Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Thái Nguyên. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 3 (10-07-2015)

  Mặt trời mọc: 06:24am Mặt trời lặn: 05:56pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.592779 Kinh độ: 105.84417

  quang mây
  20ºC

  Clear Sky

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 16ºC

  Cập nhật lúc 13:35

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.94mps
  • Hướng gió: 162º SSE
  • Độ ẩm: 69%
  • Độ che phủ: 8%
  • Áp suất: 1007mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 3 (10-07-2015)

  Mặt trời mọc: 06:24am Mặt trời lặn: 05:56pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.592779 Kinh độ: 105.84417

  quang mây
  26ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 16ºC

  Cập nhật lúc 13:35

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.21mps
  • Hướng gió: 7º N
  • Độ ẩm: 71%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1001mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 3 (10-07-2015)

  Mặt trời mọc: 06:24am Mặt trời lặn: 05:56pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.592779 Kinh độ: 105.84417

  ít mây
  32ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 16ºC

  Cập nhật lúc 13:35

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.16mps
  • Hướng gió: 354º N
  • Độ ẩm: 54%
  • Độ che phủ: 24%
  • Áp suất: 1000mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 3 (10-07-2015)

  Mặt trời mọc: 06:24am Mặt trời lặn: 05:56pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.592779 Kinh độ: 105.84417

  mây rải rác
  29ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 16ºC

  Cập nhật lúc 13:35

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.07mps
  • Hướng gió: 43º NE
  • Độ ẩm: 65%
  • Độ che phủ: 32%
  • Áp suất: 999mb
 • Thời tiết Tối Thứ 3 (11-07-2015)

  Mặt trời mọc: 06:24am Mặt trời lặn: 05:56pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.592779 Kinh độ: 105.84417

  mây rải rác
  25ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 16ºC

  Cập nhật lúc 13:35

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.61mps
  • Hướng gió: 234º SW
  • Độ ẩm: 80%
  • Độ che phủ: 36%
  • Áp suất: 999mb
 • Cập nhật lúc 13:35
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 quang mây 23ºC 0% 1.47mps 0º N 0mm 78%
  6:00 quang mây 22ºC 0% 1.72mps 359º N 0mm 76%
  9:00 quang mây 26ºC 0% 2.21mps 7º N 0mm 71%
  12:00 quang mây 30ºC 0% 3.47mps 359º N 0mm 57%
  15:00 ít mây 32ºC 24% 3.16mps 354º N 0mm 54%
  18:00 mây rải rác 32ºC 32% 2.28mps 7º N 0mm 55%
  21:00 mây rải rác 29ºC 32% 1.07mps 43º NE 0mm 65%
  24:00 mây rải rác 26ºC 36% 0.72mps 109º ESE 0mm 78%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Thái Nguyên

Thứ 5

Dự báo ngày 16-02-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

21ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 1.66mps 151º
 • Độ ẩm: 88%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 48%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 17-02-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 1.61mps 149º
 • Độ ẩm: 80%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 18-02-2017
quang mây

Quang Mây

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 1.31mps 197º
 • Độ ẩm: 65%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1017mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 19-02-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 10ºC
 • Sức gió: 2.88mps 190º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 1%
 • Áp suất: 987mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 20-02-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 2.97mps 187º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 1%
 • Áp suất: 981mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 21-02-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 2.48mps 182º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 41%
 • Áp suất: 984mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 22-02-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 2.19mps 176º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 13%
 • Áp suất: 985mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 23-02-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

15ºC
 • Cao nhất: 15ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 1.62mps 53º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 97%
 • Áp suất: 988mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 24-02-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

16ºC
 • Cao nhất: 16ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 1.48mps 77º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 64%
 • Áp suất: 991mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 25-02-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

16ºC
 • Cao nhất: 16ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 1.41mps 91º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 95%
 • Áp suất: 989mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 26-02-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

14ºC
 • Cao nhất: 14ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 1.4mps 39º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 989mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 27-02-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

16ºC
 • Cao nhất: 16ºC
 • Thấp nhất: 11ºC
 • Sức gió: 1.42mps 62º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 986mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 28-02-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

14ºC
 • Cao nhất: 14ºC
 • Thấp nhất: 10ºC
 • Sức gió: 4.11mps 22º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 81%
 • Áp suất: 991mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 01-03-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

18ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 10ºC
 • Sức gió: 1.84mps 26º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 31%
 • Áp suất: 989mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 02-03-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 1.51mps 214º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 63%
 • Áp suất: 986mbar
Xem thêm