Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Yên Bái. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Chủ nhật (26-01-2020)

  Mặt trời mọc: 06:23am Mặt trời lặn: 05:43pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.8163 Kinh độ: 107.1003

  mưa vừa
  17ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 20ºC

  Thấp nhất: 16ºC

  Cập nhật lúc 20:58

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.5mm
  • Sức gió: 3.16mps
  • Hướng gió: 316º NW
  • Độ ẩm: 91%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1015mb
 • Thời tiết Sáng Chủ nhật (26-01-2020)

  Mặt trời mọc: 06:23am Mặt trời lặn: 05:43pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.8163 Kinh độ: 107.1003

  mưa rải rác
  19ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 20ºC

  Thấp nhất: 16ºC

  Cập nhật lúc 20:58

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.37mm
  • Sức gió: 5.24mps
  • Hướng gió: 335º NNW
  • Độ ẩm: 90%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1014mb
 • Thời tiết Trưa Chủ nhật (26-01-2020)

  Mặt trời mọc: 06:23am Mặt trời lặn: 05:43pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.8163 Kinh độ: 107.1003

  mưa rải rác
  16ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 20ºC

  Thấp nhất: 16ºC

  Cập nhật lúc 20:58

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.69mm
  • Sức gió: 4.69mps
  • Hướng gió: 319º NW
  • Độ ẩm: 92%
  • Độ che phủ: 99%
  • Áp suất: 1014mb
 • Thời tiết Chiều Chủ nhật (27-01-2020)

  Mặt trời mọc: 06:23am Mặt trời lặn: 05:43pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.8163 Kinh độ: 107.1003

  mưa rải rác
  16ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 20ºC

  Thấp nhất: 16ºC

  Cập nhật lúc 20:58

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.38mm
  • Sức gió: 3.13mps
  • Hướng gió: 305º NW
  • Độ ẩm: 94%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1014mb
 • Thời tiết Tối Chủ nhật (27-01-2020)

  Mặt trời mọc: 06:23am Mặt trời lặn: 05:43pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.8163 Kinh độ: 107.1003

  mưa rải rác
  16ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 20ºC

  Thấp nhất: 16ºC

  Cập nhật lúc 20:58

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.56mm
  • Sức gió: 3.61mps
  • Hướng gió: 292º WNW
  • Độ ẩm: 94%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1014mb
 • Cập nhật lúc 20:58
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa vừa 20ºC 100% 7.57mps 343º NNW 4.94mm 92%
  6:00 mưa rải rác 19ºC 100% 5.65mps 340º NNW 1.44mm 90%
  9:00 mưa rải rác 19ºC 100% 5.24mps 335º NNW 1.37mm 90%
  12:00 mưa rải rác 17ºC 100% 4.71mps 313º NW 0.88mm 93%
  15:00 mưa rải rác 16ºC 99% 4.69mps 319º NW 0.69mm 92%
  18:00 mưa rải rác 16ºC 100% 3.95mps 317º NW 0.38mm 91%
  21:00 mưa rải rác 16ºC 100% 3.13mps 305º NW 0.38mm 94%
  24:00 mưa rải rác 16ºC 100% 3.53mps 304º NW 0.38mm 93%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Đông Hà

Chủ nhật

Dự báo ngày 26-01-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

19ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 5.24mps 335º
 • Độ ẩm: 90%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 27-01-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 3.54mps 334º
 • Độ ẩm: 79%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 85%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 28-01-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

19ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 5.18mps 326º
 • Độ ẩm: 92%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 29-01-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 4.05mps 328º
 • Độ ẩm: 87%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 97%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 30-01-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 3.65mps 26º
 • Độ ẩm: 87%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 31-01-2020
mưa to

Mưa To

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 4.54mps 91º
 • Độ ẩm: 83%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 01-02-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 7.28mps 106º
 • Độ ẩm: 73%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 64%
 • Áp suất: 1015mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 02-02-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 5.25mps 100º
 • Độ ẩm: 70%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 35%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 03-02-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 5.02mps 105º
 • Độ ẩm: 72%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 40%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 04-02-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 5.01mps 104º
 • Độ ẩm: 70%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 34%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 05-02-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 3.7mps 107º
 • Độ ẩm: 74%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 06-02-2020
trời quang mây

Trời Quang Mây

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 3.89mps 75º
 • Độ ẩm: 61%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 07-02-2020
trời quang mây

Trời Quang Mây

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 3.17mps 79º
 • Độ ẩm: 65%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 5%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 08-02-2020
trời quang mây

Trời Quang Mây

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 3.62mps 66º
 • Độ ẩm: 71%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 10%
 • Áp suất: 1008mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 09-02-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 5.46mps 88º
 • Độ ẩm: 74%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 53%
 • Áp suất: 1012mbar
Xem thêm