Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Hạ Long. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 6 (21-11-2014)

  Mặt trời mọc: 06:05am Mặt trời lặn: 05:09pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.951111 Kinh độ: 107.080002

  mây dày đặc
  24ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 23:53

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.51mps
  • Hướng gió: 86º E
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 8%
  • Áp suất: 1028mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 6 (22-11-2014)

  Mặt trời mọc: 06:05am Mặt trời lặn: 05:09pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.951111 Kinh độ: 107.080002

  nhiều mây
  21ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 23:53

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.11mps
  • Hướng gió: 50º NE
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 80%
  • Áp suất: 1021mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 6 (22-11-2014)

  Mặt trời mọc: 06:05am Mặt trời lặn: 05:09pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.951111 Kinh độ: 107.080002

  mưa rải rác
  21ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 23:53

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.5mm
  • Sức gió: 3.41mps
  • Hướng gió: 50º NE
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1024mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 6 (22-11-2014)

  Mặt trời mọc: 06:05am Mặt trời lặn: 05:09pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.951111 Kinh độ: 107.080002

  mây dày đặc
  22ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 23:53

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.73mps
  • Hướng gió: 83º E
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1020mb
 • Thời tiết Tối Thứ 6 (22-11-2014)

  Mặt trời mọc: 06:05am Mặt trời lặn: 05:09pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.951111 Kinh độ: 107.080002

  mây dày đặc
  22ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 23:53

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.02mps
  • Hướng gió: 72º ENE
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1023mb
 • Cập nhật lúc 23:53
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây dày đặc 21ºC 92% 3.81mps 71º ENE 0mm 100%
  6:00 nhiều mây 21ºC 80% 3.11mps 63º ENE 0mm 100%
  9:00 nhiều mây 21ºC 80% 3.11mps 50º NE 0mm 100%
  12:00 mưa rải rác 21ºC 92% 3.31mps 39º NE 0.5mm 100%
  15:00 mưa rải rác 21ºC 92% 3.41mps 50º NE 1.5mm 100%
  18:00 mưa rải rác 22ºC 92% 3.47mps 69º ENE 1.5mm 100%
  21:00 mây dày đặc 22ºC 92% 3.73mps 83º E 0mm 100%
  24:00 nhiều mây 22ºC 64% 3.43mps 73º ENE 0mm 99%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Hạ Long

Thứ 6

Dự báo ngày 21-11-2014
quang mây

Quang Mây

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 3.66mps 52º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 22-11-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 2.83mps 65º
 • Độ ẩm: 98%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1023mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 23-11-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 5.53mps 69º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 54%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 24-11-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.38mps 258º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 64%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 25-11-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.25mps 19º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 16%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 26-11-2014
quang mây

Quang Mây

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 2.17mps 42º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 39%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 27-11-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 3.73mps 65º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 28-11-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 3.59mps 132º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 25%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 29-11-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.09mps 163º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 27%
 • Áp suất: 1013mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 30-11-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.23mps 152º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 41%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 01-12-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

18ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 8.53mps 22º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 75%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 02-12-2014
quang mây

Quang Mây

17ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 6.18mps 17º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 03-12-2014
quang mây

Quang Mây

17ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 6.33mps 10º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 14%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 04-12-2014
quang mây

Quang Mây

17ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 5.49mps 27º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 05-12-2014
quang mây

Quang Mây

18ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 4.05mps 30º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1019mbar
Xem thêm