Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Đồng Xoài. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 5 (12-10-2017)

  Mặt trời mọc: 05:41am Mặt trời lặn: 05:35pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.5333 Kinh độ: 106.9167

  mưa to
  22ºC

  Mưa To

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 01:19

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 25.555mm
  • Sức gió: 1.47mps
  • Hướng gió: 72º ENE
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1012mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 5 (13-10-2017)

  Mặt trời mọc: 05:41am Mặt trời lặn: 05:35pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.5333 Kinh độ: 106.9167

  mưa to
  21ºC

  Mưa To

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 01:19

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 31.327mm
  • Sức gió: 1.6mps
  • Hướng gió: 30º NNE
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1010mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 5 (13-10-2017)

  Mặt trời mọc: 05:41am Mặt trời lặn: 05:35pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.5333 Kinh độ: 106.9167

  mưa rải rác
  24ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 01:19

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.84999999999999mm
  • Sức gió: 1.53mps
  • Hướng gió: 281º W
  • Độ ẩm: 95%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1012mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 5 (13-10-2017)

  Mặt trời mọc: 05:41am Mặt trời lặn: 05:35pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.5333 Kinh độ: 106.9167

  mưa rải rác
  25ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 01:19

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.069999999999993mm
  • Sức gió: 1.85mps
  • Hướng gió: 308º NW
  • Độ ẩm: 93%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1009mb
 • Thời tiết Tối Thứ 5 (13-10-2017)

  Mặt trời mọc: 05:41am Mặt trời lặn: 05:35pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.5333 Kinh độ: 106.9167

  mưa vừa
  23ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 01:19

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 3.56mm
  • Sức gió: 1.51mps
  • Hướng gió: 264º W
  • Độ ẩm: 97%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1011mb
 • Cập nhật lúc 01:19
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa to 22ºC 92% 1.47mps 72º ENE 25.555mm 99%
  6:00 mưa to 22ºC 92% 1.66mps 86º E 40.705mm 98%
  9:00 mưa to 21ºC 92% 1.6mps 30º NNE 31.327mm 99%
  12:00 mưa to 22ºC 100% 1.67mps 71º ENE 15.898mm 99%
  15:00 mưa rải rác 24ºC 92% 1.53mps 281º W 0.84999999999999mm 95%
  18:00 mưa rải rác 25ºC 92% 1.78mps 289º WNW 0.61500000000001mm 93%
  21:00 mưa rải rác 25ºC 100% 1.85mps 308º NW 0.069999999999993mm 93%
  24:00 mưa rải rác 24ºC 92% 1.26mps 288º WNW 0.17499999999998mm 94%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Đồng Xoài

Thứ 5

Dự báo ngày 12-10-2017
mưa to

Mưa To

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 0.92mps 153º
 • Độ ẩm: 99%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 13-10-2017
mưa rất to

Mưa Rất To

24ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.53mps 281º
 • Độ ẩm: 95%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 14-10-2017
mưa to

Mưa To

25ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.48mps 80º
 • Độ ẩm: 94%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 80%
 • Áp suất: 1012mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 15-10-2017
mưa to

Mưa To

24ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.82mps 250º
 • Độ ẩm: 98%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 16-10-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 3.46mps 311º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 82%
 • Áp suất: 986mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 17-10-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 3.84mps 314º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 988mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 18-10-2017
mưa to

Mưa To

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 2.75mps 310º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 987mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 19-10-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 2.93mps 314º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 91%
 • Áp suất: 985mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 20-10-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.71mps 325º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 89%
 • Áp suất: 985mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 21-10-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.4mps 323º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 73%
 • Áp suất: 986mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 22-10-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.42mps 38º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 91%
 • Áp suất: 988mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 23-10-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 0.74mps 331º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 23%
 • Áp suất: 989mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 24-10-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.45mps 358º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 28%
 • Áp suất: 990mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 25-10-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.42mps 355º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 991mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 26-10-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.46mps 11º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 14%
 • Áp suất: 993mbar
Xem thêm