Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Uông Bí. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 3 (27-09-2022)

  Mặt trời mọc: 05:42am Mặt trời lặn: 05:45pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.0333 Kinh độ: 106.7833

  nhiều mây
  32ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 12:13

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.05mps
  • Hướng gió: 130º SE
  • Độ ẩm: 48%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 1007mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 3 (27-09-2022)

  Mặt trời mọc: 05:42am Mặt trời lặn: 05:45pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.0333 Kinh độ: 106.7833

  mây dày đặc
  27ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 12:13

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.12mps
  • Hướng gió: 10º N
  • Độ ẩm: 76%
  • Độ che phủ: 99%
  • Áp suất: 1005mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 3 (28-09-2022)

  Mặt trời mọc: 05:42am Mặt trời lặn: 05:45pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.0333 Kinh độ: 106.7833

  mưa rải rác
  25ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 12:13

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.21mm
  • Sức gió: 1.16mps
  • Hướng gió: 43º NE
  • Độ ẩm: 80%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1005mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 3 (28-09-2022)

  Mặt trời mọc: 05:42am Mặt trời lặn: 05:45pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.0333 Kinh độ: 106.7833

  mưa rải rác
  24ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 12:13

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.77mm
  • Sức gió: 1.48mps
  • Hướng gió: 39º NE
  • Độ ẩm: 88%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1005mb
 • Thời tiết Tối Thứ 3 (28-09-2022)

  Mặt trời mọc: 05:42am Mặt trời lặn: 05:45pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.0333 Kinh độ: 106.7833

  mưa to
  24ºC

  Mưa To

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 12:13

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 18.21mm
  • Sức gió: 1.8mps
  • Hướng gió: 10º N
  • Độ ẩm: 97%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1004mb
 • Cập nhật lúc 12:13
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 nhiều mây 31ºC 83% 1.75mps 166º SSE 0mm 56%
  6:00 mưa rải rác 30ºC 92% 2.31mps 147º SSE 0.14mm 63%
  9:00 mây dày đặc 27ºC 99% 1.12mps 10º N 0mm 76%
  12:00 mây dày đặc 26ºC 100% 1.48mps 359º N 0mm 77%
  15:00 mưa rải rác 25ºC 100% 1.16mps 43º NE 0.21mm 80%
  18:00 mưa rải rác 25ºC 100% 2mps 65º ENE 0.14mm 81%
  21:00 mưa rải rác 24ºC 100% 1.48mps 39º NE 0.77mm 88%
  24:00 mưa rải rác 25ºC 100% 1.63mps 43º NE 2.88mm 90%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Uông Bí

Thứ 3

Dự báo ngày 27-09-2022
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.31mps 147º
 • Độ ẩm: 52%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 80%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 28-09-2022
mưa to

Mưa To

24ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 3.98mps 20º
 • Độ ẩm: 95%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 29-09-2022
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 4.8mps 64º
 • Độ ẩm: 71%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 89%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 30-09-2022
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.64mps 59º
 • Độ ẩm: 97%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 01-10-2022
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.42mps 22º
 • Độ ẩm: 90%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 96%
 • Áp suất: 1011mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 02-10-2022
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 4.37mps 79º
 • Độ ẩm: 69%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 03-10-2022
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 5.48mps 104º
 • Độ ẩm: 94%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 04-10-2022
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.63mps 107º
 • Độ ẩm: 69%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 05-10-2022
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.45mps 135º
 • Độ ẩm: 64%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 13%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 06-10-2022
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.06mps 122º
 • Độ ẩm: 63%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 28%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 07-10-2022
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.6mps 129º
 • Độ ẩm: 65%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 29%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 08-10-2022
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.78mps 130º
 • Độ ẩm: 68%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 1011mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 09-10-2022
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.68mps 113º
 • Độ ẩm: 60%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 11%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 10-10-2022
trời quang mây

Trời Quang Mây

31ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.58mps 98º
 • Độ ẩm: 56%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 10%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 11-10-2022
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 5.48mps 84º
 • Độ ẩm: 71%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 90%
 • Áp suất: 1012mbar
Xem thêm