Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Kon Tum. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Chủ nhật (26-01-2020)

  Mặt trời mọc: 06:16am Mặt trời lặn: 05:43pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 14.35 Kinh độ: 108

  mây dày đặc
  18ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 15ºC

  Cập nhật lúc 19:55

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.13mm
  • Sức gió: 1.18mps
  • Hướng gió: 70º ENE
  • Độ ẩm: 89%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1012mb
 • Thời tiết Sáng Chủ nhật (26-01-2020)

  Mặt trời mọc: 06:16am Mặt trời lặn: 05:43pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 14.35 Kinh độ: 108

  mây dày đặc
  28ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 15ºC

  Cập nhật lúc 19:55

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.44mps
  • Hướng gió: 249º WSW
  • Độ ẩm: 41%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1011mb
 • Thời tiết Trưa Chủ nhật (26-01-2020)

  Mặt trời mọc: 06:16am Mặt trời lặn: 05:43pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 14.35 Kinh độ: 108

  mưa rải rác
  19ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 15ºC

  Cập nhật lúc 19:55

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.19mm
  • Sức gió: 2.26mps
  • Hướng gió: 71º ENE
  • Độ ẩm: 89%
  • Độ che phủ: 95%
  • Áp suất: 1012mb
 • Thời tiết Chiều Chủ nhật (27-01-2020)

  Mặt trời mọc: 06:16am Mặt trời lặn: 05:43pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 14.35 Kinh độ: 108

  nhiều mây
  16ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 15ºC

  Cập nhật lúc 19:55

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.09mps
  • Hướng gió: 65º ENE
  • Độ ẩm: 96%
  • Độ che phủ: 80%
  • Áp suất: 1013mb
 • Thời tiết Tối Chủ nhật (27-01-2020)

  Mặt trời mọc: 06:16am Mặt trời lặn: 05:43pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 14.35 Kinh độ: 108

  nhiều mây
  16ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 15ºC

  Cập nhật lúc 19:55

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.98mps
  • Hướng gió: 73º ENE
  • Độ ẩm: 95%
  • Độ che phủ: 78%
  • Áp suất: 1014mb
 • Cập nhật lúc 19:55
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây dày đặc 15ºC 95% 0.91mps 37º NE 0mm 79%
  6:00 mây dày đặc 25ºC 100% 1.2mps 249º WSW 0mm 51%
  9:00 mây dày đặc 28ºC 100% 1.44mps 249º WSW 0mm 41%
  12:00 mây dày đặc 28ºC 100% 1.26mps 241º WSW 0mm 41%
  15:00 mưa rải rác 19ºC 95% 2.26mps 71º ENE 0.19mm 89%
  18:00 mưa rải rác 17ºC 70% 1.56mps 70º ENE 0.13mm 96%
  21:00 nhiều mây 16ºC 80% 1.09mps 65º ENE 0mm 96%
  24:00 mây dày đặc 15ºC 100% 1.05mps 58º ENE 0mm 97%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Kon Tum

Chủ nhật

Dự báo ngày 26-01-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 1.44mps 249º
 • Độ ẩm: 41%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 27-01-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 2.29mps 219º
 • Độ ẩm: 42%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 28-01-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 2.52mps 272º
 • Độ ẩm: 42%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 29-01-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 0.6mps 275º
 • Độ ẩm: 40%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 23%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 30-01-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 1.98mps 71º
 • Độ ẩm: 82%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 94%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 31-01-2020
nhiều mây

Nhiều Mây

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 2.52mps 86º
 • Độ ẩm: 48%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 80%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 01-02-2020
trời quang mây

Trời Quang Mây

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 3.24mps 91º
 • Độ ẩm: 39%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 4%
 • Áp suất: 1015mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 02-02-2020
trời quang mây

Trời Quang Mây

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 2.58mps 120º
 • Độ ẩm: 34%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 03-02-2020
trời quang mây

Trời Quang Mây

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 2.12mps 150º
 • Độ ẩm: 25%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 04-02-2020
mây rải rác

Mây Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 1.9mps 177º
 • Độ ẩm: 24%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 46%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 05-02-2020
trời quang mây

Trời Quang Mây

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 3.82mps 90º
 • Độ ẩm: 20%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 06-02-2020
trời quang mây

Trời Quang Mây

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 2.88mps 126º
 • Độ ẩm: 22%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 3%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 07-02-2020
trời quang mây

Trời Quang Mây

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 2.04mps 168º
 • Độ ẩm: 28%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 08-02-2020
trời quang mây

Trời Quang Mây

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 2.18mps 206º
 • Độ ẩm: 24%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 1%
 • Áp suất: 1008mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 09-02-2020
mây rải rác

Mây Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 4.72mps 96º
 • Độ ẩm: 25%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 25%
 • Áp suất: 1011mbar
Xem thêm