Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Thái Nguyên. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 7 (26-02-2021)

  Mặt trời mọc: 06:19am Mặt trời lặn: 05:59pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.5928 Kinh độ: 105.8442

  mây dày đặc
  23ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 02:27

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.57mps
  • Hướng gió: 80º E
  • Độ ẩm: 83%
  • Độ che phủ: 75%
  • Áp suất: 1009mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 7 (26-02-2021)

  Mặt trời mọc: 06:19am Mặt trời lặn: 05:59pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.5928 Kinh độ: 105.8442

  mưa rải rác
  24ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 02:27

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.16mm
  • Sức gió: 2.05mps
  • Hướng gió: 119º ESE
  • Độ ẩm: 71%
  • Độ che phủ: 97%
  • Áp suất: 1008mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 7 (26-02-2021)

  Mặt trời mọc: 06:19am Mặt trời lặn: 05:59pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.5928 Kinh độ: 105.8442

  nhiều mây
  23ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 02:27

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.33mps
  • Hướng gió: 127º SE
  • Độ ẩm: 73%
  • Độ che phủ: 71%
  • Áp suất: 1008mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 7 (27-02-2021)

  Mặt trời mọc: 06:19am Mặt trời lặn: 05:59pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.5928 Kinh độ: 105.8442

  mưa rải rác
  22ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 02:27

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.18mm
  • Sức gió: 2.2mps
  • Hướng gió: 68º ENE
  • Độ ẩm: 79%
  • Độ che phủ: 78%
  • Áp suất: 1011mb
 • Thời tiết Tối Thứ 7 (27-02-2021)

  Mặt trời mọc: 06:19am Mặt trời lặn: 05:59pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.5928 Kinh độ: 105.8442

  mưa rải rác
  19ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 02:27

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.31mm
  • Sức gió: 1.81mps
  • Hướng gió: 25º NNE
  • Độ ẩm: 75%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1013mb
 • Cập nhật lúc 02:27
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây dày đặc 21ºC 87% 1.24mps 107º ESE 0mm 85%
  6:00 mưa rải rác 23ºC 93% 1.93mps 113º ESE 0.16mm 79%
  9:00 mưa rải rác 24ºC 97% 2.05mps 119º ESE 0.16mm 71%
  12:00 mây dày đặc 25ºC 93% 2.25mps 112º ESE 0mm 64%
  15:00 nhiều mây 23ºC 71% 1.33mps 127º SE 0mm 73%
  18:00 nhiều mây 22ºC 57% 1.45mps 145º SE 0mm 78%
  21:00 mưa rải rác 22ºC 78% 2.2mps 68º ENE 0.18mm 79%
  24:00 mưa rải rác 20ºC 100% 1.68mps 31º NNE 0.29mm 77%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Thái Nguyên

Thứ 6

Dự báo ngày 26-02-2021
mây dày đặc

Mây Dày đặc

24ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.05mps 116º
 • Độ ẩm: 74%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 27-02-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

20ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.21mps 123º
 • Độ ẩm: 70%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1013mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 28-02-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 3.42mps 155º
 • Độ ẩm: 82%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 01-03-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 3.4mps 159º
 • Độ ẩm: 76%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 02-03-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 2.74mps 49º
 • Độ ẩm: 72%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 03-03-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 3.15mps 179º
 • Độ ẩm: 66%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 93%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 04-03-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 4.95mps 168º
 • Độ ẩm: 64%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 86%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 05-03-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 3.54mps 161º
 • Độ ẩm: 74%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 97%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 06-03-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.97mps 142º
 • Độ ẩm: 78%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1011mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 07-03-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.24mps 54º
 • Độ ẩm: 72%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 08-03-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

21ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 0.74mps 131º
 • Độ ẩm: 76%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 09-03-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 4.51mps 156º
 • Độ ẩm: 73%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 10-03-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 4.19mps 160º
 • Độ ẩm: 75%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 11-03-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 3.3mps 142º
 • Độ ẩm: 80%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 12-03-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 4.85mps 172º
 • Độ ẩm: 67%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1016mbar
Xem thêm