Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Hạ Long. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 3 (27-01-2015)

  Mặt trời mọc: 06:30am Mặt trời lặn: 05:38pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.951111 Kinh độ: 107.080002

  nhiều mây
  18ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 17ºC

  Thấp nhất: 17ºC

  Cập nhật lúc 04:52

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.87mps
  • Hướng gió: 56º NE
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 80%
  • Áp suất: 1029mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 3 (27-01-2015)

  Mặt trời mọc: 06:30am Mặt trời lặn: 05:38pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.951111 Kinh độ: 107.080002

  mây dày đặc
  18ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 17ºC

  Thấp nhất: 17ºC

  Cập nhật lúc 04:52

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.77mps
  • Hướng gió: 73º ENE
  • Độ ẩm: 97%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1026mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 3 (27-01-2015)

  Mặt trời mọc: 06:30am Mặt trời lặn: 05:38pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.951111 Kinh độ: 107.080002

  nhiều mây
  19ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 17ºC

  Thấp nhất: 17ºC

  Cập nhật lúc 04:52

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.57mps
  • Hướng gió: 86º E
  • Độ ẩm: 94%
  • Độ che phủ: 80%
  • Áp suất: 1022mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 3 (27-01-2015)

  Mặt trời mọc: 06:30am Mặt trời lặn: 05:38pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.951111 Kinh độ: 107.080002

  nhiều mây
  18ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 17ºC

  Thấp nhất: 17ºC

  Cập nhật lúc 04:52

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.56mps
  • Hướng gió: 70º ENE
  • Độ ẩm: 98%
  • Độ che phủ: 68%
  • Áp suất: 1023mb
 • Thời tiết Tối Thứ 3 (28-01-2015)

  Mặt trời mọc: 06:30am Mặt trời lặn: 05:38pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.951111 Kinh độ: 107.080002

  nhiều mây
  17ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 17ºC

  Thấp nhất: 17ºC

  Cập nhật lúc 04:52

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.21mps
  • Hướng gió: 81º E
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 80%
  • Áp suất: 1022mb
 • Cập nhật lúc 04:52
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 nhiều mây 17ºC 68% 2.87mps 54º NE 0mm 100%
  6:00 mưa rải rác 17ºC 92% 3.21mps 57º ENE 0.5mm 100%
  9:00 mây dày đặc 18ºC 92% 3.77mps 73º ENE 0mm 97%
  12:00 mây dày đặc 19ºC 88% 4.36mps 80º E 0mm 94%
  15:00 nhiều mây 19ºC 80% 4.57mps 86º E 0mm 94%
  18:00 mây dày đặc 18ºC 88% 3.25mps 82º E 0mm 98%
  21:00 nhiều mây 18ºC 68% 2.56mps 70º ENE 0mm 98%
  24:00 mây rải rác 17ºC 32% 3.31mps 76º ENE 0mm 97%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Hạ Long

Thứ 2

Dự báo ngày 26-01-2015
nhiều mây

Nhiều Mây

17ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 2.87mps 54º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 68%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 27-01-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 4.36mps 81º
 • Độ ẩm: 94%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 88%
 • Áp suất: 1024mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 28-01-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 4.71mps 100º
 • Độ ẩm: 93%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 68%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 29-01-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 3.59mps 109º
 • Độ ẩm: 97%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 64%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 30-01-2015
mây dày đặc

Mây Dày đặc

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 5.51mps 86º
 • Độ ẩm: 96%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1025mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 31-01-2015
quang mây

Quang Mây

17ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 4.62mps 61º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 56%
 • Áp suất: 1024mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 01-02-2015
quang mây

Quang Mây

17ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 5.05mps 56º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 29%
 • Áp suất: 1024mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 02-02-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

16ºC
 • Cao nhất: 16ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 3.87mps 37º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 68%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 03-02-2015
quang mây

Quang Mây

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 3.38mps 70º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 53%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 04-02-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

16ºC
 • Cao nhất: 16ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 4.86mps 48º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 63%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 05-02-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

15ºC
 • Cao nhất: 15ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 2.9mps 62º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 96%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 06-02-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

14ºC
 • Cao nhất: 14ºC
 • Thấp nhất: 10ºC
 • Sức gió: 3.02mps 13º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 95%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 07-02-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

11ºC
 • Cao nhất: 11ºC
 • Thấp nhất: 9ºC
 • Sức gió: 7.1mps 16º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1026mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 08-02-2015
quang mây

Quang Mây

10ºC
 • Cao nhất: 10ºC
 • Thấp nhất: 8ºC
 • Sức gió: 8.19mps 37º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1032mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 09-02-2015
quang mây

Quang Mây

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 10ºC
 • Sức gió: 3.03mps 95º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 39%
 • Áp suất: 1022mbar
Xem thêm