Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Uông Bí. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 5 (28-05-2024)

  Mặt trời mọc: 05:11am Mặt trời lặn: 06:29pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.0333 Kinh độ: 106.7833

  mây dày đặc
  28ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 04:44

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.59mps
  • Hướng gió: 84º E
  • Độ ẩm: 96%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1001mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 5 (28-05-2024)

  Mặt trời mọc: 05:11am Mặt trời lặn: 06:29pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.0333 Kinh độ: 106.7833

  mưa rải rác
  26ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 04:44

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.47mm
  • Sức gió: 1.97mps
  • Hướng gió: 90º E
  • Độ ẩm: 90%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1001mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 5 (29-05-2024)

  Mặt trời mọc: 05:11am Mặt trời lặn: 06:29pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.0333 Kinh độ: 106.7833

  mây dày đặc
  26ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 04:44

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.87mps
  • Hướng gió: 76º ENE
  • Độ ẩm: 92%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1001mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 5 (29-05-2024)

  Mặt trời mọc: 05:11am Mặt trời lặn: 06:29pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.0333 Kinh độ: 106.7833

  mưa rải rác
  26ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 04:44

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.8mm
  • Sức gió: 1.49mps
  • Hướng gió: 58º ENE
  • Độ ẩm: 91%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1002mb
 • Thời tiết Tối Thứ 5 (29-05-2024)

  Mặt trời mọc: 05:11am Mặt trời lặn: 06:29pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.0333 Kinh độ: 106.7833

  mây dày đặc
  32ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 04:44

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.7mps
  • Hướng gió: 171º S
  • Độ ẩm: 66%
  • Độ che phủ: 99%
  • Áp suất: 1000mb
 • Cập nhật lúc 04:44
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây dày đặc 30ºC 100% 0.86mps 247º WSW 0mm 85%
  6:00 mây dày đặc 30ºC 100% 0.69mps 132º SE 0mm 82%
  9:00 mưa rải rác 26ºC 100% 1.97mps 90º E 0.47mm 90%
  12:00 mưa rải rác 26ºC 100% 1.78mps 93º E 1.9mm 92%
  15:00 mây dày đặc 26ºC 100% 1.87mps 76º ENE 0mm 92%
  18:00 mưa rải rác 25ºC 100% 1.6mps 54º NE 0.97mm 92%
  21:00 mưa rải rác 26ºC 100% 1.49mps 58º ENE 0.8mm 91%
  24:00 mây dày đặc 27ºC 100% 1.23mps 91º E 0mm 85%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Uông Bí

Thứ 3

Dự báo ngày 28-05-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.58mps 35º
 • Độ ẩm: 87%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 29-05-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.49mps 170º
 • Độ ẩm: 72%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 30-05-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.07mps 85º
 • Độ ẩm: 74%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 31-05-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.81mps 18º
 • Độ ẩm: 90%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 01-06-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

29ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.88mps 145º
 • Độ ẩm: 63%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1006mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 02-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 4.32mps 144º
 • Độ ẩm: 59%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 10%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 03-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.88mps 43º
 • Độ ẩm: 91%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 04-06-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.77mps 29º
 • Độ ẩm: 98%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 05-06-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.81mps 16º
 • Độ ẩm: 90%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 06-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.28mps 14º
 • Độ ẩm: 88%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 07-06-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

27ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 3.51mps 14º
 • Độ ẩm: 64%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 97%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 08-06-2024
mây rải rác

Mây Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 4.42mps 359º
 • Độ ẩm: 50%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 50%
 • Áp suất: 1005mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 09-06-2024
nhiều mây

Nhiều Mây

32ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 5.31mps 351º
 • Độ ẩm: 44%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 84%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 10-06-2024
nhiều mây

Nhiều Mây

33ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.65mps 352º
 • Độ ẩm: 37%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 76%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 11-06-2024
trời quang mây

Trời Quang Mây

34ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.45mps 326º
 • Độ ẩm: 36%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 2%
 • Áp suất: 1005mbar
Xem thêm