Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Nha Trang. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.


 • Thời tiết Hiện tại Thứ 7 (26-07-2014)

  Mặt trời mọc: 05:28am Mặt trời lặn: 06:10pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.25 Kinh độ: 109.183327

  quang mây
  30ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 10:06

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.33mps
  • Hướng gió: 111º ESE
  • Độ ẩm: 69%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 995mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 7 (26-07-2014)

  Mặt trời mọc: 05:28am Mặt trời lặn: 06:10pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.25 Kinh độ: 109.183327

  mưa rải rác
  30ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 10:06

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 3mm
  • Sức gió: 1.31mps
  • Hướng gió: 131º SE
  • Độ ẩm: 90%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 995mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 7 (26-07-2014)

  Mặt trời mọc: 05:28am Mặt trời lặn: 06:10pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.25 Kinh độ: 109.183327

  mây rải rác
  30ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 10:06

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.32mps
  • Hướng gió: 212º SSW
  • Độ ẩm: 86%
  • Độ che phủ: 32%
  • Áp suất: 995mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 7 (27-07-2014)

  Mặt trời mọc: 05:28am Mặt trời lặn: 06:10pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.25 Kinh độ: 109.183327

  mây rải rác
  28ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 10:06

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.61mps
  • Hướng gió: 259º W
  • Độ ẩm: 94%
  • Độ che phủ: 48%
  • Áp suất: 995mb
 • Thời tiết Tối Thứ 7 (27-07-2014)

  Mặt trời mọc: 05:28am Mặt trời lặn: 06:10pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.25 Kinh độ: 109.183327

  nhiều mây
  26ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 10:06

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.77mps
  • Hướng gió: 261º W
  • Độ ẩm: 96%
  • Độ che phủ: 80%
  • Áp suất: 995mb
 • Cập nhật lúc 10:06
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 quang mây 30ºC 0% 2.42mps 236º SW 0mm 85%
  6:00 quang mây 33ºC 0% 0.33mps 111º ESE 0mm 69%
  9:00 mưa rải rác 30ºC 0% 1.31mps 131º SE 3mm 90%
  12:00 mưa rải rác 31ºC 0% 1.3mps 251º WSW 1mm 83%
  15:00 mây rải rác 30ºC 32% 1.32mps 212º SSW 0mm 86%
  18:00 nhiều mây 29ºC 56% 1.98mps 224º SW 0mm 90%
  21:00 mây rải rác 28ºC 48% 1.61mps 259º W 0mm 94%
  24:00 mưa rải rác 26ºC 80% 2.86mps 229º SW 0.5mm 100%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Nha Trang

Thứ 7

Dự báo ngày 26-07-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 1.1mps 360º
 • Độ ẩm: 70%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 996mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 27-07-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.16mps 245º
 • Độ ẩm: 78%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 48%
 • Áp suất: 996mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 28-07-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.8mps 245º
 • Độ ẩm: 97%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 994mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 29-07-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.06mps 237º
 • Độ ẩm: 87%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 64%
 • Áp suất: 993mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 30-07-2014
nhiều mây

Nhiều Mây

27ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.23mps 264º
 • Độ ẩm: 87%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 80%
 • Áp suất: 993mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 31-07-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 5.81mps 248º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 94%
 • Áp suất: 976mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 01-08-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 5.82mps 238º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 67%
 • Áp suất: 975mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 02-08-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 5.47mps 245º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 63%
 • Áp suất: 976mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 03-08-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 4.68mps 252º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 89%
 • Áp suất: 979mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 04-08-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 3.78mps 256º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 979mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 05-08-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.26mps 250º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 72%
 • Áp suất: 977mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 06-08-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.94mps 232º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 90%
 • Áp suất: 979mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 07-08-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.3mps 230º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 79%
 • Áp suất: 981mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 08-08-2014
quang mây

Quang Mây

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.49mps 261º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 53%
 • Áp suất: 980mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 09-08-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.94mps 257º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 70%
 • Áp suất: 980mbar
Xem thêm
 • Tổng quan về thời tiết NHA TRANG - KHÁNH HÒA

  Nha Trang là một thành phố ven biển và là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật và du lịch của tỉnh Khánh Hòa, nằm ở khu vực duyên hải Nam Trung Bộ. Đây là một trong những địa phương có đường bờ biển dài và đẹp nhất Việt Nam. Đường bờ biển kéo dài từ xã Đại Lãnh tới cuối vịnh Cam Ranh, có độ dài khoảng 385 km với nhiều cửa lạch, đầm, vịnh, cùng khoảng 200 đảo lớn, nhỏ ven bờ và các đảo san hô của quần đảo Trường Sa.

  Khí hậu ở Nha Trang tương đối ôn hòa với nền nhiệt độ trung bình năm là 26,3ºC do mang tính chất của khí hậu đại dương. Trong năm có hai mùa rõ rệt là mùa mưa và mùa khô.

  Mùa mưa: kéo dài từ khoảng giữa tháng 9 đến giữa tháng 12

  Tập trung chủ yếu vào hai tháng là tháng 10 và tháng 11, lượng mưa thường chiếm gần 80% lượng mưa cả năm (1.025 mm).

  Mùa khô: kéo dài từ tháng 1 đến tháng 8

  Những tháng đầu mùa, trời mát, nhiệt độ từ 17-25 °C, nhưng từ tháng 5 đến tháng 8 trời nóng nực, nhiệt độ có thể lên tới 34 ºC(ở Nha Trang) và 37-38ºC(ở Cam Ranh).

  Nhiệt độ trung bình hàng năm khá cao, khoảng 26,7°C. Riêng trên đỉnh núi Hòn Bà (cách Nha Trang 30 km đường chim bay) có khí hậu như Đà Lạt và Sa Pa. Độ ẩm tương đối khoảng 80,5%

  Nha Trang được xem là vùng có điều kiện khí hậu thời tiết khá thuận lợi để khai thác du lịch hầu như quanh năm do nằm trong khu vực ít gió bão, tần số bão đổ bộ vào khá thấp, chỉ có khoảng 0,82 cơn bão/năm so với 3,74 cơn bão/năm đổ bộ vào bờ biển nước ta; hơn nữa, các trận bão được dự đoán sẽ đổ bộ vào trong những năm gần đây thường lệch hướng vào Nam hoặc tan ngay khi gần vào bờ.