Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Thanh Hóa. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 6 (28-11-2014)

  Mặt trời mọc: 06:12am Mặt trời lặn: 05:16pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 19.799999 Kinh độ: 105.76667

  mưa rải rác
  23ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 04:04

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.5mm
  • Sức gió: 1.27mps
  • Hướng gió: 153º SSE
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 1014mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 6 (28-11-2014)

  Mặt trời mọc: 06:12am Mặt trời lặn: 05:16pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 19.799999 Kinh độ: 105.76667

  mưa rải rác
  25ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 04:04

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.5mm
  • Sức gió: 1.91mps
  • Hướng gió: 168º SSE
  • Độ ẩm: 96%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 1016mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 6 (28-11-2014)

  Mặt trời mọc: 06:12am Mặt trời lặn: 05:16pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 19.799999 Kinh độ: 105.76667

  nhiều mây
  26ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 04:04

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.31mps
  • Hướng gió: 152º SSE
  • Độ ẩm: 86%
  • Độ che phủ: 76%
  • Áp suất: 1012mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 6 (28-11-2014)

  Mặt trời mọc: 06:12am Mặt trời lặn: 05:16pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 19.799999 Kinh độ: 105.76667

  nhiều mây
  23ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 04:04

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.4mps
  • Hướng gió: 159º SSE
  • Độ ẩm: 96%
  • Độ che phủ: 80%
  • Áp suất: 1014mb
 • Thời tiết Tối Thứ 6 (29-11-2014)

  Mặt trời mọc: 06:12am Mặt trời lặn: 05:16pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 19.799999 Kinh độ: 105.76667

  ít mây
  22ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 04:04

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.52mps
  • Hướng gió: 179º S
  • Độ ẩm: 98%
  • Độ che phủ: 20%
  • Áp suất: 1013mb
 • Cập nhật lúc 04:04
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 23ºC 88% 1.27mps 153º SSE 0.5mm 99%
  6:00 mây rải rác 23ºC 48% 1.16mps 174º S 0mm 98%
  9:00 mưa rải rác 25ºC 88% 1.91mps 168º SSE 0.5mm 96%
  12:00 nhiều mây 26ºC 56% 1.87mps 149º SSE 0mm 90%
  15:00 nhiều mây 26ºC 76% 2.31mps 152º SSE 0mm 86%
  18:00 nhiều mây 24ºC 80% 2.21mps 151º SSE 0mm 94%
  21:00 nhiều mây 23ºC 80% 2.4mps 159º SSE 0mm 96%
  24:00 mưa rải rác 23ºC 56% 2.13mps 167º SSE 0.5mm 97%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Thanh Hóa

Thứ 5

Dự báo ngày 27-11-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.81mps 153º
 • Độ ẩm: 99%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 88%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 28-11-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.91mps 169º
 • Độ ẩm: 96%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 88%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 29-11-2014
ít mây

ít Mây

26ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.92mps 197º
 • Độ ẩm: 89%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 1014mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 30-11-2014
mây rải rác

Mây Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.83mps 350º
 • Độ ẩm: 88%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 48%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 01-12-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

18ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 6.26mps 14º
 • Độ ẩm: 94%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 88%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 02-12-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

18ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 1.48mps 84º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 40%
 • Áp suất: 979mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 03-12-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 1.45mps 76º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 30%
 • Áp suất: 980mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 04-12-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 1.88mps 45º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 58%
 • Áp suất: 982mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 05-12-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

18ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 8ºC
 • Sức gió: 1.47mps 53º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 982mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 06-12-2014
quang mây

Quang Mây

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 9ºC
 • Sức gió: 1.52mps 87º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 2%
 • Áp suất: 980mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 07-12-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 8ºC
 • Sức gió: 1.5mps 66º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 978mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 08-12-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

17ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 2.59mps 19º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 56%
 • Áp suất: 985mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 09-12-2014
quang mây

Quang Mây

16ºC
 • Cao nhất: 16ºC
 • Thấp nhất: 10ºC
 • Sức gió: 3.24mps 29º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 1%
 • Áp suất: 987mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 10-12-2014
mưa to

Mưa To

16ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 7ºC
 • Sức gió: 3.84mps 21º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 986mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 11-12-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.1mps 27º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 976mbar
Xem thêm