Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Tây Ninh. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (16-12-2017)

  Mặt trời mọc: 06:07am Mặt trời lặn: 05:35pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.3 Kinh độ: 106.1

  clear sky
  23ºC

  Clear Sky

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 02:04

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.57mps
  • Hướng gió: 20º NNE
  • Độ ẩm: 72%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1021mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (16-12-2017)

  Mặt trời mọc: 06:07am Mặt trời lặn: 05:35pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.3 Kinh độ: 106.1

  clear sky
  32ºC

  Clear Sky

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 02:04

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 5.36mps
  • Hướng gió: 36º NE
  • Độ ẩm: 58%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1020mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (16-12-2017)

  Mặt trời mọc: 06:07am Mặt trời lặn: 05:35pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.3 Kinh độ: 106.1

  clear sky
  27ºC

  Clear Sky

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 02:04

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 7.17mps
  • Hướng gió: 43º NE
  • Độ ẩm: 54%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1021mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (17-12-2017)

  Mặt trời mọc: 06:07am Mặt trời lặn: 05:35pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.3 Kinh độ: 106.1

  clear sky
  24ºC

  Clear Sky

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 02:04

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 5.77mps
  • Hướng gió: 27º NNE
  • Độ ẩm: 64%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1023mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (17-12-2017)

  Mặt trời mọc: 06:07am Mặt trời lặn: 05:35pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.3 Kinh độ: 106.1

  clear sky
  23ºC

  Clear Sky

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 02:04

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 7.56mps
  • Hướng gió: 30º NNE
  • Độ ẩm: 62%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1024mb
 • Cập nhật lúc 02:04
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 clear sky 24ºC 0% 4.57mps 20º NNE 0mm 72%
  6:00 clear sky 29ºC 0% 5.87mps 33º NNE 0mm 64%
  9:00 clear sky 32ºC 0% 5.36mps 36º NE 0mm 58%
  12:00 mây rải rác 31ºC 32% 6.45mps 39º NE 0mm 51%
  15:00 clear sky 27ºC 0% 7.17mps 43º NE 0mm 54%
  18:00 clear sky 25ºC 0% 5.91mps 40º NE 0mm 56%
  21:00 clear sky 24ºC 0% 5.77mps 27º NNE 0mm 64%
  24:00 ít mây 24ºC 20% 6.97mps 28º NNE 0mm 64%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Tây Ninh

Thứ 7

Dự báo ngày 16-12-2017
quang mây

Quang Mây

29ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 5.87mps 34º
 • Độ ẩm: 64%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1022mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 17-12-2017
quang mây

Quang Mây

27ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 8.37mps 36º
 • Độ ẩm: 59%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1024mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 18-12-2017
quang mây

Quang Mây

26ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 7.72mps 29º
 • Độ ẩm: 57%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1024mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 19-12-2017
quang mây

Quang Mây

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 7.72mps 8º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 6%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 20-12-2017
quang mây

Quang Mây

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 7.2mps 8º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 25%
 • Áp suất: 1024mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 21-12-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 7.74mps 14º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 33%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 22-12-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 6.65mps 8º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 40%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 23-12-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 8.15mps 17º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 1019mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 24-12-2017
quang mây

Quang Mây

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 5.87mps 2º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 30%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 25-12-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 3.43mps 15º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 27%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 26-12-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 3.31mps 349º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 27-12-2017
quang mây

Quang Mây

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 3.41mps 16º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 10%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 28-12-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 3.34mps 1º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 29-12-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 0.22mps 310º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 23%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 30-12-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.63mps 52º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 16%
 • Áp suất: 1019mbar
Xem thêm