Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Bắc Kạn. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 3 (03-03-2015)

  Mặt trời mọc: 06:15am Mặt trời lặn: 06:01pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.133329 Kinh độ: 105.833328

  nhiều mây
  22ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 20ºC

  Thấp nhất: 12ºC

  Cập nhật lúc 15:13

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.51mps
  • Hướng gió: 87º E
  • Độ ẩm: 71%
  • Độ che phủ: 8%
  • Áp suất: 973mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 3 (03-03-2015)

  Mặt trời mọc: 06:15am Mặt trời lặn: 06:01pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.133329 Kinh độ: 105.833328

  quang mây
  17ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 20ºC

  Thấp nhất: 12ºC

  Cập nhật lúc 15:13

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.31mps
  • Hướng gió: 84º E
  • Độ ẩm: 77%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 974mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 3 (04-03-2015)

  Mặt trời mọc: 06:15am Mặt trời lặn: 06:01pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.133329 Kinh độ: 105.833328

  nhiều mây
  13ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 20ºC

  Thấp nhất: 12ºC

  Cập nhật lúc 15:13

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.91mps
  • Hướng gió: 78º ENE
  • Độ ẩm: 85%
  • Độ che phủ: 68%
  • Áp suất: 975mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 3 (04-03-2015)

  Mặt trời mọc: 06:15am Mặt trời lặn: 06:01pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.133329 Kinh độ: 105.833328

  mây dày đặc
  13ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 20ºC

  Thấp nhất: 12ºC

  Cập nhật lúc 15:13

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.21mps
  • Hướng gió: 68º ENE
  • Độ ẩm: 83%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 976mb
 • Thời tiết Tối Thứ 3 (04-03-2015)

  Mặt trời mọc: 06:15am Mặt trời lặn: 06:01pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.133329 Kinh độ: 105.833328

  mây rải rác
  20ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 20ºC

  Thấp nhất: 12ºC

  Cập nhật lúc 15:13

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.3mps
  • Hướng gió: 139º SE
  • Độ ẩm: 72%
  • Độ che phủ: 36%
  • Áp suất: 975mb
 • Cập nhật lúc 15:13
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 nhiều mây 22ºC 56% 1.52mps 70º ENE 0mm 76%
  6:00 quang mây 22ºC 8% 1.51mps 87º E 0mm 71%
  9:00 quang mây 17ºC 0% 1.31mps 84º E 0mm 77%
  12:00 quang mây 14ºC 0% 0.99mps 80º E 0mm 84%
  15:00 nhiều mây 13ºC 68% 0.91mps 78º ENE 0mm 85%
  18:00 nhiều mây 12ºC 80% 1.06mps 74º ENE 0mm 86%
  21:00 mây dày đặc 13ºC 92% 1.21mps 68º ENE 0mm 83%
  24:00 mây rải rác 16ºC 48% 1.26mps 77º ENE 0mm 77%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Bắc Kạn

Thứ 3

Dự báo ngày 03-03-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 3.87mps 28º
 • Độ ẩm: 69%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 975mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 04-03-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

16ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 1.5mps 80º
 • Độ ẩm: 78%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 976mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 05-03-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

18ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 1.2mps 64º
 • Độ ẩm: 89%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 976mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 06-03-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 1.51mps 76º
 • Độ ẩm: 96%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 976mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 07-03-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

18ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 1.15mps 37º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 987mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 08-03-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 1.45mps 173º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 15%
 • Áp suất: 987mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 09-03-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 1.81mps 180º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 40%
 • Áp suất: 987mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 10-03-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 2.97mps 169º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 36%
 • Áp suất: 986mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 11-03-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.77mps 137º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 40%
 • Áp suất: 983mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 12-03-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 2.64mps 51º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 987mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 13-03-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 1.24mps 132º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 61%
 • Áp suất: 985mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 14-03-2015
quang mây

Quang Mây

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 2.97mps 22º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 993mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 15-03-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 1.84mps 178º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 38%
 • Áp suất: 990mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 16-03-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 1.46mps 74º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 992mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 17-03-2015
mưa to

Mưa To

18ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 1.78mps 36º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 995mbar
Xem thêm