Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Đà Lạt. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 7 (03-12-2021)

  Mặt trời mọc: 05:52am Mặt trời lặn: 05:20pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.9465 Kinh độ: 108.4419

  mây rải rác
  8ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 20ºC

  Thấp nhất: 9ºC

  Cập nhật lúc 05:02

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.58mps
  • Hướng gió: 22º NNE
  • Độ ẩm: 84%
  • Độ che phủ: 58%
  • Áp suất: 1017mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 7 (03-12-2021)

  Mặt trời mọc: 05:52am Mặt trời lặn: 05:20pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.9465 Kinh độ: 108.4419

  mây dày đặc
  11ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 20ºC

  Thấp nhất: 9ºC

  Cập nhật lúc 05:02

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.95mps
  • Hướng gió: 35º NE
  • Độ ẩm: 98%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1018mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 7 (04-12-2021)

  Mặt trời mọc: 05:52am Mặt trời lặn: 05:20pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.9465 Kinh độ: 108.4419

  nhiều mây
  8ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 20ºC

  Thấp nhất: 9ºC

  Cập nhật lúc 05:02

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.75mps
  • Hướng gió: 14º NNE
  • Độ ẩm: 94%
  • Độ che phủ: 64%
  • Áp suất: 1017mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 7 (04-12-2021)

  Mặt trời mọc: 05:52am Mặt trời lặn: 05:20pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.9465 Kinh độ: 108.4419

  mây rải rác
  11ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 20ºC

  Thấp nhất: 9ºC

  Cập nhật lúc 05:02

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.48mps
  • Hướng gió: 18º NNE
  • Độ ẩm: 77%
  • Độ che phủ: 36%
  • Áp suất: 1017mb
 • Thời tiết Tối Thứ 7 (04-12-2021)

  Mặt trời mọc: 05:52am Mặt trời lặn: 05:20pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.9465 Kinh độ: 108.4419

  ít mây
  21ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 20ºC

  Thấp nhất: 9ºC

  Cập nhật lúc 05:02

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.01mps
  • Hướng gió: 21º NNE
  • Độ ẩm: 42%
  • Độ che phủ: 14%
  • Áp suất: 1012mb
 • Cập nhật lúc 05:02
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây rải rác 19ºC 39% 1.56mps 36º NE 0mm 60%
  6:00 nhiều mây 17ºC 79% 1.66mps 47º NE 0mm 73%
  9:00 mây dày đặc 11ºC 100% 1.95mps 35º NE 0mm 98%
  12:00 nhiều mây 10ºC 83% 1.77mps 27º NNE 0mm 98%
  15:00 nhiều mây 8ºC 64% 1.75mps 14º NNE 0mm 94%
  18:00 nhiều mây 8ºC 55% 1.69mps 13º NNE 0mm 90%
  21:00 mây rải rác 11ºC 36% 1.48mps 18º NNE 0mm 77%
  24:00 mây rải rác 19ºC 25% 1.28mps 30º NNE 0mm 45%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Đà Lạt

Thứ 6

Dự báo ngày 03-12-2021
mây rải rác

Mây Rải Rác

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 9ºC
 • Sức gió: 2.17mps 27º
 • Độ ẩm: 59%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 30%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 04-12-2021
ít mây

ít Mây

20ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 8ºC
 • Sức gió: 1.78mps 9º
 • Độ ẩm: 43%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 1015mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 05-12-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

16ºC
 • Cao nhất: 16ºC
 • Thấp nhất: 10ºC
 • Sức gió: 2.72mps 36º
 • Độ ẩm: 85%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 06-12-2021
nhiều mây

Nhiều Mây

19ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 10ºC
 • Sức gió: 2.72mps 39º
 • Độ ẩm: 64%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 51%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 07-12-2021
mây dày đặc

Mây Dày đặc

18ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 9ºC
 • Sức gió: 2.86mps 43º
 • Độ ẩm: 66%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 94%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 08-12-2021
mây dày đặc

Mây Dày đặc

18ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 3.41mps 45º
 • Độ ẩm: 74%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 09-12-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

16ºC
 • Cao nhất: 16ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 3.29mps 42º
 • Độ ẩm: 81%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 10-12-2021
mưa vừa

Mưa Vừa

14ºC
 • Cao nhất: 14ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 2.98mps 33º
 • Độ ẩm: 99%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 11-12-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

15ºC
 • Cao nhất: 15ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 2.14mps 30º
 • Độ ẩm: 99%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1015mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 12-12-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

16ºC
 • Cao nhất: 16ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 3.31mps 57º
 • Độ ẩm: 94%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 13-12-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

16ºC
 • Cao nhất: 16ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 3.38mps 52º
 • Độ ẩm: 91%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 14-12-2021
trời quang mây

Trời Quang Mây

20ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 3.7mps 53º
 • Độ ẩm: 63%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 10%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 15-12-2021
mưa vừa

Mưa Vừa

16ºC
 • Cao nhất: 16ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 2.02mps 54º
 • Độ ẩm: 97%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 16-12-2021
mưa to

Mưa To

16ºC
 • Cao nhất: 16ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 1.72mps 71º
 • Độ ẩm: 99%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 17-12-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

15ºC
 • Cao nhất: 16ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 2.06mps 47º
 • Độ ẩm: 96%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1015mbar
Xem thêm