Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Bắc Kạn. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 5 (27-11-2014)

  Mặt trời mọc: 06:16am Mặt trời lặn: 05:12pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.133329 Kinh độ: 105.833328

  ít mây
  18ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 18ºC

  Thấp nhất: 12ºC

  Cập nhật lúc 17:59

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.84mps
  • Hướng gió: 132º SE
  • Độ ẩm: 95%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 975mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 5 (27-11-2014)

  Mặt trời mọc: 06:16am Mặt trời lặn: 05:12pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.133329 Kinh độ: 105.833328

  mây dày đặc
  12ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 18ºC

  Thấp nhất: 12ºC

  Cập nhật lúc 17:59

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.77mps
  • Hướng gió: 73º ENE
  • Độ ẩm: 93%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 977mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 5 (28-11-2014)

  Mặt trời mọc: 06:16am Mặt trời lặn: 05:12pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.133329 Kinh độ: 105.833328

  mưa rải rác
  14ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 18ºC

  Thấp nhất: 12ºC

  Cập nhật lúc 17:59

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1mm
  • Sức gió: 0.91mps
  • Hướng gió: 333º NNW
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 64%
  • Áp suất: 977mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 5 (28-11-2014)

  Mặt trời mọc: 06:16am Mặt trời lặn: 05:12pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.133329 Kinh độ: 105.833328

  mưa rải rác
  17ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 18ºC

  Thấp nhất: 12ºC

  Cập nhật lúc 17:59

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1mm
  • Sức gió: 0.26mps
  • Hướng gió: 58º ENE
  • Độ ẩm: 98%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 979mb
 • Thời tiết Tối Thứ 5 (28-11-2014)

  Mặt trời mọc: 06:16am Mặt trời lặn: 05:12pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.133329 Kinh độ: 105.833328

  nhiều mây
  19ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 18ºC

  Thấp nhất: 12ºC

  Cập nhật lúc 17:59

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.15mps
  • Hướng gió: 189º S
  • Độ ẩm: 88%
  • Độ che phủ: 68%
  • Áp suất: 975mb
 • Cập nhật lúc 17:59
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 ít mây 18ºC 20% 1.16mps 136º SE 0mm 89%
  6:00 quang mây 13ºC 0% 0.82mps 92º E 0mm 95%
  9:00 mây dày đặc 12ºC 92% 0.77mps 73º ENE 0mm 93%
  12:00 mưa rải rác 14ºC 92% 0.41mps 334º NNW 1mm 99%
  15:00 mưa rải rác 14ºC 64% 0.91mps 333º NNW 1mm 99%
  18:00 mây dày đặc 14ºC 92% 0.71mps 28º NNE 0mm 99%
  21:00 mưa rải rác 17ºC 92% 0.26mps 58º ENE 1mm 98%
  24:00 mây dày đặc 20ºC 88% 1.21mps 190º S 0mm 87%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Bắc Kạn

Thứ 5

Dự báo ngày 27-11-2014
nhiều mây

Nhiều Mây

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 1.3mps 210º
 • Độ ẩm: 94%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 76%
 • Áp suất: 974mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 28-11-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

21ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 1.41mps 185º
 • Độ ẩm: 93%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 32%
 • Áp suất: 978mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 29-11-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 1.17mps 230º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 27%
 • Áp suất: 982mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 30-11-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 1.23mps 113º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 982mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 01-12-2014
quang mây

Quang Mây

17ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 9ºC
 • Sức gió: 3.9mps 27º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 10%
 • Áp suất: 991mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 02-12-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 8ºC
 • Sức gió: 1.13mps 343º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 10%
 • Áp suất: 990mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 03-12-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

16ºC
 • Cao nhất: 16ºC
 • Thấp nhất: 11ºC
 • Sức gió: 1.11mps 113º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 95%
 • Áp suất: 986mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 04-12-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

17ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 2.02mps 57º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 96%
 • Áp suất: 989mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 05-12-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

13ºC
 • Cao nhất: 13ºC
 • Thấp nhất: 10ºC
 • Sức gió: 1.55mps 37º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 993mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 06-12-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

17ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 9ºC
 • Sức gió: 1.08mps 346º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 15%
 • Áp suất: 992mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 07-12-2014
quang mây

Quang Mây

17ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 9ºC
 • Sức gió: 1.34mps 254º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 54%
 • Áp suất: 988mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 08-12-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

17ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 1.34mps 202º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 984mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 09-12-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 1.17mps 222º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 982mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 10-12-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 1.47mps 335º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 43%
 • Áp suất: 984mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 11-12-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

18ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 0.89mps 26º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 90%
 • Áp suất: 987mbar
Xem thêm