Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Hạ Long. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (13-07-2020)

  Mặt trời mọc: 05:18am Mặt trời lặn: 06:36pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.9511 Kinh độ: 107.08

  mưa rải rác
  32ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 17:24

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 6.2mps
  • Hướng gió: 140º SE
  • Độ ẩm: 75%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1003mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (13-07-2020)

  Mặt trời mọc: 05:18am Mặt trời lặn: 06:36pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.9511 Kinh độ: 107.08

  mưa rải rác
  31ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 17:24

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 2.38mm
  • Sức gió: 3.89mps
  • Hướng gió: 153º SSE
  • Độ ẩm: 66%
  • Độ che phủ: 4%
  • Áp suất: 1005mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (13-07-2020)

  Mặt trời mọc: 05:18am Mặt trời lặn: 06:36pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.9511 Kinh độ: 107.08

  trời quang mây
  28ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 17:24

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.91mps
  • Hướng gió: 114º ESE
  • Độ ẩm: 86%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1004mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (14-07-2020)

  Mặt trời mọc: 05:18am Mặt trời lặn: 06:36pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.9511 Kinh độ: 107.08

  mưa rải rác
  27ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 17:24

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.78mm
  • Sức gió: 2.05mps
  • Hướng gió: 135º SE
  • Độ ẩm: 86%
  • Độ che phủ: 72%
  • Áp suất: 1006mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (14-07-2020)

  Mặt trời mọc: 05:18am Mặt trời lặn: 06:36pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.9511 Kinh độ: 107.08

  mưa rải rác
  28ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 17:24

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.21mm
  • Sức gió: 2.16mps
  • Hướng gió: 156º SSE
  • Độ ẩm: 85%
  • Độ che phủ: 30%
  • Áp suất: 1006mb
 • Cập nhật lúc 17:24
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 28ºC 27% 3.33mps 168º SSE 2.63mm 88%
  6:00 mưa vừa 29ºC 7% 3.98mps 172º S 3.14mm 79%
  9:00 mưa rải rác 31ºC 4% 3.89mps 153º SSE 2.38mm 66%
  12:00 trời quang mây 30ºC 0% 4.17mps 137º SE 0mm 71%
  15:00 trời quang mây 28ºC 0% 2.91mps 114º ESE 0mm 86%
  18:00 mây dày đặc 27ºC 85% 2.96mps 102º ESE 0mm 88%
  21:00 mưa rải rác 27ºC 72% 2.05mps 135º SE 0.78mm 86%
  24:00 mưa rải rác 27ºC 46% 1.81mps 158º SSE 0.33mm 88%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Hạ Long

Thứ 2

Dự báo ngày 13-07-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 3.98mps 172º
 • Độ ẩm: 79%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 7%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 14-07-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 3.47mps 167º
 • Độ ẩm: 68%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 3%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 15-07-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 3.7mps 175º
 • Độ ẩm: 78%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 7%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 16-07-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 5.04mps 168º
 • Độ ẩm: 80%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 85%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 17-07-2020
mưa to

Mưa To

29ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 5.32mps 185º
 • Độ ẩm: 85%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 18-07-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 5.77mps 181º
 • Độ ẩm: 73%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1002mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 19-07-2020
mưa to

Mưa To

29ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 4.87mps 202º
 • Độ ẩm: 83%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1001mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 20-07-2020
mưa to

Mưa To

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 6.05mps 188º
 • Độ ẩm: 81%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 21-07-2020
mưa to

Mưa To

27ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 6.51mps 187º
 • Độ ẩm: 85%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 97%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 22-07-2020
mưa to

Mưa To

29ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 5.72mps 185º
 • Độ ẩm: 79%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 14%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 23-07-2020
mưa to

Mưa To

29ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 5.28mps 194º
 • Độ ẩm: 75%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 24-07-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 5.01mps 177º
 • Độ ẩm: 76%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 52%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 25-07-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 4.91mps 170º
 • Độ ẩm: 76%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 69%
 • Áp suất: 1007mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 26-07-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 4.4mps 184º
 • Độ ẩm: 80%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 42%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 27-07-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 3.58mps 163º
 • Độ ẩm: 83%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 1009mbar
Xem thêm