Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Buôn Ma Thuột. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 5 (10-07-2015)

  Mặt trời mọc: 05:28am Mặt trời lặn: 06:17pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.66667 Kinh độ: 108.050003

  mưa to
  21ºC

  Mưa To

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 19:39

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 13.44mm
  • Sức gió: 5.27mps
  • Hướng gió: 234º SW
  • Độ ẩm: 97%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 958mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 5 (10-07-2015)

  Mặt trời mọc: 05:28am Mặt trời lặn: 06:17pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.66667 Kinh độ: 108.050003

  mưa rải rác
  21ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 19:39

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 2.57mm
  • Sức gió: 5.61mps
  • Hướng gió: 256º WSW
  • Độ ẩm: 97%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 959mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 5 (10-07-2015)

  Mặt trời mọc: 05:28am Mặt trời lặn: 06:17pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.66667 Kinh độ: 108.050003

  mưa vừa
  22ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 19:39

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 5.35mm
  • Sức gió: 4.66mps
  • Hướng gió: 267º W
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 958mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 5 (10-07-2015)

  Mặt trời mọc: 05:28am Mặt trời lặn: 06:17pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.66667 Kinh độ: 108.050003

  mưa vừa
  21ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 19:39

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 4.46mm
  • Sức gió: 3.42mps
  • Hướng gió: 241º WSW
  • Độ ẩm: 96%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 958mb
 • Thời tiết Tối Thứ 5 (11-07-2015)

  Mặt trời mọc: 05:28am Mặt trời lặn: 06:17pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.66667 Kinh độ: 108.050003

  mưa rải rác
  22ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 19:39

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.12mm
  • Sức gió: 4.36mps
  • Hướng gió: 249º WSW
  • Độ ẩm: 97%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 960mb
 • Cập nhật lúc 19:39
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa to 21ºC 92% 5.27mps 234º SW 13.44mm 97%
  6:00 mưa vừa 21ºC 92% 5.77mps 271º W 7.7225mm 99%
  9:00 mưa rải rác 21ºC 88% 5.61mps 256º WSW 2.57mm 97%
  12:00 mưa vừa 21ºC 92% 5.02mps 281º W 7.285mm 100%
  15:00 mưa vừa 22ºC 92% 4.66mps 267º W 5.35mm 100%
  18:00 mưa rải rác 22ºC 92% 4.63mps 268º W 1.635mm 99%
  21:00 mưa vừa 21ºC 92% 3.42mps 241º WSW 4.46mm 96%
  24:00 mưa rải rác 22ºC 88% 4.72mps 257º WSW 0.20999999999999mm 96%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Buôn Ma Thuột

Thứ 5

Dự báo ngày 09-07-2015
mưa to

Mưa To

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.67mps 260º
 • Độ ẩm: 99%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 977mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 10-07-2015
mưa to

Mưa To

23ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 5.42mps 260º
 • Độ ẩm: 94%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 68%
 • Áp suất: 978mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 11-07-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

23ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 5.06mps 255º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 979mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 12-07-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 5.66mps 236º
 • Độ ẩm: 97%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 978mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 13-07-2015
mưa to

Mưa To

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 5.02mps 245º
 • Độ ẩm: 90%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 76%
 • Áp suất: 978mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 14-07-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 5.85mps 253º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 66%
 • Áp suất: 967mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 15-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 5.44mps 254º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 7%
 • Áp suất: 968mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 16-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 5.01mps 264º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 11%
 • Áp suất: 967mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 17-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 4.39mps 261º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 87%
 • Áp suất: 968mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 18-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.81mps 267º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 73%
 • Áp suất: 971mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 19-07-2015
quang mây

Quang Mây

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 4.99mps 272º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 29%
 • Áp suất: 971mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 20-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 4.22mps 245º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 40%
 • Áp suất: 971mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 21-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.66mps 247º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 31%
 • Áp suất: 972mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 22-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.69mps 254º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 27%
 • Áp suất: 973mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 23-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 5.17mps 262º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 23%
 • Áp suất: 972mbar
Xem thêm