Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Tuy Hòa. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 5 (21-11-2019)

  Mặt trời mọc: 05:44am Mặt trời lặn: 05:13pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.0833 Kinh độ: 109.3

  mưa rải rác
  25ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 20:33

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.56mm
  • Sức gió: 9.64mps
  • Hướng gió: 26º NNE
  • Độ ẩm: 81%
  • Độ che phủ: 60%
  • Áp suất: 1016mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 5 (21-11-2019)

  Mặt trời mọc: 05:44am Mặt trời lặn: 05:13pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.0833 Kinh độ: 109.3

  mưa rải rác
  25ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 20:33

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.06mm
  • Sức gió: 8.91mps
  • Hướng gió: 21º NNE
  • Độ ẩm: 81%
  • Độ che phủ: 36%
  • Áp suất: 1013mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 5 (21-11-2019)

  Mặt trời mọc: 05:44am Mặt trời lặn: 05:13pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.0833 Kinh độ: 109.3

  mưa rải rác
  25ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 20:33

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.75mm
  • Sức gió: 9.44mps
  • Hướng gió: 27º NNE
  • Độ ẩm: 81%
  • Độ che phủ: 35%
  • Áp suất: 1014mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 5 (22-11-2019)

  Mặt trời mọc: 05:44am Mặt trời lặn: 05:13pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.0833 Kinh độ: 109.3

  mưa rải rác
  25ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 20:33

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.38mm
  • Sức gió: 8.03mps
  • Hướng gió: 32º NNE
  • Độ ẩm: 82%
  • Độ che phủ: 70%
  • Áp suất: 1014mb
 • Thời tiết Tối Thứ 5 (22-11-2019)

  Mặt trời mọc: 05:44am Mặt trời lặn: 05:13pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.0833 Kinh độ: 109.3

  mưa rải rác
  25ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 20:33

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.75mm
  • Sức gió: 9.13mps
  • Hướng gió: 27º NNE
  • Độ ẩm: 77%
  • Độ che phủ: 90%
  • Áp suất: 1015mb
 • Cập nhật lúc 20:33
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 25ºC 59% 10.06mps 28º NNE 1.5mm 80%
  6:00 mưa rải rác 25ºC 6% 10.13mps 26º NNE 1.13mm 81%
  9:00 mưa rải rác 25ºC 36% 8.91mps 21º NNE 1.06mm 81%
  12:00 mưa rải rác 25ºC 29% 9.25mps 20º NNE 1.06mm 81%
  15:00 mưa rải rác 25ºC 35% 9.44mps 27º NNE 0.75mm 81%
  18:00 mưa rải rác 25ºC 63% 8.8mps 31º NNE 1.31mm 82%
  21:00 mưa rải rác 25ºC 70% 8.03mps 32º NNE 1.38mm 82%
  24:00 mưa rải rác 25ºC 81% 8.86mps 35º NE 1.56mm 81%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Tuy Hòa

Thứ 5

Dự báo ngày 21-11-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 10.13mps 26º
 • Độ ẩm: 81%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 6%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 22-11-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 8.85mps 23º
 • Độ ẩm: 77%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 76%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 23-11-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 8.07mps 347º
 • Độ ẩm: 78%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1014mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 24-11-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 7.72mps 344º
 • Độ ẩm: 84%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 94%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 25-11-2019
mưa to

Mưa To

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 8.26mps 30º
 • Độ ẩm: 84%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 3%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 26-11-2019
mưa to

Mưa To

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 7.17mps 45º
 • Độ ẩm: 84%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 23%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 27-11-2019
mưa to

Mưa To

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 6.93mps 48º
 • Độ ẩm: 86%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 61%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 28-11-2019
mưa to

Mưa To

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 9.91mps 49º
 • Độ ẩm: 85%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 1%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 29-11-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 9.75mps 41º
 • Độ ẩm: 82%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 63%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 30-11-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 8.76mps 38º
 • Độ ẩm: 78%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 13%
 • Áp suất: 1015mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 01-12-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 10.08mps 22º
 • Độ ẩm: 74%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 6%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 02-12-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 7.89mps 24º
 • Độ ẩm: 78%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 39%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 03-12-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 6.43mps 39º
 • Độ ẩm: 74%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 04-12-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 7.02mps 17º
 • Độ ẩm: 75%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 05-12-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

23ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 9.8mps 28º
 • Độ ẩm: 79%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1015mbar
Xem thêm