Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Quy Nhơn. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 7 (13-04-2024)

  Mặt trời mọc: 05:30am Mặt trời lặn: 05:55pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.7667 Kinh độ: 109.2333

  mây rải rác
  29ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 16:20

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.37mps
  • Hướng gió: 127º SE
  • Độ ẩm: 69%
  • Độ che phủ: 75%
  • Áp suất: 1009mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 7 (13-04-2024)

  Mặt trời mọc: 05:30am Mặt trời lặn: 05:55pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.7667 Kinh độ: 109.2333

  mây dày đặc
  25ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 16:20

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.49mps
  • Hướng gió: 156º SSE
  • Độ ẩm: 89%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1010mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 7 (14-04-2024)

  Mặt trời mọc: 05:30am Mặt trời lặn: 05:55pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.7667 Kinh độ: 109.2333

  mây dày đặc
  24ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 16:20

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.25mps
  • Hướng gió: 229º SW
  • Độ ẩm: 91%
  • Độ che phủ: 99%
  • Áp suất: 1011mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 7 (14-04-2024)

  Mặt trời mọc: 05:30am Mặt trời lặn: 05:55pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.7667 Kinh độ: 109.2333

  nhiều mây
  26ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 16:20

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.24mps
  • Hướng gió: 232º SW
  • Độ ẩm: 80%
  • Độ che phủ: 69%
  • Áp suất: 1013mb
 • Thời tiết Tối Thứ 7 (14-04-2024)

  Mặt trời mọc: 05:30am Mặt trời lặn: 05:55pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.7667 Kinh độ: 109.2333

  mây dày đặc
  30ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 16:20

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 6.37mps
  • Hướng gió: 127º SE
  • Độ ẩm: 62%
  • Độ che phủ: 87%
  • Áp suất: 1010mb
 • Cập nhật lúc 16:20
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây rải rác 29ºC 27% 6.07mps 119º ESE 0mm 64%
  6:00 nhiều mây 29ºC 73% 4.93mps 124º SE 0mm 67%
  9:00 mây dày đặc 25ºC 100% 2.49mps 156º SSE 0mm 89%
  12:00 mây dày đặc 25ºC 100% 2.41mps 195º SSW 0mm 91%
  15:00 mây dày đặc 24ºC 99% 2.25mps 229º SW 0mm 91%
  18:00 mây rải rác 23ºC 38% 2.27mps 259º W 0mm 91%
  21:00 nhiều mây 26ºC 69% 2.24mps 232º SW 0mm 80%
  24:00 mây dày đặc 30ºC 100% 4.7mps 136º SE 0mm 60%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Quy Nhơn

Thứ 7

Dự báo ngày 13-04-2024
ít mây

ít Mây

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 6.07mps 119º
 • Độ ẩm: 64%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 1013mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 14-04-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

30ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 6.37mps 127º
 • Độ ẩm: 59%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 15-04-2024
nhiều mây

Nhiều Mây

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 7.33mps 123º
 • Độ ẩm: 58%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 58%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 16-04-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 7.13mps 122º
 • Độ ẩm: 61%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 52%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 17-04-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 7.43mps 153º
 • Độ ẩm: 59%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 95%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 18-04-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 7.48mps 137º
 • Độ ẩm: 60%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 13%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 19-04-2024
mưa to

Mưa To

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 8.59mps 148º
 • Độ ẩm: 60%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 21%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 20-04-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 8.02mps 163º
 • Độ ẩm: 61%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 53%
 • Áp suất: 1008mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 21-04-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 8.81mps 160º
 • Độ ẩm: 62%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 4%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 22-04-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 8.07mps 145º
 • Độ ẩm: 61%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 68%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 23-04-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 8.5mps 146º
 • Độ ẩm: 64%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 15%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 24-04-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 7.82mps 144º
 • Độ ẩm: 66%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 25-04-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

30ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 6.88mps 138º
 • Độ ẩm: 63%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 93%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 26-04-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

30ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 7.08mps 133º
 • Độ ẩm: 60%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 87%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 27-04-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 5.8mps 114º
 • Độ ẩm: 59%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1011mbar
Xem thêm