Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Đà Lạt. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (29-03-2018)

  Mặt trời mọc: 05:30am Mặt trời lặn: 05:58pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.9465 Kinh độ: 108.4419

  mưa rải rác
  21ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 18ºC

  Cập nhật lúc 17:34

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.96mps
  • Hướng gió: 166º SSE
  • Độ ẩm: 92%
  • Độ che phủ: 56%
  • Áp suất: 904mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (29-03-2018)

  Mặt trời mọc: 05:30am Mặt trời lặn: 05:58pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.9465 Kinh độ: 108.4419

  mưa rải rác
  19ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 18ºC

  Cập nhật lúc 17:34

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.43mm
  • Sức gió: 0.95mps
  • Hướng gió: 175º S
  • Độ ẩm: 97%
  • Độ che phủ: 56%
  • Áp suất: 905mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (30-03-2018)

  Mặt trời mọc: 05:30am Mặt trời lặn: 05:58pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.9465 Kinh độ: 108.4419

  mưa rải rác
  18ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 18ºC

  Cập nhật lúc 17:34

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.29mm
  • Sức gió: 1.12mps
  • Hướng gió: 32º NNE
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 906mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (30-03-2018)

  Mặt trời mọc: 05:30am Mặt trời lặn: 05:58pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.9465 Kinh độ: 108.4419

  mưa rải rác
  18ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 18ºC

  Cập nhật lúc 17:34

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.22mm
  • Sức gió: 1.31mps
  • Hướng gió: 19º NNE
  • Độ ẩm: 97%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 906mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (30-03-2018)

  Mặt trời mọc: 05:30am Mặt trời lặn: 05:58pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.9465 Kinh độ: 108.4419

  mưa rải rác
  26ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 18ºC

  Cập nhật lúc 17:34

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.03mm
  • Sức gió: 1.31mps
  • Hướng gió: 46º NE
  • Độ ẩm: 52%
  • Độ che phủ: 8%
  • Áp suất: 904mb
 • Cập nhật lúc 17:34
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 24ºC 68% 0.98mps 147º SSE 1.52mm 75%
  6:00 mưa rải rác 21ºC 100% 1.06mps 227º SW 1.55mm 94%
  9:00 mưa rải rác 19ºC 56% 0.95mps 175º S 1.43mm 97%
  12:00 mưa rải rác 18ºC 76% 1.07mps 17º NNE 0.68mm 97%
  15:00 mưa rải rác 18ºC 100% 1.12mps 32º NNE 1.29mm 99%
  18:00 mưa rải rác 18ºC 92% 0.96mps 43º NE 0.85mm 99%
  21:00 mưa rải rác 18ºC 88% 1.31mps 19º NNE 0.22mm 97%
  24:00 mây rải rác 22ºC 44% 1.31mps 51º NE 0mm 70%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Đà Lạt

Thứ 5

Dự báo ngày 29-03-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 1.18mps 68º
 • Độ ẩm: 53%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 907mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 30-03-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 1.31mps 52º
 • Độ ẩm: 70%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 44%
 • Áp suất: 906mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 31-03-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 1.21mps 69º
 • Độ ẩm: 56%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 906mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 01-04-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 1.59mps 4º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 3%
 • Áp suất: 949mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 02-04-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 0.99mps 350º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 17%
 • Áp suất: 950mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 03-04-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 1.08mps 336º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 5%
 • Áp suất: 949mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 04-04-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 1.08mps 309º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 2%
 • Áp suất: 948mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 05-04-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 0.56mps 338º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 949mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 06-04-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 2.63mps 40º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 17%
 • Áp suất: 952mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 07-04-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 3.43mps 40º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 23%
 • Áp suất: 952mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 08-04-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 1.71mps 33º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 951mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 09-04-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.28mps 78º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 3%
 • Áp suất: 950mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 10-04-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 0.19mps 261º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 13%
 • Áp suất: 950mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 11-04-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 0.93mps 10º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 17%
 • Áp suất: 950mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 12-04-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 0.75mps 7º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 950mbar
Xem thêm