Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Đà Nẵng. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 5 (28-05-2015)

  Mặt trời mọc: 05:14am Mặt trời lặn: 06:14pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.0714 Kinh độ: 108.221

  mưa rải rác
  31ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 28ºC

  Cập nhật lúc 19:15

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.11mps
  • Hướng gió: 111º ESE
  • Độ ẩm: 70%
  • Độ che phủ: 68%
  • Áp suất: 996mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 5 (28-05-2015)

  Mặt trời mọc: 05:14am Mặt trời lặn: 06:14pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.0714 Kinh độ: 108.221

  nhiều mây
  28ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 28ºC

  Cập nhật lúc 19:15

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.76mps
  • Hướng gió: 127º SE
  • Độ ẩm: 77%
  • Độ che phủ: 64%
  • Áp suất: 997mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 5 (29-05-2015)

  Mặt trời mọc: 05:14am Mặt trời lặn: 06:14pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.0714 Kinh độ: 108.221

  quang mây
  27ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 28ºC

  Cập nhật lúc 19:15

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.07mps
  • Hướng gió: 227º SW
  • Độ ẩm: 81%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 997mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 5 (29-05-2015)

  Mặt trời mọc: 05:14am Mặt trời lặn: 06:14pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.0714 Kinh độ: 108.221

  quang mây
  33ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 28ºC

  Cập nhật lúc 19:15

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.37mps
  • Hướng gió: 229º SW
  • Độ ẩm: 63%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 998mb
 • Thời tiết Tối Thứ 5 (29-05-2015)

  Mặt trời mọc: 05:14am Mặt trời lặn: 06:14pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.0714 Kinh độ: 108.221

  mưa rải rác
  33ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 28ºC

  Cập nhật lúc 19:15

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.29mm
  • Sức gió: 1.56mps
  • Hướng gió: 108º ESE
  • Độ ẩm: 61%
  • Độ che phủ: 36%
  • Áp suất: 996mb
 • Cập nhật lúc 19:15
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 31ºC 32% 2.42mps 130º SE 0.33mm 64%
  6:00 nhiều mây 29ºC 68% 3.11mps 111º ESE 0mm 70%
  9:00 nhiều mây 28ºC 64% 2.76mps 127º SE 0mm 77%
  12:00 mưa rải rác 27ºC 0% 2.16mps 215º SW 0.0050000000000008mm 77%
  15:00 quang mây 27ºC 0% 3.07mps 227º SW 0mm 81%
  18:00 quang mây 30ºC 0% 2.32mps 214º SW 0mm 74%
  21:00 quang mây 33ºC 0% 1.37mps 229º SW 0mm 63%
  24:00 mưa rải rác 33ºC 0% 0.71mps 34º NE 0.43mm 66%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Đà Nẵng

Thứ 5

Dự báo ngày 28-05-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 2.42mps 130º
 • Độ ẩm: 64%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 32%
 • Áp suất: 995mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 29-05-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 1.37mps 229º
 • Độ ẩm: 63%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 998mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 30-05-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 3.47mps 275º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 40%
 • Áp suất: 985mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 31-05-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 0.95mps 281º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 60%
 • Áp suất: 985mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 01-06-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.89mps 81º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 32%
 • Áp suất: 985mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 02-06-2015
mưa to

Mưa To

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.92mps 101º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 34%
 • Áp suất: 986mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 03-06-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.08mps 109º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 22%
 • Áp suất: 988mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 04-06-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.71mps 136º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 9%
 • Áp suất: 987mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 05-06-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.76mps 232º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 16%
 • Áp suất: 985mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 06-06-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 0.98mps 146º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 985mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 07-06-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.8mps 222º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 4%
 • Áp suất: 986mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 08-06-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 2.27mps 245º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 1%
 • Áp suất: 986mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 09-06-2015
quang mây

Quang Mây

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 5.83mps 245º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 986mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 10-06-2015
quang mây

Quang Mây

35ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 4.72mps 245º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 2%
 • Áp suất: 985mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 11-06-2015
quang mây

Quang Mây

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 31ºC
 • Sức gió: 5.65mps 231º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 6%
 • Áp suất: 986mbar
Xem thêm