Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Hạ Long. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (06-07-2015)

  Mặt trời mọc: 05:15am Mặt trời lặn: 06:37pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.951111 Kinh độ: 107.080002

  nhiều mây
  28ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 16:56

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.74mps
  • Hướng gió: 9º N
  • Độ ẩm: 82%
  • Độ che phủ: 32%
  • Áp suất: 1006mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (06-07-2015)

  Mặt trời mọc: 05:15am Mặt trời lặn: 06:37pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.951111 Kinh độ: 107.080002

  mây rải rác
  28ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 16:56

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.01mps
  • Hướng gió: 6º N
  • Độ ẩm: 85%
  • Độ che phủ: 36%
  • Áp suất: 1006mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (07-07-2015)

  Mặt trời mọc: 05:15am Mặt trời lặn: 06:37pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.951111 Kinh độ: 107.080002

  mây rải rác
  25ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 16:56

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.36mps
  • Hướng gió: 303º WNW
  • Độ ẩm: 94%
  • Độ che phủ: 48%
  • Áp suất: 1007mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (07-07-2015)

  Mặt trời mọc: 05:15am Mặt trời lặn: 06:37pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.951111 Kinh độ: 107.080002

  quang mây
  27ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 16:56

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.86mps
  • Hướng gió: 345º NNW
  • Độ ẩm: 92%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1007mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (07-07-2015)

  Mặt trời mọc: 05:15am Mặt trời lặn: 06:37pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.951111 Kinh độ: 107.080002

  ít mây
  31ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 16:56

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.25mps
  • Hướng gió: 24º NNE
  • Độ ẩm: 71%
  • Độ che phủ: 12%
  • Áp suất: 1006mb
 • Cập nhật lúc 16:56
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 nhiều mây 28ºC 76% 4.09mps 14º NNE 0mm 88%
  6:00 mây rải rác 30ºC 32% 3.74mps 9º N 0mm 82%
  9:00 mây rải rác 28ºC 36% 2.01mps 6º N 0mm 85%
  12:00 mây rải rác 26ºC 48% 1.31mps 347º NNW 0mm 92%
  15:00 mây rải rác 25ºC 48% 1.36mps 303º WNW 0mm 94%
  18:00 quang mây 24ºC 0% 1.76mps 314º NW 0mm 98%
  21:00 quang mây 27ºC 0% 1.86mps 345º NNW 0mm 92%
  24:00 quang mây 29ºC 0% 3.31mps 16º NNE 0mm 82%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Hạ Long

Thứ 2

Dự báo ngày 06-07-2015
nhiều mây

Nhiều Mây

28ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 4.09mps 14º
 • Độ ẩm: 88%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 76%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 07-07-2015
quang mây

Quang Mây

29ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.31mps 16º
 • Độ ẩm: 82%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 08-07-2015
quang mây

Quang Mây

29ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.42mps 8º
 • Độ ẩm: 72%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 09-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 4.27mps 2º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 6%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 10-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 4.87mps 4º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1000mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 11-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 3.92mps 350º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 57%
 • Áp suất: 999mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 12-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 30ºC
 • Sức gió: 3.92mps 0º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 31%
 • Áp suất: 998mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 13-07-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 3.83mps 34º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 26%
 • Áp suất: 997mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 14-07-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 1.5mps 113º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 30%
 • Áp suất: 997mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 15-07-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 1.86mps 162º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 18%
 • Áp suất: 998mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 16-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 2.72mps 188º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 17%
 • Áp suất: 1000mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 17-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 30ºC
 • Sức gió: 4.13mps 215º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 998mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 18-07-2015
mưa to

Mưa To

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 4.2mps 252º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 34%
 • Áp suất: 996mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 19-07-2015
mưa to

Mưa To

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 3.84mps 212º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 30%
 • Áp suất: 999mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 20-07-2015
mưa to

Mưa To

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 4.46mps 221º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 82%
 • Áp suất: 1002mbar
Xem thêm