Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Tây Ninh. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 7 (16-03-2018)

  Mặt trời mọc: 06:01am Mặt trời lặn: 06:06pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.3 Kinh độ: 106.1

  ít mây
  25ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 21:27

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.9mps
  • Hướng gió: 151º SSE
  • Độ ẩm: 75%
  • Độ che phủ: 8%
  • Áp suất: 1020mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 7 (16-03-2018)

  Mặt trời mọc: 06:01am Mặt trời lặn: 06:06pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.3 Kinh độ: 106.1

  trời quang mây
  25ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 21:27

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.78mps
  • Hướng gió: 115º ESE
  • Độ ẩm: 85%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1020mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 7 (17-03-2018)

  Mặt trời mọc: 06:01am Mặt trời lặn: 06:06pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.3 Kinh độ: 106.1

  mây rải rác
  23ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 21:27

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.41mps
  • Hướng gió: 141º SE
  • Độ ẩm: 96%
  • Độ che phủ: 44%
  • Áp suất: 1018mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 7 (17-03-2018)

  Mặt trời mọc: 06:01am Mặt trời lặn: 06:06pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.3 Kinh độ: 106.1

  nhiều mây
  27ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 21:27

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.61mps
  • Hướng gió: 111º ESE
  • Độ ẩm: 82%
  • Độ che phủ: 76%
  • Áp suất: 1021mb
 • Thời tiết Tối Thứ 7 (17-03-2018)

  Mặt trời mọc: 06:01am Mặt trời lặn: 06:06pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.3 Kinh độ: 106.1

  mưa vừa
  30ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 21:27

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 3.93mm
  • Sức gió: 2.97mps
  • Hướng gió: 149º SSE
  • Độ ẩm: 83%
  • Độ che phủ: 20%
  • Áp suất: 1017mb
 • Cập nhật lúc 21:27
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 ít mây 30ºC 24% 2.53mps 148º SSE 0mm 76%
  6:00 mây rải rác 27ºC 48% 3.04mps 120º ESE 0mm 77%
  9:00 trời quang mây 25ºC 0% 2.78mps 115º ESE 0mm 85%
  12:00 ít mây 23ºC 20% 2.32mps 140º SE 0mm 92%
  15:00 mây rải rác 23ºC 44% 2.41mps 141º SE 0mm 96%
  18:00 nhiều mây 23ºC 68% 2.96mps 141º SE 0mm 93%
  21:00 nhiều mây 27ºC 76% 2.61mps 111º ESE 0mm 82%
  24:00 trời quang mây 30ºC 8% 2.12mps 103º ESE 0mm 72%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Tây Ninh

Thứ 6

Dự báo ngày 16-03-2018
mây rải rác

Mây Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.01mps 123º
 • Độ ẩm: 89%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 44%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 17-03-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.12mps 104º
 • Độ ẩm: 72%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 1018mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 18-03-2018
trời quang mây

Trời Quang Mây

31ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.08mps 333º
 • Độ ẩm: 76%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 19-03-2018
trời quang mây

Trời Quang Mây

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.72mps 143º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 20-03-2018
trời quang mây

Trời Quang Mây

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.29mps 163º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 18%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 21-03-2018
mưa to

Mưa To

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.67mps 85º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 14%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 22-03-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.13mps 28º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 7%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 23-03-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.42mps 354º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 4%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 24-03-2018
trời quang mây

Trời Quang Mây

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.02mps 332º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 15%
 • Áp suất: 1019mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 25-03-2018
trời quang mây

Trời Quang Mây

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 0.78mps 1º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 18%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 26-03-2018
trời quang mây

Trời Quang Mây

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.38mps 44º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 7%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 27-03-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.52mps 101º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 22%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 28-03-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 3.76mps 130º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 11%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 29-03-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 5.02mps 134º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 26%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 30-03-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.15mps 144º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 11%
 • Áp suất: 1018mbar
Xem thêm