Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Kon Tum. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 6 (22-11-2019)

  Mặt trời mọc: 05:51am Mặt trời lặn: 05:16pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 14.3615 Kinh độ: 108.0039

  mây rải rác
  15ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 14ºC

  Cập nhật lúc 22:31

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.22mps
  • Hướng gió: 56º NE
  • Độ ẩm: 95%
  • Độ che phủ: 97%
  • Áp suất: 1017mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 6 (22-11-2019)

  Mặt trời mọc: 05:51am Mặt trời lặn: 05:16pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 14.3615 Kinh độ: 108.0039

  mây rải rác
  28ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 14ºC

  Cập nhật lúc 22:31

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.05mps
  • Hướng gió: 75º ENE
  • Độ ẩm: 43%
  • Độ che phủ: 48%
  • Áp suất: 1013mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 6 (22-11-2019)

  Mặt trời mọc: 05:51am Mặt trời lặn: 05:16pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 14.3615 Kinh độ: 108.0039

  nhiều mây
  17ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 14ºC

  Cập nhật lúc 22:31

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.77mps
  • Hướng gió: 59º ENE
  • Độ ẩm: 91%
  • Độ che phủ: 69%
  • Áp suất: 1014mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 6 (23-11-2019)

  Mặt trời mọc: 05:51am Mặt trời lặn: 05:16pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 14.3615 Kinh độ: 108.0039

  mây dày đặc
  14ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 14ºC

  Cập nhật lúc 22:31

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.2mps
  • Hướng gió: 45º NE
  • Độ ẩm: 93%
  • Độ che phủ: 97%
  • Áp suất: 1015mb
 • Thời tiết Tối Thứ 6 (23-11-2019)

  Mặt trời mọc: 05:51am Mặt trời lặn: 05:16pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 14.3615 Kinh độ: 108.0039

  nhiều mây
  16ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 14ºC

  Cập nhật lúc 22:31

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.86mps
  • Hướng gió: 42º NE
  • Độ ẩm: 70%
  • Độ che phủ: 76%
  • Áp suất: 1015mb
 • Cập nhật lúc 22:31
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây rải rác 16ºC 30% 1.49mps 34º NE 0mm 85%
  6:00 nhiều mây 24ºC 84% 1.54mps 32º NNE 0mm 53%
  9:00 mây rải rác 28ºC 48% 1.05mps 75º ENE 0mm 43%
  12:00 mây dày đặc 25ºC 89% 2.12mps 88º E 0mm 61%
  15:00 nhiều mây 17ºC 69% 1.77mps 59º ENE 0mm 91%
  18:00 mây dày đặc 15ºC 93% 1.18mps 56º NE 0mm 95%
  21:00 mây dày đặc 14ºC 97% 1.2mps 45º NE 0mm 93%
  24:00 mây dày đặc 15ºC 100% 0.77mps 30º NNE 0mm 75%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Kon Tum

Thứ 6

Dự báo ngày 22-11-2019
nhiều mây

Nhiều Mây

24ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 1.54mps 32º
 • Độ ẩm: 53%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 84%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 23-11-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 0.56mps 240º
 • Độ ẩm: 54%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 1%
 • Áp suất: 1015mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 24-11-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

26ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 0.28mps 153º
 • Độ ẩm: 60%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 25-11-2019
mây rải rác

Mây Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 3.37mps 53º
 • Độ ẩm: 60%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 47%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 26-11-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 3.69mps 68º
 • Độ ẩm: 60%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 19%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 27-11-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

24ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 3.48mps 60º
 • Độ ẩm: 67%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 87%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 28-11-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 2.24mps 62º
 • Độ ẩm: 80%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 29-11-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 5.77mps 63º
 • Độ ẩm: 61%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 30-11-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

24ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 3.55mps 70º
 • Độ ẩm: 62%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 87%
 • Áp suất: 1017mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 01-12-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

24ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 2.89mps 58º
 • Độ ẩm: 57%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 10%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 02-12-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

24ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 3.5mps 51º
 • Độ ẩm: 56%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 03-12-2019
mây rải rác

Mây Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 3.07mps 53º
 • Độ ẩm: 59%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 29%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 04-12-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 4.03mps 57º
 • Độ ẩm: 56%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 4%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 05-12-2019
ít mây

ít Mây

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 5.01mps 62º
 • Độ ẩm: 60%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 06-12-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 11ºC
 • Sức gió: 4.96mps 59º
 • Độ ẩm: 56%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1019mbar
Xem thêm