Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Bảo Lộc. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 7 (27-06-2017)

  Mặt trời mọc: 05:27am Mặt trời lặn: 06:14pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.0833 Kinh độ: 108

  nhiều mây
  25ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 21:29

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.56mps
  • Hướng gió: 221º SW
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 76%
  • Áp suất: 1016mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 7 (27-06-2017)

  Mặt trời mọc: 05:27am Mặt trời lặn: 06:14pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.0833 Kinh độ: 108

  mưa rải rác
  28ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 21:29

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.3775mm
  • Sức gió: 4.22mps
  • Hướng gió: 196º SSW
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 44%
  • Áp suất: 1015mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 7 (27-06-2017)

  Mặt trời mọc: 05:27am Mặt trời lặn: 06:14pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.0833 Kinh độ: 108

  mưa rải rác
  27ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 21:29

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.035mm
  • Sức gió: 2.11mps
  • Hướng gió: 206º SSW
  • Độ ẩm: 97%
  • Độ che phủ: 80%
  • Áp suất: 1016mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 7 (28-06-2017)

  Mặt trời mọc: 05:27am Mặt trời lặn: 06:14pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.0833 Kinh độ: 108

  mưa rải rác
  25ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 21:29

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.14mm
  • Sức gió: 1.39mps
  • Hướng gió: 203º SSW
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1017mb
 • Thời tiết Tối Thứ 7 (28-06-2017)

  Mặt trời mọc: 05:27am Mặt trời lặn: 06:14pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.0833 Kinh độ: 108

  mưa rải rác
  24ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 21:29

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.635mm
  • Sức gió: 2.35mps
  • Hướng gió: 259º W
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1017mb
 • Cập nhật lúc 21:29
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 nhiều mây 26ºC 76% 1.56mps 221º SW 0mm 100%
  6:00 mây rải rác 28ºC 48% 2.38mps 208º SSW 0mm 94%
  9:00 mưa rải rác 28ºC 44% 4.22mps 196º SSW 1.3775mm 100%
  12:00 mưa rải rác 28ºC 64% 2.96mps 202º SSW 0.02mm 93%
  15:00 mưa rải rác 27ºC 80% 2.11mps 206º SSW 0.035mm 97%
  18:00 mưa rải rác 26ºC 64% 1.21mps 156º SSE 0.385mm 100%
  21:00 mưa rải rác 25ºC 92% 1.39mps 203º SSW 0.14mm 100%
  24:00 mưa rải rác 24ºC 92% 3.07mps 237º WSW 1.525mm 100%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Bảo Lộc

Thứ 3

Dự báo ngày 27-06-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.38mps 209º
 • Độ ẩm: 94%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 48%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 28-06-2017
mưa to

Mưa To

25ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.86mps 309º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 80%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 29-06-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.63mps 344º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 56%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 30-06-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.63mps 199º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 17%
 • Áp suất: 996mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 01-07-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.37mps 241º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 15%
 • Áp suất: 997mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 02-07-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 4.49mps 269º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 37%
 • Áp suất: 996mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 03-07-2017
mưa to

Mưa To

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.11mps 252º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 995mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 04-07-2017
mưa to

Mưa To

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 5.87mps 248º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 36%
 • Áp suất: 996mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 05-07-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 6.6mps 256º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 40%
 • Áp suất: 995mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 06-07-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 6.84mps 270º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 27%
 • Áp suất: 993mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 07-07-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 5.75mps 255º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 27%
 • Áp suất: 994mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 08-07-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 5.28mps 249º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 37%
 • Áp suất: 994mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 09-07-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 4.71mps 250º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 30%
 • Áp suất: 994mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 10-07-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 5.73mps 248º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 19%
 • Áp suất: 993mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 11-07-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 4.82mps 240º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 16%
 • Áp suất: 994mbar
Xem thêm