Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Hải Phòng. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (12-11-2017)

  Mặt trời mọc: 06:01am Mặt trời lặn: 05:12pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.8561 Kinh độ: 106.6822

  clear sky
  22ºC

  Clear Sky

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 02:13

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.78mps
  • Hướng gió: 86º E
  • Độ ẩm: 98%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1014mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (13-11-2017)

  Mặt trời mọc: 06:01am Mặt trời lặn: 05:12pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.8561 Kinh độ: 106.6822

  mưa rải rác
  21ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 02:13

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.125mm
  • Sức gió: 1.67mps
  • Hướng gió: 61º ENE
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 64%
  • Áp suất: 1013mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (13-11-2017)

  Mặt trời mọc: 06:01am Mặt trời lặn: 05:12pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.8561 Kinh độ: 106.6822

  mưa rải rác
  25ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 02:13

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.06mm
  • Sức gió: 2.81mps
  • Hướng gió: 85º E
  • Độ ẩm: 86%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 1015mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (13-11-2017)

  Mặt trời mọc: 06:01am Mặt trời lặn: 05:12pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.8561 Kinh độ: 106.6822

  mưa rải rác
  24ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 02:13

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.275mm
  • Sức gió: 2.96mps
  • Hướng gió: 92º E
  • Độ ẩm: 85%
  • Độ che phủ: 68%
  • Áp suất: 1012mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (13-11-2017)

  Mặt trời mọc: 06:01am Mặt trời lặn: 05:12pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.8561 Kinh độ: 106.6822

  mưa rải rác
  23ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 02:13

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.04mm
  • Sức gió: 1.92mps
  • Hướng gió: 51º NE
  • Độ ẩm: 93%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1014mb
 • Cập nhật lúc 02:13
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 clear sky 20ºC 0% 1.78mps 86º E 0mm 98%
  6:00 mưa rải rác 20ºC 68% 1.63mps 71º ENE 0.0325mm 96%
  9:00 mưa rải rác 21ºC 64% 1.67mps 61º ENE 0.125mm 99%
  12:00 mưa rải rác 22ºC 36% 2.16mps 80º E 0.035mm 97%
  15:00 mưa rải rác 25ºC 88% 2.81mps 85º E 0.06mm 86%
  18:00 mưa rải rác 25ºC 88% 2.85mps 94º E 0.26mm 84%
  21:00 mưa rải rác 24ºC 68% 2.96mps 92º E 0.275mm 85%
  24:00 mây dày đặc 23ºC 88% 2.6mps 81º E 0mm 92%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Hải Phòng

Chủ nhật

Dự báo ngày 12-11-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 3.36mps 107º
 • Độ ẩm: 90%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 36%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 13-11-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.81mps 85º
 • Độ ẩm: 86%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 88%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 14-11-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.4mps 43º
 • Độ ẩm: 92%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 80%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 15-11-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 3.07mps 71º
 • Độ ẩm: 80%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 16-11-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 3.72mps 114º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 54%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 17-11-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 2.74mps 137º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 47%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 18-11-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

17ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 8.51mps 26º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 32%
 • Áp suất: 1021mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 19-11-2017
quang mây

Quang Mây

18ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 3.8mps 23º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 20-11-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 1.22mps 7º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 6%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 21-11-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 2.61mps 31º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 81%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 22-11-2017
quang mây

Quang Mây

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 6mps 12º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 23-11-2017
quang mây

Quang Mây

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 5.47mps 20º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 24-11-2017
quang mây

Quang Mây

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 2.87mps 16º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 25-11-2017
quang mây

Quang Mây

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 2.94mps 34º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 7%
 • Áp suất: 1018mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 26-11-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 3.09mps 356º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 96%
 • Áp suất: 1018mbar
Xem thêm