Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Bắc Kạn. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 3 (14-08-2018)

  Mặt trời mọc: 05:33am Mặt trời lặn: 06:28pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.1333 Kinh độ: 105.8333

  ít mây
  24ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 22:35

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.86mps
  • Hướng gió: 280º W
  • Độ ẩm: 90%
  • Độ che phủ: 32%
  • Áp suất: 964mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 3 (14-08-2018)

  Mặt trời mọc: 05:33am Mặt trời lặn: 06:28pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.1333 Kinh độ: 105.8333

  nhiều mây
  32ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 22:35

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.17mps
  • Hướng gió: 344º NNW
  • Độ ẩm: 68%
  • Độ che phủ: 76%
  • Áp suất: 963mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 3 (14-08-2018)

  Mặt trời mọc: 05:33am Mặt trời lặn: 06:28pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.1333 Kinh độ: 105.8333

  trời quang mây
  28ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 22:35

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.88mps
  • Hướng gió: 269º W
  • Độ ẩm: 81%
  • Độ che phủ: 8%
  • Áp suất: 962mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 3 (15-08-2018)

  Mặt trời mọc: 05:33am Mặt trời lặn: 06:28pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.1333 Kinh độ: 105.8333

  mây rải rác
  23ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 22:35

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.86mps
  • Hướng gió: 310º NW
  • Độ ẩm: 92%
  • Độ che phủ: 32%
  • Áp suất: 963mb
 • Thời tiết Tối Thứ 3 (15-08-2018)

  Mặt trời mọc: 05:33am Mặt trời lặn: 06:28pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.1333 Kinh độ: 105.8333

  mưa rải rác
  25ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 22:35

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.145mm
  • Sức gió: 1.12mps
  • Hướng gió: 16º NNE
  • Độ ẩm: 88%
  • Độ che phủ: 44%
  • Áp suất: 964mb
 • Cập nhật lúc 22:35
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 ít mây 25ºC 12% 1.21mps 333º NNW 0mm 89%
  6:00 ít mây 30ºC 20% 1.31mps 306º NW 0mm 79%
  9:00 nhiều mây 32ºC 76% 1.17mps 344º NNW 0mm 68%
  12:00 trời quang mây 32ºC 0% 1.21mps 314º NW 0mm 63%
  15:00 trời quang mây 28ºC 8% 0.88mps 269º W 0mm 81%
  18:00 trời quang mây 25ºC 8% 0.86mps 281º W 0mm 91%
  21:00 mây rải rác 23ºC 32% 0.86mps 310º NW 0mm 92%
  24:00 mây rải rác 23ºC 36% 0.87mps 322º NW 0mm 93%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Bắc Kạn

Thứ 2

Dự báo ngày 13-08-2018
trời quang mây

Trời Quang Mây

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 0.78mps 331º
 • Độ ẩm: 94%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 962mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 14-08-2018
nhiều mây

Nhiều Mây

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.17mps 344º
 • Độ ẩm: 68%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 76%
 • Áp suất: 963mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 15-08-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.26mps 318º
 • Độ ẩm: 66%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 36%
 • Áp suất: 964mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 16-08-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.11mps 305º
 • Độ ẩm: 79%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 963mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 17-08-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 5.01mps 0º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 63%
 • Áp suất: 969mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 18-08-2018
mưa to

Mưa To

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 4.3mps 359º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 87%
 • Áp suất: 970mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 19-08-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.8mps 309º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 77%
 • Áp suất: 973mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 20-08-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.46mps 272º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 59%
 • Áp suất: 974mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 21-08-2018
mưa rất to

Mưa Rất To

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 0.61mps 339º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 18%
 • Áp suất: 971mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 22-08-2018
mưa rất to

Mưa Rất To

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.46mps 312º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 55%
 • Áp suất: 972mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 23-08-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.39mps 217º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 77%
 • Áp suất: 972mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 24-08-2018
mưa rất to

Mưa Rất To

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.37mps 347º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 18%
 • Áp suất: 973mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 25-08-2018
mưa rất to

Mưa Rất To

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.01mps 316º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 60%
 • Áp suất: 972mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 26-08-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.12mps 209º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 10%
 • Áp suất: 974mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 27-08-2018
mưa to

Mưa To

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.04mps 118º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 14%
 • Áp suất: 977mbar
Xem thêm