Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Đồng Xoài. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 7 (26-05-2018)

  Mặt trời mọc: 05:27am Mặt trời lặn: 06:11pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.5333 Kinh độ: 106.9167

  nhiều mây
  24ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 01:13

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.02mps
  • Hướng gió: 126º SE
  • Độ ẩm: 94%
  • Độ che phủ: 56%
  • Áp suất: 1012mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 7 (26-05-2018)

  Mặt trời mọc: 05:27am Mặt trời lặn: 06:11pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.5333 Kinh độ: 106.9167

  ít mây
  25ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 01:13

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.67mps
  • Hướng gió: 84º E
  • Độ ẩm: 90%
  • Độ che phủ: 24%
  • Áp suất: 1014mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 7 (26-05-2018)

  Mặt trời mọc: 05:27am Mặt trời lặn: 06:11pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.5333 Kinh độ: 106.9167

  mây rải rác
  33ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 01:13

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.61mps
  • Hướng gió: 147º SSE
  • Độ ẩm: 66%
  • Độ che phủ: 44%
  • Áp suất: 1012mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 7 (26-05-2018)

  Mặt trời mọc: 05:27am Mặt trời lặn: 06:11pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.5333 Kinh độ: 106.9167

  mưa vừa
  24ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 01:13

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 5.09mm
  • Sức gió: 0.85mps
  • Hướng gió: 115º ESE
  • Độ ẩm: 95%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 1012mb
 • Thời tiết Tối Thứ 7 (27-05-2018)

  Mặt trời mọc: 05:27am Mặt trời lặn: 06:11pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.5333 Kinh độ: 106.9167

  mưa rải rác
  24ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 01:13

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.7mm
  • Sức gió: 1.16mps
  • Hướng gió: 186º S
  • Độ ẩm: 96%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1014mb
 • Cập nhật lúc 01:13
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 nhiều mây 24ºC 56% 1.02mps 126º SE 0mm 94%
  6:00 mây rải rác 24ºC 44% 1.07mps 110º ESE 0mm 96%
  9:00 ít mây 25ºC 24% 1.67mps 84º E 0mm 90%
  12:00 mây rải rác 31ºC 36% 1.76mps 159º SSE 0mm 78%
  15:00 mây rải rác 33ºC 44% 1.61mps 147º SSE 0mm 66%
  18:00 mưa vừa 26ºC 20% 1.47mps 131º SE 7.31mm 98%
  21:00 mưa vừa 24ºC 88% 0.85mps 115º ESE 5.09mm 95%
  24:00 mưa rải rác 24ºC 88% 1.17mps 154º SSE 1.25mm 96%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Đồng Xoài

Thứ 6

Dự báo ngày 25-05-2018
mây rải rác

Mây Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.16mps 92º
 • Độ ẩm: 91%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 44%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 26-05-2018
mưa to

Mưa To

31ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.76mps 159º
 • Độ ẩm: 78%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 36%
 • Áp suất: 1014mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 27-05-2018
mưa to

Mưa To

30ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.72mps 70º
 • Độ ẩm: 83%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 36%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 28-05-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.76mps 125º
 • Độ ẩm: 77%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 29-05-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 0.67mps 154º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 989mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 30-05-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.01mps 129º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 14%
 • Áp suất: 988mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 31-05-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 0.91mps 124º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 10%
 • Áp suất: 989mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 01-06-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.26mps 350º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 27%
 • Áp suất: 989mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 02-06-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.48mps 288º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 13%
 • Áp suất: 988mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 03-06-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.44mps 191º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 16%
 • Áp suất: 987mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 04-06-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.93mps 190º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 987mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 05-06-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.85mps 192º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 22%
 • Áp suất: 987mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 06-06-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.92mps 211º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 28%
 • Áp suất: 988mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 07-06-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.75mps 231º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 26%
 • Áp suất: 990mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 08-06-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.69mps 278º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 989mbar
Xem thêm