Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Thái Nguyên. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (13-06-2021)

  Mặt trời mọc: 05:13am Mặt trời lặn: 06:40pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.5928 Kinh độ: 105.8442

  mưa rải rác
  26ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 01:35

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.3mps
  • Hướng gió: 69º ENE
  • Độ ẩm: 96%
  • Độ che phủ: 75%
  • Áp suất: 1002mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (13-06-2021)

  Mặt trời mọc: 05:13am Mặt trời lặn: 06:40pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.5928 Kinh độ: 105.8442

  mưa vừa
  27ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 01:35

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 5.32mm
  • Sức gió: 2.58mps
  • Hướng gió: 116º ESE
  • Độ ẩm: 86%
  • Độ che phủ: 97%
  • Áp suất: 1003mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (13-06-2021)

  Mặt trời mọc: 05:13am Mặt trời lặn: 06:40pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.5928 Kinh độ: 105.8442

  mưa vừa
  26ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 01:35

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 4.04mm
  • Sức gió: 3.46mps
  • Hướng gió: 132º SE
  • Độ ẩm: 89%
  • Độ che phủ: 53%
  • Áp suất: 1003mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (14-06-2021)

  Mặt trời mọc: 05:13am Mặt trời lặn: 06:40pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.5928 Kinh độ: 105.8442

  mưa rải rác
  24ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 01:35

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.28mm
  • Sức gió: 1.43mps
  • Hướng gió: 99º E
  • Độ ẩm: 94%
  • Độ che phủ: 42%
  • Áp suất: 1003mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (14-06-2021)

  Mặt trời mọc: 05:13am Mặt trời lặn: 06:40pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.5928 Kinh độ: 105.8442

  mưa rải rác
  26ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 01:35

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.59mm
  • Sức gió: 1.39mps
  • Hướng gió: 132º SE
  • Độ ẩm: 86%
  • Độ che phủ: 63%
  • Áp suất: 1004mb
 • Cập nhật lúc 01:35
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 26ºC 86% 2.88mps 75º ENE 0.62mm 89%
  6:00 mưa rải rác 27ºC 92% 3.17mps 94º E 2.7mm 85%
  9:00 mưa vừa 27ºC 97% 2.58mps 116º ESE 5.32mm 86%
  12:00 mưa vừa 29ºC 67% 4.19mps 123º ESE 6.14mm 80%
  15:00 mưa vừa 26ºC 53% 3.46mps 132º SE 4.04mm 89%
  18:00 mưa vừa 25ºC 21% 2.01mps 106º ESE 3.48mm 95%
  21:00 mưa rải rác 24ºC 42% 1.43mps 99º E 1.28mm 94%
  24:00 mưa rải rác 24ºC 73% 1.35mps 107º ESE 0.77mm 94%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Thái Nguyên

Chủ nhật

Dự báo ngày 13-06-2021
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.53mps 120º
 • Độ ẩm: 82%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 96%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 14-06-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.43mps 154º
 • Độ ẩm: 70%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 82%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 15-06-2021
mây rải rác

Mây Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3mps 183º
 • Độ ẩm: 65%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 39%
 • Áp suất: 1001mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 16-06-2021
mây rải rác

Mây Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.63mps 137º
 • Độ ẩm: 60%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 30%
 • Áp suất: 1001mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 17-06-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 3.31mps 121º
 • Độ ẩm: 63%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1001mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 18-06-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 3.48mps 132º
 • Độ ẩm: 61%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 32%
 • Áp suất: 1001mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 19-06-2021
nhiều mây

Nhiều Mây

34ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 3.81mps 136º
 • Độ ẩm: 60%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 76%
 • Áp suất: 1001mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 20-06-2021
nhiều mây

Nhiều Mây

34ºC
 • Cao nhất: 37ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 2.4mps 116º
 • Độ ẩm: 58%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 79%
 • Áp suất: 1000mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 21-06-2021
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.59mps 62º
 • Độ ẩm: 72%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1001mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 22-06-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.2mps 308º
 • Độ ẩm: 77%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 23-06-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.62mps 44º
 • Độ ẩm: 50%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 89%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 24-06-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.11mps 127º
 • Độ ẩm: 59%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 94%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 25-06-2021
mây dày đặc

Mây Dày đặc

31ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.86mps 168º
 • Độ ẩm: 52%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 26-06-2021
mây dày đặc

Mây Dày đặc

32ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.22mps 165º
 • Độ ẩm: 54%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1003mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 27-06-2021
mưa vừa

Mưa Vừa

32ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 3.13mps 165º
 • Độ ẩm: 57%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1003mbar
Xem thêm