Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Hạ Long. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 7 (27-02-2021)

  Mặt trời mọc: 06:13am Mặt trời lặn: 05:55pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.9511 Kinh độ: 107.08

  mưa rải rác
  20ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 19:03

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.6mps
  • Hướng gió: 70º ENE
  • Độ ẩm: 83%
  • Độ che phủ: 75%
  • Áp suất: 1011mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 7 (27-02-2021)

  Mặt trời mọc: 06:13am Mặt trời lặn: 05:55pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.9511 Kinh độ: 107.08

  mưa rải rác
  21ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 19:03

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.21mm
  • Sức gió: 4.44mps
  • Hướng gió: 83º E
  • Độ ẩm: 70%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1013mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 7 (27-02-2021)

  Mặt trời mọc: 06:13am Mặt trời lặn: 05:55pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.9511 Kinh độ: 107.08

  mây dày đặc
  19ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 19:03

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.58mps
  • Hướng gió: 66º ENE
  • Độ ẩm: 77%
  • Độ che phủ: 89%
  • Áp suất: 1013mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 7 (28-02-2021)

  Mặt trời mọc: 06:13am Mặt trời lặn: 05:55pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.9511 Kinh độ: 107.08

  mây dày đặc
  19ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 19:03

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.64mps
  • Hướng gió: 66º ENE
  • Độ ẩm: 80%
  • Độ che phủ: 93%
  • Áp suất: 1013mb
 • Thời tiết Tối Thứ 7 (28-02-2021)

  Mặt trời mọc: 06:13am Mặt trời lặn: 05:55pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.9511 Kinh độ: 107.08

  mưa rải rác
  19ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 19:03

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.3mm
  • Sức gió: 3.09mps
  • Hướng gió: 60º ENE
  • Độ ẩm: 91%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1013mb
 • Cập nhật lúc 19:03
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 20ºC 85% 3.57mps 70º ENE 0.51mm 81%
  6:00 mưa rải rác 21ºC 91% 3.81mps 65º ENE 0.15mm 73%
  9:00 mưa rải rác 21ºC 92% 4.44mps 83º E 0.21mm 70%
  12:00 mây dày đặc 19ºC 96% 4.23mps 74º ENE 0mm 74%
  15:00 mây dày đặc 19ºC 89% 3.58mps 66º ENE 0mm 77%
  18:00 mây dày đặc 19ºC 92% 3.38mps 62º ENE 0mm 76%
  21:00 mây dày đặc 19ºC 93% 3.64mps 66º ENE 0mm 80%
  24:00 mưa rải rác 19ºC 100% 3.48mps 64º ENE 0.19mm 89%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Hạ Long

Thứ 7

Dự báo ngày 27-02-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

21ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 4.27mps 81º
 • Độ ẩm: 69%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1014mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 28-02-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 2.89mps 129º
 • Độ ẩm: 72%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 80%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 01-03-2021
mây dày đặc

Mây Dày đặc

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.77mps 138º
 • Độ ẩm: 77%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 85%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 02-03-2021
nhiều mây

Nhiều Mây

22ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 3.9mps 84º
 • Độ ẩm: 71%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 77%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 03-03-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 3.53mps 92º
 • Độ ẩm: 85%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 04-03-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 2.59mps 161º
 • Độ ẩm: 69%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 95%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 05-03-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.92mps 155º
 • Độ ẩm: 85%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 97%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 06-03-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.96mps 144º
 • Độ ẩm: 84%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1009mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 07-03-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 3.15mps 104º
 • Độ ẩm: 68%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 80%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 08-03-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.96mps 133º
 • Độ ẩm: 75%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 63%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 09-03-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 2.02mps 130º
 • Độ ẩm: 77%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 96%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 10-03-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 5mps 74º
 • Độ ẩm: 81%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 11-03-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

17ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 4.97mps 55º
 • Độ ẩm: 77%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 12-03-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

18ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 4.35mps 65º
 • Độ ẩm: 78%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 13-03-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

20ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 4.33mps 72º
 • Độ ẩm: 76%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 97%
 • Áp suất: 1019mbar
Xem thêm