Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Lạng Sơn. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 7 (01-11-2014)

  Mặt trời mọc: 05:56am Mặt trời lặn: 05:17pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.83333 Kinh độ: 106.73333

  mây dày đặc
  21ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 05:07

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.16mps
  • Hướng gió: 84º E
  • Độ ẩm: 96%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 989mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 7 (01-11-2014)

  Mặt trời mọc: 05:56am Mặt trời lặn: 05:17pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.83333 Kinh độ: 106.73333

  nhiều mây
  24ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 05:07

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.52mps
  • Hướng gió: 140º SE
  • Độ ẩm: 95%
  • Độ che phủ: 80%
  • Áp suất: 991mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 7 (01-11-2014)

  Mặt trời mọc: 05:56am Mặt trời lặn: 05:17pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.83333 Kinh độ: 106.73333

  mưa rải rác
  26ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 05:07

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.5mm
  • Sức gió: 2.31mps
  • Hướng gió: 140º SE
  • Độ ẩm: 79%
  • Độ che phủ: 80%
  • Áp suất: 988mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 7 (01-11-2014)

  Mặt trời mọc: 05:56am Mặt trời lặn: 05:17pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.83333 Kinh độ: 106.73333

  quang mây
  21ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 05:07

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.12mps
  • Hướng gió: 118º ESE
  • Độ ẩm: 96%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 991mb
 • Thời tiết Tối Thứ 7 (02-11-2014)

  Mặt trời mọc: 05:56am Mặt trời lặn: 05:17pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.83333 Kinh độ: 106.73333

  nhiều mây
  19ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 05:07

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.11mps
  • Hướng gió: 11º N
  • Độ ẩm: 93%
  • Độ che phủ: 76%
  • Áp suất: 992mb
 • Cập nhật lúc 05:07
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây dày đặc 22ºC 92% 1.11mps 69º ENE 0mm 98%
  6:00 mưa rải rác 22ºC 92% 1.31mps 21º NNE 0.5mm 98%
  9:00 nhiều mây 24ºC 80% 1.52mps 140º SE 0mm 95%
  12:00 mưa rải rác 26ºC 92% 1.73mps 131º SE 0.5mm 86%
  15:00 mưa rải rác 26ºC 80% 2.31mps 140º SE 0.5mm 79%
  18:00 mây rải rác 24ºC 32% 1.76mps 129º SE 0mm 86%
  21:00 quang mây 21ºC 0% 1.12mps 118º ESE 0mm 96%
  24:00 quang mây 19ºC 0% 1.21mps 38º NE 0mm 94%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Lạng Sơn

Thứ 6

Dự báo ngày 31-10-2014
mây dày đặc

Mây Dày đặc

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.11mps 70º
 • Độ ẩm: 98%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 989mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 01-11-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.52mps 141º
 • Độ ẩm: 95%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 80%
 • Áp suất: 991mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 02-11-2014
quang mây

Quang Mây

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 7.32mps 21º
 • Độ ẩm: 73%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 997mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 03-11-2014
ít mây

ít Mây

18ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 5.19mps 30º
 • Độ ẩm: 65%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 998mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 04-11-2014
quang mây

Quang Mây

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 1.59mps 288º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 9%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 05-11-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.07mps 203º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 28%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 06-11-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 4.83mps 9º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 15%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 07-11-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 4.14mps 31º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 89%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 08-11-2014
quang mây

Quang Mây

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 5.05mps 22º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 41%
 • Áp suất: 1021mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 09-11-2014
quang mây

Quang Mây

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 4.57mps 35º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 10-11-2014
quang mây

Quang Mây

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 11ºC
 • Sức gió: 2.74mps 56º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 2%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 11-11-2014
quang mây

Quang Mây

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 2.15mps 344º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 60%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 12-11-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 3.06mps 26º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 49%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 13-11-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 5.37mps 29º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 3%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 14-11-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

18ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 2.61mps 29º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 85%
 • Áp suất: 1018mbar
Xem thêm