Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Quảng Ngãi. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Chủ nhật (19-05-2019)

  Mặt trời mọc: 05:15am Mặt trời lặn: 06:07pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.1167 Kinh độ: 108.8

  ít mây
  27ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 41ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 21:52

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.15mps
  • Hướng gió: 235º SW
  • Độ ẩm: 67%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1008mb
 • Thời tiết Sáng Chủ nhật (19-05-2019)

  Mặt trời mọc: 05:15am Mặt trời lặn: 06:07pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.1167 Kinh độ: 108.8

  trời quang mây
  41ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 41ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 21:52

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.42mps
  • Hướng gió: 81º E
  • Độ ẩm: 24%
  • Độ che phủ: 3%
  • Áp suất: 1007mb
 • Thời tiết Trưa Chủ nhật (19-05-2019)

  Mặt trời mọc: 05:15am Mặt trời lặn: 06:07pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.1167 Kinh độ: 108.8

  mây rải rác
  28ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 41ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 21:52

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.63mps
  • Hướng gió: 165º SSE
  • Độ ẩm: 63%
  • Độ che phủ: 40%
  • Áp suất: 1007mb
 • Thời tiết Chiều Chủ nhật (20-05-2019)

  Mặt trời mọc: 05:15am Mặt trời lặn: 06:07pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.1167 Kinh độ: 108.8

  mây rải rác
  26ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 41ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 21:52

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.39mps
  • Hướng gió: 244º WSW
  • Độ ẩm: 71%
  • Độ che phủ: 25%
  • Áp suất: 1008mb
 • Thời tiết Tối Chủ nhật (20-05-2019)

  Mặt trời mọc: 05:15am Mặt trời lặn: 06:07pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.1167 Kinh độ: 108.8

  mây rải rác
  29ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 41ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 21:52

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.28mps
  • Hướng gió: 228º SW
  • Độ ẩm: 60%
  • Độ che phủ: 25%
  • Áp suất: 1008mb
 • Cập nhật lúc 21:52
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 ít mây 29ºC 18% 1.55mps 229º SW 0mm 59%
  6:00 trời quang mây 40ºC 4% 0.58mps 202º SSW 0mm 28%
  9:00 trời quang mây 41ºC 3% 1.42mps 81º E 0mm 24%
  12:00 mây rải rác 36ºC 47% 2.45mps 91º E 0mm 37%
  15:00 mây rải rác 28ºC 40% 0.63mps 165º SSE 0mm 63%
  18:00 ít mây 27ºC 14% 1.23mps 239º WSW 0mm 70%
  21:00 mây rải rác 26ºC 25% 1.39mps 244º WSW 0mm 71%
  24:00 mây rải rác 25ºC 31% 1.45mps 233º SW 0mm 73%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Quảng Ngãi

Chủ nhật

Dự báo ngày 19-05-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

40ºC
 • Cao nhất: 41ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 0.58mps 203º
 • Độ ẩm: 28%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 4%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 20-05-2019
ít mây

ít Mây

40ºC
 • Cao nhất: 40ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 0.4mps 107º
 • Độ ẩm: 29%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 21-05-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

39ºC
 • Cao nhất: 39ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.03mps 46º
 • Độ ẩm: 27%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 95%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 22-05-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

35ºC
 • Cao nhất: 37ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 0.88mps 76º
 • Độ ẩm: 36%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 23-05-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

36ºC
 • Cao nhất: 39ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 0.37mps 76º
 • Độ ẩm: 35%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 24-05-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

38ºC
 • Cao nhất: 38ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 0.57mps 41º
 • Độ ẩm: 31%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 40%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 25-05-2019
nhiều mây

Nhiều Mây

38ºC
 • Cao nhất: 38ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 0.49mps 342º
 • Độ ẩm: 31%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 75%
 • Áp suất: 1007mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 26-05-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

38ºC
 • Cao nhất: 38ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 0.59mps 87º
 • Độ ẩm: 32%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 96%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 27-05-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

34ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.21mps 64º
 • Độ ẩm: 40%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 28-05-2019
mưa to

Mưa To

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 0.52mps 196º
 • Độ ẩm: 51%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 29-05-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.24mps 224º
 • Độ ẩm: 96%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 30-05-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

21ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.71mps 218º
 • Độ ẩm: 97%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 31-05-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.42mps 242º
 • Độ ẩm: 87%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 01-06-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

22ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.07mps 234º
 • Độ ẩm: 84%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1009mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 02-06-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.48mps 3º
 • Độ ẩm: 70%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 43%
 • Áp suất: 1008mbar
Xem thêm