Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Tuyên Quang. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 4 (23-06-2017)

  Mặt trời mọc: 05:17am Mặt trời lặn: 06:45pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.8233 Kinh độ: 105.2181

  mưa rải rác
  25ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 06:41

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.06mps
  • Hướng gió: 22º NNE
  • Độ ẩm: 91%
  • Độ che phủ: 48%
  • Áp suất: 993mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 4 (23-06-2017)

  Mặt trời mọc: 05:17am Mặt trời lặn: 06:45pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.8233 Kinh độ: 105.2181

  mưa rải rác
  29ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 06:41

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.015mm
  • Sức gió: 1.61mps
  • Hướng gió: 5º N
  • Độ ẩm: 88%
  • Độ che phủ: 24%
  • Áp suất: 994mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 4 (23-06-2017)

  Mặt trời mọc: 05:17am Mặt trời lặn: 06:45pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.8233 Kinh độ: 105.2181

  ít mây
  32ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 06:41

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.6mps
  • Hướng gió: 103º ESE
  • Độ ẩm: 73%
  • Độ che phủ: 24%
  • Áp suất: 990mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 4 (23-06-2017)

  Mặt trời mọc: 05:17am Mặt trời lặn: 06:45pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.8233 Kinh độ: 105.2181

  mưa rải rác
  27ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 06:41

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 2.0975mm
  • Sức gió: 2.34mps
  • Hướng gió: 127º SE
  • Độ ẩm: 82%
  • Độ che phủ: 20%
  • Áp suất: 992mb
 • Thời tiết Tối Thứ 4 (24-06-2017)

  Mặt trời mọc: 05:17am Mặt trời lặn: 06:45pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.8233 Kinh độ: 105.2181

  ít mây
  25ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 06:41

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.85mps
  • Hướng gió: 20º NNE
  • Độ ẩm: 94%
  • Độ che phủ: 24%
  • Áp suất: 992mb
 • Cập nhật lúc 06:41
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 25ºC 48% 0.96mps 8º N 0.035mm 93%
  6:00 mưa rải rác 26ºC 56% 1.68mps 340º NNW 0.0425mm 91%
  9:00 mưa rải rác 29ºC 24% 1.61mps 5º N 0.015mm 88%
  12:00 clear sky 32ºC 8% 1.71mps 52º NE 0mm 80%
  15:00 ít mây 32ºC 24% 1.6mps 103º ESE 0mm 73%
  18:00 ít mây 31ºC 24% 1.11mps 99º E 0mm 73%
  21:00 mưa rải rác 27ºC 20% 2.34mps 127º SE 2.0975mm 82%
  24:00 clear sky 26ºC 8% 1.06mps 100º E 0mm 88%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Tuyên Quang

Thứ 5

Dự báo ngày 22-06-2017
mây rải rác

Mây Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.06mps 22º
 • Độ ẩm: 91%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 48%
 • Áp suất: 993mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 23-06-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 1.71mps 52º
 • Độ ẩm: 80%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 992mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 24-06-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.56mps 35º
 • Độ ẩm: 83%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 991mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 25-06-2017
mưa to

Mưa To

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.62mps 73º
 • Độ ẩm: 91%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 48%
 • Áp suất: 994mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 26-06-2017
mưa to

Mưa To

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 0.74mps 147º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 13%
 • Áp suất: 965mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 27-06-2017
mưa to

Mưa To

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 0.17mps 110º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 33%
 • Áp suất: 965mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 28-06-2017
mưa to

Mưa To

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 0.55mps 197º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 26%
 • Áp suất: 966mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 29-06-2017
mưa to

Mưa To

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 0.94mps 152º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 22%
 • Áp suất: 965mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 30-06-2017
mưa to

Mưa To

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.18mps 215º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 15%
 • Áp suất: 964mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 01-07-2017
mưa to

Mưa To

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.01mps 143º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 23%
 • Áp suất: 964mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 02-07-2017
mưa to

Mưa To

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 0.95mps 249º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 47%
 • Áp suất: 964mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 03-07-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.28mps 226º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 23%
 • Áp suất: 964mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 04-07-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.23mps 164º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 7%
 • Áp suất: 967mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 05-07-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.25mps 188º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 967mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 06-07-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.1mps 180º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 29%
 • Áp suất: 963mbar
Xem thêm