Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Kon Tum. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (01-08-2017)

  Mặt trời mọc: 05:31am Mặt trời lặn: 06:17pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 14.35 Kinh độ: 108

  mưa rải rác
  22ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 15:04

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.785mm
  • Sức gió: 2.41mps
  • Hướng gió: 237º WSW
  • Độ ẩm: 97%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 933mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (01-08-2017)

  Mặt trời mọc: 05:31am Mặt trời lặn: 06:17pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 14.35 Kinh độ: 108

  mưa rải rác
  22ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 15:04

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.295mm
  • Sức gió: 2.81mps
  • Hướng gió: 247º WSW
  • Độ ẩm: 92%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 935mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (01-08-2017)

  Mặt trời mọc: 05:31am Mặt trời lặn: 06:17pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 14.35 Kinh độ: 108

  mưa rải rác
  24ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 15:04

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.05mm
  • Sức gió: 2.2mps
  • Hướng gió: 259º W
  • Độ ẩm: 83%
  • Độ che phủ: 56%
  • Áp suất: 933mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (01-08-2017)

  Mặt trời mọc: 05:31am Mặt trời lặn: 06:17pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 14.35 Kinh độ: 108

  mưa rải rác
  22ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 15:04

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.09mm
  • Sức gió: 1.42mps
  • Hướng gió: 244º WSW
  • Độ ẩm: 93%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 935mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (02-08-2017)

  Mặt trời mọc: 05:31am Mặt trời lặn: 06:17pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 14.35 Kinh độ: 108

  mưa rải rác
  22ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 15:04

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.385mm
  • Sức gió: 2.11mps
  • Hướng gió: 257º WSW
  • Độ ẩm: 94%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 933mb
 • Cập nhật lúc 15:04
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 21ºC 92% 2.67mps 240º WSW 1.12mm 97%
  6:00 mưa rải rác 21ºC 92% 2.86mps 244º WSW 0.735mm 96%
  9:00 mưa rải rác 22ºC 92% 2.81mps 247º WSW 0.295mm 92%
  12:00 mưa rải rác 24ºC 80% 2.63mps 255º WSW 0.145mm 86%
  15:00 mưa rải rác 24ºC 56% 2.2mps 259º W 0.05mm 83%
  18:00 mưa rải rác 23ºC 76% 1.36mps 245º WSW 0.075mm 89%
  21:00 mưa rải rác 22ºC 88% 1.42mps 244º WSW 0.09mm 93%
  24:00 mưa rải rác 22ºC 88% 1.61mps 252º WSW 0.35mm 94%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Kon Tum

Thứ 2

Dự báo ngày 31-07-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.41mps 238º
 • Độ ẩm: 97%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 933mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 01-08-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.81mps 248º
 • Độ ẩm: 92%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 935mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 02-08-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.11mps 256º
 • Độ ẩm: 89%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 80%
 • Áp suất: 934mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 03-08-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

22ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.26mps 243º
 • Độ ẩm: 93%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 932mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 04-08-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 6.34mps 251º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 57%
 • Áp suất: 957mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 05-08-2017
mưa to

Mưa To

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 5.86mps 242º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 41%
 • Áp suất: 958mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 06-08-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 5.07mps 263º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 44%
 • Áp suất: 960mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 07-08-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 5.39mps 273º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 69%
 • Áp suất: 959mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 08-08-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 6.04mps 265º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 96%
 • Áp suất: 959mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 09-08-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 4.62mps 257º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 91%
 • Áp suất: 960mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 10-08-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 4.97mps 255º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 91%
 • Áp suất: 959mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 11-08-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 5.02mps 252º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 59%
 • Áp suất: 961mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 12-08-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 4.94mps 265º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 31%
 • Áp suất: 960mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 13-08-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 4.8mps 263º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 32%
 • Áp suất: 960mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 14-08-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 4.1mps 258º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 36%
 • Áp suất: 960mbar
Xem thêm