Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Yên Bái. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 5 (11-10-2017)

  Mặt trời mọc: 05:43am Mặt trời lặn: 05:32pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.8163 Kinh độ: 107.1003

  mưa rải rác
  25ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 01:23

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 5.9025mm
  • Sức gió: 1.17mps
  • Hướng gió: 65º ENE
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 987mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 5 (12-10-2017)

  Mặt trời mọc: 05:43am Mặt trời lặn: 05:32pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.8163 Kinh độ: 107.1003

  mưa rải rác
  22ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 01:23

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.25mm
  • Sức gió: 1.31mps
  • Hướng gió: 334º NNW
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 989mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 5 (12-10-2017)

  Mặt trời mọc: 05:43am Mặt trời lặn: 05:32pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.8163 Kinh độ: 107.1003

  mưa vừa
  22ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 01:23

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 3.925mm
  • Sức gió: 0.86mps
  • Hướng gió: 22º NNE
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 989mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 5 (12-10-2017)

  Mặt trời mọc: 05:43am Mặt trời lặn: 05:32pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.8163 Kinh độ: 107.1003

  mưa vừa
  25ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 01:23

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 5.08mm
  • Sức gió: 1.65mps
  • Hướng gió: 29º NNE
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 988mb
 • Thời tiết Tối Thứ 5 (12-10-2017)

  Mặt trời mọc: 05:43am Mặt trời lặn: 05:32pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.8163 Kinh độ: 107.1003

  mưa vừa
  22ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 01:23

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 10.15mm
  • Sức gió: 0.27mps
  • Hướng gió: 343º NNW
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 988mb
 • Cập nhật lúc 01:23
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 23ºC 92% 1.45mps 32º NNE 2.2625mm 100%
  6:00 mưa vừa 22ºC 92% 1.21mps 346º NNW 5.585mm 97%
  9:00 mưa rải rác 22ºC 92% 1.31mps 334º NNW 0.25mm 99%
  12:00 mưa rải rác 22ºC 92% 1.01mps 345º NNW 2.605mm 99%
  15:00 mưa vừa 22ºC 92% 0.86mps 22º NNE 3.925mm 100%
  18:00 mưa vừa 24ºC 88% 0.96mps 23º NNE 6.05mm 100%
  21:00 mưa vừa 25ºC 88% 1.65mps 29º NNE 5.08mm 100%
  24:00 mưa vừa 24ºC 92% 1.71mps 26º NNE 8.9mm 100%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Đông Hà

Thứ 4

Dự báo ngày 11-10-2017
mưa to

Mưa To

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.17mps 66º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 987mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 12-10-2017
mưa to

Mưa To

24ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 0.96mps 24º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 88%
 • Áp suất: 990mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 13-10-2017
mưa to

Mưa To

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.51mps 0º
 • Độ ẩm: 96%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 68%
 • Áp suất: 989mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 14-10-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.47mps 337º
 • Độ ẩm: 97%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 989mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 15-10-2017
quang mây

Quang Mây

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 10.15mps 349º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 998mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 16-10-2017
quang mây

Quang Mây

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 11.31mps 352º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 999mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 17-10-2017
mưa rất to

Mưa Rất To

22ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 15.9mps 355º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 993mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 18-10-2017
mưa rất to

Mưa Rất To

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 12.42mps 5º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 96%
 • Áp suất: 997mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 19-10-2017
mưa to

Mưa To

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 11.32mps 350º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 93%
 • Áp suất: 998mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 20-10-2017
mưa rất to

Mưa Rất To

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 9.53mps 4º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 64%
 • Áp suất: 996mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 21-10-2017
mưa to

Mưa To

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.48mps 82º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 22%
 • Áp suất: 998mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 22-10-2017
mưa to

Mưa To

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.25mps 70º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 31%
 • Áp suất: 1000mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 23-10-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.48mps 3º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 47%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 24-10-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.69mps 220º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 21%
 • Áp suất: 1000mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 25-10-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.58mps 216º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 16%
 • Áp suất: 1001mbar
Xem thêm