Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Hồ Chí Minh. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 7 (26-02-2021)

  Mặt trời mọc: 06:09am Mặt trời lặn: 06:03pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.75 Kinh độ: 106.6667

  nhiều mây
  26ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 37ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 02:09

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.09mps
  • Hướng gió: 180º S
  • Độ ẩm: 83%
  • Độ che phủ: 20%
  • Áp suất: 1007mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 7 (26-02-2021)

  Mặt trời mọc: 06:09am Mặt trời lặn: 06:03pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.75 Kinh độ: 106.6667

  nhiều mây
  36ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 37ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 02:09

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.14mps
  • Hướng gió: 263º W
  • Độ ẩm: 36%
  • Độ che phủ: 72%
  • Áp suất: 1007mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 7 (26-02-2021)

  Mặt trời mọc: 06:09am Mặt trời lặn: 06:03pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.75 Kinh độ: 106.6667

  nhiều mây
  26ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 37ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 02:09

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.93mps
  • Hướng gió: 157º SSE
  • Độ ẩm: 72%
  • Độ che phủ: 70%
  • Áp suất: 1006mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 7 (27-02-2021)

  Mặt trời mọc: 06:09am Mặt trời lặn: 06:03pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.75 Kinh độ: 106.6667

  trời quang mây
  23ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 37ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 02:09

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.5mps
  • Hướng gió: 153º SSE
  • Độ ẩm: 85%
  • Độ che phủ: 10%
  • Áp suất: 1008mb
 • Thời tiết Tối Thứ 7 (27-02-2021)

  Mặt trời mọc: 06:09am Mặt trời lặn: 06:03pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.75 Kinh độ: 106.6667

  trời quang mây
  23ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 37ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 02:09

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.13mps
  • Hướng gió: 124º SE
  • Độ ẩm: 84%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1009mb
 • Cập nhật lúc 02:09
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 nhiều mây 24ºC 59% 2.82mps 128º SE 0mm 84%
  6:00 nhiều mây 29ºC 54% 1.9mps 171º S 0mm 59%
  9:00 nhiều mây 36ºC 72% 1.14mps 263º W 0mm 36%
  12:00 nhiều mây 36ºC 57% 1.97mps 155º SSE 0mm 30%
  15:00 nhiều mây 26ºC 70% 4.93mps 157º SSE 0mm 72%
  18:00 ít mây 24ºC 20% 4.72mps 148º SSE 0mm 80%
  21:00 trời quang mây 23ºC 10% 2.5mps 153º SSE 0mm 85%
  24:00 trời quang mây 23ºC 0% 2.64mps 137º SE 0mm 88%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Hồ Chí Minh

Thứ 6

Dự báo ngày 26-02-2021
nhiều mây

Nhiều Mây

35ºC
 • Cao nhất: 37ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.29mps 235º
 • Độ ẩm: 38%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 75%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 27-02-2021
trời quang mây

Trời Quang Mây

34ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 4.02mps 146º
 • Độ ẩm: 32%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1008mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 28-02-2021
ít mây

ít Mây

35ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.95mps 112º
 • Độ ẩm: 35%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 21%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 01-03-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

37ºC
 • Cao nhất: 37ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.94mps 98º
 • Độ ẩm: 28%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 9%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 02-03-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

36ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.88mps 9º
 • Độ ẩm: 33%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 5%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 03-03-2021
trời quang mây

Trời Quang Mây

37ºC
 • Cao nhất: 37ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.42mps 39º
 • Độ ẩm: 30%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 04-03-2021
trời quang mây

Trời Quang Mây

37ºC
 • Cao nhất: 37ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.65mps 50º
 • Độ ẩm: 26%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 05-03-2021
trời quang mây

Trời Quang Mây

37ºC
 • Cao nhất: 37ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.78mps 94º
 • Độ ẩm: 20%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 06-03-2021
trời quang mây

Trời Quang Mây

37ºC
 • Cao nhất: 37ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.67mps 128º
 • Độ ẩm: 30%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1011mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 07-03-2021
ít mây

ít Mây

35ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.85mps 145º
 • Độ ẩm: 36%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 18%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 08-03-2021
trời quang mây

Trời Quang Mây

37ºC
 • Cao nhất: 37ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.54mps 121º
 • Độ ẩm: 27%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 09-03-2021
nhiều mây

Nhiều Mây

37ºC
 • Cao nhất: 37ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.17mps 28º
 • Độ ẩm: 30%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 53%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 10-03-2021
trời quang mây

Trời Quang Mây

36ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.12mps 89º
 • Độ ẩm: 29%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 4%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 11-03-2021
mây rải rác

Mây Rải Rác

37ºC
 • Cao nhất: 37ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.06mps 114º
 • Độ ẩm: 25%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 36%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 12-03-2021
trời quang mây

Trời Quang Mây

37ºC
 • Cao nhất: 37ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.66mps 33º
 • Độ ẩm: 23%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 1%
 • Áp suất: 1010mbar
Xem thêm