Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Tuy Hòa. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Chủ nhật (21-09-2019)

  Mặt trời mọc: 05:31am Mặt trời lặn: 05:39pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.0833 Kinh độ: 109.3

  mưa rải rác
  22ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 02:51

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 2.312mm
  • Sức gió: 0.28mps
  • Hướng gió: 213º SSW
  • Độ ẩm: 96%
  • Độ che phủ: 96%
  • Áp suất: 1011mb
 • Thời tiết Sáng Chủ nhật (21-09-2019)

  Mặt trời mọc: 05:31am Mặt trời lặn: 05:39pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.0833 Kinh độ: 109.3

  mưa rải rác
  23ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 02:51

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.875mm
  • Sức gió: 1.69mps
  • Hướng gió: 233º SW
  • Độ ẩm: 94%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1009mb
 • Thời tiết Trưa Chủ nhật (21-09-2019)

  Mặt trời mọc: 05:31am Mặt trời lặn: 05:39pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.0833 Kinh độ: 109.3

  mưa rải rác
  22ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 02:51

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 2mm
  • Sức gió: 0.94mps
  • Hướng gió: 104º ESE
  • Độ ẩm: 94%
  • Độ che phủ: 55%
  • Áp suất: 1009mb
 • Thời tiết Chiều Chủ nhật (22-09-2019)

  Mặt trời mọc: 05:31am Mặt trời lặn: 05:39pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.0833 Kinh độ: 109.3

  trời quang mây
  21ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 02:51

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.92mps
  • Hướng gió: 241º WSW
  • Độ ẩm: 96%
  • Độ che phủ: 10%
  • Áp suất: 1011mb
 • Thời tiết Tối Chủ nhật (22-09-2019)

  Mặt trời mọc: 05:31am Mặt trời lặn: 05:39pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.0833 Kinh độ: 109.3

  nhiều mây
  22ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 02:51

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.6mps
  • Hướng gió: 324º NW
  • Độ ẩm: 93%
  • Độ che phủ: 60%
  • Áp suất: 1012mb
 • Cập nhật lúc 02:51
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 22ºC 100% 0.98mps 284º WNW 2.813mm 97%
  6:00 mưa vừa 24ºC 100% 1.24mps 273º W 3.5mm 95%
  9:00 mưa rải rác 23ºC 100% 1.69mps 233º SW 1.875mm 94%
  12:00 mưa rải rác 25ºC 71% 0.48mps 134º SE 2.312mm 90%
  15:00 mưa rải rác 22ºC 55% 0.94mps 104º ESE 2mm 94%
  18:00 trời quang mây 21ºC 5% 0.52mps 153º SSE 0mm 95%
  21:00 trời quang mây 21ºC 10% 0.92mps 241º WSW 0mm 96%
  24:00 ít mây 20ºC 21% 0.83mps 245º WSW 0mm 96%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Tuy Hòa

Thứ 7

Dự báo ngày 21-09-2019
mưa to

Mưa To

24ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.24mps 274º
 • Độ ẩm: 95%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1011mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 22-09-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.33mps 92º
 • Độ ẩm: 88%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 96%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 23-09-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 3.12mps 63º
 • Độ ẩm: 66%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 70%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 24-09-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.67mps 50º
 • Độ ẩm: 72%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 59%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 25-09-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 3.26mps 52º
 • Độ ẩm: 63%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 32%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 26-09-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.61mps 49º
 • Độ ẩm: 69%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 27-09-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 0.94mps 38º
 • Độ ẩm: 88%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 28-09-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 2.42mps 62º
 • Độ ẩm: 65%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 88%
 • Áp suất: 1013mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 29-09-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.98mps 63º
 • Độ ẩm: 62%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 23%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 30-09-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.64mps 70º
 • Độ ẩm: 62%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 51%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 01-10-2019
ít mây

ít Mây

30ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.35mps 63º
 • Độ ẩm: 55%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 21%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 02-10-2019
nhiều mây

Nhiều Mây

30ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.04mps 320º
 • Độ ẩm: 57%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 64%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 03-10-2019
nhiều mây

Nhiều Mây

29ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.2mps 27º
 • Độ ẩm: 57%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 64%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 04-10-2019
ít mây

ít Mây

29ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.45mps 53º
 • Độ ẩm: 55%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 15%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 05-10-2019
mây rải rác

Mây Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 2.92mps 70º
 • Độ ẩm: 59%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 48%
 • Áp suất: 1012mbar
Xem thêm