Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Nha Trang. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.


 • Thời tiết Hiện tại Thứ 7 (19-04-2014)

  Mặt trời mọc: 05:29am Mặt trời lặn: 05:55pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.25 Kinh độ: 109.183327

  ít mây
  24ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 04:04

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.51mps
  • Hướng gió: 191º S
  • Độ ẩm: 97%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 996mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 7 (19-04-2014)

  Mặt trời mọc: 05:29am Mặt trời lặn: 05:55pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.25 Kinh độ: 109.183327

  mây rải rác
  24ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 04:04

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.97mps
  • Hướng gió: 173º S
  • Độ ẩm: 97%
  • Độ che phủ: 48%
  • Áp suất: 997mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 7 (19-04-2014)

  Mặt trời mọc: 05:29am Mặt trời lặn: 05:55pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.25 Kinh độ: 109.183327

  quang mây
  31ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 04:04

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.41mps
  • Hướng gió: 131º SE
  • Độ ẩm: 63%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 995mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 7 (19-04-2014)

  Mặt trời mọc: 05:29am Mặt trời lặn: 05:55pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.25 Kinh độ: 109.183327

  mây rải rác
  27ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 04:04

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.06mps
  • Hướng gió: 132º SE
  • Độ ẩm: 78%
  • Độ che phủ: 36%
  • Áp suất: 994mb
 • Thời tiết Tối Thứ 7 (20-04-2014)

  Mặt trời mọc: 05:29am Mặt trời lặn: 05:55pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.25 Kinh độ: 109.183327

  quang mây
  25ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 04:04

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.52mps
  • Hướng gió: 147º SSE
  • Độ ẩm: 91%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 996mb
 • Cập nhật lúc 04:04
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 ít mây 23ºC 12% 2.03mps 169º S 0mm 100%
  6:00 mây rải rác 22ºC 44% 1.86mps 174º S 0mm 100%
  9:00 mây rải rác 24ºC 48% 1.97mps 173º S 0mm 97%
  12:00 quang mây 29ºC 0% 1.75mps 144º SE 0mm 70%
  15:00 quang mây 31ºC 0% 3.41mps 131º SE 0mm 63%
  18:00 mây rải rác 29ºC 36% 4.01mps 130º SE 0mm 67%
  21:00 mây rải rác 27ºC 36% 4.06mps 132º SE 0mm 78%
  24:00 mưa vừa 24ºC 32% 2.56mps 158º SSE 3.5mm 97%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Nha Trang

Thứ 6

Dự báo ngày 18-04-2014
ít mây

ít Mây

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.96mps 170º
 • Độ ẩm: 89%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 998mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 19-04-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.95mps 168º
 • Độ ẩm: 73%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 997mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 20-04-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.78mps 162º
 • Độ ẩm: 76%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 996mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 21-04-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.21mps 163º
 • Độ ẩm: 88%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 68%
 • Áp suất: 997mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 22-04-2014
quang mây

Quang Mây

27ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.06mps 81º
 • Độ ẩm: 86%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 998mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 23-04-2014
mây rải rác

Mây Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.96mps 43º
 • Độ ẩm: 82%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 48%
 • Áp suất: 997mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 24-04-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.92mps 124º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 3%
 • Áp suất: 982mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 25-04-2014
quang mây

Quang Mây

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.71mps 110º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 2%
 • Áp suất: 982mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 26-04-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.06mps 95º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 984mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 27-04-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.63mps 42º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 985mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 28-04-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.28mps 36º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 27%
 • Áp suất: 984mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 29-04-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.63mps 29º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 22%
 • Áp suất: 985mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 30-04-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.98mps 46º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 14%
 • Áp suất: 986mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 01-05-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.57mps 56º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 29%
 • Áp suất: 986mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 02-05-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.63mps 79º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 53%
 • Áp suất: 985mbar
Xem thêm
 • Tổng quan về thời tiết NHA TRANG - KHÁNH HÒA

  Nha Trang là một thành phố ven biển và là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật và du lịch của tỉnh Khánh Hòa, nằm ở khu vực duyên hải Nam Trung Bộ. Đây là một trong những địa phương có đường bờ biển dài và đẹp nhất Việt Nam. Đường bờ biển kéo dài từ xã Đại Lãnh tới cuối vịnh Cam Ranh, có độ dài khoảng 385 km với nhiều cửa lạch, đầm, vịnh, cùng khoảng 200 đảo lớn, nhỏ ven bờ và các đảo san hô của quần đảo Trường Sa.

  Khí hậu ở Nha Trang tương đối ôn hòa với nền nhiệt độ trung bình năm là 26,3ºC do mang tính chất của khí hậu đại dương. Trong năm có hai mùa rõ rệt là mùa mưa và mùa khô.

  Mùa mưa: kéo dài từ khoảng giữa tháng 9 đến giữa tháng 12

  Tập trung chủ yếu vào hai tháng là tháng 10 và tháng 11, lượng mưa thường chiếm gần 80% lượng mưa cả năm (1.025 mm).

  Mùa khô: kéo dài từ tháng 1 đến tháng 8

  Những tháng đầu mùa, trời mát, nhiệt độ từ 17-25 °C, nhưng từ tháng 5 đến tháng 8 trời nóng nực, nhiệt độ có thể lên tới 34 ºC(ở Nha Trang) và 37-38ºC(ở Cam Ranh).

  Nhiệt độ trung bình hàng năm khá cao, khoảng 26,7°C. Riêng trên đỉnh núi Hòn Bà (cách Nha Trang 30 km đường chim bay) có khí hậu như Đà Lạt và Sa Pa. Độ ẩm tương đối khoảng 80,5%

  Nha Trang được xem là vùng có điều kiện khí hậu thời tiết khá thuận lợi để khai thác du lịch hầu như quanh năm do nằm trong khu vực ít gió bão, tần số bão đổ bộ vào khá thấp, chỉ có khoảng 0,82 cơn bão/năm so với 3,74 cơn bão/năm đổ bộ vào bờ biển nước ta; hơn nữa, các trận bão được dự đoán sẽ đổ bộ vào trong những năm gần đây thường lệch hướng vào Nam hoặc tan ngay khi gần vào bờ.