Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Quy Nhơn. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (13-06-2021)

  Mặt trời mọc: 05:15am Mặt trời lặn: 06:11pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.7667 Kinh độ: 109.2333

  mây dày đặc
  27ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 34ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 00:12

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.15mps
  • Hướng gió: 244º WSW
  • Độ ẩm: 71%
  • Độ che phủ: 98%
  • Áp suất: 1008mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (13-06-2021)

  Mặt trời mọc: 05:15am Mặt trời lặn: 06:11pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.7667 Kinh độ: 109.2333

  mây dày đặc
  34ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 34ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 00:12

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 5.01mps
  • Hướng gió: 248º WSW
  • Độ ẩm: 44%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1005mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (13-06-2021)

  Mặt trời mọc: 05:15am Mặt trời lặn: 06:11pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.7667 Kinh độ: 109.2333

  mây dày đặc
  29ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 34ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 00:12

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.27mps
  • Hướng gió: 268º W
  • Độ ẩm: 59%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1007mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (14-06-2021)

  Mặt trời mọc: 05:15am Mặt trời lặn: 06:11pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.7667 Kinh độ: 109.2333

  mây dày đặc
  26ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 34ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 00:12

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.18mps
  • Hướng gió: 244º WSW
  • Độ ẩm: 69%
  • Độ che phủ: 96%
  • Áp suất: 1008mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (14-06-2021)

  Mặt trời mọc: 05:15am Mặt trời lặn: 06:11pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.7667 Kinh độ: 109.2333

  mây dày đặc
  28ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 34ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 00:12

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.8mps
  • Hướng gió: 244º WSW
  • Độ ẩm: 63%
  • Độ che phủ: 94%
  • Áp suất: 1009mb
 • Cập nhật lúc 00:12
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây dày đặc 27ºC 100% 3.42mps 229º SW 0mm 67%
  6:00 mây dày đặc 30ºC 100% 4.81mps 225º SW 0mm 57%
  9:00 mây dày đặc 34ºC 100% 5.01mps 248º WSW 0mm 44%
  12:00 mây dày đặc 33ºC 100% 4.65mps 265º W 0mm 49%
  15:00 mây dày đặc 29ºC 100% 4.27mps 268º W 0mm 59%
  18:00 mây dày đặc 27ºC 100% 2.47mps 236º SW 0mm 67%
  21:00 mây dày đặc 26ºC 96% 2.18mps 244º WSW 0mm 69%
  24:00 mây dày đặc 26ºC 100% 1.65mps 246º WSW 0mm 70%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Quy Nhơn

Chủ nhật

Dự báo ngày 13-06-2021
mây dày đặc

Mây Dày đặc

33ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 6.19mps 271º
 • Độ ẩm: 48%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 14-06-2021
nhiều mây

Nhiều Mây

32ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 4.78mps 192º
 • Độ ẩm: 51%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 83%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 15-06-2021
mây dày đặc

Mây Dày đặc

33ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 5.9mps 255º
 • Độ ẩm: 52%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 93%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 16-06-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 5.77mps 175º
 • Độ ẩm: 50%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 70%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 17-06-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 5.42mps 177º
 • Độ ẩm: 54%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 85%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 18-06-2021
nhiều mây

Nhiều Mây

32ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 7.52mps 162º
 • Độ ẩm: 57%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 57%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 19-06-2021
mây rải rác

Mây Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 8.12mps 158º
 • Độ ẩm: 56%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 50%
 • Áp suất: 1006mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 20-06-2021
mây dày đặc

Mây Dày đặc

31ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 7.86mps 272º
 • Độ ẩm: 57%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 85%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 21-06-2021
mây dày đặc

Mây Dày đặc

29ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 9.7mps 251º
 • Độ ẩm: 61%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 22-06-2021
nhiều mây

Nhiều Mây

32ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 9.48mps 256º
 • Độ ẩm: 51%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 62%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 23-06-2021
mây dày đặc

Mây Dày đặc

29ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 7.39mps 249º
 • Độ ẩm: 65%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 24-06-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 7.86mps 251º
 • Độ ẩm: 65%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 25-06-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 7.79mps 262º
 • Độ ẩm: 70%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 26-06-2021
mây dày đặc

Mây Dày đặc

29ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 8.75mps 260º
 • Độ ẩm: 63%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1006mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 27-06-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 5.98mps 258º
 • Độ ẩm: 56%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1006mbar
Xem thêm