Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Hồ Chí Minh. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 6 (01-10-2020)

  Mặt trời mọc: 05:41am Mặt trời lặn: 05:43pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.75 Kinh độ: 106.6667

  mưa vừa
  27ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 02:37

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.18mps
  • Hướng gió: 279º W
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 75%
  • Áp suất: 1005mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 6 (01-10-2020)

  Mặt trời mọc: 05:41am Mặt trời lặn: 05:43pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.75 Kinh độ: 106.6667

  mây dày đặc
  32ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 02:37

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.91mps
  • Hướng gió: 295º WNW
  • Độ ẩm: 56%
  • Độ che phủ: 94%
  • Áp suất: 1005mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 6 (01-10-2020)

  Mặt trời mọc: 05:41am Mặt trời lặn: 05:43pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.75 Kinh độ: 106.6667

  mây dày đặc
  29ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 02:37

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.45mps
  • Hướng gió: 136º SE
  • Độ ẩm: 71%
  • Độ che phủ: 94%
  • Áp suất: 1004mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 6 (02-10-2020)

  Mặt trời mọc: 05:41am Mặt trời lặn: 05:43pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.75 Kinh độ: 106.6667

  mưa vừa
  26ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 02:37

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 4.32mm
  • Sức gió: 2.65mps
  • Hướng gió: 240º WSW
  • Độ ẩm: 85%
  • Độ che phủ: 67%
  • Áp suất: 1006mb
 • Thời tiết Tối Thứ 6 (02-10-2020)

  Mặt trời mọc: 05:41am Mặt trời lặn: 05:43pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.75 Kinh độ: 106.6667

  mưa rải rác
  27ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 02:37

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.23mm
  • Sức gió: 0.36mps
  • Hướng gió: 313º NW
  • Độ ẩm: 79%
  • Độ che phủ: 96%
  • Áp suất: 1007mb
 • Cập nhật lúc 02:37
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa vừa 26ºC 69% 1.72mps 278º W 3.75mm 88%
  6:00 mưa rải rác 29ºC 87% 2.59mps 279º W 0.54mm 72%
  9:00 mây dày đặc 32ºC 94% 2.91mps 295º WNW 0mm 56%
  12:00 mây dày đặc 31ºC 90% 1.84mps 305º NW 0mm 62%
  15:00 mây dày đặc 29ºC 94% 0.45mps 136º SE 0mm 71%
  18:00 mưa rải rác 27ºC 43% 2.46mps 240º WSW 0.15mm 80%
  21:00 mưa vừa 26ºC 67% 2.65mps 240º WSW 4.32mm 85%
  24:00 mưa rải rác 26ºC 96% 1.25mps 250º WSW 0.3mm 84%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Hồ Chí Minh

Thứ 5

Dự báo ngày 01-10-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.59mps 279º
 • Độ ẩm: 72%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 87%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 02-10-2020
mưa to

Mưa To

31ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.23mps 231º
 • Độ ẩm: 62%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 03-10-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.07mps 216º
 • Độ ẩm: 77%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1010mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 04-10-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.15mps 251º
 • Độ ẩm: 63%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 05-10-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.63mps 297º
 • Độ ẩm: 66%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 06-10-2020
mưa to

Mưa To

30ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.24mps 287º
 • Độ ẩm: 60%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 07-10-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.98mps 45º
 • Độ ẩm: 63%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 45%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 08-10-2020
mưa to

Mưa To

29ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.48mps 85º
 • Độ ẩm: 70%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 95%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 09-10-2020
mưa rất to

Mưa Rất To

26ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.13mps 181º
 • Độ ẩm: 86%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 10-10-2020
mưa to

Mưa To

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.63mps 241º
 • Độ ẩm: 75%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1011mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 11-10-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.48mps 261º
 • Độ ẩm: 84%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 12-10-2020
mưa to

Mưa To

25ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 4.27mps 278º
 • Độ ẩm: 85%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 78%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 13-10-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 7.88mps 264º
 • Độ ẩm: 83%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 14-10-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.82mps 262º
 • Độ ẩm: 87%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 15-10-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.44mps 216º
 • Độ ẩm: 70%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1009mbar
Xem thêm