Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Tuyên Quang. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 7 (03-12-2021)

  Mặt trời mọc: 06:23am Mặt trời lặn: 05:15pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.8233 Kinh độ: 105.2181

  nhiều mây
  12ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 11ºC

  Cập nhật lúc 04:49

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.74mps
  • Hướng gió: 18º NNE
  • Độ ẩm: 74%
  • Độ che phủ: 70%
  • Áp suất: 1022mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 7 (03-12-2021)

  Mặt trời mọc: 06:23am Mặt trời lặn: 05:15pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.8233 Kinh độ: 105.2181

  mây rải rác
  16ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 11ºC

  Cập nhật lúc 04:49

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.1mps
  • Hướng gió: 70º ENE
  • Độ ẩm: 58%
  • Độ che phủ: 39%
  • Áp suất: 1021mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 7 (04-12-2021)

  Mặt trời mọc: 06:23am Mặt trời lặn: 05:15pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.8233 Kinh độ: 105.2181

  mây rải rác
  13ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 11ºC

  Cập nhật lúc 04:49

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.92mps
  • Hướng gió: 30º NNE
  • Độ ẩm: 69%
  • Độ che phủ: 26%
  • Áp suất: 1023mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 7 (04-12-2021)

  Mặt trời mọc: 06:23am Mặt trời lặn: 05:15pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.8233 Kinh độ: 105.2181

  mây rải rác
  12ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 11ºC

  Cập nhật lúc 04:49

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.74mps
  • Hướng gió: 8º N
  • Độ ẩm: 75%
  • Độ che phủ: 42%
  • Áp suất: 1024mb
 • Thời tiết Tối Thứ 7 (04-12-2021)

  Mặt trời mọc: 06:23am Mặt trời lặn: 05:15pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.8233 Kinh độ: 105.2181

  nhiều mây
  23ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 11ºC

  Cập nhật lúc 04:49

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.76mps
  • Hướng gió: 184º S
  • Độ ẩm: 36%
  • Độ che phủ: 76%
  • Áp suất: 1020mb
 • Cập nhật lúc 04:49
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 nhiều mây 21ºC 75% 0.54mps 167º SSE 0mm 42%
  6:00 mây rải rác 21ºC 46% 0.73mps 215º SW 0mm 43%
  9:00 mây rải rác 16ºC 39% 0.1mps 70º ENE 0mm 58%
  12:00 ít mây 15ºC 24% 0.64mps 35º NE 0mm 63%
  15:00 mây rải rác 13ºC 26% 0.92mps 30º NNE 0mm 69%
  18:00 mây rải rác 12ºC 30% 0.65mps 21º NNE 0mm 74%
  21:00 mây rải rác 12ºC 42% 0.74mps 8º N 0mm 75%
  24:00 nhiều mây 20ºC 52% 0.66mps 317º NW 0mm 48%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Tuyên Quang

Thứ 6

Dự báo ngày 03-12-2021
nhiều mây

Nhiều Mây

21ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 11ºC
 • Sức gió: 0.89mps 357º
 • Độ ẩm: 40%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 69%
 • Áp suất: 1024mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 04-12-2021
nhiều mây

Nhiều Mây

22ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 1.08mps 190º
 • Độ ẩm: 42%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 64%
 • Áp suất: 1023mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 05-12-2021
trời quang mây

Trời Quang Mây

20ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 1.1mps 285º
 • Độ ẩm: 48%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 5%
 • Áp suất: 1025mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 06-12-2021
trời quang mây

Trời Quang Mây

21ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 1.04mps 241º
 • Độ ẩm: 49%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 6%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 07-12-2021
trời quang mây

Trời Quang Mây

21ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 1.27mps 171º
 • Độ ẩm: 46%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 08-12-2021
trời quang mây

Trời Quang Mây

20ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 1.16mps 50º
 • Độ ẩm: 41%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 09-12-2021
mây dày đặc

Mây Dày đặc

19ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 1.58mps 75º
 • Độ ẩm: 58%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1025mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 10-12-2021
mây dày đặc

Mây Dày đặc

21ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 1.48mps 190º
 • Độ ẩm: 50%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 11-12-2021
mây rải rác

Mây Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 1.11mps 351º
 • Độ ẩm: 52%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 25%
 • Áp suất: 1023mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 12-12-2021
mây dày đặc

Mây Dày đặc

21ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 1.45mps 115º
 • Độ ẩm: 53%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1024mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 13-12-2021
trời quang mây

Trời Quang Mây

22ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 1.52mps 96º
 • Độ ẩm: 44%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 10%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 14-12-2021
trời quang mây

Trời Quang Mây

21ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 1.68mps 178º
 • Độ ẩm: 51%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 1%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 15-12-2021
nhiều mây

Nhiều Mây

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 1.21mps 85º
 • Độ ẩm: 54%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 59%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 16-12-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

19ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 1mps 328º
 • Độ ẩm: 86%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 17-12-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

18ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 2.58mps 96º
 • Độ ẩm: 80%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1023mbar
Xem thêm