Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Biên Hòa. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 5 (07-05-2015)

  Mặt trời mọc: 05:32am Mặt trời lặn: 06:06pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.95 Kinh độ: 106.816673

  ít mây
  28ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 33ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 08:08

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.56mps
  • Hướng gió: 201º SSW
  • Độ ẩm: 82%
  • Độ che phủ: 20%
  • Áp suất: 1019mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 5 (07-05-2015)

  Mặt trời mọc: 05:32am Mặt trời lặn: 06:06pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.95 Kinh độ: 106.816673

  nhiều mây
  33ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 33ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 08:08

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.96mps
  • Hướng gió: 207º SSW
  • Độ ẩm: 72%
  • Độ che phủ: 64%
  • Áp suất: 1019mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 5 (07-05-2015)

  Mặt trời mọc: 05:32am Mặt trời lặn: 06:06pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.95 Kinh độ: 106.816673

  mưa rải rác
  31ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 33ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 08:08

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.9mm
  • Sức gió: 3.96mps
  • Hướng gió: 170º S
  • Độ ẩm: 75%
  • Độ che phủ: 76%
  • Áp suất: 1015mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 5 (07-05-2015)

  Mặt trời mọc: 05:32am Mặt trời lặn: 06:06pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.95 Kinh độ: 106.816673

  mưa rải rác
  26ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 33ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 08:08

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.4mm
  • Sức gió: 2.12mps
  • Hướng gió: 174º S
  • Độ ẩm: 91%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1019mb
 • Thời tiết Tối Thứ 5 (08-05-2015)

  Mặt trời mọc: 05:32am Mặt trời lặn: 06:06pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.95 Kinh độ: 106.816673

  nhiều mây
  26ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 33ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 08:08

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.78mps
  • Hướng gió: 162º SSE
  • Độ ẩm: 92%
  • Độ che phủ: 56%
  • Áp suất: 1017mb
 • Cập nhật lúc 08:08
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 ít mây 28ºC 24% 2.21mps 186º S 0mm 87%
  6:00 ít mây 29ºC 20% 2.56mps 201º SSW 0mm 82%
  9:00 nhiều mây 33ºC 64% 2.96mps 207º SSW 0mm 72%
  12:00 mưa vừa 31ºC 44% 2.71mps 189º S 3.9475mm 96%
  15:00 mưa rải rác 31ºC 76% 3.96mps 170º S 0.9mm 75%
  18:00 mưa rải rác 28ºC 48% 2.95mps 148º SSE 0.79mm 84%
  21:00 mưa rải rác 26ºC 92% 2.12mps 174º S 1.4mm 91%
  24:00 nhiều mây 26ºC 64% 1.91mps 186º S 0mm 92%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Biên Hòa

Thứ 5

Dự báo ngày 07-05-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.96mps 207º
 • Độ ẩm: 72%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 64%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 08-05-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.37mps 190º
 • Độ ẩm: 92%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 76%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 09-05-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.41mps 234º
 • Độ ẩm: 76%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 56%
 • Áp suất: 1019mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 10-05-2015
mưa to

Mưa To

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.41mps 206º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 28%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 11-05-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.13mps 173º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 11%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 12-05-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.86mps 159º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 30%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 13-05-2015
quang mây

Quang Mây

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.36mps 131º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 1%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 14-05-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

35ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 5.07mps 137º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 15-05-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

36ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 3.24mps 166º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 18%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 16-05-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

36ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 3.54mps 165º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 1011mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 17-05-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

35ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 3.41mps 157º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 23%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 18-05-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

35ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 2.63mps 203º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 52%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 19-05-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

35ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 3.18mps 241º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 31%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 20-05-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.94mps 260º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 17%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 21-05-2015
mưa to

Mưa To

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.65mps 199º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 19%
 • Áp suất: 1011mbar
Xem thêm
 • Tổng quan về thời tiết BIÊN HÒA - ĐỒNG NAI

  Thành phố Biên Hòa là một thành phố có nhiều khu công nghiệp lớn, thu hút rất nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước đồng thời là trung tâm kinh tế chính trị của tỉnh Đồng Nai, nằm ở khu vực Đông Nam Bộ. Khí hậu đặc trưng ở đây là kiểu khí hậu nhiệt đới gió mùa cận xích đạo, có hai mùa tương phản rõ rệt

  Mùa mưa: Tháng 5 – tháng 11

  Vào mùa mưa, lượng mưa tương đối lớn, lượng mưa trung bình năm đạt 1.700 – 1.800 mm. Nhiệt độ trung bình mùa mưa từ 26 – 26,8ºC. So với mùa khô, mức dao động không lớn, khoảng 0,8ºC.

  Mùa khô: Tháng 12 – tháng 4 năm sau

  Thời tiết nắng nóng, độ ẩm thấp, có khi xuống dưới 70%. Khoảng kết thúc mùa mưa dao động từ đầu tháng 10 đến tháng 12. Nhiệt độ trung bình mùa khô từ 25,4 – 26,7ºC, chênh lệch giữa tháng cao nhất và tháng thấp nhất là 4,8ºC.

  Nhiệt độ trung bình tháng ở vào khoảng 23,9-29ºC. Nền nhiệt độ quanh năm cao, nhiệt độ trung bình năm luôn cao trên mức 25,5ºC. Tháng lạnh nhất, nhiệt độ cũng không thấp hơn 23,5ºC.

  Lượng mưa tương đối lớn. Mùa khô, tổng lượng mưa chỉ từ 210 – 370 mm chiếm 12 – 14% lượng mưa của năm. Mùa mưa, lượng mưa từ 1.500 – 2.400 mm, chiếm 86 – 88% lượng mưa của năm. Phân bố lượng mưa giảm dần từ phía Bắc xuống phía Nam và từ giữa ra hai phía Đông và Tây của Đồng Nai.

  Thời gian có nắng trung bình chiếm khoảng 45-65% độ dài ban ngày, tức là mỗi ngày có từ 4-9,5 giờ nắng. Vào mùa khô, ngày có giờ nắng cao nhất không vượt quá 11,5h. Vào mùa mưa, có những ngày hoàn toàn không có nắng. Ở Biên Hòa, mùa khô có 1476 giờ nắng, mùa mưa có 1229 giờ.

  Vào tháng 4-tháng 10, do chịu ảnh hưởng của khối không khí chí tuyến Thái Bình Dương nên thường có mưa rào và dông lúc nửa đêm về sáng.