Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Thái Nguyên. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 7 (16-03-2018)

  Mặt trời mọc: 06:03am Mặt trời lặn: 06:06pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.5928 Kinh độ: 105.8442

  mưa rải rác
  23ºC

  Mưa Bụi

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 22:46

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.6mps
  • Hướng gió: 130º SE
  • Độ ẩm: 94%
  • Độ che phủ: 75%
  • Áp suất: 1012mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 7 (16-03-2018)

  Mặt trời mọc: 06:03am Mặt trời lặn: 06:06pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.5928 Kinh độ: 105.8442

  mưa rải rác
  21ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 22:46

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.8mm
  • Sức gió: 2.25mps
  • Hướng gió: 127º SE
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1009mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 7 (17-03-2018)

  Mặt trời mọc: 06:03am Mặt trời lặn: 06:06pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.5928 Kinh độ: 105.8442

  mưa rải rác
  20ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 22:46

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.625mm
  • Sức gió: 2.36mps
  • Hướng gió: 125º SE
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1007mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 7 (17-03-2018)

  Mặt trời mọc: 06:03am Mặt trời lặn: 06:06pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.5928 Kinh độ: 105.8442

  mưa rải rác
  21ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 22:46

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.57mm
  • Sức gió: 2.11mps
  • Hướng gió: 135º SE
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1010mb
 • Thời tiết Tối Thứ 7 (17-03-2018)

  Mặt trời mọc: 06:03am Mặt trời lặn: 06:06pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.5928 Kinh độ: 105.8442

  mưa rải rác
  23ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 22:46

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.21mm
  • Sức gió: 3.27mps
  • Hướng gió: 142º SE
  • Độ ẩm: 95%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1005mb
 • Cập nhật lúc 22:46
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 24ºC 92% 2.38mps 125º SE 0.155mm 87%
  6:00 mưa rải rác 21ºC 92% 1.94mps 125º SE 2.13mm 97%
  9:00 mưa rải rác 21ºC 92% 2.25mps 127º SE 0.8mm 99%
  12:00 mưa rải rác 20ºC 92% 2.52mps 124º SE 0.55mm 99%
  15:00 mưa rải rác 20ºC 92% 2.36mps 125º SE 0.625mm 99%
  18:00 mưa rải rác 20ºC 92% 2.06mps 125º SE 1.375mm 99%
  21:00 mưa rải rác 21ºC 92% 2.11mps 135º SE 1.57mm 100%
  24:00 mưa rải rác 23ºC 92% 2.62mps 154º SSE 0.94mm 98%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Thái Nguyên

Thứ 6

Dự báo ngày 16-03-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.94mps 137º
 • Độ ẩm: 92%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 88%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 17-03-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 2.62mps 155º
 • Độ ẩm: 98%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1007mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 18-03-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.08mps 152º
 • Độ ẩm: 92%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 19-03-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.73mps 165º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 17%
 • Áp suất: 983mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 20-03-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 2.13mps 59º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 36%
 • Áp suất: 986mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 21-03-2018
trời quang mây

Trời Quang Mây

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 11ºC
 • Sức gió: 2.46mps 47º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 991mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 22-03-2018
trời quang mây

Trời Quang Mây

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 11ºC
 • Sức gió: 1.53mps 187º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 988mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 23-03-2018
mưa to

Mưa To

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 11ºC
 • Sức gió: 2.4mps 177º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 986mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 24-03-2018
trời quang mây

Trời Quang Mây

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 1.6mps 161º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 66%
 • Áp suất: 987mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 25-03-2018
trời quang mây

Trời Quang Mây

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 0.52mps 316º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 989mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 26-03-2018
trời quang mây

Trời Quang Mây

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 1.53mps 163º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 23%
 • Áp suất: 988mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 27-03-2018
trời quang mây

Trời Quang Mây

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 2.44mps 175º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 74%
 • Áp suất: 986mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 28-03-2018
trời quang mây

Trời Quang Mây

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 3.39mps 175º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 46%
 • Áp suất: 982mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 29-03-2018
trời quang mây

Trời Quang Mây

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.78mps 164º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 17%
 • Áp suất: 980mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 30-03-2018
trời quang mây

Trời Quang Mây

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 2.35mps 187º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 22%
 • Áp suất: 979mbar
Xem thêm