Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Đà Lạt. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 6 (31-10-2014)

  Mặt trời mọc: 05:38am Mặt trời lặn: 05:21pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.94646 Kinh độ: 108.441933

  quang mây
  31ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 10:24

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.12mps
  • Hướng gió: 86º E
  • Độ ẩm: 58%
  • Độ che phủ: 20%
  • Áp suất: 985mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 6 (31-10-2014)

  Mặt trời mọc: 05:38am Mặt trời lặn: 05:21pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.94646 Kinh độ: 108.441933

  mưa vừa
  32ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 10:24

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 6.5mm
  • Sức gió: 1.07mps
  • Hướng gió: 70º ENE
  • Độ ẩm: 97%
  • Độ che phủ: 36%
  • Áp suất: 984mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 6 (31-10-2014)

  Mặt trời mọc: 05:38am Mặt trời lặn: 05:21pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.94646 Kinh độ: 108.441933

  mây rải rác
  31ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 10:24

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.71mps
  • Hướng gió: 91º E
  • Độ ẩm: 85%
  • Độ che phủ: 48%
  • Áp suất: 984mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 6 (01-11-2014)

  Mặt trời mọc: 05:38am Mặt trời lặn: 05:21pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.94646 Kinh độ: 108.441933

  quang mây
  25ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 10:24

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.71mps
  • Hướng gió: 14º NNE
  • Độ ẩm: 93%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 984mb
 • Thời tiết Tối Thứ 6 (01-11-2014)

  Mặt trời mọc: 05:38am Mặt trời lặn: 05:21pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.94646 Kinh độ: 108.441933

  quang mây
  27ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 10:24

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.21mps
  • Hướng gió: 337º NNW
  • Độ ẩm: 76%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 985mb
 • Cập nhật lúc 10:24
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 quang mây 31ºC 0% 1.12mps 358º N 0mm 80%
  6:00 ít mây 37ºC 20% 1.12mps 86º E 0mm 58%
  9:00 mưa vừa 32ºC 36% 1.07mps 70º ENE 6.5mm 97%
  12:00 mưa to 32ºC 80% 0.66mps 34º NE 15mm 86%
  15:00 mây rải rác 31ºC 48% 0.71mps 91º E 0mm 85%
  18:00 quang mây 27ºC 0% 0.82mps 48º NE 0mm 86%
  21:00 quang mây 25ºC 0% 0.71mps 14º NNE 0mm 93%
  24:00 quang mây 24ºC 0% 1.16mps 347º NNW 0mm 91%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Đà Lạt

Thứ 6

Dự báo ngày 31-10-2014
mưa to

Mưa To

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.32mps 26º
 • Độ ẩm: 77%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 925mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 01-11-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.15mps 27º
 • Độ ẩm: 73%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 925mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 02-11-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.17mps 89º
 • Độ ẩm: 84%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 927mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 03-11-2014
mưa to

Mưa To

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 1.51mps 45º
 • Độ ẩm: 81%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 44%
 • Áp suất: 927mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 04-11-2014
mưa to

Mưa To

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.54mps 36º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 34%
 • Áp suất: 954mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 05-11-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.52mps 26º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 25%
 • Áp suất: 954mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 06-11-2014
mưa to

Mưa To

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.47mps 23º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 17%
 • Áp suất: 953mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 07-11-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.7mps 41º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 7%
 • Áp suất: 953mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 08-11-2014
mưa to

Mưa To

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.18mps 105º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 17%
 • Áp suất: 954mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 09-11-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.55mps 129º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 41%
 • Áp suất: 955mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 10-11-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.93mps 18º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 19%
 • Áp suất: 954mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 11-11-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 3.47mps 27º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 93%
 • Áp suất: 954mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 12-11-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 4.17mps 34º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 954mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 13-11-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.58mps 75º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 46%
 • Áp suất: 953mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 14-11-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.47mps 89º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 13%
 • Áp suất: 954mbar
Xem thêm