Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Lạng Sơn. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (29-03-2018)

  Mặt trời mọc: 05:27am Mặt trời lặn: 06:15pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.8333 Kinh độ: 106.7333

  mưa rải rác
  28ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 17:32

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.76mps
  • Hướng gió: 167º SSE
  • Độ ẩm: 68%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 982mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (29-03-2018)

  Mặt trời mọc: 05:27am Mặt trời lặn: 06:15pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.8333 Kinh độ: 106.7333

  mây rải rác
  23ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 17:32

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.4mps
  • Hướng gió: 180º S
  • Độ ẩm: 70%
  • Độ che phủ: 32%
  • Áp suất: 990mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (30-03-2018)

  Mặt trời mọc: 05:27am Mặt trời lặn: 06:15pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.8333 Kinh độ: 106.7333

  nhiều mây
  17ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 17:32

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.12mps
  • Hướng gió: 146º SE
  • Độ ẩm: 95%
  • Độ che phủ: 68%
  • Áp suất: 992mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (30-03-2018)

  Mặt trời mọc: 05:27am Mặt trời lặn: 06:15pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.8333 Kinh độ: 106.7333

  mưa rải rác
  19ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 17:32

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.05mm
  • Sức gió: 1.61mps
  • Hướng gió: 106º ESE
  • Độ ẩm: 93%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 992mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (30-03-2018)

  Mặt trời mọc: 05:27am Mặt trời lặn: 06:15pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.8333 Kinh độ: 106.7333

  nhiều mây
  26ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 17:32

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.86mps
  • Hướng gió: 187º S
  • Độ ẩm: 63%
  • Độ che phủ: 56%
  • Áp suất: 991mb
 • Cập nhật lúc 17:32
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 26ºC 64% 2.58mps 205º SSW 0.01mm 63%
  6:00 mưa rải rác 26ºC 68% 2.41mps 194º SSW 0.03mm 63%
  9:00 mây rải rác 23ºC 32% 2.4mps 180º S 0mm 70%
  12:00 trời quang mây 19ºC 0% 1.52mps 169º S 0mm 93%
  15:00 nhiều mây 17ºC 68% 1.12mps 146º SE 0mm 95%
  18:00 mưa rải rác 18ºC 80% 1.16mps 123º ESE 0.12mm 94%
  21:00 mưa rải rác 19ºC 88% 1.61mps 106º ESE 0.05mm 93%
  24:00 mưa rải rác 23ºC 80% 1.71mps 145º SE 0.06mm 73%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Lạng Sơn

Thứ 5

Dự báo ngày 29-03-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 2.63mps 204º
 • Độ ẩm: 71%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 56%
 • Áp suất: 992mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 30-03-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 1.71mps 146º
 • Độ ẩm: 73%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 80%
 • Áp suất: 993mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 31-03-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 2.86mps 134º
 • Độ ẩm: 70%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 88%
 • Áp suất: 994mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 01-04-2018
mưa to

Mưa To

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 1.61mps 19º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 29%
 • Áp suất: 992mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 02-04-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 0.94mps 208º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 21%
 • Áp suất: 990mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 03-04-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 2.14mps 197º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 6%
 • Áp suất: 989mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 04-04-2018
trời quang mây

Trời Quang Mây

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 4.94mps 198º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 1%
 • Áp suất: 986mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 05-04-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 6.29mps 3º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 79%
 • Áp suất: 992mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 06-04-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

17ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 10ºC
 • Sức gió: 5.15mps 28º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 71%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 07-04-2018
trời quang mây

Trời Quang Mây

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 9ºC
 • Sức gió: 2.03mps 20º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 998mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 08-04-2018
trời quang mây

Trời Quang Mây

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 1.43mps 193º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 992mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 09-04-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 1.39mps 196º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 990mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 10-04-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 2.27mps 180º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 40%
 • Áp suất: 988mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 11-04-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.91mps 46º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 34%
 • Áp suất: 991mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 12-04-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

19ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 4.51mps 37º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 97%
 • Áp suất: 994mbar
Xem thêm