Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Buôn Ma Thuột. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 4 (17-10-2018)

  Mặt trời mọc: 05:38am Mặt trời lặn: 05:28pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.6667 Kinh độ: 108.05

  mưa rải rác
  20ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 03:46

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 2.21mm
  • Sức gió: 1.61mps
  • Hướng gió: 161º SSE
  • Độ ẩm: 98%
  • Độ che phủ: 48%
  • Áp suất: 968mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 4 (17-10-2018)

  Mặt trời mọc: 05:38am Mặt trời lặn: 05:28pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.6667 Kinh độ: 108.05

  mưa rải rác
  21ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 03:46

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 2.05mm
  • Sức gió: 2.06mps
  • Hướng gió: 151º SSE
  • Độ ẩm: 97%
  • Độ che phủ: 24%
  • Áp suất: 969mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 4 (17-10-2018)

  Mặt trời mọc: 05:38am Mặt trời lặn: 05:28pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.6667 Kinh độ: 108.05

  mưa vừa
  27ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 03:46

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 3.21mm
  • Sức gió: 2.51mps
  • Hướng gió: 296º WNW
  • Độ ẩm: 92%
  • Độ che phủ: 32%
  • Áp suất: 967mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 4 (17-10-2018)

  Mặt trời mọc: 05:38am Mặt trời lặn: 05:28pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.6667 Kinh độ: 108.05

  mưa vừa
  21ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 03:46

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 4.09mm
  • Sức gió: 1.87mps
  • Hướng gió: 125º SE
  • Độ ẩm: 96%
  • Độ che phủ: 48%
  • Áp suất: 968mb
 • Thời tiết Tối Thứ 4 (18-10-2018)

  Mặt trời mọc: 05:38am Mặt trời lặn: 05:28pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.6667 Kinh độ: 108.05

  nhiều mây
  21ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 03:46

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.32mps
  • Hướng gió: 171º S
  • Độ ẩm: 98%
  • Độ che phủ: 64%
  • Áp suất: 968mb
 • Cập nhật lúc 03:46
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 21ºC 88% 1.52mps 138º SE 2.28mm 98%
  6:00 mưa rải rác 20ºC 48% 1.61mps 161º SSE 2.21mm 98%
  9:00 mưa rải rác 21ºC 24% 2.06mps 151º SSE 2.05mm 97%
  12:00 ít mây 26ºC 24% 1.86mps 247º WSW 0mm 92%
  15:00 mưa vừa 27ºC 32% 2.51mps 296º WNW 3.21mm 92%
  18:00 mưa vừa 24ºC 68% 2.11mps 279º W 7.82mm 98%
  21:00 mưa vừa 21ºC 48% 1.87mps 125º SE 4.09mm 96%
  24:00 nhiều mây 21ºC 64% 0.96mps 132º SE 0mm 97%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Buôn Ma Thuột

Thứ 3

Dự báo ngày 16-10-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.08mps 141º
 • Độ ẩm: 97%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 68%
 • Áp suất: 970mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 17-10-2018
mưa to

Mưa To

26ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.86mps 248º
 • Độ ẩm: 92%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 969mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 18-10-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.85mps 83º
 • Độ ẩm: 95%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 80%
 • Áp suất: 969mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 19-10-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.16mps 334º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 978mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 20-10-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.56mps 286º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 40%
 • Áp suất: 978mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 21-10-2018
mưa rất to

Mưa Rất To

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 3.07mps 287º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 34%
 • Áp suất: 975mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 22-10-2018
mưa to

Mưa To

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.83mps 198º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 29%
 • Áp suất: 974mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 23-10-2018
mưa to

Mưa To

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.35mps 45º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 33%
 • Áp suất: 976mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 24-10-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.52mps 60º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 31%
 • Áp suất: 976mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 25-10-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.72mps 287º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 59%
 • Áp suất: 977mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 26-10-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 5.27mps 288º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 976mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 27-10-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 6.38mps 269º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 61%
 • Áp suất: 975mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 28-10-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 7.46mps 270º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 94%
 • Áp suất: 974mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 29-10-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

18ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 4.93mps 254º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 97%
 • Áp suất: 972mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 30-10-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 1.54mps 13º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 50%
 • Áp suất: 973mbar
Xem thêm