Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Buôn Ma Thuột. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 3 (14-08-2018)

  Mặt trời mọc: 05:35am Mặt trời lặn: 06:08pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.6667 Kinh độ: 108.05

  mưa rải rác
  22ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 22:36

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 5.81mps
  • Hướng gió: 242º WSW
  • Độ ẩm: 85%
  • Độ che phủ: 80%
  • Áp suất: 966mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 3 (14-08-2018)

  Mặt trời mọc: 05:35am Mặt trời lặn: 06:08pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.6667 Kinh độ: 108.05

  mưa rải rác
  23ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 22:36

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.485mm
  • Sức gió: 7.07mps
  • Hướng gió: 257º WSW
  • Độ ẩm: 89%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 964mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 3 (14-08-2018)

  Mặt trời mọc: 05:35am Mặt trời lặn: 06:08pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.6667 Kinh độ: 108.05

  mưa rải rác
  22ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 22:36

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.13mm
  • Sức gió: 5.28mps
  • Hướng gió: 231º SW
  • Độ ẩm: 90%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 964mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 3 (15-08-2018)

  Mặt trời mọc: 05:35am Mặt trời lặn: 06:08pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.6667 Kinh độ: 108.05

  mưa rải rác
  21ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 22:36

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.67mm
  • Sức gió: 7.26mps
  • Hướng gió: 236º SW
  • Độ ẩm: 94%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 965mb
 • Thời tiết Tối Thứ 3 (15-08-2018)

  Mặt trời mọc: 05:35am Mặt trời lặn: 06:08pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.6667 Kinh độ: 108.05

  mưa rải rác
  21ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 22:36

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 2.44mm
  • Sức gió: 6.47mps
  • Hướng gió: 234º SW
  • Độ ẩm: 95%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 966mb
 • Cập nhật lúc 22:36
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 22ºC 92% 5.56mps 241º WSW 0.85mm 95%
  6:00 mưa rải rác 25ºC 92% 7.06mps 250º WSW 0.029999999999999mm 87%
  9:00 mưa rải rác 23ºC 92% 7.07mps 257º WSW 0.485mm 89%
  12:00 mưa rải rác 23ºC 92% 5.51mps 243º WSW 0.295mm 87%
  15:00 mưa rải rác 22ºC 92% 5.28mps 231º SW 0.13mm 90%
  18:00 mưa rải rác 22ºC 92% 6.16mps 238º WSW 0.15mm 93%
  21:00 mưa rải rác 21ºC 92% 7.26mps 236º SW 1.67mm 94%
  24:00 mưa rải rác 20ºC 92% 6.37mps 235º SW 2.57mm 95%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Buôn Ma Thuột

Thứ 3

Dự báo ngày 14-08-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 7.06mps 250º
 • Độ ẩm: 87%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 965mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 15-08-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

23ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 7.81mps 233º
 • Độ ẩm: 87%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 80%
 • Áp suất: 966mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 16-08-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

22ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 7mps 251º
 • Độ ẩm: 97%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 88%
 • Áp suất: 965mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 17-08-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 8.41mps 257º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 81%
 • Áp suất: 963mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 18-08-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 8.15mps 237º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 68%
 • Áp suất: 966mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 19-08-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 5.97mps 233º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 45%
 • Áp suất: 971mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 20-08-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 5.61mps 255º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 40%
 • Áp suất: 971mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 21-08-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 6.07mps 247º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 60%
 • Áp suất: 970mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 22-08-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 6.78mps 247º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 39%
 • Áp suất: 971mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 23-08-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 7.3mps 262º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 31%
 • Áp suất: 972mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 24-08-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 6.93mps 257º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 40%
 • Áp suất: 971mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 25-08-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 6.8mps 258º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 34%
 • Áp suất: 970mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 26-08-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 5.3mps 259º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 10%
 • Áp suất: 970mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 27-08-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 4.45mps 269º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 33%
 • Áp suất: 972mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 28-08-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 4.15mps 275º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 62%
 • Áp suất: 973mbar
Xem thêm