Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Đồng Xoài. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 3 (09-03-2021)

  Mặt trời mọc: 06:03am Mặt trời lặn: 06:02pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.5333 Kinh độ: 106.9167

  trời quang mây
  34ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 38ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 11:23

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.79mps
  • Hướng gió: 320º NW
  • Độ ẩm: 35%
  • Độ che phủ: 16%
  • Áp suất: 1014mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 3 (09-03-2021)

  Mặt trời mọc: 06:03am Mặt trời lặn: 06:02pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.5333 Kinh độ: 106.9167

  trời quang mây
  36ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 38ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 11:23

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.15mps
  • Hướng gió: 288º WNW
  • Độ ẩm: 27%
  • Độ che phủ: 6%
  • Áp suất: 1010mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 3 (09-03-2021)

  Mặt trời mọc: 06:03am Mặt trời lặn: 06:02pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.5333 Kinh độ: 106.9167

  mây rải rác
  30ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 38ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 11:23

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.93mps
  • Hướng gió: 167º SSE
  • Độ ẩm: 41%
  • Độ che phủ: 39%
  • Áp suất: 1010mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 3 (10-03-2021)

  Mặt trời mọc: 06:03am Mặt trời lặn: 06:02pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.5333 Kinh độ: 106.9167

  mây rải rác
  23ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 38ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 11:23

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.48mps
  • Hướng gió: 39º NE
  • Độ ẩm: 69%
  • Độ che phủ: 27%
  • Áp suất: 1012mb
 • Thời tiết Tối Thứ 3 (10-03-2021)

  Mặt trời mọc: 06:03am Mặt trời lặn: 06:02pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.5333 Kinh độ: 106.9167

  trời quang mây
  24ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 38ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 11:23

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.2mps
  • Hướng gió: 14º NNE
  • Độ ẩm: 59%
  • Độ che phủ: 1%
  • Áp suất: 1014mb
 • Cập nhật lúc 11:23
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 trời quang mây 23ºC 3% 1.23mps 9º N 0mm 67%
  6:00 trời quang mây 29ºC 2% 2.63mps 317º NW 0mm 47%
  9:00 trời quang mây 36ºC 6% 1.15mps 288º WNW 0mm 27%
  12:00 ít mây 36ºC 23% 2.08mps 232º SW 0mm 24%
  15:00 mây rải rác 30ºC 39% 4.93mps 167º SSE 0mm 41%
  18:00 mây rải rác 26ºC 45% 1.92mps 110º ESE 0mm 58%
  21:00 mây rải rác 23ºC 27% 0.48mps 39º NE 0mm 69%
  24:00 trời quang mây 22ºC 1% 1.54mps 359º N 0mm 68%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Đồng Xoài

Thứ 3

Dự báo ngày 09-03-2021
trời quang mây

Trời Quang Mây

36ºC
 • Cao nhất: 38ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.36mps 297º
 • Độ ẩm: 29%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 2%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 10-03-2021
trời quang mây

Trời Quang Mây

37ºC
 • Cao nhất: 38ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.56mps 308º
 • Độ ẩm: 27%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 11-03-2021
mây rải rác

Mây Rải Rác

38ºC
 • Cao nhất: 38ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.32mps 309º
 • Độ ẩm: 22%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 32%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 12-03-2021
trời quang mây

Trời Quang Mây

40ºC
 • Cao nhất: 40ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 0.85mps 254º
 • Độ ẩm: 18%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 1%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 13-03-2021
mây rải rác

Mây Rải Rác

39ºC
 • Cao nhất: 39ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.51mps 317º
 • Độ ẩm: 22%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 43%
 • Áp suất: 1009mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 14-03-2021
nhiều mây

Nhiều Mây

37ºC
 • Cao nhất: 37ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.44mps 329º
 • Độ ẩm: 23%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 77%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 15-03-2021
mây rải rác

Mây Rải Rác

36ºC
 • Cao nhất: 37ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.99mps 319º
 • Độ ẩm: 25%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 49%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 16-03-2021
ít mây

ít Mây

37ºC
 • Cao nhất: 37ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.12mps 315º
 • Độ ẩm: 28%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 19%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 17-03-2021
mây rải rác

Mây Rải Rác

40ºC
 • Cao nhất: 40ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 0.84mps 326º
 • Độ ẩm: 18%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 37%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 18-03-2021
trời quang mây

Trời Quang Mây

38ºC
 • Cao nhất: 38ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.21mps 324º
 • Độ ẩm: 20%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 19-03-2021
trời quang mây

Trời Quang Mây

38ºC
 • Cao nhất: 38ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.82mps 300º
 • Độ ẩm: 19%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 20-03-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.94mps 325º
 • Độ ẩm: 38%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 13%
 • Áp suất: 1010mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 21-03-2021
mưa vừa

Mưa Vừa

33ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.87mps 324º
 • Độ ẩm: 43%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 22-03-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.36mps 352º
 • Độ ẩm: 43%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 54%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 23-03-2021
mưa vừa

Mưa Vừa

32ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.17mps 339º
 • Độ ẩm: 44%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 21%
 • Áp suất: 1011mbar
Xem thêm