Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Hồ Chí Minh. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 5 (08-02-2023)

  Mặt trời mọc: 06:15am Mặt trời lặn: 05:59pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.75 Kinh độ: 106.6667

  mây rải rác
  28ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 33ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 00:43

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.54mps
  • Hướng gió: 0º N
  • Độ ẩm: 69%
  • Độ che phủ: 20%
  • Áp suất: 1010mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 5 (08-02-2023)

  Mặt trời mọc: 06:15am Mặt trời lặn: 05:59pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.75 Kinh độ: 106.6667

  nhiều mây
  27ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 33ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 00:43

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 5.76mps
  • Hướng gió: 132º SE
  • Độ ẩm: 66%
  • Độ che phủ: 52%
  • Áp suất: 1009mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 5 (09-02-2023)

  Mặt trời mọc: 06:15am Mặt trời lặn: 05:59pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.75 Kinh độ: 106.6667

  mây rải rác
  26ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 33ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 00:43

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 5.4mps
  • Hướng gió: 124º SE
  • Độ ẩm: 72%
  • Độ che phủ: 34%
  • Áp suất: 1010mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 5 (09-02-2023)

  Mặt trời mọc: 06:15am Mặt trời lặn: 05:59pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.75 Kinh độ: 106.6667

  mây rải rác
  25ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 33ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 00:43

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.07mps
  • Hướng gió: 104º ESE
  • Độ ẩm: 72%
  • Độ che phủ: 44%
  • Áp suất: 1010mb
 • Thời tiết Tối Thứ 5 (09-02-2023)

  Mặt trời mọc: 06:15am Mặt trời lặn: 05:59pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.75 Kinh độ: 106.6667

  trời quang mây
  36ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 33ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 00:43

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.74mps
  • Hướng gió: 101º E
  • Độ ẩm: 31%
  • Độ che phủ: 5%
  • Áp suất: 1008mb
 • Cập nhật lúc 00:43
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây rải rác 32ºC 33% 2.42mps 6º N 0mm 51%
  6:00 nhiều mây 30ºC 72% 4.54mps 157º SSE 0mm 54%
  9:00 nhiều mây 27ºC 52% 5.76mps 132º SE 0mm 66%
  12:00 trời quang mây 26ºC 8% 5.26mps 128º SE 0mm 70%
  15:00 mây rải rác 26ºC 34% 5.4mps 124º SE 0mm 72%
  18:00 nhiều mây 25ºC 58% 4.78mps 121º ESE 0mm 71%
  21:00 mây rải rác 25ºC 44% 4.07mps 104º ESE 0mm 72%
  24:00 trời quang mây 32ºC 6% 4.59mps 87º E 0mm 42%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Hồ Chí Minh

Thứ 4

Dự báo ngày 08-02-2023
mây rải rác

Mây Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 5.78mps 135º
 • Độ ẩm: 54%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 33%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 09-02-2023
trời quang mây

Trời Quang Mây

35ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 7.34mps 144º
 • Độ ẩm: 33%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 5%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 10-02-2023
mây dày đặc

Mây Dày đặc

34ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 6.29mps 146º
 • Độ ẩm: 32%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 91%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 11-02-2023
ít mây

ít Mây

35ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 5.68mps 143º
 • Độ ẩm: 33%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 11%
 • Áp suất: 1009mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 12-02-2023
mây rải rác

Mây Rải Rác

35ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 5.66mps 164º
 • Độ ẩm: 35%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 40%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 13-02-2023
mây dày đặc

Mây Dày đặc

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 5.67mps 161º
 • Độ ẩm: 42%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 14-02-2023
nhiều mây

Nhiều Mây

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 6.68mps 160º
 • Độ ẩm: 35%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 76%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 15-02-2023
nhiều mây

Nhiều Mây

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 5.62mps 136º
 • Độ ẩm: 38%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 79%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 16-02-2023
nhiều mây

Nhiều Mây

35ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 4.58mps 142º
 • Độ ẩm: 29%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 82%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 17-02-2023
mây rải rác

Mây Rải Rác

35ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 5.28mps 145º
 • Độ ẩm: 33%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 36%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 18-02-2023
mây rải rác

Mây Rải Rác

35ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 5.7mps 137º
 • Độ ẩm: 37%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 27%
 • Áp suất: 1008mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 19-02-2023
mây dày đặc

Mây Dày đặc

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 5.21mps 145º
 • Độ ẩm: 42%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 96%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 20-02-2023
nhiều mây

Nhiều Mây

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 5.29mps 148º
 • Độ ẩm: 42%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 57%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 21-02-2023
mây dày đặc

Mây Dày đặc

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 5.06mps 146º
 • Độ ẩm: 38%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 97%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 22-02-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

35ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 6.31mps 150º
 • Độ ẩm: 36%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 82%
 • Áp suất: 1009mbar
Xem thêm