Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Bắc Kạn. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 5 (16-10-2019)

  Mặt trời mọc: 05:53am Mặt trời lặn: 05:30pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.1333 Kinh độ: 105.8333

  nhiều mây
  19ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 19ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 04:42

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.983mps
  • Hướng gió: 43º NE
  • Độ ẩm: 95%
  • Độ che phủ: 75%
  • Áp suất: 1018mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 5 (16-10-2019)

  Mặt trời mọc: 05:53am Mặt trời lặn: 05:30pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.1333 Kinh độ: 105.8333

  mưa rải rác
  25ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 19ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 04:42

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.125mm
  • Sức gió: 1.917mps
  • Hướng gió: 20º NNE
  • Độ ẩm: 66%
  • Độ che phủ: 84%
  • Áp suất: 1017mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 5 (16-10-2019)

  Mặt trời mọc: 05:53am Mặt trời lặn: 05:30pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.1333 Kinh độ: 105.8333

  mây rải rác
  20ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 19ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 04:42

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.113mps
  • Hướng gió: 37º NE
  • Độ ẩm: 91%
  • Độ che phủ: 29%
  • Áp suất: 1017mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 5 (17-10-2019)

  Mặt trời mọc: 05:53am Mặt trời lặn: 05:30pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.1333 Kinh độ: 105.8333

  mưa rải rác
  19ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 19ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 04:42

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.062mm
  • Sức gió: 0.906mps
  • Hướng gió: 32º NNE
  • Độ ẩm: 94%
  • Độ che phủ: 98%
  • Áp suất: 1017mb
 • Thời tiết Tối Thứ 5 (17-10-2019)

  Mặt trời mọc: 05:53am Mặt trời lặn: 05:30pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.1333 Kinh độ: 105.8333

  mây dày đặc
  20ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 19ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 04:42

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.316mps
  • Hướng gió: 49º NE
  • Độ ẩm: 91%
  • Độ che phủ: 99%
  • Áp suất: 1019mb
 • Cập nhật lúc 04:42
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 nhiều mây 20ºC 74% 1.056mps 68º ENE 0mm 86%
  6:00 mưa rải rác 19ºC 100% 1.227mps 35º NE 0.5mm 94%
  9:00 mưa rải rác 25ºC 84% 1.917mps 20º NNE 0.125mm 66%
  12:00 mây rải rác 25ºC 45% 1.807mps 54º NE 0mm 68%
  15:00 mây rải rác 20ºC 29% 1.113mps 37º NE 0mm 91%
  18:00 mưa rải rác 20ºC 99% 0.76mps 27º NNE 0.25mm 92%
  21:00 mưa rải rác 19ºC 98% 0.906mps 32º NNE 0.062mm 94%
  24:00 mây dày đặc 19ºC 99% 0.991mps 44º NE 0mm 96%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Bắc Kạn

Thứ 3

Dự báo ngày 15-10-2019
nhiều mây

Nhiều Mây

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.494mps 37º
 • Độ ẩm: 90%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 54%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 16-10-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

19ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.227mps 35º
 • Độ ẩm: 94%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 17-10-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.479mps 70º
 • Độ ẩm: 60%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 33%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 18-10-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

18ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 2.137mps 38º
 • Độ ẩm: 96%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 19-10-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 1.021mps 52º
 • Độ ẩm: 57%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1020mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 20-10-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

27ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 0.902mps 197º
 • Độ ẩm: 54%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 3%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 21-10-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 1.481mps 187º
 • Độ ẩm: 72%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 31%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 22-10-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 2.035mps 178º
 • Độ ẩm: 81%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 82%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 23-10-2019
mưa to

Mưa To

22ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 0.3mps 117º
 • Độ ẩm: 97%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 24-10-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

18ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 2.7mps 39º
 • Độ ẩm: 89%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 25-10-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

17ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 2.071mps 47º
 • Độ ẩm: 94%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 26-10-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

17ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 0.984mps 56º
 • Độ ẩm: 97%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1017mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 27-10-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

19ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 0.489mps 83º
 • Độ ẩm: 99%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 28-10-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

21ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 0.435mps 74º
 • Độ ẩm: 97%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 29-10-2019
mưa to

Mưa To

18ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 3.022mps 38º
 • Độ ẩm: 97%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1019mbar
Xem thêm