Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Biên Hòa. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 4 (26-06-2017)

  Mặt trời mọc: 05:32am Mặt trời lặn: 06:18pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.95 Kinh độ: 106.8167

  mưa rải rác
  28ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 07:01

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.5mps
  • Hướng gió: 230º SW
  • Độ ẩm: 94%
  • Độ che phủ: 40%
  • Áp suất: 1008mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 4 (26-06-2017)

  Mặt trời mọc: 05:32am Mặt trời lặn: 06:18pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.95 Kinh độ: 106.8167

  mưa rải rác
  28ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 07:01

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.015mm
  • Sức gió: 1.46mps
  • Hướng gió: 218º SW
  • Độ ẩm: 96%
  • Độ che phủ: 64%
  • Áp suất: 1018mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 4 (26-06-2017)

  Mặt trời mọc: 05:32am Mặt trời lặn: 06:18pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.95 Kinh độ: 106.8167

  mưa rải rác
  24ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 07:01

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 2.175mm
  • Sức gió: 1.46mps
  • Hướng gió: 241º WSW
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 1021mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 4 (27-06-2017)

  Mặt trời mọc: 05:32am Mặt trời lặn: 06:18pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.95 Kinh độ: 106.8167

  mưa rải rác
  22ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 07:01

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.145mm
  • Sức gió: 1.22mps
  • Hướng gió: 58º ENE
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 56%
  • Áp suất: 1020mb
 • Thời tiết Tối Thứ 4 (27-06-2017)

  Mặt trời mọc: 05:32am Mặt trời lặn: 06:18pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.95 Kinh độ: 106.8167

  nhiều mây
  27ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 07:01

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.91mps
  • Hướng gió: 207º SSW
  • Độ ẩm: 98%
  • Độ che phủ: 64%
  • Áp suất: 1021mb
 • Cập nhật lúc 07:01
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 29ºC 92% 1.96mps 348º NNW 0.9975mm 100%
  6:00 mưa vừa 27ºC 92% 2.36mps 262º W 7.8575mm 100%
  9:00 mưa rải rác 28ºC 64% 1.46mps 218º SW 1.015mm 96%
  12:00 mây rải rác 26ºC 44% 1.35mps 158º SSE 0mm 94%
  15:00 mưa rải rác 24ºC 88% 1.46mps 241º WSW 2.175mm 99%
  18:00 mưa rải rác 23ºC 76% 2.01mps 295º WNW 2.0275mm 100%
  21:00 mưa rải rác 22ºC 56% 1.22mps 58º ENE 0.145mm 100%
  24:00 nhiều mây 24ºC 64% 2.08mps 90º E 0mm 100%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Biên Hòa

Thứ 2

Dự báo ngày 26-06-2017
mưa to

Mưa To

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.96mps 349º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 27-06-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.91mps 208º
 • Độ ẩm: 98%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 64%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 28-06-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.47mps 83º
 • Độ ẩm: 97%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 44%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 29-06-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.63mps 170º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 13%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 30-06-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.09mps 179º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 7%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 01-07-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.98mps 241º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 15%
 • Áp suất: 1010mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 02-07-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.08mps 282º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 23%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 03-07-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 4.65mps 273º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 23%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 04-07-2017
mưa to

Mưa To

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.1mps 253º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 55%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 05-07-2017
mưa to

Mưa To

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.98mps 249º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 32%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 06-07-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.47mps 278º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 34%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 07-07-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.5mps 269º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 19%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 08-07-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.98mps 232º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 18%
 • Áp suất: 1009mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 09-07-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.04mps 261º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 21%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 10-07-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.95mps 201º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 1008mbar
Xem thêm
 • Tổng quan về thời tiết BIÊN HÒA - ĐỒNG NAI

  Thành phố Biên Hòa là một thành phố có nhiều khu công nghiệp lớn, thu hút rất nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước đồng thời là trung tâm kinh tế chính trị của tỉnh Đồng Nai, nằm ở khu vực Đông Nam Bộ. Khí hậu đặc trưng ở đây là kiểu khí hậu nhiệt đới gió mùa cận xích đạo, có hai mùa tương phản rõ rệt

  Mùa mưa: Tháng 5 – tháng 11

  Vào mùa mưa, lượng mưa tương đối lớn, lượng mưa trung bình năm đạt 1.700 – 1.800 mm. Nhiệt độ trung bình mùa mưa từ 26 – 26,8ºC. So với mùa khô, mức dao động không lớn, khoảng 0,8ºC.

  Mùa khô: Tháng 12 – tháng 4 năm sau

  Thời tiết nắng nóng, độ ẩm thấp, có khi xuống dưới 70%. Khoảng kết thúc mùa mưa dao động từ đầu tháng 10 đến tháng 12. Nhiệt độ trung bình mùa khô từ 25,4 – 26,7ºC, chênh lệch giữa tháng cao nhất và tháng thấp nhất là 4,8ºC.

  Nhiệt độ trung bình tháng ở vào khoảng 23,9-29ºC. Nền nhiệt độ quanh năm cao, nhiệt độ trung bình năm luôn cao trên mức 25,5ºC. Tháng lạnh nhất, nhiệt độ cũng không thấp hơn 23,5ºC.

  Lượng mưa tương đối lớn. Mùa khô, tổng lượng mưa chỉ từ 210 – 370 mm chiếm 12 – 14% lượng mưa của năm. Mùa mưa, lượng mưa từ 1.500 – 2.400 mm, chiếm 86 – 88% lượng mưa của năm. Phân bố lượng mưa giảm dần từ phía Bắc xuống phía Nam và từ giữa ra hai phía Đông và Tây của Đồng Nai.

  Thời gian có nắng trung bình chiếm khoảng 45-65% độ dài ban ngày, tức là mỗi ngày có từ 4-9,5 giờ nắng. Vào mùa khô, ngày có giờ nắng cao nhất không vượt quá 11,5h. Vào mùa mưa, có những ngày hoàn toàn không có nắng. Ở Biên Hòa, mùa khô có 1476 giờ nắng, mùa mưa có 1229 giờ.

  Vào tháng 4-tháng 10, do chịu ảnh hưởng của khối không khí chí tuyến Thái Bình Dương nên thường có mưa rào và dông lúc nửa đêm về sáng.