Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Lạng Sơn. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 3 (15-02-2017)

  Mặt trời mọc: 06:21am Mặt trời lặn: 05:52pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.8333 Kinh độ: 106.7333

  mưa rải rác
  23ºC

  Clear Sky

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 13ºC

  Cập nhật lúc 12:42

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.25mps
  • Hướng gió: 170º S
  • Độ ẩm: 51%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 995mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 3 (16-02-2017)

  Mặt trời mọc: 06:21am Mặt trời lặn: 05:52pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.8333 Kinh độ: 106.7333

  mưa rải rác
  14ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 13ºC

  Cập nhật lúc 12:42

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.37mm
  • Sức gió: 1.06mps
  • Hướng gió: 117º ESE
  • Độ ẩm: 98%
  • Độ che phủ: 68%
  • Áp suất: 999mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 3 (16-02-2017)

  Mặt trời mọc: 06:21am Mặt trời lặn: 05:52pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.8333 Kinh độ: 106.7333

  mưa rải rác
  18ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 13ºC

  Cập nhật lúc 12:42

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.38mm
  • Sức gió: 2.42mps
  • Hướng gió: 146º SE
  • Độ ẩm: 90%
  • Độ che phủ: 76%
  • Áp suất: 1000mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 3 (16-02-2017)

  Mặt trời mọc: 06:21am Mặt trời lặn: 05:52pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.8333 Kinh độ: 106.7333

  mưa rải rác
  20ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 13ºC

  Cập nhật lúc 12:42

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.25mm
  • Sức gió: 3.33mps
  • Hướng gió: 166º SSE
  • Độ ẩm: 76%
  • Độ che phủ: 44%
  • Áp suất: 995mb
 • Thời tiết Tối Thứ 3 (16-02-2017)

  Mặt trời mọc: 06:21am Mặt trời lặn: 05:52pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.8333 Kinh độ: 106.7333

  clear sky
  12ºC

  Clear Sky

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 13ºC

  Cập nhật lúc 12:42

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.22mps
  • Hướng gió: 144º SE
  • Độ ẩm: 94%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 997mb
 • Cập nhật lúc 12:42
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 13ºC 88% 1.17mps 128º SE 0.09mm 98%
  6:00 mưa rải rác 13ºC 92% 0.91mps 136º SE 0.53mm 98%
  9:00 mưa rải rác 14ºC 68% 1.06mps 117º ESE 0.37mm 98%
  12:00 mưa rải rác 14ºC 88% 1.21mps 137º SE 0.125mm 97%
  15:00 mưa rải rác 18ºC 76% 2.42mps 146º SE 0.38mm 90%
  18:00 mưa rải rác 19ºC 80% 2.9mps 164º SSE 0.505mm 82%
  21:00 mưa rải rác 20ºC 44% 3.33mps 166º SSE 0.25mm 76%
  24:00 mưa rải rác 17ºC 32% 2.82mps 166º SSE 0.07mm 83%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Lạng Sơn

Chủ nhật

Dự báo ngày 19-02-2017
quang mây

Quang Mây

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 3.95mps 192º
 • Độ ẩm: 43%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 991mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 20-02-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 4.86mps 178º
 • Độ ẩm: 54%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 987mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 21-02-2017
quang mây

Quang Mây

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 5.76mps 181º
 • Độ ẩm: 51%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 988mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 22-02-2017
quang mây

Quang Mây

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 4.19mps 207º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 988mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 23-02-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 3mps 40º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 66%
 • Áp suất: 993mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 24-02-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

13ºC
 • Cao nhất: 13ºC
 • Thấp nhất: 10ºC
 • Sức gió: 4.22mps 38º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 999mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 25-02-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

14ºC
 • Cao nhất: 14ºC
 • Thấp nhất: 9ºC
 • Sức gió: 4.09mps 38º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 84%
 • Áp suất: 999mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 26-02-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

12ºC
 • Cao nhất: 12ºC
 • Thấp nhất: 7ºC
 • Sức gió: 4.42mps 25º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 80%
 • Áp suất: 1001mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 27-02-2017
quang mây

Quang Mây

17ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 7ºC
 • Sức gió: 4.25mps 34º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 5%
 • Áp suất: 999mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 28-02-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 9ºC
 • Sức gió: 2.08mps 76º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 998mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 01-03-2017
quang mây

Quang Mây

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 7ºC
 • Sức gió: 2.32mps 23º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 47%
 • Áp suất: 996mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 02-03-2017
quang mây

Quang Mây

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 10ºC
 • Sức gió: 3.76mps 33º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 59%
 • Áp suất: 995mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 03-03-2017
quang mây

Quang Mây

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 8ºC
 • Sức gió: 2.48mps 45º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 1%
 • Áp suất: 994mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 04-03-2017
quang mây

Quang Mây

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 9ºC
 • Sức gió: 1.96mps 78º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 994mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 05-03-2017
quang mây

Quang Mây

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 11ºC
 • Sức gió: 1.65mps 89º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 47%
 • Áp suất: 994mbar
Xem thêm