Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Biên Hòa. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 6 (07-04-2017)

  Mặt trời mọc: 05:46am Mặt trời lặn: 06:03pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.95 Kinh độ: 106.8167

  clear sky
  27ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 20:51

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.6mps
  • Hướng gió: 140º SE
  • Độ ẩm: 88%
  • Độ che phủ: 20%
  • Áp suất: 1009mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 6 (07-04-2017)

  Mặt trời mọc: 05:46am Mặt trời lặn: 06:03pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.95 Kinh độ: 106.8167

  clear sky
  31ºC

  Clear Sky

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 20:51

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 5.23mps
  • Hướng gió: 105º ESE
  • Độ ẩm: 76%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1021mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 6 (07-04-2017)

  Mặt trời mọc: 05:46am Mặt trời lặn: 06:03pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.95 Kinh độ: 106.8167

  clear sky
  32ºC

  Clear Sky

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 20:51

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 6.82mps
  • Hướng gió: 128º SE
  • Độ ẩm: 63%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1017mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 6 (07-04-2017)

  Mặt trời mọc: 05:46am Mặt trời lặn: 06:03pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.95 Kinh độ: 106.8167

  mưa rải rác
  26ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 20:51

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.004999999999999mm
  • Sức gió: 5.01mps
  • Hướng gió: 121º ESE
  • Độ ẩm: 84%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1020mb
 • Thời tiết Tối Thứ 6 (08-04-2017)

  Mặt trời mọc: 05:46am Mặt trời lặn: 06:03pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.95 Kinh độ: 106.8167

  clear sky
  25ºC

  Clear Sky

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 20:51

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.81mps
  • Hướng gió: 124º SE
  • Độ ẩm: 92%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1019mb
 • Cập nhật lúc 20:51
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 clear sky 25ºC 0% 3.81mps 116º ESE 0mm 91%
  6:00 clear sky 26ºC 0% 4.72mps 109º ESE 0mm 88%
  9:00 clear sky 31ºC 0% 5.23mps 105º ESE 0mm 76%
  12:00 mưa vừa 31ºC 44% 5.57mps 124º SE 3.925mm 76%
  15:00 clear sky 32ºC 0% 6.82mps 128º SE 0mm 63%
  18:00 clear sky 28ºC 0% 6.31mps 125º SE 0mm 71%
  21:00 mưa rải rác 26ºC 0% 5.01mps 121º ESE 0.004999999999999mm 84%
  24:00 clear sky 25ºC 0% 4.07mps 125º SE 0mm 90%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Biên Hòa

Thứ 5

Dự báo ngày 06-04-2017
quang mây

Quang Mây

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 5.22mps 112º
 • Độ ẩm: 84%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 07-04-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 5.23mps 105º
 • Độ ẩm: 76%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 08-04-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 4.61mps 105º
 • Độ ẩm: 74%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 56%
 • Áp suất: 1021mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 09-04-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 5.08mps 115º
 • Độ ẩm: 74%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 10-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.15mps 190º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 2%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 11-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.92mps 222º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 5%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 12-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.4mps 187º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 13-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.01mps 163º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 2%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 14-04-2017
quang mây

Quang Mây

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.66mps 118º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 15-04-2017
quang mây

Quang Mây

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 0.79mps 92º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1011mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 16-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

35ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.02mps 102º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 17-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 4.52mps 116º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 21%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 18-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 3.55mps 109º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 22%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 19-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.05mps 124º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 21%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 20-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.34mps 175º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 13%
 • Áp suất: 1011mbar
Xem thêm
 • Tổng quan về thời tiết BIÊN HÒA - ĐỒNG NAI

  Thành phố Biên Hòa là một thành phố có nhiều khu công nghiệp lớn, thu hút rất nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước đồng thời là trung tâm kinh tế chính trị của tỉnh Đồng Nai, nằm ở khu vực Đông Nam Bộ. Khí hậu đặc trưng ở đây là kiểu khí hậu nhiệt đới gió mùa cận xích đạo, có hai mùa tương phản rõ rệt

  Mùa mưa: Tháng 5 – tháng 11

  Vào mùa mưa, lượng mưa tương đối lớn, lượng mưa trung bình năm đạt 1.700 – 1.800 mm. Nhiệt độ trung bình mùa mưa từ 26 – 26,8ºC. So với mùa khô, mức dao động không lớn, khoảng 0,8ºC.

  Mùa khô: Tháng 12 – tháng 4 năm sau

  Thời tiết nắng nóng, độ ẩm thấp, có khi xuống dưới 70%. Khoảng kết thúc mùa mưa dao động từ đầu tháng 10 đến tháng 12. Nhiệt độ trung bình mùa khô từ 25,4 – 26,7ºC, chênh lệch giữa tháng cao nhất và tháng thấp nhất là 4,8ºC.

  Nhiệt độ trung bình tháng ở vào khoảng 23,9-29ºC. Nền nhiệt độ quanh năm cao, nhiệt độ trung bình năm luôn cao trên mức 25,5ºC. Tháng lạnh nhất, nhiệt độ cũng không thấp hơn 23,5ºC.

  Lượng mưa tương đối lớn. Mùa khô, tổng lượng mưa chỉ từ 210 – 370 mm chiếm 12 – 14% lượng mưa của năm. Mùa mưa, lượng mưa từ 1.500 – 2.400 mm, chiếm 86 – 88% lượng mưa của năm. Phân bố lượng mưa giảm dần từ phía Bắc xuống phía Nam và từ giữa ra hai phía Đông và Tây của Đồng Nai.

  Thời gian có nắng trung bình chiếm khoảng 45-65% độ dài ban ngày, tức là mỗi ngày có từ 4-9,5 giờ nắng. Vào mùa khô, ngày có giờ nắng cao nhất không vượt quá 11,5h. Vào mùa mưa, có những ngày hoàn toàn không có nắng. Ở Biên Hòa, mùa khô có 1476 giờ nắng, mùa mưa có 1229 giờ.

  Vào tháng 4-tháng 10, do chịu ảnh hưởng của khối không khí chí tuyến Thái Bình Dương nên thường có mưa rào và dông lúc nửa đêm về sáng.