Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Móng Cái. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 4 (24-04-2017)

  Mặt trời mọc: 05:21am Mặt trời lặn: 06:11pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.1684 Kinh độ: 107.9431

  mưa rải rác
  21ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 06:11

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.645mm
  • Sức gió: 1.96mps
  • Hướng gió: 108º ESE
  • Độ ẩm: 91%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 999mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 4 (24-04-2017)

  Mặt trời mọc: 05:21am Mặt trời lặn: 06:11pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.1684 Kinh độ: 107.9431

  mưa rải rác
  25ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 06:11

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.185mm
  • Sức gió: 3.38mps
  • Hướng gió: 140º SE
  • Độ ẩm: 84%
  • Độ che phủ: 76%
  • Áp suất: 995mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 4 (24-04-2017)

  Mặt trời mọc: 05:21am Mặt trời lặn: 06:11pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.1684 Kinh độ: 107.9431

  mưa rải rác
  21ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 06:11

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.31mm
  • Sức gió: 1.55mps
  • Hướng gió: 139º SE
  • Độ ẩm: 96%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 995mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 4 (25-04-2017)

  Mặt trời mọc: 05:21am Mặt trời lặn: 06:11pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.1684 Kinh độ: 107.9431

  mưa rải rác
  20ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 06:11

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.375mm
  • Sức gió: 1.31mps
  • Hướng gió: 127º SE
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 993mb
 • Thời tiết Tối Thứ 4 (25-04-2017)

  Mặt trời mọc: 05:21am Mặt trời lặn: 06:11pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.1684 Kinh độ: 107.9431

  mưa rải rác
  26ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 06:11

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.2mm
  • Sức gió: 1.93mps
  • Hướng gió: 157º SSE
  • Độ ẩm: 88%
  • Độ che phủ: 68%
  • Áp suất: 994mb
 • Cập nhật lúc 06:11
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 24ºC 88% 1.96mps 108º ESE 0.645mm 91%
  6:00 mưa rải rác 24ºC 92% 2.47mps 124º SE 0.27mm 87%
  9:00 mưa rải rác 25ºC 76% 3.38mps 140º SE 0.185mm 84%
  12:00 mưa rải rác 22ºC 24% 2.01mps 146º SE 0.045mm 88%
  15:00 mưa rải rác 21ºC 92% 1.55mps 139º SE 0.31mm 96%
  18:00 mưa rải rác 21ºC 88% 1.51mps 126º SE 0.945mm 99%
  21:00 mưa rải rác 20ºC 92% 1.31mps 127º SE 0.375mm 99%
  24:00 mưa rải rác 21ºC 88% 1.87mps 153º SSE 0.24mm 99%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Móng Cái

Thứ 2

Dự báo ngày 24-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.96mps 108º
 • Độ ẩm: 91%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 88%
 • Áp suất: 999mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 25-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.93mps 157º
 • Độ ẩm: 88%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 68%
 • Áp suất: 994mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 26-04-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

20ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 3.11mps 342º
 • Độ ẩm: 99%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 997mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 27-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 4.39mps 10º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 49%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 28-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 3.57mps 7º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 56%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 29-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 2.25mps 50º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 51%
 • Áp suất: 1007mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 30-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 3.35mps 11º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 17%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 01-05-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.4mps 84º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 15%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 02-05-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 4.32mps 185º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 13%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 03-05-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 5.62mps 192º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 25%
 • Áp suất: 1000mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 04-05-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 7.28mps 189º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 999mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 05-05-2017
quang mây

Quang Mây

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 7.29mps 201º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 998mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 06-05-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 4.69mps 192º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 19%
 • Áp suất: 995mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 07-05-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 4.84mps 23º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 89%
 • Áp suất: 1000mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 08-05-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 5.01mps 356º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 38%
 • Áp suất: 1002mbar
Xem thêm