Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Hà Giang. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 6 (14-12-2018)

  Mặt trời mọc: 06:32am Mặt trời lặn: 05:17pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.8274 Kinh độ: 104.9866

  mưa rải rác
  12ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 12ºC

  Thấp nhất: 8ºC

  Cập nhật lúc 18:35

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.78mps
  • Hướng gió: 176º S
  • Độ ẩm: 94%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 949mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 6 (14-12-2018)

  Mặt trời mọc: 06:32am Mặt trời lặn: 05:17pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.8274 Kinh độ: 104.9866

  mưa rải rác
  11ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 12ºC

  Thấp nhất: 8ºC

  Cập nhật lúc 18:35

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.03mm
  • Sức gió: 1.02mps
  • Hướng gió: 81º E
  • Độ ẩm: 91%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 949mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 6 (14-12-2018)

  Mặt trời mọc: 06:32am Mặt trời lặn: 05:17pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.8274 Kinh độ: 104.9866

  mưa rải rác
  10ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 12ºC

  Thấp nhất: 8ºC

  Cập nhật lúc 18:35

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.025mm
  • Sức gió: 0.81mps
  • Hướng gió: 85º E
  • Độ ẩm: 96%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 949mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 6 (15-12-2018)

  Mặt trời mọc: 06:32am Mặt trời lặn: 05:17pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.8274 Kinh độ: 104.9866

  mưa rải rác
  10ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 12ºC

  Thấp nhất: 8ºC

  Cập nhật lúc 18:35

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.14mm
  • Sức gió: 0.56mps
  • Hướng gió: 63º ENE
  • Độ ẩm: 98%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 950mb
 • Thời tiết Tối Thứ 6 (15-12-2018)

  Mặt trời mọc: 06:32am Mặt trời lặn: 05:17pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.8274 Kinh độ: 104.9866

  mưa rải rác
  10ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 12ºC

  Thấp nhất: 8ºC

  Cập nhật lúc 18:35

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.11mm
  • Sức gió: 0.71mps
  • Hướng gió: 50º NE
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 949mb
 • Cập nhật lúc 18:35
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 8ºC 88% 0.82mps 75º ENE 0.165mm 99%
  6:00 mưa rải rác 10ºC 80% 0.92mps 83º E 0.11mm 97%
  9:00 mưa rải rác 11ºC 88% 1.02mps 81º E 0.03mm 91%
  12:00 mưa rải rác 12ºC 76% 0.96mps 80º E 0.02mm 92%
  15:00 mưa rải rác 10ºC 92% 0.81mps 85º E 0.025mm 96%
  18:00 mưa rải rác 10ºC 92% 0.31mps 150º SSE 0.055mm 97%
  21:00 mưa rải rác 10ºC 92% 0.56mps 63º ENE 0.14mm 98%
  24:00 mưa rải rác 10ºC 92% 0.5mps 81º E 0.11mm 99%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Hà Giang

Thứ 6

Dự báo ngày 14-12-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

10ºC
 • Cao nhất: 12ºC
 • Thấp nhất: 8ºC
 • Sức gió: 0.92mps 84º
 • Độ ẩm: 97%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 80%
 • Áp suất: 951mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 15-12-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

12ºC
 • Cao nhất: 14ºC
 • Thấp nhất: 10ºC
 • Sức gió: 1.01mps 15º
 • Độ ẩm: 95%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 48%
 • Áp suất: 950mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 16-12-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

12ºC
 • Cao nhất: 12ºC
 • Thấp nhất: 10ºC
 • Sức gió: 0.87mps 78º
 • Độ ẩm: 99%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 952mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 17-12-2018
trời quang mây

Trời Quang Mây

13ºC
 • Cao nhất: 13ºC
 • Thấp nhất: 2ºC
 • Sức gió: 1.14mps 18º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 925mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 18-12-2018
trời quang mây

Trời Quang Mây

14ºC
 • Cao nhất: 14ºC
 • Thấp nhất: 2ºC
 • Sức gió: 1.08mps 188º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 919mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 19-12-2018
trời quang mây

Trời Quang Mây

17ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 2ºC
 • Sức gió: 1.08mps 206º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 916mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 20-12-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

16ºC
 • Cao nhất: 16ºC
 • Thấp nhất: 7ºC
 • Sức gió: 1.18mps 54º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 84%
 • Áp suất: 921mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 21-12-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

16ºC
 • Cao nhất: 16ºC
 • Thấp nhất: 11ºC
 • Sức gió: 1.07mps 145º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 59%
 • Áp suất: 921mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 22-12-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

17ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 10ºC
 • Sức gió: 1.13mps 106º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 62%
 • Áp suất: 921mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 23-12-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

9ºC
 • Cao nhất: 9ºC
 • Thấp nhất: 6ºC
 • Sức gió: 1.15mps 50º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 88%
 • Áp suất: 926mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 24-12-2018
trời quang mây

Trời Quang Mây

9ºC
 • Cao nhất: 9ºC
 • Thấp nhất: 4ºC
 • Sức gió: 1.15mps 79º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 30%
 • Áp suất: 924mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 25-12-2018
trời quang mây

Trời Quang Mây

9ºC
 • Cao nhất: 9ºC
 • Thấp nhất: 2ºC
 • Sức gió: 1.19mps 18º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 21%
 • Áp suất: 923mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 26-12-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

10ºC
 • Cao nhất: 10ºC
 • Thấp nhất: 3ºC
 • Sức gió: 1.18mps 88º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 72%
 • Áp suất: 921mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 27-12-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

10ºC
 • Cao nhất: 10ºC
 • Thấp nhất: 6ºC
 • Sức gió: 1.22mps 15º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 74%
 • Áp suất: 926mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 28-12-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

4ºC
 • Cao nhất: 4ºC
 • Thấp nhất: 4ºC
 • Sức gió: 0.85mps 8º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 74%
 • Áp suất: 929mbar
Xem thêm