Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Móng Cái. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 7 (24-02-2017)

  Mặt trời mọc: 06:13am Mặt trời lặn: 05:49pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.1684 Kinh độ: 107.9431

  mưa rải rác
  9ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 12ºC

  Cập nhật lúc 19:11

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.6125mm
  • Sức gió: 2.9mps
  • Hướng gió: 8º N
  • Độ ẩm: 98%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1011mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 7 (24-02-2017)

  Mặt trời mọc: 06:13am Mặt trời lặn: 05:49pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.1684 Kinh độ: 107.9431

  mưa rải rác
  12ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 12ºC

  Cập nhật lúc 19:11

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.015mm
  • Sức gió: 2.61mps
  • Hướng gió: 37º NE
  • Độ ẩm: 83%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1006mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 7 (24-02-2017)

  Mặt trời mọc: 06:13am Mặt trời lặn: 05:49pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.1684 Kinh độ: 107.9431

  mưa rải rác
  9ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 12ºC

  Cập nhật lúc 19:11

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.75mm
  • Sức gió: 2.41mps
  • Hướng gió: 62º ENE
  • Độ ẩm: 98%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1008mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 7 (25-02-2017)

  Mặt trời mọc: 06:13am Mặt trời lặn: 05:49pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.1684 Kinh độ: 107.9431

  mưa rải rác
  8ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 12ºC

  Cập nhật lúc 19:11

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.985mm
  • Sức gió: 2.11mps
  • Hướng gió: 17º NNE
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1008mb
 • Thời tiết Tối Thứ 7 (25-02-2017)

  Mặt trời mọc: 06:13am Mặt trời lặn: 05:49pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.1684 Kinh độ: 107.9431

  mưa rải rác
  9ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 12ºC

  Cập nhật lúc 19:11

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.52mm
  • Sức gió: 3.17mps
  • Hướng gió: 3º N
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1010mb
 • Cập nhật lúc 19:11
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 9ºC 92% 2.9mps 8º N 0.6125mm 98%
  6:00 mưa rải rác 11ºC 92% 2.78mps 14º NNE 0.135mm 90%
  9:00 mưa rải rác 12ºC 92% 2.61mps 37º NE 0.015mm 83%
  12:00 mưa rải rác 11ºC 92% 2.57mps 51º NE 0.095000000000001mm 83%
  15:00 mưa rải rác 9ºC 92% 2.41mps 62º ENE 0.75mm 98%
  18:00 mưa rải rác 8ºC 92% 2.05mps 40º NE 0.995mm 100%
  21:00 mưa rải rác 8ºC 92% 2.11mps 17º NNE 0.985mm 100%
  24:00 mưa rải rác 8ºC 92% 2.72mps 3º N 1.18mm 100%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Móng Cái

Thứ 6

Dự báo ngày 17-02-2017
mây rải rác

Mây Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 2.13mps 129º
 • Độ ẩm: 48%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 48%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 18-02-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 11ºC
 • Sức gió: 1.96mps 42º
 • Độ ẩm: 46%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1007mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 19-02-2017
quang mây

Quang Mây

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 5.31mps 171º
 • Độ ẩm: 41%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1000mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 20-02-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 4.38mps 166º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 26%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 21-02-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 4.06mps 162º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 3%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 22-02-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 2.23mps 158º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 4%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 23-02-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

18ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 4.94mps 20º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 50%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 24-02-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

14ºC
 • Cao nhất: 14ºC
 • Thấp nhất: 10ºC
 • Sức gió: 4.93mps 9º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 96%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 25-02-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

12ºC
 • Cao nhất: 12ºC
 • Thấp nhất: 8ºC
 • Sức gió: 6.21mps 16º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 69%
 • Áp suất: 1020mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 26-02-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

14ºC
 • Cao nhất: 14ºC
 • Thấp nhất: 7ºC
 • Sức gió: 4.95mps 14º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 4%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 27-02-2017
quang mây

Quang Mây

18ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 7ºC
 • Sức gió: 3.75mps 20º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 28-02-2017
quang mây

Quang Mây

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 10ºC
 • Sức gió: 4.04mps 34º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 29%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 01-03-2017
quang mây

Quang Mây

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 10ºC
 • Sức gió: 3.14mps 77º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 02-03-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 10ºC
 • Sức gió: 4.89mps 19º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 29%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 03-03-2017
quang mây

Quang Mây

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 11ºC
 • Sức gió: 3.65mps 26º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1015mbar
Xem thêm