Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Quy Nhơn. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (22-07-2019)

  Mặt trời mọc: 05:24am Mặt trời lặn: 06:13pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.7667 Kinh độ: 109.2333

  mây dày đặc
  29ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 36ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 18:14

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.34mps
  • Hướng gió: 241º WSW
  • Độ ẩm: 63%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1005mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (22-07-2019)

  Mặt trời mọc: 05:24am Mặt trời lặn: 06:13pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.7667 Kinh độ: 109.2333

  mây dày đặc
  36ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 36ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 18:14

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 7.03mps
  • Hướng gió: 252º WSW
  • Độ ẩm: 41%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1005mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (22-07-2019)

  Mặt trời mọc: 05:24am Mặt trời lặn: 06:13pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.7667 Kinh độ: 109.2333

  mưa rải rác
  28ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 36ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 18:14

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.75mm
  • Sức gió: 0.88mps
  • Hướng gió: 223º SW
  • Độ ẩm: 69%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1005mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (23-07-2019)

  Mặt trời mọc: 05:24am Mặt trời lặn: 06:13pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.7667 Kinh độ: 109.2333

  mây dày đặc
  25ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 36ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 18:14

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.83mps
  • Hướng gió: 253º WSW
  • Độ ẩm: 84%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1006mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (23-07-2019)

  Mặt trời mọc: 05:24am Mặt trời lặn: 06:13pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.7667 Kinh độ: 109.2333

  mây dày đặc
  28ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 36ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 18:14

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.51mps
  • Hướng gió: 266º W
  • Độ ẩm: 70%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1006mb
 • Cập nhật lúc 18:14
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây dày đặc 28ºC 100% 3.75mps 254º WSW 0mm 68%
  6:00 mây dày đặc 33ºC 100% 7.53mps 257º WSW 0mm 51%
  9:00 mây dày đặc 36ºC 100% 7.03mps 252º WSW 0mm 41%
  12:00 mây dày đặc 35ºC 100% 5.78mps 249º WSW 0mm 44%
  15:00 mưa rải rác 28ºC 100% 0.88mps 223º SW 0.75mm 69%
  18:00 mây dày đặc 26ºC 100% 1.88mps 238º WSW 0mm 80%
  21:00 mây dày đặc 25ºC 100% 1.83mps 253º WSW 0mm 84%
  24:00 mây dày đặc 25ºC 100% 2.24mps 255º WSW 0mm 84%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Quy Nhơn

Thứ 2

Dự báo ngày 22-07-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 7.53mps 257º
 • Độ ẩm: 51%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 23-07-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

35ºC
 • Cao nhất: 38ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 5.71mps 265º
 • Độ ẩm: 43%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 24-07-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

35ºC
 • Cao nhất: 39ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 6.02mps 271º
 • Độ ẩm: 42%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 25-07-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

35ºC
 • Cao nhất: 38ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.72mps 271º
 • Độ ẩm: 43%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 60%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 26-07-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

30ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 6.95mps 254º
 • Độ ẩm: 57%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 27-07-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 9.26mps 260º
 • Độ ẩm: 50%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1007mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 28-07-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 5.28mps 249º
 • Độ ẩm: 57%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 29-07-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

30ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.62mps 250º
 • Độ ẩm: 57%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 30-07-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 8.34mps 255º
 • Độ ẩm: 49%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 31-07-2019
ít mây

ít Mây

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 9.76mps 257º
 • Độ ẩm: 46%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 17%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 01-08-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

31ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 7.72mps 258º
 • Độ ẩm: 48%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 02-08-2019
mây rải rác

Mây Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 5.73mps 246º
 • Độ ẩm: 44%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 35%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 03-08-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 37ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 3.55mps 255º
 • Độ ẩm: 39%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 53%
 • Áp suất: 1008mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 04-08-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

34ºC
 • Cao nhất: 37ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 4mps 251º
 • Độ ẩm: 42%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 58%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 05-08-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

33ºC
 • Cao nhất: 37ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.94mps 259º
 • Độ ẩm: 45%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1009mbar
Xem thêm