Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Hồ Chí Minh. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (13-07-2020)

  Mặt trời mọc: 05:37am Mặt trời lặn: 06:19pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.75 Kinh độ: 106.6667

  nhiều mây
  27ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 18:58

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.1mps
  • Hướng gió: 200º SSW
  • Độ ẩm: 88%
  • Độ che phủ: 75%
  • Áp suất: 1007mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (13-07-2020)

  Mặt trời mọc: 05:37am Mặt trời lặn: 06:19pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.75 Kinh độ: 106.6667

  mưa rải rác
  31ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 18:58

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 2.42mm
  • Sức gió: 3.87mps
  • Hướng gió: 187º S
  • Độ ẩm: 63%
  • Độ che phủ: 59%
  • Áp suất: 1007mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (13-07-2020)

  Mặt trời mọc: 05:37am Mặt trời lặn: 06:19pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.75 Kinh độ: 106.6667

  mưa vừa
  26ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 18:58

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 5.85mm
  • Sức gió: 4.8mps
  • Hướng gió: 220º SW
  • Độ ẩm: 79%
  • Độ che phủ: 98%
  • Áp suất: 1007mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (14-07-2020)

  Mặt trời mọc: 05:37am Mặt trời lặn: 06:19pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.75 Kinh độ: 106.6667

  mưa rải rác
  25ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 18:58

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.17mm
  • Sức gió: 1.93mps
  • Hướng gió: 257º WSW
  • Độ ẩm: 87%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1009mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (14-07-2020)

  Mặt trời mọc: 05:37am Mặt trời lặn: 06:19pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.75 Kinh độ: 106.6667

  mây dày đặc
  26ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 18:58

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.23mps
  • Hướng gió: 300º WNW
  • Độ ẩm: 85%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1008mb
 • Cập nhật lúc 18:58
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 nhiều mây 25ºC 68% 1mps 113º ESE 0mm 91%
  6:00 nhiều mây 28ºC 62% 1.68mps 154º SSE 0mm 75%
  9:00 mưa rải rác 31ºC 59% 3.87mps 187º S 2.42mm 63%
  12:00 mưa rải rác 30ºC 97% 4.14mps 180º S 2.59mm 67%
  15:00 mưa vừa 26ºC 98% 4.8mps 220º SW 5.85mm 79%
  18:00 mưa rải rác 26ºC 100% 3.49mps 245º WSW 0.18mm 83%
  21:00 mưa rải rác 25ºC 100% 1.93mps 257º WSW 0.17mm 87%
  24:00 mưa rải rác 25ºC 100% 1.03mps 279º W 0.42mm 89%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Hồ Chí Minh

Thứ 2

Dự báo ngày 13-07-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.68mps 154º
 • Độ ẩm: 75%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 62%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 14-07-2020
mưa to

Mưa To

29ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.05mps 291º
 • Độ ẩm: 67%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 15-07-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.43mps 242º
 • Độ ẩm: 62%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 37%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 16-07-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.13mps 252º
 • Độ ẩm: 68%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 17-07-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.33mps 258º
 • Độ ẩm: 53%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 78%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 18-07-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.99mps 244º
 • Độ ẩm: 59%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 3%
 • Áp suất: 1008mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 19-07-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.77mps 229º
 • Độ ẩm: 60%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 84%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 20-07-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 1.7mps 203º
 • Độ ẩm: 63%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 21-07-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.4mps 222º
 • Độ ẩm: 64%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 22-07-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.77mps 134º
 • Độ ẩm: 63%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 23-07-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.22mps 161º
 • Độ ẩm: 60%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 28%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 24-07-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.77mps 156º
 • Độ ẩm: 61%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 89%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 25-07-2020
mây dày đặc

Mây Dày đặc

31ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.02mps 182º
 • Độ ẩm: 60%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 95%
 • Áp suất: 1010mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 26-07-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

32ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 0.94mps 261º
 • Độ ẩm: 58%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 27-07-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 0.79mps 294º
 • Độ ẩm: 59%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1010mbar
Xem thêm