Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Đồng Xoài. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 6 (22-11-2019)

  Mặt trời mọc: 05:51am Mặt trời lặn: 05:25pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.5333 Kinh độ: 106.9167

  mây rải rác
  21ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 23:21

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.7mps
  • Hướng gió: 89º E
  • Độ ẩm: 92%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1013mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 6 (22-11-2019)

  Mặt trời mọc: 05:51am Mặt trời lặn: 05:25pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.5333 Kinh độ: 106.9167

  trời quang mây
  31ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 23:21

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.51mps
  • Hướng gió: 288º WNW
  • Độ ẩm: 47%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1010mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 6 (22-11-2019)

  Mặt trời mọc: 05:51am Mặt trời lặn: 05:25pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.5333 Kinh độ: 106.9167

  ít mây
  23ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 23:21

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.45mps
  • Hướng gió: 276º W
  • Độ ẩm: 79%
  • Độ che phủ: 19%
  • Áp suất: 1011mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 6 (23-11-2019)

  Mặt trời mọc: 05:51am Mặt trời lặn: 05:25pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.5333 Kinh độ: 106.9167

  mây dày đặc
  21ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 23:21

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.63mps
  • Hướng gió: 60º ENE
  • Độ ẩm: 91%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1012mb
 • Thời tiết Tối Thứ 6 (23-11-2019)

  Mặt trời mọc: 05:51am Mặt trời lặn: 05:25pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.5333 Kinh độ: 106.9167

  mây dày đặc
  21ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 23:21

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.13mps
  • Hướng gió: 51º NE
  • Độ ẩm: 84%
  • Độ che phủ: 98%
  • Áp suất: 1012mb
 • Cập nhật lúc 23:21
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây rải rác 21ºC 46% 2.43mps 48º NE 0mm 83%
  6:00 trời quang mây 28ºC 0% 1.79mps 57º ENE 0mm 58%
  9:00 trời quang mây 31ºC 0% 1.51mps 288º WNW 0mm 47%
  12:00 trời quang mây 29ºC 0% 2.36mps 229º SW 0mm 63%
  15:00 ít mây 23ºC 19% 0.45mps 276º W 0mm 79%
  18:00 mây dày đặc 21ºC 99% 1.14mps 121º ESE 0mm 90%
  21:00 mây dày đặc 21ºC 100% 1.63mps 60º ENE 0mm 91%
  24:00 mây dày đặc 20ºC 98% 1.55mps 51º NE 0mm 89%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Đồng Xoài

Thứ 6

Dự báo ngày 22-11-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

28ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.79mps 57º
 • Độ ẩm: 58%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 23-11-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 0.78mps 244º
 • Độ ẩm: 61%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1013mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 24-11-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 0.81mps 356º
 • Độ ẩm: 61%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 25-11-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.54mps 72º
 • Độ ẩm: 61%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 66%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 26-11-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.44mps 84º
 • Độ ẩm: 60%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 27-11-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.56mps 62º
 • Độ ẩm: 57%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 21%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 28-11-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.67mps 80º
 • Độ ẩm: 62%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 33%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 29-11-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.7mps 77º
 • Độ ẩm: 56%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 78%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 30-11-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.11mps 96º
 • Độ ẩm: 58%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1013mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 01-12-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

28ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.76mps 84º
 • Độ ẩm: 57%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 02-12-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

28ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.87mps 59º
 • Độ ẩm: 57%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 4%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 03-12-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

27ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.19mps 69º
 • Độ ẩm: 56%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 04-12-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

27ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 2.2mps 48º
 • Độ ẩm: 57%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 5%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 05-12-2019
mây rải rác

Mây Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 1.65mps 81º
 • Độ ẩm: 53%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 33%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 06-12-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

26ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 1.52mps 71º
 • Độ ẩm: 53%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 1%
 • Áp suất: 1015mbar
Xem thêm