Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Hạ Long. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.


 • Thời tiết Hiện tại Thứ 5 (18-09-2014)

  Mặt trời mọc: 05:39am Mặt trời lặn: 05:52pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.951111 Kinh độ: 107.080002

  mưa vừa
  30ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 02:02

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 3mm
  • Sức gió: 8.42mps
  • Hướng gió: 152º SSE
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 64%
  • Áp suất: 1020mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 5 (18-09-2014)

  Mặt trời mọc: 05:39am Mặt trời lặn: 05:52pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.951111 Kinh độ: 107.080002

  mưa vừa
  25ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 02:02

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 5mm
  • Sức gió: 2.92mps
  • Hướng gió: 27º NNE
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 80%
  • Áp suất: 1017mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 5 (18-09-2014)

  Mặt trời mọc: 05:39am Mặt trời lặn: 05:52pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.951111 Kinh độ: 107.080002

  mây dày đặc
  28ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 02:02

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.03mps
  • Hướng gió: 123º ESE
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1017mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 5 (18-09-2014)

  Mặt trời mọc: 05:39am Mặt trời lặn: 05:52pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.951111 Kinh độ: 107.080002

  mây dày đặc
  27ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 02:02

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.22mps
  • Hướng gió: 97º E
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1016mb
 • Thời tiết Tối Thứ 5 (19-09-2014)

  Mặt trời mọc: 05:39am Mặt trời lặn: 05:52pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.951111 Kinh độ: 107.080002

  nhiều mây
  27ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 02:02

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.82mps
  • Hướng gió: 112º ESE
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 56%
  • Áp suất: 1016mb
 • Cập nhật lúc 02:02
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa vừa 27ºC 76% 4.52mps 150º SSE 6mm 100%
  6:00 mưa vừa 26ºC 92% 2.13mps 123º ESE 6.5mm 100%
  9:00 mưa vừa 25ºC 80% 2.92mps 27º NNE 5mm 100%
  12:00 nhiều mây 28ºC 56% 2.81mps 71º ENE 0mm 100%
  15:00 mây dày đặc 28ºC 92% 3.03mps 123º ESE 0mm 100%
  18:00 mây dày đặc 28ºC 88% 2.5mps 118º ESE 0mm 100%
  21:00 mây dày đặc 27ºC 92% 3.22mps 97º E 0mm 100%
  24:00 mây rải rác 27ºC 48% 3.11mps 102º ESE 0mm 100%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Hạ Long

Thứ 4

Dự báo ngày 17-09-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 5.82mps 156º
 • Độ ẩm: 98%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 68%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 18-09-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.81mps 72º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 56%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 19-09-2014
nhiều mây

Nhiều Mây

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 2.06mps 186º
 • Độ ẩm: 97%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 68%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 20-09-2014
mây rải rác

Mây Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 3.02mps 354º
 • Độ ẩm: 97%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 36%
 • Áp suất: 1014mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 21-09-2014
mưa rất to

Mưa Rất To

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 4.78mps 166º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 36%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 22-09-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 5.8mps 141º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 18%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 23-09-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 5.49mps 150º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 24-09-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.62mps 107º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 47%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 25-09-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.65mps 95º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 39%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 26-09-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 3.55mps 165º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 6%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 27-09-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.23mps 82º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 49%
 • Áp suất: 1012mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 28-09-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 4.22mps 46º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 18%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 29-09-2014
quang mây

Quang Mây

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.39mps 52º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 3%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 30-09-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.75mps 70º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 15%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 01-10-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.03mps 138º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 7%
 • Áp suất: 1010mbar
Xem thêm