Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Tam Kỳ. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 5 (09-07-2020)

  Mặt trời mọc: 05:21am Mặt trời lặn: 06:21pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.5667 Kinh độ: 108.4833

  nhiều mây
  30ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 34ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 19:32

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.1mps
  • Hướng gió: 50º NE
  • Độ ẩm: 74%
  • Độ che phủ: 20%
  • Áp suất: 1004mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 5 (09-07-2020)

  Mặt trời mọc: 05:21am Mặt trời lặn: 06:21pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.5667 Kinh độ: 108.4833

  mây dày đặc
  33ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 34ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 19:32

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 5.31mps
  • Hướng gió: 89º E
  • Độ ẩm: 50%
  • Độ che phủ: 95%
  • Áp suất: 1004mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 5 (09-07-2020)

  Mặt trời mọc: 05:21am Mặt trời lặn: 06:21pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.5667 Kinh độ: 108.4833

  mây dày đặc
  29ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 34ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 19:32

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.63mps
  • Hướng gió: 138º SE
  • Độ ẩm: 69%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1004mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 5 (10-07-2020)

  Mặt trời mọc: 05:21am Mặt trời lặn: 06:21pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.5667 Kinh độ: 108.4833

  mây dày đặc
  26ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 34ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 19:32

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.86mps
  • Hướng gió: 195º SSW
  • Độ ẩm: 77%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1006mb
 • Thời tiết Tối Thứ 5 (10-07-2020)

  Mặt trời mọc: 05:21am Mặt trời lặn: 06:21pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.5667 Kinh độ: 108.4833

  mây dày đặc
  28ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 34ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 19:32

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.43mps
  • Hướng gió: 206º SSW
  • Độ ẩm: 69%
  • Độ che phủ: 99%
  • Áp suất: 1006mb
 • Cập nhật lúc 19:32
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 nhiều mây 26ºC 59% 1.42mps 229º SW 0mm 76%
  6:00 nhiều mây 32ºC 82% 2.28mps 99º E 0mm 54%
  9:00 mây dày đặc 33ºC 95% 5.31mps 89º E 0mm 50%
  12:00 mây dày đặc 34ºC 99% 6.55mps 112º ESE 0mm 51%
  15:00 mây dày đặc 29ºC 100% 4.63mps 138º SE 0mm 69%
  18:00 mây dày đặc 27ºC 100% 1.9mps 202º SSW 0mm 75%
  21:00 mây dày đặc 26ºC 100% 0.86mps 195º SSW 0mm 77%
  24:00 mưa rải rác 26ºC 98% 1.6mps 235º SW 0.12mm 78%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Tam Kỳ

Thứ 5

Dự báo ngày 09-07-2020
nhiều mây

Nhiều Mây

32ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.28mps 99º
 • Độ ẩm: 54%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 82%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 10-07-2020
mây dày đặc

Mây Dày đặc

35ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 1.91mps 78º
 • Độ ẩm: 46%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 96%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 11-07-2020
ít mây

ít Mây

36ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.5mps 92º
 • Độ ẩm: 42%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 1006mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 12-07-2020
nhiều mây

Nhiều Mây

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.76mps 95º
 • Độ ẩm: 46%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 57%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 13-07-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.03mps 79º
 • Độ ẩm: 46%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 89%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 14-07-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.04mps 77º
 • Độ ẩm: 46%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 15-07-2020
trời quang mây

Trời Quang Mây

35ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.81mps 104º
 • Độ ẩm: 42%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 16-07-2020
trời quang mây

Trời Quang Mây

35ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.69mps 46º
 • Độ ẩm: 43%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 17-07-2020
mây dày đặc

Mây Dày đặc

36ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 0.65mps 82º
 • Độ ẩm: 41%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 18-07-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

35ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.78mps 53º
 • Độ ẩm: 44%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 46%
 • Áp suất: 1008mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 19-07-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.69mps 62º
 • Độ ẩm: 45%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 20-07-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.77mps 74º
 • Độ ẩm: 48%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 21-07-2020
mây dày đặc

Mây Dày đặc

32ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.2mps 83º
 • Độ ẩm: 52%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 22-07-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.11mps 67º
 • Độ ẩm: 49%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 55%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 23-07-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.76mps 40º
 • Độ ẩm: 46%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 69%
 • Áp suất: 1009mbar
Xem thêm