Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Đồng Xoài. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 4 (26-06-2017)

  Mặt trời mọc: 05:31am Mặt trời lặn: 06:19pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.5333 Kinh độ: 106.9167

  mưa rải rác
  21ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 06:20

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.22mps
  • Hướng gió: 76º ENE
  • Độ ẩm: 98%
  • Độ che phủ: 64%
  • Áp suất: 1012mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 4 (26-06-2017)

  Mặt trời mọc: 05:31am Mặt trời lặn: 06:19pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.5333 Kinh độ: 106.9167

  mây rải rác
  29ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 06:20

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.46mps
  • Hướng gió: 288º WNW
  • Độ ẩm: 83%
  • Độ che phủ: 44%
  • Áp suất: 1012mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 4 (26-06-2017)

  Mặt trời mọc: 05:31am Mặt trời lặn: 06:19pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.5333 Kinh độ: 106.9167

  mưa rải rác
  25ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 06:20

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.1825mm
  • Sức gió: 0.8mps
  • Hướng gió: 178º S
  • Độ ẩm: 90%
  • Độ che phủ: 36%
  • Áp suất: 1012mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 4 (27-06-2017)

  Mặt trời mọc: 05:31am Mặt trời lặn: 06:19pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.5333 Kinh độ: 106.9167

  mưa rải rác
  22ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 06:20

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 2.135mm
  • Sức gió: 2.41mps
  • Hướng gió: 241º WSW
  • Độ ẩm: 98%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 1014mb
 • Thời tiết Tối Thứ 4 (27-06-2017)

  Mặt trời mọc: 05:31am Mặt trời lặn: 06:19pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.5333 Kinh độ: 106.9167

  mưa rải rác
  23ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 06:20

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.015000000000001mm
  • Sức gió: 1.68mps
  • Hướng gió: 107º ESE
  • Độ ẩm: 95%
  • Độ che phủ: 32%
  • Áp suất: 1014mb
 • Cập nhật lúc 06:20
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 23ºC 88% 1.71mps 43º NE 0.7325mm 99%
  6:00 mưa rải rác 24ºC 80% 1.86mps 345º NNW 0.8125mm 100%
  9:00 mây rải rác 29ºC 44% 1.46mps 288º WNW 0mm 83%
  12:00 mưa rải rác 29ºC 68% 1.71mps 201º SSW 0.275mm 82%
  15:00 mưa rải rác 25ºC 36% 0.8mps 178º S 0.1825mm 90%
  18:00 mưa rải rác 24ºC 12% 1.91mps 204º SSW 0.2725mm 95%
  21:00 mưa rải rác 22ºC 88% 2.41mps 241º WSW 2.135mm 98%
  24:00 mưa rải rác 22ºC 68% 1.32mps 122º ESE 0.155mm 97%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Đồng Xoài

Chủ nhật

Dự báo ngày 25-06-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.22mps 76º
 • Độ ẩm: 98%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 64%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 26-06-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.86mps 346º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 80%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 27-06-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.91mps 194º
 • Độ ẩm: 87%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 76%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 28-06-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.72mps 126º
 • Độ ẩm: 90%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 68%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 29-06-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.37mps 203º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 16%
 • Áp suất: 989mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 30-06-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.64mps 181º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 10%
 • Áp suất: 989mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 01-07-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.61mps 222º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 17%
 • Áp suất: 989mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 02-07-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.83mps 266º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 27%
 • Áp suất: 988mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 03-07-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.82mps 249º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 987mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 04-07-2017
mưa to

Mưa To

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.94mps 217º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 32%
 • Áp suất: 987mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 05-07-2017
mưa to

Mưa To

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.98mps 243º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 988mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 06-07-2017
mưa to

Mưa To

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.67mps 229º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 13%
 • Áp suất: 987mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 07-07-2017
mưa to

Mưa To

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.81mps 231º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 59%
 • Áp suất: 988mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 08-07-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.63mps 219º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 32%
 • Áp suất: 989mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 09-07-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.83mps 230º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 27%
 • Áp suất: 987mbar
Xem thêm