Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Phan Thiết. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (22-07-2019)

  Mặt trời mọc: 05:33am Mặt trời lặn: 06:13pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.931 Kinh độ: 108.1015

  mây dày đặc
  27ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 34ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 18:19

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.21mps
  • Hướng gió: 266º W
  • Độ ẩm: 78%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1006mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (22-07-2019)

  Mặt trời mọc: 05:33am Mặt trời lặn: 06:13pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.931 Kinh độ: 108.1015

  mây dày đặc
  34ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 34ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 18:19

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.43mps
  • Hướng gió: 256º WSW
  • Độ ẩm: 50%
  • Độ che phủ: 96%
  • Áp suất: 1006mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (22-07-2019)

  Mặt trời mọc: 05:33am Mặt trời lặn: 06:13pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.931 Kinh độ: 108.1015

  mưa rải rác
  26ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 34ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 18:19

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.626mm
  • Sức gió: 2.97mps
  • Hướng gió: 252º WSW
  • Độ ẩm: 87%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1006mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (23-07-2019)

  Mặt trời mọc: 05:33am Mặt trời lặn: 06:13pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.931 Kinh độ: 108.1015

  mây dày đặc
  24ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 34ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 18:19

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.27mps
  • Hướng gió: 296º WNW
  • Độ ẩm: 91%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1007mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (23-07-2019)

  Mặt trời mọc: 05:33am Mặt trời lặn: 06:13pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.931 Kinh độ: 108.1015

  mây dày đặc
  25ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 34ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 18:19

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.16mps
  • Hướng gió: 295º WNW
  • Độ ẩm: 84%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1007mb
 • Cập nhật lúc 18:19
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây dày đặc 25ºC 95% 3.14mps 281º W 0mm 88%
  6:00 mây dày đặc 31ºC 100% 3.45mps 274º W 0mm 60%
  9:00 mây dày đặc 34ºC 96% 4.43mps 256º WSW 0mm 50%
  12:00 mây dày đặc 32ºC 100% 4.59mps 258º WSW 0mm 57%
  15:00 mưa rải rác 26ºC 100% 2.97mps 252º WSW 1.626mm 87%
  18:00 mưa rải rác 24ºC 100% 2.04mps 276º W 0.188mm 90%
  21:00 mây dày đặc 24ºC 100% 2.27mps 296º WNW 0mm 91%
  24:00 mây dày đặc 23ºC 100% 1.82mps 299º WNW 0mm 90%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Phan Thiết

Thứ 2

Dự báo ngày 22-07-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.45mps 274º
 • Độ ẩm: 60%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 23-07-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

33ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.5mps 286º
 • Độ ẩm: 48%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 24-07-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

32ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.59mps 267º
 • Độ ẩm: 56%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 25-07-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.16mps 243º
 • Độ ẩm: 84%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 26-07-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.69mps 292º
 • Độ ẩm: 92%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 27-07-2019
nhiều mây

Nhiều Mây

30ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 3.46mps 259º
 • Độ ẩm: 57%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 69%
 • Áp suất: 1009mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 28-07-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

30ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.82mps 260º
 • Độ ẩm: 58%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 88%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 29-07-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.84mps 254º
 • Độ ẩm: 58%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 30-07-2019
mây rải rác

Mây Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 4.46mps 274º
 • Độ ẩm: 49%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 27%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 31-07-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.44mps 276º
 • Độ ẩm: 82%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 01-08-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

31ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 4.86mps 284º
 • Độ ẩm: 47%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 02-08-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

32ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 3.1mps 276º
 • Độ ẩm: 46%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 03-08-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

33ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.15mps 214º
 • Độ ẩm: 44%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 95%
 • Áp suất: 1009mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 04-08-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 3.34mps 268º
 • Độ ẩm: 56%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 05-08-2019
mây rải rác

Mây Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 3.63mps 273º
 • Độ ẩm: 55%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 47%
 • Áp suất: 1009mbar
Xem thêm