Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Buôn Ma Thuột. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 5 (16-10-2019)

  Mặt trời mọc: 05:37am Mặt trời lặn: 05:28pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.6667 Kinh độ: 108.05

  mưa rải rác
  21ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 19ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 05:04

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.4mps
  • Hướng gió: 76º ENE
  • Độ ẩm: 93%
  • Độ che phủ: 98%
  • Áp suất: 1011mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 5 (16-10-2019)

  Mặt trời mọc: 05:37am Mặt trời lặn: 05:28pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.6667 Kinh độ: 108.05

  mưa rải rác
  24ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 19ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 05:04

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.626mm
  • Sức gió: 3.314mps
  • Hướng gió: 55º NE
  • Độ ẩm: 89%
  • Độ che phủ: 84%
  • Áp suất: 1010mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 5 (16-10-2019)

  Mặt trời mọc: 05:37am Mặt trời lặn: 05:28pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.6667 Kinh độ: 108.05

  mây dày đặc
  22ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 19ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 05:04

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.939mps
  • Hướng gió: 58º ENE
  • Độ ẩm: 84%
  • Độ che phủ: 94%
  • Áp suất: 1011mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 5 (17-10-2019)

  Mặt trời mọc: 05:37am Mặt trời lặn: 05:28pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.6667 Kinh độ: 108.05

  mây dày đặc
  20ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 19ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 05:04

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.33mps
  • Hướng gió: 58º ENE
  • Độ ẩm: 97%
  • Độ che phủ: 97%
  • Áp suất: 1012mb
 • Thời tiết Tối Thứ 5 (17-10-2019)

  Mặt trời mọc: 05:37am Mặt trời lặn: 05:28pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.6667 Kinh độ: 108.05

  nhiều mây
  23ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 19ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 05:04

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.053mps
  • Hướng gió: 59º ENE
  • Độ ẩm: 85%
  • Độ che phủ: 81%
  • Áp suất: 1013mb
 • Cập nhật lúc 05:04
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 21ºC 95% 1.088mps 104º ESE 0.813mm 91%
  6:00 mây dày đặc 25ºC 87% 2.521mps 78º ENE 0mm 74%
  9:00 mưa rải rác 24ºC 84% 3.314mps 55º NE 1.626mm 89%
  12:00 mưa rải rác 25ºC 100% 2.569mps 60º ENE 0.562mm 81%
  15:00 mây dày đặc 22ºC 94% 2.939mps 58º ENE 0mm 84%
  18:00 mây dày đặc 22ºC 95% 2.085mps 61º ENE 0mm 89%
  21:00 mây dày đặc 20ºC 97% 1.33mps 58º ENE 0mm 97%
  24:00 mưa rải rác 21ºC 100% 1.809mps 53º NE 0.125mm 95%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Buôn Ma Thuột

Thứ 3

Dự báo ngày 15-10-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 0.768mps 109º
 • Độ ẩm: 98%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 16-10-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 2.521mps 78º
 • Độ ẩm: 74%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 87%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 17-10-2019
mây rải rác

Mây Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 4.573mps 53º
 • Độ ẩm: 60%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 46%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 18-10-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 4.38mps 56º
 • Độ ẩm: 62%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 87%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 19-10-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 4.782mps 59º
 • Độ ẩm: 60%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 52%
 • Áp suất: 1013mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 20-10-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 4.051mps 59º
 • Độ ẩm: 68%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 82%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 21-10-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 2.994mps 56º
 • Độ ẩm: 54%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 38%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 22-10-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 1.545mps 64º
 • Độ ẩm: 54%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 27%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 23-10-2019
ít mây

ít Mây

31ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 0.633mps 15º
 • Độ ẩm: 53%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 11%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 24-10-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.973mps 55º
 • Độ ẩm: 52%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 17%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 25-10-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 3.02mps 60º
 • Độ ẩm: 57%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 60%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 26-10-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 3.763mps 54º
 • Độ ẩm: 62%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 80%
 • Áp suất: 1012mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 27-10-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 3.466mps 59º
 • Độ ẩm: 61%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 28-10-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 3.589mps 59º
 • Độ ẩm: 59%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 29-10-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 2.761mps 69º
 • Độ ẩm: 61%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 57%
 • Áp suất: 1013mbar
Xem thêm