Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Đồng Xoài. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Chủ nhật (21-09-2019)

  Mặt trời mọc: 05:41am Mặt trời lặn: 05:49pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.5333 Kinh độ: 106.9167

  mưa vừa
  23ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 02:47

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.125mm
  • Sức gió: 0.4mps
  • Hướng gió: 267º W
  • Độ ẩm: 97%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1010mb
 • Thời tiết Sáng Chủ nhật (21-09-2019)

  Mặt trời mọc: 05:41am Mặt trời lặn: 05:49pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.5333 Kinh độ: 106.9167

  mưa rải rác
  26ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 02:47

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.126mm
  • Sức gió: 1.43mps
  • Hướng gió: 91º E
  • Độ ẩm: 82%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1008mb
 • Thời tiết Trưa Chủ nhật (21-09-2019)

  Mặt trời mọc: 05:41am Mặt trời lặn: 05:49pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.5333 Kinh độ: 106.9167

  mây dày đặc
  24ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 02:47

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.83mps
  • Hướng gió: 135º SE
  • Độ ẩm: 91%
  • Độ che phủ: 97%
  • Áp suất: 1008mb
 • Thời tiết Chiều Chủ nhật (22-09-2019)

  Mặt trời mọc: 05:41am Mặt trời lặn: 05:49pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.5333 Kinh độ: 106.9167

  mưa rải rác
  23ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 02:47

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 2.875mm
  • Sức gió: 1.46mps
  • Hướng gió: 184º S
  • Độ ẩm: 98%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1010mb
 • Thời tiết Tối Chủ nhật (22-09-2019)

  Mặt trời mọc: 05:41am Mặt trời lặn: 05:49pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.5333 Kinh độ: 106.9167

  mây dày đặc
  23ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 02:47

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.52mps
  • Hướng gió: 118º ESE
  • Độ ẩm: 94%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1011mb
 • Cập nhật lúc 02:47
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa vừa 22ºC 100% 1.97mps 107º ESE 5.063mm 97%
  6:00 mưa rải rác 23ºC 100% 2.52mps 59º ENE 1.812mm 95%
  9:00 mưa rải rác 26ºC 100% 1.43mps 91º E 0.126mm 82%
  12:00 mây dày đặc 26ºC 99% 3.13mps 103º ESE 0mm 86%
  15:00 mây dày đặc 24ºC 97% 2.83mps 135º SE 0mm 91%
  18:00 mưa vừa 23ºC 100% 2.51mps 219º SW 4mm 95%
  21:00 mưa rải rác 23ºC 100% 1.46mps 184º S 2.875mm 98%
  24:00 mây dày đặc 23ºC 100% 1.41mps 194º SSW 0mm 97%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Đồng Xoài

Thứ 7

Dự báo ngày 21-09-2019
mưa to

Mưa To

23ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.52mps 59º
 • Độ ẩm: 95%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1010mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 22-09-2019
mưa to

Mưa To

27ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.85mps 63º
 • Độ ẩm: 81%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 84%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 23-09-2019
mưa to

Mưa To

28ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.07mps 14º
 • Độ ẩm: 72%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 24-09-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3mps 47º
 • Độ ẩm: 71%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 77%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 25-09-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.45mps 24º
 • Độ ẩm: 69%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 26-09-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.78mps 290º
 • Độ ẩm: 71%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 2%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 27-09-2019
mưa to

Mưa To

29ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.16mps 353º
 • Độ ẩm: 70%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 50%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 28-09-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 0.59mps 290º
 • Độ ẩm: 71%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 3%
 • Áp suất: 1012mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 29-09-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.21mps 27º
 • Độ ẩm: 74%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 13%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 30-09-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.34mps 324º
 • Độ ẩm: 79%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 53%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 01-10-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 0.9mps 47º
 • Độ ẩm: 76%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 89%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 02-10-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.16mps 24º
 • Độ ẩm: 74%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 03-10-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 0.82mps 17º
 • Độ ẩm: 69%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 80%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 04-10-2019
nhiều mây

Nhiều Mây

29ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.45mps 353º
 • Độ ẩm: 71%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 54%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 05-10-2019
ít mây

ít Mây

29ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.83mps 328º
 • Độ ẩm: 70%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 1011mbar
Xem thêm