Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Đà Lạt. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (16-12-2019)

  Mặt trời mọc: 05:58am Mặt trời lặn: 05:24pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.9465 Kinh độ: 108.4419

  nhiều mây
  15ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 13ºC

  Cập nhật lúc 08:14

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.53mps
  • Hướng gió: 62º ENE
  • Độ ẩm: 94%
  • Độ che phủ: 64%
  • Áp suất: 1013mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (16-12-2019)

  Mặt trời mọc: 05:58am Mặt trời lặn: 05:24pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.9465 Kinh độ: 108.4419

  nhiều mây
  22ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 13ºC

  Cập nhật lúc 08:14

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.8mps
  • Hướng gió: 80º E
  • Độ ẩm: 61%
  • Độ che phủ: 52%
  • Áp suất: 1011mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (16-12-2019)

  Mặt trời mọc: 05:58am Mặt trời lặn: 05:24pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.9465 Kinh độ: 108.4419

  mây dày đặc
  14ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 13ºC

  Cập nhật lúc 08:14

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.29mps
  • Hướng gió: 29º NNE
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 99%
  • Áp suất: 1013mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (17-12-2019)

  Mặt trời mọc: 05:58am Mặt trời lặn: 05:24pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.9465 Kinh độ: 108.4419

  mây dày đặc
  14ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 13ºC

  Cập nhật lúc 08:14

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.72mps
  • Hướng gió: 49º NE
  • Độ ẩm: 95%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1013mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (17-12-2019)

  Mặt trời mọc: 05:58am Mặt trời lặn: 05:24pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.9465 Kinh độ: 108.4419

  mây dày đặc
  12ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 13ºC

  Cập nhật lúc 08:14

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.47mps
  • Hướng gió: 36º NE
  • Độ ẩm: 91%
  • Độ che phủ: 91%
  • Áp suất: 1014mb
 • Cập nhật lúc 08:14
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 nhiều mây 15ºC 55% 2.57mps 61º ENE 0mm 95%
  6:00 mây rải rác 21ºC 27% 4.01mps 70º ENE 0mm 65%
  9:00 nhiều mây 22ºC 52% 3.8mps 80º E 0mm 61%
  12:00 mây dày đặc 20ºC 99% 2.17mps 66º ENE 0mm 71%
  15:00 mây dày đặc 14ºC 99% 1.29mps 29º NNE 0mm 99%
  18:00 mây dày đặc 14ºC 95% 1.78mps 46º NE 0mm 97%
  21:00 mây dày đặc 14ºC 92% 1.72mps 49º NE 0mm 95%
  24:00 mây dày đặc 12ºC 97% 1.45mps 33º NNE 0mm 99%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Đà Lạt

Thứ 2

Dự báo ngày 16-12-2019
mây rải rác

Mây Rải Rác

21ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 4.01mps 70º
 • Độ ẩm: 65%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 27%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 17-12-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

20ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 11ºC
 • Sức gió: 2.49mps 80º
 • Độ ẩm: 50%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 97%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 18-12-2019
ít mây

ít Mây

21ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 2.74mps 79º
 • Độ ẩm: 57%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 19-12-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

21ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 2.22mps 78º
 • Độ ẩm: 53%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 20-12-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

21ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 11ºC
 • Sức gió: 2.23mps 65º
 • Độ ẩm: 47%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 21-12-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

23ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 11ºC
 • Sức gió: 1.49mps 83º
 • Độ ẩm: 25%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1013mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 22-12-2019
mây rải rác

Mây Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 1.1mps 73º
 • Độ ẩm: 40%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 46%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 23-12-2019
ít mây

ít Mây

23ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 1.73mps 67º
 • Độ ẩm: 35%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 19%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 24-12-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

22ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 1.5mps 23º
 • Độ ẩm: 40%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 25-12-2019
nhiều mây

Nhiều Mây

23ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 1.57mps 334º
 • Độ ẩm: 38%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 51%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 26-12-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

24ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 1.24mps 356º
 • Độ ẩm: 35%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 88%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 27-12-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 0.76mps 342º
 • Độ ẩm: 38%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 38%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 28-12-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 0.73mps 84º
 • Độ ẩm: 47%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 2%
 • Áp suất: 1011mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 29-12-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 1.21mps 46º
 • Độ ẩm: 55%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 1%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 30-12-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 2.29mps 69º
 • Độ ẩm: 71%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 11%
 • Áp suất: 1015mbar
Xem thêm