Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Uông Bí. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 7 (16-03-2018)

  Mặt trời mọc: 05:59am Mặt trời lặn: 06:03pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.0333 Kinh độ: 106.7833

  mưa rải rác
  21ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 22:54

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.405mm
  • Sức gió: 3mps
  • Hướng gió: 156º SSE
  • Độ ẩm: 97%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1015mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 7 (16-03-2018)

  Mặt trời mọc: 05:59am Mặt trời lặn: 06:03pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.0333 Kinh độ: 106.7833

  mưa rải rác
  21ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 22:54

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.065mm
  • Sức gió: 2.15mps
  • Hướng gió: 112º ESE
  • Độ ẩm: 89%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1015mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 7 (17-03-2018)

  Mặt trời mọc: 05:59am Mặt trời lặn: 06:03pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.0333 Kinh độ: 106.7833

  mưa rải rác
  20ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 22:54

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.165mm
  • Sức gió: 3.31mps
  • Hướng gió: 124º SE
  • Độ ẩm: 93%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1013mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 7 (17-03-2018)

  Mặt trời mọc: 05:59am Mặt trời lặn: 06:03pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.0333 Kinh độ: 106.7833

  mưa rải rác
  22ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 22:54

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.195mm
  • Sức gió: 4.16mps
  • Hướng gió: 145º SE
  • Độ ẩm: 87%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1016mb
 • Thời tiết Tối Thứ 7 (17-03-2018)

  Mặt trời mọc: 05:59am Mặt trời lặn: 06:03pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.0333 Kinh độ: 106.7833

  mưa rải rác
  23ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 22:54

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.04mm
  • Sức gió: 5.57mps
  • Hướng gió: 142º SE
  • Độ ẩm: 80%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1012mb
 • Cập nhật lúc 22:54
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 23ºC 92% 4.23mps 122º ESE 0.035mm 82%
  6:00 mưa rải rác 21ºC 92% 2.59mps 117º ESE 0.045mm 86%
  9:00 mưa rải rác 21ºC 100% 2.15mps 112º ESE 0.065mm 89%
  12:00 mưa rải rác 20ºC 92% 2.52mps 106º ESE 0.13mm 91%
  15:00 mưa rải rác 20ºC 92% 3.31mps 124º SE 0.165mm 93%
  18:00 mưa rải rác 20ºC 88% 3.16mps 138º SE 0.105mm 94%
  21:00 mưa rải rác 22ºC 92% 4.16mps 145º SE 0.195mm 87%
  24:00 mưa rải rác 23ºC 100% 5.02mps 148º SSE 0.09mm 81%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Uông Bí

Thứ 6

Dự báo ngày 16-03-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 3.96mps 123º
 • Độ ẩm: 88%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 17-03-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 5.02mps 149º
 • Độ ẩm: 81%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1014mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 18-03-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 4.73mps 164º
 • Độ ẩm: 80%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 19-03-2018
trời quang mây

Trời Quang Mây

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 3.5mps 157º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 14%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 20-03-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 3.14mps 49º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 76%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 21-03-2018
trời quang mây

Trời Quang Mây

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 3.56mps 52º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 22-03-2018
trời quang mây

Trời Quang Mây

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 1.52mps 118º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 23-03-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 3.07mps 126º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 24-03-2018
trời quang mây

Trời Quang Mây

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 3.99mps 107º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 29%
 • Áp suất: 1015mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 25-03-2018
trời quang mây

Trời Quang Mây

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 3.77mps 70º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 90%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 26-03-2018
trời quang mây

Trời Quang Mây

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 3.36mps 84º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 1%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 27-03-2018
trời quang mây

Trời Quang Mây

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 3.89mps 112º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 36%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 28-03-2018
trời quang mây

Trời Quang Mây

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 3.18mps 148º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 50%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 29-03-2018
trời quang mây

Trời Quang Mây

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.73mps 142º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 34%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 30-03-2018
trời quang mây

Trời Quang Mây

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 3.75mps 168º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 2%
 • Áp suất: 1007mbar
Xem thêm