Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Đồng Xoài. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 5 (10-07-2015)

  Mặt trời mọc: 05:34am Mặt trời lặn: 06:20pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.53333 Kinh độ: 106.916672

  mưa rải rác
  22ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 19:48

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 2.44mm
  • Sức gió: 1.87mps
  • Hướng gió: 121º ESE
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1009mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 5 (10-07-2015)

  Mặt trời mọc: 05:34am Mặt trời lặn: 06:20pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.53333 Kinh độ: 106.916672

  mưa rải rác
  24ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 19:48

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.16mm
  • Sức gió: 3.21mps
  • Hướng gió: 258º WSW
  • Độ ẩm: 96%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1009mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 5 (10-07-2015)

  Mặt trời mọc: 05:34am Mặt trời lặn: 06:20pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.53333 Kinh độ: 106.916672

  mưa vừa
  25ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 19:48

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 4.615mm
  • Sức gió: 2.11mps
  • Hướng gió: 309º NW
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1009mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 5 (10-07-2015)

  Mặt trời mọc: 05:34am Mặt trời lặn: 06:20pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.53333 Kinh độ: 106.916672

  mưa vừa
  23ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 19:48

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 3.585mm
  • Sức gió: 2.12mps
  • Hướng gió: 213º SSW
  • Độ ẩm: 98%
  • Độ che phủ: 68%
  • Áp suất: 1009mb
 • Thời tiết Tối Thứ 5 (11-07-2015)

  Mặt trời mọc: 05:34am Mặt trời lặn: 06:20pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.53333 Kinh độ: 106.916672

  mây dày đặc
  22ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 19:48

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.36mps
  • Hướng gió: 345º NNW
  • Độ ẩm: 97%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1010mb
 • Cập nhật lúc 19:48
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 22ºC 100% 1.87mps 121º ESE 2.44mm 99%
  6:00 mưa rải rác 22ºC 92% 1.62mps 209º SSW 0.22mm 98%
  9:00 mưa rải rác 24ºC 92% 3.21mps 258º WSW 0.16mm 96%
  12:00 mưa rải rác 26ºC 92% 4.47mps 254º WSW 0.050000000000001mm 91%
  15:00 mưa vừa 25ºC 92% 2.11mps 309º NW 4.615mm 100%
  18:00 mây dày đặc 27ºC 92% 2.18mps 261º W 0mm 89%
  21:00 mưa vừa 23ºC 68% 2.12mps 213º SSW 3.585mm 98%
  24:00 mưa rải rác 22ºC 80% 1.22mps 217º SW 0.080000000000002mm 97%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Đồng Xoài

Thứ 5

Dự báo ngày 09-07-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.17mps 152º
 • Độ ẩm: 99%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 997mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 10-07-2015
mưa to

Mưa To

23ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.62mps 308º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 998mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 11-07-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

23ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.01mps 219º
 • Độ ẩm: 98%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 999mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 12-07-2015
mưa to

Mưa To

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.86mps 228º
 • Độ ẩm: 98%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 998mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 13-07-2015
mưa rất to

Mưa Rất To

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.79mps 238º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 36%
 • Áp suất: 983mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 14-07-2015
mưa to

Mưa To

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.44mps 239º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 30%
 • Áp suất: 984mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 15-07-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.77mps 239º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 7%
 • Áp suất: 985mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 16-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.61mps 243º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 1%
 • Áp suất: 984mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 17-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.71mps 227º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 73%
 • Áp suất: 985mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 18-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.64mps 231º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 83%
 • Áp suất: 988mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 19-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.97mps 249º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 988mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 20-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.19mps 225º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 55%
 • Áp suất: 988mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 21-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.88mps 212º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 16%
 • Áp suất: 989mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 22-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.75mps 199º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 990mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 23-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.17mps 244º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 5%
 • Áp suất: 989mbar
Xem thêm