Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Tây Ninh. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 6 (06-04-2017)

  Mặt trời mọc: 05:49am Mặt trời lặn: 06:06pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.3 Kinh độ: 106.1

  mưa rải rác
  29ºC

  Clear Sky

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 22:52

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.26mps
  • Hướng gió: 17º NNE
  • Độ ẩm: 83%
  • Độ che phủ: 8%
  • Áp suất: 1020mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 6 (06-04-2017)

  Mặt trời mọc: 05:49am Mặt trời lặn: 06:06pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.3 Kinh độ: 106.1

  nhiều mây
  27ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 22:52

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.13mps
  • Hướng gió: 144º SE
  • Độ ẩm: 87%
  • Độ che phủ: 56%
  • Áp suất: 1017mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 6 (07-04-2017)

  Mặt trời mọc: 05:49am Mặt trời lặn: 06:06pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.3 Kinh độ: 106.1

  clear sky
  24ºC

  Clear Sky

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 22:52

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.03mps
  • Hướng gió: 157º SSE
  • Độ ẩm: 93%
  • Độ che phủ: 8%
  • Áp suất: 1019mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 6 (07-04-2017)

  Mặt trời mọc: 05:49am Mặt trời lặn: 06:06pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.3 Kinh độ: 106.1

  clear sky
  24ºC

  Clear Sky

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 22:52

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.86mps
  • Hướng gió: 120º ESE
  • Độ ẩm: 92%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1019mb
 • Thời tiết Tối Thứ 6 (07-04-2017)

  Mặt trời mọc: 05:49am Mặt trời lặn: 06:06pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.3 Kinh độ: 106.1

  mưa rải rác
  33ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 22:52

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.015000000000001mm
  • Sức gió: 3.46mps
  • Hướng gió: 126º SE
  • Độ ẩm: 66%
  • Độ che phủ: 24%
  • Áp suất: 1017mb
 • Cập nhật lúc 22:52
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 32ºC 64% 2.02mps 82º E 0.805mm 68%
  6:00 mưa vừa 28ºC 56% 2.51mps 147º SSE 6.325mm 88%
  9:00 nhiều mây 27ºC 56% 2.13mps 144º SE 0mm 87%
  12:00 ít mây 25ºC 12% 2.81mps 165º SSE 0mm 90%
  15:00 clear sky 24ºC 8% 3.03mps 157º SSE 0mm 93%
  18:00 clear sky 23ºC 8% 2.98mps 144º SE 0mm 95%
  21:00 clear sky 24ºC 0% 2.86mps 120º ESE 0mm 92%
  24:00 clear sky 29ºC 0% 2.67mps 100º E 0mm 85%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Tây Ninh

Thứ 5

Dự báo ngày 06-04-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.26mps 17º
 • Độ ẩm: 83%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 07-04-2017
quang mây

Quang Mây

29ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.67mps 100º
 • Độ ẩm: 85%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 08-04-2017
quang mây

Quang Mây

31ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.16mps 129º
 • Độ ẩm: 70%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1020mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 09-04-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.11mps 143º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 13%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 10-04-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.89mps 150º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 14%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 11-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.6mps 165º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 26%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 12-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 4.1mps 157º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 7%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 13-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

35ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 3.11mps 119º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 14-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 3.6mps 85º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 15%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 15-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

35ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 4.05mps 100º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 10%
 • Áp suất: 1020mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 16-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 3.5mps 114º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 26%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 17-04-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.02mps 321º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 34%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 18-04-2017
mưa to

Mưa To

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.72mps 137º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 22%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 19-04-2017
mưa to

Mưa To

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.29mps 144º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 30%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 20-04-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.15mps 134º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 25%
 • Áp suất: 1020mbar
Xem thêm