Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Đà Lạt. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 5 (27-11-2014)

  Mặt trời mọc: 05:48am Mặt trời lặn: 05:18pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.94646 Kinh độ: 108.441933

  quang mây
  26ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 19:20

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.34mps
  • Hướng gió: 83º E
  • Độ ẩm: 71%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 984mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 5 (28-11-2014)

  Mặt trời mọc: 05:48am Mặt trời lặn: 05:18pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.94646 Kinh độ: 108.441933

  quang mây
  21ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 19:20

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.81mps
  • Hướng gió: 22º NNE
  • Độ ẩm: 96%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 984mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 5 (28-11-2014)

  Mặt trời mọc: 05:48am Mặt trời lặn: 05:18pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.94646 Kinh độ: 108.441933

  quang mây
  22ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 19:20

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.99mps
  • Hướng gió: 353º N
  • Độ ẩm: 88%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 985mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 5 (28-11-2014)

  Mặt trời mọc: 05:48am Mặt trời lặn: 05:18pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.94646 Kinh độ: 108.441933

  quang mây
  33ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 19:20

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.06mps
  • Hướng gió: 99º E
  • Độ ẩm: 47%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 982mb
 • Thời tiết Tối Thứ 5 (28-11-2014)

  Mặt trời mọc: 05:48am Mặt trời lặn: 05:18pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.94646 Kinh độ: 108.441933

  quang mây
  27ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 19:20

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.02mps
  • Hướng gió: 91º E
  • Độ ẩm: 61%
  • Độ che phủ: 8%
  • Áp suất: 983mb
 • Cập nhật lúc 19:20
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 quang mây 26ºC 0% 1.34mps 83º E 0mm 71%
  6:00 quang mây 23ºC 0% 1.06mps 58º ENE 0mm 84%
  9:00 quang mây 21ºC 0% 0.81mps 22º NNE 0mm 96%
  12:00 quang mây 20ºC 0% 0.89mps 7º N 0mm 98%
  15:00 quang mây 22ºC 0% 0.99mps 353º N 0mm 88%
  18:00 quang mây 30ºC 0% 0.76mps 55º NE 0mm 57%
  21:00 quang mây 33ºC 0% 1.06mps 99º E 0mm 47%
  24:00 quang mây 32ºC 8% 1.06mps 98º E 0mm 46%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Đà Lạt

Thứ 5

Dự báo ngày 27-11-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 1.05mps 105º
 • Độ ẩm: 83%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 48%
 • Áp suất: 922mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 28-11-2014
quang mây

Quang Mây

23ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 1.36mps 25º
 • Độ ẩm: 73%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 926mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 29-11-2014
quang mây

Quang Mây

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 1.28mps 5º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 937mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 30-11-2014
quang mây

Quang Mây

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 1.2mps 55º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 1%
 • Áp suất: 937mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 01-12-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 1.13mps 22º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 937mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 02-12-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 1.3mps 39º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 937mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 03-12-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 0.69mps 204º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 938mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 04-12-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 1.04mps 334º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 5%
 • Áp suất: 939mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 05-12-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 1.46mps 65º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 39%
 • Áp suất: 940mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 06-12-2014
quang mây

Quang Mây

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 1.4mps 80º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 18%
 • Áp suất: 939mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 07-12-2014
quang mây

Quang Mây

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 1.28mps 74º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 938mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 08-12-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 1.13mps 342º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 9%
 • Áp suất: 937mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 09-12-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 0.53mps 169º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 41%
 • Áp suất: 937mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 10-12-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 1.25mps 13º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 937mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 11-12-2014
quang mây

Quang Mây

15ºC
 • Cao nhất: 15ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 0.86mps 35º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 39%
 • Áp suất: 937mbar
Xem thêm