Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Uông Bí. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (22-07-2019)

  Mặt trời mọc: 05:22am Mặt trời lặn: 06:35pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.0333 Kinh độ: 106.7833

  mưa rải rác
  30ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 33ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 18:38

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.1mps
  • Hướng gió: 120º ESE
  • Độ ẩm: 89%
  • Độ che phủ: 75%
  • Áp suất: 1000mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (22-07-2019)

  Mặt trời mọc: 05:22am Mặt trời lặn: 06:35pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.0333 Kinh độ: 106.7833

  mưa rải rác
  33ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 33ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 18:38

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.812mm
  • Sức gió: 2.72mps
  • Hướng gió: 160º SSE
  • Độ ẩm: 59%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1000mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (22-07-2019)

  Mặt trời mọc: 05:22am Mặt trời lặn: 06:35pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.0333 Kinh độ: 106.7833

  mây dày đặc
  29ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 33ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 18:38

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.99mps
  • Hướng gió: 118º ESE
  • Độ ẩm: 81%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 999mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (23-07-2019)

  Mặt trời mọc: 05:22am Mặt trời lặn: 06:35pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.0333 Kinh độ: 106.7833

  mưa rải rác
  28ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 33ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 18:38

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.25mm
  • Sức gió: 4.49mps
  • Hướng gió: 104º ESE
  • Độ ẩm: 85%
  • Độ che phủ: 91%
  • Áp suất: 1001mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (23-07-2019)

  Mặt trời mọc: 05:22am Mặt trời lặn: 06:35pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.0333 Kinh độ: 106.7833

  mưa rải rác
  28ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 33ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 18:38

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 2.813mm
  • Sức gió: 4.7mps
  • Hướng gió: 138º SE
  • Độ ẩm: 85%
  • Độ che phủ: 99%
  • Áp suất: 1001mb
 • Cập nhật lúc 18:38
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 29ºC 91% 3.71mps 135º SE 2mm 80%
  6:00 mưa rải rác 33ºC 100% 3.75mps 182º S 0.438mm 64%
  9:00 mưa rải rác 33ºC 100% 2.72mps 160º SSE 0.812mm 59%
  12:00 mưa rải rác 31ºC 100% 6.06mps 130º SE 0.188mm 71%
  15:00 mây dày đặc 29ºC 100% 4.99mps 118º ESE 0mm 81%
  18:00 nhiều mây 28ºC 81% 4.04mps 122º ESE 0mm 83%
  21:00 mưa rải rác 28ºC 91% 4.49mps 104º ESE 0.25mm 85%
  24:00 mưa rải rác 27ºC 99% 4.49mps 114º ESE 1.062mm 89%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Uông Bí

Thứ 2

Dự báo ngày 22-07-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 3.75mps 183º
 • Độ ẩm: 64%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 23-07-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 5.04mps 143º
 • Độ ẩm: 72%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 24-07-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 1.66mps 207º
 • Độ ẩm: 64%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 25-07-2019
nhiều mây

Nhiều Mây

33ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 2.17mps 124º
 • Độ ẩm: 58%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 54%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 26-07-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 3.32mps 153º
 • Độ ẩm: 68%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 27-07-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 4.24mps 150º
 • Độ ẩm: 70%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1001mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 28-07-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 6.24mps 138º
 • Độ ẩm: 72%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 29-07-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 2.32mps 115º
 • Độ ẩm: 62%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 30-07-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 1.75mps 279º
 • Độ ẩm: 63%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 31-07-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.97mps 141º
 • Độ ẩm: 66%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 01-08-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 5.11mps 147º
 • Độ ẩm: 68%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 02-08-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 6.09mps 171º
 • Độ ẩm: 72%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 86%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 03-08-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 5.52mps 160º
 • Độ ẩm: 72%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1005mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 04-08-2019
mưa to

Mưa To

30ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.74mps 192º
 • Độ ẩm: 76%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 05-08-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

28ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 4.28mps 135º
 • Độ ẩm: 80%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1007mbar
Xem thêm