Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Đà Nẵng. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (24-05-2015)

  Mặt trời mọc: 05:15am Mặt trời lặn: 06:12pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.0714 Kinh độ: 108.221

  quang mây
  25ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 10:34

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.91mps
  • Hướng gió: 204º SSW
  • Độ ẩm: 97%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 998mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (25-05-2015)

  Mặt trời mọc: 05:15am Mặt trời lặn: 06:12pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.0714 Kinh độ: 108.221

  quang mây
  26ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 10:34

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.86mps
  • Hướng gió: 218º SW
  • Độ ẩm: 92%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 998mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (25-05-2015)

  Mặt trời mọc: 05:15am Mặt trời lặn: 06:12pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.0714 Kinh độ: 108.221

  quang mây
  32ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 10:34

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.07mps
  • Hướng gió: 242º WSW
  • Độ ẩm: 73%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 999mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (25-05-2015)

  Mặt trời mọc: 05:15am Mặt trời lặn: 06:12pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.0714 Kinh độ: 108.221

  mưa vừa
  27ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 10:34

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 5.325mm
  • Sức gió: 2.26mps
  • Hướng gió: 133º SE
  • Độ ẩm: 97%
  • Độ che phủ: 12%
  • Áp suất: 997mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (25-05-2015)

  Mặt trời mọc: 05:15am Mặt trời lặn: 06:12pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.0714 Kinh độ: 108.221

  quang mây
  25ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 10:34

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.17mps
  • Hướng gió: 177º S
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 999mb
 • Cập nhật lúc 10:34
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 quang mây 25ºC 0% 2.67mps 181º S 0mm 97%
  6:00 quang mây 25ºC 0% 2.91mps 204º SSW 0mm 97%
  9:00 quang mây 26ºC 0% 2.86mps 218º SW 0mm 92%
  12:00 quang mây 28ºC 0% 2.31mps 213º SSW 0mm 83%
  15:00 quang mây 32ºC 0% 1.07mps 242º WSW 0mm 73%
  18:00 mưa rải rác 30ºC 36% 0.71mps 77º ENE 2.28mm 80%
  21:00 mưa vừa 27ºC 12% 2.26mps 133º SE 5.325mm 97%
  24:00 mưa rải rác 26ºC 0% 2.31mps 158º SSE 0.955mm 98%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Đà Nẵng

Chủ nhật

Dự báo ngày 24-05-2015
quang mây

Quang Mây

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.67mps 182º
 • Độ ẩm: 97%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 999mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 25-05-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.07mps 242º
 • Độ ẩm: 73%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 999mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 26-05-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 0.81mps 194º
 • Độ ẩm: 75%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 1000mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 27-05-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 0.95mps 290º
 • Độ ẩm: 72%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1000mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 28-05-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 1.11mps 139º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 9%
 • Áp suất: 985mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 29-05-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 1.73mps 140º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 986mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 30-05-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.01mps 127º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 985mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 31-05-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.11mps 166º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 16%
 • Áp suất: 983mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 01-06-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.74mps 103º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 11%
 • Áp suất: 984mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 02-06-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.1mps 107º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 39%
 • Áp suất: 986mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 03-06-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.09mps 116º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 986mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 04-06-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 1.4mps 228º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 21%
 • Áp suất: 985mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 05-06-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 3.84mps 242º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 13%
 • Áp suất: 983mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 06-06-2015
quang mây

Quang Mây

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 4.11mps 244º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 7%
 • Áp suất: 980mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 07-06-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 2.72mps 243º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 31%
 • Áp suất: 981mbar
Xem thêm