Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Lạng Sơn. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 6 (30-01-2015)

  Mặt trời mọc: 06:31am Mặt trời lặn: 05:40pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.83333 Kinh độ: 106.73333

  mưa rải rác
  11ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 11ºC

  Thấp nhất: 7ºC

  Cập nhật lúc 11:13

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.5mm
  • Sức gió: 2.23mps
  • Hướng gió: 41º NE
  • Độ ẩm: 92%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 999mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 6 (30-01-2015)

  Mặt trời mọc: 06:31am Mặt trời lặn: 05:40pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.83333 Kinh độ: 106.73333

  mây dày đặc
  13ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 11ºC

  Thấp nhất: 7ºC

  Cập nhật lúc 11:13

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.16mps
  • Hướng gió: 43º NE
  • Độ ẩm: 78%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 997mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 6 (30-01-2015)

  Mặt trời mọc: 06:31am Mặt trời lặn: 05:40pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.83333 Kinh độ: 106.73333

  mây dày đặc
  10ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 11ºC

  Thấp nhất: 7ºC

  Cập nhật lúc 11:13

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.94mps
  • Hướng gió: 26º NNE
  • Độ ẩm: 87%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 999mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 6 (31-01-2015)

  Mặt trời mọc: 06:31am Mặt trời lặn: 05:40pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.83333 Kinh độ: 106.73333

  mưa rải rác
  8ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 11ºC

  Thấp nhất: 7ºC

  Cập nhật lúc 11:13

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1mm
  • Sức gió: 1.77mps
  • Hướng gió: 27º NNE
  • Độ ẩm: 94%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 998mb
 • Thời tiết Tối Thứ 6 (31-01-2015)

  Mặt trời mọc: 06:31am Mặt trời lặn: 05:40pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.83333 Kinh độ: 106.73333

  mây dày đặc
  11ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 11ºC

  Thấp nhất: 7ºC

  Cập nhật lúc 11:13

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.81mps
  • Hướng gió: 22º NNE
  • Độ ẩm: 85%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 1000mb
 • Cập nhật lúc 11:13
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 11ºC 92% 2.23mps 41º NE 0.5mm 92%
  6:00 mưa rải rác 13ºC 92% 2.35mps 40º NE 0.5mm 81%
  9:00 mây dày đặc 13ºC 88% 3.16mps 43º NE 0mm 78%
  12:00 mây dày đặc 11ºC 92% 2.19mps 35º NE 0mm 83%
  15:00 mây dày đặc 10ºC 92% 1.94mps 26º NNE 0mm 87%
  18:00 mây dày đặc 9ºC 92% 1.77mps 29º NNE 0mm 94%
  21:00 mưa rải rác 8ºC 92% 1.77mps 27º NNE 1mm 94%
  24:00 mây dày đặc 8ºC 92% 1.74mps 28º NNE 0mm 95%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Lạng Sơn

Thứ 6

Dự báo ngày 30-01-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

11ºC
 • Cao nhất: 11ºC
 • Thấp nhất: 7ºC
 • Sức gió: 3.62mps 41º
 • Độ ẩm: 82%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 31-01-2015
mây dày đặc

Mây Dày đặc

11ºC
 • Cao nhất: 12ºC
 • Thấp nhất: 7ºC
 • Sức gió: 2.31mps 46º
 • Độ ẩm: 78%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1008mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 01-02-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

14ºC
 • Cao nhất: 15ºC
 • Thấp nhất: 6ºC
 • Sức gió: 3.41mps 63º
 • Độ ẩm: 71%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 02-02-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

14ºC
 • Cao nhất: 15ºC
 • Thấp nhất: 8ºC
 • Sức gió: 1.96mps 62º
 • Độ ẩm: 77%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 88%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 03-02-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 8ºC
 • Sức gió: 1.62mps 199º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 56%
 • Áp suất: 998mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 04-02-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 1.74mps 216º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 37%
 • Áp suất: 992mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 05-02-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

11ºC
 • Cao nhất: 13ºC
 • Thấp nhất: 6ºC
 • Sức gió: 8.49mps 23º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 85%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 06-02-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

14ºC
 • Cao nhất: 14ºC
 • Thấp nhất: 3ºC
 • Sức gió: 3.29mps 28º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 07-02-2015
quang mây

Quang Mây

15ºC
 • Cao nhất: 15ºC
 • Thấp nhất: 2ºC
 • Sức gió: 2.27mps 35º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 40%
 • Áp suất: 1004mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 08-02-2015
quang mây

Quang Mây

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 2ºC
 • Sức gió: 1.49mps 212º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 998mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 09-02-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 9ºC
 • Sức gió: 2.12mps 180º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 93%
 • Áp suất: 993mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 10-02-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 3.64mps 210º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 35%
 • Áp suất: 993mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 11-02-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 3.27mps 158º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 59%
 • Áp suất: 993mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 12-02-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 3.22mps 149º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 84%
 • Áp suất: 989mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 13-02-2015
mưa to

Mưa To

14ºC
 • Cao nhất: 14ºC
 • Thấp nhất: 10ºC
 • Sức gió: 4.66mps 27º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 85%
 • Áp suất: 991mbar
Xem thêm