Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Quảng Ngãi. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 7 (22-09-2018)

  Mặt trời mọc: 05:33am Mặt trời lặn: 05:40pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.1167 Kinh độ: 108.8

  mưa rải rác
  24ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 18:06

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.115mm
  • Sức gió: 0.78mps
  • Hướng gió: 113º ESE
  • Độ ẩm: 91%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 986mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 7 (22-09-2018)

  Mặt trời mọc: 05:33am Mặt trời lặn: 05:40pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.1167 Kinh độ: 108.8

  mây dày đặc
  27ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 18:06

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.41mps
  • Hướng gió: 22º NNE
  • Độ ẩm: 80%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 985mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 7 (22-09-2018)

  Mặt trời mọc: 05:33am Mặt trời lặn: 05:40pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.1167 Kinh độ: 108.8

  mưa vừa
  21ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 18:06

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 8.8mm
  • Sức gió: 0.82mps
  • Hướng gió: 239º WSW
  • Độ ẩm: 98%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 986mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 7 (23-09-2018)

  Mặt trời mọc: 05:33am Mặt trời lặn: 05:40pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.1167 Kinh độ: 108.8

  mưa rải rác
  21ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 18:06

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.015000000000001mm
  • Sức gió: 0.86mps
  • Hướng gió: 250º WSW
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 44%
  • Áp suất: 986mb
 • Thời tiết Tối Thứ 7 (23-09-2018)

  Mặt trời mọc: 05:33am Mặt trời lặn: 05:40pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.1167 Kinh độ: 108.8

  mưa rải rác
  23ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 18:06

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.004999999999999mm
  • Sức gió: 1.36mps
  • Hướng gió: 266º W
  • Độ ẩm: 98%
  • Độ che phủ: 36%
  • Áp suất: 986mb
 • Cập nhật lúc 18:06
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 23ºC 44% 1.27mps 278º W 0.02mm 98%
  6:00 mây rải rác 27ºC 48% 1.36mps 358º N 0mm 84%
  9:00 mây dày đặc 27ºC 92% 1.41mps 22º NNE 0mm 80%
  12:00 mưa rải rác 25ºC 100% 1.32mps 36º NE 0.455mm 91%
  15:00 mưa vừa 21ºC 92% 0.82mps 239º WSW 8.8mm 98%
  18:00 mưa rải rác 22ºC 56% 0.86mps 229º SW 0.195mm 97%
  21:00 mưa rải rác 21ºC 44% 0.86mps 250º WSW 0.015000000000001mm 99%
  24:00 mưa rải rác 20ºC 20% 0.96mps 253º WSW 0.015000000000001mm 99%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Quảng Ngãi

Thứ 7

Dự báo ngày 22-09-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.36mps 359º
 • Độ ẩm: 84%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 48%
 • Áp suất: 987mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 23-09-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.42mps 19º
 • Độ ẩm: 84%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 44%
 • Áp suất: 987mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 24-09-2018
mưa to

Mưa To

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.37mps 21º
 • Độ ẩm: 82%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 985mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 25-09-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.97mps 47º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 26-09-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.76mps 25º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 43%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 27-09-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 5.35mps 1º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 37%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 28-09-2018
mưa to

Mưa To

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 6.69mps 5º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 47%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 29-09-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 6.25mps 358º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 37%
 • Áp suất: 1002mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 30-09-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 7.24mps 355º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 52%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 01-10-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 5.48mps 360º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 58%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 02-10-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.9mps 18º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 68%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 03-10-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 5.25mps 8º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 85%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 04-10-2018
mưa to

Mưa To

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.64mps 14º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 62%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 05-10-2018
mưa rất to

Mưa Rất To

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.9mps 354º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 68%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 06-10-2018
mưa to

Mưa To

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.43mps 354º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 75%
 • Áp suất: 1007mbar
Xem thêm