Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Đà Lạt. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Chủ nhật (21-01-2018)

  Mặt trời mọc: 06:11am Mặt trời lặn: 05:43pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.9465 Kinh độ: 108.4419

  mưa rải rác
  15ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 15ºC

  Thấp nhất: 15ºC

  Cập nhật lúc 21:30

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.91mps
  • Hướng gió: 48º NE
  • Độ ẩm: 92%
  • Độ che phủ: 44%
  • Áp suất: 903mb
 • Thời tiết Sáng Chủ nhật (21-01-2018)

  Mặt trời mọc: 06:11am Mặt trời lặn: 05:43pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.9465 Kinh độ: 108.4419

  mưa rải rác
  19ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 15ºC

  Thấp nhất: 15ºC

  Cập nhật lúc 21:30

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.53mm
  • Sức gió: 1.06mps
  • Hướng gió: 67º ENE
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 906mb
 • Thời tiết Trưa Chủ nhật (21-01-2018)

  Mặt trời mọc: 06:11am Mặt trời lặn: 05:43pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.9465 Kinh độ: 108.4419

  mưa rải rác
  21ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 15ºC

  Thấp nhất: 15ºC

  Cập nhật lúc 21:30

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.11mm
  • Sức gió: 1.36mps
  • Hướng gió: 67º ENE
  • Độ ẩm: 85%
  • Độ che phủ: 76%
  • Áp suất: 903mb
 • Thời tiết Chiều Chủ nhật (21-01-2018)

  Mặt trời mọc: 06:11am Mặt trời lặn: 05:43pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.9465 Kinh độ: 108.4419

  mưa rải rác
  18ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 15ºC

  Thấp nhất: 15ºC

  Cập nhật lúc 21:30

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.13mm
  • Sức gió: 0.94mps
  • Hướng gió: 32º NNE
  • Độ ẩm: 98%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 905mb
 • Thời tiết Tối Chủ nhật (22-01-2018)

  Mặt trời mọc: 06:11am Mặt trời lặn: 05:43pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.9465 Kinh độ: 108.4419

  mưa rải rác
  17ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 15ºC

  Thấp nhất: 15ºC

  Cập nhật lúc 21:30

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.065mm
  • Sức gió: 1.01mps
  • Hướng gió: 20º NNE
  • Độ ẩm: 98%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 903mb
 • Cập nhật lúc 21:30
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 15ºC 44% 0.91mps 48º NE 0.0075000000000001mm 92%
  6:00 mưa rải rác 17ºC 88% 0.83mps 42º NE 0.03mm 94%
  9:00 mưa rải rác 19ºC 92% 1.06mps 67º ENE 1.53mm 99%
  12:00 mưa rải rác 20ºC 76% 1.14mps 47º NE 2.095mm 94%
  15:00 mưa rải rác 21ºC 76% 1.36mps 67º ENE 0.11mm 85%
  18:00 mưa rải rác 18ºC 80% 0.81mps 60º ENE 0.24mm 96%
  21:00 mưa rải rác 18ºC 88% 0.94mps 32º NNE 0.13mm 98%
  24:00 mưa rải rác 18ºC 88% 0.91mps 36º NE 0.125mm 98%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Đà Lạt

Thứ 7

Dự báo ngày 20-01-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

15ºC
 • Cao nhất: 15ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 1.16mps 35º
 • Độ ẩm: 90%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 44%
 • Áp suất: 904mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 21-01-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

19ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 1.06mps 68º
 • Độ ẩm: 99%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 906mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 22-01-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

21ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 1.34mps 59º
 • Độ ẩm: 86%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 56%
 • Áp suất: 904mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 23-01-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 1.45mps 59º
 • Độ ẩm: 76%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 905mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 24-01-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 1.37mps 81º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 34%
 • Áp suất: 947mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 25-01-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 1.03mps 105º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 33%
 • Áp suất: 948mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 26-01-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 0.31mps 349º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 41%
 • Áp suất: 948mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 27-01-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 0.42mps 39º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 25%
 • Áp suất: 949mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 28-01-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.2mps 307º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 18%
 • Áp suất: 950mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 29-01-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 1.21mps 11º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 61%
 • Áp suất: 952mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 30-01-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 0.83mps 350º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 951mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 31-01-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 1.96mps 2º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 951mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 01-02-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 3.03mps 32º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 39%
 • Áp suất: 953mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 02-02-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 3.47mps 30º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 83%
 • Áp suất: 952mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 03-02-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 2.58mps 26º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 95%
 • Áp suất: 950mbar
Xem thêm