Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Hạ Long. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.


 • Thời tiết Hiện tại Thứ 3 (01-09-2014)

  Mặt trời mọc: 05:35am Mặt trời lặn: 06:07pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.951111 Kinh độ: 107.080002

  mưa vừa
  27ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 28ºC

  Cập nhật lúc 01:29

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 8mm
  • Sức gió: 4.99mps
  • Hướng gió: 148º SSE
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 56%
  • Áp suất: 1021mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 3 (02-09-2014)

  Mặt trời mọc: 05:35am Mặt trời lặn: 06:07pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.951111 Kinh độ: 107.080002

  mưa rải rác
  25ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 28ºC

  Cập nhật lúc 01:29

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 2mm
  • Sức gió: 3.92mps
  • Hướng gió: 55º NE
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 48%
  • Áp suất: 1015mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 3 (02-09-2014)

  Mặt trời mọc: 05:35am Mặt trời lặn: 06:07pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.951111 Kinh độ: 107.080002

  mây dày đặc
  26ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 28ºC

  Cập nhật lúc 01:29

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 5.06mps
  • Hướng gió: 81º E
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1017mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 3 (02-09-2014)

  Mặt trời mọc: 05:35am Mặt trời lặn: 06:07pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.951111 Kinh độ: 107.080002

  mây dày đặc
  27ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 28ºC

  Cập nhật lúc 01:29

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.51mps
  • Hướng gió: 95º E
  • Độ ẩm: 97%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1015mb
 • Thời tiết Tối Thứ 3 (02-09-2014)

  Mặt trời mọc: 05:35am Mặt trời lặn: 06:07pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.951111 Kinh độ: 107.080002

  nhiều mây
  27ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 28ºC

  Cập nhật lúc 01:29

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.21mps
  • Hướng gió: 79º E
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 80%
  • Áp suất: 1016mb
 • Cập nhật lúc 01:29
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa vừa 25ºC 64% 4.51mps 73º ENE 5.5mm 100%
  6:00 mưa vừa 24ºC 36% 3.81mps 52º NE 8.5mm 100%
  9:00 mưa rải rác 25ºC 48% 3.92mps 55º NE 2mm 100%
  12:00 nhiều mây 26ºC 76% 4.46mps 71º ENE 0mm 100%
  15:00 mây dày đặc 26ºC 92% 5.06mps 81º E 0mm 100%
  18:00 mây dày đặc 27ºC 92% 4.45mps 93º E 0mm 97%
  21:00 mây dày đặc 27ºC 92% 3.51mps 95º E 0mm 97%
  24:00 nhiều mây 27ºC 76% 3.35mps 88º E 0mm 98%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Hạ Long

Thứ 2

Dự báo ngày 01-09-2014
ít mây

ít Mây

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 4.56mps 79º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 02-09-2014
mưa to

Mưa To

28ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.76mps 75º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 76%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 03-09-2014
nhiều mây

Nhiều Mây

26ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 1.2mps 329º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 64%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 04-09-2014
quang mây

Quang Mây

28ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 1.17mps 78º
 • Độ ẩm: 98%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 05-09-2014
mưa rất to

Mưa Rất To

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.14mps 88º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 47%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 06-09-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.15mps 62º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 58%
 • Áp suất: 1007mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 07-09-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 2.62mps 31º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 55%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 08-09-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 0.43mps 169º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 16%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 09-09-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 4.08mps 52º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 52%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 10-09-2014
mưa to

Mưa To

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 8.65mps 59º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 40%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 11-09-2014
mưa to

Mưa To

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 6.69mps 69º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 12-09-2014
mưa to

Mưa To

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 6.14mps 100º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 13%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 13-09-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.91mps 44º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 10%
 • Áp suất: 1008mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 14-09-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 2.44mps 23º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 14%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 15-09-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 3.91mps 62º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 7%
 • Áp suất: 1005mbar
Xem thêm