Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Hải Phòng. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 6 (03-07-2015)

  Mặt trời mọc: 05:16am Mặt trời lặn: 06:38pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.8617 Kinh độ: 106.682

  ít mây
  30ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 28ºC

  Cập nhật lúc 23:08

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.56mps
  • Hướng gió: 121º ESE
  • Độ ẩm: 76%
  • Độ che phủ: 20%
  • Áp suất: 1003mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 6 (04-07-2015)

  Mặt trời mọc: 05:16am Mặt trời lặn: 06:38pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.8617 Kinh độ: 106.682

  nhiều mây
  28ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 28ºC

  Cập nhật lúc 23:08

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.31mps
  • Hướng gió: 112º ESE
  • Độ ẩm: 81%
  • Độ che phủ: 56%
  • Áp suất: 1002mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 6 (04-07-2015)

  Mặt trời mọc: 05:16am Mặt trời lặn: 06:38pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.8617 Kinh độ: 106.682

  ít mây
  31ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 28ºC

  Cập nhật lúc 23:08

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.72mps
  • Hướng gió: 69º ENE
  • Độ ẩm: 76%
  • Độ che phủ: 20%
  • Áp suất: 1001mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 6 (04-07-2015)

  Mặt trời mọc: 05:16am Mặt trời lặn: 06:38pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.8617 Kinh độ: 106.682

  ít mây
  37ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 28ºC

  Cập nhật lúc 23:08

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.4mps
  • Hướng gió: 238º WSW
  • Độ ẩm: 55%
  • Độ che phủ: 12%
  • Áp suất: 1000mb
 • Thời tiết Tối Thứ 6 (04-07-2015)

  Mặt trời mọc: 05:16am Mặt trời lặn: 06:38pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.8617 Kinh độ: 106.682

  mưa rải rác
  32ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 28ºC

  Cập nhật lúc 23:08

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.47mm
  • Sức gió: 3.77mps
  • Hướng gió: 159º SSE
  • Độ ẩm: 69%
  • Độ che phủ: 24%
  • Áp suất: 1001mb
 • Cập nhật lúc 23:08
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 ít mây 30ºC 20% 2.76mps 153º SSE 0mm 59%
  6:00 ít mây 28ºC 20% 2.56mps 121º ESE 0mm 76%
  9:00 nhiều mây 28ºC 56% 2.31mps 112º ESE 0mm 81%
  12:00 nhiều mây 28ºC 64% 1.21mps 77º ENE 0mm 82%
  15:00 ít mây 31ºC 20% 1.72mps 69º ENE 0mm 76%
  18:00 ít mây 35ºC 20% 2.11mps 246º WSW 0mm 64%
  21:00 ít mây 37ºC 12% 2.4mps 238º WSW 0mm 55%
  24:00 mây rải rác 36ºC 32% 3.27mps 181º S 0mm 54%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Hải Phòng

Thứ 6

Dự báo ngày 03-07-2015
ít mây

ít Mây

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 2.76mps 153º
 • Độ ẩm: 59%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 1001mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 04-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

35ºC
 • Cao nhất: 37ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 2.11mps 246º
 • Độ ẩm: 64%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 1002mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 05-07-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 1.67mps 116º
 • Độ ẩm: 65%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 06-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 2.81mps 12º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 50%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 07-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 2.72mps 25º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 4%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 08-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 2.12mps 355º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 23%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 09-07-2015
quang mây

Quang Mây

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.93mps 354º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 7%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 10-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 3.66mps 9º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 23%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 11-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 4.69mps 44º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 76%
 • Áp suất: 1006mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 12-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 1.36mps 47º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 13-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 1.22mps 125º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 14-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 1.57mps 109º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 21%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 15-07-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 2.21mps 112º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 7%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 16-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 1.84mps 164º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 2%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 17-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 2.8mps 159º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 23%
 • Áp suất: 1002mbar
Xem thêm