Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Kon Tum. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 7 (22-09-2018)

  Mặt trời mọc: 05:37am Mặt trời lặn: 05:44pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 14.3615 Kinh độ: 108.0039

  mưa rải rác
  21ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 17:55

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.28mps
  • Hướng gió: 161º SSE
  • Độ ẩm: 96%
  • Độ che phủ: 76%
  • Áp suất: 938mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 7 (22-09-2018)

  Mặt trời mọc: 05:37am Mặt trời lặn: 05:44pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 14.3615 Kinh độ: 108.0039

  mưa rải rác
  25ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 17:55

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 2.58mm
  • Sức gió: 1.01mps
  • Hướng gió: 143º SE
  • Độ ẩm: 82%
  • Độ che phủ: 80%
  • Áp suất: 938mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 7 (22-09-2018)

  Mặt trời mọc: 05:37am Mặt trời lặn: 05:44pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 14.3615 Kinh độ: 108.0039

  mưa rải rác
  21ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 17:55

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.445mm
  • Sức gió: 0.77mps
  • Hướng gió: 89º E
  • Độ ẩm: 95%
  • Độ che phủ: 68%
  • Áp suất: 938mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 7 (23-09-2018)

  Mặt trời mọc: 05:37am Mặt trời lặn: 05:44pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 14.3615 Kinh độ: 108.0039

  mưa rải rác
  20ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 17:55

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.115mm
  • Sức gió: 1.06mps
  • Hướng gió: 47º NE
  • Độ ẩm: 97%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 939mb
 • Thời tiết Tối Thứ 7 (23-09-2018)

  Mặt trời mọc: 05:37am Mặt trời lặn: 05:44pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 14.3615 Kinh độ: 108.0039

  mưa rải rác
  21ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 17:55

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.035mm
  • Sức gió: 1.26mps
  • Hướng gió: 349º N
  • Độ ẩm: 96%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 939mb
 • Cập nhật lúc 17:55
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 20ºC 64% 1.27mps 42º NE 0.025mm 96%
  6:00 mưa rải rác 25ºC 20% 0.96mps 356º N 0.0099999999999998mm 81%
  9:00 mưa rải rác 25ºC 80% 1.01mps 143º SE 2.58mm 82%
  12:00 mưa vừa 23ºC 76% 0.52mps 104º ESE 3.27mm 92%
  15:00 mưa rải rác 21ºC 68% 0.77mps 89º E 0.445mm 95%
  18:00 mưa rải rác 21ºC 76% 0.96mps 85º E 0.059999999999999mm 96%
  21:00 mưa rải rác 20ºC 88% 1.06mps 47º NE 0.115mm 97%
  24:00 mưa rải rác 20ºC 76% 1.01mps 25º NNE 0.115mm 97%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Kon Tum

Thứ 7

Dự báo ngày 22-09-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 0.96mps 357º
 • Độ ẩm: 81%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 939mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 23-09-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.17mps 326º
 • Độ ẩm: 85%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 68%
 • Áp suất: 939mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 24-09-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.32mps 270º
 • Độ ẩm: 83%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 48%
 • Áp suất: 938mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 25-09-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 2.38mps 261º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 30%
 • Áp suất: 960mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 26-09-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 2.22mps 264º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 23%
 • Áp suất: 959mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 27-09-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.08mps 335º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 34%
 • Áp suất: 959mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 28-09-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 2.33mps 29º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 39%
 • Áp suất: 959mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 29-09-2018
mưa to

Mưa To

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.07mps 149º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 30%
 • Áp suất: 958mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 30-09-2018
mưa to

Mưa To

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.16mps 103º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 34%
 • Áp suất: 959mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 01-10-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.42mps 77º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 37%
 • Áp suất: 960mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 02-10-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 2.78mps 54º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 73%
 • Áp suất: 961mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 03-10-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 2.46mps 66º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 64%
 • Áp suất: 962mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 04-10-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.67mps 76º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 80%
 • Áp suất: 963mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 05-10-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 2.08mps 40º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 52%
 • Áp suất: 962mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 06-10-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 0.89mps 57º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 56%
 • Áp suất: 962mbar
Xem thêm