Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Bắc Kạn. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 3 (18-06-2019)

  Mặt trời mọc: 05:13am Mặt trời lặn: 06:42pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.1333 Kinh độ: 105.8333

  mưa vừa
  24ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 21:10

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.188mm
  • Sức gió: 1.3mps
  • Hướng gió: 108º ESE
  • Độ ẩm: 96%
  • Độ che phủ: 95%
  • Áp suất: 1005mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 3 (18-06-2019)

  Mặt trời mọc: 05:13am Mặt trời lặn: 06:42pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.1333 Kinh độ: 105.8333

  mưa vừa
  30ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 21:10

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 4.313mm
  • Sức gió: 1.67mps
  • Hướng gió: 135º SE
  • Độ ẩm: 79%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1002mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 3 (18-06-2019)

  Mặt trời mọc: 05:13am Mặt trời lặn: 06:42pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.1333 Kinh độ: 105.8333

  mưa rải rác
  26ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 21:10

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.25mm
  • Sức gió: 1.76mps
  • Hướng gió: 110º ESE
  • Độ ẩm: 89%
  • Độ che phủ: 99%
  • Áp suất: 1002mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 3 (19-06-2019)

  Mặt trời mọc: 05:13am Mặt trời lặn: 06:42pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.1333 Kinh độ: 105.8333

  mưa vừa
  24ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 21:10

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 4.687mm
  • Sức gió: 1.09mps
  • Hướng gió: 67º ENE
  • Độ ẩm: 98%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1004mb
 • Thời tiết Tối Thứ 3 (19-06-2019)

  Mặt trời mọc: 05:13am Mặt trời lặn: 06:42pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.1333 Kinh độ: 105.8333

  mưa rải rác
  25ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 21:10

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.75mm
  • Sức gió: 0.44mps
  • Hướng gió: 65º ENE
  • Độ ẩm: 96%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1004mb
 • Cập nhật lúc 21:10
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa vừa 24ºC 100% 0.98mps 70º ENE 3.188mm 97%
  6:00 mưa rải rác 28ºC 100% 1.24mps 136º SE 2.562mm 85%
  9:00 mưa vừa 30ºC 100% 1.67mps 135º SE 4.313mm 79%
  12:00 mưa rải rác 30ºC 100% 1.68mps 140º SE 1.938mm 78%
  15:00 mưa rải rác 26ºC 99% 1.76mps 110º ESE 1.25mm 89%
  18:00 mưa vừa 25ºC 100% 2.24mps 99º E 4.438mm 95%
  21:00 mưa vừa 24ºC 100% 1.09mps 67º ENE 4.687mm 98%
  24:00 mưa rải rác 23ºC 100% 0.99mps 57º ENE 0.188mm 98%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Bắc Kạn

Thứ 3

Dự báo ngày 18-06-2019
mưa to

Mưa To

28ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.24mps 136º
 • Độ ẩm: 85%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 19-06-2019
mưa to

Mưa To

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.29mps 129º
 • Độ ẩm: 67%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 20-06-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.26mps 130º
 • Độ ẩm: 71%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 21-06-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 0.98mps 154º
 • Độ ẩm: 73%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 22-06-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 1.1mps 121º
 • Độ ẩm: 76%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1001mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 23-06-2019
mưa to

Mưa To

27ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.01mps 103º
 • Độ ẩm: 94%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1001mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 24-06-2019
mưa to

Mưa To

27ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.06mps 86º
 • Độ ẩm: 85%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 25-06-2019
mưa to

Mưa To

26ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.11mps 133º
 • Độ ẩm: 85%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 26-06-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.19mps 122º
 • Độ ẩm: 67%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 97%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 27-06-2019
mưa to

Mưa To

25ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 0.23mps 295º
 • Độ ẩm: 96%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 28-06-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.12mps 224º
 • Độ ẩm: 64%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 61%
 • Áp suất: 1001mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 29-06-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 1.69mps 238º
 • Độ ẩm: 50%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 97%
 • Áp suất: 999mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 30-06-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

36ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 1.86mps 249º
 • Độ ẩm: 47%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 999mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 01-07-2019
mưa to

Mưa To

29ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 0.33mps 263º
 • Độ ẩm: 88%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 998mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 02-07-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.34mps 66º
 • Độ ẩm: 82%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1000mbar
Xem thêm