Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Phan Thiết. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 5 (21-11-2019)

  Mặt trời mọc: 05:45am Mặt trời lặn: 05:21pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.931 Kinh độ: 108.1015

  nhiều mây
  22ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 21:35

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.61mps
  • Hướng gió: 39º NE
  • Độ ẩm: 85%
  • Độ che phủ: 87%
  • Áp suất: 1013mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 5 (21-11-2019)

  Mặt trời mọc: 05:45am Mặt trời lặn: 05:21pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.931 Kinh độ: 108.1015

  mây rải rác
  29ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 21:35

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.58mps
  • Hướng gió: 132º SE
  • Độ ẩm: 60%
  • Độ che phủ: 36%
  • Áp suất: 1011mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 5 (21-11-2019)

  Mặt trời mọc: 05:45am Mặt trời lặn: 05:21pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.931 Kinh độ: 108.1015

  nhiều mây
  23ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 21:35

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.89mps
  • Hướng gió: 50º NE
  • Độ ẩm: 84%
  • Độ che phủ: 83%
  • Áp suất: 1011mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 5 (22-11-2019)

  Mặt trời mọc: 05:45am Mặt trời lặn: 05:21pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.931 Kinh độ: 108.1015

  nhiều mây
  20ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 21:35

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.22mps
  • Hướng gió: 8º N
  • Độ ẩm: 90%
  • Độ che phủ: 54%
  • Áp suất: 1012mb
 • Thời tiết Tối Thứ 5 (22-11-2019)

  Mặt trời mọc: 05:45am Mặt trời lặn: 05:21pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.931 Kinh độ: 108.1015

  ít mây
  22ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 21:35

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.08mps
  • Hướng gió: 354º N
  • Độ ẩm: 82%
  • Độ che phủ: 13%
  • Áp suất: 1013mb
 • Cập nhật lúc 21:35
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 nhiều mây 21ºC 65% 1.03mps 354º N 0mm 80%
  6:00 ít mây 27ºC 16% 1.9mps 90º E 0mm 60%
  9:00 mây rải rác 29ºC 36% 3.58mps 132º SE 0mm 60%
  12:00 mưa rải rác 28ºC 82% 1.74mps 97º E 0.13mm 71%
  15:00 nhiều mây 23ºC 83% 0.89mps 50º NE 0mm 84%
  18:00 ít mây 21ºC 12% 1.4mps 19º NNE 0mm 86%
  21:00 nhiều mây 20ºC 54% 1.22mps 8º N 0mm 90%
  24:00 ít mây 20ºC 15% 1.32mps 351º N 0mm 89%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Phan Thiết

Thứ 5

Dự báo ngày 21-11-2019
ít mây

ít Mây

27ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.9mps 90º
 • Độ ẩm: 60%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 16%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 22-11-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

27ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.43mps 108º
 • Độ ẩm: 61%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 23-11-2019
mây rải rác

Mây Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 0.89mps 146º
 • Độ ẩm: 55%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 37%
 • Áp suất: 1013mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 24-11-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

27ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.76mps 98º
 • Độ ẩm: 63%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 25-11-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.23mps 87º
 • Độ ẩm: 63%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 26-11-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

28ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.54mps 78º
 • Độ ẩm: 58%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 27-11-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

29ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 4.96mps 77º
 • Độ ẩm: 61%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 93%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 28-11-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

29ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 4.75mps 66º
 • Độ ẩm: 60%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 29-11-2019
ít mây

ít Mây

29ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 4.03mps 62º
 • Độ ẩm: 59%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 16%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 30-11-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

28ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 3.69mps 65º
 • Độ ẩm: 60%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 1012mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 01-12-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

27ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.63mps 97º
 • Độ ẩm: 53%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 7%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 02-12-2019
nhiều mây

Nhiều Mây

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 0.77mps 151º
 • Độ ẩm: 58%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 77%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 03-12-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

27ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.06mps 152º
 • Độ ẩm: 59%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 04-12-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

26ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.99mps 135º
 • Độ ẩm: 61%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 94%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 05-12-2019
nhiều mây

Nhiều Mây

27ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.74mps 91º
 • Độ ẩm: 52%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 68%
 • Áp suất: 1013mbar
Xem thêm