Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Quy Nhơn. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (31-07-2017)

  Mặt trời mọc: 05:27am Mặt trời lặn: 06:11pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.7667 Kinh độ: 109.2333

  mây rải rác
  32ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 29ºC

  Cập nhật lúc 14:55

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 7.32mps
  • Hướng gió: 254º WSW
  • Độ ẩm: 65%
  • Độ che phủ: 24%
  • Áp suất: 1004mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (31-07-2017)

  Mặt trời mọc: 05:27am Mặt trời lặn: 06:11pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.7667 Kinh độ: 109.2333

  clear sky
  29ºC

  Clear Sky

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 29ºC

  Cập nhật lúc 14:55

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 6.47mps
  • Hướng gió: 238º WSW
  • Độ ẩm: 76%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1006mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (01-08-2017)

  Mặt trời mọc: 05:27am Mặt trời lặn: 06:11pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.7667 Kinh độ: 109.2333

  clear sky
  28ºC

  Clear Sky

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 29ºC

  Cập nhật lúc 14:55

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 7.05mps
  • Hướng gió: 244º WSW
  • Độ ẩm: 79%
  • Độ che phủ: 8%
  • Áp suất: 1005mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (01-08-2017)

  Mặt trời mọc: 05:27am Mặt trời lặn: 06:11pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.7667 Kinh độ: 109.2333

  ít mây
  31ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 29ºC

  Cập nhật lúc 14:55

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 7.98mps
  • Hướng gió: 257º WSW
  • Độ ẩm: 69%
  • Độ che phủ: 20%
  • Áp suất: 1007mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (01-08-2017)

  Mặt trời mọc: 05:27am Mặt trời lặn: 06:11pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.7667 Kinh độ: 109.2333

  ít mây
  32ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 29ºC

  Cập nhật lúc 14:55

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 7.57mps
  • Hướng gió: 258º WSW
  • Độ ẩm: 65%
  • Độ che phủ: 20%
  • Áp suất: 1004mb
 • Cập nhật lúc 14:55
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây rải rác 33ºC 48% 6.87mps 253º WSW 0mm 65%
  6:00 clear sky 30ºC 0% 6.71mps 247º WSW 0mm 71%
  9:00 clear sky 29ºC 0% 6.47mps 238º WSW 0mm 76%
  12:00 clear sky 28ºC 8% 7.16mps 241º WSW 0mm 78%
  15:00 clear sky 28ºC 8% 7.05mps 244º WSW 0mm 79%
  18:00 clear sky 29ºC 0% 7.97mps 256º WSW 0mm 76%
  21:00 ít mây 31ºC 20% 7.98mps 257º WSW 0mm 69%
  24:00 mây rải rác 32ºC 36% 7.99mps 258º WSW 0mm 65%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Quy Nhơn

Thứ 2

Dự báo ngày 31-07-2017
ít mây

ít Mây

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 7.32mps 254º
 • Độ ẩm: 65%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 01-08-2017
ít mây

ít Mây

31ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 7.98mps 258º
 • Độ ẩm: 69%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 02-08-2017
ít mây

ít Mây

31ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 7.82mps 257º
 • Độ ẩm: 69%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 03-08-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 7.92mps 250º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 27%
 • Áp suất: 985mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 04-08-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 10.42mps 253º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 28%
 • Áp suất: 984mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 05-08-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 9.66mps 259º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 6%
 • Áp suất: 985mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 06-08-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 8.41mps 265º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 65%
 • Áp suất: 987mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 07-08-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 8.3mps 267º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 75%
 • Áp suất: 986mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 08-08-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 8.61mps 261º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 986mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 09-08-2017
quang mây

Quang Mây

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 7.88mps 263º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 987mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 10-08-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 7.78mps 256º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 23%
 • Áp suất: 985mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 11-08-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 7.12mps 258º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 37%
 • Áp suất: 985mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 12-08-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 6.39mps 256º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 28%
 • Áp suất: 985mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 13-08-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 6.77mps 251º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 22%
 • Áp suất: 984mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 14-08-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 7.23mps 259º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 53%
 • Áp suất: 987mbar
Xem thêm