Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Hải Phòng. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 4 (22-06-2017)

  Mặt trời mọc: 05:13am Mặt trời lặn: 06:37pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.8561 Kinh độ: 106.6822

  clear sky
  34ºC

  Clear Sky

  Cao nhất: 34ºC

  Thấp nhất: 29ºC

  Cập nhật lúc 06:06

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.36mps
  • Hướng gió: 178º S
  • Độ ẩm: 63%
  • Độ che phủ: 8%
  • Áp suất: 1005mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 4 (22-06-2017)

  Mặt trời mọc: 05:13am Mặt trời lặn: 06:37pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.8561 Kinh độ: 106.6822

  mây rải rác
  29ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 34ºC

  Thấp nhất: 29ºC

  Cập nhật lúc 06:06

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 5.01mps
  • Hướng gió: 146º SE
  • Độ ẩm: 80%
  • Độ che phủ: 32%
  • Áp suất: 1007mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 4 (23-06-2017)

  Mặt trời mọc: 05:13am Mặt trời lặn: 06:37pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.8561 Kinh độ: 106.6822

  nhiều mây
  29ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 34ºC

  Thấp nhất: 29ºC

  Cập nhật lúc 06:06

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 6.46mps
  • Hướng gió: 169º S
  • Độ ẩm: 80%
  • Độ che phủ: 68%
  • Áp suất: 1005mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 4 (23-06-2017)

  Mặt trời mọc: 05:13am Mặt trời lặn: 06:37pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.8561 Kinh độ: 106.6822

  ít mây
  32ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 34ºC

  Thấp nhất: 29ºC

  Cập nhật lúc 06:06

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 5.66mps
  • Hướng gió: 173º S
  • Độ ẩm: 74%
  • Độ che phủ: 24%
  • Áp suất: 1007mb
 • Thời tiết Tối Thứ 4 (23-06-2017)

  Mặt trời mọc: 05:13am Mặt trời lặn: 06:37pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.8561 Kinh độ: 106.6822

  clear sky
  31ºC

  Clear Sky

  Cao nhất: 34ºC

  Thấp nhất: 29ºC

  Cập nhật lúc 06:06

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 5.61mps
  • Hướng gió: 149º SSE
  • Độ ẩm: 71%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1004mb
 • Cập nhật lúc 06:06
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 clear sky 32ºC 0% 5.5mps 163º SSE 0mm 65%
  6:00 clear sky 30ºC 0% 4.97mps 150º SSE 0mm 73%
  9:00 mây rải rác 29ºC 32% 5.01mps 146º SE 0mm 80%
  12:00 mây rải rác 29ºC 44% 6.62mps 154º SSE 0mm 80%
  15:00 nhiều mây 29ºC 68% 6.46mps 169º S 0mm 80%
  18:00 nhiều mây 29ºC 56% 4.92mps 168º SSE 0mm 81%
  21:00 ít mây 32ºC 24% 5.66mps 173º S 0mm 74%
  24:00 ít mây 33ºC 12% 5.06mps 165º SSE 0mm 70%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Hải Phòng

Thứ 5

Dự báo ngày 22-06-2017
quang mây

Quang Mây

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 4.36mps 179º
 • Độ ẩm: 63%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 23-06-2017
ít mây

ít Mây

32ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 5.66mps 173º
 • Độ ẩm: 74%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 24-06-2017
ít mây

ít Mây

32ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 5.56mps 178º
 • Độ ẩm: 73%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 1006mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 25-06-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 3.6mps 233º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 999mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 26-06-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 4.3mps 352º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 77%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 27-06-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 1.42mps 245º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 48%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 28-06-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 0.42mps 241º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 40%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 29-06-2017
mưa to

Mưa To

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.28mps 153º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 31%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 30-06-2017
mưa to

Mưa To

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.65mps 141º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 18%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 01-07-2017
mưa to

Mưa To

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 5.62mps 196º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 71%
 • Áp suất: 1004mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 02-07-2017
mưa to

Mưa To

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 5.8mps 208º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 84%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 03-07-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 7.11mps 207º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 43%
 • Áp suất: 1001mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 04-07-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 7.74mps 193º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 14%
 • Áp suất: 1000mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 05-07-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 6.83mps 182º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 7%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 06-07-2017
quang mây

Quang Mây

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 6.12mps 192º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1005mbar
Xem thêm