Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Hải Phòng. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (20-08-2017)

  Mặt trời mọc: 05:33am Mặt trời lặn: 06:19pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.8561 Kinh độ: 106.6822

  nhiều mây
  25ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 15:03

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.12mps
  • Hướng gió: 30º NNE
  • Độ ẩm: 96%
  • Độ che phủ: 80%
  • Áp suất: 1010mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (20-08-2017)

  Mặt trời mọc: 05:33am Mặt trời lặn: 06:19pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.8561 Kinh độ: 106.6822

  mưa rải rác
  25ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 15:03

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.025mm
  • Sức gió: 1.66mps
  • Hướng gió: 43º NE
  • Độ ẩm: 96%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1011mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (20-08-2017)

  Mặt trời mọc: 05:33am Mặt trời lặn: 06:19pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.8561 Kinh độ: 106.6822

  nhiều mây
  29ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 15:03

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.86mps
  • Hướng gió: 128º SE
  • Độ ẩm: 88%
  • Độ che phủ: 68%
  • Áp suất: 1010mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (20-08-2017)

  Mặt trời mọc: 05:33am Mặt trời lặn: 06:19pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.8561 Kinh độ: 106.6822

  ít mây
  27ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 15:03

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.5mps
  • Hướng gió: 153º SSE
  • Độ ẩm: 88%
  • Độ che phủ: 12%
  • Áp suất: 1008mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (21-08-2017)

  Mặt trời mọc: 05:33am Mặt trời lặn: 06:19pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.8561 Kinh độ: 106.6822

  mưa rải rác
  25ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 15:03

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.04mm
  • Sức gió: 1.5mps
  • Hướng gió: 173º S
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1009mb
 • Cập nhật lúc 15:03
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 nhiều mây 25ºC 80% 1.12mps 30º NNE 0mm 96%
  6:00 mưa rải rác 24ºC 68% 1.31mps 7º N 0.945mm 100%
  9:00 mưa rải rác 25ºC 92% 1.66mps 43º NE 0.025mm 96%
  12:00 mưa rải rác 27ºC 64% 1.81mps 45º NE 0.025mm 96%
  15:00 nhiều mây 29ºC 68% 1.86mps 128º SE 0mm 88%
  18:00 ít mây 29ºC 20% 2.67mps 150º SSE 0mm 84%
  21:00 ít mây 27ºC 12% 2.5mps 153º SSE 0mm 88%
  24:00 ít mây 25ºC 12% 1.41mps 153º SSE 0mm 96%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Hải Phòng

Thứ 7

Dự báo ngày 19-08-2017
nhiều mây

Nhiều Mây

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.72mps 96º
 • Độ ẩm: 96%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 64%
 • Áp suất: 1012mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 20-08-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.81mps 46º
 • Độ ẩm: 96%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 64%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 21-08-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.77mps 167º
 • Độ ẩm: 97%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 76%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 22-08-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.8mps 207º
 • Độ ẩm: 93%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 64%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 23-08-2017
quang mây

Quang Mây

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 0.6mps 278º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 2%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 24-08-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 1.77mps 90º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 27%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 25-08-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 5.75mps 9º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 22%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 26-08-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 5.12mps 12º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 2%
 • Áp suất: 1002mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 27-08-2017
quang mây

Quang Mây

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 1.21mps 120º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 28-08-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 2.09mps 270º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 999mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 29-08-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 3.74mps 37º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 23%
 • Áp suất: 1001mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 30-08-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 6.13mps 24º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 42%
 • Áp suất: 1001mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 31-08-2017
mưa to

Mưa To

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 7.19mps 23º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 72%
 • Áp suất: 1001mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 01-09-2017
mưa to

Mưa To

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 6.74mps 40º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 52%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 02-09-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 5.68mps 38º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 63%
 • Áp suất: 1005mbar
Xem thêm