Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Bắc Kạn. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 4 (19-04-2017)

  Mặt trời mọc: 05:33am Mặt trời lặn: 06:18pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.1333 Kinh độ: 105.8333

  clear sky
  27ºC

  Clear Sky

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 06:06

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.52mps
  • Hướng gió: 221º SW
  • Độ ẩm: 75%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 966mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 4 (19-04-2017)

  Mặt trời mọc: 05:33am Mặt trời lặn: 06:18pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.1333 Kinh độ: 105.8333

  clear sky
  20ºC

  Clear Sky

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 06:06

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.52mps
  • Hướng gió: 103º ESE
  • Độ ẩm: 91%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 969mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 4 (20-04-2017)

  Mặt trời mọc: 05:33am Mặt trời lặn: 06:18pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.1333 Kinh độ: 105.8333

  clear sky
  17ºC

  Clear Sky

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 06:06

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.98mps
  • Hướng gió: 101º E
  • Độ ẩm: 90%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 968mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 4 (20-04-2017)

  Mặt trời mọc: 05:33am Mặt trời lặn: 06:18pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.1333 Kinh độ: 105.8333

  clear sky
  28ºC

  Clear Sky

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 06:06

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.29mps
  • Hướng gió: 185º S
  • Độ ẩm: 78%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 970mb
 • Thời tiết Tối Thứ 4 (20-04-2017)

  Mặt trời mọc: 05:33am Mặt trời lặn: 06:18pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.1333 Kinh độ: 105.8333

  clear sky
  29ºC

  Clear Sky

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 06:06

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.24mps
  • Hướng gió: 228º SW
  • Độ ẩm: 61%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 967mb
 • Cập nhật lúc 06:06
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 clear sky 27ºC 0% 1.52mps 221º SW 0mm 75%
  6:00 clear sky 23ºC 0% 0.51mps 244º WSW 0mm 89%
  9:00 clear sky 20ºC 0% 0.52mps 103º ESE 0mm 91%
  12:00 clear sky 19ºC 0% 0.91mps 121º ESE 0mm 91%
  15:00 clear sky 17ºC 0% 0.98mps 101º E 0mm 90%
  18:00 mưa rải rác 21ºC 0% 1.03mps 80º E 0.01mm 93%
  21:00 clear sky 28ºC 0% 1.29mps 185º S 0mm 78%
  24:00 clear sky 30ºC 0% 1.27mps 225º SW 0mm 64%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Bắc Kạn

Thứ 4

Dự báo ngày 19-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.37mps 224º
 • Độ ẩm: 83%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 968mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 20-04-2017
quang mây

Quang Mây

28ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 1.29mps 185º
 • Độ ẩm: 78%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 970mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 21-04-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

21ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 1.88mps 18º
 • Độ ẩm: 96%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 68%
 • Áp suất: 975mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 22-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 2.98mps 26º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 90%
 • Áp suất: 988mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 23-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 1.52mps 76º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 42%
 • Áp suất: 989mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 24-04-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 1.75mps 13º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 65%
 • Áp suất: 989mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 25-04-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

17ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 1.48mps 25º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 987mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 26-04-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 1.3mps 81º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 94%
 • Áp suất: 984mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 27-04-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 2.32mps 173º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 982mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 28-04-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 1.79mps 14º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 43%
 • Áp suất: 984mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 29-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 2.99mps 10º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 91%
 • Áp suất: 988mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 30-04-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 1.29mps 273º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 93%
 • Áp suất: 985mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 01-05-2017
quang mây

Quang Mây

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 1.26mps 165º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 982mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 02-05-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.46mps 147º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 39%
 • Áp suất: 982mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 03-05-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.6mps 235º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 11%
 • Áp suất: 978mbar
Xem thêm