Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Yên Bái. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 6 (16-11-2018)

  Mặt trời mọc: 05:56am Mặt trời lặn: 05:16pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.8173 Kinh độ: 107.101

  ít mây
  24ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 18:31

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.61mps
  • Hướng gió: 83º E
  • Độ ẩm: 84%
  • Độ che phủ: 56%
  • Áp suất: 991mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 6 (16-11-2018)

  Mặt trời mọc: 05:56am Mặt trời lặn: 05:16pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.8173 Kinh độ: 107.101

  trời quang mây
  30ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 18:31

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.22mps
  • Hướng gió: 40º NE
  • Độ ẩm: 65%
  • Độ che phủ: 8%
  • Áp suất: 990mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 6 (16-11-2018)

  Mặt trời mọc: 05:56am Mặt trời lặn: 05:16pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.8173 Kinh độ: 107.101

  ít mây
  24ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 18:31

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.13mps
  • Hướng gió: 72º ENE
  • Độ ẩm: 89%
  • Độ che phủ: 12%
  • Áp suất: 991mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 6 (17-11-2018)

  Mặt trời mọc: 05:56am Mặt trời lặn: 05:16pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.8173 Kinh độ: 107.101

  ít mây
  19ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 18:31

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.21mps
  • Hướng gió: 158º SSE
  • Độ ẩm: 97%
  • Độ che phủ: 12%
  • Áp suất: 991mb
 • Thời tiết Tối Thứ 6 (17-11-2018)

  Mặt trời mọc: 05:56am Mặt trời lặn: 05:16pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.8173 Kinh độ: 107.101

  mưa rải rác
  21ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 18:31

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.03mm
  • Sức gió: 1.13mps
  • Hướng gió: 306º NW
  • Độ ẩm: 91%
  • Độ che phủ: 64%
  • Áp suất: 992mb
 • Cập nhật lúc 18:31
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 ít mây 21ºC 20% 1.16mps 311º NW 0mm 91%
  6:00 trời quang mây 28ºC 0% 1.7mps 34º NE 0mm 75%
  9:00 trời quang mây 30ºC 8% 2.22mps 40º NE 0mm 65%
  12:00 ít mây 28ºC 24% 2.68mps 66º ENE 0mm 67%
  15:00 ít mây 24ºC 12% 1.13mps 72º ENE 0mm 89%
  18:00 trời quang mây 20ºC 8% 0.87mps 81º E 0mm 98%
  21:00 ít mây 19ºC 12% 0.21mps 158º SSE 0mm 97%
  24:00 mưa rải rác 19ºC 44% 1.06mps 325º NW 0.0125mm 94%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Đông Hà

Thứ 6

Dự báo ngày 16-11-2018
trời quang mây

Trời Quang Mây

28ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.7mps 35º
 • Độ ẩm: 75%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 993mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 17-11-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.66mps 52º
 • Độ ẩm: 82%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 992mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 18-11-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.62mps 70º
 • Độ ẩm: 84%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 68%
 • Áp suất: 994mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 19-11-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.26mps 10º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 43%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 20-11-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.68mps 72º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 17%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 21-11-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.36mps 62º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 50%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 22-11-2018
mưa to

Mưa To

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.72mps 67º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 40%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 23-11-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.81mps 44º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 48%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 24-11-2018
mưa to

Mưa To

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 5.24mps 28º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 36%
 • Áp suất: 1009mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 25-11-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 7.14mps 19º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 29%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 26-11-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 7.04mps 6º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 13%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 27-11-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 5.79mps 16º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 5%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 28-11-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 5.7mps 7º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 29-11-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 4.9mps 22º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 10%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 30-11-2018
trời quang mây

Trời Quang Mây

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 4.64mps 33º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1011mbar
Xem thêm