Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Đà Nẵng. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (26-01-2015)

  Mặt trời mọc: 06:18am Mặt trời lặn: 05:41pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.0714 Kinh độ: 108.221

  quang mây
  22ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 10:44

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.41mps
  • Hướng gió: 132º SE
  • Độ ẩm: 85%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1009mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (26-01-2015)

  Mặt trời mọc: 06:18am Mặt trời lặn: 05:41pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.0714 Kinh độ: 108.221

  quang mây
  23ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 10:44

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.22mps
  • Hướng gió: 100º E
  • Độ ẩm: 77%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1006mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (26-01-2015)

  Mặt trời mọc: 06:18am Mặt trời lặn: 05:41pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.0714 Kinh độ: 108.221

  quang mây
  17ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 10:44

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.36mps
  • Hướng gió: 126º SE
  • Độ ẩm: 98%
  • Độ che phủ: 8%
  • Áp suất: 1008mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (27-01-2015)

  Mặt trời mọc: 06:18am Mặt trời lặn: 05:41pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.0714 Kinh độ: 108.221

  ít mây
  16ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 10:44

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.46mps
  • Hướng gió: 151º SSE
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 12%
  • Áp suất: 1007mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (27-01-2015)

  Mặt trời mọc: 06:18am Mặt trời lặn: 05:41pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.0714 Kinh độ: 108.221

  quang mây
  21ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 10:44

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.8mps
  • Hướng gió: 137º SE
  • Độ ẩm: 91%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1009mb
 • Cập nhật lúc 10:44
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 quang mây 22ºC 0% 2.41mps 132º SE 0mm 85%
  6:00 quang mây 24ºC 0% 2.97mps 105º ESE 0mm 76%
  9:00 quang mây 23ºC 0% 3.22mps 100º E 0mm 77%
  12:00 quang mây 19ºC 0% 3.12mps 111º ESE 0mm 94%
  15:00 quang mây 17ºC 8% 3.36mps 126º SE 0mm 98%
  18:00 quang mây 16ºC 0% 2.85mps 139º SE 0mm 100%
  21:00 ít mây 16ºC 12% 2.46mps 151º SSE 0mm 100%
  24:00 ít mây 16ºC 12% 2.06mps 164º SSE 0mm 100%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Đà Nẵng

Thứ 2

Dự báo ngày 26-01-2015
quang mây

Quang Mây

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.97mps 106º
 • Độ ẩm: 76%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 27-01-2015
quang mây

Quang Mây

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 2.78mps 103º
 • Độ ẩm: 79%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 28-01-2015
quang mây

Quang Mây

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 2.67mps 110º
 • Độ ẩm: 78%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 29-01-2015
quang mây

Quang Mây

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 2.06mps 98º
 • Độ ẩm: 79%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 30-01-2015
mưa to

Mưa To

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 2.36mps 78º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 51%
 • Áp suất: 998mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 31-01-2015
mưa to

Mưa To

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 2.4mps 94º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 50%
 • Áp suất: 1000mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 01-02-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 2.27mps 78º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 50%
 • Áp suất: 1000mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 02-02-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 1.9mps 37º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 51%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 03-02-2015
mưa to

Mưa To

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 2.92mps 47º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 19%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 04-02-2015
mưa to

Mưa To

18ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 2.72mps 13º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 95%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 05-02-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

16ºC
 • Cao nhất: 16ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 2.99mps 349º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 97%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 06-02-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

16ºC
 • Cao nhất: 16ºC
 • Thấp nhất: 11ºC
 • Sức gió: 2.12mps 2º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 31%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 07-02-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

18ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 10ºC
 • Sức gió: 2.24mps 19º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 42%
 • Áp suất: 1006mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 08-02-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

18ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 11ºC
 • Sức gió: 1.68mps 57º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 79%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 09-02-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 1.63mps 36º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 45%
 • Áp suất: 1001mbar
Xem thêm