Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Thái Nguyên. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Chủ nhật (24-09-2023)

  Mặt trời mọc: 05:45am Mặt trời lặn: 05:52pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.5928 Kinh độ: 105.8442

  mây rải rác
  29ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 18:33

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.81mps
  • Hướng gió: 146º SE
  • Độ ẩm: 89%
  • Độ che phủ: 44%
  • Áp suất: 1008mb
 • Thời tiết Sáng Chủ nhật (24-09-2023)

  Mặt trời mọc: 05:45am Mặt trời lặn: 05:52pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.5928 Kinh độ: 105.8442

  mưa rải rác
  26ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 18:33

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.63mm
  • Sức gió: 1.92mps
  • Hướng gió: 136º SE
  • Độ ẩm: 85%
  • Độ che phủ: 46%
  • Áp suất: 1008mb
 • Thời tiết Trưa Chủ nhật (25-09-2023)

  Mặt trời mọc: 05:45am Mặt trời lặn: 05:52pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.5928 Kinh độ: 105.8442

  trời quang mây
  24ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 18:33

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.05mps
  • Hướng gió: 330º NNW
  • Độ ẩm: 92%
  • Độ che phủ: 1%
  • Áp suất: 1009mb
 • Thời tiết Chiều Chủ nhật (25-09-2023)

  Mặt trời mọc: 05:45am Mặt trời lặn: 05:52pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.5928 Kinh độ: 105.8442

  ít mây
  25ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 18:33

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.41mps
  • Hướng gió: 339º NNW
  • Độ ẩm: 88%
  • Độ che phủ: 12%
  • Áp suất: 1010mb
 • Thời tiết Tối Chủ nhật (25-09-2023)

  Mặt trời mọc: 05:45am Mặt trời lặn: 05:52pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.5928 Kinh độ: 105.8442

  mưa rải rác
  33ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 18:33

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.3mm
  • Sức gió: 2.38mps
  • Hướng gió: 156º SSE
  • Độ ẩm: 51%
  • Độ che phủ: 20%
  • Áp suất: 1007mb
 • Cập nhật lúc 18:33
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây rải rác 32ºC 28% 2.31mps 141º SE 0mm 61%
  6:00 nhiều mây 31ºC 54% 2.71mps 169º S 0mm 67%
  9:00 mưa rải rác 26ºC 46% 1.92mps 136º SE 0.63mm 85%
  12:00 mưa rải rác 25ºC 1% 0.55mps 184º S 0.38mm 90%
  15:00 trời quang mây 24ºC 1% 1.05mps 330º NNW 0mm 92%
  18:00 trời quang mây 24ºC 5% 1.74mps 342º NNW 0mm 94%
  21:00 ít mây 25ºC 12% 1.41mps 339º NNW 0mm 88%
  24:00 mưa rải rác 31ºC 14% 1.05mps 34º NE 0.7mm 61%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Thái Nguyên

Chủ nhật

Dự báo ngày 24-09-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.74mps 153º
 • Độ ẩm: 63%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 26%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 25-09-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.38mps 156º
 • Độ ẩm: 54%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 13%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 26-09-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.86mps 43º
 • Độ ẩm: 61%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 32%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 27-09-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.67mps 28º
 • Độ ẩm: 67%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 91%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 28-09-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.13mps 332º
 • Độ ẩm: 64%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 65%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 29-09-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.59mps 46º
 • Độ ẩm: 69%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 32%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 30-09-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.62mps 344º
 • Độ ẩm: 69%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 16%
 • Áp suất: 1009mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 01-10-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 5.05mps 38º
 • Độ ẩm: 60%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 02-10-2023
mưa to

Mưa To

25ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 7.65mps 20º
 • Độ ẩm: 94%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 03-10-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.63mps 146º
 • Độ ẩm: 83%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 04-10-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.57mps 138º
 • Độ ẩm: 73%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 68%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 05-10-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.05mps 110º
 • Độ ẩm: 75%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 11%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 06-10-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.62mps 38º
 • Độ ẩm: 70%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 07-10-2023
nhiều mây

Nhiều Mây

29ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.82mps 28º
 • Độ ẩm: 61%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 75%
 • Áp suất: 1013mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 08-10-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.47mps 154º
 • Độ ẩm: 61%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 63%
 • Áp suất: 1012mbar
Xem thêm