Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Phủ Lý. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (22-07-2019)

  Mặt trời mọc: 05:26am Mặt trời lặn: 06:38pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.5411 Kinh độ: 105.9139

  mây dày đặc
  28ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 18:17

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.8mps
  • Hướng gió: 149º SSE
  • Độ ẩm: 75%
  • Độ che phủ: 98%
  • Áp suất: 1000mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (22-07-2019)

  Mặt trời mọc: 05:26am Mặt trời lặn: 06:38pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.5411 Kinh độ: 105.9139

  mây dày đặc
  35ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 18:17

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.17mps
  • Hướng gió: 208º SSW
  • Độ ẩm: 48%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1000mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (22-07-2019)

  Mặt trời mọc: 05:26am Mặt trời lặn: 06:38pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.5411 Kinh độ: 105.9139

  mây dày đặc
  28ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 18:17

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.01mps
  • Hướng gió: 146º SE
  • Độ ẩm: 78%
  • Độ che phủ: 99%
  • Áp suất: 999mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (23-07-2019)

  Mặt trời mọc: 05:26am Mặt trời lặn: 06:38pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.5411 Kinh độ: 105.9139

  mây dày đặc
  26ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 18:17

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.23mps
  • Hướng gió: 272º W
  • Độ ẩm: 87%
  • Độ che phủ: 98%
  • Áp suất: 1002mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (23-07-2019)

  Mặt trời mọc: 05:26am Mặt trời lặn: 06:38pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.5411 Kinh độ: 105.9139

  mây dày đặc
  27ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 18:17

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.01mps
  • Hướng gió: 252º WSW
  • Độ ẩm: 80%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1002mb
 • Cập nhật lúc 18:17
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây dày đặc 26ºC 100% 1.25mps 271º W 0mm 86%
  6:00 mây dày đặc 31ºC 100% 0.36mps 210º SSW 0mm 64%
  9:00 mây dày đặc 35ºC 100% 1.17mps 208º SSW 0mm 48%
  12:00 mây dày đặc 33ºC 100% 2.51mps 119º ESE 0mm 58%
  15:00 mây dày đặc 28ºC 99% 2.01mps 146º SE 0mm 78%
  18:00 mây dày đặc 26ºC 95% 0.77mps 130º SE 0mm 83%
  21:00 mây dày đặc 26ºC 98% 1.23mps 272º W 0mm 87%
  24:00 mây dày đặc 25ºC 100% 1.4mps 298º WNW 0mm 86%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Phủ Lý

Chủ nhật

Dự báo ngày 21-07-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.29mps 254º
 • Độ ẩm: 90%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 22-07-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

35ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 1.17mps 208º
 • Độ ẩm: 48%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1000mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 23-07-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

35ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 0.86mps 148º
 • Độ ẩm: 46%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1000mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 24-07-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

36ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 0.8mps 90º
 • Độ ẩm: 42%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 90%
 • Áp suất: 1000mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 25-07-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

36ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 1.22mps 90º
 • Độ ẩm: 44%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 96%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 26-07-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

35ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 1.37mps 128º
 • Độ ẩm: 46%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1001mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 27-07-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.81mps 131º
 • Độ ẩm: 49%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1000mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 28-07-2019
mưa to

Mưa To

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.68mps 57º
 • Độ ẩm: 51%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1001mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 29-07-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.52mps 103º
 • Độ ẩm: 49%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1001mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 30-07-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

35ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 0.28mps 149º
 • Độ ẩm: 45%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 96%
 • Áp suất: 1001mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 31-07-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.05mps 104º
 • Độ ẩm: 49%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1001mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 01-08-2019
mưa to

Mưa To

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 0.48mps 17º
 • Độ ẩm: 63%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 02-08-2019
mưa to

Mưa To

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.54mps 137º
 • Độ ẩm: 76%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 03-08-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.22mps 137º
 • Độ ẩm: 70%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1004mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 04-08-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.89mps 113º
 • Độ ẩm: 72%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1004mbar
Xem thêm