Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Lạng Sơn. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (19-08-2019)

  Mặt trời mọc: 05:32am Mặt trời lặn: 06:21pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.8333 Kinh độ: 106.7333

  mây dày đặc
  25ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 07:10

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.82mps
  • Hướng gió: 7º N
  • Độ ẩm: 90%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1002mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (19-08-2019)

  Mặt trời mọc: 05:32am Mặt trời lặn: 06:21pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.8333 Kinh độ: 106.7333

  mưa vừa
  30ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 07:10

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 3.187mm
  • Sức gió: 1.52mps
  • Hướng gió: 52º NE
  • Độ ẩm: 77%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1001mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (19-08-2019)

  Mặt trời mọc: 05:32am Mặt trời lặn: 06:21pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.8333 Kinh độ: 106.7333

  mưa rải rác
  26ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 07:10

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.687mm
  • Sức gió: 1.44mps
  • Hướng gió: 355º N
  • Độ ẩm: 89%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1001mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (20-08-2019)

  Mặt trời mọc: 05:32am Mặt trời lặn: 06:21pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.8333 Kinh độ: 106.7333

  mưa rải rác
  24ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 07:10

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.688mm
  • Sức gió: 1.28mps
  • Hướng gió: 336º NNW
  • Độ ẩm: 96%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1002mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (20-08-2019)

  Mặt trời mọc: 05:32am Mặt trời lặn: 06:21pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.8333 Kinh độ: 106.7333

  mây rải rác
  25ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 07:10

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.52mps
  • Hướng gió: 355º N
  • Độ ẩm: 91%
  • Độ che phủ: 25%
  • Áp suất: 1003mb
 • Cập nhật lúc 07:10
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây dày đặc 25ºC 100% 0.84mps 6º N 0mm 90%
  6:00 mưa rải rác 30ºC 100% 2.09mps 57º ENE 1.188mm 71%
  9:00 mưa vừa 30ºC 100% 1.52mps 52º NE 3.187mm 77%
  12:00 mưa rải rác 31ºC 100% 0.6mps 59º ENE 1.875mm 66%
  15:00 mưa rải rác 26ºC 100% 1.44mps 355º N 0.687mm 89%
  18:00 mưa rải rác 25ºC 100% 1.14mps 327º NNW 0.5mm 92%
  21:00 mưa rải rác 24ºC 100% 1.28mps 336º NNW 0.688mm 96%
  24:00 mây rải rác 23ºC 48% 1.23mps 334º NNW 0mm 97%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Lạng Sơn

Thứ 2

Dự báo ngày 19-08-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.09mps 58º
 • Độ ẩm: 71%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 20-08-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.34mps 36º
 • Độ ẩm: 71%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 18%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 21-08-2019
mưa to

Mưa To

27ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.08mps 29º
 • Độ ẩm: 84%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 22-08-2019
mưa to

Mưa To

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.38mps 353º
 • Độ ẩm: 92%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 23-08-2019
mưa to

Mưa To

24ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 0.36mps 67º
 • Độ ẩm: 92%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 69%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 24-08-2019
mưa to

Mưa To

28ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.29mps 47º
 • Độ ẩm: 78%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 71%
 • Áp suất: 1006mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 25-08-2019
mưa to

Mưa To

29ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.22mps 53º
 • Độ ẩm: 73%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 37%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 26-08-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.29mps 140º
 • Độ ẩm: 67%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 60%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 27-08-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.72mps 167º
 • Độ ẩm: 72%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 28-08-2019
mưa to

Mưa To

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.6mps 174º
 • Độ ẩm: 74%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 29-08-2019
mưa to

Mưa To

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.61mps 44º
 • Độ ẩm: 86%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 30-08-2019
mưa to

Mưa To

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.34mps 10º
 • Độ ẩm: 99%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 31-08-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 0.98mps 39º
 • Độ ẩm: 83%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 95%
 • Áp suất: 1006mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 01-09-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 0.52mps 96º
 • Độ ẩm: 72%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 2%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 02-09-2019
nhiều mây

Nhiều Mây

29ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.97mps 158º
 • Độ ẩm: 72%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 78%
 • Áp suất: 1004mbar
Xem thêm