Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Tây Ninh. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (03-12-2023)

  Mặt trời mọc: 06:00am Mặt trời lặn: 05:30pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.3 Kinh độ: 106.1

  mây dày đặc
  23ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 06:46

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.54mps
  • Hướng gió: 327º NNW
  • Độ ẩm: 92%
  • Độ che phủ: 82%
  • Áp suất: 1011mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (03-12-2023)

  Mặt trời mọc: 06:00am Mặt trời lặn: 05:30pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.3 Kinh độ: 106.1

  mưa rải rác
  26ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 06:46

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.13mm
  • Sức gió: 2.76mps
  • Hướng gió: 204º SSW
  • Độ ẩm: 78%
  • Độ che phủ: 87%
  • Áp suất: 1010mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (04-12-2023)

  Mặt trời mọc: 06:00am Mặt trời lặn: 05:30pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.3 Kinh độ: 106.1

  mây dày đặc
  24ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 06:46

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.94mps
  • Hướng gió: 325º NW
  • Độ ẩm: 89%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1010mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (04-12-2023)

  Mặt trời mọc: 06:00am Mặt trời lặn: 05:30pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.3 Kinh độ: 106.1

  mây dày đặc
  24ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 06:46

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.22mps
  • Hướng gió: 358º N
  • Độ ẩm: 87%
  • Độ che phủ: 99%
  • Áp suất: 1011mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (04-12-2023)

  Mặt trời mọc: 06:00am Mặt trời lặn: 05:30pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.3 Kinh độ: 106.1

  mây dày đặc
  31ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 06:46

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.51mps
  • Hướng gió: 30º NNE
  • Độ ẩm: 57%
  • Độ che phủ: 96%
  • Áp suất: 1009mb
 • Cập nhật lúc 06:46
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây dày đặc 28ºC 98% 0.79mps 60º ENE 0mm 67%
  6:00 nhiều mây 29ºC 82% 2.17mps 205º SSW 0mm 62%
  9:00 mưa rải rác 26ºC 87% 2.76mps 204º SSW 0.13mm 78%
  12:00 mây dày đặc 25ºC 100% 2.11mps 204º SSW 0mm 86%
  15:00 mây dày đặc 24ºC 100% 0.94mps 325º NW 0mm 89%
  18:00 mây dày đặc 24ºC 98% 1.54mps 350º N 0mm 91%
  21:00 mây dày đặc 24ºC 99% 2.22mps 358º N 0mm 87%
  24:00 mây dày đặc 29ºC 97% 2.13mps 2º N 0mm 68%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Tây Ninh

Chủ nhật

Dự báo ngày 03-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 4.26mps 16º
 • Độ ẩm: 66%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 04-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.68mps 165º
 • Độ ẩm: 64%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 97%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 05-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.66mps 158º
 • Độ ẩm: 67%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 06-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.65mps 155º
 • Độ ẩm: 69%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 07-12-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.04mps 140º
 • Độ ẩm: 65%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 86%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 08-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.58mps 177º
 • Độ ẩm: 70%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 09-12-2023
mây rải rác

Mây Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.06mps 146º
 • Độ ẩm: 67%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 41%
 • Áp suất: 1012mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 10-12-2023
nhiều mây

Nhiều Mây

29ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.65mps 165º
 • Độ ẩm: 62%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 71%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 11-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 4.52mps 154º
 • Độ ẩm: 69%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 66%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 12-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.74mps 166º
 • Độ ẩm: 66%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 19%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 13-12-2023
mây dày đặc

Mây Dày đặc

28ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 4.55mps 158º
 • Độ ẩm: 65%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 87%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 14-12-2023
mây dày đặc

Mây Dày đặc

27ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.76mps 280º
 • Độ ẩm: 72%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 15-12-2023
mây dày đặc

Mây Dày đặc

29ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.7mps 335º
 • Độ ẩm: 66%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 16-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.16mps 315º
 • Độ ẩm: 62%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1008mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 17-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 5.15mps 172º
 • Độ ẩm: 67%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 64%
 • Áp suất: 1011mbar
Xem thêm