Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Uông Bí. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 5 (16-10-2017)

  Mặt trời mọc: 05:48am Mặt trời lặn: 05:28pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.0333 Kinh độ: 106.7833

  nhiều mây
  23ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 00:37

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 7.32mps
  • Hướng gió: 2º N
  • Độ ẩm: 70%
  • Độ che phủ: 64%
  • Áp suất: 1011mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 5 (16-10-2017)

  Mặt trời mọc: 05:48am Mặt trời lặn: 05:28pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.0333 Kinh độ: 106.7833

  mưa rải rác
  19ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 00:37

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.33mm
  • Sức gió: 8.36mps
  • Hướng gió: 6º N
  • Độ ẩm: 89%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1013mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 5 (16-10-2017)

  Mặt trời mọc: 05:48am Mặt trời lặn: 05:28pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.0333 Kinh độ: 106.7833

  mưa vừa
  18ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 00:37

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 3.95mm
  • Sức gió: 7.87mps
  • Hướng gió: 357º N
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1012mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 5 (16-10-2017)

  Mặt trời mọc: 05:48am Mặt trời lặn: 05:28pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.0333 Kinh độ: 106.7833

  mưa rải rác
  18ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 00:37

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.28mm
  • Sức gió: 7.16mps
  • Hướng gió: 2º N
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1013mb
 • Thời tiết Tối Thứ 5 (17-10-2017)

  Mặt trời mọc: 05:48am Mặt trời lặn: 05:28pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.0333 Kinh độ: 106.7833

  mưa rải rác
  18ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 00:37

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.625mm
  • Sức gió: 6.38mps
  • Hướng gió: 3º N
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1014mb
 • Cập nhật lúc 00:37
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 nhiều mây 22ºC 64% 7.32mps 2º N 0mm 70%
  6:00 nhiều mây 21ºC 80% 7.71mps 3º N 0mm 73%
  9:00 mưa rải rác 19ºC 92% 8.36mps 6º N 0.33mm 89%
  12:00 mưa rải rác 18ºC 92% 8.47mps 1º N 1.195mm 100%
  15:00 mưa vừa 18ºC 100% 7.87mps 357º N 3.95mm 100%
  18:00 mưa rải rác 18ºC 92% 7.37mps 356º N 2.335mm 100%
  21:00 mưa rải rác 18ºC 100% 7.16mps 2º N 0.28mm 100%
  24:00 mưa rải rác 18ºC 100% 6.86mps 4º N 0.4mm 100%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Uông Bí

Chủ nhật

Dự báo ngày 15-10-2017
mây dày đặc

Mây Dày đặc

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 5.82mps 0º
 • Độ ẩm: 67%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 16-10-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

18ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 8.47mps 1º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 17-10-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

20ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 6.33mps 6º
 • Độ ẩm: 97%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 18-10-2017
mây dày đặc

Mây Dày đặc

22ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 5.76mps 14º
 • Độ ẩm: 86%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 19-10-2017
quang mây

Quang Mây

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.54mps 60º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 20-10-2017
quang mây

Quang Mây

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 6.45mps 37º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 10%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 21-10-2017
quang mây

Quang Mây

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 6.56mps 17º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 14%
 • Áp suất: 1012mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 22-10-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 4.45mps 14º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 30%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 23-10-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 4.94mps 23º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 43%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 24-10-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 3.27mps 346º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 65%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 25-10-2017
mưa to

Mưa To

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 8.14mps 360º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 97%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 26-10-2017
mưa to

Mưa To

20ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 8.23mps 358º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 27-10-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 6.1mps 16º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 28-10-2017
quang mây

Quang Mây

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 3.14mps 17º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 2%
 • Áp suất: 1013mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 29-10-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.76mps 53º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 14%
 • Áp suất: 1010mbar
Xem thêm