Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Hà Giang. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.


 • Thời tiết Hiện tại Thứ 5 (02-10-2014)

  Mặt trời mọc: 05:51am Mặt trời lặn: 05:47pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.83333 Kinh độ: 104.98333

  quang mây
  14ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 16ºC

  Thấp nhất: 16ºC

  Cập nhật lúc 04:46

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.86mps
  • Hướng gió: 18º NNE
  • Độ ẩm: 93%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 902mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 5 (02-10-2014)

  Mặt trời mọc: 05:51am Mặt trời lặn: 05:47pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.83333 Kinh độ: 104.98333

  quang mây
  25ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 16ºC

  Thấp nhất: 16ºC

  Cập nhật lúc 04:46

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.01mps
  • Hướng gió: 46º NE
  • Độ ẩm: 73%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 936mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 5 (02-10-2014)

  Mặt trời mọc: 05:51am Mặt trời lặn: 05:47pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.83333 Kinh độ: 104.98333

  nhiều mây
  26ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 16ºC

  Thấp nhất: 16ºC

  Cập nhật lúc 04:46

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.85mps
  • Hướng gió: 63º ENE
  • Độ ẩm: 67%
  • Độ che phủ: 80%
  • Áp suất: 932mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 5 (02-10-2014)

  Mặt trời mọc: 05:51am Mặt trời lặn: 05:47pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.83333 Kinh độ: 104.98333

  mưa rải rác
  20ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 16ºC

  Thấp nhất: 16ºC

  Cập nhật lúc 04:46

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1mm
  • Sức gió: 0.7mps
  • Hướng gió: 353º N
  • Độ ẩm: 94%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 935mb
 • Thời tiết Tối Thứ 5 (03-10-2014)

  Mặt trời mọc: 05:51am Mặt trời lặn: 05:47pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.83333 Kinh độ: 104.98333

  mưa rải rác
  18ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 16ºC

  Thấp nhất: 16ºC

  Cập nhật lúc 04:46

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 2mm
  • Sức gió: 0.77mps
  • Hướng gió: 5º N
  • Độ ẩm: 98%
  • Độ che phủ: 68%
  • Áp suất: 933mb
 • Cập nhật lúc 04:46
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 quang mây 16ºC 0% 1.06mps 341º NNW 0mm 93%
  6:00 quang mây 18ºC 0% 0.96mps 348º NNW 0mm 89%
  9:00 quang mây 25ºC 0% 1.01mps 46º NE 0mm 73%
  12:00 quang mây 27ºC 8% 1.01mps 116º ESE 0mm 66%
  15:00 nhiều mây 26ºC 80% 0.85mps 63º ENE 0mm 67%
  18:00 nhiều mây 23ºC 76% 0.76mps 105º ESE 0mm 80%
  21:00 mưa rải rác 20ºC 88% 0.7mps 353º N 1mm 94%
  24:00 mưa rải rác 19ºC 76% 0.86mps 341º NNW 3mm 97%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Hà Giang

Thứ 4

Dự báo ngày 01-10-2014
quang mây

Quang Mây

16ºC
 • Cao nhất: 16ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 0.9mps 326º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 936mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 02-10-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 1.01mps 47º
 • Độ ẩm: 73%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 936mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 03-10-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 0.91mps 37º
 • Độ ẩm: 86%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 935mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 04-10-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.26mps 158º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 61%
 • Áp suất: 970mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 05-10-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 1.49mps 24º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 53%
 • Áp suất: 976mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 06-10-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 2.56mps 22º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 977mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 07-10-2014
quang mây

Quang Mây

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 1.23mps 66º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 975mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 08-10-2014
quang mây

Quang Mây

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 0.92mps 186º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 974mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 09-10-2014
quang mây

Quang Mây

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 1.35mps 191º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 977mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 10-10-2014
quang mây

Quang Mây

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 1.19mps 90º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 978mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 11-10-2014
quang mây

Quang Mây

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 1.07mps 116º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 978mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 12-10-2014
quang mây

Quang Mây

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 1.67mps 23º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 978mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 13-10-2014
quang mây

Quang Mây

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 2.05mps 7º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 974mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 14-10-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 2.61mps 357º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 28%
 • Áp suất: 969mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 15-10-2014
mưa rất to

Mưa Rất To

18ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 2.43mps 342º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 970mbar
Xem thêm