Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Đà Nẵng. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.


 • Thời tiết Hiện tại Thứ 5 (18-09-2014)

  Mặt trời mọc: 05:35am Mặt trời lặn: 05:46pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.0714 Kinh độ: 108.221

  mây dày đặc
  32ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 34ºC

  Thấp nhất: 28ºC

  Cập nhật lúc 08:04

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.41mps
  • Hướng gió: 275º W
  • Độ ẩm: 55%
  • Độ che phủ: 40%
  • Áp suất: 1011mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 5 (18-09-2014)

  Mặt trời mọc: 05:35am Mặt trời lặn: 05:46pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.0714 Kinh độ: 108.221

  ít mây
  35ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 34ºC

  Thấp nhất: 28ºC

  Cập nhật lúc 08:04

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.13mps
  • Hướng gió: 7º N
  • Độ ẩm: 72%
  • Độ che phủ: 20%
  • Áp suất: 1001mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 5 (18-09-2014)

  Mặt trời mọc: 05:35am Mặt trời lặn: 05:46pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.0714 Kinh độ: 108.221

  mây rải rác
  30ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 34ºC

  Thấp nhất: 28ºC

  Cập nhật lúc 08:04

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.77mps
  • Hướng gió: 47º NE
  • Độ ẩm: 93%
  • Độ che phủ: 32%
  • Áp suất: 1002mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 5 (19-09-2014)

  Mặt trời mọc: 05:35am Mặt trời lặn: 05:46pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.0714 Kinh độ: 108.221

  mây rải rác
  28ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 34ºC

  Thấp nhất: 28ºC

  Cập nhật lúc 08:04

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.92mps
  • Hướng gió: 158º SSE
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 32%
  • Áp suất: 1002mb
 • Thời tiết Tối Thứ 5 (19-09-2014)

  Mặt trời mọc: 05:35am Mặt trời lặn: 05:46pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.0714 Kinh độ: 108.221

  mây rải rác
  29ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 34ºC

  Thấp nhất: 28ºC

  Cập nhật lúc 08:04

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.42mps
  • Hướng gió: 235º SW
  • Độ ẩm: 98%
  • Độ che phủ: 44%
  • Áp suất: 1002mb
 • Cập nhật lúc 08:04
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây dày đặc 31ºC 88% 1.97mps 234º SW 0mm 89%
  6:00 nhiều mây 33ºC 56% 1.41mps 275º W 0mm 80%
  9:00 ít mây 35ºC 20% 2.13mps 7º N 0mm 72%
  12:00 mưa rải rác 32ºC 8% 2.95mps 23º NNE 1mm 91%
  15:00 mây rải rác 30ºC 32% 0.77mps 47º NE 0mm 93%
  18:00 ít mây 29ºC 12% 1.41mps 103º ESE 0mm 98%
  21:00 mây rải rác 28ºC 32% 1.92mps 158º SSE 0mm 100%
  24:00 nhiều mây 27ºC 80% 1.57mps 197º SSW 0mm 100%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Đà Nẵng

Thứ 5

Dự báo ngày 18-09-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 1.41mps 276º
 • Độ ẩm: 80%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 56%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 19-09-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 0.86mps 314º
 • Độ ẩm: 83%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 20-09-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.17mps 213º
 • Độ ẩm: 78%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 1000mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 21-09-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.34mps 93º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 15%
 • Áp suất: 985mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 22-09-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.03mps 113º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 21%
 • Áp suất: 985mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 23-09-2014
mưa to

Mưa To

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.67mps 130º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 28%
 • Áp suất: 984mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 24-09-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.8mps 108º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 985mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 25-09-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.17mps 69º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 19%
 • Áp suất: 986mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 26-09-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.23mps 31º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 986mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 27-09-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.41mps 62º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 40%
 • Áp suất: 986mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 28-09-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.93mps 355º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 13%
 • Áp suất: 987mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 29-09-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.84mps 314º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 86%
 • Áp suất: 986mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 30-09-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 3.6mps 322º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 94%
 • Áp suất: 986mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 01-10-2014
mưa to

Mưa To

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 3.17mps 326º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 96%
 • Áp suất: 986mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 02-10-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.22mps 351º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 986mbar
Xem thêm