Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Đồng Xoài. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (13-06-2021)

  Mặt trời mọc: 05:28am Mặt trời lặn: 06:16pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.5333 Kinh độ: 106.9167

  mưa rải rác
  23ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 00:54

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.63mps
  • Hướng gió: 225º SW
  • Độ ẩm: 97%
  • Độ che phủ: 95%
  • Áp suất: 1010mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (13-06-2021)

  Mặt trời mọc: 05:28am Mặt trời lặn: 06:16pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.5333 Kinh độ: 106.9167

  mưa rải rác
  29ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 00:54

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 2.3mm
  • Sức gió: 3.83mps
  • Hướng gió: 250º WSW
  • Độ ẩm: 72%
  • Độ che phủ: 95%
  • Áp suất: 1009mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (13-06-2021)

  Mặt trời mọc: 05:28am Mặt trời lặn: 06:16pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.5333 Kinh độ: 106.9167

  mưa rải rác
  24ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 00:54

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.49mm
  • Sức gió: 1.05mps
  • Hướng gió: 233º SW
  • Độ ẩm: 89%
  • Độ che phủ: 78%
  • Áp suất: 1009mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (14-06-2021)

  Mặt trời mọc: 05:28am Mặt trời lặn: 06:16pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.5333 Kinh độ: 106.9167

  mưa rải rác
  23ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 00:54

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.75mm
  • Sức gió: 0.86mps
  • Hướng gió: 166º SSE
  • Độ ẩm: 96%
  • Độ che phủ: 93%
  • Áp suất: 1010mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (14-06-2021)

  Mặt trời mọc: 05:28am Mặt trời lặn: 06:16pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.5333 Kinh độ: 106.9167

  mây dày đặc
  24ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 00:54

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.31mps
  • Hướng gió: 106º ESE
  • Độ ẩm: 94%
  • Độ che phủ: 87%
  • Áp suất: 1011mb
 • Cập nhật lúc 00:54
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 22ºC 100% 1.69mps 137º SE 0.34mm 97%
  6:00 mưa rải rác 26ºC 100% 3.17mps 226º SW 0.35mm 83%
  9:00 mưa rải rác 29ºC 95% 3.83mps 250º WSW 2.3mm 72%
  12:00 mưa rải rác 28ºC 59% 2.74mps 240º WSW 1.97mm 76%
  15:00 mưa rải rác 24ºC 78% 1.05mps 233º SW 0.49mm 89%
  18:00 mây dày đặc 24ºC 86% 0.51mps 165º SSE 0mm 92%
  21:00 mưa rải rác 23ºC 93% 0.86mps 166º SSE 1.75mm 96%
  24:00 mưa rải rác 22ºC 99% 0.98mps 110º ESE 0.22mm 97%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Đồng Xoài

Chủ nhật

Dự báo ngày 13-06-2021
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 3.91mps 252º
 • Độ ẩm: 70%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 14-06-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 3.23mps 257º
 • Độ ẩm: 64%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 60%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 15-06-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 3.78mps 268º
 • Độ ẩm: 67%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 27%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 16-06-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.34mps 264º
 • Độ ẩm: 67%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 73%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 17-06-2021
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.24mps 255º
 • Độ ẩm: 70%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 18-06-2021
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.88mps 240º
 • Độ ẩm: 73%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 19-06-2021
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.34mps 234º
 • Độ ẩm: 75%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 78%
 • Áp suất: 1010mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 20-06-2021
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 4.29mps 224º
 • Độ ẩm: 84%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 51%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 21-06-2021
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.86mps 296º
 • Độ ẩm: 88%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 22-06-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 3.66mps 257º
 • Độ ẩm: 72%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 75%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 23-06-2021
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 4.59mps 257º
 • Độ ẩm: 70%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 94%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 24-06-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.3mps 264º
 • Độ ẩm: 76%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 25-06-2021
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 3.31mps 268º
 • Độ ẩm: 88%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 26-06-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.73mps 260º
 • Độ ẩm: 93%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1010mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 27-06-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 3.19mps 259º
 • Độ ẩm: 81%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1010mbar
Xem thêm