Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Thái Nguyên. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Chủ nhật (22-09-2019)

  Mặt trời mọc: 05:45am Mặt trời lặn: 05:54pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.5928 Kinh độ: 105.8442

  nhiều mây
  26ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 02:32

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.6mps
  • Hướng gió: 0º N
  • Độ ẩm: 57%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1014mb
 • Thời tiết Sáng Chủ nhật (22-09-2019)

  Mặt trời mọc: 05:45am Mặt trời lặn: 05:54pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.5928 Kinh độ: 105.8442

  nhiều mây
  24ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 02:32

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.42mps
  • Hướng gió: 17º NNE
  • Độ ẩm: 75%
  • Độ che phủ: 68%
  • Áp suất: 1017mb
 • Thời tiết Trưa Chủ nhật (22-09-2019)

  Mặt trời mọc: 05:45am Mặt trời lặn: 05:54pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.5928 Kinh độ: 105.8442

  ít mây
  30ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 02:32

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.75mps
  • Hướng gió: 21º NNE
  • Độ ẩm: 40%
  • Độ che phủ: 16%
  • Áp suất: 1016mb
 • Thời tiết Chiều Chủ nhật (22-09-2019)

  Mặt trời mọc: 05:45am Mặt trời lặn: 05:54pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.5928 Kinh độ: 105.8442

  ít mây
  24ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 02:32

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.07mps
  • Hướng gió: 55º NE
  • Độ ẩm: 57%
  • Độ che phủ: 15%
  • Áp suất: 1016mb
 • Thời tiết Tối Chủ nhật (23-09-2019)

  Mặt trời mọc: 05:45am Mặt trời lặn: 05:54pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.5928 Kinh độ: 105.8442

  trời quang mây
  21ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 02:32

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.2mps
  • Hướng gió: 35º NE
  • Độ ẩm: 66%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1018mb
 • Cập nhật lúc 02:32
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 nhiều mây 26ºC 51% 0.89mps 347º NNW 0mm 68%
  6:00 mây dày đặc 25ºC 95% 1.38mps 24º NNE 0mm 71%
  9:00 nhiều mây 24ºC 68% 1.42mps 17º NNE 0mm 75%
  12:00 ít mây 28ºC 20% 3.58mps 20º NNE 0mm 48%
  15:00 ít mây 30ºC 16% 3.75mps 21º NNE 0mm 40%
  18:00 trời quang mây 29ºC 0% 3.22mps 48º NE 0mm 49%
  21:00 ít mây 24ºC 15% 2.07mps 55º NE 0mm 57%
  24:00 trời quang mây 23ºC 0% 1.57mps 33º NNE 0mm 58%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Thái Nguyên

Thứ 7

Dự báo ngày 21-09-2019
mây rải rác

Mây Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 1.48mps 38º
 • Độ ẩm: 66%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 37%
 • Áp suất: 1015mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 22-09-2019
ít mây

ít Mây

28ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.58mps 21º
 • Độ ẩm: 48%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 23-09-2019
ít mây

ít Mây

27ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.23mps 33º
 • Độ ẩm: 42%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 11%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 24-09-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

27ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.86mps 346º
 • Độ ẩm: 48%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 6%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 25-09-2019
mây rải rác

Mây Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 2.11mps 316º
 • Độ ẩm: 52%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 33%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 26-09-2019
nhiều mây

Nhiều Mây

27ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.54mps 303º
 • Độ ẩm: 50%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 78%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 27-09-2019
mây rải rác

Mây Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.18mps 293º
 • Độ ẩm: 49%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 28%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 28-09-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

28ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.47mps 293º
 • Độ ẩm: 54%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1017mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 29-09-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

28ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.11mps 264º
 • Độ ẩm: 56%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 30-09-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

28ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.55mps 190º
 • Độ ẩm: 59%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 01-10-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.13mps 173º
 • Độ ẩm: 64%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 36%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 02-10-2019
mưa to

Mưa To

27ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.72mps 163º
 • Độ ẩm: 77%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 03-10-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.15mps 119º
 • Độ ẩm: 73%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 96%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 04-10-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.51mps 141º
 • Độ ẩm: 75%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 49%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 05-10-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.48mps 126º
 • Độ ẩm: 66%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 15%
 • Áp suất: 1012mbar
Xem thêm