Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Uông Bí. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Chủ nhật (24-09-2023)

  Mặt trời mọc: 05:41am Mặt trời lặn: 05:48pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.0333 Kinh độ: 106.7833

  mưa rải rác
  28ºC

  Mưa To

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 17:56

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.58mps
  • Hướng gió: 111º ESE
  • Độ ẩm: 86%
  • Độ che phủ: 50%
  • Áp suất: 1007mb
 • Thời tiết Sáng Chủ nhật (24-09-2023)

  Mặt trời mọc: 05:41am Mặt trời lặn: 05:48pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.0333 Kinh độ: 106.7833

  nhiều mây
  26ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 17:56

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.86mps
  • Hướng gió: 75º ENE
  • Độ ẩm: 86%
  • Độ che phủ: 58%
  • Áp suất: 1008mb
 • Thời tiết Trưa Chủ nhật (25-09-2023)

  Mặt trời mọc: 05:41am Mặt trời lặn: 05:48pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.0333 Kinh độ: 106.7833

  trời quang mây
  25ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 17:56

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.44mps
  • Hướng gió: 23º NNE
  • Độ ẩm: 89%
  • Độ che phủ: 2%
  • Áp suất: 1009mb
 • Thời tiết Chiều Chủ nhật (25-09-2023)

  Mặt trời mọc: 05:41am Mặt trời lặn: 05:48pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.0333 Kinh độ: 106.7833

  ít mây
  26ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 17:56

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.37mps
  • Hướng gió: 8º N
  • Độ ẩm: 83%
  • Độ che phủ: 21%
  • Áp suất: 1009mb
 • Thời tiết Tối Chủ nhật (25-09-2023)

  Mặt trời mọc: 05:41am Mặt trời lặn: 05:48pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.0333 Kinh độ: 106.7833

  mây dày đặc
  34ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 17:56

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.66mps
  • Hướng gió: 104º ESE
  • Độ ẩm: 46%
  • Độ che phủ: 86%
  • Áp suất: 1007mb
 • Cập nhật lúc 17:56
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 29ºC 48% 0.88mps 103º ESE 0.13mm 71%
  6:00 mưa rải rác 29ºC 73% 1.97mps 123º ESE 0.1mm 71%
  9:00 nhiều mây 26ºC 58% 1.86mps 75º ENE 0mm 86%
  12:00 trời quang mây 25ºC 3% 1.5mps 52º NE 0mm 88%
  15:00 trời quang mây 25ºC 2% 1.44mps 23º NNE 0mm 89%
  18:00 trời quang mây 24ºC 0% 1.34mps 24º NNE 0mm 91%
  21:00 ít mây 26ºC 21% 1.37mps 8º N 0mm 83%
  24:00 mây dày đặc 32ºC 91% 3.14mps 86º E 0mm 55%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Uông Bí

Chủ nhật

Dự báo ngày 24-09-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.25mps 110º
 • Độ ẩm: 68%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 41%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 25-09-2023
mây dày đặc

Mây Dày đặc

33ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 5.15mps 102º
 • Độ ẩm: 52%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 93%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 26-09-2023
mây rải rác

Mây Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 5.3mps 90º
 • Độ ẩm: 47%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 39%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 27-09-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 5.15mps 83º
 • Độ ẩm: 54%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 85%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 28-09-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 4.1mps 73º
 • Độ ẩm: 52%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 25%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 29-09-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.71mps 121º
 • Độ ẩm: 61%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 36%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 30-09-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.3mps 114º
 • Độ ẩm: 55%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 9%
 • Áp suất: 1008mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 01-10-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 7.5mps 35º
 • Độ ẩm: 56%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 02-10-2023
mưa to

Mưa To

25ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 11.37mps 58º
 • Độ ẩm: 90%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 03-10-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 4.81mps 131º
 • Độ ẩm: 67%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 04-10-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 4.03mps 121º
 • Độ ẩm: 71%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 05-10-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 4.24mps 122º
 • Độ ẩm: 60%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 53%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 06-10-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.43mps 28º
 • Độ ẩm: 62%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 44%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 07-10-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.19mps 121º
 • Độ ẩm: 58%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 33%
 • Áp suất: 1012mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 08-10-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.34mps 119º
 • Độ ẩm: 57%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 19%
 • Áp suất: 1011mbar
Xem thêm