Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Phan Thiết. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (13-06-2021)

  Mặt trời mọc: 05:25am Mặt trời lặn: 06:10pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.9333 Kinh độ: 108.1

  mưa rải rác
  25ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 01:21

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.89mps
  • Hướng gió: 253º WSW
  • Độ ẩm: 82%
  • Độ che phủ: 98%
  • Áp suất: 1009mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (13-06-2021)

  Mặt trời mọc: 05:25am Mặt trời lặn: 06:10pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.9333 Kinh độ: 108.1

  mây dày đặc
  32ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 01:21

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 7.04mps
  • Hướng gió: 249º WSW
  • Độ ẩm: 54%
  • Độ che phủ: 97%
  • Áp suất: 1008mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (13-06-2021)

  Mặt trời mọc: 05:25am Mặt trời lặn: 06:10pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.9333 Kinh độ: 108.1

  mưa rải rác
  26ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 01:21

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.71mm
  • Sức gió: 3.43mps
  • Hướng gió: 257º WSW
  • Độ ẩm: 82%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1009mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (14-06-2021)

  Mặt trời mọc: 05:25am Mặt trời lặn: 06:10pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.9333 Kinh độ: 108.1

  mây dày đặc
  25ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 01:21

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.81mps
  • Hướng gió: 278º W
  • Độ ẩm: 81%
  • Độ che phủ: 95%
  • Áp suất: 1009mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (14-06-2021)

  Mặt trời mọc: 05:25am Mặt trời lặn: 06:10pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.9333 Kinh độ: 108.1

  mây dày đặc
  26ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 01:21

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.65mps
  • Hướng gió: 277º W
  • Độ ẩm: 76%
  • Độ che phủ: 85%
  • Áp suất: 1010mb
 • Cập nhật lúc 01:21
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 25ºC 100% 3.66mps 260º W 0.13mm 79%
  6:00 mây dày đặc 29ºC 96% 6.25mps 243º WSW 0mm 65%
  9:00 mây dày đặc 32ºC 97% 7.04mps 249º WSW 0mm 54%
  12:00 mưa rải rác 30ºC 100% 6.52mps 268º W 0.19mm 65%
  15:00 mưa rải rác 26ºC 100% 3.43mps 257º WSW 0.71mm 82%
  18:00 mây dày đặc 25ºC 91% 2.83mps 276º W 0mm 84%
  21:00 mây dày đặc 25ºC 95% 2.81mps 278º W 0mm 81%
  24:00 mây dày đặc 25ºC 87% 2.86mps 274º W 0mm 83%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Phan Thiết

Chủ nhật

Dự báo ngày 13-06-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 7.07mps 248º
 • Độ ẩm: 56%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 96%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 14-06-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 6.03mps 237º
 • Độ ẩm: 53%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 15-06-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 6.98mps 254º
 • Độ ẩm: 51%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 27%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 16-06-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 7.13mps 251º
 • Độ ẩm: 55%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 80%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 17-06-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 7.77mps 234º
 • Độ ẩm: 55%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 48%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 18-06-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 8.51mps 225º
 • Độ ẩm: 54%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 91%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 19-06-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 8.1mps 230º
 • Độ ẩm: 57%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 58%
 • Áp suất: 1009mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 20-06-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 8.37mps 236º
 • Độ ẩm: 62%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 66%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 21-06-2021
mây dày đặc

Mây Dày đặc

31ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 7.62mps 262º
 • Độ ẩm: 54%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 22-06-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 8.41mps 258º
 • Độ ẩm: 52%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 34%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 23-06-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 7.58mps 252º
 • Độ ẩm: 58%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 24-06-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 6.57mps 259º
 • Độ ẩm: 66%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 25-06-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 7.93mps 259º
 • Độ ẩm: 57%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 26-06-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 6.99mps 265º
 • Độ ẩm: 69%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1009mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 27-06-2021
mây dày đặc

Mây Dày đặc

30ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 7.08mps 256º
 • Độ ẩm: 57%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1009mbar
Xem thêm