Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Đà Nẵng. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 5 (09-07-2015)

  Mặt trời mọc: 05:21am Mặt trời lặn: 06:23pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.0714 Kinh độ: 108.221

  quang mây
  26ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 19:13

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1mps
  • Hướng gió: 210º SSW
  • Độ ẩm: 74%
  • Độ che phủ: 40%
  • Áp suất: 1002mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 5 (10-07-2015)

  Mặt trời mọc: 05:21am Mặt trời lặn: 06:23pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.0714 Kinh độ: 108.221

  mây dày đặc
  26ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 19:13

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.37mps
  • Hướng gió: 298º WNW
  • Độ ẩm: 82%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 994mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 5 (10-07-2015)

  Mặt trời mọc: 05:21am Mặt trời lặn: 06:23pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.0714 Kinh độ: 108.221

  mây rải rác
  28ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 19:13

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 5.57mps
  • Hướng gió: 299º WNW
  • Độ ẩm: 77%
  • Độ che phủ: 32%
  • Áp suất: 995mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 5 (10-07-2015)

  Mặt trời mọc: 05:21am Mặt trời lặn: 06:23pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.0714 Kinh độ: 108.221

  mưa rải rác
  27ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 19:13

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.14mm
  • Sức gió: 6.78mps
  • Hướng gió: 298º WNW
  • Độ ẩm: 88%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 994mb
 • Thời tiết Tối Thứ 5 (10-07-2015)

  Mặt trời mọc: 05:21am Mặt trời lặn: 06:23pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.0714 Kinh độ: 108.221

  mây rải rác
  27ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 19:13

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.97mps
  • Hướng gió: 289º WNW
  • Độ ẩm: 80%
  • Độ che phủ: 32%
  • Áp suất: 996mb
 • Cập nhật lúc 19:13
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 quang mây 27ºC 0% 4.16mps 316º NW 0mm 80%
  6:00 quang mây 25ºC 8% 3.62mps 307º NW 0mm 88%
  9:00 mây dày đặc 26ºC 92% 4.37mps 298º WNW 0mm 82%
  12:00 mây rải rác 27ºC 44% 4.61mps 299º WNW 0mm 81%
  15:00 mây rải rác 28ºC 32% 5.57mps 299º WNW 0mm 77%
  18:00 mây rải rác 29ºC 44% 6.66mps 307º NW 0mm 75%
  21:00 mưa rải rác 27ºC 92% 6.78mps 298º WNW 0.14mm 88%
  24:00 mưa rải rác 27ºC 0% 5.67mps 291º WNW 0.02mm 81%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Đà Nẵng

Thứ 5

Dự báo ngày 09-07-2015
quang mây

Quang Mây

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 4.16mps 316º
 • Độ ẩm: 80%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 996mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 10-07-2015
mây rải rác

Mây Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 5.57mps 299º
 • Độ ẩm: 77%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 32%
 • Áp suất: 995mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 11-07-2015
ít mây

ít Mây

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 6.26mps 298º
 • Độ ẩm: 69%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 995mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 12-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.21mps 275º
 • Độ ẩm: 69%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 64%
 • Áp suất: 994mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 13-07-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.65mps 336º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 978mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 14-07-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.09mps 239º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 19%
 • Áp suất: 979mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 15-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 7.52mps 262º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 43%
 • Áp suất: 979mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 16-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 7.29mps 266º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 978mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 17-07-2015
quang mây

Quang Mây

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 6.76mps 263º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 65%
 • Áp suất: 980mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 18-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 5.35mps 272º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 984mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 19-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 4.31mps 271º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 48%
 • Áp suất: 984mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 20-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 1.52mps 252º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 43%
 • Áp suất: 984mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 21-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.15mps 231º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 44%
 • Áp suất: 985mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 22-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 0.7mps 159º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 15%
 • Áp suất: 986mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 23-07-2015
quang mây

Quang Mây

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 5.81mps 251º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 9%
 • Áp suất: 985mbar
Xem thêm