Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Buôn Ma Thuột. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 7 (25-06-2017)

  Mặt trời mọc: 05:24am Mặt trời lặn: 06:16pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.6667 Kinh độ: 108.05

  mưa rải rác
  24ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 21:00

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.12mm
  • Sức gió: 3.11mps
  • Hướng gió: 259º W
  • Độ ẩm: 92%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 965mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 7 (25-06-2017)

  Mặt trời mọc: 05:24am Mặt trời lặn: 06:16pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.6667 Kinh độ: 108.05

  mưa rải rác
  21ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 21:00

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.0049999999999955mm
  • Sức gió: 1.65mps
  • Hướng gió: 216º SW
  • Độ ẩm: 95%
  • Độ che phủ: 44%
  • Áp suất: 967mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 7 (26-06-2017)

  Mặt trời mọc: 05:24am Mặt trời lặn: 06:16pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.6667 Kinh độ: 108.05

  mưa rải rác
  21ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 21:00

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.235mm
  • Sức gió: 3.01mps
  • Hướng gió: 264º W
  • Độ ẩm: 97%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 967mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 7 (26-06-2017)

  Mặt trời mọc: 05:24am Mặt trời lặn: 06:16pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.6667 Kinh độ: 108.05

  mưa rải rác
  25ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 21:00

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.055mm
  • Sức gió: 2.57mps
  • Hướng gió: 261º W
  • Độ ẩm: 94%
  • Độ che phủ: 36%
  • Áp suất: 968mb
 • Thời tiết Tối Thứ 7 (26-06-2017)

  Mặt trời mọc: 05:24am Mặt trời lặn: 06:16pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.6667 Kinh độ: 108.05

  mưa vừa
  25ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 21:00

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 4.745mm
  • Sức gió: 2.41mps
  • Hướng gió: 269º W
  • Độ ẩm: 93%
  • Độ che phủ: 56%
  • Áp suất: 966mb
 • Cập nhật lúc 21:00
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 24ºC 80% 3.24mps 237º WSW 1.075mm 92%
  6:00 mưa rải rác 23ºC 64% 2mps 230º SW 0.025000000000006mm 91%
  9:00 mưa rải rác 21ºC 44% 1.65mps 216º SW 0.0049999999999955mm 95%
  12:00 mưa rải rác 21ºC 92% 1.95mps 221º SW 0.115mm 95%
  15:00 mưa rải rác 21ºC 92% 3.01mps 264º W 1.235mm 97%
  18:00 mưa rải rác 21ºC 92% 1.85mps 278º W 0.21mm 100%
  21:00 mưa rải rác 25ºC 36% 2.57mps 261º W 0.055mm 94%
  24:00 mưa rải rác 27ºC 64% 3.17mps 287º WNW 0.38mm 82%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Buôn Ma Thuột

Chủ nhật

Dự báo ngày 25-06-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 3.11mps 260º
 • Độ ẩm: 92%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 965mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 26-06-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.57mps 262º
 • Độ ẩm: 94%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 36%
 • Áp suất: 968mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 27-06-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.97mps 260º
 • Độ ẩm: 93%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 44%
 • Áp suất: 969mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 28-06-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.7mps 277º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 21%
 • Áp suất: 973mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 29-06-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.66mps 283º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 21%
 • Áp suất: 973mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 30-06-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.8mps 277º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 17%
 • Áp suất: 973mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 01-07-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.06mps 259º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 36%
 • Áp suất: 972mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 02-07-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.29mps 246º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 27%
 • Áp suất: 972mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 03-07-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 3.98mps 257º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 43%
 • Áp suất: 971mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 04-07-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 4.18mps 239º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 37%
 • Áp suất: 971mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 05-07-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 5.03mps 246º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 53%
 • Áp suất: 971mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 06-07-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 3.76mps 255º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 51%
 • Áp suất: 972mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 07-07-2017
mưa to

Mưa To

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 3.22mps 248º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 40%
 • Áp suất: 971mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 08-07-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 4.02mps 232º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 57%
 • Áp suất: 971mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 09-07-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 4.68mps 245º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 97%
 • Áp suất: 971mbar
Xem thêm