Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Kon Tum. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 7 (26-05-2018)

  Mặt trời mọc: 05:18am Mặt trời lặn: 06:11pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 14.3615 Kinh độ: 108.0039

  mây dày đặc
  20ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 20ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 01:11

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.87mps
  • Hướng gió: 82º E
  • Độ ẩm: 96%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 935mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 7 (26-05-2018)

  Mặt trời mọc: 05:18am Mặt trời lặn: 06:11pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 14.3615 Kinh độ: 108.0039

  mưa rải rác
  22ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 20ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 01:11

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.0050000000000003mm
  • Sức gió: 0.72mps
  • Hướng gió: 66º ENE
  • Độ ẩm: 94%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 937mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 7 (26-05-2018)

  Mặt trời mọc: 05:18am Mặt trời lặn: 06:11pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 14.3615 Kinh độ: 108.0039

  mưa rải rác
  25ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 20ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 01:11

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.050000000000001mm
  • Sức gió: 1.16mps
  • Hướng gió: 293º WNW
  • Độ ẩm: 80%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 937mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 7 (26-05-2018)

  Mặt trời mọc: 05:18am Mặt trời lặn: 06:11pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 14.3615 Kinh độ: 108.0039

  mây dày đặc
  23ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 20ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 01:11

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.75mps
  • Hướng gió: 252º WSW
  • Độ ẩm: 80%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 936mb
 • Thời tiết Tối Thứ 7 (27-05-2018)

  Mặt trời mọc: 05:18am Mặt trời lặn: 06:11pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 14.3615 Kinh độ: 108.0039

  nhiều mây
  20ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 20ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 01:11

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.61mps
  • Hướng gió: 85º E
  • Độ ẩm: 95%
  • Độ che phủ: 56%
  • Áp suất: 937mb
 • Cập nhật lúc 01:11
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây dày đặc 20ºC 92% 0.87mps 82º E 0mm 96%
  6:00 mây dày đặc 20ºC 100% 0.72mps 0º N 0mm 97%
  9:00 mưa rải rác 22ºC 100% 0.72mps 66º ENE 0.0050000000000003mm 94%
  12:00 mưa rải rác 24ºC 92% 1.06mps 260º W 0.029999999999999mm 89%
  15:00 mưa rải rác 25ºC 92% 1.16mps 293º WNW 0.050000000000001mm 80%
  18:00 nhiều mây 26ºC 76% 1.17mps 312º NW 0mm 70%
  21:00 mây dày đặc 23ºC 88% 0.75mps 252º WSW 0mm 80%
  24:00 nhiều mây 21ºC 80% 0.82mps 27º NNE 0mm 91%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Kon Tum

Thứ 6

Dự báo ngày 25-05-2018
mây dày đặc

Mây Dày đặc

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 0.96mps 89º
 • Độ ẩm: 97%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 88%
 • Áp suất: 936mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 26-05-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.06mps 260º
 • Độ ẩm: 89%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 938mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 27-05-2018
mây dày đặc

Mây Dày đặc

26ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.17mps 320º
 • Độ ẩm: 72%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 938mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 28-05-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 0.61mps 240º
 • Độ ẩm: 58%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 936mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 29-05-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 0.91mps 243º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 9%
 • Áp suất: 961mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 30-05-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 0.97mps 243º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 961mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 31-05-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.1mps 275º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 14%
 • Áp suất: 962mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 01-06-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.44mps 330º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 55%
 • Áp suất: 963mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 02-06-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.08mps 15º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 25%
 • Áp suất: 961mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 03-06-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.57mps 247º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 15%
 • Áp suất: 960mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 04-06-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.6mps 255º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 960mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 05-06-2018
mưa to

Mưa To

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.02mps 254º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 29%
 • Áp suất: 960mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 06-06-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.25mps 254º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 34%
 • Áp suất: 961mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 07-06-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 3.12mps 248º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 33%
 • Áp suất: 963mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 08-06-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 3.28mps 261º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 32%
 • Áp suất: 962mbar
Xem thêm