Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Lạng Sơn. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 6 (02-06-2023)

  Mặt trời mọc: 05:09am Mặt trời lặn: 06:32pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.8333 Kinh độ: 106.7333

  mây dày đặc
  28ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 38ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 19:42

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.75mps
  • Hướng gió: 140º SE
  • Độ ẩm: 76%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1003mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 6 (02-06-2023)

  Mặt trời mọc: 05:09am Mặt trời lặn: 06:32pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.8333 Kinh độ: 106.7333

  nhiều mây
  30ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 38ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 19:42

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.93mps
  • Hướng gió: 147º SSE
  • Độ ẩm: 67%
  • Độ che phủ: 60%
  • Áp suất: 1002mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 6 (03-06-2023)

  Mặt trời mọc: 05:09am Mặt trời lặn: 06:32pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.8333 Kinh độ: 106.7333

  trời quang mây
  25ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 38ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 19:42

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.4mps
  • Hướng gió: 175º S
  • Độ ẩm: 87%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1005mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 6 (03-06-2023)

  Mặt trời mọc: 05:09am Mặt trời lặn: 06:32pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.8333 Kinh độ: 106.7333

  trời quang mây
  28ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 38ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 19:42

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.42mps
  • Hướng gió: 124º SE
  • Độ ẩm: 76%
  • Độ che phủ: 3%
  • Áp suất: 1007mb
 • Thời tiết Tối Thứ 6 (03-06-2023)

  Mặt trời mọc: 05:09am Mặt trời lặn: 06:32pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.8333 Kinh độ: 106.7333

  trời quang mây
  37ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 38ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 19:42

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.99mps
  • Hướng gió: 174º S
  • Độ ẩm: 38%
  • Độ che phủ: 3%
  • Áp suất: 1003mb
 • Cập nhật lúc 19:42
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây dày đặc 34ºC 87% 2.66mps 193º SSW 0mm 51%
  6:00 nhiều mây 35ºC 67% 3.16mps 190º S 0mm 45%
  9:00 nhiều mây 30ºC 60% 2.93mps 147º SSE 0mm 67%
  12:00 trời quang mây 27ºC 0% 1.7mps 172º S 0mm 80%
  15:00 trời quang mây 25ºC 0% 1.4mps 175º S 0mm 87%
  18:00 trời quang mây 24ºC 1% 1.25mps 102º ESE 0mm 91%
  21:00 trời quang mây 28ºC 3% 1.42mps 124º SE 0mm 76%
  24:00 trời quang mây 33ºC 0% 3.12mps 157º SSE 0mm 53%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Lạng Sơn

Thứ 6

Dự báo ngày 02-06-2023
mây dày đặc

Mây Dày đặc

33ºC
 • Cao nhất: 38ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 4.22mps 159º
 • Độ ẩm: 55%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 95%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 03-06-2023
trời quang mây

Trời Quang Mây

35ºC
 • Cao nhất: 38ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.75mps 168º
 • Độ ẩm: 48%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1005mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 04-06-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4mps 138º
 • Độ ẩm: 48%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 70%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 05-06-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3mps 173º
 • Độ ẩm: 54%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 06-06-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.9mps 69º
 • Độ ẩm: 61%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 07-06-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 3.19mps 47º
 • Độ ẩm: 64%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 08-06-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.79mps 32º
 • Độ ẩm: 68%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 75%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 09-06-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.85mps 4º
 • Độ ẩm: 68%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 10-06-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.45mps 13º
 • Độ ẩm: 56%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 50%
 • Áp suất: 1002mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 11-06-2023
mây dày đặc

Mây Dày đặc

32ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.99mps 44º
 • Độ ẩm: 42%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 12-06-2023
mây rải rác

Mây Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.97mps 327º
 • Độ ẩm: 42%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 28%
 • Áp suất: 1001mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 13-06-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

35ºC
 • Cao nhất: 37ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.53mps 208º
 • Độ ẩm: 45%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 11%
 • Áp suất: 1000mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 14-06-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.3mps 1º
 • Độ ẩm: 76%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 15-06-2023
mây dày đặc

Mây Dày đặc

26ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.05mps 346º
 • Độ ẩm: 70%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 16-06-2023
mây dày đặc

Mây Dày đặc

31ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.74mps 219º
 • Độ ẩm: 50%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1003mbar
Xem thêm