Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Bắc Kạn. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 4 (22-04-2015)

  Mặt trời mọc: 05:31am Mặt trời lặn: 06:18pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.133329 Kinh độ: 105.833328

  mây dày đặc
  20ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 17ºC

  Cập nhật lúc 06:55

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.06mps
  • Hướng gió: 64º ENE
  • Độ ẩm: 75%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 979mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 4 (22-04-2015)

  Mặt trời mọc: 05:31am Mặt trời lặn: 06:18pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.133329 Kinh độ: 105.833328

  mưa rải rác
  19ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 17ºC

  Cập nhật lúc 06:55

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.805mm
  • Sức gió: 1.15mps
  • Hướng gió: 85º E
  • Độ ẩm: 87%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 981mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 4 (22-04-2015)

  Mặt trời mọc: 05:31am Mặt trời lặn: 06:18pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.133329 Kinh độ: 105.833328

  mưa rải rác
  18ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 17ºC

  Cập nhật lúc 06:55

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 2.925mm
  • Sức gió: 1.21mps
  • Hướng gió: 50º NE
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 978mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 4 (22-04-2015)

  Mặt trời mọc: 05:31am Mặt trời lặn: 06:18pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.133329 Kinh độ: 105.833328

  mưa rải rác
  18ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 17ºC

  Cập nhật lúc 06:55

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 2.52mm
  • Sức gió: 1.07mps
  • Hướng gió: 39º NE
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 980mb
 • Thời tiết Tối Thứ 4 (23-04-2015)

  Mặt trời mọc: 05:31am Mặt trời lặn: 06:18pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.133329 Kinh độ: 105.833328

  mưa vừa
  17ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 17ºC

  Cập nhật lúc 06:55

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 3.785mm
  • Sức gió: 1.06mps
  • Hướng gió: 54º NE
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 979mb
 • Cập nhật lúc 06:55
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây dày đặc 20ºC 88% 1.16mps 93º E 0mm 70%
  6:00 mây dày đặc 20ºC 92% 1.06mps 64º ENE 0mm 75%
  9:00 mưa rải rác 19ºC 92% 1.15mps 85º E 0.805mm 87%
  12:00 mưa vừa 18ºC 92% 1.26mps 37º NE 3.34mm 100%
  15:00 mưa rải rác 18ºC 92% 1.21mps 50º NE 2.925mm 99%
  18:00 mưa rải rác 18ºC 92% 1.02mps 45º NE 2.59mm 99%
  21:00 mưa rải rác 18ºC 92% 1.07mps 39º NE 2.52mm 99%
  24:00 mưa vừa 18ºC 92% 1.06mps 57º ENE 4.26mm 99%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Bắc Kạn

Thứ 4

Dự báo ngày 22-04-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

18ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 2.25mps 32º
 • Độ ẩm: 96%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 981mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 23-04-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

17ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 1.91mps 40º
 • Độ ẩm: 99%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 982mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 24-04-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

19ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 2.12mps 37º
 • Độ ẩm: 89%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 982mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 25-04-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.37mps 45º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 46%
 • Áp suất: 989mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 26-04-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.49mps 206º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 19%
 • Áp suất: 987mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 27-04-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.14mps 166º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 5%
 • Áp suất: 984mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 28-04-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.97mps 171º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 32%
 • Áp suất: 983mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 29-04-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.17mps 160º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 19%
 • Áp suất: 983mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 30-04-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.02mps 179º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 22%
 • Áp suất: 981mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 01-05-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.59mps 181º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 28%
 • Áp suất: 979mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 02-05-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.67mps 181º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 980mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 03-05-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.82mps 192º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 979mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 04-05-2015
quang mây

Quang Mây

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.05mps 190º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 979mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 05-05-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.97mps 159º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 4%
 • Áp suất: 980mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 06-05-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 3.48mps 186º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 979mbar
Xem thêm