Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Biên Hòa. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 3 (09-03-2021)

  Mặt trời mọc: 06:03am Mặt trời lặn: 06:03pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.95 Kinh độ: 106.8167

  mây rải rác
  32ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 37ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 11:37

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.06mps
  • Hướng gió: 50º NE
  • Độ ẩm: 48%
  • Độ che phủ: 40%
  • Áp suất: 1014mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 3 (09-03-2021)

  Mặt trời mọc: 06:03am Mặt trời lặn: 06:03pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.95 Kinh độ: 106.8167

  trời quang mây
  36ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 37ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 11:37

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.68mps
  • Hướng gió: 347º NNW
  • Độ ẩm: 31%
  • Độ che phủ: 8%
  • Áp suất: 1011mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 3 (09-03-2021)

  Mặt trời mọc: 06:03am Mặt trời lặn: 06:03pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.95 Kinh độ: 106.8167

  nhiều mây
  28ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 37ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 11:37

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 5.43mps
  • Hướng gió: 147º SSE
  • Độ ẩm: 52%
  • Độ che phủ: 51%
  • Áp suất: 1010mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 3 (10-03-2021)

  Mặt trời mọc: 06:03am Mặt trời lặn: 06:03pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.95 Kinh độ: 106.8167

  trời quang mây
  24ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 37ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 11:37

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.72mps
  • Hướng gió: 92º E
  • Độ ẩm: 67%
  • Độ che phủ: 3%
  • Áp suất: 1012mb
 • Thời tiết Tối Thứ 3 (10-03-2021)

  Mặt trời mọc: 06:03am Mặt trời lặn: 06:03pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.95 Kinh độ: 106.8167

  mây rải rác
  24ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 37ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 11:37

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.05mps
  • Hướng gió: 4º N
  • Độ ẩm: 63%
  • Độ che phủ: 34%
  • Áp suất: 1014mb
 • Cập nhật lúc 11:37
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây rải rác 25ºC 40% 1.78mps 43º NE 0mm 74%
  6:00 trời quang mây 30ºC 7% 2.71mps 12º NNE 0mm 51%
  9:00 trời quang mây 36ºC 8% 0.68mps 347º NNW 0mm 31%
  12:00 nhiều mây 35ºC 67% 3.7mps 173º S 0mm 29%
  15:00 nhiều mây 28ºC 51% 5.43mps 147º SSE 0mm 52%
  18:00 trời quang mây 26ºC 4% 4.41mps 136º SE 0mm 58%
  21:00 trời quang mây 24ºC 3% 1.72mps 92º E 0mm 67%
  24:00 ít mây 23ºC 21% 2.12mps 10º N 0mm 71%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Biên Hòa

Thứ 3

Dự báo ngày 09-03-2021
trời quang mây

Trời Quang Mây

36ºC
 • Cao nhất: 37ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.32mps 348º
 • Độ ẩm: 32%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 4%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 10-03-2021
mây rải rác

Mây Rải Rác

36ºC
 • Cao nhất: 38ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.01mps 11º
 • Độ ẩm: 27%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 33%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 11-03-2021
nhiều mây

Nhiều Mây

37ºC
 • Cao nhất: 37ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.15mps 301º
 • Độ ẩm: 28%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 64%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 12-03-2021
mây rải rác

Mây Rải Rác

38ºC
 • Cao nhất: 38ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 0.95mps 54º
 • Độ ẩm: 20%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 50%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 13-03-2021
nhiều mây

Nhiều Mây

37ºC
 • Cao nhất: 37ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.09mps 277º
 • Độ ẩm: 25%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 71%
 • Áp suất: 1010mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 14-03-2021
nhiều mây

Nhiều Mây

37ºC
 • Cao nhất: 37ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.12mps 322º
 • Độ ẩm: 27%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 70%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 15-03-2021
trời quang mây

Trời Quang Mây

36ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.42mps 295º
 • Độ ẩm: 29%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 4%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 16-03-2021
mây rải rác

Mây Rải Rác

36ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.26mps 281º
 • Độ ẩm: 31%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 25%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 17-03-2021
mây dày đặc

Mây Dày đặc

37ºC
 • Cao nhất: 37ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.36mps 239º
 • Độ ẩm: 28%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 87%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 18-03-2021
trời quang mây

Trời Quang Mây

36ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.73mps 299º
 • Độ ẩm: 26%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 19-03-2021
trời quang mây

Trời Quang Mây

37ºC
 • Cao nhất: 37ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.34mps 295º
 • Độ ẩm: 27%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 20-03-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

36ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 0.97mps 235º
 • Độ ẩm: 32%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 15%
 • Áp suất: 1007mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 21-03-2021
mưa vừa

Mưa Vừa

32ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.7mps 357º
 • Độ ẩm: 46%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 22-03-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.99mps 38º
 • Độ ẩm: 52%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 97%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 23-03-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.23mps 71º
 • Độ ẩm: 49%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 73%
 • Áp suất: 1011mbar
Xem thêm
 • Tổng quan về thời tiết BIÊN HÒA - ĐỒNG NAI

  Thành phố Biên Hòa là một thành phố có nhiều khu công nghiệp lớn, thu hút rất nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước đồng thời là trung tâm kinh tế chính trị của tỉnh Đồng Nai, nằm ở khu vực Đông Nam Bộ. Khí hậu đặc trưng ở đây là kiểu khí hậu nhiệt đới gió mùa cận xích đạo, có hai mùa tương phản rõ rệt

  Mùa mưa: Tháng 5 – tháng 11

  Vào mùa mưa, lượng mưa tương đối lớn, lượng mưa trung bình năm đạt 1.700 – 1.800 mm. Nhiệt độ trung bình mùa mưa từ 26 – 26,8ºC. So với mùa khô, mức dao động không lớn, khoảng 0,8ºC.

  Mùa khô: Tháng 12 – tháng 4 năm sau

  Thời tiết nắng nóng, độ ẩm thấp, có khi xuống dưới 70%. Khoảng kết thúc mùa mưa dao động từ đầu tháng 10 đến tháng 12. Nhiệt độ trung bình mùa khô từ 25,4 – 26,7ºC, chênh lệch giữa tháng cao nhất và tháng thấp nhất là 4,8ºC.

  Nhiệt độ trung bình tháng ở vào khoảng 23,9-29ºC. Nền nhiệt độ quanh năm cao, nhiệt độ trung bình năm luôn cao trên mức 25,5ºC. Tháng lạnh nhất, nhiệt độ cũng không thấp hơn 23,5ºC.

  Lượng mưa tương đối lớn. Mùa khô, tổng lượng mưa chỉ từ 210 – 370 mm chiếm 12 – 14% lượng mưa của năm. Mùa mưa, lượng mưa từ 1.500 – 2.400 mm, chiếm 86 – 88% lượng mưa của năm. Phân bố lượng mưa giảm dần từ phía Bắc xuống phía Nam và từ giữa ra hai phía Đông và Tây của Đồng Nai.

  Thời gian có nắng trung bình chiếm khoảng 45-65% độ dài ban ngày, tức là mỗi ngày có từ 4-9,5 giờ nắng. Vào mùa khô, ngày có giờ nắng cao nhất không vượt quá 11,5h. Vào mùa mưa, có những ngày hoàn toàn không có nắng. Ở Biên Hòa, mùa khô có 1476 giờ nắng, mùa mưa có 1229 giờ.

  Vào tháng 4-tháng 10, do chịu ảnh hưởng của khối không khí chí tuyến Thái Bình Dương nên thường có mưa rào và dông lúc nửa đêm về sáng.