Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Hạ Long. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 3 (26-05-2015)

  Mặt trời mọc: 05:10am Mặt trời lặn: 06:26pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.951111 Kinh độ: 107.080002

  quang mây
  29ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 29ºC

  Cập nhật lúc 04:54

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 5.37mps
  • Hướng gió: 187º S
  • Độ ẩm: 80%
  • Độ che phủ: 8%
  • Áp suất: 1006mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 3 (26-05-2015)

  Mặt trời mọc: 05:10am Mặt trời lặn: 06:26pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.951111 Kinh độ: 107.080002

  mây rải rác
  30ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 29ºC

  Cập nhật lúc 04:54

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 5.06mps
  • Hướng gió: 187º S
  • Độ ẩm: 77%
  • Độ che phủ: 48%
  • Áp suất: 1007mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 3 (26-05-2015)

  Mặt trời mọc: 05:10am Mặt trời lặn: 06:26pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.951111 Kinh độ: 107.080002

  ít mây
  34ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 29ºC

  Cập nhật lúc 04:54

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.75mps
  • Hướng gió: 190º S
  • Độ ẩm: 65%
  • Độ che phủ: 12%
  • Áp suất: 1006mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 3 (26-05-2015)

  Mặt trời mọc: 05:10am Mặt trời lặn: 06:26pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.951111 Kinh độ: 107.080002

  ít mây
  31ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 29ºC

  Cập nhật lúc 04:54

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.46mps
  • Hướng gió: 166º SSE
  • Độ ẩm: 69%
  • Độ che phủ: 12%
  • Áp suất: 1005mb
 • Thời tiết Tối Thứ 3 (27-05-2015)

  Mặt trời mọc: 05:10am Mặt trời lặn: 06:26pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.951111 Kinh độ: 107.080002

  quang mây
  30ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 29ºC

  Cập nhật lúc 04:54

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 5.26mps
  • Hướng gió: 189º S
  • Độ ẩm: 76%
  • Độ che phủ: 8%
  • Áp suất: 1006mb
 • Cập nhật lúc 04:54
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 quang mây 29ºC 0% 5.26mps 174º S 0mm 83%
  6:00 quang mây 28ºC 8% 5.37mps 187º S 0mm 80%
  9:00 mây rải rác 30ºC 48% 5.06mps 187º S 0mm 77%
  12:00 ít mây 32ºC 24% 4.44mps 193º SSW 0mm 73%
  15:00 ít mây 34ºC 12% 3.75mps 190º S 0mm 65%
  18:00 ít mây 34ºC 20% 4.81mps 180º S 0mm 62%
  21:00 ít mây 31ºC 12% 4.46mps 166º SSE 0mm 69%
  24:00 quang mây 29ºC 8% 3.66mps 155º SSE 0mm 78%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Hạ Long

Thứ 2

Dự báo ngày 25-05-2015
quang mây

Quang Mây

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 5.26mps 174º
 • Độ ẩm: 83%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 26-05-2015
ít mây

ít Mây

32ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 4.44mps 194º
 • Độ ẩm: 73%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 27-05-2015
ít mây

ít Mây

33ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 5.07mps 208º
 • Độ ẩm: 67%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 28-05-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 30ºC
 • Sức gió: 6.9mps 199º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 13%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 29-05-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 30ºC
 • Sức gió: 6.62mps 195º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 14%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 30-05-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 30ºC
 • Sức gió: 6.85mps 199º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 14%
 • Áp suất: 1002mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 31-05-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 4.08mps 205º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 3%
 • Áp suất: 1001mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 01-06-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 4.73mps 171º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 4%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 02-06-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 5.56mps 174º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 17%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 03-06-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 30ºC
 • Sức gió: 4.44mps 191º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 28%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 04-06-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 5.7mps 204º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 5%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 05-06-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 5.41mps 212º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 15%
 • Áp suất: 999mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 06-06-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 6.97mps 218º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 30%
 • Áp suất: 995mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 07-06-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 30ºC
 • Sức gió: 6.99mps 209º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 33%
 • Áp suất: 997mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 08-06-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 30ºC
 • Sức gió: 6.49mps 188º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 38%
 • Áp suất: 1001mbar
Xem thêm