Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Hạ Long. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 3 (19-02-2019)

  Mặt trời mọc: 10:51am Mặt trời lặn: 11:50pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: -29.5046 Kinh độ: 28.2712

  trời quang mây
  23ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 5ºC

  Thấp nhất: 5ºC

  Cập nhật lúc 17:36

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.1mps
  • Hướng gió: 350º N
  • Độ ẩm: 46%
  • Độ che phủ: 20%
  • Áp suất: 1023mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 3 (19-02-2019)

  Mặt trời mọc: 10:51am Mặt trời lặn: 11:50pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: -29.5046 Kinh độ: 28.2712

  trời quang mây
  12ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 5ºC

  Thấp nhất: 5ºC

  Cập nhật lúc 17:36

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.01mps
  • Hướng gió: 31º NNE
  • Độ ẩm: 47%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 780mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 3 (19-02-2019)

  Mặt trời mọc: 10:51am Mặt trời lặn: 11:50pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: -29.5046 Kinh độ: 28.2712

  trời quang mây
  24ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 5ºC

  Thấp nhất: 5ºC

  Cập nhật lúc 17:36

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.25mps
  • Hướng gió: 237º WSW
  • Độ ẩm: 24%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 778mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 3 (20-02-2019)

  Mặt trời mọc: 10:51am Mặt trời lặn: 11:50pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: -29.5046 Kinh độ: 28.2712

  trời quang mây
  14ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 5ºC

  Thấp nhất: 5ºC

  Cập nhật lúc 17:36

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.31mps
  • Hướng gió: 276º W
  • Độ ẩm: 39%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 778mb
 • Thời tiết Tối Thứ 3 (20-02-2019)

  Mặt trời mọc: 10:51am Mặt trời lặn: 11:50pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: -29.5046 Kinh độ: 28.2712

  trời quang mây
  5ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 5ºC

  Thấp nhất: 5ºC

  Cập nhật lúc 17:36

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.61mps
  • Hướng gió: 44º NE
  • Độ ẩm: 69%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 778mb
 • Cập nhật lúc 17:36
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 trời quang mây 3ºC 0% 1.66mps 102º ESE 0mm 74%
  6:00 trời quang mây 0ºC 0% 0.96mps 58º ENE 0mm 77%
  9:00 trời quang mây 12ºC 0% 1.01mps 31º NNE 0mm 47%
  12:00 trời quang mây 22ºC 0% 1.26mps 249º WSW 0mm 27%
  15:00 trời quang mây 24ºC 0% 1.25mps 237º WSW 0mm 24%
  18:00 mây rải rác 23ºC 32% 1.52mps 252º WSW 0mm 23%
  21:00 trời quang mây 14ºC 0% 1.31mps 276º W 0mm 39%
  24:00 trời quang mây 7ºC 0% 1.07mps 275º W 0mm 63%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Hạ Long

Thứ 2

Dự báo ngày 18-02-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

5ºC
 • Cao nhất: 5ºC
 • Thấp nhất: 5ºC
 • Sức gió: 0.92mps 166º
 • Độ ẩm: 70%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 780mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 19-02-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

22ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 0ºC
 • Sức gió: 1.26mps 250º
 • Độ ẩm: 27%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 780mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 20-02-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

24ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 6ºC
 • Sức gió: 2.47mps 281º
 • Độ ẩm: 24%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 779mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 21-02-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

24ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 3ºC
 • Sức gió: 2.22mps 294º
 • Độ ẩm: 18%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 782mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 22-02-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 3.55mps 298º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 64%
 • Áp suất: 775mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 23-02-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 3ºC
 • Sức gió: 2mps 269º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 94%
 • Áp suất: 775mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 24-02-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 7ºC
 • Sức gió: 1.66mps 293º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 45%
 • Áp suất: 774mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 25-02-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 4ºC
 • Sức gió: 1.28mps 256º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 47%
 • Áp suất: 774mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 26-02-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 6ºC
 • Sức gió: 1.25mps 269º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 41%
 • Áp suất: 776mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 27-02-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 8ºC
 • Sức gió: 1.32mps 290º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 23%
 • Áp suất: 776mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 28-02-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

16ºC
 • Cao nhất: 16ºC
 • Thấp nhất: 7ºC
 • Sức gió: 1.41mps 312º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 53%
 • Áp suất: 776mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 01-03-2019
mưa to

Mưa To

16ºC
 • Cao nhất: 16ºC
 • Thấp nhất: 5ºC
 • Sức gió: 0.98mps 211º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 16%
 • Áp suất: 775mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 02-03-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

18ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 4ºC
 • Sức gió: 1.27mps 274º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 5%
 • Áp suất: 776mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 03-03-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 4ºC
 • Sức gió: 1.32mps 290º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 30%
 • Áp suất: 774mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 04-03-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 3ºC
 • Sức gió: 1.85mps 294º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 774mbar
Xem thêm