Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Bảo Lộc. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 7 (11-02-2017)

  Mặt trời mọc: 06:05am Mặt trời lặn: 05:57pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.0833 Kinh độ: 108

  clear sky
  24ºC

  Clear Sky

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 18:55

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.77mps
  • Hướng gió: 79º E
  • Độ ẩm: 97%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1021mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 7 (11-02-2017)

  Mặt trời mọc: 06:05am Mặt trời lặn: 05:57pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.0833 Kinh độ: 108

  clear sky
  28ºC

  Clear Sky

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 18:55

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 10.41mps
  • Hướng gió: 71º ENE
  • Độ ẩm: 73%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1018mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 7 (11-02-2017)

  Mặt trời mọc: 06:05am Mặt trời lặn: 05:57pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.0833 Kinh độ: 108

  clear sky
  24ºC

  Clear Sky

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 18:55

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 9.55mps
  • Hướng gió: 60º ENE
  • Độ ẩm: 85%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1023mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 7 (12-02-2017)

  Mặt trời mọc: 06:05am Mặt trời lặn: 05:57pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.0833 Kinh độ: 108

  ít mây
  23ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 18:55

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 8.8mps
  • Hướng gió: 51º NE
  • Độ ẩm: 88%
  • Độ che phủ: 12%
  • Áp suất: 1021mb
 • Thời tiết Tối Thứ 7 (12-02-2017)

  Mặt trời mọc: 06:05am Mặt trời lặn: 05:57pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.0833 Kinh độ: 108

  clear sky
  27ºC

  Clear Sky

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 18:55

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 8.53mps
  • Hướng gió: 55º NE
  • Độ ẩm: 75%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1022mb
 • Cập nhật lúc 18:55
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 clear sky 29ºC 0% 8.56mps 63º ENE 0mm 79%
  6:00 clear sky 30ºC 0% 9.32mps 70º ENE 0mm 73%
  9:00 clear sky 28ºC 0% 10.41mps 71º ENE 0mm 73%
  12:00 clear sky 26ºC 0% 10.66mps 64º ENE 0mm 78%
  15:00 clear sky 24ºC 0% 9.55mps 60º ENE 0mm 85%
  18:00 clear sky 24ºC 0% 8.99mps 55º NE 0mm 86%
  21:00 ít mây 23ºC 12% 8.8mps 51º NE 0mm 88%
  24:00 clear sky 23ºC 0% 8.28mps 48º NE 0mm 87%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Bảo Lộc

Thứ 7

Dự báo ngày 11-02-2017
quang mây

Quang Mây

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 9.32mps 71º
 • Độ ẩm: 73%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1020mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 12-02-2017
quang mây

Quang Mây

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 8.42mps 64º
 • Độ ẩm: 69%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 13-02-2017
ít mây

ít Mây

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 9.54mps 69º
 • Độ ẩm: 69%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 14-02-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 5.89mps 60º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 15-02-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 3.29mps 58º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 33%
 • Áp suất: 1001mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 16-02-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.65mps 66º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 4%
 • Áp suất: 999mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 17-02-2017
quang mây

Quang Mây

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.93mps 69º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 1%
 • Áp suất: 999mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 18-02-2017
quang mây

Quang Mây

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.47mps 73º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 999mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 19-02-2017
quang mây

Quang Mây

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 0.95mps 125º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 27%
 • Áp suất: 998mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 20-02-2017
quang mây

Quang Mây

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.12mps 170º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 997mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 21-02-2017
quang mây

Quang Mây

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 2.32mps 203º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 2%
 • Áp suất: 999mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 22-02-2017
quang mây

Quang Mây

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.67mps 169º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 999mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 23-02-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.22mps 155º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1000mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 24-02-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.53mps 99º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 10%
 • Áp suất: 1001mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 25-02-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.44mps 135º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 29%
 • Áp suất: 1000mbar
Xem thêm