Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Thái Nguyên. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 3 (27-09-2022)

  Mặt trời mọc: 05:46am Mặt trời lặn: 05:48pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.5928 Kinh độ: 105.8442

  ít mây
  32ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 12:48

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.17mps
  • Hướng gió: 91º E
  • Độ ẩm: 45%
  • Độ che phủ: 40%
  • Áp suất: 1006mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 3 (27-09-2022)

  Mặt trời mọc: 05:46am Mặt trời lặn: 05:48pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.5928 Kinh độ: 105.8442

  mây dày đặc
  27ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 12:48

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.43mps
  • Hướng gió: 348º NNW
  • Độ ẩm: 69%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1006mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 3 (28-09-2022)

  Mặt trời mọc: 05:46am Mặt trời lặn: 05:48pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.5928 Kinh độ: 105.8442

  mây dày đặc
  25ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 12:48

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.69mps
  • Hướng gió: 336º NNW
  • Độ ẩm: 78%
  • Độ che phủ: 99%
  • Áp suất: 1006mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 3 (28-09-2022)

  Mặt trời mọc: 05:46am Mặt trời lặn: 05:48pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.5928 Kinh độ: 105.8442

  mây dày đặc
  25ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 12:48

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.94mps
  • Hướng gió: 347º NNW
  • Độ ẩm: 77%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1006mb
 • Thời tiết Tối Thứ 3 (28-09-2022)

  Mặt trời mọc: 05:46am Mặt trời lặn: 05:48pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.5928 Kinh độ: 105.8442

  mưa rải rác
  25ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 12:48

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.71mm
  • Sức gió: 3.01mps
  • Hướng gió: 20º NNE
  • Độ ẩm: 83%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1006mb
 • Cập nhật lúc 12:48
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 ít mây 30ºC 21% 2.17mps 91º E 0mm 52%
  6:00 nhiều mây 30ºC 71% 0.42mps 48º NE 0mm 61%
  9:00 mây dày đặc 27ºC 100% 1.43mps 348º NNW 0mm 69%
  12:00 mây dày đặc 26ºC 99% 2.01mps 348º NNW 0mm 75%
  15:00 mây dày đặc 25ºC 99% 2.69mps 336º NNW 0mm 78%
  18:00 mây dày đặc 25ºC 100% 2.61mps 339º NNW 0mm 75%
  21:00 mây dày đặc 25ºC 100% 1.94mps 347º NNW 0mm 77%
  24:00 mây dày đặc 26ºC 100% 2.49mps 7º N 0mm 74%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Thái Nguyên

Thứ 3

Dự báo ngày 27-09-2022
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.17mps 91º
 • Độ ẩm: 54%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 28-09-2022
mưa to

Mưa To

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 4.56mps 25º
 • Độ ẩm: 74%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 29-09-2022
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 4.19mps 35º
 • Độ ẩm: 81%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 30-09-2022
mưa to

Mưa To

23ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.53mps 352º
 • Độ ẩm: 98%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 01-10-2022
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.84mps 352º
 • Độ ẩm: 86%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1012mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 02-10-2022
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.29mps 333º
 • Độ ẩm: 64%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 77%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 03-10-2022
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 4.5mps 93º
 • Độ ẩm: 94%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 04-10-2022
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.92mps 323º
 • Độ ẩm: 68%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 05-10-2022
mây rải rác

Mây Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.27mps 162º
 • Độ ẩm: 67%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 42%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 06-10-2022
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.42mps 159º
 • Độ ẩm: 66%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 7%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 07-10-2022
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.75mps 144º
 • Độ ẩm: 68%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 59%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 08-10-2022
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.39mps 130º
 • Độ ẩm: 75%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 37%
 • Áp suất: 1011mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 09-10-2022
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.53mps 351º
 • Độ ẩm: 71%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 4%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 10-10-2022
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.82mps 339º
 • Độ ẩm: 63%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 2%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 11-10-2022
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.06mps 347º
 • Độ ẩm: 86%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1013mbar
Xem thêm