Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Đà Lạt. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 3 (05-05-2015)

  Mặt trời mọc: 05:25am Mặt trời lặn: 06:00pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.94646 Kinh độ: 108.441933

  mưa vừa
  19ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 20:49

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 9.11mm
  • Sức gió: 1.01mps
  • Hướng gió: 245º WSW
  • Độ ẩm: 96%
  • Độ che phủ: 76%
  • Áp suất: 916mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 3 (05-05-2015)

  Mặt trời mọc: 05:25am Mặt trời lặn: 06:00pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.94646 Kinh độ: 108.441933

  mưa rải rác
  18ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 20:49

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.725mm
  • Sức gió: 0.71mps
  • Hướng gió: 245º WSW
  • Độ ẩm: 98%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 918mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 3 (06-05-2015)

  Mặt trời mọc: 05:25am Mặt trời lặn: 06:00pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.94646 Kinh độ: 108.441933

  ít mây
  18ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 20:49

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1mps
  • Hướng gió: 243º WSW
  • Độ ẩm: 98%
  • Độ che phủ: 12%
  • Áp suất: 916mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 3 (06-05-2015)

  Mặt trời mọc: 05:25am Mặt trời lặn: 06:00pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.94646 Kinh độ: 108.441933

  quang mây
  27ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 20:49

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.27mps
  • Hướng gió: 227º SW
  • Độ ẩm: 68%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 917mb
 • Thời tiết Tối Thứ 3 (06-05-2015)

  Mặt trời mọc: 05:25am Mặt trời lặn: 06:00pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.94646 Kinh độ: 108.441933

  mưa vừa
  21ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 20:49

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 8.075mm
  • Sức gió: 0.91mps
  • Hướng gió: 162º SSE
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 32%
  • Áp suất: 915mb
 • Cập nhật lúc 20:49
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa vừa 19ºC 12% 1.51mps 222º SW 5.65mm 97%
  6:00 mưa vừa 17ºC 76% 1.01mps 245º WSW 9.11mm 96%
  9:00 mưa rải rác 18ºC 88% 0.71mps 245º WSW 1.725mm 98%
  12:00 mưa rải rác 18ºC 88% 0.92mps 225º SW 0.087499999999999mm 98%
  15:00 ít mây 18ºC 12% 1mps 243º WSW 0mm 98%
  18:00 mưa rải rác 20ºC 8% 1.47mps 257º WSW 0.012499999999996mm 97%
  21:00 quang mây 27ºC 0% 1.27mps 227º SW 0mm 68%
  24:00 mưa vừa 24ºC 8% 1.2mps 271º W 4.925mm 95%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Đà Lạt

Thứ 3

Dự báo ngày 05-05-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.26mps 209º
 • Độ ẩm: 81%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 32%
 • Áp suất: 922mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 06-05-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.32mps 233º
 • Độ ẩm: 74%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 924mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 07-05-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.28mps 206º
 • Độ ẩm: 76%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 925mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 08-05-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.28mps 251º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 15%
 • Áp suất: 948mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 09-05-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.35mps 282º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 21%
 • Áp suất: 948mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 10-05-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.33mps 254º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 16%
 • Áp suất: 949mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 11-05-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 0.96mps 324º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 26%
 • Áp suất: 951mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 12-05-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.12mps 288º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 23%
 • Áp suất: 950mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 13-05-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.3mps 276º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 23%
 • Áp suất: 951mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 14-05-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.41mps 274º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 18%
 • Áp suất: 949mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 15-05-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.45mps 252º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 18%
 • Áp suất: 948mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 16-05-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.39mps 228º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 42%
 • Áp suất: 949mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 17-05-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.49mps 223º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 15%
 • Áp suất: 949mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 18-05-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.55mps 230º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 949mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 19-05-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.26mps 234º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 10%
 • Áp suất: 949mbar
Xem thêm