Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Tam Kỳ. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 7 (22-09-2018)

  Mặt trời mọc: 05:35am Mặt trời lặn: 05:42pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.5667 Kinh độ: 108.4833

  mây rải rác
  29ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 18:49

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1mps
  • Hướng gió: 0º N
  • Độ ẩm: 79%
  • Độ che phủ: 20%
  • Áp suất: 1012mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 7 (22-09-2018)

  Mặt trời mọc: 05:35am Mặt trời lặn: 05:42pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.5667 Kinh độ: 108.4833

  nhiều mây
  28ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 18:49

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.71mps
  • Hướng gió: 16º NNE
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 76%
  • Áp suất: 1020mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 7 (22-09-2018)

  Mặt trời mọc: 05:35am Mặt trời lặn: 05:42pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.5667 Kinh độ: 108.4833

  mưa vừa
  25ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 18:49

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 7.96mm
  • Sức gió: 0.42mps
  • Hướng gió: 326º NW
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 1021mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 7 (23-09-2018)

  Mặt trời mọc: 05:35am Mặt trời lặn: 05:42pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.5667 Kinh độ: 108.4833

  mưa rải rác
  25ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 18:49

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.044999999999998mm
  • Sức gió: 2.86mps
  • Hướng gió: 265º W
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 48%
  • Áp suất: 1021mb
 • Thời tiết Tối Thứ 7 (23-09-2018)

  Mặt trời mọc: 05:35am Mặt trời lặn: 05:42pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.5667 Kinh độ: 108.4833

  ít mây
  26ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 18:49

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.56mps
  • Hướng gió: 283º WNW
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 24%
  • Áp suất: 1021mb
 • Cập nhật lúc 18:49
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây rải rác 25ºC 32% 3.27mps 285º WNW 0mm 100%
  6:00 nhiều mây 27ºC 76% 2.96mps 321º NW 0mm 100%
  9:00 nhiều mây 28ºC 76% 3.71mps 16º NNE 0mm 100%
  12:00 mưa rải rác 27ºC 64% 3.02mps 32º NNE 0.91mm 100%
  15:00 mưa vừa 25ºC 88% 0.42mps 326º NW 7.96mm 100%
  18:00 mưa rải rác 25ºC 92% 2.26mps 263º W 0.065000000000001mm 100%
  21:00 mưa rải rác 25ºC 48% 2.86mps 265º W 0.044999999999998mm 100%
  24:00 mây rải rác 25ºC 44% 2.46mps 279º W 0mm 100%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Tam Kỳ

Thứ 7

Dự báo ngày 22-09-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.96mps 322º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 76%
 • Áp suất: 1022mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 23-09-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.52mps 327º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 76%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 24-09-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.87mps 323º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 25-09-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.81mps 48º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 16%
 • Áp suất: 989mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 26-09-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.18mps 48º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 989mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 27-09-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.81mps 41º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 43%
 • Áp suất: 990mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 28-09-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.42mps 351º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 48%
 • Áp suất: 991mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 29-09-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 3.9mps 359º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 54%
 • Áp suất: 990mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 30-09-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 3.77mps 5º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 5%
 • Áp suất: 991mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 01-10-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 3.14mps 355º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 44%
 • Áp suất: 992mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 02-10-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.27mps 27º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 41%
 • Áp suất: 993mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 03-10-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.77mps 27º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 51%
 • Áp suất: 994mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 04-10-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.66mps 359º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 42%
 • Áp suất: 994mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 05-10-2018
mưa to

Mưa To

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.94mps 27º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 38%
 • Áp suất: 994mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 06-10-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.59mps 20º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 65%
 • Áp suất: 994mbar
Xem thêm