Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Phan Thiết. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 4 (18-07-2018)

  Mặt trời mọc: 05:33am Mặt trời lặn: 06:14pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.931 Kinh độ: 108.1015

  mưa vừa
  24ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 17:36

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 3.885mm
  • Sức gió: 6.07mps
  • Hướng gió: 245º WSW
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1012mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 4 (18-07-2018)

  Mặt trời mọc: 05:33am Mặt trời lặn: 06:14pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.931 Kinh độ: 108.1015

  mưa to
  23ºC

  Mưa To

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 17:36

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 13.71mm
  • Sức gió: 6.22mps
  • Hướng gió: 243º WSW
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1012mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 4 (18-07-2018)

  Mặt trời mọc: 05:33am Mặt trời lặn: 06:14pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.931 Kinh độ: 108.1015

  mưa vừa
  24ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 17:36

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 3.885mm
  • Sức gió: 6.07mps
  • Hướng gió: 245º WSW
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1012mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 4 (19-07-2018)

  Mặt trời mọc: 05:33am Mặt trời lặn: 06:14pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.931 Kinh độ: 108.1015

  mưa vừa
  23ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 17:36

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 7.41mm
  • Sức gió: 6.66mps
  • Hướng gió: 249º WSW
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1014mb
 • Thời tiết Tối Thứ 4 (19-07-2018)

  Mặt trời mọc: 05:33am Mặt trời lặn: 06:14pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.931 Kinh độ: 108.1015

  mưa rải rác
  26ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 17:36

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.20999999999999mm
  • Sức gió: 7.09mps
  • Hướng gió: 241º WSW
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 76%
  • Áp suất: 1014mb
 • Cập nhật lúc 17:36
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa vừa 23ºC 88% 6.31mps 267º W 3.35mm 100%
  6:00 mưa rải rác 24ºC 92% 5.67mps 261º W 1.045mm 100%
  9:00 mưa to 23ºC 100% 6.22mps 243º WSW 13.71mm 100%
  12:00 mưa rải rác 26ºC 92% 7.61mps 236º SW 1.46mm 100%
  15:00 mưa vừa 24ºC 92% 6.07mps 245º WSW 3.885mm 100%
  18:00 mưa vừa 24ºC 92% 4.32mps 256º WSW 4.86mm 100%
  21:00 mưa vừa 23ºC 92% 6.66mps 249º WSW 7.41mm 100%
  24:00 mưa rải rác 25ºC 92% 7.41mps 246º WSW 0.51000000000001mm 100%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Phan Thiết

Thứ 4

Dự báo ngày 18-07-2018
mưa to

Mưa To

24ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 5.67mps 262º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 19-07-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 7.27mps 242º
 • Độ ẩm: 93%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 88%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 20-07-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 5.93mps 249º
 • Độ ẩm: 94%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 80%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 21-07-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 5.34mps 264º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 56%
 • Áp suất: 995mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 22-07-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 4.53mps 274º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 86%
 • Áp suất: 995mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 23-07-2018
mưa to

Mưa To

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 5.75mps 269º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 49%
 • Áp suất: 994mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 24-07-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 6.64mps 274º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 66%
 • Áp suất: 993mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 25-07-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 6.2mps 268º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 35%
 • Áp suất: 993mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 26-07-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 6.15mps 271º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 35%
 • Áp suất: 995mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 27-07-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 7.46mps 268º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 61%
 • Áp suất: 994mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 28-07-2018
mưa to

Mưa To

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 6.51mps 247º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 41%
 • Áp suất: 992mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 29-07-2018
mưa to

Mưa To

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 7.74mps 248º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 52%
 • Áp suất: 992mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 30-07-2018
mưa to

Mưa To

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 6.78mps 252º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 58%
 • Áp suất: 993mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 31-07-2018
mưa to

Mưa To

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 6.87mps 266º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 52%
 • Áp suất: 994mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 01-08-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 5.36mps 278º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 51%
 • Áp suất: 994mbar
Xem thêm