Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Tam Kỳ. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 5 (08-02-2023)

  Mặt trời mọc: 06:13am Mặt trời lặn: 05:46pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.5667 Kinh độ: 108.4833

  nhiều mây
  21ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 01:11

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.61mps
  • Hướng gió: 190º S
  • Độ ẩm: 96%
  • Độ che phủ: 11%
  • Áp suất: 1012mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 5 (08-02-2023)

  Mặt trời mọc: 06:13am Mặt trời lặn: 05:46pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.5667 Kinh độ: 108.4833

  trời quang mây
  23ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 01:11

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.22mps
  • Hướng gió: 124º SE
  • Độ ẩm: 93%
  • Độ che phủ: 3%
  • Áp suất: 1011mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 5 (09-02-2023)

  Mặt trời mọc: 06:13am Mặt trời lặn: 05:46pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.5667 Kinh độ: 108.4833

  mây rải rác
  22ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 01:11

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.84mps
  • Hướng gió: 182º S
  • Độ ẩm: 96%
  • Độ che phủ: 38%
  • Áp suất: 1012mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 5 (09-02-2023)

  Mặt trời mọc: 06:13am Mặt trời lặn: 05:46pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.5667 Kinh độ: 108.4833

  ít mây
  22ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 01:11

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.41mps
  • Hướng gió: 205º SSW
  • Độ ẩm: 92%
  • Độ che phủ: 15%
  • Áp suất: 1013mb
 • Thời tiết Tối Thứ 5 (09-02-2023)

  Mặt trời mọc: 06:13am Mặt trời lặn: 05:46pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.5667 Kinh độ: 108.4833

  mây rải rác
  28ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 01:11

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.38mps
  • Hướng gió: 95º E
  • Độ ẩm: 71%
  • Độ che phủ: 25%
  • Áp suất: 1011mb
 • Cập nhật lúc 01:11
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 nhiều mây 27ºC 63% 4.11mps 86º E 0mm 72%
  6:00 mây rải rác 26ºC 27% 5.21mps 102º ESE 0mm 77%
  9:00 trời quang mây 23ºC 3% 3.22mps 124º SE 0mm 93%
  12:00 ít mây 22ºC 13% 2.6mps 149º SSE 0mm 96%
  15:00 mây rải rác 22ºC 38% 1.84mps 182º S 0mm 96%
  18:00 ít mây 21ºC 19% 1.43mps 194º SSW 0mm 95%
  21:00 ít mây 22ºC 15% 1.41mps 205º SSW 0mm 92%
  24:00 mây rải rác 27ºC 36% 1.5mps 112º ESE 0mm 72%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Tam Kỳ

Thứ 4

Dự báo ngày 08-02-2023
nhiều mây

Nhiều Mây

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 5.21mps 102º
 • Độ ẩm: 69%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 59%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 09-02-2023
mây rải rác

Mây Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 4.89mps 103º
 • Độ ẩm: 70%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 29%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 10-02-2023
nhiều mây

Nhiều Mây

28ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 4.93mps 110º
 • Độ ẩm: 61%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 51%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 11-02-2023
trời quang mây

Trời Quang Mây

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 4.88mps 117º
 • Độ ẩm: 59%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 2%
 • Áp suất: 1009mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 12-02-2023
trời quang mây

Trời Quang Mây

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 5.33mps 120º
 • Độ ẩm: 60%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 3%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 13-02-2023
nhiều mây

Nhiều Mây

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 5.05mps 119º
 • Độ ẩm: 61%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 77%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 14-02-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 4.36mps 91º
 • Độ ẩm: 69%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 52%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 15-02-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 4.08mps 66º
 • Độ ẩm: 70%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 26%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 16-02-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 4.61mps 72º
 • Độ ẩm: 86%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 61%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 17-02-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 3.39mps 73º
 • Độ ẩm: 83%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 82%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 18-02-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 3.89mps 52º
 • Độ ẩm: 75%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 74%
 • Áp suất: 1013mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 19-02-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 3.11mps 47º
 • Độ ẩm: 68%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 94%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 20-02-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 4.13mps 83º
 • Độ ẩm: 74%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 81%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 21-02-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 4.66mps 94º
 • Độ ẩm: 69%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 22-02-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 3.98mps 78º
 • Độ ẩm: 78%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1016mbar
Xem thêm