Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Hạ Long. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 6 (28-11-2014)

  Mặt trời mọc: 06:09am Mặt trời lặn: 05:09pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.951111 Kinh độ: 107.080002

  mưa rải rác
  24ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 01:43

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.01mps
  • Hướng gió: 45º NE
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 32%
  • Áp suất: 1025mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 6 (28-11-2014)

  Mặt trời mọc: 06:09am Mặt trời lặn: 05:09pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.951111 Kinh độ: 107.080002

  mây rải rác
  22ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 01:43

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.26mps
  • Hướng gió: 67º ENE
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 32%
  • Áp suất: 1020mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 6 (28-11-2014)

  Mặt trời mọc: 06:09am Mặt trời lặn: 05:09pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.951111 Kinh độ: 107.080002

  ít mây
  25ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 01:43

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.22mps
  • Hướng gió: 123º ESE
  • Độ ẩm: 92%
  • Độ che phủ: 24%
  • Áp suất: 1018mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 6 (28-11-2014)

  Mặt trời mọc: 06:09am Mặt trời lặn: 05:09pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.951111 Kinh độ: 107.080002

  quang mây
  23ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 01:43

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.41mps
  • Hướng gió: 117º ESE
  • Độ ẩm: 97%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1018mb
 • Thời tiết Tối Thứ 6 (29-11-2014)

  Mặt trời mọc: 06:09am Mặt trời lặn: 05:09pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.951111 Kinh độ: 107.080002

  mây rải rác
  22ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 01:43

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.78mps
  • Hướng gió: 79º E
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 36%
  • Áp suất: 1019mb
 • Cập nhật lúc 01:43
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 22ºC 92% 2.33mps 43º NE 0.5mm 100%
  6:00 mưa rải rác 22ºC 20% 2.67mps 34º NE 0.5mm 100%
  9:00 mây rải rác 22ºC 32% 2.26mps 67º ENE 0mm 100%
  12:00 nhiều mây 24ºC 64% 1.21mps 93º E 0mm 97%
  15:00 ít mây 25ºC 24% 1.22mps 123º ESE 0mm 92%
  18:00 ít mây 25ºC 20% 1.26mps 125º SE 0mm 91%
  21:00 quang mây 23ºC 0% 1.41mps 117º ESE 0mm 97%
  24:00 ít mây 22ºC 24% 1.85mps 105º ESE 0mm 99%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Hạ Long

Thứ 5

Dự báo ngày 27-11-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.59mps 39º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 28-11-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.21mps 94º
 • Độ ẩm: 97%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 64%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 29-11-2014
quang mây

Quang Mây

24ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 0.95mps 54º
 • Độ ẩm: 97%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1019mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 30-11-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.25mps 15º
 • Độ ẩm: 95%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 88%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 01-12-2014
mây dày đặc

Mây Dày đặc

18ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 8.56mps 31º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 88%
 • Áp suất: 1025mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 02-12-2014
quang mây

Quang Mây

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 2.61mps 41º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 62%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 03-12-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 3.09mps 38º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 88%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 04-12-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 2.86mps 29º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 73%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 05-12-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 3.52mps 51º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 83%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 06-12-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 4.14mps 55º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 97%
 • Áp suất: 1018mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 07-12-2014
quang mây

Quang Mây

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 5.15mps 45º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 50%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 08-12-2014
quang mây

Quang Mây

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 3.97mps 25º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 42%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 09-12-2014
quang mây

Quang Mây

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 3.38mps 43º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 10-12-2014
quang mây

Quang Mây

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 2.87mps 54º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 19%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 11-12-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 2.97mps 11º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 87%
 • Áp suất: 1020mbar
Xem thêm