Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Thái Bình. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (19-11-2017)

  Mặt trời mọc: 06:06am Mặt trời lặn: 05:13pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.45 Kinh độ: 106.3333

  mưa vừa
  17ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 17ºC

  Thấp nhất: 17ºC

  Cập nhật lúc 07:28

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 3.3525mm
  • Sức gió: 6.11mps
  • Hướng gió: 6º N
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1029mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (19-11-2017)

  Mặt trời mọc: 06:06am Mặt trời lặn: 05:13pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.45 Kinh độ: 106.3333

  mưa rải rác
  15ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 17ºC

  Thấp nhất: 17ºC

  Cập nhật lúc 07:28

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.905mm
  • Sức gió: 5.46mps
  • Hướng gió: 4º N
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1030mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (19-11-2017)

  Mặt trời mọc: 06:06am Mặt trời lặn: 05:13pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.45 Kinh độ: 106.3333

  mưa rải rác
  19ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 17ºC

  Thấp nhất: 17ºC

  Cập nhật lúc 07:28

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.21mm
  • Sức gió: 5.01mps
  • Hướng gió: 352º N
  • Độ ẩm: 90%
  • Độ che phủ: 68%
  • Áp suất: 1029mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (19-11-2017)

  Mặt trời mọc: 06:06am Mặt trời lặn: 05:13pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.45 Kinh độ: 106.3333

  mưa rải rác
  18ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 17ºC

  Thấp nhất: 17ºC

  Cập nhật lúc 07:28

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.015000000000001mm
  • Sức gió: 3.21mps
  • Hướng gió: 1º N
  • Độ ẩm: 88%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1029mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (20-11-2017)

  Mặt trời mọc: 06:06am Mặt trời lặn: 05:13pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.45 Kinh độ: 106.3333

  mưa rải rác
  16ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 17ºC

  Thấp nhất: 17ºC

  Cập nhật lúc 07:28

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.074999999999996mm
  • Sức gió: 4.54mps
  • Hướng gió: 351º N
  • Độ ẩm: 97%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1030mb
 • Cập nhật lúc 07:28
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa vừa 16ºC 92% 6.11mps 6º N 3.3525mm 100%
  6:00 mưa rải rác 15ºC 92% 6.4mps 8º N 2.55mm 100%
  9:00 mưa rải rác 15ºC 92% 5.46mps 4º N 0.905mm 100%
  12:00 mưa rải rác 16ºC 88% 5.12mps 355º N 1.09mm 100%
  15:00 mưa rải rác 19ºC 68% 5.01mps 352º N 0.21mm 90%
  18:00 mưa rải rác 19ºC 76% 4.31mps 1º N 0.009999999999998mm 85%
  21:00 mưa rải rác 18ºC 92% 3.21mps 1º N 0.015000000000001mm 88%
  24:00 mưa rải rác 18ºC 92% 3.77mps 354º N 0.025000000000006mm 92%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Thái Bình

Thứ 7

Dự báo ngày 18-11-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

17ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 5.32mps 9º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1029mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 19-11-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

16ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 5.12mps 355º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 88%
 • Áp suất: 1031mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 20-11-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

15ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 7.09mps 6º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1032mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 21-11-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

15ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 5.38mps 353º
 • Độ ẩm: 91%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1032mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 22-11-2017
quang mây

Quang Mây

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 8.2mps 6º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1028mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 23-11-2017
quang mây

Quang Mây

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 4.72mps 7º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1027mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 24-11-2017
quang mây

Quang Mây

17ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 11.21mps 10º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 4%
 • Áp suất: 1034mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 25-11-2017
quang mây

Quang Mây

17ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 7.9mps 7º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1032mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 26-11-2017
quang mây

Quang Mây

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 7.25mps 7º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1029mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 27-11-2017
mưa to

Mưa To

15ºC
 • Cao nhất: 15ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 7.48mps 5º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1032mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 28-11-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

12ºC
 • Cao nhất: 12ºC
 • Thấp nhất: 11ºC
 • Sức gió: 9.24mps 7º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1035mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 29-11-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

14ºC
 • Cao nhất: 14ºC
 • Thấp nhất: 11ºC
 • Sức gió: 8.04mps 1º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 65%
 • Áp suất: 1032mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 30-11-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

16ºC
 • Cao nhất: 16ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 6mps 356º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 57%
 • Áp suất: 1029mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 01-12-2017
quang mây

Quang Mây

18ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 4.96mps 356º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 40%
 • Áp suất: 1027mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 02-12-2017
quang mây

Quang Mây

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 1.59mps 50º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1022mbar
Xem thêm