Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Thái Nguyên. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 3 (23-12-2014)

  Mặt trời mọc: 06:31am Mặt trời lặn: 05:20pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.592779 Kinh độ: 105.84417

  quang mây
  2ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 18ºC

  Thấp nhất: 0ºC

  Cập nhật lúc 07:13

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.16mps
  • Hướng gió: 34º NE
  • Độ ẩm: 83%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1019mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 3 (23-12-2014)

  Mặt trời mọc: 06:31am Mặt trời lặn: 05:20pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.592779 Kinh độ: 105.84417

  ít mây
  15ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 18ºC

  Thấp nhất: 0ºC

  Cập nhật lúc 07:13

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.56mps
  • Hướng gió: 335º NNW
  • Độ ẩm: 61%
  • Độ che phủ: 20%
  • Áp suất: 1020mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 3 (23-12-2014)

  Mặt trời mọc: 06:31am Mặt trời lặn: 05:20pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.592779 Kinh độ: 105.84417

  ít mây
  17ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 18ºC

  Thấp nhất: 0ºC

  Cập nhật lúc 07:13

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.41mps
  • Hướng gió: 186º S
  • Độ ẩm: 56%
  • Độ che phủ: 24%
  • Áp suất: 1015mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 3 (23-12-2014)

  Mặt trời mọc: 06:31am Mặt trời lặn: 05:20pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.592779 Kinh độ: 105.84417

  ít mây
  8ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 18ºC

  Thấp nhất: 0ºC

  Cập nhật lúc 07:13

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.71mps
  • Hướng gió: 201º SSW
  • Độ ẩm: 84%
  • Độ che phủ: 20%
  • Áp suất: 1019mb
 • Thời tiết Tối Thứ 3 (24-12-2014)

  Mặt trời mọc: 06:31am Mặt trời lặn: 05:20pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.592779 Kinh độ: 105.84417

  quang mây
  5ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 18ºC

  Thấp nhất: 0ºC

  Cập nhật lúc 07:13

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.07mps
  • Hướng gió: 332º NNW
  • Độ ẩm: 89%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1018mb
 • Cập nhật lúc 07:13
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 quang mây 2ºC 0% 1.12mps 73º ENE 0mm 86%
  6:00 quang mây 2ºC 0% 1.16mps 34º NE 0mm 83%
  9:00 ít mây 15ºC 20% 1.56mps 335º NNW 0mm 61%
  12:00 ít mây 18ºC 12% 1.51mps 287º WNW 0mm 56%
  15:00 ít mây 17ºC 24% 1.41mps 186º S 0mm 56%
  18:00 mây rải rác 11ºC 32% 0.95mps 164º SSE 0mm 84%
  21:00 ít mây 8ºC 20% 0.71mps 201º SSW 0mm 84%
  24:00 ít mây 7ºC 12% 1.51mps 327º NNW 0mm 85%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Thái Nguyên

Thứ 3

Dự báo ngày 23-12-2014
ít mây

ít Mây

14ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 0ºC
 • Sức gió: 1.16mps 297º
 • Độ ẩm: 50%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 986mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 24-12-2014
ít mây

ít Mây

15ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 2ºC
 • Sức gió: 1.51mps 36º
 • Độ ẩm: 57%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 987mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 25-12-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

13ºC
 • Cao nhất: 15ºC
 • Thấp nhất: 11ºC
 • Sức gió: 1.28mps 343º
 • Độ ẩm: 98%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 985mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 26-12-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

13ºC
 • Cao nhất: 14ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 1.46mps 59º
 • Độ ẩm: 99%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 983mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 27-12-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

18ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 3.04mps 33º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 88%
 • Áp suất: 992mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 28-12-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

16ºC
 • Cao nhất: 16ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 3.56mps 9º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 75%
 • Áp suất: 994mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 29-12-2014
quang mây

Quang Mây

18ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 6ºC
 • Sức gió: 2.93mps 21º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 993mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 30-12-2014
quang mây

Quang Mây

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 4ºC
 • Sức gió: 2.2mps 19º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 2%
 • Áp suất: 992mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 31-12-2014
quang mây

Quang Mây

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 3ºC
 • Sức gió: 1.5mps 216º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 989mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 01-01-2015
quang mây

Quang Mây

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 6ºC
 • Sức gió: 0.73mps 55º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 33%
 • Áp suất: 988mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 02-01-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

17ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 8ºC
 • Sức gió: 3.2mps 54º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 50%
 • Áp suất: 994mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 03-01-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

13ºC
 • Cao nhất: 13ºC
 • Thấp nhất: 7ºC
 • Sức gió: 3.24mps 32º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 29%
 • Áp suất: 998mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 04-01-2015
quang mây

Quang Mây

11ºC
 • Cao nhất: 11ºC
 • Thấp nhất: 6ºC
 • Sức gió: 3.54mps 26º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 27%
 • Áp suất: 998mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 05-01-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

10ºC
 • Cao nhất: 10ºC
 • Thấp nhất: 3ºC
 • Sức gió: 3.17mps 18º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 81%
 • Áp suất: 999mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 06-01-2015
quang mây

Quang Mây

14ºC
 • Cao nhất: 14ºC
 • Thấp nhất: 2ºC
 • Sức gió: 2.31mps 359º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 2%
 • Áp suất: 996mbar
Xem thêm