Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Kon Tum. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 7 (03-12-2021)

  Mặt trời mọc: 05:58am Mặt trời lặn: 05:18pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 14.35 Kinh độ: 108

  mây dày đặc
  10ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 12ºC

  Cập nhật lúc 05:18

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.38mps
  • Hướng gió: 18º NNE
  • Độ ẩm: 95%
  • Độ che phủ: 74%
  • Áp suất: 1019mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 7 (03-12-2021)

  Mặt trời mọc: 05:58am Mặt trời lặn: 05:18pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 14.35 Kinh độ: 108

  mây dày đặc
  14ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 12ºC

  Cập nhật lúc 05:18

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.84mps
  • Hướng gió: 52º NE
  • Độ ẩm: 91%
  • Độ che phủ: 97%
  • Áp suất: 1019mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 7 (04-12-2021)

  Mặt trời mọc: 05:58am Mặt trời lặn: 05:18pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 14.35 Kinh độ: 108

  mây dày đặc
  11ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 12ºC

  Cập nhật lúc 05:18

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.67mps
  • Hướng gió: 41º NE
  • Độ ẩm: 93%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 1019mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 7 (04-12-2021)

  Mặt trời mọc: 05:58am Mặt trời lặn: 05:18pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 14.35 Kinh độ: 108

  mây rải rác
  12ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 12ºC

  Cập nhật lúc 05:18

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.24mps
  • Hướng gió: 28º NNE
  • Độ ẩm: 87%
  • Độ che phủ: 33%
  • Áp suất: 1020mb
 • Thời tiết Tối Thứ 7 (04-12-2021)

  Mặt trời mọc: 05:58am Mặt trời lặn: 05:18pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 14.35 Kinh độ: 108

  nhiều mây
  25ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 12ºC

  Cập nhật lúc 05:18

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.03mps
  • Hướng gió: 49º NE
  • Độ ẩm: 49%
  • Độ che phủ: 62%
  • Áp suất: 1014mb
 • Cập nhật lúc 05:18
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây dày đặc 22ºC 99% 3.36mps 47º NE 0mm 61%
  6:00 mây dày đặc 20ºC 96% 2.84mps 67º ENE 0mm 71%
  9:00 mây dày đặc 14ºC 97% 1.84mps 52º NE 0mm 91%
  12:00 mây dày đặc 13ºC 91% 1.64mps 53º NE 0mm 90%
  15:00 mây dày đặc 11ºC 88% 1.67mps 41º NE 0mm 93%
  18:00 nhiều mây 10ºC 53% 1.41mps 14º NNE 0mm 94%
  21:00 mây rải rác 12ºC 33% 1.24mps 28º NNE 0mm 87%
  24:00 mây rải rác 21ºC 41% 2.21mps 16º NNE 0mm 50%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Kon Tum

Thứ 6

Dự báo ngày 03-12-2021
mây dày đặc

Mây Dày đặc

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 3.58mps 57º
 • Độ ẩm: 59%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 04-12-2021
nhiều mây

Nhiều Mây

23ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 10ºC
 • Sức gió: 3.62mps 61º
 • Độ ẩm: 49%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 54%
 • Áp suất: 1017mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 05-12-2021
mây dày đặc

Mây Dày đặc

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 2.79mps 44º
 • Độ ẩm: 78%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 91%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 06-12-2021
mây dày đặc

Mây Dày đặc

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 3.6mps 45º
 • Độ ẩm: 63%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 86%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 07-12-2021
nhiều mây

Nhiều Mây

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 3.56mps 33º
 • Độ ẩm: 65%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 80%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 08-12-2021
mây dày đặc

Mây Dày đặc

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 3.49mps 39º
 • Độ ẩm: 73%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 09-12-2021
mây dày đặc

Mây Dày đặc

23ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 4.93mps 51º
 • Độ ẩm: 62%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 10-12-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 2.06mps 56º
 • Độ ẩm: 74%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 11-12-2021
mây dày đặc

Mây Dày đặc

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 2.11mps 56º
 • Độ ẩm: 88%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1016mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 12-12-2021
mây dày đặc

Mây Dày đặc

21ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 3.92mps 62º
 • Độ ẩm: 82%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 13-12-2021
mây dày đặc

Mây Dày đặc

21ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 3.93mps 39º
 • Độ ẩm: 76%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 14-12-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

21ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 3.1mps 43º
 • Độ ẩm: 83%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 95%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 15-12-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 2.07mps 41º
 • Độ ẩm: 82%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 96%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 16-12-2021
mưa vừa

Mưa Vừa

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.29mps 33º
 • Độ ẩm: 98%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 17-12-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

21ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 2.52mps 48º
 • Độ ẩm: 90%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1015mbar
Xem thêm