Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Phan Thiết. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (16-12-2017)

  Mặt trời mọc: 05:58am Mặt trời lặn: 05:27pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.9333 Kinh độ: 108.1

  mây rải rác
  24ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 01:51

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.07mps
  • Hướng gió: 43º NE
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 44%
  • Áp suất: 1019mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (16-12-2017)

  Mặt trời mọc: 05:58am Mặt trời lặn: 05:27pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.9333 Kinh độ: 108.1

  mây rải rác
  29ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 01:51

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 6.96mps
  • Hướng gió: 66º ENE
  • Độ ẩm: 77%
  • Độ che phủ: 32%
  • Áp suất: 1017mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (16-12-2017)

  Mặt trời mọc: 05:58am Mặt trời lặn: 05:27pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.9333 Kinh độ: 108.1

  mây rải rác
  27ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 01:51

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 8.97mps
  • Hướng gió: 58º ENE
  • Độ ẩm: 78%
  • Độ che phủ: 48%
  • Áp suất: 1019mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (17-12-2017)

  Mặt trời mọc: 05:58am Mặt trời lặn: 05:27pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.9333 Kinh độ: 108.1

  ít mây
  24ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 01:51

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 7.77mps
  • Hướng gió: 60º ENE
  • Độ ẩm: 92%
  • Độ che phủ: 12%
  • Áp suất: 1020mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (17-12-2017)

  Mặt trời mọc: 05:58am Mặt trời lặn: 05:27pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.9333 Kinh độ: 108.1

  mưa rải rác
  24ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 01:51

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.005mm
  • Sức gió: 8.71mps
  • Hướng gió: 56º NE
  • Độ ẩm: 97%
  • Độ che phủ: 8%
  • Áp suất: 1021mb
 • Cập nhật lúc 01:51
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây rải rác 25ºC 44% 3.07mps 43º NE 0mm 100%
  6:00 mây rải rác 28ºC 48% 5.27mps 64º ENE 0mm 86%
  9:00 mây rải rác 29ºC 32% 6.96mps 66º ENE 0mm 77%
  12:00 mây rải rác 29ºC 48% 7.45mps 65º ENE 0mm 73%
  15:00 mây rải rác 27ºC 48% 8.97mps 58º ENE 0mm 78%
  18:00 clear sky 26ºC 0% 7.76mps 60º ENE 0mm 85%
  21:00 ít mây 24ºC 12% 7.77mps 60º ENE 0mm 92%
  24:00 mây rải rác 24ºC 48% 8.12mps 61º ENE 0mm 96%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Phan Thiết

Thứ 7

Dự báo ngày 16-12-2017
mây rải rác

Mây Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 5.27mps 64º
 • Độ ẩm: 86%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 48%
 • Áp suất: 1019mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 17-12-2017
quang mây

Quang Mây

27ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 8.87mps 50º
 • Độ ẩm: 79%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 18-12-2017
quang mây

Quang Mây

28ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 4.57mps 54º
 • Độ ẩm: 77%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 19-12-2017
quang mây

Quang Mây

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 3.73mps 22º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 25%
 • Áp suất: 998mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 20-12-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 4.78mps 35º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 22%
 • Áp suất: 998mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 21-12-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 5.92mps 33º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 30%
 • Áp suất: 996mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 22-12-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 6.09mps 33º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 61%
 • Áp suất: 995mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 23-12-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 8.08mps 34º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 49%
 • Áp suất: 994mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 24-12-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.71mps 17º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 63%
 • Áp suất: 994mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 25-12-2017
mưa to

Mưa To

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.08mps 23º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 996mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 26-12-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.21mps 148º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 28%
 • Áp suất: 996mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 27-12-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.03mps 222º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 26%
 • Áp suất: 997mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 28-12-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.41mps 129º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 18%
 • Áp suất: 996mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 29-12-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.7mps 140º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 48%
 • Áp suất: 997mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 30-12-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 0.8mps 127º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 13%
 • Áp suất: 996mbar
Xem thêm