Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Cam Ranh. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (01-01-1970)

  Mặt trời mọc: 08:00am Mặt trời lặn: 08:00am

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: Kinh độ:

  0ºC

  Cao nhất: 0ºC

  Thấp nhất: 0ºC

  Cập nhật lúc 07:57

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: mps
  • Hướng gió: 0º N
  • Độ ẩm: %
  • Độ che phủ: %
  • Áp suất: 0mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (01-01-1970)

  Mặt trời mọc: 08:00am Mặt trời lặn: 08:00am

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: Kinh độ:

  0ºC

  Cao nhất: 0ºC

  Thấp nhất: 0ºC

  Cập nhật lúc 07:57

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: mps
  • Hướng gió: 0º N
  • Độ ẩm: %
  • Độ che phủ: %
  • Áp suất: 0mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (01-01-1970)

  Mặt trời mọc: 08:00am Mặt trời lặn: 08:00am

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: Kinh độ:

  0ºC

  Cao nhất: 0ºC

  Thấp nhất: 0ºC

  Cập nhật lúc 07:57

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: mps
  • Hướng gió: 0º N
  • Độ ẩm: %
  • Độ che phủ: %
  • Áp suất: 0mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (01-01-1970)

  Mặt trời mọc: 08:00am Mặt trời lặn: 08:00am

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: Kinh độ:

  0ºC

  Cao nhất: 0ºC

  Thấp nhất: 0ºC

  Cập nhật lúc 07:57

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: mps
  • Hướng gió: 0º N
  • Độ ẩm: %
  • Độ che phủ: %
  • Áp suất: 0mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (01-01-1970)

  Mặt trời mọc: 08:00am Mặt trời lặn: 08:00am

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: Kinh độ:

  0ºC

  Cao nhất: 0ºC

  Thấp nhất: 0ºC

  Cập nhật lúc 07:57

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: mps
  • Hướng gió: 0º N
  • Độ ẩm: %
  • Độ che phủ: %
  • Áp suất: 0mb
 • Cập nhật lúc 07:57
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 0ºC % mps 0º N 0mm %
  6:00 0ºC % mps 0º N 0mm %
  9:00 0ºC % mps 0º N 0mm %
  12:00 0ºC % mps 0º N 0mm %
  15:00 0ºC % mps 0º N 0mm %
  18:00 0ºC % mps 0º N 0mm %
  21:00 0ºC % mps 0º N 0mm %
  24:00 0ºC % mps 0º N 0mm %

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Cam Ranh

Chủ nhật

Dự báo ngày 03-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 4.55mps 6º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 75%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 04-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.61mps 19º
 • Độ ẩm: 75%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 05-12-2023
nhiều mây

Nhiều Mây

27ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 5.77mps 34º
 • Độ ẩm: 72%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 66%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 06-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 6.03mps 24º
 • Độ ẩm: 73%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 36%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 07-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 6.77mps 20º
 • Độ ẩm: 72%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 93%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 08-12-2023
mây dày đặc

Mây Dày đặc

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 5.29mps 21º
 • Độ ẩm: 71%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 09-12-2023
nhiều mây

Nhiều Mây

27ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 3.82mps 42º
 • Độ ẩm: 69%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 69%
 • Áp suất: 1013mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 10-12-2023
mây dày đặc

Mây Dày đặc

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.91mps 42º
 • Độ ẩm: 75%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 97%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 11-12-2023
nhiều mây

Nhiều Mây

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 4.7mps 48º
 • Độ ẩm: 72%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 61%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 12-12-2023
mây rải rác

Mây Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 5.6mps 32º
 • Độ ẩm: 71%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 36%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 13-12-2023
nhiều mây

Nhiều Mây

27ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 5.1mps 37º
 • Độ ẩm: 67%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 65%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 14-12-2023
mây dày đặc

Mây Dày đặc

27ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 6.06mps 29º
 • Độ ẩm: 67%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 97%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 15-12-2023
mưa to

Mưa To

22ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 7.47mps 217º
 • Độ ẩm: 90%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 16-12-2023
mưa to

Mưa To

25ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 7.61mps 187º
 • Độ ẩm: 88%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1008mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 17-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.39mps 143º
 • Độ ẩm: 76%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 68%
 • Áp suất: 1013mbar
Xem thêm