Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Đà Lạt. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 6 (01-10-2020)

  Mặt trời mọc: 05:35am Mặt trời lặn: 05:35pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.9465 Kinh độ: 108.4419

  mưa rải rác
  16ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 15ºC

  Cập nhật lúc 01:03

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.12mps
  • Hướng gió: 153º SSE
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 86%
  • Áp suất: 1007mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 6 (01-10-2020)

  Mặt trời mọc: 05:35am Mặt trời lặn: 05:35pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.9465 Kinh độ: 108.4419

  mưa vừa
  22ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 15ºC

  Cập nhật lúc 01:03

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 6.43mm
  • Sức gió: 0.6mps
  • Hướng gió: 161º SSE
  • Độ ẩm: 91%
  • Độ che phủ: 80%
  • Áp suất: 1005mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 6 (01-10-2020)

  Mặt trời mọc: 05:35am Mặt trời lặn: 05:35pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.9465 Kinh độ: 108.4419

  mưa vừa
  17ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 15ºC

  Cập nhật lúc 01:03

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 4.45mm
  • Sức gió: 0.69mps
  • Hướng gió: 150º SSE
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 83%
  • Áp suất: 1006mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 6 (02-10-2020)

  Mặt trời mọc: 05:35am Mặt trời lặn: 05:35pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.9465 Kinh độ: 108.4419

  mưa rải rác
  16ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 15ºC

  Cập nhật lúc 01:03

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.98mm
  • Sức gió: 0.43mps
  • Hướng gió: 140º SE
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 56%
  • Áp suất: 1007mb
 • Thời tiết Tối Thứ 6 (02-10-2020)

  Mặt trời mọc: 05:35am Mặt trời lặn: 05:35pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.9465 Kinh độ: 108.4419

  mưa rải rác
  18ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 15ºC

  Cập nhật lúc 01:03

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.68mm
  • Sức gió: 0.2mps
  • Hướng gió: 179º S
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 54%
  • Áp suất: 1008mb
 • Cập nhật lúc 01:03
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 16ºC 69% 0.15mps 343º NNW 0.18mm 100%
  6:00 mưa rải rác 21ºC 65% 0.42mps 230º SW 1.08mm 84%
  9:00 mưa vừa 22ºC 80% 0.6mps 161º SSE 6.43mm 91%
  12:00 mưa vừa 20ºC 100% 0.51mps 161º SSE 7.52mm 99%
  15:00 mưa vừa 17ºC 83% 0.69mps 150º SSE 4.45mm 100%
  18:00 mưa rải rác 16ºC 52% 0.46mps 56º NE 0.76mm 100%
  21:00 mưa rải rác 16ºC 56% 0.43mps 140º SE 1.98mm 100%
  24:00 mây rải rác 15ºC 45% 0.12mps 112º ESE 0mm 100%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Đà Lạt

Thứ 5

Dự báo ngày 01-10-2020
mưa to

Mưa To

21ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 0.42mps 230º
 • Độ ẩm: 84%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 65%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 02-10-2020
mưa to

Mưa To

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 1.24mps 158º
 • Độ ẩm: 77%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 48%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 03-10-2020
mưa to

Mưa To

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 1.17mps 183º
 • Độ ẩm: 83%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1010mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 04-10-2020
mưa to

Mưa To

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 0.3mps 209º
 • Độ ẩm: 86%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 05-10-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

20ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 1.97mps 302º
 • Độ ẩm: 83%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 06-10-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 1.32mps 341º
 • Độ ẩm: 59%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 07-10-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 1.73mps 71º
 • Độ ẩm: 63%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 08-10-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 2.38mps 87º
 • Độ ẩm: 84%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 09-10-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 1.03mps 151º
 • Độ ẩm: 86%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 10-10-2020
mưa to

Mưa To

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 0.48mps 288º
 • Độ ẩm: 90%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1011mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 11-10-2020
mưa to

Mưa To

16ºC
 • Cao nhất: 16ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 1.4mps 307º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 12-10-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

18ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 2.14mps 282º
 • Độ ẩm: 93%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 13-10-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

18ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 2.33mps 263º
 • Độ ẩm: 94%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 14-10-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

19ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 1.64mps 261º
 • Độ ẩm: 84%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 15-10-2020
mưa to

Mưa To

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 1.41mps 234º
 • Độ ẩm: 72%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1009mbar
Xem thêm