Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Thái Bình. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (16-12-2019)

  Mặt trời mọc: 06:23am Mặt trời lặn: 05:17pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.45 Kinh độ: 106.3333

  trời quang mây
  20ºC

  Sương Mù

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 06:43

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.1mps
  • Hướng gió: 50º NE
  • Độ ẩm: 94%
  • Độ che phủ: 75%
  • Áp suất: 1016mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (16-12-2019)

  Mặt trời mọc: 06:23am Mặt trời lặn: 05:17pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.45 Kinh độ: 106.3333

  mây rải rác
  25ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 06:43

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.14mps
  • Hướng gió: 130º SE
  • Độ ẩm: 68%
  • Độ che phủ: 43%
  • Áp suất: 1015mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (16-12-2019)

  Mặt trời mọc: 06:23am Mặt trời lặn: 05:17pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.45 Kinh độ: 106.3333

  ít mây
  22ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 06:43

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.5mps
  • Hướng gió: 126º SE
  • Độ ẩm: 83%
  • Độ che phủ: 11%
  • Áp suất: 1015mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (17-12-2019)

  Mặt trời mọc: 06:23am Mặt trời lặn: 05:17pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.45 Kinh độ: 106.3333

  trời quang mây
  21ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 06:43

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.02mps
  • Hướng gió: 133º SE
  • Độ ẩm: 89%
  • Độ che phủ: 5%
  • Áp suất: 1015mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (17-12-2019)

  Mặt trời mọc: 06:23am Mặt trời lặn: 05:17pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.45 Kinh độ: 106.3333

  mưa rải rác
  22ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 06:43

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.13mm
  • Sức gió: 0.76mps
  • Hướng gió: 43º NE
  • Độ ẩm: 88%
  • Độ che phủ: 98%
  • Áp suất: 1016mb
 • Cập nhật lúc 06:43
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 trời quang mây 20ºC 0% 0.94mps 116º ESE 0mm 92%
  6:00 mưa rải rác 24ºC 10% 2.75mps 114º ESE 0.06mm 73%
  9:00 mây rải rác 25ºC 43% 3.14mps 130º SE 0mm 68%
  12:00 trời quang mây 24ºC 4% 3.5mps 121º ESE 0mm 71%
  15:00 ít mây 22ºC 11% 3.5mps 126º SE 0mm 83%
  18:00 trời quang mây 22ºC 0% 2.37mps 120º ESE 0mm 88%
  21:00 trời quang mây 21ºC 5% 2.02mps 133º SE 0mm 89%
  24:00 mây dày đặc 22ºC 95% 0.86mps 176º S 0mm 87%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Thái Bình

Thứ 2

Dự báo ngày 16-12-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 2.75mps 114º
 • Độ ẩm: 73%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 10%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 17-12-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.34mps 136º
 • Độ ẩm: 81%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 18-12-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 4.3mps 119º
 • Độ ẩm: 69%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 93%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 19-12-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 6.07mps 95º
 • Độ ẩm: 72%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 81%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 20-12-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 3.34mps 171º
 • Độ ẩm: 67%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 29%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 21-12-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 6.42mps 171º
 • Độ ẩm: 72%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 10%
 • Áp suất: 1014mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 22-12-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 5.81mps 172º
 • Độ ẩm: 80%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 23-12-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

21ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 4.05mps 68º
 • Độ ẩm: 83%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 24-12-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 4.77mps 145º
 • Độ ẩm: 76%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 42%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 25-12-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 6.19mps 165º
 • Độ ẩm: 77%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 26-12-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 5.18mps 156º
 • Độ ẩm: 79%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 93%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 27-12-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 4.91mps 81º
 • Độ ẩm: 81%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 28-12-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

20ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 7.33mps 88º
 • Độ ẩm: 83%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1014mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 29-12-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 6.74mps 71º
 • Độ ẩm: 72%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 90%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 30-12-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

13ºC
 • Cao nhất: 15ºC
 • Thấp nhất: 11ºC
 • Sức gió: 3.18mps 18º
 • Độ ẩm: 72%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1027mbar
Xem thêm