Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Biên Hòa. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Chủ nhật (19-05-2019)

  Mặt trời mọc: 05:29am Mặt trời lặn: 06:08pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.95 Kinh độ: 106.8167

  mưa vừa
  28ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 35ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 21:58

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.6mps
  • Hướng gió: 220º SW
  • Độ ẩm: 83%
  • Độ che phủ: 40%
  • Áp suất: 1009mb
 • Thời tiết Sáng Chủ nhật (19-05-2019)

  Mặt trời mọc: 05:29am Mặt trời lặn: 06:08pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.95 Kinh độ: 106.8167

  mưa rải rác
  34ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 35ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 21:58

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.188mm
  • Sức gió: 3.51mps
  • Hướng gió: 244º WSW
  • Độ ẩm: 51%
  • Độ che phủ: 77%
  • Áp suất: 1008mb
 • Thời tiết Trưa Chủ nhật (19-05-2019)

  Mặt trời mọc: 05:29am Mặt trời lặn: 06:08pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.95 Kinh độ: 106.8167

  mây rải rác
  32ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 35ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 21:58

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.45mps
  • Hướng gió: 201º SSW
  • Độ ẩm: 55%
  • Độ che phủ: 42%
  • Áp suất: 1007mb
 • Thời tiết Chiều Chủ nhật (20-05-2019)

  Mặt trời mọc: 05:29am Mặt trời lặn: 06:08pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.95 Kinh độ: 106.8167

  mây dày đặc
  28ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 35ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 21:58

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.23mps
  • Hướng gió: 225º SW
  • Độ ẩm: 74%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1008mb
 • Thời tiết Tối Chủ nhật (20-05-2019)

  Mặt trời mọc: 05:29am Mặt trời lặn: 06:08pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.95 Kinh độ: 106.8167

  mây dày đặc
  28ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 35ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 21:58

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.87mps
  • Hướng gió: 209º SSW
  • Độ ẩm: 78%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1009mb
 • Cập nhật lúc 21:58
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa vừa 27ºC 100% 4.73mps 219º SW 7.812mm 79%
  6:00 mưa to 30ºC 100% 4.38mps 225º SW 13.5mm 69%
  9:00 mưa rải rác 34ºC 77% 3.51mps 244º WSW 1.188mm 51%
  12:00 trời quang mây 35ºC 6% 3.1mps 232º SW 0mm 43%
  15:00 mây rải rác 32ºC 42% 3.45mps 201º SSW 0mm 55%
  18:00 mưa rải rác 30ºC 100% 3.95mps 217º SW 0.125mm 68%
  21:00 mây dày đặc 28ºC 100% 3.23mps 225º SW 0mm 74%
  24:00 mây dày đặc 28ºC 100% 2.6mps 215º SW 0mm 80%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Biên Hòa

Chủ nhật

Dự báo ngày 19-05-2019
mưa to

Mưa To

30ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 4.38mps 225º
 • Độ ẩm: 69%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 20-05-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

32ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 2.94mps 241º
 • Độ ẩm: 59%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 21-05-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

33ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 3.71mps 228º
 • Độ ẩm: 52%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 90%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 22-05-2019
mưa to

Mưa To

32ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 3.68mps 233º
 • Độ ẩm: 57%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 23-05-2019
mưa to

Mưa To

31ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 3.46mps 241º
 • Độ ẩm: 60%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 24-05-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

33ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 4.27mps 252º
 • Độ ẩm: 57%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 25-05-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

32ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 4.98mps 253º
 • Độ ẩm: 56%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1008mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 26-05-2019
mưa rất to

Mưa Rất To

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 4.19mps 246º
 • Độ ẩm: 64%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 27-05-2019
mưa rất to

Mưa Rất To

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 4mps 221º
 • Độ ẩm: 74%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 28-05-2019
mưa to

Mưa To

30ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 4.45mps 204º
 • Độ ẩm: 69%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 29-05-2019
mây rải rác

Mây Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 1.57mps 90º
 • Độ ẩm: 85%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 40%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 30-05-2019
nhiều mây

Nhiều Mây

27ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 1.04mps 125º
 • Độ ẩm: 81%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 61%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 31-05-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 1.3mps 143º
 • Độ ẩm: 77%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 94%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 01-06-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 1.5mps 170º
 • Độ ẩm: 81%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1009mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 02-06-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.06mps 143º
 • Độ ẩm: 68%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 46%
 • Áp suất: 1009mbar
Xem thêm
 • Tổng quan về thời tiết BIÊN HÒA - ĐỒNG NAI

  Thành phố Biên Hòa là một thành phố có nhiều khu công nghiệp lớn, thu hút rất nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước đồng thời là trung tâm kinh tế chính trị của tỉnh Đồng Nai, nằm ở khu vực Đông Nam Bộ. Khí hậu đặc trưng ở đây là kiểu khí hậu nhiệt đới gió mùa cận xích đạo, có hai mùa tương phản rõ rệt

  Mùa mưa: Tháng 5 – tháng 11

  Vào mùa mưa, lượng mưa tương đối lớn, lượng mưa trung bình năm đạt 1.700 – 1.800 mm. Nhiệt độ trung bình mùa mưa từ 26 – 26,8ºC. So với mùa khô, mức dao động không lớn, khoảng 0,8ºC.

  Mùa khô: Tháng 12 – tháng 4 năm sau

  Thời tiết nắng nóng, độ ẩm thấp, có khi xuống dưới 70%. Khoảng kết thúc mùa mưa dao động từ đầu tháng 10 đến tháng 12. Nhiệt độ trung bình mùa khô từ 25,4 – 26,7ºC, chênh lệch giữa tháng cao nhất và tháng thấp nhất là 4,8ºC.

  Nhiệt độ trung bình tháng ở vào khoảng 23,9-29ºC. Nền nhiệt độ quanh năm cao, nhiệt độ trung bình năm luôn cao trên mức 25,5ºC. Tháng lạnh nhất, nhiệt độ cũng không thấp hơn 23,5ºC.

  Lượng mưa tương đối lớn. Mùa khô, tổng lượng mưa chỉ từ 210 – 370 mm chiếm 12 – 14% lượng mưa của năm. Mùa mưa, lượng mưa từ 1.500 – 2.400 mm, chiếm 86 – 88% lượng mưa của năm. Phân bố lượng mưa giảm dần từ phía Bắc xuống phía Nam và từ giữa ra hai phía Đông và Tây của Đồng Nai.

  Thời gian có nắng trung bình chiếm khoảng 45-65% độ dài ban ngày, tức là mỗi ngày có từ 4-9,5 giờ nắng. Vào mùa khô, ngày có giờ nắng cao nhất không vượt quá 11,5h. Vào mùa mưa, có những ngày hoàn toàn không có nắng. Ở Biên Hòa, mùa khô có 1476 giờ nắng, mùa mưa có 1229 giờ.

  Vào tháng 4-tháng 10, do chịu ảnh hưởng của khối không khí chí tuyến Thái Bình Dương nên thường có mưa rào và dông lúc nửa đêm về sáng.