Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Đồng Xoài. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 4 (18-07-2018)

  Mặt trời mọc: 05:36am Mặt trời lặn: 06:20pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.5333 Kinh độ: 106.9167

  mưa vừa
  23ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 17:34

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.46mm
  • Sức gió: 3.42mps
  • Hướng gió: 208º SSW
  • Độ ẩm: 96%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1008mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 4 (18-07-2018)

  Mặt trời mọc: 05:36am Mặt trời lặn: 06:20pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.5333 Kinh độ: 106.9167

  mưa rải rác
  24ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 17:34

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.435mm
  • Sức gió: 4.92mps
  • Hướng gió: 215º SW
  • Độ ẩm: 95%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1008mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 4 (18-07-2018)

  Mặt trời mọc: 05:36am Mặt trời lặn: 06:20pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.5333 Kinh độ: 106.9167

  mưa rải rác
  23ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 17:34

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.46mm
  • Sức gió: 3.42mps
  • Hướng gió: 208º SSW
  • Độ ẩm: 96%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1008mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 4 (19-07-2018)

  Mặt trời mọc: 05:36am Mặt trời lặn: 06:20pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.5333 Kinh độ: 106.9167

  mưa vừa
  24ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 17:34

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 3.05mm
  • Sức gió: 3.96mps
  • Hướng gió: 219º SW
  • Độ ẩm: 97%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1010mb
 • Thời tiết Tối Thứ 4 (19-07-2018)

  Mặt trời mọc: 05:36am Mặt trời lặn: 06:20pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.5333 Kinh độ: 106.9167

  mưa vừa
  22ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 17:34

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 4.84mm
  • Sức gió: 2.79mps
  • Hướng gió: 197º SSW
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1011mb
 • Cập nhật lúc 17:34
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa vừa 22ºC 88% 2.46mps 226º SW 8.565mm 98%
  6:00 mưa rải rác 24ºC 92% 2.52mps 198º SSW 2.52mm 99%
  9:00 mưa rải rác 24ºC 92% 4.92mps 215º SW 0.435mm 95%
  12:00 mưa vừa 23ºC 92% 3.41mps 244º WSW 7.165mm 100%
  15:00 mưa rải rác 23ºC 92% 3.42mps 208º SSW 1.46mm 96%
  18:00 mưa rải rác 23ºC 92% 3.32mps 215º SW 0.19mm 96%
  21:00 mưa vừa 24ºC 92% 3.96mps 219º SW 3.05mm 97%
  24:00 mưa rải rác 24ºC 92% 3.61mps 219º SW 0.78mm 97%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Đồng Xoài

Thứ 4

Dự báo ngày 18-07-2018
mưa to

Mưa To

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.52mps 199º
 • Độ ẩm: 99%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 19-07-2018
mưa to

Mưa To

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.97mps 213º
 • Độ ẩm: 99%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 20-07-2018
mưa to

Mưa To

25ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.73mps 225º
 • Độ ẩm: 97%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 88%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 21-07-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.6mps 253º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 45%
 • Áp suất: 988mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 22-07-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.36mps 238º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 56%
 • Áp suất: 988mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 23-07-2018
mưa to

Mưa To

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.7mps 256º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 49%
 • Áp suất: 987mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 24-07-2018
mưa to

Mưa To

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.79mps 271º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 986mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 25-07-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.28mps 255º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 56%
 • Áp suất: 987mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 26-07-2018
mưa to

Mưa To

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.34mps 266º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 35%
 • Áp suất: 988mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 27-07-2018
mưa to

Mưa To

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.07mps 248º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 33%
 • Áp suất: 988mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 28-07-2018
mưa to

Mưa To

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 3.75mps 235º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 40%
 • Áp suất: 985mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 29-07-2018
mưa to

Mưa To

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 4.2mps 231º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 39%
 • Áp suất: 985mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 30-07-2018
mưa rất to

Mưa Rất To

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 3.39mps 246º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 59%
 • Áp suất: 986mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 31-07-2018
mưa rất to

Mưa Rất To

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.41mps 275º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 50%
 • Áp suất: 988mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 01-08-2018
mưa to

Mưa To

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.74mps 261º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 37%
 • Áp suất: 987mbar
Xem thêm