Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Tuy Hòa. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 7 (03-12-2021)

  Mặt trời mọc: 05:51am Mặt trời lặn: 05:15pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.0833 Kinh độ: 109.3

  mưa rải rác
  19ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 05:51

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.81mps
  • Hướng gió: 339º NNW
  • Độ ẩm: 77%
  • Độ che phủ: 89%
  • Áp suất: 1017mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 7 (03-12-2021)

  Mặt trời mọc: 05:51am Mặt trời lặn: 05:15pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.0833 Kinh độ: 109.3

  mây dày đặc
  21ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 05:51

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 5.77mps
  • Hướng gió: 8º N
  • Độ ẩm: 71%
  • Độ che phủ: 95%
  • Áp suất: 1018mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 7 (04-12-2021)

  Mặt trời mọc: 05:51am Mặt trời lặn: 05:15pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.0833 Kinh độ: 109.3

  mưa rải rác
  20ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 05:51

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.15mm
  • Sức gió: 4.34mps
  • Hướng gió: 348º NNW
  • Độ ẩm: 77%
  • Độ che phủ: 99%
  • Áp suất: 1017mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 7 (04-12-2021)

  Mặt trời mọc: 05:51am Mặt trời lặn: 05:15pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.0833 Kinh độ: 109.3

  mây dày đặc
  19ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 05:51

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.16mps
  • Hướng gió: 329º NNW
  • Độ ẩm: 81%
  • Độ che phủ: 90%
  • Áp suất: 1018mb
 • Thời tiết Tối Thứ 7 (04-12-2021)

  Mặt trời mọc: 05:51am Mặt trời lặn: 05:15pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.0833 Kinh độ: 109.3

  mây dày đặc
  23ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 05:51

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 7.72mps
  • Hướng gió: 356º N
  • Độ ẩm: 75%
  • Độ che phủ: 98%
  • Áp suất: 1015mb
 • Cập nhật lúc 05:51
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 22ºC 100% 7.06mps 12º NNE 0.63mm 79%
  6:00 mưa rải rác 22ºC 98% 6.92mps 5º N 0.4mm 76%
  9:00 mây dày đặc 21ºC 95% 5.77mps 8º N 0mm 71%
  12:00 mây dày đặc 21ºC 98% 6.15mps 6º N 0mm 70%
  15:00 mưa rải rác 20ºC 99% 4.34mps 348º NNW 0.15mm 77%
  18:00 mây dày đặc 18ºC 88% 3.84mps 332º NNW 0mm 84%
  21:00 mây dày đặc 19ºC 90% 4.16mps 329º NNW 0mm 81%
  24:00 mây dày đặc 22ºC 97% 6.25mps 353º N 0mm 74%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Tuy Hòa

Thứ 6

Dự báo ngày 03-12-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 7.06mps 12º
 • Độ ẩm: 80%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 04-12-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 7.72mps 356º
 • Độ ẩm: 75%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1017mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 05-12-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

21ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 7.19mps 9º
 • Độ ẩm: 92%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 06-12-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 8.18mps 7º
 • Độ ẩm: 86%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 88%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 07-12-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 5.59mps 353º
 • Độ ẩm: 81%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 08-12-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 7.49mps 9º
 • Độ ẩm: 87%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 09-12-2021
mưa vừa

Mưa Vừa

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 8.33mps 16º
 • Độ ẩm: 87%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 10-12-2021
mưa to

Mưa To

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 7.59mps 5º
 • Độ ẩm: 95%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 11-12-2021
mưa vừa

Mưa Vừa

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 5.56mps 23º
 • Độ ẩm: 94%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1015mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 12-12-2021
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 7.67mps 18º
 • Độ ẩm: 93%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 13-12-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 8.82mps 15º
 • Độ ẩm: 92%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 14-12-2021
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 6.45mps 26º
 • Độ ẩm: 89%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 38%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 15-12-2021
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 4.99mps 36º
 • Độ ẩm: 95%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 16-12-2021
mưa to

Mưa To

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.48mps 20º
 • Độ ẩm: 96%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 17-12-2021
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 4.33mps 31º
 • Độ ẩm: 90%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1015mbar
Xem thêm