Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Đà Lạt. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 3 (27-09-2022)

  Mặt trời mọc: 05:35am Mặt trời lặn: 05:39pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.9465 Kinh độ: 108.4419

  mưa rải rác
  17ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 17ºC

  Thấp nhất: 15ºC

  Cập nhật lúc 11:18

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.6mps
  • Hướng gió: 300º WNW
  • Độ ẩm: 94%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1008mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 3 (27-09-2022)

  Mặt trời mọc: 05:35am Mặt trời lặn: 05:39pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.9465 Kinh độ: 108.4419

  mưa rải rác
  16ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 17ºC

  Thấp nhất: 15ºC

  Cập nhật lúc 11:18

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.34mm
  • Sức gió: 3.8mps
  • Hướng gió: 273º W
  • Độ ẩm: 97%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1005mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 3 (28-09-2022)

  Mặt trời mọc: 05:35am Mặt trời lặn: 05:39pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.9465 Kinh độ: 108.4419

  mưa rải rác
  15ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 17ºC

  Thấp nhất: 15ºC

  Cập nhật lúc 11:18

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.35mm
  • Sức gió: 4.47mps
  • Hướng gió: 273º W
  • Độ ẩm: 97%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1004mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 3 (28-09-2022)

  Mặt trời mọc: 05:35am Mặt trời lặn: 05:39pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.9465 Kinh độ: 108.4419

  mưa rải rác
  15ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 17ºC

  Thấp nhất: 15ºC

  Cập nhật lúc 11:18

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.3mm
  • Sức gió: 4.49mps
  • Hướng gió: 267º W
  • Độ ẩm: 96%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1004mb
 • Thời tiết Tối Thứ 3 (28-09-2022)

  Mặt trời mọc: 05:35am Mặt trời lặn: 05:39pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.9465 Kinh độ: 108.4419

  mưa rải rác
  16ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 17ºC

  Thấp nhất: 15ºC

  Cập nhật lúc 11:18

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.36mm
  • Sức gió: 2.99mps
  • Hướng gió: 267º W
  • Độ ẩm: 95%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1005mb
 • Cập nhật lúc 11:18
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 16ºC 100% 3.09mps 297º WNW 0.4mm 95%
  6:00 mưa rải rác 16ºC 100% 2.95mps 288º WNW 0.4mm 95%
  9:00 mưa rải rác 16ºC 100% 3.8mps 273º W 0.34mm 97%
  12:00 mưa rải rác 16ºC 100% 3.86mps 270º W 0.44mm 97%
  15:00 mưa rải rác 15ºC 100% 4.47mps 273º W 0.35mm 97%
  18:00 mưa rải rác 15ºC 100% 5.08mps 278º W 0.31mm 97%
  21:00 mưa rải rác 15ºC 100% 4.49mps 267º W 0.3mm 96%
  24:00 mưa rải rác 16ºC 100% 3.05mps 263º W 0.41mm 97%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Đà Lạt

Thứ 3

Dự báo ngày 27-09-2022
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

16ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 4.15mps 268º
 • Độ ẩm: 96%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 28-09-2022
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

16ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 5.08mps 278º
 • Độ ẩm: 97%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 29-09-2022
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

17ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 2.37mps 253º
 • Độ ẩm: 98%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 30-09-2022
mưa vừa

Mưa Vừa

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 1.92mps 286º
 • Độ ẩm: 71%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 01-10-2022
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 1.41mps 311º
 • Độ ẩm: 90%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1010mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 02-10-2022
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

17ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 1.53mps 257º
 • Độ ẩm: 99%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 03-10-2022
mưa to

Mưa To

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 2.11mps 145º
 • Độ ẩm: 91%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 04-10-2022
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 1.39mps 95º
 • Độ ẩm: 57%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 05-10-2022
mưa vừa

Mưa Vừa

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 1.31mps 90º
 • Độ ẩm: 65%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 95%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 06-10-2022
mưa vừa

Mưa Vừa

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 1.3mps 113º
 • Độ ẩm: 59%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 91%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 07-10-2022
mưa vừa

Mưa Vừa

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 0.96mps 132º
 • Độ ẩm: 65%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 96%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 08-10-2022
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 0.82mps 351º
 • Độ ẩm: 61%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 95%
 • Áp suất: 1011mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 09-10-2022
mưa to

Mưa To

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 0.67mps 329º
 • Độ ẩm: 69%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 10-10-2022
mưa vừa

Mưa Vừa

19ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 1.58mps 235º
 • Độ ẩm: 82%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 11-10-2022
mưa vừa

Mưa Vừa

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 1.08mps 299º
 • Độ ẩm: 92%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1011mbar
Xem thêm