Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Đà Nẵng. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.


 • Thời tiết Hiện tại Chủ nhật (26-10-2014)

  Mặt trời mọc: 05:42am Mặt trời lặn: 05:19pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.0714 Kinh độ: 108.221

  mưa rải rác
  23ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 06:42

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.5mps
  • Hướng gió: 220º SW
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 75%
  • Áp suất: 1014mb
 • Thời tiết Sáng Chủ nhật (26-10-2014)

  Mặt trời mọc: 05:42am Mặt trời lặn: 05:19pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.0714 Kinh độ: 108.221

  mưa rải rác
  24ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 06:42

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 2mm
  • Sức gió: 1.51mps
  • Hướng gió: 106º ESE
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 1007mb
 • Thời tiết Trưa Chủ nhật (26-10-2014)

  Mặt trời mọc: 05:42am Mặt trời lặn: 05:19pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.0714 Kinh độ: 108.221

  mây dày đặc
  24ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 06:42

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.47mps
  • Hướng gió: 70º ENE
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1005mb
 • Thời tiết Chiều Chủ nhật (26-10-2014)

  Mặt trời mọc: 05:42am Mặt trời lặn: 05:19pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.0714 Kinh độ: 108.221

  mây dày đặc
  23ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 06:42

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.87mps
  • Hướng gió: 125º SE
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1007mb
 • Thời tiết Tối Chủ nhật (27-10-2014)

  Mặt trời mọc: 05:42am Mặt trời lặn: 05:19pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.0714 Kinh độ: 108.221

  mưa rải rác
  23ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 06:42

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1mm
  • Sức gió: 0.32mps
  • Hướng gió: 165º SSE
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 76%
  • Áp suất: 1005mb
 • Cập nhật lúc 06:42
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 23ºC 92% 1.66mps 156º SSE 2mm 100%
  6:00 mưa rải rác 23ºC 92% 1.41mps 169º S 1mm 100%
  9:00 mưa rải rác 24ºC 88% 1.51mps 106º ESE 2mm 100%
  12:00 mưa rải rác 24ºC 92% 1.86mps 66º ENE 3mm 100%
  15:00 mây dày đặc 24ºC 92% 2.47mps 70º ENE 0mm 100%
  18:00 mưa vừa 23ºC 92% 2.43mps 97º E 4mm 100%
  21:00 mây dày đặc 23ºC 92% 1.87mps 125º SE 0mm 100%
  24:00 nhiều mây 23ºC 76% 1.11mps 150º SSE 0mm 100%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Đà Nẵng

Chủ nhật

Dự báo ngày 26-10-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.51mps 106º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 88%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 27-10-2014
mưa to

Mưa To

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.61mps 51º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 88%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 28-10-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.84mps 60º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 9%
 • Áp suất: 989mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 29-10-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.81mps 81º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 89%
 • Áp suất: 990mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 30-10-2014
mưa to

Mưa To

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.77mps 56º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 44%
 • Áp suất: 989mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 31-10-2014
mưa to

Mưa To

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.09mps 61º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 11%
 • Áp suất: 988mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 01-11-2014
mưa to

Mưa To

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.64mps 57º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 40%
 • Áp suất: 987mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 02-11-2014
mưa to

Mưa To

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.96mps 32º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 40%
 • Áp suất: 986mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 03-11-2014
mưa rất to

Mưa Rất To

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 3.38mps 53º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 56%
 • Áp suất: 984mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 04-11-2014
mưa rất to

Mưa Rất To

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 7mps 16º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 97%
 • Áp suất: 980mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 05-11-2014
mưa rất to

Mưa Rất To

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.44mps 346º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 57%
 • Áp suất: 980mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 06-11-2014
mưa to

Mưa To

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.85mps 109º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 16%
 • Áp suất: 980mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 07-11-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 4.76mps 133º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 53%
 • Áp suất: 984mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 08-11-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.38mps 144º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 69%
 • Áp suất: 989mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 09-11-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.51mps 85º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 35%
 • Áp suất: 990mbar
Xem thêm