Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Đồng Xoài. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 7 (03-12-2021)

  Mặt trời mọc: 05:58am Mặt trời lặn: 05:27pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.5333 Kinh độ: 106.9167

  nhiều mây
  17ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 05:46

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3mps
  • Hướng gió: 29º NNE
  • Độ ẩm: 73%
  • Độ che phủ: 18%
  • Áp suất: 1014mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 7 (03-12-2021)

  Mặt trời mọc: 05:58am Mặt trời lặn: 05:27pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.5333 Kinh độ: 106.9167

  nhiều mây
  22ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 05:46

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.1mps
  • Hướng gió: 29º NNE
  • Độ ẩm: 72%
  • Độ che phủ: 73%
  • Áp suất: 1013mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 7 (04-12-2021)

  Mặt trời mọc: 05:58am Mặt trời lặn: 05:27pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.5333 Kinh độ: 106.9167

  mây dày đặc
  19ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 05:46

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.46mps
  • Hướng gió: 35º NE
  • Độ ẩm: 67%
  • Độ che phủ: 86%
  • Áp suất: 1014mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 7 (04-12-2021)

  Mặt trời mọc: 05:58am Mặt trời lặn: 05:27pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.5333 Kinh độ: 106.9167

  nhiều mây
  18ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 05:46

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.31mps
  • Hướng gió: 21º NNE
  • Độ ẩm: 76%
  • Độ che phủ: 67%
  • Áp suất: 1015mb
 • Thời tiết Tối Thứ 7 (04-12-2021)

  Mặt trời mọc: 05:58am Mặt trời lặn: 05:27pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.5333 Kinh độ: 106.9167

  ít mây
  28ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 05:46

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.55mps
  • Hướng gió: 358º N
  • Độ ẩm: 42%
  • Độ che phủ: 21%
  • Áp suất: 1011mb
 • Cập nhật lúc 05:46
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 nhiều mây 27ºC 60% 3.54mps 20º NNE 0mm 56%
  6:00 nhiều mây 27ºC 58% 3.43mps 2º N 0mm 62%
  9:00 nhiều mây 22ºC 73% 3.1mps 29º NNE 0mm 72%
  12:00 nhiều mây 19ºC 71% 2.79mps 41º NE 0mm 76%
  15:00 mây dày đặc 19ºC 86% 3.46mps 35º NE 0mm 67%
  18:00 mây dày đặc 18ºC 88% 3.44mps 34º NE 0mm 68%
  21:00 nhiều mây 18ºC 67% 3.31mps 21º NNE 0mm 76%
  24:00 mây rải rác 24ºC 37% 3.88mps 31º NNE 0mm 53%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Đồng Xoài

Thứ 6

Dự báo ngày 03-12-2021
mây rải rác

Mây Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 4.02mps 32º
 • Độ ẩm: 54%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 50%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 04-12-2021
mây rải rác

Mây Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 4.05mps 35º
 • Độ ẩm: 47%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 29%
 • Áp suất: 1014mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 05-12-2021
mây dày đặc

Mây Dày đặc

26ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 4.21mps 32º
 • Độ ẩm: 66%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 06-12-2021
trời quang mây

Trời Quang Mây

26ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 3.94mps 7º
 • Độ ẩm: 59%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 6%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 07-12-2021
mây dày đặc

Mây Dày đặc

24ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 3.02mps 38º
 • Độ ẩm: 64%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 08-12-2021
mây dày đặc

Mây Dày đặc

26ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 3.96mps 26º
 • Độ ẩm: 64%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 09-12-2021
mây dày đặc

Mây Dày đặc

27ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 5.27mps 40º
 • Độ ẩm: 61%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 10-12-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 3.99mps 33º
 • Độ ẩm: 72%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 11-12-2021
mưa vừa

Mưa Vừa

22ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 4.32mps 2º
 • Độ ẩm: 95%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1013mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 12-12-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 4.01mps 38º
 • Độ ẩm: 73%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 13-12-2021
mây dày đặc

Mây Dày đặc

26ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 5.28mps 42º
 • Độ ẩm: 70%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 91%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 14-12-2021
nhiều mây

Nhiều Mây

28ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 4.41mps 45º
 • Độ ẩm: 59%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 55%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 15-12-2021
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.56mps 35º
 • Độ ẩm: 76%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 16-12-2021
mưa vừa

Mưa Vừa

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.12mps 15º
 • Độ ẩm: 98%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 17-12-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.3mps 5º
 • Độ ẩm: 95%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1012mbar
Xem thêm