Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Nha Trang. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 7 (29-11-2014)

  Mặt trời mọc: 05:47am Mặt trời lặn: 05:15pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.25 Kinh độ: 109.183327

  mưa rải rác
  24ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 02:44

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 5.56mps
  • Hướng gió: 350º N
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 56%
  • Áp suất: 995mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 7 (29-11-2014)

  Mặt trời mọc: 05:47am Mặt trời lặn: 05:15pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.25 Kinh độ: 109.183327

  mây rải rác
  24ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 02:44

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.18mps
  • Hướng gió: 318º NW
  • Độ ẩm: 96%
  • Độ che phủ: 48%
  • Áp suất: 994mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 7 (29-11-2014)

  Mặt trời mọc: 05:47am Mặt trời lặn: 05:15pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.25 Kinh độ: 109.183327

  mưa rải rác
  26ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 02:44

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1mm
  • Sức gió: 2.16mps
  • Hướng gió: 279º W
  • Độ ẩm: 91%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 991mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 7 (29-11-2014)

  Mặt trời mọc: 05:47am Mặt trời lặn: 05:15pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.25 Kinh độ: 109.183327

  mây dày đặc
  26ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 02:44

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.93mps
  • Hướng gió: 302º WNW
  • Độ ẩm: 80%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 991mb
 • Thời tiết Tối Thứ 7 (30-11-2014)

  Mặt trời mọc: 05:47am Mặt trời lặn: 05:15pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.25 Kinh độ: 109.183327

  mây dày đặc
  26ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 02:44

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.53mps
  • Hướng gió: 292º WNW
  • Độ ẩm: 79%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 990mb
 • Cập nhật lúc 02:44
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 23ºC 76% 4.18mps 332º NNW 0.5mm 100%
  6:00 nhiều mây 23ºC 64% 3.42mps 324º NW 0mm 99%
  9:00 mây rải rác 24ºC 48% 3.18mps 318º NW 0mm 96%
  12:00 mưa rải rác 25ºC 80% 2.15mps 305º NW 0.5mm 99%
  15:00 mưa rải rác 26ºC 92% 2.16mps 279º W 1mm 91%
  18:00 mây dày đặc 27ºC 92% 3.93mps 309º NW 0mm 83%
  21:00 mây dày đặc 26ºC 92% 3.93mps 302º WNW 0mm 80%
  24:00 mưa rải rác 26ºC 100% 3.99mps 288º WNW 0.5mm 83%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Nha Trang

Thứ 6

Dự báo ngày 28-11-2014
nhiều mây

Nhiều Mây

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 4.18mps 333º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 76%
 • Áp suất: 995mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 29-11-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.15mps 305º
 • Độ ẩm: 99%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 80%
 • Áp suất: 994mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 30-11-2014
mưa rất to

Mưa Rất To

24ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 5.48mps 264º
 • Độ ẩm: 96%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 88%
 • Áp suất: 993mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 01-12-2014
mây dày đặc

Mây Dày đặc

23ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.16mps 288º
 • Độ ẩm: 99%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 88%
 • Áp suất: 996mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 02-12-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.1mps 345º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 65%
 • Áp suất: 977mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 03-12-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.02mps 339º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 977mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 04-12-2014
mưa to

Mưa To

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.07mps 358º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 83%
 • Áp suất: 980mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 05-12-2014
mưa to

Mưa To

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 4.02mps 15º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 979mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 06-12-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 3.27mps 359º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 80%
 • Áp suất: 976mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 07-12-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 2.65mps 310º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 973mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 08-12-2014
quang mây

Quang Mây

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.98mps 14º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 1%
 • Áp suất: 981mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 09-12-2014
quang mây

Quang Mây

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 3.83mps 15º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 64%
 • Áp suất: 982mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 10-12-2014
quang mây

Quang Mây

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 3.46mps 0º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 50%
 • Áp suất: 981mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 11-12-2014
quang mây

Quang Mây

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 3.32mps 352º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 51%
 • Áp suất: 983mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 12-12-2014
quang mây

Quang Mây

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 3.42mps 355º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 42%
 • Áp suất: 982mbar
Xem thêm
 • Tổng quan về thời tiết NHA TRANG - KHÁNH HÒA

  Nha Trang là một thành phố ven biển và là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật và du lịch của tỉnh Khánh Hòa, nằm ở khu vực duyên hải Nam Trung Bộ. Đây là một trong những địa phương có đường bờ biển dài và đẹp nhất Việt Nam. Đường bờ biển kéo dài từ xã Đại Lãnh tới cuối vịnh Cam Ranh, có độ dài khoảng 385 km với nhiều cửa lạch, đầm, vịnh, cùng khoảng 200 đảo lớn, nhỏ ven bờ và các đảo san hô của quần đảo Trường Sa.

  Khí hậu ở Nha Trang tương đối ôn hòa với nền nhiệt độ trung bình năm là 26,3ºC do mang tính chất của khí hậu đại dương. Trong năm có hai mùa rõ rệt là mùa mưa và mùa khô.

  Mùa mưa: kéo dài từ khoảng giữa tháng 9 đến giữa tháng 12

  Tập trung chủ yếu vào hai tháng là tháng 10 và tháng 11, lượng mưa thường chiếm gần 80% lượng mưa cả năm (1.025 mm).

  Mùa khô: kéo dài từ tháng 1 đến tháng 8

  Những tháng đầu mùa, trời mát, nhiệt độ từ 17-25 °C, nhưng từ tháng 5 đến tháng 8 trời nóng nực, nhiệt độ có thể lên tới 34 ºC(ở Nha Trang) và 37-38ºC(ở Cam Ranh).

  Nhiệt độ trung bình hàng năm khá cao, khoảng 26,7°C. Riêng trên đỉnh núi Hòn Bà (cách Nha Trang 30 km đường chim bay) có khí hậu như Đà Lạt và Sa Pa. Độ ẩm tương đối khoảng 80,5%

  Nha Trang được xem là vùng có điều kiện khí hậu thời tiết khá thuận lợi để khai thác du lịch hầu như quanh năm do nằm trong khu vực ít gió bão, tần số bão đổ bộ vào khá thấp, chỉ có khoảng 0,82 cơn bão/năm so với 3,74 cơn bão/năm đổ bộ vào bờ biển nước ta; hơn nữa, các trận bão được dự đoán sẽ đổ bộ vào trong những năm gần đây thường lệch hướng vào Nam hoặc tan ngay khi gần vào bờ.