Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Phan Thiết. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Chủ nhật (21-09-2019)

  Mặt trời mọc: 05:36am Mặt trời lặn: 05:44pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.931 Kinh độ: 108.1015

  mưa rải rác
  22ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 03:03

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 3.875mm
  • Sức gió: 1.6mps
  • Hướng gió: 314º NW
  • Độ ẩm: 95%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1010mb
 • Thời tiết Sáng Chủ nhật (21-09-2019)

  Mặt trời mọc: 05:36am Mặt trời lặn: 05:44pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.931 Kinh độ: 108.1015

  mây dày đặc
  25ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 03:03

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.36mps
  • Hướng gió: 305º NW
  • Độ ẩm: 84%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1009mb
 • Thời tiết Trưa Chủ nhật (21-09-2019)

  Mặt trời mọc: 05:36am Mặt trời lặn: 05:44pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.931 Kinh độ: 108.1015

  mưa rải rác
  23ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 03:03

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.438mm
  • Sức gió: 0.22mps
  • Hướng gió: 76º ENE
  • Độ ẩm: 92%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1009mb
 • Thời tiết Chiều Chủ nhật (22-09-2019)

  Mặt trời mọc: 05:36am Mặt trời lặn: 05:44pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.931 Kinh độ: 108.1015

  mưa rải rác
  22ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 03:03

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.25mm
  • Sức gió: 0.6mps
  • Hướng gió: 43º NE
  • Độ ẩm: 96%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1011mb
 • Thời tiết Tối Chủ nhật (22-09-2019)

  Mặt trời mọc: 05:36am Mặt trời lặn: 05:44pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.931 Kinh độ: 108.1015

  mưa vừa
  23ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 03:03

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 4.875mm
  • Sức gió: 1.26mps
  • Hướng gió: 347º NNW
  • Độ ẩm: 94%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1011mb
 • Cập nhật lúc 03:03
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 23ºC 100% 1.78mps 290º WNW 0.062mm 93%
  6:00 mây dày đặc 25ºC 100% 2.25mps 305º NW 0mm 84%
  9:00 mây dày đặc 25ºC 100% 1.36mps 305º NW 0mm 84%
  12:00 mưa rải rác 26ºC 100% 0.86mps 262º W 0.75mm 81%
  15:00 mưa rải rác 23ºC 100% 0.22mps 76º ENE 1.438mm 92%
  18:00 mây dày đặc 23ºC 100% 0.55mps 330º NNW 0mm 94%
  21:00 mưa rải rác 22ºC 100% 0.6mps 43º NE 1.25mm 96%
  24:00 mưa rải rác 22ºC 100% 0.33mps 309º NW 2.5mm 96%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Phan Thiết

Thứ 7

Dự báo ngày 21-09-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.25mps 305º
 • Độ ẩm: 84%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1011mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 22-09-2019
mưa to

Mưa To

23ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.59mps 263º
 • Độ ẩm: 92%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 23-09-2019
nhiều mây

Nhiều Mây

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.63mps 104º
 • Độ ẩm: 66%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 70%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 24-09-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

28ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.01mps 105º
 • Độ ẩm: 67%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 25-09-2019
nhiều mây

Nhiều Mây

28ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.97mps 124º
 • Độ ẩm: 69%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 58%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 26-09-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.62mps 156º
 • Độ ẩm: 63%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 50%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 27-09-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.2mps 156º
 • Độ ẩm: 67%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 41%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 28-09-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

29ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.76mps 82º
 • Độ ẩm: 65%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 93%
 • Áp suất: 1012mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 29-09-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

28ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.28mps 113º
 • Độ ẩm: 67%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 30-09-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

29ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.03mps 131º
 • Độ ẩm: 69%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 01-10-2019
ít mây

ít Mây

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.09mps 106º
 • Độ ẩm: 64%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 23%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 02-10-2019
nhiều mây

Nhiều Mây

29ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.32mps 117º
 • Độ ẩm: 55%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 52%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 03-10-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

29ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.23mps 111º
 • Độ ẩm: 57%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 04-10-2019
mây rải rác

Mây Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.94mps 120º
 • Độ ẩm: 55%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 33%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 05-10-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

29ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.74mps 105º
 • Độ ẩm: 53%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1011mbar
Xem thêm