Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Phủ Lý. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 5 (09-07-2020)

  Mặt trời mọc: 05:22am Mặt trời lặn: 06:40pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.5411 Kinh độ: 105.9139

  mây dày đặc
  38ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 39ºC

  Thấp nhất: 28ºC

  Cập nhật lúc 16:50

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.49mps
  • Hướng gió: 169º S
  • Độ ẩm: 41%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 997mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 5 (09-07-2020)

  Mặt trời mọc: 05:22am Mặt trời lặn: 06:40pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.5411 Kinh độ: 105.9139

  mây dày đặc
  38ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 39ºC

  Thấp nhất: 28ºC

  Cập nhật lúc 16:50

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.93mps
  • Hướng gió: 232º SW
  • Độ ẩm: 38%
  • Độ che phủ: 98%
  • Áp suất: 999mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 5 (09-07-2020)

  Mặt trời mọc: 05:22am Mặt trời lặn: 06:40pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.5411 Kinh độ: 105.9139

  mây dày đặc
  32ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 39ºC

  Thấp nhất: 28ºC

  Cập nhật lúc 16:50

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 5.55mps
  • Hướng gió: 165º SSE
  • Độ ẩm: 60%
  • Độ che phủ: 99%
  • Áp suất: 997mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 5 (10-07-2020)

  Mặt trời mọc: 05:22am Mặt trời lặn: 06:40pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.5411 Kinh độ: 105.9139

  mây dày đặc
  30ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 39ºC

  Thấp nhất: 28ºC

  Cập nhật lúc 16:50

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.05mps
  • Hướng gió: 193º SSW
  • Độ ẩm: 63%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 999mb
 • Thời tiết Tối Thứ 5 (10-07-2020)

  Mặt trời mọc: 05:22am Mặt trời lặn: 06:40pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.5411 Kinh độ: 105.9139

  mây dày đặc
  30ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 39ºC

  Thấp nhất: 28ºC

  Cập nhật lúc 16:50

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.33mps
  • Hướng gió: 201º SSW
  • Độ ẩm: 64%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1001mb
 • Cập nhật lúc 16:50
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây dày đặc 28ºC 100% 3mps 207º SSW 0mm 73%
  6:00 mây dày đặc 34ºC 100% 4.19mps 230º SW 0mm 50%
  9:00 mây dày đặc 38ºC 98% 3.93mps 232º SW 0mm 38%
  12:00 mây dày đặc 39ºC 98% 4.5mps 179º S 0mm 37%
  15:00 mây dày đặc 32ºC 99% 5.55mps 165º SSE 0mm 60%
  18:00 mây dày đặc 31ºC 100% 2.8mps 192º SSW 0mm 62%
  21:00 mây dày đặc 30ºC 100% 3.05mps 193º SSW 0mm 63%
  24:00 mây dày đặc 29ºC 100% 3.3mps 190º S 0mm 67%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Phủ Lý

Thứ 5

Dự báo ngày 09-07-2020
mây dày đặc

Mây Dày đặc

38ºC
 • Cao nhất: 39ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 3.93mps 232º
 • Độ ẩm: 38%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 999mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 10-07-2020
mây dày đặc

Mây Dày đặc

40ºC
 • Cao nhất: 40ºC
 • Thấp nhất: 30ºC
 • Sức gió: 4.2mps 223º
 • Độ ẩm: 32%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 90%
 • Áp suất: 999mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 11-07-2020
nhiều mây

Nhiều Mây

41ºC
 • Cao nhất: 41ºC
 • Thấp nhất: 30ºC
 • Sức gió: 4.16mps 218º
 • Độ ẩm: 30%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 82%
 • Áp suất: 999mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 12-07-2020
mây dày đặc

Mây Dày đặc

40ºC
 • Cao nhất: 40ºC
 • Thấp nhất: 30ºC
 • Sức gió: 2.8mps 232º
 • Độ ẩm: 32%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1000mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 13-07-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

39ºC
 • Cao nhất: 39ºC
 • Thấp nhất: 30ºC
 • Sức gió: 2.76mps 211º
 • Độ ẩm: 33%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 14-07-2020
mây dày đặc

Mây Dày đặc

40ºC
 • Cao nhất: 40ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 3.27mps 216º
 • Độ ẩm: 32%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 91%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 15-07-2020
mây rải rác

Mây Rải Rác

41ºC
 • Cao nhất: 41ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 4.33mps 232º
 • Độ ẩm: 28%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 48%
 • Áp suất: 1000mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 16-07-2020
mây dày đặc

Mây Dày đặc

41ºC
 • Cao nhất: 41ºC
 • Thấp nhất: 30ºC
 • Sức gió: 4.42mps 236º
 • Độ ẩm: 28%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 999mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 17-07-2020
mây dày đặc

Mây Dày đặc

41ºC
 • Cao nhất: 41ºC
 • Thấp nhất: 30ºC
 • Sức gió: 3.48mps 234º
 • Độ ẩm: 28%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1000mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 18-07-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

40ºC
 • Cao nhất: 40ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 3mps 234º
 • Độ ẩm: 30%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 77%
 • Áp suất: 1002mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 19-07-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

38ºC
 • Cao nhất: 38ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.97mps 264º
 • Độ ẩm: 36%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 20-07-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 1.66mps 151º
 • Độ ẩm: 68%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 21-07-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 5.55mps 159º
 • Độ ẩm: 51%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 22-07-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

35ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 4.19mps 162º
 • Độ ẩm: 50%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 23-07-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

36ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 2.76mps 176º
 • Độ ẩm: 43%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1003mbar
Xem thêm