Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Uông Bí. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 6 (22-11-2019)

  Mặt trời mọc: 06:07am Mặt trời lặn: 05:10pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.0333 Kinh độ: 106.7833

  trời quang mây
  21ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 17ºC

  Cập nhật lúc 23:26

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.5mps
  • Hướng gió: 50º NE
  • Độ ẩm: 88%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1016mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 6 (22-11-2019)

  Mặt trời mọc: 06:07am Mặt trời lặn: 05:10pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.0333 Kinh độ: 106.7833

  trời quang mây
  24ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 17ºC

  Cập nhật lúc 23:26

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.16mps
  • Hướng gió: 156º SSE
  • Độ ẩm: 58%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1015mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 6 (22-11-2019)

  Mặt trời mọc: 06:07am Mặt trời lặn: 05:10pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.0333 Kinh độ: 106.7833

  trời quang mây
  18ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 17ºC

  Cập nhật lúc 23:26

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.97mps
  • Hướng gió: 77º ENE
  • Độ ẩm: 84%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1015mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 6 (23-11-2019)

  Mặt trời mọc: 06:07am Mặt trời lặn: 05:10pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.0333 Kinh độ: 106.7833

  trời quang mây
  17ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 17ºC

  Cập nhật lúc 23:26

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.86mps
  • Hướng gió: 36º NE
  • Độ ẩm: 83%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1015mb
 • Thời tiết Tối Thứ 6 (23-11-2019)

  Mặt trời mọc: 06:07am Mặt trời lặn: 05:10pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.0333 Kinh độ: 106.7833

  trời quang mây
  18ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 17ºC

  Cập nhật lúc 23:26

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.35mps
  • Hướng gió: 26º NNE
  • Độ ẩm: 82%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1016mb
 • Cập nhật lúc 23:26
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 trời quang mây 19ºC 0% 0.94mps 350º N 0mm 82%
  6:00 trời quang mây 25ºC 0% 1.26mps 159º SSE 0mm 57%
  9:00 trời quang mây 24ºC 0% 3.16mps 156º SSE 0mm 58%
  12:00 trời quang mây 22ºC 0% 2.39mps 133º SE 0mm 67%
  15:00 trời quang mây 18ºC 0% 0.97mps 77º ENE 0mm 84%
  18:00 trời quang mây 17ºC 0% 1.04mps 14º NNE 0mm 84%
  21:00 trời quang mây 17ºC 0% 0.86mps 36º NE 0mm 83%
  24:00 trời quang mây 17ºC 0% 1.04mps 40º NE 0mm 83%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Uông Bí

Thứ 6

Dự báo ngày 22-11-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 1.26mps 159º
 • Độ ẩm: 57%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 23-11-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 1mps 142º
 • Độ ẩm: 60%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1017mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 24-11-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 2.22mps 125º
 • Độ ẩm: 62%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 25-11-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

26ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 1.18mps 82º
 • Độ ẩm: 46%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 26-11-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.93mps 38º
 • Độ ẩm: 74%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 27-11-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

22ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 3.15mps 66º
 • Độ ẩm: 82%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 96%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 28-11-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

21ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 1.69mps 40º
 • Độ ẩm: 64%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 29-11-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

22ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 3.13mps 79º
 • Độ ẩm: 56%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 2%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 30-11-2019
nhiều mây

Nhiều Mây

21ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 4.14mps 70º
 • Độ ẩm: 67%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 67%
 • Áp suất: 1023mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 01-12-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

22ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 1.78mps 73º
 • Độ ẩm: 59%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 90%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 02-12-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

23ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 2.54mps 62º
 • Độ ẩm: 44%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 03-12-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

19ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 1.59mps 347º
 • Độ ẩm: 45%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 3%
 • Áp suất: 1025mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 04-12-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

18ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 11ºC
 • Sức gió: 1.79mps 352º
 • Độ ẩm: 43%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1026mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 05-12-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

17ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 10ºC
 • Sức gió: 1.53mps 5º
 • Độ ẩm: 40%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1027mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 06-12-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

20ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 11ºC
 • Sức gió: 0.69mps 11º
 • Độ ẩm: 33%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1027mbar
Xem thêm