Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Đà Lạt. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 4 (27-02-2024)

  Mặt trời mọc: 06:02am Mặt trời lặn: 05:55pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.9465 Kinh độ: 108.4419

  mưa rải rác
  13ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 13ºC

  Cập nhật lúc 02:44

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.68mps
  • Hướng gió: 53º NE
  • Độ ẩm: 96%
  • Độ che phủ: 96%
  • Áp suất: 1015mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 4 (27-02-2024)

  Mặt trời mọc: 06:02am Mặt trời lặn: 05:55pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.9465 Kinh độ: 108.4419

  mưa rải rác
  15ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 13ºC

  Cập nhật lúc 02:44

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.15mm
  • Sức gió: 1.62mps
  • Hướng gió: 59º ENE
  • Độ ẩm: 94%
  • Độ che phủ: 81%
  • Áp suất: 1015mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 4 (28-02-2024)

  Mặt trời mọc: 06:02am Mặt trời lặn: 05:55pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.9465 Kinh độ: 108.4419

  mây rải rác
  13ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 13ºC

  Cập nhật lúc 02:44

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.6mps
  • Hướng gió: 60º ENE
  • Độ ẩm: 97%
  • Độ che phủ: 46%
  • Áp suất: 1015mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 4 (28-02-2024)

  Mặt trời mọc: 06:02am Mặt trời lặn: 05:55pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.9465 Kinh độ: 108.4419

  nhiều mây
  14ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 13ºC

  Cập nhật lúc 02:44

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.8mps
  • Hướng gió: 64º ENE
  • Độ ẩm: 90%
  • Độ che phủ: 83%
  • Áp suất: 1016mb
 • Thời tiết Tối Thứ 4 (28-02-2024)

  Mặt trời mọc: 06:02am Mặt trời lặn: 05:55pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.9465 Kinh độ: 108.4419

  nhiều mây
  27ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 13ºC

  Cập nhật lúc 02:44

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.89mps
  • Hướng gió: 94º E
  • Độ ẩm: 33%
  • Độ che phủ: 76%
  • Áp suất: 1011mb
 • Cập nhật lúc 02:44
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 23ºC 45% 2.4mps 82º E 0.53mm 54%
  6:00 mưa rải rác 21ºC 77% 1.99mps 81º E 0.73mm 63%
  9:00 mưa rải rác 15ºC 81% 1.62mps 59º ENE 0.15mm 94%
  12:00 mây rải rác 13ºC 44% 1.53mps 52º NE 0mm 97%
  15:00 mây rải rác 13ºC 46% 1.6mps 60º ENE 0mm 97%
  18:00 nhiều mây 13ºC 76% 1.75mps 58º ENE 0mm 97%
  21:00 nhiều mây 14ºC 83% 1.8mps 64º ENE 0mm 90%
  24:00 mây dày đặc 23ºC 86% 2.29mps 78º ENE 0mm 48%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Đà Lạt

Thứ 3

Dự báo ngày 27-02-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 2.68mps 85º
 • Độ ẩm: 48%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 43%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 28-02-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

25ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 3.29mps 105º
 • Độ ẩm: 40%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 87%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 29-02-2024
ít mây

ít Mây

26ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 2.99mps 125º
 • Độ ẩm: 32%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 11%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 01-03-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

26ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 2.96mps 112º
 • Độ ẩm: 29%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 90%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 02-03-2024
nhiều mây

Nhiều Mây

26ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 2.16mps 111º
 • Độ ẩm: 32%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 54%
 • Áp suất: 1014mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 03-03-2024
mây rải rác

Mây Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 2.24mps 127º
 • Độ ẩm: 33%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 42%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 04-03-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 1.22mps 123º
 • Độ ẩm: 40%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 05-03-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 1.52mps 157º
 • Độ ẩm: 39%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 81%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 06-03-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 2.48mps 156º
 • Độ ẩm: 37%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 95%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 07-03-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

25ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 2.9mps 110º
 • Độ ẩm: 42%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 08-03-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

25ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 2.88mps 116º
 • Độ ẩm: 32%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 09-03-2024
nhiều mây

Nhiều Mây

27ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 3.58mps 107º
 • Độ ẩm: 25%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 59%
 • Áp suất: 1014mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 10-03-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

25ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 2.76mps 98º
 • Độ ẩm: 41%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 94%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 11-03-2024
ít mây

ít Mây

26ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 2.71mps 121º
 • Độ ẩm: 36%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 11%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 12-03-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 2.73mps 121º
 • Độ ẩm: 28%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 27%
 • Áp suất: 1013mbar
Xem thêm