Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Tuyên Quang. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 6 (26-05-2018)

  Mặt trời mọc: 05:16am Mặt trời lặn: 06:35pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.8233 Kinh độ: 105.2181

  trời quang mây
  25ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 23:34

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.62mps
  • Hướng gió: 119º ESE
  • Độ ẩm: 85%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 994mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 6 (26-05-2018)

  Mặt trời mọc: 05:16am Mặt trời lặn: 06:35pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.8233 Kinh độ: 105.2181

  trời quang mây
  26ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 23:34

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.87mps
  • Hướng gió: 329º NNW
  • Độ ẩm: 87%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 996mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 6 (26-05-2018)

  Mặt trời mọc: 05:16am Mặt trời lặn: 06:35pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.8233 Kinh độ: 105.2181

  trời quang mây
  32ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 23:34

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.91mps
  • Hướng gió: 53º NE
  • Độ ẩm: 73%
  • Độ che phủ: 8%
  • Áp suất: 995mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 6 (26-05-2018)

  Mặt trời mọc: 05:16am Mặt trời lặn: 06:35pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.8233 Kinh độ: 105.2181

  ít mây
  30ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 23:34

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.15mps
  • Hướng gió: 118º ESE
  • Độ ẩm: 73%
  • Độ che phủ: 20%
  • Áp suất: 994mb
 • Thời tiết Tối Thứ 6 (27-05-2018)

  Mặt trời mọc: 05:16am Mặt trời lặn: 06:35pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.8233 Kinh độ: 105.2181

  trời quang mây
  25ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 23:34

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.46mps
  • Hướng gió: 46º NE
  • Độ ẩm: 82%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 997mb
 • Cập nhật lúc 23:34
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 trời quang mây 25ºC 0% 0.62mps 119º ESE 0mm 85%
  6:00 trời quang mây 24ºC 0% 0.27mps 351º N 0mm 91%
  9:00 trời quang mây 26ºC 0% 0.87mps 329º NNW 0mm 87%
  12:00 trời quang mây 30ºC 8% 1.51mps 358º N 0mm 79%
  15:00 trời quang mây 32ºC 8% 0.91mps 53º NE 0mm 73%
  18:00 ít mây 32ºC 12% 1.62mps 147º SSE 0mm 69%
  21:00 ít mây 30ºC 20% 1.15mps 118º ESE 0mm 73%
  24:00 trời quang mây 28ºC 0% 1.22mps 117º ESE 0mm 78%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Tuyên Quang

Thứ 6

Dự báo ngày 25-05-2018
ít mây

ít Mây

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 1.01mps 167º
 • Độ ẩm: 77%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 994mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 26-05-2018
trời quang mây

Trời Quang Mây

30ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.51mps 358º
 • Độ ẩm: 79%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 997mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 27-05-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.52mps 348º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1001mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 28-05-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.81mps 153º
 • Độ ẩm: 97%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 29-05-2018
mưa to

Mưa To

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.31mps 146º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 23%
 • Áp suất: 972mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 30-05-2018
mưa to

Mưa To

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.49mps 136º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 47%
 • Áp suất: 970mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 31-05-2018
mưa to

Mưa To

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.28mps 110º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 36%
 • Áp suất: 973mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 01-06-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.2mps 131º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 34%
 • Áp suất: 975mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 02-06-2018
mưa to

Mưa To

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.02mps 126º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 25%
 • Áp suất: 971mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 03-06-2018
mưa to

Mưa To

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.11mps 104º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 48%
 • Áp suất: 970mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 04-06-2018
mưa to

Mưa To

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.28mps 4º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 30%
 • Áp suất: 969mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 05-06-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 0.4mps 246º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 21%
 • Áp suất: 967mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 06-06-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 0.8mps 57º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 31%
 • Áp suất: 968mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 07-06-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.02mps 69º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 23%
 • Áp suất: 971mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 08-06-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.21mps 72º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 13%
 • Áp suất: 968mbar
Xem thêm