Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Phan Thiết. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 5 (08-02-2023)

  Mặt trời mọc: 06:10am Mặt trời lặn: 05:53pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.9333 Kinh độ: 108.1

  ít mây
  23ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 00:53

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.98mps
  • Hướng gió: 61º ENE
  • Độ ẩm: 86%
  • Độ che phủ: 30%
  • Áp suất: 1011mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 5 (08-02-2023)

  Mặt trời mọc: 06:10am Mặt trời lặn: 05:53pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.9333 Kinh độ: 108.1

  nhiều mây
  25ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 00:53

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 5.92mps
  • Hướng gió: 80º E
  • Độ ẩm: 81%
  • Độ che phủ: 62%
  • Áp suất: 1010mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 5 (09-02-2023)

  Mặt trời mọc: 06:10am Mặt trời lặn: 05:53pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.9333 Kinh độ: 108.1

  mây rải rác
  23ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 00:53

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.97mps
  • Hướng gió: 69º ENE
  • Độ ẩm: 89%
  • Độ che phủ: 37%
  • Áp suất: 1011mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 5 (09-02-2023)

  Mặt trời mọc: 06:10am Mặt trời lặn: 05:53pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.9333 Kinh độ: 108.1

  nhiều mây
  23ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 00:53

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.14mps
  • Hướng gió: 56º NE
  • Độ ẩm: 83%
  • Độ che phủ: 59%
  • Áp suất: 1011mb
 • Thời tiết Tối Thứ 5 (09-02-2023)

  Mặt trời mọc: 06:10am Mặt trời lặn: 05:53pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.9333 Kinh độ: 108.1

  ít mây
  30ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 00:53

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 7.97mps
  • Hướng gió: 104º ESE
  • Độ ẩm: 55%
  • Độ che phủ: 14%
  • Áp suất: 1009mb
 • Cập nhật lúc 00:53
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 ít mây 30ºC 15% 7.46mps 112º ESE 0mm 56%
  6:00 mây rải rác 28ºC 39% 7.72mps 96º E 0mm 63%
  9:00 nhiều mây 25ºC 62% 5.92mps 80º E 0mm 81%
  12:00 ít mây 24ºC 19% 5.05mps 71º ENE 0mm 85%
  15:00 mây rải rác 23ºC 37% 3.97mps 69º ENE 0mm 89%
  18:00 nhiều mây 22ºC 75% 3.35mps 64º ENE 0mm 90%
  21:00 nhiều mây 23ºC 59% 3.14mps 56º NE 0mm 83%
  24:00 ít mây 29ºC 12% 6.42mps 84º E 0mm 58%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Phan Thiết

Thứ 4

Dự báo ngày 08-02-2023
ít mây

ít Mây

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 7.75mps 101º
 • Độ ẩm: 54%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 09-02-2023
ít mây

ít Mây

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 8.3mps 95º
 • Độ ẩm: 54%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 15%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 10-02-2023
mây rải rác

Mây Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 7.13mps 112º
 • Độ ẩm: 46%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 42%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 11-02-2023
ít mây

ít Mây

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 6.37mps 113º
 • Độ ẩm: 54%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 14%
 • Áp suất: 1009mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 12-02-2023
mây rải rác

Mây Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 6.16mps 112º
 • Độ ẩm: 57%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 46%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 13-02-2023
mây dày đặc

Mây Dày đặc

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 6.08mps 123º
 • Độ ẩm: 56%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 95%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 14-02-2023
mây rải rác

Mây Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 5.88mps 123º
 • Độ ẩm: 55%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 41%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 15-02-2023
nhiều mây

Nhiều Mây

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 10.2mps 93º
 • Độ ẩm: 48%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 60%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 16-02-2023
mây rải rác

Mây Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 10.55mps 92º
 • Độ ẩm: 53%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 44%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 17-02-2023
nhiều mây

Nhiều Mây

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 8.36mps 92º
 • Độ ẩm: 54%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 57%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 18-02-2023
mây dày đặc

Mây Dày đặc

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 6.35mps 92º
 • Độ ẩm: 56%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1008mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 19-02-2023
mây dày đặc

Mây Dày đặc

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 6.96mps 93º
 • Độ ẩm: 59%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 90%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 20-02-2023
mây dày đặc

Mây Dày đặc

28ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 7.16mps 93º
 • Độ ẩm: 54%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 88%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 21-02-2023
nhiều mây

Nhiều Mây

28ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 8.26mps 89º
 • Độ ẩm: 58%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 76%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 22-02-2023
mây dày đặc

Mây Dày đặc

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 9.85mps 94º
 • Độ ẩm: 49%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1009mbar
Xem thêm