Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Vĩnh Yên. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Chủ nhật (26-01-2020)

  Mặt trời mọc: 06:36am Mặt trời lặn: 05:42pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.31 Kinh độ: 105.5967

  nhiều mây
  18ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 17ºC

  Thấp nhất: 12ºC

  Cập nhật lúc 15:51

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.6mps
  • Hướng gió: 360º N
  • Độ ẩm: 52%
  • Độ che phủ: 85%
  • Áp suất: 1016mb
 • Thời tiết Sáng Chủ nhật (26-01-2020)

  Mặt trời mọc: 06:36am Mặt trời lặn: 05:42pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.31 Kinh độ: 105.5967

  mây rải rác
  17ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 17ºC

  Thấp nhất: 12ºC

  Cập nhật lúc 15:51

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.18mps
  • Hướng gió: 143º SE
  • Độ ẩm: 51%
  • Độ che phủ: 46%
  • Áp suất: 1017mb
 • Thời tiết Trưa Chủ nhật (26-01-2020)

  Mặt trời mọc: 06:36am Mặt trời lặn: 05:42pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.31 Kinh độ: 105.5967

  mây dày đặc
  15ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 17ºC

  Thấp nhất: 12ºC

  Cập nhật lúc 15:51

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.72mps
  • Hướng gió: 189º S
  • Độ ẩm: 64%
  • Độ che phủ: 87%
  • Áp suất: 1016mb
 • Thời tiết Chiều Chủ nhật (27-01-2020)

  Mặt trời mọc: 06:36am Mặt trời lặn: 05:42pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.31 Kinh độ: 105.5967

  mây dày đặc
  15ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 17ºC

  Thấp nhất: 12ºC

  Cập nhật lúc 15:51

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.09mps
  • Hướng gió: 28º NNE
  • Độ ẩm: 65%
  • Độ che phủ: 91%
  • Áp suất: 1017mb
 • Thời tiết Tối Chủ nhật (27-01-2020)

  Mặt trời mọc: 06:36am Mặt trời lặn: 05:42pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.31 Kinh độ: 105.5967

  nhiều mây
  12ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 17ºC

  Thấp nhất: 12ºC

  Cập nhật lúc 15:51

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.79mps
  • Hướng gió: 32º NNE
  • Độ ẩm: 73%
  • Độ che phủ: 77%
  • Áp suất: 1017mb
 • Cập nhật lúc 15:51
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 nhiều mây 12ºC 82% 1mps 36º NE 0mm 76%
  6:00 nhiều mây 16ºC 58% 0.36mps 122º ESE 0mm 57%
  9:00 mây rải rác 17ºC 46% 1.18mps 143º SE 0mm 51%
  12:00 mây dày đặc 16ºC 100% 1.13mps 170º S 0mm 57%
  15:00 mây dày đặc 15ºC 87% 0.72mps 189º S 0mm 64%
  18:00 mây dày đặc 15ºC 100% 1.04mps 67º ENE 0mm 66%
  21:00 mây dày đặc 15ºC 91% 1.09mps 28º NNE 0mm 65%
  24:00 mây dày đặc 14ºC 98% 1.41mps 28º NNE 0mm 66%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Vĩnh Yên

Chủ nhật

Dự báo ngày 26-01-2020
mây rải rác

Mây Rải Rác

17ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 1.18mps 143º
 • Độ ẩm: 51%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 46%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 27-01-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

14ºC
 • Cao nhất: 14ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 1.6mps 42º
 • Độ ẩm: 60%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 95%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 28-01-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

14ºC
 • Cao nhất: 15ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 1.23mps 46º
 • Độ ẩm: 60%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 89%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 29-01-2020
mây dày đặc

Mây Dày đặc

13ºC
 • Cao nhất: 13ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 1.02mps 17º
 • Độ ẩm: 73%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 30-01-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

14ºC
 • Cao nhất: 14ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 0.16mps 60º
 • Độ ẩm: 65%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 97%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 31-01-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

14ºC
 • Cao nhất: 14ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 1.16mps 119º
 • Độ ẩm: 72%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 01-02-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

15ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 0.9mps 321º
 • Độ ẩm: 92%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1018mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 02-02-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 2.7mps 131º
 • Độ ẩm: 74%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 91%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 03-02-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 3.95mps 102º
 • Độ ẩm: 81%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 04-02-2020
mưa to

Mưa To

19ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 2.15mps 90º
 • Độ ẩm: 93%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 05-02-2020
mưa to

Mưa To

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 2.01mps 80º
 • Độ ẩm: 78%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 84%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 06-02-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

18ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 2.07mps 82º
 • Độ ẩm: 89%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 91%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 07-02-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 4.19mps 138º
 • Độ ẩm: 72%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 90%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 08-02-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 3.98mps 134º
 • Độ ẩm: 78%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 93%
 • Áp suất: 1008mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 09-02-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

19ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 2.63mps 70º
 • Độ ẩm: 81%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 95%
 • Áp suất: 1015mbar
Xem thêm