Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Phủ Lý. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 5 (10-07-2015)

  Mặt trời mọc: 05:22am Mặt trời lặn: 06:40pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.541109 Kinh độ: 105.913887

  nhiều mây
  27ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 19:41

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.67mps
  • Hướng gió: 348º NNW
  • Độ ẩm: 67%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1014mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 5 (10-07-2015)

  Mặt trời mọc: 05:22am Mặt trời lặn: 06:40pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.541109 Kinh độ: 105.913887

  quang mây
  27ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 19:41

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.76mps
  • Hướng gió: 0º N
  • Độ ẩm: 64%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 999mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 5 (10-07-2015)

  Mặt trời mọc: 05:22am Mặt trời lặn: 06:40pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.541109 Kinh độ: 105.913887

  quang mây
  33ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 19:41

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.66mps
  • Hướng gió: 353º N
  • Độ ẩm: 46%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 998mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 5 (10-07-2015)

  Mặt trời mọc: 05:22am Mặt trời lặn: 06:40pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.541109 Kinh độ: 105.913887

  nhiều mây
  31ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 19:41

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.72mps
  • Hướng gió: 0º N
  • Độ ẩm: 48%
  • Độ che phủ: 68%
  • Áp suất: 997mb
 • Thời tiết Tối Thứ 5 (11-07-2015)

  Mặt trời mọc: 05:22am Mặt trời lặn: 06:40pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.541109 Kinh độ: 105.913887

  nhiều mây
  26ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 19:41

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.06mps
  • Hướng gió: 318º NW
  • Độ ẩm: 69%
  • Độ che phủ: 56%
  • Áp suất: 997mb
 • Cập nhật lúc 19:41
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 nhiều mây 25ºC 56% 2.12mps 353º N 0mm 70%
  6:00 quang mây 24ºC 0% 2.32mps 344º NNW 0mm 69%
  9:00 quang mây 27ºC 0% 2.76mps 0º N 0mm 64%
  12:00 quang mây 31ºC 0% 4.42mps 5º N 0mm 52%
  15:00 quang mây 33ºC 0% 4.66mps 353º N 0mm 46%
  18:00 mây rải rác 33ºC 44% 4.13mps 354º N 0mm 45%
  21:00 nhiều mây 31ºC 68% 2.72mps 0º N 0mm 48%
  24:00 nhiều mây 28ºC 56% 1.32mps 343º NNW 0mm 62%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Phủ Lý

Thứ 5

Dự báo ngày 09-07-2015
quang mây

Quang Mây

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 3.32mps 357º
 • Độ ẩm: 64%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 10-07-2015
mây rải rác

Mây Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 6.46mps 1º
 • Độ ẩm: 53%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 32%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 11-07-2015
mây rải rác

Mây Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 1.96mps 302º
 • Độ ẩm: 66%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 36%
 • Áp suất: 1010mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 12-07-2015
quang mây

Quang Mây

36ºC
 • Cao nhất: 37ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 1.96mps 25º
 • Độ ẩm: 57%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 13-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

36ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 2.02mps 259º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 9%
 • Áp suất: 999mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 14-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 1.7mps 343º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 25%
 • Áp suất: 1000mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 15-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

36ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 1.54mps 314º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 4%
 • Áp suất: 998mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 16-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

38ºC
 • Cao nhất: 38ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 3.48mps 303º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 1%
 • Áp suất: 997mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 17-07-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

35ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 2.61mps 338º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 21%
 • Áp suất: 998mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 18-07-2015
mưa to

Mưa To

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 1.53mps 276º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 18%
 • Áp suất: 1001mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 19-07-2015
mưa to

Mưa To

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 1.68mps 334º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 44%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 20-07-2015
mưa to

Mưa To

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 1.84mps 198º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 13%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 21-07-2015
mưa to

Mưa To

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 1.89mps 157º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 22-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 4.98mps 232º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 23-07-2015
quang mây

Quang Mây

37ºC
 • Cao nhất: 37ºC
 • Thấp nhất: 30ºC
 • Sức gió: 6.18mps 258º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 28%
 • Áp suất: 1000mbar
Xem thêm