Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Hà Giang. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.


 • Thời tiết Hiện tại Thứ 5 (31-07-2014)

  Mặt trời mọc: 05:30am Mặt trời lặn: 06:42pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.83333 Kinh độ: 104.98333

  mây dày đặc
  22ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 22:32

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.91mps
  • Hướng gió: 148º SSE
  • Độ ẩm: 96%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 895mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 5 (01-08-2014)

  Mặt trời mọc: 05:30am Mặt trời lặn: 06:42pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.83333 Kinh độ: 104.98333

  mưa rải rác
  21ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 22:32

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.5mm
  • Sức gió: 0.51mps
  • Hướng gió: 257º WSW
  • Độ ẩm: 98%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 894mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 5 (01-08-2014)

  Mặt trời mọc: 05:30am Mặt trời lặn: 06:42pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.83333 Kinh độ: 104.98333

  nhiều mây
  24ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 22:32

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.16mps
  • Hướng gió: 244º WSW
  • Độ ẩm: 91%
  • Độ che phủ: 64%
  • Áp suất: 895mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 5 (01-08-2014)

  Mặt trời mọc: 05:30am Mặt trời lặn: 06:42pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.83333 Kinh độ: 104.98333

  mây dày đặc
  25ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 22:32

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.11mps
  • Hướng gió: 191º S
  • Độ ẩm: 84%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 892mb
 • Thời tiết Tối Thứ 5 (01-08-2014)

  Mặt trời mọc: 05:30am Mặt trời lặn: 06:42pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.83333 Kinh độ: 104.98333

  mây dày đặc
  23ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 22:32

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.81mps
  • Hướng gió: 123º ESE
  • Độ ẩm: 95%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 894mb
 • Cập nhật lúc 22:32
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây dày đặc 22ºC 92% 0.91mps 148º SSE 0mm 96%
  6:00 mưa vừa 21ºC 92% 0.86mps 85º E 3.5mm 97%
  9:00 mưa rải rác 21ºC 92% 0.51mps 257º WSW 0.5mm 98%
  12:00 mưa rải rác 21ºC 92% 1mps 329º NNW 0.5mm 98%
  15:00 nhiều mây 24ºC 64% 1.16mps 244º WSW 0mm 91%
  18:00 mây rải rác 26ºC 36% 1.06mps 225º SW 0mm 84%
  21:00 mây dày đặc 25ºC 88% 1.11mps 191º S 0mm 84%
  24:00 mây dày đặc 24ºC 92% 0.91mps 142º SE 0mm 89%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Hà Giang

Thứ 5

Dự báo ngày 31-07-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 0.76mps 189º
 • Độ ẩm: 90%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 926mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 01-08-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 0.91mps 187º
 • Độ ẩm: 82%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 925mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 02-08-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 0.96mps 3º
 • Độ ẩm: 85%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 80%
 • Áp suất: 925mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 03-08-2014
mưa to

Mưa To

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.16mps 98º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 7%
 • Áp suất: 960mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 04-08-2014
mưa to

Mưa To

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 0.67mps 275º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 9%
 • Áp suất: 960mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 05-08-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.39mps 218º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 13%
 • Áp suất: 959mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 06-08-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.7mps 225º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 19%
 • Áp suất: 960mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 07-08-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.37mps 272º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 45%
 • Áp suất: 960mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 08-08-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.48mps 213º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 10%
 • Áp suất: 962mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 09-08-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.38mps 196º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 32%
 • Áp suất: 963mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 10-08-2014
mưa to

Mưa To

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.27mps 289º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 11%
 • Áp suất: 963mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 11-08-2014
mưa to

Mưa To

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.32mps 314º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 7%
 • Áp suất: 962mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 12-08-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.32mps 290º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 18%
 • Áp suất: 961mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 13-08-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.39mps 330º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 961mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 14-08-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.45mps 218º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 961mbar
Xem thêm