Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Phủ Lý. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 7 (03-12-2021)

  Mặt trời mọc: 06:18am Mặt trời lặn: 05:15pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.5411 Kinh độ: 105.9139

  ít mây
  14ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 13ºC

  Cập nhật lúc 05:14

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.36mps
  • Hướng gió: 305º NW
  • Độ ẩm: 53%
  • Độ che phủ: 16%
  • Áp suất: 1022mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 7 (03-12-2021)

  Mặt trời mọc: 06:18am Mặt trời lặn: 05:15pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.5411 Kinh độ: 105.9139

  mây rải rác
  18ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 13ºC

  Cập nhật lúc 05:14

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.28mps
  • Hướng gió: 128º SE
  • Độ ẩm: 43%
  • Độ che phủ: 28%
  • Áp suất: 1021mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 7 (04-12-2021)

  Mặt trời mọc: 06:18am Mặt trời lặn: 05:15pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.5411 Kinh độ: 105.9139

  nhiều mây
  15ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 13ºC

  Cập nhật lúc 05:14

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.97mps
  • Hướng gió: 250º WSW
  • Độ ẩm: 54%
  • Độ che phủ: 61%
  • Áp suất: 1023mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 7 (04-12-2021)

  Mặt trời mọc: 06:18am Mặt trời lặn: 05:15pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.5411 Kinh độ: 105.9139

  mây dày đặc
  14ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 13ºC

  Cập nhật lúc 05:14

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.47mps
  • Hướng gió: 317º NW
  • Độ ẩm: 57%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1023mb
 • Thời tiết Tối Thứ 7 (04-12-2021)

  Mặt trời mọc: 06:18am Mặt trời lặn: 05:15pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.5411 Kinh độ: 105.9139

  nhiều mây
  24ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 13ºC

  Cập nhật lúc 05:14

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.74mps
  • Hướng gió: 60º ENE
  • Độ ẩm: 29%
  • Độ che phủ: 65%
  • Áp suất: 1020mb
 • Cập nhật lúc 05:14
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 ít mây 21ºC 15% 2.6mps 13º NNE 0mm 31%
  6:00 mây rải rác 22ºC 29% 1.68mps 36º NE 0mm 28%
  9:00 mây rải rác 18ºC 28% 1.28mps 128º SE 0mm 43%
  12:00 mây rải rác 16ºC 32% 0.68mps 173º S 0mm 50%
  15:00 nhiều mây 15ºC 61% 0.97mps 250º WSW 0mm 54%
  18:00 mây dày đặc 14ºC 89% 1.17mps 301º WNW 0mm 56%
  21:00 mây dày đặc 14ºC 92% 1.47mps 317º NW 0mm 57%
  24:00 nhiều mây 21ºC 82% 1.36mps 349º N 0mm 38%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Phủ Lý

Thứ 6

Dự báo ngày 03-12-2021
ít mây

ít Mây

21ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 2.92mps 357º
 • Độ ẩm: 32%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 04-12-2021
nhiều mây

Nhiều Mây

22ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 2.52mps 118º
 • Độ ẩm: 34%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 72%
 • Áp suất: 1023mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 05-12-2021
nhiều mây

Nhiều Mây

21ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 3.37mps 0º
 • Độ ẩm: 42%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 54%
 • Áp suất: 1024mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 06-12-2021
ít mây

ít Mây

21ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 2.92mps 27º
 • Độ ẩm: 46%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 17%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 07-12-2021
trời quang mây

Trời Quang Mây

22ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 3.7mps 119º
 • Độ ẩm: 36%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 08-12-2021
mây dày đặc

Mây Dày đặc

19ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 2.15mps 339º
 • Độ ẩm: 48%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 09-12-2021
mây dày đặc

Mây Dày đặc

21ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 3.09mps 350º
 • Độ ẩm: 45%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1024mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 10-12-2021
mây dày đặc

Mây Dày đặc

21ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 3.25mps 118º
 • Độ ẩm: 45%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 11-12-2021
mây rải rác

Mây Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 3.34mps 356º
 • Độ ẩm: 48%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 30%
 • Áp suất: 1022mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 12-12-2021
mây dày đặc

Mây Dày đặc

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 5.13mps 2º
 • Độ ẩm: 49%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1024mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 13-12-2021
mây dày đặc

Mây Dày đặc

20ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 3.37mps 124º
 • Độ ẩm: 49%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 14-12-2021
ít mây

ít Mây

22ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 3.53mps 124º
 • Độ ẩm: 45%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 11%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 15-12-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

21ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.82mps 126º
 • Độ ẩm: 73%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 16-12-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 3.09mps 7º
 • Độ ẩm: 80%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 17-12-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

18ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 5.62mps 356º
 • Độ ẩm: 77%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1022mbar
Xem thêm