Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Tuyên Quang. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 6 (20-03-2017)

  Mặt trời mọc: 08:00am Mặt trời lặn: 08:00am

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.8233 Kinh độ: 105.2181

  mưa rải rác
  0ºC

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 09:46

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: mps
  • Hướng gió: 0º N
  • Độ ẩm: %
  • Độ che phủ: %
  • Áp suất: 0mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 6 (20-03-2017)

  Mặt trời mọc: 08:00am Mặt trời lặn: 08:00am

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.8233 Kinh độ: 105.2181

  mưa rải rác
  21ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 09:46

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.45mm
  • Sức gió: 1.62mps
  • Hướng gió: 2º N
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1004mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 6 (20-03-2017)

  Mặt trời mọc: 08:00am Mặt trời lặn: 08:00am

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.8233 Kinh độ: 105.2181

  mưa rải rác
  25ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 09:46

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.01mm
  • Sức gió: 1.67mps
  • Hướng gió: 86º E
  • Độ ẩm: 94%
  • Độ che phủ: 32%
  • Áp suất: 1000mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 6 (20-03-2017)

  Mặt trời mọc: 08:00am Mặt trời lặn: 08:00am

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.8233 Kinh độ: 105.2181

  mưa rải rác
  22ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 09:46

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.115mm
  • Sức gió: 0.37mps
  • Hướng gió: 155º SSE
  • Độ ẩm: 98%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 1002mb
 • Thời tiết Tối Thứ 6 (21-03-2017)

  Mặt trời mọc: 08:00am Mặt trời lặn: 08:00am

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.8233 Kinh độ: 105.2181

  mưa rải rác
  21ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 09:46

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.37mm
  • Sức gió: 0.73mps
  • Hướng gió: 28º NNE
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1001mb
 • Cập nhật lúc 09:46
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 21ºC 92% 1.52mps 354º N 0.565mm 99%
  6:00 mưa rải rác 20ºC 92% 1.42mps 5º N 0.445mm 100%
  9:00 mưa rải rác 21ºC 92% 1.62mps 2º N 0.45mm 100%
  12:00 mưa rải rác 24ºC 36% 1.47mps 32º NNE 0.135mm 98%
  15:00 mưa rải rác 25ºC 32% 1.67mps 86º E 0.01mm 94%
  18:00 mưa rải rác 23ºC 64% 1.69mps 122º ESE 0.015mm 93%
  21:00 mưa rải rác 22ºC 88% 0.37mps 155º SSE 0.115mm 98%
  24:00 mưa rải rác 22ºC 88% 0.43mps 25º NNE 0.69mm 99%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Tuyên Quang

Chủ nhật

Dự báo ngày 19-03-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.28mps 27º
 • Độ ẩm: 98%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 20-03-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.47mps 32º
 • Độ ẩm: 98%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 36%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 21-03-2017
mưa to

Mưa To

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.62mps 2º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 80%
 • Áp suất: 1000mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 22-03-2017
quang mây

Quang Mây

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 1.07mps 121º
 • Độ ẩm: 87%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 998mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 23-03-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 1.23mps 177º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 970mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 24-03-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 1mps 193º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 2%
 • Áp suất: 971mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 25-03-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 1.11mps 126º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 7%
 • Áp suất: 972mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 26-03-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

17ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 1.36mps 107º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 83%
 • Áp suất: 978mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 27-03-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

17ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 1.18mps 93º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 83%
 • Áp suất: 980mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 28-03-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

18ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 1.14mps 113º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 75%
 • Áp suất: 978mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 29-03-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 1.16mps 67º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 82%
 • Áp suất: 977mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 30-03-2017
mưa to

Mưa To

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 1.32mps 132º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 15%
 • Áp suất: 973mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 31-03-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 1.33mps 174º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 9%
 • Áp suất: 971mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 01-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.21mps 142º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 13%
 • Áp suất: 970mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 02-04-2017
quang mây

Quang Mây

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 0.95mps 177º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 970mbar
Xem thêm