Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Đà Lạt. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.


 • Thời tiết Hiện tại Thứ 5 (24-07-2014)

  Mặt trời mọc: 05:31am Mặt trời lặn: 06:13pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.94646 Kinh độ: 108.441933

  nhiều mây
  25ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 15:25

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1mm
  • Sức gió: 1.77mps
  • Hướng gió: 268º W
  • Độ ẩm: 81%
  • Độ che phủ: 76%
  • Áp suất: 982mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 5 (24-07-2014)

  Mặt trời mọc: 05:31am Mặt trời lặn: 06:13pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.94646 Kinh độ: 108.441933

  nhiều mây
  24ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 15:25

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.47mps
  • Hướng gió: 234º SW
  • Độ ẩm: 86%
  • Độ che phủ: 76%
  • Áp suất: 983mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 5 (25-07-2014)

  Mặt trời mọc: 05:31am Mặt trời lặn: 06:13pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.94646 Kinh độ: 108.441933

  ít mây
  24ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 15:25

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.92mps
  • Hướng gió: 257º WSW
  • Độ ẩm: 83%
  • Độ che phủ: 20%
  • Áp suất: 984mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 5 (25-07-2014)

  Mặt trời mọc: 05:31am Mặt trời lặn: 06:13pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.94646 Kinh độ: 108.441933

  mây rải rác
  25ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 15:25

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.07mps
  • Hướng gió: 259º W
  • Độ ẩm: 76%
  • Độ che phủ: 32%
  • Áp suất: 984mb
 • Thời tiết Tối Thứ 5 (25-07-2014)

  Mặt trời mọc: 05:31am Mặt trời lặn: 06:13pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.94646 Kinh độ: 108.441933

  mây rải rác
  30ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 15:25

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.66mps
  • Hướng gió: 266º W
  • Độ ẩm: 57%
  • Độ che phủ: 48%
  • Áp suất: 983mb
 • Cập nhật lúc 15:25
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 nhiều mây 27ºC 80% 2.67mps 254º WSW 0mm 69%
  6:00 mưa rải rác 25ºC 76% 1.77mps 268º W 1mm 81%
  9:00 nhiều mây 24ºC 76% 1.47mps 234º SW 0mm 86%
  12:00 mưa rải rác 24ºC 44% 1.41mps 251º WSW 1mm 87%
  15:00 ít mây 24ºC 20% 1.92mps 257º WSW 0mm 83%
  18:00 mây rải rác 24ºC 48% 2.26mps 261º W 0mm 79%
  21:00 mây rải rác 25ºC 32% 2.07mps 259º W 0mm 76%
  24:00 mây rải rác 29ºC 44% 2.57mps 257º WSW 0mm 65%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Đà Lạt

Thứ 5

Dự báo ngày 24-07-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.77mps 249º
 • Độ ẩm: 68%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 984mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 25-07-2014
mây rải rác

Mây Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.57mps 258º
 • Độ ẩm: 65%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 44%
 • Áp suất: 984mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 26-07-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.13mps 258º
 • Độ ẩm: 59%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 36%
 • Áp suất: 985mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 27-07-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.3mps 259º
 • Độ ẩm: 69%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 985mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 28-07-2014
mưa to

Mưa To

25ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.4mps 253º
 • Độ ẩm: 82%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 983mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 29-07-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.92mps 264º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 93%
 • Áp suất: 992mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 30-07-2014
mưa rất to

Mưa Rất To

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 4.3mps 258º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 59%
 • Áp suất: 993mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 31-07-2014
mưa rất to

Mưa Rất To

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 4.29mps 255º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 50%
 • Áp suất: 993mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 01-08-2014
mưa to

Mưa To

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 5.28mps 254º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 991mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 02-08-2014
mưa rất to

Mưa Rất To

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.75mps 252º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 93%
 • Áp suất: 991mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 03-08-2014
mưa to

Mưa To

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.26mps 255º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 71%
 • Áp suất: 994mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 04-08-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.38mps 271º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 996mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 05-08-2014
quang mây

Quang Mây

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.58mps 285º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 993mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 06-08-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.2mps 257º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 73%
 • Áp suất: 994mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 07-08-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.14mps 265º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 44%
 • Áp suất: 993mbar
Xem thêm