Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Đà Lạt. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.


 • Thời tiết Hiện tại Thứ 3 (30-09-2014)

  Mặt trời mọc: 05:35am Mặt trời lặn: 05:37pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.94646 Kinh độ: 108.441933

  mưa vừa
  25ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 16:13

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 4mm
  • Sức gió: 1.07mps
  • Hướng gió: 167º SSE
  • Độ ẩm: 92%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 983mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 3 (30-09-2014)

  Mặt trời mọc: 05:35am Mặt trời lặn: 05:37pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.94646 Kinh độ: 108.441933

  mưa rải rác
  24ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 16:13

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1mm
  • Sức gió: 0.66mps
  • Hướng gió: 229º SW
  • Độ ẩm: 96%
  • Độ che phủ: 80%
  • Áp suất: 985mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 3 (01-10-2014)

  Mặt trời mọc: 05:35am Mặt trời lặn: 05:37pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.94646 Kinh độ: 108.441933

  mưa rải rác
  23ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 16:13

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1mm
  • Sức gió: 0.6mps
  • Hướng gió: 352º N
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 986mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 3 (01-10-2014)

  Mặt trời mọc: 05:35am Mặt trời lặn: 05:37pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.94646 Kinh độ: 108.441933

  mưa rải rác
  23ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 16:13

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1mm
  • Sức gió: 0.87mps
  • Hướng gió: 28º NNE
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 80%
  • Áp suất: 986mb
 • Thời tiết Tối Thứ 3 (01-10-2014)

  Mặt trời mọc: 05:35am Mặt trời lặn: 05:37pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.94646 Kinh độ: 108.441933

  mưa rải rác
  27ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 16:13

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 2mm
  • Sức gió: 1.26mps
  • Hướng gió: 182º S
  • Độ ẩm: 80%
  • Độ che phủ: 20%
  • Áp suất: 984mb
 • Cập nhật lúc 16:13
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa vừa 25ºC 88% 1.13mps 171º S 8mm 100%
  6:00 mưa vừa 25ºC 92% 1.07mps 167º SSE 4mm 92%
  9:00 mưa rải rác 24ºC 80% 0.66mps 229º SW 1mm 96%
  12:00 mây rải rác 23ºC 48% 0.86mps 57º ENE 0mm 99%
  15:00 mưa rải rác 23ºC 92% 0.6mps 352º N 1mm 99%
  18:00 mây dày đặc 23ºC 92% 0.86mps 317º NW 0mm 99%
  21:00 mưa rải rác 23ºC 80% 0.87mps 28º NNE 1mm 100%
  24:00 mưa rải rác 26ºC 56% 0.66mps 232º SW 1mm 84%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Đà Lạt

Thứ 3

Dự báo ngày 30-09-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.26mps 164º
 • Độ ẩm: 54%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 984mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 01-10-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 0.97mps 99º
 • Độ ẩm: 63%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 986mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 02-10-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.14mps 183º
 • Độ ẩm: 85%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 64%
 • Áp suất: 987mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 03-10-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.69mps 290º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 994mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 04-10-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.27mps 314º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 13%
 • Áp suất: 993mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 05-10-2014
mưa to

Mưa To

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.39mps 282º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 18%
 • Áp suất: 994mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 06-10-2014
mưa to

Mưa To

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.61mps 253º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 84%
 • Áp suất: 994mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 07-10-2014
mưa to

Mưa To

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.36mps 186º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 62%
 • Áp suất: 995mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 08-10-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.68mps 269º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 27%
 • Áp suất: 995mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 09-10-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.64mps 354º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 90%
 • Áp suất: 995mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 10-10-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.19mps 19º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 10%
 • Áp suất: 994mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 11-10-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.85mps 254º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 49%
 • Áp suất: 996mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 12-10-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.43mps 246º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 27%
 • Áp suất: 997mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 13-10-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.45mps 272º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 997mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 14-10-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 0.83mps 206º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 52%
 • Áp suất: 998mbar
Xem thêm