Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Thanh Hóa. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Chủ nhật (13-06-2021)

  Mặt trời mọc: 05:17am Mặt trời lặn: 06:36pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 19.8 Kinh độ: 105.7667

  mưa rải rác
  25ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 23:54

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.73mps
  • Hướng gió: 199º SSW
  • Độ ẩm: 83%
  • Độ che phủ: 67%
  • Áp suất: 1003mb
 • Thời tiết Sáng Chủ nhật (13-06-2021)

  Mặt trời mọc: 05:17am Mặt trời lặn: 06:36pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 19.8 Kinh độ: 105.7667

  mưa rải rác
  26ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 23:54

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.36mm
  • Sức gió: 3.83mps
  • Hướng gió: 147º SSE
  • Độ ẩm: 88%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1002mb
 • Thời tiết Trưa Chủ nhật (13-06-2021)

  Mặt trời mọc: 05:17am Mặt trời lặn: 06:36pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 19.8 Kinh độ: 105.7667

  mưa rải rác
  26ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 23:54

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.47mm
  • Sức gió: 3.24mps
  • Hướng gió: 182º S
  • Độ ẩm: 87%
  • Độ che phủ: 97%
  • Áp suất: 1002mb
 • Thời tiết Chiều Chủ nhật (14-06-2021)

  Mặt trời mọc: 05:17am Mặt trời lặn: 06:36pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 19.8 Kinh độ: 105.7667

  nhiều mây
  24ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 23:54

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.52mps
  • Hướng gió: 224º SW
  • Độ ẩm: 90%
  • Độ che phủ: 70%
  • Áp suất: 1003mb
 • Thời tiết Tối Chủ nhật (14-06-2021)

  Mặt trời mọc: 05:17am Mặt trời lặn: 06:36pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 19.8 Kinh độ: 105.7667

  nhiều mây
  25ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 23:54

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.84mps
  • Hướng gió: 208º SSW
  • Độ ẩm: 87%
  • Độ che phủ: 79%
  • Áp suất: 1004mb
 • Cập nhật lúc 23:54
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 25ºC 100% 9.59mps 162º SSE 2.16mm 93%
  6:00 mưa vừa 26ºC 100% 6.68mps 148º SSE 5.38mm 88%
  9:00 mưa rải rác 26ºC 100% 3.83mps 147º SSE 1.36mm 88%
  12:00 mưa rải rác 29ºC 100% 3.85mps 157º SSE 0.41mm 75%
  15:00 mưa rải rác 26ºC 97% 3.24mps 182º S 0.47mm 87%
  18:00 mây dày đặc 25ºC 99% 2.28mps 199º SSW 0mm 87%
  21:00 nhiều mây 24ºC 70% 1.52mps 224º SW 0mm 90%
  24:00 nhiều mây 24ºC 81% 1.98mps 210º SSW 0mm 90%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Thanh Hóa

Chủ nhật

Dự báo ngày 13-06-2021
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 9.59mps 162º
 • Độ ẩm: 86%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 14-06-2021
mây dày đặc

Mây Dày đặc

27ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 6.1mps 197º
 • Độ ẩm: 75%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 93%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 15-06-2021
mây rải rác

Mây Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 5.71mps 197º
 • Độ ẩm: 59%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 43%
 • Áp suất: 1001mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 16-06-2021
trời quang mây

Trời Quang Mây

33ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 4.34mps 180º
 • Độ ẩm: 53%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 4%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 17-06-2021
mây dày đặc

Mây Dày đặc

33ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 3.78mps 188º
 • Độ ẩm: 54%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1001mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 18-06-2021
mây dày đặc

Mây Dày đặc

34ºC
 • Cao nhất: 37ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 4.28mps 158º
 • Độ ẩm: 52%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 96%
 • Áp suất: 1001mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 19-06-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

35ºC
 • Cao nhất: 38ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 4.52mps 208º
 • Độ ẩm: 50%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 95%
 • Áp suất: 1001mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 20-06-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

35ºC
 • Cao nhất: 39ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 5.26mps 193º
 • Độ ẩm: 46%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 66%
 • Áp suất: 1000mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 21-06-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 4.15mps 222º
 • Độ ẩm: 50%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1000mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 22-06-2021
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 1.89mps 128º
 • Độ ẩm: 88%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 23-06-2021
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.86mps 52º
 • Độ ẩm: 64%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 85%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 24-06-2021
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.44mps 165º
 • Độ ẩm: 81%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 25-06-2021
mây dày đặc

Mây Dày đặc

29ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.12mps 126º
 • Độ ẩm: 64%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 26-06-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.76mps 126º
 • Độ ẩm: 62%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1002mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 27-06-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 1.81mps 178º
 • Độ ẩm: 77%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1003mbar
Xem thêm