Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Đà Lạt. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 3 (19-02-2019)

  Mặt trời mọc: 06:06am Mặt trời lặn: 05:53pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.9465 Kinh độ: 108.4419

  mưa rải rác
  25ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 17ºC

  Thấp nhất: 17ºC

  Cập nhật lúc 17:37

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.13125mm
  • Sức gió: 1.41mps
  • Hướng gió: 118º ESE
  • Độ ẩm: 56%
  • Độ che phủ: 44%
  • Áp suất: 907mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 3 (19-02-2019)

  Mặt trời mọc: 06:06am Mặt trời lặn: 05:53pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.9465 Kinh độ: 108.4419

  trời quang mây
  27ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 17ºC

  Thấp nhất: 17ºC

  Cập nhật lúc 17:37

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.51mps
  • Hướng gió: 104º ESE
  • Độ ẩm: 51%
  • Độ che phủ: 8%
  • Áp suất: 908mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 3 (19-02-2019)

  Mặt trời mọc: 06:06am Mặt trời lặn: 05:53pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.9465 Kinh độ: 108.4419

  mây rải rác
  21ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 17ºC

  Thấp nhất: 17ºC

  Cập nhật lúc 17:37

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.2mps
  • Hướng gió: 113º ESE
  • Độ ẩm: 70%
  • Độ che phủ: 44%
  • Áp suất: 909mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 3 (20-02-2019)

  Mặt trời mọc: 06:06am Mặt trời lặn: 05:53pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.9465 Kinh độ: 108.4419

  mưa rải rác
  15ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 17ºC

  Thấp nhất: 17ºC

  Cập nhật lúc 17:37

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.015mm
  • Sức gió: 0.76mps
  • Hướng gió: 74º ENE
  • Độ ẩm: 94%
  • Độ che phủ: 56%
  • Áp suất: 910mb
 • Thời tiết Tối Thứ 3 (20-02-2019)

  Mặt trời mọc: 06:06am Mặt trời lặn: 05:53pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.9465 Kinh độ: 108.4419

  mưa rải rác
  15ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 17ºC

  Thấp nhất: 17ºC

  Cập nhật lúc 17:37

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.025mm
  • Sức gió: 0.66mps
  • Hướng gió: 68º ENE
  • Độ ẩm: 93%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 910mb
 • Cập nhật lúc 17:37
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 18ºC 80% 1.16mps 110º ESE 0.51mm 98%
  6:00 mưa rải rác 23ºC 0% 1.36mps 97º E 0.01mm 70%
  9:00 trời quang mây 27ºC 8% 1.51mps 104º ESE 0mm 51%
  12:00 mây rải rác 26ºC 32% 1.51mps 120º ESE 0mm 49%
  15:00 mây rải rác 21ºC 44% 1.2mps 113º ESE 0mm 70%
  18:00 trời quang mây 16ºC 8% 0.87mps 88º E 0mm 93%
  21:00 mưa rải rác 15ºC 56% 0.76mps 74º ENE 0.015mm 94%
  24:00 mưa rải rác 16ºC 64% 0.92mps 68º ENE 0.105mm 95%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Đà Lạt

Thứ 2

Dự báo ngày 18-02-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

17ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 1.07mps 122º
 • Độ ẩm: 96%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 907mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 19-02-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 1.51mps 105º
 • Độ ẩm: 51%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 908mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 20-02-2019
ít mây

ít Mây

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 1.32mps 66º
 • Độ ẩm: 50%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 910mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 21-02-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

26ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 1.36mps 75º
 • Độ ẩm: 46%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 910mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 22-02-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 1.46mps 97º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 924mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 23-02-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 0.85mps 51º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 14%
 • Áp suất: 923mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 24-02-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 1.31mps 29º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 41%
 • Áp suất: 923mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 25-02-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 1.5mps 79º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 924mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 26-02-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 1.39mps 94º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 924mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 27-02-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 1.05mps 118º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 10%
 • Áp suất: 921mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 28-02-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 1.32mps 107º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 25%
 • Áp suất: 922mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 01-03-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 1.34mps 100º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 11%
 • Áp suất: 923mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 02-03-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 0.58mps 181º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 5%
 • Áp suất: 923mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 03-03-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 1.57mps 352º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 37%
 • Áp suất: 924mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 04-03-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 1.44mps 41º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 6%
 • Áp suất: 925mbar
Xem thêm