Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Hạ Long. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (25-03-2017)

  Mặt trời mọc: 05:51am Mặt trời lặn: 06:04pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.9511 Kinh độ: 107.08

  mưa rải rác
  22ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 21:50

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.8mps
  • Hướng gió: 110º ESE
  • Độ ẩm: 94%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 1016mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (25-03-2017)

  Mặt trời mọc: 05:51am Mặt trời lặn: 06:04pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.9511 Kinh độ: 107.08

  mưa rải rác
  18ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 21:50

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.565mm
  • Sức gió: 6.22mps
  • Hướng gió: 25º NNE
  • Độ ẩm: 87%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 1018mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (25-03-2017)

  Mặt trời mọc: 05:51am Mặt trời lặn: 06:04pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.9511 Kinh độ: 107.08

  mưa to
  15ºC

  Mưa To

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 21:50

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 15.79mm
  • Sức gió: 5.65mps
  • Hướng gió: 21º NNE
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1019mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (25-03-2017)

  Mặt trời mọc: 05:51am Mặt trời lặn: 06:04pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.9511 Kinh độ: 107.08

  mưa rải rác
  15ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 21:50

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.94mm
  • Sức gió: 3.01mps
  • Hướng gió: 30º NNE
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1020mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (26-03-2017)

  Mặt trời mọc: 05:51am Mặt trời lặn: 06:04pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.9511 Kinh độ: 107.08

  mưa rải rác
  14ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 21:50

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 2.04mm
  • Sức gió: 4.32mps
  • Hướng gió: 30º NNE
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1022mb
 • Cập nhật lúc 21:50
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 22ºC 100% 2.07mps 54º NE 0.055mm 89%
  6:00 mưa rải rác 21ºC 88% 5.27mps 21º NNE 0.67mm 89%
  9:00 mưa rải rác 18ºC 88% 6.22mps 25º NNE 0.565mm 87%
  12:00 mưa vừa 17ºC 92% 7.06mps 7º N 3.07mm 92%
  15:00 mưa to 15ºC 92% 5.65mps 21º NNE 15.79mm 100%
  18:00 mưa rải rác 16ºC 92% 5.31mps 27º NNE 0.9mm 97%
  21:00 mưa rải rác 15ºC 92% 3.01mps 30º NNE 0.94mm 100%
  24:00 mưa rải rác 15ºC 100% 4.13mps 25º NNE 1.23mm 100%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Hạ Long

Thứ 6

Dự báo ngày 24-03-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.8mps 110º
 • Độ ẩm: 94%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 88%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 25-03-2017
mưa to

Mưa To

17ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 7.06mps 8º
 • Độ ẩm: 92%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1020mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 26-03-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

14ºC
 • Cao nhất: 15ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 6.31mps 25º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1026mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 27-03-2017
quang mây

Quang Mây

17ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 11ºC
 • Sức gió: 2.57mps 33º
 • Độ ẩm: 87%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1027mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 28-03-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 2mps 161º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 28%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 29-03-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 3.13mps 89º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 59%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 30-03-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.86mps 148º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 37%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 31-03-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 3.6mps 151º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 16%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 01-04-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 3.27mps 167º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 95%
 • Áp suất: 1012mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 02-04-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 4.42mps 175º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 60%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 03-04-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 3.7mps 48º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 76%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 04-04-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

21ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 3.59mps 61º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 05-04-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.97mps 144º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 49%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 06-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 5.4mps 195º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 14%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 07-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.58mps 94º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 18%
 • Áp suất: 1009mbar
Xem thêm