Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Tây Ninh. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 5 (10-07-2015)

  Mặt trời mọc: 05:38am Mặt trời lặn: 06:23pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.3 Kinh độ: 106.099998

  mưa rải rác
  23ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 19:49

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.775mm
  • Sức gió: 1.17mps
  • Hướng gió: 233º SW
  • Độ ẩm: 98%
  • Độ che phủ: 56%
  • Áp suất: 1014mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 5 (10-07-2015)

  Mặt trời mọc: 05:38am Mặt trời lặn: 06:23pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.3 Kinh độ: 106.099998

  mưa rải rác
  25ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 19:49

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.084999999999999mm
  • Sức gió: 3.81mps
  • Hướng gió: 253º WSW
  • Độ ẩm: 92%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1014mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 5 (10-07-2015)

  Mặt trời mọc: 05:38am Mặt trời lặn: 06:23pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.3 Kinh độ: 106.099998

  mưa vừa
  27ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 19:49

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 3.94mm
  • Sức gió: 1.86mps
  • Hướng gió: 299º WNW
  • Độ ẩm: 94%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1014mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 5 (10-07-2015)

  Mặt trời mọc: 05:38am Mặt trời lặn: 06:23pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.3 Kinh độ: 106.099998

  mưa rải rác
  22ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 19:49

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.79mm
  • Sức gió: 2.12mps
  • Hướng gió: 215º SW
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 64%
  • Áp suất: 1014mb
 • Thời tiết Tối Thứ 5 (11-07-2015)

  Mặt trời mọc: 05:38am Mặt trời lặn: 06:23pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.3 Kinh độ: 106.099998

  nhiều mây
  21ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 19:49

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.21mps
  • Hướng gió: 16º NNE
  • Độ ẩm: 97%
  • Độ che phủ: 80%
  • Áp suất: 1016mb
 • Cập nhật lúc 19:49
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 23ºC 56% 1.17mps 233º SW 1.775mm 98%
  6:00 mưa rải rác 23ºC 92% 2.72mps 232º SW 1.2975mm 95%
  9:00 mưa rải rác 25ºC 92% 3.81mps 253º WSW 0.084999999999999mm 92%
  12:00 mưa rải rác 28ºC 92% 5.22mps 266º W 0.145mm 82%
  15:00 mưa vừa 27ºC 92% 1.86mps 299º WNW 3.94mm 94%
  18:00 mây dày đặc 28ºC 88% 3.93mps 249º WSW 0mm 83%
  21:00 mưa rải rác 22ºC 64% 2.12mps 215º SW 1.79mm 99%
  24:00 mưa rải rác 22ºC 64% 1.12mps 282º WNW 0.36mm 97%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Tây Ninh

Thứ 5

Dự báo ngày 09-07-2015
nhiều mây

Nhiều Mây

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 5.11mps 246º
 • Độ ẩm: 75%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 80%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 10-07-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 7.06mps 266º
 • Độ ẩm: 64%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 68%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 11-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 7.11mps 248º
 • Độ ẩm: 71%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 76%
 • Áp suất: 1017mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 12-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 7.46mps 229º
 • Độ ẩm: 75%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 88%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 13-07-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 5.34mps 242º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 14-07-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 5.53mps 234º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 18%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 15-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 4.92mps 246º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 26%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 16-07-2015
quang mây

Quang Mây

35ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 2.65mps 256º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 49%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 17-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

36ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 4.63mps 233º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 26%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 18-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

36ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 4.61mps 255º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 49%
 • Áp suất: 1017mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 19-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 4.5mps 270º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 87%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 20-07-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

35ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 4.72mps 251º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 36%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 21-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

35ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 5.69mps 243º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 25%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 22-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

35ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 4.91mps 240º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 23-07-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

35ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.2mps 224º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 36%
 • Áp suất: 1020mbar
Xem thêm