Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Buôn Ma Thuột. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 3 (18-06-2019)

  Mặt trời mọc: 05:22am Mặt trời lặn: 06:14pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.6667 Kinh độ: 108.05

  mây dày đặc
  22ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 21:38

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.25mm
  • Sức gió: 0.7mps
  • Hướng gió: 194º SSW
  • Độ ẩm: 98%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1009mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 3 (18-06-2019)

  Mặt trời mọc: 05:22am Mặt trời lặn: 06:14pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.6667 Kinh độ: 108.05

  mưa vừa
  24ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 21:38

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 7.875mm
  • Sức gió: 1.45mps
  • Hướng gió: 301º WNW
  • Độ ẩm: 95%
  • Độ che phủ: 98%
  • Áp suất: 1007mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 3 (18-06-2019)

  Mặt trời mọc: 05:22am Mặt trời lặn: 06:14pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.6667 Kinh độ: 108.05

  mưa rải rác
  22ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 21:38

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 2.562mm
  • Sức gió: 0.4mps
  • Hướng gió: 357º N
  • Độ ẩm: 98%
  • Độ che phủ: 98%
  • Áp suất: 1008mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 3 (19-06-2019)

  Mặt trời mọc: 05:22am Mặt trời lặn: 06:14pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.6667 Kinh độ: 108.05

  mây dày đặc
  21ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 21:38

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.69mps
  • Hướng gió: 186º S
  • Độ ẩm: 98%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1009mb
 • Thời tiết Tối Thứ 3 (19-06-2019)

  Mặt trời mọc: 05:22am Mặt trời lặn: 06:14pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.6667 Kinh độ: 108.05

  nhiều mây
  22ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 21:38

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.53mps
  • Hướng gió: 182º S
  • Độ ẩm: 95%
  • Độ che phủ: 75%
  • Áp suất: 1009mb
 • Cập nhật lúc 21:38
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây dày đặc 23ºC 100% 0.87mps 212º SSW 0mm 95%
  6:00 mưa rải rác 25ºC 96% 0.58mps 283º WNW 1.875mm 89%
  9:00 mưa vừa 24ºC 98% 1.45mps 301º WNW 7.875mm 95%
  12:00 mưa vừa 25ºC 96% 0.7mps 301º WNW 6.5mm 96%
  15:00 mưa rải rác 22ºC 98% 0.4mps 357º N 2.562mm 98%
  18:00 mưa rải rác 21ºC 100% 0.64mps 187º S 0.188mm 98%
  21:00 mây dày đặc 21ºC 100% 0.69mps 186º S 0mm 98%
  24:00 mây dày đặc 20ºC 99% 0.73mps 177º S 0mm 99%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Buôn Ma Thuột

Thứ 3

Dự báo ngày 18-06-2019
mưa to

Mưa To

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 0.58mps 284º
 • Độ ẩm: 89%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 96%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 19-06-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.76mps 315º
 • Độ ẩm: 65%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 50%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 20-06-2019
nhiều mây

Nhiều Mây

28ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.77mps 315º
 • Độ ẩm: 63%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 70%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 21-06-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.93mps 298º
 • Độ ẩm: 74%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 54%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 22-06-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 0.73mps 5º
 • Độ ẩm: 89%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1006mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 23-06-2019
mưa to

Mưa To

25ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 0.12mps 211º
 • Độ ẩm: 86%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 24-06-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.24mps 196º
 • Độ ẩm: 89%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 25-06-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.27mps 197º
 • Độ ẩm: 90%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 26-06-2019
mưa to

Mưa To

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.54mps 183º
 • Độ ẩm: 98%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 27-06-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.37mps 238º
 • Độ ẩm: 97%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 28-06-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 2.53mps 236º
 • Độ ẩm: 62%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 29-06-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.18mps 245º
 • Độ ẩm: 73%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 75%
 • Áp suất: 1010mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 30-06-2019
mưa to

Mưa To

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.04mps 253º
 • Độ ẩm: 58%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 36%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 01-07-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.13mps 233º
 • Độ ẩm: 86%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 89%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 02-07-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 4.14mps 243º
 • Độ ẩm: 65%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 57%
 • Áp suất: 1007mbar
Xem thêm