Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Phủ Lý. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Chủ nhật (22-09-2019)

  Mặt trời mọc: 05:45am Mặt trời lặn: 05:53pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.5411 Kinh độ: 105.9139

  ít mây
  21ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 01:12

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.97mps
  • Hướng gió: 344º NNW
  • Độ ẩm: 74%
  • Độ che phủ: 12%
  • Áp suất: 1014mb
 • Thời tiết Sáng Chủ nhật (22-09-2019)

  Mặt trời mọc: 05:45am Mặt trời lặn: 05:53pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.5411 Kinh độ: 105.9139

  trời quang mây
  22ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 01:12

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.76mps
  • Hướng gió: 7º N
  • Độ ẩm: 76%
  • Độ che phủ: 4%
  • Áp suất: 1016mb
 • Thời tiết Trưa Chủ nhật (22-09-2019)

  Mặt trời mọc: 05:45am Mặt trời lặn: 05:53pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.5411 Kinh độ: 105.9139

  mây rải rác
  28ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 01:12

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.77mps
  • Hướng gió: 17º NNE
  • Độ ẩm: 51%
  • Độ che phủ: 46%
  • Áp suất: 1015mb
 • Thời tiết Chiều Chủ nhật (22-09-2019)

  Mặt trời mọc: 05:45am Mặt trời lặn: 05:53pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.5411 Kinh độ: 105.9139

  nhiều mây
  22ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 01:12

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.61mps
  • Hướng gió: 13º NNE
  • Độ ẩm: 69%
  • Độ che phủ: 74%
  • Áp suất: 1016mb
 • Thời tiết Tối Chủ nhật (23-09-2019)

  Mặt trời mọc: 05:45am Mặt trời lặn: 05:53pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.5411 Kinh độ: 105.9139

  trời quang mây
  20ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 01:12

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.69mps
  • Hướng gió: 317º NW
  • Độ ẩm: 70%
  • Độ che phủ: 2%
  • Áp suất: 1018mb
 • Cập nhật lúc 01:12
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 ít mây 21ºC 12% 1.97mps 344º NNW 0mm 74%
  6:00 trời quang mây 21ºC 5% 2.15mps 347º NNW 0mm 74%
  9:00 trời quang mây 22ºC 4% 2.76mps 7º N 0mm 76%
  12:00 trời quang mây 26ºC 6% 5.05mps 17º NNE 0mm 56%
  15:00 mây rải rác 28ºC 46% 4.77mps 17º NNE 0mm 51%
  18:00 mây dày đặc 28ºC 88% 3.07mps 8º N 0mm 54%
  21:00 nhiều mây 22ºC 74% 1.61mps 13º NNE 0mm 69%
  24:00 trời quang mây 21ºC 5% 1.47mps 343º NNW 0mm 68%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Phủ Lý

Thứ 7

Dự báo ngày 21-09-2019
ít mây

ít Mây

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.67mps 4º
 • Độ ẩm: 77%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 1015mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 22-09-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

26ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 5.05mps 17º
 • Độ ẩm: 56%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 6%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 23-09-2019
nhiều mây

Nhiều Mây

26ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 4.1mps 18º
 • Độ ẩm: 50%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 80%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 24-09-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

26ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 3.8mps 16º
 • Độ ẩm: 50%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 25-09-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

27ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 2.95mps 7º
 • Độ ẩm: 48%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 3%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 26-09-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

27ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 2.35mps 9º
 • Độ ẩm: 52%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 2%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 27-09-2019
nhiều mây

Nhiều Mây

27ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.82mps 6º
 • Độ ẩm: 51%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 55%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 28-09-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

27ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.91mps 27º
 • Độ ẩm: 53%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1017mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 29-09-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

29ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.27mps 55º
 • Độ ẩm: 53%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 30-09-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

29ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.47mps 120º
 • Độ ẩm: 55%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 01-10-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.79mps 137º
 • Độ ẩm: 60%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 02-10-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.56mps 186º
 • Độ ẩm: 69%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 69%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 03-10-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.07mps 164º
 • Độ ẩm: 84%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 93%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 04-10-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.57mps 155º
 • Độ ẩm: 69%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 82%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 05-10-2019
mưa to

Mưa To

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.34mps 145º
 • Độ ẩm: 68%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 22%
 • Áp suất: 1012mbar
Xem thêm