Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Biên Hòa. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.


 • Thời tiết Hiện tại Thứ 7 (18-04-2014)

  Mặt trời mọc: 05:39am Mặt trời lặn: 06:04pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.95 Kinh độ: 106.816673

  mưa rải rác
  28ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 01:13

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.1mps
  • Hướng gió: 180º S
  • Độ ẩm: 88%
  • Độ che phủ: 40%
  • Áp suất: 1010mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 7 (19-04-2014)

  Mặt trời mọc: 05:39am Mặt trời lặn: 06:04pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.95 Kinh độ: 106.816673

  ít mây
  26ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 01:13

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.61mps
  • Hướng gió: 126º SE
  • Độ ẩm: 96%
  • Độ che phủ: 12%
  • Áp suất: 1013mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 7 (19-04-2014)

  Mặt trời mọc: 05:39am Mặt trời lặn: 06:04pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.95 Kinh độ: 106.816673

  quang mây
  32ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 01:13

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.55mps
  • Hướng gió: 154º SSE
  • Độ ẩm: 83%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1014mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 7 (19-04-2014)

  Mặt trời mọc: 05:39am Mặt trời lặn: 06:04pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.95 Kinh độ: 106.816673

  mây rải rác
  35ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 01:13

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.41mps
  • Hướng gió: 208º SSW
  • Độ ẩm: 58%
  • Độ che phủ: 48%
  • Áp suất: 1009mb
 • Thời tiết Tối Thứ 7 (19-04-2014)

  Mặt trời mọc: 05:39am Mặt trời lặn: 06:04pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.95 Kinh độ: 106.816673

  ít mây
  30ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 01:13

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.81mps
  • Hướng gió: 157º SSE
  • Độ ẩm: 62%
  • Độ che phủ: 24%
  • Áp suất: 1012mb
 • Cập nhật lúc 01:13
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 28ºC 44% 1.16mps 135º SE 3mm 93%
  6:00 ít mây 26ºC 20% 2.46mps 137º SE 0mm 94%
  9:00 ít mây 26ºC 12% 1.61mps 126º SE 0mm 96%
  12:00 nhiều mây 27ºC 56% 2.42mps 130º SE 0mm 97%
  15:00 quang mây 32ºC 0% 2.55mps 154º SSE 0mm 83%
  18:00 quang mây 35ºC 8% 2.06mps 200º SSW 0mm 66%
  21:00 mây rải rác 35ºC 48% 2.41mps 208º SSW 0mm 58%
  24:00 mây dày đặc 32ºC 92% 1.61mps 174º S 0mm 61%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Biên Hòa

Thứ 6

Dự báo ngày 18-04-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.12mps 62º
 • Độ ẩm: 97%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 989mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 19-04-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.39mps 171º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 30%
 • Áp suất: 1009mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 20-04-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.42mps 163º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 50%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 21-04-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.01mps 137º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 2%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 22-04-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.18mps 142º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 21%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 23-04-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

35ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 0.82mps 257º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 17%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 24-04-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

35ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 1.59mps 154º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 25-04-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

35ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.55mps 228º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 17%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 26-04-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 1.44mps 269º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 14%
 • Áp suất: 1010mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 27-04-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

35ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 1.09mps 307º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 15%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 28-04-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

35ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.74mps 118º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 6%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 29-04-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.22mps 117º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 47%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 30-04-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.67mps 174º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 01-05-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.23mps 143º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 16%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 02-05-2014
mưa to

Mưa To

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.43mps 121º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 18%
 • Áp suất: 1011mbar
Xem thêm
 • Tổng quan về thời tiết BIÊN HÒA - ĐỒNG NAI

  Thành phố Biên Hòa là một thành phố có nhiều khu công nghiệp lớn, thu hút rất nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước đồng thời là trung tâm kinh tế chính trị của tỉnh Đồng Nai, nằm ở khu vực Đông Nam Bộ. Khí hậu đặc trưng ở đây là kiểu khí hậu nhiệt đới gió mùa cận xích đạo, có hai mùa tương phản rõ rệt

  Mùa mưa: Tháng 5 – tháng 11

  Vào mùa mưa, lượng mưa tương đối lớn, lượng mưa trung bình năm đạt 1.700 – 1.800 mm. Nhiệt độ trung bình mùa mưa từ 26 – 26,8ºC. So với mùa khô, mức dao động không lớn, khoảng 0,8ºC.

  Mùa khô: Tháng 12 – tháng 4 năm sau

  Thời tiết nắng nóng, độ ẩm thấp, có khi xuống dưới 70%. Khoảng kết thúc mùa mưa dao động từ đầu tháng 10 đến tháng 12. Nhiệt độ trung bình mùa khô từ 25,4 – 26,7ºC, chênh lệch giữa tháng cao nhất và tháng thấp nhất là 4,8ºC.

  Nhiệt độ trung bình tháng ở vào khoảng 23,9-29ºC. Nền nhiệt độ quanh năm cao, nhiệt độ trung bình năm luôn cao trên mức 25,5ºC. Tháng lạnh nhất, nhiệt độ cũng không thấp hơn 23,5ºC.

  Lượng mưa tương đối lớn. Mùa khô, tổng lượng mưa chỉ từ 210 – 370 mm chiếm 12 – 14% lượng mưa của năm. Mùa mưa, lượng mưa từ 1.500 – 2.400 mm, chiếm 86 – 88% lượng mưa của năm. Phân bố lượng mưa giảm dần từ phía Bắc xuống phía Nam và từ giữa ra hai phía Đông và Tây của Đồng Nai.

  Thời gian có nắng trung bình chiếm khoảng 45-65% độ dài ban ngày, tức là mỗi ngày có từ 4-9,5 giờ nắng. Vào mùa khô, ngày có giờ nắng cao nhất không vượt quá 11,5h. Vào mùa mưa, có những ngày hoàn toàn không có nắng. Ở Biên Hòa, mùa khô có 1476 giờ nắng, mùa mưa có 1229 giờ.

  Vào tháng 4-tháng 10, do chịu ảnh hưởng của khối không khí chí tuyến Thái Bình Dương nên thường có mưa rào và dông lúc nửa đêm về sáng.