Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Yên Bái. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (22-07-2019)

  Mặt trời mọc: 05:28am Mặt trời lặn: 06:27pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.8173 Kinh độ: 107.101

  mây dày đặc
  28ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 34ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 18:36

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.34mps
  • Hướng gió: 203º SSW
  • Độ ẩm: 67%
  • Độ che phủ: 96%
  • Áp suất: 1004mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (22-07-2019)

  Mặt trời mọc: 05:28am Mặt trời lặn: 06:27pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.8173 Kinh độ: 107.101

  mây dày đặc
  34ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 34ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 18:36

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.98mps
  • Hướng gió: 217º SW
  • Độ ẩm: 50%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1004mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (22-07-2019)

  Mặt trời mọc: 05:28am Mặt trời lặn: 06:27pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.8173 Kinh độ: 107.101

  mây dày đặc
  28ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 34ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 18:36

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.09mps
  • Hướng gió: 201º SSW
  • Độ ẩm: 70%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 1003mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (23-07-2019)

  Mặt trời mọc: 05:28am Mặt trời lặn: 06:27pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.8173 Kinh độ: 107.101

  mây dày đặc
  26ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 34ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 18:36

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.98mps
  • Hướng gió: 199º SSW
  • Độ ẩm: 75%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1004mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (23-07-2019)

  Mặt trời mọc: 05:28am Mặt trời lặn: 06:27pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.8173 Kinh độ: 107.101

  mây dày đặc
  27ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 34ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 18:36

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.09mps
  • Hướng gió: 204º SSW
  • Độ ẩm: 75%
  • Độ che phủ: 94%
  • Áp suất: 1005mb
 • Cập nhật lúc 18:36
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây dày đặc 28ºC 100% 2.86mps 220º SW 0mm 77%
  6:00 mây dày đặc 32ºC 100% 2.21mps 207º SSW 0mm 57%
  9:00 mây dày đặc 34ºC 100% 3.98mps 217º SW 0mm 50%
  12:00 nhiều mây 33ºC 78% 3.05mps 188º S 0mm 56%
  15:00 mây dày đặc 28ºC 88% 4.09mps 201º SSW 0mm 70%
  18:00 mây dày đặc 27ºC 100% 2.57mps 200º SSW 0mm 73%
  21:00 mây dày đặc 26ºC 100% 2.98mps 199º SSW 0mm 75%
  24:00 mây dày đặc 26ºC 99% 2.78mps 197º SSW 0mm 74%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Đông Hà

Thứ 2

Dự báo ngày 22-07-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

32ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 2.21mps 208º
 • Độ ẩm: 57%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 23-07-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

30ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 3.23mps 198º
 • Độ ẩm: 64%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 24-07-2019
mây rải rác

Mây Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 37ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.81mps 243º
 • Độ ẩm: 47%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 25%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 25-07-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

34ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 2.93mps 223º
 • Độ ẩm: 49%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 26-07-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

33ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 3.13mps 229º
 • Độ ẩm: 53%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 27-07-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

31ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 3.07mps 223º
 • Độ ẩm: 58%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1006mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 28-07-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

31ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.24mps 228º
 • Độ ẩm: 54%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 97%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 29-07-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

31ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.85mps 240º
 • Độ ẩm: 52%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 30-07-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.55mps 258º
 • Độ ẩm: 74%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 31-07-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.24mps 237º
 • Độ ẩm: 54%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 94%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 01-08-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

28ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.69mps 219º
 • Độ ẩm: 65%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 02-08-2019
nhiều mây

Nhiều Mây

31ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 4.52mps 218º
 • Độ ẩm: 51%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 71%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 03-08-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.47mps 217º
 • Độ ẩm: 54%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1008mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 04-08-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.94mps 195º
 • Độ ẩm: 52%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 90%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 05-08-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

32ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.67mps 193º
 • Độ ẩm: 52%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1008mbar
Xem thêm