Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Vĩnh Yên. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 7 (26-05-2018)

  Mặt trời mọc: 05:16am Mặt trời lặn: 06:33pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.31 Kinh độ: 105.5967

  trời quang mây
  29ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 29ºC

  Cập nhật lúc 00:20

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.6mps
  • Hướng gió: 140º SE
  • Độ ẩm: 74%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1003mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 7 (26-05-2018)

  Mặt trời mọc: 05:16am Mặt trời lặn: 06:33pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.31 Kinh độ: 105.5967

  trời quang mây
  27ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 29ºC

  Cập nhật lúc 00:20

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.57mps
  • Hướng gió: 78º ENE
  • Độ ẩm: 89%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1002mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 7 (26-05-2018)

  Mặt trời mọc: 05:16am Mặt trời lặn: 06:33pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.31 Kinh độ: 105.5967

  trời quang mây
  33ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 29ºC

  Cập nhật lúc 00:20

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.51mps
  • Hướng gió: 212º SSW
  • Độ ẩm: 70%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1001mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 7 (26-05-2018)

  Mặt trời mọc: 05:16am Mặt trời lặn: 06:33pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.31 Kinh độ: 105.5967

  mưa rải rác
  29ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 29ºC

  Cập nhật lúc 00:20

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.26mm
  • Sức gió: 1.05mps
  • Hướng gió: 136º SE
  • Độ ẩm: 76%
  • Độ che phủ: 36%
  • Áp suất: 1000mb
 • Thời tiết Tối Thứ 7 (27-05-2018)

  Mặt trời mọc: 05:16am Mặt trời lặn: 06:33pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.31 Kinh độ: 105.5967

  trời quang mây
  25ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 29ºC

  Cập nhật lúc 00:20

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.36mps
  • Hướng gió: 77º ENE
  • Độ ẩm: 85%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1003mb
 • Cập nhật lúc 00:20
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 trời quang mây 27ºC 0% 1.57mps 119º ESE 0mm 90%
  6:00 trời quang mây 26ºC 0% 1.32mps 97º E 0mm 91%
  9:00 trời quang mây 27ºC 0% 1.57mps 78º ENE 0mm 89%
  12:00 trời quang mây 31ºC 8% 1.01mps 101º E 0mm 80%
  15:00 trời quang mây 33ºC 0% 1.51mps 212º SSW 0mm 70%
  18:00 trời quang mây 34ºC 0% 1.62mps 176º S 0mm 64%
  21:00 mưa rải rác 29ºC 36% 1.05mps 136º SE 1.26mm 76%
  24:00 mưa rải rác 26ºC 32% 2.12mps 108º ESE 1.5mm 80%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Vĩnh Yên

Thứ 6

Dự báo ngày 25-05-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 1.96mps 120º
 • Độ ẩm: 87%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 1001mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 26-05-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 1.01mps 102º
 • Độ ẩm: 80%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 1003mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 27-05-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.52mps 13º
 • Độ ẩm: 83%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 28-05-2018
mây dày đặc

Mây Dày đặc

26ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.21mps 119º
 • Độ ẩm: 74%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 29-05-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.05mps 125º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 36%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 30-05-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 4.61mps 151º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 15%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 31-05-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 3.29mps 144º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 34%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 01-06-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.79mps 126º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 48%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 02-06-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.27mps 212º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 38%
 • Áp suất: 1009mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 03-06-2018
mưa to

Mưa To

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.6mps 215º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 42%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 04-06-2018
mưa to

Mưa To

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 0.8mps 108º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 31%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 05-06-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.66mps 356º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 25%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 06-06-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.16mps 31º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 27%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 07-06-2018
mưa to

Mưa To

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.01mps 91º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 26%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 08-06-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 0.75mps 236º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 16%
 • Áp suất: 1006mbar
Xem thêm