Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Thanh Hóa. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (25-03-2019)

  Mặt trời mọc: 05:56am Mặt trời lặn: 06:05pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.2066 Kinh độ: 106.3327

  mưa rải rác
  32ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 14:35

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 5.1mps
  • Hướng gió: 70º ENE
  • Độ ẩm: 59%
  • Độ che phủ: 40%
  • Áp suất: 1010mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (25-03-2019)

  Mặt trời mọc: 05:56am Mặt trời lặn: 06:05pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.2066 Kinh độ: 106.3327

  trời quang mây
  32ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 14:35

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 6mps
  • Hướng gió: 87º E
  • Độ ẩm: 58%
  • Độ che phủ: 8%
  • Áp suất: 1010mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (25-03-2019)

  Mặt trời mọc: 05:56am Mặt trời lặn: 06:05pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.2066 Kinh độ: 106.3327

  ít mây
  28ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 14:35

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 5.46mps
  • Hướng gió: 96º E
  • Độ ẩm: 68%
  • Độ che phủ: 12%
  • Áp suất: 1010mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (26-03-2019)

  Mặt trời mọc: 05:56am Mặt trời lặn: 06:05pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.2066 Kinh độ: 106.3327

  ít mây
  26ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 14:35

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 5.06mps
  • Hướng gió: 97º E
  • Độ ẩm: 83%
  • Độ che phủ: 24%
  • Áp suất: 1012mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (26-03-2019)

  Mặt trời mọc: 05:56am Mặt trời lặn: 06:05pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.2066 Kinh độ: 106.3327

  trời quang mây
  27ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 14:35

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 5.56mps
  • Hướng gió: 88º E
  • Độ ẩm: 78%
  • Độ che phủ: 8%
  • Áp suất: 1012mb
 • Cập nhật lúc 14:35
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 26ºC 100% 4.81mps 76º ENE 0.03mm 81%
  6:00 mưa rải rác 30ºC 12% 5.56mps 80º E 0.02mm 65%
  9:00 trời quang mây 32ºC 8% 6mps 87º E 0mm 58%
  12:00 trời quang mây 32ºC 8% 6.25mps 97º E 0mm 57%
  15:00 ít mây 28ºC 12% 5.46mps 96º E 0mm 68%
  18:00 ít mây 27ºC 12% 5.02mps 101º E 0mm 79%
  21:00 ít mây 26ºC 24% 5.06mps 97º E 0mm 83%
  24:00 ít mây 26ºC 12% 5.01mps 96º E 0mm 83%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Thanh Hóa

Chủ nhật

Dự báo ngày 24-03-2019
nhiều mây

Nhiều Mây

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 4.35mps 91º
 • Độ ẩm: 80%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 56%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 25-03-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 6mps 87º
 • Độ ẩm: 58%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 26-03-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 6.62mps 87º
 • Độ ẩm: 49%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 27-03-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 5.31mps 103º
 • Độ ẩm: 51%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 28-03-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 6.18mps 110º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 34%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 29-03-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 5.56mps 103º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 3%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 30-03-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 3.51mps 98º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 1009mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 31-03-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.26mps 126º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 29%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 01-04-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 4.21mps 112º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 33%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 02-04-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 4.57mps 101º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 19%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 03-04-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 3.35mps 107º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 42%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 04-04-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 4.61mps 117º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 10%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 05-04-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 4.01mps 114º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 06-04-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 2.43mps 161º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 15%
 • Áp suất: 1009mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 07-04-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 2.81mps 186º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 30%
 • Áp suất: 1008mbar
Xem thêm