Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Vĩnh Yên. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (22-03-2017)

  Mặt trời mọc: 05:59am Mặt trời lặn: 06:09pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.31 Kinh độ: 105.5967

  clear sky
  25ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 23:12

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.56mps
  • Hướng gió: 339º NNW
  • Độ ẩm: 91%
  • Độ che phủ: 36%
  • Áp suất: 1005mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (22-03-2017)

  Mặt trời mọc: 05:59am Mặt trời lặn: 06:09pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.31 Kinh độ: 105.5967

  ít mây
  22ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 23:12

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.76mps
  • Hướng gió: 114º ESE
  • Độ ẩm: 93%
  • Độ che phủ: 24%
  • Áp suất: 1006mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (23-03-2017)

  Mặt trời mọc: 05:59am Mặt trời lặn: 06:09pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.31 Kinh độ: 105.5967

  mưa rải rác
  21ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 23:12

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.16mm
  • Sức gió: 1.77mps
  • Hướng gió: 103º ESE
  • Độ ẩm: 98%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1006mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (23-03-2017)

  Mặt trời mọc: 05:59am Mặt trời lặn: 06:09pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.31 Kinh độ: 105.5967

  mưa rải rác
  23ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 23:12

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.755mm
  • Sức gió: 1.87mps
  • Hướng gió: 143º SE
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1008mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (23-03-2017)

  Mặt trời mọc: 05:59am Mặt trời lặn: 06:09pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.31 Kinh độ: 105.5967

  mưa rải rác
  26ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 23:12

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.12mm
  • Sức gió: 1.86mps
  • Hướng gió: 131º SE
  • Độ ẩm: 91%
  • Độ che phủ: 32%
  • Áp suất: 1005mb
 • Cập nhật lúc 23:12
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 clear sky 27ºC 0% 1.51mps 137º SE 0mm 84%
  6:00 clear sky 23ºC 0% 1.62mps 96º E 0mm 90%
  9:00 ít mây 22ºC 24% 2.76mps 114º ESE 0mm 93%
  12:00 mưa rải rác 21ºC 64% 2.31mps 113º ESE 0.035mm 98%
  15:00 mưa rải rác 21ºC 92% 1.77mps 103º ESE 0.16mm 98%
  18:00 mưa rải rác 21ºC 92% 1.66mps 111º ESE 0.665mm 99%
  21:00 mưa rải rác 23ºC 92% 1.87mps 143º SE 0.755mm 100%
  24:00 mưa rải rác 25ºC 76% 1.71mps 147º SSE 0.275mm 95%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Vĩnh Yên

Thứ 4

Dự báo ngày 22-03-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 0.56mps 340º
 • Độ ẩm: 91%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 36%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 23-03-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.71mps 148º
 • Độ ẩm: 95%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 76%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 24-03-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.51mps 144º
 • Độ ẩm: 95%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 88%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 25-03-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

19ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 8.5mps 27º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 81%
 • Áp suất: 1019mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 26-03-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 3.79mps 46º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 56%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 27-03-2017
quang mây

Quang Mây

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 1.37mps 96º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 28-03-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 2.05mps 162º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 33%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 29-03-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 2.5mps 123º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 34%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 30-03-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 3.95mps 176º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 38%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 31-03-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 5.62mps 184º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 4%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 01-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.8mps 205º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1007mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 02-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.12mps 165º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 03-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.64mps 160º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 3%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 04-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.63mps 19º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 77%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 05-04-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 3.85mps 122º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 42%
 • Áp suất: 1015mbar
Xem thêm