Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Uông Bí. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 7 (03-12-2021)

  Mặt trời mọc: 06:15am Mặt trời lặn: 05:10pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.0333 Kinh độ: 106.7833

  nhiều mây
  13ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 12ºC

  Cập nhật lúc 05:48

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.22mps
  • Hướng gió: 5º N
  • Độ ẩm: 51%
  • Độ che phủ: 42%
  • Áp suất: 1022mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 7 (03-12-2021)

  Mặt trời mọc: 06:15am Mặt trời lặn: 05:10pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.0333 Kinh độ: 106.7833

  mây rải rác
  16ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 12ºC

  Cập nhật lúc 05:48

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.59mps
  • Hướng gió: 82º E
  • Độ ẩm: 51%
  • Độ che phủ: 28%
  • Áp suất: 1022mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 7 (04-12-2021)

  Mặt trời mọc: 06:15am Mặt trời lặn: 05:10pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.0333 Kinh độ: 106.7833

  mây rải rác
  14ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 12ºC

  Cập nhật lúc 05:48

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.48mps
  • Hướng gió: 358º N
  • Độ ẩm: 51%
  • Độ che phủ: 42%
  • Áp suất: 1023mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 7 (04-12-2021)

  Mặt trời mọc: 06:15am Mặt trời lặn: 05:10pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.0333 Kinh độ: 106.7833

  nhiều mây
  14ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 12ºC

  Cập nhật lúc 05:48

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.12mps
  • Hướng gió: 34º NE
  • Độ ẩm: 54%
  • Độ che phủ: 84%
  • Áp suất: 1023mb
 • Thời tiết Tối Thứ 7 (04-12-2021)

  Mặt trời mọc: 06:15am Mặt trời lặn: 05:10pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.0333 Kinh độ: 106.7833

  mây dày đặc
  24ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 12ºC

  Cập nhật lúc 05:48

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.35mps
  • Hướng gió: 176º S
  • Độ ẩm: 28%
  • Độ che phủ: 99%
  • Áp suất: 1020mb
 • Cập nhật lúc 05:48
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 nhiều mây 22ºC 55% 2.28mps 159º SSE 0mm 27%
  6:00 mây rải rác 22ºC 43% 2.42mps 164º SSE 0mm 31%
  9:00 mây rải rác 16ºC 28% 1.59mps 82º E 0mm 51%
  12:00 mây rải rác 15ºC 37% 1.25mps 37º NE 0mm 50%
  15:00 mây rải rác 14ºC 42% 1.48mps 358º N 0mm 51%
  18:00 nhiều mây 13ºC 83% 1.11mps 2º N 0mm 53%
  21:00 nhiều mây 14ºC 84% 1.12mps 34º NE 0mm 54%
  24:00 mây dày đặc 22ºC 98% 0.92mps 174º S 0mm 32%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Uông Bí

Thứ 6

Dự báo ngày 03-12-2021
nhiều mây

Nhiều Mây

21ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 2.74mps 168º
 • Độ ẩm: 26%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 53%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 04-12-2021
mây dày đặc

Mây Dày đặc

23ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 3.45mps 146º
 • Độ ẩm: 30%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1023mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 05-12-2021
ít mây

ít Mây

23ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 2.48mps 129º
 • Độ ẩm: 32%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 11%
 • Áp suất: 1024mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 06-12-2021
trời quang mây

Trời Quang Mây

23ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 3.96mps 127º
 • Độ ẩm: 38%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 7%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 07-12-2021
trời quang mây

Trời Quang Mây

23ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 3.46mps 140º
 • Độ ẩm: 27%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 08-12-2021
ít mây

ít Mây

24ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 3.38mps 142º
 • Độ ẩm: 40%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 11%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 09-12-2021
mây dày đặc

Mây Dày đặc

22ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 1.19mps 302º
 • Độ ẩm: 39%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1024mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 10-12-2021
mây dày đặc

Mây Dày đặc

24ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 3.55mps 141º
 • Độ ẩm: 38%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 90%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 11-12-2021
trời quang mây

Trời Quang Mây

25ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 2.95mps 135º
 • Độ ẩm: 40%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 10%
 • Áp suất: 1022mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 12-12-2021
mây dày đặc

Mây Dày đặc

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 4.01mps 13º
 • Độ ẩm: 42%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 13-12-2021
mây dày đặc

Mây Dày đặc

23ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 3.56mps 138º
 • Độ ẩm: 42%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 14-12-2021
nhiều mây

Nhiều Mây

22ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 3.35mps 134º
 • Độ ẩm: 40%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 55%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 15-12-2021
mây dày đặc

Mây Dày đặc

22ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 3.57mps 123º
 • Độ ẩm: 67%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 93%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 16-12-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.64mps 134º
 • Độ ẩm: 76%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 17-12-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

18ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 2.95mps 26º
 • Độ ẩm: 76%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1022mbar
Xem thêm