Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Biên Hòa. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 3 (29-09-2020)

  Mặt trời mọc: 05:41am Mặt trời lặn: 05:44pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.95 Kinh độ: 106.8167

  nhiều mây
  25ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 21:44

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.1mps
  • Hướng gió: 270º W
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 75%
  • Áp suất: 1009mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 3 (29-09-2020)

  Mặt trời mọc: 05:41am Mặt trời lặn: 05:44pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.95 Kinh độ: 106.8167

  mưa rải rác
  31ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 21:44

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.63mm
  • Sức gió: 3.01mps
  • Hướng gió: 252º WSW
  • Độ ẩm: 62%
  • Độ che phủ: 68%
  • Áp suất: 1008mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 3 (29-09-2020)

  Mặt trời mọc: 05:41am Mặt trời lặn: 05:44pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.95 Kinh độ: 106.8167

  mưa rải rác
  27ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 21:44

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.07mm
  • Sức gió: 2.82mps
  • Hướng gió: 232º SW
  • Độ ẩm: 79%
  • Độ che phủ: 71%
  • Áp suất: 1008mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 3 (30-09-2020)

  Mặt trời mọc: 05:41am Mặt trời lặn: 05:44pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.95 Kinh độ: 106.8167

  mây dày đặc
  25ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 21:44

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.36mps
  • Hướng gió: 257º WSW
  • Độ ẩm: 86%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1008mb
 • Thời tiết Tối Thứ 3 (30-09-2020)

  Mặt trời mọc: 05:41am Mặt trời lặn: 05:44pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.95 Kinh độ: 106.8167

  mây dày đặc
  25ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 21:44

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.3mps
  • Hướng gió: 299º WNW
  • Độ ẩm: 87%
  • Độ che phủ: 96%
  • Áp suất: 1008mb
 • Cập nhật lúc 21:44
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 nhiều mây 25ºC 69% 0.7mps 22º NNE 0mm 91%
  6:00 nhiều mây 28ºC 82% 1.37mps 258º WSW 0mm 73%
  9:00 mưa rải rác 31ºC 68% 3.01mps 252º WSW 0.63mm 62%
  12:00 mưa vừa 29ºC 42% 3.3mps 243º WSW 5.53mm 74%
  15:00 mưa rải rác 27ºC 71% 2.82mps 232º SW 1.07mm 79%
  18:00 mây dày đặc 26ºC 99% 2.14mps 236º SW 0mm 82%
  21:00 mây dày đặc 25ºC 100% 2.36mps 257º WSW 0mm 86%
  24:00 mây dày đặc 25ºC 100% 1.65mps 278º W 0mm 88%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Biên Hòa

Thứ 3

Dự báo ngày 29-09-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.37mps 258º
 • Độ ẩm: 73%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 82%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 30-09-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 4.18mps 302º
 • Độ ẩm: 73%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 86%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 01-10-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.45mps 307º
 • Độ ẩm: 71%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 65%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 02-10-2020
mưa to

Mưa To

30ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.9mps 137º
 • Độ ẩm: 64%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 03-10-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.24mps 139º
 • Độ ẩm: 64%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1009mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 04-10-2020
mưa to

Mưa To

30ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.15mps 243º
 • Độ ẩm: 67%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 05-10-2020
mưa to

Mưa To

23ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 0.81mps 239º
 • Độ ẩm: 93%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 06-10-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.03mps 340º
 • Độ ẩm: 73%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 07-10-2020
mưa to

Mưa To

30ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 0.91mps 35º
 • Độ ẩm: 68%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 95%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 08-10-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.64mps 37º
 • Độ ẩm: 88%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 09-10-2020
mưa to

Mưa To

28ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.43mps 313º
 • Độ ẩm: 75%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 74%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 10-10-2020
mưa to

Mưa To

28ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.3mps 255º
 • Độ ẩm: 77%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1007mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 11-10-2020
mưa to

Mưa To

26ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 4.62mps 258º
 • Độ ẩm: 84%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 93%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 12-10-2020
mưa to

Mưa To

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 6.5mps 249º
 • Độ ẩm: 77%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 13-10-2020
mưa to

Mưa To

28ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 5.25mps 267º
 • Độ ẩm: 78%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 82%
 • Áp suất: 1007mbar
Xem thêm
 • Tổng quan về thời tiết BIÊN HÒA - ĐỒNG NAI

  Thành phố Biên Hòa là một thành phố có nhiều khu công nghiệp lớn, thu hút rất nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước đồng thời là trung tâm kinh tế chính trị của tỉnh Đồng Nai, nằm ở khu vực Đông Nam Bộ. Khí hậu đặc trưng ở đây là kiểu khí hậu nhiệt đới gió mùa cận xích đạo, có hai mùa tương phản rõ rệt

  Mùa mưa: Tháng 5 – tháng 11

  Vào mùa mưa, lượng mưa tương đối lớn, lượng mưa trung bình năm đạt 1.700 – 1.800 mm. Nhiệt độ trung bình mùa mưa từ 26 – 26,8ºC. So với mùa khô, mức dao động không lớn, khoảng 0,8ºC.

  Mùa khô: Tháng 12 – tháng 4 năm sau

  Thời tiết nắng nóng, độ ẩm thấp, có khi xuống dưới 70%. Khoảng kết thúc mùa mưa dao động từ đầu tháng 10 đến tháng 12. Nhiệt độ trung bình mùa khô từ 25,4 – 26,7ºC, chênh lệch giữa tháng cao nhất và tháng thấp nhất là 4,8ºC.

  Nhiệt độ trung bình tháng ở vào khoảng 23,9-29ºC. Nền nhiệt độ quanh năm cao, nhiệt độ trung bình năm luôn cao trên mức 25,5ºC. Tháng lạnh nhất, nhiệt độ cũng không thấp hơn 23,5ºC.

  Lượng mưa tương đối lớn. Mùa khô, tổng lượng mưa chỉ từ 210 – 370 mm chiếm 12 – 14% lượng mưa của năm. Mùa mưa, lượng mưa từ 1.500 – 2.400 mm, chiếm 86 – 88% lượng mưa của năm. Phân bố lượng mưa giảm dần từ phía Bắc xuống phía Nam và từ giữa ra hai phía Đông và Tây của Đồng Nai.

  Thời gian có nắng trung bình chiếm khoảng 45-65% độ dài ban ngày, tức là mỗi ngày có từ 4-9,5 giờ nắng. Vào mùa khô, ngày có giờ nắng cao nhất không vượt quá 11,5h. Vào mùa mưa, có những ngày hoàn toàn không có nắng. Ở Biên Hòa, mùa khô có 1476 giờ nắng, mùa mưa có 1229 giờ.

  Vào tháng 4-tháng 10, do chịu ảnh hưởng của khối không khí chí tuyến Thái Bình Dương nên thường có mưa rào và dông lúc nửa đêm về sáng.