Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Quy Nhơn. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 7 (12-07-2024)

  Mặt trời mọc: 05:23am Mặt trời lặn: 06:14pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.7667 Kinh độ: 109.2333

  mây dày đặc
  26ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 34ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 22:39

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.03mps
  • Hướng gió: 250º WSW
  • Độ ẩm: 86%
  • Độ che phủ: 76%
  • Áp suất: 1007mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 7 (12-07-2024)

  Mặt trời mọc: 05:23am Mặt trời lặn: 06:14pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.7667 Kinh độ: 109.2333

  mưa vừa
  26ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 34ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 22:39

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 4.72mm
  • Sức gió: 2.37mps
  • Hướng gió: 312º NW
  • Độ ẩm: 88%
  • Độ che phủ: 98%
  • Áp suất: 1003mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 7 (13-07-2024)

  Mặt trời mọc: 05:23am Mặt trời lặn: 06:14pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.7667 Kinh độ: 109.2333

  mưa rải rác
  25ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 34ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 22:39

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.5mm
  • Sức gió: 3.54mps
  • Hướng gió: 260º W
  • Độ ẩm: 85%
  • Độ che phủ: 91%
  • Áp suất: 1002mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 7 (13-07-2024)

  Mặt trời mọc: 05:23am Mặt trời lặn: 06:14pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.7667 Kinh độ: 109.2333

  mưa rải rác
  27ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 34ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 22:39

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.1mm
  • Sức gió: 5.51mps
  • Hướng gió: 279º W
  • Độ ẩm: 78%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1003mb
 • Thời tiết Tối Thứ 7 (13-07-2024)

  Mặt trời mọc: 05:23am Mặt trời lặn: 06:14pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.7667 Kinh độ: 109.2333

  nhiều mây
  34ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 34ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 22:39

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 5.09mps
  • Hướng gió: 287º WNW
  • Độ ẩm: 48%
  • Độ che phủ: 84%
  • Áp suất: 1000mb
 • Cập nhật lúc 22:39
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây dày đặc 33ºC 95% 5.83mps 264º W 0mm 51%
  6:00 mưa rải rác 29ºC 96% 5.11mps 16º NNE 2.2mm 70%
  9:00 mưa vừa 26ºC 98% 2.37mps 312º NW 4.72mm 88%
  12:00 mưa rải rác 26ºC 93% 3.42mps 273º W 1.2mm 85%
  15:00 mưa rải rác 25ºC 91% 3.54mps 260º W 0.5mm 85%
  18:00 mưa rải rác 26ºC 100% 5.62mps 274º W 0.13mm 81%
  21:00 mưa rải rác 27ºC 100% 5.51mps 279º W 0.1mm 78%
  24:00 mây dày đặc 31ºC 99% 7.21mps 281º W 0mm 56%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Quy Nhơn

Thứ 6

Dự báo ngày 12-07-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

32ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 6.39mps 270º
 • Độ ẩm: 52%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 94%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 13-07-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

32ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 7.21mps 281º
 • Độ ẩm: 53%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1002mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 14-07-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 6.5mps 274º
 • Độ ẩm: 76%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1001mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 15-07-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 6.3mps 235º
 • Độ ẩm: 73%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 16-07-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 8.3mps 266º
 • Độ ẩm: 68%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 17-07-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 7.11mps 277º
 • Độ ẩm: 60%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 74%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 18-07-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

27ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 10.97mps 263º
 • Độ ẩm: 73%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1000mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 19-07-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 8.9mps 236º
 • Độ ẩm: 64%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1001mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 20-07-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 7.65mps 253º
 • Độ ẩm: 73%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1004mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 21-07-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

29ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 6.94mps 264º
 • Độ ẩm: 62%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 22-07-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

27ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 6.74mps 262º
 • Độ ẩm: 70%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 23-07-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

29ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 9.51mps 269º
 • Độ ẩm: 65%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 24-07-2024
nhiều mây

Nhiều Mây

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 9.09mps 266º
 • Độ ẩm: 63%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 82%
 • Áp suất: 1001mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 25-07-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 8.08mps 257º
 • Độ ẩm: 62%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 87%
 • Áp suất: 999mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 26-07-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 7.86mps 247º
 • Độ ẩm: 66%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1001mbar
Xem thêm