Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Vĩnh Yên. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 5 (08-02-2023)

  Mặt trời mọc: 06:31am Mặt trời lặn: 05:51pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.31 Kinh độ: 105.5967

  mưa rải rác
  20ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 00:49

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.18mps
  • Hướng gió: 120º ESE
  • Độ ẩm: 93%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1011mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 5 (08-02-2023)

  Mặt trời mọc: 06:31am Mặt trời lặn: 05:51pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.31 Kinh độ: 105.5967

  mưa rải rác
  21ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 00:49

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.57mm
  • Sức gió: 3.37mps
  • Hướng gió: 106º ESE
  • Độ ẩm: 94%
  • Độ che phủ: 98%
  • Áp suất: 1011mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 5 (09-02-2023)

  Mặt trời mọc: 06:31am Mặt trời lặn: 05:51pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.31 Kinh độ: 105.5967

  mưa rải rác
  21ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 00:49

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.26mm
  • Sức gió: 3.69mps
  • Hướng gió: 129º SE
  • Độ ẩm: 92%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1012mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 5 (09-02-2023)

  Mặt trời mọc: 06:31am Mặt trời lặn: 05:51pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.31 Kinh độ: 105.5967

  mưa rải rác
  20ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 00:49

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.38mm
  • Sức gió: 2.9mps
  • Hướng gió: 106º ESE
  • Độ ẩm: 93%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1012mb
 • Thời tiết Tối Thứ 5 (09-02-2023)

  Mặt trời mọc: 06:31am Mặt trời lặn: 05:51pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.31 Kinh độ: 105.5967

  mưa rải rác
  22ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 00:49

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.12mm
  • Sức gió: 3.23mps
  • Hướng gió: 121º ESE
  • Độ ẩm: 88%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1012mb
 • Cập nhật lúc 00:49
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 21ºC 100% 3.16mps 126º SE 0.87mm 91%
  6:00 mưa rải rác 21ºC 98% 3.51mps 110º ESE 0.62mm 91%
  9:00 mưa rải rác 21ºC 98% 3.37mps 106º ESE 0.57mm 94%
  12:00 mưa rải rác 21ºC 100% 3.76mps 119º ESE 0.96mm 93%
  15:00 mưa rải rác 21ºC 100% 3.69mps 129º SE 0.26mm 92%
  18:00 mưa rải rác 20ºC 100% 2.68mps 108º ESE 0.7mm 94%
  21:00 mưa rải rác 20ºC 100% 2.9mps 106º ESE 0.38mm 93%
  24:00 mưa rải rác 21ºC 100% 2.96mps 111º ESE 0.35mm 93%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Vĩnh Yên

Thứ 4

Dự báo ngày 08-02-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

20ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 4.23mps 123º
 • Độ ẩm: 92%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 09-02-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 4.6mps 123º
 • Độ ẩm: 90%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 10-02-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 4.62mps 110º
 • Độ ẩm: 88%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 11-02-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 5.13mps 117º
 • Độ ẩm: 78%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1007mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 12-02-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 4.96mps 109º
 • Độ ẩm: 77%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 95%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 13-02-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 4.53mps 111º
 • Độ ẩm: 67%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 95%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 14-02-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

17ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 4.3mps 62º
 • Độ ẩm: 77%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 15-02-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

15ºC
 • Cao nhất: 15ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 2.55mps 56º
 • Độ ẩm: 85%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 16-02-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

14ºC
 • Cao nhất: 14ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 1.87mps 79º
 • Độ ẩm: 88%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 17-02-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

15ºC
 • Cao nhất: 15ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 2.2mps 313º
 • Độ ẩm: 96%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 18-02-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

17ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 2.27mps 90º
 • Độ ẩm: 89%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1015mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 19-02-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

17ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 2.73mps 76º
 • Độ ẩm: 91%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 20-02-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

18ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 3.17mps 122º
 • Độ ẩm: 83%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 21-02-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

17ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 2.68mps 51º
 • Độ ẩm: 93%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 22-02-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

13ºC
 • Cao nhất: 14ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 2.53mps 53º
 • Độ ẩm: 86%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1019mbar
Xem thêm