Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Nha Trang. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 7 (03-12-2021)

  Mặt trời mọc: 05:50am Mặt trời lặn: 05:16pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.25 Kinh độ: 109.1833

  mưa rải rác
  19ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 06:12

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.85mps
  • Hướng gió: 315º NW
  • Độ ẩm: 85%
  • Độ che phủ: 86%
  • Áp suất: 1017mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 7 (03-12-2021)

  Mặt trời mọc: 05:50am Mặt trời lặn: 05:16pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.25 Kinh độ: 109.1833

  mưa rải rác
  21ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 06:12

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.1mm
  • Sức gió: 6.1mps
  • Hướng gió: 358º N
  • Độ ẩm: 77%
  • Độ che phủ: 90%
  • Áp suất: 1017mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 7 (04-12-2021)

  Mặt trời mọc: 05:50am Mặt trời lặn: 05:16pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.25 Kinh độ: 109.1833

  nhiều mây
  18ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 06:12

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.46mps
  • Hướng gió: 320º NW
  • Độ ẩm: 86%
  • Độ che phủ: 68%
  • Áp suất: 1017mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 7 (04-12-2021)

  Mặt trời mọc: 05:50am Mặt trời lặn: 05:16pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.25 Kinh độ: 109.1833

  mây dày đặc
  18ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 06:12

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.78mps
  • Hướng gió: 312º NW
  • Độ ẩm: 85%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 1017mb
 • Thời tiết Tối Thứ 7 (04-12-2021)

  Mặt trời mọc: 05:50am Mặt trời lặn: 05:16pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.25 Kinh độ: 109.1833

  mây rải rác
  25ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 06:12

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 6.16mps
  • Hướng gió: 11º N
  • Độ ẩm: 60%
  • Độ che phủ: 27%
  • Áp suất: 1013mb
 • Cập nhật lúc 06:12
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 26ºC 59% 7.07mps 11º N 0.33mm 71%
  6:00 mưa rải rác 24ºC 81% 7.07mps 9º N 0.29mm 74%
  9:00 mưa rải rác 21ºC 90% 6.1mps 358º N 0.1mm 77%
  12:00 nhiều mây 19ºC 71% 4.72mps 333º NNW 0mm 82%
  15:00 nhiều mây 18ºC 68% 4.46mps 320º NW 0mm 86%
  18:00 mây dày đặc 17ºC 89% 4.04mps 315º NW 0mm 88%
  21:00 mây dày đặc 18ºC 88% 3.78mps 312º NW 0mm 85%
  24:00 ít mây 24ºC 24% 5.18mps 356º N 0mm 62%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Nha Trang

Thứ 6

Dự báo ngày 03-12-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 7.45mps 9º
 • Độ ẩm: 71%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 64%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 04-12-2021
mây rải rác

Mây Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 6.61mps 14º
 • Độ ẩm: 61%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 30%
 • Áp suất: 1016mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 05-12-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 5.39mps 359º
 • Độ ẩm: 85%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 06-12-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 6.96mps 11º
 • Độ ẩm: 82%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 67%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 07-12-2021
mây dày đặc

Mây Dày đặc

25ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 6.09mps 1º
 • Độ ẩm: 66%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 08-12-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 6.94mps 5º
 • Độ ẩm: 82%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 09-12-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 7.66mps 8º
 • Độ ẩm: 81%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 10-12-2021
mưa to

Mưa To

21ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 6.15mps 358º
 • Độ ẩm: 97%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 11-12-2021
mưa to

Mưa To

22ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 4.47mps 356º
 • Độ ẩm: 94%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1014mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 12-12-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 6.66mps 20º
 • Độ ẩm: 93%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 13-12-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 8.12mps 12º
 • Độ ẩm: 90%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 14-12-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 7.13mps 26º
 • Độ ẩm: 80%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 53%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 15-12-2021
mưa to

Mưa To

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 4.16mps 29º
 • Độ ẩm: 98%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 16-12-2021
mưa to

Mưa To

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 4.38mps 74º
 • Độ ẩm: 96%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 17-12-2021
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 4.18mps 40º
 • Độ ẩm: 89%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1014mbar
Xem thêm
 • Tổng quan về thời tiết NHA TRANG - KHÁNH HÒA

  Nha Trang là một thành phố ven biển và là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật và du lịch của tỉnh Khánh Hòa, nằm ở khu vực duyên hải Nam Trung Bộ. Đây là một trong những địa phương có đường bờ biển dài và đẹp nhất Việt Nam. Đường bờ biển kéo dài từ xã Đại Lãnh tới cuối vịnh Cam Ranh, có độ dài khoảng 385 km với nhiều cửa lạch, đầm, vịnh, cùng khoảng 200 đảo lớn, nhỏ ven bờ và các đảo san hô của quần đảo Trường Sa.

  Khí hậu ở Nha Trang tương đối ôn hòa với nền nhiệt độ trung bình năm là 26,3ºC do mang tính chất của khí hậu đại dương. Trong năm có hai mùa rõ rệt là mùa mưa và mùa khô.

  Mùa mưa: kéo dài từ khoảng giữa tháng 9 đến giữa tháng 12

  Tập trung chủ yếu vào hai tháng là tháng 10 và tháng 11, lượng mưa thường chiếm gần 80% lượng mưa cả năm (1.025 mm).

  Mùa khô: kéo dài từ tháng 1 đến tháng 8

  Những tháng đầu mùa, trời mát, nhiệt độ từ 17-25 °C, nhưng từ tháng 5 đến tháng 8 trời nóng nực, nhiệt độ có thể lên tới 34 ºC(ở Nha Trang) và 37-38ºC(ở Cam Ranh).

  Nhiệt độ trung bình hàng năm khá cao, khoảng 26,7°C. Riêng trên đỉnh núi Hòn Bà (cách Nha Trang 30 km đường chim bay) có khí hậu như Đà Lạt và Sa Pa. Độ ẩm tương đối khoảng 80,5%

  Nha Trang được xem là vùng có điều kiện khí hậu thời tiết khá thuận lợi để khai thác du lịch hầu như quanh năm do nằm trong khu vực ít gió bão, tần số bão đổ bộ vào khá thấp, chỉ có khoảng 0,82 cơn bão/năm so với 3,74 cơn bão/năm đổ bộ vào bờ biển nước ta; hơn nữa, các trận bão được dự đoán sẽ đổ bộ vào trong những năm gần đây thường lệch hướng vào Nam hoặc tan ngay khi gần vào bờ.