Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Uông Bí. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 7 (24-02-2017)

  Mặt trời mọc: 06:17am Mặt trời lặn: 05:55pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.0333 Kinh độ: 106.7833

  mưa rải rác
  11ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 16ºC

  Thấp nhất: 11ºC

  Cập nhật lúc 19:39

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.36mm
  • Sức gió: 4.44mps
  • Hướng gió: 24º NNE
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1024mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 7 (24-02-2017)

  Mặt trời mọc: 06:17am Mặt trời lặn: 05:55pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.0333 Kinh độ: 106.7833

  mây dày đặc
  16ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 16ºC

  Thấp nhất: 11ºC

  Cập nhật lúc 19:39

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.01mps
  • Hướng gió: 52º NE
  • Độ ẩm: 85%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1021mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 7 (24-02-2017)

  Mặt trời mọc: 06:17am Mặt trời lặn: 05:55pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.0333 Kinh độ: 106.7833

  mưa rải rác
  14ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 16ºC

  Thấp nhất: 11ºC

  Cập nhật lúc 19:39

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.1525mm
  • Sức gió: 1.76mps
  • Hướng gió: 38º NE
  • Độ ẩm: 96%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1023mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 7 (25-02-2017)

  Mặt trời mọc: 06:17am Mặt trời lặn: 05:55pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.0333 Kinh độ: 106.7833

  mưa rải rác
  12ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 16ºC

  Thấp nhất: 11ºC

  Cập nhật lúc 19:39

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.26mm
  • Sức gió: 1.76mps
  • Hướng gió: 2º N
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1022mb
 • Thời tiết Tối Thứ 7 (25-02-2017)

  Mặt trời mọc: 06:17am Mặt trời lặn: 05:55pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.0333 Kinh độ: 106.7833

  mưa rải rác
  12ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 16ºC

  Thấp nhất: 11ºC

  Cập nhật lúc 19:39

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.43mm
  • Sức gió: 5.57mps
  • Hướng gió: 23º NNE
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1025mb
 • Cập nhật lúc 19:39
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 12ºC 92% 4.5mps 26º NNE 0.2075mm 100%
  6:00 mưa rải rác 15ºC 88% 3.73mps 30º NNE 0.0099999999999998mm 92%
  9:00 mây dày đặc 16ºC 92% 2.01mps 52º NE 0mm 85%
  12:00 mưa rải rác 15ºC 92% 1.52mps 72º ENE 0.0625mm 89%
  15:00 mưa rải rác 14ºC 92% 1.76mps 38º NE 0.1525mm 96%
  18:00 mưa rải rác 13ºC 92% 1.73mps 18º NNE 0.19mm 100%
  21:00 mưa rải rác 12ºC 92% 1.76mps 2º N 0.26mm 100%
  24:00 mưa rải rác 11ºC 92% 4.02mps 18º NNE 0.325mm 100%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Uông Bí

Thứ 6

Dự báo ngày 24-02-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

15ºC
 • Cao nhất: 16ºC
 • Thấp nhất: 11ºC
 • Sức gió: 3.73mps 31º
 • Độ ẩm: 92%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 88%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 25-02-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

14ºC
 • Cao nhất: 14ºC
 • Thấp nhất: 11ºC
 • Sức gió: 5.22mps 21º
 • Độ ẩm: 91%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1023mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 26-02-2017
ít mây

ít Mây

18ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 10ºC
 • Sức gió: 2.11mps 39º
 • Độ ẩm: 67%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 1024mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 27-02-2017
quang mây

Quang Mây

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 4.94mps 59º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 28-02-2017
quang mây

Quang Mây

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 4.31mps 37º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 4%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 01-03-2017
quang mây

Quang Mây

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 5.32mps 29º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 02-03-2017
quang mây

Quang Mây

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 3.45mps 89º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 03-03-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 3.4mps 122º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 04-03-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 3.65mps 129º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 46%
 • Áp suất: 1013mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 05-03-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 2.8mps 162º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 28%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 06-03-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 6.49mps 21º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 13%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 07-03-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 3.08mps 56º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 82%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 08-03-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 3.74mps 68º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 86%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 09-03-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 6mps 140º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 88%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 10-03-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 3.69mps 248º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 4%
 • Áp suất: 1004mbar
Xem thêm