Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Lạng Sơn. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 3 (29-09-2020)

  Mặt trời mọc: 05:43am Mặt trời lặn: 05:42pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.8333 Kinh độ: 106.7333

  mây dày đặc
  24ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 21:49

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.84mps
  • Hướng gió: 183º S
  • Độ ẩm: 92%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1008mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 3 (29-09-2020)

  Mặt trời mọc: 05:43am Mặt trời lặn: 05:42pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.8333 Kinh độ: 106.7333

  mưa rải rác
  30ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 21:49

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.28mm
  • Sức gió: 1.69mps
  • Hướng gió: 173º S
  • Độ ẩm: 63%
  • Độ che phủ: 91%
  • Áp suất: 1006mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 3 (29-09-2020)

  Mặt trời mọc: 05:43am Mặt trời lặn: 05:42pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.8333 Kinh độ: 106.7333

  mưa rải rác
  25ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 21:49

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.13mm
  • Sức gió: 1.59mps
  • Hướng gió: 177º S
  • Độ ẩm: 87%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1005mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 3 (30-09-2020)

  Mặt trời mọc: 05:43am Mặt trời lặn: 05:42pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.8333 Kinh độ: 106.7333

  mây dày đặc
  23ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 21:49

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.94mps
  • Hướng gió: 199º SSW
  • Độ ẩm: 93%
  • Độ che phủ: 99%
  • Áp suất: 1006mb
 • Thời tiết Tối Thứ 3 (30-09-2020)

  Mặt trời mọc: 05:43am Mặt trời lặn: 05:42pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.8333 Kinh độ: 106.7333

  mây dày đặc
  24ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 21:49

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.43mps
  • Hướng gió: 85º E
  • Độ ẩm: 88%
  • Độ che phủ: 94%
  • Áp suất: 1007mb
 • Cập nhật lúc 21:49
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây dày đặc 23ºC 88% 1.14mps 39º NE 0mm 92%
  6:00 mây dày đặc 28ºC 86% 0.54mps 90º E 0mm 71%
  9:00 mưa rải rác 30ºC 91% 1.69mps 173º S 0.28mm 63%
  12:00 mưa rải rác 29ºC 97% 2.71mps 173º S 0.35mm 71%
  15:00 mưa rải rác 25ºC 92% 1.59mps 177º S 0.13mm 87%
  18:00 mây dày đặc 24ºC 99% 1.09mps 178º S 0mm 92%
  21:00 mây dày đặc 23ºC 99% 0.94mps 199º SSW 0mm 93%
  24:00 mây dày đặc 23ºC 89% 0.58mps 153º SSE 0mm 93%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Lạng Sơn

Thứ 3

Dự báo ngày 29-09-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 0.54mps 90º
 • Độ ẩm: 71%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 86%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 30-09-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.13mps 153º
 • Độ ẩm: 63%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 95%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 01-10-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.8mps 62º
 • Độ ẩm: 74%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 61%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 02-10-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.14mps 155º
 • Độ ẩm: 68%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 40%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 03-10-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.95mps 149º
 • Độ ẩm: 70%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1011mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 04-10-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.38mps 174º
 • Độ ẩm: 71%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 05-10-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.07mps 109º
 • Độ ẩm: 65%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 06-10-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.34mps 105º
 • Độ ẩm: 63%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 54%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 07-10-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.86mps 77º
 • Độ ẩm: 71%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 30%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 08-10-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 3.48mps 42º
 • Độ ẩm: 76%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 49%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 09-10-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 3.62mps 39º
 • Độ ẩm: 68%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 21%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 10-10-2020
mây dày đặc

Mây Dày đặc

26ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 3.09mps 29º
 • Độ ẩm: 67%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1011mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 11-10-2020
mây dày đặc

Mây Dày đặc

27ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 4.82mps 26º
 • Độ ẩm: 66%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 88%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 12-10-2020
mây dày đặc

Mây Dày đặc

28ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 3.28mps 29º
 • Độ ẩm: 64%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 96%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 13-10-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.98mps 39º
 • Độ ẩm: 63%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 68%
 • Áp suất: 1007mbar
Xem thêm