Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Phủ Lý. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 5 (29-05-2024)

  Mặt trời mọc: 05:15am Mặt trời lặn: 06:32pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.5411 Kinh độ: 105.9139

  mây dày đặc
  27ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 37ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 04:01

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.07mps
  • Hướng gió: 78º ENE
  • Độ ẩm: 95%
  • Độ che phủ: 98%
  • Áp suất: 1000mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 5 (29-05-2024)

  Mặt trời mọc: 05:15am Mặt trời lặn: 06:32pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.5411 Kinh độ: 105.9139

  mưa rải rác
  29ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 37ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 04:01

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.16mm
  • Sức gió: 3.85mps
  • Hướng gió: 112º ESE
  • Độ ẩm: 86%
  • Độ che phủ: 70%
  • Áp suất: 999mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 5 (30-05-2024)

  Mặt trời mọc: 05:15am Mặt trời lặn: 06:32pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.5411 Kinh độ: 105.9139

  mây dày đặc
  28ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 37ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 04:01

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.27mps
  • Hướng gió: 84º E
  • Độ ẩm: 91%
  • Độ che phủ: 99%
  • Áp suất: 1000mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 5 (30-05-2024)

  Mặt trời mọc: 05:15am Mặt trời lặn: 06:32pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.5411 Kinh độ: 105.9139

  mưa rải rác
  28ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 37ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 04:01

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.4mm
  • Sức gió: 2.47mps
  • Hướng gió: 77º ENE
  • Độ ẩm: 89%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1001mb
 • Thời tiết Tối Thứ 5 (30-05-2024)

  Mặt trời mọc: 05:15am Mặt trời lặn: 06:32pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.5411 Kinh độ: 105.9139

  mưa rải rác
  32ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 37ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 04:01

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.25mm
  • Sức gió: 3.95mps
  • Hướng gió: 78º ENE
  • Độ ẩm: 72%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1000mb
 • Cập nhật lúc 04:01
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây dày đặc 34ºC 100% 2.26mps 188º S 0mm 61%
  6:00 mây dày đặc 35ºC 89% 4.14mps 115º ESE 0mm 58%
  9:00 mưa rải rác 29ºC 70% 3.85mps 112º ESE 0.16mm 86%
  12:00 mưa rải rác 28ºC 98% 2.72mps 116º ESE 0.37mm 90%
  15:00 mây dày đặc 28ºC 99% 1.27mps 84º E 0mm 91%
  18:00 mưa rải rác 27ºC 100% 1.58mps 68º ENE 1.81mm 94%
  21:00 mưa rải rác 28ºC 100% 2.47mps 77º ENE 1.4mm 89%
  24:00 mưa rải rác 33ºC 99% 3.33mps 33º NNE 0.13mm 68%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Phủ Lý

Thứ 4

Dự báo ngày 29-05-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 37ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 5.53mps 104º
 • Độ ẩm: 65%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 30-05-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.74mps 17º
 • Độ ẩm: 68%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 31-05-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

23ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 5.36mps 351º
 • Độ ẩm: 93%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 01-06-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

28ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.17mps 176º
 • Độ ẩm: 71%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1007mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 02-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.95mps 145º
 • Độ ẩm: 60%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 65%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 03-06-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 3.1mps 107º
 • Độ ẩm: 64%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 96%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 04-06-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.21mps 92º
 • Độ ẩm: 83%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 05-06-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.59mps 7º
 • Độ ẩm: 88%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 06-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 5.86mps 355º
 • Độ ẩm: 86%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 07-06-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

23ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 4.64mps 348º
 • Độ ẩm: 94%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 08-06-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

30ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.38mps 165º
 • Độ ẩm: 67%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 97%
 • Áp suất: 1005mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 09-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 4.51mps 131º
 • Độ ẩm: 58%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 46%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 10-06-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

32ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 2.94mps 352º
 • Độ ẩm: 67%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 75%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 11-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 3.41mps 162º
 • Độ ẩm: 66%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 12-06-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

34ºC
 • Cao nhất: 37ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 3.8mps 270º
 • Độ ẩm: 51%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1000mbar
Xem thêm