Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Biên Hòa. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Chủ nhật (21-09-2019)

  Mặt trời mọc: 05:41am Mặt trời lặn: 05:49pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.95 Kinh độ: 106.8167

  mưa rải rác
  25ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 02:57

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1mps
  • Hướng gió: 200º SSW
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 75%
  • Áp suất: 1010mb
 • Thời tiết Sáng Chủ nhật (21-09-2019)

  Mặt trời mọc: 05:41am Mặt trời lặn: 05:49pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.95 Kinh độ: 106.8167

  mưa rải rác
  29ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 02:57

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.938mm
  • Sức gió: 1.7mps
  • Hướng gió: 71º ENE
  • Độ ẩm: 73%
  • Độ che phủ: 98%
  • Áp suất: 1008mb
 • Thời tiết Trưa Chủ nhật (21-09-2019)

  Mặt trời mọc: 05:41am Mặt trời lặn: 05:49pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.95 Kinh độ: 106.8167

  mưa rải rác
  24ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 02:57

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 2.438mm
  • Sức gió: 3.21mps
  • Hướng gió: 142º SE
  • Độ ẩm: 93%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1008mb
 • Thời tiết Chiều Chủ nhật (22-09-2019)

  Mặt trời mọc: 05:41am Mặt trời lặn: 05:49pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.95 Kinh độ: 106.8167

  mưa rải rác
  23ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 02:57

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.5mm
  • Sức gió: 1.15mps
  • Hướng gió: 272º W
  • Độ ẩm: 96%
  • Độ che phủ: 99%
  • Áp suất: 1010mb
 • Thời tiết Tối Chủ nhật (22-09-2019)

  Mặt trời mọc: 05:41am Mặt trời lặn: 05:49pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.95 Kinh độ: 106.8167

  mưa rải rác
  23ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 02:57

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.562mm
  • Sức gió: 0.43mps
  • Hướng gió: 320º NW
  • Độ ẩm: 95%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1011mb
 • Cập nhật lúc 02:57
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 24ºC 100% 2.64mps 36º NE 1.438mm 95%
  6:00 mây dày đặc 27ºC 100% 1.69mps 79º E 0mm 83%
  9:00 mưa rải rác 29ºC 98% 1.7mps 71º ENE 1.938mm 73%
  12:00 mưa vừa 25ºC 100% 1.64mps 136º SE 6.562mm 91%
  15:00 mưa rải rác 24ºC 100% 3.21mps 142º SE 2.438mm 93%
  18:00 mưa vừa 24ºC 99% 1.67mps 188º S 3.5mm 91%
  21:00 mưa rải rác 23ºC 99% 1.15mps 272º W 1.5mm 96%
  24:00 mưa rải rác 23ºC 100% 1.17mps 273º W 1mm 97%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Biên Hòa

Thứ 7

Dự báo ngày 21-09-2019
mưa to

Mưa To

27ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.69mps 79º
 • Độ ẩm: 83%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1010mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 22-09-2019
mưa to

Mưa To

27ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.57mps 97º
 • Độ ẩm: 81%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 23-09-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.62mps 39º
 • Độ ẩm: 69%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 24-09-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.56mps 359º
 • Độ ẩm: 72%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 35%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 25-09-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.36mps 12º
 • Độ ẩm: 66%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 9%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 26-09-2019
mưa to

Mưa To

29ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.08mps 320º
 • Độ ẩm: 70%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 19%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 27-09-2019
mưa to

Mưa To

29ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.48mps 347º
 • Độ ẩm: 70%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 73%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 28-09-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.47mps 52º
 • Độ ẩm: 74%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 27%
 • Áp suất: 1012mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 29-09-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

29ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.23mps 71º
 • Độ ẩm: 74%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 30-09-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.24mps 12º
 • Độ ẩm: 74%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 26%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 01-10-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.3mps 53º
 • Độ ẩm: 75%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 91%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 02-10-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.71mps 43º
 • Độ ẩm: 70%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 75%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 03-10-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.06mps 61º
 • Độ ẩm: 66%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 70%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 04-10-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

29ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.83mps 53º
 • Độ ẩm: 68%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 05-10-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

29ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.49mps 33º
 • Độ ẩm: 68%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 85%
 • Áp suất: 1010mbar
Xem thêm
 • Tổng quan về thời tiết BIÊN HÒA - ĐỒNG NAI

  Thành phố Biên Hòa là một thành phố có nhiều khu công nghiệp lớn, thu hút rất nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước đồng thời là trung tâm kinh tế chính trị của tỉnh Đồng Nai, nằm ở khu vực Đông Nam Bộ. Khí hậu đặc trưng ở đây là kiểu khí hậu nhiệt đới gió mùa cận xích đạo, có hai mùa tương phản rõ rệt

  Mùa mưa: Tháng 5 – tháng 11

  Vào mùa mưa, lượng mưa tương đối lớn, lượng mưa trung bình năm đạt 1.700 – 1.800 mm. Nhiệt độ trung bình mùa mưa từ 26 – 26,8ºC. So với mùa khô, mức dao động không lớn, khoảng 0,8ºC.

  Mùa khô: Tháng 12 – tháng 4 năm sau

  Thời tiết nắng nóng, độ ẩm thấp, có khi xuống dưới 70%. Khoảng kết thúc mùa mưa dao động từ đầu tháng 10 đến tháng 12. Nhiệt độ trung bình mùa khô từ 25,4 – 26,7ºC, chênh lệch giữa tháng cao nhất và tháng thấp nhất là 4,8ºC.

  Nhiệt độ trung bình tháng ở vào khoảng 23,9-29ºC. Nền nhiệt độ quanh năm cao, nhiệt độ trung bình năm luôn cao trên mức 25,5ºC. Tháng lạnh nhất, nhiệt độ cũng không thấp hơn 23,5ºC.

  Lượng mưa tương đối lớn. Mùa khô, tổng lượng mưa chỉ từ 210 – 370 mm chiếm 12 – 14% lượng mưa của năm. Mùa mưa, lượng mưa từ 1.500 – 2.400 mm, chiếm 86 – 88% lượng mưa của năm. Phân bố lượng mưa giảm dần từ phía Bắc xuống phía Nam và từ giữa ra hai phía Đông và Tây của Đồng Nai.

  Thời gian có nắng trung bình chiếm khoảng 45-65% độ dài ban ngày, tức là mỗi ngày có từ 4-9,5 giờ nắng. Vào mùa khô, ngày có giờ nắng cao nhất không vượt quá 11,5h. Vào mùa mưa, có những ngày hoàn toàn không có nắng. Ở Biên Hòa, mùa khô có 1476 giờ nắng, mùa mưa có 1229 giờ.

  Vào tháng 4-tháng 10, do chịu ảnh hưởng của khối không khí chí tuyến Thái Bình Dương nên thường có mưa rào và dông lúc nửa đêm về sáng.