Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Tây Ninh. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 4 (25-06-2017)

  Mặt trời mọc: 05:34am Mặt trời lặn: 06:21pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.3 Kinh độ: 106.1

  mưa rải rác
  23ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 06:54

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.995mm
  • Sức gió: 3.48mps
  • Hướng gió: 256º WSW
  • Độ ẩm: 96%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1018mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 4 (26-06-2017)

  Mặt trời mọc: 05:34am Mặt trời lặn: 06:21pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.3 Kinh độ: 106.1

  mưa rải rác
  21ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 06:54

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.0049999999999955mm
  • Sức gió: 1.3mps
  • Hướng gió: 150º SSE
  • Độ ẩm: 97%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1019mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 4 (26-06-2017)

  Mặt trời mọc: 05:34am Mặt trời lặn: 06:21pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.3 Kinh độ: 106.1

  mây dày đặc
  22ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 06:54

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.95mps
  • Hướng gió: 122º ESE
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1019mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 4 (26-06-2017)

  Mặt trời mọc: 05:34am Mặt trời lặn: 06:21pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.3 Kinh độ: 106.1

  nhiều mây
  29ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 06:54

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.02mps
  • Hướng gió: 184º S
  • Độ ẩm: 90%
  • Độ che phủ: 80%
  • Áp suất: 1018mb
 • Thời tiết Tối Thứ 4 (26-06-2017)

  Mặt trời mọc: 05:34am Mặt trời lặn: 06:21pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.3 Kinh độ: 106.1

  mưa rải rác
  24ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 06:54

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.58mm
  • Sức gió: 3.66mps
  • Hướng gió: 263º W
  • Độ ẩm: 95%
  • Độ che phủ: 48%
  • Áp suất: 1018mb
 • Cập nhật lúc 06:54
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 22ºC 92% 3.48mps 256º WSW 0.995mm 96%
  6:00 mưa rải rác 22ºC 92% 1.35mps 36º NE 0.43mm 97%
  9:00 mưa rải rác 21ºC 92% 1.3mps 150º SSE 0.0049999999999955mm 97%
  12:00 mây dày đặc 21ºC 92% 1.36mps 158º SSE 0mm 98%
  15:00 mây dày đặc 22ºC 92% 1.95mps 122º ESE 0mm 99%
  18:00 nhiều mây 26ºC 76% 2.02mps 120º ESE 0mm 96%
  21:00 nhiều mây 29ºC 80% 2.02mps 184º S 0mm 90%
  24:00 mưa rải rác 29ºC 48% 2.01mps 188º S 0.16mm 85%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Tây Ninh

Chủ nhật

Dự báo ngày 25-06-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 3.91mps 250º
 • Độ ẩm: 96%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 26-06-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.02mps 120º
 • Độ ẩm: 96%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 76%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 27-06-2017
mưa to

Mưa To

29ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.02mps 150º
 • Độ ẩm: 93%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 28-06-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.46mps 171º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 10%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 29-06-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 3.34mps 202º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 22%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 30-06-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 3.43mps 212º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 15%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 01-07-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.59mps 225º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 13%
 • Áp suất: 1018mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 02-07-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.79mps 265º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 16%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 03-07-2017
mưa to

Mưa To

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.11mps 248º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 16%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 04-07-2017
mưa to

Mưa To

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 5.31mps 242º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 36%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 05-07-2017
mưa to

Mưa To

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 5.67mps 251º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 55%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 06-07-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 5.6mps 255º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 64%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 07-07-2017
mưa to

Mưa To

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.56mps 234º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 25%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 08-07-2017
mưa to

Mưa To

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.48mps 225º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 16%
 • Áp suất: 1019mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 09-07-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.02mps 236º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 41%
 • Áp suất: 1018mbar
Xem thêm