Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Yên Bái. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 7 (22-09-2018)

  Mặt trời mọc: 05:40am Mặt trời lặn: 05:47pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.8173 Kinh độ: 107.101

  trời quang mây
  25ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 17:53

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.6525mm
  • Sức gió: 2.38mps
  • Hướng gió: 72º ENE
  • Độ ẩm: 82%
  • Độ che phủ: 76%
  • Áp suất: 992mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 7 (22-09-2018)

  Mặt trời mọc: 05:40am Mặt trời lặn: 05:47pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.8173 Kinh độ: 107.101

  mưa rải rác
  29ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 17:53

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.125mm
  • Sức gió: 3.46mps
  • Hướng gió: 48º NE
  • Độ ẩm: 72%
  • Độ che phủ: 56%
  • Áp suất: 991mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 7 (22-09-2018)

  Mặt trời mọc: 05:40am Mặt trời lặn: 05:47pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.8173 Kinh độ: 107.101

  mưa rải rác
  23ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 17:53

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.165mm
  • Sức gió: 0.77mps
  • Hướng gió: 101º E
  • Độ ẩm: 96%
  • Độ che phủ: 68%
  • Áp suất: 991mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 7 (23-09-2018)

  Mặt trời mọc: 05:40am Mặt trời lặn: 05:47pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.8173 Kinh độ: 107.101

  mưa rải rác
  22ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 17:53

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.0049999999999999mm
  • Sức gió: 0.76mps
  • Hướng gió: 282º WNW
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 76%
  • Áp suất: 992mb
 • Thời tiết Tối Thứ 7 (23-09-2018)

  Mặt trời mọc: 05:40am Mặt trời lặn: 05:47pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.8173 Kinh độ: 107.101

  mưa rải rác
  23ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 17:53

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.050000000000001mm
  • Sức gió: 1.51mps
  • Hướng gió: 317º NW
  • Độ ẩm: 97%
  • Độ che phủ: 36%
  • Áp suất: 993mb
 • Cập nhật lúc 17:53
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 trời quang mây 23ºC 0% 0.52mps 280º W 0mm 94%
  6:00 trời quang mây 30ºC 0% 1.81mps 58º ENE 0mm 73%
  9:00 mưa rải rác 29ºC 56% 3.46mps 48º NE 0.125mm 72%
  12:00 mưa vừa 25ºC 80% 1.62mps 65º ENE 5.99mm 98%
  15:00 mưa rải rác 23ºC 68% 0.77mps 101º E 1.165mm 96%
  18:00 nhiều mây 22ºC 56% 0.31mps 126º SE 0mm 99%
  21:00 mưa rải rác 22ºC 76% 0.76mps 282º WNW 0.0049999999999999mm 99%
  24:00 mưa rải rác 22ºC 44% 1.01mps 313º NW 0.024999999999999mm 99%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Đông Hà

Thứ 7

Dự báo ngày 22-09-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.81mps 58º
 • Độ ẩm: 73%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 993mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 23-09-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.52mps 16º
 • Độ ẩm: 91%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 68%
 • Áp suất: 993mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 24-09-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.32mps 359º
 • Độ ẩm: 83%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 991mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 25-09-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 0.8mps 225º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 9%
 • Áp suất: 1001mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 26-09-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.59mps 159º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 21%
 • Áp suất: 1001mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 27-09-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 1.32mps 56º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 40%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 28-09-2018
mưa to

Mưa To

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 7.98mps 16º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 54%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 29-09-2018
mưa to

Mưa To

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 6.51mps 16º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 80%
 • Áp suất: 1003mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 30-09-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 4.41mps 27º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 43%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 01-10-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 4.13mps 23º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 16%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 02-10-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 3.62mps 33º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 6%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 03-10-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 4.15mps 36º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 46%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 04-10-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 4.01mps 5º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 55%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 05-10-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.29mps 24º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 41%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 06-10-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.3mps 62º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 44%
 • Áp suất: 1007mbar
Xem thêm