Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Tam Kỳ. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (13-06-2021)

  Mặt trời mọc: 05:15am Mặt trời lặn: 06:17pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.5667 Kinh độ: 108.4833

  mây dày đặc
  27ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 01:41

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.32mps
  • Hướng gió: 238º WSW
  • Độ ẩm: 78%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1005mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (13-06-2021)

  Mặt trời mọc: 05:15am Mặt trời lặn: 06:17pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.5667 Kinh độ: 108.4833

  mây dày đặc
  31ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 01:41

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.31mps
  • Hướng gió: 225º SW
  • Độ ẩm: 54%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1004mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (13-06-2021)

  Mặt trời mọc: 05:15am Mặt trời lặn: 06:17pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.5667 Kinh độ: 108.4833

  mây dày đặc
  27ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 01:41

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.01mps
  • Hướng gió: 261º W
  • Độ ẩm: 68%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1006mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (14-06-2021)

  Mặt trời mọc: 05:15am Mặt trời lặn: 06:17pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.5667 Kinh độ: 108.4833

  mây dày đặc
  25ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 01:41

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.63mps
  • Hướng gió: 241º WSW
  • Độ ẩm: 69%
  • Độ che phủ: 98%
  • Áp suất: 1007mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (14-06-2021)

  Mặt trời mọc: 05:15am Mặt trời lặn: 06:17pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.5667 Kinh độ: 108.4833

  mây dày đặc
  27ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 01:41

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.28mps
  • Hướng gió: 233º SW
  • Độ ẩm: 59%
  • Độ che phủ: 91%
  • Áp suất: 1008mb
 • Cập nhật lúc 01:41
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây dày đặc 26ºC 100% 1.78mps 229º SW 0mm 75%
  6:00 mây dày đặc 29ºC 100% 0.69mps 230º SW 0mm 63%
  9:00 mây dày đặc 31ºC 100% 1.31mps 225º SW 0mm 54%
  12:00 mây dày đặc 31ºC 100% 2.18mps 265º W 0mm 55%
  15:00 mây dày đặc 27ºC 100% 2.01mps 261º W 0mm 68%
  18:00 mây dày đặc 26ºC 97% 2.66mps 239º WSW 0mm 68%
  21:00 mây dày đặc 25ºC 98% 2.63mps 241º WSW 0mm 69%
  24:00 mây dày đặc 25ºC 100% 2.48mps 238º WSW 0mm 65%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Tam Kỳ

Chủ nhật

Dự báo ngày 13-06-2021
mây dày đặc

Mây Dày đặc

31ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.66mps 239º
 • Độ ẩm: 54%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 14-06-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 4.54mps 102º
 • Độ ẩm: 44%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 15-06-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 4.29mps 92º
 • Độ ẩm: 43%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 38%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 16-06-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 4.48mps 97º
 • Độ ẩm: 45%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 47%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 17-06-2021
mưa vừa

Mưa Vừa

35ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 5.76mps 189º
 • Độ ẩm: 46%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 68%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 18-06-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 4.81mps 100º
 • Độ ẩm: 48%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 58%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 19-06-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

35ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 5.47mps 99º
 • Độ ẩm: 44%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 56%
 • Áp suất: 1004mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 20-06-2021
mây dày đặc

Mây Dày đặc

36ºC
 • Cao nhất: 38ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 3.19mps 245º
 • Độ ẩm: 42%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 96%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 21-06-2021
mây dày đặc

Mây Dày đặc

35ºC
 • Cao nhất: 37ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 5.05mps 262º
 • Độ ẩm: 42%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 22-06-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 37ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 4.83mps 41º
 • Độ ẩm: 44%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 23-06-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 5.28mps 296º
 • Độ ẩm: 54%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 24-06-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.99mps 242º
 • Độ ẩm: 89%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 25-06-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.51mps 205º
 • Độ ẩm: 92%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 26-06-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 6.02mps 272º
 • Độ ẩm: 56%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1004mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 27-06-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.38mps 75º
 • Độ ẩm: 48%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1005mbar
Xem thêm