Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Buôn Ma Thuột. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 3 (23-04-2019)

  Mặt trời mọc: 05:31am Mặt trời lặn: 06:00pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.6667 Kinh độ: 108.05

  nhiều mây
  28ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 38ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 19:48

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.11mps
  • Hướng gió: 57º ENE
  • Độ ẩm: 50%
  • Độ che phủ: 57%
  • Áp suất: 1008mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 3 (23-04-2019)

  Mặt trời mọc: 05:31am Mặt trời lặn: 06:00pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.6667 Kinh độ: 108.05

  mây rải rác
  38ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 38ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 19:48

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.03mps
  • Hướng gió: 13º NNE
  • Độ ẩm: 19%
  • Độ che phủ: 47%
  • Áp suất: 1008mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 3 (23-04-2019)

  Mặt trời mọc: 05:31am Mặt trời lặn: 06:00pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.6667 Kinh độ: 108.05

  mây rải rác
  29ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 38ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 19:48

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2mps
  • Hướng gió: 70º ENE
  • Độ ẩm: 47%
  • Độ che phủ: 48%
  • Áp suất: 1008mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 3 (24-04-2019)

  Mặt trời mọc: 05:31am Mặt trời lặn: 06:00pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.6667 Kinh độ: 108.05

  mây rải rác
  23ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 38ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 19:48

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.75mps
  • Hướng gió: 126º SE
  • Độ ẩm: 81%
  • Độ che phủ: 38%
  • Áp suất: 1010mb
 • Thời tiết Tối Thứ 3 (24-04-2019)

  Mặt trời mọc: 05:31am Mặt trời lặn: 06:00pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.6667 Kinh độ: 108.05

  nhiều mây
  25ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 38ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 19:48

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.79mps
  • Hướng gió: 132º SE
  • Độ ẩm: 58%
  • Độ che phủ: 59%
  • Áp suất: 1011mb
 • Cập nhật lúc 19:48
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 nhiều mây 25ºC 69% 0.82mps 138º SE 0mm 66%
  6:00 nhiều mây 35ºC 62% 1.46mps 21º NNE 0mm 28%
  9:00 mây rải rác 38ºC 47% 2.03mps 13º NNE 0mm 19%
  12:00 mây rải rác 36ºC 39% 2.19mps 27º NNE 0mm 23%
  15:00 mây rải rác 29ºC 48% 2mps 70º ENE 0mm 47%
  18:00 mây rải rác 25ºC 31% 1.4mps 112º ESE 0mm 70%
  21:00 mây rải rác 23ºC 38% 0.75mps 126º SE 0mm 81%
  24:00 nhiều mây 21ºC 51% 0.87mps 139º SE 0mm 80%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Buôn Ma Thuột

Thứ 3

Dự báo ngày 23-04-2019
nhiều mây

Nhiều Mây

35ºC
 • Cao nhất: 38ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.46mps 22º
 • Độ ẩm: 28%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 62%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 24-04-2019
nhiều mây

Nhiều Mây

36ºC
 • Cao nhất: 39ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.38mps 36º
 • Độ ẩm: 19%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 70%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 25-04-2019
nhiều mây

Nhiều Mây

35ºC
 • Cao nhất: 39ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.4mps 41º
 • Độ ẩm: 26%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 71%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 26-04-2019
mây rải rác

Mây Rải Rác

36ºC
 • Cao nhất: 38ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.21mps 358º
 • Độ ẩm: 22%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 41%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 27-04-2019
nhiều mây

Nhiều Mây

33ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.4mps 350º
 • Độ ẩm: 44%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 56%
 • Áp suất: 1010mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 28-04-2019
mây rải rác

Mây Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.67mps 9º
 • Độ ẩm: 43%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 26%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 29-04-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.8mps 314º
 • Độ ẩm: 50%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 30-04-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

35ºC
 • Cao nhất: 37ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.21mps 303º
 • Độ ẩm: 35%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 89%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 01-05-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

34ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.52mps 275º
 • Độ ẩm: 41%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 5%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 02-05-2019
mây rải rác

Mây Rải Rác

35ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.9mps 273º
 • Độ ẩm: 39%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 35%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 03-05-2019
nhiều mây

Nhiều Mây

25ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.43mps 191º
 • Độ ẩm: 75%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 59%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 04-05-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 1.48mps 189º
 • Độ ẩm: 71%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 85%
 • Áp suất: 1009mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 05-05-2019
nhiều mây

Nhiều Mây

24ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.3mps 194º
 • Độ ẩm: 77%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 84%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 06-05-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.27mps 184º
 • Độ ẩm: 75%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 71%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 07-05-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 2.89mps 240º
 • Độ ẩm: 50%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 61%
 • Áp suất: 1007mbar
Xem thêm