Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Nha Trang. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 6 (29-01-2015)

  Mặt trời mọc: 06:08am Mặt trời lặn: 05:43pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.25 Kinh độ: 109.183327

  quang mây
  19ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 19ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 00:43

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 5.69mps
  • Hướng gió: 0º N
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 8%
  • Áp suất: 1000mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 6 (30-01-2015)

  Mặt trời mọc: 06:08am Mặt trời lặn: 05:43pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.25 Kinh độ: 109.183327

  nhiều mây
  16ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 19ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 00:43

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.61mps
  • Hướng gió: 355º N
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 64%
  • Áp suất: 1001mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 6 (30-01-2015)

  Mặt trời mọc: 06:08am Mặt trời lặn: 05:43pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.25 Kinh độ: 109.183327

  nhiều mây
  21ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 19ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 00:43

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.36mps
  • Hướng gió: 355º N
  • Độ ẩm: 93%
  • Độ che phủ: 64%
  • Áp suất: 1005mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 6 (30-01-2015)

  Mặt trời mọc: 06:08am Mặt trời lặn: 05:43pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.25 Kinh độ: 109.183327

  mây rải rác
  22ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 19ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 00:43

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.01mps
  • Hướng gió: 10º N
  • Độ ẩm: 86%
  • Độ che phủ: 36%
  • Áp suất: 1002mb
 • Thời tiết Tối Thứ 6 (30-01-2015)

  Mặt trời mọc: 06:08am Mặt trời lặn: 05:43pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.25 Kinh độ: 109.183327

  mây dày đặc
  18ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 19ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 00:43

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.64mps
  • Hướng gió: 348º NNW
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 1003mb
 • Cập nhật lúc 00:43
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 quang mây 17ºC 8% 3.41mps 1º N 0mm 100%
  6:00 nhiều mây 17ºC 56% 3.44mps 356º N 0mm 100%
  9:00 nhiều mây 16ºC 64% 3.61mps 355º N 0mm 100%
  12:00 nhiều mây 17ºC 76% 3.66mps 354º N 0mm 100%
  15:00 nhiều mây 21ºC 64% 3.36mps 355º N 0mm 93%
  18:00 nhiều mây 22ºC 56% 3.92mps 11º N 0mm 88%
  21:00 mây rải rác 22ºC 36% 4.01mps 10º N 0mm 86%
  24:00 nhiều mây 19ºC 64% 3.86mps 4º N 0mm 100%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Nha Trang

Thứ 5

Dự báo ngày 29-01-2015
quang mây

Quang Mây

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 6.01mps 7º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1001mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 30-01-2015
ít mây

ít Mây

21ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 5.71mps 4º
 • Độ ẩm: 93%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 31-01-2015
ít mây

ít Mây

23ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 5.81mps 23º
 • Độ ẩm: 81%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 1003mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 01-02-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 5.17mps 12º
 • Độ ẩm: 83%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 02-02-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

23ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 4.42mps 25º
 • Độ ẩm: 94%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 03-02-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 2.64mps 26º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 47%
 • Áp suất: 985mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 04-02-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 2.39mps 19º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 1%
 • Áp suất: 983mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 05-02-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 2.51mps 28º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 983mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 06-02-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 4.32mps 19º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 30%
 • Áp suất: 984mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 07-02-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 3.79mps 17º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 16%
 • Áp suất: 984mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 08-02-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 2.67mps 6º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 983mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 09-02-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 2.78mps 19º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 19%
 • Áp suất: 981mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 10-02-2015
mưa to

Mưa To

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 2.16mps 26º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 79%
 • Áp suất: 982mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 11-02-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 2.31mps 22º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 48%
 • Áp suất: 981mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 01-01-1970

0ºC
 • Cao nhất: 0ºC
 • Thấp nhất: 0ºC
 • Sức gió: mps º
 • Độ ẩm: %
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: %
 • Áp suất: 0mbar
Xem thêm
 • Tổng quan về thời tiết NHA TRANG - KHÁNH HÒA

  Nha Trang là một thành phố ven biển và là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật và du lịch của tỉnh Khánh Hòa, nằm ở khu vực duyên hải Nam Trung Bộ. Đây là một trong những địa phương có đường bờ biển dài và đẹp nhất Việt Nam. Đường bờ biển kéo dài từ xã Đại Lãnh tới cuối vịnh Cam Ranh, có độ dài khoảng 385 km với nhiều cửa lạch, đầm, vịnh, cùng khoảng 200 đảo lớn, nhỏ ven bờ và các đảo san hô của quần đảo Trường Sa.

  Khí hậu ở Nha Trang tương đối ôn hòa với nền nhiệt độ trung bình năm là 26,3ºC do mang tính chất của khí hậu đại dương. Trong năm có hai mùa rõ rệt là mùa mưa và mùa khô.

  Mùa mưa: kéo dài từ khoảng giữa tháng 9 đến giữa tháng 12

  Tập trung chủ yếu vào hai tháng là tháng 10 và tháng 11, lượng mưa thường chiếm gần 80% lượng mưa cả năm (1.025 mm).

  Mùa khô: kéo dài từ tháng 1 đến tháng 8

  Những tháng đầu mùa, trời mát, nhiệt độ từ 17-25 °C, nhưng từ tháng 5 đến tháng 8 trời nóng nực, nhiệt độ có thể lên tới 34 ºC(ở Nha Trang) và 37-38ºC(ở Cam Ranh).

  Nhiệt độ trung bình hàng năm khá cao, khoảng 26,7°C. Riêng trên đỉnh núi Hòn Bà (cách Nha Trang 30 km đường chim bay) có khí hậu như Đà Lạt và Sa Pa. Độ ẩm tương đối khoảng 80,5%

  Nha Trang được xem là vùng có điều kiện khí hậu thời tiết khá thuận lợi để khai thác du lịch hầu như quanh năm do nằm trong khu vực ít gió bão, tần số bão đổ bộ vào khá thấp, chỉ có khoảng 0,82 cơn bão/năm so với 3,74 cơn bão/năm đổ bộ vào bờ biển nước ta; hơn nữa, các trận bão được dự đoán sẽ đổ bộ vào trong những năm gần đây thường lệch hướng vào Nam hoặc tan ngay khi gần vào bờ.