Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Hạ Long. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.


 • Thời tiết Hiện tại Thứ 5 (24-07-2014)

  Mặt trời mọc: 05:22am Mặt trời lặn: 06:33pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.951111 Kinh độ: 107.080002

  quang mây
  30ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 28ºC

  Cập nhật lúc 19:25

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 6.47mps
  • Hướng gió: 194º SSW
  • Độ ẩm: 98%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1013mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 5 (24-07-2014)

  Mặt trời mọc: 05:22am Mặt trời lặn: 06:33pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.951111 Kinh độ: 107.080002

  quang mây
  31ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 28ºC

  Cập nhật lúc 19:25

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 5.56mps
  • Hướng gió: 191º S
  • Độ ẩm: 96%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1015mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 5 (25-07-2014)

  Mặt trời mọc: 05:22am Mặt trời lặn: 06:33pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.951111 Kinh độ: 107.080002

  ít mây
  30ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 28ºC

  Cập nhật lúc 19:25

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.76mps
  • Hướng gió: 201º SSW
  • Độ ẩm: 97%
  • Độ che phủ: 12%
  • Áp suất: 1014mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 5 (25-07-2014)

  Mặt trời mọc: 05:22am Mặt trời lặn: 06:33pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.951111 Kinh độ: 107.080002

  ít mây
  30ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 28ºC

  Cập nhật lúc 19:25

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.92mps
  • Hướng gió: 218º SW
  • Độ ẩm: 98%
  • Độ che phủ: 20%
  • Áp suất: 1016mb
 • Thời tiết Tối Thứ 5 (25-07-2014)

  Mặt trời mọc: 05:22am Mặt trời lặn: 06:33pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.951111 Kinh độ: 107.080002

  quang mây
  30ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 28ºC

  Cập nhật lúc 19:25

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.57mps
  • Hướng gió: 191º S
  • Độ ẩm: 97%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1014mb
 • Cập nhật lúc 19:25
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 quang mây 30ºC 0% 6.52mps 197º SSW 0mm 99%
  6:00 quang mây 30ºC 0% 6.47mps 194º SSW 0mm 98%
  9:00 quang mây 31ºC 0% 5.56mps 191º S 0mm 96%
  12:00 quang mây 31ºC 8% 4.72mps 185º S 0mm 96%
  15:00 ít mây 30ºC 12% 3.76mps 201º SSW 0mm 97%
  18:00 ít mây 31ºC 12% 5.02mps 230º SW 0mm 97%
  21:00 ít mây 30ºC 20% 4.92mps 218º SW 0mm 98%
  24:00 ít mây 30ºC 20% 4.26mps 206º SSW 0mm 97%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Hạ Long

Thứ 5

Dự báo ngày 24-07-2014
quang mây

Quang Mây

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 5.12mps 200º
 • Độ ẩm: 87%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 25-07-2014
mây rải rác

Mây Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 1.32mps 187º
 • Độ ẩm: 89%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 32%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 26-07-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 1.53mps 45º
 • Độ ẩm: 92%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 32%
 • Áp suất: 1013mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 27-07-2014
mưa to

Mưa To

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.85mps 24º
 • Độ ẩm: 95%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 28-07-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.05mps 86º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 29-07-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 3.91mps 28º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 50%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 30-07-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 3.74mps 71º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 18%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 31-07-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 2.02mps 57º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 32%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 01-08-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 2.7mps 96º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 02-08-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 1.97mps 62º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 23%
 • Áp suất: 1003mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 03-08-2014
mưa to

Mưa To

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 3.17mps 355º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 04-08-2014
mưa to

Mưa To

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.16mps 307º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 91%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 05-08-2014
quang mây

Quang Mây

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 2.38mps 235º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 9%
 • Áp suất: 1000mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 06-08-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 3.41mps 235º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 21%
 • Áp suất: 996mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 07-08-2014
mưa to

Mưa To

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 1.58mps 255º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 36%
 • Áp suất: 998mbar
Xem thêm