Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Tuy Hòa. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (31-07-2017)

  Mặt trời mọc: 05:28am Mặt trời lặn: 06:10pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.0833 Kinh độ: 109.3

  nhiều mây
  32ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 29ºC

  Cập nhật lúc 15:04

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 7.37mps
  • Hướng gió: 253º WSW
  • Độ ẩm: 65%
  • Độ che phủ: 36%
  • Áp suất: 1004mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (31-07-2017)

  Mặt trời mọc: 05:28am Mặt trời lặn: 06:10pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.0833 Kinh độ: 109.3

  ít mây
  30ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 29ºC

  Cập nhật lúc 15:04

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 6.61mps
  • Hướng gió: 253º WSW
  • Độ ẩm: 72%
  • Độ che phủ: 12%
  • Áp suất: 1003mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (01-08-2017)

  Mặt trời mọc: 05:28am Mặt trời lặn: 06:10pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.0833 Kinh độ: 109.3

  clear sky
  28ºC

  Clear Sky

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 29ºC

  Cập nhật lúc 15:04

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 7.71mps
  • Hướng gió: 246º WSW
  • Độ ẩm: 79%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1003mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (01-08-2017)

  Mặt trời mọc: 05:28am Mặt trời lặn: 06:10pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.0833 Kinh độ: 109.3

  clear sky
  29ºC

  Clear Sky

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 29ºC

  Cập nhật lúc 15:04

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 7.87mps
  • Hướng gió: 254º WSW
  • Độ ẩm: 76%
  • Độ che phủ: 8%
  • Áp suất: 1004mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (01-08-2017)

  Mặt trời mọc: 05:28am Mặt trời lặn: 06:10pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.0833 Kinh độ: 109.3

  nhiều mây
  32ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 29ºC

  Cập nhật lúc 15:04

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 8.02mps
  • Hướng gió: 259º W
  • Độ ẩm: 63%
  • Độ che phủ: 64%
  • Áp suất: 1004mb
 • Cập nhật lúc 15:04
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 nhiều mây 32ºC 64% 7.37mps 251º WSW 0mm 63%
  6:00 mây dày đặc 31ºC 88% 6.97mps 251º WSW 0mm 66%
  9:00 ít mây 30ºC 12% 6.61mps 253º WSW 0mm 72%
  12:00 ít mây 29ºC 12% 6.57mps 250º WSW 0mm 76%
  15:00 clear sky 28ºC 0% 7.71mps 246º WSW 0mm 79%
  18:00 clear sky 28ºC 0% 7.8mps 248º WSW 0mm 79%
  21:00 clear sky 29ºC 8% 7.87mps 254º WSW 0mm 76%
  24:00 ít mây 31ºC 24% 8.01mps 258º WSW 0mm 66%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Tuy Hòa

Thứ 2

Dự báo ngày 31-07-2017
mây rải rác

Mây Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 7.37mps 253º
 • Độ ẩm: 65%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 36%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 01-08-2017
ít mây

ít Mây

31ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 8.01mps 258º
 • Độ ẩm: 66%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 02-08-2017
nhiều mây

Nhiều Mây

31ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 8.17mps 259º
 • Độ ẩm: 68%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 64%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 03-08-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 7.36mps 255º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 44%
 • Áp suất: 982mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 04-08-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 8.13mps 254º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 981mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 05-08-2017
quang mây

Quang Mây

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 7.78mps 261º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 4%
 • Áp suất: 982mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 06-08-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 8.12mps 268º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 58%
 • Áp suất: 984mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 07-08-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 8.09mps 269º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 76%
 • Áp suất: 983mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 08-08-2017
quang mây

Quang Mây

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 6.98mps 264º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 3%
 • Áp suất: 983mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 09-08-2017
quang mây

Quang Mây

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 7.08mps 271º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 23%
 • Áp suất: 984mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 10-08-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 7.04mps 261º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 45%
 • Áp suất: 983mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 11-08-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 5.21mps 260º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 38%
 • Áp suất: 982mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 12-08-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 5.23mps 261º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 55%
 • Áp suất: 982mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 13-08-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 4.8mps 254º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 70%
 • Áp suất: 981mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 14-08-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 6.07mps 264º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 85%
 • Áp suất: 984mbar
Xem thêm