Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Tuyên Quang. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 3 (27-09-2022)

  Mặt trời mọc: 05:49am Mặt trời lặn: 05:51pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.8233 Kinh độ: 105.2181

  ít mây
  33ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 33ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 11:04

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.61mps
  • Hướng gió: 4º N
  • Độ ẩm: 51%
  • Độ che phủ: 18%
  • Áp suất: 1009mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 3 (27-09-2022)

  Mặt trời mọc: 05:49am Mặt trời lặn: 05:51pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.8233 Kinh độ: 105.2181

  mây dày đặc
  27ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 33ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 11:04

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.74mps
  • Hướng gió: 98º E
  • Độ ẩm: 73%
  • Độ che phủ: 95%
  • Áp suất: 1006mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 3 (28-09-2022)

  Mặt trời mọc: 05:49am Mặt trời lặn: 05:51pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.8233 Kinh độ: 105.2181

  mây dày đặc
  24ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 33ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 11:04

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.39mps
  • Hướng gió: 9º N
  • Độ ẩm: 81%
  • Độ che phủ: 98%
  • Áp suất: 1006mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 3 (28-09-2022)

  Mặt trời mọc: 05:49am Mặt trời lặn: 05:51pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.8233 Kinh độ: 105.2181

  mây dày đặc
  24ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 33ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 11:04

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.57mps
  • Hướng gió: 345º NNW
  • Độ ẩm: 82%
  • Độ che phủ: 98%
  • Áp suất: 1006mb
 • Thời tiết Tối Thứ 3 (28-09-2022)

  Mặt trời mọc: 05:49am Mặt trời lặn: 05:51pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.8233 Kinh độ: 105.2181

  mưa rải rác
  24ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 33ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 11:04

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.16mm
  • Sức gió: 0.66mps
  • Hướng gió: 311º NW
  • Độ ẩm: 87%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1006mb
 • Cập nhật lúc 11:04
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 ít mây 32ºC 22% 0.65mps 253º WSW 0mm 53%
  6:00 nhiều mây 30ºC 67% 0.65mps 213º SSW 0mm 66%
  9:00 mây dày đặc 27ºC 95% 0.74mps 98º E 0mm 73%
  12:00 mây dày đặc 26ºC 99% 1.1mps 358º N 0mm 76%
  15:00 mây dày đặc 24ºC 98% 1.39mps 9º N 0mm 81%
  18:00 mây dày đặc 24ºC 100% 1.49mps 342º NNW 0mm 84%
  21:00 mây dày đặc 24ºC 98% 1.57mps 345º NNW 0mm 82%
  24:00 mây dày đặc 25ºC 100% 1.27mps 354º N 0mm 81%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Tuyên Quang

Thứ 3

Dự báo ngày 27-09-2022
ít mây

ít Mây

31ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.36mps 227º
 • Độ ẩm: 56%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 21%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 28-09-2022
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.99mps 8º
 • Độ ẩm: 80%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 29-09-2022
mưa vừa

Mưa Vừa

23ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.74mps 17º
 • Độ ẩm: 93%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 30-09-2022
mưa to

Mưa To

22ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.31mps 343º
 • Độ ẩm: 99%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 01-10-2022
mưa vừa

Mưa Vừa

23ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1mps 349º
 • Độ ẩm: 96%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1012mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 02-10-2022
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.99mps 78º
 • Độ ẩm: 64%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 93%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 03-10-2022
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.3mps 48º
 • Độ ẩm: 96%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 04-10-2022
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.42mps 257º
 • Độ ẩm: 81%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 05-10-2022
mây rải rác

Mây Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.57mps 150º
 • Độ ẩm: 66%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 41%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 06-10-2022
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.32mps 177º
 • Độ ẩm: 68%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 9%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 07-10-2022
mây dày đặc

Mây Dày đặc

30ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.96mps 118º
 • Độ ẩm: 65%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 90%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 08-10-2022
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.24mps 118º
 • Độ ẩm: 81%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 27%
 • Áp suất: 1011mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 09-10-2022
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 0.99mps 134º
 • Độ ẩm: 78%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 9%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 10-10-2022
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.26mps 220º
 • Độ ẩm: 74%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 15%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 11-10-2022
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.55mps 311º
 • Độ ẩm: 93%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1014mbar
Xem thêm