Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Hà Giang. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 3 (19-02-2019)

  Mặt trời mọc: 06:29am Mặt trời lặn: 05:58pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.8274 Kinh độ: 104.9866

  trời quang mây
  18ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 14ºC

  Thấp nhất: 14ºC

  Cập nhật lúc 17:37

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.12mps
  • Hướng gió: 177º S
  • Độ ẩm: 75%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 940mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 3 (19-02-2019)

  Mặt trời mọc: 06:29am Mặt trời lặn: 05:58pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.8274 Kinh độ: 104.9866

  trời quang mây
  22ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 14ºC

  Thấp nhất: 14ºC

  Cập nhật lúc 17:37

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.01mps
  • Hướng gió: 199º SSW
  • Độ ẩm: 75%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 939mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 3 (19-02-2019)

  Mặt trời mọc: 06:29am Mặt trời lặn: 05:58pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.8274 Kinh độ: 104.9866

  trời quang mây
  17ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 14ºC

  Thấp nhất: 14ºC

  Cập nhật lúc 17:37

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.9mps
  • Hướng gió: 182º S
  • Độ ẩm: 75%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 939mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 3 (20-02-2019)

  Mặt trời mọc: 06:29am Mặt trời lặn: 05:58pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.8274 Kinh độ: 104.9866

  trời quang mây
  13ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 14ºC

  Thấp nhất: 14ºC

  Cập nhật lúc 17:37

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.76mps
  • Hướng gió: 162º SSE
  • Độ ẩm: 91%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 940mb
 • Thời tiết Tối Thứ 3 (20-02-2019)

  Mặt trời mọc: 06:29am Mặt trời lặn: 05:58pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.8274 Kinh độ: 104.9866

  mưa rải rác
  12ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 14ºC

  Thấp nhất: 14ºC

  Cập nhật lúc 17:37

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.02mm
  • Sức gió: 0.71mps
  • Hướng gió: 160º SSE
  • Độ ẩm: 91%
  • Độ che phủ: 36%
  • Áp suất: 942mb
 • Cập nhật lúc 17:37
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 trời quang mây 12ºC 0% 0.81mps 192º SSW 0mm 88%
  6:00 trời quang mây 20ºC 0% 0.96mps 173º S 0mm 86%
  9:00 trời quang mây 22ºC 0% 1.01mps 199º SSW 0mm 75%
  12:00 trời quang mây 22ºC 0% 1.01mps 199º SSW 0mm 68%
  15:00 trời quang mây 17ºC 0% 0.9mps 182º S 0mm 75%
  18:00 trời quang mây 14ºC 0% 0.97mps 173º S 0mm 85%
  21:00 trời quang mây 13ºC 0% 0.76mps 162º SSE 0mm 91%
  24:00 mưa rải rác 11ºC 20% 0.72mps 158º SSE 0.0025000000000001mm 92%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Hà Giang

Thứ 2

Dự báo ngày 18-02-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

14ºC
 • Cao nhất: 14ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 0.92mps 187º
 • Độ ẩm: 89%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 937mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 19-02-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 1.01mps 199º
 • Độ ẩm: 75%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 939mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 20-02-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 0.96mps 201º
 • Độ ẩm: 70%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 940mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 21-02-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 0.97mps 171º
 • Độ ẩm: 65%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 941mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 22-02-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 10ºC
 • Sức gió: 1.09mps 149º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 17%
 • Áp suất: 915mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 23-02-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 1.1mps 133º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 40%
 • Áp suất: 913mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 24-02-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 11ºC
 • Sức gió: 1.06mps 167º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 915mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 25-02-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

18ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 1.11mps 149º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 49%
 • Áp suất: 917mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 26-02-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 0.91mps 187º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 914mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 27-02-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 11ºC
 • Sức gió: 0.93mps 255º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 11%
 • Áp suất: 912mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 28-02-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 9ºC
 • Sức gió: 1.63mps 208º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 913mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 01-03-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 11ºC
 • Sức gió: 1.03mps 208º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 97%
 • Áp suất: 914mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 02-03-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 8ºC
 • Sức gió: 1.13mps 169º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 48%
 • Áp suất: 913mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 03-03-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

9ºC
 • Cao nhất: 9ºC
 • Thấp nhất: 5ºC
 • Sức gió: 1.13mps 33º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 51%
 • Áp suất: 922mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 04-03-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

9ºC
 • Cao nhất: 9ºC
 • Thấp nhất: 3ºC
 • Sức gió: 1.13mps 98º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 920mbar
Xem thêm