Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Yên Bái. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 6 (02-06-2023)

  Mặt trời mọc: 05:17am Mặt trời lặn: 06:21pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.8163 Kinh độ: 107.1003

  nhiều mây
  31ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 37ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 18:06

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.75mps
  • Hướng gió: 150º SSE
  • Độ ẩm: 60%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1002mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 6 (02-06-2023)

  Mặt trời mọc: 05:17am Mặt trời lặn: 06:21pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.8163 Kinh độ: 107.1003

  nhiều mây
  30ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 37ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 18:06

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.77mps
  • Hướng gió: 165º SSE
  • Độ ẩm: 63%
  • Độ che phủ: 76%
  • Áp suất: 1004mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 6 (03-06-2023)

  Mặt trời mọc: 05:17am Mặt trời lặn: 06:21pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.8163 Kinh độ: 107.1003

  mây dày đặc
  27ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 37ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 18:06

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.29mps
  • Hướng gió: 203º SSW
  • Độ ẩm: 75%
  • Độ che phủ: 95%
  • Áp suất: 1004mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 6 (03-06-2023)

  Mặt trời mọc: 05:17am Mặt trời lặn: 06:21pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.8163 Kinh độ: 107.1003

  mây rải rác
  30ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 37ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 18:06

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.48mps
  • Hướng gió: 220º SW
  • Độ ẩm: 60%
  • Độ che phủ: 50%
  • Áp suất: 1006mb
 • Thời tiết Tối Thứ 6 (03-06-2023)

  Mặt trời mọc: 05:17am Mặt trời lặn: 06:21pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.8163 Kinh độ: 107.1003

  mây rải rác
  35ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 37ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 18:06

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.09mps
  • Hướng gió: 136º SE
  • Độ ẩm: 46%
  • Độ che phủ: 32%
  • Áp suất: 1004mb
 • Cập nhật lúc 18:06
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 nhiều mây 37ºC 57% 4.61mps 239º WSW 0mm 40%
  6:00 nhiều mây 35ºC 79% 2.04mps 221º SW 0mm 46%
  9:00 nhiều mây 30ºC 76% 3.77mps 165º SSE 0mm 63%
  12:00 mây dày đặc 28ºC 93% 2.61mps 174º S 0mm 72%
  15:00 mây dày đặc 27ºC 95% 2.29mps 203º SSW 0mm 75%
  18:00 nhiều mây 26ºC 76% 2.26mps 208º SSW 0mm 74%
  21:00 mây rải rác 30ºC 50% 2.48mps 220º SW 0mm 60%
  24:00 ít mây 36ºC 18% 3.54mps 246º WSW 0mm 39%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Đông Hà

Thứ 6

Dự báo ngày 02-06-2023
nhiều mây

Nhiều Mây

36ºC
 • Cao nhất: 37ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 5.79mps 240º
 • Độ ẩm: 41%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 51%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 03-06-2023
ít mây

ít Mây

37ºC
 • Cao nhất: 38ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 3.77mps 241º
 • Độ ẩm: 38%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 15%
 • Áp suất: 1005mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 04-06-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

37ºC
 • Cao nhất: 38ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 3.8mps 121º
 • Độ ẩm: 39%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 05-06-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.92mps 248º
 • Độ ẩm: 51%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 06-06-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.84mps 336º
 • Độ ẩm: 66%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 07-06-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 5.03mps 14º
 • Độ ẩm: 51%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 81%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 08-06-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.13mps 239º
 • Độ ẩm: 56%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 09-06-2023
mây dày đặc

Mây Dày đặc

30ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 6.08mps 242º
 • Độ ẩm: 60%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 10-06-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 6.62mps 247º
 • Độ ẩm: 65%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1002mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 11-06-2023
mây dày đặc

Mây Dày đặc

31ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 7.02mps 239º
 • Độ ẩm: 60%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1001mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 12-06-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 7.63mps 242º
 • Độ ẩm: 65%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 13-06-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 7.8mps 239º
 • Độ ẩm: 65%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 14-06-2023
mây dày đặc

Mây Dày đặc

30ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 6.77mps 246º
 • Độ ẩm: 62%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 15-06-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 7.11mps 239º
 • Độ ẩm: 68%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 16-06-2023
mây dày đặc

Mây Dày đặc

28ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 7.21mps 235º
 • Độ ẩm: 67%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1004mbar
Xem thêm