Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Thái Nguyên. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (21-08-2017)

  Mặt trời mọc: 05:36am Mặt trời lặn: 06:22pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.5928 Kinh độ: 105.8442

  mây rải rác
  26ºC

  Clear Sky

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 13:39

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1mps
  • Hướng gió: 70º ENE
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 8%
  • Áp suất: 1006mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (21-08-2017)

  Mặt trời mọc: 05:36am Mặt trời lặn: 06:22pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.5928 Kinh độ: 105.8442

  mây rải rác
  31ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 13:39

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.76mps
  • Hướng gió: 176º S
  • Độ ẩm: 77%
  • Độ che phủ: 36%
  • Áp suất: 1001mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (21-08-2017)

  Mặt trời mọc: 05:36am Mặt trời lặn: 06:22pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.5928 Kinh độ: 105.8442

  mây rải rác
  29ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 13:39

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.77mps
  • Hướng gió: 145º SE
  • Độ ẩm: 79%
  • Độ che phủ: 44%
  • Áp suất: 999mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (22-08-2017)

  Mặt trời mọc: 05:36am Mặt trời lặn: 06:22pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.5928 Kinh độ: 105.8442

  mưa rải rác
  26ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 13:39

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.015mm
  • Sức gió: 1.86mps
  • Hướng gió: 137º SE
  • Độ ẩm: 89%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1000mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (22-08-2017)

  Mặt trời mọc: 05:36am Mặt trời lặn: 06:22pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.5928 Kinh độ: 105.8442

  mưa rải rác
  25ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 13:39

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.005mm
  • Sức gió: 1.61mps
  • Hướng gió: 88º E
  • Độ ẩm: 93%
  • Độ che phủ: 48%
  • Áp suất: 1000mb
 • Cập nhật lúc 13:39
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây rải rác 26ºC 32% 1.66mps 84º E 0mm 95%
  6:00 mây rải rác 30ºC 44% 1.62mps 161º SSE 0mm 84%
  9:00 mây rải rác 31ºC 36% 1.76mps 176º S 0mm 77%
  12:00 ít mây 32ºC 20% 1.71mps 155º SSE 0mm 73%
  15:00 mây rải rác 29ºC 44% 1.77mps 145º SE 0mm 79%
  18:00 nhiều mây 28ºC 76% 2.32mps 144º SE 0mm 81%
  21:00 mưa rải rác 26ºC 0% 1.86mps 137º SE 0.015mm 89%
  24:00 mưa rải rác 24ºC 20% 1.35mps 92º E 0.01mm 96%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Thái Nguyên

Thứ 2

Dự báo ngày 21-08-2017
mây rải rác

Mây Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.62mps 162º
 • Độ ẩm: 84%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 44%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 22-08-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.51mps 122º
 • Độ ẩm: 86%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 1000mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 23-08-2017
quang mây

Quang Mây

32ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.61mps 278º
 • Độ ẩm: 81%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 998mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 24-08-2017
mưa to

Mưa To

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.27mps 356º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 17%
 • Áp suất: 975mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 25-08-2017
mưa to

Mưa To

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.38mps 327º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 45%
 • Áp suất: 972mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 26-08-2017
mưa to

Mưa To

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.6mps 28º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 70%
 • Áp suất: 973mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 27-08-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 5.29mps 14º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 76%
 • Áp suất: 978mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 28-08-2017
quang mây

Quang Mây

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 2.98mps 23º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 980mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 29-08-2017
quang mây

Quang Mây

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 1.89mps 51º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 980mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 30-08-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 1.44mps 70º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 18%
 • Áp suất: 981mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 31-08-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 3.05mps 21º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 1%
 • Áp suất: 983mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 01-09-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 1.69mps 57º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 1%
 • Áp suất: 983mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 02-09-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.43mps 80º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 10%
 • Áp suất: 982mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 03-09-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.28mps 220º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 3%
 • Áp suất: 980mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 04-09-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.53mps 157º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 979mbar
Xem thêm