Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Thái Bình. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 3 (27-09-2022)

  Mặt trời mọc: 05:44am Mặt trời lặn: 05:47pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.45 Kinh độ: 106.3333

  mưa rải rác
  29ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 10:36

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.7mps
  • Hướng gió: 3º N
  • Độ ẩm: 69%
  • Độ che phủ: 67%
  • Áp suất: 1009mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 3 (27-09-2022)

  Mặt trời mọc: 05:44am Mặt trời lặn: 05:47pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.45 Kinh độ: 106.3333

  mây dày đặc
  27ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 10:36

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.17mps
  • Hướng gió: 64º ENE
  • Độ ẩm: 73%
  • Độ che phủ: 93%
  • Áp suất: 1005mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 3 (28-09-2022)

  Mặt trời mọc: 05:44am Mặt trời lặn: 05:47pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.45 Kinh độ: 106.3333

  mưa rải rác
  25ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 10:36

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.83mm
  • Sức gió: 3.38mps
  • Hướng gió: 46º NE
  • Độ ẩm: 87%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1004mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 3 (28-09-2022)

  Mặt trời mọc: 05:44am Mặt trời lặn: 05:47pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.45 Kinh độ: 106.3333

  mưa vừa
  24ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 10:36

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 9.72mm
  • Sức gió: 7.78mps
  • Hướng gió: 37º NE
  • Độ ẩm: 90%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1005mb
 • Thời tiết Tối Thứ 3 (28-09-2022)

  Mặt trời mọc: 05:44am Mặt trời lặn: 05:47pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.45 Kinh độ: 106.3333

  mưa vừa
  24ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 10:36

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 4.35mm
  • Sức gió: 5.59mps
  • Hướng gió: 4º N
  • Độ ẩm: 94%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1004mb
 • Cập nhật lúc 10:36
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 30ºC 73% 2.85mps 55º NE 0.28mm 65%
  6:00 nhiều mây 30ºC 82% 2.87mps 92º E 0mm 63%
  9:00 mây dày đặc 27ºC 93% 1.17mps 64º ENE 0mm 73%
  12:00 mưa rải rác 26ºC 100% 2.21mps 358º N 0.75mm 79%
  15:00 mưa rải rác 25ºC 100% 3.38mps 46º NE 1.83mm 87%
  18:00 mưa vừa 25ºC 100% 5.25mps 45º NE 4.54mm 90%
  21:00 mưa vừa 24ºC 100% 7.78mps 37º NE 9.72mm 90%
  24:00 mưa to 24ºC 100% 6.81mps 18º NNE 12.75mm 94%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Thái Bình

Thứ 3

Dự báo ngày 27-09-2022
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.81mps 338º
 • Độ ẩm: 67%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 69%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 28-09-2022
mưa to

Mưa To

24ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 8.53mps 6º
 • Độ ẩm: 95%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 29-09-2022
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 8.45mps 69º
 • Độ ẩm: 91%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 30-09-2022
mưa to

Mưa To

25ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 6.2mps 103º
 • Độ ẩm: 88%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 01-10-2022
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.51mps 10º
 • Độ ẩm: 94%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1011mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 02-10-2022
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 9.15mps 74º
 • Độ ẩm: 76%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 97%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 03-10-2022
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 11.25mps 89º
 • Độ ẩm: 89%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 04-10-2022
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 4.02mps 76º
 • Độ ẩm: 81%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 05-10-2022
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.77mps 93º
 • Độ ẩm: 72%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 31%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 06-10-2022
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 5.72mps 86º
 • Độ ẩm: 73%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 81%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 07-10-2022
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 4.68mps 94º
 • Độ ẩm: 73%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 33%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 08-10-2022
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 4.36mps 110º
 • Độ ẩm: 70%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 15%
 • Áp suất: 1011mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 09-10-2022
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 5.91mps 79º
 • Độ ẩm: 74%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 25%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 10-10-2022
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 6.54mps 68º
 • Độ ẩm: 67%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 29%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 11-10-2022
mưa to

Mưa To

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 8.31mps 72º
 • Độ ẩm: 86%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1011mbar
Xem thêm