Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Thái Nguyên. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 7 (22-09-2018)

  Mặt trời mọc: 05:45am Mặt trời lặn: 05:52pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.5928 Kinh độ: 105.8442

  trời quang mây
  31ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 33ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 17:46

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.1mps
  • Hướng gió: 80º E
  • Độ ẩm: 58%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1010mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 7 (22-09-2018)

  Mặt trời mọc: 05:45am Mặt trời lặn: 05:52pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.5928 Kinh độ: 105.8442

  trời quang mây
  33ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 33ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 17:46

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.61mps
  • Hướng gió: 207º SSW
  • Độ ẩm: 67%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1009mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 7 (22-09-2018)

  Mặt trời mọc: 05:45am Mặt trời lặn: 05:52pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.5928 Kinh độ: 105.8442

  ít mây
  26ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 33ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 17:46

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.17mps
  • Hướng gió: 148º SSE
  • Độ ẩm: 81%
  • Độ che phủ: 12%
  • Áp suất: 1008mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 7 (23-09-2018)

  Mặt trời mọc: 05:45am Mặt trời lặn: 05:52pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.5928 Kinh độ: 105.8442

  trời quang mây
  23ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 33ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 17:46

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.06mps
  • Hướng gió: 136º SE
  • Độ ẩm: 89%
  • Độ che phủ: 8%
  • Áp suất: 1010mb
 • Thời tiết Tối Thứ 7 (23-09-2018)

  Mặt trời mọc: 05:45am Mặt trời lặn: 05:52pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.5928 Kinh độ: 105.8442

  mưa rải rác
  24ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 33ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 17:46

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.11mm
  • Sức gió: 1.51mps
  • Hướng gió: 49º NE
  • Độ ẩm: 89%
  • Độ che phủ: 56%
  • Áp suất: 1011mb
 • Cập nhật lúc 17:46
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 trời quang mây 27ºC 0% 1.42mps 46º NE 0mm 90%
  6:00 trời quang mây 32ºC 0% 1.41mps 267º W 0mm 78%
  9:00 trời quang mây 33ºC 0% 1.61mps 207º SSW 0mm 67%
  12:00 trời quang mây 32ºC 0% 1.57mps 174º S 0mm 65%
  15:00 ít mây 26ºC 12% 1.17mps 148º SSE 0mm 81%
  18:00 mây rải rác 25ºC 48% 2.06mps 155º SSE 0mm 80%
  21:00 trời quang mây 23ºC 8% 1.06mps 136º SE 0mm 89%
  24:00 nhiều mây 22ºC 56% 1.21mps 91º E 0mm 92%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Thái Nguyên

Thứ 7

Dự báo ngày 22-09-2018
trời quang mây

Trời Quang Mây

32ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.41mps 267º
 • Độ ẩm: 78%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1011mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 23-09-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.52mps 8º
 • Độ ẩm: 79%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 24-09-2018
ít mây

ít Mây

29ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.67mps 142º
 • Độ ẩm: 80%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 25-09-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.94mps 166º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 34%
 • Áp suất: 981mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 26-09-2018
mưa to

Mưa To

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.72mps 162º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 18%
 • Áp suất: 981mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 27-09-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 2.01mps 51º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 63%
 • Áp suất: 986mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 28-09-2018
trời quang mây

Trời Quang Mây

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 3.84mps 7º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 988mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 29-09-2018
trời quang mây

Trời Quang Mây

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 2.8mps 35º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 986mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 30-09-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 2mps 52º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 29%
 • Áp suất: 986mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 01-10-2018
trời quang mây

Trời Quang Mây

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 1.17mps 47º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 986mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 02-10-2018
trời quang mây

Trời Quang Mây

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 2.23mps 38º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 987mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 03-10-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 2.05mps 40º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 1%
 • Áp suất: 989mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 04-10-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 1.41mps 19º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 989mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 05-10-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 1.77mps 24º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 17%
 • Áp suất: 989mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 06-10-2018
trời quang mây

Trời Quang Mây

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.28mps 17º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 44%
 • Áp suất: 989mbar
Xem thêm