Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Đà Lạt. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 4 (17-10-2018)

  Mặt trời mọc: 05:36am Mặt trời lặn: 05:27pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.9465 Kinh độ: 108.4419

  mưa rải rác
  19ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 18ºC

  Thấp nhất: 18ºC

  Cập nhật lúc 01:33

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.385mm
  • Sức gió: 0.97mps
  • Hướng gió: 257º WSW
  • Độ ẩm: 95%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 907mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 4 (17-10-2018)

  Mặt trời mọc: 05:36am Mặt trời lặn: 05:27pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.9465 Kinh độ: 108.4419

  mưa rải rác
  19ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 18ºC

  Thấp nhất: 18ºC

  Cập nhật lúc 01:33

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.07mm
  • Sức gió: 1.31mps
  • Hướng gió: 308º NW
  • Độ ẩm: 98%
  • Độ che phủ: 64%
  • Áp suất: 906mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 4 (17-10-2018)

  Mặt trời mọc: 05:36am Mặt trời lặn: 05:27pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.9465 Kinh độ: 108.4419

  mưa vừa
  23ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 18ºC

  Thấp nhất: 18ºC

  Cập nhật lúc 01:33

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 5.22mm
  • Sức gió: 0.76mps
  • Hướng gió: 340º NNW
  • Độ ẩm: 94%
  • Độ che phủ: 56%
  • Áp suất: 905mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 4 (17-10-2018)

  Mặt trời mọc: 05:36am Mặt trời lặn: 05:27pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.9465 Kinh độ: 108.4419

  mưa vừa
  18ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 18ºC

  Thấp nhất: 18ºC

  Cập nhật lúc 01:33

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 5.11mm
  • Sức gió: 0.97mps
  • Hướng gió: 347º NNW
  • Độ ẩm: 94%
  • Độ che phủ: 80%
  • Áp suất: 906mb
 • Thời tiết Tối Thứ 4 (18-10-2018)

  Mặt trời mọc: 05:36am Mặt trời lặn: 05:27pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.9465 Kinh độ: 108.4419

  ít mây
  16ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 18ºC

  Thấp nhất: 18ºC

  Cập nhật lúc 01:33

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.92mps
  • Hướng gió: 298º WNW
  • Độ ẩm: 91%
  • Độ che phủ: 20%
  • Áp suất: 906mb
 • Cập nhật lúc 01:33
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 19ºC 100% 0.97mps 257º WSW 0.385mm 95%
  6:00 mưa rải rác 18ºC 44% 0.96mps 299º WNW 0.3mm 96%
  9:00 mưa rải rác 19ºC 64% 1.31mps 308º NW 0.07mm 98%
  12:00 mưa rải rác 24ºC 32% 1.16mps 328º NNW 0.050000000000001mm 80%
  15:00 mưa vừa 23ºC 56% 0.76mps 340º NNW 5.22mm 94%
  18:00 mưa vừa 22ºC 24% 1.01mps 97º E 5.28mm 90%
  21:00 mưa vừa 18ºC 80% 0.97mps 347º NNW 5.11mm 94%
  24:00 mưa rải rác 17ºC 8% 0.91mps 316º NW 0.030000000000001mm 93%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Đà Lạt

Thứ 3

Dự báo ngày 16-10-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

18ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 0.98mps 237º
 • Độ ẩm: 96%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 64%
 • Áp suất: 907mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 17-10-2018
mưa to

Mưa To

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 1.16mps 328º
 • Độ ẩm: 80%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 32%
 • Áp suất: 907mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 18-10-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 1.3mps 87º
 • Độ ẩm: 85%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 64%
 • Áp suất: 907mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 19-10-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 0.54mps 231º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 34%
 • Áp suất: 944mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 20-10-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.14mps 287º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 44%
 • Áp suất: 944mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 21-10-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.5mps 286º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 30%
 • Áp suất: 941mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 22-10-2018
mưa to

Mưa To

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 1.19mps 225º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 26%
 • Áp suất: 941mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 23-10-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 0.67mps 285º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 32%
 • Áp suất: 942mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 24-10-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 0.84mps 181º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 54%
 • Áp suất: 943mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 25-10-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 1.11mps 321º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 82%
 • Áp suất: 943mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 26-10-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 2.88mps 295º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 37%
 • Áp suất: 943mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 27-10-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 3.58mps 271º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 68%
 • Áp suất: 942mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 28-10-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 4.05mps 280º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 81%
 • Áp suất: 941mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 29-10-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

18ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 2.79mps 272º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 939mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 30-10-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 1.31mps 222º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 61%
 • Áp suất: 939mbar
Xem thêm