Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Nha Trang. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.


 • Thời tiết Hiện tại Thứ 5 (31-07-2014)

  Mặt trời mọc: 05:29am Mặt trời lặn: 06:09pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.25 Kinh độ: 109.183327

  nhiều mây
  24ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 18:27

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 4mm
  • Sức gió: 1.51mps
  • Hướng gió: 300º WNW
  • Độ ẩm: 96%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 992mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 5 (31-07-2014)

  Mặt trời mọc: 05:29am Mặt trời lặn: 06:09pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.25 Kinh độ: 109.183327

  nhiều mây
  22ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 18:27

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.66mps
  • Hướng gió: 6º N
  • Độ ẩm: 85%
  • Độ che phủ: 68%
  • Áp suất: 993mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 5 (01-08-2014)

  Mặt trời mọc: 05:29am Mặt trời lặn: 06:09pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.25 Kinh độ: 109.183327

  mây dày đặc
  23ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 18:27

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.57mps
  • Hướng gió: 215º SW
  • Độ ẩm: 79%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 991mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 5 (01-08-2014)

  Mặt trời mọc: 05:29am Mặt trời lặn: 06:09pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.25 Kinh độ: 109.183327

  mây dày đặc
  26ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 18:27

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.15mps
  • Hướng gió: 221º SW
  • Độ ẩm: 72%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 992mb
 • Thời tiết Tối Thứ 5 (01-08-2014)

  Mặt trời mọc: 05:29am Mặt trời lặn: 06:09pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.25 Kinh độ: 109.183327

  mưa vừa
  25ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 18:27

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 12mm
  • Sức gió: 3.16mps
  • Hướng gió: 234º SW
  • Độ ẩm: 78%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 989mb
 • Cập nhật lúc 18:27
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 nhiều mây 24ºC 76% 0.31mps 206º SSW 0mm 76%
  6:00 mưa vừa 21ºC 88% 1.51mps 300º WNW 4mm 96%
  9:00 nhiều mây 22ºC 68% 0.66mps 6º N 0mm 85%
  12:00 mây dày đặc 23ºC 88% 1.82mps 220º SW 0mm 82%
  15:00 mây dày đặc 23ºC 88% 3.57mps 215º SW 0mm 79%
  18:00 nhiều mây 24ºC 76% 3.87mps 215º SW 0mm 77%
  21:00 mây dày đặc 26ºC 92% 3.15mps 221º SW 0mm 72%
  24:00 mây dày đặc 26ºC 92% 3.66mps 251º WSW 0mm 71%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Nha Trang

Thứ 5

Dự báo ngày 31-07-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 4.06mps 275º
 • Độ ẩm: 70%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 88%
 • Áp suất: 991mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 01-08-2014
mây dày đặc

Mây Dày đặc

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.85mps 257º
 • Độ ẩm: 69%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 992mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 02-08-2014
mây dày đặc

Mây Dày đặc

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 5.02mps 265º
 • Độ ẩm: 66%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 991mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 03-08-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.02mps 249º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 88%
 • Áp suất: 978mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 04-08-2014
quang mây

Quang Mây

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 4.14mps 250º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 977mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 05-08-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 4.21mps 241º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 43%
 • Áp suất: 978mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 06-08-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 4.01mps 243º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 80%
 • Áp suất: 978mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 07-08-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 3.57mps 249º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 38%
 • Áp suất: 978mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 08-08-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 3.54mps 250º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 44%
 • Áp suất: 978mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 09-08-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.01mps 240º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 30%
 • Áp suất: 980mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 10-08-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 1.74mps 232º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 11%
 • Áp suất: 981mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 11-08-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.01mps 221º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 981mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 12-08-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.47mps 224º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 54%
 • Áp suất: 979mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 13-08-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 3.35mps 243º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 53%
 • Áp suất: 980mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 14-08-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 3.66mps 249º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 19%
 • Áp suất: 978mbar
Xem thêm
 • Tổng quan về thời tiết NHA TRANG - KHÁNH HÒA

  Nha Trang là một thành phố ven biển và là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật và du lịch của tỉnh Khánh Hòa, nằm ở khu vực duyên hải Nam Trung Bộ. Đây là một trong những địa phương có đường bờ biển dài và đẹp nhất Việt Nam. Đường bờ biển kéo dài từ xã Đại Lãnh tới cuối vịnh Cam Ranh, có độ dài khoảng 385 km với nhiều cửa lạch, đầm, vịnh, cùng khoảng 200 đảo lớn, nhỏ ven bờ và các đảo san hô của quần đảo Trường Sa.

  Khí hậu ở Nha Trang tương đối ôn hòa với nền nhiệt độ trung bình năm là 26,3ºC do mang tính chất của khí hậu đại dương. Trong năm có hai mùa rõ rệt là mùa mưa và mùa khô.

  Mùa mưa: kéo dài từ khoảng giữa tháng 9 đến giữa tháng 12

  Tập trung chủ yếu vào hai tháng là tháng 10 và tháng 11, lượng mưa thường chiếm gần 80% lượng mưa cả năm (1.025 mm).

  Mùa khô: kéo dài từ tháng 1 đến tháng 8

  Những tháng đầu mùa, trời mát, nhiệt độ từ 17-25 °C, nhưng từ tháng 5 đến tháng 8 trời nóng nực, nhiệt độ có thể lên tới 34 ºC(ở Nha Trang) và 37-38ºC(ở Cam Ranh).

  Nhiệt độ trung bình hàng năm khá cao, khoảng 26,7°C. Riêng trên đỉnh núi Hòn Bà (cách Nha Trang 30 km đường chim bay) có khí hậu như Đà Lạt và Sa Pa. Độ ẩm tương đối khoảng 80,5%

  Nha Trang được xem là vùng có điều kiện khí hậu thời tiết khá thuận lợi để khai thác du lịch hầu như quanh năm do nằm trong khu vực ít gió bão, tần số bão đổ bộ vào khá thấp, chỉ có khoảng 0,82 cơn bão/năm so với 3,74 cơn bão/năm đổ bộ vào bờ biển nước ta; hơn nữa, các trận bão được dự đoán sẽ đổ bộ vào trong những năm gần đây thường lệch hướng vào Nam hoặc tan ngay khi gần vào bờ.