Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Tuy Hòa. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 4 (18-07-2018)

  Mặt trời mọc: 05:24am Mặt trời lặn: 06:13pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.0833 Kinh độ: 109.3

  ít mây
  27ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 17:47

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.435mm
  • Sức gió: 9.17mps
  • Hướng gió: 252º WSW
  • Độ ẩm: 86%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1001mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 4 (18-07-2018)

  Mặt trời mọc: 05:24am Mặt trời lặn: 06:13pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.0833 Kinh độ: 109.3

  mưa rải rác
  32ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 17:47

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.5mm
  • Sức gió: 6.22mps
  • Hướng gió: 242º WSW
  • Độ ẩm: 69%
  • Độ che phủ: 24%
  • Áp suất: 998mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 4 (18-07-2018)

  Mặt trời mọc: 05:24am Mặt trời lặn: 06:13pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.0833 Kinh độ: 109.3

  mưa rải rác
  27ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 17:47

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.435mm
  • Sức gió: 9.17mps
  • Hướng gió: 252º WSW
  • Độ ẩm: 86%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1001mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 4 (19-07-2018)

  Mặt trời mọc: 05:24am Mặt trời lặn: 06:13pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.0833 Kinh độ: 109.3

  mưa rải rác
  28ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 17:47

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.0099999999999998mm
  • Sức gió: 6.21mps
  • Hướng gió: 233º SW
  • Độ ẩm: 80%
  • Độ che phủ: 36%
  • Áp suất: 1002mb
 • Thời tiết Tối Thứ 4 (19-07-2018)

  Mặt trời mọc: 05:24am Mặt trời lặn: 06:13pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.0833 Kinh độ: 109.3

  nhiều mây
  29ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 17:47

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 6.06mps
  • Hướng gió: 240º WSW
  • Độ ẩm: 77%
  • Độ che phủ: 64%
  • Áp suất: 1003mb
 • Cập nhật lúc 17:47
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 ít mây 28ºC 12% 6.36mps 250º WSW 0mm 87%
  6:00 ít mây 31ºC 12% 6.42mps 241º WSW 0mm 73%
  9:00 mưa rải rác 32ºC 24% 6.22mps 242º WSW 0.5mm 69%
  12:00 mưa rải rác 31ºC 88% 6.01mps 238º WSW 0.375mm 66%
  15:00 mưa rải rác 27ºC 100% 9.17mps 252º WSW 0.435mm 86%
  18:00 mưa rải rác 28ºC 92% 6.72mps 240º WSW 0.024999999999999mm 81%
  21:00 mưa rải rác 28ºC 36% 6.21mps 233º SW 0.0099999999999998mm 80%
  24:00 nhiều mây 28ºC 56% 6.76mps 237º WSW 0mm 81%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Tuy Hòa

Thứ 4

Dự báo ngày 18-07-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 6.42mps 242º
 • Độ ẩm: 73%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 1000mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 19-07-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 7.52mps 244º
 • Độ ẩm: 68%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 20-07-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 7.08mps 251º
 • Độ ẩm: 65%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 56%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 21-07-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 7.79mps 275º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 70%
 • Áp suất: 984mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 22-07-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 6.94mps 268º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 90%
 • Áp suất: 984mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 23-07-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 7.53mps 267º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 66%
 • Áp suất: 983mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 24-07-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 7.02mps 266º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 49%
 • Áp suất: 982mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 25-07-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 7.95mps 263º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 81%
 • Áp suất: 983mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 26-07-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 7.24mps 266º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 57%
 • Áp suất: 984mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 27-07-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 8.3mps 268º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 29%
 • Áp suất: 983mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 28-07-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 6.96mps 262º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 66%
 • Áp suất: 981mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 29-07-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 8.52mps 254º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 78%
 • Áp suất: 980mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 30-07-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 6.77mps 253º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 81%
 • Áp suất: 982mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 31-07-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 6.85mps 272º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 63%
 • Áp suất: 983mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 01-08-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 6.54mps 267º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 51%
 • Áp suất: 983mbar
Xem thêm