Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Tuy Hòa. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 7 (22-09-2018)

  Mặt trời mọc: 05:31am Mặt trời lặn: 05:38pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.0833 Kinh độ: 109.3

  mưa rải rác
  26ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 18:21

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.28mm
  • Sức gió: 2.98mps
  • Hướng gió: 134º SE
  • Độ ẩm: 96%
  • Độ che phủ: 24%
  • Áp suất: 1010mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 7 (22-09-2018)

  Mặt trời mọc: 05:31am Mặt trời lặn: 05:38pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.0833 Kinh độ: 109.3

  mưa rải rác
  28ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 18:21

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.32mm
  • Sức gió: 2.26mps
  • Hướng gió: 58º ENE
  • Độ ẩm: 92%
  • Độ che phủ: 24%
  • Áp suất: 1010mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 7 (22-09-2018)

  Mặt trời mọc: 05:31am Mặt trời lặn: 05:38pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.0833 Kinh độ: 109.3

  mưa rải rác
  26ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 18:21

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 2.09mm
  • Sức gió: 1.22mps
  • Hướng gió: 91º E
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 80%
  • Áp suất: 1010mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 7 (23-09-2018)

  Mặt trời mọc: 05:31am Mặt trời lặn: 05:38pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.0833 Kinh độ: 109.3

  mưa rải rác
  25ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 18:21

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.030000000000001mm
  • Sức gió: 1.26mps
  • Hướng gió: 280º W
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 48%
  • Áp suất: 1010mb
 • Thời tiết Tối Thứ 7 (23-09-2018)

  Mặt trời mọc: 05:31am Mặt trời lặn: 05:38pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.0833 Kinh độ: 109.3

  mưa rải rác
  24ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 18:21

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.004999999999999mm
  • Sức gió: 2.86mps
  • Hướng gió: 272º W
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 44%
  • Áp suất: 1011mb
 • Cập nhật lúc 18:21
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 24ºC 88% 2.12mps 275º W 2.785mm 100%
  6:00 mưa rải rác 27ºC 36% 1.76mps 313º NW 0.125mm 99%
  9:00 mưa rải rác 28ºC 24% 2.26mps 58º ENE 0.32mm 92%
  12:00 mưa rải rác 27ºC 80% 2.02mps 98º E 0.02mm 94%
  15:00 mưa rải rác 26ºC 80% 1.22mps 91º E 2.09mm 99%
  18:00 mưa rải rác 26ºC 80% 0.31mps 34º NE 0.050000000000001mm 100%
  21:00 mưa rải rác 25ºC 48% 1.26mps 280º W 0.030000000000001mm 100%
  24:00 ít mây 24ºC 20% 1.81mps 271º W 0mm 100%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Tuy Hòa

Thứ 7

Dự báo ngày 22-09-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.76mps 314º
 • Độ ẩm: 99%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 36%
 • Áp suất: 1011mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 23-09-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.22mps 288º
 • Độ ẩm: 90%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 24-09-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.67mps 285º
 • Độ ẩm: 89%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 25-09-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.65mps 284º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 42%
 • Áp suất: 988mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 26-09-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.84mps 309º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 53%
 • Áp suất: 987mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 27-09-2018
mưa to

Mưa To

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.6mps 348º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 53%
 • Áp suất: 988mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 28-09-2018
mưa to

Mưa To

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 3.23mps 5º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 70%
 • Áp suất: 988mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 29-09-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.34mps 2º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 47%
 • Áp suất: 987mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 30-09-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.68mps 35º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 34%
 • Áp suất: 988mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 01-10-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.99mps 55º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 35%
 • Áp suất: 989mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 02-10-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 3.91mps 45º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 91%
 • Áp suất: 990mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 03-10-2018
mưa to

Mưa To

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.12mps 32º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 88%
 • Áp suất: 991mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 04-10-2018
mưa to

Mưa To

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.09mps 18º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 49%
 • Áp suất: 992mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 05-10-2018
mưa to

Mưa To

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.19mps 2º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 62%
 • Áp suất: 991mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 06-10-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.23mps 323º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 78%
 • Áp suất: 991mbar
Xem thêm