Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Bắc Kạn. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 6 (14-12-2018)

  Mặt trời mọc: 06:27am Mặt trời lặn: 05:15pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.1333 Kinh độ: 105.8333

  mưa rải rác
  13ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 15ºC

  Thấp nhất: 9ºC

  Cập nhật lúc 19:05

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.73mps
  • Hướng gió: 116º ESE
  • Độ ẩm: 88%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 986mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 6 (14-12-2018)

  Mặt trời mọc: 06:27am Mặt trời lặn: 05:15pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.1333 Kinh độ: 105.8333

  ít mây
  15ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 15ºC

  Thấp nhất: 9ºC

  Cập nhật lúc 19:05

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.22mps
  • Hướng gió: 32º NNE
  • Độ ẩm: 77%
  • Độ che phủ: 24%
  • Áp suất: 986mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 6 (14-12-2018)

  Mặt trời mọc: 06:27am Mặt trời lặn: 05:15pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.1333 Kinh độ: 105.8333

  nhiều mây
  12ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 15ºC

  Thấp nhất: 9ºC

  Cập nhật lúc 19:05

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.61mps
  • Hướng gió: 106º ESE
  • Độ ẩm: 87%
  • Độ che phủ: 80%
  • Áp suất: 986mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 6 (15-12-2018)

  Mặt trời mọc: 06:27am Mặt trời lặn: 05:15pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.1333 Kinh độ: 105.8333

  mưa rải rác
  9ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 15ºC

  Thấp nhất: 9ºC

  Cập nhật lúc 19:05

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.02mm
  • Sức gió: 0.96mps
  • Hướng gió: 63º ENE
  • Độ ẩm: 97%
  • Độ che phủ: 36%
  • Áp suất: 986mb
 • Thời tiết Tối Thứ 6 (15-12-2018)

  Mặt trời mọc: 06:27am Mặt trời lặn: 05:15pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.1333 Kinh độ: 105.8333

  mưa rải rác
  7ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 15ºC

  Thấp nhất: 9ºC

  Cập nhật lúc 19:05

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.02mm
  • Sức gió: 0.96mps
  • Hướng gió: 46º NE
  • Độ ẩm: 96%
  • Độ che phủ: 44%
  • Áp suất: 986mb
 • Cập nhật lúc 19:05
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 9ºC 92% 1.07mps 54º NE 0.075mm 100%
  6:00 mưa rải rác 12ºC 88% 1.27mps 34º NE 0.055mm 90%
  9:00 ít mây 15ºC 24% 1.22mps 32º NNE 0mm 77%
  12:00 nhiều mây 15ºC 80% 1.21mps 78º ENE 0mm 76%
  15:00 nhiều mây 12ºC 80% 0.61mps 106º ESE 0mm 87%
  18:00 mưa rải rác 11ºC 68% 0.96mps 75º ENE 0.005mm 94%
  21:00 mưa rải rác 9ºC 36% 0.96mps 63º ENE 0.02mm 97%
  24:00 mưa rải rác 8ºC 36% 0.95mps 38º NE 0.01mm 99%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Bắc Kạn

Thứ 6

Dự báo ngày 14-12-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

12ºC
 • Cao nhất: 15ºC
 • Thấp nhất: 9ºC
 • Sức gió: 1.27mps 34º
 • Độ ẩm: 90%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 88%
 • Áp suất: 989mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 15-12-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

13ºC
 • Cao nhất: 15ºC
 • Thấp nhất: 7ºC
 • Sức gió: 1.31mps 45º
 • Độ ẩm: 84%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 987mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 16-12-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

12ºC
 • Cao nhất: 15ºC
 • Thấp nhất: 11ºC
 • Sức gió: 1.07mps 74º
 • Độ ẩm: 92%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 80%
 • Áp suất: 989mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 17-12-2018
trời quang mây

Trời Quang Mây

17ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 5ºC
 • Sức gió: 2.07mps 23º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 995mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 18-12-2018
trời quang mây

Trời Quang Mây

18ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 3ºC
 • Sức gió: 1.46mps 237º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 989mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 19-12-2018
trời quang mây

Trời Quang Mây

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 8ºC
 • Sức gió: 1.26mps 200º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 984mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 20-12-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 2.2mps 37º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 84%
 • Áp suất: 990mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 21-12-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 1.42mps 48º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 57%
 • Áp suất: 990mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 22-12-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

17ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 10ºC
 • Sức gió: 1.32mps 62º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 990mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 23-12-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

11ºC
 • Cao nhất: 11ºC
 • Thấp nhất: 8ºC
 • Sức gió: 3.48mps 25º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 94%
 • Áp suất: 996mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 24-12-2018
trời quang mây

Trời Quang Mây

11ºC
 • Cao nhất: 11ºC
 • Thấp nhất: 4ºC
 • Sức gió: 2.5mps 26º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 14%
 • Áp suất: 996mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 25-12-2018
trời quang mây

Trời Quang Mây

12ºC
 • Cao nhất: 12ºC
 • Thấp nhất: 4ºC
 • Sức gió: 2mps 8º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 46%
 • Áp suất: 994mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 26-12-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

14ºC
 • Cao nhất: 14ºC
 • Thấp nhất: 4ºC
 • Sức gió: 1.33mps 41º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 75%
 • Áp suất: 991mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 27-12-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

15ºC
 • Cao nhất: 15ºC
 • Thấp nhất: 9ºC
 • Sức gió: 3.52mps 28º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 995mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 28-12-2018
trời quang mây

Trời Quang Mây

7ºC
 • Cao nhất: 7ºC
 • Thấp nhất: 7ºC
 • Sức gió: 3.89mps 21º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 999mbar
Xem thêm