Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Hạ Long. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 6 (31-10-2014)

  Mặt trời mọc: 05:53am Mặt trời lặn: 05:16pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.951111 Kinh độ: 107.080002

  quang mây
  26ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 16:53

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.61mps
  • Hướng gió: 71º ENE
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1023mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 6 (31-10-2014)

  Mặt trời mọc: 05:53am Mặt trời lặn: 05:16pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.951111 Kinh độ: 107.080002

  quang mây
  25ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 16:53

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.85mps
  • Hướng gió: 88º E
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1020mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 6 (01-11-2014)

  Mặt trời mọc: 05:53am Mặt trời lặn: 05:16pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.951111 Kinh độ: 107.080002

  mây dày đặc
  25ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 16:53

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.8mps
  • Hướng gió: 83º E
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 1018mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 6 (01-11-2014)

  Mặt trời mọc: 05:53am Mặt trời lặn: 05:16pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.951111 Kinh độ: 107.080002

  mây rải rác
  27ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 16:53

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.46mps
  • Hướng gió: 110º ESE
  • Độ ẩm: 93%
  • Độ che phủ: 44%
  • Áp suất: 1020mb
 • Thời tiết Tối Thứ 6 (01-11-2014)

  Mặt trời mọc: 05:53am Mặt trời lặn: 05:16pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.951111 Kinh độ: 107.080002

  nhiều mây
  27ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 16:53

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.51mps
  • Hướng gió: 107º ESE
  • Độ ẩm: 91%
  • Độ che phủ: 56%
  • Áp suất: 1017mb
 • Cập nhật lúc 16:53
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 quang mây 27ºC 0% 2.96mps 106º ESE 0mm 89%
  6:00 quang mây 26ºC 0% 3.46mps 90º E 0mm 97%
  9:00 quang mây 25ºC 0% 2.85mps 88º E 0mm 99%
  12:00 mây dày đặc 25ºC 92% 2.01mps 92º E 0mm 99%
  15:00 mây dày đặc 25ºC 88% 1.8mps 83º E 0mm 100%
  18:00 nhiều mây 25ºC 80% 2.36mps 83º E 0mm 100%
  21:00 mây rải rác 27ºC 44% 3.46mps 110º ESE 0mm 93%
  24:00 nhiều mây 27ºC 80% 3.76mps 113º ESE 0mm 89%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Hạ Long

Thứ 6

Dự báo ngày 31-10-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.96mps 106º
 • Độ ẩm: 89%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 01-11-2014
nhiều mây

Nhiều Mây

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.85mps 127º
 • Độ ẩm: 93%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 80%
 • Áp suất: 1020mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 02-11-2014
ít mây

ít Mây

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 6.02mps 15º
 • Độ ẩm: 93%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 1024mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 03-11-2014
quang mây

Quang Mây

20ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 4.86mps 32º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1028mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 04-11-2014
quang mây

Quang Mây

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 2.62mps 17º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 05-11-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 3.11mps 45º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 88%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 06-11-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 4.27mps 25º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 07-11-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 6.27mps 57º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 08-11-2014
quang mây

Quang Mây

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 5.44mps 51º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 1018mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 09-11-2014
quang mây

Quang Mây

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 6.39mps 42º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 72%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 10-11-2014
quang mây

Quang Mây

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 5.41mps 25º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 11-11-2014
quang mây

Quang Mây

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 5.61mps 14º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 27%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 12-11-2014
quang mây

Quang Mây

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 3.84mps 64º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 23%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 13-11-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 3.9mps 57º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 14-11-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 3.85mps 17º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 96%
 • Áp suất: 1019mbar
Xem thêm