Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Bắc Kạn. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.


 • Thời tiết Hiện tại Thứ 5 (23-10-2014)

  Mặt trời mọc: 05:56am Mặt trời lặn: 05:25pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.133329 Kinh độ: 105.833328

  nhiều mây
  18ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 18ºC

  Cập nhật lúc 07:03

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.93mps
  • Hướng gió: 34º NE
  • Độ ẩm: 88%
  • Độ che phủ: 48%
  • Áp suất: 982mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 5 (23-10-2014)

  Mặt trời mọc: 05:56am Mặt trời lặn: 05:25pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.133329 Kinh độ: 105.833328

  nhiều mây
  25ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 18ºC

  Cập nhật lúc 07:03

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.21mps
  • Hướng gió: 101º E
  • Độ ẩm: 65%
  • Độ che phủ: 68%
  • Áp suất: 980mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 5 (23-10-2014)

  Mặt trời mọc: 05:56am Mặt trời lặn: 05:25pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.133329 Kinh độ: 105.833328

  nhiều mây
  23ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 18ºC

  Cập nhật lúc 07:03

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.68mps
  • Hướng gió: 149º SSE
  • Độ ẩm: 74%
  • Độ che phủ: 80%
  • Áp suất: 979mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 5 (24-10-2014)

  Mặt trời mọc: 05:56am Mặt trời lặn: 05:25pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.133329 Kinh độ: 105.833328

  mưa rải rác
  20ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 18ºC

  Cập nhật lúc 07:03

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1mm
  • Sức gió: 0.76mps
  • Hướng gió: 174º S
  • Độ ẩm: 94%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 980mb
 • Thời tiết Tối Thứ 5 (24-10-2014)

  Mặt trời mọc: 05:56am Mặt trời lặn: 05:25pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.133329 Kinh độ: 105.833328

  mưa rải rác
  19ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 18ºC

  Cập nhật lúc 07:03

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 3mm
  • Sức gió: 1.11mps
  • Hướng gió: 13º NNE
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 981mb
 • Cập nhật lúc 07:03
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 nhiều mây 21ºC 56% 1.06mps 45º NE 0mm 85%
  6:00 nhiều mây 24ºC 80% 1.21mps 79º E 0mm 69%
  9:00 nhiều mây 25ºC 68% 1.21mps 101º E 0mm 65%
  12:00 nhiều mây 25ºC 80% 1.04mps 151º SSE 0mm 67%
  15:00 nhiều mây 23ºC 80% 0.68mps 149º SSE 0mm 74%
  18:00 mưa rải rác 21ºC 92% 1.05mps 185º S 0.5mm 84%
  21:00 mưa rải rác 20ºC 92% 0.76mps 174º S 1mm 94%
  24:00 mưa vừa 19ºC 92% 0.57mps 328º NNW 5mm 99%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Bắc Kạn

Thứ 5

Dự báo ngày 23-10-2014
ít mây

ít Mây

23ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 1.56mps 64º
 • Độ ẩm: 67%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 982mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 24-10-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

22ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 1.42mps 354º
 • Độ ẩm: 84%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 56%
 • Áp suất: 981mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 25-10-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.43mps 290º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 35%
 • Áp suất: 987mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 26-10-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.5mps 48º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 4%
 • Áp suất: 988mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 27-10-2014
mưa to

Mưa To

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 2.34mps 98º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 52%
 • Áp suất: 987mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 28-10-2014
mưa to

Mưa To

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.58mps 151º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 54%
 • Áp suất: 985mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 29-10-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.57mps 131º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 57%
 • Áp suất: 985mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 30-10-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.61mps 202º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 19%
 • Áp suất: 983mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 31-10-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.6mps 166º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 48%
 • Áp suất: 983mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 01-11-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.61mps 169º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 50%
 • Áp suất: 983mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 02-11-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.59mps 156º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 7%
 • Áp suất: 986mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 03-11-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.55mps 106º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 36%
 • Áp suất: 986mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 04-11-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 0.66mps 300º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 75%
 • Áp suất: 988mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 05-11-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 0.92mps 224º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 15%
 • Áp suất: 988mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 06-11-2014
mưa to

Mưa To

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 1.31mps 139º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 47%
 • Áp suất: 989mbar
Xem thêm