Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Lạng Sơn. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (13-06-2021)

  Mặt trời mọc: 05:09am Mặt trời lặn: 06:36pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.8333 Kinh độ: 106.7333

  mưa rải rác
  24ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 01:14

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.05mps
  • Hướng gió: 121º ESE
  • Độ ẩm: 93%
  • Độ che phủ: 71%
  • Áp suất: 1004mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (13-06-2021)

  Mặt trời mọc: 05:09am Mặt trời lặn: 06:36pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.8333 Kinh độ: 106.7333

  mưa rải rác
  28ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 01:14

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 2.57mm
  • Sức gió: 2.71mps
  • Hướng gió: 128º SE
  • Độ ẩm: 77%
  • Độ che phủ: 95%
  • Áp suất: 1004mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (13-06-2021)

  Mặt trời mọc: 05:09am Mặt trời lặn: 06:36pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.8333 Kinh độ: 106.7333

  mưa rải rác
  24ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 01:14

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.85mm
  • Sức gió: 2.04mps
  • Hướng gió: 144º SE
  • Độ ẩm: 92%
  • Độ che phủ: 62%
  • Áp suất: 1004mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (14-06-2021)

  Mặt trời mọc: 05:09am Mặt trời lặn: 06:36pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.8333 Kinh độ: 106.7333

  mưa rải rác
  23ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 01:14

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.26mm
  • Sức gió: 0.9mps
  • Hướng gió: 142º SE
  • Độ ẩm: 95%
  • Độ che phủ: 83%
  • Áp suất: 1004mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (14-06-2021)

  Mặt trời mọc: 05:09am Mặt trời lặn: 06:36pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.8333 Kinh độ: 106.7333

  mưa rải rác
  25ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 01:14

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.47mm
  • Sức gió: 1.48mps
  • Hướng gió: 131º SE
  • Độ ẩm: 88%
  • Độ che phủ: 71%
  • Áp suất: 1005mb
 • Cập nhật lúc 01:14
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 23ºC 59% 1.3mps 66º ENE 1.15mm 94%
  6:00 mưa rải rác 26ºC 78% 2.28mps 100º E 0.74mm 81%
  9:00 mưa rải rác 28ºC 95% 2.71mps 128º SE 2.57mm 77%
  12:00 mưa rải rác 28ºC 76% 3.71mps 141º SE 2.45mm 78%
  15:00 mưa rải rác 24ºC 62% 2.04mps 144º SE 0.85mm 92%
  18:00 mưa rải rác 24ºC 69% 1.08mps 149º SSE 0.15mm 95%
  21:00 mưa rải rác 23ºC 83% 0.9mps 142º SE 0.26mm 95%
  24:00 mưa rải rác 23ºC 61% 0.99mps 160º SSE 0.38mm 94%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Lạng Sơn

Chủ nhật

Dự báo ngày 13-06-2021
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.71mps 141º
 • Độ ẩm: 72%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 93%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 14-06-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 4.61mps 172º
 • Độ ẩm: 77%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 85%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 15-06-2021
nhiều mây

Nhiều Mây

30ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 4.45mps 218º
 • Độ ẩm: 60%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 58%
 • Áp suất: 1001mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 16-06-2021
nhiều mây

Nhiều Mây

31ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.26mps 213º
 • Độ ẩm: 60%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 80%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 17-06-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.46mps 202º
 • Độ ẩm: 58%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 18-06-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.86mps 195º
 • Độ ẩm: 55%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 51%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 19-06-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 4.02mps 216º
 • Độ ẩm: 56%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 53%
 • Áp suất: 1002mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 20-06-2021
mây dày đặc

Mây Dày đặc

33ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.52mps 219º
 • Độ ẩm: 55%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1001mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 21-06-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 3.07mps 30º
 • Độ ẩm: 88%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 22-06-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.94mps 6º
 • Độ ẩm: 61%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 78%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 23-06-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 4.34mps 49º
 • Độ ẩm: 57%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 97%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 24-06-2021
mây dày đặc

Mây Dày đặc

29ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.09mps 224º
 • Độ ẩm: 53%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 25-06-2021
mây dày đặc

Mây Dày đặc

31ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.74mps 237º
 • Độ ẩm: 52%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 26-06-2021
mây dày đặc

Mây Dày đặc

33ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.55mps 160º
 • Độ ẩm: 44%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1003mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 27-06-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.98mps 169º
 • Độ ẩm: 48%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1003mbar
Xem thêm