Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Đồng Xoài. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (16-12-2017)

  Mặt trời mọc: 06:04am Mặt trời lặn: 05:31pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.5333 Kinh độ: 106.9167

  clear sky
  28ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 02:03

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.92mps
  • Hướng gió: 33º NNE
  • Độ ẩm: 69%
  • Độ che phủ: 12%
  • Áp suất: 1016mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (16-12-2017)

  Mặt trời mọc: 06:04am Mặt trời lặn: 05:31pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.5333 Kinh độ: 106.9167

  ít mây
  27ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 02:03

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 5.37mps
  • Hướng gió: 39º NE
  • Độ ẩm: 54%
  • Độ che phủ: 20%
  • Áp suất: 1016mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (17-12-2017)

  Mặt trời mọc: 06:04am Mặt trời lặn: 05:31pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.5333 Kinh độ: 106.9167

  clear sky
  23ºC

  Clear Sky

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 02:03

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.42mps
  • Hướng gió: 23º NNE
  • Độ ẩm: 64%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1017mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (17-12-2017)

  Mặt trời mọc: 06:04am Mặt trời lặn: 05:31pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.5333 Kinh độ: 106.9167

  mây rải rác
  24ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 02:03

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.81mps
  • Hướng gió: 29º NNE
  • Độ ẩm: 64%
  • Độ che phủ: 32%
  • Áp suất: 1018mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (17-12-2017)

  Mặt trời mọc: 06:04am Mặt trời lặn: 05:31pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.5333 Kinh độ: 106.9167

  clear sky
  29ºC

  Clear Sky

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 02:03

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 6.31mps
  • Hướng gió: 40º NE
  • Độ ẩm: 46%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1016mb
 • Cập nhật lúc 02:03
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 clear sky 32ºC 0% 2.96mps 36º NE 0mm 54%
  6:00 mây rải rác 30ºC 36% 4.4mps 36º NE 0mm 50%
  9:00 ít mây 27ºC 20% 5.37mps 39º NE 0mm 54%
  12:00 clear sky 25ºC 0% 4.36mps 37º NE 0mm 57%
  15:00 clear sky 23ºC 0% 3.42mps 23º NNE 0mm 64%
  18:00 ít mây 24ºC 20% 4.12mps 20º NNE 0mm 65%
  21:00 mây rải rác 24ºC 32% 4.81mps 29º NNE 0mm 64%
  24:00 clear sky 28ºC 0% 5.67mps 39º NE 0mm 54%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Đồng Xoài

Thứ 7

Dự báo ngày 16-12-2017
ít mây

ít Mây

28ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.92mps 33º
 • Độ ẩm: 69%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 1016mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 17-12-2017
quang mây

Quang Mây

28ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 5.67mps 39º
 • Độ ẩm: 54%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 18-12-2017
quang mây

Quang Mây

27ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 5.12mps 32º
 • Độ ẩm: 54%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 19-12-2017
quang mây

Quang Mây

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 5.49mps 32º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 993mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 20-12-2017
quang mây

Quang Mây

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 4.92mps 36º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 15%
 • Áp suất: 993mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 21-12-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 5.33mps 36º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 992mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 22-12-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 4.87mps 34º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 46%
 • Áp suất: 990mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 23-12-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 5.71mps 35º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 29%
 • Áp suất: 989mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 24-12-2017
quang mây

Quang Mây

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 4.05mps 26º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 2%
 • Áp suất: 988mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 25-12-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.33mps 51º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 45%
 • Áp suất: 989mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 26-12-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.91mps 10º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 2%
 • Áp suất: 989mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 27-12-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 2.71mps 40º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 21%
 • Áp suất: 990mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 28-12-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 1.88mps 24º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 4%
 • Áp suất: 989mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 29-12-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 0.34mps 220º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 989mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 30-12-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 1.39mps 308º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 10%
 • Áp suất: 989mbar
Xem thêm