Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Đà Lạt. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 7 (17-07-2024)

  Mặt trời mọc: 05:29am Mặt trời lặn: 06:14pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.9465 Kinh độ: 108.4419

  mưa rải rác
  17ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 17ºC

  Cập nhật lúc 22:32

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.83mps
  • Hướng gió: 259º W
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1012mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 7 (17-07-2024)

  Mặt trời mọc: 05:29am Mặt trời lặn: 06:14pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.9465 Kinh độ: 108.4419

  mưa rải rác
  17ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 17ºC

  Cập nhật lúc 22:32

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.33mm
  • Sức gió: 2.56mps
  • Hướng gió: 277º W
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1010mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 7 (18-07-2024)

  Mặt trời mọc: 05:29am Mặt trời lặn: 06:14pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.9465 Kinh độ: 108.4419

  mưa rải rác
  16ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 17ºC

  Cập nhật lúc 22:32

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.25mm
  • Sức gió: 1.82mps
  • Hướng gió: 280º W
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1010mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 7 (18-07-2024)

  Mặt trời mọc: 05:29am Mặt trời lặn: 06:14pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.9465 Kinh độ: 108.4419

  mưa rải rác
  17ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 17ºC

  Cập nhật lúc 22:32

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.46mm
  • Sức gió: 1.82mps
  • Hướng gió: 290º WNW
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1011mb
 • Thời tiết Tối Thứ 7 (18-07-2024)

  Mặt trời mọc: 05:29am Mặt trời lặn: 06:14pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.9465 Kinh độ: 108.4419

  mưa rải rác
  19ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 17ºC

  Cập nhật lúc 22:32

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.59mm
  • Sức gió: 3.51mps
  • Hướng gió: 288º WNW
  • Độ ẩm: 88%
  • Độ che phủ: 98%
  • Áp suất: 1010mb
 • Cập nhật lúc 22:32
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 20ºC 100% 2.56mps 266º W 1.07mm 86%
  6:00 mưa rải rác 18ºC 100% 1.68mps 246º WSW 2.25mm 94%
  9:00 mưa rải rác 17ºC 100% 2.56mps 277º W 1.33mm 99%
  12:00 mưa rải rác 17ºC 100% 1.71mps 281º W 1.51mm 100%
  15:00 mưa rải rác 16ºC 100% 1.82mps 280º W 0.25mm 100%
  18:00 mưa rải rác 16ºC 100% 1.66mps 287º WNW 0.23mm 100%
  21:00 mưa rải rác 17ºC 100% 1.82mps 290º WNW 0.46mm 100%
  24:00 mưa rải rác 17ºC 99% 2.56mps 285º WNW 0.32mm 100%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Đà Lạt

Thứ 4

Dự báo ngày 17-07-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

20ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 2.95mps 258º
 • Độ ẩm: 82%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 18-07-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

18ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 3.51mps 288º
 • Độ ẩm: 95%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 19-07-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

17ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 2.26mps 297º
 • Độ ẩm: 99%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 20-07-2024
mưa to

Mưa To

17ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 1.64mps 307º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1011mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 21-07-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

18ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 2mps 316º
 • Độ ẩm: 101%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 22-07-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

19ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 2.68mps 284º
 • Độ ẩm: 92%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 23-07-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

18ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 4.74mps 290º
 • Độ ẩm: 92%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 24-07-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 5.75mps 283º
 • Độ ẩm: 81%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 25-07-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

17ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 5.3mps 280º
 • Độ ẩm: 93%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 26-07-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

17ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 5.39mps 284º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 27-07-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

17ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 6.12mps 295º
 • Độ ẩm: 98%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1007mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 28-07-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

17ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 3.92mps 287º
 • Độ ẩm: 99%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 29-07-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

17ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 2.05mps 297º
 • Độ ẩm: 102%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 30-07-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

17ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 3.78mps 266º
 • Độ ẩm: 101%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 31-07-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

17ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 4.37mps 268º
 • Độ ẩm: 99%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1007mbar
Xem thêm