Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Hồ Chí Minh. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Chủ nhật (26-01-2020)

  Mặt trời mọc: 06:16am Mặt trời lặn: 05:54pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.75 Kinh độ: 106.6667

  nhiều mây
  26ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 22:24

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.6mps
  • Hướng gió: 140º SE
  • Độ ẩm: 83%
  • Độ che phủ: 40%
  • Áp suất: 1010mb
 • Thời tiết Sáng Chủ nhật (26-01-2020)

  Mặt trời mọc: 06:16am Mặt trời lặn: 05:54pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.75 Kinh độ: 106.6667

  mây rải rác
  32ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 22:24

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.28mps
  • Hướng gió: 137º SE
  • Độ ẩm: 44%
  • Độ che phủ: 39%
  • Áp suất: 1010mb
 • Thời tiết Trưa Chủ nhật (26-01-2020)

  Mặt trời mọc: 06:16am Mặt trời lặn: 05:54pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.75 Kinh độ: 106.6667

  trời quang mây
  24ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 22:24

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.04mps
  • Hướng gió: 140º SE
  • Độ ẩm: 80%
  • Độ che phủ: 1%
  • Áp suất: 1009mb
 • Thời tiết Chiều Chủ nhật (27-01-2020)

  Mặt trời mọc: 06:16am Mặt trời lặn: 05:54pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.75 Kinh độ: 106.6667

  nhiều mây
  22ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 22:24

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2mps
  • Hướng gió: 154º SSE
  • Độ ẩm: 92%
  • Độ che phủ: 59%
  • Áp suất: 1011mb
 • Thời tiết Tối Chủ nhật (27-01-2020)

  Mặt trời mọc: 06:16am Mặt trời lặn: 05:54pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.75 Kinh độ: 106.6667

  nhiều mây
  22ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 22:24

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.23mps
  • Hướng gió: 138º SE
  • Độ ẩm: 87%
  • Độ che phủ: 81%
  • Áp suất: 1012mb
 • Cập nhật lúc 22:24
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 nhiều mây 22ºC 79% 1.61mps 93º E 0mm 92%
  6:00 nhiều mây 30ºC 78% 2.17mps 117º ESE 0mm 52%
  9:00 mây rải rác 32ºC 39% 4.28mps 137º SE 0mm 44%
  12:00 trời quang mây 30ºC 2% 5.41mps 131º SE 0mm 52%
  15:00 trời quang mây 24ºC 1% 4.04mps 140º SE 0mm 80%
  18:00 nhiều mây 22ºC 67% 2.47mps 147º SSE 0mm 89%
  21:00 nhiều mây 22ºC 59% 2mps 154º SSE 0mm 92%
  24:00 nhiều mây 21ºC 63% 1.77mps 155º SSE 0mm 94%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Hồ Chí Minh

Chủ nhật

Dự báo ngày 26-01-2020
mây rải rác

Mây Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 4.28mps 137º
 • Độ ẩm: 44%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 39%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 27-01-2020
mây dày đặc

Mây Dày đặc

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 6.27mps 132º
 • Độ ẩm: 49%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 96%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 28-01-2020
mây dày đặc

Mây Dày đặc

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 4.84mps 131º
 • Độ ẩm: 49%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 29-01-2020
mây dày đặc

Mây Dày đặc

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 4.8mps 143º
 • Độ ẩm: 44%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 30-01-2020
nhiều mây

Nhiều Mây

35ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.51mps 19º
 • Độ ẩm: 34%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 52%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 31-01-2020
mây dày đặc

Mây Dày đặc

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 5.45mps 111º
 • Độ ẩm: 39%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 91%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 01-02-2020
mây dày đặc

Mây Dày đặc

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 5.85mps 120º
 • Độ ẩm: 34%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 91%
 • Áp suất: 1011mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 02-02-2020
trời quang mây

Trời Quang Mây

36ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.19mps 90º
 • Độ ẩm: 30%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 03-02-2020
trời quang mây

Trời Quang Mây

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.31mps 121º
 • Độ ẩm: 30%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 7%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 04-02-2020
nhiều mây

Nhiều Mây

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.34mps 116º
 • Độ ẩm: 36%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 62%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 05-02-2020
trời quang mây

Trời Quang Mây

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.47mps 125º
 • Độ ẩm: 37%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 06-02-2020
trời quang mây

Trời Quang Mây

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 6.05mps 131º
 • Độ ẩm: 40%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 1%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 07-02-2020
ít mây

ít Mây

35ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.59mps 97º
 • Độ ẩm: 32%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 21%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 08-02-2020
trời quang mây

Trời Quang Mây

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.91mps 132º
 • Độ ẩm: 36%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1008mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 09-02-2020
mây rải rác

Mây Rải Rác

35ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 4.53mps 124º
 • Độ ẩm: 38%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 27%
 • Áp suất: 1008mbar
Xem thêm