Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Tuy Hòa. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 6 (02-06-2023)

  Mặt trời mọc: 05:15am Mặt trời lặn: 06:06pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.0833 Kinh độ: 109.3

  mây dày đặc
  28ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 35ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 19:28

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.04mps
  • Hướng gió: 177º S
  • Độ ẩm: 77%
  • Độ che phủ: 99%
  • Áp suất: 1005mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 6 (02-06-2023)

  Mặt trời mọc: 05:15am Mặt trời lặn: 06:06pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.0833 Kinh độ: 109.3

  mây dày đặc
  28ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 35ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 19:28

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.56mps
  • Hướng gió: 178º S
  • Độ ẩm: 81%
  • Độ che phủ: 85%
  • Áp suất: 1005mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 6 (03-06-2023)

  Mặt trời mọc: 05:15am Mặt trời lặn: 06:06pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.0833 Kinh độ: 109.3

  ít mây
  27ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 35ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 19:28

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.39mps
  • Hướng gió: 255º WSW
  • Độ ẩm: 80%
  • Độ che phủ: 23%
  • Áp suất: 1006mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 6 (03-06-2023)

  Mặt trời mọc: 05:15am Mặt trời lặn: 06:06pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.0833 Kinh độ: 109.3

  nhiều mây
  29ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 35ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 19:28

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.76mps
  • Hướng gió: 264º W
  • Độ ẩm: 71%
  • Độ che phủ: 80%
  • Áp suất: 1007mb
 • Thời tiết Tối Thứ 6 (03-06-2023)

  Mặt trời mọc: 05:15am Mặt trời lặn: 06:06pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.0833 Kinh độ: 109.3

  mây dày đặc
  35ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 35ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 19:28

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.88mps
  • Hướng gió: 259º W
  • Độ ẩm: 49%
  • Độ che phủ: 97%
  • Áp suất: 1005mb
 • Cập nhật lúc 19:28
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây dày đặc 34ºC 91% 2.59mps 251º WSW 0mm 52%
  6:00 mây dày đặc 32ºC 91% 3.3mps 148º SSE 0mm 61%
  9:00 mây dày đặc 28ºC 85% 2.56mps 178º S 0mm 81%
  12:00 mây rải rác 28ºC 25% 1.79mps 234º SW 0mm 77%
  15:00 ít mây 27ºC 23% 2.39mps 255º WSW 0mm 80%
  18:00 nhiều mây 26ºC 66% 2.47mps 252º WSW 0mm 80%
  21:00 nhiều mây 29ºC 80% 3.76mps 264º W 0mm 71%
  24:00 mây dày đặc 33ºC 94% 4.42mps 266º W 0mm 54%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Tuy Hòa

Thứ 6

Dự báo ngày 02-06-2023
mây dày đặc

Mây Dày đặc

33ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 5.63mps 267º
 • Độ ẩm: 53%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 93%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 03-06-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 4.95mps 266º
 • Độ ẩm: 51%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 95%
 • Áp suất: 1006mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 04-06-2023
mưa to

Mưa To

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.74mps 280º
 • Độ ẩm: 54%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 05-06-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 4.45mps 271º
 • Độ ẩm: 65%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 43%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 06-06-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 4.58mps 266º
 • Độ ẩm: 65%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 07-06-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 4.67mps 258º
 • Độ ẩm: 68%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 08-06-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 5.79mps 260º
 • Độ ẩm: 66%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 09-06-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 5.58mps 264º
 • Độ ẩm: 72%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 10-06-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 5.89mps 243º
 • Độ ẩm: 73%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1004mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 11-06-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 7.33mps 245º
 • Độ ẩm: 90%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 12-06-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 6.54mps 253º
 • Độ ẩm: 87%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 13-06-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 5.27mps 243º
 • Độ ẩm: 65%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 95%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 14-06-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 5.61mps 259º
 • Độ ẩm: 62%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 15-06-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 4.28mps 265º
 • Độ ẩm: 58%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 16-06-2023
mây dày đặc

Mây Dày đặc

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 6.42mps 256º
 • Độ ẩm: 62%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 96%
 • Áp suất: 1007mbar
Xem thêm