Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Đà Nẵng. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (29-12-2014)

  Mặt trời mọc: 06:13am Mặt trời lặn: 05:24pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.0714 Kinh độ: 108.221

  mưa rải rác
  18ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 18ºC

  Thấp nhất: 18ºC

  Cập nhật lúc 07:31

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 2mm
  • Sức gió: 3.38mps
  • Hướng gió: 5º N
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1011mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (29-12-2014)

  Mặt trời mọc: 06:13am Mặt trời lặn: 05:24pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.0714 Kinh độ: 108.221

  mưa rải rác
  18ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 18ºC

  Thấp nhất: 18ºC

  Cập nhật lúc 07:31

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.5mm
  • Sức gió: 2.96mps
  • Hướng gió: 348º NNW
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1009mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (29-12-2014)

  Mặt trời mọc: 06:13am Mặt trời lặn: 05:24pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.0714 Kinh độ: 108.221

  mưa rải rác
  18ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 18ºC

  Thấp nhất: 18ºC

  Cập nhật lúc 07:31

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.5mm
  • Sức gió: 2.52mps
  • Hướng gió: 327º NNW
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 1009mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (30-12-2014)

  Mặt trời mọc: 06:13am Mặt trời lặn: 05:24pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.0714 Kinh độ: 108.221

  mây dày đặc
  17ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 18ºC

  Thấp nhất: 18ºC

  Cập nhật lúc 07:31

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.06mps
  • Hướng gió: 304º NW
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1009mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (30-12-2014)

  Mặt trời mọc: 06:13am Mặt trời lặn: 05:24pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.0714 Kinh độ: 108.221

  mây dày đặc
  17ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 18ºC

  Thấp nhất: 18ºC

  Cập nhật lúc 07:31

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.86mps
  • Hướng gió: 305º NW
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1009mb
 • Cập nhật lúc 07:31
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 18ºC 92% 3.38mps 5º N 2mm 100%
  6:00 mưa rải rác 18ºC 92% 2.81mps 1º N 2mm 100%
  9:00 mưa rải rác 18ºC 92% 2.96mps 348º NNW 1.5mm 100%
  12:00 mưa rải rác 18ºC 92% 3.12mps 339º NNW 0.5mm 100%
  15:00 mưa rải rác 18ºC 88% 2.52mps 327º NNW 0.5mm 100%
  18:00 mây dày đặc 18ºC 88% 2.12mps 310º NW 0mm 100%
  21:00 mây dày đặc 17ºC 92% 2.06mps 304º NW 0mm 100%
  24:00 nhiều mây 17ºC 56% 2.11mps 305º NW 0mm 100%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Đà Nẵng

Thứ 2

Dự báo ngày 29-12-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

18ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 2.81mps 1º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 30-12-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

18ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 1.36mps 328º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 31-12-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 3.36mps 40º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 01-01-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 5.92mps 39º
 • Độ ẩm: 98%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 02-01-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

18ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 1.83mps 343º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 75%
 • Áp suất: 1001mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 03-01-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 1.85mps 300º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 82%
 • Áp suất: 997mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 04-01-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.68mps 319º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 93%
 • Áp suất: 995mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 05-01-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.72mps 113º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 992mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 06-01-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.77mps 110º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 51%
 • Áp suất: 992mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 07-01-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.11mps 106º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 56%
 • Áp suất: 994mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 08-01-2015
mưa rất to

Mưa Rất To

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.99mps 79º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 994mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 09-01-2015
mưa to

Mưa To

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 3.63mps 19º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 50%
 • Áp suất: 999mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 10-01-2015
mưa rất to

Mưa Rất To

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 4.05mps 11º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 51%
 • Áp suất: 1000mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 11-01-2015
mưa rất to

Mưa Rất To

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 2.92mps 31º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 90%
 • Áp suất: 1000mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 12-01-2015
mưa to

Mưa To

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.81mps 27º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 69%
 • Áp suất: 1000mbar
Xem thêm