Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Quảng Ngãi. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 4 (25-06-2017)

  Mặt trời mọc: 05:16am Mặt trời lặn: 06:18pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.1167 Kinh độ: 108.8

  ít mây
  20ºC

  Clear Sky

  Cao nhất: 20ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 07:02

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.24mps
  • Hướng gió: 243º WSW
  • Độ ẩm: 93%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 978mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 4 (25-06-2017)

  Mặt trời mọc: 05:16am Mặt trời lặn: 06:18pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.1167 Kinh độ: 108.8

  mưa rải rác
  30ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 20ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 07:02

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.47mm
  • Sức gió: 0.71mps
  • Hướng gió: 135º SE
  • Độ ẩm: 77%
  • Độ che phủ: 8%
  • Áp suất: 978mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 4 (25-06-2017)

  Mặt trời mọc: 05:16am Mặt trời lặn: 06:18pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.1167 Kinh độ: 108.8

  mưa rải rác
  24ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 20ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 07:02

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.36mm
  • Sức gió: 0.88mps
  • Hướng gió: 345º NNW
  • Độ ẩm: 95%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 979mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 4 (26-06-2017)

  Mặt trời mọc: 05:16am Mặt trời lặn: 06:18pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.1167 Kinh độ: 108.8

  clear sky
  21ºC

  Clear Sky

  Cao nhất: 20ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 07:02

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.95mps
  • Hướng gió: 215º SW
  • Độ ẩm: 91%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 980mb
 • Thời tiết Tối Thứ 4 (26-06-2017)

  Mặt trời mọc: 05:16am Mặt trời lặn: 06:18pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.1167 Kinh độ: 108.8

  clear sky
  24ºC

  Clear Sky

  Cao nhất: 20ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 07:02

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.1mps
  • Hướng gió: 239º WSW
  • Độ ẩm: 87%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 982mb
 • Cập nhật lúc 07:02
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 ít mây 23ºC 20% 1.57mps 240º WSW 0mm 91%
  6:00 mây rải rác 28ºC 36% 1.32mps 206º SSW 0mm 82%
  9:00 mưa rải rác 30ºC 8% 0.71mps 135º SE 1.47mm 77%
  12:00 mưa vừa 26ºC 48% 0.31mps 222º SW 7.575mm 89%
  15:00 mưa rải rác 24ºC 0% 0.88mps 345º NNW 1.36mm 95%
  18:00 clear sky 22ºC 0% 1.2mps 244º WSW 0mm 92%
  21:00 clear sky 21ºC 0% 0.95mps 215º SW 0mm 91%
  24:00 clear sky 20ºC 0% 0.96mps 229º SW 0mm 92%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Quảng Ngãi

Thứ 7

Dự báo ngày 24-06-2017
quang mây

Quang Mây

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 0.98mps 220º
 • Độ ẩm: 95%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 978mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 25-06-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.32mps 207º
 • Độ ẩm: 82%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 36%
 • Áp suất: 980mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 26-06-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.02mps 287º
 • Độ ẩm: 78%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 982mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 27-06-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.17mps 200º
 • Độ ẩm: 77%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 983mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 28-06-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 5.43mps 138º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 2%
 • Áp suất: 1000mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 29-06-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 3.02mps 138º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 23%
 • Áp suất: 1000mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 30-06-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 3.15mps 154º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 14%
 • Áp suất: 999mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 01-07-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 2.38mps 176º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 17%
 • Áp suất: 998mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 02-07-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 0.78mps 109º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 1%
 • Áp suất: 998mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 03-07-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 1.49mps 36º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 7%
 • Áp suất: 998mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 04-07-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 0.69mps 244º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 14%
 • Áp suất: 996mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 05-07-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 1.49mps 186º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 52%
 • Áp suất: 997mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 06-07-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 1.14mps 142º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 27%
 • Áp suất: 998mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 07-07-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 1.88mps 99º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 997mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 08-07-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 0.35mps 269º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 26%
 • Áp suất: 997mbar
Xem thêm