Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Lạng Sơn. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (03-12-2023)

  Mặt trời mọc: 06:16am Mặt trời lặn: 05:09pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.8333 Kinh độ: 106.7333

  mây dày đặc
  15ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 20ºC

  Thấp nhất: 14ºC

  Cập nhật lúc 07:40

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.41mps
  • Hướng gió: 28º NNE
  • Độ ẩm: 81%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1020mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (03-12-2023)

  Mặt trời mọc: 06:16am Mặt trời lặn: 05:09pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.8333 Kinh độ: 106.7333

  mây dày đặc
  17ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 20ºC

  Thấp nhất: 14ºC

  Cập nhật lúc 07:40

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.65mps
  • Hướng gió: 31º NNE
  • Độ ẩm: 73%
  • Độ che phủ: 99%
  • Áp suất: 1019mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (04-12-2023)

  Mặt trời mọc: 06:16am Mặt trời lặn: 05:09pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.8333 Kinh độ: 106.7333

  mây dày đặc
  16ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 20ºC

  Thấp nhất: 14ºC

  Cập nhật lúc 07:40

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.42mps
  • Hướng gió: 20º NNE
  • Độ ẩm: 77%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1018mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (04-12-2023)

  Mặt trời mọc: 06:16am Mặt trời lặn: 05:09pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.8333 Kinh độ: 106.7333

  mây dày đặc
  15ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 20ºC

  Thấp nhất: 14ºC

  Cập nhật lúc 07:40

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.27mps
  • Hướng gió: 31º NNE
  • Độ ẩm: 78%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1019mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (04-12-2023)

  Mặt trời mọc: 06:16am Mặt trời lặn: 05:09pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.8333 Kinh độ: 106.7333

  mây dày đặc
  15ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 20ºC

  Thấp nhất: 14ºC

  Cập nhật lúc 07:40

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.49mps
  • Hướng gió: 30º NNE
  • Độ ẩm: 81%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1017mb
 • Cập nhật lúc 07:40
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây dày đặc 18ºC 100% 1.96mps 44º NE 0mm 66%
  6:00 mây dày đặc 18ºC 100% 2.54mps 39º NE 0mm 68%
  9:00 mây dày đặc 17ºC 99% 1.65mps 31º NNE 0mm 73%
  12:00 mây dày đặc 16ºC 100% 1.59mps 29º NNE 0mm 75%
  15:00 mây dày đặc 16ºC 100% 1.42mps 20º NNE 0mm 77%
  18:00 mây dày đặc 16ºC 100% 1.58mps 36º NE 0mm 77%
  21:00 mây dày đặc 15ºC 100% 2.27mps 31º NNE 0mm 78%
  24:00 mây dày đặc 15ºC 100% 2.55mps 23º NNE 0mm 78%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Lạng Sơn

Chủ nhật

Dự báo ngày 03-12-2023
mây dày đặc

Mây Dày đặc

19ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 2.54mps 39º
 • Độ ẩm: 63%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 04-12-2023
mây dày đặc

Mây Dày đặc

15ºC
 • Cao nhất: 16ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 2.65mps 23º
 • Độ ẩm: 79%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 05-12-2023
mây dày đặc

Mây Dày đặc

17ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 1.8mps 29º
 • Độ ẩm: 78%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 06-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

16ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 5.43mps 17º
 • Độ ẩm: 89%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 07-12-2023
mây rải rác

Mây Rải Rác

21ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 2.24mps 35º
 • Độ ẩm: 49%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 31%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 08-12-2023
nhiều mây

Nhiều Mây

22ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 4.39mps 204º
 • Độ ẩm: 60%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 83%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 09-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

20ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.31mps 181º
 • Độ ẩm: 87%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1014mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 10-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.31mps 141º
 • Độ ẩm: 90%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 11-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.78mps 170º
 • Độ ẩm: 78%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 87%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 12-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 4.88mps 185º
 • Độ ẩm: 87%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 13-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 3.88mps 179º
 • Độ ẩm: 76%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 91%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 14-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 2.99mps 164º
 • Độ ẩm: 71%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 62%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 15-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 3.61mps 170º
 • Độ ẩm: 76%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 95%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 16-12-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 3.93mps 30º
 • Độ ẩm: 74%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1016mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 17-12-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

10ºC
 • Cao nhất: 13ºC
 • Thấp nhất: 9ºC
 • Sức gió: 5.58mps 20º
 • Độ ẩm: 93%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1023mbar
Xem thêm