Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Vĩnh Yên. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 6 (16-11-2018)

  Mặt trời mọc: 06:09am Mặt trời lặn: 05:15pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.31 Kinh độ: 105.5967

  mưa rải rác
  28ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 19:16

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.6mps
  • Hướng gió: 110º ESE
  • Độ ẩm: 69%
  • Độ che phủ: 20%
  • Áp suất: 1011mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 6 (16-11-2018)

  Mặt trời mọc: 06:09am Mặt trời lặn: 05:15pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.31 Kinh độ: 105.5967

  mưa rải rác
  25ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 19:16

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.265mm
  • Sức gió: 0.42mps
  • Hướng gió: 226º SW
  • Độ ẩm: 96%
  • Độ che phủ: 80%
  • Áp suất: 1008mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 6 (16-11-2018)

  Mặt trời mọc: 06:09am Mặt trời lặn: 05:15pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.31 Kinh độ: 105.5967

  mưa rải rác
  24ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 19:16

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.67mm
  • Sức gió: 1.53mps
  • Hướng gió: 115º ESE
  • Độ ẩm: 95%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1008mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 6 (17-11-2018)

  Mặt trời mọc: 06:09am Mặt trời lặn: 05:15pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.31 Kinh độ: 105.5967

  mưa rải rác
  22ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 19:16

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.79mm
  • Sức gió: 1.86mps
  • Hướng gió: 108º ESE
  • Độ ẩm: 97%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1009mb
 • Thời tiết Tối Thứ 6 (17-11-2018)

  Mặt trời mọc: 06:09am Mặt trời lặn: 05:15pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.31 Kinh độ: 105.5967

  mưa rải rác
  21ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 19:16

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.865mm
  • Sức gió: 1.53mps
  • Hướng gió: 59º ENE
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1010mb
 • Cập nhật lúc 19:16
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 23ºC 92% 1.61mps 133º SE 0.66mm 99%
  6:00 mưa rải rác 25ºC 88% 1.75mps 173º S 0.5525mm 97%
  9:00 mưa rải rác 25ºC 80% 0.42mps 226º SW 0.265mm 96%
  12:00 mưa rải rác 25ºC 80% 1.43mps 105º ESE 0.765mm 93%
  15:00 mưa rải rác 24ºC 92% 1.53mps 115º ESE 0.67mm 95%
  18:00 mưa rải rác 22ºC 100% 1.97mps 110º ESE 0.575mm 95%
  21:00 mưa rải rác 22ºC 92% 1.86mps 108º ESE 0.79mm 97%
  24:00 mưa rải rác 21ºC 92% 1.41mps 93º E 0.905mm 99%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Vĩnh Yên

Thứ 6

Dự báo ngày 16-11-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.75mps 173º
 • Độ ẩm: 97%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 88%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 17-11-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

21ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.81mps 32º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1011mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 18-11-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 1.62mps 50º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 19-11-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 2.18mps 36º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 20-11-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.85mps 17º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 73%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 21-11-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 4mps 16º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 89%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 22-11-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 2.49mps 359º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 23-11-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 4.12mps 35º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 24-11-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 5.13mps 38º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 56%
 • Áp suất: 1023mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 25-11-2018
trời quang mây

Trời Quang Mây

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 4.65mps 19º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1024mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 26-11-2018
trời quang mây

Trời Quang Mây

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 10ºC
 • Sức gió: 2.6mps 352º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1024mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 27-11-2018
trời quang mây

Trời Quang Mây

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 9ºC
 • Sức gió: 3.14mps 344º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 28-11-2018
trời quang mây

Trời Quang Mây

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 10ºC
 • Sức gió: 3.17mps 356º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 29-11-2018
trời quang mây

Trời Quang Mây

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 9ºC
 • Sức gió: 2.53mps 357º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 30-11-2018
trời quang mây

Trời Quang Mây

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 9ºC
 • Sức gió: 2.14mps 342º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1024mbar
Xem thêm