Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Lạng Sơn. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.


 • Thời tiết Hiện tại Thứ 6 (18-04-2014)

  Mặt trời mọc: 05:31am Mặt trời lặn: 06:13pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.83333 Kinh độ: 106.73333

  mây dày đặc
  22ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 07:30

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 2mm
  • Sức gió: 2.15mps
  • Hướng gió: 148º SSE
  • Độ ẩm: 98%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 987mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 6 (18-04-2014)

  Mặt trời mọc: 05:31am Mặt trời lặn: 06:13pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.83333 Kinh độ: 106.73333

  mây dày đặc
  26ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 07:30

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.67mps
  • Hướng gió: 179º S
  • Độ ẩm: 93%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 989mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 6 (18-04-2014)

  Mặt trời mọc: 05:31am Mặt trời lặn: 06:13pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.83333 Kinh độ: 106.73333

  ít mây
  28ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 07:30

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.52mps
  • Hướng gió: 173º S
  • Độ ẩm: 75%
  • Độ che phủ: 20%
  • Áp suất: 985mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 6 (18-04-2014)

  Mặt trời mọc: 05:31am Mặt trời lặn: 06:13pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.83333 Kinh độ: 106.73333

  ít mây
  23ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 07:30

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.07mps
  • Hướng gió: 166º SSE
  • Độ ẩm: 89%
  • Độ che phủ: 24%
  • Áp suất: 988mb
 • Thời tiết Tối Thứ 6 (19-04-2014)

  Mặt trời mọc: 05:31am Mặt trời lặn: 06:13pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.83333 Kinh độ: 106.73333

  mây dày đặc
  23ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 07:30

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.21mps
  • Hướng gió: 165º SSE
  • Độ ẩm: 92%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 986mb
 • Cập nhật lúc 07:30
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây dày đặc 23ºC 92% 1.62mps 165º SSE 0mm 97%
  6:00 mưa rải rác 24ºC 92% 1.96mps 172º S 1mm 98%
  9:00 mây dày đặc 26ºC 88% 2.67mps 179º S 0mm 93%
  12:00 nhiều mây 28ºC 68% 4.5mps 176º S 0mm 82%
  15:00 ít mây 28ºC 20% 4.52mps 173º S 0mm 75%
  18:00 ít mây 25ºC 12% 4.02mps 168º SSE 0mm 79%
  21:00 ít mây 23ºC 24% 3.07mps 166º SSE 0mm 89%
  24:00 mây dày đặc 23ºC 92% 2.57mps 165º SSE 0mm 93%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Lạng Sơn

Thứ 6

Dự báo ngày 18-04-2014
mây rải rác

Mây Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 3.27mps 188º
 • Độ ẩm: 82%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 48%
 • Áp suất: 996mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 19-04-2014
ít mây

ít Mây

28ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.32mps 189º
 • Độ ẩm: 81%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 995mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 20-04-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.89mps 165º
 • Độ ẩm: 80%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 995mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 21-04-2014
ít mây

ít Mây

28ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 3.11mps 170º
 • Độ ẩm: 80%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 995mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 22-04-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.86mps 148º
 • Độ ẩm: 83%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 64%
 • Áp suất: 997mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 23-04-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.43mps 138º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 36%
 • Áp suất: 989mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 24-04-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 4.54mps 187º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 36%
 • Áp suất: 985mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 25-04-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 4.36mps 160º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 17%
 • Áp suất: 984mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 26-04-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 3.34mps 11º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 56%
 • Áp suất: 987mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 27-04-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 5.53mps 20º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 994mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 28-04-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 2.74mps 41º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 9%
 • Áp suất: 993mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 29-04-2014
quang mây

Quang Mây

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 2.39mps 39º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 2%
 • Áp suất: 991mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 30-04-2014
quang mây

Quang Mây

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 3.62mps 49º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 992mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 01-05-2014
quang mây

Quang Mây

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 2.75mps 157º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 990mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 02-05-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 2.87mps 188º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 987mbar
Xem thêm