Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Thái Bình. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 6 (01-10-2020)

  Mặt trời mọc: 05:45am Mặt trời lặn: 05:42pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.45 Kinh độ: 106.3333

  nhiều mây
  27ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 00:50

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1mps
  • Hướng gió: 0º N
  • Độ ẩm: 94%
  • Độ che phủ: 20%
  • Áp suất: 1007mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 6 (01-10-2020)

  Mặt trời mọc: 05:45am Mặt trời lặn: 05:42pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.45 Kinh độ: 106.3333

  mưa rải rác
  30ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 00:50

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.19mm
  • Sức gió: 4.94mps
  • Hướng gió: 87º E
  • Độ ẩm: 69%
  • Độ che phủ: 86%
  • Áp suất: 1006mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 6 (01-10-2020)

  Mặt trời mọc: 05:45am Mặt trời lặn: 05:42pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.45 Kinh độ: 106.3333

  mây dày đặc
  27ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 00:50

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.44mps
  • Hướng gió: 82º E
  • Độ ẩm: 84%
  • Độ che phủ: 96%
  • Áp suất: 1006mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 6 (02-10-2020)

  Mặt trời mọc: 05:45am Mặt trời lặn: 05:42pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.45 Kinh độ: 106.3333

  mưa vừa
  27ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 00:50

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 3.15mm
  • Sức gió: 1.01mps
  • Hướng gió: 63º ENE
  • Độ ẩm: 85%
  • Độ che phủ: 74%
  • Áp suất: 1006mb
 • Thời tiết Tối Thứ 6 (02-10-2020)

  Mặt trời mọc: 05:45am Mặt trời lặn: 05:42pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.45 Kinh độ: 106.3333

  mưa rải rác
  26ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 00:50

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.38mm
  • Sức gió: 3.09mps
  • Hướng gió: 357º N
  • Độ ẩm: 87%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1008mb
 • Cập nhật lúc 00:50
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 nhiều mây 27ºC 53% 2.17mps 35º NE 0mm 85%
  6:00 nhiều mây 30ºC 67% 3.28mps 74º ENE 0mm 72%
  9:00 mưa rải rác 30ºC 86% 4.94mps 87º E 0.19mm 69%
  12:00 mây dày đặc 29ºC 96% 5.11mps 92º E 0mm 74%
  15:00 mây dày đặc 27ºC 96% 3.44mps 82º E 0mm 84%
  18:00 mưa rải rác 27ºC 49% 2.36mps 92º E 0.41mm 85%
  21:00 mưa vừa 27ºC 74% 1.01mps 63º ENE 3.15mm 85%
  24:00 mưa rải rác 26ºC 100% 2.14mps 12º NNE 0.99mm 89%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Thái Bình

Thứ 5

Dự báo ngày 01-10-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 3.28mps 74º
 • Độ ẩm: 72%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 67%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 02-10-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 3.54mps 30º
 • Độ ẩm: 85%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 03-10-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.45mps 72º
 • Độ ẩm: 73%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1010mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 04-10-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 2.07mps 108º
 • Độ ẩm: 68%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 94%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 05-10-2020
mưa to

Mưa To

30ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 4.48mps 110º
 • Độ ẩm: 71%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 73%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 06-10-2020
mưa to

Mưa To

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 4.82mps 91º
 • Độ ẩm: 72%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 74%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 07-10-2020
mưa to

Mưa To

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 7.48mps 76º
 • Độ ẩm: 78%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 39%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 08-10-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 7.56mps 70º
 • Độ ẩm: 76%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 26%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 09-10-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 6.41mps 55º
 • Độ ẩm: 71%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 28%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 10-10-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.06mps 22º
 • Độ ẩm: 69%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 66%
 • Áp suất: 1015mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 11-10-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.53mps 3º
 • Độ ẩm: 65%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 12-10-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.49mps 351º
 • Độ ẩm: 67%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 78%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 13-10-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.84mps 346º
 • Độ ẩm: 83%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 14-10-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 5.84mps 351º
 • Độ ẩm: 72%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 87%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 15-10-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.39mps 23º
 • Độ ẩm: 65%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 89%
 • Áp suất: 1009mbar
Xem thêm