Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Buôn Ma Thuột. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 5 (08-02-2023)

  Mặt trời mọc: 06:12am Mặt trời lặn: 05:51pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.6667 Kinh độ: 108.05

  nhiều mây
  19ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 18ºC

  Cập nhật lúc 01:03

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.45mps
  • Hướng gió: 107º ESE
  • Độ ẩm: 90%
  • Độ che phủ: 20%
  • Áp suất: 1011mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 5 (08-02-2023)

  Mặt trời mọc: 06:12am Mặt trời lặn: 05:51pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.6667 Kinh độ: 108.05

  mưa rải rác
  22ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 18ºC

  Cập nhật lúc 01:03

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.56mm
  • Sức gió: 2.86mps
  • Hướng gió: 93º E
  • Độ ẩm: 80%
  • Độ che phủ: 29%
  • Áp suất: 1011mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 5 (09-02-2023)

  Mặt trời mọc: 06:12am Mặt trời lặn: 05:51pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.6667 Kinh độ: 108.05

  nhiều mây
  20ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 18ºC

  Cập nhật lúc 01:03

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.32mps
  • Hướng gió: 104º ESE
  • Độ ẩm: 91%
  • Độ che phủ: 59%
  • Áp suất: 1011mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 5 (09-02-2023)

  Mặt trời mọc: 06:12am Mặt trời lặn: 05:51pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.6667 Kinh độ: 108.05

  nhiều mây
  19ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 18ºC

  Cập nhật lúc 01:03

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.49mps
  • Hướng gió: 100º E
  • Độ ẩm: 90%
  • Độ che phủ: 70%
  • Áp suất: 1013mb
 • Thời tiết Tối Thứ 5 (09-02-2023)

  Mặt trời mọc: 06:12am Mặt trời lặn: 05:51pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.6667 Kinh độ: 108.05

  nhiều mây
  32ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 18ºC

  Cập nhật lúc 01:03

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.69mps
  • Hướng gió: 74º ENE
  • Độ ẩm: 36%
  • Độ che phủ: 59%
  • Áp suất: 1009mb
 • Cập nhật lúc 01:03
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 nhiều mây 30ºC 52% 4.03mps 69º ENE 0mm 46%
  6:00 mây rải rác 29ºC 40% 4.21mps 78º ENE 0mm 47%
  9:00 mưa rải rác 22ºC 29% 2.86mps 93º E 0.56mm 80%
  12:00 mây rải rác 21ºC 50% 2.96mps 96º E 0mm 88%
  15:00 nhiều mây 20ºC 59% 2.32mps 104º ESE 0mm 91%
  18:00 nhiều mây 19ºC 84% 1.75mps 98º E 0mm 93%
  21:00 nhiều mây 19ºC 70% 1.49mps 100º E 0mm 90%
  24:00 nhiều mây 28ºC 58% 2.14mps 99º E 0mm 52%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Buôn Ma Thuột

Thứ 4

Dự báo ngày 08-02-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 4.44mps 74º
 • Độ ẩm: 42%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 45%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 09-02-2023
nhiều mây

Nhiều Mây

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 4.27mps 74º
 • Độ ẩm: 40%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 68%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 10-02-2023
ít mây

ít Mây

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 3.67mps 75º
 • Độ ẩm: 29%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 11%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 11-02-2023
ít mây

ít Mây

35ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 3.04mps 74º
 • Độ ẩm: 21%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 11%
 • Áp suất: 1009mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 12-02-2023
trời quang mây

Trời Quang Mây

35ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 2.99mps 79º
 • Độ ẩm: 26%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 3%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 13-02-2023
mây dày đặc

Mây Dày đặc

35ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 2.74mps 82º
 • Độ ẩm: 27%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 14-02-2023
trời quang mây

Trời Quang Mây

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 4.55mps 78º
 • Độ ẩm: 22%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 3%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 15-02-2023
ít mây

ít Mây

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 5.29mps 73º
 • Độ ẩm: 37%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 15%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 16-02-2023
nhiều mây

Nhiều Mây

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 5.22mps 76º
 • Độ ẩm: 47%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 55%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 17-02-2023
mây rải rác

Mây Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 4.89mps 75º
 • Độ ẩm: 45%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 43%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 18-02-2023
nhiều mây

Nhiều Mây

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 4.26mps 80º
 • Độ ẩm: 40%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 68%
 • Áp suất: 1009mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 19-02-2023
mây dày đặc

Mây Dày đặc

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 4.82mps 84º
 • Độ ẩm: 39%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 95%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 20-02-2023
mây rải rác

Mây Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 4.52mps 92º
 • Độ ẩm: 37%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 50%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 21-02-2023
nhiều mây

Nhiều Mây

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 4.29mps 76º
 • Độ ẩm: 37%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 54%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 22-02-2023
nhiều mây

Nhiều Mây

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 4.96mps 70º
 • Độ ẩm: 37%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 83%
 • Áp suất: 1010mbar
Xem thêm