Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Phan Thiết. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Chủ nhật (26-01-2020)

  Mặt trời mọc: 06:11am Mặt trời lặn: 05:48pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.9333 Kinh độ: 108.1

  nhiều mây
  20ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 22:36

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.24mps
  • Hướng gió: 21º NNE
  • Độ ẩm: 93%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1012mb
 • Thời tiết Sáng Chủ nhật (26-01-2020)

  Mặt trời mọc: 06:11am Mặt trời lặn: 05:48pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.9333 Kinh độ: 108.1

  nhiều mây
  29ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 22:36

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.66mps
  • Hướng gió: 137º SE
  • Độ ẩm: 52%
  • Độ che phủ: 52%
  • Áp suất: 1010mb
 • Thời tiết Trưa Chủ nhật (26-01-2020)

  Mặt trời mọc: 06:11am Mặt trời lặn: 05:48pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.9333 Kinh độ: 108.1

  ít mây
  21ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 22:36

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.14mps
  • Hướng gió: 79º E
  • Độ ẩm: 90%
  • Độ che phủ: 11%
  • Áp suất: 1010mb
 • Thời tiết Chiều Chủ nhật (27-01-2020)

  Mặt trời mọc: 06:11am Mặt trời lặn: 05:48pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.9333 Kinh độ: 108.1

  mây rải rác
  20ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 22:36

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.57mps
  • Hướng gió: 46º NE
  • Độ ẩm: 94%
  • Độ che phủ: 39%
  • Áp suất: 1011mb
 • Thời tiết Tối Chủ nhật (27-01-2020)

  Mặt trời mọc: 06:11am Mặt trời lặn: 05:48pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.9333 Kinh độ: 108.1

  mây dày đặc
  21ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 22:36

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.3mps
  • Hướng gió: 35º NE
  • Độ ẩm: 89%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 1012mb
 • Cập nhật lúc 22:36
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 nhiều mây 21ºC 69% 1.51mps 10º N 0mm 88%
  6:00 nhiều mây 28ºC 73% 2.78mps 111º ESE 0mm 53%
  9:00 nhiều mây 29ºC 52% 4.66mps 137º SE 0mm 52%
  12:00 ít mây 27ºC 15% 4.05mps 121º ESE 0mm 62%
  15:00 ít mây 21ºC 11% 2.14mps 79º E 0mm 90%
  18:00 mây rải rác 20ºC 37% 1.24mps 44º NE 0mm 93%
  21:00 mây rải rác 20ºC 39% 1.57mps 46º NE 0mm 94%
  24:00 nhiều mây 19ºC 79% 1.26mps 58º ENE 0mm 95%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Phan Thiết

Chủ nhật

Dự báo ngày 26-01-2020
nhiều mây

Nhiều Mây

28ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 2.78mps 111º
 • Độ ẩm: 53%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 73%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 27-01-2020
nhiều mây

Nhiều Mây

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 5.7mps 126º
 • Độ ẩm: 48%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 69%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 28-01-2020
mây dày đặc

Mây Dày đặc

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 5.45mps 126º
 • Độ ẩm: 51%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 91%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 29-01-2020
mây dày đặc

Mây Dày đặc

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 5.16mps 132º
 • Độ ẩm: 49%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 85%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 30-01-2020
nhiều mây

Nhiều Mây

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 5.03mps 138º
 • Độ ẩm: 49%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 69%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 31-01-2020
nhiều mây

Nhiều Mây

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 8.74mps 98º
 • Độ ẩm: 40%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 81%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 01-02-2020
mây dày đặc

Mây Dày đặc

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 7.9mps 105º
 • Độ ẩm: 38%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 85%
 • Áp suất: 1012mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 02-02-2020
mây rải rác

Mây Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 5.85mps 119º
 • Độ ẩm: 38%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 34%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 03-02-2020
mây rải rác

Mây Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 6.8mps 114º
 • Độ ẩm: 38%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 43%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 04-02-2020
ít mây

ít Mây

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 6.66mps 114º
 • Độ ẩm: 41%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 17%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 05-02-2020
trời quang mây

Trời Quang Mây

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 7.03mps 113º
 • Độ ẩm: 41%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 06-02-2020
trời quang mây

Trời Quang Mây

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 7.12mps 110º
 • Độ ẩm: 37%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 07-02-2020
trời quang mây

Trời Quang Mây

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 7.01mps 117º
 • Độ ẩm: 39%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 10%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 08-02-2020
trời quang mây

Trời Quang Mây

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 5.68mps 126º
 • Độ ẩm: 41%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1008mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 09-02-2020
mây rải rác

Mây Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 7.31mps 111º
 • Độ ẩm: 43%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 30%
 • Áp suất: 1009mbar
Xem thêm