Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Bắc Kạn. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 3 (29-09-2020)

  Mặt trời mọc: 05:47am Mặt trời lặn: 05:46pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.1333 Kinh độ: 105.8333

  nhiều mây
  25ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 19:39

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.88mps
  • Hướng gió: 170º S
  • Độ ẩm: 88%
  • Độ che phủ: 81%
  • Áp suất: 1007mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 3 (29-09-2020)

  Mặt trời mọc: 05:47am Mặt trời lặn: 05:46pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.1333 Kinh độ: 105.8333

  mưa rải rác
  31ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 19:39

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.2mm
  • Sức gió: 1.5mps
  • Hướng gió: 184º S
  • Độ ẩm: 60%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 1006mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 3 (29-09-2020)

  Mặt trời mọc: 05:47am Mặt trời lặn: 05:46pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.1333 Kinh độ: 105.8333

  mưa rải rác
  25ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 19:39

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.2mm
  • Sức gió: 0.95mps
  • Hướng gió: 171º S
  • Độ ẩm: 89%
  • Độ che phủ: 66%
  • Áp suất: 1005mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 3 (30-09-2020)

  Mặt trời mọc: 05:47am Mặt trời lặn: 05:46pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.1333 Kinh độ: 105.8333

  mưa rải rác
  24ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 19:39

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.14mm
  • Sức gió: 0.62mps
  • Hướng gió: 156º SSE
  • Độ ẩm: 92%
  • Độ che phủ: 98%
  • Áp suất: 1007mb
 • Thời tiết Tối Thứ 3 (30-09-2020)

  Mặt trời mọc: 05:47am Mặt trời lặn: 05:46pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.1333 Kinh độ: 105.8333

  mây dày đặc
  24ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 19:39

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.41mps
  • Hướng gió: 72º ENE
  • Độ ẩm: 90%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1008mb
 • Cập nhật lúc 19:39
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 nhiều mây 23ºC 71% 0.49mps 54º NE 0mm 91%
  6:00 mưa rải rác 28ºC 88% 0.8mps 169º S 0.13mm 73%
  9:00 mưa rải rác 31ºC 88% 1.5mps 184º S 0.2mm 60%
  12:00 mưa rải rác 30ºC 73% 1.64mps 186º S 0.17mm 64%
  15:00 mưa rải rác 25ºC 66% 0.95mps 171º S 0.2mm 89%
  18:00 mưa rải rác 24ºC 97% 0.79mps 171º S 0.28mm 92%
  21:00 mưa rải rác 24ºC 98% 0.62mps 156º SSE 0.14mm 92%
  24:00 mây dày đặc 23ºC 100% 0.2mps 60º ENE 0mm 92%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Bắc Kạn

Thứ 3

Dự báo ngày 29-09-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 0.8mps 169º
 • Độ ẩm: 73%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 88%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 30-09-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1mps 165º
 • Độ ẩm: 65%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 88%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 01-10-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.45mps 121º
 • Độ ẩm: 61%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 43%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 02-10-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.38mps 154º
 • Độ ẩm: 59%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 71%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 03-10-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 0.95mps 196º
 • Độ ẩm: 58%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 97%
 • Áp suất: 1011mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 04-10-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.41mps 166º
 • Độ ẩm: 63%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 87%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 05-10-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.32mps 169º
 • Độ ẩm: 77%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 95%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 06-10-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.21mps 164º
 • Độ ẩm: 60%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 79%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 07-10-2020
mưa to

Mưa To

27ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 0.41mps 129º
 • Độ ẩm: 83%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 78%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 08-10-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.74mps 68º
 • Độ ẩm: 65%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 33%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 09-10-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.97mps 52º
 • Độ ẩm: 58%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 6%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 10-10-2020
nhiều mây

Nhiều Mây

29ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.31mps 64º
 • Độ ẩm: 57%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 57%
 • Áp suất: 1011mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 11-10-2020
trời quang mây

Trời Quang Mây

30ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.16mps 29º
 • Độ ẩm: 51%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 2%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 12-10-2020
mây dày đặc

Mây Dày đặc

30ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.75mps 42º
 • Độ ẩm: 54%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 13-10-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.23mps 66º
 • Độ ẩm: 51%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 13%
 • Áp suất: 1008mbar
Xem thêm