Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Buôn Ma Thuột. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 3 (19-02-2019)

  Mặt trời mọc: 06:08am Mặt trời lặn: 05:54pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.6667 Kinh độ: 108.05

  trời quang mây
  22ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 20ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 18:45

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 3.295mm
  • Sức gió: 0.72mps
  • Hướng gió: 212º SSW
  • Độ ẩm: 92%
  • Độ che phủ: 44%
  • Áp suất: 971mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 3 (19-02-2019)

  Mặt trời mọc: 06:08am Mặt trời lặn: 05:54pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.6667 Kinh độ: 108.05

  trời quang mây
  30ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 20ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 18:45

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.96mps
  • Hướng gió: 32º NNE
  • Độ ẩm: 58%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 970mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 3 (19-02-2019)

  Mặt trời mọc: 06:08am Mặt trời lặn: 05:54pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.6667 Kinh độ: 108.05

  mưa vừa
  22ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 20ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 18:45

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 6.655mm
  • Sức gió: 1.8mps
  • Hướng gió: 172º S
  • Độ ẩm: 92%
  • Độ che phủ: 56%
  • Áp suất: 971mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 3 (20-02-2019)

  Mặt trời mọc: 06:08am Mặt trời lặn: 05:54pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.6667 Kinh độ: 108.05

  mưa rải rác
  20ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 20ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 18:45

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.695mm
  • Sức gió: 1.51mps
  • Hướng gió: 133º SE
  • Độ ẩm: 96%
  • Độ che phủ: 36%
  • Áp suất: 972mb
 • Thời tiết Tối Thứ 3 (20-02-2019)

  Mặt trời mọc: 06:08am Mặt trời lặn: 05:54pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.6667 Kinh độ: 108.05

  mưa rải rác
  19ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 20ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 18:45

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.004999999999999mm
  • Sức gió: 2.31mps
  • Hướng gió: 110º ESE
  • Độ ẩm: 94%
  • Độ che phủ: 8%
  • Áp suất: 973mb
 • Cập nhật lúc 18:45
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 trời quang mây 20ºC 8% 2.06mps 124º SE 0mm 93%
  6:00 mưa rải rác 27ºC 12% 1.91mps 71º ENE 0.0050000000000008mm 74%
  9:00 trời quang mây 30ºC 0% 2.96mps 32º NNE 0mm 58%
  12:00 mưa rải rác 27ºC 32% 2.76mps 53º NE 2.63mm 84%
  15:00 mưa vừa 22ºC 56% 1.8mps 172º S 6.655mm 92%
  18:00 mưa rải rác 20ºC 68% 1.57mps 168º SSE 2.185mm 95%
  21:00 mưa rải rác 20ºC 36% 1.51mps 133º SE 0.695mm 96%
  24:00 trời quang mây 19ºC 8% 1.87mps 116º ESE 0mm 96%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Buôn Ma Thuột

Thứ 2

Dự báo ngày 18-02-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.47mps 132º
 • Độ ẩm: 94%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 44%
 • Áp suất: 970mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 19-02-2019
mưa to

Mưa To

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 2.96mps 32º
 • Độ ẩm: 58%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 970mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 20-02-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 3.21mps 54º
 • Độ ẩm: 59%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 971mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 21-02-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 4.22mps 50º
 • Độ ẩm: 47%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 970mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 22-02-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 1.79mps 20º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 956mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 23-02-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.87mps 348º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 7%
 • Áp suất: 956mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 24-02-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.77mps 357º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 956mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 25-02-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 2.35mps 52º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 956mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 26-02-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 2.66mps 75º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 956mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 27-02-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 1.92mps 359º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 2%
 • Áp suất: 954mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 28-02-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.06mps 53º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 954mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 01-03-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.85mps 79º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 13%
 • Áp suất: 956mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 02-03-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.64mps 298º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 1%
 • Áp suất: 956mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 03-03-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.58mps 344º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 22%
 • Áp suất: 956mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 04-03-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 3.71mps 49º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 5%
 • Áp suất: 958mbar
Xem thêm