Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Buôn Ma Thuột. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (19-08-2019)

  Mặt trời mọc: 05:36am Mặt trời lặn: 06:07pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.6667 Kinh độ: 108.05

  mây dày đặc
  22ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 07:23

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.03mps
  • Hướng gió: 170º S
  • Độ ẩm: 93%
  • Độ che phủ: 99%
  • Áp suất: 1010mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (19-08-2019)

  Mặt trời mọc: 05:36am Mặt trời lặn: 06:07pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.6667 Kinh độ: 108.05

  mưa rải rác
  28ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 07:23

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 2.313mm
  • Sức gió: 2.17mps
  • Hướng gió: 327º NNW
  • Độ ẩm: 81%
  • Độ che phủ: 63%
  • Áp suất: 1007mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (19-08-2019)

  Mặt trời mọc: 05:36am Mặt trời lặn: 06:07pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.6667 Kinh độ: 108.05

  mưa rải rác
  23ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 07:23

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 2.125mm
  • Sức gió: 0.53mps
  • Hướng gió: 130º SE
  • Độ ẩm: 96%
  • Độ che phủ: 82%
  • Áp suất: 1006mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (20-08-2019)

  Mặt trời mọc: 05:36am Mặt trời lặn: 06:07pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.6667 Kinh độ: 108.05

  nhiều mây
  22ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 07:23

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.23mps
  • Hướng gió: 166º SSE
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 63%
  • Áp suất: 1007mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (20-08-2019)

  Mặt trời mọc: 05:36am Mặt trời lặn: 06:07pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.6667 Kinh độ: 108.05

  nhiều mây
  23ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 07:23

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.86mps
  • Hướng gió: 173º S
  • Độ ẩm: 96%
  • Độ che phủ: 57%
  • Áp suất: 1008mb
 • Cập nhật lúc 07:23
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây dày đặc 22ºC 99% 1mps 165º SSE 0mm 94%
  6:00 mưa rải rác 30ºC 68% 1.77mps 255º WSW 0.062mm 58%
  9:00 mưa rải rác 28ºC 63% 2.17mps 327º NNW 2.313mm 81%
  12:00 mưa vừa 27ºC 97% 0.99mps 300º WNW 5.625mm 91%
  15:00 mưa rải rác 23ºC 82% 0.53mps 130º SE 2.125mm 96%
  18:00 mây rải rác 22ºC 35% 0.87mps 188º S 0mm 98%
  21:00 nhiều mây 22ºC 63% 1.23mps 166º SSE 0mm 99%
  24:00 mưa rải rác 21ºC 43% 1.35mps 180º S 0.125mm 99%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Buôn Ma Thuột

Thứ 2

Dự báo ngày 19-08-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.77mps 256º
 • Độ ẩm: 58%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 68%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 20-08-2019
mưa to

Mưa To

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.02mps 216º
 • Độ ẩm: 61%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 34%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 21-08-2019
mưa to

Mưa To

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.25mps 221º
 • Độ ẩm: 90%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 22-08-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.74mps 262º
 • Độ ẩm: 54%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 57%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 23-08-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.77mps 294º
 • Độ ẩm: 62%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 63%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 24-08-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.6mps 296º
 • Độ ẩm: 93%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 93%
 • Áp suất: 1010mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 25-08-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.05mps 266º
 • Độ ẩm: 83%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 26-08-2019
mưa to

Mưa To

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.11mps 327º
 • Độ ẩm: 61%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 86%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 27-08-2019
mưa to

Mưa To

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.9mps 295º
 • Độ ẩm: 81%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 28-08-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.57mps 294º
 • Độ ẩm: 94%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 29-08-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.45mps 325º
 • Độ ẩm: 57%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 30-08-2019
mưa to

Mưa To

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.09mps 236º
 • Độ ẩm: 61%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 31-08-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.77mps 235º
 • Độ ẩm: 64%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1009mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 01-09-2019
mưa to

Mưa To

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 0.93mps 252º
 • Độ ẩm: 62%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 02-09-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

26ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 0.8mps 266º
 • Độ ẩm: 83%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1010mbar
Xem thêm