Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Nha Trang. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 7 (31-01-2015)

  Mặt trời mọc: 06:08am Mặt trời lặn: 05:44pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.25 Kinh độ: 109.183327

  mây dày đặc
  18ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 18ºC

  Thấp nhất: 18ºC

  Cập nhật lúc 03:56

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 5.26mps
  • Hướng gió: 4º N
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1001mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 7 (31-01-2015)

  Mặt trời mọc: 06:08am Mặt trời lặn: 05:44pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.25 Kinh độ: 109.183327

  mưa rải rác
  19ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 18ºC

  Thấp nhất: 18ºC

  Cập nhật lúc 03:56

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 2mm
  • Sức gió: 3.52mps
  • Hướng gió: 5º N
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1003mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 7 (31-01-2015)

  Mặt trời mọc: 06:08am Mặt trời lặn: 05:44pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.25 Kinh độ: 109.183327

  mây dày đặc
  21ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 18ºC

  Thấp nhất: 18ºC

  Cập nhật lúc 03:56

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.41mps
  • Hướng gió: 27º NNE
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1003mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 7 (31-01-2015)

  Mặt trời mọc: 06:08am Mặt trời lặn: 05:44pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.25 Kinh độ: 109.183327

  mây dày đặc
  20ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 18ºC

  Thấp nhất: 18ºC

  Cập nhật lúc 03:56

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.46mps
  • Hướng gió: 20º NNE
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1003mb
 • Thời tiết Tối Thứ 7 (01-02-2015)

  Mặt trời mọc: 06:08am Mặt trời lặn: 05:44pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.25 Kinh độ: 109.183327

  nhiều mây
  20ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 18ºC

  Thấp nhất: 18ºC

  Cập nhật lúc 03:56

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.02mps
  • Hướng gió: 25º NNE
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 68%
  • Áp suất: 1003mb
 • Cập nhật lúc 03:56
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây dày đặc 19ºC 92% 2.94mps 348º NNW 0mm 100%
  6:00 mưa rải rác 19ºC 92% 2.78mps 339º NNW 0.5mm 100%
  9:00 mưa rải rác 19ºC 92% 3.52mps 5º N 2mm 100%
  12:00 mưa rải rác 20ºC 92% 4.86mps 27º NNE 2.5mm 100%
  15:00 mây dày đặc 21ºC 92% 4.41mps 27º NNE 0mm 100%
  18:00 mưa rải rác 21ºC 92% 3.72mps 21º NNE 1mm 100%
  21:00 mây dày đặc 20ºC 92% 3.46mps 20º NNE 0mm 100%
  24:00 mưa rải rác 20ºC 92% 3.93mps 25º NNE 2mm 100%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Nha Trang

Thứ 6

Dự báo ngày 30-01-2015
quang mây

Quang Mây

18ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 5.26mps 4º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1001mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 31-01-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

21ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 5.86mps 26º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1003mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 01-02-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 5.99mps 13º
 • Độ ẩm: 97%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 76%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 02-02-2015
mưa to

Mưa To

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 5.37mps 20º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 03-02-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 6.26mps 27º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 04-02-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 2.64mps 16º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 32%
 • Áp suất: 984mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 05-02-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 3mps 30º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 42%
 • Áp suất: 984mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 06-02-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 4.27mps 15º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 19%
 • Áp suất: 986mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 07-02-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 3.13mps 14º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 4%
 • Áp suất: 986mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 08-02-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 2.96mps 11º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 6%
 • Áp suất: 983mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 09-02-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 2.09mps 39º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 35%
 • Áp suất: 983mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 10-02-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.43mps 26º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 47%
 • Áp suất: 984mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 11-02-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 2.22mps 30º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 62%
 • Áp suất: 982mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 12-02-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.68mps 36º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 34%
 • Áp suất: 980mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 13-02-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.61mps 19º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 43%
 • Áp suất: 978mbar
Xem thêm
 • Tổng quan về thời tiết NHA TRANG - KHÁNH HÒA

  Nha Trang là một thành phố ven biển và là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật và du lịch của tỉnh Khánh Hòa, nằm ở khu vực duyên hải Nam Trung Bộ. Đây là một trong những địa phương có đường bờ biển dài và đẹp nhất Việt Nam. Đường bờ biển kéo dài từ xã Đại Lãnh tới cuối vịnh Cam Ranh, có độ dài khoảng 385 km với nhiều cửa lạch, đầm, vịnh, cùng khoảng 200 đảo lớn, nhỏ ven bờ và các đảo san hô của quần đảo Trường Sa.

  Khí hậu ở Nha Trang tương đối ôn hòa với nền nhiệt độ trung bình năm là 26,3ºC do mang tính chất của khí hậu đại dương. Trong năm có hai mùa rõ rệt là mùa mưa và mùa khô.

  Mùa mưa: kéo dài từ khoảng giữa tháng 9 đến giữa tháng 12

  Tập trung chủ yếu vào hai tháng là tháng 10 và tháng 11, lượng mưa thường chiếm gần 80% lượng mưa cả năm (1.025 mm).

  Mùa khô: kéo dài từ tháng 1 đến tháng 8

  Những tháng đầu mùa, trời mát, nhiệt độ từ 17-25 °C, nhưng từ tháng 5 đến tháng 8 trời nóng nực, nhiệt độ có thể lên tới 34 ºC(ở Nha Trang) và 37-38ºC(ở Cam Ranh).

  Nhiệt độ trung bình hàng năm khá cao, khoảng 26,7°C. Riêng trên đỉnh núi Hòn Bà (cách Nha Trang 30 km đường chim bay) có khí hậu như Đà Lạt và Sa Pa. Độ ẩm tương đối khoảng 80,5%

  Nha Trang được xem là vùng có điều kiện khí hậu thời tiết khá thuận lợi để khai thác du lịch hầu như quanh năm do nằm trong khu vực ít gió bão, tần số bão đổ bộ vào khá thấp, chỉ có khoảng 0,82 cơn bão/năm so với 3,74 cơn bão/năm đổ bộ vào bờ biển nước ta; hơn nữa, các trận bão được dự đoán sẽ đổ bộ vào trong những năm gần đây thường lệch hướng vào Nam hoặc tan ngay khi gần vào bờ.