Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Vĩnh Yên. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Chủ nhật (24-09-2023)

  Mặt trời mọc: 05:46am Mặt trời lặn: 05:53pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.31 Kinh độ: 105.5967

  mây rải rác
  29ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 18:15

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.74mps
  • Hướng gió: 147º SSE
  • Độ ẩm: 77%
  • Độ che phủ: 99%
  • Áp suất: 1006mb
 • Thời tiết Sáng Chủ nhật (24-09-2023)

  Mặt trời mọc: 05:46am Mặt trời lặn: 05:53pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.31 Kinh độ: 105.5967

  mưa rải rác
  27ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 18:15

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.18mm
  • Sức gió: 2.65mps
  • Hướng gió: 141º SE
  • Độ ẩm: 79%
  • Độ che phủ: 91%
  • Áp suất: 1008mb
 • Thời tiết Trưa Chủ nhật (25-09-2023)

  Mặt trời mọc: 05:46am Mặt trời lặn: 05:53pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.31 Kinh độ: 105.5967

  mưa rải rác
  25ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 18:15

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.22mm
  • Sức gió: 0.33mps
  • Hướng gió: 160º SSE
  • Độ ẩm: 90%
  • Độ che phủ: 3%
  • Áp suất: 1009mb
 • Thời tiết Chiều Chủ nhật (25-09-2023)

  Mặt trời mọc: 05:46am Mặt trời lặn: 05:53pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.31 Kinh độ: 105.5967

  ít mây
  26ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 18:15

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.74mps
  • Hướng gió: 303º WNW
  • Độ ẩm: 86%
  • Độ che phủ: 12%
  • Áp suất: 1010mb
 • Thời tiết Tối Chủ nhật (25-09-2023)

  Mặt trời mọc: 05:46am Mặt trời lặn: 05:53pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.31 Kinh độ: 105.5967

  mưa rải rác
  32ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 18:15

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.78mm
  • Sức gió: 1.65mps
  • Hướng gió: 134º SE
  • Độ ẩm: 54%
  • Độ che phủ: 22%
  • Áp suất: 1008mb
 • Cập nhật lúc 18:15
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây rải rác 32ºC 27% 2.43mps 124º SE 0mm 61%
  6:00 nhiều mây 30ºC 74% 3.08mps 137º SE 0mm 69%
  9:00 mưa rải rác 27ºC 91% 2.65mps 141º SE 0.18mm 79%
  12:00 mưa rải rác 25ºC 4% 1.82mps 142º SE 0.33mm 87%
  15:00 mưa rải rác 25ºC 3% 0.33mps 160º SSE 0.22mm 90%
  18:00 mưa rải rác 24ºC 2% 1.25mps 342º NNW 0.19mm 91%
  21:00 ít mây 26ºC 12% 1.74mps 303º WNW 0mm 86%
  24:00 mưa rải rác 30ºC 23% 1.34mps 315º NW 2.9mm 68%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Vĩnh Yên

Chủ nhật

Dự báo ngày 24-09-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.08mps 136º
 • Độ ẩm: 64%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 21%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 25-09-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.08mps 175º
 • Độ ẩm: 62%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 26-09-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.65mps 64º
 • Độ ẩm: 56%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 50%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 27-09-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.89mps 21º
 • Độ ẩm: 66%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 28-09-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.31mps 303º
 • Độ ẩm: 69%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 91%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 29-09-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.06mps 136º
 • Độ ẩm: 71%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 30-09-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.12mps 315º
 • Độ ẩm: 66%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 1009mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 01-10-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 4.37mps 7º
 • Độ ẩm: 63%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 02-10-2023
mưa to

Mưa To

25ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 10.1mps 78º
 • Độ ẩm: 92%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 03-10-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.01mps 123º
 • Độ ẩm: 79%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 04-10-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.69mps 130º
 • Độ ẩm: 76%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 60%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 05-10-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.66mps 136º
 • Độ ẩm: 71%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 21%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 06-10-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.44mps 41º
 • Độ ẩm: 73%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 96%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 07-10-2023
mây dày đặc

Mây Dày đặc

29ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.54mps 131º
 • Độ ẩm: 64%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 85%
 • Áp suất: 1013mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 08-10-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.75mps 150º
 • Độ ẩm: 66%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 48%
 • Áp suất: 1012mbar
Xem thêm