Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Tuy Hòa. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 3 (09-03-2021)

  Mặt trời mọc: 05:54am Mặt trời lặn: 05:52pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.0833 Kinh độ: 109.3

  mưa rải rác
  27ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 11:28

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 5.17mps
  • Hướng gió: 38º NE
  • Độ ẩm: 69%
  • Độ che phủ: 40%
  • Áp suất: 1016mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 3 (09-03-2021)

  Mặt trời mọc: 05:54am Mặt trời lặn: 05:52pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.0833 Kinh độ: 109.3

  mưa rải rác
  27ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 11:28

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.13mm
  • Sức gió: 4.84mps
  • Hướng gió: 32º NNE
  • Độ ẩm: 67%
  • Độ che phủ: 39%
  • Áp suất: 1014mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 3 (09-03-2021)

  Mặt trời mọc: 05:54am Mặt trời lặn: 05:52pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.0833 Kinh độ: 109.3

  mưa rải rác
  23ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 11:28

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.15mm
  • Sức gió: 2.73mps
  • Hướng gió: 18º NNE
  • Độ ẩm: 88%
  • Độ che phủ: 23%
  • Áp suất: 1015mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 3 (10-03-2021)

  Mặt trời mọc: 05:54am Mặt trời lặn: 05:52pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.0833 Kinh độ: 109.3

  mưa rải rác
  23ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 11:28

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.51mm
  • Sức gió: 2.13mps
  • Hướng gió: 10º N
  • Độ ẩm: 89%
  • Độ che phủ: 24%
  • Áp suất: 1015mb
 • Thời tiết Tối Thứ 3 (10-03-2021)

  Mặt trời mọc: 05:54am Mặt trời lặn: 05:52pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.0833 Kinh độ: 109.3

  mưa rải rác
  23ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 11:28

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.41mm
  • Sức gió: 2.36mps
  • Hướng gió: 343º NNW
  • Độ ẩm: 89%
  • Độ che phủ: 18%
  • Áp suất: 1016mb
 • Cập nhật lúc 11:28
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 23ºC 48% 1.87mps 12º NNE 0.46mm 88%
  6:00 mưa rải rác 25ºC 55% 4.96mps 38º NE 0.74mm 77%
  9:00 mưa rải rác 27ºC 39% 4.84mps 32º NNE 0.13mm 67%
  12:00 ít mây 26ºC 14% 4.62mps 25º NNE 0mm 72%
  15:00 mưa rải rác 23ºC 23% 2.73mps 18º NNE 0.15mm 88%
  18:00 mưa rải rác 23ºC 34% 2.31mps 26º NNE 0.35mm 89%
  21:00 mưa rải rác 23ºC 24% 2.13mps 10º N 0.51mm 89%
  24:00 mưa rải rác 22ºC 22% 2.28mps 1º N 0.64mm 89%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Tuy Hòa

Thứ 3

Dự báo ngày 09-03-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 5.23mps 37º
 • Độ ẩm: 68%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 48%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 10-03-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 5.1mps 26º
 • Độ ẩm: 72%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 11-03-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 4.09mps 22º
 • Độ ẩm: 77%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 57%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 12-03-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 5.36mps 27º
 • Độ ẩm: 76%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 40%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 13-03-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 5.23mps 24º
 • Độ ẩm: 77%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 48%
 • Áp suất: 1016mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 14-03-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 4.37mps 26º
 • Độ ẩm: 67%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 81%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 15-03-2021
trời quang mây

Trời Quang Mây

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 3.24mps 26º
 • Độ ẩm: 70%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 10%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 16-03-2021
trời quang mây

Trời Quang Mây

26ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.6mps 358º
 • Độ ẩm: 65%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 2%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 17-03-2021
nhiều mây

Nhiều Mây

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 3.58mps 16º
 • Độ ẩm: 66%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 64%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 18-03-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 5.42mps 15º
 • Độ ẩm: 68%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 63%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 19-03-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 5.73mps 13º
 • Độ ẩm: 73%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 63%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 20-03-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 5mps 10º
 • Độ ẩm: 74%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 75%
 • Áp suất: 1013mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 21-03-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 4.68mps 21º
 • Độ ẩm: 72%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 68%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 22-03-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 3.89mps 18º
 • Độ ẩm: 67%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 49%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 23-03-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.52mps 28º
 • Độ ẩm: 73%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 31%
 • Áp suất: 1012mbar
Xem thêm