Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Bắc Kạn. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Chủ nhật (22-09-2017)

  Mặt trời mọc: 05:45am Mặt trời lặn: 05:53pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.1333 Kinh độ: 105.8333

  mưa rải rác
  22ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 11:24

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 3.505mm
  • Sức gió: 1.01mps
  • Hướng gió: 302º WNW
  • Độ ẩm: 97%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 973mb
 • Thời tiết Sáng Chủ nhật (22-09-2017)

  Mặt trời mọc: 05:45am Mặt trời lặn: 05:53pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.1333 Kinh độ: 105.8333

  mưa rải rác
  27ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 11:24

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.395mm
  • Sức gió: 1.05mps
  • Hướng gió: 127º SE
  • Độ ẩm: 81%
  • Độ che phủ: 80%
  • Áp suất: 970mb
 • Thời tiết Trưa Chủ nhật (22-09-2017)

  Mặt trời mọc: 05:45am Mặt trời lặn: 05:53pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.1333 Kinh độ: 105.8333

  mưa vừa
  22ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 11:24

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 8.5mm
  • Sức gió: 0.86mps
  • Hướng gió: 13º NNE
  • Độ ẩm: 94%
  • Độ che phủ: 80%
  • Áp suất: 973mb
 • Thời tiết Chiều Chủ nhật (23-09-2017)

  Mặt trời mọc: 05:45am Mặt trời lặn: 05:53pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.1333 Kinh độ: 105.8333

  mưa vừa
  22ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 11:24

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 5.32mm
  • Sức gió: 0.62mps
  • Hướng gió: 19º NNE
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 973mb
 • Thời tiết Tối Chủ nhật (23-09-2017)

  Mặt trời mọc: 05:45am Mặt trời lặn: 05:53pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.1333 Kinh độ: 105.8333

  ít mây
  26ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 11:24

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.21mps
  • Hướng gió: 67º ENE
  • Độ ẩm: 84%
  • Độ che phủ: 12%
  • Áp suất: 974mb
 • Cập nhật lúc 11:24
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 26ºC 48% 1.03mps 337º NNW 0.035mm 89%
  6:00 ít mây 28ºC 24% 0.67mps 25º NNE 0mm 79%
  9:00 mưa rải rác 27ºC 80% 1.05mps 127º SE 0.395mm 81%
  12:00 mưa vừa 24ºC 64% 0.76mps 117º ESE 6.43mm 91%
  15:00 mưa vừa 22ºC 80% 0.86mps 13º NNE 8.5mm 94%
  18:00 mưa rải rác 22ºC 92% 0.81mps 82º E 0.69mm 98%
  21:00 mưa vừa 22ºC 92% 0.62mps 19º NNE 5.32mm 100%
  24:00 mưa rải rác 22ºC 36% 1.11mps 30º NNE 0.25mm 98%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Bắc Kạn

Thứ 6

Dự báo ngày 22-09-2017
mưa to

Mưa To

26ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.03mps 337º
 • Độ ẩm: 89%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 48%
 • Áp suất: 974mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 23-09-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.21mps 68º
 • Độ ẩm: 84%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 974mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 24-09-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.12mps 11º
 • Độ ẩm: 83%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 972mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 25-09-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.48mps 173º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 43%
 • Áp suất: 981mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 26-09-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.29mps 99º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 981mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 27-09-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.13mps 130º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 18%
 • Áp suất: 982mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 28-09-2017
mưa to

Mưa To

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.57mps 65º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 26%
 • Áp suất: 982mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 29-09-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 0.96mps 106º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 39%
 • Áp suất: 982mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 30-09-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.65mps 160º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 11%
 • Áp suất: 979mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 01-10-2017
mưa to

Mưa To

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.42mps 78º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 19%
 • Áp suất: 979mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 02-10-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 3.02mps 39º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 47%
 • Áp suất: 980mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 03-10-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 5.03mps 30º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 984mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 04-10-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 4.51mps 16º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 46%
 • Áp suất: 985mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 05-10-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 2.72mps 18º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 61%
 • Áp suất: 987mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 06-10-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.35mps 43º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 53%
 • Áp suất: 988mbar
Xem thêm