Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Phủ Lý. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (18-08-2017)

  Mặt trời mọc: 05:36am Mặt trời lặn: 06:23pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.5411 Kinh độ: 105.9139

  mây rải rác
  28ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 15:08

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.42mps
  • Hướng gió: 144º SE
  • Độ ẩm: 82%
  • Độ che phủ: 44%
  • Áp suất: 1021mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (19-08-2017)

  Mặt trời mọc: 05:36am Mặt trời lặn: 06:23pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.5411 Kinh độ: 105.9139

  mưa rải rác
  24ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 15:08

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.865mm
  • Sức gió: 1.81mps
  • Hướng gió: 330º NNW
  • Độ ẩm: 96%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 1021mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (19-08-2017)

  Mặt trời mọc: 05:36am Mặt trời lặn: 06:23pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.5411 Kinh độ: 105.9139

  mưa vừa
  25ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 15:08

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 3.6025mm
  • Sức gió: 2.05mps
  • Hướng gió: 303º WNW
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 1022mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (19-08-2017)

  Mặt trời mọc: 05:36am Mặt trời lặn: 06:23pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.5411 Kinh độ: 105.9139

  mây dày đặc
  30ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 15:08

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.53mps
  • Hướng gió: 51º NE
  • Độ ẩm: 87%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1020mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (19-08-2017)

  Mặt trời mọc: 05:36am Mặt trời lặn: 06:23pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.5411 Kinh độ: 105.9139

  mây dày đặc
  27ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 15:08

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.17mps
  • Hướng gió: 103º ESE
  • Độ ẩm: 87%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 1020mb
 • Cập nhật lúc 15:08
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây rải rác 26ºC 44% 2.42mps 144º SE 0mm 82%
  6:00 mưa rải rác 25ºC 36% 1.77mps 165º SSE 0.19mm 94%
  9:00 mưa rải rác 24ºC 88% 1.81mps 330º NNW 0.865mm 96%
  12:00 mưa vừa 24ºC 80% 1.67mps 272º W 4.3025mm 100%
  15:00 mưa vừa 25ºC 88% 2.05mps 303º WNW 3.6025mm 100%
  18:00 mưa rải rác 28ºC 64% 2.1mps 10º N 0.022499999999999mm 95%
  21:00 mây dày đặc 30ºC 92% 2.53mps 51º NE 0mm 87%
  24:00 mưa rải rác 29ºC 92% 3.32mps 85º E 0.0024999999999995mm 83%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Phủ Lý

Thứ 6

Dự báo ngày 18-08-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.16mps 114º
 • Độ ẩm: 83%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 76%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 19-08-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.1mps 10º
 • Độ ẩm: 95%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 64%
 • Áp suất: 1022mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 20-08-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.07mps 59º
 • Độ ẩm: 93%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 36%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 21-08-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 1.99mps 136º
 • Độ ẩm: 92%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 36%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 22-08-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.65mps 168º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 30%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 23-08-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.12mps 304º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 10%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 24-08-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 2.16mps 306º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 25-08-2017
mưa to

Mưa To

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 6.47mps 356º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 14%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 26-08-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 5.65mps 4º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 64%
 • Áp suất: 1003mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 27-08-2017
quang mây

Quang Mây

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.79mps 21º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 34%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 28-08-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.86mps 309º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1001mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 29-08-2017
mưa to

Mưa To

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 5.82mps 343º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 43%
 • Áp suất: 999mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 30-08-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 5.24mps 6º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 999mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 31-08-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 4.92mps 1º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1000mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 01-09-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 5.08mps 21º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 19%
 • Áp suất: 1005mbar
Xem thêm