Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Vĩnh Yên. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Chủ nhật (20-01-2019)

  Mặt trời mọc: 06:37am Mặt trời lặn: 05:39pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.31 Kinh độ: 105.5967

  mưa rải rác
  18ºC

  Sương Mù

  Cao nhất: 18ºC

  Thấp nhất: 17ºC

  Cập nhật lúc 03:20

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1mps
  • Hướng gió: 100º E
  • Độ ẩm: 88%
  • Độ che phủ: 75%
  • Áp suất: 1017mb
 • Thời tiết Sáng Chủ nhật (20-01-2019)

  Mặt trời mọc: 06:37am Mặt trời lặn: 05:39pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.31 Kinh độ: 105.5967

  mưa rải rác
  17ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 18ºC

  Thấp nhất: 17ºC

  Cập nhật lúc 03:20

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.645mm
  • Sức gió: 1.12mps
  • Hướng gió: 2º N
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1015mb
 • Thời tiết Trưa Chủ nhật (20-01-2019)

  Mặt trời mọc: 06:37am Mặt trời lặn: 05:39pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.31 Kinh độ: 105.5967

  mưa rải rác
  20ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 18ºC

  Thấp nhất: 17ºC

  Cập nhật lúc 03:20

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.11mm
  • Sức gió: 1.51mps
  • Hướng gió: 355º N
  • Độ ẩm: 93%
  • Độ che phủ: 48%
  • Áp suất: 1014mb
 • Thời tiết Chiều Chủ nhật (20-01-2019)

  Mặt trời mọc: 06:37am Mặt trời lặn: 05:39pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.31 Kinh độ: 105.5967

  mưa rải rác
  18ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 18ºC

  Thấp nhất: 17ºC

  Cập nhật lúc 03:20

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.145mm
  • Sức gió: 0.95mps
  • Hướng gió: 50º NE
  • Độ ẩm: 97%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1014mb
 • Thời tiết Tối Chủ nhật (21-01-2019)

  Mặt trời mọc: 06:37am Mặt trời lặn: 05:39pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.31 Kinh độ: 105.5967

  mưa rải rác
  13ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 18ºC

  Thấp nhất: 17ºC

  Cập nhật lúc 03:20

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.5mm
  • Sức gió: 2.76mps
  • Hướng gió: 51º NE
  • Độ ẩm: 94%
  • Độ che phủ: 36%
  • Áp suất: 1017mb
 • Cập nhật lúc 03:20
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 18ºC 92% 1.06mps 358º N 0.135mm 98%
  6:00 mưa rải rác 18ºC 92% 1.13mps 2º N 0.33mm 99%
  9:00 mưa rải rác 17ºC 92% 1.12mps 2º N 0.645mm 99%
  12:00 mưa rải rác 18ºC 92% 1.66mps 332º NNW 0.425mm 99%
  15:00 mưa rải rác 20ºC 48% 1.51mps 355º N 0.11mm 93%
  18:00 mưa rải rác 20ºC 88% 1.42mps 90º E 0.075mm 90%
  21:00 mưa rải rác 18ºC 92% 0.95mps 50º NE 0.145mm 97%
  24:00 mưa rải rác 16ºC 76% 2.31mps 58º ENE 1.615mm 99%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Vĩnh Yên

Thứ 7

Dự báo ngày 19-01-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

18ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 0.8mps 87º
 • Độ ẩm: 95%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1014mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 20-01-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 1.51mps 355º
 • Độ ẩm: 93%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 48%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 21-01-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

15ºC
 • Cao nhất: 15ºC
 • Thấp nhất: 11ºC
 • Sức gió: 2.21mps 21º
 • Độ ẩm: 82%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 68%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 22-01-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

17ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 8ºC
 • Sức gió: 1.52mps 321º
 • Độ ẩm: 68%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 23-01-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

17ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 5ºC
 • Sức gió: 1.78mps 146º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 10%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 24-01-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

17ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 11ºC
 • Sức gió: 1.91mps 149º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 88%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 25-01-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

17ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 1.81mps 75º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 57%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 26-01-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 11ºC
 • Sức gió: 1.82mps 350º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 17%
 • Áp suất: 1027mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 27-01-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 9ºC
 • Sức gió: 1.85mps 280º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 6%
 • Áp suất: 1024mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 28-01-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 7ºC
 • Sức gió: 0.85mps 187º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 19%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 29-01-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 1.68mps 347º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 86%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 30-01-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 1.8mps 328º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 61%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 31-01-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 0.25mps 155º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 54%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 01-02-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 1.33mps 197º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 42%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 02-02-2019
mưa to

Mưa To

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 1.96mps 337º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 19%
 • Áp suất: 1012mbar
Xem thêm