Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Vĩnh Yên. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 4 (21-06-2017)

  Mặt trời mọc: 05:16am Mặt trời lặn: 06:42pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.31 Kinh độ: 105.5967

  clear sky
  32ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 33ºC

  Thấp nhất: 28ºC

  Cập nhật lúc 05:09

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.51mps
  • Hướng gió: 263º W
  • Độ ẩm: 76%
  • Độ che phủ: 48%
  • Áp suất: 997mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 4 (21-06-2017)

  Mặt trời mọc: 05:16am Mặt trời lặn: 06:42pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.31 Kinh độ: 105.5967

  ít mây
  28ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 33ºC

  Thấp nhất: 28ºC

  Cập nhật lúc 05:09

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.71mps
  • Hướng gió: 119º ESE
  • Độ ẩm: 77%
  • Độ che phủ: 20%
  • Áp suất: 998mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 4 (22-06-2017)

  Mặt trời mọc: 05:16am Mặt trời lặn: 06:42pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.31 Kinh độ: 105.5967

  mây rải rác
  24ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 33ºC

  Thấp nhất: 28ºC

  Cập nhật lúc 05:09

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.06mps
  • Hướng gió: 89º E
  • Độ ẩm: 92%
  • Độ che phủ: 32%
  • Áp suất: 998mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 4 (22-06-2017)

  Mặt trời mọc: 05:16am Mặt trời lặn: 06:42pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.31 Kinh độ: 105.5967

  mây rải rác
  31ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 33ºC

  Thấp nhất: 28ºC

  Cập nhật lúc 05:09

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.81mps
  • Hướng gió: 40º NE
  • Độ ẩm: 77%
  • Độ che phủ: 44%
  • Áp suất: 1000mb
 • Thời tiết Tối Thứ 4 (22-06-2017)

  Mặt trời mọc: 05:16am Mặt trời lặn: 06:42pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.31 Kinh độ: 105.5967

  ít mây
  34ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 33ºC

  Thấp nhất: 28ºC

  Cập nhật lúc 05:09

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.51mps
  • Hướng gió: 117º ESE
  • Độ ẩm: 63%
  • Độ che phủ: 20%
  • Áp suất: 997mb
 • Cập nhật lúc 05:09
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 clear sky 33ºC 8% 1.51mps 191º S 0mm 70%
  6:00 clear sky 30ºC 0% 1.16mps 75º ENE 0mm 76%
  9:00 ít mây 28ºC 20% 2.71mps 119º ESE 0mm 77%
  12:00 clear sky 26ºC 8% 1.56mps 120º ESE 0mm 84%
  15:00 mây rải rác 24ºC 32% 1.06mps 89º E 0mm 92%
  18:00 mây rải rác 26ºC 32% 1.51mps 45º NE 0mm 88%
  21:00 mây rải rác 31ºC 44% 0.81mps 40º NE 0mm 77%
  24:00 mây rải rác 34ºC 36% 1.11mps 223º SW 0mm 68%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Vĩnh Yên

Thứ 4

Dự báo ngày 21-06-2017
mây rải rác

Mây Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 1.51mps 263º
 • Độ ẩm: 76%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 48%
 • Áp suất: 997mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 22-06-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 0.81mps 41º
 • Độ ẩm: 77%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 44%
 • Áp suất: 1000mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 23-06-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 0.86mps 249º
 • Độ ẩm: 86%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 48%
 • Áp suất: 1001mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 24-06-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

35ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 3.99mps 250º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 23%
 • Áp suất: 999mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 25-06-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

35ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 3.13mps 296º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 23%
 • Áp suất: 1000mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 26-06-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 3.73mps 8º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 73%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 27-06-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.96mps 316º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 31%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 28-06-2017
mưa to

Mưa To

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.89mps 317º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 29%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 29-06-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.04mps 59º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 26%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 30-06-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.95mps 36º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 15%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 01-07-2017
mưa to

Mưa To

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.47mps 199º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 48%
 • Áp suất: 1004mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 02-07-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 4.01mps 202º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 52%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 03-07-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 5.83mps 213º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 33%
 • Áp suất: 1000mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 04-07-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 5.48mps 206º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 13%
 • Áp suất: 999mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 05-07-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 6.23mps 194º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 13%
 • Áp suất: 1003mbar
Xem thêm