Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Hồ Chí Minh. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 7 (24-02-2017)

  Mặt trời mọc: 06:10am Mặt trời lặn: 06:02pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.75 Kinh độ: 106.6667

  clear sky
  25ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 35ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 20:37

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.5mps
  • Hướng gió: 110º ESE
  • Độ ẩm: 88%
  • Độ che phủ: 40%
  • Áp suất: 1012mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 7 (24-02-2017)

  Mặt trời mọc: 06:10am Mặt trời lặn: 06:02pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.75 Kinh độ: 106.6667

  clear sky
  32ºC

  Clear Sky

  Cao nhất: 35ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 20:37

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.93mps
  • Hướng gió: 52º NE
  • Độ ẩm: 71%
  • Độ che phủ: 8%
  • Áp suất: 1022mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 7 (24-02-2017)

  Mặt trời mọc: 06:10am Mặt trời lặn: 06:02pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.75 Kinh độ: 106.6667

  mưa rải rác
  26ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 35ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 20:37

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 2.105mm
  • Sức gió: 3.42mps
  • Hướng gió: 137º SE
  • Độ ẩm: 84%
  • Độ che phủ: 24%
  • Áp suất: 1022mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 7 (25-02-2017)

  Mặt trời mọc: 06:10am Mặt trời lặn: 06:02pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.75 Kinh độ: 106.6667

  mây rải rác
  23ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 35ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 20:37

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.83mps
  • Hướng gió: 156º SSE
  • Độ ẩm: 90%
  • Độ che phủ: 32%
  • Áp suất: 1022mb
 • Thời tiết Tối Thứ 7 (25-02-2017)

  Mặt trời mọc: 06:10am Mặt trời lặn: 06:02pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.75 Kinh độ: 106.6667

  ít mây
  23ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 35ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 20:37

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.87mps
  • Hướng gió: 354º N
  • Độ ẩm: 94%
  • Độ che phủ: 20%
  • Áp suất: 1023mb
 • Cập nhật lúc 20:37
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 clear sky 24ºC 0% 2.02mps 77º ENE 0mm 92%
  6:00 mưa rải rác 29ºC 0% 2.4mps 56º NE 0.0050000000000008mm 82%
  9:00 clear sky 32ºC 8% 1.93mps 52º NE 0mm 71%
  12:00 mưa vừa 29ºC 36% 2.49mps 123º ESE 5.28mm 89%
  15:00 mưa rải rác 26ºC 24% 3.42mps 137º SE 2.105mm 84%
  18:00 mây rải rác 24ºC 36% 3.56mps 142º SE 0mm 86%
  21:00 mây rải rác 23ºC 32% 1.83mps 156º SSE 0mm 90%
  24:00 nhiều mây 23ºC 68% 0.76mps 191º S 0mm 92%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Hồ Chí Minh

Thứ 6

Dự báo ngày 17-02-2017
ít mây

ít Mây

35ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.78mps 16º
 • Độ ẩm: 62%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 18-02-2017
ít mây

ít Mây

31ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.36mps 331º
 • Độ ẩm: 63%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 1022mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 19-02-2017
mây rải rác

Mây Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.06mps 302º
 • Độ ẩm: 63%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 36%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 20-02-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.6mps 202º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 21%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 21-02-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 4.94mps 123º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 15%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 22-02-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 4.03mps 132º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 23-02-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2mps 187º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 7%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 24-02-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 0.64mps 320º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 11%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 25-02-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 0.96mps 328º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 10%
 • Áp suất: 1014mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 26-02-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 4.36mps 33º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 37%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 27-02-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 4.59mps 18º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 47%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 28-02-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 5.83mps 29º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 81%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 01-03-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.83mps 61º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 47%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 02-03-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.25mps 66º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 35%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 03-03-2017
mưa to

Mưa To

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.19mps 88º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 32%
 • Áp suất: 1012mbar
Xem thêm