Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Nha Trang. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 3 (14-08-2018)

  Mặt trời mọc: 05:31am Mặt trời lặn: 06:03pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.2432 Kinh độ: 109.1899

  mây dày đặc
  27ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 28ºC

  Cập nhật lúc 22:36

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.455mm
  • Sức gió: 4.26mps
  • Hướng gió: 237º WSW
  • Độ ẩm: 88%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1002mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 3 (14-08-2018)

  Mặt trời mọc: 05:31am Mặt trời lặn: 06:03pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.2432 Kinh độ: 109.1899

  mây dày đặc
  30ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 28ºC

  Cập nhật lúc 22:36

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.67mps
  • Hướng gió: 218º SW
  • Độ ẩm: 75%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 999mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 3 (14-08-2018)

  Mặt trời mọc: 05:31am Mặt trời lặn: 06:03pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.2432 Kinh độ: 109.1899

  mây dày đặc
  29ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 28ºC

  Cập nhật lúc 22:36

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.93mps
  • Hướng gió: 229º SW
  • Độ ẩm: 75%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 999mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 3 (15-08-2018)

  Mặt trời mọc: 05:31am Mặt trời lặn: 06:03pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.2432 Kinh độ: 109.1899

  mây dày đặc
  28ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 28ºC

  Cập nhật lúc 22:36

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 5.81mps
  • Hướng gió: 236º SW
  • Độ ẩm: 77%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1000mb
 • Thời tiết Tối Thứ 3 (15-08-2018)

  Mặt trời mọc: 05:31am Mặt trời lặn: 06:03pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.2432 Kinh độ: 109.1899

  mây dày đặc
  29ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 28ºC

  Cập nhật lúc 22:36

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.82mps
  • Hướng gió: 234º SW
  • Độ ẩm: 75%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1001mb
 • Cập nhật lúc 22:36
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây dày đặc 29ºC 92% 4.46mps 233º SW 0mm 78%
  6:00 mây dày đặc 30ºC 92% 4.01mps 235º SW 0mm 75%
  9:00 mây dày đặc 30ºC 88% 4.67mps 218º SW 0mm 75%
  12:00 mưa rải rác 29ºC 92% 3.76mps 249º WSW 0.285mm 75%
  15:00 mây dày đặc 29ºC 88% 3.93mps 229º SW 0mm 75%
  18:00 mây dày đặc 28ºC 92% 5.56mps 224º SW 0mm 78%
  21:00 mây dày đặc 28ºC 92% 5.81mps 236º SW 0mm 77%
  24:00 mây dày đặc 29ºC 92% 4.92mps 240º WSW 0mm 74%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Nha Trang

Thứ 3

Dự báo ngày 14-08-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 4.01mps 235º
 • Độ ẩm: 75%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1000mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 15-08-2018
mây dày đặc

Mây Dày đặc

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 4.61mps 234º
 • Độ ẩm: 70%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1001mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 16-08-2018
mây dày đặc

Mây Dày đặc

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 3.65mps 247º
 • Độ ẩm: 70%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 999mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 17-08-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 6.02mps 251º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 51%
 • Áp suất: 972mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 18-08-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 5.63mps 232º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 56%
 • Áp suất: 975mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 19-08-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.13mps 212º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 22%
 • Áp suất: 979mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 20-08-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.16mps 205º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 31%
 • Áp suất: 980mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 21-08-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 3.01mps 222º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 65%
 • Áp suất: 979mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 22-08-2018
trời quang mây

Trời Quang Mây

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.69mps 222º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 58%
 • Áp suất: 980mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 23-08-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.83mps 237º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 3%
 • Áp suất: 981mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 24-08-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 3.57mps 242º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 7%
 • Áp suất: 980mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 25-08-2018
trời quang mây

Trời Quang Mây

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 3.55mps 238º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 31%
 • Áp suất: 979mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 26-08-2018
trời quang mây

Trời Quang Mây

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.51mps 223º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 979mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 27-08-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.77mps 201º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 34%
 • Áp suất: 980mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 28-08-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.21mps 185º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 7%
 • Áp suất: 981mbar
Xem thêm
 • Tổng quan về thời tiết NHA TRANG - KHÁNH HÒA

  Nha Trang là một thành phố ven biển và là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật và du lịch của tỉnh Khánh Hòa, nằm ở khu vực duyên hải Nam Trung Bộ. Đây là một trong những địa phương có đường bờ biển dài và đẹp nhất Việt Nam. Đường bờ biển kéo dài từ xã Đại Lãnh tới cuối vịnh Cam Ranh, có độ dài khoảng 385 km với nhiều cửa lạch, đầm, vịnh, cùng khoảng 200 đảo lớn, nhỏ ven bờ và các đảo san hô của quần đảo Trường Sa.

  Khí hậu ở Nha Trang tương đối ôn hòa với nền nhiệt độ trung bình năm là 26,3ºC do mang tính chất của khí hậu đại dương. Trong năm có hai mùa rõ rệt là mùa mưa và mùa khô.

  Mùa mưa: kéo dài từ khoảng giữa tháng 9 đến giữa tháng 12

  Tập trung chủ yếu vào hai tháng là tháng 10 và tháng 11, lượng mưa thường chiếm gần 80% lượng mưa cả năm (1.025 mm).

  Mùa khô: kéo dài từ tháng 1 đến tháng 8

  Những tháng đầu mùa, trời mát, nhiệt độ từ 17-25 °C, nhưng từ tháng 5 đến tháng 8 trời nóng nực, nhiệt độ có thể lên tới 34 ºC(ở Nha Trang) và 37-38ºC(ở Cam Ranh).

  Nhiệt độ trung bình hàng năm khá cao, khoảng 26,7°C. Riêng trên đỉnh núi Hòn Bà (cách Nha Trang 30 km đường chim bay) có khí hậu như Đà Lạt và Sa Pa. Độ ẩm tương đối khoảng 80,5%

  Nha Trang được xem là vùng có điều kiện khí hậu thời tiết khá thuận lợi để khai thác du lịch hầu như quanh năm do nằm trong khu vực ít gió bão, tần số bão đổ bộ vào khá thấp, chỉ có khoảng 0,82 cơn bão/năm so với 3,74 cơn bão/năm đổ bộ vào bờ biển nước ta; hơn nữa, các trận bão được dự đoán sẽ đổ bộ vào trong những năm gần đây thường lệch hướng vào Nam hoặc tan ngay khi gần vào bờ.