Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Hạ Long. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 5 (10-07-2015)

  Mặt trời mọc: 05:16am Mặt trời lặn: 06:37pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.951111 Kinh độ: 107.080002

  quang mây
  30ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 29ºC

  Cập nhật lúc 18:56

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 9.72mps
  • Hướng gió: 0º N
  • Độ ẩm: 98%
  • Độ che phủ: 20%
  • Áp suất: 1014mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 5 (10-07-2015)

  Mặt trời mọc: 05:16am Mặt trời lặn: 06:37pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.951111 Kinh độ: 107.080002

  quang mây
  27ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 29ºC

  Cập nhật lúc 18:56

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 5.06mps
  • Hướng gió: 6º N
  • Độ ẩm: 74%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1007mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 5 (10-07-2015)

  Mặt trời mọc: 05:16am Mặt trời lặn: 06:37pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.951111 Kinh độ: 107.080002

  mây rải rác
  32ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 29ºC

  Cập nhật lúc 18:56

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.86mps
  • Hướng gió: 8º N
  • Độ ẩm: 63%
  • Độ che phủ: 44%
  • Áp suất: 1005mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 5 (10-07-2015)

  Mặt trời mọc: 05:16am Mặt trời lặn: 06:37pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.951111 Kinh độ: 107.080002

  ít mây
  30ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 29ºC

  Cập nhật lúc 18:56

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.62mps
  • Hướng gió: 12º NNE
  • Độ ẩm: 67%
  • Độ che phủ: 24%
  • Áp suất: 1005mb
 • Thời tiết Tối Thứ 5 (11-07-2015)

  Mặt trời mọc: 05:16am Mặt trời lặn: 06:37pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.951111 Kinh độ: 107.080002

  nhiều mây
  27ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 29ºC

  Cập nhật lúc 18:56

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.11mps
  • Hướng gió: 55º NE
  • Độ ẩm: 84%
  • Độ che phủ: 76%
  • Áp suất: 1006mb
 • Cập nhật lúc 18:56
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 quang mây 28ºC 8% 3.87mps 1º N 0mm 72%
  6:00 quang mây 27ºC 0% 4.42mps 2º N 0mm 75%
  9:00 quang mây 27ºC 0% 5.06mps 6º N 0mm 74%
  12:00 quang mây 30ºC 0% 5.47mps 12º NNE 0mm 67%
  15:00 mây rải rác 32ºC 44% 4.86mps 8º N 0mm 63%
  18:00 nhiều mây 31ºC 80% 5.13mps 9º N 0mm 63%
  21:00 ít mây 30ºC 24% 3.62mps 12º NNE 0mm 67%
  24:00 ít mây 28ºC 24% 2.02mps 11º N 0mm 77%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Hạ Long

Thứ 5

Dự báo ngày 09-07-2015
mây rải rác

Mây Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 5.82mps 359º
 • Độ ẩm: 89%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 32%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 10-07-2015
ít mây

ít Mây

29ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 5.87mps 14º
 • Độ ẩm: 88%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 11-07-2015
mưa to

Mưa To

29ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.91mps 337º
 • Độ ẩm: 96%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 1009mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 12-07-2015
quang mây

Quang Mây

31ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 1.66mps 270º
 • Độ ẩm: 87%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 13-07-2015
quang mây

Quang Mây

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 1.17mps 267º
 • Độ ẩm: 84%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 14-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 1.5mps 299º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 998mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 15-07-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 1.32mps 212º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 34%
 • Áp suất: 998mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 16-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

35ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 2.41mps 262º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 4%
 • Áp suất: 996mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 17-07-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 1.23mps 337º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 21%
 • Áp suất: 997mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 18-07-2015
mưa to

Mưa To

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 1.49mps 169º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 22%
 • Áp suất: 1001mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 19-07-2015
mưa to

Mưa To

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 0.98mps 300º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 47%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 20-07-2015
mưa to

Mưa To

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 1.28mps 186º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 31%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 21-07-2015
mưa to

Mưa To

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 1.87mps 165º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 39%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 22-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 7.26mps 218º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 1%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 23-07-2015
quang mây

Quang Mây

35ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 30ºC
 • Sức gió: 6.88mps 244º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 35%
 • Áp suất: 1000mbar
Xem thêm