Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Hạ Long. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 5 (16-10-2019)

  Mặt trời mọc: 10:28am Mặt trời lặn: 11:16pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: -29.5046 Kinh độ: 28.2712

  trời quang mây
  11ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 9ºC

  Thấp nhất: 9ºC

  Cập nhật lúc 04:07

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.947mps
  • Hướng gió: 103º ESE
  • Độ ẩm: 45%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1023mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 5 (16-10-2019)

  Mặt trời mọc: 10:28am Mặt trời lặn: 11:16pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: -29.5046 Kinh độ: 28.2712

  trời quang mây
  14ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 9ºC

  Thấp nhất: 9ºC

  Cập nhật lúc 04:07

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.667mps
  • Hướng gió: 325º NW
  • Độ ẩm: 29%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1025mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 5 (16-10-2019)

  Mặt trời mọc: 10:28am Mặt trời lặn: 11:16pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: -29.5046 Kinh độ: 28.2712

  trời quang mây
  23ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 9ºC

  Thấp nhất: 9ºC

  Cập nhật lúc 04:07

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.758mps
  • Hướng gió: 235º SW
  • Độ ẩm: 11%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1018mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 5 (17-10-2019)

  Mặt trời mọc: 10:28am Mặt trời lặn: 11:16pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: -29.5046 Kinh độ: 28.2712

  trời quang mây
  15ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 9ºC

  Thấp nhất: 9ºC

  Cập nhật lúc 04:07

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.684mps
  • Hướng gió: 156º SSE
  • Độ ẩm: 19%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1021mb
 • Thời tiết Tối Thứ 5 (17-10-2019)

  Mặt trời mọc: 10:28am Mặt trời lặn: 11:16pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: -29.5046 Kinh độ: 28.2712

  trời quang mây
  9ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 9ºC

  Thấp nhất: 9ºC

  Cập nhật lúc 04:07

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.857mps
  • Hướng gió: 79º E
  • Độ ẩm: 62%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1022mb
 • Cập nhật lúc 04:07
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 trời quang mây 6ºC 0% 0.801mps 40º NE 0mm 69%
  6:00 trời quang mây 5ºC 0% 0.954mps 302º WNW 0mm 69%
  9:00 trời quang mây 14ºC 0% 1.667mps 325º NW 0mm 29%
  12:00 trời quang mây 20ºC 0% 3.978mps 234º SW 0mm 14%
  15:00 trời quang mây 23ºC 0% 4.758mps 235º SW 0mm 11%
  18:00 trời quang mây 22ºC 0% 5.657mps 206º SSW 0mm 12%
  21:00 trời quang mây 15ºC 0% 2.684mps 156º SSE 0mm 19%
  24:00 trời quang mây 11ºC 0% 1.577mps 101º E 0mm 55%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Hạ Long

Thứ 3

Dự báo ngày 15-10-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

9ºC
 • Cao nhất: 9ºC
 • Thấp nhất: 9ºC
 • Sức gió: 1.671mps 110º
 • Độ ẩm: 55%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1027mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 16-10-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

20ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 5ºC
 • Sức gió: 3.978mps 234º
 • Độ ẩm: 14%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 17-10-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

22ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 7ºC
 • Sức gió: 1.663mps 243º
 • Độ ẩm: 16%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 18-10-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

20ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 10ºC
 • Sức gió: 3.292mps 239º
 • Độ ẩm: 26%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 14%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 19-10-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

21ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 10ºC
 • Sức gió: 5.709mps 247º
 • Độ ẩm: 24%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 10%
 • Áp suất: 1013mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 20-10-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

22ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 9ºC
 • Sức gió: 9.872mps 264º
 • Độ ẩm: 18%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 21-10-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

23ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 11ºC
 • Sức gió: 11.919mps 268º
 • Độ ẩm: 17%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 22-10-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 7ºC
 • Sức gió: 11.318mps 297º
 • Độ ẩm: 23%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 23-10-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

15ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 1ºC
 • Sức gió: 0.93mps 334º
 • Độ ẩm: 13%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 24-10-2019
nhiều mây

Nhiều Mây

20ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 7ºC
 • Sức gió: 10.967mps 300º
 • Độ ẩm: 21%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 72%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 25-10-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 9ºC
 • Sức gió: 15.685mps 307º
 • Độ ẩm: 24%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 35%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 26-10-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

18ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 5ºC
 • Sức gió: 11.681mps 300º
 • Độ ẩm: 23%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 17%
 • Áp suất: 1014mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 27-10-2019
ít mây

ít Mây

16ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 3ºC
 • Sức gió: 10.514mps 288º
 • Độ ẩm: 31%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 11%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 28-10-2019
ít mây

ít Mây

15ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 3ºC
 • Sức gió: 5.584mps 273º
 • Độ ẩm: 21%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 19%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 29-10-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

16ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 1ºC
 • Sức gió: 6.739mps 282º
 • Độ ẩm: 25%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1015mbar
Xem thêm