Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Đà Nẵng. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 7 (31-10-2014)

  Mặt trời mọc: 05:43am Mặt trời lặn: 05:17pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.0714 Kinh độ: 108.221

  mưa rải rác
  24ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 01:30

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.56mps
  • Hướng gió: 62º ENE
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 75%
  • Áp suất: 1011mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 7 (01-11-2014)

  Mặt trời mọc: 05:43am Mặt trời lặn: 05:17pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.0714 Kinh độ: 108.221

  mưa rải rác
  25ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 01:30

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.5mm
  • Sức gió: 0.81mps
  • Hướng gió: 287º WNW
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 80%
  • Áp suất: 1002mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 7 (01-11-2014)

  Mặt trời mọc: 05:43am Mặt trời lặn: 05:17pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.0714 Kinh độ: 108.221

  mưa vừa
  24ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 01:30

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 6mm
  • Sức gió: 1.62mps
  • Hướng gió: 40º NE
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1004mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 7 (01-11-2014)

  Mặt trời mọc: 05:43am Mặt trời lặn: 05:17pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.0714 Kinh độ: 108.221

  mưa rải rác
  25ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 01:30

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.5mm
  • Sức gió: 2.96mps
  • Hướng gió: 72º ENE
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1002mb
 • Thời tiết Tối Thứ 7 (01-11-2014)

  Mặt trời mọc: 05:43am Mặt trời lặn: 05:17pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.0714 Kinh độ: 108.221

  mưa rải rác
  25ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 01:30

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.5mm
  • Sức gió: 2.62mps
  • Hướng gió: 84º E
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 44%
  • Áp suất: 1004mb
 • Cập nhật lúc 01:30
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 25ºC 68% 1.16mps 183º S 3mm 100%
  6:00 mây dày đặc 24ºC 92% 1.21mps 244º WSW 0mm 100%
  9:00 mưa rải rác 25ºC 80% 0.81mps 287º WNW 0.5mm 100%
  12:00 mưa rải rác 25ºC 80% 1.06mps 352º N 0.5mm 100%
  15:00 mưa vừa 24ºC 92% 1.62mps 40º NE 6mm 100%
  18:00 mưa rải rác 25ºC 92% 1.78mps 73º ENE 2.5mm 100%
  21:00 mưa rải rác 25ºC 92% 2.96mps 72º ENE 0.5mm 100%
  24:00 mưa rải rác 25ºC 76% 3.11mps 74º ENE 0.5mm 100%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Đà Nẵng

Thứ 6

Dự báo ngày 31-10-2014
mây dày đặc

Mây Dày đặc

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1mps 127º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 01-11-2014
mưa to

Mưa To

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.5mps 79º
 • Độ ẩm: 98%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 80%
 • Áp suất: 1004mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 02-11-2014
nhiều mây

Nhiều Mây

25ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.42mps 19º
 • Độ ẩm: 99%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 80%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 03-11-2014
mưa to

Mưa To

23ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 4.56mps 44º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 04-11-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.78mps 350º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 81%
 • Áp suất: 991mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 05-11-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.71mps 19º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 38%
 • Áp suất: 991mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 06-11-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.27mps 44º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 46%
 • Áp suất: 991mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 07-11-2014
mưa to

Mưa To

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.69mps 72º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 50%
 • Áp suất: 992mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 08-11-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 4.4mps 45º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 61%
 • Áp suất: 994mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 09-11-2014
quang mây

Quang Mây

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.7mps 60º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 53%
 • Áp suất: 992mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 10-11-2014
quang mây

Quang Mây

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 3.09mps 5º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 79%
 • Áp suất: 993mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 11-11-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 3.66mps 1º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 46%
 • Áp suất: 993mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 12-11-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 2.36mps 346º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 45%
 • Áp suất: 993mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 13-11-2014
mưa to

Mưa To

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 2.97mps 17º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 52%
 • Áp suất: 991mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 14-11-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.14mps 40º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 67%
 • Áp suất: 991mbar
Xem thêm