Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Lạng Sơn. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 7 (03-12-2021)

  Mặt trời mọc: 06:17am Mặt trời lặn: 05:09pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.8333 Kinh độ: 106.7333

  nhiều mây
  10ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 9ºC

  Cập nhật lúc 06:02

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.53mps
  • Hướng gió: 14º NNE
  • Độ ẩm: 63%
  • Độ che phủ: 67%
  • Áp suất: 1023mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 7 (03-12-2021)

  Mặt trời mọc: 06:17am Mặt trời lặn: 05:09pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.8333 Kinh độ: 106.7333

  nhiều mây
  14ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 9ºC

  Cập nhật lúc 06:02

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.63mps
  • Hướng gió: 39º NE
  • Độ ẩm: 47%
  • Độ che phủ: 69%
  • Áp suất: 1022mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 7 (04-12-2021)

  Mặt trời mọc: 06:17am Mặt trời lặn: 05:09pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.8333 Kinh độ: 106.7333

  nhiều mây
  11ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 9ºC

  Cập nhật lúc 06:02

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.41mps
  • Hướng gió: 22º NNE
  • Độ ẩm: 59%
  • Độ che phủ: 62%
  • Áp suất: 1024mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 7 (04-12-2021)

  Mặt trời mọc: 06:17am Mặt trời lặn: 05:09pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.8333 Kinh độ: 106.7333

  mây rải rác
  11ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 9ºC

  Cập nhật lúc 06:02

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.42mps
  • Hướng gió: 20º NNE
  • Độ ẩm: 65%
  • Độ che phủ: 37%
  • Áp suất: 1024mb
 • Thời tiết Tối Thứ 7 (04-12-2021)

  Mặt trời mọc: 06:17am Mặt trời lặn: 05:09pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.8333 Kinh độ: 106.7333

  mây dày đặc
  22ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 9ºC

  Cập nhật lúc 06:02

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.04mps
  • Hướng gió: 63º ENE
  • Độ ẩm: 30%
  • Độ che phủ: 91%
  • Áp suất: 1020mb
 • Cập nhật lúc 06:02
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 nhiều mây 19ºC 77% 2.19mps 40º NE 0mm 36%
  6:00 nhiều mây 19ºC 72% 2.21mps 30º NNE 0mm 37%
  9:00 nhiều mây 14ºC 69% 1.63mps 39º NE 0mm 47%
  12:00 mây rải rác 13ºC 50% 1.52mps 38º NE 0mm 53%
  15:00 nhiều mây 11ºC 62% 1.41mps 22º NNE 0mm 59%
  18:00 mây rải rác 10ºC 36% 1.47mps 12º NNE 0mm 63%
  21:00 mây rải rác 11ºC 37% 1.42mps 20º NNE 0mm 65%
  24:00 nhiều mây 19ºC 83% 1.87mps 34º NE 0mm 38%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Lạng Sơn

Thứ 6

Dự báo ngày 03-12-2021
nhiều mây

Nhiều Mây

20ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 9ºC
 • Sức gió: 2.26mps 41º
 • Độ ẩm: 35%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 80%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 04-12-2021
mây dày đặc

Mây Dày đặc

21ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 10ºC
 • Sức gió: 1.9mps 42º
 • Độ ẩm: 34%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 87%
 • Áp suất: 1023mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 05-12-2021
trời quang mây

Trời Quang Mây

19ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 11ºC
 • Sức gió: 3.03mps 29º
 • Độ ẩm: 38%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 1025mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 06-12-2021
trời quang mây

Trời Quang Mây

19ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 2.75mps 35º
 • Độ ẩm: 50%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 7%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 07-12-2021
trời quang mây

Trời Quang Mây

19ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 10ºC
 • Sức gió: 1.88mps 59º
 • Độ ẩm: 31%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 08-12-2021
trời quang mây

Trời Quang Mây

20ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 11ºC
 • Sức gió: 1.81mps 12º
 • Độ ẩm: 36%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 1%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 09-12-2021
mây dày đặc

Mây Dày đặc

17ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 2.17mps 24º
 • Độ ẩm: 47%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1025mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 10-12-2021
mây dày đặc

Mây Dày đặc

20ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 1.51mps 24º
 • Độ ẩm: 43%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 85%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 11-12-2021
trời quang mây

Trời Quang Mây

21ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 2.63mps 41º
 • Độ ẩm: 47%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 2%
 • Áp suất: 1023mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 12-12-2021
mây dày đặc

Mây Dày đặc

17ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 4.69mps 47º
 • Độ ẩm: 61%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1025mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 13-12-2021
mây dày đặc

Mây Dày đặc

17ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 3.27mps 28º
 • Độ ẩm: 54%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1024mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 14-12-2021
trời quang mây

Trời Quang Mây

20ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 2.57mps 174º
 • Độ ẩm: 43%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 1%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 15-12-2021
mây dày đặc

Mây Dày đặc

20ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 3.09mps 170º
 • Độ ẩm: 62%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 16-12-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

20ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 1.8mps 27º
 • Độ ẩm: 86%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 17-12-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

15ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 5.76mps 32º
 • Độ ẩm: 78%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1024mbar
Xem thêm