Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Đà Lạt. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 3 (03-03-2015)

  Mặt trời mọc: 06:00am Mặt trời lặn: 05:55pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.94646 Kinh độ: 108.441933

  quang mây
  28ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 11:01

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.16mps
  • Hướng gió: 101º E
  • Độ ẩm: 52%
  • Độ che phủ: 8%
  • Áp suất: 988mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 3 (03-03-2015)

  Mặt trời mọc: 06:00am Mặt trời lặn: 05:55pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.94646 Kinh độ: 108.441933

  quang mây
  29ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 11:01

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.21mps
  • Hướng gió: 142º SE
  • Độ ẩm: 49%
  • Độ che phủ: 8%
  • Áp suất: 984mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 3 (03-03-2015)

  Mặt trời mọc: 06:00am Mặt trời lặn: 05:55pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.94646 Kinh độ: 108.441933

  quang mây
  20ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 11:01

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.69mps
  • Hướng gió: 103º ESE
  • Độ ẩm: 93%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 987mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 3 (04-03-2015)

  Mặt trời mọc: 06:00am Mặt trời lặn: 05:55pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.94646 Kinh độ: 108.441933

  quang mây
  18ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 11:01

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.11mps
  • Hướng gió: 308º NW
  • Độ ẩm: 97%
  • Độ che phủ: 8%
  • Áp suất: 986mb
 • Thời tiết Tối Thứ 3 (04-03-2015)

  Mặt trời mọc: 06:00am Mặt trời lặn: 05:55pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.94646 Kinh độ: 108.441933

  quang mây
  28ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 11:01

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.16mps
  • Hướng gió: 183º S
  • Độ ẩm: 54%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 988mb
 • Cập nhật lúc 11:01
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 quang mây 28ºC 8% 1.16mps 101º E 0mm 52%
  6:00 quang mây 31ºC 8% 1.62mps 128º SE 0mm 44%
  9:00 quang mây 29ºC 8% 1.21mps 142º SE 0mm 49%
  12:00 quang mây 24ºC 0% 0.76mps 136º SE 0mm 69%
  15:00 quang mây 20ºC 0% 0.69mps 103º ESE 0mm 93%
  18:00 quang mây 19ºC 8% 0.76mps 345º NNW 0mm 97%
  21:00 quang mây 18ºC 8% 1.11mps 308º NW 0mm 97%
  24:00 quang mây 19ºC 0% 1.01mps 302º WNW 0mm 92%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Đà Lạt

Thứ 3

Dự báo ngày 03-03-2015
quang mây

Quang Mây

27ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.31mps 304º
 • Độ ẩm: 55%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 927mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 04-03-2015
quang mây

Quang Mây

26ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 0.61mps 264º
 • Độ ẩm: 56%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 927mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 05-03-2015
quang mây

Quang Mây

27ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 1.11mps 10º
 • Độ ẩm: 50%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 928mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 06-03-2015
quang mây

Quang Mây

27ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 1.17mps 98º
 • Độ ẩm: 46%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 927mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 07-03-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 0.63mps 121º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 16%
 • Áp suất: 951mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 08-03-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 1.06mps 83º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 4%
 • Áp suất: 952mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 09-03-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 1.17mps 106º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 6%
 • Áp suất: 952mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 10-03-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 1.14mps 72º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 952mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 11-03-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 0.51mps 36º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 2%
 • Áp suất: 951mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 12-03-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 0.64mps 96º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 951mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 13-03-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 0.33mps 204º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 952mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 14-03-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 0.34mps 48º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 15%
 • Áp suất: 954mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 15-03-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 0.77mps 11º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 955mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 16-03-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 1.17mps 29º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 21%
 • Áp suất: 954mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 17-03-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 1.71mps 74º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 34%
 • Áp suất: 954mbar
Xem thêm