Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Đà Lạt. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.


 • Thời tiết Hiện tại Thứ 6 (29-08-2014)

  Mặt trời mọc: 05:35am Mặt trời lặn: 05:58pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.94646 Kinh độ: 108.441933

  mưa rải rác
  22ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 19:14

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.5mm
  • Sức gió: 0.81mps
  • Hướng gió: 235º SW
  • Độ ẩm: 98%
  • Độ che phủ: 48%
  • Áp suất: 986mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 6 (29-08-2014)

  Mặt trời mọc: 05:35am Mặt trời lặn: 05:58pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.94646 Kinh độ: 108.441933

  mây rải rác
  21ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 19:14

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.76mps
  • Hướng gió: 259º W
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 32%
  • Áp suất: 987mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 6 (30-08-2014)

  Mặt trời mọc: 05:35am Mặt trời lặn: 05:58pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.94646 Kinh độ: 108.441933

  mây rải rác
  20ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 19:14

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.85mps
  • Hướng gió: 307º NW
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 36%
  • Áp suất: 985mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 6 (30-08-2014)

  Mặt trời mọc: 05:35am Mặt trời lặn: 05:58pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.94646 Kinh độ: 108.441933

  nhiều mây
  27ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 19:14

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.07mps
  • Hướng gió: 225º SW
  • Độ ẩm: 77%
  • Độ che phủ: 56%
  • Áp suất: 986mb
 • Thời tiết Tối Thứ 6 (30-08-2014)

  Mặt trời mọc: 05:35am Mặt trời lặn: 05:58pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.94646 Kinh độ: 108.441933

  mưa vừa
  23ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 19:14

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 9mm
  • Sức gió: 0.73mps
  • Hướng gió: 305º NW
  • Độ ẩm: 94%
  • Độ che phủ: 76%
  • Áp suất: 984mb
 • Cập nhật lúc 19:14
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 22ºC 92% 0.97mps 216º SW 2.5mm 98%
  6:00 mưa rải rác 22ºC 48% 0.81mps 235º SW 0.5mm 98%
  9:00 mây rải rác 21ºC 32% 0.76mps 259º W 0mm 99%
  12:00 mây rải rác 21ºC 48% 0.81mps 292º WNW 0mm 99%
  15:00 mây rải rác 20ºC 36% 0.85mps 307º NW 0mm 99%
  18:00 mây rải rác 21ºC 36% 0.92mps 321º NW 0mm 95%
  21:00 nhiều mây 27ºC 56% 1.07mps 225º SW 0mm 77%
  24:00 ít mây 29ºC 20% 1.3mps 196º SSW 0mm 72%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Đà Lạt

Thứ 6

Dự báo ngày 29-08-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.32mps 231º
 • Độ ẩm: 76%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 80%
 • Áp suất: 984mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 30-08-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.16mps 262º
 • Độ ẩm: 78%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 64%
 • Áp suất: 986mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 31-08-2014
mưa to

Mưa To

25ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 0.76mps 277º
 • Độ ẩm: 80%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 68%
 • Áp suất: 985mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 01-09-2014
mưa to

Mưa To

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 0.75mps 191º
 • Độ ẩm: 83%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 44%
 • Áp suất: 984mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 01-01-1970

0ºC
 • Cao nhất: 0ºC
 • Thấp nhất: 0ºC
 • Sức gió: mps º
 • Độ ẩm: %
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: %
 • Áp suất: 0mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 01-01-1970

0ºC
 • Cao nhất: 0ºC
 • Thấp nhất: 0ºC
 • Sức gió: mps º
 • Độ ẩm: %
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: %
 • Áp suất: 0mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 01-01-1970

0ºC
 • Cao nhất: 0ºC
 • Thấp nhất: 0ºC
 • Sức gió: mps º
 • Độ ẩm: %
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: %
 • Áp suất: 0mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 01-01-1970

0ºC
 • Cao nhất: 0ºC
 • Thấp nhất: 0ºC
 • Sức gió: mps º
 • Độ ẩm: %
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: %
 • Áp suất: 0mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 01-01-1970

0ºC
 • Cao nhất: 0ºC
 • Thấp nhất: 0ºC
 • Sức gió: mps º
 • Độ ẩm: %
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: %
 • Áp suất: 0mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 01-01-1970

0ºC
 • Cao nhất: 0ºC
 • Thấp nhất: 0ºC
 • Sức gió: mps º
 • Độ ẩm: %
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: %
 • Áp suất: 0mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 01-01-1970

0ºC
 • Cao nhất: 0ºC
 • Thấp nhất: 0ºC
 • Sức gió: mps º
 • Độ ẩm: %
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: %
 • Áp suất: 0mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 01-01-1970

0ºC
 • Cao nhất: 0ºC
 • Thấp nhất: 0ºC
 • Sức gió: mps º
 • Độ ẩm: %
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: %
 • Áp suất: 0mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 01-01-1970

0ºC
 • Cao nhất: 0ºC
 • Thấp nhất: 0ºC
 • Sức gió: mps º
 • Độ ẩm: %
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: %
 • Áp suất: 0mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 01-01-1970

0ºC
 • Cao nhất: 0ºC
 • Thấp nhất: 0ºC
 • Sức gió: mps º
 • Độ ẩm: %
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: %
 • Áp suất: 0mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 01-01-1970

0ºC
 • Cao nhất: 0ºC
 • Thấp nhất: 0ºC
 • Sức gió: mps º
 • Độ ẩm: %
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: %
 • Áp suất: 0mbar
Xem thêm