Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Quy Nhơn. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 7 (03-12-2021)

  Mặt trời mọc: 05:52am Mặt trời lặn: 05:14pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.7667 Kinh độ: 109.2333

  mưa rải rác
  20ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 05:10

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 7.14mps
  • Hướng gió: 350º N
  • Độ ẩm: 70%
  • Độ che phủ: 96%
  • Áp suất: 1017mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 7 (03-12-2021)

  Mặt trời mọc: 05:52am Mặt trời lặn: 05:14pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.7667 Kinh độ: 109.2333

  mây dày đặc
  22ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 05:10

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 8.21mps
  • Hướng gió: 8º N
  • Độ ẩm: 66%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 1018mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 7 (04-12-2021)

  Mặt trời mọc: 05:52am Mặt trời lặn: 05:14pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.7667 Kinh độ: 109.2333

  mây dày đặc
  20ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 05:10

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 6.25mps
  • Hướng gió: 347º NNW
  • Độ ẩm: 73%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1017mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 7 (04-12-2021)

  Mặt trời mọc: 05:52am Mặt trời lặn: 05:14pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.7667 Kinh độ: 109.2333

  mây dày đặc
  19ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 05:10

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 5.87mps
  • Hướng gió: 327º NNW
  • Độ ẩm: 76%
  • Độ che phủ: 97%
  • Áp suất: 1018mb
 • Thời tiết Tối Thứ 7 (04-12-2021)

  Mặt trời mọc: 05:52am Mặt trời lặn: 05:14pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.7667 Kinh độ: 109.2333

  mây dày đặc
  22ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 05:10

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 9.25mps
  • Hướng gió: 347º NNW
  • Độ ẩm: 74%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1015mb
 • Cập nhật lúc 05:10
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 22ºC 100% 9.14mps 9º N 0.44mm 76%
  6:00 mưa rải rác 22ºC 95% 8.65mps 9º N 0.19mm 72%
  9:00 mây dày đặc 22ºC 88% 8.21mps 8º N 0mm 66%
  12:00 mưa rải rác 21ºC 100% 7.35mps 359º N 0.12mm 72%
  15:00 mây dày đặc 20ºC 100% 6.25mps 347º NNW 0mm 73%
  18:00 mây dày đặc 19ºC 100% 6.45mps 334º NNW 0mm 79%
  21:00 mây dày đặc 19ºC 97% 5.87mps 327º NNW 0mm 76%
  24:00 mây dày đặc 22ºC 89% 8.71mps 346º NNW 0mm 71%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Quy Nhơn

Thứ 6

Dự báo ngày 03-12-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 9.14mps 9º
 • Độ ẩm: 77%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 04-12-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 9.53mps 347º
 • Độ ẩm: 70%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 89%
 • Áp suất: 1018mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 05-12-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

21ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 7.82mps 4º
 • Độ ẩm: 91%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 06-12-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 10.01mps 359º
 • Độ ẩm: 81%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 96%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 07-12-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 7.46mps 353º
 • Độ ẩm: 84%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 08-12-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 8.45mps 357º
 • Độ ẩm: 83%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 09-12-2021
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 10.12mps 19º
 • Độ ẩm: 83%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 94%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 10-12-2021
mưa vừa

Mưa Vừa

22ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 9.7mps 359º
 • Độ ẩm: 91%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 11-12-2021
mưa vừa

Mưa Vừa

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 6.94mps 356º
 • Độ ẩm: 93%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1015mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 12-12-2021
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 9.47mps 15º
 • Độ ẩm: 90%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 13-12-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 10.14mps 8º
 • Độ ẩm: 88%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 14-12-2021
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 8.23mps 28º
 • Độ ẩm: 89%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 13%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 15-12-2021
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 6.14mps 29º
 • Độ ẩm: 91%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 16-12-2021
mưa vừa

Mưa Vừa

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 4.6mps 348º
 • Độ ẩm: 95%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 17-12-2021
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 7.1mps 46º
 • Độ ẩm: 88%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1015mbar
Xem thêm