Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Hồ Chí Minh. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (18-08-2017)

  Mặt trời mọc: 05:43am Mặt trời lặn: 06:10pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.75 Kinh độ: 106.6667

  mưa rải rác
  26ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 13:53

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.1mps
  • Hướng gió: 280º W
  • Độ ẩm: 88%
  • Độ che phủ: 40%
  • Áp suất: 1008mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (18-08-2017)

  Mặt trời mọc: 05:43am Mặt trời lặn: 06:10pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.75 Kinh độ: 106.6667

  mưa rải rác
  25ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 13:53

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.6575mm
  • Sức gió: 2.12mps
  • Hướng gió: 263º W
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1017mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (18-08-2017)

  Mặt trời mọc: 05:43am Mặt trời lặn: 06:10pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.75 Kinh độ: 106.6667

  mưa rải rác
  22ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 13:53

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.135mm
  • Sức gió: 1.24mps
  • Hướng gió: 178º S
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1020mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (19-08-2017)

  Mặt trời mọc: 05:43am Mặt trời lặn: 06:10pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.75 Kinh độ: 106.6667

  mưa rải rác
  23ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 13:53

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.32mm
  • Sức gió: 1.37mps
  • Hướng gió: 208º SSW
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1019mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (19-08-2017)

  Mặt trời mọc: 05:43am Mặt trời lặn: 06:10pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.75 Kinh độ: 106.6667

  mưa rải rác
  27ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 13:53

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.004999999999999mm
  • Sức gió: 2.86mps
  • Hướng gió: 229º SW
  • Độ ẩm: 95%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1020mb
 • Cập nhật lúc 13:53
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 26ºC 92% 4.21mps 293º WNW 2.3475mm 100%
  6:00 mưa to 24ºC 92% 2.56mps 292º WNW 13.695mm 100%
  9:00 mưa rải rác 25ºC 100% 2.12mps 263º W 0.6575mm 100%
  12:00 mưa vừa 22ºC 92% 1.71mps 270º W 3.6375mm 100%
  15:00 mưa rải rác 22ºC 92% 1.24mps 178º S 0.135mm 100%
  18:00 mưa rải rác 23ºC 92% 1.47mps 178º S 0.615mm 100%
  21:00 mưa rải rác 23ºC 92% 1.37mps 208º SSW 0.32mm 99%
  24:00 mưa rải rác 24ºC 92% 1.76mps 214º SW 0.02mm 99%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Hồ Chí Minh

Thứ 6

Dự báo ngày 18-08-2017
mưa to

Mưa To

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 4.21mps 293º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 19-08-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.86mps 229º
 • Độ ẩm: 95%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1020mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 20-08-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.96mps 262º
 • Độ ẩm: 98%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 21-08-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.08mps 217º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 11%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 22-08-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.79mps 225º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 18%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 23-08-2017
mưa to

Mưa To

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.28mps 247º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 21%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 24-08-2017
mưa to

Mưa To

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.64mps 247º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 21%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 25-08-2017
mưa to

Mưa To

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 6.06mps 249º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 34%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 26-08-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 5.64mps 239º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 30%
 • Áp suất: 1006mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 27-08-2017
mưa to

Mưa To

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 5.53mps 263º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 38%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 28-08-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 5.6mps 258º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 16%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 29-08-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 6.93mps 247º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 34%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 30-08-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 6.24mps 251º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 70%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 31-08-2017
mưa to

Mưa To

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 6.51mps 251º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 63%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 01-09-2017
mưa to

Mưa To

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.86mps 257º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 60%
 • Áp suất: 1006mbar
Xem thêm