Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Hải Phòng. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 3 (03-03-2015)

  Mặt trời mọc: 06:11am Mặt trời lặn: 05:58pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.8617 Kinh độ: 106.682

  ít mây
  22ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 19ºC

  Thấp nhất: 17ºC

  Cập nhật lúc 19:00

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 6.71mps
  • Hướng gió: 61º ENE
  • Độ ẩm: 95%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 1022mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 3 (03-03-2015)

  Mặt trời mọc: 06:11am Mặt trời lặn: 05:58pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.8617 Kinh độ: 106.682

  mưa rải rác
  20ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 19ºC

  Thấp nhất: 17ºC

  Cập nhật lúc 19:00

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.25mm
  • Sức gió: 8.34mps
  • Hướng gió: 52º NE
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 1024mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 3 (04-03-2015)

  Mặt trời mọc: 06:11am Mặt trời lặn: 05:58pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.8617 Kinh độ: 106.682

  nhiều mây
  19ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 19ºC

  Thấp nhất: 17ºC

  Cập nhật lúc 19:00

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 5.66mps
  • Hướng gió: 67º ENE
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 76%
  • Áp suất: 1023mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 3 (04-03-2015)

  Mặt trời mọc: 06:11am Mặt trời lặn: 05:58pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.8617 Kinh độ: 106.682

  mây dày đặc
  20ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 19ºC

  Thấp nhất: 17ºC

  Cập nhật lúc 19:00

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 5.01mps
  • Hướng gió: 66º ENE
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1026mb
 • Thời tiết Tối Thứ 3 (04-03-2015)

  Mặt trời mọc: 06:11am Mặt trời lặn: 05:58pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.8617 Kinh độ: 106.682

  mây rải rác
  20ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 19ºC

  Thấp nhất: 17ºC

  Cập nhật lúc 19:00

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 6.35mps
  • Hướng gió: 90º E
  • Độ ẩm: 98%
  • Độ che phủ: 32%
  • Áp suất: 1022mb
 • Cập nhật lúc 19:00
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 ít mây 22ºC 12% 4.31mps 66º ENE 0mm 93%
  6:00 mây dày đặc 21ºC 88% 6.71mps 61º ENE 0mm 95%
  9:00 mưa rải rác 20ºC 88% 8.34mps 52º NE 0.25mm 100%
  12:00 mây dày đặc 20ºC 92% 5.71mps 62º ENE 0mm 100%
  15:00 nhiều mây 19ºC 76% 5.66mps 67º ENE 0mm 100%
  18:00 mây dày đặc 19ºC 92% 5.01mps 62º ENE 0mm 100%
  21:00 mây dày đặc 20ºC 92% 5.01mps 66º ENE 0mm 100%
  24:00 mây rải rác 20ºC 32% 5.85mps 84º E 0mm 100%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Hải Phòng

Thứ 3

Dự báo ngày 03-03-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 3.31mps 58º
 • Độ ẩm: 97%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 04-03-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

19ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 3.65mps 74º
 • Độ ẩm: 96%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 05-03-2015
quang mây

Quang Mây

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 2.7mps 130º
 • Độ ẩm: 84%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 06-03-2015
quang mây

Quang Mây

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 3.41mps 92º
 • Độ ẩm: 83%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 07-03-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 3.19mps 83º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 51%
 • Áp suất: 1015mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 08-03-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 3.01mps 161º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 09-03-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 3.39mps 144º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 5%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 10-03-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 4.95mps 148º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 29%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 11-03-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 5.04mps 142º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 46%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 12-03-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 3.75mps 45º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 77%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 13-03-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 2.35mps 35º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 81%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 14-03-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 3.35mps 23º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 27%
 • Áp suất: 1021mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 15-03-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 4.67mps 109º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 55%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 16-03-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 3.55mps 88º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 17-03-2015
mưa to

Mưa To

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 5.29mps 83º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 86%
 • Áp suất: 1022mbar
Xem thêm