Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Lạng Sơn. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 3 (23-04-2019)

  Mặt trời mọc: 05:27am Mặt trời lặn: 06:15pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.8333 Kinh độ: 106.7333

  mây rải rác
  25ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 19:38

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.3mps
  • Hướng gió: 181º S
  • Độ ẩm: 91%
  • Độ che phủ: 63%
  • Áp suất: 1006mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 3 (23-04-2019)

  Mặt trời mọc: 05:27am Mặt trời lặn: 06:15pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.8333 Kinh độ: 106.7333

  mưa rải rác
  26ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 19:38

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.187mm
  • Sức gió: 2.4mps
  • Hướng gió: 190º S
  • Độ ẩm: 85%
  • Độ che phủ: 98%
  • Áp suất: 1008mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 3 (23-04-2019)

  Mặt trời mọc: 05:27am Mặt trời lặn: 06:15pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.8333 Kinh độ: 106.7333

  nhiều mây
  25ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 19:38

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.14mps
  • Hướng gió: 185º S
  • Độ ẩm: 90%
  • Độ che phủ: 63%
  • Áp suất: 1006mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 3 (24-04-2019)

  Mặt trời mọc: 05:27am Mặt trời lặn: 06:15pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.8333 Kinh độ: 106.7333

  mây rải rác
  23ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 19:38

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.55mps
  • Hướng gió: 204º SSW
  • Độ ẩm: 95%
  • Độ che phủ: 27%
  • Áp suất: 1008mb
 • Thời tiết Tối Thứ 3 (24-04-2019)

  Mặt trời mọc: 05:27am Mặt trời lặn: 06:15pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.8333 Kinh độ: 106.7333

  nhiều mây
  25ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 19:38

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.97mps
  • Hướng gió: 195º SSW
  • Độ ẩm: 88%
  • Độ che phủ: 78%
  • Áp suất: 1008mb
 • Cập nhật lúc 19:38
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây rải rác 24ºC 25% 2.32mps 183º S 0mm 89%
  6:00 mưa rải rác 25ºC 98% 2.38mps 189º S 0.125mm 86%
  9:00 mưa rải rác 26ºC 98% 2.4mps 190º S 0.187mm 85%
  12:00 mưa rải rác 29ºC 74% 3.79mps 185º S 0.062mm 72%
  15:00 nhiều mây 25ºC 63% 2.14mps 185º S 0mm 90%
  18:00 mây rải rác 24ºC 34% 2.16mps 214º SW 0mm 95%
  21:00 mây rải rác 23ºC 27% 2.55mps 204º SSW 0mm 95%
  24:00 nhiều mây 24ºC 58% 2.98mps 203º SSW 0mm 91%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Lạng Sơn

Thứ 3

Dự báo ngày 23-04-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.38mps 189º
 • Độ ẩm: 86%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 24-04-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

26ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.89mps 198º
 • Độ ẩm: 82%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 25-04-2019
mây rải rác

Mây Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 3.18mps 198º
 • Độ ẩm: 63%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 39%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 26-04-2019
nhiều mây

Nhiều Mây

27ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 3.11mps 189º
 • Độ ẩm: 75%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 66%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 27-04-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 4.47mps 176º
 • Độ ẩm: 69%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 88%
 • Áp suất: 1010mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 28-04-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 3.12mps 177º
 • Độ ẩm: 81%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 29-04-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 3.2mps 187º
 • Độ ẩm: 84%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 79%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 30-04-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.5mps 183º
 • Độ ẩm: 81%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 82%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 01-05-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 0.93mps 184º
 • Độ ẩm: 82%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 02-05-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.31mps 53º
 • Độ ẩm: 92%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 03-05-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

24ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 0.94mps 65º
 • Độ ẩm: 94%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 86%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 04-05-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.43mps 142º
 • Độ ẩm: 89%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 91%
 • Áp suất: 1006mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 05-05-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.53mps 158º
 • Độ ẩm: 93%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 06-05-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

25ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.76mps 135º
 • Độ ẩm: 91%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 85%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 07-05-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 4.53mps 29º
 • Độ ẩm: 60%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1006mbar
Xem thêm