Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Hồ Chí Minh. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 6 (28-04-2017)

  Mặt trời mọc: 05:36am Mặt trời lặn: 06:05pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.75 Kinh độ: 106.6667

  mưa rải rác
  27ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 22:44

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.5mps
  • Hướng gió: 0º N
  • Độ ẩm: 88%
  • Độ che phủ: 20%
  • Áp suất: 1009mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 6 (28-04-2017)

  Mặt trời mọc: 05:36am Mặt trời lặn: 06:05pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.75 Kinh độ: 106.6667

  mưa rải rác
  31ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 22:44

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.45mm
  • Sức gió: 2.07mps
  • Hướng gió: 167º SSE
  • Độ ẩm: 75%
  • Độ che phủ: 80%
  • Áp suất: 1020mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 6 (28-04-2017)

  Mặt trời mọc: 05:36am Mặt trời lặn: 06:05pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.75 Kinh độ: 106.6667

  mưa vừa
  28ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 22:44

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 3.115mm
  • Sức gió: 3.07mps
  • Hướng gió: 116º ESE
  • Độ ẩm: 83%
  • Độ che phủ: 36%
  • Áp suất: 1019mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 6 (29-04-2017)

  Mặt trời mọc: 05:36am Mặt trời lặn: 06:05pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.75 Kinh độ: 106.6667

  mưa rải rác
  26ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 22:44

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.48mm
  • Sức gió: 2.46mps
  • Hướng gió: 154º SSE
  • Độ ẩm: 88%
  • Độ che phủ: 68%
  • Áp suất: 1021mb
 • Thời tiết Tối Thứ 6 (29-04-2017)

  Mặt trời mọc: 05:36am Mặt trời lặn: 06:05pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.75 Kinh độ: 106.6667

  mây rải rác
  27ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 22:44

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.16mps
  • Hướng gió: 109º ESE
  • Độ ẩm: 87%
  • Độ che phủ: 32%
  • Áp suất: 1022mb
 • Cập nhật lúc 22:44
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 27ºC 76% 1.77mps 141º SE 0.11mm 89%
  6:00 mưa rải rác 30ºC 64% 2.06mps 173º S 0.0275mm 81%
  9:00 mưa rải rác 31ºC 80% 2.07mps 167º SSE 0.45mm 75%
  12:00 mưa rải rác 31ºC 32% 2.26mps 134º SE 0.71mm 69%
  15:00 mưa vừa 28ºC 36% 3.07mps 116º ESE 3.115mm 83%
  18:00 mưa rải rác 26ºC 32% 3.88mps 139º SE 0.75mm 85%
  21:00 mưa rải rác 26ºC 68% 2.46mps 154º SSE 0.48mm 88%
  24:00 mưa rải rác 25ºC 64% 0.97mps 199º SSW 1.455mm 90%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Hồ Chí Minh

Thứ 6

Dự báo ngày 28-04-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.06mps 174º
 • Độ ẩm: 81%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 64%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 29-04-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.92mps 135º
 • Độ ẩm: 79%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 32%
 • Áp suất: 1022mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 30-04-2017
quang mây

Quang Mây

31ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.01mps 133º
 • Độ ẩm: 73%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 01-05-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.76mps 157º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 17%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 02-05-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.58mps 141º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 11%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 03-05-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.91mps 142º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 26%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 04-05-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.67mps 169º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 25%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 05-05-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.26mps 116º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 15%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 06-05-2017
mưa to

Mưa To

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.52mps 121º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 15%
 • Áp suất: 1011mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 07-05-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.06mps 185º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 17%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 08-05-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.15mps 157º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 32%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 09-05-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.07mps 165º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 14%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 10-05-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.67mps 261º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 11-05-2017
mưa to

Mưa To

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.59mps 247º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 17%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 12-05-2017
mưa rất to

Mưa Rất To

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.87mps 251º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 36%
 • Áp suất: 1007mbar
Xem thêm