Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Nha Trang. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.


 • Thời tiết Hiện tại Thứ 4 (03-09-2014)

  Mặt trời mọc: 05:32am Mặt trời lặn: 05:52pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.25 Kinh độ: 109.183327

  quang mây
  29ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 11:32

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.71mps
  • Hướng gió: 44º NE
  • Độ ẩm: 77%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 997mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 4 (03-09-2014)

  Mặt trời mọc: 05:32am Mặt trời lặn: 05:52pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.25 Kinh độ: 109.183327

  mưa vừa
  28ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 11:32

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 3.5mm
  • Sức gió: 1.91mps
  • Hướng gió: 171º S
  • Độ ẩm: 88%
  • Độ che phủ: 20%
  • Áp suất: 994mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 4 (03-09-2014)

  Mặt trời mọc: 05:32am Mặt trời lặn: 05:52pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.25 Kinh độ: 109.183327

  mây rải rác
  25ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 11:32

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.65mps
  • Hướng gió: 58º ENE
  • Độ ẩm: 97%
  • Độ che phủ: 36%
  • Áp suất: 996mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 4 (04-09-2014)

  Mặt trời mọc: 05:32am Mặt trời lặn: 05:52pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.25 Kinh độ: 109.183327

  nhiều mây
  24ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 11:32

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.02mps
  • Hướng gió: 317º NW
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 76%
  • Áp suất: 994mb
 • Thời tiết Tối Thứ 4 (04-09-2014)

  Mặt trời mọc: 05:32am Mặt trời lặn: 05:52pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.25 Kinh độ: 109.183327

  quang mây
  29ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 11:32

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.13mps
  • Hướng gió: 308º NW
  • Độ ẩm: 79%
  • Độ che phủ: 8%
  • Áp suất: 995mb
 • Cập nhật lúc 11:32
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 quang mây 29ºC 8% 1.51mps 285º WNW 0mm 77%
  6:00 mưa rải rác 31ºC 12% 0.3mps 119º ESE 0.5mm 68%
  9:00 mưa vừa 28ºC 20% 1.91mps 171º S 3.5mm 88%
  12:00 ít mây 26ºC 12% 2.07mps 146º SE 0mm 91%
  15:00 mây rải rác 25ºC 36% 0.65mps 58º ENE 0mm 97%
  18:00 nhiều mây 24ºC 56% 1.21mps 324º NW 0mm 99%
  21:00 nhiều mây 24ºC 76% 2.02mps 317º NW 0mm 100%
  24:00 mây rải rác 25ºC 32% 1.8mps 309º NW 0mm 95%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Nha Trang

Thứ 4

Dự báo ngày 03-09-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 0.71mps 45º
 • Độ ẩm: 77%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 997mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 04-09-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 0.98mps 38º
 • Độ ẩm: 81%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 995mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 05-09-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.62mps 34º
 • Độ ẩm: 90%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 68%
 • Áp suất: 994mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 06-09-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 0.63mps 291º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 50%
 • Áp suất: 981mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 07-09-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.11mps 242º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 41%
 • Áp suất: 980mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 08-09-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.48mps 270º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 80%
 • Áp suất: 980mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 09-09-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.96mps 266º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 76%
 • Áp suất: 979mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 10-09-2014
mưa to

Mưa To

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.09mps 177º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 37%
 • Áp suất: 978mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 11-09-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.61mps 222º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 980mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 12-09-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.19mps 218º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 9%
 • Áp suất: 982mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 13-09-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.16mps 241º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 52%
 • Áp suất: 982mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 14-09-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.96mps 236º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 58%
 • Áp suất: 980mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 15-09-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.95mps 215º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 27%
 • Áp suất: 981mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 16-09-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.38mps 245º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 25%
 • Áp suất: 982mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 17-09-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.58mps 234º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 35%
 • Áp suất: 981mbar
Xem thêm
 • Tổng quan về thời tiết NHA TRANG - KHÁNH HÒA

  Nha Trang là một thành phố ven biển và là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật và du lịch của tỉnh Khánh Hòa, nằm ở khu vực duyên hải Nam Trung Bộ. Đây là một trong những địa phương có đường bờ biển dài và đẹp nhất Việt Nam. Đường bờ biển kéo dài từ xã Đại Lãnh tới cuối vịnh Cam Ranh, có độ dài khoảng 385 km với nhiều cửa lạch, đầm, vịnh, cùng khoảng 200 đảo lớn, nhỏ ven bờ và các đảo san hô của quần đảo Trường Sa.

  Khí hậu ở Nha Trang tương đối ôn hòa với nền nhiệt độ trung bình năm là 26,3ºC do mang tính chất của khí hậu đại dương. Trong năm có hai mùa rõ rệt là mùa mưa và mùa khô.

  Mùa mưa: kéo dài từ khoảng giữa tháng 9 đến giữa tháng 12

  Tập trung chủ yếu vào hai tháng là tháng 10 và tháng 11, lượng mưa thường chiếm gần 80% lượng mưa cả năm (1.025 mm).

  Mùa khô: kéo dài từ tháng 1 đến tháng 8

  Những tháng đầu mùa, trời mát, nhiệt độ từ 17-25 °C, nhưng từ tháng 5 đến tháng 8 trời nóng nực, nhiệt độ có thể lên tới 34 ºC(ở Nha Trang) và 37-38ºC(ở Cam Ranh).

  Nhiệt độ trung bình hàng năm khá cao, khoảng 26,7°C. Riêng trên đỉnh núi Hòn Bà (cách Nha Trang 30 km đường chim bay) có khí hậu như Đà Lạt và Sa Pa. Độ ẩm tương đối khoảng 80,5%

  Nha Trang được xem là vùng có điều kiện khí hậu thời tiết khá thuận lợi để khai thác du lịch hầu như quanh năm do nằm trong khu vực ít gió bão, tần số bão đổ bộ vào khá thấp, chỉ có khoảng 0,82 cơn bão/năm so với 3,74 cơn bão/năm đổ bộ vào bờ biển nước ta; hơn nữa, các trận bão được dự đoán sẽ đổ bộ vào trong những năm gần đây thường lệch hướng vào Nam hoặc tan ngay khi gần vào bờ.