Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Nha Trang. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 3 (18-06-2019)

  Mặt trời mọc: 05:18am Mặt trời lặn: 06:09pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.2432 Kinh độ: 109.1899

  mây dày đặc
  31ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 35ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 22:37

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.6mps
  • Hướng gió: 300º WNW
  • Độ ẩm: 66%
  • Độ che phủ: 40%
  • Áp suất: 1009mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 3 (18-06-2019)

  Mặt trời mọc: 05:18am Mặt trời lặn: 06:09pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.2432 Kinh độ: 109.1899

  nhiều mây
  35ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 35ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 22:37

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.06mps
  • Hướng gió: 317º NW
  • Độ ẩm: 49%
  • Độ che phủ: 84%
  • Áp suất: 1006mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 3 (18-06-2019)

  Mặt trời mọc: 05:18am Mặt trời lặn: 06:09pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.2432 Kinh độ: 109.1899

  mưa rải rác
  25ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 35ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 22:37

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.625mm
  • Sức gió: 1.8mps
  • Hướng gió: 317º NW
  • Độ ẩm: 83%
  • Độ che phủ: 38%
  • Áp suất: 1007mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 3 (19-06-2019)

  Mặt trời mọc: 05:18am Mặt trời lặn: 06:09pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.2432 Kinh độ: 109.1899

  mây dày đặc
  24ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 35ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 22:37

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2mps
  • Hướng gió: 308º NW
  • Độ ẩm: 84%
  • Độ che phủ: 99%
  • Áp suất: 1008mb
 • Thời tiết Tối Thứ 3 (19-06-2019)

  Mặt trời mọc: 05:18am Mặt trời lặn: 06:09pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.2432 Kinh độ: 109.1899

  nhiều mây
  26ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 35ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 22:37

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.51mps
  • Hướng gió: 306º NW
  • Độ ẩm: 72%
  • Độ che phủ: 54%
  • Áp suất: 1008mb
 • Cập nhật lúc 22:37
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây dày đặc 29ºC 88% 2.04mps 306º NW 0mm 74%
  6:00 nhiều mây 33ºC 80% 3.66mps 318º NW 0mm 57%
  9:00 nhiều mây 35ºC 84% 3.06mps 317º NW 0mm 49%
  12:00 mưa vừa 29ºC 28% 2.53mps 311º NW 3.75mm 76%
  15:00 mưa rải rác 25ºC 38% 1.8mps 317º NW 1.625mm 83%
  18:00 mây dày đặc 24ºC 98% 1.87mps 313º NW 0mm 84%
  21:00 mây dày đặc 24ºC 99% 2mps 308º NW 0mm 84%
  24:00 mây dày đặc 23ºC 99% 2.21mps 305º NW 0mm 82%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Nha Trang

Thứ 3

Dự báo ngày 18-06-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

33ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.66mps 319º
 • Độ ẩm: 57%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 80%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 19-06-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.05mps 312º
 • Độ ẩm: 52%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 56%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 20-06-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.54mps 307º
 • Độ ẩm: 53%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 21-06-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

32ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.48mps 317º
 • Độ ẩm: 54%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 1%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 22-06-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.59mps 310º
 • Độ ẩm: 53%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 72%
 • Áp suất: 1005mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 23-06-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.78mps 302º
 • Độ ẩm: 50%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 24-06-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 0.91mps 246º
 • Độ ẩm: 58%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 25-06-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.13mps 303º
 • Độ ẩm: 66%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 26-06-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1mps 259º
 • Độ ẩm: 79%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 27-06-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.66mps 304º
 • Độ ẩm: 91%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 28-06-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

26ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 0.34mps 280º
 • Độ ẩm: 73%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 29-06-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

28ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.13mps 272º
 • Độ ẩm: 62%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1008mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 30-06-2019
mây rải rác

Mây Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.4mps 298º
 • Độ ẩm: 46%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 48%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 01-07-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

28ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 0.33mps 322º
 • Độ ẩm: 65%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 02-07-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.57mps 242º
 • Độ ẩm: 56%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 49%
 • Áp suất: 1006mbar
Xem thêm
 • Tổng quan về thời tiết NHA TRANG - KHÁNH HÒA

  Nha Trang là một thành phố ven biển và là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật và du lịch của tỉnh Khánh Hòa, nằm ở khu vực duyên hải Nam Trung Bộ. Đây là một trong những địa phương có đường bờ biển dài và đẹp nhất Việt Nam. Đường bờ biển kéo dài từ xã Đại Lãnh tới cuối vịnh Cam Ranh, có độ dài khoảng 385 km với nhiều cửa lạch, đầm, vịnh, cùng khoảng 200 đảo lớn, nhỏ ven bờ và các đảo san hô của quần đảo Trường Sa.

  Khí hậu ở Nha Trang tương đối ôn hòa với nền nhiệt độ trung bình năm là 26,3ºC do mang tính chất của khí hậu đại dương. Trong năm có hai mùa rõ rệt là mùa mưa và mùa khô.

  Mùa mưa: kéo dài từ khoảng giữa tháng 9 đến giữa tháng 12

  Tập trung chủ yếu vào hai tháng là tháng 10 và tháng 11, lượng mưa thường chiếm gần 80% lượng mưa cả năm (1.025 mm).

  Mùa khô: kéo dài từ tháng 1 đến tháng 8

  Những tháng đầu mùa, trời mát, nhiệt độ từ 17-25 °C, nhưng từ tháng 5 đến tháng 8 trời nóng nực, nhiệt độ có thể lên tới 34 ºC(ở Nha Trang) và 37-38ºC(ở Cam Ranh).

  Nhiệt độ trung bình hàng năm khá cao, khoảng 26,7°C. Riêng trên đỉnh núi Hòn Bà (cách Nha Trang 30 km đường chim bay) có khí hậu như Đà Lạt và Sa Pa. Độ ẩm tương đối khoảng 80,5%

  Nha Trang được xem là vùng có điều kiện khí hậu thời tiết khá thuận lợi để khai thác du lịch hầu như quanh năm do nằm trong khu vực ít gió bão, tần số bão đổ bộ vào khá thấp, chỉ có khoảng 0,82 cơn bão/năm so với 3,74 cơn bão/năm đổ bộ vào bờ biển nước ta; hơn nữa, các trận bão được dự đoán sẽ đổ bộ vào trong những năm gần đây thường lệch hướng vào Nam hoặc tan ngay khi gần vào bờ.