Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Vĩnh Yên. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 4 (18-07-2018)

  Mặt trời mọc: 05:25am Mặt trời lặn: 06:42pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.31 Kinh độ: 105.5967

  mưa rải rác
  32ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 16:13

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.6mps
  • Hướng gió: 250º WSW
  • Độ ẩm: 70%
  • Độ che phủ: 20%
  • Áp suất: 998mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 4 (18-07-2018)

  Mặt trời mọc: 05:25am Mặt trời lặn: 06:42pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.31 Kinh độ: 105.5967

  mưa vừa
  31ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 16:13

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 3.635mm
  • Sức gió: 1.37mps
  • Hướng gió: 8º N
  • Độ ẩm: 86%
  • Độ che phủ: 36%
  • Áp suất: 997mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 4 (18-07-2018)

  Mặt trời mọc: 05:25am Mặt trời lặn: 06:42pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.31 Kinh độ: 105.5967

  mưa vừa
  27ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 16:13

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 4.745mm
  • Sức gió: 1.02mps
  • Hướng gió: 59º ENE
  • Độ ẩm: 90%
  • Độ che phủ: 48%
  • Áp suất: 995mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 4 (19-07-2018)

  Mặt trời mọc: 05:25am Mặt trời lặn: 06:42pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.31 Kinh độ: 105.5967

  mưa vừa
  23ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 16:13

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 7.73mm
  • Sức gió: 1.21mps
  • Hướng gió: 271º W
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 997mb
 • Thời tiết Tối Thứ 4 (19-07-2018)

  Mặt trời mọc: 05:25am Mặt trời lặn: 06:42pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.31 Kinh độ: 105.5967

  mưa rải rác
  25ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 16:13

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.53mm
  • Sức gió: 1.61mps
  • Hướng gió: 337º NNW
  • Độ ẩm: 96%
  • Độ che phủ: 76%
  • Áp suất: 997mb
 • Cập nhật lúc 16:13
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 26ºC 56% 2.11mps 311º NW 0.0050000000000008mm 97%
  6:00 ít mây 31ºC 20% 1.97mps 315º NW 0mm 90%
  9:00 mưa vừa 31ºC 36% 1.37mps 8º N 3.635mm 86%
  12:00 mưa rải rác 31ºC 20% 1.36mps 345º NNW 1.68mm 81%
  15:00 mưa vừa 27ºC 48% 1.02mps 59º ENE 4.745mm 90%
  18:00 mưa vừa 24ºC 64% 0.52mps 43º NE 4.03mm 98%
  21:00 mưa vừa 23ºC 88% 1.21mps 271º W 7.73mm 99%
  24:00 mưa vừa 23ºC 80% 1.21mps 304º NW 4.9mm 99%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Vĩnh Yên

Thứ 3

Dự báo ngày 17-07-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 1.56mps 301º
 • Độ ẩm: 99%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 64%
 • Áp suất: 999mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 18-07-2018
mưa to

Mưa To

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.37mps 8º
 • Độ ẩm: 86%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 36%
 • Áp suất: 997mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 19-07-2018
mưa to

Mưa To

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.56mps 340º
 • Độ ẩm: 82%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 80%
 • Áp suất: 995mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 20-07-2018
mưa rất to

Mưa Rất To

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.87mps 1º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 997mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 21-07-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.83mps 1º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 23%
 • Áp suất: 1004mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 22-07-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.76mps 218º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 32%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 23-07-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.48mps 223º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 17%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 24-07-2018
trời quang mây

Trời Quang Mây

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 1.75mps 254º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1001mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 25-07-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.4mps 156º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 26-07-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 1.53mps 157º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 34%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 27-07-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.3mps 145º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1001mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 28-07-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 1.62mps 59º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 17%
 • Áp suất: 1000mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 29-07-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.54mps 122º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 10%
 • Áp suất: 1000mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 30-07-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.78mps 168º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 19%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 31-07-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 0.24mps 109º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 14%
 • Áp suất: 1004mbar
Xem thêm