Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Biên Hòa. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (13-06-2021)

  Mặt trời mọc: 05:30am Mặt trời lặn: 06:15pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.95 Kinh độ: 106.8167

  mưa rải rác
  27ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 01:11

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.94mps
  • Hướng gió: 231º SW
  • Độ ẩm: 88%
  • Độ che phủ: 95%
  • Áp suất: 1010mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (13-06-2021)

  Mặt trời mọc: 05:30am Mặt trời lặn: 06:15pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.95 Kinh độ: 106.8167

  mưa rải rác
  30ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 01:11

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 2.92mm
  • Sức gió: 5.61mps
  • Hướng gió: 243º WSW
  • Độ ẩm: 62%
  • Độ che phủ: 97%
  • Áp suất: 1008mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (13-06-2021)

  Mặt trời mọc: 05:30am Mặt trời lặn: 06:15pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.95 Kinh độ: 106.8167

  mưa rải rác
  26ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 01:11

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.82mm
  • Sức gió: 2.1mps
  • Hướng gió: 231º SW
  • Độ ẩm: 85%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1009mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (14-06-2021)

  Mặt trời mọc: 05:30am Mặt trời lặn: 06:15pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.95 Kinh độ: 106.8167

  mưa rải rác
  25ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 01:11

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.15mm
  • Sức gió: 1.34mps
  • Hướng gió: 240º WSW
  • Độ ẩm: 89%
  • Độ che phủ: 99%
  • Áp suất: 1010mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (14-06-2021)

  Mặt trời mọc: 05:30am Mặt trời lặn: 06:15pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.95 Kinh độ: 106.8167

  mây dày đặc
  25ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 01:11

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.25mps
  • Hướng gió: 217º SW
  • Độ ẩm: 87%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1010mb
 • Cập nhật lúc 01:11
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 25ºC 100% 1.93mps 201º SSW 0.28mm 91%
  6:00 mưa rải rác 28ºC 96% 4.46mps 245º WSW 0.75mm 77%
  9:00 mưa rải rác 30ºC 97% 5.61mps 243º WSW 2.92mm 62%
  12:00 mưa rải rác 29ºC 100% 4.33mps 234º SW 2.5mm 71%
  15:00 mưa rải rác 26ºC 100% 2.1mps 231º SW 0.82mm 85%
  18:00 mưa rải rác 25ºC 98% 1.93mps 243º WSW 2.57mm 90%
  21:00 mưa rải rác 25ºC 99% 1.34mps 240º WSW 0.15mm 89%
  24:00 mây dày đặc 24ºC 100% 0.91mps 235º SW 0mm 92%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Biên Hòa

Chủ nhật

Dự báo ngày 13-06-2021
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 5.79mps 248º
 • Độ ẩm: 65%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 95%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 14-06-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.58mps 268º
 • Độ ẩm: 58%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 15-06-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 5.04mps 278º
 • Độ ẩm: 62%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 17%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 16-06-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.22mps 293º
 • Độ ẩm: 63%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 95%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 17-06-2021
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 4.72mps 239º
 • Độ ẩm: 65%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 90%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 18-06-2021
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.93mps 253º
 • Độ ẩm: 71%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 19-06-2021
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 4.43mps 245º
 • Độ ẩm: 71%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 76%
 • Áp suất: 1010mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 20-06-2021
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 6.88mps 233º
 • Độ ẩm: 71%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 21-06-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 5.09mps 281º
 • Độ ẩm: 75%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 22-06-2021
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 6.44mps 275º
 • Độ ẩm: 61%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 32%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 23-06-2021
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 6.38mps 253º
 • Độ ẩm: 69%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 87%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 24-06-2021
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.69mps 271º
 • Độ ẩm: 67%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 25-06-2021
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 4.96mps 276º
 • Độ ẩm: 73%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 26-06-2021
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 4.26mps 265º
 • Độ ẩm: 84%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1010mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 27-06-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 5.08mps 267º
 • Độ ẩm: 79%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1010mbar
Xem thêm
 • Tổng quan về thời tiết BIÊN HÒA - ĐỒNG NAI

  Thành phố Biên Hòa là một thành phố có nhiều khu công nghiệp lớn, thu hút rất nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước đồng thời là trung tâm kinh tế chính trị của tỉnh Đồng Nai, nằm ở khu vực Đông Nam Bộ. Khí hậu đặc trưng ở đây là kiểu khí hậu nhiệt đới gió mùa cận xích đạo, có hai mùa tương phản rõ rệt

  Mùa mưa: Tháng 5 – tháng 11

  Vào mùa mưa, lượng mưa tương đối lớn, lượng mưa trung bình năm đạt 1.700 – 1.800 mm. Nhiệt độ trung bình mùa mưa từ 26 – 26,8ºC. So với mùa khô, mức dao động không lớn, khoảng 0,8ºC.

  Mùa khô: Tháng 12 – tháng 4 năm sau

  Thời tiết nắng nóng, độ ẩm thấp, có khi xuống dưới 70%. Khoảng kết thúc mùa mưa dao động từ đầu tháng 10 đến tháng 12. Nhiệt độ trung bình mùa khô từ 25,4 – 26,7ºC, chênh lệch giữa tháng cao nhất và tháng thấp nhất là 4,8ºC.

  Nhiệt độ trung bình tháng ở vào khoảng 23,9-29ºC. Nền nhiệt độ quanh năm cao, nhiệt độ trung bình năm luôn cao trên mức 25,5ºC. Tháng lạnh nhất, nhiệt độ cũng không thấp hơn 23,5ºC.

  Lượng mưa tương đối lớn. Mùa khô, tổng lượng mưa chỉ từ 210 – 370 mm chiếm 12 – 14% lượng mưa của năm. Mùa mưa, lượng mưa từ 1.500 – 2.400 mm, chiếm 86 – 88% lượng mưa của năm. Phân bố lượng mưa giảm dần từ phía Bắc xuống phía Nam và từ giữa ra hai phía Đông và Tây của Đồng Nai.

  Thời gian có nắng trung bình chiếm khoảng 45-65% độ dài ban ngày, tức là mỗi ngày có từ 4-9,5 giờ nắng. Vào mùa khô, ngày có giờ nắng cao nhất không vượt quá 11,5h. Vào mùa mưa, có những ngày hoàn toàn không có nắng. Ở Biên Hòa, mùa khô có 1476 giờ nắng, mùa mưa có 1229 giờ.

  Vào tháng 4-tháng 10, do chịu ảnh hưởng của khối không khí chí tuyến Thái Bình Dương nên thường có mưa rào và dông lúc nửa đêm về sáng.