Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Yên Bái. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 6 (21-04-2017)

  Mặt trời mọc: 05:32am Mặt trời lặn: 06:08pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.8163 Kinh độ: 107.1003

  mưa rải rác
  23ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 22:28

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 2.4375mm
  • Sức gió: 1.22mps
  • Hướng gió: 205º SSW
  • Độ ẩm: 93%
  • Độ che phủ: 32%
  • Áp suất: 987mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 6 (21-04-2017)

  Mặt trời mọc: 05:32am Mặt trời lặn: 06:08pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.8163 Kinh độ: 107.1003

  ít mây
  24ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 22:28

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.36mps
  • Hướng gió: 238º WSW
  • Độ ẩm: 88%
  • Độ che phủ: 20%
  • Áp suất: 989mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 6 (21-04-2017)

  Mặt trời mọc: 05:32am Mặt trời lặn: 06:08pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.8163 Kinh độ: 107.1003

  clear sky
  33ºC

  Clear Sky

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 22:28

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 5.2mps
  • Hướng gió: 240º WSW
  • Độ ẩm: 57%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 987mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 6 (21-04-2017)

  Mặt trời mọc: 05:32am Mặt trời lặn: 06:08pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.8163 Kinh độ: 107.1003

  ít mây
  31ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 22:28

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.86mps
  • Hướng gió: 239º WSW
  • Độ ẩm: 52%
  • Độ che phủ: 24%
  • Áp suất: 986mb
 • Thời tiết Tối Thứ 6 (22-04-2017)

  Mặt trời mọc: 05:32am Mặt trời lặn: 06:08pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.8163 Kinh độ: 107.1003

  mưa rải rác
  21ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 22:28

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.7975mm
  • Sức gió: 3.36mps
  • Hướng gió: 0º N
  • Độ ẩm: 96%
  • Độ che phủ: 64%
  • Áp suất: 989mb
 • Cập nhật lúc 22:28
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 21ºC 32% 1.22mps 205º SSW 2.4375mm 93%
  6:00 mưa rải rác 21ºC 20% 1.42mps 220º SW 1.165mm 93%
  9:00 ít mây 24ºC 20% 2.36mps 238º WSW 0mm 88%
  12:00 ít mây 30ºC 20% 4.58mps 242º WSW 0mm 67%
  15:00 clear sky 33ºC 0% 5.2mps 240º WSW 0mm 57%
  18:00 clear sky 34ºC 0% 4.66mps 240º WSW 0mm 47%
  21:00 ít mây 31ºC 24% 3.86mps 239º WSW 0mm 52%
  24:00 ít mây 28ºC 12% 2.41mps 245º WSW 0mm 63%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Đông Hà

Thứ 5

Dự báo ngày 20-04-2017
ít mây

ít Mây

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 0.92mps 172º
 • Độ ẩm: 88%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 988mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 21-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 4.58mps 243º
 • Độ ẩm: 67%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 989mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 22-04-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

21ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 2.82mps 0º
 • Độ ẩm: 98%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 993mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 23-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 1.81mps 19º
 • Độ ẩm: 80%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 64%
 • Áp suất: 994mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 24-04-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.97mps 91º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 15%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 25-04-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.57mps 149º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 1001mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 26-04-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.5mps 315º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 28%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 27-04-2017
mưa to

Mưa To

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 5.82mps 345º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 73%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 28-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 4.27mps 354º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 37%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 29-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.42mps 19º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 11%
 • Áp suất: 1003mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 30-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.57mps 60º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 7%
 • Áp suất: 1001mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 01-05-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 0.78mps 180º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 14%
 • Áp suất: 999mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 02-05-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 3.09mps 198º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 18%
 • Áp suất: 996mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 03-05-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.53mps 154º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 13%
 • Áp suất: 996mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 04-05-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 1.91mps 138º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 997mbar
Xem thêm