Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Tây Ninh. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 3 (18-06-2019)

  Mặt trời mọc: 05:33am Mặt trời lặn: 06:20pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.3 Kinh độ: 106.1

  mưa rải rác
  25ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 21:54

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.125mm
  • Sức gió: 2.35mps
  • Hướng gió: 204º SSW
  • Độ ẩm: 92%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1009mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 3 (18-06-2019)

  Mặt trời mọc: 05:33am Mặt trời lặn: 06:20pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.3 Kinh độ: 106.1

  mưa rải rác
  25ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 21:54

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.437mm
  • Sức gió: 1.43mps
  • Hướng gió: 242º WSW
  • Độ ẩm: 89%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1008mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 3 (18-06-2019)

  Mặt trời mọc: 05:33am Mặt trời lặn: 06:20pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.3 Kinh độ: 106.1

  mây dày đặc
  25ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 21:54

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.99mps
  • Hướng gió: 248º WSW
  • Độ ẩm: 87%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1008mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 3 (19-06-2019)

  Mặt trời mọc: 05:33am Mặt trời lặn: 06:20pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.3 Kinh độ: 106.1

  mây dày đặc
  24ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 21:54

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.88mps
  • Hướng gió: 238º WSW
  • Độ ẩm: 89%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1008mb
 • Thời tiết Tối Thứ 3 (19-06-2019)

  Mặt trời mọc: 05:33am Mặt trời lặn: 06:20pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.3 Kinh độ: 106.1

  mây dày đặc
  25ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 21:54

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.11mps
  • Hướng gió: 261º W
  • Độ ẩm: 85%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1009mb
 • Cập nhật lúc 21:54
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 24ºC 99% 0.9mps 262º W 2mm 95%
  6:00 mưa rải rác 24ºC 100% 1.36mps 221º SW 2.375mm 95%
  9:00 mưa rải rác 25ºC 100% 1.43mps 242º WSW 0.437mm 89%
  12:00 mây dày đặc 27ºC 100% 0.97mps 274º W 0mm 81%
  15:00 mây dày đặc 25ºC 100% 1.99mps 248º WSW 0mm 87%
  18:00 mây dày đặc 24ºC 100% 1.97mps 210º SSW 0mm 89%
  21:00 mây dày đặc 24ºC 100% 1.88mps 238º WSW 0mm 89%
  24:00 mây dày đặc 24ºC 100% 1.02mps 205º SSW 0mm 90%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Tây Ninh

Thứ 3

Dự báo ngày 18-06-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.36mps 221º
 • Độ ẩm: 95%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 19-06-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.53mps 274º
 • Độ ẩm: 73%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 20-06-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.2mps 28º
 • Độ ẩm: 71%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 21-06-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.31mps 300º
 • Độ ẩm: 68%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 55%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 22-06-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.42mps 309º
 • Độ ẩm: 73%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1005mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 23-06-2019
mưa to

Mưa To

29ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.51mps 224º
 • Độ ẩm: 73%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 59%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 24-06-2019
mưa to

Mưa To

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 9.91mps 234º
 • Độ ẩm: 91%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 25-06-2019
mưa to

Mưa To

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 7.14mps 248º
 • Độ ẩm: 85%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 26-06-2019
mưa to

Mưa To

24ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 4.17mps 238º
 • Độ ẩm: 92%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 27-06-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.17mps 124º
 • Độ ẩm: 92%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 28-06-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.47mps 197º
 • Độ ẩm: 79%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 29-06-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 5.37mps 256º
 • Độ ẩm: 67%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 75%
 • Áp suất: 1010mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 30-06-2019
mưa to

Mưa To

31ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 6.15mps 251º
 • Độ ẩm: 68%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 50%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 01-07-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 4.62mps 241º
 • Độ ẩm: 81%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 02-07-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 5.29mps 215º
 • Độ ẩm: 64%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 65%
 • Áp suất: 1007mbar
Xem thêm