Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Thái Nguyên. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 6 (02-06-2023)

  Mặt trời mọc: 05:13am Mặt trời lặn: 06:35pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.5928 Kinh độ: 105.8442

  mây dày đặc
  32ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 38ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 19:59

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.57mps
  • Hướng gió: 145º SE
  • Độ ẩm: 76%
  • Độ che phủ: 31%
  • Áp suất: 1002mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 6 (02-06-2023)

  Mặt trời mọc: 05:13am Mặt trời lặn: 06:35pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.5928 Kinh độ: 105.8442

  nhiều mây
  32ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 38ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 19:59

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.62mps
  • Hướng gió: 145º SE
  • Độ ẩm: 59%
  • Độ che phủ: 56%
  • Áp suất: 1001mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 6 (03-06-2023)

  Mặt trời mọc: 05:13am Mặt trời lặn: 06:35pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.5928 Kinh độ: 105.8442

  ít mây
  27ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 38ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 19:59

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.17mps
  • Hướng gió: 108º ESE
  • Độ ẩm: 86%
  • Độ che phủ: 17%
  • Áp suất: 1004mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 6 (03-06-2023)

  Mặt trời mọc: 05:13am Mặt trời lặn: 06:35pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.5928 Kinh độ: 105.8442

  ít mây
  28ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 38ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 19:59

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.18mps
  • Hướng gió: 77º ENE
  • Độ ẩm: 80%
  • Độ che phủ: 21%
  • Áp suất: 1006mb
 • Thời tiết Tối Thứ 6 (03-06-2023)

  Mặt trời mọc: 05:13am Mặt trời lặn: 06:35pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.5928 Kinh độ: 105.8442

  mây rải rác
  38ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 38ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 19:59

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.18mps
  • Hướng gió: 172º S
  • Độ ẩm: 42%
  • Độ che phủ: 50%
  • Áp suất: 1002mb
 • Cập nhật lúc 19:59
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây dày đặc 34ºC 90% 1.01mps 207º SSW 0mm 57%
  6:00 nhiều mây 36ºC 52% 1.8mps 182º S 0mm 47%
  9:00 nhiều mây 32ºC 56% 4.62mps 145º SE 0mm 59%
  12:00 mưa rải rác 28ºC 32% 2.81mps 149º SSE 0.69mm 80%
  15:00 ít mây 27ºC 17% 2.17mps 108º ESE 0mm 86%
  18:00 trời quang mây 26ºC 0% 1.45mps 86º E 0mm 88%
  21:00 ít mây 28ºC 21% 1.18mps 77º ENE 0mm 80%
  24:00 nhiều mây 33ºC 70% 2.05mps 161º SSE 0mm 61%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Thái Nguyên

Thứ 6

Dự báo ngày 02-06-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 38ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 4.9mps 139º
 • Độ ẩm: 62%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 93%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 03-06-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

35ºC
 • Cao nhất: 39ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 5.79mps 138º
 • Độ ẩm: 55%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 66%
 • Áp suất: 1005mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 04-06-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

33ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 3.93mps 136º
 • Độ ẩm: 58%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 89%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 05-06-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.9mps 159º
 • Độ ẩm: 66%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 88%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 06-06-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.1mps 35º
 • Độ ẩm: 55%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 79%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 07-06-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.26mps 135º
 • Độ ẩm: 58%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 93%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 08-06-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

32ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.25mps 159º
 • Độ ẩm: 64%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 82%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 09-06-2023
mưa to

Mưa To

27ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.15mps 298º
 • Độ ẩm: 83%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 10-06-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.13mps 328º
 • Độ ẩm: 52%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 93%
 • Áp suất: 1001mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 11-06-2023
mây dày đặc

Mây Dày đặc

35ºC
 • Cao nhất: 38ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 1.43mps 341º
 • Độ ẩm: 46%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 93%
 • Áp suất: 1001mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 12-06-2023
nhiều mây

Nhiều Mây

34ºC
 • Cao nhất: 38ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 1.37mps 113º
 • Độ ẩm: 49%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 61%
 • Áp suất: 1001mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 13-06-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

36ºC
 • Cao nhất: 38ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 2.02mps 95º
 • Độ ẩm: 49%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 63%
 • Áp suất: 1000mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 14-06-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 4.01mps 309º
 • Độ ẩm: 79%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 15-06-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.95mps 329º
 • Độ ẩm: 76%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 16-06-2023
mây dày đặc

Mây Dày đặc

32ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.89mps 215º
 • Độ ẩm: 52%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1002mbar
Xem thêm