Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Thái Bình. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Chủ nhật (28-05-2017)

  Mặt trời mọc: 05:14am Mặt trời lặn: 06:29pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.45 Kinh độ: 106.3333

  ít mây
  21ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 05:58

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.16mps
  • Hướng gió: 324º NW
  • Độ ẩm: 89%
  • Độ che phủ: 24%
  • Áp suất: 1021mb
 • Thời tiết Sáng Chủ nhật (28-05-2017)

  Mặt trời mọc: 05:14am Mặt trời lặn: 06:29pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.45 Kinh độ: 106.3333

  nhiều mây
  31ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 05:58

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.91mps
  • Hướng gió: 55º NE
  • Độ ẩm: 71%
  • Độ che phủ: 68%
  • Áp suất: 1021mb
 • Thời tiết Trưa Chủ nhật (28-05-2017)

  Mặt trời mọc: 05:14am Mặt trời lặn: 06:29pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.45 Kinh độ: 106.3333

  clear sky
  26ºC

  Clear Sky

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 05:58

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3mps
  • Hướng gió: 121º ESE
  • Độ ẩm: 74%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1020mb
 • Thời tiết Chiều Chủ nhật (29-05-2017)

  Mặt trời mọc: 05:14am Mặt trời lặn: 06:29pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.45 Kinh độ: 106.3333

  mây rải rác
  22ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 05:58

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.07mps
  • Hướng gió: 122º ESE
  • Độ ẩm: 95%
  • Độ che phủ: 36%
  • Áp suất: 1020mb
 • Thời tiết Tối Chủ nhật (29-05-2017)

  Mặt trời mọc: 05:14am Mặt trời lặn: 06:29pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.45 Kinh độ: 106.3333

  nhiều mây
  25ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 05:58

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.96mps
  • Hướng gió: 8º N
  • Độ ẩm: 87%
  • Độ che phủ: 56%
  • Áp suất: 1021mb
 • Cập nhật lúc 05:58
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 ít mây 24ºC 20% 2.76mps 335º NNW 0mm 83%
  6:00 ít mây 29ºC 24% 2.61mps 18º NNE 0mm 78%
  9:00 nhiều mây 31ºC 68% 2.91mps 55º NE 0mm 71%
  12:00 mây dày đặc 30ºC 92% 3.01mps 83º E 0mm 68%
  15:00 clear sky 26ºC 0% 3mps 121º ESE 0mm 74%
  18:00 clear sky 23ºC 0% 1.86mps 106º ESE 0mm 88%
  21:00 mây rải rác 22ºC 36% 1.07mps 122º ESE 0mm 95%
  24:00 nhiều mây 22ºC 76% 1.18mps 327º NNW 0mm 95%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Thái Bình

Chủ nhật

Dự báo ngày 28-05-2017
ít mây

ít Mây

29ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.61mps 18º
 • Độ ẩm: 78%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 29-05-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 3.17mps 50º
 • Độ ẩm: 82%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 68%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 30-05-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.91mps 279º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 31-05-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 5.43mps 224º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 3%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 01-06-2017
quang mây

Quang Mây

35ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 7.06mps 222º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 5%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 02-06-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

36ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 6.53mps 251º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 13%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 03-06-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 30ºC
 • Sức gió: 5.3mps 223º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 30%
 • Áp suất: 1005mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 04-06-2017
quang mây

Quang Mây

35ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 30ºC
 • Sức gió: 7.72mps 225º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 2%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 05-06-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

35ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 31ºC
 • Sức gió: 6.06mps 224º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 43%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 06-06-2017
quang mây

Quang Mây

35ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 31ºC
 • Sức gió: 7.44mps 233º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 19%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 07-06-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

35ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 31ºC
 • Sức gió: 6.91mps 215º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 10%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 08-06-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

35ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 31ºC
 • Sức gió: 5.64mps 225º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 2%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 09-06-2017
quang mây

Quang Mây

37ºC
 • Cao nhất: 37ºC
 • Thấp nhất: 32ºC
 • Sức gió: 6.73mps 255º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 10-06-2017
quang mây

Quang Mây

37ºC
 • Cao nhất: 37ºC
 • Thấp nhất: 32ºC
 • Sức gió: 5.64mps 257º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1006mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 11-06-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

37ºC
 • Cao nhất: 37ºC
 • Thấp nhất: 32ºC
 • Sức gió: 4.87mps 228º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 41%
 • Áp suất: 1006mbar
Xem thêm