Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Tam Kỳ. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 5 (11-10-2017)

  Mặt trời mọc: 05:37am Mặt trời lặn: 05:27pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.5667 Kinh độ: 108.4833

  mây dày đặc
  29ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 28ºC

  Cập nhật lúc 01:23

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1mps
  • Hướng gió: 60º ENE
  • Độ ẩm: 79%
  • Độ che phủ: 20%
  • Áp suất: 1010mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 5 (12-10-2017)

  Mặt trời mọc: 05:37am Mặt trời lặn: 05:27pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.5667 Kinh độ: 108.4833

  mưa vừa
  26ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 28ºC

  Cập nhật lúc 01:23

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 5.825mm
  • Sức gió: 2.86mps
  • Hướng gió: 275º W
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 80%
  • Áp suất: 1016mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 5 (12-10-2017)

  Mặt trời mọc: 05:37am Mặt trời lặn: 05:27pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.5667 Kinh độ: 108.4833

  mưa rải rác
  27ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 28ºC

  Cập nhật lúc 01:23

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 2.68mm
  • Sức gió: 3.41mps
  • Hướng gió: 335º NNW
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 1018mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 5 (12-10-2017)

  Mặt trời mọc: 05:37am Mặt trời lặn: 05:27pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.5667 Kinh độ: 108.4833

  mưa to
  25ºC

  Mưa To

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 28ºC

  Cập nhật lúc 01:23

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 14.66mm
  • Sức gió: 3.41mps
  • Hướng gió: 324º NW
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1015mb
 • Thời tiết Tối Thứ 5 (12-10-2017)

  Mặt trời mọc: 05:37am Mặt trời lặn: 05:27pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.5667 Kinh độ: 108.4833

  mưa vừa
  24ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 28ºC

  Cập nhật lúc 01:23

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 8.95mm
  • Sức gió: 3.21mps
  • Hướng gió: 278º W
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1018mb
 • Cập nhật lúc 01:23
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây dày đặc 28ºC 92% 1.61mps 84º E 0mm 100%
  6:00 mưa vừa 26ºC 32% 0.66mps 13º NNE 6.0025mm 100%
  9:00 mưa vừa 26ºC 80% 2.86mps 275º W 5.825mm 100%
  12:00 mưa rải rác 26ºC 64% 3.31mps 291º WNW 0.0050000000000008mm 100%
  15:00 mưa rải rác 27ºC 88% 3.41mps 335º NNW 2.68mm 100%
  18:00 mưa vừa 26ºC 88% 4.35mps 355º N 3.09mm 100%
  21:00 mưa to 25ºC 92% 3.41mps 324º NW 14.66mm 100%
  24:00 mưa vừa 24ºC 88% 2.52mps 278º W 6.02mm 100%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Tam Kỳ

Thứ 4

Dự báo ngày 11-10-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 2.18mps 112º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 68%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 12-10-2017
mưa to

Mưa To

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.41mps 335º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 88%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 13-10-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.31mps 297º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 68%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 14-10-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 7.17mps 329º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1016mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 15-10-2017
mưa to

Mưa To

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 8.3mps 344º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 986mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 16-10-2017
mưa rất to

Mưa Rất To

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 9.72mps 334º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 986mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 17-10-2017
mưa rất to

Mưa Rất To

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 12.39mps 344º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 91%
 • Áp suất: 976mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 18-10-2017
mưa rất to

Mưa Rất To

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 6.33mps 12º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 54%
 • Áp suất: 983mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 19-10-2017
mưa rất to

Mưa Rất To

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 5.36mps 332º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 68%
 • Áp suất: 985mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 20-10-2017
mưa to

Mưa To

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.65mps 317º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 67%
 • Áp suất: 983mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 21-10-2017
mưa to

Mưa To

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.57mps 94º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 36%
 • Áp suất: 987mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 22-10-2017
mưa to

Mưa To

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.67mps 106º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 29%
 • Áp suất: 989mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 23-10-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.27mps 34º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 26%
 • Áp suất: 990mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 24-10-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.51mps 117º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 10%
 • Áp suất: 989mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 25-10-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 0.78mps 84º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 11%
 • Áp suất: 990mbar
Xem thêm