Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Đồng Xoài. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (03-12-2023)

  Mặt trời mọc: 05:57am Mặt trời lặn: 05:27pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.5333 Kinh độ: 106.9167

  mây dày đặc
  24ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 07:19

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.31mps
  • Hướng gió: 28º NNE
  • Độ ẩm: 85%
  • Độ che phủ: 42%
  • Áp suất: 1012mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (03-12-2023)

  Mặt trời mọc: 05:57am Mặt trời lặn: 05:27pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.5333 Kinh độ: 106.9167

  mưa rải rác
  25ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 07:19

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.42mm
  • Sức gió: 0.54mps
  • Hướng gió: 260º W
  • Độ ẩm: 86%
  • Độ che phủ: 98%
  • Áp suất: 1010mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (04-12-2023)

  Mặt trời mọc: 05:57am Mặt trời lặn: 05:27pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.5333 Kinh độ: 106.9167

  mây dày đặc
  23ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 07:19

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.73mps
  • Hướng gió: 25º NNE
  • Độ ẩm: 93%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1011mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (04-12-2023)

  Mặt trời mọc: 05:57am Mặt trời lặn: 05:27pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.5333 Kinh độ: 106.9167

  mây dày đặc
  23ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 07:19

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.54mps
  • Hướng gió: 39º NE
  • Độ ẩm: 88%
  • Độ che phủ: 99%
  • Áp suất: 1012mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (04-12-2023)

  Mặt trời mọc: 05:57am Mặt trời lặn: 05:27pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.5333 Kinh độ: 106.9167

  mây dày đặc
  32ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 07:19

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.03mps
  • Hướng gió: 255º WSW
  • Độ ẩm: 54%
  • Độ che phủ: 99%
  • Áp suất: 1009mb
 • Cập nhật lúc 07:19
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây dày đặc 28ºC 100% 2.35mps 202º SSW 0mm 64%
  6:00 mây dày đặc 29ºC 98% 2.24mps 222º SW 0mm 68%
  9:00 mưa rải rác 25ºC 98% 0.54mps 260º W 0.42mm 86%
  12:00 mây dày đặc 24ºC 100% 0.83mps 318º NW 0mm 92%
  15:00 mây dày đặc 23ºC 100% 1.73mps 25º NNE 0mm 93%
  18:00 mây dày đặc 22ºC 99% 1.58mps 32º NNE 0mm 92%
  21:00 mây dày đặc 23ºC 99% 1.54mps 39º NE 0mm 88%
  24:00 mây dày đặc 30ºC 98% 1.03mps 76º ENE 0mm 63%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Đồng Xoài

Chủ nhật

Dự báo ngày 03-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 3.84mps 28º
 • Độ ẩm: 63%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 04-12-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.58mps 215º
 • Độ ẩm: 58%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 05-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.59mps 254º
 • Độ ẩm: 69%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 06-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.58mps 166º
 • Độ ẩm: 70%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 49%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 07-12-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.82mps 198º
 • Độ ẩm: 67%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 93%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 08-12-2023
mây dày đặc

Mây Dày đặc

28ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.89mps 226º
 • Độ ẩm: 67%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 09-12-2023
mây rải rác

Mây Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.32mps 199º
 • Độ ẩm: 68%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 33%
 • Áp suất: 1012mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 10-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.35mps 203º
 • Độ ẩm: 66%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 57%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 11-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.38mps 209º
 • Độ ẩm: 68%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 43%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 12-12-2023
mây rải rác

Mây Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.14mps 329º
 • Độ ẩm: 69%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 27%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 13-12-2023
nhiều mây

Nhiều Mây

28ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.33mps 345º
 • Độ ẩm: 68%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 64%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 14-12-2023
nhiều mây

Nhiều Mây

28ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.46mps 235º
 • Độ ẩm: 69%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 81%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 15-12-2023
nhiều mây

Nhiều Mây

28ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 3.77mps 314º
 • Độ ẩm: 60%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 83%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 16-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.71mps 131º
 • Độ ẩm: 90%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1008mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 17-12-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 3.9mps 156º
 • Độ ẩm: 71%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1011mbar
Xem thêm