Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Kon Tum. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (25-03-2019)

  Mặt trời mọc: 05:49am Mặt trời lặn: 05:59pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 14.3615 Kinh độ: 108.0039

  mưa rải rác
  30ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 17ºC

  Cập nhật lúc 13:56

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.35mps
  • Hướng gió: 85º E
  • Độ ẩm: 42%
  • Độ che phủ: 8%
  • Áp suất: 1011mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (25-03-2019)

  Mặt trời mọc: 05:49am Mặt trời lặn: 05:59pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 14.3615 Kinh độ: 108.0039

  trời quang mây
  30ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 17ºC

  Cập nhật lúc 13:56

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.35mps
  • Hướng gió: 85º E
  • Độ ẩm: 42%
  • Độ che phủ: 8%
  • Áp suất: 1011mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (25-03-2019)

  Mặt trời mọc: 05:49am Mặt trời lặn: 05:59pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 14.3615 Kinh độ: 108.0039

  trời quang mây
  25ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 17ºC

  Cập nhật lúc 13:56

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.11mps
  • Hướng gió: 84º E
  • Độ ẩm: 53%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1011mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (26-03-2019)

  Mặt trời mọc: 05:49am Mặt trời lặn: 05:59pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 14.3615 Kinh độ: 108.0039

  ít mây
  18ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 17ºC

  Cập nhật lúc 13:56

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.06mps
  • Hướng gió: 61º ENE
  • Độ ẩm: 95%
  • Độ che phủ: 12%
  • Áp suất: 1014mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (26-03-2019)

  Mặt trời mọc: 05:49am Mặt trời lặn: 05:59pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 14.3615 Kinh độ: 108.0039

  mưa rải rác
  18ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 17ºC

  Cập nhật lúc 13:56

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.2375mm
  • Sức gió: 1.21mps
  • Hướng gió: 71º ENE
  • Độ ẩm: 91%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 1014mb
 • Cập nhật lúc 13:56
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 19ºC 44% 1.16mps 78º ENE 0.02mm 89%
  6:00 mây rải rác 26ºC 36% 1.31mps 62º ENE 0mm 55%
  9:00 trời quang mây 30ºC 8% 1.35mps 85º E 0mm 42%
  12:00 trời quang mây 29ºC 0% 1.95mps 90º E 0mm 40%
  15:00 trời quang mây 25ºC 0% 2.11mps 84º E 0mm 53%
  18:00 trời quang mây 20ºC 0% 1.17mps 76º ENE 0mm 79%
  21:00 ít mây 18ºC 12% 1.06mps 61º ENE 0mm 95%
  24:00 mưa rải rác 17ºC 12% 0.96mps 50º NE 0.02mm 97%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Kon Tum

Thứ 2

Dự báo ngày 25-03-2019
mây rải rác

Mây Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 1.31mps 63º
 • Độ ẩm: 55%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 36%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 26-03-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 1.5mps 77º
 • Độ ẩm: 62%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 27-03-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

27ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 1.22mps 84º
 • Độ ẩm: 53%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 28-03-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 1.05mps 198º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 3%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 29-03-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 0.51mps 189º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 35%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 30-03-2019
mưa to

Mưa To

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.08mps 332º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 35%
 • Áp suất: 1009mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 31-03-2019
mưa to

Mưa To

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 0.94mps 140º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 63%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 01-04-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 1.12mps 143º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 18%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 02-04-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.16mps 188º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 13%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 03-04-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.14mps 217º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 2%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 04-04-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.08mps 225º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 4%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 05-04-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.26mps 252º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 9%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 06-04-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.06mps 328º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 14%
 • Áp suất: 1008mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 07-04-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.46mps 275º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 47%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 08-04-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1mps 239º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 59%
 • Áp suất: 1010mbar
Xem thêm