Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Quảng Ngãi. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 6 (02-06-2023)

  Mặt trời mọc: 05:13am Mặt trời lặn: 06:11pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.1167 Kinh độ: 108.8

  ít mây
  28ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 36ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 19:04

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.13mps
  • Hướng gió: 68º ENE
  • Độ ẩm: 77%
  • Độ che phủ: 81%
  • Áp suất: 1006mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 6 (02-06-2023)

  Mặt trời mọc: 05:13am Mặt trời lặn: 06:11pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.1167 Kinh độ: 108.8

  mưa rải rác
  29ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 36ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 19:04

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.57mm
  • Sức gió: 0.99mps
  • Hướng gió: 190º S
  • Độ ẩm: 75%
  • Độ che phủ: 64%
  • Áp suất: 1005mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 6 (03-06-2023)

  Mặt trời mọc: 05:13am Mặt trời lặn: 06:11pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.1167 Kinh độ: 108.8

  mưa rải rác
  25ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 36ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 19:04

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.91mm
  • Sức gió: 2.43mps
  • Hướng gió: 250º WSW
  • Độ ẩm: 90%
  • Độ che phủ: 99%
  • Áp suất: 1006mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 6 (03-06-2023)

  Mặt trời mọc: 05:13am Mặt trời lặn: 06:11pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.1167 Kinh độ: 108.8

  mưa rải rác
  27ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 36ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 19:04

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.34mm
  • Sức gió: 1.98mps
  • Hướng gió: 237º WSW
  • Độ ẩm: 79%
  • Độ che phủ: 70%
  • Áp suất: 1007mb
 • Thời tiết Tối Thứ 6 (03-06-2023)

  Mặt trời mọc: 05:13am Mặt trời lặn: 06:11pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.1167 Kinh độ: 108.8

  mây rải rác
  35ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 36ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 19:04

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.16mps
  • Hướng gió: 67º ENE
  • Độ ẩm: 48%
  • Độ che phủ: 29%
  • Áp suất: 1004mb
 • Cập nhật lúc 19:04
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 ít mây 36ºC 20% 4.56mps 84º E 0mm 44%
  6:00 mưa rải rác 33ºC 37% 2.88mps 102º ESE 0.16mm 55%
  9:00 mưa rải rác 29ºC 64% 0.99mps 190º S 1.57mm 75%
  12:00 mưa vừa 25ºC 100% 2.64mps 249º WSW 3.74mm 90%
  15:00 mưa rải rác 25ºC 99% 2.43mps 250º WSW 1.91mm 90%
  18:00 mưa rải rác 25ºC 96% 2.37mps 240º WSW 2.48mm 89%
  21:00 mưa rải rác 27ºC 70% 1.98mps 237º WSW 0.34mm 79%
  24:00 mưa rải rác 34ºC 36% 1.45mps 59º ENE 0.11mm 52%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Quảng Ngãi

Thứ 6

Dự báo ngày 02-06-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

35ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 5.35mps 86º
 • Độ ẩm: 44%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 21%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 03-06-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

35ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 4.72mps 73º
 • Độ ẩm: 49%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 34%
 • Áp suất: 1006mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 04-06-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

34ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 4.88mps 81º
 • Độ ẩm: 49%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 56%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 05-06-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

33ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.75mps 67º
 • Độ ẩm: 54%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 06-06-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.61mps 65º
 • Độ ẩm: 57%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 07-06-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

32ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.41mps 68º
 • Độ ẩm: 59%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 08-06-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.28mps 212º
 • Độ ẩm: 85%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 09-06-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.3mps 102º
 • Độ ẩm: 62%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 10-06-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.78mps 116º
 • Độ ẩm: 73%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1002mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 11-06-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.61mps 231º
 • Độ ẩm: 67%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1001mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 12-06-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.9mps 226º
 • Độ ẩm: 69%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 13-06-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.75mps 228º
 • Độ ẩm: 55%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 14-06-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 2.7mps 232º
 • Độ ẩm: 62%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 15-06-2023
mây dày đặc

Mây Dày đặc

28ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 2.57mps 248º
 • Độ ẩm: 70%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 16-06-2023
mây dày đặc

Mây Dày đặc

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.84mps 218º
 • Độ ẩm: 74%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1005mbar
Xem thêm