Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Phan Thiết. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (03-12-2023)

  Mặt trời mọc: 05:52am Mặt trời lặn: 05:23pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.9333 Kinh độ: 108.1

  mây dày đặc
  26ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 07:44

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.22mps
  • Hướng gió: 44º NE
  • Độ ẩm: 71%
  • Độ che phủ: 96%
  • Áp suất: 1013mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (03-12-2023)

  Mặt trời mọc: 05:52am Mặt trời lặn: 05:23pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.9333 Kinh độ: 108.1

  mây dày đặc
  26ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 07:44

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.61mps
  • Hướng gió: 66º ENE
  • Độ ẩm: 80%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1010mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (04-12-2023)

  Mặt trời mọc: 05:52am Mặt trời lặn: 05:23pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.9333 Kinh độ: 108.1

  mây dày đặc
  24ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 07:44

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.6mps
  • Hướng gió: 30º NNE
  • Độ ẩm: 88%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1011mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (04-12-2023)

  Mặt trời mọc: 05:52am Mặt trời lặn: 05:23pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.9333 Kinh độ: 108.1

  mây dày đặc
  25ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 07:44

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.86mps
  • Hướng gió: 48º NE
  • Độ ẩm: 80%
  • Độ che phủ: 98%
  • Áp suất: 1012mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (04-12-2023)

  Mặt trời mọc: 05:52am Mặt trời lặn: 05:23pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.9333 Kinh độ: 108.1

  mây dày đặc
  29ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 07:44

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 5.69mps
  • Hướng gió: 101º E
  • Độ ẩm: 64%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1009mb
 • Cập nhật lúc 07:44
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây dày đặc 27ºC 100% 6.97mps 70º ENE 0mm 75%
  6:00 mây dày đặc 27ºC 100% 4.46mps 68º ENE 0mm 76%
  9:00 mây dày đặc 26ºC 100% 4.61mps 66º ENE 0mm 80%
  12:00 mây dày đặc 24ºC 85% 1.79mps 41º NE 0mm 86%
  15:00 mây dày đặc 24ºC 92% 1.6mps 30º NNE 0mm 88%
  18:00 mây dày đặc 23ºC 96% 1.9mps 13º NNE 0mm 87%
  21:00 mây dày đặc 25ºC 98% 1.86mps 48º NE 0mm 80%
  24:00 mây dày đặc 28ºC 100% 3.25mps 75º ENE 0mm 68%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Phan Thiết

Chủ nhật

Dự báo ngày 03-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 7.74mps 49º
 • Độ ẩm: 70%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 04-12-2023
mây dày đặc

Mây Dày đặc

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 6.84mps 93º
 • Độ ẩm: 66%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 05-12-2023
mây rải rác

Mây Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 4.92mps 96º
 • Độ ẩm: 58%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 32%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 06-12-2023
ít mây

ít Mây

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 5.53mps 91º
 • Độ ẩm: 61%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 17%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 07-12-2023
nhiều mây

Nhiều Mây

28ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 7.68mps 93º
 • Độ ẩm: 62%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 72%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 08-12-2023
mây dày đặc

Mây Dày đặc

28ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 5.53mps 95º
 • Độ ẩm: 61%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 09-12-2023
mây dày đặc

Mây Dày đặc

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.92mps 103º
 • Độ ẩm: 61%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 90%
 • Áp suất: 1012mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 10-12-2023
ít mây

ít Mây

29ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 5.9mps 114º
 • Độ ẩm: 61%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 14%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 11-12-2023
ít mây

ít Mây

29ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 5.8mps 94º
 • Độ ẩm: 61%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 18%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 12-12-2023
ít mây

ít Mây

28ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 5.76mps 97º
 • Độ ẩm: 61%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 14%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 13-12-2023
mây dày đặc

Mây Dày đặc

28ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 4.5mps 140º
 • Độ ẩm: 61%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 96%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 14-12-2023
mây dày đặc

Mây Dày đặc

29ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 4.7mps 129º
 • Độ ẩm: 60%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 97%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 15-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 5.11mps 286º
 • Độ ẩm: 61%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 16-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 5.89mps 271º
 • Độ ẩm: 71%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1008mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 17-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 4.38mps 131º
 • Độ ẩm: 64%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 49%
 • Áp suất: 1012mbar
Xem thêm