Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Bắc Kạn. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (14-11-2017)

  Mặt trời mọc: 06:08am Mặt trời lặn: 05:13pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.1333 Kinh độ: 105.8333

  nhiều mây
  25ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 07:31

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.88mps
  • Hướng gió: 194º SSW
  • Độ ẩm: 75%
  • Độ che phủ: 80%
  • Áp suất: 974mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (14-11-2017)

  Mặt trời mọc: 06:08am Mặt trời lặn: 05:13pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.1333 Kinh độ: 105.8333

  mưa rải rác
  21ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 07:31

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.375mm
  • Sức gió: 0.78mps
  • Hướng gió: 62º ENE
  • Độ ẩm: 93%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 977mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (15-11-2017)

  Mặt trời mọc: 06:08am Mặt trời lặn: 05:13pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.1333 Kinh độ: 105.8333

  mưa rải rác
  21ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 07:31

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 2.69mm
  • Sức gió: 0.86mps
  • Hướng gió: 39º NE
  • Độ ẩm: 98%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 977mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (15-11-2017)

  Mặt trời mọc: 06:08am Mặt trời lặn: 05:13pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.1333 Kinh độ: 105.8333

  mưa rải rác
  22ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 07:31

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.645mm
  • Sức gió: 1.16mps
  • Hướng gió: 84º E
  • Độ ẩm: 91%
  • Độ che phủ: 36%
  • Áp suất: 980mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (15-11-2017)

  Mặt trời mọc: 06:08am Mặt trời lặn: 05:13pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.1333 Kinh độ: 105.8333

  mưa rải rác
  23ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 07:31

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.245mm
  • Sức gió: 0.99mps
  • Hướng gió: 122º ESE
  • Độ ẩm: 84%
  • Độ che phủ: 76%
  • Áp suất: 976mb
 • Cập nhật lúc 07:31
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 nhiều mây 25ºC 80% 0.88mps 194º SSW 0mm 75%
  6:00 mưa rải rác 23ºC 76% 0.04mps 3º N 0.0099999999999998mm 84%
  9:00 mưa rải rác 21ºC 92% 0.78mps 62º ENE 0.375mm 93%
  12:00 mưa rải rác 21ºC 92% 1.06mps 55º NE 1.07mm 98%
  15:00 mưa rải rác 21ºC 92% 0.86mps 39º NE 2.69mm 98%
  18:00 mưa rải rác 20ºC 100% 1.11mps 88º E 2.925mm 99%
  21:00 mưa rải rác 22ºC 36% 1.16mps 84º E 0.645mm 91%
  24:00 mưa rải rác 24ºC 24% 1.27mps 78º ENE 0.010000000000002mm 79%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Bắc Kạn

Thứ 3

Dự báo ngày 14-11-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.27mps 167º
 • Độ ẩm: 76%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 36%
 • Áp suất: 975mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 15-11-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

22ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.16mps 84º
 • Độ ẩm: 91%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 36%
 • Áp suất: 980mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 16-11-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

20ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 0.51mps 115º
 • Độ ẩm: 99%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 978mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 17-11-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.55mps 184º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 40%
 • Áp suất: 983mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 18-11-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 2.09mps 55º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 58%
 • Áp suất: 988mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 19-11-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

15ºC
 • Cao nhất: 15ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 2.09mps 50º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 992mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 20-11-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

15ºC
 • Cao nhất: 15ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 1.54mps 69º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 63%
 • Áp suất: 990mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 21-11-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

14ºC
 • Cao nhất: 14ºC
 • Thấp nhất: 11ºC
 • Sức gió: 1.41mps 59º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 988mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 22-11-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

16ºC
 • Cao nhất: 16ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 4.87mps 19º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 63%
 • Áp suất: 993mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 23-11-2017
quang mây

Quang Mây

18ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 7ºC
 • Sức gió: 3.34mps 22º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 994mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 24-11-2017
quang mây

Quang Mây

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 7ºC
 • Sức gió: 1.34mps 342º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 990mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 25-11-2017
quang mây

Quang Mây

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 7ºC
 • Sức gió: 0.54mps 262º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 3%
 • Áp suất: 989mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 26-11-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 9ºC
 • Sức gió: 1.57mps 27º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 37%
 • Áp suất: 990mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 27-11-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 3.77mps 39º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 16%
 • Áp suất: 993mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 28-11-2017
quang mây

Quang Mây

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 8ºC
 • Sức gió: 1.9mps 30º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 993mbar
Xem thêm