Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Bắc Kạn. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.


 • Thời tiết Hiện tại Thứ 5 (20-08-2014)

  Mặt trời mọc: 05:35am Mặt trời lặn: 06:24pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.133329 Kinh độ: 105.833328

  ít mây
  21ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 01:31

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.56mps
  • Hướng gió: 119º ESE
  • Độ ẩm: 94%
  • Độ che phủ: 44%
  • Áp suất: 974mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 5 (21-08-2014)

  Mặt trời mọc: 05:35am Mặt trời lặn: 06:24pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.133329 Kinh độ: 105.833328

  mây rải rác
  20ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 01:31

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.01mps
  • Hướng gió: 54º NE
  • Độ ẩm: 96%
  • Độ che phủ: 44%
  • Áp suất: 974mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 5 (21-08-2014)

  Mặt trời mọc: 05:35am Mặt trời lặn: 06:24pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.133329 Kinh độ: 105.833328

  ít mây
  26ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 01:31

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.22mps
  • Hướng gió: 191º S
  • Độ ẩm: 82%
  • Độ che phủ: 24%
  • Áp suất: 975mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 5 (21-08-2014)

  Mặt trời mọc: 05:35am Mặt trời lặn: 06:24pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.133329 Kinh độ: 105.833328

  mây rải rác
  27ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 01:31

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.22mps
  • Hướng gió: 206º SSW
  • Độ ẩm: 75%
  • Độ che phủ: 48%
  • Áp suất: 972mb
 • Thời tiết Tối Thứ 5 (21-08-2014)

  Mặt trời mọc: 05:35am Mặt trời lặn: 06:24pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.133329 Kinh độ: 105.833328

  mưa vừa
  21ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 01:31

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 5.5mm
  • Sức gió: 0.71mps
  • Hướng gió: 102º ESE
  • Độ ẩm: 98%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 975mb
 • Cập nhật lúc 01:31
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 ít mây 21ºC 24% 0.76mps 177º S 0mm 92%
  6:00 mây rải rác 20ºC 44% 0.56mps 119º ESE 0mm 94%
  9:00 mây rải rác 20ºC 44% 1.01mps 54º NE 0mm 96%
  12:00 quang mây 22ºC 0% 1.22mps 32º NNE 0mm 92%
  15:00 ít mây 26ºC 24% 1.22mps 191º S 0mm 82%
  18:00 mưa rải rác 27ºC 32% 1.21mps 192º SSW 0.5mm 79%
  21:00 mây rải rác 27ºC 48% 1.22mps 206º SSW 0mm 75%
  24:00 mây dày đặc 25ºC 92% 1.05mps 190º S 0mm 81%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Bắc Kạn

Thứ 4

Dự báo ngày 20-08-2014
ít mây

ít Mây

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.01mps 96º
 • Độ ẩm: 91%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 975mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 21-08-2014
quang mây

Quang Mây

28ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.37mps 186º
 • Độ ẩm: 79%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 974mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 22-08-2014
mưa to

Mưa To

25ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.52mps 201º
 • Độ ẩm: 94%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 974mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 23-08-2014
mưa to

Mưa To

23ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.2mps 112º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 975mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 24-08-2014
mưa to

Mưa To

23ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.31mps 38º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 974mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 25-08-2014
mưa to

Mưa To

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.84mps 48º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 13%
 • Áp suất: 977mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 26-08-2014
mưa to

Mưa To

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.99mps 73º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 31%
 • Áp suất: 980mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 27-08-2014
mưa to

Mưa To

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.25mps 66º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 17%
 • Áp suất: 981mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 28-08-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.62mps 27º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 16%
 • Áp suất: 980mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 29-08-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.35mps 348º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 30%
 • Áp suất: 979mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 30-08-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.14mps 21º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 52%
 • Áp suất: 980mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 31-08-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.4mps 26º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 19%
 • Áp suất: 978mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 01-09-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 0.5mps 292º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 17%
 • Áp suất: 976mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 02-09-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 0.9mps 99º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 7%
 • Áp suất: 975mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 03-09-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.58mps 58º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 33%
 • Áp suất: 977mbar
Xem thêm