Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Biên Hòa. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.


 • Thời tiết Hiện tại Thứ 7 (25-10-2014)

  Mặt trời mọc: 05:42am Mặt trời lặn: 05:30pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.95 Kinh độ: 106.816673

  ít mây
  32ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 35ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 11:58

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.1mps
  • Hướng gió: 160º SSE
  • Độ ẩm: 59%
  • Độ che phủ: 40%
  • Áp suất: 1011mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 7 (25-10-2014)

  Mặt trời mọc: 05:42am Mặt trời lặn: 05:30pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.95 Kinh độ: 106.816673

  mưa vừa
  30ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 35ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 11:58

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 7.5mm
  • Sức gió: 2.07mps
  • Hướng gió: 223º SW
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 32%
  • Áp suất: 1012mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 7 (25-10-2014)

  Mặt trời mọc: 05:42am Mặt trời lặn: 05:30pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.95 Kinh độ: 106.816673

  mưa rải rác
  25ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 35ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 11:58

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1mm
  • Sức gió: 1.42mps
  • Hướng gió: 79º E
  • Độ ẩm: 97%
  • Độ che phủ: 24%
  • Áp suất: 1016mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 7 (26-10-2014)

  Mặt trời mọc: 05:42am Mặt trời lặn: 05:30pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.95 Kinh độ: 106.816673

  quang mây
  23ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 35ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 11:58

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.16mps
  • Hướng gió: 117º ESE
  • Độ ẩm: 94%
  • Độ che phủ: 8%
  • Áp suất: 1015mb
 • Thời tiết Tối Thứ 7 (26-10-2014)

  Mặt trời mọc: 05:42am Mặt trời lặn: 05:30pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.95 Kinh độ: 106.816673

  quang mây
  30ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 35ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 11:58

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.06mps
  • Hướng gió: 117º ESE
  • Độ ẩm: 89%
  • Độ che phủ: 8%
  • Áp suất: 1017mb
 • Cập nhật lúc 11:58
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 ít mây 32ºC 20% 2.01mps 97º E 0mm 88%
  6:00 mưa rải rác 35ºC 8% 2.01mps 174º S 0.5mm 71%
  9:00 mưa vừa 30ºC 32% 2.07mps 223º SW 7.5mm 99%
  12:00 mưa vừa 26ºC 80% 1.6mps 33º NNE 8mm 98%
  15:00 mưa rải rác 25ºC 24% 1.42mps 79º E 1mm 97%
  18:00 quang mây 24ºC 8% 1.21mps 160º SSE 0mm 95%
  21:00 quang mây 23ºC 8% 1.16mps 117º ESE 0mm 94%
  24:00 nhiều mây 25ºC 56% 1.86mps 59º ENE 0mm 98%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Biên Hòa

Thứ 7

Dự báo ngày 25-10-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

34ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 1.46mps 201º
 • Độ ẩm: 75%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 993mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 26-10-2014
mưa to

Mưa To

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.41mps 164º
 • Độ ẩm: 78%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 994mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 27-10-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.51mps 299º
 • Độ ẩm: 83%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 992mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 28-10-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.83mps 227º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 29-10-2014
mưa to

Mưa To

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.36mps 317º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 10%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 30-10-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.52mps 318º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 23%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 31-10-2014
mưa to

Mưa To

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.54mps 301º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 30%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 01-11-2014
mưa to

Mưa To

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 4.26mps 213º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 66%
 • Áp suất: 1008mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 02-11-2014
mưa to

Mưa To

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 5.67mps 155º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 33%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 03-11-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 4.19mps 174º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 2%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 04-11-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.99mps 184º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 3%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 05-11-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.22mps 273º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 3%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 06-11-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.89mps 222º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 46%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 07-11-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.11mps 195º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 26%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 08-11-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.69mps 80º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 1014mbar
Xem thêm
 • Tổng quan về thời tiết BIÊN HÒA - ĐỒNG NAI

  Thành phố Biên Hòa là một thành phố có nhiều khu công nghiệp lớn, thu hút rất nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước đồng thời là trung tâm kinh tế chính trị của tỉnh Đồng Nai, nằm ở khu vực Đông Nam Bộ. Khí hậu đặc trưng ở đây là kiểu khí hậu nhiệt đới gió mùa cận xích đạo, có hai mùa tương phản rõ rệt

  Mùa mưa: Tháng 5 – tháng 11

  Vào mùa mưa, lượng mưa tương đối lớn, lượng mưa trung bình năm đạt 1.700 – 1.800 mm. Nhiệt độ trung bình mùa mưa từ 26 – 26,8ºC. So với mùa khô, mức dao động không lớn, khoảng 0,8ºC.

  Mùa khô: Tháng 12 – tháng 4 năm sau

  Thời tiết nắng nóng, độ ẩm thấp, có khi xuống dưới 70%. Khoảng kết thúc mùa mưa dao động từ đầu tháng 10 đến tháng 12. Nhiệt độ trung bình mùa khô từ 25,4 – 26,7ºC, chênh lệch giữa tháng cao nhất và tháng thấp nhất là 4,8ºC.

  Nhiệt độ trung bình tháng ở vào khoảng 23,9-29ºC. Nền nhiệt độ quanh năm cao, nhiệt độ trung bình năm luôn cao trên mức 25,5ºC. Tháng lạnh nhất, nhiệt độ cũng không thấp hơn 23,5ºC.

  Lượng mưa tương đối lớn. Mùa khô, tổng lượng mưa chỉ từ 210 – 370 mm chiếm 12 – 14% lượng mưa của năm. Mùa mưa, lượng mưa từ 1.500 – 2.400 mm, chiếm 86 – 88% lượng mưa của năm. Phân bố lượng mưa giảm dần từ phía Bắc xuống phía Nam và từ giữa ra hai phía Đông và Tây của Đồng Nai.

  Thời gian có nắng trung bình chiếm khoảng 45-65% độ dài ban ngày, tức là mỗi ngày có từ 4-9,5 giờ nắng. Vào mùa khô, ngày có giờ nắng cao nhất không vượt quá 11,5h. Vào mùa mưa, có những ngày hoàn toàn không có nắng. Ở Biên Hòa, mùa khô có 1476 giờ nắng, mùa mưa có 1229 giờ.

  Vào tháng 4-tháng 10, do chịu ảnh hưởng của khối không khí chí tuyến Thái Bình Dương nên thường có mưa rào và dông lúc nửa đêm về sáng.