Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Hà Giang. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Chủ nhật (22-09-2017)

  Mặt trời mọc: 05:48am Mặt trời lặn: 05:56pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.8333 Kinh độ: 104.9833

  ít mây
  19ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 19ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 13:28

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.66mps
  • Hướng gió: 333º NNW
  • Độ ẩm: 96%
  • Độ che phủ: 12%
  • Áp suất: 938mb
 • Thời tiết Sáng Chủ nhật (22-09-2017)

  Mặt trời mọc: 05:48am Mặt trời lặn: 05:56pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.8333 Kinh độ: 104.9833

  mưa rải rác
  25ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 19ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 13:28

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.0099999999999998mm
  • Sức gió: 0.73mps
  • Hướng gió: 94º E
  • Độ ẩm: 87%
  • Độ che phủ: 20%
  • Áp suất: 939mb
 • Thời tiết Trưa Chủ nhật (22-09-2017)

  Mặt trời mọc: 05:48am Mặt trời lặn: 05:56pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.8333 Kinh độ: 104.9833

  mây rải rác
  25ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 19ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 13:28

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.95mps
  • Hướng gió: 161º SSE
  • Độ ẩm: 82%
  • Độ che phủ: 32%
  • Áp suất: 936mb
 • Thời tiết Chiều Chủ nhật (22-09-2017)

  Mặt trời mọc: 05:48am Mặt trời lặn: 05:56pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.8333 Kinh độ: 104.9833

  nhiều mây
  20ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 19ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 13:28

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.66mps
  • Hướng gió: 267º W
  • Độ ẩm: 97%
  • Độ che phủ: 56%
  • Áp suất: 938mb
 • Thời tiết Tối Chủ nhật (23-09-2017)

  Mặt trời mọc: 05:48am Mặt trời lặn: 05:56pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.8333 Kinh độ: 104.9833

  mưa vừa
  20ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 19ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 13:28

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 5.87mm
  • Sức gió: 0.87mps
  • Hướng gió: 343º NNW
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 938mb
 • Cập nhật lúc 13:28
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 ít mây 19ºC 12% 0.77mps 341º NNW 0mm 96%
  6:00 ít mây 20ºC 12% 0.91mps 344º NNW 0mm 95%
  9:00 mưa rải rác 25ºC 20% 0.73mps 94º E 0.0099999999999998mm 87%
  12:00 mưa rải rác 26ºC 56% 0.97mps 159º SSE 0.035mm 82%
  15:00 mây rải rác 25ºC 32% 0.95mps 161º SSE 0mm 82%
  18:00 ít mây 22ºC 12% 0.76mps 173º S 0mm 94%
  21:00 nhiều mây 20ºC 56% 0.66mps 267º W 0mm 97%
  24:00 mưa vừa 20ºC 88% 0.41mps 71º ENE 3.2mm 100%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Hà Giang

Thứ 5

Dự báo ngày 21-09-2017
ít mây

ít Mây

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 0.66mps 333º
 • Độ ẩm: 96%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 938mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 22-09-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 0.73mps 95º
 • Độ ẩm: 87%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 939mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 23-09-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

21ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 0.76mps 253º
 • Độ ẩm: 99%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 940mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 24-09-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 0.62mps 134º
 • Độ ẩm: 90%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 36%
 • Áp suất: 937mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 25-09-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.35mps 174º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 65%
 • Áp suất: 913mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 26-09-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.35mps 172º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 41%
 • Áp suất: 913mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 27-09-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.28mps 163º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 29%
 • Áp suất: 914mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 28-09-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.26mps 118º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 45%
 • Áp suất: 914mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 29-09-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.23mps 138º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 36%
 • Áp suất: 913mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 30-09-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.32mps 160º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 19%
 • Áp suất: 910mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 01-10-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.06mps 109º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 21%
 • Áp suất: 911mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 02-10-2017
mưa to

Mưa To

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.09mps 20º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 38%
 • Áp suất: 913mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 03-10-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 1.34mps 37º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 54%
 • Áp suất: 915mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 04-10-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 1.37mps 26º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 46%
 • Áp suất: 916mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 05-10-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 1.3mps 80º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 13%
 • Áp suất: 918mbar
Xem thêm