Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Yên Bái. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 6 (22-11-2019)

  Mặt trời mọc: 05:59am Mặt trời lặn: 05:16pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.8173 Kinh độ: 107.101

  mưa rải rác
  20ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 21:43

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.03mps
  • Hướng gió: 167º SSE
  • Độ ẩm: 91%
  • Độ che phủ: 18%
  • Áp suất: 1016mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 6 (22-11-2019)

  Mặt trời mọc: 05:59am Mặt trời lặn: 05:16pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.8173 Kinh độ: 107.101

  mưa rải rác
  25ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 21:43

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.81mm
  • Sức gió: 3.1mps
  • Hướng gió: 96º E
  • Độ ẩm: 76%
  • Độ che phủ: 76%
  • Áp suất: 1014mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 6 (22-11-2019)

  Mặt trời mọc: 05:59am Mặt trời lặn: 05:16pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.8173 Kinh độ: 107.101

  mưa rải rác
  21ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 21:43

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.31mm
  • Sức gió: 2.6mps
  • Hướng gió: 128º SE
  • Độ ẩm: 89%
  • Độ che phủ: 69%
  • Áp suất: 1015mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 6 (23-11-2019)

  Mặt trời mọc: 05:59am Mặt trời lặn: 05:16pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.8173 Kinh độ: 107.101

  mây rải rác
  19ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 21:43

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.87mps
  • Hướng gió: 189º S
  • Độ ẩm: 91%
  • Độ che phủ: 33%
  • Áp suất: 1015mb
 • Thời tiết Tối Thứ 6 (23-11-2019)

  Mặt trời mọc: 05:59am Mặt trời lặn: 05:16pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.8173 Kinh độ: 107.101

  trời quang mây
  19ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 21:43

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.68mps
  • Hướng gió: 243º WSW
  • Độ ẩm: 88%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1016mb
 • Cập nhật lúc 21:43
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 21ºC 51% 2.15mps 333º NNW 1mm 91%
  6:00 mưa rải rác 23ºC 85% 1.73mps 338º NNW 0.94mm 81%
  9:00 mưa rải rác 25ºC 76% 3.1mps 96º E 0.81mm 76%
  12:00 mưa rải rác 24ºC 86% 3.94mps 105º ESE 0.69mm 79%
  15:00 mưa rải rác 21ºC 69% 2.6mps 128º SE 0.31mm 89%
  18:00 mưa rải rác 20ºC 47% 2.01mps 166º SSE 0.19mm 90%
  21:00 mây rải rác 19ºC 33% 1.87mps 189º S 0mm 91%
  24:00 trời quang mây 18ºC 0% 1.54mps 217º SW 0mm 92%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Đông Hà

Thứ 6

Dự báo ngày 22-11-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

23ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.73mps 338º
 • Độ ẩm: 81%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 85%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 23-11-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 1.06mps 70º
 • Độ ẩm: 67%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1016mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 24-11-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.5mps 355º
 • Độ ẩm: 84%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 25-11-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 4.8mps 11º
 • Độ ẩm: 80%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 58%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 26-11-2019
mưa to

Mưa To

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 3.48mps 78º
 • Độ ẩm: 85%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 86%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 27-11-2019
mưa to

Mưa To

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 6.91mps 66º
 • Độ ẩm: 83%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 51%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 28-11-2019
mưa to

Mưa To

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 8.04mps 58º
 • Độ ẩm: 78%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 60%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 29-11-2019
mưa to

Mưa To

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 6.09mps 68º
 • Độ ẩm: 84%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 30-11-2019
mưa to

Mưa To

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 4.57mps 88º
 • Độ ẩm: 89%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1019mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 01-12-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

22ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 4.39mps 97º
 • Độ ẩm: 87%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 02-12-2019
mưa to

Mưa To

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 4.78mps 20º
 • Độ ẩm: 83%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 03-12-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 3.25mps 18º
 • Độ ẩm: 83%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 04-12-2019
mưa to

Mưa To

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 2.75mps 17º
 • Độ ẩm: 94%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 05-12-2019
mưa to

Mưa To

18ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 5.84mps 40º
 • Độ ẩm: 85%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 06-12-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

18ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 1.32mps 332º
 • Độ ẩm: 90%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1022mbar
Xem thêm