Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Thái Bình. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 7 (03-12-2021)

  Mặt trời mọc: 06:16am Mặt trời lặn: 05:13pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.45 Kinh độ: 106.3333

  ít mây
  16ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 14ºC

  Cập nhật lúc 04:28

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.11mps
  • Hướng gió: 350º N
  • Độ ẩm: 53%
  • Độ che phủ: 29%
  • Áp suất: 1021mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 7 (03-12-2021)

  Mặt trời mọc: 06:16am Mặt trời lặn: 05:13pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.45 Kinh độ: 106.3333

  mây rải rác
  18ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 14ºC

  Cập nhật lúc 04:28

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3mps
  • Hướng gió: 108º ESE
  • Độ ẩm: 45%
  • Độ che phủ: 39%
  • Áp suất: 1021mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 7 (04-12-2021)

  Mặt trời mọc: 06:16am Mặt trời lặn: 05:13pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.45 Kinh độ: 106.3333

  nhiều mây
  17ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 14ºC

  Cập nhật lúc 04:28

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.7mps
  • Hướng gió: 2º N
  • Độ ẩm: 54%
  • Độ che phủ: 74%
  • Áp suất: 1022mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 7 (04-12-2021)

  Mặt trời mọc: 06:16am Mặt trời lặn: 05:13pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.45 Kinh độ: 106.3333

  mây dày đặc
  16ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 14ºC

  Cập nhật lúc 04:28

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.93mps
  • Hướng gió: 347º NNW
  • Độ ẩm: 55%
  • Độ che phủ: 97%
  • Áp suất: 1023mb
 • Thời tiết Tối Thứ 7 (04-12-2021)

  Mặt trời mọc: 06:16am Mặt trời lặn: 05:13pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.45 Kinh độ: 106.3333

  nhiều mây
  23ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 14ºC

  Cập nhật lúc 04:28

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.88mps
  • Hướng gió: 86º E
  • Độ ẩm: 32%
  • Độ che phủ: 69%
  • Áp suất: 1020mb
 • Cập nhật lúc 04:28
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 ít mây 23ºC 16% 1.45mps 40º NE 0mm 33%
  6:00 mây rải rác 22ºC 34% 3.49mps 104º ESE 0mm 32%
  9:00 mây rải rác 18ºC 39% 3mps 108º ESE 0mm 45%
  12:00 nhiều mây 18ºC 78% 2.54mps 77º ENE 0mm 50%
  15:00 nhiều mây 17ºC 74% 1.7mps 2º N 0mm 54%
  18:00 mây dày đặc 16ºC 97% 2.2mps 346º NNW 0mm 55%
  21:00 mây dày đặc 16ºC 97% 1.93mps 347º NNW 0mm 55%
  24:00 mây dày đặc 20ºC 90% 1.55mps 358º N 0mm 39%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Thái Bình

Thứ 6

Dự báo ngày 03-12-2021
ít mây

ít Mây

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 3.8mps 103º
 • Độ ẩm: 32%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 17%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 04-12-2021
nhiều mây

Nhiều Mây

22ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 4.33mps 104º
 • Độ ẩm: 35%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 78%
 • Áp suất: 1023mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 05-12-2021
nhiều mây

Nhiều Mây

21ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 3.36mps 4º
 • Độ ẩm: 40%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 51%
 • Áp suất: 1024mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 06-12-2021
trời quang mây

Trời Quang Mây

21ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 4.58mps 113º
 • Độ ẩm: 45%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 07-12-2021
trời quang mây

Trời Quang Mây

21ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 4.66mps 101º
 • Độ ẩm: 38%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 08-12-2021
nhiều mây

Nhiều Mây

21ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 5.2mps 98º
 • Độ ẩm: 47%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 57%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 09-12-2021
mây dày đặc

Mây Dày đặc

22ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 3.76mps 36º
 • Độ ẩm: 46%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1024mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 10-12-2021
mây dày đặc

Mây Dày đặc

21ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 4.59mps 100º
 • Độ ẩm: 49%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 11-12-2021
mây rải rác

Mây Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 3.64mps 126º
 • Độ ẩm: 48%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 39%
 • Áp suất: 1022mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 12-12-2021
mây dày đặc

Mây Dày đặc

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 4mps 343º
 • Độ ẩm: 46%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 13-12-2021
mây dày đặc

Mây Dày đặc

20ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 5.05mps 107º
 • Độ ẩm: 52%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 14-12-2021
nhiều mây

Nhiều Mây

21ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 4.96mps 99º
 • Độ ẩm: 46%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 53%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 15-12-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

21ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 5.02mps 87º
 • Độ ẩm: 80%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 16-12-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 4.32mps 72º
 • Độ ẩm: 82%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 17-12-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

19ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 4.64mps 349º
 • Độ ẩm: 78%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1021mbar
Xem thêm