Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Quảng Ngãi. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 6 (01-10-2020)

  Mặt trời mọc: 05:34am Mặt trời lặn: 05:33pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.1167 Kinh độ: 108.8

  mây dày đặc
  25ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 00:50

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.57mps
  • Hướng gió: 258º WSW
  • Độ ẩm: 88%
  • Độ che phủ: 74%
  • Áp suất: 1007mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 6 (01-10-2020)

  Mặt trời mọc: 05:34am Mặt trời lặn: 05:33pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.1167 Kinh độ: 108.8

  mây dày đặc
  31ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 00:50

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.34mps
  • Hướng gió: 64º ENE
  • Độ ẩm: 60%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1005mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 6 (01-10-2020)

  Mặt trời mọc: 05:34am Mặt trời lặn: 05:33pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.1167 Kinh độ: 108.8

  mưa rải rác
  27ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 00:50

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.37mm
  • Sức gió: 1.17mps
  • Hướng gió: 93º E
  • Độ ẩm: 82%
  • Độ che phủ: 49%
  • Áp suất: 1006mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 6 (02-10-2020)

  Mặt trời mọc: 05:34am Mặt trời lặn: 05:33pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.1167 Kinh độ: 108.8

  mưa rải rác
  25ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 00:50

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.24mm
  • Sức gió: 1.49mps
  • Hướng gió: 239º WSW
  • Độ ẩm: 88%
  • Độ che phủ: 14%
  • Áp suất: 1006mb
 • Thời tiết Tối Thứ 6 (02-10-2020)

  Mặt trời mọc: 05:34am Mặt trời lặn: 05:33pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.1167 Kinh độ: 108.8

  mưa rải rác
  27ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 00:50

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.24mm
  • Sức gió: 1.84mps
  • Hướng gió: 238º WSW
  • Độ ẩm: 82%
  • Độ che phủ: 66%
  • Áp suất: 1008mb
 • Cập nhật lúc 00:50
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây dày đặc 25ºC 85% 1.7mps 260º W 0mm 81%
  6:00 mây dày đặc 30ºC 95% 0.53mps 77º ENE 0mm 63%
  9:00 mây dày đặc 31ºC 92% 4.34mps 64º ENE 0mm 60%
  12:00 mây rải rác 30ºC 36% 3.2mps 63º ENE 0mm 66%
  15:00 mưa rải rác 27ºC 49% 1.17mps 93º E 0.37mm 82%
  18:00 trời quang mây 26ºC 10% 1mps 197º SSW 0mm 85%
  21:00 mưa rải rác 25ºC 14% 1.49mps 239º WSW 0.24mm 88%
  24:00 mưa rải rác 25ºC 51% 1.77mps 247º WSW 0.47mm 89%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Quảng Ngãi

Thứ 5

Dự báo ngày 01-10-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 0.53mps 77º
 • Độ ẩm: 63%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 95%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 02-10-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 0.91mps 124º
 • Độ ẩm: 60%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 03-10-2020
mây dày đặc

Mây Dày đặc

31ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.98mps 137º
 • Độ ẩm: 60%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1010mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 04-10-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.37mps 96º
 • Độ ẩm: 60%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 05-10-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.37mps 15º
 • Độ ẩm: 65%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 06-10-2020
mưa to

Mưa To

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.48mps 340º
 • Độ ẩm: 81%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 07-10-2020
mưa to

Mưa To

25ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.59mps 29º
 • Độ ẩm: 90%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 08-10-2020
mưa to

Mưa To

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.82mps 20º
 • Độ ẩm: 75%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 09-10-2020
mưa to

Mưa To

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.14mps 332º
 • Độ ẩm: 84%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 10-10-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.62mps 346º
 • Độ ẩm: 81%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1011mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 11-10-2020
mưa rất to

Mưa Rất To

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.95mps 291º
 • Độ ẩm: 90%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 12-10-2020
mưa to

Mưa To

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 4.01mps 312º
 • Độ ẩm: 90%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 13-10-2020
mưa to

Mưa To

28ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.82mps 329º
 • Độ ẩm: 70%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 55%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 14-10-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 0.74mps 204º
 • Độ ẩm: 67%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 15-10-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 0.11mps 308º
 • Độ ẩm: 67%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 85%
 • Áp suất: 1008mbar
Xem thêm