Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Đà Nẵng. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (02-02-2015)

  Mặt trời mọc: 06:17am Mặt trời lặn: 05:44pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.0714 Kinh độ: 108.221

  mưa rải rác
  19ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 19ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 02:01

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 2mm
  • Sức gió: 3.83mps
  • Hướng gió: 66º ENE
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1011mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (02-02-2015)

  Mặt trời mọc: 06:17am Mặt trời lặn: 05:44pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.0714 Kinh độ: 108.221

  mưa rải rác
  20ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 19ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 02:01

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 2mm
  • Sức gió: 4.03mps
  • Hướng gió: 54º NE
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1012mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (02-02-2015)

  Mặt trời mọc: 06:17am Mặt trời lặn: 05:44pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.0714 Kinh độ: 108.221

  mưa vừa
  20ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 19ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 02:01

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 7mm
  • Sức gió: 3.31mps
  • Hướng gió: 37º NE
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1011mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (02-02-2015)

  Mặt trời mọc: 06:17am Mặt trời lặn: 05:44pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.0714 Kinh độ: 108.221

  mưa vừa
  20ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 19ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 02:01

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 7mm
  • Sức gió: 3.66mps
  • Hướng gió: 79º E
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1012mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (03-02-2015)

  Mặt trời mọc: 06:17am Mặt trời lặn: 05:44pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.0714 Kinh độ: 108.221

  mưa rải rác
  20ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 19ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 02:01

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1mm
  • Sức gió: 3.76mps
  • Hướng gió: 92º E
  • Độ ẩm: 98%
  • Độ che phủ: 76%
  • Áp suất: 1012mb
 • Cập nhật lúc 02:01
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 19ºC 92% 3.83mps 66º ENE 2mm 100%
  6:00 mưa vừa 19ºC 92% 3.87mps 60º ENE 4.5mm 100%
  9:00 mưa rải rác 20ºC 92% 4.03mps 54º NE 2mm 100%
  12:00 mưa rải rác 20ºC 92% 3.98mps 34º NE 3mm 100%
  15:00 mưa vừa 20ºC 92% 3.31mps 37º NE 7mm 100%
  18:00 mưa vừa 20ºC 92% 2.88mps 62º ENE 8mm 100%
  21:00 mưa vừa 20ºC 92% 3.66mps 79º E 7mm 99%
  24:00 mưa vừa 20ºC 92% 4.02mps 88º E 4mm 98%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Đà Nẵng

Chủ nhật

Dự báo ngày 01-02-2015
mây dày đặc

Mây Dày đặc

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 3.83mps 66º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 02-02-2015
mưa to

Mưa To

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 3.31mps 37º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 03-02-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 3.41mps 74º
 • Độ ẩm: 89%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 88%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 04-02-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 2.92mps 71º
 • Độ ẩm: 94%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 05-02-2015
mưa to

Mưa To

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 1.96mps 19º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 55%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 06-02-2015
mưa to

Mưa To

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 1.71mps 2º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 53%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 07-02-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 1.59mps 2º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 43%
 • Áp suất: 1004mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 08-02-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

18ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 1.97mps 36º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 55%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 09-02-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

18ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 1.56mps 10º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 53%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 10-02-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 1.8mps 16º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 50%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 11-02-2015
quang mây

Quang Mây

18ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 1.96mps 46º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 54%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 12-02-2015
quang mây

Quang Mây

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 2.08mps 19º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 13-02-2015
quang mây

Quang Mây

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 2.15mps 321º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 14-02-2015
quang mây

Quang Mây

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 1.79mps 336º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 37%
 • Áp suất: 1001mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 15-02-2015
quang mây

Quang Mây

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.85mps 75º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 78%
 • Áp suất: 1000mbar
Xem thêm