Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Tuy Hòa. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 5 (08-02-2023)

  Mặt trời mọc: 06:07am Mặt trời lặn: 05:46pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.0833 Kinh độ: 109.3

  mây rải rác
  22ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 00:35

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.3mps
  • Hướng gió: 212º SSW
  • Độ ẩm: 93%
  • Độ che phủ: 37%
  • Áp suất: 1012mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 5 (08-02-2023)

  Mặt trời mọc: 06:07am Mặt trời lặn: 05:46pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.0833 Kinh độ: 109.3

  mây rải rác
  23ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 00:35

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.19mps
  • Hướng gió: 36º NE
  • Độ ẩm: 93%
  • Độ che phủ: 25%
  • Áp suất: 1012mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 5 (09-02-2023)

  Mặt trời mọc: 06:07am Mặt trời lặn: 05:46pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.0833 Kinh độ: 109.3

  ít mây
  23ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 00:35

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.11mps
  • Hướng gió: 29º NNE
  • Độ ẩm: 94%
  • Độ che phủ: 20%
  • Áp suất: 1012mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 5 (09-02-2023)

  Mặt trời mọc: 06:07am Mặt trời lặn: 05:46pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.0833 Kinh độ: 109.3

  mưa rải rác
  23ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 00:35

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.11mm
  • Sức gió: 1.54mps
  • Hướng gió: 300º WNW
  • Độ ẩm: 93%
  • Độ che phủ: 27%
  • Áp suất: 1013mb
 • Thời tiết Tối Thứ 5 (09-02-2023)

  Mặt trời mọc: 06:07am Mặt trời lặn: 05:46pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.0833 Kinh độ: 109.3

  mưa rải rác
  26ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 00:35

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.13mm
  • Sức gió: 3.42mps
  • Hướng gió: 40º NE
  • Độ ẩm: 78%
  • Độ che phủ: 65%
  • Áp suất: 1012mb
 • Cập nhật lúc 00:35
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây rải rác 26ºC 37% 3.29mps 34º NE 0mm 76%
  6:00 mây rải rác 26ºC 28% 3.19mps 37º NE 0mm 80%
  9:00 mây rải rác 23ºC 25% 1.19mps 36º NE 0mm 93%
  12:00 ít mây 23ºC 17% 0.73mps 41º NE 0mm 94%
  15:00 ít mây 23ºC 20% 0.11mps 29º NNE 0mm 94%
  18:00 ít mây 22ºC 18% 0.63mps 296º WNW 0mm 94%
  21:00 mưa rải rác 23ºC 27% 1.54mps 300º WNW 0.11mm 93%
  24:00 mưa rải rác 26ºC 39% 2.61mps 33º NNE 0.31mm 81%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Tuy Hòa

Thứ 4

Dự báo ngày 08-02-2023
mây rải rác

Mây Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 3.42mps 36º
 • Độ ẩm: 76%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 40%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 09-02-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 3.72mps 33º
 • Độ ẩm: 79%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 48%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 10-02-2023
trời quang mây

Trời Quang Mây

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 3.4mps 95º
 • Độ ẩm: 71%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 11-02-2023
mây rải rác

Mây Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 3.56mps 103º
 • Độ ẩm: 74%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 36%
 • Áp suất: 1014mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 12-02-2023
ít mây

ít Mây

27ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 3.47mps 112º
 • Độ ẩm: 70%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 23%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 13-02-2023
nhiều mây

Nhiều Mây

27ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 3.3mps 106º
 • Độ ẩm: 72%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 60%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 14-02-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 3.68mps 64º
 • Độ ẩm: 72%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 10%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 15-02-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 6.01mps 39º
 • Độ ẩm: 73%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 71%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 16-02-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 6.44mps 37º
 • Độ ẩm: 83%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 58%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 17-02-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 5.24mps 27º
 • Độ ẩm: 86%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 80%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 18-02-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 5.52mps 19º
 • Độ ẩm: 82%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 84%
 • Áp suất: 1015mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 19-02-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 6.65mps 16º
 • Độ ẩm: 81%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 89%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 20-02-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 5.13mps 27º
 • Độ ẩm: 74%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 75%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 21-02-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 4.2mps 37º
 • Độ ẩm: 81%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 82%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 22-02-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 5.33mps 34º
 • Độ ẩm: 76%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1015mbar
Xem thêm