Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Quảng Ngãi. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 7 (16-07-2024)

  Mặt trời mọc: 05:23am Mặt trời lặn: 06:18pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.1167 Kinh độ: 108.8

  mưa rải rác
  25ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 23:04

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.68mps
  • Hướng gió: 287º WNW
  • Độ ẩm: 94%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1006mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 7 (16-07-2024)

  Mặt trời mọc: 05:23am Mặt trời lặn: 06:18pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.1167 Kinh độ: 108.8

  mưa vừa
  25ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 23:04

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 5.42mm
  • Sức gió: 0.71mps
  • Hướng gió: 182º S
  • Độ ẩm: 91%
  • Độ che phủ: 96%
  • Áp suất: 1003mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 7 (17-07-2024)

  Mặt trời mọc: 05:23am Mặt trời lặn: 06:18pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.1167 Kinh độ: 108.8

  mưa rải rác
  24ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 23:04

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.43mm
  • Sức gió: 1.62mps
  • Hướng gió: 240º WSW
  • Độ ẩm: 94%
  • Độ che phủ: 87%
  • Áp suất: 1003mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 7 (17-07-2024)

  Mặt trời mọc: 05:23am Mặt trời lặn: 06:18pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.1167 Kinh độ: 108.8

  mây dày đặc
  25ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 23:04

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.82mps
  • Hướng gió: 242º WSW
  • Độ ẩm: 89%
  • Độ che phủ: 99%
  • Áp suất: 1004mb
 • Thời tiết Tối Thứ 7 (17-07-2024)

  Mặt trời mọc: 05:23am Mặt trời lặn: 06:18pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.1167 Kinh độ: 108.8

  mưa vừa
  29ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 23:04

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 5.37mm
  • Sức gió: 1.73mps
  • Hướng gió: 49º NE
  • Độ ẩm: 83%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1003mb
 • Cập nhật lúc 23:04
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 30ºC 74% 2.75mps 40º NE 1.57mm 75%
  6:00 mưa vừa 29ºC 89% 2.71mps 53º NE 3.37mm 79%
  9:00 mưa vừa 25ºC 96% 0.71mps 182º S 5.42mm 91%
  12:00 mưa rải rác 24ºC 75% 2.02mps 261º W 1.49mm 95%
  15:00 mưa rải rác 24ºC 87% 1.62mps 240º WSW 0.43mm 94%
  18:00 mưa rải rác 24ºC 98% 1.86mps 233º SW 0.11mm 93%
  21:00 mây dày đặc 25ºC 99% 0.82mps 242º WSW 0mm 89%
  24:00 mưa rải rác 29ºC 100% 0.34mps 82º E 0.39mm 77%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Quảng Ngãi

Thứ 3

Dự báo ngày 16-07-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.15mps 53º
 • Độ ẩm: 73%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 78%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 17-07-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.1mps 60º
 • Độ ẩm: 83%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 18-07-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

29ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.4mps 243º
 • Độ ẩm: 79%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 19-07-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.21mps 255º
 • Độ ẩm: 64%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 20-07-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.55mps 126º
 • Độ ẩm: 74%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1005mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 21-07-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.68mps 240º
 • Độ ẩm: 81%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 22-07-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.17mps 234º
 • Độ ẩm: 67%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 23-07-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.41mps 254º
 • Độ ẩm: 78%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 24-07-2024
nhiều mây

Nhiều Mây

30ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.57mps 117º
 • Độ ẩm: 69%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 72%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 25-07-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

29ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.7mps 109º
 • Độ ẩm: 70%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 95%
 • Áp suất: 1001mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 26-07-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 4.52mps 108º
 • Độ ẩm: 58%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 999mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 27-07-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.61mps 244º
 • Độ ẩm: 71%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1001mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 28-07-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.61mps 64º
 • Độ ẩm: 63%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 29-07-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.53mps 59º
 • Độ ẩm: 64%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1000mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 30-07-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.45mps 228º
 • Độ ẩm: 77%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 999mbar
Xem thêm