Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Kon Tum. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 7 (27-02-2021)

  Mặt trời mọc: 06:06am Mặt trời lặn: 05:55pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 14.35 Kinh độ: 108

  nhiều mây
  26ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 36ºC

  Thấp nhất: 18ºC

  Cập nhật lúc 19:28

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.51mps
  • Hướng gió: 90º E
  • Độ ẩm: 46%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 1009mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 7 (27-02-2021)

  Mặt trời mọc: 06:06am Mặt trời lặn: 05:55pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 14.35 Kinh độ: 108

  trời quang mây
  35ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 36ºC

  Thấp nhất: 18ºC

  Cập nhật lúc 19:28

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.66mps
  • Hướng gió: 221º SW
  • Độ ẩm: 21%
  • Độ che phủ: 4%
  • Áp suất: 1008mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 7 (27-02-2021)

  Mặt trời mọc: 06:06am Mặt trời lặn: 05:55pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 14.35 Kinh độ: 108

  nhiều mây
  26ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 36ºC

  Thấp nhất: 18ºC

  Cập nhật lúc 19:28

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.15mps
  • Hướng gió: 96º E
  • Độ ẩm: 46%
  • Độ che phủ: 65%
  • Áp suất: 1009mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 7 (28-02-2021)

  Mặt trời mọc: 06:06am Mặt trời lặn: 05:55pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 14.35 Kinh độ: 108

  mây rải rác
  17ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 36ºC

  Thấp nhất: 18ºC

  Cập nhật lúc 19:28

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.41mps
  • Hướng gió: 80º E
  • Độ ẩm: 88%
  • Độ che phủ: 35%
  • Áp suất: 1012mb
 • Thời tiết Tối Thứ 7 (28-02-2021)

  Mặt trời mọc: 06:06am Mặt trời lặn: 05:55pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 14.35 Kinh độ: 108

  mây rải rác
  18ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 36ºC

  Thấp nhất: 18ºC

  Cập nhật lúc 19:28

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.06mps
  • Hướng gió: 48º NE
  • Độ ẩm: 82%
  • Độ che phủ: 49%
  • Áp suất: 1013mb
 • Cập nhật lúc 19:28
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 nhiều mây 20ºC 57% 0.18mps 176º S 0mm 59%
  6:00 ít mây 29ºC 13% 0.67mps 167º SSE 0mm 33%
  9:00 trời quang mây 35ºC 4% 0.66mps 221º SW 0mm 21%
  12:00 mây rải rác 31ºC 45% 4.35mps 96º E 0mm 29%
  15:00 nhiều mây 26ºC 65% 2.15mps 96º E 0mm 46%
  18:00 nhiều mây 20ºC 56% 1.37mps 79º E 0mm 75%
  21:00 mây rải rác 17ºC 35% 1.41mps 80º E 0mm 88%
  24:00 ít mây 16ºC 13% 1.22mps 70º ENE 0mm 91%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Kon Tum

Thứ 7

Dự báo ngày 27-02-2021
trời quang mây

Trời Quang Mây

35ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 0.41mps 226º
 • Độ ẩm: 20%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1009mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 28-02-2021
nhiều mây

Nhiều Mây

33ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 2.75mps 109º
 • Độ ẩm: 27%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 61%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 01-03-2021
nhiều mây

Nhiều Mây

36ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 0.88mps 278º
 • Độ ẩm: 22%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 68%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 02-03-2021
ít mây

ít Mây

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 3.11mps 68º
 • Độ ẩm: 22%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 23%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 03-03-2021
trời quang mây

Trời Quang Mây

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 4.12mps 83º
 • Độ ẩm: 25%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 04-03-2021
trời quang mây

Trời Quang Mây

30ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 2.09mps 86º
 • Độ ẩm: 36%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 05-03-2021
trời quang mây

Trời Quang Mây

33ºC
 • Cao nhất: 37ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 0.97mps 212º
 • Độ ẩm: 23%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 2%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 06-03-2021
trời quang mây

Trời Quang Mây

31ºC
 • Cao nhất: 37ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 1.07mps 287º
 • Độ ẩm: 28%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1014mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 07-03-2021
trời quang mây

Trời Quang Mây

34ºC
 • Cao nhất: 39ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 0.35mps 217º
 • Độ ẩm: 28%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 08-03-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 3.29mps 88º
 • Độ ẩm: 41%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 43%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 09-03-2021
trời quang mây

Trời Quang Mây

30ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 2.27mps 103º
 • Độ ẩm: 33%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 10-03-2021
trời quang mây

Trời Quang Mây

32ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 1.34mps 106º
 • Độ ẩm: 25%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 11-03-2021
trời quang mây

Trời Quang Mây

28ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 4.8mps 57º
 • Độ ẩm: 40%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 1%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 12-03-2021
trời quang mây

Trời Quang Mây

28ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 4.57mps 62º
 • Độ ẩm: 41%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 13-03-2021
trời quang mây

Trời Quang Mây

29ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 4.25mps 56º
 • Độ ẩm: 40%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1017mbar
Xem thêm