Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Tuyên Quang. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (25-03-2019)

  Mặt trời mọc: 05:59am Mặt trời lặn: 06:11pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.8233 Kinh độ: 105.2181

  mưa rải rác
  22ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 17ºC

  Thấp nhất: 17ºC

  Cập nhật lúc 14:29

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.75mps
  • Hướng gió: 80º E
  • Độ ẩm: 84%
  • Độ che phủ: 64%
  • Áp suất: 1014mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (25-03-2019)

  Mặt trời mọc: 05:59am Mặt trời lặn: 06:11pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.8233 Kinh độ: 105.2181

  nhiều mây
  22ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 17ºC

  Thấp nhất: 17ºC

  Cập nhật lúc 14:29

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.75mps
  • Hướng gió: 80º E
  • Độ ẩm: 84%
  • Độ che phủ: 64%
  • Áp suất: 1014mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (25-03-2019)

  Mặt trời mọc: 05:59am Mặt trời lặn: 06:11pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.8233 Kinh độ: 105.2181

  mưa rải rác
  22ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 17ºC

  Thấp nhất: 17ºC

  Cập nhật lúc 14:29

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.16mm
  • Sức gió: 1.86mps
  • Hướng gió: 114º ESE
  • Độ ẩm: 85%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1013mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (26-03-2019)

  Mặt trời mọc: 05:59am Mặt trời lặn: 06:11pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.8233 Kinh độ: 105.2181

  mưa rải rác
  20ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 17ºC

  Thấp nhất: 17ºC

  Cập nhật lúc 14:29

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.92mm
  • Sức gió: 1.41mps
  • Hướng gió: 104º ESE
  • Độ ẩm: 98%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1015mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (26-03-2019)

  Mặt trời mọc: 05:59am Mặt trời lặn: 06:11pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.8233 Kinh độ: 105.2181

  mưa rải rác
  19ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 17ºC

  Thấp nhất: 17ºC

  Cập nhật lúc 14:29

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.5375mm
  • Sức gió: 1.51mps
  • Hướng gió: 97º E
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1016mb
 • Cập nhật lúc 14:29
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 17ºC 92% 1.21mps 156º SSE 0.1mm 96%
  6:00 mưa rải rác 20ºC 76% 1.56mps 123º ESE 0.03mm 94%
  9:00 nhiều mây 22ºC 64% 1.75mps 80º E 0mm 84%
  12:00 mưa rải rác 23ºC 88% 1.85mps 111º ESE 0.04mm 79%
  15:00 mưa rải rác 22ºC 100% 1.86mps 114º ESE 0.16mm 85%
  18:00 mưa rải rác 20ºC 92% 1.37mps 96º E 0.58mm 96%
  21:00 mưa rải rác 20ºC 92% 1.41mps 104º ESE 0.92mm 98%
  24:00 mưa rải rác 19ºC 92% 1.41mps 101º E 0.835mm 99%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Tuyên Quang

Chủ nhật

Dự báo ngày 24-03-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

17ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 1mps 149º
 • Độ ẩm: 94%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 25-03-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 1.75mps 81º
 • Độ ẩm: 84%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 64%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 26-03-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.67mps 87º
 • Độ ẩm: 96%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 64%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 27-03-2019
mưa to

Mưa To

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.16mps 90º
 • Độ ẩm: 93%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 68%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 28-03-2019
mưa to

Mưa To

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 0.65mps 266º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 14%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 29-03-2019
mưa rất to

Mưa Rất To

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 1.4mps 113º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 43%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 30-03-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

18ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 1.46mps 125º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 70%
 • Áp suất: 1018mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 31-03-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 1.5mps 141º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 18%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 01-04-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 1.37mps 157º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 52%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 02-04-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.43mps 161º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 10%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 03-04-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.45mps 118º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 28%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 04-04-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.25mps 155º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 05-04-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.51mps 163º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 06-04-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 0.87mps 143º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1010mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 07-04-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.29mps 156º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1007mbar
Xem thêm