Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Đồng Xoài. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Chủ nhật (26-01-2020)

  Mặt trời mọc: 06:16am Mặt trời lặn: 05:52pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.5333 Kinh độ: 106.9167

  mây rải rác
  22ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 34ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 21:43

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.04mps
  • Hướng gió: 143º SE
  • Độ ẩm: 79%
  • Độ che phủ: 9%
  • Áp suất: 1011mb
 • Thời tiết Sáng Chủ nhật (26-01-2020)

  Mặt trời mọc: 06:16am Mặt trời lặn: 05:52pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.5333 Kinh độ: 106.9167

  mây rải rác
  34ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 34ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 21:43

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.72mps
  • Hướng gió: 287º WNW
  • Độ ẩm: 33%
  • Độ che phủ: 43%
  • Áp suất: 1009mb
 • Thời tiết Trưa Chủ nhật (26-01-2020)

  Mặt trời mọc: 06:16am Mặt trời lặn: 05:52pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.5333 Kinh độ: 106.9167

  nhiều mây
  26ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 34ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 21:43

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.49mps
  • Hướng gió: 158º SSE
  • Độ ẩm: 62%
  • Độ che phủ: 54%
  • Áp suất: 1009mb
 • Thời tiết Chiều Chủ nhật (27-01-2020)

  Mặt trời mọc: 06:16am Mặt trời lặn: 05:52pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.5333 Kinh độ: 106.9167

  mây rải rác
  19ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 34ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 21:43

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.1mps
  • Hướng gió: 116º ESE
  • Độ ẩm: 95%
  • Độ che phủ: 31%
  • Áp suất: 1011mb
 • Thời tiết Tối Chủ nhật (27-01-2020)

  Mặt trời mọc: 06:16am Mặt trời lặn: 05:52pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.5333 Kinh độ: 106.9167

  nhiều mây
  20ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 34ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 21:43

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.58mps
  • Hướng gió: 57º ENE
  • Độ ẩm: 92%
  • Độ che phủ: 56%
  • Áp suất: 1012mb
 • Cập nhật lúc 21:43
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây rải rác 20ºC 36% 1mps 69º ENE 0mm 93%
  6:00 mây rải rác 31ºC 32% 0.49mps 225º SW 0mm 46%
  9:00 mây rải rác 34ºC 43% 2.72mps 287º WNW 0mm 33%
  12:00 nhiều mây 33ºC 65% 2.77mps 273º W 0mm 31%
  15:00 nhiều mây 26ºC 54% 3.49mps 158º SSE 0mm 62%
  18:00 nhiều mây 21ºC 61% 1.96mps 136º SE 0mm 83%
  21:00 mây rải rác 19ºC 31% 1.1mps 116º ESE 0mm 95%
  24:00 ít mây 19ºC 24% 0.44mps 124º SE 0mm 97%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Đồng Xoài

Chủ nhật

Dự báo ngày 26-01-2020
mây rải rác

Mây Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 2.72mps 287º
 • Độ ẩm: 33%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 43%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 27-01-2020
nhiều mây

Nhiều Mây

35ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 2.34mps 261º
 • Độ ẩm: 32%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 81%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 28-01-2020
mây dày đặc

Mây Dày đặc

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.9mps 246º
 • Độ ẩm: 29%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 29-01-2020
nhiều mây

Nhiều Mây

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 2.9mps 299º
 • Độ ẩm: 35%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 71%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 30-01-2020
mây rải rác

Mây Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 2.54mps 332º
 • Độ ẩm: 29%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 34%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 31-01-2020
mây dày đặc

Mây Dày đặc

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 0.08mps 167º
 • Độ ẩm: 36%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 01-02-2020
mây rải rác

Mây Rải Rác

35ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 2.12mps 247º
 • Độ ẩm: 30%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 28%
 • Áp suất: 1011mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 02-02-2020
trời quang mây

Trời Quang Mây

37ºC
 • Cao nhất: 37ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 2.08mps 13º
 • Độ ẩm: 22%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 03-02-2020
ít mây

ít Mây

35ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 2.6mps 297º
 • Độ ẩm: 25%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 18%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 04-02-2020
nhiều mây

Nhiều Mây

35ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.76mps 317º
 • Độ ẩm: 26%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 79%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 05-02-2020
trời quang mây

Trời Quang Mây

36ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 1.69mps 297º
 • Độ ẩm: 24%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 06-02-2020
trời quang mây

Trời Quang Mây

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 2.57mps 276º
 • Độ ẩm: 27%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 07-02-2020
nhiều mây

Nhiều Mây

36ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.97mps 326º
 • Độ ẩm: 24%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 76%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 08-02-2020
trời quang mây

Trời Quang Mây

36ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 2.2mps 317º
 • Độ ẩm: 25%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1007mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 09-02-2020
mây rải rác

Mây Rải Rác

38ºC
 • Cao nhất: 38ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.6mps 358º
 • Độ ẩm: 23%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 50%
 • Áp suất: 1008mbar
Xem thêm