Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Hạ Long. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.


 • Thời tiết Hiện tại Thứ 5 (10-07-2014)

  Mặt trời mọc: 05:17am Mặt trời lặn: 06:36pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.951111 Kinh độ: 107.080002

  quang mây
  30ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 29ºC

  Cập nhật lúc 17:46

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 5mps
  • Hướng gió: 191º S
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1012mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 5 (10-07-2014)

  Mặt trời mọc: 05:17am Mặt trời lặn: 06:36pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.951111 Kinh độ: 107.080002

  quang mây
  30ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 29ºC

  Cập nhật lúc 17:46

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 5.05mps
  • Hướng gió: 155º SSE
  • Độ ẩm: 98%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1015mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 5 (11-07-2014)

  Mặt trời mọc: 05:17am Mặt trời lặn: 06:36pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.951111 Kinh độ: 107.080002

  quang mây
  31ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 29ºC

  Cập nhật lúc 17:46

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.56mps
  • Hướng gió: 192º SSW
  • Độ ẩm: 97%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1013mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 5 (11-07-2014)

  Mặt trời mọc: 05:17am Mặt trời lặn: 06:36pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.951111 Kinh độ: 107.080002

  mây rải rác
  31ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 29ºC

  Cập nhật lúc 17:46

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.55mps
  • Hướng gió: 202º SSW
  • Độ ẩm: 96%
  • Độ che phủ: 44%
  • Áp suất: 1014mb
 • Thời tiết Tối Thứ 5 (11-07-2014)

  Mặt trời mọc: 05:17am Mặt trời lặn: 06:36pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.951111 Kinh độ: 107.080002

  quang mây
  30ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 29ºC

  Cập nhật lúc 17:46

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.29mps
  • Hướng gió: 175º S
  • Độ ẩm: 97%
  • Độ che phủ: 8%
  • Áp suất: 1012mb
 • Cập nhật lúc 17:46
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 quang mây 30ºC 0% 5mps 191º S 0mm 99%
  6:00 quang mây 30ºC 8% 4.77mps 169º S 0mm 99%
  9:00 quang mây 30ºC 0% 5.05mps 155º SSE 0mm 98%
  12:00 quang mây 30ºC 0% 5.31mps 152º SSE 0mm 97%
  15:00 quang mây 31ºC 0% 2.56mps 192º SSW 0mm 97%
  18:00 quang mây 30ºC 0% 1.62mps 216º SW 0mm 97%
  21:00 mây rải rác 31ºC 44% 2.55mps 202º SSW 0mm 96%
  24:00 ít mây 30ºC 20% 4.16mps 201º SSW 0mm 97%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Hạ Long

Thứ 5

Dự báo ngày 10-07-2014
quang mây

Quang Mây

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 4.01mps 184º
 • Độ ẩm: 86%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 11-07-2014
ít mây

ít Mây

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 1.56mps 104º
 • Độ ẩm: 91%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 12-07-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 3.56mps 113º
 • Độ ẩm: 88%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 68%
 • Áp suất: 1010mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 13-07-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 4.3mps 136º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 25%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 14-07-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 2.3mps 118º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 40%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 15-07-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 2.97mps 177º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 5%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 16-07-2014
mưa to

Mưa To

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 2.17mps 188º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 10%
 • Áp suất: 1001mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 17-07-2014
mưa to

Mưa To

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 1.75mps 225º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 21%
 • Áp suất: 999mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 18-07-2014
mưa to

Mưa To

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 0.94mps 53º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 34%
 • Áp suất: 1000mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 19-07-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 1.81mps 188º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 38%
 • Áp suất: 999mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 20-07-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 3.3mps 176º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 44%
 • Áp suất: 997mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 21-07-2014
mưa to

Mưa To

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 2.47mps 190º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 49%
 • Áp suất: 1000mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 22-07-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 1.46mps 311º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 57%
 • Áp suất: 1001mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 23-07-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 2.18mps 49º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 30%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 24-07-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 2.39mps 93º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 5%
 • Áp suất: 1001mbar
Xem thêm