Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Bắc Kạn. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (19-08-2019)

  Mặt trời mọc: 05:35am Mặt trời lặn: 06:25pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.1333 Kinh độ: 105.8333

  mưa rải rác
  25ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 06:20

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.25mm
  • Sức gió: 0.56mps
  • Hướng gió: 9º N
  • Độ ẩm: 96%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1003mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (19-08-2019)

  Mặt trời mọc: 05:35am Mặt trời lặn: 06:25pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.1333 Kinh độ: 105.8333

  mưa vừa
  29ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 06:20

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 3.812mm
  • Sức gió: 1.13mps
  • Hướng gió: 112º ESE
  • Độ ẩm: 88%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1002mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (19-08-2019)

  Mặt trời mọc: 05:35am Mặt trời lặn: 06:25pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.1333 Kinh độ: 105.8333

  mưa rải rác
  26ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 06:20

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.812mm
  • Sức gió: 0.85mps
  • Hướng gió: 56º NE
  • Độ ẩm: 94%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1001mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (20-08-2019)

  Mặt trời mọc: 05:35am Mặt trời lặn: 06:25pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.1333 Kinh độ: 105.8333

  mưa rải rác
  24ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 06:20

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.625mm
  • Sức gió: 0.51mps
  • Hướng gió: 76º ENE
  • Độ ẩm: 97%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1003mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (20-08-2019)

  Mặt trời mọc: 05:35am Mặt trời lặn: 06:25pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.1333 Kinh độ: 105.8333

  mưa rải rác
  25ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 06:20

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.375mm
  • Sức gió: 0.84mps
  • Hướng gió: 350º N
  • Độ ẩm: 94%
  • Độ che phủ: 52%
  • Áp suất: 1005mb
 • Cập nhật lúc 06:20
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 25ºC 100% 0.56mps 9º N 0.25mm 96%
  6:00 mưa rải rác 32ºC 100% 0.54mps 298º WNW 0.688mm 67%
  9:00 mưa vừa 29ºC 100% 1.13mps 112º ESE 3.812mm 88%
  12:00 mưa vừa 29ºC 100% 0.92mps 102º ESE 4.75mm 89%
  15:00 mưa rải rác 26ºC 100% 0.85mps 56º NE 0.812mm 94%
  18:00 mây dày đặc 25ºC 100% 1.07mps 66º ENE 0mm 94%
  21:00 mưa rải rác 24ºC 100% 0.51mps 76º ENE 1.625mm 97%
  24:00 mưa rải rác 23ºC 99% 1.1mps 32º NNE 0.875mm 97%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Bắc Kạn

Chủ nhật

Dự báo ngày 18-08-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 0.69mps 19º
 • Độ ẩm: 94%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 19-08-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.13mps 112º
 • Độ ẩm: 88%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 20-08-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.48mps 126º
 • Độ ẩm: 51%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 25%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 21-08-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 0.67mps 315º
 • Độ ẩm: 79%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 22-08-2019
mưa to

Mưa To

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 0.33mps 119º
 • Độ ẩm: 96%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 23-08-2019
mưa to

Mưa To

27ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 0.34mps 226º
 • Độ ẩm: 88%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 56%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 24-08-2019
mưa to

Mưa To

27ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 0.29mps 84º
 • Độ ẩm: 89%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 91%
 • Áp suất: 1007mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 25-08-2019
mưa to

Mưa To

28ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 0.25mps 249º
 • Độ ẩm: 84%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 11%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 26-08-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.34mps 134º
 • Độ ẩm: 62%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 71%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 27-08-2019
mưa to

Mưa To

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.14mps 128º
 • Độ ẩm: 72%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 28-08-2019
mưa to

Mưa To

26ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 0.96mps 113º
 • Độ ẩm: 93%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 29-08-2019
mưa to

Mưa To

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 0.99mps 342º
 • Độ ẩm: 96%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 30-08-2019
mưa to

Mưa To

22ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 0.38mps 67º
 • Độ ẩm: 99%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 31-08-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 0.44mps 277º
 • Độ ẩm: 83%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 65%
 • Áp suất: 1006mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 01-09-2019
mưa to

Mưa To

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 0.04mps 30º
 • Độ ẩm: 73%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 23%
 • Áp suất: 1004mbar
Xem thêm