Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Quảng Ngãi. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (25-03-2019)

  Mặt trời mọc: 05:45am Mặt trời lặn: 05:56pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.1167 Kinh độ: 108.8

  mưa rải rác
  26ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 14:34

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.4mps
  • Hướng gió: 64º ENE
  • Độ ẩm: 76%
  • Độ che phủ: 32%
  • Áp suất: 1013mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (25-03-2019)

  Mặt trời mọc: 05:45am Mặt trời lặn: 05:56pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.1167 Kinh độ: 108.8

  mây rải rác
  26ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 14:34

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.4mps
  • Hướng gió: 64º ENE
  • Độ ẩm: 76%
  • Độ che phủ: 32%
  • Áp suất: 1013mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (25-03-2019)

  Mặt trời mọc: 05:45am Mặt trời lặn: 05:56pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.1167 Kinh độ: 108.8

  mây dày đặc
  23ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 14:34

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.96mps
  • Hướng gió: 73º ENE
  • Độ ẩm: 81%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 1013mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (26-03-2019)

  Mặt trời mọc: 05:45am Mặt trời lặn: 05:56pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.1167 Kinh độ: 108.8

  mưa rải rác
  21ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 14:34

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.15mm
  • Sức gió: 0.96mps
  • Hướng gió: 246º WSW
  • Độ ẩm: 91%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 1014mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (26-03-2019)

  Mặt trời mọc: 05:45am Mặt trời lặn: 05:56pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.1167 Kinh độ: 108.8

  mưa rải rác
  21ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 14:34

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.4625mm
  • Sức gió: 0.71mps
  • Hướng gió: 157º SSE
  • Độ ẩm: 97%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1015mb
 • Cập nhật lúc 14:34
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 21ºC 76% 1.21mps 347º NNW 0.039999999999999mm 96%
  6:00 mưa rải rác 24ºC 64% 1.41mps 65º ENE 0.020000000000001mm 82%
  9:00 mây rải rác 26ºC 32% 1.4mps 64º ENE 0mm 76%
  12:00 mây rải rác 26ºC 44% 1.4mps 73º ENE 0mm 72%
  15:00 mây dày đặc 23ºC 88% 0.96mps 73º ENE 0mm 81%
  18:00 mưa rải rác 22ºC 92% 1.07mps 94º E 0.069999999999999mm 85%
  21:00 mưa rải rác 21ºC 88% 0.96mps 246º WSW 0.15mm 91%
  24:00 mưa rải rác 21ºC 88% 1.26mps 270º W 0.8925mm 96%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Quảng Ngãi

Thứ 2

Dự báo ngày 25-03-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.41mps 65º
 • Độ ẩm: 82%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 64%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 26-03-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.3mps 118º
 • Độ ẩm: 86%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 76%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 27-03-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

26ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.42mps 137º
 • Độ ẩm: 76%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 28-03-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 5.25mps 126º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 29-03-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 6.26mps 138º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 30-03-2019
mưa to

Mưa To

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.02mps 116º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 89%
 • Áp suất: 1010mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 31-03-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.96mps 358º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 21%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 01-04-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.74mps 101º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 3%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 02-04-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.88mps 107º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 03-04-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.69mps 119º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 2%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 04-04-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 4.76mps 104º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 05-04-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.19mps 130º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 06-04-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.36mps 56º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1009mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 07-04-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 4.87mps 4º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 47%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 08-04-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.46mps 238º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 64%
 • Áp suất: 1009mbar
Xem thêm