Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Kon Tum. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 5 (10-07-2015)

  Mặt trời mọc: 05:25am Mặt trời lặn: 06:21pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 14.35 Kinh độ: 108

  mưa rải rác
  20ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 19:47

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.48mm
  • Sức gió: 0.97mps
  • Hướng gió: 298º WNW
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 931mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 5 (10-07-2015)

  Mặt trời mọc: 05:25am Mặt trời lặn: 06:21pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 14.35 Kinh độ: 108

  mưa vừa
  19ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 19:47

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 6.465mm
  • Sức gió: 1.31mps
  • Hướng gió: 283º WNW
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 931mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 5 (10-07-2015)

  Mặt trời mọc: 05:25am Mặt trời lặn: 06:21pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 14.35 Kinh độ: 108

  nhiều mây
  26ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 19:47

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.11mps
  • Hướng gió: 274º W
  • Độ ẩm: 74%
  • Độ che phủ: 64%
  • Áp suất: 930mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 5 (10-07-2015)

  Mặt trời mọc: 05:25am Mặt trời lặn: 06:21pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 14.35 Kinh độ: 108

  mưa rải rác
  21ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 19:47

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.41mm
  • Sức gió: 1.27mps
  • Hướng gió: 236º SW
  • Độ ẩm: 92%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 931mb
 • Thời tiết Tối Thứ 5 (11-07-2015)

  Mặt trời mọc: 05:25am Mặt trời lặn: 06:21pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 14.35 Kinh độ: 108

  mưa rải rác
  20ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 19:47

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.24mm
  • Sức gió: 1.26mps
  • Hướng gió: 240º WSW
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 932mb
 • Cập nhật lúc 19:47
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 20ºC 92% 0.97mps 298º WNW 0.48mm 99%
  6:00 mưa vừa 20ºC 92% 0.27mps 180º S 3.5725mm 100%
  9:00 mưa vừa 19ºC 92% 1.31mps 283º WNW 6.465mm 99%
  12:00 mưa rải rác 24ºC 20% 1.42mps 274º W 0.074999999999999mm 89%
  15:00 nhiều mây 26ºC 64% 2.11mps 274º W 0mm 74%
  18:00 mưa rải rác 24ºC 92% 2.33mps 259º W 0.050000000000001mm 80%
  21:00 mưa rải rác 21ºC 92% 1.27mps 236º SW 0.41mm 92%
  24:00 mưa rải rác 20ºC 92% 1.17mps 230º SW 0.53mm 98%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Kon Tum

Thứ 5

Dự báo ngày 09-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.37mps 253º
 • Độ ẩm: 99%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 961mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 10-07-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 4.27mps 270º
 • Độ ẩm: 92%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 56%
 • Áp suất: 962mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 11-07-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

23ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 4.96mps 265º
 • Độ ẩm: 97%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 88%
 • Áp suất: 962mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 12-07-2015
mưa to

Mưa To

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 3.61mps 238º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 962mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 13-07-2015
mưa to

Mưa To

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.69mps 240º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 47%
 • Áp suất: 955mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 14-07-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 5.23mps 259º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 56%
 • Áp suất: 957mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 15-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 5.69mps 260º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 33%
 • Áp suất: 957mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 16-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 5.92mps 267º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 35%
 • Áp suất: 956mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 17-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 5.26mps 270º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 87%
 • Áp suất: 958mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 18-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 4.84mps 273º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 89%
 • Áp suất: 960mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 19-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 4.77mps 267º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 51%
 • Áp suất: 961mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 20-07-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.68mps 247º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 50%
 • Áp suất: 961mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 21-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 4.19mps 242º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 27%
 • Áp suất: 961mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 22-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.77mps 256º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 38%
 • Áp suất: 963mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 23-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.42mps 259º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 31%
 • Áp suất: 962mbar
Xem thêm