Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Yên Bái. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 3 (29-09-2020)

  Mặt trời mọc: 05:41am Mặt trời lặn: 05:42pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.8163 Kinh độ: 107.1003

  mưa rải rác
  27ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 19:59

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.93mps
  • Hướng gió: 198º SSW
  • Độ ẩm: 86%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1008mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 3 (29-09-2020)

  Mặt trời mọc: 05:41am Mặt trời lặn: 05:42pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.8163 Kinh độ: 107.1003

  mây dày đặc
  32ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 19:59

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.58mps
  • Hướng gió: 338º NNW
  • Độ ẩm: 57%
  • Độ che phủ: 99%
  • Áp suất: 1007mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 3 (29-09-2020)

  Mặt trời mọc: 05:41am Mặt trời lặn: 05:42pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.8163 Kinh độ: 107.1003

  mưa vừa
  27ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 19:59

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 5.62mm
  • Sức gió: 0.94mps
  • Hướng gió: 35º NE
  • Độ ẩm: 86%
  • Độ che phủ: 94%
  • Áp suất: 1006mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 3 (30-09-2020)

  Mặt trời mọc: 05:41am Mặt trời lặn: 05:42pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.8163 Kinh độ: 107.1003

  mưa rải rác
  25ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 19:59

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.19mm
  • Sức gió: 2.13mps
  • Hướng gió: 225º SW
  • Độ ẩm: 88%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1007mb
 • Thời tiết Tối Thứ 3 (30-09-2020)

  Mặt trời mọc: 05:41am Mặt trời lặn: 05:42pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.8163 Kinh độ: 107.1003

  mây dày đặc
  26ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 19:59

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.67mps
  • Hướng gió: 228º SW
  • Độ ẩm: 84%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1008mb
 • Cập nhật lúc 19:59
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 26ºC 95% 1.8mps 256º WSW 0.63mm 86%
  6:00 mưa rải rác 30ºC 99% 2.15mps 298º WNW 0.18mm 67%
  9:00 mây dày đặc 32ºC 99% 2.58mps 338º NNW 0mm 57%
  12:00 mưa rải rác 30ºC 92% 3.3mps 28º NNE 1.27mm 71%
  15:00 mưa vừa 27ºC 94% 0.94mps 35º NE 5.62mm 86%
  18:00 mưa rải rác 26ºC 100% 1.62mps 207º SSW 1.53mm 87%
  21:00 mưa rải rác 25ºC 100% 2.13mps 225º SW 0.19mm 88%
  24:00 mây dày đặc 25ºC 100% 2.13mps 235º SW 0mm 88%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Đông Hà

Thứ 3

Dự báo ngày 29-09-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.15mps 298º
 • Độ ẩm: 67%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 30-09-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.36mps 242º
 • Độ ẩm: 59%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 63%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 01-10-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

32ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 0.44mps 158º
 • Độ ẩm: 61%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 02-10-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.38mps 63º
 • Độ ẩm: 61%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 41%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 03-10-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.54mps 79º
 • Độ ẩm: 64%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1010mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 04-10-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.41mps 91º
 • Độ ẩm: 63%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 43%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 05-10-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.34mps 72º
 • Độ ẩm: 65%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 69%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 06-10-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.43mps 77º
 • Độ ẩm: 65%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 13%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 07-10-2020
mưa to

Mưa To

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.95mps 63º
 • Độ ẩm: 80%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 43%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 08-10-2020
mưa to

Mưa To

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 5.1mps 68º
 • Độ ẩm: 84%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 09-10-2020
mưa cực to

Mưa Cực To

22ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.8mps 141º
 • Độ ẩm: 96%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 10-10-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 3.85mps 350º
 • Độ ẩm: 79%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 87%
 • Áp suất: 1008mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 11-10-2020
mưa rất to

Mưa Rất To

23ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 3.99mps 268º
 • Độ ẩm: 93%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 12-10-2020
mưa rất to

Mưa Rất To

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.08mps 39º
 • Độ ẩm: 89%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 13-10-2020
mưa to

Mưa To

24ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3mps 272º
 • Độ ẩm: 90%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 97%
 • Áp suất: 1006mbar
Xem thêm