Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Quảng Ngãi. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 5 (10-07-2015)

  Mặt trời mọc: 05:20am Mặt trời lặn: 06:19pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.11667 Kinh độ: 108.800003

  mưa rải rác
  21ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 29ºC

  Cập nhật lúc 19:30

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.45mm
  • Sức gió: 1.32mps
  • Hướng gió: 232º SW
  • Độ ẩm: 96%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 973mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 5 (10-07-2015)

  Mặt trời mọc: 05:20am Mặt trời lặn: 06:19pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.11667 Kinh độ: 108.800003

  nhiều mây
  22ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 29ºC

  Cập nhật lúc 19:30

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.21mps
  • Hướng gió: 257º WSW
  • Độ ẩm: 91%
  • Độ che phủ: 64%
  • Áp suất: 973mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 5 (10-07-2015)

  Mặt trời mọc: 05:20am Mặt trời lặn: 06:19pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.11667 Kinh độ: 108.800003

  mây rải rác
  32ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 29ºC

  Cập nhật lúc 19:30

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.76mps
  • Hướng gió: 327º NNW
  • Độ ẩm: 52%
  • Độ che phủ: 48%
  • Áp suất: 971mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 5 (10-07-2015)

  Mặt trời mọc: 05:20am Mặt trời lặn: 06:19pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.11667 Kinh độ: 108.800003

  mưa rải rác
  26ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 29ºC

  Cập nhật lúc 19:30

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.18mm
  • Sức gió: 1.07mps
  • Hướng gió: 319º NW
  • Độ ẩm: 75%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 973mb
 • Thời tiết Tối Thứ 5 (11-07-2015)

  Mặt trời mọc: 05:20am Mặt trời lặn: 06:19pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.11667 Kinh độ: 108.800003

  ít mây
  21ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 29ºC

  Cập nhật lúc 19:30

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.01mps
  • Hướng gió: 227º SW
  • Độ ẩm: 94%
  • Độ che phủ: 12%
  • Áp suất: 973mb
 • Cập nhật lúc 19:30
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 21ºC 92% 1.32mps 232º SW 1.45mm 96%
  6:00 mưa rải rác 20ºC 44% 1.12mps 226º SW 0.0049999999999999mm 96%
  9:00 nhiều mây 22ºC 64% 1.21mps 257º WSW 0mm 91%
  12:00 quang mây 28ºC 0% 1.62mps 283º WNW 0mm 73%
  15:00 mây rải rác 32ºC 48% 1.76mps 327º NNW 0mm 52%
  18:00 mưa rải rác 29ºC 92% 1.78mps 330º NNW 0.445mm 62%
  21:00 mưa rải rác 26ºC 92% 1.07mps 319º NW 0.18mm 75%
  24:00 mưa rải rác 23ºC 0% 0.97mps 210º SSW 0.05mm 87%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Quảng Ngãi

Thứ 5

Dự báo ngày 09-07-2015
nhiều mây

Nhiều Mây

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 6.41mps 339º
 • Độ ẩm: 92%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 76%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 10-07-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 5.92mps 306º
 • Độ ẩm: 93%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 11-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 2.81mps 199º
 • Độ ẩm: 93%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1012mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 12-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 2.56mps 210º
 • Độ ẩm: 97%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 76%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 13-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 2.12mps 166º
 • Độ ẩm: 91%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 14-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 1.67mps 179º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 3%
 • Áp suất: 993mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 15-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 4.94mps 258º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 51%
 • Áp suất: 993mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 16-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 30ºC
 • Sức gió: 5.16mps 265º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 7%
 • Áp suất: 991mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 17-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 5.93mps 254º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 89%
 • Áp suất: 993mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 18-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 4.31mps 263º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 75%
 • Áp suất: 996mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 19-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 2.34mps 217º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 50%
 • Áp suất: 998mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 20-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 3.21mps 192º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 43%
 • Áp suất: 997mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 21-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 4.1mps 212º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 28%
 • Áp suất: 998mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 22-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 2.98mps 169º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 17%
 • Áp suất: 1000mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 23-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 2.4mps 217º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 1%
 • Áp suất: 998mbar
Xem thêm