Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Đà Nẵng. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.


 • Thời tiết Hiện tại Thứ 5 (28-08-2014)

  Mặt trời mọc: 05:33am Mặt trời lặn: 06:03pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.0714 Kinh độ: 108.221

  nhiều mây
  31ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 14:03

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.1mps
  • Hướng gió: 90º E
  • Độ ẩm: 66%
  • Độ che phủ: 75%
  • Áp suất: 1007mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 5 (28-08-2014)

  Mặt trời mọc: 05:33am Mặt trời lặn: 06:03pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.0714 Kinh độ: 108.221

  mây dày đặc
  28ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 14:03

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.01mps
  • Hướng gió: 346º NNW
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 999mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 5 (28-08-2014)

  Mặt trời mọc: 05:33am Mặt trời lặn: 06:03pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.0714 Kinh độ: 108.221

  mây dày đặc
  26ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 14:03

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.82mps
  • Hướng gió: 207º SSW
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1002mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 5 (29-08-2014)

  Mặt trời mọc: 05:33am Mặt trời lặn: 06:03pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.0714 Kinh độ: 108.221

  nhiều mây
  24ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 14:03

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.01mps
  • Hướng gió: 216º SW
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 80%
  • Áp suất: 999mb
 • Thời tiết Tối Thứ 5 (29-08-2014)

  Mặt trời mọc: 05:33am Mặt trời lặn: 06:03pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.0714 Kinh độ: 108.221

  mây rải rác
  31ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 14:03

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.96mps
  • Hướng gió: 43º NE
  • Độ ẩm: 88%
  • Độ che phủ: 32%
  • Áp suất: 1002mb
 • Cập nhật lúc 14:03
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 nhiều mây 31ºC 64% 0.67mps 324º NW 0mm 93%
  6:00 nhiều mây 30ºC 56% 1.5mps 65º ENE 0mm 96%
  9:00 mây dày đặc 28ºC 88% 1.01mps 346º NNW 0mm 100%
  12:00 mây dày đặc 26ºC 92% 0.76mps 247º WSW 0mm 100%
  15:00 mây dày đặc 26ºC 92% 1.82mps 207º SSW 0mm 100%
  18:00 mưa vừa 27ºC 20% 2.31mps 172º S 6mm 100%
  21:00 nhiều mây 24ºC 80% 2.01mps 216º SW 0mm 100%
  24:00 mây dày đặc 26ºC 88% 2.11mps 227º SW 0mm 100%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Đà Nẵng

Thứ 5

Dự báo ngày 28-08-2014
nhiều mây

Nhiều Mây

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 0.67mps 324º
 • Độ ẩm: 93%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 64%
 • Áp suất: 1000mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 29-08-2014
mây rải rác

Mây Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 0.96mps 43º
 • Độ ẩm: 88%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 32%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 30-08-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 0.82mps 271º
 • Độ ẩm: 96%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 76%
 • Áp suất: 1003mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 31-08-2014
mưa to

Mưa To

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.09mps 347º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 59%
 • Áp suất: 984mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 01-09-2014
mưa to

Mưa To

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.09mps 299º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 22%
 • Áp suất: 983mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 02-09-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 0.74mps 103º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 17%
 • Áp suất: 985mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 03-09-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.09mps 24º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 41%
 • Áp suất: 987mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 04-09-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.67mps 353º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 14%
 • Áp suất: 986mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 05-09-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.6mps 354º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 47%
 • Áp suất: 985mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 06-09-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.74mps 34º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 38%
 • Áp suất: 985mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 07-09-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.45mps 323º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 9%
 • Áp suất: 986mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 08-09-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.96mps 326º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 987mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 09-09-2014
mưa to

Mưa To

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.16mps 21º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 22%
 • Áp suất: 986mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 10-09-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.73mps 323º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 26%
 • Áp suất: 986mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 11-09-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.75mps 355º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 17%
 • Áp suất: 987mbar
Xem thêm