Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Hạ Long. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 7 (21-07-2017)

  Mặt trời mọc: 05:21am Mặt trời lặn: 06:34pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.9511 Kinh độ: 107.08

  nhiều mây
  28ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 21:18

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.06mps
  • Hướng gió: 90º E
  • Độ ẩm: 92%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1010mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 7 (21-07-2017)

  Mặt trời mọc: 05:21am Mặt trời lặn: 06:34pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.9511 Kinh độ: 107.08

  ít mây
  25ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 21:18

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.11mps
  • Hướng gió: 71º ENE
  • Độ ẩm: 96%
  • Độ che phủ: 24%
  • Áp suất: 1012mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 7 (22-07-2017)

  Mặt trời mọc: 05:21am Mặt trời lặn: 06:34pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.9511 Kinh độ: 107.08

  mưa rải rác
  24ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 21:18

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.115mm
  • Sức gió: 1.51mps
  • Hướng gió: 43º NE
  • Độ ẩm: 98%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 1011mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 7 (22-07-2017)

  Mặt trời mọc: 05:21am Mặt trời lặn: 06:34pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.9511 Kinh độ: 107.08

  nhiều mây
  28ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 21:18

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.71mps
  • Hướng gió: 70º ENE
  • Độ ẩm: 91%
  • Độ che phủ: 76%
  • Áp suất: 1012mb
 • Thời tiết Tối Thứ 7 (22-07-2017)

  Mặt trời mọc: 05:21am Mặt trời lặn: 06:34pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.9511 Kinh độ: 107.08

  nhiều mây
  29ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 21:18

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.11mps
  • Hướng gió: 88º E
  • Độ ẩm: 85%
  • Độ che phủ: 56%
  • Áp suất: 1010mb
 • Cập nhật lúc 21:18
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 nhiều mây 28ºC 76% 3.36mps 83º E 0mm 90%
  6:00 ít mây 26ºC 20% 2.85mps 84º E 0mm 93%
  9:00 ít mây 25ºC 24% 2.11mps 71º ENE 0mm 96%
  12:00 nhiều mây 24ºC 64% 1.52mps 39º NE 0mm 96%
  15:00 mưa rải rác 24ºC 88% 1.51mps 43º NE 1.115mm 98%
  18:00 mưa rải rác 26ºC 76% 2.26mps 42º NE 0.18mm 96%
  21:00 nhiều mây 28ºC 76% 2.71mps 70º ENE 0mm 91%
  24:00 nhiều mây 29ºC 76% 2.56mps 93º E 0mm 87%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Hạ Long

Thứ 6

Dự báo ngày 21-07-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.06mps 91º
 • Độ ẩm: 92%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 22-07-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.71mps 71º
 • Độ ẩm: 91%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 76%
 • Áp suất: 1012mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 23-07-2017
quang mây

Quang Mây

30ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.42mps 303º
 • Độ ẩm: 90%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 24-07-2017
mưa to

Mưa To

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 8.03mps 23º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 63%
 • Áp suất: 998mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 25-07-2017
mưa to

Mưa To

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 8.21mps 19º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 47%
 • Áp suất: 996mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 26-07-2017
mưa rất to

Mưa Rất To

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 10.68mps 34º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 73%
 • Áp suất: 994mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 27-07-2017
mưa rất to

Mưa Rất To

26ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 4.75mps 123º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 68%
 • Áp suất: 1001mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 28-07-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 3.13mps 69º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 33%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 29-07-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 1.99mps 202º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 6%
 • Áp suất: 1000mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 30-07-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 1.54mps 158º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 1000mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 31-07-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 0.92mps 22º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1000mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 01-08-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 1.57mps 184º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 32%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 02-08-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 1.75mps 145º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 03-08-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 2.46mps 168º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 31%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 04-08-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 2.09mps 173º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 5%
 • Áp suất: 1002mbar
Xem thêm