Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Yên Bái. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (25-03-2019)

  Mặt trời mọc: 05:52am Mặt trời lặn: 06:03pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.8173 Kinh độ: 107.101

  mưa rải rác
  27ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 13:54

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.2mps
  • Hướng gió: 52º NE
  • Độ ẩm: 74%
  • Độ che phủ: 24%
  • Áp suất: 1013mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (25-03-2019)

  Mặt trời mọc: 05:52am Mặt trời lặn: 06:03pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.8173 Kinh độ: 107.101

  ít mây
  27ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 13:54

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.2mps
  • Hướng gió: 52º NE
  • Độ ẩm: 74%
  • Độ che phủ: 24%
  • Áp suất: 1013mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (25-03-2019)

  Mặt trời mọc: 05:52am Mặt trời lặn: 06:03pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.8173 Kinh độ: 107.101

  mưa rải rác
  22ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 13:54

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.039999999999999mm
  • Sức gió: 1.61mps
  • Hướng gió: 39º NE
  • Độ ẩm: 89%
  • Độ che phủ: 80%
  • Áp suất: 1013mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (26-03-2019)

  Mặt trời mọc: 05:52am Mặt trời lặn: 06:03pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.8173 Kinh độ: 107.101

  mưa rải rác
  21ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 13:54

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.1mm
  • Sức gió: 1.31mps
  • Hướng gió: 32º NNE
  • Độ ẩm: 98%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1014mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (26-03-2019)

  Mặt trời mọc: 05:52am Mặt trời lặn: 06:03pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.8173 Kinh độ: 107.101

  mưa rải rác
  22ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 13:54

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.275mm
  • Sức gió: 1.71mps
  • Hướng gió: 51º NE
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1015mb
 • Cập nhật lúc 13:54
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 20ºC 92% 1.36mps 24º NNE 0.26mm 99%
  6:00 mưa rải rác 23ºC 56% 1.36mps 20º NNE 0.1mm 87%
  9:00 ít mây 27ºC 24% 2.2mps 52º NE 0mm 74%
  12:00 ít mây 26ºC 20% 2.75mps 50º NE 0mm 75%
  15:00 mưa rải rác 22ºC 80% 1.61mps 39º NE 0.039999999999999mm 89%
  18:00 mưa rải rác 21ºC 88% 1.32mps 24º NNE 0.23mm 98%
  21:00 mưa rải rác 21ºC 92% 1.31mps 32º NNE 0.1mm 98%
  24:00 mưa rải rác 21ºC 92% 1.36mps 39º NE 0.19mm 99%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Đông Hà

Thứ 2

Dự báo ngày 25-03-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.36mps 20º
 • Độ ẩm: 87%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 56%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 26-03-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.3mps 75º
 • Độ ẩm: 91%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 64%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 27-03-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.77mps 81º
 • Độ ẩm: 72%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 28-03-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 3.06mps 73º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 29-03-2019
mưa to

Mưa To

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.07mps 89º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 30-03-2019
mưa to

Mưa To

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 9.72mps 323º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1013mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 31-03-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 4.67mps 353º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 21%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 01-04-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 3.32mps 53º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 02-04-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 3.55mps 69º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 03-04-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.62mps 62º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 2%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 04-04-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.03mps 87º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 05-04-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.7mps 71º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 11%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 06-04-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.62mps 72º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1009mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 07-04-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.67mps 71º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 1%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 08-04-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.8mps 227º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 6%
 • Áp suất: 1008mbar
Xem thêm