Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Đà Nẵng. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 6 (13-04-2017)

  Mặt trời mọc: 05:33am Mặt trời lặn: 06:01pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.0678 Kinh độ: 108.2208

  mưa rải rác
  24ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 22:22

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1mps
  • Hướng gió: 0º N
  • Độ ẩm: 94%
  • Độ che phủ: 75%
  • Áp suất: 1016mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 6 (13-04-2017)

  Mặt trời mọc: 05:33am Mặt trời lặn: 06:01pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.0678 Kinh độ: 108.2208

  mưa rải rác
  23ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 22:22

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.26mm
  • Sức gió: 4.21mps
  • Hướng gió: 290º WNW
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 1006mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 6 (14-04-2017)

  Mặt trời mọc: 05:33am Mặt trời lặn: 06:01pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.0678 Kinh độ: 108.2208

  mưa rải rác
  21ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 22:22

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.035mm
  • Sức gió: 3.42mps
  • Hướng gió: 280º W
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 56%
  • Áp suất: 1006mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 6 (14-04-2017)

  Mặt trời mọc: 05:33am Mặt trời lặn: 06:01pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.0678 Kinh độ: 108.2208

  mưa rải rác
  22ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 22:22

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.105mm
  • Sức gió: 2.93mps
  • Hướng gió: 280º W
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 64%
  • Áp suất: 1007mb
 • Thời tiết Tối Thứ 6 (14-04-2017)

  Mặt trời mọc: 05:33am Mặt trời lặn: 06:01pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.0678 Kinh độ: 108.2208

  ít mây
  26ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 22:22

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.4mps
  • Hướng gió: 342º NNW
  • Độ ẩm: 85%
  • Độ che phủ: 12%
  • Áp suất: 1005mb
 • Cập nhật lúc 22:22
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 25ºC 92% 3.66mps 292º WNW 0.34mm 97%
  6:00 mưa rải rác 24ºC 92% 4.11mps 298º WNW 0.355mm 97%
  9:00 mưa rải rác 23ºC 88% 4.21mps 290º WNW 0.26mm 100%
  12:00 mưa rải rác 22ºC 68% 3.65mps 281º W 0.125mm 100%
  15:00 mưa rải rác 21ºC 56% 3.42mps 280º W 0.035mm 100%
  18:00 mưa rải rác 22ºC 56% 3.01mps 279º W 0.084999999999999mm 100%
  21:00 mưa rải rác 22ºC 64% 2.93mps 280º W 0.105mm 100%
  24:00 mưa rải rác 24ºC 36% 2.47mps 301º WNW 0.065mm 95%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Đà Nẵng

Thứ 5

Dự báo ngày 13-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 3.46mps 273º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 14-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.47mps 302º
 • Độ ẩm: 95%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 36%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 15-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.55mps 135º
 • Độ ẩm: 80%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 1005mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 16-04-2017
quang mây

Quang Mây

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 3.04mps 102º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 989mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 17-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.72mps 91º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 6%
 • Áp suất: 990mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 18-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.48mps 357º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 33%
 • Áp suất: 991mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 19-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.08mps 89º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 5%
 • Áp suất: 990mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 20-04-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.58mps 12º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 22%
 • Áp suất: 990mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 21-04-2017
mưa to

Mưa To

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 4.97mps 317º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 85%
 • Áp suất: 991mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 22-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 0.75mps 50º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 32%
 • Áp suất: 987mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 23-04-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.03mps 120º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 38%
 • Áp suất: 987mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 24-04-2017
mưa to

Mưa To

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.7mps 351º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 16%
 • Áp suất: 987mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 25-04-2017
mưa to

Mưa To

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 4.05mps 338º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 41%
 • Áp suất: 991mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 26-04-2017
mưa to

Mưa To

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 4.51mps 0º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 83%
 • Áp suất: 993mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 27-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 3.56mps 330º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 66%
 • Áp suất: 991mbar
Xem thêm