Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Hà Giang. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (16-12-2019)

  Mặt trời mọc: 06:33am Mặt trời lặn: 05:17pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.8274 Kinh độ: 104.9866

  mây dày đặc
  18ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 20ºC

  Thấp nhất: 13ºC

  Cập nhật lúc 08:53

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.49mps
  • Hướng gió: 180º S
  • Độ ẩm: 74%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1018mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (16-12-2019)

  Mặt trời mọc: 06:33am Mặt trời lặn: 05:17pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.8274 Kinh độ: 104.9866

  nhiều mây
  20ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 20ºC

  Thấp nhất: 13ºC

  Cập nhật lúc 08:53

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.12mps
  • Hướng gió: 171º S
  • Độ ẩm: 63%
  • Độ che phủ: 63%
  • Áp suất: 1014mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (16-12-2019)

  Mặt trời mọc: 06:33am Mặt trời lặn: 05:17pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.8274 Kinh độ: 104.9866

  ít mây
  14ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 20ºC

  Thấp nhất: 13ºC

  Cập nhật lúc 08:53

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.24mps
  • Hướng gió: 200º SSW
  • Độ ẩm: 94%
  • Độ che phủ: 18%
  • Áp suất: 1015mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (17-12-2019)

  Mặt trời mọc: 06:33am Mặt trời lặn: 05:17pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.8274 Kinh độ: 104.9866

  mây rải rác
  13ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 20ºC

  Thấp nhất: 13ºC

  Cập nhật lúc 08:53

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.58mps
  • Hướng gió: 285º WNW
  • Độ ẩm: 96%
  • Độ che phủ: 40%
  • Áp suất: 1016mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (17-12-2019)

  Mặt trời mọc: 06:33am Mặt trời lặn: 05:17pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.8274 Kinh độ: 104.9866

  mây dày đặc
  15ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 20ºC

  Thấp nhất: 13ºC

  Cập nhật lúc 08:53

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.39mps
  • Hướng gió: 230º SW
  • Độ ẩm: 92%
  • Độ che phủ: 87%
  • Áp suất: 1017mb
 • Cập nhật lúc 08:53
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây dày đặc 14ºC 98% 0.64mps 259º W 0mm 88%
  6:00 mây dày đặc 18ºC 91% 1.5mps 177º S 0mm 74%
  9:00 nhiều mây 20ºC 63% 2.12mps 171º S 0mm 63%
  12:00 mây rải rác 19ºC 32% 2.19mps 163º SSE 0mm 76%
  15:00 ít mây 14ºC 18% 0.24mps 200º SSW 0mm 94%
  18:00 ít mây 13ºC 17% 0.6mps 289º WNW 0mm 96%
  21:00 mây rải rác 13ºC 40% 0.58mps 285º WNW 0mm 96%
  24:00 nhiều mây 14ºC 75% 0.55mps 285º WNW 0mm 93%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Hà Giang

Thứ 2

Dự báo ngày 16-12-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

18ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 1.5mps 177º
 • Độ ẩm: 74%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 91%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 17-12-2019
nhiều mây

Nhiều Mây

19ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 1.25mps 191º
 • Độ ẩm: 73%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 84%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 18-12-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

19ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 1.36mps 169º
 • Độ ẩm: 81%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 53%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 19-12-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 1.95mps 171º
 • Độ ẩm: 82%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 18%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 20-12-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

15ºC
 • Cao nhất: 16ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 2.57mps 148º
 • Độ ẩm: 98%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 21-12-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

17ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 2.28mps 166º
 • Độ ẩm: 97%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1013mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 22-12-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

19ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 1.54mps 172º
 • Độ ẩm: 86%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 71%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 23-12-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

13ºC
 • Cao nhất: 16ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 1mps 135º
 • Độ ẩm: 82%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 24-12-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

16ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 1.84mps 176º
 • Độ ẩm: 89%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 25-12-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

18ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 2.39mps 186º
 • Độ ẩm: 87%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 95%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 26-12-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 2.19mps 167º
 • Độ ẩm: 63%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 27-12-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 1.8mps 170º
 • Độ ẩm: 68%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 28-12-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 3.55mps 164º
 • Độ ẩm: 83%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 40%
 • Áp suất: 1011mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 29-12-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

13ºC
 • Cao nhất: 13ºC
 • Thấp nhất: 9ºC
 • Sức gió: 2.35mps 152º
 • Độ ẩm: 97%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 30-12-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

12ºC
 • Cao nhất: 12ºC
 • Thấp nhất: 7ºC
 • Sức gió: 1.72mps 133º
 • Độ ẩm: 65%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1025mbar
Xem thêm