Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Đà Lạt. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 3 (18-06-2019)

  Mặt trời mọc: 05:22am Mặt trời lặn: 06:11pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.9465 Kinh độ: 108.4419

  mưa rải rác
  20ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 21:46

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.24mps
  • Hướng gió: 247º WSW
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1009mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 3 (18-06-2019)

  Mặt trời mọc: 05:22am Mặt trời lặn: 06:11pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.9465 Kinh độ: 108.4419

  mưa vừa
  24ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 21:46

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 6.437mm
  • Sức gió: 1.72mps
  • Hướng gió: 272º W
  • Độ ẩm: 95%
  • Độ che phủ: 97%
  • Áp suất: 1007mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 3 (18-06-2019)

  Mặt trời mọc: 05:22am Mặt trời lặn: 06:11pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.9465 Kinh độ: 108.4419

  mưa rải rác
  20ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 21:46

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.563mm
  • Sức gió: 0.58mps
  • Hướng gió: 261º W
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 98%
  • Áp suất: 1008mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 3 (19-06-2019)

  Mặt trời mọc: 05:22am Mặt trời lặn: 06:11pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.9465 Kinh độ: 108.4419

  mây dày đặc
  19ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 21:46

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.22mps
  • Hướng gió: 344º NNW
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1009mb
 • Thời tiết Tối Thứ 3 (19-06-2019)

  Mặt trời mọc: 05:22am Mặt trời lặn: 06:11pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.9465 Kinh độ: 108.4419

  mây dày đặc
  20ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 21:46

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.63mps
  • Hướng gió: 20º NNE
  • Độ ẩm: 98%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1009mb
 • Cập nhật lúc 21:46
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 20ºC 100% 0.39mps 233º SW 0.063mm 98%
  6:00 mưa rải rác 22ºC 98% 0.84mps 250º WSW 0.875mm 94%
  9:00 mưa vừa 24ºC 97% 1.72mps 272º W 6.437mm 95%
  12:00 mưa vừa 22ºC 97% 0.8mps 257º WSW 6.375mm 97%
  15:00 mưa rải rác 20ºC 98% 0.58mps 261º W 1.563mm 99%
  18:00 mây dày đặc 20ºC 100% 0.24mps 250º WSW 0mm 99%
  21:00 mây dày đặc 19ºC 100% 0.22mps 344º NNW 0mm 99%
  24:00 mây dày đặc 19ºC 100% 0.32mps 334º NNW 0mm 99%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Đà Lạt

Thứ 3

Dự báo ngày 18-06-2019
mưa to

Mưa To

22ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 0.84mps 250º
 • Độ ẩm: 94%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 19-06-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.94mps 351º
 • Độ ẩm: 64%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 37%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 20-06-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.87mps 10º
 • Độ ẩm: 66%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 21-06-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.31mps 354º
 • Độ ẩm: 75%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 94%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 22-06-2019
mưa to

Mưa To

24ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 0.92mps 357º
 • Độ ẩm: 86%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1006mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 23-06-2019
mưa to

Mưa To

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.5mps 260º
 • Độ ẩm: 82%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 79%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 24-06-2019
mưa to

Mưa To

20ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.03mps 168º
 • Độ ẩm: 99%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 25-06-2019
mưa to

Mưa To

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.55mps 227º
 • Độ ẩm: 99%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 26-06-2019
mưa to

Mưa To

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 2.49mps 249º
 • Độ ẩm: 99%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 27-06-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

19ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 2.15mps 261º
 • Độ ẩm: 99%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 28-06-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

23ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 2.19mps 262º
 • Độ ẩm: 77%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 29-06-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.94mps 277º
 • Độ ẩm: 77%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1010mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 30-06-2019
mưa to

Mưa To

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 2.21mps 279º
 • Độ ẩm: 69%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 72%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 01-07-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

22ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.69mps 250º
 • Độ ẩm: 92%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 02-07-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.4mps 239º
 • Độ ẩm: 72%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 90%
 • Áp suất: 1008mbar
Xem thêm