Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Hạ Long. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.


 • Thời tiết Hiện tại Thứ 7 (25-10-2014)

  Mặt trời mọc: 05:51am Mặt trời lặn: 05:20pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.951111 Kinh độ: 107.080002

  mưa rải rác
  24ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 07:50

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 3mm
  • Sức gió: 8.06mps
  • Hướng gió: 65º ENE
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 80%
  • Áp suất: 1028mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 7 (25-10-2014)

  Mặt trời mọc: 05:51am Mặt trời lặn: 05:20pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.951111 Kinh độ: 107.080002

  nhiều mây
  26ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 07:50

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 5.26mps
  • Hướng gió: 78º ENE
  • Độ ẩm: 94%
  • Độ che phủ: 80%
  • Áp suất: 1022mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 7 (25-10-2014)

  Mặt trời mọc: 05:51am Mặt trời lặn: 05:20pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.951111 Kinh độ: 107.080002

  mây dày đặc
  26ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 07:50

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.8mps
  • Hướng gió: 89º E
  • Độ ẩm: 94%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 1022mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 7 (26-10-2014)

  Mặt trời mọc: 05:51am Mặt trời lặn: 05:20pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.951111 Kinh độ: 107.080002

  mưa rải rác
  23ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 07:50

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 2.5mm
  • Sức gió: 3.81mps
  • Hướng gió: 117º ESE
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1023mb
 • Thời tiết Tối Thứ 7 (26-10-2014)

  Mặt trời mọc: 05:51am Mặt trời lặn: 05:20pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.951111 Kinh độ: 107.080002

  mưa rải rác
  23ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 07:50

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 2mm
  • Sức gió: 2.16mps
  • Hướng gió: 37º NE
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1024mb
 • Cập nhật lúc 07:50
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 24ºC 92% 5.11mps 64º ENE 1.5mm 100%
  6:00 mây rải rác 25ºC 48% 5.31mps 65º ENE 0mm 100%
  9:00 nhiều mây 26ºC 80% 5.26mps 78º ENE 0mm 94%
  12:00 nhiều mây 26ºC 80% 5.02mps 83º E 0mm 93%
  15:00 mây dày đặc 26ºC 88% 4.8mps 89º E 0mm 94%
  18:00 mây dày đặc 26ºC 92% 4.22mps 85º E 0mm 93%
  21:00 mưa rải rác 23ºC 92% 3.81mps 117º ESE 2.5mm 100%
  24:00 mưa vừa 23ºC 92% 2.31mps 132º SE 4mm 100%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Hạ Long

Thứ 7

Dự báo ngày 25-10-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 5.31mps 65º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 48%
 • Áp suất: 1023mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 26-10-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.46mps 71º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1025mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 27-10-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 5.51mps 76º
 • Độ ẩm: 93%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 36%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 28-10-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 4.59mps 80º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 25%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 29-10-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.23mps 61º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 87%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 30-10-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.96mps 67º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 31-10-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.98mps 70º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 13%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 01-11-2014
mưa to

Mưa To

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 10.16mps 40º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 96%
 • Áp suất: 1008mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 02-11-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 6.83mps 123º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 55%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 03-11-2014
mưa to

Mưa To

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 5.13mps 150º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 27%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 04-11-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 4.53mps 156º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 79%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 05-11-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 3.16mps 111º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 55%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 06-11-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

14ºC
 • Cao nhất: 14ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 8.45mps 24º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 07-11-2014
quang mây

Quang Mây

17ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 7.75mps 15º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 4%
 • Áp suất: 1025mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 08-11-2014
quang mây

Quang Mây

18ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 8.1mps 13º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1026mbar
Xem thêm