Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Tuyên Quang. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 7 (16-03-2018)

  Mặt trời mọc: 06:05am Mặt trời lặn: 06:09pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.8233 Kinh độ: 105.2181

  mưa rải rác
  22ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 22:45

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.245mm
  • Sức gió: 1.23mps
  • Hướng gió: 118º ESE
  • Độ ẩm: 96%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 1001mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 7 (16-03-2018)

  Mặt trời mọc: 06:05am Mặt trời lặn: 06:09pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.8233 Kinh độ: 105.2181

  mưa rải rác
  20ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 22:45

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.68mm
  • Sức gió: 1.33mps
  • Hướng gió: 60º ENE
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1003mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 7 (17-03-2018)

  Mặt trời mọc: 06:05am Mặt trời lặn: 06:09pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.8233 Kinh độ: 105.2181

  mưa rải rác
  20ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 22:45

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.94mm
  • Sức gió: 1.06mps
  • Hướng gió: 40º NE
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1001mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 7 (17-03-2018)

  Mặt trời mọc: 06:05am Mặt trời lặn: 06:09pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.8233 Kinh độ: 105.2181

  mưa rải rác
  21ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 22:45

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.49mm
  • Sức gió: 1.21mps
  • Hướng gió: 32º NNE
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1003mb
 • Thời tiết Tối Thứ 7 (17-03-2018)

  Mặt trời mọc: 06:05am Mặt trời lặn: 06:09pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.8233 Kinh độ: 105.2181

  mưa rải rác
  24ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 22:45

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.08mm
  • Sức gió: 2.17mps
  • Hướng gió: 110º ESE
  • Độ ẩm: 94%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 999mb
 • Cập nhật lúc 22:45
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 24ºC 80% 1.83mps 116º ESE 0.035mm 87%
  6:00 mưa rải rác 21ºC 80% 1.69mps 110º ESE 1.785mm 98%
  9:00 mưa rải rác 20ºC 100% 1.33mps 60º ENE 0.68mm 99%
  12:00 mưa rải rác 20ºC 92% 1.22mps 47º NE 0.8mm 100%
  15:00 mưa rải rác 20ºC 92% 1.06mps 40º NE 0.94mm 100%
  18:00 mưa rải rác 20ºC 92% 1.01mps 33º NNE 0.695mm 100%
  21:00 mưa rải rác 21ºC 92% 1.21mps 32º NNE 0.49mm 100%
  24:00 mưa rải rác 24ºC 56% 1.67mps 92º E 0.16mm 97%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Tuyên Quang

Thứ 6

Dự báo ngày 16-03-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

23ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.69mps 105º
 • Độ ẩm: 95%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 64%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 17-03-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.67mps 93º
 • Độ ẩm: 97%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 56%
 • Áp suất: 1001mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 18-03-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.63mps 38º
 • Độ ẩm: 95%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 64%
 • Áp suất: 1001mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 19-03-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.17mps 131º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 21%
 • Áp suất: 972mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 20-03-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 1.31mps 115º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 33%
 • Áp suất: 975mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 21-03-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 1.23mps 80º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 10%
 • Áp suất: 981mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 22-03-2018
trời quang mây

Trời Quang Mây

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 1.11mps 147º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 2%
 • Áp suất: 978mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 23-03-2018
mưa to

Mưa To

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 1.31mps 127º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 1%
 • Áp suất: 975mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 24-03-2018
trời quang mây

Trời Quang Mây

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 1.31mps 121º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 48%
 • Áp suất: 977mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 25-03-2018
trời quang mây

Trời Quang Mây

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 0.61mps 99º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 91%
 • Áp suất: 978mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 26-03-2018
trời quang mây

Trời Quang Mây

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 1.2mps 112º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 31%
 • Áp suất: 977mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 27-03-2018
trời quang mây

Trời Quang Mây

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 0.95mps 96º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 74%
 • Áp suất: 976mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 28-03-2018
trời quang mây

Trời Quang Mây

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 0.92mps 63º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 38%
 • Áp suất: 971mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 29-03-2018
trời quang mây

Trời Quang Mây

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.17mps 130º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 15%
 • Áp suất: 970mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 30-03-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.2mps 149º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 10%
 • Áp suất: 969mbar
Xem thêm