Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Buôn Ma Thuột. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Chủ nhật (24-09-2017)

  Mặt trời mọc: 05:36am Mặt trời lặn: 05:42pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.6667 Kinh độ: 108.05

  mưa rải rác
  25ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 13:16

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.105mm
  • Sức gió: 2.92mps
  • Hướng gió: 235º SW
  • Độ ẩm: 86%
  • Độ che phủ: 76%
  • Áp suất: 965mb
 • Thời tiết Sáng Chủ nhật (24-09-2017)

  Mặt trời mọc: 05:36am Mặt trời lặn: 05:42pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.6667 Kinh độ: 108.05

  mưa rải rác
  21ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 13:16

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.75mm
  • Sức gió: 2.46mps
  • Hướng gió: 198º SSW
  • Độ ẩm: 93%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 965mb
 • Thời tiết Trưa Chủ nhật (25-09-2017)

  Mặt trời mọc: 05:36am Mặt trời lặn: 05:42pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.6667 Kinh độ: 108.05

  mưa rải rác
  21ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 13:16

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.92mm
  • Sức gió: 3.21mps
  • Hướng gió: 220º SW
  • Độ ẩm: 97%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 966mb
 • Thời tiết Chiều Chủ nhật (25-09-2017)

  Mặt trời mọc: 05:36am Mặt trời lặn: 05:42pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.6667 Kinh độ: 108.05

  mưa rải rác
  21ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 13:16

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.8mm
  • Sức gió: 2.52mps
  • Hướng gió: 235º SW
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 966mb
 • Thời tiết Tối Chủ nhật (25-09-2017)

  Mặt trời mọc: 05:36am Mặt trời lặn: 05:42pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.6667 Kinh độ: 108.05

  mưa rải rác
  25ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 13:16

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.415mm
  • Sức gió: 4.66mps
  • Hướng gió: 238º WSW
  • Độ ẩm: 90%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 966mb
 • Cập nhật lúc 13:16
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 24ºC 76% 2.92mps 235º SW 0.105mm 86%
  6:00 mưa rải rác 23ºC 92% 3.01mps 237º WSW 0.67mm 92%
  9:00 mưa rải rác 21ºC 92% 2.46mps 198º SSW 0.75mm 93%
  12:00 mưa rải rác 21ºC 92% 2.71mps 193º SSW 0.21mm 94%
  15:00 mưa rải rác 21ºC 100% 3.21mps 220º SW 1.92mm 97%
  18:00 mưa rải rác 21ºC 92% 3.26mps 236º SW 1.31mm 96%
  21:00 mưa rải rác 21ºC 92% 2.52mps 235º SW 0.8mm 99%
  24:00 mưa rải rác 23ºC 88% 3.41mps 230º SW 0.665mm 96%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Buôn Ma Thuột

Chủ nhật

Dự báo ngày 24-09-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.36mps 230º
 • Độ ẩm: 90%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 48%
 • Áp suất: 966mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 25-09-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

23ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 3.41mps 230º
 • Độ ẩm: 96%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 88%
 • Áp suất: 967mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 26-09-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 3.76mps 231º
 • Độ ẩm: 85%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 967mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 27-09-2017
mưa to

Mưa To

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.87mps 262º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 28%
 • Áp suất: 972mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 28-09-2017
mưa to

Mưa To

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.57mps 90º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 29%
 • Áp suất: 972mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 29-09-2017
mưa to

Mưa To

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 0.63mps 127º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 21%
 • Áp suất: 974mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 30-09-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.62mps 258º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 11%
 • Áp suất: 974mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 01-10-2017
mưa to

Mưa To

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.55mps 250º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 21%
 • Áp suất: 973mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 02-10-2017
mưa to

Mưa To

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.57mps 261º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 27%
 • Áp suất: 972mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 03-10-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.64mps 238º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 25%
 • Áp suất: 974mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 04-10-2017
mưa to

Mưa To

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.7mps 289º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 19%
 • Áp suất: 973mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 05-10-2017
mưa to

Mưa To

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.17mps 268º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 34%
 • Áp suất: 970mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 06-10-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.72mps 300º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 59%
 • Áp suất: 970mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 07-10-2017
mưa to

Mưa To

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.72mps 267º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 41%
 • Áp suất: 971mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 08-10-2017
mưa to

Mưa To

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.87mps 264º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 37%
 • Áp suất: 971mbar
Xem thêm