Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Nha Trang. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.


 • Thời tiết Hiện tại Thứ 5 (28-08-2014)

  Mặt trời mọc: 05:32am Mặt trời lặn: 05:56pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.25 Kinh độ: 109.183327

  ít mây
  24ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 08:01

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.31mps
  • Hướng gió: 204º SSW
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 994mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 5 (28-08-2014)

  Mặt trời mọc: 05:32am Mặt trời lặn: 05:56pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.25 Kinh độ: 109.183327

  nhiều mây
  27ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 08:01

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.32mps
  • Hướng gió: 256º WSW
  • Độ ẩm: 88%
  • Độ che phủ: 76%
  • Áp suất: 996mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 5 (28-08-2014)

  Mặt trời mọc: 05:32am Mặt trời lặn: 05:56pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.25 Kinh độ: 109.183327

  mây rải rác
  26ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 08:01

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.76mps
  • Hướng gió: 171º S
  • Độ ẩm: 92%
  • Độ che phủ: 48%
  • Áp suất: 993mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 5 (28-08-2014)

  Mặt trời mọc: 05:32am Mặt trời lặn: 05:56pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.25 Kinh độ: 109.183327

  nhiều mây
  25ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 08:01

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.22mps
  • Hướng gió: 178º S
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 76%
  • Áp suất: 996mb
 • Thời tiết Tối Thứ 5 (29-08-2014)

  Mặt trời mọc: 05:32am Mặt trời lặn: 05:56pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.25 Kinh độ: 109.183327

  nhiều mây
  24ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 08:01

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.96mps
  • Hướng gió: 207º SSW
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 76%
  • Áp suất: 994mb
 • Cập nhật lúc 08:01
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 ít mây 23ºC 12% 2.07mps 275º W 0mm 100%
  6:00 nhiều mây 24ºC 80% 1.66mps 274º W 0mm 100%
  9:00 nhiều mây 27ºC 76% 1.32mps 256º WSW 0mm 88%
  12:00 nhiều mây 30ºC 64% 0.95mps 60º ENE 0mm 77%
  15:00 mây rải rác 26ºC 48% 1.76mps 171º S 0mm 92%
  18:00 nhiều mây 24ºC 68% 0.51mps 108º ESE 0mm 100%
  21:00 nhiều mây 25ºC 76% 2.22mps 178º S 0mm 100%
  24:00 mưa vừa 23ºC 48% 1.41mps 268º W 8.5mm 100%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Nha Trang

Thứ 5

Dự báo ngày 28-08-2014
mây rải rác

Mây Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.77mps 212º
 • Độ ẩm: 84%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 44%
 • Áp suất: 995mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 29-08-2014
ít mây

ít Mây

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 0.51mps 166º
 • Độ ẩm: 82%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 996mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 30-08-2014
mây rải rác

Mây Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 0.52mps 28º
 • Độ ẩm: 80%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 36%
 • Áp suất: 997mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 31-08-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 0.68mps 254º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 15%
 • Áp suất: 980mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 01-09-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.53mps 217º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 56%
 • Áp suất: 981mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 02-09-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.03mps 201º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 57%
 • Áp suất: 984mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 03-09-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 0.9mps 206º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 984mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 04-09-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 0.38mps 246º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 19%
 • Áp suất: 983mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 05-09-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.61mps 241º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 27%
 • Áp suất: 982mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 06-09-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.41mps 204º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 11%
 • Áp suất: 982mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 07-09-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 0.67mps 285º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 31%
 • Áp suất: 983mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 08-09-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 0.8mps 282º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 30%
 • Áp suất: 983mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 09-09-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.1mps 216º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 10%
 • Áp suất: 982mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 10-09-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 0.89mps 84º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 62%
 • Áp suất: 983mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 11-09-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 0.76mps 93º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 10%
 • Áp suất: 983mbar
Xem thêm
 • Tổng quan về thời tiết NHA TRANG - KHÁNH HÒA

  Nha Trang là một thành phố ven biển và là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật và du lịch của tỉnh Khánh Hòa, nằm ở khu vực duyên hải Nam Trung Bộ. Đây là một trong những địa phương có đường bờ biển dài và đẹp nhất Việt Nam. Đường bờ biển kéo dài từ xã Đại Lãnh tới cuối vịnh Cam Ranh, có độ dài khoảng 385 km với nhiều cửa lạch, đầm, vịnh, cùng khoảng 200 đảo lớn, nhỏ ven bờ và các đảo san hô của quần đảo Trường Sa.

  Khí hậu ở Nha Trang tương đối ôn hòa với nền nhiệt độ trung bình năm là 26,3ºC do mang tính chất của khí hậu đại dương. Trong năm có hai mùa rõ rệt là mùa mưa và mùa khô.

  Mùa mưa: kéo dài từ khoảng giữa tháng 9 đến giữa tháng 12

  Tập trung chủ yếu vào hai tháng là tháng 10 và tháng 11, lượng mưa thường chiếm gần 80% lượng mưa cả năm (1.025 mm).

  Mùa khô: kéo dài từ tháng 1 đến tháng 8

  Những tháng đầu mùa, trời mát, nhiệt độ từ 17-25 °C, nhưng từ tháng 5 đến tháng 8 trời nóng nực, nhiệt độ có thể lên tới 34 ºC(ở Nha Trang) và 37-38ºC(ở Cam Ranh).

  Nhiệt độ trung bình hàng năm khá cao, khoảng 26,7°C. Riêng trên đỉnh núi Hòn Bà (cách Nha Trang 30 km đường chim bay) có khí hậu như Đà Lạt và Sa Pa. Độ ẩm tương đối khoảng 80,5%

  Nha Trang được xem là vùng có điều kiện khí hậu thời tiết khá thuận lợi để khai thác du lịch hầu như quanh năm do nằm trong khu vực ít gió bão, tần số bão đổ bộ vào khá thấp, chỉ có khoảng 0,82 cơn bão/năm so với 3,74 cơn bão/năm đổ bộ vào bờ biển nước ta; hơn nữa, các trận bão được dự đoán sẽ đổ bộ vào trong những năm gần đây thường lệch hướng vào Nam hoặc tan ngay khi gần vào bờ.