Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Hà Giang. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.


 • Thời tiết Hiện tại Thứ 5 (28-08-2014)

  Mặt trời mọc: 05:41am Mặt trời lặn: 06:21pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.83333 Kinh độ: 104.98333

  mưa vừa
  18ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 18ºC

  Thấp nhất: 17ºC

  Cập nhật lúc 20:19

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.5mm
  • Sức gió: 0.91mps
  • Hướng gió: 345º NNW
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 898mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 5 (29-08-2014)

  Mặt trời mọc: 05:41am Mặt trời lặn: 06:21pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.83333 Kinh độ: 104.98333

  mưa rải rác
  20ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 18ºC

  Thấp nhất: 17ºC

  Cập nhật lúc 20:19

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.5mm
  • Sức gió: 0.86mps
  • Hướng gió: 354º N
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 929mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 5 (29-08-2014)

  Mặt trời mọc: 05:41am Mặt trời lặn: 06:21pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.83333 Kinh độ: 104.98333

  mây dày đặc
  20ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 18ºC

  Thấp nhất: 17ºC

  Cập nhật lúc 20:19

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.81mps
  • Hướng gió: 44º NE
  • Độ ẩm: 94%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 933mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 5 (29-08-2014)

  Mặt trời mọc: 05:41am Mặt trời lặn: 06:21pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.83333 Kinh độ: 104.98333

  mây dày đặc
  22ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 18ºC

  Thấp nhất: 17ºC

  Cập nhật lúc 20:19

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.97mps
  • Hướng gió: 82º E
  • Độ ẩm: 91%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 934mb
 • Thời tiết Tối Thứ 5 (29-08-2014)

  Mặt trời mọc: 05:41am Mặt trời lặn: 06:21pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.83333 Kinh độ: 104.98333

  mưa vừa
  19ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 18ºC

  Thấp nhất: 17ºC

  Cập nhật lúc 20:19

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 5mm
  • Sức gió: 0.61mps
  • Hướng gió: 97º E
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 935mb
 • Cập nhật lúc 20:19
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa vừa 20ºC 92% 0.86mps 350º N 4.5mm 99%
  6:00 mưa vừa 20ºC 92% 0.87mps 15º NNE 8mm 99%
  9:00 mưa rải rác 20ºC 100% 0.86mps 354º N 0.5mm 99%
  12:00 mưa to 19ºC 92% 0.86mps 36º NE 19mm 98%
  15:00 mây dày đặc 20ºC 92% 0.81mps 44º NE 0mm 94%
  18:00 mưa vừa 20ºC 92% 0.91mps 136º SE 10mm 100%
  21:00 mây dày đặc 22ºC 92% 0.97mps 82º E 0mm 91%
  24:00 mây dày đặc 21ºC 92% 0.87mps 81º E 0mm 100%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Hà Giang

Thứ 5

Dự báo ngày 28-08-2014
mưa to

Mưa To

18ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 1.21mps 27º
 • Độ ẩm: 98%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 879mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 29-08-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 1.72mps 97º
 • Độ ẩm: 94%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 881mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 30-08-2014
mây rải rác

Mây Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 1.6mps 162º
 • Độ ẩm: 80%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 32%
 • Áp suất: 882mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 31-08-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 1.05mps 90º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 30%
 • Áp suất: 914mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 01-09-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.13mps 106º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 42%
 • Áp suất: 914mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 02-09-2014
mưa to

Mưa To

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.27mps 76º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 7%
 • Áp suất: 914mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 03-09-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.27mps 176º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 95%
 • Áp suất: 915mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 04-09-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 1.26mps 200º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 7%
 • Áp suất: 914mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 05-09-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 1.35mps 175º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 64%
 • Áp suất: 913mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 06-09-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.25mps 184º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 90%
 • Áp suất: 912mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 07-09-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.31mps 186º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 5%
 • Áp suất: 913mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 08-09-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.25mps 177º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 82%
 • Áp suất: 914mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 09-09-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 1.14mps 179º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 914mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 10-09-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 1.19mps 111º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 70%
 • Áp suất: 915mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 11-09-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 1.22mps 117º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 31%
 • Áp suất: 916mbar
Xem thêm