Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Phủ Lý. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (12-12-2017)

  Mặt trời mọc: 06:22am Mặt trời lặn: 05:17pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.5411 Kinh độ: 105.9139

  mưa rải rác
  14ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 17ºC

  Thấp nhất: 14ºC

  Cập nhật lúc 01:48

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.905mm
  • Sức gió: 4.01mps
  • Hướng gió: 350º N
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1031mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (12-12-2017)

  Mặt trời mọc: 06:22am Mặt trời lặn: 05:17pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.5411 Kinh độ: 105.9139

  mưa rải rác
  17ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 17ºC

  Thấp nhất: 14ºC

  Cập nhật lúc 01:48

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.355mm
  • Sức gió: 3.67mps
  • Hướng gió: 12º NNE
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1029mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (12-12-2017)

  Mặt trời mọc: 06:22am Mặt trời lặn: 05:17pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.5411 Kinh độ: 105.9139

  mưa rải rác
  16ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 17ºC

  Thấp nhất: 14ºC

  Cập nhật lúc 01:48

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.37mm
  • Sức gió: 2.46mps
  • Hướng gió: 36º NE
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1029mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (13-12-2017)

  Mặt trời mọc: 06:22am Mặt trời lặn: 05:17pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.5411 Kinh độ: 105.9139

  mưa rải rác
  15ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 17ºC

  Thấp nhất: 14ºC

  Cập nhật lúc 01:48

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.235mm
  • Sức gió: 3mps
  • Hướng gió: 351º N
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1028mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (13-12-2017)

  Mặt trời mọc: 06:22am Mặt trời lặn: 05:17pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.5411 Kinh độ: 105.9139

  mưa rải rác
  14ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 17ºC

  Thấp nhất: 14ºC

  Cập nhật lúc 01:48

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.925mm
  • Sức gió: 4.3mps
  • Hướng gió: 345º NNW
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1028mb
 • Cập nhật lúc 01:48
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 14ºC 92% 4.01mps 350º N 0.905mm 100%
  6:00 mưa rải rác 15ºC 92% 4.31mps 355º N 1.06mm 100%
  9:00 mưa rải rác 17ºC 92% 3.67mps 12º NNE 0.355mm 100%
  12:00 mưa rải rác 16ºC 92% 2.96mps 30º NNE 0.585mm 100%
  15:00 mưa rải rác 16ºC 92% 2.46mps 36º NE 0.37mm 100%
  18:00 mưa rải rác 15ºC 92% 2.57mps 4º N 0.305mm 100%
  21:00 mưa rải rác 15ºC 92% 3mps 351º N 0.235mm 100%
  24:00 mưa rải rác 15ºC 92% 3.8mps 343º NNW 0.32mm 100%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Phủ Lý

Thứ 3

Dự báo ngày 12-12-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

15ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 4.31mps 355º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1031mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 13-12-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

15ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 4.62mps 349º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1029mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 14-12-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

15ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 4.92mps 346º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1032mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 15-12-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 1.66mps 70º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 52%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 16-12-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

18ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 6.44mps 19º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 32%
 • Áp suất: 1024mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 17-12-2017
quang mây

Quang Mây

17ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 10ºC
 • Sức gió: 7.75mps 10º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 2%
 • Áp suất: 1029mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 18-12-2017
quang mây

Quang Mây

17ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 9ºC
 • Sức gió: 8.15mps 17º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1030mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 19-12-2017
quang mây

Quang Mây

18ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 5ºC
 • Sức gió: 3.61mps 354º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1028mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 20-12-2017
quang mây

Quang Mây

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 3ºC
 • Sức gió: 1.89mps 348º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1025mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 21-12-2017
quang mây

Quang Mây

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 4ºC
 • Sức gió: 0.18mps 69º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 10%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 22-12-2017
quang mây

Quang Mây

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 7ºC
 • Sức gió: 2.88mps 4º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 4%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 23-12-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 11ºC
 • Sức gió: 2.52mps 341º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 95%
 • Áp suất: 1022mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 24-12-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 11ºC
 • Sức gió: 2.24mps 1º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 85%
 • Áp suất: 1025mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 25-12-2017
quang mây

Quang Mây

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 10ºC
 • Sức gió: 2.4mps 346º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 44%
 • Áp suất: 1024mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 26-12-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 9ºC
 • Sức gió: 1.99mps 343º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 87%
 • Áp suất: 1022mbar
Xem thêm