Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Phan Thiết. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 3 (29-09-2020)

  Mặt trời mọc: 05:36am Mặt trời lặn: 05:39pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.9333 Kinh độ: 108.1

  mây dày đặc
  25ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 21:58

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.76mps
  • Hướng gió: 263º W
  • Độ ẩm: 86%
  • Độ che phủ: 99%
  • Áp suất: 1010mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 3 (29-09-2020)

  Mặt trời mọc: 05:36am Mặt trời lặn: 05:39pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.9333 Kinh độ: 108.1

  mây dày đặc
  30ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 21:58

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 5.29mps
  • Hướng gió: 234º SW
  • Độ ẩm: 64%
  • Độ che phủ: 86%
  • Áp suất: 1008mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 3 (29-09-2020)

  Mặt trời mọc: 05:36am Mặt trời lặn: 05:39pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.9333 Kinh độ: 108.1

  mưa rải rác
  27ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 21:58

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.34mm
  • Sức gió: 4.43mps
  • Hướng gió: 249º WSW
  • Độ ẩm: 82%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1008mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 3 (30-09-2020)

  Mặt trời mọc: 05:36am Mặt trời lặn: 05:39pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.9333 Kinh độ: 108.1

  mây dày đặc
  25ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 21:58

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.17mps
  • Hướng gió: 273º W
  • Độ ẩm: 84%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1008mb
 • Thời tiết Tối Thứ 3 (30-09-2020)

  Mặt trời mọc: 05:36am Mặt trời lặn: 05:39pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.9333 Kinh độ: 108.1

  mây dày đặc
  26ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 21:58

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.88mps
  • Hướng gió: 274º W
  • Độ ẩm: 84%
  • Độ che phủ: 91%
  • Áp suất: 1008mb
 • Cập nhật lúc 21:58
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây dày đặc 25ºC 100% 2.85mps 290º WNW 0mm 84%
  6:00 mây dày đặc 28ºC 88% 4.03mps 266º W 0mm 71%
  9:00 mây dày đặc 30ºC 86% 5.29mps 234º SW 0mm 64%
  12:00 mưa rải rác 29ºC 83% 6mps 224º SW 0.27mm 76%
  15:00 mưa rải rác 27ºC 92% 4.43mps 249º WSW 0.34mm 82%
  18:00 mây dày đặc 26ºC 100% 4.15mps 267º W 0mm 83%
  21:00 mây dày đặc 25ºC 100% 3.17mps 273º W 0mm 84%
  24:00 mây dày đặc 25ºC 96% 3.75mps 268º W 0mm 85%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Phan Thiết

Thứ 3

Dự báo ngày 29-09-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 4.03mps 266º
 • Độ ẩm: 71%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 88%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 30-09-2020
mây dày đặc

Mây Dày đặc

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.72mps 285º
 • Độ ẩm: 70%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 94%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 01-10-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 0.63mps 146º
 • Độ ẩm: 66%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 83%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 02-10-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.6mps 80º
 • Độ ẩm: 67%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 85%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 03-10-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.15mps 114º
 • Độ ẩm: 67%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 96%
 • Áp suất: 1010mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 04-10-2020
mưa to

Mưa To

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.5mps 250º
 • Độ ẩm: 67%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 84%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 05-10-2020
mưa to

Mưa To

24ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.07mps 253º
 • Độ ẩm: 91%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 06-10-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.48mps 290º
 • Độ ẩm: 69%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 07-10-2020
mưa to

Mưa To

29ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.22mps 230º
 • Độ ẩm: 67%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 28%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 08-10-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.31mps 345º
 • Độ ẩm: 92%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 09-10-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 0.33mps 316º
 • Độ ẩm: 74%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 84%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 10-10-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.83mps 257º
 • Độ ẩm: 77%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1008mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 11-10-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 6.8mps 259º
 • Độ ẩm: 80%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 97%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 12-10-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 6.87mps 257º
 • Độ ẩm: 71%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 94%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 13-10-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 5.92mps 256º
 • Độ ẩm: 76%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 77%
 • Áp suất: 1007mbar
Xem thêm