Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Lạng Sơn. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 7 (27-02-2021)

  Mặt trời mọc: 06:15am Mặt trời lặn: 05:56pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.8333 Kinh độ: 106.7333

  mây dày đặc
  17ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 15ºC

  Cập nhật lúc 19:02

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.81mps
  • Hướng gió: 53º NE
  • Độ ẩm: 71%
  • Độ che phủ: 90%
  • Áp suất: 1013mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 7 (27-02-2021)

  Mặt trời mọc: 06:15am Mặt trời lặn: 05:56pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.8333 Kinh độ: 106.7333

  mưa rải rác
  16ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 15ºC

  Cập nhật lúc 19:02

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.1mm
  • Sức gió: 1.58mps
  • Hướng gió: 30º NNE
  • Độ ẩm: 63%
  • Độ che phủ: 98%
  • Áp suất: 1013mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 7 (27-02-2021)

  Mặt trời mọc: 06:15am Mặt trời lặn: 05:56pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.8333 Kinh độ: 106.7333

  nhiều mây
  19ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 15ºC

  Cập nhật lúc 19:02

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.88mps
  • Hướng gió: 75º ENE
  • Độ ẩm: 68%
  • Độ che phủ: 79%
  • Áp suất: 1013mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 7 (28-02-2021)

  Mặt trời mọc: 06:15am Mặt trời lặn: 05:56pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.8333 Kinh độ: 106.7333

  mây dày đặc
  18ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 15ºC

  Cập nhật lúc 19:02

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.1mps
  • Hướng gió: 141º SE
  • Độ ẩm: 81%
  • Độ che phủ: 91%
  • Áp suất: 1013mb
 • Thời tiết Tối Thứ 7 (28-02-2021)

  Mặt trời mọc: 06:15am Mặt trời lặn: 05:56pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.8333 Kinh độ: 106.7333

  mây dày đặc
  17ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 15ºC

  Cập nhật lúc 19:02

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.88mps
  • Hướng gió: 107º ESE
  • Độ ẩm: 86%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 1014mb
 • Cập nhật lúc 19:02
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây dày đặc 15ºC 99% 3.29mps 38º NE 0mm 66%
  6:00 mưa rải rác 15ºC 99% 2.7mps 33º NNE 0.26mm 64%
  9:00 mưa rải rác 16ºC 98% 1.58mps 30º NNE 0.1mm 63%
  12:00 nhiều mây 21ºC 61% 1.27mps 73º ENE 0mm 56%
  15:00 nhiều mây 19ºC 79% 0.88mps 75º ENE 0mm 68%
  18:00 mây dày đặc 18ºC 85% 0.89mps 104º ESE 0mm 78%
  21:00 mây dày đặc 18ºC 91% 1.1mps 141º SE 0mm 81%
  24:00 mây dày đặc 17ºC 100% 0.47mps 88º E 0mm 84%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Lạng Sơn

Thứ 7

Dự báo ngày 27-02-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

16ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 2.24mps 45º
 • Độ ẩm: 64%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1014mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 28-02-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 4.99mps 194º
 • Độ ẩm: 60%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 81%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 01-03-2021
mây dày đặc

Mây Dày đặc

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 3.47mps 184º
 • Độ ẩm: 73%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 97%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 02-03-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 3.38mps 47º
 • Độ ẩm: 63%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 83%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 03-03-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 3.31mps 171º
 • Độ ẩm: 68%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 88%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 04-03-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 5.4mps 191º
 • Độ ẩm: 62%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 91%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 05-03-2021
mây dày đặc

Mây Dày đặc

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 5.64mps 195º
 • Độ ẩm: 66%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 90%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 06-03-2021
mây dày đặc

Mây Dày đặc

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.9mps 181º
 • Độ ẩm: 65%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 94%
 • Áp suất: 1010mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 07-03-2021
mây dày đặc

Mây Dày đặc

23ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 3.23mps 38º
 • Độ ẩm: 60%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 89%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 08-03-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 4.38mps 201º
 • Độ ẩm: 55%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 69%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 09-03-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 5.33mps 191º
 • Độ ẩm: 63%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 86%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 10-03-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

16ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 3.84mps 33º
 • Độ ẩm: 87%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 11-03-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

13ºC
 • Cao nhất: 13ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 2.38mps 49º
 • Độ ẩm: 85%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 12-03-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

16ºC
 • Cao nhất: 16ºC
 • Thấp nhất: 11ºC
 • Sức gió: 1.44mps 40º
 • Độ ẩm: 78%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 13-03-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 1.37mps 145º
 • Độ ẩm: 67%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 94%
 • Áp suất: 1019mbar
Xem thêm