Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Hạ Long. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (19-08-2019)

  Mặt trời mọc: 11:36am Mặt trời lặn: 10:45pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: -29.5046 Kinh độ: 28.2712

  trời quang mây
  5ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 8ºC

  Thấp nhất: 8ºC

  Cập nhật lúc 06:21

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.88mps
  • Hướng gió: 314º NW
  • Độ ẩm: 44%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1023mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (19-08-2019)

  Mặt trời mọc: 11:36am Mặt trời lặn: 10:45pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: -29.5046 Kinh độ: 28.2712

  ít mây
  7ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 8ºC

  Thấp nhất: 8ºC

  Cập nhật lúc 06:21

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.49mps
  • Hướng gió: 309º NW
  • Độ ẩm: 49%
  • Độ che phủ: 19%
  • Áp suất: 1025mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (19-08-2019)

  Mặt trời mọc: 11:36am Mặt trời lặn: 10:45pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: -29.5046 Kinh độ: 28.2712

  mây rải rác
  14ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 8ºC

  Thấp nhất: 8ºC

  Cập nhật lúc 06:21

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 9.92mps
  • Hướng gió: 274º W
  • Độ ẩm: 25%
  • Độ che phủ: 33%
  • Áp suất: 1020mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (20-08-2019)

  Mặt trời mọc: 11:36am Mặt trời lặn: 10:45pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: -29.5046 Kinh độ: 28.2712

  nhiều mây
  5ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 8ºC

  Thấp nhất: 8ºC

  Cập nhật lúc 06:21

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.54mps
  • Hướng gió: 200º SSW
  • Độ ẩm: 23%
  • Độ che phủ: 78%
  • Áp suất: 1026mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (20-08-2019)

  Mặt trời mọc: 11:36am Mặt trời lặn: 10:45pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: -29.5046 Kinh độ: 28.2712

  trời quang mây
  0ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 8ºC

  Thấp nhất: 8ºC

  Cập nhật lúc 06:21

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.61mps
  • Hướng gió: 147º SSE
  • Độ ẩm: 36%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1028mb
 • Cập nhật lúc 06:21
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 trời quang mây 5ºC 0% 2.88mps 314º NW 0mm 44%
  6:00 trời quang mây 4ºC 0% 2.75mps 332º NNW 0mm 50%
  9:00 ít mây 7ºC 19% 3.49mps 309º NW 0mm 49%
  12:00 trời quang mây 11ºC 2% 6.31mps 301º WNW 0mm 36%
  15:00 mây rải rác 14ºC 33% 9.92mps 274º W 0mm 25%
  18:00 mây dày đặc 13ºC 91% 10.38mps 258º WSW 0mm 23%
  21:00 nhiều mây 5ºC 78% 1.54mps 200º SSW 0mm 23%
  24:00 trời quang mây 2ºC 0% 1.41mps 219º SW 0mm 29%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Hạ Long

Chủ nhật

Dự báo ngày 18-08-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

8ºC
 • Cao nhất: 8ºC
 • Thấp nhất: 8ºC
 • Sức gió: 4.83mps 312º
 • Độ ẩm: 34%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 19-08-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

11ºC
 • Cao nhất: 14ºC
 • Thấp nhất: 2ºC
 • Sức gió: 6.31mps 302º
 • Độ ẩm: 36%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 2%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 20-08-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

12ºC
 • Cao nhất: 15ºC
 • Thấp nhất: 0ºC
 • Sức gió: 1.65mps 117º
 • Độ ẩm: 13%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1028mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 21-08-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

12ºC
 • Cao nhất: 14ºC
 • Thấp nhất: 0ºC
 • Sức gió: 2.11mps 286º
 • Độ ẩm: 23%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1029mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 22-08-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

13ºC
 • Cao nhất: 16ºC
 • Thấp nhất: 1ºC
 • Sức gió: 3mps 239º
 • Độ ẩm: 20%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1026mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 23-08-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

15ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 2ºC
 • Sức gió: 2.19mps 174º
 • Độ ẩm: 14%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1026mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 24-08-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

15ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 4ºC
 • Sức gió: 3.3mps 307º
 • Độ ẩm: 17%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1026mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 25-08-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

16ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 4ºC
 • Sức gió: 6.21mps 283º
 • Độ ẩm: 14%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 26-08-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

16ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 3ºC
 • Sức gió: 5mps 263º
 • Độ ẩm: 13%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 27-08-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

14ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 4ºC
 • Sức gió: 4.88mps 310º
 • Độ ẩm: 25%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 28-08-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

16ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 4ºC
 • Sức gió: 4.38mps 283º
 • Độ ẩm: 15%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 29-08-2019
ít mây

ít Mây

13ºC
 • Cao nhất: 16ºC
 • Thấp nhất: 4ºC
 • Sức gió: 8.61mps 328º
 • Độ ẩm: 44%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 15%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 30-08-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

14ºC
 • Cao nhất: 15ºC
 • Thấp nhất: 5ºC
 • Sức gió: 12.27mps 330º
 • Độ ẩm: 36%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 76%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 31-08-2019
ít mây

ít Mây

13ºC
 • Cao nhất: 14ºC
 • Thấp nhất: 6ºC
 • Sức gió: 9.36mps 309º
 • Độ ẩm: 28%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 13%
 • Áp suất: 1021mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 01-09-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

8ºC
 • Cao nhất: 11ºC
 • Thấp nhất: 4ºC
 • Sức gió: 5.37mps 319º
 • Độ ẩm: 79%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 97%
 • Áp suất: 1022mbar
Xem thêm