Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Hạ Long. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Chủ nhật (16-01-2018)

  Mặt trời mọc: 10:22am Mặt trời lặn: 12:10am

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: -29.5046 Kinh độ: 28.2712

  mưa rải rác
  21ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 10ºC

  Cập nhật lúc 21:42

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.5475mm
  • Sức gió: 1.36mps
  • Hướng gió: 303º WNW
  • Độ ẩm: 45%
  • Độ che phủ: 8%
  • Áp suất: 782mb
 • Thời tiết Sáng Chủ nhật (17-01-2018)

  Mặt trời mọc: 10:22am Mặt trời lặn: 12:10am

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: -29.5046 Kinh độ: 28.2712

  mưa rải rác
  10ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 10ºC

  Cập nhật lúc 21:42

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.305mm
  • Sức gió: 0.96mps
  • Hướng gió: 100º E
  • Độ ẩm: 93%
  • Độ che phủ: 80%
  • Áp suất: 784mb
 • Thời tiết Trưa Chủ nhật (17-01-2018)

  Mặt trời mọc: 10:22am Mặt trời lặn: 12:10am

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: -29.5046 Kinh độ: 28.2712

  mây dày đặc
  8ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 10ºC

  Cập nhật lúc 21:42

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.96mps
  • Hướng gió: 52º NE
  • Độ ẩm: 93%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 782mb
 • Thời tiết Chiều Chủ nhật (17-01-2018)

  Mặt trời mọc: 10:22am Mặt trời lặn: 12:10am

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: -29.5046 Kinh độ: 28.2712

  ít mây
  22ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 10ºC

  Cập nhật lúc 21:42

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.22mps
  • Hướng gió: 290º WNW
  • Độ ẩm: 49%
  • Độ che phủ: 20%
  • Áp suất: 783mb
 • Thời tiết Tối Chủ nhật (17-01-2018)

  Mặt trời mọc: 10:22am Mặt trời lặn: 12:10am

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: -29.5046 Kinh độ: 28.2712

  mưa rải rác
  21ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 10ºC

  Cập nhật lúc 21:42

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.55mm
  • Sức gió: 0.76mps
  • Hướng gió: 223º SW
  • Độ ẩm: 45%
  • Độ che phủ: 36%
  • Áp suất: 781mb
 • Cập nhật lúc 21:42
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 16ºC 32% 1.22mps 61º ENE 1.335mm 70%
  6:00 mưa rải rác 11ºC 36% 1.16mps 168º SSE 2.6375mm 93%
  9:00 mưa rải rác 10ºC 80% 0.96mps 100º E 0.305mm 93%
  12:00 mây rải rác 9ºC 44% 0.86mps 77º ENE 0mm 96%
  15:00 mây dày đặc 8ºC 92% 0.96mps 52º NE 0mm 93%
  18:00 nhiều mây 15ºC 80% 0.96mps 45º NE 0mm 74%
  21:00 ít mây 22ºC 20% 1.22mps 290º WNW 0mm 49%
  24:00 mưa rải rác 17ºC 8% 0.83mps 206º SSW 1.62mm 73%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Hạ Long

Thứ 3

Dự báo ngày 16-01-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 10ºC
 • Sức gió: 1.36mps 303º
 • Độ ẩm: 45%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 782mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 17-01-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 8ºC
 • Sức gió: 1.22mps 290º
 • Độ ẩm: 49%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 783mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 18-01-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

18ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 8ºC
 • Sức gió: 1.27mps 309º
 • Độ ẩm: 72%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 783mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 19-01-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

19ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 6ºC
 • Sức gió: 1.8mps 332º
 • Độ ẩm: 50%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 782mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 20-01-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 7ºC
 • Sức gió: 0.76mps 257º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 16%
 • Áp suất: 814mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 21-01-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 11ºC
 • Sức gió: 1.11mps 335º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 28%
 • Áp suất: 814mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 22-01-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 11ºC
 • Sức gió: 2.1mps 296º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 5%
 • Áp suất: 813mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 23-01-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 7ºC
 • Sức gió: 2.57mps 266º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 21%
 • Áp suất: 811mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 24-01-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 7ºC
 • Sức gió: 1.86mps 249º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 1%
 • Áp suất: 810mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 25-01-2018
quang mây

Quang Mây

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 6ºC
 • Sức gió: 2.36mps 257º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 11%
 • Áp suất: 811mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 26-01-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 11ºC
 • Sức gió: 2.43mps 249º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 811mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 27-01-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 7ºC
 • Sức gió: 3.74mps 277º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 39%
 • Áp suất: 809mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 28-01-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 8ºC
 • Sức gió: 1.64mps 269º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 11%
 • Áp suất: 809mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 29-01-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 11ºC
 • Sức gió: 4.26mps 290º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 808mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 30-01-2018
quang mây

Quang Mây

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 3ºC
 • Sức gió: 2.9mps 233º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 810mbar
Xem thêm