Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Cam Ranh. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (02-08-2017)

  Mặt trời mọc: 09:04am Mặt trời lặn: 01:48am

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 60.2098 Kinh độ: 24.728

  ít mây
  20ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 20ºC

  Thấp nhất: 17ºC

  Cập nhật lúc 13:19

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.6mps
  • Hướng gió: 250º WSW
  • Độ ẩm: 72%
  • Độ che phủ: 20%
  • Áp suất: 1007mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (03-08-2017)

  Mặt trời mọc: 09:04am Mặt trời lặn: 01:48am

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 60.2098 Kinh độ: 24.728

  clear sky
  17ºC

  Clear Sky

  Cao nhất: 20ºC

  Thấp nhất: 17ºC

  Cập nhật lúc 13:19

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 6.2mps
  • Hướng gió: 254º WSW
  • Độ ẩm: 96%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1021mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (03-08-2017)

  Mặt trời mọc: 09:04am Mặt trời lặn: 01:48am

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 60.2098 Kinh độ: 24.728

  clear sky
  17ºC

  Clear Sky

  Cao nhất: 20ºC

  Thấp nhất: 17ºC

  Cập nhật lúc 13:19

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 6.13mps
  • Hướng gió: 267º W
  • Độ ẩm: 95%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1021mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (03-08-2017)

  Mặt trời mọc: 09:04am Mặt trời lặn: 01:48am

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 60.2098 Kinh độ: 24.728

  clear sky
  18ºC

  Clear Sky

  Cao nhất: 20ºC

  Thấp nhất: 17ºC

  Cập nhật lúc 13:19

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 7.52mps
  • Hướng gió: 259º W
  • Độ ẩm: 90%
  • Độ che phủ: 8%
  • Áp suất: 1022mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (03-08-2017)

  Mặt trời mọc: 09:04am Mặt trời lặn: 01:48am

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 60.2098 Kinh độ: 24.728

  clear sky
  18ºC

  Clear Sky

  Cao nhất: 20ºC

  Thấp nhất: 17ºC

  Cập nhật lúc 13:19

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 6.86mps
  • Hướng gió: 244º WSW
  • Độ ẩm: 91%
  • Độ che phủ: 8%
  • Áp suất: 1021mb
 • Cập nhật lúc 13:19
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 ít mây 20ºC 24% 7.81mps 256º WSW 0mm 89%
  6:00 clear sky 19ºC 0% 7.13mps 260º W 0mm 90%
  9:00 clear sky 17ºC 0% 6.2mps 254º WSW 0mm 96%
  12:00 ít mây 17ºC 24% 6.01mps 248º WSW 0mm 97%
  15:00 clear sky 17ºC 0% 6.13mps 267º W 0mm 95%
  18:00 ít mây 17ºC 24% 7.26mps 265º W 0mm 94%
  21:00 clear sky 18ºC 8% 7.52mps 259º W 0mm 90%
  24:00 ít mây 18ºC 12% 7.42mps 251º WSW 0mm 89%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Cam Ranh

Thứ 6

Dự báo ngày 18-08-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.61mps 210º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 80%
 • Áp suất: 1001mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 19-08-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 0.71mps 185º
 • Độ ẩm: 93%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 32%
 • Áp suất: 1004mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 20-08-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 0.91mps 56º
 • Độ ẩm: 86%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 21-08-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.49mps 205º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 15%
 • Áp suất: 980mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 22-08-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 0.77mps 162º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 10%
 • Áp suất: 980mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 23-08-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.78mps 211º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 9%
 • Áp suất: 979mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 24-08-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.97mps 244º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 17%
 • Áp suất: 978mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 25-08-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.38mps 244º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 31%
 • Áp suất: 975mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 26-08-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.15mps 245º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 55%
 • Áp suất: 976mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 27-08-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.83mps 241º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 26%
 • Áp suất: 976mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 28-08-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.72mps 258º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 40%
 • Áp suất: 976mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 29-08-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 4.27mps 253º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 66%
 • Áp suất: 975mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 30-08-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 5.62mps 252º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 74%
 • Áp suất: 973mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 31-08-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 4.76mps 250º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 76%
 • Áp suất: 973mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 01-09-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 0.86mps 232º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 77%
 • Áp suất: 977mbar
Xem thêm