Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Quy Nhơn. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 4 (08-02-2023)

  Mặt trời mọc: 06:08am Mặt trời lặn: 05:45pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.7667 Kinh độ: 109.2333

  mây dày đặc
  23ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 23:46

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.07mps
  • Hướng gió: 233º SW
  • Độ ẩm: 89%
  • Độ che phủ: 6%
  • Áp suất: 1012mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 4 (08-02-2023)

  Mặt trời mọc: 06:08am Mặt trời lặn: 05:45pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.7667 Kinh độ: 109.2333

  trời quang mây
  24ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 23:46

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.6mps
  • Hướng gió: 56º NE
  • Độ ẩm: 89%
  • Độ che phủ: 1%
  • Áp suất: 1012mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 4 (09-02-2023)

  Mặt trời mọc: 06:08am Mặt trời lặn: 05:45pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.7667 Kinh độ: 109.2333

  ít mây
  23ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 23:46

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.99mps
  • Hướng gió: 253º WSW
  • Độ ẩm: 90%
  • Độ che phủ: 20%
  • Áp suất: 1012mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 4 (09-02-2023)

  Mặt trời mọc: 06:08am Mặt trời lặn: 05:45pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.7667 Kinh độ: 109.2333

  ít mây
  23ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 23:46

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.09mps
  • Hướng gió: 300º WNW
  • Độ ẩm: 90%
  • Độ che phủ: 22%
  • Áp suất: 1013mb
 • Thời tiết Tối Thứ 4 (09-02-2023)

  Mặt trời mọc: 06:08am Mặt trời lặn: 05:45pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.7667 Kinh độ: 109.2333

  mưa rải rác
  26ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 23:46

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.14mm
  • Sức gió: 2.52mps
  • Hướng gió: 52º NE
  • Độ ẩm: 79%
  • Độ che phủ: 33%
  • Áp suất: 1012mb
 • Cập nhật lúc 23:46
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây dày đặc 25ºC 96% 2.61mps 21º NNE 0mm 76%
  6:00 mây rải rác 25ºC 34% 2.13mps 53º NE 0mm 79%
  9:00 trời quang mây 24ºC 1% 0.6mps 56º NE 0mm 89%
  12:00 ít mây 23ºC 14% 0.67mps 212º SSW 0mm 90%
  15:00 ít mây 23ºC 20% 0.99mps 253º WSW 0mm 90%
  18:00 ít mây 22ºC 21% 2.19mps 295º WNW 0mm 93%
  21:00 ít mây 23ºC 22% 2.09mps 300º WNW 0mm 90%
  24:00 mưa rải rác 25ºC 32% 1.85mps 17º NNE 0.12mm 80%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Quy Nhơn

Thứ 4

Dự báo ngày 08-02-2023
mây dày đặc

Mây Dày đặc

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.93mps 58º
 • Độ ẩm: 76%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 97%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 09-02-2023
mây rải rác

Mây Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.57mps 52º
 • Độ ẩm: 79%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 27%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 10-02-2023
trời quang mây

Trời Quang Mây

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 3.25mps 130º
 • Độ ẩm: 74%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 7%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 11-02-2023
mây rải rác

Mây Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 4.82mps 131º
 • Độ ẩm: 75%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 32%
 • Áp suất: 1014mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 12-02-2023
ít mây

ít Mây

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 4.41mps 133º
 • Độ ẩm: 74%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 18%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 13-02-2023
mây dày đặc

Mây Dày đặc

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 4.7mps 145º
 • Độ ẩm: 77%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 14-02-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 4.56mps 37º
 • Độ ẩm: 75%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 11%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 15-02-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 7.47mps 41º
 • Độ ẩm: 79%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 78%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 16-02-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 7.54mps 33º
 • Độ ẩm: 81%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 23%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 17-02-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 6.47mps 22º
 • Độ ẩm: 82%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 48%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 18-02-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 6.07mps 21º
 • Độ ẩm: 82%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 85%
 • Áp suất: 1015mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 19-02-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 7.6mps 13º
 • Độ ẩm: 79%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 57%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 20-02-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 5.29mps 30º
 • Độ ẩm: 71%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 81%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 21-02-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 3.63mps 48º
 • Độ ẩm: 80%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 85%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 22-02-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 6.04mps 42º
 • Độ ẩm: 76%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1015mbar
Xem thêm