Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Nha Trang. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.


 • Thời tiết Hiện tại Thứ 5 (23-07-2014)

  Mặt trời mọc: 05:27am Mặt trời lặn: 06:11pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.25 Kinh độ: 109.183327

  mây rải rác
  24ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 01:03

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.47mps
  • Hướng gió: 220º SW
  • Độ ẩm: 98%
  • Độ che phủ: 44%
  • Áp suất: 992mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 5 (24-07-2014)

  Mặt trời mọc: 05:27am Mặt trời lặn: 06:11pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.25 Kinh độ: 109.183327

  nhiều mây
  24ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 01:03

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.86mps
  • Hướng gió: 223º SW
  • Độ ẩm: 96%
  • Độ che phủ: 68%
  • Áp suất: 992mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 5 (24-07-2014)

  Mặt trời mọc: 05:27am Mặt trời lặn: 06:11pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.25 Kinh độ: 109.183327

  ít mây
  29ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 01:03

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.87mps
  • Hướng gió: 219º SW
  • Độ ẩm: 76%
  • Độ che phủ: 24%
  • Áp suất: 993mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 5 (24-07-2014)

  Mặt trời mọc: 05:27am Mặt trời lặn: 06:11pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.25 Kinh độ: 109.183327

  mây rải rác
  30ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 01:03

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.47mps
  • Hướng gió: 228º SW
  • Độ ẩm: 67%
  • Độ che phủ: 32%
  • Áp suất: 991mb
 • Thời tiết Tối Thứ 5 (24-07-2014)

  Mặt trời mọc: 05:27am Mặt trời lặn: 06:11pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.25 Kinh độ: 109.183327

  mây rải rác
  26ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 01:03

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.86mps
  • Hướng gió: 210º SSW
  • Độ ẩm: 85%
  • Độ che phủ: 36%
  • Áp suất: 994mb
 • Cập nhật lúc 01:03
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây rải rác 24ºC 44% 4.96mps 206º SSW 0mm 99%
  6:00 mây rải rác 24ºC 44% 4.47mps 220º SW 0mm 98%
  9:00 nhiều mây 24ºC 68% 3.86mps 223º SW 0mm 96%
  12:00 nhiều mây 25ºC 56% 3.23mps 232º SW 0mm 93%
  15:00 ít mây 29ºC 24% 2.87mps 219º SW 0mm 76%
  18:00 nhiều mây 29ºC 56% 3.92mps 236º SW 0mm 72%
  21:00 mây rải rác 30ºC 32% 3.47mps 228º SW 0mm 67%
  24:00 mây rải rác 28ºC 36% 4.67mps 215º SW 0mm 75%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Nha Trang

Thứ 4

Dự báo ngày 23-07-2014
nhiều mây

Nhiều Mây

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.41mps 270º
 • Độ ẩm: 77%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 56%
 • Áp suất: 992mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 24-07-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 0.91mps 240º
 • Độ ẩm: 69%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 88%
 • Áp suất: 993mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 25-07-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.76mps 260º
 • Độ ẩm: 72%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 76%
 • Áp suất: 994mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 26-07-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.66mps 239º
 • Độ ẩm: 79%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 36%
 • Áp suất: 995mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 27-07-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 4.01mps 271º
 • Độ ẩm: 67%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 32%
 • Áp suất: 993mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 28-07-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 4.61mps 242º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 979mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 29-07-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 4.98mps 252º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 90%
 • Áp suất: 978mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 30-07-2014
quang mây

Quang Mây

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 4.83mps 235º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 50%
 • Áp suất: 977mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 31-07-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 4.31mps 246º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 58%
 • Áp suất: 978mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 01-08-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 3.75mps 257º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 85%
 • Áp suất: 977mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 02-08-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 4.21mps 252º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 977mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 03-08-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.86mps 270º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 47%
 • Áp suất: 977mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 04-08-2014
quang mây

Quang Mây

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 3.36mps 252º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 41%
 • Áp suất: 977mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 05-08-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 4.04mps 232º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 67%
 • Áp suất: 978mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 06-08-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.85mps 230º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 74%
 • Áp suất: 978mbar
Xem thêm
 • Tổng quan về thời tiết NHA TRANG - KHÁNH HÒA

  Nha Trang là một thành phố ven biển và là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật và du lịch của tỉnh Khánh Hòa, nằm ở khu vực duyên hải Nam Trung Bộ. Đây là một trong những địa phương có đường bờ biển dài và đẹp nhất Việt Nam. Đường bờ biển kéo dài từ xã Đại Lãnh tới cuối vịnh Cam Ranh, có độ dài khoảng 385 km với nhiều cửa lạch, đầm, vịnh, cùng khoảng 200 đảo lớn, nhỏ ven bờ và các đảo san hô của quần đảo Trường Sa.

  Khí hậu ở Nha Trang tương đối ôn hòa với nền nhiệt độ trung bình năm là 26,3ºC do mang tính chất của khí hậu đại dương. Trong năm có hai mùa rõ rệt là mùa mưa và mùa khô.

  Mùa mưa: kéo dài từ khoảng giữa tháng 9 đến giữa tháng 12

  Tập trung chủ yếu vào hai tháng là tháng 10 và tháng 11, lượng mưa thường chiếm gần 80% lượng mưa cả năm (1.025 mm).

  Mùa khô: kéo dài từ tháng 1 đến tháng 8

  Những tháng đầu mùa, trời mát, nhiệt độ từ 17-25 °C, nhưng từ tháng 5 đến tháng 8 trời nóng nực, nhiệt độ có thể lên tới 34 ºC(ở Nha Trang) và 37-38ºC(ở Cam Ranh).

  Nhiệt độ trung bình hàng năm khá cao, khoảng 26,7°C. Riêng trên đỉnh núi Hòn Bà (cách Nha Trang 30 km đường chim bay) có khí hậu như Đà Lạt và Sa Pa. Độ ẩm tương đối khoảng 80,5%

  Nha Trang được xem là vùng có điều kiện khí hậu thời tiết khá thuận lợi để khai thác du lịch hầu như quanh năm do nằm trong khu vực ít gió bão, tần số bão đổ bộ vào khá thấp, chỉ có khoảng 0,82 cơn bão/năm so với 3,74 cơn bão/năm đổ bộ vào bờ biển nước ta; hơn nữa, các trận bão được dự đoán sẽ đổ bộ vào trong những năm gần đây thường lệch hướng vào Nam hoặc tan ngay khi gần vào bờ.