Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Đà Nẵng. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 4 (12-10-2017)

  Mặt trời mọc: 05:38am Mặt trời lặn: 05:28pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.0678 Kinh độ: 108.2208

  mưa rải rác
  25ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 23:50

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.5mps
  • Hướng gió: 230º SW
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 75%
  • Áp suất: 1009mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 4 (12-10-2017)

  Mặt trời mọc: 05:38am Mặt trời lặn: 05:28pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.0678 Kinh độ: 108.2208

  mưa rải rác
  26ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 23:50

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.74mm
  • Sức gió: 1.96mps
  • Hướng gió: 340º NNW
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1003mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 4 (12-10-2017)

  Mặt trời mọc: 05:38am Mặt trời lặn: 05:28pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.0678 Kinh độ: 108.2208

  mưa vừa
  25ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 23:50

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 7.45mm
  • Sức gió: 1.36mps
  • Hướng gió: 295º WNW
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 1000mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 4 (12-10-2017)

  Mặt trời mọc: 05:38am Mặt trời lặn: 05:28pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.0678 Kinh độ: 108.2208

  mưa vừa
  23ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 23:50

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 7.88mm
  • Sức gió: 2.06mps
  • Hướng gió: 356º N
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1003mb
 • Thời tiết Tối Thứ 4 (13-10-2017)

  Mặt trời mọc: 05:38am Mặt trời lặn: 05:28pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.0678 Kinh độ: 108.2208

  mưa vừa
  23ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 23:50

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 7.31mm
  • Sức gió: 1.91mps
  • Hướng gió: 261º W
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1000mb
 • Cập nhật lúc 23:50
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 25ºC 88% 0.51mps 262º W 0.295mm 100%
  6:00 mưa rải rác 25ºC 92% 1.66mps 319º NW 0.055mm 100%
  9:00 mưa rải rác 26ºC 92% 1.96mps 340º NNW 1.74mm 100%
  12:00 mưa vừa 25ºC 92% 1.6mps 343º NNW 4.385mm 100%
  15:00 mưa vừa 25ºC 88% 1.36mps 295º WNW 7.45mm 100%
  18:00 mưa rải rác 25ºC 88% 1.42mps 313º NW 0.025mm 100%
  21:00 mưa vừa 23ºC 92% 2.06mps 356º N 7.88mm 100%
  24:00 mưa vừa 22ºC 92% 1.96mps 269º W 11.51mm 100%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Đà Nẵng

Thứ 4

Dự báo ngày 11-10-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 0.71mps 90º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 56%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 12-10-2017
mưa to

Mưa To

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.96mps 340º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 13-10-2017
mưa to

Mưa To

25ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.01mps 325º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 88%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 14-10-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.12mps 328º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1002mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 15-10-2017
mưa to

Mưa To

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 9.86mps 320º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 96%
 • Áp suất: 983mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 16-10-2017
mưa rất to

Mưa Rất To

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 12.31mps 314º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 982mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 17-10-2017
mưa rất to

Mưa Rất To

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 7.78mps 351º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 74%
 • Áp suất: 978mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 18-10-2017
mưa rất to

Mưa Rất To

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 5.89mps 8º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 56%
 • Áp suất: 984mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 19-10-2017
mưa rất to

Mưa Rất To

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 7.53mps 10º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 987mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 20-10-2017
mưa to

Mưa To

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 5.95mps 11º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 28%
 • Áp suất: 988mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 21-10-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 6.43mps 6º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 63%
 • Áp suất: 988mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 22-10-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 5.05mps 346º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 56%
 • Áp suất: 989mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 23-10-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 4.55mps 330º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 49%
 • Áp suất: 990mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 24-10-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.65mps 344º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 36%
 • Áp suất: 991mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 25-10-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.44mps 22º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 18%
 • Áp suất: 992mbar
Xem thêm