Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Đà Nẵng. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.


 • Thời tiết Hiện tại Thứ 7 (18-04-2014)

  Mặt trời mọc: 05:30am Mặt trời lặn: 06:02pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.0714 Kinh độ: 108.221

  ít mây
  27ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 01:18

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1mps
  • Hướng gió: 120º ESE
  • Độ ẩm: 83%
  • Độ che phủ: 75%
  • Áp suất: 1011mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 7 (19-04-2014)

  Mặt trời mọc: 05:30am Mặt trời lặn: 06:02pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.0714 Kinh độ: 108.221

  quang mây
  25ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 01:18

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.76mps
  • Hướng gió: 152º SSE
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1001mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 7 (19-04-2014)

  Mặt trời mọc: 05:30am Mặt trời lặn: 06:02pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.0714 Kinh độ: 108.221

  quang mây
  32ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 01:18

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.35mps
  • Hướng gió: 90º E
  • Độ ẩm: 71%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1002mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 7 (19-04-2014)

  Mặt trời mọc: 05:30am Mặt trời lặn: 06:02pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.0714 Kinh độ: 108.221

  ít mây
  32ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 01:18

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.96mps
  • Hướng gió: 85º E
  • Độ ẩm: 61%
  • Độ che phủ: 12%
  • Áp suất: 999mb
 • Thời tiết Tối Thứ 7 (19-04-2014)

  Mặt trời mọc: 05:30am Mặt trời lặn: 06:02pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.0714 Kinh độ: 108.221

  ít mây
  26ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 01:18

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.76mps
  • Hướng gió: 133º SE
  • Độ ẩm: 90%
  • Độ che phủ: 12%
  • Áp suất: 1001mb
 • Cập nhật lúc 01:18
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 ít mây 27ºC 12% 2.97mps 130º SE 0mm 93%
  6:00 quang mây 26ºC 0% 2.78mps 145º SE 0mm 97%
  9:00 quang mây 25ºC 0% 2.76mps 152º SSE 0mm 99%
  12:00 quang mây 27ºC 0% 2.22mps 171º S 0mm 93%
  15:00 quang mây 32ºC 0% 1.35mps 90º E 0mm 71%
  18:00 quang mây 33ºC 0% 2.46mps 68º ENE 0mm 62%
  21:00 ít mây 32ºC 12% 2.96mps 85º E 0mm 61%
  24:00 quang mây 29ºC 8% 3.41mps 113º ESE 0mm 73%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Đà Nẵng

Thứ 6

Dự báo ngày 18-04-2014
ít mây

ít Mây

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 2.97mps 131º
 • Độ ẩm: 93%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 19-04-2014
quang mây

Quang Mây

32ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.35mps 91º
 • Độ ẩm: 71%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1002mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 20-04-2014
quang mây

Quang Mây

31ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.8mps 108º
 • Độ ẩm: 66%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1001mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 21-04-2014
quang mây

Quang Mây

30ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.96mps 114º
 • Độ ẩm: 64%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 22-04-2014
quang mây

Quang Mây

30ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.41mps 120º
 • Độ ẩm: 65%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 23-04-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.93mps 80º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 986mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 24-04-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.17mps 82º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 984mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 25-04-2014
quang mây

Quang Mây

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.01mps 101º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 985mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 26-04-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 3.92mps 54º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 26%
 • Áp suất: 988mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 27-04-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 3.29mps 22º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 27%
 • Áp suất: 991mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 28-04-2014
mưa to

Mưa To

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.46mps 44º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 34%
 • Áp suất: 991mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 29-04-2014
mưa to

Mưa To

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.98mps 42º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 61%
 • Áp suất: 992mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 30-04-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.8mps 29º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 991mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 01-05-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.79mps 24º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 991mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 02-05-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.88mps 71º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 16%
 • Áp suất: 987mbar
Xem thêm