Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Nha Trang. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (16-12-2019)

  Mặt trời mọc: 05:56am Mặt trời lặn: 05:20pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.2432 Kinh độ: 109.1899

  mây dày đặc
  27ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 10:06

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 6.2mps
  • Hướng gió: 60º ENE
  • Độ ẩm: 88%
  • Độ che phủ: 75%
  • Áp suất: 1015mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (16-12-2019)

  Mặt trời mọc: 05:56am Mặt trời lặn: 05:20pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.2432 Kinh độ: 109.1899

  mưa rải rác
  27ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 10:06

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.25mm
  • Sức gió: 2.92mps
  • Hướng gió: 33º NNE
  • Độ ẩm: 71%
  • Độ che phủ: 96%
  • Áp suất: 1011mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (16-12-2019)

  Mặt trời mọc: 05:56am Mặt trời lặn: 05:20pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.2432 Kinh độ: 109.1899

  mưa rải rác
  20ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 10:06

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.06mm
  • Sức gió: 1.77mps
  • Hướng gió: 21º NNE
  • Độ ẩm: 92%
  • Độ che phủ: 65%
  • Áp suất: 1013mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (17-12-2019)

  Mặt trời mọc: 05:56am Mặt trời lặn: 05:20pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.2432 Kinh độ: 109.1899

  mưa rải rác
  19ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 10:06

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.25mm
  • Sức gió: 1.67mps
  • Hướng gió: 13º NNE
  • Độ ẩm: 96%
  • Độ che phủ: 95%
  • Áp suất: 1013mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (17-12-2019)

  Mặt trời mọc: 05:56am Mặt trời lặn: 05:20pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.2432 Kinh độ: 109.1899

  mưa rải rác
  19ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 10:06

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.13mm
  • Sức gió: 1.88mps
  • Hướng gió: 355º N
  • Độ ẩm: 95%
  • Độ che phủ: 65%
  • Áp suất: 1014mb
 • Cập nhật lúc 10:06
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây dày đặc 25ºC 85% 2.05mps 357º N 0mm 87%
  6:00 mây dày đặc 26ºC 93% 3.01mps 15º NNE 0mm 79%
  9:00 mưa rải rác 27ºC 96% 2.92mps 33º NNE 0.25mm 71%
  12:00 mưa rải rác 25ºC 75% 2.7mps 39º NE 0.13mm 78%
  15:00 mưa rải rác 20ºC 65% 1.77mps 21º NNE 0.06mm 92%
  18:00 mưa rải rác 20ºC 100% 1.87mps 11º N 0.13mm 92%
  21:00 mưa rải rác 19ºC 95% 1.67mps 13º NNE 0.25mm 96%
  24:00 mưa rải rác 19ºC 79% 1.7mps 5º N 0.25mm 96%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Nha Trang

Thứ 2

Dự báo ngày 16-12-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 3.01mps 15º
 • Độ ẩm: 79%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 93%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 17-12-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 3.08mps 23º
 • Độ ẩm: 73%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 18-12-2019
mây rải rác

Mây Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 2.76mps 29º
 • Độ ẩm: 68%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 30%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 19-12-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 2.95mps 21º
 • Độ ẩm: 76%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 75%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 20-12-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

24ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 2.72mps 25º
 • Độ ẩm: 63%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 21-12-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

24ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 2.52mps 36º
 • Độ ẩm: 66%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1013mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 22-12-2019
nhiều mây

Nhiều Mây

24ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 2.21mps 44º
 • Độ ẩm: 68%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 79%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 23-12-2019
mây rải rác

Mây Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 2.53mps 47º
 • Độ ẩm: 69%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 26%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 24-12-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

24ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 2.12mps 31º
 • Độ ẩm: 61%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 97%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 25-12-2019
mây rải rác

Mây Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 1.89mps 31º
 • Độ ẩm: 53%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 25%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 26-12-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

26ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 1.74mps 73º
 • Độ ẩm: 57%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 27-12-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 1.79mps 67º
 • Độ ẩm: 57%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 9%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 28-12-2019
nhiều mây

Nhiều Mây

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.52mps 138º
 • Độ ẩm: 59%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 64%
 • Áp suất: 1011mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 29-12-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 1.84mps 110º
 • Độ ẩm: 66%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 30-12-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 1.99mps 41º
 • Độ ẩm: 91%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1015mbar
Xem thêm
 • Tổng quan về thời tiết NHA TRANG - KHÁNH HÒA

  Nha Trang là một thành phố ven biển và là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật và du lịch của tỉnh Khánh Hòa, nằm ở khu vực duyên hải Nam Trung Bộ. Đây là một trong những địa phương có đường bờ biển dài và đẹp nhất Việt Nam. Đường bờ biển kéo dài từ xã Đại Lãnh tới cuối vịnh Cam Ranh, có độ dài khoảng 385 km với nhiều cửa lạch, đầm, vịnh, cùng khoảng 200 đảo lớn, nhỏ ven bờ và các đảo san hô của quần đảo Trường Sa.

  Khí hậu ở Nha Trang tương đối ôn hòa với nền nhiệt độ trung bình năm là 26,3ºC do mang tính chất của khí hậu đại dương. Trong năm có hai mùa rõ rệt là mùa mưa và mùa khô.

  Mùa mưa: kéo dài từ khoảng giữa tháng 9 đến giữa tháng 12

  Tập trung chủ yếu vào hai tháng là tháng 10 và tháng 11, lượng mưa thường chiếm gần 80% lượng mưa cả năm (1.025 mm).

  Mùa khô: kéo dài từ tháng 1 đến tháng 8

  Những tháng đầu mùa, trời mát, nhiệt độ từ 17-25 °C, nhưng từ tháng 5 đến tháng 8 trời nóng nực, nhiệt độ có thể lên tới 34 ºC(ở Nha Trang) và 37-38ºC(ở Cam Ranh).

  Nhiệt độ trung bình hàng năm khá cao, khoảng 26,7°C. Riêng trên đỉnh núi Hòn Bà (cách Nha Trang 30 km đường chim bay) có khí hậu như Đà Lạt và Sa Pa. Độ ẩm tương đối khoảng 80,5%

  Nha Trang được xem là vùng có điều kiện khí hậu thời tiết khá thuận lợi để khai thác du lịch hầu như quanh năm do nằm trong khu vực ít gió bão, tần số bão đổ bộ vào khá thấp, chỉ có khoảng 0,82 cơn bão/năm so với 3,74 cơn bão/năm đổ bộ vào bờ biển nước ta; hơn nữa, các trận bão được dự đoán sẽ đổ bộ vào trong những năm gần đây thường lệch hướng vào Nam hoặc tan ngay khi gần vào bờ.