Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Hạ Long. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (16-12-2019)

  Mặt trời mọc: 10:01am Mặt trời lặn: 12:03am

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: -29.5046 Kinh độ: 28.2712

  trời quang mây
  2ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 19ºC

  Thấp nhất: 2ºC

  Cập nhật lúc 08:41

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.22mps
  • Hướng gió: 264º W
  • Độ ẩm: 31%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1020mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (16-12-2019)

  Mặt trời mọc: 10:01am Mặt trời lặn: 12:03am

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: -29.5046 Kinh độ: 28.2712

  trời quang mây
  12ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 19ºC

  Thấp nhất: 2ºC

  Cập nhật lúc 08:41

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.44mps
  • Hướng gió: 293º WNW
  • Độ ẩm: 16%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1020mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (16-12-2019)

  Mặt trời mọc: 10:01am Mặt trời lặn: 12:03am

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: -29.5046 Kinh độ: 28.2712

  trời quang mây
  19ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 19ºC

  Thấp nhất: 2ºC

  Cập nhật lúc 08:41

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 7.32mps
  • Hướng gió: 281º W
  • Độ ẩm: 15%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1014mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (17-12-2019)

  Mặt trời mọc: 10:01am Mặt trời lặn: 12:03am

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: -29.5046 Kinh độ: 28.2712

  trời quang mây
  11ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 19ºC

  Thấp nhất: 2ºC

  Cập nhật lúc 08:41

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.05mps
  • Hướng gió: 280º W
  • Độ ẩm: 29%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1016mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (17-12-2019)

  Mặt trời mọc: 10:01am Mặt trời lặn: 12:03am

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: -29.5046 Kinh độ: 28.2712

  trời quang mây
  7ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 19ºC

  Thấp nhất: 2ºC

  Cập nhật lúc 08:41

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.19mps
  • Hướng gió: 274º W
  • Độ ẩm: 28%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1016mb
 • Cập nhật lúc 08:41
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 trời quang mây 3ºC 0% 1.25mps 258º WSW 0mm 35%
  6:00 trời quang mây 2ºC 0% 1.35mps 264º W 0mm 30%
  9:00 trời quang mây 12ºC 0% 1.44mps 293º WNW 0mm 16%
  12:00 trời quang mây 18ºC 0% 5.87mps 277º W 0mm 13%
  15:00 trời quang mây 19ºC 0% 7.32mps 281º W 0mm 15%
  18:00 trời quang mây 18ºC 0% 7.34mps 289º WNW 0mm 17%
  21:00 trời quang mây 11ºC 0% 3.05mps 280º W 0mm 29%
  24:00 trời quang mây 9ºC 0% 2.54mps 278º W 0mm 30%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Hạ Long

Thứ 2

Dự báo ngày 16-12-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

18ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 2ºC
 • Sức gió: 5.87mps 277º
 • Độ ẩm: 13%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 17-12-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

20ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 7ºC
 • Sức gió: 8.52mps 284º
 • Độ ẩm: 24%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 18-12-2019
mưa to

Mưa To

18ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 9ºC
 • Sức gió: 11.97mps 307º
 • Độ ẩm: 51%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 19-12-2019
mây rải rác

Mây Rải Rác

18ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 6ºC
 • Sức gió: 8.62mps 292º
 • Độ ẩm: 26%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 44%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 20-12-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

21ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 7ºC
 • Sức gió: 6.39mps 287º
 • Độ ẩm: 18%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 21-12-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

23ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 9ºC
 • Sức gió: 9.05mps 297º
 • Độ ẩm: 24%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1012mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 22-12-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

23ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 11ºC
 • Sức gió: 5.67mps 283º
 • Độ ẩm: 27%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 39%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 23-12-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

22ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 10ºC
 • Sức gió: 3.8mps 271º
 • Độ ẩm: 34%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 24-12-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 11ºC
 • Sức gió: 7.72mps 295º
 • Độ ẩm: 44%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 25-12-2019
mưa to

Mưa To

13ºC
 • Cao nhất: 14ºC
 • Thấp nhất: 9ºC
 • Sức gió: 4.76mps 278º
 • Độ ẩm: 83%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 26-12-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

18ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 8ºC
 • Sức gió: 8.54mps 316º
 • Độ ẩm: 54%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 45%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 27-12-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 8ºC
 • Sức gió: 9.13mps 321º
 • Độ ẩm: 35%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 28-12-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

21ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 8ºC
 • Sức gió: 8.1mps 307º
 • Độ ẩm: 42%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 13%
 • Áp suất: 1009mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 29-12-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

22ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 9ºC
 • Sức gió: 4.35mps 301º
 • Độ ẩm: 33%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 30-12-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

23ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 11ºC
 • Sức gió: 5.97mps 311º
 • Độ ẩm: 32%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1008mbar
Xem thêm