Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Hải Phòng. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.


 • Thời tiết Hiện tại Thứ 4 (01-10-2014)

  Mặt trời mọc: 05:44am Mặt trời lặn: 05:42pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.8617 Kinh độ: 106.682

  quang mây
  27ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 06:22

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.31mps
  • Hướng gió: 293º WNW
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1025mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 4 (01-10-2014)

  Mặt trời mọc: 05:44am Mặt trời lặn: 05:42pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.8617 Kinh độ: 106.682

  quang mây
  28ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 06:22

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.4mps
  • Hướng gió: 293º WNW
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1025mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 4 (01-10-2014)

  Mặt trời mọc: 05:44am Mặt trời lặn: 05:42pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.8617 Kinh độ: 106.682

  mây rải rác
  29ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 06:22

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.26mps
  • Hướng gió: 158º SSE
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 32%
  • Áp suất: 1022mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 4 (01-10-2014)

  Mặt trời mọc: 05:44am Mặt trời lặn: 05:42pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.8617 Kinh độ: 106.682

  mây rải rác
  28ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 06:22

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.21mps
  • Hướng gió: 174º S
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 44%
  • Áp suất: 1024mb
 • Thời tiết Tối Thứ 4 (02-10-2014)

  Mặt trời mọc: 05:44am Mặt trời lặn: 05:42pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.8617 Kinh độ: 106.682

  quang mây
  27ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 06:22

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.71mps
  • Hướng gió: 266º W
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1023mb
 • Cập nhật lúc 06:22
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 quang mây 27ºC 0% 1.66mps 250º WSW 0mm 100%
  6:00 quang mây 27ºC 0% 1.31mps 293º WNW 0mm 100%
  9:00 quang mây 28ºC 0% 1.4mps 293º WNW 0mm 100%
  12:00 quang mây 29ºC 0% 0.63mps 199º SSW 0mm 100%
  15:00 mây rải rác 29ºC 32% 2.26mps 158º SSE 0mm 99%
  18:00 mây rải rác 28ºC 44% 3.11mps 166º SSE 0mm 100%
  21:00 mây rải rác 28ºC 44% 3.21mps 174º S 0mm 100%
  24:00 mây rải rác 28ºC 44% 2.95mps 206º SSW 0mm 100%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Hải Phòng

Thứ 3

Dự báo ngày 30-09-2014
quang mây

Quang Mây

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.81mps 249º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 01-10-2014
quang mây

Quang Mây

28ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.4mps 290º
 • Độ ẩm: 90%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 02-10-2014
ít mây

ít Mây

29ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.36mps 298º
 • Độ ẩm: 88%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 03-10-2014
quang mây

Quang Mây

29ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.26mps 4º
 • Độ ẩm: 93%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 04-10-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.68mps 88º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 17%
 • Áp suất: 1009mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 05-10-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 7.95mps 38º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 52%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 06-10-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 10.62mps 19º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 7%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 07-10-2014
mưa rất to

Mưa Rất To

20ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 12.71mps 14º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 96%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 08-10-2014
mưa to

Mưa To

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 15.73mps 25º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 09-10-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

19ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 11.48mps 18º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 10-10-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 6.11mps 20º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 71%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 11-10-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 3.54mps 27º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 1%
 • Áp suất: 1009mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 12-10-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 6.42mps 17º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 6%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 13-10-2014
mưa to

Mưa To

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 10.71mps 19º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 68%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 14-10-2014
mưa to

Mưa To

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 6.82mps 69º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 31%
 • Áp suất: 1011mbar
Xem thêm