Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Hà Giang. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 6 (21-11-2014)

  Mặt trời mọc: 06:16am Mặt trời lặn: 05:14pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.83333 Kinh độ: 104.98333

  mưa rải rác
  12ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 13ºC

  Thấp nhất: 13ºC

  Cập nhật lúc 04:56

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.86mps
  • Hướng gió: 82º E
  • Độ ẩm: 95%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 903mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 6 (21-11-2014)

  Mặt trời mọc: 06:16am Mặt trời lặn: 05:14pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.83333 Kinh độ: 104.98333

  mưa rải rác
  15ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 13ºC

  Thấp nhất: 13ºC

  Cập nhật lúc 04:56

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.5mm
  • Sức gió: 0.86mps
  • Hướng gió: 200º SSW
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 939mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 6 (21-11-2014)

  Mặt trời mọc: 06:16am Mặt trời lặn: 05:14pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.83333 Kinh độ: 104.98333

  mây dày đặc
  16ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 13ºC

  Thấp nhất: 13ºC

  Cập nhật lúc 04:56

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.77mps
  • Hướng gió: 147º SSE
  • Độ ẩm: 93%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 936mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 6 (21-11-2014)

  Mặt trời mọc: 06:16am Mặt trời lặn: 05:14pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.83333 Kinh độ: 104.98333

  mưa rải rác
  15ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 13ºC

  Thấp nhất: 13ºC

  Cập nhật lúc 04:56

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.5mm
  • Sức gió: 0.48mps
  • Hướng gió: 1º N
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 938mb
 • Thời tiết Tối Thứ 6 (22-11-2014)

  Mặt trời mọc: 06:16am Mặt trời lặn: 05:14pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.83333 Kinh độ: 104.98333

  mưa rải rác
  15ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 13ºC

  Thấp nhất: 13ºC

  Cập nhật lúc 04:56

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.5mm
  • Sức gió: 0.66mps
  • Hướng gió: 247º WSW
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 936mb
 • Cập nhật lúc 04:56
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 13ºC 92% 0.86mps 249º WSW 0.5mm 100%
  6:00 mưa rải rác 13ºC 88% 0.83mps 239º WSW 0.5mm 100%
  9:00 mưa rải rác 15ºC 88% 0.86mps 200º SSW 0.5mm 100%
  12:00 nhiều mây 16ºC 80% 1.01mps 159º SSE 0mm 96%
  15:00 mây dày đặc 16ºC 92% 0.77mps 147º SSE 0mm 93%
  18:00 mưa rải rác 15ºC 92% 0.66mps 152º SSE 0.5mm 97%
  21:00 mưa rải rác 15ºC 92% 0.48mps 1º N 0.5mm 99%
  24:00 mưa rải rác 15ºC 92% 0.31mps 288º WNW 1mm 100%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Hà Giang

Thứ 5

Dự báo ngày 20-11-2014
mây dày đặc

Mây Dày đặc

11ºC
 • Cao nhất: 11ºC
 • Thấp nhất: 11ºC
 • Sức gió: 1.21mps 195º
 • Độ ẩm: 99%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 882mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 21-11-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

14ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 10ºC
 • Sức gió: 1.51mps 192º
 • Độ ẩm: 85%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 44%
 • Áp suất: 884mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 22-11-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

16ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 10ºC
 • Sức gió: 1.48mps 158º
 • Độ ẩm: 89%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 32%
 • Áp suất: 883mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 23-11-2014
quang mây

Quang Mây

16ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 9ºC
 • Sức gió: 1.46mps 203º
 • Độ ẩm: 82%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 883mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 24-11-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 0.97mps 193º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 9%
 • Áp suất: 914mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 25-11-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 1.19mps 12º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 45%
 • Áp suất: 916mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 26-11-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

17ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 1.09mps 149º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 50%
 • Áp suất: 913mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 27-11-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

17ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 1.19mps 150º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 50%
 • Áp suất: 914mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 28-11-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 10ºC
 • Sức gió: 1.08mps 205º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 915mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 29-11-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 1.16mps 178º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 914mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 30-11-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 1.27mps 177º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 50%
 • Áp suất: 912mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 01-12-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

12ºC
 • Cao nhất: 12ºC
 • Thấp nhất: 8ºC
 • Sức gió: 1.35mps 356º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 79%
 • Áp suất: 920mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 02-12-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

11ºC
 • Cao nhất: 11ºC
 • Thấp nhất: 7ºC
 • Sức gió: 1.24mps 32º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 42%
 • Áp suất: 919mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 03-12-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

11ºC
 • Cao nhất: 11ºC
 • Thấp nhất: 2ºC
 • Sức gió: 1.25mps 344º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 22%
 • Áp suất: 920mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 04-12-2014
quang mây

Quang Mây

14ºC
 • Cao nhất: 14ºC
 • Thấp nhất: 1ºC
 • Sức gió: 0.93mps 330º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 919mbar
Xem thêm