Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Hạ Long. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Chủ nhật (22-09-2017)

  Mặt trời mọc: 05:40am Mặt trời lặn: 05:48pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.9511 Kinh độ: 107.08

  ít mây
  25ºC

  Clear Sky

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 12:11

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.94mps
  • Hướng gió: 28º NNE
  • Độ ẩm: 98%
  • Độ che phủ: 8%
  • Áp suất: 1011mb
 • Thời tiết Sáng Chủ nhật (22-09-2017)

  Mặt trời mọc: 05:40am Mặt trời lặn: 05:48pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.9511 Kinh độ: 107.08

  mưa rải rác
  25ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 12:11

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.735mm
  • Sức gió: 1.61mps
  • Hướng gió: 53º NE
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1011mb
 • Thời tiết Trưa Chủ nhật (22-09-2017)

  Mặt trời mọc: 05:40am Mặt trời lặn: 05:48pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.9511 Kinh độ: 107.08

  mưa rải rác
  28ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 12:11

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.585mm
  • Sức gió: 2.77mps
  • Hướng gió: 93º E
  • Độ ẩm: 95%
  • Độ che phủ: 80%
  • Áp suất: 1010mb
 • Thời tiết Chiều Chủ nhật (22-09-2017)

  Mặt trời mọc: 05:40am Mặt trời lặn: 05:48pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.9511 Kinh độ: 107.08

  mưa rải rác
  27ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 12:11

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.0050000000000008mm
  • Sức gió: 2.86mps
  • Hướng gió: 110º ESE
  • Độ ẩm: 90%
  • Độ che phủ: 80%
  • Áp suất: 1010mb
 • Thời tiết Tối Chủ nhật (23-09-2017)

  Mặt trời mọc: 05:40am Mặt trời lặn: 05:48pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.9511 Kinh độ: 107.08

  mây dày đặc
  26ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 12:11

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.31mps
  • Hướng gió: 125º SE
  • Độ ẩm: 95%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 1011mb
 • Cập nhật lúc 12:11
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 ít mây 24ºC 12% 1.51mps 353º N 0mm 99%
  6:00 mưa rải rác 24ºC 68% 1.37mps 9º N 0.525mm 100%
  9:00 mưa rải rác 25ºC 92% 1.61mps 53º NE 1.735mm 100%
  12:00 mưa rải rác 27ºC 76% 1.88mps 66º ENE 0.605mm 98%
  15:00 mưa rải rác 28ºC 80% 2.77mps 93º E 1.585mm 95%
  18:00 mưa rải rác 28ºC 80% 3.4mps 103º ESE 0.02mm 88%
  21:00 mưa rải rác 27ºC 80% 2.86mps 110º ESE 0.0050000000000008mm 90%
  24:00 mây dày đặc 27ºC 88% 2.11mps 113º ESE 0mm 92%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Hạ Long

Thứ 5

Dự báo ngày 21-09-2017
quang mây

Quang Mây

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 0.94mps 28º
 • Độ ẩm: 98%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 22-09-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.88mps 66º
 • Độ ẩm: 98%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 76%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 23-09-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.66mps 14º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1013mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 24-09-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.87mps 6º
 • Độ ẩm: 86%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 64%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 25-09-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 1.8mps 108º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 35%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 26-09-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.5mps 100º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 64%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 27-09-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.27mps 89º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 57%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 28-09-2017
mưa to

Mưa To

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.54mps 89º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 21%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 29-09-2017
mưa to

Mưa To

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.36mps 198º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 27%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 30-09-2017
mưa to

Mưa To

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.2mps 159º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 37%
 • Áp suất: 1006mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 01-10-2017
mưa to

Mưa To

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.96mps 66º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 13%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 02-10-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.26mps 22º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 26%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 03-10-2017
quang mây

Quang Mây

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 5.8mps 15º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 6%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 04-10-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 5.47mps 2º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 42%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 05-10-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.89mps 6º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 9%
 • Áp suất: 1013mbar
Xem thêm