Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Hải Phòng. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 5 (17-10-2017)

  Mặt trời mọc: 05:49am Mặt trời lặn: 05:27pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.8561 Kinh độ: 106.6822

  mưa rải rác
  18ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 18ºC

  Thấp nhất: 18ºC

  Cập nhật lúc 01:22

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.3225mm
  • Sức gió: 6.02mps
  • Hướng gió: 4º N
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1014mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 5 (17-10-2017)

  Mặt trời mọc: 05:49am Mặt trời lặn: 05:27pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.8561 Kinh độ: 106.6822

  mưa rải rác
  21ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 18ºC

  Thấp nhất: 18ºC

  Cập nhật lúc 01:22

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.03mm
  • Sức gió: 5.42mps
  • Hướng gió: 358º N
  • Độ ẩm: 95%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1014mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 5 (17-10-2017)

  Mặt trời mọc: 05:49am Mặt trời lặn: 05:27pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.8561 Kinh độ: 106.6822

  mây rải rác
  20ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 18ºC

  Thấp nhất: 18ºC

  Cập nhật lúc 01:22

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 5.76mps
  • Hướng gió: 8º N
  • Độ ẩm: 95%
  • Độ che phủ: 32%
  • Áp suất: 1015mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 5 (18-10-2017)

  Mặt trời mọc: 05:49am Mặt trời lặn: 05:27pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.8561 Kinh độ: 106.6822

  mưa rải rác
  19ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 18ºC

  Thấp nhất: 18ºC

  Cập nhật lúc 01:22

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.22mm
  • Sức gió: 4.56mps
  • Hướng gió: 0º N
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1015mb
 • Thời tiết Tối Thứ 5 (18-10-2017)

  Mặt trời mọc: 05:49am Mặt trời lặn: 05:27pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.8561 Kinh độ: 106.6822

  mưa rải rác
  20ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 18ºC

  Thấp nhất: 18ºC

  Cập nhật lúc 01:22

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.0099999999999998mm
  • Sức gió: 3.91mps
  • Hướng gió: 8º N
  • Độ ẩm: 98%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 1016mb
 • Cập nhật lúc 01:22
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 18ºC 88% 6.34mps 6º N 0.115mm 100%
  6:00 mưa rải rác 19ºC 92% 6.07mps 6º N 0.22mm 100%
  9:00 mưa rải rác 21ºC 92% 5.42mps 358º N 0.03mm 95%
  12:00 mưa rải rác 20ºC 64% 5.77mps 0º N 0.035mm 95%
  15:00 mây rải rác 20ºC 32% 5.76mps 8º N 0mm 95%
  18:00 mưa rải rác 20ºC 76% 4.65mps 8º N 0.035mm 97%
  21:00 mưa rải rác 19ºC 100% 4.56mps 0º N 0.22mm 100%
  24:00 mưa rải rác 19ºC 80% 4.11mps 4º N 0.05mm 100%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Hải Phòng

Thứ 2

Dự báo ngày 16-10-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

18ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 6.16mps 4º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 17-10-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

19ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 6.07mps 7º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 18-10-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 4.67mps 12º
 • Độ ẩm: 89%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 19-10-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 5.01mps 10º
 • Độ ẩm: 95%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 76%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 20-10-2017
quang mây

Quang Mây

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.72mps 58º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 21-10-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 4.89mps 48º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 7%
 • Áp suất: 1013mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 22-10-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 4.29mps 69º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 90%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 23-10-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 5.07mps 41º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 24-10-2017
quang mây

Quang Mây

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 3.36mps 49º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 3%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 25-10-2017
quang mây

Quang Mây

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 4.62mps 34º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 2%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 26-10-2017
quang mây

Quang Mây

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 4.87mps 23º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 27-10-2017
quang mây

Quang Mây

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 5.2mps 13º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 28-10-2017
quang mây

Quang Mây

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 5.46mps 10º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1015mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 29-10-2017
quang mây

Quang Mây

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 7.84mps 3º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 25%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 30-10-2017
quang mây

Quang Mây

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 8.58mps 359º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 1011mbar
Xem thêm