Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Hải Phòng. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.


 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (01-09-2014)

  Mặt trời mọc: 05:37am Mặt trời lặn: 06:09pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.8617 Kinh độ: 106.682

  mây rải rác
  27ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 14:25

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.42mps
  • Hướng gió: 123º ESE
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 44%
  • Áp suất: 1020mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (01-09-2014)

  Mặt trời mọc: 05:37am Mặt trời lặn: 06:09pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.8617 Kinh độ: 106.682

  mây rải rác
  28ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 14:25

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.82mps
  • Hướng gió: 93º E
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 48%
  • Áp suất: 1020mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (02-09-2014)

  Mặt trời mọc: 05:37am Mặt trời lặn: 06:09pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.8617 Kinh độ: 106.682

  mưa vừa
  26ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 14:25

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 8.5mm
  • Sức gió: 3.54mps
  • Hướng gió: 132º SE
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1021mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (02-09-2014)

  Mặt trời mọc: 05:37am Mặt trời lặn: 06:09pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.8617 Kinh độ: 106.682

  mây dày đặc
  26ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 14:25

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.81mps
  • Hướng gió: 136º SE
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1021mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (02-09-2014)

  Mặt trời mọc: 05:37am Mặt trời lặn: 06:09pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.8617 Kinh độ: 106.682

  mây rải rác
  27ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 14:25

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.36mps
  • Hướng gió: 100º E
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 32%
  • Áp suất: 1022mb
 • Cập nhật lúc 14:25
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây rải rác 27ºC 44% 3.42mps 123º ESE 0mm 100%
  6:00 mây rải rác 28ºC 36% 4.46mps 107º ESE 0mm 100%
  9:00 mây rải rác 28ºC 48% 4.82mps 93º E 0mm 100%
  12:00 mây rải rác 28ºC 44% 4.61mps 70º ENE 0mm 100%
  15:00 mưa vừa 26ºC 92% 3.54mps 132º SE 8.5mm 100%
  18:00 mưa vừa 26ºC 36% 0.76mps 188º S 8mm 100%
  21:00 mây dày đặc 26ºC 92% 2.81mps 136º SE 0mm 100%
  24:00 mưa vừa 26ºC 64% 4.46mps 113º ESE 5mm 100%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Hải Phòng

Thứ 2

Dự báo ngày 01-09-2014
mây rải rác

Mây Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 3.42mps 124º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 44%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 02-09-2014
mưa to

Mưa To

26ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 4.46mps 114º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 64%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 03-09-2014
mây rải rác

Mây Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 1.43mps 343º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 36%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 04-09-2014
nhiều mây

Nhiều Mây

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 0.97mps 9º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 64%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 05-09-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.25mps 157º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 15%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 06-09-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.6mps 107º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 68%
 • Áp suất: 1011mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 07-09-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.02mps 49º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 34%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 08-09-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 1.75mps 48º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 23%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 09-09-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 4.61mps 38º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 57%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 10-09-2014
mưa rất to

Mưa Rất To

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 10.65mps 43º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 60%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 11-09-2014
mưa to

Mưa To

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 7.92mps 65º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 15%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 12-09-2014
mưa to

Mưa To

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 3.4mps 75º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 15%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 13-09-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 4.02mps 38º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 1011mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 14-09-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.33mps 360º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 10%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 15-09-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 5.13mps 16º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 30%
 • Áp suất: 1008mbar
Xem thêm