Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Bắc Kạn. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.


 • Thời tiết Hiện tại Thứ 5 (02-10-2014)

  Mặt trời mọc: 05:48am Mặt trời lặn: 05:43pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.133329 Kinh độ: 105.833328

  quang mây
  27ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 10:50

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.21mps
  • Hướng gió: 334º NNW
  • Độ ẩm: 77%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 978mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 5 (02-10-2014)

  Mặt trời mọc: 05:48am Mặt trời lặn: 05:43pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.133329 Kinh độ: 105.833328

  quang mây
  29ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 10:50

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.95mps
  • Hướng gió: 90º E
  • Độ ẩm: 64%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 973mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 5 (02-10-2014)

  Mặt trời mọc: 05:48am Mặt trời lặn: 05:43pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.133329 Kinh độ: 105.833328

  mây rải rác
  21ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 10:50

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.9mps
  • Hướng gió: 284º WNW
  • Độ ẩm: 89%
  • Độ che phủ: 32%
  • Áp suất: 976mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 5 (03-10-2014)

  Mặt trời mọc: 05:48am Mặt trời lặn: 05:43pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.133329 Kinh độ: 105.833328

  quang mây
  20ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 10:50

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.02mps
  • Hướng gió: 357º N
  • Độ ẩm: 94%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 975mb
 • Thời tiết Tối Thứ 5 (03-10-2014)

  Mặt trời mọc: 05:48am Mặt trời lặn: 05:43pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.133329 Kinh độ: 105.833328

  quang mây
  28ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 10:50

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.01mps
  • Hướng gió: 347º NNW
  • Độ ẩm: 75%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 976mb
 • Cập nhật lúc 10:50
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 quang mây 27ºC 0% 1.21mps 334º NNW 0mm 77%
  6:00 quang mây 29ºC 0% 0.41mps 201º SSW 0mm 66%
  9:00 quang mây 29ºC 0% 0.95mps 90º E 0mm 64%
  12:00 quang mây 23ºC 0% 0.76mps 231º SW 0mm 86%
  15:00 mây rải rác 21ºC 32% 0.9mps 284º WNW 0mm 89%
  18:00 mây rải rác 21ºC 48% 1.11mps 352º N 0mm 87%
  21:00 quang mây 20ºC 0% 1.02mps 357º N 0mm 94%
  24:00 quang mây 20ºC 0% 0.96mps 6º N 0mm 93%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Bắc Kạn

Thứ 5

Dự báo ngày 02-10-2014
quang mây

Quang Mây

28ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.28mps 302º
 • Độ ẩm: 79%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 978mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 03-10-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 0.72mps 50º
 • Độ ẩm: 80%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 976mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 04-10-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 0.71mps 281º
 • Độ ẩm: 88%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 64%
 • Áp suất: 976mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 05-10-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 1.49mps 24º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 53%
 • Áp suất: 976mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 06-10-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 2.56mps 22º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 977mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 07-10-2014
quang mây

Quang Mây

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 1.23mps 66º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 975mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 08-10-2014
quang mây

Quang Mây

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 0.92mps 186º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 974mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 09-10-2014
quang mây

Quang Mây

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 1.35mps 191º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 977mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 10-10-2014
quang mây

Quang Mây

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 1.19mps 90º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 978mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 11-10-2014
quang mây

Quang Mây

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 1.07mps 116º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 978mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 12-10-2014
quang mây

Quang Mây

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 1.67mps 23º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 978mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 13-10-2014
quang mây

Quang Mây

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 2.05mps 7º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 974mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 14-10-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 2.61mps 357º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 28%
 • Áp suất: 969mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 15-10-2014
mưa rất to

Mưa Rất To

18ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 2.43mps 342º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 970mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 16-10-2014
mưa to

Mưa To

18ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 1.91mps 356º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 975mbar
Xem thêm