Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Quy Nhơn. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 5 (12-10-2017)

  Mặt trời mọc: 05:33am Mặt trời lặn: 05:25pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.7667 Kinh độ: 109.2333

  nhiều mây
  26ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 01:22

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.56mps
  • Hướng gió: 0º N
  • Độ ẩm: 98%
  • Độ che phủ: 36%
  • Áp suất: 1010mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 5 (12-10-2017)

  Mặt trời mọc: 05:33am Mặt trời lặn: 05:25pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.7667 Kinh độ: 109.2333

  mây rải rác
  26ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 01:22

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.91mps
  • Hướng gió: 322º NW
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 44%
  • Áp suất: 1009mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 5 (12-10-2017)

  Mặt trời mọc: 05:33am Mặt trời lặn: 05:25pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.7667 Kinh độ: 109.2333

  mây rải rác
  29ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 01:22

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 6mps
  • Hướng gió: 7º N
  • Độ ẩm: 86%
  • Độ che phủ: 36%
  • Áp suất: 1006mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 5 (12-10-2017)

  Mặt trời mọc: 05:33am Mặt trời lặn: 05:25pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.7667 Kinh độ: 109.2333

  mây dày đặc
  27ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 01:22

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 5.92mps
  • Hướng gió: 3º N
  • Độ ẩm: 91%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 1007mb
 • Thời tiết Tối Thứ 5 (13-10-2017)

  Mặt trời mọc: 05:33am Mặt trời lặn: 05:25pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.7667 Kinh độ: 109.2333

  mưa rải rác
  26ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 01:22

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.94mm
  • Sức gió: 3.76mps
  • Hướng gió: 343º NNW
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1007mb
 • Cập nhật lúc 01:22
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 nhiều mây 26ºC 80% 1.96mps 347º NNW 0mm 99%
  6:00 mưa rải rác 25ºC 20% 2.61mps 318º NW 0.0075000000000003mm 100%
  9:00 mây rải rác 26ºC 44% 2.91mps 322º NW 0mm 99%
  12:00 mây rải rác 28ºC 44% 4.36mps 0º N 0mm 92%
  15:00 mây rải rác 29ºC 36% 6mps 7º N 0mm 86%
  18:00 nhiều mây 28ºC 56% 6.61mps 8º N 0mm 85%
  21:00 mây dày đặc 27ºC 88% 5.92mps 3º N 0mm 91%
  24:00 mưa vừa 25ºC 92% 4.76mps 356º N 3.105mm 100%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Quy Nhơn

Thứ 4

Dự báo ngày 11-10-2017
mây rải rác

Mây Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 1.56mps 0º
 • Độ ẩm: 98%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 36%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 12-10-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 4.36mps 0º
 • Độ ẩm: 92%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 44%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 13-10-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 5.76mps 347º
 • Độ ẩm: 94%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 88%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 14-10-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.67mps 296º
 • Độ ẩm: 94%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 32%
 • Áp suất: 1008mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 15-10-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 7.51mps 326º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 82%
 • Áp suất: 986mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 16-10-2017
mưa to

Mưa To

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 9.14mps 317º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 985mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 17-10-2017
mưa to

Mưa To

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 11.18mps 257º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 980mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 18-10-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 3.58mps 277º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 91%
 • Áp suất: 985mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 19-10-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 4.13mps 317º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 62%
 • Áp suất: 986mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 20-10-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.37mps 222º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 42%
 • Áp suất: 985mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 21-10-2017
mưa to

Mưa To

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.55mps 128º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 32%
 • Áp suất: 988mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 22-10-2017
mưa to

Mưa To

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.97mps 110º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 42%
 • Áp suất: 991mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 23-10-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.91mps 47º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 19%
 • Áp suất: 993mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 24-10-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 0.93mps 4º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 15%
 • Áp suất: 992mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 25-10-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.18mps 353º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 11%
 • Áp suất: 993mbar
Xem thêm