trời mọc: 05:49am Mặt trời lặn: 05:28pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.2066 Kinh độ: 106.3327

  mây rải rác
  27ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 18:31

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.66mps
  • Hướng gió: 120º ESE
  • Độ ẩm: 80%
  • Độ che phủ: 20%
  • Áp suất: 1024mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 6 (16-11-2018)

  Mặt trời mọc: 05:49am Mặt trời lặn: 05:28pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.2066 Kinh độ: 106.3327

  nhiều mây
  31ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 18:31

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 5.12mps
  • Hướng gió: 99º E
  • Độ ẩm: 65%
  • Độ che phủ: 64%
  • Áp suất: 1022mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 6 (16-11-2018)

  Mặt trời mọc: 05:49am Mặt trời lặn: 05:28pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.2066 Kinh độ: 106.3327

  mây rải rác
  28ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 18:31

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.58mps
  • Hướng gió: 109º ESE
  • Độ ẩm: 77%
  • Độ che phủ: 32%
  • Áp suất: 1023mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 6 (17-11-2018)

  Mặt trời mọc: 05:49am Mặt trời lặn: 05:28pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.2066 Kinh độ: 106.3327

  nhiều mây
  26ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 18:31

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.56mps
  • Hướng gió: 112º ESE
  • Độ ẩm: 93%
  • Độ che phủ: 56%
  • Áp suất: 1024mb
 • Thời tiết Tối Thứ 6 (17-11-2018)

  Mặt trời mọc: 05:49am Mặt trời lặn: 05:28pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.2066 Kinh độ: 106.3327

  nhiều mây
  26ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 18:31

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.23mps
  • Hướng gió: 128º SE
  • Độ ẩm: 92%
  • Độ che phủ: 80%
  • Áp suất: 1023mb
 • Cập nhật lúc 18:31
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây rải rác 27ºC 44% 4.16mps 98º E 0mm 85%
  6:00 mây rải rác 31ºC 44% 4.75mps 103º ESE 0mm 70%
  9:00 nhiều mây 31ºC 64% 5.12mps 99º E 0mm 65%
  12:00 nhiều mây 31ºC 64% 5.23mps 106º ESE 0mm 66%
  15:00 mây rải rác 28ºC 32% 3.58mps 109º ESE 0mm 77%
  18:00 mây rải rác 26ºC 48% 2.62mps 108º ESE 0mm 89%
  21:00 nhiều mây 26ºC 56% 2.56mps 112º ESE 0mm 93%
  24:00 mây dày đặc 26ºC 92% 2.26mps 117º ESE 0mm 94%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Thanh Hóa

Thứ 6

Dự báo ngày 16-11-2018
mây rải rác

Mây Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 4.75mps 104º
 • Độ ẩm: 70%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 44%
 • Áp suất: 1025mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 17-11-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 3.11mps 115º
 • Độ ẩm: 73%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 1024mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 18-11-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.97mps 258º
 • Độ ẩm: 79%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1024mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 19-11-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.95mps 50º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 17%
 • Áp suất: 1024mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 20-11-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.32mps 338º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 22%
 • Áp suất: 1025mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 21-11-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.27mps 303º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 31%
 • Áp suất: 1025mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 22-11-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.37mps 263º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 30%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 23-11-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.44mps 291º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 26%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 24-11-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.58mps 10º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 33%
 • Áp suất: 1023mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 25-11-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.55mps 13º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 30%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 26-11-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.36mps 12º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 13%
 • Áp suất: 1024mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 27-11-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 2.55mps 10º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 1%
 • Áp suất: 1024mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 28-11-2018
trời quang mây

Trời Quang Mây

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 2.21mps 6º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1025mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 29-11-2018
trời quang mây

Trời Quang Mây

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 2.29mps 67º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 1026mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 30-11-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.05mps 57º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 1026mbar
Xem thêm