Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Quảng Ngãi. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (31-07-2017)

  Mặt trời mọc: 05:27am Mặt trời lặn: 06:15pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.1167 Kinh độ: 108.8

  clear sky
  30ºC

  Clear Sky

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 14:57

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.92mps
  • Hướng gió: 241º WSW
  • Độ ẩm: 65%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 976mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (31-07-2017)

  Mặt trời mọc: 05:27am Mặt trời lặn: 06:15pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.1167 Kinh độ: 108.8

  clear sky
  26ºC

  Clear Sky

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 14:57

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.22mps
  • Hướng gió: 230º SW
  • Độ ẩm: 72%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 978mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (01-08-2017)

  Mặt trời mọc: 05:27am Mặt trời lặn: 06:15pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.1167 Kinh độ: 108.8

  clear sky
  25ºC

  Clear Sky

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 14:57

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.3mps
  • Hướng gió: 257º WSW
  • Độ ẩm: 74%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 977mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (01-08-2017)

  Mặt trời mọc: 05:27am Mặt trời lặn: 06:15pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.1167 Kinh độ: 108.8

  clear sky
  31ºC

  Clear Sky

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 14:57

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.96mps
  • Hướng gió: 267º W
  • Độ ẩm: 65%
  • Độ che phủ: 8%
  • Áp suất: 979mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (01-08-2017)

  Mặt trời mọc: 05:27am Mặt trời lặn: 06:15pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.1167 Kinh độ: 108.8

  mưa rải rác
  31ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 14:57

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.3mm
  • Sức gió: 1.8mps
  • Hướng gió: 253º WSW
  • Độ ẩm: 64%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 977mb
 • Cập nhật lúc 14:57
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 clear sky 31ºC 0% 1.92mps 241º WSW 0mm 65%
  6:00 clear sky 27ºC 0% 1.96mps 234º SW 0mm 69%
  9:00 clear sky 26ºC 0% 2.22mps 230º SW 0mm 72%
  12:00 clear sky 26ºC 0% 2.41mps 244º WSW 0mm 74%
  15:00 clear sky 25ºC 0% 2.3mps 257º WSW 0mm 74%
  18:00 clear sky 28ºC 0% 2.22mps 257º WSW 0mm 71%
  21:00 clear sky 31ºC 8% 1.96mps 267º W 0mm 65%
  24:00 mưa rải rác 31ºC 48% 1.97mps 265º W 0.89mm 66%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Quảng Ngãi

Thứ 2

Dự báo ngày 31-07-2017
nhiều mây

Nhiều Mây

30ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.52mps 250º
 • Độ ẩm: 66%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 76%
 • Áp suất: 977mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 01-08-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.96mps 268º
 • Độ ẩm: 65%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 979mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 02-08-2017
ít mây

ít Mây

31ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.07mps 262º
 • Độ ẩm: 65%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 979mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 03-08-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 4.04mps 241º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 6%
 • Áp suất: 993mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 04-08-2017
quang mây

Quang Mây

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 7.71mps 254º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 992mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 05-08-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 7.09mps 256º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 13%
 • Áp suất: 993mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 06-08-2017
quang mây

Quang Mây

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 6.49mps 273º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 41%
 • Áp suất: 996mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 07-08-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 6.27mps 273º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 32%
 • Áp suất: 995mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 08-08-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 7.33mps 259º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 18%
 • Áp suất: 995mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 09-08-2017
quang mây

Quang Mây

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 30ºC
 • Sức gió: 4.3mps 265º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 38%
 • Áp suất: 995mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 10-08-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 4.41mps 267º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 37%
 • Áp suất: 994mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 11-08-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 3.58mps 263º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 10%
 • Áp suất: 994mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 12-08-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 1.23mps 249º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 23%
 • Áp suất: 994mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 13-08-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 1mps 203º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 18%
 • Áp suất: 993mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 14-08-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 0.93mps 32º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 18%
 • Áp suất: 996mbar
Xem thêm