Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Quy Nhơn. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 4 (25-06-2017)

  Mặt trời mọc: 05:17am Mặt trời lặn: 06:13pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.7667 Kinh độ: 109.2333

  mưa rải rác
  24ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 06:52

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.46mps
  • Hướng gió: 215º SW
  • Độ ẩm: 98%
  • Độ che phủ: 36%
  • Áp suất: 1006mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 4 (25-06-2017)

  Mặt trời mọc: 05:17am Mặt trời lặn: 06:13pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.7667 Kinh độ: 109.2333

  ít mây
  29ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 06:52

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 5.17mps
  • Hướng gió: 242º WSW
  • Độ ẩm: 76%
  • Độ che phủ: 12%
  • Áp suất: 1007mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 4 (25-06-2017)

  Mặt trời mọc: 05:17am Mặt trời lặn: 06:13pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.7667 Kinh độ: 109.2333

  ít mây
  31ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 06:52

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.74mps
  • Hướng gió: 242º WSW
  • Độ ẩm: 67%
  • Độ che phủ: 20%
  • Áp suất: 1005mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 4 (25-06-2017)

  Mặt trời mọc: 05:17am Mặt trời lặn: 06:13pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.7667 Kinh độ: 109.2333

  clear sky
  27ºC

  Clear Sky

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 06:52

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 5.35mps
  • Hướng gió: 242º WSW
  • Độ ẩm: 82%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1008mb
 • Thời tiết Tối Thứ 4 (26-06-2017)

  Mặt trời mọc: 05:17am Mặt trời lặn: 06:13pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.7667 Kinh độ: 109.2333

  clear sky
  25ºC

  Clear Sky

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 06:52

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 5.81mps
  • Hướng gió: 240º WSW
  • Độ ẩm: 88%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1008mb
 • Cập nhật lúc 06:52
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 24ºC 36% 2.62mps 233º SW 0.0024999999999999mm 99%
  6:00 mây rải rác 25ºC 44% 3.42mps 230º SW 0mm 93%
  9:00 ít mây 29ºC 12% 5.17mps 242º WSW 0mm 76%
  12:00 ít mây 30ºC 12% 4.71mps 244º WSW 0mm 69%
  15:00 ít mây 31ºC 20% 4.74mps 242º WSW 0mm 67%
  18:00 clear sky 28ºC 8% 5.5mps 238º WSW 0mm 75%
  21:00 clear sky 27ºC 0% 5.35mps 242º WSW 0mm 82%
  24:00 clear sky 26ºC 0% 4.9mps 240º WSW 0mm 87%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Quy Nhơn

Thứ 7

Dự báo ngày 24-06-2017
mây rải rác

Mây Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.46mps 216º
 • Độ ẩm: 98%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 36%
 • Áp suất: 1006mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 25-06-2017
ít mây

ít Mây

29ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 5.17mps 243º
 • Độ ẩm: 76%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 26-06-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.32mps 237º
 • Độ ẩm: 68%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 27-06-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 3.22mps 232º
 • Độ ẩm: 70%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 28-06-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.05mps 154º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 990mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 29-06-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.61mps 173º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 21%
 • Áp suất: 990mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 30-06-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.42mps 183º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 30%
 • Áp suất: 990mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 01-07-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.89mps 217º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 40%
 • Áp suất: 989mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 02-07-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.71mps 237º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 4%
 • Áp suất: 989mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 03-07-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.39mps 255º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 10%
 • Áp suất: 988mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 04-07-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.91mps 236º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 15%
 • Áp suất: 987mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 05-07-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 5.7mps 252º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 61%
 • Áp suất: 988mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 06-07-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 4.57mps 258º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 53%
 • Áp suất: 988mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 07-07-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.6mps 244º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 42%
 • Áp suất: 988mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 08-07-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 4.78mps 241º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 29%
 • Áp suất: 988mbar
Xem thêm