Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Đà Lạt. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 7 (27-02-2021)

  Mặt trời mọc: 06:02am Mặt trời lặn: 05:55pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.9465 Kinh độ: 108.4419

  trời quang mây
  16ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 14ºC

  Cập nhật lúc 19:15

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.93mps
  • Hướng gió: 95º E
  • Độ ẩm: 94%
  • Độ che phủ: 70%
  • Áp suất: 1009mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 7 (27-02-2021)

  Mặt trời mọc: 06:02am Mặt trời lặn: 05:55pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.9465 Kinh độ: 108.4419

  ít mây
  25ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 14ºC

  Cập nhật lúc 19:15

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.86mps
  • Hướng gió: 117º ESE
  • Độ ẩm: 40%
  • Độ che phủ: 13%
  • Áp suất: 1008mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 7 (27-02-2021)

  Mặt trời mọc: 06:02am Mặt trời lặn: 05:55pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.9465 Kinh độ: 108.4419

  nhiều mây
  16ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 14ºC

  Cập nhật lúc 19:15

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.1mps
  • Hướng gió: 90º E
  • Độ ẩm: 89%
  • Độ che phủ: 72%
  • Áp suất: 1009mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 7 (28-02-2021)

  Mặt trời mọc: 06:02am Mặt trời lặn: 05:55pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.9465 Kinh độ: 108.4419

  trời quang mây
  13ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 14ºC

  Cập nhật lúc 19:15

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.16mps
  • Hướng gió: 58º ENE
  • Độ ẩm: 78%
  • Độ che phủ: 1%
  • Áp suất: 1011mb
 • Thời tiết Tối Thứ 7 (28-02-2021)

  Mặt trời mọc: 06:02am Mặt trời lặn: 05:55pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.9465 Kinh độ: 108.4419

  trời quang mây
  15ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 14ºC

  Cập nhật lúc 19:15

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.37mps
  • Hướng gió: 65º ENE
  • Độ ẩm: 71%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1012mb
 • Cập nhật lúc 19:15
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 trời quang mây 15ºC 1% 0.56mps 62º ENE 0mm 90%
  6:00 trời quang mây 23ºC 0% 1.57mps 81º E 0mm 51%
  9:00 ít mây 25ºC 13% 1.86mps 117º ESE 0mm 40%
  12:00 mây dày đặc 20ºC 89% 0.63mps 81º E 0mm 62%
  15:00 nhiều mây 16ºC 72% 1.1mps 90º E 0mm 89%
  18:00 trời quang mây 14ºC 2% 1.1mps 65º ENE 0mm 97%
  21:00 trời quang mây 13ºC 1% 1.16mps 58º ENE 0mm 78%
  24:00 trời quang mây 13ºC 0% 1.2mps 50º NE 0mm 70%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Đà Lạt

Thứ 7

Dự báo ngày 27-02-2021
trời quang mây

Trời Quang Mây

26ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 1.82mps 93º
 • Độ ẩm: 36%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1010mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 28-02-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 2.7mps 99º
 • Độ ẩm: 44%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 49%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 01-03-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 0.99mps 131º
 • Độ ẩm: 46%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 67%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 02-03-2021
nhiều mây

Nhiều Mây

25ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 1.94mps 75º
 • Độ ẩm: 36%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 67%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 03-03-2021
trời quang mây

Trời Quang Mây

24ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 2.75mps 71º
 • Độ ẩm: 43%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 04-03-2021
ít mây

ít Mây

24ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 2.43mps 93º
 • Độ ẩm: 47%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 11%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 05-03-2021
trời quang mây

Trời Quang Mây

26ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 1.74mps 116º
 • Độ ẩm: 17%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 06-03-2021
trời quang mây

Trời Quang Mây

26ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 0.76mps 55º
 • Độ ẩm: 31%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1014mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 07-03-2021
trời quang mây

Trời Quang Mây

26ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 1.91mps 77º
 • Độ ẩm: 29%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 08-03-2021
trời quang mây

Trời Quang Mây

24ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 3.05mps 87º
 • Độ ẩm: 48%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 4%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 09-03-2021
trời quang mây

Trời Quang Mây

25ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 2.37mps 93º
 • Độ ẩm: 27%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 10-03-2021
trời quang mây

Trời Quang Mây

26ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 2.27mps 80º
 • Độ ẩm: 28%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 11-03-2021
trời quang mây

Trời Quang Mây

23ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 3.61mps 68º
 • Độ ẩm: 42%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 12-03-2021
trời quang mây

Trời Quang Mây

22ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 3.19mps 60º
 • Độ ẩm: 46%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 13-03-2021
trời quang mây

Trời Quang Mây

23ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 11ºC
 • Sức gió: 2.86mps 59º
 • Độ ẩm: 43%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 4%
 • Áp suất: 1015mbar
Xem thêm