Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Quảng Ngãi. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (13-07-2020)

  Mặt trời mọc: 05:21am Mặt trời lặn: 06:18pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.1167 Kinh độ: 108.8

  ít mây
  29ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 34ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 18:20

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.41mps
  • Hướng gió: 156º SSE
  • Độ ẩm: 72%
  • Độ che phủ: 61%
  • Áp suất: 1006mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (13-07-2020)

  Mặt trời mọc: 05:21am Mặt trời lặn: 06:18pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.1167 Kinh độ: 108.8

  nhiều mây
  34ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 34ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 18:20

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 5.14mps
  • Hướng gió: 90º E
  • Độ ẩm: 50%
  • Độ che phủ: 54%
  • Áp suất: 1006mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (13-07-2020)

  Mặt trời mọc: 05:21am Mặt trời lặn: 06:18pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.1167 Kinh độ: 108.8

  mây rải rác
  28ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 34ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 18:20

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.06mps
  • Hướng gió: 138º SE
  • Độ ẩm: 74%
  • Độ che phủ: 34%
  • Áp suất: 1006mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (14-07-2020)

  Mặt trời mọc: 05:21am Mặt trời lặn: 06:18pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.1167 Kinh độ: 108.8

  mưa rải rác
  25ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 34ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 18:20

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.49mm
  • Sức gió: 2.47mps
  • Hướng gió: 201º SSW
  • Độ ẩm: 87%
  • Độ che phủ: 95%
  • Áp suất: 1008mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (14-07-2020)

  Mặt trời mọc: 05:21am Mặt trời lặn: 06:18pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.1167 Kinh độ: 108.8

  mây dày đặc
  26ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 34ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 18:20

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.48mps
  • Hướng gió: 255º WSW
  • Độ ẩm: 78%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1008mb
 • Cập nhật lúc 18:20
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 ít mây 25ºC 17% 1.66mps 235º SW 0mm 79%
  6:00 mây rải rác 32ºC 27% 1.91mps 123º ESE 0mm 55%
  9:00 nhiều mây 34ºC 54% 5.14mps 90º E 0mm 50%
  12:00 mây rải rác 33ºC 37% 4.83mps 117º ESE 0mm 55%
  15:00 mây rải rác 28ºC 34% 3.06mps 138º SE 0mm 74%
  18:00 mưa rải rác 26ºC 89% 2.76mps 181º S 0.18mm 84%
  21:00 mưa rải rác 25ºC 95% 2.47mps 201º SSW 1.49mm 87%
  24:00 mây dày đặc 24ºC 100% 1.98mps 219º SW 0mm 87%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Quảng Ngãi

Thứ 2

Dự báo ngày 13-07-2020
mây rải rác

Mây Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.91mps 123º
 • Độ ẩm: 55%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 27%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 14-07-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.41mps 12º
 • Độ ẩm: 51%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 15-07-2020
nhiều mây

Nhiều Mây

33ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.55mps 101º
 • Độ ẩm: 52%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 51%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 16-07-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.14mps 129º
 • Độ ẩm: 48%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 5%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 17-07-2020
nhiều mây

Nhiều Mây

35ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 0.93mps 115º
 • Độ ẩm: 48%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 82%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 18-07-2020
nhiều mây

Nhiều Mây

35ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.51mps 66º
 • Độ ẩm: 44%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 82%
 • Áp suất: 1006mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 19-07-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

35ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.4mps 164º
 • Độ ẩm: 43%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 20-07-2020
mây dày đặc

Mây Dày đặc

33ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 0.87mps 175º
 • Độ ẩm: 50%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 21-07-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.82mps 264º
 • Độ ẩm: 76%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 22-07-2020
trời quang mây

Trời Quang Mây

32ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.81mps 123º
 • Độ ẩm: 51%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 7%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 23-07-2020
mây dày đặc

Mây Dày đặc

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.41mps 129º
 • Độ ẩm: 46%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 86%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 24-07-2020
trời quang mây

Trời Quang Mây

33ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.35mps 130º
 • Độ ẩm: 51%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 25-07-2020
mây dày đặc

Mây Dày đặc

33ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.4mps 116º
 • Độ ẩm: 50%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1009mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 26-07-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

35ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.82mps 127º
 • Độ ẩm: 45%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 27-07-2020
trời quang mây

Trời Quang Mây

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.95mps 111º
 • Độ ẩm: 47%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1010mbar
Xem thêm