Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Tam Kỳ. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 5 (10-07-2015)

  Mặt trời mọc: 05:21am Mặt trời lặn: 06:21pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.56667 Kinh độ: 108.48333

  ít mây
  27ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 18:23

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 5.12mps
  • Hướng gió: 284º WNW
  • Độ ẩm: 95%
  • Độ che phủ: 24%
  • Áp suất: 1008mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 5 (10-07-2015)

  Mặt trời mọc: 05:21am Mặt trời lặn: 06:21pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.56667 Kinh độ: 108.48333

  ít mây
  27ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 18:23

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 5.56mps
  • Hướng gió: 299º WNW
  • Độ ẩm: 93%
  • Độ che phủ: 20%
  • Áp suất: 1009mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 5 (10-07-2015)

  Mặt trời mọc: 05:21am Mặt trời lặn: 06:21pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.56667 Kinh độ: 108.48333

  ít mây
  31ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 18:23

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 7.01mps
  • Hướng gió: 325º NW
  • Độ ẩm: 80%
  • Độ che phủ: 20%
  • Áp suất: 1007mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 5 (10-07-2015)

  Mặt trời mọc: 05:21am Mặt trời lặn: 06:21pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.56667 Kinh độ: 108.48333

  mưa rải rác
  28ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 18:23

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.19mm
  • Sức gió: 6.77mps
  • Hướng gió: 291º WNW
  • Độ ẩm: 93%
  • Độ che phủ: 64%
  • Áp suất: 1008mb
 • Thời tiết Tối Thứ 5 (11-07-2015)

  Mặt trời mọc: 05:21am Mặt trời lặn: 06:21pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.56667 Kinh độ: 108.48333

  nhiều mây
  28ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 18:23

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 5.71mps
  • Hướng gió: 281º W
  • Độ ẩm: 94%
  • Độ che phủ: 56%
  • Áp suất: 1008mb
 • Cập nhật lúc 18:23
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 ít mây 26ºC 24% 5.12mps 284º WNW 0mm 95%
  6:00 nhiều mây 25ºC 68% 5.37mps 282º WNW 0mm 100%
  9:00 ít mây 27ºC 20% 5.56mps 299º WNW 0mm 93%
  12:00 ít mây 29ºC 20% 6.02mps 309º NW 0mm 85%
  15:00 ít mây 31ºC 20% 7.01mps 325º NW 0mm 80%
  18:00 mưa rải rác 29ºC 100% 8.73mps 322º NW 0.025mm 88%
  21:00 mưa rải rác 28ºC 64% 6.77mps 291º WNW 0.19mm 93%
  24:00 quang mây 28ºC 0% 5.92mps 289º WNW 0mm 91%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Tam Kỳ

Thứ 5

Dự báo ngày 09-07-2015
quang mây

Quang Mây

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 4.16mps 316º
 • Độ ẩm: 80%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 996mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 10-07-2015
mây rải rác

Mây Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 5.57mps 299º
 • Độ ẩm: 77%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 32%
 • Áp suất: 995mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 11-07-2015
ít mây

ít Mây

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 6.26mps 298º
 • Độ ẩm: 69%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 995mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 12-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.21mps 275º
 • Độ ẩm: 69%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 64%
 • Áp suất: 994mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 13-07-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.65mps 336º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 978mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 14-07-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.09mps 239º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 19%
 • Áp suất: 979mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 15-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 7.52mps 262º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 43%
 • Áp suất: 979mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 16-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 7.29mps 266º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 978mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 17-07-2015
quang mây

Quang Mây

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 6.76mps 263º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 65%
 • Áp suất: 980mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 18-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 5.35mps 272º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 984mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 19-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 4.31mps 271º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 48%
 • Áp suất: 984mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 20-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 1.52mps 252º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 43%
 • Áp suất: 984mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 21-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.15mps 231º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 44%
 • Áp suất: 985mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 22-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 0.7mps 159º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 15%
 • Áp suất: 986mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 23-07-2015
quang mây

Quang Mây

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 5.81mps 251º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 9%
 • Áp suất: 985mbar
Xem thêm