Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Vĩnh Yên. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 7 (03-12-2021)

  Mặt trời mọc: 06:20am Mặt trời lặn: 05:15pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.31 Kinh độ: 105.5967

  nhiều mây
  11ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 12ºC

  Cập nhật lúc 06:04

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.28mps
  • Hướng gió: 317º NW
  • Độ ẩm: 61%
  • Độ che phủ: 47%
  • Áp suất: 1023mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 7 (03-12-2021)

  Mặt trời mọc: 06:20am Mặt trời lặn: 05:15pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.31 Kinh độ: 105.5967

  mây rải rác
  18ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 12ºC

  Cập nhật lúc 06:04

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.69mps
  • Hướng gió: 198º SSW
  • Độ ẩm: 42%
  • Độ che phủ: 50%
  • Áp suất: 1021mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 7 (04-12-2021)

  Mặt trời mọc: 06:20am Mặt trời lặn: 05:15pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.31 Kinh độ: 105.5967

  mây rải rác
  15ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 12ºC

  Cập nhật lúc 06:04

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.73mps
  • Hướng gió: 33º NNE
  • Độ ẩm: 53%
  • Độ che phủ: 36%
  • Áp suất: 1023mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 7 (04-12-2021)

  Mặt trời mọc: 06:20am Mặt trời lặn: 05:15pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.31 Kinh độ: 105.5967

  nhiều mây
  14ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 12ºC

  Cập nhật lúc 06:04

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.36mps
  • Hướng gió: 317º NW
  • Độ ẩm: 63%
  • Độ che phủ: 74%
  • Áp suất: 1023mb
 • Thời tiết Tối Thứ 7 (04-12-2021)

  Mặt trời mọc: 06:20am Mặt trời lặn: 05:15pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.31 Kinh độ: 105.5967

  nhiều mây
  23ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 12ºC

  Cập nhật lúc 06:04

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.57mps
  • Hướng gió: 130º SE
  • Độ ẩm: 34%
  • Độ che phủ: 79%
  • Áp suất: 1020mb
 • Cập nhật lúc 06:04
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 nhiều mây 21ºC 57% 0.81mps 32º NNE 0mm 38%
  6:00 nhiều mây 22ºC 64% 0.79mps 117º ESE 0mm 34%
  9:00 mây rải rác 18ºC 50% 0.69mps 198º SSW 0mm 42%
  12:00 ít mây 17ºC 21% 0.51mps 36º NE 0mm 47%
  15:00 mây rải rác 15ºC 36% 0.73mps 33º NNE 0mm 53%
  18:00 nhiều mây 14ºC 66% 0.94mps 317º NW 0mm 58%
  21:00 nhiều mây 14ºC 74% 1.36mps 317º NW 0mm 63%
  24:00 nhiều mây 20ºC 75% 1.56mps 318º NW 0mm 44%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Vĩnh Yên

Thứ 6

Dự báo ngày 03-12-2021
nhiều mây

Nhiều Mây

20ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 1.94mps 311º
 • Độ ẩm: 38%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 66%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 04-12-2021
nhiều mây

Nhiều Mây

21ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 1.98mps 116º
 • Độ ẩm: 40%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 74%
 • Áp suất: 1023mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 05-12-2021
ít mây

ít Mây

20ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 1.91mps 314º
 • Độ ẩm: 47%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 16%
 • Áp suất: 1025mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 06-12-2021
trời quang mây

Trời Quang Mây

21ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 2.65mps 136º
 • Độ ẩm: 47%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 7%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 07-12-2021
trời quang mây

Trời Quang Mây

21ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 2.48mps 133º
 • Độ ẩm: 41%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 1%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 08-12-2021
ít mây

ít Mây

20ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 2.19mps 156º
 • Độ ẩm: 42%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 18%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 09-12-2021
mây dày đặc

Mây Dày đặc

20ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 1.75mps 317º
 • Độ ẩm: 50%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1025mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 10-12-2021
mây dày đặc

Mây Dày đặc

20ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 2.32mps 147º
 • Độ ẩm: 47%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 11-12-2021
mây rải rác

Mây Rải Rác

21ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 2.37mps 318º
 • Độ ẩm: 52%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 33%
 • Áp suất: 1023mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 12-12-2021
mây dày đặc

Mây Dày đặc

20ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 2.24mps 31º
 • Độ ẩm: 53%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1024mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 13-12-2021
mây dày đặc

Mây Dày đặc

22ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 2.99mps 129º
 • Độ ẩm: 43%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 86%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 14-12-2021
trời quang mây

Trời Quang Mây

21ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 2.76mps 136º
 • Độ ẩm: 50%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 3%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 15-12-2021
mây dày đặc

Mây Dày đặc

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 1.82mps 124º
 • Độ ẩm: 66%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 86%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 16-12-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

20ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.59mps 316º
 • Độ ẩm: 84%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 17-12-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

19ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 4.64mps 49º
 • Độ ẩm: 71%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1023mbar
Xem thêm