Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Yên Bái. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (15-12-2017)

  Mặt trời mọc: 06:12am Mặt trời lặn: 05:20pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.8163 Kinh độ: 107.1003

  mưa rải rác
  19ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 20ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 01:51

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 3.3mm
  • Sức gió: 2.86mps
  • Hướng gió: 349º N
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 995mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (15-12-2017)

  Mặt trời mọc: 06:12am Mặt trời lặn: 05:20pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.8163 Kinh độ: 107.1003

  mưa vừa
  19ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 20ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 01:51

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 5.17mm
  • Sức gió: 3.72mps
  • Hướng gió: 345º NNW
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 995mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (16-12-2017)

  Mặt trời mọc: 06:12am Mặt trời lặn: 05:20pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.8163 Kinh độ: 107.1003

  mưa vừa
  20ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 20ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 01:51

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 4.1mm
  • Sức gió: 2.96mps
  • Hướng gió: 27º NNE
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 995mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (16-12-2017)

  Mặt trời mọc: 06:12am Mặt trời lặn: 05:20pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.8163 Kinh độ: 107.1003

  mưa vừa
  18ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 20ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 01:51

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 5.21mm
  • Sức gió: 5.47mps
  • Hướng gió: 0º N
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 997mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (16-12-2017)

  Mặt trời mọc: 06:12am Mặt trời lặn: 05:20pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.8163 Kinh độ: 107.1003

  mưa vừa
  17ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 20ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 01:51

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 7.23mm
  • Sức gió: 7.17mps
  • Hướng gió: 1º N
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 998mb
 • Cập nhật lúc 01:51
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 20ºC 100% 3.93mps 353º N 1.95mm 100%
  6:00 mưa rải rác 19ºC 92% 4.47mps 346º NNW 2.22mm 100%
  9:00 mưa vừa 19ºC 100% 3.72mps 345º NNW 5.17mm 100%
  12:00 mưa vừa 20ºC 100% 1.66mps 31º NNE 4.98mm 100%
  15:00 mưa vừa 20ºC 92% 2.96mps 27º NNE 4.1mm 100%
  18:00 mưa rải rác 19ºC 88% 4.92mps 6º N 2.09mm 100%
  21:00 mưa vừa 18ºC 100% 5.47mps 0º N 5.21mm 100%
  24:00 mưa vừa 17ºC 92% 7.16mps 3º N 5.51mm 100%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Đông Hà

Thứ 6

Dự báo ngày 15-12-2017
mưa to

Mưa To

19ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 2.86mps 349º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 995mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 16-12-2017
mưa to

Mưa To

17ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 7.16mps 4º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 999mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 17-12-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

14ºC
 • Cao nhất: 14ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 5.92mps 11º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 18-12-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

17ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 8.78mps 0º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 74%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 19-12-2017
mưa to

Mưa To

16ºC
 • Cao nhất: 16ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 10.05mps 3º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 47%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 20-12-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

17ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 8.84mps 8º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 81%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 21-12-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

18ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 6.65mps 20º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 49%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 22-12-2017
mưa to

Mưa To

19ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 8.54mps 23º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 23-12-2017
mưa rất to

Mưa Rất To

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 6.52mps 34º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 96%
 • Áp suất: 1008mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 24-12-2017
mưa to

Mưa To

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 6.62mps 36º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 87%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 25-12-2017
mưa to

Mưa To

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 8.62mps 29º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 96%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 26-12-2017
mưa to

Mưa To

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 5.81mps 24º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 95%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 27-12-2017
mưa to

Mưa To

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 4.16mps 351º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 28-12-2017
mưa to

Mưa To

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 4.51mps 348º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 93%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 29-12-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 5.89mps 353º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 83%
 • Áp suất: 1008mbar
Xem thêm