Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Buôn Ma Thuột. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (16-12-2019)

  Mặt trời mọc: 06:01am Mặt trời lặn: 05:24pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.6667 Kinh độ: 108.05

  nhiều mây
  26ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 09:44

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.19mps
  • Hướng gió: 57º ENE
  • Độ ẩm: 62%
  • Độ che phủ: 89%
  • Áp suất: 1014mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (16-12-2019)

  Mặt trời mọc: 06:01am Mặt trời lặn: 05:24pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.6667 Kinh độ: 108.05

  mây dày đặc
  29ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 09:44

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.25mps
  • Hướng gió: 46º NE
  • Độ ẩm: 51%
  • Độ che phủ: 97%
  • Áp suất: 1011mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (16-12-2019)

  Mặt trời mọc: 06:01am Mặt trời lặn: 05:24pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.6667 Kinh độ: 108.05

  mây dày đặc
  21ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 09:44

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.19mps
  • Hướng gió: 67º ENE
  • Độ ẩm: 87%
  • Độ che phủ: 86%
  • Áp suất: 1012mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (17-12-2019)

  Mặt trời mọc: 06:01am Mặt trời lặn: 05:24pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.6667 Kinh độ: 108.05

  mây rải rác
  19ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 09:44

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.53mps
  • Hướng gió: 96º E
  • Độ ẩm: 97%
  • Độ che phủ: 25%
  • Áp suất: 1013mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (17-12-2019)

  Mặt trời mọc: 06:01am Mặt trời lặn: 05:24pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.6667 Kinh độ: 108.05

  mây rải rác
  19ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 09:44

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.59mps
  • Hướng gió: 101º E
  • Độ ẩm: 93%
  • Độ che phủ: 38%
  • Áp suất: 1014mb
 • Cập nhật lúc 09:44
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 nhiều mây 20ºC 80% 1.68mps 74º ENE 0mm 86%
  6:00 mây dày đặc 25ºC 100% 2.9mps 59º ENE 0mm 64%
  9:00 mây dày đặc 29ºC 97% 3.25mps 46º NE 0mm 51%
  12:00 mây dày đặc 27ºC 100% 4.05mps 50º NE 0mm 61%
  15:00 mây dày đặc 21ºC 86% 2.19mps 67º ENE 0mm 87%
  18:00 trời quang mây 20ºC 1% 2.02mps 80º E 0mm 92%
  21:00 mây rải rác 19ºC 25% 1.53mps 96º E 0mm 97%
  24:00 mây rải rác 18ºC 33% 1.23mps 108º ESE 0mm 97%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Buôn Ma Thuột

Thứ 2

Dự báo ngày 16-12-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

25ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 2.9mps 59º
 • Độ ẩm: 64%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 17-12-2019
mây rải rác

Mây Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 3.3mps 62º
 • Độ ẩm: 57%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 30%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 18-12-2019
ít mây

ít Mây

27ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 2.21mps 63º
 • Độ ẩm: 56%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 19-12-2019
mây rải rác

Mây Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 2.67mps 61º
 • Độ ẩm: 58%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 38%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 20-12-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

26ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 2.83mps 65º
 • Độ ẩm: 57%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 5%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 21-12-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

27ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 1.62mps 63º
 • Độ ẩm: 50%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 2%
 • Áp suất: 1013mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 22-12-2019
mây rải rác

Mây Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 1.15mps 45º
 • Độ ẩm: 49%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 36%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 23-12-2019
nhiều mây

Nhiều Mây

27ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 1.76mps 58º
 • Độ ẩm: 47%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 51%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 24-12-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

26ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 0.97mps 70º
 • Độ ẩm: 50%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 25-12-2019
mây rải rác

Mây Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 0.68mps 17º
 • Độ ẩm: 42%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 42%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 26-12-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

29ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 0.63mps 324º
 • Độ ẩm: 42%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 27-12-2019
nhiều mây

Nhiều Mây

29ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 0.9mps 283º
 • Độ ẩm: 40%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 64%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 28-12-2019
nhiều mây

Nhiều Mây

31ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 0.43mps 248º
 • Độ ẩm: 37%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 67%
 • Áp suất: 1011mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 29-12-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

30ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 1mps 318º
 • Độ ẩm: 47%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 30-12-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 2.7mps 43º
 • Độ ẩm: 70%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 60%
 • Áp suất: 1015mbar
Xem thêm