Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Nha Trang. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 5 (09-07-2020)

  Mặt trời mọc: 05:24am Mặt trời lặn: 06:12pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.25 Kinh độ: 109.1833

  nhiều mây
  31ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 19:15

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.6mps
  • Hướng gió: 190º S
  • Độ ẩm: 62%
  • Độ che phủ: 20%
  • Áp suất: 1007mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 5 (09-07-2020)

  Mặt trời mọc: 05:24am Mặt trời lặn: 06:12pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.25 Kinh độ: 109.1833

  mây dày đặc
  31ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 19:15

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.58mps
  • Hướng gió: 140º SE
  • Độ ẩm: 60%
  • Độ che phủ: 90%
  • Áp suất: 1006mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 5 (09-07-2020)

  Mặt trời mọc: 05:24am Mặt trời lặn: 06:12pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.25 Kinh độ: 109.1833

  mưa rải rác
  27ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 19:15

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.24mm
  • Sức gió: 3.37mps
  • Hướng gió: 165º SSE
  • Độ ẩm: 82%
  • Độ che phủ: 97%
  • Áp suất: 1006mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 5 (10-07-2020)

  Mặt trời mọc: 05:24am Mặt trời lặn: 06:12pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.25 Kinh độ: 109.1833

  mây dày đặc
  25ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 19:15

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.85mps
  • Hướng gió: 240º WSW
  • Độ ẩm: 85%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1008mb
 • Thời tiết Tối Thứ 5 (10-07-2020)

  Mặt trời mọc: 05:24am Mặt trời lặn: 06:12pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.25 Kinh độ: 109.1833

  mây dày đặc
  26ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 19:15

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.17mps
  • Hướng gió: 260º W
  • Độ ẩm: 77%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1008mb
 • Cập nhật lúc 19:15
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 nhiều mây 26ºC 59% 1.69mps 263º W 0mm 75%
  6:00 nhiều mây 30ºC 76% 2.64mps 127º SE 0mm 62%
  9:00 mây dày đặc 31ºC 90% 4.58mps 140º SE 0mm 60%
  12:00 mưa rải rác 30ºC 98% 5.29mps 147º SSE 0.28mm 66%
  15:00 mưa rải rác 27ºC 97% 3.37mps 165º SSE 0.24mm 82%
  18:00 mây dày đặc 26ºC 100% 2.64mps 201º SSW 0mm 84%
  21:00 mây dày đặc 25ºC 100% 1.85mps 240º WSW 0mm 85%
  24:00 mây dày đặc 25ºC 100% 1.55mps 265º W 0mm 85%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Nha Trang

Thứ 5

Dự báo ngày 09-07-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.64mps 127º
 • Độ ẩm: 62%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 76%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 10-07-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.59mps 130º
 • Độ ẩm: 60%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 95%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 11-07-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.29mps 120º
 • Độ ẩm: 61%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 84%
 • Áp suất: 1008mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 12-07-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.53mps 129º
 • Độ ẩm: 61%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 13-07-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.37mps 133º
 • Độ ẩm: 59%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 14-07-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.95mps 129º
 • Độ ẩm: 57%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 15-07-2020
trời quang mây

Trời Quang Mây

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.76mps 121º
 • Độ ẩm: 56%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 16-07-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.7mps 130º
 • Độ ẩm: 60%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 58%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 17-07-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.12mps 114º
 • Độ ẩm: 59%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 88%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 18-07-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.2mps 133º
 • Độ ẩm: 58%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 34%
 • Áp suất: 1010mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 19-07-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.6mps 109º
 • Độ ẩm: 58%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 48%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 20-07-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.11mps 94º
 • Độ ẩm: 56%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 21-07-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.67mps 105º
 • Độ ẩm: 58%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 26%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 22-07-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.81mps 112º
 • Độ ẩm: 59%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 23-07-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.66mps 126º
 • Độ ẩm: 61%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1010mbar
Xem thêm
 • Tổng quan về thời tiết NHA TRANG - KHÁNH HÒA

  Nha Trang là một thành phố ven biển và là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật và du lịch của tỉnh Khánh Hòa, nằm ở khu vực duyên hải Nam Trung Bộ. Đây là một trong những địa phương có đường bờ biển dài và đẹp nhất Việt Nam. Đường bờ biển kéo dài từ xã Đại Lãnh tới cuối vịnh Cam Ranh, có độ dài khoảng 385 km với nhiều cửa lạch, đầm, vịnh, cùng khoảng 200 đảo lớn, nhỏ ven bờ và các đảo san hô của quần đảo Trường Sa.

  Khí hậu ở Nha Trang tương đối ôn hòa với nền nhiệt độ trung bình năm là 26,3ºC do mang tính chất của khí hậu đại dương. Trong năm có hai mùa rõ rệt là mùa mưa và mùa khô.

  Mùa mưa: kéo dài từ khoảng giữa tháng 9 đến giữa tháng 12

  Tập trung chủ yếu vào hai tháng là tháng 10 và tháng 11, lượng mưa thường chiếm gần 80% lượng mưa cả năm (1.025 mm).

  Mùa khô: kéo dài từ tháng 1 đến tháng 8

  Những tháng đầu mùa, trời mát, nhiệt độ từ 17-25 °C, nhưng từ tháng 5 đến tháng 8 trời nóng nực, nhiệt độ có thể lên tới 34 ºC(ở Nha Trang) và 37-38ºC(ở Cam Ranh).

  Nhiệt độ trung bình hàng năm khá cao, khoảng 26,7°C. Riêng trên đỉnh núi Hòn Bà (cách Nha Trang 30 km đường chim bay) có khí hậu như Đà Lạt và Sa Pa. Độ ẩm tương đối khoảng 80,5%

  Nha Trang được xem là vùng có điều kiện khí hậu thời tiết khá thuận lợi để khai thác du lịch hầu như quanh năm do nằm trong khu vực ít gió bão, tần số bão đổ bộ vào khá thấp, chỉ có khoảng 0,82 cơn bão/năm so với 3,74 cơn bão/năm đổ bộ vào bờ biển nước ta; hơn nữa, các trận bão được dự đoán sẽ đổ bộ vào trong những năm gần đây thường lệch hướng vào Nam hoặc tan ngay khi gần vào bờ.