Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Quảng Ngãi. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 6 (13-04-2017)

  Mặt trời mọc: 05:32am Mặt trời lặn: 05:58pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.1167 Kinh độ: 108.8

  mưa rải rác
  23ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 22:53

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.45mm
  • Sức gió: 1.36mps
  • Hướng gió: 101º E
  • Độ ẩm: 98%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 988mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 6 (13-04-2017)

  Mặt trời mọc: 05:32am Mặt trời lặn: 05:58pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.1167 Kinh độ: 108.8

  mưa rải rác
  24ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 22:53

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 2.215mm
  • Sức gió: 1.41mps
  • Hướng gió: 15º NNE
  • Độ ẩm: 96%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 985mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 6 (13-04-2017)

  Mặt trời mọc: 05:32am Mặt trời lặn: 05:58pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.1167 Kinh độ: 108.8

  mưa rải rác
  22ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 22:53

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.62mm
  • Sức gió: 1.2mps
  • Hướng gió: 48º NE
  • Độ ẩm: 98%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 988mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 6 (14-04-2017)

  Mặt trời mọc: 05:32am Mặt trời lặn: 05:58pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.1167 Kinh độ: 108.8

  mưa rải rác
  21ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 22:53

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.085000000000001mm
  • Sức gió: 0.24mps
  • Hướng gió: 151º SSE
  • Độ ẩm: 98%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 986mb
 • Thời tiết Tối Thứ 6 (14-04-2017)

  Mặt trời mọc: 05:32am Mặt trời lặn: 05:58pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.1167 Kinh độ: 108.8

  mưa rải rác
  25ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 22:53

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.065000000000001mm
  • Sức gió: 1.22mps
  • Hướng gió: 86º E
  • Độ ẩm: 85%
  • Độ che phủ: 24%
  • Áp suất: 987mb
 • Cập nhật lúc 22:53
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 24ºC 100% 1.36mps 101º E 1.45mm 98%
  6:00 mưa rải rác 26ºC 88% 1.31mps 49º NE 0.68mm 91%
  9:00 mưa rải rác 24ºC 92% 1.41mps 15º NNE 2.215mm 96%
  12:00 mưa rải rác 23ºC 92% 1.16mps 35º NE 1.395mm 100%
  15:00 mưa rải rác 22ºC 92% 1.2mps 48º NE 1.62mm 98%
  18:00 mưa rải rác 22ºC 88% 1.17mps 66º ENE 0.19mm 99%
  21:00 mưa rải rác 21ºC 92% 0.24mps 151º SSE 0.085000000000001mm 98%
  24:00 mưa rải rác 21ºC 76% 0.36mps 178º S 0.175mm 98%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Quảng Ngãi

Thứ 5

Dự báo ngày 13-04-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.36mps 102º
 • Độ ẩm: 98%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 988mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 14-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.22mps 87º
 • Độ ẩm: 85%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 987mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 15-04-2017
quang mây

Quang Mây

27ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 1.4mps 115º
 • Độ ẩm: 67%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 986mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 16-04-2017
quang mây

Quang Mây

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.81mps 146º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 17-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 4.92mps 130º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 5%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 18-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.14mps 59º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 9%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 19-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.02mps 141º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 5%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 20-04-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.15mps 142º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 1001mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 21-04-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 5.51mps 336º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 45%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 22-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.39mps 111º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 1000mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 23-04-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.55mps 118º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 51%
 • Áp suất: 1000mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 24-04-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.87mps 123º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 23%
 • Áp suất: 1000mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 25-04-2017
mưa to

Mưa To

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.34mps 2º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 36%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 26-04-2017
mưa to

Mưa To

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 5.54mps 348º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 45%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 27-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.89mps 334º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 36%
 • Áp suất: 1003mbar
Xem thêm