Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Lạng Sơn. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (24-03-2017)

  Mặt trời mọc: 05:53am Mặt trời lặn: 06:05pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.8333 Kinh độ: 106.7333

  mưa rải rác
  21ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 23:18

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.3325mm
  • Sức gió: 2.12mps
  • Hướng gió: 167º SSE
  • Độ ẩm: 97%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 989mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (24-03-2017)

  Mặt trời mọc: 05:53am Mặt trời lặn: 06:05pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.8333 Kinh độ: 106.7333

  mưa rải rác
  26ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 23:18

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.035mm
  • Sức gió: 4.94mps
  • Hướng gió: 174º S
  • Độ ẩm: 74%
  • Độ che phủ: 24%
  • Áp suất: 989mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (24-03-2017)

  Mặt trời mọc: 05:53am Mặt trời lặn: 06:05pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.8333 Kinh độ: 106.7333

  clear sky
  23ºC

  Clear Sky

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 23:18

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.47mps
  • Hướng gió: 170º S
  • Độ ẩm: 73%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 989mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (25-03-2017)

  Mặt trời mọc: 05:53am Mặt trời lặn: 06:05pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.8333 Kinh độ: 106.7333

  mưa rải rác
  19ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 23:18

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.025mm
  • Sức gió: 1.11mps
  • Hướng gió: 111º ESE
  • Độ ẩm: 97%
  • Độ che phủ: 64%
  • Áp suất: 991mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (25-03-2017)

  Mặt trời mọc: 05:53am Mặt trời lặn: 06:05pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.8333 Kinh độ: 106.7333

  mưa rải rác
  14ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 23:18

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.725mm
  • Sức gió: 7.17mps
  • Hướng gió: 25º NNE
  • Độ ẩm: 98%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 995mb
 • Cập nhật lúc 23:18
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 22ºC 92% 2.41mps 167º SSE 0.5075mm 98%
  6:00 mưa rải rác 23ºC 92% 4.67mps 173º S 0.395mm 92%
  9:00 mưa rải rác 26ºC 24% 4.94mps 174º S 0.035mm 74%
  12:00 clear sky 27ºC 0% 4.85mps 175º S 0mm 66%
  15:00 clear sky 23ºC 0% 3.47mps 170º S 0mm 73%
  18:00 clear sky 20ºC 0% 1.42mps 150º SSE 0mm 96%
  21:00 mưa rải rác 19ºC 64% 1.11mps 111º ESE 0.025mm 97%
  24:00 mưa rải rác 19ºC 92% 3.77mps 23º NNE 2.175mm 100%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Lạng Sơn

Thứ 5

Dự báo ngày 23-03-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.12mps 167º
 • Độ ẩm: 97%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 989mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 24-03-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 4.67mps 174º
 • Độ ẩm: 92%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 992mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 25-03-2017
mưa to

Mưa To

14ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 7.56mps 24º
 • Độ ẩm: 97%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 88%
 • Áp suất: 997mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 26-03-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

12ºC
 • Cao nhất: 14ºC
 • Thấp nhất: 10ºC
 • Sức gió: 6.91mps 27º
 • Độ ẩm: 83%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 88%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 27-03-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

17ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 7ºC
 • Sức gió: 1.83mps 79º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 72%
 • Áp suất: 999mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 28-03-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 9ºC
 • Sức gió: 2.37mps 189º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 11%
 • Áp suất: 993mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 29-03-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 1.96mps 82º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 41%
 • Áp suất: 993mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 30-03-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 3.7mps 189º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 18%
 • Áp suất: 992mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 31-03-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 4.89mps 193º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 991mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 01-04-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 4.32mps 194º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 64%
 • Áp suất: 989mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 02-04-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 3.73mps 193º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 40%
 • Áp suất: 986mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 03-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 3.94mps 36º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 85%
 • Áp suất: 993mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 04-04-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 1.94mps 82º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 994mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 05-04-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 2.36mps 142º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 81%
 • Áp suất: 989mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 06-04-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 3.68mps 208º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 19%
 • Áp suất: 984mbar
Xem thêm