Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Thái Nguyên. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 6 (26-04-2017)

  Mặt trời mọc: 05:28am Mặt trời lặn: 06:20pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.5928 Kinh độ: 105.8442

  mây rải rác
  25ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 22:48

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.66mps
  • Hướng gió: 45º NE
  • Độ ẩm: 90%
  • Độ che phủ: 64%
  • Áp suất: 1004mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 6 (27-04-2017)

  Mặt trời mọc: 05:28am Mặt trời lặn: 06:20pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.5928 Kinh độ: 105.8442

  mưa rải rác
  22ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 22:48

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.025mm
  • Sức gió: 1.96mps
  • Hướng gió: 62º ENE
  • Độ ẩm: 92%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1007mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 6 (27-04-2017)

  Mặt trời mọc: 05:28am Mặt trời lặn: 06:20pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.5928 Kinh độ: 105.8442

  mưa rải rác
  19ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 22:48

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.46mm
  • Sức gió: 2.47mps
  • Hướng gió: 39º NE
  • Độ ẩm: 98%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1010mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 6 (27-04-2017)

  Mặt trời mọc: 05:28am Mặt trời lặn: 06:20pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.5928 Kinh độ: 105.8442

  mưa rải rác
  21ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 22:48

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.93mm
  • Sức gió: 2.21mps
  • Hướng gió: 60º ENE
  • Độ ẩm: 89%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1011mb
 • Thời tiết Tối Thứ 6 (27-04-2017)

  Mặt trời mọc: 05:28am Mặt trời lặn: 06:20pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.5928 Kinh độ: 105.8442

  mây dày đặc
  20ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 22:48

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.56mps
  • Hướng gió: 45º NE
  • Độ ẩm: 86%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1011mb
 • Cập nhật lúc 22:48
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây rải rác 23ºC 48% 1.16mps 54º NE 0mm 91%
  6:00 mây dày đặc 22ºC 92% 1.26mps 53º NE 0mm 93%
  9:00 mưa rải rác 22ºC 92% 1.96mps 62º ENE 0.025mm 92%
  12:00 mưa rải rác 20ºC 92% 2.21mps 42º NE 0.295mm 95%
  15:00 mưa rải rác 19ºC 100% 2.47mps 39º NE 0.46mm 98%
  18:00 mưa vừa 19ºC 92% 2.28mps 48º NE 3.09mm 94%
  21:00 mưa rải rác 21ºC 92% 2.21mps 60º ENE 1.93mm 89%
  24:00 mưa rải rác 21ºC 88% 2.06mps 46º NE 0.175mm 87%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Thái Nguyên

Thứ 4

Dự báo ngày 26-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.66mps 45º
 • Độ ẩm: 90%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 64%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 27-04-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

19ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 2.28mps 49º
 • Độ ẩm: 94%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 28-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 2.26mps 41º
 • Độ ẩm: 84%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 29-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 0.5mps 171º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 53%
 • Áp suất: 986mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 30-04-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.17mps 184º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 32%
 • Áp suất: 982mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 01-05-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 0.63mps 223º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 983mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 02-05-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.99mps 183º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 14%
 • Áp suất: 982mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 03-05-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.61mps 189º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 980mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 04-05-2017
quang mây

Quang Mây

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.21mps 218º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 979mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 05-05-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.92mps 166º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 981mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 06-05-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.12mps 180º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 979mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 07-05-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.34mps 141º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 980mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 08-05-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.36mps 155º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 983mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 09-05-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.5mps 66º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 22%
 • Áp suất: 984mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 10-05-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.27mps 50º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 16%
 • Áp suất: 983mbar
Xem thêm