Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Cam Ranh. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 5 (01-01-1970)

  Mặt trời mọc: 08:00am Mặt trời lặn: 08:00am

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: Kinh độ:

  0ºC

  Cao nhất: 0ºC

  Thấp nhất: 0ºC

  Cập nhật lúc 01:06

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: mps
  • Hướng gió: 0º N
  • Độ ẩm: %
  • Độ che phủ: %
  • Áp suất: 0mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 5 (01-01-1970)

  Mặt trời mọc: 08:00am Mặt trời lặn: 08:00am

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: Kinh độ:

  0ºC

  Cao nhất: 0ºC

  Thấp nhất: 0ºC

  Cập nhật lúc 01:06

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: mps
  • Hướng gió: 0º N
  • Độ ẩm: %
  • Độ che phủ: %
  • Áp suất: 0mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 5 (01-01-1970)

  Mặt trời mọc: 08:00am Mặt trời lặn: 08:00am

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: Kinh độ:

  0ºC

  Cao nhất: 0ºC

  Thấp nhất: 0ºC

  Cập nhật lúc 01:06

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: mps
  • Hướng gió: 0º N
  • Độ ẩm: %
  • Độ che phủ: %
  • Áp suất: 0mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 5 (01-01-1970)

  Mặt trời mọc: 08:00am Mặt trời lặn: 08:00am

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: Kinh độ:

  0ºC

  Cao nhất: 0ºC

  Thấp nhất: 0ºC

  Cập nhật lúc 01:06

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: mps
  • Hướng gió: 0º N
  • Độ ẩm: %
  • Độ che phủ: %
  • Áp suất: 0mb
 • Thời tiết Tối Thứ 5 (01-01-1970)

  Mặt trời mọc: 08:00am Mặt trời lặn: 08:00am

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: Kinh độ:

  0ºC

  Cao nhất: 0ºC

  Thấp nhất: 0ºC

  Cập nhật lúc 01:06

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: mps
  • Hướng gió: 0º N
  • Độ ẩm: %
  • Độ che phủ: %
  • Áp suất: 0mb
 • Cập nhật lúc 01:06
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 0ºC % mps 0º N 0mm %
  6:00 0ºC % mps 0º N 0mm %
  9:00 0ºC % mps 0º N 0mm %
  12:00 0ºC % mps 0º N 0mm %
  15:00 0ºC % mps 0º N 0mm %
  18:00 0ºC % mps 0º N 0mm %
  21:00 0ºC % mps 0º N 0mm %
  24:00 0ºC % mps 0º N 0mm %

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Cam Ranh

Thứ 4

Dự báo ngày 08-02-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 5.39mps 41º
 • Độ ẩm: 69%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 75%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 09-02-2023
mây rải rác

Mây Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 4.85mps 39º
 • Độ ẩm: 71%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 46%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 10-02-2023
trời quang mây

Trời Quang Mây

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 3.78mps 65º
 • Độ ẩm: 60%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 6%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 11-02-2023
mây rải rác

Mây Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 3.12mps 62º
 • Độ ẩm: 68%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 27%
 • Áp suất: 1014mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 12-02-2023
trời quang mây

Trời Quang Mây

27ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 3.05mps 69º
 • Độ ẩm: 66%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 5%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 13-02-2023
nhiều mây

Nhiều Mây

27ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.47mps 76º
 • Độ ẩm: 71%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 83%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 14-02-2023
mây rải rác

Mây Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 4.48mps 54º
 • Độ ẩm: 67%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 38%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 15-02-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 8.51mps 24º
 • Độ ẩm: 71%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 35%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 16-02-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 7.25mps 20º
 • Độ ẩm: 76%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 17-02-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 7.03mps 23º
 • Độ ẩm: 71%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 89%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 18-02-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 8.07mps 37º
 • Độ ẩm: 67%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 10%
 • Áp suất: 1013mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 19-02-2023
mây dày đặc

Mây Dày đặc

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 8.82mps 31º
 • Độ ẩm: 67%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 95%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 20-02-2023
nhiều mây

Nhiều Mây

26ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 7.56mps 29º
 • Độ ẩm: 64%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 83%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 21-02-2023
mây rải rác

Mây Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 7.02mps 39º
 • Độ ẩm: 67%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 42%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 22-02-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 6.62mps 23º
 • Độ ẩm: 66%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 93%
 • Áp suất: 1014mbar
Xem thêm