Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Lạng Sơn. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Chủ nhật (21-09-2017)

  Mặt trời mọc: 05:41am Mặt trời lặn: 05:50pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.8333 Kinh độ: 106.7333

  mưa rải rác
  23ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 13:13

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.68mm
  • Sức gió: 1.76mps
  • Hướng gió: 20º NNE
  • Độ ẩm: 98%
  • Độ che phủ: 80%
  • Áp suất: 987mb
 • Thời tiết Sáng Chủ nhật (21-09-2017)

  Mặt trời mọc: 05:41am Mặt trời lặn: 05:50pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.8333 Kinh độ: 106.7333

  nhiều mây
  28ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 13:13

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.6mps
  • Hướng gió: 135º SE
  • Độ ẩm: 83%
  • Độ che phủ: 76%
  • Áp suất: 984mb
 • Thời tiết Trưa Chủ nhật (21-09-2017)

  Mặt trời mọc: 05:41am Mặt trời lặn: 05:50pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.8333 Kinh độ: 106.7333

  mây rải rác
  25ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 13:13

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.9mps
  • Hướng gió: 116º ESE
  • Độ ẩm: 90%
  • Độ che phủ: 32%
  • Áp suất: 987mb
 • Thời tiết Chiều Chủ nhật (22-09-2017)

  Mặt trời mọc: 05:41am Mặt trời lặn: 05:50pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.8333 Kinh độ: 106.7333

  mưa rải rác
  22ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 13:13

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.09mm
  • Sức gió: 1.22mps
  • Hướng gió: 350º N
  • Độ ẩm: 98%
  • Độ che phủ: 44%
  • Áp suất: 986mb
 • Thời tiết Tối Chủ nhật (22-09-2017)

  Mặt trời mọc: 05:41am Mặt trời lặn: 05:50pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.8333 Kinh độ: 106.7333

  mây rải rác
  28ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 13:13

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.77mps
  • Hướng gió: 38º NE
  • Độ ẩm: 85%
  • Độ che phủ: 32%
  • Áp suất: 988mb
 • Cập nhật lúc 13:13
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 28ºC 20% 1.76mps 37º NE 0.015000000000001mm 89%
  6:00 mây rải rác 30ºC 32% 1.51mps 129º SE 0mm 79%
  9:00 nhiều mây 28ºC 76% 1.6mps 135º SE 0mm 83%
  12:00 nhiều mây 26ºC 68% 1.18mps 98º E 0mm 87%
  15:00 mây rải rác 25ºC 32% 0.9mps 116º ESE 0mm 90%
  18:00 mưa rải rác 23ºC 24% 0.31mps 49º NE 0.44mm 96%
  21:00 mưa rải rác 22ºC 44% 1.22mps 350º N 0.09mm 98%
  24:00 nhiều mây 24ºC 68% 1.41mps 42º NE 0mm 95%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Lạng Sơn

Thứ 5

Dự báo ngày 21-09-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.76mps 38º
 • Độ ẩm: 89%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 988mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 22-09-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.77mps 39º
 • Độ ẩm: 85%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 32%
 • Áp suất: 988mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 23-09-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.76mps 356º
 • Độ ẩm: 90%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 56%
 • Áp suất: 988mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 24-09-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.96mps 124º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 34%
 • Áp suất: 986mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 25-09-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.82mps 168º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 19%
 • Áp suất: 986mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 26-09-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.18mps 107º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 19%
 • Áp suất: 986mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 27-09-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.74mps 77º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 16%
 • Áp suất: 986mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 28-09-2017
mưa to

Mưa To

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.42mps 81º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 987mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 29-09-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.55mps 83º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 29%
 • Áp suất: 987mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 30-09-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.37mps 171º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 35%
 • Áp suất: 984mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 01-10-2017
mưa to

Mưa To

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.9mps 78º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 21%
 • Áp suất: 984mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 02-10-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 4.51mps 38º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 29%
 • Áp suất: 985mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 03-10-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 6.42mps 22º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 22%
 • Áp suất: 989mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 04-10-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 5.44mps 14º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 65%
 • Áp suất: 990mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 05-10-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 3.97mps 20º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 33%
 • Áp suất: 992mbar
Xem thêm