Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Nha Trang. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 3 (03-03-2015)

  Mặt trời mọc: 05:58am Mặt trời lặn: 05:52pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.25 Kinh độ: 109.183327

  ít mây
  22ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 01:20

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.5mm
  • Sức gió: 2.66mps
  • Hướng gió: 2º N
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 998mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 3 (03-03-2015)

  Mặt trời mọc: 05:58am Mặt trời lặn: 05:52pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.25 Kinh độ: 109.183327

  mây rải rác
  19ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 01:20

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.81mps
  • Hướng gió: 306º NW
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 32%
  • Áp suất: 999mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 3 (03-03-2015)

  Mặt trời mọc: 05:58am Mặt trời lặn: 05:52pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.25 Kinh độ: 109.183327

  quang mây
  26ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 01:20

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.87mps
  • Hướng gió: 111º ESE
  • Độ ẩm: 78%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 997mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 3 (03-03-2015)

  Mặt trời mọc: 05:58am Mặt trời lặn: 05:52pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.25 Kinh độ: 109.183327

  quang mây
  22ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 01:20

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.92mps
  • Hướng gió: 145º SE
  • Độ ẩm: 96%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 996mb
 • Thời tiết Tối Thứ 3 (04-03-2015)

  Mặt trời mọc: 05:58am Mặt trời lặn: 05:52pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.25 Kinh độ: 109.183327

  quang mây
  18ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 01:20

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.67mps
  • Hướng gió: 202º SSW
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 997mb
 • Cập nhật lúc 01:20
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 ít mây 19ºC 20% 1.56mps 330º NNW 0mm 100%
  6:00 mây rải rác 19ºC 32% 1.31mps 301º WNW 0mm 100%
  9:00 mây rải rác 19ºC 32% 0.81mps 306º NW 0mm 100%
  12:00 quang mây 23ºC 8% 0.92mps 109º ESE 0mm 93%
  15:00 quang mây 26ºC 0% 1.87mps 111º ESE 0mm 78%
  18:00 quang mây 26ºC 0% 2.4mps 122º ESE 0mm 78%
  21:00 quang mây 22ºC 0% 1.92mps 145º SE 0mm 96%
  24:00 quang mây 19ºC 0% 1.36mps 177º S 0mm 100%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Nha Trang

Thứ 2

Dự báo ngày 02-03-2015
nhiều mây

Nhiều Mây

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.42mps 14º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 80%
 • Áp suất: 998mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 03-03-2015
quang mây

Quang Mây

25ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.61mps 62º
 • Độ ẩm: 82%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 999mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 04-03-2015
quang mây

Quang Mây

27ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.41mps 157º
 • Độ ẩm: 71%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 999mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 05-03-2015
nhiều mây

Nhiều Mây

26ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.21mps 36º
 • Độ ẩm: 81%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 56%
 • Áp suất: 1001mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 06-03-2015
quang mây

Quang Mây

26ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.87mps 28º
 • Độ ẩm: 76%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1000mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 07-03-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 2.28mps 60º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 39%
 • Áp suất: 984mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 08-03-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.95mps 86º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 22%
 • Áp suất: 986mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 09-03-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.7mps 94º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 986mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 10-03-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.92mps 83º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 7%
 • Áp suất: 986mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 11-03-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.73mps 112º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 26%
 • Áp suất: 986mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 12-03-2015
quang mây

Quang Mây

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.59mps 98º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 985mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 13-03-2015
quang mây

Quang Mây

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.39mps 118º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 5%
 • Áp suất: 986mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 14-03-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.82mps 110º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 986mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 15-03-2015
quang mây

Quang Mây

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 2.53mps 48º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 987mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 16-03-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 2.59mps 46º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 1%
 • Áp suất: 986mbar
Xem thêm
 • Tổng quan về thời tiết NHA TRANG - KHÁNH HÒA

  Nha Trang là một thành phố ven biển và là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật và du lịch của tỉnh Khánh Hòa, nằm ở khu vực duyên hải Nam Trung Bộ. Đây là một trong những địa phương có đường bờ biển dài và đẹp nhất Việt Nam. Đường bờ biển kéo dài từ xã Đại Lãnh tới cuối vịnh Cam Ranh, có độ dài khoảng 385 km với nhiều cửa lạch, đầm, vịnh, cùng khoảng 200 đảo lớn, nhỏ ven bờ và các đảo san hô của quần đảo Trường Sa.

  Khí hậu ở Nha Trang tương đối ôn hòa với nền nhiệt độ trung bình năm là 26,3ºC do mang tính chất của khí hậu đại dương. Trong năm có hai mùa rõ rệt là mùa mưa và mùa khô.

  Mùa mưa: kéo dài từ khoảng giữa tháng 9 đến giữa tháng 12

  Tập trung chủ yếu vào hai tháng là tháng 10 và tháng 11, lượng mưa thường chiếm gần 80% lượng mưa cả năm (1.025 mm).

  Mùa khô: kéo dài từ tháng 1 đến tháng 8

  Những tháng đầu mùa, trời mát, nhiệt độ từ 17-25 °C, nhưng từ tháng 5 đến tháng 8 trời nóng nực, nhiệt độ có thể lên tới 34 ºC(ở Nha Trang) và 37-38ºC(ở Cam Ranh).

  Nhiệt độ trung bình hàng năm khá cao, khoảng 26,7°C. Riêng trên đỉnh núi Hòn Bà (cách Nha Trang 30 km đường chim bay) có khí hậu như Đà Lạt và Sa Pa. Độ ẩm tương đối khoảng 80,5%

  Nha Trang được xem là vùng có điều kiện khí hậu thời tiết khá thuận lợi để khai thác du lịch hầu như quanh năm do nằm trong khu vực ít gió bão, tần số bão đổ bộ vào khá thấp, chỉ có khoảng 0,82 cơn bão/năm so với 3,74 cơn bão/năm đổ bộ vào bờ biển nước ta; hơn nữa, các trận bão được dự đoán sẽ đổ bộ vào trong những năm gần đây thường lệch hướng vào Nam hoặc tan ngay khi gần vào bờ.