Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Quảng Ngãi. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (03-12-2023)

  Mặt trời mọc: 05:56am Mặt trời lặn: 05:13pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.1167 Kinh độ: 108.8

  mưa vừa
  24ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 07:04

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.63mps
  • Hướng gió: 337º NNW
  • Độ ẩm: 92%
  • Độ che phủ: 91%
  • Áp suất: 1015mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (03-12-2023)

  Mặt trời mọc: 05:56am Mặt trời lặn: 05:13pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.1167 Kinh độ: 108.8

  mưa vừa
  23ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 07:04

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 4.12mm
  • Sức gió: 1.88mps
  • Hướng gió: 34º NE
  • Độ ẩm: 94%
  • Độ che phủ: 96%
  • Áp suất: 1015mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (04-12-2023)

  Mặt trời mọc: 05:56am Mặt trời lặn: 05:13pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.1167 Kinh độ: 108.8

  mưa rải rác
  23ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 07:04

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 2.36mm
  • Sức gió: 1.7mps
  • Hướng gió: 14º NNE
  • Độ ẩm: 94%
  • Độ che phủ: 89%
  • Áp suất: 1014mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (04-12-2023)

  Mặt trời mọc: 05:56am Mặt trời lặn: 05:13pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.1167 Kinh độ: 108.8

  mưa vừa
  24ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 07:04

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 3.57mm
  • Sức gió: 1.72mps
  • Hướng gió: 33º NNE
  • Độ ẩm: 92%
  • Độ che phủ: 91%
  • Áp suất: 1015mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (04-12-2023)

  Mặt trời mọc: 05:56am Mặt trời lặn: 05:13pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.1167 Kinh độ: 108.8

  mưa vừa
  26ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 07:04

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 3.7mm
  • Sức gió: 3.47mps
  • Hướng gió: 46º NE
  • Độ ẩm: 83%
  • Độ che phủ: 72%
  • Áp suất: 1012mb
 • Cập nhật lúc 07:04
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa vừa 24ºC 100% 2.72mps 38º NE 5.08mm 92%
  6:00 mưa vừa 24ºC 100% 2.7mps 54º NE 5.29mm 91%
  9:00 mưa vừa 23ºC 96% 1.88mps 34º NE 4.12mm 94%
  12:00 mưa vừa 23ºC 90% 1.8mps 18º NNE 3.24mm 94%
  15:00 mưa rải rác 23ºC 89% 1.7mps 14º NNE 2.36mm 94%
  18:00 mưa vừa 23ºC 95% 1.41mps 9º N 3.18mm 95%
  21:00 mưa vừa 24ºC 91% 1.72mps 33º NNE 3.57mm 92%
  24:00 mưa vừa 26ºC 68% 3mps 35º NE 3.93mm 84%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Quảng Ngãi

Chủ nhật

Dự báo ngày 03-12-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.84mps 50º
 • Độ ẩm: 92%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 04-12-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.47mps 46º
 • Độ ẩm: 83%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 64%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 05-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.78mps 40º
 • Độ ẩm: 80%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 89%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 06-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.61mps 35º
 • Độ ẩm: 88%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 07-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 3.09mps 37º
 • Độ ẩm: 89%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 97%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 08-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.17mps 46º
 • Độ ẩm: 81%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 09-12-2023
mây dày đặc

Mây Dày đặc

26ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.6mps 111º
 • Độ ẩm: 73%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1014mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 10-12-2023
trời quang mây

Trời Quang Mây

26ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.83mps 101º
 • Độ ẩm: 76%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 10%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 11-12-2023
nhiều mây

Nhiều Mây

26ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.54mps 84º
 • Độ ẩm: 77%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 78%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 12-12-2023
ít mây

ít Mây

27ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.2mps 96º
 • Độ ẩm: 70%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 13%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 13-12-2023
mây dày đặc

Mây Dày đặc

27ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.16mps 37º
 • Độ ẩm: 70%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 14-12-2023
mây dày đặc

Mây Dày đặc

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.81mps 30º
 • Độ ẩm: 69%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 88%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 15-12-2023
mưa to

Mưa To

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 3.95mps 25º
 • Độ ẩm: 78%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 16-12-2023
mưa to

Mưa To

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 7.03mps 77º
 • Độ ẩm: 93%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1010mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 17-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 5.62mps 122º
 • Độ ẩm: 87%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 96%
 • Áp suất: 1013mbar
Xem thêm