Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Phủ Lý. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 7 (22-09-2018)

  Mặt trời mọc: 05:45am Mặt trời lặn: 05:52pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.5411 Kinh độ: 105.9139

  trời quang mây
  27ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 17:53

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.03mps
  • Hướng gió: 132º SE
  • Độ ẩm: 78%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1024mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 7 (22-09-2018)

  Mặt trời mọc: 05:45am Mặt trời lặn: 05:52pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.5411 Kinh độ: 105.9139

  mây rải rác
  32ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 17:53

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.06mps
  • Hướng gió: 94º E
  • Độ ẩm: 76%
  • Độ che phủ: 36%
  • Áp suất: 1024mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 7 (22-09-2018)

  Mặt trời mọc: 05:45am Mặt trời lặn: 05:52pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.5411 Kinh độ: 105.9139

  trời quang mây
  27ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 17:53

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.02mps
  • Hướng gió: 121º ESE
  • Độ ẩm: 75%
  • Độ che phủ: 8%
  • Áp suất: 1024mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 7 (23-09-2018)

  Mặt trời mọc: 05:45am Mặt trời lặn: 05:52pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.5411 Kinh độ: 105.9139

  ít mây
  23ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 17:53

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.21mps
  • Hướng gió: 237º WSW
  • Độ ẩm: 94%
  • Độ che phủ: 12%
  • Áp suất: 1025mb
 • Thời tiết Tối Thứ 7 (23-09-2018)

  Mặt trời mọc: 05:45am Mặt trời lặn: 05:52pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.5411 Kinh độ: 105.9139

  trời quang mây
  25ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 17:53

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.06mps
  • Hướng gió: 336º NNW
  • Độ ẩm: 94%
  • Độ che phủ: 8%
  • Áp suất: 1025mb
 • Cập nhật lúc 17:53
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 trời quang mây 25ºC 0% 2.07mps 355º N 0mm 96%
  6:00 trời quang mây 30ºC 0% 2.01mps 4º N 0mm 87%
  9:00 mây rải rác 32ºC 36% 2.06mps 94º E 0mm 76%
  12:00 mây rải rác 31ºC 36% 2.77mps 109º ESE 0mm 68%
  15:00 trời quang mây 27ºC 8% 3.02mps 121º ESE 0mm 75%
  18:00 ít mây 24ºC 12% 1.31mps 132º SE 0mm 94%
  21:00 ít mây 23ºC 12% 1.21mps 237º WSW 0mm 94%
  24:00 trời quang mây 22ºC 0% 1.31mps 297º WNW 0mm 95%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Phủ Lý

Thứ 7

Dự báo ngày 22-09-2018
trời quang mây

Trời Quang Mây

30ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.01mps 4º
 • Độ ẩm: 87%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1026mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 23-09-2018
trời quang mây

Trời Quang Mây

30ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.07mps 19º
 • Độ ẩm: 84%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 1026mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 24-09-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.02mps 9º
 • Độ ẩm: 83%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1024mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 25-09-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 4.74mps 164º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 21%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 26-09-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 4.12mps 133º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 22%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 27-09-2018
mưa to

Mưa To

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.64mps 40º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 42%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 28-09-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 6.57mps 6º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 25%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 29-09-2018
trời quang mây

Trời Quang Mây

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 5.1mps 31º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1016mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 30-09-2018
trời quang mây

Trời Quang Mây

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 4.05mps 43º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 23%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 01-10-2018
trời quang mây

Trời Quang Mây

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 1.83mps 24º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 02-10-2018
trời quang mây

Trời Quang Mây

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 3.67mps 35º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 03-10-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 3.31mps 31º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 1%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 04-10-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 2.66mps 342º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 23%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 05-10-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.97mps 26º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 60%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 06-10-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.59mps 330º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 68%
 • Áp suất: 1019mbar
Xem thêm