Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Tuyên Quang. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (22-07-2019)

  Mặt trời mọc: 05:27am Mặt trời lặn: 06:43pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.8233 Kinh độ: 105.2181

  mây dày đặc
  29ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 18:19

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.75mps
  • Hướng gió: 73º ENE
  • Độ ẩm: 72%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1001mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (22-07-2019)

  Mặt trời mọc: 05:27am Mặt trời lặn: 06:43pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.8233 Kinh độ: 105.2181

  mây dày đặc
  34ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 18:19

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.67mps
  • Hướng gió: 174º S
  • Độ ẩm: 54%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1001mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (22-07-2019)

  Mặt trời mọc: 05:27am Mặt trời lặn: 06:43pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.8233 Kinh độ: 105.2181

  mưa rải rác
  29ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 18:19

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.876mm
  • Sức gió: 0.46mps
  • Hướng gió: 98º E
  • Độ ẩm: 76%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1000mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (23-07-2019)

  Mặt trời mọc: 05:27am Mặt trời lặn: 06:43pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.8233 Kinh độ: 105.2181

  mưa vừa
  26ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 18:19

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 8.875mm
  • Sức gió: 0.8mps
  • Hướng gió: 317º NW
  • Độ ẩm: 94%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1002mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (23-07-2019)

  Mặt trời mọc: 05:27am Mặt trời lặn: 06:43pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.8233 Kinh độ: 105.2181

  mây dày đặc
  26ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 18:19

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.59mps
  • Hướng gió: 32º NNE
  • Độ ẩm: 94%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1003mb
 • Cập nhật lúc 18:19
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây dày đặc 26ºC 100% 0.11mps 259º W 0mm 85%
  6:00 mây dày đặc 31ºC 100% 0.68mps 181º S 0mm 67%
  9:00 mây dày đặc 34ºC 100% 1.67mps 174º S 0mm 54%
  12:00 mưa rải rác 33ºC 100% 1.58mps 217º SW 0.312mm 56%
  15:00 mưa rải rác 29ºC 100% 0.46mps 98º E 0.876mm 76%
  18:00 mưa rải rác 27ºC 100% 0.65mps 97º E 2.375mm 92%
  21:00 mưa vừa 26ºC 100% 0.8mps 317º NW 8.875mm 94%
  24:00 mây dày đặc 25ºC 100% 0.83mps 349º N 0mm 96%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Tuyên Quang

Chủ nhật

Dự báo ngày 21-07-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 0.5mps 347º
 • Độ ẩm: 91%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 22-07-2019
mưa to

Mưa To

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 1.67mps 175º
 • Độ ẩm: 54%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1001mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 23-07-2019
mưa to

Mưa To

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 0.14mps 309º
 • Độ ẩm: 72%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1001mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 24-07-2019
mưa to

Mưa To

31ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 0.44mps 119º
 • Độ ẩm: 67%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1001mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 25-07-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.77mps 170º
 • Độ ẩm: 55%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 40%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 26-07-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 1.32mps 176º
 • Độ ẩm: 55%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 96%
 • Áp suất: 1001mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 27-07-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 1.6mps 165º
 • Độ ẩm: 59%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1000mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 28-07-2019
mưa to

Mưa To

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.91mps 129º
 • Độ ẩm: 65%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1001mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 29-07-2019
mưa to

Mưa To

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.58mps 197º
 • Độ ẩm: 60%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 74%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 30-07-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.67mps 175º
 • Độ ẩm: 52%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 95%
 • Áp suất: 1001mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 31-07-2019
mưa to

Mưa To

28ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.23mps 112º
 • Độ ẩm: 87%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1001mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 01-08-2019
mưa to

Mưa To

27ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 0.54mps 16º
 • Độ ẩm: 88%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 02-08-2019
mưa to

Mưa To

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1mps 282º
 • Độ ẩm: 60%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 03-08-2019
mưa to

Mưa To

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.37mps 107º
 • Độ ẩm: 88%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1004mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 04-08-2019
mưa to

Mưa To

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 0.79mps 288º
 • Độ ẩm: 85%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 97%
 • Áp suất: 1005mbar
Xem thêm