Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Quy Nhơn. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 7 (22-02-2017)

  Mặt trời mọc: 06:08am Mặt trời lặn: 05:46pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.7667 Kinh độ: 109.2333

  mưa rải rác
  21ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 0ºC

  Thấp nhất: 0ºC

  Cập nhật lúc 20:11

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.125mm
  • Sức gió: 6.85mps
  • Hướng gió: 11º N
  • Độ ẩm: 97%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1015mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 7 (22-02-2017)

  Mặt trời mọc: 06:08am Mặt trời lặn: 05:46pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.7667 Kinh độ: 109.2333

  mưa rải rác
  22ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 0ºC

  Thấp nhất: 0ºC

  Cập nhật lúc 20:11

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.74mm
  • Sức gió: 1.41mps
  • Hướng gió: 320º NW
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1014mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 7 (22-02-2017)

  Mặt trời mọc: 06:08am Mặt trời lặn: 05:46pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.7667 Kinh độ: 109.2333

  mưa rải rác
  24ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 0ºC

  Thấp nhất: 0ºC

  Cập nhật lúc 20:11

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.245mm
  • Sức gió: 1.71mps
  • Hướng gió: 102º ESE
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 56%
  • Áp suất: 1013mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 7 (22-02-2017)

  Mặt trời mọc: 06:08am Mặt trời lặn: 05:46pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.7667 Kinh độ: 109.2333

  ít mây
  23ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 0ºC

  Thấp nhất: 0ºC

  Cập nhật lúc 20:11

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.45mps
  • Hướng gió: 144º SE
  • Độ ẩm: 98%
  • Độ che phủ: 20%
  • Áp suất: 1013mb
 • Thời tiết Tối Thứ 7 (23-02-2017)

  Mặt trời mọc: 06:08am Mặt trời lặn: 05:46pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.7667 Kinh độ: 109.2333

  mưa rải rác
  22ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 0ºC

  Thấp nhất: 0ºC

  Cập nhật lúc 20:11

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.15mm
  • Sức gió: 0.87mps
  • Hướng gió: 200º SSW
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 1013mb
 • Cập nhật lúc 20:11
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 22ºC 92% 1.86mps 301º WNW 0.36mm 99%
  6:00 mưa rải rác 22ºC 100% 1.76mps 300º WNW 0.55mm 99%
  9:00 mưa rải rác 22ºC 100% 1.41mps 320º NW 0.74mm 99%
  12:00 mưa rải rác 23ºC 100% 1.42mps 30º NNE 0.835mm 100%
  15:00 mưa rải rác 24ºC 56% 1.71mps 102º ESE 0.245mm 100%
  18:00 mưa rải rác 24ºC 36% 2.86mps 123º ESE 0.02mm 94%
  21:00 ít mây 23ºC 20% 1.45mps 144º SE 0mm 98%
  24:00 mưa rải rác 22ºC 92% 1.01mps 167º SSE 0.029999999999998mm 97%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Quy Nhơn

Thứ 5

Dự báo ngày 01-01-1970

0ºC
 • Cao nhất: 0ºC
 • Thấp nhất: 0ºC
 • Sức gió: mps º
 • Độ ẩm: %
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: %
 • Áp suất: 0mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 01-01-1970

0ºC
 • Cao nhất: 0ºC
 • Thấp nhất: 0ºC
 • Sức gió: mps º
 • Độ ẩm: %
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: %
 • Áp suất: 0mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 01-01-1970

0ºC
 • Cao nhất: 0ºC
 • Thấp nhất: 0ºC
 • Sức gió: mps º
 • Độ ẩm: %
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: %
 • Áp suất: 0mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 01-01-1970

0ºC
 • Cao nhất: 0ºC
 • Thấp nhất: 0ºC
 • Sức gió: mps º
 • Độ ẩm: %
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: %
 • Áp suất: 0mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 01-01-1970

0ºC
 • Cao nhất: 0ºC
 • Thấp nhất: 0ºC
 • Sức gió: mps º
 • Độ ẩm: %
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: %
 • Áp suất: 0mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 01-01-1970

0ºC
 • Cao nhất: 0ºC
 • Thấp nhất: 0ºC
 • Sức gió: mps º
 • Độ ẩm: %
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: %
 • Áp suất: 0mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 01-01-1970

0ºC
 • Cao nhất: 0ºC
 • Thấp nhất: 0ºC
 • Sức gió: mps º
 • Độ ẩm: %
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: %
 • Áp suất: 0mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 01-01-1970

0ºC
 • Cao nhất: 0ºC
 • Thấp nhất: 0ºC
 • Sức gió: mps º
 • Độ ẩm: %
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: %
 • Áp suất: 0mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 01-01-1970

0ºC
 • Cao nhất: 0ºC
 • Thấp nhất: 0ºC
 • Sức gió: mps º
 • Độ ẩm: %
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: %
 • Áp suất: 0mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 01-01-1970

0ºC
 • Cao nhất: 0ºC
 • Thấp nhất: 0ºC
 • Sức gió: mps º
 • Độ ẩm: %
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: %
 • Áp suất: 0mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 01-01-1970

0ºC
 • Cao nhất: 0ºC
 • Thấp nhất: 0ºC
 • Sức gió: mps º
 • Độ ẩm: %
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: %
 • Áp suất: 0mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 01-01-1970

0ºC
 • Cao nhất: 0ºC
 • Thấp nhất: 0ºC
 • Sức gió: mps º
 • Độ ẩm: %
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: %
 • Áp suất: 0mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 01-01-1970

0ºC
 • Cao nhất: 0ºC
 • Thấp nhất: 0ºC
 • Sức gió: mps º
 • Độ ẩm: %
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: %
 • Áp suất: 0mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 01-01-1970

0ºC
 • Cao nhất: 0ºC
 • Thấp nhất: 0ºC
 • Sức gió: mps º
 • Độ ẩm: %
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: %
 • Áp suất: 0mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 01-01-1970

0ºC
 • Cao nhất: 0ºC
 • Thấp nhất: 0ºC
 • Sức gió: mps º
 • Độ ẩm: %
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: %
 • Áp suất: 0mbar
Xem thêm