Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Bắc Kạn. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.


 • Thời tiết Hiện tại Thứ 7 (25-07-2014)

  Mặt trời mọc: 05:26am Mặt trời lặn: 06:40pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.133329 Kinh độ: 105.833328

  nhiều mây
  23ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 01:15

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 7.75mm
  • Sức gió: 0.91mps
  • Hướng gió: 345º NNW
  • Độ ẩm: 98%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 971mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 7 (26-07-2014)

  Mặt trời mọc: 05:26am Mặt trời lặn: 06:40pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.133329 Kinh độ: 105.833328

  mưa vừa
  19ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 01:15

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 5mm
  • Sức gió: 0.93mps
  • Hướng gió: 20º NNE
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 972mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 7 (26-07-2014)

  Mặt trời mọc: 05:26am Mặt trời lặn: 06:40pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.133329 Kinh độ: 105.833328

  mây dày đặc
  23ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 01:15

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.13mps
  • Hướng gió: 20º NNE
  • Độ ẩm: 93%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 973mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 7 (26-07-2014)

  Mặt trời mọc: 05:26am Mặt trời lặn: 06:40pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.133329 Kinh độ: 105.833328

  nhiều mây
  26ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 01:15

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1mps
  • Hướng gió: 100º E
  • Độ ẩm: 84%
  • Độ che phủ: 68%
  • Áp suất: 971mb
 • Thời tiết Tối Thứ 7 (26-07-2014)

  Mặt trời mọc: 05:26am Mặt trời lặn: 06:40pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.133329 Kinh độ: 105.833328

  mưa rải rác
  22ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 01:15

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1mm
  • Sức gió: 0.88mps
  • Hướng gió: 85º E
  • Độ ẩm: 96%
  • Độ che phủ: 64%
  • Áp suất: 973mb
 • Cập nhật lúc 01:15
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 nhiều mây 23ºC 64% 0.81mps 120º ESE 0mm 96%
  6:00 mưa vừa 20ºC 88% 0.91mps 345º NNW 7.75mm 98%
  9:00 mưa vừa 19ºC 92% 0.93mps 20º NNE 5mm 99%
  12:00 mưa rải rác 20ºC 92% 1.07mps 17º NNE 0.5mm 98%
  15:00 mây dày đặc 23ºC 92% 1.13mps 20º NNE 0mm 93%
  18:00 mây dày đặc 25ºC 88% 1.21mps 130º SE 0mm 88%
  21:00 nhiều mây 26ºC 68% 1mps 100º E 0mm 84%
  24:00 mưa rải rác 23ºC 48% 0.72mps 95º E 1.5mm 93%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Bắc Kạn

Thứ 6

Dự báo ngày 25-07-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 0.81mps 120º
 • Độ ẩm: 96%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 64%
 • Áp suất: 972mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 26-07-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.21mps 131º
 • Độ ẩm: 88%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 88%
 • Áp suất: 972mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 27-07-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 0.71mps 347º
 • Độ ẩm: 83%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 972mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 28-07-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.11mps 88º
 • Độ ẩm: 79%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 76%
 • Áp suất: 970mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 29-07-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.17mps 183º
 • Độ ẩm: 79%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 969mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 30-07-2014
ít mây

ít Mây

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.22mps 216º
 • Độ ẩm: 80%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 969mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 31-07-2014
quang mây

Quang Mây

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.28mps 310º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 39%
 • Áp suất: 966mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 01-08-2014
quang mây

Quang Mây

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.35mps 148º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 37%
 • Áp suất: 965mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 02-08-2014
quang mây

Quang Mây

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.26mps 175º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 27%
 • Áp suất: 964mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 03-08-2014
quang mây

Quang Mây

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.02mps 262º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 6%
 • Áp suất: 964mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 04-08-2014
quang mây

Quang Mây

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.26mps 149º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 58%
 • Áp suất: 966mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 05-08-2014
quang mây

Quang Mây

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.6mps 257º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 3%
 • Áp suất: 961mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 06-08-2014
quang mây

Quang Mây

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.76mps 266º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 16%
 • Áp suất: 958mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 07-08-2014
quang mây

Quang Mây

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.23mps 300º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 16%
 • Áp suất: 961mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 08-08-2014
quang mây

Quang Mây

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.44mps 341º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 95%
 • Áp suất: 962mbar
Xem thêm