Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Nha Trang. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 6 (06-03-2015)

  Mặt trời mọc: 05:55am Mặt trời lặn: 05:53pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.25 Kinh độ: 109.183327

  quang mây
  23ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 17:59

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.71mps
  • Hướng gió: 76º ENE
  • Độ ẩm: 95%
  • Độ che phủ: 44%
  • Áp suất: 998mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 6 (06-03-2015)

  Mặt trời mọc: 05:55am Mặt trời lặn: 05:53pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.25 Kinh độ: 109.183327

  mây dày đặc
  22ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 17:59

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.51mps
  • Hướng gió: 113º ESE
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1001mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 6 (07-03-2015)

  Mặt trời mọc: 05:55am Mặt trời lặn: 05:53pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.25 Kinh độ: 109.183327

  mưa rải rác
  22ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 17:59

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1mm
  • Sức gió: 0.37mps
  • Hướng gió: 103º ESE
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 999mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 6 (07-03-2015)

  Mặt trời mọc: 05:55am Mặt trời lặn: 05:53pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.25 Kinh độ: 109.183327

  ít mây
  25ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 17:59

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.41mps
  • Hướng gió: 73º ENE
  • Độ ẩm: 88%
  • Độ che phủ: 24%
  • Áp suất: 1001mb
 • Thời tiết Tối Thứ 6 (07-03-2015)

  Mặt trời mọc: 05:55am Mặt trời lặn: 05:53pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.25 Kinh độ: 109.183327

  quang mây
  26ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 17:59

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.87mps
  • Hướng gió: 92º E
  • Độ ẩm: 80%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 998mb
 • Cập nhật lúc 17:59
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 quang mây 26ºC 0% 2.96mps 102º ESE 0mm 81%
  6:00 ít mây 23ºC 20% 2.46mps 104º ESE 0mm 97%
  9:00 mây dày đặc 22ºC 92% 1.51mps 113º ESE 0mm 100%
  12:00 mưa rải rác 22ºC 80% 0.46mps 135º SE 1mm 100%
  15:00 mưa rải rác 22ºC 92% 0.37mps 103º ESE 1mm 100%
  18:00 mưa rải rác 22ºC 68% 0.76mps 81º E 1mm 100%
  21:00 ít mây 25ºC 24% 2.41mps 73º ENE 0mm 88%
  24:00 quang mây 27ºC 0% 2.66mps 78º ENE 0mm 80%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Nha Trang

Thứ 6

Dự báo ngày 06-03-2015
quang mây

Quang Mây

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 3.56mps 83º
 • Độ ẩm: 79%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 997mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 07-03-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 2.31mps 115º
 • Độ ẩm: 84%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1000mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 08-03-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 3.02mps 43º
 • Độ ẩm: 87%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 64%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 09-03-2015
ít mây

ít Mây

25ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.81mps 44º
 • Độ ẩm: 92%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 10-03-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 3mps 26º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 9%
 • Áp suất: 987mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 11-03-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 2.51mps 43º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 988mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 12-03-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 2.29mps 45º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 1%
 • Áp suất: 988mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 13-03-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 2.21mps 55º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 5%
 • Áp suất: 989mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 14-03-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 2.01mps 81º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 1%
 • Áp suất: 987mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 15-03-2015
quang mây

Quang Mây

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 1.76mps 109º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 985mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 16-03-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.65mps 101º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 985mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 17-03-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.42mps 127º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 984mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 18-03-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.49mps 158º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 3%
 • Áp suất: 982mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 19-03-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.86mps 169º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 5%
 • Áp suất: 982mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 20-03-2015
mưa to

Mưa To

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 0.67mps 93º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 33%
 • Áp suất: 985mbar
Xem thêm
 • Tổng quan về thời tiết NHA TRANG - KHÁNH HÒA

  Nha Trang là một thành phố ven biển và là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật và du lịch của tỉnh Khánh Hòa, nằm ở khu vực duyên hải Nam Trung Bộ. Đây là một trong những địa phương có đường bờ biển dài và đẹp nhất Việt Nam. Đường bờ biển kéo dài từ xã Đại Lãnh tới cuối vịnh Cam Ranh, có độ dài khoảng 385 km với nhiều cửa lạch, đầm, vịnh, cùng khoảng 200 đảo lớn, nhỏ ven bờ và các đảo san hô của quần đảo Trường Sa.

  Khí hậu ở Nha Trang tương đối ôn hòa với nền nhiệt độ trung bình năm là 26,3ºC do mang tính chất của khí hậu đại dương. Trong năm có hai mùa rõ rệt là mùa mưa và mùa khô.

  Mùa mưa: kéo dài từ khoảng giữa tháng 9 đến giữa tháng 12

  Tập trung chủ yếu vào hai tháng là tháng 10 và tháng 11, lượng mưa thường chiếm gần 80% lượng mưa cả năm (1.025 mm).

  Mùa khô: kéo dài từ tháng 1 đến tháng 8

  Những tháng đầu mùa, trời mát, nhiệt độ từ 17-25 °C, nhưng từ tháng 5 đến tháng 8 trời nóng nực, nhiệt độ có thể lên tới 34 ºC(ở Nha Trang) và 37-38ºC(ở Cam Ranh).

  Nhiệt độ trung bình hàng năm khá cao, khoảng 26,7°C. Riêng trên đỉnh núi Hòn Bà (cách Nha Trang 30 km đường chim bay) có khí hậu như Đà Lạt và Sa Pa. Độ ẩm tương đối khoảng 80,5%

  Nha Trang được xem là vùng có điều kiện khí hậu thời tiết khá thuận lợi để khai thác du lịch hầu như quanh năm do nằm trong khu vực ít gió bão, tần số bão đổ bộ vào khá thấp, chỉ có khoảng 0,82 cơn bão/năm so với 3,74 cơn bão/năm đổ bộ vào bờ biển nước ta; hơn nữa, các trận bão được dự đoán sẽ đổ bộ vào trong những năm gần đây thường lệch hướng vào Nam hoặc tan ngay khi gần vào bờ.