Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Thái Bình. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 4 (17-10-2018)

  Mặt trời mọc: 05:50am Mặt trời lặn: 05:29pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.45 Kinh độ: 106.3333

  mưa vừa
  20ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 20ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 03:14

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 6.61mm
  • Sức gió: 5.01mps
  • Hướng gió: 339º NNW
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1023mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 4 (17-10-2018)

  Mặt trời mọc: 05:50am Mặt trời lặn: 05:29pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.45 Kinh độ: 106.3333

  mưa vừa
  19ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 20ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 03:14

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 6.84mm
  • Sức gió: 6.01mps
  • Hướng gió: 359º N
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 1024mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 4 (17-10-2018)

  Mặt trời mọc: 05:50am Mặt trời lặn: 05:29pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.45 Kinh độ: 106.3333

  mưa rải rác
  21ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 20ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 03:14

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.78mm
  • Sức gió: 5.51mps
  • Hướng gió: 357º N
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1024mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 4 (17-10-2018)

  Mặt trời mọc: 05:50am Mặt trời lặn: 05:29pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.45 Kinh độ: 106.3333

  mưa rải rác
  20ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 20ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 03:14

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.17mm
  • Sức gió: 3.17mps
  • Hướng gió: 350º N
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1024mb
 • Thời tiết Tối Thứ 4 (18-10-2018)

  Mặt trời mọc: 05:50am Mặt trời lặn: 05:29pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.45 Kinh độ: 106.3333

  mưa rải rác
  19ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 20ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 03:14

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.74mm
  • Sức gió: 4.02mps
  • Hướng gió: 338º NNW
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1024mb
 • Cập nhật lúc 03:14
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa vừa 20ºC 92% 4.57mps 339º NNW 6.965mm 100%
  6:00 mưa vừa 20ºC 92% 5.01mps 339º NNW 6.61mm 100%
  9:00 mưa vừa 19ºC 88% 6.01mps 359º N 6.84mm 100%
  12:00 mưa vừa 20ºC 92% 5.71mps 356º N 3.01mm 100%
  15:00 mưa rải rác 21ºC 92% 5.51mps 357º N 0.78mm 100%
  18:00 mưa rải rác 21ºC 92% 4.61mps 3º N 0.22mm 95%
  21:00 mưa rải rác 20ºC 92% 3.17mps 350º N 0.17mm 99%
  24:00 mưa rải rác 20ºC 88% 3.81mps 339º NNW 0.1mm 100%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Thái Bình

Thứ 3

Dự báo ngày 16-10-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 4.38mps 334º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1025mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 17-10-2018
mưa to

Mưa To

20ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 5.71mps 356º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1026mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 18-10-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

20ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 4.3mps 342º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1026mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 19-10-2018
mưa to

Mưa To

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 4.37mps 15º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 63%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 20-10-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.58mps 39º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 32%
 • Áp suất: 1022mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 21-10-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.16mps 42º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 17%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 22-10-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 4.62mps 82º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 35%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 23-10-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 3.23mps 52º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 46%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 24-10-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 3.48mps 64º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 18%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 25-10-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.3mps 58º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 26-10-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 6.53mps 22º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 21%
 • Áp suất: 1024mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 27-10-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 11.83mps 5º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 34%
 • Áp suất: 1022mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 28-10-2018
mưa to

Mưa To

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 12.08mps 358º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 29-10-2018
mưa to

Mưa To

21ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 8.69mps 12º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 30-10-2018
trời quang mây

Trời Quang Mây

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 8.51mps 22º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1022mbar
Xem thêm