Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Phan Thiết. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 7 (10-07-2015)

  Mặt trời mọc: 06:05am Mặt trời lặn: 05:56pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.93333 Kinh độ: 108.099998

  mưa rải rác
  28ºC

  Clear Sky

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 19:31

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 5.71mps
  • Hướng gió: 91º E
  • Độ ẩm: 78%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1018mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 7 (10-07-2015)

  Mặt trời mọc: 06:05am Mặt trời lặn: 05:56pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.93333 Kinh độ: 108.099998

  mưa rải rác
  25ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 19:31

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.205mm
  • Sức gió: 7.11mps
  • Hướng gió: 259º W
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 68%
  • Áp suất: 1012mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 7 (10-07-2015)

  Mặt trời mọc: 06:05am Mặt trời lặn: 05:56pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.93333 Kinh độ: 108.099998

  mưa rải rác
  27ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 19:31

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.039999999999999mm
  • Sức gió: 7.96mps
  • Hướng gió: 256º WSW
  • Độ ẩm: 90%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1012mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 7 (10-07-2015)

  Mặt trời mọc: 06:05am Mặt trời lặn: 05:56pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.93333 Kinh độ: 108.099998

  mưa rải rác
  25ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 19:31

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.64mm
  • Sức gió: 5.37mps
  • Hướng gió: 251º WSW
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 1013mb
 • Thời tiết Tối Thứ 7 (11-07-2015)

  Mặt trời mọc: 06:05am Mặt trời lặn: 05:56pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.93333 Kinh độ: 108.099998

  mưa rải rác
  24ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 19:31

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.13mm
  • Sức gió: 4.66mps
  • Hướng gió: 264º W
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1014mb
 • Cập nhật lúc 19:31
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 22ºC 92% 5.22mps 273º W 2.995mm 100%
  6:00 mưa rải rác 24ºC 100% 5.92mps 254º WSW 0.435mm 100%
  9:00 mưa rải rác 25ºC 68% 7.11mps 259º W 0.205mm 100%
  12:00 mưa rải rác 27ºC 68% 8.27mps 256º WSW 0.030000000000001mm 92%
  15:00 mưa rải rác 27ºC 92% 7.96mps 256º WSW 0.039999999999999mm 90%
  18:00 mưa rải rác 26ºC 68% 5.73mps 262º W 0.45mm 97%
  21:00 mưa rải rác 25ºC 88% 5.37mps 251º WSW 0.64mm 100%
  24:00 mưa rải rác 24ºC 76% 4.77mps 270º W 1.37mm 100%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Phan Thiết

Thứ 4

Dự báo ngày 22-02-2017
quang mây

Quang Mây

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 5.71mps 92º
 • Độ ẩm: 78%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 23-02-2017
quang mây

Quang Mây

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 5.36mps 102º
 • Độ ẩm: 77%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 24-02-2017
quang mây

Quang Mây

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 5.36mps 93º
 • Độ ẩm: 73%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 25-02-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 3.36mps 77º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 13%
 • Áp suất: 999mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 26-02-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 4.39mps 79º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 5%
 • Áp suất: 999mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 27-02-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 4.29mps 87º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 11%
 • Áp suất: 999mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 28-02-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 4.57mps 65º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 15%
 • Áp suất: 998mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 01-03-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 4.96mps 69º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 31%
 • Áp suất: 998mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 02-03-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 6.31mps 60º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 1%
 • Áp suất: 996mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 03-03-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.9mps 75º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 3%
 • Áp suất: 996mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 04-03-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.93mps 90º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 28%
 • Áp suất: 995mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 05-03-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.88mps 102º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 18%
 • Áp suất: 995mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 06-03-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.54mps 148º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 10%
 • Áp suất: 995mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 07-03-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.04mps 205º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 10%
 • Áp suất: 995mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 08-03-2017
quang mây

Quang Mây

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 0.81mps 1º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 6%
 • Áp suất: 997mbar
Xem thêm