Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Yên Bái. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 4 (24-06-2017)

  Mặt trời mọc: 05:20am Mặt trời lặn: 06:28pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.8163 Kinh độ: 107.1003

  mưa rải rác
  25ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 05:47

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 4.99mm
  • Sức gió: 1.57mps
  • Hướng gió: 213º SSW
  • Độ ẩm: 88%
  • Độ che phủ: 44%
  • Áp suất: 983mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 4 (25-06-2017)

  Mặt trời mọc: 05:20am Mặt trời lặn: 06:28pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.8163 Kinh độ: 107.1003

  mưa rải rác
  24ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 05:47

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.074999999999999mm
  • Sức gió: 3.5mps
  • Hướng gió: 233º SW
  • Độ ẩm: 87%
  • Độ che phủ: 20%
  • Áp suất: 984mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 4 (25-06-2017)

  Mặt trời mọc: 05:20am Mặt trời lặn: 06:28pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.8163 Kinh độ: 107.1003

  mưa rải rác
  30ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 05:47

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.010000000000002mm
  • Sức gió: 4.16mps
  • Hướng gió: 233º SW
  • Độ ẩm: 71%
  • Độ che phủ: 32%
  • Áp suất: 985mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 4 (25-06-2017)

  Mặt trời mọc: 05:20am Mặt trời lặn: 06:28pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.8163 Kinh độ: 107.1003

  mưa rải rác
  29ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 05:47

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.515mm
  • Sức gió: 3.32mps
  • Hướng gió: 235º SW
  • Độ ẩm: 81%
  • Độ che phủ: 20%
  • Áp suất: 983mb
 • Thời tiết Tối Thứ 4 (25-06-2017)

  Mặt trời mọc: 05:20am Mặt trời lặn: 06:28pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.8163 Kinh độ: 107.1003

  mưa rải rác
  26ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 05:47

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.029999999999998mm
  • Sức gió: 2.27mps
  • Hướng gió: 234º SW
  • Độ ẩm: 80%
  • Độ che phủ: 24%
  • Áp suất: 986mb
 • Cập nhật lúc 05:47
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 25ºC 8% 1.86mps 223º SW 0.56mm 88%
  6:00 clear sky 25ºC 8% 2.75mps 225º SW 0mm 86%
  9:00 mưa rải rác 24ºC 20% 3.5mps 233º SW 0.074999999999999mm 87%
  12:00 mưa rải rác 26ºC 12% 3.76mps 228º SW 0.02mm 83%
  15:00 mưa rải rác 30ºC 32% 4.16mps 233º SW 0.010000000000002mm 71%
  18:00 mưa rải rác 32ºC 44% 3.96mps 228º SW 0.004999999999999mm 63%
  21:00 mưa rải rác 29ºC 20% 3.32mps 235º SW 1.515mm 81%
  24:00 mưa rải rác 28ºC 48% 2.31mps 229º SW 0.015000000000001mm 78%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Đông Hà

Thứ 7

Dự báo ngày 24-06-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.57mps 213º
 • Độ ẩm: 88%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 44%
 • Áp suất: 983mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 25-06-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.16mps 233º
 • Độ ẩm: 71%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 32%
 • Áp suất: 985mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 26-06-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.78mps 238º
 • Độ ẩm: 69%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 36%
 • Áp suất: 988mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 27-06-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 4.19mps 232º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 7%
 • Áp suất: 997mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 28-06-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 1.86mps 222º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 17%
 • Áp suất: 997mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 29-06-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 4.45mps 243º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 18%
 • Áp suất: 995mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 30-06-2017
quang mây

Quang Mây

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 6.27mps 244º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 28%
 • Áp suất: 996mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 01-07-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 6.63mps 246º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 60%
 • Áp suất: 996mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 02-07-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 4.71mps 222º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 21%
 • Áp suất: 997mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 03-07-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 4.81mps 239º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 16%
 • Áp suất: 998mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 04-07-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 5.27mps 241º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 17%
 • Áp suất: 997mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 05-07-2017
quang mây

Quang Mây

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 7.25mps 243º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 995mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 06-07-2017
quang mây

Quang Mây

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 7.77mps 248º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 4%
 • Áp suất: 994mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 07-07-2017
quang mây

Quang Mây

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 8.23mps 245º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 992mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 08-07-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 8.66mps 251º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 9%
 • Áp suất: 992mbar
Xem thêm