Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Lạng Sơn. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 6 (14-12-2018)

  Mặt trời mọc: 06:23am Mặt trời lặn: 05:12pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.8333 Kinh độ: 106.7333

  mây rải rác
  10ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 15ºC

  Thấp nhất: 9ºC

  Cập nhật lúc 18:49

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.58mps
  • Hướng gió: 25º NNE
  • Độ ẩm: 89%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1002mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 6 (14-12-2018)

  Mặt trời mọc: 06:23am Mặt trời lặn: 05:12pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.8333 Kinh độ: 106.7333

  nhiều mây
  15ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 15ºC

  Thấp nhất: 9ºC

  Cập nhật lúc 18:49

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.77mps
  • Hướng gió: 26º NNE
  • Độ ẩm: 67%
  • Độ che phủ: 56%
  • Áp suất: 1002mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 6 (14-12-2018)

  Mặt trời mọc: 06:23am Mặt trời lặn: 05:12pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.8333 Kinh độ: 106.7333

  nhiều mây
  12ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 15ºC

  Thấp nhất: 9ºC

  Cập nhật lúc 18:49

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.21mps
  • Hướng gió: 30º NNE
  • Độ ẩm: 76%
  • Độ che phủ: 80%
  • Áp suất: 1002mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 6 (15-12-2018)

  Mặt trời mọc: 06:23am Mặt trời lặn: 05:12pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.8333 Kinh độ: 106.7333

  mưa rải rác
  10ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 15ºC

  Thấp nhất: 9ºC

  Cập nhật lúc 18:49

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.14mm
  • Sức gió: 1.61mps
  • Hướng gió: 23º NNE
  • Độ ẩm: 91%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1002mb
 • Thời tiết Tối Thứ 6 (15-12-2018)

  Mặt trời mọc: 06:23am Mặt trời lặn: 05:12pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.8333 Kinh độ: 106.7333

  mưa rải rác
  9ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 15ºC

  Thấp nhất: 9ºC

  Cập nhật lúc 18:49

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.09mm
  • Sức gió: 1.76mps
  • Hướng gió: 19º NNE
  • Độ ẩm: 98%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 1002mb
 • Cập nhật lúc 18:49
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây rải rác 9ºC 36% 3.92mps 30º NNE 0mm 80%
  6:00 mây rải rác 13ºC 32% 3.47mps 30º NNE 0mm 70%
  9:00 nhiều mây 15ºC 56% 3.77mps 26º NNE 0mm 67%
  12:00 mưa rải rác 14ºC 68% 3.61mps 32º NNE 0.01mm 68%
  15:00 nhiều mây 12ºC 80% 2.21mps 30º NNE 0mm 76%
  18:00 mưa rải rác 11ºC 92% 1.61mps 25º NNE 0.09mm 83%
  21:00 mưa rải rác 10ºC 92% 1.61mps 23º NNE 0.14mm 91%
  24:00 mưa rải rác 9ºC 92% 1.5mps 25º NNE 0.22mm 98%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Lạng Sơn

Thứ 6

Dự báo ngày 14-12-2018
mây rải rác

Mây Rải Rác

13ºC
 • Cao nhất: 15ºC
 • Thấp nhất: 9ºC
 • Sức gió: 3.47mps 30º
 • Độ ẩm: 70%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 32%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 15-12-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

13ºC
 • Cao nhất: 16ºC
 • Thấp nhất: 9ºC
 • Sức gió: 1.91mps 17º
 • Độ ẩm: 82%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1003mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 16-12-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

12ºC
 • Cao nhất: 15ºC
 • Thấp nhất: 10ºC
 • Sức gió: 7.27mps 25º
 • Độ ẩm: 63%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 76%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 17-12-2018
trời quang mây

Trời Quang Mây

18ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 5ºC
 • Sức gió: 4.44mps 30º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 997mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 18-12-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 4ºC
 • Sức gió: 1.72mps 220º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 991mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 19-12-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 1.77mps 165º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 78%
 • Áp suất: 986mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 20-12-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 4.64mps 27º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 77%
 • Áp suất: 992mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 21-12-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 2.41mps 42º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 39%
 • Áp suất: 992mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 22-12-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

16ºC
 • Cao nhất: 16ºC
 • Thấp nhất: 9ºC
 • Sức gió: 3.95mps 29º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 993mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 23-12-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

10ºC
 • Cao nhất: 10ºC
 • Thấp nhất: 7ºC
 • Sức gió: 5.97mps 25º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 999mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 24-12-2018
trời quang mây

Trời Quang Mây

10ºC
 • Cao nhất: 10ºC
 • Thấp nhất: 5ºC
 • Sức gió: 4.9mps 32º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 5%
 • Áp suất: 998mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 25-12-2018
trời quang mây

Trời Quang Mây

11ºC
 • Cao nhất: 11ºC
 • Thấp nhất: 3ºC
 • Sức gió: 4.27mps 23º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 48%
 • Áp suất: 996mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 26-12-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

13ºC
 • Cao nhất: 13ºC
 • Thấp nhất: 4ºC
 • Sức gió: 2.64mps 44º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 88%
 • Áp suất: 993mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 27-12-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

14ºC
 • Cao nhất: 14ºC
 • Thấp nhất: 9ºC
 • Sức gió: 6.15mps 22º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 998mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 28-12-2018
trời quang mây

Trời Quang Mây

6ºC
 • Cao nhất: 6ºC
 • Thấp nhất: 6ºC
 • Sức gió: 5.89mps 17º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1002mbar
Xem thêm