Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Hạ Long. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.


 • Thời tiết Hiện tại Thứ 3 (21-10-2014)

  Mặt trời mọc: 05:48am Mặt trời lặn: 05:23pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.951111 Kinh độ: 107.080002

  quang mây
  27ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 03:36

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.87mps
  • Hướng gió: 84º E
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 1026mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 3 (21-10-2014)

  Mặt trời mọc: 05:48am Mặt trời lặn: 05:23pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.951111 Kinh độ: 107.080002

  ít mây
  26ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 03:36

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.02mps
  • Hướng gió: 63º ENE
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 20%
  • Áp suất: 1028mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 3 (21-10-2014)

  Mặt trời mọc: 05:48am Mặt trời lặn: 05:23pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.951111 Kinh độ: 107.080002

  ít mây
  27ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 03:36

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.41mps
  • Hướng gió: 56º NE
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 24%
  • Áp suất: 1028mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 3 (21-10-2014)

  Mặt trời mọc: 05:48am Mặt trời lặn: 05:23pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.951111 Kinh độ: 107.080002

  quang mây
  27ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 03:36

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.01mps
  • Hướng gió: 71º ENE
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1027mb
 • Thời tiết Tối Thứ 3 (22-10-2014)

  Mặt trời mọc: 05:48am Mặt trời lặn: 05:23pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.951111 Kinh độ: 107.080002

  quang mây
  27ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 03:36

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.47mps
  • Hướng gió: 69º ENE
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1028mb
 • Cập nhật lúc 03:36
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 quang mây 27ºC 0% 1.66mps 129º SE 0mm 100%
  6:00 ít mây 26ºC 12% 1.22mps 70º ENE 0mm 100%
  9:00 ít mây 26ºC 20% 3.02mps 63º ENE 0mm 100%
  12:00 mây rải rác 27ºC 36% 3.21mps 57º ENE 0mm 100%
  15:00 ít mây 27ºC 24% 3.41mps 56º NE 0mm 100%
  18:00 quang mây 27ºC 0% 3.76mps 80º E 0mm 100%
  21:00 quang mây 27ºC 0% 4.01mps 71º ENE 0mm 100%
  24:00 quang mây 27ºC 0% 4.07mps 74º ENE 0mm 100%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Hạ Long

Thứ 2

Dự báo ngày 20-10-2014
mây dày đặc

Mây Dày đặc

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.51mps 109º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 21-10-2014
nhiều mây

Nhiều Mây

26ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.56mps 48º
 • Độ ẩm: 98%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 80%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 22-10-2014
mây rải rác

Mây Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 5.46mps 48º
 • Độ ẩm: 90%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 48%
 • Áp suất: 1024mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 23-10-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 4.69mps 87º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 52%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 24-10-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 4.15mps 84º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 25-10-2014
mưa to

Mưa To

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 5.88mps 55º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 73%
 • Áp suất: 1016mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 26-10-2014
mưa to

Mưa To

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 4.46mps 80º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 23%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 27-10-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.24mps 86º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 23%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 28-10-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.33mps 106º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 29-10-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.42mps 173º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 26%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 30-10-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.41mps 163º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 39%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 31-10-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.02mps 182º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 23%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 01-11-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.33mps 123º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 34%
 • Áp suất: 1014mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 02-11-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.99mps 112º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 34%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 03-11-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.46mps 111º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 1017mbar
Xem thêm