Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Quy Nhơn. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 5 (09-07-2020)

  Mặt trời mọc: 05:21am Mặt trời lặn: 06:14pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.7667 Kinh độ: 109.2333

  mây dày đặc
  27ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 17:56

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 5.75mps
  • Hướng gió: 169º S
  • Độ ẩm: 80%
  • Độ che phủ: 99%
  • Áp suất: 1004mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 5 (09-07-2020)

  Mặt trời mọc: 05:21am Mặt trời lặn: 06:14pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.7667 Kinh độ: 109.2333

  mây dày đặc
  31ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 17:56

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 7.19mps
  • Hướng gió: 138º SE
  • Độ ẩm: 62%
  • Độ che phủ: 97%
  • Áp suất: 1005mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 5 (09-07-2020)

  Mặt trời mọc: 05:21am Mặt trời lặn: 06:14pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.7667 Kinh độ: 109.2333

  mưa rải rác
  27ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 17:56

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.31mm
  • Sức gió: 6.27mps
  • Hướng gió: 168º SSE
  • Độ ẩm: 82%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1005mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 5 (10-07-2020)

  Mặt trời mọc: 05:21am Mặt trời lặn: 06:14pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.7667 Kinh độ: 109.2333

  mây dày đặc
  26ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 17:56

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.07mps
  • Hướng gió: 198º SSW
  • Độ ẩm: 82%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1007mb
 • Thời tiết Tối Thứ 5 (10-07-2020)

  Mặt trời mọc: 05:21am Mặt trời lặn: 06:14pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.7667 Kinh độ: 109.2333

  mây dày đặc
  27ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 17:56

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.93mps
  • Hướng gió: 188º S
  • Độ ẩm: 77%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1007mb
 • Cập nhật lúc 17:56
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây dày đặc 26ºC 99% 1.26mps 260º W 0mm 74%
  6:00 mây dày đặc 29ºC 95% 3.97mps 138º SE 0mm 63%
  9:00 mây dày đặc 31ºC 97% 7.19mps 138º SE 0mm 62%
  12:00 mây dày đặc 30ºC 100% 6.18mps 156º SSE 0mm 67%
  15:00 mưa rải rác 27ºC 100% 6.27mps 168º SSE 0.31mm 82%
  18:00 mây dày đặc 27ºC 100% 5.1mps 178º S 0mm 82%
  21:00 mây dày đặc 26ºC 100% 3.07mps 198º SSW 0mm 82%
  24:00 mây dày đặc 26ºC 100% 2.66mps 200º SSW 0mm 81%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Quy Nhơn

Thứ 5

Dự báo ngày 09-07-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.97mps 138º
 • Độ ẩm: 63%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 95%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 10-07-2020
mây dày đặc

Mây Dày đặc

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 3.88mps 144º
 • Độ ẩm: 58%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 11-07-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 4.69mps 150º
 • Độ ẩm: 60%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 57%
 • Áp suất: 1007mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 12-07-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 3.85mps 141º
 • Độ ẩm: 62%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 13-07-2020
mây dày đặc

Mây Dày đặc

30ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 4.09mps 148º
 • Độ ẩm: 62%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 14-07-2020
trời quang mây

Trời Quang Mây

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 4.38mps 142º
 • Độ ẩm: 60%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 15-07-2020
nhiều mây

Nhiều Mây

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.93mps 147º
 • Độ ẩm: 55%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 74%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 16-07-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 4.87mps 148º
 • Độ ẩm: 58%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 30%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 17-07-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 3.05mps 145º
 • Độ ẩm: 56%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 52%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 18-07-2020
nhiều mây

Nhiều Mây

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 4.54mps 144º
 • Độ ẩm: 60%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 63%
 • Áp suất: 1009mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 19-07-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 3.65mps 132º
 • Độ ẩm: 60%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 82%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 20-07-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 4.1mps 136º
 • Độ ẩm: 62%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 21-07-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.6mps 127º
 • Độ ẩm: 63%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 88%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 22-07-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.8mps 131º
 • Độ ẩm: 60%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 23-07-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.48mps 148º
 • Độ ẩm: 58%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 38%
 • Áp suất: 1009mbar
Xem thêm