Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Nha Trang. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.
[adsense width="468" height="60" dataadslot="3302730555"]

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 3 (27-04-2015)

  Mặt trời mọc: 05:25am Mặt trời lặn: 05:56pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.25 Kinh độ: 109.183327

  nhiều mây
  25ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 02:07

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.535mm
  • Sức gió: 1.85mps
  • Hướng gió: 35º NE
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 64%
  • Áp suất: 998mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 3 (28-04-2015)

  Mặt trời mọc: 05:25am Mặt trời lặn: 05:56pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.25 Kinh độ: 109.183327

  ít mây
  22ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 02:07

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.66mps
  • Hướng gió: 339º NNW
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 12%
  • Áp suất: 998mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 3 (28-04-2015)

  Mặt trời mọc: 05:25am Mặt trời lặn: 05:56pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.25 Kinh độ: 109.183327

  mưa rải rác
  27ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 02:07

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.005mm
  • Sức gió: 1.21mps
  • Hướng gió: 146º SE
  • Độ ẩm: 85%
  • Độ che phủ: 36%
  • Áp suất: 999mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 3 (28-04-2015)

  Mặt trời mọc: 05:25am Mặt trời lặn: 05:56pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.25 Kinh độ: 109.183327

  quang mây
  29ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 02:07

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.62mps
  • Hướng gió: 125º SE
  • Độ ẩm: 75%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 995mb
 • Thời tiết Tối Thứ 3 (28-04-2015)

  Mặt trời mọc: 05:25am Mặt trời lặn: 05:56pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.25 Kinh độ: 109.183327

  quang mây
  23ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 02:07

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.31mps
  • Hướng gió: 153º SSE
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 998mb
 • Cập nhật lúc 02:07
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 nhiều mây 24ºC 68% 1.31mps 54º NE 0mm 96%
  6:00 mưa rải rác 23ºC 48% 0.92mps 63º ENE 0.0025mm 99%
  9:00 ít mây 22ºC 12% 0.66mps 339º NNW 0mm 100%
  12:00 mưa rải rác 24ºC 64% 0.55mps 277º W 0.0075mm 99%
  15:00 mưa rải rác 27ºC 36% 1.21mps 146º SE 0.005mm 85%
  18:00 quang mây 29ºC 8% 2.05mps 113º ESE 0mm 76%
  21:00 quang mây 29ºC 0% 2.62mps 125º SE 0mm 75%
  24:00 quang mây 25ºC 0% 2.41mps 141º SE 0mm 89%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Nha Trang

Thứ 2

Dự báo ngày 27-04-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.85mps 35º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 64%
 • Áp suất: 998mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 28-04-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.14mps 69º
 • Độ ẩm: 93%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 44%
 • Áp suất: 998mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 29-04-2015
quang mây

Quang Mây

28ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.57mps 156º
 • Độ ẩm: 80%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 998mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 30-04-2015
quang mây

Quang Mây

28ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.97mps 151º
 • Độ ẩm: 77%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 998mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 01-05-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.34mps 147º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 15%
 • Áp suất: 982mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 02-05-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.4mps 157º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 21%
 • Áp suất: 982mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 03-05-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.62mps 155º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 9%
 • Áp suất: 983mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 04-05-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.41mps 156º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 23%
 • Áp suất: 983mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 05-05-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.05mps 157º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 11%
 • Áp suất: 981mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 06-05-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.28mps 181º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 37%
 • Áp suất: 980mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 07-05-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.5mps 174º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 13%
 • Áp suất: 981mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 08-05-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.73mps 147º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 18%
 • Áp suất: 983mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 09-05-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.2mps 140º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 22%
 • Áp suất: 984mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 10-05-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.29mps 140º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 19%
 • Áp suất: 984mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 11-05-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.01mps 144º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 15%
 • Áp suất: 984mbar
Xem thêm
 • Tổng quan về thời tiết NHA TRANG - KHÁNH HÒA

  Nha Trang là một thành phố ven biển và là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật và du lịch của tỉnh Khánh Hòa, nằm ở khu vực duyên hải Nam Trung Bộ. Đây là một trong những địa phương có đường bờ biển dài và đẹp nhất Việt Nam. Đường bờ biển kéo dài từ xã Đại Lãnh tới cuối vịnh Cam Ranh, có độ dài khoảng 385 km với nhiều cửa lạch, đầm, vịnh, cùng khoảng 200 đảo lớn, nhỏ ven bờ và các đảo san hô của quần đảo Trường Sa.

  Khí hậu ở Nha Trang tương đối ôn hòa với nền nhiệt độ trung bình năm là 26,3ºC do mang tính chất của khí hậu đại dương. Trong năm có hai mùa rõ rệt là mùa mưa và mùa khô.

  Mùa mưa: kéo dài từ khoảng giữa tháng 9 đến giữa tháng 12

  Tập trung chủ yếu vào hai tháng là tháng 10 và tháng 11, lượng mưa thường chiếm gần 80% lượng mưa cả năm (1.025 mm).

  Mùa khô: kéo dài từ tháng 1 đến tháng 8

  Những tháng đầu mùa, trời mát, nhiệt độ từ 17-25 °C, nhưng từ tháng 5 đến tháng 8 trời nóng nực, nhiệt độ có thể lên tới 34 ºC(ở Nha Trang) và 37-38ºC(ở Cam Ranh).

  Nhiệt độ trung bình hàng năm khá cao, khoảng 26,7°C. Riêng trên đỉnh núi Hòn Bà (cách Nha Trang 30 km đường chim bay) có khí hậu như Đà Lạt và Sa Pa. Độ ẩm tương đối khoảng 80,5%

  Nha Trang được xem là vùng có điều kiện khí hậu thời tiết khá thuận lợi để khai thác du lịch hầu như quanh năm do nằm trong khu vực ít gió bão, tần số bão đổ bộ vào khá thấp, chỉ có khoảng 0,82 cơn bão/năm so với 3,74 cơn bão/năm đổ bộ vào bờ biển nước ta; hơn nữa, các trận bão được dự đoán sẽ đổ bộ vào trong những năm gần đây thường lệch hướng vào Nam hoặc tan ngay khi gần vào bờ.


[adsense width="200" height="90" dataadslot="6380621358"] [adsense width="200" height="90" dataadslot="6380621358"]