Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Hạ Long. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Chủ nhật (13-06-2021)

  Mặt trời mọc: 05:10am Mặt trời lặn: 06:33pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.9511 Kinh độ: 107.08

  mưa vừa
  28ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 23:39

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.7mps
  • Hướng gió: 173º S
  • Độ ẩm: 89%
  • Độ che phủ: 98%
  • Áp suất: 1004mb
 • Thời tiết Sáng Chủ nhật (13-06-2021)

  Mặt trời mọc: 05:10am Mặt trời lặn: 06:33pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.9511 Kinh độ: 107.08

  mưa vừa
  27ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 23:39

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 3.85mm
  • Sức gió: 4.28mps
  • Hướng gió: 120º ESE
  • Độ ẩm: 84%
  • Độ che phủ: 91%
  • Áp suất: 1004mb
 • Thời tiết Trưa Chủ nhật (13-06-2021)

  Mặt trời mọc: 05:10am Mặt trời lặn: 06:33pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.9511 Kinh độ: 107.08

  mưa rải rác
  26ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 23:39

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.7mm
  • Sức gió: 4.32mps
  • Hướng gió: 170º S
  • Độ ẩm: 87%
  • Độ che phủ: 97%
  • Áp suất: 1003mb
 • Thời tiết Chiều Chủ nhật (14-06-2021)

  Mặt trời mọc: 05:10am Mặt trời lặn: 06:33pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.9511 Kinh độ: 107.08

  mưa rải rác
  26ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 23:39

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.2mm
  • Sức gió: 3.99mps
  • Hướng gió: 182º S
  • Độ ẩm: 88%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1004mb
 • Thời tiết Tối Chủ nhật (14-06-2021)

  Mặt trời mọc: 05:10am Mặt trời lặn: 06:33pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.9511 Kinh độ: 107.08

  mưa vừa
  27ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 23:39

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 5.09mm
  • Sức gió: 4.67mps
  • Hướng gió: 186º S
  • Độ ẩm: 88%
  • Độ che phủ: 52%
  • Áp suất: 1004mb
 • Cập nhật lúc 23:39
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa vừa 26ºC 99% 6.24mps 130º SE 4.55mm 88%
  6:00 mưa vừa 26ºC 98% 4.66mps 100º E 7.1mm 87%
  9:00 mưa vừa 27ºC 91% 4.28mps 120º ESE 3.85mm 84%
  12:00 mưa rải rác 27ºC 93% 4.58mps 159º SSE 2.91mm 84%
  15:00 mưa rải rác 26ºC 97% 4.32mps 170º S 1.7mm 87%
  18:00 mưa rải rác 26ºC 99% 3.86mps 178º S 0.87mm 87%
  21:00 mưa rải rác 26ºC 100% 3.99mps 182º S 1.2mm 88%
  24:00 mưa vừa 25ºC 80% 3.22mps 182º S 3.27mm 90%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Hạ Long

Chủ nhật

Dự báo ngày 13-06-2021
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 8.03mps 114º
 • Độ ẩm: 83%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 94%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 14-06-2021
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 6.35mps 198º
 • Độ ẩm: 81%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 46%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 15-06-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 5.95mps 199º
 • Độ ẩm: 66%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 50%
 • Áp suất: 1001mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 16-06-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 4.86mps 182º
 • Độ ẩm: 62%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 30%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 17-06-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 4mps 175º
 • Độ ẩm: 67%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 18-06-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 4.01mps 164º
 • Độ ẩm: 69%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 19-06-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 4.21mps 163º
 • Độ ẩm: 68%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 83%
 • Áp suất: 1002mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 20-06-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 5.06mps 184º
 • Độ ẩm: 58%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 93%
 • Áp suất: 1000mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 21-06-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 3.01mps 69º
 • Độ ẩm: 77%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1000mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 22-06-2021
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.31mps 236º
 • Độ ẩm: 87%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 23-06-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 4.9mps 72º
 • Độ ẩm: 66%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 24-06-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 4.25mps 49º
 • Độ ẩm: 57%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 25-06-2021
nhiều mây

Nhiều Mây

31ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.68mps 195º
 • Độ ẩm: 53%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 75%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 26-06-2021
mây dày đặc

Mây Dày đặc

32ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 3.69mps 171º
 • Độ ẩm: 53%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1002mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 27-06-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 3.04mps 148º
 • Độ ẩm: 57%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1003mbar
Xem thêm