Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Bắc Kạn. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 7 (17-07-2024)

  Mặt trời mọc: 05:22am Mặt trời lặn: 06:42pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.1333 Kinh độ: 105.8333

  mưa rải rác
  24ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 21:56

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.3mps
  • Hướng gió: 50º NE
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 40%
  • Áp suất: 1007mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 7 (17-07-2024)

  Mặt trời mọc: 05:22am Mặt trời lặn: 06:42pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.1333 Kinh độ: 105.8333

  mưa vừa
  25ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 21:56

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 3.52mm
  • Sức gió: 1.35mps
  • Hướng gió: 52º NE
  • Độ ẩm: 98%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1005mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 7 (18-07-2024)

  Mặt trời mọc: 05:22am Mặt trời lặn: 06:42pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.1333 Kinh độ: 105.8333

  mưa rải rác
  24ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 21:56

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.04mm
  • Sức gió: 1.23mps
  • Hướng gió: 39º NE
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 86%
  • Áp suất: 1006mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 7 (18-07-2024)

  Mặt trời mọc: 05:22am Mặt trời lặn: 06:42pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.1333 Kinh độ: 105.8333

  mưa rải rác
  24ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 21:56

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.64mm
  • Sức gió: 1.06mps
  • Hướng gió: 64º ENE
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1007mb
 • Thời tiết Tối Thứ 7 (18-07-2024)

  Mặt trời mọc: 05:22am Mặt trời lặn: 06:42pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.1333 Kinh độ: 105.8333

  mưa rải rác
  28ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 21:56

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 2.89mm
  • Sức gió: 1.1mps
  • Hướng gió: 82º E
  • Độ ẩm: 89%
  • Độ che phủ: 99%
  • Áp suất: 1005mb
 • Cập nhật lúc 21:56
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 29ºC 73% 1.25mps 80º E 1.27mm 81%
  6:00 mưa rải rác 29ºC 89% 1.24mps 79º E 2.05mm 87%
  9:00 mưa vừa 25ºC 100% 1.35mps 52º NE 3.52mm 98%
  12:00 mưa rải rác 24ºC 73% 1.34mps 39º NE 2.9mm 99%
  15:00 mưa rải rác 24ºC 86% 1.23mps 39º NE 1.04mm 99%
  18:00 mưa rải rác 23ºC 100% 1.43mps 40º NE 0.56mm 99%
  21:00 mưa rải rác 24ºC 100% 1.06mps 64º ENE 0.64mm 99%
  24:00 mưa rải rác 26ºC 100% 1.19mps 51º NE 0.78mm 96%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Bắc Kạn

Thứ 4

Dự báo ngày 17-07-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.55mps 73º
 • Độ ẩm: 78%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 73%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 18-07-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.43mps 40º
 • Độ ẩm: 92%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 19-07-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.23mps 158º
 • Độ ẩm: 92%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 76%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 20-07-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.17mps 147º
 • Độ ẩm: 93%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1004mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 21-07-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.03mps 164º
 • Độ ẩm: 94%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 22-07-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.48mps 237º
 • Độ ẩm: 81%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 23-07-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.32mps 217º
 • Độ ẩm: 91%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 84%
 • Áp suất: 1000mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 24-07-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 0.95mps 358º
 • Độ ẩm: 86%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 997mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 25-07-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

37ºC
 • Cao nhất: 37ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.38mps 16º
 • Độ ẩm: 41%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 9%
 • Áp suất: 996mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 26-07-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

38ºC
 • Cao nhất: 38ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 0.92mps 196º
 • Độ ẩm: 42%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 995mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 27-07-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

38ºC
 • Cao nhất: 38ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.64mps 266º
 • Độ ẩm: 40%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 52%
 • Áp suất: 996mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 28-07-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

38ºC
 • Cao nhất: 38ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.07mps 205º
 • Độ ẩm: 42%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 46%
 • Áp suất: 996mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 29-07-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

37ºC
 • Cao nhất: 37ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.36mps 135º
 • Độ ẩm: 47%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 36%
 • Áp suất: 998mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 30-07-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

38ºC
 • Cao nhất: 38ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.29mps 110º
 • Độ ẩm: 42%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 998mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 31-07-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.09mps 208º
 • Độ ẩm: 63%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 96%
 • Áp suất: 999mbar
Xem thêm