Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Đà Nẵng. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (28-10-2017)

  Mặt trời mọc: 05:42am Mặt trời lặn: 05:19pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.0678 Kinh độ: 108.2208

  mưa rải rác
  22ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 01:51

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.92mps
  • Hướng gió: 39º NE
  • Độ ẩm: 83%
  • Độ che phủ: 20%
  • Áp suất: 1014mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (28-10-2017)

  Mặt trời mọc: 05:42am Mặt trời lặn: 05:19pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.0678 Kinh độ: 108.2208

  mưa rải rác
  21ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 01:51

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.9975mm
  • Sức gió: 0.98mps
  • Hướng gió: 293º WNW
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1007mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (28-10-2017)

  Mặt trời mọc: 05:42am Mặt trời lặn: 05:19pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.0678 Kinh độ: 108.2208

  mưa rải rác
  24ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 01:51

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.15mm
  • Sức gió: 2.57mps
  • Hướng gió: 45º NE
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 1007mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (28-10-2017)

  Mặt trời mọc: 05:42am Mặt trời lặn: 05:19pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.0678 Kinh độ: 108.2208

  mưa rải rác
  24ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 01:51

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.0099999999999998mm
  • Sức gió: 2.33mps
  • Hướng gió: 51º NE
  • Độ ẩm: 96%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1008mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (29-10-2017)

  Mặt trời mọc: 05:42am Mặt trời lặn: 05:19pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.0678 Kinh độ: 108.2208

  mưa rải rác
  23ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 01:51

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.03mm
  • Sức gió: 2.71mps
  • Hướng gió: 69º ENE
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 80%
  • Áp suất: 1008mb
 • Cập nhật lúc 01:51
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 23ºC 92% 0.92mps 39º NE 0.02375mm 100%
  6:00 mưa rải rác 21ºC 100% 0.14mps 340º NNW 0.5275mm 100%
  9:00 mưa rải rác 21ºC 92% 0.98mps 293º WNW 1.9975mm 100%
  12:00 mưa rải rác 23ºC 92% 1.03mps 11º N 0.3875mm 100%
  15:00 mưa rải rác 24ºC 88% 2.57mps 45º NE 0.15mm 100%
  18:00 mây dày đặc 24ºC 100% 2.41mps 41º NE 0mm 96%
  21:00 mưa rải rác 24ºC 92% 2.33mps 51º NE 0.0099999999999998mm 96%
  24:00 mưa rải rác 23ºC 92% 1.88mps 66º ENE 0.0049999999999999mm 98%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Đà Nẵng

Thứ 6

Dự báo ngày 27-10-2017
nhiều mây

Nhiều Mây

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.26mps 40º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 80%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 28-10-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

23ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.03mps 12º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1008mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 29-10-2017
nhiều mây

Nhiều Mây

24ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 5.22mps 41º
 • Độ ẩm: 93%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 68%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 30-10-2017
mưa to

Mưa To

21ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 6.46mps 20º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 31-10-2017
mưa rất to

Mưa Rất To

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 9.45mps 7º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 989mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 01-11-2017
mưa rất to

Mưa Rất To

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 6.66mps 15º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 78%
 • Áp suất: 985mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 02-11-2017
mưa to

Mưa To

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.79mps 97º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 64%
 • Áp suất: 983mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 03-11-2017
mưa to

Mưa To

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.76mps 59º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 50%
 • Áp suất: 988mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 04-11-2017
mưa rất to

Mưa Rất To

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 9.11mps 7º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 97%
 • Áp suất: 992mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 05-11-2017
mưa to

Mưa To

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 6.19mps 12º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 991mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 06-11-2017
mưa to

Mưa To

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.26mps 355º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 62%
 • Áp suất: 990mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 07-11-2017
mưa rất to

Mưa Rất To

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.69mps 36º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 55%
 • Áp suất: 990mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 08-11-2017
mưa rất to

Mưa Rất To

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.78mps 30º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 55%
 • Áp suất: 991mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 09-11-2017
mưa rất to

Mưa Rất To

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 4.13mps 32º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 47%
 • Áp suất: 991mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 10-11-2017
mưa rất to

Mưa Rất To

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 5.81mps 32º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 86%
 • Áp suất: 991mbar
Xem thêm