Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Tuyên Quang. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (13-12-2017)

  Mặt trời mọc: 06:28am Mặt trời lặn: 05:17pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.8233 Kinh độ: 105.2181

  mưa rải rác
  15ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 15ºC

  Thấp nhất: 14ºC

  Cập nhật lúc 00:27

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.72mps
  • Hướng gió: 67º ENE
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 1005mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (13-12-2017)

  Mặt trời mọc: 06:28am Mặt trời lặn: 05:17pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.8233 Kinh độ: 105.2181

  mưa rải rác
  14ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 15ºC

  Thấp nhất: 14ºC

  Cập nhật lúc 00:27

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.415mm
  • Sức gió: 1.17mps
  • Hướng gió: 11º N
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1007mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (14-12-2017)

  Mặt trời mọc: 06:28am Mặt trời lặn: 05:17pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.8233 Kinh độ: 105.2181

  mưa rải rác
  14ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 15ºC

  Thấp nhất: 14ºC

  Cập nhật lúc 00:27

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.56mm
  • Sức gió: 1.3mps
  • Hướng gió: 36º NE
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1007mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (14-12-2017)

  Mặt trời mọc: 06:28am Mặt trời lặn: 05:17pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.8233 Kinh độ: 105.2181

  mưa rải rác
  15ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 15ºC

  Thấp nhất: 14ºC

  Cập nhật lúc 00:27

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.285mm
  • Sức gió: 1.66mps
  • Hướng gió: 42º NE
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 1009mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (14-12-2017)

  Mặt trời mọc: 06:28am Mặt trời lặn: 05:17pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.8233 Kinh độ: 105.2181

  mưa rải rác
  16ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 15ºC

  Thấp nhất: 14ºC

  Cập nhật lúc 00:27

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.105mm
  • Sức gió: 1.51mps
  • Hướng gió: 84º E
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1007mb
 • Cập nhật lúc 00:27
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 15ºC 88% 1.7mps 71º ENE 0.095mm 100%
  6:00 mưa rải rác 14ºC 92% 1.25mps 51º NE 0.27mm 100%
  9:00 mưa rải rác 14ºC 92% 1.17mps 11º N 0.415mm 100%
  12:00 mưa rải rác 14ºC 92% 1.01mps 29º NNE 0.69mm 100%
  15:00 mưa rải rác 14ºC 92% 1.3mps 36º NE 0.56mm 100%
  18:00 mưa rải rác 14ºC 92% 1.44mps 28º NNE 0.29mm 100%
  21:00 mưa rải rác 15ºC 88% 1.66mps 42º NE 0.285mm 100%
  24:00 mưa rải rác 16ºC 92% 1.52mps 58º ENE 0.26mm 100%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Tuyên Quang

Thứ 4

Dự báo ngày 13-12-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

15ºC
 • Cao nhất: 15ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 1.72mps 67º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 88%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 14-12-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

15ºC
 • Cao nhất: 16ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 1.66mps 42º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 88%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 15-12-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

16ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 1.52mps 48º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 80%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 16-12-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

15ºC
 • Cao nhất: 15ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 1.38mps 34º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 96%
 • Áp suất: 982mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 17-12-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

14ºC
 • Cao nhất: 14ºC
 • Thấp nhất: 8ºC
 • Sức gió: 1.29mps 26º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 23%
 • Áp suất: 986mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 18-12-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

14ºC
 • Cao nhất: 14ºC
 • Thấp nhất: 6ºC
 • Sức gió: 2.06mps 349º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 4%
 • Áp suất: 987mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 19-12-2017
quang mây

Quang Mây

16ºC
 • Cao nhất: 16ºC
 • Thấp nhất: 4ºC
 • Sức gió: 1.53mps 338º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 986mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 20-12-2017
quang mây

Quang Mây

16ºC
 • Cao nhất: 16ºC
 • Thấp nhất: 2ºC
 • Sức gió: 0.2mps 287º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 985mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 21-12-2017
quang mây

Quang Mây

16ºC
 • Cao nhất: 16ºC
 • Thấp nhất: 2ºC
 • Sức gió: 1.53mps 359º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 988mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 22-12-2017
quang mây

Quang Mây

14ºC
 • Cao nhất: 14ºC
 • Thấp nhất: 1ºC
 • Sức gió: 1.34mps 8º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 988mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 23-12-2017
quang mây

Quang Mây

15ºC
 • Cao nhất: 15ºC
 • Thấp nhất: 0ºC
 • Sức gió: 1.07mps 6º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 985mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 24-12-2017
quang mây

Quang Mây

16ºC
 • Cao nhất: 16ºC
 • Thấp nhất: 2ºC
 • Sức gió: 1.33mps 14º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 5%
 • Áp suất: 986mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 25-12-2017
quang mây

Quang Mây

17ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 3ºC
 • Sức gió: 1.41mps 9º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 11%
 • Áp suất: 987mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 26-12-2017
quang mây

Quang Mây

17ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 1ºC
 • Sức gió: 0.39mps 61º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 984mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 27-12-2017
quang mây

Quang Mây

17ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 1ºC
 • Sức gió: 1.01mps 9º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 982mbar
Xem thêm