Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Tuy Hòa. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (25-03-2019)

  Mặt trời mọc: 05:44am Mặt trời lặn: 05:53pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.0833 Kinh độ: 109.3

  mưa rải rác
  26ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 13:36

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.32mm
  • Sức gió: 3.65mps
  • Hướng gió: 34º NE
  • Độ ẩm: 85%
  • Độ che phủ: 56%
  • Áp suất: 1013mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (25-03-2019)

  Mặt trời mọc: 05:44am Mặt trời lặn: 05:53pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.0833 Kinh độ: 109.3

  mưa rải rác
  26ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 13:36

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.32mm
  • Sức gió: 3.65mps
  • Hướng gió: 34º NE
  • Độ ẩm: 85%
  • Độ che phủ: 56%
  • Áp suất: 1013mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (25-03-2019)

  Mặt trời mọc: 05:44am Mặt trời lặn: 05:53pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.0833 Kinh độ: 109.3

  mưa rải rác
  24ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 13:36

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.34mm
  • Sức gió: 2.61mps
  • Hướng gió: 49º NE
  • Độ ẩm: 97%
  • Độ che phủ: 80%
  • Áp suất: 1013mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (26-03-2019)

  Mặt trời mọc: 05:44am Mặt trời lặn: 05:53pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.0833 Kinh độ: 109.3

  mưa rải rác
  24ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 13:36

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.14mm
  • Sức gió: 2.26mps
  • Hướng gió: 66º ENE
  • Độ ẩm: 94%
  • Độ che phủ: 80%
  • Áp suất: 1014mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (26-03-2019)

  Mặt trời mọc: 05:44am Mặt trời lặn: 05:53pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.0833 Kinh độ: 109.3

  mưa rải rác
  24ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 13:36

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.1625mm
  • Sức gió: 3.21mps
  • Hướng gió: 77º ENE
  • Độ ẩm: 93%
  • Độ che phủ: 80%
  • Áp suất: 1014mb
 • Cập nhật lúc 13:36
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 25ºC 80% 2.51mps 76º ENE 0.03mm 90%
  6:00 mưa rải rác 25ºC 100% 2.96mps 52º NE 0.28mm 90%
  9:00 mưa rải rác 26ºC 56% 3.65mps 34º NE 0.32mm 85%
  12:00 mưa rải rác 24ºC 92% 4.15mps 60º ENE 1.57mm 95%
  15:00 mưa rải rác 24ºC 80% 2.61mps 49º NE 0.34mm 97%
  18:00 mưa rải rác 24ºC 92% 2.37mps 57º ENE 0.12mm 95%
  21:00 mưa rải rác 24ºC 80% 2.26mps 66º ENE 0.14mm 94%
  24:00 mưa rải rác 24ºC 92% 2.86mps 69º ENE 0.0175mm 92%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Tuy Hòa

Thứ 2

Dự báo ngày 25-03-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.96mps 52º
 • Độ ẩm: 90%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 26-03-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.7mps 76º
 • Độ ẩm: 81%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 27-03-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.52mps 57º
 • Độ ẩm: 87%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 28-03-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.17mps 97º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 13%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 29-03-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.76mps 101º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 29%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 30-03-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.33mps 63º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 6%
 • Áp suất: 1010mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 31-03-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.84mps 63º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 23%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 01-04-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.46mps 38º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 02-04-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.56mps 52º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 11%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 03-04-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.01mps 131º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 04-04-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 4.6mps 146º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 05-04-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.22mps 92º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 06-04-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.04mps 46º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1009mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 07-04-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 3.61mps 165º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 51%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 08-04-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 3.38mps 200º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 25%
 • Áp suất: 1009mbar
Xem thêm