Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Nha Trang. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (29-12-2014)

  Mặt trời mọc: 06:02am Mặt trời lặn: 05:27pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.25 Kinh độ: 109.183327

  mưa rải rác
  21ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 18:50

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 7.37mps
  • Hướng gió: 9º N
  • Độ ẩm: 98%
  • Độ che phủ: 64%
  • Áp suất: 1000mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (29-12-2014)

  Mặt trời mọc: 06:02am Mặt trời lặn: 05:27pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.25 Kinh độ: 109.183327

  mây dày đặc
  19ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 18:50

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 5.02mps
  • Hướng gió: 6º N
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1002mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (30-12-2014)

  Mặt trời mọc: 06:02am Mặt trời lặn: 05:27pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.25 Kinh độ: 109.183327

  mây dày đặc
  19ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 18:50

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.51mps
  • Hướng gió: 359º N
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1000mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (30-12-2014)

  Mặt trời mọc: 06:02am Mặt trời lặn: 05:27pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.25 Kinh độ: 109.183327

  nhiều mây
  20ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 18:50

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.96mps
  • Hướng gió: 4º N
  • Độ ẩm: 98%
  • Độ che phủ: 56%
  • Áp suất: 1001mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (30-12-2014)

  Mặt trời mọc: 06:02am Mặt trời lặn: 05:27pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.25 Kinh độ: 109.183327

  nhiều mây
  21ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 18:50

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.66mps
  • Hướng gió: 5º N
  • Độ ẩm: 94%
  • Độ che phủ: 64%
  • Áp suất: 998mb
 • Cập nhật lúc 18:50
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 20ºC 92% 5.62mps 10º N 0.5mm 100%
  6:00 mây dày đặc 20ºC 92% 5.37mps 8º N 0mm 100%
  9:00 mây dày đặc 19ºC 92% 5.02mps 6º N 0mm 100%
  12:00 mây dày đặc 19ºC 92% 4.76mps 2º N 0mm 100%
  15:00 mây dày đặc 19ºC 92% 4.51mps 359º N 0mm 100%
  18:00 mưa rải rác 19ºC 92% 4.51mps 1º N 0.5mm 100%
  21:00 nhiều mây 20ºC 56% 4.96mps 4º N 0mm 98%
  24:00 quang mây 22ºC 8% 5.08mps 4º N 0mm 92%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Nha Trang

Thứ 2

Dự báo ngày 29-12-2014
nhiều mây

Nhiều Mây

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 7.37mps 10º
 • Độ ẩm: 98%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 64%
 • Áp suất: 1000mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 30-12-2014
quang mây

Quang Mây

22ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 7.14mps 5º
 • Độ ẩm: 92%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1000mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 31-12-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 7.46mps 3º
 • Độ ẩm: 93%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 44%
 • Áp suất: 1001mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 01-01-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

21ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 8.62mps 5º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 80%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 02-01-2015
mưa to

Mưa To

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 4.6mps 15º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 979mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 03-01-2015
mưa to

Mưa To

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.63mps 63º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 41%
 • Áp suất: 979mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 04-01-2015
mưa to

Mưa To

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.15mps 24º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 73%
 • Áp suất: 979mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 05-01-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.42mps 47º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 9%
 • Áp suất: 978mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 06-01-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.07mps 72º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 25%
 • Áp suất: 978mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 07-01-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.17mps 34º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 56%
 • Áp suất: 979mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 08-01-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.07mps 80º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 22%
 • Áp suất: 979mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 09-01-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.18mps 97º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 7%
 • Áp suất: 979mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 10-01-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.6mps 47º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 46%
 • Áp suất: 981mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 11-01-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 2mps 33º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 84%
 • Áp suất: 982mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 12-01-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.98mps 29º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 34%
 • Áp suất: 982mbar
Xem thêm
 • Tổng quan về thời tiết NHA TRANG - KHÁNH HÒA

  Nha Trang là một thành phố ven biển và là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật và du lịch của tỉnh Khánh Hòa, nằm ở khu vực duyên hải Nam Trung Bộ. Đây là một trong những địa phương có đường bờ biển dài và đẹp nhất Việt Nam. Đường bờ biển kéo dài từ xã Đại Lãnh tới cuối vịnh Cam Ranh, có độ dài khoảng 385 km với nhiều cửa lạch, đầm, vịnh, cùng khoảng 200 đảo lớn, nhỏ ven bờ và các đảo san hô của quần đảo Trường Sa.

  Khí hậu ở Nha Trang tương đối ôn hòa với nền nhiệt độ trung bình năm là 26,3ºC do mang tính chất của khí hậu đại dương. Trong năm có hai mùa rõ rệt là mùa mưa và mùa khô.

  Mùa mưa: kéo dài từ khoảng giữa tháng 9 đến giữa tháng 12

  Tập trung chủ yếu vào hai tháng là tháng 10 và tháng 11, lượng mưa thường chiếm gần 80% lượng mưa cả năm (1.025 mm).

  Mùa khô: kéo dài từ tháng 1 đến tháng 8

  Những tháng đầu mùa, trời mát, nhiệt độ từ 17-25 °C, nhưng từ tháng 5 đến tháng 8 trời nóng nực, nhiệt độ có thể lên tới 34 ºC(ở Nha Trang) và 37-38ºC(ở Cam Ranh).

  Nhiệt độ trung bình hàng năm khá cao, khoảng 26,7°C. Riêng trên đỉnh núi Hòn Bà (cách Nha Trang 30 km đường chim bay) có khí hậu như Đà Lạt và Sa Pa. Độ ẩm tương đối khoảng 80,5%

  Nha Trang được xem là vùng có điều kiện khí hậu thời tiết khá thuận lợi để khai thác du lịch hầu như quanh năm do nằm trong khu vực ít gió bão, tần số bão đổ bộ vào khá thấp, chỉ có khoảng 0,82 cơn bão/năm so với 3,74 cơn bão/năm đổ bộ vào bờ biển nước ta; hơn nữa, các trận bão được dự đoán sẽ đổ bộ vào trong những năm gần đây thường lệch hướng vào Nam hoặc tan ngay khi gần vào bờ.