Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Lạng Sơn. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 4 (23-04-2017)

  Mặt trời mọc: 05:27am Mặt trời lặn: 06:15pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.8333 Kinh độ: 106.7333

  mưa rải rác
  22ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 05:33

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.12mps
  • Hướng gió: 13º NNE
  • Độ ẩm: 70%
  • Độ che phủ: 76%
  • Áp suất: 992mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 4 (23-04-2017)

  Mặt trời mọc: 05:27am Mặt trời lặn: 06:15pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.8333 Kinh độ: 106.7333

  mây dày đặc
  22ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 05:33

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.91mps
  • Hướng gió: 56º NE
  • Độ ẩm: 72%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 990mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 4 (24-04-2017)

  Mặt trời mọc: 05:27am Mặt trời lặn: 06:15pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.8333 Kinh độ: 106.7333

  mưa rải rác
  17ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 05:33

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.395mm
  • Sức gió: 1.6mps
  • Hướng gió: 18º NNE
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 991mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 4 (24-04-2017)

  Mặt trời mọc: 05:27am Mặt trời lặn: 06:15pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.8333 Kinh độ: 106.7333

  mưa rải rác
  17ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 05:33

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.11mm
  • Sức gió: 1.74mps
  • Hướng gió: 33º NNE
  • Độ ẩm: 98%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 990mb
 • Thời tiết Tối Thứ 4 (24-04-2017)

  Mặt trời mọc: 05:27am Mặt trời lặn: 06:15pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.8333 Kinh độ: 106.7333

  mưa rải rác
  21ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 05:33

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.61mm
  • Sức gió: 1.61mps
  • Hướng gió: 101º E
  • Độ ẩm: 94%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 988mb
 • Cập nhật lúc 05:33
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 24ºC 76% 2.12mps 13º NNE 0.005mm 70%
  6:00 nhiều mây 24ºC 68% 1.87mps 56º NE 0mm 69%
  9:00 mây dày đặc 22ºC 88% 0.91mps 56º NE 0mm 72%
  12:00 mưa rải rác 19ºC 92% 0.83mps 13º NNE 0.24mm 85%
  15:00 mưa rải rác 17ºC 88% 1.6mps 18º NNE 0.395mm 100%
  18:00 mưa rải rác 16ºC 76% 1.49mps 32º NNE 0.05mm 100%
  21:00 mưa rải rác 17ºC 92% 1.74mps 33º NNE 0.11mm 98%
  24:00 mưa rải rác 19ºC 92% 1.76mps 43º NE 0.405mm 95%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Lạng Sơn

Chủ nhật

Dự báo ngày 23-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.78mps 16º
 • Độ ẩm: 75%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 993mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 24-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

19ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 1.76mps 44º
 • Độ ẩm: 95%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 991mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 25-04-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 2.02mps 179º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 986mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 26-04-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.24mps 117º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 985mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 27-04-2017
mưa to

Mưa To

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 1.76mps 58º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 25%
 • Áp suất: 987mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 28-04-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

18ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 4.84mps 22º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 993mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 29-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 2.18mps 38º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 1%
 • Áp suất: 992mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 30-04-2017
quang mây

Quang Mây

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.42mps 173º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 990mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 01-05-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 3.97mps 198º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 15%
 • Áp suất: 985mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 02-05-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 4.61mps 204º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 4%
 • Áp suất: 983mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 03-05-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.62mps 190º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 11%
 • Áp suất: 984mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 04-05-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 4.83mps 188º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 36%
 • Áp suất: 986mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 05-05-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 4.4mps 207º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 1%
 • Áp suất: 985mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 06-05-2017
quang mây

Quang Mây

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 4.44mps 36º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 6%
 • Áp suất: 994mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 07-05-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 1.88mps 179º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 46%
 • Áp suất: 990mbar
Xem thêm