Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Nha Trang. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.


 • Thời tiết Hiện tại Thứ 3 (29-07-2014)

  Mặt trời mọc: 05:29am Mặt trời lặn: 06:10pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.25 Kinh độ: 109.183327

  mây dày đặc
  24ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 15:38

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 3mm
  • Sức gió: 3.47mps
  • Hướng gió: 204º SSW
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 64%
  • Áp suất: 991mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 3 (29-07-2014)

  Mặt trời mọc: 05:29am Mặt trời lặn: 06:10pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.25 Kinh độ: 109.183327

  nhiều mây
  28ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 15:38

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.66mps
  • Hướng gió: 202º SSW
  • Độ ẩm: 80%
  • Độ che phủ: 56%
  • Áp suất: 991mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 3 (30-07-2014)

  Mặt trời mọc: 05:29am Mặt trời lặn: 06:10pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.25 Kinh độ: 109.183327

  ít mây
  26ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 15:38

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.81mps
  • Hướng gió: 219º SW
  • Độ ẩm: 90%
  • Độ che phủ: 12%
  • Áp suất: 991mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 3 (30-07-2014)

  Mặt trời mọc: 05:29am Mặt trời lặn: 06:10pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.25 Kinh độ: 109.183327

  mây dày đặc
  27ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 15:38

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.01mps
  • Hướng gió: 224º SW
  • Độ ẩm: 82%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 992mb
 • Thời tiết Tối Thứ 3 (30-07-2014)

  Mặt trời mọc: 05:29am Mặt trời lặn: 06:10pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.25 Kinh độ: 109.183327

  mây dày đặc
  29ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 15:38

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.42mps
  • Hướng gió: 206º SSW
  • Độ ẩm: 75%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 992mb
 • Cập nhật lúc 15:38
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây dày đặc 28ºC 92% 1.06mps 198º SSW 0mm 81%
  6:00 mây rải rác 29ºC 48% 2.07mps 194º SSW 0mm 74%
  9:00 nhiều mây 28ºC 56% 2.66mps 202º SSW 0mm 80%
  12:00 ít mây 27ºC 20% 4.01mps 211º SSW 0mm 85%
  15:00 ít mây 26ºC 12% 4.81mps 219º SW 0mm 90%
  18:00 ít mây 26ºC 20% 4.11mps 227º SW 0mm 88%
  21:00 mây dày đặc 27ºC 92% 3.01mps 224º SW 0mm 82%
  24:00 mây dày đặc 29ºC 92% 2.45mps 208º SSW 0mm 76%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Nha Trang

Thứ 3

Dự báo ngày 29-07-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.71mps 269º
 • Độ ẩm: 73%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 68%
 • Áp suất: 991mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 30-07-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.2mps 255º
 • Độ ẩm: 77%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 993mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 31-07-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.98mps 259º
 • Độ ẩm: 73%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 88%
 • Áp suất: 993mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 01-08-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.23mps 248º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 72%
 • Áp suất: 977mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 02-08-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 3.64mps 253º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 73%
 • Áp suất: 977mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 03-08-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 3.46mps 245º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 979mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 04-08-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 3.56mps 255º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 78%
 • Áp suất: 978mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 05-08-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 4.35mps 261º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 49%
 • Áp suất: 976mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 06-08-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 3.93mps 264º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 68%
 • Áp suất: 978mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 07-08-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 3.26mps 262º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 47%
 • Áp suất: 980mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 08-08-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.83mps 252º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 78%
 • Áp suất: 981mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 09-08-2014
quang mây

Quang Mây

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.53mps 227º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 17%
 • Áp suất: 979mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 10-08-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.63mps 191º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 980mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 11-08-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.81mps 201º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 982mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 12-08-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.49mps 242º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 49%
 • Áp suất: 982mbar
Xem thêm
 • Tổng quan về thời tiết NHA TRANG - KHÁNH HÒA

  Nha Trang là một thành phố ven biển và là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật và du lịch của tỉnh Khánh Hòa, nằm ở khu vực duyên hải Nam Trung Bộ. Đây là một trong những địa phương có đường bờ biển dài và đẹp nhất Việt Nam. Đường bờ biển kéo dài từ xã Đại Lãnh tới cuối vịnh Cam Ranh, có độ dài khoảng 385 km với nhiều cửa lạch, đầm, vịnh, cùng khoảng 200 đảo lớn, nhỏ ven bờ và các đảo san hô của quần đảo Trường Sa.

  Khí hậu ở Nha Trang tương đối ôn hòa với nền nhiệt độ trung bình năm là 26,3ºC do mang tính chất của khí hậu đại dương. Trong năm có hai mùa rõ rệt là mùa mưa và mùa khô.

  Mùa mưa: kéo dài từ khoảng giữa tháng 9 đến giữa tháng 12

  Tập trung chủ yếu vào hai tháng là tháng 10 và tháng 11, lượng mưa thường chiếm gần 80% lượng mưa cả năm (1.025 mm).

  Mùa khô: kéo dài từ tháng 1 đến tháng 8

  Những tháng đầu mùa, trời mát, nhiệt độ từ 17-25 °C, nhưng từ tháng 5 đến tháng 8 trời nóng nực, nhiệt độ có thể lên tới 34 ºC(ở Nha Trang) và 37-38ºC(ở Cam Ranh).

  Nhiệt độ trung bình hàng năm khá cao, khoảng 26,7°C. Riêng trên đỉnh núi Hòn Bà (cách Nha Trang 30 km đường chim bay) có khí hậu như Đà Lạt và Sa Pa. Độ ẩm tương đối khoảng 80,5%

  Nha Trang được xem là vùng có điều kiện khí hậu thời tiết khá thuận lợi để khai thác du lịch hầu như quanh năm do nằm trong khu vực ít gió bão, tần số bão đổ bộ vào khá thấp, chỉ có khoảng 0,82 cơn bão/năm so với 3,74 cơn bão/năm đổ bộ vào bờ biển nước ta; hơn nữa, các trận bão được dự đoán sẽ đổ bộ vào trong những năm gần đây thường lệch hướng vào Nam hoặc tan ngay khi gần vào bờ.