Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Lạng Sơn. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (16-12-2019)

  Mặt trời mọc: 06:24am Mặt trời lặn: 05:12pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.8333 Kinh độ: 106.7333

  mưa rải rác
  18ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 17ºC

  Cập nhật lúc 08:24

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.13mm
  • Sức gió: 1.65mps
  • Hướng gió: 179º S
  • Độ ẩm: 93%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1016mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (16-12-2019)

  Mặt trời mọc: 06:24am Mặt trời lặn: 05:12pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.8333 Kinh độ: 106.7333

  mưa rải rác
  22ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 17ºC

  Cập nhật lúc 08:24

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.06mm
  • Sức gió: 3.19mps
  • Hướng gió: 207º SSW
  • Độ ẩm: 71%
  • Độ che phủ: 93%
  • Áp suất: 1014mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (16-12-2019)

  Mặt trời mọc: 06:24am Mặt trời lặn: 05:12pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.8333 Kinh độ: 106.7333

  nhiều mây
  18ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 17ºC

  Cập nhật lúc 08:24

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.27mps
  • Hướng gió: 229º SW
  • Độ ẩm: 94%
  • Độ che phủ: 61%
  • Áp suất: 1015mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (17-12-2019)

  Mặt trời mọc: 06:24am Mặt trời lặn: 05:12pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.8333 Kinh độ: 106.7333

  ít mây
  16ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 17ºC

  Cập nhật lúc 08:24

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.19mps
  • Hướng gió: 225º SW
  • Độ ẩm: 96%
  • Độ che phủ: 11%
  • Áp suất: 1016mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (17-12-2019)

  Mặt trời mọc: 06:24am Mặt trời lặn: 05:12pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.8333 Kinh độ: 106.7333

  mây dày đặc
  18ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 17ºC

  Cập nhật lúc 08:24

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.23mps
  • Hướng gió: 202º SSW
  • Độ ẩm: 92%
  • Độ che phủ: 97%
  • Áp suất: 1016mb
 • Cập nhật lúc 08:24
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 18ºC 100% 1.55mps 179º S 0.13mm 94%
  6:00 mưa rải rác 21ºC 87% 2.92mps 196º SSW 0.06mm 73%
  9:00 mưa rải rác 22ºC 93% 3.19mps 207º SSW 0.06mm 71%
  12:00 mưa rải rác 22ºC 96% 2.75mps 209º SSW 0.06mm 73%
  15:00 nhiều mây 18ºC 61% 1.27mps 229º SW 0mm 94%
  18:00 trời quang mây 17ºC 0% 1.1mps 210º SSW 0mm 95%
  21:00 ít mây 16ºC 11% 1.19mps 225º SW 0mm 96%
  24:00 mây dày đặc 18ºC 94% 1.25mps 206º SSW 0mm 91%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Lạng Sơn

Thứ 2

Dự báo ngày 16-12-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

21ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 2.92mps 196º
 • Độ ẩm: 73%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 87%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 17-12-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 2.89mps 206º
 • Độ ẩm: 70%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 81%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 18-12-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 2.86mps 188º
 • Độ ẩm: 76%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 79%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 19-12-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 1.77mps 116º
 • Độ ẩm: 70%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 82%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 20-12-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

16ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 0.87mps 33º
 • Độ ẩm: 81%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 21-12-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

22ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 3.15mps 189º
 • Độ ẩm: 80%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 91%
 • Áp suất: 1014mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 22-12-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

22ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 3.38mps 176º
 • Độ ẩm: 83%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 93%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 23-12-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

16ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 1.5mps 54º
 • Độ ẩm: 71%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 71%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 24-12-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

19ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 2.07mps 188º
 • Độ ẩm: 87%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 83%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 25-12-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

20ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 3.64mps 179º
 • Độ ẩm: 87%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 26-12-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

21ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 2.4mps 189º
 • Độ ẩm: 85%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 27-12-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

20ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 1.41mps 184º
 • Độ ẩm: 85%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 28-12-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

15ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 2.44mps 50º
 • Độ ẩm: 81%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1015mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 29-12-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

12ºC
 • Cao nhất: 12ºC
 • Thấp nhất: 10ºC
 • Sức gió: 3.16mps 36º
 • Độ ẩm: 77%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 30-12-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

8ºC
 • Cao nhất: 9ºC
 • Thấp nhất: 7ºC
 • Sức gió: 4.74mps 40º
 • Độ ẩm: 63%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 96%
 • Áp suất: 1029mbar
Xem thêm