Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Phủ Lý. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 6 (02-06-2023)

  Mặt trời mọc: 05:15am Mặt trời lặn: 06:33pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.5411 Kinh độ: 105.9139

  nhiều mây
  31ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 39ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 18:42

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.59mps
  • Hướng gió: 146º SE
  • Độ ẩm: 66%
  • Độ che phủ: 61%
  • Áp suất: 1001mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 6 (02-06-2023)

  Mặt trời mọc: 05:15am Mặt trời lặn: 06:33pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.5411 Kinh độ: 105.9139

  nhiều mây
  31ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 39ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 18:42

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.5mps
  • Hướng gió: 135º SE
  • Độ ẩm: 67%
  • Độ che phủ: 52%
  • Áp suất: 1001mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 6 (03-06-2023)

  Mặt trời mọc: 05:15am Mặt trời lặn: 06:33pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.5411 Kinh độ: 105.9139

  mây rải rác
  28ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 39ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 18:42

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.88mps
  • Hướng gió: 131º SE
  • Độ ẩm: 85%
  • Độ che phủ: 25%
  • Áp suất: 1003mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 6 (03-06-2023)

  Mặt trời mọc: 05:15am Mặt trời lặn: 06:33pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.5411 Kinh độ: 105.9139

  trời quang mây
  30ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 39ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 18:42

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.17mps
  • Hướng gió: 77º ENE
  • Độ ẩm: 81%
  • Độ che phủ: 6%
  • Áp suất: 1005mb
 • Thời tiết Tối Thứ 6 (03-06-2023)

  Mặt trời mọc: 05:15am Mặt trời lặn: 06:33pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.5411 Kinh độ: 105.9139

  trời quang mây
  39ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 39ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 18:42

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.68mps
  • Hướng gió: 152º SSE
  • Độ ẩm: 39%
  • Độ che phủ: 10%
  • Áp suất: 1002mb
 • Cập nhật lúc 18:42
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 nhiều mây 37ºC 60% 0.94mps 196º SSW 0mm 47%
  6:00 nhiều mây 36ºC 63% 5.45mps 135º SE 0mm 46%
  9:00 nhiều mây 31ºC 52% 3.5mps 135º SE 0mm 67%
  12:00 mây rải rác 29ºC 46% 2.73mps 143º SE 0mm 76%
  15:00 mây rải rác 28ºC 25% 1.88mps 131º SE 0mm 85%
  18:00 trời quang mây 28ºC 1% 1.03mps 95º E 0mm 91%
  21:00 trời quang mây 30ºC 6% 1.17mps 77º ENE 0mm 81%
  24:00 ít mây 36ºC 16% 0.72mps 124º SE 0mm 52%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Phủ Lý

Thứ 6

Dự báo ngày 02-06-2023
nhiều mây

Nhiều Mây

36ºC
 • Cao nhất: 39ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 5.87mps 130º
 • Độ ẩm: 51%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 66%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 03-06-2023
ít mây

ít Mây

38ºC
 • Cao nhất: 39ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 6.39mps 134º
 • Độ ẩm: 46%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 13%
 • Áp suất: 1004mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 04-06-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

36ºC
 • Cao nhất: 37ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 6.04mps 113º
 • Độ ẩm: 47%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 58%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 05-06-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 3.45mps 141º
 • Độ ẩm: 71%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 06-06-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.23mps 147º
 • Độ ẩm: 59%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 69%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 07-06-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.2mps 2º
 • Độ ẩm: 63%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 08-06-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.52mps 117º
 • Độ ẩm: 56%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 30%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 09-06-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 5.09mps 337º
 • Độ ẩm: 62%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 10-06-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 37ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 3.74mps 348º
 • Độ ẩm: 50%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 79%
 • Áp suất: 1001mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 11-06-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 38ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 3.38mps 352º
 • Độ ẩm: 53%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 68%
 • Áp suất: 1000mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 12-06-2023
ít mây

ít Mây

35ºC
 • Cao nhất: 39ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 3.11mps 155º
 • Độ ẩm: 50%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 21%
 • Áp suất: 1000mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 13-06-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

35ºC
 • Cao nhất: 39ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 3.15mps 237º
 • Độ ẩm: 48%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 93%
 • Áp suất: 999mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 14-06-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 4.59mps 329º
 • Độ ẩm: 53%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 90%
 • Áp suất: 1001mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 15-06-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.51mps 317º
 • Độ ẩm: 59%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 16-06-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.96mps 169º
 • Độ ẩm: 53%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1002mbar
Xem thêm