Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Tây Ninh. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 6 (23-03-2023)

  Mặt trời mọc: 05:57am Mặt trời lặn: 06:06pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.3 Kinh độ: 106.1

  nhiều mây
  26ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 38ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 00:25

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.32mps
  • Hướng gió: 164º SSE
  • Độ ẩm: 71%
  • Độ che phủ: 48%
  • Áp suất: 1008mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 6 (23-03-2023)

  Mặt trời mọc: 05:57am Mặt trời lặn: 06:06pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.3 Kinh độ: 106.1

  mây rải rác
  31ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 38ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 00:25

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 6.47mps
  • Hướng gió: 167º SSE
  • Độ ẩm: 43%
  • Độ che phủ: 44%
  • Áp suất: 1005mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 6 (24-03-2023)

  Mặt trời mọc: 05:57am Mặt trời lặn: 06:06pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.3 Kinh độ: 106.1

  nhiều mây
  25ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 38ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 00:25

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.51mps
  • Hướng gió: 171º S
  • Độ ẩm: 73%
  • Độ che phủ: 53%
  • Áp suất: 1008mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 6 (24-03-2023)

  Mặt trời mọc: 05:57am Mặt trời lặn: 06:06pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.3 Kinh độ: 106.1

  nhiều mây
  25ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 38ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 00:25

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.14mps
  • Hướng gió: 160º SSE
  • Độ ẩm: 80%
  • Độ che phủ: 82%
  • Áp suất: 1011mb
 • Thời tiết Tối Thứ 6 (24-03-2023)

  Mặt trời mọc: 05:57am Mặt trời lặn: 06:06pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.3 Kinh độ: 106.1

  nhiều mây
  36ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 38ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 00:25

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.34mps
  • Hướng gió: 188º S
  • Độ ẩm: 29%
  • Độ che phủ: 68%
  • Áp suất: 1007mb
 • Cập nhật lúc 00:25
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 nhiều mây 33ºC 70% 3.26mps 180º S 0mm 41%
  6:00 mây rải rác 36ºC 43% 3.02mps 204º SSW 0mm 33%
  9:00 mây rải rác 31ºC 44% 6.47mps 167º SSE 0mm 43%
  12:00 ít mây 27ºC 20% 5.14mps 160º SSE 0mm 61%
  15:00 nhiều mây 25ºC 53% 4.51mps 171º S 0mm 73%
  18:00 mây dày đặc 24ºC 100% 3.82mps 164º SSE 0mm 83%
  21:00 nhiều mây 25ºC 82% 3.14mps 160º SSE 0mm 80%
  24:00 nhiều mây 32ºC 67% 3.99mps 173º S 0mm 42%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Tây Ninh

Thứ 5

Dự báo ngày 23-03-2023
nhiều mây

Nhiều Mây

34ºC
 • Cao nhất: 38ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 6.47mps 167º
 • Độ ẩm: 39%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 70%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 24-03-2023
nhiều mây

Nhiều Mây

35ºC
 • Cao nhất: 38ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 7.17mps 151º
 • Độ ẩm: 31%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 75%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 25-03-2023
ít mây

ít Mây

36ºC
 • Cao nhất: 38ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 7.21mps 156º
 • Độ ẩm: 25%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 13%
 • Áp suất: 1009mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 26-03-2023
nhiều mây

Nhiều Mây

37ºC
 • Cao nhất: 38ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 8.11mps 154º
 • Độ ẩm: 33%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 55%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 27-03-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

35ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 8.03mps 147º
 • Độ ẩm: 38%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 85%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 28-03-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

36ºC
 • Cao nhất: 37ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 6.17mps 146º
 • Độ ẩm: 32%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 29-03-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

36ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 5.8mps 149º
 • Độ ẩm: 36%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 49%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 30-03-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

36ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 5.88mps 142º
 • Độ ẩm: 35%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 43%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 31-03-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 5.79mps 151º
 • Độ ẩm: 46%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 45%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 01-04-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 37ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 5.29mps 171º
 • Độ ẩm: 39%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 39%
 • Áp suất: 1009mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 02-04-2023
mây rải rác

Mây Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 38ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 7.55mps 143º
 • Độ ẩm: 41%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 44%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 03-04-2023
mây dày đặc

Mây Dày đặc

32ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 7.66mps 150º
 • Độ ẩm: 44%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 04-04-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 37ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 6.44mps 147º
 • Độ ẩm: 46%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 05-04-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 38ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 8.02mps 130º
 • Độ ẩm: 45%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 06-04-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 5.03mps 154º
 • Độ ẩm: 47%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1012mbar
Xem thêm