Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Buôn Ma Thuột. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 4 (27-02-2024)

  Mặt trời mọc: 06:04am Mặt trời lặn: 05:56pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.6667 Kinh độ: 108.05

  nhiều mây
  19ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 04:19

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.82mps
  • Hướng gió: 97º E
  • Độ ẩm: 89%
  • Độ che phủ: 73%
  • Áp suất: 1013mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 4 (27-02-2024)

  Mặt trời mọc: 06:04am Mặt trời lặn: 05:56pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.6667 Kinh độ: 108.05

  mây rải rác
  23ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 04:19

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.39mps
  • Hướng gió: 74º ENE
  • Độ ẩm: 73%
  • Độ che phủ: 31%
  • Áp suất: 1013mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 4 (28-02-2024)

  Mặt trời mọc: 06:04am Mặt trời lặn: 05:56pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.6667 Kinh độ: 108.05

  ít mây
  20ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 04:19

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.11mps
  • Hướng gió: 73º ENE
  • Độ ẩm: 88%
  • Độ che phủ: 22%
  • Áp suất: 1013mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 4 (28-02-2024)

  Mặt trời mọc: 06:04am Mặt trời lặn: 05:56pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.6667 Kinh độ: 108.05

  mây rải rác
  21ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 04:19

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.77mps
  • Hướng gió: 78º ENE
  • Độ ẩm: 83%
  • Độ che phủ: 36%
  • Áp suất: 1014mb
 • Thời tiết Tối Thứ 4 (28-02-2024)

  Mặt trời mọc: 06:04am Mặt trời lặn: 05:56pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.6667 Kinh độ: 108.05

  mây rải rác
  32ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 04:19

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.74mps
  • Hướng gió: 65º ENE
  • Độ ẩm: 37%
  • Độ che phủ: 37%
  • Áp suất: 1010mb
 • Cập nhật lúc 04:19
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 nhiều mây 27ºC 82% 4.68mps 59º ENE 0mm 60%
  6:00 nhiều mây 28ºC 65% 5.03mps 67º ENE 0mm 55%
  9:00 mây rải rác 23ºC 31% 4.39mps 74º ENE 0mm 73%
  12:00 ít mây 21ºC 22% 3.77mps 81º E 0mm 82%
  15:00 ít mây 20ºC 22% 3.11mps 73º ENE 0mm 88%
  18:00 mây rải rác 19ºC 25% 2.85mps 87º E 0mm 89%
  21:00 mây rải rác 21ºC 36% 2.77mps 78º ENE 0mm 83%
  24:00 mây rải rác 28ºC 49% 4.31mps 77º ENE 0mm 48%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Buôn Ma Thuột

Thứ 3

Dự báo ngày 27-02-2024
nhiều mây

Nhiều Mây

28ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 5.06mps 68º
 • Độ ẩm: 53%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 82%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 28-02-2024
mây rải rác

Mây Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 5.05mps 60º
 • Độ ẩm: 39%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 36%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 29-02-2024
mây rải rác

Mây Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 4.89mps 62º
 • Độ ẩm: 31%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 38%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 01-03-2024
mây rải rác

Mây Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 5.02mps 55º
 • Độ ẩm: 27%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 30%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 02-03-2024
nhiều mây

Nhiều Mây

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 4.91mps 69º
 • Độ ẩm: 35%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 79%
 • Áp suất: 1010mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 03-03-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

29ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 4.17mps 81º
 • Độ ẩm: 42%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 04-03-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

30ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 2.06mps 106º
 • Độ ẩm: 44%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 05-03-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

32ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.81mps 330º
 • Độ ẩm: 40%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 95%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 06-03-2024
mây rải rác

Mây Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 37ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 3.02mps 323º
 • Độ ẩm: 40%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 49%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 07-03-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

33ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 4.35mps 72º
 • Độ ẩm: 40%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 97%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 08-03-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

30ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 4.89mps 73º
 • Độ ẩm: 39%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 94%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 09-03-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

31ºC
 • Cao nhất: 37ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 5.16mps 73º
 • Độ ẩm: 36%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1013mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 10-03-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

29ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 4.87mps 60º
 • Độ ẩm: 47%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 93%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 11-03-2024
trời quang mây

Trời Quang Mây

31ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 4.84mps 79º
 • Độ ẩm: 38%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 4%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 12-03-2024
mây rải rác

Mây Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 37ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 4.9mps 84º
 • Độ ẩm: 36%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 37%
 • Áp suất: 1012mbar
Xem thêm