Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Hạ Long. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 7 (28-02-2015)

  Mặt trời mọc: 06:13am Mặt trời lặn: 05:55pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.951111 Kinh độ: 107.080002

  mây rải rác
  21ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 05:03

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 7.16mps
  • Hướng gió: 167º SSE
  • Độ ẩm: 88%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1023mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 7 (28-02-2015)

  Mặt trời mọc: 06:13am Mặt trời lặn: 05:55pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.951111 Kinh độ: 107.080002

  nhiều mây
  22ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 05:03

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.37mps
  • Hướng gió: 162º SSE
  • Độ ẩm: 89%
  • Độ che phủ: 68%
  • Áp suất: 1021mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 7 (28-02-2015)

  Mặt trời mọc: 06:13am Mặt trời lặn: 05:55pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.951111 Kinh độ: 107.080002

  quang mây
  23ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 05:03

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.63mps
  • Hướng gió: 164º SSE
  • Độ ẩm: 86%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1019mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 7 (28-02-2015)

  Mặt trời mọc: 06:13am Mặt trời lặn: 05:55pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.951111 Kinh độ: 107.080002

  quang mây
  20ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 05:03

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.31mps
  • Hướng gió: 77º ENE
  • Độ ẩm: 94%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1022mb
 • Thời tiết Tối Thứ 7 (01-03-2015)

  Mặt trời mọc: 06:13am Mặt trời lặn: 05:55pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.951111 Kinh độ: 107.080002

  mây dày đặc
  19ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 05:03

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.71mps
  • Hướng gió: 35º NE
  • Độ ẩm: 95%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1022mb
 • Cập nhật lúc 05:03
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây rải rác 21ºC 44% 2.86mps 193º SSW 0mm 93%
  6:00 nhiều mây 21ºC 64% 2.64mps 179º S 0mm 94%
  9:00 nhiều mây 22ºC 68% 3.37mps 162º SSE 0mm 89%
  12:00 mây rải rác 23ºC 32% 3.41mps 166º SSE 0mm 86%
  15:00 quang mây 23ºC 0% 2.63mps 164º SSE 0mm 86%
  18:00 quang mây 21ºC 0% 0.96mps 165º SSE 0mm 94%
  21:00 quang mây 20ºC 0% 0.31mps 77º ENE 0mm 94%
  24:00 quang mây 19ºC 0% 0.66mps 353º N 0mm 94%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Hạ Long

Thứ 6

Dự báo ngày 27-02-2015
mây rải rác

Mây Rải Rác

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.86mps 194º
 • Độ ẩm: 93%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 44%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 28-02-2015
mây rải rác

Mây Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 3.41mps 166º
 • Độ ẩm: 86%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 32%
 • Áp suất: 1020mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 01-03-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 4.26mps 50º
 • Độ ẩm: 86%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 76%
 • Áp suất: 1025mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 02-03-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 5.21mps 84º
 • Độ ẩm: 94%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 48%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 03-03-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 2.11mps 54º
 • Độ ẩm: 98%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 04-03-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

20ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 2.78mps 61º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 55%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 05-03-2015
quang mây

Quang Mây

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 5.34mps 160º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 06-03-2015
quang mây

Quang Mây

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 5.07mps 111º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 21%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 07-03-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 3.82mps 70º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 83%
 • Áp suất: 1016mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 08-03-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 3.13mps 79º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 9%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 09-03-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 2.8mps 70º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 6%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 10-03-2015
quang mây

Quang Mây

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 1.37mps 130º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 11-03-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 3.4mps 195º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 12-03-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 4.52mps 163º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 14%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 13-03-2015
quang mây

Quang Mây

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.57mps 152º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1011mbar
Xem thêm