Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Tuy Hòa. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Chủ nhật (26-01-2020)

  Mặt trời mọc: 06:09am Mặt trời lặn: 05:40pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.0833 Kinh độ: 109.3

  mây dày đặc
  24ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 22:14

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.5mm
  • Sức gió: 9.65mps
  • Hướng gió: 6º N
  • Độ ẩm: 84%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1013mb
 • Thời tiết Sáng Chủ nhật (26-01-2020)

  Mặt trời mọc: 06:09am Mặt trời lặn: 05:40pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.0833 Kinh độ: 109.3

  mây dày đặc
  25ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 22:14

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.28mps
  • Hướng gió: 131º SE
  • Độ ẩm: 75%
  • Độ che phủ: 98%
  • Áp suất: 1011mb
 • Thời tiết Trưa Chủ nhật (26-01-2020)

  Mặt trời mọc: 06:09am Mặt trời lặn: 05:40pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.0833 Kinh độ: 109.3

  nhiều mây
  25ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 22:14

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.84mps
  • Hướng gió: 18º NNE
  • Độ ẩm: 82%
  • Độ che phủ: 60%
  • Áp suất: 1011mb
 • Thời tiết Chiều Chủ nhật (27-01-2020)

  Mặt trời mọc: 06:09am Mặt trời lặn: 05:40pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.0833 Kinh độ: 109.3

  mưa rải rác
  24ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 22:14

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.5mm
  • Sức gió: 7.33mps
  • Hướng gió: 356º N
  • Độ ẩm: 81%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1012mb
 • Thời tiết Tối Chủ nhật (27-01-2020)

  Mặt trời mọc: 06:09am Mặt trời lặn: 05:40pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.0833 Kinh độ: 109.3

  mây dày đặc
  23ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 22:14

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 6.46mps
  • Hướng gió: 340º NNW
  • Độ ẩm: 83%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1013mb
 • Cập nhật lúc 22:14
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây dày đặc 24ºC 99% 1.51mps 226º SW 0mm 82%
  6:00 mây dày đặc 24ºC 96% 1.08mps 243º WSW 0mm 79%
  9:00 mây dày đặc 25ºC 98% 3.28mps 131º SE 0mm 75%
  12:00 ít mây 25ºC 19% 4.26mps 110º ESE 0mm 75%
  15:00 nhiều mây 25ºC 60% 4.84mps 18º NNE 0mm 82%
  18:00 mưa rải rác 24ºC 100% 7.12mps 9º N 0.38mm 85%
  21:00 mưa rải rác 24ºC 100% 7.33mps 356º N 0.5mm 81%
  24:00 mây dày đặc 23ºC 100% 9.65mps 350º N 0mm 85%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Tuy Hòa

Chủ nhật

Dự báo ngày 26-01-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.08mps 243º
 • Độ ẩm: 79%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 96%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 27-01-2020
nhiều mây

Nhiều Mây

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 5.14mps 350º
 • Độ ẩm: 80%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 78%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 28-01-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.65mps 346º
 • Độ ẩm: 83%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 81%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 29-01-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.36mps 358º
 • Độ ẩm: 80%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 97%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 30-01-2020
mưa to

Mưa To

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 8.75mps 52º
 • Độ ẩm: 83%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 31-01-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

23ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 8.14mps 43º
 • Độ ẩm: 77%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 01-02-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 6.82mps 37º
 • Độ ẩm: 74%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 19%
 • Áp suất: 1018mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 02-02-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 5.1mps 21º
 • Độ ẩm: 70%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 18%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 03-02-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 5.03mps 333º
 • Độ ẩm: 84%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 43%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 04-02-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.87mps 40º
 • Độ ẩm: 79%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 79%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 05-02-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 5.35mps 29º
 • Độ ẩm: 70%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 69%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 06-02-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 5.51mps 355º
 • Độ ẩm: 78%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 6%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 07-02-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.78mps 50º
 • Độ ẩm: 79%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 08-02-2020
trời quang mây

Trời Quang Mây

24ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.33mps 337º
 • Độ ẩm: 76%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 10%
 • Áp suất: 1012mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 09-02-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.67mps 8º
 • Độ ẩm: 86%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 96%
 • Áp suất: 1014mbar
Xem thêm