Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Đồng Xoài. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (16-03-2017)

  Mặt trời mọc: 05:59am Mặt trời lặn: 06:03pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.5333 Kinh độ: 106.9167

  ít mây
  23ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 23:13

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.56mps
  • Hướng gió: 98º E
  • Độ ẩm: 94%
  • Độ che phủ: 20%
  • Áp suất: 1014mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (16-03-2017)

  Mặt trời mọc: 05:59am Mặt trời lặn: 06:03pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.5333 Kinh độ: 106.9167

  mưa vừa
  25ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 23:13

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 11.11mm
  • Sức gió: 2mps
  • Hướng gió: 186º S
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 68%
  • Áp suất: 1011mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (16-03-2017)

  Mặt trời mọc: 05:59am Mặt trời lặn: 06:03pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.5333 Kinh độ: 106.9167

  mưa vừa
  23ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 23:13

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 5.325mm
  • Sức gió: 1.5mps
  • Hướng gió: 133º SE
  • Độ ẩm: 96%
  • Độ che phủ: 80%
  • Áp suất: 1014mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (17-03-2017)

  Mặt trời mọc: 05:59am Mặt trời lặn: 06:03pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.5333 Kinh độ: 106.9167

  mưa rải rác
  23ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 23:13

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.009999999999998mm
  • Sức gió: 2.58mps
  • Hướng gió: 144º SE
  • Độ ẩm: 96%
  • Độ che phủ: 68%
  • Áp suất: 1013mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (17-03-2017)

  Mặt trời mọc: 05:59am Mặt trời lặn: 06:03pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.5333 Kinh độ: 106.9167

  mưa rải rác
  27ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 23:13

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.010000000000005mm
  • Sức gió: 2.12mps
  • Hướng gió: 117º ESE
  • Độ ẩm: 84%
  • Độ che phủ: 48%
  • Áp suất: 1016mb
 • Cập nhật lúc 23:13
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 ít mây 28ºC 12% 1.61mps 56º NE 0mm 82%
  6:00 mây rải rác 30ºC 32% 2.48mps 320º NW 0mm 73%
  9:00 mưa vừa 25ºC 68% 2mps 186º S 11.11mm 100%
  12:00 mưa vừa 23ºC 80% 1.47mps 157º SSE 10.78mm 96%
  15:00 mưa vừa 23ºC 80% 1.5mps 133º SE 5.325mm 96%
  18:00 mưa rải rác 23ºC 92% 2.25mps 146º SE 1.02mm 96%
  21:00 mưa rải rác 23ºC 68% 2.58mps 144º SE 0.009999999999998mm 96%
  24:00 mưa rải rác 23ºC 56% 1.56mps 131º SE 0.030000000000001mm 96%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Đồng Xoài

Thứ 5

Dự báo ngày 16-03-2017
mưa to

Mưa To

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.48mps 320º
 • Độ ẩm: 73%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 32%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 17-03-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 2.31mps 156º
 • Độ ẩm: 94%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 32%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 18-03-2017
ít mây

ít Mây

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 3mps 156º
 • Độ ẩm: 71%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 1015mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 19-03-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.16mps 59º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 23%
 • Áp suất: 993mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 20-03-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 0.77mps 146º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 27%
 • Áp suất: 992mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 21-03-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.3mps 341º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 13%
 • Áp suất: 991mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 22-03-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.49mps 263º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 11%
 • Áp suất: 990mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 23-03-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.34mps 238º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 9%
 • Áp suất: 989mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 24-03-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 0.59mps 201º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 18%
 • Áp suất: 989mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 25-03-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.57mps 195º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 7%
 • Áp suất: 988mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 26-03-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.53mps 246º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 15%
 • Áp suất: 989mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 27-03-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.54mps 220º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 5%
 • Áp suất: 989mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 28-03-2017
quang mây

Quang Mây

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.83mps 198º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 1%
 • Áp suất: 989mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 29-03-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.25mps 214º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 1%
 • Áp suất: 989mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 30-03-2017
mưa to

Mưa To

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.33mps 233º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 6%
 • Áp suất: 989mbar
Xem thêm