Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Quy Nhơn. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 6 (22-11-2019)

  Mặt trời mọc: 05:46am Mặt trời lặn: 05:12pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.7667 Kinh độ: 109.2333

  nhiều mây
  21ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 22:18

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.91mps
  • Hướng gió: 341º NNW
  • Độ ẩm: 85%
  • Độ che phủ: 99%
  • Áp suất: 1017mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 6 (22-11-2019)

  Mặt trời mọc: 05:46am Mặt trời lặn: 05:12pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.7667 Kinh độ: 109.2333

  mưa rải rác
  25ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 22:18

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.19mm
  • Sức gió: 6.39mps
  • Hướng gió: 36º NE
  • Độ ẩm: 73%
  • Độ che phủ: 84%
  • Áp suất: 1014mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 6 (22-11-2019)

  Mặt trời mọc: 05:46am Mặt trời lặn: 05:12pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.7667 Kinh độ: 109.2333

  mây dày đặc
  20ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 22:18

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.86mps
  • Hướng gió: 10º N
  • Độ ẩm: 90%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1014mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 6 (23-11-2019)

  Mặt trời mọc: 05:46am Mặt trời lặn: 05:12pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.7667 Kinh độ: 109.2333

  mây dày đặc
  19ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 22:18

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.68mps
  • Hướng gió: 286º WNW
  • Độ ẩm: 88%
  • Độ che phủ: 97%
  • Áp suất: 1014mb
 • Thời tiết Tối Thứ 6 (23-11-2019)

  Mặt trời mọc: 05:46am Mặt trời lặn: 05:12pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.7667 Kinh độ: 109.2333

  mây dày đặc
  20ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 22:18

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.74mps
  • Hướng gió: 298º WNW
  • Độ ẩm: 83%
  • Độ che phủ: 98%
  • Áp suất: 1015mb
 • Cập nhật lúc 22:18
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 nhiều mây 20ºC 72% 1.95mps 307º NW 0mm 92%
  6:00 mưa rải rác 25ºC 90% 5.75mps 18º NNE 0.38mm 77%
  9:00 mưa rải rác 25ºC 84% 6.39mps 36º NE 0.19mm 73%
  12:00 mưa rải rác 23ºC 100% 4.84mps 41º NE 0.06mm 84%
  15:00 mây dày đặc 20ºC 100% 1.86mps 10º N 0mm 90%
  18:00 mây dày đặc 19ºC 93% 1.96mps 320º NW 0mm 88%
  21:00 mây dày đặc 19ºC 97% 1.68mps 286º WNW 0mm 88%
  24:00 mây dày đặc 18ºC 96% 1.57mps 285º WNW 0mm 87%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Quy Nhơn

Thứ 6

Dự báo ngày 22-11-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 5.75mps 18º
 • Độ ẩm: 77%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 90%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 23-11-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 2.65mps 20º
 • Độ ẩm: 74%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1015mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 24-11-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 0.84mps 22º
 • Độ ẩm: 85%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 25-11-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 6.66mps 29º
 • Độ ẩm: 83%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 78%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 26-11-2019
mưa to

Mưa To

25ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 5.34mps 44º
 • Độ ẩm: 85%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 73%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 27-11-2019
mưa to

Mưa To

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 6.19mps 50º
 • Độ ẩm: 84%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 27%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 28-11-2019
mưa to

Mưa To

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 6.54mps 36º
 • Độ ẩm: 89%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 93%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 29-11-2019
mưa to

Mưa To

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 7.12mps 43º
 • Độ ẩm: 87%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 84%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 30-11-2019
mưa to

Mưa To

23ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 5.5mps 44º
 • Độ ẩm: 90%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1017mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 01-12-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

23ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 5.41mps 34º
 • Độ ẩm: 85%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 39%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 02-12-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 4.88mps 25º
 • Độ ẩm: 88%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 57%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 03-12-2019
mưa to

Mưa To

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 6.76mps 28º
 • Độ ẩm: 84%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 38%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 04-12-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 4.76mps 34º
 • Độ ẩm: 88%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 84%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 05-12-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 6.24mps 31º
 • Độ ẩm: 86%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 06-12-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

21ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 5.43mps 18º
 • Độ ẩm: 82%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 38%
 • Áp suất: 1019mbar
Xem thêm