Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Uông Bí. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (17-12-2017)

  Mặt trời mọc: 06:23am Mặt trời lặn: 05:15pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.0333 Kinh độ: 106.7833

  clear sky
  10ºC

  Clear Sky

  Cao nhất: 10ºC

  Thấp nhất: 9ºC

  Cập nhật lúc 00:42

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.36mps
  • Hướng gió: 28º NNE
  • Độ ẩm: 70%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1030mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (18-12-2017)

  Mặt trời mọc: 06:23am Mặt trời lặn: 05:15pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.0333 Kinh độ: 106.7833

  clear sky
  6ºC

  Clear Sky

  Cao nhất: 10ºC

  Thấp nhất: 9ºC

  Cập nhật lúc 00:42

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.56mps
  • Hướng gió: 30º NNE
  • Độ ẩm: 81%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1030mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (18-12-2017)

  Mặt trời mọc: 06:23am Mặt trời lặn: 05:15pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.0333 Kinh độ: 106.7833

  clear sky
  12ºC

  Clear Sky

  Cao nhất: 10ºC

  Thấp nhất: 9ºC

  Cập nhật lúc 00:42

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.21mps
  • Hướng gió: 17º NNE
  • Độ ẩm: 64%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1032mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (18-12-2017)

  Mặt trời mọc: 06:23am Mặt trời lặn: 05:15pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.0333 Kinh độ: 106.7833

  clear sky
  16ºC

  Clear Sky

  Cao nhất: 10ºC

  Thấp nhất: 9ºC

  Cập nhật lúc 00:42

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 5.1mps
  • Hướng gió: 15º NNE
  • Độ ẩm: 48%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1027mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (18-12-2017)

  Mặt trời mọc: 06:23am Mặt trời lặn: 05:15pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.0333 Kinh độ: 106.7833

  clear sky
  11ºC

  Clear Sky

  Cao nhất: 10ºC

  Thấp nhất: 9ºC

  Cập nhật lúc 00:42

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 5.03mps
  • Hướng gió: 28º NNE
  • Độ ẩm: 60%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1031mb
 • Cập nhật lúc 00:42
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 clear sky 9ºC 0% 4.36mps 28º NNE 0mm 70%
  6:00 clear sky 7ºC 0% 3.76mps 34º NE 0mm 77%
  9:00 clear sky 6ºC 0% 3.56mps 30º NNE 0mm 81%
  12:00 clear sky 6ºC 0% 3.16mps 16º NNE 0mm 88%
  15:00 clear sky 12ºC 0% 4.21mps 17º NNE 0mm 64%
  18:00 clear sky 16ºC 0% 4.81mps 10º N 0mm 52%
  21:00 clear sky 16ºC 0% 5.1mps 15º NNE 0mm 48%
  24:00 clear sky 12ºC 0% 5.18mps 19º NNE 0mm 56%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Uông Bí

Chủ nhật

Dự báo ngày 17-12-2017
quang mây

Quang Mây

10ºC
 • Cao nhất: 10ºC
 • Thấp nhất: 9ºC
 • Sức gió: 4.51mps 21º
 • Độ ẩm: 65%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1029mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 18-12-2017
quang mây

Quang Mây

12ºC
 • Cao nhất: 16ºC
 • Thấp nhất: 6ºC
 • Sức gió: 4.21mps 18º
 • Độ ẩm: 64%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1032mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 19-12-2017
quang mây

Quang Mây

13ºC
 • Cao nhất: 16ºC
 • Thấp nhất: 9ºC
 • Sức gió: 7.07mps 22º
 • Độ ẩm: 53%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1033mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 20-12-2017
quang mây

Quang Mây

13ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 9ºC
 • Sức gió: 5.81mps 21º
 • Độ ẩm: 52%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1034mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 21-12-2017
quang mây

Quang Mây

15ºC
 • Cao nhất: 15ºC
 • Thấp nhất: 10ºC
 • Sức gió: 7.17mps 29º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1030mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 22-12-2017
quang mây

Quang Mây

16ºC
 • Cao nhất: 16ºC
 • Thấp nhất: 9ºC
 • Sức gió: 2.63mps 27º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 23-12-2017
quang mây

Quang Mây

18ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 3.12mps 8º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 84%
 • Áp suất: 1019mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 24-12-2017
quang mây

Quang Mây

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 5.68mps 22º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 3%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 25-12-2017
quang mây

Quang Mây

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 11ºC
 • Sức gió: 3.34mps 46º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 7%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 26-12-2017
quang mây

Quang Mây

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 3.69mps 48º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 15%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 27-12-2017
quang mây

Quang Mây

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 3.79mps 35º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 1%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 28-12-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 1.02mps 102º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 32%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 29-12-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 3.39mps 37º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 95%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 30-12-2017
quang mây

Quang Mây

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 4.19mps 36º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 42%
 • Áp suất: 1019mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 31-12-2017
quang mây

Quang Mây

15ºC
 • Cao nhất: 15ºC
 • Thấp nhất: 11ºC
 • Sức gió: 7.28mps 25º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 9%
 • Áp suất: 1023mbar
Xem thêm