Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Tuy Hòa. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (13-06-2021)

  Mặt trời mọc: 05:16am Mặt trời lặn: 06:09pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.0833 Kinh độ: 109.3

  mây dày đặc
  27ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 34ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 01:01

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.94mps
  • Hướng gió: 262º W
  • Độ ẩm: 69%
  • Độ che phủ: 93%
  • Áp suất: 1008mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (13-06-2021)

  Mặt trời mọc: 05:16am Mặt trời lặn: 06:09pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.0833 Kinh độ: 109.3

  mây dày đặc
  34ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 34ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 01:01

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.81mps
  • Hướng gió: 246º WSW
  • Độ ẩm: 41%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1005mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (13-06-2021)

  Mặt trời mọc: 05:16am Mặt trời lặn: 06:09pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.0833 Kinh độ: 109.3

  mây dày đặc
  29ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 34ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 01:01

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.96mps
  • Hướng gió: 276º W
  • Độ ẩm: 61%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1007mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (14-06-2021)

  Mặt trời mọc: 05:16am Mặt trời lặn: 06:09pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.0833 Kinh độ: 109.3

  mây dày đặc
  26ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 34ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 01:01

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.8mps
  • Hướng gió: 263º W
  • Độ ẩm: 69%
  • Độ che phủ: 95%
  • Áp suất: 1008mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (14-06-2021)

  Mặt trời mọc: 05:16am Mặt trời lặn: 06:09pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.0833 Kinh độ: 109.3

  mây dày đặc
  27ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 34ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 01:01

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.83mps
  • Hướng gió: 256º WSW
  • Độ ẩm: 63%
  • Độ che phủ: 97%
  • Áp suất: 1009mb
 • Cập nhật lúc 01:01
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây dày đặc 26ºC 97% 2.39mps 233º SW 0mm 68%
  6:00 mây dày đặc 30ºC 99% 3.56mps 256º WSW 0mm 53%
  9:00 mây dày đặc 34ºC 100% 3.81mps 246º WSW 0mm 41%
  12:00 mây dày đặc 32ºC 100% 2.89mps 211º SSW 0mm 53%
  15:00 mây dày đặc 29ºC 100% 3.96mps 276º W 0mm 61%
  18:00 mây dày đặc 27ºC 90% 4.75mps 268º W 0mm 68%
  21:00 mây dày đặc 26ºC 95% 4.8mps 263º W 0mm 69%
  24:00 mây dày đặc 27ºC 96% 4.58mps 257º WSW 0mm 64%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Tuy Hòa

Chủ nhật

Dự báo ngày 13-06-2021
mây dày đặc

Mây Dày đặc

33ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 5.04mps 269º
 • Độ ẩm: 44%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 14-06-2021
mây dày đặc

Mây Dày đặc

33ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 5.17mps 268º
 • Độ ẩm: 45%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 15-06-2021
mây rải rác

Mây Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 5.1mps 260º
 • Độ ẩm: 46%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 41%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 16-06-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 5.81mps 253º
 • Độ ẩm: 47%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 17-06-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 4.46mps 159º
 • Độ ẩm: 50%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 18-06-2021
mưa vừa

Mưa Vừa

33ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 5.55mps 163º
 • Độ ẩm: 51%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 56%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 19-06-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 4.43mps 256º
 • Độ ẩm: 51%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 39%
 • Áp suất: 1007mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 20-06-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 6.55mps 263º
 • Độ ẩm: 48%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 55%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 21-06-2021
mây dày đặc

Mây Dày đặc

32ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 8.2mps 258º
 • Độ ẩm: 52%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 22-06-2021
nhiều mây

Nhiều Mây

33ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 7.93mps 261º
 • Độ ẩm: 45%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 62%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 23-06-2021
mây dày đặc

Mây Dày đặc

32ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 6.99mps 257º
 • Độ ẩm: 51%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 24-06-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 7.12mps 259º
 • Độ ẩm: 62%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 25-06-2021
mây dày đặc

Mây Dày đặc

27ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 7.58mps 258º
 • Độ ẩm: 69%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 26-06-2021
mây dày đặc

Mây Dày đặc

28ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 7.74mps 254º
 • Độ ẩm: 68%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1007mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 27-06-2021
nhiều mây

Nhiều Mây

33ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 5.78mps 261º
 • Độ ẩm: 50%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 83%
 • Áp suất: 1007mbar
Xem thêm