Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Phan Thiết. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 7 (16-03-2018)

  Mặt trời mọc: 05:53am Mặt trời lặn: 05:58pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.931 Kinh độ: 108.1015

  mây rải rác
  26ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 22:48

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 7.28mps
  • Hướng gió: 79º E
  • Độ ẩm: 88%
  • Độ che phủ: 24%
  • Áp suất: 1019mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 7 (16-03-2018)

  Mặt trời mọc: 05:53am Mặt trời lặn: 05:58pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.931 Kinh độ: 108.1015

  ít mây
  25ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 22:48

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.98mps
  • Hướng gió: 89º E
  • Độ ẩm: 96%
  • Độ che phủ: 20%
  • Áp suất: 1018mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 7 (17-03-2018)

  Mặt trời mọc: 05:53am Mặt trời lặn: 05:58pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.931 Kinh độ: 108.1015

  ít mây
  24ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 22:48

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.61mps
  • Hướng gió: 74º ENE
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 12%
  • Áp suất: 1017mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 7 (17-03-2018)

  Mặt trời mọc: 05:53am Mặt trời lặn: 05:58pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.931 Kinh độ: 108.1015

  mưa rải rác
  27ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 22:48

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.01mm
  • Sức gió: 5.21mps
  • Hướng gió: 82º E
  • Độ ẩm: 83%
  • Độ che phủ: 32%
  • Áp suất: 1019mb
 • Thời tiết Tối Thứ 7 (17-03-2018)

  Mặt trời mọc: 05:53am Mặt trời lặn: 05:58pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.931 Kinh độ: 108.1015

  trời quang mây
  28ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 22:48

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 7.37mps
  • Hướng gió: 93º E
  • Độ ẩm: 81%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1016mb
 • Cập nhật lúc 22:48
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây rải rác 27ºC 48% 5.73mps 93º E 0mm 84%
  6:00 mây rải rác 25ºC 36% 5.41mps 87º E 0mm 92%
  9:00 ít mây 25ºC 20% 4.98mps 89º E 0mm 96%
  12:00 trời quang mây 25ºC 8% 5.02mps 84º E 0mm 97%
  15:00 ít mây 24ºC 12% 4.61mps 74º ENE 0mm 100%
  18:00 mây rải rác 24ºC 36% 4.71mps 74º ENE 0mm 98%
  21:00 mưa rải rác 27ºC 32% 5.21mps 82º E 0.01mm 83%
  24:00 mưa rải rác 28ºC 0% 6.12mps 92º E 0.01mm 79%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Phan Thiết

Thứ 6

Dự báo ngày 16-03-2018
mây rải rác

Mây Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 5.11mps 90º
 • Độ ẩm: 82%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 44%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 17-03-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 5.21mps 83º
 • Độ ẩm: 83%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 32%
 • Áp suất: 1019mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 18-03-2018
trời quang mây

Trời Quang Mây

28ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 5.92mps 76º
 • Độ ẩm: 79%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 19-03-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 3.14mps 94º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 3%
 • Áp suất: 997mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 20-03-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 3.08mps 185º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 996mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 21-03-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.64mps 200º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 11%
 • Áp suất: 997mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 22-03-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.09mps 142º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 997mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 23-03-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 0.74mps 168º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 6%
 • Áp suất: 995mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 24-03-2018
trời quang mây

Trời Quang Mây

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.72mps 103º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 995mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 25-03-2018
trời quang mây

Trời Quang Mây

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.22mps 95º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 30%
 • Áp suất: 996mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 26-03-2018
trời quang mây

Trời Quang Mây

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.01mps 110º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 11%
 • Áp suất: 995mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 27-03-2018
trời quang mây

Trời Quang Mây

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 4.36mps 95º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 23%
 • Áp suất: 997mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 28-03-2018
trời quang mây

Trời Quang Mây

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.24mps 77º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 29%
 • Áp suất: 995mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 29-03-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.66mps 102º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 16%
 • Áp suất: 995mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 30-03-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.42mps 140º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 10%
 • Áp suất: 996mbar
Xem thêm