Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Móng Cái. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Chủ nhật (27-05-2017)

  Mặt trời mọc: 05:04am Mặt trời lặn: 06:25pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.1684 Kinh độ: 107.9431

  mây rải rác
  17ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 17ºC

  Thấp nhất: 17ºC

  Cập nhật lúc 05:58

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.33mps
  • Hướng gió: 14º NNE
  • Độ ẩm: 81%
  • Độ che phủ: 48%
  • Áp suất: 997mb
 • Thời tiết Sáng Chủ nhật (27-05-2017)

  Mặt trời mọc: 05:04am Mặt trời lặn: 06:25pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.1684 Kinh độ: 107.9431

  ít mây
  21ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 17ºC

  Thấp nhất: 17ºC

  Cập nhật lúc 05:58

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.41mps
  • Hướng gió: 321º NW
  • Độ ẩm: 60%
  • Độ che phủ: 20%
  • Áp suất: 997mb
 • Thời tiết Trưa Chủ nhật (27-05-2017)

  Mặt trời mọc: 05:04am Mặt trời lặn: 06:25pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.1684 Kinh độ: 107.9431

  ít mây
  30ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 17ºC

  Thấp nhất: 17ºC

  Cập nhật lúc 05:58

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.87mps
  • Hướng gió: 47º NE
  • Độ ẩm: 46%
  • Độ che phủ: 24%
  • Áp suất: 996mb
 • Thời tiết Chiều Chủ nhật (27-05-2017)

  Mặt trời mọc: 05:04am Mặt trời lặn: 06:25pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.1684 Kinh độ: 107.9431

  nhiều mây
  26ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 17ºC

  Thấp nhất: 17ºC

  Cập nhật lúc 05:58

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.67mps
  • Hướng gió: 40º NE
  • Độ ẩm: 53%
  • Độ che phủ: 64%
  • Áp suất: 995mb
 • Thời tiết Tối Chủ nhật (28-05-2017)

  Mặt trời mọc: 05:04am Mặt trời lặn: 06:25pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.1684 Kinh độ: 107.9431

  clear sky
  19ºC

  Clear Sky

  Cao nhất: 17ºC

  Thấp nhất: 17ºC

  Cập nhật lúc 05:58

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.23mps
  • Hướng gió: 44º NE
  • Độ ẩm: 88%
  • Độ che phủ: 8%
  • Áp suất: 996mb
 • Cập nhật lúc 05:58
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây rải rác 15ºC 48% 1.33mps 14º NNE 0mm 81%
  6:00 ít mây 15ºC 24% 1.32mps 342º NNW 0mm 82%
  9:00 ít mây 21ºC 20% 1.41mps 321º NW 0mm 60%
  12:00 ít mây 28ºC 12% 2.41mps 28º NNE 0mm 49%
  15:00 ít mây 30ºC 24% 2.87mps 47º NE 0mm 46%
  18:00 mây rải rác 30ºC 48% 2.62mps 41º NE 0mm 44%
  21:00 nhiều mây 26ºC 64% 2.67mps 40º NE 0mm 53%
  24:00 mây rải rác 22ºC 32% 1.96mps 40º NE 0mm 74%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Móng Cái

Thứ 6

Dự báo ngày 26-05-2017
ít mây

ít Mây

17ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 1.67mps 53º
 • Độ ẩm: 73%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 997mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 27-05-2017
ít mây

ít Mây

28ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 2.41mps 28º
 • Độ ẩm: 49%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 998mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 28-05-2017
mây rải rác

Mây Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 2.2mps 36º
 • Độ ẩm: 52%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 32%
 • Áp suất: 998mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 29-05-2017
nhiều mây

Nhiều Mây

29ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.76mps 108º
 • Độ ẩm: 55%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 64%
 • Áp suất: 997mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 30-05-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.47mps 117º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 13%
 • Áp suất: 1001mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 31-05-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 6.93mps 206º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 10%
 • Áp suất: 994mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 01-06-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

36ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 30ºC
 • Sức gió: 6.4mps 212º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 2%
 • Áp suất: 990mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 02-06-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

36ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 31ºC
 • Sức gió: 4.48mps 205º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 15%
 • Áp suất: 989mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 03-06-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

35ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 30ºC
 • Sức gió: 5.2mps 198º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 989mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 04-06-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 1.57mps 340º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 991mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 05-06-2017
mưa to

Mưa To

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 1.86mps 13º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 19%
 • Áp suất: 994mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 06-06-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.94mps 22º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 68%
 • Áp suất: 997mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 07-06-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.17mps 36º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 35%
 • Áp suất: 998mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 08-06-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.79mps 152º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 43%
 • Áp suất: 999mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 09-06-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 3.28mps 183º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 36%
 • Áp suất: 998mbar
Xem thêm