Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Tuyên Quang. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 6 (22-11-2019)

  Mặt trời mọc: 06:14am Mặt trời lặn: 05:15pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.8233 Kinh độ: 105.2181

  mây dày đặc
  20ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 17ºC

  Cập nhật lúc 21:07

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.07mps
  • Hướng gió: 120º ESE
  • Độ ẩm: 83%
  • Độ che phủ: 94%
  • Áp suất: 1017mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 6 (22-11-2019)

  Mặt trời mọc: 06:14am Mặt trời lặn: 05:15pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.8233 Kinh độ: 105.2181

  nhiều mây
  23ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 17ºC

  Cập nhật lúc 21:07

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.32mps
  • Hướng gió: 171º S
  • Độ ẩm: 61%
  • Độ che phủ: 56%
  • Áp suất: 1015mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 6 (22-11-2019)

  Mặt trời mọc: 06:14am Mặt trời lặn: 05:15pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.8233 Kinh độ: 105.2181

  nhiều mây
  21ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 17ºC

  Cập nhật lúc 21:07

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.11mps
  • Hướng gió: 146º SE
  • Độ ẩm: 76%
  • Độ che phủ: 63%
  • Áp suất: 1015mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 6 (23-11-2019)

  Mặt trời mọc: 06:14am Mặt trời lặn: 05:15pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.8233 Kinh độ: 105.2181

  mây dày đặc
  20ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 17ºC

  Cập nhật lúc 21:07

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.84mps
  • Hướng gió: 131º SE
  • Độ ẩm: 81%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1016mb
 • Thời tiết Tối Thứ 6 (23-11-2019)

  Mặt trời mọc: 06:14am Mặt trời lặn: 05:15pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.8233 Kinh độ: 105.2181

  mây dày đặc
  19ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 17ºC

  Cập nhật lúc 21:07

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.5mps
  • Hướng gió: 116º ESE
  • Độ ẩm: 87%
  • Độ che phủ: 86%
  • Áp suất: 1017mb
 • Cập nhật lúc 21:07
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây dày đặc 17ºC 96% 0.42mps 65º ENE 0mm 86%
  6:00 nhiều mây 22ºC 58% 0.58mps 146º SE 0mm 65%
  9:00 nhiều mây 23ºC 56% 1.32mps 171º S 0mm 61%
  12:00 mây rải rác 23ºC 38% 0.98mps 148º SSE 0mm 67%
  15:00 nhiều mây 21ºC 63% 1.11mps 146º SE 0mm 76%
  18:00 mây dày đặc 20ºC 100% 0.78mps 108º ESE 0mm 78%
  21:00 mây dày đặc 20ºC 100% 0.84mps 131º SE 0mm 81%
  24:00 mây dày đặc 19ºC 100% 0.94mps 141º SE 0mm 84%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Tuyên Quang

Thứ 6

Dự báo ngày 22-11-2019
nhiều mây

Nhiều Mây

22ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 0.58mps 146º
 • Độ ẩm: 65%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 58%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 23-11-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

22ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 0.81mps 133º
 • Độ ẩm: 73%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 95%
 • Áp suất: 1017mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 24-11-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.62mps 143º
 • Độ ẩm: 76%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 82%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 25-11-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 0.74mps 164º
 • Độ ẩm: 71%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 61%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 26-11-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

21ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 0.61mps 72º
 • Độ ẩm: 71%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 85%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 27-11-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

20ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 0.56mps 188º
 • Độ ẩm: 88%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 28-11-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

21ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 1.47mps 140º
 • Độ ẩm: 68%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 90%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 29-11-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

21ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 1.33mps 131º
 • Độ ẩm: 60%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 91%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 30-11-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

18ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 0.97mps 124º
 • Độ ẩm: 81%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1024mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 01-12-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

20ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 0.75mps 69º
 • Độ ẩm: 67%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 96%
 • Áp suất: 1024mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 02-12-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

18ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 1.91mps 138º
 • Độ ẩm: 69%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1024mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 03-12-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

16ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 1.24mps 106º
 • Độ ẩm: 60%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1025mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 04-12-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

14ºC
 • Cao nhất: 15ºC
 • Thấp nhất: 11ºC
 • Sức gió: 0.84mps 57º
 • Độ ẩm: 64%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 94%
 • Áp suất: 1027mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 05-12-2019
nhiều mây

Nhiều Mây

17ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 10ºC
 • Sức gió: 0.18mps 340º
 • Độ ẩm: 60%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 51%
 • Áp suất: 1027mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 06-12-2019
ít mây

ít Mây

17ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 10ºC
 • Sức gió: 0.05mps 142º
 • Độ ẩm: 49%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 1027mbar
Xem thêm