Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Bắc Kạn. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 3 (09-03-2021)

  Mặt trời mọc: 06:11am Mặt trời lặn: 06:03pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.1333 Kinh độ: 105.8333

  mưa rải rác
  21ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 10:10

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.84mps
  • Hướng gió: 141º SE
  • Độ ẩm: 88%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1019mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 3 (09-03-2021)

  Mặt trời mọc: 06:11am Mặt trời lặn: 06:03pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.1333 Kinh độ: 105.8333

  mưa rải rác
  21ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 10:10

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.94mm
  • Sức gió: 1.1mps
  • Hướng gió: 162º SSE
  • Độ ẩm: 84%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1016mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 3 (09-03-2021)

  Mặt trời mọc: 06:11am Mặt trời lặn: 06:03pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.1333 Kinh độ: 105.8333

  mưa rải rác
  21ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 10:10

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.54mm
  • Sức gió: 1.26mps
  • Hướng gió: 152º SSE
  • Độ ẩm: 88%
  • Độ che phủ: 64%
  • Áp suất: 1015mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 3 (10-03-2021)

  Mặt trời mọc: 06:11am Mặt trời lặn: 06:03pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.1333 Kinh độ: 105.8333

  mưa rải rác
  20ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 10:10

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.29mm
  • Sức gió: 0.68mps
  • Hướng gió: 171º S
  • Độ ẩm: 88%
  • Độ che phủ: 86%
  • Áp suất: 1017mb
 • Thời tiết Tối Thứ 3 (10-03-2021)

  Mặt trời mọc: 06:11am Mặt trời lặn: 06:03pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.1333 Kinh độ: 105.8333

  mưa rải rác
  20ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 10:10

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.9mm
  • Sức gió: 0.95mps
  • Hướng gió: 174º S
  • Độ ẩm: 88%
  • Độ che phủ: 98%
  • Áp suất: 1018mb
 • Cập nhật lúc 10:10
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 20ºC 100% 0.76mps 137º SE 0.62mm 90%
  6:00 mưa rải rác 20ºC 100% 0.94mps 142º SE 0.72mm 88%
  9:00 mưa rải rác 21ºC 100% 1.1mps 162º SSE 0.94mm 84%
  12:00 mưa rải rác 24ºC 72% 2.16mps 162º SSE 0.51mm 73%
  15:00 mưa rải rác 21ºC 64% 1.26mps 152º SSE 0.54mm 88%
  18:00 mưa rải rác 20ºC 76% 0.96mps 149º SSE 0.55mm 88%
  21:00 mưa rải rác 20ºC 86% 0.68mps 171º S 0.29mm 88%
  24:00 mưa rải rác 20ºC 96% 0.36mps 131º SE 0.71mm 88%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Bắc Kạn

Thứ 3

Dự báo ngày 09-03-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

21ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.09mps 164º
 • Độ ẩm: 86%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 10-03-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.52mps 186º
 • Độ ẩm: 82%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 11-03-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.73mps 191º
 • Độ ẩm: 70%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 93%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 12-03-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.27mps 202º
 • Độ ẩm: 73%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 13-03-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.85mps 192º
 • Độ ẩm: 58%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 74%
 • Áp suất: 1016mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 14-03-2021
mây dày đặc

Mây Dày đặc

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 2.05mps 178º
 • Độ ẩm: 63%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 94%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 15-03-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.68mps 189º
 • Độ ẩm: 70%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 95%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 16-03-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.94mps 186º
 • Độ ẩm: 66%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 86%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 17-03-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.15mps 174º
 • Độ ẩm: 67%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 18-03-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 2.08mps 182º
 • Độ ẩm: 60%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 87%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 19-03-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.99mps 187º
 • Độ ẩm: 63%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 20-03-2021
nhiều mây

Nhiều Mây

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 2.02mps 190º
 • Độ ẩm: 57%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 63%
 • Áp suất: 1012mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 21-03-2021
nhiều mây

Nhiều Mây

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.96mps 196º
 • Độ ẩm: 53%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 61%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 22-03-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 2.55mps 185º
 • Độ ẩm: 55%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 85%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 23-03-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.75mps 193º
 • Độ ẩm: 70%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1008mbar
Xem thêm