Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Hạ Long. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 6 (14-12-2018)

  Mặt trời mọc: 10:01am Mặt trời lặn: 12:02am

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: -29.5046 Kinh độ: 28.2712

  trời quang mây
  30ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 9ºC

  Thấp nhất: 9ºC

  Cập nhật lúc 19:06

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 6.2mps
  • Hướng gió: 340º NNW
  • Độ ẩm: 19%
  • Độ che phủ: 40%
  • Áp suất: 1025mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 6 (14-12-2018)

  Mặt trời mọc: 10:01am Mặt trời lặn: 12:02am

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: -29.5046 Kinh độ: 28.2712

  trời quang mây
  21ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 9ºC

  Thấp nhất: 9ºC

  Cập nhật lúc 19:06

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.27mps
  • Hướng gió: 315º NW
  • Độ ẩm: 17%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 784mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 6 (14-12-2018)

  Mặt trời mọc: 10:01am Mặt trời lặn: 12:02am

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: -29.5046 Kinh độ: 28.2712

  ít mây
  25ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 9ºC

  Thấp nhất: 9ºC

  Cập nhật lúc 19:06

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.86mps
  • Hướng gió: 288º WNW
  • Độ ẩm: 17%
  • Độ che phủ: 12%
  • Áp suất: 783mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 6 (15-12-2018)

  Mặt trời mọc: 10:01am Mặt trời lặn: 12:02am

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: -29.5046 Kinh độ: 28.2712

  nhiều mây
  19ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 9ºC

  Thấp nhất: 9ºC

  Cập nhật lúc 19:06

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.51mps
  • Hướng gió: 308º NW
  • Độ ẩm: 20%
  • Độ che phủ: 56%
  • Áp suất: 783mb
 • Thời tiết Tối Thứ 6 (15-12-2018)

  Mặt trời mọc: 10:01am Mặt trời lặn: 12:02am

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: -29.5046 Kinh độ: 28.2712

  mây dày đặc
  18ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 9ºC

  Thấp nhất: 9ºC

  Cập nhật lúc 19:06

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.66mps
  • Hướng gió: 328º NNW
  • Độ ẩm: 31%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 782mb
 • Cập nhật lúc 19:06
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 trời quang mây 4ºC 0% 0.92mps 266º W 0mm 44%
  6:00 trời quang mây 3ºC 0% 0.52mps 74º ENE 0mm 48%
  9:00 trời quang mây 21ºC 0% 1.27mps 315º NW 0mm 17%
  12:00 trời quang mây 24ºC 0% 2.51mps 283º WNW 0mm 17%
  15:00 ít mây 25ºC 12% 2.86mps 288º WNW 0mm 17%
  18:00 nhiều mây 23ºC 64% 2.51mps 291º WNW 0mm 16%
  21:00 nhiều mây 19ºC 56% 1.51mps 308º NW 0mm 20%
  24:00 mây dày đặc 15ºC 92% 1.9mps 337º NNW 0mm 27%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Hạ Long

Thứ 5

Dự báo ngày 13-12-2018
trời quang mây

Trời Quang Mây

9ºC
 • Cao nhất: 9ºC
 • Thấp nhất: 9ºC
 • Sức gió: 1.21mps 261º
 • Độ ẩm: 29%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 783mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 14-12-2018
trời quang mây

Trời Quang Mây

24ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 3ºC
 • Sức gió: 2.51mps 283º
 • Độ ẩm: 17%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 784mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 15-12-2018
nhiều mây

Nhiều Mây

22ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 3.07mps 293º
 • Độ ẩm: 23%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 80%
 • Áp suất: 783mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 16-12-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 6ºC
 • Sức gió: 1.91mps 286º
 • Độ ẩm: 26%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 784mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 17-12-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 6ºC
 • Sức gió: 1.18mps 280º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 30%
 • Áp suất: 777mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 18-12-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 7ºC
 • Sức gió: 1.8mps 288º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 4%
 • Áp suất: 774mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 19-12-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 9ºC
 • Sức gió: 2.5mps 301º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 27%
 • Áp suất: 772mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 20-12-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 10ºC
 • Sức gió: 2.39mps 312º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 58%
 • Áp suất: 772mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 21-12-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 7ºC
 • Sức gió: 1.54mps 328º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 22%
 • Áp suất: 774mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 22-12-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 10ºC
 • Sức gió: 1.5mps 331º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 44%
 • Áp suất: 773mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 23-12-2018
mưa to

Mưa To

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 11ºC
 • Sức gió: 1.63mps 314º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 57%
 • Áp suất: 768mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 24-12-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

9ºC
 • Cao nhất: 9ºC
 • Thấp nhất: 3ºC
 • Sức gió: 1.35mps 143º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 97%
 • Áp suất: 770mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 25-12-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

12ºC
 • Cao nhất: 12ºC
 • Thấp nhất: 5ºC
 • Sức gió: 1.24mps 217º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 22%
 • Áp suất: 774mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 26-12-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

14ºC
 • Cao nhất: 14ºC
 • Thấp nhất: 7ºC
 • Sức gió: 1.29mps 290º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 47%
 • Áp suất: 773mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 27-12-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

16ºC
 • Cao nhất: 16ºC
 • Thấp nhất: -1ºC
 • Sức gió: 1.46mps 264º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 29%
 • Áp suất: 771mbar
Xem thêm