Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Đà Nẵng. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 3 (27-09-2022)

  Mặt trời mọc: 05:36am Mặt trời lặn: 05:39pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.0678 Kinh độ: 108.2208

  mưa vừa
  25ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 12:40

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.6mps
  • Hướng gió: 290º WNW
  • Độ ẩm: 83%
  • Độ che phủ: 75%
  • Áp suất: 1001mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 3 (27-09-2022)

  Mặt trời mọc: 05:36am Mặt trời lặn: 05:39pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.0678 Kinh độ: 108.2208

  mưa to
  25ºC

  Mưa To

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 12:40

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 20.11mm
  • Sức gió: 11.49mps
  • Hướng gió: 300º WNW
  • Độ ẩm: 90%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 997mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 3 (28-09-2022)

  Mặt trời mọc: 05:36am Mặt trời lặn: 05:39pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.0678 Kinh độ: 108.2208

  mưa to
  26ºC

  Mưa To

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 12:40

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 19.08mm
  • Sức gió: 20mps
  • Hướng gió: 345º NNW
  • Độ ẩm: 95%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 989mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 3 (28-09-2022)

  Mặt trời mọc: 05:36am Mặt trời lặn: 05:39pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.0678 Kinh độ: 108.2208

  mưa to
  25ºC

  Mưa To

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 12:40

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 17.67mm
  • Sức gió: 17.22mps
  • Hướng gió: 71º ENE
  • Độ ẩm: 92%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 989mb
 • Thời tiết Tối Thứ 3 (28-09-2022)

  Mặt trời mọc: 05:36am Mặt trời lặn: 05:39pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.0678 Kinh độ: 108.2208

  mưa rải rác
  25ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 12:40

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.68mm
  • Sức gió: 4.53mps
  • Hướng gió: 159º SSE
  • Độ ẩm: 84%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 994mb
 • Cập nhật lúc 12:40
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa vừa 26ºC 83% 6.64mps 294º WNW 11.36mm 84%
  6:00 mưa to 25ºC 92% 8.33mps 301º WNW 18.58mm 88%
  9:00 mưa to 25ºC 100% 11.49mps 300º WNW 20.11mm 90%
  12:00 mưa to 26ºC 100% 14.85mps 326º NW 19.44mm 90%
  15:00 mưa to 26ºC 100% 20mps 345º NNW 19.08mm 95%
  18:00 mưa to 26ºC 100% 23.63mps 23º NNE 19.63mm 93%
  21:00 mưa to 25ºC 100% 17.22mps 71º ENE 17.67mm 92%
  24:00 mưa vừa 25ºC 100% 14.3mps 136º SE 6.46mm 86%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Đà Nẵng

Thứ 3

Dự báo ngày 27-09-2022
mưa to

Mưa To

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 15.04mps 339º
 • Độ ẩm: 81%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 80%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 28-09-2022
mưa to

Mưa To

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 23.92mps 8º
 • Độ ẩm: 81%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 994mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 29-09-2022
mây dày đặc

Mây Dày đặc

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 5.06mps 219º
 • Độ ẩm: 70%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 30-09-2022
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 4.41mps 25º
 • Độ ẩm: 75%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 86%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 01-10-2022
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 5.68mps 348º
 • Độ ẩm: 82%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1008mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 02-10-2022
mưa to

Mưa To

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 19.74mps 152º
 • Độ ẩm: 93%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1001mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 03-10-2022
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 12.24mps 140º
 • Độ ẩm: 82%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 04-10-2022
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.5mps 148º
 • Độ ẩm: 80%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 05-10-2022
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 4.73mps 350º
 • Độ ẩm: 75%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 85%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 06-10-2022
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.88mps 25º
 • Độ ẩm: 77%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 47%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 07-10-2022
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.94mps 42º
 • Độ ẩm: 75%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 95%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 08-10-2022
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 4.7mps 24º
 • Độ ẩm: 73%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 66%
 • Áp suất: 1010mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 09-10-2022
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 4.76mps 0º
 • Độ ẩm: 78%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 60%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 10-10-2022
mưa rất to

Mưa Rất To

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 14.74mps 138º
 • Độ ẩm: 96%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 11-10-2022
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.4mps 128º
 • Độ ẩm: 78%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1009mbar
Xem thêm