Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Hải Phòng. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 3 (18-02-2017)

  Mặt trời mọc: 06:23am Mặt trời lặn: 05:51pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.8561 Kinh độ: 106.6822

  clear sky
  14ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 18ºC

  Thấp nhất: 14ºC

  Cập nhật lúc 12:31

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.135mm
  • Sức gió: 1.83mps
  • Hướng gió: 32º NNE
  • Độ ẩm: 96%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 1028mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 3 (19-02-2017)

  Mặt trời mọc: 06:23am Mặt trời lặn: 05:51pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.8561 Kinh độ: 106.6822

  clear sky
  13ºC

  Clear Sky

  Cao nhất: 18ºC

  Thấp nhất: 14ºC

  Cập nhật lúc 12:31

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.41mps
  • Hướng gió: 119º ESE
  • Độ ẩm: 92%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1021mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 3 (19-02-2017)

  Mặt trời mọc: 06:23am Mặt trời lặn: 05:51pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.8561 Kinh độ: 106.6822

  mưa rải rác
  13ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 18ºC

  Thấp nhất: 14ºC

  Cập nhật lúc 12:31

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.005mm
  • Sức gió: 1.41mps
  • Hướng gió: 108º ESE
  • Độ ẩm: 93%
  • Độ che phủ: 12%
  • Áp suất: 1020mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 3 (19-02-2017)

  Mặt trời mọc: 06:23am Mặt trời lặn: 05:51pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.8561 Kinh độ: 106.6822

  clear sky
  23ºC

  Clear Sky

  Cao nhất: 18ºC

  Thấp nhất: 14ºC

  Cập nhật lúc 12:31

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.31mps
  • Hướng gió: 147º SSE
  • Độ ẩm: 66%
  • Độ che phủ: 8%
  • Áp suất: 1017mb
 • Thời tiết Tối Thứ 3 (19-02-2017)

  Mặt trời mọc: 06:23am Mặt trời lặn: 05:51pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.8561 Kinh độ: 106.6822

  clear sky
  18ºC

  Clear Sky

  Cao nhất: 18ºC

  Thấp nhất: 14ºC

  Cập nhật lúc 12:31

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.72mps
  • Hướng gió: 151º SSE
  • Độ ẩm: 87%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1015mb
 • Cập nhật lúc 12:31
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 clear sky 18ºC 0% 1.7mps 129º SE 0mm 83%
  6:00 clear sky 14ºC 0% 1.37mps 117º ESE 0mm 94%
  9:00 clear sky 13ºC 0% 1.41mps 119º ESE 0mm 92%
  12:00 mưa rải rác 13ºC 8% 1.06mps 135º SE 0.01mm 92%
  15:00 mưa rải rác 13ºC 12% 1.41mps 108º ESE 0.005mm 93%
  18:00 mưa rải rác 21ºC 68% 2.46mps 118º ESE 0.02mm 74%
  21:00 clear sky 23ºC 8% 3.31mps 147º SSE 0mm 66%
  24:00 clear sky 23ºC 0% 3.61mps 150º SSE 0mm 63%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Hải Phòng

Thứ 4

Dự báo ngày 15-02-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

17ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 3.41mps 59º
 • Độ ẩm: 95%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1026mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 16-02-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

19ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 2.55mps 137º
 • Độ ẩm: 92%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 80%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 17-02-2017
ít mây

ít Mây

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 2.66mps 120º
 • Độ ẩm: 75%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 18-02-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 1.83mps 132º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 2%
 • Áp suất: 1020mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 19-02-2017
quang mây

Quang Mây

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 3.83mps 172º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 20-02-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 3.19mps 118º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 14%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 21-02-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 4.75mps 127º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 34%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 22-02-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 2.95mps 156º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 56%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 23-02-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 3.74mps 143º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 40%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 24-02-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 2.99mps 122º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 16%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 25-02-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 4.57mps 47º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 58%
 • Áp suất: 1014mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 26-02-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

16ºC
 • Cao nhất: 16ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 7.37mps 27º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 38%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 27-02-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

15ºC
 • Cao nhất: 15ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 4.39mps 30º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 84%
 • Áp suất: 1025mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 28-02-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

15ºC
 • Cao nhất: 15ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 3.72mps 25º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 90%
 • Áp suất: 1025mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 01-03-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

17ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 4.62mps 36º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 25%
 • Áp suất: 1024mbar
Xem thêm