Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Tam Kỳ. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 7 (09-02-2017)

  Mặt trời mọc: 06:13am Mặt trời lặn: 05:47pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.5667 Kinh độ: 108.4833

  mưa rải rác
  21ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 18:54

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.25mps
  • Hướng gió: 304º NW
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 76%
  • Áp suất: 1025mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 7 (09-02-2017)

  Mặt trời mọc: 06:13am Mặt trời lặn: 05:47pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.5667 Kinh độ: 108.4833

  mưa vừa
  20ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 18:54

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 5.705mm
  • Sức gió: 7.62mps
  • Hướng gió: 23º NNE
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1023mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 7 (09-02-2017)

  Mặt trời mọc: 06:13am Mặt trời lặn: 05:47pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.5667 Kinh độ: 108.4833

  mưa vừa
  20ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 18:54

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 6.86mm
  • Sức gió: 5.83mps
  • Hướng gió: 16º NNE
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1024mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 7 (10-02-2017)

  Mặt trời mọc: 06:13am Mặt trời lặn: 05:47pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.5667 Kinh độ: 108.4833

  mưa vừa
  20ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 18:54

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 5.815mm
  • Sức gió: 6.21mps
  • Hướng gió: 20º NNE
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1025mb
 • Thời tiết Tối Thứ 7 (10-02-2017)

  Mặt trời mọc: 06:13am Mặt trời lặn: 05:47pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.5667 Kinh độ: 108.4833

  mưa rải rác
  20ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 18:54

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 2.13mm
  • Sức gió: 5.97mps
  • Hướng gió: 33º NNE
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1026mb
 • Cập nhật lúc 18:54
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 20ºC 76% 3.25mps 304º NW 0.095mm 100%
  6:00 mưa rải rác 21ºC 92% 3.57mps 319º NW 0.625mm 100%
  9:00 mưa vừa 20ºC 100% 7.62mps 23º NNE 5.705mm 100%
  12:00 mưa rải rác 21ºC 92% 6.16mps 23º NNE 2.625mm 100%
  15:00 mưa vừa 20ºC 92% 5.83mps 16º NNE 6.86mm 100%
  18:00 mưa vừa 20ºC 100% 6.31mps 17º NNE 8.24mm 100%
  21:00 mưa vừa 20ºC 100% 6.21mps 20º NNE 5.815mm 100%
  24:00 mưa rải rác 20ºC 100% 6mps 25º NNE 2.735mm 100%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Tam Kỳ

Thứ 3

Dự báo ngày 21-02-2017
quang mây

Quang Mây

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 7.3mps 134º
 • Độ ẩm: 88%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 22-02-2017
quang mây

Quang Mây

25ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 4.37mps 142º
 • Độ ẩm: 86%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 23-02-2017
quang mây

Quang Mây

25ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.61mps 129º
 • Độ ẩm: 86%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 24-02-2017
mưa to

Mưa To

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 2.33mps 33º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 33%
 • Áp suất: 996mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 25-02-2017
mưa to

Mưa To

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 3.15mps 56º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 60%
 • Áp suất: 997mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 26-02-2017
mưa to

Mưa To

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 4.8mps 8º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 52%
 • Áp suất: 997mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 27-02-2017
mưa to

Mưa To

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 4.35mps 17º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 84%
 • Áp suất: 999mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 28-02-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 2.62mps 40º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 44%
 • Áp suất: 997mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 01-03-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 3.96mps 40º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 64%
 • Áp suất: 998mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 02-03-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 3.19mps 11º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 54%
 • Áp suất: 995mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 03-03-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 3mps 343º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 22%
 • Áp suất: 994mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 04-03-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 1.91mps 358º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 22%
 • Áp suất: 992mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 05-03-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 1.6mps 65º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 991mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 06-03-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 1.78mps 72º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 988mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 07-03-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 1.73mps 70º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 5%
 • Áp suất: 987mbar
Xem thêm