Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Nha Trang. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 7 (20-12-2014)

  Mặt trời mọc: 05:58am Mặt trời lặn: 05:23pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.25 Kinh độ: 109.183327

  mưa vừa
  23ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 07:58

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.5mm
  • Sức gió: 7.53mps
  • Hướng gió: 10º N
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1000mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 7 (20-12-2014)

  Mặt trời mọc: 05:58am Mặt trời lặn: 05:23pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.25 Kinh độ: 109.183327

  mưa rải rác
  22ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 07:58

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 2mm
  • Sức gió: 5.52mps
  • Hướng gió: 13º NNE
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 999mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 7 (20-12-2014)

  Mặt trời mọc: 05:58am Mặt trời lặn: 05:23pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.25 Kinh độ: 109.183327

  mưa rải rác
  22ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 07:58

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 3mm
  • Sức gió: 5.06mps
  • Hướng gió: 7º N
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 999mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 7 (21-12-2014)

  Mặt trời mọc: 05:58am Mặt trời lặn: 05:23pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.25 Kinh độ: 109.183327

  mưa rải rác
  21ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 07:58

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 2mm
  • Sức gió: 4.66mps
  • Hướng gió: 3º N
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 999mb
 • Thời tiết Tối Thứ 7 (21-12-2014)

  Mặt trời mọc: 05:58am Mặt trời lặn: 05:23pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.25 Kinh độ: 109.183327

  mưa rải rác
  22ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 07:58

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 2mm
  • Sức gió: 4.45mps
  • Hướng gió: 8º N
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 999mb
 • Cập nhật lúc 07:58
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa vừa 21ºC 100% 4.86mps 7º N 5.5mm 100%
  6:00 mưa vừa 22ºC 92% 5.16mps 16º NNE 3.5mm 100%
  9:00 mưa rải rác 22ºC 92% 5.52mps 13º NNE 2mm 100%
  12:00 mưa rải rác 22ºC 92% 5.55mps 11º N 2mm 100%
  15:00 mưa rải rác 22ºC 92% 5.06mps 7º N 3mm 100%
  18:00 mưa rải rác 21ºC 92% 4.81mps 2º N 3mm 100%
  21:00 mưa rải rác 21ºC 92% 4.66mps 3º N 2mm 100%
  24:00 mưa rải rác 22ºC 92% 4.31mps 3º N 2mm 100%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Nha Trang

Thứ 7

Dự báo ngày 20-12-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 7.53mps 11º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1000mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 21-12-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 7.42mps 15º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 88%
 • Áp suất: 1000mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 22-12-2014
mưa to

Mưa To

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 8.09mps 24º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 999mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 23-12-2014
mưa to

Mưa To

22ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.96mps 19º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1000mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 24-12-2014
mưa to

Mưa To

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.23mps 23º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 35%
 • Áp suất: 981mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 25-12-2014
mưa to

Mưa To

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.7mps 18º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 41%
 • Áp suất: 980mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 26-12-2014
mưa to

Mưa To

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 3.6mps 6º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 77%
 • Áp suất: 978mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 27-12-2014
mưa to

Mưa To

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.54mps 30º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 60%
 • Áp suất: 979mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 28-12-2014
mưa to

Mưa To

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.14mps 26º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 67%
 • Áp suất: 981mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 29-12-2014
mưa to

Mưa To

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 2mps 26º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 50%
 • Áp suất: 982mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 30-12-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 4mps 21º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 91%
 • Áp suất: 981mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 31-12-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 3.5mps 16º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 89%
 • Áp suất: 980mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 01-01-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 2.07mps 27º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 67%
 • Áp suất: 979mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 02-01-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.01mps 12º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 46%
 • Áp suất: 979mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 03-01-2015
quang mây

Quang Mây

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.58mps 348º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 6%
 • Áp suất: 981mbar
Xem thêm
 • Tổng quan về thời tiết NHA TRANG - KHÁNH HÒA

  Nha Trang là một thành phố ven biển và là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật và du lịch của tỉnh Khánh Hòa, nằm ở khu vực duyên hải Nam Trung Bộ. Đây là một trong những địa phương có đường bờ biển dài và đẹp nhất Việt Nam. Đường bờ biển kéo dài từ xã Đại Lãnh tới cuối vịnh Cam Ranh, có độ dài khoảng 385 km với nhiều cửa lạch, đầm, vịnh, cùng khoảng 200 đảo lớn, nhỏ ven bờ và các đảo san hô của quần đảo Trường Sa.

  Khí hậu ở Nha Trang tương đối ôn hòa với nền nhiệt độ trung bình năm là 26,3ºC do mang tính chất của khí hậu đại dương. Trong năm có hai mùa rõ rệt là mùa mưa và mùa khô.

  Mùa mưa: kéo dài từ khoảng giữa tháng 9 đến giữa tháng 12

  Tập trung chủ yếu vào hai tháng là tháng 10 và tháng 11, lượng mưa thường chiếm gần 80% lượng mưa cả năm (1.025 mm).

  Mùa khô: kéo dài từ tháng 1 đến tháng 8

  Những tháng đầu mùa, trời mát, nhiệt độ từ 17-25 °C, nhưng từ tháng 5 đến tháng 8 trời nóng nực, nhiệt độ có thể lên tới 34 ºC(ở Nha Trang) và 37-38ºC(ở Cam Ranh).

  Nhiệt độ trung bình hàng năm khá cao, khoảng 26,7°C. Riêng trên đỉnh núi Hòn Bà (cách Nha Trang 30 km đường chim bay) có khí hậu như Đà Lạt và Sa Pa. Độ ẩm tương đối khoảng 80,5%

  Nha Trang được xem là vùng có điều kiện khí hậu thời tiết khá thuận lợi để khai thác du lịch hầu như quanh năm do nằm trong khu vực ít gió bão, tần số bão đổ bộ vào khá thấp, chỉ có khoảng 0,82 cơn bão/năm so với 3,74 cơn bão/năm đổ bộ vào bờ biển nước ta; hơn nữa, các trận bão được dự đoán sẽ đổ bộ vào trong những năm gần đây thường lệch hướng vào Nam hoặc tan ngay khi gần vào bờ.