Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Nha Trang. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 5 (29-05-2024)

  Mặt trời mọc: 05:17am Mặt trời lặn: 06:04pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.25 Kinh độ: 109.1833

  mây dày đặc
  28ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 34ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 05:08

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.1mps
  • Hướng gió: 222º SW
  • Độ ẩm: 78%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1005mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 5 (29-05-2024)

  Mặt trời mọc: 05:17am Mặt trời lặn: 06:04pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.25 Kinh độ: 109.1833

  mây dày đặc
  29ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 34ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 05:08

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.67mps
  • Hướng gió: 203º SSW
  • Độ ẩm: 74%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1005mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 5 (30-05-2024)

  Mặt trời mọc: 05:17am Mặt trời lặn: 06:04pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.25 Kinh độ: 109.1833

  mây dày đặc
  28ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 34ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 05:08

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.33mps
  • Hướng gió: 292º WNW
  • Độ ẩm: 71%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1005mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 5 (30-05-2024)

  Mặt trời mọc: 05:17am Mặt trời lặn: 06:04pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.25 Kinh độ: 109.1833

  mưa rải rác
  27ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 34ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 05:08

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.91mm
  • Sức gió: 0.93mps
  • Hướng gió: 270º W
  • Độ ẩm: 77%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1006mb
 • Thời tiết Tối Thứ 5 (30-05-2024)

  Mặt trời mọc: 05:17am Mặt trời lặn: 06:04pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.25 Kinh độ: 109.1833

  mây dày đặc
  30ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 34ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 05:08

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.69mps
  • Hướng gió: 93º E
  • Độ ẩm: 69%
  • Độ che phủ: 96%
  • Áp suất: 1004mb
 • Cập nhật lúc 05:08
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây dày đặc 33ºC 100% 2.78mps 160º SSE 0mm 54%
  6:00 mây dày đặc 31ºC 100% 1.58mps 56º NE 0mm 65%
  9:00 mây dày đặc 29ºC 100% 0.67mps 203º SSW 0mm 74%
  12:00 mây dày đặc 29ºC 100% 0.9mps 287º WNW 0mm 72%
  15:00 mây dày đặc 28ºC 100% 1.33mps 292º WNW 0mm 71%
  18:00 mưa rải rác 27ºC 100% 2.09mps 294º WNW 0.85mm 81%
  21:00 mưa rải rác 27ºC 100% 0.93mps 270º W 0.91mm 77%
  24:00 mưa rải rác 32ºC 100% 0.97mps 51º NE 0.15mm 54%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Nha Trang

Thứ 4

Dự báo ngày 29-05-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

33ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 3.08mps 159º
 • Độ ẩm: 53%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 30-05-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 4mps 92º
 • Độ ẩm: 54%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 96%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 31-05-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 3.81mps 107º
 • Độ ẩm: 56%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 01-06-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 4.02mps 116º
 • Độ ẩm: 57%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1008mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 02-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.32mps 109º
 • Độ ẩm: 57%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 03-06-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

30ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.43mps 299º
 • Độ ẩm: 62%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 04-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 4.01mps 96º
 • Độ ẩm: 51%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 58%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 05-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.26mps 206º
 • Độ ẩm: 66%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 06-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.26mps 277º
 • Độ ẩm: 93%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 07-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.46mps 277º
 • Độ ẩm: 89%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 08-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.16mps 321º
 • Độ ẩm: 82%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1008mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 09-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.51mps 324º
 • Độ ẩm: 83%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 10-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.42mps 126º
 • Độ ẩm: 59%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 97%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 11-06-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

30ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 3.2mps 159º
 • Độ ẩm: 60%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 12-06-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

33ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 5.84mps 143º
 • Độ ẩm: 50%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1007mbar
Xem thêm
 • Tổng quan về thời tiết NHA TRANG - KHÁNH HÒA

  Nha Trang là một thành phố ven biển và là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật và du lịch của tỉnh Khánh Hòa, nằm ở khu vực duyên hải Nam Trung Bộ. Đây là một trong những địa phương có đường bờ biển dài và đẹp nhất Việt Nam. Đường bờ biển kéo dài từ xã Đại Lãnh tới cuối vịnh Cam Ranh, có độ dài khoảng 385 km với nhiều cửa lạch, đầm, vịnh, cùng khoảng 200 đảo lớn, nhỏ ven bờ và các đảo san hô của quần đảo Trường Sa.

  Khí hậu ở Nha Trang tương đối ôn hòa với nền nhiệt độ trung bình năm là 26,3ºC do mang tính chất của khí hậu đại dương. Trong năm có hai mùa rõ rệt là mùa mưa và mùa khô.

  Mùa mưa: kéo dài từ khoảng giữa tháng 9 đến giữa tháng 12

  Tập trung chủ yếu vào hai tháng là tháng 10 và tháng 11, lượng mưa thường chiếm gần 80% lượng mưa cả năm (1.025 mm).

  Mùa khô: kéo dài từ tháng 1 đến tháng 8

  Những tháng đầu mùa, trời mát, nhiệt độ từ 17-25 °C, nhưng từ tháng 5 đến tháng 8 trời nóng nực, nhiệt độ có thể lên tới 34 ºC(ở Nha Trang) và 37-38ºC(ở Cam Ranh).

  Nhiệt độ trung bình hàng năm khá cao, khoảng 26,7°C. Riêng trên đỉnh núi Hòn Bà (cách Nha Trang 30 km đường chim bay) có khí hậu như Đà Lạt và Sa Pa. Độ ẩm tương đối khoảng 80,5%

  Nha Trang được xem là vùng có điều kiện khí hậu thời tiết khá thuận lợi để khai thác du lịch hầu như quanh năm do nằm trong khu vực ít gió bão, tần số bão đổ bộ vào khá thấp, chỉ có khoảng 0,82 cơn bão/năm so với 3,74 cơn bão/năm đổ bộ vào bờ biển nước ta; hơn nữa, các trận bão được dự đoán sẽ đổ bộ vào trong những năm gần đây thường lệch hướng vào Nam hoặc tan ngay khi gần vào bờ.