Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Đà Nẵng. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 7 (03-12-2021)

  Mặt trời mọc: 06:00am Mặt trời lặn: 05:14pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.0678 Kinh độ: 108.2208

  mưa rải rác
  16ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 06:11

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.51mps
  • Hướng gió: 0º N
  • Độ ẩm: 94%
  • Độ che phủ: 40%
  • Áp suất: 1020mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 7 (03-12-2021)

  Mặt trời mọc: 06:00am Mặt trời lặn: 05:14pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.0678 Kinh độ: 108.2208

  mây dày đặc
  21ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 06:11

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.83mps
  • Hướng gió: 40º NE
  • Độ ẩm: 62%
  • Độ che phủ: 93%
  • Áp suất: 1020mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 7 (04-12-2021)

  Mặt trời mọc: 06:00am Mặt trời lặn: 05:14pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.0678 Kinh độ: 108.2208

  nhiều mây
  20ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 06:11

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.95mps
  • Hướng gió: 29º NNE
  • Độ ẩm: 66%
  • Độ che phủ: 72%
  • Áp suất: 1020mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 7 (04-12-2021)

  Mặt trời mọc: 06:00am Mặt trời lặn: 05:14pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.0678 Kinh độ: 108.2208

  nhiều mây
  20ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 06:11

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.54mps
  • Hướng gió: 360º N
  • Độ ẩm: 65%
  • Độ che phủ: 68%
  • Áp suất: 1021mb
 • Thời tiết Tối Thứ 7 (04-12-2021)

  Mặt trời mọc: 06:00am Mặt trời lặn: 05:14pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.0678 Kinh độ: 108.2208

  mây dày đặc
  22ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 06:11

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 5.6mps
  • Hướng gió: 22º NNE
  • Độ ẩm: 57%
  • Độ che phủ: 86%
  • Áp suất: 1018mb
 • Cập nhật lúc 06:11
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 21ºC 81% 4.46mps 11º N 0.23mm 78%
  6:00 mưa rải rác 21ºC 90% 4.69mps 24º NNE 0.14mm 72%
  9:00 mây dày đặc 21ºC 93% 3.83mps 40º NE 0mm 62%
  12:00 mây dày đặc 20ºC 94% 2.36mps 29º NNE 0mm 62%
  15:00 nhiều mây 20ºC 72% 2.95mps 29º NNE 0mm 66%
  18:00 mây dày đặc 20ºC 88% 3.8mps 22º NNE 0mm 64%
  21:00 nhiều mây 20ºC 68% 3.54mps 360º N 0mm 65%
  24:00 mây dày đặc 23ºC 97% 5.03mps 10º N 0mm 55%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Đà Nẵng

Thứ 6

Dự báo ngày 03-12-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

20ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 4.98mps 27º
 • Độ ẩm: 83%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 75%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 04-12-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 5.86mps 25º
 • Độ ẩm: 55%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 97%
 • Áp suất: 1020mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 05-12-2021
mưa vừa

Mưa Vừa

19ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 5.62mps 353º
 • Độ ẩm: 86%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 06-12-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 4.79mps 355º
 • Độ ẩm: 76%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 07-12-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

19ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 3.6mps 302º
 • Độ ẩm: 84%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 08-12-2021
mưa vừa

Mưa Vừa

20ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 6.28mps 66º
 • Độ ẩm: 88%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 09-12-2021
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 8.52mps 62º
 • Độ ẩm: 79%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 10-12-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 5.48mps 27º
 • Độ ẩm: 71%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 82%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 11-12-2021
mưa to

Mưa To

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 5.41mps 346º
 • Độ ẩm: 90%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1018mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 12-12-2021
mưa to

Mưa To

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 7.76mps 22º
 • Độ ẩm: 92%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 13-12-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 7.2mps 31º
 • Độ ẩm: 74%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 14-12-2021
mưa vừa

Mưa Vừa

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 6.84mps 26º
 • Độ ẩm: 87%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 15-12-2021
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 5.67mps 51º
 • Độ ẩm: 89%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 16-12-2021
mưa to

Mưa To

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 3.08mps 32º
 • Độ ẩm: 92%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 17-12-2021
mưa vừa

Mưa Vừa

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 9.89mps 57º
 • Độ ẩm: 97%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1016mbar
Xem thêm