Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Nha Trang. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 3 (23-04-2019)

  Mặt trời mọc: 05:27am Mặt trời lặn: 05:55pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.2432 Kinh độ: 109.1899

  nhiều mây
  30ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 37ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 19:45

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.5mps
  • Hướng gió: 80º E
  • Độ ẩm: 79%
  • Độ che phủ: 20%
  • Áp suất: 1010mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 3 (23-04-2019)

  Mặt trời mọc: 05:27am Mặt trời lặn: 05:55pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.2432 Kinh độ: 109.1899

  mây rải rác
  37ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 37ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 19:45

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.08mps
  • Hướng gió: 116º ESE
  • Độ ẩm: 36%
  • Độ che phủ: 49%
  • Áp suất: 1009mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 3 (23-04-2019)

  Mặt trời mọc: 05:27am Mặt trời lặn: 05:55pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.2432 Kinh độ: 109.1899

  ít mây
  25ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 37ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 19:45

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.3mps
  • Hướng gió: 135º SE
  • Độ ẩm: 92%
  • Độ che phủ: 22%
  • Áp suất: 1009mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 3 (24-04-2019)

  Mặt trời mọc: 05:27am Mặt trời lặn: 05:55pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.2432 Kinh độ: 109.1899

  mây rải rác
  21ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 37ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 19:45

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.78mps
  • Hướng gió: 252º WSW
  • Độ ẩm: 97%
  • Độ che phủ: 44%
  • Áp suất: 1010mb
 • Thời tiết Tối Thứ 3 (24-04-2019)

  Mặt trời mọc: 05:27am Mặt trời lặn: 05:55pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.2432 Kinh độ: 109.1899

  nhiều mây
  25ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 37ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 19:45

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.3mps
  • Hướng gió: 274º W
  • Độ ẩm: 56%
  • Độ che phủ: 58%
  • Áp suất: 1011mb
 • Cập nhật lúc 19:45
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 nhiều mây 30ºC 67% 0.31mps 176º S 0mm 68%
  6:00 nhiều mây 36ºC 63% 2.44mps 121º ESE 0mm 40%
  9:00 mây rải rác 37ºC 49% 3.08mps 116º ESE 0mm 36%
  12:00 ít mây 33ºC 22% 2.94mps 112º ESE 0mm 53%
  15:00 ít mây 25ºC 22% 1.3mps 135º SE 0mm 92%
  18:00 mây rải rác 23ºC 39% 0.85mps 179º S 0mm 96%
  21:00 mây rải rác 21ºC 44% 0.78mps 252º WSW 0mm 97%
  24:00 nhiều mây 20ºC 59% 0.99mps 289º WNW 0mm 87%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Nha Trang

Thứ 3

Dự báo ngày 23-04-2019
nhiều mây

Nhiều Mây

36ºC
 • Cao nhất: 37ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.44mps 121º
 • Độ ẩm: 40%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 63%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 24-04-2019
nhiều mây

Nhiều Mây

34ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 2.38mps 120º
 • Độ ẩm: 32%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 54%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 25-04-2019
nhiều mây

Nhiều Mây

33ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.37mps 118º
 • Độ ẩm: 41%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 64%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 26-04-2019
mây rải rác

Mây Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 2.24mps 119º
 • Độ ẩm: 39%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 43%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 27-04-2019
mây rải rác

Mây Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 2.22mps 110º
 • Độ ẩm: 39%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 43%
 • Áp suất: 1011mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 28-04-2019
mây rải rác

Mây Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.27mps 111º
 • Độ ẩm: 49%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 45%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 29-04-2019
nhiều mây

Nhiều Mây

36ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 0.94mps 103º
 • Độ ẩm: 33%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 78%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 30-04-2019
nhiều mây

Nhiều Mây

35ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.76mps 122º
 • Độ ẩm: 37%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 66%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 01-05-2019
ít mây

ít Mây

37ºC
 • Cao nhất: 37ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 0.96mps 97º
 • Độ ẩm: 37%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 02-05-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

39ºC
 • Cao nhất: 39ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 0.71mps 116º
 • Độ ẩm: 30%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 03-05-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

26ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 1.14mps 256º
 • Độ ẩm: 73%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 89%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 04-05-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 0.97mps 227º
 • Độ ẩm: 80%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1009mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 05-05-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 1.47mps 275º
 • Độ ẩm: 67%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 85%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 06-05-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 1.4mps 280º
 • Độ ẩm: 70%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 87%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 07-05-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 0.78mps 77º
 • Độ ẩm: 74%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1007mbar
Xem thêm
 • Tổng quan về thời tiết NHA TRANG - KHÁNH HÒA

  Nha Trang là một thành phố ven biển và là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật và du lịch của tỉnh Khánh Hòa, nằm ở khu vực duyên hải Nam Trung Bộ. Đây là một trong những địa phương có đường bờ biển dài và đẹp nhất Việt Nam. Đường bờ biển kéo dài từ xã Đại Lãnh tới cuối vịnh Cam Ranh, có độ dài khoảng 385 km với nhiều cửa lạch, đầm, vịnh, cùng khoảng 200 đảo lớn, nhỏ ven bờ và các đảo san hô của quần đảo Trường Sa.

  Khí hậu ở Nha Trang tương đối ôn hòa với nền nhiệt độ trung bình năm là 26,3ºC do mang tính chất của khí hậu đại dương. Trong năm có hai mùa rõ rệt là mùa mưa và mùa khô.

  Mùa mưa: kéo dài từ khoảng giữa tháng 9 đến giữa tháng 12

  Tập trung chủ yếu vào hai tháng là tháng 10 và tháng 11, lượng mưa thường chiếm gần 80% lượng mưa cả năm (1.025 mm).

  Mùa khô: kéo dài từ tháng 1 đến tháng 8

  Những tháng đầu mùa, trời mát, nhiệt độ từ 17-25 °C, nhưng từ tháng 5 đến tháng 8 trời nóng nực, nhiệt độ có thể lên tới 34 ºC(ở Nha Trang) và 37-38ºC(ở Cam Ranh).

  Nhiệt độ trung bình hàng năm khá cao, khoảng 26,7°C. Riêng trên đỉnh núi Hòn Bà (cách Nha Trang 30 km đường chim bay) có khí hậu như Đà Lạt và Sa Pa. Độ ẩm tương đối khoảng 80,5%

  Nha Trang được xem là vùng có điều kiện khí hậu thời tiết khá thuận lợi để khai thác du lịch hầu như quanh năm do nằm trong khu vực ít gió bão, tần số bão đổ bộ vào khá thấp, chỉ có khoảng 0,82 cơn bão/năm so với 3,74 cơn bão/năm đổ bộ vào bờ biển nước ta; hơn nữa, các trận bão được dự đoán sẽ đổ bộ vào trong những năm gần đây thường lệch hướng vào Nam hoặc tan ngay khi gần vào bờ.