Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Tam Kỳ. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (31-07-2017)

  Mặt trời mọc: 05:27am Mặt trời lặn: 06:16pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.5667 Kinh độ: 108.4833

  mưa rải rác
  36ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 36ºC

  Thấp nhất: 30ºC

  Cập nhật lúc 15:02

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.5mps
  • Hướng gió: 200º SSW
  • Độ ẩm: 56%
  • Độ che phủ: 40%
  • Áp suất: 1002mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (31-07-2017)

  Mặt trời mọc: 05:27am Mặt trời lặn: 06:16pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.5667 Kinh độ: 108.4833

  clear sky
  30ºC

  Clear Sky

  Cao nhất: 36ºC

  Thấp nhất: 30ºC

  Cập nhật lúc 15:02

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.17mps
  • Hướng gió: 259º W
  • Độ ẩm: 89%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1012mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (01-08-2017)

  Mặt trời mọc: 05:27am Mặt trời lặn: 06:16pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.5667 Kinh độ: 108.4833

  clear sky
  29ºC

  Clear Sky

  Cao nhất: 36ºC

  Thấp nhất: 30ºC

  Cập nhật lúc 15:02

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.1mps
  • Hướng gió: 244º WSW
  • Độ ẩm: 93%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1011mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (01-08-2017)

  Mặt trời mọc: 05:27am Mặt trời lặn: 06:16pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.5667 Kinh độ: 108.4833

  mây rải rác
  32ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 36ºC

  Thấp nhất: 30ºC

  Cập nhật lúc 15:02

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.43mps
  • Hướng gió: 264º W
  • Độ ẩm: 81%
  • Độ che phủ: 32%
  • Áp suất: 1013mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (01-08-2017)

  Mặt trời mọc: 05:27am Mặt trời lặn: 06:16pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.5667 Kinh độ: 108.4833

  clear sky
  32ºC

  Clear Sky

  Cao nhất: 36ºC

  Thấp nhất: 30ºC

  Cập nhật lúc 15:02

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.62mps
  • Hướng gió: 243º WSW
  • Độ ẩm: 77%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1010mb
 • Cập nhật lúc 15:02
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 34ºC 20% 1.97mps 265º W 1.345mm 82%
  6:00 clear sky 33ºC 0% 3.46mps 256º WSW 0mm 83%
  9:00 clear sky 30ºC 0% 4.17mps 259º W 0mm 89%
  12:00 clear sky 29ºC 0% 2.51mps 253º WSW 0mm 92%
  15:00 clear sky 29ºC 0% 2.1mps 244º WSW 0mm 93%
  18:00 ít mây 30ºC 12% 2.17mps 238º WSW 0mm 90%
  21:00 mây rải rác 32ºC 32% 4.43mps 264º W 0mm 81%
  24:00 clear sky 32ºC 8% 6.02mps 257º WSW 0mm 78%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Tam Kỳ

Thứ 2

Dự báo ngày 31-07-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

36ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 30ºC
 • Sức gió: 2.42mps 250º
 • Độ ẩm: 87%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 01-08-2017
mây rải rác

Mây Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 4.43mps 265º
 • Độ ẩm: 81%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 32%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 02-08-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 1.62mps 227º
 • Độ ẩm: 84%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 03-08-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 3.5mps 255º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 5%
 • Áp suất: 980mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 04-08-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 3.96mps 258º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 29%
 • Áp suất: 980mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 05-08-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 5.49mps 258º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 40%
 • Áp suất: 980mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 06-08-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 7.22mps 264º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 50%
 • Áp suất: 983mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 07-08-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 8.38mps 274º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 63%
 • Áp suất: 982mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 08-08-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 7.12mps 258º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 34%
 • Áp suất: 982mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 09-08-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 5.15mps 265º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 19%
 • Áp suất: 983mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 10-08-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 4.4mps 254º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 10%
 • Áp suất: 982mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 11-08-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 3.49mps 261º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 21%
 • Áp suất: 982mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 12-08-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.76mps 253º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 19%
 • Áp suất: 981mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 13-08-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.9mps 240º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 51%
 • Áp suất: 980mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 14-08-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 4.18mps 272º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 37%
 • Áp suất: 983mbar
Xem thêm