Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Thái Nguyên. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.


 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (22-09-2014)

  Mặt trời mọc: 05:45am Mặt trời lặn: 05:53pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.592779 Kinh độ: 105.84417

  nhiều mây
  23ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 06:37

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.32mps
  • Hướng gió: 330º NNW
  • Độ ẩm: 98%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 1006mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (22-09-2014)

  Mặt trời mọc: 05:45am Mặt trời lặn: 05:53pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.592779 Kinh độ: 105.84417

  quang mây
  28ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 06:37

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.81mps
  • Hướng gió: 69º ENE
  • Độ ẩm: 71%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1006mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (22-09-2014)

  Mặt trời mọc: 05:45am Mặt trời lặn: 05:53pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.592779 Kinh độ: 105.84417

  quang mây
  23ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 06:37

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.88mps
  • Hướng gió: 147º SSE
  • Độ ẩm: 89%
  • Độ che phủ: 8%
  • Áp suất: 1006mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (23-09-2014)

  Mặt trời mọc: 05:45am Mặt trời lặn: 05:53pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.592779 Kinh độ: 105.84417

  nhiều mây
  20ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 06:37

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.86mps
  • Hướng gió: 71º ENE
  • Độ ẩm: 89%
  • Độ che phủ: 64%
  • Áp suất: 1007mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (23-09-2014)

  Mặt trời mọc: 05:45am Mặt trời lặn: 05:53pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.592779 Kinh độ: 105.84417

  mây rải rác
  22ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 06:37

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.62mps
  • Hướng gió: 348º NNW
  • Độ ẩm: 90%
  • Độ che phủ: 36%
  • Áp suất: 1008mb
 • Cập nhật lúc 06:37
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 nhiều mây 21ºC 64% 1.41mps 352º N 0mm 98%
  6:00 quang mây 26ºC 8% 1.58mps 41º NE 0mm 86%
  9:00 quang mây 28ºC 0% 1.81mps 69º ENE 0mm 71%
  12:00 quang mây 27ºC 0% 1.21mps 88º E 0mm 74%
  15:00 quang mây 23ºC 8% 0.88mps 147º SSE 0mm 89%
  18:00 ít mây 20ºC 24% 0.53mps 193º SSW 0mm 91%
  21:00 nhiều mây 20ºC 64% 0.86mps 71º ENE 0mm 89%
  24:00 nhiều mây 21ºC 80% 0.63mps 40º NE 0mm 89%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Thái Nguyên

Thứ 2

Dự báo ngày 22-09-2014
quang mây

Quang Mây

27ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.58mps 41º
 • Độ ẩm: 86%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 23-09-2014
quang mây

Quang Mây

26ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.12mps 65º
 • Độ ẩm: 75%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 24-09-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.59mps 125º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 29%
 • Áp suất: 973mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 25-09-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.7mps 142º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 3%
 • Áp suất: 972mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 26-09-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.6mps 105º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 37%
 • Áp suất: 972mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 27-09-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.6mps 103º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 972mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 28-09-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.66mps 28º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 22%
 • Áp suất: 974mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 29-09-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.87mps 39º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 64%
 • Áp suất: 975mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 30-09-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.67mps 5º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 975mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 01-10-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.53mps 41º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 11%
 • Áp suất: 975mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 02-10-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.34mps 86º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 17%
 • Áp suất: 975mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 03-10-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.81mps 5º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 41%
 • Áp suất: 974mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 04-10-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 2.5mps 43º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 49%
 • Áp suất: 977mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 05-10-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 1.7mps 43º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 9%
 • Áp suất: 978mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 06-10-2014
quang mây

Quang Mây

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 10ºC
 • Sức gió: 1.63mps 25º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 976mbar
Xem thêm