Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Biên Hòa. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (25-03-2019)

  Mặt trời mọc: 05:54am Mặt trời lặn: 06:03pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.95 Kinh độ: 106.8167

  trời quang mây
  35ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 34ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 15:06

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.1mps
  • Hướng gió: 160º SSE
  • Độ ẩm: 41%
  • Độ che phủ: 40%
  • Áp suất: 1009mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (25-03-2019)

  Mặt trời mọc: 05:54am Mặt trời lặn: 06:03pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.95 Kinh độ: 106.8167

  ít mây
  34ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 34ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 15:06

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.4mps
  • Hướng gió: 99º E
  • Độ ẩm: 64%
  • Độ che phủ: 12%
  • Áp suất: 1010mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (25-03-2019)

  Mặt trời mọc: 05:54am Mặt trời lặn: 06:03pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.95 Kinh độ: 106.8167

  ít mây
  28ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 34ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 15:06

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 5.01mps
  • Hướng gió: 110º ESE
  • Độ ẩm: 68%
  • Độ che phủ: 20%
  • Áp suất: 1010mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (26-03-2019)

  Mặt trời mọc: 05:54am Mặt trời lặn: 06:03pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.95 Kinh độ: 106.8167

  ít mây
  25ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 34ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 15:06

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 5.21mps
  • Hướng gió: 104º ESE
  • Độ ẩm: 79%
  • Độ che phủ: 12%
  • Áp suất: 1012mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (26-03-2019)

  Mặt trời mọc: 05:54am Mặt trời lặn: 06:03pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.95 Kinh độ: 106.8167

  ít mây
  25ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 34ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 15:06

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 5.11mps
  • Hướng gió: 94º E
  • Độ ẩm: 78%
  • Độ che phủ: 24%
  • Áp suất: 1012mb
 • Cập nhật lúc 15:06
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 trời quang mây 27ºC 8% 3.16mps 28º NNE 0mm 88%
  6:00 mây rải rác 31ºC 32% 3.01mps 57º ENE 0mm 74%
  9:00 ít mây 34ºC 12% 3.4mps 99º E 0mm 64%
  12:00 mưa vừa 30ºC 12% 5.2mps 105º ESE 3.91mm 76%
  15:00 ít mây 28ºC 20% 5.01mps 110º ESE 0mm 68%
  18:00 trời quang mây 26ºC 8% 5.67mps 113º ESE 0mm 76%
  21:00 ít mây 25ºC 12% 5.21mps 104º ESE 0mm 79%
  24:00 ít mây 24ºC 20% 4.01mps 91º E 0mm 84%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Biên Hòa

Thứ 2

Dự báo ngày 25-03-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 3.01mps 58º
 • Độ ẩm: 74%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 32%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 26-03-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

31ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 5.25mps 80º
 • Độ ẩm: 64%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 27-03-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 3.67mps 105º
 • Độ ẩm: 60%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 28-03-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.27mps 130º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 29%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 29-03-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.54mps 119º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 31%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 30-03-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.42mps 73º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 1008mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 31-03-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.61mps 154º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 01-04-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.78mps 149º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 02-04-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 0.94mps 51º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 25%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 03-04-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.12mps 192º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 22%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 04-04-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.17mps 140º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 48%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 05-04-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.67mps 131º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 3%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 06-04-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.09mps 257º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 34%
 • Áp suất: 1009mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 07-04-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.82mps 246º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 5%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 08-04-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 1.82mps 153º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 18%
 • Áp suất: 1010mbar
Xem thêm
 • Tổng quan về thời tiết BIÊN HÒA - ĐỒNG NAI

  Thành phố Biên Hòa là một thành phố có nhiều khu công nghiệp lớn, thu hút rất nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước đồng thời là trung tâm kinh tế chính trị của tỉnh Đồng Nai, nằm ở khu vực Đông Nam Bộ. Khí hậu đặc trưng ở đây là kiểu khí hậu nhiệt đới gió mùa cận xích đạo, có hai mùa tương phản rõ rệt

  Mùa mưa: Tháng 5 – tháng 11

  Vào mùa mưa, lượng mưa tương đối lớn, lượng mưa trung bình năm đạt 1.700 – 1.800 mm. Nhiệt độ trung bình mùa mưa từ 26 – 26,8ºC. So với mùa khô, mức dao động không lớn, khoảng 0,8ºC.

  Mùa khô: Tháng 12 – tháng 4 năm sau

  Thời tiết nắng nóng, độ ẩm thấp, có khi xuống dưới 70%. Khoảng kết thúc mùa mưa dao động từ đầu tháng 10 đến tháng 12. Nhiệt độ trung bình mùa khô từ 25,4 – 26,7ºC, chênh lệch giữa tháng cao nhất và tháng thấp nhất là 4,8ºC.

  Nhiệt độ trung bình tháng ở vào khoảng 23,9-29ºC. Nền nhiệt độ quanh năm cao, nhiệt độ trung bình năm luôn cao trên mức 25,5ºC. Tháng lạnh nhất, nhiệt độ cũng không thấp hơn 23,5ºC.

  Lượng mưa tương đối lớn. Mùa khô, tổng lượng mưa chỉ từ 210 – 370 mm chiếm 12 – 14% lượng mưa của năm. Mùa mưa, lượng mưa từ 1.500 – 2.400 mm, chiếm 86 – 88% lượng mưa của năm. Phân bố lượng mưa giảm dần từ phía Bắc xuống phía Nam và từ giữa ra hai phía Đông và Tây của Đồng Nai.

  Thời gian có nắng trung bình chiếm khoảng 45-65% độ dài ban ngày, tức là mỗi ngày có từ 4-9,5 giờ nắng. Vào mùa khô, ngày có giờ nắng cao nhất không vượt quá 11,5h. Vào mùa mưa, có những ngày hoàn toàn không có nắng. Ở Biên Hòa, mùa khô có 1476 giờ nắng, mùa mưa có 1229 giờ.

  Vào tháng 4-tháng 10, do chịu ảnh hưởng của khối không khí chí tuyến Thái Bình Dương nên thường có mưa rào và dông lúc nửa đêm về sáng.