Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Nha Trang. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Chủ nhật (19-04-2015)

  Mặt trời mọc: 05:29am Mặt trời lặn: 05:55pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.25 Kinh độ: 109.183327

  quang mây
  24ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 04:18

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.72mps
  • Hướng gió: 203º SSW
  • Độ ẩm: 98%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 996mb
 • Thời tiết Sáng Chủ nhật (19-04-2015)

  Mặt trời mọc: 05:29am Mặt trời lặn: 05:55pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.25 Kinh độ: 109.183327

  quang mây
  25ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 04:18

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.26mps
  • Hướng gió: 201º SSW
  • Độ ẩm: 87%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 998mb
 • Thời tiết Trưa Chủ nhật (19-04-2015)

  Mặt trời mọc: 05:29am Mặt trời lặn: 05:55pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.25 Kinh độ: 109.183327

  quang mây
  31ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 04:18

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.22mps
  • Hướng gió: 147º SSE
  • Độ ẩm: 64%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 996mb
 • Thời tiết Chiều Chủ nhật (19-04-2015)

  Mặt trời mọc: 05:29am Mặt trời lặn: 05:55pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.25 Kinh độ: 109.183327

  quang mây
  27ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 04:18

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.12mps
  • Hướng gió: 145º SE
  • Độ ẩm: 78%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 996mb
 • Thời tiết Tối Chủ nhật (20-04-2015)

  Mặt trời mọc: 05:29am Mặt trời lặn: 05:55pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.25 Kinh độ: 109.183327

  quang mây
  24ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 04:18

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.52mps
  • Hướng gió: 187º S
  • Độ ẩm: 94%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 996mb
 • Cập nhật lúc 04:18
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 quang mây 23ºC 0% 2.87mps 169º S 0mm 95%
  6:00 quang mây 22ºC 0% 2.57mps 188º S 0mm 97%
  9:00 quang mây 25ºC 0% 2.26mps 201º SSW 0mm 87%
  12:00 quang mây 29ºC 0% 2.77mps 165º SSE 0mm 70%
  15:00 quang mây 31ºC 0% 3.22mps 147º SSE 0mm 64%
  18:00 quang mây 30ºC 0% 3.56mps 143º SE 0mm 64%
  21:00 quang mây 27ºC 0% 3.12mps 145º SE 0mm 78%
  24:00 quang mây 25ºC 0% 2.15mps 174º S 0mm 89%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Nha Trang

Thứ 7

Dự báo ngày 18-04-2015
quang mây

Quang Mây

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.94mps 192º
 • Độ ẩm: 97%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 996mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 19-04-2015
quang mây

Quang Mây

29ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.02mps 172º
 • Độ ẩm: 72%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 998mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 20-04-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.81mps 180º
 • Độ ẩm: 69%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 997mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 21-04-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.06mps 176º
 • Độ ẩm: 74%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 997mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 22-04-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.17mps 109º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 984mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 23-04-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.26mps 80º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 6%
 • Áp suất: 986mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 24-04-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.66mps 61º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 41%
 • Áp suất: 985mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 25-04-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 3.78mps 34º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 26%
 • Áp suất: 985mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 26-04-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 4.14mps 29º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 30%
 • Áp suất: 985mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 27-04-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.75mps 41º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 983mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 28-04-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.1mps 68º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 982mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 29-04-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.88mps 84º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 983mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 30-04-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.8mps 75º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 983mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 01-05-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.67mps 106º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 4%
 • Áp suất: 982mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 02-05-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.98mps 90º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 2%
 • Áp suất: 981mbar
Xem thêm
 • Tổng quan về thời tiết NHA TRANG - KHÁNH HÒA

  Nha Trang là một thành phố ven biển và là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật và du lịch của tỉnh Khánh Hòa, nằm ở khu vực duyên hải Nam Trung Bộ. Đây là một trong những địa phương có đường bờ biển dài và đẹp nhất Việt Nam. Đường bờ biển kéo dài từ xã Đại Lãnh tới cuối vịnh Cam Ranh, có độ dài khoảng 385 km với nhiều cửa lạch, đầm, vịnh, cùng khoảng 200 đảo lớn, nhỏ ven bờ và các đảo san hô của quần đảo Trường Sa.

  Khí hậu ở Nha Trang tương đối ôn hòa với nền nhiệt độ trung bình năm là 26,3ºC do mang tính chất của khí hậu đại dương. Trong năm có hai mùa rõ rệt là mùa mưa và mùa khô.

  Mùa mưa: kéo dài từ khoảng giữa tháng 9 đến giữa tháng 12

  Tập trung chủ yếu vào hai tháng là tháng 10 và tháng 11, lượng mưa thường chiếm gần 80% lượng mưa cả năm (1.025 mm).

  Mùa khô: kéo dài từ tháng 1 đến tháng 8

  Những tháng đầu mùa, trời mát, nhiệt độ từ 17-25 °C, nhưng từ tháng 5 đến tháng 8 trời nóng nực, nhiệt độ có thể lên tới 34 ºC(ở Nha Trang) và 37-38ºC(ở Cam Ranh).

  Nhiệt độ trung bình hàng năm khá cao, khoảng 26,7°C. Riêng trên đỉnh núi Hòn Bà (cách Nha Trang 30 km đường chim bay) có khí hậu như Đà Lạt và Sa Pa. Độ ẩm tương đối khoảng 80,5%

  Nha Trang được xem là vùng có điều kiện khí hậu thời tiết khá thuận lợi để khai thác du lịch hầu như quanh năm do nằm trong khu vực ít gió bão, tần số bão đổ bộ vào khá thấp, chỉ có khoảng 0,82 cơn bão/năm so với 3,74 cơn bão/năm đổ bộ vào bờ biển nước ta; hơn nữa, các trận bão được dự đoán sẽ đổ bộ vào trong những năm gần đây thường lệch hướng vào Nam hoặc tan ngay khi gần vào bờ.