Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Tuy Hòa. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 5 (11-10-2017)

  Mặt trời mọc: 05:32am Mặt trời lặn: 05:25pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.0833 Kinh độ: 109.3

  mưa rải rác
  26ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 01:20

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.15mps
  • Hướng gió: 61º ENE
  • Độ ẩm: 97%
  • Độ che phủ: 36%
  • Áp suất: 1006mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 5 (12-10-2017)

  Mặt trời mọc: 05:32am Mặt trời lặn: 05:25pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.0833 Kinh độ: 109.3

  mưa rải rác
  25ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 01:20

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.0049999999999999mm
  • Sức gió: 1.41mps
  • Hướng gió: 340º NNW
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1006mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 5 (12-10-2017)

  Mặt trời mọc: 05:32am Mặt trời lặn: 05:25pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.0833 Kinh độ: 109.3

  nhiều mây
  26ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 01:20

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.21mps
  • Hướng gió: 290º WNW
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 68%
  • Áp suất: 1006mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 5 (12-10-2017)

  Mặt trời mọc: 05:32am Mặt trời lặn: 05:25pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.0833 Kinh độ: 109.3

  nhiều mây
  29ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 01:20

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.55mps
  • Hướng gió: 15º NNE
  • Độ ẩm: 84%
  • Độ che phủ: 76%
  • Áp suất: 1004mb
 • Thời tiết Tối Thứ 5 (12-10-2017)

  Mặt trời mọc: 05:32am Mặt trời lặn: 05:25pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.0833 Kinh độ: 109.3

  mưa vừa
  25ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 01:20

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 4.37mm
  • Sức gió: 2.12mps
  • Hướng gió: 349º N
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 1005mb
 • Cập nhật lúc 01:20
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 25ºC 36% 2.15mps 61º ENE 0.0012500000000002mm 97%
  6:00 ít mây 24ºC 20% 1.26mps 52º NE 0mm 99%
  9:00 mưa rải rác 25ºC 92% 1.41mps 340º NNW 0.0049999999999999mm 99%
  12:00 mưa rải rác 25ºC 48% 2.06mps 311º NW 0.015mm 100%
  15:00 nhiều mây 26ºC 68% 2.21mps 290º WNW 0mm 100%
  18:00 mây rải rác 28ºC 48% 3.01mps 358º N 0mm 89%
  21:00 nhiều mây 29ºC 76% 4.55mps 15º NNE 0mm 84%
  24:00 mây dày đặc 28ºC 88% 4.96mps 16º NNE 0mm 85%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Tuy Hòa

Thứ 4

Dự báo ngày 11-10-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.32mps 81º
 • Độ ẩm: 87%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 12-10-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.01mps 359º
 • Độ ẩm: 89%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 48%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 13-10-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.51mps 283º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 14-10-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.17mps 263º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1006mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 15-10-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 5.28mps 300º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 61%
 • Áp suất: 982mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 16-10-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 5.85mps 298º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 982mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 17-10-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 9.48mps 262º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 77%
 • Áp suất: 979mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 18-10-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 5.93mps 268º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 93%
 • Áp suất: 982mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 19-10-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 3.01mps 278º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 80%
 • Áp suất: 983mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 20-10-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.31mps 249º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 25%
 • Áp suất: 982mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 21-10-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.64mps 154º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 34%
 • Áp suất: 984mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 22-10-2017
mưa to

Mưa To

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.37mps 154º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 25%
 • Áp suất: 987mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 23-10-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.25mps 352º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 10%
 • Áp suất: 989mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 24-10-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.23mps 268º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 988mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 25-10-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.34mps 297º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 28%
 • Áp suất: 989mbar
Xem thêm