Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Bắc Kạn. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.


 • Thời tiết Hiện tại Thứ 3 (02-09-2014)

  Mặt trời mọc: 05:39am Mặt trời lặn: 06:13pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.133329 Kinh độ: 105.833328

  mây dày đặc
  21ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 06:23

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 5mm
  • Sức gió: 1.16mps
  • Hướng gió: 44º NE
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 975mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 3 (02-09-2014)

  Mặt trời mọc: 05:39am Mặt trời lặn: 06:13pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.133329 Kinh độ: 105.833328

  mây rải rác
  26ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 06:23

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.21mps
  • Hướng gió: 47º NE
  • Độ ẩm: 84%
  • Độ che phủ: 36%
  • Áp suất: 976mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 3 (02-09-2014)

  Mặt trời mọc: 05:39am Mặt trời lặn: 06:13pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.133329 Kinh độ: 105.833328

  mây dày đặc
  27ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 06:23

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.17mps
  • Hướng gió: 109º ESE
  • Độ ẩm: 80%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 973mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 3 (02-09-2014)

  Mặt trời mọc: 05:39am Mặt trời lặn: 06:13pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.133329 Kinh độ: 105.833328

  mưa rải rác
  23ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 06:23

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1mm
  • Sức gió: 0.41mps
  • Hướng gió: 1º N
  • Độ ẩm: 98%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 976mb
 • Thời tiết Tối Thứ 3 (03-09-2014)

  Mặt trời mọc: 05:39am Mặt trời lặn: 06:13pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.133329 Kinh độ: 105.833328

  mưa rải rác
  22ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 06:23

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1mm
  • Sức gió: 0.99mps
  • Hướng gió: 17º NNE
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 975mb
 • Cập nhật lúc 06:23
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây dày đặc 23ºC 92% 0.51mps 332º NNW 0mm 98%
  6:00 mây dày đặc 23ºC 88% 1.21mps 26º NNE 0mm 96%
  9:00 mây rải rác 26ºC 36% 1.21mps 47º NE 0mm 84%
  12:00 mây rải rác 27ºC 48% 1.21mps 104º ESE 0mm 80%
  15:00 mây dày đặc 27ºC 88% 1.17mps 109º ESE 0mm 80%
  18:00 mưa rải rác 23ºC 92% 0.91mps 139º SE 2mm 95%
  21:00 mưa rải rác 23ºC 88% 0.41mps 1º N 1mm 98%
  24:00 mưa vừa 22ºC 80% 0.61mps 6º N 6mm 98%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Bắc Kạn

Thứ 2

Dự báo ngày 01-09-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.12mps 5º
 • Độ ẩm: 99%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 974mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 02-09-2014
mưa to

Mưa To

23ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.36mps 14º
 • Độ ẩm: 98%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 80%
 • Áp suất: 976mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 03-09-2014
mưa to

Mưa To

23ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 0.99mps 34º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 976mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 04-09-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.51mps 44º
 • Độ ẩm: 94%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 56%
 • Áp suất: 974mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 05-09-2014
mây rải rác

Mây Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.16mps 104º
 • Độ ẩm: 86%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 48%
 • Áp suất: 973mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 06-09-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.61mps 174º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 19%
 • Áp suất: 980mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 07-09-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.42mps 89º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 40%
 • Áp suất: 981mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 08-09-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.63mps 109º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 45%
 • Áp suất: 979mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 09-09-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.42mps 61º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 7%
 • Áp suất: 978mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 10-09-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.71mps 38º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 27%
 • Áp suất: 977mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 11-09-2014
mưa to

Mưa To

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.97mps 53º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 26%
 • Áp suất: 978mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 12-09-2014
mưa rất to

Mưa Rất To

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.65mps 107º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 43%
 • Áp suất: 981mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 13-09-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.22mps 304º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 66%
 • Áp suất: 981mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 14-09-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 0.33mps 343º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 22%
 • Áp suất: 979mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 15-09-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.86mps 72º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 74%
 • Áp suất: 979mbar
Xem thêm