Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Đà Nẵng. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 7 (07-03-2015)

  Mặt trời mọc: 06:00am Mặt trời lặn: 05:55pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.0714 Kinh độ: 108.221

  nhiều mây
  25ºC

  Sương Mù

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 08:37

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.02mps
  • Hướng gió: 150º SSE
  • Độ ẩm: 88%
  • Độ che phủ: 40%
  • Áp suất: 1014mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 7 (07-03-2015)

  Mặt trời mọc: 06:00am Mặt trời lặn: 05:55pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.0714 Kinh độ: 108.221

  quang mây
  31ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 08:37

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.82mps
  • Hướng gió: 116º ESE
  • Độ ẩm: 73%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1005mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 7 (07-03-2015)

  Mặt trời mọc: 06:00am Mặt trời lặn: 05:55pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.0714 Kinh độ: 108.221

  quang mây
  26ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 08:37

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.22mps
  • Hướng gió: 125º SE
  • Độ ẩm: 86%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1005mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 7 (08-03-2015)

  Mặt trời mọc: 06:00am Mặt trời lặn: 05:55pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.0714 Kinh độ: 108.221

  quang mây
  23ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 08:37

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.71mps
  • Hướng gió: 142º SE
  • Độ ẩm: 97%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1006mb
 • Thời tiết Tối Thứ 7 (08-03-2015)

  Mặt trời mọc: 06:00am Mặt trời lặn: 05:55pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.0714 Kinh độ: 108.221

  quang mây
  22ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 08:37

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.11mps
  • Hướng gió: 149º SSE
  • Độ ẩm: 97%
  • Độ che phủ: 8%
  • Áp suất: 1007mb
 • Cập nhật lúc 08:37
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 nhiều mây 26ºC 64% 3.02mps 150º SSE 0mm 100%
  6:00 quang mây 29ºC 0% 2.82mps 129º SE 0mm 85%
  9:00 quang mây 31ºC 0% 3.82mps 116º ESE 0mm 73%
  12:00 quang mây 30ºC 0% 4.67mps 117º ESE 0mm 72%
  15:00 quang mây 26ºC 0% 4.22mps 125º SE 0mm 86%
  18:00 quang mây 24ºC 0% 3.97mps 136º SE 0mm 95%
  21:00 quang mây 23ºC 0% 3.71mps 142º SE 0mm 97%
  24:00 quang mây 21ºC 0% 3.38mps 147º SSE 0mm 99%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Đà Nẵng

Thứ 7

Dự báo ngày 07-03-2015
quang mây

Quang Mây

29ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.82mps 130º
 • Độ ẩm: 85%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1007mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 08-03-2015
quang mây

Quang Mây

27ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 3.23mps 138º
 • Độ ẩm: 77%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 09-03-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.41mps 105º
 • Độ ẩm: 89%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 10-03-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 3.2mps 124º
 • Độ ẩm: 87%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 11-03-2015
quang mây

Quang Mây

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 3.1mps 118º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 993mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 12-03-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.6mps 80º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 23%
 • Áp suất: 994mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 13-03-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.38mps 92º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 54%
 • Áp suất: 997mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 14-03-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 2.63mps 104º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 997mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 15-03-2015
quang mây

Quang Mây

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 2.83mps 97º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 996mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 16-03-2015
quang mây

Quang Mây

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 2.83mps 108º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 3%
 • Áp suất: 994mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 17-03-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.96mps 114º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 7%
 • Áp suất: 991mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 18-03-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 3mps 105º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 991mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 19-03-2015
quang mây

Quang Mây

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 3.44mps 112º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 4%
 • Áp suất: 991mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 20-03-2015
quang mây

Quang Mây

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 3.64mps 93º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 4%
 • Áp suất: 991mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 21-03-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 3.51mps 90º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 17%
 • Áp suất: 992mbar
Xem thêm