Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Móng Cái. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (22-03-2017)

  Mặt trời mọc: 05:50am Mặt trời lặn: 05:59pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.1684 Kinh độ: 107.9431

  mưa rải rác
  19ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 19ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 23:14

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.96mps
  • Hướng gió: 147º SSE
  • Độ ẩm: 95%
  • Độ che phủ: 24%
  • Áp suất: 996mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (22-03-2017)

  Mặt trời mọc: 05:50am Mặt trời lặn: 05:59pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.1684 Kinh độ: 107.9431

  mưa vừa
  20ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 19ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 23:14

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 4.7025mm
  • Sức gió: 1.41mps
  • Hướng gió: 275º W
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 80%
  • Áp suất: 998mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (22-03-2017)

  Mặt trời mọc: 05:50am Mặt trời lặn: 05:59pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.1684 Kinh độ: 107.9431

  mưa rải rác
  25ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 19ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 23:14

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.185mm
  • Sức gió: 2.61mps
  • Hướng gió: 200º SSW
  • Độ ẩm: 81%
  • Độ che phủ: 64%
  • Áp suất: 994mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (22-03-2017)

  Mặt trời mọc: 05:50am Mặt trời lặn: 05:59pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.1684 Kinh độ: 107.9431

  ít mây
  17ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 19ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 23:14

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.21mps
  • Hướng gió: 143º SE
  • Độ ẩm: 95%
  • Độ che phủ: 12%
  • Áp suất: 997mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (23-03-2017)

  Mặt trời mọc: 05:50am Mặt trời lặn: 05:59pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.1684 Kinh độ: 107.9431

  mưa rải rác
  19ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 19ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 23:14

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.195mm
  • Sức gió: 1.27mps
  • Hướng gió: 37º NE
  • Độ ẩm: 97%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 996mb
 • Cập nhật lúc 23:14
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 19ºC 80% 1.27mps 147º SSE 0.1275mm 98%
  6:00 mưa rải rác 20ºC 88% 2.05mps 155º SSE 0.41mm 98%
  9:00 mưa vừa 20ºC 80% 1.41mps 275º W 4.7025mm 99%
  12:00 mưa rải rác 25ºC 12% 2.16mps 177º S 0.53mm 84%
  15:00 mưa rải rác 25ºC 64% 2.61mps 200º SSW 0.185mm 81%
  18:00 mưa rải rác 20ºC 44% 0.87mps 358º N 1.17mm 97%
  21:00 ít mây 17ºC 12% 1.21mps 143º SE 0mm 95%
  24:00 mưa rải rác 16ºC 56% 0.51mps 107º ESE 0.025mm 95%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Móng Cái

Thứ 3

Dự báo ngày 21-03-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.96mps 148º
 • Độ ẩm: 95%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 996mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 22-03-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

20ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 1.41mps 275º
 • Độ ẩm: 99%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 80%
 • Áp suất: 998mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 23-03-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.82mps 106º
 • Độ ẩm: 84%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 44%
 • Áp suất: 998mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 24-03-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 2.41mps 138º
 • Độ ẩm: 74%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 32%
 • Áp suất: 1000mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 25-03-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 8.91mps 11º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 64%
 • Áp suất: 1011mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 26-03-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 5.24mps 47º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 86%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 27-03-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 2.04mps 99º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 28-03-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 3.42mps 176º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 14%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 29-03-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 2.46mps 160º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 27%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 30-03-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 4.63mps 161º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 28%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 31-03-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 6.02mps 177º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 34%
 • Áp suất: 1000mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 01-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 5.28mps 193º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 2%
 • Áp suất: 1000mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 02-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 3.93mps 190º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 1%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 03-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 2.79mps 110º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 04-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 4.59mps 22º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 19%
 • Áp suất: 1007mbar
Xem thêm