Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Thái Bình. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 6 (02-06-2023)

  Mặt trời mọc: 05:14am Mặt trời lặn: 06:31pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.45 Kinh độ: 106.3333

  mây rải rác
  31ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 36ºC

  Thấp nhất: 28ºC

  Cập nhật lúc 17:45

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 5.7mps
  • Hướng gió: 129º SE
  • Độ ẩm: 67%
  • Độ che phủ: 81%
  • Áp suất: 1000mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 6 (02-06-2023)

  Mặt trời mọc: 05:14am Mặt trời lặn: 06:31pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.45 Kinh độ: 106.3333

  nhiều mây
  30ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 36ºC

  Thấp nhất: 28ºC

  Cập nhật lúc 17:45

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 5.13mps
  • Hướng gió: 114º ESE
  • Độ ẩm: 75%
  • Độ che phủ: 74%
  • Áp suất: 1001mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 6 (03-06-2023)

  Mặt trời mọc: 05:14am Mặt trời lặn: 06:31pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.45 Kinh độ: 106.3333

  ít mây
  29ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 36ºC

  Thấp nhất: 28ºC

  Cập nhật lúc 17:45

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.64mps
  • Hướng gió: 133º SE
  • Độ ẩm: 86%
  • Độ che phủ: 18%
  • Áp suất: 1003mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 6 (03-06-2023)

  Mặt trời mọc: 05:14am Mặt trời lặn: 06:31pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.45 Kinh độ: 106.3333

  trời quang mây
  30ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 36ºC

  Thấp nhất: 28ºC

  Cập nhật lúc 17:45

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.18mps
  • Hướng gió: 122º ESE
  • Độ ẩm: 78%
  • Độ che phủ: 3%
  • Áp suất: 1005mb
 • Thời tiết Tối Thứ 6 (03-06-2023)

  Mặt trời mọc: 05:14am Mặt trời lặn: 06:31pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.45 Kinh độ: 106.3333

  trời quang mây
  35ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 36ºC

  Thấp nhất: 28ºC

  Cập nhật lúc 17:45

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 6.1mps
  • Hướng gió: 154º SSE
  • Độ ẩm: 51%
  • Độ che phủ: 6%
  • Áp suất: 1003mb
 • Cập nhật lúc 17:45
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây rải rác 35ºC 47% 5.4mps 143º SE 0mm 51%
  6:00 nhiều mây 34ºC 57% 5.82mps 139º SE 0mm 54%
  9:00 nhiều mây 30ºC 74% 5.13mps 114º ESE 0mm 75%
  12:00 mây rải rác 29ºC 34% 3.51mps 143º SE 0mm 79%
  15:00 ít mây 29ºC 18% 2.64mps 133º SE 0mm 86%
  18:00 trời quang mây 28ºC 0% 3.12mps 123º ESE 0mm 88%
  21:00 trời quang mây 30ºC 3% 3.18mps 122º ESE 0mm 78%
  24:00 trời quang mây 35ºC 5% 2.94mps 158º SSE 0mm 55%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Thái Bình

Thứ 6

Dự báo ngày 02-06-2023
nhiều mây

Nhiều Mây

35ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 5.88mps 132º
 • Độ ẩm: 53%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 52%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 03-06-2023
trời quang mây

Trời Quang Mây

35ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 6.63mps 115º
 • Độ ẩm: 52%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 6%
 • Áp suất: 1004mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 04-06-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

34ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 7.19mps 111º
 • Độ ẩm: 55%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 82%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 05-06-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 4.47mps 137º
 • Độ ẩm: 63%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 06-06-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 4.49mps 111º
 • Độ ẩm: 57%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 85%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 07-06-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 3.72mps 80º
 • Độ ẩm: 66%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 08-06-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

32ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 4.27mps 106º
 • Độ ẩm: 59%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 44%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 09-06-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 5.37mps 336º
 • Độ ẩm: 66%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 97%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 10-06-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 4.58mps 327º
 • Độ ẩm: 54%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 80%
 • Áp suất: 1001mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 11-06-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 37ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 3.76mps 151º
 • Độ ẩm: 50%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 34%
 • Áp suất: 1000mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 12-06-2023
ít mây

ít Mây

34ºC
 • Cao nhất: 37ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 5.9mps 197º
 • Độ ẩm: 52%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 18%
 • Áp suất: 1000mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 13-06-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

35ºC
 • Cao nhất: 37ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 6.07mps 177º
 • Độ ẩm: 48%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 60%
 • Áp suất: 999mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 14-06-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

33ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 4.69mps 324º
 • Độ ẩm: 56%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1001mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 15-06-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.78mps 314º
 • Độ ẩm: 59%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 16-06-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 4.09mps 173º
 • Độ ẩm: 54%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 85%
 • Áp suất: 1002mbar
Xem thêm