Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Đà Lạt. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Chủ nhật (19-09-2017)

  Mặt trời mọc: 05:35am Mặt trời lặn: 05:44pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.9465 Kinh độ: 108.4419

  mưa rải rác
  20ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 12:01

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1mps
  • Hướng gió: 276º W
  • Độ ẩm: 91%
  • Độ che phủ: 32%
  • Áp suất: 905mb
 • Thời tiết Sáng Chủ nhật (19-09-2017)

  Mặt trời mọc: 05:35am Mặt trời lặn: 05:44pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.9465 Kinh độ: 108.4419

  mưa vừa
  23ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 12:01

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 7.24mm
  • Sức gió: 0.32mps
  • Hướng gió: 88º E
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 64%
  • Áp suất: 903mb
 • Thời tiết Trưa Chủ nhật (19-09-2017)

  Mặt trời mọc: 05:35am Mặt trời lặn: 05:44pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.9465 Kinh độ: 108.4419

  mưa rải rác
  20ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 12:01

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.54mm
  • Sức gió: 0.76mps
  • Hướng gió: 68º ENE
  • Độ ẩm: 96%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 904mb
 • Thời tiết Chiều Chủ nhật (20-09-2017)

  Mặt trời mọc: 05:35am Mặt trời lặn: 05:44pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.9465 Kinh độ: 108.4419

  mưa rải rác
  19ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 12:01

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.02mm
  • Sức gió: 1.08mps
  • Hướng gió: 21º NNE
  • Độ ẩm: 97%
  • Độ che phủ: 48%
  • Áp suất: 903mb
 • Thời tiết Tối Chủ nhật (20-09-2017)

  Mặt trời mọc: 05:35am Mặt trời lặn: 05:44pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.9465 Kinh độ: 108.4419

  mưa rải rác
  19ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 12:01

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.069999999999997mm
  • Sức gió: 1.31mps
  • Hướng gió: 340º NNW
  • Độ ẩm: 97%
  • Độ che phủ: 32%
  • Áp suất: 903mb
 • Cập nhật lúc 12:01
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 23ºC 32% 1mps 276º W 0.0099999999999998mm 91%
  6:00 mưa rải rác 27ºC 48% 0.89mps 320º NW 0.035mm 75%
  9:00 mưa vừa 23ºC 64% 0.32mps 88º E 7.24mm 100%
  12:00 mưa rải rác 23ºC 88% 1.17mps 56º NE 1.33mm 88%
  15:00 mưa rải rác 20ºC 92% 0.76mps 68º ENE 1.54mm 96%
  18:00 mưa rải rác 20ºC 44% 0.72mps 44º NE 0.21mm 98%
  21:00 mưa rải rác 19ºC 48% 1.08mps 21º NNE 0.02mm 97%
  24:00 mưa rải rác 18ºC 76% 1.1mps 9º N 0.060000000000002mm 97%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Đà Lạt

Thứ 3

Dự báo ngày 19-09-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 0.89mps 320º
 • Độ ẩm: 75%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 48%
 • Áp suất: 905mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 20-09-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 1.21mps 31º
 • Độ ẩm: 68%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 903mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 21-09-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.15mps 21º
 • Độ ẩm: 79%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 901mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 22-09-2017
mưa to

Mưa To

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.25mps 242º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 48%
 • Áp suất: 948mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 23-09-2017
mưa to

Mưa To

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.33mps 221º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 46%
 • Áp suất: 949mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 24-09-2017
mưa to

Mưa To

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.8mps 237º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 52%
 • Áp suất: 948mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 25-09-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.82mps 226º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 44%
 • Áp suất: 950mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 26-09-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.22mps 225º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 34%
 • Áp suất: 951mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 27-09-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 0.24mps 41º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 42%
 • Áp suất: 952mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 28-09-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 0.83mps 200º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 26%
 • Áp suất: 953mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 29-09-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.25mps 262º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 22%
 • Áp suất: 952mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 30-09-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.27mps 283º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 27%
 • Áp suất: 950mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 01-10-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.28mps 283º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 38%
 • Áp suất: 950mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 02-10-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 0.15mps 124º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 16%
 • Áp suất: 950mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 03-10-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.31mps 303º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 27%
 • Áp suất: 950mbar
Xem thêm