Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Buôn Ma Thuột. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 7 (09-02-2017)

  Mặt trời mọc: 06:07am Mặt trời lặn: 05:55pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.6667 Kinh độ: 108.05

  ít mây
  26ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 18:39

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.06mps
  • Hướng gió: 79º E
  • Độ ẩm: 86%
  • Độ che phủ: 48%
  • Áp suất: 971mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 7 (10-02-2017)

  Mặt trời mọc: 06:07am Mặt trời lặn: 05:55pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.6667 Kinh độ: 108.05

  mưa rải rác
  16ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 18:39

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.04mm
  • Sức gió: 3.66mps
  • Hướng gió: 62º ENE
  • Độ ẩm: 94%
  • Độ che phủ: 20%
  • Áp suất: 970mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 7 (10-02-2017)

  Mặt trời mọc: 06:07am Mặt trời lặn: 05:55pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.6667 Kinh độ: 108.05

  mưa rải rác
  18ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 18:39

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.19mm
  • Sức gió: 4.32mps
  • Hướng gió: 58º ENE
  • Độ ẩm: 96%
  • Độ che phủ: 44%
  • Áp suất: 971mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 7 (10-02-2017)

  Mặt trời mọc: 06:07am Mặt trời lặn: 05:55pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.6667 Kinh độ: 108.05

  mưa rải rác
  23ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 18:39

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.04mm
  • Sức gió: 7.92mps
  • Hướng gió: 62º ENE
  • Độ ẩm: 69%
  • Độ che phủ: 32%
  • Áp suất: 970mb
 • Thời tiết Tối Thứ 7 (10-02-2017)

  Mặt trời mọc: 06:07am Mặt trời lặn: 05:55pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.6667 Kinh độ: 108.05

  mưa rải rác
  19ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 18:39

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.015mm
  • Sức gió: 6.76mps
  • Hướng gió: 64º ENE
  • Độ ẩm: 76%
  • Độ che phủ: 56%
  • Áp suất: 971mb
 • Cập nhật lúc 18:39
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 ít mây 17ºC 12% 6.38mps 69º ENE 0mm 73%
  6:00 mưa rải rác 16ºC 20% 4.31mps 65º ENE 0.03mm 85%
  9:00 mưa rải rác 16ºC 20% 3.66mps 62º ENE 0.04mm 94%
  12:00 mưa rải rác 16ºC 20% 3.1mps 62º ENE 0.045mm 95%
  15:00 mưa rải rác 18ºC 44% 4.32mps 58º ENE 0.19mm 96%
  18:00 mưa rải rác 22ºC 48% 7.51mps 61º ENE 0.055mm 76%
  21:00 mưa rải rác 23ºC 32% 7.92mps 62º ENE 0.04mm 69%
  24:00 mưa rải rác 23ºC 8% 7.71mps 63º ENE 0.015mm 69%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Buôn Ma Thuột

Thứ 4

Dự báo ngày 22-02-2017
mưa to

Mưa To

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.86mps 8º
 • Độ ẩm: 72%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 32%
 • Áp suất: 968mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 23-02-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 2.01mps 7º
 • Độ ẩm: 74%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 969mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 24-02-2017
quang mây

Quang Mây

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 4.96mps 60º
 • Độ ẩm: 70%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 970mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 25-02-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 3.92mps 79º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 28%
 • Áp suất: 977mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 26-02-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 4.25mps 70º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 977mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 27-02-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 6.41mps 55º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 56%
 • Áp suất: 978mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 28-02-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 6.26mps 60º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 46%
 • Áp suất: 977mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 01-03-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 8.02mps 46º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 53%
 • Áp suất: 977mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 02-03-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 5.93mps 60º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 18%
 • Áp suất: 976mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 03-03-2017
quang mây

Quang Mây

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 4.22mps 72º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 6%
 • Áp suất: 974mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 04-03-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 3.59mps 77º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 973mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 05-03-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 3.47mps 86º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 7%
 • Áp suất: 973mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 06-03-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 0.74mps 339º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 4%
 • Áp suất: 971mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 07-03-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 0.85mps 342º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 27%
 • Áp suất: 972mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 08-03-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.15mps 120º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 29%
 • Áp suất: 973mbar
Xem thêm