Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Phủ Lý. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 6 (01-10-2020)

  Mặt trời mọc: 05:47am Mặt trời lặn: 05:43pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.5411 Kinh độ: 105.9139

  nhiều mây
  25ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 01:50

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.88mps
  • Hướng gió: 335º NNW
  • Độ ẩm: 90%
  • Độ che phủ: 96%
  • Áp suất: 1007mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 6 (01-10-2020)

  Mặt trời mọc: 05:47am Mặt trời lặn: 05:43pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.5411 Kinh độ: 105.9139

  mưa rải rác
  31ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 01:50

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.82mm
  • Sức gió: 3.09mps
  • Hướng gió: 106º ESE
  • Độ ẩm: 67%
  • Độ che phủ: 63%
  • Áp suất: 1006mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 6 (01-10-2020)

  Mặt trời mọc: 05:47am Mặt trời lặn: 05:43pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.5411 Kinh độ: 105.9139

  mưa rải rác
  26ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 01:50

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.87mm
  • Sức gió: 2.16mps
  • Hướng gió: 107º ESE
  • Độ ẩm: 89%
  • Độ che phủ: 80%
  • Áp suất: 1006mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 6 (02-10-2020)

  Mặt trời mọc: 05:47am Mặt trời lặn: 05:43pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.5411 Kinh độ: 105.9139

  mưa rải rác
  25ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 01:50

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.14mm
  • Sức gió: 1.28mps
  • Hướng gió: 337º NNW
  • Độ ẩm: 92%
  • Độ che phủ: 42%
  • Áp suất: 1007mb
 • Thời tiết Tối Thứ 6 (02-10-2020)

  Mặt trời mọc: 05:47am Mặt trời lặn: 05:43pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.5411 Kinh độ: 105.9139

  mây dày đặc
  26ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 01:50

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.04mps
  • Hướng gió: 343º NNW
  • Độ ẩm: 90%
  • Độ che phủ: 99%
  • Áp suất: 1009mb
 • Cập nhật lúc 01:50
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 nhiều mây 25ºC 79% 1.47mps 17º NNE 0mm 90%
  6:00 mây rải rác 29ºC 38% 2.26mps 76º ENE 0mm 72%
  9:00 mưa rải rác 31ºC 63% 3.09mps 106º ESE 0.82mm 67%
  12:00 mưa vừa 30ºC 100% 3.48mps 112º ESE 3.89mm 76%
  15:00 mưa rải rác 26ºC 80% 2.16mps 107º ESE 0.87mm 89%
  18:00 trời quang mây 26ºC 10% 0.49mps 349º N 0mm 91%
  21:00 mưa rải rác 25ºC 42% 1.28mps 337º NNW 0.14mm 92%
  24:00 mây dày đặc 25ºC 99% 1.38mps 354º N 0mm 92%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Phủ Lý

Thứ 5

Dự báo ngày 01-10-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.26mps 76º
 • Độ ẩm: 72%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 38%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 02-10-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.41mps 30º
 • Độ ẩm: 71%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 97%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 03-10-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.45mps 118º
 • Độ ẩm: 69%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 79%
 • Áp suất: 1010mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 04-10-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 1.59mps 153º
 • Độ ẩm: 73%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 05-10-2020
mưa to

Mưa To

30ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.43mps 101º
 • Độ ẩm: 68%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 96%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 06-10-2020
mưa to

Mưa To

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.87mps 86º
 • Độ ẩm: 75%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 49%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 07-10-2020
mưa to

Mưa To

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 4.62mps 81º
 • Độ ẩm: 80%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 29%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 08-10-2020
mưa to

Mưa To

28ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.55mps 70º
 • Độ ẩm: 76%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 35%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 09-10-2020
mưa to

Mưa To

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 4mps 19º
 • Độ ẩm: 75%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 48%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 10-10-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.37mps 359º
 • Độ ẩm: 79%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1015mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 11-10-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 4.19mps 359º
 • Độ ẩm: 65%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 12-10-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 5.1mps 358º
 • Độ ẩm: 64%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 44%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 13-10-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.8mps 6º
 • Độ ẩm: 77%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 97%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 14-10-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 4.8mps 349º
 • Độ ẩm: 78%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 90%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 15-10-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.69mps 10º
 • Độ ẩm: 62%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 96%
 • Áp suất: 1010mbar
Xem thêm