Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Cam Ranh. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 7 (01-01-1970)

  Mặt trời mọc: 08:00am Mặt trời lặn: 08:00am

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: Kinh độ:

  0ºC

  Cao nhất: 0ºC

  Thấp nhất: 0ºC

  Cập nhật lúc 20:30

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: mps
  • Hướng gió: 0º N
  • Độ ẩm: %
  • Độ che phủ: %
  • Áp suất: 0mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 7 (01-01-1970)

  Mặt trời mọc: 08:00am Mặt trời lặn: 08:00am

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: Kinh độ:

  0ºC

  Cao nhất: 0ºC

  Thấp nhất: 0ºC

  Cập nhật lúc 20:30

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: mps
  • Hướng gió: 0º N
  • Độ ẩm: %
  • Độ che phủ: %
  • Áp suất: 0mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 7 (01-01-1970)

  Mặt trời mọc: 08:00am Mặt trời lặn: 08:00am

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: Kinh độ:

  0ºC

  Cao nhất: 0ºC

  Thấp nhất: 0ºC

  Cập nhật lúc 20:30

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: mps
  • Hướng gió: 0º N
  • Độ ẩm: %
  • Độ che phủ: %
  • Áp suất: 0mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 7 (01-01-1970)

  Mặt trời mọc: 08:00am Mặt trời lặn: 08:00am

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: Kinh độ:

  0ºC

  Cao nhất: 0ºC

  Thấp nhất: 0ºC

  Cập nhật lúc 20:30

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: mps
  • Hướng gió: 0º N
  • Độ ẩm: %
  • Độ che phủ: %
  • Áp suất: 0mb
 • Thời tiết Tối Thứ 7 (01-01-1970)

  Mặt trời mọc: 08:00am Mặt trời lặn: 08:00am

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: Kinh độ:

  0ºC

  Cao nhất: 0ºC

  Thấp nhất: 0ºC

  Cập nhật lúc 20:30

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: mps
  • Hướng gió: 0º N
  • Độ ẩm: %
  • Độ che phủ: %
  • Áp suất: 0mb
 • Cập nhật lúc 20:30
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 0ºC % mps 0º N 0mm %
  6:00 0ºC % mps 0º N 0mm %
  9:00 0ºC % mps 0º N 0mm %
  12:00 0ºC % mps 0º N 0mm %
  15:00 0ºC % mps 0º N 0mm %
  18:00 0ºC % mps 0º N 0mm %
  21:00 0ºC % mps 0º N 0mm %
  24:00 0ºC % mps 0º N 0mm %

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Cam Ranh

Thứ 7

Dự báo ngày 27-02-2021
trời quang mây

Trời Quang Mây

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.53mps 77º
 • Độ ẩm: 57%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1011mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 28-02-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 4.41mps 32º
 • Độ ẩm: 66%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 67%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 01-03-2021
mây dày đặc

Mây Dày đặc

27ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.89mps 34º
 • Độ ẩm: 65%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 95%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 02-03-2021
nhiều mây

Nhiều Mây

27ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 3.43mps 27º
 • Độ ẩm: 60%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 74%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 03-03-2021
nhiều mây

Nhiều Mây

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 5.92mps 17º
 • Độ ẩm: 66%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 55%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 04-03-2021
mây rải rác

Mây Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 4.82mps 25º
 • Độ ẩm: 65%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 35%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 05-03-2021
trời quang mây

Trời Quang Mây

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.86mps 42º
 • Độ ẩm: 53%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 06-03-2021
trời quang mây

Trời Quang Mây

28ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.47mps 54º
 • Độ ẩm: 58%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 1%
 • Áp suất: 1014mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 07-03-2021
ít mây

ít Mây

28ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.23mps 30º
 • Độ ẩm: 61%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 08-03-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 4.46mps 19º
 • Độ ẩm: 64%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 26%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 09-03-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 4.58mps 19º
 • Độ ẩm: 61%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 10-03-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 4.75mps 26º
 • Độ ẩm: 64%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 9%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 11-03-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 7.56mps 15º
 • Độ ẩm: 62%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 11%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 12-03-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 6.92mps 22º
 • Độ ẩm: 67%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 23%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 13-03-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 7.45mps 18º
 • Độ ẩm: 65%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 40%
 • Áp suất: 1015mbar
Xem thêm