Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Thái Nguyên. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.


 • Thời tiết Hiện tại Thứ 3 (29-07-2014)

  Mặt trời mọc: 05:28am Mặt trời lặn: 06:37pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.592779 Kinh độ: 105.84417

  nhiều mây
  27ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 11:35

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.51mps
  • Hướng gió: 87º E
  • Độ ẩm: 91%
  • Độ che phủ: 64%
  • Áp suất: 1003mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 3 (29-07-2014)

  Mặt trời mọc: 05:28am Mặt trời lặn: 06:37pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.592779 Kinh độ: 105.84417

  mây rải rác
  30ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 11:35

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.32mps
  • Hướng gió: 118º ESE
  • Độ ẩm: 80%
  • Độ che phủ: 44%
  • Áp suất: 999mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 3 (29-07-2014)

  Mặt trời mọc: 05:28am Mặt trời lặn: 06:37pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.592779 Kinh độ: 105.84417

  mưa rải rác
  25ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 11:35

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1mm
  • Sức gió: 1.36mps
  • Hướng gió: 123º ESE
  • Độ ẩm: 94%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1002mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 3 (30-07-2014)

  Mặt trời mọc: 05:28am Mặt trời lặn: 06:37pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.592779 Kinh độ: 105.84417

  mưa vừa
  23ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 11:35

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 5mm
  • Sức gió: 0.96mps
  • Hướng gió: 30º NNE
  • Độ ẩm: 97%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 1001mb
 • Thời tiết Tối Thứ 3 (30-07-2014)

  Mặt trời mọc: 05:28am Mặt trời lặn: 06:37pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.592779 Kinh độ: 105.84417

  nhiều mây
  28ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 11:35

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.5mps
  • Hướng gió: 101º E
  • Độ ẩm: 90%
  • Độ che phủ: 64%
  • Áp suất: 1002mb
 • Cập nhật lúc 11:35
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 nhiều mây 28ºC 64% 1.61mps 69º ENE 0mm 90%
  6:00 mây rải rác 30ºC 44% 1.56mps 98º E 0mm 83%
  9:00 mây rải rác 30ºC 44% 1.32mps 118º ESE 0mm 80%
  12:00 mưa rải rác 26ºC 44% 1.06mps 144º SE 2mm 90%
  15:00 mưa rải rác 25ºC 92% 1.36mps 123º ESE 1mm 94%
  18:00 mưa vừa 23ºC 80% 0.96mps 49º NE 10mm 98%
  21:00 mưa vừa 23ºC 88% 0.96mps 30º NNE 5mm 97%
  24:00 nhiều mây 25ºC 64% 1.51mps 48º NE 0mm 96%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Thái Nguyên

Thứ 3

Dự báo ngày 29-07-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.31mps 122º
 • Độ ẩm: 84%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 32%
 • Áp suất: 1001mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 30-07-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 0.51mps 218º
 • Độ ẩm: 86%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 68%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 31-07-2014
mây rải rác

Mây Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 1.57mps 157º
 • Độ ẩm: 82%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 36%
 • Áp suất: 1000mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 01-08-2014
quang mây

Quang Mây

31ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 0.06mps 360º
 • Độ ẩm: 83%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 996mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 02-08-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.5mps 40º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 19%
 • Áp suất: 964mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 03-08-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.72mps 297º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 16%
 • Áp suất: 964mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 04-08-2014
quang mây

Quang Mây

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.98mps 299º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 962mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 05-08-2014
quang mây

Quang Mây

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.45mps 270º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 961mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 06-08-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.48mps 274º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 16%
 • Áp suất: 961mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 07-08-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.57mps 198º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 37%
 • Áp suất: 962mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 08-08-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.69mps 107º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 37%
 • Áp suất: 964mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 09-08-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.08mps 38º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 15%
 • Áp suất: 964mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 10-08-2014
quang mây

Quang Mây

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.68mps 256º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 9%
 • Áp suất: 963mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 11-08-2014
quang mây

Quang Mây

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 3.74mps 271º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 963mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 12-08-2014
quang mây

Quang Mây

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 3.3mps 250º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 5%
 • Áp suất: 963mbar
Xem thêm