Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Kon Tum. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 3 (29-09-2020)

  Mặt trời mọc: 05:37am Mặt trời lặn: 05:39pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 14.35 Kinh độ: 108

  mưa rải rác
  21ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 20:44

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.1mps
  • Hướng gió: 175º S
  • Độ ẩm: 93%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1010mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 3 (29-09-2020)

  Mặt trời mọc: 05:37am Mặt trời lặn: 05:39pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 14.35 Kinh độ: 108

  mây dày đặc
  27ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 20:44

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.96mps
  • Hướng gió: 264º W
  • Độ ẩm: 66%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1007mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 3 (29-09-2020)

  Mặt trời mọc: 05:37am Mặt trời lặn: 05:39pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 14.35 Kinh độ: 108

  mưa rải rác
  23ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 20:44

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.71mm
  • Sức gió: 1.08mps
  • Hướng gió: 179º S
  • Độ ẩm: 90%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1008mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 3 (30-09-2020)

  Mặt trời mọc: 05:37am Mặt trời lặn: 05:39pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 14.35 Kinh độ: 108

  mây dày đặc
  21ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 20:44

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.25mps
  • Hướng gió: 248º WSW
  • Độ ẩm: 94%
  • Độ che phủ: 99%
  • Áp suất: 1009mb
 • Thời tiết Tối Thứ 3 (30-09-2020)

  Mặt trời mọc: 05:37am Mặt trời lặn: 05:39pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 14.35 Kinh độ: 108

  mây dày đặc
  22ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 20:44

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.59mps
  • Hướng gió: 5º N
  • Độ ẩm: 91%
  • Độ che phủ: 99%
  • Áp suất: 1009mb
 • Cập nhật lúc 20:44
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 21ºC 100% 0.8mps 246º WSW 0.11mm 93%
  6:00 mưa rải rác 25ºC 100% 1.53mps 269º W 0.13mm 73%
  9:00 mây dày đặc 27ºC 100% 1.96mps 264º W 0mm 66%
  12:00 mây dày đặc 27ºC 100% 0.99mps 235º SW 0mm 68%
  15:00 mưa rải rác 23ºC 100% 1.08mps 179º S 0.71mm 90%
  18:00 mưa rải rác 22ºC 100% 0.76mps 203º SSW 1.51mm 93%
  21:00 mây dày đặc 21ºC 99% 0.25mps 248º WSW 0mm 94%
  24:00 mây dày đặc 21ºC 99% 0.62mps 303º WNW 0mm 93%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Kon Tum

Thứ 3

Dự báo ngày 29-09-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.53mps 269º
 • Độ ẩm: 73%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 30-09-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.53mps 308º
 • Độ ẩm: 68%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 01-10-2020
mưa to

Mưa To

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 0.84mps 259º
 • Độ ẩm: 65%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 96%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 02-10-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 0.08mps 231º
 • Độ ẩm: 60%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 03-10-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 0.82mps 272º
 • Độ ẩm: 59%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 75%
 • Áp suất: 1010mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 04-10-2020
mưa to

Mưa To

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 0.74mps 281º
 • Độ ẩm: 71%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 05-10-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 0.95mps 240º
 • Độ ẩm: 80%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 06-10-2020
mưa to

Mưa To

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 0.46mps 325º
 • Độ ẩm: 59%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 16%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 07-10-2020
nhiều mây

Nhiều Mây

26ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 1.13mps 11º
 • Độ ẩm: 67%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 67%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 08-10-2020
mưa cực to

Mưa Cực To

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 0.83mps 45º
 • Độ ẩm: 94%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 09-10-2020
mưa to

Mưa To

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 0.58mps 15º
 • Độ ẩm: 63%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 89%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 10-10-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.23mps 298º
 • Độ ẩm: 89%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1009mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 11-10-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 2.09mps 263º
 • Độ ẩm: 87%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 12-10-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

23ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 3.81mps 255º
 • Độ ẩm: 78%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 13-10-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.57mps 265º
 • Độ ẩm: 83%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1006mbar
Xem thêm