Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Hà Giang. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Chủ nhật (21-05-2017)

  Mặt trời mọc: 05:17am Mặt trời lặn: 06:36pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.8333 Kinh độ: 104.9833

  mưa rải rác
  24ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 05:58

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.97mps
  • Hướng gió: 153º SSE
  • Độ ẩm: 90%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 930mb
 • Thời tiết Sáng Chủ nhật (21-05-2017)

  Mặt trời mọc: 05:17am Mặt trời lặn: 06:36pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.8333 Kinh độ: 104.9833

  mưa rải rác
  22ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 05:58

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.25mm
  • Sức gió: 0.37mps
  • Hướng gió: 187º S
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 933mb
 • Thời tiết Trưa Chủ nhật (22-05-2017)

  Mặt trời mọc: 05:17am Mặt trời lặn: 06:36pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.8333 Kinh độ: 104.9833

  mưa rải rác
  21ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 05:58

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.99mm
  • Sức gió: 0.41mps
  • Hướng gió: 124º SE
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 931mb
 • Thời tiết Chiều Chủ nhật (22-05-2017)

  Mặt trời mọc: 05:17am Mặt trời lặn: 06:36pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.8333 Kinh độ: 104.9833

  mưa rải rác
  23ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 05:58

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.48mm
  • Sức gió: 0.9mps
  • Hướng gió: 156º SSE
  • Độ ẩm: 94%
  • Độ che phủ: 76%
  • Áp suất: 933mb
 • Thời tiết Tối Chủ nhật (22-05-2017)

  Mặt trời mọc: 05:17am Mặt trời lặn: 06:36pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.8333 Kinh độ: 104.9833

  mưa rải rác
  25ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 05:58

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.049999999999999mm
  • Sức gió: 0.94mps
  • Hướng gió: 155º SSE
  • Độ ẩm: 89%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 930mb
 • Cập nhật lúc 05:58
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 24ºC 92% 0.97mps 153º SSE 0.1mm 90%
  6:00 mưa rải rác 23ºC 100% 0.87mps 157º SSE 0.41mm 95%
  9:00 mưa rải rác 22ºC 92% 0.37mps 187º S 1.25mm 100%
  12:00 mưa vừa 21ºC 92% 0.61mps 211º SSW 3.19mm 100%
  15:00 mưa rải rác 21ºC 88% 0.41mps 124º SE 1.99mm 100%
  18:00 mưa rải rác 21ºC 88% 0.61mps 10º N 1.67mm 99%
  21:00 mưa rải rác 23ºC 76% 0.9mps 156º SSE 0.48mm 94%
  24:00 mưa rải rác 26ºC 76% 0.98mps 150º SSE 0.07mm 89%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Hà Giang

Chủ nhật

Dự báo ngày 21-05-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.01mps 157º
 • Độ ẩm: 91%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 80%
 • Áp suất: 932mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 22-05-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

23ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 0.9mps 156º
 • Độ ẩm: 94%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 76%
 • Áp suất: 933mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 23-05-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1mps 48º
 • Độ ẩm: 96%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 56%
 • Áp suất: 934mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 24-05-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

20ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 1.47mps 28º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 81%
 • Áp suất: 914mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 25-05-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 2.15mps 0º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 21%
 • Áp suất: 916mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 26-05-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.17mps 338º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 23%
 • Áp suất: 915mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 27-05-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 0.89mps 140º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 33%
 • Áp suất: 913mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 28-05-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.14mps 153º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 31%
 • Áp suất: 913mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 29-05-2017
mưa to

Mưa To

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.36mps 126º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 34%
 • Áp suất: 911mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 30-05-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.31mps 119º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 34%
 • Áp suất: 912mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 31-05-2017
mưa to

Mưa To

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 0.89mps 164º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 35%
 • Áp suất: 911mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 01-06-2017
mưa to

Mưa To

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.23mps 145º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 30%
 • Áp suất: 910mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 02-06-2017
mưa to

Mưa To

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.24mps 140º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 34%
 • Áp suất: 910mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 03-06-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.27mps 150º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 16%
 • Áp suất: 909mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 04-06-2017
mưa to

Mưa To

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.14mps 152º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 31%
 • Áp suất: 907mbar
Xem thêm