Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Đồng Xoài. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Chủ nhật (19-05-2019)

  Mặt trời mọc: 05:28am Mặt trời lặn: 06:09pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.5333 Kinh độ: 106.9167

  mưa vừa
  29ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 34ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 22:05

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.07mps
  • Hướng gió: 170º S
  • Độ ẩm: 67%
  • Độ che phủ: 53%
  • Áp suất: 1009mb
 • Thời tiết Sáng Chủ nhật (19-05-2019)

  Mặt trời mọc: 05:28am Mặt trời lặn: 06:09pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.5333 Kinh độ: 106.9167

  nhiều mây
  34ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 34ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 22:05

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.07mps
  • Hướng gió: 224º SW
  • Độ ẩm: 51%
  • Độ che phủ: 78%
  • Áp suất: 1008mb
 • Thời tiết Trưa Chủ nhật (19-05-2019)

  Mặt trời mọc: 05:28am Mặt trời lặn: 06:09pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.5333 Kinh độ: 106.9167

  mây rải rác
  31ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 34ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 22:05

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.59mps
  • Hướng gió: 253º WSW
  • Độ ẩm: 52%
  • Độ che phủ: 44%
  • Áp suất: 1007mb
 • Thời tiết Chiều Chủ nhật (20-05-2019)

  Mặt trời mọc: 05:28am Mặt trời lặn: 06:09pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.5333 Kinh độ: 106.9167

  mây dày đặc
  28ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 34ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 22:05

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.38mps
  • Hướng gió: 209º SSW
  • Độ ẩm: 76%
  • Độ che phủ: 91%
  • Áp suất: 1008mb
 • Thời tiết Tối Chủ nhật (20-05-2019)

  Mặt trời mọc: 05:28am Mặt trời lặn: 06:09pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.5333 Kinh độ: 106.9167

  mây dày đặc
  28ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 34ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 22:05

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.29mps
  • Hướng gió: 190º S
  • Độ ẩm: 80%
  • Độ che phủ: 98%
  • Áp suất: 1009mb
 • Cập nhật lúc 22:05
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa vừa 28ºC 81% 2.81mps 218º SW 3.688mm 79%
  6:00 mưa vừa 32ºC 96% 4.23mps 215º SW 3.875mm 60%
  9:00 nhiều mây 34ºC 78% 4.07mps 224º SW 0mm 51%
  12:00 ít mây 34ºC 13% 3.66mps 225º SW 0mm 46%
  15:00 mây rải rác 31ºC 44% 1.59mps 253º WSW 0mm 52%
  18:00 mây dày đặc 29ºC 94% 3.22mps 199º SSW 0mm 68%
  21:00 mây dày đặc 28ºC 91% 2.38mps 209º SSW 0mm 76%
  24:00 mây dày đặc 27ºC 100% 1.85mps 181º S 0mm 81%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Đồng Xoài

Chủ nhật

Dự báo ngày 19-05-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

32ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 4.23mps 216º
 • Độ ẩm: 60%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 96%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 20-05-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

32ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 3.46mps 220º
 • Độ ẩm: 61%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 21-05-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

33ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 2.98mps 216º
 • Độ ẩm: 57%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 88%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 22-05-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

32ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 3.54mps 220º
 • Độ ẩm: 59%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 23-05-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.42mps 217º
 • Độ ẩm: 64%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 24-05-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 3.22mps 243º
 • Độ ẩm: 59%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 25-05-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

32ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 4.12mps 243º
 • Độ ẩm: 60%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1008mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 26-05-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

32ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 4.5mps 241º
 • Độ ẩm: 55%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 27-05-2019
mưa rất to

Mưa Rất To

28ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.44mps 202º
 • Độ ẩm: 75%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 28-05-2019
mưa to

Mưa To

29ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.44mps 197º
 • Độ ẩm: 73%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 77%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 29-05-2019
nhiều mây

Nhiều Mây

25ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.22mps 101º
 • Độ ẩm: 90%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 65%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 30-05-2019
nhiều mây

Nhiều Mây

26ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 1.8mps 122º
 • Độ ẩm: 87%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 76%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 31-05-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 1.69mps 105º
 • Độ ẩm: 86%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 01-06-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 1.64mps 121º
 • Độ ẩm: 83%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1009mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 02-06-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.99mps 167º
 • Độ ẩm: 71%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 5%
 • Áp suất: 1009mbar
Xem thêm