Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Đà Lạt. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.


 • Thời tiết Hiện tại Thứ 3 (02-09-2014)

  Mặt trời mọc: 05:35am Mặt trời lặn: 05:55pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.94646 Kinh độ: 108.441933

  mưa rải rác
  24ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 20ºC

  Thấp nhất: 14ºC

  Cập nhật lúc 20:57

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.5mm
  • Sức gió: 0.96mps
  • Hướng gió: 233º SW
  • Độ ẩm: 85%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 986mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 3 (03-09-2014)

  Mặt trời mọc: 05:35am Mặt trời lặn: 05:55pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.94646 Kinh độ: 108.441933

  ít mây
  20ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 20ºC

  Thấp nhất: 14ºC

  Cập nhật lúc 20:57

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.72mps
  • Hướng gió: 276º W
  • Độ ẩm: 95%
  • Độ che phủ: 24%
  • Áp suất: 985mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 3 (03-09-2014)

  Mặt trời mọc: 05:35am Mặt trời lặn: 05:55pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.94646 Kinh độ: 108.441933

  quang mây
  22ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 20ºC

  Thấp nhất: 14ºC

  Cập nhật lúc 20:57

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.97mps
  • Hướng gió: 307º NW
  • Độ ẩm: 86%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 985mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 3 (03-09-2014)

  Mặt trời mọc: 05:35am Mặt trời lặn: 05:55pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.94646 Kinh độ: 108.441933

  mưa vừa
  26ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 20ºC

  Thấp nhất: 14ºC

  Cập nhật lúc 20:57

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 4mm
  • Sức gió: 1.17mps
  • Hướng gió: 252º WSW
  • Độ ẩm: 84%
  • Độ che phủ: 44%
  • Áp suất: 984mb
 • Thời tiết Tối Thứ 3 (03-09-2014)

  Mặt trời mọc: 05:35am Mặt trời lặn: 05:55pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.94646 Kinh độ: 108.441933

  quang mây
  25ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 20ºC

  Thấp nhất: 14ºC

  Cập nhật lúc 20:57

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.21mps
  • Hướng gió: 216º SW
  • Độ ẩm: 73%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 983mb
 • Cập nhật lúc 20:57
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 24ºC 64% 1.2mps 233º SW 0.25mm 71%
  6:00 mưa rải rác 22ºC 0% 0.96mps 233º SW 0.5mm 85%
  9:00 ít mây 20ºC 24% 0.72mps 276º W 0mm 95%
  12:00 nhiều mây 20ºC 64% 0.91mps 302º WNW 0mm 96%
  15:00 quang mây 22ºC 0% 0.97mps 307º NW 0mm 86%
  18:00 ít mây 29ºC 12% 0.99mps 235º SW 0mm 63%
  21:00 mưa vừa 26ºC 44% 1.17mps 252º WSW 4mm 84%
  24:00 mây rải rác 29ºC 36% 0.87mps 217º SW 0mm 62%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Đà Lạt

Thứ 3

Dự báo ngày 02-09-2014
quang mây

Quang Mây

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 0.71mps 289º
 • Độ ẩm: 85%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 984mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 03-09-2014
quang mây

Quang Mây

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 0.55mps 190º
 • Độ ẩm: 69%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 986mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 04-09-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.02mps 207º
 • Độ ẩm: 69%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 984mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 05-09-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.72mps 291º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 60%
 • Áp suất: 993mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 06-09-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.49mps 296º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 37%
 • Áp suất: 993mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 07-09-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.1mps 281º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 29%
 • Áp suất: 993mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 08-09-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.13mps 285º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 47%
 • Áp suất: 992mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 09-09-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.81mps 280º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 18%
 • Áp suất: 992mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 10-09-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.62mps 277º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 16%
 • Áp suất: 993mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 11-09-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.53mps 231º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 67%
 • Áp suất: 992mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 12-09-2014
mưa to

Mưa To

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3mps 229º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 7%
 • Áp suất: 992mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 13-09-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.19mps 252º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 993mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 14-09-2014
mưa to

Mưa To

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.43mps 268º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 993mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 15-09-2014
mưa to

Mưa To

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.96mps 275º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 5%
 • Áp suất: 993mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 16-09-2014
mưa to

Mưa To

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.01mps 304º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 13%
 • Áp suất: 993mbar
Xem thêm