Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Lạng Sơn. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 6 (22-06-2018)

  Mặt trời mọc: 05:11am Mặt trời lặn: 06:39pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.8333 Kinh độ: 106.7333

  ít mây
  32ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 35ºC

  Thấp nhất: 29ºC

  Cập nhật lúc 09:55

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.59mps
  • Hướng gió: 204º SSW
  • Độ ẩm: 56%
  • Độ che phủ: 48%
  • Áp suất: 982mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 6 (22-06-2018)

  Mặt trời mọc: 05:11am Mặt trời lặn: 06:39pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.8333 Kinh độ: 106.7333

  nhiều mây
  35ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 35ºC

  Thấp nhất: 29ºC

  Cập nhật lúc 09:55

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.66mps
  • Hướng gió: 204º SSW
  • Độ ẩm: 52%
  • Độ che phủ: 80%
  • Áp suất: 980mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 6 (22-06-2018)

  Mặt trời mọc: 05:11am Mặt trời lặn: 06:39pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.8333 Kinh độ: 106.7333

  mây rải rác
  32ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 35ºC

  Thấp nhất: 29ºC

  Cập nhật lúc 09:55

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.37mps
  • Hướng gió: 205º SSW
  • Độ ẩm: 54%
  • Độ che phủ: 32%
  • Áp suất: 980mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 6 (23-06-2018)

  Mặt trời mọc: 05:11am Mặt trời lặn: 06:39pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.8333 Kinh độ: 106.7333

  ít mây
  27ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 35ºC

  Thấp nhất: 29ºC

  Cập nhật lúc 09:55

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.22mps
  • Hướng gió: 195º SSW
  • Độ ẩm: 68%
  • Độ che phủ: 24%
  • Áp suất: 980mb
 • Thời tiết Tối Thứ 6 (23-06-2018)

  Mặt trời mọc: 05:11am Mặt trời lặn: 06:39pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.8333 Kinh độ: 106.7333

  trời quang mây
  29ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 35ºC

  Thấp nhất: 29ºC

  Cập nhật lúc 09:55

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.31mps
  • Hướng gió: 217º SW
  • Độ ẩm: 57%
  • Độ che phủ: 8%
  • Áp suất: 981mb
 • Cập nhật lúc 09:55
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 ít mây 32ºC 12% 2.68mps 192º SSW 0mm 64%
  6:00 mây rải rác 34ºC 48% 4.59mps 204º SSW 0mm 56%
  9:00 nhiều mây 35ºC 80% 4.66mps 204º SSW 0mm 52%
  12:00 nhiều mây 35ºC 56% 4.47mps 205º SSW 0mm 50%
  15:00 mây rải rác 32ºC 32% 3.37mps 205º SSW 0mm 54%
  18:00 mây rải rác 29ºC 32% 2.06mps 188º S 0mm 65%
  21:00 ít mây 27ºC 24% 2.22mps 195º SSW 0mm 68%
  24:00 ít mây 27ºC 24% 3.46mps 214º SW 0mm 63%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Lạng Sơn

Thứ 6

Dự báo ngày 22-06-2018
mây rải rác

Mây Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 4.59mps 204º
 • Độ ẩm: 56%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 48%
 • Áp suất: 982mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 23-06-2018
trời quang mây

Trời Quang Mây

32ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 5.41mps 216º
 • Độ ẩm: 52%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 981mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 24-06-2018
ít mây

ít Mây

32ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 5.42mps 204º
 • Độ ẩm: 50%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 981mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 25-06-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 5.06mps 178º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 56%
 • Áp suất: 978mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 26-06-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 4.49mps 172º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 22%
 • Áp suất: 980mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 27-06-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.5mps 180º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 28%
 • Áp suất: 982mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 28-06-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 3.04mps 186º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 26%
 • Áp suất: 981mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 29-06-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

35ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 1.96mps 193º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 26%
 • Áp suất: 979mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 30-06-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

36ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 3.25mps 174º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 15%
 • Áp suất: 977mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 01-07-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

36ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 2.29mps 176º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 25%
 • Áp suất: 977mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 02-07-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 3.34mps 169º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 978mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 03-07-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 2.77mps 148º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 29%
 • Áp suất: 979mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 04-07-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

35ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 1.99mps 148º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 26%
 • Áp suất: 978mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 05-07-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.08mps 200º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 60%
 • Áp suất: 977mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 06-07-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.66mps 166º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 15%
 • Áp suất: 977mbar
Xem thêm