Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Đà Lạt. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 3 (30-06-2015)

  Mặt trời mọc: 05:25am Mặt trời lặn: 06:14pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.94646 Kinh độ: 108.441933

  mưa rải rác
  28ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 17:30

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.7mps
  • Hướng gió: 352º N
  • Độ ẩm: 57%
  • Độ che phủ: 56%
  • Áp suất: 916mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 3 (30-06-2015)

  Mặt trời mọc: 05:25am Mặt trời lặn: 06:14pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.94646 Kinh độ: 108.441933

  mây dày đặc
  26ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 17:30

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.96mps
  • Hướng gió: 278º W
  • Độ ẩm: 63%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 917mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 3 (01-07-2015)

  Mặt trời mọc: 05:25am Mặt trời lặn: 06:14pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.94646 Kinh độ: 108.441933

  mưa rải rác
  19ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 17:30

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.01mm
  • Sức gió: 0.96mps
  • Hướng gió: 251º WSW
  • Độ ẩm: 93%
  • Độ che phủ: 8%
  • Áp suất: 917mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 3 (01-07-2015)

  Mặt trời mọc: 05:25am Mặt trời lặn: 06:14pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.94646 Kinh độ: 108.441933

  mưa rải rác
  22ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 17:30

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.06mm
  • Sức gió: 1.41mps
  • Hướng gió: 262º W
  • Độ ẩm: 87%
  • Độ che phủ: 8%
  • Áp suất: 917mb
 • Thời tiết Tối Thứ 3 (01-07-2015)

  Mặt trời mọc: 05:25am Mặt trời lặn: 06:14pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.94646 Kinh độ: 108.441933

  mây dày đặc
  29ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 17:30

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.86mps
  • Hướng gió: 290º WNW
  • Độ ẩm: 53%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 915mb
 • Cập nhật lúc 17:30
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 28ºC 64% 1.43mps 271º W 1.735mm 76%
  6:00 nhiều mây 29ºC 56% 0.7mps 352º N 0mm 57%
  9:00 mây dày đặc 26ºC 88% 0.96mps 278º W 0mm 63%
  12:00 quang mây 22ºC 0% 0.92mps 263º W 0mm 83%
  15:00 mưa rải rác 19ºC 8% 0.96mps 251º WSW 0.01mm 93%
  18:00 mưa rải rác 19ºC 76% 1.21mps 258º WSW 0.04mm 97%
  21:00 mưa rải rác 22ºC 8% 1.41mps 262º W 0.06mm 87%
  24:00 mưa rải rác 28ºC 24% 2.21mps 281º W 0.0099999999999998mm 57%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Đà Lạt

Thứ 3

Dự báo ngày 30-06-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.43mps 279º
 • Độ ẩm: 77%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 76%
 • Áp suất: 925mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 01-07-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

23ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.56mps 273º
 • Độ ẩm: 91%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 88%
 • Áp suất: 925mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 02-07-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

21ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.71mps 267º
 • Độ ẩm: 98%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 925mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 03-07-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.33mps 267º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 61%
 • Áp suất: 947mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 04-07-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.67mps 283º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 54%
 • Áp suất: 946mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 05-07-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 3.06mps 278º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 51%
 • Áp suất: 945mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 06-07-2015
mưa to

Mưa To

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 3.01mps 268º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 63%
 • Áp suất: 945mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 07-07-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 4.25mps 272º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 83%
 • Áp suất: 945mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 08-07-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 4.12mps 270º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 69%
 • Áp suất: 947mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 09-07-2015
mưa to

Mưa To

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 3.85mps 261º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 73%
 • Áp suất: 947mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 10-07-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 3.59mps 256º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 91%
 • Áp suất: 946mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 11-07-2015
mưa to

Mưa To

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.34mps 260º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 74%
 • Áp suất: 945mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 12-07-2015
mưa to

Mưa To

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.68mps 260º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 54%
 • Áp suất: 946mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 13-07-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.65mps 234º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 72%
 • Áp suất: 948mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 14-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.44mps 227º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 81%
 • Áp suất: 949mbar
Xem thêm