Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Vĩnh Yên. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (13-07-2020)

  Mặt trời mọc: 05:23am Mặt trời lặn: 06:42pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.31 Kinh độ: 105.5967

  mưa rải rác
  33ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 36ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 19:07

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 6.2mps
  • Hướng gió: 140º SE
  • Độ ẩm: 63%
  • Độ che phủ: 20%
  • Áp suất: 1003mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (13-07-2020)

  Mặt trời mọc: 05:23am Mặt trời lặn: 06:42pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.31 Kinh độ: 105.5967

  mây rải rác
  35ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 36ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 19:07

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.79mps
  • Hướng gió: 157º SSE
  • Độ ẩm: 45%
  • Độ che phủ: 38%
  • Áp suất: 1005mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (13-07-2020)

  Mặt trời mọc: 05:23am Mặt trời lặn: 06:42pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.31 Kinh độ: 105.5967

  mưa rải rác
  30ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 36ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 19:07

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.13mm
  • Sức gió: 5.24mps
  • Hướng gió: 110º ESE
  • Độ ẩm: 68%
  • Độ che phủ: 42%
  • Áp suất: 1004mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (14-07-2020)

  Mặt trời mọc: 05:23am Mặt trời lặn: 06:42pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.31 Kinh độ: 105.5967

  mưa vừa
  27ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 36ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 19:07

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 3.22mm
  • Sức gió: 2.46mps
  • Hướng gió: 110º ESE
  • Độ ẩm: 87%
  • Độ che phủ: 99%
  • Áp suất: 1007mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (14-07-2020)

  Mặt trời mọc: 05:23am Mặt trời lặn: 06:42pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.31 Kinh độ: 105.5967

  mưa rải rác
  28ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 36ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 19:07

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.97mm
  • Sức gió: 0.65mps
  • Hướng gió: 140º SE
  • Độ ẩm: 83%
  • Độ che phủ: 70%
  • Áp suất: 1007mb
 • Cập nhật lúc 19:07
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 27ºC 57% 0.64mps 322º NW 0.27mm 83%
  6:00 nhiều mây 31ºC 67% 0.96mps 200º SSW 0mm 63%
  9:00 mây rải rác 35ºC 38% 2.79mps 157º SSE 0mm 45%
  12:00 mây rải rác 36ºC 39% 3.49mps 126º SE 0mm 45%
  15:00 mưa rải rác 30ºC 42% 5.24mps 110º ESE 0.13mm 68%
  18:00 mưa rải rác 28ºC 99% 3.38mps 116º ESE 0.33mm 79%
  21:00 mưa vừa 27ºC 99% 2.46mps 110º ESE 3.22mm 87%
  24:00 mưa vừa 26ºC 96% 2.3mps 94º E 3.08mm 89%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Vĩnh Yên

Thứ 2

Dự báo ngày 13-07-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

35ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 2.79mps 157º
 • Độ ẩm: 45%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 38%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 14-07-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

34ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 2.02mps 176º
 • Độ ẩm: 53%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 74%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 15-07-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

35ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 1.94mps 144º
 • Độ ẩm: 50%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 80%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 16-07-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

36ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 2.08mps 179º
 • Độ ẩm: 48%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 97%
 • Áp suất: 1001mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 17-07-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

36ºC
 • Cao nhất: 38ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 1.6mps 172º
 • Độ ẩm: 51%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1000mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 18-07-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 0.66mps 227º
 • Độ ẩm: 56%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 999mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 19-07-2020
mây dày đặc

Mây Dày đặc

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 1.97mps 277º
 • Độ ẩm: 69%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1000mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 20-07-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 1.84mps 215º
 • Độ ẩm: 56%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 21-07-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 4.77mps 148º
 • Độ ẩm: 59%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 91%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 22-07-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

35ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 3.23mps 175º
 • Độ ẩm: 45%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 30%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 23-07-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

35ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 1.96mps 172º
 • Độ ẩm: 43%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 39%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 24-07-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

36ºC
 • Cao nhất: 38ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 2.09mps 172º
 • Độ ẩm: 42%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 16%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 25-07-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

37ºC
 • Cao nhất: 38ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 1.77mps 241º
 • Độ ẩm: 41%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 83%
 • Áp suất: 1005mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 26-07-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

37ºC
 • Cao nhất: 39ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 1.81mps 262º
 • Độ ẩm: 35%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 27-07-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

38ºC
 • Cao nhất: 39ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 1.6mps 212º
 • Độ ẩm: 32%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 2%
 • Áp suất: 1008mbar
Xem thêm