Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Vĩnh Yên. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 4 (27-02-2024)

  Mặt trời mọc: 06:19am Mặt trời lặn: 06:01pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.31 Kinh độ: 105.5967

  mây dày đặc
  11ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 14ºC

  Thấp nhất: 12ºC

  Cập nhật lúc 04:03

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.48mps
  • Hướng gió: 89º E
  • Độ ẩm: 78%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1016mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 4 (27-02-2024)

  Mặt trời mọc: 06:19am Mặt trời lặn: 06:01pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.31 Kinh độ: 105.5967

  mây dày đặc
  14ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 14ºC

  Thấp nhất: 12ºC

  Cập nhật lúc 04:03

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.42mps
  • Hướng gió: 89º E
  • Độ ẩm: 74%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1018mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 4 (28-02-2024)

  Mặt trời mọc: 06:19am Mặt trời lặn: 06:01pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.31 Kinh độ: 105.5967

  mây dày đặc
  14ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 14ºC

  Thấp nhất: 12ºC

  Cập nhật lúc 04:03

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.8mps
  • Hướng gió: 113º ESE
  • Độ ẩm: 77%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1017mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 4 (28-02-2024)

  Mặt trời mọc: 06:19am Mặt trời lặn: 06:01pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.31 Kinh độ: 105.5967

  mây dày đặc
  14ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 14ºC

  Thấp nhất: 12ºC

  Cập nhật lúc 04:03

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.59mps
  • Hướng gió: 73º ENE
  • Độ ẩm: 80%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1018mb
 • Thời tiết Tối Thứ 4 (28-02-2024)

  Mặt trời mọc: 06:19am Mặt trời lặn: 06:01pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.31 Kinh độ: 105.5967

  mây dày đặc
  19ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 14ºC

  Thấp nhất: 12ºC

  Cập nhật lúc 04:03

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.78mps
  • Hướng gió: 90º E
  • Độ ẩm: 69%
  • Độ che phủ: 96%
  • Áp suất: 1015mb
 • Cập nhật lúc 04:03
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây dày đặc 13ºC 100% 1.85mps 81º E 0mm 76%
  6:00 mây dày đặc 14ºC 100% 2.9mps 88º E 0mm 74%
  9:00 mây dày đặc 14ºC 100% 2.42mps 89º E 0mm 74%
  12:00 mây dày đặc 14ºC 100% 1.9mps 77º ENE 0mm 75%
  15:00 mây dày đặc 14ºC 100% 1.8mps 113º ESE 0mm 77%
  18:00 mây dày đặc 14ºC 100% 1.15mps 67º ENE 0mm 79%
  21:00 mây dày đặc 14ºC 100% 0.59mps 73º ENE 0mm 80%
  24:00 mây dày đặc 16ºC 100% 0.6mps 10º N 0mm 77%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Vĩnh Yên

Thứ 3

Dự báo ngày 27-02-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

13ºC
 • Cao nhất: 14ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 2.9mps 88º
 • Độ ẩm: 75%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 28-02-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

17ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 3.38mps 87º
 • Độ ẩm: 72%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 29-02-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

20ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 4.9mps 67º
 • Độ ẩm: 80%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 01-03-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

14ºC
 • Cao nhất: 15ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 3.56mps 58º
 • Độ ẩm: 70%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 02-03-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

14ºC
 • Cao nhất: 16ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 2.67mps 70º
 • Độ ẩm: 65%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1018mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 03-03-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

17ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 3.54mps 114º
 • Độ ẩm: 73%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 04-03-2024
nhiều mây

Nhiều Mây

27ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 4.37mps 114º
 • Độ ẩm: 57%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 54%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 05-03-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

31ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 5.08mps 114º
 • Độ ẩm: 44%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 87%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 06-03-2024
nhiều mây

Nhiều Mây

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 5.98mps 106º
 • Độ ẩm: 50%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 67%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 07-03-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

19ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 5.21mps 70º
 • Độ ẩm: 62%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 08-03-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 3.92mps 91º
 • Độ ẩm: 67%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 97%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 09-03-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

17ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 2.95mps 51º
 • Độ ẩm: 78%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1017mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 10-03-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

17ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 1.95mps 87º
 • Độ ẩm: 86%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 11-03-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

19ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 1.93mps 89º
 • Độ ẩm: 86%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 12-03-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 4.31mps 58º
 • Độ ẩm: 89%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1011mbar
Xem thêm