Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Thái Nguyên. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 3 (26-05-2015)

  Mặt trời mọc: 05:14am Mặt trời lặn: 06:32pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.592779 Kinh độ: 105.84417

  quang mây
  35ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 18:59

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.2mps
  • Hướng gió: 215º SW
  • Độ ẩm: 58%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 997mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 3 (26-05-2015)

  Mặt trời mọc: 05:14am Mặt trời lặn: 06:32pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.592779 Kinh độ: 105.84417

  ít mây
  30ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 18:59

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.3mps
  • Hướng gió: 149º SSE
  • Độ ẩm: 66%
  • Độ che phủ: 12%
  • Áp suất: 999mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 3 (27-05-2015)

  Mặt trời mọc: 05:14am Mặt trời lặn: 06:32pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.592779 Kinh độ: 105.84417

  quang mây
  26ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 18:59

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.05mps
  • Hướng gió: 135º SE
  • Độ ẩm: 80%
  • Độ che phủ: 8%
  • Áp suất: 998mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 3 (27-05-2015)

  Mặt trời mọc: 05:14am Mặt trời lặn: 06:32pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.592779 Kinh độ: 105.84417

  quang mây
  34ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 18:59

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.72mps
  • Hướng gió: 220º SW
  • Độ ẩm: 64%
  • Độ che phủ: 8%
  • Áp suất: 999mb
 • Thời tiết Tối Thứ 3 (27-05-2015)

  Mặt trời mọc: 05:14am Mặt trời lặn: 06:32pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.592779 Kinh độ: 105.84417

  ít mây
  35ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 18:59

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.86mps
  • Hướng gió: 222º SW
  • Độ ẩm: 56%
  • Độ che phủ: 12%
  • Áp suất: 995mb
 • Cập nhật lúc 18:59
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 quang mây 35ºC 0% 2.2mps 215º SW 0mm 58%
  6:00 quang mây 32ºC 0% 1.93mps 185º S 0mm 60%
  9:00 ít mây 30ºC 12% 2.3mps 149º SSE 0mm 66%
  12:00 ít mây 28ºC 20% 1.3mps 124º SE 0mm 73%
  15:00 quang mây 26ºC 8% 1.05mps 135º SE 0mm 80%
  18:00 quang mây 29ºC 8% 1.06mps 169º S 0mm 77%
  21:00 quang mây 34ºC 8% 1.72mps 220º SW 0mm 64%
  24:00 ít mây 35ºC 12% 2.68mps 230º SW 0mm 58%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Thái Nguyên

Thứ 3

Dự báo ngày 26-05-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.65mps 210º
 • Độ ẩm: 69%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 967mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 27-05-2015
quang mây

Quang Mây

30ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.97mps 201º
 • Độ ẩm: 76%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 968mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 28-05-2015
quang mây

Quang Mây

31ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 3.15mps 222º
 • Độ ẩm: 68%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 966mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 29-05-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

35ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 0.96mps 209º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 974mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 30-05-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 0.96mps 64º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 28%
 • Áp suất: 976mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 31-05-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 0.69mps 77º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 19%
 • Áp suất: 974mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 01-06-2015
mưa to

Mưa To

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.41mps 38º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 28%
 • Áp suất: 975mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 02-06-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.5mps 183º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 59%
 • Áp suất: 977mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 03-06-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 1.56mps 210º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 49%
 • Áp suất: 977mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 04-06-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 1.77mps 193º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 23%
 • Áp suất: 976mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 05-06-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 2.57mps 186º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 30%
 • Áp suất: 974mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 06-06-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

35ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 2.74mps 215º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 3%
 • Áp suất: 971mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 07-06-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

35ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 1.6mps 231º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 9%
 • Áp suất: 970mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 08-06-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 1.34mps 333º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 18%
 • Áp suất: 970mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 09-06-2015
mưa to

Mưa To

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 0.96mps 262º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 36%
 • Áp suất: 973mbar
Xem thêm