Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Tuyên Quang. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (21-08-2017)

  Mặt trời mọc: 05:38am Mặt trời lặn: 06:25pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.8233 Kinh độ: 105.2181

  ít mây
  24ºC

  Clear Sky

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 13:09

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.97mps
  • Hướng gió: 156º SSE
  • Độ ẩm: 97%
  • Độ che phủ: 8%
  • Áp suất: 997mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (21-08-2017)

  Mặt trời mọc: 05:38am Mặt trời lặn: 06:25pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.8233 Kinh độ: 105.2181

  mưa rải rác
  27ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 13:09

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.03mm
  • Sức gió: 1.42mps
  • Hướng gió: 143º SE
  • Độ ẩm: 94%
  • Độ che phủ: 48%
  • Áp suất: 997mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (21-08-2017)

  Mặt trời mọc: 05:38am Mặt trời lặn: 06:25pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.8233 Kinh độ: 105.2181

  mây rải rác
  31ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 13:09

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.61mps
  • Hướng gió: 127º SE
  • Độ ẩm: 79%
  • Độ che phủ: 32%
  • Áp suất: 993mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (21-08-2017)

  Mặt trời mọc: 05:38am Mặt trời lặn: 06:25pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.8233 Kinh độ: 105.2181

  mây rải rác
  26ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 13:09

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.47mps
  • Hướng gió: 122º ESE
  • Độ ẩm: 90%
  • Độ che phủ: 32%
  • Áp suất: 995mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (22-08-2017)

  Mặt trời mọc: 05:38am Mặt trời lặn: 06:25pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.8233 Kinh độ: 105.2181

  mây rải rác
  24ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 13:09

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.85mps
  • Hướng gió: 79º E
  • Độ ẩm: 98%
  • Độ che phủ: 32%
  • Áp suất: 993mb
 • Cập nhật lúc 13:09
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 ít mây 23ºC 20% 0.32mps 109º ESE 0mm 99%
  6:00 mưa rải rác 24ºC 80% 0.91mps 50º NE 0.01mm 98%
  9:00 mưa rải rác 27ºC 48% 1.42mps 143º SE 0.03mm 94%
  12:00 mưa rải rác 30ºC 20% 1.51mps 122º ESE 0.005mm 86%
  15:00 mây rải rác 31ºC 32% 1.61mps 127º SE 0mm 79%
  18:00 ít mây 28ºC 24% 1.22mps 137º SE 0mm 83%
  21:00 mây rải rác 26ºC 32% 1.47mps 122º ESE 0mm 90%
  24:00 mưa rải rác 25ºC 44% 0.96mps 116º ESE 0.01mm 95%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Tuyên Quang

Chủ nhật

Dự báo ngày 20-08-2017
quang mây

Quang Mây

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 0.97mps 157º
 • Độ ẩm: 97%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 997mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 21-08-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.51mps 122º
 • Độ ẩm: 86%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 995mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 22-08-2017
quang mây

Quang Mây

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.42mps 96º
 • Độ ẩm: 82%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 992mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 23-08-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 0.96mps 301º
 • Độ ẩm: 74%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 990mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 24-08-2017
mưa to

Mưa To

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.25mps 277º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 66%
 • Áp suất: 963mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 25-08-2017
mưa to

Mưa To

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.51mps 330º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 67%
 • Áp suất: 963mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 26-08-2017
mưa to

Mưa To

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 0.64mps 304º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 94%
 • Áp suất: 965mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 27-08-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.14mps 73º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 29%
 • Áp suất: 969mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 28-08-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.24mps 135º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 30%
 • Áp suất: 969mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 29-08-2017
mưa to

Mưa To

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.15mps 131º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 57%
 • Áp suất: 968mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 30-08-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.28mps 125º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 35%
 • Áp suất: 969mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 31-08-2017
mưa to

Mưa To

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.17mps 104º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 970mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 01-09-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 0.94mps 81º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 22%
 • Áp suất: 969mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 02-09-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1mps 107º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 36%
 • Áp suất: 967mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 03-09-2017
mưa to

Mưa To

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 0.96mps 328º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 55%
 • Áp suất: 967mbar
Xem thêm