Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Tam Kỳ. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 7 (27-02-2021)

  Mặt trời mọc: 06:04am Mặt trời lặn: 05:53pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.5667 Kinh độ: 108.4833

  mây rải rác
  25ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 19:27

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.03mps
  • Hướng gió: 0º N
  • Độ ẩm: 83%
  • Độ che phủ: 40%
  • Áp suất: 1010mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 7 (27-02-2021)

  Mặt trời mọc: 06:04am Mặt trời lặn: 05:53pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.5667 Kinh độ: 108.4833

  trời quang mây
  27ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 19:27

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.39mps
  • Hướng gió: 88º E
  • Độ ẩm: 65%
  • Độ che phủ: 4%
  • Áp suất: 1009mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 7 (27-02-2021)

  Mặt trời mọc: 06:04am Mặt trời lặn: 05:53pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.5667 Kinh độ: 108.4833

  mây rải rác
  22ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 19:27

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.47mps
  • Hướng gió: 104º ESE
  • Độ ẩm: 91%
  • Độ che phủ: 25%
  • Áp suất: 1011mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 7 (28-02-2021)

  Mặt trời mọc: 06:04am Mặt trời lặn: 05:53pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.5667 Kinh độ: 108.4833

  nhiều mây
  22ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 19:27

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.91mps
  • Hướng gió: 209º SSW
  • Độ ẩm: 90%
  • Độ che phủ: 53%
  • Áp suất: 1013mb
 • Thời tiết Tối Thứ 7 (28-02-2021)

  Mặt trời mọc: 06:04am Mặt trời lặn: 05:53pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.5667 Kinh độ: 108.4833

  ít mây
  22ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 19:27

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.51mps
  • Hướng gió: 212º SSW
  • Độ ẩm: 85%
  • Độ che phủ: 18%
  • Áp suất: 1013mb
 • Cập nhật lúc 19:27
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây rải rác 22ºC 33% 0.64mps 232º SW 0mm 87%
  6:00 ít mây 25ºC 13% 1.56mps 52º NE 0mm 73%
  9:00 trời quang mây 27ºC 4% 4.39mps 88º E 0mm 65%
  12:00 trời quang mây 26ºC 1% 4.9mps 89º E 0mm 74%
  15:00 mây rải rác 22ºC 25% 2.47mps 104º ESE 0mm 91%
  18:00 mây rải rác 22ºC 34% 1.47mps 179º S 0mm 92%
  21:00 nhiều mây 22ºC 53% 1.91mps 209º SSW 0mm 90%
  24:00 mây rải rác 21ºC 35% 1.61mps 212º SSW 0mm 90%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Tam Kỳ

Thứ 7

Dự báo ngày 27-02-2021
trời quang mây

Trời Quang Mây

27ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 2.33mps 64º
 • Độ ẩm: 66%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 4%
 • Áp suất: 1011mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 28-02-2021
mây rải rác

Mây Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 3.87mps 93º
 • Độ ẩm: 67%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 28%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 01-03-2021
mây dày đặc

Mây Dày đặc

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.25mps 101º
 • Độ ẩm: 66%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 91%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 02-03-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.15mps 79º
 • Độ ẩm: 68%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 15%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 03-03-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.1mps 56º
 • Độ ẩm: 70%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 04-03-2021
nhiều mây

Nhiều Mây

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.21mps 83º
 • Độ ẩm: 63%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 58%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 05-03-2021
trời quang mây

Trời Quang Mây

28ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 2.23mps 116º
 • Độ ẩm: 62%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 4%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 06-03-2021
trời quang mây

Trời Quang Mây

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.13mps 82º
 • Độ ẩm: 48%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1014mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 07-03-2021
trời quang mây

Trời Quang Mây

29ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.27mps 93º
 • Độ ẩm: 61%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 08-03-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.59mps 98º
 • Độ ẩm: 80%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 93%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 09-03-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 3.5mps 111º
 • Độ ẩm: 68%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 43%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 10-03-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 2.2mps 98º
 • Độ ẩm: 67%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 30%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 11-03-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 3.31mps 92º
 • Độ ẩm: 83%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 80%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 12-03-2021
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 3.32mps 77º
 • Độ ẩm: 85%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 61%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 13-03-2021
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 3.93mps 60º
 • Độ ẩm: 84%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 47%
 • Áp suất: 1018mbar
Xem thêm