Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Phan Thiết. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (25-03-2019)

  Mặt trời mọc: 05:49am Mặt trời lặn: 05:58pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.931 Kinh độ: 108.1015

  mưa rải rác
  29ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 15:13

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 8.07mps
  • Hướng gió: 87º E
  • Độ ẩm: 77%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1009mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (25-03-2019)

  Mặt trời mọc: 05:49am Mặt trời lặn: 05:58pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.931 Kinh độ: 108.1015

  mưa rải rác
  27ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 15:13

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.48mm
  • Sức gió: 6.35mps
  • Hướng gió: 77º ENE
  • Độ ẩm: 92%
  • Độ che phủ: 12%
  • Áp suất: 1011mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (25-03-2019)

  Mặt trời mọc: 05:49am Mặt trời lặn: 05:58pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.931 Kinh độ: 108.1015

  trời quang mây
  27ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 15:13

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 7.96mps
  • Hướng gió: 77º ENE
  • Độ ẩm: 89%
  • Độ che phủ: 8%
  • Áp suất: 1011mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (26-03-2019)

  Mặt trời mọc: 05:49am Mặt trời lặn: 05:58pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.931 Kinh độ: 108.1015

  ít mây
  26ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 15:13

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 7.16mps
  • Hướng gió: 72º ENE
  • Độ ẩm: 95%
  • Độ che phủ: 12%
  • Áp suất: 1012mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (26-03-2019)

  Mặt trời mọc: 05:49am Mặt trời lặn: 05:58pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.931 Kinh độ: 108.1015

  trời quang mây
  26ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 15:13

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 7.56mps
  • Hướng gió: 65º ENE
  • Độ ẩm: 92%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1012mb
 • Cập nhật lúc 15:13
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 25ºC 100% 5.91mps 73º ENE 0.44mm 100%
  6:00 mưa rải rác 27ºC 44% 5.21mps 75º ENE 0.33mm 88%
  9:00 mưa rải rác 27ºC 12% 6.35mps 77º ENE 0.48mm 92%
  12:00 trời quang mây 28ºC 8% 8.1mps 86º E 0mm 81%
  15:00 trời quang mây 27ºC 8% 7.96mps 77º ENE 0mm 89%
  18:00 ít mây 26ºC 12% 7.87mps 73º ENE 0mm 91%
  21:00 ít mây 26ºC 12% 7.16mps 72º ENE 0mm 95%
  24:00 mưa rải rác 25ºC 0% 7.11mps 67º ENE 0.0049999999999999mm 95%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Phan Thiết

Thứ 2

Dự báo ngày 25-03-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 5.21mps 76º
 • Độ ẩm: 88%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 44%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 26-03-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

29ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 8.2mps 70º
 • Độ ẩm: 78%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 27-03-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 6.32mps 77º
 • Độ ẩm: 82%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 76%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 28-03-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 5.13mps 115º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 29-03-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.96mps 102º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 21%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 30-03-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.87mps 147º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 17%
 • Áp suất: 1009mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 31-03-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.9mps 128º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 9%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 01-04-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.94mps 109º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 21%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 02-04-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3mps 118º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 27%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 03-04-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.2mps 134º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 31%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 04-04-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.53mps 131º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 6%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 05-04-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.22mps 124º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 06-04-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.2mps 203º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 33%
 • Áp suất: 1009mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 07-04-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.24mps 218º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 4%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 08-04-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 1.68mps 334º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 5%
 • Áp suất: 1011mbar
Xem thêm