Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Tuy Hòa. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Chủ nhật (20-01-2019)

  Mặt trời mọc: 06:09am Mặt trời lặn: 05:37pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.0833 Kinh độ: 109.3

  mưa rải rác
  22ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 04:02

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.8mm
  • Sức gió: 3.03mps
  • Hướng gió: 27º NNE
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1011mb
 • Thời tiết Sáng Chủ nhật (20-01-2019)

  Mặt trời mọc: 06:09am Mặt trời lặn: 05:37pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.0833 Kinh độ: 109.3

  mưa rải rác
  22ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 04:02

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.275mm
  • Sức gió: 3.17mps
  • Hướng gió: 18º NNE
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1012mb
 • Thời tiết Trưa Chủ nhật (20-01-2019)

  Mặt trời mọc: 06:09am Mặt trời lặn: 05:37pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.0833 Kinh độ: 109.3

  mưa rải rác
  22ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 04:02

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 3mm
  • Sức gió: 3.01mps
  • Hướng gió: 14º NNE
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 1011mb
 • Thời tiết Chiều Chủ nhật (20-01-2019)

  Mặt trời mọc: 06:09am Mặt trời lặn: 05:37pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.0833 Kinh độ: 109.3

  mưa rải rác
  22ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 04:02

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.39mm
  • Sức gió: 2.9mps
  • Hướng gió: 7º N
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 1012mb
 • Thời tiết Tối Chủ nhật (21-01-2019)

  Mặt trời mọc: 06:09am Mặt trời lặn: 05:37pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.0833 Kinh độ: 109.3

  mưa rải rác
  22ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 04:02

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.4mm
  • Sức gió: 3.01mps
  • Hướng gió: 14º NNE
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 1012mb
 • Cập nhật lúc 04:02
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 22ºC 100% 3.31mps 18º NNE 0.2725mm 100%
  6:00 mưa rải rác 22ºC 92% 3.03mps 27º NNE 0.8mm 100%
  9:00 mưa rải rác 22ºC 92% 3.17mps 18º NNE 0.275mm 100%
  12:00 mưa rải rác 23ºC 88% 3.11mps 25º NNE 0.71mm 100%
  15:00 mưa rải rác 22ºC 88% 3.01mps 14º NNE 3mm 100%
  18:00 mưa rải rác 22ºC 92% 4.57mps 27º NNE 1.415mm 100%
  21:00 mưa rải rác 22ºC 88% 2.9mps 7º N 0.39mm 100%
  24:00 mưa rải rác 22ºC 100% 1.71mps 2º N 1.255mm 100%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Tuy Hòa

Thứ 7

Dự báo ngày 19-01-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 3.55mps 9º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 48%
 • Áp suất: 1013mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 20-01-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 3.11mps 25º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 88%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 21-01-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

23ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 6.46mps 16º
 • Độ ẩm: 96%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 44%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 22-01-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 8.81mps 24º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 23-01-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 9.9mps 12º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 23%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 24-01-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 8.17mps 10º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 64%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 25-01-2019
mưa to

Mưa To

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 8.69mps 9º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 21%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 26-01-2019
mưa to

Mưa To

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 10.53mps 7º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 58%
 • Áp suất: 1024mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 27-01-2019
mưa to

Mưa To

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 8.72mps 25º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 28%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 28-01-2019
mưa to

Mưa To

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 9.11mps 20º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 78%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 29-01-2019
mưa to

Mưa To

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 8.81mps 24º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 71%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 30-01-2019
mưa to

Mưa To

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 6.7mps 23º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 63%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 31-01-2019
mưa to

Mưa To

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 7.37mps 0º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 01-02-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.18mps 21º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 32%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 02-02-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.73mps 118º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 7%
 • Áp suất: 1018mbar
Xem thêm