Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Quy Nhơn. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 5 (10-07-2015)

  Mặt trời mọc: 05:21am Mặt trời lặn: 06:15pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.76667 Kinh độ: 109.23333

  mưa rải rác
  24ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 18:04

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.12mps
  • Hướng gió: 253º WSW
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 44%
  • Áp suất: 1001mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 5 (10-07-2015)

  Mặt trời mọc: 05:21am Mặt trời lặn: 06:15pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.76667 Kinh độ: 109.23333

  mưa rải rác
  24ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 18:04

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.365mm
  • Sức gió: 2.86mps
  • Hướng gió: 238º WSW
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 80%
  • Áp suất: 1001mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 5 (10-07-2015)

  Mặt trời mọc: 05:21am Mặt trời lặn: 06:15pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.76667 Kinh độ: 109.23333

  ít mây
  30ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 18:04

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.06mps
  • Hướng gió: 267º W
  • Độ ẩm: 78%
  • Độ che phủ: 20%
  • Áp suất: 999mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 5 (10-07-2015)

  Mặt trời mọc: 05:21am Mặt trời lặn: 06:15pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.76667 Kinh độ: 109.23333

  mưa rải rác
  28ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 18:04

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.049999999999999mm
  • Sức gió: 5.62mps
  • Hướng gió: 264º W
  • Độ ẩm: 82%
  • Độ che phủ: 64%
  • Áp suất: 1000mb
 • Thời tiết Tối Thứ 5 (11-07-2015)

  Mặt trời mọc: 05:21am Mặt trời lặn: 06:15pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.76667 Kinh độ: 109.23333

  mây rải rác
  25ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 18:04

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 7.51mps
  • Hướng gió: 261º W
  • Độ ẩm: 90%
  • Độ che phủ: 48%
  • Áp suất: 1001mb
 • Cập nhật lúc 18:04
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 24ºC 44% 1.12mps 253º WSW 0.052499999999999mm 100%
  6:00 nhiều mây 24ºC 56% 2.07mps 277º W 0mm 100%
  9:00 mưa rải rác 24ºC 80% 2.86mps 238º WSW 0.365mm 100%
  12:00 mưa rải rác 24ºC 48% 2.92mps 274º W 2.635mm 100%
  15:00 ít mây 30ºC 20% 3.06mps 267º W 0mm 78%
  18:00 mưa rải rác 29ºC 88% 3.73mps 251º WSW 0.165mm 77%
  21:00 mưa rải rác 28ºC 64% 5.62mps 264º W 0.049999999999999mm 82%
  24:00 ít mây 26ºC 12% 6.37mps 262º W 0mm 89%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Quy Nhơn

Thứ 5

Dự báo ngày 09-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.12mps 253º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 44%
 • Áp suất: 1001mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 10-07-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.92mps 274º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 48%
 • Áp suất: 1001mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 11-07-2015
quang mây

Quang Mây

30ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 7.91mps 262º
 • Độ ẩm: 74%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1001mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 12-07-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 7.16mps 245º
 • Độ ẩm: 71%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 36%
 • Áp suất: 1001mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 13-07-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 4.35mps 258º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 34%
 • Áp suất: 982mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 14-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 7.65mps 257º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 19%
 • Áp suất: 984mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 15-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 7.34mps 260º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 27%
 • Áp suất: 984mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 16-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 7.73mps 259º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 27%
 • Áp suất: 983mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 17-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 7.41mps 260º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 83%
 • Áp suất: 985mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 18-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 5.54mps 264º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 80%
 • Áp suất: 988mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 19-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 5.03mps 254º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 44%
 • Áp suất: 989mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 20-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 4.6mps 234º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 33%
 • Áp suất: 988mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 21-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 3.64mps 211º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 28%
 • Áp suất: 989mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 22-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.3mps 181º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 19%
 • Áp suất: 990mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 23-07-2015
quang mây

Quang Mây

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 5.41mps 243º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 1%
 • Áp suất: 989mbar
Xem thêm