Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Hạ Long. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.


 • Thời tiết Hiện tại Thứ 5 (17-04-2014)

  Mặt trời mọc: 05:31am Mặt trời lặn: 06:11pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.951111 Kinh độ: 107.080002

  nhiều mây
  23ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 05:21

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.62mps
  • Hướng gió: 164º SSE
  • Độ ẩm: 94%
  • Độ che phủ: 36%
  • Áp suất: 1020mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 5 (17-04-2014)

  Mặt trời mọc: 05:31am Mặt trời lặn: 06:11pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.951111 Kinh độ: 107.080002

  mây dày đặc
  25ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 05:21

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.61mps
  • Hướng gió: 163º SSE
  • Độ ẩm: 89%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 1017mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 5 (17-04-2014)

  Mặt trời mọc: 05:31am Mặt trời lặn: 06:11pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.951111 Kinh độ: 107.080002

  mây rải rác
  25ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 05:21

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.11mps
  • Hướng gió: 131º SE
  • Độ ẩm: 88%
  • Độ che phủ: 44%
  • Áp suất: 1014mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 5 (17-04-2014)

  Mặt trời mọc: 05:31am Mặt trời lặn: 06:11pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.951111 Kinh độ: 107.080002

  mây rải rác
  23ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 05:21

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.07mps
  • Hướng gió: 106º ESE
  • Độ ẩm: 96%
  • Độ che phủ: 44%
  • Áp suất: 1017mb
 • Thời tiết Tối Thứ 5 (18-04-2014)

  Mặt trời mọc: 05:31am Mặt trời lặn: 06:11pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.951111 Kinh độ: 107.080002

  mây dày đặc
  24ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 05:21

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.91mps
  • Hướng gió: 152º SSE
  • Độ ẩm: 96%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1016mb
 • Cập nhật lúc 05:21
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 nhiều mây 24ºC 68% 3.67mps 165º SSE 0mm 93%
  6:00 nhiều mây 24ºC 80% 3.2mps 164º SSE 0mm 92%
  9:00 mây dày đặc 25ºC 88% 3.61mps 163º SSE 0mm 89%
  12:00 nhiều mây 26ºC 68% 3.61mps 157º SSE 0mm 88%
  15:00 mây rải rác 25ºC 44% 3.11mps 131º SE 0mm 88%
  18:00 quang mây 24ºC 0% 2.11mps 100º E 0mm 91%
  21:00 mây rải rác 23ºC 44% 1.07mps 106º ESE 0mm 96%
  24:00 nhiều mây 23ºC 56% 0.81mps 132º SE 0mm 96%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Hạ Long

Thứ 4

Dự báo ngày 16-04-2014
nhiều mây

Nhiều Mây

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.67mps 166º
 • Độ ẩm: 93%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 68%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 17-04-2014
mây dày đặc

Mây Dày đặc

25ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.61mps 164º
 • Độ ẩm: 89%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 88%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 18-04-2014
mây dày đặc

Mây Dày đặc

25ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.99mps 153º
 • Độ ẩm: 92%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 19-04-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.51mps 141º
 • Độ ẩm: 93%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1018mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 20-04-2014
mây rải rác

Mây Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.55mps 78º
 • Độ ẩm: 91%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 44%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 21-04-2014
mây dày đặc

Mây Dày đặc

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.33mps 142º
 • Độ ẩm: 91%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 88%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 22-04-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.87mps 73º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 30%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 23-04-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 5.78mps 169º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 17%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 24-04-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 7.57mps 174º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 25-04-2014
quang mây

Quang Mây

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 7.6mps 178º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 26-04-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 5.71mps 175º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1009mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 27-04-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.41mps 39º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 50%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 28-04-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 4.75mps 63º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 29-04-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 4.7mps 107º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 29%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 30-04-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.32mps 157º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 22%
 • Áp suất: 1011mbar
Xem thêm