Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Tuyên Quang. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 5 (09-07-2020)

  Mặt trời mọc: 05:22am Mặt trời lặn: 06:45pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.8233 Kinh độ: 105.2181

  mây dày đặc
  36ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 37ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 17:16

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.37mps
  • Hướng gió: 181º S
  • Độ ẩm: 50%
  • Độ che phủ: 98%
  • Áp suất: 997mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 5 (09-07-2020)

  Mặt trời mọc: 05:22am Mặt trời lặn: 06:45pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.8233 Kinh độ: 105.2181

  mây dày đặc
  36ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 37ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 17:16

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.71mps
  • Hướng gió: 185º S
  • Độ ẩm: 44%
  • Độ che phủ: 97%
  • Áp suất: 999mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 5 (09-07-2020)

  Mặt trời mọc: 05:22am Mặt trời lặn: 06:45pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.8233 Kinh độ: 105.2181

  mây dày đặc
  32ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 37ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 17:16

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.32mps
  • Hướng gió: 106º ESE
  • Độ ẩm: 60%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 998mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 5 (10-07-2020)

  Mặt trời mọc: 05:22am Mặt trời lặn: 06:45pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.8233 Kinh độ: 105.2181

  mây dày đặc
  29ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 37ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 17:16

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.42mps
  • Hướng gió: 71º ENE
  • Độ ẩm: 70%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1000mb
 • Thời tiết Tối Thứ 5 (10-07-2020)

  Mặt trời mọc: 05:22am Mặt trời lặn: 06:45pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.8233 Kinh độ: 105.2181

  mây dày đặc
  29ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 37ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 17:16

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.1mps
  • Hướng gió: 126º SE
  • Độ ẩm: 75%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1001mb
 • Cập nhật lúc 17:16
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây dày đặc 27ºC 100% 0.38mps 10º N 0mm 78%
  6:00 mây dày đặc 32ºC 100% 0.72mps 219º SW 0mm 59%
  9:00 mây dày đặc 36ºC 97% 1.71mps 185º S 0mm 44%
  12:00 mây dày đặc 37ºC 100% 1.9mps 138º SE 0mm 40%
  15:00 mây dày đặc 32ºC 100% 0.32mps 106º ESE 0mm 60%
  18:00 mây dày đặc 30ºC 100% 0.84mps 141º SE 0mm 64%
  21:00 mây dày đặc 29ºC 100% 0.42mps 71º ENE 0mm 70%
  24:00 mây dày đặc 28ºC 100% 0.69mps 48º NE 0mm 76%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Tuyên Quang

Thứ 5

Dự báo ngày 09-07-2020
mây dày đặc

Mây Dày đặc

36ºC
 • Cao nhất: 37ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 1.71mps 185º
 • Độ ẩm: 44%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 97%
 • Áp suất: 999mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 10-07-2020
nhiều mây

Nhiều Mây

38ºC
 • Cao nhất: 38ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 1.57mps 196º
 • Độ ẩm: 38%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 80%
 • Áp suất: 999mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 11-07-2020
nhiều mây

Nhiều Mây

38ºC
 • Cao nhất: 38ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 1.72mps 199º
 • Độ ẩm: 38%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 62%
 • Áp suất: 999mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 12-07-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 0.56mps 301º
 • Độ ẩm: 65%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1001mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 13-07-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

35ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 1.38mps 217º
 • Độ ẩm: 52%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 14-07-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

38ºC
 • Cao nhất: 38ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 1.24mps 177º
 • Độ ẩm: 39%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 90%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 15-07-2020
mây dày đặc

Mây Dày đặc

38ºC
 • Cao nhất: 38ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 1.85mps 196º
 • Độ ẩm: 37%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1000mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 16-07-2020
mây dày đặc

Mây Dày đặc

38ºC
 • Cao nhất: 39ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 1.51mps 217º
 • Độ ẩm: 36%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 999mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 17-07-2020
mây dày đặc

Mây Dày đặc

39ºC
 • Cao nhất: 39ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 1.4mps 226º
 • Độ ẩm: 35%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 97%
 • Áp suất: 1001mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 18-07-2020
mây dày đặc

Mây Dày đặc

31ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 1.35mps 325º
 • Độ ẩm: 73%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1003mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 19-07-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 0.66mps 3º
 • Độ ẩm: 87%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 20-07-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.61mps 147º
 • Độ ẩm: 70%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 93%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 21-07-2020
mưa to

Mưa To

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.09mps 159º
 • Độ ẩm: 44%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 22-07-2020
mưa to

Mưa To

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.68mps 143º
 • Độ ẩm: 57%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 23-07-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

35ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 1.64mps 160º
 • Độ ẩm: 46%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 94%
 • Áp suất: 1004mbar
Xem thêm