Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Hạ Long. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 6 (28-11-2014)

  Mặt trời mọc: 06:10am Mặt trời lặn: 05:09pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.951111 Kinh độ: 107.080002

  ít mây
  24ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 18:26

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.86mps
  • Hướng gió: 79º E
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1024mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 6 (28-11-2014)

  Mặt trời mọc: 06:10am Mặt trời lặn: 05:09pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.951111 Kinh độ: 107.080002

  ít mây
  21ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 18:26

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.85mps
  • Hướng gió: 105º ESE
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 24%
  • Áp suất: 1019mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 6 (29-11-2014)

  Mặt trời mọc: 06:10am Mặt trời lặn: 05:09pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.951111 Kinh độ: 107.080002

  quang mây
  20ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 18:26

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.82mps
  • Hướng gió: 14º NNE
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1018mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 6 (29-11-2014)

  Mặt trời mọc: 06:10am Mặt trời lặn: 05:09pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.951111 Kinh độ: 107.080002

  quang mây
  23ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 18:26

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.95mps
  • Hướng gió: 53º NE
  • Độ ẩm: 97%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1019mb
 • Thời tiết Tối Thứ 6 (29-11-2014)

  Mặt trời mọc: 06:10am Mặt trời lặn: 05:09pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.951111 Kinh độ: 107.080002

  quang mây
  24ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 18:26

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.83mps
  • Hướng gió: 160º SSE
  • Độ ẩm: 89%
  • Độ che phủ: 8%
  • Áp suất: 1015mb
 • Cập nhật lúc 18:26
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 ít mây 23ºC 20% 1.26mps 125º SE 0mm 91%
  6:00 quang mây 21ºC 0% 1.41mps 117º ESE 0mm 97%
  9:00 ít mây 21ºC 24% 1.85mps 105º ESE 0mm 99%
  12:00 mây rải rác 21ºC 36% 1.78mps 79º E 0mm 100%
  15:00 quang mây 20ºC 0% 1.82mps 14º NNE 0mm 100%
  18:00 mây rải rác 20ºC 36% 1.65mps 25º NNE 0mm 100%
  21:00 quang mây 23ºC 0% 0.95mps 53º NE 0mm 97%
  24:00 ít mây 24ºC 12% 1.01mps 198º SSW 0mm 90%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Hạ Long

Thứ 6

Dự báo ngày 28-11-2014
ít mây

ít Mây

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.26mps 126º
 • Độ ẩm: 91%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 29-11-2014
quang mây

Quang Mây

23ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 0.95mps 54º
 • Độ ẩm: 97%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1019mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 30-11-2014
mây dày đặc

Mây Dày đặc

23ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.25mps 15º
 • Độ ẩm: 95%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 88%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 01-12-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

18ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 8.56mps 31º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 88%
 • Áp suất: 1025mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 02-12-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

18ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 3.19mps 20º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 93%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 03-12-2014
quang mây

Quang Mây

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 2.58mps 24º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 11%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 04-12-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 5.69mps 29º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 97%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 05-12-2014
quang mây

Quang Mây

18ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 3.36mps 23º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 06-12-2014
quang mây

Quang Mây

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 2.86mps 13º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1019mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 07-12-2014
quang mây

Quang Mây

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 2.48mps 54º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 45%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 08-12-2014
quang mây

Quang Mây

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 6.64mps 22º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 5%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 09-12-2014
quang mây

Quang Mây

18ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 6.99mps 18º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1026mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 10-12-2014
quang mây

Quang Mây

17ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 10ºC
 • Sức gió: 6.81mps 5º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1026mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 11-12-2014
quang mây

Quang Mây

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 7.57mps 26º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1027mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 12-12-2014
quang mây

Quang Mây

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 6.25mps 32º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1026mbar
Xem thêm