Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Hồ Chí Minh. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (22-03-2017)

  Mặt trời mọc: 05:56am Mặt trời lặn: 06:04pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.75 Kinh độ: 106.6667

  mưa rải rác
  27ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 23:16

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.6mps
  • Hướng gió: 130º SE
  • Độ ẩm: 78%
  • Độ che phủ: 40%
  • Áp suất: 1011mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (22-03-2017)

  Mặt trời mọc: 05:56am Mặt trời lặn: 06:04pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.75 Kinh độ: 106.6667

  clear sky
  25ºC

  Clear Sky

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 23:16

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.3mps
  • Hướng gió: 110º ESE
  • Độ ẩm: 87%
  • Độ che phủ: 8%
  • Áp suất: 1021mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (22-03-2017)

  Mặt trời mọc: 05:56am Mặt trời lặn: 06:04pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.75 Kinh độ: 106.6667

  mây rải rác
  32ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 23:16

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.61mps
  • Hướng gió: 122º ESE
  • Độ ẩm: 67%
  • Độ che phủ: 48%
  • Áp suất: 1019mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (22-03-2017)

  Mặt trời mọc: 05:56am Mặt trời lặn: 06:04pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.75 Kinh độ: 106.6667

  clear sky
  28ºC

  Clear Sky

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 23:16

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.97mps
  • Hướng gió: 135º SE
  • Độ ẩm: 69%
  • Độ che phủ: 8%
  • Áp suất: 1019mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (23-03-2017)

  Mặt trời mọc: 05:56am Mặt trời lặn: 06:04pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.75 Kinh độ: 106.6667

  clear sky
  24ºC

  Clear Sky

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 23:16

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.61mps
  • Hướng gió: 125º SE
  • Độ ẩm: 89%
  • Độ che phủ: 8%
  • Áp suất: 1020mb
 • Cập nhật lúc 23:16
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 25ºC 92% 2.61mps 133º SE 0.0024999999999999mm 83%
  6:00 mây rải rác 25ºC 48% 2.87mps 123º ESE 0mm 87%
  9:00 clear sky 25ºC 8% 3.3mps 110º ESE 0mm 87%
  12:00 clear sky 30ºC 0% 3.86mps 114º ESE 0mm 74%
  15:00 mây rải rác 32ºC 48% 2.61mps 122º ESE 0mm 67%
  18:00 nhiều mây 31ºC 56% 3.81mps 140º SE 0mm 62%
  21:00 clear sky 28ºC 8% 4.97mps 135º SE 0mm 69%
  24:00 clear sky 25ºC 0% 4.41mps 128º SE 0mm 81%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Hồ Chí Minh

Thứ 3

Dự báo ngày 21-03-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.41mps 132º
 • Độ ẩm: 77%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 48%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 22-03-2017
mây rải rác

Mây Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.61mps 123º
 • Độ ẩm: 67%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 48%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 23-03-2017
mây rải rác

Mây Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.77mps 121º
 • Độ ẩm: 70%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 36%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 24-03-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.96mps 112º
 • Độ ẩm: 69%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 25-03-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.88mps 125º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1011mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 26-03-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.31mps 102º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 13%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 27-03-2017
mưa to

Mưa To

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.08mps 15º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 28-03-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.1mps 143º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 19%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 29-03-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.73mps 326º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 26%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 30-03-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.94mps 321º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 15%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 31-03-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 0.93mps 238º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 14%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 01-04-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.38mps 117º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 22%
 • Áp suất: 1013mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 02-04-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.45mps 122º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 32%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 03-04-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.93mps 101º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 64%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 04-04-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.1mps 116º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 45%
 • Áp suất: 1015mbar
Xem thêm