Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Lạng Sơn. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.


 • Thời tiết Hiện tại Thứ 5 (24-04-2014)

  Mặt trời mọc: 05:26am Mặt trời lặn: 06:16pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.83333 Kinh độ: 106.73333

  nhiều mây
  30ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 34ºC

  Thấp nhất: 28ºC

  Cập nhật lúc 12:47

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 5.18mps
  • Hướng gió: 169º S
  • Độ ẩm: 77%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 983mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 5 (24-04-2014)

  Mặt trời mọc: 05:26am Mặt trời lặn: 06:16pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.83333 Kinh độ: 106.73333

  quang mây
  33ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 34ºC

  Thấp nhất: 28ºC

  Cập nhật lúc 12:47

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.61mps
  • Hướng gió: 173º S
  • Độ ẩm: 73%
  • Độ che phủ: 8%
  • Áp suất: 981mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 5 (24-04-2014)

  Mặt trời mọc: 05:26am Mặt trời lặn: 06:16pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.83333 Kinh độ: 106.73333

  ít mây
  28ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 34ºC

  Thấp nhất: 28ºC

  Cập nhật lúc 12:47

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.01mps
  • Hướng gió: 162º SSE
  • Độ ẩm: 87%
  • Độ che phủ: 12%
  • Áp suất: 984mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 5 (25-04-2014)

  Mặt trời mọc: 05:26am Mặt trời lặn: 06:16pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.83333 Kinh độ: 106.73333

  mây rải rác
  27ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 34ºC

  Thấp nhất: 28ºC

  Cập nhật lúc 12:47

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.56mps
  • Hướng gió: 169º S
  • Độ ẩm: 88%
  • Độ che phủ: 36%
  • Áp suất: 983mb
 • Thời tiết Tối Thứ 5 (25-04-2014)

  Mặt trời mọc: 05:26am Mặt trời lặn: 06:16pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.83333 Kinh độ: 106.73333

  ít mây
  32ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 34ºC

  Thấp nhất: 28ºC

  Cập nhật lúc 12:47

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 5.02mps
  • Hướng gió: 178º S
  • Độ ẩm: 76%
  • Độ che phủ: 12%
  • Áp suất: 985mb
 • Cập nhật lúc 12:47
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 nhiều mây 30ºC 68% 4.76mps 168º SSE 0mm 91%
  6:00 quang mây 34ºC 0% 5.18mps 169º S 0mm 77%
  9:00 quang mây 33ºC 8% 4.61mps 173º S 0mm 73%
  12:00 quang mây 30ºC 8% 4.04mps 166º SSE 0mm 78%
  15:00 ít mây 28ºC 12% 3.01mps 162º SSE 0mm 87%
  18:00 mây dày đặc 28ºC 92% 4.31mps 169º S 0mm 89%
  21:00 mây rải rác 27ºC 36% 4.56mps 169º S 0mm 88%
  24:00 ít mây 28ºC 12% 4.66mps 170º S 0mm 86%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Lạng Sơn

Thứ 5

Dự báo ngày 24-04-2014
ít mây

ít Mây

33ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 5.76mps 189º
 • Độ ẩm: 79%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 992mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 25-04-2014
ít mây

ít Mây

32ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 4.92mps 194º
 • Độ ẩm: 76%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 992mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 26-04-2014
mưa to

Mưa To

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.28mps 76º
 • Độ ẩm: 87%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 995mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 27-04-2014
mưa to

Mưa To

21ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.92mps 43º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1000mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 28-04-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

21ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 3.7mps 35º
 • Độ ẩm: 98%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1001mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 29-04-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 2.07mps 127º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 83%
 • Áp suất: 990mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 30-04-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 3.46mps 148º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 39%
 • Áp suất: 989mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 01-05-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 2.37mps 133º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 48%
 • Áp suất: 989mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 02-05-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.75mps 165º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 15%
 • Áp suất: 988mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 03-05-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.32mps 181º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 3%
 • Áp suất: 989mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 04-05-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.08mps 154º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 29%
 • Áp suất: 989mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 05-05-2014
mưa to

Mưa To

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.18mps 166º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 14%
 • Áp suất: 990mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 06-05-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 4.81mps 187º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 16%
 • Áp suất: 986mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 07-05-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 4.27mps 178º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 3%
 • Áp suất: 984mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 08-05-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 4.27mps 170º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 13%
 • Áp suất: 984mbar
Xem thêm