Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Tuy Hòa. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 5 (10-07-2015)

  Mặt trời mọc: 05:22am Mặt trời lặn: 06:13pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.08333 Kinh độ: 109.300003

  mưa rải rác
  24ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 19:45

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.3175mm
  • Sức gió: 3.97mps
  • Hướng gió: 256º WSW
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 999mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 5 (10-07-2015)

  Mặt trời mọc: 05:22am Mặt trời lặn: 06:13pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.08333 Kinh độ: 109.300003

  mưa rải rác
  24ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 19:45

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.065mm
  • Sức gió: 4.11mps
  • Hướng gió: 247º WSW
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 56%
  • Áp suất: 1000mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 5 (10-07-2015)

  Mặt trời mọc: 05:22am Mặt trời lặn: 06:13pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.08333 Kinh độ: 109.300003

  quang mây
  30ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 19:45

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 6.11mps
  • Hướng gió: 273º W
  • Độ ẩm: 74%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 998mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 5 (10-07-2015)

  Mặt trời mọc: 05:22am Mặt trời lặn: 06:13pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.08333 Kinh độ: 109.300003

  nhiều mây
  26ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 19:45

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 6.67mps
  • Hướng gió: 261º W
  • Độ ẩm: 86%
  • Độ che phủ: 68%
  • Áp suất: 999mb
 • Thời tiết Tối Thứ 5 (11-07-2015)

  Mặt trời mọc: 05:22am Mặt trời lặn: 06:13pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.08333 Kinh độ: 109.300003

  ít mây
  25ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 19:45

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 7.61mps
  • Hướng gió: 269º W
  • Độ ẩm: 93%
  • Độ che phủ: 20%
  • Áp suất: 1000mb
 • Cập nhật lúc 19:45
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 24ºC 92% 3.97mps 256º WSW 0.3175mm 100%
  6:00 mưa rải rác 24ºC 80% 4.37mps 244º WSW 0.1675mm 100%
  9:00 mưa rải rác 24ºC 56% 4.11mps 247º WSW 0.065mm 100%
  12:00 mưa rải rác 26ºC 68% 7.62mps 269º W 0.22mm 91%
  15:00 quang mây 30ºC 0% 6.11mps 273º W 0mm 74%
  18:00 mưa rải rác 29ºC 8% 6.68mps 266º W 0.0049999999999999mm 75%
  21:00 nhiều mây 26ºC 68% 6.67mps 261º W 0mm 86%
  24:00 mây rải rác 25ºC 48% 5.87mps 261º W 0mm 94%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Tuy Hòa

Thứ 5

Dự báo ngày 09-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.97mps 257º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 999mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 10-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 7.62mps 270º
 • Độ ẩm: 91%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 68%
 • Áp suất: 999mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 11-07-2015
ít mây

ít Mây

29ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 8.81mps 263º
 • Độ ẩm: 74%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 1000mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 12-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 6.91mps 250º
 • Độ ẩm: 66%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 999mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 13-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 6.26mps 259º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 33%
 • Áp suất: 979mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 14-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 6.96mps 262º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 70%
 • Áp suất: 981mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 15-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

35ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 5.47mps 264º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 28%
 • Áp suất: 980mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 16-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 5.44mps 259º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 37%
 • Áp suất: 980mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 17-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 5.99mps 262º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 77%
 • Áp suất: 981mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 18-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 3.66mps 256º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 71%
 • Áp suất: 984mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 19-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

35ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 4.85mps 268º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 19%
 • Áp suất: 985mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 20-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.43mps 226º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 18%
 • Áp suất: 985mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 21-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.71mps 177º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 26%
 • Áp suất: 986mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 22-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.23mps 212º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 23%
 • Áp suất: 987mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 23-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 4.94mps 254º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 11%
 • Áp suất: 986mbar
Xem thêm