Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Đà Lạt. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.


 • Thời tiết Hiện tại Thứ 5 (23-10-2014)

  Mặt trời mọc: 05:36am Mặt trời lặn: 05:24pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.94646 Kinh độ: 108.441933

  mưa rải rác
  24ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 15:47

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 9mm
  • Sức gió: 0.86mps
  • Hướng gió: 289º WNW
  • Độ ẩm: 95%
  • Độ che phủ: 76%
  • Áp suất: 986mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 5 (23-10-2014)

  Mặt trời mọc: 05:36am Mặt trời lặn: 05:24pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.94646 Kinh độ: 108.441933

  mưa rải rác
  18ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 15:47

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.5mm
  • Sức gió: 0.61mps
  • Hướng gió: 21º NNE
  • Độ ẩm: 96%
  • Độ che phủ: 68%
  • Áp suất: 986mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 5 (24-10-2014)

  Mặt trời mọc: 05:36am Mặt trời lặn: 05:24pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.94646 Kinh độ: 108.441933

  mây dày đặc
  18ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 15:47

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.86mps
  • Hướng gió: 21º NNE
  • Độ ẩm: 97%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 986mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 5 (24-10-2014)

  Mặt trời mọc: 05:36am Mặt trời lặn: 05:24pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.94646 Kinh độ: 108.441933

  ít mây
  19ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 15:47

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.96mps
  • Hướng gió: 357º N
  • Độ ẩm: 95%
  • Độ che phủ: 20%
  • Áp suất: 986mb
 • Thời tiết Tối Thứ 5 (24-10-2014)

  Mặt trời mọc: 05:36am Mặt trời lặn: 05:24pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.94646 Kinh độ: 108.441933

  mưa rải rác
  26ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 15:47

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.5mm
  • Sức gió: 1.22mps
  • Hướng gió: 110º ESE
  • Độ ẩm: 65%
  • Độ che phủ: 20%
  • Áp suất: 984mb
 • Cập nhật lúc 15:47
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 24ºC 44% 1.11mps 141º SE 2mm 65%
  6:00 mưa vừa 19ºC 80% 0.66mps 35º NE 8mm 95%
  9:00 mưa rải rác 18ºC 68% 0.61mps 21º NNE 0.5mm 96%
  12:00 nhiều mây 18ºC 64% 0.8mps 16º NNE 0mm 96%
  15:00 mây dày đặc 18ºC 92% 0.86mps 21º NNE 0mm 97%
  18:00 mây dày đặc 18ºC 92% 0.92mps 335º NNW 0mm 98%
  21:00 ít mây 19ºC 20% 0.96mps 357º N 0mm 95%
  24:00 quang mây 24ºC 0% 1.22mps 88º E 0mm 72%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Đà Lạt

Thứ 5

Dự báo ngày 23-10-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.23mps 346º
 • Độ ẩm: 80%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 928mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 24-10-2014
mưa to

Mưa To

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.22mps 39º
 • Độ ẩm: 77%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 927mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 25-10-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.17mps 93º
 • Độ ẩm: 79%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 928mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 26-10-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.32mps 74º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 27%
 • Áp suất: 954mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 27-10-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.33mps 103º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 30%
 • Áp suất: 953mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 28-10-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 1.26mps 321º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 57%
 • Áp suất: 952mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 29-10-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.43mps 241º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 15%
 • Áp suất: 952mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 30-10-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.41mps 254º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 15%
 • Áp suất: 952mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 31-10-2014
mưa to

Mưa To

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.33mps 286º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 43%
 • Áp suất: 952mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 01-11-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 0.33mps 189º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 952mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 02-11-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 0.64mps 123º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 56%
 • Áp suất: 952mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 03-11-2014
mưa to

Mưa To

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.15mps 342º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 26%
 • Áp suất: 952mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 04-11-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 1.37mps 79º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 11%
 • Áp suất: 953mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 05-11-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 0.82mps 337º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 10%
 • Áp suất: 953mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 06-11-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 0.38mps 322º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 953mbar
Xem thêm