Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Phan Thiết. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Chủ nhật (20-01-2019)

  Mặt trời mọc: 06:11am Mặt trời lặn: 05:45pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.931 Kinh độ: 108.1015

  mây rải rác
  24ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 04:17

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 5.68mps
  • Hướng gió: 72º ENE
  • Độ ẩm: 94%
  • Độ che phủ: 44%
  • Áp suất: 1018mb
 • Thời tiết Sáng Chủ nhật (20-01-2019)

  Mặt trời mọc: 06:11am Mặt trời lặn: 05:45pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.931 Kinh độ: 108.1015

  trời quang mây
  24ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 04:17

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 6.72mps
  • Hướng gió: 66º ENE
  • Độ ẩm: 96%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1019mb
 • Thời tiết Trưa Chủ nhật (20-01-2019)

  Mặt trời mọc: 06:11am Mặt trời lặn: 05:45pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.931 Kinh độ: 108.1015

  ít mây
  28ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 04:17

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 8.36mps
  • Hướng gió: 78º ENE
  • Độ ẩm: 79%
  • Độ che phủ: 20%
  • Áp suất: 1018mb
 • Thời tiết Chiều Chủ nhật (20-01-2019)

  Mặt trời mọc: 06:11am Mặt trời lặn: 05:45pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.931 Kinh độ: 108.1015

  trời quang mây
  26ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 04:17

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 8.4mps
  • Hướng gió: 80º E
  • Độ ẩm: 84%
  • Độ che phủ: 8%
  • Áp suất: 1018mb
 • Thời tiết Tối Chủ nhật (21-01-2019)

  Mặt trời mọc: 06:11am Mặt trời lặn: 05:45pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.931 Kinh độ: 108.1015

  ít mây
  25ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 04:17

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 6.36mps
  • Hướng gió: 67º ENE
  • Độ ẩm: 88%
  • Độ che phủ: 24%
  • Áp suất: 1019mb
 • Cập nhật lúc 04:17
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây rải rác 24ºC 32% 5.81mps 58º ENE 0mm 88%
  6:00 mây rải rác 24ºC 44% 5.68mps 72º ENE 0mm 94%
  9:00 trời quang mây 24ºC 0% 6.72mps 66º ENE 0mm 96%
  12:00 trời quang mây 27ºC 0% 6.66mps 61º ENE 0mm 83%
  15:00 ít mây 28ºC 20% 8.36mps 78º ENE 0mm 79%
  18:00 trời quang mây 27ºC 8% 8.82mps 80º E 0mm 79%
  21:00 trời quang mây 26ºC 8% 8.4mps 80º E 0mm 84%
  24:00 mây rải rác 25ºC 36% 8.06mps 73º ENE 0mm 85%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Phan Thiết

Thứ 7

Dự báo ngày 19-01-2019
mây rải rác

Mây Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 8.25mps 67º
 • Độ ẩm: 83%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 32%
 • Áp suất: 1020mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 20-01-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

27ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 6.66mps 62º
 • Độ ẩm: 83%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 21-01-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 5.11mps 67º
 • Độ ẩm: 84%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 22-01-2019
mây rải rác

Mây Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.86mps 75º
 • Độ ẩm: 86%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 32%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 23-01-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.89mps 107º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 24-01-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 1.84mps 147º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 6%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 25-01-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 3.12mps 106º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 1%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 26-01-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 5.17mps 62º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 94%
 • Áp suất: 1006mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 27-01-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 6.08mps 63º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 13%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 28-01-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 5.6mps 62º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 64%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 29-01-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 7.67mps 72º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 64%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 30-01-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 7.93mps 71º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 83%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 31-01-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 6.46mps 87º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 96%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 01-02-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 4.76mps 101º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 7%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 02-02-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 4.08mps 108º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 10%
 • Áp suất: 1004mbar
Xem thêm