Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Biên Hòa. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Chủ nhật (26-01-2020)

  Mặt trời mọc: 06:16am Mặt trời lặn: 05:53pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.95 Kinh độ: 106.8167

  mây rải rác
  24ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 35ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 20:30

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.6mps
  • Hướng gió: 140º SE
  • Độ ẩm: 70%
  • Độ che phủ: 30%
  • Áp suất: 1009mb
 • Thời tiết Sáng Chủ nhật (26-01-2020)

  Mặt trời mọc: 06:16am Mặt trời lặn: 05:53pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.95 Kinh độ: 106.8167

  ít mây
  35ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 35ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 20:30

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.43mps
  • Hướng gió: 271º W
  • Độ ẩm: 34%
  • Độ che phủ: 14%
  • Áp suất: 1010mb
 • Thời tiết Trưa Chủ nhật (26-01-2020)

  Mặt trời mọc: 06:16am Mặt trời lặn: 05:53pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.95 Kinh độ: 106.8167

  ít mây
  24ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 35ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 20:30

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.46mps
  • Hướng gió: 134º SE
  • Độ ẩm: 71%
  • Độ che phủ: 14%
  • Áp suất: 1009mb
 • Thời tiết Chiều Chủ nhật (27-01-2020)

  Mặt trời mọc: 06:16am Mặt trời lặn: 05:53pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.95 Kinh độ: 106.8167

  mây rải rác
  21ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 35ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 20:30

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.95mps
  • Hướng gió: 166º SSE
  • Độ ẩm: 85%
  • Độ che phủ: 43%
  • Áp suất: 1011mb
 • Thời tiết Tối Chủ nhật (27-01-2020)

  Mặt trời mọc: 06:16am Mặt trời lặn: 05:53pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.95 Kinh độ: 106.8167

  nhiều mây
  21ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 35ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 20:30

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.04mps
  • Hướng gió: 68º ENE
  • Độ ẩm: 89%
  • Độ che phủ: 78%
  • Áp suất: 1012mb
 • Cập nhật lúc 20:30
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây rải rác 21ºC 38% 1.62mps 43º NE 0mm 92%
  6:00 mây rải rác 30ºC 28% 1.17mps 136º SE 0mm 50%
  9:00 ít mây 35ºC 14% 1.43mps 271º W 0mm 34%
  12:00 mây rải rác 32ºC 27% 6.42mps 186º S 0mm 44%
  15:00 ít mây 24ºC 14% 3.46mps 134º SE 0mm 71%
  18:00 nhiều mây 23ºC 82% 2.53mps 129º SE 0mm 76%
  21:00 mây rải rác 21ºC 43% 0.95mps 166º SSE 0mm 85%
  24:00 nhiều mây 20ºC 67% 0.81mps 174º S 0mm 93%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Biên Hòa

Chủ nhật

Dự báo ngày 26-01-2020
ít mây

ít Mây

35ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.43mps 271º
 • Độ ẩm: 34%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 14%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 27-01-2020
mây dày đặc

Mây Dày đặc

35ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.11mps 192º
 • Độ ẩm: 33%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 28-01-2020
mây dày đặc

Mây Dày đặc

35ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.72mps 201º
 • Độ ẩm: 29%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 94%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 29-01-2020
mây dày đặc

Mây Dày đặc

35ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.41mps 299º
 • Độ ẩm: 34%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 96%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 30-01-2020
nhiều mây

Nhiều Mây

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 3.21mps 316º
 • Độ ẩm: 33%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 54%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 31-01-2020
mây dày đặc

Mây Dày đặc

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 3.21mps 85º
 • Độ ẩm: 37%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 01-02-2020
mây rải rác

Mây Rải Rác

35ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 0.24mps 228º
 • Độ ẩm: 29%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 35%
 • Áp suất: 1011mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 02-02-2020
trời quang mây

Trời Quang Mây

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.64mps 262º
 • Độ ẩm: 31%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 7%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 03-02-2020
ít mây

ít Mây

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.97mps 249º
 • Độ ẩm: 30%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 23%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 04-02-2020
nhiều mây

Nhiều Mây

35ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.48mps 317º
 • Độ ẩm: 30%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 78%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 05-02-2020
trời quang mây

Trời Quang Mây

35ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.93mps 294º
 • Độ ẩm: 28%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 06-02-2020
trời quang mây

Trời Quang Mây

35ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.69mps 312º
 • Độ ẩm: 25%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 1%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 07-02-2020
mây dày đặc

Mây Dày đặc

36ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1mps 337º
 • Độ ẩm: 25%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 08-02-2020
trời quang mây

Trời Quang Mây

37ºC
 • Cao nhất: 37ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.22mps 330º
 • Độ ẩm: 28%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 1%
 • Áp suất: 1008mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 09-02-2020
trời quang mây

Trời Quang Mây

37ºC
 • Cao nhất: 37ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.87mps 44º
 • Độ ẩm: 27%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1008mbar
Xem thêm
 • Tổng quan về thời tiết BIÊN HÒA - ĐỒNG NAI

  Thành phố Biên Hòa là một thành phố có nhiều khu công nghiệp lớn, thu hút rất nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước đồng thời là trung tâm kinh tế chính trị của tỉnh Đồng Nai, nằm ở khu vực Đông Nam Bộ. Khí hậu đặc trưng ở đây là kiểu khí hậu nhiệt đới gió mùa cận xích đạo, có hai mùa tương phản rõ rệt

  Mùa mưa: Tháng 5 – tháng 11

  Vào mùa mưa, lượng mưa tương đối lớn, lượng mưa trung bình năm đạt 1.700 – 1.800 mm. Nhiệt độ trung bình mùa mưa từ 26 – 26,8ºC. So với mùa khô, mức dao động không lớn, khoảng 0,8ºC.

  Mùa khô: Tháng 12 – tháng 4 năm sau

  Thời tiết nắng nóng, độ ẩm thấp, có khi xuống dưới 70%. Khoảng kết thúc mùa mưa dao động từ đầu tháng 10 đến tháng 12. Nhiệt độ trung bình mùa khô từ 25,4 – 26,7ºC, chênh lệch giữa tháng cao nhất và tháng thấp nhất là 4,8ºC.

  Nhiệt độ trung bình tháng ở vào khoảng 23,9-29ºC. Nền nhiệt độ quanh năm cao, nhiệt độ trung bình năm luôn cao trên mức 25,5ºC. Tháng lạnh nhất, nhiệt độ cũng không thấp hơn 23,5ºC.

  Lượng mưa tương đối lớn. Mùa khô, tổng lượng mưa chỉ từ 210 – 370 mm chiếm 12 – 14% lượng mưa của năm. Mùa mưa, lượng mưa từ 1.500 – 2.400 mm, chiếm 86 – 88% lượng mưa của năm. Phân bố lượng mưa giảm dần từ phía Bắc xuống phía Nam và từ giữa ra hai phía Đông và Tây của Đồng Nai.

  Thời gian có nắng trung bình chiếm khoảng 45-65% độ dài ban ngày, tức là mỗi ngày có từ 4-9,5 giờ nắng. Vào mùa khô, ngày có giờ nắng cao nhất không vượt quá 11,5h. Vào mùa mưa, có những ngày hoàn toàn không có nắng. Ở Biên Hòa, mùa khô có 1476 giờ nắng, mùa mưa có 1229 giờ.

  Vào tháng 4-tháng 10, do chịu ảnh hưởng của khối không khí chí tuyến Thái Bình Dương nên thường có mưa rào và dông lúc nửa đêm về sáng.