Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Vĩnh Yên. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 3 (27-09-2022)

  Mặt trời mọc: 05:47am Mặt trời lặn: 05:49pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.31 Kinh độ: 105.5967

  mưa rải rác
  32ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 12:32

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.89mps
  • Hướng gió: 52º NE
  • Độ ẩm: 49%
  • Độ che phủ: 36%
  • Áp suất: 1006mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 3 (27-09-2022)

  Mặt trời mọc: 05:47am Mặt trời lặn: 05:49pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.31 Kinh độ: 105.5967

  mây dày đặc
  28ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 12:32

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.07mps
  • Hướng gió: 313º NW
  • Độ ẩm: 68%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1005mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 3 (28-09-2022)

  Mặt trời mọc: 05:47am Mặt trời lặn: 05:49pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.31 Kinh độ: 105.5967

  mây dày đặc
  26ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 12:32

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.72mps
  • Hướng gió: 322º NW
  • Độ ẩm: 76%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1005mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 3 (28-09-2022)

  Mặt trời mọc: 05:47am Mặt trời lặn: 05:49pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.31 Kinh độ: 105.5967

  mây dày đặc
  25ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 12:32

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.86mps
  • Hướng gió: 332º NNW
  • Độ ẩm: 78%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1005mb
 • Thời tiết Tối Thứ 3 (28-09-2022)

  Mặt trời mọc: 05:47am Mặt trời lặn: 05:49pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.31 Kinh độ: 105.5967

  mưa rải rác
  25ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 12:32

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.15mm
  • Sức gió: 3.47mps
  • Hướng gió: 27º NNE
  • Độ ẩm: 80%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1006mb
 • Cập nhật lúc 12:32
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 30ºC 17% 0.89mps 52º NE 0.16mm 59%
  6:00 nhiều mây 30ºC 69% 0.81mps 153º SSE 0mm 63%
  9:00 mây dày đặc 28ºC 100% 1.07mps 313º NW 0mm 68%
  12:00 mây dày đặc 26ºC 99% 2.07mps 337º NNW 0mm 73%
  15:00 mây dày đặc 26ºC 100% 2.72mps 322º NW 0mm 76%
  18:00 mây dày đặc 26ºC 100% 2.88mps 325º NW 0mm 74%
  21:00 mây dày đặc 25ºC 100% 0.86mps 332º NNW 0mm 78%
  24:00 mây dày đặc 25ºC 100% 1.69mps 333º NNW 0mm 81%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Vĩnh Yên

Thứ 3

Dự báo ngày 27-09-2022
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.97mps 310º
 • Độ ẩm: 62%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 7%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 28-09-2022
mưa to

Mưa To

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 4.2mps 8º
 • Độ ẩm: 79%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 29-09-2022
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 3.17mps 351º
 • Độ ẩm: 89%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 30-09-2022
mưa rất to

Mưa Rất To

23ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.19mps 1º
 • Độ ẩm: 97%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 01-10-2022
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.4mps 304º
 • Độ ẩm: 87%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1011mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 02-10-2022
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 3.23mps 308º
 • Độ ẩm: 69%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 91%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 03-10-2022
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 6.2mps 50º
 • Độ ẩm: 94%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 04-10-2022
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.48mps 308º
 • Độ ẩm: 75%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 05-10-2022
nhiều mây

Nhiều Mây

29ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.11mps 121º
 • Độ ẩm: 70%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 63%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 06-10-2022
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.25mps 139º
 • Độ ẩm: 70%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 07-10-2022
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.66mps 135º
 • Độ ẩm: 71%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 43%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 08-10-2022
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.26mps 111º
 • Độ ẩm: 75%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 32%
 • Áp suất: 1011mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 09-10-2022
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.14mps 173º
 • Độ ẩm: 68%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 7%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 10-10-2022
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.63mps 135º
 • Độ ẩm: 68%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 11-10-2022
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 3.05mps 312º
 • Độ ẩm: 87%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1013mbar
Xem thêm