Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Hạ Long. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 5 (01-10-2020)

  Mặt trời mọc: 05:42am Mặt trời lặn: 05:39pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.9511 Kinh độ: 107.08

  mưa rải rác
  27ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 23:19

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.6mps
  • Hướng gió: 80º E
  • Độ ẩm: 88%
  • Độ che phủ: 97%
  • Áp suất: 1007mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 5 (01-10-2020)

  Mặt trời mọc: 05:42am Mặt trời lặn: 05:39pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.9511 Kinh độ: 107.08

  mưa rải rác
  28ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 23:19

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 2.65mm
  • Sức gió: 3.44mps
  • Hướng gió: 71º ENE
  • Độ ẩm: 83%
  • Độ che phủ: 95%
  • Áp suất: 1006mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 5 (01-10-2020)

  Mặt trời mọc: 05:42am Mặt trời lặn: 05:39pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.9511 Kinh độ: 107.08

  mưa rải rác
  27ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 23:19

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.14mm
  • Sức gió: 3.3mps
  • Hướng gió: 75º ENE
  • Độ ẩm: 86%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1006mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 5 (02-10-2020)

  Mặt trời mọc: 05:42am Mặt trời lặn: 05:39pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.9511 Kinh độ: 107.08

  mưa rải rác
  26ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 23:19

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.57mm
  • Sức gió: 2.79mps
  • Hướng gió: 47º NE
  • Độ ẩm: 89%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 1006mb
 • Thời tiết Tối Thứ 5 (02-10-2020)

  Mặt trời mọc: 05:42am Mặt trời lặn: 05:39pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.9511 Kinh độ: 107.08

  mưa vừa
  25ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 23:19

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 5.12mm
  • Sức gió: 2.86mps
  • Hướng gió: 31º NNE
  • Độ ẩm: 92%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1008mb
 • Cập nhật lúc 23:19
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 27ºC 58% 2.48mps 30º NNE 2.45mm 84%
  6:00 mưa vừa 28ºC 83% 3.45mps 69º ENE 4.44mm 83%
  9:00 mưa rải rác 28ºC 95% 3.44mps 71º ENE 2.65mm 83%
  12:00 mưa rải rác 28ºC 99% 3.85mps 68º ENE 1.22mm 81%
  15:00 mưa rải rác 27ºC 100% 3.3mps 75º ENE 0.14mm 86%
  18:00 nhiều mây 26ºC 77% 2.59mps 59º ENE 0mm 88%
  21:00 mưa rải rác 26ºC 88% 2.79mps 47º NE 1.57mm 89%
  24:00 mưa vừa 25ºC 100% 2.96mps 39º NE 4.97mm 89%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Hạ Long

Thứ 5

Dự báo ngày 01-10-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 3.45mps 69º
 • Độ ẩm: 83%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 83%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 02-10-2020
mưa to

Mưa To

27ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.36mps 41º
 • Độ ẩm: 88%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 03-10-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.18mps 47º
 • Độ ẩm: 86%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1010mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 04-10-2020
mưa to

Mưa To

29ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.76mps 57º
 • Độ ẩm: 79%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 70%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 05-10-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 4.62mps 102º
 • Độ ẩm: 68%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 93%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 06-10-2020
mưa to

Mưa To

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 5.31mps 82º
 • Độ ẩm: 84%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 07-10-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 5.65mps 72º
 • Độ ẩm: 76%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 33%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 08-10-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 5.73mps 64º
 • Độ ẩm: 68%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 7%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 09-10-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 5.18mps 63º
 • Độ ẩm: 64%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 23%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 10-10-2020
trời quang mây

Trời Quang Mây

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.1mps 64º
 • Độ ẩm: 60%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1014mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 11-10-2020
trời quang mây

Trời Quang Mây

29ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.54mps 55º
 • Độ ẩm: 58%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 12-10-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.71mps 12º
 • Độ ẩm: 57%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 13-10-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.74mps 360º
 • Độ ẩm: 76%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 14-10-2020
mây rải rác

Mây Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.34mps 9º
 • Độ ẩm: 59%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 41%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 15-10-2020
trời quang mây

Trời Quang Mây

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.5mps 53º
 • Độ ẩm: 58%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 3%
 • Áp suất: 1009mbar
Xem thêm