Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Hải Phòng. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.


 • Thời tiết Hiện tại Thứ 3 (16-09-2014)

  Mặt trời mọc: 05:40am Mặt trời lặn: 05:55pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.8617 Kinh độ: 106.682

  mây rải rác
  26ºC

  Mưa To

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 28ºC

  Cập nhật lúc 17:51

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 25.5mm
  • Sức gió: 14.83mps
  • Hướng gió: 315º NW
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1005mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 3 (16-09-2014)

  Mặt trời mọc: 05:40am Mặt trời lặn: 05:55pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.8617 Kinh độ: 106.682

  mưa vừa
  26ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 28ºC

  Cập nhật lúc 17:51

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 7mm
  • Sức gió: 7.87mps
  • Hướng gió: 300º WNW
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1008mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 3 (17-09-2014)

  Mặt trời mọc: 05:40am Mặt trời lặn: 05:55pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.8617 Kinh độ: 106.682

  mưa vừa
  24ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 28ºC

  Cập nhật lúc 17:51

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 12mm
  • Sức gió: 9.62mps
  • Hướng gió: 291º WNW
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1007mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 3 (17-09-2014)

  Mặt trời mọc: 05:40am Mặt trời lặn: 05:55pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.8617 Kinh độ: 106.682

  mưa to
  24ºC

  Mưa To

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 28ºC

  Cập nhật lúc 17:51

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 13mm
  • Sức gió: 12.71mps
  • Hướng gió: 284º WNW
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1010mb
 • Thời tiết Tối Thứ 3 (17-09-2014)

  Mặt trời mọc: 05:40am Mặt trời lặn: 05:55pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.8617 Kinh độ: 106.682

  mưa vừa
  25ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 28ºC

  Cập nhật lúc 17:51

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 6mm
  • Sức gió: 9.31mps
  • Hướng gió: 260º W
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1010mb
 • Cập nhật lúc 17:51
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây rải rác 30ºC 36% 6.31mps 327º NNW 0mm 87%
  6:00 mưa rải rác 28ºC 68% 7.26mps 310º NW 2mm 96%
  9:00 mưa vừa 26ºC 92% 7.87mps 300º WNW 7mm 100%
  12:00 mưa vừa 24ºC 92% 8.32mps 285º WNW 11mm 100%
  15:00 mưa vừa 24ºC 100% 9.62mps 291º WNW 12mm 100%
  18:00 mưa to 24ºC 100% 11.53mps 286º WNW 16mm 100%
  21:00 mưa to 24ºC 100% 12.71mps 284º WNW 13mm 100%
  24:00 mưa vừa 25ºC 100% 11.16mps 271º W 6mm 100%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Hải Phòng

Thứ 3

Dự báo ngày 16-09-2014
mưa to

Mưa To

25ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 11.07mps 347º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 997mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 17-09-2014
mưa to

Mưa To

26ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 12.67mps 208º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 18-09-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 1.61mps 102º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 64%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 19-09-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 1.79mps 280º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 58%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 20-09-2014
mưa to

Mưa To

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.55mps 181º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 39%
 • Áp suất: 1007mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 21-09-2014
mưa to

Mưa To

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.74mps 42º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 34%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 22-09-2014
mưa to

Mưa To

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.01mps 43º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 57%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 23-09-2014
mưa to

Mưa To

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.64mps 97º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 44%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 24-09-2014
mưa to

Mưa To

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.68mps 112º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 43%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 25-09-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 4.46mps 109º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 16%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 26-09-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.6mps 57º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 30%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 27-09-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 1.97mps 18º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 39%
 • Áp suất: 1010mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 28-09-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 6.43mps 46º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 29-09-2014
quang mây

Quang Mây

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 5.9mps 18º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 10%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 30-09-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 5.43mps 19º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1011mbar
Xem thêm