Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Đồng Xoài. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 5 (09-07-2020)

  Mặt trời mọc: 05:34am Mặt trời lặn: 06:20pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.5333 Kinh độ: 106.9167

  mây dày đặc
  27ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 18:32

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.2mps
  • Hướng gió: 209º SSW
  • Độ ẩm: 83%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1005mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 5 (09-07-2020)

  Mặt trời mọc: 05:34am Mặt trời lặn: 06:20pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.5333 Kinh độ: 106.9167

  mưa rải rác
  29ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 18:32

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.78mm
  • Sức gió: 1.67mps
  • Hướng gió: 263º W
  • Độ ẩm: 75%
  • Độ che phủ: 98%
  • Áp suất: 1007mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 5 (09-07-2020)

  Mặt trời mọc: 05:34am Mặt trời lặn: 06:20pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.5333 Kinh độ: 106.9167

  mưa rải rác
  26ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 18:32

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.3mm
  • Sức gió: 0.73mps
  • Hướng gió: 137º SE
  • Độ ẩm: 82%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1005mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 5 (10-07-2020)

  Mặt trời mọc: 05:34am Mặt trời lặn: 06:20pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.5333 Kinh độ: 106.9167

  mây dày đặc
  24ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 18:32

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.48mps
  • Hướng gió: 137º SE
  • Độ ẩm: 92%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1007mb
 • Thời tiết Tối Thứ 5 (10-07-2020)

  Mặt trời mọc: 05:34am Mặt trời lặn: 06:20pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.5333 Kinh độ: 106.9167

  mây dày đặc
  24ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 18:32

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.5mps
  • Hướng gió: 132º SE
  • Độ ẩm: 91%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1008mb
 • Cập nhật lúc 18:32
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây dày đặc 23ºC 95% 0.52mps 62º ENE 0mm 93%
  6:00 mây dày đặc 28ºC 99% 1.29mps 292º WNW 0mm 76%
  9:00 mưa rải rác 29ºC 98% 1.67mps 263º W 1.78mm 75%
  12:00 mưa rải rác 30ºC 100% 1.19mps 245º WSW 1.59mm 70%
  15:00 mưa rải rác 26ºC 100% 0.73mps 137º SE 0.3mm 82%
  18:00 mưa rải rác 25ºC 100% 1.53mps 144º SE 0.19mm 86%
  21:00 mây dày đặc 24ºC 100% 1.48mps 137º SE 0mm 92%
  24:00 mây dày đặc 23ºC 100% 1.51mps 118º ESE 0mm 95%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Đồng Xoài

Thứ 5

Dự báo ngày 09-07-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.29mps 292º
 • Độ ẩm: 76%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 10-07-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.63mps 199º
 • Độ ẩm: 71%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 11-07-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.85mps 196º
 • Độ ẩm: 67%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1008mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 12-07-2020
mưa to

Mưa To

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.6mps 203º
 • Độ ẩm: 68%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 93%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 13-07-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.8mps 178º
 • Độ ẩm: 73%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 14-07-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.1mps 170º
 • Độ ẩm: 70%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 15-07-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.56mps 177º
 • Độ ẩm: 64%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 2%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 16-07-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.1mps 207º
 • Độ ẩm: 71%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 85%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 17-07-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.58mps 186º
 • Độ ẩm: 64%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 56%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 18-07-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.23mps 190º
 • Độ ẩm: 69%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1009mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 19-07-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 0.8mps 206º
 • Độ ẩm: 66%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 91%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 20-07-2020
mưa to

Mưa To

29ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 0.88mps 144º
 • Độ ẩm: 71%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 21-07-2020
mưa to

Mưa To

29ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.47mps 161º
 • Độ ẩm: 77%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 22-07-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.77mps 180º
 • Độ ẩm: 68%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 22%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 23-07-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.83mps 198º
 • Độ ẩm: 71%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 30%
 • Áp suất: 1010mbar
Xem thêm