Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Nha Trang. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 6 (22-06-2018)

  Mặt trời mọc: 05:19am Mặt trời lặn: 06:10pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.2432 Kinh độ: 109.1899

  trời quang mây
  30ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 09:59

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.51mps
  • Hướng gió: 183º S
  • Độ ẩm: 78%
  • Độ che phủ: 20%
  • Áp suất: 1004mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 6 (22-06-2018)

  Mặt trời mọc: 05:19am Mặt trời lặn: 06:10pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.2432 Kinh độ: 109.1899

  mưa rải rác
  28ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 09:59

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 2.36mm
  • Sức gió: 2.91mps
  • Hướng gió: 194º SSW
  • Độ ẩm: 97%
  • Độ che phủ: 12%
  • Áp suất: 1003mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 6 (22-06-2018)

  Mặt trời mọc: 05:19am Mặt trời lặn: 06:10pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.2432 Kinh độ: 109.1899

  nhiều mây
  27ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 09:59

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.22mps
  • Hướng gió: 192º SSW
  • Độ ẩm: 93%
  • Độ che phủ: 64%
  • Áp suất: 1002mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 6 (23-06-2018)

  Mặt trời mọc: 05:19am Mặt trời lặn: 06:10pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.2432 Kinh độ: 109.1899

  nhiều mây
  26ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 09:59

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.02mps
  • Hướng gió: 193º SSW
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 76%
  • Áp suất: 1003mb
 • Thời tiết Tối Thứ 6 (23-06-2018)

  Mặt trời mọc: 05:19am Mặt trời lặn: 06:10pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.2432 Kinh độ: 109.1899

  ít mây
  26ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 09:59

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.76mps
  • Hướng gió: 223º SW
  • Độ ẩm: 96%
  • Độ che phủ: 24%
  • Áp suất: 1003mb
 • Cập nhật lúc 09:59
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 trời quang mây 28ºC 0% 3.01mps 224º SW 0mm 90%
  6:00 ít mây 30ºC 20% 1.51mps 183º S 0mm 78%
  9:00 mưa rải rác 28ºC 12% 2.91mps 194º SSW 2.36mm 97%
  12:00 mưa rải rác 28ºC 56% 1.12mps 215º SW 0.2675mm 89%
  15:00 nhiều mây 27ºC 64% 2.22mps 192º SSW 0mm 93%
  18:00 nhiều mây 26ºC 64% 3.21mps 200º SSW 0mm 99%
  21:00 nhiều mây 26ºC 76% 4.02mps 193º SSW 0mm 100%
  24:00 nhiều mây 25ºC 76% 3.91mps 206º SSW 0mm 100%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Nha Trang

Thứ 6

Dự báo ngày 22-06-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 1.51mps 184º
 • Độ ẩm: 78%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 23-06-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.61mps 170º
 • Độ ẩm: 84%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 1003mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 24-06-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 0.92mps 58º
 • Độ ẩm: 85%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 25-06-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.49mps 183º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 27%
 • Áp suất: 979mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 26-06-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.7mps 180º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 16%
 • Áp suất: 980mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 27-06-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 0.99mps 203º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 13%
 • Áp suất: 982mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 28-06-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.77mps 175º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 980mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 29-06-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.81mps 178º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 15%
 • Áp suất: 979mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 30-06-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 0.7mps 198º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 17%
 • Áp suất: 979mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 01-07-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 0.99mps 186º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 19%
 • Áp suất: 978mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 02-07-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 0.73mps 130º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 44%
 • Áp suất: 978mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 03-07-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 0.5mps 260º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 32%
 • Áp suất: 977mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 04-07-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.26mps 243º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 29%
 • Áp suất: 976mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 05-07-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.12mps 232º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 36%
 • Áp suất: 976mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 06-07-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.25mps 245º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 45%
 • Áp suất: 976mbar
Xem thêm
 • Tổng quan về thời tiết NHA TRANG - KHÁNH HÒA

  Nha Trang là một thành phố ven biển và là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật và du lịch của tỉnh Khánh Hòa, nằm ở khu vực duyên hải Nam Trung Bộ. Đây là một trong những địa phương có đường bờ biển dài và đẹp nhất Việt Nam. Đường bờ biển kéo dài từ xã Đại Lãnh tới cuối vịnh Cam Ranh, có độ dài khoảng 385 km với nhiều cửa lạch, đầm, vịnh, cùng khoảng 200 đảo lớn, nhỏ ven bờ và các đảo san hô của quần đảo Trường Sa.

  Khí hậu ở Nha Trang tương đối ôn hòa với nền nhiệt độ trung bình năm là 26,3ºC do mang tính chất của khí hậu đại dương. Trong năm có hai mùa rõ rệt là mùa mưa và mùa khô.

  Mùa mưa: kéo dài từ khoảng giữa tháng 9 đến giữa tháng 12

  Tập trung chủ yếu vào hai tháng là tháng 10 và tháng 11, lượng mưa thường chiếm gần 80% lượng mưa cả năm (1.025 mm).

  Mùa khô: kéo dài từ tháng 1 đến tháng 8

  Những tháng đầu mùa, trời mát, nhiệt độ từ 17-25 °C, nhưng từ tháng 5 đến tháng 8 trời nóng nực, nhiệt độ có thể lên tới 34 ºC(ở Nha Trang) và 37-38ºC(ở Cam Ranh).

  Nhiệt độ trung bình hàng năm khá cao, khoảng 26,7°C. Riêng trên đỉnh núi Hòn Bà (cách Nha Trang 30 km đường chim bay) có khí hậu như Đà Lạt và Sa Pa. Độ ẩm tương đối khoảng 80,5%

  Nha Trang được xem là vùng có điều kiện khí hậu thời tiết khá thuận lợi để khai thác du lịch hầu như quanh năm do nằm trong khu vực ít gió bão, tần số bão đổ bộ vào khá thấp, chỉ có khoảng 0,82 cơn bão/năm so với 3,74 cơn bão/năm đổ bộ vào bờ biển nước ta; hơn nữa, các trận bão được dự đoán sẽ đổ bộ vào trong những năm gần đây thường lệch hướng vào Nam hoặc tan ngay khi gần vào bờ.