Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Thái Nguyên. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 4 (18-07-2018)

  Mặt trời mọc: 05:24am Mặt trời lặn: 06:41pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.5928 Kinh độ: 105.8442

  mưa rải rác
  26ºC

  Dông Kèm Mưa To

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 17:27

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.1mps
  • Hướng gió: 40º NE
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 75%
  • Áp suất: 999mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 4 (18-07-2018)

  Mặt trời mọc: 05:24am Mặt trời lặn: 06:41pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.5928 Kinh độ: 105.8442

  mưa vừa
  31ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 17:27

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 3.635mm
  • Sức gió: 1.37mps
  • Hướng gió: 8º N
  • Độ ẩm: 86%
  • Độ che phủ: 36%
  • Áp suất: 997mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 4 (18-07-2018)

  Mặt trời mọc: 05:24am Mặt trời lặn: 06:41pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.5928 Kinh độ: 105.8442

  mưa vừa
  27ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 17:27

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 4.745mm
  • Sức gió: 1.02mps
  • Hướng gió: 59º ENE
  • Độ ẩm: 90%
  • Độ che phủ: 48%
  • Áp suất: 995mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 4 (19-07-2018)

  Mặt trời mọc: 05:24am Mặt trời lặn: 06:41pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.5928 Kinh độ: 105.8442

  mưa vừa
  23ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 17:27

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 7.73mm
  • Sức gió: 1.21mps
  • Hướng gió: 271º W
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 997mb
 • Thời tiết Tối Thứ 4 (19-07-2018)

  Mặt trời mọc: 05:24am Mặt trời lặn: 06:41pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.5928 Kinh độ: 105.8442

  mưa rải rác
  25ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 17:27

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.53mm
  • Sức gió: 1.61mps
  • Hướng gió: 337º NNW
  • Độ ẩm: 96%
  • Độ che phủ: 76%
  • Áp suất: 997mb
 • Cập nhật lúc 17:27
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 26ºC 56% 2.11mps 311º NW 0.0050000000000008mm 97%
  6:00 ít mây 31ºC 20% 1.97mps 315º NW 0mm 90%
  9:00 mưa vừa 31ºC 36% 1.37mps 8º N 3.635mm 86%
  12:00 mưa rải rác 31ºC 20% 1.36mps 345º NNW 1.68mm 81%
  15:00 mưa vừa 27ºC 48% 1.02mps 59º ENE 4.745mm 90%
  18:00 mưa vừa 24ºC 64% 0.52mps 43º NE 4.03mm 98%
  21:00 mưa vừa 23ºC 88% 1.21mps 271º W 7.73mm 99%
  24:00 mưa vừa 23ºC 80% 1.21mps 304º NW 4.9mm 99%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Thái Nguyên

Thứ 3

Dự báo ngày 17-07-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 1.56mps 301º
 • Độ ẩm: 99%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 64%
 • Áp suất: 999mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 18-07-2018
mưa to

Mưa To

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.37mps 8º
 • Độ ẩm: 86%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 36%
 • Áp suất: 997mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 19-07-2018
mưa to

Mưa To

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.56mps 340º
 • Độ ẩm: 82%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 80%
 • Áp suất: 995mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 20-07-2018
mưa rất to

Mưa Rất To

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.87mps 1º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 997mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 21-07-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.32mps 87º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 35%
 • Áp suất: 977mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 22-07-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.24mps 211º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 28%
 • Áp suất: 976mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 23-07-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.1mps 253º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 4%
 • Áp suất: 975mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 24-07-2018
trời quang mây

Trời Quang Mây

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.27mps 272º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 5%
 • Áp suất: 974mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 25-07-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.5mps 198º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 10%
 • Áp suất: 975mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 26-07-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.43mps 210º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 7%
 • Áp suất: 977mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 27-07-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.52mps 201º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 6%
 • Áp suất: 974mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 28-07-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 0.65mps 192º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 42%
 • Áp suất: 973mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 29-07-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.33mps 158º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 9%
 • Áp suất: 973mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 30-07-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.47mps 190º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 15%
 • Áp suất: 975mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 31-07-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.5mps 280º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 16%
 • Áp suất: 977mbar
Xem thêm