Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Đà Lạt. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.


 • Thời tiết Hiện tại Thứ 6 (01-08-2014)

  Mặt trời mọc: 05:33am Mặt trời lặn: 06:11pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.94646 Kinh độ: 108.441933

  mây dày đặc
  26ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 18:49

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 3mm
  • Sức gió: 3.02mps
  • Hướng gió: 270º W
  • Độ ẩm: 69%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 981mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 6 (01-08-2014)

  Mặt trời mọc: 05:33am Mặt trời lặn: 06:11pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.94646 Kinh độ: 108.441933

  nhiều mây
  25ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 18:49

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.51mps
  • Hướng gió: 247º WSW
  • Độ ẩm: 74%
  • Độ che phủ: 64%
  • Áp suất: 983mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 6 (02-08-2014)

  Mặt trời mọc: 05:33am Mặt trời lặn: 06:11pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.94646 Kinh độ: 108.441933

  nhiều mây
  24ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 18:49

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.77mps
  • Hướng gió: 253º WSW
  • Độ ẩm: 80%
  • Độ che phủ: 76%
  • Áp suất: 981mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 6 (02-08-2014)

  Mặt trời mọc: 05:33am Mặt trời lặn: 06:11pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.94646 Kinh độ: 108.441933

  quang mây
  29ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 18:49

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.37mps
  • Hướng gió: 264º W
  • Độ ẩm: 59%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 983mb
 • Thời tiết Tối Thứ 6 (02-08-2014)

  Mặt trời mọc: 05:33am Mặt trời lặn: 06:11pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.94646 Kinh độ: 108.441933

  quang mây
  30ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 18:49

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.67mps
  • Hướng gió: 255º WSW
  • Độ ẩm: 49%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 979mb
 • Cập nhật lúc 18:49
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây dày đặc 27ºC 92% 2.16mps 267º W 0mm 60%
  6:00 nhiều mây 26ºC 64% 1.96mps 264º W 0mm 64%
  9:00 nhiều mây 25ºC 64% 1.51mps 247º WSW 0mm 74%
  12:00 mây dày đặc 24ºC 88% 1.53mps 250º WSW 0mm 81%
  15:00 nhiều mây 24ºC 76% 1.77mps 253º WSW 0mm 80%
  18:00 quang mây 25ºC 8% 1.91mps 260º W 0mm 75%
  21:00 quang mây 29ºC 0% 2.37mps 264º W 0mm 59%
  24:00 quang mây 31ºC 0% 2.67mps 258º WSW 0mm 49%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Đà Lạt

Thứ 6

Dự báo ngày 01-08-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.16mps 267º
 • Độ ẩm: 60%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 980mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 02-08-2014
mưa to

Mưa To

28ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.97mps 262º
 • Độ ẩm: 67%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 56%
 • Áp suất: 982mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 03-08-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.43mps 257º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 34%
 • Áp suất: 992mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 04-08-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.57mps 244º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 39%
 • Áp suất: 992mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 05-08-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 4.04mps 259º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 992mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 06-08-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.31mps 247º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 59%
 • Áp suất: 992mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 07-08-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.73mps 254º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 64%
 • Áp suất: 992mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 08-08-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.96mps 266º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 81%
 • Áp suất: 992mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 09-08-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.27mps 253º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 27%
 • Áp suất: 993mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 10-08-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.02mps 268º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 41%
 • Áp suất: 993mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 11-08-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 4.01mps 248º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 54%
 • Áp suất: 993mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 12-08-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.88mps 249º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 33%
 • Áp suất: 994mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 13-08-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.9mps 270º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 14%
 • Áp suất: 993mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 14-08-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 4.11mps 269º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 52%
 • Áp suất: 993mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 15-08-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.58mps 264º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 79%
 • Áp suất: 994mbar
Xem thêm