Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Kon Tum. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Chủ nhật (19-05-2019)

  Mặt trời mọc: 05:19am Mặt trời lặn: 06:09pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 14.3615 Kinh độ: 108.0039

  mưa rải rác
  26ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 33ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 20:12

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.74mps
  • Hướng gió: 227º SW
  • Độ ẩm: 74%
  • Độ che phủ: 43%
  • Áp suất: 1007mb
 • Thời tiết Sáng Chủ nhật (19-05-2019)

  Mặt trời mọc: 05:19am Mặt trời lặn: 06:09pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 14.3615 Kinh độ: 108.0039

  mưa rải rác
  33ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 33ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 20:12

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.25mm
  • Sức gió: 1.62mps
  • Hướng gió: 248º WSW
  • Độ ẩm: 46%
  • Độ che phủ: 68%
  • Áp suất: 1008mb
 • Thời tiết Trưa Chủ nhật (19-05-2019)

  Mặt trời mọc: 05:19am Mặt trời lặn: 06:09pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 14.3615 Kinh độ: 108.0039

  nhiều mây
  25ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 33ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 20:12

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.91mps
  • Hướng gió: 244º WSW
  • Độ ẩm: 76%
  • Độ che phủ: 67%
  • Áp suất: 1007mb
 • Thời tiết Chiều Chủ nhật (20-05-2019)

  Mặt trời mọc: 05:19am Mặt trời lặn: 06:09pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 14.3615 Kinh độ: 108.0039

  mưa rải rác
  23ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 33ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 20:12

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.188mm
  • Sức gió: 0.38mps
  • Hướng gió: 19º NNE
  • Độ ẩm: 93%
  • Độ che phủ: 35%
  • Áp suất: 1009mb
 • Thời tiết Tối Chủ nhật (20-05-2019)

  Mặt trời mọc: 05:19am Mặt trời lặn: 06:09pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 14.3615 Kinh độ: 108.0039

  mưa rải rác
  23ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 33ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 20:12

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.188mm
  • Sức gió: 0.66mps
  • Hướng gió: 170º S
  • Độ ẩm: 93%
  • Độ che phủ: 75%
  • Áp suất: 1010mb
 • Cập nhật lúc 20:12
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 22ºC 98% 0.55mps 143º SE 0.313mm 92%
  6:00 mưa rải rác 29ºC 74% 0.76mps 231º SW 0.312mm 66%
  9:00 mưa rải rác 33ºC 68% 1.62mps 248º WSW 0.25mm 46%
  12:00 nhiều mây 32ºC 80% 1.52mps 231º SW 0mm 52%
  15:00 nhiều mây 25ºC 67% 0.91mps 244º WSW 0mm 76%
  18:00 mưa rải rác 23ºC 35% 0.47mps 232º SW 0.25mm 89%
  21:00 mưa rải rác 23ºC 35% 0.38mps 19º NNE 0.188mm 93%
  24:00 mưa rải rác 22ºC 61% 0.36mps 159º SSE 0.062mm 95%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Kon Tum

Chủ nhật

Dự báo ngày 19-05-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 0.76mps 232º
 • Độ ẩm: 66%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 74%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 20-05-2019
mưa to

Mưa To

31ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 0.81mps 249º
 • Độ ẩm: 58%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 68%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 21-05-2019
mưa to

Mưa To

33ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 0.84mps 241º
 • Độ ẩm: 51%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 88%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 22-05-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 0.7mps 230º
 • Độ ẩm: 49%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 23-05-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

23ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 0.26mps 167º
 • Độ ẩm: 96%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 24-05-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.13mps 254º
 • Độ ẩm: 49%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 97%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 25-05-2019
mưa to

Mưa To

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.16mps 234º
 • Độ ẩm: 81%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 89%
 • Áp suất: 1008mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 26-05-2019
mưa to

Mưa To

25ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.3mps 198º
 • Độ ẩm: 92%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 27-05-2019
mưa to

Mưa To

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.05mps 192º
 • Độ ẩm: 81%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 28-05-2019
mưa to

Mưa To

24ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.3mps 174º
 • Độ ẩm: 90%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 88%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 29-05-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.1mps 134º
 • Độ ẩm: 99%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 30-05-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 0.82mps 108º
 • Độ ẩm: 98%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 95%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 31-05-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.1mps 62º
 • Độ ẩm: 98%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 01-06-2019
nhiều mây

Nhiều Mây

22ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 0.69mps 35º
 • Độ ẩm: 81%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 76%
 • Áp suất: 1010mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 02-06-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.18mps 212º
 • Độ ẩm: 77%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1009mbar
Xem thêm