Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Kon Tum. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 6 (02-06-2023)

  Mặt trời mọc: 05:18am Mặt trời lặn: 06:13pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 14.35 Kinh độ: 108

  mưa rải rác
  23ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 18:48

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.84mps
  • Hướng gió: 252º WSW
  • Độ ẩm: 93%
  • Độ che phủ: 67%
  • Áp suất: 1009mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 6 (02-06-2023)

  Mặt trời mọc: 05:18am Mặt trời lặn: 06:13pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 14.35 Kinh độ: 108

  mưa rải rác
  23ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 18:48

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.54mm
  • Sức gió: 0.57mps
  • Hướng gió: 256º WSW
  • Độ ẩm: 93%
  • Độ che phủ: 59%
  • Áp suất: 1008mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 6 (03-06-2023)

  Mặt trời mọc: 05:18am Mặt trời lặn: 06:13pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 14.35 Kinh độ: 108

  nhiều mây
  21ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 18:48

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.91mps
  • Hướng gió: 35º NE
  • Độ ẩm: 97%
  • Độ che phủ: 76%
  • Áp suất: 1009mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 6 (03-06-2023)

  Mặt trời mọc: 05:18am Mặt trời lặn: 06:13pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 14.35 Kinh độ: 108

  mây rải rác
  23ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 18:48

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.41mps
  • Hướng gió: 311º NW
  • Độ ẩm: 91%
  • Độ che phủ: 29%
  • Áp suất: 1011mb
 • Thời tiết Tối Thứ 6 (03-06-2023)

  Mặt trời mọc: 05:18am Mặt trời lặn: 06:13pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 14.35 Kinh độ: 108

  mưa rải rác
  30ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 18:48

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.27mm
  • Sức gió: 1.77mps
  • Hướng gió: 267º W
  • Độ ẩm: 63%
  • Độ che phủ: 91%
  • Áp suất: 1007mb
 • Cập nhật lúc 18:48
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 27ºC 93% 2.2mps 261º W 1.3mm 75%
  6:00 mưa rải rác 27ºC 63% 1.96mps 240º WSW 2.95mm 79%
  9:00 mưa rải rác 23ºC 59% 0.57mps 256º WSW 1.54mm 93%
  12:00 nhiều mây 22ºC 71% 1.05mps 25º NNE 0mm 96%
  15:00 nhiều mây 21ºC 76% 0.91mps 35º NE 0mm 97%
  18:00 ít mây 21ºC 22% 0.08mps 33º NNE 0mm 97%
  21:00 mây rải rác 23ºC 29% 0.41mps 311º NW 0mm 91%
  24:00 mây dày đặc 29ºC 85% 1.51mps 271º W 0mm 65%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Kon Tum

Thứ 6

Dự báo ngày 02-06-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.52mps 257º
 • Độ ẩm: 75%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 95%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 03-06-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.86mps 277º
 • Độ ẩm: 65%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 86%
 • Áp suất: 1009mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 04-06-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.53mps 274º
 • Độ ẩm: 71%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 05-06-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

23ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.11mps 115º
 • Độ ẩm: 92%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 06-06-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.44mps 264º
 • Độ ẩm: 83%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 07-06-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.22mps 214º
 • Độ ẩm: 97%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 08-06-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.32mps 257º
 • Độ ẩm: 97%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 09-06-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.86mps 269º
 • Độ ẩm: 96%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 10-06-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.81mps 262º
 • Độ ẩm: 92%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1006mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 11-06-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.25mps 244º
 • Độ ẩm: 98%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 12-06-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

21ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.57mps 230º
 • Độ ẩm: 98%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 13-06-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 3.63mps 254º
 • Độ ẩm: 96%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 14-06-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 4.57mps 262º
 • Độ ẩm: 76%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 15-06-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 3.8mps 262º
 • Độ ẩm: 84%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 16-06-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.1mps 257º
 • Độ ẩm: 98%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1010mbar
Xem thêm