Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Thái Nguyên. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.


 • Thời tiết Hiện tại Thứ 7 (25-10-2014)

  Mặt trời mọc: 05:56am Mặt trời lặn: 05:24pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.592779 Kinh độ: 105.84417

  mưa vừa
  21ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 17:39

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.15mps
  • Hướng gió: 293º WNW
  • Độ ẩm: 98%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 1013mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 7 (25-10-2014)

  Mặt trời mọc: 05:56am Mặt trời lặn: 05:24pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.592779 Kinh độ: 105.84417

  mây dày đặc
  20ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 17:39

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.17mps
  • Hướng gió: 302º WNW
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 1014mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 7 (26-10-2014)

  Mặt trời mọc: 05:56am Mặt trời lặn: 05:24pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.592779 Kinh độ: 105.84417

  mây dày đặc
  20ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 17:39

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.21mps
  • Hướng gió: 299º WNW
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1012mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 7 (26-10-2014)

  Mặt trời mọc: 05:56am Mặt trời lặn: 05:24pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.592779 Kinh độ: 105.84417

  mưa vừa
  20ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 17:39

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 6mm
  • Sức gió: 1.51mps
  • Hướng gió: 287º WNW
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1015mb
 • Thời tiết Tối Thứ 7 (26-10-2014)

  Mặt trời mọc: 05:56am Mặt trời lặn: 05:24pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.592779 Kinh độ: 105.84417

  mưa rải rác
  21ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 17:39

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1mm
  • Sức gió: 1.47mps
  • Hướng gió: 302º WNW
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1013mb
 • Cập nhật lúc 17:39
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa vừa 21ºC 80% 1.37mps 261º W 3.5mm 99%
  6:00 mây dày đặc 21ºC 88% 1.15mps 293º WNW 0mm 98%
  9:00 mây dày đặc 20ºC 88% 1.17mps 302º WNW 0mm 99%
  12:00 mưa rải rác 20ºC 92% 1.16mps 308º NW 1mm 98%
  15:00 mây dày đặc 20ºC 92% 1.21mps 299º WNW 0mm 99%
  18:00 mưa vừa 20ºC 92% 0.96mps 212º SSW 4mm 99%
  21:00 mưa vừa 20ºC 92% 1.51mps 287º WNW 6mm 100%
  24:00 mưa vừa 21ºC 92% 1.56mps 292º WNW 5mm 100%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Thái Nguyên

Thứ 7

Dự báo ngày 25-10-2014
mây rải rác

Mây Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.36mps 98º
 • Độ ẩm: 68%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 36%
 • Áp suất: 980mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 26-10-2014
mây rải rác

Mây Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 1.56mps 77º
 • Độ ẩm: 75%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 44%
 • Áp suất: 982mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 27-10-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.51mps 60º
 • Độ ẩm: 76%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 36%
 • Áp suất: 982mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 28-10-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 2.4mps 82º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 10%
 • Áp suất: 987mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 29-10-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 2.66mps 67º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 75%
 • Áp suất: 988mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 30-10-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.67mps 49º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 78%
 • Áp suất: 988mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 31-10-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.46mps 90º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 25%
 • Áp suất: 986mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 01-11-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 4.15mps 25º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 59%
 • Áp suất: 983mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 02-11-2014
mưa to

Mưa To

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.13mps 81º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 84%
 • Áp suất: 983mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 03-11-2014
mưa to

Mưa To

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.03mps 130º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 31%
 • Áp suất: 985mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 04-11-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.76mps 166º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 5%
 • Áp suất: 984mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 05-11-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 11ºC
 • Sức gió: 2.8mps 56º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 49%
 • Áp suất: 987mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 06-11-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

12ºC
 • Cao nhất: 12ºC
 • Thấp nhất: 10ºC
 • Sức gió: 3.98mps 26º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 93%
 • Áp suất: 996mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 07-11-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

14ºC
 • Cao nhất: 14ºC
 • Thấp nhất: 9ºC
 • Sức gió: 3.87mps 10º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 25%
 • Áp suất: 997mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 08-11-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

16ºC
 • Cao nhất: 16ºC
 • Thấp nhất: 8ºC
 • Sức gió: 3.32mps 7º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 998mbar
Xem thêm