Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Vĩnh Yên. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (19-08-2017)

  Mặt trời mọc: 05:37am Mặt trời lặn: 06:25pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.31 Kinh độ: 105.5967

  mưa vừa
  26ºC

  Sương Mù

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 14:52

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1mps
  • Hướng gió: 0º N
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 76%
  • Áp suất: 1010mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (19-08-2017)

  Mặt trời mọc: 05:37am Mặt trời lặn: 06:25pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.31 Kinh độ: 105.5967

  mưa rải rác
  24ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 14:52

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.0225mm
  • Sức gió: 1.6mps
  • Hướng gió: 22º NNE
  • Độ ẩm: 98%
  • Độ che phủ: 64%
  • Áp suất: 1007mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (19-08-2017)

  Mặt trời mọc: 05:37am Mặt trời lặn: 06:25pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.31 Kinh độ: 105.5967

  mây rải rác
  29ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 14:52

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.63mps
  • Hướng gió: 149º SSE
  • Độ ẩm: 83%
  • Độ che phủ: 36%
  • Áp suất: 1005mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (19-08-2017)

  Mặt trời mọc: 05:37am Mặt trời lặn: 06:25pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.31 Kinh độ: 105.5967

  nhiều mây
  27ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 14:52

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.32mps
  • Hướng gió: 150º SSE
  • Độ ẩm: 86%
  • Độ che phủ: 64%
  • Áp suất: 1005mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (20-08-2017)

  Mặt trời mọc: 05:37am Mặt trời lặn: 06:25pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.31 Kinh độ: 105.5967

  mưa rải rác
  24ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 14:52

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.665mm
  • Sức gió: 0.97mps
  • Hướng gió: 87º E
  • Độ ẩm: 96%
  • Độ che phủ: 68%
  • Áp suất: 1006mb
 • Cập nhật lúc 14:52
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa vừa 23ºC 76% 0.76mps 323º NW 4.5975mm 99%
  6:00 mưa rải rác 23ºC 44% 1.17mps 15º NNE 0.515mm 99%
  9:00 mưa rải rác 24ºC 64% 1.6mps 22º NNE 0.0225mm 98%
  12:00 mưa rải rác 27ºC 68% 0.5mps 249º WSW 0.0125mm 92%
  15:00 mây rải rác 29ºC 36% 1.63mps 149º SSE 0mm 83%
  18:00 mây rải rác 30ºC 44% 2.17mps 138º SE 0mm 81%
  21:00 nhiều mây 27ºC 64% 2.32mps 150º SSE 0mm 86%
  24:00 mưa rải rác 25ºC 44% 1.84mps 148º SSE 1.8325mm 95%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Vĩnh Yên

Thứ 6

Dự báo ngày 18-08-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.07mps 161º
 • Độ ẩm: 98%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 19-08-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.63mps 149º
 • Độ ẩm: 83%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 36%
 • Áp suất: 1005mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 20-08-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.61mps 166º
 • Độ ẩm: 82%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 44%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 21-08-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.66mps 154º
 • Độ ẩm: 83%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 22-08-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.65mps 168º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 30%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 23-08-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.12mps 304º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 10%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 24-08-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 2.16mps 306º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 25-08-2017
mưa to

Mưa To

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 6.47mps 356º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 14%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 26-08-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 5.65mps 4º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 64%
 • Áp suất: 1003mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 27-08-2017
quang mây

Quang Mây

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.79mps 21º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 34%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 28-08-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.86mps 309º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1001mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 29-08-2017
mưa to

Mưa To

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 5.82mps 343º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 43%
 • Áp suất: 999mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 30-08-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 5.24mps 6º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 999mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 31-08-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 4.92mps 1º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1000mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 01-09-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 5.08mps 21º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 19%
 • Áp suất: 1005mbar
Xem thêm