Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Lạng Sơn. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.


 • Thời tiết Hiện tại Thứ 7 (02-08-2014)

  Mặt trời mọc: 05:26am Mặt trời lặn: 06:32pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.83333 Kinh độ: 106.73333

  ít mây
  32ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 11:28

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.82mps
  • Hướng gió: 234º SW
  • Độ ẩm: 76%
  • Độ che phủ: 12%
  • Áp suất: 977mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 7 (02-08-2014)

  Mặt trời mọc: 05:26am Mặt trời lặn: 06:32pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.83333 Kinh độ: 106.73333

  mưa rải rác
  28ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 11:28

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 3mm
  • Sức gió: 1.57mps
  • Hướng gió: 99º E
  • Độ ẩm: 90%
  • Độ che phủ: 44%
  • Áp suất: 977mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 7 (02-08-2014)

  Mặt trời mọc: 05:26am Mặt trời lặn: 06:32pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.83333 Kinh độ: 106.73333

  mưa rải rác
  26ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 11:28

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 2mm
  • Sức gió: 0.56mps
  • Hướng gió: 31º NNE
  • Độ ẩm: 95%
  • Độ che phủ: 44%
  • Áp suất: 979mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 7 (03-08-2014)

  Mặt trời mọc: 05:26am Mặt trời lặn: 06:32pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.83333 Kinh độ: 106.73333

  mưa to
  22ºC

  Mưa To

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 11:28

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 16mm
  • Sức gió: 0.87mps
  • Hướng gió: 66º ENE
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 975mb
 • Thời tiết Tối Thứ 7 (03-08-2014)

  Mặt trời mọc: 05:26am Mặt trời lặn: 06:32pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.83333 Kinh độ: 106.73333

  mây rải rác
  31ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 11:28

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.51mps
  • Hướng gió: 356º N
  • Độ ẩm: 85%
  • Độ che phủ: 48%
  • Áp suất: 976mb
 • Cập nhật lúc 11:28
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 ít mây 32ºC 12% 1.82mps 234º SW 0mm 76%
  6:00 mây dày đặc 32ºC 92% 1.72mps 188º S 0mm 72%
  9:00 mưa rải rác 28ºC 44% 1.57mps 99º E 3mm 90%
  12:00 mưa rải rác 28ºC 36% 0.87mps 115º ESE 3mm 96%
  15:00 mưa rải rác 26ºC 44% 0.56mps 31º NNE 2mm 95%
  18:00 mưa vừa 24ºC 80% 1.42mps 347º NNW 4mm 96%
  21:00 mưa to 22ºC 92% 0.87mps 66º ENE 16mm 99%
  24:00 mây rải rác 27ºC 44% 1.76mps 332º NNW 0mm 93%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Lạng Sơn

Thứ 7

Dự báo ngày 02-08-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 1.82mps 235º
 • Độ ẩm: 76%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 977mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 03-08-2014
mưa to

Mưa To

27ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.76mps 333º
 • Độ ẩm: 93%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 44%
 • Áp suất: 978mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 04-08-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.66mps 279º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 980mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 05-08-2014
mưa to

Mưa To

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 2.16mps 288º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 6%
 • Áp suất: 999mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 06-08-2014
mưa to

Mưa To

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 3.37mps 325º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 25%
 • Áp suất: 998mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 07-08-2014
mưa to

Mưa To

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2mps 344º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 14%
 • Áp suất: 998mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 08-08-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.01mps 13º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 29%
 • Áp suất: 999mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 09-08-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 1.57mps 27º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 15%
 • Áp suất: 1001mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 10-08-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 1.79mps 285º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 33%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 11-08-2014
mưa to

Mưa To

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.69mps 169º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 27%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 12-08-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 0.91mps 76º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 72%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 13-08-2014
mưa to

Mưa To

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.25mps 161º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 39%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 14-08-2014
mưa to

Mưa To

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.09mps 195º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 23%
 • Áp suất: 1001mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 15-08-2014
mưa to

Mưa To

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.78mps 290º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 28%
 • Áp suất: 1001mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 16-08-2014
mưa to

Mưa To

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.17mps 334º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 1001mbar
Xem thêm