Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Thái Bình. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Chủ nhật (26-01-2020)

  Mặt trời mọc: 06:32am Mặt trời lặn: 05:41pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.45 Kinh độ: 106.3333

  mây dày đặc
  17ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 18ºC

  Thấp nhất: 13ºC

  Cập nhật lúc 13:18

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.1mps
  • Hướng gió: 320º NW
  • Độ ẩm: 55%
  • Độ che phủ: 83%
  • Áp suất: 1018mb
 • Thời tiết Sáng Chủ nhật (26-01-2020)

  Mặt trời mọc: 06:32am Mặt trời lặn: 05:41pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.45 Kinh độ: 106.3333

  mây dày đặc
  16ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 18ºC

  Thấp nhất: 13ºC

  Cập nhật lúc 13:18

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.77mps
  • Hướng gió: 354º N
  • Độ ẩm: 58%
  • Độ che phủ: 94%
  • Áp suất: 1017mb
 • Thời tiết Trưa Chủ nhật (26-01-2020)

  Mặt trời mọc: 06:32am Mặt trời lặn: 05:41pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.45 Kinh độ: 106.3333

  nhiều mây
  17ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 18ºC

  Thấp nhất: 13ºC

  Cập nhật lúc 13:18

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.16mps
  • Hướng gió: 168º SSE
  • Độ ẩm: 67%
  • Độ che phủ: 73%
  • Áp suất: 1016mb
 • Thời tiết Chiều Chủ nhật (27-01-2020)

  Mặt trời mọc: 06:32am Mặt trời lặn: 05:41pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.45 Kinh độ: 106.3333

  nhiều mây
  16ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 18ºC

  Thấp nhất: 13ºC

  Cập nhật lúc 13:18

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.67mps
  • Hướng gió: 140º SE
  • Độ ẩm: 78%
  • Độ che phủ: 84%
  • Áp suất: 1016mb
 • Thời tiết Tối Chủ nhật (27-01-2020)

  Mặt trời mọc: 06:32am Mặt trời lặn: 05:41pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.45 Kinh độ: 106.3333

  mây dày đặc
  16ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 18ºC

  Thấp nhất: 13ºC

  Cập nhật lúc 13:18

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.93mps
  • Hướng gió: 21º NNE
  • Độ ẩm: 72%
  • Độ che phủ: 95%
  • Áp suất: 1017mb
 • Cập nhật lúc 13:18
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây dày đặc 13ºC 91% 2.99mps 340º NNW 0mm 78%
  6:00 mây dày đặc 14ºC 98% 3.91mps 351º N 0mm 68%
  9:00 mây dày đặc 16ºC 94% 2.77mps 354º N 0mm 58%
  12:00 nhiều mây 18ºC 67% 1.48mps 22º NNE 0mm 54%
  15:00 nhiều mây 17ºC 73% 1.16mps 168º SSE 0mm 67%
  18:00 mây dày đặc 16ºC 99% 2.05mps 137º SE 0mm 75%
  21:00 nhiều mây 16ºC 84% 0.67mps 140º SE 0mm 78%
  24:00 mưa rải rác 16ºC 98% 2.45mps 42º NE 0.06mm 79%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Thái Bình

Chủ nhật

Dự báo ngày 26-01-2020
mây dày đặc

Mây Dày đặc

16ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 2.77mps 354º
 • Độ ẩm: 58%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 94%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 27-01-2020
mây dày đặc

Mây Dày đặc

17ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 4.29mps 79º
 • Độ ẩm: 70%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 87%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 28-01-2020
nhiều mây

Nhiều Mây

18ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 1.78mps 60º
 • Độ ẩm: 64%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 73%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 29-01-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

17ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 3.79mps 27º
 • Độ ẩm: 69%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 97%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 30-01-2020
mây dày đặc

Mây Dày đặc

16ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 2.35mps 27º
 • Độ ẩm: 69%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 95%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 31-01-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 6.02mps 96º
 • Độ ẩm: 65%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 91%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 01-02-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 3.71mps 137º
 • Độ ẩm: 82%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1017mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 02-02-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 6.04mps 152º
 • Độ ẩm: 77%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 03-02-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 6.46mps 142º
 • Độ ẩm: 77%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 04-02-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

21ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 5.57mps 123º
 • Độ ẩm: 80%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 90%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 05-02-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 5.05mps 102º
 • Độ ẩm: 69%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 55%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 06-02-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

19ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 7.24mps 82º
 • Độ ẩm: 91%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 07-02-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 5.48mps 159º
 • Độ ẩm: 77%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 08-02-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 6.65mps 155º
 • Độ ẩm: 79%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1009mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 09-02-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

19ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 8.96mps 78º
 • Độ ẩm: 88%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1016mbar
Xem thêm