Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Thanh Hóa. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 6 (27-02-2015)

  Mặt trời mọc: 06:18am Mặt trời lặn: 06:00pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 19.799999 Kinh độ: 105.76667

  mây dày đặc
  21ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 20ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 05:16

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.31mps
  • Hướng gió: 66º ENE
  • Độ ẩm: 98%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 1011mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 6 (27-02-2015)

  Mặt trời mọc: 06:18am Mặt trời lặn: 06:00pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 19.799999 Kinh độ: 105.76667

  mưa rải rác
  25ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 20ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 05:16

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.5mm
  • Sức gió: 2.07mps
  • Hướng gió: 156º SSE
  • Độ ẩm: 87%
  • Độ che phủ: 24%
  • Áp suất: 1014mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 6 (27-02-2015)

  Mặt trời mọc: 06:18am Mặt trời lặn: 06:00pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 19.799999 Kinh độ: 105.76667

  quang mây
  29ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 20ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 05:16

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.35mps
  • Hướng gió: 145º SE
  • Độ ẩm: 67%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1010mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 6 (27-02-2015)

  Mặt trời mọc: 06:18am Mặt trời lặn: 06:00pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 19.799999 Kinh độ: 105.76667

  quang mây
  22ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 20ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 05:16

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.36mps
  • Hướng gió: 173º S
  • Độ ẩm: 88%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1013mb
 • Thời tiết Tối Thứ 6 (28-02-2015)

  Mặt trời mọc: 06:18am Mặt trời lặn: 06:00pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 19.799999 Kinh độ: 105.76667

  nhiều mây
  20ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 20ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 05:16

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.86mps
  • Hướng gió: 108º ESE
  • Độ ẩm: 96%
  • Độ che phủ: 80%
  • Áp suất: 1012mb
 • Cập nhật lúc 05:16
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây dày đặc 21ºC 88% 0.31mps 66º ENE 0mm 98%
  6:00 mây dày đặc 21ºC 92% 0.52mps 268º W 0mm 99%
  9:00 mưa rải rác 25ºC 24% 2.07mps 156º SSE 0.5mm 87%
  12:00 quang mây 29ºC 0% 3.31mps 146º SE 0mm 69%
  15:00 quang mây 29ºC 0% 4.35mps 145º SE 0mm 67%
  18:00 quang mây 24ºC 0% 4.36mps 146º SE 0mm 80%
  21:00 quang mây 22ºC 0% 3.36mps 173º S 0mm 88%
  24:00 quang mây 20ºC 0% 1.61mps 160º SSE 0mm 96%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Thanh Hóa

Thứ 5

Dự báo ngày 26-02-2015
mây dày đặc

Mây Dày đặc

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 2.76mps 182º
 • Độ ẩm: 96%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 88%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 27-02-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 6.91mps 171º
 • Độ ẩm: 78%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 28-02-2015
quang mây

Quang Mây

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 6.06mps 172º
 • Độ ẩm: 73%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1022mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 01-03-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 3.16mps 32º
 • Độ ẩm: 82%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1029mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 02-03-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

20ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 2.92mps 96º
 • Độ ẩm: 92%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 76%
 • Áp suất: 1026mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 03-03-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 4.56mps 174º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 2%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 04-03-2015
quang mây

Quang Mây

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 4.21mps 132º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 05-03-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 5.68mps 104º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 33%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 06-03-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 3.76mps 110º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 48%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 07-03-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 5.03mps 85º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1022mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 08-03-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 2.96mps 57º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1024mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 09-03-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 5.87mps 61º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 93%
 • Áp suất: 1026mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 10-03-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

16ºC
 • Cao nhất: 16ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 5.02mps 12º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1028mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 11-03-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 4.39mps 56º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1026mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 12-03-2015
quang mây

Quang Mây

18ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 3.23mps 3º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1024mbar
Xem thêm