Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Nha Trang. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Chủ nhật (24-09-2023)

  Mặt trời mọc: 05:32am Mặt trời lặn: 05:38pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.25 Kinh độ: 109.1833

  mưa rải rác
  29ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 18:25

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.94mps
  • Hướng gió: 254º WSW
  • Độ ẩm: 85%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1006mb
 • Thời tiết Sáng Chủ nhật (24-09-2023)

  Mặt trời mọc: 05:32am Mặt trời lặn: 05:38pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.25 Kinh độ: 109.1833

  mưa rải rác
  24ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 18:25

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.78mm
  • Sức gió: 1.5mps
  • Hướng gió: 234º SW
  • Độ ẩm: 94%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1007mb
 • Thời tiết Trưa Chủ nhật (25-09-2023)

  Mặt trời mọc: 05:32am Mặt trời lặn: 05:38pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.25 Kinh độ: 109.1833

  mây dày đặc
  24ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 18:25

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.49mps
  • Hướng gió: 261º W
  • Độ ẩm: 88%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1005mb
 • Thời tiết Chiều Chủ nhật (25-09-2023)

  Mặt trời mọc: 05:32am Mặt trời lặn: 05:38pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.25 Kinh độ: 109.1833

  mây dày đặc
  24ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 18:25

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.34mps
  • Hướng gió: 285º WNW
  • Độ ẩm: 85%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1005mb
 • Thời tiết Tối Chủ nhật (25-09-2023)

  Mặt trời mọc: 05:32am Mặt trời lặn: 05:38pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.25 Kinh độ: 109.1833

  mây dày đặc
  28ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 18:25

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.66mps
  • Hướng gió: 265º W
  • Độ ẩm: 70%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1003mb
 • Cập nhật lúc 18:25
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 28ºC 99% 0.84mps 247º WSW 1.08mm 79%
  6:00 mưa vừa 26ºC 100% 1.84mps 148º SSE 3.94mm 88%
  9:00 mưa rải rác 24ºC 100% 1.5mps 234º SW 1.78mm 94%
  12:00 mưa rải rác 25ºC 100% 1.91mps 258º WSW 0.46mm 90%
  15:00 mây dày đặc 24ºC 100% 2.49mps 261º W 0mm 88%
  18:00 mây dày đặc 24ºC 100% 2.29mps 281º W 0mm 85%
  21:00 mây dày đặc 24ºC 100% 2.34mps 285º WNW 0mm 85%
  24:00 mưa rải rác 24ºC 100% 2.31mps 274º W 0.19mm 89%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Nha Trang

Chủ nhật

Dự báo ngày 24-09-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.58mps 243º
 • Độ ẩm: 77%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 25-09-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.72mps 290º
 • Độ ẩm: 86%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 26-09-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.69mps 276º
 • Độ ẩm: 61%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 27-09-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.74mps 144º
 • Độ ẩm: 64%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 28-09-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.46mps 192º
 • Độ ẩm: 74%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 29-09-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.27mps 280º
 • Độ ẩm: 67%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 30-09-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.04mps 285º
 • Độ ẩm: 61%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 90%
 • Áp suất: 1009mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 01-10-2023
mây dày đặc

Mây Dày đặc

28ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.85mps 279º
 • Độ ẩm: 73%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 02-10-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.45mps 121º
 • Độ ẩm: 60%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 03-10-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.32mps 286º
 • Độ ẩm: 65%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 04-10-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.79mps 41º
 • Độ ẩm: 76%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 88%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 05-10-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.15mps 35º
 • Độ ẩm: 70%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 65%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 06-10-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.63mps 28º
 • Độ ẩm: 78%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 97%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 07-10-2023
mưa to

Mưa To

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.59mps 168º
 • Độ ẩm: 73%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1008mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 08-10-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.17mps 273º
 • Độ ẩm: 83%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1010mbar
Xem thêm
 • Tổng quan về thời tiết NHA TRANG - KHÁNH HÒA

  Nha Trang là một thành phố ven biển và là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật và du lịch của tỉnh Khánh Hòa, nằm ở khu vực duyên hải Nam Trung Bộ. Đây là một trong những địa phương có đường bờ biển dài và đẹp nhất Việt Nam. Đường bờ biển kéo dài từ xã Đại Lãnh tới cuối vịnh Cam Ranh, có độ dài khoảng 385 km với nhiều cửa lạch, đầm, vịnh, cùng khoảng 200 đảo lớn, nhỏ ven bờ và các đảo san hô của quần đảo Trường Sa.

  Khí hậu ở Nha Trang tương đối ôn hòa với nền nhiệt độ trung bình năm là 26,3ºC do mang tính chất của khí hậu đại dương. Trong năm có hai mùa rõ rệt là mùa mưa và mùa khô.

  Mùa mưa: kéo dài từ khoảng giữa tháng 9 đến giữa tháng 12

  Tập trung chủ yếu vào hai tháng là tháng 10 và tháng 11, lượng mưa thường chiếm gần 80% lượng mưa cả năm (1.025 mm).

  Mùa khô: kéo dài từ tháng 1 đến tháng 8

  Những tháng đầu mùa, trời mát, nhiệt độ từ 17-25 °C, nhưng từ tháng 5 đến tháng 8 trời nóng nực, nhiệt độ có thể lên tới 34 ºC(ở Nha Trang) và 37-38ºC(ở Cam Ranh).

  Nhiệt độ trung bình hàng năm khá cao, khoảng 26,7°C. Riêng trên đỉnh núi Hòn Bà (cách Nha Trang 30 km đường chim bay) có khí hậu như Đà Lạt và Sa Pa. Độ ẩm tương đối khoảng 80,5%

  Nha Trang được xem là vùng có điều kiện khí hậu thời tiết khá thuận lợi để khai thác du lịch hầu như quanh năm do nằm trong khu vực ít gió bão, tần số bão đổ bộ vào khá thấp, chỉ có khoảng 0,82 cơn bão/năm so với 3,74 cơn bão/năm đổ bộ vào bờ biển nước ta; hơn nữa, các trận bão được dự đoán sẽ đổ bộ vào trong những năm gần đây thường lệch hướng vào Nam hoặc tan ngay khi gần vào bờ.