Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Hải Phòng. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.


 • Thời tiết Hiện tại Thứ 4 (22-10-2014)

  Mặt trời mọc: 05:50am Mặt trời lặn: 05:24pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.8617 Kinh độ: 106.682

  mưa rải rác
  24ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 06:25

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 3.5mm
  • Sức gió: 5.36mps
  • Hướng gió: 335º NNW
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 1029mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 4 (22-10-2014)

  Mặt trời mọc: 05:50am Mặt trời lặn: 05:24pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.8617 Kinh độ: 106.682

  nhiều mây
  26ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 06:25

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 6.26mps
  • Hướng gió: 39º NE
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 76%
  • Áp suất: 1030mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 4 (22-10-2014)

  Mặt trời mọc: 05:50am Mặt trời lặn: 05:24pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.8617 Kinh độ: 106.682

  mưa rải rác
  26ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 06:25

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1mm
  • Sức gió: 6.89mps
  • Hướng gió: 62º ENE
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 20%
  • Áp suất: 1027mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 4 (22-10-2014)

  Mặt trời mọc: 05:50am Mặt trời lặn: 05:24pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.8617 Kinh độ: 106.682

  nhiều mây
  27ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 06:25

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.61mps
  • Hướng gió: 52º NE
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 68%
  • Áp suất: 1029mb
 • Thời tiết Tối Thứ 4 (23-10-2014)

  Mặt trời mọc: 05:50am Mặt trời lặn: 05:24pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.8617 Kinh độ: 106.682

  mưa rải rác
  25ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 06:25

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 2.5mm
  • Sức gió: 3.19mps
  • Hướng gió: 37º NE
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 48%
  • Áp suất: 1027mb
 • Cập nhật lúc 06:25
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 25ºC 80% 3.91mps 323º NW 2.5mm 100%
  6:00 mưa vừa 24ºC 88% 5.36mps 335º NNW 3.5mm 100%
  9:00 nhiều mây 26ºC 76% 6.26mps 39º NE 0mm 100%
  12:00 nhiều mây 27ºC 56% 7.51mps 56º NE 0mm 99%
  15:00 mưa rải rác 26ºC 20% 6.89mps 62º ENE 1mm 100%
  18:00 ít mây 27ºC 12% 5.35mps 56º NE 0mm 99%
  21:00 nhiều mây 27ºC 68% 4.61mps 52º NE 0mm 100%
  24:00 mưa rải rác 26ºC 32% 3.99mps 38º NE 1mm 100%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Hải Phòng

Thứ 3

Dự báo ngày 21-10-2014
nhiều mây

Nhiều Mây

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.31mps 28º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 68%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 22-10-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 6.16mps 42º
 • Độ ẩm: 92%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 32%
 • Áp suất: 1024mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 23-10-2014
ít mây

ít Mây

26ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 5.31mps 76º
 • Độ ẩm: 91%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 1024mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 24-10-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 6.62mps 57º
 • Độ ẩm: 99%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 68%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 25-10-2014
quang mây

Quang Mây

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 3.78mps 32º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1015mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 26-10-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 0.85mps 264º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 18%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 27-10-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.72mps 126º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 51%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 28-10-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.59mps 167º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 9%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 29-10-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.34mps 107º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 17%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 30-10-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 5.17mps 100º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 43%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 31-10-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.56mps 101º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 6%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 01-11-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 3.13mps 89º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 1012mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 02-11-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.75mps 43º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 25%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 03-11-2014
quang mây

Quang Mây

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.1mps 33º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 10%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 04-11-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 4.66mps 35º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 35%
 • Áp suất: 1010mbar
Xem thêm