Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Hà Giang. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 7 (13-04-2024)

  Mặt trời mọc: 05:41am Mặt trời lặn: 06:19pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.8333 Kinh độ: 104.9833

  nhiều mây
  36ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 35ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 16:11

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.83mps
  • Hướng gió: 151º SSE
  • Độ ẩm: 40%
  • Độ che phủ: 6%
  • Áp suất: 1003mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 7 (13-04-2024)

  Mặt trời mọc: 05:41am Mặt trời lặn: 06:19pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.8333 Kinh độ: 104.9833

  ít mây
  28ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 35ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 16:11

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.8mps
  • Hướng gió: 165º SSE
  • Độ ẩm: 70%
  • Độ che phủ: 17%
  • Áp suất: 1006mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 7 (14-04-2024)

  Mặt trời mọc: 05:41am Mặt trời lặn: 06:19pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.8333 Kinh độ: 104.9833

  nhiều mây
  24ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 35ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 16:11

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.82mps
  • Hướng gió: 196º SSW
  • Độ ẩm: 95%
  • Độ che phủ: 83%
  • Áp suất: 1009mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 7 (14-04-2024)

  Mặt trời mọc: 05:41am Mặt trời lặn: 06:19pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.8333 Kinh độ: 104.9833

  mây dày đặc
  25ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 35ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 16:11

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.05mps
  • Hướng gió: 181º S
  • Độ ẩm: 91%
  • Độ che phủ: 90%
  • Áp suất: 1011mb
 • Thời tiết Tối Thứ 7 (14-04-2024)

  Mặt trời mọc: 05:41am Mặt trời lặn: 06:19pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.8333 Kinh độ: 104.9833

  mây rải rác
  35ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 35ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 16:11

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.05mps
  • Hướng gió: 144º SE
  • Độ ẩm: 45%
  • Độ che phủ: 49%
  • Áp suất: 1007mb
 • Cập nhật lúc 16:11
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 nhiều mây 32ºC 62% 3.44mps 146º SE 0mm 54%
  6:00 mây rải rác 34ºC 28% 3.78mps 152º SSE 0mm 47%
  9:00 ít mây 28ºC 17% 2.8mps 165º SSE 0mm 70%
  12:00 nhiều mây 25ºC 67% 1.25mps 212º SSW 0mm 90%
  15:00 nhiều mây 24ºC 83% 0.82mps 196º SSW 0mm 95%
  18:00 mây dày đặc 24ºC 88% 0.64mps 215º SW 0mm 95%
  21:00 mây dày đặc 25ºC 90% 1.05mps 181º S 0mm 91%
  24:00 nhiều mây 30ºC 78% 2.19mps 152º SSE 0mm 63%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Hà Giang

Thứ 7

Dự báo ngày 13-04-2024
nhiều mây

Nhiều Mây

31ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.87mps 146º
 • Độ ẩm: 56%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 63%
 • Áp suất: 1010mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 14-04-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 4.1mps 164º
 • Độ ẩm: 49%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 58%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 15-04-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

34ºC
 • Cao nhất: 37ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 5.46mps 160º
 • Độ ẩm: 44%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 23%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 16-04-2024
trời quang mây

Trời Quang Mây

31ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 3.42mps 171º
 • Độ ẩm: 51%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 5%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 17-04-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 4.05mps 151º
 • Độ ẩm: 65%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 88%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 18-04-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 4.08mps 151º
 • Độ ẩm: 64%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 60%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 19-04-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 37ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.6mps 169º
 • Độ ẩm: 67%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 20-04-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.58mps 138º
 • Độ ẩm: 74%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 79%
 • Áp suất: 1006mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 21-04-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.55mps 155º
 • Độ ẩm: 91%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 22-04-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.15mps 139º
 • Độ ẩm: 88%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 23-04-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.71mps 164º
 • Độ ẩm: 78%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 24-04-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.61mps 132º
 • Độ ẩm: 90%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 25-04-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.66mps 155º
 • Độ ẩm: 90%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 26-04-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.49mps 155º
 • Độ ẩm: 77%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 27-04-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.23mps 83º
 • Độ ẩm: 97%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1013mbar
Xem thêm