Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Hạ Long. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 4 (01-04-2015)

  Mặt trời mọc: 05:45am Mặt trời lặn: 06:06pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.951111 Kinh độ: 107.080002

  quang mây
  24ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 07:24

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.85mps
  • Hướng gió: 183º S
  • Độ ẩm: 86%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1012mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 4 (01-04-2015)

  Mặt trời mọc: 05:45am Mặt trời lặn: 06:06pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.951111 Kinh độ: 107.080002

  quang mây
  28ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 07:24

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 5.13mps
  • Hướng gió: 187º S
  • Độ ẩm: 77%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1013mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 4 (01-04-2015)

  Mặt trời mọc: 05:45am Mặt trời lặn: 06:06pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.951111 Kinh độ: 107.080002

  quang mây
  28ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 07:24

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 5.32mps
  • Hướng gió: 175º S
  • Độ ẩm: 73%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1009mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 4 (01-04-2015)

  Mặt trời mọc: 05:45am Mặt trời lặn: 06:06pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.951111 Kinh độ: 107.080002

  quang mây
  23ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 07:24

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.12mps
  • Hướng gió: 156º SSE
  • Độ ẩm: 89%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1010mb
 • Thời tiết Tối Thứ 4 (02-04-2015)

  Mặt trời mọc: 05:45am Mặt trời lặn: 06:06pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.951111 Kinh độ: 107.080002

  quang mây
  23ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 07:24

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.26mps
  • Hướng gió: 191º S
  • Độ ẩm: 83%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1008mb
 • Cập nhật lúc 07:24
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 quang mây 23ºC 0% 3.86mps 173º S 0mm 92%
  6:00 quang mây 24ºC 0% 3.85mps 183º S 0mm 86%
  9:00 quang mây 28ºC 0% 5.13mps 187º S 0mm 77%
  12:00 quang mây 29ºC 0% 5.67mps 180º S 0mm 73%
  15:00 quang mây 28ºC 0% 5.32mps 175º S 0mm 73%
  18:00 quang mây 25ºC 0% 3.46mps 160º SSE 0mm 81%
  21:00 quang mây 23ºC 0% 3.12mps 156º SSE 0mm 89%
  24:00 quang mây 23ºC 0% 4.96mps 174º S 0mm 89%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Hạ Long

Thứ 4

Dự báo ngày 01-04-2015
quang mây

Quang Mây

28ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 5.13mps 188º
 • Độ ẩm: 77%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 02-04-2015
quang mây

Quang Mây

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 5.8mps 190º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 33%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 03-04-2015
quang mây

Quang Mây

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 6.07mps 182º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 04-04-2015
quang mây

Quang Mây

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 6.31mps 183º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1004mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 05-04-2015
quang mây

Quang Mây

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 5.71mps 169º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 06-04-2015
quang mây

Quang Mây

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 4.44mps 184º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 07-04-2015
quang mây

Quang Mây

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.79mps 167º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 08-04-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.69mps 142º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 11%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 09-04-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.79mps 82º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 10-04-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 4.44mps 98º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 11-04-2015
quang mây

Quang Mây

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.07mps 136º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1006mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 12-04-2015
quang mây

Quang Mây

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 4.15mps 91º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 13-04-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 3.49mps 60º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 68%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 14-04-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 4.24mps 55º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 88%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 31-03-2015
quang mây

Quang Mây

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.86mps 174º
 • Độ ẩm: 92%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1011mbar
Xem thêm