Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Đà Lạt. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (19-08-2019)

  Mặt trời mọc: 05:35am Mặt trời lặn: 06:04pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.9465 Kinh độ: 108.4419

  mây dày đặc
  20ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 06:23

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.42mps
  • Hướng gió: 247º WSW
  • Độ ẩm: 98%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1009mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (19-08-2019)

  Mặt trời mọc: 05:35am Mặt trời lặn: 06:04pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.9465 Kinh độ: 108.4419

  nhiều mây
  28ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 06:23

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.7mps
  • Hướng gió: 262º W
  • Độ ẩm: 61%
  • Độ che phủ: 76%
  • Áp suất: 1007mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (19-08-2019)

  Mặt trời mọc: 05:35am Mặt trời lặn: 06:04pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.9465 Kinh độ: 108.4419

  mưa rải rác
  21ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 06:23

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.25mm
  • Sức gió: 0.13mps
  • Hướng gió: 345º NNW
  • Độ ẩm: 97%
  • Độ che phủ: 83%
  • Áp suất: 1006mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (20-08-2019)

  Mặt trời mọc: 05:35am Mặt trời lặn: 06:04pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.9465 Kinh độ: 108.4419

  mưa rải rác
  20ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 06:23

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.25mm
  • Sức gió: 0.61mps
  • Hướng gió: 182º S
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 87%
  • Áp suất: 1007mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (20-08-2019)

  Mặt trời mọc: 05:35am Mặt trời lặn: 06:04pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.9465 Kinh độ: 108.4419

  mưa rải rác
  21ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 06:23

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.125mm
  • Sức gió: 0.92mps
  • Hướng gió: 244º WSW
  • Độ ẩm: 98%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 1008mb
 • Cập nhật lúc 06:23
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây dày đặc 20ºC 100% 0.42mps 247º WSW 0mm 98%
  6:00 nhiều mây 26ºC 66% 1.9mps 269º W 0mm 70%
  9:00 nhiều mây 28ºC 76% 1.7mps 262º W 0mm 61%
  12:00 mưa rải rác 27ºC 77% 2.03mps 301º WNW 1.188mm 68%
  15:00 mưa rải rác 21ºC 83% 0.13mps 345º NNW 1.25mm 97%
  18:00 mưa rải rác 20ºC 80% 0.64mps 221º SW 1mm 99%
  21:00 mưa rải rác 20ºC 87% 0.61mps 182º S 0.25mm 99%
  24:00 mưa rải rác 20ºC 79% 0.68mps 224º SW 0.125mm 99%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Đà Lạt

Thứ 2

Dự báo ngày 19-08-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.9mps 270º
 • Độ ẩm: 70%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 66%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 20-08-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 2.07mps 246º
 • Độ ẩm: 72%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 21-08-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

22ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.34mps 237º
 • Độ ẩm: 93%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 22-08-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 2.18mps 253º
 • Độ ẩm: 62%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 56%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 23-08-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.65mps 288º
 • Độ ẩm: 60%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 24-08-2019
mưa to

Mưa To

24ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.04mps 286º
 • Độ ẩm: 91%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1010mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 25-08-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.13mps 317º
 • Độ ẩm: 65%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 88%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 26-08-2019
mưa to

Mưa To

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.51mps 351º
 • Độ ẩm: 63%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 72%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 27-08-2019
mưa to

Mưa To

22ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 0.34mps 238º
 • Độ ẩm: 96%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 28-08-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

23ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.11mps 258º
 • Độ ẩm: 89%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 29-08-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 1.23mps 309º
 • Độ ẩm: 55%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 30-08-2019
mưa to

Mưa To

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.54mps 229º
 • Độ ẩm: 64%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 31-08-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.26mps 261º
 • Độ ẩm: 77%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1009mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 01-09-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

22ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 0.71mps 229º
 • Độ ẩm: 91%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 02-09-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

24ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.42mps 245º
 • Độ ẩm: 81%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1010mbar
Xem thêm