Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Tuy Hòa. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (03-12-2023)

  Mặt trời mọc: 05:50am Mặt trời lặn: 05:14pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.0833 Kinh độ: 109.3

  mưa vừa
  24ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 07:26

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.74mps
  • Hướng gió: 349º N
  • Độ ẩm: 92%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1014mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (03-12-2023)

  Mặt trời mọc: 05:50am Mặt trời lặn: 05:14pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.0833 Kinh độ: 109.3

  mưa rải rác
  24ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 07:26

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.01mm
  • Sức gió: 2.33mps
  • Hướng gió: 10º N
  • Độ ẩm: 91%
  • Độ che phủ: 93%
  • Áp suất: 1014mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (04-12-2023)

  Mặt trời mọc: 05:50am Mặt trời lặn: 05:14pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.0833 Kinh độ: 109.3

  mưa rải rác
  24ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 07:26

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.65mm
  • Sức gió: 2.77mps
  • Hướng gió: 8º N
  • Độ ẩm: 92%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1012mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (04-12-2023)

  Mặt trời mọc: 05:50am Mặt trời lặn: 05:14pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.0833 Kinh độ: 109.3

  mưa rải rác
  24ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 07:26

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.08mm
  • Sức gió: 2.04mps
  • Hướng gió: 30º NNE
  • Độ ẩm: 91%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1014mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (04-12-2023)

  Mặt trời mọc: 05:50am Mặt trời lặn: 05:14pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.0833 Kinh độ: 109.3

  mưa rải rác
  27ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 07:26

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.44mm
  • Sức gió: 3.69mps
  • Hướng gió: 30º NNE
  • Độ ẩm: 80%
  • Độ che phủ: 98%
  • Áp suất: 1011mb
 • Cập nhật lúc 07:26
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa vừa 25ºC 100% 3.58mps 42º NE 3.77mm 92%
  6:00 mưa vừa 25ºC 94% 3.21mps 36º NE 3.51mm 91%
  9:00 mưa rải rác 24ºC 93% 2.33mps 10º N 1.01mm 91%
  12:00 mưa rải rác 24ºC 100% 2.56mps 4º N 0.53mm 91%
  15:00 mưa rải rác 24ºC 100% 2.77mps 8º N 0.65mm 92%
  18:00 mưa rải rác 23ºC 100% 2.29mps 15º NNE 0.72mm 93%
  21:00 mưa rải rác 24ºC 100% 2.04mps 30º NNE 1.08mm 91%
  24:00 mưa rải rác 26ºC 99% 3.04mps 34º NE 0.83mm 83%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Tuy Hòa

Chủ nhật

Dự báo ngày 03-12-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.64mps 41º
 • Độ ẩm: 92%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 04-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.92mps 33º
 • Độ ẩm: 79%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 97%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 05-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 4.18mps 16º
 • Độ ẩm: 80%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 06-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 4.14mps 14º
 • Độ ẩm: 84%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 83%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 07-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 5.47mps 22º
 • Độ ẩm: 86%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 08-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 4.28mps 20º
 • Độ ẩm: 83%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 09-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.37mps 37º
 • Độ ẩm: 75%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 97%
 • Áp suất: 1014mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 10-12-2023
nhiều mây

Nhiều Mây

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.67mps 50º
 • Độ ẩm: 80%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 58%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 11-12-2023
mây dày đặc

Mây Dày đặc

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 3.28mps 48º
 • Độ ẩm: 77%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 89%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 12-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 3.28mps 20º
 • Độ ẩm: 75%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 76%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 13-12-2023
nhiều mây

Nhiều Mây

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 3.1mps 21º
 • Độ ẩm: 72%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 72%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 14-12-2023
mây dày đặc

Mây Dày đặc

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 4.42mps 22º
 • Độ ẩm: 73%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 15-12-2023
mưa to

Mưa To

22ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 13.17mps 51º
 • Độ ẩm: 95%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 16-12-2023
mưa to

Mưa To

25ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 11.55mps 99º
 • Độ ẩm: 90%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1006mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 17-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 4.5mps 126º
 • Độ ẩm: 80%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 85%
 • Áp suất: 1012mbar
Xem thêm