Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Quảng Ngãi. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 3 (27-09-2022)

  Mặt trời mọc: 05:34am Mặt trời lặn: 05:37pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.1167 Kinh độ: 108.8

  mưa to
  23ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 11:53

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.81mps
  • Hướng gió: 285º WNW
  • Độ ẩm: 94%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1002mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 3 (27-09-2022)

  Mặt trời mọc: 05:34am Mặt trời lặn: 05:37pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.1167 Kinh độ: 108.8

  mưa vừa
  23ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 11:53

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 5.01mm
  • Sức gió: 7.58mps
  • Hướng gió: 264º W
  • Độ ẩm: 92%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 995mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 3 (28-09-2022)

  Mặt trời mọc: 05:34am Mặt trời lặn: 05:37pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.1167 Kinh độ: 108.8

  mưa rất to
  23ºC

  Mưa Rất To

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 11:53

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 65.78mm
  • Sức gió: 14.1mps
  • Hướng gió: 229º SW
  • Độ ẩm: 93%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 980mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 3 (28-09-2022)

  Mặt trời mọc: 05:34am Mặt trời lặn: 05:37pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.1167 Kinh độ: 108.8

  mưa to
  24ºC

  Mưa To

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 11:53

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 17.81mm
  • Sức gió: 8.16mps
  • Hướng gió: 169º S
  • Độ ẩm: 83%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 989mb
 • Thời tiết Tối Thứ 3 (28-09-2022)

  Mặt trời mọc: 05:34am Mặt trời lặn: 05:37pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.1167 Kinh độ: 108.8

  mây dày đặc
  25ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 11:53

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.91mps
  • Hướng gió: 167º SSE
  • Độ ẩm: 81%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 995mb
 • Cập nhật lúc 11:53
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa to 23ºC 100% 5.77mps 279º W 16.1mm 93%
  6:00 mưa to 23ºC 100% 7.93mps 276º W 13.09mm 93%
  9:00 mưa vừa 23ºC 100% 7.58mps 264º W 5.01mm 92%
  12:00 mưa to 22ºC 100% 11.56mps 248º WSW 22.11mm 94%
  15:00 mưa rất to 23ºC 100% 14.1mps 229º SW 65.78mm 93%
  18:00 mưa rất to 24ºC 100% 13.93mps 193º SSW 83.65mm 87%
  21:00 mưa to 24ºC 100% 8.16mps 169º S 17.81mm 83%
  24:00 mưa rải rác 24ºC 100% 6.45mps 146º SE 1.66mm 86%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Quảng Ngãi

Thứ 3

Dự báo ngày 27-09-2022
mưa to

Mưa To

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 14.81mps 245º
 • Độ ẩm: 94%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 28-09-2022
mưa rất to

Mưa Rất To

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 15.86mps 229º
 • Độ ẩm: 85%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 995mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 29-09-2022
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 3.79mps 182º
 • Độ ẩm: 69%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 80%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 30-09-2022
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.92mps 8º
 • Độ ẩm: 77%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 01-10-2022
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 5.73mps 341º
 • Độ ẩm: 83%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1008mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 02-10-2022
mưa rất to

Mưa Rất To

23ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 9.81mps 217º
 • Độ ẩm: 97%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 995mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 03-10-2022
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 6mps 139º
 • Độ ẩm: 84%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 04-10-2022
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.65mps 32º
 • Độ ẩm: 75%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 05-10-2022
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 4.11mps 9º
 • Độ ẩm: 73%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 06-10-2022
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.13mps 35º
 • Độ ẩm: 74%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 75%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 07-10-2022
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.65mps 45º
 • Độ ẩm: 72%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 77%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 08-10-2022
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.56mps 31º
 • Độ ẩm: 72%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1010mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 09-10-2022
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.99mps 353º
 • Độ ẩm: 77%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 85%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 10-10-2022
mưa to

Mưa To

23ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 8.54mps 290º
 • Độ ẩm: 97%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1000mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 11-10-2022
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.43mps 109º
 • Độ ẩm: 77%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1009mbar
Xem thêm