Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Tam Kỳ. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 6 (21-04-2017)

  Mặt trời mọc: 05:28am Mặt trời lặn: 06:01pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.5667 Kinh độ: 108.4833

  ít mây
  26ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 22:52

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1mps
  • Hướng gió: 0º N
  • Độ ẩm: 88%
  • Độ che phủ: 40%
  • Áp suất: 1008mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 6 (21-04-2017)

  Mặt trời mọc: 05:28am Mặt trời lặn: 06:01pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.5667 Kinh độ: 108.4833

  clear sky
  28ºC

  Clear Sky

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 22:52

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.03mps
  • Hướng gió: 14º NNE
  • Độ ẩm: 83%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1018mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 6 (21-04-2017)

  Mặt trời mọc: 05:28am Mặt trời lặn: 06:01pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.5667 Kinh độ: 108.4833

  mưa rải rác
  28ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 22:52

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.3175mm
  • Sức gió: 4.61mps
  • Hướng gió: 117º ESE
  • Độ ẩm: 80%
  • Độ che phủ: 32%
  • Áp suất: 1014mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 6 (21-04-2017)

  Mặt trời mọc: 05:28am Mặt trời lặn: 06:01pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.5667 Kinh độ: 108.4833

  ít mây
  26ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 22:52

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.21mps
  • Hướng gió: 148º SSE
  • Độ ẩm: 89%
  • Độ che phủ: 20%
  • Áp suất: 1017mb
 • Thời tiết Tối Thứ 6 (22-04-2017)

  Mặt trời mọc: 05:28am Mặt trời lặn: 06:01pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.5667 Kinh độ: 108.4833

  mưa rải rác
  24ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 22:52

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 2.935mm
  • Sức gió: 2.57mps
  • Hướng gió: 335º NNW
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 36%
  • Áp suất: 1016mb
 • Cập nhật lúc 22:52
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 ít mây 25ºC 12% 1.32mps 166º SSE 0mm 96%
  6:00 clear sky 26ºC 8% 0.61mps 225º SW 0mm 92%
  9:00 clear sky 28ºC 0% 1.03mps 14º NNE 0mm 83%
  12:00 clear sky 29ºC 0% 2.75mps 95º E 0mm 80%
  15:00 mưa rải rác 28ºC 32% 4.61mps 117º ESE 0.3175mm 80%
  18:00 ít mây 27ºC 24% 4.56mps 126º SE 0mm 84%
  21:00 ít mây 26ºC 20% 3.21mps 148º SSE 0mm 89%
  24:00 ít mây 25ºC 24% 0.96mps 246º WSW 0mm 93%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Tam Kỳ

Thứ 5

Dự báo ngày 20-04-2017
ít mây

ít Mây

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 1.02mps 217º
 • Độ ẩm: 94%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 21-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.03mps 14º
 • Độ ẩm: 83%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 22-04-2017
mưa to

Mưa To

24ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 5.02mps 308º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1021mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 23-04-2017
nhiều mây

Nhiều Mây

24ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 4.21mps 308º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 68%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 24-04-2017
mưa to

Mưa To

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.4mps 97º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 990mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 25-04-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.63mps 148º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 22%
 • Áp suất: 988mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 26-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 0.89mps 163º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 10%
 • Áp suất: 988mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 27-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 0.73mps 161º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 10%
 • Áp suất: 988mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 28-04-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.33mps 360º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 30%
 • Áp suất: 990mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 29-04-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.94mps 326º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 25%
 • Áp suất: 993mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 30-04-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.92mps 347º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 18%
 • Áp suất: 991mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 01-05-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.73mps 99º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 988mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 02-05-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.33mps 119º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 10%
 • Áp suất: 987mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 03-05-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.28mps 102º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 3%
 • Áp suất: 987mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 04-05-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.04mps 114º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 4%
 • Áp suất: 989mbar
Xem thêm