Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Thái Bình. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (03-12-2023)

  Mặt trời mọc: 06:15am Mặt trời lặn: 05:13pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.45 Kinh độ: 106.3333

  mây dày đặc
  19ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 05:56

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.87mps
  • Hướng gió: 14º NNE
  • Độ ẩm: 76%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1017mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (03-12-2023)

  Mặt trời mọc: 06:15am Mặt trời lặn: 05:13pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.45 Kinh độ: 106.3333

  mây dày đặc
  21ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 05:56

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.17mps
  • Hướng gió: 70º ENE
  • Độ ẩm: 80%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1018mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (04-12-2023)

  Mặt trời mọc: 06:15am Mặt trời lặn: 05:13pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.45 Kinh độ: 106.3333

  mây dày đặc
  21ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 05:56

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.63mps
  • Hướng gió: 69º ENE
  • Độ ẩm: 80%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1017mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (04-12-2023)

  Mặt trời mọc: 06:15am Mặt trời lặn: 05:13pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.45 Kinh độ: 106.3333

  mây dày đặc
  20ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 05:56

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.05mps
  • Hướng gió: 18º NNE
  • Độ ẩm: 77%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1017mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (04-12-2023)

  Mặt trời mọc: 06:15am Mặt trời lặn: 05:13pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.45 Kinh độ: 106.3333

  mây dày đặc
  22ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 05:56

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.1mps
  • Hướng gió: 34º NE
  • Độ ẩm: 73%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1015mb
 • Cập nhật lúc 05:56
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây dày đặc 21ºC 100% 3.39mps 72º ENE 0mm 70%
  6:00 mây dày đặc 21ºC 100% 3.93mps 82º E 0mm 75%
  9:00 mây dày đặc 21ºC 100% 3.17mps 70º ENE 0mm 80%
  12:00 mây dày đặc 21ºC 100% 2.3mps 65º ENE 0mm 80%
  15:00 mây dày đặc 21ºC 100% 2.63mps 69º ENE 0mm 80%
  18:00 mây dày đặc 21ºC 100% 2.68mps 44º NE 0mm 79%
  21:00 mây dày đặc 20ºC 100% 3.05mps 18º NNE 0mm 77%
  24:00 mây dày đặc 21ºC 100% 3.29mps 37º NE 0mm 74%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Thái Bình

Chủ nhật

Dự báo ngày 03-12-2023
mây dày đặc

Mây Dày đặc

21ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 3.93mps 82º
 • Độ ẩm: 72%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 04-12-2023
mây dày đặc

Mây Dày đặc

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 3.29mps 37º
 • Độ ẩm: 73%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 05-12-2023
mây dày đặc

Mây Dày đặc

21ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 2.92mps 121º
 • Độ ẩm: 74%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 06-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

19ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 7.12mps 359º
 • Độ ẩm: 91%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 07-12-2023
nhiều mây

Nhiều Mây

22ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 4.06mps 129º
 • Độ ẩm: 52%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 75%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 08-12-2023
mây rải rác

Mây Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 4.67mps 159º
 • Độ ẩm: 61%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 29%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 09-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 4.4mps 150º
 • Độ ẩm: 78%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 93%
 • Áp suất: 1013mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 10-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.82mps 152º
 • Độ ẩm: 79%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 11-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 4.12mps 134º
 • Độ ẩm: 84%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 12-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 6.62mps 163º
 • Độ ẩm: 68%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 13-12-2023
ít mây

ít Mây

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 6.23mps 165º
 • Độ ẩm: 71%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 16%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 14-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 5.43mps 157º
 • Độ ẩm: 71%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 68%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 15-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 4.4mps 127º
 • Độ ẩm: 77%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 16-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 6.46mps 74º
 • Độ ẩm: 87%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1015mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 17-12-2023
mưa to

Mưa To

14ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 8.34mps 346º
 • Độ ẩm: 92%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1019mbar
Xem thêm