Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Kon Tum. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 4 (08-02-2023)

  Mặt trời mọc: 06:14am Mặt trời lặn: 05:49pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 14.35 Kinh độ: 108

  mây rải rác
  18ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 17ºC

  Cập nhật lúc 23:55

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.19mps
  • Hướng gió: 76º ENE
  • Độ ẩm: 95%
  • Độ che phủ: 2%
  • Áp suất: 1013mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 4 (08-02-2023)

  Mặt trời mọc: 06:14am Mặt trời lặn: 05:49pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 14.35 Kinh độ: 108

  nhiều mây
  22ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 17ºC

  Cập nhật lúc 23:55

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.73mps
  • Hướng gió: 122º ESE
  • Độ ẩm: 76%
  • Độ che phủ: 64%
  • Áp suất: 1011mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 4 (09-02-2023)

  Mặt trời mọc: 06:14am Mặt trời lặn: 05:49pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 14.35 Kinh độ: 108

  trời quang mây
  18ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 17ºC

  Cập nhật lúc 23:55

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.18mps
  • Hướng gió: 74º ENE
  • Độ ẩm: 95%
  • Độ che phủ: 7%
  • Áp suất: 1013mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 4 (09-02-2023)

  Mặt trời mọc: 06:14am Mặt trời lặn: 05:49pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 14.35 Kinh độ: 108

  ít mây
  19ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 17ºC

  Cập nhật lúc 23:55

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.88mps
  • Hướng gió: 80º E
  • Độ ẩm: 85%
  • Độ che phủ: 13%
  • Áp suất: 1014mb
 • Thời tiết Tối Thứ 4 (09-02-2023)

  Mặt trời mọc: 06:14am Mặt trời lặn: 05:49pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 14.35 Kinh độ: 108

  ít mây
  33ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 17ºC

  Cập nhật lúc 23:55

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.01mps
  • Hướng gió: 124º SE
  • Độ ẩm: 34%
  • Độ che phủ: 12%
  • Áp suất: 1009mb
 • Cập nhật lúc 23:55
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây rải rác 30ºC 44% 1.27mps 275º W 0mm 38%
  6:00 nhiều mây 29ºC 67% 3.23mps 118º ESE 0mm 44%
  9:00 nhiều mây 22ºC 64% 1.73mps 122º ESE 0mm 76%
  12:00 trời quang mây 19ºC 4% 1.22mps 98º E 0mm 95%
  15:00 trời quang mây 18ºC 7% 1.18mps 74º ENE 0mm 95%
  18:00 ít mây 17ºC 19% 1.16mps 80º E 0mm 92%
  21:00 ít mây 19ºC 13% 0.88mps 80º E 0mm 85%
  24:00 trời quang mây 29ºC 2% 1.38mps 114º ESE 0mm 46%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Kon Tum

Thứ 4

Dự báo ngày 08-02-2023
mây rải rác

Mây Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 3.23mps 118º
 • Độ ẩm: 35%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 45%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 09-02-2023
trời quang mây

Trời Quang Mây

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 4.69mps 109º
 • Độ ẩm: 36%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 5%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 10-02-2023
mây rải rác

Mây Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 3.98mps 115º
 • Độ ẩm: 23%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 36%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 11-02-2023
mây rải rác

Mây Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 1.63mps 131º
 • Độ ẩm: 26%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 40%
 • Áp suất: 1009mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 12-02-2023
trời quang mây

Trời Quang Mây

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 1.71mps 114º
 • Độ ẩm: 25%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 3%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 13-02-2023
nhiều mây

Nhiều Mây

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 1.75mps 115º
 • Độ ẩm: 29%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 56%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 14-02-2023
mây rải rác

Mây Rải Rác

35ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 4.57mps 83º
 • Độ ẩm: 22%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 50%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 15-02-2023
trời quang mây

Trời Quang Mây

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 5.59mps 74º
 • Độ ẩm: 32%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 10%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 16-02-2023
ít mây

ít Mây

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 5.41mps 83º
 • Độ ẩm: 41%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 21%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 17-02-2023
mây rải rác

Mây Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 3.58mps 92º
 • Độ ẩm: 36%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 44%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 18-02-2023
trời quang mây

Trời Quang Mây

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 2.4mps 79º
 • Độ ẩm: 31%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 1009mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 19-02-2023
mây dày đặc

Mây Dày đặc

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 4.24mps 76º
 • Độ ẩm: 32%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 91%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 20-02-2023
mây rải rác

Mây Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 3.69mps 102º
 • Độ ẩm: 27%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 38%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 21-02-2023
ít mây

ít Mây

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 3.88mps 123º
 • Độ ẩm: 27%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 23%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 22-02-2023
nhiều mây

Nhiều Mây

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 4.06mps 80º
 • Độ ẩm: 34%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 83%
 • Áp suất: 1010mbar
Xem thêm