Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Hải Phòng. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (30-03-2015)

  Mặt trời mọc: 05:48am Mặt trời lặn: 06:07pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.8617 Kinh độ: 106.682

  mưa rải rác
  22ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 08:34

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.395mm
  • Sức gió: 3.56mps
  • Hướng gió: 172º S
  • Độ ẩm: 97%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1015mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (30-03-2015)

  Mặt trời mọc: 05:48am Mặt trời lặn: 06:07pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.8617 Kinh độ: 106.682

  quang mây
  24ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 08:34

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 7.26mps
  • Hướng gió: 177º S
  • Độ ẩm: 91%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1024mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (30-03-2015)

  Mặt trời mọc: 05:48am Mặt trời lặn: 06:07pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.8617 Kinh độ: 106.682

  ít mây
  23ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 08:34

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 7.21mps
  • Hướng gió: 173º S
  • Độ ẩm: 91%
  • Độ che phủ: 20%
  • Áp suất: 1022mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (31-03-2015)

  Mặt trời mọc: 05:48am Mặt trời lặn: 06:07pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.8617 Kinh độ: 106.682

  quang mây
  23ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 08:34

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 8.42mps
  • Hướng gió: 169º S
  • Độ ẩm: 91%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1022mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (31-03-2015)

  Mặt trời mọc: 05:48am Mặt trời lặn: 06:07pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.8617 Kinh độ: 106.682

  quang mây
  24ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 08:34

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 8.61mps
  • Hướng gió: 174º S
  • Độ ẩm: 91%
  • Độ che phủ: 8%
  • Áp suất: 1023mb
 • Cập nhật lúc 08:34
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 23ºC 92% 5.56mps 174º S 0.01mm 93%
  6:00 quang mây 23ºC 8% 6.36mps 178º S 0mm 92%
  9:00 quang mây 24ºC 0% 7.26mps 177º S 0mm 91%
  12:00 quang mây 24ºC 0% 7.56mps 167º SSE 0mm 91%
  15:00 ít mây 23ºC 20% 7.21mps 173º S 0mm 91%
  18:00 quang mây 23ºC 8% 8.32mps 169º S 0mm 91%
  21:00 quang mây 23ºC 0% 8.42mps 169º S 0mm 91%
  24:00 quang mây 23ºC 0% 7.96mps 172º S 0mm 92%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Hải Phòng

Thứ 2

Dự báo ngày 30-03-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 4.46mps 181º
 • Độ ẩm: 93%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 88%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 31-03-2015
quang mây

Quang Mây

24ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 4.97mps 179º
 • Độ ẩm: 86%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 01-04-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 5.28mps 194º
 • Độ ẩm: 85%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 02-04-2015
quang mây

Quang Mây

25ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 6.16mps 198º
 • Độ ẩm: 82%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 03-04-2015
quang mây

Quang Mây

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 6.07mps 182º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 04-04-2015
quang mây

Quang Mây

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 6.31mps 183º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1004mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 05-04-2015
quang mây

Quang Mây

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 5.71mps 169º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 06-04-2015
quang mây

Quang Mây

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 4.44mps 184º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 07-04-2015
quang mây

Quang Mây

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.79mps 167º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 08-04-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.69mps 142º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 11%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 09-04-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.79mps 82º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 10-04-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 4.44mps 98º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 11-04-2015
quang mây

Quang Mây

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.07mps 136º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1006mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 12-04-2015
quang mây

Quang Mây

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 4.15mps 91º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 13-04-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 3.49mps 60º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 68%
 • Áp suất: 1014mbar
Xem thêm