Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Vĩnh Yên. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 7 (27-02-2021)

  Mặt trời mọc: 06:20am Mặt trời lặn: 06:00pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.31 Kinh độ: 105.5967

  nhiều mây
  17ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 20:15

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.09mps
  • Hướng gió: 60º ENE
  • Độ ẩm: 82%
  • Độ che phủ: 75%
  • Áp suất: 1012mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 7 (27-02-2021)

  Mặt trời mọc: 06:20am Mặt trời lặn: 06:00pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.31 Kinh độ: 105.5967

  mây dày đặc
  20ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 20:15

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3mps
  • Hướng gió: 101º E
  • Độ ẩm: 62%
  • Độ che phủ: 95%
  • Áp suất: 1012mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 7 (27-02-2021)

  Mặt trời mọc: 06:20am Mặt trời lặn: 06:00pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.31 Kinh độ: 105.5967

  mây dày đặc
  21ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 20:15

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.41mps
  • Hướng gió: 133º SE
  • Độ ẩm: 73%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1012mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 7 (28-02-2021)

  Mặt trời mọc: 06:20am Mặt trời lặn: 06:00pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.31 Kinh độ: 105.5967

  mây dày đặc
  19ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 20:15

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.22mps
  • Hướng gió: 144º SE
  • Độ ẩm: 81%
  • Độ che phủ: 97%
  • Áp suất: 1013mb
 • Thời tiết Tối Thứ 7 (28-02-2021)

  Mặt trời mọc: 06:20am Mặt trời lặn: 06:00pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.31 Kinh độ: 105.5967

  mây dày đặc
  19ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 20:15

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.65mps
  • Hướng gió: 132º SE
  • Độ ẩm: 84%
  • Độ che phủ: 98%
  • Áp suất: 1014mb
 • Cập nhật lúc 20:15
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 nhiều mây 19ºC 83% 2.68mps 67º ENE 0mm 71%
  6:00 mây dày đặc 20ºC 89% 2.83mps 90º E 0mm 64%
  9:00 mây dày đặc 20ºC 95% 3mps 101º E 0mm 62%
  12:00 mây dày đặc 22ºC 93% 3.51mps 128º SE 0mm 66%
  15:00 mây dày đặc 21ºC 92% 3.41mps 133º SE 0mm 73%
  18:00 mây dày đặc 20ºC 98% 3.82mps 136º SE 0mm 77%
  21:00 mây dày đặc 19ºC 97% 3.22mps 144º SE 0mm 81%
  24:00 mây dày đặc 19ºC 99% 3.29mps 131º SE 0mm 84%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Vĩnh Yên

Thứ 7

Dự báo ngày 27-02-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

20ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 2.97mps 96º
 • Độ ẩm: 60%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 95%
 • Áp suất: 1013mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 28-02-2021
mây dày đặc

Mây Dày đặc

23ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 3.03mps 114º
 • Độ ẩm: 74%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 97%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 01-03-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 4.94mps 134º
 • Độ ẩm: 67%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 02-03-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 3.52mps 71º
 • Độ ẩm: 57%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 03-03-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 3.8mps 127º
 • Độ ẩm: 66%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 95%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 04-03-2021
nhiều mây

Nhiều Mây

26ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 5.6mps 145º
 • Độ ẩm: 58%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 74%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 05-03-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 3.91mps 136º
 • Độ ẩm: 59%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 81%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 06-03-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.58mps 111º
 • Độ ẩm: 58%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 83%
 • Áp suất: 1009mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 07-03-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.96mps 78º
 • Độ ẩm: 55%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 88%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 08-03-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 4.45mps 143º
 • Độ ẩm: 59%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 87%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 09-03-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 7.11mps 143º
 • Độ ẩm: 66%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 94%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 10-03-2021
mưa vừa

Mưa Vừa

21ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 3.81mps 94º
 • Độ ẩm: 88%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 11-03-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

17ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 2.11mps 82º
 • Độ ẩm: 76%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 12-03-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

18ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 2.65mps 90º
 • Độ ẩm: 81%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 13-03-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

19ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 2.43mps 111º
 • Độ ẩm: 78%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1018mbar
Xem thêm