Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Móng Cái. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 5 (10-07-2015)

  Mặt trời mọc: 05:12am Mặt trời lặn: 06:34pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.5265 Kinh độ: 107.972

  quang mây
  28ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 18:25

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 5.27mps
  • Hướng gió: 1º N
  • Độ ẩm: 77%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 998mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 5 (10-07-2015)

  Mặt trời mọc: 05:12am Mặt trời lặn: 06:34pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.5265 Kinh độ: 107.972

  mây rải rác
  26ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 18:25

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 6.26mps
  • Hướng gió: 5º N
  • Độ ẩm: 81%
  • Độ che phủ: 48%
  • Áp suất: 998mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 5 (10-07-2015)

  Mặt trời mọc: 05:12am Mặt trời lặn: 06:34pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.5265 Kinh độ: 107.972

  nhiều mây
  28ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 18:25

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 5.76mps
  • Hướng gió: 14º NNE
  • Độ ẩm: 77%
  • Độ che phủ: 76%
  • Áp suất: 998mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 5 (10-07-2015)

  Mặt trời mọc: 05:12am Mặt trời lặn: 06:34pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.5265 Kinh độ: 107.972

  mưa rải rác
  27ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 18:25

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.025mm
  • Sức gió: 5.82mps
  • Hướng gió: 22º NNE
  • Độ ẩm: 81%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 997mb
 • Thời tiết Tối Thứ 5 (11-07-2015)

  Mặt trời mọc: 05:12am Mặt trời lặn: 06:34pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.5265 Kinh độ: 107.972

  mưa vừa
  23ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 18:25

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 6.35mm
  • Sức gió: 3.11mps
  • Hướng gió: 335º NNW
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 998mb
 • Cập nhật lúc 18:25
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 quang mây 28ºC 0% 5.27mps 1º N 0mm 77%
  6:00 ít mây 27ºC 20% 5.92mps 1º N 0mm 80%
  9:00 mây rải rác 26ºC 48% 6.26mps 5º N 0mm 81%
  12:00 mưa rải rác 27ºC 56% 5.47mps 14º NNE 0.055mm 81%
  15:00 nhiều mây 28ºC 76% 5.76mps 14º NNE 0mm 77%
  18:00 mây dày đặc 29ºC 92% 5.58mps 15º NNE 0mm 74%
  21:00 mưa rải rác 27ºC 92% 5.82mps 22º NNE 0.025mm 81%
  24:00 mưa vừa 23ºC 92% 4.32mps 13º NNE 3.12mm 100%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Móng Cái

Thứ 5

Dự báo ngày 09-07-2015
nhiều mây

Nhiều Mây

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 4.42mps 1º
 • Độ ẩm: 66%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 56%
 • Áp suất: 992mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 10-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 5.32mps 16º
 • Độ ẩm: 65%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 80%
 • Áp suất: 992mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 11-07-2015
quang mây

Quang Mây

30ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.56mps 13º
 • Độ ẩm: 67%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 990mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 12-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.76mps 340º
 • Độ ẩm: 65%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 989mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 13-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 3.95mps 346º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 36%
 • Áp suất: 991mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 14-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.37mps 335º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 34%
 • Áp suất: 991mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 15-07-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 2.66mps 327º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 82%
 • Áp suất: 990mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 16-07-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

35ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 2.34mps 306º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 2%
 • Áp suất: 988mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 17-07-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 1.79mps 314º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 18%
 • Áp suất: 989mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 18-07-2015
mưa to

Mưa To

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 1.66mps 136º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 35%
 • Áp suất: 993mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 19-07-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.76mps 163º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 41%
 • Áp suất: 996mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 20-07-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.21mps 131º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 21%
 • Áp suất: 996mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 21-07-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.98mps 175º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 41%
 • Áp suất: 996mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 22-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 6.48mps 219º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 18%
 • Áp suất: 995mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 23-07-2015
quang mây

Quang Mây

35ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 30ºC
 • Sức gió: 5.77mps 240º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 36%
 • Áp suất: 991mbar
Xem thêm