Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Nha Trang. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.


 • Thời tiết Hiện tại Thứ 5 (18-09-2014)

  Mặt trời mọc: 05:32am Mặt trời lặn: 05:42pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.25 Kinh độ: 109.183327

  mây rải rác
  29ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 10:08

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.11mps
  • Hướng gió: 60º ENE
  • Độ ẩm: 72%
  • Độ che phủ: 24%
  • Áp suất: 997mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 5 (18-09-2014)

  Mặt trời mọc: 05:32am Mặt trời lặn: 05:42pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.25 Kinh độ: 109.183327

  quang mây
  36ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 10:08

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.08mps
  • Hướng gió: 298º WNW
  • Độ ẩm: 62%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 995mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 5 (18-09-2014)

  Mặt trời mọc: 05:32am Mặt trời lặn: 05:42pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.25 Kinh độ: 109.183327

  mưa rải rác
  30ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 10:08

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1mm
  • Sức gió: 1.77mps
  • Hướng gió: 126º SE
  • Độ ẩm: 91%
  • Độ che phủ: 48%
  • Áp suất: 996mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 5 (19-09-2014)

  Mặt trời mọc: 05:32am Mặt trời lặn: 05:42pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.25 Kinh độ: 109.183327

  nhiều mây
  28ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 10:08

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.67mps
  • Hướng gió: 298º WNW
  • Độ ẩm: 96%
  • Độ che phủ: 80%
  • Áp suất: 996mb
 • Thời tiết Tối Thứ 5 (19-09-2014)

  Mặt trời mọc: 05:32am Mặt trời lặn: 05:42pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.25 Kinh độ: 109.183327

  mây rải rác
  28ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 10:08

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.42mps
  • Hướng gió: 274º W
  • Độ ẩm: 94%
  • Độ che phủ: 44%
  • Áp suất: 996mb
 • Cập nhật lúc 10:08
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây rải rác 30ºC 44% 2.07mps 307º NW 0mm 89%
  6:00 mây rải rác 34ºC 36% 1.76mps 274º W 0mm 70%
  9:00 quang mây 36ºC 0% 2.08mps 298º WNW 0mm 62%
  12:00 mây rải rác 36ºC 32% 0.85mps 308º NW 0mm 59%
  15:00 mưa rải rác 30ºC 48% 1.77mps 126º SE 1mm 91%
  18:00 mưa rải rác 29ºC 64% 0.91mps 65º ENE 0.5mm 94%
  21:00 nhiều mây 28ºC 80% 0.67mps 298º WNW 0mm 96%
  24:00 mây rải rác 27ºC 32% 1.67mps 273º W 0mm 99%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Nha Trang

Thứ 5

Dự báo ngày 18-09-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.11mps 61º
 • Độ ẩm: 72%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 997mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 19-09-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 0.71mps 19º
 • Độ ẩm: 77%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 996mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 20-09-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.62mps 204º
 • Độ ẩm: 73%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 995mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 21-09-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.28mps 126º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 27%
 • Áp suất: 983mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 22-09-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 0.67mps 199º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 15%
 • Áp suất: 982mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 23-09-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 0.84mps 298º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 11%
 • Áp suất: 981mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 24-09-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 0.52mps 43º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 18%
 • Áp suất: 983mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 25-09-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 0.3mps 145º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 13%
 • Áp suất: 984mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 26-09-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 0.91mps 89º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 19%
 • Áp suất: 982mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 27-09-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.12mps 106º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 59%
 • Áp suất: 981mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 28-09-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.22mps 64º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 32%
 • Áp suất: 982mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 29-09-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 0.51mps 116º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 18%
 • Áp suất: 982mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 30-09-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.32mps 227º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 38%
 • Áp suất: 981mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 01-10-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.64mps 250º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 26%
 • Áp suất: 980mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 02-10-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 0.43mps 191º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 25%
 • Áp suất: 981mbar
Xem thêm
 • Tổng quan về thời tiết NHA TRANG - KHÁNH HÒA

  Nha Trang là một thành phố ven biển và là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật và du lịch của tỉnh Khánh Hòa, nằm ở khu vực duyên hải Nam Trung Bộ. Đây là một trong những địa phương có đường bờ biển dài và đẹp nhất Việt Nam. Đường bờ biển kéo dài từ xã Đại Lãnh tới cuối vịnh Cam Ranh, có độ dài khoảng 385 km với nhiều cửa lạch, đầm, vịnh, cùng khoảng 200 đảo lớn, nhỏ ven bờ và các đảo san hô của quần đảo Trường Sa.

  Khí hậu ở Nha Trang tương đối ôn hòa với nền nhiệt độ trung bình năm là 26,3ºC do mang tính chất của khí hậu đại dương. Trong năm có hai mùa rõ rệt là mùa mưa và mùa khô.

  Mùa mưa: kéo dài từ khoảng giữa tháng 9 đến giữa tháng 12

  Tập trung chủ yếu vào hai tháng là tháng 10 và tháng 11, lượng mưa thường chiếm gần 80% lượng mưa cả năm (1.025 mm).

  Mùa khô: kéo dài từ tháng 1 đến tháng 8

  Những tháng đầu mùa, trời mát, nhiệt độ từ 17-25 °C, nhưng từ tháng 5 đến tháng 8 trời nóng nực, nhiệt độ có thể lên tới 34 ºC(ở Nha Trang) và 37-38ºC(ở Cam Ranh).

  Nhiệt độ trung bình hàng năm khá cao, khoảng 26,7°C. Riêng trên đỉnh núi Hòn Bà (cách Nha Trang 30 km đường chim bay) có khí hậu như Đà Lạt và Sa Pa. Độ ẩm tương đối khoảng 80,5%

  Nha Trang được xem là vùng có điều kiện khí hậu thời tiết khá thuận lợi để khai thác du lịch hầu như quanh năm do nằm trong khu vực ít gió bão, tần số bão đổ bộ vào khá thấp, chỉ có khoảng 0,82 cơn bão/năm so với 3,74 cơn bão/năm đổ bộ vào bờ biển nước ta; hơn nữa, các trận bão được dự đoán sẽ đổ bộ vào trong những năm gần đây thường lệch hướng vào Nam hoặc tan ngay khi gần vào bờ.