Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Thái Nguyên. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.


 • Thời tiết Hiện tại Chủ nhật (31-08-2014)

  Mặt trời mọc: 05:39am Mặt trời lặn: 06:14pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.592779 Kinh độ: 105.84417

  nhiều mây
  29ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 13:31

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.05mps
  • Hướng gió: 291º WNW
  • Độ ẩm: 83%
  • Độ che phủ: 20%
  • Áp suất: 1004mb
 • Thời tiết Sáng Chủ nhật (31-08-2014)

  Mặt trời mọc: 05:39am Mặt trời lặn: 06:14pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.592779 Kinh độ: 105.84417

  nhiều mây
  31ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 13:31

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.42mps
  • Hướng gió: 96º E
  • Độ ẩm: 82%
  • Độ che phủ: 76%
  • Áp suất: 1002mb
 • Thời tiết Trưa Chủ nhật (31-08-2014)

  Mặt trời mọc: 05:39am Mặt trời lặn: 06:14pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.592779 Kinh độ: 105.84417

  mưa to
  25ºC

  Mưa To

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 13:31

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 14mm
  • Sức gió: 0.26mps
  • Hướng gió: 50º NE
  • Độ ẩm: 98%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 1006mb
 • Thời tiết Chiều Chủ nhật (01-09-2014)

  Mặt trời mọc: 05:39am Mặt trời lặn: 06:14pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.592779 Kinh độ: 105.84417

  mây rải rác
  24ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 13:31

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.35mps
  • Hướng gió: 343º NNW
  • Độ ẩm: 98%
  • Độ che phủ: 44%
  • Áp suất: 1004mb
 • Thời tiết Tối Chủ nhật (01-09-2014)

  Mặt trời mọc: 05:39am Mặt trời lặn: 06:14pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.592779 Kinh độ: 105.84417

  mây rải rác
  29ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 13:31

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.41mps
  • Hướng gió: 334º NNW
  • Độ ẩm: 91%
  • Độ che phủ: 48%
  • Áp suất: 1006mb
 • Cập nhật lúc 13:31
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 nhiều mây 29ºC 80% 1.56mps 307º NW 0mm 91%
  6:00 ít mây 32ºC 20% 1.05mps 291º WNW 0mm 83%
  9:00 nhiều mây 31ºC 76% 1.42mps 96º E 0mm 82%
  12:00 mưa to 26ºC 68% 0.97mps 105º ESE 12.5mm 97%
  15:00 mưa to 25ºC 88% 0.26mps 50º NE 14mm 98%
  18:00 mưa vừa 25ºC 48% 1.2mps 330º NNW 8mm 98%
  21:00 mây rải rác 24ºC 44% 1.35mps 343º NNW 0mm 98%
  24:00 nhiều mây 25ºC 56% 1.46mps 330º NNW 0mm 98%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Thái Nguyên

Chủ nhật

Dự báo ngày 31-08-2014
mưa to

Mưa To

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.05mps 291º
 • Độ ẩm: 83%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 01-09-2014
mưa to

Mưa To

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.41mps 334º
 • Độ ẩm: 91%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 48%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 02-09-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.61mps 101º
 • Độ ẩm: 94%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 76%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 03-09-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 0.75mps 174º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 41%
 • Áp suất: 972mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 04-09-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 0.27mps 14º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 45%
 • Áp suất: 969mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 05-09-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.59mps 124º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 5%
 • Áp suất: 968mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 06-09-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.48mps 114º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 969mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 07-09-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 0.83mps 17º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 48%
 • Áp suất: 971mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 08-09-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.52mps 103º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 22%
 • Áp suất: 969mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 09-09-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.58mps 73º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 50%
 • Áp suất: 969mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 10-09-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.95mps 29º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 17%
 • Áp suất: 970mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 11-09-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 3.38mps 20º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 17%
 • Áp suất: 969mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 12-09-2014
mưa to

Mưa To

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.36mps 20º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 26%
 • Áp suất: 970mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 13-09-2014
mưa to

Mưa To

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.4mps 348º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 54%
 • Áp suất: 969mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 14-09-2014
mưa rất to

Mưa Rất To

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.71mps 321º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 970mbar
Xem thêm