Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Hạ Long. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.


 • Thời tiết Hiện tại Thứ 5 (02-10-2014)

  Mặt trời mọc: 05:43am Mặt trời lặn: 05:38pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.951111 Kinh độ: 107.080002

  quang mây
  28ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 33ºC

  Thấp nhất: 29ºC

  Cập nhật lúc 10:50

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.11mps
  • Hướng gió: 315º NW
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1025mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 5 (02-10-2014)

  Mặt trời mọc: 05:43am Mặt trời lặn: 05:38pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.951111 Kinh độ: 107.080002

  ít mây
  33ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 33ºC

  Thấp nhất: 29ºC

  Cập nhật lúc 10:50

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.76mps
  • Hướng gió: 138º SE
  • Độ ẩm: 84%
  • Độ che phủ: 24%
  • Áp suất: 1016mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 5 (02-10-2014)

  Mặt trời mọc: 05:43am Mặt trời lặn: 05:38pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.951111 Kinh độ: 107.080002

  quang mây
  30ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 33ºC

  Thấp nhất: 29ºC

  Cập nhật lúc 10:50

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.16mps
  • Hướng gió: 167º SSE
  • Độ ẩm: 95%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1016mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 5 (03-10-2014)

  Mặt trời mọc: 05:43am Mặt trời lặn: 05:38pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.951111 Kinh độ: 107.080002

  ít mây
  28ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 33ºC

  Thấp nhất: 29ºC

  Cập nhật lúc 10:50

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.61mps
  • Hướng gió: 254º WSW
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 24%
  • Áp suất: 1016mb
 • Thời tiết Tối Thứ 5 (03-10-2014)

  Mặt trời mọc: 05:43am Mặt trời lặn: 05:38pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.951111 Kinh độ: 107.080002

  quang mây
  28ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 33ºC

  Thấp nhất: 29ºC

  Cập nhật lúc 10:50

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.31mps
  • Hướng gió: 327º NNW
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1016mb
 • Cập nhật lúc 10:50
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 quang mây 29ºC 0% 2.26mps 305º NW 0mm 100%
  6:00 ít mây 32ºC 12% 1.36mps 298º WNW 0mm 88%
  9:00 ít mây 33ºC 24% 1.76mps 138º SE 0mm 84%
  12:00 quang mây 32ºC 0% 2.03mps 145º SE 0mm 86%
  15:00 quang mây 30ºC 0% 1.16mps 167º SSE 0mm 95%
  18:00 quang mây 29ºC 0% 1.45mps 170º S 0mm 98%
  21:00 ít mây 28ºC 24% 1.61mps 254º WSW 0mm 100%
  24:00 ít mây 27ºC 24% 2.52mps 307º NW 0mm 100%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Hạ Long

Thứ 5

Dự báo ngày 02-10-2014
ít mây

ít Mây

32ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 1.36mps 298º
 • Độ ẩm: 88%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 03-10-2014
quang mây

Quang Mây

31ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 1.26mps 4º
 • Độ ẩm: 93%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 04-10-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.92mps 33º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 35%
 • Áp suất: 1009mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 05-10-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 7.95mps 20º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 06-10-2014
quang mây

Quang Mây

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 8.43mps 25º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 07-10-2014
quang mây

Quang Mây

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 7.37mps 27º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 2%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 08-10-2014
quang mây

Quang Mây

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 6.3mps 38º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 1%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 09-10-2014
quang mây

Quang Mây

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 5.44mps 60º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 10-10-2014
quang mây

Quang Mây

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 6.02mps 47º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 11-10-2014
quang mây

Quang Mây

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 6.28mps 29º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1016mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 12-10-2014
quang mây

Quang Mây

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 7.34mps 24º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 13-10-2014
quang mây

Quang Mây

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 8.67mps 19º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 17%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 14-10-2014
mưa to

Mưa To

23ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 9.17mps 1º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 94%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 15-10-2014
mưa to

Mưa To

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 10.46mps 14º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 16-10-2014
mưa to

Mưa To

19ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 9.8mps 8º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1012mbar
Xem thêm