Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Hà Giang. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.


 • Thời tiết Hiện tại Thứ 6 (24-10-2014)

  Mặt trời mọc: 06:00am Mặt trời lặn: 05:27pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.83333 Kinh độ: 104.98333

  mây dày đặc
  18ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 20ºC

  Thấp nhất: 16ºC

  Cập nhật lúc 18:26

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.5mm
  • Sức gió: 1.11mps
  • Hướng gió: 140º SE
  • Độ ẩm: 93%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 903mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 6 (24-10-2014)

  Mặt trời mọc: 06:00am Mặt trời lặn: 05:27pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.83333 Kinh độ: 104.98333

  mưa rải rác
  15ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 20ºC

  Thấp nhất: 16ºC

  Cập nhật lúc 18:26

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1mm
  • Sức gió: 0.96mps
  • Hướng gió: 140º SE
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 905mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 6 (25-10-2014)

  Mặt trời mọc: 06:00am Mặt trời lặn: 05:27pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.83333 Kinh độ: 104.98333

  mưa rải rác
  14ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 20ºC

  Thấp nhất: 16ºC

  Cập nhật lúc 18:26

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.5mm
  • Sức gió: 0.82mps
  • Hướng gió: 349º N
  • Độ ẩm: 98%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 904mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 6 (25-10-2014)

  Mặt trời mọc: 06:00am Mặt trời lặn: 05:27pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.83333 Kinh độ: 104.98333

  mây rải rác
  17ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 20ºC

  Thấp nhất: 16ºC

  Cập nhật lúc 18:26

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.16mps
  • Hướng gió: 9º N
  • Độ ẩm: 98%
  • Độ che phủ: 32%
  • Áp suất: 906mb
 • Thời tiết Tối Thứ 6 (25-10-2014)

  Mặt trời mọc: 06:00am Mặt trời lặn: 05:27pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.83333 Kinh độ: 104.98333

  quang mây
  20ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 20ºC

  Thấp nhất: 16ºC

  Cập nhật lúc 18:26

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.11mps
  • Hướng gió: 196º SSW
  • Độ ẩm: 85%
  • Độ che phủ: 8%
  • Áp suất: 905mb
 • Cập nhật lúc 18:26
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây dày đặc 18ºC 92% 1.17mps 172º S 0mm 81%
  6:00 mưa rải rác 16ºC 92% 1.11mps 140º SE 0.5mm 93%
  9:00 mưa rải rác 15ºC 92% 0.96mps 140º SE 1mm 100%
  12:00 mưa rải rác 13ºC 92% 0.91mps 36º NE 3mm 99%
  15:00 mưa rải rác 14ºC 92% 0.82mps 349º N 0.5mm 98%
  18:00 mây rải rác 14ºC 36% 1.01mps 357º N 0mm 98%
  21:00 mây rải rác 17ºC 32% 1.16mps 9º N 0mm 98%
  24:00 mây rải rác 19ºC 32% 1.11mps 190º S 0mm 90%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Hà Giang

Thứ 6

Dự báo ngày 24-10-2014
nhiều mây

Nhiều Mây

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 1.47mps 179º
 • Độ ẩm: 70%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 68%
 • Áp suất: 881mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 25-10-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

19ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 1.32mps 228º
 • Độ ẩm: 83%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 68%
 • Áp suất: 886mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 26-10-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 1.12mps 160º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 7%
 • Áp suất: 919mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 27-10-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 1.92mps 152º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 42%
 • Áp suất: 919mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 28-10-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 1.15mps 149º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 65%
 • Áp suất: 918mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 29-10-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 1.16mps 179º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 2%
 • Áp suất: 916mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 30-10-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 1.29mps 230º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 11%
 • Áp suất: 913mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 31-10-2014
quang mây

Quang Mây

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 1.14mps 229º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 2%
 • Áp suất: 914mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 01-11-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 1.16mps 239º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 914mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 02-11-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 1.25mps 318º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 5%
 • Áp suất: 914mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 03-11-2014
mưa to

Mưa To

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 1.2mps 58º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 57%
 • Áp suất: 916mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 04-11-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 1.56mps 57º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 55%
 • Áp suất: 920mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 05-11-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

13ºC
 • Cao nhất: 13ºC
 • Thấp nhất: 10ºC
 • Sức gió: 1.91mps 38º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 926mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 06-11-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

16ºC
 • Cao nhất: 16ºC
 • Thấp nhất: 10ºC
 • Sức gió: 1.24mps 49º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 32%
 • Áp suất: 924mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 07-11-2014
quang mây

Quang Mây

16ºC
 • Cao nhất: 16ºC
 • Thấp nhất: 8ºC
 • Sức gió: 1.26mps 29º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 13%
 • Áp suất: 925mbar
Xem thêm