Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Thái Bình. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (29-03-2018)

  Mặt trời mọc: 05:30am Mặt trời lặn: 06:15pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.45 Kinh độ: 106.3333

  mây rải rác
  28ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 17:59

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.36141mm
  • Sức gió: 4.36mps
  • Hướng gió: 133º SE
  • Độ ẩm: 77%
  • Độ che phủ: 12%
  • Áp suất: 1016mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (29-03-2018)

  Mặt trời mọc: 05:30am Mặt trời lặn: 06:15pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.45 Kinh độ: 106.3333

  mưa rải rác
  22ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 17:59

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.02mm
  • Sức gió: 3.7mps
  • Hướng gió: 137º SE
  • Độ ẩm: 83%
  • Độ che phủ: 68%
  • Áp suất: 1024mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (30-03-2018)

  Mặt trời mọc: 05:30am Mặt trời lặn: 06:15pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.45 Kinh độ: 106.3333

  mưa rải rác
  20ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 17:59

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.03mm
  • Sức gió: 1.87mps
  • Hướng gió: 111º ESE
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 56%
  • Áp suất: 1025mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (30-03-2018)

  Mặt trời mọc: 05:30am Mặt trời lặn: 06:15pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.45 Kinh độ: 106.3333

  mưa rải rác
  21ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 17:59

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.18mm
  • Sức gió: 3.21mps
  • Hướng gió: 107º ESE
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1026mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (30-03-2018)

  Mặt trời mọc: 05:30am Mặt trời lặn: 06:15pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.45 Kinh độ: 106.3333

  mưa rải rác
  24ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 17:59

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.05mm
  • Sức gió: 4.36mps
  • Hướng gió: 108º ESE
  • Độ ẩm: 83%
  • Độ che phủ: 56%
  • Áp suất: 1026mb
 • Cập nhật lúc 17:59
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây rải rác 26ºC 48% 4.78mps 165º SSE 0mm 75%
  6:00 ít mây 25ºC 24% 5.11mps 148º SSE 0mm 74%
  9:00 mưa rải rác 22ºC 68% 3.7mps 137º SE 0.02mm 83%
  12:00 mưa rải rác 21ºC 48% 2.32mps 116º ESE 0.1mm 97%
  15:00 mưa rải rác 20ºC 56% 1.87mps 111º ESE 0.03mm 99%
  18:00 mưa rải rác 20ºC 92% 2.41mps 113º ESE 0.11mm 99%
  21:00 mưa rải rác 21ºC 92% 3.21mps 107º ESE 0.18mm 99%
  24:00 mưa rải rác 22ºC 92% 4.01mps 107º ESE 0.63mm 98%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Thái Bình

Thứ 5

Dự báo ngày 29-03-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 3.43mps 176º
 • Độ ẩm: 82%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 48%
 • Áp suất: 1026mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 30-03-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 4.01mps 107º
 • Độ ẩm: 98%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1027mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 31-03-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 2.01mps 45º
 • Độ ẩm: 99%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 88%
 • Áp suất: 1028mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 01-04-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.96mps 25º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 3%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 02-04-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.52mps 180º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 6%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 03-04-2018
trời quang mây

Trời Quang Mây

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 3.78mps 161º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 04-04-2018
trời quang mây

Trời Quang Mây

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 4.44mps 155º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 05-04-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 4.34mps 50º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 51%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 06-04-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 7.13mps 19º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 52%
 • Áp suất: 1033mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 07-04-2018
trời quang mây

Trời Quang Mây

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 3.36mps 18º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1028mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 08-04-2018
trời quang mây

Trời Quang Mây

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 2.59mps 121º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 09-04-2018
trời quang mây

Trời Quang Mây

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 2.27mps 83º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 1%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 10-04-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 2mps 146º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 36%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 11-04-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.68mps 93º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 26%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 12-04-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 5.43mps 43º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 52%
 • Áp suất: 1021mbar
Xem thêm