Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Kon Tum. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (13-06-2021)

  Mặt trời mọc: 05:19am Mặt trời lặn: 06:17pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 14.35 Kinh độ: 108

  mưa rải rác
  20ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 00:22

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.84mps
  • Hướng gió: 276º W
  • Độ ẩm: 96%
  • Độ che phủ: 65%
  • Áp suất: 1011mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (13-06-2021)

  Mặt trời mọc: 05:19am Mặt trời lặn: 06:17pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 14.35 Kinh độ: 108

  mưa rải rác
  25ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 00:22

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.66mm
  • Sức gió: 3.39mps
  • Hướng gió: 253º WSW
  • Độ ẩm: 75%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1009mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (13-06-2021)

  Mặt trời mọc: 05:19am Mặt trời lặn: 06:17pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 14.35 Kinh độ: 108

  mây dày đặc
  20ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 00:22

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.79mps
  • Hướng gió: 326º NW
  • Độ ẩm: 94%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1010mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (14-06-2021)

  Mặt trời mọc: 05:19am Mặt trời lặn: 06:17pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 14.35 Kinh độ: 108

  mây dày đặc
  19ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 00:22

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.31mps
  • Hướng gió: 280º W
  • Độ ẩm: 98%
  • Độ che phủ: 96%
  • Áp suất: 1011mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (14-06-2021)

  Mặt trời mọc: 05:19am Mặt trời lặn: 06:17pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 14.35 Kinh độ: 108

  nhiều mây
  21ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 00:22

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.12mps
  • Hướng gió: 297º WNW
  • Độ ẩm: 89%
  • Độ che phủ: 75%
  • Áp suất: 1012mb
 • Cập nhật lúc 00:22
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 21ºC 100% 1.32mps 218º SW 0.19mm 98%
  6:00 mưa rải rác 21ºC 100% 1.78mps 230º SW 0.41mm 96%
  9:00 mưa rải rác 25ºC 100% 3.39mps 253º WSW 0.66mm 75%
  12:00 mưa rải rác 22ºC 100% 1.72mps 274º W 0.28mm 85%
  15:00 mây dày đặc 20ºC 100% 0.79mps 326º NW 0mm 94%
  18:00 mây dày đặc 19ºC 91% 0.64mps 340º NNW 0mm 97%
  21:00 mây dày đặc 19ºC 96% 0.31mps 280º W 0mm 98%
  24:00 mây dày đặc 19ºC 95% 0.22mps 331º NNW 0mm 98%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Kon Tum

Chủ nhật

Dự báo ngày 13-06-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 3.63mps 262º
 • Độ ẩm: 90%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 14-06-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 3.93mps 263º
 • Độ ẩm: 54%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 67%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 15-06-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 4.06mps 270º
 • Độ ẩm: 59%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 79%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 16-06-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 2.88mps 282º
 • Độ ẩm: 71%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 88%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 17-06-2021
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 3.16mps 266º
 • Độ ẩm: 68%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 18-06-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 3.45mps 263º
 • Độ ẩm: 84%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 19-06-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 3.96mps 270º
 • Độ ẩm: 71%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 91%
 • Áp suất: 1009mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 20-06-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 4.48mps 266º
 • Độ ẩm: 85%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 21-06-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 4.55mps 280º
 • Độ ẩm: 77%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 22-06-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 4.26mps 274º
 • Độ ẩm: 63%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 93%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 23-06-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 4.4mps 277º
 • Độ ẩm: 80%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 24-06-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.45mps 294º
 • Độ ẩm: 97%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 25-06-2021
mưa vừa

Mưa Vừa

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.11mps 238º
 • Độ ẩm: 99%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 26-06-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

21ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2mps 243º
 • Độ ẩm: 98%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1009mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 27-06-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.46mps 249º
 • Độ ẩm: 98%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1010mbar
Xem thêm