Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Yên Bái. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (03-12-2023)

  Mặt trời mọc: 06:06am Mặt trời lặn: 05:17pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.8163 Kinh độ: 107.1003

  mưa rải rác
  21ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 06:21

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.66mps
  • Hướng gió: 325º NW
  • Độ ẩm: 95%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1015mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (03-12-2023)

  Mặt trời mọc: 06:06am Mặt trời lặn: 05:17pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.8163 Kinh độ: 107.1003

  mưa rải rác
  23ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 06:21

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 2.18mm
  • Sức gió: 2.73mps
  • Hướng gió: 62º ENE
  • Độ ẩm: 94%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1016mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (04-12-2023)

  Mặt trời mọc: 06:06am Mặt trời lặn: 05:17pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.8163 Kinh độ: 107.1003

  mưa rải rác
  23ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 06:21

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.87mm
  • Sức gió: 2.46mps
  • Hướng gió: 36º NE
  • Độ ẩm: 93%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1015mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (04-12-2023)

  Mặt trời mọc: 06:06am Mặt trời lặn: 05:17pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.8163 Kinh độ: 107.1003

  mưa rải rác
  22ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 06:21

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.16mm
  • Sức gió: 0.91mps
  • Hướng gió: 40º NE
  • Độ ẩm: 95%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1015mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (04-12-2023)

  Mặt trời mọc: 06:06am Mặt trời lặn: 05:17pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.8163 Kinh độ: 107.1003

  mưa rải rác
  23ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 06:21

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.92mm
  • Sức gió: 2.82mps
  • Hướng gió: 346º NNW
  • Độ ẩm: 93%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1013mb
 • Cập nhật lúc 06:21
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 23ºC 99% 3.43mps 44º NE 3mm 91%
  6:00 mưa rải rác 23ºC 100% 3.52mps 42º NE 2.34mm 93%
  9:00 mưa rải rác 23ºC 100% 2.73mps 62º ENE 2.18mm 94%
  12:00 mưa rải rác 23ºC 100% 2.31mps 67º ENE 2.41mm 93%
  15:00 mưa rải rác 23ºC 100% 2.46mps 36º NE 1.87mm 93%
  18:00 mưa rải rác 22ºC 100% 1.2mps 22º NNE 1.47mm 95%
  21:00 mưa rải rác 22ºC 100% 0.91mps 40º NE 1.16mm 95%
  24:00 mưa rải rác 23ºC 100% 1.98mps 17º NNE 1.18mm 94%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Đông Hà

Chủ nhật

Dự báo ngày 03-12-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 3.68mps 44º
 • Độ ẩm: 91%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 04-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.91mps 1º
 • Độ ẩm: 94%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 05-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 3.37mps 20º
 • Độ ẩm: 81%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 06-12-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 6.33mps 1º
 • Độ ẩm: 92%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 07-12-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

20ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 7.28mps 348º
 • Độ ẩm: 94%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 08-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 2.77mps 94º
 • Độ ẩm: 82%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 96%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 09-12-2023
trời quang mây

Trời Quang Mây

27ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 3.48mps 97º
 • Độ ẩm: 75%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 4%
 • Áp suất: 1013mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 10-12-2023
ít mây

ít Mây

27ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 3.53mps 94º
 • Độ ẩm: 78%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 22%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 11-12-2023
mây rải rác

Mây Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 3.11mps 94º
 • Độ ẩm: 79%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 42%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 12-12-2023
nhiều mây

Nhiều Mây

26ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 3.41mps 92º
 • Độ ẩm: 79%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 67%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 13-12-2023
mây rải rác

Mây Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 3.06mps 85º
 • Độ ẩm: 72%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 36%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 14-12-2023
mây dày đặc

Mây Dày đặc

26ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.86mps 88º
 • Độ ẩm: 74%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 15-12-2023
mây dày đặc

Mây Dày đặc

26ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 3.01mps 64º
 • Độ ẩm: 68%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 97%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 16-12-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 7.33mps 59º
 • Độ ẩm: 96%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1013mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 17-12-2023
mưa to

Mưa To

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 8mps 83º
 • Độ ẩm: 92%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1012mbar
Xem thêm