Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Thái Bình. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 4 (08-02-2023)

  Mặt trời mọc: 06:28am Mặt trời lặn: 05:49pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.45 Kinh độ: 106.3333

  mưa rải rác
  20ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 22:55

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.39mps
  • Hướng gió: 100º E
  • Độ ẩm: 93%
  • Độ che phủ: 77%
  • Áp suất: 1012mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 4 (08-02-2023)

  Mặt trời mọc: 06:28am Mặt trời lặn: 05:49pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.45 Kinh độ: 106.3333

  mây dày đặc
  20ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 22:55

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.23mps
  • Hướng gió: 106º ESE
  • Độ ẩm: 93%
  • Độ che phủ: 98%
  • Áp suất: 1011mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 4 (09-02-2023)

  Mặt trời mọc: 06:28am Mặt trời lặn: 05:49pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.45 Kinh độ: 106.3333

  mây dày đặc
  20ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 22:55

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.28mps
  • Hướng gió: 105º ESE
  • Độ ẩm: 90%
  • Độ che phủ: 93%
  • Áp suất: 1012mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 4 (09-02-2023)

  Mặt trời mọc: 06:28am Mặt trời lặn: 05:49pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.45 Kinh độ: 106.3333

  mưa rải rác
  20ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 22:55

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.23mm
  • Sức gió: 3.75mps
  • Hướng gió: 101º E
  • Độ ẩm: 94%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1013mb
 • Thời tiết Tối Thứ 4 (09-02-2023)

  Mặt trời mọc: 06:28am Mặt trời lặn: 05:49pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.45 Kinh độ: 106.3333

  mưa rải rác
  22ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 22:55

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.18mm
  • Sức gió: 4.22mps
  • Hướng gió: 127º SE
  • Độ ẩm: 83%
  • Độ che phủ: 97%
  • Áp suất: 1012mb
 • Cập nhật lúc 22:55
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 21ºC 100% 4.74mps 114º ESE 0.1mm 87%
  6:00 mây dày đặc 21ºC 100% 4.85mps 121º ESE 0mm 89%
  9:00 mây dày đặc 20ºC 98% 4.23mps 106º ESE 0mm 93%
  12:00 mây dày đặc 20ºC 90% 3.28mps 102º ESE 0mm 92%
  15:00 mây dày đặc 20ºC 93% 3.28mps 105º ESE 0mm 90%
  18:00 mưa rải rác 20ºC 100% 3.52mps 98º E 0.1mm 92%
  21:00 mưa rải rác 20ºC 100% 3.75mps 101º E 0.23mm 94%
  24:00 mưa rải rác 22ºC 94% 4.67mps 116º ESE 0.26mm 86%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Thái Bình

Thứ 4

Dự báo ngày 08-02-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

21ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 5.37mps 121º
 • Độ ẩm: 87%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 09-02-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 5.54mps 114º
 • Độ ẩm: 83%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 96%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 10-02-2023
mây dày đặc

Mây Dày đặc

21ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 5.3mps 132º
 • Độ ẩm: 90%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 11-02-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 8.19mps 172º
 • Độ ẩm: 78%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 97%
 • Áp suất: 1008mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 12-02-2023
mây dày đặc

Mây Dày đặc

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 5.38mps 154º
 • Độ ẩm: 87%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 13-02-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 5.09mps 114º
 • Độ ẩm: 85%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 14-02-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

19ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 6.01mps 84º
 • Độ ẩm: 79%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 15-02-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

15ºC
 • Cao nhất: 16ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 4.2mps 339º
 • Độ ẩm: 86%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 16-02-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

15ºC
 • Cao nhất: 15ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 3.85mps 358º
 • Độ ẩm: 84%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 17-02-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

15ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 5.04mps 345º
 • Độ ẩm: 94%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 18-02-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 4.34mps 74º
 • Độ ẩm: 87%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1015mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 19-02-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 5.42mps 86º
 • Độ ẩm: 75%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 97%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 20-02-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 5.61mps 102º
 • Độ ẩm: 76%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 21-02-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 5.97mps 88º
 • Độ ẩm: 90%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 22-02-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

14ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 4.96mps 342º
 • Độ ẩm: 83%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1018mbar
Xem thêm