Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Đà Lạt. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 6 (30-01-2015)

  Mặt trời mọc: 06:11am Mặt trời lặn: 05:47pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.94646 Kinh độ: 108.441933

  quang mây
  28ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 12ºC

  Cập nhật lúc 15:44

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.98mps
  • Hướng gió: 64º ENE
  • Độ ẩm: 35%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 987mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 6 (30-01-2015)

  Mặt trời mọc: 06:11am Mặt trời lặn: 05:47pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.94646 Kinh độ: 108.441933

  quang mây
  23ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 12ºC

  Cập nhật lúc 15:44

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.89mps
  • Hướng gió: 64º ENE
  • Độ ẩm: 46%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 988mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 6 (31-01-2015)

  Mặt trời mọc: 06:11am Mặt trời lặn: 05:47pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.94646 Kinh độ: 108.441933

  quang mây
  16ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 12ºC

  Cập nhật lúc 15:44

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.87mps
  • Hướng gió: 34º NE
  • Độ ẩm: 84%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 989mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 6 (31-01-2015)

  Mặt trời mọc: 06:11am Mặt trời lặn: 05:47pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.94646 Kinh độ: 108.441933

  quang mây
  14ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 12ºC

  Cập nhật lúc 15:44

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.16mps
  • Hướng gió: 19º NNE
  • Độ ẩm: 92%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 990mb
 • Thời tiết Tối Thứ 6 (31-01-2015)

  Mặt trời mọc: 06:11am Mặt trời lặn: 05:47pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.94646 Kinh độ: 108.441933

  quang mây
  29ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 12ºC

  Cập nhật lúc 15:44

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.26mps
  • Hướng gió: 50º NE
  • Độ ẩm: 39%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 988mb
 • Cập nhật lúc 15:44
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 quang mây 28ºC 0% 1.8mps 70º ENE 0mm 38%
  6:00 quang mây 28ºC 0% 1.98mps 64º ENE 0mm 35%
  9:00 quang mây 23ºC 0% 1.89mps 64º ENE 0mm 46%
  12:00 quang mây 19ºC 0% 1.24mps 46º NE 0mm 61%
  15:00 quang mây 16ºC 0% 0.87mps 34º NE 0mm 84%
  18:00 quang mây 14ºC 0% 1.12mps 30º NNE 0mm 93%
  21:00 quang mây 14ºC 0% 1.16mps 19º NNE 0mm 92%
  24:00 quang mây 26ºC 0% 1.56mps 35º NE 0mm 49%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Đà Lạt

Thứ 6

Dự báo ngày 30-01-2015
quang mây

Quang Mây

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 1.4mps 26º
 • Độ ẩm: 23%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 927mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 31-01-2015
quang mây

Quang Mây

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 11ºC
 • Sức gió: 1.86mps 52º
 • Độ ẩm: 38%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 927mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 01-02-2015
quang mây

Quang Mây

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 1.29mps 46º
 • Độ ẩm: 38%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 927mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 02-02-2015
quang mây

Quang Mây

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 2.16mps 66º
 • Độ ẩm: 45%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 929mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 03-02-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 2.14mps 50º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 29%
 • Áp suất: 942mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 04-02-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 1.1mps 344º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 940mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 05-02-2015
quang mây

Quang Mây

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 1.16mps 42º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 940mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 06-02-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 2.44mps 46º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 5%
 • Áp suất: 942mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 07-02-2015
quang mây

Quang Mây

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 2.78mps 50º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 943mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 08-02-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 2.49mps 67º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 2%
 • Áp suất: 942mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 09-02-2015
quang mây

Quang Mây

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 1.61mps 83º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 940mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 10-02-2015
quang mây

Quang Mây

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 1.38mps 67º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 4%
 • Áp suất: 941mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 11-02-2015
quang mây

Quang Mây

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 2.64mps 67º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 50%
 • Áp suất: 940mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 12-02-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 0.94mps 329º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 65%
 • Áp suất: 938mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 13-02-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 1.23mps 306º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 13%
 • Áp suất: 937mbar
Xem thêm