Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Uông Bí. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 6 (01-10-2020)

  Mặt trời mọc: 05:44am Mặt trời lặn: 05:40pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.0333 Kinh độ: 106.7833

  nhiều mây
  27ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 02:46

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.5mps
  • Hướng gió: 360º N
  • Độ ẩm: 94%
  • Độ che phủ: 75%
  • Áp suất: 1007mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 6 (01-10-2020)

  Mặt trời mọc: 05:44am Mặt trời lặn: 05:40pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.0333 Kinh độ: 106.7833

  mưa rải rác
  29ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 02:46

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.98mm
  • Sức gió: 2.2mps
  • Hướng gió: 80º E
  • Độ ẩm: 71%
  • Độ che phủ: 91%
  • Áp suất: 1006mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 6 (01-10-2020)

  Mặt trời mọc: 05:44am Mặt trời lặn: 05:40pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.0333 Kinh độ: 106.7833

  mây dày đặc
  26ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 02:46

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.06mps
  • Hướng gió: 84º E
  • Độ ẩm: 86%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1006mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 6 (02-10-2020)

  Mặt trời mọc: 05:44am Mặt trời lặn: 05:40pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.0333 Kinh độ: 106.7833

  mưa rải rác
  25ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 02:46

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.94mm
  • Sức gió: 1.53mps
  • Hướng gió: 24º NNE
  • Độ ẩm: 90%
  • Độ che phủ: 62%
  • Áp suất: 1007mb
 • Thời tiết Tối Thứ 6 (02-10-2020)

  Mặt trời mọc: 05:44am Mặt trời lặn: 05:40pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.0333 Kinh độ: 106.7833

  mưa rải rác
  25ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 02:46

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.01mm
  • Sức gió: 1.74mps
  • Hướng gió: 59º ENE
  • Độ ẩm: 90%
  • Độ che phủ: 94%
  • Áp suất: 1008mb
 • Cập nhật lúc 02:46
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 nhiều mây 27ºC 53% 1.27mps 19º NNE 0mm 82%
  6:00 mưa rải rác 30ºC 77% 1.62mps 101º E 1.3mm 68%
  9:00 mưa rải rác 29ºC 91% 2.2mps 80º E 0.98mm 71%
  12:00 mưa rải rác 30ºC 99% 2.76mps 95º E 0.17mm 69%
  15:00 mây dày đặc 26ºC 100% 2.06mps 84º E 0mm 86%
  18:00 mây rải rác 26ºC 37% 1.35mps 49º NE 0mm 88%
  21:00 mưa rải rác 25ºC 62% 1.53mps 24º NNE 0.94mm 90%
  24:00 mưa rải rác 25ºC 88% 1.48mps 23º NNE 1.47mm 92%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Uông Bí

Thứ 5

Dự báo ngày 01-10-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.62mps 101º
 • Độ ẩm: 68%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 77%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 02-10-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.37mps 41º
 • Độ ẩm: 85%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 03-10-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.17mps 110º
 • Độ ẩm: 68%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 93%
 • Áp suất: 1010mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 04-10-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.13mps 92º
 • Độ ẩm: 71%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 77%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 05-10-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 4.25mps 115º
 • Độ ẩm: 65%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 88%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 06-10-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.05mps 94º
 • Độ ẩm: 75%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 07-10-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.48mps 82º
 • Độ ẩm: 66%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 10%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 08-10-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.03mps 71º
 • Độ ẩm: 61%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 14%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 09-10-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.61mps 62º
 • Độ ẩm: 57%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 1%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 10-10-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.11mps 49º
 • Độ ẩm: 55%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 5%
 • Áp suất: 1015mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 11-10-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.31mps 35º
 • Độ ẩm: 54%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 12-10-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.26mps 3º
 • Độ ẩm: 55%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 7%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 13-10-2020
mây dày đặc

Mây Dày đặc

26ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.31mps 358º
 • Độ ẩm: 76%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 14-10-2020
nhiều mây

Nhiều Mây

28ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.75mps 3º
 • Độ ẩm: 62%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 83%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 15-10-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 0.74mps 44º
 • Độ ẩm: 55%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 4%
 • Áp suất: 1009mbar
Xem thêm