Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Vĩnh Yên. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (13-06-2021)

  Mặt trời mọc: 05:15am Mặt trời lặn: 06:40pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.31 Kinh độ: 105.5967

  mưa rải rác
  26ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 01:17

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.37mps
  • Hướng gió: 128º SE
  • Độ ẩm: 92%
  • Độ che phủ: 71%
  • Áp suất: 1003mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (13-06-2021)

  Mặt trời mọc: 05:15am Mặt trời lặn: 06:40pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.31 Kinh độ: 105.5967

  mưa vừa
  28ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 01:17

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 4.91mm
  • Sức gió: 5.19mps
  • Hướng gió: 103º ESE
  • Độ ẩm: 78%
  • Độ che phủ: 98%
  • Áp suất: 1002mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (13-06-2021)

  Mặt trời mọc: 05:15am Mặt trời lặn: 06:40pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.31 Kinh độ: 105.5967

  mưa vừa
  26ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 01:17

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 4.73mm
  • Sức gió: 3.03mps
  • Hướng gió: 140º SE
  • Độ ẩm: 88%
  • Độ che phủ: 63%
  • Áp suất: 1002mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (14-06-2021)

  Mặt trời mọc: 05:15am Mặt trời lặn: 06:40pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.31 Kinh độ: 105.5967

  mưa rải rác
  25ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 01:17

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.6mm
  • Sức gió: 2.03mps
  • Hướng gió: 100º E
  • Độ ẩm: 92%
  • Độ che phủ: 37%
  • Áp suất: 1002mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (14-06-2021)

  Mặt trời mọc: 05:15am Mặt trời lặn: 06:40pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.31 Kinh độ: 105.5967

  nhiều mây
  25ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 01:17

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.36mps
  • Hướng gió: 138º SE
  • Độ ẩm: 85%
  • Độ che phủ: 63%
  • Áp suất: 1003mb
 • Cập nhật lúc 01:17
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 26ºC 95% 4.58mps 61º ENE 0.76mm 85%
  6:00 mưa vừa 26ºC 98% 5.2mps 80º E 3.02mm 84%
  9:00 mưa vừa 28ºC 98% 5.19mps 103º ESE 4.91mm 78%
  12:00 mưa vừa 29ºC 71% 4.92mps 129º SE 5.98mm 74%
  15:00 mưa vừa 26ºC 63% 3.03mps 140º SE 4.73mm 88%
  18:00 mưa rải rác 25ºC 32% 2.55mps 103º ESE 2.15mm 92%
  21:00 mưa rải rác 25ºC 37% 2.03mps 100º E 0.6mm 92%
  24:00 mưa rải rác 24ºC 78% 1.7mps 110º ESE 0.36mm 92%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Vĩnh Yên

Chủ nhật

Dự báo ngày 13-06-2021
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 6.14mps 75º
 • Độ ẩm: 79%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 14-06-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.8mps 146º
 • Độ ẩm: 70%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 80%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 15-06-2021
mây rải rác

Mây Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.5mps 86º
 • Độ ẩm: 63%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 42%
 • Áp suất: 1000mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 16-06-2021
ít mây

ít Mây

32ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 3.41mps 112º
 • Độ ẩm: 57%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 16%
 • Áp suất: 1001mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 17-06-2021
nhiều mây

Nhiều Mây

33ºC
 • Cao nhất: 37ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 3.67mps 108º
 • Độ ẩm: 59%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 84%
 • Áp suất: 1001mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 18-06-2021
mây rải rác

Mây Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 37ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 4.13mps 111º
 • Độ ẩm: 56%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 36%
 • Áp suất: 1001mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 19-06-2021
nhiều mây

Nhiều Mây

34ºC
 • Cao nhất: 38ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 3.8mps 115º
 • Độ ẩm: 57%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 54%
 • Áp suất: 1001mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 20-06-2021
mây dày đặc

Mây Dày đặc

34ºC
 • Cao nhất: 38ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 2.77mps 238º
 • Độ ẩm: 55%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1000mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 21-06-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 4.01mps 71º
 • Độ ẩm: 68%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1001mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 22-06-2021
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.04mps 300º
 • Độ ẩm: 86%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 23-06-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 3.07mps 77º
 • Độ ẩm: 55%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 54%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 24-06-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.79mps 89º
 • Độ ẩm: 54%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 74%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 25-06-2021
mây dày đặc

Mây Dày đặc

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.14mps 156º
 • Độ ẩm: 41%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 97%
 • Áp suất: 1001mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 26-06-2021
mây dày đặc

Mây Dày đặc

35ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 3.28mps 169º
 • Độ ẩm: 43%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1000mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 27-06-2021
mưa vừa

Mưa Vừa

35ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 3.18mps 146º
 • Độ ẩm: 47%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1001mbar
Xem thêm