Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Đà Nẵng. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 6 (28-11-2014)

  Mặt trời mọc: 05:56am Mặt trời lặn: 05:12pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.0714 Kinh độ: 108.221

  mây rải rác
  25ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 06:23

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.71mps
  • Hướng gió: 160º SSE
  • Độ ẩm: 88%
  • Độ che phủ: 20%
  • Áp suất: 1012mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 6 (28-11-2014)

  Mặt trời mọc: 05:56am Mặt trời lặn: 05:12pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.0714 Kinh độ: 108.221

  nhiều mây
  27ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 06:23

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.61mps
  • Hướng gió: 139º SE
  • Độ ẩm: 94%
  • Độ che phủ: 56%
  • Áp suất: 1005mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 6 (28-11-2014)

  Mặt trời mọc: 05:56am Mặt trời lặn: 05:12pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.0714 Kinh độ: 108.221

  quang mây
  27ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 06:23

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.36mps
  • Hướng gió: 56º NE
  • Độ ẩm: 90%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1001mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 6 (28-11-2014)

  Mặt trời mọc: 05:56am Mặt trời lặn: 05:12pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.0714 Kinh độ: 108.221

  mây rải rác
  24ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 06:23

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.25mps
  • Hướng gió: 115º ESE
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 36%
  • Áp suất: 1004mb
 • Thời tiết Tối Thứ 6 (29-11-2014)

  Mặt trời mọc: 05:56am Mặt trời lặn: 05:12pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.0714 Kinh độ: 108.221

  mây rải rác
  23ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 06:23

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.17mps
  • Hướng gió: 220º SW
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 44%
  • Áp suất: 1002mb
 • Cập nhật lúc 06:23
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây rải rác 25ºC 48% 1.92mps 143º SE 0mm 100%
  6:00 mây rải rác 25ºC 48% 1.71mps 160º SSE 0mm 100%
  9:00 nhiều mây 27ºC 56% 1.61mps 139º SE 0mm 94%
  12:00 quang mây 28ºC 0% 1.72mps 66º ENE 0mm 90%
  15:00 quang mây 27ºC 0% 2.36mps 56º NE 0mm 90%
  18:00 mây dày đặc 25ºC 92% 2.61mps 89º E 0mm 96%
  21:00 mây rải rác 24ºC 36% 1.25mps 115º ESE 0mm 99%
  24:00 nhiều mây 23ºC 64% 1.38mps 140º SE 0mm 100%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Đà Nẵng

Thứ 5

Dự báo ngày 27-11-2014
mây rải rác

Mây Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.92mps 143º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 48%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 28-11-2014
nhiều mây

Nhiều Mây

27ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.61mps 140º
 • Độ ẩm: 94%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 56%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 29-11-2014
mây rải rác

Mây Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.97mps 341º
 • Độ ẩm: 95%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 32%
 • Áp suất: 1003mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 30-11-2014
mưa rất to

Mưa Rất To

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 3.15mps 329º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1001mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 01-12-2014
mưa rất to

Mưa Rất To

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 4.81mps 60º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 02-12-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 2.35mps 305º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 996mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 03-12-2014
mưa to

Mưa To

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.8mps 337º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 50%
 • Áp suất: 997mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 04-12-2014
mưa to

Mưa To

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.67mps 9º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 50%
 • Áp suất: 999mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 05-12-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 2.91mps 324º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 93%
 • Áp suất: 1000mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 06-12-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 2.41mps 319º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 74%
 • Áp suất: 999mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 07-12-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 2.24mps 327º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 50%
 • Áp suất: 997mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 08-12-2014
mưa to

Mưa To

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 3.26mps 2º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1000mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 09-12-2014
mưa to

Mưa To

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 3.02mps 352º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 95%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 10-12-2014
mưa to

Mưa To

17ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 3.98mps 348º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 83%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 11-12-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

17ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 6.34mps 3º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1003mbar
Xem thêm