Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Phủ Lý. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 5 (21-11-2019)

  Mặt trời mọc: 06:09am Mặt trời lặn: 05:15pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.5411 Kinh độ: 105.9139

  mây rải rác
  21ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 18ºC

  Cập nhật lúc 20:12

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.08mps
  • Hướng gió: 104º ESE
  • Độ ẩm: 73%
  • Độ che phủ: 42%
  • Áp suất: 1018mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 5 (21-11-2019)

  Mặt trời mọc: 06:09am Mặt trời lặn: 05:15pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.5411 Kinh độ: 105.9139

  mây rải rác
  25ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 18ºC

  Cập nhật lúc 20:12

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.01mps
  • Hướng gió: 29º NNE
  • Độ ẩm: 55%
  • Độ che phủ: 30%
  • Áp suất: 1018mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 5 (21-11-2019)

  Mặt trời mọc: 06:09am Mặt trời lặn: 05:15pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.5411 Kinh độ: 105.9139

  nhiều mây
  21ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 18ºC

  Cập nhật lúc 20:12

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.99mps
  • Hướng gió: 95º E
  • Độ ẩm: 74%
  • Độ che phủ: 58%
  • Áp suất: 1018mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 5 (22-11-2019)

  Mặt trời mọc: 06:09am Mặt trời lặn: 05:15pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.5411 Kinh độ: 105.9139

  trời quang mây
  19ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 18ºC

  Cập nhật lúc 20:12

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.21mps
  • Hướng gió: 331º NNW
  • Độ ẩm: 86%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1018mb
 • Thời tiết Tối Thứ 5 (22-11-2019)

  Mặt trời mọc: 06:09am Mặt trời lặn: 05:15pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.5411 Kinh độ: 105.9139

  trời quang mây
  18ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 18ºC

  Cập nhật lúc 20:12

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.48mps
  • Hướng gió: 333º NNW
  • Độ ẩm: 85%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1018mb
 • Cập nhật lúc 20:12
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây rải rác 18ºC 28% 2.26mps 346º NNW 0mm 84%
  6:00 ít mây 23ºC 15% 2.55mps 2º N 0mm 64%
  9:00 mây rải rác 25ºC 30% 2.01mps 29º NNE 0mm 55%
  12:00 mây dày đặc 24ºC 94% 1.77mps 41º NE 0mm 58%
  15:00 nhiều mây 21ºC 58% 1.99mps 95º E 0mm 74%
  18:00 trời quang mây 20ºC 0% 0.55mps 128º SE 0mm 83%
  21:00 trời quang mây 19ºC 0% 1.21mps 331º NNW 0mm 86%
  24:00 trời quang mây 18ºC 0% 1.75mps 332º NNW 0mm 88%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Phủ Lý

Thứ 5

Dự báo ngày 21-11-2019
ít mây

ít Mây

23ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 2.55mps 2º
 • Độ ẩm: 64%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 15%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 22-11-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

24ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 1.01mps 351º
 • Độ ẩm: 65%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 23-11-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 0.99mps 108º
 • Độ ẩm: 73%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1017mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 24-11-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 3.06mps 175º
 • Độ ẩm: 58%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 11%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 25-11-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

25ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 2.94mps 349º
 • Độ ẩm: 59%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 26-11-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 2.26mps 332º
 • Độ ẩm: 81%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 27-11-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

21ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 3.19mps 359º
 • Độ ẩm: 81%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 28-11-2019
mây rải rác

Mây Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 3.47mps 75º
 • Độ ẩm: 64%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 37%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 29-11-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 3.72mps 76º
 • Độ ẩm: 73%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 71%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 30-11-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 3.82mps 85º
 • Độ ẩm: 73%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 80%
 • Áp suất: 1020mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 01-12-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

21ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 2mps 26º
 • Độ ẩm: 73%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 02-12-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

23ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 2.38mps 56º
 • Độ ẩm: 61%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 03-12-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 2.05mps 67º
 • Độ ẩm: 64%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 56%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 04-12-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 3.24mps 82º
 • Độ ẩm: 71%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 05-12-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

16ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 5.42mps 7º
 • Độ ẩm: 59%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1025mbar
Xem thêm