Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Thái Bình. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 5 (29-05-2024)

  Mặt trời mọc: 05:14am Mặt trời lặn: 06:30pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.45 Kinh độ: 106.3333

  mưa rải rác
  28ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 33ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 03:15

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.93mps
  • Hướng gió: 93º E
  • Độ ẩm: 89%
  • Độ che phủ: 97%
  • Áp suất: 1000mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 5 (29-05-2024)

  Mặt trời mọc: 05:14am Mặt trời lặn: 06:30pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.45 Kinh độ: 106.3333

  nhiều mây
  28ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 33ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 03:15

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 5.99mps
  • Hướng gió: 90º E
  • Độ ẩm: 88%
  • Độ che phủ: 66%
  • Áp suất: 999mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 5 (30-05-2024)

  Mặt trời mọc: 05:14am Mặt trời lặn: 06:30pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.45 Kinh độ: 106.3333

  mây dày đặc
  28ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 33ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 03:15

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.78mps
  • Hướng gió: 98º E
  • Độ ẩm: 88%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1000mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 5 (30-05-2024)

  Mặt trời mọc: 05:14am Mặt trời lặn: 06:30pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.45 Kinh độ: 106.3333

  mây dày đặc
  29ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 33ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 03:15

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 5.59mps
  • Hướng gió: 75º ENE
  • Độ ẩm: 87%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1001mb
 • Thời tiết Tối Thứ 5 (30-05-2024)

  Mặt trời mọc: 05:14am Mặt trời lặn: 06:30pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.45 Kinh độ: 106.3333

  mây dày đặc
  30ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 33ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 03:15

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 5.27mps
  • Hướng gió: 69º ENE
  • Độ ẩm: 77%
  • Độ che phủ: 98%
  • Áp suất: 1001mb
 • Cập nhật lúc 03:15
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 32ºC 100% 3.92mps 91º E 0.24mm 70%
  6:00 mưa rải rác 32ºC 65% 5.45mps 93º E 0.1mm 74%
  9:00 nhiều mây 28ºC 66% 5.99mps 90º E 0mm 88%
  12:00 mây dày đặc 29ºC 100% 4.62mps 106º ESE 0mm 88%
  15:00 mây dày đặc 28ºC 100% 3.78mps 98º E 0mm 88%
  18:00 mây dày đặc 28ºC 100% 4.21mps 83º E 0mm 92%
  21:00 mây dày đặc 29ºC 100% 5.59mps 75º ENE 0mm 87%
  24:00 mây dày đặc 31ºC 96% 5.75mps 60º ENE 0mm 78%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Thái Bình

Thứ 4

Dự báo ngày 29-05-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 6mps 100º
 • Độ ẩm: 70%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 30-05-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 7.13mps 79º
 • Độ ẩm: 84%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 97%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 31-05-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

22ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 6.02mps 349º
 • Độ ẩm: 93%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 01-06-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

28ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 4.29mps 181º
 • Độ ẩm: 71%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 95%
 • Áp suất: 1007mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 02-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 5.15mps 157º
 • Độ ẩm: 63%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 65%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 03-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 4.62mps 110º
 • Độ ẩm: 69%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 04-06-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 4.5mps 95º
 • Độ ẩm: 67%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 05-06-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 5.2mps 33º
 • Độ ẩm: 75%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 06-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 5.44mps 360º
 • Độ ẩm: 82%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 07-06-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 5.94mps 334º
 • Độ ẩm: 94%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 08-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.65mps 164º
 • Độ ẩm: 67%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 96%
 • Áp suất: 1005mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 09-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 4.45mps 153º
 • Độ ẩm: 61%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 10-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 3.34mps 2º
 • Độ ẩm: 67%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 84%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 11-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 5.52mps 158º
 • Độ ẩm: 66%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 9%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 12-06-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

34ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 5.5mps 187º
 • Độ ẩm: 51%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1000mbar
Xem thêm