Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Nha Trang. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.


 • Thời tiết Hiện tại Thứ 6 (11-07-2014)

  Mặt trời mọc: 05:24am Mặt trời lặn: 06:12pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.25 Kinh độ: 109.183327

  nhiều mây
  25ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 23:10

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.29mps
  • Hướng gió: 212º SSW
  • Độ ẩm: 96%
  • Độ che phủ: 56%
  • Áp suất: 994mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 6 (12-07-2014)

  Mặt trời mọc: 05:24am Mặt trời lặn: 06:12pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.25 Kinh độ: 109.183327

  mây rải rác
  24ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 23:10

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.41mps
  • Hướng gió: 251º WSW
  • Độ ẩm: 96%
  • Độ che phủ: 48%
  • Áp suất: 992mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 6 (12-07-2014)

  Mặt trời mọc: 05:24am Mặt trời lặn: 06:12pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.25 Kinh độ: 109.183327

  ít mây
  28ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 23:10

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.96mps
  • Hướng gió: 178º S
  • Độ ẩm: 81%
  • Độ che phủ: 12%
  • Áp suất: 993mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 6 (12-07-2014)

  Mặt trời mọc: 05:24am Mặt trời lặn: 06:12pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.25 Kinh độ: 109.183327

  mưa vừa
  24ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 23:10

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 6mm
  • Sức gió: 3.57mps
  • Hướng gió: 279º W
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 992mb
 • Thời tiết Tối Thứ 6 (12-07-2014)

  Mặt trời mọc: 05:24am Mặt trời lặn: 06:12pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.25 Kinh độ: 109.183327

  mây dày đặc
  24ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 23:10

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.35mps
  • Hướng gió: 238º WSW
  • Độ ẩm: 98%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 994mb
 • Cập nhật lúc 23:10
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 nhiều mây 25ºC 56% 1.29mps 212º SSW 0mm 96%
  6:00 mây rải rác 25ºC 32% 1.22mps 249º WSW 0mm 95%
  9:00 mây rải rác 24ºC 48% 2.41mps 251º WSW 0mm 96%
  12:00 ít mây 25ºC 20% 2.01mps 247º WSW 0mm 93%
  15:00 ít mây 28ºC 12% 0.96mps 178º S 0mm 81%
  18:00 mưa rải rác 26ºC 68% 0.51mps 165º SSE 0.5mm 94%
  21:00 mưa vừa 24ºC 92% 3.57mps 279º W 6mm 100%
  24:00 mưa rải rác 24ºC 76% 2.01mps 229º SW 1mm 99%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Nha Trang

Thứ 6

Dự báo ngày 11-07-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.13mps 287º
 • Độ ẩm: 72%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 80%
 • Áp suất: 992mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 12-07-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 0.71mps 106º
 • Độ ẩm: 67%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 993mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 13-07-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.23mps 213º
 • Độ ẩm: 82%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 76%
 • Áp suất: 994mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 14-07-2014
nhiều mây

Nhiều Mây

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.16mps 170º
 • Độ ẩm: 72%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 80%
 • Áp suất: 995mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 15-07-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.34mps 219º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 61%
 • Áp suất: 980mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 16-07-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.3mps 205º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 14%
 • Áp suất: 981mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 17-07-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.4mps 186º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 981mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 18-07-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.6mps 223º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 10%
 • Áp suất: 980mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 19-07-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.75mps 244º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 23%
 • Áp suất: 981mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 20-07-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.96mps 233º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 28%
 • Áp suất: 981mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 21-07-2014
quang mây

Quang Mây

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 3.33mps 246º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 44%
 • Áp suất: 979mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 22-07-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 4.24mps 255º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 73%
 • Áp suất: 979mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 23-07-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 4.14mps 246º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 81%
 • Áp suất: 979mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 24-07-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.75mps 254º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 94%
 • Áp suất: 980mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 25-07-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.87mps 243º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 93%
 • Áp suất: 981mbar
Xem thêm
 • Tổng quan về thời tiết NHA TRANG - KHÁNH HÒA

  Nha Trang là một thành phố ven biển và là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật và du lịch của tỉnh Khánh Hòa, nằm ở khu vực duyên hải Nam Trung Bộ. Đây là một trong những địa phương có đường bờ biển dài và đẹp nhất Việt Nam. Đường bờ biển kéo dài từ xã Đại Lãnh tới cuối vịnh Cam Ranh, có độ dài khoảng 385 km với nhiều cửa lạch, đầm, vịnh, cùng khoảng 200 đảo lớn, nhỏ ven bờ và các đảo san hô của quần đảo Trường Sa.

  Khí hậu ở Nha Trang tương đối ôn hòa với nền nhiệt độ trung bình năm là 26,3ºC do mang tính chất của khí hậu đại dương. Trong năm có hai mùa rõ rệt là mùa mưa và mùa khô.

  Mùa mưa: kéo dài từ khoảng giữa tháng 9 đến giữa tháng 12

  Tập trung chủ yếu vào hai tháng là tháng 10 và tháng 11, lượng mưa thường chiếm gần 80% lượng mưa cả năm (1.025 mm).

  Mùa khô: kéo dài từ tháng 1 đến tháng 8

  Những tháng đầu mùa, trời mát, nhiệt độ từ 17-25 °C, nhưng từ tháng 5 đến tháng 8 trời nóng nực, nhiệt độ có thể lên tới 34 ºC(ở Nha Trang) và 37-38ºC(ở Cam Ranh).

  Nhiệt độ trung bình hàng năm khá cao, khoảng 26,7°C. Riêng trên đỉnh núi Hòn Bà (cách Nha Trang 30 km đường chim bay) có khí hậu như Đà Lạt và Sa Pa. Độ ẩm tương đối khoảng 80,5%

  Nha Trang được xem là vùng có điều kiện khí hậu thời tiết khá thuận lợi để khai thác du lịch hầu như quanh năm do nằm trong khu vực ít gió bão, tần số bão đổ bộ vào khá thấp, chỉ có khoảng 0,82 cơn bão/năm so với 3,74 cơn bão/năm đổ bộ vào bờ biển nước ta; hơn nữa, các trận bão được dự đoán sẽ đổ bộ vào trong những năm gần đây thường lệch hướng vào Nam hoặc tan ngay khi gần vào bờ.