Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Hà Giang. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 4 (08-02-2023)

  Mặt trời mọc: 06:36am Mặt trời lặn: 05:51pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.8333 Kinh độ: 104.9833

  mưa rải rác
  21ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 23:37

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.03mps
  • Hướng gió: 166º SSE
  • Độ ẩm: 98%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1012mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 4 (08-02-2023)

  Mặt trời mọc: 06:36am Mặt trời lặn: 05:51pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.8333 Kinh độ: 104.9833

  mưa rải rác
  21ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 23:37

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.28mm
  • Sức gió: 1.37mps
  • Hướng gió: 155º SSE
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 96%
  • Áp suất: 1011mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 4 (09-02-2023)

  Mặt trời mọc: 06:36am Mặt trời lặn: 05:51pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.8333 Kinh độ: 104.9833

  mưa rải rác
  20ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 23:37

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.43mm
  • Sức gió: 0.84mps
  • Hướng gió: 164º SSE
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 97%
  • Áp suất: 1012mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 4 (09-02-2023)

  Mặt trời mọc: 06:36am Mặt trời lặn: 05:51pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.8333 Kinh độ: 104.9833

  mưa rải rác
  19ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 23:37

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.33mm
  • Sức gió: 0.51mps
  • Hướng gió: 156º SSE
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 93%
  • Áp suất: 1013mb
 • Thời tiết Tối Thứ 4 (09-02-2023)

  Mặt trời mọc: 06:36am Mặt trời lặn: 05:51pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.8333 Kinh độ: 104.9833

  mưa rải rác
  26ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 23:37

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.55mm
  • Sức gió: 2.64mps
  • Hướng gió: 170º S
  • Độ ẩm: 68%
  • Độ che phủ: 58%
  • Áp suất: 1011mb
 • Cập nhật lúc 23:37
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 21ºC 94% 2.05mps 162º SSE 0.72mm 93%
  6:00 mưa rải rác 21ºC 93% 1.61mps 142º SE 0.36mm 97%
  9:00 mưa rải rác 21ºC 96% 1.37mps 155º SSE 0.28mm 99%
  12:00 mưa rải rác 20ºC 100% 1.31mps 169º S 0.3mm 99%
  15:00 mưa rải rác 20ºC 97% 0.84mps 164º SSE 0.43mm 99%
  18:00 mưa rải rác 20ºC 97% 0.67mps 165º SSE 0.53mm 99%
  21:00 mưa rải rác 19ºC 93% 0.51mps 156º SSE 1.33mm 99%
  24:00 mưa rải rác 23ºC 80% 1.54mps 168º SSE 0.69mm 85%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Hà Giang

Thứ 4

Dự báo ngày 08-02-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 2.31mps 159º
 • Độ ẩm: 90%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 93%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 09-02-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 2.98mps 166º
 • Độ ẩm: 72%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 66%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 10-02-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 2.71mps 163º
 • Độ ẩm: 82%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 86%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 11-02-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 3.1mps 159º
 • Độ ẩm: 65%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 53%
 • Áp suất: 1006mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 12-02-2023
mây rải rác

Mây Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 2.89mps 154º
 • Độ ẩm: 62%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 42%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 13-02-2023
mây rải rác

Mây Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 2.09mps 167º
 • Độ ẩm: 51%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 47%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 14-02-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

19ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 1.4mps 89º
 • Độ ẩm: 93%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 96%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 15-02-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

16ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 0.98mps 133º
 • Độ ẩm: 97%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 16-02-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

15ºC
 • Cao nhất: 15ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 1.35mps 162º
 • Độ ẩm: 97%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 17-02-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

17ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 1.33mps 155º
 • Độ ẩm: 94%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 18-02-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 1.92mps 160º
 • Độ ẩm: 72%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 90%
 • Áp suất: 1014mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 19-02-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

18ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 1.46mps 146º
 • Độ ẩm: 99%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 20-02-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

16ºC
 • Cao nhất: 16ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 1.66mps 156º
 • Độ ẩm: 99%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 21-02-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

17ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 0.97mps 83º
 • Độ ẩm: 98%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 22-02-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

14ºC
 • Cao nhất: 15ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 1.12mps 56º
 • Độ ẩm: 94%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1019mbar
Xem thêm