Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Tam Kỳ. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Chủ nhật (19-05-2019)

  Mặt trời mọc: 05:16am Mặt trời lặn: 06:09pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.5667 Kinh độ: 108.4833

  ít mây
  32ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 43ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 20:58

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.5mps
  • Hướng gió: 300º WNW
  • Độ ẩm: 62%
  • Độ che phủ: 20%
  • Áp suất: 1007mb
 • Thời tiết Sáng Chủ nhật (19-05-2019)

  Mặt trời mọc: 05:16am Mặt trời lặn: 06:09pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.5667 Kinh độ: 108.4833

  trời quang mây
  43ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 43ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 20:58

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.39mps
  • Hướng gió: 248º WSW
  • Độ ẩm: 24%
  • Độ che phủ: 7%
  • Áp suất: 1007mb
 • Thời tiết Trưa Chủ nhật (19-05-2019)

  Mặt trời mọc: 05:16am Mặt trời lặn: 06:09pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.5667 Kinh độ: 108.4833

  nhiều mây
  28ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 43ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 20:58

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.33mps
  • Hướng gió: 38º NE
  • Độ ẩm: 63%
  • Độ che phủ: 67%
  • Áp suất: 1007mb
 • Thời tiết Chiều Chủ nhật (20-05-2019)

  Mặt trời mọc: 05:16am Mặt trời lặn: 06:09pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.5667 Kinh độ: 108.4833

  mây rải rác
  25ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 43ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 20:58

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.26mps
  • Hướng gió: 232º SW
  • Độ ẩm: 74%
  • Độ che phủ: 40%
  • Áp suất: 1008mb
 • Thời tiết Tối Chủ nhật (20-05-2019)

  Mặt trời mọc: 05:16am Mặt trời lặn: 06:09pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.5667 Kinh độ: 108.4833

  ít mây
  28ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 43ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 20:58

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.32mps
  • Hướng gió: 244º WSW
  • Độ ẩm: 65%
  • Độ che phủ: 20%
  • Áp suất: 1008mb
 • Cập nhật lúc 20:58
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 ít mây 31ºC 14% 1.56mps 250º WSW 0mm 64%
  6:00 trời quang mây 39ºC 8% 1.82mps 257º WSW 0mm 36%
  9:00 trời quang mây 43ºC 7% 1.39mps 248º WSW 0mm 24%
  12:00 nhiều mây 35ºC 62% 1.54mps 45º NE 0mm 40%
  15:00 nhiều mây 28ºC 67% 0.33mps 38º NE 0mm 63%
  18:00 ít mây 26ºC 14% 1mps 237º WSW 0mm 71%
  21:00 mây rải rác 25ºC 40% 1.26mps 232º SW 0mm 74%
  24:00 mây rải rác 25ºC 28% 1.35mps 234º SW 0mm 77%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Tam Kỳ

Chủ nhật

Dự báo ngày 19-05-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

39ºC
 • Cao nhất: 43ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 1.82mps 258º
 • Độ ẩm: 36%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 20-05-2019
mây rải rác

Mây Rải Rác

38ºC
 • Cao nhất: 44ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.48mps 260º
 • Độ ẩm: 33%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 50%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 21-05-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

37ºC
 • Cao nhất: 39ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.2mps 341º
 • Độ ẩm: 33%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 22-05-2019
mưa to

Mưa To

37ºC
 • Cao nhất: 37ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 0.74mps 33º
 • Độ ẩm: 34%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 23-05-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 39ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 0.64mps 244º
 • Độ ẩm: 42%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 24-05-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

37ºC
 • Cao nhất: 40ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 0.82mps 284º
 • Độ ẩm: 32%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 82%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 25-05-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

35ºC
 • Cao nhất: 37ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.64mps 263º
 • Độ ẩm: 37%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1007mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 26-05-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

38ºC
 • Cao nhất: 38ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 0.72mps 275º
 • Độ ẩm: 33%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 75%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 27-05-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

34ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.29mps 48º
 • Độ ẩm: 39%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 28-05-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 0.51mps 46º
 • Độ ẩm: 45%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 29-05-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.53mps 217º
 • Độ ẩm: 83%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 30-05-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

21ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.32mps 214º
 • Độ ẩm: 97%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 31-05-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

21ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.34mps 227º
 • Độ ẩm: 96%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 97%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 01-06-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

24ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.97mps 229º
 • Độ ẩm: 72%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 96%
 • Áp suất: 1009mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 02-06-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.28mps 51º
 • Độ ẩm: 68%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 62%
 • Áp suất: 1008mbar
Xem thêm