Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Tây Ninh. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 4 (18-01-2022)

  Mặt trời mọc: 06:19am Mặt trời lặn: 05:52pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.3 Kinh độ: 106.1

  ít mây
  23ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 33ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 02:15

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.08mps
  • Hướng gió: 50º NE
  • Độ ẩm: 67%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1011mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 4 (18-01-2022)

  Mặt trời mọc: 06:19am Mặt trời lặn: 05:52pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.3 Kinh độ: 106.1

  mây rải rác
  29ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 33ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 02:15

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.76mps
  • Hướng gió: 179º S
  • Độ ẩm: 42%
  • Độ che phủ: 48%
  • Áp suất: 1009mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 4 (19-01-2022)

  Mặt trời mọc: 06:19am Mặt trời lặn: 05:52pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.3 Kinh độ: 106.1

  nhiều mây
  24ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 33ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 02:15

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.2mps
  • Hướng gió: 79º E
  • Độ ẩm: 70%
  • Độ che phủ: 84%
  • Áp suất: 1012mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 4 (19-01-2022)

  Mặt trời mọc: 06:19am Mặt trời lặn: 05:52pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.3 Kinh độ: 106.1

  mây dày đặc
  22ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 33ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 02:15

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.38mps
  • Hướng gió: 350º N
  • Độ ẩm: 68%
  • Độ che phủ: 91%
  • Áp suất: 1012mb
 • Thời tiết Tối Thứ 4 (19-01-2022)

  Mặt trời mọc: 06:19am Mặt trời lặn: 05:52pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.3 Kinh độ: 106.1

  nhiều mây
  32ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 33ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 02:15

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.26mps
  • Hướng gió: 58º ENE
  • Độ ẩm: 37%
  • Độ che phủ: 75%
  • Áp suất: 1009mb
 • Cập nhật lúc 02:15
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 ít mây 30ºC 13% 2.97mps 27º NNE 0mm 46%
  6:00 ít mây 32ºC 22% 1.23mps 107º ESE 0mm 37%
  9:00 mây rải rác 29ºC 48% 2.76mps 179º S 0mm 42%
  12:00 mây dày đặc 25ºC 85% 2.52mps 145º SE 0mm 64%
  15:00 nhiều mây 24ºC 84% 1.2mps 79º E 0mm 70%
  18:00 mây dày đặc 23ºC 89% 2.28mps 342º NNW 0mm 69%
  21:00 mây dày đặc 22ºC 91% 2.38mps 350º N 0mm 68%
  24:00 mây dày đặc 28ºC 99% 3.68mps 38º NE 0mm 48%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Tây Ninh

Thứ 3

Dự báo ngày 18-01-2022
ít mây

ít Mây

30ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 4.06mps 147º
 • Độ ẩm: 44%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 14%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 19-01-2022
nhiều mây

Nhiều Mây

31ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 4.66mps 145º
 • Độ ẩm: 41%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 82%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 20-01-2022
ít mây

ít Mây

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 4.62mps 161º
 • Độ ẩm: 40%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 17%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 21-01-2022
trời quang mây

Trời Quang Mây

32ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 5.02mps 164º
 • Độ ẩm: 43%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 22-01-2022
ít mây

ít Mây

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 4.76mps 168º
 • Độ ẩm: 41%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 17%
 • Áp suất: 1008mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 23-01-2022
trời quang mây

Trời Quang Mây

33ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 4.43mps 156º
 • Độ ẩm: 43%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 4%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 24-01-2022
trời quang mây

Trời Quang Mây

33ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.66mps 160º
 • Độ ẩm: 43%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 5%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 25-01-2022
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 5.66mps 167º
 • Độ ẩm: 43%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 7%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 26-01-2022
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 4.17mps 167º
 • Độ ẩm: 44%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 40%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 27-01-2022
mây rải rác

Mây Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 4.53mps 158º
 • Độ ẩm: 42%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 30%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 28-01-2022
nhiều mây

Nhiều Mây

33ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 4.05mps 168º
 • Độ ẩm: 44%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 51%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 29-01-2022
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 4.32mps 186º
 • Độ ẩm: 43%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 65%
 • Áp suất: 1006mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 30-01-2022
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 5.17mps 159º
 • Độ ẩm: 44%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 48%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 31-01-2022
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 5.77mps 165º
 • Độ ẩm: 45%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 57%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 01-02-2022
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 5.93mps 142º
 • Độ ẩm: 42%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 23%
 • Áp suất: 1008mbar
Xem thêm