Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Thái Nguyên. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 5 (29-05-2024)

  Mặt trời mọc: 05:14am Mặt trời lặn: 06:34pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.5928 Kinh độ: 105.8442

  mưa rải rác
  28ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 35ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 05:15

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.8mps
  • Hướng gió: 93º E
  • Độ ẩm: 94%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1001mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 5 (29-05-2024)

  Mặt trời mọc: 05:14am Mặt trời lặn: 06:34pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.5928 Kinh độ: 105.8442

  mây dày đặc
  30ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 35ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 05:15

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.91mps
  • Hướng gió: 142º SE
  • Độ ẩm: 79%
  • Độ che phủ: 93%
  • Áp suất: 998mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 5 (30-05-2024)

  Mặt trời mọc: 05:14am Mặt trời lặn: 06:34pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.5928 Kinh độ: 105.8442

  mưa rải rác
  27ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 35ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 05:15

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.68mm
  • Sức gió: 1.96mps
  • Hướng gió: 134º SE
  • Độ ẩm: 94%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1001mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 5 (30-05-2024)

  Mặt trời mọc: 05:14am Mặt trời lặn: 06:34pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.5928 Kinh độ: 105.8442

  mây dày đặc
  28ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 35ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 05:15

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.22mps
  • Hướng gió: 14º NNE
  • Độ ẩm: 88%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1002mb
 • Thời tiết Tối Thứ 5 (30-05-2024)

  Mặt trời mọc: 05:14am Mặt trời lặn: 06:34pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.5928 Kinh độ: 105.8442

  mưa vừa
  32ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 35ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 05:15

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 3.82mm
  • Sức gió: 1.9mps
  • Hướng gió: 86º E
  • Độ ẩm: 72%
  • Độ che phủ: 96%
  • Áp suất: 1001mb
 • Cập nhật lúc 05:15
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 32ºC 99% 2.5mps 181º S 0.16mm 69%
  6:00 mây dày đặc 34ºC 97% 1.01mps 164º SSE 0mm 61%
  9:00 mây dày đặc 30ºC 93% 3.91mps 142º SE 0mm 79%
  12:00 mưa vừa 27ºC 100% 3.24mps 176º S 4.48mm 92%
  15:00 mưa rải rác 27ºC 100% 1.96mps 134º SE 0.68mm 94%
  18:00 mây dày đặc 26ºC 100% 0.91mps 359º N 0mm 94%
  21:00 mây dày đặc 28ºC 100% 1.22mps 14º NNE 0mm 88%
  24:00 mưa rải rác 31ºC 96% 2.19mps 134º SE 1.37mm 74%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Thái Nguyên

Thứ 4

Dự báo ngày 29-05-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 3.91mps 142º
 • Độ ẩm: 71%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 30-05-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.92mps 46º
 • Độ ẩm: 73%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 94%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 31-05-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.82mps 310º
 • Độ ẩm: 84%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 01-06-2024
nhiều mây

Nhiều Mây

32ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.08mps 331º
 • Độ ẩm: 56%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 78%
 • Áp suất: 1007mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 02-06-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.48mps 154º
 • Độ ẩm: 71%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 03-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.53mps 158º
 • Độ ẩm: 86%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 04-06-2024
mưa to

Mưa To

28ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.56mps 165º
 • Độ ẩm: 85%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 05-06-2024
mưa to

Mưa To

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.19mps 40º
 • Độ ẩm: 85%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 06-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.11mps 319º
 • Độ ẩm: 89%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 07-06-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

23ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.66mps 307º
 • Độ ẩm: 97%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 08-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.71mps 327º
 • Độ ẩm: 65%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 55%
 • Áp suất: 1005mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 09-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.83mps 130º
 • Độ ẩm: 63%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 56%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 10-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.42mps 16º
 • Độ ẩm: 83%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 11-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.31mps 140º
 • Độ ẩm: 63%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 54%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 12-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 2.46mps 54º
 • Độ ẩm: 65%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 94%
 • Áp suất: 1000mbar
Xem thêm