Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Tam Kỳ. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (22-07-2019)

  Mặt trời mọc: 05:24am Mặt trời lặn: 06:19pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.5667 Kinh độ: 108.4833

  mây dày đặc
  28ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 38ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 18:30

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.6mps
  • Hướng gió: 150º SSE
  • Độ ẩm: 78%
  • Độ che phủ: 75%
  • Áp suất: 1005mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (22-07-2019)

  Mặt trời mọc: 05:24am Mặt trời lặn: 06:19pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.5667 Kinh độ: 108.4833

  mây dày đặc
  38ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 38ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 18:30

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.6mps
  • Hướng gió: 264º W
  • Độ ẩm: 37%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1005mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (22-07-2019)

  Mặt trời mọc: 05:24am Mặt trời lặn: 06:19pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.5667 Kinh độ: 108.4833

  mưa vừa
  24ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 38ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 18:30

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 4.062mm
  • Sức gió: 0.84mps
  • Hướng gió: 237º WSW
  • Độ ẩm: 94%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1005mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (23-07-2019)

  Mặt trời mọc: 05:24am Mặt trời lặn: 06:19pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.5667 Kinh độ: 108.4833

  mây dày đặc
  22ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 38ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 18:30

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.5mps
  • Hướng gió: 237º WSW
  • Độ ẩm: 92%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1006mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (23-07-2019)

  Mặt trời mọc: 05:24am Mặt trời lặn: 06:19pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.5667 Kinh độ: 108.4833

  mây dày đặc
  25ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 38ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 18:30

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.66mps
  • Hướng gió: 245º WSW
  • Độ ẩm: 76%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1006mb
 • Cập nhật lúc 18:30
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây dày đặc 28ºC 100% 1.22mps 244º WSW 0mm 85%
  6:00 mây dày đặc 36ºC 100% 2.02mps 277º W 0mm 46%
  9:00 mây dày đặc 38ºC 100% 1.6mps 264º W 0mm 37%
  12:00 mưa rải rác 34ºC 100% 1.11mps 91º E 0.5mm 50%
  15:00 mưa vừa 24ºC 100% 0.84mps 237º WSW 4.062mm 94%
  18:00 mây dày đặc 23ºC 100% 1.33mps 230º SW 0mm 95%
  21:00 mây dày đặc 22ºC 100% 1.5mps 237º WSW 0mm 92%
  24:00 mây dày đặc 23ºC 100% 1.38mps 236º SW 0mm 87%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Tam Kỳ

Thứ 2

Dự báo ngày 22-07-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

36ºC
 • Cao nhất: 38ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.02mps 278º
 • Độ ẩm: 46%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 23-07-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

33ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.64mps 253º
 • Độ ẩm: 45%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 24-07-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 37ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.28mps 262º
 • Độ ẩm: 40%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 25-07-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

33ºC
 • Cao nhất: 37ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.19mps 273º
 • Độ ẩm: 44%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 26-07-2019
mưa to

Mưa To

32ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.37mps 259º
 • Độ ẩm: 48%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 27-07-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 3.02mps 257º
 • Độ ẩm: 52%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1007mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 28-07-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

31ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 3.11mps 250º
 • Độ ẩm: 47%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 29-07-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.93mps 233º
 • Độ ẩm: 70%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 30-07-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.87mps 255º
 • Độ ẩm: 63%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 31-07-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

28ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.26mps 260º
 • Độ ẩm: 60%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 01-08-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.73mps 267º
 • Độ ẩm: 49%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 02-08-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.02mps 283º
 • Độ ẩm: 48%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 03-08-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

32ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 0.79mps 18º
 • Độ ẩm: 46%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1008mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 04-08-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

32ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 0.62mps 339º
 • Độ ẩm: 48%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 05-08-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

32ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 0.9mps 342º
 • Độ ẩm: 49%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1009mbar
Xem thêm