Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Phan Thiết. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 6 (02-06-2023)

  Mặt trời mọc: 05:23am Mặt trời lặn: 06:07pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.9333 Kinh độ: 108.1

  nhiều mây
  28ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 33ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 19:48

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 5.63mps
  • Hướng gió: 221º SW
  • Độ ẩm: 83%
  • Độ che phủ: 61%
  • Áp suất: 1008mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 6 (02-06-2023)

  Mặt trời mọc: 05:23am Mặt trời lặn: 06:07pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.9333 Kinh độ: 108.1

  mưa rải rác
  28ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 33ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 19:48

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.14mm
  • Sức gió: 5.5mps
  • Hướng gió: 213º SSW
  • Độ ẩm: 78%
  • Độ che phủ: 76%
  • Áp suất: 1007mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 6 (03-06-2023)

  Mặt trời mọc: 05:23am Mặt trời lặn: 06:07pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.9333 Kinh độ: 108.1

  mưa rải rác
  26ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 33ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 19:48

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.46mm
  • Sức gió: 3.9mps
  • Hướng gió: 257º WSW
  • Độ ẩm: 88%
  • Độ che phủ: 64%
  • Áp suất: 1008mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 6 (03-06-2023)

  Mặt trời mọc: 05:23am Mặt trời lặn: 06:07pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.9333 Kinh độ: 108.1

  nhiều mây
  28ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 33ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 19:48

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.42mps
  • Hướng gió: 266º W
  • Độ ẩm: 76%
  • Độ che phủ: 53%
  • Áp suất: 1009mb
 • Thời tiết Tối Thứ 6 (03-06-2023)

  Mặt trời mọc: 05:23am Mặt trời lặn: 06:07pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.9333 Kinh độ: 108.1

  ít mây
  34ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 33ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 19:48

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 6.68mps
  • Hướng gió: 237º WSW
  • Độ ẩm: 51%
  • Độ che phủ: 20%
  • Áp suất: 1006mb
 • Cập nhật lúc 19:48
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 nhiều mây 33ºC 71% 7.18mps 236º SW 0mm 56%
  6:00 nhiều mây 32ºC 64% 7.33mps 234º SW 0mm 58%
  9:00 mưa rải rác 28ºC 76% 5.5mps 213º SSW 0.14mm 78%
  12:00 mưa rải rác 27ºC 78% 4.2mps 231º SW 0.55mm 86%
  15:00 mưa rải rác 26ºC 64% 3.9mps 257º WSW 0.46mm 88%
  18:00 mưa rải rác 26ºC 42% 3.45mps 267º W 0.14mm 86%
  21:00 nhiều mây 28ºC 53% 4.42mps 266º W 0mm 76%
  24:00 ít mây 33ºC 20% 5.65mps 247º WSW 0mm 54%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Phan Thiết

Thứ 6

Dự báo ngày 02-06-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 7.33mps 234º
 • Độ ẩm: 56%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 72%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 03-06-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 7.25mps 232º
 • Độ ẩm: 52%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 19%
 • Áp suất: 1008mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 04-06-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 5.31mps 243º
 • Độ ẩm: 51%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 05-06-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

33ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 5.23mps 234º
 • Độ ẩm: 55%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 96%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 06-06-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 6.83mps 262º
 • Độ ẩm: 68%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 07-06-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 6.7mps 255º
 • Độ ẩm: 66%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 08-06-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 6.46mps 265º
 • Độ ẩm: 78%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 09-06-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 6.91mps 252º
 • Độ ẩm: 62%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 10-06-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 5.51mps 254º
 • Độ ẩm: 66%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 95%
 • Áp suất: 1006mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 11-06-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.22mps 278º
 • Độ ẩm: 80%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 12-06-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.97mps 273º
 • Độ ẩm: 86%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 13-06-2023
mây dày đặc

Mây Dày đặc

30ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 5.64mps 245º
 • Độ ẩm: 61%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 96%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 14-06-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 5.43mps 230º
 • Độ ẩm: 62%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 96%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 15-06-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 4.82mps 245º
 • Độ ẩm: 66%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 16-06-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 5.6mps 256º
 • Độ ẩm: 63%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1009mbar
Xem thêm