Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Hạ Long. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.


 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (01-09-2014)

  Mặt trời mọc: 05:35am Mặt trời lặn: 06:07pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.951111 Kinh độ: 107.080002

  mưa rải rác
  28ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 18:10

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.77mps
  • Hướng gió: 71º ENE
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 12%
  • Áp suất: 1020mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (01-09-2014)

  Mặt trời mọc: 05:35am Mặt trời lặn: 06:07pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.951111 Kinh độ: 107.080002

  quang mây
  29ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 18:10

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 5.21mps
  • Hướng gió: 78º ENE
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 8%
  • Áp suất: 1021mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (02-09-2014)

  Mặt trời mọc: 05:35am Mặt trời lặn: 06:07pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.951111 Kinh độ: 107.080002

  mưa rải rác
  27ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 18:10

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 3mm
  • Sức gió: 2.76mps
  • Hướng gió: 186º S
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 36%
  • Áp suất: 1020mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (02-09-2014)

  Mặt trời mọc: 05:35am Mặt trời lặn: 06:07pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.951111 Kinh độ: 107.080002

  mưa vừa
  26ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 18:10

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 6mm
  • Sức gió: 1.51mps
  • Hướng gió: 98º E
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 48%
  • Áp suất: 1023mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (02-09-2014)

  Mặt trời mọc: 05:35am Mặt trời lặn: 06:07pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.951111 Kinh độ: 107.080002

  ít mây
  28ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 18:10

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.67mps
  • Hướng gió: 52º NE
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 12%
  • Áp suất: 1020mb
 • Cập nhật lúc 18:10
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 27ºC 20% 3.81mps 68º ENE 1mm 100%
  6:00 ít mây 28ºC 12% 4.77mps 71º ENE 0mm 100%
  9:00 quang mây 29ºC 8% 5.21mps 78º ENE 0mm 100%
  12:00 mưa vừa 27ºC 56% 4.99mps 148º SSE 8mm 100%
  15:00 mưa rải rác 27ºC 36% 2.76mps 186º S 3mm 100%
  18:00 mưa vừa 26ºC 64% 1.86mps 145º SE 8mm 100%
  21:00 mưa vừa 26ºC 48% 1.51mps 98º E 6mm 100%
  24:00 mưa to 28ºC 0% 1.31mps 79º E 23mm 100%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Hạ Long

Thứ 2

Dự báo ngày 01-09-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 3.23mps 108º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 02-09-2014
nhiều mây

Nhiều Mây

28ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 3.32mps 84º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 76%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 03-09-2014
nhiều mây

Nhiều Mây

28ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 0.86mps 59º
 • Độ ẩm: 99%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 68%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 04-09-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 0.53mps 226º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 19%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 05-09-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 1.46mps 167º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 47%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 06-09-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.15mps 62º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 58%
 • Áp suất: 1007mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 07-09-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 2.62mps 31º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 55%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 08-09-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 0.43mps 169º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 16%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 09-09-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 4.08mps 52º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 52%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 10-09-2014
mưa to

Mưa To

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 8.65mps 59º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 40%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 11-09-2014
mưa to

Mưa To

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 6.69mps 69º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 12-09-2014
mưa to

Mưa To

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 6.14mps 100º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 13%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 13-09-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.91mps 44º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 10%
 • Áp suất: 1008mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 14-09-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 2.44mps 23º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 14%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 15-09-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 3.91mps 62º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 7%
 • Áp suất: 1005mbar
Xem thêm