Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Đà Nẵng. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Chủ nhật (26-01-2020)

  Mặt trời mọc: 06:18am Mặt trời lặn: 05:40pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.0678 Kinh độ: 108.2208

  mây dày đặc
  20ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 18ºC

  Cập nhật lúc 22:41

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.1mps
  • Hướng gió: 280º W
  • Độ ẩm: 68%
  • Độ che phủ: 75%
  • Áp suất: 1015mb
 • Thời tiết Sáng Chủ nhật (26-01-2020)

  Mặt trời mọc: 06:18am Mặt trời lặn: 05:40pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.0678 Kinh độ: 108.2208

  mưa rải rác
  21ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 18ºC

  Cập nhật lúc 22:41

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.94mm
  • Sức gió: 2.84mps
  • Hướng gió: 319º NW
  • Độ ẩm: 85%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1012mb
 • Thời tiết Trưa Chủ nhật (26-01-2020)

  Mặt trời mọc: 06:18am Mặt trời lặn: 05:40pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.0678 Kinh độ: 108.2208

  mây dày đặc
  18ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 18ºC

  Cập nhật lúc 22:41

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.74mps
  • Hướng gió: 314º NW
  • Độ ẩm: 94%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1013mb
 • Thời tiết Chiều Chủ nhật (27-01-2020)

  Mặt trời mọc: 06:18am Mặt trời lặn: 05:40pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.0678 Kinh độ: 108.2208

  mây dày đặc
  17ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 18ºC

  Cập nhật lúc 22:41

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.88mps
  • Hướng gió: 302º WNW
  • Độ ẩm: 94%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1014mb
 • Thời tiết Tối Chủ nhật (27-01-2020)

  Mặt trời mọc: 06:18am Mặt trời lặn: 05:40pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.0678 Kinh độ: 108.2208

  mây dày đặc
  17ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 18ºC

  Cập nhật lúc 22:41

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.23mps
  • Hướng gió: 294º WNW
  • Độ ẩm: 91%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1014mb
 • Cập nhật lúc 22:41
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây dày đặc 18ºC 100% 1.4mps 279º W 0mm 96%
  6:00 mưa rải rác 24ºC 100% 2.04mps 318º NW 0.38mm 72%
  9:00 mưa rải rác 21ºC 100% 2.84mps 319º NW 0.94mm 85%
  12:00 mây dày đặc 21ºC 100% 2.53mps 323º NW 0mm 77%
  15:00 mây dày đặc 18ºC 100% 1.74mps 314º NW 0mm 94%
  18:00 mây dày đặc 18ºC 100% 1.16mps 322º NW 0mm 92%
  21:00 mây dày đặc 17ºC 100% 0.88mps 302º WNW 0mm 94%
  24:00 mây dày đặc 16ºC 100% 0.42mps 319º NW 0mm 94%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Đà Nẵng

Chủ nhật

Dự báo ngày 26-01-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 2.04mps 318º
 • Độ ẩm: 72%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 27-01-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 1.31mps 97º
 • Độ ẩm: 65%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 76%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 28-01-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

23ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 1.11mps 331º
 • Độ ẩm: 77%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 72%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 29-01-2020
mưa to

Mưa To

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 1.18mps 36º
 • Độ ẩm: 92%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 70%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 30-01-2020
mưa rất to

Mưa Rất To

18ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 1.93mps 53º
 • Độ ẩm: 99%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 31-01-2020
mưa to

Mưa To

18ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 1.62mps 91º
 • Độ ẩm: 96%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 01-02-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 2.44mps 103º
 • Độ ẩm: 91%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 86%
 • Áp suất: 1016mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 02-02-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 2.38mps 118º
 • Độ ẩm: 68%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 52%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 03-02-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 2.32mps 115º
 • Độ ẩm: 64%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 27%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 04-02-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 2.91mps 108º
 • Độ ẩm: 72%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 23%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 05-02-2020
ít mây

ít Mây

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 2.85mps 102º
 • Độ ẩm: 65%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 19%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 06-02-2020
trời quang mây

Trời Quang Mây

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 2.36mps 114º
 • Độ ẩm: 56%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 2%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 07-02-2020
trời quang mây

Trời Quang Mây

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 2.62mps 111º
 • Độ ẩm: 63%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 1%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 08-02-2020
ít mây

ít Mây

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 2.46mps 110º
 • Độ ẩm: 58%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 1009mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 09-02-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 2.86mps 100º
 • Độ ẩm: 74%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 30%
 • Áp suất: 1012mbar
Xem thêm