Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Yên Bái. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 7 (26-05-2018)

  Mặt trời mọc: 05:18am Mặt trời lặn: 06:19pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.8173 Kinh độ: 107.101

  ít mây
  22ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 01:27

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.12mps
  • Hướng gió: 221º SW
  • Độ ẩm: 93%
  • Độ che phủ: 12%
  • Áp suất: 987mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 7 (26-05-2018)

  Mặt trời mọc: 05:18am Mặt trời lặn: 06:19pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.8173 Kinh độ: 107.101

  mây rải rác
  26ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 01:27

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.77mps
  • Hướng gió: 228º SW
  • Độ ẩm: 84%
  • Độ che phủ: 44%
  • Áp suất: 989mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 7 (26-05-2018)

  Mặt trời mọc: 05:18am Mặt trời lặn: 06:19pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.8173 Kinh độ: 107.101

  ít mây
  32ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 01:27

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.21mps
  • Hướng gió: 238º WSW
  • Độ ẩm: 63%
  • Độ che phủ: 24%
  • Áp suất: 988mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 7 (26-05-2018)

  Mặt trời mọc: 05:18am Mặt trời lặn: 06:19pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.8173 Kinh độ: 107.101

  trời quang mây
  29ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 01:27

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.2mps
  • Hướng gió: 231º SW
  • Độ ẩm: 60%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 987mb
 • Thời tiết Tối Thứ 7 (27-05-2018)

  Mặt trời mọc: 05:18am Mặt trời lặn: 06:19pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.8173 Kinh độ: 107.101

  trời quang mây
  24ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 01:27

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.36mps
  • Hướng gió: 207º SSW
  • Độ ẩm: 87%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 988mb
 • Cập nhật lúc 01:27
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 ít mây 22ºC 12% 1.12mps 221º SW 0mm 93%
  6:00 mây rải rác 21ºC 44% 1.17mps 218º SW 0mm 93%
  9:00 mây rải rác 26ºC 44% 1.77mps 228º SW 0mm 84%
  12:00 ít mây 30ºC 12% 3.46mps 227º SW 0mm 72%
  15:00 ít mây 32ºC 24% 4.21mps 238º WSW 0mm 63%
  18:00 ít mây 32ºC 20% 3.62mps 230º SW 0mm 60%
  21:00 trời quang mây 29ºC 0% 3.2mps 231º SW 0mm 60%
  24:00 trời quang mây 26ºC 0% 1.72mps 212º SSW 0mm 73%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Đông Hà

Thứ 6

Dự báo ngày 25-05-2018
ít mây

ít Mây

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 0.96mps 200º
 • Độ ẩm: 93%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 988mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 26-05-2018
ít mây

ít Mây

30ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 3.46mps 228º
 • Độ ẩm: 72%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 989mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 27-05-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

32ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.97mps 224º
 • Độ ẩm: 67%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 32%
 • Áp suất: 990mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 28-05-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.66mps 32º
 • Độ ẩm: 85%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 989mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 29-05-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.59mps 95º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 999mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 30-05-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.33mps 98º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 998mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 31-05-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.23mps 87º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 29%
 • Áp suất: 1000mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 01-06-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.6mps 87º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 15%
 • Áp suất: 1001mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 02-06-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.19mps 48º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 15%
 • Áp suất: 998mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 03-06-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 0.49mps 275º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 17%
 • Áp suất: 997mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 04-06-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 3.4mps 211º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 35%
 • Áp suất: 995mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 05-06-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 5.67mps 243º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 11%
 • Áp suất: 995mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 06-06-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 4.12mps 232º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 996mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 07-06-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.42mps 232º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 27%
 • Áp suất: 998mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 08-06-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 5.32mps 240º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 34%
 • Áp suất: 997mbar
Xem thêm