Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Lạng Sơn. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 7 (13-07-2024)

  Mặt trời mọc: 05:19am Mặt trời lặn: 06:38pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.8333 Kinh độ: 106.7333

  mưa rải rác
  24ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 23:42

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.52mps
  • Hướng gió: 122º ESE
  • Độ ẩm: 93%
  • Độ che phủ: 95%
  • Áp suất: 1006mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 7 (13-07-2024)

  Mặt trời mọc: 05:19am Mặt trời lặn: 06:38pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.8333 Kinh độ: 106.7333

  nhiều mây
  26ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 23:42

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.83mps
  • Hướng gió: 143º SE
  • Độ ẩm: 81%
  • Độ che phủ: 62%
  • Áp suất: 1002mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 7 (14-07-2024)

  Mặt trời mọc: 05:19am Mặt trời lặn: 06:38pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.8333 Kinh độ: 106.7333

  nhiều mây
  24ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 23:42

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.54mps
  • Hướng gió: 147º SSE
  • Độ ẩm: 92%
  • Độ che phủ: 61%
  • Áp suất: 1004mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 7 (14-07-2024)

  Mặt trời mọc: 05:19am Mặt trời lặn: 06:38pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.8333 Kinh độ: 106.7333

  mây dày đặc
  25ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 23:42

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.74mps
  • Hướng gió: 103º ESE
  • Độ ẩm: 85%
  • Độ che phủ: 99%
  • Áp suất: 1006mb
 • Thời tiết Tối Thứ 7 (14-07-2024)

  Mặt trời mọc: 05:19am Mặt trời lặn: 06:38pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.8333 Kinh độ: 106.7333

  mây dày đặc
  31ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 23:42

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.19mps
  • Hướng gió: 167º SSE
  • Độ ẩm: 55%
  • Độ che phủ: 99%
  • Áp suất: 1003mb
 • Cập nhật lúc 23:42
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 31ºC 88% 4.34mps 154º SSE 1.04mm 62%
  6:00 mưa rải rác 30ºC 89% 4.47mps 151º SSE 0.66mm 65%
  9:00 nhiều mây 26ºC 62% 3.83mps 143º SE 0mm 81%
  12:00 mây rải rác 24ºC 34% 2.95mps 151º SSE 0mm 89%
  15:00 nhiều mây 24ºC 61% 1.54mps 147º SSE 0mm 92%
  18:00 mây dày đặc 23ºC 99% 0.6mps 125º SE 0mm 96%
  21:00 mây dày đặc 25ºC 99% 0.74mps 103º ESE 0mm 85%
  24:00 mưa rải rác 29ºC 99% 1.9mps 160º SSE 0.68mm 63%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Lạng Sơn

Thứ 7

Dự báo ngày 13-07-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 4.7mps 145º
 • Độ ẩm: 61%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 88%
 • Áp suất: 1002mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 14-07-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.19mps 167º
 • Độ ẩm: 58%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 15-07-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.81mps 59º
 • Độ ẩm: 64%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 63%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 16-07-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.77mps 55º
 • Độ ẩm: 71%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 95%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 17-07-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.67mps 131º
 • Độ ẩm: 80%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 18-07-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 3.11mps 58º
 • Độ ẩm: 67%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 69%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 19-07-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 4.78mps 50º
 • Độ ẩm: 69%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 80%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 20-07-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.84mps 132º
 • Độ ẩm: 90%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 91%
 • Áp suất: 1003mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 21-07-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.17mps 355º
 • Độ ẩm: 71%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 58%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 22-07-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

30ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.93mps 200º
 • Độ ẩm: 69%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1000mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 23-07-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

28ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.46mps 160º
 • Độ ẩm: 79%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 999mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 24-07-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.21mps 176º
 • Độ ẩm: 72%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1000mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 25-07-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.73mps 171º
 • Độ ẩm: 72%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1001mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 26-07-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.62mps 106º
 • Độ ẩm: 90%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 27-07-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.59mps 29º
 • Độ ẩm: 95%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1003mbar
Xem thêm