Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Bắc Kạn. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 3 (25-05-2015)

  Mặt trời mọc: 05:13am Mặt trời lặn: 06:33pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.133329 Kinh độ: 105.833328

  ít mây
  23ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 00:53

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.92mps
  • Hướng gió: 55º NE
  • Độ ẩm: 93%
  • Độ che phủ: 12%
  • Áp suất: 969mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 3 (26-05-2015)

  Mặt trời mọc: 05:13am Mặt trời lặn: 06:33pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.133329 Kinh độ: 105.833328

  mưa rải rác
  22ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 00:53

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.28mm
  • Sức gió: 0.87mps
  • Hướng gió: 25º NNE
  • Độ ẩm: 94%
  • Độ che phủ: 20%
  • Áp suất: 968mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 3 (26-05-2015)

  Mặt trời mọc: 05:13am Mặt trời lặn: 06:33pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.133329 Kinh độ: 105.833328

  quang mây
  29ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 00:53

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.39mps
  • Hướng gió: 202º SSW
  • Độ ẩm: 81%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 970mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 3 (26-05-2015)

  Mặt trời mọc: 05:13am Mặt trời lặn: 06:33pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.133329 Kinh độ: 105.833328

  mây rải rác
  31ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 00:53

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.16mps
  • Hướng gió: 191º S
  • Độ ẩm: 74%
  • Độ che phủ: 32%
  • Áp suất: 967mb
 • Thời tiết Tối Thứ 3 (26-05-2015)

  Mặt trời mọc: 05:13am Mặt trời lặn: 06:33pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.133329 Kinh độ: 105.833328

  mưa rải rác
  24ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 00:53

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 2.945mm
  • Sức gió: 0.86mps
  • Hướng gió: 173º S
  • Độ ẩm: 96%
  • Độ che phủ: 24%
  • Áp suất: 968mb
 • Cập nhật lúc 00:53
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 ít mây 23ºC 12% 0.92mps 55º NE 0mm 93%
  6:00 mưa vừa 23ºC 44% 0.76mps 50º NE 3.175mm 94%
  9:00 mưa rải rác 22ºC 20% 0.87mps 25º NNE 0.28mm 94%
  12:00 ít mây 24ºC 20% 0.81mps 23º NNE 0mm 92%
  15:00 quang mây 29ºC 0% 1.39mps 202º SSW 0mm 81%
  18:00 quang mây 31ºC 8% 1.25mps 200º SSW 0mm 76%
  21:00 mây rải rác 31ºC 32% 1.16mps 191º S 0mm 74%
  24:00 ít mây 28ºC 20% 0.91mps 170º S 0mm 82%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Bắc Kạn

Thứ 2

Dự báo ngày 25-05-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.02mps 189º
 • Độ ẩm: 94%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 88%
 • Áp suất: 969mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 26-05-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.56mps 193º
 • Độ ẩm: 81%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 970mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 27-05-2015
quang mây

Quang Mây

31ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.67mps 192º
 • Độ ẩm: 74%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 969mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 28-05-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.47mps 195º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 23%
 • Áp suất: 974mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 29-05-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 2.53mps 194º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 15%
 • Áp suất: 975mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 30-05-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.36mps 191º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 13%
 • Áp suất: 974mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 31-05-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 0.75mps 185º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 3%
 • Áp suất: 974mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 01-06-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 1.62mps 185º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 975mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 02-06-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 1.69mps 175º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 31%
 • Áp suất: 977mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 03-06-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 1.34mps 207º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 10%
 • Áp suất: 977mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 04-06-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.01mps 227º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 975mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 05-06-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 0.99mps 63º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 27%
 • Áp suất: 973mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 06-06-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.58mps 239º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 13%
 • Áp suất: 968mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 07-06-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.27mps 233º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 7%
 • Áp suất: 969mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 08-06-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 1.79mps 175º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 21%
 • Áp suất: 973mbar
Xem thêm