Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Hạ Long. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.


 • Thời tiết Hiện tại Thứ 5 (01-10-2014)

  Mặt trời mọc: 05:42am Mặt trời lặn: 05:39pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.951111 Kinh độ: 107.080002

  nhiều mây
  28ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 00:44

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.2mps
  • Hướng gió: 213º SSW
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 36%
  • Áp suất: 1024mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 5 (02-10-2014)

  Mặt trời mọc: 05:42am Mặt trời lặn: 05:39pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.951111 Kinh độ: 107.080002

  quang mây
  28ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 00:44

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.56mps
  • Hướng gió: 274º W
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1023mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 5 (02-10-2014)

  Mặt trời mọc: 05:42am Mặt trời lặn: 05:39pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.951111 Kinh độ: 107.080002

  quang mây
  28ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 00:44

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.11mps
  • Hướng gió: 315º NW
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1025mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 5 (02-10-2014)

  Mặt trời mọc: 05:42am Mặt trời lặn: 05:39pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.951111 Kinh độ: 107.080002

  quang mây
  28ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 00:44

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.58mps
  • Hướng gió: 234º SW
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1020mb
 • Thời tiết Tối Thứ 5 (02-10-2014)

  Mặt trời mọc: 05:42am Mặt trời lặn: 05:39pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.951111 Kinh độ: 107.080002

  quang mây
  29ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 00:44

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.5mps
  • Hướng gió: 131º SE
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1023mb
 • Cập nhật lúc 00:44
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 nhiều mây 28ºC 56% 2.01mps 175º S 0mm 100%
  6:00 mây rải rác 28ºC 36% 2.2mps 213º SSW 0mm 100%
  9:00 quang mây 28ºC 0% 2.56mps 274º W 0mm 100%
  12:00 quang mây 28ºC 0% 3.26mps 300º WNW 0mm 100%
  15:00 quang mây 28ºC 0% 3.11mps 315º NW 0mm 100%
  18:00 quang mây 28ºC 0% 1.91mps 302º WNW 0mm 100%
  21:00 quang mây 28ºC 0% 0.58mps 234º SW 0mm 100%
  24:00 quang mây 29ºC 0% 0.26mps 15º NNE 0mm 100%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Hạ Long

Thứ 4

Dự báo ngày 01-10-2014
mây rải rác

Mây Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 1.76mps 203º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 48%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 02-10-2014
ít mây

ít Mây

29ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.36mps 298º
 • Độ ẩm: 88%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 03-10-2014
quang mây

Quang Mây

29ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.26mps 4º
 • Độ ẩm: 93%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 04-10-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.92mps 33º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 35%
 • Áp suất: 1009mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 05-10-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 7.95mps 38º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 52%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 06-10-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 10.62mps 19º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 7%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 07-10-2014
mưa rất to

Mưa Rất To

20ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 12.71mps 14º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 96%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 08-10-2014
mưa to

Mưa To

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 15.73mps 25º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 09-10-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

19ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 11.48mps 18º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 10-10-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 6.11mps 20º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 71%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 11-10-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 3.54mps 27º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 1%
 • Áp suất: 1009mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 12-10-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 6.42mps 17º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 6%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 13-10-2014
mưa to

Mưa To

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 10.71mps 19º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 68%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 14-10-2014
mưa to

Mưa To

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 6.82mps 69º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 31%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 15-10-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 10.29mps 30º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 37%
 • Áp suất: 1013mbar
Xem thêm