Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Hạ Long. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.


 • Thời tiết Hiện tại Thứ 5 (18-09-2014)

  Mặt trời mọc: 05:39am Mặt trời lặn: 05:52pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.951111 Kinh độ: 107.080002

  mưa rải rác
  30ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 08:07

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1mm
  • Sức gió: 5.67mps
  • Hướng gió: 157º SSE
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 64%
  • Áp suất: 1022mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 5 (18-09-2014)

  Mặt trời mọc: 05:39am Mặt trời lặn: 05:52pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.951111 Kinh độ: 107.080002

  mưa vừa
  26ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 08:07

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 8.5mm
  • Sức gió: 3.08mps
  • Hướng gió: 89º E
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 80%
  • Áp suất: 1023mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 5 (18-09-2014)

  Mặt trời mọc: 05:39am Mặt trời lặn: 05:52pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.951111 Kinh độ: 107.080002

  mây dày đặc
  29ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 08:07

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.27mps
  • Hướng gió: 123º ESE
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 1022mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 5 (19-09-2014)

  Mặt trời mọc: 05:39am Mặt trời lặn: 05:52pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.951111 Kinh độ: 107.080002

  mưa vừa
  28ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 08:07

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 4.5mm
  • Sức gió: 4.32mps
  • Hướng gió: 167º SSE
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 20%
  • Áp suất: 1022mb
 • Thời tiết Tối Thứ 5 (19-09-2014)

  Mặt trời mọc: 05:39am Mặt trời lặn: 05:52pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.951111 Kinh độ: 107.080002

  mưa rải rác
  28ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 08:07

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 2mm
  • Sức gió: 2.27mps
  • Hướng gió: 242º WSW
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 56%
  • Áp suất: 1022mb
 • Cập nhật lúc 08:07
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 30ºC 64% 5.67mps 157º SSE 1mm 100%
  6:00 mưa vừa 27ºC 64% 3.21mps 127º SE 9.5mm 100%
  9:00 mưa vừa 26ºC 80% 3.08mps 89º E 8.5mm 100%
  12:00 nhiều mây 28ºC 64% 3.95mps 103º ESE 0mm 100%
  15:00 mây dày đặc 29ºC 88% 4.27mps 123º ESE 0mm 100%
  18:00 mưa rải rác 29ºC 92% 4.16mps 145º SE 1mm 100%
  21:00 mưa vừa 28ºC 20% 4.32mps 167º SSE 4.5mm 100%
  24:00 mưa vừa 27ºC 24% 2.52mps 190º S 8.5mm 100%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Hạ Long

Thứ 5

Dự báo ngày 18-09-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.81mps 72º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 56%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 19-09-2014
nhiều mây

Nhiều Mây

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 2.06mps 186º
 • Độ ẩm: 97%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 68%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 20-09-2014
mây rải rác

Mây Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 3.02mps 354º
 • Độ ẩm: 97%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 36%
 • Áp suất: 1014mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 21-09-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.41mps 104º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 39%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 22-09-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 4.12mps 96º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 42%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 23-09-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 4.38mps 98º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 62%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 24-09-2014
mưa to

Mưa To

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.88mps 96º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 28%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 25-09-2014
mưa to

Mưa To

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.13mps 110º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 27%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 26-09-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.52mps 108º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 70%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 27-09-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.53mps 63º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 45%
 • Áp suất: 1011mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 28-09-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.89mps 28º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 13%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 29-09-2014
quang mây

Quang Mây

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 6.08mps 37º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 11%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 30-09-2014
quang mây

Quang Mây

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 5.25mps 17º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 01-10-2014
quang mây

Quang Mây

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 8.8mps 14º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 02-10-2014
quang mây

Quang Mây

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 7.08mps 16º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1012mbar
Xem thêm