Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Tuy Hòa. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Chủ nhật (19-05-2019)

  Mặt trời mọc: 05:16am Mặt trời lặn: 06:02pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.0833 Kinh độ: 109.3

  nhiều mây
  28ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 40ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 22:10

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.3mps
  • Hướng gió: 231º SW
  • Độ ẩm: 67%
  • Độ che phủ: 4%
  • Áp suất: 1009mb
 • Thời tiết Sáng Chủ nhật (19-05-2019)

  Mặt trời mọc: 05:16am Mặt trời lặn: 06:02pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.0833 Kinh độ: 109.3

  ít mây
  40ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 40ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 22:10

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.74mps
  • Hướng gió: 284º WNW
  • Độ ẩm: 29%
  • Độ che phủ: 16%
  • Áp suất: 1007mb
 • Thời tiết Trưa Chủ nhật (19-05-2019)

  Mặt trời mọc: 05:16am Mặt trời lặn: 06:02pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.0833 Kinh độ: 109.3

  nhiều mây
  30ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 40ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 22:10

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.89mps
  • Hướng gió: 160º SSE
  • Độ ẩm: 60%
  • Độ che phủ: 51%
  • Áp suất: 1007mb
 • Thời tiết Chiều Chủ nhật (20-05-2019)

  Mặt trời mọc: 05:16am Mặt trời lặn: 06:02pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.0833 Kinh độ: 109.3

  mây dày đặc
  27ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 40ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 22:10

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.59mps
  • Hướng gió: 239º WSW
  • Độ ẩm: 72%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 1008mb
 • Thời tiết Tối Chủ nhật (20-05-2019)

  Mặt trời mọc: 05:16am Mặt trời lặn: 06:02pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.0833 Kinh độ: 109.3

  mây dày đặc
  29ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 40ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 22:10

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.18mps
  • Hướng gió: 258º WSW
  • Độ ẩm: 64%
  • Độ che phủ: 99%
  • Áp suất: 1009mb
 • Cập nhật lúc 22:10
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 nhiều mây 29ºC 68% 2.41mps 261º W 0mm 63%
  6:00 mây rải rác 36ºC 27% 3.83mps 272º W 0mm 39%
  9:00 ít mây 40ºC 16% 2.74mps 284º WNW 0mm 29%
  12:00 nhiều mây 36ºC 84% 1.01mps 162º SSE 0mm 39%
  15:00 nhiều mây 30ºC 51% 0.89mps 160º SSE 0mm 60%
  18:00 nhiều mây 28ºC 84% 1.36mps 246º WSW 0mm 68%
  21:00 mây dày đặc 27ºC 88% 1.59mps 239º WSW 0mm 72%
  24:00 mây dày đặc 26ºC 100% 1.59mps 241º WSW 0mm 74%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Tuy Hòa

Chủ nhật

Dự báo ngày 19-05-2019
mây rải rác

Mây Rải Rác

36ºC
 • Cao nhất: 40ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.83mps 272º
 • Độ ẩm: 39%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 27%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 20-05-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

36ºC
 • Cao nhất: 39ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 3.54mps 279º
 • Độ ẩm: 41%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 21-05-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

36ºC
 • Cao nhất: 41ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.78mps 284º
 • Độ ẩm: 37%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 73%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 22-05-2019
nhiều mây

Nhiều Mây

36ºC
 • Cao nhất: 37ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.62mps 284º
 • Độ ẩm: 39%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 73%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 23-05-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

34ºC
 • Cao nhất: 38ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.22mps 279º
 • Độ ẩm: 44%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 96%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 24-05-2019
nhiều mây

Nhiều Mây

35ºC
 • Cao nhất: 37ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.83mps 267º
 • Độ ẩm: 38%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 80%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 25-05-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

35ºC
 • Cao nhất: 37ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.52mps 256º
 • Độ ẩm: 38%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 89%
 • Áp suất: 1008mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 26-05-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

33ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.13mps 267º
 • Độ ẩm: 47%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 27-05-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.78mps 264º
 • Độ ẩm: 41%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 97%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 28-05-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

30ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.12mps 235º
 • Độ ẩm: 54%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 29-05-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

23ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.01mps 282º
 • Độ ẩm: 87%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 30-05-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 0.69mps 251º
 • Độ ẩm: 89%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 31-05-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

24ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.4mps 258º
 • Độ ẩm: 91%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 01-06-2019
mây rải rác

Mây Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.32mps 251º
 • Độ ẩm: 67%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 48%
 • Áp suất: 1010mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 02-06-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 0.7mps 301º
 • Độ ẩm: 66%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 44%
 • Áp suất: 1008mbar
Xem thêm