Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Hà Giang. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (13-06-2021)

  Mặt trời mọc: 05:14am Mặt trời lặn: 06:46pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.8333 Kinh độ: 104.9833

  mưa vừa
  24ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 00:01

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.27mps
  • Hướng gió: 235º SW
  • Độ ẩm: 98%
  • Độ che phủ: 55%
  • Áp suất: 1005mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (13-06-2021)

  Mặt trời mọc: 05:14am Mặt trời lặn: 06:46pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.8333 Kinh độ: 104.9833

  mưa vừa
  29ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 00:01

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 3.37mm
  • Sức gió: 1.79mps
  • Hướng gió: 158º SSE
  • Độ ẩm: 83%
  • Độ che phủ: 77%
  • Áp suất: 1004mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (13-06-2021)

  Mặt trời mọc: 05:14am Mặt trời lặn: 06:46pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.8333 Kinh độ: 104.9833

  mưa rải rác
  25ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 00:01

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.37mm
  • Sức gió: 0.93mps
  • Hướng gió: 205º SSW
  • Độ ẩm: 96%
  • Độ che phủ: 83%
  • Áp suất: 1004mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (14-06-2021)

  Mặt trời mọc: 05:14am Mặt trời lặn: 06:46pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.8333 Kinh độ: 104.9833

  mưa rải rác
  24ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 00:01

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.53mm
  • Sức gió: 0.07mps
  • Hướng gió: 222º SW
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 80%
  • Áp suất: 1004mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (14-06-2021)

  Mặt trời mọc: 05:14am Mặt trời lặn: 06:46pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.8333 Kinh độ: 104.9833

  mưa rải rác
  25ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 00:01

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.34mm
  • Sức gió: 0.22mps
  • Hướng gió: 129º SE
  • Độ ẩm: 97%
  • Độ che phủ: 62%
  • Áp suất: 1005mb
 • Cập nhật lúc 00:01
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa vừa 25ºC 93% 0.61mps 141º SE 4.31mm 97%
  6:00 mưa vừa 27ºC 94% 0.56mps 163º SSE 3.92mm 92%
  9:00 mưa vừa 29ºC 77% 1.79mps 158º SSE 3.37mm 83%
  12:00 mưa vừa 27ºC 67% 1.61mps 189º S 3.06mm 93%
  15:00 mưa rải rác 25ºC 83% 0.93mps 205º SSW 1.37mm 96%
  18:00 mưa rải rác 24ºC 100% 0.52mps 204º SSW 0.17mm 98%
  21:00 mưa rải rác 24ºC 80% 0.07mps 222º SW 0.53mm 99%
  24:00 mưa rải rác 23ºC 52% 0.33mps 320º NW 0.23mm 99%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Hà Giang

Chủ nhật

Dự báo ngày 13-06-2021
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.1mps 170º
 • Độ ẩm: 87%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 81%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 14-06-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.27mps 174º
 • Độ ẩm: 67%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 72%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 15-06-2021
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.11mps 169º
 • Độ ẩm: 81%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 91%
 • Áp suất: 999mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 16-06-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.95mps 165º
 • Độ ẩm: 56%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 48%
 • Áp suất: 1000mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 17-06-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

35ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 1.74mps 192º
 • Độ ẩm: 58%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 62%
 • Áp suất: 1000mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 18-06-2021
mưa vừa

Mưa Vừa

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.25mps 176º
 • Độ ẩm: 64%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 90%
 • Áp suất: 1000mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 19-06-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

35ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 1.94mps 179º
 • Độ ẩm: 57%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 97%
 • Áp suất: 1000mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 20-06-2021
mưa vừa

Mưa Vừa

35ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 1.26mps 153º
 • Độ ẩm: 59%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 999mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 21-06-2021
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.49mps 332º
 • Độ ẩm: 87%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1001mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 22-06-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.36mps 343º
 • Độ ẩm: 64%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 23-06-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

35ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.76mps 336º
 • Độ ẩm: 41%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 24-06-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.8mps 148º
 • Độ ẩm: 50%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 25-06-2021
mây dày đặc

Mây Dày đặc

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.98mps 156º
 • Độ ẩm: 47%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 26-06-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.66mps 181º
 • Độ ẩm: 47%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1001mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 27-06-2021
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.66mps 155º
 • Độ ẩm: 84%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1003mbar
Xem thêm