Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Cam Ranh. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 7 (11-02-2017)

  Mặt trời mọc: 12:35pm Mặt trời lặn: 10:34pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 60.2098 Kinh độ: 24.728

  light snow
  -1ºC

  Light Snow

  Cao nhất: -1ºC

  Thấp nhất: -4ºC

  Cập nhật lúc 20:38

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 5.1mps
  • Hướng gió: 240º WSW
  • Độ ẩm: 79%
  • Độ che phủ: 75%
  • Áp suất: 977mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 7 (11-02-2017)

  Mặt trời mọc: 12:35pm Mặt trời lặn: 10:34pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 60.2098 Kinh độ: 24.728

  light snow
  -5ºC

  Light Snow

  Cao nhất: -1ºC

  Thấp nhất: -4ºC

  Cập nhật lúc 20:38

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.86mps
  • Hướng gió: 248º WSW
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 64%
  • Áp suất: 1057mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 7 (12-02-2017)

  Mặt trời mọc: 12:35pm Mặt trời lặn: 10:34pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 60.2098 Kinh độ: 24.728

  light snow
  -3ºC

  Light Snow

  Cao nhất: -1ºC

  Thấp nhất: -4ºC

  Cập nhật lúc 20:38

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 5.04mps
  • Hướng gió: 258º WSW
  • Độ ẩm: 94%
  • Độ che phủ: 80%
  • Áp suất: 1054mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 7 (12-02-2017)

  Mặt trời mọc: 12:35pm Mặt trời lặn: 10:34pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 60.2098 Kinh độ: 24.728

  clear sky
  -3ºC

  Clear Sky

  Cao nhất: -1ºC

  Thấp nhất: -4ºC

  Cập nhật lúc 20:38

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 6.18mps
  • Hướng gió: 273º W
  • Độ ẩm: 95%
  • Độ che phủ: 76%
  • Áp suất: 1052mb
 • Thời tiết Tối Thứ 7 (12-02-2017)

  Mặt trời mọc: 12:35pm Mặt trời lặn: 10:34pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 60.2098 Kinh độ: 24.728

  clear sky
  -3ºC

  Clear Sky

  Cao nhất: -1ºC

  Thấp nhất: -4ºC

  Cập nhật lúc 20:38

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 6.27mps
  • Hướng gió: 276º W
  • Độ ẩm: 94%
  • Độ che phủ: 44%
  • Áp suất: 1050mb
 • Cập nhật lúc 20:38
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 light snow -9ºC 48% 1.87mps 276º W 0mm 100%
  6:00 clear sky -8ºC 44% 2.76mps 268º W 0mm 100%
  9:00 light snow -5ºC 64% 3.86mps 248º WSW 0mm 100%
  12:00 light snow -4ºC 76% 5.18mps 240º WSW 0mm 100%
  15:00 light snow -3ºC 80% 5.04mps 258º WSW 0mm 94%
  18:00 light snow -3ºC 24% 5.2mps 272º W 0mm 91%
  21:00 clear sky -3ºC 76% 6.18mps 273º W 0mm 95%
  24:00 clear sky -3ºC 32% 6.61mps 275º W 0mm 96%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Cam Ranh

Thứ 6

Dự báo ngày 24-02-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.48mps 5º
 • Độ ẩm: 96%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 88%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 25-02-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 4.97mps 9º
 • Độ ẩm: 82%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 56%
 • Áp suất: 1009mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 26-02-2017
mưa to

Mưa To

22ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 6.64mps 11º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 27-02-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 5.52mps 17º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 78%
 • Áp suất: 986mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 28-02-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 5.29mps 16º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 43%
 • Áp suất: 985mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 01-03-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 4.62mps 17º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 81%
 • Áp suất: 986mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 02-03-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 5.28mps 16º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 38%
 • Áp suất: 984mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 03-03-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 3.54mps 10º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 56%
 • Áp suất: 983mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 04-03-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.62mps 14º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 61%
 • Áp suất: 983mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 05-03-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 0.99mps 73º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 18%
 • Áp suất: 983mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 06-03-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.12mps 52º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 7%
 • Áp suất: 984mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 07-03-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.78mps 26º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 28%
 • Áp suất: 984mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 08-03-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.87mps 10º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 13%
 • Áp suất: 982mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 09-03-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 0.64mps 241º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 14%
 • Áp suất: 981mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 10-03-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.6mps 238º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 10%
 • Áp suất: 981mbar
Xem thêm