Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Phan Thiết. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 7 (22-09-2018)

  Mặt trời mọc: 05:36am Mặt trời lặn: 05:43pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.931 Kinh độ: 108.1015

  ít mây
  27ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 18:36

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.98mps
  • Hướng gió: 122º ESE
  • Độ ẩm: 91%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 1019mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 7 (22-09-2018)

  Mặt trời mọc: 05:36am Mặt trời lặn: 05:43pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.931 Kinh độ: 108.1015

  ít mây
  27ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 18:36

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.31mps
  • Hướng gió: 154º SSE
  • Độ ẩm: 98%
  • Độ che phủ: 24%
  • Áp suất: 1018mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 7 (22-09-2018)

  Mặt trời mọc: 05:36am Mặt trời lặn: 05:43pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.931 Kinh độ: 108.1015

  mây rải rác
  26ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 18:36

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.67mps
  • Hướng gió: 105º ESE
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 36%
  • Áp suất: 1018mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 7 (23-09-2018)

  Mặt trời mọc: 05:36am Mặt trời lặn: 05:43pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.931 Kinh độ: 108.1015

  mưa rải rác
  25ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 18:36

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.385mm
  • Sức gió: 1.66mps
  • Hướng gió: 66º ENE
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 80%
  • Áp suất: 1019mb
 • Thời tiết Tối Thứ 7 (23-09-2018)

  Mặt trời mọc: 05:36am Mặt trời lặn: 05:43pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.931 Kinh độ: 108.1015

  mưa rải rác
  24ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 18:36

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.73mm
  • Sức gió: 1.36mps
  • Hướng gió: 319º NW
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1019mb
 • Cập nhật lúc 18:36
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 ít mây 25ºC 20% 1.97mps 0º N 0mm 100%
  6:00 ít mây 28ºC 20% 1.51mps 103º ESE 0mm 95%
  9:00 ít mây 27ºC 24% 3.31mps 154º SSE 0mm 98%
  12:00 mây rải rác 27ºC 36% 1.82mps 123º ESE 0mm 97%
  15:00 mây rải rác 26ºC 36% 1.67mps 105º ESE 0mm 100%
  18:00 mưa rải rác 26ºC 64% 1.91mps 66º ENE 0.405mm 100%
  21:00 mưa rải rác 25ºC 80% 1.66mps 66º ENE 0.385mm 100%
  24:00 mưa rải rác 24ºC 80% 1.06mps 38º NE 2.89mm 100%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Phan Thiết

Thứ 7

Dự báo ngày 22-09-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.51mps 103º
 • Độ ẩm: 95%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 1020mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 23-09-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.17mps 356º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 80%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 24-09-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.92mps 264º
 • Độ ẩm: 96%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 25-09-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.89mps 272º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 18%
 • Áp suất: 998mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 26-09-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.21mps 280º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 28%
 • Áp suất: 997mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 27-09-2018
mưa to

Mưa To

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.44mps 291º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 45%
 • Áp suất: 997mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 28-09-2018
mưa to

Mưa To

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 0.62mps 346º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 54%
 • Áp suất: 997mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 29-09-2018
mưa to

Mưa To

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.33mps 177º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 52%
 • Áp suất: 997mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 30-09-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.05mps 130º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 28%
 • Áp suất: 997mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 01-10-2018
mưa to

Mưa To

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.51mps 110º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 57%
 • Áp suất: 999mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 02-10-2018
mưa to

Mưa To

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.75mps 233º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 37%
 • Áp suất: 998mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 03-10-2018
mưa to

Mưa To

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.25mps 159º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 49%
 • Áp suất: 1001mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 04-10-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.75mps 164º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 36%
 • Áp suất: 1001mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 05-10-2018
mưa to

Mưa To

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.1mps 254º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 32%
 • Áp suất: 1000mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 06-10-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 0.59mps 241º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 78%
 • Áp suất: 1000mbar
Xem thêm