Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Uông Bí. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (22-03-2017)

  Mặt trời mọc: 05:55am Mặt trời lặn: 06:04pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.0333 Kinh độ: 106.7833

  mưa rải rác
  22ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 23:13

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.56mps
  • Hướng gió: 149º SSE
  • Độ ẩm: 97%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1012mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (22-03-2017)

  Mặt trời mọc: 05:55am Mặt trời lặn: 06:04pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.0333 Kinh độ: 106.7833

  mưa vừa
  20ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 23:13

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 4.8575mm
  • Sức gió: 0.25mps
  • Hướng gió: 19º NNE
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1013mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (22-03-2017)

  Mặt trời mọc: 05:55am Mặt trời lặn: 06:04pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.0333 Kinh độ: 106.7833

  mưa rải rác
  24ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 23:13

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.1mm
  • Sức gió: 2.86mps
  • Hướng gió: 162º SSE
  • Độ ẩm: 91%
  • Độ che phủ: 68%
  • Áp suất: 1011mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (22-03-2017)

  Mặt trời mọc: 05:55am Mặt trời lặn: 06:04pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.0333 Kinh độ: 106.7833

  mưa rải rác
  22ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 23:13

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.09mm
  • Sức gió: 2.22mps
  • Hướng gió: 148º SSE
  • Độ ẩm: 95%
  • Độ che phủ: 76%
  • Áp suất: 1011mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (23-03-2017)

  Mặt trời mọc: 05:55am Mặt trời lặn: 06:04pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.0333 Kinh độ: 106.7833

  mưa rải rác
  22ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 23:13

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.175mm
  • Sức gió: 1.56mps
  • Hướng gió: 129º SE
  • Độ ẩm: 98%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1012mb
 • Cập nhật lúc 23:13
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 22ºC 92% 2.56mps 149º SSE 0.0675mm 97%
  6:00 mưa rải rác 21ºC 92% 1.92mps 167º SSE 1.865mm 99%
  9:00 mưa vừa 20ºC 92% 0.25mps 19º NNE 4.8575mm 100%
  12:00 mưa vừa 22ºC 56% 1.51mps 104º ESE 4.0775mm 98%
  15:00 mưa rải rác 24ºC 68% 2.86mps 162º SSE 0.1mm 91%
  18:00 mưa rải rác 24ºC 80% 3.06mps 161º SSE 0.039999999999999mm 91%
  21:00 mưa rải rác 22ºC 76% 2.22mps 148º SSE 0.09mm 95%
  24:00 mưa rải rác 22ºC 92% 1.76mps 136º SE 0.1mm 97%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Uông Bí

Thứ 3

Dự báo ngày 21-03-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.21mps 147º
 • Độ ẩm: 97%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 76%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 22-03-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

22ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.51mps 105º
 • Độ ẩm: 98%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 56%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 23-03-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.57mps 143º
 • Độ ẩm: 94%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 24-03-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 3.11mps 141º
 • Độ ẩm: 92%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 25-03-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 2.36mps 139º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 1%
 • Áp suất: 1011mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 26-03-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

16ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 5.61mps 18º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 90%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 27-03-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 4.82mps 44º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 73%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 28-03-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 3.45mps 105º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 40%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 29-03-2017
mưa to

Mưa To

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 2.14mps 135º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 47%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 30-03-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 2.77mps 112º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 21%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 31-03-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 3.36mps 56º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 34%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 01-04-2017
quang mây

Quang Mây

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 2.76mps 101º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 6%
 • Áp suất: 1016mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 02-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.59mps 157º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 19%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 03-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 3.13mps 145º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 23%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 04-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.83mps 149º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 5%
 • Áp suất: 1016mbar
Xem thêm