Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Hồ Chí Minh. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 6 (02-06-2023)

  Mặt trời mọc: 05:30am Mặt trời lặn: 06:12pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.75 Kinh độ: 106.6667

  mưa rải rác
  30ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 34ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 19:37

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.54mps
  • Hướng gió: 270º W
  • Độ ẩm: 89%
  • Độ che phủ: 40%
  • Áp suất: 1007mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 6 (02-06-2023)

  Mặt trời mọc: 05:30am Mặt trời lặn: 06:12pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.75 Kinh độ: 106.6667

  mây dày đặc
  31ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 34ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 19:37

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.91mps
  • Hướng gió: 232º SW
  • Độ ẩm: 56%
  • Độ che phủ: 98%
  • Áp suất: 1006mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 6 (03-06-2023)

  Mặt trời mọc: 05:30am Mặt trời lặn: 06:12pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.75 Kinh độ: 106.6667

  nhiều mây
  28ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 34ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 19:37

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.24mps
  • Hướng gió: 231º SW
  • Độ ẩm: 77%
  • Độ che phủ: 54%
  • Áp suất: 1007mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 6 (03-06-2023)

  Mặt trời mọc: 05:30am Mặt trời lặn: 06:12pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.75 Kinh độ: 106.6667

  ít mây
  28ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 34ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 19:37

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.3mps
  • Hướng gió: 219º SW
  • Độ ẩm: 77%
  • Độ che phủ: 13%
  • Áp suất: 1009mb
 • Thời tiết Tối Thứ 6 (03-06-2023)

  Mặt trời mọc: 05:30am Mặt trời lặn: 06:12pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.75 Kinh độ: 106.6667

  mưa rải rác
  36ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 34ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 19:37

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.15mm
  • Sức gió: 4.49mps
  • Hướng gió: 255º WSW
  • Độ ẩm: 39%
  • Độ che phủ: 43%
  • Áp suất: 1006mb
 • Cập nhật lúc 19:37
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 33ºC 83% 4.58mps 251º WSW 0.35mm 64%
  6:00 mưa rải rác 33ºC 92% 3.51mps 240º WSW 0.19mm 57%
  9:00 mây dày đặc 31ºC 98% 3.91mps 232º SW 0mm 56%
  12:00 nhiều mây 29ºC 76% 4.67mps 234º SW 0mm 69%
  15:00 nhiều mây 28ºC 54% 3.24mps 231º SW 0mm 77%
  18:00 trời quang mây 27ºC 10% 2.3mps 211º SSW 0mm 82%
  21:00 ít mây 28ºC 13% 3.3mps 219º SW 0mm 77%
  24:00 ít mây 34ºC 21% 4.2mps 263º W 0mm 49%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Hồ Chí Minh

Thứ 6

Dự báo ngày 02-06-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 5.15mps 253º
 • Độ ẩm: 68%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 80%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 03-06-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

35ºC
 • Cao nhất: 37ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 5.14mps 229º
 • Độ ẩm: 43%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 1008mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 04-06-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

35ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 5.24mps 245º
 • Độ ẩm: 45%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 85%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 05-06-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 4.9mps 239º
 • Độ ẩm: 51%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 06-06-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 6.05mps 257º
 • Độ ẩm: 58%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 07-06-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.47mps 196º
 • Độ ẩm: 78%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 08-06-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.97mps 258º
 • Độ ẩm: 77%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 09-06-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 5.25mps 285º
 • Độ ẩm: 62%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 10-06-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 4.44mps 239º
 • Độ ẩm: 63%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1006mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 11-06-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 4.31mps 264º
 • Độ ẩm: 77%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 12-06-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.21mps 132º
 • Độ ẩm: 79%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 13-06-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.84mps 249º
 • Độ ẩm: 72%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 14-06-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 4.65mps 245º
 • Độ ẩm: 54%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 93%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 15-06-2023
mưa to

Mưa To

30ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.06mps 200º
 • Độ ẩm: 64%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 16-06-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.11mps 252º
 • Độ ẩm: 80%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1010mbar
Xem thêm