Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Thanh Hóa. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.


 • Thời tiết Hiện tại Thứ 6 (18-04-2014)

  Mặt trời mọc: 05:36am Mặt trời lặn: 06:15pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 19.799999 Kinh độ: 105.76667

  mây rải rác
  28ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 10:00

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.67mps
  • Hướng gió: 155º SSE
  • Độ ẩm: 89%
  • Độ che phủ: 36%
  • Áp suất: 1013mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 6 (18-04-2014)

  Mặt trời mọc: 05:36am Mặt trời lặn: 06:15pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 19.799999 Kinh độ: 105.76667

  quang mây
  35ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 10:00

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.58mps
  • Hướng gió: 130º SE
  • Độ ẩm: 75%
  • Độ che phủ: 8%
  • Áp suất: 1009mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 6 (18-04-2014)

  Mặt trời mọc: 05:36am Mặt trời lặn: 06:15pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 19.799999 Kinh độ: 105.76667

  quang mây
  30ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 10:00

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.02mps
  • Hướng gió: 141º SE
  • Độ ẩm: 79%
  • Độ che phủ: 8%
  • Áp suất: 1009mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 6 (19-04-2014)

  Mặt trời mọc: 05:36am Mặt trời lặn: 06:15pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 19.799999 Kinh độ: 105.76667

  ít mây
  27ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 10:00

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.12mps
  • Hướng gió: 168º SSE
  • Độ ẩm: 91%
  • Độ che phủ: 20%
  • Áp suất: 1010mb
 • Thời tiết Tối Thứ 6 (19-04-2014)

  Mặt trời mọc: 05:36am Mặt trời lặn: 06:15pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 19.799999 Kinh độ: 105.76667

  ít mây
  27ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 10:00

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.25mps
  • Hướng gió: 156º SSE
  • Độ ẩm: 91%
  • Độ che phủ: 20%
  • Áp suất: 1010mb
 • Cập nhật lúc 10:00
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây rải rác 28ºC 48% 1.8mps 136º SE 0mm 93%
  6:00 quang mây 32ºC 8% 1.8mps 126º SE 0mm 84%
  9:00 quang mây 35ºC 8% 2.58mps 130º SE 0mm 75%
  12:00 ít mây 34ºC 24% 3.76mps 133º SE 0mm 72%
  15:00 quang mây 30ºC 8% 4.02mps 141º SE 0mm 79%
  18:00 ít mây 28ºC 12% 3.12mps 159º SSE 0mm 85%
  21:00 ít mây 27ºC 20% 2.12mps 168º SSE 0mm 91%
  24:00 ít mây 26ºC 20% 2.21mps 165º SSE 0mm 95%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Thanh Hóa

Thứ 6

Dự báo ngày 18-04-2014
mây rải rác

Mây Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 5.79mps 171º
 • Độ ẩm: 82%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 48%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 19-04-2014
mây rải rác

Mây Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 5.81mps 161º
 • Độ ẩm: 83%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 44%
 • Áp suất: 1021mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 20-04-2014
nhiều mây

Nhiều Mây

28ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.85mps 147º
 • Độ ẩm: 85%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 56%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 21-04-2014
quang mây

Quang Mây

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 5.27mps 152º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 22-04-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 5.15mps 127º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 23-04-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.44mps 144º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 24-04-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 5.87mps 152º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 25-04-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 4.51mps 137º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 3%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 26-04-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.11mps 152º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1010mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 27-04-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 5.1mps 3º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 28-04-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 4.18mps 13º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 61%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 29-04-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 0.4mps 280º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 23%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 30-04-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 3.1mps 19º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 3%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 01-05-2014
quang mây

Quang Mây

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.73mps 177º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 02-05-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 5.13mps 163º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 17%
 • Áp suất: 1013mbar
Xem thêm