Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Hà Giang. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.
[adsense width="468" height="60" dataadslot="3302730555"]

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (04-05-2015)

  Mặt trời mọc: 05:25am Mặt trời lặn: 06:28pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.83333 Kinh độ: 104.98333

  quang mây
  22ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 07:29

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.86mps
  • Hướng gió: 356º N
  • Độ ẩm: 89%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 932mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (04-05-2015)

  Mặt trời mọc: 05:25am Mặt trời lặn: 06:28pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.83333 Kinh độ: 104.98333

  ít mây
  29ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 07:29

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.01mps
  • Hướng gió: 107º ESE
  • Độ ẩm: 78%
  • Độ che phủ: 12%
  • Áp suất: 932mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (04-05-2015)

  Mặt trời mọc: 05:25am Mặt trời lặn: 06:28pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.83333 Kinh độ: 104.98333

  mưa rải rác
  26ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 07:29

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 2mm
  • Sức gió: 0.9mps
  • Hướng gió: 128º SE
  • Độ ẩm: 81%
  • Độ che phủ: 20%
  • Áp suất: 929mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (04-05-2015)

  Mặt trời mọc: 05:25am Mặt trời lặn: 06:28pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.83333 Kinh độ: 104.98333

  mưa rải rác
  21ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 07:29

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.795mm
  • Sức gió: 0.61mps
  • Hướng gió: 44º NE
  • Độ ẩm: 97%
  • Độ che phủ: 32%
  • Áp suất: 932mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (05-05-2015)

  Mặt trời mọc: 05:25am Mặt trời lặn: 06:28pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.83333 Kinh độ: 104.98333

  mưa rải rác
  20ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 07:29

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.08mm
  • Sức gió: 0.61mps
  • Hướng gió: 217º SW
  • Độ ẩm: 98%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 930mb
 • Cập nhật lúc 07:29
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 quang mây 22ºC 0% 0.71mps 318º NW 0mm 97%
  6:00 quang mây 24ºC 0% 0.86mps 356º N 0mm 89%
  9:00 ít mây 29ºC 12% 1.01mps 107º ESE 0mm 78%
  12:00 mưa vừa 26ºC 8% 0.52mps 133º SE 4.21mm 85%
  15:00 mưa rải rác 26ºC 20% 0.9mps 128º SE 2mm 81%
  18:00 quang mây 23ºC 0% 0.76mps 98º E 0mm 89%
  21:00 mưa rải rác 21ºC 32% 0.61mps 44º NE 1.795mm 97%
  24:00 mưa rải rác 20ºC 88% 0.11mps 258º WSW 1.14mm 98%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Hà Giang

Thứ 5

Dự báo ngày 01-01-1970

0ºC
 • Cao nhất: 0ºC
 • Thấp nhất: 0ºC
 • Sức gió: mps º
 • Độ ẩm: %
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: %
 • Áp suất: 0mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 01-01-1970

0ºC
 • Cao nhất: 0ºC
 • Thấp nhất: 0ºC
 • Sức gió: mps º
 • Độ ẩm: %
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: %
 • Áp suất: 0mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 01-01-1970

0ºC
 • Cao nhất: 0ºC
 • Thấp nhất: 0ºC
 • Sức gió: mps º
 • Độ ẩm: %
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: %
 • Áp suất: 0mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 01-01-1970

0ºC
 • Cao nhất: 0ºC
 • Thấp nhất: 0ºC
 • Sức gió: mps º
 • Độ ẩm: %
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: %
 • Áp suất: 0mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 01-01-1970

0ºC
 • Cao nhất: 0ºC
 • Thấp nhất: 0ºC
 • Sức gió: mps º
 • Độ ẩm: %
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: %
 • Áp suất: 0mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 01-01-1970

0ºC
 • Cao nhất: 0ºC
 • Thấp nhất: 0ºC
 • Sức gió: mps º
 • Độ ẩm: %
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: %
 • Áp suất: 0mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 01-01-1970

0ºC
 • Cao nhất: 0ºC
 • Thấp nhất: 0ºC
 • Sức gió: mps º
 • Độ ẩm: %
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: %
 • Áp suất: 0mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 01-01-1970

0ºC
 • Cao nhất: 0ºC
 • Thấp nhất: 0ºC
 • Sức gió: mps º
 • Độ ẩm: %
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: %
 • Áp suất: 0mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 01-01-1970

0ºC
 • Cao nhất: 0ºC
 • Thấp nhất: 0ºC
 • Sức gió: mps º
 • Độ ẩm: %
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: %
 • Áp suất: 0mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 01-01-1970

0ºC
 • Cao nhất: 0ºC
 • Thấp nhất: 0ºC
 • Sức gió: mps º
 • Độ ẩm: %
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: %
 • Áp suất: 0mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 01-01-1970

0ºC
 • Cao nhất: 0ºC
 • Thấp nhất: 0ºC
 • Sức gió: mps º
 • Độ ẩm: %
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: %
 • Áp suất: 0mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 01-01-1970

0ºC
 • Cao nhất: 0ºC
 • Thấp nhất: 0ºC
 • Sức gió: mps º
 • Độ ẩm: %
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: %
 • Áp suất: 0mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 01-01-1970

0ºC
 • Cao nhất: 0ºC
 • Thấp nhất: 0ºC
 • Sức gió: mps º
 • Độ ẩm: %
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: %
 • Áp suất: 0mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 01-01-1970

0ºC
 • Cao nhất: 0ºC
 • Thấp nhất: 0ºC
 • Sức gió: mps º
 • Độ ẩm: %
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: %
 • Áp suất: 0mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 01-01-1970

0ºC
 • Cao nhất: 0ºC
 • Thấp nhất: 0ºC
 • Sức gió: mps º
 • Độ ẩm: %
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: %
 • Áp suất: 0mbar
Xem thêm