Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Phủ Lý. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 7 (14-02-2017)

  Mặt trời mọc: 06:20am Mặt trời lặn: 05:59pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.5411 Kinh độ: 105.9139

  clear sky
  16ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 16ºC

  Thấp nhất: 14ºC

  Cập nhật lúc 20:01

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.91mps
  • Hướng gió: 27º NNE
  • Độ ẩm: 80%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1031mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 7 (14-02-2017)

  Mặt trời mọc: 06:20am Mặt trời lặn: 05:59pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.5411 Kinh độ: 105.9139

  mưa rải rác
  17ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 16ºC

  Thấp nhất: 14ºC

  Cập nhật lúc 20:01

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.115mm
  • Sức gió: 2.51mps
  • Hướng gió: 351º N
  • Độ ẩm: 85%
  • Độ che phủ: 76%
  • Áp suất: 1040mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 7 (14-02-2017)

  Mặt trời mọc: 06:20am Mặt trời lặn: 05:59pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.5411 Kinh độ: 105.9139

  mưa rải rác
  20ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 16ºC

  Thấp nhất: 14ºC

  Cập nhật lúc 20:01

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.165mm
  • Sức gió: 4.57mps
  • Hướng gió: 93º E
  • Độ ẩm: 77%
  • Độ che phủ: 8%
  • Áp suất: 1036mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 7 (14-02-2017)

  Mặt trời mọc: 06:20am Mặt trời lặn: 05:59pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.5411 Kinh độ: 105.9139

  mây rải rác
  15ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 16ºC

  Thấp nhất: 14ºC

  Cập nhật lúc 20:01

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.71mps
  • Hướng gió: 72º ENE
  • Độ ẩm: 92%
  • Độ che phủ: 32%
  • Áp suất: 1038mb
 • Thời tiết Tối Thứ 7 (15-02-2017)

  Mặt trời mọc: 06:20am Mặt trời lặn: 05:59pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.5411 Kinh độ: 105.9139

  mưa rải rác
  16ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 16ºC

  Thấp nhất: 14ºC

  Cập nhật lúc 20:01

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.68mm
  • Sức gió: 3.17mps
  • Hướng gió: 353º N
  • Độ ẩm: 98%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1036mb
 • Cập nhật lúc 20:01
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 clear sky 9ºC 0% 1.41mps 23º NNE 0mm 89%
  6:00 mưa rải rác 11ºC 88% 1.61mps 2º N 0.015mm 85%
  9:00 mưa rải rác 17ºC 76% 2.51mps 351º N 0.115mm 85%
  12:00 mưa rải rác 21ºC 92% 3.57mps 76º ENE 0.015mm 83%
  15:00 mưa rải rác 20ºC 8% 4.57mps 93º E 0.165mm 77%
  18:00 ít mây 17ºC 12% 3.95mps 92º E 0mm 89%
  21:00 mây rải rác 15ºC 32% 2.71mps 72º ENE 0mm 92%
  24:00 mưa rải rác 15ºC 80% 1.76mps 24º NNE 0.12mm 89%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Phủ Lý

Thứ 6

Dự báo ngày 24-02-2017
mây dày đặc

Mây Dày đặc

16ºC
 • Cao nhất: 16ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 2.91mps 27º
 • Độ ẩm: 80%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1031mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 25-02-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

13ºC
 • Cao nhất: 14ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 5.82mps 10º
 • Độ ẩm: 94%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1033mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 26-02-2017
mây rải rác

Mây Rải Rác

18ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 11ºC
 • Sức gió: 3.86mps 16º
 • Độ ẩm: 64%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 44%
 • Áp suất: 1034mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 27-02-2017
quang mây

Quang Mây

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 10ºC
 • Sức gió: 3.79mps 32º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1024mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 28-02-2017
quang mây

Quang Mây

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 10ºC
 • Sức gió: 3.81mps 7º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 1%
 • Áp suất: 1025mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 01-03-2017
quang mây

Quang Mây

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 11ºC
 • Sức gió: 5.42mps 15º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 02-03-2017
quang mây

Quang Mây

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 10ºC
 • Sức gió: 1.98mps 90º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 03-03-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 11ºC
 • Sức gió: 1.88mps 157º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 25%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 04-03-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 2.88mps 143º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 35%
 • Áp suất: 1014mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 05-03-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 2.64mps 185º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 31%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 06-03-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 6.27mps 29º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 39%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 07-03-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 3.27mps 23º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 85%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 08-03-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 1.91mps 21º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 85%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 09-03-2017
mưa to

Mưa To

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 3.01mps 170º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 93%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 10-03-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 2.75mps 270º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 13%
 • Áp suất: 1005mbar
Xem thêm