Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Tuyên Quang. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 6 (16-11-2018)

  Mặt trời mọc: 06:11am Mặt trời lặn: 05:16pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.8233 Kinh độ: 105.2181

  mưa rải rác
  24ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 16:41

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.1mm
  • Sức gió: 1.66mps
  • Hướng gió: 78º ENE
  • Độ ẩm: 97%
  • Độ che phủ: 48%
  • Áp suất: 1000mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 6 (16-11-2018)

  Mặt trời mọc: 06:11am Mặt trời lặn: 05:16pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.8233 Kinh độ: 105.2181

  mưa rải rác
  24ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 16:41

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.095000000000001mm
  • Sức gió: 1.62mps
  • Hướng gió: 11º N
  • Độ ẩm: 98%
  • Độ che phủ: 56%
  • Áp suất: 1001mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 6 (16-11-2018)

  Mặt trời mọc: 06:11am Mặt trời lặn: 05:16pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.8233 Kinh độ: 105.2181

  mưa rải rác
  23ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 16:41

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.12mm
  • Sức gió: 1.08mps
  • Hướng gió: 81º E
  • Độ ẩm: 97%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1001mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 6 (17-11-2018)

  Mặt trời mọc: 06:11am Mặt trời lặn: 05:16pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.8233 Kinh độ: 105.2181

  mưa rải rác
  21ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 16:41

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.575mm
  • Sức gió: 0.91mps
  • Hướng gió: 341º NNW
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1003mb
 • Thời tiết Tối Thứ 6 (17-11-2018)

  Mặt trời mọc: 06:11am Mặt trời lặn: 05:16pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.8233 Kinh độ: 105.2181

  mưa rải rác
  21ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 16:41

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.52mm
  • Sức gió: 1.53mps
  • Hướng gió: 324º NW
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1004mb
 • Cập nhật lúc 16:41
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 21ºC 92% 1.61mps 321º NW 1mm 100%
  6:00 mưa rải rác 22ºC 92% 1.6mps 343º NNW 0.7075mm 100%
  9:00 mưa rải rác 24ºC 56% 1.62mps 11º N 0.095000000000001mm 98%
  12:00 mưa rải rác 24ºC 68% 1.58mps 67º ENE 0.024999999999999mm 96%
  15:00 mưa rải rác 23ºC 100% 1.08mps 81º E 0.12mm 97%
  18:00 mưa rải rác 21ºC 92% 1.22mps 37º NE 2.31mm 100%
  21:00 mưa rải rác 21ºC 100% 0.91mps 341º NNW 1.575mm 100%
  24:00 mưa rải rác 21ºC 92% 1.06mps 352º N 0.615mm 100%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Tuyên Quang

Thứ 6

Dự báo ngày 16-11-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

22ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.6mps 343º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 17-11-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

22ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.66mps 7º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 88%
 • Áp suất: 1005mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 18-11-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

19ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.67mps 80º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 19-11-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 1.3mps 101º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 86%
 • Áp suất: 980mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 20-11-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 1.29mps 77º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 60%
 • Áp suất: 981mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 21-11-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 1.38mps 116º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 65%
 • Áp suất: 983mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 22-11-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 1.3mps 106º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 72%
 • Áp suất: 982mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 23-11-2018
mưa to

Mưa To

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 1.47mps 114º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 68%
 • Áp suất: 985mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 24-11-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 1.25mps 99º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 47%
 • Áp suất: 986mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 25-11-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 11ºC
 • Sức gió: 0.44mps 51º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 21%
 • Áp suất: 987mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 26-11-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 10ºC
 • Sức gió: 0.98mps 323º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 987mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 27-11-2018
trời quang mây

Trời Quang Mây

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 9ºC
 • Sức gió: 1.03mps 351º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 986mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 28-11-2018
trời quang mây

Trời Quang Mây

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 9ºC
 • Sức gió: 1.1mps 337º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 986mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 29-11-2018
trời quang mây

Trời Quang Mây

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 9ºC
 • Sức gió: 0.72mps 104º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 986mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 30-11-2018
trời quang mây

Trời Quang Mây

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 8ºC
 • Sức gió: 0.88mps 109º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 1%
 • Áp suất: 987mbar
Xem thêm