Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Buôn Ma Thuột. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 6 (14-12-2018)

  Mặt trời mọc: 06:00am Mặt trời lặn: 05:24pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.6667 Kinh độ: 108.05

  mưa rải rác
  21ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 20:37

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.5675mm
  • Sức gió: 5.33mps
  • Hướng gió: 47º NE
  • Độ ẩm: 96%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 971mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 6 (14-12-2018)

  Mặt trời mọc: 06:00am Mặt trời lặn: 05:24pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.6667 Kinh độ: 108.05

  mưa rải rác
  23ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 20:37

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.605mm
  • Sức gió: 6.27mps
  • Hướng gió: 63º ENE
  • Độ ẩm: 93%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 971mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 6 (14-12-2018)

  Mặt trời mọc: 06:00am Mặt trời lặn: 05:24pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.6667 Kinh độ: 108.05

  mưa rải rác
  22ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 20:37

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.775mm
  • Sức gió: 5.71mps
  • Hướng gió: 56º NE
  • Độ ẩm: 94%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 971mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 6 (15-12-2018)

  Mặt trời mọc: 06:00am Mặt trời lặn: 05:24pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.6667 Kinh độ: 108.05

  mưa rải rác
  21ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 20:37

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.045mm
  • Sức gió: 4.16mps
  • Hướng gió: 58º ENE
  • Độ ẩm: 96%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 971mb
 • Thời tiết Tối Thứ 6 (15-12-2018)

  Mặt trời mọc: 06:00am Mặt trời lặn: 05:24pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.6667 Kinh độ: 108.05

  mưa vừa
  21ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 20:37

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 3.54mm
  • Sức gió: 3.31mps
  • Hướng gió: 67º ENE
  • Độ ẩm: 98%
  • Độ che phủ: 80%
  • Áp suất: 971mb
 • Cập nhật lúc 20:37
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 21ºC 76% 3.92mps 44º NE 1.005mm 97%
  6:00 mưa rải rác 22ºC 64% 5.52mps 59º ENE 0.58mm 96%
  9:00 mưa rải rác 23ºC 92% 6.27mps 63º ENE 0.605mm 93%
  12:00 mưa rải rác 22ºC 80% 6.16mps 60º ENE 0.695mm 93%
  15:00 mưa rải rác 22ºC 88% 5.71mps 56º NE 0.775mm 94%
  18:00 mưa rải rác 21ºC 92% 4.91mps 56º NE 0.995mm 96%
  21:00 mưa rải rác 21ºC 92% 4.16mps 58º ENE 1.045mm 96%
  24:00 mưa rải rác 21ºC 92% 3.4mps 64º ENE 1.89mm 96%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Buôn Ma Thuột

Thứ 6

Dự báo ngày 14-12-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

22ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 5.52mps 60º
 • Độ ẩm: 96%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 64%
 • Áp suất: 973mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 15-12-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 5.16mps 61º
 • Độ ẩm: 93%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 76%
 • Áp suất: 972mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 16-12-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 5.92mps 59º
 • Độ ẩm: 95%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 88%
 • Áp suất: 973mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 17-12-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 2.68mps 36º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 958mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 18-12-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 2.1mps 39º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 38%
 • Áp suất: 957mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 19-12-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 2.16mps 53º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 17%
 • Áp suất: 957mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 20-12-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 2.48mps 49º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 957mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 21-12-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 4.34mps 64º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 5%
 • Áp suất: 957mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 22-12-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 2.5mps 48º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 73%
 • Áp suất: 955mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 23-12-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 4.24mps 45º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 5%
 • Áp suất: 956mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 24-12-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 4.33mps 40º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 86%
 • Áp suất: 956mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 25-12-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 4.45mps 53º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 71%
 • Áp suất: 956mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 26-12-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 5.13mps 39º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 35%
 • Áp suất: 955mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 27-12-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 3.1mps 56º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 16%
 • Áp suất: 957mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 28-12-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 2.39mps 45º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 959mbar
Xem thêm