Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Vĩnh Yên. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 6 (28-04-2017)

  Mặt trời mọc: 05:28am Mặt trời lặn: 06:21pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.31 Kinh độ: 105.5967

  mây rải rác
  19ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 19ºC

  Thấp nhất: 17ºC

  Cập nhật lúc 21:58

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.11mps
  • Hướng gió: 244º WSW
  • Độ ẩm: 84%
  • Độ che phủ: 36%
  • Áp suất: 1011mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 6 (29-04-2017)

  Mặt trời mọc: 05:28am Mặt trời lặn: 06:21pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.31 Kinh độ: 105.5967

  mây rải rác
  17ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 19ºC

  Thấp nhất: 17ºC

  Cập nhật lúc 21:58

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.96mps
  • Hướng gió: 99º E
  • Độ ẩm: 90%
  • Độ che phủ: 48%
  • Áp suất: 1010mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 6 (29-04-2017)

  Mặt trời mọc: 05:28am Mặt trời lặn: 06:21pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.31 Kinh độ: 105.5967

  nhiều mây
  23ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 19ºC

  Thấp nhất: 17ºC

  Cập nhật lúc 21:58

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.67mps
  • Hướng gió: 143º SE
  • Độ ẩm: 81%
  • Độ che phủ: 76%
  • Áp suất: 1012mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 6 (29-04-2017)

  Mặt trời mọc: 05:28am Mặt trời lặn: 06:21pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.31 Kinh độ: 105.5967

  mây dày đặc
  26ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 19ºC

  Thấp nhất: 17ºC

  Cập nhật lúc 21:58

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.96mps
  • Hướng gió: 157º SSE
  • Độ ẩm: 70%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 1007mb
 • Thời tiết Tối Thứ 6 (29-04-2017)

  Mặt trời mọc: 05:28am Mặt trời lặn: 06:21pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.31 Kinh độ: 105.5967

  mưa rải rác
  23ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 19ºC

  Thấp nhất: 17ºC

  Cập nhật lúc 21:58

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.04mm
  • Sức gió: 2.61mps
  • Hướng gió: 141º SE
  • Độ ẩm: 76%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1009mb
 • Cập nhật lúc 21:58
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây rải rác 17ºC 36% 1.11mps 244º WSW 0mm 84%
  6:00 mây rải rác 17ºC 44% 0.51mps 252º WSW 0mm 86%
  9:00 mây rải rác 17ºC 48% 0.96mps 99º E 0mm 90%
  12:00 nhiều mây 19ºC 80% 1.51mps 123º ESE 0mm 87%
  15:00 nhiều mây 23ºC 76% 1.67mps 143º SE 0mm 81%
  18:00 mây rải rác 26ºC 44% 1.81mps 153º SSE 0mm 73%
  21:00 mây dày đặc 26ºC 88% 1.96mps 157º SSE 0mm 70%
  24:00 mây dày đặc 24ºC 92% 2.26mps 153º SSE 0mm 70%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Vĩnh Yên

Thứ 6

Dự báo ngày 28-04-2017
quang mây

Quang Mây

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 1.08mps 196º
 • Độ ẩm: 75%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 29-04-2017
nhiều mây

Nhiều Mây

23ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 1.67mps 144º
 • Độ ẩm: 81%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 76%
 • Áp suất: 1012mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 30-04-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.66mps 130º
 • Độ ẩm: 89%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 68%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 01-05-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 0.86mps 191º
 • Độ ẩm: 94%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 56%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 02-05-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 4.99mps 172º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 5%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 03-05-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

35ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 4.31mps 205º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 04-05-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.92mps 123º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 5%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 05-05-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.44mps 145º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 42%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 06-05-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 6.05mps 171º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 22%
 • Áp suất: 1008mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 07-05-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 4.08mps 167º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 19%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 08-05-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.5mps 163º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 7%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 09-05-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 6.01mps 197º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 22%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 10-05-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 3.58mps 165º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 19%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 11-05-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 6mps 156º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 10%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 12-05-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 5.03mps 159º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 1007mbar
Xem thêm