Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Hạ Long. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 4 (17-10-2018)

  Mặt trời mọc: 10:27am Mặt trời lặn: 11:17pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: -29.5046 Kinh độ: 28.2712

  ít mây
  5ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 15ºC

  Thấp nhất: 5ºC

  Cập nhật lúc 03:29

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.71mps
  • Hướng gió: 290º WNW
  • Độ ẩm: 37%
  • Độ che phủ: 48%
  • Áp suất: 778mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 4 (17-10-2018)

  Mặt trời mọc: 10:27am Mặt trời lặn: 11:17pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: -29.5046 Kinh độ: 28.2712

  nhiều mây
  4ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 15ºC

  Thấp nhất: 5ºC

  Cập nhật lúc 03:29

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.61mps
  • Hướng gió: 287º WNW
  • Độ ẩm: 39%
  • Độ che phủ: 56%
  • Áp suất: 777mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 4 (17-10-2018)

  Mặt trời mọc: 10:27am Mặt trời lặn: 11:17pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: -29.5046 Kinh độ: 28.2712

  nhiều mây
  11ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 15ºC

  Thấp nhất: 5ºC

  Cập nhật lúc 03:29

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.86mps
  • Hướng gió: 274º W
  • Độ ẩm: 33%
  • Độ che phủ: 68%
  • Áp suất: 777mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 4 (17-10-2018)

  Mặt trời mọc: 10:27am Mặt trời lặn: 11:17pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: -29.5046 Kinh độ: 28.2712

  trời quang mây
  16ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 15ºC

  Thấp nhất: 5ºC

  Cập nhật lúc 03:29

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.02mps
  • Hướng gió: 276º W
  • Độ ẩm: 30%
  • Độ che phủ: 8%
  • Áp suất: 775mb
 • Thời tiết Tối Thứ 4 (18-10-2018)

  Mặt trời mọc: 10:27am Mặt trời lặn: 11:17pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: -29.5046 Kinh độ: 28.2712

  mây rải rác
  11ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 15ºC

  Thấp nhất: 5ºC

  Cập nhật lúc 03:29

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.12mps
  • Hướng gió: 247º WSW
  • Độ ẩm: 42%
  • Độ che phủ: 44%
  • Áp suất: 777mb
 • Cập nhật lúc 03:29
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 ít mây 10ºC 12% 1.82mps 285º WNW 0mm 32%
  6:00 mây rải rác 5ºC 48% 1.71mps 290º WNW 0mm 37%
  9:00 nhiều mây 4ºC 56% 1.61mps 287º WNW 0mm 39%
  12:00 mây dày đặc 6ºC 88% 1.91mps 283º WNW 0mm 37%
  15:00 nhiều mây 11ºC 68% 1.86mps 274º W 0mm 33%
  18:00 trời quang mây 13ºC 0% 2.46mps 279º W 0mm 33%
  21:00 trời quang mây 16ºC 8% 3.02mps 276º W 0mm 30%
  24:00 mây dày đặc 14ºC 92% 3.06mps 263º W 0mm 33%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Hạ Long

Thứ 3

Dự báo ngày 16-10-2018
ít mây

ít Mây

15ºC
 • Cao nhất: 15ºC
 • Thấp nhất: 5ºC
 • Sức gió: 2.78mps 289º
 • Độ ẩm: 31%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 778mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 17-10-2018
trời quang mây

Trời Quang Mây

13ºC
 • Cao nhất: 16ºC
 • Thấp nhất: 6ºC
 • Sức gió: 2.46mps 280º
 • Độ ẩm: 33%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 777mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 18-10-2018
trời quang mây

Trời Quang Mây

15ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: -2ºC
 • Sức gió: 1.31mps 295º
 • Độ ẩm: 28%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 778mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 19-10-2018
trời quang mây

Trời Quang Mây

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 10ºC
 • Sức gió: 1.75mps 299º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 1%
 • Áp suất: 811mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 20-10-2018
trời quang mây

Trời Quang Mây

16ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 9ºC
 • Sức gió: 2.19mps 316º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 70%
 • Áp suất: 813mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 21-10-2018
trời quang mây

Trời Quang Mây

10ºC
 • Cao nhất: 10ºC
 • Thấp nhất: 1ºC
 • Sức gió: 2.06mps 124º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 88%
 • Áp suất: 818mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 22-10-2018
trời quang mây

Trời Quang Mây

12ºC
 • Cao nhất: 12ºC
 • Thấp nhất: 1ºC
 • Sức gió: 1.17mps 103º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 819mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 23-10-2018
trời quang mây

Trời Quang Mây

17ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 2ºC
 • Sức gió: 0.69mps 21º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 10%
 • Áp suất: 821mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 24-10-2018
trời quang mây

Trời Quang Mây

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 3ºC
 • Sức gió: 0.93mps 150º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 823mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 25-10-2018
trời quang mây

Trời Quang Mây

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 6ºC
 • Sức gió: 0.66mps 176º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 821mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 26-10-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 7ºC
 • Sức gió: 0.53mps 224º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 34%
 • Áp suất: 820mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 27-10-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 8ºC
 • Sức gió: 0.58mps 212º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 22%
 • Áp suất: 822mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 28-10-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 7ºC
 • Sức gió: 1.22mps 130º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 33%
 • Áp suất: 823mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 29-10-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 7ºC
 • Sức gió: 0.43mps 107º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 53%
 • Áp suất: 821mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 30-10-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 4ºC
 • Sức gió: 0.88mps 74º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 42%
 • Áp suất: 816mbar
Xem thêm