Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Kon Tum. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (22-07-2019)

  Mặt trời mọc: 05:28am Mặt trời lặn: 06:19pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 14.3615 Kinh độ: 108.0039

  mây dày đặc
  22ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 18:34

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.563mm
  • Sức gió: 0.77mps
  • Hướng gió: 295º WNW
  • Độ ẩm: 97%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1007mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (22-07-2019)

  Mặt trời mọc: 05:28am Mặt trời lặn: 06:19pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 14.3615 Kinh độ: 108.0039

  mưa rải rác
  30ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 18:34

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.313mm
  • Sức gió: 1.27mps
  • Hướng gió: 247º WSW
  • Độ ẩm: 57%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1006mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (22-07-2019)

  Mặt trời mọc: 05:28am Mặt trời lặn: 06:19pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 14.3615 Kinh độ: 108.0039

  mưa rải rác
  22ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 18:34

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.188mm
  • Sức gió: 0.72mps
  • Hướng gió: 329º NNW
  • Độ ẩm: 98%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1006mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (23-07-2019)

  Mặt trời mọc: 05:28am Mặt trời lặn: 06:19pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 14.3615 Kinh độ: 108.0039

  mây dày đặc
  21ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 18:34

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.27mps
  • Hướng gió: 340º NNW
  • Độ ẩm: 98%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1007mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (23-07-2019)

  Mặt trời mọc: 05:28am Mặt trời lặn: 06:19pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 14.3615 Kinh độ: 108.0039

  mưa rải rác
  22ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 18:34

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.25mm
  • Sức gió: 0.23mps
  • Hướng gió: 300º WNW
  • Độ ẩm: 98%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1008mb
 • Cập nhật lúc 18:34
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây dày đặc 21ºC 100% 0.03mps 90º E 0mm 99%
  6:00 mưa rải rác 25ºC 100% 0.98mps 279º W 0.562mm 87%
  9:00 mưa rải rác 30ºC 100% 1.27mps 247º WSW 0.313mm 57%
  12:00 mưa rải rác 25ºC 100% 1.56mps 297º WNW 2mm 93%
  15:00 mưa rải rác 22ºC 100% 0.72mps 329º NNW 1.188mm 98%
  18:00 mây dày đặc 21ºC 100% 0.39mps 19º NNE 0mm 98%
  21:00 mây dày đặc 21ºC 100% 0.27mps 340º NNW 0mm 98%
  24:00 mưa rải rác 20ºC 100% 0.22mps 248º WSW 0.375mm 99%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Kon Tum

Thứ 2

Dự báo ngày 22-07-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 0.98mps 279º
 • Độ ẩm: 87%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 23-07-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.44mps 301º
 • Độ ẩm: 59%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 24-07-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.32mps 263º
 • Độ ẩm: 53%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 7%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 25-07-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.96mps 308º
 • Độ ẩm: 56%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 67%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 26-07-2019
mưa to

Mưa To

24ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 0.39mps 250º
 • Độ ẩm: 95%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 27-07-2019
mưa to

Mưa To

20ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 0.66mps 265º
 • Độ ẩm: 99%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1009mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 28-07-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

22ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 0.86mps 238º
 • Độ ẩm: 85%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 29-07-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 0.69mps 226º
 • Độ ẩm: 74%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 30-07-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

22ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 0.98mps 242º
 • Độ ẩm: 96%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 31-07-2019
mưa to

Mưa To

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 0.46mps 167º
 • Độ ẩm: 99%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 01-08-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

20ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 0.96mps 186º
 • Độ ẩm: 99%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 02-08-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.37mps 216º
 • Độ ẩm: 93%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 03-08-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 0.27mps 267º
 • Độ ẩm: 78%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1009mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 04-08-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 0.92mps 194º
 • Độ ẩm: 72%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 05-08-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

28ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 0.44mps 235º
 • Độ ẩm: 63%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1010mbar
Xem thêm