Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Phủ Lý. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 6 (22-03-2017)

  Mặt trời mọc: 05:59am Mặt trời lặn: 06:07pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.5411 Kinh độ: 105.9139

  mưa rải rác
  25ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 10:16

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 6.25mps
  • Hướng gió: 148º SSE
  • Độ ẩm: 84%
  • Độ che phủ: 80%
  • Áp suất: 1021mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 6 (22-03-2017)

  Mặt trời mọc: 05:59am Mặt trời lặn: 06:07pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.5411 Kinh độ: 105.9139

  clear sky
  23ºC

  Clear Sky

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 10:16

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.52mps
  • Hướng gió: 158º SSE
  • Độ ẩm: 89%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1020mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 6 (23-03-2017)

  Mặt trời mọc: 05:59am Mặt trời lặn: 06:07pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.5411 Kinh độ: 105.9139

  clear sky
  21ºC

  Clear Sky

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 10:16

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.96mps
  • Hướng gió: 175º S
  • Độ ẩm: 96%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1021mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 6 (23-03-2017)

  Mặt trời mọc: 05:59am Mặt trời lặn: 06:07pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.5411 Kinh độ: 105.9139

  mưa rải rác
  22ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 10:16

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.045mm
  • Sức gió: 2.06mps
  • Hướng gió: 137º SE
  • Độ ẩm: 96%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1022mb
 • Thời tiết Tối Thứ 6 (23-03-2017)

  Mặt trời mọc: 05:59am Mặt trời lặn: 06:07pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.5411 Kinh độ: 105.9139

  mây rải rác
  28ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 10:16

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 5.89mps
  • Hướng gió: 158º SSE
  • Độ ẩm: 83%
  • Độ che phủ: 32%
  • Áp suất: 1022mb
 • Cập nhật lúc 10:16
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 29ºC 0% 4.36mps 166º SSE 0.0049999999999999mm 83%
  6:00 mưa rải rác 28ºC 0% 4.76mps 160º SSE 0.0050000000000008mm 77%
  9:00 clear sky 23ºC 0% 4.52mps 158º SSE 0mm 89%
  12:00 clear sky 22ºC 0% 3.76mps 169º S 0mm 96%
  15:00 clear sky 21ºC 0% 1.96mps 175º S 0mm 96%
  18:00 mây dày đặc 21ºC 92% 1.32mps 145º SE 0mm 95%
  21:00 mưa rải rác 22ºC 92% 2.06mps 137º SE 0.045mm 96%
  24:00 mưa rải rác 26ºC 68% 3.92mps 157º SSE 0.015mm 91%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Phủ Lý

Thứ 4

Dự báo ngày 22-03-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 4.36mps 167º
 • Độ ẩm: 83%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 23-03-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 5.89mps 159º
 • Độ ẩm: 83%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 32%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 24-03-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 6.51mps 160º
 • Độ ẩm: 82%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 76%
 • Áp suất: 1024mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 25-03-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

19ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 8.5mps 27º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 81%
 • Áp suất: 1019mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 26-03-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 3.79mps 46º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 56%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 27-03-2017
quang mây

Quang Mây

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 1.37mps 96º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 28-03-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 2.05mps 162º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 33%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 29-03-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 2.5mps 123º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 34%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 30-03-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 3.95mps 176º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 38%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 31-03-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 5.62mps 184º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 4%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 01-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.8mps 205º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1007mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 02-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.12mps 165º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 03-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.64mps 160º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 3%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 04-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.63mps 19º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 77%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 05-04-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 3.85mps 122º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 42%
 • Áp suất: 1015mbar
Xem thêm