Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Quy Nhơn. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Chủ nhật (19-05-2019)

  Mặt trời mọc: 05:15am Mặt trời lặn: 06:03pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.7667 Kinh độ: 109.2333

  mây rải rác
  28ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 40ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 21:35

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.62mps
  • Hướng gió: 236º SW
  • Độ ẩm: 70%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1008mb
 • Thời tiết Sáng Chủ nhật (19-05-2019)

  Mặt trời mọc: 05:15am Mặt trời lặn: 06:03pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.7667 Kinh độ: 109.2333

  trời quang mây
  40ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 40ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 21:35

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.1mps
  • Hướng gió: 230º SW
  • Độ ẩm: 30%
  • Độ che phủ: 1%
  • Áp suất: 1007mb
 • Thời tiết Trưa Chủ nhật (19-05-2019)

  Mặt trời mọc: 05:15am Mặt trời lặn: 06:03pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.7667 Kinh độ: 109.2333

  trời quang mây
  30ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 40ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 21:35

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.46mps
  • Hướng gió: 142º SE
  • Độ ẩm: 65%
  • Độ che phủ: 3%
  • Áp suất: 1007mb
 • Thời tiết Chiều Chủ nhật (20-05-2019)

  Mặt trời mọc: 05:15am Mặt trời lặn: 06:03pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.7667 Kinh độ: 109.2333

  mây rải rác
  27ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 40ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 21:35

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.36mps
  • Hướng gió: 237º WSW
  • Độ ẩm: 74%
  • Độ che phủ: 34%
  • Áp suất: 1008mb
 • Thời tiết Tối Chủ nhật (20-05-2019)

  Mặt trời mọc: 05:15am Mặt trời lặn: 06:03pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.7667 Kinh độ: 109.2333

  mây rải rác
  30ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 40ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 21:35

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.87mps
  • Hướng gió: 246º WSW
  • Độ ẩm: 62%
  • Độ che phủ: 35%
  • Áp suất: 1008mb
 • Cập nhật lúc 21:35
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây rải rác 30ºC 41% 4.86mps 246º WSW 0mm 63%
  6:00 trời quang mây 36ºC 1% 6.11mps 247º WSW 0mm 43%
  9:00 trời quang mây 40ºC 1% 4.1mps 230º SW 0mm 30%
  12:00 trời quang mây 37ºC 0% 3.74mps 151º SSE 0mm 40%
  15:00 trời quang mây 30ºC 3% 1.46mps 142º SE 0mm 65%
  18:00 mây rải rác 28ºC 31% 1.71mps 238º WSW 0mm 71%
  21:00 mây rải rác 27ºC 34% 2.36mps 237º WSW 0mm 74%
  24:00 mây rải rác 26ºC 41% 2.69mps 236º SW 0mm 77%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Quy Nhơn

Chủ nhật

Dự báo ngày 19-05-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

36ºC
 • Cao nhất: 40ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 6.11mps 248º
 • Độ ẩm: 43%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 1%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 20-05-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

36ºC
 • Cao nhất: 40ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 3.65mps 246º
 • Độ ẩm: 42%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 36%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 21-05-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

36ºC
 • Cao nhất: 39ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.51mps 236º
 • Độ ẩm: 41%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 88%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 22-05-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

35ºC
 • Cao nhất: 37ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.6mps 231º
 • Độ ẩm: 39%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 23-05-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.33mps 234º
 • Độ ẩm: 56%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 24-05-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

35ºC
 • Cao nhất: 38ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.36mps 239º
 • Độ ẩm: 43%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 25-05-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

36ºC
 • Cao nhất: 37ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 5.6mps 249º
 • Độ ẩm: 40%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 89%
 • Áp suất: 1007mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 26-05-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

33ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 4.49mps 250º
 • Độ ẩm: 48%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 27-05-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.68mps 216º
 • Độ ẩm: 49%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 28-05-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.43mps 220º
 • Độ ẩm: 84%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 29-05-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

23ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.5mps 231º
 • Độ ẩm: 92%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 30-05-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.86mps 247º
 • Độ ẩm: 90%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 31-05-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

25ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.61mps 236º
 • Độ ẩm: 78%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 01-06-2019
nhiều mây

Nhiều Mây

26ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.91mps 239º
 • Độ ẩm: 61%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 84%
 • Áp suất: 1009mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 02-06-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.33mps 201º
 • Độ ẩm: 64%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 1008mbar
Xem thêm