Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Bắc Kạn. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 4 (08-02-2023)

  Mặt trời mọc: 06:32am Mặt trời lặn: 05:49pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.1333 Kinh độ: 105.8333

  mưa rải rác
  19ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 19ºC

  Thấp nhất: 18ºC

  Cập nhật lúc 23:04

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.75mps
  • Hướng gió: 134º SE
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1012mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 4 (08-02-2023)

  Mặt trời mọc: 06:32am Mặt trời lặn: 05:49pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.1333 Kinh độ: 105.8333

  mưa rải rác
  18ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 19ºC

  Thấp nhất: 18ºC

  Cập nhật lúc 23:04

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.37mm
  • Sức gió: 0.68mps
  • Hướng gió: 71º ENE
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1012mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 4 (09-02-2023)

  Mặt trời mọc: 06:32am Mặt trời lặn: 05:49pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.1333 Kinh độ: 105.8333

  mưa rải rác
  19ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 19ºC

  Thấp nhất: 18ºC

  Cập nhật lúc 23:04

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.65mm
  • Sức gió: 0.32mps
  • Hướng gió: 145º SE
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1012mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 4 (09-02-2023)

  Mặt trời mọc: 06:32am Mặt trời lặn: 05:49pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.1333 Kinh độ: 105.8333

  mưa rải rác
  19ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 19ºC

  Thấp nhất: 18ºC

  Cập nhật lúc 23:04

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.62mm
  • Sức gió: 0.32mps
  • Hướng gió: 109º ESE
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1013mb
 • Thời tiết Tối Thứ 4 (09-02-2023)

  Mặt trời mọc: 06:32am Mặt trời lặn: 05:49pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.1333 Kinh độ: 105.8333

  mưa rải rác
  20ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 19ºC

  Thấp nhất: 18ºC

  Cập nhật lúc 23:04

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.13mm
  • Sức gió: 0.35mps
  • Hướng gió: 154º SSE
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1012mb
 • Cập nhật lúc 23:04
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 18ºC 100% 0.43mps 97º E 2.12mm 99%
  6:00 mưa rải rác 18ºC 100% 0.64mps 78º ENE 0.96mm 99%
  9:00 mưa rải rác 18ºC 100% 0.68mps 71º ENE 1.37mm 99%
  12:00 mưa rải rác 19ºC 100% 0.76mps 99º E 1.15mm 99%
  15:00 mưa rải rác 19ºC 100% 0.32mps 145º SE 1.65mm 100%
  18:00 mưa rải rác 19ºC 100% 0.71mps 114º ESE 1.35mm 100%
  21:00 mưa rải rác 19ºC 100% 0.32mps 109º ESE 1.62mm 99%
  24:00 mưa rải rác 19ºC 100% 0.43mps 127º SE 2.1mm 99%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Bắc Kạn

Thứ 4

Dự báo ngày 08-02-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

18ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 1.01mps 73º
 • Độ ẩm: 99%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 09-02-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 0.91mps 142º
 • Độ ẩm: 99%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 10-02-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 0.86mps 162º
 • Độ ẩm: 99%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 11-02-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

21ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.27mps 193º
 • Độ ẩm: 97%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1008mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 12-02-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.05mps 183º
 • Độ ẩm: 94%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 13-02-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.62mps 164º
 • Độ ẩm: 72%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 90%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 14-02-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

15ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 2.37mps 63º
 • Độ ẩm: 92%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 15-02-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

13ºC
 • Cao nhất: 13ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 1.64mps 58º
 • Độ ẩm: 96%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 16-02-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

12ºC
 • Cao nhất: 12ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 1.14mps 68º
 • Độ ẩm: 98%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 17-02-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

14ºC
 • Cao nhất: 15ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 0.9mps 87º
 • Độ ẩm: 99%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 18-02-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

17ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 0.77mps 66º
 • Độ ẩm: 97%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1015mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 19-02-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

15ºC
 • Cao nhất: 16ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 1.24mps 77º
 • Độ ẩm: 96%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 20-02-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

15ºC
 • Cao nhất: 15ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 1.03mps 64º
 • Độ ẩm: 97%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 21-02-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

15ºC
 • Cao nhất: 15ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 1.89mps 65º
 • Độ ẩm: 98%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 22-02-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

12ºC
 • Cao nhất: 12ºC
 • Thấp nhất: 11ºC
 • Sức gió: 1.88mps 56º
 • Độ ẩm: 90%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1020mbar
Xem thêm