Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Bắc Kạn. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Chủ nhật (13-06-2021)

  Mặt trời mọc: 05:12am Mặt trời lặn: 06:40pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.1333 Kinh độ: 105.8333

  mưa rải rác
  24ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 23:28

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.74mps
  • Hướng gió: 105º ESE
  • Độ ẩm: 98%
  • Độ che phủ: 55%
  • Áp suất: 1006mb
 • Thời tiết Sáng Chủ nhật (13-06-2021)

  Mặt trời mọc: 05:12am Mặt trời lặn: 06:40pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.1333 Kinh độ: 105.8333

  mưa vừa
  26ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 23:28

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 4.21mm
  • Sức gió: 0.98mps
  • Hướng gió: 130º SE
  • Độ ẩm: 94%
  • Độ che phủ: 89%
  • Áp suất: 1004mb
 • Thời tiết Trưa Chủ nhật (13-06-2021)

  Mặt trời mọc: 05:12am Mặt trời lặn: 06:40pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.1333 Kinh độ: 105.8333

  mưa vừa
  24ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 23:28

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 3.33mm
  • Sức gió: 0.96mps
  • Hướng gió: 120º ESE
  • Độ ẩm: 97%
  • Độ che phủ: 82%
  • Áp suất: 1004mb
 • Thời tiết Chiều Chủ nhật (14-06-2021)

  Mặt trời mọc: 05:12am Mặt trời lặn: 06:40pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.1333 Kinh độ: 105.8333

  mưa rải rác
  23ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 23:28

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.29mm
  • Sức gió: 0.74mps
  • Hướng gió: 79º E
  • Độ ẩm: 98%
  • Độ che phủ: 80%
  • Áp suất: 1004mb
 • Thời tiết Tối Chủ nhật (14-06-2021)

  Mặt trời mọc: 05:12am Mặt trời lặn: 06:40pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.1333 Kinh độ: 105.8333

  mưa rải rác
  25ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 23:28

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.59mm
  • Sức gió: 0.65mps
  • Hướng gió: 100º E
  • Độ ẩm: 96%
  • Độ che phủ: 74%
  • Áp suất: 1004mb
 • Cập nhật lúc 23:28
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 24ºC 94% 1.24mps 57º ENE 0.92mm 97%
  6:00 mưa rải rác 25ºC 93% 1.22mps 62º ENE 1.64mm 94%
  9:00 mưa vừa 26ºC 89% 0.98mps 130º SE 4.21mm 94%
  12:00 mưa vừa 27ºC 95% 1.04mps 126º SE 4.27mm 94%
  15:00 mưa vừa 24ºC 82% 0.96mps 120º ESE 3.33mm 97%
  18:00 mưa rải rác 23ºC 72% 0.77mps 104º ESE 1.17mm 98%
  21:00 mưa rải rác 23ºC 80% 0.74mps 79º E 0.29mm 98%
  24:00 mưa rải rác 23ºC 78% 0.82mps 73º ENE 0.37mm 98%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Bắc Kạn

Chủ nhật

Dự báo ngày 13-06-2021
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.98mps 37º
 • Độ ẩm: 86%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 87%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 14-06-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.07mps 170º
 • Độ ẩm: 80%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 69%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 15-06-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.79mps 203º
 • Độ ẩm: 68%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 80%
 • Áp suất: 1001mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 16-06-2021
nhiều mây

Nhiều Mây

32ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.57mps 212º
 • Độ ẩm: 60%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 80%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 17-06-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.26mps 208º
 • Độ ẩm: 62%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 75%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 18-06-2021
mưa vừa

Mưa Vừa

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.21mps 196º
 • Độ ẩm: 65%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 19-06-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.44mps 205º
 • Độ ẩm: 63%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 91%
 • Áp suất: 1002mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 20-06-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.23mps 230º
 • Độ ẩm: 59%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1001mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 21-06-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.93mps 63º
 • Độ ẩm: 70%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 22-06-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.33mps 258º
 • Độ ẩm: 75%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 23-06-2021
mây dày đặc

Mây Dày đặc

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.51mps 71º
 • Độ ẩm: 50%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 24-06-2021
mây dày đặc

Mây Dày đặc

29ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.33mps 188º
 • Độ ẩm: 53%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 25-06-2021
mây dày đặc

Mây Dày đặc

32ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.45mps 188º
 • Độ ẩm: 51%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 26-06-2021
nhiều mây

Nhiều Mây

33ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 0.83mps 167º
 • Độ ẩm: 46%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 82%
 • Áp suất: 1003mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 27-06-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 0.88mps 203º
 • Độ ẩm: 60%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1004mbar
Xem thêm