Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Lạng Sơn. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 3 (03-03-2015)

  Mặt trời mọc: 06:13am Mặt trời lặn: 05:57pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.83333 Kinh độ: 106.73333

  mưa rải rác
  19ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 19ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 06:54

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.5mm
  • Sức gió: 1.16mps
  • Hướng gió: 152º SSE
  • Độ ẩm: 95%
  • Độ che phủ: 68%
  • Áp suất: 987mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 3 (03-03-2015)

  Mặt trời mọc: 06:13am Mặt trời lặn: 05:57pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.83333 Kinh độ: 106.73333

  mưa rải rác
  23ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 19ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 06:54

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.5mm
  • Sức gió: 1.76mps
  • Hướng gió: 116º ESE
  • Độ ẩm: 82%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 989mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 3 (03-03-2015)

  Mặt trời mọc: 06:13am Mặt trời lặn: 05:57pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.83333 Kinh độ: 106.73333

  mưa rải rác
  20ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 19ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 06:54

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.5mm
  • Sức gió: 5.66mps
  • Hướng gió: 41º NE
  • Độ ẩm: 65%
  • Độ che phủ: 24%
  • Áp suất: 986mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 3 (03-03-2015)

  Mặt trời mọc: 06:13am Mặt trời lặn: 05:57pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.83333 Kinh độ: 106.73333

  quang mây
  16ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 19ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 06:54

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.84mps
  • Hướng gió: 45º NE
  • Độ ẩm: 73%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 989mb
 • Thời tiết Tối Thứ 3 (04-03-2015)

  Mặt trời mọc: 06:13am Mặt trời lặn: 05:57pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.83333 Kinh độ: 106.73333

  mây dày đặc
  14ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 19ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 06:54

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.76mps
  • Hướng gió: 25º NNE
  • Độ ẩm: 84%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 988mb
 • Cập nhật lúc 06:54
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 19ºC 92% 1.46mps 177º S 0.25mm 98%
  6:00 mưa rải rác 19ºC 68% 1.16mps 152º SSE 0.5mm 95%
  9:00 mưa rải rác 23ºC 92% 1.76mps 116º ESE 0.5mm 82%
  12:00 mưa rải rác 22ºC 92% 3.82mps 29º NNE 0.5mm 88%
  15:00 mưa rải rác 20ºC 24% 5.66mps 41º NE 0.5mm 65%
  18:00 nhiều mây 18ºC 76% 5.11mps 40º NE 0mm 68%
  21:00 quang mây 16ºC 0% 3.84mps 45º NE 0mm 73%
  24:00 nhiều mây 13ºC 64% 1.36mps 30º NNE 0mm 84%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Lạng Sơn

Thứ 2

Dự báo ngày 02-03-2015
mây dày đặc

Mây Dày đặc

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.66mps 182º
 • Độ ẩm: 94%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 994mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 03-03-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

18ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 7.02mps 16º
 • Độ ẩm: 77%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 36%
 • Áp suất: 997mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 04-03-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

17ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 2.55mps 61º
 • Độ ẩm: 72%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 998mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 05-03-2015
quang mây

Quang Mây

24ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 1.65mps 46º
 • Độ ẩm: 66%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 997mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 06-03-2015
quang mây

Quang Mây

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 4.46mps 59º
 • Độ ẩm: 59%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 998mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 07-03-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 1.14mps 89º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 64%
 • Áp suất: 992mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 08-03-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 3.93mps 199º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 2%
 • Áp suất: 991mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 09-03-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 3.18mps 186º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 4%
 • Áp suất: 991mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 10-03-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 4.6mps 187º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 7%
 • Áp suất: 990mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 11-03-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 2.71mps 147º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 89%
 • Áp suất: 988mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 12-03-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 3.83mps 47º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 90%
 • Áp suất: 992mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 13-03-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 2.05mps 107º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 991mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 14-03-2015
quang mây

Quang Mây

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 3.13mps 25º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 16%
 • Áp suất: 998mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 15-03-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 3.76mps 157º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 25%
 • Áp suất: 996mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 16-03-2015
mưa to

Mưa To

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 1.86mps 70º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 998mbar
Xem thêm