Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Hải Phòng. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 5 (28-05-2015)

  Mặt trời mọc: 05:12am Mặt trời lặn: 06:28pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.8617 Kinh độ: 106.682

  quang mây
  34ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 36ºC

  Thấp nhất: 31ºC

  Cập nhật lúc 11:14

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 5mps
  • Hướng gió: 225º SW
  • Độ ẩm: 60%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1005mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 5 (28-05-2015)

  Mặt trời mọc: 05:12am Mặt trời lặn: 06:28pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.8617 Kinh độ: 106.682

  quang mây
  38ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 36ºC

  Thấp nhất: 31ºC

  Cập nhật lúc 11:14

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 5.22mps
  • Hướng gió: 225º SW
  • Độ ẩm: 55%
  • Độ che phủ: 8%
  • Áp suất: 1003mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 5 (28-05-2015)

  Mặt trời mọc: 05:12am Mặt trời lặn: 06:28pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.8617 Kinh độ: 106.682

  quang mây
  33ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 36ºC

  Thấp nhất: 31ºC

  Cập nhật lúc 11:14

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 5.56mps
  • Hướng gió: 184º S
  • Độ ẩm: 61%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1002mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 5 (29-05-2015)

  Mặt trời mọc: 05:12am Mặt trời lặn: 06:28pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.8617 Kinh độ: 106.682

  ít mây
  31ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 36ºC

  Thấp nhất: 31ºC

  Cập nhật lúc 11:14

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 5.71mps
  • Hướng gió: 212º SSW
  • Độ ẩm: 64%
  • Độ che phủ: 24%
  • Áp suất: 1003mb
 • Thời tiết Tối Thứ 5 (29-05-2015)

  Mặt trời mọc: 05:12am Mặt trời lặn: 06:28pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.8617 Kinh độ: 106.682

  quang mây
  31ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 36ºC

  Thấp nhất: 31ºC

  Cập nhật lúc 11:14

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.37mps
  • Hướng gió: 226º SW
  • Độ ẩm: 65%
  • Độ che phủ: 8%
  • Áp suất: 1005mb
 • Cập nhật lúc 11:14
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 quang mây 34ºC 8% 3.47mps 217º SW 0mm 69%
  6:00 quang mây 37ºC 0% 5mps 225º SW 0mm 60%
  9:00 quang mây 38ºC 8% 5.22mps 225º SW 0mm 55%
  12:00 ít mây 37ºC 20% 5.32mps 209º SSW 0mm 54%
  15:00 quang mây 33ºC 0% 5.56mps 184º S 0mm 61%
  18:00 ít mây 31ºC 20% 5.21mps 178º S 0mm 68%
  21:00 ít mây 31ºC 24% 5.71mps 212º SSW 0mm 64%
  24:00 quang mây 30ºC 0% 5.32mps 223º SW 0mm 66%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Hải Phòng

Thứ 5

Dự báo ngày 28-05-2015
quang mây

Quang Mây

34ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 31ºC
 • Sức gió: 5mps 226º
 • Độ ẩm: 60%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 29-05-2015
ít mây

ít Mây

35ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 30ºC
 • Sức gió: 5.37mps 225º
 • Độ ẩm: 57%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 30-05-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 3.8mps 331º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 26%
 • Áp suất: 1005mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 31-05-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 2.08mps 128º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 7%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 01-06-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 4.55mps 112º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 26%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 02-06-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 3.26mps 92º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 37%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 03-06-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.42mps 156º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 16%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 04-06-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 6.24mps 186º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 14%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 05-06-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 7.8mps 197º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 11%
 • Áp suất: 1001mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 06-06-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 30ºC
 • Sức gió: 7.34mps 205º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 1002mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 07-06-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 30ºC
 • Sức gió: 4.48mps 223º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 7%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 08-06-2015
quang mây

Quang Mây

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 30ºC
 • Sức gió: 5.51mps 235º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 32%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 09-06-2015
quang mây

Quang Mây

35ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 31ºC
 • Sức gió: 5.46mps 225º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 31%
 • Áp suất: 1001mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 10-06-2015
quang mây

Quang Mây

36ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 30ºC
 • Sức gió: 5.17mps 221º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1001mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 11-06-2015
quang mây

Quang Mây

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 31ºC
 • Sức gió: 2.17mps 220º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 1002mbar
Xem thêm