Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Tuyên Quang. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Chủ nhật (20-01-2019)

  Mặt trời mọc: 06:40am Mặt trời lặn: 05:40pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.8233 Kinh độ: 105.2181

  mưa rải rác
  15ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 14ºC

  Thấp nhất: 14ºC

  Cập nhật lúc 03:06

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.15mm
  • Sức gió: 0.78mps
  • Hướng gió: 28º NNE
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1007mb
 • Thời tiết Sáng Chủ nhật (20-01-2019)

  Mặt trời mọc: 06:40am Mặt trời lặn: 05:40pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.8233 Kinh độ: 105.2181

  mưa rải rác
  15ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 14ºC

  Thấp nhất: 14ºC

  Cập nhật lúc 03:06

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.36mm
  • Sức gió: 1.17mps
  • Hướng gió: 350º N
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1009mb
 • Thời tiết Trưa Chủ nhật (20-01-2019)

  Mặt trời mọc: 06:40am Mặt trời lặn: 05:40pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.8233 Kinh độ: 105.2181

  mưa rải rác
  19ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 14ºC

  Thấp nhất: 14ºC

  Cập nhật lúc 03:06

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.03mm
  • Sức gió: 1.36mps
  • Hướng gió: 28º NNE
  • Độ ẩm: 98%
  • Độ che phủ: 76%
  • Áp suất: 1007mb
 • Thời tiết Chiều Chủ nhật (20-01-2019)

  Mặt trời mọc: 06:40am Mặt trời lặn: 05:40pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.8233 Kinh độ: 105.2181

  mưa rải rác
  16ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 14ºC

  Thấp nhất: 14ºC

  Cập nhật lúc 03:06

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.045mm
  • Sức gió: 0.95mps
  • Hướng gió: 133º SE
  • Độ ẩm: 97%
  • Độ che phủ: 44%
  • Áp suất: 1008mb
 • Thời tiết Tối Chủ nhật (21-01-2019)

  Mặt trời mọc: 06:40am Mặt trời lặn: 05:40pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.8233 Kinh độ: 105.2181

  mưa rải rác
  15ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 14ºC

  Thấp nhất: 14ºC

  Cập nhật lúc 03:06

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.945mm
  • Sức gió: 2.36mps
  • Hướng gió: 97º E
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1010mb
 • Cập nhật lúc 03:06
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 14ºC 92% 1.11mps 196º SSW 0.0575mm 100%
  6:00 mưa rải rác 15ºC 92% 0.78mps 28º NNE 0.15mm 100%
  9:00 mưa rải rác 15ºC 92% 1.17mps 350º N 0.36mm 100%
  12:00 mưa rải rác 16ºC 76% 1.61mps 341º NNW 0.21mm 100%
  15:00 mưa rải rác 19ºC 76% 1.36mps 28º NNE 0.03mm 98%
  18:00 mưa rải rác 20ºC 32% 1.62mps 88º E 0.035mm 92%
  21:00 mưa rải rác 16ºC 44% 0.95mps 133º SE 0.045mm 97%
  24:00 mưa rải rác 15ºC 76% 0.86mps 217º SW 0.19mm 98%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Tuyên Quang

Thứ 7

Dự báo ngày 19-01-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

14ºC
 • Cao nhất: 14ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 0.95mps 163º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 80%
 • Áp suất: 1008mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 20-01-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

19ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 1.36mps 28º
 • Độ ẩm: 98%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 76%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 21-01-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

14ºC
 • Cao nhất: 14ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 1.81mps 148º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 68%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 22-01-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

15ºC
 • Cao nhất: 16ºC
 • Thấp nhất: 9ºC
 • Sức gió: 1.47mps 190º
 • Độ ẩm: 95%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 23-01-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

16ºC
 • Cao nhất: 16ºC
 • Thấp nhất: 7ºC
 • Sức gió: 1.47mps 153º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 22%
 • Áp suất: 999mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 24-01-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

15ºC
 • Cao nhất: 15ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 1.51mps 150º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 72%
 • Áp suất: 1001mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 25-01-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

15ºC
 • Cao nhất: 15ºC
 • Thấp nhất: 10ºC
 • Sức gió: 1.53mps 28º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 62%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 26-01-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

17ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 10ºC
 • Sức gió: 0.63mps 295º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 43%
 • Áp suất: 1008mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 27-01-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

18ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 8ºC
 • Sức gió: 1.43mps 233º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 28%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 28-01-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

18ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 10ºC
 • Sức gió: 1.39mps 165º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 10%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 29-01-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

18ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 1.55mps 31º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 40%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 30-01-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

18ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 1.45mps 64º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 1%
 • Áp suất: 1000mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 31-01-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 1.59mps 309º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 41%
 • Áp suất: 995mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 01-02-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 1.35mps 161º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 26%
 • Áp suất: 992mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 02-02-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 1.37mps 101º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 39%
 • Áp suất: 994mbar
Xem thêm