Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Biên Hòa. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.


 • Thời tiết Hiện tại Thứ 7 (26-07-2014)

  Mặt trời mọc: 05:39am Mặt trời lặn: 06:18pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.95 Kinh độ: 106.816673

  nhiều mây
  25ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 02:56

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.6mps
  • Hướng gió: 230º SW
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 75%
  • Áp suất: 1008mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 7 (26-07-2014)

  Mặt trời mọc: 05:39am Mặt trời lặn: 06:18pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.95 Kinh độ: 106.816673

  mây rải rác
  28ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 02:56

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.42mps
  • Hướng gió: 213º SSW
  • Độ ẩm: 95%
  • Độ che phủ: 36%
  • Áp suất: 1019mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 7 (26-07-2014)

  Mặt trời mọc: 05:39am Mặt trời lặn: 06:18pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.95 Kinh độ: 106.816673

  ít mây
  34ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 02:56

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.26mps
  • Hướng gió: 246º WSW
  • Độ ẩm: 80%
  • Độ che phủ: 24%
  • Áp suất: 1019mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 7 (26-07-2014)

  Mặt trời mọc: 05:39am Mặt trời lặn: 06:18pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.95 Kinh độ: 106.816673

  mưa vừa
  26ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 02:56

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 6mm
  • Sức gió: 2.42mps
  • Hướng gió: 218º SW
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 80%
  • Áp suất: 1020mb
 • Thời tiết Tối Thứ 7 (27-07-2014)

  Mặt trời mọc: 05:39am Mặt trời lặn: 06:18pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.95 Kinh độ: 106.816673

  mây dày đặc
  25ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 02:56

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.31mps
  • Hướng gió: 44º NE
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 1020mb
 • Cập nhật lúc 02:56
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 nhiều mây 26ºC 76% 1.26mps 77º ENE 0mm 97%
  6:00 mây rải rác 25ºC 48% 1.23mps 144º SE 0mm 96%
  9:00 mây rải rác 28ºC 36% 1.42mps 213º SSW 0mm 95%
  12:00 quang mây 32ºC 0% 3.28mps 234º SW 0mm 91%
  15:00 ít mây 34ºC 24% 4.26mps 246º WSW 0mm 80%
  18:00 mưa vừa 27ºC 80% 3.9mps 274º W 7.5mm 100%
  21:00 mưa vừa 26ºC 80% 2.42mps 218º SW 6mm 99%
  24:00 nhiều mây 25ºC 64% 1.23mps 300º WNW 0mm 98%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Biên Hòa

Thứ 6

Dự báo ngày 25-07-2014
mây rải rác

Mây Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 1.21mps 97º
 • Độ ẩm: 97%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 48%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 26-07-2014
mưa to

Mưa To

32ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.1mps 223º
 • Độ ẩm: 96%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 1014mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 27-07-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.96mps 236º
 • Độ ẩm: 97%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 36%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 28-07-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.2mps 257º
 • Độ ẩm: 96%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 29-07-2014
mưa to

Mưa To

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 3.61mps 241º
 • Độ ẩm: 93%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 80%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 30-07-2014
mưa to

Mưa To

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 4.58mps 247º
 • Độ ẩm: 91%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 31-07-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 7.82mps 249º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 42%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 01-08-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 7.82mps 245º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 57%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 02-08-2014
mưa to

Mưa To

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 6.76mps 245º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 27%
 • Áp suất: 1015mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 03-08-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 6.23mps 248º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 19%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 04-08-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 4.6mps 244º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 15%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 01-01-1970

0ºC
 • Cao nhất: 0ºC
 • Thấp nhất: 0ºC
 • Sức gió: mps º
 • Độ ẩm: %
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: %
 • Áp suất: 0mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 01-01-1970

0ºC
 • Cao nhất: 0ºC
 • Thấp nhất: 0ºC
 • Sức gió: mps º
 • Độ ẩm: %
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: %
 • Áp suất: 0mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 01-01-1970

0ºC
 • Cao nhất: 0ºC
 • Thấp nhất: 0ºC
 • Sức gió: mps º
 • Độ ẩm: %
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: %
 • Áp suất: 0mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 01-01-1970

0ºC
 • Cao nhất: 0ºC
 • Thấp nhất: 0ºC
 • Sức gió: mps º
 • Độ ẩm: %
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: %
 • Áp suất: 0mbar
Xem thêm
 • Tổng quan về thời tiết BIÊN HÒA - ĐỒNG NAI

  Thành phố Biên Hòa là một thành phố có nhiều khu công nghiệp lớn, thu hút rất nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước đồng thời là trung tâm kinh tế chính trị của tỉnh Đồng Nai, nằm ở khu vực Đông Nam Bộ. Khí hậu đặc trưng ở đây là kiểu khí hậu nhiệt đới gió mùa cận xích đạo, có hai mùa tương phản rõ rệt

  Mùa mưa: Tháng 5 – tháng 11

  Vào mùa mưa, lượng mưa tương đối lớn, lượng mưa trung bình năm đạt 1.700 – 1.800 mm. Nhiệt độ trung bình mùa mưa từ 26 – 26,8ºC. So với mùa khô, mức dao động không lớn, khoảng 0,8ºC.

  Mùa khô: Tháng 12 – tháng 4 năm sau

  Thời tiết nắng nóng, độ ẩm thấp, có khi xuống dưới 70%. Khoảng kết thúc mùa mưa dao động từ đầu tháng 10 đến tháng 12. Nhiệt độ trung bình mùa khô từ 25,4 – 26,7ºC, chênh lệch giữa tháng cao nhất và tháng thấp nhất là 4,8ºC.

  Nhiệt độ trung bình tháng ở vào khoảng 23,9-29ºC. Nền nhiệt độ quanh năm cao, nhiệt độ trung bình năm luôn cao trên mức 25,5ºC. Tháng lạnh nhất, nhiệt độ cũng không thấp hơn 23,5ºC.

  Lượng mưa tương đối lớn. Mùa khô, tổng lượng mưa chỉ từ 210 – 370 mm chiếm 12 – 14% lượng mưa của năm. Mùa mưa, lượng mưa từ 1.500 – 2.400 mm, chiếm 86 – 88% lượng mưa của năm. Phân bố lượng mưa giảm dần từ phía Bắc xuống phía Nam và từ giữa ra hai phía Đông và Tây của Đồng Nai.

  Thời gian có nắng trung bình chiếm khoảng 45-65% độ dài ban ngày, tức là mỗi ngày có từ 4-9,5 giờ nắng. Vào mùa khô, ngày có giờ nắng cao nhất không vượt quá 11,5h. Vào mùa mưa, có những ngày hoàn toàn không có nắng. Ở Biên Hòa, mùa khô có 1476 giờ nắng, mùa mưa có 1229 giờ.

  Vào tháng 4-tháng 10, do chịu ảnh hưởng của khối không khí chí tuyến Thái Bình Dương nên thường có mưa rào và dông lúc nửa đêm về sáng.