Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Lạng Sơn. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 7 (20-12-2014)

  Mặt trời mọc: 06:26am Mặt trời lặn: 05:14pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.83333 Kinh độ: 106.73333

  quang mây
  20ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 18ºC

  Thấp nhất: 4ºC

  Cập nhật lúc 15:04

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.56mps
  • Hướng gió: 123º ESE
  • Độ ẩm: 31%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 994mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 7 (20-12-2014)

  Mặt trời mọc: 06:26am Mặt trời lặn: 05:14pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.83333 Kinh độ: 106.73333

  quang mây
  9ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 18ºC

  Thấp nhất: 4ºC

  Cập nhật lúc 15:04

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.21mps
  • Hướng gió: 157º SSE
  • Độ ẩm: 73%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 995mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 7 (21-12-2014)

  Mặt trời mọc: 06:26am Mặt trời lặn: 05:14pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.83333 Kinh độ: 106.73333

  quang mây
  2ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 18ºC

  Thấp nhất: 4ºC

  Cập nhật lúc 15:04

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.11mps
  • Hướng gió: 95º E
  • Độ ẩm: 81%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 996mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 7 (21-12-2014)

  Mặt trời mọc: 06:26am Mặt trời lặn: 05:14pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.83333 Kinh độ: 106.73333

  quang mây
  1ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 18ºC

  Thấp nhất: 4ºC

  Cập nhật lúc 15:04

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.21mps
  • Hướng gió: 0º N
  • Độ ẩm: 77%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1000mb
 • Thời tiết Tối Thứ 7 (21-12-2014)

  Mặt trời mọc: 06:26am Mặt trời lặn: 05:14pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.83333 Kinh độ: 106.73333

  quang mây
  18ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 18ºC

  Thấp nhất: 4ºC

  Cập nhật lúc 15:04

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 7.51mps
  • Hướng gió: 30º NNE
  • Độ ẩm: 31%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1001mb
 • Cập nhật lúc 15:04
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 quang mây 20ºC 0% 1.81mps 49º NE 0mm 33%
  6:00 quang mây 20ºC 0% 1.56mps 123º ESE 0mm 31%
  9:00 quang mây 9ºC 0% 1.21mps 157º SSE 0mm 73%
  12:00 quang mây 4ºC 0% 1.17mps 153º SSE 0mm 83%
  15:00 quang mây 2ºC 0% 1.11mps 95º E 0mm 81%
  18:00 quang mây 1ºC 0% 1.22mps 22º NNE 0mm 79%
  21:00 quang mây 1ºC 0% 1.21mps 0º N 0mm 77%
  24:00 quang mây 16ºC 0% 5.37mps 30º NNE 0mm 35%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Lạng Sơn

Thứ 7

Dự báo ngày 20-12-2014
quang mây

Quang Mây

18ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 4ºC
 • Sức gió: 2.01mps 67º
 • Độ ẩm: 39%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1005mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 21-12-2014
quang mây

Quang Mây

16ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 0ºC
 • Sức gió: 4.27mps 18º
 • Độ ẩm: 38%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 22-12-2014
quang mây

Quang Mây

11ºC
 • Cao nhất: 15ºC
 • Thấp nhất: 0ºC
 • Sức gió: 2.64mps 50º
 • Độ ẩm: 41%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 23-12-2014
mây dày đặc

Mây Dày đặc

12ºC
 • Cao nhất: 13ºC
 • Thấp nhất: 6ºC
 • Sức gió: 1.86mps 40º
 • Độ ẩm: 41%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 88%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 24-12-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

12ºC
 • Cao nhất: 12ºC
 • Thấp nhất: 9ºC
 • Sức gió: 3.29mps 43º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 95%
 • Áp suất: 999mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 25-12-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

12ºC
 • Cao nhất: 12ºC
 • Thấp nhất: 8ºC
 • Sức gió: 5.24mps 27º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 97%
 • Áp suất: 999mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 26-12-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

10ºC
 • Cao nhất: 10ºC
 • Thấp nhất: 8ºC
 • Sức gió: 4.68mps 28º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 95%
 • Áp suất: 998mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 27-12-2014
quang mây

Quang Mây

12ºC
 • Cao nhất: 12ºC
 • Thấp nhất: 8ºC
 • Sức gió: 3.95mps 22º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 75%
 • Áp suất: 999mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 28-12-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

12ºC
 • Cao nhất: 12ºC
 • Thấp nhất: 8ºC
 • Sức gió: 5.91mps 8º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 90%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 29-12-2014
quang mây

Quang Mây

16ºC
 • Cao nhất: 16ºC
 • Thấp nhất: 7ºC
 • Sức gió: 6.18mps 14º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 30-12-2014
quang mây

Quang Mây

18ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 7ºC
 • Sức gió: 4.85mps 15º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 999mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 31-12-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

18ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 5ºC
 • Sức gió: 2.6mps 54º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 43%
 • Áp suất: 995mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 01-01-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

17ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 10ºC
 • Sức gió: 2.46mps 72º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 90%
 • Áp suất: 993mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 02-01-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

16ºC
 • Cao nhất: 16ºC
 • Thấp nhất: 10ºC
 • Sức gió: 6.5mps 23º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 94%
 • Áp suất: 996mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 03-01-2015
quang mây

Quang Mây

15ºC
 • Cao nhất: 15ºC
 • Thấp nhất: 2ºC
 • Sức gió: 4.49mps 38º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 998mbar
Xem thêm