Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Đà Nẵng. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 3 (09-03-2021)

  Mặt trời mọc: 05:59am Mặt trời lặn: 05:56pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.0678 Kinh độ: 108.2208

  mưa rải rác
  28ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 11:50

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.6mps
  • Hướng gió: 110º ESE
  • Độ ẩm: 69%
  • Độ che phủ: 40%
  • Áp suất: 1018mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 3 (09-03-2021)

  Mặt trời mọc: 05:59am Mặt trời lặn: 05:56pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.0678 Kinh độ: 108.2208

  mưa rải rác
  26ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 11:50

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.14mm
  • Sức gió: 3.67mps
  • Hướng gió: 114º ESE
  • Độ ẩm: 71%
  • Độ che phủ: 31%
  • Áp suất: 1015mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 3 (09-03-2021)

  Mặt trời mọc: 05:59am Mặt trời lặn: 05:56pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.0678 Kinh độ: 108.2208

  trời quang mây
  23ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 11:50

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.68mps
  • Hướng gió: 125º SE
  • Độ ẩm: 83%
  • Độ che phủ: 1%
  • Áp suất: 1015mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 3 (10-03-2021)

  Mặt trời mọc: 05:59am Mặt trời lặn: 05:56pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.0678 Kinh độ: 108.2208

  mưa rải rác
  22ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 11:50

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.33mm
  • Sức gió: 1.67mps
  • Hướng gió: 195º SSW
  • Độ ẩm: 86%
  • Độ che phủ: 12%
  • Áp suất: 1017mb
 • Thời tiết Tối Thứ 3 (10-03-2021)

  Mặt trời mọc: 05:59am Mặt trời lặn: 05:56pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.0678 Kinh độ: 108.2208

  ít mây
  22ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 11:50

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.35mps
  • Hướng gió: 211º SSW
  • Độ ẩm: 85%
  • Độ che phủ: 11%
  • Áp suất: 1017mb
 • Cập nhật lúc 11:50
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 23ºC 19% 2.41mps 223º SW 0.13mm 87%
  6:00 mưa rải rác 25ºC 45% 2.3mps 150º SSE 0.18mm 77%
  9:00 mưa rải rác 26ºC 31% 3.67mps 114º ESE 0.14mm 71%
  12:00 trời quang mây 26ºC 2% 4.03mps 107º ESE 0mm 72%
  15:00 trời quang mây 23ºC 1% 2.68mps 125º SE 0mm 83%
  18:00 trời quang mây 23ºC 0% 1.31mps 190º S 0mm 86%
  21:00 mưa rải rác 22ºC 12% 1.67mps 195º SSW 0.33mm 86%
  24:00 mưa rải rác 22ºC 16% 3.08mps 213º SSW 0.3mm 88%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Đà Nẵng

Thứ 3

Dự báo ngày 09-03-2021
mây rải rác

Mây Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.64mps 123º
 • Độ ẩm: 73%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 43%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 10-03-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.16mps 102º
 • Độ ẩm: 75%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 34%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 11-03-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.43mps 159º
 • Độ ẩm: 71%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 12-03-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 0.97mps 118º
 • Độ ẩm: 70%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 6%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 13-03-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.45mps 88º
 • Độ ẩm: 73%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 27%
 • Áp suất: 1018mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 14-03-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.77mps 148º
 • Độ ẩm: 76%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 75%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 15-03-2021
mây rải rác

Mây Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 4.01mps 151º
 • Độ ẩm: 71%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 25%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 16-03-2021
trời quang mây

Trời Quang Mây

25ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 4.15mps 142º
 • Độ ẩm: 72%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 7%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 17-03-2021
nhiều mây

Nhiều Mây

25ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.55mps 153º
 • Độ ẩm: 72%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 76%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 18-03-2021
nhiều mây

Nhiều Mây

25ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3mps 110º
 • Độ ẩm: 69%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 76%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 19-03-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 0.9mps 52º
 • Độ ẩm: 71%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 94%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 20-03-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.06mps 99º
 • Độ ẩm: 64%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 4%
 • Áp suất: 1014mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 21-03-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.06mps 84º
 • Độ ẩm: 76%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 97%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 22-03-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.84mps 158º
 • Độ ẩm: 66%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 1%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 23-03-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 3.66mps 144º
 • Độ ẩm: 71%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1012mbar
Xem thêm