Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Quy Nhơn. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 6 (16-11-2018)

  Mặt trời mọc: 05:43am Mặt trời lặn: 05:12pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.7667 Kinh độ: 109.2333

  mưa rải rác
  25ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 18:33

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.46mps
  • Hướng gió: 64º ENE
  • Độ ẩm: 94%
  • Độ che phủ: 44%
  • Áp suất: 1013mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 6 (16-11-2018)

  Mặt trời mọc: 05:43am Mặt trời lặn: 05:12pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.7667 Kinh độ: 109.2333

  trời quang mây
  28ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 18:33

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.22mps
  • Hướng gió: 58º ENE
  • Độ ẩm: 89%
  • Độ che phủ: 8%
  • Áp suất: 1012mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 6 (16-11-2018)

  Mặt trời mọc: 05:43am Mặt trời lặn: 05:12pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.7667 Kinh độ: 109.2333

  ít mây
  24ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 18:33

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.23mps
  • Hướng gió: 50º NE
  • Độ ẩm: 97%
  • Độ che phủ: 12%
  • Áp suất: 1012mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 6 (17-11-2018)

  Mặt trời mọc: 05:43am Mặt trời lặn: 05:12pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.7667 Kinh độ: 109.2333

  mây dày đặc
  24ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 18:33

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.56mps
  • Hướng gió: 335º NNW
  • Độ ẩm: 98%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1012mb
 • Thời tiết Tối Thứ 6 (17-11-2018)

  Mặt trời mọc: 05:43am Mặt trời lặn: 05:12pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.7667 Kinh độ: 109.2333

  mưa rải rác
  24ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 18:33

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.075mm
  • Sức gió: 2.23mps
  • Hướng gió: 312º NW
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 1013mb
 • Cập nhật lúc 18:33
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 25ºC 68% 1.66mps 339º NNW 0.0225mm 97%
  6:00 mưa rải rác 27ºC 20% 1.85mps 33º NNE 0.0025mm 93%
  9:00 trời quang mây 28ºC 8% 2.22mps 58º ENE 0mm 89%
  12:00 trời quang mây 27ºC 0% 3.08mps 66º ENE 0mm 87%
  15:00 ít mây 24ºC 12% 2.23mps 50º NE 0mm 97%
  18:00 nhiều mây 24ºC 68% 1.42mps 15º NNE 0mm 97%
  21:00 mây dày đặc 24ºC 92% 1.56mps 335º NNW 0mm 98%
  24:00 mưa rải rác 24ºC 92% 1.91mps 319º NW 0.03mm 97%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Quy Nhơn

Thứ 6

Dự báo ngày 16-11-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.85mps 33º
 • Độ ẩm: 93%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 17-11-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.26mps 355º
 • Độ ẩm: 95%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1014mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 18-11-2018
mưa to

Mưa To

24ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.67mps 345º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 19-11-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.73mps 79º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 42%
 • Áp suất: 994mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 20-11-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.68mps 53º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 50%
 • Áp suất: 995mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 21-11-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 2.95mps 22º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 22%
 • Áp suất: 995mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 22-11-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 3.11mps 18º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 59%
 • Áp suất: 994mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 23-11-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 5.36mps 10º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 59%
 • Áp suất: 994mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 24-11-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 7.67mps 3º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 67%
 • Áp suất: 994mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 25-11-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 8.24mps 355º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 3%
 • Áp suất: 995mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 26-11-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 7.87mps 3º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 996mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 27-11-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 6.7mps 11º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 1%
 • Áp suất: 996mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 28-11-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 5.53mps 13º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 997mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 29-11-2018
trời quang mây

Trời Quang Mây

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 4.64mps 14º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 2%
 • Áp suất: 997mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 30-11-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 5.34mps 14º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 3%
 • Áp suất: 998mbar
Xem thêm