Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Bắc Kạn. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.


 • Thời tiết Hiện tại Thứ 6 (24-10-2014)

  Mặt trời mọc: 05:56am Mặt trời lặn: 05:24pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.133329 Kinh độ: 105.833328

  quang mây
  26ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 14:12

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.17mps
  • Hướng gió: 180º S
  • Độ ẩm: 66%
  • Độ che phủ: 56%
  • Áp suất: 977mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 6 (24-10-2014)

  Mặt trời mọc: 05:56am Mặt trời lặn: 05:24pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.133329 Kinh độ: 105.833328

  quang mây
  20ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 14:12

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.86mps
  • Hướng gió: 212º SSW
  • Độ ẩm: 84%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 978mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 6 (25-10-2014)

  Mặt trời mọc: 05:56am Mặt trời lặn: 05:24pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.133329 Kinh độ: 105.833328

  mây dày đặc
  18ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 14:12

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.61mps
  • Hướng gió: 255º WSW
  • Độ ẩm: 94%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 980mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 6 (25-10-2014)

  Mặt trời mọc: 05:56am Mặt trời lặn: 05:24pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.133329 Kinh độ: 105.833328

  mưa rải rác
  18ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 14:12

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.5mm
  • Sức gió: 1.11mps
  • Hướng gió: 17º NNE
  • Độ ẩm: 98%
  • Độ che phủ: 56%
  • Áp suất: 981mb
 • Thời tiết Tối Thứ 6 (25-10-2014)

  Mặt trời mọc: 05:56am Mặt trời lặn: 05:24pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.133329 Kinh độ: 105.833328

  ít mây
  27ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 14:12

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.96mps
  • Hướng gió: 91º E
  • Độ ẩm: 69%
  • Độ che phủ: 20%
  • Áp suất: 979mb
 • Cập nhật lúc 14:12
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 quang mây 26ºC 0% 1.36mps 189º S 0mm 58%
  6:00 quang mây 26ºC 0% 1.17mps 198º SSW 0mm 58%
  9:00 quang mây 20ºC 0% 0.86mps 212º SSW 0mm 84%
  12:00 ít mây 17ºC 20% 0.76mps 226º SW 0mm 90%
  15:00 mây dày đặc 18ºC 92% 0.61mps 255º WSW 0mm 94%
  18:00 mưa rải rác 18ºC 92% 0.42mps 31º NNE 2mm 98%
  21:00 mưa rải rác 18ºC 56% 1.11mps 17º NNE 1.5mm 98%
  24:00 ít mây 23ºC 20% 1.11mps 48º NE 0mm 84%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Bắc Kạn

Thứ 6

Dự báo ngày 24-10-2014
quang mây

Quang Mây

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 1.36mps 190º
 • Độ ẩm: 58%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 979mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 25-10-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 1.11mps 49º
 • Độ ẩm: 84%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 982mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 26-10-2014
mưa to

Mưa To

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.26mps 20º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 983mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 27-10-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 1.44mps 100º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 975mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 28-10-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 1.21mps 72º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 89%
 • Áp suất: 974mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 29-10-2014
mưa to

Mưa To

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 1.21mps 10º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 13%
 • Áp suất: 973mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 30-10-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 1.07mps 278º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 6%
 • Áp suất: 970mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 31-10-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 1.15mps 278º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 5%
 • Áp suất: 970mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 01-11-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 1.16mps 244º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 970mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 02-11-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 1.6mps 359º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 4%
 • Áp suất: 970mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 03-11-2014
mưa to

Mưa To

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.31mps 34º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 50%
 • Áp suất: 972mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 04-11-2014
mưa to

Mưa To

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 2.19mps 15º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 96%
 • Áp suất: 976mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 05-11-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

18ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 3.34mps 360º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 90%
 • Áp suất: 982mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 06-11-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 1.7mps 11º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 982mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 07-11-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 1.57mps 18º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 40%
 • Áp suất: 983mbar
Xem thêm