Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Đà Lạt. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.


 • Thời tiết Hiện tại Thứ 7 (25-10-2014)

  Mặt trời mọc: 05:37am Mặt trời lặn: 05:23pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.94646 Kinh độ: 108.441933

  ít mây
  23ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 07:52

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.16mps
  • Hướng gió: 338º NNW
  • Độ ẩm: 94%
  • Độ che phủ: 20%
  • Áp suất: 987mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 7 (25-10-2014)

  Mặt trời mọc: 05:37am Mặt trời lặn: 05:23pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.94646 Kinh độ: 108.441933

  mưa vừa
  24ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 07:52

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 7mm
  • Sức gió: 1.21mps
  • Hướng gió: 154º SSE
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 44%
  • Áp suất: 987mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 7 (25-10-2014)

  Mặt trời mọc: 05:37am Mặt trời lặn: 05:23pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.94646 Kinh độ: 108.441933

  mây rải rác
  24ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 07:52

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.85mps
  • Hướng gió: 42º NE
  • Độ ẩm: 90%
  • Độ che phủ: 48%
  • Áp suất: 987mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 7 (26-10-2014)

  Mặt trời mọc: 05:37am Mặt trời lặn: 05:23pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.94646 Kinh độ: 108.441933

  ít mây
  21ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 07:52

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.91mps
  • Hướng gió: 1º N
  • Độ ẩm: 98%
  • Độ che phủ: 12%
  • Áp suất: 988mb
 • Thời tiết Tối Thứ 7 (26-10-2014)

  Mặt trời mọc: 05:37am Mặt trời lặn: 05:23pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.94646 Kinh độ: 108.441933

  ít mây
  23ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 07:52

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.06mps
  • Hướng gió: 359º N
  • Độ ẩm: 91%
  • Độ che phủ: 24%
  • Áp suất: 988mb
 • Cập nhật lúc 07:52
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 ít mây 23ºC 20% 1.16mps 338º NNW 0mm 94%
  6:00 ít mây 28ºC 24% 1.24mps 131º SE 0mm 72%
  9:00 mưa vừa 24ºC 44% 1.21mps 154º SSE 7mm 100%
  12:00 mưa rải rác 25ºC 80% 0.72mps 78º ENE 1.5mm 85%
  15:00 mây rải rác 24ºC 48% 0.85mps 42º NE 0mm 90%
  18:00 ít mây 22ºC 12% 0.82mps 32º NNE 0mm 98%
  21:00 ít mây 21ºC 12% 0.91mps 1º N 0mm 98%
  24:00 quang mây 21ºC 8% 0.91mps 348º NNW 0mm 98%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Đà Lạt

Thứ 7

Dự báo ngày 25-10-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 0.34mps 149º
 • Độ ẩm: 79%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 927mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 26-10-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.06mps 47º
 • Độ ẩm: 79%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 928mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 27-10-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 1.31mps 31º
 • Độ ẩm: 78%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 927mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 28-10-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 1.43mps 308º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 952mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 29-10-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.45mps 342º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 19%
 • Áp suất: 953mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 30-10-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.52mps 16º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 19%
 • Áp suất: 951mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 31-10-2014
mưa to

Mưa To

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.49mps 263º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 33%
 • Áp suất: 949mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 01-11-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.96mps 208º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 68%
 • Áp suất: 950mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 02-11-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 3.14mps 179º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 38%
 • Áp suất: 952mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 03-11-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.85mps 226º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 37%
 • Áp suất: 954mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 04-11-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.59mps 319º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 25%
 • Áp suất: 953mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 05-11-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.71mps 307º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 48%
 • Áp suất: 954mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 06-11-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.46mps 23º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 3%
 • Áp suất: 954mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 07-11-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 2.34mps 41º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 64%
 • Áp suất: 956mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 08-11-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 3.5mps 47º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 71%
 • Áp suất: 956mbar
Xem thêm