Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Bắc Kạn. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Chủ nhật (29-03-2015)

  Mặt trời mọc: 05:53am Mặt trời lặn: 06:10pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.133329 Kinh độ: 105.833328

  mưa rải rác
  18ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 19ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 05:46

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.04mm
  • Sức gió: 0.9mps
  • Hướng gió: 115º ESE
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 977mb
 • Thời tiết Sáng Chủ nhật (29-03-2015)

  Mặt trời mọc: 05:53am Mặt trời lặn: 06:10pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.133329 Kinh độ: 105.833328

  mưa rải rác
  20ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 19ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 05:46

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.78mm
  • Sức gió: 0.97mps
  • Hướng gió: 126º SE
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 979mb
 • Thời tiết Trưa Chủ nhật (29-03-2015)

  Mặt trời mọc: 05:53am Mặt trời lặn: 06:10pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.133329 Kinh độ: 105.833328

  mưa rải rác
  22ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 19ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 05:46

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.29mm
  • Sức gió: 1.16mps
  • Hướng gió: 167º SSE
  • Độ ẩm: 94%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 975mb
 • Thời tiết Chiều Chủ nhật (29-03-2015)

  Mặt trời mọc: 05:53am Mặt trời lặn: 06:10pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.133329 Kinh độ: 105.833328

  mưa rải rác
  20ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 19ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 05:46

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.78mm
  • Sức gió: 0.86mps
  • Hướng gió: 144º SE
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 977mb
 • Thời tiết Tối Chủ nhật (30-03-2015)

  Mặt trời mọc: 05:53am Mặt trời lặn: 06:10pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.133329 Kinh độ: 105.833328

  mưa rải rác
  19ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 19ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 05:46

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.77mm
  • Sức gió: 0.31mps
  • Hướng gió: 104º ESE
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 975mb
 • Cập nhật lúc 05:46
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 18ºC 92% 0.9mps 115º ESE 1.04mm 100%
  6:00 mưa rải rác 18ºC 92% 0.88mps 101º E 1.8425mm 99%
  9:00 mưa rải rác 20ºC 92% 0.97mps 126º SE 0.78mm 100%
  12:00 mưa rải rác 21ºC 92% 1.15mps 171º S 0.325mm 95%
  15:00 mưa rải rác 22ºC 92% 1.16mps 167º SSE 0.29mm 94%
  18:00 mưa rải rác 20ºC 92% 0.81mps 132º SE 1.255mm 98%
  21:00 mưa rải rác 20ºC 92% 0.86mps 144º SE 1.78mm 99%
  24:00 mưa rải rác 19ºC 92% 0.3mps 127º SE 1.37mm 99%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Bắc Kạn

Thứ 7

Dự báo ngày 28-03-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.33mps 194º
 • Độ ẩm: 98%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 977mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 29-03-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

21ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 2.85mps 197º
 • Độ ẩm: 94%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 977mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 30-03-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.96mps 199º
 • Độ ẩm: 94%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 975mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 31-03-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 3.07mps 201º
 • Độ ẩm: 88%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 973mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 01-04-2015
quang mây

Quang Mây

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.67mps 213º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 978mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 02-04-2015
quang mây

Quang Mây

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.67mps 227º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 975mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 03-04-2015
quang mây

Quang Mây

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 4.18mps 221º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 973mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 04-04-2015
quang mây

Quang Mây

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 3.5mps 205º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 977mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 05-04-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 3.17mps 193º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 979mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 06-04-2015
quang mây

Quang Mây

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.38mps 192º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 979mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 07-04-2015
quang mây

Quang Mây

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.49mps 165º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 980mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 08-04-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.67mps 178º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 21%
 • Áp suất: 980mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 09-04-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.68mps 185º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 980mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 10-04-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.83mps 172º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 16%
 • Áp suất: 981mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 11-04-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.42mps 143º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 33%
 • Áp suất: 985mbar
Xem thêm