Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Bắc Kạn. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 3 (20-02-2017)

  Mặt trời mọc: 06:24am Mặt trời lặn: 05:56pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.1333 Kinh độ: 105.8333

  mưa rải rác
  18ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 18ºC

  Cập nhật lúc 12:20

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.37mm
  • Sức gió: 1.08mps
  • Hướng gió: 124º SE
  • Độ ẩm: 94%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 974mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 3 (20-02-2017)

  Mặt trời mọc: 06:24am Mặt trời lặn: 05:56pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.1333 Kinh độ: 105.8333

  mây rải rác
  21ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 18ºC

  Cập nhật lúc 12:20

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.37mps
  • Hướng gió: 183º S
  • Độ ẩm: 78%
  • Độ che phủ: 36%
  • Áp suất: 970mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 3 (21-02-2017)

  Mặt trời mọc: 06:24am Mặt trời lặn: 05:56pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.1333 Kinh độ: 105.8333

  clear sky
  18ºC

  Clear Sky

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 18ºC

  Cập nhật lúc 12:20

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.4mps
  • Hướng gió: 143º SE
  • Độ ẩm: 90%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 973mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 3 (21-02-2017)

  Mặt trời mọc: 06:24am Mặt trời lặn: 05:56pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.1333 Kinh độ: 105.8333

  mưa rải rác
  18ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 18ºC

  Cập nhật lúc 12:20

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.27mm
  • Sức gió: 0.81mps
  • Hướng gió: 126º SE
  • Độ ẩm: 95%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 974mb
 • Thời tiết Tối Thứ 3 (21-02-2017)

  Mặt trời mọc: 06:24am Mặt trời lặn: 05:56pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.1333 Kinh độ: 105.8333

  mưa rải rác
  25ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 18ºC

  Cập nhật lúc 12:20

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.05mm
  • Sức gió: 1.22mps
  • Hướng gió: 168º SSE
  • Độ ẩm: 74%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 973mb
 • Cập nhật lúc 12:20
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 21ºC 68% 1.21mps 157º SSE 0.145mm 82%
  6:00 mưa rải rác 24ºC 0% 1.24mps 168º SSE 0.015mm 70%
  9:00 mây rải rác 21ºC 36% 1.37mps 183º S 0mm 78%
  12:00 clear sky 20ºC 0% 1.76mps 167º SSE 0mm 76%
  15:00 clear sky 18ºC 0% 1.4mps 143º SE 0mm 90%
  18:00 mây dày đặc 17ºC 92% 1.06mps 132º SE 0mm 93%
  21:00 mưa rải rác 18ºC 92% 0.81mps 126º SE 0.27mm 95%
  24:00 mưa rải rác 20ºC 92% 1.01mps 139º SE 0.38mm 96%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Bắc Kạn

Thứ 2

Dự báo ngày 20-02-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

21ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 1.21mps 157º
 • Độ ẩm: 82%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 68%
 • Áp suất: 971mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 21-02-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 1.22mps 169º
 • Độ ẩm: 74%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 973mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 22-02-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 1.22mps 178º
 • Độ ẩm: 64%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 973mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 23-02-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 3.5mps 40º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 68%
 • Áp suất: 990mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 24-02-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

17ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 1.89mps 65º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 95%
 • Áp suất: 994mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 25-02-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

15ºC
 • Cao nhất: 15ºC
 • Thấp nhất: 11ºC
 • Sức gió: 3.18mps 44º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 96%
 • Áp suất: 995mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 26-02-2017
quang mây

Quang Mây

17ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 9ºC
 • Sức gió: 3mps 22º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 15%
 • Áp suất: 997mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 27-02-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

18ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 9ºC
 • Sức gió: 0.6mps 92º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 13%
 • Áp suất: 995mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 28-02-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

18ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 11ºC
 • Sức gió: 2.04mps 22º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 85%
 • Áp suất: 998mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 01-03-2017
quang mây

Quang Mây

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 11ºC
 • Sức gió: 3.79mps 16º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 1%
 • Áp suất: 1000mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 02-03-2017
quang mây

Quang Mây

18ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 6ºC
 • Sức gió: 3.27mps 25º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 1%
 • Áp suất: 996mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 03-03-2017
quang mây

Quang Mây

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 6ºC
 • Sức gió: 1.27mps 65º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 5%
 • Áp suất: 993mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 04-03-2017
quang mây

Quang Mây

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 6ºC
 • Sức gió: 1.63mps 188º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 14%
 • Áp suất: 990mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 05-03-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 9ºC
 • Sức gió: 0.97mps 287º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 17%
 • Áp suất: 990mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 06-03-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 1.05mps 48º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 83%
 • Áp suất: 989mbar
Xem thêm