Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Quảng Ngãi. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (22-07-2019)

  Mặt trời mọc: 05:24am Mặt trời lặn: 06:17pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.1167 Kinh độ: 108.8

  mây dày đặc
  24ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 36ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 18:26

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 4.437mm
  • Sức gió: 0.34mps
  • Hướng gió: 229º SW
  • Độ ẩm: 90%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1006mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (22-07-2019)

  Mặt trời mọc: 05:24am Mặt trời lặn: 06:17pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.1167 Kinh độ: 108.8

  mây dày đặc
  36ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 36ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 18:26

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.57mps
  • Hướng gió: 98º E
  • Độ ẩm: 39%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1004mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (22-07-2019)

  Mặt trời mọc: 05:24am Mặt trời lặn: 06:17pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.1167 Kinh độ: 108.8

  mưa rải rác
  26ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 36ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 18:26

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.563mm
  • Sức gió: 0.17mps
  • Hướng gió: 244º WSW
  • Độ ẩm: 80%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1005mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (23-07-2019)

  Mặt trời mọc: 05:24am Mặt trời lặn: 06:17pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.1167 Kinh độ: 108.8

  mây dày đặc
  23ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 36ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 18:26

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.36mps
  • Hướng gió: 239º WSW
  • Độ ẩm: 92%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1006mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (23-07-2019)

  Mặt trời mọc: 05:24am Mặt trời lặn: 06:17pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.1167 Kinh độ: 108.8

  mưa rải rác
  24ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 36ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 18:26

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1mm
  • Sức gió: 1.24mps
  • Hướng gió: 232º SW
  • Độ ẩm: 87%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1006mb
 • Cập nhật lúc 18:26
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây dày đặc 25ºC 100% 1.05mps 242º WSW 0mm 80%
  6:00 mây dày đặc 34ºC 100% 0.3mps 146º SE 0mm 45%
  9:00 mây dày đặc 36ºC 100% 0.57mps 98º E 0mm 39%
  12:00 mây dày đặc 29ºC 100% 0.53mps 144º SE 0mm 66%
  15:00 mưa rải rác 26ºC 100% 0.17mps 244º WSW 1.563mm 80%
  18:00 mưa rải rác 23ºC 100% 1.44mps 241º WSW 1.125mm 94%
  21:00 mây dày đặc 23ºC 100% 1.36mps 239º WSW 0mm 92%
  24:00 mây dày đặc 22ºC 100% 1.42mps 243º WSW 0mm 91%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Quảng Ngãi

Thứ 2

Dự báo ngày 22-07-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 0.3mps 147º
 • Độ ẩm: 45%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 23-07-2019
mưa to

Mưa To

34ºC
 • Cao nhất: 37ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 0.19mps 226º
 • Độ ẩm: 46%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 24-07-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

35ºC
 • Cao nhất: 38ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 0.83mps 132º
 • Độ ẩm: 38%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 25-07-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

34ºC
 • Cao nhất: 37ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 0.94mps 101º
 • Độ ẩm: 42%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 26-07-2019
mưa to

Mưa To

33ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 0.63mps 189º
 • Độ ẩm: 46%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 27-07-2019
mưa to

Mưa To

31ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.1mps 220º
 • Độ ẩm: 50%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1007mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 28-07-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 0.55mps 140º
 • Độ ẩm: 59%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 29-07-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 0.64mps 270º
 • Độ ẩm: 78%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 30-07-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 0.68mps 180º
 • Độ ẩm: 84%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 31-07-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.06mps 249º
 • Độ ẩm: 49%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 87%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 01-08-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

32ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 0.46mps 237º
 • Độ ẩm: 46%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 02-08-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 0.43mps 105º
 • Độ ẩm: 45%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 68%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 03-08-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

32ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.12mps 69º
 • Độ ẩm: 47%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 81%
 • Áp suất: 1008mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 04-08-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

32ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.06mps 40º
 • Độ ẩm: 47%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 05-08-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

32ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 0.89mps 53º
 • Độ ẩm: 47%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1009mbar
Xem thêm