Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Hà Giang. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 7 (17-07-2024)

  Mặt trời mọc: 05:24am Mặt trời lặn: 06:47pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.8333 Kinh độ: 104.9833

  mưa rải rác
  25ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 33ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 22:31

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.5mps
  • Hướng gió: 282º WNW
  • Độ ẩm: 98%
  • Độ che phủ: 12%
  • Áp suất: 1007mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 7 (17-07-2024)

  Mặt trời mọc: 05:24am Mặt trời lặn: 06:47pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.8333 Kinh độ: 104.9833

  mưa rải rác
  26ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 33ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 22:31

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.48mm
  • Sức gió: 0.39mps
  • Hướng gió: 189º S
  • Độ ẩm: 96%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1005mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 7 (18-07-2024)

  Mặt trời mọc: 05:24am Mặt trời lặn: 06:47pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.8333 Kinh độ: 104.9833

  mưa rải rác
  24ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 33ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 22:31

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.15mm
  • Sức gió: 0.78mps
  • Hướng gió: 325º NW
  • Độ ẩm: 98%
  • Độ che phủ: 98%
  • Áp suất: 1006mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 7 (18-07-2024)

  Mặt trời mọc: 05:24am Mặt trời lặn: 06:47pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.8333 Kinh độ: 104.9833

  mưa rải rác
  25ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 33ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 22:31

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.18mm
  • Sức gió: 0.28mps
  • Hướng gió: 330º NNW
  • Độ ẩm: 96%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1007mb
 • Thời tiết Tối Thứ 7 (18-07-2024)

  Mặt trời mọc: 05:24am Mặt trời lặn: 06:47pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.8333 Kinh độ: 104.9833

  mưa vừa
  28ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 33ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 22:31

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 4.19mm
  • Sức gió: 1.36mps
  • Hướng gió: 148º SSE
  • Độ ẩm: 92%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1005mb
 • Cập nhật lúc 22:31
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 33ºC 92% 1.72mps 141º SE 0.14mm 57%
  6:00 mưa rải rác 31ºC 97% 1.73mps 162º SSE 0.55mm 65%
  9:00 mưa rải rác 26ºC 100% 0.39mps 189º S 1.48mm 96%
  12:00 mưa rải rác 25ºC 96% 0.53mps 324º NW 0.46mm 97%
  15:00 mưa rải rác 24ºC 98% 0.78mps 325º NW 1.15mm 98%
  18:00 mưa rải rác 24ºC 100% 1.16mps 336º NNW 0.59mm 98%
  21:00 mưa rải rác 25ºC 100% 0.28mps 330º NNW 0.18mm 96%
  24:00 mưa vừa 28ºC 100% 1.01mps 142º SE 3.43mm 92%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Hà Giang

Thứ 4

Dự báo ngày 17-07-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.16mps 136º
 • Độ ẩm: 57%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 93%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 18-07-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.4mps 148º
 • Độ ẩm: 91%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 19-07-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.9mps 154º
 • Độ ẩm: 90%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 87%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 20-07-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.84mps 152º
 • Độ ẩm: 73%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1004mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 21-07-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.27mps 183º
 • Độ ẩm: 95%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 22-07-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.55mps 183º
 • Độ ẩm: 89%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 23-07-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.84mps 190º
 • Độ ẩm: 69%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 66%
 • Áp suất: 999mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 24-07-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.42mps 156º
 • Độ ẩm: 79%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 21%
 • Áp suất: 998mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 25-07-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

38ºC
 • Cao nhất: 38ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.11mps 309º
 • Độ ẩm: 41%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 13%
 • Áp suất: 996mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 26-07-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

38ºC
 • Cao nhất: 38ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.9mps 317º
 • Độ ẩm: 40%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 2%
 • Áp suất: 996mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 27-07-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

38ºC
 • Cao nhất: 38ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.73mps 132º
 • Độ ẩm: 41%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 66%
 • Áp suất: 996mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 28-07-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

37ºC
 • Cao nhất: 37ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.73mps 156º
 • Độ ẩm: 44%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 15%
 • Áp suất: 997mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 29-07-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

36ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.47mps 316º
 • Độ ẩm: 51%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 40%
 • Áp suất: 999mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 30-07-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

37ºC
 • Cao nhất: 37ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.66mps 141º
 • Độ ẩm: 47%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 9%
 • Áp suất: 998mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 31-07-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

32ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.83mps 159º
 • Độ ẩm: 73%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 87%
 • Áp suất: 999mbar
Xem thêm