Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Cam Ranh. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 5 (09-07-2015)

  Mặt trời mọc: 05:25am Mặt trời lặn: 06:12pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.8363 Kinh độ: 109.11

  mưa vừa
  24ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 19:47

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 9.6875mm
  • Sức gió: 7.72mps
  • Hướng gió: 246º WSW
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1012mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 5 (10-07-2015)

  Mặt trời mọc: 05:25am Mặt trời lặn: 06:12pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.8363 Kinh độ: 109.11

  mưa rải rác
  25ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 19:47

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.82mm
  • Sức gió: 8.32mps
  • Hướng gió: 232º SW
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1011mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 5 (10-07-2015)

  Mặt trời mọc: 05:25am Mặt trời lặn: 06:12pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.8363 Kinh độ: 109.11

  mưa rải rác
  27ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 19:47

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.7mm
  • Sức gió: 7.37mps
  • Hướng gió: 235º SW
  • Độ ẩm: 95%
  • Độ che phủ: 64%
  • Áp suất: 1012mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 5 (10-07-2015)

  Mặt trời mọc: 05:25am Mặt trời lặn: 06:12pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.8363 Kinh độ: 109.11

  mưa rải rác
  27ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 19:47

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.27mm
  • Sức gió: 8.38mps
  • Hướng gió: 233º SW
  • Độ ẩm: 92%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 1011mb
 • Thời tiết Tối Thứ 5 (10-07-2015)

  Mặt trời mọc: 05:25am Mặt trời lặn: 06:12pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.8363 Kinh độ: 109.11

  mưa rải rác
  26ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 19:47

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.009999999999998mm
  • Sức gió: 9.32mps
  • Hướng gió: 229º SW
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 68%
  • Áp suất: 1013mb
 • Cập nhật lúc 19:47
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa vừa 24ºC 92% 8.81mps 230º SW 3.13mm 100%
  6:00 mưa vừa 23ºC 92% 7.72mps 246º WSW 9.6875mm 100%
  9:00 mưa rải rác 25ºC 92% 8.32mps 232º SW 0.82mm 100%
  12:00 mưa rải rác 25ºC 92% 8.21mps 252º WSW 0.21mm 100%
  15:00 mưa rải rác 27ºC 64% 7.37mps 235º SW 0.7mm 95%
  18:00 mưa rải rác 27ºC 80% 9.06mps 238º WSW 0.009999999999998mm 91%
  21:00 mưa rải rác 27ºC 88% 8.38mps 233º SW 0.27mm 92%
  24:00 nhiều mây 27ºC 56% 8.37mps 234º SW 0mm 89%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Cam Ranh

Thứ 5

Dự báo ngày 09-07-2015
mưa to

Mưa To

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.57mps 204º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 990mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 10-07-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 3.07mps 192º
 • Độ ẩm: 95%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 32%
 • Áp suất: 990mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 11-07-2015
ít mây

ít Mây

29ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.96mps 216º
 • Độ ẩm: 80%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 991mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 12-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.76mps 218º
 • Độ ẩm: 74%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 990mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 13-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 5.22mps 206º
 • Độ ẩm: 83%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 990mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 14-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 3.86mps 250º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 80%
 • Áp suất: 976mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 15-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 3.11mps 237º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 72%
 • Áp suất: 976mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 16-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 3.38mps 235º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 35%
 • Áp suất: 975mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 17-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 3.19mps 238º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 76%
 • Áp suất: 976mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 18-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.9mps 231º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 979mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 19-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 1.36mps 201º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 27%
 • Áp suất: 980mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 20-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.34mps 192º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 25%
 • Áp suất: 980mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 21-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.19mps 181º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 33%
 • Áp suất: 981mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 22-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.82mps 168º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 19%
 • Áp suất: 982mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 23-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 1.41mps 211º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 981mbar
Xem thêm