Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Hà Giang. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 6 (26-12-2014)

  Mặt trời mọc: 06:38am Mặt trời lặn: 05:22pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.83333 Kinh độ: 104.98333

  mây rải rác
  7ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 1ºC

  Thấp nhất: 1ºC

  Cập nhật lúc 02:24

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.83mps
  • Hướng gió: 2º N
  • Độ ẩm: 95%
  • Độ che phủ: 24%
  • Áp suất: 904mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 6 (26-12-2014)

  Mặt trời mọc: 06:38am Mặt trời lặn: 05:22pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.83333 Kinh độ: 104.98333

  nhiều mây
  7ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 1ºC

  Thấp nhất: 1ºC

  Cập nhật lúc 02:24

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.81mps
  • Hướng gió: 294º WNW
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 68%
  • Áp suất: 939mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 6 (26-12-2014)

  Mặt trời mọc: 06:38am Mặt trời lặn: 05:22pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.83333 Kinh độ: 104.98333

  nhiều mây
  15ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 1ºC

  Thấp nhất: 1ºC

  Cập nhật lúc 02:24

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.05mps
  • Hướng gió: 164º SSE
  • Độ ẩm: 87%
  • Độ che phủ: 80%
  • Áp suất: 937mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 6 (26-12-2014)

  Mặt trời mọc: 06:38am Mặt trời lặn: 05:22pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.83333 Kinh độ: 104.98333

  nhiều mây
  11ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 1ºC

  Thấp nhất: 1ºC

  Cập nhật lúc 02:24

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.86mps
  • Hướng gió: 160º SSE
  • Độ ẩm: 98%
  • Độ che phủ: 76%
  • Áp suất: 937mb
 • Thời tiết Tối Thứ 6 (27-12-2014)

  Mặt trời mọc: 06:38am Mặt trời lặn: 05:22pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.83333 Kinh độ: 104.98333

  mưa rải rác
  12ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 1ºC

  Thấp nhất: 1ºC

  Cập nhật lúc 02:24

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1mm
  • Sức gió: 0.51mps
  • Hướng gió: 182º S
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 938mb
 • Cập nhật lúc 02:24
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây rải rác 8ºC 36% 0.71mps 262º W 0mm 98%
  6:00 mây rải rác 7ºC 36% 0.78mps 314º NW 0mm 98%
  9:00 nhiều mây 7ºC 68% 0.81mps 294º WNW 0mm 99%
  12:00 nhiều mây 11ºC 64% 0.54mps 221º SW 0mm 94%
  15:00 nhiều mây 15ºC 80% 1.05mps 164º SSE 0mm 87%
  18:00 mây rải rác 14ºC 48% 0.96mps 158º SSE 0mm 85%
  21:00 nhiều mây 11ºC 76% 0.86mps 160º SSE 0mm 98%
  24:00 mưa rải rác 12ºC 92% 0.71mps 183º S 1mm 99%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Hà Giang

Thứ 5

Dự báo ngày 25-12-2014
ít mây

ít Mây

1ºC
 • Cao nhất: 1ºC
 • Thấp nhất: 1ºC
 • Sức gió: 0.94mps 190º
 • Độ ẩm: 87%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 884mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 26-12-2014
quang mây

Quang Mây

14ºC
 • Cao nhất: 14ºC
 • Thấp nhất: 2ºC
 • Sức gió: 1.4mps 197º
 • Độ ẩm: 74%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 881mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 27-12-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

9ºC
 • Cao nhất: 9ºC
 • Thấp nhất: 4ºC
 • Sức gió: 1.65mps 21º
 • Độ ẩm: 84%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 88%
 • Áp suất: 887mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 28-12-2014
quang mây

Quang Mây

10ºC
 • Cao nhất: 10ºC
 • Thấp nhất: 1ºC
 • Sức gió: 1.91mps 7º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 2%
 • Áp suất: 925mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 29-12-2014
quang mây

Quang Mây

13ºC
 • Cao nhất: 13ºC
 • Thấp nhất: 0ºC
 • Sức gió: 1.26mps 29º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 5%
 • Áp suất: 919mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 30-12-2014
quang mây

Quang Mây

12ºC
 • Cao nhất: 12ºC
 • Thấp nhất: 0ºC
 • Sức gió: 1.22mps 202º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 54%
 • Áp suất: 915mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 31-12-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

12ºC
 • Cao nhất: 12ºC
 • Thấp nhất: 5ºC
 • Sức gió: 0.91mps 89º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 83%
 • Áp suất: 919mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 01-01-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

6ºC
 • Cao nhất: 6ºC
 • Thấp nhất: 4ºC
 • Sức gió: 0.79mps 353º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 924mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 02-01-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

8ºC
 • Cao nhất: 8ºC
 • Thấp nhất: 3ºC
 • Sức gió: 1.24mps 192º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 50%
 • Áp suất: 918mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 03-01-2015
quang mây

Quang Mây

11ºC
 • Cao nhất: 11ºC
 • Thấp nhất: 3ºC
 • Sức gió: 1.24mps 257º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 48%
 • Áp suất: 914mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 04-01-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

18ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 3ºC
 • Sức gió: 1.22mps 193º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 1%
 • Áp suất: 912mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 05-01-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

16ºC
 • Cao nhất: 16ºC
 • Thấp nhất: 7ºC
 • Sức gió: 1.2mps 105º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 45%
 • Áp suất: 912mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 06-01-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

13ºC
 • Cao nhất: 13ºC
 • Thấp nhất: 8ºC
 • Sức gió: 1.19mps 90º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 50%
 • Áp suất: 915mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 07-01-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

13ºC
 • Cao nhất: 13ºC
 • Thấp nhất: 8ºC
 • Sức gió: 1.25mps 72º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 69%
 • Áp suất: 919mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 08-01-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

13ºC
 • Cao nhất: 13ºC
 • Thấp nhất: 8ºC
 • Sức gió: 1.06mps 23º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 920mbar
Xem thêm