Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Nha Trang. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 5 (27-11-2014)

  Mặt trời mọc: 05:46am Mặt trời lặn: 05:15pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.25 Kinh độ: 109.183327

  mây dày đặc
  23ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 23:24

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.41mps
  • Hướng gió: 354º N
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 56%
  • Áp suất: 997mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 5 (28-11-2014)

  Mặt trời mọc: 05:46am Mặt trời lặn: 05:15pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.25 Kinh độ: 109.183327

  nhiều mây
  23ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 23:24

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.12mps
  • Hướng gió: 340º NNW
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 76%
  • Áp suất: 997mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 5 (28-11-2014)

  Mặt trời mọc: 05:46am Mặt trời lặn: 05:15pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.25 Kinh độ: 109.183327

  ít mây
  25ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 23:24

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.86mps
  • Hướng gió: 359º N
  • Độ ẩm: 93%
  • Độ che phủ: 20%
  • Áp suất: 998mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 5 (28-11-2014)

  Mặt trời mọc: 05:46am Mặt trời lặn: 05:15pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.25 Kinh độ: 109.183327

  ít mây
  26ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 23:24

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.71mps
  • Hướng gió: 11º N
  • Độ ẩm: 89%
  • Độ che phủ: 20%
  • Áp suất: 995mb
 • Thời tiết Tối Thứ 5 (28-11-2014)

  Mặt trời mọc: 05:46am Mặt trời lặn: 05:15pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.25 Kinh độ: 109.183327

  nhiều mây
  23ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 23:24

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.15mps
  • Hướng gió: 348º NNW
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 68%
  • Áp suất: 997mb
 • Cập nhật lúc 23:24
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây dày đặc 23ºC 88% 2.64mps 7º N 0mm 100%
  6:00 nhiều mây 23ºC 64% 2.48mps 353º N 0mm 100%
  9:00 nhiều mây 23ºC 76% 2.12mps 340º NNW 0mm 100%
  12:00 nhiều mây 23ºC 76% 2.26mps 337º NNW 0mm 100%
  15:00 ít mây 25ºC 20% 2.86mps 359º N 0mm 93%
  18:00 ít mây 27ºC 12% 3.42mps 9º N 0mm 87%
  21:00 ít mây 26ºC 20% 3.71mps 11º N 0mm 89%
  24:00 nhiều mây 24ºC 56% 3.81mps 358º N 0mm 97%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Nha Trang

Thứ 5

Dự báo ngày 27-11-2014
mây rải rác

Mây Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.31mps 4º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 44%
 • Áp suất: 998mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 28-11-2014
quang mây

Quang Mây

27ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 4.46mps 359º
 • Độ ẩm: 85%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 997mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 29-11-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.05mps 150º
 • Độ ẩm: 84%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 88%
 • Áp suất: 993mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 30-11-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 0.68mps 205º
 • Độ ẩm: 76%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 992mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 01-12-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.98mps 34º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 39%
 • Áp suất: 978mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 02-12-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.9mps 27º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 48%
 • Áp suất: 979mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 03-12-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.1mps 23º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 59%
 • Áp suất: 979mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 04-12-2014
mưa to

Mưa To

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.73mps 12º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 34%
 • Áp suất: 979mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 05-12-2014
mưa to

Mưa To

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.95mps 28º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 15%
 • Áp suất: 979mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 06-12-2014
mưa to

Mưa To

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.69mps 40º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 48%
 • Áp suất: 980mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 07-12-2014
mưa to

Mưa To

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.67mps 31º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 13%
 • Áp suất: 980mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 08-12-2014
mưa to

Mưa To

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 2.62mps 17º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 67%
 • Áp suất: 981mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 09-12-2014
mưa to

Mưa To

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 2.55mps 38º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 51%
 • Áp suất: 980mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 10-12-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 2.49mps 18º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 72%
 • Áp suất: 980mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 11-12-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 2.59mps 15º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 47%
 • Áp suất: 979mbar
Xem thêm
 • Tổng quan về thời tiết NHA TRANG - KHÁNH HÒA

  Nha Trang là một thành phố ven biển và là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật và du lịch của tỉnh Khánh Hòa, nằm ở khu vực duyên hải Nam Trung Bộ. Đây là một trong những địa phương có đường bờ biển dài và đẹp nhất Việt Nam. Đường bờ biển kéo dài từ xã Đại Lãnh tới cuối vịnh Cam Ranh, có độ dài khoảng 385 km với nhiều cửa lạch, đầm, vịnh, cùng khoảng 200 đảo lớn, nhỏ ven bờ và các đảo san hô của quần đảo Trường Sa.

  Khí hậu ở Nha Trang tương đối ôn hòa với nền nhiệt độ trung bình năm là 26,3ºC do mang tính chất của khí hậu đại dương. Trong năm có hai mùa rõ rệt là mùa mưa và mùa khô.

  Mùa mưa: kéo dài từ khoảng giữa tháng 9 đến giữa tháng 12

  Tập trung chủ yếu vào hai tháng là tháng 10 và tháng 11, lượng mưa thường chiếm gần 80% lượng mưa cả năm (1.025 mm).

  Mùa khô: kéo dài từ tháng 1 đến tháng 8

  Những tháng đầu mùa, trời mát, nhiệt độ từ 17-25 °C, nhưng từ tháng 5 đến tháng 8 trời nóng nực, nhiệt độ có thể lên tới 34 ºC(ở Nha Trang) và 37-38ºC(ở Cam Ranh).

  Nhiệt độ trung bình hàng năm khá cao, khoảng 26,7°C. Riêng trên đỉnh núi Hòn Bà (cách Nha Trang 30 km đường chim bay) có khí hậu như Đà Lạt và Sa Pa. Độ ẩm tương đối khoảng 80,5%

  Nha Trang được xem là vùng có điều kiện khí hậu thời tiết khá thuận lợi để khai thác du lịch hầu như quanh năm do nằm trong khu vực ít gió bão, tần số bão đổ bộ vào khá thấp, chỉ có khoảng 0,82 cơn bão/năm so với 3,74 cơn bão/năm đổ bộ vào bờ biển nước ta; hơn nữa, các trận bão được dự đoán sẽ đổ bộ vào trong những năm gần đây thường lệch hướng vào Nam hoặc tan ngay khi gần vào bờ.