Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Quy Nhơn. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (15-12-2017)

  Mặt trời mọc: 05:58am Mặt trời lặn: 05:17pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.7667 Kinh độ: 109.2333

  mưa rải rác
  24ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 01:51

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.45mm
  • Sức gió: 5.23mps
  • Hướng gió: 23º NNE
  • Độ ẩm: 98%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 1013mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (15-12-2017)

  Mặt trời mọc: 05:58am Mặt trời lặn: 05:17pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.7667 Kinh độ: 109.2333

  mưa rải rác
  23ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 01:51

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.46mm
  • Sức gió: 5.61mps
  • Hướng gió: 32º NNE
  • Độ ẩm: 97%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1015mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (16-12-2017)

  Mặt trời mọc: 05:58am Mặt trời lặn: 05:17pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.7667 Kinh độ: 109.2333

  mưa rải rác
  23ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 01:51

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.35mm
  • Sức gió: 6.12mps
  • Hướng gió: 30º NNE
  • Độ ẩm: 97%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1014mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (16-12-2017)

  Mặt trời mọc: 05:58am Mặt trời lặn: 05:17pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.7667 Kinh độ: 109.2333

  mưa rải rác
  24ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 01:51

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.04mm
  • Sức gió: 7.91mps
  • Hướng gió: 33º NNE
  • Độ ẩm: 92%
  • Độ che phủ: 80%
  • Áp suất: 1017mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (16-12-2017)

  Mặt trời mọc: 05:58am Mặt trời lặn: 05:17pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.7667 Kinh độ: 109.2333

  mưa rải rác
  23ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 01:51

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.22mm
  • Sức gió: 7.81mps
  • Hướng gió: 26º NNE
  • Độ ẩm: 94%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1015mb
 • Cập nhật lúc 01:51
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 24ºC 56% 5.27mps 33º NNE 0.42mm 99%
  6:00 mưa rải rác 23ºC 92% 6.02mps 33º NNE 0.36mm 98%
  9:00 mưa rải rác 23ºC 92% 5.61mps 32º NNE 0.46mm 97%
  12:00 mưa rải rác 23ºC 92% 5.91mps 31º NNE 0.15mm 97%
  15:00 mưa rải rác 23ºC 92% 6.12mps 30º NNE 0.35mm 97%
  18:00 mưa rải rác 23ºC 88% 6.37mps 31º NNE 0.46mm 98%
  21:00 mưa rải rác 24ºC 80% 7.91mps 33º NNE 0.04mm 92%
  24:00 mưa rải rác 24ºC 100% 8.02mps 29º NNE 0.069999999999999mm 92%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Quy Nhơn

Thứ 6

Dự báo ngày 15-12-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 5.23mps 23º
 • Độ ẩm: 98%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 88%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 16-12-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 7.91mps 34º
 • Độ ẩm: 92%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 80%
 • Áp suất: 1017mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 17-12-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

20ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 10.87mps 12º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 18-12-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 9.17mps 1º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 79%
 • Áp suất: 998mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 19-12-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 10.24mps 356º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 43%
 • Áp suất: 998mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 20-12-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 10.63mps 357º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 77%
 • Áp suất: 997mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 21-12-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 11.22mps 5º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 86%
 • Áp suất: 997mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 22-12-2017
mưa rất to

Mưa Rất To

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 10.45mps 45º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 993mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 23-12-2017
mưa rất to

Mưa Rất To

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 3.8mps 63º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 67%
 • Áp suất: 996mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 24-12-2017
mưa to

Mưa To

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 6.51mps 27º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 25%
 • Áp suất: 998mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 25-12-2017
mưa to

Mưa To

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 8.47mps 36º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 70%
 • Áp suất: 996mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 26-12-2017
mưa to

Mưa To

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 4.24mps 31º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 71%
 • Áp suất: 996mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 27-12-2017
mưa to

Mưa To

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 3.17mps 52º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 42%
 • Áp suất: 995mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 28-12-2017
mưa to

Mưa To

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 3.15mps 30º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 36%
 • Áp suất: 996mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 29-12-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 4.35mps 20º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 43%
 • Áp suất: 996mbar
Xem thêm