Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Hà Giang. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 6 (01-10-2020)

  Mặt trời mọc: 05:51am Mặt trời lặn: 05:46pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.8333 Kinh độ: 104.9833

  mưa rải rác
  24ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 01:08

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.36mps
  • Hướng gió: 212º SSW
  • Độ ẩm: 84%
  • Độ che phủ: 71%
  • Áp suất: 1009mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 6 (01-10-2020)

  Mặt trời mọc: 05:51am Mặt trời lặn: 05:46pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.8333 Kinh độ: 104.9833

  mưa rải rác
  31ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 01:08

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.46mm
  • Sức gió: 2.05mps
  • Hướng gió: 152º SSE
  • Độ ẩm: 59%
  • Độ che phủ: 75%
  • Áp suất: 1007mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 6 (01-10-2020)

  Mặt trời mọc: 05:51am Mặt trời lặn: 05:46pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.8333 Kinh độ: 104.9833

  mưa rải rác
  25ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 01:08

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.33mm
  • Sức gió: 0.8mps
  • Hướng gió: 169º S
  • Độ ẩm: 84%
  • Độ che phủ: 90%
  • Áp suất: 1007mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 6 (02-10-2020)

  Mặt trời mọc: 05:51am Mặt trời lặn: 05:46pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.8333 Kinh độ: 104.9833

  mưa rải rác
  24ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 01:08

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.44mm
  • Sức gió: 0.58mps
  • Hướng gió: 230º SW
  • Độ ẩm: 84%
  • Độ che phủ: 49%
  • Áp suất: 1009mb
 • Thời tiết Tối Thứ 6 (02-10-2020)

  Mặt trời mọc: 05:51am Mặt trời lặn: 05:46pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.8333 Kinh độ: 104.9833

  mưa rải rác
  25ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 01:08

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.15mm
  • Sức gió: 0.18mps
  • Hướng gió: 163º SSE
  • Độ ẩm: 84%
  • Độ che phủ: 76%
  • Áp suất: 1010mb
 • Cập nhật lúc 01:08
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 24ºC 81% 0.38mps 103º ESE 0.31mm 85%
  6:00 mưa rải rác 26ºC 92% 0.48mps 98º E 0.81mm 81%
  9:00 mưa rải rác 31ºC 75% 2.05mps 152º SSE 1.46mm 59%
  12:00 mưa rải rác 29ºC 88% 2.18mps 148º SSE 1.43mm 75%
  15:00 mưa rải rác 25ºC 90% 0.8mps 169º S 0.33mm 84%
  18:00 mưa rải rác 25ºC 54% 0.53mps 207º SSW 0.53mm 84%
  21:00 mưa rải rác 24ºC 49% 0.58mps 230º SW 0.44mm 84%
  24:00 mưa rải rác 24ºC 65% 0.32mps 245º WSW 0.41mm 85%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Hà Giang

Thứ 5

Dự báo ngày 01-10-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 0.48mps 98º
 • Độ ẩm: 81%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 02-10-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.57mps 154º
 • Độ ẩm: 59%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 33%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 03-10-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.75mps 163º
 • Độ ẩm: 74%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 62%
 • Áp suất: 1012mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 04-10-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.49mps 163º
 • Độ ẩm: 70%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 05-10-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.11mps 163º
 • Độ ẩm: 76%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 86%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 06-10-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.52mps 163º
 • Độ ẩm: 72%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 97%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 07-10-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 0.85mps 179º
 • Độ ẩm: 77%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 58%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 08-10-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1mps 114º
 • Độ ẩm: 65%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 30%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 09-10-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.17mps 134º
 • Độ ẩm: 61%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 38%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 10-10-2020
trời quang mây

Trời Quang Mây

31ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 0.66mps 71º
 • Độ ẩm: 51%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 3%
 • Áp suất: 1017mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 11-10-2020
mây rải rác

Mây Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 0.48mps 116º
 • Độ ẩm: 52%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 25%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 12-10-2020
trời quang mây

Trời Quang Mây

31ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 0.7mps 73º
 • Độ ẩm: 51%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 2%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 13-10-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 0.74mps 47º
 • Độ ẩm: 50%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 14-10-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 0.77mps 92º
 • Độ ẩm: 50%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 1%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 15-10-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 0.84mps 115º
 • Độ ẩm: 59%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 66%
 • Áp suất: 1011mbar
Xem thêm