Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Bắc Kạn. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 6 (02-06-2023)

  Mặt trời mọc: 05:12am Mặt trời lặn: 06:36pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.1333 Kinh độ: 105.8333

  nhiều mây
  33ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 38ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 17:54

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.02mps
  • Hướng gió: 182º S
  • Độ ẩm: 61%
  • Độ che phủ: 43%
  • Áp suất: 1000mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 6 (02-06-2023)

  Mặt trời mọc: 05:12am Mặt trời lặn: 06:36pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.1333 Kinh độ: 105.8333

  nhiều mây
  30ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 38ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 17:54

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.77mps
  • Hướng gió: 170º S
  • Độ ẩm: 69%
  • Độ che phủ: 60%
  • Áp suất: 1002mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 6 (03-06-2023)

  Mặt trời mọc: 05:12am Mặt trời lặn: 06:36pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.1333 Kinh độ: 105.8333

  mưa rải rác
  25ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 38ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 17:54

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.73mm
  • Sức gió: 0.36mps
  • Hướng gió: 116º ESE
  • Độ ẩm: 92%
  • Độ che phủ: 22%
  • Áp suất: 1005mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 6 (03-06-2023)

  Mặt trời mọc: 05:12am Mặt trời lặn: 06:36pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.1333 Kinh độ: 105.8333

  trời quang mây
  28ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 38ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 17:54

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.51mps
  • Hướng gió: 129º SE
  • Độ ẩm: 82%
  • Độ che phủ: 6%
  • Áp suất: 1007mb
 • Thời tiết Tối Thứ 6 (03-06-2023)

  Mặt trời mọc: 05:12am Mặt trời lặn: 06:36pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.1333 Kinh độ: 105.8333

  mây rải rác
  37ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 38ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 17:54

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.5mps
  • Hướng gió: 203º SSW
  • Độ ẩm: 43%
  • Độ che phủ: 35%
  • Áp suất: 1003mb
 • Cập nhật lúc 17:54
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 nhiều mây 35ºC 69% 2.06mps 198º SSW 0mm 51%
  6:00 mây rải rác 36ºC 48% 2.25mps 195º SSW 0mm 46%
  9:00 nhiều mây 30ºC 60% 0.77mps 170º S 0mm 69%
  12:00 mưa rải rác 26ºC 41% 0.97mps 184º S 0.29mm 88%
  15:00 mưa rải rác 25ºC 22% 0.36mps 116º ESE 0.73mm 92%
  18:00 trời quang mây 25ºC 0% 0.67mps 81º E 0mm 93%
  21:00 trời quang mây 28ºC 6% 0.51mps 129º SE 0mm 82%
  24:00 nhiều mây 33ºC 52% 1.78mps 201º SSW 0mm 59%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Bắc Kạn

Thứ 6

Dự báo ngày 02-06-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 38ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.25mps 195º
 • Độ ẩm: 54%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 70%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 03-06-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

35ºC
 • Cao nhất: 37ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.61mps 205º
 • Độ ẩm: 51%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 46%
 • Áp suất: 1006mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 04-06-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.07mps 175º
 • Độ ẩm: 64%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 93%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 05-06-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 0.97mps 197º
 • Độ ẩm: 83%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 06-06-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.66mps 24º
 • Độ ẩm: 70%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 83%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 07-06-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.23mps 32º
 • Độ ẩm: 58%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 96%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 08-06-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.13mps 29º
 • Độ ẩm: 72%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 09-06-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.22mps 292º
 • Độ ẩm: 88%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 10-06-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.21mps 21º
 • Độ ẩm: 57%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 80%
 • Áp suất: 1002mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 11-06-2023
nhiều mây

Nhiều Mây

34ºC
 • Cao nhất: 37ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.14mps 57º
 • Độ ẩm: 39%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 82%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 12-06-2023
ít mây

ít Mây

35ºC
 • Cao nhất: 38ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.08mps 40º
 • Độ ẩm: 40%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 23%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 13-06-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

36ºC
 • Cao nhất: 39ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.04mps 24º
 • Độ ẩm: 40%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 76%
 • Áp suất: 1001mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 14-06-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.59mps 327º
 • Độ ẩm: 95%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 15-06-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 0.86mps 313º
 • Độ ẩm: 83%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 16-06-2023
mây dày đặc

Mây Dày đặc

32ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 0.99mps 345º
 • Độ ẩm: 53%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1003mbar
Xem thêm