Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Lạng Sơn. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 3 (27-09-2022)

  Mặt trời mọc: 05:43am Mặt trời lặn: 05:45pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.8333 Kinh độ: 106.7333

  ít mây
  31ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 12:29

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.34mps
  • Hướng gió: 49º NE
  • Độ ẩm: 51%
  • Độ che phủ: 37%
  • Áp suất: 1008mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 3 (27-09-2022)

  Mặt trời mọc: 05:43am Mặt trời lặn: 05:45pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.8333 Kinh độ: 106.7333

  nhiều mây
  26ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 12:29

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.87mps
  • Hướng gió: 27º NNE
  • Độ ẩm: 70%
  • Độ che phủ: 77%
  • Áp suất: 1006mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 3 (28-09-2022)

  Mặt trời mọc: 05:43am Mặt trời lặn: 05:45pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.8333 Kinh độ: 106.7333

  mây dày đặc
  24ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 12:29

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.03mps
  • Hướng gió: 2º N
  • Độ ẩm: 78%
  • Độ che phủ: 87%
  • Áp suất: 1006mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 3 (28-09-2022)

  Mặt trời mọc: 05:43am Mặt trời lặn: 05:45pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.8333 Kinh độ: 106.7333

  mây dày đặc
  23ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 12:29

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.01mps
  • Hướng gió: 17º NNE
  • Độ ẩm: 82%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1007mb
 • Thời tiết Tối Thứ 3 (28-09-2022)

  Mặt trời mọc: 05:43am Mặt trời lặn: 05:45pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.8333 Kinh độ: 106.7333

  mưa rải rác
  23ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 12:29

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 2.13mm
  • Sức gió: 2.84mps
  • Hướng gió: 31º NNE
  • Độ ẩm: 90%
  • Độ che phủ: 99%
  • Áp suất: 1006mb
 • Cập nhật lúc 12:29
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 ít mây 30ºC 20% 3.3mps 50º NE 0mm 55%
  6:00 nhiều mây 30ºC 69% 2.05mps 60º ENE 0mm 57%
  9:00 nhiều mây 26ºC 77% 1.87mps 27º NNE 0mm 70%
  12:00 nhiều mây 24ºC 77% 1.83mps 23º NNE 0mm 75%
  15:00 mây dày đặc 24ºC 87% 2.03mps 2º N 0mm 78%
  18:00 mây dày đặc 23ºC 100% 2.14mps 2º N 0mm 83%
  21:00 mây dày đặc 23ºC 100% 2.01mps 17º NNE 0mm 82%
  24:00 mây dày đặc 26ºC 99% 4.42mps 41º NE 0mm 71%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Lạng Sơn

Thứ 3

Dự báo ngày 27-09-2022
ít mây

ít Mây

29ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 3.5mps 42º
 • Độ ẩm: 57%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 28-09-2022
mưa to

Mưa To

25ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 5.07mps 49º
 • Độ ẩm: 77%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 29-09-2022
mưa vừa

Mưa Vừa

22ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 4.83mps 35º
 • Độ ẩm: 91%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 87%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 30-09-2022
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.39mps 20º
 • Độ ẩm: 97%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 01-10-2022
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.55mps 35º
 • Độ ẩm: 94%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1012mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 02-10-2022
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 3.85mps 71º
 • Độ ẩm: 67%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 49%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 03-10-2022
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 3.73mps 56º
 • Độ ẩm: 86%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 04-10-2022
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.87mps 15º
 • Độ ẩm: 71%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 93%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 05-10-2022
trời quang mây

Trời Quang Mây

29ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.71mps 154º
 • Độ ẩm: 66%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 7%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 06-10-2022
trời quang mây

Trời Quang Mây

29ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.81mps 183º
 • Độ ẩm: 63%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 07-10-2022
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.49mps 184º
 • Độ ẩm: 63%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 46%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 08-10-2022
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.21mps 153º
 • Độ ẩm: 67%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 77%
 • Áp suất: 1012mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 09-10-2022
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.5mps 60º
 • Độ ẩm: 67%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 41%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 10-10-2022
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.08mps 52º
 • Độ ẩm: 60%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 5%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 11-10-2022
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 3.41mps 54º
 • Độ ẩm: 70%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 80%
 • Áp suất: 1013mbar
Xem thêm