Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Buôn Ma Thuột. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 3 (27-09-2022)

  Mặt trời mọc: 05:36am Mặt trời lặn: 05:40pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.6667 Kinh độ: 108.05

  mưa rải rác
  21ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 12:46

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.2mps
  • Hướng gió: 280º W
  • Độ ẩm: 98%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1005mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 3 (27-09-2022)

  Mặt trời mọc: 05:36am Mặt trời lặn: 05:40pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.6667 Kinh độ: 108.05

  mưa rải rác
  21ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 12:46

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.57mm
  • Sức gió: 2.77mps
  • Hướng gió: 248º WSW
  • Độ ẩm: 98%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1004mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 3 (28-09-2022)

  Mặt trời mọc: 05:36am Mặt trời lặn: 05:40pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.6667 Kinh độ: 108.05

  mưa rải rác
  20ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 12:46

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.79mm
  • Sức gió: 3.44mps
  • Hướng gió: 246º WSW
  • Độ ẩm: 98%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1003mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 3 (28-09-2022)

  Mặt trời mọc: 05:36am Mặt trời lặn: 05:40pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.6667 Kinh độ: 108.05

  mưa rải rác
  20ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 12:46

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.51mm
  • Sức gió: 3.54mps
  • Hướng gió: 246º WSW
  • Độ ẩm: 96%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1002mb
 • Thời tiết Tối Thứ 3 (28-09-2022)

  Mặt trời mọc: 05:36am Mặt trời lặn: 05:40pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.6667 Kinh độ: 108.05

  mưa rải rác
  21ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 12:46

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.4mm
  • Sức gió: 2.84mps
  • Hướng gió: 224º SW
  • Độ ẩm: 96%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1003mb
 • Cập nhật lúc 12:46
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 21ºC 100% 2.2mps 280º W 1.8mm 98%
  6:00 mưa rải rác 21ºC 100% 2.66mps 273º W 1.15mm 98%
  9:00 mưa rải rác 21ºC 100% 2.77mps 248º WSW 0.57mm 98%
  12:00 mưa rải rác 20ºC 100% 2.75mps 236º SW 1.93mm 99%
  15:00 mưa rải rác 20ºC 100% 3.44mps 246º WSW 1.79mm 98%
  18:00 mưa rải rác 20ºC 100% 3.73mps 254º WSW 1.93mm 98%
  21:00 mưa rải rác 20ºC 100% 3.54mps 246º WSW 0.51mm 96%
  24:00 mưa rải rác 21ºC 100% 3.32mps 233º SW 1.15mm 96%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Buôn Ma Thuột

Thứ 3

Dự báo ngày 27-09-2022
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

21ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 3.31mps 241º
 • Độ ẩm: 98%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 28-09-2022
mưa vừa

Mưa Vừa

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 3.96mps 250º
 • Độ ẩm: 96%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 29-09-2022
mưa vừa

Mưa Vừa

23ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 2.16mps 199º
 • Độ ẩm: 93%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 30-09-2022
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.41mps 285º
 • Độ ẩm: 73%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 01-10-2022
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.43mps 278º
 • Độ ẩm: 96%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1009mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 02-10-2022
mưa vừa

Mưa Vừa

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 2.36mps 221º
 • Độ ẩm: 97%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 03-10-2022
mưa vừa

Mưa Vừa

22ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.56mps 73º
 • Độ ẩm: 96%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 04-10-2022
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 2.82mps 80º
 • Độ ẩm: 67%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 05-10-2022
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 2.86mps 66º
 • Độ ẩm: 64%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 82%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 06-10-2022
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 2.31mps 61º
 • Độ ẩm: 58%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 49%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 07-10-2022
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.5mps 113º
 • Độ ẩm: 68%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 08-10-2022
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.71mps 111º
 • Độ ẩm: 65%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1010mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 09-10-2022
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.83mps 91º
 • Độ ẩm: 87%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 10-10-2022
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.6mps 266º
 • Độ ẩm: 89%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 11-10-2022
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.24mps 309º
 • Độ ẩm: 85%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1010mbar
Xem thêm