Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Quảng Ngãi. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 6 (22-11-2019)

  Mặt trời mọc: 05:49am Mặt trời lặn: 05:12pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.1167 Kinh độ: 108.8

  mưa rải rác
  24ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 22:56

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.78mps
  • Hướng gió: 349º N
  • Độ ẩm: 70%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1017mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 6 (22-11-2019)

  Mặt trời mọc: 05:49am Mặt trời lặn: 05:12pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.1167 Kinh độ: 108.8

  mưa rải rác
  24ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 22:56

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.12mm
  • Sức gió: 6.92mps
  • Hướng gió: 8º N
  • Độ ẩm: 74%
  • Độ che phủ: 82%
  • Áp suất: 1014mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 6 (22-11-2019)

  Mặt trời mọc: 05:49am Mặt trời lặn: 05:12pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.1167 Kinh độ: 108.8

  mây dày đặc
  24ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 22:56

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 5.09mps
  • Hướng gió: 2º N
  • Độ ẩm: 71%
  • Độ che phủ: 90%
  • Áp suất: 1015mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 6 (23-11-2019)

  Mặt trời mọc: 05:49am Mặt trời lặn: 05:12pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.1167 Kinh độ: 108.8

  mây dày đặc
  22ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 22:56

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 5.38mps
  • Hướng gió: 281º W
  • Độ ẩm: 78%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1015mb
 • Thời tiết Tối Thứ 6 (23-11-2019)

  Mặt trời mọc: 05:49am Mặt trời lặn: 05:12pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.1167 Kinh độ: 108.8

  mây dày đặc
  22ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 22:56

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.64mps
  • Hướng gió: 300º WNW
  • Độ ẩm: 79%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1015mb
 • Cập nhật lúc 22:56
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 24ºC 54% 6.86mps 19º NNE 0.56mm 76%
  6:00 mưa rải rác 24ºC 97% 7.28mps 10º N 0.44mm 74%
  9:00 mưa rải rác 24ºC 82% 6.92mps 8º N 0.12mm 74%
  12:00 mây dày đặc 24ºC 85% 5.81mps 16º NNE 0mm 75%
  15:00 mây dày đặc 24ºC 90% 5.09mps 2º N 0mm 71%
  18:00 mưa rải rác 24ºC 100% 4.07mps 341º NNW 0.06mm 68%
  21:00 mây dày đặc 22ºC 100% 5.38mps 281º W 0mm 78%
  24:00 mây dày đặc 22ºC 100% 5.23mps 288º WNW 0mm 79%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Quảng Ngãi

Thứ 6

Dự báo ngày 22-11-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 7.28mps 10º
 • Độ ẩm: 74%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 97%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 23-11-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 5.32mps 325º
 • Độ ẩm: 75%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 66%
 • Áp suất: 1015mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 24-11-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 5.5mps 337º
 • Độ ẩm: 86%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 25-11-2019
mưa to

Mưa To

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 7.45mps 21º
 • Độ ẩm: 81%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 26-11-2019
mưa to

Mưa To

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 5.85mps 56º
 • Độ ẩm: 84%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 57%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 27-11-2019
mưa to

Mưa To

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 7.48mps 50º
 • Độ ẩm: 83%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 55%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 28-11-2019
mưa to

Mưa To

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 10.28mps 33º
 • Độ ẩm: 83%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 29-11-2019
mưa to

Mưa To

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 9.41mps 51º
 • Độ ẩm: 81%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 76%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 30-11-2019
mưa to

Mưa To

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 7.96mps 63º
 • Độ ẩm: 78%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1018mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 01-12-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 7.99mps 36º
 • Độ ẩm: 78%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 78%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 02-12-2019
mưa to

Mưa To

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 8.97mps 17º
 • Độ ẩm: 81%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 03-12-2019
mưa to

Mưa To

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 9.32mps 27º
 • Độ ẩm: 79%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 78%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 04-12-2019
mưa to

Mưa To

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 8.25mps 52º
 • Độ ẩm: 76%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 97%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 05-12-2019
mưa to

Mưa To

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 9.37mps 36º
 • Độ ẩm: 75%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 83%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 06-12-2019
mưa to

Mưa To

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 8.22mps 353º
 • Độ ẩm: 80%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 61%
 • Áp suất: 1020mbar
Xem thêm