Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Vĩnh Yên. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 6 (01-10-2020)

  Mặt trời mọc: 05:48am Mặt trời lặn: 05:44pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.31 Kinh độ: 105.5967

  nhiều mây
  26ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 03:10

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1mps
  • Hướng gió: 360º N
  • Độ ẩm: 88%
  • Độ che phủ: 20%
  • Áp suất: 1007mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 6 (01-10-2020)

  Mặt trời mọc: 05:48am Mặt trời lặn: 05:44pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.31 Kinh độ: 105.5967

  mây rải rác
  32ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 03:10

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.02mps
  • Hướng gió: 108º ESE
  • Độ ẩm: 60%
  • Độ che phủ: 42%
  • Áp suất: 1006mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 6 (01-10-2020)

  Mặt trời mọc: 05:48am Mặt trời lặn: 05:44pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.31 Kinh độ: 105.5967

  mưa vừa
  27ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 03:10

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 3.93mm
  • Sức gió: 3mps
  • Hướng gió: 124º SE
  • Độ ẩm: 84%
  • Độ che phủ: 78%
  • Áp suất: 1007mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 6 (02-10-2020)

  Mặt trời mọc: 05:48am Mặt trời lặn: 05:44pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.31 Kinh độ: 105.5967

  nhiều mây
  25ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 03:10

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.07mps
  • Hướng gió: 97º E
  • Độ ẩm: 90%
  • Độ che phủ: 76%
  • Áp suất: 1008mb
 • Thời tiết Tối Thứ 6 (02-10-2020)

  Mặt trời mọc: 05:48am Mặt trời lặn: 05:44pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.31 Kinh độ: 105.5967

  nhiều mây
  26ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 03:10

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.7mps
  • Hướng gió: 8º N
  • Độ ẩm: 85%
  • Độ che phủ: 56%
  • Áp suất: 1009mb
 • Cập nhật lúc 03:10
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 nhiều mây 26ºC 55% 1.86mps 59º ENE 0mm 87%
  6:00 mưa rải rác 29ºC 27% 2.29mps 79º E 0.15mm 72%
  9:00 mây rải rác 32ºC 42% 3.02mps 108º ESE 0mm 60%
  12:00 mưa rải rác 31ºC 95% 3.53mps 112º ESE 0.23mm 64%
  15:00 mưa vừa 27ºC 78% 3mps 124º SE 3.93mm 84%
  18:00 mưa rải rác 26ºC 79% 1.69mps 134º SE 1.48mm 89%
  21:00 nhiều mây 25ºC 76% 1.07mps 97º E 0mm 90%
  24:00 nhiều mây 25ºC 63% 0.89mps 47º NE 0mm 89%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Vĩnh Yên

Thứ 5

Dự báo ngày 01-10-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.29mps 79º
 • Độ ẩm: 72%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 27%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 02-10-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.19mps 104º
 • Độ ẩm: 67%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 25%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 03-10-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.46mps 147º
 • Độ ẩm: 68%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 55%
 • Áp suất: 1011mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 04-10-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.13mps 133º
 • Độ ẩm: 69%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 05-10-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.92mps 133º
 • Độ ẩm: 68%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 84%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 06-10-2020
mưa to

Mưa To

29ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.81mps 80º
 • Độ ẩm: 68%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 32%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 07-10-2020
mưa to

Mưa To

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.56mps 84º
 • Độ ẩm: 72%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 4%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 08-10-2020
mưa to

Mưa To

28ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.43mps 49º
 • Độ ẩm: 72%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 21%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 09-10-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.52mps 9º
 • Độ ẩm: 73%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 70%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 10-10-2020
trời quang mây

Trời Quang Mây

29ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.57mps 13º
 • Độ ẩm: 62%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1016mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 11-10-2020
trời quang mây

Trời Quang Mây

29ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.88mps 349º
 • Độ ẩm: 62%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 12-10-2020
mây rải rác

Mây Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.96mps 353º
 • Độ ẩm: 60%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 26%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 13-10-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.43mps 26º
 • Độ ẩm: 55%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 10%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 14-10-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.28mps 311º
 • Độ ẩm: 75%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 15-10-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.06mps 337º
 • Độ ẩm: 59%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 79%
 • Áp suất: 1010mbar
Xem thêm