Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Thái Nguyên. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.


 • Thời tiết Hiện tại Thứ 4 (16-04-2014)

  Mặt trời mọc: 05:36am Mặt trời lặn: 06:16pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.592779 Kinh độ: 105.84417

  mưa rải rác
  24ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 20:12

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 3mm
  • Sức gió: 2.09mps
  • Hướng gió: 122º ESE
  • Độ ẩm: 96%
  • Độ che phủ: 68%
  • Áp suất: 1004mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 4 (17-04-2014)

  Mặt trời mọc: 05:36am Mặt trời lặn: 06:16pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.592779 Kinh độ: 105.84417

  mây dày đặc
  23ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 20:12

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.42mps
  • Hướng gió: 139º SE
  • Độ ẩm: 97%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1005mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 4 (17-04-2014)

  Mặt trời mọc: 05:36am Mặt trời lặn: 06:16pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.592779 Kinh độ: 105.84417

  mưa rải rác
  23ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 20:12

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.5mm
  • Sức gió: 1.65mps
  • Hướng gió: 138º SE
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1005mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 4 (17-04-2014)

  Mặt trời mọc: 05:36am Mặt trời lặn: 06:16pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.592779 Kinh độ: 105.84417

  nhiều mây
  28ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 20:12

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.76mps
  • Hướng gió: 140º SE
  • Độ ẩm: 90%
  • Độ che phủ: 68%
  • Áp suất: 1005mb
 • Thời tiết Tối Thứ 4 (17-04-2014)

  Mặt trời mọc: 05:36am Mặt trời lặn: 06:16pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.592779 Kinh độ: 105.84417

  mưa rải rác
  25ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 20:12

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 2.5mm
  • Sức gió: 1.91mps
  • Hướng gió: 113º ESE
  • Độ ẩm: 92%
  • Độ che phủ: 76%
  • Áp suất: 1004mb
 • Cập nhật lúc 20:12
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 24ºC 68% 2.09mps 122º ESE 3mm 96%
  6:00 mưa rải rác 24ºC 88% 2.81mps 137º SE 0.5mm 95%
  9:00 mây dày đặc 23ºC 92% 2.42mps 139º SE 0mm 97%
  12:00 mưa rải rác 23ºC 92% 1.82mps 139º SE 0.5mm 98%
  15:00 mưa rải rác 23ºC 92% 1.65mps 138º SE 0.5mm 99%
  18:00 mây dày đặc 25ºC 88% 1.91mps 145º SE 0mm 96%
  21:00 nhiều mây 28ºC 68% 1.76mps 140º SE 0mm 90%
  24:00 mưa rải rác 28ºC 68% 1.91mps 127º SE 0.5mm 86%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Thái Nguyên

Thứ 4

Dự báo ngày 16-04-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.24mps 181º
 • Độ ẩm: 97%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 972mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 17-04-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

23ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.61mps 196º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 975mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 18-04-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

23ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.69mps 192º
 • Độ ẩm: 98%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 975mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 19-04-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

23ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.51mps 161º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 975mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 20-04-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.48mps 165º
 • Độ ẩm: 99%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 975mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 21-04-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

23ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.68mps 188º
 • Độ ẩm: 99%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 974mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 22-04-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.76mps 49º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 44%
 • Áp suất: 986mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 23-04-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.24mps 177º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 75%
 • Áp suất: 981mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 24-04-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 3.38mps 181º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 1%
 • Áp suất: 979mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 25-04-2014
quang mây

Quang Mây

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.31mps 188º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 979mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 26-04-2014
quang mây

Quang Mây

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.44mps 213º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 980mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 27-04-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 4.6mps 48º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 90%
 • Áp suất: 987mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 28-04-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.74mps 94º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 53%
 • Áp suất: 988mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 29-04-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.62mps 157º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 17%
 • Áp suất: 986mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 30-04-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.75mps 170º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 29%
 • Áp suất: 984mbar
Xem thêm