Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Lạng Sơn. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 4 (17-10-2018)

  Mặt trời mọc: 05:49am Mặt trời lặn: 05:27pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.8333 Kinh độ: 106.7333

  mưa rải rác
  17ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 18ºC

  Thấp nhất: 18ºC

  Cập nhật lúc 04:23

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.89mm
  • Sức gió: 3.66mps
  • Hướng gió: 22º NNE
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 990mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 4 (17-10-2018)

  Mặt trời mọc: 05:49am Mặt trời lặn: 05:27pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.8333 Kinh độ: 106.7333

  mưa vừa
  17ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 18ºC

  Thấp nhất: 18ºC

  Cập nhật lúc 04:23

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 4.67mm
  • Sức gió: 4.11mps
  • Hướng gió: 22º NNE
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 991mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 4 (17-10-2018)

  Mặt trời mọc: 05:49am Mặt trời lặn: 05:27pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.8333 Kinh độ: 106.7333

  mưa rải rác
  19ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 18ºC

  Thấp nhất: 18ºC

  Cập nhật lúc 04:23

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.17mm
  • Sức gió: 3.56mps
  • Hướng gió: 23º NNE
  • Độ ẩm: 98%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 991mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 4 (17-10-2018)

  Mặt trời mọc: 05:49am Mặt trời lặn: 05:27pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.8333 Kinh độ: 106.7333

  mưa rải rác
  18ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 18ºC

  Thấp nhất: 18ºC

  Cập nhật lúc 04:23

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.54000000000001mm
  • Sức gió: 1.22mps
  • Hướng gió: 24º NNE
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 990mb
 • Thời tiết Tối Thứ 4 (18-10-2018)

  Mặt trời mọc: 05:49am Mặt trời lặn: 05:27pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.8333 Kinh độ: 106.7333

  mưa rải rác
  17ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 18ºC

  Thấp nhất: 18ºC

  Cập nhật lúc 04:23

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.049999999999997mm
  • Sức gió: 1.37mps
  • Hướng gió: 23º NNE
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 48%
  • Áp suất: 991mb
 • Cập nhật lúc 04:23
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 18ºC 92% 2.07mps 22º NNE 1.3mm 100%
  6:00 mưa rải rác 17ºC 92% 3.66mps 22º NNE 1.89mm 99%
  9:00 mưa vừa 17ºC 92% 4.11mps 22º NNE 4.67mm 100%
  12:00 mưa rải rác 17ºC 92% 4.71mps 28º NNE 1.63mm 99%
  15:00 mưa rải rác 19ºC 88% 3.56mps 23º NNE 1.17mm 98%
  18:00 mưa rải rác 19ºC 92% 2.06mps 32º NNE 1.46mm 97%
  21:00 mưa rải rác 18ºC 100% 1.22mps 24º NNE 0.54000000000001mm 99%
  24:00 mưa rải rác 18ºC 92% 1.31mps 13º NNE 0.62mm 99%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Lạng Sơn

Thứ 3

Dự báo ngày 16-10-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

18ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 1.63mps 22º
 • Độ ẩm: 99%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 992mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 17-10-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

17ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 4.71mps 28º
 • Độ ẩm: 99%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 992mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 18-10-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

20ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 2.6mps 40º
 • Độ ẩm: 98%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 993mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 19-10-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 1.73mps 25º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 993mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 20-10-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.8mps 77º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 40%
 • Áp suất: 993mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 21-10-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.78mps 89º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 21%
 • Áp suất: 991mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 22-10-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 2.21mps 126º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 10%
 • Áp suất: 991mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 23-10-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.63mps 53º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 992mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 24-10-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 1.41mps 70º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 46%
 • Áp suất: 992mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 25-10-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 1.43mps 18º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 17%
 • Áp suất: 992mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 26-10-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 5.24mps 35º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 14%
 • Áp suất: 995mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 27-10-2018
trời quang mây

Trời Quang Mây

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 7.99mps 22º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 994mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 28-10-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 7.75mps 17º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 994mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 29-10-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 5.74mps 26º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 72%
 • Áp suất: 993mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 30-10-2018
trời quang mây

Trời Quang Mây

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 7.65mps 31º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 993mbar
Xem thêm