Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Hà Giang. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 4 (17-10-2018)

  Mặt trời mọc: 05:57am Mặt trời lặn: 05:33pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.8274 Kinh độ: 104.9866

  mưa rải rác
  17ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 18ºC

  Thấp nhất: 18ºC

  Cập nhật lúc 03:21

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.4mm
  • Sức gió: 0.86mps
  • Hướng gió: 74º ENE
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 939mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 4 (17-10-2018)

  Mặt trời mọc: 05:57am Mặt trời lặn: 05:33pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.8274 Kinh độ: 104.9866

  mưa rải rác
  17ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 18ºC

  Thấp nhất: 18ºC

  Cập nhật lúc 03:21

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.32mm
  • Sức gió: 1.01mps
  • Hướng gió: 58º ENE
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 940mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 4 (17-10-2018)

  Mặt trời mọc: 05:57am Mặt trời lặn: 05:33pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.8274 Kinh độ: 104.9866

  mưa rải rác
  18ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 18ºC

  Thấp nhất: 18ºC

  Cập nhật lúc 03:21

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.67mm
  • Sức gió: 0.96mps
  • Hướng gió: 127º SE
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 940mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 4 (17-10-2018)

  Mặt trời mọc: 05:57am Mặt trời lặn: 05:33pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.8274 Kinh độ: 104.9866

  mưa rải rác
  17ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 18ºC

  Thấp nhất: 18ºC

  Cập nhật lúc 03:21

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.18mm
  • Sức gió: 0.82mps
  • Hướng gió: 164º SSE
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 939mb
 • Thời tiết Tối Thứ 4 (18-10-2018)

  Mặt trời mọc: 05:57am Mặt trời lặn: 05:33pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.8274 Kinh độ: 104.9866

  mưa rải rác
  17ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 18ºC

  Thấp nhất: 18ºC

  Cập nhật lúc 03:21

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.31mm
  • Sức gió: 0.82mps
  • Hướng gió: 166º SSE
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 940mb
 • Cập nhật lúc 03:21
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 17ºC 92% 0.82mps 69º ENE 0.385mm 99%
  6:00 mưa rải rác 17ºC 92% 0.86mps 74º ENE 0.4mm 99%
  9:00 mưa rải rác 17ºC 88% 1.01mps 58º ENE 0.32mm 99%
  12:00 mưa rải rác 18ºC 100% 1.01mps 129º SE 0.55mm 98%
  15:00 mưa rải rác 18ºC 92% 0.96mps 127º SE 1.67mm 99%
  18:00 mưa rải rác 18ºC 92% 0.91mps 136º SE 0.45mm 99%
  21:00 mưa rải rác 17ºC 92% 0.82mps 164º SSE 0.18mm 99%
  24:00 mưa rải rác 17ºC 92% 0.86mps 169º S 0.26mm 99%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Hà Giang

Thứ 3

Dự báo ngày 16-10-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

18ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 0.88mps 105º
 • Độ ẩm: 99%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 941mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 17-10-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

18ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 1.01mps 129º
 • Độ ẩm: 98%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 941mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 18-10-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

18ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 0.95mps 162º
 • Độ ẩm: 99%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 88%
 • Áp suất: 942mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 19-10-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

18ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 1.11mps 132º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 80%
 • Áp suất: 919mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 20-10-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 1.16mps 134º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 49%
 • Áp suất: 918mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 21-10-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 1.18mps 146º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 32%
 • Áp suất: 918mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 22-10-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 1.21mps 157º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 40%
 • Áp suất: 917mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 23-10-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 1.07mps 160º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 29%
 • Áp suất: 919mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 24-10-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 1.11mps 167º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 35%
 • Áp suất: 918mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 25-10-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 1.16mps 162º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 6%
 • Áp suất: 919mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 26-10-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 0.99mps 59º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 31%
 • Áp suất: 922mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 27-10-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 1.61mps 11º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 17%
 • Áp suất: 922mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 28-10-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 2.74mps 16º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 13%
 • Áp suất: 922mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 29-10-2018
trời quang mây

Trời Quang Mây

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 10ºC
 • Sức gió: 1.68mps 18º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 920mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 30-10-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 10ºC
 • Sức gió: 2.03mps 28º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 2%
 • Áp suất: 921mbar
Xem thêm