Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Uông Bí. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 7 (22-09-2018)

  Mặt trời mọc: 05:41am Mặt trời lặn: 05:49pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.0333 Kinh độ: 106.7833

  trời quang mây
  27ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 18:19

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.98mps
  • Hướng gió: 141º SE
  • Độ ẩm: 81%
  • Độ che phủ: 8%
  • Áp suất: 1014mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 7 (22-09-2018)

  Mặt trời mọc: 05:41am Mặt trời lặn: 05:49pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.0333 Kinh độ: 106.7833

  trời quang mây
  32ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 18:19

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.76mps
  • Hướng gió: 160º SSE
  • Độ ẩm: 68%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1014mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 7 (22-09-2018)

  Mặt trời mọc: 05:41am Mặt trời lặn: 05:49pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.0333 Kinh độ: 106.7833

  trời quang mây
  27ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 18:19

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.32mps
  • Hướng gió: 129º SE
  • Độ ẩm: 81%
  • Độ che phủ: 8%
  • Áp suất: 1014mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 7 (23-09-2018)

  Mặt trời mọc: 05:41am Mặt trời lặn: 05:49pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.0333 Kinh độ: 106.7833

  trời quang mây
  23ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 18:19

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.16mps
  • Hướng gió: 65º ENE
  • Độ ẩm: 96%
  • Độ che phủ: 8%
  • Áp suất: 1016mb
 • Thời tiết Tối Thứ 7 (23-09-2018)

  Mặt trời mọc: 05:41am Mặt trời lặn: 05:49pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.0333 Kinh độ: 106.7833

  trời quang mây
  25ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 18:19

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.61mps
  • Hướng gió: 2º N
  • Độ ẩm: 92%
  • Độ che phủ: 8%
  • Áp suất: 1016mb
 • Cập nhật lúc 18:19
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 trời quang mây 25ºC 0% 2.42mps 15º NNE 0mm 92%
  6:00 trời quang mây 30ºC 0% 1.51mps 17º NNE 0mm 74%
  9:00 trời quang mây 32ºC 0% 1.76mps 160º SSE 0mm 68%
  12:00 trời quang mây 31ºC 0% 2.87mps 134º SE 0mm 66%
  15:00 trời quang mây 27ºC 8% 2.32mps 129º SE 0mm 81%
  18:00 trời quang mây 24ºC 8% 1.36mps 102º ESE 0mm 94%
  21:00 trời quang mây 23ºC 8% 1.16mps 65º ENE 0mm 96%
  24:00 trời quang mây 23ºC 0% 1.41mps 15º NNE 0mm 97%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Uông Bí

Thứ 7

Dự báo ngày 22-09-2018
trời quang mây

Trời Quang Mây

30ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.51mps 17º
 • Độ ẩm: 74%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1016mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 23-09-2018
trời quang mây

Trời Quang Mây

30ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.47mps 1º
 • Độ ẩm: 76%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 24-09-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.32mps 342º
 • Độ ẩm: 81%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 25-09-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 4.97mps 161º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 14%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 26-09-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 4.71mps 134º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 33%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 27-09-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.22mps 62º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 38%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 28-09-2018
trời quang mây

Trời Quang Mây

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 6.76mps 8º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 29-09-2018
trời quang mây

Trời Quang Mây

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 5.52mps 28º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1013mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 30-09-2018
trời quang mây

Trời Quang Mây

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 3.64mps 31º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 19%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 01-10-2018
trời quang mây

Trời Quang Mây

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 2.34mps 53º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 02-10-2018
trời quang mây

Trời Quang Mây

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 2.8mps 56º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 03-10-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 3.42mps 51º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 17%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 04-10-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.89mps 48º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 05-10-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.27mps 52º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 78%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 06-10-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.78mps 44º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 56%
 • Áp suất: 1016mbar
Xem thêm