Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Kon Tum. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 7 (13-04-2024)

  Mặt trời mọc: 05:35am Mặt trời lặn: 06:01pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 14.35 Kinh độ: 108

  nhiều mây
  38ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 39ºC

  Thấp nhất: 17ºC

  Cập nhật lúc 16:29

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.67mps
  • Hướng gió: 182º S
  • Độ ẩm: 15%
  • Độ che phủ: 93%
  • Áp suất: 1005mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 7 (13-04-2024)

  Mặt trời mọc: 05:35am Mặt trời lặn: 06:01pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 14.35 Kinh độ: 108

  mây dày đặc
  26ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 39ºC

  Thấp nhất: 17ºC

  Cập nhật lúc 16:29

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.42mps
  • Hướng gió: 115º ESE
  • Độ ẩm: 51%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1009mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 7 (14-04-2024)

  Mặt trời mọc: 05:35am Mặt trời lặn: 06:01pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 14.35 Kinh độ: 108

  ít mây
  19ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 39ºC

  Thấp nhất: 17ºC

  Cập nhật lúc 16:29

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.18mps
  • Hướng gió: 87º E
  • Độ ẩm: 86%
  • Độ che phủ: 12%
  • Áp suất: 1011mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 7 (14-04-2024)

  Mặt trời mọc: 05:35am Mặt trời lặn: 06:01pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 14.35 Kinh độ: 108

  trời quang mây
  23ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 39ºC

  Thấp nhất: 17ºC

  Cập nhật lúc 16:29

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.62mps
  • Hướng gió: 268º W
  • Độ ẩm: 50%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1014mb
 • Thời tiết Tối Thứ 7 (14-04-2024)

  Mặt trời mọc: 05:35am Mặt trời lặn: 06:01pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 14.35 Kinh độ: 108

  mây rải rác
  39ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 39ºC

  Thấp nhất: 17ºC

  Cập nhật lúc 16:29

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.44mps
  • Hướng gió: 205º SSW
  • Độ ẩm: 20%
  • Độ che phủ: 41%
  • Áp suất: 1008mb
 • Cập nhật lúc 16:29
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 nhiều mây 36ºC 83% 2.2mps 231º SW 0mm 20%
  6:00 mây dày đặc 37ºC 93% 3.36mps 160º SSE 0mm 17%
  9:00 mây dày đặc 26ºC 100% 1.42mps 115º ESE 0mm 51%
  12:00 mây rải rác 21ºC 26% 1.35mps 101º E 0mm 76%
  15:00 ít mây 19ºC 12% 1.18mps 87º E 0mm 86%
  18:00 trời quang mây 19ºC 0% 0.9mps 128º SE 0mm 74%
  21:00 trời quang mây 23ºC 0% 0.62mps 268º W 0mm 50%
  24:00 ít mây 35ºC 12% 0.56mps 254º WSW 0mm 27%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Kon Tum

Thứ 7

Dự báo ngày 13-04-2024
nhiều mây

Nhiều Mây

35ºC
 • Cao nhất: 39ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 4.05mps 130º
 • Độ ẩm: 23%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 81%
 • Áp suất: 1012mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 14-04-2024
mây rải rác

Mây Rải Rác

37ºC
 • Cao nhất: 40ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 3.37mps 126º
 • Độ ẩm: 25%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 25%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 15-04-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

37ºC
 • Cao nhất: 40ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 3.19mps 102º
 • Độ ẩm: 26%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 86%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 16-04-2024
mây rải rác

Mây Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 39ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.91mps 116º
 • Độ ẩm: 29%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 42%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 17-04-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 38ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 2.81mps 232º
 • Độ ẩm: 37%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 78%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 18-04-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 38ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 3.58mps 306º
 • Độ ẩm: 44%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 25%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 19-04-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 37ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 4.91mps 278º
 • Độ ẩm: 49%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 41%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 20-04-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 37ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 4.73mps 283º
 • Độ ẩm: 47%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 6%
 • Áp suất: 1010mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 21-04-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 37ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.87mps 220º
 • Độ ẩm: 52%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 34%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 22-04-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 4.39mps 224º
 • Độ ẩm: 51%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 69%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 23-04-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 37ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 3.15mps 275º
 • Độ ẩm: 54%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 76%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 24-04-2024
mưa to

Mưa To

30ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 2.93mps 333º
 • Độ ẩm: 55%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 25-04-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

29ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.78mps 295º
 • Độ ẩm: 56%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 26-04-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.64mps 299º
 • Độ ẩm: 52%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 97%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 27-04-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.83mps 308º
 • Độ ẩm: 52%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1013mbar
Xem thêm