Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Hải Phòng. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 6 (25-04-2017)

  Mặt trời mọc: 05:26am Mặt trời lặn: 06:15pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.8561 Kinh độ: 106.6822

  mưa rải rác
  25ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 22:47

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.11mps
  • Hướng gió: 142º SE
  • Độ ẩm: 93%
  • Độ che phủ: 32%
  • Áp suất: 1009mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 6 (26-04-2017)

  Mặt trời mọc: 05:26am Mặt trời lặn: 06:15pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.8561 Kinh độ: 106.6822

  nhiều mây
  22ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 22:47

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.75mps
  • Hướng gió: 134º SE
  • Độ ẩm: 95%
  • Độ che phủ: 68%
  • Áp suất: 1009mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 6 (26-04-2017)

  Mặt trời mọc: 05:26am Mặt trời lặn: 06:15pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.8561 Kinh độ: 106.6822

  mưa rải rác
  25ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 22:47

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.02mm
  • Sức gió: 1.91mps
  • Hướng gió: 146º SE
  • Độ ẩm: 95%
  • Độ che phủ: 80%
  • Áp suất: 1010mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 6 (26-04-2017)

  Mặt trời mọc: 05:26am Mặt trời lặn: 06:15pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.8561 Kinh độ: 106.6822

  mưa rải rác
  27ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 22:47

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.0099999999999998mm
  • Sức gió: 3.5mps
  • Hướng gió: 39º NE
  • Độ ẩm: 85%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 1010mb
 • Thời tiết Tối Thứ 6 (26-04-2017)

  Mặt trời mọc: 05:26am Mặt trời lặn: 06:15pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.8561 Kinh độ: 106.6822

  mây dày đặc
  25ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 22:47

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.22mps
  • Hướng gió: 94º E
  • Độ ẩm: 88%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1011mb
 • Cập nhật lúc 22:47
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 22ºC 32% 2.11mps 142º SE 0.0049999999999999mm 93%
  6:00 ít mây 22ºC 24% 1.77mps 114º ESE 0mm 94%
  9:00 nhiều mây 22ºC 68% 1.75mps 134º SE 0mm 95%
  12:00 mưa rải rác 23ºC 68% 2.01mps 143º SE 0.0099999999999998mm 96%
  15:00 mưa rải rác 25ºC 80% 1.91mps 146º SE 0.02mm 95%
  18:00 mưa vừa 23ºC 88% 2.32mps 25º NNE 4.07mm 100%
  21:00 mưa rải rác 27ºC 88% 3.5mps 39º NE 0.0099999999999998mm 85%
  24:00 mây dày đặc 27ºC 92% 2.13mps 56º NE 0mm 85%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Hải Phòng

Thứ 3

Dự báo ngày 25-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.91mps 156º
 • Độ ẩm: 90%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 26-04-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

23ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.32mps 26º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 88%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 27-04-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

19ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 5.21mps 22º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 28-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 2.4mps 9º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 3%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 29-04-2017
quang mây

Quang Mây

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.47mps 62º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 9%
 • Áp suất: 1016mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 30-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.36mps 156º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 27%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 01-05-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 5.1mps 176º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 11%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 02-05-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.34mps 150º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 5%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 03-05-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.56mps 166º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 04-05-2017
quang mây

Quang Mây

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 4.38mps 167º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 05-05-2017
quang mây

Quang Mây

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 4.9mps 171º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 06-05-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.23mps 128º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 17%
 • Áp suất: 1010mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 07-05-2017
quang mây

Quang Mây

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.56mps 172º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 1%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 08-05-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 4.98mps 162º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 3%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 09-05-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 4.82mps 163º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 1008mbar
Xem thêm