Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Vĩnh Yên. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 6 (22-11-2019)

  Mặt trời mọc: 06:12am Mặt trời lặn: 05:14pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.31 Kinh độ: 105.5967

  trời quang mây
  22ºC

  Sương Mù

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 23:12

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.1mps
  • Hướng gió: 130º SE
  • Độ ẩm: 83%
  • Độ che phủ: 95%
  • Áp suất: 1016mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 6 (22-11-2019)

  Mặt trời mọc: 06:12am Mặt trời lặn: 05:14pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.31 Kinh độ: 105.5967

  mây rải rác
  24ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 23:12

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.39mps
  • Hướng gió: 167º SSE
  • Độ ẩm: 61%
  • Độ che phủ: 45%
  • Áp suất: 1015mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 6 (22-11-2019)

  Mặt trời mọc: 06:12am Mặt trời lặn: 05:14pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.31 Kinh độ: 105.5967

  mây dày đặc
  21ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 23:12

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.39mps
  • Hướng gió: 104º ESE
  • Độ ẩm: 74%
  • Độ che phủ: 95%
  • Áp suất: 1015mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 6 (23-11-2019)

  Mặt trời mọc: 06:12am Mặt trời lặn: 05:14pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.31 Kinh độ: 105.5967

  nhiều mây
  19ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 23:12

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.51mps
  • Hướng gió: 110º ESE
  • Độ ẩm: 85%
  • Độ che phủ: 55%
  • Áp suất: 1016mb
 • Thời tiết Tối Thứ 6 (23-11-2019)

  Mặt trời mọc: 06:12am Mặt trời lặn: 05:14pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.31 Kinh độ: 105.5967

  nhiều mây
  19ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 23:12

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.04mps
  • Hướng gió: 68º ENE
  • Độ ẩm: 86%
  • Độ che phủ: 71%
  • Áp suất: 1017mb
 • Cập nhật lúc 23:12
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 trời quang mây 19ºC 10% 0.54mps 50º NE 0mm 86%
  6:00 mây rải rác 24ºC 47% 1.35mps 170º S 0mm 65%
  9:00 mây rải rác 24ºC 45% 2.39mps 167º SSE 0mm 61%
  12:00 mây dày đặc 22ºC 98% 1.77mps 138º SE 0mm 71%
  15:00 mây dày đặc 21ºC 95% 1.39mps 104º ESE 0mm 74%
  18:00 mây rải rác 19ºC 39% 1.64mps 130º SE 0mm 81%
  21:00 nhiều mây 19ºC 55% 1.51mps 110º ESE 0mm 85%
  24:00 nhiều mây 18ºC 54% 1.32mps 85º E 0mm 89%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Vĩnh Yên

Thứ 6

Dự báo ngày 22-11-2019
mây rải rác

Mây Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.35mps 170º
 • Độ ẩm: 65%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 47%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 23-11-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 1.38mps 139º
 • Độ ẩm: 70%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 75%
 • Áp suất: 1017mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 24-11-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 2.94mps 127º
 • Độ ẩm: 72%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 69%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 25-11-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

25ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 0.48mps 229º
 • Độ ẩm: 57%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 26-11-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

20ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 0.82mps 13º
 • Độ ẩm: 73%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 27-11-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 0.9mps 358º
 • Độ ẩm: 79%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 95%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 28-11-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

21ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 1.55mps 40º
 • Độ ẩm: 62%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1024mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 29-11-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

19ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 0.9mps 84º
 • Độ ẩm: 65%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 95%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 30-11-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

18ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 0.16mps 77º
 • Độ ẩm: 73%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1024mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 01-12-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

20ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 0.33mps 167º
 • Độ ẩm: 66%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 02-12-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

18ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 1.6mps 45º
 • Độ ẩm: 65%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1024mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 03-12-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

15ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 1.06mps 52º
 • Độ ẩm: 55%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1025mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 04-12-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

15ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 11ºC
 • Sức gió: 2.03mps 8º
 • Độ ẩm: 50%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 88%
 • Áp suất: 1027mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 05-12-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

11ºC
 • Cao nhất: 11ºC
 • Thấp nhất: 10ºC
 • Sức gió: 0.77mps 294º
 • Độ ẩm: 81%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1028mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 06-12-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

14ºC
 • Cao nhất: 16ºC
 • Thấp nhất: 11ºC
 • Sức gió: 0.8mps 29º
 • Độ ẩm: 49%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 93%
 • Áp suất: 1028mbar
Xem thêm