Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Phan Thiết. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 6 (06-04-2017)

  Mặt trời mọc: 05:41am Mặt trời lặn: 05:58pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.9333 Kinh độ: 108.1

  clear sky
  29ºC

  Clear Sky

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 22:52

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 7.22mps
  • Hướng gió: 88º E
  • Độ ẩm: 76%
  • Độ che phủ: 8%
  • Áp suất: 1016mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 6 (06-04-2017)

  Mặt trời mọc: 05:41am Mặt trời lặn: 05:58pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.9333 Kinh độ: 108.1

  clear sky
  26ºC

  Clear Sky

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 22:52

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 5.81mps
  • Hướng gió: 80º E
  • Độ ẩm: 94%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1018mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 6 (07-04-2017)

  Mặt trời mọc: 05:41am Mặt trời lặn: 05:58pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.9333 Kinh độ: 108.1

  clear sky
  25ºC

  Clear Sky

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 22:52

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.88mps
  • Hướng gió: 79º E
  • Độ ẩm: 97%
  • Độ che phủ: 8%
  • Áp suất: 1016mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 6 (07-04-2017)

  Mặt trời mọc: 05:41am Mặt trời lặn: 05:58pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.9333 Kinh độ: 108.1

  mây dày đặc
  28ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 22:52

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 5.77mps
  • Hướng gió: 85º E
  • Độ ẩm: 84%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 1018mb
 • Thời tiết Tối Thứ 6 (07-04-2017)

  Mặt trời mọc: 05:41am Mặt trời lặn: 05:58pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.9333 Kinh độ: 108.1

  mưa rải rác
  28ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 22:52

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.01mm
  • Sức gió: 5.96mps
  • Hướng gió: 92º E
  • Độ ẩm: 82%
  • Độ che phủ: 24%
  • Áp suất: 1015mb
 • Cập nhật lúc 22:52
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 clear sky 28ºC 0% 7.16mps 93º E 0mm 80%
  6:00 clear sky 26ºC 0% 6.53mps 87º E 0mm 92%
  9:00 clear sky 26ºC 0% 5.81mps 80º E 0mm 94%
  12:00 clear sky 25ºC 0% 5.23mps 79º E 0mm 95%
  15:00 clear sky 25ºC 8% 4.88mps 79º E 0mm 97%
  18:00 mây dày đặc 26ºC 100% 5.56mps 79º E 0mm 93%
  21:00 mây dày đặc 28ºC 88% 5.77mps 85º E 0mm 84%
  24:00 clear sky 29ºC 8% 5.46mps 95º E 0mm 79%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Phan Thiết

Thứ 5

Dự báo ngày 06-04-2017
quang mây

Quang Mây

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 7.22mps 88º
 • Độ ẩm: 76%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 07-04-2017
mây dày đặc

Mây Dày đặc

28ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 5.77mps 86º
 • Độ ẩm: 84%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 88%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 08-04-2017
ít mây

ít Mây

29ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 4.91mps 91º
 • Độ ẩm: 79%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 1019mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 09-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.06mps 122º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 7%
 • Áp suất: 996mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 10-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.5mps 173º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 15%
 • Áp suất: 996mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 11-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.05mps 187º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 7%
 • Áp suất: 995mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 12-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.58mps 165º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 4%
 • Áp suất: 996mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 13-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.12mps 102º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 997mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 14-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 5.5mps 96º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 3%
 • Áp suất: 997mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 15-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 5.97mps 93º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 16%
 • Áp suất: 997mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 16-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 4.87mps 94º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 21%
 • Áp suất: 997mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 17-04-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.12mps 92º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 41%
 • Áp suất: 998mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 18-04-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.98mps 88º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 33%
 • Áp suất: 998mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 19-04-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 3.65mps 94º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 38%
 • Áp suất: 999mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 20-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 5.1mps 97º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 11%
 • Áp suất: 997mbar
Xem thêm