Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Tuyên Quang. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 6 (26-04-2017)

  Mặt trời mọc: 05:31am Mặt trời lặn: 06:23pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.8233 Kinh độ: 105.2181

  mưa rải rác
  25ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 22:44

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.81mps
  • Hướng gió: 37º NE
  • Độ ẩm: 94%
  • Độ che phủ: 76%
  • Áp suất: 1000mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 6 (26-04-2017)

  Mặt trời mọc: 05:31am Mặt trời lặn: 06:23pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.8233 Kinh độ: 105.2181

  mưa rải rác
  22ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 22:44

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.125mm
  • Sức gió: 1.21mps
  • Hướng gió: 83º E
  • Độ ẩm: 96%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 1002mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 6 (27-04-2017)

  Mặt trời mọc: 05:31am Mặt trời lặn: 06:23pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.8233 Kinh độ: 105.2181

  mưa rải rác
  21ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 22:44

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 2.055mm
  • Sức gió: 1.46mps
  • Hướng gió: 106º ESE
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1001mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 6 (27-04-2017)

  Mặt trời mọc: 05:31am Mặt trời lặn: 06:23pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.8233 Kinh độ: 105.2181

  mưa rải rác
  20ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 22:44

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.99mm
  • Sức gió: 2.08mps
  • Hướng gió: 131º SE
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1005mb
 • Thời tiết Tối Thứ 6 (27-04-2017)

  Mặt trời mọc: 05:31am Mặt trời lặn: 06:23pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.8233 Kinh độ: 105.2181

  mưa rải rác
  20ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 22:44

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.29mm
  • Sức gió: 1.66mps
  • Hướng gió: 141º SE
  • Độ ẩm: 97%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1004mb
 • Cập nhật lúc 22:44
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 25ºC 64% 1.71mps 56º NE 0.095mm 89%
  6:00 mưa rải rác 24ºC 44% 1.21mps 81º E 0.1mm 90%
  9:00 mưa rải rác 22ºC 88% 1.21mps 83º E 0.125mm 96%
  12:00 mưa rải rác 22ºC 92% 1.31mps 123º ESE 0.805mm 98%
  15:00 mưa rải rác 21ºC 92% 1.46mps 106º ESE 2.055mm 99%
  18:00 mưa rải rác 20ºC 92% 2.32mps 101º E 1.8mm 100%
  21:00 mưa rải rác 20ºC 92% 2.08mps 131º SE 1.99mm 100%
  24:00 mưa rải rác 20ºC 88% 1.81mps 138º SE 1.105mm 100%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Tuyên Quang

Thứ 4

Dự báo ngày 26-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.81mps 38º
 • Độ ẩm: 94%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 76%
 • Áp suất: 1000mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 27-04-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

20ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 2.08mps 132º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 28-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

19ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 1.61mps 111º
 • Độ ẩm: 99%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 29-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 1.21mps 167º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 59%
 • Áp suất: 976mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 30-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 0.91mps 148º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 25%
 • Áp suất: 971mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 01-05-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 0.47mps 192º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 5%
 • Áp suất: 972mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 02-05-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.31mps 153º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 5%
 • Áp suất: 972mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 03-05-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 0.84mps 186º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 1%
 • Áp suất: 970mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 04-05-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 0.92mps 160º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 969mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 05-05-2017
quang mây

Quang Mây

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.12mps 145º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 970mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 06-05-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.47mps 160º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 968mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 07-05-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 0.96mps 125º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 970mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 08-05-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.4mps 116º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 43%
 • Áp suất: 972mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 09-05-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.32mps 111º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 66%
 • Áp suất: 973mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 10-05-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.35mps 111º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 972mbar
Xem thêm