Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Đà Nẵng. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (24-11-2014)

  Mặt trời mọc: 05:54am Mặt trời lặn: 05:12pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.0714 Kinh độ: 108.221

  mây dày đặc
  28ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 12:46

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.6mps
  • Hướng gió: 50º NE
  • Độ ẩm: 69%
  • Độ che phủ: 75%
  • Áp suất: 1012mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (24-11-2014)

  Mặt trời mọc: 05:54am Mặt trời lặn: 05:12pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.0714 Kinh độ: 108.221

  mây dày đặc
  27ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 12:46

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.51mps
  • Hướng gió: 85º E
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1004mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (24-11-2014)

  Mặt trời mọc: 05:54am Mặt trời lặn: 05:12pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.0714 Kinh độ: 108.221

  mưa rải rác
  26ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 12:46

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1mm
  • Sức gió: 2.11mps
  • Hướng gió: 98º E
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1006mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (25-11-2014)

  Mặt trời mọc: 05:54am Mặt trời lặn: 05:12pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.0714 Kinh độ: 108.221

  mưa vừa
  25ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 12:46

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 4mm
  • Sức gió: 1.22mps
  • Hướng gió: 138º SE
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1004mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (25-11-2014)

  Mặt trời mọc: 05:54am Mặt trời lặn: 05:12pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.0714 Kinh độ: 108.221

  mây dày đặc
  27ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 12:46

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.76mps
  • Hướng gió: 93º E
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1005mb
 • Cập nhật lúc 12:46
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây dày đặc 28ºC 92% 1.07mps 342º NNW 0mm 100%
  6:00 mưa rải rác 28ºC 88% 1.66mps 64º ENE 0.5mm 99%
  9:00 mây dày đặc 27ºC 92% 2.51mps 85º E 0mm 99%
  12:00 mây dày đặc 26ºC 92% 2.22mps 96º E 0mm 100%
  15:00 mưa rải rác 26ºC 92% 2.11mps 98º E 1mm 100%
  18:00 mưa rải rác 26ºC 92% 2.05mps 87º E 2mm 100%
  21:00 mưa vừa 25ºC 92% 1.22mps 138º SE 4mm 100%
  24:00 nhiều mây 25ºC 80% 1.52mps 143º SE 0mm 100%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Đà Nẵng

Thứ 2

Dự báo ngày 24-11-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 1.07mps 343º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 25-11-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.76mps 94º
 • Độ ẩm: 99%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 26-11-2014
mưa to

Mưa To

24ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.91mps 108º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 27-11-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.75mps 41º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 5%
 • Áp suất: 995mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 28-11-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.74mps 6º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 995mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 29-11-2014
quang mây

Quang Mây

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.81mps 108º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 995mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 30-11-2014
mưa to

Mưa To

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.93mps 35º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 994mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 01-12-2014
mưa to

Mưa To

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 3.06mps 347º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 78%
 • Áp suất: 999mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 02-12-2014
mưa to

Mưa To

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 2.35mps 357º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 50%
 • Áp suất: 999mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 03-12-2014
mưa to

Mưa To

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 4.9mps 12º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 50%
 • Áp suất: 998mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 04-12-2014
mưa to

Mưa To

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 4.09mps 351º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 68%
 • Áp suất: 996mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 05-12-2014
mưa to

Mưa To

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 2.55mps 351º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 993mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 06-12-2014
mưa to

Mưa To

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.67mps 28º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 58%
 • Áp suất: 991mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 07-12-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.75mps 45º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 9%
 • Áp suất: 992mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 08-12-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.23mps 99º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 5%
 • Áp suất: 994mbar
Xem thêm