Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Đà Nẵng. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.


 • Thời tiết Hiện tại Thứ 4 (23-04-2014)

  Mặt trời mọc: 05:26am Mặt trời lặn: 06:03pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.0714 Kinh độ: 108.221

  ít mây
  28ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 18:47

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.1mps
  • Hướng gió: 130º SE
  • Độ ẩm: 83%
  • Độ che phủ: 75%
  • Áp suất: 1007mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 4 (23-04-2014)

  Mặt trời mọc: 05:26am Mặt trời lặn: 06:03pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.0714 Kinh độ: 108.221

  quang mây
  24ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 18:47

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.93mps
  • Hướng gió: 137º SE
  • Độ ẩm: 86%
  • Độ che phủ: 8%
  • Áp suất: 1000mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 4 (24-04-2014)

  Mặt trời mọc: 05:26am Mặt trời lặn: 06:03pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.0714 Kinh độ: 108.221

  quang mây
  21ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 18:47

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.27mps
  • Hướng gió: 164º SSE
  • Độ ẩm: 94%
  • Độ che phủ: 8%
  • Áp suất: 999mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 4 (24-04-2014)

  Mặt trời mọc: 05:26am Mặt trời lặn: 06:03pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.0714 Kinh độ: 108.221

  quang mây
  29ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 18:47

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.68mps
  • Hướng gió: 134º SE
  • Độ ẩm: 63%
  • Độ che phủ: 8%
  • Áp suất: 1000mb
 • Thời tiết Tối Thứ 4 (24-04-2014)

  Mặt trời mọc: 05:26am Mặt trời lặn: 06:03pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.0714 Kinh độ: 108.221

  ít mây
  30ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 18:47

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.63mps
  • Hướng gió: 94º E
  • Độ ẩm: 55%
  • Độ che phủ: 12%
  • Áp suất: 997mb
 • Cập nhật lúc 18:47
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 ít mây 29ºC 12% 4.03mps 115º ESE 0mm 61%
  6:00 ít mây 26ºC 12% 3.93mps 124º SE 0mm 72%
  9:00 quang mây 24ºC 8% 2.93mps 137º SE 0mm 86%
  12:00 quang mây 22ºC 8% 2.42mps 150º SSE 0mm 93%
  15:00 quang mây 21ºC 8% 2.27mps 164º SSE 0mm 94%
  18:00 quang mây 24ºC 0% 2.16mps 177º S 0mm 82%
  21:00 quang mây 29ºC 8% 1.68mps 134º SE 0mm 63%
  24:00 quang mây 31ºC 0% 2.91mps 95º E 0mm 55%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Đà Nẵng

Thứ 4

Dự báo ngày 23-04-2014
ít mây

ít Mây

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 4.03mps 116º
 • Độ ẩm: 61%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 999mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 24-04-2014
quang mây

Quang Mây

29ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.68mps 135º
 • Độ ẩm: 63%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 1000mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 25-04-2014
quang mây

Quang Mây

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.77mps 107º
 • Độ ẩm: 60%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 1000mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 26-04-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.51mps 123º
 • Độ ẩm: 63%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 1001mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 27-04-2014
ít mây

ít Mây

30ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.22mps 115º
 • Độ ẩm: 67%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 28-04-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.45mps 18º
 • Độ ẩm: 70%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 29-04-2014
mưa to

Mưa To

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.48mps 46º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 22%
 • Áp suất: 989mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 30-04-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.44mps 87º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 53%
 • Áp suất: 988mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 01-05-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.06mps 67º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 6%
 • Áp suất: 988mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 02-05-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.85mps 40º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 26%
 • Áp suất: 988mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 03-05-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.77mps 53º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 11%
 • Áp suất: 989mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 04-05-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.86mps 63º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 9%
 • Áp suất: 988mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 05-05-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.44mps 37º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 40%
 • Áp suất: 989mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 06-05-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.35mps 42º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 16%
 • Áp suất: 987mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 07-05-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.55mps 99º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 9%
 • Áp suất: 985mbar
Xem thêm