Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Đà Nẵng. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 3 (30-06-2015)

  Mặt trời mọc: 05:18am Mặt trời lặn: 06:22pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.0714 Kinh độ: 108.221

  ít mây
  37ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 38ºC

  Thấp nhất: 29ºC

  Cập nhật lúc 15:52

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 5.1mps
  • Hướng gió: 360º N
  • Độ ẩm: 44%
  • Độ che phủ: 20%
  • Áp suất: 1004mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 3 (30-06-2015)

  Mặt trời mọc: 05:18am Mặt trời lặn: 06:22pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.0714 Kinh độ: 108.221

  quang mây
  33ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 38ºC

  Thấp nhất: 29ºC

  Cập nhật lúc 15:52

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.16mps
  • Hướng gió: 141º SE
  • Độ ẩm: 70%
  • Độ che phủ: 8%
  • Áp suất: 997mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 3 (01-07-2015)

  Mặt trời mọc: 05:18am Mặt trời lặn: 06:22pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.0714 Kinh độ: 108.221

  quang mây
  28ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 38ºC

  Thấp nhất: 29ºC

  Cập nhật lúc 15:52

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.56mps
  • Hướng gió: 201º SSW
  • Độ ẩm: 84%
  • Độ che phủ: 8%
  • Áp suất: 998mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 3 (01-07-2015)

  Mặt trời mọc: 05:18am Mặt trời lặn: 06:22pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.0714 Kinh độ: 108.221

  ít mây
  29ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 38ºC

  Thấp nhất: 29ºC

  Cập nhật lúc 15:52

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.96mps
  • Hướng gió: 243º WSW
  • Độ ẩm: 72%
  • Độ che phủ: 12%
  • Áp suất: 998mb
 • Thời tiết Tối Thứ 3 (01-07-2015)

  Mặt trời mọc: 05:18am Mặt trời lặn: 06:22pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.0714 Kinh độ: 108.221

  mưa rải rác
  32ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 38ºC

  Thấp nhất: 29ºC

  Cập nhật lúc 15:52

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.88mm
  • Sức gió: 0.76mps
  • Hướng gió: 27º NNE
  • Độ ẩm: 72%
  • Độ che phủ: 12%
  • Áp suất: 995mb
 • Cập nhật lúc 15:52
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 ít mây 39ºC 24% 0.63mps 32º NNE 0mm 58%
  6:00 mưa rải rác 36ºC 48% 2.4mps 116º ESE 0.705mm 63%
  9:00 quang mây 33ºC 8% 3.16mps 141º SE 0mm 70%
  12:00 quang mây 29ºC 0% 2.77mps 174º S 0mm 85%
  15:00 quang mây 28ºC 8% 2.56mps 201º SSW 0mm 84%
  18:00 ít mây 26ºC 12% 2.21mps 218º SW 0mm 85%
  21:00 ít mây 29ºC 12% 1.96mps 243º WSW 0mm 72%
  24:00 quang mây 33ºC 8% 1.16mps 268º W 0mm 61%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Đà Nẵng

Thứ 3

Dự báo ngày 30-06-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

38ºC
 • Cao nhất: 38ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 0.63mps 33º
 • Độ ẩm: 58%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 997mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 01-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 1.16mps 268º
 • Độ ẩm: 61%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 997mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 02-07-2015
quang mây

Quang Mây

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 1.31mps 284º
 • Độ ẩm: 58%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 996mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 03-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 2.32mps 263º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 28%
 • Áp suất: 982mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 04-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 4.08mps 279º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 7%
 • Áp suất: 980mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 05-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 6.11mps 278º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 39%
 • Áp suất: 978mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 06-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 7.35mps 288º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 83%
 • Áp suất: 978mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 07-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 8.67mps 291º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 71%
 • Áp suất: 979mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 08-07-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 7.67mps 277º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 32%
 • Áp suất: 980mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 09-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 8.52mps 282º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 65%
 • Áp suất: 981mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 10-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 9.05mps 282º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 23%
 • Áp suất: 980mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 11-07-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 4.31mps 302º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 35%
 • Áp suất: 980mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 12-07-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.51mps 6º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 46%
 • Áp suất: 982mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 13-07-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 0.85mps 130º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 85%
 • Áp suất: 985mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 14-07-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 0.72mps 58º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 985mbar
Xem thêm