Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Nha Trang. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 5 (08-02-2023)

  Mặt trời mọc: 06:07am Mặt trời lặn: 05:47pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.25 Kinh độ: 109.1833

  mưa rải rác
  25ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 00:58

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.21mps
  • Hướng gió: 304º NW
  • Độ ẩm: 91%
  • Độ che phủ: 81%
  • Áp suất: 1012mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 5 (08-02-2023)

  Mặt trời mọc: 06:07am Mặt trời lặn: 05:47pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.25 Kinh độ: 109.1833

  mưa rải rác
  24ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 00:58

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.15mm
  • Sức gió: 2.32mps
  • Hướng gió: 33º NNE
  • Độ ẩm: 90%
  • Độ che phủ: 12%
  • Áp suất: 1012mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 5 (09-02-2023)

  Mặt trời mọc: 06:07am Mặt trời lặn: 05:47pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.25 Kinh độ: 109.1833

  ít mây
  22ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 00:58

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.18mps
  • Hướng gió: 302º WNW
  • Độ ẩm: 92%
  • Độ che phủ: 19%
  • Áp suất: 1012mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 5 (09-02-2023)

  Mặt trời mọc: 06:07am Mặt trời lặn: 05:47pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.25 Kinh độ: 109.1833

  nhiều mây
  22ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 00:58

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.2mps
  • Hướng gió: 307º NW
  • Độ ẩm: 90%
  • Độ che phủ: 60%
  • Áp suất: 1013mb
 • Thời tiết Tối Thứ 5 (09-02-2023)

  Mặt trời mọc: 06:07am Mặt trời lặn: 05:47pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.25 Kinh độ: 109.1833

  nhiều mây
  27ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 00:58

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.75mps
  • Hướng gió: 62º ENE
  • Độ ẩm: 75%
  • Độ che phủ: 55%
  • Áp suất: 1011mb
 • Cập nhật lúc 00:58
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 27ºC 25% 4.38mps 64º ENE 0.2mm 72%
  6:00 mưa rải rác 27ºC 19% 3.18mps 49º NE 0.4mm 77%
  9:00 mưa rải rác 24ºC 12% 2.32mps 33º NNE 0.15mm 90%
  12:00 mưa rải rác 23ºC 20% 1.67mps 339º NNW 0.23mm 91%
  15:00 ít mây 22ºC 19% 2.18mps 302º WNW 0mm 92%
  18:00 mây rải rác 22ºC 30% 2.16mps 297º WNW 0mm 92%
  21:00 nhiều mây 22ºC 60% 2.2mps 307º NW 0mm 90%
  24:00 nhiều mây 27ºC 58% 1.64mps 27º NNE 0mm 72%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Nha Trang

Thứ 4

Dự báo ngày 08-02-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 4.38mps 64º
 • Độ ẩm: 69%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 23%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 09-02-2023
nhiều mây

Nhiều Mây

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 3.75mps 62º
 • Độ ẩm: 71%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 51%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 10-02-2023
trời quang mây

Trời Quang Mây

27ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 3.26mps 88º
 • Độ ẩm: 63%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 4%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 11-02-2023
mây rải rác

Mây Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.62mps 86º
 • Độ ẩm: 69%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 25%
 • Áp suất: 1014mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 12-02-2023
trời quang mây

Trời Quang Mây

27ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.64mps 98º
 • Độ ẩm: 66%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 4%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 13-02-2023
nhiều mây

Nhiều Mây

26ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.42mps 123º
 • Độ ẩm: 72%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 77%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 14-02-2023
mây rải rác

Mây Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 3.51mps 73º
 • Độ ẩm: 68%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 41%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 15-02-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 7.32mps 31º
 • Độ ẩm: 70%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 32%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 16-02-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 6.46mps 31º
 • Độ ẩm: 76%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 87%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 17-02-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 6.22mps 35º
 • Độ ẩm: 71%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 55%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 18-02-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 6.9mps 37º
 • Độ ẩm: 66%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 19%
 • Áp suất: 1014mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 19-02-2023
mây dày đặc

Mây Dày đặc

26ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 7.46mps 35º
 • Độ ẩm: 67%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 20-02-2023
nhiều mây

Nhiều Mây

26ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 6.4mps 45º
 • Độ ẩm: 62%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 81%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 21-02-2023
mây rải rác

Mây Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 5.61mps 47º
 • Độ ẩm: 68%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 47%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 22-02-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 5.96mps 39º
 • Độ ẩm: 64%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1014mbar
Xem thêm
 • Tổng quan về thời tiết NHA TRANG - KHÁNH HÒA

  Nha Trang là một thành phố ven biển và là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật và du lịch của tỉnh Khánh Hòa, nằm ở khu vực duyên hải Nam Trung Bộ. Đây là một trong những địa phương có đường bờ biển dài và đẹp nhất Việt Nam. Đường bờ biển kéo dài từ xã Đại Lãnh tới cuối vịnh Cam Ranh, có độ dài khoảng 385 km với nhiều cửa lạch, đầm, vịnh, cùng khoảng 200 đảo lớn, nhỏ ven bờ và các đảo san hô của quần đảo Trường Sa.

  Khí hậu ở Nha Trang tương đối ôn hòa với nền nhiệt độ trung bình năm là 26,3ºC do mang tính chất của khí hậu đại dương. Trong năm có hai mùa rõ rệt là mùa mưa và mùa khô.

  Mùa mưa: kéo dài từ khoảng giữa tháng 9 đến giữa tháng 12

  Tập trung chủ yếu vào hai tháng là tháng 10 và tháng 11, lượng mưa thường chiếm gần 80% lượng mưa cả năm (1.025 mm).

  Mùa khô: kéo dài từ tháng 1 đến tháng 8

  Những tháng đầu mùa, trời mát, nhiệt độ từ 17-25 °C, nhưng từ tháng 5 đến tháng 8 trời nóng nực, nhiệt độ có thể lên tới 34 ºC(ở Nha Trang) và 37-38ºC(ở Cam Ranh).

  Nhiệt độ trung bình hàng năm khá cao, khoảng 26,7°C. Riêng trên đỉnh núi Hòn Bà (cách Nha Trang 30 km đường chim bay) có khí hậu như Đà Lạt và Sa Pa. Độ ẩm tương đối khoảng 80,5%

  Nha Trang được xem là vùng có điều kiện khí hậu thời tiết khá thuận lợi để khai thác du lịch hầu như quanh năm do nằm trong khu vực ít gió bão, tần số bão đổ bộ vào khá thấp, chỉ có khoảng 0,82 cơn bão/năm so với 3,74 cơn bão/năm đổ bộ vào bờ biển nước ta; hơn nữa, các trận bão được dự đoán sẽ đổ bộ vào trong những năm gần đây thường lệch hướng vào Nam hoặc tan ngay khi gần vào bờ.