Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Đà Nẵng. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 5 (02-07-2015)

  Mặt trời mọc: 05:19am Mặt trời lặn: 06:23pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.0714 Kinh độ: 108.221

  quang mây
  39ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 39ºC

  Thấp nhất: 32ºC

  Cập nhật lúc 15:45

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1mps
  • Hướng gió: 0º N
  • Độ ẩm: 39%
  • Độ che phủ: 20%
  • Áp suất: 1004mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 5 (02-07-2015)

  Mặt trời mọc: 05:19am Mặt trời lặn: 06:23pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.0714 Kinh độ: 108.221

  nhiều mây
  38ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 39ºC

  Thấp nhất: 32ºC

  Cập nhật lúc 15:45

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.16mps
  • Hướng gió: 97º E
  • Độ ẩm: 53%
  • Độ che phủ: 68%
  • Áp suất: 993mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 5 (02-07-2015)

  Mặt trời mọc: 05:19am Mặt trời lặn: 06:23pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.0714 Kinh độ: 108.221

  nhiều mây
  32ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 39ºC

  Thấp nhất: 32ºC

  Cập nhật lúc 15:45

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.2mps
  • Hướng gió: 200º SSW
  • Độ ẩm: 64%
  • Độ che phủ: 76%
  • Áp suất: 996mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 5 (03-07-2015)

  Mặt trời mọc: 05:19am Mặt trời lặn: 06:23pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.0714 Kinh độ: 108.221

  ít mây
  30ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 39ºC

  Thấp nhất: 32ºC

  Cập nhật lúc 15:45

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.08mps
  • Hướng gió: 238º WSW
  • Độ ẩm: 70%
  • Độ che phủ: 12%
  • Áp suất: 995mb
 • Thời tiết Tối Thứ 5 (03-07-2015)

  Mặt trời mọc: 05:19am Mặt trời lặn: 06:23pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.0714 Kinh độ: 108.221

  quang mây
  34ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 39ºC

  Thấp nhất: 32ºC

  Cập nhật lúc 15:45

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.81mps
  • Hướng gió: 263º W
  • Độ ẩm: 55%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 994mb
 • Cập nhật lúc 15:45
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 quang mây 39ºC 0% 1.45mps 263º W 0mm 59%
  6:00 mây rải rác 40ºC 32% 0.51mps 24º NNE 0mm 53%
  9:00 nhiều mây 38ºC 68% 1.16mps 97º E 0mm 53%
  12:00 nhiều mây 34ºC 76% 1.86mps 114º ESE 0mm 63%
  15:00 nhiều mây 32ºC 76% 1.2mps 200º SSW 0mm 64%
  18:00 quang mây 30ºC 0% 3.01mps 246º WSW 0mm 66%
  21:00 ít mây 30ºC 12% 3.08mps 238º WSW 0mm 70%
  24:00 quang mây 31ºC 0% 2.36mps 249º WSW 0mm 66%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Đà Nẵng

Thứ 5

Dự báo ngày 02-07-2015
quang mây

Quang Mây

39ºC
 • Cao nhất: 39ºC
 • Thấp nhất: 32ºC
 • Sức gió: 1.45mps 264º
 • Độ ẩm: 59%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 997mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 03-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 1.81mps 263º
 • Độ ẩm: 55%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 994mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 04-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 2.11mps 282º
 • Độ ẩm: 56%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 994mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 05-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 2.02mps 260º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 16%
 • Áp suất: 980mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 06-07-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.5mps 320º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 23%
 • Áp suất: 981mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 07-07-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.61mps 297º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 32%
 • Áp suất: 980mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 08-07-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 5.87mps 295º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 59%
 • Áp suất: 981mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 09-07-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 5mps 314º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 26%
 • Áp suất: 981mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 10-07-2015
mưa to

Mưa To

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.78mps 317º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 38%
 • Áp suất: 981mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 11-07-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.5mps 319º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 61%
 • Áp suất: 984mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 12-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 4.31mps 322º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 13%
 • Áp suất: 984mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 13-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.47mps 343º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 17%
 • Áp suất: 983mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 14-07-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.18mps 347º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 39%
 • Áp suất: 983mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 15-07-2015
mưa to

Mưa To

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 4.07mps 255º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 63%
 • Áp suất: 984mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 16-07-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 5.74mps 249º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 27%
 • Áp suất: 984mbar
Xem thêm