Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Lạng Sơn. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 4 (01-07-2015)

  Mặt trời mọc: 05:13am Mặt trời lặn: 06:40pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.83333 Kinh độ: 106.73333

  quang mây
  34ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 33ºC

  Thấp nhất: 30ºC

  Cập nhật lúc 22:43

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.21mps
  • Hướng gió: 214º SW
  • Độ ẩm: 47%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 977mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 4 (02-07-2015)

  Mặt trời mọc: 05:13am Mặt trời lặn: 06:40pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.83333 Kinh độ: 106.73333

  mây rải rác
  29ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 33ºC

  Thấp nhất: 30ºC

  Cập nhật lúc 22:43

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.26mps
  • Hướng gió: 166º SSE
  • Độ ẩm: 59%
  • Độ che phủ: 36%
  • Áp suất: 978mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 4 (02-07-2015)

  Mặt trời mọc: 05:13am Mặt trời lặn: 06:40pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.83333 Kinh độ: 106.73333

  quang mây
  31ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 33ºC

  Thấp nhất: 30ºC

  Cập nhật lúc 22:43

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.26mps
  • Hướng gió: 193º SSW
  • Độ ẩm: 59%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 979mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 4 (02-07-2015)

  Mặt trời mọc: 05:13am Mặt trời lặn: 06:40pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.83333 Kinh độ: 106.73333

  ít mây
  38ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 33ºC

  Thấp nhất: 30ºC

  Cập nhật lúc 22:43

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.66mps
  • Hướng gió: 212º SSW
  • Độ ẩm: 42%
  • Độ che phủ: 12%
  • Áp suất: 977mb
 • Thời tiết Tối Thứ 4 (02-07-2015)

  Mặt trời mọc: 05:13am Mặt trời lặn: 06:40pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.83333 Kinh độ: 106.73333

  mây rải rác
  34ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 33ºC

  Thấp nhất: 30ºC

  Cập nhật lúc 22:43

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.12mps
  • Hướng gió: 191º S
  • Độ ẩm: 47%
  • Độ che phủ: 32%
  • Áp suất: 977mb
 • Cập nhật lúc 22:43
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 quang mây 34ºC 0% 3.21mps 214º SW 0mm 47%
  6:00 quang mây 31ºC 0% 3.06mps 174º S 0mm 55%
  9:00 mây rải rác 29ºC 36% 2.26mps 166º SSE 0mm 59%
  12:00 quang mây 28ºC 8% 1.11mps 146º SE 0mm 73%
  15:00 quang mây 31ºC 0% 2.26mps 193º SSW 0mm 59%
  18:00 quang mây 36ºC 0% 3.41mps 222º SW 0mm 48%
  21:00 ít mây 38ºC 12% 3.66mps 212º SSW 0mm 42%
  24:00 ít mây 37ºC 24% 3.66mps 205º SSW 0mm 40%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Lạng Sơn

Thứ 4

Dự báo ngày 01-07-2015
quang mây

Quang Mây

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 30ºC
 • Sức gió: 3.26mps 223º
 • Độ ẩm: 52%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 978mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 02-07-2015
ít mây

ít Mây

35ºC
 • Cao nhất: 37ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 2.31mps 226º
 • Độ ẩm: 56%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 980mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 03-07-2015
quang mây

Quang Mây

35ºC
 • Cao nhất: 38ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 1.56mps 226º
 • Độ ẩm: 59%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 980mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 04-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

37ºC
 • Cao nhất: 37ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 2.06mps 184º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 21%
 • Áp suất: 977mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 05-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 4.87mps 22º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 34%
 • Áp suất: 978mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 06-07-2015
quang mây

Quang Mây

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 5.21mps 17º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 2%
 • Áp suất: 980mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 07-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 4.86mps 8º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 979mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 08-07-2015
quang mây

Quang Mây

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 5.74mps 5º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 977mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 09-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 5.13mps 350º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 978mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 10-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 5.43mps 5º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 17%
 • Áp suất: 981mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 11-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 5.6mps 24º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 49%
 • Áp suất: 983mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 12-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 4.6mps 16º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 4%
 • Áp suất: 982mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 13-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 3.83mps 21º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 16%
 • Áp suất: 983mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 14-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

35ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 4.6mps 28º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 981mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 15-07-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.24mps 36º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 51%
 • Áp suất: 982mbar
Xem thêm