Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Bắc Kạn. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 3 (27-09-2022)

  Mặt trời mọc: 05:46am Mặt trời lặn: 05:48pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.1333 Kinh độ: 105.8333

  ít mây
  31ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 33ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 10:44

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.35mps
  • Hướng gió: 39º NE
  • Độ ẩm: 50%
  • Độ che phủ: 19%
  • Áp suất: 1010mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 3 (27-09-2022)

  Mặt trời mọc: 05:46am Mặt trời lặn: 05:48pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.1333 Kinh độ: 105.8333

  mây dày đặc
  26ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 33ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 10:44

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.07mps
  • Hướng gió: 35º NE
  • Độ ẩm: 78%
  • Độ che phủ: 95%
  • Áp suất: 1007mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 3 (28-09-2022)

  Mặt trời mọc: 05:46am Mặt trời lặn: 05:48pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.1333 Kinh độ: 105.8333

  nhiều mây
  23ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 33ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 10:44

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.5mps
  • Hướng gió: 8º N
  • Độ ẩm: 81%
  • Độ che phủ: 84%
  • Áp suất: 1008mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 3 (28-09-2022)

  Mặt trời mọc: 05:46am Mặt trời lặn: 05:48pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.1333 Kinh độ: 105.8333

  mây dày đặc
  24ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 33ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 10:44

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.54mps
  • Hướng gió: 2º N
  • Độ ẩm: 79%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1007mb
 • Thời tiết Tối Thứ 3 (28-09-2022)

  Mặt trời mọc: 05:46am Mặt trời lặn: 05:48pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.1333 Kinh độ: 105.8333

  mưa rải rác
  24ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 33ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 10:44

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.16mm
  • Sức gió: 1.37mps
  • Hướng gió: 43º NE
  • Độ ẩm: 82%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1007mb
 • Cập nhật lúc 10:44
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 ít mây 32ºC 21% 2.14mps 72º ENE 0mm 47%
  6:00 nhiều mây 30ºC 67% 0.68mps 71º ENE 0mm 62%
  9:00 mây dày đặc 26ºC 95% 1.07mps 35º NE 0mm 78%
  12:00 mây dày đặc 25ºC 86% 1.44mps 8º N 0mm 80%
  15:00 nhiều mây 23ºC 84% 1.5mps 8º N 0mm 81%
  18:00 mây dày đặc 23ºC 100% 1.52mps 359º N 0mm 80%
  21:00 mây dày đặc 24ºC 100% 1.54mps 2º N 0mm 79%
  24:00 mây dày đặc 28ºC 100% 2.16mps 46º NE 0mm 65%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Bắc Kạn

Thứ 3

Dự báo ngày 27-09-2022
ít mây

ít Mây

32ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.19mps 68º
 • Độ ẩm: 49%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 18%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 28-09-2022
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.25mps 38º
 • Độ ẩm: 72%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 29-09-2022
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.98mps 43º
 • Độ ẩm: 84%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 30-09-2022
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.77mps 19º
 • Độ ẩm: 99%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 01-10-2022
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.08mps 22º
 • Độ ẩm: 86%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1012mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 02-10-2022
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.76mps 64º
 • Độ ẩm: 63%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 71%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 03-10-2022
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.07mps 43º
 • Độ ẩm: 97%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 04-10-2022
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.2mps 11º
 • Độ ẩm: 61%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 05-10-2022
trời quang mây

Trời Quang Mây

31ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.64mps 188º
 • Độ ẩm: 60%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 06-10-2022
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.72mps 191º
 • Độ ẩm: 60%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 5%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 07-10-2022
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.47mps 183º
 • Độ ẩm: 61%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 66%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 08-10-2022
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.41mps 180º
 • Độ ẩm: 69%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 33%
 • Áp suất: 1012mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 09-10-2022
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.74mps 109º
 • Độ ẩm: 67%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 7%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 10-10-2022
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.66mps 129º
 • Độ ẩm: 52%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 2%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 11-10-2022
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.88mps 68º
 • Độ ẩm: 86%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 97%
 • Áp suất: 1014mbar
Xem thêm