Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Hạ Long. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.


 • Thời tiết Hiện tại Thứ 3 (16-09-2014)

  Mặt trời mọc: 05:39am Mặt trời lặn: 05:53pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.951111 Kinh độ: 107.080002

  mưa vừa
  27ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 23:57

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1mm
  • Sức gió: 7.41mps
  • Hướng gió: 310º NW
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1007mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 3 (17-09-2014)

  Mặt trời mọc: 05:39am Mặt trời lặn: 05:53pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.951111 Kinh độ: 107.080002

  mây dày đặc
  25ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 23:57

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.41mps
  • Hướng gió: 276º W
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1001mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 3 (17-09-2014)

  Mặt trời mọc: 05:39am Mặt trời lặn: 05:53pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.951111 Kinh độ: 107.080002

  mưa rải rác
  26ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 23:57

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1mm
  • Sức gió: 4.82mps
  • Hướng gió: 208º SSW
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1006mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 3 (17-09-2014)

  Mặt trời mọc: 05:39am Mặt trời lặn: 05:53pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.951111 Kinh độ: 107.080002

  mưa to
  26ºC

  Mưa To

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 23:57

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 13mm
  • Sức gió: 8.61mps
  • Hướng gió: 191º S
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1008mb
 • Thời tiết Tối Thứ 3 (17-09-2014)

  Mặt trời mọc: 05:39am Mặt trời lặn: 05:53pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.951111 Kinh độ: 107.080002

  mưa vừa
  26ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 23:57

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 7mm
  • Sức gió: 5.85mps
  • Hướng gió: 165º SSE
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 1013mb
 • Cập nhật lúc 23:57
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa vừa 25ºC 92% 6.01mps 0º N 4mm 100%
  6:00 mưa rải rác 25ºC 92% 2.66mps 358º N 1mm 100%
  9:00 mây dày đặc 25ºC 92% 0.41mps 276º W 0mm 100%
  12:00 mây dày đặc 26ºC 92% 2.77mps 207º SSW 0mm 100%
  15:00 mưa rải rác 26ºC 100% 4.82mps 208º SSW 1mm 100%
  18:00 mưa vừa 26ºC 92% 5.43mps 205º SSW 7mm 100%
  21:00 mưa to 26ºC 92% 8.61mps 191º S 13mm 100%
  24:00 mưa vừa 25ºC 92% 6.46mps 168º SSE 6mm 100%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Hạ Long

Thứ 3

Dự báo ngày 16-09-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 6.01mps 0º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1001mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 17-09-2014
mưa to

Mưa To

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 4.82mps 209º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 18-09-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 4.83mps 143º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 3%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 19-09-2014
mưa rất to

Mưa Rất To

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 1.79mps 280º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 58%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 20-09-2014
mưa to

Mưa To

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.55mps 181º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 39%
 • Áp suất: 1007mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 21-09-2014
mưa to

Mưa To

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.74mps 42º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 34%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 22-09-2014
mưa to

Mưa To

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.01mps 43º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 57%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 23-09-2014
mưa to

Mưa To

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.64mps 97º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 44%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 24-09-2014
mưa to

Mưa To

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.68mps 112º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 43%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 25-09-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 4.46mps 109º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 16%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 26-09-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.6mps 57º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 30%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 27-09-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 1.97mps 18º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 39%
 • Áp suất: 1010mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 28-09-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 6.43mps 46º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 29-09-2014
quang mây

Quang Mây

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 5.9mps 18º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 10%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 30-09-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 5.43mps 19º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1011mbar
Xem thêm