Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Đà Nẵng. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 6 (02-06-2023)

  Mặt trời mọc: 05:14am Mặt trời lặn: 06:15pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.0678 Kinh độ: 108.2208

  ít mây
  30ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 34ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 19:53

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.57mps
  • Hướng gió: 200º SSW
  • Độ ẩm: 66%
  • Độ che phủ: 40%
  • Áp suất: 1005mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 6 (02-06-2023)

  Mặt trời mọc: 05:14am Mặt trời lặn: 06:15pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.0678 Kinh độ: 108.2208

  mưa rải rác
  29ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 34ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 19:53

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.79mm
  • Sức gió: 1.36mps
  • Hướng gió: 218º SW
  • Độ ẩm: 79%
  • Độ che phủ: 68%
  • Áp suất: 1005mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 6 (03-06-2023)

  Mặt trời mọc: 05:14am Mặt trời lặn: 06:15pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.0678 Kinh độ: 108.2208

  nhiều mây
  26ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 34ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 19:53

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.18mps
  • Hướng gió: 219º SW
  • Độ ẩm: 84%
  • Độ che phủ: 68%
  • Áp suất: 1005mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 6 (03-06-2023)

  Mặt trời mọc: 05:14am Mặt trời lặn: 06:15pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.0678 Kinh độ: 108.2208

  mây rải rác
  29ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 34ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 19:53

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.14mps
  • Hướng gió: 216º SW
  • Độ ẩm: 67%
  • Độ che phủ: 49%
  • Áp suất: 1006mb
 • Thời tiết Tối Thứ 6 (03-06-2023)

  Mặt trời mọc: 05:14am Mặt trời lặn: 06:15pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.0678 Kinh độ: 108.2208

  ít mây
  31ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 34ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 19:53

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.13mps
  • Hướng gió: 75º ENE
  • Độ ẩm: 64%
  • Độ che phủ: 24%
  • Áp suất: 1005mb
 • Cập nhật lúc 19:53
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 ít mây 34ºC 11% 5.19mps 59º ENE 0mm 50%
  6:00 mây rải rác 33ºC 31% 3.03mps 108º ESE 0mm 59%
  9:00 mưa rải rác 29ºC 68% 1.36mps 218º SW 0.79mm 79%
  12:00 mưa rải rác 27ºC 82% 3.64mps 198º SSW 0.11mm 81%
  15:00 nhiều mây 26ºC 68% 4.18mps 219º SW 0mm 84%
  18:00 nhiều mây 26ºC 54% 4.04mps 211º SSW 0mm 81%
  21:00 mây rải rác 29ºC 49% 3.14mps 216º SW 0mm 67%
  24:00 ít mây 32ºC 17% 3.52mps 87º E 0mm 56%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Đà Nẵng

Thứ 6

Dự báo ngày 02-06-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 5.19mps 59º
 • Độ ẩm: 51%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 7%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 03-06-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 5.03mps 75º
 • Độ ẩm: 60%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 19%
 • Áp suất: 1006mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 04-06-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 5.2mps 77º
 • Độ ẩm: 61%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 14%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 05-06-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 4.22mps 49º
 • Độ ẩm: 61%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 06-06-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.74mps 46º
 • Độ ẩm: 68%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 07-06-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 3.95mps 19º
 • Độ ẩm: 70%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 08-06-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 3.6mps 72º
 • Độ ẩm: 67%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 09-06-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 5.71mps 28º
 • Độ ẩm: 61%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 10-06-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 3.98mps 191º
 • Độ ẩm: 64%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1001mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 11-06-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 4.03mps 238º
 • Độ ẩm: 63%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1001mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 12-06-2023
mây dày đặc

Mây Dày đặc

31ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 5.46mps 230º
 • Độ ẩm: 63%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 13-06-2023
mây dày đặc

Mây Dày đặc

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 4.97mps 235º
 • Độ ẩm: 59%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 96%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 14-06-2023
mây dày đặc

Mây Dày đặc

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 4.37mps 235º
 • Độ ẩm: 59%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 15-06-2023
mây dày đặc

Mây Dày đặc

29ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 4.11mps 242º
 • Độ ẩm: 68%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 16-06-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 4.64mps 222º
 • Độ ẩm: 76%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1004mbar
Xem thêm