Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Hà Giang. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 7 (27-02-2021)

  Mặt trời mọc: 06:23am Mặt trời lặn: 06:02pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.8333 Kinh độ: 104.9833

  mưa rải rác
  18ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 19:14

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.95mps
  • Hướng gió: 185º S
  • Độ ẩm: 84%
  • Độ che phủ: 97%
  • Áp suất: 1011mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 7 (27-02-2021)

  Mặt trời mọc: 06:23am Mặt trời lặn: 06:02pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.8333 Kinh độ: 104.9833

  mưa rải rác
  21ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 19:14

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.53mm
  • Sức gió: 2.14mps
  • Hướng gió: 171º S
  • Độ ẩm: 74%
  • Độ che phủ: 96%
  • Áp suất: 1011mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 7 (27-02-2021)

  Mặt trời mọc: 06:23am Mặt trời lặn: 06:02pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.8333 Kinh độ: 104.9833

  mưa rải rác
  19ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 19:14

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.16mm
  • Sức gió: 1.35mps
  • Hướng gió: 159º SSE
  • Độ ẩm: 83%
  • Độ che phủ: 84%
  • Áp suất: 1011mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 7 (28-02-2021)

  Mặt trời mọc: 06:23am Mặt trời lặn: 06:02pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.8333 Kinh độ: 104.9833

  mưa rải rác
  18ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 19:14

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.14mm
  • Sức gió: 1.63mps
  • Hướng gió: 162º SSE
  • Độ ẩm: 83%
  • Độ che phủ: 96%
  • Áp suất: 1013mb
 • Thời tiết Tối Thứ 7 (28-02-2021)

  Mặt trời mọc: 06:23am Mặt trời lặn: 06:02pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.8333 Kinh độ: 104.9833

  mưa rải rác
  18ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 19:14

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.11mm
  • Sức gió: 1.67mps
  • Hướng gió: 157º SSE
  • Độ ẩm: 83%
  • Độ che phủ: 98%
  • Áp suất: 1013mb
 • Cập nhật lúc 19:14
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 19ºC 88% 1.1mps 106º ESE 1.52mm 82%
  6:00 mưa rải rác 19ºC 96% 1.5mps 141º SE 1.37mm 80%
  9:00 mưa rải rác 21ºC 96% 2.14mps 171º S 0.53mm 74%
  12:00 mưa rải rác 20ºC 90% 2.29mps 162º SSE 0.6mm 77%
  15:00 mưa rải rác 19ºC 84% 1.35mps 159º SSE 0.16mm 83%
  18:00 mây dày đặc 19ºC 92% 1.47mps 164º SSE 0mm 82%
  21:00 mưa rải rác 18ºC 96% 1.63mps 162º SSE 0.14mm 83%
  24:00 mưa rải rác 18ºC 100% 1.21mps 159º SSE 0.16mm 84%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Hà Giang

Thứ 7

Dự báo ngày 27-02-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

21ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 2.19mps 168º
 • Độ ẩm: 77%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1012mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 28-02-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 2.55mps 157º
 • Độ ẩm: 64%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 83%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 01-03-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 2.08mps 171º
 • Độ ẩm: 60%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 66%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 02-03-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.32mps 136º
 • Độ ẩm: 68%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 91%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 03-03-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 2.33mps 159º
 • Độ ẩm: 73%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 04-03-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 2.28mps 173º
 • Độ ẩm: 70%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 95%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 05-03-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.82mps 169º
 • Độ ẩm: 54%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 76%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 06-03-2021
trời quang mây

Trời Quang Mây

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.97mps 159º
 • Độ ẩm: 36%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 3%
 • Áp suất: 1009mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 07-03-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.39mps 155º
 • Độ ẩm: 51%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 58%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 08-03-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 3.03mps 161º
 • Độ ẩm: 62%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 28%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 09-03-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.66mps 171º
 • Độ ẩm: 67%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 77%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 10-03-2021
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 2.39mps 149º
 • Độ ẩm: 70%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 78%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 11-03-2021
mưa vừa

Mưa Vừa

17ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 2.35mps 159º
 • Độ ẩm: 82%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 12-03-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 1.63mps 152º
 • Độ ẩm: 80%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 13-03-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 2.41mps 158º
 • Độ ẩm: 77%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1017mbar
Xem thêm