Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Cam Ranh. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 4 (13-10-2017)

  Mặt trời mọc: 11:57am Mặt trời lặn: 10:15pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 60.2098 Kinh độ: 24.728

  mưa rải rác
  8ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 8ºC

  Thấp nhất: 6ºC

  Cập nhật lúc 23:25

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.1mps
  • Hướng gió: 330º NNW
  • Độ ẩm: 81%
  • Độ che phủ: 75%
  • Áp suất: 1010mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 4 (14-10-2017)

  Mặt trời mọc: 11:57am Mặt trời lặn: 10:15pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 60.2098 Kinh độ: 24.728

  clear sky
  6ºC

  Clear Sky

  Cao nhất: 8ºC

  Thấp nhất: 6ºC

  Cập nhật lúc 23:25

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.67mps
  • Hướng gió: 353º N
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1025mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 4 (14-10-2017)

  Mặt trời mọc: 11:57am Mặt trời lặn: 10:15pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 60.2098 Kinh độ: 24.728

  nhiều mây
  6ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 8ºC

  Thấp nhất: 6ºC

  Cập nhật lúc 23:25

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.52mps
  • Hướng gió: 289º WNW
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 80%
  • Áp suất: 1026mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 4 (14-10-2017)

  Mặt trời mọc: 11:57am Mặt trời lặn: 10:15pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 60.2098 Kinh độ: 24.728

  mưa rải rác
  8ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 8ºC

  Thấp nhất: 6ºC

  Cập nhật lúc 23:25

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.185mm
  • Sức gió: 4.13mps
  • Hướng gió: 187º S
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 1023mb
 • Thời tiết Tối Thứ 4 (14-10-2017)

  Mặt trời mọc: 11:57am Mặt trời lặn: 10:15pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 60.2098 Kinh độ: 24.728

  mưa rải rác
  9ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 8ºC

  Thấp nhất: 6ºC

  Cập nhật lúc 23:25

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.11mm
  • Sức gió: 8.62mps
  • Hướng gió: 178º S
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1017mb
 • Cập nhật lúc 23:25
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 7ºC 36% 6.52mps 352º N 0.0074999999999998mm 100%
  6:00 mây rải rác 7ºC 32% 5.89mps 352º N 0mm 100%
  9:00 clear sky 6ºC 0% 4.67mps 353º N 0mm 100%
  12:00 nhiều mây 6ºC 64% 3.36mps 321º NW 0mm 100%
  15:00 nhiều mây 6ºC 80% 2.52mps 289º WNW 0mm 100%
  18:00 mưa rải rác 7ºC 92% 2.46mps 255º WSW 0.22mm 100%
  21:00 mưa rải rác 8ºC 88% 4.13mps 187º S 0.185mm 100%
  24:00 mưa rải rác 8ºC 92% 7.41mps 175º S 0.465mm 100%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Cam Ranh

Chủ nhật

Dự báo ngày 15-10-2017
nhiều mây

Nhiều Mây

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.07mps 324º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 76%
 • Áp suất: 1000mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 16-10-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.67mps 30º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 80%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 17-10-2017
mưa to

Mưa To

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 0.45mps 283º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 56%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 18-10-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.16mps 332º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 88%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 19-10-2017
mưa to

Mưa To

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.48mps 348º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 66%
 • Áp suất: 978mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 20-10-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.55mps 354º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 58%
 • Áp suất: 980mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 21-10-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 0.97mps 144º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 23%
 • Áp suất: 982mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 22-10-2017
mưa to

Mưa To

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.75mps 21º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 16%
 • Áp suất: 982mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 23-10-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 3.52mps 359º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 35%
 • Áp suất: 983mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 24-10-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 3.41mps 353º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 62%
 • Áp suất: 984mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 25-10-2017
mưa to

Mưa To

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 3.27mps 360º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 55%
 • Áp suất: 984mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 26-10-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.68mps 338º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 982mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 27-10-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.05mps 320º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 95%
 • Áp suất: 980mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 28-10-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.5mps 294º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 96%
 • Áp suất: 978mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 29-10-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 0.83mps 225º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 14%
 • Áp suất: 977mbar
Xem thêm