Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Thái Bình. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 3 (23-04-2019)

  Mặt trời mọc: 05:30am Mặt trời lặn: 06:15pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.45 Kinh độ: 106.3333

  nhiều mây
  28ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 33ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 18:03

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 5.1mps
  • Hướng gió: 170º S
  • Độ ẩm: 88%
  • Độ che phủ: 75%
  • Áp suất: 1006mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 3 (23-04-2019)

  Mặt trời mọc: 05:30am Mặt trời lặn: 06:15pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.45 Kinh độ: 106.3333

  mưa rải rác
  32ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 33ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 18:03

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.063mm
  • Sức gió: 3.56mps
  • Hướng gió: 159º SSE
  • Độ ẩm: 67%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1008mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 3 (23-04-2019)

  Mặt trời mọc: 05:30am Mặt trời lặn: 06:15pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.45 Kinh độ: 106.3333

  mây rải rác
  27ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 33ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 18:03

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.09mps
  • Hướng gió: 149º SSE
  • Độ ẩm: 85%
  • Độ che phủ: 26%
  • Áp suất: 1006mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 3 (24-04-2019)

  Mặt trời mọc: 05:30am Mặt trời lặn: 06:15pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.45 Kinh độ: 106.3333

  mây dày đặc
  26ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 33ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 18:03

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.07mps
  • Hướng gió: 174º S
  • Độ ẩm: 93%
  • Độ che phủ: 96%
  • Áp suất: 1008mb
 • Thời tiết Tối Thứ 3 (24-04-2019)

  Mặt trời mọc: 05:30am Mặt trời lặn: 06:15pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.45 Kinh độ: 106.3333

  mây dày đặc
  27ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 33ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 18:03

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.26mps
  • Hướng gió: 164º SSE
  • Độ ẩm: 88%
  • Độ che phủ: 95%
  • Áp suất: 1009mb
 • Cập nhật lúc 18:03
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 nhiều mây 28ºC 67% 3.85mps 163º SSE 0mm 87%
  6:00 mưa rải rác 30ºC 100% 4.08mps 170º S 0.125mm 77%
  9:00 mưa rải rác 32ºC 100% 3.56mps 159º SSE 0.063mm 67%
  12:00 mây rải rác 33ºC 45% 5.36mps 137º SE 0mm 63%
  15:00 mây rải rác 27ºC 26% 3.09mps 149º SSE 0mm 85%
  18:00 mây dày đặc 27ºC 100% 3.69mps 156º SSE 0mm 89%
  21:00 mây dày đặc 26ºC 96% 2.07mps 174º S 0mm 93%
  24:00 mây dày đặc 26ºC 89% 1.28mps 157º SSE 0mm 94%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Thái Bình

Thứ 3

Dự báo ngày 23-04-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 4.08mps 171º
 • Độ ẩm: 77%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 24-04-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

32ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 3.21mps 168º
 • Độ ẩm: 68%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 25-04-2019
nhiều mây

Nhiều Mây

32ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.38mps 149º
 • Độ ẩm: 64%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 74%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 26-04-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.88mps 168º
 • Độ ẩm: 75%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 27-04-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

30ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 4.81mps 159º
 • Độ ẩm: 66%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1010mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 28-04-2019
ít mây

ít Mây

32ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 6.22mps 173º
 • Độ ẩm: 63%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 19%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 29-04-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.29mps 165º
 • Độ ẩm: 81%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 30-04-2019
nhiều mây

Nhiều Mây

34ºC
 • Cao nhất: 38ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 4.21mps 180º
 • Độ ẩm: 54%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 80%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 01-05-2019
ít mây

ít Mây

36ºC
 • Cao nhất: 40ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 2.27mps 204º
 • Độ ẩm: 47%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 22%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 02-05-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

33ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 3.11mps 155º
 • Độ ẩm: 60%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 03-05-2019
nhiều mây

Nhiều Mây

28ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 2.55mps 94º
 • Độ ẩm: 83%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 72%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 04-05-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

28ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 2.47mps 138º
 • Độ ẩm: 86%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 86%
 • Áp suất: 1005mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 05-05-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

29ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 2.89mps 158º
 • Độ ẩm: 83%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 95%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 06-05-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

28ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 3.81mps 172º
 • Độ ẩm: 81%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 86%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 07-05-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

37ºC
 • Cao nhất: 37ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 3.17mps 347º
 • Độ ẩm: 36%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1004mbar
Xem thêm