Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Quảng Ngãi. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (15-12-2017)

  Mặt trời mọc: 06:02am Mặt trời lặn: 05:17pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.1167 Kinh độ: 108.8

  mưa rải rác
  21ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 01:51

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.1525mm
  • Sức gió: 1.41mps
  • Hướng gió: 26º NNE
  • Độ ẩm: 98%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 987mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (16-12-2017)

  Mặt trời mọc: 06:02am Mặt trời lặn: 05:17pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.1167 Kinh độ: 108.8

  mưa rải rác
  20ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 01:51

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.355mm
  • Sức gió: 1.21mps
  • Hướng gió: 3º N
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 989mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (16-12-2017)

  Mặt trời mọc: 06:02am Mặt trời lặn: 05:17pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.1167 Kinh độ: 108.8

  mưa rải rác
  20ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 01:51

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.965mm
  • Sức gió: 1.57mps
  • Hướng gió: 13º NNE
  • Độ ẩm: 98%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 990mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (16-12-2017)

  Mặt trời mọc: 06:02am Mặt trời lặn: 05:17pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.1167 Kinh độ: 108.8

  mưa rải rác
  20ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 01:51

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.805mm
  • Sức gió: 2.01mps
  • Hướng gió: 16º NNE
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 990mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (16-12-2017)

  Mặt trời mọc: 06:02am Mặt trời lặn: 05:17pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.1167 Kinh độ: 108.8

  mưa vừa
  18ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 01:51

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 4.51mm
  • Sức gió: 3.87mps
  • Hướng gió: 4º N
  • Độ ẩm: 98%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 992mb
 • Cập nhật lúc 01:51
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 20ºC 92% 1.06mps 17º NNE 1.685mm 99%
  6:00 mưa rải rác 20ºC 100% 1.07mps 14º NNE 1.385mm 99%
  9:00 mưa rải rác 20ºC 92% 1.21mps 3º N 1.355mm 99%
  12:00 mưa rải rác 20ºC 100% 1.31mps 16º NNE 1.245mm 99%
  15:00 mưa rải rác 20ºC 92% 1.57mps 13º NNE 0.965mm 98%
  18:00 mưa rải rác 20ºC 92% 2.07mps 18º NNE 1.425mm 98%
  21:00 mưa rải rác 20ºC 92% 2.01mps 16º NNE 1.805mm 99%
  24:00 mưa vừa 19ºC 92% 3.65mps 9º N 9.325mm 99%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Quảng Ngãi

Thứ 6

Dự báo ngày 15-12-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.41mps 27º
 • Độ ẩm: 98%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 987mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 16-12-2017
mưa to

Mưa To

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 2.07mps 18º
 • Độ ẩm: 98%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 992mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 17-12-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

16ºC
 • Cao nhất: 16ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 3.37mps 357º
 • Độ ẩm: 98%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 995mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 18-12-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

15ºC
 • Cao nhất: 16ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 2.32mps 349º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 994mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 19-12-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 11.01mps 346º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 40%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 20-12-2017
mưa to

Mưa To

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 11.27mps 353º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 21-12-2017
mưa to

Mưa To

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 11.33mps 359º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 22-12-2017
mưa rất to

Mưa Rất To

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 10.51mps 46º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 23-12-2017
mưa rất to

Mưa Rất To

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 3.62mps 75º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 70%
 • Áp suất: 1008mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 24-12-2017
mưa to

Mưa To

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 7.07mps 28º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 54%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 25-12-2017
mưa to

Mưa To

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 7.75mps 36º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 75%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 26-12-2017
mưa to

Mưa To

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 4.38mps 22º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 67%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 27-12-2017
mưa to

Mưa To

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.54mps 345º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 83%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 28-12-2017
mưa to

Mưa To

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 3.06mps 18º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 56%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 29-12-2017
mưa to

Mưa To

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 5.12mps 7º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 49%
 • Áp suất: 1007mbar
Xem thêm