Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Kon Tum. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Chủ nhật (24-09-2023)

  Mặt trời mọc: 05:37am Mặt trời lặn: 05:43pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 14.35 Kinh độ: 108

  mưa rải rác
  22ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 17:19

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.65mps
  • Hướng gió: 346º NNW
  • Độ ẩm: 97%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1007mb
 • Thời tiết Sáng Chủ nhật (24-09-2023)

  Mặt trời mọc: 05:37am Mặt trời lặn: 05:43pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 14.35 Kinh độ: 108

  mưa rải rác
  21ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 17:19

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.26mm
  • Sức gió: 0.42mps
  • Hướng gió: 189º S
  • Độ ẩm: 97%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1008mb
 • Thời tiết Trưa Chủ nhật (25-09-2023)

  Mặt trời mọc: 05:37am Mặt trời lặn: 05:43pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 14.35 Kinh độ: 108

  mưa rải rác
  21ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 17:19

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.06mm
  • Sức gió: 0.85mps
  • Hướng gió: 310º NW
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1007mb
 • Thời tiết Chiều Chủ nhật (25-09-2023)

  Mặt trời mọc: 05:37am Mặt trời lặn: 05:43pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 14.35 Kinh độ: 108

  mưa vừa
  20ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 17:19

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 7.55mm
  • Sức gió: 1.85mps
  • Hướng gió: 259º W
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1006mb
 • Thời tiết Tối Chủ nhật (25-09-2023)

  Mặt trời mọc: 05:37am Mặt trời lặn: 05:43pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 14.35 Kinh độ: 108

  mưa to
  21ºC

  Mưa To

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 17:19

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 17.33mm
  • Sức gió: 1.27mps
  • Hướng gió: 242º WSW
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1003mb
 • Cập nhật lúc 17:19
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 24ºC 100% 0.67mps 139º SE 2.01mm 90%
  6:00 mưa vừa 23ºC 100% 0.12mps 256º WSW 5.28mm 94%
  9:00 mưa rải rác 21ºC 100% 0.42mps 189º S 0.26mm 97%
  12:00 mây dày đặc 21ºC 100% 0.05mps 342º NNW 0mm 98%
  15:00 mưa rải rác 21ºC 100% 0.85mps 310º NW 1.06mm 99%
  18:00 mưa vừa 21ºC 100% 0.16mps 339º NNW 3.96mm 99%
  21:00 mưa vừa 20ºC 100% 1.85mps 259º W 7.55mm 99%
  24:00 mưa to 20ºC 100% 0.28mps 330º NNW 20.78mm 100%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Kon Tum

Chủ nhật

Dự báo ngày 24-09-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 0.92mps 108º
 • Độ ẩm: 89%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 25-09-2023
mưa to

Mưa To

20ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 2.08mps 235º
 • Độ ẩm: 99%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 26-09-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

21ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.72mps 175º
 • Độ ẩm: 98%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 27-09-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.77mps 245º
 • Độ ẩm: 91%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 97%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 28-09-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

22ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.02mps 248º
 • Độ ẩm: 97%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 95%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 29-09-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 3.03mps 279º
 • Độ ẩm: 94%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 30-09-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.1mps 278º
 • Độ ẩm: 93%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1010mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 01-10-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

22ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.49mps 257º
 • Độ ẩm: 99%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 02-10-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.67mps 206º
 • Độ ẩm: 97%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 03-10-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 0.78mps 257º
 • Độ ẩm: 87%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 04-10-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.2mps 54º
 • Độ ẩm: 69%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 60%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 05-10-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.69mps 64º
 • Độ ẩm: 96%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 06-10-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 2.94mps 65º
 • Độ ẩm: 66%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 07-10-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.79mps 55º
 • Độ ẩm: 88%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1010mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 08-10-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.25mps 191º
 • Độ ẩm: 74%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 96%
 • Áp suất: 1011mbar
Xem thêm