Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Hải Phòng. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.


 • Thời tiết Hiện tại Thứ 3 (28-07-2014)

  Mặt trời mọc: 05:25am Mặt trời lặn: 06:33pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.8617 Kinh độ: 106.682

  mưa rải rác
  28ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 28ºC

  Cập nhật lúc 01:26

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.16mps
  • Hướng gió: 97º E
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 48%
  • Áp suất: 1016mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 3 (29-07-2014)

  Mặt trời mọc: 05:25am Mặt trời lặn: 06:33pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.8617 Kinh độ: 106.682

  mây rải rác
  28ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 28ºC

  Cập nhật lúc 01:26

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.61mps
  • Hướng gió: 47º NE
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 48%
  • Áp suất: 1016mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 3 (29-07-2014)

  Mặt trời mọc: 05:25am Mặt trời lặn: 06:33pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.8617 Kinh độ: 106.682

  mây rải rác
  30ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 28ºC

  Cập nhật lúc 01:26

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.01mps
  • Hướng gió: 71º ENE
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 44%
  • Áp suất: 1018mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 3 (29-07-2014)

  Mặt trời mọc: 05:25am Mặt trời lặn: 06:33pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.8617 Kinh độ: 106.682

  mây rải rác
  30ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 28ºC

  Cập nhật lúc 01:26

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.92mps
  • Hướng gió: 100º E
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 32%
  • Áp suất: 1015mb
 • Thời tiết Tối Thứ 3 (29-07-2014)

  Mặt trời mọc: 05:25am Mặt trời lặn: 06:33pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.8617 Kinh độ: 106.682

  mây dày đặc
  29ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 28ºC

  Cập nhật lúc 01:26

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.36mps
  • Hướng gió: 112º ESE
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1017mb
 • Cập nhật lúc 01:26
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 28ºC 36% 1.76mps 84º E 3mm 100%
  6:00 mây rải rác 28ºC 48% 1.16mps 97º E 0mm 100%
  9:00 mây rải rác 28ºC 48% 0.61mps 47º NE 0mm 100%
  12:00 nhiều mây 29ºC 76% 1.66mps 42º NE 0mm 100%
  15:00 mây rải rác 30ºC 44% 3.01mps 71º ENE 0mm 100%
  18:00 mây rải rác 30ºC 48% 3.91mps 94º E 0mm 100%
  21:00 mây rải rác 30ºC 32% 3.92mps 100º E 0mm 100%
  24:00 mây dày đặc 29ºC 88% 3.41mps 105º ESE 0mm 100%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Hải Phòng

Thứ 2

Dự báo ngày 28-07-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 3.01mps 118º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 88%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 29-07-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 1.31mps 63º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 68%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 30-07-2014
quang mây

Quang Mây

29ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 2.31mps 83º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 31-07-2014
quang mây

Quang Mây

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 1.96mps 165º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 01-08-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 2.07mps 170º
 • Độ ẩm: 98%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 02-08-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.55mps 278º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 48%
 • Áp suất: 1011mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 03-08-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 2.53mps 324º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 42%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 04-08-2014
quang mây

Quang Mây

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 3.34mps 261º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 05-08-2014
quang mây

Quang Mây

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 2.59mps 244º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1000mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 06-08-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 2.93mps 231º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 39%
 • Áp suất: 1000mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 07-08-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 3.13mps 281º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 57%
 • Áp suất: 1001mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 08-08-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 3.49mps 352º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 50%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 09-08-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 2.13mps 253º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 6%
 • Áp suất: 1004mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 10-08-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 5.51mps 238º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 37%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 11-08-2014
quang mây

Quang Mây

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 6.24mps 235º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 26%
 • Áp suất: 1004mbar
Xem thêm