Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Hà Giang. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.


 • Thời tiết Hiện tại Thứ 3 (22-07-2014)

  Mặt trời mọc: 05:26am Mặt trời lặn: 06:46pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.83333 Kinh độ: 104.98333

  nhiều mây
  22ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 20:24

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.87mps
  • Hướng gió: 240º WSW
  • Độ ẩm: 91%
  • Độ che phủ: 56%
  • Áp suất: 895mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 3 (23-07-2014)

  Mặt trời mọc: 05:26am Mặt trời lặn: 06:46pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.83333 Kinh độ: 104.98333

  mây dày đặc
  20ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 20:24

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.96mps
  • Hướng gió: 328º NNW
  • Độ ẩm: 96%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 896mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 3 (23-07-2014)

  Mặt trời mọc: 05:26am Mặt trời lặn: 06:46pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.83333 Kinh độ: 104.98333

  quang mây
  20ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 20:24

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.13mps
  • Hướng gió: 343º NNW
  • Độ ẩm: 94%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 895mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 3 (23-07-2014)

  Mặt trời mọc: 05:26am Mặt trời lặn: 06:46pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.83333 Kinh độ: 104.98333

  ít mây
  26ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 20:24

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.17mps
  • Hướng gió: 263º W
  • Độ ẩm: 86%
  • Độ che phủ: 12%
  • Áp suất: 894mb
 • Thời tiết Tối Thứ 3 (23-07-2014)

  Mặt trời mọc: 05:26am Mặt trời lặn: 06:46pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.83333 Kinh độ: 104.98333

  quang mây
  23ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 20:24

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.85mps
  • Hướng gió: 216º SW
  • Độ ẩm: 92%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 893mb
 • Cập nhật lúc 20:24
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 nhiều mây 22ºC 56% 0.87mps 240º WSW 0mm 91%
  6:00 ít mây 20ºC 20% 0.85mps 246º WSW 0mm 96%
  9:00 mây dày đặc 20ºC 88% 0.96mps 328º NNW 0mm 96%
  12:00 ít mây 19ºC 20% 0.85mps 332º NNW 0mm 97%
  15:00 quang mây 20ºC 0% 1.13mps 343º NNW 0mm 94%
  18:00 ít mây 25ºC 20% 1.21mps 277º W 0mm 89%
  21:00 ít mây 26ºC 12% 1.17mps 263º W 0mm 86%
  24:00 ít mây 25ºC 12% 1.11mps 256º WSW 0mm 84%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Hà Giang

Thứ 3

Dự báo ngày 22-07-2014
mây rải rác

Mây Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 0.97mps 196º
 • Độ ẩm: 79%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 44%
 • Áp suất: 927mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 23-07-2014
quang mây

Quang Mây

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.07mps 222º
 • Độ ẩm: 77%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 926mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 24-07-2014
quang mây

Quang Mây

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 0.52mps 209º
 • Độ ẩm: 71%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 925mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 25-07-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.06mps 56º
 • Độ ẩm: 71%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 36%
 • Áp suất: 927mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 26-07-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 0.82mps 47º
 • Độ ẩm: 81%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 64%
 • Áp suất: 929mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 27-07-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.22mps 67º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 64%
 • Áp suất: 965mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 28-07-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.33mps 329º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 11%
 • Áp suất: 964mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 29-07-2014
quang mây

Quang Mây

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.35mps 268º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 962mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 30-07-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.43mps 277º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 961mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 31-07-2014
mưa to

Mưa To

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.34mps 250º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 961mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 01-08-2014
quang mây

Quang Mây

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.33mps 279º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 961mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 02-08-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.35mps 326º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 960mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 03-08-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.44mps 301º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 2%
 • Áp suất: 961mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 04-08-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 0.9mps 322º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 17%
 • Áp suất: 960mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 05-08-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.28mps 85º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 29%
 • Áp suất: 961mbar
Xem thêm