Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Hà Giang. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.


 • Thời tiết Hiện tại Thứ 3 (02-09-2014)

  Mặt trời mọc: 05:42am Mặt trời lặn: 06:16pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.83333 Kinh độ: 104.98333

  mây rải rác
  23ºC

  Mưa To

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 13:40

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 47mm
  • Sức gió: 1.11mps
  • Hướng gió: 157º SSE
  • Độ ẩm: 87%
  • Độ che phủ: 76%
  • Áp suất: 901mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 3 (02-09-2014)

  Mặt trời mọc: 05:42am Mặt trời lặn: 06:16pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.83333 Kinh độ: 104.98333

  nhiều mây
  27ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 13:40

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.97mps
  • Hướng gió: 153º SSE
  • Độ ẩm: 82%
  • Độ che phủ: 76%
  • Áp suất: 932mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 3 (02-09-2014)

  Mặt trời mọc: 05:42am Mặt trời lặn: 06:16pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.83333 Kinh độ: 104.98333

  mây dày đặc
  24ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 13:40

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.61mps
  • Hướng gió: 138º SE
  • Độ ẩm: 95%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 934mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 3 (03-09-2014)

  Mặt trời mọc: 05:42am Mặt trời lặn: 06:16pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.83333 Kinh độ: 104.98333

  mây dày đặc
  20ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 13:40

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.24mps
  • Hướng gió: 289º WNW
  • Độ ẩm: 98%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 933mb
 • Thời tiết Tối Thứ 3 (03-09-2014)

  Mặt trời mọc: 05:42am Mặt trời lặn: 06:16pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.83333 Kinh độ: 104.98333

  nhiều mây
  24ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 13:40

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.48mps
  • Hướng gió: 333º NNW
  • Độ ẩm: 91%
  • Độ che phủ: 64%
  • Áp suất: 935mb
 • Cập nhật lúc 13:40
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây rải rác 25ºC 32% 0.71mps 331º NNW 0mm 91%
  6:00 mưa to 28ºC 56% 1.01mps 183º S 20mm 81%
  9:00 nhiều mây 27ºC 76% 0.97mps 153º SSE 0mm 82%
  12:00 nhiều mây 25ºC 68% 0.76mps 156º SSE 0mm 89%
  15:00 mây dày đặc 24ºC 92% 0.61mps 138º SE 0mm 95%
  18:00 mây dày đặc 22ºC 92% 0.71mps 174º S 0mm 100%
  21:00 mây dày đặc 20ºC 92% 0.24mps 289º WNW 0mm 98%
  24:00 mây dày đặc 20ºC 88% 1.04mps 336º NNW 0mm 99%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Hà Giang

Thứ 3

Dự báo ngày 02-09-2014
mưa to

Mưa To

25ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 0.71mps 331º
 • Độ ẩm: 91%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 32%
 • Áp suất: 935mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 03-09-2014
nhiều mây

Nhiều Mây

24ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 0.48mps 333º
 • Độ ẩm: 91%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 64%
 • Áp suất: 935mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 04-09-2014
mây rải rác

Mây Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 0.72mps 171º
 • Độ ẩm: 85%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 32%
 • Áp suất: 932mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 05-09-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.39mps 123º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 48%
 • Áp suất: 967mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 06-09-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.35mps 358º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 94%
 • Áp suất: 968mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 07-09-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.29mps 340º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 32%
 • Áp suất: 966mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 08-09-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.13mps 54º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 54%
 • Áp suất: 965mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 09-09-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.47mps 100º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 10%
 • Áp suất: 967mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 10-09-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.18mps 104º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 22%
 • Áp suất: 967mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 11-09-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.36mps 136º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 28%
 • Áp suất: 966mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 12-09-2014
mưa to

Mưa To

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.33mps 10º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 25%
 • Áp suất: 969mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 13-09-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.69mps 16º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 71%
 • Áp suất: 970mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 14-09-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.52mps 57º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 34%
 • Áp suất: 969mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 15-09-2014
mưa to

Mưa To

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.19mps 51º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 17%
 • Áp suất: 971mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 16-09-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.29mps 176º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 55%
 • Áp suất: 972mbar
Xem thêm