Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Biên Hòa. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 5 (09-07-2020)

  Mặt trời mọc: 05:35am Mặt trời lặn: 06:19pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.95 Kinh độ: 106.8167

  nhiều mây
  31ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 17:38

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.6mps
  • Hướng gió: 280º W
  • Độ ẩm: 66%
  • Độ che phủ: 40%
  • Áp suất: 1004mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 5 (09-07-2020)

  Mặt trời mọc: 05:35am Mặt trời lặn: 06:19pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.95 Kinh độ: 106.8167

  mây dày đặc
  31ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 17:38

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.12mps
  • Hướng gió: 293º WNW
  • Độ ẩm: 61%
  • Độ che phủ: 95%
  • Áp suất: 1006mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 5 (09-07-2020)

  Mặt trời mọc: 05:35am Mặt trời lặn: 06:19pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.95 Kinh độ: 106.8167

  mây dày đặc
  28ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 17:38

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.26mps
  • Hướng gió: 154º SSE
  • Độ ẩm: 68%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1005mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 5 (10-07-2020)

  Mặt trời mọc: 05:35am Mặt trời lặn: 06:19pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.95 Kinh độ: 106.8167

  mây dày đặc
  26ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 17:38

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.69mps
  • Hướng gió: 168º SSE
  • Độ ẩm: 82%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1007mb
 • Thời tiết Tối Thứ 5 (10-07-2020)

  Mặt trời mọc: 05:35am Mặt trời lặn: 06:19pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.95 Kinh độ: 106.8167

  mây dày đặc
  26ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 17:38

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.59mps
  • Hướng gió: 135º SE
  • Độ ẩm: 82%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1008mb
 • Cập nhật lúc 17:38
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 nhiều mây 25ºC 67% 0.88mps 33º NNE 0mm 90%
  6:00 mây dày đặc 28ºC 87% 1.79mps 310º NW 0mm 73%
  9:00 mây dày đặc 31ºC 95% 2.12mps 293º WNW 0mm 61%
  12:00 mây dày đặc 32ºC 100% 0.97mps 300º WNW 0mm 56%
  15:00 mây dày đặc 28ºC 100% 1.26mps 154º SSE 0mm 68%
  18:00 mây dày đặc 26ºC 100% 2.92mps 174º S 0mm 78%
  21:00 mây dày đặc 26ºC 100% 1.69mps 168º SSE 0mm 82%
  24:00 mây dày đặc 25ºC 100% 1.05mps 184º S 0mm 85%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Biên Hòa

Thứ 5

Dự báo ngày 09-07-2020
mây dày đặc

Mây Dày đặc

28ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.79mps 310º
 • Độ ẩm: 73%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 87%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 10-07-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.5mps 217º
 • Độ ẩm: 64%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 11-07-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.59mps 222º
 • Độ ẩm: 64%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 89%
 • Áp suất: 1008mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 12-07-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.5mps 194º
 • Độ ẩm: 69%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 13-07-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.39mps 166º
 • Độ ẩm: 66%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 14-07-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.7mps 157º
 • Độ ẩm: 72%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 15-07-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.34mps 155º
 • Độ ẩm: 62%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 16%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 16-07-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.08mps 200º
 • Độ ẩm: 65%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 65%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 17-07-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.62mps 160º
 • Độ ẩm: 60%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 61%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 18-07-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 0.3mps 147º
 • Độ ẩm: 64%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 93%
 • Áp suất: 1009mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 19-07-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 0.9mps 176º
 • Độ ẩm: 64%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 90%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 20-07-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 0.75mps 278º
 • Độ ẩm: 67%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 21-07-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.02mps 188º
 • Độ ẩm: 68%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 84%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 22-07-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.77mps 189º
 • Độ ẩm: 61%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 16%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 23-07-2020
mây rải rác

Mây Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.63mps 194º
 • Độ ẩm: 65%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 44%
 • Áp suất: 1010mbar
Xem thêm
 • Tổng quan về thời tiết BIÊN HÒA - ĐỒNG NAI

  Thành phố Biên Hòa là một thành phố có nhiều khu công nghiệp lớn, thu hút rất nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước đồng thời là trung tâm kinh tế chính trị của tỉnh Đồng Nai, nằm ở khu vực Đông Nam Bộ. Khí hậu đặc trưng ở đây là kiểu khí hậu nhiệt đới gió mùa cận xích đạo, có hai mùa tương phản rõ rệt

  Mùa mưa: Tháng 5 – tháng 11

  Vào mùa mưa, lượng mưa tương đối lớn, lượng mưa trung bình năm đạt 1.700 – 1.800 mm. Nhiệt độ trung bình mùa mưa từ 26 – 26,8ºC. So với mùa khô, mức dao động không lớn, khoảng 0,8ºC.

  Mùa khô: Tháng 12 – tháng 4 năm sau

  Thời tiết nắng nóng, độ ẩm thấp, có khi xuống dưới 70%. Khoảng kết thúc mùa mưa dao động từ đầu tháng 10 đến tháng 12. Nhiệt độ trung bình mùa khô từ 25,4 – 26,7ºC, chênh lệch giữa tháng cao nhất và tháng thấp nhất là 4,8ºC.

  Nhiệt độ trung bình tháng ở vào khoảng 23,9-29ºC. Nền nhiệt độ quanh năm cao, nhiệt độ trung bình năm luôn cao trên mức 25,5ºC. Tháng lạnh nhất, nhiệt độ cũng không thấp hơn 23,5ºC.

  Lượng mưa tương đối lớn. Mùa khô, tổng lượng mưa chỉ từ 210 – 370 mm chiếm 12 – 14% lượng mưa của năm. Mùa mưa, lượng mưa từ 1.500 – 2.400 mm, chiếm 86 – 88% lượng mưa của năm. Phân bố lượng mưa giảm dần từ phía Bắc xuống phía Nam và từ giữa ra hai phía Đông và Tây của Đồng Nai.

  Thời gian có nắng trung bình chiếm khoảng 45-65% độ dài ban ngày, tức là mỗi ngày có từ 4-9,5 giờ nắng. Vào mùa khô, ngày có giờ nắng cao nhất không vượt quá 11,5h. Vào mùa mưa, có những ngày hoàn toàn không có nắng. Ở Biên Hòa, mùa khô có 1476 giờ nắng, mùa mưa có 1229 giờ.

  Vào tháng 4-tháng 10, do chịu ảnh hưởng của khối không khí chí tuyến Thái Bình Dương nên thường có mưa rào và dông lúc nửa đêm về sáng.