Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Hà Giang. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (14-11-2017)

  Mặt trời mọc: 06:12am Mặt trời lặn: 05:16pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.8333 Kinh độ: 104.9833

  mưa rải rác
  18ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 20ºC

  Thấp nhất: 18ºC

  Cập nhật lúc 08:58

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.1mm
  • Sức gió: 0.76mps
  • Hướng gió: 358º N
  • Độ ẩm: 97%
  • Độ che phủ: 80%
  • Áp suất: 942mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (14-11-2017)

  Mặt trời mọc: 06:12am Mặt trời lặn: 05:16pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.8333 Kinh độ: 104.9833

  mưa rải rác
  20ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 20ºC

  Thấp nhất: 18ºC

  Cập nhật lúc 08:58

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.475mm
  • Sức gió: 0.81mps
  • Hướng gió: 110º ESE
  • Độ ẩm: 93%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 939mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (14-11-2017)

  Mặt trời mọc: 06:12am Mặt trời lặn: 05:16pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.8333 Kinh độ: 104.9833

  mưa rải rác
  19ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 20ºC

  Thấp nhất: 18ºC

  Cập nhật lúc 08:58

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.69mm
  • Sức gió: 0.31mps
  • Hướng gió: 36º NE
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 942mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (15-11-2017)

  Mặt trời mọc: 06:12am Mặt trời lặn: 05:16pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.8333 Kinh độ: 104.9833

  mưa rải rác
  18ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 20ºC

  Thấp nhất: 18ºC

  Cập nhật lúc 08:58

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 2.84mm
  • Sức gió: 0.51mps
  • Hướng gió: 348º NNW
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 942mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (15-11-2017)

  Mặt trời mọc: 06:12am Mặt trời lặn: 05:16pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.8333 Kinh độ: 104.9833

  mưa rải rác
  19ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 20ºC

  Thấp nhất: 18ºC

  Cập nhật lúc 08:58

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.62mm
  • Sức gió: 0.66mps
  • Hướng gió: 73º ENE
  • Độ ẩm: 98%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 944mb
 • Cập nhật lúc 08:58
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 19ºC 80% 0.76mps 358º N 1.1mm 97%
  6:00 mưa rải rác 20ºC 76% 0.67mps 82º E 1.245mm 94%
  9:00 mưa rải rác 20ºC 92% 0.81mps 110º ESE 0.475mm 93%
  12:00 mưa rải rác 19ºC 80% 0.49mps 105º ESE 0.425mm 98%
  15:00 mưa rải rác 19ºC 92% 0.31mps 36º NE 0.69mm 99%
  18:00 mưa rải rác 18ºC 92% 0.69mps 343º NNW 2.065mm 99%
  21:00 mưa rải rác 18ºC 100% 0.51mps 348º NNW 2.84mm 99%
  24:00 mưa rải rác 18ºC 92% 0.86mps 346º NNW 1.455mm 99%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Hà Giang

Thứ 3

Dự báo ngày 14-11-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

19ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 0.76mps 359º
 • Độ ẩm: 97%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 80%
 • Áp suất: 942mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 15-11-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

19ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 0.66mps 73º
 • Độ ẩm: 98%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 88%
 • Áp suất: 944mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 16-11-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.01mps 169º
 • Độ ẩm: 98%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 942mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 17-11-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 1.06mps 196º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 27%
 • Áp suất: 915mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 18-11-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 1.23mps 26º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 54%
 • Áp suất: 919mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 19-11-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

15ºC
 • Cao nhất: 15ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 1.36mps 28º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 921mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 20-11-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

14ºC
 • Cao nhất: 14ºC
 • Thấp nhất: 11ºC
 • Sức gió: 1.26mps 103º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 72%
 • Áp suất: 918mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 21-11-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

17ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 11ºC
 • Sức gió: 1.12mps 162º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 57%
 • Áp suất: 916mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 22-11-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

13ºC
 • Cao nhất: 13ºC
 • Thấp nhất: 9ºC
 • Sức gió: 1.91mps 360º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 51%
 • Áp suất: 923mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 23-11-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

13ºC
 • Cao nhất: 13ºC
 • Thấp nhất: 6ºC
 • Sức gió: 1.28mps 352º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 37%
 • Áp suất: 923mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 24-11-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

16ºC
 • Cao nhất: 16ºC
 • Thấp nhất: 6ºC
 • Sức gió: 0.44mps 164º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 15%
 • Áp suất: 919mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 25-11-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

18ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 6ºC
 • Sức gió: 1.24mps 188º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 4%
 • Áp suất: 918mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 26-11-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 8ºC
 • Sức gió: 1.21mps 115º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 13%
 • Áp suất: 920mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 27-11-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

17ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 9ºC
 • Sức gió: 1.09mps 116º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 50%
 • Áp suất: 922mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 28-11-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

14ºC
 • Cao nhất: 14ºC
 • Thấp nhất: 7ºC
 • Sức gió: 1.22mps 164º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 36%
 • Áp suất: 921mbar
Xem thêm