Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Đà Nẵng. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (31-07-2017)

  Mặt trời mọc: 05:28am Mặt trời lặn: 06:18pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.0678 Kinh độ: 108.2208

  clear sky
  36ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 36ºC

  Thấp nhất: 30ºC

  Cập nhật lúc 13:31

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.1mps
  • Hướng gió: 220º SW
  • Độ ẩm: 53%
  • Độ che phủ: 20%
  • Áp suất: 1000mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (01-08-2017)

  Mặt trời mọc: 05:28am Mặt trời lặn: 06:18pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.0678 Kinh độ: 108.2208

  clear sky
  29ºC

  Clear Sky

  Cao nhất: 36ºC

  Thấp nhất: 30ºC

  Cập nhật lúc 13:31

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.61mps
  • Hướng gió: 236º SW
  • Độ ẩm: 78%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 996mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (01-08-2017)

  Mặt trời mọc: 05:28am Mặt trời lặn: 06:18pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.0678 Kinh độ: 108.2208

  nhiều mây
  29ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 36ºC

  Thấp nhất: 30ºC

  Cập nhật lúc 13:31

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.02mps
  • Hướng gió: 267º W
  • Độ ẩm: 78%
  • Độ che phủ: 56%
  • Áp suất: 997mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (01-08-2017)

  Mặt trời mọc: 05:28am Mặt trời lặn: 06:18pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.0678 Kinh độ: 108.2208

  ít mây
  33ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 36ºC

  Thấp nhất: 30ºC

  Cập nhật lúc 13:31

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.72mps
  • Hướng gió: 256º WSW
  • Độ ẩm: 66%
  • Độ che phủ: 12%
  • Áp suất: 996mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (01-08-2017)

  Mặt trời mọc: 05:28am Mặt trời lặn: 06:18pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.0678 Kinh độ: 108.2208

  clear sky
  30ºC

  Clear Sky

  Cao nhất: 36ºC

  Thấp nhất: 30ºC

  Cập nhật lúc 13:31

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.11mps
  • Hướng gió: 233º SW
  • Độ ẩm: 69%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 996mb
 • Cập nhật lúc 13:31
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 clear sky 32ºC 0% 2.56mps 231º SW 0mm 71%
  6:00 clear sky 30ºC 0% 2.32mps 243º WSW 0mm 76%
  9:00 clear sky 29ºC 0% 1.61mps 236º SW 0mm 78%
  12:00 clear sky 28ºC 0% 1.65mps 241º WSW 0mm 78%
  15:00 nhiều mây 29ºC 56% 2.02mps 267º W 0mm 78%
  18:00 ít mây 32ºC 20% 2.56mps 265º W 0mm 70%
  21:00 ít mây 33ºC 12% 2.72mps 256º WSW 0mm 66%
  24:00 clear sky 32ºC 0% 2.42mps 245º WSW 0mm 65%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Đà Nẵng

Thứ 2

Dự báo ngày 31-07-2017
quang mây

Quang Mây

36ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 30ºC
 • Sức gió: 3.07mps 263º
 • Độ ẩm: 68%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 995mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 01-08-2017
ít mây

ít Mây

32ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 2.56mps 266º
 • Độ ẩm: 70%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 997mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 02-08-2017
quang mây

Quang Mây

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 1.32mps 284º
 • Độ ẩm: 70%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 997mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 03-08-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 3.5mps 255º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 5%
 • Áp suất: 980mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 04-08-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 3.96mps 258º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 29%
 • Áp suất: 980mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 05-08-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 5.49mps 258º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 40%
 • Áp suất: 980mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 06-08-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 7.22mps 264º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 50%
 • Áp suất: 983mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 07-08-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 8.38mps 274º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 63%
 • Áp suất: 982mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 08-08-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 7.12mps 258º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 34%
 • Áp suất: 982mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 09-08-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 5.15mps 265º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 19%
 • Áp suất: 983mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 10-08-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 4.4mps 254º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 10%
 • Áp suất: 982mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 11-08-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 3.49mps 261º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 21%
 • Áp suất: 982mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 12-08-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.76mps 253º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 19%
 • Áp suất: 981mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 13-08-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.9mps 240º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 51%
 • Áp suất: 980mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 14-08-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 4.18mps 272º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 37%
 • Áp suất: 983mbar
Xem thêm