Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Hà Giang. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Chủ nhật (17-01-2018)

  Mặt trời mọc: 06:42am Mặt trời lặn: 05:37pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.8274 Kinh độ: 104.9866

  mưa rải rác
  12ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 12ºC

  Thấp nhất: 11ºC

  Cập nhật lúc 21:50

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.3075mm
  • Sức gió: 0.66mps
  • Hướng gió: 349º N
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 68%
  • Áp suất: 941mb
 • Thời tiết Sáng Chủ nhật (17-01-2018)

  Mặt trời mọc: 06:42am Mặt trời lặn: 05:37pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.8274 Kinh độ: 104.9866

  mưa rải rác
  11ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 12ºC

  Thấp nhất: 11ºC

  Cập nhật lúc 21:50

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.0775mm
  • Sức gió: 0.76mps
  • Hướng gió: 2º N
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 68%
  • Áp suất: 941mb
 • Thời tiết Trưa Chủ nhật (17-01-2018)

  Mặt trời mọc: 06:42am Mặt trời lặn: 05:37pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.8274 Kinh độ: 104.9866

  mưa rải rác
  15ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 12ºC

  Thấp nhất: 11ºC

  Cập nhật lúc 21:50

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.105mm
  • Sức gió: 0.86mps
  • Hướng gió: 195º SSW
  • Độ ẩm: 92%
  • Độ che phủ: 68%
  • Áp suất: 941mb
 • Thời tiết Chiều Chủ nhật (17-01-2018)

  Mặt trời mọc: 06:42am Mặt trời lặn: 05:37pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.8274 Kinh độ: 104.9866

  mưa rải rác
  14ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 12ºC

  Thấp nhất: 11ºC

  Cập nhật lúc 21:50

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.155mm
  • Sức gió: 0.83mps
  • Hướng gió: 184º S
  • Độ ẩm: 93%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 940mb
 • Thời tiết Tối Chủ nhật (18-01-2018)

  Mặt trời mọc: 06:42am Mặt trời lặn: 05:37pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.8274 Kinh độ: 104.9866

  mưa rải rác
  13ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 12ºC

  Thấp nhất: 11ºC

  Cập nhật lúc 21:50

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.14mm
  • Sức gió: 0.32mps
  • Hướng gió: 200º SSW
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 941mb
 • Cập nhật lúc 21:50
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 11ºC 68% 0.66mps 349º N 0.3075mm 99%
  6:00 mưa rải rác 11ºC 88% 0.66mps 349º N 0.17mm 100%
  9:00 mưa rải rác 11ºC 68% 0.76mps 2º N 0.0775mm 100%
  12:00 mưa rải rác 13ºC 88% 0.71mps 75º ENE 0.115mm 96%
  15:00 mưa rải rác 15ºC 68% 0.86mps 195º SSW 0.105mm 92%
  18:00 mưa rải rác 16ºC 88% 0.97mps 170º S 0.025mm 88%
  21:00 mưa rải rác 14ºC 88% 0.83mps 184º S 0.155mm 93%
  24:00 mưa rải rác 14ºC 80% 0.86mps 180º S 0.2mm 100%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Hà Giang

Thứ 3

Dự báo ngày 16-01-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

12ºC
 • Cao nhất: 12ºC
 • Thấp nhất: 11ºC
 • Sức gió: 0.47mps 341º
 • Độ ẩm: 98%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 88%
 • Áp suất: 942mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 17-01-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

15ºC
 • Cao nhất: 16ºC
 • Thấp nhất: 11ºC
 • Sức gió: 0.86mps 195º
 • Độ ẩm: 92%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 68%
 • Áp suất: 941mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 18-01-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

15ºC
 • Cao nhất: 15ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 0.96mps 169º
 • Độ ẩm: 96%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 941mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 19-01-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

17ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 0.62mps 185º
 • Độ ẩm: 92%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 48%
 • Áp suất: 943mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 20-01-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

14ºC
 • Cao nhất: 14ºC
 • Thấp nhất: 9ºC
 • Sức gió: 1.16mps 177º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 46%
 • Áp suất: 917mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 21-01-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

15ºC
 • Cao nhất: 15ºC
 • Thấp nhất: 11ºC
 • Sức gió: 0.74mps 143º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 44%
 • Áp suất: 918mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 22-01-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

15ºC
 • Cao nhất: 15ºC
 • Thấp nhất: 11ºC
 • Sức gió: 1.35mps 197º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 38%
 • Áp suất: 915mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 23-01-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

16ºC
 • Cao nhất: 16ºC
 • Thấp nhất: 11ºC
 • Sức gió: 1.18mps 216º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 57%
 • Áp suất: 913mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 24-01-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

18ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 11ºC
 • Sức gió: 1.14mps 213º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 47%
 • Áp suất: 913mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 25-01-2018
mưa to

Mưa To

18ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 1.25mps 161º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 47%
 • Áp suất: 916mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 26-01-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

10ºC
 • Cao nhất: 10ºC
 • Thấp nhất: 6ºC
 • Sức gió: 0.99mps 115º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 920mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 27-01-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

6ºC
 • Cao nhất: 6ºC
 • Thấp nhất: 3ºC
 • Sức gió: 1.07mps 84º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 91%
 • Áp suất: 920mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 28-01-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

4ºC
 • Cao nhất: 4ºC
 • Thấp nhất: 2ºC
 • Sức gió: 1.22mps 28º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 96%
 • Áp suất: 922mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 29-01-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

5ºC
 • Cao nhất: 5ºC
 • Thấp nhất: 0ºC
 • Sức gió: 1.3mps 4º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 54%
 • Áp suất: 925mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 30-01-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

7ºC
 • Cao nhất: 7ºC
 • Thấp nhất: 1ºC
 • Sức gió: 0.78mps 314º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 57%
 • Áp suất: 922mbar
Xem thêm