Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Nha Trang. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 3 (09-03-2021)

  Mặt trời mọc: 05:54am Mặt trời lặn: 05:53pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.25 Kinh độ: 109.1833

  ít mây
  30ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 11:51

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 6.69mps
  • Hướng gió: 50º NE
  • Độ ẩm: 62%
  • Độ che phủ: 20%
  • Áp suất: 1017mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 3 (09-03-2021)

  Mặt trời mọc: 05:54am Mặt trời lặn: 05:53pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.25 Kinh độ: 109.1833

  mây rải rác
  28ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 11:51

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 5.9mps
  • Hướng gió: 44º NE
  • Độ ẩm: 61%
  • Độ che phủ: 36%
  • Áp suất: 1013mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 3 (09-03-2021)

  Mặt trời mọc: 05:54am Mặt trời lặn: 05:53pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.25 Kinh độ: 109.1833

  nhiều mây
  24ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 11:51

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.57mps
  • Hướng gió: 18º NNE
  • Độ ẩm: 81%
  • Độ che phủ: 54%
  • Áp suất: 1014mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 3 (10-03-2021)

  Mặt trời mọc: 05:54am Mặt trời lặn: 05:53pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.25 Kinh độ: 109.1833

  mây rải rác
  21ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 11:51

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.03mps
  • Hướng gió: 307º NW
  • Độ ẩm: 87%
  • Độ che phủ: 27%
  • Áp suất: 1015mb
 • Thời tiết Tối Thứ 3 (10-03-2021)

  Mặt trời mọc: 05:54am Mặt trời lặn: 05:53pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.25 Kinh độ: 109.1833

  trời quang mây
  22ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 11:51

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.18mps
  • Hướng gió: 302º WNW
  • Độ ẩm: 81%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1015mb
 • Cập nhật lúc 11:51
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 ít mây 23ºC 15% 2.78mps 312º NW 0mm 82%
  6:00 mưa rải rác 27ºC 54% 3.82mps 24º NNE 0.22mm 68%
  9:00 mây rải rác 28ºC 36% 5.9mps 44º NE 0mm 61%
  12:00 nhiều mây 27ºC 58% 5.35mps 43º NE 0mm 64%
  15:00 nhiều mây 24ºC 54% 3.57mps 18º NNE 0mm 81%
  18:00 mây rải rác 23ºC 42% 2.87mps 341º NNW 0mm 84%
  21:00 mây rải rác 21ºC 27% 3.03mps 307º NW 0mm 87%
  24:00 trời quang mây 21ºC 0% 3.15mps 306º NW 0mm 86%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Nha Trang

Thứ 3

Dự báo ngày 09-03-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 5.29mps 34º
 • Độ ẩm: 63%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 52%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 10-03-2021
trời quang mây

Trời Quang Mây

28ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 5.6mps 36º
 • Độ ẩm: 61%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 5%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 11-03-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 4.66mps 26º
 • Độ ẩm: 64%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 26%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 12-03-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 4.7mps 21º
 • Độ ẩm: 63%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 25%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 13-03-2021
mây rải rác

Mây Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 5.21mps 27º
 • Độ ẩm: 62%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 27%
 • Áp suất: 1015mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 14-03-2021
nhiều mây

Nhiều Mây

27ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 3.55mps 22º
 • Độ ẩm: 61%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 57%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 15-03-2021
trời quang mây

Trời Quang Mây

27ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 2.92mps 42º
 • Độ ẩm: 59%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 16-03-2021
trời quang mây

Trời Quang Mây

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.38mps 44º
 • Độ ẩm: 53%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 17-03-2021
mây rải rác

Mây Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 2.56mps 49º
 • Độ ẩm: 51%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 37%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 18-03-2021
mây rải rác

Mây Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 5.19mps 23º
 • Độ ẩm: 60%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 49%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 19-03-2021
nhiều mây

Nhiều Mây

28ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 5.05mps 27º
 • Độ ẩm: 58%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 74%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 20-03-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.99mps 11º
 • Độ ẩm: 68%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 91%
 • Áp suất: 1012mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 21-03-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 3.93mps 39º
 • Độ ẩm: 61%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 68%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 22-03-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 3.12mps 30º
 • Độ ẩm: 58%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 93%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 23-03-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.85mps 44º
 • Độ ẩm: 61%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 16%
 • Áp suất: 1012mbar
Xem thêm
 • Tổng quan về thời tiết NHA TRANG - KHÁNH HÒA

  Nha Trang là một thành phố ven biển và là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật và du lịch của tỉnh Khánh Hòa, nằm ở khu vực duyên hải Nam Trung Bộ. Đây là một trong những địa phương có đường bờ biển dài và đẹp nhất Việt Nam. Đường bờ biển kéo dài từ xã Đại Lãnh tới cuối vịnh Cam Ranh, có độ dài khoảng 385 km với nhiều cửa lạch, đầm, vịnh, cùng khoảng 200 đảo lớn, nhỏ ven bờ và các đảo san hô của quần đảo Trường Sa.

  Khí hậu ở Nha Trang tương đối ôn hòa với nền nhiệt độ trung bình năm là 26,3ºC do mang tính chất của khí hậu đại dương. Trong năm có hai mùa rõ rệt là mùa mưa và mùa khô.

  Mùa mưa: kéo dài từ khoảng giữa tháng 9 đến giữa tháng 12

  Tập trung chủ yếu vào hai tháng là tháng 10 và tháng 11, lượng mưa thường chiếm gần 80% lượng mưa cả năm (1.025 mm).

  Mùa khô: kéo dài từ tháng 1 đến tháng 8

  Những tháng đầu mùa, trời mát, nhiệt độ từ 17-25 °C, nhưng từ tháng 5 đến tháng 8 trời nóng nực, nhiệt độ có thể lên tới 34 ºC(ở Nha Trang) và 37-38ºC(ở Cam Ranh).

  Nhiệt độ trung bình hàng năm khá cao, khoảng 26,7°C. Riêng trên đỉnh núi Hòn Bà (cách Nha Trang 30 km đường chim bay) có khí hậu như Đà Lạt và Sa Pa. Độ ẩm tương đối khoảng 80,5%

  Nha Trang được xem là vùng có điều kiện khí hậu thời tiết khá thuận lợi để khai thác du lịch hầu như quanh năm do nằm trong khu vực ít gió bão, tần số bão đổ bộ vào khá thấp, chỉ có khoảng 0,82 cơn bão/năm so với 3,74 cơn bão/năm đổ bộ vào bờ biển nước ta; hơn nữa, các trận bão được dự đoán sẽ đổ bộ vào trong những năm gần đây thường lệch hướng vào Nam hoặc tan ngay khi gần vào bờ.