Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Hạ Long. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 6 (27-02-2015)

  Mặt trời mọc: 06:13am Mặt trời lặn: 05:55pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.951111 Kinh độ: 107.080002

  quang mây
  21ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 19:30

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 6.01mps
  • Hướng gió: 172º S
  • Độ ẩm: 87%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1022mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 6 (28-02-2015)

  Mặt trời mọc: 06:13am Mặt trời lặn: 05:55pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.951111 Kinh độ: 107.080002

  quang mây
  20ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 19:30

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.41mps
  • Hướng gió: 195º SSW
  • Độ ẩm: 92%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1018mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 6 (28-02-2015)

  Mặt trời mọc: 06:13am Mặt trời lặn: 05:55pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.951111 Kinh độ: 107.080002

  nhiều mây
  21ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 19:30

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.98mps
  • Hướng gió: 185º S
  • Độ ẩm: 94%
  • Độ che phủ: 80%
  • Áp suất: 1019mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 6 (28-02-2015)

  Mặt trời mọc: 06:13am Mặt trời lặn: 05:55pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.951111 Kinh độ: 107.080002

  ít mây
  23ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 19:30

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.86mps
  • Hướng gió: 187º S
  • Độ ẩm: 85%
  • Độ che phủ: 20%
  • Áp suất: 1019mb
 • Thời tiết Tối Thứ 6 (28-02-2015)

  Mặt trời mọc: 06:13am Mặt trời lặn: 05:55pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.951111 Kinh độ: 107.080002

  quang mây
  20ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 19:30

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.15mps
  • Hướng gió: 200º SSW
  • Độ ẩm: 94%
  • Độ che phủ: 8%
  • Áp suất: 1019mb
 • Cập nhật lúc 19:30
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 quang mây 21ºC 0% 1.66mps 177º S 0mm 91%
  6:00 quang mây 20ºC 0% 1.96mps 170º S 0mm 92%
  9:00 quang mây 20ºC 0% 2.41mps 195º SSW 0mm 92%
  12:00 ít mây 20ºC 20% 2.96mps 197º SSW 0mm 92%
  15:00 nhiều mây 21ºC 80% 2.98mps 185º S 0mm 94%
  18:00 mây dày đặc 22ºC 88% 3.56mps 180º S 0mm 89%
  21:00 ít mây 23ºC 20% 3.86mps 187º S 0mm 85%
  24:00 quang mây 22ºC 8% 3.26mps 188º S 0mm 85%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Hạ Long

Thứ 6

Dự báo ngày 27-02-2015
quang mây

Quang Mây

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.66mps 177º
 • Độ ẩm: 91%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 28-02-2015
ít mây

ít Mây

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 3.86mps 187º
 • Độ ẩm: 85%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 1019mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 01-03-2015
nhiều mây

Nhiều Mây

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 4.51mps 32º
 • Độ ẩm: 82%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 68%
 • Áp suất: 1025mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 02-03-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 4.47mps 78º
 • Độ ẩm: 95%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 80%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 03-03-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 5.75mps 179º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 16%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 04-03-2015
quang mây

Quang Mây

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 6.82mps 179º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 05-03-2015
quang mây

Quang Mây

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 5.34mps 160º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 06-03-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 5.07mps 111º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 21%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 07-03-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 3.82mps 70º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 83%
 • Áp suất: 1016mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 08-03-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 3.13mps 79º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 9%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 09-03-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 2.8mps 70º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 6%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 10-03-2015
quang mây

Quang Mây

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 1.37mps 130º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 11-03-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 3.4mps 195º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 12-03-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 4.52mps 163º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 14%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 13-03-2015
quang mây

Quang Mây

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.57mps 152º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1011mbar
Xem thêm