Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Hà Giang. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 3 (20-02-2017)

  Mặt trời mọc: 06:28am Mặt trời lặn: 05:59pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.8333 Kinh độ: 104.9833

  mưa rải rác
  14ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 14ºC

  Cập nhật lúc 14:01

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.265mm
  • Sức gió: 0.87mps
  • Hướng gió: 176º S
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 937mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 3 (20-02-2017)

  Mặt trời mọc: 06:28am Mặt trời lặn: 05:59pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.8333 Kinh độ: 104.9833

  mưa rải rác
  20ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 14ºC

  Cập nhật lúc 14:01

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.01mm
  • Sức gió: 0.91mps
  • Hướng gió: 204º SSW
  • Độ ẩm: 85%
  • Độ che phủ: 8%
  • Áp suất: 935mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 3 (20-02-2017)

  Mặt trời mọc: 06:28am Mặt trời lặn: 05:59pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.8333 Kinh độ: 104.9833

  ít mây
  17ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 14ºC

  Cập nhật lúc 14:01

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.77mps
  • Hướng gió: 168º SSE
  • Độ ẩm: 87%
  • Độ che phủ: 24%
  • Áp suất: 934mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 3 (21-02-2017)

  Mặt trời mọc: 06:28am Mặt trời lặn: 05:59pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.8333 Kinh độ: 104.9833

  nhiều mây
  16ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 14ºC

  Cập nhật lúc 14:01

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.8mps
  • Hướng gió: 163º SSE
  • Độ ẩm: 94%
  • Độ che phủ: 56%
  • Áp suất: 936mb
 • Thời tiết Tối Thứ 3 (21-02-2017)

  Mặt trời mọc: 06:28am Mặt trời lặn: 05:59pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.8333 Kinh độ: 104.9833

  clear sky
  14ºC

  Clear Sky

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 14ºC

  Cập nhật lúc 14:01

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.76mps
  • Hướng gió: 155º SSE
  • Độ ẩm: 98%
  • Độ che phủ: 8%
  • Áp suất: 938mb
 • Cập nhật lúc 14:01
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 14ºC 92% 0.87mps 176º S 0.265mm 99%
  6:00 mưa rải rác 16ºC 80% 1.03mps 174º S 0.13mm 96%
  9:00 mưa rải rác 20ºC 8% 0.91mps 204º SSW 0.01mm 85%
  12:00 clear sky 21ºC 0% 0.99mps 205º SSW 0mm 73%
  15:00 ít mây 17ºC 24% 0.77mps 168º SSE 0mm 87%
  18:00 mây dày đặc 16ºC 88% 0.76mps 177º S 0mm 91%
  21:00 nhiều mây 16ºC 56% 0.8mps 163º SSE 0mm 94%
  24:00 mây rải rác 15ºC 44% 0.76mps 160º SSE 0mm 97%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Hà Giang

Thứ 2

Dự báo ngày 20-02-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

20ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 0.91mps 205º
 • Độ ẩm: 85%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 935mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 21-02-2017
quang mây

Quang Mây

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 1.12mps 211º
 • Độ ẩm: 68%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 937mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 22-02-2017
quang mây

Quang Mây

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 0.97mps 180º
 • Độ ẩm: 70%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 938mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 23-02-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

16ºC
 • Cao nhất: 16ºC
 • Thấp nhất: 11ºC
 • Sức gió: 1.28mps 69º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 72%
 • Áp suất: 919mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 24-02-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

14ºC
 • Cao nhất: 14ºC
 • Thấp nhất: 10ºC
 • Sức gió: 1.19mps 124º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 77%
 • Áp suất: 921mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 25-02-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

11ºC
 • Cao nhất: 11ºC
 • Thấp nhất: 8ºC
 • Sức gió: 0.99mps 73º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 85%
 • Áp suất: 922mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 26-02-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

10ºC
 • Cao nhất: 10ºC
 • Thấp nhất: 6ºC
 • Sức gió: 1.07mps 28º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 46%
 • Áp suất: 926mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 27-02-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

11ºC
 • Cao nhất: 11ºC
 • Thấp nhất: 7ºC
 • Sức gió: 1.27mps 141º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 72%
 • Áp suất: 923mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 28-02-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

11ºC
 • Cao nhất: 11ºC
 • Thấp nhất: 8ºC
 • Sức gió: 1.15mps 92º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 82%
 • Áp suất: 926mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 01-03-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

11ºC
 • Cao nhất: 11ºC
 • Thấp nhất: 6ºC
 • Sức gió: 1.39mps 358º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 46%
 • Áp suất: 929mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 02-03-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

11ºC
 • Cao nhất: 11ºC
 • Thấp nhất: 6ºC
 • Sức gió: 0.94mps 355º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 60%
 • Áp suất: 925mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 03-03-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

14ºC
 • Cao nhất: 14ºC
 • Thấp nhất: 4ºC
 • Sức gió: 1.1mps 152º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 15%
 • Áp suất: 921mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 04-03-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

16ºC
 • Cao nhất: 16ºC
 • Thấp nhất: 4ºC
 • Sức gió: 1.29mps 189º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 919mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 05-03-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

16ºC
 • Cao nhất: 16ºC
 • Thấp nhất: 7ºC
 • Sức gió: 1.14mps 189º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 32%
 • Áp suất: 920mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 06-03-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

15ºC
 • Cao nhất: 15ºC
 • Thấp nhất: 8ºC
 • Sức gió: 1.3mps 187º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 84%
 • Áp suất: 919mbar
Xem thêm