Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Vĩnh Yên. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 7 (22-09-2018)

  Mặt trời mọc: 05:46am Mặt trời lặn: 05:53pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.31 Kinh độ: 105.5967

  trời quang mây
  31ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 33ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 18:32

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.1mps
  • Hướng gió: 80º E
  • Độ ẩm: 58%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1010mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 7 (22-09-2018)

  Mặt trời mọc: 05:46am Mặt trời lặn: 05:53pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.31 Kinh độ: 105.5967

  trời quang mây
  32ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 33ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 18:32

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.61mps
  • Hướng gió: 207º SSW
  • Độ ẩm: 67%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1009mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 7 (22-09-2018)

  Mặt trời mọc: 05:46am Mặt trời lặn: 05:53pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.31 Kinh độ: 105.5967

  ít mây
  26ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 33ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 18:32

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.17mps
  • Hướng gió: 148º SSE
  • Độ ẩm: 81%
  • Độ che phủ: 12%
  • Áp suất: 1008mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 7 (23-09-2018)

  Mặt trời mọc: 05:46am Mặt trời lặn: 05:53pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.31 Kinh độ: 105.5967

  trời quang mây
  23ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 33ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 18:32

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.06mps
  • Hướng gió: 136º SE
  • Độ ẩm: 89%
  • Độ che phủ: 8%
  • Áp suất: 1010mb
 • Thời tiết Tối Thứ 7 (23-09-2018)

  Mặt trời mọc: 05:46am Mặt trời lặn: 05:53pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.31 Kinh độ: 105.5967

  mưa rải rác
  24ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 33ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 18:32

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.11mm
  • Sức gió: 1.51mps
  • Hướng gió: 49º NE
  • Độ ẩm: 89%
  • Độ che phủ: 56%
  • Áp suất: 1011mb
 • Cập nhật lúc 18:32
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 trời quang mây 25ºC 0% 1.42mps 46º NE 0mm 90%
  6:00 trời quang mây 30ºC 0% 1.41mps 267º W 0mm 78%
  9:00 trời quang mây 32ºC 0% 1.61mps 207º SSW 0mm 67%
  12:00 trời quang mây 31ºC 0% 1.57mps 174º S 0mm 65%
  15:00 ít mây 26ºC 12% 1.17mps 148º SSE 0mm 81%
  18:00 mây rải rác 25ºC 48% 2.06mps 155º SSE 0mm 80%
  21:00 trời quang mây 23ºC 8% 1.06mps 136º SE 0mm 89%
  24:00 nhiều mây 22ºC 56% 1.21mps 91º E 0mm 92%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Vĩnh Yên

Thứ 7

Dự báo ngày 22-09-2018
trời quang mây

Trời Quang Mây

32ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.41mps 267º
 • Độ ẩm: 78%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1011mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 23-09-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.52mps 8º
 • Độ ẩm: 79%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 24-09-2018
ít mây

ít Mây

29ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.67mps 142º
 • Độ ẩm: 80%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 25-09-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 4.74mps 164º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 21%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 26-09-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 4.12mps 133º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 22%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 27-09-2018
mưa to

Mưa To

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.64mps 40º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 42%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 28-09-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 6.57mps 6º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 25%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 29-09-2018
trời quang mây

Trời Quang Mây

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 5.1mps 31º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1016mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 30-09-2018
trời quang mây

Trời Quang Mây

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 4.05mps 43º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 23%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 01-10-2018
trời quang mây

Trời Quang Mây

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 1.83mps 24º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 02-10-2018
trời quang mây

Trời Quang Mây

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 3.67mps 35º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 03-10-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 3.31mps 31º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 1%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 04-10-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 2.66mps 342º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 23%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 05-10-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.97mps 26º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 60%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 06-10-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.59mps 330º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 68%
 • Áp suất: 1019mbar
Xem thêm