Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Kon Tum. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 3 (27-09-2022)

  Mặt trời mọc: 05:37am Mặt trời lặn: 05:41pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 14.35 Kinh độ: 108

  mưa rải rác
  20ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 11:36

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.02mps
  • Hướng gió: 315º NW
  • Độ ẩm: 97%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1006mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 3 (27-09-2022)

  Mặt trời mọc: 05:37am Mặt trời lặn: 05:41pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 14.35 Kinh độ: 108

  mưa rải rác
  20ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 11:36

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.76mm
  • Sức gió: 2.71mps
  • Hướng gió: 251º WSW
  • Độ ẩm: 98%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1002mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 3 (28-09-2022)

  Mặt trời mọc: 05:37am Mặt trời lặn: 05:41pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 14.35 Kinh độ: 108

  mưa vừa
  20ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 11:36

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 7.26mm
  • Sức gió: 4.75mps
  • Hướng gió: 231º SW
  • Độ ẩm: 98%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 997mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 3 (28-09-2022)

  Mặt trời mọc: 05:37am Mặt trời lặn: 05:41pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 14.35 Kinh độ: 108

  mưa to
  20ºC

  Mưa To

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 11:36

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 22.05mm
  • Sức gió: 7.13mps
  • Hướng gió: 219º SW
  • Độ ẩm: 97%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 998mb
 • Thời tiết Tối Thứ 3 (28-09-2022)

  Mặt trời mọc: 05:37am Mặt trời lặn: 05:41pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 14.35 Kinh độ: 108

  mưa vừa
  20ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 11:36

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 3.14mm
  • Sức gió: 4.46mps
  • Hướng gió: 215º SW
  • Độ ẩm: 97%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1001mb
 • Cập nhật lúc 11:36
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 20ºC 100% 1.42mps 285º WNW 1.14mm 97%
  6:00 mưa rải rác 20ºC 100% 2.06mps 267º W 2.09mm 98%
  9:00 mưa rải rác 20ºC 100% 2.71mps 251º WSW 0.76mm 98%
  12:00 mưa vừa 20ºC 100% 3.92mps 234º SW 3.27mm 99%
  15:00 mưa vừa 20ºC 100% 4.75mps 231º SW 7.26mm 98%
  18:00 mưa to 20ºC 100% 8.37mps 228º SW 19.3mm 98%
  21:00 mưa to 20ºC 100% 7.13mps 219º SW 22.05mm 97%
  24:00 mưa vừa 20ºC 100% 5.76mps 222º SW 10.14mm 97%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Kon Tum

Thứ 3

Dự báo ngày 27-09-2022
mưa vừa

Mưa Vừa

20ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 3.98mps 227º
 • Độ ẩm: 97%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 28-09-2022
mưa to

Mưa To

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 8.56mps 227º
 • Độ ẩm: 97%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1001mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 29-09-2022
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 2.11mps 264º
 • Độ ẩm: 93%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 30-09-2022
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.63mps 239º
 • Độ ẩm: 75%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 01-10-2022
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.28mps 327º
 • Độ ẩm: 82%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1009mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 02-10-2022
mưa vừa

Mưa Vừa

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 3.65mps 196º
 • Độ ẩm: 99%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 03-10-2022
mưa to

Mưa To

24ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 2.23mps 161º
 • Độ ẩm: 90%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 04-10-2022
mây dày đặc

Mây Dày đặc

28ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 2.82mps 83º
 • Độ ẩm: 58%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 05-10-2022
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 2.18mps 204º
 • Độ ẩm: 57%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 90%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 06-10-2022
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.51mps 104º
 • Độ ẩm: 60%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 76%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 07-10-2022
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.28mps 266º
 • Độ ẩm: 62%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 47%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 08-10-2022
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.38mps 78º
 • Độ ẩm: 69%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1011mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 09-10-2022
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.47mps 68º
 • Độ ẩm: 79%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 10-10-2022
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

21ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 2.51mps 241º
 • Độ ẩm: 98%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 11-10-2022
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.3mps 207º
 • Độ ẩm: 85%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1010mbar
Xem thêm