Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Bắc Kạn. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 7 (03-12-2021)

  Mặt trời mọc: 06:21am Mặt trời lặn: 05:12pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.1333 Kinh độ: 105.8333

  nhiều mây
  11ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 10ºC

  Cập nhật lúc 04:34

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.25mps
  • Hướng gió: 29º NNE
  • Độ ẩm: 70%
  • Độ che phủ: 60%
  • Áp suất: 1023mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 7 (03-12-2021)

  Mặt trời mọc: 06:21am Mặt trời lặn: 05:12pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.1333 Kinh độ: 105.8333

  nhiều mây
  14ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 10ºC

  Cập nhật lúc 04:34

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.17mps
  • Hướng gió: 49º NE
  • Độ ẩm: 67%
  • Độ che phủ: 60%
  • Áp suất: 1022mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 7 (04-12-2021)

  Mặt trời mọc: 06:21am Mặt trời lặn: 05:12pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.1333 Kinh độ: 105.8333

  mây rải rác
  12ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 10ºC

  Cập nhật lúc 04:34

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.16mps
  • Hướng gió: 36º NE
  • Độ ẩm: 70%
  • Độ che phủ: 37%
  • Áp suất: 1024mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 7 (04-12-2021)

  Mặt trời mọc: 06:21am Mặt trời lặn: 05:12pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.1333 Kinh độ: 105.8333

  mây rải rác
  12ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 10ºC

  Cập nhật lúc 04:34

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.09mps
  • Hướng gió: 30º NNE
  • Độ ẩm: 72%
  • Độ che phủ: 42%
  • Áp suất: 1024mb
 • Thời tiết Tối Thứ 7 (04-12-2021)

  Mặt trời mọc: 06:21am Mặt trời lặn: 05:12pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.1333 Kinh độ: 105.8333

  nhiều mây
  23ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 10ºC

  Cập nhật lúc 04:34

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.77mps
  • Hướng gió: 111º ESE
  • Độ ẩm: 33%
  • Độ che phủ: 65%
  • Áp suất: 1020mb
 • Cập nhật lúc 04:34
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 nhiều mây 21ºC 63% 0.87mps 94º E 0mm 39%
  6:00 nhiều mây 21ºC 68% 1.16mps 81º E 0mm 45%
  9:00 nhiều mây 14ºC 60% 1.17mps 49º NE 0mm 67%
  12:00 nhiều mây 13ºC 52% 1.21mps 34º NE 0mm 68%
  15:00 mây rải rác 12ºC 37% 1.16mps 36º NE 0mm 70%
  18:00 mây rải rác 11ºC 47% 1.08mps 35º NE 0mm 72%
  21:00 mây rải rác 12ºC 42% 1.09mps 30º NNE 0mm 72%
  24:00 mây rải rác 21ºC 42% 0.71mps 59º ENE 0mm 41%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Bắc Kạn

Thứ 6

Dự báo ngày 03-12-2021
nhiều mây

Nhiều Mây

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 10ºC
 • Sức gió: 1.32mps 62º
 • Độ ẩm: 38%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 59%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 04-12-2021
mây rải rác

Mây Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 11ºC
 • Sức gió: 1.26mps 35º
 • Độ ẩm: 36%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 48%
 • Áp suất: 1023mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 05-12-2021
trời quang mây

Trời Quang Mây

21ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 1.4mps 57º
 • Độ ẩm: 39%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 10%
 • Áp suất: 1025mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 06-12-2021
trời quang mây

Trời Quang Mây

21ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 1.42mps 69º
 • Độ ẩm: 49%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 6%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 07-12-2021
trời quang mây

Trời Quang Mây

21ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 1.17mps 86º
 • Độ ẩm: 35%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 1%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 08-12-2021
trời quang mây

Trời Quang Mây

21ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 11ºC
 • Sức gió: 1.12mps 19º
 • Độ ẩm: 39%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 09-12-2021
mây dày đặc

Mây Dày đặc

19ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 1.23mps 35º
 • Độ ẩm: 52%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1025mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 10-12-2021
nhiều mây

Nhiều Mây

21ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 1.19mps 32º
 • Độ ẩm: 45%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 80%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 11-12-2021
trời quang mây

Trời Quang Mây

22ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 1.54mps 34º
 • Độ ẩm: 46%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 9%
 • Áp suất: 1023mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 12-12-2021
mây dày đặc

Mây Dày đặc

21ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 2.25mps 57º
 • Độ ẩm: 51%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 97%
 • Áp suất: 1025mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 13-12-2021
nhiều mây

Nhiều Mây

20ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 1.47mps 60º
 • Độ ẩm: 48%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 61%
 • Áp suất: 1024mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 14-12-2021
trời quang mây

Trời Quang Mây

22ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 1.52mps 191º
 • Độ ẩm: 46%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 1%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 15-12-2021
mây dày đặc

Mây Dày đặc

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 1.26mps 183º
 • Độ ẩm: 59%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 89%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 16-12-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 0.98mps 37º
 • Độ ẩm: 88%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 17-12-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

16ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 2.54mps 53º
 • Độ ẩm: 86%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1024mbar
Xem thêm