Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Bắc Kạn. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (16-12-2019)

  Mặt trời mọc: 06:28am Mặt trời lặn: 05:15pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.1333 Kinh độ: 105.8333

  mưa rải rác
  20ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 17ºC

  Cập nhật lúc 08:40

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.13mm
  • Sức gió: 1.7mps
  • Hướng gió: 200º SSW
  • Độ ẩm: 83%
  • Độ che phủ: 96%
  • Áp suất: 1018mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (16-12-2019)

  Mặt trời mọc: 06:28am Mặt trời lặn: 05:15pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.1333 Kinh độ: 105.8333

  mưa rải rác
  22ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 17ºC

  Cập nhật lúc 08:40

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.13mm
  • Sức gió: 2.13mps
  • Hướng gió: 205º SSW
  • Độ ẩm: 67%
  • Độ che phủ: 85%
  • Áp suất: 1014mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (16-12-2019)

  Mặt trời mọc: 06:28am Mặt trời lặn: 05:15pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.1333 Kinh độ: 105.8333

  nhiều mây
  17ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 17ºC

  Cập nhật lúc 08:40

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.19mps
  • Hướng gió: 76º ENE
  • Độ ẩm: 96%
  • Độ che phủ: 56%
  • Áp suất: 1015mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (17-12-2019)

  Mặt trời mọc: 06:28am Mặt trời lặn: 05:15pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.1333 Kinh độ: 105.8333

  mây rải rác
  17ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 17ºC

  Cập nhật lúc 08:40

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.71mps
  • Hướng gió: 202º SSW
  • Độ ẩm: 98%
  • Độ che phủ: 32%
  • Áp suất: 1016mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (17-12-2019)

  Mặt trời mọc: 06:28am Mặt trời lặn: 05:15pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.1333 Kinh độ: 105.8333

  mây dày đặc
  18ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 17ºC

  Cập nhật lúc 08:40

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.6mps
  • Hướng gió: 196º SSW
  • Độ ẩm: 97%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1017mb
 • Cập nhật lúc 08:40
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 17ºC 92% 1.05mps 179º S 0.13mm 97%
  6:00 mưa rải rác 20ºC 90% 1.67mps 196º SSW 0.13mm 82%
  9:00 mưa rải rác 22ºC 85% 2.13mps 205º SSW 0.13mm 67%
  12:00 mưa rải rác 21ºC 75% 1.76mps 195º SSW 0.06mm 73%
  15:00 nhiều mây 17ºC 56% 0.19mps 76º ENE 0mm 96%
  18:00 ít mây 17ºC 23% 0.23mps 164º SSE 0mm 96%
  21:00 mây rải rác 17ºC 32% 0.71mps 202º SSW 0mm 98%
  24:00 mây dày đặc 18ºC 99% 0.69mps 196º SSW 0mm 96%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Bắc Kạn

Thứ 2

Dự báo ngày 16-12-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

20ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 1.67mps 196º
 • Độ ẩm: 82%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 90%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 17-12-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

21ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 1.57mps 207º
 • Độ ẩm: 82%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 94%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 18-12-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 1.54mps 180º
 • Độ ẩm: 85%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 74%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 19-12-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

22ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 1.85mps 156º
 • Độ ẩm: 80%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 64%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 20-12-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

15ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 1.28mps 45º
 • Độ ẩm: 98%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 21-12-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

18ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 0.99mps 181º
 • Độ ẩm: 97%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1013mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 22-12-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

20ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 1.67mps 173º
 • Độ ẩm: 95%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 23-12-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

15ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 2.11mps 47º
 • Độ ẩm: 78%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 24-12-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

17ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 0.9mps 180º
 • Độ ẩm: 98%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 25-12-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

20ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 2.17mps 187º
 • Độ ẩm: 93%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 97%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 26-12-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

20ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 1.66mps 187º
 • Độ ẩm: 92%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 95%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 27-12-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

20ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 0.99mps 160º
 • Độ ẩm: 92%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 28-12-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

16ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 2.49mps 61º
 • Độ ẩm: 90%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 96%
 • Áp suất: 1015mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 29-12-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

11ºC
 • Cao nhất: 11ºC
 • Thấp nhất: 9ºC
 • Sức gió: 2.54mps 43º
 • Độ ẩm: 94%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 30-12-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

10ºC
 • Cao nhất: 10ºC
 • Thấp nhất: 8ºC
 • Sức gió: 3.15mps 41º
 • Độ ẩm: 70%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1029mbar
Xem thêm