Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Cam Ranh. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (01-01-1970)

  Mặt trời mọc: 08:00am Mặt trời lặn: 08:00am

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: Kinh độ:

  0ºC

  Cao nhất: 0ºC

  Thấp nhất: 0ºC

  Cập nhật lúc 01:35

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: mps
  • Hướng gió: 0º N
  • Độ ẩm: %
  • Độ che phủ: %
  • Áp suất: 0mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (01-01-1970)

  Mặt trời mọc: 08:00am Mặt trời lặn: 08:00am

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: Kinh độ:

  0ºC

  Cao nhất: 0ºC

  Thấp nhất: 0ºC

  Cập nhật lúc 01:35

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: mps
  • Hướng gió: 0º N
  • Độ ẩm: %
  • Độ che phủ: %
  • Áp suất: 0mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (01-01-1970)

  Mặt trời mọc: 08:00am Mặt trời lặn: 08:00am

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: Kinh độ:

  0ºC

  Cao nhất: 0ºC

  Thấp nhất: 0ºC

  Cập nhật lúc 01:35

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: mps
  • Hướng gió: 0º N
  • Độ ẩm: %
  • Độ che phủ: %
  • Áp suất: 0mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (01-01-1970)

  Mặt trời mọc: 08:00am Mặt trời lặn: 08:00am

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: Kinh độ:

  0ºC

  Cao nhất: 0ºC

  Thấp nhất: 0ºC

  Cập nhật lúc 01:35

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: mps
  • Hướng gió: 0º N
  • Độ ẩm: %
  • Độ che phủ: %
  • Áp suất: 0mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (01-01-1970)

  Mặt trời mọc: 08:00am Mặt trời lặn: 08:00am

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: Kinh độ:

  0ºC

  Cao nhất: 0ºC

  Thấp nhất: 0ºC

  Cập nhật lúc 01:35

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: mps
  • Hướng gió: 0º N
  • Độ ẩm: %
  • Độ che phủ: %
  • Áp suất: 0mb
 • Cập nhật lúc 01:35
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 0ºC % mps 0º N 0mm %
  6:00 0ºC % mps 0º N 0mm %
  9:00 0ºC % mps 0º N 0mm %
  12:00 0ºC % mps 0º N 0mm %
  15:00 0ºC % mps 0º N 0mm %
  18:00 0ºC % mps 0º N 0mm %
  21:00 0ºC % mps 0º N 0mm %
  24:00 0ºC % mps 0º N 0mm %

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Cam Ranh

Chủ nhật

Dự báo ngày 13-06-2021
mây dày đặc

Mây Dày đặc

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 4.12mps 185º
 • Độ ẩm: 47%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 87%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 14-06-2021
mây dày đặc

Mây Dày đặc

30ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 5.03mps 174º
 • Độ ẩm: 52%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 15-06-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 4.31mps 154º
 • Độ ẩm: 49%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 26%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 16-06-2021
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 3.54mps 136º
 • Độ ẩm: 57%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 91%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 17-06-2021
mưa vừa

Mưa Vừa

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 4.2mps 157º
 • Độ ẩm: 56%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 91%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 18-06-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 5.28mps 186º
 • Độ ẩm: 57%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 65%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 19-06-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 5.93mps 210º
 • Độ ẩm: 58%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 31%
 • Áp suất: 1008mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 20-06-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 6.3mps 203º
 • Độ ẩm: 55%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 41%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 21-06-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 4.31mps 241º
 • Độ ẩm: 59%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 22-06-2021
mây dày đặc

Mây Dày đặc

32ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 4.98mps 168º
 • Độ ẩm: 51%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 97%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 23-06-2021
mây dày đặc

Mây Dày đặc

32ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 3.67mps 247º
 • Độ ẩm: 53%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 24-06-2021
mây dày đặc

Mây Dày đặc

29ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 3.39mps 240º
 • Độ ẩm: 62%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 25-06-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.96mps 258º
 • Độ ẩm: 57%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 26-06-2021
mây dày đặc

Mây Dày đặc

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.03mps 265º
 • Độ ẩm: 58%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1007mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 27-06-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.89mps 169º
 • Độ ẩm: 52%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 93%
 • Áp suất: 1007mbar
Xem thêm