Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Phủ Lý. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 6 (16-11-2018)

  Mặt trời mọc: 06:06am Mặt trời lặn: 05:15pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.5411 Kinh độ: 105.9139

  mây rải rác
  25ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 18:36

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.11mps
  • Hướng gió: 163º SSE
  • Độ ẩm: 85%
  • Độ che phủ: 12%
  • Áp suất: 1024mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 6 (16-11-2018)

  Mặt trời mọc: 06:06am Mặt trời lặn: 05:15pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.5411 Kinh độ: 105.9139

  trời quang mây
  29ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 18:36

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.77mps
  • Hướng gió: 176º S
  • Độ ẩm: 76%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1023mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 6 (16-11-2018)

  Mặt trời mọc: 06:06am Mặt trời lặn: 05:15pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.5411 Kinh độ: 105.9139

  ít mây
  24ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 18:36

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.08mps
  • Hướng gió: 165º SSE
  • Độ ẩm: 82%
  • Độ che phủ: 24%
  • Áp suất: 1023mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 6 (17-11-2018)

  Mặt trời mọc: 06:06am Mặt trời lặn: 05:15pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.5411 Kinh độ: 105.9139

  nhiều mây
  23ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 18:36

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.51mps
  • Hướng gió: 155º SSE
  • Độ ẩm: 96%
  • Độ che phủ: 68%
  • Áp suất: 1024mb
 • Thời tiết Tối Thứ 6 (17-11-2018)

  Mặt trời mọc: 06:06am Mặt trời lặn: 05:15pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.5411 Kinh độ: 105.9139

  nhiều mây
  24ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 18:36

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.23mps
  • Hướng gió: 123º ESE
  • Độ ẩm: 92%
  • Độ che phủ: 76%
  • Áp suất: 1025mb
 • Cập nhật lúc 18:36
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây rải rác 23ºC 36% 2.81mps 193º SSW 0mm 96%
  6:00 mưa rải rác 28ºC 44% 3.95mps 184º S 0.0024999999999999mm 84%
  9:00 trời quang mây 29ºC 0% 4.77mps 176º S 0mm 76%
  12:00 ít mây 28ºC 20% 4.88mps 163º SSE 0mm 71%
  15:00 ít mây 24ºC 24% 3.08mps 165º SSE 0mm 82%
  18:00 ít mây 23ºC 12% 2.87mps 155º SSE 0mm 94%
  21:00 nhiều mây 23ºC 68% 2.51mps 155º SSE 0mm 96%
  24:00 nhiều mây 23ºC 80% 1.61mps 133º SE 0mm 97%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Phủ Lý

Thứ 6

Dự báo ngày 16-11-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.95mps 184º
 • Độ ẩm: 84%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 44%
 • Áp suất: 1026mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 17-11-2018
mưa to

Mưa To

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.66mps 142º
 • Độ ẩm: 89%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1026mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 18-11-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

21ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 4.07mps 338º
 • Độ ẩm: 98%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1028mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 19-11-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 2.18mps 36º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 20-11-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.85mps 17º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 73%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 21-11-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 4mps 16º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 89%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 22-11-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 2.49mps 359º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 23-11-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 4.12mps 35º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 24-11-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 5.13mps 38º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 56%
 • Áp suất: 1023mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 25-11-2018
trời quang mây

Trời Quang Mây

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 4.65mps 19º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1024mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 26-11-2018
trời quang mây

Trời Quang Mây

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 10ºC
 • Sức gió: 2.6mps 352º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1024mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 27-11-2018
trời quang mây

Trời Quang Mây

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 9ºC
 • Sức gió: 3.14mps 344º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 28-11-2018
trời quang mây

Trời Quang Mây

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 10ºC
 • Sức gió: 3.17mps 356º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 29-11-2018
trời quang mây

Trời Quang Mây

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 9ºC
 • Sức gió: 2.53mps 357º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 30-11-2018
trời quang mây

Trời Quang Mây

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 9ºC
 • Sức gió: 2.14mps 342º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1024mbar
Xem thêm