Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Hạ Long. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (14-11-2017)

  Mặt trời mọc: 06:01am Mặt trời lặn: 05:10pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.9511 Kinh độ: 107.08

  nhiều mây
  21ºC

  Clear Sky

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 07:32

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.74mps
  • Hướng gió: 36º NE
  • Độ ẩm: 95%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1015mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (14-11-2017)

  Mặt trời mọc: 06:01am Mặt trời lặn: 05:10pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.9511 Kinh độ: 107.08

  clear sky
  27ºC

  Clear Sky

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 07:32

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.18mps
  • Hướng gió: 91º E
  • Độ ẩm: 75%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1013mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (14-11-2017)

  Mặt trời mọc: 06:01am Mặt trời lặn: 05:10pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.9511 Kinh độ: 107.08

  mưa rải rác
  23ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 07:32

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.0525mm
  • Sức gió: 3.23mps
  • Hướng gió: 78º ENE
  • Độ ẩm: 94%
  • Độ che phủ: 56%
  • Áp suất: 1016mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (15-11-2017)

  Mặt trời mọc: 06:01am Mặt trời lặn: 05:10pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.9511 Kinh độ: 107.08

  mưa rải rác
  22ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 07:32

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.225mm
  • Sức gió: 2.56mps
  • Hướng gió: 51º NE
  • Độ ẩm: 98%
  • Độ che phủ: 12%
  • Áp suất: 1016mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (15-11-2017)

  Mặt trời mọc: 06:01am Mặt trời lặn: 05:10pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.9511 Kinh độ: 107.08

  mưa rải rác
  25ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 07:32

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.145mm
  • Sức gió: 3.18mps
  • Hướng gió: 68º ENE
  • Độ ẩm: 88%
  • Độ che phủ: 76%
  • Áp suất: 1018mb
 • Cập nhật lúc 07:32
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 nhiều mây 27ºC 64% 2.86mps 71º ENE 0mm 80%
  6:00 clear sky 27ºC 8% 3.69mps 87º E 0mm 76%
  9:00 clear sky 27ºC 0% 4.18mps 91º E 0mm 75%
  12:00 ít mây 24ºC 12% 4.39mps 86º E 0mm 86%
  15:00 mưa rải rác 23ºC 56% 3.23mps 78º ENE 0.0525mm 94%
  18:00 mưa rải rác 23ºC 64% 2.49mps 59º ENE 0.175mm 98%
  21:00 mưa rải rác 22ºC 12% 2.56mps 51º NE 0.225mm 98%
  24:00 mưa rải rác 22ºC 64% 2.51mps 52º NE 0.11mm 97%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Hạ Long

Thứ 3

Dự báo ngày 14-11-2017
nhiều mây

Nhiều Mây

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.86mps 71º
 • Độ ẩm: 80%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 64%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 15-11-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 3.18mps 69º
 • Độ ẩm: 88%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 76%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 16-11-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 3.66mps 118º
 • Độ ẩm: 96%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 17-11-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 5.38mps 183º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 32%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 18-11-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 2.64mps 59º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 45%
 • Áp suất: 1015mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 19-11-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

18ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 6.45mps 28º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 83%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 20-11-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

18ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 2.93mps 26º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 81%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 21-11-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 2.69mps 35º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 84%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 22-11-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 8.41mps 13º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 17%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 23-11-2017
quang mây

Quang Mây

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 5.95mps 20º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 24-11-2017
quang mây

Quang Mây

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 2.79mps 20º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 25-11-2017
quang mây

Quang Mây

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 1.86mps 28º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 40%
 • Áp suất: 1016mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 26-11-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 2mps 8º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 4%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 27-11-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 5.23mps 35º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 36%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 28-11-2017
quang mây

Quang Mây

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 2.85mps 42º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1020mbar
Xem thêm