Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Hạ Long. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (22-12-2014)

  Mặt trời mọc: 06:24am Mặt trời lặn: 05:15pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.951111 Kinh độ: 107.080002

  quang mây
  17ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 13ºC

  Thấp nhất: 13ºC

  Cập nhật lúc 01:48

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 11.76mps
  • Hướng gió: 38º NE
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1039mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (22-12-2014)

  Mặt trời mọc: 06:24am Mặt trời lặn: 05:15pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.951111 Kinh độ: 107.080002

  quang mây
  11ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 13ºC

  Thấp nhất: 13ºC

  Cập nhật lúc 01:48

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 6.01mps
  • Hướng gió: 38º NE
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1033mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (22-12-2014)

  Mặt trời mọc: 06:24am Mặt trời lặn: 05:15pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.951111 Kinh độ: 107.080002

  quang mây
  14ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 13ºC

  Thấp nhất: 13ºC

  Cập nhật lúc 01:48

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.86mps
  • Hướng gió: 64º ENE
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1030mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (22-12-2014)

  Mặt trời mọc: 06:24am Mặt trời lặn: 05:15pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.951111 Kinh độ: 107.080002

  quang mây
  13ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 13ºC

  Thấp nhất: 13ºC

  Cập nhật lúc 01:48

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.92mps
  • Hướng gió: 84º E
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1029mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (23-12-2014)

  Mặt trời mọc: 06:24am Mặt trời lặn: 05:15pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.951111 Kinh độ: 107.080002

  quang mây
  12ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 13ºC

  Thấp nhất: 13ºC

  Cập nhật lúc 01:48

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.56mps
  • Hướng gió: 71º ENE
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1028mb
 • Cập nhật lúc 01:48
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 quang mây 13ºC 0% 7.21mps 36º NE 0mm 100%
  6:00 quang mây 12ºC 0% 6.66mps 38º NE 0mm 100%
  9:00 quang mây 11ºC 0% 6.01mps 38º NE 0mm 100%
  12:00 quang mây 13ºC 0% 4.91mps 47º NE 0mm 100%
  15:00 quang mây 14ºC 0% 3.86mps 64º ENE 0mm 100%
  18:00 quang mây 15ºC 0% 3.69mps 80º E 0mm 100%
  21:00 quang mây 13ºC 0% 3.92mps 84º E 0mm 100%
  24:00 quang mây 13ºC 0% 3.81mps 88º E 0mm 100%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Hạ Long

Chủ nhật

Dự báo ngày 21-12-2014
quang mây

Quang Mây

13ºC
 • Cao nhất: 13ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 7.46mps 33º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1033mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 22-12-2014
quang mây

Quang Mây

13ºC
 • Cao nhất: 14ºC
 • Thấp nhất: 11ºC
 • Sức gió: 5.01mps 52º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1033mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 23-12-2014
quang mây

Quang Mây

16ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 2.65mps 21º
 • Độ ẩm: 99%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1029mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 24-12-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

15ºC
 • Cao nhất: 16ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 1.95mps 10º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1029mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 25-12-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

14ºC
 • Cao nhất: 14ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 2.59mps 31º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 26-12-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

15ºC
 • Cao nhất: 15ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 2.35mps 34º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 76%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 27-12-2014
quang mây

Quang Mây

17ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 5.06mps 14º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1024mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 28-12-2014
quang mây

Quang Mây

17ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 11ºC
 • Sức gió: 6.81mps 18º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1026mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 29-12-2014
quang mây

Quang Mây

16ºC
 • Cao nhất: 16ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 5.75mps 25º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 48%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 30-12-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

16ºC
 • Cao nhất: 16ºC
 • Thấp nhất: 11ºC
 • Sức gió: 2.93mps 42º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 9%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 31-12-2014
quang mây

Quang Mây

18ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 11ºC
 • Sức gió: 1.74mps 23º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 01-01-2015
quang mây

Quang Mây

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 11ºC
 • Sức gió: 3.74mps 22º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 02-01-2015
quang mây

Quang Mây

15ºC
 • Cao nhất: 15ºC
 • Thấp nhất: 10ºC
 • Sức gió: 5.65mps 27º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 1028mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 03-01-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

14ºC
 • Cao nhất: 14ºC
 • Thấp nhất: 10ºC
 • Sức gió: 4.83mps 31º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 48%
 • Áp suất: 1031mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 04-01-2015
quang mây

Quang Mây

16ºC
 • Cao nhất: 16ºC
 • Thấp nhất: 8ºC
 • Sức gió: 3.4mps 68º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1023mbar
Xem thêm