Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Đà Lạt. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (22-03-2017)

  Mặt trời mọc: 05:49am Mặt trời lặn: 05:57pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.9465 Kinh độ: 108.4419

  mưa rải rác
  18ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 15ºC

  Thấp nhất: 15ºC

  Cập nhật lúc 22:54

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.92mps
  • Hướng gió: 41º NE
  • Độ ẩm: 92%
  • Độ che phủ: 80%
  • Áp suất: 907mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (22-03-2017)

  Mặt trời mọc: 05:49am Mặt trời lặn: 05:57pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.9465 Kinh độ: 108.4419

  mưa rải rác
  26ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 15ºC

  Thấp nhất: 15ºC

  Cập nhật lúc 22:54

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.0025mm
  • Sức gió: 1.36mps
  • Hướng gió: 114º ESE
  • Độ ẩm: 52%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 906mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (22-03-2017)

  Mặt trời mọc: 05:49am Mặt trời lặn: 05:57pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.9465 Kinh độ: 108.4419

  mưa rải rác
  29ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 15ºC

  Thấp nhất: 15ºC

  Cập nhật lúc 22:54

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.18mm
  • Sức gió: 1.21mps
  • Hướng gió: 140º SE
  • Độ ẩm: 40%
  • Độ che phủ: 64%
  • Áp suất: 902mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (22-03-2017)

  Mặt trời mọc: 05:49am Mặt trời lặn: 05:57pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.9465 Kinh độ: 108.4419

  clear sky
  18ºC

  Clear Sky

  Cao nhất: 15ºC

  Thấp nhất: 15ºC

  Cập nhật lúc 22:54

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.01mps
  • Hướng gió: 115º ESE
  • Độ ẩm: 87%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 906mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (23-03-2017)

  Mặt trời mọc: 05:49am Mặt trời lặn: 05:57pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.9465 Kinh độ: 108.4419

  mưa rải rác
  16ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 15ºC

  Thấp nhất: 15ºC

  Cập nhật lúc 22:54

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.025mm
  • Sức gió: 0.97mps
  • Hướng gió: 46º NE
  • Độ ẩm: 90%
  • Độ che phủ: 80%
  • Áp suất: 905mb
 • Cập nhật lúc 22:54
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 15ºC 20% 0.87mps 39º NE 0.0725mm 95%
  6:00 mưa rải rác 17ºC 0% 1.05mps 29º NNE 0.0375mm 91%
  9:00 mưa rải rác 26ºC 0% 1.36mps 114º ESE 0.0025mm 52%
  12:00 mưa rải rác 30ºC 0% 1.26mps 112º ESE 0.015mm 38%
  15:00 mưa rải rác 29ºC 64% 1.21mps 140º SE 0.18mm 40%
  18:00 mưa rải rác 23ºC 24% 0.87mps 155º SSE 0.005mm 64%
  21:00 clear sky 18ºC 0% 1.01mps 115º ESE 0mm 87%
  24:00 ít mây 15ºC 24% 0.91mps 102º ESE 0mm 92%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Đà Lạt

Thứ 3

Dự báo ngày 21-03-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

15ºC
 • Cao nhất: 15ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 0.71mps 92º
 • Độ ẩm: 92%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 906mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 22-03-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 1.36mps 114º
 • Độ ẩm: 52%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 906mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 23-03-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 1.32mps 104º
 • Độ ẩm: 46%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 906mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 24-03-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 1.31mps 101º
 • Độ ẩm: 42%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 908mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 25-03-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.06mps 14º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 3%
 • Áp suất: 951mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 26-03-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.02mps 12º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 26%
 • Áp suất: 952mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 27-03-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 0.53mps 77º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 13%
 • Áp suất: 952mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 28-03-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 0.75mps 120º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 31%
 • Áp suất: 952mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 29-03-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 0.74mps 80º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 29%
 • Áp suất: 952mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 30-03-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 0.57mps 73º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 64%
 • Áp suất: 951mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 31-03-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 0.52mps 121º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 21%
 • Áp suất: 950mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 01-04-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 0.09mps 216º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 21%
 • Áp suất: 950mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 02-04-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 0.92mps 8º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 15%
 • Áp suất: 952mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 03-04-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 0.31mps 341º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 15%
 • Áp suất: 952mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 04-04-2017
mưa to

Mưa To

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.27mps 263º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 26%
 • Áp suất: 952mbar
Xem thêm