Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Đà Lạt. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Chủ nhật (27-05-2017)

  Mặt trời mọc: 05:20am Mặt trời lặn: 06:06pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.9465 Kinh độ: 108.4419

  mưa rải rác
  19ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 19ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 05:58

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.54mm
  • Sức gió: 0.87mps
  • Hướng gió: 232º SW
  • Độ ẩm: 96%
  • Độ che phủ: 68%
  • Áp suất: 903mb
 • Thời tiết Sáng Chủ nhật (27-05-2017)

  Mặt trời mọc: 05:20am Mặt trời lặn: 06:06pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.9465 Kinh độ: 108.4419

  mưa rải rác
  21ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 19ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 05:58

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 2.135mm
  • Sức gió: 1.31mps
  • Hướng gió: 303º WNW
  • Độ ẩm: 95%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 904mb
 • Thời tiết Trưa Chủ nhật (27-05-2017)

  Mặt trời mọc: 05:20am Mặt trời lặn: 06:06pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.9465 Kinh độ: 108.4419

  mưa rải rác
  23ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 19ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 05:58

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.064999999999998mm
  • Sức gió: 1.12mps
  • Hướng gió: 293º WNW
  • Độ ẩm: 82%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 902mb
 • Thời tiết Chiều Chủ nhật (27-05-2017)

  Mặt trời mọc: 05:20am Mặt trời lặn: 06:06pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.9465 Kinh độ: 108.4419

  mưa rải rác
  20ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 19ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 05:58

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.030000000000001mm
  • Sức gió: 0.76mps
  • Hướng gió: 32º NNE
  • Độ ẩm: 96%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 905mb
 • Thời tiết Tối Chủ nhật (28-05-2017)

  Mặt trời mọc: 05:20am Mặt trời lặn: 06:06pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.9465 Kinh độ: 108.4419

  mưa rải rác
  19ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 19ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 05:58

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.64mm
  • Sức gió: 0.86mps
  • Hướng gió: 276º W
  • Độ ẩm: 96%
  • Độ che phủ: 48%
  • Áp suất: 903mb
 • Cập nhật lúc 05:58
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 19ºC 68% 0.87mps 232º SW 0.54mm 96%
  6:00 mưa vừa 19ºC 92% 1.21mps 255º WSW 8.15mm 98%
  9:00 mưa rải rác 21ºC 92% 1.31mps 303º WNW 2.135mm 95%
  12:00 mây dày đặc 24ºC 92% 1.42mps 291º WNW 0mm 78%
  15:00 mưa rải rác 23ºC 92% 1.12mps 293º WNW 0.064999999999998mm 82%
  18:00 mưa rải rác 21ºC 92% 0.42mps 342º NNW 0.61mm 91%
  21:00 mưa rải rác 20ºC 88% 0.76mps 32º NNE 0.030000000000001mm 96%
  24:00 mưa rải rác 19ºC 80% 0.88mps 250º WSW 0.53mm 97%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Đà Lạt

Thứ 6

Dự báo ngày 26-05-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.08mps 326º
 • Độ ẩm: 97%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 903mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 27-05-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

21ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.31mps 303º
 • Độ ẩm: 95%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 904mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 28-05-2017
mưa to

Mưa To

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 0.65mps 17º
 • Độ ẩm: 78%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 68%
 • Áp suất: 904mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 29-05-2017
mưa to

Mưa To

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 0.61mps 149º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 906mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 30-05-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.33mps 226º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 11%
 • Áp suất: 951mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 31-05-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.34mps 263º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 50%
 • Áp suất: 951mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 01-06-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.39mps 238º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 17%
 • Áp suất: 949mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 02-06-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.69mps 248º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 59%
 • Áp suất: 949mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 03-06-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.95mps 255º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 34%
 • Áp suất: 948mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 04-06-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.86mps 248º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 46%
 • Áp suất: 948mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 05-06-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.59mps 262º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 53%
 • Áp suất: 948mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 06-06-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.05mps 250º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 59%
 • Áp suất: 949mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 07-06-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.32mps 245º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 54%
 • Áp suất: 951mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 08-06-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.16mps 269º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 23%
 • Áp suất: 950mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 09-06-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.1mps 305º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 16%
 • Áp suất: 950mbar
Xem thêm