Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Hạ Long. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.


 • Thời tiết Hiện tại Thứ 4 (22-10-2014)

  Mặt trời mọc: 05:49am Mặt trời lặn: 05:22pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.951111 Kinh độ: 107.080002

  quang mây
  27ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 20:15

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 6.92mps
  • Hướng gió: 55º NE
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 8%
  • Áp suất: 1028mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 4 (23-10-2014)

  Mặt trời mọc: 05:49am Mặt trời lặn: 05:22pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.951111 Kinh độ: 107.080002

  nhiều mây
  25ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 20:15

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.46mps
  • Hướng gió: 35º NE
  • Độ ẩm: 96%
  • Độ che phủ: 68%
  • Áp suất: 1022mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 4 (23-10-2014)

  Mặt trời mọc: 05:49am Mặt trời lặn: 05:22pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.951111 Kinh độ: 107.080002

  mây rải rác
  25ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 20:15

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.76mps
  • Hướng gió: 61º ENE
  • Độ ẩm: 97%
  • Độ che phủ: 32%
  • Áp suất: 1023mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 4 (23-10-2014)

  Mặt trời mọc: 05:49am Mặt trời lặn: 05:22pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.951111 Kinh độ: 107.080002

  mây rải rác
  27ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 20:15

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.89mps
  • Hướng gió: 79º E
  • Độ ẩm: 88%
  • Độ che phủ: 44%
  • Áp suất: 1022mb
 • Thời tiết Tối Thứ 4 (23-10-2014)

  Mặt trời mọc: 05:49am Mặt trời lặn: 05:22pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.951111 Kinh độ: 107.080002

  ít mây
  26ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 20:15

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.51mps
  • Hướng gió: 75º ENE
  • Độ ẩm: 93%
  • Độ che phủ: 12%
  • Áp suất: 1021mb
 • Cập nhật lúc 20:15
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 quang mây 26ºC 0% 3.72mps 59º ENE 0mm 90%
  6:00 quang mây 26ºC 8% 2.94mps 45º NE 0mm 95%
  9:00 nhiều mây 25ºC 68% 3.46mps 35º NE 0mm 96%
  12:00 nhiều mây 25ºC 64% 4.36mps 61º ENE 0mm 97%
  15:00 mây rải rác 25ºC 32% 4.76mps 61º ENE 0mm 97%
  18:00 ít mây 26ºC 24% 5.31mps 75º ENE 0mm 91%
  21:00 mây rải rác 27ºC 44% 4.89mps 79º E 0mm 88%
  24:00 ít mây 27ºC 12% 4.84mps 80º E 0mm 88%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Hạ Long

Thứ 4

Dự báo ngày 22-10-2014
mây rải rác

Mây Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 5.66mps 57º
 • Độ ẩm: 87%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 36%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 23-10-2014
ít mây

ít Mây

26ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 5.31mps 76º
 • Độ ẩm: 91%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 1024mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 24-10-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 6.62mps 57º
 • Độ ẩm: 99%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 68%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 25-10-2014
quang mây

Quang Mây

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 3.78mps 32º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1015mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 26-10-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 0.85mps 264º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 18%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 27-10-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.72mps 126º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 51%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 28-10-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.59mps 167º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 9%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 29-10-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.34mps 107º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 17%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 30-10-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 5.17mps 100º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 43%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 31-10-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.56mps 101º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 6%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 01-11-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 3.13mps 89º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 1012mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 02-11-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.75mps 43º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 25%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 03-11-2014
quang mây

Quang Mây

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.1mps 33º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 10%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 04-11-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 4.66mps 35º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 35%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 05-11-2014
quang mây

Quang Mây

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.61mps 123º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1008mbar
Xem thêm