Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Hà Giang. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 5 (16-10-2019)

  Mặt trời mọc: 05:57am Mặt trời lặn: 05:33pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.8274 Kinh độ: 104.9866

  mưa rải rác
  17ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 17ºC

  Thấp nhất: 17ºC

  Cập nhật lúc 04:44

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.643mps
  • Hướng gió: 342º NNW
  • Độ ẩm: 94%
  • Độ che phủ: 65%
  • Áp suất: 1019mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 5 (16-10-2019)

  Mặt trời mọc: 05:57am Mặt trời lặn: 05:33pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.8274 Kinh độ: 104.9866

  mưa rải rác
  20ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 17ºC

  Thấp nhất: 17ºC

  Cập nhật lúc 04:44

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.75mm
  • Sức gió: 1.356mps
  • Hướng gió: 158º SSE
  • Độ ẩm: 88%
  • Độ che phủ: 95%
  • Áp suất: 1017mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 5 (16-10-2019)

  Mặt trời mọc: 05:57am Mặt trời lặn: 05:33pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.8274 Kinh độ: 104.9866

  mưa rải rác
  18ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 17ºC

  Thấp nhất: 17ºC

  Cập nhật lúc 04:44

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.312mm
  • Sức gió: 0.604mps
  • Hướng gió: 144º SE
  • Độ ẩm: 96%
  • Độ che phủ: 84%
  • Áp suất: 1017mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 5 (17-10-2019)

  Mặt trời mọc: 05:57am Mặt trời lặn: 05:33pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.8274 Kinh độ: 104.9866

  mưa rải rác
  17ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 17ºC

  Thấp nhất: 17ºC

  Cập nhật lúc 04:44

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.187mm
  • Sức gió: 0.421mps
  • Hướng gió: 114º ESE
  • Độ ẩm: 98%
  • Độ che phủ: 96%
  • Áp suất: 1018mb
 • Thời tiết Tối Thứ 5 (17-10-2019)

  Mặt trời mọc: 05:57am Mặt trời lặn: 05:33pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.8274 Kinh độ: 104.9866

  mưa rải rác
  17ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 17ºC

  Thấp nhất: 17ºC

  Cập nhật lúc 04:44

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.5mm
  • Sức gió: 1.478mps
  • Hướng gió: 130º SE
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1019mb
 • Cập nhật lúc 04:44
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 18ºC 95% 0.574mps 105º ESE 0.063mm 97%
  6:00 mưa rải rác 20ºC 89% 1.642mps 135º SE 0.25mm 92%
  9:00 mưa rải rác 20ºC 95% 1.356mps 158º SSE 0.75mm 88%
  12:00 mưa rải rác 22ºC 73% 2.112mps 166º SSE 0.5mm 83%
  15:00 mưa rải rác 18ºC 84% 0.604mps 144º SE 0.312mm 96%
  18:00 mưa rải rác 17ºC 94% 0.78mps 144º SE 0.188mm 98%
  21:00 mưa rải rác 17ºC 96% 0.421mps 114º ESE 0.187mm 98%
  24:00 mưa rải rác 17ºC 100% 1.053mps 122º ESE 1.125mm 99%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Hà Giang

Thứ 3

Dự báo ngày 15-10-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

17ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 0.523mps 91º
 • Độ ẩm: 98%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 93%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 16-10-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

20ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 1.642mps 135º
 • Độ ẩm: 92%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 89%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 17-10-2019
mưa to

Mưa To

20ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 1.042mps 122º
 • Độ ẩm: 91%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 18-10-2019
mưa to

Mưa To

17ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 0.787mps 19º
 • Độ ẩm: 97%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 19-10-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 1.427mps 162º
 • Độ ẩm: 71%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 81%
 • Áp suất: 1020mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 20-10-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

19ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 1.138mps 162º
 • Độ ẩm: 95%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 97%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 21-10-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

20ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 1.64mps 173º
 • Độ ẩm: 86%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 94%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 22-10-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

19ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 2.058mps 156º
 • Độ ẩm: 98%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 23-10-2019
mưa to

Mưa To

23ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 0.536mps 89º
 • Độ ẩm: 90%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 24-10-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 1.482mps 128º
 • Độ ẩm: 81%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 86%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 25-10-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

18ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 1.647mps 160º
 • Độ ẩm: 89%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 26-10-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

17ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 1.992mps 164º
 • Độ ẩm: 95%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1017mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 27-10-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

19ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 1.759mps 162º
 • Độ ẩm: 94%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 28-10-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

21ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 2.129mps 169º
 • Độ ẩm: 94%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 29-10-2019
mưa to

Mưa To

18ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 1.314mps 64º
 • Độ ẩm: 94%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1020mbar
Xem thêm