Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Quảng Ngãi. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 4 (18-07-2018)

  Mặt trời mọc: 05:23am Mặt trời lặn: 06:18pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.1167 Kinh độ: 108.8

  mưa rải rác
  28ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 17:01

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.51mps
  • Hướng gió: 244º WSW
  • Độ ẩm: 69%
  • Độ che phủ: 64%
  • Áp suất: 973mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 4 (18-07-2018)

  Mặt trời mọc: 05:23am Mặt trời lặn: 06:18pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.1167 Kinh độ: 108.8

  nhiều mây
  29ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 17:01

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.87mps
  • Hướng gió: 252º WSW
  • Độ ẩm: 75%
  • Độ che phủ: 56%
  • Áp suất: 973mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 4 (18-07-2018)

  Mặt trời mọc: 05:23am Mặt trời lặn: 06:18pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.1167 Kinh độ: 108.8

  mưa rải rác
  26ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 17:01

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.06mm
  • Sức gió: 1.52mps
  • Hướng gió: 210º SSW
  • Độ ẩm: 73%
  • Độ che phủ: 56%
  • Áp suất: 974mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 4 (19-07-2018)

  Mặt trời mọc: 05:23am Mặt trời lặn: 06:18pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.1167 Kinh độ: 108.8

  mưa rải rác
  25ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 17:01

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.0050000000000001mm
  • Sức gió: 2.71mps
  • Hướng gió: 229º SW
  • Độ ẩm: 75%
  • Độ che phủ: 48%
  • Áp suất: 975mb
 • Thời tiết Tối Thứ 4 (19-07-2018)

  Mặt trời mọc: 05:23am Mặt trời lặn: 06:18pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.1167 Kinh độ: 108.8

  mưa rải rác
  27ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 17:01

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.04mm
  • Sức gió: 2.79mps
  • Hướng gió: 240º WSW
  • Độ ẩm: 72%
  • Độ che phủ: 36%
  • Áp suất: 976mb
 • Cập nhật lúc 17:01
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 26ºC 44% 1.31mps 209º SSW 0.015mm 91%
  6:00 trời quang mây 30ºC 8% 1.67mps 239º WSW 0mm 73%
  9:00 nhiều mây 29ºC 56% 1.87mps 252º WSW 0mm 75%
  12:00 mưa rải rác 28ºC 64% 1.51mps 244º WSW 0.03mm 69%
  15:00 mưa rải rác 26ºC 56% 1.52mps 210º SSW 0.06mm 73%
  18:00 mưa rải rác 25ºC 68% 1.42mps 230º SW 0.03mm 77%
  21:00 mưa rải rác 25ºC 48% 2.71mps 229º SW 0.0050000000000001mm 75%
  24:00 nhiều mây 25ºC 56% 3.03mps 240º WSW 0mm 73%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Quảng Ngãi

Thứ 4

Dự báo ngày 18-07-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.67mps 239º
 • Độ ẩm: 73%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 974mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 19-07-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.47mps 241º
 • Độ ẩm: 70%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 977mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 20-07-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.93mps 256º
 • Độ ẩm: 67%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 68%
 • Áp suất: 978mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 21-07-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.5mps 345º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 997mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 22-07-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.2mps 15º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 71%
 • Áp suất: 997mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 23-07-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.53mps 52º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 19%
 • Áp suất: 995mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 24-07-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 0.15mps 191º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 33%
 • Áp suất: 994mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 25-07-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 0.76mps 349º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 48%
 • Áp suất: 995mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 26-07-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.08mps 108º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 47%
 • Áp suất: 997mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 27-07-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 1.52mps 124º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 18%
 • Áp suất: 995mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 28-07-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 1.36mps 203º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 54%
 • Áp suất: 993mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 29-07-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 1.36mps 302º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 51%
 • Áp suất: 993mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 30-07-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 1.06mps 353º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 52%
 • Áp suất: 994mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 31-07-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 4.93mps 333º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 39%
 • Áp suất: 996mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 01-08-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.44mps 317º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 54%
 • Áp suất: 996mbar
Xem thêm