Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Phan Thiết. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 7 (27-02-2021)

  Mặt trời mọc: 06:03am Mặt trời lặn: 05:57pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.9333 Kinh độ: 108.1

  mây rải rác
  24ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 18:28

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.12mps
  • Hướng gió: 92º E
  • Độ ẩm: 82%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1008mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 7 (27-02-2021)

  Mặt trời mọc: 06:03am Mặt trời lặn: 05:57pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.9333 Kinh độ: 108.1

  ít mây
  29ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 18:28

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 5.07mps
  • Hướng gió: 125º SE
  • Độ ẩm: 51%
  • Độ che phủ: 18%
  • Áp suất: 1008mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 7 (27-02-2021)

  Mặt trời mọc: 06:03am Mặt trời lặn: 05:57pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.9333 Kinh độ: 108.1

  trời quang mây
  23ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 18:28

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.06mps
  • Hướng gió: 88º E
  • Độ ẩm: 89%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1009mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 7 (28-02-2021)

  Mặt trời mọc: 06:03am Mặt trời lặn: 05:57pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.9333 Kinh độ: 108.1

  trời quang mây
  22ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 18:28

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.46mps
  • Hướng gió: 49º NE
  • Độ ẩm: 85%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1010mb
 • Thời tiết Tối Thứ 7 (28-02-2021)

  Mặt trời mọc: 06:03am Mặt trời lặn: 05:57pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.9333 Kinh độ: 108.1

  trời quang mây
  23ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 18:28

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.61mps
  • Hướng gió: 51º NE
  • Độ ẩm: 72%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1011mb
 • Cập nhật lúc 18:28
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây rải rác 21ºC 35% 1.5mps 31º NNE 0mm 81%
  6:00 mây rải rác 26ºC 30% 3.03mps 104º ESE 0mm 60%
  9:00 ít mây 29ºC 18% 5.07mps 125º SE 0mm 51%
  12:00 trời quang mây 27ºC 0% 4.83mps 105º ESE 0mm 62%
  15:00 trời quang mây 23ºC 0% 3.06mps 88º E 0mm 89%
  18:00 trời quang mây 23ºC 0% 2.74mps 60º ENE 0mm 88%
  21:00 trời quang mây 22ºC 0% 3.46mps 49º NE 0mm 85%
  24:00 trời quang mây 22ºC 0% 3.53mps 57º ENE 0mm 83%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Phan Thiết

Thứ 7

Dự báo ngày 27-02-2021
ít mây

ít Mây

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 4.53mps 122º
 • Độ ẩm: 49%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 19%
 • Áp suất: 1009mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 28-02-2021
trời quang mây

Trời Quang Mây

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 9.24mps 93º
 • Độ ẩm: 54%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 4%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 01-03-2021
mây dày đặc

Mây Dày đặc

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 6.88mps 105º
 • Độ ẩm: 55%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 97%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 02-03-2021
trời quang mây

Trời Quang Mây

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 4.6mps 86º
 • Độ ẩm: 47%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 03-03-2021
trời quang mây

Trời Quang Mây

30ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 6.24mps 74º
 • Độ ẩm: 45%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 04-03-2021
trời quang mây

Trời Quang Mây

30ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 7.26mps 84º
 • Độ ẩm: 49%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 05-03-2021
trời quang mây

Trời Quang Mây

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 5.62mps 88º
 • Độ ẩm: 39%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 06-03-2021
trời quang mây

Trời Quang Mây

29ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 3.99mps 100º
 • Độ ẩm: 51%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1014mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 07-03-2021
trời quang mây

Trời Quang Mây

30ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 4.45mps 90º
 • Độ ẩm: 52%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 08-03-2021
trời quang mây

Trời Quang Mây

30ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 7.25mps 82º
 • Độ ẩm: 50%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 09-03-2021
trời quang mây

Trời Quang Mây

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 6.16mps 84º
 • Độ ẩm: 41%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 2%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 10-03-2021
mây rải rác

Mây Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 7.01mps 81º
 • Độ ẩm: 47%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 29%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 11-03-2021
trời quang mây

Trời Quang Mây

31ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 5.84mps 72º
 • Độ ẩm: 44%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 12-03-2021
trời quang mây

Trời Quang Mây

31ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 6.97mps 71º
 • Độ ẩm: 44%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 13-03-2021
trời quang mây

Trời Quang Mây

31ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 5.99mps 75º
 • Độ ẩm: 43%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1014mbar
Xem thêm