Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Lạng Sơn. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 5 (17-10-2019)

  Mặt trời mọc: 05:49am Mặt trời lặn: 05:27pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.8333 Kinh độ: 106.7333

  nhiều mây
  19ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 04:42

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.7mps
  • Hướng gió: 357º N
  • Độ ẩm: 96%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1017mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 5 (17-10-2019)

  Mặt trời mọc: 05:49am Mặt trời lặn: 05:27pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.8333 Kinh độ: 106.7333

  mây rải rác
  20ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 04:42

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.948mps
  • Hướng gió: 5º N
  • Độ ẩm: 90%
  • Độ che phủ: 50%
  • Áp suất: 1019mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 5 (17-10-2019)

  Mặt trời mọc: 05:49am Mặt trời lặn: 05:27pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.8333 Kinh độ: 106.7333

  ít mây
  28ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 04:42

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.633mps
  • Hướng gió: 74º ENE
  • Độ ẩm: 57%
  • Độ che phủ: 13%
  • Áp suất: 1016mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 5 (17-10-2019)

  Mặt trời mọc: 05:49am Mặt trời lặn: 05:27pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.8333 Kinh độ: 106.7333

  mưa rải rác
  21ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 04:42

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.312mm
  • Sức gió: 2.309mps
  • Hướng gió: 39º NE
  • Độ ẩm: 91%
  • Độ che phủ: 62%
  • Áp suất: 1017mb
 • Thời tiết Tối Thứ 5 (18-10-2019)

  Mặt trời mọc: 05:49am Mặt trời lặn: 05:27pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.8333 Kinh độ: 106.7333

  mây dày đặc
  18ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 04:42

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.964mps
  • Hướng gió: 26º NNE
  • Độ ẩm: 93%
  • Độ che phủ: 94%
  • Áp suất: 1018mb
 • Cập nhật lúc 04:42
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 nhiều mây 19ºC 60% 0.673mps 347º NNW 0mm 93%
  6:00 nhiều mây 19ºC 62% 0.864mps 340º NNW 0mm 96%
  9:00 mây rải rác 20ºC 50% 0.948mps 5º N 0mm 90%
  12:00 trời quang mây 26ºC 2% 2.644mps 64º ENE 0mm 65%
  15:00 ít mây 28ºC 13% 2.633mps 74º ENE 0mm 57%
  18:00 mưa rải rác 25ºC 29% 2.148mps 57º ENE 2.25mm 80%
  21:00 mưa rải rác 21ºC 62% 2.309mps 39º NE 1.312mm 91%
  24:00 mây dày đặc 19ºC 91% 2.355mps 24º NNE 0mm 93%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Lạng Sơn

Thứ 4

Dự báo ngày 16-10-2019
mây rải rác

Mây Rải Rác

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 0.61mps 39º
 • Độ ẩm: 87%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 47%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 17-10-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 2.644mps 64º
 • Độ ẩm: 65%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 2%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 18-10-2019
nhiều mây

Nhiều Mây

23ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 3.026mps 36º
 • Độ ẩm: 67%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 57%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 19-10-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

25ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.623mps 58º
 • Độ ẩm: 61%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 10%
 • Áp suất: 1019mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 20-10-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

27ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.251mps 153º
 • Độ ẩm: 58%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 21-10-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.812mps 175º
 • Độ ẩm: 59%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 22-10-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 2.394mps 188º
 • Độ ẩm: 81%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 74%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 23-10-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.53mps 168º
 • Độ ẩm: 81%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 96%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 24-10-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

21ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 2.502mps 46º
 • Độ ẩm: 91%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 25-10-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 1.644mps 68º
 • Độ ẩm: 68%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 62%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 26-10-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.225mps 116º
 • Độ ẩm: 70%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 63%
 • Áp suất: 1015mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 27-10-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.65mps 122º
 • Độ ẩm: 75%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 54%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 28-10-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.422mps 181º
 • Độ ẩm: 78%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 44%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 29-10-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 2.769mps 36º
 • Độ ẩm: 86%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 41%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 30-10-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

13ºC
 • Cao nhất: 15ºC
 • Thấp nhất: 11ºC
 • Sức gió: 4.932mps 24º
 • Độ ẩm: 94%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1024mbar
Xem thêm