Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Hải Phòng. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 6 (19-12-2014)

  Mặt trời mọc: 06:24am Mặt trời lặn: 05:16pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.8617 Kinh độ: 106.682

  nhiều mây
  17ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 18ºC

  Thấp nhất: 14ºC

  Cập nhật lúc 08:39

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 8.36mps
  • Hướng gió: 23º NNE
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 24%
  • Áp suất: 1040mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 6 (19-12-2014)

  Mặt trời mọc: 06:24am Mặt trời lặn: 05:16pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.8617 Kinh độ: 106.682

  quang mây
  18ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 18ºC

  Thấp nhất: 14ºC

  Cập nhật lúc 08:39

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 6.51mps
  • Hướng gió: 36º NE
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 8%
  • Áp suất: 1037mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 6 (19-12-2014)

  Mặt trời mọc: 06:24am Mặt trời lặn: 05:16pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.8617 Kinh độ: 106.682

  quang mây
  18ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 18ºC

  Thấp nhất: 14ºC

  Cập nhật lúc 08:39

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.51mps
  • Hướng gió: 75º ENE
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1036mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 6 (20-12-2014)

  Mặt trời mọc: 06:24am Mặt trời lặn: 05:16pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.8617 Kinh độ: 106.682

  quang mây
  17ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 18ºC

  Thấp nhất: 14ºC

  Cập nhật lúc 08:39

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.6mps
  • Hướng gió: 46º NE
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1035mb
 • Thời tiết Tối Thứ 6 (20-12-2014)

  Mặt trời mọc: 06:24am Mặt trời lặn: 05:16pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.8617 Kinh độ: 106.682

  quang mây
  17ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 18ºC

  Thấp nhất: 14ºC

  Cập nhật lúc 08:39

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.86mps
  • Hướng gió: 27º NNE
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1035mb
 • Cập nhật lúc 08:39
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 nhiều mây 18ºC 68% 6.9mps 22º NNE 0mm 100%
  6:00 ít mây 17ºC 24% 8.36mps 23º NNE 0mm 100%
  9:00 quang mây 18ºC 8% 6.51mps 36º NE 0mm 100%
  12:00 quang mây 18ºC 0% 4.5mps 59º ENE 0mm 100%
  15:00 quang mây 18ºC 0% 4.51mps 75º ENE 0mm 100%
  18:00 quang mây 17ºC 0% 4.58mps 66º ENE 0mm 100%
  21:00 quang mây 17ºC 0% 4.6mps 46º NE 0mm 100%
  24:00 quang mây 17ºC 0% 4.36mps 32º NNE 0mm 100%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Hải Phòng

Thứ 6

Dự báo ngày 19-12-2014
ít mây

ít Mây

17ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 6.26mps 25º
 • Độ ẩm: 98%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 1034mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 20-12-2014
quang mây

Quang Mây

17ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 3.01mps 52º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1030mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 21-12-2014
nhiều mây

Nhiều Mây

16ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 5.02mps 22º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 76%
 • Áp suất: 1031mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 22-12-2014
mây rải rác

Mây Rải Rác

13ºC
 • Cao nhất: 14ºC
 • Thấp nhất: 11ºC
 • Sức gió: 4.46mps 43º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 32%
 • Áp suất: 1033mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 23-12-2014
quang mây

Quang Mây

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 11ºC
 • Sức gió: 2.08mps 35º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 5%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 24-12-2014
quang mây

Quang Mây

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 3.34mps 38º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 83%
 • Áp suất: 1024mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 25-12-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 3.66mps 43º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 91%
 • Áp suất: 1024mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 26-12-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 1.96mps 76º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 27-12-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 2.66mps 27º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 74%
 • Áp suất: 1020mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 28-12-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

14ºC
 • Cao nhất: 14ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 2.84mps 15º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 29-12-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

15ºC
 • Cao nhất: 15ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 3.34mps 50º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 94%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 30-12-2014
quang mây

Quang Mây

18ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 3.11mps 64º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 4%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 31-12-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

17ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 3.54mps 42º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 95%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 01-01-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

15ºC
 • Cao nhất: 15ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 3.86mps 32º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 02-01-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

13ºC
 • Cao nhất: 13ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 3.46mps 45º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1020mbar
Xem thêm