Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Lạng Sơn. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Chủ nhật (26-01-2020)

  Mặt trời mọc: 06:33am Mặt trời lặn: 05:37pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.8333 Kinh độ: 106.7333

  nhiều mây
  15ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 15ºC

  Thấp nhất: 8ºC

  Cập nhật lúc 16:19

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.77mps
  • Hướng gió: 53º NE
  • Độ ẩm: 56%
  • Độ che phủ: 16%
  • Áp suất: 1015mb
 • Thời tiết Sáng Chủ nhật (26-01-2020)

  Mặt trời mọc: 06:33am Mặt trời lặn: 05:37pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.8333 Kinh độ: 106.7333

  trời quang mây
  15ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 15ºC

  Thấp nhất: 8ºC

  Cập nhật lúc 16:19

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.29mps
  • Hướng gió: 36º NE
  • Độ ẩm: 55%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1017mb
 • Thời tiết Trưa Chủ nhật (26-01-2020)

  Mặt trời mọc: 06:33am Mặt trời lặn: 05:37pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.8333 Kinh độ: 106.7333

  mây rải rác
  12ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 15ºC

  Thấp nhất: 8ºC

  Cập nhật lúc 16:19

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.68mps
  • Hướng gió: 48º NE
  • Độ ẩm: 69%
  • Độ che phủ: 44%
  • Áp suất: 1016mb
 • Thời tiết Chiều Chủ nhật (27-01-2020)

  Mặt trời mọc: 06:33am Mặt trời lặn: 05:37pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.8333 Kinh độ: 106.7333

  mây dày đặc
  11ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 15ºC

  Thấp nhất: 8ºC

  Cập nhật lúc 16:19

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.35mps
  • Hướng gió: 45º NE
  • Độ ẩm: 76%
  • Độ che phủ: 89%
  • Áp suất: 1017mb
 • Thời tiết Tối Chủ nhật (27-01-2020)

  Mặt trời mọc: 06:33am Mặt trời lặn: 05:37pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.8333 Kinh độ: 106.7333

  nhiều mây
  9ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 15ºC

  Thấp nhất: 8ºC

  Cập nhật lúc 16:19

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.02mps
  • Hướng gió: 26º NNE
  • Độ ẩm: 76%
  • Độ che phủ: 74%
  • Áp suất: 1018mb
 • Cập nhật lúc 16:19
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 nhiều mây 8ºC 83% 2.85mps 34º NE 0mm 88%
  6:00 trời quang mây 12ºC 0% 4.83mps 27º NNE 0mm 67%
  9:00 trời quang mây 15ºC 0% 4.29mps 36º NE 0mm 55%
  12:00 mây rải rác 15ºC 25% 3.91mps 47º NE 0mm 59%
  15:00 mây rải rác 12ºC 44% 2.68mps 48º NE 0mm 69%
  18:00 nhiều mây 12ºC 82% 2.25mps 45º NE 0mm 72%
  21:00 mây dày đặc 11ºC 89% 2.35mps 45º NE 0mm 76%
  24:00 nhiều mây 10ºC 74% 2.69mps 36º NE 0mm 81%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Lạng Sơn

Chủ nhật

Dự báo ngày 26-01-2020
trời quang mây

Trời Quang Mây

15ºC
 • Cao nhất: 15ºC
 • Thấp nhất: 8ºC
 • Sức gió: 4.29mps 36º
 • Độ ẩm: 55%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 27-01-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

11ºC
 • Cao nhất: 11ºC
 • Thấp nhất: 8ºC
 • Sức gió: 2.76mps 35º
 • Độ ẩm: 65%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 96%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 28-01-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

13ºC
 • Cao nhất: 13ºC
 • Thấp nhất: 8ºC
 • Sức gió: 2.61mps 43º
 • Độ ẩm: 63%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 78%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 29-01-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

12ºC
 • Cao nhất: 12ºC
 • Thấp nhất: 8ºC
 • Sức gió: 2.95mps 36º
 • Độ ẩm: 73%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 75%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 30-01-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

12ºC
 • Cao nhất: 12ºC
 • Thấp nhất: 9ºC
 • Sức gió: 1.88mps 53º
 • Độ ẩm: 69%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 84%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 31-01-2020
mây dày đặc

Mây Dày đặc

14ºC
 • Cao nhất: 14ºC
 • Thấp nhất: 11ºC
 • Sức gió: 0.59mps 129º
 • Độ ẩm: 70%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 01-02-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

14ºC
 • Cao nhất: 14ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 0.94mps 43º
 • Độ ẩm: 91%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1018mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 02-02-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

18ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 1.44mps 158º
 • Độ ẩm: 93%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 03-02-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

18ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 1.85mps 156º
 • Độ ẩm: 92%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 04-02-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

17ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 0.96mps 110º
 • Độ ẩm: 95%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 05-02-2020
mưa to

Mưa To

16ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 2.58mps 46º
 • Độ ẩm: 95%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 06-02-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

14ºC
 • Cao nhất: 16ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 1.4mps 40º
 • Độ ẩm: 96%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 07-02-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 3.47mps 187º
 • Độ ẩm: 86%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 08-02-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 3.47mps 188º
 • Độ ẩm: 83%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 93%
 • Áp suất: 1008mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 09-02-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

11ºC
 • Cao nhất: 14ºC
 • Thấp nhất: 9ºC
 • Sức gió: 3.04mps 35º
 • Độ ẩm: 92%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1018mbar
Xem thêm