Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Thanh Hóa. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.


 • Thời tiết Hiện tại Thứ 5 (18-09-2014)

  Mặt trời mọc: 05:44am Mặt trời lặn: 05:57pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 19.799999 Kinh độ: 105.76667

  nhiều mây
  26ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 08:03

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.92mps
  • Hướng gió: 174º S
  • Độ ẩm: 92%
  • Độ che phủ: 68%
  • Áp suất: 1011mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 5 (18-09-2014)

  Mặt trời mọc: 05:44am Mặt trời lặn: 05:57pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 19.799999 Kinh độ: 105.76667

  nhiều mây
  30ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 08:03

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.63mps
  • Hướng gió: 176º S
  • Độ ẩm: 83%
  • Độ che phủ: 76%
  • Áp suất: 1011mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 5 (18-09-2014)

  Mặt trời mọc: 05:44am Mặt trời lặn: 05:57pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 19.799999 Kinh độ: 105.76667

  nhiều mây
  27ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 08:03

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.22mps
  • Hướng gió: 122º ESE
  • Độ ẩm: 90%
  • Độ che phủ: 64%
  • Áp suất: 1011mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 5 (19-09-2014)

  Mặt trời mọc: 05:44am Mặt trời lặn: 05:57pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 19.799999 Kinh độ: 105.76667

  nhiều mây
  25ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 08:03

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.32mps
  • Hướng gió: 262º W
  • Độ ẩm: 97%
  • Độ che phủ: 68%
  • Áp suất: 1011mb
 • Thời tiết Tối Thứ 5 (19-09-2014)

  Mặt trời mọc: 05:44am Mặt trời lặn: 05:57pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 19.799999 Kinh độ: 105.76667

  mây dày đặc
  25ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 08:03

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.32mps
  • Hướng gió: 16º NNE
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1012mb
 • Cập nhật lúc 08:03
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 nhiều mây 26ºC 68% 2.92mps 174º S 0mm 92%
  6:00 mưa rải rác 29ºC 80% 2.11mps 168º SSE 0.5mm 86%
  9:00 nhiều mây 30ºC 76% 2.63mps 176º S 0mm 83%
  12:00 nhiều mây 29ºC 68% 1.6mps 156º SSE 0mm 84%
  15:00 nhiều mây 27ºC 64% 1.22mps 122º ESE 0mm 90%
  18:00 nhiều mây 25ºC 64% 0.96mps 157º SSE 0mm 96%
  21:00 nhiều mây 25ºC 68% 1.32mps 262º W 0mm 97%
  24:00 nhiều mây 24ºC 68% 1.37mps 314º NW 0mm 99%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Thanh Hóa

Thứ 5

Dự báo ngày 18-09-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 3.61mps 157º
 • Độ ẩm: 80%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 68%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 19-09-2014
mưa to

Mưa To

26ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.01mps 304º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 80%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 20-09-2014
mưa to

Mưa To

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.17mps 337º
 • Độ ẩm: 92%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 44%
 • Áp suất: 1018mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 21-09-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 1.81mps 108º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 10%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 22-09-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.73mps 49º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 19%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 23-09-2014
mưa to

Mưa To

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.87mps 80º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 72%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 24-09-2014
mưa to

Mưa To

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.98mps 73º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 17%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 25-09-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.91mps 73º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 51%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 26-09-2014
mưa to

Mưa To

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.08mps 100º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 45%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 27-09-2014
mưa to

Mưa To

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.67mps 36º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 68%
 • Áp suất: 1015mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 28-09-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 4.6mps 6º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 51%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 29-09-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 6.01mps 25º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 19%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 30-09-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 5.53mps 12º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 01-10-2014
quang mây

Quang Mây

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 6.95mps 16º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 02-10-2014
quang mây

Quang Mây

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 7.7mps 9º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1016mbar
Xem thêm