Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Móng Cái. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Chủ nhật (18-11-2017)

  Mặt trời mọc: 06:01am Mặt trời lặn: 05:04pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.1684 Kinh độ: 107.9431

  clear sky
  25ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 23:24

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1mps
  • Hướng gió: 0º N
  • Độ ẩm: 88%
  • Độ che phủ: 40%
  • Áp suất: 1010mb
 • Thời tiết Sáng Chủ nhật (18-11-2017)

  Mặt trời mọc: 06:01am Mặt trời lặn: 05:04pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.1684 Kinh độ: 107.9431

  mưa vừa
  19ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 23:24

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 5.5925mm
  • Sức gió: 2.96mps
  • Hướng gió: 0º N
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1000mb
 • Thời tiết Trưa Chủ nhật (18-11-2017)

  Mặt trời mọc: 06:01am Mặt trời lặn: 05:04pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.1684 Kinh độ: 107.9431

  mưa rải rác
  16ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 23:24

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 2.405mm
  • Sức gió: 5.56mps
  • Hướng gió: 20º NNE
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1002mb
 • Thời tiết Chiều Chủ nhật (18-11-2017)

  Mặt trời mọc: 06:01am Mặt trời lặn: 05:04pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.1684 Kinh độ: 107.9431

  mưa rải rác
  14ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 23:24

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.87mm
  • Sức gió: 5mps
  • Hướng gió: 28º NNE
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1004mb
 • Thời tiết Tối Chủ nhật (19-11-2017)

  Mặt trời mọc: 06:01am Mặt trời lặn: 05:04pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.1684 Kinh độ: 107.9431

  mưa rải rác
  11ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 23:24

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.62mm
  • Sức gió: 4.01mps
  • Hướng gió: 28º NNE
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1005mb
 • Cập nhật lúc 23:24
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 clear sky 22ºC 0% 1.5mps 145º SE 0mm 94%
  6:00 mưa vừa 21ºC 92% 3.41mps 333º NNW 6.495mm 100%
  9:00 mưa vừa 19ºC 92% 2.96mps 0º N 5.5925mm 100%
  12:00 mưa rải rác 17ºC 92% 5.26mps 15º NNE 2.1mm 100%
  15:00 mưa rải rác 16ºC 92% 5.56mps 20º NNE 2.405mm 100%
  18:00 mưa rải rác 15ºC 92% 5.42mps 27º NNE 2.06mm 100%
  21:00 mưa rải rác 14ºC 92% 5mps 28º NNE 0.87mm 99%
  24:00 mưa rải rác 12ºC 92% 4.77mps 32º NNE 1.37mm 100%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Móng Cái

Thứ 6

Dự báo ngày 17-11-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.82mps 164º
 • Độ ẩm: 94%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 996mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 18-11-2017
mưa to

Mưa To

17ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 5.26mps 16º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1003mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 19-11-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

11ºC
 • Cao nhất: 13ºC
 • Thấp nhất: 10ºC
 • Sức gió: 2.56mps 29º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 20-11-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

11ºC
 • Cao nhất: 12ºC
 • Thấp nhất: 10ºC
 • Sức gió: 2.93mps 357º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 21-11-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

15ºC
 • Cao nhất: 15ºC
 • Thấp nhất: 10ºC
 • Sức gió: 4.18mps 14º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 57%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 22-11-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

13ºC
 • Cao nhất: 13ºC
 • Thấp nhất: 10ºC
 • Sức gió: 8.23mps 8º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 35%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 23-11-2017
quang mây

Quang Mây

16ºC
 • Cao nhất: 16ºC
 • Thấp nhất: 9ºC
 • Sức gió: 6.54mps 8º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 5%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 24-11-2017
quang mây

Quang Mây

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 10ºC
 • Sức gió: 4.76mps 20º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 11%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 25-11-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

18ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 11ºC
 • Sức gió: 4.83mps 35º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 75%
 • Áp suất: 1014mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 26-11-2017
quang mây

Quang Mây

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 10ºC
 • Sức gió: 5.99mps 29º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 27-11-2017
quang mây

Quang Mây

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 8ºC
 • Sức gió: 5.68mps 19º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 28-11-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

18ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 9ºC
 • Sức gió: 6.05mps 14º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 49%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 29-11-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

13ºC
 • Cao nhất: 13ºC
 • Thấp nhất: 9ºC
 • Sức gió: 4.42mps 358º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 85%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 30-11-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

12ºC
 • Cao nhất: 12ºC
 • Thấp nhất: 9ºC
 • Sức gió: 6.23mps 349º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 01-12-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

13ºC
 • Cao nhất: 13ºC
 • Thấp nhất: 10ºC
 • Sức gió: 4.53mps 356º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1016mbar
Xem thêm