Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Hà Giang. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (25-03-2017)

  Mặt trời mọc: 05:59am Mặt trời lặn: 06:12pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.8333 Kinh độ: 104.9833

  mưa vừa
  16ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 16ºC

  Thấp nhất: 16ºC

  Cập nhật lúc 23:17

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 3.48mm
  • Sức gió: 0.42mps
  • Hướng gió: 47º NE
  • Độ ẩm: 98%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 941mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (25-03-2017)

  Mặt trời mọc: 05:59am Mặt trời lặn: 06:12pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.8333 Kinh độ: 104.9833

  mưa rải rác
  15ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 16ºC

  Thấp nhất: 16ºC

  Cập nhật lúc 23:17

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.51mm
  • Sức gió: 0.96mps
  • Hướng gió: 78º ENE
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 945mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (25-03-2017)

  Mặt trời mọc: 05:59am Mặt trời lặn: 06:12pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.8333 Kinh độ: 104.9833

  mưa rải rác
  16ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 16ºC

  Thấp nhất: 16ºC

  Cập nhật lúc 23:17

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.305mm
  • Sức gió: 0.99mps
  • Hướng gió: 82º E
  • Độ ẩm: 91%
  • Độ che phủ: 76%
  • Áp suất: 942mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (25-03-2017)

  Mặt trời mọc: 05:59am Mặt trời lặn: 06:12pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.8333 Kinh độ: 104.9833

  mưa rải rác
  14ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 16ºC

  Thấp nhất: 16ºC

  Cập nhật lúc 23:17

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.37mm
  • Sức gió: 0.88mps
  • Hướng gió: 71º ENE
  • Độ ẩm: 97%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 945mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (26-03-2017)

  Mặt trời mọc: 05:59am Mặt trời lặn: 06:12pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.8333 Kinh độ: 104.9833

  mưa rải rác
  12ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 16ºC

  Thấp nhất: 16ºC

  Cập nhật lúc 23:17

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.64mm
  • Sức gió: 0.73mps
  • Hướng gió: 100º E
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 945mb
 • Cập nhật lúc 23:17
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa vừa 15ºC 92% 0.42mps 47º NE 3.48mm 98%
  6:00 mưa rải rác 15ºC 92% 0.92mps 78º ENE 1.8mm 98%
  9:00 mưa rải rác 15ºC 88% 0.96mps 78º ENE 1.51mm 99%
  12:00 mưa rải rác 15ºC 76% 1mps 76º ENE 0.435mm 94%
  15:00 mưa rải rác 16ºC 76% 0.99mps 82º E 0.305mm 91%
  18:00 mưa rải rác 14ºC 92% 0.86mps 102º ESE 0.14mm 94%
  21:00 mưa rải rác 14ºC 92% 0.88mps 71º ENE 0.37mm 97%
  24:00 mưa rải rác 13ºC 92% 0.87mps 87º E 2.43mm 100%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Hà Giang

Thứ 6

Dự báo ngày 24-03-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

16ºC
 • Cao nhất: 16ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 0.42mps 171º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 941mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 25-03-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

15ºC
 • Cao nhất: 16ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 1mps 77º
 • Độ ẩm: 94%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 76%
 • Áp suất: 943mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 26-03-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

12ºC
 • Cao nhất: 13ºC
 • Thấp nhất: 8ºC
 • Sức gió: 0.81mps 358º
 • Độ ẩm: 96%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 949mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 27-03-2017
ít mây

ít Mây

16ºC
 • Cao nhất: 16ºC
 • Thấp nhất: 7ºC
 • Sức gió: 0.92mps 145º
 • Độ ẩm: 77%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 947mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 28-03-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

18ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 7ºC
 • Sức gió: 1.27mps 165º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 921mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 29-03-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 11ºC
 • Sức gió: 1.3mps 188º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 71%
 • Áp suất: 918mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 30-03-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 1.11mps 175º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 19%
 • Áp suất: 918mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 31-03-2017
mưa to

Mưa To

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 1.14mps 201º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 16%
 • Áp suất: 917mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 01-04-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

16ºC
 • Cao nhất: 16ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 0.94mps 169º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 82%
 • Áp suất: 919mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 02-04-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

17ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 1.24mps 114º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 69%
 • Áp suất: 919mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 03-04-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

18ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 1.27mps 152º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 65%
 • Áp suất: 918mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 04-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 1.19mps 176º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 916mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 05-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 1.54mps 204º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 21%
 • Áp suất: 912mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 06-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 1.19mps 66º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 17%
 • Áp suất: 912mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 07-04-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 1.38mps 149º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 47%
 • Áp suất: 911mbar
Xem thêm