Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Hạ Long. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 6 (02-06-2023)

  Mặt trời mọc: 05:10am Mặt trời lặn: 06:29pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.9511 Kinh độ: 107.08

  mây dày đặc
  31ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 33ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 18:07

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.27mps
  • Hướng gió: 124º SE
  • Độ ẩm: 76%
  • Độ che phủ: 34%
  • Áp suất: 1002mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 6 (02-06-2023)

  Mặt trời mọc: 05:10am Mặt trời lặn: 06:29pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.9511 Kinh độ: 107.08

  nhiều mây
  29ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 33ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 18:07

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.15mps
  • Hướng gió: 103º ESE
  • Độ ẩm: 83%
  • Độ che phủ: 55%
  • Áp suất: 1003mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 6 (03-06-2023)

  Mặt trời mọc: 05:10am Mặt trời lặn: 06:29pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.9511 Kinh độ: 107.08

  trời quang mây
  27ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 33ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 18:07

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.89mps
  • Hướng gió: 73º ENE
  • Độ ẩm: 90%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1004mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 6 (03-06-2023)

  Mặt trời mọc: 05:10am Mặt trời lặn: 06:29pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.9511 Kinh độ: 107.08

  trời quang mây
  30ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 33ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 18:07

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.22mps
  • Hướng gió: 98º E
  • Độ ẩm: 77%
  • Độ che phủ: 8%
  • Áp suất: 1006mb
 • Thời tiết Tối Thứ 6 (03-06-2023)

  Mặt trời mọc: 05:10am Mặt trời lặn: 06:29pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.9511 Kinh độ: 107.08

  ít mây
  33ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 33ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 18:07

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.15mps
  • Hướng gió: 145º SE
  • Độ ẩm: 62%
  • Độ che phủ: 15%
  • Áp suất: 1004mb
 • Cập nhật lúc 18:07
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây dày đặc 33ºC 98% 3.94mps 140º SE 0mm 63%
  6:00 mây dày đặc 32ºC 93% 3.49mps 130º SE 0mm 64%
  9:00 nhiều mây 29ºC 55% 3.15mps 103º ESE 0mm 83%
  12:00 trời quang mây 28ºC 0% 2.18mps 84º E 0mm 89%
  15:00 trời quang mây 27ºC 0% 1.89mps 73º ENE 0mm 90%
  18:00 trời quang mây 27ºC 1% 2.35mps 74º ENE 0mm 91%
  21:00 trời quang mây 30ºC 8% 3.22mps 98º E 0mm 77%
  24:00 ít mây 32ºC 15% 3.97mps 133º SE 0mm 65%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Hạ Long

Thứ 6

Dự báo ngày 02-06-2023
mây dày đặc

Mây Dày đặc

32ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 3.97mps 138º
 • Độ ẩm: 64%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 03-06-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 4.19mps 145º
 • Độ ẩm: 63%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 13%
 • Áp suất: 1006mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 04-06-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 4.55mps 130º
 • Độ ẩm: 57%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 95%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 05-06-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 3.97mps 114º
 • Độ ẩm: 59%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 90%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 06-06-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 4.05mps 105º
 • Độ ẩm: 60%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 07-06-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 3.66mps 105º
 • Độ ẩm: 72%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 08-06-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.76mps 116º
 • Độ ẩm: 83%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 81%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 09-06-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.38mps 116º
 • Độ ẩm: 66%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 10-06-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.89mps 130º
 • Độ ẩm: 57%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 95%
 • Áp suất: 1001mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 11-06-2023
mây rải rác

Mây Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 3.32mps 140º
 • Độ ẩm: 45%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 46%
 • Áp suất: 1000mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 12-06-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 3.47mps 194º
 • Độ ẩm: 46%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 1000mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 13-06-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

35ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 4.87mps 167º
 • Độ ẩm: 54%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 7%
 • Áp suất: 1000mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 14-06-2023
mưa to

Mưa To

30ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.5mps 338º
 • Độ ẩm: 70%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1001mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 15-06-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.22mps 283º
 • Độ ẩm: 73%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 16-06-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.29mps 157º
 • Độ ẩm: 59%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1002mbar
Xem thêm