Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Hà Giang. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 7 (03-12-2021)

  Mặt trời mọc: 06:26am Mặt trời lặn: 05:14pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.8333 Kinh độ: 104.9833

  trời quang mây
  13ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 12ºC

  Cập nhật lúc 05:01

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.4mps
  • Hướng gió: 345º NNW
  • Độ ẩm: 90%
  • Độ che phủ: 39%
  • Áp suất: 1023mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 7 (03-12-2021)

  Mặt trời mọc: 06:26am Mặt trời lặn: 05:14pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.8333 Kinh độ: 104.9833

  mây rải rác
  16ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 12ºC

  Cập nhật lúc 05:01

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.25mps
  • Hướng gió: 301º WNW
  • Độ ẩm: 81%
  • Độ che phủ: 50%
  • Áp suất: 1022mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 7 (04-12-2021)

  Mặt trời mọc: 06:26am Mặt trời lặn: 05:14pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.8333 Kinh độ: 104.9833

  nhiều mây
  14ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 12ºC

  Cập nhật lúc 05:01

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.38mps
  • Hướng gió: 243º WSW
  • Độ ẩm: 87%
  • Độ che phủ: 60%
  • Áp suất: 1023mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 7 (04-12-2021)

  Mặt trời mọc: 06:26am Mặt trời lặn: 05:14pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.8333 Kinh độ: 104.9833

  mây rải rác
  13ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 12ºC

  Cập nhật lúc 05:01

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.35mps
  • Hướng gió: 312º NW
  • Độ ẩm: 90%
  • Độ che phủ: 40%
  • Áp suất: 1024mb
 • Thời tiết Tối Thứ 7 (04-12-2021)

  Mặt trời mọc: 06:26am Mặt trời lặn: 05:14pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.8333 Kinh độ: 104.9833

  mây rải rác
  23ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 12ºC

  Cập nhật lúc 05:01

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.5mps
  • Hướng gió: 152º SSE
  • Độ ẩm: 48%
  • Độ che phủ: 50%
  • Áp suất: 1019mb
 • Cập nhật lúc 05:01
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 trời quang mây 21ºC 10% 1.66mps 157º SSE 0mm 55%
  6:00 mây rải rác 21ºC 26% 1.23mps 176º S 0mm 60%
  9:00 mây rải rác 16ºC 50% 0.25mps 301º WNW 0mm 81%
  12:00 nhiều mây 15ºC 55% 0.28mps 280º W 0mm 82%
  15:00 nhiều mây 14ºC 60% 0.38mps 243º WSW 0mm 87%
  18:00 mây rải rác 13ºC 46% 0.12mps 287º WNW 0mm 89%
  21:00 mây rải rác 13ºC 40% 0.35mps 312º NW 0mm 90%
  24:00 mây rải rác 20ºC 29% 0.97mps 139º SE 0mm 57%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Hà Giang

Thứ 6

Dự báo ngày 03-12-2021
trời quang mây

Trời Quang Mây

21ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 1.66mps 157º
 • Độ ẩm: 54%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 04-12-2021
mây rải rác

Mây Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 1.6mps 154º
 • Độ ẩm: 51%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 31%
 • Áp suất: 1023mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 05-12-2021
trời quang mây

Trời Quang Mây

21ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 1.04mps 161º
 • Độ ẩm: 56%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 1025mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 06-12-2021
trời quang mây

Trời Quang Mây

21ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 1.58mps 151º
 • Độ ẩm: 57%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 4%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 07-12-2021
trời quang mây

Trời Quang Mây

21ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 2.15mps 170º
 • Độ ẩm: 60%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 10%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 08-12-2021
trời quang mây

Trời Quang Mây

20ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 1.6mps 150º
 • Độ ẩm: 52%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 09-12-2021
nhiều mây

Nhiều Mây

21ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 1.98mps 153º
 • Độ ẩm: 53%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 72%
 • Áp suất: 1025mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 10-12-2021
nhiều mây

Nhiều Mây

20ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 1.68mps 159º
 • Độ ẩm: 61%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 82%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 11-12-2021
trời quang mây

Trời Quang Mây

22ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 1.18mps 155º
 • Độ ẩm: 58%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 6%
 • Áp suất: 1023mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 12-12-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

21ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 0.98mps 104º
 • Độ ẩm: 65%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1025mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 13-12-2021
nhiều mây

Nhiều Mây

21ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 1.39mps 155º
 • Độ ẩm: 62%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 72%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 14-12-2021
trời quang mây

Trời Quang Mây

21ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 1.72mps 164º
 • Độ ẩm: 60%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 2%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 15-12-2021
mây rải rác

Mây Rải Rác

21ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 2.04mps 150º
 • Độ ẩm: 64%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 33%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 16-12-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

21ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 1.37mps 131º
 • Độ ẩm: 75%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 91%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 17-12-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

18ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 1.33mps 44º
 • Độ ẩm: 96%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1023mbar
Xem thêm