Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Buôn Ma Thuột. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (29-03-2018)

  Mặt trời mọc: 05:31am Mặt trời lặn: 06:01pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.6667 Kinh độ: 108.05

  trời quang mây
  26ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 18:03

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.41mps
  • Hướng gió: 189º S
  • Độ ẩm: 80%
  • Độ che phủ: 24%
  • Áp suất: 965mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (29-03-2018)

  Mặt trời mọc: 05:31am Mặt trời lặn: 06:01pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.6667 Kinh độ: 108.05

  mưa rải rác
  26ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 18:03

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.58mm
  • Sức gió: 1.25mps
  • Hướng gió: 294º WNW
  • Độ ẩm: 72%
  • Độ che phủ: 68%
  • Áp suất: 967mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (30-03-2018)

  Mặt trời mọc: 05:31am Mặt trời lặn: 06:01pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.6667 Kinh độ: 108.05

  mưa rải rác
  20ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 18:03

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.27mm
  • Sức gió: 1.22mps
  • Hướng gió: 72º ENE
  • Độ ẩm: 94%
  • Độ che phủ: 76%
  • Áp suất: 969mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (30-03-2018)

  Mặt trời mọc: 05:31am Mặt trời lặn: 06:01pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.6667 Kinh độ: 108.05

  mưa rải rác
  20ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 18:03

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.76mm
  • Sức gió: 2.76mps
  • Hướng gió: 117º ESE
  • Độ ẩm: 96%
  • Độ che phủ: 64%
  • Áp suất: 969mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (30-03-2018)

  Mặt trời mọc: 05:31am Mặt trời lặn: 06:01pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.6667 Kinh độ: 108.05

  trời quang mây
  30ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 18:03

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.46mps
  • Hướng gió: 54º NE
  • Độ ẩm: 60%
  • Độ che phủ: 8%
  • Áp suất: 967mb
 • Cập nhật lúc 18:03
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 trời quang mây 35ºC 8% 2.18mps 339º NNW 0mm 60%
  6:00 mưa rải rác 33ºC 24% 2.96mps 320º NW 0.06mm 53%
  9:00 mưa rải rác 26ºC 68% 1.25mps 294º WNW 1.58mm 72%
  12:00 mưa rải rác 21ºC 100% 3.02mps 73º ENE 2.02mm 90%
  15:00 mưa rải rác 20ºC 76% 1.22mps 72º ENE 0.27mm 94%
  18:00 mưa vừa 20ºC 88% 1.76mps 75º ENE 3.51mm 98%
  21:00 mưa rải rác 20ºC 64% 2.76mps 117º ESE 0.76mm 96%
  24:00 trời quang mây 26ºC 8% 3.31mps 75º ENE 0mm 77%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Buôn Ma Thuột

Thứ 5

Dự báo ngày 29-03-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 0.93mps 63º
 • Độ ẩm: 70%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 970mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 30-03-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 3.31mps 75º
 • Độ ẩm: 77%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 969mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 31-03-2018
trời quang mây

Trời Quang Mây

26ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 4.81mps 63º
 • Độ ẩm: 70%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 969mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 01-04-2018
trời quang mây

Trời Quang Mây

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 2.76mps 37º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 973mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 02-04-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 2.28mps 62º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 974mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 03-04-2018
trời quang mây

Trời Quang Mây

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 1.21mps 355º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 973mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 04-04-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 1.43mps 287º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 972mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 05-04-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.07mps 17º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 972mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 06-04-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 6.73mps 57º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 19%
 • Áp suất: 976mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 07-04-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 7.6mps 55º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 40%
 • Áp suất: 977mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 08-04-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 4.8mps 67º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 7%
 • Áp suất: 975mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 09-04-2018
trời quang mây

Trời Quang Mây

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 3.27mps 84º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 1%
 • Áp suất: 974mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 10-04-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.67mps 70º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 1%
 • Áp suất: 973mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 11-04-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.56mps 20º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 13%
 • Áp suất: 973mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 12-04-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.01mps 340º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 14%
 • Áp suất: 974mbar
Xem thêm