Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Tuy Hòa. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 7 (17-07-2024)

  Mặt trời mọc: 05:24am Mặt trời lặn: 06:13pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.0833 Kinh độ: 109.3

  mưa rải rác
  25ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 23:31

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.2mps
  • Hướng gió: 231º SW
  • Độ ẩm: 91%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1007mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 7 (17-07-2024)

  Mặt trời mọc: 05:24am Mặt trời lặn: 06:13pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.0833 Kinh độ: 109.3

  mưa vừa
  25ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 23:31

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 4.58mm
  • Sức gió: 2.45mps
  • Hướng gió: 225º SW
  • Độ ẩm: 91%
  • Độ che phủ: 86%
  • Áp suất: 1006mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 7 (18-07-2024)

  Mặt trời mọc: 05:24am Mặt trời lặn: 06:13pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.0833 Kinh độ: 109.3

  mây dày đặc
  25ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 23:31

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.66mps
  • Hướng gió: 253º WSW
  • Độ ẩm: 85%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1006mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 7 (18-07-2024)

  Mặt trời mọc: 05:24am Mặt trời lặn: 06:13pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.0833 Kinh độ: 109.3

  mây dày đặc
  26ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 23:31

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.45mps
  • Hướng gió: 255º WSW
  • Độ ẩm: 76%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1007mb
 • Thời tiết Tối Thứ 7 (18-07-2024)

  Mặt trời mọc: 05:24am Mặt trời lặn: 06:13pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.0833 Kinh độ: 109.3

  nhiều mây
  32ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 23:31

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 8.6mps
  • Hướng gió: 274º W
  • Độ ẩm: 56%
  • Độ che phủ: 67%
  • Áp suất: 1006mb
 • Cập nhật lúc 23:31
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 32ºC 76% 1.13mps 177º S 0.82mm 59%
  6:00 mưa rải rác 29ºC 78% 2.5mps 174º S 2.36mm 78%
  9:00 mưa vừa 25ºC 86% 2.45mps 225º SW 4.58mm 91%
  12:00 mưa rải rác 25ºC 100% 2.91mps 250º WSW 1.75mm 91%
  15:00 mây dày đặc 25ºC 100% 4.66mps 253º WSW 0mm 85%
  18:00 mây dày đặc 25ºC 100% 3.61mps 237º WSW 0mm 82%
  21:00 mây dày đặc 26ºC 100% 4.45mps 255º WSW 0mm 76%
  24:00 mây dày đặc 31ºC 88% 7.45mps 256º WSW 0mm 57%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Tuy Hòa

Thứ 4

Dự báo ngày 17-07-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.04mps 149º
 • Độ ẩm: 57%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 79%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 18-07-2024
nhiều mây

Nhiều Mây

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 8.6mps 274º
 • Độ ẩm: 55%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 78%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 19-07-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

27ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 7.4mps 267º
 • Độ ẩm: 73%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 20-07-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 7.06mps 267º
 • Độ ẩm: 75%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1007mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 21-07-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 8.45mps 266º
 • Độ ẩm: 64%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 22-07-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 8.26mps 264º
 • Độ ẩm: 55%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 76%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 23-07-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

30ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 7.98mps 257º
 • Độ ẩm: 62%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 24-07-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

31ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 8.29mps 250º
 • Độ ẩm: 54%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 25-07-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

31ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 9.98mps 260º
 • Độ ẩm: 55%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 26-07-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

28ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 9.79mps 254º
 • Độ ẩm: 66%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 27-07-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

30ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 10.03mps 262º
 • Độ ẩm: 62%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1002mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 28-07-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

31ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 9.21mps 264º
 • Độ ẩm: 57%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1001mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 29-07-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

32ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 8.48mps 264º
 • Độ ẩm: 53%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 87%
 • Áp suất: 1000mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 30-07-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 8.63mps 269º
 • Độ ẩm: 59%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 97%
 • Áp suất: 1001mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 31-07-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 7.74mps 257º
 • Độ ẩm: 66%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1002mbar
Xem thêm