Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Kon Tum. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 7 (17-07-2024)

  Mặt trời mọc: 05:27am Mặt trời lặn: 06:20pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 14.35 Kinh độ: 108

  mưa rải rác
  21ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 22:50

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.65mps
  • Hướng gió: 198º SSW
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1008mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 7 (17-07-2024)

  Mặt trời mọc: 05:27am Mặt trời lặn: 06:20pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 14.35 Kinh độ: 108

  mưa rải rác
  21ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 22:50

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.46mm
  • Sức gió: 0.61mps
  • Hướng gió: 81º E
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1007mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 7 (18-07-2024)

  Mặt trời mọc: 05:27am Mặt trời lặn: 06:20pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 14.35 Kinh độ: 108

  mưa vừa
  21ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 22:50

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 6.08mm
  • Sức gió: 1.27mps
  • Hướng gió: 176º S
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1008mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 7 (18-07-2024)

  Mặt trời mọc: 05:27am Mặt trời lặn: 06:20pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 14.35 Kinh độ: 108

  mưa rải rác
  21ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 22:50

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.04mm
  • Sức gió: 0.84mps
  • Hướng gió: 211º SSW
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1008mb
 • Thời tiết Tối Thứ 7 (18-07-2024)

  Mặt trời mọc: 05:27am Mặt trời lặn: 06:20pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 14.35 Kinh độ: 108

  mưa rải rác
  22ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 22:50

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.3mm
  • Sức gió: 0.8mps
  • Hướng gió: 235º SW
  • Độ ẩm: 98%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1008mb
 • Cập nhật lúc 22:50
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 22ºC 100% 1.38mps 208º SSW 1.2mm 97%
  6:00 mưa rải rác 22ºC 100% 0.99mps 188º S 1.73mm 98%
  9:00 mưa rải rác 21ºC 100% 0.61mps 81º E 1.46mm 99%
  12:00 mưa vừa 21ºC 100% 1.16mps 169º S 5.33mm 99%
  15:00 mưa vừa 21ºC 100% 1.27mps 176º S 6.08mm 99%
  18:00 mưa rải rác 21ºC 100% 0.81mps 253º WSW 1.92mm 99%
  21:00 mưa rải rác 21ºC 100% 0.84mps 211º SSW 1.04mm 99%
  24:00 mưa rải rác 22ºC 100% 1.14mps 221º SW 0.81mm 99%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Kon Tum

Thứ 4

Dự báo ngày 17-07-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.52mps 190º
 • Độ ẩm: 96%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 18-07-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.53mps 173º
 • Độ ẩm: 98%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 19-07-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 0.79mps 244º
 • Độ ẩm: 98%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 20-07-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

23ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.76mps 290º
 • Độ ẩm: 92%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1009mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 21-07-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.11mps 220º
 • Độ ẩm: 99%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 22-07-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.37mps 277º
 • Độ ẩm: 96%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 23-07-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 3.75mps 273º
 • Độ ẩm: 95%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 24-07-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 4.76mps 278º
 • Độ ẩm: 88%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 25-07-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 3.18mps 264º
 • Độ ẩm: 94%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 26-07-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

21ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.09mps 263º
 • Độ ẩm: 98%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 27-07-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.86mps 258º
 • Độ ẩm: 97%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1005mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 28-07-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.73mps 316º
 • Độ ẩm: 98%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 29-07-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

23ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.55mps 257º
 • Độ ẩm: 95%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 30-07-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.44mps 190º
 • Độ ẩm: 97%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 31-07-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 0.95mps 276º
 • Độ ẩm: 99%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1004mbar
Xem thêm