Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Tuyên Quang. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 5 (10-07-2015)

  Mặt trời mọc: 05:22am Mặt trời lặn: 06:46pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.82333 Kinh độ: 105.218063

  mây rải rác
  24ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 19:43

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.12mps
  • Hướng gió: 333º NNW
  • Độ ẩm: 85%
  • Độ che phủ: 32%
  • Áp suất: 988mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 5 (10-07-2015)

  Mặt trời mọc: 05:22am Mặt trời lặn: 06:46pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.82333 Kinh độ: 105.218063

  ít mây
  25ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 19:43

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.36mps
  • Hướng gió: 3º N
  • Độ ẩm: 86%
  • Độ che phủ: 24%
  • Áp suất: 988mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 5 (10-07-2015)

  Mặt trời mọc: 05:22am Mặt trời lặn: 06:46pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.82333 Kinh độ: 105.218063

  quang mây
  30ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 19:43

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.46mps
  • Hướng gió: 334º NNW
  • Độ ẩm: 65%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 987mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 5 (10-07-2015)

  Mặt trời mọc: 05:22am Mặt trời lặn: 06:46pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.82333 Kinh độ: 105.218063

  quang mây
  27ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 19:43

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.07mps
  • Hướng gió: 273º W
  • Độ ẩm: 75%
  • Độ che phủ: 8%
  • Áp suất: 985mb
 • Thời tiết Tối Thứ 5 (11-07-2015)

  Mặt trời mọc: 05:22am Mặt trời lặn: 06:46pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.82333 Kinh độ: 105.218063

  quang mây
  23ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 19:43

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.56mps
  • Hướng gió: 257º WSW
  • Độ ẩm: 82%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 986mb
 • Cập nhật lúc 19:43
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây rải rác 23ºC 32% 1.12mps 333º NNW 0mm 85%
  6:00 ít mây 22ºC 20% 1.07mps 328º NNW 0mm 84%
  9:00 ít mây 25ºC 24% 1.36mps 3º N 0mm 86%
  12:00 ít mây 28ºC 24% 3.42mps 353º N 0mm 72%
  15:00 quang mây 30ºC 0% 3.46mps 334º NNW 0mm 65%
  18:00 quang mây 31ºC 8% 2.28mps 339º NNW 0mm 66%
  21:00 quang mây 27ºC 8% 1.07mps 273º W 0mm 75%
  24:00 quang mây 24ºC 0% 1.42mps 237º WSW 0mm 81%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Tuyên Quang

Thứ 5

Dự báo ngày 09-07-2015
ít mây

ít Mây

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 0.47mps 68º
 • Độ ẩm: 83%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 983mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 10-07-2015
quang mây

Quang Mây

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.26mps 341º
 • Độ ẩm: 54%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 982mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 11-07-2015
quang mây

Quang Mây

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.01mps 204º
 • Độ ẩm: 60%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 979mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 12-07-2015
quang mây

Quang Mây

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.06mps 181º
 • Độ ẩm: 62%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 978mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 13-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 0.93mps 84º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 15%
 • Áp suất: 962mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 14-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.05mps 106º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 10%
 • Áp suất: 962mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 15-07-2015
quang mây

Quang Mây

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.24mps 315º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 962mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 16-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.32mps 273º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 960mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 17-07-2015
mưa to

Mưa To

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 0.79mps 291º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 961mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 18-07-2015
mưa to

Mưa To

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.18mps 310º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 38%
 • Áp suất: 964mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 19-07-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 0.89mps 306º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 48%
 • Áp suất: 967mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 20-07-2015
mưa to

Mưa To

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.2mps 228º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 18%
 • Áp suất: 966mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 21-07-2015
mưa to

Mưa To

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.27mps 166º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 966mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 22-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.46mps 230º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 50%
 • Áp suất: 966mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 23-07-2015
quang mây

Quang Mây

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.46mps 237º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 48%
 • Áp suất: 963mbar
Xem thêm