Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Tam Kỳ. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (03-12-2023)

  Mặt trời mọc: 05:58am Mặt trời lặn: 05:13pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.5667 Kinh độ: 108.4833

  mưa vừa
  25ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 08:01

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.56mps
  • Hướng gió: 10º N
  • Độ ẩm: 89%
  • Độ che phủ: 60%
  • Áp suất: 1016mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (03-12-2023)

  Mặt trời mọc: 05:58am Mặt trời lặn: 05:13pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.5667 Kinh độ: 108.4833

  mưa vừa
  23ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 08:01

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 5.24mm
  • Sức gió: 3.1mps
  • Hướng gió: 69º ENE
  • Độ ẩm: 94%
  • Độ che phủ: 76%
  • Áp suất: 1015mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (04-12-2023)

  Mặt trời mọc: 05:58am Mặt trời lặn: 05:13pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.5667 Kinh độ: 108.4833

  mưa vừa
  23ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 08:01

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 4.15mm
  • Sức gió: 2.61mps
  • Hướng gió: 56º NE
  • Độ ẩm: 94%
  • Độ che phủ: 93%
  • Áp suất: 1014mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (04-12-2023)

  Mặt trời mọc: 05:58am Mặt trời lặn: 05:13pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.5667 Kinh độ: 108.4833

  mưa vừa
  24ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 08:01

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 3.91mm
  • Sức gió: 2.47mps
  • Hướng gió: 47º NE
  • Độ ẩm: 92%
  • Độ che phủ: 96%
  • Áp suất: 1015mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (04-12-2023)

  Mặt trời mọc: 05:58am Mặt trời lặn: 05:13pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.5667 Kinh độ: 108.4833

  mưa rải rác
  26ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 08:01

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 2.84mm
  • Sức gió: 3.33mps
  • Hướng gió: 59º ENE
  • Độ ẩm: 85%
  • Độ che phủ: 86%
  • Áp suất: 1012mb
 • Cập nhật lúc 08:01
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa vừa 24ºC 100% 3.18mps 73º ENE 4.99mm 91%
  6:00 mưa vừa 24ºC 85% 3.65mps 74º ENE 5.5mm 91%
  9:00 mưa vừa 23ºC 76% 3.1mps 69º ENE 5.24mm 94%
  12:00 mưa vừa 23ºC 89% 2.79mps 62º ENE 5.09mm 94%
  15:00 mưa vừa 23ºC 93% 2.61mps 56º NE 4.15mm 94%
  18:00 mưa vừa 23ºC 97% 2.06mps 49º NE 3.74mm 93%
  21:00 mưa vừa 24ºC 96% 2.47mps 47º NE 3.91mm 92%
  24:00 mưa vừa 26ºC 79% 2.96mps 55º NE 4.48mm 86%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Tam Kỳ

Chủ nhật

Dự báo ngày 03-12-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 4.25mps 75º
 • Độ ẩm: 92%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 04-12-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.49mps 58º
 • Độ ẩm: 84%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 82%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 05-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.84mps 60º
 • Độ ẩm: 80%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 95%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 06-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 3.2mps 52º
 • Độ ẩm: 90%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 07-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.57mps 56º
 • Độ ẩm: 91%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 08-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.44mps 81º
 • Độ ẩm: 82%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 09-12-2023
mây dày đặc

Mây Dày đặc

26ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 3.17mps 96º
 • Độ ẩm: 71%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1013mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 10-12-2023
nhiều mây

Nhiều Mây

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 3.49mps 91º
 • Độ ẩm: 71%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 60%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 11-12-2023
nhiều mây

Nhiều Mây

26ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 3.57mps 88º
 • Độ ẩm: 75%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 75%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 12-12-2023
ít mây

ít Mây

27ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 3.4mps 83º
 • Độ ẩm: 68%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 14%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 13-12-2023
mây dày đặc

Mây Dày đặc

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.9mps 66º
 • Độ ẩm: 66%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 89%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 14-12-2023
nhiều mây

Nhiều Mây

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.65mps 41º
 • Độ ẩm: 66%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 60%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 15-12-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 3.35mps 56º
 • Độ ẩm: 66%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 16-12-2023
mưa to

Mưa To

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 7.92mps 59º
 • Độ ẩm: 91%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1011mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 17-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 7.07mps 121º
 • Độ ẩm: 88%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1013mbar
Xem thêm