Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Thái Nguyên. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (24-03-2017)

  Mặt trời mọc: 05:56am Mặt trời lặn: 06:09pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.5928 Kinh độ: 105.8442

  mưa rải rác
  25ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 23:18

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.1275mm
  • Sức gió: 2.97mps
  • Hướng gió: 151º SSE
  • Độ ẩm: 88%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 1007mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (24-03-2017)

  Mặt trời mọc: 05:56am Mặt trời lặn: 06:09pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.5928 Kinh độ: 105.8442

  mưa rải rác
  26ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 23:18

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.0050000000000001mm
  • Sức gió: 3.32mps
  • Hướng gió: 138º SE
  • Độ ẩm: 77%
  • Độ che phủ: 12%
  • Áp suất: 1006mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (25-03-2017)

  Mặt trời mọc: 05:56am Mặt trời lặn: 06:09pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.5928 Kinh độ: 105.8442

  mưa rải rác
  21ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 23:18

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.32mm
  • Sức gió: 1.56mps
  • Hướng gió: 79º E
  • Độ ẩm: 93%
  • Độ che phủ: 80%
  • Áp suất: 1009mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (25-03-2017)

  Mặt trời mọc: 05:56am Mặt trời lặn: 06:09pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.5928 Kinh độ: 105.8442

  mưa vừa
  17ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 23:18

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 7.9mm
  • Sức gió: 3.87mps
  • Hướng gió: 48º NE
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1013mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (25-03-2017)

  Mặt trời mọc: 05:56am Mặt trời lặn: 06:09pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.5928 Kinh độ: 105.8442

  mưa rải rác
  18ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 23:18

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.33mm
  • Sức gió: 3.07mps
  • Hướng gió: 32º NNE
  • Độ ẩm: 87%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 1014mb
 • Cập nhật lúc 23:18
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 27ºC 88% 2.97mps 151º SSE 0.1275mm 88%
  6:00 mưa rải rác 28ºC 20% 2.78mps 136º SE 0.0225mm 78%
  9:00 mưa rải rác 26ºC 12% 3.32mps 138º SE 0.0050000000000001mm 77%
  12:00 ít mây 23ºC 12% 3.07mps 126º SE 0mm 84%
  15:00 mưa rải rác 21ºC 80% 1.56mps 79º E 0.32mm 93%
  18:00 mưa vừa 20ºC 92% 1.62mps 52º NE 3.675mm 100%
  21:00 mưa vừa 17ºC 92% 3.87mps 48º NE 7.9mm 100%
  24:00 mưa rải rác 17ºC 92% 3.11mps 42º NE 1.95mm 96%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Thái Nguyên

Thứ 6

Dự báo ngày 24-03-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.97mps 152º
 • Độ ẩm: 88%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 88%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 25-03-2017
mưa to

Mưa To

18ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 3.07mps 32º
 • Độ ẩm: 87%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 88%
 • Áp suất: 1014mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 26-03-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

16ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 3.57mps 41º
 • Độ ẩm: 78%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 27-03-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

18ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 9ºC
 • Sức gió: 1.4mps 88º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 35%
 • Áp suất: 994mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 28-03-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 10ºC
 • Sức gió: 1.73mps 204º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 2%
 • Áp suất: 988mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 29-03-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 1.34mps 162º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 30%
 • Áp suất: 988mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 30-03-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 2.65mps 174º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 25%
 • Áp suất: 987mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 31-03-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 2.96mps 183º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 987mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 01-04-2017
mưa to

Mưa To

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.81mps 168º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 984mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 02-04-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.78mps 171º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 5%
 • Áp suất: 981mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 03-04-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 2.88mps 47º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 988mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 04-04-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 1.29mps 84º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 989mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 05-04-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 1.56mps 144º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 45%
 • Áp suất: 984mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 06-04-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.54mps 216º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 35%
 • Áp suất: 979mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 07-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.58mps 50º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 40%
 • Áp suất: 982mbar
Xem thêm