Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Bắc Kạn. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (20-03-2017)

  Mặt trời mọc: 05:56am Mặt trời lặn: 06:09pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.1333 Kinh độ: 105.8333

  mưa rải rác
  15ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 18ºC

  Thấp nhất: 13ºC

  Cập nhật lúc 23:18

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.55mm
  • Sức gió: 1.96mps
  • Hướng gió: 38º NE
  • Độ ẩm: 93%
  • Độ che phủ: 80%
  • Áp suất: 981mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (20-03-2017)

  Mặt trời mọc: 05:56am Mặt trời lặn: 06:09pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.1333 Kinh độ: 105.8333

  mưa rải rác
  19ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 18ºC

  Thấp nhất: 13ºC

  Cập nhật lúc 23:18

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.965mm
  • Sức gió: 0.52mps
  • Hướng gió: 56º NE
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 975mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (21-03-2017)

  Mặt trời mọc: 05:56am Mặt trời lặn: 06:09pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.1333 Kinh độ: 105.8333

  mưa rải rác
  19ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 18ºC

  Thấp nhất: 13ºC

  Cập nhật lúc 23:18

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.93mm
  • Sức gió: 0.98mps
  • Hướng gió: 101º E
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 974mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (21-03-2017)

  Mặt trời mọc: 05:56am Mặt trời lặn: 06:09pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.1333 Kinh độ: 105.8333

  mưa vừa
  19ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 18ºC

  Thấp nhất: 13ºC

  Cập nhật lúc 23:18

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 4.06mm
  • Sức gió: 1.04mps
  • Hướng gió: 45º NE
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 975mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (21-03-2017)

  Mặt trời mọc: 05:56am Mặt trời lặn: 06:09pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.1333 Kinh độ: 105.8333

  mưa vừa
  20ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 18ºC

  Thấp nhất: 13ºC

  Cập nhật lúc 23:18

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 4.495mm
  • Sức gió: 1.21mps
  • Hướng gió: 65º ENE
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 971mb
 • Cập nhật lúc 23:18
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 23ºC 44% 0.72mps 84º E 0.405mm 93%
  6:00 mưa rải rác 22ºC 92% 0.77mps 129º SE 0.095000000000001mm 97%
  9:00 mưa rải rác 19ºC 92% 0.52mps 56º NE 1.965mm 99%
  12:00 mưa rải rác 19ºC 92% 0.88mps 41º NE 2.38mm 100%
  15:00 mưa rải rác 19ºC 92% 0.98mps 101º E 0.93mm 99%
  18:00 mưa rải rác 18ºC 92% 0.62mps 56º NE 2.76mm 100%
  21:00 mưa vừa 19ºC 92% 1.04mps 45º NE 4.06mm 100%
  24:00 mưa vừa 20ºC 92% 1.12mps 66º ENE 4.44mm 100%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Bắc Kạn

Thứ 7

Dự báo ngày 25-03-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

18ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 1.75mps 47º
 • Độ ẩm: 79%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 80%
 • Áp suất: 980mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 26-03-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

14ºC
 • Cao nhất: 14ºC
 • Thấp nhất: 8ºC
 • Sức gió: 2.01mps 37º
 • Độ ẩm: 77%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 76%
 • Áp suất: 985mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 27-03-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

18ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 8ºC
 • Sức gió: 1.07mps 110º
 • Độ ẩm: 69%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 984mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 28-03-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 10ºC
 • Sức gió: 1.47mps 178º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 5%
 • Áp suất: 991mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 29-03-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 1.82mps 182º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 76%
 • Áp suất: 989mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 30-03-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 1.62mps 189º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 33%
 • Áp suất: 987mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 31-03-2017
mưa to

Mưa To

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 2.65mps 193º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 13%
 • Áp suất: 987mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 01-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

18ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 2.51mps 50º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 76%
 • Áp suất: 990mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 02-04-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

18ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 1.75mps 58º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 88%
 • Áp suất: 990mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 03-04-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 1.41mps 49º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 95%
 • Áp suất: 989mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 04-04-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 2.52mps 187º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 49%
 • Áp suất: 986mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 05-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 3.26mps 182º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 16%
 • Áp suất: 981mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 06-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.74mps 30º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 979mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 07-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.29mps 72º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 93%
 • Áp suất: 981mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 08-04-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.62mps 153º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 21%
 • Áp suất: 979mbar
Xem thêm