Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Hạ Long. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 6 (30-01-2015)

  Mặt trời mọc: 06:29am Mặt trời lặn: 05:40pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.951111 Kinh độ: 107.080002

  mưa rải rác
  17ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 17ºC

  Thấp nhất: 15ºC

  Cập nhật lúc 12:45

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 10.7mps
  • Hướng gió: 59º ENE
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 76%
  • Áp suất: 1033mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 6 (30-01-2015)

  Mặt trời mọc: 06:29am Mặt trời lặn: 05:40pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.951111 Kinh độ: 107.080002

  mây dày đặc
  17ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 17ºC

  Thấp nhất: 15ºC

  Cập nhật lúc 12:45

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 6.66mps
  • Hướng gió: 64º ENE
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 1027mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 6 (30-01-2015)

  Mặt trời mọc: 06:29am Mặt trời lặn: 05:40pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.951111 Kinh độ: 107.080002

  mây dày đặc
  16ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 17ºC

  Thấp nhất: 15ºC

  Cập nhật lúc 12:45

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 6.09mps
  • Hướng gió: 59º ENE
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1029mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 6 (31-01-2015)

  Mặt trời mọc: 06:29am Mặt trời lặn: 05:40pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.951111 Kinh độ: 107.080002

  nhiều mây
  15ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 17ºC

  Thấp nhất: 15ºC

  Cập nhật lúc 12:45

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 6.22mps
  • Hướng gió: 61º ENE
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 76%
  • Áp suất: 1028mb
 • Thời tiết Tối Thứ 6 (31-01-2015)

  Mặt trời mọc: 06:29am Mặt trời lặn: 05:40pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.951111 Kinh độ: 107.080002

  mưa rải rác
  16ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 17ºC

  Thấp nhất: 15ºC

  Cập nhật lúc 12:45

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.5mm
  • Sức gió: 6.76mps
  • Hướng gió: 63º ENE
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 44%
  • Áp suất: 1030mb
 • Cập nhật lúc 12:45
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 17ºC 88% 5.98mps 58º ENE 0.25mm 100%
  6:00 nhiều mây 17ºC 80% 6.52mps 65º ENE 0mm 100%
  9:00 mây dày đặc 17ºC 88% 6.66mps 64º ENE 0mm 100%
  12:00 mây dày đặc 16ºC 92% 6.34mps 62º ENE 0mm 100%
  15:00 mây dày đặc 16ºC 92% 6.09mps 59º ENE 0mm 100%
  18:00 mây dày đặc 15ºC 92% 6.17mps 59º ENE 0mm 100%
  21:00 nhiều mây 15ºC 76% 6.22mps 61º ENE 0mm 100%
  24:00 nhiều mây 15ºC 64% 6.31mps 60º ENE 0mm 100%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Hạ Long

Thứ 5

Dự báo ngày 01-01-1970

0ºC
 • Cao nhất: 0ºC
 • Thấp nhất: 0ºC
 • Sức gió: mps º
 • Độ ẩm: %
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: %
 • Áp suất: 0mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 01-01-1970

0ºC
 • Cao nhất: 0ºC
 • Thấp nhất: 0ºC
 • Sức gió: mps º
 • Độ ẩm: %
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: %
 • Áp suất: 0mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 01-01-1970

0ºC
 • Cao nhất: 0ºC
 • Thấp nhất: 0ºC
 • Sức gió: mps º
 • Độ ẩm: %
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: %
 • Áp suất: 0mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 01-01-1970

0ºC
 • Cao nhất: 0ºC
 • Thấp nhất: 0ºC
 • Sức gió: mps º
 • Độ ẩm: %
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: %
 • Áp suất: 0mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 01-01-1970

0ºC
 • Cao nhất: 0ºC
 • Thấp nhất: 0ºC
 • Sức gió: mps º
 • Độ ẩm: %
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: %
 • Áp suất: 0mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 01-01-1970

0ºC
 • Cao nhất: 0ºC
 • Thấp nhất: 0ºC
 • Sức gió: mps º
 • Độ ẩm: %
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: %
 • Áp suất: 0mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 01-01-1970

0ºC
 • Cao nhất: 0ºC
 • Thấp nhất: 0ºC
 • Sức gió: mps º
 • Độ ẩm: %
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: %
 • Áp suất: 0mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 01-01-1970

0ºC
 • Cao nhất: 0ºC
 • Thấp nhất: 0ºC
 • Sức gió: mps º
 • Độ ẩm: %
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: %
 • Áp suất: 0mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 01-01-1970

0ºC
 • Cao nhất: 0ºC
 • Thấp nhất: 0ºC
 • Sức gió: mps º
 • Độ ẩm: %
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: %
 • Áp suất: 0mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 01-01-1970

0ºC
 • Cao nhất: 0ºC
 • Thấp nhất: 0ºC
 • Sức gió: mps º
 • Độ ẩm: %
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: %
 • Áp suất: 0mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 01-01-1970

0ºC
 • Cao nhất: 0ºC
 • Thấp nhất: 0ºC
 • Sức gió: mps º
 • Độ ẩm: %
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: %
 • Áp suất: 0mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 01-01-1970

0ºC
 • Cao nhất: 0ºC
 • Thấp nhất: 0ºC
 • Sức gió: mps º
 • Độ ẩm: %
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: %
 • Áp suất: 0mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 01-01-1970

0ºC
 • Cao nhất: 0ºC
 • Thấp nhất: 0ºC
 • Sức gió: mps º
 • Độ ẩm: %
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: %
 • Áp suất: 0mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 01-01-1970

0ºC
 • Cao nhất: 0ºC
 • Thấp nhất: 0ºC
 • Sức gió: mps º
 • Độ ẩm: %
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: %
 • Áp suất: 0mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 01-01-1970

0ºC
 • Cao nhất: 0ºC
 • Thấp nhất: 0ºC
 • Sức gió: mps º
 • Độ ẩm: %
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: %
 • Áp suất: 0mbar
Xem thêm