Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Tuyên Quang. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 7 (27-02-2021)

  Mặt trời mọc: 06:21am Mặt trời lặn: 06:02pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.8233 Kinh độ: 105.2181

  mưa rải rác
  21ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 18ºC

  Cập nhật lúc 18:05

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.59mps
  • Hướng gió: 120º ESE
  • Độ ẩm: 67%
  • Độ che phủ: 94%
  • Áp suất: 1011mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 7 (27-02-2021)

  Mặt trời mọc: 06:21am Mặt trời lặn: 06:02pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.8233 Kinh độ: 105.2181

  mây dày đặc
  23ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 18ºC

  Cập nhật lúc 18:05

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.91mps
  • Hướng gió: 112º ESE
  • Độ ẩm: 58%
  • Độ che phủ: 94%
  • Áp suất: 1011mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 7 (27-02-2021)

  Mặt trời mọc: 06:21am Mặt trời lặn: 06:02pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.8233 Kinh độ: 105.2181

  mây dày đặc
  21ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 18ºC

  Cập nhật lúc 18:05

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.27mps
  • Hướng gió: 112º ESE
  • Độ ẩm: 67%
  • Độ che phủ: 95%
  • Áp suất: 1012mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 7 (28-02-2021)

  Mặt trời mọc: 06:21am Mặt trời lặn: 06:02pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.8233 Kinh độ: 105.2181

  mây dày đặc
  20ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 18ºC

  Cập nhật lúc 18:05

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.84mps
  • Hướng gió: 143º SE
  • Độ ẩm: 78%
  • Độ che phủ: 98%
  • Áp suất: 1013mb
 • Thời tiết Tối Thứ 7 (28-02-2021)

  Mặt trời mọc: 06:21am Mặt trời lặn: 06:02pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.8233 Kinh độ: 105.2181

  mây dày đặc
  19ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 18ºC

  Cập nhật lúc 18:05

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.56mps
  • Hướng gió: 121º ESE
  • Độ ẩm: 84%
  • Độ che phủ: 98%
  • Áp suất: 1013mb
 • Cập nhật lúc 18:05
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 18ºC 98% 1.15mps 83º E 0.51mm 74%
  6:00 mưa rải rác 20ºC 96% 0.98mps 109º ESE 0.18mm 68%
  9:00 mây dày đặc 23ºC 94% 1.91mps 112º ESE 0mm 58%
  12:00 mây dày đặc 23ºC 92% 1.68mps 127º SE 0mm 61%
  15:00 mây dày đặc 21ºC 95% 1.27mps 112º ESE 0mm 67%
  18:00 mây dày đặc 20ºC 98% 0.92mps 134º SE 0mm 72%
  21:00 mây dày đặc 20ºC 98% 0.84mps 143º SE 0mm 78%
  24:00 mưa rải rác 19ºC 100% 0.85mps 131º SE 0.12mm 83%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Tuyên Quang

Thứ 7

Dự báo ngày 27-02-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

21ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 1.78mps 99º
 • Độ ẩm: 64%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 97%
 • Áp suất: 1012mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 28-02-2021
mây dày đặc

Mây Dày đặc

23ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 0.91mps 116º
 • Độ ẩm: 69%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 01-03-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.19mps 131º
 • Độ ẩm: 63%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 90%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 02-03-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.93mps 100º
 • Độ ẩm: 62%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 03-03-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 0.8mps 96º
 • Độ ẩm: 67%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 97%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 04-03-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 2.01mps 132º
 • Độ ẩm: 61%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 96%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 05-03-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.49mps 151º
 • Độ ẩm: 60%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 93%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 06-03-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 0.96mps 193º
 • Độ ẩm: 48%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 75%
 • Áp suất: 1009mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 07-03-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.68mps 112º
 • Độ ẩm: 53%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 67%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 08-03-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.74mps 147º
 • Độ ẩm: 57%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 83%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 09-03-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 3.99mps 132º
 • Độ ẩm: 63%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 95%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 10-03-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 2.73mps 107º
 • Độ ẩm: 83%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 11-03-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

16ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 1.2mps 98º
 • Độ ẩm: 81%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 12-03-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

18ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 1.31mps 94º
 • Độ ẩm: 81%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 13-03-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

19ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 1.14mps 119º
 • Độ ẩm: 78%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1018mbar
Xem thêm