Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Kon Tum. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Chủ nhật (20-01-2019)

  Mặt trời mọc: 06:16am Mặt trời lặn: 05:40pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 14.3615 Kinh độ: 108.0039

  trời quang mây
  13ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 14ºC

  Thấp nhất: 14ºC

  Cập nhật lúc 03:35

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.93mps
  • Hướng gió: 50º NE
  • Độ ẩm: 96%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 938mb
 • Thời tiết Sáng Chủ nhật (20-01-2019)

  Mặt trời mọc: 06:16am Mặt trời lặn: 05:40pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 14.3615 Kinh độ: 108.0039

  mưa rải rác
  13ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 14ºC

  Thấp nhất: 14ºC

  Cập nhật lúc 03:35

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.03mm
  • Sức gió: 0.92mps
  • Hướng gió: 54º NE
  • Độ ẩm: 97%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 940mb
 • Thời tiết Trưa Chủ nhật (20-01-2019)

  Mặt trời mọc: 06:16am Mặt trời lặn: 05:40pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 14.3615 Kinh độ: 108.0039

  trời quang mây
  28ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 14ºC

  Thấp nhất: 14ºC

  Cập nhật lúc 03:35

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.86mps
  • Hướng gió: 65º ENE
  • Độ ẩm: 43%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 938mb
 • Thời tiết Chiều Chủ nhật (20-01-2019)

  Mặt trời mọc: 06:16am Mặt trời lặn: 05:40pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 14.3615 Kinh độ: 108.0039

  trời quang mây
  22ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 14ºC

  Thấp nhất: 14ºC

  Cập nhật lúc 03:35

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2mps
  • Hướng gió: 63º ENE
  • Độ ẩm: 60%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 939mb
 • Thời tiết Tối Chủ nhật (21-01-2019)

  Mặt trời mọc: 06:16am Mặt trời lặn: 05:40pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 14.3615 Kinh độ: 108.0039

  mưa rải rác
  15ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 14ºC

  Thấp nhất: 14ºC

  Cập nhật lúc 03:35

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.02mm
  • Sức gió: 1.01mps
  • Hướng gió: 46º NE
  • Độ ẩm: 96%
  • Độ che phủ: 12%
  • Áp suất: 939mb
 • Cập nhật lúc 03:35
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 trời quang mây 12ºC 0% 0.96mps 56º NE 0mm 93%
  6:00 mưa rải rác 11ºC 0% 0.93mps 50º NE 0.01mm 96%
  9:00 mưa rải rác 13ºC 0% 0.92mps 54º NE 0.03mm 97%
  12:00 mưa rải rác 24ºC 0% 1.21mps 56º NE 0.005mm 58%
  15:00 trời quang mây 28ºC 0% 1.86mps 65º ENE 0mm 43%
  18:00 trời quang mây 27ºC 0% 2.07mps 67º ENE 0mm 42%
  21:00 trời quang mây 22ºC 0% 2mps 63º ENE 0mm 60%
  24:00 mưa rải rác 18ºC 0% 1.21mps 54º NE 0.005mm 86%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Kon Tum

Thứ 7

Dự báo ngày 19-01-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

14ºC
 • Cao nhất: 14ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 0.95mps 62º
 • Độ ẩm: 89%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 940mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 20-01-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 11ºC
 • Sức gió: 1.21mps 57º
 • Độ ẩm: 58%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 940mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 21-01-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 1.66mps 29º
 • Độ ẩm: 59%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 941mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 22-01-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 3.86mps 42º
 • Độ ẩm: 54%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 942mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 23-01-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 10ºC
 • Sức gió: 0.94mps 43º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 933mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 24-01-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 9ºC
 • Sức gió: 0.9mps 36º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 3%
 • Áp suất: 934mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 25-01-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 10ºC
 • Sức gió: 2.14mps 47º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 16%
 • Áp suất: 935mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 26-01-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 2.34mps 44º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 938mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 27-01-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 2.75mps 49º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 40%
 • Áp suất: 936mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 28-01-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 1.95mps 50º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 76%
 • Áp suất: 936mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 29-01-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 1.27mps 55º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 16%
 • Áp suất: 935mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 30-01-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 1.45mps 62º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 39%
 • Áp suất: 934mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 31-01-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 1.06mps 35º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 52%
 • Áp suất: 933mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 01-02-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 1.09mps 75º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 49%
 • Áp suất: 932mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 02-02-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 1.13mps 9º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 28%
 • Áp suất: 932mbar
Xem thêm