Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Thanh Hóa. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 3 (29-09-2020)

  Mặt trời mọc: 05:47am Mặt trời lặn: 05:47pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 19.8 Kinh độ: 105.7667

  nhiều mây
  27ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 18:27

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.46mps
  • Hướng gió: 123º ESE
  • Độ ẩm: 87%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 1005mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 3 (29-09-2020)

  Mặt trời mọc: 05:47am Mặt trời lặn: 05:47pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 19.8 Kinh độ: 105.7667

  mưa rải rác
  30ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 18:27

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.5mm
  • Sức gió: 2.7mps
  • Hướng gió: 106º ESE
  • Độ ẩm: 71%
  • Độ che phủ: 99%
  • Áp suất: 1006mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 3 (29-09-2020)

  Mặt trời mọc: 05:47am Mặt trời lặn: 05:47pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 19.8 Kinh độ: 105.7667

  nhiều mây
  26ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 18:27

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.98mps
  • Hướng gió: 130º SE
  • Độ ẩm: 87%
  • Độ che phủ: 69%
  • Áp suất: 1005mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 3 (30-09-2020)

  Mặt trời mọc: 05:47am Mặt trời lặn: 05:47pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 19.8 Kinh độ: 105.7667

  mây dày đặc
  25ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 18:27

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.57mps
  • Hướng gió: 211º SSW
  • Độ ẩm: 91%
  • Độ che phủ: 86%
  • Áp suất: 1006mb
 • Thời tiết Tối Thứ 3 (30-09-2020)

  Mặt trời mọc: 05:47am Mặt trời lặn: 05:47pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 19.8 Kinh độ: 105.7667

  mưa rải rác
  25ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 18:27

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.19mm
  • Sức gió: 1.35mps
  • Hướng gió: 306º NW
  • Độ ẩm: 92%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1006mb
 • Cập nhật lúc 18:27
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 nhiều mây 24ºC 82% 1.42mps 323º NW 0mm 95%
  6:00 mây dày đặc 29ºC 95% 0.88mps 18º NNE 0mm 77%
  9:00 mưa rải rác 30ºC 99% 2.7mps 106º ESE 0.5mm 71%
  12:00 mưa rải rác 30ºC 96% 3.37mps 113º ESE 0.32mm 74%
  15:00 nhiều mây 26ºC 69% 1.98mps 130º SE 0mm 87%
  18:00 nhiều mây 26ºC 83% 1.26mps 166º SSE 0mm 89%
  21:00 mây dày đặc 25ºC 86% 0.57mps 211º SSW 0mm 91%
  24:00 mưa rải rác 25ºC 100% 1.19mps 303º WNW 0.39mm 92%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Thanh Hóa

Thứ 3

Dự báo ngày 29-09-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 0.88mps 18º
 • Độ ẩm: 77%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 95%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 30-09-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.3mps 323º
 • Độ ẩm: 71%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 01-10-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.23mps 75º
 • Độ ẩm: 76%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 02-10-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.86mps 66º
 • Độ ẩm: 77%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 03-10-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.34mps 101º
 • Độ ẩm: 66%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 97%
 • Áp suất: 1010mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 04-10-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.33mps 139º
 • Độ ẩm: 74%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 67%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 05-10-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.35mps 77º
 • Độ ẩm: 69%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 72%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 06-10-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 0.38mps 99º
 • Độ ẩm: 71%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 07-10-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.08mps 347º
 • Độ ẩm: 70%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 08-10-2020
mưa to

Mưa To

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.47mps 62º
 • Độ ẩm: 82%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 7%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 09-10-2020
mưa to

Mưa To

25ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.76mps 19º
 • Độ ẩm: 89%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 97%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 10-10-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.8mps 5º
 • Độ ẩm: 68%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 61%
 • Áp suất: 1011mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 11-10-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 6.43mps 4º
 • Độ ẩm: 64%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 12-10-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.67mps 359º
 • Độ ẩm: 80%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 13-10-2020
mưa to

Mưa To

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.35mps 8º
 • Độ ẩm: 74%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 97%
 • Áp suất: 1007mbar
Xem thêm