Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Quảng Ngãi. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Chủ nhật (20-01-2019)

  Mặt trời mọc: 06:14am Mặt trời lặn: 05:36pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.1167 Kinh độ: 108.8

  mưa rải rác
  15ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 15ºC

  Thấp nhất: 15ºC

  Cập nhật lúc 03:46

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.23mps
  • Hướng gió: 257º WSW
  • Độ ẩm: 91%
  • Độ che phủ: 8%
  • Áp suất: 987mb
 • Thời tiết Sáng Chủ nhật (20-01-2019)

  Mặt trời mọc: 06:14am Mặt trời lặn: 05:36pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.1167 Kinh độ: 108.8

  mưa rải rác
  15ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 15ºC

  Thấp nhất: 15ºC

  Cập nhật lúc 03:46

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.0050000000000001mm
  • Sức gió: 1.22mps
  • Hướng gió: 277º W
  • Độ ẩm: 87%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 989mb
 • Thời tiết Trưa Chủ nhật (20-01-2019)

  Mặt trời mọc: 06:14am Mặt trời lặn: 05:36pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.1167 Kinh độ: 108.8

  nhiều mây
  24ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 15ºC

  Thấp nhất: 15ºC

  Cập nhật lúc 03:46

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.41mps
  • Hướng gió: 30º NNE
  • Độ ẩm: 84%
  • Độ che phủ: 80%
  • Áp suất: 987mb
 • Thời tiết Chiều Chủ nhật (20-01-2019)

  Mặt trời mọc: 06:14am Mặt trời lặn: 05:36pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.1167 Kinh độ: 108.8

  mưa rải rác
  20ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 15ºC

  Thấp nhất: 15ºC

  Cập nhật lúc 03:46

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.665mm
  • Sức gió: 1.05mps
  • Hướng gió: 30º NNE
  • Độ ẩm: 97%
  • Độ che phủ: 80%
  • Áp suất: 988mb
 • Thời tiết Tối Chủ nhật (21-01-2019)

  Mặt trời mọc: 06:14am Mặt trời lặn: 05:36pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.1167 Kinh độ: 108.8

  mưa rải rác
  19ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 15ºC

  Thấp nhất: 15ºC

  Cập nhật lúc 03:46

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.36mm
  • Sức gió: 0.96mps
  • Hướng gió: 298º WNW
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 988mb
 • Cập nhật lúc 03:46
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 15ºC 12% 1.16mps 228º SW 0.1375mm 95%
  6:00 mưa rải rác 15ºC 8% 1.23mps 257º WSW 0.02mm 91%
  9:00 mưa rải rác 15ºC 0% 1.22mps 277º W 0.0050000000000001mm 87%
  12:00 mưa rải rác 23ºC 36% 1.16mps 320º NW 0.03mm 86%
  15:00 nhiều mây 24ºC 80% 1.41mps 30º NNE 0mm 84%
  18:00 mưa rải rác 22ºC 92% 1.42mps 33º NNE 0.07mm 88%
  21:00 mưa rải rác 20ºC 80% 1.05mps 30º NNE 0.665mm 97%
  24:00 mưa rải rác 19ºC 64% 0.81mps 350º N 0.23mm 100%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Quảng Ngãi

Thứ 7

Dự báo ngày 19-01-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

15ºC
 • Cao nhất: 15ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 1mps 230º
 • Độ ẩm: 95%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 989mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 20-01-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 1.16mps 320º
 • Độ ẩm: 86%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 36%
 • Áp suất: 989mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 21-01-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

22ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.31mps 2º
 • Độ ẩm: 92%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 990mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 22-01-2019
mưa to

Mưa To

18ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 2.36mps 355º
 • Độ ẩm: 99%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 993mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 23-01-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 6.48mps 2º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 52%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 24-01-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 6.04mps 348º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 58%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 25-01-2019
mưa to

Mưa To

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 6.44mps 348º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 29%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 26-01-2019
mưa to

Mưa To

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 9.34mps 7º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 60%
 • Áp suất: 1024mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 27-01-2019
mưa to

Mưa To

21ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 8.89mps 6º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 28-01-2019
mưa to

Mưa To

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 8.06mps 357º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 91%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 29-01-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 6.21mps 359º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 57%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 30-01-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 6.07mps 347º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 31-01-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 5.64mps 340º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 41%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 01-02-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 0.54mps 11º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 64%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 02-02-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.54mps 120º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1014mbar
Xem thêm