Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Tuy Hòa. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (22-07-2019)

  Mặt trời mọc: 05:25am Mặt trời lặn: 06:12pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.0833 Kinh độ: 109.3

  mây dày đặc
  29ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 35ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 18:20

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.7mps
  • Hướng gió: 254º WSW
  • Độ ẩm: 64%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1006mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (22-07-2019)

  Mặt trời mọc: 05:25am Mặt trời lặn: 06:12pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.0833 Kinh độ: 109.3

  mây dày đặc
  35ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 35ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 18:20

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.9mps
  • Hướng gió: 272º W
  • Độ ẩm: 41%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1005mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (22-07-2019)

  Mặt trời mọc: 05:25am Mặt trời lặn: 06:12pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.0833 Kinh độ: 109.3

  mây dày đặc
  28ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 35ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 18:20

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.68mps
  • Hướng gió: 241º WSW
  • Độ ẩm: 67%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1005mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (23-07-2019)

  Mặt trời mọc: 05:25am Mặt trời lặn: 06:12pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.0833 Kinh độ: 109.3

  mây dày đặc
  26ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 35ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 18:20

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.85mps
  • Hướng gió: 239º WSW
  • Độ ẩm: 75%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1007mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (23-07-2019)

  Mặt trời mọc: 05:25am Mặt trời lặn: 06:12pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.0833 Kinh độ: 109.3

  mây dày đặc
  27ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 35ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 18:20

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.11mps
  • Hướng gió: 247º WSW
  • Độ ẩm: 64%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1007mb
 • Cập nhật lúc 18:20
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây dày đặc 26ºC 100% 3.23mps 252º WSW 0mm 69%
  6:00 mây dày đặc 32ºC 100% 4.66mps 256º WSW 0mm 49%
  9:00 mây dày đặc 35ºC 100% 3.9mps 272º W 0mm 41%
  12:00 mây dày đặc 34ºC 100% 3.18mps 295º WNW 0mm 43%
  15:00 mây dày đặc 28ºC 100% 1.68mps 241º WSW 0mm 67%
  18:00 mây dày đặc 26ºC 100% 2.76mps 236º SW 0mm 73%
  21:00 mây dày đặc 26ºC 100% 2.85mps 239º WSW 0mm 75%
  24:00 mây dày đặc 25ºC 100% 2.89mps 246º WSW 0mm 75%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Tuy Hòa

Thứ 2

Dự báo ngày 22-07-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

32ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.66mps 256º
 • Độ ẩm: 49%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 23-07-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 37ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 5.2mps 253º
 • Độ ẩm: 46%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 95%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 24-07-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

34ºC
 • Cao nhất: 37ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.65mps 265º
 • Độ ẩm: 42%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 25-07-2019
mưa to

Mưa To

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.95mps 250º
 • Độ ẩm: 49%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 26-07-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 6mps 264º
 • Độ ẩm: 56%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 27-07-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 6.11mps 253º
 • Độ ẩm: 58%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1008mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 28-07-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 5.5mps 260º
 • Độ ẩm: 45%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 29-07-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.74mps 263º
 • Độ ẩm: 52%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 30-07-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.58mps 255º
 • Độ ẩm: 69%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 31-07-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 5.95mps 258º
 • Độ ẩm: 54%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 85%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 01-08-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 6.42mps 256º
 • Độ ẩm: 50%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 68%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 02-08-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.99mps 259º
 • Độ ẩm: 46%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 03-08-2019
nhiều mây

Nhiều Mây

33ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.2mps 283º
 • Độ ẩm: 43%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 66%
 • Áp suất: 1009mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 04-08-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 3.17mps 283º
 • Độ ẩm: 49%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 95%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 05-08-2019
nhiều mây

Nhiều Mây

31ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 3.01mps 282º
 • Độ ẩm: 50%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 67%
 • Áp suất: 1009mbar
Xem thêm