Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Bắc Kạn. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.


 • Thời tiết Hiện tại Thứ 4 (30-07-2014)

  Mặt trời mọc: 05:27am Mặt trời lặn: 06:38pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.133329 Kinh độ: 105.833328

  mưa rải rác
  23ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 01:48

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 2mm
  • Sức gió: 0.97mps
  • Hướng gió: 142º SE
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 76%
  • Áp suất: 971mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 4 (30-07-2014)

  Mặt trời mọc: 05:27am Mặt trời lặn: 06:38pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.133329 Kinh độ: 105.833328

  mưa rải rác
  23ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 01:48

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1mm
  • Sức gió: 1.21mps
  • Hướng gió: 17º NNE
  • Độ ẩm: 96%
  • Độ che phủ: 76%
  • Áp suất: 971mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 4 (30-07-2014)

  Mặt trời mọc: 05:27am Mặt trời lặn: 06:38pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.133329 Kinh độ: 105.833328

  ít mây
  30ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 01:48

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.11mps
  • Hướng gió: 131º SE
  • Độ ẩm: 76%
  • Độ che phủ: 20%
  • Áp suất: 970mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 4 (30-07-2014)

  Mặt trời mọc: 05:27am Mặt trời lặn: 06:38pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.133329 Kinh độ: 105.833328

  mây dày đặc
  27ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 01:48

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.9mps
  • Hướng gió: 204º SSW
  • Độ ẩm: 82%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 969mb
 • Thời tiết Tối Thứ 4 (31-07-2014)

  Mặt trời mọc: 05:27am Mặt trời lặn: 06:38pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.133329 Kinh độ: 105.833328

  mưa vừa
  22ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 01:48

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 7mm
  • Sức gió: 0.3mps
  • Hướng gió: 106º ESE
  • Độ ẩm: 97%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 971mb
 • Cập nhật lúc 01:48
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 23ºC 76% 0.97mps 142º SE 2mm 100%
  6:00 mưa vừa 22ºC 88% 0.86mps 343º NNW 8mm 99%
  9:00 mưa rải rác 23ºC 76% 1.21mps 17º NNE 1mm 96%
  12:00 mây rải rác 28ºC 32% 1.22mps 59º ENE 0mm 85%
  15:00 ít mây 30ºC 20% 1.11mps 131º SE 0mm 76%
  18:00 mây dày đặc 29ºC 92% 1.13mps 178º S 0mm 75%
  21:00 mây dày đặc 27ºC 92% 0.9mps 204º SSW 0mm 82%
  24:00 mưa rải rác 24ºC 68% 0.51mps 153º SSE 3mm 99%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Bắc Kạn

Thứ 3

Dự báo ngày 29-07-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 0.92mps 162º
 • Độ ẩm: 95%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 68%
 • Áp suất: 971mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 30-07-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.11mps 132º
 • Độ ẩm: 76%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 970mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 31-07-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.22mps 216º
 • Độ ẩm: 81%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 968mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 01-08-2014
ít mây

ít Mây

30ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.17mps 269º
 • Độ ẩm: 80%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 965mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 02-08-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.45mps 154º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 31%
 • Áp suất: 962mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 03-08-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.21mps 275º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 962mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 04-08-2014
quang mây

Quang Mây

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.39mps 249º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 960mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 05-08-2014
quang mây

Quang Mây

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.5mps 227º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 959mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 06-08-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.35mps 202º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 4%
 • Áp suất: 959mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 07-08-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.42mps 202º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 6%
 • Áp suất: 960mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 08-08-2014
mưa to

Mưa To

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.17mps 139º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 16%
 • Áp suất: 962mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 09-08-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.18mps 154º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 32%
 • Áp suất: 962mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 10-08-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.32mps 256º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 25%
 • Áp suất: 961mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 11-08-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.35mps 282º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 1%
 • Áp suất: 961mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 12-08-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.87mps 259º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 6%
 • Áp suất: 960mbar
Xem thêm