Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Thái Nguyên. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 5 (21-11-2019)

  Mặt trời mọc: 06:11am Mặt trời lặn: 05:13pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.5928 Kinh độ: 105.8442

  nhiều mây
  20ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 17ºC

  Cập nhật lúc 20:36

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.5mps
  • Hướng gió: 60º ENE
  • Độ ẩm: 77%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1018mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 5 (21-11-2019)

  Mặt trời mọc: 06:11am Mặt trời lặn: 05:13pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.5928 Kinh độ: 105.8442

  mây dày đặc
  21ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 17ºC

  Cập nhật lúc 20:36

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.27mps
  • Hướng gió: 323º NW
  • Độ ẩm: 65%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1019mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 5 (21-11-2019)

  Mặt trời mọc: 06:11am Mặt trời lặn: 05:13pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.5928 Kinh độ: 105.8442

  mây rải rác
  18ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 17ºC

  Cập nhật lúc 20:36

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.42mps
  • Hướng gió: 318º NW
  • Độ ẩm: 77%
  • Độ che phủ: 29%
  • Áp suất: 1018mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 5 (22-11-2019)

  Mặt trời mọc: 06:11am Mặt trời lặn: 05:13pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.5928 Kinh độ: 105.8442

  trời quang mây
  16ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 17ºC

  Cập nhật lúc 20:36

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.2mps
  • Hướng gió: 357º N
  • Độ ẩm: 87%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1018mb
 • Thời tiết Tối Thứ 5 (22-11-2019)

  Mặt trời mọc: 06:11am Mặt trời lặn: 05:13pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.5928 Kinh độ: 105.8442

  trời quang mây
  17ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 17ºC

  Cập nhật lúc 20:36

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.31mps
  • Hướng gió: 347º NNW
  • Độ ẩm: 86%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1018mb
 • Cập nhật lúc 20:36
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 nhiều mây 18ºC 67% 1.52mps 19º NNE 0mm 77%
  6:00 mây dày đặc 19ºC 100% 1.73mps 2º N 0mm 70%
  9:00 mây dày đặc 21ºC 100% 2.27mps 323º NW 0mm 65%
  12:00 nhiều mây 23ºC 60% 1.17mps 291º WNW 0mm 63%
  15:00 mây rải rác 18ºC 29% 1.42mps 318º NW 0mm 77%
  18:00 trời quang mây 17ºC 0% 1.98mps 356º N 0mm 84%
  21:00 trời quang mây 16ºC 0% 1.2mps 357º N 0mm 87%
  24:00 trời quang mây 16ºC 0% 1.53mps 340º NNW 0mm 89%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Thái Nguyên

Thứ 5

Dự báo ngày 21-11-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

19ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 1.73mps 2º
 • Độ ẩm: 70%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 22-11-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

22ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 0.7mps 259º
 • Độ ẩm: 65%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 1%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 23-11-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

21ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 0.98mps 72º
 • Độ ẩm: 77%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1017mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 24-11-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 3.03mps 131º
 • Độ ẩm: 78%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 25-11-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

25ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 1.67mps 328º
 • Độ ẩm: 62%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 26-11-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.53mps 342º
 • Độ ẩm: 70%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 27-11-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

22ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.85mps 340º
 • Độ ẩm: 71%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 96%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 28-11-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.93mps 39º
 • Độ ẩm: 61%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 86%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 29-11-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

22ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 2.53mps 100º
 • Độ ẩm: 65%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 93%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 30-11-2019
nhiều mây

Nhiều Mây

22ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 2.2mps 93º
 • Độ ẩm: 72%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 69%
 • Áp suất: 1021mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 01-12-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

22ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.34mps 355º
 • Độ ẩm: 67%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 02-12-2019
nhiều mây

Nhiều Mây

23ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.51mps 78º
 • Độ ẩm: 53%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 58%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 03-12-2019
nhiều mây

Nhiều Mây

22ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 0.7mps 41º
 • Độ ẩm: 62%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 81%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 04-12-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 1.43mps 58º
 • Độ ẩm: 61%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 05-12-2019
mây rải rác

Mây Rải Rác

18ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 6.09mps 24º
 • Độ ẩm: 52%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 45%
 • Áp suất: 1026mbar
Xem thêm