Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Hạ Long. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.


 • Thời tiết Hiện tại Thứ 4 (03-09-2014)

  Mặt trời mọc: 05:35am Mặt trời lặn: 06:06pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.951111 Kinh độ: 107.080002

  mưa rải rác
  26ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 11:31

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 3mm
  • Sức gió: 1.84mps
  • Hướng gió: 222º SW
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 24%
  • Áp suất: 1024mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 4 (03-09-2014)

  Mặt trời mọc: 05:35am Mặt trời lặn: 06:06pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.951111 Kinh độ: 107.080002

  quang mây
  27ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 11:31

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.36mps
  • Hướng gió: 206º SSW
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1021mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 4 (03-09-2014)

  Mặt trời mọc: 05:35am Mặt trời lặn: 06:06pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.951111 Kinh độ: 107.080002

  quang mây
  28ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 11:31

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.9mps
  • Hướng gió: 176º S
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1021mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 4 (04-09-2014)

  Mặt trời mọc: 05:35am Mặt trời lặn: 06:06pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.951111 Kinh độ: 107.080002

  quang mây
  28ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 11:31

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.67mps
  • Hướng gió: 220º SW
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1019mb
 • Thời tiết Tối Thứ 4 (04-09-2014)

  Mặt trời mọc: 05:35am Mặt trời lặn: 06:06pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.951111 Kinh độ: 107.080002

  mưa vừa
  27ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 11:31

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 4mm
  • Sức gió: 1.63mps
  • Hướng gió: 215º SW
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 80%
  • Áp suất: 1021mb
 • Cập nhật lúc 11:31
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 26ºC 24% 1.84mps 222º SW 3mm 100%
  6:00 quang mây 27ºC 0% 2.05mps 238º WSW 0mm 100%
  9:00 quang mây 27ºC 0% 1.36mps 206º SSW 0mm 100%
  12:00 quang mây 28ºC 0% 1.97mps 154º SSE 0mm 100%
  15:00 quang mây 28ºC 0% 2.9mps 176º S 0mm 100%
  18:00 quang mây 28ºC 0% 3.21mps 213º SSW 0mm 100%
  21:00 quang mây 28ºC 0% 2.67mps 220º SW 0mm 100%
  24:00 nhiều mây 28ºC 64% 2.4mps 203º SSW 0mm 100%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Hạ Long

Thứ 4

Dự báo ngày 03-09-2014
nhiều mây

Nhiều Mây

28ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 1.21mps 190º
 • Độ ẩm: 98%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 76%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 04-09-2014
mây rải rác

Mây Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 1.63mps 192º
 • Độ ẩm: 98%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 48%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 05-09-2014
mây dày đặc

Mây Dày đặc

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 2.37mps 115º
 • Độ ẩm: 97%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 06-09-2014
quang mây

Quang Mây

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.12mps 81º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 6%
 • Áp suất: 1007mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 07-09-2014
quang mây

Quang Mây

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 1.69mps 295º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 08-09-2014
quang mây

Quang Mây

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 1.58mps 319º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 09-09-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 1.57mps 346º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 5%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 10-09-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.18mps 9º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 27%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 11-09-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 5.34mps 54º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 51%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 12-09-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 4.43mps 64º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 52%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 13-09-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.55mps 59º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 28%
 • Áp suất: 1007mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 14-09-2014
mưa to

Mưa To

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.65mps 54º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 50%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 15-09-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.37mps 41º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 36%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 16-09-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 3.52mps 56º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 28%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 17-09-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.79mps 62º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 34%
 • Áp suất: 1009mbar
Xem thêm