Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Thái Bình. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 7 (25-02-2017)

  Mặt trời mọc: 06:17am Mặt trời lặn: 05:57pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.45 Kinh độ: 106.3333

  mây dày đặc
  14ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 13ºC

  Cập nhật lúc 18:43

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 6.02mps
  • Hướng gió: 9º N
  • Độ ẩm: 85%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1033mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 7 (25-02-2017)

  Mặt trời mọc: 06:17am Mặt trời lặn: 05:57pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.45 Kinh độ: 106.3333

  mưa rải rác
  13ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 13ºC

  Cập nhật lúc 18:43

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.15mm
  • Sức gió: 3.56mps
  • Hướng gió: 1º N
  • Độ ẩm: 95%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1034mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 7 (26-02-2017)

  Mặt trời mọc: 06:17am Mặt trời lặn: 05:57pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.45 Kinh độ: 106.3333

  mưa rải rác
  11ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 13ºC

  Cập nhật lúc 18:43

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.11mm
  • Sức gió: 5.11mps
  • Hướng gió: 357º N
  • Độ ẩm: 98%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1034mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 7 (26-02-2017)

  Mặt trời mọc: 06:17am Mặt trời lặn: 05:57pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.45 Kinh độ: 106.3333

  mây dày đặc
  14ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 13ºC

  Cập nhật lúc 18:43

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 5.67mps
  • Hướng gió: 10º N
  • Độ ẩm: 72%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1036mb
 • Thời tiết Tối Thứ 7 (26-02-2017)

  Mặt trời mọc: 06:17am Mặt trời lặn: 05:57pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.45 Kinh độ: 106.3333

  ít mây
  18ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 13ºC

  Cập nhật lúc 18:43

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.66mps
  • Hướng gió: 27º NNE
  • Độ ẩm: 64%
  • Độ che phủ: 12%
  • Áp suất: 1032mb
 • Cập nhật lúc 18:43
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây dày đặc 15ºC 92% 5.16mps 18º NNE 0mm 80%
  6:00 mưa rải rác 14ºC 92% 3.4mps 16º NNE 0.03mm 83%
  9:00 mưa rải rác 13ºC 92% 3.56mps 1º N 0.15mm 95%
  12:00 mưa rải rác 12ºC 92% 4.66mps 3º N 0.18mm 99%
  15:00 mưa rải rác 11ºC 92% 5.11mps 357º N 0.11mm 98%
  18:00 mây dày đặc 12ºC 92% 4.92mps 2º N 0mm 91%
  21:00 mây dày đặc 14ºC 92% 5.67mps 10º N 0mm 72%
  24:00 mây dày đặc 16ºC 92% 4.53mps 12º NNE 0mm 67%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Thái Bình

Thứ 7

Dự báo ngày 18-02-2017
mây rải rác

Mây Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 2.48mps 110º
 • Độ ẩm: 79%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 48%
 • Áp suất: 1032mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 19-02-2017
quang mây

Quang Mây

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 3.01mps 169º
 • Độ ẩm: 77%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1027mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 20-02-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 5.57mps 165º
 • Độ ẩm: 78%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 21-02-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 5.15mps 158º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 27%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 22-02-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 4.81mps 158º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 2%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 23-02-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 5.71mps 48º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 51%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 24-02-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

18ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 4.54mps 22º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 85%
 • Áp suất: 1027mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 25-02-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

17ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 5.28mps 13º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1030mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 26-02-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

16ºC
 • Cao nhất: 16ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 5.9mps 13º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 1033mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 27-02-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

18ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 5.69mps 33º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 31%
 • Áp suất: 1032mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 28-02-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 6.62mps 25º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 3%
 • Áp suất: 1033mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 01-03-2017
quang mây

Quang Mây

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 4.21mps 16º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1032mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 02-03-2017
quang mây

Quang Mây

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 4.08mps 30º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1029mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 03-03-2017
quang mây

Quang Mây

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 2.86mps 54º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1026mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 04-03-2017
quang mây

Quang Mây

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 2.15mps 46º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1024mbar
Xem thêm