Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Quảng Ngãi. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 7 (03-12-2021)

  Mặt trời mọc: 05:56am Mặt trời lặn: 05:13pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.1167 Kinh độ: 108.8

  mưa rải rác
  18ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 18ºC

  Cập nhật lúc 05:33

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.45mps
  • Hướng gió: 321º NW
  • Độ ẩm: 73%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1019mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 7 (03-12-2021)

  Mặt trời mọc: 05:56am Mặt trời lặn: 05:13pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.1167 Kinh độ: 108.8

  mây dày đặc
  19ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 18ºC

  Cập nhật lúc 05:33

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.19mps
  • Hướng gió: 346º NNW
  • Độ ẩm: 73%
  • Độ che phủ: 98%
  • Áp suất: 1020mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 7 (04-12-2021)

  Mặt trời mọc: 05:56am Mặt trời lặn: 05:13pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.1167 Kinh độ: 108.8

  mây dày đặc
  19ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 18ºC

  Cập nhật lúc 05:33

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.03mps
  • Hướng gió: 322º NW
  • Độ ẩm: 73%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1019mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 7 (04-12-2021)

  Mặt trời mọc: 05:56am Mặt trời lặn: 05:13pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.1167 Kinh độ: 108.8

  nhiều mây
  18ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 18ºC

  Cập nhật lúc 05:33

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.78mps
  • Hướng gió: 299º WNW
  • Độ ẩm: 82%
  • Độ che phủ: 80%
  • Áp suất: 1020mb
 • Thời tiết Tối Thứ 7 (04-12-2021)

  Mặt trời mọc: 05:56am Mặt trời lặn: 05:13pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.1167 Kinh độ: 108.8

  nhiều mây
  21ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 18ºC

  Cập nhật lúc 05:33

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.96mps
  • Hướng gió: 350º N
  • Độ ẩm: 71%
  • Độ che phủ: 69%
  • Áp suất: 1017mb
 • Cập nhật lúc 05:33
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 21ºC 100% 3.96mps 347º NNW 0.34mm 80%
  6:00 mây dày đặc 21ºC 99% 4.16mps 354º N 0mm 75%
  9:00 mây dày đặc 19ºC 98% 3.19mps 346º NNW 0mm 73%
  12:00 mây dày đặc 19ºC 100% 2.78mps 339º NNW 0mm 71%
  15:00 mây dày đặc 19ºC 100% 3.03mps 322º NW 0mm 73%
  18:00 mây dày đặc 19ºC 96% 2.98mps 310º NW 0mm 74%
  21:00 nhiều mây 18ºC 80% 3.78mps 299º WNW 0mm 82%
  24:00 nhiều mây 22ºC 51% 5.46mps 333º NNW 0mm 64%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Quảng Ngãi

Thứ 6

Dự báo ngày 03-12-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

20ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 4.73mps 352º
 • Độ ẩm: 82%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 04-12-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 5.68mps 343º
 • Độ ẩm: 66%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 57%
 • Áp suất: 1019mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 05-12-2021
mưa vừa

Mưa Vừa

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 3.54mps 321º
 • Độ ẩm: 93%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 06-12-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

20ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 3.61mps 344º
 • Độ ẩm: 85%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 07-12-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 4.16mps 318º
 • Độ ẩm: 92%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 08-12-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

20ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 3.61mps 303º
 • Độ ẩm: 92%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 09-12-2021
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 5.98mps 22º
 • Độ ẩm: 81%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 83%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 10-12-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 3.68mps 335º
 • Độ ẩm: 88%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 11-12-2021
mưa vừa

Mưa Vừa

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 3.64mps 311º
 • Độ ẩm: 93%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1017mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 12-12-2021
mưa vừa

Mưa Vừa

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 4.81mps 13º
 • Độ ẩm: 94%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 13-12-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 5.6mps 357º
 • Độ ẩm: 83%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 14-12-2021
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 4.88mps 33º
 • Độ ẩm: 85%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 74%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 15-12-2021
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.61mps 30º
 • Độ ẩm: 92%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 16-12-2021
mưa vừa

Mưa Vừa

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.87mps 316º
 • Độ ẩm: 97%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 17-12-2021
mưa to

Mưa To

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 5.13mps 54º
 • Độ ẩm: 88%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1016mbar
Xem thêm