Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Uông Bí. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (13-06-2021)

  Mặt trời mọc: 05:11am Mặt trời lặn: 06:35pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.0333 Kinh độ: 106.7833

  mưa vừa
  27ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 00:57

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.94mps
  • Hướng gió: 137º SE
  • Độ ẩm: 95%
  • Độ che phủ: 99%
  • Áp suất: 1003mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (13-06-2021)

  Mặt trời mọc: 05:11am Mặt trời lặn: 06:35pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.0333 Kinh độ: 106.7833

  mưa rải rác
  29ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 00:57

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 2.98mm
  • Sức gió: 5.09mps
  • Hướng gió: 112º ESE
  • Độ ẩm: 79%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1003mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (13-06-2021)

  Mặt trời mọc: 05:11am Mặt trời lặn: 06:35pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.0333 Kinh độ: 106.7833

  mưa rải rác
  26ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 00:57

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.08mm
  • Sức gió: 2.8mps
  • Hướng gió: 143º SE
  • Độ ẩm: 90%
  • Độ che phủ: 95%
  • Áp suất: 1003mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (14-06-2021)

  Mặt trời mọc: 05:11am Mặt trời lặn: 06:35pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.0333 Kinh độ: 106.7833

  mưa rải rác
  26ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 00:57

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.81mm
  • Sức gió: 2.55mps
  • Hướng gió: 161º SSE
  • Độ ẩm: 89%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1003mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (14-06-2021)

  Mặt trời mọc: 05:11am Mặt trời lặn: 06:35pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.0333 Kinh độ: 106.7833

  mưa rải rác
  27ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 00:57

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 2.71mm
  • Sức gió: 2.54mps
  • Hướng gió: 176º S
  • Độ ẩm: 87%
  • Độ che phủ: 56%
  • Áp suất: 1004mb
 • Cập nhật lúc 00:57
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa vừa 26ºC 92% 5.5mps 116º ESE 3.64mm 88%
  6:00 mưa vừa 27ºC 96% 4.55mps 109º ESE 7.77mm 87%
  9:00 mưa rải rác 29ºC 92% 5.09mps 112º ESE 2.98mm 79%
  12:00 mưa rải rác 28ºC 98% 4mps 138º SE 2.84mm 82%
  15:00 mưa rải rác 26ºC 95% 2.8mps 143º SE 1.08mm 90%
  18:00 mưa rải rác 26ºC 84% 2.23mps 146º SE 0.31mm 91%
  21:00 mưa rải rác 26ºC 92% 2.55mps 161º SSE 0.81mm 89%
  24:00 mưa rải rác 24ºC 75% 1.34mps 96º E 1.78mm 94%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Uông Bí

Chủ nhật

Dự báo ngày 13-06-2021
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 6.38mps 100º
 • Độ ẩm: 78%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 14-06-2021
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 5.54mps 172º
 • Độ ẩm: 77%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 68%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 15-06-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.83mps 179º
 • Độ ẩm: 58%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 41%
 • Áp suất: 1001mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 16-06-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 3.02mps 177º
 • Độ ẩm: 52%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 36%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 17-06-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 3.5mps 144º
 • Độ ẩm: 55%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1001mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 18-06-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 4.47mps 138º
 • Độ ẩm: 61%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 95%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 19-06-2021
mây dày đặc

Mây Dày đặc

34ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 4.51mps 139º
 • Độ ẩm: 58%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 86%
 • Áp suất: 1001mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 20-06-2021
mây dày đặc

Mây Dày đặc

36ºC
 • Cao nhất: 38ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 3.41mps 131º
 • Độ ẩm: 46%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 95%
 • Áp suất: 1000mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 21-06-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 1.82mps 105º
 • Độ ẩm: 73%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1000mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 22-06-2021
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.24mps 243º
 • Độ ẩm: 83%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 23-06-2021
mưa vừa

Mưa Vừa

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.27mps 71º
 • Độ ẩm: 55%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 24-06-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.12mps 159º
 • Độ ẩm: 64%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 25-06-2021
mây dày đặc

Mây Dày đặc

32ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.27mps 158º
 • Độ ẩm: 49%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 97%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 26-06-2021
mây dày đặc

Mây Dày đặc

33ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 4.36mps 156º
 • Độ ẩm: 47%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1002mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 27-06-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 3.14mps 148º
 • Độ ẩm: 49%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 82%
 • Áp suất: 1003mbar
Xem thêm