Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Thái Nguyên. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 7 (04-07-2015)

  Mặt trời mọc: 05:18am Mặt trời lặn: 06:43pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.592779 Kinh độ: 105.84417

  nhiều mây
  32ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 14:30

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.61mps
  • Hướng gió: 353º N
  • Độ ẩm: 72%
  • Độ che phủ: 76%
  • Áp suất: 996mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 7 (04-07-2015)

  Mặt trời mọc: 05:18am Mặt trời lặn: 06:43pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.592779 Kinh độ: 105.84417

  mây dày đặc
  33ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 14:30

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.76mps
  • Hướng gió: 24º NNE
  • Độ ẩm: 71%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 995mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 7 (04-07-2015)

  Mặt trời mọc: 05:18am Mặt trời lặn: 06:43pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.592779 Kinh độ: 105.84417

  mưa vừa
  26ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 14:30

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 5.07mm
  • Sức gió: 0.4mps
  • Hướng gió: 9º N
  • Độ ẩm: 89%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 999mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 7 (05-07-2015)

  Mặt trời mọc: 05:18am Mặt trời lặn: 06:43pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.592779 Kinh độ: 105.84417

  mưa vừa
  23ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 14:30

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 8.65mm
  • Sức gió: 0.26mps
  • Hướng gió: 193º SSW
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 999mb
 • Thời tiết Tối Thứ 7 (05-07-2015)

  Mặt trời mọc: 05:18am Mặt trời lặn: 06:43pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.592779 Kinh độ: 105.84417

  mưa rải rác
  24ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 14:30

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.78mm
  • Sức gió: 1.11mps
  • Hướng gió: 58º ENE
  • Độ ẩm: 97%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1001mb
 • Cập nhật lúc 14:30
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 nhiều mây 32ºC 64% 1.51mps 350º N 0mm 79%
  6:00 nhiều mây 34ºC 76% 1.61mps 353º N 0mm 72%
  9:00 mây dày đặc 33ºC 88% 1.76mps 24º NNE 0mm 71%
  12:00 mưa rải rác 30ºC 64% 2.11mps 42º NE 1.015mm 85%
  15:00 mưa vừa 26ºC 92% 0.4mps 9º N 5.07mm 89%
  18:00 mưa vừa 24ºC 92% 0.91mps 340º NNW 3.83mm 92%
  21:00 mưa vừa 23ºC 92% 0.26mps 193º SSW 8.65mm 99%
  24:00 mưa vừa 23ºC 100% 0.61mps 12º NNE 9.39mm 100%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Thái Nguyên

Thứ 7

Dự báo ngày 04-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.56mps 18º
 • Độ ẩm: 83%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 965mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 05-07-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

22ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.95mps 25º
 • Độ ẩm: 98%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 969mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 06-07-2015
ít mây

ít Mây

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 2.98mps 8º
 • Độ ẩm: 64%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 968mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 07-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 2.74mps 25º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 4%
 • Áp suất: 978mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 08-07-2015
quang mây

Quang Mây

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 3.32mps 15º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 977mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 09-07-2015
quang mây

Quang Mây

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 3.39mps 19º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 978mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 10-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 3.07mps 25º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 2%
 • Áp suất: 978mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 11-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 3.6mps 21º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 1%
 • Áp suất: 977mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 12-07-2015
quang mây

Quang Mây

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 3.36mps 40º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 977mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 13-07-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.24mps 135º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 30%
 • Áp suất: 978mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 14-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.49mps 160º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 21%
 • Áp suất: 978mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 15-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.72mps 188º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 16%
 • Áp suất: 979mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 16-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.69mps 238º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 5%
 • Áp suất: 977mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 17-07-2015
mưa to

Mưa To

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.49mps 321º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 974mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 18-07-2015
quang mây

Quang Mây

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.73mps 306º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 6%
 • Áp suất: 973mbar
Xem thêm