Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Uông Bí. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 7 (27-02-2021)

  Mặt trời mọc: 06:15am Mặt trời lặn: 05:56pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.0333 Kinh độ: 106.7833

  mưa rải rác
  20ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 18:42

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.09mps
  • Hướng gió: 80º E
  • Độ ẩm: 83%
  • Độ che phủ: 75%
  • Áp suất: 1011mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 7 (27-02-2021)

  Mặt trời mọc: 06:15am Mặt trời lặn: 05:56pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.0333 Kinh độ: 106.7833

  mây dày đặc
  23ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 18:42

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.42mps
  • Hướng gió: 170º S
  • Độ ẩm: 62%
  • Độ che phủ: 96%
  • Áp suất: 1013mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 7 (27-02-2021)

  Mặt trời mọc: 06:15am Mặt trời lặn: 05:56pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.0333 Kinh độ: 106.7833

  mây dày đặc
  20ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 18:42

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.11mps
  • Hướng gió: 94º E
  • Độ ẩm: 72%
  • Độ che phủ: 94%
  • Áp suất: 1013mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 7 (28-02-2021)

  Mặt trời mọc: 06:15am Mặt trời lặn: 05:56pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.0333 Kinh độ: 106.7833

  mây dày đặc
  20ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 18:42

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.88mps
  • Hướng gió: 85º E
  • Độ ẩm: 74%
  • Độ che phủ: 96%
  • Áp suất: 1013mb
 • Thời tiết Tối Thứ 7 (28-02-2021)

  Mặt trời mọc: 06:15am Mặt trời lặn: 05:56pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.0333 Kinh độ: 106.7833

  mưa rải rác
  20ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 18:42

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.18mm
  • Sức gió: 1.91mps
  • Hướng gió: 81º E
  • Độ ẩm: 84%
  • Độ che phủ: 94%
  • Áp suất: 1013mb
 • Cập nhật lúc 18:42
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 21ºC 79% 1.05mps 103º ESE 0.29mm 79%
  6:00 mưa rải rác 20ºC 95% 1.38mps 42º NE 0.41mm 71%
  9:00 mây dày đặc 23ºC 96% 1.42mps 170º S 0mm 62%
  12:00 mưa rải rác 21ºC 100% 2.01mps 117º ESE 0.1mm 69%
  15:00 mây dày đặc 20ºC 94% 2.11mps 94º E 0mm 72%
  18:00 mây dày đặc 20ºC 92% 1.97mps 80º E 0mm 73%
  21:00 mây dày đặc 20ºC 96% 1.88mps 85º E 0mm 74%
  24:00 mây dày đặc 19ºC 90% 1.49mps 73º ENE 0mm 81%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Uông Bí

Thứ 7

Dự báo ngày 27-02-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 0.54mps 115º
 • Độ ẩm: 59%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 96%
 • Áp suất: 1014mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 28-02-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 4.93mps 162º
 • Độ ẩm: 61%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 83%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 01-03-2021
mây dày đặc

Mây Dày đặc

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 3.15mps 153º
 • Độ ẩm: 74%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 91%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 02-03-2021
mây dày đặc

Mây Dày đặc

23ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 2.22mps 105º
 • Độ ẩm: 66%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 03-03-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

21ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 2.84mps 104º
 • Độ ẩm: 78%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 97%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 04-03-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 4.51mps 171º
 • Độ ẩm: 60%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 93%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 05-03-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 3.5mps 157º
 • Độ ẩm: 74%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 06-03-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.37mps 131º
 • Độ ẩm: 76%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1009mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 07-03-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.7mps 198º
 • Độ ẩm: 59%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 81%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 08-03-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 4.09mps 170º
 • Độ ẩm: 67%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 80%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 09-03-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 3.4mps 155º
 • Độ ẩm: 73%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 10-03-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 3.86mps 100º
 • Độ ẩm: 75%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 11-03-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 1.54mps 48º
 • Độ ẩm: 72%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 12-03-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

20ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 3.11mps 94º
 • Độ ẩm: 72%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 13-03-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 2.9mps 110º
 • Độ ẩm: 67%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1019mbar
Xem thêm