Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Tuyên Quang. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 5 (29-05-2024)

  Mặt trời mọc: 05:16am Mặt trời lặn: 06:37pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.8233 Kinh độ: 105.2181

  mây dày đặc
  27ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 35ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 03:43

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.93mps
  • Hướng gió: 47º NE
  • Độ ẩm: 97%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1000mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 5 (29-05-2024)

  Mặt trời mọc: 05:16am Mặt trời lặn: 06:37pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.8233 Kinh độ: 105.2181

  mây dày đặc
  30ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 35ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 03:43

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.5mps
  • Hướng gió: 54º NE
  • Độ ẩm: 79%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 998mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 5 (30-05-2024)

  Mặt trời mọc: 05:16am Mặt trời lặn: 06:37pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.8233 Kinh độ: 105.2181

  mưa vừa
  27ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 35ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 03:43

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 6.57mm
  • Sức gió: 0.24mps
  • Hướng gió: 99º E
  • Độ ẩm: 94%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1000mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 5 (30-05-2024)

  Mặt trời mọc: 05:16am Mặt trời lặn: 06:37pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.8233 Kinh độ: 105.2181

  mưa rải rác
  28ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 35ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 03:43

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.21mm
  • Sức gió: 0.44mps
  • Hướng gió: 72º ENE
  • Độ ẩm: 91%
  • Độ che phủ: 95%
  • Áp suất: 1002mb
 • Thời tiết Tối Thứ 5 (30-05-2024)

  Mặt trời mọc: 05:16am Mặt trời lặn: 06:37pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.8233 Kinh độ: 105.2181

  mưa rải rác
  33ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 35ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 03:43

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.31mm
  • Sức gió: 1.51mps
  • Hướng gió: 81º E
  • Độ ẩm: 67%
  • Độ che phủ: 85%
  • Áp suất: 1000mb
 • Cập nhật lúc 03:43
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây dày đặc 32ºC 100% 1.97mps 175º S 0mm 69%
  6:00 mây dày đặc 33ºC 100% 1.75mps 109º ESE 0mm 64%
  9:00 mây dày đặc 30ºC 100% 1.5mps 54º NE 0mm 79%
  12:00 mưa vừa 27ºC 100% 0.73mps 231º SW 5.64mm 94%
  15:00 mưa vừa 27ºC 100% 0.24mps 99º E 6.57mm 94%
  18:00 mưa rải rác 26ºC 100% 0.95mps 98º E 0.77mm 97%
  21:00 mưa rải rác 28ºC 95% 0.44mps 72º ENE 0.21mm 91%
  24:00 mưa rải rác 32ºC 92% 0.33mps 79º E 2.35mm 72%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Tuyên Quang

Thứ 4

Dự báo ngày 29-05-2024
mưa to

Mưa To

31ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.04mps 181º
 • Độ ẩm: 74%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 30-05-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 4.1mps 81º
 • Độ ẩm: 67%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 91%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 31-05-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.64mps 229º
 • Độ ẩm: 87%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 01-06-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

31ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.37mps 158º
 • Độ ẩm: 64%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1007mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 02-06-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 0.96mps 50º
 • Độ ẩm: 78%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 03-06-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.77mps 38º
 • Độ ẩm: 85%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 04-06-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 0.94mps 66º
 • Độ ẩm: 95%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 05-06-2024
mưa rất to

Mưa Rất To

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.19mps 36º
 • Độ ẩm: 93%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 06-06-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.07mps 48º
 • Độ ẩm: 95%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 07-06-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

23ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.15mps 35º
 • Độ ẩm: 98%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 08-06-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.13mps 69º
 • Độ ẩm: 65%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 60%
 • Áp suất: 1005mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 09-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.3mps 65º
 • Độ ẩm: 65%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 85%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 10-06-2024
mưa to

Mưa To

27ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.21mps 6º
 • Độ ẩm: 91%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 11-06-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

32ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.54mps 229º
 • Độ ẩm: 67%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 12-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 1.58mps 226º
 • Độ ẩm: 60%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1000mbar
Xem thêm