Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Đà Nẵng. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.
[adsense width="468" height="60" dataadslot="3302730555"]

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 3 (28-04-2015)

  Mặt trời mọc: 05:24am Mặt trời lặn: 06:05pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.0714 Kinh độ: 108.221

  ít mây
  26ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 19:23

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.08mps
  • Hướng gió: 126º SE
  • Độ ẩm: 87%
  • Độ che phủ: 44%
  • Áp suất: 1001mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 3 (28-04-2015)

  Mặt trời mọc: 05:24am Mặt trời lặn: 06:05pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.0714 Kinh độ: 108.221

  mây rải rác
  24ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 19:23

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.96mps
  • Hướng gió: 143º SE
  • Độ ẩm: 96%
  • Độ che phủ: 32%
  • Áp suất: 1002mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 3 (29-04-2015)

  Mặt trời mọc: 05:24am Mặt trời lặn: 06:05pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.0714 Kinh độ: 108.221

  ít mây
  23ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 19:23

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.2mps
  • Hướng gió: 166º SSE
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 24%
  • Áp suất: 1001mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 3 (29-04-2015)

  Mặt trời mọc: 05:24am Mặt trời lặn: 06:05pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.0714 Kinh độ: 108.221

  quang mây
  29ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 19:23

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.57mps
  • Hướng gió: 101º E
  • Độ ẩm: 81%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1003mb
 • Thời tiết Tối Thứ 3 (29-04-2015)

  Mặt trời mọc: 05:24am Mặt trời lặn: 06:05pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.0714 Kinh độ: 108.221

  mưa rải rác
  27ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 19:23

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.665mm
  • Sức gió: 1.37mps
  • Hướng gió: 131º SE
  • Độ ẩm: 88%
  • Độ che phủ: 68%
  • Áp suất: 1000mb
 • Cập nhật lúc 19:23
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 ít mây 28ºC 24% 2.79mps 101º E 0mm 79%
  6:00 mây rải rác 26ºC 44% 3.08mps 126º SE 0mm 87%
  9:00 mây rải rác 24ºC 32% 2.96mps 143º SE 0mm 96%
  12:00 ít mây 24ºC 20% 2.51mps 159º SSE 0mm 99%
  15:00 ít mây 23ºC 24% 2.2mps 166º SSE 0mm 100%
  18:00 quang mây 25ºC 8% 2.01mps 176º S 0mm 91%
  21:00 quang mây 29ºC 0% 1.57mps 101º E 0mm 81%
  24:00 mây rải rác 29ºC 36% 2.05mps 70º ENE 0mm 78%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Đà Nẵng

Thứ 3

Dự báo ngày 28-04-2015
ít mây

ít Mây

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.79mps 101º
 • Độ ẩm: 79%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 1000mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 29-04-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.57mps 102º
 • Độ ẩm: 81%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 30-04-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.77mps 125º
 • Độ ẩm: 84%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 01-05-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 0.63mps 93º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 987mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 02-05-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.29mps 101º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 6%
 • Áp suất: 988mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 03-05-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.23mps 94º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 14%
 • Áp suất: 988mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 04-05-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.66mps 112º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 3%
 • Áp suất: 988mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 05-05-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.64mps 117º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 3%
 • Áp suất: 986mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 06-05-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 0.7mps 198º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 2%
 • Áp suất: 985mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 07-05-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 0.24mps 283º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 30%
 • Áp suất: 988mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 08-05-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.54mps 103º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 21%
 • Áp suất: 989mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 09-05-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.93mps 137º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 14%
 • Áp suất: 990mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 10-05-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.55mps 131º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 9%
 • Áp suất: 990mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 11-05-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 0.6mps 30º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 27%
 • Áp suất: 989mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 12-05-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.08mps 248º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 987mbar
Xem thêm

[adsense width="200" height="90" dataadslot="6380621358"] [adsense width="200" height="90" dataadslot="6380621358"]