Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Hồ Chí Minh. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (03-12-2023)

  Mặt trời mọc: 05:57am Mặt trời lặn: 05:29pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.75 Kinh độ: 106.6667

  nhiều mây
  26ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 07:36

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.54mps
  • Hướng gió: 0º N
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 79%
  • Áp suất: 1012mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (03-12-2023)

  Mặt trời mọc: 05:57am Mặt trời lặn: 05:29pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.75 Kinh độ: 106.6667

  mây dày đặc
  26ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 07:36

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.46mps
  • Hướng gió: 176º S
  • Độ ẩm: 84%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1010mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (04-12-2023)

  Mặt trời mọc: 05:57am Mặt trời lặn: 05:29pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.75 Kinh độ: 106.6667

  mưa rải rác
  24ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 07:36

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.13mm
  • Sức gió: 1.47mps
  • Hướng gió: 63º ENE
  • Độ ẩm: 89%
  • Độ che phủ: 96%
  • Áp suất: 1010mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (04-12-2023)

  Mặt trời mọc: 05:57am Mặt trời lặn: 05:29pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.75 Kinh độ: 106.6667

  nhiều mây
  25ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 07:36

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.49mps
  • Hướng gió: 13º NNE
  • Độ ẩm: 87%
  • Độ che phủ: 70%
  • Áp suất: 1011mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (04-12-2023)

  Mặt trời mọc: 05:57am Mặt trời lặn: 05:29pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.75 Kinh độ: 106.6667

  nhiều mây
  31ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 07:36

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.41mps
  • Hướng gió: 56º NE
  • Độ ẩm: 56%
  • Độ che phủ: 74%
  • Áp suất: 1009mb
 • Cập nhật lúc 07:36
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 nhiều mây 29ºC 60% 2.54mps 191º S 0mm 73%
  6:00 nhiều mây 28ºC 80% 2.03mps 205º SSW 0mm 75%
  9:00 mây dày đặc 26ºC 100% 2.46mps 176º S 0mm 84%
  12:00 mây dày đặc 25ºC 98% 0.77mps 112º ESE 0mm 87%
  15:00 mưa rải rác 24ºC 96% 1.47mps 63º ENE 0.13mm 89%
  18:00 mưa rải rác 24ºC 79% 2.01mps 3º N 0.1mm 91%
  21:00 nhiều mây 25ºC 70% 2.49mps 13º NNE 0mm 87%
  24:00 nhiều mây 29ºC 56% 2.37mps 7º N 0mm 65%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Hồ Chí Minh

Chủ nhật

Dự báo ngày 03-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 4.93mps 36º
 • Độ ẩm: 79%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 40%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 04-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.63mps 163º
 • Độ ẩm: 61%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 62%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 05-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.88mps 151º
 • Độ ẩm: 61%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 59%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 06-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.29mps 145º
 • Độ ẩm: 66%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 07-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.17mps 156º
 • Độ ẩm: 66%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 08-12-2023
mây dày đặc

Mây Dày đặc

29ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.72mps 153º
 • Độ ẩm: 68%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 09-12-2023
nhiều mây

Nhiều Mây

29ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.23mps 149º
 • Độ ẩm: 64%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 61%
 • Áp suất: 1012mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 10-12-2023
mây rải rác

Mây Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.7mps 145º
 • Độ ẩm: 59%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 42%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 11-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.72mps 169º
 • Độ ẩm: 61%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 72%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 12-12-2023
mây rải rác

Mây Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.46mps 139º
 • Độ ẩm: 62%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 40%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 13-12-2023
mây rải rác

Mây Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 4.2mps 147º
 • Độ ẩm: 62%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 39%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 14-12-2023
mây dày đặc

Mây Dày đặc

29ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.33mps 340º
 • Độ ẩm: 64%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 89%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 15-12-2023
mây dày đặc

Mây Dày đặc

29ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 4.9mps 317º
 • Độ ẩm: 66%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 16-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.96mps 267º
 • Độ ẩm: 66%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1008mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 17-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 5.37mps 149º
 • Độ ẩm: 63%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1011mbar
Xem thêm