Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Buôn Ma Thuột. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Chủ nhật (18-01-2018)

  Mặt trời mọc: 06:13am Mặt trời lặn: 05:42pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.6667 Kinh độ: 108.05

  mưa rải rác
  20ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 20ºC

  Thấp nhất: 16ºC

  Cập nhật lúc 23:19

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.1725mm
  • Sức gió: 5.37mps
  • Hướng gió: 70º ENE
  • Độ ẩm: 77%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 968mb
 • Thời tiết Sáng Chủ nhật (19-01-2018)

  Mặt trời mọc: 06:13am Mặt trời lặn: 05:42pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.6667 Kinh độ: 108.05

  mưa rải rác
  16ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 20ºC

  Thấp nhất: 16ºC

  Cập nhật lúc 23:19

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.005mm
  • Sức gió: 3.91mps
  • Hướng gió: 74º ENE
  • Độ ẩm: 91%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 968mb
 • Thời tiết Trưa Chủ nhật (19-01-2018)

  Mặt trời mọc: 06:13am Mặt trời lặn: 05:42pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.6667 Kinh độ: 108.05

  mưa rải rác
  17ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 20ºC

  Thấp nhất: 16ºC

  Cập nhật lúc 23:19

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.1475mm
  • Sức gió: 2.41mps
  • Hướng gió: 99º E
  • Độ ẩm: 92%
  • Độ che phủ: 44%
  • Áp suất: 969mb
 • Thời tiết Chiều Chủ nhật (19-01-2018)

  Mặt trời mọc: 06:13am Mặt trời lặn: 05:42pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.6667 Kinh độ: 108.05

  mưa rải rác
  25ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 20ºC

  Thấp nhất: 16ºC

  Cập nhật lúc 23:19

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.3675mm
  • Sức gió: 5.55mps
  • Hướng gió: 71º ENE
  • Độ ẩm: 76%
  • Độ che phủ: 76%
  • Áp suất: 968mb
 • Thời tiết Tối Chủ nhật (19-01-2018)

  Mặt trời mọc: 06:13am Mặt trời lặn: 05:42pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.6667 Kinh độ: 108.05

  mưa rải rác
  21ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 20ºC

  Thấp nhất: 16ºC

  Cập nhật lúc 23:19

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.54mm
  • Sức gió: 4.66mps
  • Hướng gió: 68º ENE
  • Độ ẩm: 94%
  • Độ che phủ: 36%
  • Áp suất: 968mb
 • Cập nhật lúc 23:19
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 17ºC 88% 5.37mps 70º ENE 0.1725mm 77%
  6:00 mưa rải rác 16ºC 24% 4.65mps 73º ENE 0.02mm 85%
  9:00 mưa rải rác 16ºC 0% 3.91mps 74º ENE 0.005mm 91%
  12:00 mưa rải rác 16ºC 20% 2.92mps 77º ENE 0.005mm 93%
  15:00 mưa rải rác 17ºC 44% 2.41mps 99º E 0.1475mm 92%
  18:00 mưa rải rác 22ºC 64% 3.61mps 78º ENE 0.3425mm 86%
  21:00 mưa rải rác 25ºC 76% 5.55mps 71º ENE 0.3675mm 76%
  24:00 mưa rải rác 22ºC 76% 4.67mps 64º ENE 1.115mm 91%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Buôn Ma Thuột

Thứ 5

Dự báo ngày 18-01-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 7.31mps 63º
 • Độ ẩm: 64%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 56%
 • Áp suất: 966mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 19-01-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 3.61mps 78º
 • Độ ẩm: 86%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 64%
 • Áp suất: 970mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 20-01-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 5.09mps 61º
 • Độ ẩm: 84%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 48%
 • Áp suất: 969mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 21-01-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

21ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 3.81mps 66º
 • Độ ẩm: 96%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 968mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 22-01-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 1.94mps 75º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 5%
 • Áp suất: 971mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 23-01-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 2.54mps 68º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 4%
 • Áp suất: 972mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 24-01-2018
quang mây

Quang Mây

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 2.89mps 77º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 973mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 25-01-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 3.23mps 80º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 974mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 26-01-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 2.33mps 76º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 972mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 27-01-2018
quang mây

Quang Mây

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 1.69mps 356º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 972mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 28-01-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 2.34mps 314º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 5%
 • Áp suất: 973mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 29-01-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 2.34mps 50º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 4%
 • Áp suất: 972mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 30-01-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 8.76mps 42º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 41%
 • Áp suất: 973mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 31-01-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 7.51mps 51º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 96%
 • Áp suất: 975mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 01-02-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 7.85mps 55º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 75%
 • Áp suất: 974mbar
Xem thêm