Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Yên Bái. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 5 (09-07-2020)

  Mặt trời mọc: 05:24am Mặt trời lặn: 06:28pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.8163 Kinh độ: 107.1003

  mây dày đặc
  35ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 37ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 17:24

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.35mps
  • Hướng gió: 209º SSW
  • Độ ẩm: 45%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1002mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 5 (09-07-2020)

  Mặt trời mọc: 05:24am Mặt trời lặn: 06:28pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.8163 Kinh độ: 107.1003

  mây dày đặc
  37ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 37ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 17:24

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 5.09mps
  • Hướng gió: 234º SW
  • Độ ẩm: 39%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1004mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 5 (09-07-2020)

  Mặt trời mọc: 05:24am Mặt trời lặn: 06:28pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.8163 Kinh độ: 107.1003

  mây dày đặc
  30ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 37ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 17:24

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.06mps
  • Hướng gió: 151º SSE
  • Độ ẩm: 67%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1003mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 5 (10-07-2020)

  Mặt trời mọc: 05:24am Mặt trời lặn: 06:28pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.8163 Kinh độ: 107.1003

  mây dày đặc
  27ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 37ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 17:24

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.61mps
  • Hướng gió: 213º SSW
  • Độ ẩm: 71%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1005mb
 • Thời tiết Tối Thứ 5 (10-07-2020)

  Mặt trời mọc: 05:24am Mặt trời lặn: 06:28pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.8163 Kinh độ: 107.1003

  mây dày đặc
  29ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 37ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 17:24

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.74mps
  • Hướng gió: 219º SW
  • Độ ẩm: 63%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1006mb
 • Cập nhật lúc 17:24
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây dày đặc 27ºC 100% 3.42mps 220º SW 0mm 71%
  6:00 mây dày đặc 33ºC 100% 5.27mps 236º SW 0mm 51%
  9:00 mây dày đặc 37ºC 100% 5.09mps 234º SW 0mm 39%
  12:00 mây dày đặc 36ºC 100% 2.95mps 221º SW 0mm 41%
  15:00 mây dày đặc 30ºC 100% 2.06mps 151º SSE 0mm 67%
  18:00 mây dày đặc 27ºC 100% 1.96mps 194º SSW 0mm 76%
  21:00 mây dày đặc 27ºC 100% 2.61mps 213º SSW 0mm 71%
  24:00 mây dày đặc 26ºC 100% 2.83mps 216º SW 0mm 72%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Đông Hà

Thứ 5

Dự báo ngày 09-07-2020
mây dày đặc

Mây Dày đặc

33ºC
 • Cao nhất: 37ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 5.27mps 236º
 • Độ ẩm: 51%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 10-07-2020
mây dày đặc

Mây Dày đặc

36ºC
 • Cao nhất: 39ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 5.52mps 230º
 • Độ ẩm: 42%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 11-07-2020
mây dày đặc

Mây Dày đặc

35ºC
 • Cao nhất: 38ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 5.46mps 231º
 • Độ ẩm: 44%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1006mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 12-07-2020
mây dày đặc

Mây Dày đặc

36ºC
 • Cao nhất: 38ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 3.86mps 221º
 • Độ ẩm: 41%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 13-07-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

36ºC
 • Cao nhất: 38ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.09mps 221º
 • Độ ẩm: 40%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 75%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 14-07-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

36ºC
 • Cao nhất: 38ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.29mps 222º
 • Độ ẩm: 40%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 2%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 15-07-2020
trời quang mây

Trời Quang Mây

35ºC
 • Cao nhất: 38ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 4.73mps 222º
 • Độ ẩm: 40%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 16-07-2020
nhiều mây

Nhiều Mây

36ºC
 • Cao nhất: 38ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 5.28mps 229º
 • Độ ẩm: 41%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 75%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 17-07-2020
mây dày đặc

Mây Dày đặc

36ºC
 • Cao nhất: 38ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 5.05mps 226º
 • Độ ẩm: 42%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 94%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 18-07-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

36ºC
 • Cao nhất: 39ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 4.53mps 237º
 • Độ ẩm: 40%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 94%
 • Áp suất: 1008mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 19-07-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

35ºC
 • Cao nhất: 38ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 4.59mps 230º
 • Độ ẩm: 44%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 20-07-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

35ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.05mps 228º
 • Độ ẩm: 45%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 21-07-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

35ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 0.86mps 161º
 • Độ ẩm: 43%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 22-07-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

35ºC
 • Cao nhất: 37ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.06mps 230º
 • Độ ẩm: 40%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 64%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 23-07-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

36ºC
 • Cao nhất: 37ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.96mps 231º
 • Độ ẩm: 40%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 74%
 • Áp suất: 1008mbar
Xem thêm