Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Thái Nguyên. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (13-07-2020)

  Mặt trời mọc: 05:21am Mặt trời lặn: 06:42pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.5928 Kinh độ: 105.8442

  mưa rải rác
  33ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 34ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 19:26

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 6.7mps
  • Hướng gió: 140º SE
  • Độ ẩm: 63%
  • Độ che phủ: 20%
  • Áp suất: 1004mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (13-07-2020)

  Mặt trời mọc: 05:21am Mặt trời lặn: 06:42pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.5928 Kinh độ: 105.8442

  mưa rải rác
  34ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 34ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 19:26

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.28mm
  • Sức gió: 3.36mps
  • Hướng gió: 142º SE
  • Độ ẩm: 52%
  • Độ che phủ: 50%
  • Áp suất: 1005mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (13-07-2020)

  Mặt trời mọc: 05:21am Mặt trời lặn: 06:42pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.5928 Kinh độ: 105.8442

  mưa rải rác
  29ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 34ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 19:26

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.32mm
  • Sức gió: 3.43mps
  • Hướng gió: 130º SE
  • Độ ẩm: 76%
  • Độ che phủ: 68%
  • Áp suất: 1004mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (14-07-2020)

  Mặt trời mọc: 05:21am Mặt trời lặn: 06:42pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.5928 Kinh độ: 105.8442

  mưa rải rác
  26ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 34ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 19:26

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 2.85mm
  • Sức gió: 1.13mps
  • Hướng gió: 92º E
  • Độ ẩm: 91%
  • Độ che phủ: 96%
  • Áp suất: 1007mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (14-07-2020)

  Mặt trời mọc: 05:21am Mặt trời lặn: 06:42pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.5928 Kinh độ: 105.8442

  mưa rải rác
  27ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 34ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 19:26

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.23mm
  • Sức gió: 1.26mps
  • Hướng gió: 98º E
  • Độ ẩm: 86%
  • Độ che phủ: 52%
  • Áp suất: 1007mb
 • Cập nhật lúc 19:26
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 27ºC 52% 0.85mps 67º ENE 0.36mm 84%
  6:00 mưa rải rác 31ºC 74% 2.42mps 159º SSE 1.33mm 67%
  9:00 mưa rải rác 34ºC 50% 3.36mps 142º SE 1.28mm 52%
  12:00 nhiều mây 34ºC 65% 4.4mps 123º ESE 0mm 54%
  15:00 mưa rải rác 29ºC 68% 3.43mps 130º SE 0.32mm 76%
  18:00 mây dày đặc 27ºC 96% 1.84mps 135º SE 0mm 85%
  21:00 mưa rải rác 26ºC 96% 1.13mps 92º E 2.85mm 91%
  24:00 mưa rải rác 25ºC 84% 1.43mps 78º ENE 1.85mm 92%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Thái Nguyên

Thứ 2

Dự báo ngày 13-07-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 3.36mps 142º
 • Độ ẩm: 52%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 50%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 14-07-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.8mps 153º
 • Độ ẩm: 60%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 57%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 15-07-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.7mps 158º
 • Độ ẩm: 58%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 86%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 16-07-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.07mps 150º
 • Độ ẩm: 59%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1001mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 17-07-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

35ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 2.71mps 179º
 • Độ ẩm: 55%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1000mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 18-07-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 1.35mps 196º
 • Độ ẩm: 59%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 999mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 19-07-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 1.01mps 314º
 • Độ ẩm: 82%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1000mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 20-07-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.55mps 222º
 • Độ ẩm: 62%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 21-07-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 4.83mps 160º
 • Độ ẩm: 62%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 89%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 22-07-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.24mps 173º
 • Độ ẩm: 50%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 25%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 23-07-2020
mây rải rác

Mây Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.15mps 205º
 • Độ ẩm: 52%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 39%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 24-07-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

35ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 2.97mps 187º
 • Độ ẩm: 47%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 67%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 25-07-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

36ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.26mps 208º
 • Độ ẩm: 46%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 81%
 • Áp suất: 1005mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 26-07-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

36ºC
 • Cao nhất: 37ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 1.26mps 195º
 • Độ ẩm: 42%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 7%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 27-07-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

37ºC
 • Cao nhất: 37ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 2.7mps 195º
 • Độ ẩm: 39%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 21%
 • Áp suất: 1007mbar
Xem thêm