Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Phan Thiết. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 7 (26-05-2018)

  Mặt trời mọc: 05:23am Mặt trời lặn: 06:05pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.931 Kinh độ: 108.1015

  nhiều mây
  27ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 28ºC

  Cập nhật lúc 01:06

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.77mps
  • Hướng gió: 83º E
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 64%
  • Áp suất: 1015mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 7 (26-05-2018)

  Mặt trời mọc: 05:23am Mặt trời lặn: 06:05pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.931 Kinh độ: 108.1015

  nhiều mây
  28ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 28ºC

  Cập nhật lúc 01:06

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.97mps
  • Hướng gió: 59º ENE
  • Độ ẩm: 93%
  • Độ che phủ: 80%
  • Áp suất: 1017mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 7 (26-05-2018)

  Mặt trời mọc: 05:23am Mặt trời lặn: 06:05pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.931 Kinh độ: 108.1015

  trời quang mây
  31ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 28ºC

  Cập nhật lúc 01:06

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.31mps
  • Hướng gió: 125º SE
  • Độ ẩm: 84%
  • Độ che phủ: 8%
  • Áp suất: 1016mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 7 (26-05-2018)

  Mặt trời mọc: 05:23am Mặt trời lặn: 06:05pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.931 Kinh độ: 108.1015

  mây rải rác
  29ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 28ºC

  Cập nhật lúc 01:06

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.75mps
  • Hướng gió: 90º E
  • Độ ẩm: 89%
  • Độ che phủ: 44%
  • Áp suất: 1016mb
 • Thời tiết Tối Thứ 7 (27-05-2018)

  Mặt trời mọc: 05:23am Mặt trời lặn: 06:05pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.931 Kinh độ: 108.1015

  mưa rải rác
  27ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 28ºC

  Cập nhật lúc 01:06

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.33mm
  • Sức gió: 1.31mps
  • Hướng gió: 63º ENE
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 1017mb
 • Cập nhật lúc 01:06
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 nhiều mây 27ºC 64% 2.77mps 83º E 0mm 99%
  6:00 mây rải rác 27ºC 48% 2.02mps 81º E 0mm 100%
  9:00 nhiều mây 28ºC 80% 1.97mps 59º ENE 0mm 93%
  12:00 mây rải rác 30ºC 48% 2.36mps 87º E 0mm 86%
  15:00 trời quang mây 31ºC 8% 3.31mps 125º SE 0mm 84%
  18:00 mây rải rác 30ºC 48% 2.77mps 110º ESE 0mm 84%
  21:00 mây rải rác 29ºC 44% 2.75mps 90º E 0mm 89%
  24:00 nhiều mây 28ºC 56% 2.87mps 81º E 0mm 96%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Phan Thiết

Thứ 6

Dự báo ngày 25-05-2018
nhiều mây

Nhiều Mây

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 3.31mps 84º
 • Độ ẩm: 97%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 64%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 26-05-2018
mây rải rác

Mây Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 2.36mps 87º
 • Độ ẩm: 86%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 48%
 • Áp suất: 1017mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 27-05-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 2.12mps 78º
 • Độ ẩm: 85%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 28-05-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 4.86mps 86º
 • Độ ẩm: 87%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 29-05-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.63mps 157º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 15%
 • Áp suất: 996mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 30-05-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.54mps 112º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 15%
 • Áp suất: 996mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 31-05-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3mps 131º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 17%
 • Áp suất: 996mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 01-06-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.21mps 98º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 18%
 • Áp suất: 996mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 02-06-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.23mps 192º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 9%
 • Áp suất: 995mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 03-06-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.87mps 175º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 11%
 • Áp suất: 994mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 04-06-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.28mps 173º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 26%
 • Áp suất: 994mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 05-06-2018
mưa to

Mưa To

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.94mps 227º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 17%
 • Áp suất: 994mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 06-06-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.59mps 228º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 19%
 • Áp suất: 996mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 07-06-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.98mps 234º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 15%
 • Áp suất: 997mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 08-06-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 3.29mps 256º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 17%
 • Áp suất: 996mbar
Xem thêm