Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Nha Trang. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.


 • Thời tiết Hiện tại Thứ 6 (25-04-2014)

  Mặt trời mọc: 05:25am Mặt trời lặn: 05:56pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.25 Kinh độ: 109.183327

  quang mây
  28ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 15:01

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.5mm
  • Sức gió: 3.76mps
  • Hướng gió: 135º SE
  • Độ ẩm: 84%
  • Độ che phủ: 8%
  • Áp suất: 994mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 6 (25-04-2014)

  Mặt trời mọc: 05:25am Mặt trời lặn: 05:56pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.25 Kinh độ: 109.183327

  quang mây
  26ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 15:01

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.41mps
  • Hướng gió: 134º SE
  • Độ ẩm: 81%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 995mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 6 (26-04-2014)

  Mặt trời mọc: 05:25am Mặt trời lặn: 05:56pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.25 Kinh độ: 109.183327

  ít mây
  23ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 15:01

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.12mps
  • Hướng gió: 167º SSE
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 12%
  • Áp suất: 996mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 6 (26-04-2014)

  Mặt trời mọc: 05:25am Mặt trời lặn: 05:56pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.25 Kinh độ: 109.183327

  quang mây
  24ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 15:01

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.32mps
  • Hướng gió: 234º SW
  • Độ ẩm: 93%
  • Độ che phủ: 8%
  • Áp suất: 997mb
 • Thời tiết Tối Thứ 6 (26-04-2014)

  Mặt trời mọc: 05:25am Mặt trời lặn: 05:56pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.25 Kinh độ: 109.183327

  ít mây
  30ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 15:01

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.19mps
  • Hướng gió: 109º ESE
  • Độ ẩm: 68%
  • Độ che phủ: 20%
  • Áp suất: 995mb
 • Cập nhật lúc 15:01
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 quang mây 31ºC 0% 3.06mps 125º SE 0mm 61%
  6:00 quang mây 30ºC 0% 3.76mps 125º SE 0mm 63%
  9:00 quang mây 26ºC 0% 3.41mps 134º SE 0mm 81%
  12:00 quang mây 24ºC 8% 2.31mps 160º SSE 0mm 97%
  15:00 ít mây 23ºC 12% 2.12mps 167º SSE 0mm 100%
  18:00 ít mây 23ºC 24% 1.7mps 215º SW 0mm 100%
  21:00 quang mây 24ºC 8% 1.32mps 234º SW 0mm 93%
  24:00 quang mây 29ºC 8% 1.01mps 136º SE 0mm 69%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Nha Trang

Thứ 6

Dự báo ngày 25-04-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.45mps 167º
 • Độ ẩm: 74%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 997mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 26-04-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.11mps 166º
 • Độ ẩm: 78%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 997mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 27-04-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.88mps 153º
 • Độ ẩm: 75%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 998mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 28-04-2014
quang mây

Quang Mây

28ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.62mps 163º
 • Độ ẩm: 78%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 997mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 29-04-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.35mps 136º
 • Độ ẩm: 76%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 997mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 30-04-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.37mps 35º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 49%
 • Áp suất: 983mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 01-05-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.83mps 70º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 38%
 • Áp suất: 985mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 02-05-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.21mps 50º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 25%
 • Áp suất: 985mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 03-05-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.95mps 45º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 13%
 • Áp suất: 984mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 04-05-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.26mps 67º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 16%
 • Áp suất: 985mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 05-05-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.51mps 62º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 69%
 • Áp suất: 985mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 06-05-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.1mps 56º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 4%
 • Áp suất: 984mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 07-05-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.41mps 84º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 17%
 • Áp suất: 982mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 08-05-2014
mưa to

Mưa To

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.25mps 43º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 36%
 • Áp suất: 983mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 09-05-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.68mps 22º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 51%
 • Áp suất: 984mbar
Xem thêm
 • Tổng quan về thời tiết NHA TRANG - KHÁNH HÒA

  Nha Trang là một thành phố ven biển và là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật và du lịch của tỉnh Khánh Hòa, nằm ở khu vực duyên hải Nam Trung Bộ. Đây là một trong những địa phương có đường bờ biển dài và đẹp nhất Việt Nam. Đường bờ biển kéo dài từ xã Đại Lãnh tới cuối vịnh Cam Ranh, có độ dài khoảng 385 km với nhiều cửa lạch, đầm, vịnh, cùng khoảng 200 đảo lớn, nhỏ ven bờ và các đảo san hô của quần đảo Trường Sa.

  Khí hậu ở Nha Trang tương đối ôn hòa với nền nhiệt độ trung bình năm là 26,3ºC do mang tính chất của khí hậu đại dương. Trong năm có hai mùa rõ rệt là mùa mưa và mùa khô.

  Mùa mưa: kéo dài từ khoảng giữa tháng 9 đến giữa tháng 12

  Tập trung chủ yếu vào hai tháng là tháng 10 và tháng 11, lượng mưa thường chiếm gần 80% lượng mưa cả năm (1.025 mm).

  Mùa khô: kéo dài từ tháng 1 đến tháng 8

  Những tháng đầu mùa, trời mát, nhiệt độ từ 17-25 °C, nhưng từ tháng 5 đến tháng 8 trời nóng nực, nhiệt độ có thể lên tới 34 ºC(ở Nha Trang) và 37-38ºC(ở Cam Ranh).

  Nhiệt độ trung bình hàng năm khá cao, khoảng 26,7°C. Riêng trên đỉnh núi Hòn Bà (cách Nha Trang 30 km đường chim bay) có khí hậu như Đà Lạt và Sa Pa. Độ ẩm tương đối khoảng 80,5%

  Nha Trang được xem là vùng có điều kiện khí hậu thời tiết khá thuận lợi để khai thác du lịch hầu như quanh năm do nằm trong khu vực ít gió bão, tần số bão đổ bộ vào khá thấp, chỉ có khoảng 0,82 cơn bão/năm so với 3,74 cơn bão/năm đổ bộ vào bờ biển nước ta; hơn nữa, các trận bão được dự đoán sẽ đổ bộ vào trong những năm gần đây thường lệch hướng vào Nam hoặc tan ngay khi gần vào bờ.