Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Thái Nguyên. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 7 (28-03-2015)

  Mặt trời mọc: 05:53am Mặt trời lặn: 06:10pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.592779 Kinh độ: 105.84417

  mưa rải rác
  19ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 18ºC

  Thấp nhất: 18ºC

  Cập nhật lúc 08:05

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.04mps
  • Hướng gió: 59º ENE
  • Độ ẩm: 98%
  • Độ che phủ: 48%
  • Áp suất: 1015mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 7 (28-03-2015)

  Mặt trời mọc: 05:53am Mặt trời lặn: 06:10pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.592779 Kinh độ: 105.84417

  mưa rải rác
  23ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 18ºC

  Thấp nhất: 18ºC

  Cập nhật lúc 08:05

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.01mm
  • Sức gió: 1.56mps
  • Hướng gió: 140º SE
  • Độ ẩm: 91%
  • Độ che phủ: 44%
  • Áp suất: 1015mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 7 (28-03-2015)

  Mặt trời mọc: 05:53am Mặt trời lặn: 06:10pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.592779 Kinh độ: 105.84417

  mây dày đặc
  26ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 18ºC

  Thấp nhất: 18ºC

  Cập nhật lúc 08:05

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.1mps
  • Hướng gió: 164º SSE
  • Độ ẩm: 71%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1009mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 7 (28-03-2015)

  Mặt trời mọc: 05:53am Mặt trời lặn: 06:10pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.592779 Kinh độ: 105.84417

  mưa rải rác
  21ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 18ºC

  Thấp nhất: 18ºC

  Cập nhật lúc 08:05

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.43mm
  • Sức gió: 2.4mps
  • Hướng gió: 145º SE
  • Độ ẩm: 95%
  • Độ che phủ: 64%
  • Áp suất: 1011mb
 • Thời tiết Tối Thứ 7 (29-03-2015)

  Mặt trời mọc: 05:53am Mặt trời lặn: 06:10pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.592779 Kinh độ: 105.84417

  mưa rải rác
  19ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 18ºC

  Thấp nhất: 18ºC

  Cập nhật lúc 08:05

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.09mm
  • Sức gió: 1.35mps
  • Hướng gió: 111º ESE
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 1009mb
 • Cập nhật lúc 08:05
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 19ºC 48% 1.15mps 89º E 0.0049999999999999mm 98%
  6:00 mưa rải rác 19ºC 48% 1.04mps 59º ENE 0.0375mm 98%
  9:00 mưa rải rác 23ºC 44% 1.56mps 140º SE 0.01mm 91%
  12:00 mây rải rác 26ºC 36% 1.56mps 155º SSE 0mm 80%
  15:00 mây dày đặc 26ºC 92% 2.1mps 164º SSE 0mm 71%
  18:00 mưa vừa 20ºC 92% 1.35mps 145º SE 4.005mm 97%
  21:00 mưa rải rác 21ºC 64% 2.4mps 145º SE 0.43mm 95%
  24:00 mưa rải rác 20ºC 48% 1.66mps 131º SE 0.0049999999999999mm 96%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Thái Nguyên

Thứ 7

Dự báo ngày 28-03-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 1.96mps 213º
 • Độ ẩm: 78%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 980mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 29-03-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 2.4mps 199º
 • Độ ẩm: 83%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 80%
 • Áp suất: 976mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 30-03-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 2.07mps 202º
 • Độ ẩm: 88%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 56%
 • Áp suất: 976mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 31-03-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.86mps 201º
 • Độ ẩm: 90%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 76%
 • Áp suất: 974mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 01-04-2015
quang mây

Quang Mây

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.67mps 213º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 978mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 02-04-2015
quang mây

Quang Mây

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.67mps 227º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 975mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 03-04-2015
quang mây

Quang Mây

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 4.18mps 221º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 973mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 04-04-2015
quang mây

Quang Mây

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 3.5mps 205º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 977mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 05-04-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 3.17mps 193º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 979mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 06-04-2015
quang mây

Quang Mây

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.38mps 192º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 979mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 07-04-2015
quang mây

Quang Mây

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.49mps 165º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 980mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 08-04-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.67mps 178º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 21%
 • Áp suất: 980mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 09-04-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.68mps 185º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 980mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 10-04-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.83mps 172º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 16%
 • Áp suất: 981mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 11-04-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.42mps 143º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 33%
 • Áp suất: 985mbar
Xem thêm