Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Thái Bình. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 6 (14-12-2018)

  Mặt trời mọc: 06:22am Mặt trời lặn: 05:16pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.45 Kinh độ: 106.3333

  mây dày đặc
  17ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 19ºC

  Thấp nhất: 13ºC

  Cập nhật lúc 18:07

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.6mps
  • Hướng gió: 70º ENE
  • Độ ẩm: 77%
  • Độ che phủ: 75%
  • Áp suất: 1023mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 6 (14-12-2018)

  Mặt trời mọc: 06:22am Mặt trời lặn: 05:16pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.45 Kinh độ: 106.3333

  nhiều mây
  19ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 19ºC

  Thấp nhất: 13ºC

  Cập nhật lúc 18:07

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.77mps
  • Hướng gió: 352º N
  • Độ ẩm: 74%
  • Độ che phủ: 64%
  • Áp suất: 1036mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 6 (14-12-2018)

  Mặt trời mọc: 06:22am Mặt trời lặn: 05:16pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.45 Kinh độ: 106.3333

  mây dày đặc
  16ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 19ºC

  Thấp nhất: 13ºC

  Cập nhật lúc 18:07

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.51mps
  • Hướng gió: 354º N
  • Độ ẩm: 77%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1036mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 6 (15-12-2018)

  Mặt trời mọc: 06:22am Mặt trời lặn: 05:16pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.45 Kinh độ: 106.3333

  mưa rải rác
  14ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 19ºC

  Thấp nhất: 13ºC

  Cập nhật lúc 18:07

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.015mm
  • Sức gió: 4.26mps
  • Hướng gió: 347º NNW
  • Độ ẩm: 84%
  • Độ che phủ: 48%
  • Áp suất: 1036mb
 • Thời tiết Tối Thứ 6 (15-12-2018)

  Mặt trời mọc: 06:22am Mặt trời lặn: 05:16pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.45 Kinh độ: 106.3333

  mây rải rác
  13ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 19ºC

  Thấp nhất: 13ºC

  Cập nhật lúc 18:07

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.01mps
  • Hướng gió: 341º NNW
  • Độ ẩm: 94%
  • Độ che phủ: 44%
  • Áp suất: 1036mb
 • Cập nhật lúc 18:07
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây dày đặc 13ºC 92% 5.02mps 349º N 0mm 89%
  6:00 nhiều mây 16ºC 56% 5.02mps 346º NNW 0mm 81%
  9:00 nhiều mây 19ºC 64% 4.77mps 352º N 0mm 74%
  12:00 mây dày đặc 19ºC 92% 3.71mps 2º N 0mm 72%
  15:00 mây dày đặc 16ºC 92% 2.51mps 354º N 0mm 77%
  18:00 mưa rải rác 16ºC 80% 3.66mps 353º N 0.005mm 79%
  21:00 mưa rải rác 14ºC 48% 4.26mps 347º NNW 0.015mm 84%
  24:00 mưa rải rác 13ºC 48% 4.1mps 348º NNW 0.04mm 89%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Thái Bình

Thứ 6

Dự báo ngày 14-12-2018
nhiều mây

Nhiều Mây

16ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 5.02mps 347º
 • Độ ẩm: 81%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 56%
 • Áp suất: 1039mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 15-12-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

17ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 4.36mps 347º
 • Độ ẩm: 83%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 68%
 • Áp suất: 1037mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 16-12-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

14ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 6.67mps 4º
 • Độ ẩm: 88%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1040mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 17-12-2018
trời quang mây

Trời Quang Mây

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 5.37mps 26º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1036mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 18-12-2018
trời quang mây

Trời Quang Mây

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 2.11mps 345º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 49%
 • Áp suất: 1031mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 19-12-2018
trời quang mây

Trời Quang Mây

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 1.98mps 280º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1025mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 20-12-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 4.76mps 5º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 86%
 • Áp suất: 1029mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 21-12-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 2.13mps 41º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 58%
 • Áp suất: 1030mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 22-12-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 5.22mps 21º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1030mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 23-12-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

15ºC
 • Cao nhất: 15ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 9.21mps 12º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1037mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 24-12-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

13ºC
 • Cao nhất: 13ºC
 • Thấp nhất: 11ºC
 • Sức gió: 6.6mps 11º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 78%
 • Áp suất: 1038mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 25-12-2018
trời quang mây

Trời Quang Mây

14ºC
 • Cao nhất: 14ºC
 • Thấp nhất: 10ºC
 • Sức gió: 7.41mps 5º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 62%
 • Áp suất: 1036mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 26-12-2018
trời quang mây

Trời Quang Mây

16ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 4.14mps 328º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1033mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 27-12-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 8.84mps 9º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 62%
 • Áp suất: 1036mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 28-12-2018
trời quang mây

Trời Quang Mây

12ºC
 • Cao nhất: 12ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 9.1mps 11º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1041mbar
Xem thêm