Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Đà Lạt. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 6 (22-06-2018)

  Mặt trời mọc: 05:23am Mặt trời lặn: 06:13pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.9465 Kinh độ: 108.4419

  mưa rải rác
  27ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 09:08

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.44mps
  • Hướng gió: 261º W
  • Độ ẩm: 61%
  • Độ che phủ: 8%
  • Áp suất: 906mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 6 (22-06-2018)

  Mặt trời mọc: 05:23am Mặt trời lặn: 06:13pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.9465 Kinh độ: 108.4419

  mưa rải rác
  26ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 09:08

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.845mm
  • Sức gió: 0.66mps
  • Hướng gió: 103º ESE
  • Độ ẩm: 75%
  • Độ che phủ: 76%
  • Áp suất: 904mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 6 (22-06-2018)

  Mặt trời mọc: 05:23am Mặt trời lặn: 06:13pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.9465 Kinh độ: 108.4419

  mưa rải rác
  23ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 09:08

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.035mm
  • Sức gió: 0.62mps
  • Hướng gió: 259º W
  • Độ ẩm: 73%
  • Độ che phủ: 68%
  • Áp suất: 904mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 6 (23-06-2018)

  Mặt trời mọc: 05:23am Mặt trời lặn: 06:13pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.9465 Kinh độ: 108.4419

  ít mây
  18ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 09:08

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.97mps
  • Hướng gió: 251º WSW
  • Độ ẩm: 91%
  • Độ che phủ: 12%
  • Áp suất: 904mb
 • Thời tiết Tối Thứ 6 (23-06-2018)

  Mặt trời mọc: 05:23am Mặt trời lặn: 06:13pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.9465 Kinh độ: 108.4419

  mưa rải rác
  20ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 09:08

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.015mm
  • Sức gió: 1.31mps
  • Hướng gió: 282º WNW
  • Độ ẩm: 90%
  • Độ che phủ: 20%
  • Áp suất: 905mb
 • Cập nhật lúc 09:08
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 24ºC 44% 1.33mps 294º WNW 0.0275mm 86%
  6:00 mưa rải rác 29ºC 8% 1.44mps 261º W 0.015mm 61%
  9:00 mưa rải rác 26ºC 76% 0.66mps 103º ESE 1.845mm 75%
  12:00 mưa rải rác 26ºC 76% 0.97mps 253º WSW 0.54mm 66%
  15:00 mưa rải rác 23ºC 68% 0.62mps 259º W 0.035mm 73%
  18:00 ít mây 20ºC 24% 0.96mps 264º W 0mm 90%
  21:00 ít mây 18ºC 12% 0.97mps 251º WSW 0mm 91%
  24:00 ít mây 17ºC 12% 0.91mps 248º WSW 0mm 91%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Đà Lạt

Thứ 6

Dự báo ngày 22-06-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.44mps 261º
 • Độ ẩm: 61%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 906mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 23-06-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 0.96mps 268º
 • Độ ẩm: 59%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 905mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 24-06-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 0.87mps 296º
 • Độ ẩm: 59%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 905mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 25-06-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.21mps 261º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 31%
 • Áp suất: 948mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 26-06-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.05mps 250º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 17%
 • Áp suất: 948mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 27-06-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.29mps 246º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 950mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 28-06-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.39mps 226º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 16%
 • Áp suất: 949mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 29-06-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.12mps 253º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 30%
 • Áp suất: 947mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 30-06-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.84mps 260º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 14%
 • Áp suất: 948mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 01-07-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.67mps 267º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 29%
 • Áp suất: 947mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 02-07-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.58mps 268º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 30%
 • Áp suất: 946mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 03-07-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.49mps 273º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 25%
 • Áp suất: 946mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 04-07-2018
mưa to

Mưa To

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.48mps 267º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 37%
 • Áp suất: 945mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 05-07-2018
mưa to

Mưa To

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.65mps 253º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 41%
 • Áp suất: 945mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 06-07-2018
mưa to

Mưa To

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.37mps 247º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 47%
 • Áp suất: 946mbar
Xem thêm