Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Hà Giang. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 6 (22-06-2018)

  Mặt trời mọc: 05:15am Mặt trời lặn: 06:48pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.8274 Kinh độ: 104.9866

  mưa rải rác
  26ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 09:55

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.91mps
  • Hướng gió: 159º SSE
  • Độ ẩm: 90%
  • Độ che phủ: 68%
  • Áp suất: 932mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 6 (22-06-2018)

  Mặt trời mọc: 05:15am Mặt trời lặn: 06:48pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.8274 Kinh độ: 104.9866

  mây rải rác
  28ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 09:55

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.96mps
  • Hướng gió: 182º S
  • Độ ẩm: 82%
  • Độ che phủ: 36%
  • Áp suất: 931mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 6 (22-06-2018)

  Mặt trời mọc: 05:15am Mặt trời lặn: 06:48pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.8274 Kinh độ: 104.9866

  mây rải rác
  26ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 09:55

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.77mps
  • Hướng gió: 177º S
  • Độ ẩm: 82%
  • Độ che phủ: 44%
  • Áp suất: 930mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 6 (23-06-2018)

  Mặt trời mọc: 05:15am Mặt trời lặn: 06:48pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.8274 Kinh độ: 104.9866

  nhiều mây
  23ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 09:55

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.72mps
  • Hướng gió: 271º W
  • Độ ẩm: 95%
  • Độ che phủ: 64%
  • Áp suất: 930mb
 • Thời tiết Tối Thứ 6 (23-06-2018)

  Mặt trời mọc: 05:15am Mặt trời lặn: 06:48pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.8274 Kinh độ: 104.9866

  mây rải rác
  23ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 09:55

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.76mps
  • Hướng gió: 318º NW
  • Độ ẩm: 93%
  • Độ che phủ: 48%
  • Áp suất: 930mb
 • Cập nhật lúc 09:55
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 23ºC 76% 0.83mps 327º NNW 0.05mm 98%
  6:00 mưa rải rác 27ºC 68% 0.91mps 159º SSE 0.0125mm 90%
  9:00 mây rải rác 28ºC 36% 0.96mps 182º S 0mm 82%
  12:00 ít mây 28ºC 20% 0.87mps 182º S 0mm 79%
  15:00 mây rải rác 26ºC 44% 0.77mps 177º S 0mm 82%
  18:00 mây rải rác 24ºC 44% 0.71mps 217º SW 0mm 92%
  21:00 nhiều mây 23ºC 64% 0.72mps 271º W 0mm 95%
  24:00 nhiều mây 22ºC 68% 0.71mps 289º WNW 0mm 97%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Hà Giang

Thứ 5

Dự báo ngày 21-06-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 0.76mps 287º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 80%
 • Áp suất: 931mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 22-06-2018
mây rải rác

Mây Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 0.96mps 183º
 • Độ ẩm: 82%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 36%
 • Áp suất: 931mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 23-06-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 0.96mps 183º
 • Độ ẩm: 75%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 32%
 • Áp suất: 930mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 24-06-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 0.98mps 181º
 • Độ ẩm: 76%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 56%
 • Áp suất: 930mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 25-06-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.13mps 164º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 22%
 • Áp suất: 906mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 26-06-2018
mưa to

Mưa To

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.28mps 135º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 16%
 • Áp suất: 908mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 27-06-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.28mps 156º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 25%
 • Áp suất: 910mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 28-06-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.3mps 177º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 14%
 • Áp suất: 909mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 29-06-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.21mps 213º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 908mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 30-06-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.32mps 217º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 4%
 • Áp suất: 906mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 01-07-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.28mps 188º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 17%
 • Áp suất: 905mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 02-07-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.37mps 166º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 6%
 • Áp suất: 907mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 03-07-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.34mps 155º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 41%
 • Áp suất: 908mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 04-07-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.28mps 133º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 26%
 • Áp suất: 907mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 05-07-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.06mps 145º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 43%
 • Áp suất: 906mbar
Xem thêm