Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Phủ Lý. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Chủ nhật (20-01-2019)

  Mặt trời mọc: 06:35am Mặt trời lặn: 05:39pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.5411 Kinh độ: 105.9139

  mưa rải rác
  17ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 18ºC

  Thấp nhất: 18ºC

  Cập nhật lúc 03:32

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.43mps
  • Hướng gió: 29º NNE
  • Độ ẩm: 98%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1029mb
 • Thời tiết Sáng Chủ nhật (20-01-2019)

  Mặt trời mọc: 06:35am Mặt trời lặn: 05:39pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.5411 Kinh độ: 105.9139

  mưa rải rác
  18ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 18ºC

  Thấp nhất: 18ºC

  Cập nhật lúc 03:32

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.125mm
  • Sức gió: 1.42mps
  • Hướng gió: 0º N
  • Độ ẩm: 98%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1030mb
 • Thời tiết Trưa Chủ nhật (20-01-2019)

  Mặt trời mọc: 06:35am Mặt trời lặn: 05:39pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.5411 Kinh độ: 105.9139

  mưa rải rác
  20ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 18ºC

  Thấp nhất: 18ºC

  Cập nhật lúc 03:32

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.32mm
  • Sức gió: 2.51mps
  • Hướng gió: 1º N
  • Độ ẩm: 98%
  • Độ che phủ: 76%
  • Áp suất: 1029mb
 • Thời tiết Chiều Chủ nhật (20-01-2019)

  Mặt trời mọc: 06:35am Mặt trời lặn: 05:39pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.5411 Kinh độ: 105.9139

  mưa rải rác
  19ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 18ºC

  Thấp nhất: 18ºC

  Cập nhật lúc 03:32

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.135mm
  • Sức gió: 3.4mps
  • Hướng gió: 74º ENE
  • Độ ẩm: 98%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 1029mb
 • Thời tiết Tối Chủ nhật (21-01-2019)

  Mặt trời mọc: 06:35am Mặt trời lặn: 05:39pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.5411 Kinh độ: 105.9139

  mưa rải rác
  16ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 18ºC

  Thấp nhất: 18ºC

  Cập nhật lúc 03:32

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 2.24mm
  • Sức gió: 6.61mps
  • Hướng gió: 11º N
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 1032mb
 • Cập nhật lúc 03:32
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 18ºC 100% 1.51mps 38º NE 0.0825mm 97%
  6:00 mưa rải rác 17ºC 92% 1.43mps 29º NNE 0.085mm 98%
  9:00 mưa rải rác 18ºC 100% 1.42mps 0º N 0.125mm 98%
  12:00 mưa rải rác 19ºC 92% 2.46mps 353º N 0.435mm 100%
  15:00 mưa rải rác 20ºC 76% 2.51mps 1º N 0.32mm 98%
  18:00 mưa rải rác 21ºC 92% 2.87mps 62º ENE 0.14mm 95%
  21:00 mưa rải rác 19ºC 88% 3.4mps 74º ENE 0.135mm 98%
  24:00 mưa rải rác 19ºC 92% 3.06mps 52º NE 0.265mm 98%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Phủ Lý

Thứ 7

Dự báo ngày 19-01-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

18ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 2.05mps 75º
 • Độ ẩm: 95%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1030mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 20-01-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

20ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 2.51mps 1º
 • Độ ẩm: 98%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 76%
 • Áp suất: 1029mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 21-01-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

15ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 5.56mps 5º
 • Độ ẩm: 82%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1035mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 22-01-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

17ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 10ºC
 • Sức gió: 3.92mps 360º
 • Độ ẩm: 71%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1035mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 23-01-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 5ºC
 • Sức gió: 1.95mps 130º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1028mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 24-01-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

18ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 2.66mps 343º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1030mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 25-01-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 11ºC
 • Sức gió: 3.1mps 19º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 28%
 • Áp suất: 1032mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 26-01-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 11ºC
 • Sức gió: 4.87mps 23º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 49%
 • Áp suất: 1037mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 27-01-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 9ºC
 • Sức gió: 2.37mps 1º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1034mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 28-01-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 8ºC
 • Sức gió: 2.33mps 34º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 58%
 • Áp suất: 1032mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 29-01-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 3.09mps 343º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 93%
 • Áp suất: 1031mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 30-01-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 2.03mps 2º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 47%
 • Áp suất: 1028mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 31-01-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 2.06mps 154º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 7%
 • Áp suất: 1024mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 01-02-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 3.29mps 182º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 02-02-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.43mps 114º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1022mbar
Xem thêm