Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Phủ Lý. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (03-12-2023)

  Mặt trời mọc: 06:17am Mặt trời lặn: 05:15pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.5411 Kinh độ: 105.9139

  mây dày đặc
  18ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 18ºC

  Cập nhật lúc 06:44

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.37mps
  • Hướng gió: 5º N
  • Độ ẩm: 81%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1018mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (03-12-2023)

  Mặt trời mọc: 06:17am Mặt trời lặn: 05:15pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.5411 Kinh độ: 105.9139

  mây dày đặc
  20ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 18ºC

  Cập nhật lúc 06:44

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.61mps
  • Hướng gió: 352º N
  • Độ ẩm: 73%
  • Độ che phủ: 99%
  • Áp suất: 1018mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (04-12-2023)

  Mặt trời mọc: 06:17am Mặt trời lặn: 05:15pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.5411 Kinh độ: 105.9139

  mây dày đặc
  20ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 18ºC

  Cập nhật lúc 06:44

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.87mps
  • Hướng gió: 340º NNW
  • Độ ẩm: 75%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1017mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (04-12-2023)

  Mặt trời mọc: 06:17am Mặt trời lặn: 05:15pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.5411 Kinh độ: 105.9139

  mây dày đặc
  19ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 18ºC

  Cập nhật lúc 06:44

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.71mps
  • Hướng gió: 4º N
  • Độ ẩm: 78%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1018mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (04-12-2023)

  Mặt trời mọc: 06:17am Mặt trời lặn: 05:15pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.5411 Kinh độ: 105.9139

  mây dày đặc
  21ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 18ºC

  Cập nhật lúc 06:44

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.41mps
  • Hướng gió: 360º N
  • Độ ẩm: 69%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1016mb
 • Cập nhật lúc 06:44
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây dày đặc 20ºC 100% 1.13mps 6º N 0mm 68%
  6:00 mây dày đặc 20ºC 99% 1.28mps 1º N 0mm 68%
  9:00 mây dày đặc 20ºC 99% 1.61mps 352º N 0mm 73%
  12:00 mây dày đặc 20ºC 100% 1.01mps 353º N 0mm 74%
  15:00 mây dày đặc 20ºC 100% 0.87mps 340º NNW 0mm 75%
  18:00 mây dày đặc 19ºC 100% 1.04mps 354º N 0mm 76%
  21:00 mây dày đặc 19ºC 100% 1.71mps 4º N 0mm 78%
  24:00 mây dày đặc 20ºC 100% 2.02mps 360º N 0mm 72%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Phủ Lý

Chủ nhật

Dự báo ngày 03-12-2023
mây dày đặc

Mây Dày đặc

19ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 2.24mps 342º
 • Độ ẩm: 69%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 04-12-2023
mây dày đặc

Mây Dày đặc

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 2.84mps 1º
 • Độ ẩm: 70%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 05-12-2023
mây dày đặc

Mây Dày đặc

20ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 2.42mps 153º
 • Độ ẩm: 72%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 06-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

19ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 6.51mps 5º
 • Độ ẩm: 87%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 07-12-2023
nhiều mây

Nhiều Mây

23ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 3.68mps 359º
 • Độ ẩm: 53%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 82%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 08-12-2023
ít mây

ít Mây

24ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 4.34mps 162º
 • Độ ẩm: 49%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 18%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 09-12-2023
nhiều mây

Nhiều Mây

25ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 3.77mps 110º
 • Độ ẩm: 67%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 76%
 • Áp suất: 1013mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 10-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.31mps 171º
 • Độ ẩm: 78%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 11-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 4.23mps 151º
 • Độ ẩm: 81%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 12-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 6.12mps 163º
 • Độ ẩm: 67%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 96%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 13-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 6.17mps 165º
 • Độ ẩm: 61%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 32%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 14-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 5.8mps 166º
 • Độ ẩm: 63%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 49%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 15-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 4.38mps 151º
 • Độ ẩm: 75%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 94%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 16-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 3.06mps 87º
 • Độ ẩm: 84%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1015mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 17-12-2023
mưa to

Mưa To

14ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 7.62mps 358º
 • Độ ẩm: 90%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1020mbar
Xem thêm