Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Lạng Sơn. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 7 (23-05-2015)

  Mặt trời mọc: 05:11am Mặt trời lặn: 06:28pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.83333 Kinh độ: 106.73333

  mưa vừa
  23ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 10:14

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 4.66mm
  • Sức gió: 1.67mps
  • Hướng gió: 14º NNE
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 982mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 7 (23-05-2015)

  Mặt trời mọc: 05:11am Mặt trời lặn: 06:28pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.83333 Kinh độ: 106.73333

  mưa rải rác
  24ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 10:14

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.69mm
  • Sức gió: 1.76mps
  • Hướng gió: 17º NNE
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 982mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 7 (23-05-2015)

  Mặt trời mọc: 05:11am Mặt trời lặn: 06:28pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.83333 Kinh độ: 106.73333

  mưa rải rác
  23ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 10:14

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.87mm
  • Sức gió: 1.36mps
  • Hướng gió: 22º NNE
  • Độ ẩm: 98%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 982mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 7 (24-05-2015)

  Mặt trời mọc: 05:11am Mặt trời lặn: 06:28pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.83333 Kinh độ: 106.73333

  mưa rải rác
  22ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 10:14

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.02000000000001mm
  • Sức gió: 2.21mps
  • Hướng gió: 35º NE
  • Độ ẩm: 95%
  • Độ che phủ: 80%
  • Áp suất: 982mb
 • Thời tiết Tối Thứ 7 (24-05-2015)

  Mặt trời mọc: 05:11am Mặt trời lặn: 06:28pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.83333 Kinh độ: 106.73333

  mưa vừa
  22ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 10:14

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 10.81mm
  • Sức gió: 1.96mps
  • Hướng gió: 39º NE
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 983mb
 • Cập nhật lúc 10:14
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa vừa 23ºC 92% 1.67mps 14º NNE 4.66mm 100%
  6:00 mưa vừa 24ºC 92% 1.76mps 30º NNE 4.79mm 100%
  9:00 mưa rải rác 24ºC 92% 1.76mps 17º NNE 0.69mm 100%
  12:00 mưa rải rác 24ºC 100% 1.76mps 23º NNE 0.29000000000001mm 97%
  15:00 mưa rải rác 23ºC 92% 1.36mps 22º NNE 1.87mm 98%
  18:00 mưa rải rác 23ºC 92% 2.36mps 33º NNE 0.059999999999988mm 96%
  21:00 mưa rải rác 22ºC 80% 2.21mps 35º NE 0.02000000000001mm 95%
  24:00 mưa vừa 22ºC 92% 1.65mps 42º NE 6.58mm 98%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Lạng Sơn

Thứ 7

Dự báo ngày 23-05-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.74mps 109º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 65%
 • Áp suất: 983mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 24-05-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 6.34mps 220º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 16%
 • Áp suất: 979mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 25-05-2015
quang mây

Quang Mây

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 5.51mps 233º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 979mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 26-05-2015
quang mây

Quang Mây

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 5.67mps 213º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 17%
 • Áp suất: 979mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 27-05-2015
quang mây

Quang Mây

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 4.66mps 223º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 21%
 • Áp suất: 979mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 28-05-2015
quang mây

Quang Mây

35ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.47mps 219º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 13%
 • Áp suất: 977mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 29-05-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

35ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 1.19mps 237º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 980mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 30-05-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 1.75mps 6º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 981mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 31-05-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

35ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 3.5mps 224º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 2%
 • Áp suất: 979mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 01-06-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 3.56mps 216º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 4%
 • Áp suất: 978mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 02-06-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 4.94mps 193º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 29%
 • Áp suất: 981mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 03-06-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 6.43mps 196º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 19%
 • Áp suất: 984mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 04-06-2015
quang mây

Quang Mây

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 30ºC
 • Sức gió: 5.7mps 192º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 985mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 01-01-1970

0ºC
 • Cao nhất: 0ºC
 • Thấp nhất: 0ºC
 • Sức gió: mps º
 • Độ ẩm: %
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: %
 • Áp suất: 0mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 01-01-1970

0ºC
 • Cao nhất: 0ºC
 • Thấp nhất: 0ºC
 • Sức gió: mps º
 • Độ ẩm: %
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: %
 • Áp suất: 0mbar
Xem thêm