Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Hải Phòng. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (24-11-2014)

  Mặt trời mọc: 06:09am Mặt trời lặn: 05:10pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.8617 Kinh độ: 106.682

  quang mây
  24ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 15:21

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.66mps
  • Hướng gió: 106º ESE
  • Độ ẩm: 98%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1025mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (24-11-2014)

  Mặt trời mọc: 06:09am Mặt trời lặn: 05:10pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.8617 Kinh độ: 106.682

  ít mây
  23ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 15:21

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.22mps
  • Hướng gió: 94º E
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 12%
  • Áp suất: 1027mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (25-11-2014)

  Mặt trời mọc: 06:09am Mặt trời lặn: 05:10pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.8617 Kinh độ: 106.682

  ít mây
  23ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 15:21

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.05mps
  • Hướng gió: 111º ESE
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 12%
  • Áp suất: 1026mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (25-11-2014)

  Mặt trời mọc: 06:09am Mặt trời lặn: 05:10pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.8617 Kinh độ: 106.682

  mây dày đặc
  24ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 15:21

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.07mps
  • Hướng gió: 85º E
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1026mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (25-11-2014)

  Mặt trời mọc: 06:09am Mặt trời lặn: 05:10pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.8617 Kinh độ: 106.682

  ít mây
  24ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 15:21

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.56mps
  • Hướng gió: 73º ENE
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 20%
  • Áp suất: 1025mb
 • Cập nhật lúc 15:21
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 quang mây 24ºC 0% 2.21mps 86º E 0mm 99%
  6:00 quang mây 24ºC 0% 3.66mps 106º ESE 0mm 98%
  9:00 ít mây 23ºC 12% 3.22mps 94º E 0mm 100%
  12:00 mây rải rác 23ºC 32% 2.51mps 104º ESE 0mm 100%
  15:00 ít mây 23ºC 12% 2.05mps 111º ESE 0mm 100%
  18:00 nhiều mây 23ºC 80% 1.77mps 108º ESE 0mm 100%
  21:00 mây dày đặc 24ºC 92% 2.07mps 85º E 0mm 100%
  24:00 nhiều mây 24ºC 68% 2.96mps 58º ENE 0mm 99%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Hải Phòng

Thứ 2

Dự báo ngày 24-11-2014
quang mây

Quang Mây

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.21mps 86º
 • Độ ẩm: 99%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1026mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 25-11-2014
nhiều mây

Nhiều Mây

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.96mps 58º
 • Độ ẩm: 99%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 68%
 • Áp suất: 1027mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 26-11-2014
quang mây

Quang Mây

23ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 6.54mps 79º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1026mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 27-11-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.49mps 39º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 22%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 28-11-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.88mps 84º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 14%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 29-11-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.27mps 171º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 51%
 • Áp suất: 1018mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 30-11-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

20ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 10.45mps 20º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 90%
 • Áp suất: 1024mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 01-12-2014
quang mây

Quang Mây

18ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 7.63mps 21º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1029mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 02-12-2014
quang mây

Quang Mây

17ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 5.89mps 357º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 58%
 • Áp suất: 1028mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 03-12-2014
quang mây

Quang Mây

18ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 6.15mps 358º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 35%
 • Áp suất: 1028mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 04-12-2014
quang mây

Quang Mây

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 5.84mps 352º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1025mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 05-12-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 4.24mps 355º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 75%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 06-12-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 3.04mps 345º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 1018mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 07-12-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 3.57mps 357º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 08-12-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 4.02mps 1º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 60%
 • Áp suất: 1019mbar
Xem thêm