Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Đà Nẵng. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.


 • Thời tiết Hiện tại Thứ 6 (29-08-2014)

  Mặt trời mọc: 05:33am Mặt trời lặn: 06:02pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.0714 Kinh độ: 108.221

  nhiều mây
  30ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 28ºC

  Cập nhật lúc 16:57

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.6mps
  • Hướng gió: 120º ESE
  • Độ ẩm: 70%
  • Độ che phủ: 75%
  • Áp suất: 1007mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 6 (29-08-2014)

  Mặt trời mọc: 05:33am Mặt trời lặn: 06:02pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.0714 Kinh độ: 108.221

  mây dày đặc
  27ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 28ºC

  Cập nhật lúc 16:57

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.16mps
  • Hướng gió: 125º SE
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 1001mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 6 (30-08-2014)

  Mặt trời mọc: 05:33am Mặt trời lặn: 06:02pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.0714 Kinh độ: 108.221

  mây dày đặc
  26ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 28ºC

  Cập nhật lúc 16:57

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.31mps
  • Hướng gió: 215º SW
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1002mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 6 (30-08-2014)

  Mặt trời mọc: 05:33am Mặt trời lặn: 06:02pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.0714 Kinh độ: 108.221

  mây dày đặc
  26ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 28ºC

  Cập nhật lúc 16:57

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.17mps
  • Hướng gió: 233º SW
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1002mb
 • Thời tiết Tối Thứ 6 (30-08-2014)

  Mặt trời mọc: 05:33am Mặt trời lặn: 06:02pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.0714 Kinh độ: 108.221

  ít mây
  30ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 28ºC

  Cập nhật lúc 16:57

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.9mps
  • Hướng gió: 23º NNE
  • Độ ẩm: 86%
  • Độ che phủ: 20%
  • Áp suất: 1001mb
 • Cập nhật lúc 16:57
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 nhiều mây 30ºC 80% 1.97mps 102º ESE 0mm 91%
  6:00 nhiều mây 30ºC 64% 2.27mps 97º E 0mm 86%
  9:00 mây dày đặc 27ºC 88% 2.16mps 125º SE 0mm 100%
  12:00 mây dày đặc 27ºC 92% 1.51mps 159º SSE 0mm 100%
  15:00 mây dày đặc 26ºC 92% 1.31mps 215º SW 0mm 100%
  18:00 mây dày đặc 26ºC 92% 0.65mps 227º SW 0mm 100%
  21:00 mây dày đặc 26ºC 92% 1.17mps 233º SW 0mm 100%
  24:00 nhiều mây 29ºC 76% 0.82mps 270º W 0mm 96%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Đà Nẵng

Thứ 6

Dự báo ngày 29-08-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.06mps 97º
 • Độ ẩm: 86%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 44%
 • Áp suất: 1001mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 30-08-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.51mps 321º
 • Độ ẩm: 96%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 88%
 • Áp suất: 1003mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 31-08-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.21mps 2º
 • Độ ẩm: 89%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 36%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 01-09-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.2mps 23º
 • Độ ẩm: 89%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 48%
 • Áp suất: 1001mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 01-01-1970

0ºC
 • Cao nhất: 0ºC
 • Thấp nhất: 0ºC
 • Sức gió: mps º
 • Độ ẩm: %
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: %
 • Áp suất: 0mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 01-01-1970

0ºC
 • Cao nhất: 0ºC
 • Thấp nhất: 0ºC
 • Sức gió: mps º
 • Độ ẩm: %
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: %
 • Áp suất: 0mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 01-01-1970

0ºC
 • Cao nhất: 0ºC
 • Thấp nhất: 0ºC
 • Sức gió: mps º
 • Độ ẩm: %
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: %
 • Áp suất: 0mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 01-01-1970

0ºC
 • Cao nhất: 0ºC
 • Thấp nhất: 0ºC
 • Sức gió: mps º
 • Độ ẩm: %
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: %
 • Áp suất: 0mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 01-01-1970

0ºC
 • Cao nhất: 0ºC
 • Thấp nhất: 0ºC
 • Sức gió: mps º
 • Độ ẩm: %
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: %
 • Áp suất: 0mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 01-01-1970

0ºC
 • Cao nhất: 0ºC
 • Thấp nhất: 0ºC
 • Sức gió: mps º
 • Độ ẩm: %
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: %
 • Áp suất: 0mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 01-01-1970

0ºC
 • Cao nhất: 0ºC
 • Thấp nhất: 0ºC
 • Sức gió: mps º
 • Độ ẩm: %
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: %
 • Áp suất: 0mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 01-01-1970

0ºC
 • Cao nhất: 0ºC
 • Thấp nhất: 0ºC
 • Sức gió: mps º
 • Độ ẩm: %
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: %
 • Áp suất: 0mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 01-01-1970

0ºC
 • Cao nhất: 0ºC
 • Thấp nhất: 0ºC
 • Sức gió: mps º
 • Độ ẩm: %
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: %
 • Áp suất: 0mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 01-01-1970

0ºC
 • Cao nhất: 0ºC
 • Thấp nhất: 0ºC
 • Sức gió: mps º
 • Độ ẩm: %
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: %
 • Áp suất: 0mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 01-01-1970

0ºC
 • Cao nhất: 0ºC
 • Thấp nhất: 0ºC
 • Sức gió: mps º
 • Độ ẩm: %
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: %
 • Áp suất: 0mbar
Xem thêm