Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Phủ Lý. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 4 (16-10-2017)

  Mặt trời mọc: 05:51am Mặt trời lặn: 05:31pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.5411 Kinh độ: 105.9139

  mưa rải rác
  21ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 18ºC

  Cập nhật lúc 23:48

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 8.26mps
  • Hướng gió: 11º N
  • Độ ẩm: 71%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 1022mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 4 (16-10-2017)

  Mặt trời mọc: 05:51am Mặt trời lặn: 05:31pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.5411 Kinh độ: 105.9139

  mưa rải rác
  19ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 18ºC

  Cập nhật lúc 23:48

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.51mm
  • Sức gió: 8.77mps
  • Hướng gió: 358º N
  • Độ ẩm: 97%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1022mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 4 (16-10-2017)

  Mặt trời mọc: 05:51am Mặt trời lặn: 05:31pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.5411 Kinh độ: 105.9139

  mưa rải rác
  18ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 18ºC

  Cập nhật lúc 23:48

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.12mm
  • Sức gió: 7.56mps
  • Hướng gió: 354º N
  • Độ ẩm: 95%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1025mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 4 (17-10-2017)

  Mặt trời mọc: 05:51am Mặt trời lặn: 05:31pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.5411 Kinh độ: 105.9139

  mưa rải rác
  17ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 18ºC

  Cập nhật lúc 23:48

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.385mm
  • Sức gió: 7.25mps
  • Hướng gió: 350º N
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1025mb
 • Thời tiết Tối Thứ 4 (17-10-2017)

  Mặt trời mọc: 05:51am Mặt trời lặn: 05:31pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.5411 Kinh độ: 105.9139

  mưa rải rác
  19ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 18ºC

  Cập nhật lúc 23:48

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.02mm
  • Sức gió: 7.83mps
  • Hướng gió: 357º N
  • Độ ẩm: 90%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1027mb
 • Cập nhật lúc 23:48
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 21ºC 92% 9.67mps 10º N 0.07mm 81%
  6:00 mưa rải rác 19ºC 92% 9.27mps 359º N 0.69mm 96%
  9:00 mưa rải rác 19ºC 92% 8.77mps 358º N 0.51mm 97%
  12:00 mưa rải rác 18ºC 92% 7.91mps 355º N 0.135mm 94%
  15:00 mưa rải rác 18ºC 92% 7.56mps 354º N 0.12mm 95%
  18:00 mưa rải rác 17ºC 92% 7.48mps 353º N 0.305mm 100%
  21:00 mưa rải rác 17ºC 92% 7.25mps 350º N 0.385mm 100%
  24:00 mưa rải rác 18ºC 92% 7.09mps 355º N 0.125mm 99%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Phủ Lý

Thứ 2

Dự báo ngày 16-10-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 9.67mps 11º
 • Độ ẩm: 81%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1024mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 17-10-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

19ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 7.83mps 358º
 • Độ ẩm: 90%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1027mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 18-10-2017
nhiều mây

Nhiều Mây

22ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 7.06mps 1º
 • Độ ẩm: 83%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 64%
 • Áp suất: 1028mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 19-10-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 2.17mps 25º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 2%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 20-10-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.55mps 43º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 15%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 21-10-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 4.2mps 20º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 1%
 • Áp suất: 1014mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 22-10-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 3.71mps 40º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 23-10-2017
quang mây

Quang Mây

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 5.11mps 41º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 24-10-2017
quang mây

Quang Mây

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 6.56mps 28º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 25-10-2017
quang mây

Quang Mây

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 4.5mps 17º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 26-10-2017
quang mây

Quang Mây

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 4.04mps 10º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 27-10-2017
quang mây

Quang Mây

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 5.38mps 12º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 28-10-2017
quang mây

Quang Mây

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 6.12mps 17º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1014mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 29-10-2017
mưa to

Mưa To

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 7.39mps 10º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 97%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 30-10-2017
mưa to

Mưa To

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 6.61mps 35º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1015mbar
Xem thêm