Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Hạ Long. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.
[adsense width="468" height="60" dataadslot="3302730555"]

 • Thời tiết Hiện tại Chủ nhật (26-04-2015)

  Mặt trời mọc: 05:24am Mặt trời lặn: 06:14pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.951111 Kinh độ: 107.080002

  nhiều mây
  26ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 12:17

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.41mps
  • Hướng gió: 112º ESE
  • Độ ẩm: 80%
  • Độ che phủ: 68%
  • Áp suất: 1020mb
 • Thời tiết Sáng Chủ nhật (26-04-2015)

  Mặt trời mọc: 05:24am Mặt trời lặn: 06:14pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.951111 Kinh độ: 107.080002

  nhiều mây
  26ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 12:17

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.31mps
  • Hướng gió: 124º SE
  • Độ ẩm: 76%
  • Độ che phủ: 76%
  • Áp suất: 1017mb
 • Thời tiết Trưa Chủ nhật (26-04-2015)

  Mặt trời mọc: 05:24am Mặt trời lặn: 06:14pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.951111 Kinh độ: 107.080002

  nhiều mây
  21ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 12:17

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.86mps
  • Hướng gió: 121º ESE
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 64%
  • Áp suất: 1018mb
 • Thời tiết Chiều Chủ nhật (27-04-2015)

  Mặt trời mọc: 05:24am Mặt trời lặn: 06:14pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.951111 Kinh độ: 107.080002

  mưa rải rác
  21ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 12:17

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.0075mm
  • Sức gió: 1.56mps
  • Hướng gió: 111º ESE
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 56%
  • Áp suất: 1016mb
 • Thời tiết Tối Chủ nhật (27-04-2015)

  Mặt trời mọc: 05:24am Mặt trời lặn: 06:14pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.951111 Kinh độ: 107.080002

  mưa rải rác
  25ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 12:17

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.04mm
  • Sức gió: 2.26mps
  • Hướng gió: 145º SE
  • Độ ẩm: 87%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1018mb
 • Cập nhật lúc 12:17
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 nhiều mây 26ºC 68% 2.41mps 112º ESE 0mm 80%
  6:00 nhiều mây 27ºC 80% 4.11mps 121º ESE 0mm 77%
  9:00 nhiều mây 26ºC 76% 4.31mps 124º SE 0mm 76%
  12:00 quang mây 23ºC 0% 3.06mps 130º SE 0mm 86%
  15:00 nhiều mây 21ºC 64% 1.86mps 121º ESE 0mm 100%
  18:00 mây rải rác 21ºC 48% 1.76mps 108º ESE 0mm 99%
  21:00 mưa rải rác 21ºC 56% 1.56mps 111º ESE 0.0075mm 100%
  24:00 mưa rải rác 23ºC 88% 1.86mps 111º ESE 0.03mm 97%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Hạ Long

Chủ nhật

Dự báo ngày 26-04-2015
nhiều mây

Nhiều Mây

26ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.41mps 112º
 • Độ ẩm: 80%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 68%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 27-04-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.26mps 146º
 • Độ ẩm: 87%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 28-04-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 3.16mps 157º
 • Độ ẩm: 94%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 29-04-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.1mps 154º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 7%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 30-04-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.2mps 160º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 40%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 01-05-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 5.75mps 190º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 02-05-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.06mps 135º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 9%
 • Áp suất: 1009mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 03-05-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 4.16mps 160º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 04-05-2015
quang mây

Quang Mây

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 5.96mps 175º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 1%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 05-05-2015
quang mây

Quang Mây

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 4.85mps 192º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 06-05-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 1.99mps 142º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 07-05-2015
quang mây

Quang Mây

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 5.31mps 204º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 08-05-2015
quang mây

Quang Mây

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 4.54mps 194º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 09-05-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 3.43mps 151º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 1010mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 10-05-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 6.05mps 165º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 2%
 • Áp suất: 1012mbar
Xem thêm