Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Bắc Kạn. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 5 (01-07-2015)

  Mặt trời mọc: 05:16am Mặt trời lặn: 06:44pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.133329 Kinh độ: 105.833328

  quang mây
  26ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 00:26

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.41mps
  • Hướng gió: 134º SE
  • Độ ẩm: 88%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 966mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 5 (02-07-2015)

  Mặt trời mọc: 05:16am Mặt trời lặn: 06:44pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.133329 Kinh độ: 105.833328

  quang mây
  25ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 00:26

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.71mps
  • Hướng gió: 106º ESE
  • Độ ẩm: 89%
  • Độ che phủ: 8%
  • Áp suất: 965mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 5 (02-07-2015)

  Mặt trời mọc: 05:16am Mặt trời lặn: 06:44pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.133329 Kinh độ: 105.833328

  ít mây
  33ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 00:26

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.26mps
  • Hướng gió: 225º SW
  • Độ ẩm: 69%
  • Độ che phủ: 20%
  • Áp suất: 966mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 5 (02-07-2015)

  Mặt trời mọc: 05:16am Mặt trời lặn: 06:44pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.133329 Kinh độ: 105.833328

  ít mây
  34ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 00:26

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.26mps
  • Hướng gió: 195º SSW
  • Độ ẩm: 62%
  • Độ che phủ: 24%
  • Áp suất: 964mb
 • Thời tiết Tối Thứ 5 (02-07-2015)

  Mặt trời mọc: 05:16am Mặt trời lặn: 06:44pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.133329 Kinh độ: 105.833328

  mây rải rác
  27ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 00:26

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.76mps
  • Hướng gió: 135º SE
  • Độ ẩm: 87%
  • Độ che phủ: 36%
  • Áp suất: 966mb
 • Cập nhật lúc 00:26
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 quang mây 26ºC 0% 0.41mps 134º SE 0mm 88%
  6:00 quang mây 25ºC 0% 0.71mps 87º E 0mm 89%
  9:00 quang mây 25ºC 8% 0.71mps 106º ESE 0mm 89%
  12:00 quang mây 28ºC 8% 0.96mps 143º SE 0mm 83%
  15:00 ít mây 33ºC 20% 1.26mps 225º SW 0mm 69%
  18:00 ít mây 34ºC 24% 1.26mps 220º SW 0mm 62%
  21:00 ít mây 34ºC 24% 1.26mps 195º SSW 0mm 62%
  24:00 mây rải rác 30ºC 32% 0.87mps 183º S 0mm 76%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Bắc Kạn

Thứ 4

Dự báo ngày 01-07-2015
quang mây

Quang Mây

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.56mps 211º
 • Độ ẩm: 67%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 965mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 02-07-2015
mây rải rác

Mây Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 1.51mps 210º
 • Độ ẩm: 62%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 32%
 • Áp suất: 965mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 03-07-2015
quang mây

Quang Mây

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 1.6mps 218º
 • Độ ẩm: 61%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 964mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 04-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 1.27mps 182º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 10%
 • Áp suất: 972mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 05-07-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.7mps 32º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 21%
 • Áp suất: 974mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 06-07-2015
quang mây

Quang Mây

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.96mps 22º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 14%
 • Áp suất: 975mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 07-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.39mps 331º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 6%
 • Áp suất: 974mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 08-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.75mps 346º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 3%
 • Áp suất: 973mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 09-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.13mps 346º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 974mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 10-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.59mps 357º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 25%
 • Áp suất: 976mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 11-07-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.91mps 22º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 36%
 • Áp suất: 979mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 12-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.74mps 8º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 1%
 • Áp suất: 978mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 13-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.98mps 352º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 10%
 • Áp suất: 978mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 14-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.25mps 6º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 22%
 • Áp suất: 977mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 15-07-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.53mps 5º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 38%
 • Áp suất: 977mbar
Xem thêm