Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Buôn Ma Thuột. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 3 (29-09-2020)

  Mặt trời mọc: 05:36am Mặt trời lặn: 05:39pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.6667 Kinh độ: 108.05

  mây dày đặc
  21ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 21:47

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.82mps
  • Hướng gió: 207º SSW
  • Độ ẩm: 97%
  • Độ che phủ: 98%
  • Áp suất: 1011mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 3 (29-09-2020)

  Mặt trời mọc: 05:36am Mặt trời lặn: 05:39pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.6667 Kinh độ: 108.05

  mây dày đặc
  28ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 21:47

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.57mps
  • Hướng gió: 308º NW
  • Độ ẩm: 64%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1008mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 3 (29-09-2020)

  Mặt trời mọc: 05:36am Mặt trời lặn: 05:39pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.6667 Kinh độ: 108.05

  mưa rải rác
  22ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 21:47

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.62mm
  • Sức gió: 0.17mps
  • Hướng gió: 221º SW
  • Độ ẩm: 95%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1008mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 3 (30-09-2020)

  Mặt trời mọc: 05:36am Mặt trời lặn: 05:39pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.6667 Kinh độ: 108.05

  mây dày đặc
  21ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 21:47

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.03mps
  • Hướng gió: 191º S
  • Độ ẩm: 97%
  • Độ che phủ: 98%
  • Áp suất: 1009mb
 • Thời tiết Tối Thứ 3 (30-09-2020)

  Mặt trời mọc: 05:36am Mặt trời lặn: 05:39pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.6667 Kinh độ: 108.05

  mây dày đặc
  22ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 21:47

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.26mps
  • Hướng gió: 224º SW
  • Độ ẩm: 94%
  • Độ che phủ: 99%
  • Áp suất: 1009mb
 • Cập nhật lúc 21:47
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây dày đặc 21ºC 100% 0.77mps 217º SW 0mm 96%
  6:00 mây dày đặc 25ºC 100% 1.59mps 235º SW 0mm 73%
  9:00 mây dày đặc 28ºC 100% 1.57mps 308º NW 0mm 64%
  12:00 mưa vừa 25ºC 100% 1.54mps 288º WNW 3.39mm 92%
  15:00 mưa rải rác 22ºC 100% 0.17mps 221º SW 0.62mm 95%
  18:00 mây dày đặc 21ºC 95% 0.47mps 188º S 0mm 97%
  21:00 mây dày đặc 21ºC 98% 1.03mps 191º S 0mm 97%
  24:00 mây dày đặc 21ºC 100% 0.9mps 203º SSW 0mm 97%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Buôn Ma Thuột

Thứ 3

Dự báo ngày 29-09-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.59mps 235º
 • Độ ẩm: 73%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 30-09-2020
mây dày đặc

Mây Dày đặc

25ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.34mps 261º
 • Độ ẩm: 78%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 01-10-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.82mps 310º
 • Độ ẩm: 72%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 71%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 02-10-2020
mưa to

Mưa To

29ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 0.62mps 110º
 • Độ ẩm: 64%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 03-10-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 0.57mps 271º
 • Độ ẩm: 65%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 96%
 • Áp suất: 1010mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 04-10-2020
mưa to

Mưa To

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.05mps 302º
 • Độ ẩm: 67%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 05-10-2020
mưa to

Mưa To

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 0.87mps 301º
 • Độ ẩm: 90%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 06-10-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 0.8mps 342º
 • Độ ẩm: 62%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 70%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 07-10-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.89mps 34º
 • Độ ẩm: 65%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 08-10-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

22ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.34mps 325º
 • Độ ẩm: 97%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 09-10-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 0.28mps 319º
 • Độ ẩm: 67%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 81%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 10-10-2020
mưa to

Mưa To

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.5mps 257º
 • Độ ẩm: 69%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 95%
 • Áp suất: 1008mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 11-10-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

22ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.92mps 257º
 • Độ ẩm: 95%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 12-10-2020
mưa to

Mưa To

22ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.68mps 219º
 • Độ ẩm: 98%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 13-10-2020
mưa to

Mưa To

23ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 2.25mps 263º
 • Độ ẩm: 94%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 87%
 • Áp suất: 1007mbar
Xem thêm