Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Phan Thiết. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 6 (16-11-2018)

  Mặt trời mọc: 05:43am Mặt trời lặn: 05:20pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.931 Kinh độ: 108.1015

  mây dày đặc
  27ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 19:19

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 5.36mps
  • Hướng gió: 83º E
  • Độ ẩm: 91%
  • Độ che phủ: 76%
  • Áp suất: 1018mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 6 (16-11-2018)

  Mặt trời mọc: 05:43am Mặt trời lặn: 05:20pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.931 Kinh độ: 108.1015

  nhiều mây
  29ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 19:19

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.77mps
  • Hướng gió: 104º ESE
  • Độ ẩm: 83%
  • Độ che phủ: 56%
  • Áp suất: 1017mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 6 (16-11-2018)

  Mặt trời mọc: 05:43am Mặt trời lặn: 05:20pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.931 Kinh độ: 108.1015

  mây dày đặc
  27ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 19:19

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.33mps
  • Hướng gió: 86º E
  • Độ ẩm: 93%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1017mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 6 (17-11-2018)

  Mặt trời mọc: 05:43am Mặt trời lặn: 05:20pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.931 Kinh độ: 108.1015

  mây dày đặc
  26ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 19:19

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.36mps
  • Hướng gió: 51º NE
  • Độ ẩm: 98%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1018mb
 • Thời tiết Tối Thứ 6 (17-11-2018)

  Mặt trời mọc: 05:43am Mặt trời lặn: 05:20pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.931 Kinh độ: 108.1015

  nhiều mây
  26ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 19:19

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.03mps
  • Hướng gió: 28º NNE
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 68%
  • Áp suất: 1018mb
 • Cập nhật lúc 19:19
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây dày đặc 26ºC 92% 3.66mps 55º NE 0mm 98%
  6:00 mây rải rác 28ºC 36% 2.9mps 79º E 0mm 89%
  9:00 nhiều mây 29ºC 56% 3.77mps 104º ESE 0mm 83%
  12:00 nhiều mây 28ºC 56% 4.48mps 95º E 0mm 86%
  15:00 mây dày đặc 27ºC 92% 4.33mps 86º E 0mm 93%
  18:00 mây dày đặc 26ºC 88% 4.17mps 77º ENE 0mm 95%
  21:00 mây dày đặc 26ºC 92% 2.36mps 51º NE 0mm 98%
  24:00 nhiều mây 25ºC 56% 1.41mps 19º NNE 0mm 100%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Phan Thiết

Thứ 6

Dự báo ngày 16-11-2018
mây rải rác

Mây Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.9mps 79º
 • Độ ẩm: 89%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 36%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 17-11-2018
mây dày đặc

Mây Dày đặc

27ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.96mps 58º
 • Độ ẩm: 90%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1018mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 18-11-2018
mưa to

Mưa To

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.02mps 287º
 • Độ ẩm: 89%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 19-11-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.31mps 95º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 40%
 • Áp suất: 1000mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 20-11-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.76mps 112º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 30%
 • Áp suất: 1001mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 21-11-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.09mps 178º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 15%
 • Áp suất: 1001mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 22-11-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 0.95mps 228º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 22%
 • Áp suất: 999mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 23-11-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.96mps 272º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 21%
 • Áp suất: 999mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 24-11-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.1mps 213º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 31%
 • Áp suất: 1000mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 25-11-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.47mps 95º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 4%
 • Áp suất: 1000mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 26-11-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.08mps 178º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 2%
 • Áp suất: 1001mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 27-11-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.12mps 72º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 18%
 • Áp suất: 1001mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 28-11-2018
trời quang mây

Trời Quang Mây

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.5mps 35º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 29-11-2018
trời quang mây

Trời Quang Mây

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 1.71mps 47º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 18%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 30-11-2018
trời quang mây

Trời Quang Mây

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.06mps 78º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 6%
 • Áp suất: 1002mbar
Xem thêm