Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Phan Thiết. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 6 (16-03-2017)

  Mặt trời mọc: 05:54am Mặt trời lặn: 05:58pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.9333 Kinh độ: 108.1

  nhiều mây
  25ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 10:57

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.295mm
  • Sức gió: 5.01mps
  • Hướng gió: 99º E
  • Độ ẩm: 95%
  • Độ che phủ: 56%
  • Áp suất: 1018mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 6 (16-03-2017)

  Mặt trời mọc: 05:54am Mặt trời lặn: 05:58pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.9333 Kinh độ: 108.1

  mưa rải rác
  25ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 10:57

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.13mm
  • Sức gió: 3.58mps
  • Hướng gió: 74º ENE
  • Độ ẩm: 98%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1017mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 6 (16-03-2017)

  Mặt trời mọc: 05:54am Mặt trời lặn: 05:58pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.9333 Kinh độ: 108.1

  mây rải rác
  29ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 10:57

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 5.48mps
  • Hướng gió: 108º ESE
  • Độ ẩm: 79%
  • Độ che phủ: 32%
  • Áp suất: 1016mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 6 (16-03-2017)

  Mặt trời mọc: 05:54am Mặt trời lặn: 05:58pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.9333 Kinh độ: 108.1

  ít mây
  25ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 10:57

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.22mps
  • Hướng gió: 88º E
  • Độ ẩm: 94%
  • Độ che phủ: 12%
  • Áp suất: 1017mb
 • Thời tiết Tối Thứ 6 (17-03-2017)

  Mặt trời mọc: 05:54am Mặt trời lặn: 05:58pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.9333 Kinh độ: 108.1

  mưa rải rác
  25ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 10:57

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.04mm
  • Sức gió: 5.22mps
  • Hướng gió: 85º E
  • Độ ẩm: 97%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 1018mb
 • Cập nhật lúc 10:57
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 nhiều mây 25ºC 76% 4.7mps 93º E 0mm 95%
  6:00 mưa rải rác 25ºC 92% 4.22mps 82º E 0.015mm 97%
  9:00 mưa rải rác 25ºC 92% 3.58mps 74º ENE 0.13mm 98%
  12:00 mưa rải rác 28ºC 32% 4.21mps 83º E 0.015mm 84%
  15:00 mây rải rác 29ºC 32% 5.48mps 108º ESE 0mm 79%
  18:00 nhiều mây 27ºC 56% 5.15mps 107º ESE 0mm 86%
  21:00 ít mây 25ºC 12% 4.22mps 88º E 0mm 94%
  24:00 mây dày đặc 25ºC 88% 5.1mps 90º E 0mm 97%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Phan Thiết

Thứ 4

Dự báo ngày 15-03-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 5.01mps 99º
 • Độ ẩm: 95%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 56%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 16-03-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 4.21mps 83º
 • Độ ẩm: 84%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 32%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 17-03-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.95mps 93º
 • Độ ẩm: 93%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 76%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 18-03-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.87mps 88º
 • Độ ẩm: 85%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 68%
 • Áp suất: 1021mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 19-03-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 4.09mps 103º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 13%
 • Áp suất: 1000mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 20-03-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.11mps 105º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 14%
 • Áp suất: 998mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 21-03-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.25mps 117º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 6%
 • Áp suất: 996mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 22-03-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 5.28mps 101º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 1%
 • Áp suất: 997mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 23-03-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 3.87mps 114º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 11%
 • Áp suất: 999mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 24-03-2017
quang mây

Quang Mây

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.7mps 161º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 5%
 • Áp suất: 998mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 25-03-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.27mps 182º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 16%
 • Áp suất: 997mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 26-03-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.89mps 238º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 1%
 • Áp suất: 997mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 27-03-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.46mps 230º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 995mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 28-03-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.93mps 218º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 9%
 • Áp suất: 994mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 29-03-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.97mps 108º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 13%
 • Áp suất: 997mbar
Xem thêm