Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Biên Hòa. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 5 (08-02-2023)

  Mặt trời mọc: 06:15am Mặt trời lặn: 05:58pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.95 Kinh độ: 106.8167

  ít mây
  26ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 33ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 00:44

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.85mps
  • Hướng gió: 122º ESE
  • Độ ẩm: 66%
  • Độ che phủ: 54%
  • Áp suất: 1009mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 5 (08-02-2023)

  Mặt trời mọc: 06:15am Mặt trời lặn: 05:58pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.95 Kinh độ: 106.8167

  mưa rải rác
  27ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 33ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 00:44

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.31mm
  • Sức gió: 5.13mps
  • Hướng gió: 135º SE
  • Độ ẩm: 65%
  • Độ che phủ: 67%
  • Áp suất: 1009mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 5 (09-02-2023)

  Mặt trời mọc: 06:15am Mặt trời lặn: 05:58pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.95 Kinh độ: 106.8167

  mưa rải rác
  25ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 33ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 00:44

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.14mm
  • Sức gió: 3.64mps
  • Hướng gió: 123º ESE
  • Độ ẩm: 72%
  • Độ che phủ: 59%
  • Áp suất: 1009mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 5 (09-02-2023)

  Mặt trời mọc: 06:15am Mặt trời lặn: 05:58pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.95 Kinh độ: 106.8167

  nhiều mây
  24ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 33ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 00:44

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.51mps
  • Hướng gió: 65º ENE
  • Độ ẩm: 77%
  • Độ che phủ: 65%
  • Áp suất: 1010mb
 • Thời tiết Tối Thứ 5 (09-02-2023)

  Mặt trời mọc: 06:15am Mặt trời lặn: 05:58pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.95 Kinh độ: 106.8167

  trời quang mây
  35ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 33ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 00:44

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.92mps
  • Hướng gió: 79º E
  • Độ ẩm: 33%
  • Độ che phủ: 6%
  • Áp suất: 1008mb
 • Cập nhật lúc 00:44
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 ít mây 32ºC 24% 1.92mps 331º NNW 0mm 44%
  6:00 nhiều mây 31ºC 63% 4.27mps 161º SSE 0mm 48%
  9:00 mưa rải rác 27ºC 67% 5.13mps 135º SE 0.31mm 65%
  12:00 mưa rải rác 26ºC 37% 4.37mps 131º SE 0.39mm 70%
  15:00 mưa rải rác 25ºC 59% 3.64mps 123º ESE 0.14mm 72%
  18:00 mây dày đặc 25ºC 94% 2.96mps 116º ESE 0mm 72%
  21:00 nhiều mây 24ºC 65% 2.51mps 65º ENE 0mm 77%
  24:00 trời quang mây 31ºC 5% 3.67mps 70º ENE 0mm 48%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Biên Hòa

Thứ 4

Dự báo ngày 08-02-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 5.13mps 135º
 • Độ ẩm: 43%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 09-02-2023
trời quang mây

Trời Quang Mây

34ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 6.92mps 153º
 • Độ ẩm: 36%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 5%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 10-02-2023
nhiều mây

Nhiều Mây

33ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 6.51mps 149º
 • Độ ẩm: 40%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 78%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 11-02-2023
ít mây

ít Mây

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 6.11mps 151º
 • Độ ẩm: 36%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 13%
 • Áp suất: 1009mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 12-02-2023
mây rải rác

Mây Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 5.96mps 146º
 • Độ ẩm: 38%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 38%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 13-02-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 5.28mps 142º
 • Độ ẩm: 41%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 96%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 14-02-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 6.39mps 152º
 • Độ ẩm: 39%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 87%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 15-02-2023
nhiều mây

Nhiều Mây

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 5.04mps 143º
 • Độ ẩm: 37%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 73%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 16-02-2023
nhiều mây

Nhiều Mây

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 4.08mps 154º
 • Độ ẩm: 31%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 60%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 17-02-2023
ít mây

ít Mây

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 5.02mps 142º
 • Độ ẩm: 35%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 21%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 18-02-2023
mây rải rác

Mây Rải Rác

35ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 5.34mps 143º
 • Độ ẩm: 35%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 43%
 • Áp suất: 1008mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 19-02-2023
mây dày đặc

Mây Dày đặc

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 5.22mps 151º
 • Độ ẩm: 44%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 20-02-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 5.25mps 157º
 • Độ ẩm: 48%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 81%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 21-02-2023
mây dày đặc

Mây Dày đặc

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 4.81mps 159º
 • Độ ẩm: 39%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 90%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 22-02-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 6.69mps 158º
 • Độ ẩm: 36%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 91%
 • Áp suất: 1008mbar
Xem thêm
 • Tổng quan về thời tiết BIÊN HÒA - ĐỒNG NAI

  Thành phố Biên Hòa là một thành phố có nhiều khu công nghiệp lớn, thu hút rất nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước đồng thời là trung tâm kinh tế chính trị của tỉnh Đồng Nai, nằm ở khu vực Đông Nam Bộ. Khí hậu đặc trưng ở đây là kiểu khí hậu nhiệt đới gió mùa cận xích đạo, có hai mùa tương phản rõ rệt

  Mùa mưa: Tháng 5 – tháng 11

  Vào mùa mưa, lượng mưa tương đối lớn, lượng mưa trung bình năm đạt 1.700 – 1.800 mm. Nhiệt độ trung bình mùa mưa từ 26 – 26,8ºC. So với mùa khô, mức dao động không lớn, khoảng 0,8ºC.

  Mùa khô: Tháng 12 – tháng 4 năm sau

  Thời tiết nắng nóng, độ ẩm thấp, có khi xuống dưới 70%. Khoảng kết thúc mùa mưa dao động từ đầu tháng 10 đến tháng 12. Nhiệt độ trung bình mùa khô từ 25,4 – 26,7ºC, chênh lệch giữa tháng cao nhất và tháng thấp nhất là 4,8ºC.

  Nhiệt độ trung bình tháng ở vào khoảng 23,9-29ºC. Nền nhiệt độ quanh năm cao, nhiệt độ trung bình năm luôn cao trên mức 25,5ºC. Tháng lạnh nhất, nhiệt độ cũng không thấp hơn 23,5ºC.

  Lượng mưa tương đối lớn. Mùa khô, tổng lượng mưa chỉ từ 210 – 370 mm chiếm 12 – 14% lượng mưa của năm. Mùa mưa, lượng mưa từ 1.500 – 2.400 mm, chiếm 86 – 88% lượng mưa của năm. Phân bố lượng mưa giảm dần từ phía Bắc xuống phía Nam và từ giữa ra hai phía Đông và Tây của Đồng Nai.

  Thời gian có nắng trung bình chiếm khoảng 45-65% độ dài ban ngày, tức là mỗi ngày có từ 4-9,5 giờ nắng. Vào mùa khô, ngày có giờ nắng cao nhất không vượt quá 11,5h. Vào mùa mưa, có những ngày hoàn toàn không có nắng. Ở Biên Hòa, mùa khô có 1476 giờ nắng, mùa mưa có 1229 giờ.

  Vào tháng 4-tháng 10, do chịu ảnh hưởng của khối không khí chí tuyến Thái Bình Dương nên thường có mưa rào và dông lúc nửa đêm về sáng.