Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Bảo Lộc. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Chủ nhật (16-09-2017)

  Mặt trời mọc: 05:37am Mặt trời lặn: 05:47pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.0833 Kinh độ: 108

  mưa rải rác
  26ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 13:27

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 2.2425mm
  • Sức gió: 2.57mps
  • Hướng gió: 179º S
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 48%
  • Áp suất: 1017mb
 • Thời tiết Sáng Chủ nhật (17-09-2017)

  Mặt trời mọc: 05:37am Mặt trời lặn: 05:47pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.0833 Kinh độ: 108

  mây rải rác
  25ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 13:27

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.81mps
  • Hướng gió: 298º WNW
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 36%
  • Áp suất: 1019mb
 • Thời tiết Trưa Chủ nhật (17-09-2017)

  Mặt trời mọc: 05:37am Mặt trời lặn: 05:47pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.0833 Kinh độ: 108

  clear sky
  26ºC

  Clear Sky

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 13:27

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.92mps
  • Hướng gió: 318º NW
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 8%
  • Áp suất: 1019mb
 • Thời tiết Chiều Chủ nhật (17-09-2017)

  Mặt trời mọc: 05:37am Mặt trời lặn: 05:47pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.0833 Kinh độ: 108

  mây rải rác
  30ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 13:27

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.2mps
  • Hướng gió: 270º W
  • Độ ẩm: 85%
  • Độ che phủ: 48%
  • Áp suất: 1017mb
 • Thời tiết Tối Chủ nhật (17-09-2017)

  Mặt trời mọc: 05:37am Mặt trời lặn: 05:47pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.0833 Kinh độ: 108

  ít mây
  29ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 13:27

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.33mps
  • Hướng gió: 257º WSW
  • Độ ẩm: 88%
  • Độ che phủ: 24%
  • Áp suất: 1017mb
 • Cập nhật lúc 13:27
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 26ºC 68% 1.37mps 185º S 0.025mm 100%
  6:00 clear sky 26ºC 8% 1.31mps 264º W 0mm 100%
  9:00 mây rải rác 25ºC 36% 1.81mps 298º WNW 0mm 100%
  12:00 ít mây 24ºC 20% 1.82mps 293º WNW 0mm 100%
  15:00 clear sky 26ºC 8% 1.92mps 318º NW 0mm 100%
  18:00 ít mây 29ºC 24% 2.8mps 271º W 0mm 93%
  21:00 mây rải rác 30ºC 48% 4.2mps 270º W 0mm 85%
  24:00 mưa rải rác 31ºC 32% 3.86mps 255º WSW 2.07mm 83%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Bảo Lộc

Thứ 7

Dự báo ngày 16-09-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.57mps 180º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 48%
 • Áp suất: 1017mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 17-09-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.8mps 272º
 • Độ ẩm: 93%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 18-09-2017
mưa to

Mưa To

29ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.21mps 298º
 • Độ ẩm: 91%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 64%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 19-09-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.41mps 276º
 • Độ ẩm: 98%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 68%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 20-09-2017
mưa to

Mưa To

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.84mps 293º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 35%
 • Áp suất: 994mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 21-09-2017
mưa to

Mưa To

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2mps 250º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 14%
 • Áp suất: 992mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 22-09-2017
mưa to

Mưa To

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.31mps 240º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 42%
 • Áp suất: 995mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 23-09-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.8mps 241º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 60%
 • Áp suất: 998mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 24-09-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.63mps 217º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 55%
 • Áp suất: 997mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 25-09-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.16mps 242º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 21%
 • Áp suất: 997mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 26-09-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.51mps 258º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 26%
 • Áp suất: 996mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 27-09-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.95mps 292º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 38%
 • Áp suất: 996mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 28-09-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.32mps 228º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 38%
 • Áp suất: 996mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 29-09-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.06mps 236º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 25%
 • Áp suất: 995mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 30-09-2017
mưa to

Mưa To

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.72mps 265º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 19%
 • Áp suất: 995mbar
Xem thêm