Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Yên Bái. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (31-07-2017)

  Mặt trời mọc: 05:31am Mặt trời lặn: 06:24pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.8163 Kinh độ: 107.1003

  mưa rải rác
  28ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 15:07

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.105mm
  • Sức gió: 7.47mps
  • Hướng gió: 241º WSW
  • Độ ẩm: 76%
  • Độ che phủ: 36%
  • Áp suất: 984mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (31-07-2017)

  Mặt trời mọc: 05:31am Mặt trời lặn: 06:24pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.8163 Kinh độ: 107.1003

  nhiều mây
  29ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 15:07

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 6.62mps
  • Hướng gió: 238º WSW
  • Độ ẩm: 73%
  • Độ che phủ: 56%
  • Áp suất: 981mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (31-07-2017)

  Mặt trời mọc: 05:31am Mặt trời lặn: 06:24pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.8163 Kinh độ: 107.1003

  mưa rải rác
  27ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 15:07

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.005mm
  • Sức gió: 6.92mps
  • Hướng gió: 234º SW
  • Độ ẩm: 73%
  • Độ che phủ: 8%
  • Áp suất: 983mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (01-08-2017)

  Mặt trời mọc: 05:31am Mặt trời lặn: 06:24pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.8163 Kinh độ: 107.1003

  mưa rải rác
  26ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 15:07

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.09mm
  • Sức gió: 7.65mps
  • Hướng gió: 240º WSW
  • Độ ẩm: 76%
  • Độ che phủ: 12%
  • Áp suất: 982mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (01-08-2017)

  Mặt trời mọc: 05:31am Mặt trời lặn: 06:24pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.8163 Kinh độ: 107.1003

  mưa rải rác
  28ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 15:07

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.02mm
  • Sức gió: 7.88mps
  • Hướng gió: 244º WSW
  • Độ ẩm: 75%
  • Độ che phủ: 36%
  • Áp suất: 984mb
 • Cập nhật lúc 15:07
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 29ºC 36% 7.47mps 241º WSW 0.105mm 76%
  6:00 mưa rải rác 30ºC 64% 6.92mps 241º WSW 0.025mm 73%
  9:00 nhiều mây 29ºC 56% 6.62mps 238º WSW 0mm 73%
  12:00 ít mây 28ºC 24% 6.21mps 234º SW 0mm 73%
  15:00 mưa rải rác 27ºC 8% 6.92mps 234º SW 0.005mm 73%
  18:00 ít mây 27ºC 12% 7.91mps 237º WSW 0mm 74%
  21:00 mưa rải rác 26ºC 12% 7.65mps 240º WSW 0.09mm 76%
  24:00 mưa rải rác 26ºC 20% 7.37mps 242º WSW 0.11mm 78%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Đông Hà

Thứ 2

Dự báo ngày 31-07-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 7.47mps 242º
 • Độ ẩm: 76%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 36%
 • Áp suất: 984mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 01-08-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 7.88mps 245º
 • Độ ẩm: 75%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 36%
 • Áp suất: 984mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 02-08-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 7.17mps 244º
 • Độ ẩm: 75%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 36%
 • Áp suất: 984mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 03-08-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 8.62mps 242º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 10%
 • Áp suất: 991mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 04-08-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 10.33mps 239º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 32%
 • Áp suất: 990mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 05-08-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 11.05mps 239º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 42%
 • Áp suất: 991mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 06-08-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 9.27mps 249º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 77%
 • Áp suất: 994mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 07-08-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 9.12mps 262º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 46%
 • Áp suất: 993mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 08-08-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 10.11mps 252º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 15%
 • Áp suất: 993mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 09-08-2017
quang mây

Quang Mây

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 9.72mps 249º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 22%
 • Áp suất: 993mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 10-08-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 9.54mps 249º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 7%
 • Áp suất: 992mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 11-08-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 8.36mps 250º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 18%
 • Áp suất: 993mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 12-08-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 8.43mps 250º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 21%
 • Áp suất: 992mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 13-08-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 8.69mps 247º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 61%
 • Áp suất: 991mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 14-08-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 9.03mps 255º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 14%
 • Áp suất: 994mbar
Xem thêm