Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Tây Ninh. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (27-11-2022)

  Mặt trời mọc: 05:57am Mặt trời lặn: 05:29pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.3 Kinh độ: 106.1

  mưa rải rác
  26ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 08:18

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.14mps
  • Hướng gió: 116º ESE
  • Độ ẩm: 85%
  • Độ che phủ: 59%
  • Áp suất: 1011mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (27-11-2022)

  Mặt trời mọc: 05:57am Mặt trời lặn: 05:29pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.3 Kinh độ: 106.1

  mưa rải rác
  25ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 08:18

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.92mm
  • Sức gió: 3.06mps
  • Hướng gió: 157º SSE
  • Độ ẩm: 88%
  • Độ che phủ: 90%
  • Áp suất: 1009mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (28-11-2022)

  Mặt trời mọc: 05:57am Mặt trời lặn: 05:29pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.3 Kinh độ: 106.1

  nhiều mây
  24ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 08:18

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.25mps
  • Hướng gió: 156º SSE
  • Độ ẩm: 94%
  • Độ che phủ: 66%
  • Áp suất: 1010mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (28-11-2022)

  Mặt trời mọc: 05:57am Mặt trời lặn: 05:29pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.3 Kinh độ: 106.1

  mây rải rác
  24ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 08:18

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.37mps
  • Hướng gió: 114º ESE
  • Độ ẩm: 92%
  • Độ che phủ: 28%
  • Áp suất: 1010mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (28-11-2022)

  Mặt trời mọc: 05:57am Mặt trời lặn: 05:29pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.3 Kinh độ: 106.1

  mưa rải rác
  31ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 08:18

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.11mm
  • Sức gió: 3.2mps
  • Hướng gió: 112º ESE
  • Độ ẩm: 61%
  • Độ che phủ: 47%
  • Áp suất: 1008mb
 • Cập nhật lúc 08:18
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 29ºC 29% 2.43mps 118º ESE 0.13mm 68%
  6:00 mưa rải rác 29ºC 69% 3.21mps 155º SSE 0.57mm 73%
  9:00 mưa rải rác 25ºC 90% 3.06mps 157º SSE 0.92mm 88%
  12:00 nhiều mây 24ºC 83% 2.69mps 150º SSE 0mm 93%
  15:00 nhiều mây 24ºC 66% 2.25mps 156º SSE 0mm 94%
  18:00 mây rải rác 23ºC 26% 2.33mps 123º ESE 0mm 95%
  21:00 mây rải rác 24ºC 28% 2.37mps 114º ESE 0mm 92%
  24:00 nhiều mây 29ºC 55% 3.7mps 117º ESE 0mm 72%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Tây Ninh

Chủ nhật

Dự báo ngày 27-11-2022
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.64mps 163º
 • Độ ẩm: 68%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 26%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 28-11-2022
mây rải rác

Mây Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.7mps 117º
 • Độ ẩm: 67%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 49%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 29-11-2022
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.92mps 154º
 • Độ ẩm: 72%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 6%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 30-11-2022
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.46mps 348º
 • Độ ẩm: 70%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 95%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 01-12-2022
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.33mps 355º
 • Độ ẩm: 75%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 02-12-2022
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 4.36mps 38º
 • Độ ẩm: 71%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 03-12-2022
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 7.87mps 2º
 • Độ ẩm: 86%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1010mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 04-12-2022
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 6.67mps 7º
 • Độ ẩm: 84%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 05-12-2022
mưa to

Mưa To

26ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 6.54mps 137º
 • Độ ẩm: 85%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 96%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 06-12-2022
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 4.98mps 123º
 • Độ ẩm: 74%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 53%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 07-12-2022
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.52mps 93º
 • Độ ẩm: 71%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 30%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 08-12-2022
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.26mps 188º
 • Độ ẩm: 80%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 80%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 09-12-2022
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.67mps 317º
 • Độ ẩm: 82%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 10-12-2022
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.89mps 51º
 • Độ ẩm: 73%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 62%
 • Áp suất: 1010mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 11-12-2022
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 4.42mps 29º
 • Độ ẩm: 80%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1010mbar
Xem thêm