Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Đà Nẵng. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 7 (13-04-2024)

  Mặt trời mọc: 05:33am Mặt trời lặn: 06:01pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.0678 Kinh độ: 108.2208

  mây rải rác
  28ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 17:27

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 5.14mps
  • Hướng gió: 120º ESE
  • Độ ẩm: 74%
  • Độ che phủ: 20%
  • Áp suất: 1008mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 7 (13-04-2024)

  Mặt trời mọc: 05:33am Mặt trời lặn: 06:01pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.0678 Kinh độ: 108.2208

  trời quang mây
  25ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 17:27

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.73mps
  • Hướng gió: 153º SSE
  • Độ ẩm: 92%
  • Độ che phủ: 3%
  • Áp suất: 1010mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 7 (14-04-2024)

  Mặt trời mọc: 05:33am Mặt trời lặn: 06:01pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.0678 Kinh độ: 108.2208

  trời quang mây
  24ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 17:27

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.54mps
  • Hướng gió: 183º S
  • Độ ẩm: 94%
  • Độ che phủ: 2%
  • Áp suất: 1009mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 7 (14-04-2024)

  Mặt trời mọc: 05:33am Mặt trời lặn: 06:01pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.0678 Kinh độ: 108.2208

  trời quang mây
  24ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 17:27

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.65mps
  • Hướng gió: 168º SSE
  • Độ ẩm: 86%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1011mb
 • Thời tiết Tối Thứ 7 (14-04-2024)

  Mặt trời mọc: 05:33am Mặt trời lặn: 06:01pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.0678 Kinh độ: 108.2208

  trời quang mây
  28ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 17:27

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 7.96mps
  • Hướng gió: 118º ESE
  • Độ ẩm: 74%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1009mb
 • Cập nhật lúc 17:27
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây rải rác 29ºC 47% 6.02mps 112º ESE 0mm 69%
  6:00 ít mây 28ºC 17% 5.87mps 121º ESE 0mm 77%
  9:00 trời quang mây 25ºC 3% 3.73mps 153º SSE 0mm 92%
  12:00 trời quang mây 25ºC 4% 3.34mps 164º SSE 0mm 92%
  15:00 trời quang mây 24ºC 2% 3.54mps 183º S 0mm 94%
  18:00 trời quang mây 23ºC 0% 3.66mps 184º S 0mm 92%
  21:00 trời quang mây 24ºC 0% 3.65mps 168º SSE 0mm 86%
  24:00 trời quang mây 27ºC 0% 5.64mps 120º ESE 0mm 69%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Đà Nẵng

Thứ 7

Dự báo ngày 13-04-2024
mây rải rác

Mây Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 6.1mps 111º
 • Độ ẩm: 68%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 45%
 • Áp suất: 1012mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 14-04-2024
trời quang mây

Trời Quang Mây

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 8.1mps 118º
 • Độ ẩm: 70%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 15-04-2024
ít mây

ít Mây

27ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 8.33mps 120º
 • Độ ẩm: 75%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 15%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 16-04-2024
trời quang mây

Trời Quang Mây

27ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 7.69mps 119º
 • Độ ẩm: 75%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 6%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 17-04-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 10.79mps 238º
 • Độ ẩm: 70%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 41%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 18-04-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 7.07mps 100º
 • Độ ẩm: 66%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 19-04-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 7.52mps 218º
 • Độ ẩm: 61%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 20-04-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 7.98mps 225º
 • Độ ẩm: 61%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1005mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 21-04-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 6.73mps 98º
 • Độ ẩm: 63%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 38%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 22-04-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 7.7mps 223º
 • Độ ẩm: 60%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 28%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 23-04-2024
ít mây

ít Mây

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 6.58mps 154º
 • Độ ẩm: 65%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 18%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 24-04-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 6.39mps 111º
 • Độ ẩm: 67%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 25-04-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 6.43mps 116º
 • Độ ẩm: 75%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 26-04-2024
ít mây

ít Mây

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 8.82mps 118º
 • Độ ẩm: 72%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 15%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 27-04-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 5.92mps 85º
 • Độ ẩm: 63%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1012mbar
Xem thêm