Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Lạng Sơn. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 3 (14-08-2018)

  Mặt trời mọc: 05:30am Mặt trời lặn: 06:24pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.8333 Kinh độ: 106.7333

  mây dày đặc
  23ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 33ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 21:05

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 3.6675mm
  • Sức gió: 0.41mps
  • Hướng gió: 228º SW
  • Độ ẩm: 97%
  • Độ che phủ: 68%
  • Áp suất: 979mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 3 (14-08-2018)

  Mặt trời mọc: 05:30am Mặt trời lặn: 06:24pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.8333 Kinh độ: 106.7333

  nhiều mây
  33ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 33ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 21:05

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.62mps
  • Hướng gió: 349º N
  • Độ ẩm: 67%
  • Độ che phủ: 68%
  • Áp suất: 977mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 3 (14-08-2018)

  Mặt trời mọc: 05:30am Mặt trời lặn: 06:24pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.8333 Kinh độ: 106.7333

  nhiều mây
  29ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 33ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 21:05

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.08mps
  • Hướng gió: 319º NW
  • Độ ẩm: 76%
  • Độ che phủ: 64%
  • Áp suất: 976mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 3 (15-08-2018)

  Mặt trời mọc: 05:30am Mặt trời lặn: 06:24pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.8333 Kinh độ: 106.7333

  nhiều mây
  25ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 33ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 21:05

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.71mps
  • Hướng gió: 318º NW
  • Độ ẩm: 89%
  • Độ che phủ: 76%
  • Áp suất: 977mb
 • Thời tiết Tối Thứ 3 (15-08-2018)

  Mặt trời mọc: 05:30am Mặt trời lặn: 06:24pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.8333 Kinh độ: 106.7333

  nhiều mây
  24ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 33ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 21:05

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.72mps
  • Hướng gió: 2º N
  • Độ ẩm: 89%
  • Độ che phủ: 64%
  • Áp suất: 979mb
 • Cập nhật lúc 21:05
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây dày đặc 27ºC 92% 1.46mps 273º W 0mm 89%
  6:00 mây rải rác 31ºC 48% 1.71mps 287º WNW 0mm 79%
  9:00 nhiều mây 33ºC 68% 1.62mps 349º N 0mm 67%
  12:00 nhiều mây 33ºC 80% 1.51mps 6º N 0mm 64%
  15:00 nhiều mây 29ºC 64% 1.08mps 319º NW 0mm 76%
  18:00 nhiều mây 26ºC 56% 1.16mps 251º WSW 0mm 85%
  21:00 nhiều mây 25ºC 76% 0.71mps 318º NW 0mm 89%
  24:00 mưa rải rác 24ºC 88% 1.17mps 43º NE 1.16mm 91%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Lạng Sơn

Thứ 3

Dự báo ngày 14-08-2018
mây rải rác

Mây Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.71mps 288º
 • Độ ẩm: 79%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 48%
 • Áp suất: 978mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 15-08-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.76mps 0º
 • Độ ẩm: 78%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 56%
 • Áp suất: 980mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 16-08-2018
mưa to

Mưa To

26ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.5mps 301º
 • Độ ẩm: 91%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 978mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 17-08-2018
mưa to

Mưa To

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 7.28mps 9º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 69%
 • Áp suất: 972mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 18-08-2018
mưa to

Mưa To

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 7.05mps 1º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 90%
 • Áp suất: 973mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 19-08-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.68mps 314º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 45%
 • Áp suất: 977mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 20-08-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.89mps 301º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 66%
 • Áp suất: 979mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 21-08-2018
mưa to

Mưa To

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.24mps 19º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 44%
 • Áp suất: 976mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 22-08-2018
mưa to

Mưa To

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.44mps 276º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 977mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 23-08-2018
mưa to

Mưa To

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.71mps 196º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 21%
 • Áp suất: 977mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 24-08-2018
mưa rất to

Mưa Rất To

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.21mps 2º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 19%
 • Áp suất: 977mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 25-08-2018
mưa rất to

Mưa Rất To

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.77mps 332º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 53%
 • Áp suất: 977mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 26-08-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.7mps 204º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 22%
 • Áp suất: 979mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 27-08-2018
mưa to

Mưa To

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.91mps 158º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 982mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 28-08-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.49mps 174º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 21%
 • Áp suất: 984mbar
Xem thêm