Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Đà Lạt. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 5 (17-10-2019)

  Mặt trời mọc: 05:35am Mặt trời lặn: 05:27pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.9465 Kinh độ: 108.4419

  nhiều mây
  15ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 14ºC

  Thấp nhất: 14ºC

  Cập nhật lúc 04:29

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.052mps
  • Hướng gió: 43º NE
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1011mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 5 (17-10-2019)

  Mặt trời mọc: 05:35am Mặt trời lặn: 05:27pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.9465 Kinh độ: 108.4419

  mây dày đặc
  17ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 14ºC

  Thấp nhất: 14ºC

  Cập nhật lúc 04:29

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.79mps
  • Hướng gió: 58º ENE
  • Độ ẩm: 96%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1012mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 5 (17-10-2019)

  Mặt trời mọc: 05:35am Mặt trời lặn: 05:27pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.9465 Kinh độ: 108.4419

  mây dày đặc
  24ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 14ºC

  Thấp nhất: 14ºC

  Cập nhật lúc 04:29

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.422mps
  • Hướng gió: 66º ENE
  • Độ ẩm: 56%
  • Độ che phủ: 87%
  • Áp suất: 1010mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 5 (17-10-2019)

  Mặt trời mọc: 05:35am Mặt trời lặn: 05:27pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.9465 Kinh độ: 108.4419

  nhiều mây
  15ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 14ºC

  Thấp nhất: 14ºC

  Cập nhật lúc 04:29

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.181mps
  • Hướng gió: 31º NNE
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 77%
  • Áp suất: 1011mb
 • Thời tiết Tối Thứ 5 (18-10-2019)

  Mặt trời mọc: 05:35am Mặt trời lặn: 05:27pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.9465 Kinh độ: 108.4419

  mây dày đặc
  15ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 14ºC

  Thấp nhất: 14ºC

  Cập nhật lúc 04:29

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.709mps
  • Hướng gió: 36º NE
  • Độ ẩm: 98%
  • Độ che phủ: 98%
  • Áp suất: 1011mb
 • Cập nhật lúc 04:29
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 nhiều mây 14ºC 62% 1.578mps 33º NNE 0mm 99%
  6:00 mây dày đặc 15ºC 100% 2.146mps 39º NE 0mm 99%
  9:00 mây dày đặc 17ºC 100% 2.79mps 58º ENE 0mm 96%
  12:00 mưa rải rác 22ºC 98% 3.811mps 66º ENE 0.125mm 63%
  15:00 mây dày đặc 24ºC 87% 3.422mps 66º ENE 0mm 56%
  18:00 mây dày đặc 21ºC 92% 2.812mps 54º NE 0mm 67%
  21:00 nhiều mây 15ºC 77% 1.181mps 31º NNE 0mm 99%
  24:00 mây dày đặc 14ºC 97% 1.476mps 37º NE 0mm 99%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Đà Lạt

Thứ 4

Dự báo ngày 16-10-2019
mây rải rác

Mây Rải Rác

14ºC
 • Cao nhất: 14ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 1.369mps 27º
 • Độ ẩm: 99%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 35%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 17-10-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 3.811mps 66º
 • Độ ẩm: 63%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 18-10-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

22ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 3.946mps 70º
 • Độ ẩm: 61%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 85%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 19-10-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 4.083mps 59º
 • Độ ẩm: 62%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 77%
 • Áp suất: 1013mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 20-10-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 2.783mps 79º
 • Độ ẩm: 63%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 63%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 21-10-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 2.323mps 65º
 • Độ ẩm: 70%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 29%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 22-10-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 1.665mps 81º
 • Độ ẩm: 53%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 10%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 23-10-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 1.179mps 105º
 • Độ ẩm: 49%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 60%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 24-10-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 1.988mps 84º
 • Độ ẩm: 57%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 6%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 25-10-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 3.061mps 63º
 • Độ ẩm: 57%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 34%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 26-10-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

23ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 3.127mps 66º
 • Độ ẩm: 55%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1011mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 27-10-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 2.665mps 73º
 • Độ ẩm: 52%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 45%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 28-10-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 2.227mps 60º
 • Độ ẩm: 79%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 17%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 29-10-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

21ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 2.996mps 121º
 • Độ ẩm: 67%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 94%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 30-10-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

21ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 3.688mps 57º
 • Độ ẩm: 61%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1012mbar
Xem thêm