Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Tuyên Quang. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 7 (22-09-2018)

  Mặt trời mọc: 05:47am Mặt trời lặn: 05:55pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.8233 Kinh độ: 105.2181

  trời quang mây
  30ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 16:48

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.41mps
  • Hướng gió: 123º ESE
  • Độ ẩm: 69%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1001mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 7 (22-09-2018)

  Mặt trời mọc: 05:47am Mặt trời lặn: 05:55pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.8233 Kinh độ: 105.2181

  trời quang mây
  30ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 16:48

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.16mps
  • Hướng gió: 141º SE
  • Độ ẩm: 76%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1003mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 7 (22-09-2018)

  Mặt trời mọc: 05:47am Mặt trời lặn: 05:55pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.8233 Kinh độ: 105.2181

  trời quang mây
  25ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 16:48

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.12mps
  • Hướng gió: 136º SE
  • Độ ẩm: 87%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1002mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 7 (23-09-2018)

  Mặt trời mọc: 05:47am Mặt trời lặn: 05:55pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.8233 Kinh độ: 105.2181

  trời quang mây
  22ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 16:48

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.81mps
  • Hướng gió: 174º S
  • Độ ẩm: 93%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1004mb
 • Thời tiết Tối Thứ 7 (23-09-2018)

  Mặt trời mọc: 05:47am Mặt trời lặn: 05:55pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.8233 Kinh độ: 105.2181

  ít mây
  23ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 16:48

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.81mps
  • Hướng gió: 27º NNE
  • Độ ẩm: 93%
  • Độ che phủ: 12%
  • Áp suất: 1005mb
 • Cập nhật lúc 16:48
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 trời quang mây 22ºC 0% 1.57mps 339º NNW 0mm 99%
  6:00 trời quang mây 28ºC 0% 1.51mps 3º N 0mm 87%
  9:00 trời quang mây 30ºC 0% 1.16mps 141º SE 0mm 76%
  12:00 trời quang mây 30ºC 0% 1.52mps 131º SE 0mm 72%
  15:00 trời quang mây 25ºC 0% 1.12mps 136º SE 0mm 87%
  18:00 trời quang mây 23ºC 8% 1.06mps 159º SSE 0mm 92%
  21:00 trời quang mây 22ºC 0% 0.81mps 174º S 0mm 93%
  24:00 trời quang mây 21ºC 8% 0.36mps 283º WNW 0mm 95%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Tuyên Quang

Thứ 7

Dự báo ngày 22-09-2018
trời quang mây

Trời Quang Mây

28ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.51mps 4º
 • Độ ẩm: 87%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1005mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 23-09-2018
trời quang mây

Trời Quang Mây

28ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.62mps 6º
 • Độ ẩm: 85%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 24-09-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.52mps 70º
 • Độ ẩm: 85%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 25-09-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.31mps 120º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 44%
 • Áp suất: 974mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 26-09-2018
mưa to

Mưa To

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.33mps 123º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 22%
 • Áp suất: 975mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 27-09-2018
mưa to

Mưa To

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.17mps 87º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 65%
 • Áp suất: 979mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 28-09-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 2.31mps 346º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 19%
 • Áp suất: 982mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 29-09-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 1.11mps 92º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 2%
 • Áp suất: 979mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 30-09-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 1.2mps 156º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 29%
 • Áp suất: 979mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 01-10-2018
trời quang mây

Trời Quang Mây

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 1.06mps 138º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 980mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 02-10-2018
trời quang mây

Trời Quang Mây

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 1.08mps 100º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 980mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 03-10-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 1.05mps 99º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 2%
 • Áp suất: 983mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 04-10-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 0.97mps 31º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 3%
 • Áp suất: 983mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 05-10-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 0.52mps 13º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 2%
 • Áp suất: 983mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 06-10-2018
trời quang mây

Trời Quang Mây

18ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 1.13mps 338º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 31%
 • Áp suất: 982mbar
Xem thêm