Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Đà Nẵng. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 5 (08-02-2023)

  Mặt trời mọc: 06:15am Mặt trời lặn: 05:47pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.0678 Kinh độ: 108.2208

  mây rải rác
  24ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 00:58

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.6mps
  • Hướng gió: 140º SE
  • Độ ẩm: 88%
  • Độ che phủ: 75%
  • Áp suất: 1013mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 5 (08-02-2023)

  Mặt trời mọc: 06:15am Mặt trời lặn: 05:47pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.0678 Kinh độ: 108.2208

  ít mây
  23ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 00:58

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.54mps
  • Hướng gió: 129º SE
  • Độ ẩm: 94%
  • Độ che phủ: 14%
  • Áp suất: 1011mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 5 (09-02-2023)

  Mặt trời mọc: 06:15am Mặt trời lặn: 05:47pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.0678 Kinh độ: 108.2208

  mưa rải rác
  22ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 00:58

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.1mm
  • Sức gió: 2.91mps
  • Hướng gió: 161º SSE
  • Độ ẩm: 96%
  • Độ che phủ: 39%
  • Áp suất: 1012mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 5 (09-02-2023)

  Mặt trời mọc: 06:15am Mặt trời lặn: 05:47pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.0678 Kinh độ: 108.2208

  nhiều mây
  22ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 00:58

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2mps
  • Hướng gió: 191º S
  • Độ ẩm: 93%
  • Độ che phủ: 75%
  • Áp suất: 1013mb
 • Thời tiết Tối Thứ 5 (09-02-2023)

  Mặt trời mọc: 06:15am Mặt trời lặn: 05:47pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.0678 Kinh độ: 108.2208

  trời quang mây
  25ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 00:58

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 5.51mps
  • Hướng gió: 121º ESE
  • Độ ẩm: 83%
  • Độ che phủ: 7%
  • Áp suất: 1011mb
 • Cập nhật lúc 00:58
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây rải rác 27ºC 28% 4.64mps 117º ESE 0mm 77%
  6:00 ít mây 25ºC 17% 5.18mps 121º ESE 0mm 84%
  9:00 ít mây 23ºC 14% 2.54mps 129º SE 0mm 94%
  12:00 ít mây 23ºC 16% 2.8mps 138º SE 0mm 95%
  15:00 mưa rải rác 22ºC 39% 2.91mps 161º SSE 0.1mm 96%
  18:00 mây dày đặc 22ºC 92% 2.79mps 176º S 0mm 95%
  21:00 nhiều mây 22ºC 75% 2mps 191º S 0mm 93%
  24:00 trời quang mây 25ºC 7% 3.23mps 147º SSE 0mm 82%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Đà Nẵng

Thứ 4

Dự báo ngày 08-02-2023
mây rải rác

Mây Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 5.18mps 121º
 • Độ ẩm: 76%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 25%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 09-02-2023
trời quang mây

Trời Quang Mây

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 5.51mps 121º
 • Độ ẩm: 81%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 7%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 10-02-2023
mây rải rác

Mây Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 5.41mps 124º
 • Độ ẩm: 80%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 44%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 11-02-2023
trời quang mây

Trời Quang Mây

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 5.6mps 127º
 • Độ ẩm: 82%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 9%
 • Áp suất: 1009mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 12-02-2023
trời quang mây

Trời Quang Mây

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 6.03mps 125º
 • Độ ẩm: 81%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 5%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 13-02-2023
nhiều mây

Nhiều Mây

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 5.4mps 124º
 • Độ ẩm: 81%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 56%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 14-02-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 4.38mps 87º
 • Độ ẩm: 85%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 47%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 15-02-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 6.01mps 75º
 • Độ ẩm: 81%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 36%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 16-02-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 6.81mps 75º
 • Độ ẩm: 86%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 71%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 17-02-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 4.61mps 86º
 • Độ ẩm: 82%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 66%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 18-02-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 3.99mps 69º
 • Độ ẩm: 81%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 77%
 • Áp suất: 1013mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 19-02-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 3.32mps 69º
 • Độ ẩm: 72%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 83%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 20-02-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 4.6mps 100º
 • Độ ẩm: 80%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 70%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 21-02-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 5.52mps 114º
 • Độ ẩm: 80%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 21%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 22-02-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 4.32mps 90º
 • Độ ẩm: 78%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 94%
 • Áp suất: 1014mbar
Xem thêm