Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Cam Ranh. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 4 (27-06-2017)

  Mặt trời mọc: 07:57am Mặt trời lặn: 02:50am

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 60.2098 Kinh độ: 24.728

  mưa rải rác
  11ºC

  Clear Sky

  Cao nhất: 13ºC

  Thấp nhất: 10ºC

  Cập nhật lúc 07:04

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.1mps
  • Hướng gió: 230º SW
  • Độ ẩm: 87%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 994mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 4 (27-06-2017)

  Mặt trời mọc: 07:57am Mặt trời lặn: 02:50am

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 60.2098 Kinh độ: 24.728

  mưa rải rác
  12ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 13ºC

  Thấp nhất: 10ºC

  Cập nhật lúc 07:04

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.005mm
  • Sức gió: 7.01mps
  • Hướng gió: 263º W
  • Độ ẩm: 83%
  • Độ che phủ: 48%
  • Áp suất: 1011mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 4 (27-06-2017)

  Mặt trời mọc: 07:57am Mặt trời lặn: 02:50am

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 60.2098 Kinh độ: 24.728

  mưa rải rác
  13ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 13ºC

  Thấp nhất: 10ºC

  Cập nhật lúc 07:04

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.005mm
  • Sức gió: 7.71mps
  • Hướng gió: 266º W
  • Độ ẩm: 82%
  • Độ che phủ: 32%
  • Áp suất: 1013mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 4 (28-06-2017)

  Mặt trời mọc: 07:57am Mặt trời lặn: 02:50am

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 60.2098 Kinh độ: 24.728

  ít mây
  13ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 13ºC

  Thấp nhất: 10ºC

  Cập nhật lúc 07:04

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 5.99mps
  • Hướng gió: 284º WNW
  • Độ ẩm: 81%
  • Độ che phủ: 24%
  • Áp suất: 1017mb
 • Thời tiết Tối Thứ 4 (28-06-2017)

  Mặt trời mọc: 07:57am Mặt trời lặn: 02:50am

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 60.2098 Kinh độ: 24.728

  clear sky
  12ºC

  Clear Sky

  Cao nhất: 13ºC

  Thấp nhất: 10ºC

  Cập nhật lúc 07:04

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 5.26mps
  • Hướng gió: 291º WNW
  • Độ ẩm: 87%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1020mb
 • Cập nhật lúc 07:04
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 11ºC 20% 7.33mps 267º W 0.0075mm 92%
  6:00 mưa rải rác 12ºC 32% 6.82mps 272º W 0.005mm 87%
  9:00 mưa rải rác 12ºC 48% 7.01mps 263º W 0.005mm 83%
  12:00 ít mây 13ºC 24% 7.96mps 260º W 0mm 82%
  15:00 mưa rải rác 13ºC 32% 7.71mps 266º W 0.005mm 82%
  18:00 mưa rải rác 13ºC 36% 6.06mps 282º WNW 0.015mm 81%
  21:00 ít mây 13ºC 24% 5.99mps 284º WNW 0mm 81%
  24:00 clear sky 12ºC 0% 6mps 289º WNW 0mm 85%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Cam Ranh

Thứ 4

Dự báo ngày 21-06-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.06mps 230º
 • Độ ẩm: 86%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 56%
 • Áp suất: 1001mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 22-06-2017
mưa to

Mưa To

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 0.41mps 156º
 • Độ ẩm: 82%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 44%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 23-06-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 0.56mps 213º
 • Độ ẩm: 89%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 24-06-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.87mps 200º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 15%
 • Áp suất: 979mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 25-06-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.83mps 214º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 11%
 • Áp suất: 979mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 26-06-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.31mps 216º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 30%
 • Áp suất: 979mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 27-06-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.48mps 203º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 21%
 • Áp suất: 978mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 28-06-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.74mps 212º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 19%
 • Áp suất: 980mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 29-06-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 0.92mps 198º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 35%
 • Áp suất: 981mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 30-06-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.26mps 137º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 56%
 • Áp suất: 982mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 01-07-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.77mps 148º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 26%
 • Áp suất: 981mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 02-07-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.32mps 149º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 19%
 • Áp suất: 981mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 03-07-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.09mps 153º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 14%
 • Áp suất: 980mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 04-07-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.58mps 160º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 43%
 • Áp suất: 979mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 05-07-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.56mps 166º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 37%
 • Áp suất: 981mbar
Xem thêm