Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Buôn Ma Thuột. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 3 (09-03-2021)

  Mặt trời mọc: 05:59am Mặt trời lặn: 05:57pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.6667 Kinh độ: 108.05

  trời quang mây
  31ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 18ºC

  Cập nhật lúc 11:56

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.15mps
  • Hướng gió: 74º ENE
  • Độ ẩm: 40%
  • Độ che phủ: 24%
  • Áp suất: 1013mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 3 (09-03-2021)

  Mặt trời mọc: 05:59am Mặt trời lặn: 05:57pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.6667 Kinh độ: 108.05

  trời quang mây
  31ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 18ºC

  Cập nhật lúc 11:56

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.37mps
  • Hướng gió: 70º ENE
  • Độ ẩm: 41%
  • Độ che phủ: 8%
  • Áp suất: 1012mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 3 (09-03-2021)

  Mặt trời mọc: 05:59am Mặt trời lặn: 05:57pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.6667 Kinh độ: 108.05

  trời quang mây
  23ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 18ºC

  Cập nhật lúc 11:56

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.61mps
  • Hướng gió: 76º ENE
  • Độ ẩm: 63%
  • Độ che phủ: 1%
  • Áp suất: 1013mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 3 (10-03-2021)

  Mặt trời mọc: 05:59am Mặt trời lặn: 05:57pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.6667 Kinh độ: 108.05

  trời quang mây
  19ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 18ºC

  Cập nhật lúc 11:56

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.3mps
  • Hướng gió: 86º E
  • Độ ẩm: 87%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1014mb
 • Thời tiết Tối Thứ 3 (10-03-2021)

  Mặt trời mọc: 05:59am Mặt trời lặn: 05:57pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.6667 Kinh độ: 108.05

  trời quang mây
  20ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 18ºC

  Cập nhật lúc 11:56

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.67mps
  • Hướng gió: 83º E
  • Độ ẩm: 82%
  • Độ che phủ: 8%
  • Áp suất: 1016mb
 • Cập nhật lúc 11:56
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 trời quang mây 19ºC 6% 2.63mps 89º E 0mm 86%
  6:00 trời quang mây 26ºC 8% 3.92mps 77º ENE 0mm 57%
  9:00 trời quang mây 31ºC 8% 4.37mps 70º ENE 0mm 41%
  12:00 trời quang mây 30ºC 2% 4.77mps 68º ENE 0mm 37%
  15:00 trời quang mây 23ºC 1% 4.61mps 76º ENE 0mm 63%
  18:00 trời quang mây 20ºC 0% 3.42mps 85º E 0mm 79%
  21:00 trời quang mây 19ºC 0% 2.3mps 86º E 0mm 87%
  24:00 trời quang mây 18ºC 5% 1.95mps 83º E 0mm 92%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Buôn Ma Thuột

Thứ 3

Dự báo ngày 09-03-2021
ít mây

ít Mây

30ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 4.11mps 76º
 • Độ ẩm: 44%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 10-03-2021
trời quang mây

Trời Quang Mây

30ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 4.17mps 79º
 • Độ ẩm: 42%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 1%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 11-03-2021
trời quang mây

Trời Quang Mây

28ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 4.26mps 75º
 • Độ ẩm: 48%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 12-03-2021
trời quang mây

Trời Quang Mây

28ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 4.48mps 77º
 • Độ ẩm: 47%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 2%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 13-03-2021
trời quang mây

Trời Quang Mây

28ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 4.05mps 78º
 • Độ ẩm: 45%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 9%
 • Áp suất: 1015mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 14-03-2021
nhiều mây

Nhiều Mây

28ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 3.27mps 81º
 • Độ ẩm: 43%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 73%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 15-03-2021
nhiều mây

Nhiều Mây

30ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 1.3mps 71º
 • Độ ẩm: 36%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 60%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 16-03-2021
mây rải rác

Mây Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 0.96mps 9º
 • Độ ẩm: 26%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 30%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 17-03-2021
mây rải rác

Mây Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 2.6mps 71º
 • Độ ẩm: 22%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 49%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 18-03-2021
trời quang mây

Trời Quang Mây

28ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 3.85mps 74º
 • Độ ẩm: 44%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 2%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 19-03-2021
ít mây

ít Mây

28ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 4.26mps 74º
 • Độ ẩm: 46%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 15%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 20-03-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 3.39mps 78º
 • Độ ẩm: 50%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 66%
 • Áp suất: 1012mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 21-03-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 2.6mps 79º
 • Độ ẩm: 43%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 2%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 22-03-2021
trời quang mây

Trời Quang Mây

30ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 2.94mps 71º
 • Độ ẩm: 40%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 23-03-2021
trời quang mây

Trời Quang Mây

32ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.54mps 76º
 • Độ ẩm: 39%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 3%
 • Áp suất: 1012mbar
Xem thêm