Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Quảng Ngãi. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Chủ nhật (21-09-2019)

  Mặt trời mọc: 05:33am Mặt trời lặn: 05:41pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.1167 Kinh độ: 108.8

  mây dày đặc
  20ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 02:37

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.93mps
  • Hướng gió: 257º WSW
  • Độ ẩm: 98%
  • Độ che phủ: 61%
  • Áp suất: 1011mb
 • Thời tiết Sáng Chủ nhật (21-09-2019)

  Mặt trời mọc: 05:33am Mặt trời lặn: 05:41pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.1167 Kinh độ: 108.8

  mưa rải rác
  27ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 02:37

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 2.875mm
  • Sức gió: 1.85mps
  • Hướng gió: 46º NE
  • Độ ẩm: 89%
  • Độ che phủ: 86%
  • Áp suất: 1008mb
 • Thời tiết Trưa Chủ nhật (21-09-2019)

  Mặt trời mọc: 05:33am Mặt trời lặn: 05:41pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.1167 Kinh độ: 108.8

  mưa vừa
  22ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 02:37

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 4.688mm
  • Sức gió: 0.48mps
  • Hướng gió: 350º N
  • Độ ẩm: 97%
  • Độ che phủ: 69%
  • Áp suất: 1010mb
 • Thời tiết Chiều Chủ nhật (22-09-2019)

  Mặt trời mọc: 05:33am Mặt trời lặn: 05:41pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.1167 Kinh độ: 108.8

  mưa rải rác
  21ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 02:37

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.126mm
  • Sức gió: 1.09mps
  • Hướng gió: 276º W
  • Độ ẩm: 97%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 1011mb
 • Thời tiết Tối Chủ nhật (22-09-2019)

  Mặt trời mọc: 05:33am Mặt trời lặn: 05:41pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.1167 Kinh độ: 108.8

  mưa rải rác
  22ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 02:37

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.125mm
  • Sức gió: 0.56mps
  • Hướng gió: 244º WSW
  • Độ ẩm: 95%
  • Độ che phủ: 80%
  • Áp suất: 1013mb
 • Cập nhật lúc 02:37
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây dày đặc 22ºC 96% 0.63mps 249º WSW 0mm 95%
  6:00 nhiều mây 30ºC 74% 1.08mps 39º NE 0mm 55%
  9:00 mưa rải rác 27ºC 86% 1.85mps 46º NE 2.875mm 89%
  12:00 mưa vừa 25ºC 55% 0.64mps 66º ENE 7mm 91%
  15:00 mưa vừa 22ºC 69% 0.48mps 350º N 4.688mm 97%
  18:00 mưa rải rác 21ºC 88% 0.8mps 267º W 1.062mm 97%
  21:00 mưa rải rác 21ºC 88% 1.09mps 276º W 0.126mm 97%
  24:00 mưa rải rác 20ºC 89% 0.86mps 263º W 0.125mm 97%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Quảng Ngãi

Thứ 7

Dự báo ngày 21-09-2019
mưa to

Mưa To

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.08mps 39º
 • Độ ẩm: 55%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 74%
 • Áp suất: 1010mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 22-09-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.14mps 45º
 • Độ ẩm: 54%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 83%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 23-09-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.37mps 32º
 • Độ ẩm: 55%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 19%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 24-09-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 0.83mps 330º
 • Độ ẩm: 69%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 91%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 25-09-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.16mps 47º
 • Độ ẩm: 56%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 16%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 26-09-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

23ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.04mps 14º
 • Độ ẩm: 95%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 66%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 27-09-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.5mps 13º
 • Độ ẩm: 61%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 91%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 28-09-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

21ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 0.78mps 331º
 • Độ ẩm: 97%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1014mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 29-09-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 0.95mps 101º
 • Độ ẩm: 61%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 63%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 30-09-2019
mưa to

Mưa To

30ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.01mps 56º
 • Độ ẩm: 58%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 16%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 01-10-2019
mưa to

Mưa To

30ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.09mps 84º
 • Độ ẩm: 59%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 02-10-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.18mps 78º
 • Độ ẩm: 56%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 03-10-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.18mps 77º
 • Độ ẩm: 54%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 72%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 04-10-2019
mây rải rác

Mây Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.15mps 77º
 • Độ ẩm: 56%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 29%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 05-10-2019
nhiều mây

Nhiều Mây

29ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 0.62mps 40º
 • Độ ẩm: 56%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 73%
 • Áp suất: 1013mbar
Xem thêm