Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Yên Bái. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 3 (27-09-2022)

  Mặt trời mọc: 05:41am Mặt trời lặn: 05:44pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.8163 Kinh độ: 107.1003

  mưa vừa
  26ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 10:55

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 5.13mps
  • Hướng gió: 322º NW
  • Độ ẩm: 86%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1007mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 3 (27-09-2022)

  Mặt trời mọc: 05:41am Mặt trời lặn: 05:44pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.8163 Kinh độ: 107.1003

  mưa to
  23ºC

  Mưa To

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 10:55

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 14.37mm
  • Sức gió: 6.59mps
  • Hướng gió: 305º NW
  • Độ ẩm: 95%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1002mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 3 (28-09-2022)

  Mặt trời mọc: 05:41am Mặt trời lặn: 05:44pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.8163 Kinh độ: 107.1003

  mưa to
  25ºC

  Mưa To

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 10:55

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 22.81mm
  • Sức gió: 10.89mps
  • Hướng gió: 351º N
  • Độ ẩm: 96%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 998mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 3 (28-09-2022)

  Mặt trời mọc: 05:41am Mặt trời lặn: 05:44pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.8163 Kinh độ: 107.1003

  mưa to
  26ºC

  Mưa To

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 10:55

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 13.11mm
  • Sức gió: 9.66mps
  • Hướng gió: 40º NE
  • Độ ẩm: 92%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 997mb
 • Thời tiết Tối Thứ 3 (28-09-2022)

  Mặt trời mọc: 05:41am Mặt trời lặn: 05:44pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.8163 Kinh độ: 107.1003

  mưa vừa
  26ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 10:55

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 4.37mm
  • Sức gió: 9.28mps
  • Hướng gió: 74º ENE
  • Độ ẩm: 85%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 993mb
 • Cập nhật lúc 10:55
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa vừa 25ºC 100% 4.94mps 326º NW 5.59mm 87%
  6:00 mưa to 24ºC 100% 6.12mps 342º NNW 12.45mm 92%
  9:00 mưa to 23ºC 100% 6.59mps 305º NW 14.37mm 95%
  12:00 mưa to 24ºC 100% 8.16mps 339º NNW 21.09mm 96%
  15:00 mưa to 25ºC 100% 10.89mps 351º N 22.81mm 96%
  18:00 mưa to 25ºC 100% 9.78mps 19º NNE 25.46mm 97%
  21:00 mưa to 26ºC 100% 9.66mps 40º NE 13.11mm 92%
  24:00 mưa vừa 26ºC 100% 10.74mps 46º NE 5.74mm 91%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Đông Hà

Thứ 3

Dự báo ngày 27-09-2022
mưa to

Mưa To

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 9.05mps 349º
 • Độ ẩm: 86%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 28-09-2022
mưa to

Mưa To

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 10.89mps 351º
 • Độ ẩm: 90%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 996mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 29-09-2022
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.89mps 212º
 • Độ ẩm: 78%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 30-09-2022
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.79mps 33º
 • Độ ẩm: 71%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 89%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 01-10-2022
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.58mps 20º
 • Độ ẩm: 92%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1009mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 02-10-2022
mưa to

Mưa To

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 16.02mps 97º
 • Độ ẩm: 91%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 03-10-2022
mưa to

Mưa To

24ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 11.97mps 117º
 • Độ ẩm: 93%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 04-10-2022
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.87mps 97º
 • Độ ẩm: 82%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 05-10-2022
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.58mps 20º
 • Độ ẩm: 80%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 90%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 06-10-2022
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.56mps 54º
 • Độ ẩm: 75%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 46%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 07-10-2022
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.45mps 22º
 • Độ ẩm: 75%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 93%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 08-10-2022
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.37mps 39º
 • Độ ẩm: 71%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 66%
 • Áp suất: 1010mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 09-10-2022
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.71mps 29º
 • Độ ẩm: 77%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 10-10-2022
mưa to

Mưa To

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 10.24mps 98º
 • Độ ẩm: 92%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 11-10-2022
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 4.83mps 125º
 • Độ ẩm: 77%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 96%
 • Áp suất: 1009mbar
Xem thêm