Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Hà Giang. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Chủ nhật (24-05-2015)

  Mặt trời mọc: 05:16am Mặt trời lặn: 06:37pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.83333 Kinh độ: 104.98333

  mưa rải rác
  21ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 20:30

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.275mm
  • Sức gió: 0.96mps
  • Hướng gió: 156º SSE
  • Độ ẩm: 97%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 928mb
 • Thời tiết Sáng Chủ nhật (24-05-2015)

  Mặt trời mọc: 05:16am Mặt trời lặn: 06:37pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.83333 Kinh độ: 104.98333

  mưa rải rác
  21ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 20:30

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.535mm
  • Sức gió: 0.87mps
  • Hướng gió: 203º SSW
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 929mb
 • Thời tiết Trưa Chủ nhật (25-05-2015)

  Mặt trời mọc: 05:16am Mặt trời lặn: 06:37pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.83333 Kinh độ: 104.98333

  mưa rải rác
  20ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 20:30

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.19mm
  • Sức gió: 0.36mps
  • Hướng gió: 13º NNE
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 928mb
 • Thời tiết Chiều Chủ nhật (25-05-2015)

  Mặt trời mọc: 05:16am Mặt trời lặn: 06:37pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.83333 Kinh độ: 104.98333

  mưa rải rác
  24ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 20:30

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.09mm
  • Sức gió: 1.07mps
  • Hướng gió: 164º SSE
  • Độ ẩm: 93%
  • Độ che phủ: 56%
  • Áp suất: 929mb
 • Thời tiết Tối Chủ nhật (25-05-2015)

  Mặt trời mọc: 05:16am Mặt trời lặn: 06:37pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.83333 Kinh độ: 104.98333

  nhiều mây
  27ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 20:30

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.06mps
  • Hướng gió: 162º SSE
  • Độ ẩm: 76%
  • Độ che phủ: 64%
  • Áp suất: 926mb
 • Cập nhật lúc 20:30
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 21ºC 92% 0.87mps 139º SE 0.08375mm 94%
  6:00 mưa rải rác 21ºC 92% 0.96mps 156º SSE 0.275mm 97%
  9:00 mưa rải rác 21ºC 92% 0.87mps 203º SSW 0.535mm 99%
  12:00 mưa rải rác 20ºC 88% 0.51mps 143º SE 0.715mm 99%
  15:00 mưa rải rác 20ºC 92% 0.36mps 13º NNE 0.19mm 99%
  18:00 mưa rải rác 21ºC 76% 0.71mps 22º NNE 0.235mm 99%
  21:00 mưa rải rác 24ºC 56% 1.07mps 164º SSE 0.09mm 93%
  24:00 mưa rải rác 26ºC 36% 0.91mps 170º S 0.015mm 82%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Hà Giang

Chủ nhật

Dự báo ngày 24-05-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 0.87mps 140º
 • Độ ẩm: 94%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 928mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 25-05-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.07mps 165º
 • Độ ẩm: 93%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 56%
 • Áp suất: 929mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 26-05-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 0.84mps 191º
 • Độ ẩm: 78%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 929mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 27-05-2015
quang mây

Quang Mây

29ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1mps 190º
 • Độ ẩm: 72%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 928mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 28-05-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.41mps 173º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 4%
 • Áp suất: 907mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 29-05-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.46mps 166º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 5%
 • Áp suất: 908mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 30-05-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.28mps 204º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 16%
 • Áp suất: 907mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 31-05-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.27mps 178º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 21%
 • Áp suất: 907mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 01-06-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.49mps 177º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 909mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 02-06-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.37mps 177º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 33%
 • Áp suất: 910mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 03-06-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.22mps 205º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 910mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 04-06-2015
mưa to

Mưa To

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.19mps 201º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 25%
 • Áp suất: 909mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 05-06-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 0.15mps 266º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 59%
 • Áp suất: 906mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 06-06-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 0.34mps 146º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 26%
 • Áp suất: 902mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 07-06-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.22mps 359º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 22%
 • Áp suất: 904mbar
Xem thêm