Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Vĩnh Yên. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 7 (24-02-2017)

  Mặt trời mọc: 06:26am Mặt trời lặn: 05:56pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.31 Kinh độ: 105.5967

  mưa rải rác
  18ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 18ºC

  Thấp nhất: 16ºC

  Cập nhật lúc 18:55

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.115mm
  • Sức gió: 2.31mps
  • Hướng gió: 152º SSE
  • Độ ẩm: 92%
  • Độ che phủ: 80%
  • Áp suất: 1017mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 7 (25-02-2017)

  Mặt trời mọc: 06:26am Mặt trời lặn: 05:56pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.31 Kinh độ: 105.5967

  mưa rải rác
  13ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 18ºC

  Thấp nhất: 16ºC

  Cập nhật lúc 18:55

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.025mm
  • Sức gió: 1.81mps
  • Hướng gió: 52º NE
  • Độ ẩm: 74%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1017mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 7 (25-02-2017)

  Mặt trời mọc: 06:26am Mặt trời lặn: 05:56pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.31 Kinh độ: 105.5967

  mưa rải rác
  13ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 18ºC

  Thấp nhất: 16ºC

  Cập nhật lúc 18:55

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.135mm
  • Sức gió: 2.72mps
  • Hướng gió: 46º NE
  • Độ ẩm: 74%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1020mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 7 (25-02-2017)

  Mặt trời mọc: 06:26am Mặt trời lặn: 05:56pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.31 Kinh độ: 105.5967

  mây dày đặc
  15ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 18ºC

  Thấp nhất: 16ºC

  Cập nhật lúc 18:55

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.21mps
  • Hướng gió: 49º NE
  • Độ ẩm: 65%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1016mb
 • Thời tiết Tối Thứ 7 (25-02-2017)

  Mặt trời mọc: 06:26am Mặt trời lặn: 05:56pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.31 Kinh độ: 105.5967

  mưa rải rác
  12ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 18ºC

  Thấp nhất: 16ºC

  Cập nhật lúc 18:55

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.465mm
  • Sức gió: 1.05mps
  • Hướng gió: 37º NE
  • Độ ẩm: 88%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 1020mb
 • Cập nhật lúc 18:55
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 14ºC 92% 1.26mps 76º ENE 0.005mm 68%
  6:00 mưa rải rác 14ºC 92% 1.48mps 64º ENE 0.015mm 71%
  9:00 mưa rải rác 13ºC 92% 1.81mps 52º NE 0.025mm 74%
  12:00 mưa rải rác 12ºC 92% 2.37mps 53º NE 0.09mm 77%
  15:00 mưa rải rác 13ºC 92% 2.72mps 46º NE 0.135mm 74%
  18:00 mưa rải rác 15ºC 92% 2.27mps 48º NE 0.075mm 69%
  21:00 mây dày đặc 15ºC 92% 2.21mps 49º NE 0mm 65%
  24:00 mưa rải rác 13ºC 92% 1.21mps 57º ENE 0.275mm 77%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Vĩnh Yên

Thứ 6

Dự báo ngày 17-02-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

18ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 2.31mps 152º
 • Độ ẩm: 92%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 80%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 18-02-2017
quang mây

Quang Mây

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 1.56mps 254º
 • Độ ẩm: 67%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 1018mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 19-02-2017
quang mây

Quang Mây

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 2.81mps 178º
 • Độ ẩm: 58%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 20-02-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 6.06mps 166º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 4%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 21-02-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 4.55mps 162º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 31%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 22-02-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 3.17mps 158º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 23-02-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 2.74mps 67º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 95%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 24-02-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

17ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 5.03mps 36º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 95%
 • Áp suất: 1024mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 25-02-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

16ºC
 • Cao nhất: 16ºC
 • Thấp nhất: 11ºC
 • Sức gió: 5.91mps 26º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 39%
 • Áp suất: 1029mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 26-02-2017
quang mây

Quang Mây

17ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 9ºC
 • Sức gió: 4.76mps 16º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 15%
 • Áp suất: 1028mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 27-02-2017
quang mây

Quang Mây

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 9ºC
 • Sức gió: 4.26mps 11º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1026mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 28-02-2017
quang mây

Quang Mây

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 11ºC
 • Sức gió: 5.75mps 27º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 3%
 • Áp suất: 1026mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 01-03-2017
quang mây

Quang Mây

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 11ºC
 • Sức gió: 2.48mps 40º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 26%
 • Áp suất: 1024mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 02-03-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 3.61mps 35º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 13%
 • Áp suất: 1025mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 03-03-2017
quang mây

Quang Mây

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 3.98mps 22º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1024mbar
Xem thêm