Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Yên Bái. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 7 (21-02-2017)

  Mặt trời mọc: 06:20am Mặt trời lặn: 05:51pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.8163 Kinh độ: 107.1003

  clear sky
  18ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 16ºC

  Cập nhật lúc 20:37

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.1175mm
  • Sức gió: 1.42mps
  • Hướng gió: 45º NE
  • Độ ẩm: 98%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 994mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 7 (22-02-2017)

  Mặt trời mọc: 06:20am Mặt trời lặn: 05:51pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.8163 Kinh độ: 107.1003

  ít mây
  16ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 16ºC

  Cập nhật lúc 20:37

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.71mps
  • Hướng gió: 118º ESE
  • Độ ẩm: 94%
  • Độ che phủ: 12%
  • Áp suất: 990mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 7 (22-02-2017)

  Mặt trời mọc: 06:20am Mặt trời lặn: 05:51pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.8163 Kinh độ: 107.1003

  clear sky
  19ºC

  Clear Sky

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 16ºC

  Cập nhật lúc 20:37

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.11mps
  • Hướng gió: 253º WSW
  • Độ ẩm: 89%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 991mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 7 (22-02-2017)

  Mặt trời mọc: 06:20am Mặt trời lặn: 05:51pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.8163 Kinh độ: 107.1003

  ít mây
  32ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 16ºC

  Cập nhật lúc 20:37

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.11mps
  • Hướng gió: 66º ENE
  • Độ ẩm: 59%
  • Độ che phủ: 20%
  • Áp suất: 989mb
 • Thời tiết Tối Thứ 7 (22-02-2017)

  Mặt trời mọc: 06:20am Mặt trời lặn: 05:51pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.8163 Kinh độ: 107.1003

  mây rải rác
  26ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 16ºC

  Cập nhật lúc 20:37

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.75mps
  • Hướng gió: 117º ESE
  • Độ ẩm: 69%
  • Độ che phủ: 36%
  • Áp suất: 989mb
 • Cập nhật lúc 20:37
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 clear sky 19ºC 0% 1.75mps 99º E 0mm 77%
  6:00 clear sky 16ºC 0% 0.88mps 99º E 0mm 98%
  9:00 ít mây 16ºC 12% 0.71mps 118º ESE 0mm 94%
  12:00 mây rải rác 17ºC 48% 0.91mps 258º WSW 0mm 92%
  15:00 clear sky 19ºC 0% 1.11mps 253º WSW 0mm 89%
  18:00 clear sky 30ºC 0% 0.57mps 111º ESE 0mm 68%
  21:00 ít mây 32ºC 20% 1.11mps 66º ENE 0mm 59%
  24:00 nhiều mây 30ºC 64% 1.86mps 84º E 0mm 58%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Đông Hà

Thứ 3

Dự báo ngày 21-02-2017
quang mây

Quang Mây

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 2.26mps 101º
 • Độ ẩm: 56%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 988mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 22-02-2017
ít mây

ít Mây

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.11mps 66º
 • Độ ẩm: 59%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 989mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 23-02-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.47mps 325º
 • Độ ẩm: 56%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 990mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 24-02-2017
mưa to

Mưa To

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 5.1mps 10º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 89%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 25-02-2017
mưa to

Mưa To

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 3.53mps 357º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 81%
 • Áp suất: 1009mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 26-02-2017
mưa to

Mưa To

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 9.26mps 2º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 96%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 27-02-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 6.11mps 358º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 73%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 28-02-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 5.75mps 9º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 52%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 01-03-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 8.43mps 28º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 93%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 02-03-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 5.53mps 13º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 74%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 03-03-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 5.12mps 358º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 28%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 04-03-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 2.79mps 35º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 1004mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 05-03-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 4.15mps 89º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 4%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 06-03-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 2.38mps 89º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 1000mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 07-03-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 2.07mps 82º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 999mbar
Xem thêm