Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Buôn Ma Thuột. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 4 (06-04-2017)

  Mặt trời mọc: 05:41am Mặt trời lặn: 05:59pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.6667 Kinh độ: 108.05

  mưa rải rác
  21ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 06:54

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.06mps
  • Hướng gió: 137º SE
  • Độ ẩm: 93%
  • Độ che phủ: 48%
  • Áp suất: 969mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 4 (06-04-2017)

  Mặt trời mọc: 05:41am Mặt trời lặn: 05:59pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.6667 Kinh độ: 108.05

  mưa vừa
  25ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 06:54

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 7.28mm
  • Sức gió: 2.66mps
  • Hướng gió: 202º SSW
  • Độ ẩm: 89%
  • Độ che phủ: 44%
  • Áp suất: 965mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 4 (06-04-2017)

  Mặt trời mọc: 05:41am Mặt trời lặn: 05:59pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.6667 Kinh độ: 108.05

  clear sky
  21ºC

  Clear Sky

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 06:54

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.06mps
  • Hướng gió: 97º E
  • Độ ẩm: 91%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 968mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 4 (07-04-2017)

  Mặt trời mọc: 05:41am Mặt trời lặn: 05:59pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.6667 Kinh độ: 108.05

  mưa rải rác
  20ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 06:54

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.06mm
  • Sức gió: 1.23mps
  • Hướng gió: 120º ESE
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 76%
  • Áp suất: 967mb
 • Thời tiết Tối Thứ 4 (07-04-2017)

  Mặt trời mọc: 05:41am Mặt trời lặn: 05:59pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.6667 Kinh độ: 108.05

  mưa rải rác
  27ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 06:54

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.02mm
  • Sức gió: 1.97mps
  • Hướng gió: 59º ENE
  • Độ ẩm: 82%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 969mb
 • Cập nhật lúc 06:54
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 27ºC 24% 2.41mps 66º ENE 0.0049999999999999mm 80%
  6:00 mưa rải rác 31ºC 44% 2.77mps 65º ENE 0.275mm 65%
  9:00 mưa vừa 25ºC 44% 2.66mps 202º SSW 7.28mm 89%
  12:00 mưa rải rác 23ºC 24% 1.23mps 165º SSE 2.6mm 89%
  15:00 clear sky 21ºC 0% 1.06mps 97º E 0mm 91%
  18:00 mưa rải rác 19ºC 20% 0.93mps 216º SW 0.0099999999999998mm 93%
  21:00 mưa rải rác 20ºC 76% 1.23mps 120º ESE 0.06mm 100%
  24:00 mưa rải rác 21ºC 44% 1.96mps 105º ESE 0.065mm 95%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Buôn Ma Thuột

Thứ 5

Dự báo ngày 06-04-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.41mps 66º
 • Độ ẩm: 80%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 969mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 07-04-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.97mps 60º
 • Độ ẩm: 82%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 969mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 08-04-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.96mps 46º
 • Độ ẩm: 81%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 969mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 09-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.5mps 306º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 18%
 • Áp suất: 972mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 10-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.54mps 278º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 11%
 • Áp suất: 972mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 11-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.67mps 280º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 11%
 • Áp suất: 971mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 12-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

35ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.12mps 27º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 6%
 • Áp suất: 971mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 13-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

35ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.59mps 47º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 23%
 • Áp suất: 973mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 14-04-2017
quang mây

Quang Mây

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 4.24mps 86º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 973mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 15-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 5.67mps 90º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 4%
 • Áp suất: 974mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 16-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 5.61mps 86º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 4%
 • Áp suất: 974mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 17-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 4.23mps 85º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 23%
 • Áp suất: 974mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 18-04-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.8mps 113º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 974mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 19-04-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 3.58mps 96º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 54%
 • Áp suất: 975mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 20-04-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 3.05mps 101º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 23%
 • Áp suất: 973mbar
Xem thêm