Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Uông Bí. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (13-07-2020)

  Mặt trời mọc: 05:19am Mặt trời lặn: 06:37pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.0333 Kinh độ: 106.7833

  mưa rải rác
  31ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 33ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 18:43

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 5.7mps
  • Hướng gió: 130º SE
  • Độ ẩm: 79%
  • Độ che phủ: 20%
  • Áp suất: 1004mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (13-07-2020)

  Mặt trời mọc: 05:19am Mặt trời lặn: 06:37pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.0333 Kinh độ: 106.7833

  mưa rải rác
  33ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 33ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 18:43

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.57mm
  • Sức gió: 5mps
  • Hướng gió: 142º SE
  • Độ ẩm: 60%
  • Độ che phủ: 7%
  • Áp suất: 1005mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (13-07-2020)

  Mặt trời mọc: 05:19am Mặt trời lặn: 06:37pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.0333 Kinh độ: 106.7833

  trời quang mây
  28ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 33ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 18:43

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.61mps
  • Hướng gió: 114º ESE
  • Độ ẩm: 84%
  • Độ che phủ: 1%
  • Áp suất: 1004mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (14-07-2020)

  Mặt trời mọc: 05:19am Mặt trời lặn: 06:37pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.0333 Kinh độ: 106.7833

  mưa rải rác
  27ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 33ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 18:43

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.77mm
  • Sức gió: 1.78mps
  • Hướng gió: 102º ESE
  • Độ ẩm: 90%
  • Độ che phủ: 74%
  • Áp suất: 1006mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (14-07-2020)

  Mặt trời mọc: 05:19am Mặt trời lặn: 06:37pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.0333 Kinh độ: 106.7833

  nhiều mây
  28ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 33ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 18:43

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.67mps
  • Hướng gió: 107º ESE
  • Độ ẩm: 85%
  • Độ che phủ: 55%
  • Áp suất: 1006mb
 • Cập nhật lúc 18:43
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 28ºC 55% 2.57mps 156º SSE 1.23mm 88%
  6:00 mưa rải rác 30ºC 15% 3.79mps 154º SSE 2.6mm 75%
  9:00 mưa rải rác 33ºC 7% 5mps 142º SE 1.57mm 60%
  12:00 trời quang mây 32ºC 1% 4.5mps 132º SE 0mm 64%
  15:00 trời quang mây 28ºC 1% 2.61mps 114º ESE 0mm 84%
  18:00 mây dày đặc 27ºC 90% 2.69mps 97º E 0mm 89%
  21:00 mưa rải rác 27ºC 74% 1.78mps 102º ESE 0.77mm 90%
  24:00 mưa rải rác 26ºC 81% 1.59mps 87º E 0.5mm 92%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Uông Bí

Thứ 2

Dự báo ngày 13-07-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 3.79mps 154º
 • Độ ẩm: 75%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 15%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 14-07-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 3.08mps 158º
 • Độ ẩm: 58%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 3%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 15-07-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 4mps 155º
 • Độ ẩm: 66%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 16-07-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 5mps 155º
 • Độ ẩm: 67%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 60%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 17-07-2020
mưa to

Mưa To

32ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 4.69mps 173º
 • Độ ẩm: 70%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 18-07-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

33ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 4.85mps 166º
 • Độ ẩm: 65%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1002mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 19-07-2020
mưa to

Mưa To

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 2.96mps 200º
 • Độ ẩm: 71%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1001mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 20-07-2020
mưa to

Mưa To

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 4.42mps 186º
 • Độ ẩm: 76%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 21-07-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 3.96mps 181º
 • Độ ẩm: 80%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 22-07-2020
mưa to

Mưa To

30ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 4.51mps 177º
 • Độ ẩm: 71%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 23-07-2020
mưa to

Mưa To

31ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 4.1mps 175º
 • Độ ẩm: 65%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 97%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 24-07-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 5.01mps 164º
 • Độ ẩm: 72%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 74%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 25-07-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 4.68mps 158º
 • Độ ẩm: 72%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 88%
 • Áp suất: 1007mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 26-07-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 3.88mps 165º
 • Độ ẩm: 71%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 47%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 27-07-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 3.37mps 146º
 • Độ ẩm: 75%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 14%
 • Áp suất: 1009mbar
Xem thêm