Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Hà Giang. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Chủ nhật (26-01-2020)

  Mặt trời mọc: 06:41am Mặt trời lặn: 05:42pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.8333 Kinh độ: 104.9833

  mây rải rác
  14ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 17ºC

  Thấp nhất: 5ºC

  Cập nhật lúc 15:05

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.5mps
  • Hướng gió: 153º SSE
  • Độ ẩm: 62%
  • Độ che phủ: 35%
  • Áp suất: 1015mb
 • Thời tiết Sáng Chủ nhật (26-01-2020)

  Mặt trời mọc: 06:41am Mặt trời lặn: 05:42pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.8333 Kinh độ: 104.9833

  trời quang mây
  17ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 17ºC

  Thấp nhất: 5ºC

  Cập nhật lúc 15:05

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.05mps
  • Hướng gió: 128º SE
  • Độ ẩm: 52%
  • Độ che phủ: 4%
  • Áp suất: 1017mb
 • Thời tiết Trưa Chủ nhật (26-01-2020)

  Mặt trời mọc: 06:41am Mặt trời lặn: 05:42pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.8333 Kinh độ: 104.9833

  nhiều mây
  11ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 17ºC

  Thấp nhất: 5ºC

  Cập nhật lúc 15:05

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.71mps
  • Hướng gió: 159º SSE
  • Độ ẩm: 78%
  • Độ che phủ: 83%
  • Áp suất: 1017mb
 • Thời tiết Chiều Chủ nhật (27-01-2020)

  Mặt trời mọc: 06:41am Mặt trời lặn: 05:42pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.8333 Kinh độ: 104.9833

  ít mây
  8ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 17ºC

  Thấp nhất: 5ºC

  Cập nhật lúc 15:05

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.32mps
  • Hướng gió: 104º ESE
  • Độ ẩm: 88%
  • Độ che phủ: 21%
  • Áp suất: 1017mb
 • Thời tiết Tối Chủ nhật (27-01-2020)

  Mặt trời mọc: 06:41am Mặt trời lặn: 05:42pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.8333 Kinh độ: 104.9833

  mây dày đặc
  9ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 17ºC

  Thấp nhất: 5ºC

  Cập nhật lúc 15:05

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.81mps
  • Hướng gió: 130º SE
  • Độ ẩm: 90%
  • Độ che phủ: 86%
  • Áp suất: 1017mb
 • Cập nhật lúc 15:05
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây rải rác 5ºC 28% 1.77mps 3º N 0mm 90%
  6:00 trời quang mây 13ºC 0% 0.98mps 24º NNE 0mm 63%
  9:00 trời quang mây 17ºC 4% 1.05mps 128º SE 0mm 52%
  12:00 nhiều mây 14ºC 72% 2.03mps 146º SE 0mm 63%
  15:00 nhiều mây 11ºC 83% 0.71mps 159º SSE 0mm 78%
  18:00 ít mây 9ºC 23% 0.14mps 14º NNE 0mm 83%
  21:00 ít mây 8ºC 21% 0.32mps 104º ESE 0mm 88%
  24:00 nhiều mây 9ºC 72% 1.05mps 136º SE 0mm 91%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Hà Giang

Chủ nhật

Dự báo ngày 26-01-2020
trời quang mây

Trời Quang Mây

17ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 5ºC
 • Sức gió: 1.05mps 128º
 • Độ ẩm: 52%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 4%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 27-01-2020
mây dày đặc

Mây Dày đặc

13ºC
 • Cao nhất: 13ºC
 • Thấp nhất: 9ºC
 • Sức gió: 2.1mps 150º
 • Độ ẩm: 69%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 95%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 28-01-2020
mây dày đặc

Mây Dày đặc

14ºC
 • Cao nhất: 14ºC
 • Thấp nhất: 8ºC
 • Sức gió: 2.02mps 173º
 • Độ ẩm: 66%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 87%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 29-01-2020
mây dày đặc

Mây Dày đặc

12ºC
 • Cao nhất: 12ºC
 • Thấp nhất: 8ºC
 • Sức gió: 2.18mps 151º
 • Độ ẩm: 81%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 30-01-2020
mây dày đặc

Mây Dày đặc

11ºC
 • Cao nhất: 11ºC
 • Thấp nhất: 7ºC
 • Sức gió: 2.35mps 170º
 • Độ ẩm: 77%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 31-01-2020
mây dày đặc

Mây Dày đặc

11ºC
 • Cao nhất: 11ºC
 • Thấp nhất: 8ºC
 • Sức gió: 2.58mps 173º
 • Độ ẩm: 81%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 01-02-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

13ºC
 • Cao nhất: 13ºC
 • Thấp nhất: 9ºC
 • Sức gió: 2.27mps 166º
 • Độ ẩm: 92%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1016mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 02-02-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

16ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 1.78mps 165º
 • Độ ẩm: 90%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 03-02-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 2.28mps 180º
 • Độ ẩm: 80%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 84%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 04-02-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

16ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 2.01mps 151º
 • Độ ẩm: 96%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 05-02-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

17ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 2.49mps 157º
 • Độ ẩm: 89%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 72%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 06-02-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

14ºC
 • Cao nhất: 15ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 2.45mps 159º
 • Độ ẩm: 96%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 07-02-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

17ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 2.4mps 181º
 • Độ ẩm: 92%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 08-02-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 2.55mps 179º
 • Độ ẩm: 65%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 77%
 • Áp suất: 1007mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 09-02-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

18ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 3.75mps 147º
 • Độ ẩm: 88%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 21%
 • Áp suất: 1015mbar
Xem thêm