Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Hạ Long. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 7 (03-12-2021)

  Mặt trời mọc: 06:14am Mặt trời lặn: 05:09pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.9511 Kinh độ: 107.08

  mây rải rác
  13ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 13ºC

  Cập nhật lúc 04:44

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.88mps
  • Hướng gió: 350º N
  • Độ ẩm: 52%
  • Độ che phủ: 55%
  • Áp suất: 1022mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 7 (03-12-2021)

  Mặt trời mọc: 06:14am Mặt trời lặn: 05:09pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.9511 Kinh độ: 107.08

  mây rải rác
  16ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 13ºC

  Cập nhật lúc 04:44

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.65mps
  • Hướng gió: 49º NE
  • Độ ẩm: 52%
  • Độ che phủ: 28%
  • Áp suất: 1022mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 7 (04-12-2021)

  Mặt trời mọc: 06:14am Mặt trời lặn: 05:09pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.9511 Kinh độ: 107.08

  nhiều mây
  15ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 13ºC

  Cập nhật lúc 04:44

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.95mps
  • Hướng gió: 3º N
  • Độ ẩm: 52%
  • Độ che phủ: 51%
  • Áp suất: 1022mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 7 (04-12-2021)

  Mặt trời mọc: 06:14am Mặt trời lặn: 05:09pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.9511 Kinh độ: 107.08

  nhiều mây
  14ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 13ºC

  Cập nhật lúc 04:44

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.48mps
  • Hướng gió: 23º NNE
  • Độ ẩm: 54%
  • Độ che phủ: 74%
  • Áp suất: 1023mb
 • Thời tiết Tối Thứ 7 (04-12-2021)

  Mặt trời mọc: 06:14am Mặt trời lặn: 05:09pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.9511 Kinh độ: 107.08

  mây dày đặc
  22ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 13ºC

  Cập nhật lúc 04:44

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.19mps
  • Hướng gió: 119º ESE
  • Độ ẩm: 37%
  • Độ che phủ: 99%
  • Áp suất: 1020mb
 • Cập nhật lúc 04:44
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây rải rác 22ºC 43% 2.23mps 138º SE 0mm 33%
  6:00 mây rải rác 20ºC 34% 2.01mps 133º SE 0mm 38%
  9:00 mây rải rác 16ºC 28% 1.65mps 49º NE 0mm 52%
  12:00 mây rải rác 15ºC 26% 1.73mps 16º NNE 0mm 52%
  15:00 nhiều mây 15ºC 51% 1.95mps 3º N 0mm 52%
  18:00 nhiều mây 14ºC 75% 1.54mps 355º N 0mm 53%
  21:00 nhiều mây 14ºC 74% 1.48mps 23º NNE 0mm 54%
  24:00 mây dày đặc 21ºC 99% 1.38mps 84º E 0mm 37%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Hạ Long

Thứ 6

Dự báo ngày 03-12-2021
mây rải rác

Mây Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 2.38mps 139º
 • Độ ẩm: 33%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 40%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 04-12-2021
mây dày đặc

Mây Dày đặc

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 3.57mps 121º
 • Độ ẩm: 36%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1023mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 05-12-2021
ít mây

ít Mây

21ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 2.92mps 122º
 • Độ ẩm: 40%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 13%
 • Áp suất: 1024mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 06-12-2021
trời quang mây

Trời Quang Mây

21ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 3.44mps 107º
 • Độ ẩm: 41%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 9%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 07-12-2021
trời quang mây

Trời Quang Mây

21ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 3.96mps 97º
 • Độ ẩm: 34%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 08-12-2021
trời quang mây

Trời Quang Mây

22ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 4.02mps 93º
 • Độ ẩm: 44%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 6%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 09-12-2021
mây dày đặc

Mây Dày đặc

21ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 3.57mps 121º
 • Độ ẩm: 46%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1024mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 10-12-2021
mây dày đặc

Mây Dày đặc

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 3.63mps 105º
 • Độ ẩm: 46%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 11-12-2021
ít mây

ít Mây

23ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 2.59mps 122º
 • Độ ẩm: 46%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 15%
 • Áp suất: 1022mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 12-12-2021
mây dày đặc

Mây Dày đặc

22ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 2.36mps 15º
 • Độ ẩm: 47%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 13-12-2021
mây dày đặc

Mây Dày đặc

21ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 4.17mps 100º
 • Độ ẩm: 47%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 14-12-2021
mây dày đặc

Mây Dày đặc

20ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 3.85mps 95º
 • Độ ẩm: 46%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 96%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 15-12-2021
mây dày đặc

Mây Dày đặc

21ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 4.33mps 67º
 • Độ ẩm: 80%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 16-12-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 3.32mps 61º
 • Độ ẩm: 85%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 96%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 17-12-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

19ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 4.07mps 25º
 • Độ ẩm: 80%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1022mbar
Xem thêm