Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Quảng Ngãi. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Chủ nhật (26-01-2020)

  Mặt trời mọc: 06:14am Mặt trời lặn: 05:39pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.1167 Kinh độ: 108.8

  mây dày đặc
  23ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 15:02

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.13mm
  • Sức gió: 11.18mps
  • Hướng gió: 348º NNW
  • Độ ẩm: 83%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1011mb
 • Thời tiết Sáng Chủ nhật (26-01-2020)

  Mặt trời mọc: 06:14am Mặt trời lặn: 05:39pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.1167 Kinh độ: 108.8

  mây dày đặc
  24ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 15:02

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.31mps
  • Hướng gió: 5º N
  • Độ ẩm: 78%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1011mb
 • Thời tiết Trưa Chủ nhật (26-01-2020)

  Mặt trời mọc: 06:14am Mặt trời lặn: 05:39pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.1167 Kinh độ: 108.8

  mây dày đặc
  23ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 15:02

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 9.32mps
  • Hướng gió: 334º NNW
  • Độ ẩm: 81%
  • Độ che phủ: 85%
  • Áp suất: 1012mb
 • Thời tiết Chiều Chủ nhật (27-01-2020)

  Mặt trời mọc: 06:14am Mặt trời lặn: 05:39pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.1167 Kinh độ: 108.8

  mây dày đặc
  22ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 15:02

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 9.19mps
  • Hướng gió: 324º NW
  • Độ ẩm: 83%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1013mb
 • Thời tiết Tối Chủ nhật (27-01-2020)

  Mặt trời mọc: 06:14am Mặt trời lặn: 05:39pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.1167 Kinh độ: 108.8

  mưa rải rác
  22ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 15:02

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.44mm
  • Sức gió: 4.75mps
  • Hướng gió: 310º NW
  • Độ ẩm: 82%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1014mb
 • Cập nhật lúc 15:02
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây dày đặc 22ºC 100% 3.54mps 188º S 0mm 86%
  6:00 mây dày đặc 24ºC 100% 2.3mps 155º SSE 0mm 79%
  9:00 mây dày đặc 24ºC 100% 3.31mps 5º N 0mm 78%
  12:00 mưa rải rác 23ºC 100% 10.79mps 344º NNW 0.25mm 84%
  15:00 mây dày đặc 23ºC 85% 9.32mps 334º NNW 0mm 81%
  18:00 nhiều mây 22ºC 84% 10.34mps 326º NW 0mm 85%
  21:00 mây dày đặc 22ºC 92% 9.19mps 324º NW 0mm 83%
  24:00 mây dày đặc 22ºC 100% 7.4mps 317º NW 0mm 85%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Quảng Ngãi

Chủ nhật

Dự báo ngày 26-01-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.3mps 155º
 • Độ ẩm: 79%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 27-01-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 3.53mps 311º
 • Độ ẩm: 78%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 28-01-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.3mps 347º
 • Độ ẩm: 82%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 29-01-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

23ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 8.53mps 308º
 • Độ ẩm: 86%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 80%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 30-01-2020
mưa to

Mưa To

22ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 6.58mps 64º
 • Độ ẩm: 86%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 31-01-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

22ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 4.82mps 70º
 • Độ ẩm: 79%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 01-02-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 4.37mps 73º
 • Độ ẩm: 74%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 93%
 • Áp suất: 1019mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 02-02-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 0.98mps 118º
 • Độ ẩm: 71%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 03-02-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.1mps 298º
 • Độ ẩm: 77%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 26%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 04-02-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.67mps 106º
 • Độ ẩm: 74%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 84%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 05-02-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.66mps 308º
 • Độ ẩm: 74%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 18%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 06-02-2020
mây rải rác

Mây Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.93mps 270º
 • Độ ẩm: 69%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 41%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 07-02-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.73mps 122º
 • Độ ẩm: 81%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 97%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 08-02-2020
ít mây

ít Mây

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 4.8mps 152º
 • Độ ẩm: 76%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 22%
 • Áp suất: 1012mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 09-02-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.39mps 178º
 • Độ ẩm: 79%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 83%
 • Áp suất: 1014mbar
Xem thêm