Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Thái Bình. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 7 (27-02-2021)

  Mặt trời mọc: 06:16am Mặt trời lặn: 05:58pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.45 Kinh độ: 106.3333

  mưa rải rác
  20ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 18ºC

  Cập nhật lúc 18:39

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.09mps
  • Hướng gió: 80º E
  • Độ ẩm: 83%
  • Độ che phủ: 75%
  • Áp suất: 1011mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 7 (27-02-2021)

  Mặt trời mọc: 06:16am Mặt trời lặn: 05:58pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.45 Kinh độ: 106.3333

  mưa rải rác
  20ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 18ºC

  Cập nhật lúc 18:39

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.12mm
  • Sức gió: 5.46mps
  • Hướng gió: 93º E
  • Độ ẩm: 77%
  • Độ che phủ: 91%
  • Áp suất: 1013mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 7 (27-02-2021)

  Mặt trời mọc: 06:16am Mặt trời lặn: 05:58pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.45 Kinh độ: 106.3333

  nhiều mây
  18ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 18ºC

  Cập nhật lúc 18:39

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 5.05mps
  • Hướng gió: 81º E
  • Độ ẩm: 86%
  • Độ che phủ: 81%
  • Áp suất: 1013mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 7 (28-02-2021)

  Mặt trời mọc: 06:16am Mặt trời lặn: 05:58pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.45 Kinh độ: 106.3333

  mưa rải rác
  19ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 18ºC

  Cập nhật lúc 18:39

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.2mm
  • Sức gió: 3.24mps
  • Hướng gió: 103º ESE
  • Độ ẩm: 86%
  • Độ che phủ: 83%
  • Áp suất: 1013mb
 • Thời tiết Tối Thứ 7 (28-02-2021)

  Mặt trời mọc: 06:16am Mặt trời lặn: 05:58pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.45 Kinh độ: 106.3333

  mưa rải rác
  20ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 18ºC

  Cập nhật lúc 18:39

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.21mm
  • Sức gió: 2.53mps
  • Hướng gió: 97º E
  • Độ ẩm: 93%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1014mb
 • Cập nhật lúc 18:39
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 21ºC 95% 6.64mps 82º E 0.23mm 84%
  6:00 mây dày đặc 21ºC 86% 5.68mps 83º E 0mm 78%
  9:00 mưa rải rác 20ºC 91% 5.46mps 93º E 0.12mm 77%
  12:00 mây dày đặc 19ºC 99% 5.17mps 88º E 0mm 79%
  15:00 nhiều mây 18ºC 81% 5.05mps 81º E 0mm 86%
  18:00 nhiều mây 19ºC 66% 4.07mps 85º E 0mm 84%
  21:00 mưa rải rác 19ºC 83% 3.24mps 103º ESE 0.2mm 86%
  24:00 mưa rải rác 19ºC 100% 2.84mps 92º E 0.3mm 91%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Thái Bình

Thứ 7

Dự báo ngày 27-02-2021
mây dày đặc

Mây Dày đặc

20ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 5.19mps 92º
 • Độ ẩm: 76%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 89%
 • Áp suất: 1013mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 28-02-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 4.75mps 160º
 • Độ ẩm: 73%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 96%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 01-03-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 6.01mps 157º
 • Độ ẩm: 79%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 02-03-2021
mây dày đặc

Mây Dày đặc

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 5.55mps 88º
 • Độ ẩm: 77%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 03-03-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.28mps 147º
 • Độ ẩm: 67%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 80%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 04-03-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 5.17mps 166º
 • Độ ẩm: 71%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 05-03-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 6.01mps 168º
 • Độ ẩm: 76%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 94%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 06-03-2021
mây dày đặc

Mây Dày đặc

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.37mps 117º
 • Độ ẩm: 73%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 85%
 • Áp suất: 1009mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 07-03-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 3.62mps 104º
 • Độ ẩm: 66%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 93%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 08-03-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 5.47mps 155º
 • Độ ẩm: 78%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 91%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 09-03-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 6.36mps 155º
 • Độ ẩm: 78%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 10-03-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 5.99mps 87º
 • Độ ẩm: 85%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 11-03-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

18ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 4.95mps 64º
 • Độ ẩm: 81%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 12-03-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 6mps 87º
 • Độ ẩm: 83%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 13-03-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 4.73mps 80º
 • Độ ẩm: 81%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1018mbar
Xem thêm