Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Hà Giang. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 3 (14-08-2018)

  Mặt trời mọc: 05:36am Mặt trời lặn: 06:32pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.8274 Kinh độ: 104.9866

  trời quang mây
  23ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 20ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 21:07

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.96mps
  • Hướng gió: 304º NW
  • Độ ẩm: 89%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 931mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 3 (14-08-2018)

  Mặt trời mọc: 05:36am Mặt trời lặn: 06:32pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.8274 Kinh độ: 104.9866

  mây rải rác
  30ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 20ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 21:07

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.62mps
  • Hướng gió: 44º NE
  • Độ ẩm: 67%
  • Độ che phủ: 32%
  • Áp suất: 929mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 3 (14-08-2018)

  Mặt trời mọc: 05:36am Mặt trời lặn: 06:32pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.8274 Kinh độ: 104.9866

  ít mây
  26ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 20ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 21:07

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.73mps
  • Hướng gió: 227º SW
  • Độ ẩm: 83%
  • Độ che phủ: 20%
  • Áp suất: 928mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 3 (15-08-2018)

  Mặt trời mọc: 05:36am Mặt trời lặn: 06:32pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.8274 Kinh độ: 104.9866

  trời quang mây
  21ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 20ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 21:07

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.76mps
  • Hướng gió: 318º NW
  • Độ ẩm: 93%
  • Độ che phủ: 8%
  • Áp suất: 929mb
 • Thời tiết Tối Thứ 3 (15-08-2018)

  Mặt trời mọc: 05:36am Mặt trời lặn: 06:32pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.8274 Kinh độ: 104.9866

  ít mây
  24ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 20ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 21:07

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.87mps
  • Hướng gió: 329º NNW
  • Độ ẩm: 88%
  • Độ che phủ: 24%
  • Áp suất: 930mb
 • Cập nhật lúc 21:07
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 trời quang mây 23ºC 8% 0.96mps 329º NNW 0mm 89%
  6:00 trời quang mây 28ºC 0% 1.01mps 315º NW 0mm 79%
  9:00 mây rải rác 30ºC 32% 0.62mps 44º NE 0mm 67%
  12:00 mây rải rác 29ºC 36% 0.51mps 128º SE 0mm 71%
  15:00 ít mây 26ºC 20% 0.73mps 227º SW 0mm 83%
  18:00 trời quang mây 23ºC 8% 0.76mps 292º WNW 0mm 93%
  21:00 trời quang mây 21ºC 8% 0.76mps 318º NW 0mm 93%
  24:00 ít mây 20ºC 12% 0.77mps 318º NW 0mm 93%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Hà Giang

Thứ 2

Dự báo ngày 13-08-2018
ít mây

ít Mây

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 0.78mps 327º
 • Độ ẩm: 95%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 928mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 14-08-2018
mây rải rác

Mây Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 0.62mps 45º
 • Độ ẩm: 67%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 32%
 • Áp suất: 929mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 15-08-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 0.96mps 12º
 • Độ ẩm: 75%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 36%
 • Áp suất: 930mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 16-08-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 0.96mps 338º
 • Độ ẩm: 77%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 68%
 • Áp suất: 929mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 17-08-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 3.21mps 19º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 89%
 • Áp suất: 905mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 18-08-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 3.25mps 15º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 87%
 • Áp suất: 905mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 19-08-2018
mưa to

Mưa To

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.19mps 352º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 59%
 • Áp suất: 907mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 20-08-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 0.93mps 338º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 33%
 • Áp suất: 908mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 21-08-2018
mưa to

Mưa To

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.16mps 345º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 42%
 • Áp suất: 905mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 22-08-2018
mưa to

Mưa To

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.2mps 325º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 21%
 • Áp suất: 906mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 23-08-2018
mưa to

Mưa To

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.1mps 286º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 15%
 • Áp suất: 906mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 24-08-2018
mưa to

Mưa To

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.04mps 340º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 33%
 • Áp suất: 906mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 25-08-2018
mưa to

Mưa To

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1mps 316º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 26%
 • Áp suất: 905mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 26-08-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 0.98mps 206º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 22%
 • Áp suất: 907mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 27-08-2018
mưa to

Mưa To

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.08mps 177º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 37%
 • Áp suất: 909mbar
Xem thêm