Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Tuyên Quang. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (03-12-2023)

  Mặt trời mọc: 06:22am Mặt trời lặn: 05:15pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.8233 Kinh độ: 105.2181

  mây dày đặc
  18ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 19ºC

  Thấp nhất: 17ºC

  Cập nhật lúc 06:25

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.25mps
  • Hướng gió: 36º NE
  • Độ ẩm: 93%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1018mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (03-12-2023)

  Mặt trời mọc: 06:22am Mặt trời lặn: 05:15pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.8233 Kinh độ: 105.2181

  mây dày đặc
  18ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 19ºC

  Thấp nhất: 17ºC

  Cập nhật lúc 06:25

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.34mps
  • Hướng gió: 112º ESE
  • Độ ẩm: 84%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1019mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (04-12-2023)

  Mặt trời mọc: 06:22am Mặt trời lặn: 05:15pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.8233 Kinh độ: 105.2181

  mây dày đặc
  18ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 19ºC

  Thấp nhất: 17ºC

  Cập nhật lúc 06:25

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.64mps
  • Hướng gió: 58º ENE
  • Độ ẩm: 89%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1018mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (04-12-2023)

  Mặt trời mọc: 06:22am Mặt trời lặn: 05:15pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.8233 Kinh độ: 105.2181

  mây dày đặc
  18ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 19ºC

  Thấp nhất: 17ºC

  Cập nhật lúc 06:25

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.56mps
  • Hướng gió: 46º NE
  • Độ ẩm: 89%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1018mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (04-12-2023)

  Mặt trời mọc: 06:22am Mặt trời lặn: 05:15pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.8233 Kinh độ: 105.2181

  mây dày đặc
  18ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 19ºC

  Thấp nhất: 17ºC

  Cập nhật lúc 06:25

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.46mps
  • Hướng gió: 31º NNE
  • Độ ẩm: 86%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1016mb
 • Cập nhật lúc 06:25
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây dày đặc 19ºC 100% 0.73mps 109º ESE 0mm 77%
  6:00 mây dày đặc 19ºC 100% 0.46mps 80º E 0mm 78%
  9:00 mây dày đặc 18ºC 100% 0.34mps 112º ESE 0mm 84%
  12:00 mây dày đặc 18ºC 100% 0.52mps 73º ENE 0mm 87%
  15:00 mây dày đặc 18ºC 100% 0.64mps 58º ENE 0mm 89%
  18:00 mây dày đặc 18ºC 100% 0.62mps 10º N 0mm 89%
  21:00 mây dày đặc 18ºC 100% 0.56mps 46º NE 0mm 89%
  24:00 mây dày đặc 18ºC 100% 0.47mps 23º NNE 0mm 88%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Tuyên Quang

Chủ nhật

Dự báo ngày 03-12-2023
mây dày đặc

Mây Dày đặc

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 0.73mps 109º
 • Độ ẩm: 77%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 04-12-2023
mây dày đặc

Mây Dày đặc

18ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 0.73mps 102º
 • Độ ẩm: 87%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 05-12-2023
mây dày đặc

Mây Dày đặc

19ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 0.92mps 145º
 • Độ ẩm: 80%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 06-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

18ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 0.95mps 353º
 • Độ ẩm: 95%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 07-12-2023
nhiều mây

Nhiều Mây

22ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 1.17mps 6º
 • Độ ẩm: 57%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 59%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 08-12-2023
ít mây

ít Mây

23ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 1.63mps 205º
 • Độ ẩm: 53%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 09-12-2023
trời quang mây

Trời Quang Mây

25ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 1.35mps 148º
 • Độ ẩm: 60%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 5%
 • Áp suất: 1014mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 10-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.31mps 86º
 • Độ ẩm: 90%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 11-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.57mps 127º
 • Độ ẩm: 83%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 95%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 12-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.92mps 138º
 • Độ ẩm: 84%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 97%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 13-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.28mps 129º
 • Độ ẩm: 80%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 14-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.65mps 119º
 • Độ ẩm: 82%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 15-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.01mps 111º
 • Độ ẩm: 88%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 16-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.86mps 151º
 • Độ ẩm: 73%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 93%
 • Áp suất: 1016mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 17-12-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

16ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 2.95mps 98º
 • Độ ẩm: 87%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1021mbar
Xem thêm