Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Hải Phòng. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.


 • Thời tiết Hiện tại Thứ 7 (24-10-2014)

  Mặt trời mọc: 05:52am Mặt trời lặn: 05:22pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.8617 Kinh độ: 106.682

  mưa rải rác
  25ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 00:27

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 2mm
  • Sức gió: 7.32mps
  • Hướng gió: 85º E
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1027mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 7 (25-10-2014)

  Mặt trời mọc: 05:52am Mặt trời lặn: 05:22pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.8617 Kinh độ: 106.682

  mưa rải rác
  25ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 00:27

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.5mm
  • Sức gió: 6.91mps
  • Hướng gió: 81º E
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 1026mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 7 (25-10-2014)

  Mặt trời mọc: 05:52am Mặt trời lặn: 05:22pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.8617 Kinh độ: 106.682

  mưa vừa
  25ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 00:27

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 3.5mm
  • Sức gió: 7.21mps
  • Hướng gió: 68º ENE
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 68%
  • Áp suất: 1029mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 7 (25-10-2014)

  Mặt trời mọc: 05:52am Mặt trời lặn: 05:22pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.8617 Kinh độ: 106.682

  mây dày đặc
  26ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 00:27

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 7.37mps
  • Hướng gió: 79º E
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1027mb
 • Thời tiết Tối Thứ 7 (25-10-2014)

  Mặt trời mọc: 05:52am Mặt trời lặn: 05:22pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.8617 Kinh độ: 106.682

  mưa vừa
  24ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 00:27

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 6mm
  • Sức gió: 3.57mps
  • Hướng gió: 88º E
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1028mb
 • Cập nhật lúc 00:27
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 25ºC 64% 7.21mps 86º E 1.75mm 100%
  6:00 mưa rải rác 25ºC 92% 7.32mps 85º E 2mm 100%
  9:00 mưa rải rác 25ºC 88% 6.91mps 81º E 1.5mm 100%
  12:00 mưa vừa 23ºC 92% 6.71mps 75º ENE 7mm 100%
  15:00 mưa vừa 25ºC 68% 7.21mps 68º ENE 3.5mm 100%
  18:00 mưa rải rác 25ºC 92% 7.51mps 85º E 1mm 100%
  21:00 mây dày đặc 26ºC 92% 7.37mps 79º E 0mm 100%
  24:00 mưa rải rác 25ºC 92% 7.3mps 84º E 1mm 100%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Hải Phòng

Thứ 6

Dự báo ngày 24-10-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 7.21mps 87º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 64%
 • Áp suất: 1028mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 25-10-2014
mưa to

Mưa To

25ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 7.21mps 68º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 68%
 • Áp suất: 1029mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 26-10-2014
mưa to

Mưa To

23ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 7.16mps 60º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1030mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 27-10-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.21mps 68º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 32%
 • Áp suất: 1029mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 28-10-2014
mưa to

Mưa To

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.68mps 43º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 16%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 29-10-2014
mưa to

Mưa To

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 4.05mps 43º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 73%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 30-10-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.07mps 334º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 5%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 31-10-2014
quang mây

Quang Mây

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.83mps 160º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 7%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 01-11-2014
quang mây

Quang Mây

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.45mps 177º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 16%
 • Áp suất: 1012mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 02-11-2014
quang mây

Quang Mây

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.52mps 324º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 39%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 03-11-2014
mưa rất to

Mưa Rất To

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 6.6mps 27º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 93%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 04-11-2014
mưa rất to

Mưa Rất To

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 10.25mps 43º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 56%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 05-11-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 12.26mps 28º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 87%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 06-11-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 9.31mps 10º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 42%
 • Áp suất: 1024mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 07-11-2014
quang mây

Quang Mây

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 8.39mps 11º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 4%
 • Áp suất: 1026mbar
Xem thêm