Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Lạng Sơn. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Chủ nhật (20-05-2017)

  Mặt trời mọc: 05:12am Mặt trời lặn: 06:27pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.8333 Kinh độ: 106.7333

  mây dày đặc
  25ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 05:58

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.15mps
  • Hướng gió: 160º SSE
  • Độ ẩm: 88%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 982mb
 • Thời tiết Sáng Chủ nhật (21-05-2017)

  Mặt trời mọc: 05:12am Mặt trời lặn: 06:27pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.8333 Kinh độ: 106.7333

  mưa rải rác
  21ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 05:58

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.02mm
  • Sức gió: 1.07mps
  • Hướng gió: 155º SSE
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 983mb
 • Thời tiết Trưa Chủ nhật (21-05-2017)

  Mặt trời mọc: 05:12am Mặt trời lặn: 06:27pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.8333 Kinh độ: 106.7333

  mưa vừa
  22ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 05:58

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 4.62mm
  • Sức gió: 1.41mps
  • Hướng gió: 94º E
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 983mb
 • Thời tiết Chiều Chủ nhật (21-05-2017)

  Mặt trời mọc: 05:12am Mặt trời lặn: 06:27pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.8333 Kinh độ: 106.7333

  mưa rải rác
  27ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 05:58

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.91mm
  • Sức gió: 1.72mps
  • Hướng gió: 134º SE
  • Độ ẩm: 90%
  • Độ che phủ: 64%
  • Áp suất: 982mb
 • Thời tiết Tối Chủ nhật (21-05-2017)

  Mặt trời mọc: 05:12am Mặt trời lặn: 06:27pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.8333 Kinh độ: 106.7333

  mưa rải rác
  25ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 05:58

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 2.02mm
  • Sức gió: 1.22mps
  • Hướng gió: 133º SE
  • Độ ẩm: 92%
  • Độ che phủ: 68%
  • Áp suất: 981mb
 • Cập nhật lúc 05:58
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây dày đặc 23ºC 88% 1.15mps 160º SSE 0mm 88%
  6:00 mưa rải rác 22ºC 56% 1.12mps 150º SSE 0.13mm 93%
  9:00 mưa rải rác 21ºC 92% 1.07mps 155º SSE 1.02mm 99%
  12:00 mưa rải rác 22ºC 92% 1.12mps 93º E 1.03mm 99%
  15:00 mưa vừa 22ºC 92% 1.41mps 94º E 4.62mm 100%
  18:00 mưa rải rác 24ºC 92% 1.72mps 105º ESE 2.41mm 100%
  21:00 mưa rải rác 27ºC 64% 1.72mps 134º SE 0.91mm 90%
  24:00 mưa rải rác 28ºC 76% 1.67mps 174º S 0.009999999999998mm 85%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Lạng Sơn

Thứ 7

Dự báo ngày 20-05-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.76mps 190º
 • Độ ẩm: 84%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 64%
 • Áp suất: 981mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 21-05-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.72mps 106º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 983mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 22-05-2017
mưa to

Mưa To

28ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.14mps 139º
 • Độ ẩm: 88%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 64%
 • Áp suất: 983mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 23-05-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 0.17mps 353º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 982mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 24-05-2017
mưa to

Mưa To

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.97mps 34º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 13%
 • Áp suất: 982mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 25-05-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 4.13mps 30º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 40%
 • Áp suất: 986mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 26-05-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.47mps 42º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 26%
 • Áp suất: 986mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 27-05-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.5mps 128º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 49%
 • Áp suất: 985mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 28-05-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.12mps 169º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 37%
 • Áp suất: 981mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 29-05-2017
mưa to

Mưa To

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.66mps 115º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 34%
 • Áp suất: 980mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 30-05-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.69mps 160º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 27%
 • Áp suất: 978mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 31-05-2017
mưa to

Mưa To

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.71mps 159º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 30%
 • Áp suất: 980mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 01-06-2017
mưa to

Mưa To

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.84mps 346º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 58%
 • Áp suất: 983mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 02-06-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 4.04mps 4º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 25%
 • Áp suất: 985mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 03-06-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.92mps 4º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 38%
 • Áp suất: 985mbar
Xem thêm