Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Hồ Chí Minh. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 5 (09-07-2015)

  Mặt trời mọc: 05:36am Mặt trời lặn: 06:20pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.7782 Kinh độ: 106.703

  mưa rải rác
  24ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 19:44

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.6mps
  • Hướng gió: 330º NNW
  • Độ ẩm: 88%
  • Độ che phủ: 90%
  • Áp suất: 1005mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 5 (10-07-2015)

  Mặt trời mọc: 05:36am Mặt trời lặn: 06:20pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.7782 Kinh độ: 106.703

  mưa rải rác
  23ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 19:44

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.7175mm
  • Sức gió: 4.32mps
  • Hướng gió: 250º WSW
  • Độ ẩm: 97%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1014mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 5 (10-07-2015)

  Mặt trời mọc: 05:36am Mặt trời lặn: 06:20pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.7782 Kinh độ: 106.703

  mây dày đặc
  28ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 19:44

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 6.82mps
  • Hướng gió: 256º WSW
  • Độ ẩm: 84%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 1015mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 5 (10-07-2015)

  Mặt trời mọc: 05:36am Mặt trời lặn: 06:20pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.7782 Kinh độ: 106.703

  mưa vừa
  25ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 19:44

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 4.35mm
  • Sức gió: 2.68mps
  • Hướng gió: 258º WSW
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1014mb
 • Thời tiết Tối Thứ 5 (10-07-2015)

  Mặt trời mọc: 05:36am Mặt trời lặn: 06:20pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.7782 Kinh độ: 106.703

  mưa rải rác
  23ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 19:44

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.36mm
  • Sức gió: 1.12mps
  • Hướng gió: 334º NNW
  • Độ ẩm: 98%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1017mb
 • Cập nhật lúc 19:44
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 24ºC 76% 4.56mps 243º WSW 1.6475mm 90%
  6:00 mưa vừa 22ºC 88% 3.47mps 277º W 3.59mm 98%
  9:00 mưa rải rác 23ºC 92% 4.32mps 250º WSW 0.7175mm 97%
  12:00 mưa rải rác 25ºC 92% 5.46mps 253º WSW 0.040000000000001mm 94%
  15:00 mây dày đặc 28ºC 88% 6.82mps 256º WSW 0mm 84%
  18:00 mưa rải rác 27ºC 80% 6.36mps 274º W 1.08mm 90%
  21:00 mưa vừa 25ºC 92% 2.68mps 258º WSW 4.35mm 100%
  24:00 mưa rải rác 24ºC 80% 1.52mps 255º WSW 2.44mm 98%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Hồ Chí Minh

Thứ 5

Dự báo ngày 09-07-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 0.62mps 339º
 • Độ ẩm: 99%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 986mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 10-07-2015
mưa to

Mưa To

26ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.32mps 256º
 • Độ ẩm: 97%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 986mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 11-07-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.66mps 242º
 • Độ ẩm: 98%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 988mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 12-07-2015
mưa to

Mưa To

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.41mps 221º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 987mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 13-07-2015
mưa rất to

Mưa Rất To

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.32mps 218º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 987mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 14-07-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 4.58mps 247º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 31%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 15-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.41mps 244º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 35%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 16-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 3.66mps 240º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 1%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 17-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 3.44mps 233º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 61%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 18-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 0.81mps 236º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1009mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 19-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 1.86mps 268º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 6%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 20-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.57mps 236º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 30%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 21-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.87mps 181º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 19%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 22-07-2015
quang mây

Quang Mây

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 1.96mps 180º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 9%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 23-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.26mps 247º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 4%
 • Áp suất: 1010mbar
Xem thêm