Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Đà Nẵng. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.


 • Thời tiết Hiện tại Thứ 5 (23-10-2014)

  Mặt trời mọc: 05:41am Mặt trời lặn: 05:21pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.0714 Kinh độ: 108.221

  mưa rải rác
  28ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 10:11

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.6mps
  • Hướng gió: 10º N
  • Độ ẩm: 78%
  • Độ che phủ: 40%
  • Áp suất: 1015mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 5 (23-10-2014)

  Mặt trời mọc: 05:41am Mặt trời lặn: 05:21pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.0714 Kinh độ: 108.221

  mây dày đặc
  29ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 10:11

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.31mps
  • Hướng gió: 357º N
  • Độ ẩm: 95%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1006mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 5 (23-10-2014)

  Mặt trời mọc: 05:41am Mặt trời lặn: 05:21pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.0714 Kinh độ: 108.221

  mưa vừa
  26ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 10:11

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 4mm
  • Sức gió: 1.52mps
  • Hướng gió: 339º NNW
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1006mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 5 (24-10-2014)

  Mặt trời mọc: 05:41am Mặt trời lặn: 05:21pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.0714 Kinh độ: 108.221

  mưa vừa
  25ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 10:11

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 4mm
  • Sức gió: 2.18mps
  • Hướng gió: 294º WNW
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1005mb
 • Thời tiết Tối Thứ 5 (24-10-2014)

  Mặt trời mọc: 05:41am Mặt trời lặn: 05:21pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.0714 Kinh độ: 108.221

  mưa vừa
  25ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 10:11

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 5mm
  • Sức gió: 2.16mps
  • Hướng gió: 295º WNW
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1005mb
 • Cập nhật lúc 10:11
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 28ºC 76% 1.15mps 289º WNW 1mm 100%
  6:00 mưa rải rác 29ºC 80% 1.66mps 330º NNW 0.5mm 100%
  9:00 mây dày đặc 29ºC 92% 2.31mps 357º N 0mm 95%
  12:00 mây dày đặc 28ºC 88% 2.31mps 358º N 0mm 98%
  15:00 mưa vừa 26ºC 92% 1.52mps 339º NNW 4mm 100%
  18:00 mưa vừa 26ºC 92% 1.67mps 297º WNW 5.5mm 100%
  21:00 mưa vừa 25ºC 92% 2.18mps 294º WNW 4mm 100%
  24:00 mưa vừa 25ºC 92% 2.2mps 293º WNW 5mm 100%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Đà Nẵng

Thứ 5

Dự báo ngày 23-10-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.66mps 330º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 80%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 24-10-2014
mưa to

Mưa To

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.97mps 313º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 25-10-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.57mps 289º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1006mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 26-10-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.86mps 53º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 27%
 • Áp suất: 991mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 27-10-2014
mưa to

Mưa To

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.81mps 52º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 42%
 • Áp suất: 990mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 28-10-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.6mps 18º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 87%
 • Áp suất: 988mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 29-10-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.87mps 16º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 5%
 • Áp suất: 987mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 30-10-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.76mps 67º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 39%
 • Áp suất: 987mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 31-10-2014
mưa to

Mưa To

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.37mps 16º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 49%
 • Áp suất: 988mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 01-11-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.86mps 103º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 52%
 • Áp suất: 987mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 02-11-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.94mps 110º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 46%
 • Áp suất: 988mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 03-11-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 3.08mps 115º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 989mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 04-11-2014
mưa to

Mưa To

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 3.7mps 104º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 40%
 • Áp suất: 990mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 05-11-2014
mưa to

Mưa To

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.55mps 79º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 67%
 • Áp suất: 990mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 06-11-2014
mưa to

Mưa To

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.52mps 60º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 82%
 • Áp suất: 990mbar
Xem thêm