Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Biên Hòa. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.


 • Thời tiết Hiện tại Thứ 4 (22-10-2014)

  Mặt trời mọc: 05:42am Mặt trời lặn: 05:31pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.95 Kinh độ: 106.816673

  mưa vừa
  25ºC

  Dông Kèm Mưa Nhỏ

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 18:40

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.6mps
  • Hướng gió: 340º NNW
  • Độ ẩm: 88%
  • Độ che phủ: 75%
  • Áp suất: 1010mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 4 (22-10-2014)

  Mặt trời mọc: 05:42am Mặt trời lặn: 05:31pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.95 Kinh độ: 106.816673

  mưa vừa
  21ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 18:40

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 5mm
  • Sức gió: 2.63mps
  • Hướng gió: 8º N
  • Độ ẩm: 98%
  • Độ che phủ: 76%
  • Áp suất: 1015mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 4 (23-10-2014)

  Mặt trời mọc: 05:42am Mặt trời lặn: 05:31pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.95 Kinh độ: 106.816673

  mây dày đặc
  22ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 18:40

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.6mps
  • Hướng gió: 4º N
  • Độ ẩm: 98%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1013mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 4 (23-10-2014)

  Mặt trời mọc: 05:42am Mặt trời lặn: 05:31pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.95 Kinh độ: 106.816673

  mây rải rác
  26ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 18:40

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.21mps
  • Hướng gió: 324º NW
  • Độ ẩm: 96%
  • Độ che phủ: 36%
  • Áp suất: 1016mb
 • Thời tiết Tối Thứ 4 (23-10-2014)

  Mặt trời mọc: 05:42am Mặt trời lặn: 05:31pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.95 Kinh độ: 106.816673

  mưa rải rác
  29ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 18:40

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 2mm
  • Sức gió: 3mps
  • Hướng gió: 270º W
  • Độ ẩm: 78%
  • Độ che phủ: 8%
  • Áp suất: 1011mb
 • Cập nhật lúc 18:40
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa vừa 26ºC 24% 0.67mps 137º SE 11mm 100%
  6:00 mưa to 22ºC 68% 1.52mps 200º SSW 14mm 98%
  9:00 mưa vừa 21ºC 76% 2.63mps 8º N 5mm 98%
  12:00 mưa rải rác 22ºC 92% 1.51mps 338º NNW 2mm 97%
  15:00 mây dày đặc 22ºC 92% 2.6mps 4º N 0mm 98%
  18:00 mây dày đặc 22ºC 92% 2.43mps 3º N 0mm 99%
  21:00 mây rải rác 26ºC 36% 2.21mps 324º NW 0mm 96%
  24:00 ít mây 30ºC 12% 2.96mps 281º W 0mm 82%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Biên Hòa

Thứ 4

Dự báo ngày 22-10-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.47mps 203º
 • Độ ẩm: 73%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 36%
 • Áp suất: 990mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 23-10-2014
mưa to

Mưa To

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.59mps 256º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 14%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 24-10-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.01mps 260º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 33%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 25-10-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.98mps 150º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 30%
 • Áp suất: 1013mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 26-10-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.91mps 154º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 27-10-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.65mps 328º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 21%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 28-10-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.8mps 273º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 32%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 29-10-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 0.81mps 279º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 35%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 30-10-2014
mưa to

Mưa To

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.57mps 8º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 27%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 31-10-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.42mps 341º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 17%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 01-11-2014
mưa to

Mưa To

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.51mps 330º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 19%
 • Áp suất: 1010mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 02-11-2014
mưa to

Mưa To

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.16mps 305º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 42%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 03-11-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.28mps 289º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 84%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 04-11-2014
mưa to

Mưa To

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.34mps 235º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 05-11-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.82mps 282º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 10%
 • Áp suất: 1008mbar
Xem thêm
 • Tổng quan về thời tiết BIÊN HÒA - ĐỒNG NAI

  Thành phố Biên Hòa là một thành phố có nhiều khu công nghiệp lớn, thu hút rất nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước đồng thời là trung tâm kinh tế chính trị của tỉnh Đồng Nai, nằm ở khu vực Đông Nam Bộ. Khí hậu đặc trưng ở đây là kiểu khí hậu nhiệt đới gió mùa cận xích đạo, có hai mùa tương phản rõ rệt

  Mùa mưa: Tháng 5 – tháng 11

  Vào mùa mưa, lượng mưa tương đối lớn, lượng mưa trung bình năm đạt 1.700 – 1.800 mm. Nhiệt độ trung bình mùa mưa từ 26 – 26,8ºC. So với mùa khô, mức dao động không lớn, khoảng 0,8ºC.

  Mùa khô: Tháng 12 – tháng 4 năm sau

  Thời tiết nắng nóng, độ ẩm thấp, có khi xuống dưới 70%. Khoảng kết thúc mùa mưa dao động từ đầu tháng 10 đến tháng 12. Nhiệt độ trung bình mùa khô từ 25,4 – 26,7ºC, chênh lệch giữa tháng cao nhất và tháng thấp nhất là 4,8ºC.

  Nhiệt độ trung bình tháng ở vào khoảng 23,9-29ºC. Nền nhiệt độ quanh năm cao, nhiệt độ trung bình năm luôn cao trên mức 25,5ºC. Tháng lạnh nhất, nhiệt độ cũng không thấp hơn 23,5ºC.

  Lượng mưa tương đối lớn. Mùa khô, tổng lượng mưa chỉ từ 210 – 370 mm chiếm 12 – 14% lượng mưa của năm. Mùa mưa, lượng mưa từ 1.500 – 2.400 mm, chiếm 86 – 88% lượng mưa của năm. Phân bố lượng mưa giảm dần từ phía Bắc xuống phía Nam và từ giữa ra hai phía Đông và Tây của Đồng Nai.

  Thời gian có nắng trung bình chiếm khoảng 45-65% độ dài ban ngày, tức là mỗi ngày có từ 4-9,5 giờ nắng. Vào mùa khô, ngày có giờ nắng cao nhất không vượt quá 11,5h. Vào mùa mưa, có những ngày hoàn toàn không có nắng. Ở Biên Hòa, mùa khô có 1476 giờ nắng, mùa mưa có 1229 giờ.

  Vào tháng 4-tháng 10, do chịu ảnh hưởng của khối không khí chí tuyến Thái Bình Dương nên thường có mưa rào và dông lúc nửa đêm về sáng.