Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Tuyên Quang. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 6 (02-06-2023)

  Mặt trời mọc: 05:15am Mặt trời lặn: 06:38pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.8233 Kinh độ: 105.2181

  nhiều mây
  35ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 39ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 18:14

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.02mps
  • Hướng gió: 101º E
  • Độ ẩm: 51%
  • Độ che phủ: 65%
  • Áp suất: 998mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 6 (02-06-2023)

  Mặt trời mọc: 05:15am Mặt trời lặn: 06:38pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.8233 Kinh độ: 105.2181

  nhiều mây
  32ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 39ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 18:14

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.44mps
  • Hướng gió: 67º ENE
  • Độ ẩm: 61%
  • Độ che phủ: 53%
  • Áp suất: 1000mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 6 (03-06-2023)

  Mặt trời mọc: 05:15am Mặt trời lặn: 06:38pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.8233 Kinh độ: 105.2181

  mưa rải rác
  27ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 39ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 18:14

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.55mm
  • Sức gió: 1.35mps
  • Hướng gió: 68º ENE
  • Độ ẩm: 85%
  • Độ che phủ: 49%
  • Áp suất: 1003mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 6 (03-06-2023)

  Mặt trời mọc: 05:15am Mặt trời lặn: 06:38pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.8233 Kinh độ: 105.2181

  trời quang mây
  29ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 39ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 18:14

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.69mps
  • Hướng gió: 64º ENE
  • Độ ẩm: 80%
  • Độ che phủ: 5%
  • Áp suất: 1006mb
 • Thời tiết Tối Thứ 6 (03-06-2023)

  Mặt trời mọc: 05:15am Mặt trời lặn: 06:38pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.8233 Kinh độ: 105.2181

  nhiều mây
  34ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 39ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 18:14

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.66mps
  • Hướng gió: 146º SE
  • Độ ẩm: 56%
  • Độ che phủ: 82%
  • Áp suất: 1003mb
 • Cập nhật lúc 18:14
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 nhiều mây 35ºC 75% 1.6mps 161º SSE 0mm 51%
  6:00 nhiều mây 37ºC 70% 2.05mps 133º SE 0mm 43%
  9:00 nhiều mây 32ºC 53% 1.44mps 67º ENE 0mm 61%
  12:00 mưa rải rác 30ºC 63% 1.44mps 127º SE 0.13mm 70%
  15:00 mưa rải rác 27ºC 49% 1.35mps 68º ENE 0.55mm 85%
  18:00 trời quang mây 26ºC 2% 1.08mps 45º NE 0mm 89%
  21:00 trời quang mây 29ºC 5% 0.69mps 64º ENE 0mm 80%
  24:00 nhiều mây 32ºC 75% 1.08mps 172º S 0mm 65%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Tuyên Quang

Thứ 6

Dự báo ngày 02-06-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 39ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.46mps 115º
 • Độ ẩm: 55%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 83%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 03-06-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

32ºC
 • Cao nhất: 37ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 1.93mps 177º
 • Độ ẩm: 65%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 82%
 • Áp suất: 1005mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 04-06-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

32ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.44mps 70º
 • Độ ẩm: 62%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 90%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 05-06-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.46mps 71º
 • Độ ẩm: 83%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 06-06-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.61mps 327º
 • Độ ẩm: 77%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 90%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 07-06-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.37mps 336º
 • Độ ẩm: 80%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 95%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 08-06-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.06mps 86º
 • Độ ẩm: 76%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 87%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 09-06-2023
mưa to

Mưa To

26ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.09mps 301º
 • Độ ẩm: 93%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 10-06-2023
mây dày đặc

Mây Dày đặc

32ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.39mps 312º
 • Độ ẩm: 57%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1002mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 11-06-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 37ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 0.92mps 338º
 • Độ ẩm: 56%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 78%
 • Áp suất: 1001mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 12-06-2023
mây rải rác

Mây Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 38ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.14mps 55º
 • Độ ẩm: 50%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 43%
 • Áp suất: 1001mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 13-06-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 37ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.22mps 259º
 • Độ ẩm: 49%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1000mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 14-06-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.72mps 325º
 • Độ ẩm: 87%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 15-06-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.38mps 342º
 • Độ ẩm: 81%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 16-06-2023
mây dày đặc

Mây Dày đặc

31ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.16mps 297º
 • Độ ẩm: 57%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 94%
 • Áp suất: 1002mbar
Xem thêm