Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Thái Nguyên. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 4 (23-06-2017)

  Mặt trời mọc: 05:15am Mặt trời lặn: 06:42pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.5928 Kinh độ: 105.8442

  ít mây
  26ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 05:15

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.56mps
  • Hướng gió: 132º SE
  • Độ ẩm: 85%
  • Độ che phủ: 32%
  • Áp suất: 1000mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 4 (23-06-2017)

  Mặt trời mọc: 05:15am Mặt trời lặn: 06:42pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.5928 Kinh độ: 105.8442

  ít mây
  31ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 05:15

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.51mps
  • Hướng gió: 122º ESE
  • Độ ẩm: 83%
  • Độ che phủ: 12%
  • Áp suất: 1000mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 4 (23-06-2017)

  Mặt trời mọc: 05:15am Mặt trời lặn: 06:42pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.5928 Kinh độ: 105.8442

  mưa rải rác
  34ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 05:15

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.0025000000000004mm
  • Sức gió: 1.65mps
  • Hướng gió: 146º SE
  • Độ ẩm: 64%
  • Độ che phủ: 12%
  • Áp suất: 996mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 4 (23-06-2017)

  Mặt trời mọc: 05:15am Mặt trời lặn: 06:42pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.5928 Kinh độ: 105.8442

  mưa rải rác
  27ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 05:15

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.465mm
  • Sức gió: 3.99mps
  • Hướng gió: 144º SE
  • Độ ẩm: 79%
  • Độ che phủ: 12%
  • Áp suất: 999mb
 • Thời tiết Tối Thứ 4 (24-06-2017)

  Mặt trời mọc: 05:15am Mặt trời lặn: 06:42pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.5928 Kinh độ: 105.8442

  clear sky
  26ºC

  Clear Sky

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 05:15

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.2mps
  • Hướng gió: 119º ESE
  • Độ ẩm: 89%
  • Độ che phủ: 8%
  • Áp suất: 998mb
 • Cập nhật lúc 05:15
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 ít mây 26ºC 24% 1.76mps 117º ESE 0mm 92%
  6:00 mây rải rác 27ºC 36% 1.43mps 97º E 0mm 91%
  9:00 ít mây 31ºC 12% 0.51mps 122º ESE 0mm 83%
  12:00 ít mây 34ºC 20% 1.21mps 175º S 0mm 70%
  15:00 mưa rải rác 34ºC 12% 1.65mps 146º SE 0.0025000000000004mm 64%
  18:00 mưa rải rác 29ºC 36% 3.46mps 143º SE 1.53mm 84%
  21:00 mưa rải rác 27ºC 12% 3.99mps 144º SE 0.465mm 79%
  24:00 ít mây 27ºC 24% 3.11mps 136º SE 0mm 83%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Thái Nguyên

Thứ 5

Dự báo ngày 22-06-2017
mây rải rác

Mây Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.56mps 132º
 • Độ ẩm: 85%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 32%
 • Áp suất: 1000mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 23-06-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 0.51mps 122º
 • Độ ẩm: 83%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 1000mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 24-06-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 0.72mps 90º
 • Độ ẩm: 82%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 64%
 • Áp suất: 999mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 25-06-2017
mưa to

Mưa To

30ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.24mps 96º
 • Độ ẩm: 85%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 56%
 • Áp suất: 1001mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 26-06-2017
mưa to

Mưa To

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.09mps 104º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 28%
 • Áp suất: 976mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 27-06-2017
mưa to

Mưa To

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.23mps 77º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 16%
 • Áp suất: 976mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 28-06-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.31mps 78º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 28%
 • Áp suất: 976mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 29-06-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.46mps 56º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 28%
 • Áp suất: 976mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 30-06-2017
mưa to

Mưa To

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.26mps 78º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 16%
 • Áp suất: 974mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 01-07-2017
mưa to

Mưa To

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 0.58mps 100º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 23%
 • Áp suất: 975mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 02-07-2017
mưa to

Mưa To

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.63mps 211º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 31%
 • Áp suất: 974mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 03-07-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.19mps 222º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 59%
 • Áp suất: 974mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 04-07-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.4mps 161º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 19%
 • Áp suất: 978mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 05-07-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 1.75mps 188º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 978mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 06-07-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.49mps 201º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 2%
 • Áp suất: 973mbar
Xem thêm