Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Tam Kỳ. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (16-12-2019)

  Mặt trời mọc: 06:05am Mặt trời lặn: 05:17pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.5667 Kinh độ: 108.4833

  mây rải rác
  27ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 10:20

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.2mps
  • Hướng gió: 287º WNW
  • Độ ẩm: 74%
  • Độ che phủ: 75%
  • Áp suất: 1017mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (16-12-2019)

  Mặt trời mọc: 06:05am Mặt trời lặn: 05:17pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.5667 Kinh độ: 108.4833

  mưa rải rác
  26ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 10:20

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.19mm
  • Sức gió: 3.01mps
  • Hướng gió: 60º ENE
  • Độ ẩm: 74%
  • Độ che phủ: 76%
  • Áp suất: 1013mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (16-12-2019)

  Mặt trời mọc: 06:05am Mặt trời lặn: 05:17pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.5667 Kinh độ: 108.4833

  mây rải rác
  21ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 10:20

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.61mps
  • Hướng gió: 94º E
  • Độ ẩm: 94%
  • Độ che phủ: 48%
  • Áp suất: 1015mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (17-12-2019)

  Mặt trời mọc: 06:05am Mặt trời lặn: 05:17pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.5667 Kinh độ: 108.4833

  mưa rải rác
  22ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 10:20

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.13mm
  • Sức gió: 0.35mps
  • Hướng gió: 220º SW
  • Độ ẩm: 89%
  • Độ che phủ: 74%
  • Áp suất: 1015mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (17-12-2019)

  Mặt trời mọc: 06:05am Mặt trời lặn: 05:17pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.5667 Kinh độ: 108.4833

  mưa rải rác
  22ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 10:20

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.06mm
  • Sức gió: 1.34mps
  • Hướng gió: 196º SSW
  • Độ ẩm: 91%
  • Độ che phủ: 77%
  • Áp suất: 1016mb
 • Cập nhật lúc 10:20
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây rải rác 22ºC 46% 1.96mps 247º WSW 0mm 86%
  6:00 nhiều mây 27ºC 72% 1.01mps 341º NNW 0mm 70%
  9:00 mưa rải rác 26ºC 76% 3.01mps 60º ENE 0.19mm 74%
  12:00 ít mây 25ºC 17% 3.26mps 60º ENE 0mm 82%
  15:00 mây rải rác 21ºC 48% 0.61mps 94º E 0mm 94%
  18:00 mưa rải rác 22ºC 49% 1.03mps 230º SW 0.13mm 94%
  21:00 mưa rải rác 22ºC 74% 0.35mps 220º SW 0.13mm 89%
  24:00 mưa rải rác 22ºC 95% 0.58mps 155º SSE 0.19mm 91%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Tam Kỳ

Thứ 2

Dự báo ngày 16-12-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.01mps 341º
 • Độ ẩm: 70%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 72%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 17-12-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.76mps 79º
 • Độ ẩm: 69%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 16%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 18-12-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.43mps 61º
 • Độ ẩm: 72%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 91%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 19-12-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.33mps 12º
 • Độ ẩm: 72%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 71%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 20-12-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.2mps 81º
 • Độ ẩm: 68%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 72%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 21-12-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.24mps 57º
 • Độ ẩm: 67%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1014mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 22-12-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

26ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.69mps 86º
 • Độ ẩm: 67%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 23-12-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 0.51mps 120º
 • Độ ẩm: 65%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 87%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 24-12-2019
ít mây

ít Mây

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 1.98mps 87º
 • Độ ẩm: 64%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 25-12-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.49mps 25º
 • Độ ẩm: 69%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 26-12-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

25ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 1.44mps 57º
 • Độ ẩm: 70%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 27-12-2019
nhiều mây

Nhiều Mây

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.89mps 14º
 • Độ ẩm: 66%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 70%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 28-12-2019
mây rải rác

Mây Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 2.52mps 313º
 • Độ ẩm: 69%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 47%
 • Áp suất: 1012mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 29-12-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.31mps 299º
 • Độ ẩm: 77%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 30-12-2019
mưa to

Mưa To

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 0.48mps 200º
 • Độ ẩm: 95%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1018mbar
Xem thêm