Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Bắc Kạn. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 3 (19-02-2019)

  Mặt trời mọc: 06:25am Mặt trời lặn: 05:55pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.1333 Kinh độ: 105.8333

  mưa rải rác
  23ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 15ºC

  Thấp nhất: 15ºC

  Cập nhật lúc 17:35

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.8175mm
  • Sức gió: 1.16mps
  • Hướng gió: 140º SE
  • Độ ẩm: 79%
  • Độ che phủ: 8%
  • Áp suất: 975mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 3 (19-02-2019)

  Mặt trời mọc: 06:25am Mặt trời lặn: 05:55pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.1333 Kinh độ: 105.8333

  mưa rải rác
  22ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 15ºC

  Thấp nhất: 15ºC

  Cập nhật lúc 17:35

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.105mm
  • Sức gió: 1.21mps
  • Hướng gió: 157º SSE
  • Độ ẩm: 84%
  • Độ che phủ: 32%
  • Áp suất: 976mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 3 (19-02-2019)

  Mặt trời mọc: 06:25am Mặt trời lặn: 05:55pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.1333 Kinh độ: 105.8333

  trời quang mây
  18ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 15ºC

  Thấp nhất: 15ºC

  Cập nhật lúc 17:35

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1mps
  • Hướng gió: 119º ESE
  • Độ ẩm: 89%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 975mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 3 (20-02-2019)

  Mặt trời mọc: 06:25am Mặt trời lặn: 05:55pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.1333 Kinh độ: 105.8333

  mưa rải rác
  17ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 15ºC

  Thấp nhất: 15ºC

  Cập nhật lúc 17:35

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.05mm
  • Sức gió: 0.96mps
  • Hướng gió: 123º ESE
  • Độ ẩm: 91%
  • Độ che phủ: 56%
  • Áp suất: 977mb
 • Thời tiết Tối Thứ 3 (20-02-2019)

  Mặt trời mọc: 06:25am Mặt trời lặn: 05:55pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.1333 Kinh độ: 105.8333

  mưa rải rác
  18ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 15ºC

  Thấp nhất: 15ºC

  Cập nhật lúc 17:35

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.835mm
  • Sức gió: 0.96mps
  • Hướng gió: 49º NE
  • Độ ẩm: 93%
  • Độ che phủ: 68%
  • Áp suất: 977mb
 • Cập nhật lúc 17:35
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 17ºC 88% 0.83mps 49º NE 0.285mm 97%
  6:00 mưa rải rác 20ºC 92% 1.21mps 99º E 0.25mm 93%
  9:00 mưa rải rác 22ºC 32% 1.21mps 157º SSE 0.105mm 84%
  12:00 mưa rải rác 23ºC 8% 1.21mps 177º S 0.03mm 74%
  15:00 trời quang mây 18ºC 0% 1mps 119º ESE 0mm 89%
  18:00 trời quang mây 16ºC 8% 1.32mps 125º SE 0mm 90%
  21:00 mưa rải rác 17ºC 56% 0.96mps 123º ESE 0.05mm 91%
  24:00 mưa rải rác 17ºC 88% 0.72mps 88º E 1.045mm 92%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Bắc Kạn

Thứ 2

Dự báo ngày 18-02-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

15ºC
 • Cao nhất: 15ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 0.87mps 95º
 • Độ ẩm: 95%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 80%
 • Áp suất: 974mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 19-02-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 1.21mps 158º
 • Độ ẩm: 84%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 32%
 • Áp suất: 976mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 20-02-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 1.31mps 201º
 • Độ ẩm: 69%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 976mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 21-02-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 1.22mps 182º
 • Độ ẩm: 69%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 976mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 22-02-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

18ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 1.35mps 62º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 985mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 23-02-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

18ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 1.31mps 91º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 80%
 • Áp suất: 982mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 24-02-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

18ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 11ºC
 • Sức gió: 1.45mps 70º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 87%
 • Áp suất: 984mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 25-02-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 1.78mps 58º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 52%
 • Áp suất: 987mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 26-02-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 1.15mps 128º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 984mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 27-02-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 1.3mps 193º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 979mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 28-02-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 1.59mps 84º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 982mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 01-03-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 1.34mps 85º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 983mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 02-03-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 11ºC
 • Sức gió: 2.57mps 81º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 983mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 03-03-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

9ºC
 • Cao nhất: 9ºC
 • Thấp nhất: 7ºC
 • Sức gió: 3.05mps 17º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 47%
 • Áp suất: 991mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 04-03-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

13ºC
 • Cao nhất: 13ºC
 • Thấp nhất: 6ºC
 • Sức gió: 0.95mps 10º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 50%
 • Áp suất: 991mbar
Xem thêm