Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Kon Tum. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 6 (16-11-2018)

  Mặt trời mọc: 05:49am Mặt trời lặn: 05:16pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 14.3615 Kinh độ: 108.0039

  mưa rải rác
  23ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 16ºC

  Cập nhật lúc 18:39

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.9375mm
  • Sức gió: 0.06mps
  • Hướng gió: 336º NNW
  • Độ ẩm: 84%
  • Độ che phủ: 76%
  • Áp suất: 937mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 6 (16-11-2018)

  Mặt trời mọc: 05:49am Mặt trời lặn: 05:16pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 14.3615 Kinh độ: 108.0039

  trời quang mây
  30ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 16ºC

  Cập nhật lúc 18:39

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.17mps
  • Hướng gió: 183º S
  • Độ ẩm: 46%
  • Độ che phủ: 8%
  • Áp suất: 937mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 6 (16-11-2018)

  Mặt trời mọc: 05:49am Mặt trời lặn: 05:16pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 14.3615 Kinh độ: 108.0039

  nhiều mây
  25ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 16ºC

  Cập nhật lúc 18:39

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.33mps
  • Hướng gió: 196º SSW
  • Độ ẩm: 60%
  • Độ che phủ: 76%
  • Áp suất: 937mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 6 (17-11-2018)

  Mặt trời mọc: 05:49am Mặt trời lặn: 05:16pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 14.3615 Kinh độ: 108.0039

  ít mây
  20ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 16ºC

  Cập nhật lúc 18:39

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.86mps
  • Hướng gió: 84º E
  • Độ ẩm: 86%
  • Độ che phủ: 20%
  • Áp suất: 938mb
 • Thời tiết Tối Thứ 6 (17-11-2018)

  Mặt trời mọc: 05:49am Mặt trời lặn: 05:16pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 14.3615 Kinh độ: 108.0039

  ít mây
  19ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 16ºC

  Cập nhật lúc 18:39

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.23mps
  • Hướng gió: 61º ENE
  • Độ ẩm: 90%
  • Độ che phủ: 12%
  • Áp suất: 938mb
 • Cập nhật lúc 18:39
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 18ºC 32% 1.16mps 65º ENE 0.0175mm 94%
  6:00 mưa rải rác 26ºC 20% 1.3mps 97º E 0.0025mm 57%
  9:00 trời quang mây 30ºC 8% 1.17mps 183º S 0mm 46%
  12:00 nhiều mây 29ºC 76% 0.88mps 181º S 0mm 47%
  15:00 nhiều mây 25ºC 76% 0.33mps 196º SSW 0mm 60%
  18:00 nhiều mây 22ºC 64% 0.32mps 105º ESE 0mm 76%
  21:00 ít mây 20ºC 20% 0.86mps 84º E 0mm 86%
  24:00 ít mây 18ºC 20% 0.96mps 66º ENE 0mm 97%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Kon Tum

Thứ 6

Dự báo ngày 16-11-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 1.3mps 97º
 • Độ ẩm: 57%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 939mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 17-11-2018
nhiều mây

Nhiều Mây

27ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 0.81mps 73º
 • Độ ẩm: 60%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 64%
 • Áp suất: 939mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 18-11-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.17mps 28º
 • Độ ẩm: 61%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 939mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 19-11-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.99mps 109º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 25%
 • Áp suất: 962mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 20-11-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.54mps 105º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 963mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 21-11-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 1.05mps 51º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 18%
 • Áp suất: 963mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 22-11-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 2.41mps 48º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 27%
 • Áp suất: 962mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 23-11-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 3.56mps 46º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 44%
 • Áp suất: 962mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 24-11-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 4.03mps 30º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 21%
 • Áp suất: 962mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 25-11-2018
trời quang mây

Trời Quang Mây

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 2.84mps 19º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 5%
 • Áp suất: 963mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 26-11-2018
trời quang mây

Trời Quang Mây

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 3.19mps 25º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 6%
 • Áp suất: 963mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 27-11-2018
trời quang mây

Trời Quang Mây

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 2.31mps 38º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 964mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 28-11-2018
trời quang mây

Trời Quang Mây

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 11ºC
 • Sức gió: 1.87mps 20º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 965mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 29-11-2018
trời quang mây

Trời Quang Mây

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 11ºC
 • Sức gió: 2.07mps 29º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 965mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 30-11-2018
trời quang mây

Trời Quang Mây

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 2.48mps 38º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 965mbar
Xem thêm