Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Hạ Long. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (24-11-2014)

  Mặt trời mọc: 06:06am Mặt trời lặn: 05:09pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.951111 Kinh độ: 107.080002

  nhiều mây
  24ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 06:11

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.37mps
  • Hướng gió: 93º E
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 8%
  • Áp suất: 1027mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (24-11-2014)

  Mặt trời mọc: 06:06am Mặt trời lặn: 05:09pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.951111 Kinh độ: 107.080002

  nhiều mây
  24ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 06:11

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.61mps
  • Hướng gió: 127º SE
  • Độ ẩm: 95%
  • Độ che phủ: 76%
  • Áp suất: 1022mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (24-11-2014)

  Mặt trời mọc: 06:06am Mặt trời lặn: 05:09pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.951111 Kinh độ: 107.080002

  nhiều mây
  24ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 06:11

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.31mps
  • Hướng gió: 163º SSE
  • Độ ẩm: 92%
  • Độ che phủ: 64%
  • Áp suất: 1019mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (24-11-2014)

  Mặt trời mọc: 06:06am Mặt trời lặn: 05:09pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.951111 Kinh độ: 107.080002

  quang mây
  22ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 06:11

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.6mps
  • Hướng gió: 147º SSE
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1021mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (25-11-2014)

  Mặt trời mọc: 06:06am Mặt trời lặn: 05:09pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.951111 Kinh độ: 107.080002

  ít mây
  21ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 06:11

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.21mps
  • Hướng gió: 15º NNE
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 20%
  • Áp suất: 1020mb
 • Cập nhật lúc 06:11
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 nhiều mây 22ºC 76% 3.11mps 93º E 0mm 99%
  6:00 mây dày đặc 23ºC 92% 2.46mps 102º ESE 0mm 99%
  9:00 nhiều mây 24ºC 76% 1.61mps 127º SE 0mm 95%
  12:00 nhiều mây 24ºC 56% 1.21mps 168º SSE 0mm 94%
  15:00 nhiều mây 24ºC 64% 1.31mps 163º SSE 0mm 92%
  18:00 quang mây 23ºC 0% 1.66mps 126º SE 0mm 99%
  21:00 quang mây 22ºC 0% 1.6mps 147º SSE 0mm 100%
  24:00 quang mây 21ºC 0% 0.86mps 151º SSE 0mm 100%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Hạ Long

Chủ nhật

Dự báo ngày 23-11-2014
nhiều mây

Nhiều Mây

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 3.11mps 93º
 • Độ ẩm: 99%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 76%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 24-11-2014
nhiều mây

Nhiều Mây

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.61mps 128º
 • Độ ẩm: 95%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 76%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 25-11-2014
mây rải rác

Mây Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.51mps 352º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 36%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 26-11-2014
quang mây

Quang Mây

22ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 3.84mps 71º
 • Độ ẩm: 97%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 27-11-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 3.04mps 86º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 49%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 28-11-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 3.44mps 89º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 35%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 29-11-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 3.53mps 138º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 53%
 • Áp suất: 1013mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 30-11-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 9.38mps 14º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 01-12-2014
quang mây

Quang Mây

16ºC
 • Cao nhất: 16ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 4.87mps 18º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 26%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 02-12-2014
quang mây

Quang Mây

17ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 2.75mps 29º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 03-12-2014
quang mây

Quang Mây

18ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 4.06mps 355º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 45%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 04-12-2014
quang mây

Quang Mây

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 4.4mps 360º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 05-12-2014
quang mây

Quang Mây

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 2.11mps 19º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 74%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 06-12-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 2.09mps 10º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 91%
 • Áp suất: 1012mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 07-12-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 1.72mps 30º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1012mbar
Xem thêm