Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Tuyên Quang. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Chủ nhật (19-05-2019)

  Mặt trời mọc: 05:18am Mặt trời lặn: 06:32pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.8233 Kinh độ: 105.2181

  trời quang mây
  33ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 41ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 19:49

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.71mps
  • Hướng gió: 81º E
  • Độ ẩm: 44%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1002mb
 • Thời tiết Sáng Chủ nhật (19-05-2019)

  Mặt trời mọc: 05:18am Mặt trời lặn: 06:32pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.8233 Kinh độ: 105.2181

  trời quang mây
  41ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 41ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 19:49

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.3mps
  • Hướng gió: 143º SE
  • Độ ẩm: 27%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1002mb
 • Thời tiết Trưa Chủ nhật (19-05-2019)

  Mặt trời mọc: 05:18am Mặt trời lặn: 06:32pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.8233 Kinh độ: 105.2181

  trời quang mây
  33ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 41ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 19:49

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.57mps
  • Hướng gió: 67º ENE
  • Độ ẩm: 43%
  • Độ che phủ: 2%
  • Áp suất: 1002mb
 • Thời tiết Chiều Chủ nhật (20-05-2019)

  Mặt trời mọc: 05:18am Mặt trời lặn: 06:32pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.8233 Kinh độ: 105.2181

  mây rải rác
  28ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 41ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 19:49

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.77mps
  • Hướng gió: 75º ENE
  • Độ ẩm: 65%
  • Độ che phủ: 26%
  • Áp suất: 1005mb
 • Thời tiết Tối Chủ nhật (20-05-2019)

  Mặt trời mọc: 05:18am Mặt trời lặn: 06:32pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.8233 Kinh độ: 105.2181

  nhiều mây
  29ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 41ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 19:49

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.64mps
  • Hướng gió: 351º N
  • Độ ẩm: 75%
  • Độ che phủ: 75%
  • Áp suất: 1007mb
 • Cập nhật lúc 19:49
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 trời quang mây 28ºC 0% 0.6mps 5º N 0mm 71%
  6:00 trời quang mây 37ºC 0% 0.61mps 163º SSE 0mm 43%
  9:00 trời quang mây 41ºC 0% 1.3mps 143º SE 0mm 27%
  12:00 trời quang mây 41ºC 0% 1.92mps 110º ESE 0mm 25%
  15:00 trời quang mây 33ºC 2% 1.57mps 67º ENE 0mm 43%
  18:00 trời quang mây 30ºC 10% 0.87mps 58º ENE 0mm 53%
  21:00 mây rải rác 28ºC 26% 0.77mps 75º ENE 0mm 65%
  24:00 nhiều mây 27ºC 75% 0.89mps 37º NE 0mm 75%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Tuyên Quang

Chủ nhật

Dự báo ngày 19-05-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

37ºC
 • Cao nhất: 41ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 0.61mps 163º
 • Độ ẩm: 43%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 20-05-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

36ºC
 • Cao nhất: 38ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.08mps 67º
 • Độ ẩm: 49%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 41%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 21-05-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 0.81mps 154º
 • Độ ẩm: 90%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 22-05-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 0.4mps 7º
 • Độ ẩm: 88%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 23-05-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.74mps 147º
 • Độ ẩm: 84%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 24-05-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.5mps 131º
 • Độ ẩm: 71%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 25-05-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.2mps 127º
 • Độ ẩm: 67%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1005mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 26-05-2019
mưa to

Mưa To

28ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 0.96mps 114º
 • Độ ẩm: 85%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 27-05-2019
mưa to

Mưa To

25ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 0.31mps 43º
 • Độ ẩm: 95%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 28-05-2019
mưa to

Mưa To

28ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 0.56mps 292º
 • Độ ẩm: 81%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 29-05-2019
nhiều mây

Nhiều Mây

25ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 0.62mps 4º
 • Độ ẩm: 90%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 69%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 30-05-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 0.55mps 88º
 • Độ ẩm: 91%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 31-05-2019
mưa to

Mưa To

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 0.47mps 1º
 • Độ ẩm: 89%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 97%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 01-06-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 0.41mps 36º
 • Độ ẩm: 90%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1005mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 02-06-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.37mps 125º
 • Độ ẩm: 81%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 40%
 • Áp suất: 1006mbar
Xem thêm