Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Quy Nhơn. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 3 (09-03-2021)

  Mặt trời mọc: 05:54am Mặt trời lặn: 05:52pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.7667 Kinh độ: 109.2333

  mưa rải rác
  26ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 10:46

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.95mps
  • Hướng gió: 41º NE
  • Độ ẩm: 69%
  • Độ che phủ: 37%
  • Áp suất: 1017mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 3 (09-03-2021)

  Mặt trời mọc: 05:54am Mặt trời lặn: 05:52pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.7667 Kinh độ: 109.2333

  mây rải rác
  27ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 10:46

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.92mps
  • Hướng gió: 35º NE
  • Độ ẩm: 66%
  • Độ che phủ: 31%
  • Áp suất: 1014mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 3 (09-03-2021)

  Mặt trời mọc: 05:54am Mặt trời lặn: 05:52pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.7667 Kinh độ: 109.2333

  trời quang mây
  24ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 10:46

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.45mps
  • Hướng gió: 14º NNE
  • Độ ẩm: 86%
  • Độ che phủ: 5%
  • Áp suất: 1015mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 3 (10-03-2021)

  Mặt trời mọc: 05:54am Mặt trời lặn: 05:52pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.7667 Kinh độ: 109.2333

  mưa rải rác
  23ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 10:46

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.42mm
  • Sức gió: 3.02mps
  • Hướng gió: 354º N
  • Độ ẩm: 87%
  • Độ che phủ: 11%
  • Áp suất: 1016mb
 • Thời tiết Tối Thứ 3 (10-03-2021)

  Mặt trời mọc: 05:54am Mặt trời lặn: 05:52pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.7667 Kinh độ: 109.2333

  mưa rải rác
  23ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 10:46

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.32mm
  • Sức gió: 3.34mps
  • Hướng gió: 335º NNW
  • Độ ẩm: 86%
  • Độ che phủ: 16%
  • Áp suất: 1016mb
 • Cập nhật lúc 10:46
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 22ºC 35% 2.66mps 331º NNW 0.25mm 88%
  6:00 mưa rải rác 25ºC 50% 4.4mps 37º NE 0.56mm 77%
  9:00 mây rải rác 27ºC 31% 4.92mps 35º NE 0mm 66%
  12:00 trời quang mây 26ºC 8% 5.28mps 27º NNE 0mm 72%
  15:00 trời quang mây 24ºC 5% 3.45mps 14º NNE 0mm 86%
  18:00 mưa rải rác 23ºC 0% 3.01mps 1º N 0.17mm 86%
  21:00 mưa rải rác 23ºC 11% 3.02mps 354º N 0.42mm 87%
  24:00 mưa rải rác 21ºC 17% 3.57mps 304º NW 0.37mm 92%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Quy Nhơn

Thứ 3

Dự báo ngày 09-03-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 5.27mps 39º
 • Độ ẩm: 69%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 44%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 10-03-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 5.12mps 25º
 • Độ ẩm: 71%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 7%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 11-03-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 4.44mps 13º
 • Độ ẩm: 72%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 82%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 12-03-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 5.08mps 19º
 • Độ ẩm: 73%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 34%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 13-03-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 5.21mps 19º
 • Độ ẩm: 75%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 95%
 • Áp suất: 1016mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 14-03-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 4.9mps 30º
 • Độ ẩm: 67%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 77%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 15-03-2021
trời quang mây

Trời Quang Mây

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.49mps 17º
 • Độ ẩm: 65%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 6%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 16-03-2021
trời quang mây

Trời Quang Mây

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.54mps 29º
 • Độ ẩm: 62%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 3%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 17-03-2021
mây dày đặc

Mây Dày đặc

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 3.21mps 6º
 • Độ ẩm: 65%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 18-03-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 5.91mps 360º
 • Độ ẩm: 68%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 84%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 19-03-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 6.9mps 11º
 • Độ ẩm: 69%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 20-03-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 5.28mps 7º
 • Độ ẩm: 69%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 47%
 • Áp suất: 1013mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 21-03-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 4.91mps 21º
 • Độ ẩm: 72%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 34%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 22-03-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 4.07mps 20º
 • Độ ẩm: 63%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 23-03-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.76mps 33º
 • Độ ẩm: 72%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 74%
 • Áp suất: 1012mbar
Xem thêm