Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Lạng Sơn. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (19-11-2017)

  Mặt trời mọc: 06:07am Mặt trời lặn: 05:09pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.8333 Kinh độ: 106.7333

  mưa rải rác
  15ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 15ºC

  Thấp nhất: 14ºC

  Cập nhật lúc 07:39

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.105mm
  • Sức gió: 1.67mps
  • Hướng gió: 19º NNE
  • Độ ẩm: 94%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 995mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (20-11-2017)

  Mặt trời mọc: 06:07am Mặt trời lặn: 05:09pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.8333 Kinh độ: 106.7333

  mưa rải rác
  13ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 15ºC

  Thấp nhất: 14ºC

  Cập nhật lúc 07:39

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.62mm
  • Sức gió: 3.76mps
  • Hướng gió: 23º NNE
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 996mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (20-11-2017)

  Mặt trời mọc: 06:07am Mặt trời lặn: 05:09pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.8333 Kinh độ: 106.7333

  mưa rải rác
  12ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 15ºC

  Thấp nhất: 14ºC

  Cập nhật lúc 07:39

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.83mm
  • Sức gió: 6.89mps
  • Hướng gió: 27º NNE
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 998mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (20-11-2017)

  Mặt trời mọc: 06:07am Mặt trời lặn: 05:09pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.8333 Kinh độ: 106.7333

  mưa rải rác
  12ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 15ºC

  Thấp nhất: 14ºC

  Cập nhật lúc 07:39

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.975mm
  • Sức gió: 6.12mps
  • Hướng gió: 22º NNE
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 997mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (20-11-2017)

  Mặt trời mọc: 06:07am Mặt trời lặn: 05:09pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.8333 Kinh độ: 106.7333

  mưa rải rác
  11ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 15ºC

  Thấp nhất: 14ºC

  Cập nhật lúc 07:39

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.195mm
  • Sức gió: 5.51mps
  • Hướng gió: 29º NNE
  • Độ ẩm: 92%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 997mb
 • Cập nhật lúc 07:39
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 14ºC 92% 1.67mps 19º NNE 0.105mm 94%
  6:00 mưa rải rác 14ºC 100% 1.81mps 23º NNE 0.08mm 96%
  9:00 mưa rải rác 13ºC 92% 3.76mps 23º NNE 0.62mm 100%
  12:00 mưa rải rác 12ºC 92% 5.66mps 25º NNE 1.095mm 99%
  15:00 mưa rải rác 12ºC 92% 6.89mps 27º NNE 0.83mm 99%
  18:00 mưa rải rác 12ºC 92% 6.67mps 21º NNE 2.06mm 99%
  21:00 mưa rải rác 12ºC 100% 6.12mps 22º NNE 1.975mm 99%
  24:00 mưa rải rác 12ºC 92% 5.85mps 27º NNE 0.665mm 96%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Lạng Sơn

Chủ nhật

Dự báo ngày 19-11-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

15ºC
 • Cao nhất: 15ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 2.02mps 25º
 • Độ ẩm: 91%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 993mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 20-11-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

12ºC
 • Cao nhất: 12ºC
 • Thấp nhất: 11ºC
 • Sức gió: 6.67mps 22º
 • Độ ẩm: 99%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 999mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 21-11-2017
mưa to

Mưa To

11ºC
 • Cao nhất: 12ºC
 • Thấp nhất: 9ºC
 • Sức gió: 3.9mps 27º
 • Độ ẩm: 93%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 997mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 22-11-2017
nhiều mây

Nhiều Mây

12ºC
 • Cao nhất: 14ºC
 • Thấp nhất: 10ºC
 • Sức gió: 7mps 22º
 • Độ ẩm: 76%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 76%
 • Áp suất: 998mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 23-11-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

14ºC
 • Cao nhất: 14ºC
 • Thấp nhất: 8ºC
 • Sức gió: 6.31mps 14º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 69%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 24-11-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

14ºC
 • Cao nhất: 14ºC
 • Thấp nhất: 8ºC
 • Sức gió: 4.49mps 28º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 51%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 25-11-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

15ºC
 • Cao nhất: 15ºC
 • Thấp nhất: 8ºC
 • Sức gió: 3.45mps 32º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 80%
 • Áp suất: 1004mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 26-11-2017
mưa to

Mưa To

12ºC
 • Cao nhất: 12ºC
 • Thấp nhất: 9ºC
 • Sức gió: 2.26mps 20º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 97%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 27-11-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

13ºC
 • Cao nhất: 13ºC
 • Thấp nhất: 9ºC
 • Sức gió: 2.12mps 15º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1001mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 28-11-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

17ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 11ºC
 • Sức gió: 1.71mps 29º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 74%
 • Áp suất: 997mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 29-11-2017
quang mây

Quang Mây

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 11ºC
 • Sức gió: 2.54mps 16º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 22%
 • Áp suất: 995mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 30-11-2017
quang mây

Quang Mây

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 10ºC
 • Sức gió: 1.98mps 13º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 991mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 01-12-2017
quang mây

Quang Mây

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 11ºC
 • Sức gió: 3.99mps 19º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 14%
 • Áp suất: 990mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 02-12-2017
quang mây

Quang Mây

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 11ºC
 • Sức gió: 2.83mps 17º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 993mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 03-12-2017
quang mây

Quang Mây

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 11ºC
 • Sức gió: 5.71mps 22º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 998mbar
Xem thêm