Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Quy Nhơn. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (03-12-2023)

  Mặt trời mọc: 05:52am Mặt trời lặn: 05:13pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.7667 Kinh độ: 109.2333

  mưa vừa
  24ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 06:41

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.11mps
  • Hướng gió: 348º NNW
  • Độ ẩm: 93%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1014mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (03-12-2023)

  Mặt trời mọc: 05:52am Mặt trời lặn: 05:13pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.7667 Kinh độ: 109.2333

  mưa rải rác
  24ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 06:41

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.22mm
  • Sức gió: 3.85mps
  • Hướng gió: 12º NNE
  • Độ ẩm: 88%
  • Độ che phủ: 64%
  • Áp suất: 1014mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (04-12-2023)

  Mặt trời mọc: 05:52am Mặt trời lặn: 05:13pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.7667 Kinh độ: 109.2333

  mưa rải rác
  24ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 06:41

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.54mm
  • Sức gió: 3.77mps
  • Hướng gió: 356º N
  • Độ ẩm: 90%
  • Độ che phủ: 94%
  • Áp suất: 1013mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (04-12-2023)

  Mặt trời mọc: 05:52am Mặt trời lặn: 05:13pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.7667 Kinh độ: 109.2333

  mưa rải rác
  25ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 06:41

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 2.81mm
  • Sức gió: 5.08mps
  • Hướng gió: 40º NE
  • Độ ẩm: 90%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1014mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (04-12-2023)

  Mặt trời mọc: 05:52am Mặt trời lặn: 05:13pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.7667 Kinh độ: 109.2333

  mưa rải rác
  26ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 06:41

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.54mm
  • Sức gió: 3.94mps
  • Hướng gió: 31º NNE
  • Độ ẩm: 82%
  • Độ che phủ: 79%
  • Áp suất: 1012mb
 • Cập nhật lúc 06:41
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa vừa 25ºC 73% 4.83mps 39º NE 5.59mm 89%
  6:00 mưa vừa 25ºC 44% 4.13mps 28º NNE 4.24mm 88%
  9:00 mưa rải rác 24ºC 64% 3.85mps 12º NNE 1.22mm 88%
  12:00 mưa rải rác 24ºC 89% 4mps 355º N 0.66mm 89%
  15:00 mưa rải rác 24ºC 94% 3.77mps 356º N 0.54mm 90%
  18:00 mưa rải rác 24ºC 100% 3.69mps 22º NNE 0.82mm 89%
  21:00 mưa rải rác 25ºC 100% 5.08mps 40º NE 2.81mm 90%
  24:00 mưa rải rác 26ºC 92% 4.08mps 27º NNE 2.35mm 86%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Quy Nhơn

Chủ nhật

Dự báo ngày 03-12-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.83mps 39º
 • Độ ẩm: 89%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 75%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 04-12-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 5.08mps 40º
 • Độ ẩm: 83%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 87%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 05-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 4.51mps 16º
 • Độ ẩm: 79%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 06-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 6.18mps 26º
 • Độ ẩm: 83%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 88%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 07-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 6.24mps 28º
 • Độ ẩm: 86%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 08-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 4.7mps 18º
 • Độ ẩm: 83%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 09-12-2023
ít mây

ít Mây

25ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.56mps 299º
 • Độ ẩm: 74%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 11%
 • Áp suất: 1014mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 10-12-2023
mây rải rác

Mây Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.36mps 76º
 • Độ ẩm: 79%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 29%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 11-12-2023
mây dày đặc

Mây Dày đặc

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.88mps 33º
 • Độ ẩm: 78%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 12-12-2023
nhiều mây

Nhiều Mây

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.54mps 28º
 • Độ ẩm: 73%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 56%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 13-12-2023
mây rải rác

Mây Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 3.27mps 327º
 • Độ ẩm: 75%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 43%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 14-12-2023
mây dày đặc

Mây Dày đặc

25ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 4.57mps 4º
 • Độ ẩm: 77%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 15-12-2023
mưa to

Mưa To

23ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 10.07mps 5º
 • Độ ẩm: 89%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 16-12-2023
mưa to

Mưa To

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 11.9mps 118º
 • Độ ẩm: 90%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1008mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 17-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 5.03mps 158º
 • Độ ẩm: 86%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 57%
 • Áp suất: 1013mbar
Xem thêm