Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Đà Lạt. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Chủ nhật (24-09-2023)

  Mặt trời mọc: 05:35am Mặt trời lặn: 05:41pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.9465 Kinh độ: 108.4419

  mưa vừa
  17ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 15ºC

  Cập nhật lúc 17:01

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.01mps
  • Hướng gió: 345º NNW
  • Độ ẩm: 98%
  • Độ che phủ: 99%
  • Áp suất: 1008mb
 • Thời tiết Sáng Chủ nhật (24-09-2023)

  Mặt trời mọc: 05:35am Mặt trời lặn: 05:41pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.9465 Kinh độ: 108.4419

  mưa vừa
  16ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 15ºC

  Cập nhật lúc 17:01

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 3.71mm
  • Sức gió: 0.95mps
  • Hướng gió: 331º NNW
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1010mb
 • Thời tiết Trưa Chủ nhật (25-09-2023)

  Mặt trời mọc: 05:35am Mặt trời lặn: 05:41pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.9465 Kinh độ: 108.4419

  mây dày đặc
  15ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 15ºC

  Cập nhật lúc 17:01

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.26mps
  • Hướng gió: 291º WNW
  • Độ ẩm: 98%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1009mb
 • Thời tiết Chiều Chủ nhật (25-09-2023)

  Mặt trời mọc: 05:35am Mặt trời lặn: 05:41pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.9465 Kinh độ: 108.4419

  mây dày đặc
  16ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 15ºC

  Cập nhật lúc 17:01

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.5mps
  • Hướng gió: 306º NW
  • Độ ẩm: 98%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1009mb
 • Thời tiết Tối Chủ nhật (25-09-2023)

  Mặt trời mọc: 05:35am Mặt trời lặn: 05:41pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.9465 Kinh độ: 108.4419

  mưa rải rác
  17ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 15ºC

  Cập nhật lúc 17:01

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.44mm
  • Sức gió: 2.21mps
  • Hướng gió: 285º WNW
  • Độ ẩm: 92%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1007mb
 • Cập nhật lúc 17:01
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa vừa 20ºC 94% 0.68mps 308º NW 3.75mm 84%
  6:00 mưa vừa 18ºC 98% 1.09mps 344º NNW 5.16mm 92%
  9:00 mưa vừa 16ºC 100% 0.95mps 331º NNW 3.71mm 99%
  12:00 mưa rải rác 15ºC 100% 0.89mps 297º WNW 0.36mm 98%
  15:00 mây dày đặc 15ºC 100% 1.26mps 291º WNW 0mm 98%
  18:00 mây dày đặc 16ºC 100% 1.45mps 299º WNW 0mm 99%
  21:00 mây dày đặc 16ºC 100% 1.5mps 306º NW 0mm 98%
  24:00 mưa rải rác 17ºC 100% 1.72mps 290º WNW 0.27mm 95%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Đà Lạt

Chủ nhật

Dự báo ngày 24-09-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 1.25mps 313º
 • Độ ẩm: 80%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 93%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 25-09-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

17ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 2.48mps 277º
 • Độ ẩm: 96%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 26-09-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

17ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 1.71mps 233º
 • Độ ẩm: 97%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 27-09-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

18ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 2.29mps 234º
 • Độ ẩm: 94%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 28-09-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

17ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 2.78mps 253º
 • Độ ẩm: 98%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 29-09-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 3.31mps 285º
 • Độ ẩm: 85%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 30-09-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

17ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 2.26mps 286º
 • Độ ẩm: 97%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1013mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 01-10-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

17ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 1.97mps 293º
 • Độ ẩm: 98%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 02-10-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 1.92mps 288º
 • Độ ẩm: 72%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 03-10-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

18ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 1.29mps 319º
 • Độ ẩm: 93%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 04-10-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 1.18mps 78º
 • Độ ẩm: 91%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 95%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 05-10-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 1.33mps 86º
 • Độ ẩm: 61%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 83%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 06-10-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 1.42mps 88º
 • Độ ẩm: 75%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 83%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 07-10-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

18ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 0.91mps 314º
 • Độ ẩm: 95%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1011mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 08-10-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 1.34mps 271º
 • Độ ẩm: 90%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1012mbar
Xem thêm