Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Hải Phòng. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 7 (01-11-2014)

  Mặt trời mọc: 05:55am Mặt trời lặn: 05:17pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.8617 Kinh độ: 106.682

  quang mây
  26ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 17:56

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 6mm
  • Sức gió: 4.37mps
  • Hướng gió: 98º E
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1024mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 7 (01-11-2014)

  Mặt trời mọc: 05:55am Mặt trời lặn: 05:17pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.8617 Kinh độ: 106.682

  quang mây
  26ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 17:56

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.37mps
  • Hướng gió: 92º E
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1025mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 7 (02-11-2014)

  Mặt trời mọc: 05:55am Mặt trời lặn: 05:17pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.8617 Kinh độ: 106.682

  quang mây
  26ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 17:56

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 5.31mps
  • Hướng gió: 60º ENE
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1026mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 7 (02-11-2014)

  Mặt trời mọc: 05:55am Mặt trời lặn: 05:17pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.8617 Kinh độ: 106.682

  mây dày đặc
  25ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 17:56

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 9.52mps
  • Hướng gió: 21º NNE
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 1030mb
 • Thời tiết Tối Thứ 7 (02-11-2014)

  Mặt trời mọc: 05:55am Mặt trời lặn: 05:17pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.8617 Kinh độ: 106.682

  mây dày đặc
  25ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 17:56

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 8.38mps
  • Hướng gió: 27º NNE
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1028mb
 • Cập nhật lúc 17:56
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 quang mây 26ºC 0% 3.86mps 97º E 0mm 99%
  6:00 quang mây 26ºC 0% 4.01mps 96º E 0mm 100%
  9:00 quang mây 26ºC 0% 3.37mps 92º E 0mm 100%
  12:00 quang mây 26ºC 0% 3.76mps 74º ENE 0mm 100%
  15:00 quang mây 26ºC 0% 5.31mps 60º ENE 0mm 100%
  18:00 ít mây 25ºC 12% 6.82mps 41º NE 0mm 100%
  21:00 mây dày đặc 25ºC 88% 9.52mps 21º NNE 0mm 100%
  24:00 nhiều mây 25ºC 64% 8.51mps 27º NNE 0mm 100%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Hải Phòng

Thứ 7

Dự báo ngày 01-11-2014
quang mây

Quang Mây

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 3.86mps 98º
 • Độ ẩm: 99%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1023mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 02-11-2014
mây dày đặc

Mây Dày đặc

25ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 9.52mps 22º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 88%
 • Áp suất: 1030mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 03-11-2014
mây dày đặc

Mây Dày đặc

21ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 5.39mps 22º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 88%
 • Áp suất: 1033mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 04-11-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 2.76mps 51º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 68%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 05-11-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.15mps 130º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 30%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 06-11-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 6.01mps 360º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 74%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 07-11-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 6.21mps 1º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 94%
 • Áp suất: 1024mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 08-11-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 5.65mps 358º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 41%
 • Áp suất: 1026mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 09-11-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 6.34mps 358º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 2%
 • Áp suất: 1026mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 10-11-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 4.15mps 20º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 6%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 11-11-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 4.52mps 354º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 12-11-2014
quang mây

Quang Mây

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 4.77mps 16º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 43%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 13-11-2014
quang mây

Quang Mây

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 7.45mps 31º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 6%
 • Áp suất: 1024mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 14-11-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 5.63mps 3º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 84%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 15-11-2014
quang mây

Quang Mây

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 6.74mps 358º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 89%
 • Áp suất: 1024mbar
Xem thêm