Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Biên Hòa. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 6 (23-11-2019)

  Mặt trời mọc: 05:51am Mặt trời lặn: 05:26pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.95 Kinh độ: 106.8167

  nhiều mây
  26ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 23:46

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.5mps
  • Hướng gió: 0º N
  • Độ ẩm: 88%
  • Độ che phủ: 40%
  • Áp suất: 1012mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 6 (23-11-2019)

  Mặt trời mọc: 05:51am Mặt trời lặn: 05:26pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.95 Kinh độ: 106.8167

  nhiều mây
  24ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 23:46

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.35mps
  • Hướng gió: 54º NE
  • Độ ẩm: 92%
  • Độ che phủ: 79%
  • Áp suất: 1012mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 6 (23-11-2019)

  Mặt trời mọc: 05:51am Mặt trời lặn: 05:26pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.95 Kinh độ: 106.8167

  mưa rải rác
  30ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 23:46

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.13mm
  • Sức gió: 2.21mps
  • Hướng gió: 297º WNW
  • Độ ẩm: 63%
  • Độ che phủ: 51%
  • Áp suất: 1010mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 6 (23-11-2019)

  Mặt trời mọc: 05:51am Mặt trời lặn: 05:26pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.95 Kinh độ: 106.8167

  mưa rải rác
  24ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 23:46

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.69mm
  • Sức gió: 2.27mps
  • Hướng gió: 150º SSE
  • Độ ẩm: 91%
  • Độ che phủ: 15%
  • Áp suất: 1011mb
 • Thời tiết Tối Thứ 6 (24-11-2019)

  Mặt trời mọc: 05:51am Mặt trời lặn: 05:26pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.95 Kinh độ: 106.8167

  mây dày đặc
  22ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 23:46

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.45mps
  • Hướng gió: 62º ENE
  • Độ ẩm: 92%
  • Độ che phủ: 96%
  • Áp suất: 1011mb
 • Cập nhật lúc 23:46
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 nhiều mây 24ºC 79% 0.94mps 86º E 0mm 92%
  6:00 nhiều mây 23ºC 64% 1.27mps 27º NNE 0mm 95%
  9:00 nhiều mây 24ºC 79% 1.35mps 54º NE 0mm 92%
  12:00 nhiều mây 29ºC 81% 1.28mps 313º NW 0mm 69%
  15:00 mưa rải rác 30ºC 51% 2.21mps 297º WNW 0.13mm 63%
  18:00 mưa rải rác 29ºC 14% 0.33mps 166º SSE 1.56mm 71%
  21:00 mưa rải rác 24ºC 15% 2.27mps 150º SSE 1.69mm 91%
  24:00 mưa rải rác 23ºC 97% 1.17mps 157º SSE 0.13mm 89%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Biên Hòa

Thứ 6

Dự báo ngày 22-11-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 1.65mps 121º
 • Độ ẩm: 91%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 23-11-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.28mps 313º
 • Độ ẩm: 69%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 81%
 • Áp suất: 1013mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 24-11-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 0.3mps 348º
 • Độ ẩm: 67%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 25-11-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.09mps 290º
 • Độ ẩm: 71%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 26%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 26-11-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 0.58mps 66º
 • Độ ẩm: 70%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 27-11-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 0.54mps 87º
 • Độ ẩm: 64%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 28-11-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 0.64mps 248º
 • Độ ẩm: 65%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 29-11-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 0.49mps 160º
 • Độ ẩm: 67%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 64%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 30-11-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 0.84mps 75º
 • Độ ẩm: 61%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 1%
 • Áp suất: 1013mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 01-12-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 0.82mps 180º
 • Độ ẩm: 74%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 37%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 02-12-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 0.92mps 39º
 • Độ ẩm: 76%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 68%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 03-12-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.23mps 47º
 • Độ ẩm: 68%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 10%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 04-12-2019
nhiều mây

Nhiều Mây

27ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 0.87mps 207º
 • Độ ẩm: 62%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 68%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 05-12-2019
nhiều mây

Nhiều Mây

27ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 0.67mps 82º
 • Độ ẩm: 60%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 72%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 06-12-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

27ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.09mps 92º
 • Độ ẩm: 59%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 6%
 • Áp suất: 1014mbar
Xem thêm
 • Tổng quan về thời tiết BIÊN HÒA - ĐỒNG NAI

  Thành phố Biên Hòa là một thành phố có nhiều khu công nghiệp lớn, thu hút rất nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước đồng thời là trung tâm kinh tế chính trị của tỉnh Đồng Nai, nằm ở khu vực Đông Nam Bộ. Khí hậu đặc trưng ở đây là kiểu khí hậu nhiệt đới gió mùa cận xích đạo, có hai mùa tương phản rõ rệt

  Mùa mưa: Tháng 5 – tháng 11

  Vào mùa mưa, lượng mưa tương đối lớn, lượng mưa trung bình năm đạt 1.700 – 1.800 mm. Nhiệt độ trung bình mùa mưa từ 26 – 26,8ºC. So với mùa khô, mức dao động không lớn, khoảng 0,8ºC.

  Mùa khô: Tháng 12 – tháng 4 năm sau

  Thời tiết nắng nóng, độ ẩm thấp, có khi xuống dưới 70%. Khoảng kết thúc mùa mưa dao động từ đầu tháng 10 đến tháng 12. Nhiệt độ trung bình mùa khô từ 25,4 – 26,7ºC, chênh lệch giữa tháng cao nhất và tháng thấp nhất là 4,8ºC.

  Nhiệt độ trung bình tháng ở vào khoảng 23,9-29ºC. Nền nhiệt độ quanh năm cao, nhiệt độ trung bình năm luôn cao trên mức 25,5ºC. Tháng lạnh nhất, nhiệt độ cũng không thấp hơn 23,5ºC.

  Lượng mưa tương đối lớn. Mùa khô, tổng lượng mưa chỉ từ 210 – 370 mm chiếm 12 – 14% lượng mưa của năm. Mùa mưa, lượng mưa từ 1.500 – 2.400 mm, chiếm 86 – 88% lượng mưa của năm. Phân bố lượng mưa giảm dần từ phía Bắc xuống phía Nam và từ giữa ra hai phía Đông và Tây của Đồng Nai.

  Thời gian có nắng trung bình chiếm khoảng 45-65% độ dài ban ngày, tức là mỗi ngày có từ 4-9,5 giờ nắng. Vào mùa khô, ngày có giờ nắng cao nhất không vượt quá 11,5h. Vào mùa mưa, có những ngày hoàn toàn không có nắng. Ở Biên Hòa, mùa khô có 1476 giờ nắng, mùa mưa có 1229 giờ.

  Vào tháng 4-tháng 10, do chịu ảnh hưởng của khối không khí chí tuyến Thái Bình Dương nên thường có mưa rào và dông lúc nửa đêm về sáng.