Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Đà Lạt. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 7 (09-07-2015)

  Mặt trời mọc: 05:27am Mặt trời lặn: 06:15pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.94646 Kinh độ: 108.441933

  mưa to
  22ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 19ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 14:36

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 4.1375mm
  • Sức gió: 1.77mps
  • Hướng gió: 262º W
  • Độ ẩm: 96%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 980mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 7 (10-07-2015)

  Mặt trời mọc: 05:27am Mặt trời lặn: 06:15pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.94646 Kinh độ: 108.441933

  mưa vừa
  19ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 19ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 14:36

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 4.3325mm
  • Sức gió: 2.57mps
  • Hướng gió: 266º W
  • Độ ẩm: 96%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 911mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 7 (10-07-2015)

  Mặt trời mọc: 05:27am Mặt trời lặn: 06:15pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.94646 Kinh độ: 108.441933

  mưa rải rác
  23ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 19ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 14:36

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.93mm
  • Sức gió: 2.52mps
  • Hướng gió: 258º WSW
  • Độ ẩm: 85%
  • Độ che phủ: 36%
  • Áp suất: 912mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 7 (10-07-2015)

  Mặt trời mọc: 05:27am Mặt trời lặn: 06:15pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.94646 Kinh độ: 108.441933

  mưa rải rác
  20ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 19ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 14:36

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 2.485mm
  • Sức gió: 1.83mps
  • Hướng gió: 269º W
  • Độ ẩm: 98%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 912mb
 • Thời tiết Tối Thứ 7 (10-07-2015)

  Mặt trời mọc: 05:27am Mặt trời lặn: 06:15pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.94646 Kinh độ: 108.441933

  mưa rải rác
  20ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 19ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 14:36

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.18mm
  • Sức gió: 1.82mps
  • Hướng gió: 258º WSW
  • Độ ẩm: 96%
  • Độ che phủ: 80%
  • Áp suất: 914mb
 • Cập nhật lúc 14:36
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa to 18ºC 92% 1.16mps 275º W 21.1675mm 99%
  6:00 mưa to 18ºC 100% 1.22mps 241º WSW 15.1575mm 99%
  9:00 mưa vừa 19ºC 92% 2.57mps 266º W 4.3325mm 96%
  12:00 mưa vừa 19ºC 92% 1.31mps 286º WNW 6.08mm 99%
  15:00 mưa rải rác 23ºC 36% 2.52mps 258º WSW 0.93mm 85%
  18:00 mưa vừa 20ºC 100% 2.51mps 273º W 3.88mm 98%
  21:00 mưa rải rác 20ºC 88% 1.83mps 269º W 2.485mm 98%
  24:00 mưa rải rác 20ºC 76% 1.87mps 258º WSW 0.4mm 96%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Đà Lạt

Thứ 5

Dự báo ngày 09-07-2015
mưa to

Mưa To

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.77mps 241º
 • Độ ẩm: 98%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 920mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 10-07-2015
mưa to

Mưa To

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 2.42mps 258º
 • Độ ẩm: 99%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 921mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 11-07-2015
mưa to

Mưa To

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 2.26mps 259º
 • Độ ẩm: 95%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 922mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 12-07-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

21ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.91mps 248º
 • Độ ẩm: 98%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 922mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 13-07-2015
mưa to

Mưa To

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.98mps 232º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 66%
 • Áp suất: 944mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 14-07-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.47mps 252º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 75%
 • Áp suất: 945mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 15-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.98mps 250º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 45%
 • Áp suất: 945mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 16-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.22mps 255º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 16%
 • Áp suất: 944mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 17-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.91mps 251º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 89%
 • Áp suất: 946mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 18-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.59mps 248º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 88%
 • Áp suất: 948mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 19-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.98mps 266º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 949mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 20-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.87mps 235º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 31%
 • Áp suất: 949mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 21-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.61mps 219º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 27%
 • Áp suất: 949mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 22-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.59mps 213º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 14%
 • Áp suất: 950mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 23-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.85mps 256º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 11%
 • Áp suất: 950mbar
Xem thêm