Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Buôn Ma Thuột. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 6 (22-06-2018)

  Mặt trời mọc: 05:23am Mặt trời lặn: 06:15pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.6667 Kinh độ: 108.05

  nhiều mây
  27ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 08:09

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.86mps
  • Hướng gió: 254º WSW
  • Độ ẩm: 83%
  • Độ che phủ: 36%
  • Áp suất: 968mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 6 (22-06-2018)

  Mặt trời mọc: 05:23am Mặt trời lặn: 06:15pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.6667 Kinh độ: 108.05

  mưa rải rác
  28ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 08:09

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.97mm
  • Sức gió: 2.96mps
  • Hướng gió: 274º W
  • Độ ẩm: 85%
  • Độ che phủ: 64%
  • Áp suất: 967mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 6 (22-06-2018)

  Mặt trời mọc: 05:23am Mặt trời lặn: 06:15pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.6667 Kinh độ: 108.05

  ít mây
  25ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 08:09

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.42mps
  • Hướng gió: 237º WSW
  • Độ ẩm: 84%
  • Độ che phủ: 12%
  • Áp suất: 966mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 6 (23-06-2018)

  Mặt trời mọc: 05:23am Mặt trời lặn: 06:15pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.6667 Kinh độ: 108.05

  trời quang mây
  21ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 08:09

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.32mps
  • Hướng gió: 209º SSW
  • Độ ẩm: 94%
  • Độ che phủ: 8%
  • Áp suất: 966mb
 • Thời tiết Tối Thứ 6 (23-06-2018)

  Mặt trời mọc: 05:23am Mặt trời lặn: 06:15pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.6667 Kinh độ: 108.05

  ít mây
  24ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 08:09

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.21mps
  • Hướng gió: 203º SSW
  • Độ ẩm: 88%
  • Độ che phủ: 20%
  • Áp suất: 967mb
 • Cập nhật lúc 08:09
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 nhiều mây 26ºC 68% 2.01mps 241º WSW 0mm 88%
  6:00 mưa rải rác 29ºC 36% 2.86mps 254º WSW 0.0225mm 83%
  9:00 mưa rải rác 28ºC 64% 2.96mps 274º W 0.97mm 85%
  12:00 nhiều mây 28ºC 64% 2.87mps 268º W 0mm 78%
  15:00 ít mây 25ºC 12% 1.42mps 237º WSW 0mm 84%
  18:00 ít mây 23ºC 20% 1.61mps 224º SW 0mm 93%
  21:00 trời quang mây 21ºC 8% 1.32mps 209º SSW 0mm 94%
  24:00 ít mây 21ºC 12% 1.31mps 190º S 0mm 94%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Buôn Ma Thuột

Thứ 6

Dự báo ngày 22-06-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.86mps 254º
 • Độ ẩm: 83%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 36%
 • Áp suất: 968mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 23-06-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.96mps 248º
 • Độ ẩm: 84%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 967mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 24-06-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.32mps 272º
 • Độ ẩm: 86%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 44%
 • Áp suất: 968mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 25-06-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 3.55mps 269º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 44%
 • Áp suất: 971mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 26-06-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.82mps 289º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 971mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 27-06-2018
mưa to

Mưa To

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.89mps 266º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 39%
 • Áp suất: 973mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 28-06-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 3.2mps 262º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 971mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 29-06-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 4.25mps 267º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 25%
 • Áp suất: 970mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 30-06-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 5.35mps 258º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 31%
 • Áp suất: 971mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 01-07-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 4.47mps 257º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 31%
 • Áp suất: 970mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 02-07-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.98mps 255º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 11%
 • Áp suất: 969mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 03-07-2018
mưa to

Mưa To

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 4.7mps 261º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 26%
 • Áp suất: 969mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 04-07-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 3.64mps 264º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 13%
 • Áp suất: 968mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 05-07-2018
mưa to

Mưa To

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.89mps 258º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 23%
 • Áp suất: 968mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 06-07-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.48mps 243º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 25%
 • Áp suất: 968mbar
Xem thêm