Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Quảng Ngãi. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 7 (26-05-2018)

  Mặt trời mọc: 05:14am Mặt trời lặn: 06:09pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.1167 Kinh độ: 108.8

  mây dày đặc
  23ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 01:22

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.97mps
  • Hướng gió: 204º SSW
  • Độ ẩm: 92%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 981mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 7 (26-05-2018)

  Mặt trời mọc: 05:14am Mặt trời lặn: 06:09pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.1167 Kinh độ: 108.8

  mây dày đặc
  24ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 01:22

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.17mps
  • Hướng gió: 215º SW
  • Độ ẩm: 84%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 984mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 7 (26-05-2018)

  Mặt trời mọc: 05:14am Mặt trời lặn: 06:09pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.1167 Kinh độ: 108.8

  mây dày đặc
  31ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 01:22

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.21mps
  • Hướng gió: 84º E
  • Độ ẩm: 68%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 983mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 7 (26-05-2018)

  Mặt trời mọc: 05:14am Mặt trời lặn: 06:09pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.1167 Kinh độ: 108.8

  nhiều mây
  26ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 01:22

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.95mps
  • Hướng gió: 104º ESE
  • Độ ẩm: 76%
  • Độ che phủ: 64%
  • Áp suất: 982mb
 • Thời tiết Tối Thứ 7 (27-05-2018)

  Mặt trời mọc: 05:14am Mặt trời lặn: 06:09pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.1167 Kinh độ: 108.8

  nhiều mây
  22ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 01:22

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.96mps
  • Hướng gió: 215º SW
  • Độ ẩm: 93%
  • Độ che phủ: 76%
  • Áp suất: 983mb
 • Cập nhật lúc 01:22
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây dày đặc 23ºC 92% 0.97mps 204º SSW 0mm 92%
  6:00 mây dày đặc 23ºC 92% 0.97mps 219º SW 0mm 90%
  9:00 mây dày đặc 24ºC 92% 1.17mps 215º SW 0mm 84%
  12:00 mây dày đặc 28ºC 100% 1.41mps 218º SW 0mm 79%
  15:00 mây dày đặc 31ºC 88% 1.21mps 84º E 0mm 68%
  18:00 nhiều mây 30ºC 68% 1.27mps 87º E 0mm 64%
  21:00 nhiều mây 26ºC 64% 0.95mps 104º ESE 0mm 76%
  24:00 mây rải rác 24ºC 32% 0.87mps 139º SE 0mm 88%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Quảng Ngãi

Thứ 6

Dự báo ngày 25-05-2018
nhiều mây

Nhiều Mây

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 0.96mps 197º
 • Độ ẩm: 93%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 80%
 • Áp suất: 983mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 26-05-2018
mây dày đặc

Mây Dày đặc

28ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.41mps 218º
 • Độ ẩm: 79%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 984mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 27-05-2018
nhiều mây

Nhiều Mây

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.07mps 89º
 • Độ ẩm: 64%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 68%
 • Áp suất: 984mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 28-05-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.36mps 103º
 • Độ ẩm: 60%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 983mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 29-05-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.44mps 107º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 19%
 • Áp suất: 1001mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 30-05-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.85mps 118º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 11%
 • Áp suất: 1000mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 31-05-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.26mps 101º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 6%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 01-06-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.39mps 63º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 18%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 02-06-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.73mps 54º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 1000mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 03-06-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 3.33mps 99º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 9%
 • Áp suất: 999mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 04-06-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 4.3mps 119º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 7%
 • Áp suất: 997mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 05-06-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.35mps 113º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 997mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 06-06-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 0.48mps 102º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 9%
 • Áp suất: 999mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 07-06-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.59mps 178º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 18%
 • Áp suất: 1000mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 08-06-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 1.37mps 154º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 9%
 • Áp suất: 999mbar
Xem thêm