Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Thái Bình. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Chủ nhật (13-06-2021)

  Mặt trời mọc: 05:14am Mặt trời lặn: 06:35pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.45 Kinh độ: 106.3333

  mưa rải rác
  29ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 23:22

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.85mps
  • Hướng gió: 175º S
  • Độ ẩm: 82%
  • Độ che phủ: 47%
  • Áp suất: 1004mb
 • Thời tiết Sáng Chủ nhật (13-06-2021)

  Mặt trời mọc: 05:14am Mặt trời lặn: 06:35pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.45 Kinh độ: 106.3333

  mưa vừa
  30ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 23:22

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 3.84mm
  • Sức gió: 7.3mps
  • Hướng gió: 141º SE
  • Độ ẩm: 71%
  • Độ che phủ: 98%
  • Áp suất: 1002mb
 • Thời tiết Trưa Chủ nhật (13-06-2021)

  Mặt trời mọc: 05:14am Mặt trời lặn: 06:35pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.45 Kinh độ: 106.3333

  mưa rải rác
  27ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 23:22

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.28mm
  • Sức gió: 5.41mps
  • Hướng gió: 169º S
  • Độ ẩm: 81%
  • Độ che phủ: 71%
  • Áp suất: 1002mb
 • Thời tiết Chiều Chủ nhật (14-06-2021)

  Mặt trời mọc: 05:14am Mặt trời lặn: 06:35pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.45 Kinh độ: 106.3333

  mưa rải rác
  26ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 23:22

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.31mm
  • Sức gió: 4.72mps
  • Hướng gió: 187º S
  • Độ ẩm: 84%
  • Độ che phủ: 85%
  • Áp suất: 1003mb
 • Thời tiết Tối Chủ nhật (14-06-2021)

  Mặt trời mọc: 05:14am Mặt trời lặn: 06:35pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.45 Kinh độ: 106.3333

  mưa rải rác
  27ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 23:22

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.21mm
  • Sức gió: 4.31mps
  • Hướng gió: 206º SSW
  • Độ ẩm: 82%
  • Độ che phủ: 45%
  • Áp suất: 1003mb
 • Cập nhật lúc 23:22
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 26ºC 100% 10.83mps 128º SE 2.51mm 84%
  6:00 mưa vừa 27ºC 100% 8.07mps 132º SE 3.31mm 79%
  9:00 mưa vừa 30ºC 98% 7.3mps 141º SE 3.84mm 71%
  12:00 mưa rải rác 29ºC 63% 6.87mps 156º SSE 0.85mm 72%
  15:00 mưa rải rác 27ºC 71% 5.41mps 169º S 0.28mm 81%
  18:00 mưa rải rác 27ºC 98% 4.66mps 178º S 0.5mm 82%
  21:00 mưa rải rác 26ºC 85% 4.72mps 187º S 1.31mm 84%
  24:00 mưa rải rác 26ºC 51% 3.62mps 200º SSW 0.48mm 86%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Thái Bình

Chủ nhật

Dự báo ngày 13-06-2021
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 12.78mps 114º
 • Độ ẩm: 71%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 14-06-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 7.71mps 192º
 • Độ ẩm: 63%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 58%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 15-06-2021
mây rải rác

Mây Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 6.6mps 205º
 • Độ ẩm: 58%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 48%
 • Áp suất: 1001mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 16-06-2021
trời quang mây

Trời Quang Mây

33ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 6.78mps 166º
 • Độ ẩm: 52%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 7%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 17-06-2021
mây dày đặc

Mây Dày đặc

34ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 6.29mps 171º
 • Độ ẩm: 53%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 96%
 • Áp suất: 1001mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 18-06-2021
mây dày đặc

Mây Dày đặc

34ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 6.7mps 160º
 • Độ ẩm: 53%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1001mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 19-06-2021
nhiều mây

Nhiều Mây

34ºC
 • Cao nhất: 37ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 6.54mps 163º
 • Độ ẩm: 52%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 65%
 • Áp suất: 1001mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 20-06-2021
mây dày đặc

Mây Dày đặc

36ºC
 • Cao nhất: 38ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 6.72mps 176º
 • Độ ẩm: 43%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1000mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 21-06-2021
mưa vừa

Mưa Vừa

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 4.45mps 343º
 • Độ ẩm: 53%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1000mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 22-06-2021
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 3.31mps 330º
 • Độ ẩm: 84%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 23-06-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 5.86mps 90º
 • Độ ẩm: 57%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 24-06-2021
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 6.16mps 62º
 • Độ ẩm: 72%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 25-06-2021
mây dày đặc

Mây Dày đặc

31ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 4.35mps 146º
 • Độ ẩm: 51%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 26-06-2021
mây dày đặc

Mây Dày đặc

32ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 5.48mps 145º
 • Độ ẩm: 59%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1002mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 27-06-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 4.12mps 150º
 • Độ ẩm: 60%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1003mbar
Xem thêm