Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Hạ Long. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 3 (18-06-2019)

  Mặt trời mọc: 12:00pm Mặt trời lặn: 10:15pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: -29.5046 Kinh độ: 28.2712

  mây rải rác
  17ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 0ºC

  Thấp nhất: 0ºC

  Cập nhật lúc 20:14

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.1mps
  • Hướng gió: 320º NW
  • Độ ẩm: 25%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1029mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 3 (18-06-2019)

  Mặt trời mọc: 12:00pm Mặt trời lặn: 10:15pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: -29.5046 Kinh độ: 28.2712

  mây rải rác
  2ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 0ºC

  Thấp nhất: 0ºC

  Cập nhật lúc 20:14

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.13mps
  • Hướng gió: 119º ESE
  • Độ ẩm: 47%
  • Độ che phủ: 37%
  • Áp suất: 1031mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 3 (18-06-2019)

  Mặt trời mọc: 12:00pm Mặt trời lặn: 10:15pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: -29.5046 Kinh độ: 28.2712

  trời quang mây
  12ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 0ºC

  Thấp nhất: 0ºC

  Cập nhật lúc 20:14

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.13mps
  • Hướng gió: 86º E
  • Độ ẩm: 23%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1026mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 3 (19-06-2019)

  Mặt trời mọc: 12:00pm Mặt trời lặn: 10:15pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: -29.5046 Kinh độ: 28.2712

  trời quang mây
  2ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 0ºC

  Thấp nhất: 0ºC

  Cập nhật lúc 20:14

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.88mps
  • Hướng gió: 269º W
  • Độ ẩm: 47%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1030mb
 • Thời tiết Tối Thứ 3 (19-06-2019)

  Mặt trời mọc: 12:00pm Mặt trời lặn: 10:15pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: -29.5046 Kinh độ: 28.2712

  mây rải rác
  0ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 0ºC

  Thấp nhất: 0ºC

  Cập nhật lúc 20:14

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.82mps
  • Hướng gió: 146º SE
  • Độ ẩm: 66%
  • Độ che phủ: 29%
  • Áp suất: 1031mb
 • Cập nhật lúc 20:14
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây rải rác -1ºC 49% 1.58mps 135º SE 0mm 66%
  6:00 nhiều mây 0ºC 74% 2.52mps 122º ESE 0mm 55%
  9:00 mây rải rác 2ºC 37% 3.13mps 119º ESE 0mm 47%
  12:00 trời quang mây 9ºC 0% 3.29mps 108º ESE 0mm 31%
  15:00 trời quang mây 12ºC 0% 3.13mps 86º E 0mm 23%
  18:00 trời quang mây 6ºC 0% 0.82mps 51º NE 0mm 38%
  21:00 trời quang mây 2ºC 0% 0.88mps 269º W 0mm 47%
  24:00 trời quang mây 0ºC 0% 0.67mps 196º SSW 0mm 67%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Hạ Long

Thứ 2

Dự báo ngày 17-06-2019
mây rải rác

Mây Rải Rác

0ºC
 • Cao nhất: 0ºC
 • Thấp nhất: 0ºC
 • Sức gió: 1.12mps 212º
 • Độ ẩm: 62%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 31%
 • Áp suất: 1029mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 18-06-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

9ºC
 • Cao nhất: 12ºC
 • Thấp nhất: 0ºC
 • Sức gió: 3.29mps 108º
 • Độ ẩm: 31%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1029mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 19-06-2019
mây rải rác

Mây Rải Rác

11ºC
 • Cao nhất: 13ºC
 • Thấp nhất: 0ºC
 • Sức gió: 1.27mps 334º
 • Độ ẩm: 19%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 26%
 • Áp suất: 1030mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 20-06-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

12ºC
 • Cao nhất: 15ºC
 • Thấp nhất: -1ºC
 • Sức gió: 1.48mps 358º
 • Độ ẩm: 10%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1029mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 21-06-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

11ºC
 • Cao nhất: 12ºC
 • Thấp nhất: 0ºC
 • Sức gió: 5.43mps 305º
 • Độ ẩm: 13%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1025mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 22-06-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

5ºC
 • Cao nhất: 9ºC
 • Thấp nhất: -2ºC
 • Sức gió: 3.36mps 119º
 • Độ ẩm: 43%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1030mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 23-06-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

8ºC
 • Cao nhất: 9ºC
 • Thấp nhất: -5ºC
 • Sức gió: 2.26mps 289º
 • Độ ẩm: 26%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1032mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 24-06-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

8ºC
 • Cao nhất: 11ºC
 • Thấp nhất: -4ºC
 • Sức gió: 1.86mps 232º
 • Độ ẩm: 36%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1029mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 25-06-2019
mây rải rác

Mây Rải Rác

10ºC
 • Cao nhất: 13ºC
 • Thấp nhất: -2ºC
 • Sức gió: 0.89mps 277º
 • Độ ẩm: 16%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 31%
 • Áp suất: 1028mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 26-06-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

10ºC
 • Cao nhất: 12ºC
 • Thấp nhất: -3ºC
 • Sức gió: 1.63mps 306º
 • Độ ẩm: 12%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1029mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 27-06-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

10ºC
 • Cao nhất: 12ºC
 • Thấp nhất: -3ºC
 • Sức gió: 1.25mps 284º
 • Độ ẩm: 12%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1029mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 28-06-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

10ºC
 • Cao nhất: 13ºC
 • Thấp nhất: -3ºC
 • Sức gió: 0.99mps 283º
 • Độ ẩm: 11%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1029mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 29-06-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

11ºC
 • Cao nhất: 13ºC
 • Thấp nhất: -2ºC
 • Sức gió: 1.07mps 302º
 • Độ ẩm: 13%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1029mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 30-06-2019
ít mây

ít Mây

9ºC
 • Cao nhất: 10ºC
 • Thấp nhất: -2ºC
 • Sức gió: 2.84mps 282º
 • Độ ẩm: 14%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 14%
 • Áp suất: 1026mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 01-07-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

10ºC
 • Cao nhất: 13ºC
 • Thấp nhất: -2ºC
 • Sức gió: 0.49mps 289º
 • Độ ẩm: 19%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1026mbar
Xem thêm