Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Tây Ninh. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 5 (12-10-2017)

  Mặt trời mọc: 05:44am Mặt trời lặn: 05:39pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.3 Kinh độ: 106.1

  mây rải rác
  31ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 01:21

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.05mps
  • Hướng gió: 301º WNW
  • Độ ẩm: 87%
  • Độ che phủ: 20%
  • Áp suất: 1015mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 5 (12-10-2017)

  Mặt trời mọc: 05:44am Mặt trời lặn: 05:39pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.3 Kinh độ: 106.1

  mưa vừa
  23ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 01:21

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 9.57mm
  • Sức gió: 2.01mps
  • Hướng gió: 90º E
  • Độ ẩm: 97%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1017mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 5 (13-10-2017)

  Mặt trời mọc: 05:44am Mặt trời lặn: 05:39pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.3 Kinh độ: 106.1

  mưa rải rác
  23ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 01:21

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.97mm
  • Sức gió: 1.66mps
  • Hướng gió: 31º NNE
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 1015mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 5 (13-10-2017)

  Mặt trời mọc: 05:44am Mặt trời lặn: 05:39pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.3 Kinh độ: 106.1

  mưa vừa
  25ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 01:21

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 3.53mm
  • Sức gió: 1.96mps
  • Hướng gió: 332º NNW
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 68%
  • Áp suất: 1017mb
 • Thời tiết Tối Thứ 5 (13-10-2017)

  Mặt trời mọc: 05:44am Mặt trời lặn: 05:39pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.3 Kinh độ: 106.1

  mưa rải rác
  27ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 01:21

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.079999999999998mm
  • Sức gió: 2.69mps
  • Hướng gió: 328º NNW
  • Độ ẩm: 91%
  • Độ che phủ: 80%
  • Áp suất: 1014mb
 • Cập nhật lúc 01:21
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây rải rác 32ºC 36% 2.01mps 290º WNW 0mm 73%
  6:00 mưa vừa 25ºC 44% 1.92mps 249º WSW 6.3175mm 96%
  9:00 mưa vừa 23ºC 100% 2.01mps 90º E 9.57mm 97%
  12:00 mưa vừa 23ºC 100% 2.96mps 72º ENE 8.43mm 99%
  15:00 mưa rải rác 23ºC 88% 1.66mps 31º NNE 0.97mm 99%
  18:00 mưa vừa 23ºC 92% 1.97mps 81º E 5.05mm 100%
  21:00 mưa vừa 25ºC 68% 1.96mps 332º NNW 3.53mm 100%
  24:00 mưa rải rác 27ºC 92% 3.29mps 326º NW 0.050000000000004mm 93%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Tây Ninh

Thứ 5

Dự báo ngày 12-10-2017
mưa to

Mưa To

31ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.05mps 301º
 • Độ ẩm: 87%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 13-10-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.96mps 332º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 68%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 14-10-2017
mưa to

Mưa To

27ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.97mps 276º
 • Độ ẩm: 95%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 88%
 • Áp suất: 1017mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 15-10-2017
mưa to

Mưa To

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.78mps 277º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 34%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 16-10-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 6.67mps 326º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 16%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 17-10-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 5.54mps 331º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 96%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 18-10-2017
mưa to

Mưa To

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 6.02mps 329º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 19-10-2017
mưa to

Mưa To

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 6.96mps 319º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 90%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 20-10-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 7.28mps 327º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 80%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 21-10-2017
mưa to

Mưa To

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 4.48mps 315º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 94%
 • Áp suất: 1017mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 22-10-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.94mps 341º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 53%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 23-10-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.38mps 357º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 25%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 24-10-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.72mps 131º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 25-10-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.1mps 351º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 5%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 26-10-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.87mps 90º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 42%
 • Áp suất: 1023mbar
Xem thêm