Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Tuy Hòa. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 7 (09-02-2017)

  Mặt trời mọc: 06:02am Mặt trời lặn: 05:50pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.0833 Kinh độ: 109.3

  mưa rải rác
  22ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 20:01

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.145mm
  • Sức gió: 1.28mps
  • Hướng gió: 348º NNW
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1012mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 7 (09-02-2017)

  Mặt trời mọc: 06:02am Mặt trời lặn: 05:50pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.0833 Kinh độ: 109.3

  mưa rải rác
  23ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 20:01

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.035mm
  • Sức gió: 7.32mps
  • Hướng gió: 17º NNE
  • Độ ẩm: 90%
  • Độ che phủ: 76%
  • Áp suất: 1011mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 7 (09-02-2017)

  Mặt trời mọc: 06:02am Mặt trời lặn: 05:50pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.0833 Kinh độ: 109.3

  mưa rải rác
  22ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 20:01

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.265mm
  • Sức gió: 6.18mps
  • Hướng gió: 26º NNE
  • Độ ẩm: 96%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1011mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 7 (10-02-2017)

  Mặt trời mọc: 06:02am Mặt trời lặn: 05:50pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.0833 Kinh độ: 109.3

  mưa rải rác
  21ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 20:01

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.58mm
  • Sức gió: 5.51mps
  • Hướng gió: 40º NE
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1012mb
 • Thời tiết Tối Thứ 7 (10-02-2017)

  Mặt trời mọc: 06:02am Mặt trời lặn: 05:50pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.0833 Kinh độ: 109.3

  mưa rải rác
  21ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 20:01

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.265mm
  • Sức gió: 6.82mps
  • Hướng gió: 35º NE
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1013mb
 • Cập nhật lúc 20:01
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 21ºC 100% 6.15mps 16º NNE 0.28mm 98%
  6:00 mưa rải rác 22ºC 76% 6.92mps 17º NNE 0.165mm 96%
  9:00 mưa rải rác 23ºC 76% 7.32mps 17º NNE 0.035mm 90%
  12:00 mưa rải rác 23ºC 92% 7.06mps 23º NNE 0.025mm 90%
  15:00 mưa rải rác 22ºC 92% 6.18mps 26º NNE 0.265mm 96%
  18:00 mưa rải rác 21ºC 92% 5.66mps 30º NNE 0.445mm 99%
  21:00 mưa rải rác 21ºC 92% 5.51mps 40º NE 0.58mm 100%
  24:00 mưa rải rác 21ºC 92% 6.25mps 36º NE 0.87mm 99%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Tuy Hòa

Thứ 3

Dự báo ngày 21-02-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.3mps 348º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 22-02-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.32mps 39º
 • Độ ẩm: 99%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 80%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 23-02-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.26mps 219º
 • Độ ẩm: 93%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 24-02-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 3.35mps 59º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 11%
 • Áp suất: 993mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 25-02-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 4.18mps 44º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 32%
 • Áp suất: 994mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 26-02-2017
mưa to

Mưa To

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 3.46mps 43º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 35%
 • Áp suất: 993mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 27-02-2017
mưa to

Mưa To

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 5.36mps 35º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 53%
 • Áp suất: 994mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 28-02-2017
mưa to

Mưa To

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 5.51mps 30º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 49%
 • Áp suất: 993mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 01-03-2017
mưa to

Mưa To

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 6.41mps 30º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 49%
 • Áp suất: 993mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 02-03-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 7.03mps 28º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 43%
 • Áp suất: 991mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 03-03-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 4.68mps 22º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 22%
 • Áp suất: 991mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 04-03-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 4.07mps 40º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 30%
 • Áp suất: 989mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 05-03-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 4.23mps 44º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 989mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 06-03-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 1.92mps 53º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 3%
 • Áp suất: 987mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 07-03-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.85mps 8º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 13%
 • Áp suất: 987mbar
Xem thêm