Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Lạng Sơn. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 7 (09-07-2015)

  Mặt trời mọc: 05:16am Mặt trời lặn: 06:40pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.83333 Kinh độ: 106.73333

  quang mây
  25ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 15:17

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.97mps
  • Hướng gió: 10º N
  • Độ ẩm: 64%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 981mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 7 (10-07-2015)

  Mặt trời mọc: 05:16am Mặt trời lặn: 06:40pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.83333 Kinh độ: 106.73333

  quang mây
  24ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 15:17

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.97mps
  • Hướng gió: 10º N
  • Độ ẩm: 64%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 981mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 7 (10-07-2015)

  Mặt trời mọc: 05:16am Mặt trời lặn: 06:40pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.83333 Kinh độ: 106.73333

  ít mây
  29ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 15:17

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 6.12mps
  • Hướng gió: 16º NNE
  • Độ ẩm: 55%
  • Độ che phủ: 12%
  • Áp suất: 982mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 7 (10-07-2015)

  Mặt trời mọc: 05:16am Mặt trời lặn: 06:40pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.83333 Kinh độ: 106.73333

  nhiều mây
  30ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 15:17

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 5.13mps
  • Hướng gió: 16º NNE
  • Độ ẩm: 56%
  • Độ che phủ: 80%
  • Áp suất: 980mb
 • Thời tiết Tối Thứ 7 (10-07-2015)

  Mặt trời mọc: 05:16am Mặt trời lặn: 06:40pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.83333 Kinh độ: 106.73333

  mây rải rác
  26ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 15:17

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.82mps
  • Hướng gió: 28º NNE
  • Độ ẩm: 69%
  • Độ che phủ: 36%
  • Áp suất: 981mb
 • Cập nhật lúc 15:17
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 quang mây 25ºC 0% 3.81mps 12º NNE 0mm 62%
  6:00 quang mây 25ºC 0% 3.92mps 7º N 0mm 64%
  9:00 quang mây 24ºC 0% 4.97mps 10º N 0mm 64%
  12:00 quang mây 25ºC 0% 6.01mps 12º NNE 0mm 60%
  15:00 ít mây 29ºC 12% 6.12mps 16º NNE 0mm 55%
  18:00 nhiều mây 31ºC 64% 5.51mps 14º NNE 0mm 54%
  21:00 nhiều mây 30ºC 80% 5.13mps 16º NNE 0mm 56%
  24:00 ít mây 28ºC 24% 3.77mps 21º NNE 0mm 60%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Lạng Sơn

Thứ 5

Dự báo ngày 09-07-2015
mây rải rác

Mây Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.57mps 6º
 • Độ ẩm: 70%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 36%
 • Áp suất: 984mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 10-07-2015
ít mây

ít Mây

28ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 5.27mps 15º
 • Độ ẩm: 65%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 984mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 11-07-2015
mây rải rác

Mây Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 3.16mps 18º
 • Độ ẩm: 68%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 44%
 • Áp suất: 982mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 12-07-2015
quang mây

Quang Mây

31ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.81mps 3º
 • Độ ẩm: 72%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 981mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 13-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.4mps 34º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 38%
 • Áp suất: 977mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 14-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.68mps 340º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 10%
 • Áp suất: 977mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 15-07-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.89mps 317º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 35%
 • Áp suất: 976mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 16-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

35ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.24mps 323º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 4%
 • Áp suất: 974mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 17-07-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.28mps 20º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 53%
 • Áp suất: 976mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 18-07-2015
mưa to

Mưa To

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.06mps 122º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 29%
 • Áp suất: 979mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 19-07-2015
mưa to

Mưa To

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.33mps 110º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 981mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 20-07-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.8mps 141º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 25%
 • Áp suất: 981mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 21-07-2015
mưa to

Mưa To

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.82mps 166º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 27%
 • Áp suất: 982mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 22-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 4.95mps 220º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 3%
 • Áp suất: 981mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 23-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 4.25mps 251º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 44%
 • Áp suất: 977mbar
Xem thêm