Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Hà Giang. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (19-08-2019)

  Mặt trời mọc: 05:38am Mặt trời lặn: 06:29pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.8274 Kinh độ: 104.9866

  mưa rải rác
  20ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 18ºC

  Thấp nhất: 18ºC

  Cập nhật lúc 06:22

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.5mm
  • Sức gió: 1.08mps
  • Hướng gió: 307º NW
  • Độ ẩm: 93%
  • Độ che phủ: 83%
  • Áp suất: 1005mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (19-08-2019)

  Mặt trời mọc: 05:38am Mặt trời lặn: 06:29pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.8274 Kinh độ: 104.9866

  mưa rải rác
  27ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 18ºC

  Thấp nhất: 18ºC

  Cập nhật lúc 06:22

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 2.25mm
  • Sức gió: 2.04mps
  • Hướng gió: 160º SSE
  • Độ ẩm: 69%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1003mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (19-08-2019)

  Mặt trời mọc: 05:38am Mặt trời lặn: 06:29pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.8274 Kinh độ: 104.9866

  mưa rải rác
  21ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 18ºC

  Thấp nhất: 18ºC

  Cập nhật lúc 06:22

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 2.813mm
  • Sức gió: 1.42mps
  • Hướng gió: 148º SSE
  • Độ ẩm: 94%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1003mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (20-08-2019)

  Mặt trời mọc: 05:38am Mặt trời lặn: 06:29pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.8274 Kinh độ: 104.9866

  mưa rải rác
  19ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 18ºC

  Thấp nhất: 18ºC

  Cập nhật lúc 06:22

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.75mm
  • Sức gió: 0.9mps
  • Hướng gió: 54º NE
  • Độ ẩm: 97%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1006mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (20-08-2019)

  Mặt trời mọc: 05:38am Mặt trời lặn: 06:29pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.8274 Kinh độ: 104.9866

  mây dày đặc
  20ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 18ºC

  Thấp nhất: 18ºC

  Cập nhật lúc 06:22

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.23mps
  • Hướng gió: 353º N
  • Độ ẩm: 96%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1007mb
 • Cập nhật lúc 06:22
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 20ºC 83% 1.08mps 307º NW 0.5mm 93%
  6:00 mưa rải rác 26ºC 100% 0.57mps 250º WSW 2mm 76%
  9:00 mưa rải rác 27ºC 100% 2.04mps 160º SSE 2.25mm 69%
  12:00 mưa rải rác 25ºC 100% 1.47mps 147º SSE 2.812mm 83%
  15:00 mưa rải rác 21ºC 100% 1.42mps 148º SSE 2.813mm 94%
  18:00 mưa rải rác 20ºC 100% 0.61mps 101º E 3mm 94%
  21:00 mưa rải rác 19ºC 100% 0.9mps 54º NE 1.75mm 97%
  24:00 mây dày đặc 18ºC 100% 0.99mps 6º N 0mm 97%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Hà Giang

Chủ nhật

Dự báo ngày 18-08-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

18ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 0.99mps 296º
 • Độ ẩm: 96%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 19-08-2019
mưa to

Mưa To

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 2.04mps 161º
 • Độ ẩm: 69%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 20-08-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 1.89mps 111º
 • Độ ẩm: 66%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 55%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 21-08-2019
mưa to

Mưa To

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 1.46mps 103º
 • Độ ẩm: 73%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 22-08-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 1.12mps 150º
 • Độ ẩm: 72%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 23-08-2019
mưa to

Mưa To

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 1.25mps 37º
 • Độ ẩm: 84%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 86%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 24-08-2019
mưa to

Mưa To

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 1.76mps 112º
 • Độ ẩm: 84%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 61%
 • Áp suất: 1006mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 25-08-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 1.47mps 94º
 • Độ ẩm: 78%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 41%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 26-08-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 1.38mps 156º
 • Độ ẩm: 81%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 27-08-2019
mưa to

Mưa To

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.62mps 142º
 • Độ ẩm: 84%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 28-08-2019
mưa to

Mưa To

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 1.08mps 17º
 • Độ ẩm: 94%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 29-08-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 0.97mps 2º
 • Độ ẩm: 96%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 30-08-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

20ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 1.07mps 157º
 • Độ ẩm: 85%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 31-08-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 1.44mps 127º
 • Độ ẩm: 72%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 59%
 • Áp suất: 1004mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 01-09-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 2.02mps 146º
 • Độ ẩm: 74%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1002mbar
Xem thêm