Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Hà Giang. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 3 (23-04-2019)

  Mặt trời mọc: 05:33am Mặt trời lặn: 06:23pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.8274 Kinh độ: 104.9866

  mây rải rác
  23ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 18:59

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.23mps
  • Hướng gió: 157º SSE
  • Độ ẩm: 67%
  • Độ che phủ: 13%
  • Áp suất: 1006mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 3 (23-04-2019)

  Mặt trời mọc: 05:33am Mặt trời lặn: 06:23pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.8274 Kinh độ: 104.9866

  mây dày đặc
  31ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 18:59

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.41mps
  • Hướng gió: 211º SSW
  • Độ ẩm: 33%
  • Độ che phủ: 87%
  • Áp suất: 1007mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 3 (23-04-2019)

  Mặt trời mọc: 05:33am Mặt trời lặn: 06:23pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.8274 Kinh độ: 104.9866

  trời quang mây
  22ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 18:59

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.18mps
  • Hướng gió: 149º SSE
  • Độ ẩm: 73%
  • Độ che phủ: 9%
  • Áp suất: 1006mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 3 (24-04-2019)

  Mặt trời mọc: 05:33am Mặt trời lặn: 06:23pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.8274 Kinh độ: 104.9866

  ít mây
  20ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 18:59

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.99mps
  • Hướng gió: 201º SSW
  • Độ ẩm: 87%
  • Độ che phủ: 21%
  • Áp suất: 1009mb
 • Thời tiết Tối Thứ 3 (24-04-2019)

  Mặt trời mọc: 05:33am Mặt trời lặn: 06:23pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.8274 Kinh độ: 104.9866

  nhiều mây
  21ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 18:59

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.71mps
  • Hướng gió: 215º SW
  • Độ ẩm: 77%
  • Độ che phủ: 80%
  • Áp suất: 1010mb
 • Cập nhật lúc 18:59
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây rải rác 21ºC 36% 1.34mps 191º S 0mm 76%
  6:00 mây dày đặc 26ºC 100% 2.53mps 207º SSW 0mm 52%
  9:00 mây dày đặc 31ºC 87% 3.41mps 211º SSW 0mm 33%
  12:00 ít mây 30ºC 16% 3.63mps 184º S 0mm 34%
  15:00 trời quang mây 22ºC 9% 2.18mps 149º SSE 0mm 73%
  18:00 mây rải rác 21ºC 28% 1.98mps 164º SSE 0mm 82%
  21:00 ít mây 20ºC 21% 1.99mps 201º SSW 0mm 87%
  24:00 mây dày đặc 19ºC 96% 1.84mps 214º SW 0mm 86%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Hà Giang

Thứ 3

Dự báo ngày 23-04-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

26ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 2.53mps 208º
 • Độ ẩm: 52%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 24-04-2019
mây rải rác

Mây Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 3.51mps 236º
 • Độ ẩm: 37%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 37%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 25-04-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

30ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 2.02mps 214º
 • Độ ẩm: 34%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 26-04-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 2.85mps 199º
 • Độ ẩm: 55%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 6%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 27-04-2019
nhiều mây

Nhiều Mây

27ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 3.4mps 202º
 • Độ ẩm: 49%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 59%
 • Áp suất: 1009mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 28-04-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 2.95mps 175º
 • Độ ẩm: 79%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 70%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 29-04-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 3.59mps 200º
 • Độ ẩm: 57%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 5%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 30-04-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

27ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 3.85mps 211º
 • Độ ẩm: 51%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 01-05-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 2.65mps 214º
 • Độ ẩm: 39%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 02-05-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 2.92mps 182º
 • Độ ẩm: 53%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 03-05-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

20ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 2.48mps 169º
 • Độ ẩm: 94%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 71%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 04-05-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

20ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 2.14mps 173º
 • Độ ẩm: 95%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 80%
 • Áp suất: 1006mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 05-05-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

20ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.86mps 201º
 • Độ ẩm: 94%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 90%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 06-05-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

20ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.29mps 164º
 • Độ ẩm: 93%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 91%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 07-05-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 1.25mps 122º
 • Độ ẩm: 55%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 54%
 • Áp suất: 1005mbar
Xem thêm