Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Lạng Sơn. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 5 (09-07-2020)

  Mặt trời mọc: 05:16am Mặt trời lặn: 06:39pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.8333 Kinh độ: 106.7333

  mây dày đặc
  29ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 34ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 19:02

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.74mps
  • Hướng gió: 174º S
  • Độ ẩm: 65%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 997mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 5 (09-07-2020)

  Mặt trời mọc: 05:16am Mặt trời lặn: 06:39pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.8333 Kinh độ: 106.7333

  mây dày đặc
  33ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 34ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 19:02

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.64mps
  • Hướng gió: 208º SSW
  • Độ ẩm: 55%
  • Độ che phủ: 93%
  • Áp suất: 998mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 5 (09-07-2020)

  Mặt trời mọc: 05:16am Mặt trời lặn: 06:39pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.8333 Kinh độ: 106.7333

  mây dày đặc
  29ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 34ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 19:02

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.85mps
  • Hướng gió: 168º SSE
  • Độ ẩm: 68%
  • Độ che phủ: 99%
  • Áp suất: 996mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 5 (10-07-2020)

  Mặt trời mọc: 05:16am Mặt trời lặn: 06:39pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.8333 Kinh độ: 106.7333

  mây dày đặc
  27ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 34ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 19:02

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.02mps
  • Hướng gió: 170º S
  • Độ ẩm: 82%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 998mb
 • Thời tiết Tối Thứ 5 (10-07-2020)

  Mặt trời mọc: 05:16am Mặt trời lặn: 06:39pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.8333 Kinh độ: 106.7333

  mây dày đặc
  28ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 34ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 19:02

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.34mps
  • Hướng gió: 171º S
  • Độ ẩm: 80%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 999mb
 • Cập nhật lúc 19:02
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây dày đặc 26ºC 100% 2.91mps 172º S 0mm 85%
  6:00 mây dày đặc 30ºC 100% 4.36mps 203º SSW 0mm 63%
  9:00 mây dày đặc 33ºC 93% 4.64mps 208º SSW 0mm 55%
  12:00 mây dày đặc 34ºC 97% 5.37mps 196º SSW 0mm 51%
  15:00 mây dày đặc 29ºC 99% 2.85mps 168º SSE 0mm 68%
  18:00 mây dày đặc 27ºC 100% 2.69mps 180º S 0mm 77%
  21:00 mây dày đặc 27ºC 100% 4.02mps 170º S 0mm 82%
  24:00 mây dày đặc 27ºC 100% 4.33mps 170º S 0mm 83%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Lạng Sơn

Thứ 5

Dự báo ngày 09-07-2020
mây dày đặc

Mây Dày đặc

30ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 4.36mps 203º
 • Độ ẩm: 63%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1001mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 10-07-2020
nhiều mây

Nhiều Mây

33ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 6.02mps 199º
 • Độ ẩm: 53%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 82%
 • Áp suất: 1000mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 11-07-2020
nhiều mây

Nhiều Mây

33ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 6.68mps 196º
 • Độ ẩm: 52%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 81%
 • Áp suất: 1000mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 12-07-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 4.91mps 189º
 • Độ ẩm: 56%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 13-07-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 4.81mps 177º
 • Độ ẩm: 66%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 14-07-2020
nhiều mây

Nhiều Mây

32ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 5mps 179º
 • Độ ẩm: 62%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 71%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 15-07-2020
mây dày đặc

Mây Dày đặc

33ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 5.25mps 204º
 • Độ ẩm: 53%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 16-07-2020
mây dày đặc

Mây Dày đặc

33ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 5.32mps 206º
 • Độ ẩm: 51%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1000mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 17-07-2020
mây dày đặc

Mây Dày đặc

33ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 4.34mps 181º
 • Độ ẩm: 55%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 18-07-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 4.37mps 176º
 • Độ ẩm: 65%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1004mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 19-07-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 4.18mps 180º
 • Độ ẩm: 75%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 20-07-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.27mps 155º
 • Độ ẩm: 90%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 21-07-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.61mps 168º
 • Độ ẩm: 78%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 22-07-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 5.69mps 183º
 • Độ ẩm: 70%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 23-07-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.58mps 170º
 • Độ ẩm: 62%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 54%
 • Áp suất: 1005mbar
Xem thêm