Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Thái Nguyên. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.


 • Thời tiết Hiện tại Thứ 6 (25-07-2014)

  Mặt trời mọc: 05:26am Mặt trời lặn: 06:39pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.592779 Kinh độ: 105.84417

  nhiều mây
  31ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 19:59

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.26mps
  • Hướng gió: 137º SE
  • Độ ẩm: 78%
  • Độ che phủ: 76%
  • Áp suất: 1000mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 6 (26-07-2014)

  Mặt trời mọc: 05:26am Mặt trời lặn: 06:39pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.592779 Kinh độ: 105.84417

  mưa rải rác
  26ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 19:59

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 3mm
  • Sức gió: 1.46mps
  • Hướng gió: 112º ESE
  • Độ ẩm: 82%
  • Độ che phủ: 36%
  • Áp suất: 1002mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 6 (26-07-2014)

  Mặt trời mọc: 05:26am Mặt trời lặn: 06:39pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.592779 Kinh độ: 105.84417

  nhiều mây
  26ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 19:59

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.82mps
  • Hướng gió: 29º NNE
  • Độ ẩm: 87%
  • Độ che phủ: 56%
  • Áp suất: 1003mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 6 (26-07-2014)

  Mặt trời mọc: 05:26am Mặt trời lặn: 06:39pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.592779 Kinh độ: 105.84417

  mưa to
  30ºC

  Mưa To

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 19:59

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 13mm
  • Sức gió: 1.51mps
  • Hướng gió: 292º WNW
  • Độ ẩm: 85%
  • Độ che phủ: 36%
  • Áp suất: 1002mb
 • Thời tiết Tối Thứ 6 (26-07-2014)

  Mặt trời mọc: 05:26am Mặt trời lặn: 06:39pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.592779 Kinh độ: 105.84417

  mây rải rác
  26ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 19:59

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.41mps
  • Hướng gió: 137º SE
  • Độ ẩm: 89%
  • Độ che phủ: 36%
  • Áp suất: 1003mb
 • Cập nhật lúc 19:59
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 nhiều mây 31ºC 76% 2.26mps 137º SE 0mm 78%
  6:00 nhiều mây 27ºC 56% 1.77mps 119º ESE 0mm 77%
  9:00 mưa rải rác 26ºC 36% 1.46mps 112º ESE 3mm 82%
  12:00 nhiều mây 25ºC 56% 1.16mps 82º E 0mm 89%
  15:00 nhiều mây 26ºC 56% 0.82mps 29º NNE 0mm 87%
  18:00 nhiều mây 29ºC 56% 0.57mps 239º WSW 0mm 84%
  21:00 mưa to 30ºC 36% 1.51mps 292º WNW 13mm 85%
  24:00 mây rải rác 31ºC 32% 1.46mps 162º SSE 0mm 74%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Thái Nguyên

Thứ 6

Dự báo ngày 25-07-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 1.56mps 150º
 • Độ ẩm: 66%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 56%
 • Áp suất: 998mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 26-07-2014
mưa to

Mưa To

30ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.51mps 292º
 • Độ ẩm: 85%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 36%
 • Áp suất: 1002mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 27-07-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 0.87mps 344º
 • Độ ẩm: 95%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 88%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 28-07-2014
ít mây

ít Mây

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.62mps 302º
 • Độ ẩm: 79%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 998mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 29-07-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.61mps 43º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 36%
 • Áp suất: 965mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 30-07-2014
mưa to

Mưa To

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 0.36mps 311º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 54%
 • Áp suất: 968mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 31-07-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 0.71mps 239º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 39%
 • Áp suất: 968mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 01-08-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.57mps 89º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 44%
 • Áp suất: 967mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 02-08-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.47mps 104º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 41%
 • Áp suất: 966mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 03-08-2014
quang mây

Quang Mây

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.25mps 335º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 1%
 • Áp suất: 965mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 04-08-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.58mps 111º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 10%
 • Áp suất: 968mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 05-08-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.36mps 262º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 18%
 • Áp suất: 964mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 06-08-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 1.81mps 252º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 960mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 07-08-2014
mưa to

Mưa To

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.75mps 256º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 43%
 • Áp suất: 963mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 08-08-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.27mps 7º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 60%
 • Áp suất: 963mbar
Xem thêm