Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Đà Lạt. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 3 (23-04-2019)

  Mặt trời mọc: 05:30am Mặt trời lặn: 05:58pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.9465 Kinh độ: 108.4419

  nhiều mây
  26ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 39ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 18:45

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.16mps
  • Hướng gió: 172º S
  • Độ ẩm: 58%
  • Độ che phủ: 87%
  • Áp suất: 1008mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 3 (23-04-2019)

  Mặt trời mọc: 05:30am Mặt trời lặn: 05:58pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.9465 Kinh độ: 108.4419

  mây rải rác
  39ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 39ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 18:45

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.75mps
  • Hướng gió: 121º ESE
  • Độ ẩm: 18%
  • Độ che phủ: 49%
  • Áp suất: 1008mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 3 (23-04-2019)

  Mặt trời mọc: 05:30am Mặt trời lặn: 05:58pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.9465 Kinh độ: 108.4419

  nhiều mây
  26ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 39ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 18:45

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.4mps
  • Hướng gió: 175º S
  • Độ ẩm: 59%
  • Độ che phủ: 72%
  • Áp suất: 1008mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 3 (24-04-2019)

  Mặt trời mọc: 05:30am Mặt trời lặn: 05:58pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.9465 Kinh độ: 108.4419

  mây rải rác
  21ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 39ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 18:45

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.03mps
  • Hướng gió: 136º SE
  • Độ ẩm: 83%
  • Độ che phủ: 49%
  • Áp suất: 1010mb
 • Thời tiết Tối Thứ 3 (24-04-2019)

  Mặt trời mọc: 05:30am Mặt trời lặn: 05:58pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.9465 Kinh độ: 108.4419

  nhiều mây
  23ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 39ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 18:45

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.79mps
  • Hướng gió: 119º ESE
  • Độ ẩm: 53%
  • Độ che phủ: 60%
  • Áp suất: 1011mb
 • Cập nhật lúc 18:45
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 nhiều mây 24ºC 65% 0.69mps 122º ESE 0mm 63%
  6:00 nhiều mây 35ºC 62% 0.48mps 70º ENE 0mm 26%
  9:00 mây rải rác 39ºC 49% 0.75mps 121º ESE 0mm 18%
  12:00 mây rải rác 33ºC 44% 1.43mps 253º WSW 0mm 28%
  15:00 nhiều mây 26ºC 72% 1.4mps 175º S 0mm 59%
  18:00 nhiều mây 23ºC 51% 1.19mps 148º SSE 0mm 79%
  21:00 mây rải rác 21ºC 49% 1.03mps 136º SE 0mm 83%
  24:00 nhiều mây 20ºC 57% 0.99mps 120º ESE 0mm 77%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Đà Lạt

Thứ 3

Dự báo ngày 23-04-2019
nhiều mây

Nhiều Mây

35ºC
 • Cao nhất: 39ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 0.48mps 70º
 • Độ ẩm: 26%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 62%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 24-04-2019
nhiều mây

Nhiều Mây

36ºC
 • Cao nhất: 40ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 0.28mps 359º
 • Độ ẩm: 19%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 68%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 25-04-2019
nhiều mây

Nhiều Mây

36ºC
 • Cao nhất: 37ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 0.66mps 327º
 • Độ ẩm: 21%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 70%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 26-04-2019
mây rải rác

Mây Rải Rác

35ºC
 • Cao nhất: 37ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 0.89mps 349º
 • Độ ẩm: 24%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 37%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 27-04-2019
nhiều mây

Nhiều Mây

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.65mps 358º
 • Độ ẩm: 40%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 56%
 • Áp suất: 1010mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 28-04-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.3mps 3º
 • Độ ẩm: 42%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 38%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 29-04-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.45mps 323º
 • Độ ẩm: 49%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 87%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 30-04-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 0.35mps 304º
 • Độ ẩm: 37%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 91%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 01-05-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.46mps 256º
 • Độ ẩm: 48%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 02-05-2019
nhiều mây

Nhiều Mây

31ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.55mps 261º
 • Độ ẩm: 46%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 55%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 03-05-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.01mps 202º
 • Độ ẩm: 89%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 80%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 04-05-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.12mps 196º
 • Độ ẩm: 89%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1009mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 05-05-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 0.73mps 216º
 • Độ ẩm: 94%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 78%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 06-05-2019
mưa to

Mưa To

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 0.86mps 215º
 • Độ ẩm: 90%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 88%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 07-05-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.46mps 238º
 • Độ ẩm: 66%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 25%
 • Áp suất: 1008mbar
Xem thêm