Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Bảo Lộc. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Chủ nhật (05-11-2017)

  Mặt trời mọc: 05:40am Mặt trời lặn: 05:22pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.0833 Kinh độ: 108

  mây rải rác
  23ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 23:23

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.77mps
  • Hướng gió: 49º NE
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1013mb
 • Thời tiết Sáng Chủ nhật (05-11-2017)

  Mặt trời mọc: 05:40am Mặt trời lặn: 05:22pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.0833 Kinh độ: 108

  mưa rải rác
  27ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 23:23

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 2.96mm
  • Sức gió: 1.16mps
  • Hướng gió: 20º NNE
  • Độ ẩm: 94%
  • Độ che phủ: 32%
  • Áp suất: 1017mb
 • Thời tiết Trưa Chủ nhật (05-11-2017)

  Mặt trời mọc: 05:40am Mặt trời lặn: 05:22pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.0833 Kinh độ: 108

  nhiều mây
  27ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 23:23

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.2mps
  • Hướng gió: 104º ESE
  • Độ ẩm: 94%
  • Độ che phủ: 56%
  • Áp suất: 1014mb
 • Thời tiết Chiều Chủ nhật (05-11-2017)

  Mặt trời mọc: 05:40am Mặt trời lặn: 05:22pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.0833 Kinh độ: 108

  clear sky
  26ºC

  Clear Sky

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 23:23

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.56mps
  • Hướng gió: 81º E
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1016mb
 • Thời tiết Tối Chủ nhật (06-11-2017)

  Mặt trời mọc: 05:40am Mặt trời lặn: 05:22pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.0833 Kinh độ: 108

  clear sky
  24ºC

  Clear Sky

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 23:23

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.41mps
  • Hướng gió: 54º NE
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1013mb
 • Cập nhật lúc 23:23
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây rải rác 24ºC 32% 3.21mps 269º W 0mm 100%
  6:00 mây dày đặc 24ºC 92% 1.92mps 56º NE 0mm 100%
  9:00 mưa rải rác 27ºC 32% 1.16mps 20º NNE 2.96mm 94%
  12:00 mưa rải rác 28ºC 44% 4.12mps 95º E 0.009999999999998mm 94%
  15:00 nhiều mây 27ºC 56% 4.2mps 104º ESE 0mm 94%
  18:00 mây dày đặc 26ºC 92% 3.22mps 71º ENE 0mm 100%
  21:00 clear sky 26ºC 0% 3.56mps 81º E 0mm 100%
  24:00 clear sky 24ºC 8% 0.86mps 45º NE 0mm 100%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Bảo Lộc

Thứ 7

Dự báo ngày 04-11-2017
mây dày đặc

Mây Dày đặc

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.77mps 50º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1013mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 05-11-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.16mps 21º
 • Độ ẩm: 94%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 32%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 06-11-2017
quang mây

Quang Mây

28ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.87mps 266º
 • Độ ẩm: 98%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 07-11-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.06mps 285º
 • Độ ẩm: 95%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 68%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 08-11-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.3mps 253º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 32%
 • Áp suất: 994mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 09-11-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.54mps 106º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 32%
 • Áp suất: 995mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 10-11-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.97mps 194º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 19%
 • Áp suất: 995mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 11-11-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.77mps 245º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 11%
 • Áp suất: 995mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 12-11-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 0.93mps 145º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 45%
 • Áp suất: 997mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 13-11-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 3.5mps 79º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 23%
 • Áp suất: 997mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 14-11-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.88mps 61º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 28%
 • Áp suất: 998mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 15-11-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.4mps 79º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 44%
 • Áp suất: 997mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 16-11-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 4.61mps 76º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 28%
 • Áp suất: 997mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 17-11-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.16mps 54º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 5%
 • Áp suất: 995mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 18-11-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 0.47mps 42º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 60%
 • Áp suất: 994mbar
Xem thêm