Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Thái Bình. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (13-07-2020)

  Mặt trời mọc: 05:22am Mặt trời lặn: 06:38pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.45 Kinh độ: 106.3333

  mưa rải rác
  33ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 34ºC

  Thấp nhất: 28ºC

  Cập nhật lúc 16:04

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 5.7mps
  • Hướng gió: 120º ESE
  • Độ ẩm: 70%
  • Độ che phủ: 20%
  • Áp suất: 1004mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (13-07-2020)

  Mặt trời mọc: 05:22am Mặt trời lặn: 06:38pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.45 Kinh độ: 106.3333

  mưa rải rác
  34ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 34ºC

  Thấp nhất: 28ºC

  Cập nhật lúc 16:04

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.1mm
  • Sức gió: 5.51mps
  • Hướng gió: 147º SSE
  • Độ ẩm: 54%
  • Độ che phủ: 3%
  • Áp suất: 1005mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (13-07-2020)

  Mặt trời mọc: 05:22am Mặt trời lặn: 06:38pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.45 Kinh độ: 106.3333

  trời quang mây
  29ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 34ºC

  Thấp nhất: 28ºC

  Cập nhật lúc 16:04

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 5.5mps
  • Hướng gió: 118º ESE
  • Độ ẩm: 79%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1004mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (14-07-2020)

  Mặt trời mọc: 05:22am Mặt trời lặn: 06:38pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.45 Kinh độ: 106.3333

  mưa rải rác
  28ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 34ºC

  Thấp nhất: 28ºC

  Cập nhật lúc 16:04

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 2.58mm
  • Sức gió: 3.03mps
  • Hướng gió: 153º SSE
  • Độ ẩm: 83%
  • Độ che phủ: 74%
  • Áp suất: 1006mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (14-07-2020)

  Mặt trời mọc: 05:22am Mặt trời lặn: 06:38pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.45 Kinh độ: 106.3333

  mưa rải rác
  30ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 34ºC

  Thấp nhất: 28ºC

  Cập nhật lúc 16:04

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.13mm
  • Sức gió: 3.35mps
  • Hướng gió: 163º SSE
  • Độ ẩm: 73%
  • Độ che phủ: 51%
  • Áp suất: 1006mb
 • Cập nhật lúc 16:04
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 29ºC 1% 5.94mps 175º S 0.72mm 83%
  6:00 mưa rải rác 32ºC 2% 5.51mps 173º S 2.77mm 66%
  9:00 mưa rải rác 34ºC 3% 5.51mps 147º SSE 0.1mm 54%
  12:00 trời quang mây 32ºC 0% 6.78mps 132º SE 0mm 63%
  15:00 trời quang mây 29ºC 0% 5.5mps 118º ESE 0mm 79%
  18:00 mưa rải rác 29ºC 65% 4.34mps 136º SE 0.35mm 81%
  21:00 mưa rải rác 28ºC 74% 3.03mps 153º SSE 2.58mm 83%
  24:00 mưa rải rác 28ºC 39% 2.67mps 163º SSE 0.33mm 84%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Thái Bình

Thứ 2

Dự báo ngày 13-07-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 5.51mps 147º
 • Độ ẩm: 54%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 3%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 14-07-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 5.76mps 156º
 • Độ ẩm: 53%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 29%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 15-07-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 6.14mps 157º
 • Độ ẩm: 56%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 28%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 16-07-2020
mây dày đặc

Mây Dày đặc

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 5.74mps 158º
 • Độ ẩm: 56%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 86%
 • Áp suất: 1001mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 17-07-2020
mây dày đặc

Mây Dày đặc

35ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 30ºC
 • Sức gió: 6.15mps 169º
 • Độ ẩm: 53%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1000mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 18-07-2020
mây dày đặc

Mây Dày đặc

35ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 30ºC
 • Sức gió: 6.88mps 177º
 • Độ ẩm: 50%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1000mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 19-07-2020
mây dày đặc

Mây Dày đặc

35ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 30ºC
 • Sức gió: 6.42mps 242º
 • Độ ẩm: 44%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1000mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 20-07-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 5.5mps 216º
 • Độ ẩm: 61%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 21-07-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 7.45mps 181º
 • Độ ẩm: 62%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 22-07-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 7.82mps 162º
 • Độ ẩm: 55%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 35%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 23-07-2020
mây dày đặc

Mây Dày đặc

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 6.43mps 164º
 • Độ ẩm: 51%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 24-07-2020
ít mây

ít Mây

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 6.89mps 160º
 • Độ ẩm: 64%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 13%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 25-07-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 5.93mps 148º
 • Độ ẩm: 58%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 2%
 • Áp suất: 1005mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 26-07-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

35ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 4.55mps 137º
 • Độ ẩm: 53%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 7%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 27-07-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 5.78mps 156º
 • Độ ẩm: 61%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 17%
 • Áp suất: 1008mbar
Xem thêm