Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Yên Bái. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 4 (08-02-2023)

  Mặt trời mọc: 06:21am Mặt trời lặn: 05:50pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.8163 Kinh độ: 107.1003

  mây rải rác
  22ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 23:18

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.85mps
  • Hướng gió: 111º ESE
  • Độ ẩm: 93%
  • Độ che phủ: 57%
  • Áp suất: 1011mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 4 (08-02-2023)

  Mặt trời mọc: 06:21am Mặt trời lặn: 05:50pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.8163 Kinh độ: 107.1003

  mưa rải rác
  22ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 23:18

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.15mm
  • Sức gió: 2.68mps
  • Hướng gió: 102º ESE
  • Độ ẩm: 94%
  • Độ che phủ: 19%
  • Áp suất: 1010mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 4 (09-02-2023)

  Mặt trời mọc: 06:21am Mặt trời lặn: 05:50pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.8163 Kinh độ: 107.1003

  nhiều mây
  22ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 23:18

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.08mps
  • Hướng gió: 60º ENE
  • Độ ẩm: 94%
  • Độ che phủ: 77%
  • Áp suất: 1011mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 4 (09-02-2023)

  Mặt trời mọc: 06:21am Mặt trời lặn: 05:50pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.8163 Kinh độ: 107.1003

  nhiều mây
  22ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 23:18

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.5mps
  • Hướng gió: 136º SE
  • Độ ẩm: 94%
  • Độ che phủ: 71%
  • Áp suất: 1012mb
 • Thời tiết Tối Thứ 4 (09-02-2023)

  Mặt trời mọc: 06:21am Mặt trời lặn: 05:50pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.8163 Kinh độ: 107.1003

  mây rải rác
  28ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 23:18

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.04mps
  • Hướng gió: 46º NE
  • Độ ẩm: 71%
  • Độ che phủ: 48%
  • Áp suất: 1010mb
 • Cập nhật lúc 23:18
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây rải rác 26ºC 33% 2.95mps 68º ENE 0mm 75%
  6:00 ít mây 25ºC 20% 4.22mps 87º E 0mm 80%
  9:00 mưa rải rác 22ºC 19% 2.68mps 102º ESE 0.15mm 94%
  12:00 nhiều mây 22ºC 64% 0.91mps 87º E 0mm 93%
  15:00 nhiều mây 22ºC 77% 0.08mps 60º ENE 0mm 94%
  18:00 nhiều mây 22ºC 68% 0.94mps 179º S 0mm 94%
  21:00 nhiều mây 22ºC 71% 1.5mps 136º SE 0mm 94%
  24:00 nhiều mây 24ºC 73% 1.62mps 114º ESE 0mm 82%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Đông Hà

Thứ 4

Dự báo ngày 08-02-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 4.22mps 87º
 • Độ ẩm: 72%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 32%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 09-02-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 3.74mps 81º
 • Độ ẩm: 71%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 56%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 10-02-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 3.3mps 69º
 • Độ ẩm: 77%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 93%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 11-02-2023
trời quang mây

Trời Quang Mây

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 3.77mps 109º
 • Độ ẩm: 61%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 6%
 • Áp suất: 1008mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 12-02-2023
trời quang mây

Trời Quang Mây

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 4.83mps 109º
 • Độ ẩm: 51%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 10%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 13-02-2023
mây dày đặc

Mây Dày đặc

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 4.8mps 104º
 • Độ ẩm: 55%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 85%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 14-02-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 3.65mps 25º
 • Độ ẩm: 91%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 15-02-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 6.15mps 80º
 • Độ ẩm: 74%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 49%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 16-02-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 5.97mps 84º
 • Độ ẩm: 82%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 83%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 17-02-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 2.3mps 17º
 • Độ ẩm: 86%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 94%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 18-02-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 3.85mps 2º
 • Độ ẩm: 83%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 89%
 • Áp suất: 1013mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 19-02-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 5.21mps 92º
 • Độ ẩm: 70%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 62%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 20-02-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 5.25mps 91º
 • Độ ẩm: 74%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 68%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 21-02-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 4.79mps 88º
 • Độ ẩm: 70%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 52%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 22-02-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 5.89mps 76º
 • Độ ẩm: 73%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 83%
 • Áp suất: 1014mbar
Xem thêm