Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Đà Lạt. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 4 (24-04-2017)

  Mặt trời mọc: 05:29am Mặt trời lặn: 05:59pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.9465 Kinh độ: 108.4419

  mưa vừa
  26ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 06:52

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.515mm
  • Sức gió: 1.36mps
  • Hướng gió: 180º S
  • Độ ẩm: 73%
  • Độ che phủ: 24%
  • Áp suất: 907mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 4 (24-04-2017)

  Mặt trời mọc: 05:29am Mặt trời lặn: 05:59pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.9465 Kinh độ: 108.4419

  mưa rải rác
  20ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 06:52

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.56mm
  • Sức gió: 0.66mps
  • Hướng gió: 345º NNW
  • Độ ẩm: 95%
  • Độ che phủ: 64%
  • Áp suất: 906mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 4 (25-04-2017)

  Mặt trời mọc: 05:29am Mặt trời lặn: 05:59pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.9465 Kinh độ: 108.4419

  mưa rải rác
  18ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 06:52

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.015000000000001mm
  • Sức gió: 0.96mps
  • Hướng gió: 208º SSW
  • Độ ẩm: 93%
  • Độ che phủ: 44%
  • Áp suất: 905mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 4 (25-04-2017)

  Mặt trời mọc: 05:29am Mặt trời lặn: 05:59pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.9465 Kinh độ: 108.4419

  mưa rải rác
  20ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 06:52

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.035mm
  • Sức gió: 1.22mps
  • Hướng gió: 276º W
  • Độ ẩm: 95%
  • Độ che phủ: 68%
  • Áp suất: 906mb
 • Thời tiết Tối Thứ 4 (25-04-2017)

  Mặt trời mọc: 05:29am Mặt trời lặn: 05:59pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.9465 Kinh độ: 108.4419

  mưa vừa
  21ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 06:52

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 10.15mm
  • Sức gió: 1.26mps
  • Hướng gió: 241º WSW
  • Độ ẩm: 98%
  • Độ che phủ: 80%
  • Áp suất: 905mb
 • Cập nhật lúc 06:52
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa vừa 22ºC 80% 0.97mps 274º W 6.785mm 90%
  6:00 mưa rải rác 21ºC 68% 0.78mps 331º NNW 2.605mm 95%
  9:00 mưa rải rác 20ºC 64% 0.66mps 345º NNW 0.56mm 95%
  12:00 mưa rải rác 19ºC 56% 0.95mps 216º SW 0.035mm 95%
  15:00 mưa rải rác 18ºC 44% 0.96mps 208º SSW 0.015000000000001mm 93%
  18:00 mưa rải rác 17ºC 48% 0.91mps 232º SW 0.025000000000002mm 90%
  21:00 mưa rải rác 20ºC 68% 1.22mps 276º W 0.035mm 95%
  24:00 mưa rải rác 26ºC 36% 1.18mps 221º SW 0.009999999999998mm 73%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Đà Lạt

Thứ 2

Dự báo ngày 24-04-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.36mps 181º
 • Độ ẩm: 73%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 907mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 25-04-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 1.18mps 222º
 • Độ ẩm: 73%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 36%
 • Áp suất: 906mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 26-04-2017
mưa to

Mưa To

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 1.26mps 186º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 905mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 27-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.28mps 258º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 19%
 • Áp suất: 951mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 28-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 0.67mps 125º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 10%
 • Áp suất: 951mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 29-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.25mps 66º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 11%
 • Áp suất: 951mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 30-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.31mps 16º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 40%
 • Áp suất: 952mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 01-05-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.2mps 64º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 38%
 • Áp suất: 952mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 02-05-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 0.59mps 251º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 25%
 • Áp suất: 951mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 03-05-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 0.75mps 192º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 19%
 • Áp suất: 950mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 04-05-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 0.76mps 186º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 25%
 • Áp suất: 951mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 05-05-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.16mps 209º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 25%
 • Áp suất: 950mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 06-05-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.38mps 224º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 23%
 • Áp suất: 948mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 07-05-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.26mps 249º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 947mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 08-05-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.33mps 235º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 13%
 • Áp suất: 948mbar
Xem thêm