Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Nha Trang. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 3 (19-02-2019)

  Mặt trời mọc: 06:03am Mặt trời lặn: 05:50pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.2432 Kinh độ: 109.1899

  mưa rải rác
  28ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 18:40

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.6mps
  • Hướng gió: 160º SSE
  • Độ ẩm: 74%
  • Độ che phủ: 20%
  • Áp suất: 1014mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 3 (19-02-2019)

  Mặt trời mọc: 06:03am Mặt trời lặn: 05:50pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.2432 Kinh độ: 109.1899

  mây rải rác
  27ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 18:40

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.21mps
  • Hướng gió: 110º ESE
  • Độ ẩm: 83%
  • Độ che phủ: 32%
  • Áp suất: 1009mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 3 (19-02-2019)

  Mặt trời mọc: 06:03am Mặt trời lặn: 05:50pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.2432 Kinh độ: 109.1899

  trời quang mây
  25ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 18:40

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.65mps
  • Hướng gió: 108º ESE
  • Độ ẩm: 92%
  • Độ che phủ: 8%
  • Áp suất: 1010mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 3 (20-02-2019)

  Mặt trời mọc: 06:03am Mặt trời lặn: 05:50pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.2432 Kinh độ: 109.1899

  nhiều mây
  23ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 18:40

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.61mps
  • Hướng gió: 351º N
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 56%
  • Áp suất: 1010mb
 • Thời tiết Tối Thứ 3 (20-02-2019)

  Mặt trời mọc: 06:03am Mặt trời lặn: 05:50pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.2432 Kinh độ: 109.1899

  mưa rải rác
  22ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 18:40

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.245mm
  • Sức gió: 2.01mps
  • Hướng gió: 355º N
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 64%
  • Áp suất: 1010mb
 • Cập nhật lúc 18:40
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 25ºC 44% 0.71mps 255º WSW 0.005mm 99%
  6:00 mây rải rác 27ºC 48% 1.41mps 106º ESE 0mm 84%
  9:00 mây rải rác 27ºC 32% 2.21mps 110º ESE 0mm 83%
  12:00 trời quang mây 27ºC 8% 2.06mps 116º ESE 0mm 84%
  15:00 trời quang mây 25ºC 8% 1.65mps 108º ESE 0mm 92%
  18:00 ít mây 23ºC 24% 1.17mps 65º ENE 0mm 100%
  21:00 nhiều mây 23ºC 56% 1.61mps 351º N 0mm 100%
  24:00 ít mây 23ºC 20% 1.87mps 331º NNW 0mm 100%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Nha Trang

Thứ 3

Dự báo ngày 19-02-2019
mây rải rác

Mây Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.41mps 107º
 • Độ ẩm: 84%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 48%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 20-02-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.07mps 2º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 21-02-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 3.11mps 23º
 • Độ ẩm: 98%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 80%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 22-02-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 1.22mps 92º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 979mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 23-02-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 1.25mps 117º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 978mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 24-02-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.24mps 105º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 977mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 25-02-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 1.28mps 93º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 979mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 26-02-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.31mps 78º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 979mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 27-02-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.33mps 108º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 976mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 28-02-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.26mps 129º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 977mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 01-03-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.23mps 107º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 978mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 02-03-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.27mps 122º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 978mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 03-03-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.21mps 116º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 978mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 04-03-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.57mps 32º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 41%
 • Áp suất: 980mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 05-03-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.13mps 351º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 53%
 • Áp suất: 981mbar
Xem thêm
 • Tổng quan về thời tiết NHA TRANG - KHÁNH HÒA

  Nha Trang là một thành phố ven biển và là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật và du lịch của tỉnh Khánh Hòa, nằm ở khu vực duyên hải Nam Trung Bộ. Đây là một trong những địa phương có đường bờ biển dài và đẹp nhất Việt Nam. Đường bờ biển kéo dài từ xã Đại Lãnh tới cuối vịnh Cam Ranh, có độ dài khoảng 385 km với nhiều cửa lạch, đầm, vịnh, cùng khoảng 200 đảo lớn, nhỏ ven bờ và các đảo san hô của quần đảo Trường Sa.

  Khí hậu ở Nha Trang tương đối ôn hòa với nền nhiệt độ trung bình năm là 26,3ºC do mang tính chất của khí hậu đại dương. Trong năm có hai mùa rõ rệt là mùa mưa và mùa khô.

  Mùa mưa: kéo dài từ khoảng giữa tháng 9 đến giữa tháng 12

  Tập trung chủ yếu vào hai tháng là tháng 10 và tháng 11, lượng mưa thường chiếm gần 80% lượng mưa cả năm (1.025 mm).

  Mùa khô: kéo dài từ tháng 1 đến tháng 8

  Những tháng đầu mùa, trời mát, nhiệt độ từ 17-25 °C, nhưng từ tháng 5 đến tháng 8 trời nóng nực, nhiệt độ có thể lên tới 34 ºC(ở Nha Trang) và 37-38ºC(ở Cam Ranh).

  Nhiệt độ trung bình hàng năm khá cao, khoảng 26,7°C. Riêng trên đỉnh núi Hòn Bà (cách Nha Trang 30 km đường chim bay) có khí hậu như Đà Lạt và Sa Pa. Độ ẩm tương đối khoảng 80,5%

  Nha Trang được xem là vùng có điều kiện khí hậu thời tiết khá thuận lợi để khai thác du lịch hầu như quanh năm do nằm trong khu vực ít gió bão, tần số bão đổ bộ vào khá thấp, chỉ có khoảng 0,82 cơn bão/năm so với 3,74 cơn bão/năm đổ bộ vào bờ biển nước ta; hơn nữa, các trận bão được dự đoán sẽ đổ bộ vào trong những năm gần đây thường lệch hướng vào Nam hoặc tan ngay khi gần vào bờ.