Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Hồ Chí Minh. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 7 (03-12-2021)

  Mặt trời mọc: 05:57am Mặt trời lặn: 05:29pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.75 Kinh độ: 106.6667

  mây rải rác
  21ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 05:59

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.57mps
  • Hướng gió: 20º NNE
  • Độ ẩm: 78%
  • Độ che phủ: 40%
  • Áp suất: 1013mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 7 (03-12-2021)

  Mặt trời mọc: 05:57am Mặt trời lặn: 05:29pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.75 Kinh độ: 106.6667

  nhiều mây
  24ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 05:59

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.13mps
  • Hướng gió: 148º SSE
  • Độ ẩm: 80%
  • Độ che phủ: 62%
  • Áp suất: 1013mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 7 (04-12-2021)

  Mặt trời mọc: 05:57am Mặt trời lặn: 05:29pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.75 Kinh độ: 106.6667

  nhiều mây
  21ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 05:59

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.19mps
  • Hướng gió: 298º WNW
  • Độ ẩm: 84%
  • Độ che phủ: 58%
  • Áp suất: 1013mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 7 (04-12-2021)

  Mặt trời mọc: 05:57am Mặt trời lặn: 05:29pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.75 Kinh độ: 106.6667

  ít mây
  20ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 05:59

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.77mps
  • Hướng gió: 357º N
  • Độ ẩm: 73%
  • Độ che phủ: 21%
  • Áp suất: 1014mb
 • Thời tiết Tối Thứ 7 (04-12-2021)

  Mặt trời mọc: 05:57am Mặt trời lặn: 05:29pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.75 Kinh độ: 106.6667

  ít mây
  27ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 05:59

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.44mps
  • Hướng gió: 344º NNW
  • Độ ẩm: 50%
  • Độ che phủ: 12%
  • Áp suất: 1012mb
 • Cập nhật lúc 05:59
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây rải rác 28ºC 27% 2.93mps 348º NNW 0mm 52%
  6:00 nhiều mây 29ºC 67% 1.57mps 7º N 0mm 55%
  9:00 nhiều mây 24ºC 62% 1.13mps 148º SSE 0mm 80%
  12:00 nhiều mây 22ºC 84% 0.75mps 217º SW 0mm 83%
  15:00 nhiều mây 21ºC 58% 1.19mps 298º WNW 0mm 84%
  18:00 mây rải rác 20ºC 34% 2.43mps 4º N 0mm 80%
  21:00 ít mây 20ºC 21% 2.77mps 357º N 0mm 73%
  24:00 ít mây 24ºC 18% 3.1mps 358º N 0mm 58%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Hồ Chí Minh

Thứ 6

Dự báo ngày 03-12-2021
ít mây

ít Mây

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 3.63mps 0º
 • Độ ẩm: 51%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 04-12-2021
ít mây

ít Mây

26ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 3.81mps 359º
 • Độ ẩm: 56%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 15%
 • Áp suất: 1014mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 05-12-2021
mây dày đặc

Mây Dày đặc

25ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 3.96mps 1º
 • Độ ẩm: 65%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 06-12-2021
ít mây

ít Mây

26ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 2.96mps 2º
 • Độ ẩm: 65%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 22%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 07-12-2021
nhiều mây

Nhiều Mây

26ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.81mps 335º
 • Độ ẩm: 68%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 81%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 08-12-2021
mây dày đặc

Mây Dày đặc

27ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 3.57mps 8º
 • Độ ẩm: 63%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 09-12-2021
mây dày đặc

Mây Dày đặc

26ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.99mps 12º
 • Độ ẩm: 64%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 10-12-2021
mây dày đặc

Mây Dày đặc

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 3.73mps 355º
 • Độ ẩm: 74%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 11-12-2021
mưa vừa

Mưa Vừa

21ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 4.56mps 341º
 • Độ ẩm: 96%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1013mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 12-12-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 2.96mps 335º
 • Độ ẩm: 75%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 13-12-2021
mây dày đặc

Mây Dày đặc

25ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.85mps 19º
 • Độ ẩm: 75%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 96%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 14-12-2021
mây rải rác

Mây Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.8mps 166º
 • Độ ẩm: 63%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 27%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 15-12-2021
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.39mps 321º
 • Độ ẩm: 81%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 16-12-2021
mưa to

Mưa To

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 3.94mps 359º
 • Độ ẩm: 98%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 17-12-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.28mps 340º
 • Độ ẩm: 93%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1012mbar
Xem thêm