Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Thái Nguyên. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.


 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (20-10-2014)

  Mặt trời mọc: 05:54am Mặt trời lặn: 05:28pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.592779 Kinh độ: 105.84417

  ít mây
  24ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 17:42

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.06mps
  • Hướng gió: 132º SE
  • Độ ẩm: 80%
  • Độ che phủ: 24%
  • Áp suất: 1008mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (20-10-2014)

  Mặt trời mọc: 05:54am Mặt trời lặn: 05:28pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.592779 Kinh độ: 105.84417

  mây dày đặc
  22ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 17:42

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.77mps
  • Hướng gió: 145º SE
  • Độ ẩm: 82%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1010mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (21-10-2014)

  Mặt trời mọc: 05:54am Mặt trời lặn: 05:28pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.592779 Kinh độ: 105.84417

  nhiều mây
  20ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 17:42

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.22mps
  • Hướng gió: 107º ESE
  • Độ ẩm: 92%
  • Độ che phủ: 68%
  • Áp suất: 1010mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (21-10-2014)

  Mặt trời mọc: 05:54am Mặt trời lặn: 05:28pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.592779 Kinh độ: 105.84417

  ít mây
  25ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 17:42

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.52mps
  • Hướng gió: 117º ESE
  • Độ ẩm: 77%
  • Độ che phủ: 20%
  • Áp suất: 1012mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (21-10-2014)

  Mặt trời mọc: 05:54am Mặt trời lặn: 05:28pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.592779 Kinh độ: 105.84417

  mưa rải rác
  26ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 17:42

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1mm
  • Sức gió: 1.51mps
  • Hướng gió: 2º N
  • Độ ẩm: 75%
  • Độ che phủ: 32%
  • Áp suất: 1010mb
 • Cập nhật lúc 17:42
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 ít mây 25ºC 12% 1.47mps 153º SSE 0mm 68%
  6:00 mây rải rác 22ºC 48% 1.27mps 142º SE 0mm 79%
  9:00 mây dày đặc 22ºC 92% 1.77mps 145º SE 0mm 82%
  12:00 mây dày đặc 21ºC 92% 1.43mps 128º SE 0mm 87%
  15:00 nhiều mây 20ºC 68% 1.22mps 107º ESE 0mm 92%
  18:00 mây rải rác 20ºC 36% 1.46mps 85º E 0mm 93%
  21:00 ít mây 25ºC 20% 1.52mps 117º ESE 0mm 77%
  24:00 nhiều mây 27ºC 68% 0.56mps 64º ENE 0mm 71%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Thái Nguyên

Thứ 2

Dự báo ngày 20-10-2014
nhiều mây

Nhiều Mây

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.62mps 213º
 • Độ ẩm: 71%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 64%
 • Áp suất: 975mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 21-10-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.32mps 63º
 • Độ ẩm: 86%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 88%
 • Áp suất: 981mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 22-10-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.85mps 44º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 34%
 • Áp suất: 988mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 23-10-2014
mưa to

Mưa To

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 2.34mps 52º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 32%
 • Áp suất: 987mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 24-10-2014
mưa to

Mưa To

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.74mps 55º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 40%
 • Áp suất: 987mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 25-10-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.95mps 50º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 72%
 • Áp suất: 989mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 26-10-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 1.81mps 11º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 50%
 • Áp suất: 989mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 27-10-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 2.04mps 1º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 988mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 28-10-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.35mps 11º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 27%
 • Áp suất: 987mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 29-10-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 1.88mps 58º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 989mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 30-10-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 2.32mps 38º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 69%
 • Áp suất: 992mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 31-10-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 1.28mps 180º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 10%
 • Áp suất: 990mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 01-11-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 1.88mps 179º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 13%
 • Áp suất: 990mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 02-11-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 1.54mps 231º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 987mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 03-11-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 1.55mps 106º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 21%
 • Áp suất: 985mbar
Xem thêm