Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Hà Giang. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 5 (10-07-2015)

  Mặt trời mọc: 05:21am Mặt trời lặn: 06:49pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.83333 Kinh độ: 104.98333

  mây rải rác
  18ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 18ºC

  Thấp nhất: 18ºC

  Cập nhật lúc 19:50

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.02mps
  • Hướng gió: 2º N
  • Độ ẩm: 78%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 929mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 5 (10-07-2015)

  Mặt trời mọc: 05:21am Mặt trời lặn: 06:49pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.83333 Kinh độ: 104.98333

  quang mây
  19ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 18ºC

  Thấp nhất: 18ºC

  Cập nhật lúc 19:50

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.06mps
  • Hướng gió: 358º N
  • Độ ẩm: 76%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 930mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 5 (10-07-2015)

  Mặt trời mọc: 05:21am Mặt trời lặn: 06:49pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.83333 Kinh độ: 104.98333

  quang mây
  26ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 18ºC

  Thấp nhất: 18ºC

  Cập nhật lúc 19:50

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.06mps
  • Hướng gió: 11º N
  • Độ ẩm: 60%
  • Độ che phủ: 8%
  • Áp suất: 929mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 5 (10-07-2015)

  Mặt trời mọc: 05:21am Mặt trời lặn: 06:49pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.83333 Kinh độ: 104.98333

  ít mây
  23ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 18ºC

  Thấp nhất: 18ºC

  Cập nhật lúc 19:50

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.77mps
  • Hướng gió: 184º S
  • Độ ẩm: 75%
  • Độ che phủ: 20%
  • Áp suất: 927mb
 • Thời tiết Tối Thứ 5 (11-07-2015)

  Mặt trời mọc: 05:21am Mặt trời lặn: 06:49pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.83333 Kinh độ: 104.98333

  quang mây
  19ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 18ºC

  Thấp nhất: 18ºC

  Cập nhật lúc 19:50

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.96mps
  • Hướng gió: 313º NW
  • Độ ẩm: 86%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 928mb
 • Cập nhật lúc 19:50
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây rải rác 18ºC 36% 0.77mps 19º NNE 0mm 79%
  6:00 quang mây 16ºC 0% 1.02mps 2º N 0mm 78%
  9:00 quang mây 19ºC 0% 1.06mps 358º N 0mm 76%
  12:00 quang mây 24ºC 0% 1.32mps 1º N 0mm 63%
  15:00 quang mây 26ºC 8% 1.06mps 11º N 0mm 60%
  18:00 ít mây 26ºC 20% 0.88mps 30º NNE 0mm 63%
  21:00 ít mây 23ºC 20% 0.77mps 184º S 0mm 75%
  24:00 mây rải rác 20ºC 44% 0.87mps 246º WSW 0mm 85%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Hà Giang

Thứ 5

Dự báo ngày 09-07-2015
ít mây

ít Mây

18ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 1.32mps 23º
 • Độ ẩm: 72%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 877mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 10-07-2015
ít mây

ít Mây

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 2.86mps 26º
 • Độ ẩm: 53%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 876mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 11-07-2015
nhiều mây

Nhiều Mây

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 1.51mps 50º
 • Độ ẩm: 53%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 68%
 • Áp suất: 874mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 12-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 1.41mps 122º
 • Độ ẩm: 57%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 873mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 13-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 1.52mps 104º
 • Độ ẩm: 70%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 64%
 • Áp suất: 873mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 14-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 0.71mps 75º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 6%
 • Áp suất: 906mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 15-07-2015
quang mây

Quang Mây

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.5mps 353º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 2%
 • Áp suất: 905mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 16-07-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 0.88mps 284º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 6%
 • Áp suất: 904mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 17-07-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 0.34mps 121º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 905mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 18-07-2015
mưa to

Mưa To

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 0.8mps 32º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 31%
 • Áp suất: 908mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 19-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.02mps 79º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 58%
 • Áp suất: 910mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 20-07-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.15mps 137º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 25%
 • Áp suất: 909mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 21-07-2015
mưa to

Mưa To

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.12mps 168º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 50%
 • Áp suất: 909mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 22-07-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.28mps 187º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 27%
 • Áp suất: 909mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 23-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.3mps 234º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 58%
 • Áp suất: 907mbar
Xem thêm