Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Thanh Hóa. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Chủ nhật (20-01-2019)

  Mặt trời mọc: 06:17am Mặt trời lặn: 05:54pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.2066 Kinh độ: 106.3327

  ít mây
  25ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 03:27

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.1mps
  • Hướng gió: 110º ESE
  • Độ ẩm: 83%
  • Độ che phủ: 20%
  • Áp suất: 1011mb
 • Thời tiết Sáng Chủ nhật (20-01-2019)

  Mặt trời mọc: 06:17am Mặt trời lặn: 05:54pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.2066 Kinh độ: 106.3327

  trời quang mây
  24ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 03:27

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.22mps
  • Hướng gió: 77º ENE
  • Độ ẩm: 87%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1025mb
 • Thời tiết Trưa Chủ nhật (20-01-2019)

  Mặt trời mọc: 06:17am Mặt trời lặn: 05:54pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.2066 Kinh độ: 106.3327

  trời quang mây
  31ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 03:27

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 5.31mps
  • Hướng gió: 97º E
  • Độ ẩm: 57%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1023mb
 • Thời tiết Chiều Chủ nhật (20-01-2019)

  Mặt trời mọc: 06:17am Mặt trời lặn: 05:54pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.2066 Kinh độ: 106.3327

  nhiều mây
  27ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 03:27

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 5.6mps
  • Hướng gió: 103º ESE
  • Độ ẩm: 69%
  • Độ che phủ: 64%
  • Áp suất: 1024mb
 • Thời tiết Tối Chủ nhật (21-01-2019)

  Mặt trời mọc: 06:17am Mặt trời lặn: 05:54pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.2066 Kinh độ: 106.3327

  mây rải rác
  26ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 03:27

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.21mps
  • Hướng gió: 104º ESE
  • Độ ẩm: 76%
  • Độ che phủ: 36%
  • Áp suất: 1025mb
 • Cập nhật lúc 03:27
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 ít mây 25ºC 24% 4.21mps 80º E 0mm 75%
  6:00 trời quang mây 24ºC 0% 3.48mps 85º E 0mm 85%
  9:00 trời quang mây 24ºC 0% 3.22mps 77º ENE 0mm 87%
  12:00 trời quang mây 30ºC 0% 4.46mps 90º E 0mm 62%
  15:00 trời quang mây 31ºC 0% 5.31mps 97º E 0mm 57%
  18:00 mây rải rác 30ºC 32% 5.42mps 97º E 0mm 59%
  21:00 nhiều mây 27ºC 64% 5.6mps 103º ESE 0mm 69%
  24:00 ít mây 26ºC 24% 4.96mps 104º ESE 0mm 75%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Thanh Hóa

Thứ 7

Dự báo ngày 19-01-2019
mây rải rác

Mây Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 5.35mps 92º
 • Độ ẩm: 76%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 44%
 • Áp suất: 1026mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 20-01-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 5.31mps 97º
 • Độ ẩm: 57%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 21-01-2019
nhiều mây

Nhiều Mây

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.21mps 77º
 • Độ ẩm: 55%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 64%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 22-01-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.87mps 76º
 • Độ ẩm: 51%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1024mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 23-01-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.23mps 80º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 36%
 • Áp suất: 1024mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 24-01-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.06mps 26º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1026mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 25-01-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.06mps 32º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1025mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 26-01-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 4.67mps 55º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 33%
 • Áp suất: 1027mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 27-01-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 4.5mps 39º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 56%
 • Áp suất: 1027mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 28-01-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.39mps 66º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 81%
 • Áp suất: 1026mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 29-01-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 7.57mps 79º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1027mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 30-01-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 9.66mps 78º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 23%
 • Áp suất: 1025mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 31-01-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 8.6mps 87º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 2%
 • Áp suất: 1025mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 01-02-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 5.88mps 101º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 13%
 • Áp suất: 1024mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 02-02-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 4.62mps 103º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 10%
 • Áp suất: 1024mbar
Xem thêm