Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Thái Bình. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 5 (17-10-2019)

  Mặt trời mọc: 05:50am Mặt trời lặn: 05:30pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.45 Kinh độ: 106.3333

  mưa rải rác
  25ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 02:57

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.1mps
  • Hướng gió: 30º NNE
  • Độ ẩm: 88%
  • Độ che phủ: 20%
  • Áp suất: 1016mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 5 (17-10-2019)

  Mặt trời mọc: 05:50am Mặt trời lặn: 05:30pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.45 Kinh độ: 106.3333

  mưa rải rác
  24ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 02:57

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.75mm
  • Sức gió: 3.053mps
  • Hướng gió: 17º NNE
  • Độ ẩm: 85%
  • Độ che phủ: 16%
  • Áp suất: 1017mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 5 (17-10-2019)

  Mặt trời mọc: 05:50am Mặt trời lặn: 05:30pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.45 Kinh độ: 106.3333

  mưa rải rác
  28ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 02:57

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 2.374mm
  • Sức gió: 6.194mps
  • Hướng gió: 83º E
  • Độ ẩm: 71%
  • Độ che phủ: 50%
  • Áp suất: 1015mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 5 (17-10-2019)

  Mặt trời mọc: 05:50am Mặt trời lặn: 05:30pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.45 Kinh độ: 106.3333

  mưa rải rác
  25ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 02:57

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.813mm
  • Sức gió: 5.288mps
  • Hướng gió: 87º E
  • Độ ẩm: 83%
  • Độ che phủ: 68%
  • Áp suất: 1016mb
 • Thời tiết Tối Thứ 5 (18-10-2019)

  Mặt trời mọc: 05:50am Mặt trời lặn: 05:30pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.45 Kinh độ: 106.3333

  mưa rải rác
  24ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 02:57

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.687mm
  • Sức gió: 4.187mps
  • Hướng gió: 62º ENE
  • Độ ẩm: 86%
  • Độ che phủ: 6%
  • Áp suất: 1016mb
 • Cập nhật lúc 02:57
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 26ºC 0% 3.473mps 72º ENE 2.438mm 86%
  6:00 mưa rải rác 24ºC 0% 2.678mps 35º NE 1.75mm 88%
  9:00 mưa rải rác 24ºC 16% 3.053mps 17º NNE 1.75mm 85%
  12:00 mưa rải rác 27ºC 44% 4.155mps 62º ENE 2.938mm 75%
  15:00 mưa rải rác 28ºC 50% 6.194mps 83º E 2.374mm 71%
  18:00 mưa rải rác 26ºC 67% 5.248mps 93º E 2.062mm 80%
  21:00 mưa rải rác 25ºC 68% 5.288mps 87º E 1.813mm 83%
  24:00 mưa rải rác 25ºC 13% 4.337mps 73º ENE 1.188mm 82%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Thái Bình

Thứ 4

Dự báo ngày 16-10-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 4.104mps 84º
 • Độ ẩm: 83%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 17-10-2019
mưa to

Mưa To

27ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.155mps 62º
 • Độ ẩm: 75%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 44%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 18-10-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 4.264mps 34º
 • Độ ẩm: 77%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 91%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 19-10-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

27ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.632mps 67º
 • Độ ẩm: 66%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1019mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 20-10-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.452mps 59º
 • Độ ẩm: 66%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 22%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 21-10-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.594mps 82º
 • Độ ẩm: 72%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 27%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 22-10-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.881mps 179º
 • Độ ẩm: 70%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 23%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 23-10-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 5.883mps 163º
 • Độ ẩm: 68%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 76%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 24-10-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 4.785mps 77º
 • Độ ẩm: 67%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 16%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 25-10-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.855mps 50º
 • Độ ẩm: 77%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 26-10-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 6.222mps 87º
 • Độ ẩm: 72%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 81%
 • Áp suất: 1015mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 27-10-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 5.747mps 102º
 • Độ ẩm: 70%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 28%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 28-10-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.459mps 9º
 • Độ ẩm: 67%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 41%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 29-10-2019
mưa to

Mưa To

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 7.297mps 94º
 • Độ ẩm: 70%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 36%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 30-10-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

18ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 5.719mps 350º
 • Độ ẩm: 83%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1022mbar
Xem thêm