Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Quảng Ngãi. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 7 (26-02-2021)

  Mặt trời mọc: 06:03am Mặt trời lặn: 05:52pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.1167 Kinh độ: 108.8

  mây rải rác
  22ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 01:44

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.99mps
  • Hướng gió: 154º SSE
  • Độ ẩm: 88%
  • Độ che phủ: 79%
  • Áp suất: 1009mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 7 (26-02-2021)

  Mặt trời mọc: 06:03am Mặt trời lặn: 05:52pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.1167 Kinh độ: 108.8

  trời quang mây
  27ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 01:44

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.73mps
  • Hướng gió: 113º ESE
  • Độ ẩm: 69%
  • Độ che phủ: 5%
  • Áp suất: 1007mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 7 (26-02-2021)

  Mặt trời mọc: 06:03am Mặt trời lặn: 05:52pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.1167 Kinh độ: 108.8

  trời quang mây
  21ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 01:44

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.57mps
  • Hướng gió: 150º SSE
  • Độ ẩm: 90%
  • Độ che phủ: 2%
  • Áp suất: 1007mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 7 (27-02-2021)

  Mặt trời mọc: 06:03am Mặt trời lặn: 05:52pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.1167 Kinh độ: 108.8

  nhiều mây
  20ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 01:44

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.64mps
  • Hướng gió: 167º SSE
  • Độ ẩm: 89%
  • Độ che phủ: 51%
  • Áp suất: 1009mb
 • Thời tiết Tối Thứ 7 (27-02-2021)

  Mặt trời mọc: 06:03am Mặt trời lặn: 05:52pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.1167 Kinh độ: 108.8

  mây rải rác
  21ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 01:44

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.79mps
  • Hướng gió: 173º S
  • Độ ẩm: 84%
  • Độ che phủ: 28%
  • Áp suất: 1011mb
 • Cập nhật lúc 01:44
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây rải rác 20ºC 32% 1.73mps 187º S 0mm 87%
  6:00 ít mây 25ºC 11% 3.06mps 126º SE 0mm 73%
  9:00 trời quang mây 27ºC 5% 3.73mps 113º ESE 0mm 69%
  12:00 trời quang mây 26ºC 0% 3.61mps 125º SE 0mm 75%
  15:00 trời quang mây 21ºC 2% 2.57mps 150º SSE 0mm 90%
  18:00 mây rải rác 21ºC 42% 2mps 176º S 0mm 89%
  21:00 nhiều mây 20ºC 51% 1.64mps 167º SSE 0mm 89%
  24:00 mây rải rác 20ºC 34% 1.54mps 164º SSE 0mm 88%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Quảng Ngãi

Thứ 6

Dự báo ngày 26-02-2021
trời quang mây

Trời Quang Mây

27ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 3.47mps 124º
 • Độ ẩm: 68%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 6%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 27-02-2021
trời quang mây

Trời Quang Mây

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 3.62mps 128º
 • Độ ẩm: 70%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1011mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 28-02-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 4.02mps 105º
 • Độ ẩm: 85%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 93%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 01-03-2021
mây dày đặc

Mây Dày đặc

26ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 2.43mps 125º
 • Độ ẩm: 71%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 88%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 02-03-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.93mps 109º
 • Độ ẩm: 68%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 10%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 03-03-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.4mps 42º
 • Độ ẩm: 81%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 95%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 04-03-2021
nhiều mây

Nhiều Mây

26ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 0.66mps 289º
 • Độ ẩm: 65%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 67%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 05-03-2021
trời quang mây

Trời Quang Mây

27ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 3.26mps 140º
 • Độ ẩm: 69%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 06-03-2021
trời quang mây

Trời Quang Mây

27ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 3.19mps 146º
 • Độ ẩm: 64%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1014mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 07-03-2021
trời quang mây

Trời Quang Mây

27ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 3.18mps 128º
 • Độ ẩm: 67%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 08-03-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.63mps 93º
 • Độ ẩm: 81%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 94%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 09-03-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.5mps 108º
 • Độ ẩm: 76%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 71%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 10-03-2021
nhiều mây

Nhiều Mây

26ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 2.1mps 132º
 • Độ ẩm: 70%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 68%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 11-03-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.16mps 68º
 • Độ ẩm: 73%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 75%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 12-03-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.43mps 62º
 • Độ ẩm: 72%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 88%
 • Áp suất: 1019mbar
Xem thêm