Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Buôn Ma Thuột. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 6 (02-06-2023)

  Mặt trời mọc: 05:21am Mặt trời lặn: 06:10pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.6667 Kinh độ: 108.05

  nhiều mây
  23ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 19:56

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.38mps
  • Hướng gió: 261º W
  • Độ ẩm: 93%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1009mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 6 (02-06-2023)

  Mặt trời mọc: 05:21am Mặt trời lặn: 06:10pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.6667 Kinh độ: 108.05

  mưa rải rác
  24ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 19:56

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.62mm
  • Sức gió: 0.79mps
  • Hướng gió: 262º W
  • Độ ẩm: 91%
  • Độ che phủ: 58%
  • Áp suất: 1008mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 6 (03-06-2023)

  Mặt trời mọc: 05:21am Mặt trời lặn: 06:10pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.6667 Kinh độ: 108.05

  nhiều mây
  22ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 19:56

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.12mps
  • Hướng gió: 157º SSE
  • Độ ẩm: 93%
  • Độ che phủ: 82%
  • Áp suất: 1008mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 6 (03-06-2023)

  Mặt trời mọc: 05:21am Mặt trời lặn: 06:10pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.6667 Kinh độ: 108.05

  mây rải rác
  24ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 19:56

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.35mps
  • Hướng gió: 200º SSW
  • Độ ẩm: 85%
  • Độ che phủ: 32%
  • Áp suất: 1010mb
 • Thời tiết Tối Thứ 6 (03-06-2023)

  Mặt trời mọc: 05:21am Mặt trời lặn: 06:10pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.6667 Kinh độ: 108.05

  mưa rải rác
  31ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 19:56

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.45mm
  • Sức gió: 1.98mps
  • Hướng gió: 316º NW
  • Độ ẩm: 55%
  • Độ che phủ: 66%
  • Áp suất: 1007mb
 • Cập nhật lúc 19:56
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 nhiều mây 30ºC 69% 2.41mps 325º NW 0mm 57%
  6:00 mưa rải rác 30ºC 55% 2.53mps 312º NW 0.2mm 59%
  9:00 mưa rải rác 24ºC 58% 0.79mps 262º W 1.62mm 91%
  12:00 nhiều mây 22ºC 74% 1.1mps 172º S 0mm 94%
  15:00 nhiều mây 22ºC 82% 1.12mps 157º SSE 0mm 93%
  18:00 ít mây 21ºC 24% 1.17mps 172º S 0mm 95%
  21:00 mây rải rác 24ºC 32% 1.35mps 200º SSW 0mm 85%
  24:00 mây rải rác 30ºC 37% 1.93mps 273º W 0mm 58%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Buôn Ma Thuột

Thứ 6

Dự báo ngày 02-06-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.91mps 304º
 • Độ ẩm: 55%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 66%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 03-06-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.98mps 316º
 • Độ ẩm: 56%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 48%
 • Áp suất: 1009mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 04-06-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.55mps 282º
 • Độ ẩm: 62%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 05-06-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.29mps 163º
 • Độ ẩm: 94%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 06-06-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

22ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.41mps 188º
 • Độ ẩm: 98%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 07-06-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.24mps 246º
 • Độ ẩm: 77%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 08-06-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

23ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.87mps 266º
 • Độ ẩm: 94%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 09-06-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.88mps 265º
 • Độ ẩm: 87%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 10-06-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

23ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 3.17mps 284º
 • Độ ẩm: 94%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 96%
 • Áp suất: 1006mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 11-06-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.29mps 250º
 • Độ ẩm: 99%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 12-06-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 2.23mps 216º
 • Độ ẩm: 98%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 13-06-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 3.53mps 251º
 • Độ ẩm: 71%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 14-06-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 2.82mps 282º
 • Độ ẩm: 66%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 78%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 15-06-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 3.52mps 252º
 • Độ ẩm: 60%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 94%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 16-06-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

23ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 2.35mps 248º
 • Độ ẩm: 86%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1010mbar
Xem thêm