Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Yên Bái. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 5 (10-07-2015)

  Mặt trời mọc: 05:24am Mặt trời lặn: 06:29pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.81625 Kinh độ: 107.100311

  quang mây
  19ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 19:43

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.02mps
  • Hướng gió: 235º SW
  • Độ ẩm: 94%
  • Độ che phủ: 36%
  • Áp suất: 985mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 5 (10-07-2015)

  Mặt trời mọc: 05:24am Mặt trời lặn: 06:29pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.81625 Kinh độ: 107.100311

  mưa rải rác
  26ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 19:43

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.06375mm
  • Sức gió: 6.06mps
  • Hướng gió: 274º W
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1012mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 5 (10-07-2015)

  Mặt trời mọc: 05:24am Mặt trời lặn: 06:29pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.81625 Kinh độ: 107.100311

  mưa rải rác
  26ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 19:43

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.58mm
  • Sức gió: 8.36mps
  • Hướng gió: 296º WNW
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1012mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 5 (10-07-2015)

  Mặt trời mọc: 05:24am Mặt trời lặn: 06:29pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.81625 Kinh độ: 107.100311

  quang mây
  29ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 19:43

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 6.22mps
  • Hướng gió: 311º NW
  • Độ ẩm: 82%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1011mb
 • Thời tiết Tối Thứ 5 (11-07-2015)

  Mặt trời mọc: 05:24am Mặt trời lặn: 06:29pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.81625 Kinh độ: 107.100311

  mây rải rác
  28ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 19:43

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 6.16mps
  • Hướng gió: 269º W
  • Độ ẩm: 88%
  • Độ che phủ: 48%
  • Áp suất: 1011mb
 • Cập nhật lúc 19:43
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 quang mây 26ºC 0% 4.22mps 314º NW 0mm 98%
  6:00 mây dày đặc 26ºC 92% 4.47mps 286º WNW 0mm 98%
  9:00 mưa rải rác 26ºC 92% 6.06mps 274º W 0.06375mm 100%
  12:00 mưa rải rác 26ºC 88% 6.87mps 278º W 0.525mm 100%
  15:00 mưa rải rác 26ºC 92% 8.36mps 296º WNW 0.58mm 100%
  18:00 mưa rải rác 28ºC 32% 6.48mps 286º WNW 0.22mm 91%
  21:00 quang mây 29ºC 0% 6.22mps 311º NW 0mm 82%
  24:00 nhiều mây 28ºC 80% 5.27mps 300º WNW 0mm 86%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Đông Hà

Thứ 5

Dự báo ngày 09-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.31mps 234º
 • Độ ẩm: 94%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 984mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 10-07-2015
mây dày đặc

Mây Dày đặc

27ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 2.36mps 284º
 • Độ ẩm: 79%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 88%
 • Áp suất: 984mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 11-07-2015
mưa rất to

Mưa Rất To

22ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 4.16mps 268º
 • Độ ẩm: 99%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 983mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 12-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 6.45mps 259º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 27%
 • Áp suất: 992mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 13-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 4.79mps 267º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 23%
 • Áp suất: 990mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 14-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 9.95mps 251º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 22%
 • Áp suất: 991mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 15-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 10.1mps 247º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 16%
 • Áp suất: 991mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 16-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 9.13mps 254º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 16%
 • Áp suất: 992mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 17-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 30ºC
 • Sức gió: 7.99mps 266º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 67%
 • Áp suất: 994mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 18-07-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 7.81mps 252º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 995mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 19-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 9.17mps 250º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 993mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 20-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 9.69mps 245º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 73%
 • Áp suất: 994mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 21-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 9.65mps 242º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 38%
 • Áp suất: 994mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 22-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 8.37mps 237º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 23%
 • Áp suất: 996mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 23-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 8.88mps 241º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 11%
 • Áp suất: 997mbar
Xem thêm