Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Kon Tum. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (27-03-2017)

  Mặt trời mọc: 05:47am Mặt trời lặn: 05:59pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 14.35 Kinh độ: 108

  ít mây
  26ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 23:16

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.78mps
  • Hướng gió: 65º ENE
  • Độ ẩm: 62%
  • Độ che phủ: 12%
  • Áp suất: 942mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (27-03-2017)

  Mặt trời mọc: 05:47am Mặt trời lặn: 05:59pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 14.35 Kinh độ: 108

  mưa rải rác
  27ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 23:16

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.1mm
  • Sức gió: 2.13mps
  • Hướng gió: 76º ENE
  • Độ ẩm: 64%
  • Độ che phủ: 24%
  • Áp suất: 939mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (27-03-2017)

  Mặt trời mọc: 05:47am Mặt trời lặn: 05:59pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 14.35 Kinh độ: 108

  mưa rải rác
  20ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 23:16

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.0099999999999998mm
  • Sức gió: 1.52mps
  • Hướng gió: 62º ENE
  • Độ ẩm: 83%
  • Độ che phủ: 20%
  • Áp suất: 941mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (28-03-2017)

  Mặt trời mọc: 05:47am Mặt trời lặn: 05:59pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 14.35 Kinh độ: 108

  mưa rải rác
  18ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 23:16

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.75mm
  • Sức gió: 0.98mps
  • Hướng gió: 57º ENE
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 64%
  • Áp suất: 939mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (28-03-2017)

  Mặt trời mọc: 05:47am Mặt trời lặn: 05:59pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 14.35 Kinh độ: 108

  mưa rải rác
  27ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 23:16

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.02mm
  • Sức gió: 1.57mps
  • Hướng gió: 74º ENE
  • Độ ẩm: 61%
  • Độ che phủ: 8%
  • Áp suất: 940mb
 • Cập nhật lúc 23:16
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 ít mây 31ºC 12% 1.78mps 65º ENE 0mm 62%
  6:00 mưa rải rác 29ºC 92% 2.56mps 76º ENE 0.275mm 65%
  9:00 mưa rải rác 27ºC 24% 2.13mps 76º ENE 0.1mm 64%
  12:00 mưa rải rác 23ºC 12% 2.02mps 73º ENE 0.0049999999999999mm 73%
  15:00 mưa rải rác 20ºC 20% 1.52mps 62º ENE 0.0099999999999998mm 83%
  18:00 mưa rải rác 19ºC 20% 1.21mps 62º ENE 0.07mm 92%
  21:00 mưa rải rác 18ºC 64% 0.98mps 57º ENE 0.75mm 99%
  24:00 mưa rải rác 19ºC 8% 1.18mps 45º NE 0.07mm 90%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Kon Tum

Thứ 2

Dự báo ngày 27-03-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.78mps 66º
 • Độ ẩm: 62%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 942mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 28-03-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 1.57mps 75º
 • Độ ẩm: 61%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 940mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 29-03-2017
mưa to

Mưa To

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.05mps 150º
 • Độ ẩm: 66%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 56%
 • Áp suất: 941mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 30-03-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 2.87mps 83º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 21%
 • Áp suất: 965mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 31-03-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.8mps 146º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 21%
 • Áp suất: 963mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 01-04-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.48mps 332º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 21%
 • Áp suất: 963mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 02-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 2.79mps 32º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 25%
 • Áp suất: 965mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 03-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 1.74mps 60º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 963mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 04-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.74mps 91º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 33%
 • Áp suất: 963mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 05-04-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.41mps 117º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 963mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 06-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.94mps 239º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 16%
 • Áp suất: 962mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 07-04-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.4mps 240º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 3%
 • Áp suất: 960mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 08-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.07mps 215º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 6%
 • Áp suất: 961mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 09-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.57mps 249º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 16%
 • Áp suất: 962mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 10-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.59mps 270º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 35%
 • Áp suất: 961mbar
Xem thêm