Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Đồng Xoài. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (01-08-2017)

  Mặt trời mọc: 05:39am Mặt trời lặn: 06:17pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.5333 Kinh độ: 106.9167

  mưa vừa
  28ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 15:08

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 2.305mm
  • Sức gió: 3.45mps
  • Hướng gió: 237º WSW
  • Độ ẩm: 89%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 1012mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (01-08-2017)

  Mặt trời mọc: 05:39am Mặt trời lặn: 06:17pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.5333 Kinh độ: 106.9167

  mưa rải rác
  23ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 15:08

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.245mm
  • Sức gió: 1.27mps
  • Hướng gió: 189º S
  • Độ ẩm: 96%
  • Độ che phủ: 12%
  • Áp suất: 1013mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (02-08-2017)

  Mặt trời mọc: 05:39am Mặt trời lặn: 06:17pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.5333 Kinh độ: 106.9167

  mưa rải rác
  24ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 15:08

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.014999999999997mm
  • Sức gió: 2.26mps
  • Hướng gió: 227º SW
  • Độ ẩm: 96%
  • Độ che phủ: 80%
  • Áp suất: 1012mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (02-08-2017)

  Mặt trời mọc: 05:39am Mặt trời lặn: 06:17pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.5333 Kinh độ: 106.9167

  mưa rải rác
  26ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 15:08

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.14mm
  • Sức gió: 3.36mps
  • Hướng gió: 232º SW
  • Độ ẩm: 93%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 1013mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (02-08-2017)

  Mặt trời mọc: 05:39am Mặt trời lặn: 06:17pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.5333 Kinh độ: 106.9167

  mưa vừa
  26ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 15:08

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 10.14mm
  • Sức gió: 2.97mps
  • Hướng gió: 226º SW
  • Độ ẩm: 94%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1010mb
 • Cập nhật lúc 15:08
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa vừa 25ºC 92% 2.6mps 253º WSW 10.835mm 95%
  6:00 mưa rải rác 24ºC 88% 1.76mps 246º WSW 0.64mm 100%
  9:00 mưa rải rác 23ºC 12% 1.27mps 189º S 0.245mm 96%
  12:00 clear sky 23ºC 8% 2.36mps 216º SW 0mm 94%
  15:00 mưa rải rác 24ºC 80% 2.26mps 227º SW 0.014999999999997mm 96%
  18:00 mưa rải rác 25ºC 92% 2.17mps 223º SW 0.1mm 97%
  21:00 mưa rải rác 26ºC 88% 3.36mps 232º SW 0.14mm 93%
  24:00 mưa rải rác 28ºC 92% 3.87mps 233º SW 0.14mm 83%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Đồng Xoài

Thứ 3

Dự báo ngày 01-08-2017
mưa to

Mưa To

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.45mps 237º
 • Độ ẩm: 89%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 88%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 02-08-2017
mưa to

Mưa To

26ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.36mps 232º
 • Độ ẩm: 93%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 88%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 03-08-2017
mưa to

Mưa To

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.06mps 216º
 • Độ ẩm: 97%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 04-08-2017
mưa to

Mưa To

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 4.15mps 225º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 40%
 • Áp suất: 986mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 05-08-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 4.28mps 216º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 43%
 • Áp suất: 987mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 06-08-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.28mps 255º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 17%
 • Áp suất: 988mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 07-08-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.43mps 278º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 48%
 • Áp suất: 988mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 08-08-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.78mps 272º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 58%
 • Áp suất: 988mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 09-08-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.88mps 261º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 87%
 • Áp suất: 988mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 10-08-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.46mps 254º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 62%
 • Áp suất: 988mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 11-08-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.88mps 249º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 36%
 • Áp suất: 989mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 12-08-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.61mps 275º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 3%
 • Áp suất: 988mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 13-08-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.24mps 287º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 23%
 • Áp suất: 989mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 14-08-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.07mps 271º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 17%
 • Áp suất: 987mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 15-08-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.42mps 261º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 36%
 • Áp suất: 986mbar
Xem thêm