Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Hà Giang. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 7 (21-07-2017)

  Mặt trời mọc: 05:26am Mặt trời lặn: 06:46pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.8333 Kinh độ: 104.9833

  mưa rải rác
  24ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 21:01

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.96mps
  • Hướng gió: 141º SE
  • Độ ẩm: 88%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 936mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 7 (22-07-2017)

  Mặt trời mọc: 05:26am Mặt trời lặn: 06:46pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.8333 Kinh độ: 104.9833

  mưa rải rác
  21ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 21:01

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.050000000000004mm
  • Sức gió: 0.62mps
  • Hướng gió: 341º NNW
  • Độ ẩm: 98%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 938mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 7 (22-07-2017)

  Mặt trời mọc: 05:26am Mặt trời lặn: 06:46pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.8333 Kinh độ: 104.9833

  mưa vừa
  21ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 21:01

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 4.19mm
  • Sức gió: 0.71mps
  • Hướng gió: 56º NE
  • Độ ẩm: 98%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 939mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 7 (22-07-2017)

  Mặt trời mọc: 05:26am Mặt trời lặn: 06:46pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.8333 Kinh độ: 104.9833

  mưa rải rác
  24ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 21:01

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.015000000000001mm
  • Sức gió: 0.96mps
  • Hướng gió: 133º SE
  • Độ ẩm: 87%
  • Độ che phủ: 80%
  • Áp suất: 938mb
 • Thời tiết Tối Thứ 7 (22-07-2017)

  Mặt trời mọc: 05:26am Mặt trời lặn: 06:46pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.8333 Kinh độ: 104.9833

  nhiều mây
  22ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 21:01

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.26mps
  • Hướng gió: 137º SE
  • Độ ẩm: 92%
  • Độ che phủ: 68%
  • Áp suất: 937mb
 • Cập nhật lúc 21:01
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 22ºC 92% 0.8mps 144º SE 0.050000000000004mm 95%
  6:00 mưa rải rác 21ºC 92% 0.71mps 11º N 1.945mm 97%
  9:00 mưa rải rác 21ºC 92% 0.62mps 341º NNW 0.050000000000004mm 98%
  12:00 mưa rải rác 21ºC 92% 0.81mps 34º NE 0.37mm 99%
  15:00 mưa vừa 21ºC 92% 0.71mps 56º NE 4.19mm 98%
  18:00 mưa rải rác 22ºC 92% 0.46mps 190º S 1.525mm 94%
  21:00 mưa rải rác 24ºC 80% 0.96mps 133º SE 0.015000000000001mm 87%
  24:00 mây dày đặc 24ºC 88% 0.86mps 98º E 0mm 85%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Hà Giang

Thứ 6

Dự báo ngày 21-07-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 0.96mps 142º
 • Độ ẩm: 88%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 936mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 22-07-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 0.96mps 133º
 • Độ ẩm: 87%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 80%
 • Áp suất: 938mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 23-07-2017
mây rải rác

Mây Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 0.86mps 230º
 • Độ ẩm: 78%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 32%
 • Áp suất: 935mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 24-07-2017
mưa to

Mưa To

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.24mps 32º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 23%
 • Áp suất: 907mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 25-07-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.5mps 22º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 36%
 • Áp suất: 906mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 26-07-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.16mps 32º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 25%
 • Áp suất: 907mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 27-07-2017
mưa to

Mưa To

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 2.56mps 43º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 76%
 • Áp suất: 908mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 28-07-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 0.72mps 33º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 38%
 • Áp suất: 910mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 29-07-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.15mps 350º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 15%
 • Áp suất: 907mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 30-07-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 0.97mps 78º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 23%
 • Áp suất: 907mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 31-07-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 0.8mps 200º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 907mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 01-08-2017
mưa to

Mưa To

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 0.65mps 169º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 15%
 • Áp suất: 908mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 02-08-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.19mps 130º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 23%
 • Áp suất: 910mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 03-08-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.27mps 167º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 21%
 • Áp suất: 909mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 04-08-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.24mps 156º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 18%
 • Áp suất: 908mbar
Xem thêm