Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Phủ Lý. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Chủ nhật (19-05-2019)

  Mặt trời mọc: 05:18am Mặt trời lặn: 06:27pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.5411 Kinh độ: 105.9139

  trời quang mây
  31ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 41ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 21:05

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.44mps
  • Hướng gió: 188º S
  • Độ ẩm: 51%
  • Độ che phủ: 18%
  • Áp suất: 1004mb
 • Thời tiết Sáng Chủ nhật (19-05-2019)

  Mặt trời mọc: 05:18am Mặt trời lặn: 06:27pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.5411 Kinh độ: 105.9139

  trời quang mây
  41ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 41ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 21:05

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.59mps
  • Hướng gió: 238º WSW
  • Độ ẩm: 26%
  • Độ che phủ: 7%
  • Áp suất: 1002mb
 • Thời tiết Trưa Chủ nhật (19-05-2019)

  Mặt trời mọc: 05:18am Mặt trời lặn: 06:27pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.5411 Kinh độ: 105.9139

  nhiều mây
  33ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 41ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 21:05

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.03mps
  • Hướng gió: 145º SE
  • Độ ẩm: 49%
  • Độ che phủ: 65%
  • Áp suất: 1001mb
 • Thời tiết Chiều Chủ nhật (20-05-2019)

  Mặt trời mọc: 05:18am Mặt trời lặn: 06:27pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.5411 Kinh độ: 105.9139

  mây rải rác
  29ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 41ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 21:05

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1mps
  • Hướng gió: 214º SW
  • Độ ẩm: 66%
  • Độ che phủ: 33%
  • Áp suất: 1004mb
 • Thời tiết Tối Chủ nhật (20-05-2019)

  Mặt trời mọc: 05:18am Mặt trời lặn: 06:27pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.5411 Kinh độ: 105.9139

  mây dày đặc
  29ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 41ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 21:05

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.05mps
  • Hướng gió: 332º NNW
  • Độ ẩm: 64%
  • Độ che phủ: 86%
  • Áp suất: 1005mb
 • Cập nhật lúc 21:05
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 trời quang mây 28ºC 0% 1.82mps 245º WSW 0mm 68%
  6:00 trời quang mây 37ºC 5% 3.39mps 257º WSW 0mm 39%
  9:00 trời quang mây 41ºC 7% 2.59mps 238º WSW 0mm 26%
  12:00 mây rải rác 37ºC 34% 2.39mps 148º SSE 0mm 36%
  15:00 nhiều mây 33ºC 65% 3.03mps 145º SE 0mm 49%
  18:00 mây rải rác 31ºC 43% 2.97mps 169º S 0mm 55%
  21:00 mây rải rác 29ºC 33% 1mps 214º SW 0mm 66%
  24:00 nhiều mây 27ºC 78% 1.39mps 295º WNW 0mm 64%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Phủ Lý

Chủ nhật

Dự báo ngày 19-05-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

37ºC
 • Cao nhất: 41ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 3.39mps 257º
 • Độ ẩm: 39%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 5%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 20-05-2019
mưa to

Mưa To

34ºC
 • Cao nhất: 38ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.81mps 11º
 • Độ ẩm: 52%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 58%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 21-05-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.47mps 6º
 • Độ ẩm: 87%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 22-05-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.54mps 85º
 • Độ ẩm: 72%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 87%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 23-05-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

30ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.36mps 156º
 • Độ ẩm: 68%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 24-05-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 0.77mps 98º
 • Độ ẩm: 66%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 25-05-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.12mps 77º
 • Độ ẩm: 71%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1004mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 26-05-2019
mưa to

Mưa To

29ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.93mps 15º
 • Độ ẩm: 76%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 27-05-2019
mưa to

Mưa To

29ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.43mps 44º
 • Độ ẩm: 72%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 28-05-2019
mưa to

Mưa To

28ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.53mps 56º
 • Độ ẩm: 77%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 97%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 29-05-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.64mps 349º
 • Độ ẩm: 90%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 89%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 30-05-2019
mưa to

Mưa To

26ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 1.06mps 6º
 • Độ ẩm: 87%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 31-05-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

25ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.29mps 276º
 • Độ ẩm: 87%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 01-06-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

25ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.66mps 254º
 • Độ ẩm: 82%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1004mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 02-06-2019
mưa to

Mưa To

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.43mps 174º
 • Độ ẩm: 62%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 22%
 • Áp suất: 1005mbar
Xem thêm