Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Đà Lạt. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Chủ nhật (26-01-2020)

  Mặt trời mọc: 06:11am Mặt trời lặn: 05:45pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.9465 Kinh độ: 108.4419

  mây rải rác
  26ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 13ºC

  Cập nhật lúc 13:38

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.75mps
  • Hướng gió: 240º WSW
  • Độ ẩm: 40%
  • Độ che phủ: 52%
  • Áp suất: 1010mb
 • Thời tiết Sáng Chủ nhật (26-01-2020)

  Mặt trời mọc: 06:11am Mặt trời lặn: 05:45pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.9465 Kinh độ: 108.4419

  nhiều mây
  26ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 13ºC

  Cập nhật lúc 13:38

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.01mps
  • Hướng gió: 243º WSW
  • Độ ẩm: 34%
  • Độ che phủ: 77%
  • Áp suất: 1010mb
 • Thời tiết Trưa Chủ nhật (26-01-2020)

  Mặt trời mọc: 06:11am Mặt trời lặn: 05:45pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.9465 Kinh độ: 108.4419

  mưa rải rác
  16ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 13ºC

  Cập nhật lúc 13:38

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.44mm
  • Sức gió: 0.73mps
  • Hướng gió: 121º ESE
  • Độ ẩm: 97%
  • Độ che phủ: 52%
  • Áp suất: 1010mb
 • Thời tiết Chiều Chủ nhật (27-01-2020)

  Mặt trời mọc: 06:11am Mặt trời lặn: 05:45pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.9465 Kinh độ: 108.4419

  mưa rải rác
  14ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 13ºC

  Cập nhật lúc 13:38

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.13mm
  • Sức gió: 0.78mps
  • Hướng gió: 94º E
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 29%
  • Áp suất: 1012mb
 • Thời tiết Tối Chủ nhật (27-01-2020)

  Mặt trời mọc: 06:11am Mặt trời lặn: 05:45pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.9465 Kinh độ: 108.4419

  mây dày đặc
  14ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 13ºC

  Cập nhật lúc 13:38

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.52mps
  • Hướng gió: 34º NE
  • Độ ẩm: 94%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1013mb
 • Cập nhật lúc 13:38
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây rải rác 14ºC 28% 0.84mps 340º NNW 0mm 94%
  6:00 nhiều mây 25ºC 61% 0.19mps 159º SSE 0mm 42%
  9:00 nhiều mây 26ºC 77% 2.01mps 243º WSW 0mm 34%
  12:00 mưa rải rác 24ºC 36% 0.63mps 203º SSW 0.25mm 45%
  15:00 mưa rải rác 16ºC 52% 0.73mps 121º ESE 0.44mm 97%
  18:00 mưa rải rác 14ºC 38% 0.64mps 87º E 0.31mm 97%
  21:00 mưa rải rác 14ºC 29% 0.78mps 94º E 0.13mm 99%
  24:00 mưa rải rác 14ºC 100% 0.82mps 60º ENE 0.06mm 99%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Đà Lạt

Chủ nhật

Dự báo ngày 26-01-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 0.19mps 159º
 • Độ ẩm: 42%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 61%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 27-01-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 0.48mps 188º
 • Độ ẩm: 40%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 28-01-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 0.48mps 111º
 • Độ ẩm: 41%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 29-01-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 0.86mps 346º
 • Độ ẩm: 46%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 73%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 30-01-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 2.01mps 23º
 • Độ ẩm: 49%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 95%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 31-01-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

18ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 2.67mps 72º
 • Độ ẩm: 70%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 96%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 01-02-2020
nhiều mây

Nhiều Mây

21ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 11ºC
 • Sức gió: 2.15mps 66º
 • Độ ẩm: 52%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 67%
 • Áp suất: 1016mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 02-02-2020
nhiều mây

Nhiều Mây

22ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 10ºC
 • Sức gió: 1.77mps 49º
 • Độ ẩm: 40%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 84%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 03-02-2020
mây rải rác

Mây Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 2.01mps 53º
 • Độ ẩm: 35%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 43%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 04-02-2020
mây dày đặc

Mây Dày đặc

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 2.12mps 68º
 • Độ ẩm: 30%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 89%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 05-02-2020
trời quang mây

Trời Quang Mây

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 11ºC
 • Sức gió: 2.78mps 62º
 • Độ ẩm: 24%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 06-02-2020
trời quang mây

Trời Quang Mây

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 2.12mps 94º
 • Độ ẩm: 33%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 07-02-2020
mây rải rác

Mây Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 2.5mps 98º
 • Độ ẩm: 27%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 46%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 08-02-2020
trời quang mây

Trời Quang Mây

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 2.42mps 147º
 • Độ ẩm: 28%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1008mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 09-02-2020
nhiều mây

Nhiều Mây

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 3.46mps 96º
 • Độ ẩm: 38%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 74%
 • Áp suất: 1010mbar
Xem thêm