Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Tuyên Quang. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 3 (29-09-2020)

  Mặt trời mọc: 05:49am Mặt trời lặn: 05:48pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.8233 Kinh độ: 105.2181

  nhiều mây
  26ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 20:07

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.1mps
  • Hướng gió: 132º SE
  • Độ ẩm: 88%
  • Độ che phủ: 83%
  • Áp suất: 1007mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 3 (29-09-2020)

  Mặt trời mọc: 05:49am Mặt trời lặn: 05:48pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.8233 Kinh độ: 105.2181

  mây dày đặc
  32ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 20:07

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.57mps
  • Hướng gió: 156º SSE
  • Độ ẩm: 60%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1007mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 3 (29-09-2020)

  Mặt trời mọc: 05:49am Mặt trời lặn: 05:48pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.8233 Kinh độ: 105.2181

  nhiều mây
  27ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 20:07

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.18mps
  • Hướng gió: 149º SSE
  • Độ ẩm: 83%
  • Độ che phủ: 81%
  • Áp suất: 1006mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 3 (30-09-2020)

  Mặt trời mọc: 05:49am Mặt trời lặn: 05:48pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.8233 Kinh độ: 105.2181

  mưa rải rác
  25ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 20:07

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.93mm
  • Sức gió: 1.3mps
  • Hướng gió: 101º E
  • Độ ẩm: 94%
  • Độ che phủ: 94%
  • Áp suất: 1007mb
 • Thời tiết Tối Thứ 3 (30-09-2020)

  Mặt trời mọc: 05:49am Mặt trời lặn: 05:48pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.8233 Kinh độ: 105.2181

  mây dày đặc
  25ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 20:07

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.67mps
  • Hướng gió: 67º ENE
  • Độ ẩm: 93%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1008mb
 • Cập nhật lúc 20:07
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 nhiều mây 24ºC 51% 0.56mps 70º ENE 0mm 93%
  6:00 mưa rải rác 26ºC 87% 0.65mps 89º E 0.15mm 87%
  9:00 mây dày đặc 32ºC 92% 1.57mps 156º SSE 0mm 60%
  12:00 mây dày đặc 31ºC 94% 1.83mps 155º SSE 0mm 63%
  15:00 nhiều mây 27ºC 81% 1.18mps 149º SSE 0mm 83%
  18:00 mưa rải rác 26ºC 87% 1.17mps 129º SE 0.21mm 91%
  21:00 mưa rải rác 25ºC 94% 1.3mps 101º E 0.93mm 94%
  24:00 mưa rải rác 24ºC 100% 0.91mps 61º ENE 0.12mm 95%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Tuyên Quang

Thứ 3

Dự báo ngày 29-09-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 0.65mps 89º
 • Độ ẩm: 87%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 87%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 30-09-2020
mưa to

Mưa To

29ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 0.73mps 98º
 • Độ ẩm: 75%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 01-10-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.53mps 116º
 • Độ ẩm: 71%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 76%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 02-10-2020
mưa to

Mưa To

30ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.15mps 133º
 • Độ ẩm: 73%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 59%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 03-10-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 0.24mps 231º
 • Độ ẩm: 66%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1011mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 04-10-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.22mps 149º
 • Độ ẩm: 79%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 87%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 05-10-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.05mps 150º
 • Độ ẩm: 72%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 95%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 06-10-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.02mps 89º
 • Độ ẩm: 68%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 96%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 07-10-2020
mưa to

Mưa To

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 0.24mps 320º
 • Độ ẩm: 79%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 66%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 08-10-2020
mưa to

Mưa To

28ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.51mps 50º
 • Độ ẩm: 79%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 49%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 09-10-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.38mps 75º
 • Độ ẩm: 70%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 41%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 10-10-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 0.48mps 32º
 • Độ ẩm: 62%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 79%
 • Áp suất: 1012mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 11-10-2020
ít mây

ít Mây

31ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.26mps 349º
 • Độ ẩm: 59%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 14%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 12-10-2020
mây dày đặc

Mây Dày đặc

31ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 0.93mps 7º
 • Độ ẩm: 57%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 13-10-2020
nhiều mây

Nhiều Mây

32ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 0.81mps 78º
 • Độ ẩm: 54%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 58%
 • Áp suất: 1008mbar
Xem thêm