Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Hạ Long. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Chủ nhật (26-01-2020)

  Mặt trời mọc: 06:30am Mặt trời lặn: 05:37pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.9511 Kinh độ: 107.08

  mây dày đặc
  18ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 18ºC

  Thấp nhất: 11ºC

  Cập nhật lúc 13:38

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.6mps
  • Hướng gió: 300º WNW
  • Độ ẩm: 59%
  • Độ che phủ: 60%
  • Áp suất: 1017mb
 • Thời tiết Sáng Chủ nhật (26-01-2020)

  Mặt trời mọc: 06:30am Mặt trời lặn: 05:37pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.9511 Kinh độ: 107.08

  mây rải rác
  18ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 18ºC

  Thấp nhất: 11ºC

  Cập nhật lúc 13:38

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.74mps
  • Hướng gió: 12º NNE
  • Độ ẩm: 54%
  • Độ che phủ: 38%
  • Áp suất: 1017mb
 • Thời tiết Trưa Chủ nhật (26-01-2020)

  Mặt trời mọc: 06:30am Mặt trời lặn: 05:37pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.9511 Kinh độ: 107.08

  mây rải rác
  14ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 18ºC

  Thấp nhất: 11ºC

  Cập nhật lúc 13:38

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.41mps
  • Hướng gió: 117º ESE
  • Độ ẩm: 80%
  • Độ che phủ: 26%
  • Áp suất: 1016mb
 • Thời tiết Chiều Chủ nhật (27-01-2020)

  Mặt trời mọc: 06:30am Mặt trời lặn: 05:37pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.9511 Kinh độ: 107.08

  mây dày đặc
  14ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 18ºC

  Thấp nhất: 11ºC

  Cập nhật lúc 13:38

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.38mps
  • Hướng gió: 345º NNW
  • Độ ẩm: 71%
  • Độ che phủ: 90%
  • Áp suất: 1016mb
 • Thời tiết Tối Chủ nhật (27-01-2020)

  Mặt trời mọc: 06:30am Mặt trời lặn: 05:37pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.9511 Kinh độ: 107.08

  nhiều mây
  13ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 18ºC

  Thấp nhất: 11ºC

  Cập nhật lúc 13:38

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.32mps
  • Hướng gió: 30º NNE
  • Độ ẩm: 75%
  • Độ che phủ: 74%
  • Áp suất: 1017mb
 • Cập nhật lúc 13:38
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây dày đặc 11ºC 92% 1.83mps 12º NNE 0mm 78%
  6:00 nhiều mây 14ºC 75% 3.45mps 16º NNE 0mm 64%
  9:00 mây rải rác 18ºC 38% 1.74mps 12º NNE 0mm 54%
  12:00 trời quang mây 18ºC 7% 1.68mps 54º NE 0mm 60%
  15:00 mây rải rác 14ºC 26% 1.41mps 117º ESE 0mm 80%
  18:00 mây dày đặc 15ºC 100% 1.12mps 2º N 0mm 76%
  21:00 mây dày đặc 14ºC 90% 1.38mps 345º NNW 0mm 71%
  24:00 nhiều mây 14ºC 73% 1.33mps 27º NNE 0mm 70%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Hạ Long

Chủ nhật

Dự báo ngày 26-01-2020
mây rải rác

Mây Rải Rác

18ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 11ºC
 • Sức gió: 1.74mps 12º
 • Độ ẩm: 54%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 38%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 27-01-2020
nhiều mây

Nhiều Mây

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 1.68mps 161º
 • Độ ẩm: 57%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 57%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 28-01-2020
mây rải rác

Mây Rải Rác

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 0.85mps 101º
 • Độ ẩm: 55%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 44%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 29-01-2020
mây dày đặc

Mây Dày đặc

15ºC
 • Cao nhất: 16ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 1.41mps 49º
 • Độ ẩm: 71%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 95%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 30-01-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

17ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 0.31mps 16º
 • Độ ẩm: 59%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 91%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 31-01-2020
nhiều mây

Nhiều Mây

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 4.21mps 103º
 • Độ ẩm: 60%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 75%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 01-02-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

18ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 3.61mps 106º
 • Độ ẩm: 91%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1018mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 02-02-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 2.45mps 139º
 • Độ ẩm: 81%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 03-02-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

20ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 2.13mps 124º
 • Độ ẩm: 83%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 04-02-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

21ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 2.42mps 110º
 • Độ ẩm: 83%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 05-02-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

20ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 3.32mps 77º
 • Độ ẩm: 91%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 93%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 06-02-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

18ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 2.82mps 76º
 • Độ ẩm: 89%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 95%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 07-02-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 2.17mps 129º
 • Độ ẩm: 87%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 08-02-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 3.52mps 159º
 • Độ ẩm: 84%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1009mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 09-02-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 3.94mps 66º
 • Độ ẩm: 83%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1017mbar
Xem thêm