Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Tây Ninh. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (01-08-2017)

  Mặt trời mọc: 05:43am Mặt trời lặn: 06:20pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.3 Kinh độ: 106.1

  mưa rải rác
  26ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 15:06

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.66mps
  • Hướng gió: 215º SW
  • Độ ẩm: 85%
  • Độ che phủ: 56%
  • Áp suất: 1018mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (01-08-2017)

  Mặt trời mọc: 05:43am Mặt trời lặn: 06:20pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.3 Kinh độ: 106.1

  mưa rải rác
  29ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 15:06

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.585mm
  • Sức gió: 6mps
  • Hướng gió: 241º WSW
  • Độ ẩm: 72%
  • Độ che phủ: 80%
  • Áp suất: 1016mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (01-08-2017)

  Mặt trời mọc: 05:43am Mặt trời lặn: 06:20pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.3 Kinh độ: 106.1

  mưa rải rác
  27ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 15:06

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.09mm
  • Sức gió: 4.02mps
  • Hướng gió: 226º SW
  • Độ ẩm: 78%
  • Độ che phủ: 24%
  • Áp suất: 1018mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (02-08-2017)

  Mặt trời mọc: 05:43am Mặt trời lặn: 06:20pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.3 Kinh độ: 106.1

  mây rải rác
  25ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 15:06

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.56mps
  • Hướng gió: 228º SW
  • Độ ẩm: 91%
  • Độ che phủ: 36%
  • Áp suất: 1017mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (02-08-2017)

  Mặt trời mọc: 05:43am Mặt trời lặn: 06:20pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.3 Kinh độ: 106.1

  mưa rải rác
  29ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 15:06

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.0099999999999998mm
  • Sức gió: 4.81mps
  • Hướng gió: 228º SW
  • Độ ẩm: 83%
  • Độ che phủ: 56%
  • Áp suất: 1018mb
 • Cập nhật lúc 15:06
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 29ºC 32% 4.84mps 223º SW 0.09mm 84%
  6:00 nhiều mây 31ºC 76% 6.28mps 237º WSW 0mm 72%
  9:00 mưa rải rác 29ºC 80% 6mps 241º WSW 0.585mm 72%
  12:00 mưa rải rác 28ºC 76% 5.26mps 244º WSW 1.15mm 74%
  15:00 mưa rải rác 27ºC 24% 4.02mps 226º SW 0.09mm 78%
  18:00 clear sky 26ºC 0% 3.86mps 225º SW 0mm 84%
  21:00 mây rải rác 25ºC 36% 3.56mps 228º SW 0mm 91%
  24:00 mưa rải rác 26ºC 64% 4.12mps 226º SW 0.0049999999999999mm 89%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Tây Ninh

Thứ 3

Dự báo ngày 01-08-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 6.28mps 237º
 • Độ ẩm: 72%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 76%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 02-08-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 5.72mps 237º
 • Độ ẩm: 73%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 80%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 03-08-2017
mưa to

Mưa To

23ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.51mps 276º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 04-08-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 6.96mps 227º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 36%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 05-08-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 7.81mps 223º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 35%
 • Áp suất: 1016mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 06-08-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 5.05mps 252º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 13%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 07-08-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 5.84mps 265º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 08-08-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 5.09mps 267º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 39%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 09-08-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 5.29mps 253º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 65%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 10-08-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 6.95mps 247º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 55%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 11-08-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 4.96mps 251º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 26%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 12-08-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 5.45mps 271º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 10%
 • Áp suất: 1017mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 13-08-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 6.13mps 260º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 14-08-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 4.55mps 257º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 22%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 15-08-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 6.39mps 264º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 41%
 • Áp suất: 1015mbar
Xem thêm