Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Phủ Lý. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 3 (27-09-2022)

  Mặt trời mọc: 05:46am Mặt trời lặn: 05:48pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.5411 Kinh độ: 105.9139

  mưa rải rác
  31ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 11:30

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.39mps
  • Hướng gió: 12º NNE
  • Độ ẩm: 60%
  • Độ che phủ: 56%
  • Áp suất: 1009mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 3 (27-09-2022)

  Mặt trời mọc: 05:46am Mặt trời lặn: 05:48pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.5411 Kinh độ: 105.9139

  mây dày đặc
  27ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 11:30

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.63mps
  • Hướng gió: 202º SSW
  • Độ ẩm: 75%
  • Độ che phủ: 99%
  • Áp suất: 1005mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 3 (28-09-2022)

  Mặt trời mọc: 05:46am Mặt trời lặn: 05:48pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.5411 Kinh độ: 105.9139

  mưa rải rác
  24ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 11:30

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.22mm
  • Sức gió: 1.45mps
  • Hướng gió: 23º NNE
  • Độ ẩm: 89%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1005mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 3 (28-09-2022)

  Mặt trời mọc: 05:46am Mặt trời lặn: 05:48pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.5411 Kinh độ: 105.9139

  mưa vừa
  23ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 11:30

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 7.32mm
  • Sức gió: 1.62mps
  • Hướng gió: 35º NE
  • Độ ẩm: 95%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1005mb
 • Thời tiết Tối Thứ 3 (28-09-2022)

  Mặt trời mọc: 05:46am Mặt trời lặn: 05:48pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.5411 Kinh độ: 105.9139

  mưa vừa
  23ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 11:30

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 7.34mm
  • Sức gió: 4.54mps
  • Hướng gió: 4º N
  • Độ ẩm: 96%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1004mb
 • Cập nhật lúc 11:30
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 31ºC 51% 3.54mps 31º NNE 0.57mm 61%
  6:00 mưa rải rác 31ºC 80% 1.73mps 43º NE 0.19mm 61%
  9:00 mây dày đặc 27ºC 99% 0.63mps 202º SSW 0mm 75%
  12:00 mưa rải rác 25ºC 100% 0.46mps 9º N 0.99mm 84%
  15:00 mưa rải rác 24ºC 100% 1.45mps 23º NNE 1.22mm 89%
  18:00 mưa rải rác 24ºC 100% 1.22mps 14º NNE 0.79mm 88%
  21:00 mưa vừa 23ºC 100% 1.62mps 35º NE 7.32mm 95%
  24:00 mưa vừa 24ºC 100% 3.71mps 7º N 5.44mm 92%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Phủ Lý

Thứ 3

Dự báo ngày 27-09-2022
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 4.5mps 358º
 • Độ ẩm: 64%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 44%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 28-09-2022
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 7.58mps 9º
 • Độ ẩm: 93%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 29-09-2022
mưa vừa

Mưa Vừa

22ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 6.38mps 357º
 • Độ ẩm: 94%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 30-09-2022
mưa to

Mưa To

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 4.07mps 358º
 • Độ ẩm: 94%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 01-10-2022
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.64mps 345º
 • Độ ẩm: 92%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1011mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 02-10-2022
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 4.92mps 357º
 • Độ ẩm: 71%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 93%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 03-10-2022
mưa to

Mưa To

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 8.89mps 101º
 • Độ ẩm: 92%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 04-10-2022
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.04mps 343º
 • Độ ẩm: 85%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 05-10-2022
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.24mps 106º
 • Độ ẩm: 71%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 10%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 06-10-2022
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 4.37mps 106º
 • Độ ẩm: 74%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 77%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 07-10-2022
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.65mps 107º
 • Độ ẩm: 72%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 43%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 08-10-2022
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.2mps 124º
 • Độ ẩm: 68%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 10%
 • Áp suất: 1011mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 09-10-2022
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.34mps 67º
 • Độ ẩm: 75%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 10-10-2022
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 4.51mps 96º
 • Độ ẩm: 68%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 26%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 11-10-2022
mưa to

Mưa To

23ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 4.97mps 12º
 • Độ ẩm: 93%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1011mbar
Xem thêm