Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Bắc Kạn. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Chủ nhật (26-01-2020)

  Mặt trời mọc: 06:37am Mặt trời lặn: 05:40pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.1333 Kinh độ: 105.8333

  mây dày đặc
  15ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 16ºC

  Thấp nhất: 7ºC

  Cập nhật lúc 14:44

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.23mps
  • Hướng gió: 61º ENE
  • Độ ẩm: 58%
  • Độ che phủ: 11%
  • Áp suất: 1015mb
 • Thời tiết Sáng Chủ nhật (26-01-2020)

  Mặt trời mọc: 06:37am Mặt trời lặn: 05:40pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.1333 Kinh độ: 105.8333

  trời quang mây
  16ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 16ºC

  Thấp nhất: 7ºC

  Cập nhật lúc 14:44

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.36mps
  • Hướng gió: 31º NNE
  • Độ ẩm: 56%
  • Độ che phủ: 6%
  • Áp suất: 1017mb
 • Thời tiết Trưa Chủ nhật (26-01-2020)

  Mặt trời mọc: 06:37am Mặt trời lặn: 05:40pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.1333 Kinh độ: 105.8333

  nhiều mây
  11ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 16ºC

  Thấp nhất: 7ºC

  Cập nhật lúc 14:44

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.36mps
  • Hướng gió: 52º NE
  • Độ ẩm: 76%
  • Độ che phủ: 53%
  • Áp suất: 1016mb
 • Thời tiết Chiều Chủ nhật (27-01-2020)

  Mặt trời mọc: 06:37am Mặt trời lặn: 05:40pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.1333 Kinh độ: 105.8333

  mưa rải rác
  10ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 16ºC

  Thấp nhất: 7ºC

  Cập nhật lúc 14:44

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.06mm
  • Sức gió: 2.03mps
  • Hướng gió: 46º NE
  • Độ ẩm: 78%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1017mb
 • Thời tiết Tối Chủ nhật (27-01-2020)

  Mặt trời mọc: 06:37am Mặt trời lặn: 05:40pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.1333 Kinh độ: 105.8333

  nhiều mây
  9ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 16ºC

  Thấp nhất: 7ºC

  Cập nhật lúc 14:44

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.74mps
  • Hướng gió: 42º NE
  • Độ ẩm: 79%
  • Độ che phủ: 76%
  • Áp suất: 1018mb
 • Cập nhật lúc 14:44
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây dày đặc 7ºC 85% 2.57mps 37º NE 0mm 88%
  6:00 ít mây 12ºC 12% 2.88mps 29º NNE 0mm 62%
  9:00 trời quang mây 16ºC 6% 2.36mps 31º NNE 0mm 56%
  12:00 ít mây 16ºC 21% 2.11mps 62º ENE 0mm 60%
  15:00 nhiều mây 11ºC 53% 1.36mps 52º NE 0mm 76%
  18:00 mây dày đặc 11ºC 100% 2.27mps 46º NE 0mm 72%
  21:00 mưa rải rác 10ºC 100% 2.03mps 46º NE 0.06mm 78%
  24:00 nhiều mây 10ºC 70% 2.15mps 45º NE 0mm 81%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Bắc Kạn

Chủ nhật

Dự báo ngày 26-01-2020
trời quang mây

Trời Quang Mây

16ºC
 • Cao nhất: 16ºC
 • Thấp nhất: 7ºC
 • Sức gió: 2.36mps 31º
 • Độ ẩm: 56%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 6%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 27-01-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

10ºC
 • Cao nhất: 10ºC
 • Thấp nhất: 8ºC
 • Sức gió: 2.17mps 45º
 • Độ ẩm: 72%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 96%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 28-01-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

14ºC
 • Cao nhất: 14ºC
 • Thấp nhất: 8ºC
 • Sức gió: 1.88mps 55º
 • Độ ẩm: 60%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 88%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 29-01-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

12ºC
 • Cao nhất: 12ºC
 • Thấp nhất: 9ºC
 • Sức gió: 2.52mps 39º
 • Độ ẩm: 72%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 85%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 30-01-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

14ºC
 • Cao nhất: 14ºC
 • Thấp nhất: 9ºC
 • Sức gió: 2.26mps 44º
 • Độ ẩm: 64%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 82%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 31-01-2020
mây dày đặc

Mây Dày đặc

13ºC
 • Cao nhất: 13ºC
 • Thấp nhất: 10ºC
 • Sức gió: 0.36mps 137º
 • Độ ẩm: 75%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 01-02-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

14ºC
 • Cao nhất: 14ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 0.09mps 119º
 • Độ ẩm: 97%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1018mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 02-02-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

18ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 1.47mps 168º
 • Độ ẩm: 94%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 97%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 03-02-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

18ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 0.78mps 148º
 • Độ ẩm: 95%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 04-02-2020
mưa to

Mưa To

17ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 0.59mps 78º
 • Độ ẩm: 98%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 05-02-2020
mưa to

Mưa To

18ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 1.63mps 64º
 • Độ ẩm: 94%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 95%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 06-02-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

16ºC
 • Cao nhất: 16ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 0.86mps 102º
 • Độ ẩm: 93%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 07-02-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 2.52mps 180º
 • Độ ẩm: 88%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 95%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 08-02-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

20ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 1.24mps 163º
 • Độ ẩm: 96%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1008mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 09-02-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

15ºC
 • Cao nhất: 16ºC
 • Thấp nhất: 9ºC
 • Sức gió: 3.14mps 49º
 • Độ ẩm: 85%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 93%
 • Áp suất: 1017mbar
Xem thêm