Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Quy Nhơn. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 6 (13-04-2017)

  Mặt trời mọc: 05:31am Mặt trời lặn: 05:56pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.7667 Kinh độ: 109.2333

  mưa rải rác
  24ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 22:52

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.55mm
  • Sức gió: 2.22mps
  • Hướng gió: 64º ENE
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 1014mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 6 (13-04-2017)

  Mặt trời mọc: 05:31am Mặt trời lặn: 05:56pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.7667 Kinh độ: 109.2333

  mưa rải rác
  27ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 22:52

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.035mm
  • Sức gió: 2.06mps
  • Hướng gió: 107º ESE
  • Độ ẩm: 83%
  • Độ che phủ: 44%
  • Áp suất: 1013mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 6 (13-04-2017)

  Mặt trời mọc: 05:31am Mặt trời lặn: 05:56pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.7667 Kinh độ: 109.2333

  mây rải rác
  25ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 22:52

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.66mps
  • Hướng gió: 92º E
  • Độ ẩm: 91%
  • Độ che phủ: 36%
  • Áp suất: 1013mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 6 (14-04-2017)

  Mặt trời mọc: 05:31am Mặt trời lặn: 05:56pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.7667 Kinh độ: 109.2333

  mưa rải rác
  24ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 22:52

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.08mm
  • Sức gió: 1.77mps
  • Hướng gió: 10º N
  • Độ ẩm: 97%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1013mb
 • Thời tiết Tối Thứ 6 (14-04-2017)

  Mặt trời mọc: 05:31am Mặt trời lặn: 05:56pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.7667 Kinh độ: 109.2333

  mưa rải rác
  24ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 22:52

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.24mm
  • Sức gió: 1.83mps
  • Hướng gió: 48º NE
  • Độ ẩm: 97%
  • Độ che phủ: 68%
  • Áp suất: 1014mb
 • Cập nhật lúc 22:52
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 24ºC 88% 2.22mps 64º ENE 0.55mm 99%
  6:00 mưa rải rác 26ºC 64% 1.91mps 122º ESE 0.435mm 96%
  9:00 mưa rải rác 27ºC 44% 2.06mps 107º ESE 0.035mm 83%
  12:00 mây rải rác 27ºC 36% 3.01mps 96º E 0mm 79%
  15:00 mây rải rác 25ºC 36% 1.66mps 92º E 0mm 91%
  18:00 mưa rải rác 23ºC 48% 1.35mps 23º NNE 0.0049999999999999mm 98%
  21:00 mưa rải rác 24ºC 92% 1.77mps 10º N 0.08mm 97%
  24:00 mưa rải rác 23ºC 92% 1.69mps 14º NNE 0.28mm 98%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Quy Nhơn

Thứ 5

Dự báo ngày 13-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.91mps 123º
 • Độ ẩm: 96%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 64%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 14-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.07mps 82º
 • Độ ẩm: 84%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 15-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.15mps 29º
 • Độ ẩm: 91%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 80%
 • Áp suất: 1013mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 16-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 2.77mps 128º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 992mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 17-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 3.6mps 151º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 14%
 • Áp suất: 993mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 18-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.03mps 117º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 31%
 • Áp suất: 993mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 19-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.04mps 146º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 9%
 • Áp suất: 993mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 20-04-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.89mps 146º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 6%
 • Áp suất: 992mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 21-04-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.2mps 346º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 23%
 • Áp suất: 992mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 22-04-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 0.96mps 139º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 990mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 23-04-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 0.87mps 206º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 18%
 • Áp suất: 990mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 24-04-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.55mps 168º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 990mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 25-04-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 3.89mps 24º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 34%
 • Áp suất: 993mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 26-04-2017
mưa to

Mưa To

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 4.75mps 18º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 42%
 • Áp suất: 994mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 27-04-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.94mps 36º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 30%
 • Áp suất: 993mbar
Xem thêm