Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Bắc Kạn. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 6 (22-06-2018)

  Mặt trời mọc: 05:13am Mặt trời lặn: 06:43pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.1333 Kinh độ: 105.8333

  mây rải rác
  26ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 33ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 08:04

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.91mps
  • Hướng gió: 109º ESE
  • Độ ẩm: 85%
  • Độ che phủ: 32%
  • Áp suất: 966mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 6 (22-06-2018)

  Mặt trời mọc: 05:13am Mặt trời lặn: 06:43pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.1333 Kinh độ: 105.8333

  nhiều mây
  33ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 33ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 08:04

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.31mps
  • Hướng gió: 222º SW
  • Độ ẩm: 70%
  • Độ che phủ: 56%
  • Áp suất: 965mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 6 (22-06-2018)

  Mặt trời mọc: 05:13am Mặt trời lặn: 06:43pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.1333 Kinh độ: 105.8333

  mây rải rác
  28ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 33ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 08:04

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.02mps
  • Hướng gió: 199º SSW
  • Độ ẩm: 74%
  • Độ che phủ: 32%
  • Áp suất: 964mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 6 (23-06-2018)

  Mặt trời mọc: 05:13am Mặt trời lặn: 06:43pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.1333 Kinh độ: 105.8333

  mây rải rác
  25ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 33ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 08:04

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.87mps
  • Hướng gió: 193º SSW
  • Độ ẩm: 85%
  • Độ che phủ: 48%
  • Áp suất: 965mb
 • Thời tiết Tối Thứ 6 (23-06-2018)

  Mặt trời mọc: 05:13am Mặt trời lặn: 06:43pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.1333 Kinh độ: 105.8333

  trời quang mây
  27ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 33ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 08:04

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.21mps
  • Hướng gió: 199º SSW
  • Độ ẩm: 76%
  • Độ che phủ: 8%
  • Áp suất: 965mb
 • Cập nhật lúc 08:04
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây rải rác 28ºC 32% 0.91mps 109º ESE 0mm 85%
  6:00 ít mây 32ºC 24% 1.26mps 192º SSW 0mm 76%
  9:00 nhiều mây 33ºC 56% 1.31mps 222º SW 0mm 70%
  12:00 ít mây 32ºC 20% 1.32mps 222º SW 0mm 66%
  15:00 mây rải rác 28ºC 32% 1.02mps 199º SSW 0mm 74%
  18:00 mây rải rác 26ºC 32% 0.96mps 190º S 0mm 83%
  21:00 mây rải rác 25ºC 48% 0.87mps 193º SSW 0mm 85%
  24:00 nhiều mây 24ºC 56% 0.96mps 205º SSW 0mm 84%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Bắc Kạn

Thứ 6

Dự báo ngày 22-06-2018
ít mây

ít Mây

32ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 1.26mps 192º
 • Độ ẩm: 76%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 966mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 23-06-2018
ít mây

ít Mây

30ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.21mps 209º
 • Độ ẩm: 66%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 966mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 24-06-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.27mps 181º
 • Độ ẩm: 67%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 56%
 • Áp suất: 966mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 25-06-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.73mps 179º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 44%
 • Áp suất: 973mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 26-06-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.45mps 175º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 36%
 • Áp suất: 975mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 27-06-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.08mps 170º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 11%
 • Áp suất: 977mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 28-06-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.01mps 176º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 16%
 • Áp suất: 976mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 29-06-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 1.57mps 198º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 18%
 • Áp suất: 974mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 30-06-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 1.91mps 200º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 973mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 01-07-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

36ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 1.68mps 212º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 11%
 • Áp suất: 972mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 02-07-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

35ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 1.1mps 204º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 19%
 • Áp suất: 973mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 03-07-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 1.5mps 178º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 36%
 • Áp suất: 974mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 04-07-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 1.05mps 175º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 22%
 • Áp suất: 973mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 05-07-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.14mps 151º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 28%
 • Áp suất: 973mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 06-07-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.15mps 168º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 11%
 • Áp suất: 973mbar
Xem thêm