Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Bắc Kạn. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Chủ nhật (22-05-2017)

  Mặt trời mọc: 05:14am Mặt trời lặn: 06:32pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.1333 Kinh độ: 105.8333

  mưa vừa
  22ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 04:53

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 4.8175mm
  • Sức gió: 0.92mps
  • Hướng gió: 48º NE
  • Độ ẩm: 98%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 968mb
 • Thời tiết Sáng Chủ nhật (22-05-2017)

  Mặt trời mọc: 05:14am Mặt trời lặn: 06:32pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.1333 Kinh độ: 105.8333

  mưa vừa
  22ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 04:53

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 10.105mm
  • Sức gió: 1.16mps
  • Hướng gió: 12º NNE
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 969mb
 • Thời tiết Trưa Chủ nhật (22-05-2017)

  Mặt trời mọc: 05:14am Mặt trời lặn: 06:32pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.1333 Kinh độ: 105.8333

  mưa rải rác
  26ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 04:53

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.185mm
  • Sức gió: 1.26mps
  • Hướng gió: 94º E
  • Độ ẩm: 90%
  • Độ che phủ: 80%
  • Áp suất: 968mb
 • Thời tiết Chiều Chủ nhật (22-05-2017)

  Mặt trời mọc: 05:14am Mặt trời lặn: 06:32pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.1333 Kinh độ: 105.8333

  mưa rải rác
  25ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 04:53

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.07mm
  • Sức gió: 0.92mps
  • Hướng gió: 114º ESE
  • Độ ẩm: 92%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 968mb
 • Thời tiết Tối Chủ nhật (23-05-2017)

  Mặt trời mọc: 05:14am Mặt trời lặn: 06:32pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.1333 Kinh độ: 105.8333

  mưa vừa
  22ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 04:53

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 11.855mm
  • Sức gió: 0.76mps
  • Hướng gió: 51º NE
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 968mb
 • Cập nhật lúc 04:53
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa vừa 22ºC 92% 0.92mps 48º NE 4.8175mm 98%
  6:00 mưa to 21ºC 92% 0.81mps 39º NE 13.48mm 99%
  9:00 mưa vừa 22ºC 92% 1.16mps 12º NNE 10.105mm 99%
  12:00 mưa rải rác 23ºC 100% 1.23mps 39º NE 1.86mm 99%
  15:00 mưa rải rác 26ºC 80% 1.26mps 94º E 0.185mm 90%
  18:00 mưa rải rác 27ºC 68% 1.26mps 119º ESE 0.029999999999994mm 87%
  21:00 mưa rải rác 25ºC 92% 0.92mps 114º ESE 0.07mm 92%
  24:00 mưa vừa 23ºC 92% 1.04mps 65º ENE 4.585mm 99%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Bắc Kạn

Chủ nhật

Dự báo ngày 21-05-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.02mps 68º
 • Độ ẩm: 98%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 969mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 22-05-2017
mưa to

Mưa To

23ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.23mps 39º
 • Độ ẩm: 99%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 969mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 23-05-2017
mưa to

Mưa To

23ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.22mps 33º
 • Độ ẩm: 99%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 970mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 24-05-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.47mps 34º
 • Độ ẩm: 77%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 972mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 25-05-2017
quang mây

Quang Mây

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 4.6mps 11º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 4%
 • Áp suất: 984mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 26-05-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.82mps 5º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 2%
 • Áp suất: 982mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 27-05-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 0.98mps 166º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 23%
 • Áp suất: 981mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 28-05-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.23mps 233º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 980mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 29-05-2017
mưa to

Mưa To

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 0.83mps 203º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 27%
 • Áp suất: 979mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 30-05-2017
mưa to

Mưa To

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.06mps 140º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 31%
 • Áp suất: 980mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 31-05-2017
mưa to

Mưa To

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.35mps 165º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 44%
 • Áp suất: 979mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 01-06-2017
mưa to

Mưa To

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.55mps 154º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 32%
 • Áp suất: 978mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 02-06-2017
mưa to

Mưa To

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.46mps 169º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 38%
 • Áp suất: 978mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 03-06-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.61mps 174º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 25%
 • Áp suất: 977mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 04-06-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.51mps 227º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 973mbar
Xem thêm