Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Kon Tum. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 5 (12-10-2017)

  Mặt trời mọc: 05:38am Mặt trời lặn: 05:30pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 14.35 Kinh độ: 108

  mưa rải rác
  20ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 01:23

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.21mps
  • Hướng gió: 19º NNE
  • Độ ẩm: 97%
  • Độ che phủ: 44%
  • Áp suất: 935mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 5 (12-10-2017)

  Mặt trời mọc: 05:38am Mặt trời lặn: 05:30pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 14.35 Kinh độ: 108

  mưa vừa
  24ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 01:23

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 3.785mm
  • Sức gió: 0.16mps
  • Hướng gió: 119º ESE
  • Độ ẩm: 85%
  • Độ che phủ: 36%
  • Áp suất: 933mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 5 (12-10-2017)

  Mặt trời mọc: 05:38am Mặt trời lặn: 05:30pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 14.35 Kinh độ: 108

  ít mây
  20ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 01:23

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.96mps
  • Hướng gió: 51º NE
  • Độ ẩm: 93%
  • Độ che phủ: 12%
  • Áp suất: 935mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 5 (13-10-2017)

  Mặt trời mọc: 05:38am Mặt trời lặn: 05:30pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 14.35 Kinh độ: 108

  ít mây
  18ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 01:23

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.86mps
  • Hướng gió: 11º N
  • Độ ẩm: 96%
  • Độ che phủ: 20%
  • Áp suất: 933mb
 • Thời tiết Tối Thứ 5 (13-10-2017)

  Mặt trời mọc: 05:38am Mặt trời lặn: 05:30pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 14.35 Kinh độ: 108

  nhiều mây
  25ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 01:23

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.46mps
  • Hướng gió: 337º NNW
  • Độ ẩm: 79%
  • Độ che phủ: 76%
  • Áp suất: 934mb
 • Cập nhật lúc 01:23
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 26ºC 24% 1.21mps 33º NNE 0.004999999999999mm 79%
  6:00 mưa rải rác 26ºC 48% 1.3mps 52º NE 1.45mm 79%
  9:00 mưa vừa 24ºC 36% 0.16mps 119º ESE 3.785mm 85%
  12:00 mây rải rác 22ºC 36% 0.32mps 46º NE 0mm 89%
  15:00 ít mây 20ºC 12% 0.96mps 51º NE 0mm 93%
  18:00 ít mây 19ºC 12% 0.71mps 24º NNE 0mm 95%
  21:00 ít mây 18ºC 20% 0.86mps 11º N 0mm 96%
  24:00 mưa rải rác 21ºC 24% 1.22mps 49º NE 0.0099999999999998mm 94%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Kon Tum

Thứ 5

Dự báo ngày 12-10-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.21mps 34º
 • Độ ẩm: 79%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 935mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 13-10-2017
nhiều mây

Nhiều Mây

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 0.46mps 337º
 • Độ ẩm: 79%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 76%
 • Áp suất: 934mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 14-10-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.32mps 325º
 • Độ ẩm: 77%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 934mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 15-10-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 2.42mps 291º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 74%
 • Áp suất: 957mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 16-10-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 1.94mps 238º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 957mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 17-10-2017
mưa to

Mưa To

17ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 5.36mps 260º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 957mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 18-10-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 1.55mps 220º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 94%
 • Áp suất: 958mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 19-10-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 0.76mps 101º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 95%
 • Áp suất: 958mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 20-10-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 2.89mps 19º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 79%
 • Áp suất: 959mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 21-10-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 3.68mps 10º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 34%
 • Áp suất: 959mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 22-10-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 1.59mps 8º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 61%
 • Áp suất: 961mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 23-10-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 1.14mps 318º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 45%
 • Áp suất: 962mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 24-10-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 0.52mps 154º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 34%
 • Áp suất: 963mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 25-10-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 0.55mps 85º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 22%
 • Áp suất: 965mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 26-10-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.71mps 76º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 29%
 • Áp suất: 966mbar
Xem thêm