Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Hạ Long. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.


 • Thời tiết Hiện tại Thứ 6 (22-08-2014)

  Mặt trời mọc: 05:32am Mặt trời lặn: 06:16pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.951111 Kinh độ: 107.080002

  mây rải rác
  30ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 28ºC

  Cập nhật lúc 14:52

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 6.17mps
  • Hướng gió: 165º SSE
  • Độ ẩm: 97%
  • Độ che phủ: 8%
  • Áp suất: 1020mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 6 (22-08-2014)

  Mặt trời mọc: 05:32am Mặt trời lặn: 06:16pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.951111 Kinh độ: 107.080002

  quang mây
  29ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 28ºC

  Cập nhật lúc 14:52

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.2mps
  • Hướng gió: 167º SSE
  • Độ ẩm: 93%
  • Độ che phủ: 8%
  • Áp suất: 1014mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 6 (23-08-2014)

  Mặt trời mọc: 05:32am Mặt trời lặn: 06:16pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.951111 Kinh độ: 107.080002

  quang mây
  28ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 28ºC

  Cập nhật lúc 14:52

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 5.02mps
  • Hướng gió: 175º S
  • Độ ẩm: 97%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1015mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 6 (23-08-2014)

  Mặt trời mọc: 05:32am Mặt trời lặn: 06:16pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.951111 Kinh độ: 107.080002

  ít mây
  29ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 28ºC

  Cập nhật lúc 14:52

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 5.11mps
  • Hướng gió: 176º S
  • Độ ẩm: 95%
  • Độ che phủ: 20%
  • Áp suất: 1015mb
 • Thời tiết Tối Thứ 6 (23-08-2014)

  Mặt trời mọc: 05:32am Mặt trời lặn: 06:16pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.951111 Kinh độ: 107.080002

  ít mây
  30ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 28ºC

  Cập nhật lúc 14:52

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 5.31mps
  • Hướng gió: 175º S
  • Độ ẩm: 90%
  • Độ che phủ: 12%
  • Áp suất: 1014mb
 • Cập nhật lúc 14:52
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây rải rác 30ºC 44% 4.11mps 178º S 0mm 91%
  6:00 quang mây 30ºC 0% 4.47mps 170º S 0mm 89%
  9:00 quang mây 29ºC 8% 4.2mps 167º SSE 0mm 93%
  12:00 quang mây 28ºC 8% 4.37mps 166º SSE 0mm 97%
  15:00 quang mây 28ºC 0% 5.02mps 175º S 0mm 97%
  18:00 quang mây 28ºC 0% 5.21mps 177º S 0mm 97%
  21:00 ít mây 29ºC 20% 5.11mps 176º S 0mm 95%
  24:00 mưa rải rác 29ºC 24% 4.31mps 179º S 3mm 96%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Hạ Long

Thứ 6

Dự báo ngày 22-08-2014
mây rải rác

Mây Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 4.11mps 179º
 • Độ ẩm: 91%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 44%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 23-08-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 4.31mps 179º
 • Độ ẩm: 96%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 1016mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 24-08-2014
mây rải rác

Mây Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 4.92mps 166º
 • Độ ẩm: 89%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 36%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 25-08-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.31mps 103º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 88%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 26-08-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 1.95mps 17º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 70%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 27-08-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 1.95mps 39º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 27%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 28-08-2014
mưa to

Mưa To

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 6.96mps 8º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 52%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 29-08-2014
mưa rất to

Mưa Rất To

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 12.05mps 46º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 67%
 • Áp suất: 997mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 30-08-2014
mưa to

Mưa To

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 7.26mps 120º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 9%
 • Áp suất: 1006mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 31-08-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 0.87mps 127º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 45%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 01-09-2014
mưa to

Mưa To

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.79mps 52º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 25%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 02-09-2014
mưa to

Mưa To

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.02mps 73º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 23%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 03-09-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 0.86mps 54º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 17%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 04-09-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 1.67mps 243º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 14%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 05-09-2014
mưa to

Mưa To

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 0.8mps 303º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 43%
 • Áp suất: 1003mbar
Xem thêm