Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Nha Trang. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (16-11-2017)

  Mặt trời mọc: 05:41am Mặt trời lặn: 05:14pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.25 Kinh độ: 109.1833

  mưa rải rác
  25ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 09:05

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.52mps
  • Hướng gió: 11º N
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 56%
  • Áp suất: 1007mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (16-11-2017)

  Mặt trời mọc: 05:41am Mặt trời lặn: 05:14pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.25 Kinh độ: 109.1833

  clear sky
  27ºC

  Clear Sky

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 09:05

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.62mps
  • Hướng gió: 31º NNE
  • Độ ẩm: 93%
  • Độ che phủ: 8%
  • Áp suất: 1004mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (16-11-2017)

  Mặt trời mọc: 05:41am Mặt trời lặn: 05:14pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.25 Kinh độ: 109.1833

  mưa rải rác
  25ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 09:05

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.06mm
  • Sức gió: 4.16mps
  • Hướng gió: 11º N
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 1006mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (17-11-2017)

  Mặt trời mọc: 05:41am Mặt trời lặn: 05:14pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.25 Kinh độ: 109.1833

  mưa rải rác
  25ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 09:05

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.05mm
  • Sức gió: 3.33mps
  • Hướng gió: 3º N
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1004mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (17-11-2017)

  Mặt trời mọc: 05:41am Mặt trời lặn: 05:14pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.25 Kinh độ: 109.1833

  mưa rải rác
  26ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 09:05

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.015mm
  • Sức gió: 3.73mps
  • Hướng gió: 13º NNE
  • Độ ẩm: 93%
  • Độ che phủ: 48%
  • Áp suất: 1005mb
 • Cập nhật lúc 09:05
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 26ºC 56% 2.52mps 11º N 0.1mm 100%
  6:00 clear sky 28ºC 0% 2.91mps 27º NNE 0mm 92%
  9:00 clear sky 27ºC 8% 3.62mps 31º NNE 0mm 93%
  12:00 nhiều mây 25ºC 56% 4.03mps 23º NNE 0mm 100%
  15:00 mưa rải rác 25ºC 88% 4.16mps 11º N 0.06mm 100%
  18:00 mưa rải rác 25ºC 92% 3.76mps 11º N 0.029999999999999mm 100%
  21:00 mưa rải rác 25ºC 92% 3.33mps 3º N 0.05mm 100%
  24:00 mưa rải rác 25ºC 76% 3mps 359º N 0.02mm 100%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Nha Trang

Thứ 5

Dự báo ngày 16-11-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.52mps 11º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 56%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 17-11-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.73mps 13º
 • Độ ẩm: 93%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 48%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 18-11-2017
mưa to

Mưa To

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 4.19mps 3º
 • Độ ẩm: 90%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 68%
 • Áp suất: 1002mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 19-11-2017
quang mây

Quang Mây

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 5.38mps 321º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 93%
 • Áp suất: 976mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 20-11-2017
quang mây

Quang Mây

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.63mps 236º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 76%
 • Áp suất: 977mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 21-11-2017
quang mây

Quang Mây

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.75mps 145º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 42%
 • Áp suất: 979mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 22-11-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.29mps 78º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 57%
 • Áp suất: 982mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 23-11-2017
mưa to

Mưa To

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.97mps 23º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 57%
 • Áp suất: 985mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 24-11-2017
mưa to

Mưa To

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 3.71mps 18º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 47%
 • Áp suất: 986mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 25-11-2017
mưa rất to

Mưa Rất To

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 4.02mps 38º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 75%
 • Áp suất: 984mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 26-11-2017
mưa to

Mưa To

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 6.65mps 35º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 68%
 • Áp suất: 984mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 27-11-2017
mưa to

Mưa To

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 4.96mps 37º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 66%
 • Áp suất: 983mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 28-11-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 5.4mps 22º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 60%
 • Áp suất: 982mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 29-11-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 6.07mps 9º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 57%
 • Áp suất: 979mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 30-11-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 6.79mps 1º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 63%
 • Áp suất: 977mbar
Xem thêm
 • Tổng quan về thời tiết NHA TRANG - KHÁNH HÒA

  Nha Trang là một thành phố ven biển và là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật và du lịch của tỉnh Khánh Hòa, nằm ở khu vực duyên hải Nam Trung Bộ. Đây là một trong những địa phương có đường bờ biển dài và đẹp nhất Việt Nam. Đường bờ biển kéo dài từ xã Đại Lãnh tới cuối vịnh Cam Ranh, có độ dài khoảng 385 km với nhiều cửa lạch, đầm, vịnh, cùng khoảng 200 đảo lớn, nhỏ ven bờ và các đảo san hô của quần đảo Trường Sa.

  Khí hậu ở Nha Trang tương đối ôn hòa với nền nhiệt độ trung bình năm là 26,3ºC do mang tính chất của khí hậu đại dương. Trong năm có hai mùa rõ rệt là mùa mưa và mùa khô.

  Mùa mưa: kéo dài từ khoảng giữa tháng 9 đến giữa tháng 12

  Tập trung chủ yếu vào hai tháng là tháng 10 và tháng 11, lượng mưa thường chiếm gần 80% lượng mưa cả năm (1.025 mm).

  Mùa khô: kéo dài từ tháng 1 đến tháng 8

  Những tháng đầu mùa, trời mát, nhiệt độ từ 17-25 °C, nhưng từ tháng 5 đến tháng 8 trời nóng nực, nhiệt độ có thể lên tới 34 ºC(ở Nha Trang) và 37-38ºC(ở Cam Ranh).

  Nhiệt độ trung bình hàng năm khá cao, khoảng 26,7°C. Riêng trên đỉnh núi Hòn Bà (cách Nha Trang 30 km đường chim bay) có khí hậu như Đà Lạt và Sa Pa. Độ ẩm tương đối khoảng 80,5%

  Nha Trang được xem là vùng có điều kiện khí hậu thời tiết khá thuận lợi để khai thác du lịch hầu như quanh năm do nằm trong khu vực ít gió bão, tần số bão đổ bộ vào khá thấp, chỉ có khoảng 0,82 cơn bão/năm so với 3,74 cơn bão/năm đổ bộ vào bờ biển nước ta; hơn nữa, các trận bão được dự đoán sẽ đổ bộ vào trong những năm gần đây thường lệch hướng vào Nam hoặc tan ngay khi gần vào bờ.