Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Yên Bái. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 7 (03-12-2021)

  Mặt trời mọc: 06:06am Mặt trời lặn: 05:17pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.8163 Kinh độ: 107.1003

  mưa rải rác
  18ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 18ºC

  Cập nhật lúc 04:43

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.32mps
  • Hướng gió: 346º NNW
  • Độ ẩm: 75%
  • Độ che phủ: 98%
  • Áp suất: 1019mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 7 (03-12-2021)

  Mặt trời mọc: 06:06am Mặt trời lặn: 05:17pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.8163 Kinh độ: 107.1003

  mưa rải rác
  19ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 18ºC

  Cập nhật lúc 04:43

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.52mm
  • Sức gió: 2.02mps
  • Hướng gió: 36º NE
  • Độ ẩm: 76%
  • Độ che phủ: 99%
  • Áp suất: 1020mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 7 (04-12-2021)

  Mặt trời mọc: 06:06am Mặt trời lặn: 05:17pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.8163 Kinh độ: 107.1003

  mưa rải rác
  18ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 18ºC

  Cập nhật lúc 04:43

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.92mm
  • Sức gió: 0.7mps
  • Hướng gió: 72º ENE
  • Độ ẩm: 86%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1020mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 7 (04-12-2021)

  Mặt trời mọc: 06:06am Mặt trời lặn: 05:17pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.8163 Kinh độ: 107.1003

  mưa rải rác
  18ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 18ºC

  Cập nhật lúc 04:43

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.88mm
  • Sức gió: 0.42mps
  • Hướng gió: 231º SW
  • Độ ẩm: 83%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1021mb
 • Thời tiết Tối Thứ 7 (04-12-2021)

  Mặt trời mọc: 06:06am Mặt trời lặn: 05:17pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.8163 Kinh độ: 107.1003

  mưa rải rác
  23ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 18ºC

  Cập nhật lúc 04:43

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.21mm
  • Sức gió: 3.45mps
  • Hướng gió: 20º NNE
  • Độ ẩm: 64%
  • Độ che phủ: 65%
  • Áp suất: 1018mb
 • Cập nhật lúc 04:43
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 21ºC 96% 4.79mps 5º N 0.11mm 67%
  6:00 mưa rải rác 20ºC 98% 4.51mps 4º N 0.16mm 72%
  9:00 mưa rải rác 19ºC 99% 2.02mps 36º NE 0.52mm 76%
  12:00 mưa rải rác 19ºC 100% 1.21mps 43º NE 0.57mm 82%
  15:00 mưa rải rác 18ºC 100% 0.7mps 72º ENE 0.92mm 86%
  18:00 mưa rải rác 18ºC 100% 1.17mps 68º ENE 1.02mm 85%
  21:00 mưa rải rác 18ºC 100% 0.42mps 231º SW 0.88mm 83%
  24:00 mưa rải rác 22ºC 59% 1.09mps 20º NNE 0.26mm 67%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Đông Hà

Thứ 6

Dự báo ngày 03-12-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 4.86mps 4º
 • Độ ẩm: 64%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 96%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 04-12-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 4.38mps 20º
 • Độ ẩm: 63%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 52%
 • Áp suất: 1020mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 05-12-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 3.3mps 341º
 • Độ ẩm: 83%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 06-12-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 5.17mps 22º
 • Độ ẩm: 67%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 07-12-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 3.83mps 2º
 • Độ ẩm: 72%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 85%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 08-12-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

18ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 4.73mps 337º
 • Độ ẩm: 90%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 09-12-2021
mưa vừa

Mưa Vừa

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 7.06mps 67º
 • Độ ẩm: 82%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 10-12-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

21ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 4.26mps 73º
 • Độ ẩm: 81%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 11-12-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

19ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 4.88mps 337º
 • Độ ẩm: 92%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1019mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 12-12-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 6.97mps 5º
 • Độ ẩm: 85%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 13-12-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 4.4mps 13º
 • Độ ẩm: 85%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 14-12-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 3.36mps 323º
 • Độ ẩm: 92%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 15-12-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 2.28mps 322º
 • Độ ẩm: 96%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 16-12-2021
mưa vừa

Mưa Vừa

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 4.1mps 328º
 • Độ ẩm: 95%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 17-12-2021
mưa to

Mưa To

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 6.12mps 48º
 • Độ ẩm: 95%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1016mbar
Xem thêm