Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Lạng Sơn. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Chủ nhật (16-01-2018)

  Mặt trời mọc: 06:34am Mặt trời lặn: 05:31pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.8333 Kinh độ: 106.7333

  mưa rải rác
  14ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 18ºC

  Thấp nhất: 12ºC

  Cập nhật lúc 23:16

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.695mm
  • Sức gió: 1.21mps
  • Hướng gió: 113º ESE
  • Độ ẩm: 98%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 993mb
 • Thời tiết Sáng Chủ nhật (16-01-2018)

  Mặt trời mọc: 06:34am Mặt trời lặn: 05:31pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.8333 Kinh độ: 106.7333

  mưa rải rác
  18ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 18ºC

  Thấp nhất: 12ºC

  Cập nhật lúc 23:16

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.275mm
  • Sức gió: 1.61mps
  • Hướng gió: 54º NE
  • Độ ẩm: 90%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 991mb
 • Thời tiết Trưa Chủ nhật (16-01-2018)

  Mặt trời mọc: 06:34am Mặt trời lặn: 05:31pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.8333 Kinh độ: 106.7333

  mưa rải rác
  14ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 18ºC

  Thấp nhất: 12ºC

  Cập nhật lúc 23:16

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.07mm
  • Sức gió: 2.21mps
  • Hướng gió: 23º NNE
  • Độ ẩm: 97%
  • Độ che phủ: 68%
  • Áp suất: 994mb
 • Thời tiết Chiều Chủ nhật (17-01-2018)

  Mặt trời mọc: 06:34am Mặt trời lặn: 05:31pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.8333 Kinh độ: 106.7333

  mưa rải rác
  10ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 18ºC

  Thấp nhất: 12ºC

  Cập nhật lúc 23:16

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.05mm
  • Sức gió: 1.31mps
  • Hướng gió: 18º NNE
  • Độ ẩm: 98%
  • Độ che phủ: 36%
  • Áp suất: 993mb
 • Thời tiết Tối Chủ nhật (17-01-2018)

  Mặt trời mọc: 06:34am Mặt trời lặn: 05:31pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.8333 Kinh độ: 106.7333

  mưa rải rác
  16ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 18ºC

  Thấp nhất: 12ºC

  Cập nhật lúc 23:16

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.04mm
  • Sức gió: 1.76mps
  • Hướng gió: 18º NNE
  • Độ ẩm: 83%
  • Độ che phủ: 80%
  • Áp suất: 995mb
 • Cập nhật lúc 23:16
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 16ºC 92% 1.57mps 103º ESE 0.4mm 96%
  6:00 mưa rải rác 18ºC 92% 1.37mps 110º ESE 0.27mm 88%
  9:00 mưa rải rác 18ºC 92% 1.61mps 54º NE 0.275mm 90%
  12:00 mưa rải rác 16ºC 100% 1.16mps 32º NNE 0.66mm 98%
  15:00 mưa rải rác 14ºC 68% 2.21mps 23º NNE 1.07mm 97%
  18:00 mưa rải rác 12ºC 48% 1.62mps 22º NNE 0.26mm 97%
  21:00 mưa rải rác 10ºC 36% 1.31mps 18º NNE 0.05mm 98%
  24:00 nhiều mây 10ºC 68% 1.21mps 24º NNE 0mm 96%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Lạng Sơn

Thứ 3

Dự báo ngày 16-01-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

18ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 1.37mps 110º
 • Độ ẩm: 88%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 993mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 17-01-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

20ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 10ºC
 • Sức gió: 1.42mps 317º
 • Độ ẩm: 73%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 48%
 • Áp suất: 993mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 18-01-2018
ít mây

ít Mây

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 9ºC
 • Sức gió: 2.06mps 180º
 • Độ ẩm: 62%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 993mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 19-01-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 8ºC
 • Sức gió: 1.42mps 42º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 31%
 • Áp suất: 994mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 20-01-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 1.51mps 29º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 67%
 • Áp suất: 992mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 21-01-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 11ºC
 • Sức gió: 2.49mps 43º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 89%
 • Áp suất: 994mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 22-01-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

18ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 10ºC
 • Sức gió: 1.72mps 147º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 84%
 • Áp suất: 991mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 23-01-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 2.34mps 174º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 52%
 • Áp suất: 988mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 24-01-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 3.81mps 186º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 30%
 • Áp suất: 987mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 25-01-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 8ºC
 • Sức gió: 2.41mps 70º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 50%
 • Áp suất: 991mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 26-01-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

7ºC
 • Cao nhất: 7ºC
 • Thấp nhất: 3ºC
 • Sức gió: 5.36mps 31º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1000mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 27-01-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

4ºC
 • Cao nhất: 4ºC
 • Thấp nhất: 1ºC
 • Sức gió: 4.78mps 33º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1000mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 28-01-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

5ºC
 • Cao nhất: 5ºC
 • Thấp nhất: 2ºC
 • Sức gió: 5.79mps 22º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1001mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 29-01-2018
quang mây

Quang Mây

10ºC
 • Cao nhất: 10ºC
 • Thấp nhất: 3ºC
 • Sức gió: 5.79mps 15º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 30-01-2018
quang mây

Quang Mây

11ºC
 • Cao nhất: 11ºC
 • Thấp nhất: 0ºC
 • Sức gió: 2.65mps 38º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 3%
 • Áp suất: 1001mbar
Xem thêm