Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Kon Tum. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Chủ nhật (21-09-2019)

  Mặt trời mọc: 05:37am Mặt trời lặn: 05:45pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 14.3615 Kinh độ: 108.0039

  mưa rải rác
  20ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 02:28

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 3.126mm
  • Sức gió: 0.56mps
  • Hướng gió: 114º ESE
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 95%
  • Áp suất: 1012mb
 • Thời tiết Sáng Chủ nhật (21-09-2019)

  Mặt trời mọc: 05:37am Mặt trời lặn: 05:45pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 14.3615 Kinh độ: 108.0039

  mưa vừa
  24ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 02:28

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 5mm
  • Sức gió: 1.56mps
  • Hướng gió: 198º SSW
  • Độ ẩm: 96%
  • Độ che phủ: 58%
  • Áp suất: 1009mb
 • Thời tiết Trưa Chủ nhật (21-09-2019)

  Mặt trời mọc: 05:37am Mặt trời lặn: 05:45pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 14.3615 Kinh độ: 108.0039

  mưa vừa
  21ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 02:28

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 7.187mm
  • Sức gió: 0.85mps
  • Hướng gió: 171º S
  • Độ ẩm: 98%
  • Độ che phủ: 90%
  • Áp suất: 1010mb
 • Thời tiết Chiều Chủ nhật (22-09-2019)

  Mặt trời mọc: 05:37am Mặt trời lặn: 05:45pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 14.3615 Kinh độ: 108.0039

  mưa vừa
  19ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 02:28

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 3.062mm
  • Sức gió: 0.56mps
  • Hướng gió: 90º E
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 86%
  • Áp suất: 1012mb
 • Thời tiết Tối Chủ nhật (22-09-2019)

  Mặt trời mọc: 05:37am Mặt trời lặn: 05:45pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 14.3615 Kinh độ: 108.0039

  mưa rải rác
  20ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 02:28

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.313mm
  • Sức gió: 0.3mps
  • Hướng gió: 51º NE
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1013mb
 • Cập nhật lúc 02:28
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 20ºC 100% 0.78mps 149º SSE 2mm 99%
  6:00 mưa rải rác 23ºC 88% 1.05mps 172º S 2.688mm 96%
  9:00 mưa vừa 24ºC 58% 1.56mps 198º SSW 5mm 96%
  12:00 mưa vừa 25ºC 79% 0.49mps 180º S 3.375mm 90%
  15:00 mưa vừa 21ºC 90% 0.85mps 171º S 7.187mm 98%
  18:00 mưa vừa 20ºC 97% 0.84mps 129º SE 5mm 99%
  21:00 mưa vừa 19ºC 86% 0.56mps 90º E 3.062mm 99%
  24:00 mưa rải rác 20ºC 100% 0.64mps 125º SE 1.562mm 99%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Kon Tum

Thứ 7

Dự báo ngày 21-09-2019
mưa to

Mưa To

23ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.05mps 172º
 • Độ ẩm: 96%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 88%
 • Áp suất: 1011mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 22-09-2019
mưa to

Mưa To

24ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 0.39mps 82º
 • Độ ẩm: 89%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 23-09-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 0.8mps 16º
 • Độ ẩm: 50%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 2%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 24-09-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 1.46mps 38º
 • Độ ẩm: 54%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 5%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 25-09-2019
mây rải rác

Mây Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 1.23mps 74º
 • Độ ẩm: 47%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 30%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 26-09-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 1.12mps 50º
 • Độ ẩm: 52%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 62%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 27-09-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 0.92mps 37º
 • Độ ẩm: 45%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 41%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 28-09-2019
ít mây

ít Mây

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 1.17mps 30º
 • Độ ẩm: 47%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 15%
 • Áp suất: 1014mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 29-09-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 0.35mps 78º
 • Độ ẩm: 50%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 74%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 30-09-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 0.58mps 348º
 • Độ ẩm: 56%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 14%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 01-10-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 0.3mps 260º
 • Độ ẩm: 52%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 5%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 02-10-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

30ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 0.62mps 256º
 • Độ ẩm: 55%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 87%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 03-10-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 1mps 318º
 • Độ ẩm: 51%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 71%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 04-10-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 0.4mps 314º
 • Độ ẩm: 51%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 4%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 05-10-2019
ít mây

ít Mây

29ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 1.03mps 92º
 • Độ ẩm: 50%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 1013mbar
Xem thêm