Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Thái Nguyên. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 4 (18-10-2017)

  Mặt trời mọc: 05:53am Mặt trời lặn: 05:29pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.5928 Kinh độ: 105.8442

  mưa rải rác
  21ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 23:36

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.6mps
  • Hướng gió: 10º N
  • Độ ẩm: 73%
  • Độ che phủ: 75%
  • Áp suất: 1015mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 4 (18-10-2017)

  Mặt trời mọc: 05:53am Mặt trời lặn: 05:29pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.5928 Kinh độ: 105.8442

  mưa rải rác
  20ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 23:36

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.7mm
  • Sức gió: 1.61mps
  • Hướng gió: 348º NNW
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1014mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 4 (18-10-2017)

  Mặt trời mọc: 05:53am Mặt trời lặn: 05:29pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.5928 Kinh độ: 105.8442

  mưa rải rác
  20ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 23:36

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.33mm
  • Sức gió: 1.62mps
  • Hướng gió: 331º NNW
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1011mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 4 (18-10-2017)

  Mặt trời mọc: 05:53am Mặt trời lặn: 05:29pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.5928 Kinh độ: 105.8442

  mưa rải rác
  19ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 23:36

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.065mm
  • Sức gió: 1.27mps
  • Hướng gió: 305º NW
  • Độ ẩm: 98%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1012mb
 • Thời tiết Tối Thứ 4 (19-10-2017)

  Mặt trời mọc: 05:53am Mặt trời lặn: 05:29pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.5928 Kinh độ: 105.8442

  mưa rải rác
  18ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 23:36

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.02mm
  • Sức gió: 1.26mps
  • Hướng gió: 318º NW
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 80%
  • Áp suất: 1010mb
 • Cập nhật lúc 23:36
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 20ºC 88% 1.31mps 41º NE 0.005mm 95%
  6:00 mưa rải rác 19ºC 100% 1.52mps 13º NNE 0.55mm 97%
  9:00 mưa rải rác 20ºC 92% 1.61mps 348º NNW 0.7mm 100%
  12:00 mưa rải rác 20ºC 88% 1.71mps 344º NNW 0.42mm 98%
  15:00 mưa rải rác 20ºC 92% 1.62mps 331º NNW 0.33mm 99%
  18:00 mưa rải rác 19ºC 92% 1.33mps 317º NW 0.185mm 98%
  21:00 mưa rải rác 19ºC 92% 1.27mps 305º NW 0.065mm 98%
  24:00 mưa rải rác 19ºC 76% 1.31mps 314º NW 0.35mm 99%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Thái Nguyên

Thứ 3

Dự báo ngày 17-10-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.3mps 347º
 • Độ ẩm: 95%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 18-10-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.61mps 349º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 19-10-2017
mây rải rác

Mây Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 1.62mps 314º
 • Độ ẩm: 95%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 32%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 20-10-2017
ít mây

ít Mây

26ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.41mps 75º
 • Độ ẩm: 80%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 21-10-2017
quang mây

Quang Mây

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 3.51mps 21º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 4%
 • Áp suất: 986mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 22-10-2017
quang mây

Quang Mây

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 4.14mps 14º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 985mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 23-10-2017
quang mây

Quang Mây

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 3.09mps 29º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 6%
 • Áp suất: 987mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 24-10-2017
quang mây

Quang Mây

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 1.35mps 355º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 2%
 • Áp suất: 988mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 25-10-2017
quang mây

Quang Mây

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 1.61mps 57º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 1%
 • Áp suất: 988mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 26-10-2017
quang mây

Quang Mây

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 2.44mps 36º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 2%
 • Áp suất: 988mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 27-10-2017
quang mây

Quang Mây

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 1.74mps 9º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 1%
 • Áp suất: 986mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 28-10-2017
quang mây

Quang Mây

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 2.09mps 38º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 987mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 29-10-2017
quang mây

Quang Mây

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 1.55mps 31º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 989mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 30-10-2017
quang mây

Quang Mây

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 2.62mps 56º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 41%
 • Áp suất: 988mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 31-10-2017
mưa to

Mưa To

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 4.29mps 33º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 93%
 • Áp suất: 988mbar
Xem thêm