Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Nha Trang. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Chủ nhật (24-05-2017)

  Mặt trời mọc: 05:17am Mặt trời lặn: 06:02pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.25 Kinh độ: 109.1833

  ít mây
  27ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 04:04

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.88mps
  • Hướng gió: 258º WSW
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 12%
  • Áp suất: 1003mb
 • Thời tiết Sáng Chủ nhật (24-05-2017)

  Mặt trời mọc: 05:17am Mặt trời lặn: 06:02pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.25 Kinh độ: 109.1833

  clear sky
  27ºC

  Clear Sky

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 04:04

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.78mps
  • Hướng gió: 224º SW
  • Độ ẩm: 97%
  • Độ che phủ: 8%
  • Áp suất: 1002mb
 • Thời tiết Trưa Chủ nhật (24-05-2017)

  Mặt trời mọc: 05:17am Mặt trời lặn: 06:02pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.25 Kinh độ: 109.1833

  mưa vừa
  28ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 04:04

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 3.7725mm
  • Sức gió: 3.51mps
  • Hướng gió: 203º SSW
  • Độ ẩm: 94%
  • Độ che phủ: 12%
  • Áp suất: 1001mb
 • Thời tiết Chiều Chủ nhật (24-05-2017)

  Mặt trời mọc: 05:17am Mặt trời lặn: 06:02pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.25 Kinh độ: 109.1833

  clear sky
  28ºC

  Clear Sky

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 04:04

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.51mps
  • Hướng gió: 210º SSW
  • Độ ẩm: 91%
  • Độ che phủ: 8%
  • Áp suất: 1001mb
 • Thời tiết Tối Chủ nhật (25-05-2017)

  Mặt trời mọc: 05:17am Mặt trời lặn: 06:02pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.25 Kinh độ: 109.1833

  clear sky
  26ºC

  Clear Sky

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 04:04

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.31mps
  • Hướng gió: 217º SW
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 8%
  • Áp suất: 1001mb
 • Cập nhật lúc 04:04
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 ít mây 26ºC 12% 2.33mps 233º SW 0mm 100%
  6:00 clear sky 26ºC 8% 2.95mps 223º SW 0mm 100%
  9:00 clear sky 27ºC 8% 2.78mps 224º SW 0mm 97%
  12:00 clear sky 30ºC 0% 2.51mps 198º SSW 0mm 86%
  15:00 mưa vừa 28ºC 12% 3.51mps 203º SSW 3.7725mm 94%
  18:00 ít mây 29ºC 12% 2.71mps 217º SW 0mm 87%
  21:00 clear sky 28ºC 8% 2.51mps 210º SSW 0mm 91%
  24:00 clear sky 27ºC 8% 2.91mps 209º SSW 0mm 97%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Nha Trang

Thứ 3

Dự báo ngày 23-05-2017
ít mây

ít Mây

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 1.88mps 259º
 • Độ ẩm: 99%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 24-05-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.51mps 199º
 • Độ ẩm: 86%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 25-05-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 1.37mps 186º
 • Độ ẩm: 85%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 36%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 26-05-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.95mps 27º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 88%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 27-05-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.21mps 111º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 981mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 28-05-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.27mps 152º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 16%
 • Áp suất: 981mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 29-05-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.65mps 190º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 15%
 • Áp suất: 981mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 30-05-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.34mps 147º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 23%
 • Áp suất: 980mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 31-05-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.81mps 157º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 10%
 • Áp suất: 981mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 01-06-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.74mps 164º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 7%
 • Áp suất: 980mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 02-06-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.19mps 195º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 3%
 • Áp suất: 979mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 03-06-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.66mps 176º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 4%
 • Áp suất: 978mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 04-06-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.98mps 186º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 13%
 • Áp suất: 980mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 05-06-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.65mps 174º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 980mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 06-06-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.26mps 168º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 6%
 • Áp suất: 981mbar
Xem thêm
 • Tổng quan về thời tiết NHA TRANG - KHÁNH HÒA

  Nha Trang là một thành phố ven biển và là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật và du lịch của tỉnh Khánh Hòa, nằm ở khu vực duyên hải Nam Trung Bộ. Đây là một trong những địa phương có đường bờ biển dài và đẹp nhất Việt Nam. Đường bờ biển kéo dài từ xã Đại Lãnh tới cuối vịnh Cam Ranh, có độ dài khoảng 385 km với nhiều cửa lạch, đầm, vịnh, cùng khoảng 200 đảo lớn, nhỏ ven bờ và các đảo san hô của quần đảo Trường Sa.

  Khí hậu ở Nha Trang tương đối ôn hòa với nền nhiệt độ trung bình năm là 26,3ºC do mang tính chất của khí hậu đại dương. Trong năm có hai mùa rõ rệt là mùa mưa và mùa khô.

  Mùa mưa: kéo dài từ khoảng giữa tháng 9 đến giữa tháng 12

  Tập trung chủ yếu vào hai tháng là tháng 10 và tháng 11, lượng mưa thường chiếm gần 80% lượng mưa cả năm (1.025 mm).

  Mùa khô: kéo dài từ tháng 1 đến tháng 8

  Những tháng đầu mùa, trời mát, nhiệt độ từ 17-25 °C, nhưng từ tháng 5 đến tháng 8 trời nóng nực, nhiệt độ có thể lên tới 34 ºC(ở Nha Trang) và 37-38ºC(ở Cam Ranh).

  Nhiệt độ trung bình hàng năm khá cao, khoảng 26,7°C. Riêng trên đỉnh núi Hòn Bà (cách Nha Trang 30 km đường chim bay) có khí hậu như Đà Lạt và Sa Pa. Độ ẩm tương đối khoảng 80,5%

  Nha Trang được xem là vùng có điều kiện khí hậu thời tiết khá thuận lợi để khai thác du lịch hầu như quanh năm do nằm trong khu vực ít gió bão, tần số bão đổ bộ vào khá thấp, chỉ có khoảng 0,82 cơn bão/năm so với 3,74 cơn bão/năm đổ bộ vào bờ biển nước ta; hơn nữa, các trận bão được dự đoán sẽ đổ bộ vào trong những năm gần đây thường lệch hướng vào Nam hoặc tan ngay khi gần vào bờ.