Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Cam Ranh. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Chủ nhật (01-01-1970)

  Mặt trời mọc: 08:00am Mặt trời lặn: 08:00am

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: Kinh độ:

  0ºC

  Cao nhất: 0ºC

  Thấp nhất: 0ºC

  Cập nhật lúc 22:51

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: mps
  • Hướng gió: 0º N
  • Độ ẩm: %
  • Độ che phủ: %
  • Áp suất: 0mb
 • Thời tiết Sáng Chủ nhật (01-01-1970)

  Mặt trời mọc: 08:00am Mặt trời lặn: 08:00am

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: Kinh độ:

  0ºC

  Cao nhất: 0ºC

  Thấp nhất: 0ºC

  Cập nhật lúc 22:51

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: mps
  • Hướng gió: 0º N
  • Độ ẩm: %
  • Độ che phủ: %
  • Áp suất: 0mb
 • Thời tiết Trưa Chủ nhật (01-01-1970)

  Mặt trời mọc: 08:00am Mặt trời lặn: 08:00am

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: Kinh độ:

  0ºC

  Cao nhất: 0ºC

  Thấp nhất: 0ºC

  Cập nhật lúc 22:51

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: mps
  • Hướng gió: 0º N
  • Độ ẩm: %
  • Độ che phủ: %
  • Áp suất: 0mb
 • Thời tiết Chiều Chủ nhật (01-01-1970)

  Mặt trời mọc: 08:00am Mặt trời lặn: 08:00am

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: Kinh độ:

  0ºC

  Cao nhất: 0ºC

  Thấp nhất: 0ºC

  Cập nhật lúc 22:51

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: mps
  • Hướng gió: 0º N
  • Độ ẩm: %
  • Độ che phủ: %
  • Áp suất: 0mb
 • Thời tiết Tối Chủ nhật (01-01-1970)

  Mặt trời mọc: 08:00am Mặt trời lặn: 08:00am

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: Kinh độ:

  0ºC

  Cao nhất: 0ºC

  Thấp nhất: 0ºC

  Cập nhật lúc 22:51

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: mps
  • Hướng gió: 0º N
  • Độ ẩm: %
  • Độ che phủ: %
  • Áp suất: 0mb
 • Cập nhật lúc 22:51
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 0ºC % mps 0º N 0mm %
  6:00 0ºC % mps 0º N 0mm %
  9:00 0ºC % mps 0º N 0mm %
  12:00 0ºC % mps 0º N 0mm %
  15:00 0ºC % mps 0º N 0mm %
  18:00 0ºC % mps 0º N 0mm %
  21:00 0ºC % mps 0º N 0mm %
  24:00 0ºC % mps 0º N 0mm %

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Cam Ranh

Chủ nhật

Dự báo ngày 26-01-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 1.83mps 92º
 • Độ ẩm: 67%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 54%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 27-01-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 2.02mps 59º
 • Độ ẩm: 61%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 94%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 28-01-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 2.26mps 76º
 • Độ ẩm: 64%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 29-01-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 1.86mps 60º
 • Độ ẩm: 61%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 53%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 30-01-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 3.04mps 29º
 • Độ ẩm: 62%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 88%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 31-01-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

19ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 2.24mps 5º
 • Độ ẩm: 94%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 01-02-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 3.25mps 23º
 • Độ ẩm: 71%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 87%
 • Áp suất: 1017mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 02-02-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 2.87mps 25º
 • Độ ẩm: 68%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 83%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 03-02-2020
nhiều mây

Nhiều Mây

24ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 2.54mps 33º
 • Độ ẩm: 63%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 67%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 04-02-2020
mây dày đặc

Mây Dày đặc

24ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 2.63mps 39º
 • Độ ẩm: 66%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 05-02-2020
ít mây

ít Mây

23ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 2.89mps 33º
 • Độ ẩm: 66%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 19%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 06-02-2020
mây rải rác

Mây Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 2.86mps 27º
 • Độ ẩm: 64%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 38%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 07-02-2020
mây rải rác

Mây Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 2.38mps 32º
 • Độ ẩm: 63%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 48%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 08-02-2020
trời quang mây

Trời Quang Mây

26ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 1.97mps 59º
 • Độ ẩm: 59%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1012mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 09-02-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 2.56mps 39º
 • Độ ẩm: 66%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 35%
 • Áp suất: 1013mbar
Xem thêm