Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Đà Nẵng. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 4 (25-06-2017)

  Mặt trời mọc: 05:17am Mặt trời lặn: 06:22pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.0678 Kinh độ: 108.2208

  nhiều mây
  25ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 06:57

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.5mps
  • Hướng gió: 200º SSW
  • Độ ẩm: 88%
  • Độ che phủ: 20%
  • Áp suất: 1005mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 4 (25-06-2017)

  Mặt trời mọc: 05:17am Mặt trời lặn: 06:22pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.0678 Kinh độ: 108.2208

  mưa rải rác
  30ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 06:57

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.0024999999999995mm
  • Sức gió: 2.06mps
  • Hướng gió: 48º NE
  • Độ ẩm: 78%
  • Độ che phủ: 32%
  • Áp suất: 997mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 4 (25-06-2017)

  Mặt trời mọc: 05:17am Mặt trời lặn: 06:22pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.0678 Kinh độ: 108.2208

  mây rải rác
  27ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 06:57

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.35mps
  • Hướng gió: 210º SSW
  • Độ ẩm: 93%
  • Độ che phủ: 36%
  • Áp suất: 998mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 4 (26-06-2017)

  Mặt trời mọc: 05:17am Mặt trời lặn: 06:22pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.0678 Kinh độ: 108.2208

  clear sky
  25ºC

  Clear Sky

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 06:57

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.5mps
  • Hướng gió: 225º SW
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 999mb
 • Thời tiết Tối Thứ 4 (26-06-2017)

  Mặt trời mọc: 05:17am Mặt trời lặn: 06:22pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.0678 Kinh độ: 108.2208

  clear sky
  27ºC

  Clear Sky

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 06:57

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.55mps
  • Hướng gió: 233º SW
  • Độ ẩm: 91%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1001mb
 • Cập nhật lúc 06:57
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 nhiều mây 26ºC 68% 1.47mps 232º SW 0mm 93%
  6:00 ít mây 30ºC 20% 0.72mps 11º N 0mm 79%
  9:00 mưa rải rác 30ºC 32% 2.06mps 48º NE 0.0024999999999995mm 78%
  12:00 mưa rải rác 28ºC 36% 1.14mps 149º SSE 1.42mm 90%
  15:00 mây rải rác 27ºC 36% 1.35mps 210º SSW 0mm 93%
  18:00 mây rải rác 26ºC 32% 1.7mps 233º SW 0mm 99%
  21:00 clear sky 25ºC 0% 1.5mps 225º SW 0mm 100%
  24:00 clear sky 25ºC 0% 1.36mps 241º WSW 0mm 100%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Đà Nẵng

Chủ nhật

Dự báo ngày 25-06-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 0.72mps 12º
 • Độ ẩm: 79%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 999mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 26-06-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.12mps 61º
 • Độ ẩm: 79%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1001mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 27-06-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.02mps 76º
 • Độ ẩm: 85%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 28-06-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.06mps 75º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 14%
 • Áp suất: 987mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 29-06-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 0.42mps 335º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 19%
 • Áp suất: 987mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 30-06-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.22mps 92º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 18%
 • Áp suất: 986mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 01-07-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 0.72mps 172º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 34%
 • Áp suất: 985mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 02-07-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.42mps 122º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 985mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 03-07-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 1.08mps 209º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 10%
 • Áp suất: 985mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 04-07-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.7mps 252º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 15%
 • Áp suất: 983mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 05-07-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.31mps 226º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 39%
 • Áp suất: 984mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 06-07-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.71mps 241º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 36%
 • Áp suất: 984mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 07-07-2017
mưa to

Mưa To

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.04mps 285º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 44%
 • Áp suất: 984mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 08-07-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.89mps 128º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 21%
 • Áp suất: 984mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 09-07-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.15mps 226º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 82%
 • Áp suất: 983mbar
Xem thêm