Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Hạ Long. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.


 • Thời tiết Hiện tại Thứ 4 (03-09-2014)

  Mặt trời mọc: 05:35am Mặt trời lặn: 06:06pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.951111 Kinh độ: 107.080002

  nhiều mây
  27ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 13:56

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.05mps
  • Hướng gió: 238º WSW
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1022mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 4 (03-09-2014)

  Mặt trời mọc: 05:35am Mặt trời lặn: 06:06pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.951111 Kinh độ: 107.080002

  quang mây
  29ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 13:56

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.71mps
  • Hướng gió: 187º S
  • Độ ẩm: 93%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1014mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 4 (03-09-2014)

  Mặt trời mọc: 05:35am Mặt trời lặn: 06:06pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.951111 Kinh độ: 107.080002

  quang mây
  27ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 13:56

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.1mps
  • Hướng gió: 180º S
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1016mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 4 (04-09-2014)

  Mặt trời mọc: 05:35am Mặt trời lặn: 06:06pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.951111 Kinh độ: 107.080002

  quang mây
  27ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 13:56

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.27mps
  • Hướng gió: 249º WSW
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 8%
  • Áp suất: 1014mb
 • Thời tiết Tối Thứ 4 (04-09-2014)

  Mặt trời mọc: 05:35am Mặt trời lặn: 06:06pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.951111 Kinh độ: 107.080002

  mây rải rác
  29ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 13:56

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.63mps
  • Hướng gió: 192º SSW
  • Độ ẩm: 98%
  • Độ che phủ: 48%
  • Áp suất: 1015mb
 • Cập nhật lúc 13:56
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 nhiều mây 29ºC 76% 1.21mps 190º S 0mm 98%
  6:00 ít mây 29ºC 24% 1.45mps 205º SSW 0mm 95%
  9:00 quang mây 29ºC 0% 1.71mps 187º S 0mm 93%
  12:00 quang mây 28ºC 8% 1.87mps 167º SSE 0mm 99%
  15:00 quang mây 27ºC 0% 2.1mps 180º S 0mm 100%
  18:00 quang mây 27ºC 0% 2.31mps 225º SW 0mm 100%
  21:00 quang mây 27ºC 8% 2.27mps 249º WSW 0mm 100%
  24:00 ít mây 27ºC 24% 1.7mps 269º W 0mm 100%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Hạ Long

Thứ 4

Dự báo ngày 03-09-2014
nhiều mây

Nhiều Mây

28ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 1.21mps 190º
 • Độ ẩm: 98%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 76%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 04-09-2014
mây rải rác

Mây Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 1.63mps 192º
 • Độ ẩm: 98%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 48%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 05-09-2014
mây dày đặc

Mây Dày đặc

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 2.37mps 115º
 • Độ ẩm: 97%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 06-09-2014
quang mây

Quang Mây

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.12mps 81º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 6%
 • Áp suất: 1007mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 07-09-2014
quang mây

Quang Mây

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 1.69mps 295º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 08-09-2014
quang mây

Quang Mây

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 1.58mps 319º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 09-09-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 1.57mps 346º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 5%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 10-09-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.18mps 9º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 27%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 11-09-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 5.34mps 54º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 51%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 12-09-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 4.43mps 64º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 52%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 13-09-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.55mps 59º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 28%
 • Áp suất: 1007mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 14-09-2014
mưa to

Mưa To

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.65mps 54º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 50%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 15-09-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.37mps 41º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 36%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 16-09-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 3.52mps 56º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 28%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 17-09-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.79mps 62º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 34%
 • Áp suất: 1009mbar
Xem thêm