Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Đồng Xoài. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 7 (16-03-2018)

  Mặt trời mọc: 05:58am Mặt trời lặn: 06:03pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.5333 Kinh độ: 106.9167

  mưa vừa
  23ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 22:45

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.395mm
  • Sức gió: 1.15mps
  • Hướng gió: 94º E
  • Độ ẩm: 93%
  • Độ che phủ: 48%
  • Áp suất: 1015mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 7 (16-03-2018)

  Mặt trời mọc: 05:58am Mặt trời lặn: 06:03pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.5333 Kinh độ: 106.9167

  trời quang mây
  21ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 22:45

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.65mps
  • Hướng gió: 123º ESE
  • Độ ẩm: 93%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1015mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 7 (17-03-2018)

  Mặt trời mọc: 05:58am Mặt trời lặn: 06:03pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.5333 Kinh độ: 106.9167

  trời quang mây
  21ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 22:45

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.31mps
  • Hướng gió: 112º ESE
  • Độ ẩm: 96%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1013mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 7 (17-03-2018)

  Mặt trời mọc: 05:58am Mặt trời lặn: 06:03pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.5333 Kinh độ: 106.9167

  ít mây
  27ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 22:45

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.51mps
  • Hướng gió: 83º E
  • Độ ẩm: 84%
  • Độ che phủ: 24%
  • Áp suất: 1016mb
 • Thời tiết Tối Thứ 7 (17-03-2018)

  Mặt trời mọc: 05:58am Mặt trời lặn: 06:03pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.5333 Kinh độ: 106.9167

  mưa rải rác
  30ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 22:45

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.58mm
  • Sức gió: 2.07mps
  • Hướng gió: 153º SSE
  • Độ ẩm: 76%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 1011mb
 • Cập nhật lúc 22:45
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa vừa 23ºC 32% 3.03mps 140º SE 3.185mm 91%
  6:00 mưa rải rác 22ºC 32% 2.49mps 98º E 0.49mm 89%
  9:00 trời quang mây 21ºC 0% 1.65mps 123º ESE 0mm 93%
  12:00 trời quang mây 21ºC 8% 1.62mps 139º SE 0mm 96%
  15:00 trời quang mây 21ºC 0% 1.31mps 112º ESE 0mm 96%
  18:00 trời quang mây 22ºC 8% 1.41mps 74º ENE 0mm 94%
  21:00 ít mây 27ºC 24% 1.51mps 83º E 0mm 84%
  24:00 ít mây 31ºC 20% 1.37mps 144º SE 0mm 71%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Đồng Xoài

Thứ 6

Dự báo ngày 16-03-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.56mps 62º
 • Độ ẩm: 76%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 48%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 17-03-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.37mps 145º
 • Độ ẩm: 71%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 1013mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 18-03-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.13mps 346º
 • Độ ẩm: 77%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 19-03-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.5mps 272º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 1%
 • Áp suất: 990mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 20-03-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.66mps 222º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 15%
 • Áp suất: 988mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 21-03-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.29mps 39º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 9%
 • Áp suất: 990mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 22-03-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.47mps 71º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 990mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 23-03-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.44mps 37º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 989mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 24-03-2018
trời quang mây

Trời Quang Mây

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.51mps 345º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 988mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 25-03-2018
trời quang mây

Trời Quang Mây

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.85mps 43º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 11%
 • Áp suất: 988mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 26-03-2018
trời quang mây

Trời Quang Mây

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.9mps 42º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 988mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 27-03-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 0.64mps 313º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 15%
 • Áp suất: 989mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 28-03-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.44mps 285º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 4%
 • Áp suất: 988mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 29-03-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 0.9mps 180º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 13%
 • Áp suất: 988mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 30-03-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.19mps 191º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 21%
 • Áp suất: 988mbar
Xem thêm