Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Thái Nguyên. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Chủ nhật (19-05-2019)

  Mặt trời mọc: 05:16am Mặt trời lặn: 06:29pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.5928 Kinh độ: 105.8442

  trời quang mây
  32ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 41ºC

  Thấp nhất: 29ºC

  Cập nhật lúc 21:14

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.1mps
  • Hướng gió: 100º E
  • Độ ẩm: 70%
  • Độ che phủ: 1%
  • Áp suất: 1002mb
 • Thời tiết Sáng Chủ nhật (19-05-2019)

  Mặt trời mọc: 05:16am Mặt trời lặn: 06:29pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.5928 Kinh độ: 105.8442

  trời quang mây
  40ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 41ºC

  Thấp nhất: 29ºC

  Cập nhật lúc 21:14

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.64mps
  • Hướng gió: 189º S
  • Độ ẩm: 30%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1001mb
 • Thời tiết Trưa Chủ nhật (19-05-2019)

  Mặt trời mọc: 05:16am Mặt trời lặn: 06:29pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.5928 Kinh độ: 105.8442

  trời quang mây
  34ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 41ºC

  Thấp nhất: 29ºC

  Cập nhật lúc 21:14

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.83mps
  • Hướng gió: 99º E
  • Độ ẩm: 38%
  • Độ che phủ: 3%
  • Áp suất: 1001mb
 • Thời tiết Chiều Chủ nhật (20-05-2019)

  Mặt trời mọc: 05:16am Mặt trời lặn: 06:29pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.5928 Kinh độ: 105.8442

  mây rải rác
  28ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 41ºC

  Thấp nhất: 29ºC

  Cập nhật lúc 21:14

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.9mps
  • Hướng gió: 78º ENE
  • Độ ẩm: 76%
  • Độ che phủ: 33%
  • Áp suất: 1004mb
 • Thời tiết Tối Chủ nhật (20-05-2019)

  Mặt trời mọc: 05:16am Mặt trời lặn: 06:29pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.5928 Kinh độ: 105.8442

  nhiều mây
  29ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 41ºC

  Thấp nhất: 29ºC

  Cập nhật lúc 21:14

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.44mps
  • Hướng gió: 54º NE
  • Độ ẩm: 80%
  • Độ che phủ: 83%
  • Áp suất: 1006mb
 • Cập nhật lúc 21:14
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 trời quang mây 30ºC 0% 1.05mps 41º NE 0mm 73%
  6:00 trời quang mây 36ºC 0% 1.49mps 237º WSW 0mm 47%
  9:00 trời quang mây 40ºC 0% 1.64mps 189º S 0mm 30%
  12:00 trời quang mây 41ºC 0% 1.96mps 159º SSE 0mm 25%
  15:00 trời quang mây 34ºC 3% 2.83mps 99º E 0mm 38%
  18:00 ít mây 30ºC 14% 3.5mps 100º E 0mm 67%
  21:00 mây rải rác 28ºC 33% 1.9mps 78º ENE 0mm 76%
  24:00 nhiều mây 27ºC 80% 1.47mps 46º NE 0mm 84%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Thái Nguyên

Chủ nhật

Dự báo ngày 19-05-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

36ºC
 • Cao nhất: 41ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 1.49mps 237º
 • Độ ẩm: 47%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 20-05-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

33ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.31mps 60º
 • Độ ẩm: 64%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 74%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 21-05-2019
mưa to

Mưa To

24ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.42mps 19º
 • Độ ẩm: 81%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 22-05-2019
mưa to

Mưa To

29ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 0.28mps 97º
 • Độ ẩm: 70%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 23-05-2019
mưa to

Mưa To

28ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.87mps 134º
 • Độ ẩm: 81%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 24-05-2019
mưa to

Mưa To

27ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.67mps 102º
 • Độ ẩm: 85%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 25-05-2019
mưa to

Mưa To

28ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.63mps 98º
 • Độ ẩm: 84%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1005mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 26-05-2019
mưa to

Mưa To

27ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.34mps 92º
 • Độ ẩm: 86%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 27-05-2019
mưa to

Mưa To

27ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.54mps 317º
 • Độ ẩm: 83%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 28-05-2019
mưa to

Mưa To

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 0.76mps 306º
 • Độ ẩm: 74%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 29-05-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

26ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 1.12mps 355º
 • Độ ẩm: 86%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 87%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 30-05-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

26ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 0.8mps 64º
 • Độ ẩm: 88%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 31-05-2019
mưa to

Mưa To

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 0.66mps 33º
 • Độ ẩm: 85%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 01-06-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

26ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 0.33mps 269º
 • Độ ẩm: 88%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1004mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 02-06-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.74mps 123º
 • Độ ẩm: 70%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 30%
 • Áp suất: 1006mbar
Xem thêm