Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Thái Nguyên. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (09-12-2017)

  Mặt trời mọc: 06:23am Mặt trời lặn: 05:14pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.5928 Kinh độ: 105.8442

  mây rải rác
  18ºC

  Clear Sky

  Cao nhất: 16ºC

  Thấp nhất: 14ºC

  Cập nhật lúc 01:51

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.6mps
  • Hướng gió: 20º NNE
  • Độ ẩm: 55%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1023mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (09-12-2017)

  Mặt trời mọc: 06:23am Mặt trời lặn: 05:14pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.5928 Kinh độ: 105.8442

  clear sky
  13ºC

  Clear Sky

  Cao nhất: 16ºC

  Thấp nhất: 14ºC

  Cập nhật lúc 01:51

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.17mps
  • Hướng gió: 254º WSW
  • Độ ẩm: 85%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1016mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (10-12-2017)

  Mặt trời mọc: 06:23am Mặt trời lặn: 05:14pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.5928 Kinh độ: 105.8442

  mây rải rác
  9ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 16ºC

  Thấp nhất: 14ºC

  Cập nhật lúc 01:51

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.07mps
  • Hướng gió: 308º NW
  • Độ ẩm: 93%
  • Độ che phủ: 36%
  • Áp suất: 1015mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (10-12-2017)

  Mặt trời mọc: 06:23am Mặt trời lặn: 05:14pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.5928 Kinh độ: 105.8442

  clear sky
  8ºC

  Clear Sky

  Cao nhất: 16ºC

  Thấp nhất: 14ºC

  Cập nhật lúc 01:51

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.16mps
  • Hướng gió: 3º N
  • Độ ẩm: 94%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1015mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (10-12-2017)

  Mặt trời mọc: 06:23am Mặt trời lặn: 05:14pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.5928 Kinh độ: 105.8442

  nhiều mây
  18ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 16ºC

  Thấp nhất: 14ºC

  Cập nhật lúc 01:51

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.86mps
  • Hướng gió: 68º ENE
  • Độ ẩm: 66%
  • Độ che phủ: 64%
  • Áp suất: 1016mb
 • Cập nhật lúc 01:51
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây rải rác 18ºC 44% 1.46mps 317º NW 0mm 77%
  6:00 mây rải rác 18ºC 36% 1.62mps 279º W 0mm 71%
  9:00 clear sky 13ºC 0% 1.17mps 254º WSW 0mm 85%
  12:00 mây rải rác 10ºC 32% 1.21mps 292º WNW 0mm 93%
  15:00 mây rải rác 9ºC 36% 1.07mps 308º NW 0mm 93%
  18:00 mây rải rác 8ºC 32% 1.12mps 339º NNW 0mm 94%
  21:00 clear sky 8ºC 0% 1.16mps 3º N 0mm 94%
  24:00 mây rải rác 16ºC 32% 1.61mps 358º N 0mm 75%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Thái Nguyên

Thứ 4

Dự báo ngày 13-12-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

16ºC
 • Cao nhất: 16ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 1.6mps 42º
 • Độ ẩm: 99%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 14-12-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

15ºC
 • Cao nhất: 16ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 1.51mps 43º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 15-12-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

16ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 1.52mps 14º
 • Độ ẩm: 95%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 80%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 16-12-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

14ºC
 • Cao nhất: 15ºC
 • Thấp nhất: 11ºC
 • Sức gió: 3.4mps 358º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 994mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 17-12-2017
quang mây

Quang Mây

15ºC
 • Cao nhất: 15ºC
 • Thấp nhất: 9ºC
 • Sức gió: 4.42mps 12º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 19%
 • Áp suất: 997mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 18-12-2017
quang mây

Quang Mây

14ºC
 • Cao nhất: 14ºC
 • Thấp nhất: 8ºC
 • Sức gió: 5.71mps 15º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 998mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 19-12-2017
quang mây

Quang Mây

16ºC
 • Cao nhất: 16ºC
 • Thấp nhất: 6ºC
 • Sức gió: 3.44mps 9º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 997mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 20-12-2017
quang mây

Quang Mây

18ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 4ºC
 • Sức gió: 2.89mps 4º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 996mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 21-12-2017
quang mây

Quang Mây

17ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 7ºC
 • Sức gió: 4.41mps 18º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 999mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 22-12-2017
quang mây

Quang Mây

15ºC
 • Cao nhất: 15ºC
 • Thấp nhất: 5ºC
 • Sức gió: 3.06mps 23º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 999mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 23-12-2017
quang mây

Quang Mây

16ºC
 • Cao nhất: 16ºC
 • Thấp nhất: 1ºC
 • Sức gió: 2.34mps 7º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 996mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 24-12-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

17ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 4ºC
 • Sức gió: 2.82mps 14º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 27%
 • Áp suất: 997mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 25-12-2017
quang mây

Quang Mây

18ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 5ºC
 • Sức gió: 3.61mps 31º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 998mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 26-12-2017
quang mây

Quang Mây

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 2ºC
 • Sức gió: 0.58mps 346º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 994mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 27-12-2017
quang mây

Quang Mây

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 2ºC
 • Sức gió: 1.52mps 317º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 992mbar
Xem thêm