Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Thái Nguyên. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 4 (27-02-2024)

  Mặt trời mọc: 06:19am Mặt trời lặn: 05:59pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.5928 Kinh độ: 105.8442

  mây dày đặc
  11ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 13ºC

  Thấp nhất: 12ºC

  Cập nhật lúc 04:22

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.74mps
  • Hướng gió: 62º ENE
  • Độ ẩm: 80%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1017mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 4 (27-02-2024)

  Mặt trời mọc: 06:19am Mặt trời lặn: 05:59pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.5928 Kinh độ: 105.8442

  mây dày đặc
  13ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 13ºC

  Thấp nhất: 12ºC

  Cập nhật lúc 04:22

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.09mps
  • Hướng gió: 64º ENE
  • Độ ẩm: 78%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1019mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 4 (28-02-2024)

  Mặt trời mọc: 06:19am Mặt trời lặn: 05:59pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.5928 Kinh độ: 105.8442

  mây dày đặc
  13ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 13ºC

  Thấp nhất: 12ºC

  Cập nhật lúc 04:22

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.86mps
  • Hướng gió: 104º ESE
  • Độ ẩm: 81%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1018mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 4 (28-02-2024)

  Mặt trời mọc: 06:19am Mặt trời lặn: 05:59pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.5928 Kinh độ: 105.8442

  mây dày đặc
  14ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 13ºC

  Thấp nhất: 12ºC

  Cập nhật lúc 04:22

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.43mps
  • Hướng gió: 13º NNE
  • Độ ẩm: 85%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1018mb
 • Thời tiết Tối Thứ 4 (28-02-2024)

  Mặt trời mọc: 06:19am Mặt trời lặn: 05:59pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.5928 Kinh độ: 105.8442

  mây dày đặc
  16ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 13ºC

  Thấp nhất: 12ºC

  Cập nhật lúc 04:22

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.72mps
  • Hướng gió: 40º NE
  • Độ ẩm: 80%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1015mb
 • Cập nhật lúc 04:22
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây dày đặc 13ºC 100% 1.6mps 32º NNE 0mm 77%
  6:00 mây dày đặc 13ºC 100% 1.42mps 70º ENE 0mm 76%
  9:00 mây dày đặc 13ºC 100% 1.09mps 64º ENE 0mm 78%
  12:00 mây dày đặc 13ºC 100% 0.96mps 63º ENE 0mm 80%
  15:00 mây dày đặc 13ºC 100% 0.86mps 104º ESE 0mm 81%
  18:00 mây dày đặc 13ºC 100% 0.93mps 22º NNE 0mm 84%
  21:00 mây dày đặc 14ºC 100% 0.43mps 13º NNE 0mm 85%
  24:00 mây dày đặc 15ºC 100% 0.93mps 346º NNW 0mm 82%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Thái Nguyên

Thứ 3

Dự báo ngày 27-02-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

12ºC
 • Cao nhất: 13ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 2.3mps 20º
 • Độ ẩm: 76%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 28-02-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

16ºC
 • Cao nhất: 16ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 1.47mps 49º
 • Độ ẩm: 80%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 29-02-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 3.34mps 35º
 • Độ ẩm: 87%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 01-03-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

13ºC
 • Cao nhất: 14ºC
 • Thấp nhất: 11ºC
 • Sức gió: 2.91mps 30º
 • Độ ẩm: 75%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 02-03-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

13ºC
 • Cao nhất: 15ºC
 • Thấp nhất: 11ºC
 • Sức gió: 2.02mps 9º
 • Độ ẩm: 69%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1018mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 03-03-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

16ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 1.81mps 131º
 • Độ ẩm: 75%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 04-03-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

23ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 3.18mps 119º
 • Độ ẩm: 74%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 91%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 05-03-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 3.12mps 129º
 • Độ ẩm: 51%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 93%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 06-03-2024
nhiều mây

Nhiều Mây

28ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 4.17mps 81º
 • Độ ẩm: 54%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 81%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 07-03-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

18ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 3.33mps 24º
 • Độ ẩm: 65%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 08-03-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

19ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 1.78mps 83º
 • Độ ẩm: 74%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 09-03-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

16ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 2.65mps 23º
 • Độ ẩm: 80%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1017mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 10-03-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

17ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 1mps 54º
 • Độ ẩm: 88%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 11-03-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 1.02mps 310º
 • Độ ẩm: 91%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 12-03-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 3.49mps 53º
 • Độ ẩm: 96%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1011mbar
Xem thêm