Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Đà Lạt. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 7 (18-07-2017)

  Mặt trời mọc: 05:30am Mặt trời lặn: 06:14pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.9465 Kinh độ: 108.4419

  mây rải rác
  19ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 19ºC

  Thấp nhất: 17ºC

  Cập nhật lúc 20:47

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.98mps
  • Hướng gió: 259º W
  • Độ ẩm: 82%
  • Độ che phủ: 48%
  • Áp suất: 907mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 7 (19-07-2017)

  Mặt trời mọc: 05:30am Mặt trời lặn: 06:14pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.9465 Kinh độ: 108.4419

  mưa rải rác
  17ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 19ºC

  Thấp nhất: 17ºC

  Cập nhật lúc 20:47

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.135mm
  • Sức gió: 0.96mps
  • Hướng gió: 305º NW
  • Độ ẩm: 94%
  • Độ che phủ: 48%
  • Áp suất: 905mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 7 (19-07-2017)

  Mặt trời mọc: 05:30am Mặt trời lặn: 06:14pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.9465 Kinh độ: 108.4419

  mưa rải rác
  25ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 19ºC

  Thấp nhất: 17ºC

  Cập nhật lúc 20:47

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.025mm
  • Sức gió: 1.87mps
  • Hướng gió: 301º WNW
  • Độ ẩm: 62%
  • Độ che phủ: 64%
  • Áp suất: 906mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 7 (19-07-2017)

  Mặt trời mọc: 05:30am Mặt trời lặn: 06:14pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.9465 Kinh độ: 108.4419

  mưa rải rác
  21ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 19ºC

  Thấp nhất: 17ºC

  Cập nhật lúc 20:47

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.8mm
  • Sức gió: 1.42mps
  • Hướng gió: 297º WNW
  • Độ ẩm: 86%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 904mb
 • Thời tiết Tối Thứ 7 (19-07-2017)

  Mặt trời mọc: 05:30am Mặt trời lặn: 06:14pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.9465 Kinh độ: 108.4419

  mưa rải rác
  18ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 19ºC

  Thấp nhất: 17ºC

  Cập nhật lúc 20:47

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.275mm
  • Sức gió: 0.95mps
  • Hướng gió: 292º WNW
  • Độ ẩm: 96%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 906mb
 • Cập nhật lúc 20:47
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây rải rác 17ºC 48% 0.98mps 259º W 0mm 82%
  6:00 mây rải rác 17ºC 48% 1.11mps 282º WNW 0mm 88%
  9:00 mưa rải rác 17ºC 48% 0.96mps 305º NW 0.135mm 94%
  12:00 ít mây 19ºC 12% 1.31mps 310º NW 0mm 87%
  15:00 mưa rải rác 25ºC 64% 1.87mps 301º WNW 0.025mm 62%
  18:00 mưa rải rác 23ºC 92% 1.47mps 287º WNW 0.395mm 68%
  21:00 mưa rải rác 21ºC 100% 1.42mps 297º WNW 0.8mm 86%
  24:00 mưa rải rác 19ºC 88% 0.96mps 278º W 0.985mm 97%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Đà Lạt

Thứ 3

Dự báo ngày 18-07-2017
nhiều mây

Nhiều Mây

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 1.21mps 267º
 • Độ ẩm: 70%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 56%
 • Áp suất: 906mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 19-07-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 1.87mps 302º
 • Độ ẩm: 62%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 64%
 • Áp suất: 906mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 20-07-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 1.31mps 229º
 • Độ ẩm: 97%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 905mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 21-07-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.58mps 260º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 57%
 • Áp suất: 949mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 22-07-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.42mps 265º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 26%
 • Áp suất: 950mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 23-07-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.97mps 279º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 15%
 • Áp suất: 948mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 24-07-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.37mps 278º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 45%
 • Áp suất: 947mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 25-07-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.61mps 267º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 17%
 • Áp suất: 947mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 26-07-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 3.15mps 263º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 25%
 • Áp suất: 947mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 27-07-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 3.21mps 247º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 25%
 • Áp suất: 948mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 28-07-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.02mps 249º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 23%
 • Áp suất: 948mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 29-07-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.55mps 266º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 13%
 • Áp suất: 949mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 30-07-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.67mps 272º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 29%
 • Áp suất: 949mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 31-07-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.95mps 261º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 35%
 • Áp suất: 948mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 01-08-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.55mps 240º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 41%
 • Áp suất: 948mbar
Xem thêm