Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Thái Nguyên. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 7 (22-11-2014)

  Mặt trời mọc: 06:12am Mặt trời lặn: 05:13pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.592779 Kinh độ: 105.84417

  mây rải rác
  24ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 17:34

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.31mps
  • Hướng gió: 153º SSE
  • Độ ẩm: 76%
  • Độ che phủ: 32%
  • Áp suất: 1009mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 7 (22-11-2014)

  Mặt trời mọc: 06:12am Mặt trời lặn: 05:13pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.592779 Kinh độ: 105.84417

  mưa rải rác
  21ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 17:34

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.5mm
  • Sức gió: 1.97mps
  • Hướng gió: 139º SE
  • Độ ẩm: 94%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1012mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 7 (23-11-2014)

  Mặt trời mọc: 06:12am Mặt trời lặn: 05:13pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.592779 Kinh độ: 105.84417

  mưa rải rác
  20ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 17:34

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.5mm
  • Sức gió: 0.77mps
  • Hướng gió: 98º E
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 64%
  • Áp suất: 1011mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 7 (23-11-2014)

  Mặt trời mọc: 06:12am Mặt trời lặn: 05:13pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.592779 Kinh độ: 105.84417

  ít mây
  23ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 17:34

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.52mps
  • Hướng gió: 164º SSE
  • Độ ẩm: 91%
  • Độ che phủ: 20%
  • Áp suất: 1012mb
 • Thời tiết Tối Thứ 7 (23-11-2014)

  Mặt trời mọc: 06:12am Mặt trời lặn: 05:13pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.592779 Kinh độ: 105.84417

  mây rải rác
  26ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 17:34

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.11mps
  • Hướng gió: 155º SSE
  • Độ ẩm: 71%
  • Độ che phủ: 44%
  • Áp suất: 1008mb
 • Cập nhật lúc 17:34
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây rải rác 24ºC 32% 2.31mps 153º SSE 0mm 76%
  6:00 mây dày đặc 22ºC 92% 2.35mps 131º SE 0mm 82%
  9:00 mưa rải rác 21ºC 92% 1.97mps 139º SE 0.5mm 94%
  12:00 mưa rải rác 21ºC 76% 1.41mps 131º SE 0.5mm 98%
  15:00 mưa rải rác 20ºC 64% 0.77mps 98º E 0.5mm 99%
  18:00 nhiều mây 20ºC 80% 1.3mps 163º SSE 0mm 99%
  21:00 ít mây 23ºC 20% 1.52mps 164º SSE 0mm 91%
  24:00 quang mây 25ºC 8% 1.72mps 163º SSE 0mm 77%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Thái Nguyên

Thứ 7

Dự báo ngày 22-11-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.78mps 206º
 • Độ ẩm: 73%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 977mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 23-11-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

21ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 1.51mps 174º
 • Độ ẩm: 83%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 48%
 • Áp suất: 981mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 24-11-2014
mưa to

Mưa To

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.39mps 211º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 33%
 • Áp suất: 985mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 25-11-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 3.34mps 36º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 44%
 • Áp suất: 987mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 26-11-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 1.5mps 96º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 61%
 • Áp suất: 984mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 27-11-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 1.45mps 47º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 49%
 • Áp suất: 985mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 28-11-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 1.37mps 154º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 34%
 • Áp suất: 986mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 29-11-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 1.5mps 162º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 25%
 • Áp suất: 985mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 30-11-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 2.92mps 173º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 28%
 • Áp suất: 985mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 01-12-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 2.86mps 32º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 64%
 • Áp suất: 990mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 02-12-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

15ºC
 • Cao nhất: 15ºC
 • Thấp nhất: 11ºC
 • Sức gió: 2.99mps 25º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 49%
 • Áp suất: 995mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 03-12-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

14ºC
 • Cao nhất: 14ºC
 • Thấp nhất: 10ºC
 • Sức gió: 3.08mps 14º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 50%
 • Áp suất: 997mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 04-12-2014
quang mây

Quang Mây

16ºC
 • Cao nhất: 16ºC
 • Thấp nhất: 4ºC
 • Sức gió: 3.02mps 9º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 995mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 05-12-2014
quang mây

Quang Mây

17ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 3ºC
 • Sức gió: 1.4mps 356º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 991mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 06-12-2014
quang mây

Quang Mây

17ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 4ºC
 • Sức gió: 1.14mps 303º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 5%
 • Áp suất: 990mbar
Xem thêm