Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Tam Kỳ. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 3 (27-09-2022)

  Mặt trời mọc: 05:35am Mặt trời lặn: 05:38pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.5667 Kinh độ: 108.4833

  mưa vừa
  22ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 12:52

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 6.5mps
  • Hướng gió: 275º W
  • Độ ẩm: 95%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1001mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 3 (27-09-2022)

  Mặt trời mọc: 05:35am Mặt trời lặn: 05:38pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.5667 Kinh độ: 108.4833

  mưa to
  23ºC

  Mưa To

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 12:52

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 14.55mm
  • Sức gió: 9.92mps
  • Hướng gió: 274º W
  • Độ ẩm: 93%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 996mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 3 (28-09-2022)

  Mặt trời mọc: 05:35am Mặt trời lặn: 05:38pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.5667 Kinh độ: 108.4833

  mưa rất to
  24ºC

  Mưa Rất To

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 12:52

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 60.31mm
  • Sức gió: 16.04mps
  • Hướng gió: 312º NW
  • Độ ẩm: 97%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 982mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 3 (28-09-2022)

  Mặt trời mọc: 05:35am Mặt trời lặn: 05:38pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.5667 Kinh độ: 108.4833

  mưa rất to
  23ºC

  Mưa Rất To

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 12:52

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 53.79mm
  • Sức gió: 12.78mps
  • Hướng gió: 146º SE
  • Độ ẩm: 91%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 984mb
 • Thời tiết Tối Thứ 3 (28-09-2022)

  Mặt trời mọc: 05:35am Mặt trời lặn: 05:38pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.5667 Kinh độ: 108.4833

  mưa rải rác
  25ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 12:52

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.2mm
  • Sức gió: 3.29mps
  • Hướng gió: 172º S
  • Độ ẩm: 85%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 994mb
 • Cập nhật lúc 12:52
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa vừa 22ºC 100% 6.5mps 275º W 11.2mm 95%
  6:00 mưa to 22ºC 100% 7.68mps 281º W 23.98mm 95%
  9:00 mưa to 23ºC 100% 9.92mps 274º W 14.55mm 93%
  12:00 mưa to 23ºC 100% 13.22mps 289º WNW 32.26mm 94%
  15:00 mưa rất to 24ºC 100% 16.04mps 312º NW 60.31mm 97%
  18:00 mưa rất to 25ºC 100% 8.44mps 275º W 61.76mm 95%
  21:00 mưa rất to 23ºC 100% 12.78mps 146º SE 53.79mm 91%
  24:00 mưa vừa 25ºC 100% 6.63mps 133º SE 10.81mm 85%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Tam Kỳ

Thứ 3

Dự báo ngày 27-09-2022
mưa rất to

Mưa Rất To

22ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 14.9mps 292º
 • Độ ẩm: 96%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 28-09-2022
mưa rất to

Mưa Rất To

25ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 18.31mps 301º
 • Độ ẩm: 86%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 994mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 29-09-2022
mây dày đặc

Mây Dày đặc

26ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.22mps 213º
 • Độ ẩm: 78%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 30-09-2022
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.27mps 9º
 • Độ ẩm: 71%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 63%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 01-10-2022
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.94mps 347º
 • Độ ẩm: 82%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1008mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 02-10-2022
mưa to

Mưa To

24ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 12.37mps 291º
 • Độ ẩm: 96%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 998mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 03-10-2022
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 7.28mps 140º
 • Độ ẩm: 76%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 04-10-2022
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.76mps 34º
 • Độ ẩm: 73%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 69%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 05-10-2022
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.61mps 4º
 • Độ ẩm: 73%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 06-10-2022
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.57mps 21º
 • Độ ẩm: 74%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 76%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 07-10-2022
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.98mps 43º
 • Độ ẩm: 71%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 89%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 08-10-2022
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.97mps 21º
 • Độ ẩm: 70%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1010mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 09-10-2022
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.72mps 357º
 • Độ ẩm: 80%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 10-10-2022
mưa rất to

Mưa Rất To

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 12.11mps 259º
 • Độ ẩm: 98%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 11-10-2022
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.92mps 117º
 • Độ ẩm: 75%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1009mbar
Xem thêm