Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Yên Bái. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 3 (09-03-2021)

  Mặt trời mọc: 06:04am Mặt trời lặn: 06:00pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.8163 Kinh độ: 107.1003

  mây rải rác
  26ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 10:25

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.23mps
  • Hướng gió: 102º ESE
  • Độ ẩm: 68%
  • Độ che phủ: 29%
  • Áp suất: 1018mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 3 (09-03-2021)

  Mặt trời mọc: 06:04am Mặt trời lặn: 06:00pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.8163 Kinh độ: 107.1003

  ít mây
  27ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 10:25

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 5.55mps
  • Hướng gió: 83º E
  • Độ ẩm: 67%
  • Độ che phủ: 24%
  • Áp suất: 1014mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 3 (09-03-2021)

  Mặt trời mọc: 06:04am Mặt trời lặn: 06:00pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.8163 Kinh độ: 107.1003

  ít mây
  22ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 10:25

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.79mps
  • Hướng gió: 62º ENE
  • Độ ẩm: 89%
  • Độ che phủ: 11%
  • Áp suất: 1015mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 3 (10-03-2021)

  Mặt trời mọc: 06:04am Mặt trời lặn: 06:00pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.8163 Kinh độ: 107.1003

  mưa rải rác
  21ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 10:25

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.15mm
  • Sức gió: 1.82mps
  • Hướng gió: 114º ESE
  • Độ ẩm: 95%
  • Độ che phủ: 22%
  • Áp suất: 1016mb
 • Thời tiết Tối Thứ 3 (10-03-2021)

  Mặt trời mọc: 06:04am Mặt trời lặn: 06:00pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.8163 Kinh độ: 107.1003

  ít mây
  21ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 10:25

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.75mps
  • Hướng gió: 136º SE
  • Độ ẩm: 90%
  • Độ che phủ: 17%
  • Áp suất: 1017mb
 • Cập nhật lúc 10:25
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây rải rác 21ºC 37% 0.75mps 126º SE 0mm 94%
  6:00 mây rải rác 25ºC 38% 3.26mps 101º E 0mm 74%
  9:00 ít mây 27ºC 24% 5.55mps 83º E 0mm 67%
  12:00 ít mây 26ºC 12% 5.13mps 82º E 0mm 68%
  15:00 ít mây 22ºC 11% 1.79mps 62º ENE 0mm 89%
  18:00 ít mây 22ºC 12% 1.71mps 78º ENE 0mm 93%
  21:00 mưa rải rác 21ºC 22% 1.82mps 114º ESE 0.15mm 95%
  24:00 ít mây 20ºC 17% 1.21mps 116º ESE 0mm 95%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Đông Hà

Thứ 3

Dự báo ngày 09-03-2021
mây rải rác

Mây Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 4.99mps 82º
 • Độ ẩm: 64%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 28%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 10-03-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 5.37mps 86º
 • Độ ẩm: 67%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 30%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 11-03-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 4.84mps 68º
 • Độ ẩm: 62%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 2%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 12-03-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 5.31mps 72º
 • Độ ẩm: 64%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 14%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 13-03-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 5.27mps 73º
 • Độ ẩm: 68%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 28%
 • Áp suất: 1014mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 14-03-2021
mây rải rác

Mây Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 4.55mps 82º
 • Độ ẩm: 66%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 30%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 15-03-2021
trời quang mây

Trời Quang Mây

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 4.19mps 75º
 • Độ ẩm: 57%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 5%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 16-03-2021
trời quang mây

Trời Quang Mây

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 3.95mps 70º
 • Độ ẩm: 56%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 7%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 17-03-2021
nhiều mây

Nhiều Mây

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 4.29mps 66º
 • Độ ẩm: 63%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 80%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 18-03-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 3.74mps 94º
 • Độ ẩm: 66%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 46%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 19-03-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 4.04mps 93º
 • Độ ẩm: 62%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 31%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 20-03-2021
mây rải rác

Mây Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 2.83mps 85º
 • Độ ẩm: 64%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 25%
 • Áp suất: 1014mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 21-03-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 3.18mps 93º
 • Độ ẩm: 69%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 52%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 22-03-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 3.32mps 97º
 • Độ ẩm: 62%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 37%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 23-03-2021
mây rải rác

Mây Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.35mps 74º
 • Độ ẩm: 59%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 26%
 • Áp suất: 1012mbar
Xem thêm