Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Bắc Kạn. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.


 • Thời tiết Hiện tại Thứ 5 (17-04-2014)

  Mặt trời mọc: 05:34am Mặt trời lặn: 06:17pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.133329 Kinh độ: 105.833328

  mưa rải rác
  27ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 16:54

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.21mps
  • Hướng gió: 170º S
  • Độ ẩm: 83%
  • Độ che phủ: 20%
  • Áp suất: 972mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 5 (17-04-2014)

  Mặt trời mọc: 05:34am Mặt trời lặn: 06:17pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.133329 Kinh độ: 105.833328

  mây dày đặc
  25ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 16:54

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.86mps
  • Hướng gió: 155º SSE
  • Độ ẩm: 95%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 972mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 5 (18-04-2014)

  Mặt trời mọc: 05:34am Mặt trời lặn: 06:17pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.133329 Kinh độ: 105.833328

  mưa rải rác
  23ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 16:54

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1mm
  • Sức gió: 0.91mps
  • Hướng gió: 132º SE
  • Độ ẩm: 98%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 974mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 5 (18-04-2014)

  Mặt trời mọc: 05:34am Mặt trời lặn: 06:17pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.133329 Kinh độ: 105.833328

  mưa rải rác
  23ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 16:54

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1mm
  • Sức gió: 0.97mps
  • Hướng gió: 119º ESE
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 975mb
 • Thời tiết Tối Thứ 5 (18-04-2014)

  Mặt trời mọc: 05:34am Mặt trời lặn: 06:17pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.133329 Kinh độ: 105.833328

  mưa rải rác
  25ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 16:54

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.5mm
  • Sức gió: 1.21mps
  • Hướng gió: 158º SSE
  • Độ ẩm: 95%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 973mb
 • Cập nhật lúc 16:54
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 25ºC 88% 1.16mps 162º SSE 0.5mm 94%
  6:00 mây dày đặc 26ºC 92% 1.21mps 152º SSE 0mm 90%
  9:00 mây dày đặc 25ºC 92% 0.86mps 155º SSE 0mm 95%
  12:00 mưa vừa 22ºC 92% 0.97mps 133º SE 4mm 98%
  15:00 mưa rải rác 23ºC 92% 0.91mps 132º SE 1mm 98%
  18:00 mưa rải rác 22ºC 92% 1.01mps 105º ESE 1.5mm 99%
  21:00 mưa rải rác 23ºC 92% 0.97mps 119º ESE 1mm 99%
  24:00 mưa rải rác 24ºC 92% 0.99mps 144º SE 1mm 100%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Bắc Kạn

Thứ 5

Dự báo ngày 17-04-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.61mps 197º
 • Độ ẩm: 94%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 972mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 18-04-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

22ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.45mps 175º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 974mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 19-04-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 4.03mps 154º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 50%
 • Áp suất: 979mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 20-04-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.53mps 149º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 980mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 21-04-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.72mps 154º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 49%
 • Áp suất: 982mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 22-04-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.96mps 155º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 29%
 • Áp suất: 982mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 23-04-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.9mps 171º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 18%
 • Áp suất: 980mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 24-04-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.42mps 197º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 976mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 25-04-2014
quang mây

Quang Mây

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.47mps 225º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 977mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 26-04-2014
quang mây

Quang Mây

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.65mps 134º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 978mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 27-04-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.28mps 163º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 982mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 28-04-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 3.61mps 45º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 94%
 • Áp suất: 987mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 29-04-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

18ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 3.29mps 32º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 988mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 01-01-1970

0ºC
 • Cao nhất: 0ºC
 • Thấp nhất: 0ºC
 • Sức gió: mps º
 • Độ ẩm: %
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: %
 • Áp suất: 0mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 01-01-1970

0ºC
 • Cao nhất: 0ºC
 • Thấp nhất: 0ºC
 • Sức gió: mps º
 • Độ ẩm: %
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: %
 • Áp suất: 0mbar
Xem thêm