Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Nha Trang. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 6 (02-06-2023)

  Mặt trời mọc: 05:17am Mặt trời lặn: 06:05pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.25 Kinh độ: 109.1833

  nhiều mây
  31ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 35ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 19:54

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.43mps
  • Hướng gió: 301º WNW
  • Độ ẩm: 80%
  • Độ che phủ: 45%
  • Áp suất: 1006mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 6 (02-06-2023)

  Mặt trời mọc: 05:17am Mặt trời lặn: 06:05pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.25 Kinh độ: 109.1833

  nhiều mây
  28ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 35ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 19:54

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.21mps
  • Hướng gió: 314º NW
  • Độ ẩm: 77%
  • Độ che phủ: 75%
  • Áp suất: 1005mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 6 (03-06-2023)

  Mặt trời mọc: 05:17am Mặt trời lặn: 06:05pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.25 Kinh độ: 109.1833

  mây rải rác
  27ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 35ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 19:54

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.39mps
  • Hướng gió: 279º W
  • Độ ẩm: 77%
  • Độ che phủ: 32%
  • Áp suất: 1006mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 6 (03-06-2023)

  Mặt trời mọc: 05:17am Mặt trời lặn: 06:05pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.25 Kinh độ: 109.1833

  mây rải rác
  29ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 35ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 19:54

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.61mps
  • Hướng gió: 276º W
  • Độ ẩm: 68%
  • Độ che phủ: 28%
  • Áp suất: 1007mb
 • Thời tiết Tối Thứ 6 (03-06-2023)

  Mặt trời mọc: 05:17am Mặt trời lặn: 06:05pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.25 Kinh độ: 109.1833

  nhiều mây
  32ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 35ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 19:54

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.26mps
  • Hướng gió: 113º ESE
  • Độ ẩm: 61%
  • Độ che phủ: 79%
  • Áp suất: 1005mb
 • Cập nhật lúc 19:54
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 nhiều mây 33ºC 65% 4.21mps 132º SE 0mm 55%
  6:00 mây dày đặc 31ºC 85% 1.7mps 167º SSE 0mm 69%
  9:00 nhiều mây 28ºC 75% 1.21mps 314º NW 0mm 77%
  12:00 ít mây 28ºC 22% 2.36mps 295º WNW 0mm 78%
  15:00 mây rải rác 27ºC 32% 2.39mps 279º W 0mm 77%
  18:00 mưa rải rác 26ºC 34% 2.2mps 263º W 0.14mm 76%
  21:00 mây rải rác 29ºC 28% 1.61mps 276º W 0mm 68%
  24:00 nhiều mây 33ºC 62% 1.96mps 108º ESE 0mm 54%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Nha Trang

Thứ 6

Dự báo ngày 02-06-2023
nhiều mây

Nhiều Mây

34ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 4.48mps 125º
 • Độ ẩm: 52%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 63%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 03-06-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 4.47mps 118º
 • Độ ẩm: 53%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 69%
 • Áp suất: 1007mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 04-06-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 4.03mps 113º
 • Độ ẩm: 54%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 05-06-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.23mps 141º
 • Độ ẩm: 75%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 06-06-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.49mps 107º
 • Độ ẩm: 58%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 07-06-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.34mps 291º
 • Độ ẩm: 64%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 08-06-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.65mps 302º
 • Độ ẩm: 83%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 09-06-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.41mps 273º
 • Độ ẩm: 74%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 10-06-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.54mps 279º
 • Độ ẩm: 78%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1004mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 11-06-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.95mps 278º
 • Độ ẩm: 93%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 12-06-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.03mps 296º
 • Độ ẩm: 90%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 13-06-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.58mps 147º
 • Độ ẩm: 71%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 14-06-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.43mps 278º
 • Độ ẩm: 62%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 15-06-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.31mps 286º
 • Độ ẩm: 72%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 16-06-2023
mây dày đặc

Mây Dày đặc

27ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.59mps 283º
 • Độ ẩm: 75%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1008mbar
Xem thêm
 • Tổng quan về thời tiết NHA TRANG - KHÁNH HÒA

  Nha Trang là một thành phố ven biển và là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật và du lịch của tỉnh Khánh Hòa, nằm ở khu vực duyên hải Nam Trung Bộ. Đây là một trong những địa phương có đường bờ biển dài và đẹp nhất Việt Nam. Đường bờ biển kéo dài từ xã Đại Lãnh tới cuối vịnh Cam Ranh, có độ dài khoảng 385 km với nhiều cửa lạch, đầm, vịnh, cùng khoảng 200 đảo lớn, nhỏ ven bờ và các đảo san hô của quần đảo Trường Sa.

  Khí hậu ở Nha Trang tương đối ôn hòa với nền nhiệt độ trung bình năm là 26,3ºC do mang tính chất của khí hậu đại dương. Trong năm có hai mùa rõ rệt là mùa mưa và mùa khô.

  Mùa mưa: kéo dài từ khoảng giữa tháng 9 đến giữa tháng 12

  Tập trung chủ yếu vào hai tháng là tháng 10 và tháng 11, lượng mưa thường chiếm gần 80% lượng mưa cả năm (1.025 mm).

  Mùa khô: kéo dài từ tháng 1 đến tháng 8

  Những tháng đầu mùa, trời mát, nhiệt độ từ 17-25 °C, nhưng từ tháng 5 đến tháng 8 trời nóng nực, nhiệt độ có thể lên tới 34 ºC(ở Nha Trang) và 37-38ºC(ở Cam Ranh).

  Nhiệt độ trung bình hàng năm khá cao, khoảng 26,7°C. Riêng trên đỉnh núi Hòn Bà (cách Nha Trang 30 km đường chim bay) có khí hậu như Đà Lạt và Sa Pa. Độ ẩm tương đối khoảng 80,5%

  Nha Trang được xem là vùng có điều kiện khí hậu thời tiết khá thuận lợi để khai thác du lịch hầu như quanh năm do nằm trong khu vực ít gió bão, tần số bão đổ bộ vào khá thấp, chỉ có khoảng 0,82 cơn bão/năm so với 3,74 cơn bão/năm đổ bộ vào bờ biển nước ta; hơn nữa, các trận bão được dự đoán sẽ đổ bộ vào trong những năm gần đây thường lệch hướng vào Nam hoặc tan ngay khi gần vào bờ.