Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Đà Nẵng. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.


 • Thời tiết Hiện tại Thứ 5 (24-07-2014)

  Mặt trời mọc: 05:26am Mặt trời lặn: 06:21pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.0714 Kinh độ: 108.221

  nhiều mây
  34ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 38ºC

  Thấp nhất: 33ºC

  Cập nhật lúc 10:56

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1mps
  • Hướng gió: 0º N
  • Độ ẩm: 52%
  • Độ che phủ: 75%
  • Áp suất: 1004mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 5 (24-07-2014)

  Mặt trời mọc: 05:26am Mặt trời lặn: 06:21pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.0714 Kinh độ: 108.221

  mưa rải rác
  38ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 38ºC

  Thấp nhất: 33ºC

  Cập nhật lúc 10:56

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1mm
  • Sức gió: 2.87mps
  • Hướng gió: 268º W
  • Độ ẩm: 85%
  • Độ che phủ: 36%
  • Áp suất: 995mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 5 (24-07-2014)

  Mặt trời mọc: 05:26am Mặt trời lặn: 06:21pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.0714 Kinh độ: 108.221

  ít mây
  35ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 38ºC

  Thấp nhất: 33ºC

  Cập nhật lúc 10:56

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.22mps
  • Hướng gió: 170º S
  • Độ ẩm: 87%
  • Độ che phủ: 20%
  • Áp suất: 995mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 5 (25-07-2014)

  Mặt trời mọc: 05:26am Mặt trời lặn: 06:21pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.0714 Kinh độ: 108.221

  mây rải rác
  31ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 38ºC

  Thấp nhất: 33ºC

  Cập nhật lúc 10:56

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.77mps
  • Hướng gió: 222º SW
  • Độ ẩm: 95%
  • Độ che phủ: 32%
  • Áp suất: 997mb
 • Thời tiết Tối Thứ 5 (25-07-2014)

  Mặt trời mọc: 05:26am Mặt trời lặn: 06:21pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.0714 Kinh độ: 108.221

  mây rải rác
  32ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 38ºC

  Thấp nhất: 33ºC

  Cập nhật lúc 10:56

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.32mps
  • Hướng gió: 244º WSW
  • Độ ẩm: 93%
  • Độ che phủ: 36%
  • Áp suất: 998mb
 • Cập nhật lúc 10:56
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 nhiều mây 34ºC 56% 2.33mps 225º SW 0mm 100%
  6:00 ít mây 38ºC 20% 1.77mps 247º WSW 0mm 87%
  9:00 mưa rải rác 38ºC 36% 2.87mps 268º W 1mm 85%
  12:00 ít mây 38ºC 12% 2.02mps 258º WSW 0mm 78%
  15:00 ít mây 35ºC 20% 1.22mps 170º S 0mm 87%
  18:00 mây rải rác 33ºC 32% 1.96mps 190º S 0mm 91%
  21:00 mây rải rác 31ºC 32% 1.77mps 222º SW 0mm 95%
  24:00 ít mây 31ºC 24% 2.06mps 253º WSW 0mm 96%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Đà Nẵng

Thứ 5

Dự báo ngày 24-07-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

35ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 31ºC
 • Sức gió: 1.77mps 247º
 • Độ ẩm: 87%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 996mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 25-07-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 1.67mps 249º
 • Độ ẩm: 82%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 998mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 26-07-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.18mps 281º
 • Độ ẩm: 81%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 56%
 • Áp suất: 999mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 27-07-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.4mps 214º
 • Độ ẩm: 89%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 999mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 28-07-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.05mps 259º
 • Độ ẩm: 88%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 56%
 • Áp suất: 996mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 29-07-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.85mps 271º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 50%
 • Áp suất: 979mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 30-07-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.1mps 1º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 32%
 • Áp suất: 980mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 31-07-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.56mps 17º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 981mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 01-08-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.33mps 352º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 980mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 02-08-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.61mps 324º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 18%
 • Áp suất: 980mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 03-08-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.15mps 283º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 15%
 • Áp suất: 980mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 04-08-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.09mps 275º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 22%
 • Áp suất: 982mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 05-08-2014
quang mây

Quang Mây

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 5.1mps 263º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 981mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 06-08-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 6.18mps 254º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 36%
 • Áp suất: 979mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 07-08-2014
quang mây

Quang Mây

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 5.24mps 265º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 19%
 • Áp suất: 979mbar
Xem thêm