Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Tuy Hòa. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 7 (13-04-2024)

  Mặt trời mọc: 05:31am Mặt trời lặn: 05:55pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.0833 Kinh độ: 109.3

  mây dày đặc
  29ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 17:05

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.55mps
  • Hướng gió: 112º ESE
  • Độ ẩm: 71%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1009mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 7 (13-04-2024)

  Mặt trời mọc: 05:31am Mặt trời lặn: 05:55pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.0833 Kinh độ: 109.3

  nhiều mây
  24ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 17:05

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.12mps
  • Hướng gió: 120º ESE
  • Độ ẩm: 93%
  • Độ che phủ: 84%
  • Áp suất: 1010mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 7 (14-04-2024)

  Mặt trời mọc: 05:31am Mặt trời lặn: 05:55pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.0833 Kinh độ: 109.3

  mây dày đặc
  23ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 17:05

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.06mps
  • Hướng gió: 208º SSW
  • Độ ẩm: 94%
  • Độ che phủ: 99%
  • Áp suất: 1011mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 7 (14-04-2024)

  Mặt trời mọc: 05:31am Mặt trời lặn: 05:55pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.0833 Kinh độ: 109.3

  mây dày đặc
  25ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 17:05

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.45mps
  • Hướng gió: 244º WSW
  • Độ ẩm: 79%
  • Độ che phủ: 99%
  • Áp suất: 1013mb
 • Thời tiết Tối Thứ 7 (14-04-2024)

  Mặt trời mọc: 05:31am Mặt trời lặn: 05:55pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.0833 Kinh độ: 109.3

  mây dày đặc
  33ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 17:05

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 5.89mps
  • Hướng gió: 99º E
  • Độ ẩm: 46%
  • Độ che phủ: 96%
  • Áp suất: 1010mb
 • Cập nhật lúc 17:05
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây dày đặc 32ºC 98% 5.28mps 87º E 0mm 53%
  6:00 nhiều mây 31ºC 78% 5.12mps 101º E 0mm 61%
  9:00 nhiều mây 24ºC 84% 2.12mps 120º ESE 0mm 93%
  12:00 mây dày đặc 23ºC 100% 1.98mps 155º SSE 0mm 94%
  15:00 mây dày đặc 23ºC 99% 1.06mps 208º SSW 0mm 94%
  18:00 mây dày đặc 22ºC 100% 1.5mps 244º WSW 0mm 95%
  21:00 mây dày đặc 25ºC 99% 1.45mps 244º WSW 0mm 79%
  24:00 mây dày đặc 33ºC 100% 4.18mps 106º ESE 0mm 47%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Tuy Hòa

Thứ 7

Dự báo ngày 13-04-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 5.36mps 91º
 • Độ ẩm: 54%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 97%
 • Áp suất: 1013mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 14-04-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 5.89mps 99º
 • Độ ẩm: 45%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 94%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 15-04-2024
nhiều mây

Nhiều Mây

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 6.41mps 96º
 • Độ ẩm: 45%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 71%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 16-04-2024
trời quang mây

Trời Quang Mây

33ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 6.62mps 92º
 • Độ ẩm: 51%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 17-04-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

34ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 7.18mps 137º
 • Độ ẩm: 44%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 96%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 18-04-2024
mây rải rác

Mây Rải Rác

35ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 7.9mps 145º
 • Độ ẩm: 46%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 28%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 19-04-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

35ºC
 • Cao nhất: 37ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 6.77mps 122º
 • Độ ẩm: 45%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 20-04-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

35ºC
 • Cao nhất: 38ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 7.68mps 147º
 • Độ ẩm: 45%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 21%
 • Áp suất: 1008mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 21-04-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

35ºC
 • Cao nhất: 37ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 7.45mps 148º
 • Độ ẩm: 45%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 1%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 22-04-2024
nhiều mây

Nhiều Mây

35ºC
 • Cao nhất: 37ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 8.13mps 144º
 • Độ ẩm: 46%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 78%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 23-04-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

35ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 7.64mps 144º
 • Độ ẩm: 45%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 28%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 24-04-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

35ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 7.27mps 144º
 • Độ ẩm: 49%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 25-04-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

35ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 6.61mps 145º
 • Độ ẩm: 45%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 26-04-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

34ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 7.3mps 137º
 • Độ ẩm: 41%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 27-04-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 5.76mps 124º
 • Độ ẩm: 45%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1011mbar
Xem thêm