Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Nha Trang. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.


 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (14-07-2014)

  Mặt trời mọc: 05:25am Mặt trời lặn: 06:12pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.25 Kinh độ: 109.183327

  mưa rải rác
  26ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 18:54

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.37mps
  • Hướng gió: 198º SSW
  • Độ ẩm: 92%
  • Độ che phủ: 12%
  • Áp suất: 994mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (14-07-2014)

  Mặt trời mọc: 05:25am Mặt trời lặn: 06:12pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.25 Kinh độ: 109.183327

  quang mây
  24ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 18:54

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.06mps
  • Hướng gió: 220º SW
  • Độ ẩm: 96%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 996mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (15-07-2014)

  Mặt trời mọc: 05:25am Mặt trời lặn: 06:12pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.25 Kinh độ: 109.183327

  quang mây
  23ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 18:54

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.6mps
  • Hướng gió: 271º W
  • Độ ẩm: 97%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 995mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (15-07-2014)

  Mặt trời mọc: 05:25am Mặt trời lặn: 06:12pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.25 Kinh độ: 109.183327

  quang mây
  27ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 18:54

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.71mps
  • Hướng gió: 79º E
  • Độ ẩm: 80%
  • Độ che phủ: 8%
  • Áp suất: 997mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (15-07-2014)

  Mặt trời mọc: 05:25am Mặt trời lặn: 06:12pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.25 Kinh độ: 109.183327

  ít mây
  27ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 18:54

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.32mps
  • Hướng gió: 209º SSW
  • Độ ẩm: 82%
  • Độ che phủ: 12%
  • Áp suất: 994mb
 • Cập nhật lúc 18:54
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 26ºC 36% 3.02mps 191º S 1.5mm 89%
  6:00 ít mây 25ºC 12% 2.37mps 198º SSW 0mm 92%
  9:00 quang mây 24ºC 0% 2.06mps 220º SW 0mm 96%
  12:00 mưa vừa 23ºC 8% 2.45mps 219º SW 10.5mm 100%
  15:00 quang mây 23ºC 0% 1.6mps 271º W 0mm 97%
  18:00 quang mây 24ºC 0% 1.26mps 284º WNW 0mm 91%
  21:00 quang mây 27ºC 8% 0.71mps 79º E 0mm 80%
  24:00 quang mây 26ºC 0% 1.26mps 140º SE 0mm 92%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Nha Trang

Thứ 2

Dự báo ngày 14-07-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.06mps 218º
 • Độ ẩm: 79%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 995mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 15-07-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 0.36mps 256º
 • Độ ẩm: 79%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 997mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 16-07-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 0.74mps 75º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 14%
 • Áp suất: 982mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 17-07-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 0.54mps 196º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 11%
 • Áp suất: 980mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 18-07-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.03mps 226º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 34%
 • Áp suất: 980mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 19-07-2014
quang mây

Quang Mây

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.9mps 231º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 40%
 • Áp suất: 981mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 20-07-2014
quang mây

Quang Mây

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.43mps 250º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 980mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 21-07-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.86mps 253º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 17%
 • Áp suất: 979mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 22-07-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 3.44mps 257º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 66%
 • Áp suất: 980mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 23-07-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 4.05mps 245º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 62%
 • Áp suất: 980mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 24-07-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 4.16mps 248º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 70%
 • Áp suất: 978mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 25-07-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 4.26mps 248º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 85%
 • Áp suất: 976mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 26-07-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 5.86mps 252º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 67%
 • Áp suất: 975mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 27-07-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 4.96mps 247º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 84%
 • Áp suất: 977mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 28-07-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 3.19mps 237º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 978mbar
Xem thêm
 • Tổng quan về thời tiết NHA TRANG - KHÁNH HÒA

  Nha Trang là một thành phố ven biển và là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật và du lịch của tỉnh Khánh Hòa, nằm ở khu vực duyên hải Nam Trung Bộ. Đây là một trong những địa phương có đường bờ biển dài và đẹp nhất Việt Nam. Đường bờ biển kéo dài từ xã Đại Lãnh tới cuối vịnh Cam Ranh, có độ dài khoảng 385 km với nhiều cửa lạch, đầm, vịnh, cùng khoảng 200 đảo lớn, nhỏ ven bờ và các đảo san hô của quần đảo Trường Sa.

  Khí hậu ở Nha Trang tương đối ôn hòa với nền nhiệt độ trung bình năm là 26,3ºC do mang tính chất của khí hậu đại dương. Trong năm có hai mùa rõ rệt là mùa mưa và mùa khô.

  Mùa mưa: kéo dài từ khoảng giữa tháng 9 đến giữa tháng 12

  Tập trung chủ yếu vào hai tháng là tháng 10 và tháng 11, lượng mưa thường chiếm gần 80% lượng mưa cả năm (1.025 mm).

  Mùa khô: kéo dài từ tháng 1 đến tháng 8

  Những tháng đầu mùa, trời mát, nhiệt độ từ 17-25 °C, nhưng từ tháng 5 đến tháng 8 trời nóng nực, nhiệt độ có thể lên tới 34 ºC(ở Nha Trang) và 37-38ºC(ở Cam Ranh).

  Nhiệt độ trung bình hàng năm khá cao, khoảng 26,7°C. Riêng trên đỉnh núi Hòn Bà (cách Nha Trang 30 km đường chim bay) có khí hậu như Đà Lạt và Sa Pa. Độ ẩm tương đối khoảng 80,5%

  Nha Trang được xem là vùng có điều kiện khí hậu thời tiết khá thuận lợi để khai thác du lịch hầu như quanh năm do nằm trong khu vực ít gió bão, tần số bão đổ bộ vào khá thấp, chỉ có khoảng 0,82 cơn bão/năm so với 3,74 cơn bão/năm đổ bộ vào bờ biển nước ta; hơn nữa, các trận bão được dự đoán sẽ đổ bộ vào trong những năm gần đây thường lệch hướng vào Nam hoặc tan ngay khi gần vào bờ.