Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Buôn Ma Thuột. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Chủ nhật (26-01-2020)

  Mặt trời mọc: 06:14am Mặt trời lặn: 05:45pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.6667 Kinh độ: 108.05

  mây dày đặc
  32ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 33ºC

  Thấp nhất: 18ºC

  Cập nhật lúc 16:38

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.33mps
  • Hướng gió: 326º NW
  • Độ ẩm: 35%
  • Độ che phủ: 35%
  • Áp suất: 1008mb
 • Thời tiết Sáng Chủ nhật (26-01-2020)

  Mặt trời mọc: 06:14am Mặt trời lặn: 05:45pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.6667 Kinh độ: 108.05

  mây dày đặc
  33ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 33ºC

  Thấp nhất: 18ºC

  Cập nhật lúc 16:38

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.83mps
  • Hướng gió: 321º NW
  • Độ ẩm: 29%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1010mb
 • Thời tiết Trưa Chủ nhật (26-01-2020)

  Mặt trời mọc: 06:14am Mặt trời lặn: 05:45pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.6667 Kinh độ: 108.05

  nhiều mây
  27ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 33ºC

  Thấp nhất: 18ºC

  Cập nhật lúc 16:38

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.79mps
  • Hướng gió: 48º NE
  • Độ ẩm: 46%
  • Độ che phủ: 54%
  • Áp suất: 1010mb
 • Thời tiết Chiều Chủ nhật (27-01-2020)

  Mặt trời mọc: 06:14am Mặt trời lặn: 05:45pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.6667 Kinh độ: 108.05

  mây dày đặc
  18ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 33ºC

  Thấp nhất: 18ºC

  Cập nhật lúc 16:38

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.28mps
  • Hướng gió: 110º ESE
  • Độ ẩm: 97%
  • Độ che phủ: 93%
  • Áp suất: 1012mb
 • Thời tiết Tối Chủ nhật (27-01-2020)

  Mặt trời mọc: 06:14am Mặt trời lặn: 05:45pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.6667 Kinh độ: 108.05

  nhiều mây
  18ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 33ºC

  Thấp nhất: 18ºC

  Cập nhật lúc 16:38

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.14mps
  • Hướng gió: 131º SE
  • Độ ẩm: 93%
  • Độ che phủ: 79%
  • Áp suất: 1013mb
 • Cập nhật lúc 16:38
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây dày đặc 19ºC 95% 0.73mps 127º SE 0mm 93%
  6:00 mây dày đặc 29ºC 100% 1.32mps 355º N 0mm 49%
  9:00 mây dày đặc 33ºC 100% 1.83mps 321º NW 0mm 29%
  12:00 trời quang mây 32ºC 8% 2.05mps 348º NNW 0mm 29%
  15:00 nhiều mây 27ºC 54% 1.79mps 48º NE 0mm 46%
  18:00 mây dày đặc 20ºC 99% 2.09mps 69º ENE 0mm 89%
  21:00 mây dày đặc 18ºC 93% 1.28mps 110º ESE 0mm 97%
  24:00 mây dày đặc 18ºC 100% 1.03mps 126º SE 0mm 98%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Buôn Ma Thuột

Chủ nhật

Dự báo ngày 26-01-2020
mây dày đặc

Mây Dày đặc

29ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 1.32mps 355º
 • Độ ẩm: 49%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 27-01-2020
nhiều mây

Nhiều Mây

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 1.32mps 18º
 • Độ ẩm: 28%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 83%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 28-01-2020
mây dày đặc

Mây Dày đặc

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 1.27mps 299º
 • Độ ẩm: 29%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 95%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 29-01-2020
nhiều mây

Nhiều Mây

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 1.55mps 354º
 • Độ ẩm: 29%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 69%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 30-01-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 3.64mps 64º
 • Độ ẩm: 77%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 43%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 31-01-2020
mây dày đặc

Mây Dày đặc

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 4.55mps 53º
 • Độ ẩm: 47%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 94%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 01-02-2020
trời quang mây

Trời Quang Mây

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 4.16mps 52º
 • Độ ẩm: 43%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1013mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 02-02-2020
ít mây

ít Mây

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 3.63mps 43º
 • Độ ẩm: 37%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 21%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 03-02-2020
ít mây

ít Mây

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 3.54mps 39º
 • Độ ẩm: 33%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 11%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 04-02-2020
nhiều mây

Nhiều Mây

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 3.46mps 39º
 • Độ ẩm: 30%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 80%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 05-02-2020
trời quang mây

Trời Quang Mây

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 4.18mps 47º
 • Độ ẩm: 29%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 06-02-2020
trời quang mây

Trời Quang Mây

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 3.15mps 40º
 • Độ ẩm: 36%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 07-02-2020
mây rải rác

Mây Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 3.33mps 37º
 • Độ ẩm: 32%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 27%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 08-02-2020
trời quang mây

Trời Quang Mây

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 1.9mps 31º
 • Độ ẩm: 22%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1008mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 09-02-2020
mây rải rác

Mây Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 3.91mps 45º
 • Độ ẩm: 36%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 35%
 • Áp suất: 1009mbar
Xem thêm