Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Phủ Lý. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 4 (21-06-2017)

  Mặt trời mọc: 05:16am Mặt trời lặn: 06:39pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.5411 Kinh độ: 105.9139

  ít mây
  33ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 38ºC

  Thấp nhất: 30ºC

  Cập nhật lúc 05:25

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.86mps
  • Hướng gió: 214º SW
  • Độ ẩm: 74%
  • Độ che phủ: 20%
  • Áp suất: 1014mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 4 (21-06-2017)

  Mặt trời mọc: 05:16am Mặt trời lặn: 06:39pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.5411 Kinh độ: 105.9139

  ít mây
  37ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 38ºC

  Thấp nhất: 30ºC

  Cập nhật lúc 05:25

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.66mps
  • Hướng gió: 208º SSW
  • Độ ẩm: 62%
  • Độ che phủ: 24%
  • Áp suất: 1010mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 4 (21-06-2017)

  Mặt trời mọc: 05:16am Mặt trời lặn: 06:39pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.5411 Kinh độ: 105.9139

  mây rải rác
  30ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 38ºC

  Thấp nhất: 30ºC

  Cập nhật lúc 05:25

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 5.71mps
  • Hướng gió: 166º SSE
  • Độ ẩm: 68%
  • Độ che phủ: 48%
  • Áp suất: 1013mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 4 (22-06-2017)

  Mặt trời mọc: 05:16am Mặt trời lặn: 06:39pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.5411 Kinh độ: 105.9139

  clear sky
  27ºC

  Clear Sky

  Cao nhất: 38ºC

  Thấp nhất: 30ºC

  Cập nhật lúc 05:25

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.66mps
  • Hướng gió: 216º SW
  • Độ ẩm: 81%
  • Độ che phủ: 8%
  • Áp suất: 1013mb
 • Thời tiết Tối Thứ 4 (22-06-2017)

  Mặt trời mọc: 05:16am Mặt trời lặn: 06:39pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.5411 Kinh độ: 105.9139

  clear sky
  34ºC

  Clear Sky

  Cao nhất: 38ºC

  Thấp nhất: 30ºC

  Cập nhật lúc 05:25

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.11mps
  • Hướng gió: 205º SSW
  • Độ ẩm: 74%
  • Độ che phủ: 8%
  • Áp suất: 1015mb
 • Cập nhật lúc 05:25
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 ít mây 36ºC 20% 3.86mps 214º SW 0mm 74%
  6:00 ít mây 38ºC 12% 4.31mps 214º SW 0mm 63%
  9:00 ít mây 37ºC 24% 3.66mps 208º SSW 0mm 62%
  12:00 mây rải rác 32ºC 36% 5.16mps 161º SSE 0mm 65%
  15:00 mây rải rác 30ºC 48% 5.71mps 166º SSE 0mm 68%
  18:00 nhiều mây 29ºC 68% 3.46mps 199º SSW 0mm 73%
  21:00 clear sky 27ºC 8% 1.66mps 216º SW 0mm 81%
  24:00 ít mây 29ºC 12% 2.01mps 202º SSW 0mm 80%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Phủ Lý

Thứ 4

Dự báo ngày 21-06-2017
ít mây

ít Mây

36ºC
 • Cao nhất: 38ºC
 • Thấp nhất: 30ºC
 • Sức gió: 3.86mps 214º
 • Độ ẩm: 74%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 22-06-2017
quang mây

Quang Mây

34ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 2.11mps 205º
 • Độ ẩm: 74%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 23-06-2017
ít mây

ít Mây

33ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 3.91mps 191º
 • Độ ẩm: 75%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 24-06-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

35ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 3.99mps 250º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 23%
 • Áp suất: 999mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 25-06-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

35ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 3.13mps 296º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 23%
 • Áp suất: 1000mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 26-06-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 3.73mps 8º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 73%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 27-06-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.96mps 316º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 31%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 28-06-2017
mưa to

Mưa To

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.89mps 317º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 29%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 29-06-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.04mps 59º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 26%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 30-06-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.95mps 36º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 15%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 01-07-2017
mưa to

Mưa To

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.47mps 199º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 48%
 • Áp suất: 1004mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 02-07-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 4.01mps 202º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 52%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 03-07-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 5.83mps 213º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 33%
 • Áp suất: 1000mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 04-07-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 5.48mps 206º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 13%
 • Áp suất: 999mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 05-07-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 6.23mps 194º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 13%
 • Áp suất: 1003mbar
Xem thêm