Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Hà Giang. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 4 (19-04-2017)

  Mặt trời mọc: 05:36am Mặt trời lặn: 06:22pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.8333 Kinh độ: 104.9833

  mưa rải rác
  21ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 18ºC

  Cập nhật lúc 06:56

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.94mps
  • Hướng gió: 190º S
  • Độ ẩm: 96%
  • Độ che phủ: 44%
  • Áp suất: 935mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 4 (19-04-2017)

  Mặt trời mọc: 05:36am Mặt trời lặn: 06:22pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.8333 Kinh độ: 104.9833

  clear sky
  26ºC

  Clear Sky

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 18ºC

  Cập nhật lúc 06:56

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.97mps
  • Hướng gió: 200º SSW
  • Độ ẩm: 73%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 931mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 4 (19-04-2017)

  Mặt trời mọc: 05:36am Mặt trời lặn: 06:22pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.8333 Kinh độ: 104.9833

  clear sky
  18ºC

  Clear Sky

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 18ºC

  Cập nhật lúc 06:56

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.62mps
  • Hướng gió: 233º SW
  • Độ ẩm: 95%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 935mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 4 (20-04-2017)

  Mặt trời mọc: 05:36am Mặt trời lặn: 06:22pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.8333 Kinh độ: 104.9833

  clear sky
  15ºC

  Clear Sky

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 18ºC

  Cập nhật lúc 06:56

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.81mps
  • Hướng gió: 344º NNW
  • Độ ẩm: 96%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 933mb
 • Thời tiết Tối Thứ 4 (20-04-2017)

  Mặt trời mọc: 05:36am Mặt trời lặn: 06:22pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.8333 Kinh độ: 104.9833

  clear sky
  25ºC

  Clear Sky

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 18ºC

  Cập nhật lúc 06:56

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.94mps
  • Hướng gió: 146º SE
  • Độ ẩm: 79%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 936mb
 • Cập nhật lúc 06:56
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 24ºC 44% 0.94mps 190º S 0.09mm 96%
  6:00 mưa rải rác 26ºC 0% 0.97mps 199º SSW 0.015mm 85%
  9:00 clear sky 26ºC 0% 0.97mps 200º SSW 0mm 73%
  12:00 clear sky 21ºC 0% 0.76mps 166º SSE 0mm 84%
  15:00 clear sky 18ºC 0% 0.62mps 233º SW 0mm 95%
  18:00 clear sky 16ºC 0% 0.71mps 315º NW 0mm 95%
  21:00 clear sky 15ºC 0% 0.81mps 344º NNW 0mm 96%
  24:00 clear sky 18ºC 0% 0.83mps 346º NNW 0mm 90%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Hà Giang

Thứ 4

Dự báo ngày 19-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 0.94mps 191º
 • Độ ẩm: 96%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 44%
 • Áp suất: 935mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 20-04-2017
quang mây

Quang Mây

25ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 0.94mps 147º
 • Độ ẩm: 79%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 936mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 21-04-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

18ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 1mps 33º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 940mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 22-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

15ºC
 • Cao nhất: 15ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 1.29mps 11º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 89%
 • Áp suất: 919mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 23-04-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 1.31mps 127º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 36%
 • Áp suất: 918mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 24-04-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

16ºC
 • Cao nhất: 16ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 1.26mps 113º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 919mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 25-04-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

17ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 1.25mps 137º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 65%
 • Áp suất: 916mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 26-04-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 1.26mps 154º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 48%
 • Áp suất: 914mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 27-04-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 1.33mps 175º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 11%
 • Áp suất: 913mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 28-04-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 1.82mps 22º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 71%
 • Áp suất: 916mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 29-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

16ºC
 • Cao nhất: 16ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 1.83mps 6º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 919mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 30-04-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

18ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 11ºC
 • Sức gió: 0.93mps 254º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 93%
 • Áp suất: 916mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 01-05-2017
quang mây

Quang Mây

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 1.25mps 185º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 913mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 02-05-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 1.29mps 182º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 913mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 03-05-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 1.21mps 224º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 17%
 • Áp suất: 910mbar
Xem thêm