Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Tam Kỳ. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 7 (03-12-2021)

  Mặt trời mọc: 05:58am Mặt trời lặn: 05:13pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.5667 Kinh độ: 108.4833

  mưa rải rác
  16ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 06:23

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.28mps
  • Hướng gió: 298º WNW
  • Độ ẩm: 76%
  • Độ che phủ: 98%
  • Áp suất: 1020mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 7 (03-12-2021)

  Mặt trời mọc: 05:58am Mặt trời lặn: 05:13pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.5667 Kinh độ: 108.4833

  mây dày đặc
  20ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 06:23

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.3mps
  • Hướng gió: 28º NNE
  • Độ ẩm: 68%
  • Độ che phủ: 94%
  • Áp suất: 1020mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 7 (04-12-2021)

  Mặt trời mọc: 05:58am Mặt trời lặn: 05:13pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.5667 Kinh độ: 108.4833

  mây dày đặc
  19ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 06:23

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.63mps
  • Hướng gió: 342º NNW
  • Độ ẩm: 73%
  • Độ che phủ: 95%
  • Áp suất: 1020mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 7 (04-12-2021)

  Mặt trời mọc: 05:58am Mặt trời lặn: 05:13pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.5667 Kinh độ: 108.4833

  nhiều mây
  18ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 06:23

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.45mps
  • Hướng gió: 286º WNW
  • Độ ẩm: 77%
  • Độ che phủ: 59%
  • Áp suất: 1021mb
 • Thời tiết Tối Thứ 7 (04-12-2021)

  Mặt trời mọc: 05:58am Mặt trời lặn: 05:13pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.5667 Kinh độ: 108.4833

  nhiều mây
  22ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 06:23

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.12mps
  • Hướng gió: 358º N
  • Độ ẩm: 65%
  • Độ che phủ: 73%
  • Áp suất: 1018mb
 • Cập nhật lúc 06:23
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 21ºC 100% 3.51mps 10º N 0.21mm 76%
  6:00 mưa rải rác 21ºC 98% 3.71mps 17º NNE 0.1mm 72%
  9:00 mây dày đặc 20ºC 94% 3.3mps 28º NNE 0mm 68%
  12:00 mây dày đặc 19ºC 93% 1.57mps 4º N 0mm 70%
  15:00 mây dày đặc 19ºC 95% 1.63mps 342º NNW 0mm 73%
  18:00 mây dày đặc 18ºC 93% 1.83mps 296º WNW 0mm 74%
  21:00 nhiều mây 18ºC 59% 2.45mps 286º WNW 0mm 77%
  24:00 mây rải rác 22ºC 49% 4.25mps 333º NNW 0mm 59%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Tam Kỳ

Thứ 6

Dự báo ngày 03-12-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

20ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 4.03mps 18º
 • Độ ẩm: 76%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 04-12-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 4.68mps 347º
 • Độ ẩm: 57%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 60%
 • Áp suất: 1020mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 05-12-2021
mưa vừa

Mưa Vừa

18ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 3.38mps 314º
 • Độ ẩm: 94%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 06-12-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

20ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 3.09mps 6º
 • Độ ẩm: 83%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 07-12-2021
mưa vừa

Mưa Vừa

18ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 3.21mps 286º
 • Độ ẩm: 93%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 08-12-2021
mưa vừa

Mưa Vừa

19ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 2.72mps 293º
 • Độ ẩm: 92%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 09-12-2021
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 6.32mps 46º
 • Độ ẩm: 80%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 10-12-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 4.39mps 10º
 • Độ ẩm: 81%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 11-12-2021
mưa to

Mưa To

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 4.27mps 332º
 • Độ ẩm: 91%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1018mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 12-12-2021
mưa to

Mưa To

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 5.9mps 30º
 • Độ ẩm: 93%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 13-12-2021
mưa vừa

Mưa Vừa

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 6.47mps 28º
 • Độ ẩm: 82%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 14-12-2021
mưa vừa

Mưa Vừa

23ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 5.1mps 2º
 • Độ ẩm: 89%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 15-12-2021
mưa vừa

Mưa Vừa

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.96mps 41º
 • Độ ẩm: 91%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 16-12-2021
mưa vừa

Mưa Vừa

22ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.42mps 16º
 • Độ ẩm: 98%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 17-12-2021
mưa vừa

Mưa Vừa

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 7.95mps 59º
 • Độ ẩm: 94%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1016mbar
Xem thêm