Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Hạ Long. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 3 (14-08-2018)

  Mặt trời mọc: 11:40am Mặt trời lặn: 10:42pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: -29.5046 Kinh độ: 28.2712

  mây dày đặc
  20ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 13ºC

  Thấp nhất: 13ºC

  Cập nhật lúc 21:41

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.1mps
  • Hướng gió: 360º N
  • Độ ẩm: 37%
  • Độ che phủ: 20%
  • Áp suất: 1025mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 3 (14-08-2018)

  Mặt trời mọc: 11:40am Mặt trời lặn: 10:42pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: -29.5046 Kinh độ: 28.2712

  mưa rải rác
  7ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 13ºC

  Thấp nhất: 13ºC

  Cập nhật lúc 21:41

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.81mm
  • Sức gió: 2.07mps
  • Hướng gió: 294º WNW
  • Độ ẩm: 82%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 783mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 3 (14-08-2018)

  Mặt trời mọc: 11:40am Mặt trời lặn: 10:42pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: -29.5046 Kinh độ: 28.2712

  nhiều mây
  13ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 13ºC

  Thấp nhất: 13ºC

  Cập nhật lúc 21:41

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.68mps
  • Hướng gió: 294º WNW
  • Độ ẩm: 45%
  • Độ che phủ: 76%
  • Áp suất: 783mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 3 (15-08-2018)

  Mặt trời mọc: 11:40am Mặt trời lặn: 10:42pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: -29.5046 Kinh độ: 28.2712

  nhiều mây
  11ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 13ºC

  Thấp nhất: 13ºC

  Cập nhật lúc 21:41

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.96mps
  • Hướng gió: 300º WNW
  • Độ ẩm: 42%
  • Độ che phủ: 76%
  • Áp suất: 783mb
 • Thời tiết Tối Thứ 3 (15-08-2018)

  Mặt trời mọc: 11:40am Mặt trời lặn: 10:42pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: -29.5046 Kinh độ: 28.2712

  nhiều mây
  11ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 13ºC

  Thấp nhất: 13ºC

  Cập nhật lúc 21:41

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.42mps
  • Hướng gió: 303º WNW
  • Độ ẩm: 41%
  • Độ che phủ: 76%
  • Áp suất: 782mb
 • Cập nhật lúc 21:41
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây dày đặc 13ºC 92% 3.31mps 304º NW 0mm 38%
  6:00 mưa rải rác 10ºC 92% 2.21mps 316º NW 0.265mm 60%
  9:00 mưa rải rác 7ºC 92% 2.07mps 294º WNW 1.81mm 82%
  12:00 mưa rải rác 12ºC 48% 1.86mps 300º WNW 0.48mm 54%
  15:00 nhiều mây 13ºC 76% 2.68mps 294º WNW 0mm 45%
  18:00 mưa rải rác 12ºC 48% 2.41mps 305º NW 0.0049999999999999mm 43%
  21:00 nhiều mây 11ºC 76% 1.96mps 300º WNW 0mm 42%
  24:00 nhiều mây 11ºC 80% 2.12mps 290º WNW 0mm 42%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Hạ Long

Thứ 2

Dự báo ngày 13-08-2018
nhiều mây

Nhiều Mây

13ºC
 • Cao nhất: 13ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 3.33mps 310º
 • Độ ẩm: 37%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 76%
 • Áp suất: 783mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 14-08-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

12ºC
 • Cao nhất: 13ºC
 • Thấp nhất: 7ºC
 • Sức gió: 1.86mps 300º
 • Độ ẩm: 54%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 48%
 • Áp suất: 784mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 15-08-2018
nhiều mây

Nhiều Mây

14ºC
 • Cao nhất: 15ºC
 • Thấp nhất: 11ºC
 • Sức gió: 3.81mps 304º
 • Độ ẩm: 36%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 80%
 • Áp suất: 782mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 16-08-2018
mây rải rác

Mây Rải Rác

15ºC
 • Cao nhất: 16ºC
 • Thấp nhất: 11ºC
 • Sức gió: 3.42mps 299º
 • Độ ẩm: 27%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 48%
 • Áp suất: 781mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 17-08-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

17ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: -3ºC
 • Sức gió: 4.82mps 285º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 68%
 • Áp suất: 816mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 18-08-2018
trời quang mây

Trời Quang Mây

17ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: -2ºC
 • Sức gió: 1.03mps 232º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 820mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 19-08-2018
trời quang mây

Trời Quang Mây

17ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 0ºC
 • Sức gió: 3.75mps 254º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 819mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 20-08-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

15ºC
 • Cao nhất: 15ºC
 • Thấp nhất: 3ºC
 • Sức gió: 3.86mps 284º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 64%
 • Áp suất: 820mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 21-08-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

18ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 4ºC
 • Sức gió: 3.54mps 310º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 17%
 • Áp suất: 821mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 22-08-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

17ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 1ºC
 • Sức gió: 2.58mps 285º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 50%
 • Áp suất: 821mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 23-08-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 2ºC
 • Sức gió: 2.47mps 315º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 13%
 • Áp suất: 820mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 24-08-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

17ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 7ºC
 • Sức gió: 3.93mps 321º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 10%
 • Áp suất: 817mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 25-08-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

13ºC
 • Cao nhất: 13ºC
 • Thấp nhất: -4ºC
 • Sức gió: 4.01mps 284º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 814mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 26-08-2018
trời quang mây

Trời Quang Mây

12ºC
 • Cao nhất: 12ºC
 • Thấp nhất: -6ºC
 • Sức gió: 1.18mps 138º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 817mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 27-08-2018
trời quang mây

Trời Quang Mây

15ºC
 • Cao nhất: 15ºC
 • Thấp nhất: 0ºC
 • Sức gió: 2.38mps 351º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 817mbar
Xem thêm