Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Hạ Long. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 7 (23-05-2015)

  Mặt trời mọc: 05:11am Mặt trời lặn: 06:25pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.951111 Kinh độ: 107.080002

  mây dày đặc
  28ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 13:16

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 3.07mm
  • Sức gió: 2.06mps
  • Hướng gió: 232º SW
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 36%
  • Áp suất: 1006mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 7 (23-05-2015)

  Mặt trời mọc: 05:11am Mặt trời lặn: 06:25pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.951111 Kinh độ: 107.080002

  mưa vừa
  27ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 13:16

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 11.48mm
  • Sức gió: 1.01mps
  • Hướng gió: 67º ENE
  • Độ ẩm: 98%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1005mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 7 (23-05-2015)

  Mặt trời mọc: 05:11am Mặt trời lặn: 06:25pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.951111 Kinh độ: 107.080002

  mưa rải rác
  26ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 13:16

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.010000000000005mm
  • Sức gió: 1.86mps
  • Hướng gió: 19º NNE
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 1008mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 7 (24-05-2015)

  Mặt trời mọc: 05:11am Mặt trời lặn: 06:25pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.951111 Kinh độ: 107.080002

  mưa rải rác
  24ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 13:16

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 2.17mm
  • Sức gió: 1.75mps
  • Hướng gió: 42º NE
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1006mb
 • Thời tiết Tối Thứ 7 (24-05-2015)

  Mặt trời mọc: 05:11am Mặt trời lặn: 06:25pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.951111 Kinh độ: 107.080002

  mưa rải rác
  25ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 13:16

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.86mm
  • Sức gió: 1.22mps
  • Hướng gió: 45º NE
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 1009mb
 • Cập nhật lúc 13:16
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây dày đặc 28ºC 92% 0.86mps 266º W 0mm 92%
  6:00 mưa vừa 28ºC 36% 2.06mps 232º SW 3.07mm 99%
  9:00 mưa vừa 27ºC 92% 1.01mps 67º ENE 11.48mm 98%
  12:00 mưa rải rác 26ºC 80% 1.41mps 56º NE 1.33mm 100%
  15:00 mưa rải rác 26ºC 88% 1.86mps 19º NNE 0.010000000000005mm 99%
  18:00 mây dày đặc 25ºC 88% 1.66mps 33º NNE 0mm 98%
  21:00 mưa rải rác 24ºC 92% 1.75mps 42º NE 2.17mm 100%
  24:00 mưa vừa 24ºC 92% 1.66mps 35º NE 5.02mm 100%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Hạ Long

Thứ 7

Dự báo ngày 23-05-2015
mưa to

Mưa To

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.15mps 151º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 40%
 • Áp suất: 1005mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 24-05-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 7.32mps 212º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 25-05-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 5.73mps 228º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 2%
 • Áp suất: 1001mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 26-05-2015
quang mây

Quang Mây

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 30ºC
 • Sức gió: 6.89mps 207º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 6%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 27-05-2015
quang mây

Quang Mây

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 30ºC
 • Sức gió: 6.42mps 212º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 31%
 • Áp suất: 1001mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 28-05-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 4.83mps 218º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 13%
 • Áp suất: 999mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 29-05-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 3.74mps 200º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 30-05-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 2.09mps 231º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 2%
 • Áp suất: 1003mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 31-05-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 5.14mps 204º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1001mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 01-06-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 5.38mps 195º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 2%
 • Áp suất: 1000mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 02-06-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 6.48mps 181º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 6%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 03-06-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 30ºC
 • Sức gió: 6.55mps 178º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 6%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 04-06-2015
quang mây

Quang Mây

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 31ºC
 • Sức gió: 7.25mps 178º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 01-01-1970

0ºC
 • Cao nhất: 0ºC
 • Thấp nhất: 0ºC
 • Sức gió: mps º
 • Độ ẩm: %
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: %
 • Áp suất: 0mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 01-01-1970

0ºC
 • Cao nhất: 0ºC
 • Thấp nhất: 0ºC
 • Sức gió: mps º
 • Độ ẩm: %
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: %
 • Áp suất: 0mbar
Xem thêm