Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Uông Bí. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 7 (26-05-2018)

  Mặt trời mọc: 05:11am Mặt trời lặn: 06:27pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.0333 Kinh độ: 106.7833

  trời quang mây
  29ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 29ºC

  Cập nhật lúc 01:07

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 6.12mps
  • Hướng gió: 178º S
  • Độ ẩm: 80%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1007mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 7 (26-05-2018)

  Mặt trời mọc: 05:11am Mặt trời lặn: 06:27pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.0333 Kinh độ: 106.7833

  ít mây
  30ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 29ºC

  Cập nhật lúc 01:07

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 5.27mps
  • Hướng gió: 189º S
  • Độ ẩm: 73%
  • Độ che phủ: 12%
  • Áp suất: 1009mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 7 (26-05-2018)

  Mặt trời mọc: 05:11am Mặt trời lặn: 06:27pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.0333 Kinh độ: 106.7833

  mây rải rác
  33ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 29ºC

  Cập nhật lúc 01:07

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 5.71mps
  • Hướng gió: 193º SSW
  • Độ ẩm: 60%
  • Độ che phủ: 36%
  • Áp suất: 1008mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 7 (26-05-2018)

  Mặt trời mọc: 05:11am Mặt trời lặn: 06:27pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.0333 Kinh độ: 106.7833

  trời quang mây
  30ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 29ºC

  Cập nhật lúc 01:07

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.8mps
  • Hướng gió: 167º SSE
  • Độ ẩm: 71%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1007mb
 • Thời tiết Tối Thứ 7 (27-05-2018)

  Mặt trời mọc: 05:11am Mặt trời lặn: 06:27pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.0333 Kinh độ: 106.7833

  trời quang mây
  29ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 29ºC

  Cập nhật lúc 01:07

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.66mps
  • Hướng gió: 165º SSE
  • Độ ẩm: 81%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1009mb
 • Cập nhật lúc 01:07
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 trời quang mây 29ºC 0% 6.12mps 178º S 0mm 80%
  6:00 trời quang mây 28ºC 8% 5.62mps 184º S 0mm 79%
  9:00 ít mây 30ºC 12% 5.27mps 189º S 0mm 73%
  12:00 trời quang mây 33ºC 0% 5.61mps 195º SSW 0mm 65%
  15:00 mây rải rác 33ºC 36% 5.71mps 193º SSW 0mm 60%
  18:00 mây rải rác 33ºC 36% 5.47mps 183º S 0mm 61%
  21:00 trời quang mây 30ºC 0% 4.8mps 167º SSE 0mm 71%
  24:00 trời quang mây 29ºC 0% 3.47mps 158º SSE 0mm 79%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Uông Bí

Thứ 6

Dự báo ngày 25-05-2018
trời quang mây

Trời Quang Mây

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 6.01mps 174º
 • Độ ẩm: 77%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 26-05-2018
trời quang mây

Trời Quang Mây

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 5.61mps 196º
 • Độ ẩm: 65%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1009mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 27-05-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.62mps 190º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 32%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 28-05-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.96mps 34º
 • Độ ẩm: 90%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 80%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 29-05-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 2.37mps 137º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 28%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 30-05-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 5.5mps 162º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 21%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 31-05-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 3.28mps 151º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 42%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 01-06-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 1.98mps 121º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 28%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 02-06-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 0.36mps 172º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 38%
 • Áp suất: 1008mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 03-06-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 3.34mps 201º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 48%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 04-06-2018
mưa to

Mưa To

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.64mps 183º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 69%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 05-06-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 0.94mps 22º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 27%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 06-06-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.97mps 115º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 07-06-2018
mưa to

Mưa To

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.75mps 125º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 44%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 08-06-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.05mps 145º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 1006mbar
Xem thêm