Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Hạ Long. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 3 (23-04-2019)

  Mặt trời mọc: 11:29am Mặt trời lặn: 10:40pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: -29.5046 Kinh độ: 28.2712

  mưa rải rác
  14ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 6ºC

  Thấp nhất: 6ºC

  Cập nhật lúc 18:58

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.1mps
  • Hướng gió: 360º N
  • Độ ẩm: 82%
  • Độ che phủ: 75%
  • Áp suất: 1024mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 3 (23-04-2019)

  Mặt trời mọc: 11:29am Mặt trời lặn: 10:40pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: -29.5046 Kinh độ: 28.2712

  mưa vừa
  5ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 6ºC

  Thấp nhất: 6ºC

  Cập nhật lúc 18:58

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 10.812mm
  • Sức gió: 2.31mps
  • Hướng gió: 115º ESE
  • Độ ẩm: 93%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1023mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 3 (23-04-2019)

  Mặt trời mọc: 11:29am Mặt trời lặn: 10:40pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: -29.5046 Kinh độ: 28.2712

  mưa rải rác
  10ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 6ºC

  Thấp nhất: 6ºC

  Cập nhật lúc 18:58

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.376mm
  • Sức gió: 2.55mps
  • Hướng gió: 54º NE
  • Độ ẩm: 73%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1020mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 3 (24-04-2019)

  Mặt trời mọc: 11:29am Mặt trời lặn: 10:40pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: -29.5046 Kinh độ: 28.2712

  mưa rải rác
  8ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 6ºC

  Thấp nhất: 6ºC

  Cập nhật lúc 18:58

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 2.688mm
  • Sức gió: 1.52mps
  • Hướng gió: 78º ENE
  • Độ ẩm: 89%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1021mb
 • Thời tiết Tối Thứ 3 (24-04-2019)

  Mặt trời mọc: 11:29am Mặt trời lặn: 10:40pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: -29.5046 Kinh độ: 28.2712

  mưa vừa
  7ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 6ºC

  Thấp nhất: 6ºC

  Cập nhật lúc 18:58

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 4.25mm
  • Sức gió: 2.53mps
  • Hướng gió: 45º NE
  • Độ ẩm: 95%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1022mb
 • Cập nhật lúc 18:58
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 6ºC 100% 2.72mps 111º ESE 0.188mm 91%
  6:00 mưa vừa 6ºC 100% 1.17mps 53º NE 3.438mm 93%
  9:00 mưa vừa 5ºC 100% 2.31mps 115º ESE 10.812mm 93%
  12:00 mưa rải rác 7ºC 100% 2.14mps 63º ENE 2.312mm 84%
  15:00 mưa rải rác 10ºC 100% 2.55mps 54º NE 0.376mm 73%
  18:00 mưa rải rác 10ºC 100% 2.19mps 51º NE 0.75mm 79%
  21:00 mưa rải rác 8ºC 100% 1.52mps 78º ENE 2.688mm 89%
  24:00 mưa vừa 8ºC 100% 2.03mps 36º NE 3.25mm 91%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Hạ Long

Thứ 2

Dự báo ngày 22-04-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

6ºC
 • Cao nhất: 6ºC
 • Thấp nhất: 6ºC
 • Sức gió: 3.76mps 113º
 • Độ ẩm: 90%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 23-04-2019
mưa to

Mưa To

7ºC
 • Cao nhất: 10ºC
 • Thấp nhất: 5ºC
 • Sức gió: 2.14mps 64º
 • Độ ẩm: 84%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 24-04-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

12ºC
 • Cao nhất: 12ºC
 • Thấp nhất: 6ºC
 • Sức gió: 5.2mps 330º
 • Độ ẩm: 69%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 55%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 25-04-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

13ºC
 • Cao nhất: 14ºC
 • Thấp nhất: 5ºC
 • Sức gió: 6.45mps 312º
 • Độ ẩm: 53%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 31%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 26-04-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

14ºC
 • Cao nhất: 16ºC
 • Thấp nhất: 4ºC
 • Sức gió: 1.73mps 253º
 • Độ ẩm: 39%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 27-04-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

16ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 5ºC
 • Sức gió: 1.93mps 295º
 • Độ ẩm: 30%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1018mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 28-04-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

16ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 5ºC
 • Sức gió: 1.51mps 172º
 • Độ ẩm: 26%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 29-04-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

15ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 6ºC
 • Sức gió: 2.35mps 287º
 • Độ ẩm: 42%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1027mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 30-04-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

17ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 7ºC
 • Sức gió: 0.26mps 287º
 • Độ ẩm: 33%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1026mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 01-05-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

17ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 6ºC
 • Sức gió: 2.01mps 305º
 • Độ ẩm: 22%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1024mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 02-05-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

17ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 6ºC
 • Sức gió: 2.76mps 300º
 • Độ ẩm: 20%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 03-05-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

18ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 7ºC
 • Sức gió: 5.45mps 285º
 • Độ ẩm: 21%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 04-05-2019
nhiều mây

Nhiều Mây

17ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 5ºC
 • Sức gió: 6.35mps 282º
 • Độ ẩm: 24%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 69%
 • Áp suất: 1022mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 05-05-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

8ºC
 • Cao nhất: 8ºC
 • Thấp nhất: 3ºC
 • Sức gió: 5.82mps 333º
 • Độ ẩm: 85%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 45%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 06-05-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

12ºC
 • Cao nhất: 12ºC
 • Thấp nhất: 3ºC
 • Sức gió: 1.87mps 65º
 • Độ ẩm: 43%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 7%
 • Áp suất: 1026mbar
Xem thêm