Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Hạ Long. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Chủ nhật (21-12-2014)

  Mặt trời mọc: 06:23am Mặt trời lặn: 05:15pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.951111 Kinh độ: 107.080002

  quang mây
  19ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 14ºC

  Thấp nhất: 14ºC

  Cập nhật lúc 04:38

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 7.72mps
  • Hướng gió: 48º NE
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1033mb
 • Thời tiết Sáng Chủ nhật (21-12-2014)

  Mặt trời mọc: 06:23am Mặt trời lặn: 05:15pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.951111 Kinh độ: 107.080002

  quang mây
  18ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 14ºC

  Thấp nhất: 14ºC

  Cập nhật lúc 04:38

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 5.41mps
  • Hướng gió: 22º NNE
  • Độ ẩm: 89%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1033mb
 • Thời tiết Trưa Chủ nhật (21-12-2014)

  Mặt trời mọc: 06:23am Mặt trời lặn: 05:15pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.951111 Kinh độ: 107.080002

  quang mây
  19ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 14ºC

  Thấp nhất: 14ºC

  Cập nhật lúc 04:38

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 7.56mps
  • Hướng gió: 37º NE
  • Độ ẩm: 81%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1030mb
 • Thời tiết Chiều Chủ nhật (21-12-2014)

  Mặt trời mọc: 06:23am Mặt trời lặn: 05:15pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.951111 Kinh độ: 107.080002

  quang mây
  15ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 14ºC

  Thấp nhất: 14ºC

  Cập nhật lúc 04:38

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 8.21mps
  • Hướng gió: 32º NNE
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1034mb
 • Thời tiết Tối Chủ nhật (22-12-2014)

  Mặt trời mọc: 06:23am Mặt trời lặn: 05:15pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.951111 Kinh độ: 107.080002

  quang mây
  12ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 14ºC

  Thấp nhất: 14ºC

  Cập nhật lúc 04:38

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 6.66mps
  • Hướng gió: 38º NE
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1033mb
 • Cập nhật lúc 04:38
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 quang mây 13ºC 0% 4.32mps 36º NE 0mm 100%
  6:00 quang mây 13ºC 0% 4.8mps 39º NE 0mm 100%
  9:00 quang mây 18ºC 0% 5.41mps 22º NNE 0mm 89%
  12:00 quang mây 19ºC 0% 8.56mps 39º NE 0mm 81%
  15:00 quang mây 19ºC 0% 7.56mps 37º NE 0mm 81%
  18:00 quang mây 17ºC 0% 8.01mps 30º NNE 0mm 89%
  21:00 quang mây 15ºC 0% 8.21mps 32º NNE 0mm 99%
  24:00 quang mây 13ºC 0% 7.21mps 36º NE 0mm 100%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Hạ Long

Thứ 7

Dự báo ngày 20-12-2014
quang mây

Quang Mây

13ºC
 • Cao nhất: 13ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 4.32mps 36º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1027mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 21-12-2014
quang mây

Quang Mây

18ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 5.41mps 22º
 • Độ ẩm: 89%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1033mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 22-12-2014
quang mây

Quang Mây

13ºC
 • Cao nhất: 15ºC
 • Thấp nhất: 11ºC
 • Sức gió: 4.91mps 48º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1033mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 23-12-2014
mây dày đặc

Mây Dày đặc

15ºC
 • Cao nhất: 16ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 3.36mps 26º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 88%
 • Áp suất: 1029mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 24-12-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

16ºC
 • Cao nhất: 16ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 2.41mps 6º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 25-12-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

14ºC
 • Cao nhất: 14ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 2.59mps 31º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 26-12-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

15ºC
 • Cao nhất: 15ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 2.35mps 34º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 76%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 27-12-2014
quang mây

Quang Mây

15ºC
 • Cao nhất: 15ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 5.2mps 37º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 17%
 • Áp suất: 1024mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 28-12-2014
quang mây

Quang Mây

15ºC
 • Cao nhất: 15ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 6.54mps 17º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 13%
 • Áp suất: 1027mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 29-12-2014
quang mây

Quang Mây

16ºC
 • Cao nhất: 16ºC
 • Thấp nhất: 11ºC
 • Sức gió: 5.98mps 16º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 91%
 • Áp suất: 1027mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 30-12-2014
quang mây

Quang Mây

18ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 5.03mps 27º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 61%
 • Áp suất: 1024mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 31-12-2014
quang mây

Quang Mây

18ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 3.95mps 57º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 01-01-2015
quang mây

Quang Mây

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 4.79mps 68º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 02-01-2015
quang mây

Quang Mây

18ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 7mps 32º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 88%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 03-01-2015
quang mây

Quang Mây

15ºC
 • Cao nhất: 15ºC
 • Thấp nhất: 10ºC
 • Sức gió: 4.47mps 42º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1023mbar
Xem thêm