Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Bắc Kạn. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Chủ nhật (17-01-2018)

  Mặt trời mọc: 06:38am Mặt trời lặn: 05:35pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.1333 Kinh độ: 105.8333

  mưa rải rác
  13ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 13ºC

  Thấp nhất: 13ºC

  Cập nhật lúc 23:26

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.0975mm
  • Sức gió: 0.96mps
  • Hướng gió: 83º E
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 977mb
 • Thời tiết Sáng Chủ nhật (17-01-2018)

  Mặt trời mọc: 06:38am Mặt trời lặn: 05:35pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.1333 Kinh độ: 105.8333

  mưa rải rác
  17ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 13ºC

  Thấp nhất: 13ºC

  Cập nhật lúc 23:26

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.245mm
  • Sức gió: 1.16mps
  • Hướng gió: 93º E
  • Độ ẩm: 90%
  • Độ che phủ: 80%
  • Áp suất: 977mb
 • Thời tiết Trưa Chủ nhật (17-01-2018)

  Mặt trời mọc: 06:38am Mặt trời lặn: 05:35pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.1333 Kinh độ: 105.8333

  mưa rải rác
  15ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 13ºC

  Thấp nhất: 13ºC

  Cập nhật lúc 23:26

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.065mm
  • Sức gió: 0.73mps
  • Hướng gió: 138º SE
  • Độ ẩm: 95%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 976mb
 • Thời tiết Chiều Chủ nhật (18-01-2018)

  Mặt trời mọc: 06:38am Mặt trời lặn: 05:35pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.1333 Kinh độ: 105.8333

  mưa rải rác
  15ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 13ºC

  Thấp nhất: 13ºC

  Cập nhật lúc 23:26

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.425mm
  • Sức gió: 0.72mps
  • Hướng gió: 82º E
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 977mb
 • Thời tiết Tối Chủ nhật (18-01-2018)

  Mặt trời mọc: 06:38am Mặt trời lặn: 05:35pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.1333 Kinh độ: 105.8333

  mưa rải rác
  15ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 13ºC

  Thấp nhất: 13ºC

  Cập nhật lúc 23:26

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.55mm
  • Sức gió: 1.06mps
  • Hướng gió: 88º E
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 977mb
 • Cập nhật lúc 23:26
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 13ºC 92% 1.11mps 59º ENE 1.2025mm 100%
  6:00 mưa rải rác 14ºC 80% 1.21mps 60º ENE 0.745mm 100%
  9:00 mưa rải rác 17ºC 80% 1.16mps 93º E 0.245mm 90%
  12:00 mưa rải rác 17ºC 88% 1.22mps 146º SE 0.045mm 88%
  15:00 mưa rải rác 15ºC 92% 0.73mps 138º SE 0.065mm 95%
  18:00 mưa rải rác 15ºC 92% 0.56mps 353º N 0.23mm 99%
  21:00 mưa rải rác 15ºC 100% 0.72mps 82º E 1.425mm 99%
  24:00 mưa rải rác 15ºC 92% 1.06mps 101º E 1.335mm 99%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Bắc Kạn

Thứ 3

Dự báo ngày 16-01-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

13ºC
 • Cao nhất: 13ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 0.96mps 84º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 977mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 17-01-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

17ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 1.16mps 94º
 • Độ ẩm: 90%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 80%
 • Áp suất: 977mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 18-01-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

17ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 1.26mps 156º
 • Độ ẩm: 97%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 977mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 19-01-2018
quang mây

Quang Mây

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 10ºC
 • Sức gió: 0.72mps 290º
 • Độ ẩm: 69%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 978mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 20-01-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 1.33mps 69º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 86%
 • Áp suất: 987mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 21-01-2018
mưa to

Mưa To

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 1.42mps 105º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 47%
 • Áp suất: 986mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 22-01-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

18ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 1.21mps 120º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 984mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 23-01-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

18ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 1.51mps 129º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 33%
 • Áp suất: 985mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 24-01-2018
mưa to

Mưa To

17ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 1.81mps 101º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 69%
 • Áp suất: 989mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 25-01-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

15ºC
 • Cao nhất: 15ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 1.16mps 78º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 987mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 26-01-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

17ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 1.32mps 59º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 96%
 • Áp suất: 988mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 27-01-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

13ºC
 • Cao nhất: 13ºC
 • Thấp nhất: 8ºC
 • Sức gió: 1.79mps 55º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 993mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 28-01-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

9ºC
 • Cao nhất: 9ºC
 • Thấp nhất: 6ºC
 • Sức gió: 2.36mps 46º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 94%
 • Áp suất: 997mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 29-01-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

10ºC
 • Cao nhất: 10ºC
 • Thấp nhất: 6ºC
 • Sức gió: 0.53mps 90º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 991mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 30-01-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

13ºC
 • Cao nhất: 13ºC
 • Thấp nhất: 8ºC
 • Sức gió: 0.6mps 3º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 70%
 • Áp suất: 986mbar
Xem thêm