Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Yên Bái. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Chủ nhật (20-01-2019)

  Mặt trời mọc: 06:24am Mặt trời lặn: 05:40pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.8173 Kinh độ: 107.101

  mưa rải rác
  18ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 18ºC

  Thấp nhất: 18ºC

  Cập nhật lúc 03:27

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.24mm
  • Sức gió: 1.43mps
  • Hướng gió: 11º N
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 994mb
 • Thời tiết Sáng Chủ nhật (20-01-2019)

  Mặt trời mọc: 06:24am Mặt trời lặn: 05:40pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.8173 Kinh độ: 107.101

  mưa rải rác
  18ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 18ºC

  Thấp nhất: 18ºC

  Cập nhật lúc 03:27

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.655mm
  • Sức gió: 1.57mps
  • Hướng gió: 5º N
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 995mb
 • Thời tiết Trưa Chủ nhật (20-01-2019)

  Mặt trời mọc: 06:24am Mặt trời lặn: 05:40pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.8173 Kinh độ: 107.101

  mưa rải rác
  21ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 18ºC

  Thấp nhất: 18ºC

  Cập nhật lúc 03:27

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.985mm
  • Sức gió: 2.01mps
  • Hướng gió: 14º NNE
  • Độ ẩm: 96%
  • Độ che phủ: 80%
  • Áp suất: 994mb
 • Thời tiết Chiều Chủ nhật (20-01-2019)

  Mặt trời mọc: 06:24am Mặt trời lặn: 05:40pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.8173 Kinh độ: 107.101

  mưa rải rác
  19ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 18ºC

  Thấp nhất: 18ºC

  Cập nhật lúc 03:27

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.33mm
  • Sức gió: 1.5mps
  • Hướng gió: 8º N
  • Độ ẩm: 98%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 994mb
 • Thời tiết Tối Chủ nhật (21-01-2019)

  Mặt trời mọc: 06:24am Mặt trời lặn: 05:40pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.8173 Kinh độ: 107.101

  mưa rải rác
  19ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 18ºC

  Thấp nhất: 18ºC

  Cập nhật lúc 03:27

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.11mm
  • Sức gió: 1.66mps
  • Hướng gió: 351º N
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 995mb
 • Cập nhật lúc 03:27
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 18ºC 88% 1.36mps 14º NNE 1.245mm 100%
  6:00 mưa rải rác 18ºC 92% 1.43mps 11º N 1.24mm 100%
  9:00 mưa rải rác 18ºC 92% 1.57mps 5º N 0.655mm 100%
  12:00 mưa rải rác 20ºC 88% 1.66mps 4º N 0.495mm 100%
  15:00 mưa rải rác 21ºC 80% 2.01mps 14º NNE 0.985mm 96%
  18:00 mưa rải rác 20ºC 92% 2.02mps 10º N 1.425mm 97%
  21:00 mưa rải rác 19ºC 100% 1.5mps 8º N 1.33mm 98%
  24:00 mưa rải rác 19ºC 88% 1.51mps 10º N 0.915mm 100%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Đông Hà

Thứ 7

Dự báo ngày 19-01-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

18ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 1.3mps 33º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 80%
 • Áp suất: 995mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 20-01-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 2.01mps 14º
 • Độ ẩm: 96%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 80%
 • Áp suất: 994mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 21-01-2019
mưa to

Mưa To

18ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 5.61mps 6º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 997mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 22-01-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

16ºC
 • Cao nhất: 16ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 4.02mps 7º
 • Độ ẩm: 98%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 999mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 23-01-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 4.42mps 46º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 59%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 24-01-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 3.53mps 30º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 57%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 25-01-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 5.54mps 15º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 50%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 26-01-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 7.57mps 27º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 68%
 • Áp suất: 1024mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 27-01-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 6.12mps 15º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 1%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 28-01-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 4.77mps 14º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 66%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 29-01-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 3.06mps 37º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 30-01-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 3.18mps 20º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 93%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 31-01-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 2.47mps 111º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 25%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 01-02-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 4.19mps 125º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 3%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 02-02-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 2.82mps 75º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1011mbar
Xem thêm