Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Đồng Xoài. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 3 (29-09-2020)

  Mặt trời mọc: 05:41am Mặt trời lặn: 05:43pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.5333 Kinh độ: 106.9167

  mây dày đặc
  24ºC

  Mưa To

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 21:23

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.35mps
  • Hướng gió: 235º SW
  • Độ ẩm: 94%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1010mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 3 (29-09-2020)

  Mặt trời mọc: 05:41am Mặt trời lặn: 05:43pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.5333 Kinh độ: 106.9167

  mưa rải rác
  29ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 21:23

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.91mm
  • Sức gió: 2.12mps
  • Hướng gió: 226º SW
  • Độ ẩm: 78%
  • Độ che phủ: 86%
  • Áp suất: 1008mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 3 (29-09-2020)

  Mặt trời mọc: 05:41am Mặt trời lặn: 05:43pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.5333 Kinh độ: 106.9167

  mưa vừa
  25ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 21:23

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 3.88mm
  • Sức gió: 1.2mps
  • Hướng gió: 188º S
  • Độ ẩm: 92%
  • Độ che phủ: 79%
  • Áp suất: 1008mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 3 (30-09-2020)

  Mặt trời mọc: 05:41am Mặt trời lặn: 05:43pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.5333 Kinh độ: 106.9167

  mây dày đặc
  24ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 21:23

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.68mps
  • Hướng gió: 228º SW
  • Độ ẩm: 95%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1008mb
 • Thời tiết Tối Thứ 3 (30-09-2020)

  Mặt trời mọc: 05:41am Mặt trời lặn: 05:43pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.5333 Kinh độ: 106.9167

  mây dày đặc
  24ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 21:23

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.47mps
  • Hướng gió: 24º NNE
  • Độ ẩm: 93%
  • Độ che phủ: 94%
  • Áp suất: 1009mb
 • Cập nhật lúc 21:23
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây dày đặc 23ºC 100% 1.06mps 108º ESE 0mm 95%
  6:00 mây dày đặc 27ºC 96% 1.64mps 226º SW 0mm 75%
  9:00 mưa rải rác 29ºC 86% 2.12mps 226º SW 1.91mm 78%
  12:00 mưa vừa 27ºC 58% 2.4mps 236º SW 3.9mm 88%
  15:00 mưa vừa 25ºC 79% 1.2mps 188º S 3.88mm 92%
  18:00 mưa vừa 24ºC 100% 1.25mps 207º SSW 5.45mm 94%
  21:00 mây dày đặc 24ºC 100% 0.68mps 228º SW 0mm 95%
  24:00 mây dày đặc 23ºC 100% 0.2mps 234º SW 0mm 95%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Đồng Xoài

Thứ 3

Dự báo ngày 29-09-2020
mưa to

Mưa To

27ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.64mps 226º
 • Độ ẩm: 75%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 96%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 30-09-2020
nhiều mây

Nhiều Mây

27ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.67mps 299º
 • Độ ẩm: 80%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 77%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 01-10-2020
mưa to

Mưa To

30ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.28mps 342º
 • Độ ẩm: 69%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 44%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 02-10-2020
mưa to

Mưa To

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 0.35mps 145º
 • Độ ẩm: 67%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 90%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 03-10-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.77mps 151º
 • Độ ẩm: 68%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1009mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 04-10-2020
mưa to

Mưa To

29ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.52mps 233º
 • Độ ẩm: 70%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 05-10-2020
mưa to

Mưa To

23ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.7mps 197º
 • Độ ẩm: 97%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 06-10-2020
mưa to

Mưa To

28ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.7mps 323º
 • Độ ẩm: 70%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 87%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 07-10-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 0.97mps 20º
 • Độ ẩm: 64%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 45%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 08-10-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.43mps 14º
 • Độ ẩm: 95%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 09-10-2020
mưa to

Mưa To

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 0.19mps 329º
 • Độ ẩm: 77%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 91%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 10-10-2020
mưa to

Mưa To

26ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.09mps 187º
 • Độ ẩm: 85%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1007mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 11-10-2020
mưa to

Mưa To

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.7mps 251º
 • Độ ẩm: 90%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 12-10-2020
mưa to

Mưa To

26ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 3.91mps 240º
 • Độ ẩm: 90%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 13-10-2020
mưa to

Mưa To

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.63mps 275º
 • Độ ẩm: 91%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1007mbar
Xem thêm