Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Kon Tum. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (16-12-2017)

  Mặt trời mọc: 06:04am Mặt trời lặn: 05:22pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 14.35 Kinh độ: 108

  mưa rải rác
  19ºC

  Clear Sky

  Cao nhất: 19ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 02:21

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.76mps
  • Hướng gió: 47º NE
  • Độ ẩm: 78%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 939mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (16-12-2017)

  Mặt trời mọc: 06:04am Mặt trời lặn: 05:22pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 14.35 Kinh độ: 108

  mưa rải rác
  19ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 19ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 02:21

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.02mm
  • Sức gió: 3.67mps
  • Hướng gió: 49º NE
  • Độ ẩm: 75%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 940mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (16-12-2017)

  Mặt trời mọc: 06:04am Mặt trời lặn: 05:22pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 14.35 Kinh độ: 108

  mưa rải rác
  24ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 19ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 02:21

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.025mm
  • Sức gió: 4.11mps
  • Hướng gió: 44º NE
  • Độ ẩm: 59%
  • Độ che phủ: 8%
  • Áp suất: 940mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (16-12-2017)

  Mặt trời mọc: 06:04am Mặt trời lặn: 05:22pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 14.35 Kinh độ: 108

  mưa rải rác
  20ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 19ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 02:21

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.55mm
  • Sức gió: 4.02mps
  • Hướng gió: 35º NE
  • Độ ẩm: 73%
  • Độ che phủ: 20%
  • Áp suất: 941mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (17-12-2017)

  Mặt trời mọc: 06:04am Mặt trời lặn: 05:22pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 14.35 Kinh độ: 108

  mưa rải rác
  17ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 19ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 02:21

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.175mm
  • Sức gió: 3.97mps
  • Hướng gió: 34º NE
  • Độ ẩm: 73%
  • Độ che phủ: 8%
  • Áp suất: 942mb
 • Cập nhật lúc 02:21
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 19ºC 0% 2.76mps 47º NE 0.0225mm 78%
  6:00 mưa rải rác 18ºC 0% 3.06mps 47º NE 0.01mm 77%
  9:00 mưa rải rác 19ºC 0% 3.67mps 49º NE 0.02mm 75%
  12:00 mưa rải rác 23ºC 0% 4.22mps 46º NE 0.035mm 63%
  15:00 mưa rải rác 24ºC 8% 4.11mps 44º NE 0.025mm 59%
  18:00 mưa rải rác 22ºC 68% 3.2mps 39º NE 0.435mm 70%
  21:00 mưa rải rác 20ºC 20% 4.02mps 35º NE 0.55mm 73%
  24:00 mưa rải rác 19ºC 12% 3.91mps 32º NNE 0.175mm 74%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Kon Tum

Thứ 6

Dự báo ngày 15-12-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 2.67mps 50º
 • Độ ẩm: 77%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 940mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 16-12-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 4.22mps 47º
 • Độ ẩm: 63%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 941mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 17-12-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

19ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 4.32mps 35º
 • Độ ẩm: 60%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 943mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 18-12-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

20ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 4.02mps 40º
 • Độ ẩm: 59%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 942mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 19-12-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 5.22mps 21º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 967mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 20-12-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 5.95mps 23º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 31%
 • Áp suất: 967mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 21-12-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 7.28mps 22º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 36%
 • Áp suất: 967mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 22-12-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 9.06mps 48º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 962mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 23-12-2017
mưa to

Mưa To

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 3.04mps 73º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 49%
 • Áp suất: 966mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 24-12-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 5.53mps 50º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 52%
 • Áp suất: 968mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 25-12-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 6.8mps 54º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 67%
 • Áp suất: 966mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 26-12-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 4.04mps 63º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 76%
 • Áp suất: 965mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 27-12-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 2.55mps 67º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 67%
 • Áp suất: 965mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 28-12-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 2.75mps 66º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 19%
 • Áp suất: 966mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 29-12-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 3.31mps 56º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 35%
 • Áp suất: 966mbar
Xem thêm