Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Bắc Kạn. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 7 (20-12-2014)

  Mặt trời mọc: 06:30am Mặt trời lặn: 05:17pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.133329 Kinh độ: 105.833328

  quang mây
  18ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 19ºC

  Thấp nhất: 4ºC

  Cập nhật lúc 13:40

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.3mps
  • Hướng gió: 212º SSW
  • Độ ẩm: 53%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 982mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 7 (20-12-2014)

  Mặt trời mọc: 06:30am Mặt trời lặn: 05:17pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.133329 Kinh độ: 105.833328

  quang mây
  9ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 19ºC

  Thấp nhất: 4ºC

  Cập nhật lúc 13:40

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.96mps
  • Hướng gió: 226º SW
  • Độ ẩm: 87%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 981mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 7 (21-12-2014)

  Mặt trời mọc: 06:30am Mặt trời lặn: 05:17pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.133329 Kinh độ: 105.833328

  quang mây
  3ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 19ºC

  Thấp nhất: 4ºC

  Cập nhật lúc 13:40

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.66mps
  • Hướng gió: 60º ENE
  • Độ ẩm: 81%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 982mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 7 (21-12-2014)

  Mặt trời mọc: 06:30am Mặt trời lặn: 05:17pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.133329 Kinh độ: 105.833328

  quang mây
  3ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 19ºC

  Thấp nhất: 4ºC

  Cập nhật lúc 13:40

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.91mps
  • Hướng gió: 34º NE
  • Độ ẩm: 86%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 988mb
 • Thời tiết Tối Thứ 7 (21-12-2014)

  Mặt trời mọc: 06:30am Mặt trời lặn: 05:17pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.133329 Kinh độ: 105.833328

  quang mây
  16ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 19ºC

  Thấp nhất: 4ºC

  Cập nhật lúc 13:40

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.91mps
  • Hướng gió: 22º NNE
  • Độ ẩm: 48%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 989mb
 • Cập nhật lúc 13:40
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 quang mây 18ºC 0% 1.28mps 216º SW 0mm 50%
  6:00 quang mây 17ºC 0% 1.21mps 215º SW 0mm 51%
  9:00 quang mây 9ºC 0% 0.96mps 226º SW 0mm 87%
  12:00 quang mây 5ºC 0% 0.82mps 236º SW 0mm 84%
  15:00 quang mây 3ºC 0% 0.66mps 60º ENE 0mm 81%
  18:00 ít mây 2ºC 20% 1.17mps 47º NE 0mm 82%
  21:00 quang mây 3ºC 0% 0.91mps 34º NE 0mm 86%
  24:00 ít mây 14ºC 24% 1.62mps 11º N 0mm 62%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Bắc Kạn

Thứ 7

Dự báo ngày 20-12-2014
quang mây

Quang Mây

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 4ºC
 • Sức gió: 1.21mps 79º
 • Độ ẩm: 40%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 982mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 21-12-2014
ít mây

ít Mây

15ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 1ºC
 • Sức gió: 3.82mps 20º
 • Độ ẩm: 40%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 991mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 22-12-2014
quang mây

Quang Mây

12ºC
 • Cao nhất: 15ºC
 • Thấp nhất: 2ºC
 • Sức gió: 2.16mps 45º
 • Độ ẩm: 41%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 989mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 23-12-2014
ít mây

ít Mây

13ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 0ºC
 • Sức gió: 1.51mps 17º
 • Độ ẩm: 41%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 986mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 24-12-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

14ºC
 • Cao nhất: 14ºC
 • Thấp nhất: 5ºC
 • Sức gió: 2.01mps 48º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 94%
 • Áp suất: 994mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 25-12-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

13ºC
 • Cao nhất: 13ºC
 • Thấp nhất: 9ºC
 • Sức gió: 3mps 33º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 995mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 26-12-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

11ºC
 • Cao nhất: 11ºC
 • Thấp nhất: 9ºC
 • Sức gió: 2.39mps 35º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 994mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 27-12-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

14ºC
 • Cao nhất: 14ºC
 • Thấp nhất: 8ºC
 • Sức gió: 2.61mps 28º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 27%
 • Áp suất: 995mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 28-12-2014
quang mây

Quang Mây

15ºC
 • Cao nhất: 15ºC
 • Thấp nhất: 9ºC
 • Sức gió: 3.33mps 12º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 2%
 • Áp suất: 998mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 29-12-2014
quang mây

Quang Mây

17ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 7ºC
 • Sức gió: 3.52mps 14º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 998mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 30-12-2014
quang mây

Quang Mây

18ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 4ºC
 • Sức gió: 2.13mps 4º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 995mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 31-12-2014
quang mây

Quang Mây

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 4ºC
 • Sức gió: 0.82mps 139º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 991mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 01-01-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 4ºC
 • Sức gió: 1.25mps 165º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 43%
 • Áp suất: 989mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 02-01-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

16ºC
 • Cao nhất: 16ºC
 • Thấp nhất: 11ºC
 • Sức gió: 3.68mps 22º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 97%
 • Áp suất: 992mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 03-01-2015
quang mây

Quang Mây

15ºC
 • Cao nhất: 15ºC
 • Thấp nhất: 5ºC
 • Sức gió: 2.39mps 33º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 994mbar
Xem thêm