Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Hạ Long. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 4 (08-02-2023)

  Mặt trời mọc: 06:26am Mặt trời lặn: 05:45pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.9511 Kinh độ: 107.08

  mưa rải rác
  20ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 23:18

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.16mps
  • Hướng gió: 52º NE
  • Độ ẩm: 96%
  • Độ che phủ: 23%
  • Áp suất: 1013mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 4 (08-02-2023)

  Mặt trời mọc: 06:26am Mặt trời lặn: 05:45pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.9511 Kinh độ: 107.08

  mây dày đặc
  20ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 23:18

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.4mps
  • Hướng gió: 66º ENE
  • Độ ẩm: 94%
  • Độ che phủ: 90%
  • Áp suất: 1012mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 4 (09-02-2023)

  Mặt trời mọc: 06:26am Mặt trời lặn: 05:45pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.9511 Kinh độ: 107.08

  mây rải rác
  19ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 23:18

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.65mps
  • Hướng gió: 56º NE
  • Độ ẩm: 94%
  • Độ che phủ: 44%
  • Áp suất: 1013mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 4 (09-02-2023)

  Mặt trời mọc: 06:26am Mặt trời lặn: 05:45pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.9511 Kinh độ: 107.08

  mưa rải rác
  19ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 23:18

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.24mm
  • Sức gió: 2.27mps
  • Hướng gió: 48º NE
  • Độ ẩm: 95%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1014mb
 • Thời tiết Tối Thứ 4 (09-02-2023)

  Mặt trời mọc: 06:26am Mặt trời lặn: 05:45pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.9511 Kinh độ: 107.08

  mưa rải rác
  22ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 23:18

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.3mm
  • Sức gió: 2.38mps
  • Hướng gió: 92º E
  • Độ ẩm: 81%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1013mb
 • Cập nhật lúc 23:18
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 21ºC 100% 2.96mps 81º E 0.13mm 88%
  6:00 mây dày đặc 21ºC 100% 2.67mps 89º E 0mm 88%
  9:00 mây dày đặc 20ºC 90% 2.4mps 66º ENE 0mm 94%
  12:00 ít mây 19ºC 22% 2.1mps 48º NE 0mm 94%
  15:00 mây rải rác 19ºC 44% 2.65mps 56º NE 0mm 94%
  18:00 mây dày đặc 19ºC 85% 2.56mps 54º NE 0mm 96%
  21:00 mưa rải rác 19ºC 92% 2.27mps 48º NE 0.24mm 95%
  24:00 mưa rải rác 21ºC 100% 1.91mps 68º ENE 0.36mm 88%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Hạ Long

Thứ 4

Dự báo ngày 08-02-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 3.41mps 72º
 • Độ ẩm: 88%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 09-02-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 2.77mps 59º
 • Độ ẩm: 83%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 10-02-2023
mây dày đặc

Mây Dày đặc

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 3.41mps 85º
 • Độ ẩm: 90%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 11-02-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 2.53mps 77º
 • Độ ẩm: 94%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1009mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 12-02-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 2.54mps 104º
 • Độ ẩm: 90%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 13-02-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.71mps 54º
 • Độ ẩm: 83%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 96%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 14-02-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 3.56mps 53º
 • Độ ẩm: 74%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 93%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 15-02-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

15ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 3.26mps 48º
 • Độ ẩm: 88%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 16-02-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

15ºC
 • Cao nhất: 16ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 4.26mps 54º
 • Độ ẩm: 86%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 17-02-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

17ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 4.51mps 62º
 • Độ ẩm: 87%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 18-02-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 3.48mps 70º
 • Độ ẩm: 85%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1015mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 19-02-2023
mây dày đặc

Mây Dày đặc

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 3.89mps 78º
 • Độ ẩm: 74%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 96%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 20-02-2023
mây dày đặc

Mây Dày đặc

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 4.64mps 83º
 • Độ ẩm: 73%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 97%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 21-02-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

18ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 3.99mps 59º
 • Độ ẩm: 92%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 22-02-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

13ºC
 • Cao nhất: 16ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 4.02mps 56º
 • Độ ẩm: 85%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1018mbar
Xem thêm