Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Hà Giang. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 3 (27-09-2022)

  Mặt trời mọc: 05:50am Mặt trời lặn: 05:52pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.8333 Kinh độ: 104.9833

  mây rải rác
  33ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 34ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 11:16

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.24mps
  • Hướng gió: 126º SE
  • Độ ẩm: 51%
  • Độ che phủ: 42%
  • Áp suất: 1010mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 3 (27-09-2022)

  Mặt trời mọc: 05:50am Mặt trời lặn: 05:52pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.8333 Kinh độ: 104.9833

  mây rải rác
  26ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 34ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 11:16

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.71mps
  • Hướng gió: 338º NNW
  • Độ ẩm: 75%
  • Độ che phủ: 50%
  • Áp suất: 1008mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 3 (28-09-2022)

  Mặt trời mọc: 05:50am Mặt trời lặn: 05:52pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.8333 Kinh độ: 104.9833

  mây dày đặc
  23ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 34ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 11:16

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.75mps
  • Hướng gió: 334º NNW
  • Độ ẩm: 83%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 1009mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 3 (28-09-2022)

  Mặt trời mọc: 05:50am Mặt trời lặn: 05:52pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.8333 Kinh độ: 104.9833

  mây dày đặc
  24ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 34ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 11:16

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.88mps
  • Hướng gió: 342º NNW
  • Độ ẩm: 81%
  • Độ che phủ: 90%
  • Áp suất: 1009mb
 • Thời tiết Tối Thứ 3 (28-09-2022)

  Mặt trời mọc: 05:50am Mặt trời lặn: 05:52pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.8333 Kinh độ: 104.9833

  mưa rải rác
  29ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 34ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 11:16

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.32mm
  • Sức gió: 0.85mps
  • Hướng gió: 99º E
  • Độ ẩm: 72%
  • Độ che phủ: 80%
  • Áp suất: 1007mb
 • Cập nhật lúc 11:16
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây rải rác 32ºC 46% 1.16mps 138º SE 0mm 51%
  6:00 mây rải rác 32ºC 45% 1.12mps 125º SE 0mm 54%
  9:00 mây rải rác 26ºC 50% 0.71mps 338º NNW 0mm 75%
  12:00 nhiều mây 25ºC 78% 1.48mps 345º NNW 0mm 78%
  15:00 mây dày đặc 23ºC 88% 1.75mps 334º NNW 0mm 83%
  18:00 nhiều mây 22ºC 81% 1.93mps 338º NNW 0mm 84%
  21:00 mây dày đặc 24ºC 90% 1.88mps 342º NNW 0mm 81%
  24:00 nhiều mây 32ºC 69% 1.61mps 9º N 0mm 49%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Hà Giang

Thứ 3

Dự báo ngày 27-09-2022
nhiều mây

Nhiều Mây

32ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.67mps 341º
 • Độ ẩm: 55%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 52%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 28-09-2022
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.11mps 350º
 • Độ ẩm: 45%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 70%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 29-09-2022
mưa vừa

Mưa Vừa

23ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.43mps 321º
 • Độ ẩm: 99%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 30-09-2022
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.07mps 10º
 • Độ ẩm: 95%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 01-10-2022
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 0.9mps 310º
 • Độ ẩm: 99%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1013mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 02-10-2022
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.59mps 133º
 • Độ ẩm: 58%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 03-10-2022
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 0.94mps 9º
 • Độ ẩm: 97%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 04-10-2022
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.93mps 152º
 • Độ ẩm: 87%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 05-10-2022
ít mây

ít Mây

30ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.81mps 171º
 • Độ ẩm: 64%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 14%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 06-10-2022
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.92mps 182º
 • Độ ẩm: 78%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 68%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 07-10-2022
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.29mps 167º
 • Độ ẩm: 70%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 57%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 08-10-2022
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.06mps 177º
 • Độ ẩm: 81%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1012mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 09-10-2022
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.49mps 141º
 • Độ ẩm: 86%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 15%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 10-10-2022
trời quang mây

Trời Quang Mây

31ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.89mps 176º
 • Độ ẩm: 59%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 11-10-2022
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.33mps 144º
 • Độ ẩm: 85%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1015mbar
Xem thêm