Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Đồng Xoài. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (25-03-2019)

  Mặt trời mọc: 05:53am Mặt trời lặn: 06:03pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.5333 Kinh độ: 106.9167

  mưa rải rác
  30ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 14:56

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.72mps
  • Hướng gió: 305º NW
  • Độ ẩm: 74%
  • Độ che phủ: 12%
  • Áp suất: 1009mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (25-03-2019)

  Mặt trời mọc: 05:53am Mặt trời lặn: 06:03pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.5333 Kinh độ: 106.9167

  trời quang mây
  31ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 14:56

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.65mps
  • Hướng gió: 47º NE
  • Độ ẩm: 65%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1010mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (25-03-2019)

  Mặt trời mọc: 05:53am Mặt trời lặn: 06:03pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.5333 Kinh độ: 106.9167

  mưa rải rác
  26ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 14:56

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.68mm
  • Sức gió: 1.21mps
  • Hướng gió: 143º SE
  • Độ ẩm: 83%
  • Độ che phủ: 24%
  • Áp suất: 1010mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (26-03-2019)

  Mặt trời mọc: 05:53am Mặt trời lặn: 06:03pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.5333 Kinh độ: 106.9167

  mưa rải rác
  23ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 14:56

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.29mm
  • Sức gió: 0.56mps
  • Hướng gió: 87º E
  • Độ ẩm: 94%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1012mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (26-03-2019)

  Mặt trời mọc: 05:53am Mặt trời lặn: 06:03pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.5333 Kinh độ: 106.9167

  mưa rải rác
  23ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 14:56

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.012500000000001mm
  • Sức gió: 1.86mps
  • Hướng gió: 9º N
  • Độ ẩm: 96%
  • Độ che phủ: 56%
  • Áp suất: 1012mb
 • Cập nhật lúc 14:56
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 22ºC 32% 2.11mps 0º N 0.029999999999999mm 98%
  6:00 trời quang mây 28ºC 8% 1.81mps 0º N 0mm 81%
  9:00 trời quang mây 31ºC 0% 1.65mps 47º NE 0mm 65%
  12:00 mây rải rác 31ºC 36% 1.55mps 121º ESE 0mm 62%
  15:00 mưa rải rác 26ºC 24% 1.21mps 143º SE 0.68mm 83%
  18:00 mưa rải rác 24ºC 68% 1.32mps 56º NE 0.69mm 89%
  21:00 mưa rải rác 23ºC 92% 0.56mps 87º E 0.29mm 94%
  24:00 mưa rải rác 23ºC 36% 0.71mps 234º SW 0.057499999999999mm 95%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Đồng Xoài

Thứ 2

Dự báo ngày 25-03-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.81mps 0º
 • Độ ẩm: 81%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 26-03-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

28ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.7mps 16º
 • Độ ẩm: 79%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 27-03-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

30ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 0.87mps 291º
 • Độ ẩm: 64%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 28-03-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.37mps 191º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 7%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 29-03-2019
mưa to

Mưa To

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.63mps 141º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 14%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 30-03-2019
mưa to

Mưa To

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.45mps 26º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 29%
 • Áp suất: 1009mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 31-03-2019
mưa to

Mưa To

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.51mps 202º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 46%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 01-04-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.38mps 202º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 6%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 02-04-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.57mps 323º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 39%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 03-04-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.3mps 246º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 19%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 04-04-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.33mps 199º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 18%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 05-04-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 0.99mps 246º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 21%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 06-04-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.47mps 261º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 1%
 • Áp suất: 1009mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 07-04-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.18mps 18º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 6%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 08-04-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.54mps 146º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 57%
 • Áp suất: 1011mbar
Xem thêm