Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Bắc Kạn. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 5 (09-07-2020)

  Mặt trời mọc: 05:19am Mặt trời lặn: 06:44pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.1333 Kinh độ: 105.8333

  mây dày đặc
  34ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 35ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 17:07

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.01mps
  • Hướng gió: 196º SSW
  • Độ ẩm: 55%
  • Độ che phủ: 97%
  • Áp suất: 996mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 5 (09-07-2020)

  Mặt trời mọc: 05:19am Mặt trời lặn: 06:44pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.1333 Kinh độ: 105.8333

  mây dày đặc
  34ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 35ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 17:07

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.31mps
  • Hướng gió: 210º SSW
  • Độ ẩm: 49%
  • Độ che phủ: 99%
  • Áp suất: 998mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 5 (09-07-2020)

  Mặt trời mọc: 05:19am Mặt trời lặn: 06:44pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.1333 Kinh độ: 105.8333

  mây dày đặc
  29ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 35ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 17:07

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.19mps
  • Hướng gió: 247º WSW
  • Độ ẩm: 67%
  • Độ che phủ: 98%
  • Áp suất: 997mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 5 (10-07-2020)

  Mặt trời mọc: 05:19am Mặt trời lặn: 06:44pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.1333 Kinh độ: 105.8333

  mây dày đặc
  26ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 35ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 17:07

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.57mps
  • Hướng gió: 144º SE
  • Độ ẩm: 83%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 999mb
 • Thời tiết Tối Thứ 5 (10-07-2020)

  Mặt trời mọc: 05:19am Mặt trời lặn: 06:44pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.1333 Kinh độ: 105.8333

  mây dày đặc
  27ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 35ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 17:07

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.64mps
  • Hướng gió: 183º S
  • Độ ẩm: 80%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1000mb
 • Cập nhật lúc 17:07
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây dày đặc 25ºC 95% 0.47mps 201º SSW 0mm 81%
  6:00 mây dày đặc 30ºC 98% 1.67mps 225º SW 0mm 62%
  9:00 mây dày đặc 34ºC 99% 2.31mps 210º SSW 0mm 49%
  12:00 mây dày đặc 35ºC 96% 2.24mps 190º S 0mm 48%
  15:00 mây dày đặc 29ºC 98% 0.19mps 247º WSW 0mm 67%
  18:00 mây dày đặc 28ºC 100% 1.34mps 162º SSE 0mm 72%
  21:00 mây dày đặc 26ºC 100% 0.57mps 144º SE 0mm 83%
  24:00 mây dày đặc 26ºC 100% 0.59mps 164º SSE 0mm 83%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Bắc Kạn

Thứ 5

Dự báo ngày 09-07-2020
mây dày đặc

Mây Dày đặc

34ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.31mps 210º
 • Độ ẩm: 49%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 998mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 10-07-2020
mây dày đặc

Mây Dày đặc

35ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 1.94mps 203º
 • Độ ẩm: 46%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 89%
 • Áp suất: 999mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 11-07-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

35ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 2.28mps 203º
 • Độ ẩm: 44%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 77%
 • Áp suất: 998mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 12-07-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.45mps 238º
 • Độ ẩm: 50%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 97%
 • Áp suất: 1000mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 13-07-2020
mưa to

Mưa To

33ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.84mps 206º
 • Độ ẩm: 56%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 14-07-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

35ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.05mps 206º
 • Độ ẩm: 49%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 96%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 15-07-2020
mây dày đặc

Mây Dày đặc

36ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.32mps 214º
 • Độ ẩm: 43%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1000mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 16-07-2020
mây dày đặc

Mây Dày đặc

37ºC
 • Cao nhất: 37ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.06mps 202º
 • Độ ẩm: 40%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 97%
 • Áp suất: 999mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 17-07-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

37ºC
 • Cao nhất: 37ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.9mps 200º
 • Độ ẩm: 41%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 90%
 • Áp suất: 1000mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 18-07-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 0.73mps 222º
 • Độ ẩm: 64%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1002mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 19-07-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 0.58mps 226º
 • Độ ẩm: 91%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 20-07-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.56mps 169º
 • Độ ẩm: 84%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 96%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 21-07-2020
mưa to

Mưa To

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.91mps 161º
 • Độ ẩm: 69%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 22-07-2020
mưa to

Mưa To

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.73mps 168º
 • Độ ẩm: 87%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 23-07-2020
mưa to

Mưa To

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.38mps 177º
 • Độ ẩm: 58%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 52%
 • Áp suất: 1004mbar
Xem thêm