Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Lạng Sơn. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 7 (13-04-2024)

  Mặt trời mọc: 05:35am Mặt trời lặn: 06:11pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.8333 Kinh độ: 106.7333

  mây dày đặc
  28ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 17:17

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.47mps
  • Hướng gió: 181º S
  • Độ ẩm: 65%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1006mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 7 (13-04-2024)

  Mặt trời mọc: 05:35am Mặt trời lặn: 06:11pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.8333 Kinh độ: 106.7333

  nhiều mây
  24ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 17:17

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.4mps
  • Hướng gió: 185º S
  • Độ ẩm: 76%
  • Độ che phủ: 64%
  • Áp suất: 1008mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 7 (14-04-2024)

  Mặt trời mọc: 05:35am Mặt trời lặn: 06:11pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.8333 Kinh độ: 106.7333

  mây rải rác
  21ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 17:17

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.87mps
  • Hướng gió: 203º SSW
  • Độ ẩm: 95%
  • Độ che phủ: 45%
  • Áp suất: 1009mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 7 (14-04-2024)

  Mặt trời mọc: 05:35am Mặt trời lặn: 06:11pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.8333 Kinh độ: 106.7333

  nhiều mây
  22ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 17:17

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.38mps
  • Hướng gió: 193º SSW
  • Độ ẩm: 89%
  • Độ che phủ: 56%
  • Áp suất: 1011mb
 • Thời tiết Tối Thứ 7 (14-04-2024)

  Mặt trời mọc: 05:35am Mặt trời lặn: 06:11pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.8333 Kinh độ: 106.7333

  nhiều mây
  32ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 17:17

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 5.6mps
  • Hướng gió: 204º SSW
  • Độ ẩm: 42%
  • Độ che phủ: 57%
  • Áp suất: 1009mb
 • Cập nhật lúc 17:17
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây dày đặc 28ºC 99% 5.76mps 209º SSW 0mm 66%
  6:00 mây dày đặc 28ºC 100% 5.18mps 182º S 0mm 62%
  9:00 nhiều mây 24ºC 64% 2.4mps 185º S 0mm 76%
  12:00 nhiều mây 22ºC 63% 2.49mps 203º SSW 0mm 87%
  15:00 mây rải rác 21ºC 45% 2.87mps 203º SSW 0mm 95%
  18:00 ít mây 20ºC 12% 2.2mps 203º SSW 0mm 98%
  21:00 nhiều mây 22ºC 56% 2.38mps 193º SSW 0mm 89%
  24:00 mây dày đặc 28ºC 97% 4.39mps 195º SSW 0mm 57%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Lạng Sơn

Thứ 7

Dự báo ngày 13-04-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

27ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 6.06mps 195º
 • Độ ẩm: 70%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1012mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 14-04-2024
nhiều mây

Nhiều Mây

30ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 5.76mps 189º
 • Độ ẩm: 50%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 84%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 15-04-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

30ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 6.35mps 190º
 • Độ ẩm: 50%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 94%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 16-04-2024
nhiều mây

Nhiều Mây

27ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 6.22mps 209º
 • Độ ẩm: 63%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 71%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 17-04-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 5.31mps 193º
 • Độ ẩm: 85%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 18-04-2024
nhiều mây

Nhiều Mây

28ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 5.43mps 186º
 • Độ ẩm: 68%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 65%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 19-04-2024
mây rải rác

Mây Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 5.15mps 199º
 • Độ ẩm: 62%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 44%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 20-04-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 3.26mps 19º
 • Độ ẩm: 70%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 62%
 • Áp suất: 1007mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 21-04-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 4.23mps 16º
 • Độ ẩm: 85%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 22-04-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

18ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 2.65mps 43º
 • Độ ẩm: 94%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 23-04-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 1.84mps 204º
 • Độ ẩm: 93%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 24-04-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 2.8mps 28º
 • Độ ẩm: 96%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 25-04-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 2.1mps 27º
 • Độ ẩm: 91%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 26-04-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.3mps 201º
 • Độ ẩm: 91%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 27-04-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

21ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 2.63mps 25º
 • Độ ẩm: 88%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1014mbar
Xem thêm