Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Lạng Sơn. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.


 • Thời tiết Hiện tại Thứ 3 (02-09-2014)

  Mặt trời mọc: 05:36am Mặt trời lặn: 06:09pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.83333 Kinh độ: 106.73333

  nhiều mây
  23ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 01:31

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.66mps
  • Hướng gió: 42º NE
  • Độ ẩm: 94%
  • Độ che phủ: 56%
  • Áp suất: 987mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 3 (02-09-2014)

  Mặt trời mọc: 05:36am Mặt trời lặn: 06:09pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.83333 Kinh độ: 106.73333

  nhiều mây
  24ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 01:31

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.71mps
  • Hướng gió: 40º NE
  • Độ ẩm: 95%
  • Độ che phủ: 80%
  • Áp suất: 987mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 3 (02-09-2014)

  Mặt trời mọc: 05:36am Mặt trời lặn: 06:09pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.83333 Kinh độ: 106.73333

  mây rải rác
  28ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 01:31

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.81mps
  • Hướng gió: 172º S
  • Độ ẩm: 88%
  • Độ che phủ: 36%
  • Áp suất: 988mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 3 (02-09-2014)

  Mặt trời mọc: 05:36am Mặt trời lặn: 06:09pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.83333 Kinh độ: 106.73333

  nhiều mây
  26ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 01:31

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.21mps
  • Hướng gió: 151º SSE
  • Độ ẩm: 84%
  • Độ che phủ: 64%
  • Áp suất: 987mb
 • Thời tiết Tối Thứ 3 (03-09-2014)

  Mặt trời mọc: 05:36am Mặt trời lặn: 06:09pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.83333 Kinh độ: 106.73333

  ít mây
  22ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 01:31

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.71mps
  • Hướng gió: 146º SE
  • Độ ẩm: 94%
  • Độ che phủ: 20%
  • Áp suất: 987mb
 • Cập nhật lúc 01:31
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 nhiều mây 22ºC 76% 1.16mps 26º NNE 0mm 95%
  6:00 mây dày đặc 23ºC 88% 1.16mps 25º NNE 0mm 96%
  9:00 nhiều mây 24ºC 80% 1.71mps 40º NE 0mm 95%
  12:00 mây rải rác 27ºC 36% 1.91mps 79º E 0mm 89%
  15:00 mây rải rác 28ºC 36% 1.81mps 172º S 0mm 88%
  18:00 mây rải rác 28ºC 44% 1.82mps 138º SE 0mm 80%
  21:00 nhiều mây 26ºC 64% 1.21mps 151º SSE 0mm 84%
  24:00 ít mây 24ºC 24% 1.16mps 127º SE 0mm 91%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Lạng Sơn

Thứ 2

Dự báo ngày 01-09-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.11mps 102º
 • Độ ẩm: 87%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 32%
 • Áp suất: 996mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 02-09-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.06mps 96º
 • Độ ẩm: 82%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 36%
 • Áp suất: 997mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 03-09-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.29mps 79º
 • Độ ẩm: 90%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 56%
 • Áp suất: 996mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 04-09-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.96mps 85º
 • Độ ẩm: 84%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 995mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 05-09-2014
nhiều mây

Nhiều Mây

28ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.81mps 32º
 • Độ ẩm: 84%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 56%
 • Áp suất: 993mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 06-09-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.68mps 1º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 48%
 • Áp suất: 985mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 07-09-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.8mps 42º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 72%
 • Áp suất: 986mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 08-09-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.71mps 53º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 58%
 • Áp suất: 984mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 09-09-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.88mps 53º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 15%
 • Áp suất: 982mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 10-09-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 4.92mps 44º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 14%
 • Áp suất: 982mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 11-09-2014
mưa to

Mưa To

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 4.99mps 55º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 22%
 • Áp suất: 983mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 12-09-2014
mưa to

Mưa To

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 3.68mps 90º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 985mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 13-09-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.32mps 4º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 26%
 • Áp suất: 985mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 14-09-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.17mps 19º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 51%
 • Áp suất: 984mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 15-09-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.59mps 47º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 4%
 • Áp suất: 983mbar
Xem thêm