Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Đồng Xoài. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 7 (22-09-2018)

  Mặt trời mọc: 05:41am Mặt trời lặn: 05:48pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.5333 Kinh độ: 106.9167

  mây rải rác
  25ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 18:17

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 3.2025mm
  • Sức gió: 1.73mps
  • Hướng gió: 132º SE
  • Độ ẩm: 86%
  • Độ che phủ: 36%
  • Áp suất: 1016mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 7 (22-09-2018)

  Mặt trời mọc: 05:41am Mặt trời lặn: 05:48pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.5333 Kinh độ: 106.9167

  mây rải rác
  30ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 18:17

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.76mps
  • Hướng gió: 198º SSW
  • Độ ẩm: 79%
  • Độ che phủ: 48%
  • Áp suất: 1015mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 7 (22-09-2018)

  Mặt trời mọc: 05:41am Mặt trời lặn: 05:48pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.5333 Kinh độ: 106.9167

  mưa vừa
  23ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 18:17

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 3.435mm
  • Sức gió: 1.62mps
  • Hướng gió: 79º E
  • Độ ẩm: 96%
  • Độ che phủ: 44%
  • Áp suất: 1015mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 7 (23-09-2018)

  Mặt trời mọc: 05:41am Mặt trời lặn: 05:48pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.5333 Kinh độ: 106.9167

  ít mây
  22ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 18:17

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.11mps
  • Hướng gió: 147º SSE
  • Độ ẩm: 94%
  • Độ che phủ: 20%
  • Áp suất: 1016mb
 • Thời tiết Tối Thứ 7 (23-09-2018)

  Mặt trời mọc: 05:41am Mặt trời lặn: 05:48pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.5333 Kinh độ: 106.9167

  nhiều mây
  23ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 18:17

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.71mps
  • Hướng gió: 75º ENE
  • Độ ẩm: 98%
  • Độ che phủ: 68%
  • Áp suất: 1016mb
 • Cập nhật lúc 18:17
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây rải rác 23ºC 44% 1.72mps 60º ENE 0mm 96%
  6:00 ít mây 29ºC 12% 1.76mps 143º SE 0mm 87%
  9:00 mây rải rác 30ºC 48% 1.76mps 198º SSW 0mm 79%
  12:00 mưa rải rác 28ºC 68% 1.87mps 153º SSE 2.03mm 93%
  15:00 mưa vừa 23ºC 44% 1.62mps 79º E 3.435mm 96%
  18:00 ít mây 23ºC 20% 1.21mps 104º ESE 0mm 95%
  21:00 ít mây 22ºC 20% 1.11mps 147º SSE 0mm 94%
  24:00 mây rải rác 22ºC 44% 1.01mps 85º E 0mm 96%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Đồng Xoài

Thứ 7

Dự báo ngày 22-09-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.76mps 144º
 • Độ ẩm: 87%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 1017mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 23-09-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.77mps 185º
 • Độ ẩm: 91%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 64%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 24-09-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.77mps 267º
 • Độ ẩm: 88%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 64%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 25-09-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.47mps 284º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 17%
 • Áp suất: 989mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 26-09-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.59mps 289º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 22%
 • Áp suất: 989mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 27-09-2018
mưa to

Mưa To

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.59mps 326º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 39%
 • Áp suất: 988mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 28-09-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.53mps 319º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 56%
 • Áp suất: 988mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 29-09-2018
mưa to

Mưa To

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.41mps 262º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 44%
 • Áp suất: 987mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 30-09-2018
mưa to

Mưa To

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.5mps 180º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 26%
 • Áp suất: 987mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 01-10-2018
mưa to

Mưa To

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 0.46mps 188º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 40%
 • Áp suất: 989mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 02-10-2018
mưa to

Mưa To

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 0.29mps 129º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 45%
 • Áp suất: 989mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 03-10-2018
mưa to

Mưa To

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.19mps 113º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 56%
 • Áp suất: 991mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 04-10-2018
mưa to

Mưa To

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 0.29mps 213º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 40%
 • Áp suất: 991mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 05-10-2018
mưa to

Mưa To

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.26mps 304º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 34%
 • Áp suất: 990mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 06-10-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.54mps 1º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 78%
 • Áp suất: 991mbar
Xem thêm