Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Cam Ranh. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (05-11-2017)

  Mặt trời mọc: 12:54pm Mặt trời lặn: 09:14pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 60.2098 Kinh độ: 24.728

  mưa rải rác
  6ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 6ºC

  Thấp nhất: 6ºC

  Cập nhật lúc 02:20

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.6mps
  • Hướng gió: 190º S
  • Độ ẩm: 93%
  • Độ che phủ: 75%
  • Áp suất: 1006mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (05-11-2017)

  Mặt trời mọc: 12:54pm Mặt trời lặn: 09:14pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 60.2098 Kinh độ: 24.728

  mây dày đặc
  7ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 6ºC

  Thấp nhất: 6ºC

  Cập nhật lúc 02:20

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 7.91mps
  • Hướng gió: 223º SW
  • Độ ẩm: 95%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1018mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (05-11-2017)

  Mặt trời mọc: 12:54pm Mặt trời lặn: 09:14pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 60.2098 Kinh độ: 24.728

  mây dày đặc
  7ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 6ºC

  Thấp nhất: 6ºC

  Cập nhật lúc 02:20

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 7.45mps
  • Hướng gió: 204º SSW
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1018mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (05-11-2017)

  Mặt trời mọc: 12:54pm Mặt trời lặn: 09:14pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 60.2098 Kinh độ: 24.728

  mưa rải rác
  8ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 6ºC

  Thấp nhất: 6ºC

  Cập nhật lúc 02:20

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.37mm
  • Sức gió: 7.46mps
  • Hướng gió: 192º SSW
  • Độ ẩm: 95%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1018mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (06-11-2017)

  Mặt trời mọc: 12:54pm Mặt trời lặn: 09:14pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 60.2098 Kinh độ: 24.728

  mây dày đặc
  9ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 6ºC

  Thấp nhất: 6ºC

  Cập nhật lúc 02:20

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 9.51mps
  • Hướng gió: 212º SSW
  • Độ ẩm: 94%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1018mb
 • Cập nhật lúc 02:20
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 6ºC 92% 9.31mps 225º SW 0.205mm 96%
  6:00 mưa rải rác 7ºC 92% 9.07mps 227º SW 0.5025mm 96%
  9:00 mây dày đặc 7ºC 92% 7.91mps 223º SW 0mm 95%
  12:00 clear sky 7ºC 92% 8.17mps 206º SSW 0mm 98%
  15:00 mây dày đặc 7ºC 92% 7.45mps 204º SSW 0mm 100%
  18:00 mây dày đặc 8ºC 88% 8.07mps 193º SSW 0mm 96%
  21:00 mưa rải rác 8ºC 92% 7.46mps 192º SSW 0.37mm 95%
  24:00 mây dày đặc 8ºC 92% 8.86mps 195º SSW 0mm 96%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Cam Ranh

Chủ nhật

Dự báo ngày 17-12-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 9.86mps 5º
 • Độ ẩm: 98%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 88%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 18-12-2017
mây rải rác

Mây Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 10.16mps 360º
 • Độ ẩm: 91%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 44%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 19-12-2017
ít mây

ít Mây

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 10.47mps 359º
 • Độ ẩm: 89%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 20-12-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 12.16mps 358º
 • Độ ẩm: 91%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 21-12-2017
mưa to

Mưa To

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 6.25mps 28º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 64%
 • Áp suất: 985mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 22-12-2017
mưa to

Mưa To

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 6.1mps 29º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 72%
 • Áp suất: 982mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 23-12-2017
mưa to

Mưa To

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 3.27mps 36º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 43%
 • Áp suất: 982mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 24-12-2017
mưa to

Mưa To

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 3.46mps 31º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 55%
 • Áp suất: 983mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 25-12-2017
mưa to

Mưa To

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 3.76mps 18º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 25%
 • Áp suất: 984mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 26-12-2017
mưa to

Mưa To

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 4.89mps 24º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 55%
 • Áp suất: 984mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 27-12-2017
mưa to

Mưa To

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 3.67mps 23º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 31%
 • Áp suất: 984mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 28-12-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 3.42mps 24º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 36%
 • Áp suất: 983mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 29-12-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.96mps 26º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 29%
 • Áp suất: 982mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 30-12-2017
mưa to

Mưa To

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 3.91mps 14º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 37%
 • Áp suất: 983mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 31-12-2017
mưa to

Mưa To

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 5.52mps 13º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 65%
 • Áp suất: 983mbar
Xem thêm