Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Đồng Xoài. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 6 (06-04-2017)

  Mặt trời mọc: 05:45am Mặt trời lặn: 06:03pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.5333 Kinh độ: 106.9167

  mưa rải rác
  24ºC

  Clear Sky

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 22:42

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.42mps
  • Hướng gió: 108º ESE
  • Độ ẩm: 86%
  • Độ che phủ: 8%
  • Áp suất: 1014mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 6 (07-04-2017)

  Mặt trời mọc: 05:45am Mặt trời lặn: 06:03pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.5333 Kinh độ: 106.9167

  clear sky
  21ºC

  Clear Sky

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 22:42

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.81mps
  • Hướng gió: 133º SE
  • Độ ẩm: 91%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1012mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 6 (07-04-2017)

  Mặt trời mọc: 05:45am Mặt trời lặn: 06:03pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.5333 Kinh độ: 106.9167

  clear sky
  30ºC

  Clear Sky

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 22:42

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.83mps
  • Hướng gió: 82º E
  • Độ ẩm: 71%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1014mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 6 (07-04-2017)

  Mặt trời mọc: 05:45am Mặt trời lặn: 06:03pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.5333 Kinh độ: 106.9167

  mưa vừa
  27ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 22:42

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 9.89mm
  • Sức gió: 1.12mps
  • Hướng gió: 190º S
  • Độ ẩm: 90%
  • Độ che phủ: 44%
  • Áp suất: 1011mb
 • Thời tiết Tối Thứ 6 (07-04-2017)

  Mặt trời mọc: 05:45am Mặt trời lặn: 06:03pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.5333 Kinh độ: 106.9167

  clear sky
  24ºC

  Clear Sky

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 22:42

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.91mps
  • Hướng gió: 142º SE
  • Độ ẩm: 93%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1014mb
 • Cập nhật lúc 22:42
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 22ºC 8% 1.42mps 108º ESE 0.085mm 86%
  6:00 clear sky 22ºC 0% 2.16mps 141º SE 0mm 84%
  9:00 clear sky 21ºC 0% 1.81mps 133º SE 0mm 91%
  12:00 clear sky 24ºC 0% 1.47mps 94º E 0mm 89%
  15:00 clear sky 30ºC 0% 1.83mps 82º E 0mm 71%
  18:00 mưa rải rác 31ºC 24% 2.12mps 129º SE 2.595mm 100%
  21:00 mưa vừa 27ºC 44% 1.12mps 190º S 9.89mm 90%
  24:00 mây rải rác 26ºC 44% 1.51mps 95º E 0mm 89%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Đồng Xoài

Thứ 5

Dự báo ngày 06-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.01mps 74º
 • Độ ẩm: 82%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 44%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 07-04-2017
mưa to

Mưa To

30ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.83mps 82º
 • Độ ẩm: 71%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 08-04-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.74mps 16º
 • Độ ẩm: 83%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 1014mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 09-04-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.15mps 112º
 • Độ ẩm: 74%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 10-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.63mps 174º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 6%
 • Áp suất: 989mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 11-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.45mps 182º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 7%
 • Áp suất: 988mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 12-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.13mps 174º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 19%
 • Áp suất: 989mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 13-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 0.38mps 206º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 10%
 • Áp suất: 990mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 14-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.52mps 48º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 3%
 • Áp suất: 990mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 15-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.14mps 350º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 4%
 • Áp suất: 990mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 16-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.02mps 336º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 990mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 17-04-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.46mps 19º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 990mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 18-04-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.61mps 190º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 29%
 • Áp suất: 991mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 19-04-2017
mưa to

Mưa To

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.15mps 181º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 27%
 • Áp suất: 991mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 20-04-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.26mps 156º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 14%
 • Áp suất: 990mbar
Xem thêm