Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Hạ Long. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.


 • Thời tiết Hiện tại Thứ 6 (25-07-2014)

  Mặt trời mọc: 05:23am Mặt trời lặn: 06:33pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.951111 Kinh độ: 107.080002

  quang mây
  30ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 28ºC

  Cập nhật lúc 08:33

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.61mps
  • Hướng gió: 170º S
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1016mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 6 (25-07-2014)

  Mặt trời mọc: 05:23am Mặt trời lặn: 06:33pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.951111 Kinh độ: 107.080002

  quang mây
  30ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 28ºC

  Cập nhật lúc 08:33

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.46mps
  • Hướng gió: 171º S
  • Độ ẩm: 97%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1016mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 6 (25-07-2014)

  Mặt trời mọc: 05:23am Mặt trời lặn: 06:33pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.951111 Kinh độ: 107.080002

  quang mây
  30ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 28ºC

  Cập nhật lúc 08:33

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.91mps
  • Hướng gió: 162º SSE
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1016mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 6 (26-07-2014)

  Mặt trời mọc: 05:23am Mặt trời lặn: 06:33pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.951111 Kinh độ: 107.080002

  mây rải rác
  30ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 28ºC

  Cập nhật lúc 08:33

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.66mps
  • Hướng gió: 152º SSE
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 44%
  • Áp suất: 1018mb
 • Thời tiết Tối Thứ 6 (26-07-2014)

  Mặt trời mọc: 05:23am Mặt trời lặn: 06:33pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.951111 Kinh độ: 107.080002

  mây rải rác
  30ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 28ºC

  Cập nhật lúc 08:33

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.67mps
  • Hướng gió: 103º ESE
  • Độ ẩm: 98%
  • Độ che phủ: 36%
  • Áp suất: 1018mb
 • Cập nhật lúc 08:33
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 quang mây 30ºC 0% 1.61mps 170º S 0mm 100%
  6:00 quang mây 30ºC 0% 2.66mps 158º SSE 0mm 98%
  9:00 quang mây 30ºC 0% 3.46mps 171º S 0mm 97%
  12:00 quang mây 30ºC 0% 4.86mps 166º SSE 0mm 98%
  15:00 quang mây 30ºC 0% 4.91mps 162º SSE 0mm 99%
  18:00 quang mây 30ºC 8% 5.27mps 155º SSE 0mm 99%
  21:00 mây rải rác 30ºC 44% 4.66mps 152º SSE 0mm 99%
  24:00 mây rải rác 30ºC 36% 3.56mps 144º SE 0mm 98%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Hạ Long

Thứ 6

Dự báo ngày 25-07-2014
ít mây

ít Mây

31ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 1.96mps 127º
 • Độ ẩm: 93%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 26-07-2014
ít mây

ít Mây

30ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 4.14mps 93º
 • Độ ẩm: 92%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 1014mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 27-07-2014
mưa to

Mưa To

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.85mps 24º
 • Độ ẩm: 95%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 28-07-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.05mps 86º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 29-07-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 3.91mps 28º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 50%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 30-07-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 3.74mps 71º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 18%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 31-07-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 2.02mps 57º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 32%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 01-08-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 2.7mps 96º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 02-08-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 1.97mps 62º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 23%
 • Áp suất: 1003mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 03-08-2014
mưa to

Mưa To

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 3.17mps 355º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 04-08-2014
mưa to

Mưa To

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.16mps 307º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 91%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 05-08-2014
quang mây

Quang Mây

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 2.38mps 235º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 9%
 • Áp suất: 1000mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 06-08-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 3.41mps 235º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 21%
 • Áp suất: 996mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 07-08-2014
mưa to

Mưa To

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 1.58mps 255º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 36%
 • Áp suất: 998mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 08-08-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 5.77mps 346º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 32%
 • Áp suất: 998mbar
Xem thêm