Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Thái Bình. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 5 (10-07-2015)

  Mặt trời mọc: 05:20am Mặt trời lặn: 06:39pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.450001 Kinh độ: 106.333328

  nhiều mây
  27ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 30ºC

  Cập nhật lúc 19:11

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.67mps
  • Hướng gió: 348º NNW
  • Độ ẩm: 67%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1014mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 5 (10-07-2015)

  Mặt trời mọc: 05:20am Mặt trời lặn: 06:39pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.450001 Kinh độ: 106.333328

  quang mây
  25ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 30ºC

  Cập nhật lúc 19:11

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 5.56mps
  • Hướng gió: 356º N
  • Độ ẩm: 67%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1015mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 5 (10-07-2015)

  Mặt trời mọc: 05:20am Mặt trời lặn: 06:39pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.450001 Kinh độ: 106.333328

  quang mây
  32ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 30ºC

  Cập nhật lúc 19:11

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 7.01mps
  • Hướng gió: 356º N
  • Độ ẩm: 53%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1013mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 5 (10-07-2015)

  Mặt trời mọc: 05:20am Mặt trời lặn: 06:39pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.450001 Kinh độ: 106.333328

  mây dày đặc
  30ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 30ºC

  Cập nhật lúc 19:11

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 5.12mps
  • Hướng gió: 2º N
  • Độ ẩm: 53%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1012mb
 • Thời tiết Tối Thứ 5 (11-07-2015)

  Mặt trời mọc: 05:20am Mặt trời lặn: 06:39pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.450001 Kinh độ: 106.333328

  mây dày đặc
  27ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 30ºC

  Cập nhật lúc 19:11

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.51mps
  • Hướng gió: 6º N
  • Độ ẩm: 70%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1013mb
 • Cập nhật lúc 19:11
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 nhiều mây 27ºC 76% 5.17mps 7º N 0mm 57%
  6:00 quang mây 24ºC 0% 4.67mps 348º NNW 0mm 67%
  9:00 quang mây 25ºC 0% 5.56mps 356º N 0mm 67%
  12:00 quang mây 29ºC 0% 7.52mps 7º N 0mm 57%
  15:00 quang mây 32ºC 0% 7.01mps 356º N 0mm 53%
  18:00 nhiều mây 31ºC 68% 6.63mps 356º N 0mm 51%
  21:00 mây dày đặc 30ºC 92% 5.12mps 2º N 0mm 53%
  24:00 mây rải rác 28ºC 36% 2.92mps 20º NNE 0mm 62%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Thái Bình

Thứ 5

Dự báo ngày 09-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 30ºC
 • Sức gió: 6.77mps 5º
 • Độ ẩm: 96%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 80%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 10-07-2015
quang mây

Quang Mây

31ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 7.36mps 3º
 • Độ ẩm: 90%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 11-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 1.86mps 22º
 • Độ ẩm: 93%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1013mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 12-07-2015
quang mây

Quang Mây

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 30ºC
 • Sức gió: 3.86mps 146º
 • Độ ẩm: 92%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 13-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 1.38mps 204º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 2%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 14-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 0.93mps 101º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 1%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 15-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

35ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 2.21mps 205º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 2%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 16-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

36ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 31ºC
 • Sức gió: 4.87mps 264º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 15%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 17-07-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

36ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 3.49mps 263º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 14%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 18-07-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 2.96mps 253º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 31%
 • Áp suất: 1006mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 19-07-2015
mưa to

Mưa To

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 1.57mps 228º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 20-07-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 2.62mps 150º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 30%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 21-07-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 4.54mps 205º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 43%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 22-07-2015
quang mây

Quang Mây

35ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 30ºC
 • Sức gió: 6.44mps 217º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 3%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 23-07-2015
quang mây

Quang Mây

37ºC
 • Cao nhất: 37ºC
 • Thấp nhất: 31ºC
 • Sức gió: 8.38mps 252º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 29%
 • Áp suất: 1007mbar
Xem thêm