Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Hồ Chí Minh. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (11-11-2017)

  Mặt trời mọc: 05:47am Mặt trời lặn: 05:27pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.75 Kinh độ: 106.6667

  mây rải rác
  28ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 01:51

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1mps
  • Hướng gió: 0º N
  • Độ ẩm: 83%
  • Độ che phủ: 75%
  • Áp suất: 1010mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (11-11-2017)

  Mặt trời mọc: 05:47am Mặt trời lặn: 05:27pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.75 Kinh độ: 106.6667

  mưa vừa
  29ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 01:51

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 4.865mm
  • Sức gió: 2.56mps
  • Hướng gió: 146º SE
  • Độ ẩm: 86%
  • Độ che phủ: 56%
  • Áp suất: 1017mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (11-11-2017)

  Mặt trời mọc: 05:47am Mặt trời lặn: 05:27pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.75 Kinh độ: 106.6667

  mây rải rác
  25ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 01:51

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.18mps
  • Hướng gió: 116º ESE
  • Độ ẩm: 92%
  • Độ che phủ: 32%
  • Áp suất: 1020mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (12-11-2017)

  Mặt trời mọc: 05:47am Mặt trời lặn: 05:27pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.75 Kinh độ: 106.6667

  nhiều mây
  24ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 01:51

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.66mps
  • Hướng gió: 59º ENE
  • Độ ẩm: 97%
  • Độ che phủ: 80%
  • Áp suất: 1018mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (12-11-2017)

  Mặt trời mọc: 05:47am Mặt trời lặn: 05:27pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.75 Kinh độ: 106.6667

  mưa rải rác
  28ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 01:51

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.0049999999999999mm
  • Sức gió: 3.02mps
  • Hướng gió: 87º E
  • Độ ẩm: 90%
  • Độ che phủ: 44%
  • Áp suất: 1020mb
 • Cập nhật lúc 01:51
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây rải rác 31ºC 48% 1.92mps 336º NNW 0mm 88%
  6:00 nhiều mây 32ºC 64% 1.57mps 180º S 0mm 81%
  9:00 mưa vừa 29ºC 56% 2.56mps 146º SE 4.865mm 86%
  12:00 ít mây 27ºC 20% 2.72mps 118º ESE 0mm 86%
  15:00 mây rải rác 25ºC 32% 3.18mps 116º ESE 0mm 92%
  18:00 ít mây 24ºC 12% 2.6mps 100º E 0mm 96%
  21:00 nhiều mây 24ºC 80% 1.66mps 59º ENE 0mm 97%
  24:00 mưa rải rác 25ºC 64% 2.01mps 39º NE 0.02mm 95%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Hồ Chí Minh

Thứ 7

Dự báo ngày 11-11-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.92mps 337º
 • Độ ẩm: 88%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 48%
 • Áp suất: 1020mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 12-11-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.02mps 87º
 • Độ ẩm: 90%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 44%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 13-11-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.1mps 98º
 • Độ ẩm: 88%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 14-11-2017
mưa to

Mưa To

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.58mps 109º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 16%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 15-11-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.65mps 352º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 5%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 16-11-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.65mps 64º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 17%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 17-11-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.93mps 64º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 29%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 18-11-2017
mưa to

Mưa To

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.68mps 306º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 16%
 • Áp suất: 1010mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 19-11-2017
mưa to

Mưa To

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2mps 98º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 21%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 20-11-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.9mps 51º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 44%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 21-11-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 3.98mps 109º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 18%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 22-11-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 3.81mps 139º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 29%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 23-11-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.08mps 107º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 37%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 24-11-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.69mps 115º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 44%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 25-11-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.2mps 87º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 21%
 • Áp suất: 1010mbar
Xem thêm