Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Tam Kỳ. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (15-12-2017)

  Mặt trời mọc: 06:04am Mặt trời lặn: 05:17pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.5667 Kinh độ: 108.4833

  mưa rải rác
  27ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 02:08

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.6mps
  • Hướng gió: 360º N
  • Độ ẩm: 74%
  • Độ che phủ: 40%
  • Áp suất: 1016mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (15-12-2017)

  Mặt trời mọc: 06:04am Mặt trời lặn: 05:17pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.5667 Kinh độ: 108.4833

  mưa rải rác
  26ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 02:08

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.54mm
  • Sức gió: 5.62mps
  • Hướng gió: 58º ENE
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 48%
  • Áp suất: 1023mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (16-12-2017)

  Mặt trời mọc: 06:04am Mặt trời lặn: 05:17pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.5667 Kinh độ: 108.4833

  mưa rải rác
  23ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 02:08

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.030000000000001mm
  • Sức gió: 4.46mps
  • Hướng gió: 51º NE
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 32%
  • Áp suất: 1024mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (16-12-2017)

  Mặt trời mọc: 06:04am Mặt trời lặn: 05:17pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.5667 Kinh độ: 108.4833

  mưa rải rác
  23ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 02:08

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.87mm
  • Sức gió: 4.77mps
  • Hướng gió: 46º NE
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1025mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (16-12-2017)

  Mặt trời mọc: 06:04am Mặt trời lặn: 05:17pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.5667 Kinh độ: 108.4833

  mưa rải rác
  24ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 02:08

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.0099999999999998mm
  • Sức gió: 5.82mps
  • Hướng gió: 50º NE
  • Độ ẩm: 97%
  • Độ che phủ: 20%
  • Áp suất: 1025mb
 • Cập nhật lúc 02:08
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 27ºC 92% 2.33mps 19º NNE 0.56mm 100%
  6:00 mưa rải rác 26ºC 100% 3.82mps 52º NE 0.64mm 100%
  9:00 mưa rải rác 26ºC 48% 5.62mps 58º ENE 0.54mm 100%
  12:00 mưa rải rác 25ºC 36% 5.41mps 57º ENE 0.029999999999999mm 100%
  15:00 mưa rải rác 23ºC 32% 4.46mps 51º NE 0.030000000000001mm 100%
  18:00 mưa rải rác 23ºC 92% 3.77mps 34º NE 0.54mm 100%
  21:00 mưa rải rác 23ºC 100% 4.77mps 46º NE 0.87mm 100%
  24:00 mưa rải rác 24ºC 48% 7.06mps 55º NE 0.62mm 96%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Tam Kỳ

Thứ 6

Dự báo ngày 15-12-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.01mps 2º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1024mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 16-12-2017
mưa to

Mưa To

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 7.06mps 55º
 • Độ ẩm: 96%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 48%
 • Áp suất: 1026mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 17-12-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

20ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 10.42mps 7º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1031mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 18-12-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

17ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 5.62mps 349º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 58%
 • Áp suất: 998mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 19-12-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

17ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 5.72mps 347º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 45%
 • Áp suất: 998mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 20-12-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

18ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 4.08mps 354º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 95%
 • Áp suất: 998mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 21-12-2017
mưa to

Mưa To

18ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 5.1mps 8º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 90%
 • Áp suất: 999mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 22-12-2017
mưa rất to

Mưa Rất To

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 8.18mps 43º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 995mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 23-12-2017
mưa rất to

Mưa Rất To

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 3.83mps 70º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 62%
 • Áp suất: 995mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 24-12-2017
mưa to

Mưa To

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 5mps 37º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 66%
 • Áp suất: 998mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 25-12-2017
mưa to

Mưa To

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 5.2mps 43º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 97%
 • Áp suất: 996mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 26-12-2017
mưa to

Mưa To

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.92mps 61º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 65%
 • Áp suất: 994mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 27-12-2017
mưa to

Mưa To

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.29mps 22º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 55%
 • Áp suất: 993mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 28-12-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.87mps 331º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 37%
 • Áp suất: 994mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 29-12-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 2.84mps 327º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 67%
 • Áp suất: 995mbar
Xem thêm