Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Đồng Xoài. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Chủ nhật (20-01-2019)

  Mặt trời mọc: 06:16am Mặt trời lặn: 05:49pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.5333 Kinh độ: 106.9167

  mưa rải rác
  22ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 03:58

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.23mps
  • Hướng gió: 72º ENE
  • Độ ẩm: 89%
  • Độ che phủ: 8%
  • Áp suất: 1014mb
 • Thời tiết Sáng Chủ nhật (20-01-2019)

  Mặt trời mọc: 06:16am Mặt trời lặn: 05:49pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.5333 Kinh độ: 106.9167

  trời quang mây
  20ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 03:58

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.17mps
  • Hướng gió: 56º NE
  • Độ ẩm: 96%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1016mb
 • Thời tiết Trưa Chủ nhật (20-01-2019)

  Mặt trời mọc: 06:16am Mặt trời lặn: 05:49pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.5333 Kinh độ: 106.9167

  trời quang mây
  31ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 03:58

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.86mps
  • Hướng gió: 261º W
  • Độ ẩm: 59%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1014mb
 • Thời tiết Chiều Chủ nhật (20-01-2019)

  Mặt trời mọc: 06:16am Mặt trời lặn: 05:49pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.5333 Kinh độ: 106.9167

  ít mây
  27ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 03:58

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1mps
  • Hướng gió: 243º WSW
  • Độ ẩm: 70%
  • Độ che phủ: 20%
  • Áp suất: 1013mb
 • Thời tiết Tối Chủ nhật (21-01-2019)

  Mặt trời mọc: 06:16am Mặt trời lặn: 05:49pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.5333 Kinh độ: 106.9167

  nhiều mây
  25ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 03:58

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.36mps
  • Hướng gió: 150º SSE
  • Độ ẩm: 70%
  • Độ che phủ: 56%
  • Áp suất: 1015mb
 • Cập nhật lúc 03:58
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 23ºC 48% 2.51mps 82º E 0.165mm 78%
  6:00 trời quang mây 21ºC 8% 1.23mps 72º ENE 2.7755575615629E-17mm 89%
  9:00 trời quang mây 20ºC 0% 1.17mps 56º NE 0mm 96%
  12:00 trời quang mây 28ºC 0% 1.76mps 82º E 0mm 74%
  15:00 trời quang mây 31ºC 0% 1.86mps 261º W 0mm 59%
  18:00 trời quang mây 32ºC 0% 1.72mps 317º NW 0mm 52%
  21:00 ít mây 27ºC 20% 1mps 243º WSW 0mm 70%
  24:00 mây dày đặc 26ºC 100% 2.31mps 180º S 0mm 65%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Đồng Xoài

Thứ 7

Dự báo ngày 19-01-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2mps 21º
 • Độ ẩm: 67%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1016mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 20-01-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

31ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.86mps 262º
 • Độ ẩm: 59%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 21-01-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.61mps 347º
 • Độ ẩm: 55%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 22-01-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.82mps 40º
 • Độ ẩm: 49%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 23-01-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 1.63mps 38º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 37%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 24-01-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 1.54mps 55º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 25-01-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 1.87mps 46º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 26-01-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 3.12mps 38º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 32%
 • Áp suất: 1010mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 27-01-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.9mps 40º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 34%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 28-01-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.35mps 43º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 49%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 29-01-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.05mps 131º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 78%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 30-01-2019
mưa to

Mưa To

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.44mps 67º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 58%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 31-01-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.49mps 274º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 54%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 01-02-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.52mps 169º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 37%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 02-02-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.38mps 66º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 1007mbar
Xem thêm