Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Bắc Kạn. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 4 (17-10-2018)

  Mặt trời mọc: 05:53am Mặt trời lặn: 05:30pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.1333 Kinh độ: 105.8333

  mưa rải rác
  17ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 18ºC

  Thấp nhất: 18ºC

  Cập nhật lúc 02:27

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 2.07mm
  • Sức gió: 1.02mps
  • Hướng gió: 68º ENE
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 976mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 4 (17-10-2018)

  Mặt trời mọc: 05:53am Mặt trời lặn: 05:30pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.1333 Kinh độ: 105.8333

  mưa rải rác
  17ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 18ºC

  Thấp nhất: 18ºC

  Cập nhật lúc 02:27

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.29mm
  • Sức gió: 1.16mps
  • Hướng gió: 71º ENE
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 976mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 4 (17-10-2018)

  Mặt trời mọc: 05:53am Mặt trời lặn: 05:30pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.1333 Kinh độ: 105.8333

  mưa rải rác
  19ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 18ºC

  Thấp nhất: 18ºC

  Cập nhật lúc 02:27

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.87mm
  • Sức gió: 0.86mps
  • Hướng gió: 76º ENE
  • Độ ẩm: 98%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 976mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 4 (17-10-2018)

  Mặt trời mọc: 05:53am Mặt trời lặn: 05:30pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.1333 Kinh độ: 105.8333

  mưa rải rác
  18ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 18ºC

  Thấp nhất: 18ºC

  Cập nhật lúc 02:27

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.019999999999996mm
  • Sức gió: 0.52mps
  • Hướng gió: 169º S
  • Độ ẩm: 96%
  • Độ che phủ: 80%
  • Áp suất: 975mb
 • Thời tiết Tối Thứ 4 (18-10-2018)

  Mặt trời mọc: 05:53am Mặt trời lặn: 05:30pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.1333 Kinh độ: 105.8333

  mưa rải rác
  17ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 18ºC

  Thấp nhất: 18ºC

  Cập nhật lúc 02:27

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.050000000000004mm
  • Sức gió: 0.92mps
  • Hướng gió: 54º NE
  • Độ ẩm: 98%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 976mb
 • Cập nhật lúc 02:27
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 17ºC 92% 1.02mps 68º ENE 2.07mm 100%
  6:00 mưa rải rác 17ºC 92% 0.96mps 57º ENE 1.7mm 100%
  9:00 mưa rải rác 17ºC 92% 1.16mps 71º ENE 0.29mm 100%
  12:00 mưa rải rác 18ºC 92% 0.91mps 72º ENE 2.46mm 98%
  15:00 mưa rải rác 19ºC 92% 0.86mps 76º ENE 1.87mm 98%
  18:00 mưa rải rác 20ºC 80% 1.11mps 100º E 0.090000000000003mm 91%
  21:00 mưa rải rác 18ºC 80% 0.52mps 169º S 0.019999999999996mm 96%
  24:00 mưa rải rác 18ºC 68% 0.31mps 212º SSW 0.039999999999999mm 97%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Bắc Kạn

Thứ 3

Dự báo ngày 16-10-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

18ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 0.98mps 73º
 • Độ ẩm: 99%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 976mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 17-10-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

18ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 0.91mps 72º
 • Độ ẩm: 98%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 977mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 18-10-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

19ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 0.95mps 91º
 • Độ ẩm: 98%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 978mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 19-10-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 1.55mps 31º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 990mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 20-10-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.28mps 31º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 55%
 • Áp suất: 989mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 21-10-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.09mps 89º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 28%
 • Áp suất: 988mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 22-10-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.4mps 133º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 31%
 • Áp suất: 987mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 23-10-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.08mps 42º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 10%
 • Áp suất: 988mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 24-10-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 0.79mps 330º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 25%
 • Áp suất: 988mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 25-10-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 0.46mps 2º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 989mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 26-10-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 2.71mps 33º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 25%
 • Áp suất: 992mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 27-10-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 5.41mps 20º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 14%
 • Áp suất: 991mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 28-10-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 4.75mps 13º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 97%
 • Áp suất: 991mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 29-10-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 4.25mps 32º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 35%
 • Áp suất: 989mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 30-10-2018
trời quang mây

Trời Quang Mây

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 4.99mps 33º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 989mbar
Xem thêm