Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Đà Lạt. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (18-11-2017)

  Mặt trời mọc: 05:44am Mặt trời lặn: 05:18pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.9465 Kinh độ: 108.4419

  mưa rải rác
  18ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 18ºC

  Thấp nhất: 18ºC

  Cập nhật lúc 07:35

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.1775mm
  • Sức gió: 1mps
  • Hướng gió: 12º NNE
  • Độ ẩm: 98%
  • Độ che phủ: 80%
  • Áp suất: 904mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (18-11-2017)

  Mặt trời mọc: 05:44am Mặt trời lặn: 05:18pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.9465 Kinh độ: 108.4419

  clear sky
  26ºC

  Clear Sky

  Cao nhất: 18ºC

  Thấp nhất: 18ºC

  Cập nhật lúc 07:35

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.11mps
  • Hướng gió: 357º N
  • Độ ẩm: 58%
  • Độ che phủ: 8%
  • Áp suất: 905mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (18-11-2017)

  Mặt trời mọc: 05:44am Mặt trời lặn: 05:18pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.9465 Kinh độ: 108.4419

  mưa rải rác
  26ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 18ºC

  Thấp nhất: 18ºC

  Cập nhật lúc 07:35

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.05mm
  • Sức gió: 1.47mps
  • Hướng gió: 45º NE
  • Độ ẩm: 52%
  • Độ che phủ: 44%
  • Áp suất: 902mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (18-11-2017)

  Mặt trời mọc: 05:44am Mặt trời lặn: 05:18pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.9465 Kinh độ: 108.4419

  mây rải rác
  18ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 18ºC

  Thấp nhất: 18ºC

  Cập nhật lúc 07:35

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.47mps
  • Hướng gió: 354º N
  • Độ ẩm: 90%
  • Độ che phủ: 48%
  • Áp suất: 904mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (19-11-2017)

  Mặt trời mọc: 05:44am Mặt trời lặn: 05:18pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.9465 Kinh độ: 108.4419

  mưa rải rác
  18ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 18ºC

  Thấp nhất: 18ºC

  Cập nhật lúc 07:35

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.0050000000000001mm
  • Sức gió: 0.96mps
  • Hướng gió: 330º NNW
  • Độ ẩm: 92%
  • Độ che phủ: 80%
  • Áp suất: 903mb
 • Cập nhật lúc 07:35
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 17ºC 44% 1.06mps 337º NNW 0.07mm 97%
  6:00 mưa rải rác 18ºC 56% 1.26mps 314º NW 0.01mm 88%
  9:00 clear sky 26ºC 8% 1.11mps 357º N 0mm 58%
  12:00 clear sky 29ºC 0% 1.34mps 40º NE 0mm 46%
  15:00 mưa rải rác 26ºC 44% 1.47mps 45º NE 0.05mm 52%
  18:00 mưa rải rác 21ºC 92% 0.8mps 61º ENE 0.06mm 76%
  21:00 mây rải rác 18ºC 48% 0.47mps 354º N 0mm 90%
  24:00 mưa rải rác 18ºC 80% 0.91mps 322º NW 0.0049999999999999mm 91%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Đà Lạt

Thứ 6

Dự báo ngày 17-11-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

18ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 1mps 12º
 • Độ ẩm: 98%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 80%
 • Áp suất: 904mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 18-11-2017
quang mây

Quang Mây

26ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 1.11mps 358º
 • Độ ẩm: 58%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 905mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 19-11-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 2.41mps 359º
 • Độ ẩm: 70%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 80%
 • Áp suất: 903mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 20-11-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 1.35mps 119º
 • Độ ẩm: 97%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 904mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 21-11-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.07mps 77º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 19%
 • Áp suất: 950mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 22-11-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.37mps 41º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 13%
 • Áp suất: 950mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 23-11-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 3.58mps 31º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 97%
 • Áp suất: 951mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 24-11-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 3.85mps 34º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 951mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 25-11-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.76mps 38º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 41%
 • Áp suất: 950mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 26-11-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 2.29mps 47º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 34%
 • Áp suất: 951mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 27-11-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 2.22mps 59º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 48%
 • Áp suất: 950mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 28-11-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.51mps 73º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 18%
 • Áp suất: 951mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 29-11-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.12mps 21º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 14%
 • Áp suất: 950mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 30-11-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.34mps 46º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 952mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 01-12-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 2.12mps 48º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 34%
 • Áp suất: 953mbar
Xem thêm