Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Đồng Xoài. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 5 (08-02-2023)

  Mặt trời mọc: 06:15am Mặt trời lặn: 05:57pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.5333 Kinh độ: 106.9167

  mây rải rác
  25ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 33ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 00:29

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.2mps
  • Hướng gió: 132º SE
  • Độ ẩm: 72%
  • Độ che phủ: 74%
  • Áp suất: 1010mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 5 (08-02-2023)

  Mặt trời mọc: 06:15am Mặt trời lặn: 05:57pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.5333 Kinh độ: 106.9167

  nhiều mây
  27ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 33ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 00:29

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.04mps
  • Hướng gió: 147º SSE
  • Độ ẩm: 57%
  • Độ che phủ: 83%
  • Áp suất: 1008mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 5 (09-02-2023)

  Mặt trời mọc: 06:15am Mặt trời lặn: 05:57pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.5333 Kinh độ: 106.9167

  mây dày đặc
  24ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 33ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 00:29

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.26mps
  • Hướng gió: 139º SE
  • Độ ẩm: 77%
  • Độ che phủ: 96%
  • Áp suất: 1010mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 5 (09-02-2023)

  Mặt trời mọc: 06:15am Mặt trời lặn: 05:57pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.5333 Kinh độ: 106.9167

  nhiều mây
  23ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 33ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 00:29

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.09mps
  • Hướng gió: 40º NE
  • Độ ẩm: 82%
  • Độ che phủ: 67%
  • Áp suất: 1011mb
 • Thời tiết Tối Thứ 5 (09-02-2023)

  Mặt trời mọc: 06:15am Mặt trời lặn: 05:57pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.5333 Kinh độ: 106.9167

  trời quang mây
  37ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 33ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 00:29

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.78mps
  • Hướng gió: 252º WSW
  • Độ ẩm: 30%
  • Độ che phủ: 7%
  • Áp suất: 1008mb
 • Cập nhật lúc 00:29
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây rải rác 32ºC 47% 1.85mps 294º WNW 0mm 42%
  6:00 nhiều mây 31ºC 75% 2.27mps 155º SSE 0mm 45%
  9:00 nhiều mây 27ºC 83% 2.04mps 147º SSE 0mm 57%
  12:00 mây dày đặc 25ºC 94% 2.58mps 141º SE 0mm 72%
  15:00 mây dày đặc 24ºC 96% 1.26mps 139º SE 0mm 77%
  18:00 mây dày đặc 23ºC 89% 0.9mps 94º E 0mm 85%
  21:00 nhiều mây 23ºC 67% 1.09mps 40º NE 0mm 82%
  24:00 trời quang mây 32ºC 4% 1.63mps 358º N 0mm 47%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Đồng Xoài

Thứ 4

Dự báo ngày 08-02-2023
mây rải rác

Mây Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.96mps 151º
 • Độ ẩm: 40%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 40%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 09-02-2023
trời quang mây

Trời Quang Mây

36ºC
 • Cao nhất: 37ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 3.28mps 163º
 • Độ ẩm: 34%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 4%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 10-02-2023
mây rải rác

Mây Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 4.38mps 160º
 • Độ ẩm: 40%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 40%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 11-02-2023
ít mây

ít Mây

36ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 4.07mps 159º
 • Độ ẩm: 31%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 11%
 • Áp suất: 1008mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 12-02-2023
ít mây

ít Mây

35ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 4.94mps 169º
 • Độ ẩm: 33%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 18%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 13-02-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

36ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 4.77mps 229º
 • Độ ẩm: 35%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 73%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 14-02-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 5.4mps 163º
 • Độ ẩm: 39%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 47%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 15-02-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

35ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.98mps 213º
 • Độ ẩm: 27%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 44%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 16-02-2023
mây rải rác

Mây Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 4.37mps 226º
 • Độ ẩm: 31%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 30%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 17-02-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

36ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.98mps 180º
 • Độ ẩm: 30%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 34%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 18-02-2023
nhiều mây

Nhiều Mây

36ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 4.83mps 156º
 • Độ ẩm: 29%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 80%
 • Áp suất: 1007mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 19-02-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

35ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 5.14mps 163º
 • Độ ẩm: 32%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 71%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 20-02-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

35ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 2.95mps 265º
 • Độ ẩm: 31%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 71%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 21-02-2023
mây dày đặc

Mây Dày đặc

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 3.63mps 166º
 • Độ ẩm: 36%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 94%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 22-02-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

36ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 3.09mps 176º
 • Độ ẩm: 26%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1008mbar
Xem thêm