Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Biên Hòa. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.


 • Thời tiết Hiện tại Thứ 4 (03-09-2014)

  Mặt trời mọc: 05:42am Mặt trời lặn: 06:01pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.95 Kinh độ: 106.816673

  quang mây
  33ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 37ºC

  Thấp nhất: 28ºC

  Cập nhật lúc 13:56

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 5.1mps
  • Hướng gió: 260º W
  • Độ ẩm: 52%
  • Độ che phủ: 75%
  • Áp suất: 1010mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 4 (03-09-2014)

  Mặt trời mọc: 05:42am Mặt trời lặn: 06:01pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.95 Kinh độ: 106.816673

  ít mây
  35ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 37ºC

  Thấp nhất: 28ºC

  Cập nhật lúc 13:56

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.06mps
  • Hướng gió: 272º W
  • Độ ẩm: 70%
  • Độ che phủ: 20%
  • Áp suất: 1011mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 4 (03-09-2014)

  Mặt trời mọc: 05:42am Mặt trời lặn: 06:01pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.95 Kinh độ: 106.816673

  mây dày đặc
  30ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 37ºC

  Thấp nhất: 28ºC

  Cập nhật lúc 13:56

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.05mps
  • Hướng gió: 240º WSW
  • Độ ẩm: 78%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1012mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 4 (04-09-2014)

  Mặt trời mọc: 05:42am Mặt trời lặn: 06:01pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.95 Kinh độ: 106.816673

  mưa rải rác
  26ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 37ºC

  Thấp nhất: 28ºC

  Cập nhật lúc 13:56

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 2mm
  • Sức gió: 1.12mps
  • Hướng gió: 21º NNE
  • Độ ẩm: 94%
  • Độ che phủ: 44%
  • Áp suất: 1012mb
 • Thời tiết Tối Thứ 4 (04-09-2014)

  Mặt trời mọc: 05:42am Mặt trời lặn: 06:01pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.95 Kinh độ: 106.816673

  ít mây
  32ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 37ºC

  Thấp nhất: 28ºC

  Cập nhật lúc 13:56

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.08mps
  • Hướng gió: 327º NNW
  • Độ ẩm: 88%
  • Độ che phủ: 12%
  • Áp suất: 1013mb
 • Cập nhật lúc 13:56
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 quang mây 33ºC 0% 2.01mps 337º NNW 0mm 94%
  6:00 quang mây 35ºC 0% 2.15mps 282º WNW 0mm 80%
  9:00 ít mây 35ºC 20% 2.06mps 272º W 0mm 70%
  12:00 ít mây 31ºC 12% 1.32mps 271º W 0mm 80%
  15:00 mây dày đặc 30ºC 92% 2.05mps 240º WSW 0mm 78%
  18:00 mưa rải rác 29ºC 68% 2.96mps 217º SW 0.5mm 79%
  21:00 mưa rải rác 26ºC 44% 1.12mps 21º NNE 2mm 94%
  24:00 quang mây 27ºC 0% 1.4mps 41º NE 0mm 94%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Biên Hòa

Thứ 4

Dự báo ngày 03-09-2014
quang mây

Quang Mây

35ºC
 • Cao nhất: 37ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 1.44mps 301º
 • Độ ẩm: 74%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 992mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 04-09-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

33ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.38mps 315º
 • Độ ẩm: 74%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 990mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 05-09-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.42mps 312º
 • Độ ẩm: 85%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 80%
 • Áp suất: 989mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 06-09-2014
mưa to

Mưa To

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.91mps 309º
 • Độ ẩm: 80%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 36%
 • Áp suất: 990mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 07-09-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.4mps 300º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 11%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 08-09-2014
mưa to

Mưa To

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.81mps 288º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 44%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 09-09-2014
mưa to

Mưa To

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.31mps 250º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 10-09-2014
mưa rất to

Mưa Rất To

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 4.64mps 239º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 48%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 11-09-2014
mưa to

Mưa To

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.63mps 236º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 12-09-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.06mps 189º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 13-09-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.08mps 264º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 54%
 • Áp suất: 1010mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 14-09-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.99mps 246º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 15-09-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.48mps 214º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 35%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 16-09-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.21mps 244º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 51%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 17-09-2014
mưa to

Mưa To

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 4.9mps 264º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 15%
 • Áp suất: 1010mbar
Xem thêm
 • Tổng quan về thời tiết BIÊN HÒA - ĐỒNG NAI

  Thành phố Biên Hòa là một thành phố có nhiều khu công nghiệp lớn, thu hút rất nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước đồng thời là trung tâm kinh tế chính trị của tỉnh Đồng Nai, nằm ở khu vực Đông Nam Bộ. Khí hậu đặc trưng ở đây là kiểu khí hậu nhiệt đới gió mùa cận xích đạo, có hai mùa tương phản rõ rệt

  Mùa mưa: Tháng 5 – tháng 11

  Vào mùa mưa, lượng mưa tương đối lớn, lượng mưa trung bình năm đạt 1.700 – 1.800 mm. Nhiệt độ trung bình mùa mưa từ 26 – 26,8ºC. So với mùa khô, mức dao động không lớn, khoảng 0,8ºC.

  Mùa khô: Tháng 12 – tháng 4 năm sau

  Thời tiết nắng nóng, độ ẩm thấp, có khi xuống dưới 70%. Khoảng kết thúc mùa mưa dao động từ đầu tháng 10 đến tháng 12. Nhiệt độ trung bình mùa khô từ 25,4 – 26,7ºC, chênh lệch giữa tháng cao nhất và tháng thấp nhất là 4,8ºC.

  Nhiệt độ trung bình tháng ở vào khoảng 23,9-29ºC. Nền nhiệt độ quanh năm cao, nhiệt độ trung bình năm luôn cao trên mức 25,5ºC. Tháng lạnh nhất, nhiệt độ cũng không thấp hơn 23,5ºC.

  Lượng mưa tương đối lớn. Mùa khô, tổng lượng mưa chỉ từ 210 – 370 mm chiếm 12 – 14% lượng mưa của năm. Mùa mưa, lượng mưa từ 1.500 – 2.400 mm, chiếm 86 – 88% lượng mưa của năm. Phân bố lượng mưa giảm dần từ phía Bắc xuống phía Nam và từ giữa ra hai phía Đông và Tây của Đồng Nai.

  Thời gian có nắng trung bình chiếm khoảng 45-65% độ dài ban ngày, tức là mỗi ngày có từ 4-9,5 giờ nắng. Vào mùa khô, ngày có giờ nắng cao nhất không vượt quá 11,5h. Vào mùa mưa, có những ngày hoàn toàn không có nắng. Ở Biên Hòa, mùa khô có 1476 giờ nắng, mùa mưa có 1229 giờ.

  Vào tháng 4-tháng 10, do chịu ảnh hưởng của khối không khí chí tuyến Thái Bình Dương nên thường có mưa rào và dông lúc nửa đêm về sáng.