Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Uông Bí. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 4 (18-07-2018)

  Mặt trời mọc: 05:21am Mặt trời lặn: 06:36pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.0333 Kinh độ: 106.7833

  mưa rải rác
  25ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 16:26

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 9.645mm
  • Sức gió: 1.31mps
  • Hướng gió: 111º ESE
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 76%
  • Áp suất: 1001mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 4 (18-07-2018)

  Mặt trời mọc: 05:21am Mặt trời lặn: 06:36pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.0333 Kinh độ: 106.7833

  ít mây
  31ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 16:26

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.77mps
  • Hướng gió: 351º N
  • Độ ẩm: 87%
  • Độ che phủ: 24%
  • Áp suất: 1002mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 4 (18-07-2018)

  Mặt trời mọc: 05:21am Mặt trời lặn: 06:36pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.0333 Kinh độ: 106.7833

  mưa vừa
  24ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 16:26

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 5.955mm
  • Sức gió: 1.02mps
  • Hướng gió: 76º ENE
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 76%
  • Áp suất: 1002mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 4 (19-07-2018)

  Mặt trời mọc: 05:21am Mặt trời lặn: 06:36pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.0333 Kinh độ: 106.7833

  mưa vừa
  24ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 16:26

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 8.595mm
  • Sức gió: 2.26mps
  • Hướng gió: 304º NW
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1001mb
 • Thời tiết Tối Thứ 4 (19-07-2018)

  Mặt trời mọc: 05:21am Mặt trời lặn: 06:36pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.0333 Kinh độ: 106.7833

  mưa rải rác
  25ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 16:26

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.5mm
  • Sức gió: 3.16mps
  • Hướng gió: 321º NW
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 80%
  • Áp suất: 1000mb
 • Cập nhật lúc 16:26
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 25ºC 68% 2.26mps 331º NNW 1.665mm 100%
  6:00 mưa rải rác 26ºC 76% 1.57mps 46º NE 2.255mm 100%
  9:00 ít mây 31ºC 24% 1.77mps 351º N 0mm 87%
  12:00 mưa vừa 25ºC 76% 1.31mps 111º ESE 9.645mm 100%
  15:00 mưa vừa 24ºC 76% 1.02mps 76º ENE 5.955mm 100%
  18:00 mưa vừa 24ºC 80% 1.57mps 295º WNW 5.25mm 100%
  21:00 mưa vừa 24ºC 92% 2.26mps 304º NW 8.595mm 100%
  24:00 mưa vừa 24ºC 64% 2.46mps 318º NW 6.22mm 100%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Uông Bí

Thứ 4

Dự báo ngày 18-07-2018
mưa to

Mưa To

26ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.57mps 46º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 76%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 19-07-2018
mưa rất to

Mưa Rất To

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.57mps 329º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1000mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 20-07-2018
mưa rất to

Mưa Rất To

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.88mps 112º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 21-07-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.24mps 119º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 77%
 • Áp suất: 1004mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 22-07-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 1.54mps 326º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 23-07-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 1.26mps 308º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 17%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 24-07-2018
trời quang mây

Trời Quang Mây

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 1.44mps 271º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1001mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 25-07-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 1.58mps 157º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 26-07-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 0.76mps 112º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 19%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 27-07-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 2.44mps 168º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 2%
 • Áp suất: 1001mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 28-07-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 2.5mps 128º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 17%
 • Áp suất: 999mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 29-07-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 3.43mps 132º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 37%
 • Áp suất: 999mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 30-07-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 1.51mps 94º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 27%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 31-07-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 1.46mps 263º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 18%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 01-08-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 1.73mps 283º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 46%
 • Áp suất: 1002mbar
Xem thêm