Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Đà Lạt. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 7 (20-12-2014)

  Mặt trời mọc: 06:00am Mặt trời lặn: 05:26pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.94646 Kinh độ: 108.441933

  mưa rải rác
  25ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 19ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 02:39

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.61mps
  • Hướng gió: 32º NNE
  • Độ ẩm: 66%
  • Độ che phủ: 36%
  • Áp suất: 986mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 7 (20-12-2014)

  Mặt trời mọc: 06:00am Mặt trời lặn: 05:26pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.94646 Kinh độ: 108.441933

  ít mây
  25ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 19ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 02:39

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.95mps
  • Hướng gió: 32º NNE
  • Độ ẩm: 66%
  • Độ che phủ: 24%
  • Áp suất: 987mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 7 (20-12-2014)

  Mặt trời mọc: 06:00am Mặt trời lặn: 05:26pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.94646 Kinh độ: 108.441933

  quang mây
  30ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 19ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 02:39

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.03mps
  • Hướng gió: 39º NE
  • Độ ẩm: 51%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 984mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 7 (20-12-2014)

  Mặt trời mọc: 06:00am Mặt trời lặn: 05:26pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.94646 Kinh độ: 108.441933

  ít mây
  26ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 19ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 02:39

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.76mps
  • Hướng gió: 35º NE
  • Độ ẩm: 62%
  • Độ che phủ: 24%
  • Áp suất: 986mb
 • Thời tiết Tối Thứ 7 (21-12-2014)

  Mặt trời mọc: 06:00am Mặt trời lặn: 05:26pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.94646 Kinh độ: 108.441933

  mây rải rác
  25ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 19ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 02:39

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.76mps
  • Hướng gió: 35º NE
  • Độ ẩm: 65%
  • Độ che phủ: 36%
  • Áp suất: 985mb
 • Cập nhật lúc 02:39
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 24ºC 36% 2.34mps 29º NNE 0.5mm 70%
  6:00 mây rải rác 25ºC 36% 2.61mps 32º NNE 0mm 66%
  9:00 ít mây 25ºC 24% 2.95mps 32º NNE 0mm 66%
  12:00 quang mây 29ºC 0% 3.13mps 36º NE 0mm 56%
  15:00 quang mây 30ºC 0% 3.03mps 39º NE 0mm 51%
  18:00 ít mây 28ºC 20% 3.01mps 37º NE 0mm 54%
  21:00 ít mây 26ºC 24% 2.76mps 35º NE 0mm 62%
  24:00 mây rải rác 25ºC 32% 2.82mps 34º NE 0mm 64%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Đà Lạt

Thứ 6

Dự báo ngày 19-12-2014
nhiều mây

Nhiều Mây

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 2.92mps 41º
 • Độ ẩm: 80%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 80%
 • Áp suất: 927mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 20-12-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 3.36mps 48º
 • Độ ẩm: 64%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 928mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 21-12-2014
nhiều mây

Nhiều Mây

23ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 2.77mps 46º
 • Độ ẩm: 68%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 64%
 • Áp suất: 927mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 22-12-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

21ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 4.31mps 53º
 • Độ ẩm: 71%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 925mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 23-12-2014
mưa to

Mưa To

20ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.11mps 114º
 • Độ ẩm: 99%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 927mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 24-12-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 1.66mps 53º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 41%
 • Áp suất: 939mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 25-12-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 2.54mps 46º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 34%
 • Áp suất: 938mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 26-12-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 3.47mps 45º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 74%
 • Áp suất: 937mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 27-12-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 2.17mps 28º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 36%
 • Áp suất: 938mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 28-12-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.9mps 48º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 19%
 • Áp suất: 939mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 29-12-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 2.15mps 28º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 68%
 • Áp suất: 940mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 30-12-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 3.54mps 45º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 50%
 • Áp suất: 939mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 31-12-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 1.25mps 73º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 50%
 • Áp suất: 939mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 01-01-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 1.22mps 69º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 10%
 • Áp suất: 939mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 02-01-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

17ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 1.07mps 63º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 81%
 • Áp suất: 940mbar
Xem thêm