Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Nha Trang. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Chủ nhật (26-01-2020)

  Mặt trời mọc: 06:08am Mặt trời lặn: 05:42pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.25 Kinh độ: 109.1833

  mây rải rác
  29ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 18ºC

  Cập nhật lúc 16:32

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.1mps
  • Hướng gió: 120º ESE
  • Độ ẩm: 79%
  • Độ che phủ: 20%
  • Áp suất: 1010mb
 • Thời tiết Sáng Chủ nhật (26-01-2020)

  Mặt trời mọc: 06:08am Mặt trời lặn: 05:42pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.25 Kinh độ: 109.1833

  mưa rải rác
  27ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 18ºC

  Cập nhật lúc 16:32

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.06mm
  • Sức gió: 3.05mps
  • Hướng gió: 86º E
  • Độ ẩm: 64%
  • Độ che phủ: 77%
  • Áp suất: 1010mb
 • Thời tiết Trưa Chủ nhật (26-01-2020)

  Mặt trời mọc: 06:08am Mặt trời lặn: 05:42pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.25 Kinh độ: 109.1833

  mưa rải rác
  20ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 18ºC

  Cập nhật lúc 16:32

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.13mm
  • Sức gió: 0.61mps
  • Hướng gió: 39º NE
  • Độ ẩm: 95%
  • Độ che phủ: 75%
  • Áp suất: 1011mb
 • Thời tiết Chiều Chủ nhật (27-01-2020)

  Mặt trời mọc: 06:08am Mặt trời lặn: 05:42pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.25 Kinh độ: 109.1833

  mưa rải rác
  19ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 18ºC

  Cập nhật lúc 16:32

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.19mm
  • Sức gió: 1.18mps
  • Hướng gió: 341º NNW
  • Độ ẩm: 93%
  • Độ che phủ: 93%
  • Áp suất: 1012mb
 • Thời tiết Tối Chủ nhật (27-01-2020)

  Mặt trời mọc: 06:08am Mặt trời lặn: 05:42pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.25 Kinh độ: 109.1833

  mây dày đặc
  19ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 18ºC

  Cập nhật lúc 16:32

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.27mps
  • Hướng gió: 334º NNW
  • Độ ẩm: 92%
  • Độ che phủ: 87%
  • Áp suất: 1013mb
 • Cập nhật lúc 16:32
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây rải rác 19ºC 39% 0.71mps 321º NW 0mm 91%
  6:00 nhiều mây 25ºC 54% 1.83mps 92º E 0mm 67%
  9:00 mưa rải rác 27ºC 77% 3.05mps 86º E 0.06mm 64%
  12:00 mưa rải rác 23ºC 83% 1.86mps 105º ESE 0.38mm 80%
  15:00 mưa rải rác 20ºC 75% 0.61mps 39º NE 0.13mm 95%
  18:00 mưa rải rác 19ºC 99% 1.22mps 355º N 0.13mm 97%
  21:00 mưa rải rác 19ºC 93% 1.18mps 341º NNW 0.19mm 93%
  24:00 mưa rải rác 18ºC 97% 1.08mps 354º N 0.13mm 96%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Nha Trang

Chủ nhật

Dự báo ngày 26-01-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 1.83mps 92º
 • Độ ẩm: 67%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 54%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 27-01-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 2.02mps 59º
 • Độ ẩm: 61%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 94%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 28-01-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 2.26mps 76º
 • Độ ẩm: 64%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 29-01-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 1.86mps 60º
 • Độ ẩm: 61%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 53%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 30-01-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 3.04mps 29º
 • Độ ẩm: 62%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 88%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 31-01-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

19ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 2.24mps 5º
 • Độ ẩm: 94%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 01-02-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 3.25mps 23º
 • Độ ẩm: 71%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 87%
 • Áp suất: 1017mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 02-02-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 2.87mps 25º
 • Độ ẩm: 68%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 83%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 03-02-2020
nhiều mây

Nhiều Mây

24ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 2.54mps 33º
 • Độ ẩm: 63%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 67%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 04-02-2020
mây dày đặc

Mây Dày đặc

24ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 2.63mps 39º
 • Độ ẩm: 66%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 05-02-2020
ít mây

ít Mây

23ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 2.89mps 33º
 • Độ ẩm: 66%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 19%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 06-02-2020
mây rải rác

Mây Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 2.86mps 27º
 • Độ ẩm: 64%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 38%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 07-02-2020
mây rải rác

Mây Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 2.38mps 32º
 • Độ ẩm: 63%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 48%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 08-02-2020
trời quang mây

Trời Quang Mây

26ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 1.97mps 59º
 • Độ ẩm: 59%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1012mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 09-02-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 2.56mps 39º
 • Độ ẩm: 66%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 35%
 • Áp suất: 1013mbar
Xem thêm
 • Tổng quan về thời tiết NHA TRANG - KHÁNH HÒA

  Nha Trang là một thành phố ven biển và là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật và du lịch của tỉnh Khánh Hòa, nằm ở khu vực duyên hải Nam Trung Bộ. Đây là một trong những địa phương có đường bờ biển dài và đẹp nhất Việt Nam. Đường bờ biển kéo dài từ xã Đại Lãnh tới cuối vịnh Cam Ranh, có độ dài khoảng 385 km với nhiều cửa lạch, đầm, vịnh, cùng khoảng 200 đảo lớn, nhỏ ven bờ và các đảo san hô của quần đảo Trường Sa.

  Khí hậu ở Nha Trang tương đối ôn hòa với nền nhiệt độ trung bình năm là 26,3ºC do mang tính chất của khí hậu đại dương. Trong năm có hai mùa rõ rệt là mùa mưa và mùa khô.

  Mùa mưa: kéo dài từ khoảng giữa tháng 9 đến giữa tháng 12

  Tập trung chủ yếu vào hai tháng là tháng 10 và tháng 11, lượng mưa thường chiếm gần 80% lượng mưa cả năm (1.025 mm).

  Mùa khô: kéo dài từ tháng 1 đến tháng 8

  Những tháng đầu mùa, trời mát, nhiệt độ từ 17-25 °C, nhưng từ tháng 5 đến tháng 8 trời nóng nực, nhiệt độ có thể lên tới 34 ºC(ở Nha Trang) và 37-38ºC(ở Cam Ranh).

  Nhiệt độ trung bình hàng năm khá cao, khoảng 26,7°C. Riêng trên đỉnh núi Hòn Bà (cách Nha Trang 30 km đường chim bay) có khí hậu như Đà Lạt và Sa Pa. Độ ẩm tương đối khoảng 80,5%

  Nha Trang được xem là vùng có điều kiện khí hậu thời tiết khá thuận lợi để khai thác du lịch hầu như quanh năm do nằm trong khu vực ít gió bão, tần số bão đổ bộ vào khá thấp, chỉ có khoảng 0,82 cơn bão/năm so với 3,74 cơn bão/năm đổ bộ vào bờ biển nước ta; hơn nữa, các trận bão được dự đoán sẽ đổ bộ vào trong những năm gần đây thường lệch hướng vào Nam hoặc tan ngay khi gần vào bờ.