Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Lạng Sơn. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.
[adsense width="468" height="60" dataadslot="3302730555"]

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (27-04-2015)

  Mặt trời mọc: 05:24am Mặt trời lặn: 06:17pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.83333 Kinh độ: 106.73333

  mây rải rác
  22ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 23:01

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.01mps
  • Hướng gió: 180º S
  • Độ ẩm: 78%
  • Độ che phủ: 64%
  • Áp suất: 990mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (28-04-2015)

  Mặt trời mọc: 05:24am Mặt trời lặn: 06:17pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.83333 Kinh độ: 106.73333

  mây rải rác
  18ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 23:01

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.57mps
  • Hướng gió: 177º S
  • Độ ẩm: 93%
  • Độ che phủ: 36%
  • Áp suất: 989mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (28-04-2015)

  Mặt trời mọc: 05:24am Mặt trời lặn: 06:17pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.83333 Kinh độ: 106.73333

  mưa rải rác
  21ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 23:01

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.18mm
  • Sức gió: 1.68mps
  • Hướng gió: 159º SSE
  • Độ ẩm: 92%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 988mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (28-04-2015)

  Mặt trời mọc: 05:24am Mặt trời lặn: 06:17pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.83333 Kinh độ: 106.73333

  mưa rải rác
  26ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 23:01

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.1025mm
  • Sức gió: 2.95mps
  • Hướng gió: 182º S
  • Độ ẩm: 79%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 988mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (28-04-2015)

  Mặt trời mọc: 05:24am Mặt trời lặn: 06:17pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.83333 Kinh độ: 106.73333

  mưa rải rác
  24ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 23:01

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.0275mm
  • Sức gió: 3.06mps
  • Hướng gió: 165º SSE
  • Độ ẩm: 83%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 987mb
 • Cập nhật lúc 23:01
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây rải rác 22ºC 48% 3.31mps 178º S 0mm 68%
  6:00 nhiều mây 20ºC 64% 2.01mps 180º S 0mm 78%
  9:00 mây rải rác 18ºC 36% 1.57mps 177º S 0mm 93%
  12:00 nhiều mây 18ºC 76% 1.34mps 169º S 0mm 94%
  15:00 mưa rải rác 21ºC 92% 1.68mps 159º SSE 0.18mm 92%
  18:00 mưa rải rác 24ºC 92% 1.81mps 182º S 0.355mm 87%
  21:00 mưa rải rác 26ºC 92% 2.95mps 182º S 0.1025mm 79%
  24:00 mưa rải rác 26ºC 92% 3.47mps 164º SSE 0.015mm 76%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Lạng Sơn

Thứ 2

Dự báo ngày 27-04-2015
mây rải rác

Mây Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 4.11mps 207º
 • Độ ẩm: 63%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 48%
 • Áp suất: 989mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 28-04-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 2.06mps 200º
 • Độ ẩm: 79%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 990mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 29-04-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

23ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.17mps 239º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 990mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 30-04-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.77mps 57º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 989mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 01-05-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 4.28mps 210º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 19%
 • Áp suất: 983mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 02-05-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.53mps 208º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 19%
 • Áp suất: 985mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 03-05-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.12mps 194º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 13%
 • Áp suất: 986mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 04-05-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.69mps 200º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 23%
 • Áp suất: 985mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 05-05-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.34mps 205º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 14%
 • Áp suất: 982mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 06-05-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 3.25mps 16º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 13%
 • Áp suất: 984mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 07-05-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.16mps 79º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 10%
 • Áp suất: 986mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 08-05-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.32mps 119º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 10%
 • Áp suất: 988mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 09-05-2015
mưa to

Mưa To

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.07mps 145º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 18%
 • Áp suất: 990mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 10-05-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 3.42mps 172º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 16%
 • Áp suất: 989mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 11-05-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 4.31mps 184º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 9%
 • Áp suất: 986mbar
Xem thêm