Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Hạ Long. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.


 • Thời tiết Hiện tại Thứ 7 (26-07-2014)

  Mặt trời mọc: 05:23am Mặt trời lặn: 06:33pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.951111 Kinh độ: 107.080002

  mây rải rác
  31ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 29ºC

  Cập nhật lúc 06:02

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.23mps
  • Hướng gió: 170º S
  • Độ ẩm: 97%
  • Độ che phủ: 44%
  • Áp suất: 1017mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 7 (26-07-2014)

  Mặt trời mọc: 05:23am Mặt trời lặn: 06:33pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.951111 Kinh độ: 107.080002

  nhiều mây
  31ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 29ºC

  Cập nhật lúc 06:02

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.83mps
  • Hướng gió: 149º SSE
  • Độ ẩm: 96%
  • Độ che phủ: 80%
  • Áp suất: 1019mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 7 (26-07-2014)

  Mặt trời mọc: 05:23am Mặt trời lặn: 06:33pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.951111 Kinh độ: 107.080002

  mây rải rác
  31ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 29ºC

  Cập nhật lúc 06:02

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.65mps
  • Hướng gió: 156º SSE
  • Độ ẩm: 97%
  • Độ che phủ: 44%
  • Áp suất: 1017mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 7 (26-07-2014)

  Mặt trời mọc: 05:23am Mặt trời lặn: 06:33pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.951111 Kinh độ: 107.080002

  mưa vừa
  27ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 29ºC

  Cập nhật lúc 06:02

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 5.5mm
  • Sức gió: 1.43mps
  • Hướng gió: 166º SSE
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 76%
  • Áp suất: 1020mb
 • Thời tiết Tối Thứ 7 (27-07-2014)

  Mặt trời mọc: 05:23am Mặt trời lặn: 06:33pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.951111 Kinh độ: 107.080002

  mưa vừa
  24ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 29ºC

  Cập nhật lúc 06:02

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 11.5mm
  • Sức gió: 1.06mps
  • Hướng gió: 280º W
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1019mb
 • Cập nhật lúc 06:02
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây rải rác 31ºC 44% 4.23mps 170º S 0mm 97%
  6:00 nhiều mây 31ºC 68% 3.82mps 162º SSE 0mm 98%
  9:00 nhiều mây 31ºC 80% 1.83mps 149º SSE 0mm 96%
  12:00 mây rải rác 31ºC 36% 2.56mps 128º SE 0mm 96%
  15:00 mây rải rác 31ºC 44% 3.65mps 156º SSE 0mm 97%
  18:00 mưa rải rác 29ºC 76% 3.02mps 190º S 1mm 100%
  21:00 mưa vừa 27ºC 76% 1.43mps 166º SSE 5.5mm 100%
  24:00 mưa vừa 25ºC 76% 0.46mps 4º N 7.5mm 100%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Hạ Long

Thứ 6

Dự báo ngày 25-07-2014
ít mây

ít Mây

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 2.38mps 142º
 • Độ ẩm: 99%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 26-07-2014
mây rải rác

Mây Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 3.23mps 99º
 • Độ ẩm: 89%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 32%
 • Áp suất: 1014mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 27-07-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.61mps 64º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 88%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 28-07-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 1.55mps 128º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 80%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 29-07-2014
ít mây

ít Mây

29ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 1.61mps 38º
 • Độ ẩm: 98%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 30-07-2014
quang mây

Quang Mây

30ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 0.98mps 80º
 • Độ ẩm: 96%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 31-07-2014
mưa to

Mưa To

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 8.33mps 26º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 44%
 • Áp suất: 999mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 01-08-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 8.88mps 37º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 22%
 • Áp suất: 997mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 02-08-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 6.66mps 24º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 34%
 • Áp suất: 997mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 03-08-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 3.75mps 358º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 19%
 • Áp suất: 998mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 04-08-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 2.69mps 358º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 999mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 05-08-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 2.58mps 204º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 997mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 06-08-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 1.23mps 267º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 3%
 • Áp suất: 997mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 07-08-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 0.18mps 194º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1000mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 08-08-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 2.19mps 260º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 1002mbar
Xem thêm