Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Kon Tum. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 7 (16-03-2018)

  Mặt trời mọc: 05:54am Mặt trời lặn: 05:58pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 14.3615 Kinh độ: 108.0039

  mưa rải rác
  17ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 16ºC

  Cập nhật lúc 21:29

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.9mps
  • Hướng gió: 70º ENE
  • Độ ẩm: 96%
  • Độ che phủ: 20%
  • Áp suất: 939mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 7 (16-03-2018)

  Mặt trời mọc: 05:54am Mặt trời lặn: 05:58pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 14.3615 Kinh độ: 108.0039

  mưa rải rác
  16ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 16ºC

  Cập nhật lúc 21:29

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.305mm
  • Sức gió: 0.83mps
  • Hướng gió: 45º NE
  • Độ ẩm: 95%
  • Độ che phủ: 20%
  • Áp suất: 938mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 7 (17-03-2018)

  Mặt trời mọc: 05:54am Mặt trời lặn: 05:58pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 14.3615 Kinh độ: 108.0039

  mưa rải rác
  16ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 16ºC

  Cập nhật lúc 21:29

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.004999999999999mm
  • Sức gió: 0.86mps
  • Hướng gió: 52º NE
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 12%
  • Áp suất: 937mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 7 (17-03-2018)

  Mặt trời mọc: 05:54am Mặt trời lặn: 05:58pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 14.3615 Kinh độ: 108.0039

  mưa rải rác
  25ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 16ºC

  Cập nhật lúc 21:29

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.014999999999999mm
  • Sức gió: 1.21mps
  • Hướng gió: 69º ENE
  • Độ ẩm: 69%
  • Độ che phủ: 8%
  • Áp suất: 939mb
 • Thời tiết Tối Thứ 7 (17-03-2018)

  Mặt trời mọc: 05:54am Mặt trời lặn: 05:58pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 14.3615 Kinh độ: 108.0039

  mưa rải rác
  25ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 16ºC

  Cập nhật lúc 21:29

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 2.03mm
  • Sức gió: 1.52mps
  • Hướng gió: 100º E
  • Độ ẩm: 68%
  • Độ che phủ: 64%
  • Áp suất: 935mb
 • Cập nhật lúc 21:29
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 19ºC 76% 0.51mps 168º SSE 2.21mm 83%
  6:00 mưa vừa 16ºC 76% 0.84mps 67º ENE 3.945mm 91%
  9:00 mưa rải rác 16ºC 20% 0.83mps 45º NE 1.305mm 95%
  12:00 ít mây 16ºC 12% 0.87mps 62º ENE 0mm 96%
  15:00 mưa rải rác 16ºC 12% 0.86mps 52º NE 0.004999999999999mm 99%
  18:00 mưa rải rác 18ºC 20% 1.06mps 56º NE 0.020000000000001mm 97%
  21:00 mưa rải rác 25ºC 8% 1.21mps 69º ENE 0.014999999999999mm 69%
  24:00 mưa rải rác 28ºC 12% 1.42mps 98º E 0.195mm 54%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Kon Tum

Thứ 6

Dự báo ngày 16-03-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 1.11mps 212º
 • Độ ẩm: 48%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 36%
 • Áp suất: 936mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 17-03-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 1.21mps 70º
 • Độ ẩm: 69%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 939mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 18-03-2018
trời quang mây

Trời Quang Mây

26ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 1.07mps 92º
 • Độ ẩm: 52%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 939mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 19-03-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.3mps 203º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 963mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 20-03-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.83mps 273º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 3%
 • Áp suất: 961mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 21-03-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 2.98mps 47º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 21%
 • Áp suất: 964mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 22-03-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 4.17mps 46º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 3%
 • Áp suất: 964mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 23-03-2018
mưa to

Mưa To

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 2.48mps 66º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 963mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 24-03-2018
trời quang mây

Trời Quang Mây

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 3.76mps 60º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 962mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 25-03-2018
trời quang mây

Trời Quang Mây

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 3.99mps 57º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 963mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 26-03-2018
trời quang mây

Trời Quang Mây

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 5.07mps 53º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 19%
 • Áp suất: 962mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 27-03-2018
trời quang mây

Trời Quang Mây

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 3.15mps 54º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 29%
 • Áp suất: 964mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 28-03-2018
trời quang mây

Trời Quang Mây

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 2.33mps 95º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 962mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 29-03-2018
trời quang mây

Trời Quang Mây

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.72mps 137º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 3%
 • Áp suất: 961mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 30-03-2018
trời quang mây

Trời Quang Mây

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.27mps 221º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 10%
 • Áp suất: 961mbar
Xem thêm