Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Yên Bái. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Chủ nhật (19-05-2019)

  Mặt trời mọc: 05:19am Mặt trời lặn: 06:16pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.8173 Kinh độ: 107.101

  ít mây
  33ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 40ºC

  Thấp nhất: 29ºC

  Cập nhật lúc 19:46

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.24mps
  • Hướng gió: 143º SE
  • Độ ẩm: 57%
  • Độ che phủ: 9%
  • Áp suất: 1005mb
 • Thời tiết Sáng Chủ nhật (19-05-2019)

  Mặt trời mọc: 05:19am Mặt trời lặn: 06:16pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.8173 Kinh độ: 107.101

  ít mây
  40ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 40ºC

  Thấp nhất: 29ºC

  Cập nhật lúc 19:46

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.41mps
  • Hướng gió: 237º WSW
  • Độ ẩm: 35%
  • Độ che phủ: 24%
  • Áp suất: 1006mb
 • Thời tiết Trưa Chủ nhật (19-05-2019)

  Mặt trời mọc: 05:19am Mặt trời lặn: 06:16pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.8173 Kinh độ: 107.101

  trời quang mây
  32ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 40ºC

  Thấp nhất: 29ºC

  Cập nhật lúc 19:46

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.86mps
  • Hướng gió: 139º SE
  • Độ ẩm: 59%
  • Độ che phủ: 7%
  • Áp suất: 1005mb
 • Thời tiết Chiều Chủ nhật (20-05-2019)

  Mặt trời mọc: 05:19am Mặt trời lặn: 06:16pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.8173 Kinh độ: 107.101

  ít mây
  29ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 40ºC

  Thấp nhất: 29ºC

  Cập nhật lúc 19:46

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.4mps
  • Hướng gió: 204º SSW
  • Độ ẩm: 63%
  • Độ che phủ: 19%
  • Áp suất: 1006mb
 • Thời tiết Tối Chủ nhật (20-05-2019)

  Mặt trời mọc: 05:19am Mặt trời lặn: 06:16pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.8173 Kinh độ: 107.101

  mây rải rác
  31ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 40ºC

  Thấp nhất: 29ºC

  Cập nhật lúc 19:46

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.46mps
  • Hướng gió: 208º SSW
  • Độ ẩm: 58%
  • Độ che phủ: 29%
  • Áp suất: 1007mb
 • Cập nhật lúc 19:46
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 ít mây 31ºC 11% 3.17mps 214º SW 0mm 58%
  6:00 mây rải rác 36ºC 30% 5.13mps 234º SW 0mm 43%
  9:00 ít mây 40ºC 24% 4.41mps 237º WSW 0mm 35%
  12:00 trời quang mây 39ºC 1% 2.73mps 222º SW 0mm 37%
  15:00 trời quang mây 32ºC 7% 2.86mps 139º SE 0mm 59%
  18:00 ít mây 31ºC 18% 2.26mps 173º S 0mm 64%
  21:00 ít mây 29ºC 19% 2.4mps 204º SSW 0mm 63%
  24:00 mây rải rác 28ºC 25% 1.99mps 204º SSW 0mm 65%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Đông Hà

Chủ nhật

Dự báo ngày 19-05-2019
mây rải rác

Mây Rải Rác

36ºC
 • Cao nhất: 40ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 5.13mps 234º
 • Độ ẩm: 43%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 30%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 20-05-2019
nhiều mây

Nhiều Mây

37ºC
 • Cao nhất: 40ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 4.57mps 231º
 • Độ ẩm: 43%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 55%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 21-05-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

36ºC
 • Cao nhất: 37ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 2.96mps 298º
 • Độ ẩm: 46%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 22-05-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 2.49mps 2º
 • Độ ẩm: 53%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 23-05-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

33ºC
 • Cao nhất: 37ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 1.86mps 215º
 • Độ ẩm: 50%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 24-05-2019
nhiều mây

Nhiều Mây

35ºC
 • Cao nhất: 37ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.99mps 234º
 • Độ ẩm: 44%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 55%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 25-05-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

32ºC
 • Cao nhất: 37ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.86mps 223º
 • Độ ẩm: 58%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1006mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 26-05-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

35ºC
 • Cao nhất: 38ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 3.1mps 235º
 • Độ ẩm: 46%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 27-05-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 0.95mps 349º
 • Độ ẩm: 49%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 28-05-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

32ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.71mps 38º
 • Độ ẩm: 55%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 29-05-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

27ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 3.15mps 261º
 • Độ ẩm: 77%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 30-05-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

27ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 4.21mps 211º
 • Độ ẩm: 69%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 31-05-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

28ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 5.25mps 221º
 • Độ ẩm: 61%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 89%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 01-06-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

28ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 5.59mps 229º
 • Độ ẩm: 64%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1007mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 02-06-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 1.77mps 206º
 • Độ ẩm: 78%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 7%
 • Áp suất: 1007mbar
Xem thêm