Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Tuyên Quang. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Chủ nhật (13-06-2021)

  Mặt trời mọc: 05:15am Mặt trời lặn: 06:42pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.8233 Kinh độ: 105.2181

  mưa rải rác
  24ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 23:47

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.83mps
  • Hướng gió: 20º NNE
  • Độ ẩm: 98%
  • Độ che phủ: 84%
  • Áp suất: 1004mb
 • Thời tiết Sáng Chủ nhật (13-06-2021)

  Mặt trời mọc: 05:15am Mặt trời lặn: 06:42pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.8233 Kinh độ: 105.2181

  mưa vừa
  28ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 23:47

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 3.1mm
  • Sức gió: 1.59mps
  • Hướng gió: 105º ESE
  • Độ ẩm: 83%
  • Độ che phủ: 90%
  • Áp suất: 1003mb
 • Thời tiết Trưa Chủ nhật (13-06-2021)

  Mặt trời mọc: 05:15am Mặt trời lặn: 06:42pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.8233 Kinh độ: 105.2181

  mưa vừa
  25ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 23:47

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 3.28mm
  • Sức gió: 0.47mps
  • Hướng gió: 170º S
  • Độ ẩm: 92%
  • Độ che phủ: 85%
  • Áp suất: 1002mb
 • Thời tiết Chiều Chủ nhật (14-06-2021)

  Mặt trời mọc: 05:15am Mặt trời lặn: 06:42pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.8233 Kinh độ: 105.2181

  mưa rải rác
  24ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 23:47

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.48mm
  • Sức gió: 0.97mps
  • Hướng gió: 57º ENE
  • Độ ẩm: 97%
  • Độ che phủ: 75%
  • Áp suất: 1003mb
 • Thời tiết Tối Chủ nhật (14-06-2021)

  Mặt trời mọc: 05:15am Mặt trời lặn: 06:42pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.8233 Kinh độ: 105.2181

  mưa rải rác
  25ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 23:47

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.43mm
  • Sức gió: 0.64mps
  • Hướng gió: 82º E
  • Độ ẩm: 92%
  • Độ che phủ: 67%
  • Áp suất: 1003mb
 • Cập nhật lúc 23:47
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 25ºC 95% 1.65mps 63º ENE 0.51mm 90%
  6:00 mưa rải rác 27ºC 92% 2.83mps 85º E 1.02mm 79%
  9:00 mưa vừa 28ºC 90% 1.59mps 105º ESE 3.1mm 83%
  12:00 mưa vừa 28ºC 75% 0.75mps 139º SE 4.11mm 83%
  15:00 mưa vừa 25ºC 85% 0.47mps 170º S 3.28mm 92%
  18:00 mưa rải rác 24ºC 90% 0.73mps 29º NNE 1.81mm 94%
  21:00 mưa rải rác 24ºC 75% 0.97mps 57º ENE 0.48mm 97%
  24:00 mưa rải rác 24ºC 78% 0.84mps 55º NE 0.83mm 97%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Tuyên Quang

Chủ nhật

Dự báo ngày 13-06-2021
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.15mps 69º
 • Độ ẩm: 80%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 91%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 14-06-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.85mps 163º
 • Độ ẩm: 71%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 51%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 15-06-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.73mps 189º
 • Độ ẩm: 67%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 68%
 • Áp suất: 1000mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 16-06-2021
mây rải rác

Mây Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.55mps 207º
 • Độ ẩm: 56%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 25%
 • Áp suất: 1001mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 17-06-2021
nhiều mây

Nhiều Mây

36ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.05mps 157º
 • Độ ẩm: 48%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 83%
 • Áp suất: 999mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 18-06-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

36ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 2.08mps 108º
 • Độ ẩm: 50%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 56%
 • Áp suất: 999mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 19-06-2021
nhiều mây

Nhiều Mây

36ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 2.13mps 135º
 • Độ ẩm: 47%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 72%
 • Áp suất: 999mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 20-06-2021
mây dày đặc

Mây Dày đặc

37ºC
 • Cao nhất: 37ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 1.75mps 233º
 • Độ ẩm: 44%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 93%
 • Áp suất: 997mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 21-06-2021
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.43mps 101º
 • Độ ẩm: 74%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 999mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 22-06-2021
mưa to

Mưa To

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.23mps 307º
 • Độ ẩm: 67%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1001mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 23-06-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.48mps 102º
 • Độ ẩm: 46%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1001mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 24-06-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.82mps 104º
 • Độ ẩm: 46%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 25-06-2021
mây dày đặc

Mây Dày đặc

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.78mps 203º
 • Độ ẩm: 40%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1001mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 26-06-2021
mây dày đặc

Mây Dày đặc

36ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2mps 192º
 • Độ ẩm: 40%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 97%
 • Áp suất: 1000mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 27-06-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

36ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 1.84mps 204º
 • Độ ẩm: 44%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1001mbar
Xem thêm