Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Thanh Hóa. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 7 (22-09-2018)

  Mặt trời mọc: 05:43am Mặt trời lặn: 05:50pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.2066 Kinh độ: 106.3327

  mây rải rác
  28ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 17:20

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.31mps
  • Hướng gió: 137º SE
  • Độ ẩm: 83%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1023mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 7 (22-09-2018)

  Mặt trời mọc: 05:43am Mặt trời lặn: 05:50pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.2066 Kinh độ: 106.3327

  nhiều mây
  30ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 17:20

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.96mps
  • Hướng gió: 154º SSE
  • Độ ẩm: 82%
  • Độ che phủ: 80%
  • Áp suất: 1024mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 7 (22-09-2018)

  Mặt trời mọc: 05:43am Mặt trời lặn: 05:50pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.2066 Kinh độ: 106.3327

  mây rải rác
  27ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 17:20

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.22mps
  • Hướng gió: 149º SSE
  • Độ ẩm: 88%
  • Độ che phủ: 48%
  • Áp suất: 1024mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 7 (23-09-2018)

  Mặt trời mọc: 05:43am Mặt trời lặn: 05:50pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.2066 Kinh độ: 106.3327

  ít mây
  24ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 17:20

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.51mps
  • Hướng gió: 164º SSE
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 20%
  • Áp suất: 1025mb
 • Thời tiết Tối Thứ 7 (23-09-2018)

  Mặt trời mọc: 05:43am Mặt trời lặn: 05:50pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.2066 Kinh độ: 106.3327

  trời quang mây
  25ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 17:20

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.61mps
  • Hướng gió: 149º SSE
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1025mb
 • Cập nhật lúc 17:20
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây rải rác 24ºC 44% 1.82mps 45º NE 0mm 100%
  6:00 mây rải rác 29ºC 32% 1.71mps 79º E 0mm 89%
  9:00 nhiều mây 30ºC 80% 1.96mps 154º SSE 0mm 82%
  12:00 mây dày đặc 28ºC 92% 2.07mps 146º SE 0mm 83%
  15:00 mây rải rác 27ºC 48% 2.22mps 149º SSE 0mm 88%
  18:00 ít mây 25ºC 24% 2.51mps 149º SSE 0mm 98%
  21:00 ít mây 24ºC 20% 1.51mps 164º SSE 0mm 100%
  24:00 ít mây 24ºC 12% 1.26mps 175º S 0mm 100%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Thanh Hóa

Thứ 7

Dự báo ngày 22-09-2018
mây rải rác

Mây Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.71mps 79º
 • Độ ẩm: 89%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 32%
 • Áp suất: 1026mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 23-09-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.87mps 194º
 • Độ ẩm: 85%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 1025mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 24-09-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.87mps 255º
 • Độ ẩm: 89%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 1025mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 25-09-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.85mps 267º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 11%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 26-09-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 6.08mps 265º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 25%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 27-09-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.98mps 283º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 50%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 28-09-2018
mưa to

Mưa To

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.39mps 289º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 27%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 29-09-2018
mưa to

Mưa To

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.46mps 241º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 39%
 • Áp suất: 1020mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 30-09-2018
mưa to

Mưa To

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.13mps 194º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 01-10-2018
mưa to

Mưa To

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.97mps 198º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 30%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 02-10-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.21mps 225º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 03-10-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.62mps 154º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 44%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 04-10-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 0.28mps 186º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 53%
 • Áp suất: 1024mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 05-10-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.6mps 250º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 14%
 • Áp suất: 1024mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 06-10-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.69mps 283º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 50%
 • Áp suất: 1024mbar
Xem thêm