Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Lạng Sơn. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 3 (19-02-2019)

  Mặt trời mọc: 06:21am Mặt trời lặn: 05:52pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.8333 Kinh độ: 106.7333

  mưa rải rác
  21ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 16ºC

  Thấp nhất: 16ºC

  Cập nhật lúc 17:30

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.61mm
  • Sức gió: 1.76mps
  • Hướng gió: 145º SE
  • Độ ẩm: 98%
  • Độ che phủ: 64%
  • Áp suất: 991mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 3 (19-02-2019)

  Mặt trời mọc: 06:21am Mặt trời lặn: 05:52pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.8333 Kinh độ: 106.7333

  mưa rải rác
  21ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 16ºC

  Thấp nhất: 16ºC

  Cập nhật lúc 17:30

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.28mm
  • Sức gió: 1.56mps
  • Hướng gió: 115º ESE
  • Độ ẩm: 94%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 992mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 3 (19-02-2019)

  Mặt trời mọc: 06:21am Mặt trời lặn: 05:52pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.8333 Kinh độ: 106.7333

  mưa rải rác
  20ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 16ºC

  Thấp nhất: 16ºC

  Cập nhật lúc 17:30

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.04mm
  • Sức gió: 1.6mps
  • Hướng gió: 144º SE
  • Độ ẩm: 97%
  • Độ che phủ: 64%
  • Áp suất: 992mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 3 (20-02-2019)

  Mặt trời mọc: 06:21am Mặt trời lặn: 05:52pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.8333 Kinh độ: 106.7333

  mưa rải rác
  20ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 16ºC

  Thấp nhất: 16ºC

  Cập nhật lúc 17:30

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.275mm
  • Sức gió: 2.31mps
  • Hướng gió: 167º SSE
  • Độ ẩm: 98%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 993mb
 • Thời tiết Tối Thứ 3 (20-02-2019)

  Mặt trời mọc: 06:21am Mặt trời lặn: 05:52pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.8333 Kinh độ: 106.7333

  mưa rải rác
  21ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 16ºC

  Thấp nhất: 16ºC

  Cập nhật lúc 17:30

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.145mm
  • Sức gió: 2.66mps
  • Hướng gió: 163º SSE
  • Độ ẩm: 97%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 993mb
 • Cập nhật lúc 17:30
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 16ºC 92% 1.43mps 53º NE 0.495mm 99%
  6:00 mưa rải rác 18ºC 92% 1.66mps 53º NE 0.455mm 100%
  9:00 mưa rải rác 21ºC 92% 1.56mps 115º ESE 0.28mm 94%
  12:00 mưa rải rác 22ºC 56% 2.21mps 168º SSE 0.29mm 92%
  15:00 mưa rải rác 20ºC 64% 1.6mps 144º SE 0.04mm 97%
  18:00 mưa rải rác 20ºC 88% 2.02mps 149º SSE 0.095mm 98%
  21:00 mưa rải rác 20ºC 92% 2.31mps 167º SSE 0.275mm 98%
  24:00 mưa rải rác 20ºC 92% 2.32mps 171º S 1.155mm 98%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Lạng Sơn

Thứ 2

Dự báo ngày 18-02-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

16ºC
 • Cao nhất: 16ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 1.27mps 43º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 990mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 19-02-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

21ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 1.56mps 116º
 • Độ ẩm: 94%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 992mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 20-02-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 4.21mps 181º
 • Độ ẩm: 82%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 992mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 21-02-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 3.62mps 193º
 • Độ ẩm: 65%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 992mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 22-02-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

18ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 2.67mps 47º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 987mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 23-02-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

17ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 1.8mps 47º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 985mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 24-02-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

18ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 3.95mps 48º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 66%
 • Áp suất: 987mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 25-02-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 3.65mps 43º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 69%
 • Áp suất: 990mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 26-02-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 1.67mps 76º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 78%
 • Áp suất: 986mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 27-02-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 2.7mps 224º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 981mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 28-02-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 3.48mps 70º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 5%
 • Áp suất: 985mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 01-03-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

18ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 1.78mps 73º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 985mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 02-03-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

17ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 11ºC
 • Sức gió: 6.47mps 47º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 80%
 • Áp suất: 986mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 03-03-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

9ºC
 • Cao nhất: 9ºC
 • Thấp nhất: 7ºC
 • Sức gió: 6.04mps 10º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 994mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 04-03-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

14ºC
 • Cao nhất: 14ºC
 • Thấp nhất: 7ºC
 • Sức gió: 2.71mps 25º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 56%
 • Áp suất: 993mbar
Xem thêm