Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Uông Bí. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (25-03-2019)

  Mặt trời mọc: 05:52am Mặt trời lặn: 06:04pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.0333 Kinh độ: 106.7833

  mưa rải rác
  21ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 17ºC

  Cập nhật lúc 14:58

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.1mps
  • Hướng gió: 280º W
  • Độ ẩm: 77%
  • Độ che phủ: 90%
  • Áp suất: 1015mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (25-03-2019)

  Mặt trời mọc: 05:52am Mặt trời lặn: 06:04pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.0333 Kinh độ: 106.7833

  mưa rải rác
  22ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 17ºC

  Cập nhật lúc 14:58

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.18mm
  • Sức gió: 1.75mps
  • Hướng gió: 131º SE
  • Độ ẩm: 86%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1015mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (25-03-2019)

  Mặt trời mọc: 05:52am Mặt trời lặn: 06:04pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.0333 Kinh độ: 106.7833

  mưa rải rác
  21ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 17ºC

  Cập nhật lúc 14:58

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.03mm
  • Sức gió: 2.96mps
  • Hướng gió: 98º E
  • Độ ẩm: 84%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1014mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (26-03-2019)

  Mặt trời mọc: 05:52am Mặt trời lặn: 06:04pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.0333 Kinh độ: 106.7833

  mưa rải rác
  19ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 17ºC

  Cập nhật lúc 14:58

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.02mm
  • Sức gió: 2.41mps
  • Hướng gió: 78º ENE
  • Độ ẩm: 96%
  • Độ che phủ: 24%
  • Áp suất: 1016mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (26-03-2019)

  Mặt trời mọc: 05:52am Mặt trời lặn: 06:04pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.0333 Kinh độ: 106.7833

  mưa rải rác
  20ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 17ºC

  Cập nhật lúc 14:58

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.0175mm
  • Sức gió: 2.46mps
  • Hướng gió: 70º ENE
  • Độ ẩm: 96%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 1016mb
 • Cập nhật lúc 14:58
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 17ºC 92% 1.46mps 28º NNE 0.13mm 100%
  6:00 mưa rải rác 20ºC 92% 1.61mps 36º NE 0.19mm 94%
  9:00 mưa rải rác 22ºC 92% 1.75mps 131º SE 0.18mm 86%
  12:00 mưa rải rác 22ºC 92% 2.5mps 116º ESE 0.06mm 82%
  15:00 mưa rải rác 21ºC 92% 2.96mps 98º E 0.03mm 84%
  18:00 mưa rải rác 21ºC 92% 2.27mps 80º E 0.15mm 92%
  21:00 mưa rải rác 19ºC 24% 2.41mps 78º ENE 0.02mm 96%
  24:00 nhiều mây 19ºC 56% 2.36mps 80º E 0mm 97%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Uông Bí

Thứ 2

Dự báo ngày 25-03-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

20ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 1.61mps 36º
 • Độ ẩm: 94%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 26-03-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 2.25mps 91º
 • Độ ẩm: 83%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 32%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 27-03-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.97mps 160º
 • Độ ẩm: 84%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 88%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 28-03-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.23mps 158º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 42%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 29-03-2019
mưa to

Mưa To

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 2.44mps 56º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 13%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 30-03-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

16ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 6.24mps 15º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1017mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 31-03-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 1.7mps 154º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 01-04-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 2.05mps 157º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 28%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 02-04-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.38mps 149º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 47%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 03-04-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 4.09mps 167º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 26%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 04-04-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 4.33mps 147º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 6%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 05-04-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.28mps 140º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 06-04-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.05mps 140º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1010mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 07-04-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.61mps 178º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 1%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 08-04-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.8mps 101º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 68%
 • Áp suất: 1008mbar
Xem thêm