Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Tuy Hòa. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 4 (24-06-2017)

  Mặt trời mọc: 05:18am Mặt trời lặn: 06:12pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.0833 Kinh độ: 109.3

  mưa rải rác
  23ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 05:53

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.315mm
  • Sức gió: 2.62mps
  • Hướng gió: 244º WSW
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 32%
  • Áp suất: 1005mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 4 (25-06-2017)

  Mặt trời mọc: 05:18am Mặt trời lặn: 06:12pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.0833 Kinh độ: 109.3

  mưa rải rác
  23ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 05:53

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.765mm
  • Sức gió: 3.04mps
  • Hướng gió: 256º WSW
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 68%
  • Áp suất: 1004mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 4 (25-06-2017)

  Mặt trời mọc: 05:18am Mặt trời lặn: 06:12pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.0833 Kinh độ: 109.3

  nhiều mây
  28ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 05:53

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.97mps
  • Hướng gió: 254º WSW
  • Độ ẩm: 87%
  • Độ che phủ: 64%
  • Áp suất: 1005mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 4 (25-06-2017)

  Mặt trời mọc: 05:18am Mặt trời lặn: 06:12pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.0833 Kinh độ: 109.3

  mây dày đặc
  29ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 05:53

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.14mps
  • Hướng gió: 239º WSW
  • Độ ẩm: 78%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 1003mb
 • Thời tiết Tối Thứ 4 (25-06-2017)

  Mặt trời mọc: 05:18am Mặt trời lặn: 06:12pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.0833 Kinh độ: 109.3

  clear sky
  26ºC

  Clear Sky

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 05:53

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.9mps
  • Hướng gió: 242º WSW
  • Độ ẩm: 93%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1006mb
 • Cập nhật lúc 05:53
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 23ºC 32% 2.62mps 244º WSW 0.315mm 100%
  6:00 mưa rải rác 22ºC 64% 2.81mps 237º WSW 0.7075mm 100%
  9:00 mưa rải rác 23ºC 68% 3.04mps 256º WSW 0.765mm 100%
  12:00 mưa rải rác 24ºC 76% 2.97mps 252º WSW 0.0275mm 100%
  15:00 nhiều mây 28ºC 64% 4.97mps 254º WSW 0mm 87%
  18:00 mây rải rác 30ºC 36% 5.01mps 255º WSW 0mm 77%
  21:00 mây dày đặc 29ºC 88% 4.14mps 239º WSW 0mm 78%
  24:00 mưa rải rác 27ºC 24% 3.35mps 237º WSW 1.43mm 86%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Tuy Hòa

Thứ 7

Dự báo ngày 24-06-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3mps 247º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 48%
 • Áp suất: 1004mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 25-06-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 4.97mps 254º
 • Độ ẩm: 87%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 64%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 26-06-2017
quang mây

Quang Mây

29ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 5.92mps 256º
 • Độ ẩm: 79%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 27-06-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.82mps 245º
 • Độ ẩm: 71%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 28-06-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 0.42mps 143º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 9%
 • Áp suất: 987mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 29-06-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.85mps 232º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 21%
 • Áp suất: 986mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 30-06-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 1.43mps 209º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 13%
 • Áp suất: 985mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 01-07-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 0.48mps 282º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 986mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 02-07-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 0.89mps 237º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 13%
 • Áp suất: 987mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 03-07-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.73mps 188º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 16%
 • Áp suất: 988mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 04-07-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.49mps 259º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 14%
 • Áp suất: 988mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 05-07-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.64mps 250º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 27%
 • Áp suất: 985mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 06-07-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.6mps 248º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 26%
 • Áp suất: 985mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 07-07-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 4.8mps 259º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 34%
 • Áp suất: 983mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 08-07-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 5.67mps 262º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 55%
 • Áp suất: 983mbar
Xem thêm