Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Quy Nhơn. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 4 (18-07-2018)

  Mặt trời mọc: 05:24am Mặt trời lặn: 06:14pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.7667 Kinh độ: 109.2333

  trời quang mây
  27ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 17:45

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.55mm
  • Sức gió: 8.07mps
  • Hướng gió: 236º SW
  • Độ ẩm: 85%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1002mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 4 (18-07-2018)

  Mặt trời mọc: 05:24am Mặt trời lặn: 06:14pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.7667 Kinh độ: 109.2333

  mây rải rác
  32ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 17:45

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 7.37mps
  • Hướng gió: 242º WSW
  • Độ ẩm: 67%
  • Độ che phủ: 32%
  • Áp suất: 1000mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 4 (18-07-2018)

  Mặt trời mọc: 05:24am Mặt trời lặn: 06:14pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.7667 Kinh độ: 109.2333

  mưa rải rác
  27ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 17:45

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.55mm
  • Sức gió: 8.07mps
  • Hướng gió: 236º SW
  • Độ ẩm: 85%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1002mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 4 (19-07-2018)

  Mặt trời mọc: 05:24am Mặt trời lặn: 06:14pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.7667 Kinh độ: 109.2333

  mưa rải rác
  26ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 17:45

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.31mm
  • Sức gió: 7.46mps
  • Hướng gió: 227º SW
  • Độ ẩm: 94%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1004mb
 • Thời tiết Tối Thứ 4 (19-07-2018)

  Mặt trời mọc: 05:24am Mặt trời lặn: 06:14pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.7667 Kinh độ: 109.2333

  mây dày đặc
  28ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 17:45

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 7.69mps
  • Hướng gió: 233º SW
  • Độ ẩm: 79%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1005mb
 • Cập nhật lúc 17:45
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 trời quang mây 28ºC 8% 7.16mps 246º WSW 0mm 82%
  6:00 trời quang mây 30ºC 0% 7.12mps 238º WSW 0mm 73%
  9:00 mây rải rác 32ºC 32% 7.37mps 242º WSW 0mm 67%
  12:00 mây rải rác 31ºC 36% 6.21mps 228º SW 0mm 66%
  15:00 mưa rải rác 27ºC 92% 8.07mps 236º SW 0.55mm 85%
  18:00 mưa rải rác 27ºC 64% 7.77mps 237º WSW 0.015000000000001mm 81%
  21:00 mưa rải rác 26ºC 100% 7.46mps 227º SW 1.31mm 94%
  24:00 mưa rải rác 27ºC 68% 7.76mps 227º SW 0.02mm 85%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Quy Nhơn

Thứ 4

Dự báo ngày 18-07-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 7.12mps 239º
 • Độ ẩm: 73%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 19-07-2018
mây rải rác

Mây Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 8.07mps 233º
 • Độ ẩm: 71%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 44%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 20-07-2018
mây rải rác

Mây Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 8.88mps 249º
 • Độ ẩm: 68%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 36%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 21-07-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 6.89mps 275º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 73%
 • Áp suất: 987mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 22-07-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 6.89mps 268º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 47%
 • Áp suất: 987mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 23-07-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 5.11mps 267º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 30%
 • Áp suất: 986mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 24-07-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 5.47mps 260º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 984mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 25-07-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 7.46mps 262º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 43%
 • Áp suất: 985mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 26-07-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 6.36mps 263º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 67%
 • Áp suất: 987mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 27-07-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 8.56mps 264º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 17%
 • Áp suất: 986mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 28-07-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 8.12mps 257º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 58%
 • Áp suất: 984mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 29-07-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 9.34mps 253º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 56%
 • Áp suất: 983mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 30-07-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 7.19mps 250º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 76%
 • Áp suất: 985mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 31-07-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 4.27mps 280º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 43%
 • Áp suất: 986mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 01-08-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 3.51mps 262º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 46%
 • Áp suất: 986mbar
Xem thêm