Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Đà Nẵng. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (03-12-2023)

  Mặt trời mọc: 06:00am Mặt trời lặn: 05:14pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.0678 Kinh độ: 108.2208

  mưa vừa
  24ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 07:50

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.51mps
  • Hướng gió: 310º NW
  • Độ ẩm: 94%
  • Độ che phủ: 75%
  • Áp suất: 1015mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (03-12-2023)

  Mặt trời mọc: 06:00am Mặt trời lặn: 05:14pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.0678 Kinh độ: 108.2208

  mưa vừa
  24ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 07:50

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 5.67mm
  • Sức gió: 5.3mps
  • Hướng gió: 68º ENE
  • Độ ẩm: 90%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 1015mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (04-12-2023)

  Mặt trời mọc: 06:00am Mặt trời lặn: 05:14pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.0678 Kinh độ: 108.2208

  mưa vừa
  24ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 07:50

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 5.01mm
  • Sức gió: 4.77mps
  • Hướng gió: 62º ENE
  • Độ ẩm: 90%
  • Độ che phủ: 98%
  • Áp suất: 1014mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (04-12-2023)

  Mặt trời mọc: 06:00am Mặt trời lặn: 05:14pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.0678 Kinh độ: 108.2208

  mưa vừa
  24ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 07:50

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 4.54mm
  • Sức gió: 4.27mps
  • Hướng gió: 53º NE
  • Độ ẩm: 90%
  • Độ che phủ: 85%
  • Áp suất: 1015mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (04-12-2023)

  Mặt trời mọc: 06:00am Mặt trời lặn: 05:14pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.0678 Kinh độ: 108.2208

  mưa rải rác
  25ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 07:50

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.93mm
  • Sức gió: 4.65mps
  • Hướng gió: 54º NE
  • Độ ẩm: 87%
  • Độ che phủ: 74%
  • Áp suất: 1012mb
 • Cập nhật lúc 07:50
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa vừa 27ºC 59% 4.42mps 67º ENE 5.23mm 79%
  6:00 mưa vừa 25ºC 72% 5.2mps 69º ENE 4.83mm 84%
  9:00 mưa vừa 24ºC 88% 5.3mps 68º ENE 5.67mm 90%
  12:00 mưa vừa 24ºC 97% 4.92mps 71º ENE 5.82mm 91%
  15:00 mưa vừa 24ºC 98% 4.77mps 62º ENE 5.01mm 90%
  18:00 mưa vừa 24ºC 89% 4.51mps 53º NE 4.28mm 90%
  21:00 mưa vừa 24ºC 85% 4.27mps 53º NE 4.54mm 90%
  24:00 mưa vừa 25ºC 67% 4.03mps 57º ENE 3.71mm 88%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Đà Nẵng

Chủ nhật

Dự báo ngày 03-12-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 6.66mps 78º
 • Độ ẩm: 74%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 40%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 04-12-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 5.02mps 68º
 • Độ ẩm: 87%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 66%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 05-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.64mps 73º
 • Độ ẩm: 81%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 06-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.63mps 54º
 • Độ ẩm: 89%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 07-12-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 4.4mps 57º
 • Độ ẩm: 89%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 08-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.94mps 120º
 • Độ ẩm: 81%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 86%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 09-12-2023
nhiều mây

Nhiều Mây

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 4mps 122º
 • Độ ẩm: 80%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 68%
 • Áp suất: 1013mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 10-12-2023
mây rải rác

Mây Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 4.12mps 118º
 • Độ ẩm: 81%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 30%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 11-12-2023
nhiều mây

Nhiều Mây

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 3.58mps 116º
 • Độ ẩm: 83%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 65%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 12-12-2023
trời quang mây

Trời Quang Mây

25ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 3.87mps 124º
 • Độ ẩm: 77%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 13-12-2023
nhiều mây

Nhiều Mây

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 4.08mps 107º
 • Độ ẩm: 74%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 80%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 14-12-2023
nhiều mây

Nhiều Mây

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.54mps 210º
 • Độ ẩm: 74%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 58%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 15-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 3.36mps 254º
 • Độ ẩm: 72%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 16-12-2023
mưa to

Mưa To

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 9.24mps 94º
 • Độ ẩm: 92%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1012mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 17-12-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 10.3mps 102º
 • Độ ẩm: 90%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1013mbar
Xem thêm