Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Thanh Hóa. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (22-07-2019)

  Mặt trời mọc: 05:41am Mặt trời lặn: 06:19pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.2066 Kinh độ: 106.3327

  mây dày đặc
  27ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 18:44

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1mps
  • Hướng gió: 0º N
  • Độ ẩm: 94%
  • Độ che phủ: 40%
  • Áp suất: 1006mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (22-07-2019)

  Mặt trời mọc: 05:41am Mặt trời lặn: 06:19pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.2066 Kinh độ: 106.3327

  mưa vừa
  31ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 18:44

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 3.188mm
  • Sức gió: 3.69mps
  • Hướng gió: 279º W
  • Độ ẩm: 66%
  • Độ che phủ: 69%
  • Áp suất: 1006mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (22-07-2019)

  Mặt trời mọc: 05:41am Mặt trời lặn: 06:19pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.2066 Kinh độ: 106.3327

  mưa rải rác
  27ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 18:44

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.187mm
  • Sức gió: 2.81mps
  • Hướng gió: 260º W
  • Độ ẩm: 84%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1006mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (23-07-2019)

  Mặt trời mọc: 05:41am Mặt trời lặn: 06:19pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.2066 Kinh độ: 106.3327

  mây dày đặc
  25ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 18:44

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.27mps
  • Hướng gió: 244º WSW
  • Độ ẩm: 88%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1007mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (23-07-2019)

  Mặt trời mọc: 05:41am Mặt trời lặn: 06:19pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.2066 Kinh độ: 106.3327

  mây dày đặc
  26ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 18:44

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.2mps
  • Hướng gió: 245º WSW
  • Độ ẩm: 88%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1007mb
 • Cập nhật lúc 18:44
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây dày đặc 26ºC 96% 2.31mps 238º WSW 0mm 89%
  6:00 nhiều mây 31ºC 57% 3.81mps 269º W 0mm 68%
  9:00 mưa vừa 31ºC 69% 3.69mps 279º W 3.188mm 66%
  12:00 mưa vừa 30ºC 100% 4.59mps 263º W 5.938mm 72%
  15:00 mưa rải rác 27ºC 100% 2.81mps 260º W 1.187mm 84%
  18:00 mây dày đặc 25ºC 100% 2.36mps 239º WSW 0mm 87%
  21:00 mây dày đặc 25ºC 100% 2.27mps 244º WSW 0mm 88%
  24:00 mây dày đặc 24ºC 100% 2.28mps 253º WSW 0mm 89%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Thanh Hóa

Chủ nhật

Dự báo ngày 21-07-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.35mps 248º
 • Độ ẩm: 91%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 22-07-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.69mps 279º
 • Độ ẩm: 66%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 69%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 23-07-2019
mưa to

Mưa To

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 4.66mps 275º
 • Độ ẩm: 65%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 24-07-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 5.32mps 264º
 • Độ ẩm: 66%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 9%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 25-07-2019
mưa to

Mưa To

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.94mps 241º
 • Độ ẩm: 81%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 26-07-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.04mps 262º
 • Độ ẩm: 72%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 27-07-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.39mps 265º
 • Độ ẩm: 68%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 35%
 • Áp suất: 1007mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 28-07-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 4.39mps 267º
 • Độ ẩm: 57%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 96%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 29-07-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 4.11mps 254º
 • Độ ẩm: 58%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 30-07-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 5.64mps 270º
 • Độ ẩm: 59%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 82%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 31-07-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.58mps 299º
 • Độ ẩm: 56%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 76%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 01-08-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.13mps 278º
 • Độ ẩm: 73%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 95%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 02-08-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.37mps 293º
 • Độ ẩm: 61%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 26%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 03-08-2019
mưa to

Mưa To

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.36mps 279º
 • Độ ẩm: 59%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 70%
 • Áp suất: 1007mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 04-08-2019
mưa to

Mưa To

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.23mps 208º
 • Độ ẩm: 68%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 97%
 • Áp suất: 1007mbar
Xem thêm