Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Hà Giang. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Chủ nhật (24-09-2023)

  Mặt trời mọc: 05:49am Mặt trời lặn: 05:55pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.8333 Kinh độ: 104.9833

  mưa rải rác
  30ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 16:58

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.21mps
  • Hướng gió: 207º SSW
  • Độ ẩm: 76%
  • Độ che phủ: 8%
  • Áp suất: 1007mb
 • Thời tiết Sáng Chủ nhật (24-09-2023)

  Mặt trời mọc: 05:49am Mặt trời lặn: 05:55pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.8333 Kinh độ: 104.9833

  ít mây
  25ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 16:58

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.9mps
  • Hướng gió: 235º SW
  • Độ ẩm: 81%
  • Độ che phủ: 17%
  • Áp suất: 1009mb
 • Thời tiết Trưa Chủ nhật (25-09-2023)

  Mặt trời mọc: 05:49am Mặt trời lặn: 05:55pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.8333 Kinh độ: 104.9833

  ít mây
  24ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 16:58

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.81mps
  • Hướng gió: 323º NW
  • Độ ẩm: 88%
  • Độ che phủ: 12%
  • Áp suất: 1011mb
 • Thời tiết Chiều Chủ nhật (25-09-2023)

  Mặt trời mọc: 05:49am Mặt trời lặn: 05:55pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.8333 Kinh độ: 104.9833

  nhiều mây
  25ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 16:58

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.96mps
  • Hướng gió: 350º N
  • Độ ẩm: 83%
  • Độ che phủ: 59%
  • Áp suất: 1012mb
 • Thời tiết Tối Chủ nhật (25-09-2023)

  Mặt trời mọc: 05:49am Mặt trời lặn: 05:55pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.8333 Kinh độ: 104.9833

  mưa rải rác
  34ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 16:58

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.14mm
  • Sức gió: 2.38mps
  • Hướng gió: 143º SE
  • Độ ẩm: 48%
  • Độ che phủ: 6%
  • Áp suất: 1008mb
 • Cập nhật lúc 16:58
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 31ºC 35% 2.25mps 180º S 0.63mm 67%
  6:00 mây rải rác 31ºC 34% 1.58mps 187º S 0mm 60%
  9:00 ít mây 25ºC 17% 0.9mps 235º SW 0mm 81%
  12:00 trời quang mây 24ºC 9% 0.89mps 287º WNW 0mm 86%
  15:00 ít mây 24ºC 12% 0.81mps 323º NW 0mm 88%
  18:00 nhiều mây 24ºC 84% 1mps 329º NNW 0mm 85%
  21:00 nhiều mây 25ºC 59% 0.96mps 350º N 0mm 83%
  24:00 trời quang mây 32ºC 1% 0.81mps 140º SE 0mm 59%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Hà Giang

Chủ nhật

Dự báo ngày 24-09-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.25mps 174º
 • Độ ẩm: 71%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 37%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 25-09-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.46mps 137º
 • Độ ẩm: 52%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 2%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 26-09-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.4mps 140º
 • Độ ẩm: 49%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 2%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 27-09-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.47mps 349º
 • Độ ẩm: 57%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 95%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 28-09-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.43mps 346º
 • Độ ẩm: 62%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 15%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 29-09-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

32ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.32mps 339º
 • Độ ẩm: 61%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 25%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 30-09-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.49mps 142º
 • Độ ẩm: 63%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 5%
 • Áp suất: 1010mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 01-10-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.49mps 344º
 • Độ ẩm: 66%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 95%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 02-10-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.62mps 346º
 • Độ ẩm: 96%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 03-10-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.4mps 169º
 • Độ ẩm: 95%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 04-10-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.9mps 162º
 • Độ ẩm: 91%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 05-10-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.97mps 157º
 • Độ ẩm: 76%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 54%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 06-10-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.64mps 148º
 • Độ ẩm: 94%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 07-10-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.82mps 143º
 • Độ ẩm: 87%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 90%
 • Áp suất: 1014mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 08-10-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.87mps 171º
 • Độ ẩm: 67%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 19%
 • Áp suất: 1013mbar
Xem thêm