Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Hạ Long. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.


 • Thời tiết Hiện tại Thứ 6 (01-08-2014)

  Mặt trời mọc: 05:25am Mặt trời lặn: 06:30pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.951111 Kinh độ: 107.080002

  quang mây
  29ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 30ºC

  Cập nhật lúc 10:43

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.76mps
  • Hướng gió: 174º S
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1016mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 6 (01-08-2014)

  Mặt trời mọc: 05:25am Mặt trời lặn: 06:30pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.951111 Kinh độ: 107.080002

  quang mây
  29ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 30ºC

  Cập nhật lúc 10:43

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.51mps
  • Hướng gió: 177º S
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1014mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 6 (01-08-2014)

  Mặt trời mọc: 05:25am Mặt trời lặn: 06:30pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.951111 Kinh độ: 107.080002

  quang mây
  30ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 30ºC

  Cập nhật lúc 10:43

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.56mps
  • Hướng gió: 183º S
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1013mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 6 (02-08-2014)

  Mặt trời mọc: 05:25am Mặt trời lặn: 06:30pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.951111 Kinh độ: 107.080002

  quang mây
  30ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 30ºC

  Cập nhật lúc 10:43

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.03mps
  • Hướng gió: 181º S
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1013mb
 • Thời tiết Tối Thứ 6 (02-08-2014)

  Mặt trời mọc: 05:25am Mặt trời lặn: 06:30pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.951111 Kinh độ: 107.080002

  ít mây
  30ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 30ºC

  Cập nhật lúc 10:43

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.21mps
  • Hướng gió: 158º SSE
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 12%
  • Áp suất: 1013mb
 • Cập nhật lúc 10:43
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 quang mây 29ºC 0% 2.75mps 197º SSW 0mm 100%
  6:00 quang mây 29ºC 0% 3.76mps 174º S 0mm 100%
  9:00 quang mây 29ºC 0% 4.51mps 177º S 0mm 100%
  12:00 quang mây 30ºC 0% 4.91mps 182º S 0mm 100%
  15:00 quang mây 30ºC 0% 4.56mps 183º S 0mm 100%
  18:00 quang mây 30ºC 0% 4.91mps 190º S 0mm 100%
  21:00 quang mây 30ºC 0% 4.03mps 181º S 0mm 100%
  24:00 quang mây 30ºC 0% 2.97mps 171º S 0mm 100%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Hạ Long

Thứ 6

Dự báo ngày 01-08-2014
quang mây

Quang Mây

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 1.76mps 194º
 • Độ ẩm: 93%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 02-08-2014
quang mây

Quang Mây

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 2.22mps 132º
 • Độ ẩm: 91%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1008mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 03-08-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 2.12mps 174º
 • Độ ẩm: 89%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 56%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 04-08-2014
mưa to

Mưa To

28ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.35mps 224º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 05-08-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 1.22mps 355º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 15%
 • Áp suất: 999mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 06-08-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 1.74mps 335º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 80%
 • Áp suất: 999mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 07-08-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 1.82mps 272º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 13%
 • Áp suất: 998mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 08-08-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 1.27mps 355º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 48%
 • Áp suất: 999mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 09-08-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 1.82mps 159º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 63%
 • Áp suất: 1002mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 10-08-2014
quang mây

Quang Mây

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 4.02mps 179º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 11-08-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 4.08mps 189º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 999mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 12-08-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 3.82mps 184º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 11%
 • Áp suất: 999mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 13-08-2014
mưa to

Mưa To

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 1.69mps 190º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 29%
 • Áp suất: 1000mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 14-08-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 0.99mps 62º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 26%
 • Áp suất: 1001mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 15-08-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 2.66mps 247º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 45%
 • Áp suất: 1002mbar
Xem thêm