Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Lạng Sơn. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 7 (20-07-2017)

  Mặt trời mọc: 05:21am Mặt trời lặn: 06:37pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.8333 Kinh độ: 106.7333

  mây rải rác
  23ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 19:31

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.52mps
  • Hướng gió: 106º ESE
  • Độ ẩm: 95%
  • Độ che phủ: 48%
  • Áp suất: 987mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 7 (21-07-2017)

  Mặt trời mọc: 05:21am Mặt trời lặn: 06:37pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.8333 Kinh độ: 106.7333

  mưa rải rác
  22ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 19:31

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.615mm
  • Sức gió: 1.06mps
  • Hướng gió: 87º E
  • Độ ẩm: 97%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 986mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 7 (21-07-2017)

  Mặt trời mọc: 05:21am Mặt trời lặn: 06:37pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.8333 Kinh độ: 106.7333

  mưa rải rác
  27ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 19:31

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.265mm
  • Sức gió: 1.36mps
  • Hướng gió: 110º ESE
  • Độ ẩm: 92%
  • Độ che phủ: 76%
  • Áp suất: 988mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 7 (21-07-2017)

  Mặt trời mọc: 05:21am Mặt trời lặn: 06:37pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.8333 Kinh độ: 106.7333

  mưa vừa
  26ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 19:31

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 4.005mm
  • Sức gió: 1.41mps
  • Hướng gió: 111º ESE
  • Độ ẩm: 93%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 986mb
 • Thời tiết Tối Thứ 7 (21-07-2017)

  Mặt trời mọc: 05:21am Mặt trời lặn: 06:37pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.8333 Kinh độ: 106.7333

  mây dày đặc
  23ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 19:31

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.46mps
  • Hướng gió: 9º N
  • Độ ẩm: 96%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 989mb
 • Cập nhật lúc 19:31
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây rải rác 22ºC 48% 1.52mps 106º ESE 0mm 95%
  6:00 mưa rải rác 21ºC 64% 1.13mps 83º E 0.0025mm 95%
  9:00 mưa rải rác 22ºC 92% 1.06mps 87º E 0.615mm 97%
  12:00 mưa rải rác 23ºC 92% 1.55mps 103º ESE 2.25mm 99%
  15:00 mưa rải rác 27ºC 76% 1.36mps 110º ESE 0.265mm 92%
  18:00 mưa rải rác 26ºC 88% 1.86mps 127º SE 1.4mm 95%
  21:00 mưa vừa 26ºC 92% 1.41mps 111º ESE 4.005mm 93%
  24:00 mây dày đặc 25ºC 88% 1mps 82º E 0mm 93%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Lạng Sơn

Thứ 5

Dự báo ngày 20-07-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.01mps 122º
 • Độ ẩm: 93%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 68%
 • Áp suất: 985mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 21-07-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.36mps 111º
 • Độ ẩm: 92%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 76%
 • Áp suất: 988mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 22-07-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.76mps 34º
 • Độ ẩm: 90%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 56%
 • Áp suất: 989mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 23-07-2017
quang mây

Quang Mây

29ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.77mps 296º
 • Độ ẩm: 87%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 986mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 24-07-2017
mưa to

Mưa To

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.05mps 56º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 36%
 • Áp suất: 982mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 25-07-2017
mưa to

Mưa To

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 3.94mps 67º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 38%
 • Áp suất: 981mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 26-07-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.89mps 93º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 983mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 27-07-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.61mps 88º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 14%
 • Áp suất: 983mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 28-07-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.35mps 127º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 982mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 29-07-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.59mps 185º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 6%
 • Áp suất: 981mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 30-07-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.64mps 187º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 6%
 • Áp suất: 978mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 31-07-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.55mps 128º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 5%
 • Áp suất: 978mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 01-08-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 1.39mps 211º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 7%
 • Áp suất: 979mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 02-08-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.48mps 267º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 13%
 • Áp suất: 977mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 03-08-2017
mưa to

Mưa To

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.34mps 355º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 29%
 • Áp suất: 975mbar
Xem thêm