Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Tuyên Quang. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 7 (19-02-2017)

  Mặt trời mọc: 06:27am Mặt trời lặn: 05:58pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.8233 Kinh độ: 105.2181

  clear sky
  23ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 16ºC

  Cập nhật lúc 19:24

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.51mps
  • Hướng gió: 139º SE
  • Độ ẩm: 74%
  • Độ che phủ: 24%
  • Áp suất: 1001mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 7 (20-02-2017)

  Mặt trời mọc: 06:27am Mặt trời lặn: 05:58pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.8233 Kinh độ: 105.2181

  clear sky
  16ºC

  Clear Sky

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 16ºC

  Cập nhật lúc 19:24

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.31mps
  • Hướng gió: 73º ENE
  • Độ ẩm: 90%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1000mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 7 (20-02-2017)

  Mặt trời mọc: 06:27am Mặt trời lặn: 05:58pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.8233 Kinh độ: 105.2181

  mưa rải rác
  15ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 16ºC

  Cập nhật lúc 19:24

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.08mm
  • Sức gió: 0.89mps
  • Hướng gió: 340º NNW
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 76%
  • Áp suất: 1001mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 7 (20-02-2017)

  Mặt trời mọc: 06:27am Mặt trời lặn: 05:58pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.8233 Kinh độ: 105.2181

  mưa rải rác
  22ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 16ºC

  Cập nhật lúc 19:24

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.015mm
  • Sức gió: 1.56mps
  • Hướng gió: 56º NE
  • Độ ẩm: 84%
  • Độ che phủ: 8%
  • Áp suất: 999mb
 • Thời tiết Tối Thứ 7 (20-02-2017)

  Mặt trời mọc: 06:27am Mặt trời lặn: 05:58pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.8233 Kinh độ: 105.2181

  ít mây
  21ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 16ºC

  Cập nhật lúc 19:24

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.46mps
  • Hướng gió: 124º SE
  • Độ ẩm: 83%
  • Độ che phủ: 20%
  • Áp suất: 997mb
 • Cập nhật lúc 19:24
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 clear sky 20ºC 0% 0.77mps 110º ESE 0mm 81%
  6:00 clear sky 18ºC 0% 1.16mps 109º ESE 0mm 87%
  9:00 clear sky 16ºC 0% 1.31mps 73º ENE 0mm 90%
  12:00 mưa rải rác 15ºC 24% 1.22mps 57º ENE 0.005mm 100%
  15:00 mưa rải rác 15ºC 76% 0.89mps 340º NNW 0.08mm 100%
  18:00 mưa rải rác 19ºC 68% 1.21mps 331º NNW 0.125mm 96%
  21:00 mưa rải rác 22ºC 8% 1.56mps 56º NE 0.015mm 84%
  24:00 clear sky 24ºC 0% 1.75mps 104º ESE 0mm 75%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Tuyên Quang

Chủ nhật

Dự báo ngày 19-02-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 1.51mps 139º
 • Độ ẩm: 74%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 1001mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 20-02-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 1.56mps 56º
 • Độ ẩm: 84%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 999mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 21-02-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 1.11mps 70º
 • Độ ẩm: 84%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 32%
 • Áp suất: 1000mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 22-02-2017
quang mây

Quang Mây

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 1.33mps 137º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 973mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 23-02-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 1.8mps 123º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 23%
 • Áp suất: 976mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 24-02-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

16ºC
 • Cao nhất: 16ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 1.34mps 133º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 87%
 • Áp suất: 982mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 25-02-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

14ºC
 • Cao nhất: 14ºC
 • Thấp nhất: 11ºC
 • Sức gió: 1.19mps 131º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 59%
 • Áp suất: 983mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 26-02-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

12ºC
 • Cao nhất: 12ºC
 • Thấp nhất: 9ºC
 • Sức gió: 1.15mps 151º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 87%
 • Áp suất: 985mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 27-02-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

14ºC
 • Cao nhất: 14ºC
 • Thấp nhất: 8ºC
 • Sức gió: 0.51mps 181º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 45%
 • Áp suất: 984mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 28-02-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

16ºC
 • Cao nhất: 16ºC
 • Thấp nhất: 10ºC
 • Sức gió: 1.26mps 163º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 44%
 • Áp suất: 982mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 01-03-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

15ºC
 • Cao nhất: 15ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 1.01mps 105º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 84%
 • Áp suất: 981mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 02-03-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

16ºC
 • Cao nhất: 16ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 1.15mps 157º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 85%
 • Áp suất: 980mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 03-03-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

18ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 11ºC
 • Sức gió: 1.18mps 128º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 34%
 • Áp suất: 979mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 04-03-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

18ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 1.22mps 154º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 78%
 • Áp suất: 978mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 05-03-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 1.21mps 184º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 82%
 • Áp suất: 979mbar
Xem thêm