Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Đà Lạt. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (13-07-2020)

  Mặt trời mọc: 05:28am Mặt trời lặn: 06:14pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.9465 Kinh độ: 108.4419

  mây dày đặc
  18ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 15ºC

  Cập nhật lúc 17:44

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.49mps
  • Hướng gió: 286º WNW
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 68%
  • Áp suất: 1007mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (13-07-2020)

  Mặt trời mọc: 05:28am Mặt trời lặn: 06:14pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.9465 Kinh độ: 108.4419

  mưa vừa
  21ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 15ºC

  Cập nhật lúc 17:44

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 4.27mm
  • Sức gió: 1.1mps
  • Hướng gió: 164º SSE
  • Độ ẩm: 90%
  • Độ che phủ: 41%
  • Áp suất: 1007mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (13-07-2020)

  Mặt trời mọc: 05:28am Mặt trời lặn: 06:14pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.9465 Kinh độ: 108.4419

  mưa vừa
  17ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 15ºC

  Cập nhật lúc 17:44

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 5.57mm
  • Sức gió: 0.39mps
  • Hướng gió: 219º SW
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1008mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (14-07-2020)

  Mặt trời mọc: 05:28am Mặt trời lặn: 06:14pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.9465 Kinh độ: 108.4419

  mưa vừa
  15ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 15ºC

  Cập nhật lúc 17:44

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 3.53mm
  • Sức gió: 0.47mps
  • Hướng gió: 286º WNW
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 81%
  • Áp suất: 1009mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (14-07-2020)

  Mặt trời mọc: 05:28am Mặt trời lặn: 06:14pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.9465 Kinh độ: 108.4419

  mưa rải rác
  17ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 15ºC

  Cập nhật lúc 17:44

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.16mm
  • Sức gió: 0.72mps
  • Hướng gió: 336º NNW
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1009mb
 • Cập nhật lúc 17:44
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây dày đặc 16ºC 94% 0.09mps 231º SW 0mm 95%
  6:00 ít mây 22ºC 24% 1.9mps 181º S 0mm 66%
  9:00 mưa vừa 21ºC 41% 1.1mps 164º SSE 4.27mm 90%
  12:00 mưa vừa 20ºC 96% 1.08mps 164º SSE 6.19mm 98%
  15:00 mưa vừa 17ºC 92% 0.39mps 219º SW 5.57mm 100%
  18:00 mưa vừa 16ºC 100% 0.91mps 253º WSW 6.75mm 100%
  21:00 mưa vừa 15ºC 81% 0.47mps 286º WNW 3.53mm 100%
  24:00 mưa rải rác 15ºC 100% 0.63mps 278º W 0.92mm 100%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Đà Lạt

Thứ 2

Dự báo ngày 13-07-2020
mưa to

Mưa To

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 1.9mps 181º
 • Độ ẩm: 66%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 14-07-2020
mưa to

Mưa To

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 0.42mps 216º
 • Độ ẩm: 88%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 15-07-2020
mưa to

Mưa To

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 0.74mps 169º
 • Độ ẩm: 62%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 40%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 16-07-2020
mưa to

Mưa To

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 0.85mps 162º
 • Độ ẩm: 77%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 43%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 17-07-2020
mưa to

Mưa To

21ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 1.58mps 236º
 • Độ ẩm: 86%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 41%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 18-07-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 0.85mps 235º
 • Độ ẩm: 68%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 10%
 • Áp suất: 1009mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 19-07-2020
mưa to

Mưa To

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 1.21mps 241º
 • Độ ẩm: 67%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 20-07-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

21ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 0.85mps 298º
 • Độ ẩm: 85%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 21-07-2020
mưa to

Mưa To

20ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 0.02mps 82º
 • Độ ẩm: 86%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 22-07-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 1.2mps 107º
 • Độ ẩm: 56%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 2%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 23-07-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 0.92mps 88º
 • Độ ẩm: 65%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 64%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 24-07-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 0.61mps 114º
 • Độ ẩm: 53%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 1%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 25-07-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 0.78mps 156º
 • Độ ẩm: 56%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 78%
 • Áp suất: 1010mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 26-07-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 0.6mps 44º
 • Độ ẩm: 55%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 13%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 27-07-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 1.26mps 61º
 • Độ ẩm: 55%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 17%
 • Áp suất: 1011mbar
Xem thêm