Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Quy Nhơn. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 3 (27-09-2022)

  Mặt trời mọc: 05:32am Mặt trời lặn: 05:36pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.7667 Kinh độ: 109.2333

  mây dày đặc
  24ºC

  Mưa To

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 11:27

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.58mps
  • Hướng gió: 266º W
  • Độ ẩm: 89%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1003mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 3 (27-09-2022)

  Mặt trời mọc: 05:32am Mặt trời lặn: 05:36pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.7667 Kinh độ: 109.2333

  mưa rải rác
  27ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 11:27

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.12mm
  • Sức gió: 9.46mps
  • Hướng gió: 266º W
  • Độ ẩm: 67%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 998mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 3 (28-09-2022)

  Mặt trời mọc: 05:32am Mặt trời lặn: 05:36pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.7667 Kinh độ: 109.2333

  mưa rải rác
  26ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 11:27

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.8mm
  • Sức gió: 12.6mps
  • Hướng gió: 236º SW
  • Độ ẩm: 72%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 995mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 3 (28-09-2022)

  Mặt trời mọc: 05:32am Mặt trời lặn: 05:36pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.7667 Kinh độ: 109.2333

  mây dày đặc
  26ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 11:27

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 9.46mps
  • Hướng gió: 216º SW
  • Độ ẩm: 71%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 998mb
 • Thời tiết Tối Thứ 3 (28-09-2022)

  Mặt trời mọc: 05:32am Mặt trời lặn: 05:36pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.7667 Kinh độ: 109.2333

  mây dày đặc
  28ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 11:27

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 7.05mps
  • Hướng gió: 221º SW
  • Độ ẩm: 66%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 999mb
 • Cập nhật lúc 11:27
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây dày đặc 24ºC 100% 5.56mps 265º W 0mm 86%
  6:00 mưa rải rác 25ºC 100% 9.49mps 267º W 0.63mm 81%
  9:00 mưa rải rác 27ºC 100% 9.46mps 266º W 0.12mm 67%
  12:00 mưa rải rác 26ºC 100% 10.64mps 251º WSW 0.82mm 70%
  15:00 mưa rải rác 26ºC 100% 12.6mps 236º SW 0.8mm 72%
  18:00 mây dày đặc 26ºC 100% 11.01mps 226º SW 0mm 70%
  21:00 mây dày đặc 26ºC 100% 9.46mps 216º SW 0mm 71%
  24:00 mây dày đặc 26ºC 100% 8.44mps 223º SW 0mm 70%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Quy Nhơn

Thứ 3

Dự báo ngày 27-09-2022
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 11.66mps 252º
 • Độ ẩm: 89%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 28-09-2022
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 12.6mps 236º
 • Độ ẩm: 68%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1000mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 29-09-2022
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.43mps 181º
 • Độ ẩm: 64%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 82%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 30-09-2022
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 4.75mps 12º
 • Độ ẩm: 69%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 53%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 01-10-2022
mưa rất to

Mưa Rất To

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.06mps 278º
 • Độ ẩm: 75%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1006mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 02-10-2022
mưa to

Mưa To

25ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 8.47mps 174º
 • Độ ẩm: 90%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1000mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 03-10-2022
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 6.82mps 153º
 • Độ ẩm: 82%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 04-10-2022
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.76mps 12º
 • Độ ẩm: 78%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 05-10-2022
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 4.07mps 23º
 • Độ ẩm: 77%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 06-10-2022
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.93mps 24º
 • Độ ẩm: 80%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 97%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 07-10-2022
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.75mps 31º
 • Độ ẩm: 77%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 08-10-2022
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 4.65mps 35º
 • Độ ẩm: 76%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 81%
 • Áp suất: 1009mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 09-10-2022
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 5.88mps 356º
 • Độ ẩm: 82%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 10-10-2022
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 5.99mps 160º
 • Độ ẩm: 85%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 11-10-2022
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.19mps 345º
 • Độ ẩm: 81%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1009mbar
Xem thêm