Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Quy Nhơn. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Chủ nhật (21-09-2019)

  Mặt trời mọc: 05:32am Mặt trời lặn: 05:40pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.7667 Kinh độ: 109.2333

  mây dày đặc
  22ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 02:23

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.66mps
  • Hướng gió: 296º WNW
  • Độ ẩm: 93%
  • Độ che phủ: 18%
  • Áp suất: 1011mb
 • Thời tiết Sáng Chủ nhật (21-09-2019)

  Mặt trời mọc: 05:32am Mặt trời lặn: 05:40pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.7667 Kinh độ: 109.2333

  mưa rải rác
  30ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 02:23

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 2.25mm
  • Sức gió: 2.14mps
  • Hướng gió: 83º E
  • Độ ẩm: 68%
  • Độ che phủ: 67%
  • Áp suất: 1008mb
 • Thời tiết Trưa Chủ nhật (21-09-2019)

  Mặt trời mọc: 05:32am Mặt trời lặn: 05:40pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.7667 Kinh độ: 109.2333

  mưa vừa
  24ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 02:23

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 3.813mm
  • Sức gió: 0.47mps
  • Hướng gió: 65º ENE
  • Độ ẩm: 87%
  • Độ che phủ: 47%
  • Áp suất: 1009mb
 • Thời tiết Chiều Chủ nhật (22-09-2019)

  Mặt trời mọc: 05:32am Mặt trời lặn: 05:40pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.7667 Kinh độ: 109.2333

  mưa rải rác
  22ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 02:23

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.563mm
  • Sức gió: 1.47mps
  • Hướng gió: 301º WNW
  • Độ ẩm: 93%
  • Độ che phủ: 47%
  • Áp suất: 1011mb
 • Thời tiết Tối Chủ nhật (22-09-2019)

  Mặt trời mọc: 05:32am Mặt trời lặn: 05:40pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.7667 Kinh độ: 109.2333

  mưa rải rác
  23ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 02:23

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.5mm
  • Sức gió: 1.48mps
  • Hướng gió: 285º WNW
  • Độ ẩm: 93%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1013mb
 • Cập nhật lúc 02:23
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây dày đặc 24ºC 95% 1.12mps 295º WNW 0mm 88%
  6:00 mưa rải rác 29ºC 36% 0.96mps 53º NE 0.812mm 68%
  9:00 mưa rải rác 30ºC 67% 2.14mps 83º E 2.25mm 68%
  12:00 mưa vừa 28ºC 72% 1.94mps 73º ENE 5.562mm 80%
  15:00 mưa vừa 24ºC 47% 0.47mps 65º ENE 3.813mm 87%
  18:00 mưa rải rác 23ºC 35% 0.95mps 281º W 0.875mm 90%
  21:00 mưa rải rác 22ºC 47% 1.47mps 301º WNW 1.563mm 93%
  24:00 mưa vừa 22ºC 100% 1.62mps 256º WSW 4.688mm 96%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Quy Nhơn

Thứ 7

Dự báo ngày 21-09-2019
mưa to

Mưa To

29ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 0.96mps 53º
 • Độ ẩm: 68%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 36%
 • Áp suất: 1010mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 22-09-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 0.68mps 254º
 • Độ ẩm: 84%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 23-09-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.9mps 40º
 • Độ ẩm: 72%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 25%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 24-09-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 4.02mps 26º
 • Độ ẩm: 69%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 16%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 25-09-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.82mps 33º
 • Độ ẩm: 70%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 1%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 26-09-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 5.47mps 27º
 • Độ ẩm: 77%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 57%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 27-09-2019
mưa to

Mưa To

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.48mps 267º
 • Độ ẩm: 97%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 28-09-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.55mps 334º
 • Độ ẩm: 73%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 87%
 • Áp suất: 1014mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 29-09-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 0.75mps 33º
 • Độ ẩm: 73%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 30-09-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 0.02mps 321º
 • Độ ẩm: 70%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 01-10-2019
mây rải rác

Mây Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.66mps 148º
 • Độ ẩm: 74%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 40%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 02-10-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

27ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.18mps 154º
 • Độ ẩm: 72%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 90%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 03-10-2019
ít mây

ít Mây

28ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.38mps 141º
 • Độ ẩm: 71%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 17%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 04-10-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

28ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 0.98mps 119º
 • Độ ẩm: 69%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 05-10-2019
mây rải rác

Mây Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.01mps 57º
 • Độ ẩm: 65%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 35%
 • Áp suất: 1013mbar
Xem thêm