Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Quảng Ngãi. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 5 (08-02-2023)

  Mặt trời mọc: 06:11am Mặt trời lặn: 05:46pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.1167 Kinh độ: 108.8

  nhiều mây
  21ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 00:13

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.87mps
  • Hướng gió: 192º SSW
  • Độ ẩm: 94%
  • Độ che phủ: 1%
  • Áp suất: 1012mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 5 (08-02-2023)

  Mặt trời mọc: 06:11am Mặt trời lặn: 05:46pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.1167 Kinh độ: 108.8

  ít mây
  22ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 00:13

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.73mps
  • Hướng gió: 138º SE
  • Độ ẩm: 95%
  • Độ che phủ: 14%
  • Áp suất: 1011mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 5 (09-02-2023)

  Mặt trời mọc: 06:11am Mặt trời lặn: 05:46pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.1167 Kinh độ: 108.8

  trời quang mây
  21ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 00:13

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.73mps
  • Hướng gió: 207º SSW
  • Độ ẩm: 95%
  • Độ che phủ: 3%
  • Áp suất: 1012mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 5 (09-02-2023)

  Mặt trời mọc: 06:11am Mặt trời lặn: 05:46pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.1167 Kinh độ: 108.8

  ít mây
  22ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 00:13

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.73mps
  • Hướng gió: 211º SSW
  • Độ ẩm: 90%
  • Độ che phủ: 13%
  • Áp suất: 1013mb
 • Thời tiết Tối Thứ 5 (09-02-2023)

  Mặt trời mọc: 06:11am Mặt trời lặn: 05:46pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.1167 Kinh độ: 108.8

  mây rải rác
  28ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 00:13

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.62mps
  • Hướng gió: 112º ESE
  • Độ ẩm: 74%
  • Độ che phủ: 40%
  • Áp suất: 1011mb
 • Cập nhật lúc 00:13
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 nhiều mây 26ºC 63% 3.4mps 110º ESE 0mm 76%
  6:00 mây rải rác 26ºC 34% 3.61mps 109º ESE 0mm 80%
  9:00 ít mây 22ºC 14% 2.73mps 138º SE 0mm 95%
  12:00 trời quang mây 22ºC 0% 1.82mps 161º SSE 0mm 95%
  15:00 trời quang mây 21ºC 3% 1.73mps 207º SSW 0mm 95%
  18:00 trời quang mây 21ºC 7% 1.91mps 211º SSW 0mm 93%
  21:00 ít mây 22ºC 13% 1.73mps 211º SSW 0mm 90%
  24:00 nhiều mây 26ºC 62% 2.16mps 128º SE 0mm 76%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Quảng Ngãi

Thứ 4

Dự báo ngày 08-02-2023
nhiều mây

Nhiều Mây

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 3.86mps 111º
 • Độ ẩm: 75%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 66%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 09-02-2023
mây rải rác

Mây Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 3.88mps 117º
 • Độ ẩm: 74%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 49%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 10-02-2023
nhiều mây

Nhiều Mây

27ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 4.44mps 119º
 • Độ ẩm: 69%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 53%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 11-02-2023
trời quang mây

Trời Quang Mây

26ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 4.36mps 124º
 • Độ ẩm: 66%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 2%
 • Áp suất: 1013mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 12-02-2023
mây rải rác

Mây Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 4.42mps 124º
 • Độ ẩm: 66%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 29%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 13-02-2023
nhiều mây

Nhiều Mây

27ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 4.46mps 122º
 • Độ ẩm: 66%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 72%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 14-02-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 4.37mps 105º
 • Độ ẩm: 69%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 65%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 15-02-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 4.04mps 56º
 • Độ ẩm: 73%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 65%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 16-02-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 4.31mps 51º
 • Độ ẩm: 84%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 60%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 17-02-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 3.41mps 45º
 • Độ ẩm: 85%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 86%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 18-02-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 3.69mps 36º
 • Độ ẩm: 81%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 90%
 • Áp suất: 1016mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 19-02-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 3.69mps 25º
 • Độ ẩm: 77%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 44%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 20-02-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 3.06mps 64º
 • Độ ẩm: 74%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 85%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 21-02-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 3.69mps 103º
 • Độ ẩm: 76%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 38%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 22-02-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 3.47mps 65º
 • Độ ẩm: 77%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1016mbar
Xem thêm