Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Tuy Hòa. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (26-03-2017)

  Mặt trời mọc: 05:42am Mặt trời lặn: 05:54pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.0833 Kinh độ: 109.3

  nhiều mây
  25ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 0ºC

  Thấp nhất: 0ºC

  Cập nhật lúc 23:17

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.09mps
  • Hướng gió: 40º NE
  • Độ ẩm: 83%
  • Độ che phủ: 76%
  • Áp suất: 1014mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (27-03-2017)

  Mặt trời mọc: 05:42am Mặt trời lặn: 05:54pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.0833 Kinh độ: 109.3

  mây dày đặc
  25ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 0ºC

  Thấp nhất: 0ºC

  Cập nhật lúc 23:17

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.62mps
  • Hướng gió: 60º ENE
  • Độ ẩm: 85%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1012mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (27-03-2017)

  Mặt trời mọc: 05:42am Mặt trời lặn: 05:54pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.0833 Kinh độ: 109.3

  mưa rải rác
  26ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 0ºC

  Thấp nhất: 0ºC

  Cập nhật lúc 23:17

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.46mm
  • Sức gió: 4.28mps
  • Hướng gió: 56º NE
  • Độ ẩm: 86%
  • Độ che phủ: 80%
  • Áp suất: 1014mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (27-03-2017)

  Mặt trời mọc: 05:42am Mặt trời lặn: 05:54pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.0833 Kinh độ: 109.3

  mưa rải rác
  23ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 0ºC

  Thấp nhất: 0ºC

  Cập nhật lúc 23:17

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.145mm
  • Sức gió: 3.93mps
  • Hướng gió: 36º NE
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1012mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (27-03-2017)

  Mặt trời mọc: 05:42am Mặt trời lặn: 05:54pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.0833 Kinh độ: 109.3

  mưa rải rác
  22ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 0ºC

  Thấp nhất: 0ºC

  Cập nhật lúc 23:17

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 2.56mm
  • Sức gió: 2.97mps
  • Hướng gió: 12º NNE
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1014mb
 • Cập nhật lúc 23:17
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 nhiều mây 25ºC 76% 4.09mps 40º NE 0mm 83%
  6:00 nhiều mây 25ºC 68% 3.42mps 53º NE 0mm 86%
  9:00 mây dày đặc 25ºC 92% 3.62mps 60º ENE 0mm 85%
  12:00 mưa rải rác 25ºC 88% 4.07mps 63º ENE 0.07375mm 89%
  15:00 mưa rải rác 26ºC 80% 4.28mps 56º NE 0.46mm 86%
  18:00 mưa rải rác 26ºC 88% 5.56mps 59º ENE 0.145mm 86%
  21:00 mưa rải rác 23ºC 92% 3.93mps 36º NE 1.145mm 100%
  24:00 mưa rải rác 22ºC 88% 3.32mps 11º N 1.95mm 100%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Tuy Hòa

Thứ 5

Dự báo ngày 01-01-1970

0ºC
 • Cao nhất: 0ºC
 • Thấp nhất: 0ºC
 • Sức gió: mps º
 • Độ ẩm: %
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: %
 • Áp suất: 0mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 01-01-1970

0ºC
 • Cao nhất: 0ºC
 • Thấp nhất: 0ºC
 • Sức gió: mps º
 • Độ ẩm: %
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: %
 • Áp suất: 0mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 01-01-1970

0ºC
 • Cao nhất: 0ºC
 • Thấp nhất: 0ºC
 • Sức gió: mps º
 • Độ ẩm: %
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: %
 • Áp suất: 0mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 01-01-1970

0ºC
 • Cao nhất: 0ºC
 • Thấp nhất: 0ºC
 • Sức gió: mps º
 • Độ ẩm: %
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: %
 • Áp suất: 0mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 01-01-1970

0ºC
 • Cao nhất: 0ºC
 • Thấp nhất: 0ºC
 • Sức gió: mps º
 • Độ ẩm: %
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: %
 • Áp suất: 0mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 01-01-1970

0ºC
 • Cao nhất: 0ºC
 • Thấp nhất: 0ºC
 • Sức gió: mps º
 • Độ ẩm: %
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: %
 • Áp suất: 0mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 01-01-1970

0ºC
 • Cao nhất: 0ºC
 • Thấp nhất: 0ºC
 • Sức gió: mps º
 • Độ ẩm: %
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: %
 • Áp suất: 0mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 01-01-1970

0ºC
 • Cao nhất: 0ºC
 • Thấp nhất: 0ºC
 • Sức gió: mps º
 • Độ ẩm: %
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: %
 • Áp suất: 0mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 01-01-1970

0ºC
 • Cao nhất: 0ºC
 • Thấp nhất: 0ºC
 • Sức gió: mps º
 • Độ ẩm: %
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: %
 • Áp suất: 0mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 01-01-1970

0ºC
 • Cao nhất: 0ºC
 • Thấp nhất: 0ºC
 • Sức gió: mps º
 • Độ ẩm: %
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: %
 • Áp suất: 0mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 01-01-1970

0ºC
 • Cao nhất: 0ºC
 • Thấp nhất: 0ºC
 • Sức gió: mps º
 • Độ ẩm: %
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: %
 • Áp suất: 0mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 01-01-1970

0ºC
 • Cao nhất: 0ºC
 • Thấp nhất: 0ºC
 • Sức gió: mps º
 • Độ ẩm: %
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: %
 • Áp suất: 0mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 01-01-1970

0ºC
 • Cao nhất: 0ºC
 • Thấp nhất: 0ºC
 • Sức gió: mps º
 • Độ ẩm: %
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: %
 • Áp suất: 0mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 01-01-1970

0ºC
 • Cao nhất: 0ºC
 • Thấp nhất: 0ºC
 • Sức gió: mps º
 • Độ ẩm: %
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: %
 • Áp suất: 0mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 01-01-1970

0ºC
 • Cao nhất: 0ºC
 • Thấp nhất: 0ºC
 • Sức gió: mps º
 • Độ ẩm: %
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: %
 • Áp suất: 0mbar
Xem thêm