Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Thanh Hóa. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 6 (20-04-2017)

  Mặt trời mọc: 05:35am Mặt trời lặn: 06:16pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 19.8 Kinh độ: 105.7667

  clear sky
  34ºC

  Clear Sky

  Cao nhất: 37ºC

  Thấp nhất: 28ºC

  Cập nhật lúc 22:48

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.27mps
  • Hướng gió: 213º SSW
  • Độ ẩm: 58%
  • Độ che phủ: 8%
  • Áp suất: 1010mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 6 (20-04-2017)

  Mặt trời mọc: 05:35am Mặt trời lặn: 06:16pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 19.8 Kinh độ: 105.7667

  clear sky
  30ºC

  Clear Sky

  Cao nhất: 37ºC

  Thấp nhất: 28ºC

  Cập nhật lúc 22:48

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.51mps
  • Hướng gió: 168º SSE
  • Độ ẩm: 63%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1009mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 6 (21-04-2017)

  Mặt trời mọc: 05:35am Mặt trời lặn: 06:16pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 19.8 Kinh độ: 105.7667

  clear sky
  26ºC

  Clear Sky

  Cao nhất: 37ºC

  Thấp nhất: 28ºC

  Cập nhật lúc 22:48

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.86mps
  • Hướng gió: 202º SSW
  • Độ ẩm: 75%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1010mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 6 (21-04-2017)

  Mặt trời mọc: 05:35am Mặt trời lặn: 06:16pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 19.8 Kinh độ: 105.7667

  clear sky
  26ºC

  Clear Sky

  Cao nhất: 37ºC

  Thấp nhất: 28ºC

  Cập nhật lúc 22:48

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.21mps
  • Hướng gió: 222º SW
  • Độ ẩm: 82%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1012mb
 • Thời tiết Tối Thứ 6 (21-04-2017)

  Mặt trời mọc: 05:35am Mặt trời lặn: 06:16pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 19.8 Kinh độ: 105.7667

  clear sky
  34ºC

  Clear Sky

  Cao nhất: 37ºC

  Thấp nhất: 28ºC

  Cập nhật lúc 22:48

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.16mps
  • Hướng gió: 59º ENE
  • Độ ẩm: 62%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1011mb
 • Cập nhật lúc 22:48
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 clear sky 37ºC 8% 3.27mps 213º SSW 0mm 58%
  6:00 clear sky 36ºC 0% 3.62mps 192º SSW 0mm 54%
  9:00 clear sky 30ºC 0% 3.51mps 168º SSE 0mm 63%
  12:00 clear sky 28ºC 0% 3.42mps 185º S 0mm 67%
  15:00 clear sky 26ºC 0% 2.86mps 202º SSW 0mm 75%
  18:00 clear sky 24ºC 0% 1.59mps 234º SW 0mm 81%
  21:00 clear sky 26ºC 0% 1.21mps 222º SW 0mm 82%
  24:00 clear sky 32ºC 0% 0.42mps 63º ENE 0mm 69%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Thanh Hóa

Thứ 5

Dự báo ngày 20-04-2017
quang mây

Quang Mây

34ºC
 • Cao nhất: 37ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 2.61mps 217º
 • Độ ẩm: 77%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 21-04-2017
mưa to

Mưa To

32ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 0.42mps 63º
 • Độ ẩm: 69%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 22-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

21ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 4.1mps 13º
 • Độ ẩm: 84%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 68%
 • Áp suất: 1022mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 23-04-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 2.89mps 42º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 18%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 24-04-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 3.4mps 143º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 14%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 25-04-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.68mps 181º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 26-04-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 7.27mps 4º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 52%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 27-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 6.64mps 9º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 28-04-2017
quang mây

Quang Mây

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.29mps 68º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 6%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 29-04-2017
quang mây

Quang Mây

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.84mps 92º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1019mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 30-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.29mps 162º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 2%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 01-05-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 4.59mps 172º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 02-05-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 3.42mps 188º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 03-05-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 5.25mps 187º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 2%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 04-05-2017
quang mây

Quang Mây

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 6.96mps 199º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 2%
 • Áp suất: 1010mbar
Xem thêm