Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Đà Lạt. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 5 (28-05-2015)

  Mặt trời mọc: 05:20am Mặt trời lặn: 06:06pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.94646 Kinh độ: 108.441933

  nhiều mây
  19ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 05:09

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.02mps
  • Hướng gió: 264º W
  • Độ ẩm: 95%
  • Độ che phủ: 8%
  • Áp suất: 916mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 5 (28-05-2015)

  Mặt trời mọc: 05:20am Mặt trời lặn: 06:06pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.94646 Kinh độ: 108.441933

  mưa rải rác
  21ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 05:09

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.06mm
  • Sức gió: 1.32mps
  • Hướng gió: 276º W
  • Độ ẩm: 93%
  • Độ che phủ: 32%
  • Áp suất: 917mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 5 (28-05-2015)

  Mặt trời mọc: 05:20am Mặt trời lặn: 06:06pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.94646 Kinh độ: 108.441933

  mưa rải rác
  24ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 05:09

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.7mm
  • Sức gió: 1.42mps
  • Hướng gió: 252º WSW
  • Độ ẩm: 87%
  • Độ che phủ: 20%
  • Áp suất: 916mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 5 (28-05-2015)

  Mặt trời mọc: 05:20am Mặt trời lặn: 06:06pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.94646 Kinh độ: 108.441933

  mây rải rác
  23ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 05:09

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.96mps
  • Hướng gió: 279º W
  • Độ ẩm: 76%
  • Độ che phủ: 32%
  • Áp suất: 916mb
 • Thời tiết Tối Thứ 5 (29-05-2015)

  Mặt trời mọc: 05:20am Mặt trời lặn: 06:06pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.94646 Kinh độ: 108.441933

  quang mây
  18ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 05:09

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.96mps
  • Hướng gió: 256º WSW
  • Độ ẩm: 93%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 917mb
 • Cập nhật lúc 05:09
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 nhiều mây 19ºC 56% 0.91mps 236º SW 0mm 94%
  6:00 mưa rải rác 17ºC 8% 1.02mps 264º W 0.004999999999999mm 95%
  9:00 mưa rải rác 21ºC 32% 1.32mps 276º W 0.06mm 93%
  12:00 mưa rải rác 26ºC 8% 1.25mps 263º W 0.0099999999999998mm 67%
  15:00 mưa rải rác 24ºC 20% 1.42mps 252º WSW 1.7mm 87%
  18:00 mưa rải rác 26ºC 8% 1.32mps 265º W 1.91mm 71%
  21:00 mây rải rác 23ºC 32% 0.96mps 279º W 0mm 76%
  24:00 ít mây 20ºC 24% 1.11mps 266º W 0mm 88%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Đà Lạt

Thứ 4

Dự báo ngày 27-05-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 0.96mps 227º
 • Độ ẩm: 95%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 924mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 28-05-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.3mps 259º
 • Độ ẩm: 83%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 925mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 29-05-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.32mps 258º
 • Độ ẩm: 80%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 926mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 30-05-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.33mps 262º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 40%
 • Áp suất: 949mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 31-05-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.6mps 264º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 36%
 • Áp suất: 949mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 01-06-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.28mps 247º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 48%
 • Áp suất: 947mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 02-06-2015
mưa to

Mưa To

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.28mps 178º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 22%
 • Áp suất: 949mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 03-06-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.36mps 175º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 29%
 • Áp suất: 951mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 04-06-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.12mps 183º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 38%
 • Áp suất: 951mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 05-06-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.22mps 242º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 18%
 • Áp suất: 949mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 06-06-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.41mps 234º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 39%
 • Áp suất: 949mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 07-06-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.5mps 252º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 22%
 • Áp suất: 950mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 08-06-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.5mps 269º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 18%
 • Áp suất: 950mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 09-06-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.87mps 245º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 23%
 • Áp suất: 950mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 10-06-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.63mps 238º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 31%
 • Áp suất: 950mbar
Xem thêm