Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Tam Kỳ. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 7 (26-05-2018)

  Mặt trời mọc: 05:14am Mặt trời lặn: 06:11pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.5667 Kinh độ: 108.4833

  ít mây
  27ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 28ºC

  Cập nhật lúc 01:08

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1mps
  • Hướng gió: 210º SSW
  • Độ ẩm: 78%
  • Độ che phủ: 20%
  • Áp suất: 1007mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 7 (26-05-2018)

  Mặt trời mọc: 05:14am Mặt trời lặn: 06:11pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.5667 Kinh độ: 108.4833

  mây dày đặc
  27ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 28ºC

  Cập nhật lúc 01:08

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.02mps
  • Hướng gió: 192º SSW
  • Độ ẩm: 96%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1018mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 7 (26-05-2018)

  Mặt trời mọc: 05:14am Mặt trời lặn: 06:11pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.5667 Kinh độ: 108.4833

  mây dày đặc
  29ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 28ºC

  Cập nhật lúc 01:08

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.76mps
  • Hướng gió: 189º S
  • Độ ẩm: 86%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1017mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 7 (26-05-2018)

  Mặt trời mọc: 05:14am Mặt trời lặn: 06:11pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.5667 Kinh độ: 108.4833

  nhiều mây
  29ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 28ºC

  Cập nhật lúc 01:08

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.8mps
  • Hướng gió: 132º SE
  • Độ ẩm: 88%
  • Độ che phủ: 76%
  • Áp suất: 1016mb
 • Thời tiết Tối Thứ 7 (27-05-2018)

  Mặt trời mọc: 05:14am Mặt trời lặn: 06:11pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.5667 Kinh độ: 108.4833

  nhiều mây
  27ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 28ºC

  Cập nhật lúc 01:08

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.61mps
  • Hướng gió: 164º SSE
  • Độ ẩm: 97%
  • Độ che phủ: 76%
  • Áp suất: 1017mb
 • Cập nhật lúc 01:08
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 ít mây 27ºC 20% 2.52mps 170º S 0mm 99%
  6:00 nhiều mây 27ºC 76% 1.92mps 191º S 0mm 100%
  9:00 mây dày đặc 27ºC 100% 2.02mps 192º SSW 0mm 96%
  12:00 mây dày đặc 29ºC 92% 2.06mps 166º SSE 0mm 89%
  15:00 mây dày đặc 29ºC 92% 0.76mps 189º S 0mm 86%
  18:00 nhiều mây 30ºC 76% 3.37mps 115º ESE 0mm 84%
  21:00 nhiều mây 29ºC 76% 4.8mps 132º SE 0mm 88%
  24:00 mây dày đặc 28ºC 92% 5.22mps 141º SE 0mm 92%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Tam Kỳ

Thứ 6

Dự báo ngày 25-05-2018
mây rải rác

Mây Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 3.06mps 160º
 • Độ ẩm: 95%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 44%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 26-05-2018
mây dày đặc

Mây Dày đặc

29ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 2.06mps 167º
 • Độ ẩm: 89%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1018mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 27-05-2018
mây rải rác

Mây Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 0.62mps 84º
 • Độ ẩm: 84%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 36%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 28-05-2018
trời quang mây

Trời Quang Mây

30ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.16mps 92º
 • Độ ẩm: 83%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 29-05-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.24mps 83º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 13%
 • Áp suất: 988mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 30-05-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.09mps 99º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 6%
 • Áp suất: 987mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 31-05-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.74mps 102º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 21%
 • Áp suất: 988mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 01-06-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.24mps 81º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 23%
 • Áp suất: 990mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 02-06-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.58mps 32º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 18%
 • Áp suất: 987mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 03-06-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.29mps 84º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 14%
 • Áp suất: 986mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 04-06-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.56mps 79º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 19%
 • Áp suất: 985mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 05-06-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 0.35mps 57º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 15%
 • Áp suất: 984mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 06-06-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.06mps 85º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 986mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 07-06-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.15mps 52º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 17%
 • Áp suất: 987mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 08-06-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 0.43mps 21º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 18%
 • Áp suất: 987mbar
Xem thêm