Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Quảng Ngãi. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 7 (16-03-2018)

  Mặt trời mọc: 05:50am Mặt trời lặn: 05:55pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.1167 Kinh độ: 108.8

  mưa vừa
  18ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 18ºC

  Cập nhật lúc 22:44

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.93mps
  • Hướng gió: 134º SE
  • Độ ẩm: 94%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 987mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 7 (16-03-2018)

  Mặt trời mọc: 05:50am Mặt trời lặn: 05:55pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.1167 Kinh độ: 108.8

  mưa rải rác
  19ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 18ºC

  Cập nhật lúc 22:44

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.25mm
  • Sức gió: 1mps
  • Hướng gió: 229º SW
  • Độ ẩm: 95%
  • Độ che phủ: 80%
  • Áp suất: 986mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 7 (17-03-2018)

  Mặt trời mọc: 05:50am Mặt trời lặn: 05:55pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.1167 Kinh độ: 108.8

  mưa rải rác
  20ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 18ºC

  Cập nhật lúc 22:44

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.1mm
  • Sức gió: 0.96mps
  • Hướng gió: 246º WSW
  • Độ ẩm: 98%
  • Độ che phủ: 68%
  • Áp suất: 985mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 7 (17-03-2018)

  Mặt trời mọc: 05:50am Mặt trời lặn: 05:55pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.1167 Kinh độ: 108.8

  mưa rải rác
  22ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 18ºC

  Cập nhật lúc 22:44

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.595mm
  • Sức gió: 1.21mps
  • Hướng gió: 112º ESE
  • Độ ẩm: 98%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 987mb
 • Thời tiết Tối Thứ 7 (17-03-2018)

  Mặt trời mọc: 05:50am Mặt trời lặn: 05:55pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.1167 Kinh độ: 108.8

  mưa rải rác
  24ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 18ºC

  Cập nhật lúc 22:44

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.32mm
  • Sức gió: 1.32mps
  • Hướng gió: 108º ESE
  • Độ ẩm: 86%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 984mb
 • Cập nhật lúc 22:44
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa vừa 20ºC 68% 1.01mps 94º E 3.945mm 98%
  6:00 mưa rải rác 18ºC 88% 0.79mps 185º S 2.71mm 93%
  9:00 mưa rải rác 19ºC 80% 1mps 229º SW 0.25mm 95%
  12:00 mưa rải rác 19ºC 92% 1.02mps 203º SSW 0.08mm 98%
  15:00 mưa rải rác 20ºC 68% 0.96mps 246º WSW 0.1mm 98%
  18:00 mưa rải rác 21ºC 92% 1.06mps 257º WSW 0.035mm 96%
  21:00 mưa rải rác 22ºC 92% 1.21mps 112º ESE 0.595mm 98%
  24:00 mưa rải rác 24ºC 92% 1.17mps 97º E 0.295mm 90%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Quảng Ngãi

Thứ 6

Dự báo ngày 16-03-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 1.56mps 85º
 • Độ ẩm: 79%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 984mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 17-03-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.21mps 113º
 • Độ ẩm: 98%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 987mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 18-03-2018
trời quang mây

Trời Quang Mây

26ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 1.37mps 104º
 • Độ ẩm: 72%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 987mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 19-03-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 3.77mps 128º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 2%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 20-03-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 5.1mps 129º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1000mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 21-03-2018
mưa to

Mưa To

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 4.68mps 16º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 49%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 22-03-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 6.91mps 3º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 45%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 23-03-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 4.25mps 357º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 13%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 24-03-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 4.78mps 359º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 16%
 • Áp suất: 1004mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 25-03-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 4.92mps 14º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 26-03-2018
mưa to

Mưa To

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 5.54mps 31º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 49%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 27-03-2018
mưa to

Mưa To

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.96mps 8º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 42%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 28-03-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.48mps 38º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 11%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 29-03-2018
trời quang mây

Trời Quang Mây

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.71mps 139º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1000mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 30-03-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 4.11mps 131º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 2%
 • Áp suất: 1000mbar
Xem thêm