Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Bắc Kạn. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (03-12-2023)

  Mặt trời mọc: 06:20am Mặt trời lặn: 05:12pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.1333 Kinh độ: 105.8333

  mây dày đặc
  16ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 18ºC

  Thấp nhất: 15ºC

  Cập nhật lúc 06:06

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.75mps
  • Hướng gió: 48º NE
  • Độ ẩm: 98%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1018mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (03-12-2023)

  Mặt trời mọc: 06:20am Mặt trời lặn: 05:12pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.1333 Kinh độ: 105.8333

  mưa rải rác
  16ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 18ºC

  Thấp nhất: 15ºC

  Cập nhật lúc 06:06

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.22mm
  • Sức gió: 0.9mps
  • Hướng gió: 46º NE
  • Độ ẩm: 92%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1019mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (04-12-2023)

  Mặt trời mọc: 06:20am Mặt trời lặn: 05:12pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.1333 Kinh độ: 105.8333

  mây dày đặc
  16ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 18ºC

  Thấp nhất: 15ºC

  Cập nhật lúc 06:06

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.56mps
  • Hướng gió: 27º NNE
  • Độ ẩm: 93%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1019mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (04-12-2023)

  Mặt trời mọc: 06:20am Mặt trời lặn: 05:12pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.1333 Kinh độ: 105.8333

  mây dày đặc
  16ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 18ºC

  Thấp nhất: 15ºC

  Cập nhật lúc 06:06

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.05mps
  • Hướng gió: 57º ENE
  • Độ ẩm: 93%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1019mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (04-12-2023)

  Mặt trời mọc: 06:20am Mặt trời lặn: 05:12pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.1333 Kinh độ: 105.8333

  mưa rải rác
  16ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 18ºC

  Thấp nhất: 15ºC

  Cập nhật lúc 06:06

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.16mm
  • Sức gió: 1.2mps
  • Hướng gió: 54º NE
  • Độ ẩm: 92%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1017mb
 • Cập nhật lúc 06:06
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây dày đặc 17ºC 100% 0.77mps 80º E 0mm 85%
  6:00 mây dày đặc 17ºC 100% 0.85mps 66º ENE 0mm 87%
  9:00 mưa rải rác 16ºC 100% 0.9mps 46º NE 0.22mm 92%
  12:00 mưa rải rác 16ºC 100% 0.76mps 55º NE 0.14mm 94%
  15:00 mây dày đặc 16ºC 100% 0.56mps 27º NNE 0mm 93%
  18:00 mây dày đặc 16ºC 100% 0.75mps 34º NE 0mm 93%
  21:00 mây dày đặc 16ºC 100% 1.05mps 57º ENE 0mm 93%
  24:00 mưa rải rác 16ºC 100% 1.22mps 51º NE 0.19mm 92%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Bắc Kạn

Chủ nhật

Dự báo ngày 03-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

17ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 0.93mps 53º
 • Độ ẩm: 85%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 04-12-2023
mây dày đặc

Mây Dày đặc

16ºC
 • Cao nhất: 16ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 1.22mps 51º
 • Độ ẩm: 92%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 05-12-2023
mây dày đặc

Mây Dày đặc

18ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 0.78mps 176º
 • Độ ẩm: 88%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 06-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

17ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 1.69mps 30º
 • Độ ẩm: 95%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 07-12-2023
nhiều mây

Nhiều Mây

22ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 1.18mps 200º
 • Độ ẩm: 48%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 80%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 08-12-2023
nhiều mây

Nhiều Mây

22ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 2.17mps 211º
 • Độ ẩm: 55%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 63%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 09-12-2023
nhiều mây

Nhiều Mây

24ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 1.37mps 154º
 • Độ ẩm: 69%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 55%
 • Áp suất: 1014mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 10-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.03mps 175º
 • Độ ẩm: 97%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 11-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.88mps 184º
 • Độ ẩm: 94%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 12-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.7mps 174º
 • Độ ẩm: 95%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 13-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.38mps 175º
 • Độ ẩm: 93%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 14-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.31mps 154º
 • Độ ẩm: 96%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 15-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.08mps 151º
 • Độ ẩm: 96%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 16-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.85mps 65º
 • Độ ẩm: 87%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1016mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 17-12-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

14ºC
 • Cao nhất: 16ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 2.6mps 61º
 • Độ ẩm: 96%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1022mbar
Xem thêm