Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Đà Lạt. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 3 (14-08-2018)

  Mặt trời mọc: 05:35am Mặt trời lặn: 06:06pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.9465 Kinh độ: 108.4419

  mưa rải rác
  19ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 22:35

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 5.995mm
  • Sức gió: 3.21mps
  • Hướng gió: 275º W
  • Độ ẩm: 92%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 903mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 3 (14-08-2018)

  Mặt trời mọc: 05:35am Mặt trời lặn: 06:06pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.9465 Kinh độ: 108.4419

  mưa rải rác
  21ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 22:35

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.675mm
  • Sức gió: 3.92mps
  • Hướng gió: 269º W
  • Độ ẩm: 83%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 901mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 3 (14-08-2018)

  Mặt trời mọc: 05:35am Mặt trời lặn: 06:06pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.9465 Kinh độ: 108.4419

  mưa rải rác
  20ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 22:35

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.065mm
  • Sức gió: 3.43mps
  • Hướng gió: 263º W
  • Độ ẩm: 85%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 902mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 3 (15-08-2018)

  Mặt trời mọc: 05:35am Mặt trời lặn: 06:06pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.9465 Kinh độ: 108.4419

  mưa rải rác
  19ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 22:35

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.19mm
  • Sức gió: 5.01mps
  • Hướng gió: 259º W
  • Độ ẩm: 84%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 902mb
 • Thời tiết Tối Thứ 3 (15-08-2018)

  Mặt trời mọc: 05:35am Mặt trời lặn: 06:06pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.9465 Kinh độ: 108.4419

  mưa rải rác
  20ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 22:35

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.48mm
  • Sức gió: 4.52mps
  • Hướng gió: 260º W
  • Độ ẩm: 86%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 903mb
 • Cập nhật lúc 22:35
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 20ºC 88% 3.76mps 270º W 0.63mm 88%
  6:00 mưa rải rác 21ºC 92% 4.11mps 271º W 0.385mm 83%
  9:00 mưa rải rác 21ºC 92% 3.92mps 269º W 0.675mm 83%
  12:00 mưa rải rác 20ºC 100% 3.91mps 274º W 1.29mm 87%
  15:00 mưa rải rác 20ºC 88% 3.43mps 263º W 0.065mm 85%
  18:00 mưa rải rác 20ºC 92% 3.91mps 251º WSW 2.13mm 89%
  21:00 mưa rải rác 19ºC 92% 5.01mps 259º W 0.19mm 84%
  24:00 mưa rải rác 19ºC 92% 4.52mps 260º W 0.0099999999999998mm 81%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Đà Lạt

Thứ 3

Dự báo ngày 14-08-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 4.11mps 271º
 • Độ ẩm: 83%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 903mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 15-08-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 4.81mps 262º
 • Độ ẩm: 79%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 904mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 16-08-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 4.95mps 274º
 • Độ ẩm: 72%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 76%
 • Áp suất: 902mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 17-08-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 4.77mps 258º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 64%
 • Áp suất: 941mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 18-08-2018
mưa to

Mưa To

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 3.74mps 235º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 66%
 • Áp suất: 945mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 19-08-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.81mps 231º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 38%
 • Áp suất: 949mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 20-08-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.09mps 254º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 34%
 • Áp suất: 949mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 21-08-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 3.06mps 250º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 74%
 • Áp suất: 948mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 22-08-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.19mps 247º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 61%
 • Áp suất: 949mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 23-08-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 3.23mps 257º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 13%
 • Áp suất: 949mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 24-08-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 3.47mps 258º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 40%
 • Áp suất: 949mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 25-08-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 3.4mps 260º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 33%
 • Áp suất: 948mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 26-08-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.91mps 259º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 7%
 • Áp suất: 948mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 27-08-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.02mps 255º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 31%
 • Áp suất: 949mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 28-08-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.41mps 295º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 19%
 • Áp suất: 950mbar
Xem thêm