Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Vĩnh Yên. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 4 (16-10-2017)

  Mặt trời mọc: 05:53am Mặt trời lặn: 05:32pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.31 Kinh độ: 105.5967

  mưa rải rác
  21ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 17ºC

  Cập nhật lúc 23:31

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.6mps
  • Hướng gió: 310º NW
  • Độ ẩm: 88%
  • Độ che phủ: 75%
  • Áp suất: 1012mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 4 (16-10-2017)

  Mặt trời mọc: 05:53am Mặt trời lặn: 05:32pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.31 Kinh độ: 105.5967

  mưa rải rác
  17ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 17ºC

  Cập nhật lúc 23:31

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.705mm
  • Sức gió: 2.06mps
  • Hướng gió: 8º N
  • Độ ẩm: 89%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1009mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 4 (17-10-2017)

  Mặt trời mọc: 05:53am Mặt trời lặn: 05:32pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.31 Kinh độ: 105.5967

  mưa rải rác
  17ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 17ºC

  Cập nhật lúc 23:31

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.95mm
  • Sức gió: 1.68mps
  • Hướng gió: 9º N
  • Độ ẩm: 96%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1010mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 4 (17-10-2017)

  Mặt trời mọc: 05:53am Mặt trời lặn: 05:32pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.31 Kinh độ: 105.5967

  mưa rải rác
  17ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 17ºC

  Cập nhật lúc 23:31

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.205mm
  • Sức gió: 1.29mps
  • Hướng gió: 22º NNE
  • Độ ẩm: 98%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1011mb
 • Thời tiết Tối Thứ 4 (17-10-2017)

  Mặt trời mọc: 05:53am Mặt trời lặn: 05:32pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.31 Kinh độ: 105.5967

  mây dày đặc
  21ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 17ºC

  Cập nhật lúc 23:31

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.9mps
  • Hướng gió: 356º N
  • Độ ẩm: 85%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1010mb
 • Cập nhật lúc 23:31
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 19ºC 92% 3.62mps 14º NNE 0.72mm 78%
  6:00 mưa rải rác 18ºC 100% 2.92mps 8º N 0.905mm 81%
  9:00 mưa rải rác 17ºC 100% 2.06mps 8º N 0.705mm 89%
  12:00 mưa rải rác 17ºC 100% 1.76mps 16º NNE 0.42mm 94%
  15:00 mưa rải rác 17ºC 100% 1.68mps 9º N 0.95mm 96%
  18:00 mưa rải rác 17ºC 100% 1.4mps 4º N 0.755mm 98%
  21:00 mưa rải rác 17ºC 100% 1.29mps 22º NNE 0.205mm 98%
  24:00 mưa rải rác 19ºC 92% 1.68mps 17º NNE 0.08mm 93%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Vĩnh Yên

Thứ 2

Dự báo ngày 16-10-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 3.92mps 13º
 • Độ ẩm: 64%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 88%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 17-10-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

19ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 1.68mps 17º
 • Độ ẩm: 93%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 18-10-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

21ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 1.01mps 21º
 • Độ ẩm: 87%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 88%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 19-10-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 2.17mps 25º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 2%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 20-10-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.55mps 43º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 15%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 21-10-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 4.2mps 20º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 1%
 • Áp suất: 1014mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 22-10-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 3.71mps 40º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 23-10-2017
quang mây

Quang Mây

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 5.11mps 41º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 24-10-2017
quang mây

Quang Mây

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 6.56mps 28º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 25-10-2017
quang mây

Quang Mây

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 4.5mps 17º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 26-10-2017
quang mây

Quang Mây

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 4.04mps 10º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 27-10-2017
quang mây

Quang Mây

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 5.38mps 12º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 28-10-2017
quang mây

Quang Mây

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 6.12mps 17º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1014mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 29-10-2017
mưa to

Mưa To

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 7.39mps 10º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 97%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 30-10-2017
mưa to

Mưa To

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 6.61mps 35º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1015mbar
Xem thêm