Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Đà Lạt. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (13-06-2021)

  Mặt trời mọc: 05:21am Mặt trời lặn: 06:11pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.9465 Kinh độ: 108.4419

  mây dày đặc
  15ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 14ºC

  Cập nhật lúc 00:03

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.1mps
  • Hướng gió: 284º WNW
  • Độ ẩm: 96%
  • Độ che phủ: 98%
  • Áp suất: 1014mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (13-06-2021)

  Mặt trời mọc: 05:21am Mặt trời lặn: 06:11pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.9465 Kinh độ: 108.4419

  mây dày đặc
  21ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 14ºC

  Cập nhật lúc 00:03

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.86mps
  • Hướng gió: 274º W
  • Độ ẩm: 63%
  • Độ che phủ: 99%
  • Áp suất: 1011mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (13-06-2021)

  Mặt trời mọc: 05:21am Mặt trời lặn: 06:11pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.9465 Kinh độ: 108.4419

  mây dày đặc
  16ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 14ºC

  Cập nhật lúc 00:03

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.26mps
  • Hướng gió: 300º WNW
  • Độ ẩm: 87%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1012mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (14-06-2021)

  Mặt trời mọc: 05:21am Mặt trời lặn: 06:11pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.9465 Kinh độ: 108.4419

  mây dày đặc
  15ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 14ºC

  Cập nhật lúc 00:03

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.99mps
  • Hướng gió: 297º WNW
  • Độ ẩm: 95%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1013mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (14-06-2021)

  Mặt trời mọc: 05:21am Mặt trời lặn: 06:11pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.9465 Kinh độ: 108.4419

  mây dày đặc
  18ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 14ºC

  Cập nhật lúc 00:03

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.82mps
  • Hướng gió: 299º WNW
  • Độ ẩm: 78%
  • Độ che phủ: 98%
  • Áp suất: 1013mb
 • Cập nhật lúc 00:03
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây dày đặc 15ºC 99% 1.78mps 270º W 0mm 95%
  6:00 mây dày đặc 19ºC 100% 3.92mps 273º W 0mm 70%
  9:00 mây dày đặc 21ºC 99% 3.86mps 274º W 0mm 63%
  12:00 mây dày đặc 19ºC 100% 3.1mps 279º W 0mm 71%
  15:00 mây dày đặc 16ºC 100% 1.26mps 300º WNW 0mm 87%
  18:00 mây dày đặc 15ºC 100% 1.05mps 308º NW 0mm 95%
  21:00 mây dày đặc 15ºC 100% 0.99mps 297º WNW 0mm 95%
  24:00 mây dày đặc 15ºC 100% 0.88mps 319º NW 0mm 90%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Đà Lạt

Chủ nhật

Dự báo ngày 13-06-2021
mây dày đặc

Mây Dày đặc

22ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 4.13mps 272º
 • Độ ẩm: 54%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 14-06-2021
mây dày đặc

Mây Dày đặc

23ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 3.36mps 272º
 • Độ ẩm: 53%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 95%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 15-06-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 3.33mps 291º
 • Độ ẩm: 56%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 46%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 16-06-2021
mưa vừa

Mưa Vừa

21ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 2.19mps 297º
 • Độ ẩm: 73%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 97%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 17-06-2021
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 1.76mps 282º
 • Độ ẩm: 65%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 94%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 18-06-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 1.99mps 253º
 • Độ ẩm: 56%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 80%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 19-06-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

21ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 1.88mps 267º
 • Độ ẩm: 77%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 86%
 • Áp suất: 1012mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 20-06-2021
mưa vừa

Mưa Vừa

20ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 2.91mps 275º
 • Độ ẩm: 82%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 95%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 21-06-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

18ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 3.9mps 286º
 • Độ ẩm: 82%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 22-06-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 4.7mps 284º
 • Độ ẩm: 64%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 87%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 23-06-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

20ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 4.45mps 281º
 • Độ ẩm: 78%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 24-06-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

17ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 3.63mps 289º
 • Độ ẩm: 92%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 25-06-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

18ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 2.64mps 291º
 • Độ ẩm: 91%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 26-06-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

16ºC
 • Cao nhất: 16ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 2.88mps 289º
 • Độ ẩm: 97%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1011mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 27-06-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

18ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 2.21mps 294º
 • Độ ẩm: 87%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1012mbar
Xem thêm