Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Thái Nguyên. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 7 (03-12-2021)

  Mặt trời mọc: 06:20am Mặt trời lặn: 05:13pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.5928 Kinh độ: 105.8442

  nhiều mây
  11ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 11ºC

  Cập nhật lúc 06:19

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.48mps
  • Hướng gió: 353º N
  • Độ ẩm: 62%
  • Độ che phủ: 73%
  • Áp suất: 1023mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 7 (03-12-2021)

  Mặt trời mọc: 06:20am Mặt trời lặn: 05:13pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.5928 Kinh độ: 105.8442

  mây rải rác
  17ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 11ºC

  Cập nhật lúc 06:19

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.74mps
  • Hướng gió: 42º NE
  • Độ ẩm: 48%
  • Độ che phủ: 37%
  • Áp suất: 1021mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 7 (04-12-2021)

  Mặt trời mọc: 06:20am Mặt trời lặn: 05:13pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.5928 Kinh độ: 105.8442

  mây rải rác
  13ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 11ºC

  Cập nhật lúc 06:19

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.21mps
  • Hướng gió: 13º NNE
  • Độ ẩm: 59%
  • Độ che phủ: 36%
  • Áp suất: 1023mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 7 (04-12-2021)

  Mặt trời mọc: 06:20am Mặt trời lặn: 05:13pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.5928 Kinh độ: 105.8442

  mây rải rác
  13ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 11ºC

  Cập nhật lúc 06:19

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.43mps
  • Hướng gió: 347º NNW
  • Độ ẩm: 65%
  • Độ che phủ: 47%
  • Áp suất: 1024mb
 • Thời tiết Tối Thứ 7 (04-12-2021)

  Mặt trời mọc: 06:20am Mặt trời lặn: 05:13pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.5928 Kinh độ: 105.8442

  nhiều mây
  23ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 11ºC

  Cập nhật lúc 06:19

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.16mps
  • Hướng gió: 155º SSE
  • Độ ẩm: 32%
  • Độ che phủ: 84%
  • Áp suất: 1020mb
 • Cập nhật lúc 06:19
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 nhiều mây 21ºC 79% 0.45mps 166º SSE 0mm 37%
  6:00 nhiều mây 22ºC 53% 1.14mps 183º S 0mm 37%
  9:00 mây rải rác 17ºC 37% 0.74mps 42º NE 0mm 48%
  12:00 mây rải rác 15ºC 49% 1.15mps 9º N 0mm 54%
  15:00 mây rải rác 13ºC 36% 1.21mps 13º NNE 0mm 59%
  18:00 nhiều mây 13ºC 51% 1.6mps 357º N 0mm 62%
  21:00 mây rải rác 13ºC 47% 1.43mps 347º NNW 0mm 65%
  24:00 nhiều mây 21ºC 71% 0.88mps 356º N 0mm 41%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Thái Nguyên

Thứ 6

Dự báo ngày 03-12-2021
nhiều mây

Nhiều Mây

20ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 11ºC
 • Sức gió: 1.8mps 345º
 • Độ ẩm: 36%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 82%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 04-12-2021
nhiều mây

Nhiều Mây

22ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 1.6mps 357º
 • Độ ẩm: 36%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 76%
 • Áp suất: 1023mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 05-12-2021
ít mây

ít Mây

21ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 1.6mps 353º
 • Độ ẩm: 39%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 15%
 • Áp suất: 1025mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 06-12-2021
trời quang mây

Trời Quang Mây

21ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 1.6mps 354º
 • Độ ẩm: 46%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 6%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 07-12-2021
trời quang mây

Trời Quang Mây

21ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 1.81mps 141º
 • Độ ẩm: 35%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 08-12-2021
trời quang mây

Trời Quang Mây

21ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 1.6mps 340º
 • Độ ẩm: 39%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 3%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 09-12-2021
mây dày đặc

Mây Dày đặc

20ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 2.02mps 11º
 • Độ ẩm: 47%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1025mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 10-12-2021
mây dày đặc

Mây Dày đặc

21ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 1.8mps 162º
 • Độ ẩm: 45%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 94%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 11-12-2021
trời quang mây

Trời Quang Mây

22ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 1.98mps 336º
 • Độ ẩm: 47%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 10%
 • Áp suất: 1023mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 12-12-2021
mây dày đặc

Mây Dày đặc

20ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 3.1mps 42º
 • Độ ẩm: 53%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1025mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 13-12-2021
nhiều mây

Nhiều Mây

21ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 2.23mps 37º
 • Độ ẩm: 43%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 75%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 14-12-2021
trời quang mây

Trời Quang Mây

21ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 2.15mps 150º
 • Độ ẩm: 45%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 3%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 15-12-2021
mây dày đặc

Mây Dày đặc

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 1.05mps 165º
 • Độ ẩm: 60%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 16-12-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

20ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.68mps 326º
 • Độ ẩm: 82%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 17-12-2021
mưa vừa

Mưa Vừa

19ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 3.76mps 23º
 • Độ ẩm: 72%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1023mbar
Xem thêm