Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Hồ Chí Minh. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 5 (15-10-2017)

  Mặt trời mọc: 05:42am Mặt trời lặn: 05:35pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.75 Kinh độ: 106.6667

  mưa rải rác
  25ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 01:19

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.6mps
  • Hướng gió: 280º W
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 75%
  • Áp suất: 1007mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 5 (16-10-2017)

  Mặt trời mọc: 05:42am Mặt trời lặn: 05:35pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.75 Kinh độ: 106.6667

  nhiều mây
  24ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 01:19

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.31mps
  • Hướng gió: 298º WNW
  • Độ ẩm: 93%
  • Độ che phủ: 76%
  • Áp suất: 1017mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 5 (16-10-2017)

  Mặt trời mọc: 05:42am Mặt trời lặn: 05:35pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.75 Kinh độ: 106.6667

  ít mây
  28ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 01:19

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.87mps
  • Hướng gió: 299º WNW
  • Độ ẩm: 97%
  • Độ che phủ: 24%
  • Áp suất: 1019mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 5 (16-10-2017)

  Mặt trời mọc: 05:42am Mặt trời lặn: 05:35pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.75 Kinh độ: 106.6667

  mưa rải rác
  27ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 01:19

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.08mm
  • Sức gió: 4.27mps
  • Hướng gió: 302º WNW
  • Độ ẩm: 87%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1017mb
 • Thời tiết Tối Thứ 5 (16-10-2017)

  Mặt trời mọc: 05:42am Mặt trời lặn: 05:35pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.75 Kinh độ: 106.6667

  mây dày đặc
  23ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 01:19

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.56mps
  • Hướng gió: 8º N
  • Độ ẩm: 98%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1020mb
 • Cập nhật lúc 01:19
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 24ºC 64% 3.87mps 278º W 0.0075000000000003mm 96%
  6:00 nhiều mây 24ºC 56% 3.67mps 291º WNW 0mm 95%
  9:00 nhiều mây 24ºC 76% 3.31mps 298º WNW 0mm 93%
  12:00 mưa rải rác 24ºC 80% 2.91mps 307º NW 0.1275mm 97%
  15:00 ít mây 28ºC 24% 2.87mps 299º WNW 0mm 97%
  18:00 mây dày đặc 29ºC 88% 4.37mps 295º WNW 0mm 84%
  21:00 mưa rải rác 27ºC 92% 4.27mps 302º WNW 0.08mm 87%
  24:00 mưa rải rác 24ºC 92% 1.86mps 346º NNW 0.145mm 96%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Hồ Chí Minh

Chủ nhật

Dự báo ngày 15-10-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.77mps 272º
 • Độ ẩm: 93%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 16-10-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.87mps 299º
 • Độ ẩm: 97%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 17-10-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.4mps 306º
 • Độ ẩm: 98%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 48%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 18-10-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.56mps 297º
 • Độ ẩm: 86%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 80%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 19-10-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 6.76mps 312º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 85%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 20-10-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 5.63mps 293º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 85%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 21-10-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.78mps 270º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 60%
 • Áp suất: 1007mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 22-10-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.67mps 319º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 53%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 23-10-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.33mps 287º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 10%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 24-10-2017
mưa to

Mưa To

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.26mps 247º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 22%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 25-10-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.46mps 318º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 51%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 26-10-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.25mps 326º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 34%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 27-10-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.37mps 339º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 88%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 28-10-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.43mps 283º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 23%
 • Áp suất: 1010mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 29-10-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.56mps 182º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 13%
 • Áp suất: 1008mbar
Xem thêm