Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Đà Nẵng. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 7 (16-07-2024)

  Mặt trời mọc: 05:23am Mặt trời lặn: 06:22pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.0678 Kinh độ: 108.2208

  mưa rải rác
  26ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 23:50

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.54mps
  • Hướng gió: 210º SSW
  • Độ ẩm: 89%
  • Độ che phủ: 75%
  • Áp suất: 1006mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 7 (16-07-2024)

  Mặt trời mọc: 05:23am Mặt trời lặn: 06:22pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.0678 Kinh độ: 108.2208

  mưa vừa
  28ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 23:50

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 3.16mm
  • Sức gió: 2.41mps
  • Hướng gió: 37º NE
  • Độ ẩm: 85%
  • Độ che phủ: 93%
  • Áp suất: 1003mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 7 (17-07-2024)

  Mặt trời mọc: 05:23am Mặt trời lặn: 06:22pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.0678 Kinh độ: 108.2208

  mưa rải rác
  26ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 23:50

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.15mm
  • Sức gió: 2.89mps
  • Hướng gió: 290º WNW
  • Độ ẩm: 85%
  • Độ che phủ: 96%
  • Áp suất: 1003mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 7 (17-07-2024)

  Mặt trời mọc: 05:23am Mặt trời lặn: 06:22pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.0678 Kinh độ: 108.2208

  mưa rải rác
  26ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 23:50

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.19mm
  • Sức gió: 3.43mps
  • Hướng gió: 285º WNW
  • Độ ẩm: 86%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1004mb
 • Thời tiết Tối Thứ 7 (17-07-2024)

  Mặt trời mọc: 05:23am Mặt trời lặn: 06:22pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.0678 Kinh độ: 108.2208

  mưa rải rác
  28ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 23:50

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.71mm
  • Sức gió: 2.22mps
  • Hướng gió: 329º NNW
  • Độ ẩm: 77%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1002mb
 • Cập nhật lúc 23:50
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 28ºC 60% 4.7mps 21º NNE 0.26mm 77%
  6:00 mưa rải rác 28ºC 79% 4.66mps 3º N 1.9mm 80%
  9:00 mưa vừa 28ºC 93% 2.41mps 37º NE 3.16mm 85%
  12:00 mưa vừa 27ºC 99% 1.21mps 174º S 6.15mm 85%
  15:00 mưa rải rác 26ºC 96% 2.89mps 290º WNW 0.15mm 85%
  18:00 mưa rải rác 26ºC 100% 3.09mps 290º WNW 0.82mm 85%
  21:00 mưa rải rác 26ºC 100% 3.43mps 285º WNW 1.19mm 86%
  24:00 mưa rải rác 27ºC 100% 1.51mps 316º NW 1.93mm 81%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Đà Nẵng

Thứ 3

Dự báo ngày 16-07-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 4.92mps 5º
 • Độ ẩm: 74%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 52%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 17-07-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 3.88mps 1º
 • Độ ẩm: 82%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 18-07-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 4.92mps 36º
 • Độ ẩm: 72%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 74%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 19-07-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 3.68mps 226º
 • Độ ẩm: 69%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 20-07-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 3.36mps 149º
 • Độ ẩm: 64%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1005mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 21-07-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 3.53mps 65º
 • Độ ẩm: 70%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 22-07-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

28ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 4.16mps 229º
 • Độ ẩm: 74%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 23-07-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 6.31mps 221º
 • Độ ẩm: 60%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 89%
 • Áp suất: 1001mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 24-07-2024
nhiều mây

Nhiều Mây

31ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 5.4mps 203º
 • Độ ẩm: 60%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 82%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 25-07-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

29ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 6.21mps 225º
 • Độ ẩm: 67%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1000mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 26-07-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 4.16mps 224º
 • Độ ẩm: 63%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 999mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 27-07-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 4.13mps 223º
 • Độ ẩm: 60%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1000mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 28-07-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 5.12mps 31º
 • Độ ẩm: 62%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 94%
 • Áp suất: 1001mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 29-07-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 4.62mps 24º
 • Độ ẩm: 65%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1000mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 30-07-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 5.09mps 18º
 • Độ ẩm: 70%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 998mbar
Xem thêm