Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Yên Bái. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 7 (16-03-2018)

  Mặt trời mọc: 05:57am Mặt trời lặn: 06:02pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.8173 Kinh độ: 107.101

  mưa rải rác
  21ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 18ºC

  Cập nhật lúc 22:56

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.98mps
  • Hướng gió: 55º NE
  • Độ ẩm: 96%
  • Độ che phủ: 8%
  • Áp suất: 991mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 7 (16-03-2018)

  Mặt trời mọc: 05:57am Mặt trời lặn: 06:02pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.8173 Kinh độ: 107.101

  ít mây
  18ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 18ºC

  Cập nhật lúc 22:56

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.93mps
  • Hướng gió: 58º ENE
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 20%
  • Áp suất: 991mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 7 (17-03-2018)

  Mặt trời mọc: 05:57am Mặt trời lặn: 06:02pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.8173 Kinh độ: 107.101

  mưa rải rác
  21ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 18ºC

  Cập nhật lúc 22:56

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.08mm
  • Sức gió: 1.16mps
  • Hướng gió: 19º NNE
  • Độ ẩm: 98%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 990mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 7 (17-03-2018)

  Mặt trời mọc: 05:57am Mặt trời lặn: 06:02pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.8173 Kinh độ: 107.101

  mưa rải rác
  25ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 18ºC

  Cập nhật lúc 22:56

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.045mm
  • Sức gió: 1.56mps
  • Hướng gió: 88º E
  • Độ ẩm: 90%
  • Độ che phủ: 32%
  • Áp suất: 992mb
 • Thời tiết Tối Thứ 7 (17-03-2018)

  Mặt trời mọc: 05:57am Mặt trời lặn: 06:02pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.8173 Kinh độ: 107.101

  mưa rải rác
  27ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 18ºC

  Cập nhật lúc 22:56

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.08mm
  • Sức gió: 3.17mps
  • Hướng gió: 92º E
  • Độ ẩm: 72%
  • Độ che phủ: 20%
  • Áp suất: 988mb
 • Cập nhật lúc 22:56
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 24ºC 20% 1.46mps 102º ESE 0.255mm 81%
  6:00 trời quang mây 21ºC 8% 1.16mps 134º SE 0mm 90%
  9:00 ít mây 18ºC 20% 0.93mps 58º ENE 0mm 100%
  12:00 mưa rải rác 19ºC 92% 0.72mps 39º NE 0.03mm 100%
  15:00 mưa rải rác 21ºC 92% 1.16mps 19º NNE 0.08mm 98%
  18:00 mưa rải rác 21ºC 100% 0.86mps 106º ESE 0.075mm 98%
  21:00 mưa rải rác 25ºC 32% 1.56mps 88º E 0.045mm 90%
  24:00 mưa rải rác 29ºC 8% 2.32mps 74º ENE 0.005mm 72%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Đông Hà

Thứ 6

Dự báo ngày 16-03-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 1.36mps 69º
 • Độ ẩm: 76%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 36%
 • Áp suất: 990mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 17-03-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.56mps 88º
 • Độ ẩm: 90%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 32%
 • Áp suất: 992mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 18-03-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 0.57mps 282º
 • Độ ẩm: 80%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 992mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 19-03-2018
trời quang mây

Trời Quang Mây

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.39mps 111º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 2%
 • Áp suất: 1000mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 20-03-2018
trời quang mây

Trời Quang Mây

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 3.44mps 43º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 31%
 • Áp suất: 1000mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 21-03-2018
trời quang mây

Trời Quang Mây

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 6.44mps 352º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 96%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 22-03-2018
trời quang mây

Trời Quang Mây

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 4.14mps 21º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 14%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 23-03-2018
mưa to

Mưa To

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 3.6mps 69º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 31%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 24-03-2018
trời quang mây

Trời Quang Mây

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 3.26mps 67º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 21%
 • Áp suất: 1004mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 25-03-2018
trời quang mây

Trời Quang Mây

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 5.17mps 48º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 34%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 26-03-2018
trời quang mây

Trời Quang Mây

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 5.09mps 39º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 25%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 27-03-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 4.4mps 77º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 32%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 28-03-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.72mps 96º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 1%
 • Áp suất: 1000mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 29-03-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.73mps 117º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 2%
 • Áp suất: 997mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 30-03-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.06mps 227º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 5%
 • Áp suất: 998mbar
Xem thêm