Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Lạng Sơn. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.


 • Thời tiết Hiện tại Thứ 7 (25-10-2014)

  Mặt trời mọc: 05:53am Mặt trời lặn: 05:20pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.83333 Kinh độ: 106.73333

  mưa rải rác
  23ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 18:21

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.85mps
  • Hướng gió: 157º SSE
  • Độ ẩm: 80%
  • Độ che phủ: 64%
  • Áp suất: 993mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 7 (25-10-2014)

  Mặt trời mọc: 05:53am Mặt trời lặn: 05:20pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.83333 Kinh độ: 106.73333

  nhiều mây
  20ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 18:21

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.57mps
  • Hướng gió: 113º ESE
  • Độ ẩm: 89%
  • Độ che phủ: 68%
  • Áp suất: 994mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 7 (26-10-2014)

  Mặt trời mọc: 05:53am Mặt trời lặn: 05:20pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.83333 Kinh độ: 106.73333

  mây dày đặc
  19ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 18:21

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.01mps
  • Hướng gió: 59º ENE
  • Độ ẩm: 91%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 993mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 7 (26-10-2014)

  Mặt trời mọc: 05:53am Mặt trời lặn: 05:20pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.83333 Kinh độ: 106.73333

  mây dày đặc
  24ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 18:21

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.56mps
  • Hướng gió: 76º ENE
  • Độ ẩm: 76%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 995mb
 • Thời tiết Tối Thứ 7 (26-10-2014)

  Mặt trời mọc: 05:53am Mặt trời lặn: 05:20pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.83333 Kinh độ: 106.73333

  nhiều mây
  25ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 18:21

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.37mps
  • Hướng gió: 109º ESE
  • Độ ẩm: 68%
  • Độ che phủ: 76%
  • Áp suất: 993mb
 • Cập nhật lúc 18:21
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 23ºC 88% 2.12mps 130º SE 1mm 74%
  6:00 nhiều mây 21ºC 64% 0.85mps 157º SSE 0mm 80%
  9:00 nhiều mây 20ºC 68% 0.57mps 113º ESE 0mm 89%
  12:00 mây rải rác 19ºC 48% 1.11mps 29º NNE 0mm 92%
  15:00 mây dày đặc 19ºC 88% 1.01mps 59º ENE 0mm 91%
  18:00 mây dày đặc 20ºC 88% 1.06mps 14º NNE 0mm 89%
  21:00 mây dày đặc 24ºC 88% 1.56mps 76º ENE 0mm 76%
  24:00 mây dày đặc 25ºC 92% 2.11mps 113º ESE 0mm 71%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Lạng Sơn

Thứ 7

Dự báo ngày 25-10-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 2.12mps 131º
 • Độ ẩm: 74%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 88%
 • Áp suất: 992mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 26-10-2014
mây dày đặc

Mây Dày đặc

24ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.56mps 76º
 • Độ ẩm: 76%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 88%
 • Áp suất: 995mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 27-10-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 1.86mps 77º
 • Độ ẩm: 70%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 32%
 • Áp suất: 994mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 28-10-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 2.91mps 55º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 19%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 29-10-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 3.3mps 30º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 84%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 30-10-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.41mps 344º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 59%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 31-10-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.92mps 20º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 43%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 01-11-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 7.29mps 19º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 72%
 • Áp suất: 1007mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 02-11-2014
mưa to

Mưa To

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.1mps 74º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 72%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 03-11-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.29mps 147º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 16%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 04-11-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 4.11mps 152º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 46%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 05-11-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 2.89mps 83º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 15%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 06-11-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

13ºC
 • Cao nhất: 13ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 6.86mps 31º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 07-11-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

17ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 11ºC
 • Sức gió: 6.7mps 24º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 14%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 08-11-2014
quang mây

Quang Mây

18ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 10ºC
 • Sức gió: 4.76mps 16º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1024mbar
Xem thêm