Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Đà Lạt. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 7 (28-03-2015)

  Mặt trời mọc: 05:45am Mặt trời lặn: 05:57pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.94646 Kinh độ: 108.441933

  mưa rải rác
  25ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 18:51

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.93mps
  • Hướng gió: 61º ENE
  • Độ ẩm: 69%
  • Độ che phủ: 20%
  • Áp suất: 987mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 7 (28-03-2015)

  Mặt trời mọc: 05:45am Mặt trời lặn: 05:57pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.94646 Kinh độ: 108.441933

  mây rải rác
  24ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 18:51

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.6mps
  • Hướng gió: 51º NE
  • Độ ẩm: 75%
  • Độ che phủ: 36%
  • Áp suất: 988mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 7 (29-03-2015)

  Mặt trời mọc: 05:45am Mặt trời lặn: 05:57pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.94646 Kinh độ: 108.441933

  mưa rải rác
  22ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 18:51

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.005mm
  • Sức gió: 1.15mps
  • Hướng gió: 49º NE
  • Độ ẩm: 86%
  • Độ che phủ: 8%
  • Áp suất: 987mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 7 (29-03-2015)

  Mặt trời mọc: 05:45am Mặt trời lặn: 05:57pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.94646 Kinh độ: 108.441933

  ít mây
  29ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 18:51

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.97mps
  • Hướng gió: 70º ENE
  • Độ ẩm: 57%
  • Độ che phủ: 12%
  • Áp suất: 988mb
 • Thời tiết Tối Thứ 7 (29-03-2015)

  Mặt trời mọc: 05:45am Mặt trời lặn: 05:57pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.94646 Kinh độ: 108.441933

  quang mây
  30ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 18:51

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.41mps
  • Hướng gió: 78º ENE
  • Độ ẩm: 46%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 985mb
 • Cập nhật lúc 18:51
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 28ºC 20% 2mps 66º ENE 0.005mm 63%
  6:00 ít mây 25ºC 20% 1.93mps 61º ENE 0mm 69%
  9:00 mây rải rác 24ºC 36% 1.6mps 51º NE 0mm 75%
  12:00 ít mây 23ºC 12% 1.49mps 52º NE 0mm 80%
  15:00 mưa rải rác 22ºC 8% 1.15mps 49º NE 0.005mm 86%
  18:00 ít mây 23ºC 12% 1.03mps 38º NE 0mm 81%
  21:00 ít mây 29ºC 12% 1.97mps 70º ENE 0mm 57%
  24:00 quang mây 31ºC 8% 2.5mps 79º E 0mm 47%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Đà Lạt

Thứ 7

Dự báo ngày 28-03-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 0.98mps 177º
 • Độ ẩm: 87%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 88%
 • Áp suất: 926mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 29-03-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 1.35mps 64º
 • Độ ẩm: 69%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 32%
 • Áp suất: 927mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 30-03-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 1.05mps 20º
 • Độ ẩm: 58%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 928mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 31-03-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 1.06mps 316º
 • Độ ẩm: 66%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 928mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 01-04-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.29mps 265º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 30%
 • Áp suất: 952mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 02-04-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.36mps 271º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 15%
 • Áp suất: 949mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 03-04-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.52mps 265º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 19%
 • Áp suất: 948mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 04-04-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.27mps 245º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 15%
 • Áp suất: 948mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 05-04-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 0.71mps 285º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 60%
 • Áp suất: 950mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 06-04-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 0.87mps 315º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 949mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 07-04-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.62mps 282º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 27%
 • Áp suất: 950mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 08-04-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.2mps 283º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 948mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 09-04-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.37mps 240º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 43%
 • Áp suất: 949mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 10-04-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.7mps 255º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 29%
 • Áp suất: 949mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 11-04-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.31mps 259º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 33%
 • Áp suất: 951mbar
Xem thêm