Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Đà Lạt. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 4 (08-02-2023)

  Mặt trời mọc: 06:10am Mặt trời lặn: 05:50pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.9465 Kinh độ: 108.4419

  mưa rải rác
  13ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 13ºC

  Cập nhật lúc 23:38

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.18mps
  • Hướng gió: 64º ENE
  • Độ ẩm: 97%
  • Độ che phủ: 49%
  • Áp suất: 1015mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 4 (08-02-2023)

  Mặt trời mọc: 06:10am Mặt trời lặn: 05:50pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.9465 Kinh độ: 108.4419

  mưa rải rác
  15ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 13ºC

  Cập nhật lúc 23:38

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 2.36mm
  • Sức gió: 1.22mps
  • Hướng gió: 67º ENE
  • Độ ẩm: 97%
  • Độ che phủ: 74%
  • Áp suất: 1014mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 4 (09-02-2023)

  Mặt trời mọc: 06:10am Mặt trời lặn: 05:50pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.9465 Kinh độ: 108.4419

  nhiều mây
  13ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 13ºC

  Cập nhật lúc 23:38

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.2mps
  • Hướng gió: 61º ENE
  • Độ ẩm: 98%
  • Độ che phủ: 68%
  • Áp suất: 1015mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 4 (09-02-2023)

  Mặt trời mọc: 06:10am Mặt trời lặn: 05:50pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.9465 Kinh độ: 108.4419

  nhiều mây
  14ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 13ºC

  Cập nhật lúc 23:38

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.07mps
  • Hướng gió: 72º ENE
  • Độ ẩm: 94%
  • Độ che phủ: 63%
  • Áp suất: 1015mb
 • Thời tiết Tối Thứ 4 (09-02-2023)

  Mặt trời mọc: 06:10am Mặt trời lặn: 05:50pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.9465 Kinh độ: 108.4419

  ít mây
  25ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 13ºC

  Cập nhật lúc 23:38

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.33mps
  • Hướng gió: 105º ESE
  • Độ ẩm: 39%
  • Độ che phủ: 20%
  • Áp suất: 1011mb
 • Cập nhật lúc 23:38
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 22ºC 25% 1.77mps 96º E 1.42mm 61%
  6:00 mưa vừa 20ºC 57% 1.06mps 71º ENE 4.06mm 77%
  9:00 mưa rải rác 15ºC 74% 1.22mps 67º ENE 2.36mm 97%
  12:00 nhiều mây 14ºC 63% 1.22mps 60º ENE 0mm 98%
  15:00 nhiều mây 13ºC 68% 1.2mps 61º ENE 0mm 98%
  18:00 nhiều mây 13ºC 72% 1.13mps 74º ENE 0mm 97%
  21:00 nhiều mây 14ºC 63% 1.07mps 72º ENE 0mm 94%
  24:00 mây rải rác 22ºC 34% 1.56mps 93º E 0mm 53%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Đà Lạt

Thứ 4

Dự báo ngày 08-02-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 1.98mps 94º
 • Độ ẩm: 57%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 27%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 09-02-2023
ít mây

ít Mây

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 2.37mps 109º
 • Độ ẩm: 41%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 22%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 10-02-2023
trời quang mây

Trời Quang Mây

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 11ºC
 • Sức gió: 2.27mps 126º
 • Độ ẩm: 31%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 4%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 11-02-2023
ít mây

ít Mây

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 1.89mps 131º
 • Độ ẩm: 30%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 23%
 • Áp suất: 1011mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 12-02-2023
trời quang mây

Trời Quang Mây

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 2.18mps 113º
 • Độ ẩm: 37%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 13-02-2023
mây dày đặc

Mây Dày đặc

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 1.64mps 116º
 • Độ ẩm: 35%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 93%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 14-02-2023
mây rải rác

Mây Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 2.65mps 74º
 • Độ ẩm: 26%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 48%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 15-02-2023
trời quang mây

Trời Quang Mây

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 11ºC
 • Sức gió: 3.5mps 52º
 • Độ ẩm: 34%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 9%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 16-02-2023
ít mây

ít Mây

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 11ºC
 • Sức gió: 2.87mps 63º
 • Độ ẩm: 46%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 23%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 17-02-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

21ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 11ºC
 • Sức gió: 1.58mps 35º
 • Độ ẩm: 55%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 46%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 18-02-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 1.81mps 350º
 • Độ ẩm: 38%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 65%
 • Áp suất: 1009mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 19-02-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 1.73mps 52º
 • Độ ẩm: 40%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 20-02-2023
mây dày đặc

Mây Dày đặc

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 11ºC
 • Sức gió: 1.87mps 349º
 • Độ ẩm: 35%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 85%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 21-02-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 11ºC
 • Sức gió: 1.42mps 67º
 • Độ ẩm: 38%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 50%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 22-02-2023
nhiều mây

Nhiều Mây

22ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 11ºC
 • Sức gió: 2.46mps 55º
 • Độ ẩm: 41%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 74%
 • Áp suất: 1014mbar
Xem thêm