Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Đà Lạt. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 6 (14-12-2018)

  Mặt trời mọc: 05:57am Mặt trời lặn: 05:23pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.9465 Kinh độ: 108.4419

  mưa rải rác
  18ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 18ºC

  Cập nhật lúc 18:05

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 3.925mm
  • Sức gió: 2.13mps
  • Hướng gió: 46º NE
  • Độ ẩm: 97%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 908mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 6 (14-12-2018)

  Mặt trời mọc: 05:57am Mặt trời lặn: 05:23pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.9465 Kinh độ: 108.4419

  mưa rải rác
  21ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 18ºC

  Cập nhật lúc 18:05

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.51mm
  • Sức gió: 2.87mps
  • Hướng gió: 56º NE
  • Độ ẩm: 87%
  • Độ che phủ: 76%
  • Áp suất: 908mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 6 (14-12-2018)

  Mặt trời mọc: 05:57am Mặt trời lặn: 05:23pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.9465 Kinh độ: 108.4419

  mưa rải rác
  19ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 18ºC

  Cập nhật lúc 18:05

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.44mm
  • Sức gió: 2.31mps
  • Hướng gió: 53º NE
  • Độ ẩm: 96%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 908mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 6 (15-12-2018)

  Mặt trời mọc: 05:57am Mặt trời lặn: 05:23pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.9465 Kinh độ: 108.4419

  mưa rải rác
  19ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 18ºC

  Cập nhật lúc 18:05

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.325mm
  • Sức gió: 1.81mps
  • Hướng gió: 60º ENE
  • Độ ẩm: 97%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 907mb
 • Thời tiết Tối Thứ 6 (15-12-2018)

  Mặt trời mọc: 05:57am Mặt trời lặn: 05:23pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.9465 Kinh độ: 108.4419

  mưa rải rác
  19ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 18ºC

  Cập nhật lúc 18:05

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.68mm
  • Sức gió: 2.06mps
  • Hướng gió: 59º ENE
  • Độ ẩm: 97%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 908mb
 • Cập nhật lúc 18:05
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 19ºC 80% 2.22mps 54º NE 0.345mm 96%
  6:00 mưa rải rác 20ºC 80% 2.87mps 57º ENE 0.36mm 89%
  9:00 mưa rải rác 21ºC 76% 2.87mps 56º NE 0.51mm 87%
  12:00 mưa rải rác 20ºC 92% 2.06mps 51º NE 1.105mm 95%
  15:00 mưa rải rác 19ºC 88% 2.31mps 53º NE 1.44mm 96%
  18:00 mưa rải rác 19ºC 88% 2.16mps 55º NE 1.32mm 97%
  21:00 mưa rải rác 19ºC 88% 1.81mps 60º ENE 1.325mm 97%
  24:00 mưa rải rác 19ºC 92% 1.6mps 60º ENE 1.91mm 98%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Đà Lạt

Thứ 6

Dự báo ngày 14-12-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

20ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 2.87mps 57º
 • Độ ẩm: 89%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 80%
 • Áp suất: 910mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 15-12-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 2.56mps 65º
 • Độ ẩm: 95%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 909mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 16-12-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 2.67mps 54º
 • Độ ẩm: 94%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 910mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 17-12-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 1.34mps 63º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 87%
 • Áp suất: 924mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 18-12-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 1.4mps 68º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 66%
 • Áp suất: 924mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 19-12-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 1.55mps 59º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 27%
 • Áp suất: 924mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 20-12-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 1.42mps 59º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 69%
 • Áp suất: 925mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 21-12-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 2.28mps 56º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 924mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 22-12-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 1.46mps 69º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 58%
 • Áp suất: 922mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 23-12-2018
trời quang mây

Trời Quang Mây

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 2.12mps 52º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 923mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 24-12-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 1.95mps 59º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 58%
 • Áp suất: 923mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 25-12-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 1.8mps 35º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 57%
 • Áp suất: 923mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 26-12-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 2.46mps 30º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 87%
 • Áp suất: 921mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 27-12-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 1.41mps 76º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 86%
 • Áp suất: 924mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 28-12-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.32mps 12º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 926mbar
Xem thêm