Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Buôn Ma Thuột. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (13-06-2021)

  Mặt trời mọc: 05:22am Mặt trời lặn: 06:14pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.6667 Kinh độ: 108.05

  mây dày đặc
  20ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 01:32

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.93mps
  • Hướng gió: 198º SSW
  • Độ ẩm: 96%
  • Độ che phủ: 66%
  • Áp suất: 1010mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (13-06-2021)

  Mặt trời mọc: 05:22am Mặt trời lặn: 06:14pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.6667 Kinh độ: 108.05

  mây dày đặc
  30ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 01:32

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.64mps
  • Hướng gió: 257º WSW
  • Độ ẩm: 47%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1008mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (13-06-2021)

  Mặt trời mọc: 05:22am Mặt trời lặn: 06:14pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.6667 Kinh độ: 108.05

  mưa rải rác
  22ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 01:32

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.59mm
  • Sức gió: 1.52mps
  • Hướng gió: 247º WSW
  • Độ ẩm: 88%
  • Độ che phủ: 94%
  • Áp suất: 1010mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (14-06-2021)

  Mặt trời mọc: 05:22am Mặt trời lặn: 06:14pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.6667 Kinh độ: 108.05

  mây dày đặc
  20ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 01:32

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.22mps
  • Hướng gió: 196º SSW
  • Độ ẩm: 95%
  • Độ che phủ: 94%
  • Áp suất: 1011mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (14-06-2021)

  Mặt trời mọc: 05:22am Mặt trời lặn: 06:14pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.6667 Kinh độ: 108.05

  nhiều mây
  22ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 01:32

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.26mps
  • Hướng gió: 195º SSW
  • Độ ẩm: 83%
  • Độ che phủ: 83%
  • Áp suất: 1011mb
 • Cập nhật lúc 01:32
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây dày đặc 20ºC 100% 1.9mps 186º S 0mm 93%
  6:00 mây dày đặc 24ºC 100% 3.32mps 244º WSW 0mm 69%
  9:00 mây dày đặc 30ºC 100% 3.64mps 257º WSW 0mm 47%
  12:00 mây dày đặc 27ºC 100% 2.97mps 261º W 0mm 58%
  15:00 mưa rải rác 22ºC 94% 1.52mps 247º WSW 0.59mm 88%
  18:00 mây dày đặc 20ºC 90% 1.39mps 184º S 0mm 94%
  21:00 mây dày đặc 20ºC 94% 1.22mps 196º SSW 0mm 95%
  24:00 mây dày đặc 19ºC 100% 0.73mps 171º S 0mm 95%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Buôn Ma Thuột

Chủ nhật

Dự báo ngày 13-06-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 3.98mps 261º
 • Độ ẩm: 46%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 14-06-2021
nhiều mây

Nhiều Mây

30ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 3.73mps 291º
 • Độ ẩm: 45%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 78%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 15-06-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.72mps 293º
 • Độ ẩm: 49%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 16-06-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 2.37mps 252º
 • Độ ẩm: 57%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 91%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 17-06-2021
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.32mps 277º
 • Độ ẩm: 70%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 18-06-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 3.5mps 312º
 • Độ ẩm: 59%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 97%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 19-06-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.19mps 217º
 • Độ ẩm: 66%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 83%
 • Áp suất: 1009mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 20-06-2021
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 3.29mps 241º
 • Độ ẩm: 62%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 21-06-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 4.01mps 281º
 • Độ ẩm: 66%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 96%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 22-06-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 4.92mps 264º
 • Độ ẩm: 56%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 23-06-2021
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 4.45mps 270º
 • Độ ẩm: 58%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 85%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 24-06-2021
mưa vừa

Mưa Vừa

23ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 3.08mps 284º
 • Độ ẩm: 89%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 25-06-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 2.5mps 265º
 • Độ ẩm: 96%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 26-06-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 2.65mps 258º
 • Độ ẩm: 95%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1010mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 27-06-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 2.13mps 266º
 • Độ ẩm: 87%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1010mbar
Xem thêm