Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Đồng Xoài. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 6 (16-11-2018)

  Mặt trời mọc: 05:49am Mặt trời lặn: 05:24pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.5333 Kinh độ: 106.9167

  ít mây
  25ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 19:01

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 2.2525mm
  • Sức gió: 2.31mps
  • Hướng gió: 166º SSE
  • Độ ẩm: 90%
  • Độ che phủ: 20%
  • Áp suất: 1014mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 6 (16-11-2018)

  Mặt trời mọc: 05:49am Mặt trời lặn: 05:24pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.5333 Kinh độ: 106.9167

  nhiều mây
  31ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 19:01

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.52mps
  • Hướng gió: 325º NW
  • Độ ẩm: 70%
  • Độ che phủ: 68%
  • Áp suất: 1014mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 6 (16-11-2018)

  Mặt trời mọc: 05:49am Mặt trời lặn: 05:24pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.5333 Kinh độ: 106.9167

  mưa rải rác
  25ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 19:01

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 2.64mm
  • Sức gió: 0.98mps
  • Hướng gió: 88º E
  • Độ ẩm: 88%
  • Độ che phủ: 76%
  • Áp suất: 1014mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 6 (17-11-2018)

  Mặt trời mọc: 05:49am Mặt trời lặn: 05:24pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.5333 Kinh độ: 106.9167

  mây dày đặc
  24ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 19:01

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.36mps
  • Hướng gió: 144º SE
  • Độ ẩm: 94%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1015mb
 • Thời tiết Tối Thứ 6 (17-11-2018)

  Mặt trời mọc: 05:49am Mặt trời lặn: 05:24pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.5333 Kinh độ: 106.9167

  ít mây
  24ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 19:01

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.73mps
  • Hướng gió: 11º N
  • Độ ẩm: 95%
  • Độ che phủ: 20%
  • Áp suất: 1015mb
 • Cập nhật lúc 19:01
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 ít mây 24ºC 24% 1.76mps 5º N 0mm 91%
  6:00 mây rải rác 29ºC 44% 2.1mps 340º NNW 0mm 77%
  9:00 nhiều mây 31ºC 68% 1.52mps 325º NW 0mm 70%
  12:00 mưa rải rác 30ºC 56% 0.43mps 182º S 1.06mm 66%
  15:00 mưa rải rác 25ºC 76% 0.98mps 88º E 2.64mm 88%
  18:00 nhiều mây 24ºC 76% 1.42mps 134º SE 0mm 92%
  21:00 mây dày đặc 24ºC 92% 1.36mps 144º SE 0mm 94%
  24:00 nhiều mây 24ºC 80% 0.96mps 74º ENE 0mm 96%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Đồng Xoài

Thứ 6

Dự báo ngày 16-11-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.1mps 341º
 • Độ ẩm: 77%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 44%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 17-11-2018
trời quang mây

Trời Quang Mây

30ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.76mps 355º
 • Độ ẩm: 82%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1015mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 18-11-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.22mps 287º
 • Độ ẩm: 78%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 19-11-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 0.54mps 334º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 45%
 • Áp suất: 991mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 20-11-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.17mps 270º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 30%
 • Áp suất: 991mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 21-11-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.52mps 310º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 23%
 • Áp suất: 991mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 22-11-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.47mps 355º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 16%
 • Áp suất: 990mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 23-11-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.65mps 18º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 15%
 • Áp suất: 990mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 24-11-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 3.04mps 39º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 42%
 • Áp suất: 990mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 25-11-2018
trời quang mây

Trời Quang Mây

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 2.6mps 21º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 2%
 • Áp suất: 991mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 26-11-2018
trời quang mây

Trời Quang Mây

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 3.24mps 41º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 9%
 • Áp suất: 991mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 27-11-2018
trời quang mây

Trời Quang Mây

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 2.54mps 36º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 18%
 • Áp suất: 992mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 28-11-2018
trời quang mây

Trời Quang Mây

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 2.38mps 42º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 993mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 29-11-2018
trời quang mây

Trời Quang Mây

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 1.56mps 39º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 6%
 • Áp suất: 993mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 30-11-2018
trời quang mây

Trời Quang Mây

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 1.75mps 36º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 993mbar
Xem thêm