Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Tây Ninh. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 7 (22-02-2017)

  Mặt trời mọc: 06:13am Mặt trời lặn: 06:04pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.3 Kinh độ: 106.1

  ít mây
  31ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 19:55

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.81mps
  • Hướng gió: 89º E
  • Độ ẩm: 75%
  • Độ che phủ: 12%
  • Áp suất: 1019mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 7 (22-02-2017)

  Mặt trời mọc: 06:13am Mặt trời lặn: 06:04pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.3 Kinh độ: 106.1

  mưa vừa
  26ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 19:55

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 4.67mm
  • Sức gió: 2.41mps
  • Hướng gió: 119º ESE
  • Độ ẩm: 91%
  • Độ che phủ: 48%
  • Áp suất: 1019mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 7 (23-02-2017)

  Mặt trời mọc: 06:13am Mặt trời lặn: 06:04pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.3 Kinh độ: 106.1

  mây rải rác
  23ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 19:55

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.65mps
  • Hướng gió: 165º SSE
  • Độ ẩm: 92%
  • Độ che phủ: 48%
  • Áp suất: 1021mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 7 (23-02-2017)

  Mặt trời mọc: 06:13am Mặt trời lặn: 06:04pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.3 Kinh độ: 106.1

  mây rải rác
  23ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 19:55

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.62mps
  • Hướng gió: 161º SSE
  • Độ ẩm: 96%
  • Độ che phủ: 44%
  • Áp suất: 1022mb
 • Thời tiết Tối Thứ 7 (23-02-2017)

  Mặt trời mọc: 06:13am Mặt trời lặn: 06:04pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.3 Kinh độ: 106.1

  nhiều mây
  30ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 19:55

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.76mps
  • Hướng gió: 118º ESE
  • Độ ẩm: 84%
  • Độ che phủ: 56%
  • Áp suất: 1020mb
 • Cập nhật lúc 19:55
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 ít mây 34ºC 12% 1.81mps 89º E 0mm 75%
  6:00 mưa rải rác 32ºC 24% 2.06mps 122º ESE 1.735mm 93%
  9:00 mưa vừa 26ºC 48% 2.41mps 119º ESE 4.67mm 91%
  12:00 mưa rải rác 25ºC 56% 2.27mps 122º ESE 0.0099999999999998mm 93%
  15:00 mây rải rác 23ºC 48% 2.65mps 165º SSE 0mm 92%
  18:00 nhiều mây 23ºC 68% 2.21mps 177º S 0mm 94%
  21:00 mây rải rác 23ºC 44% 2.62mps 161º SSE 0mm 96%
  24:00 nhiều mây 27ºC 56% 2.31mps 128º SE 0mm 94%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Tây Ninh

Thứ 5

Dự báo ngày 09-02-2017
quang mây

Quang Mây

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 3.43mps 358º
 • Độ ẩm: 56%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 10-02-2017
ít mây

ít Mây

30ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 4.02mps 47º
 • Độ ẩm: 64%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 11-02-2017
quang mây

Quang Mây

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 5.52mps 34º
 • Độ ẩm: 57%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1022mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 12-02-2017
quang mây

Quang Mây

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 5.06mps 38º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 6%
 • Áp suất: 1024mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 13-02-2017
quang mây

Quang Mây

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 4.32mps 21º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1025mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 14-02-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 5.4mps 34º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 27%
 • Áp suất: 1025mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 15-02-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 4.73mps 37º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 39%
 • Áp suất: 1024mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 16-02-2017
quang mây

Quang Mây

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.01mps 38º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 15%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 17-02-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 2.13mps 352º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 34%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 18-02-2017
quang mây

Quang Mây

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 3.75mps 359º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 22%
 • Áp suất: 1020mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 19-02-2017
quang mây

Quang Mây

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 3.22mps 1º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 25%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 20-02-2017
quang mây

Quang Mây

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.75mps 50º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 21-02-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.65mps 125º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 22-02-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.68mps 119º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 46%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 23-02-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.88mps 32º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 34%
 • Áp suất: 1021mbar
Xem thêm