Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Hạ Long. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 5 (28-05-2024)

  Mặt trời mọc: 05:10am Mặt trời lặn: 06:28pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.9511 Kinh độ: 107.08

  mây dày đặc
  28ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 03:38

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.54mps
  • Hướng gió: 84º E
  • Độ ẩm: 93%
  • Độ che phủ: 99%
  • Áp suất: 1001mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 5 (28-05-2024)

  Mặt trời mọc: 05:10am Mặt trời lặn: 06:28pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.9511 Kinh độ: 107.08

  mây dày đặc
  27ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 03:38

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.05mps
  • Hướng gió: 71º ENE
  • Độ ẩm: 88%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1001mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 5 (29-05-2024)

  Mặt trời mọc: 05:10am Mặt trời lặn: 06:28pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.9511 Kinh độ: 107.08

  mưa rải rác
  26ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 03:38

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 2.38mm
  • Sức gió: 2.82mps
  • Hướng gió: 54º NE
  • Độ ẩm: 92%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1002mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 5 (29-05-2024)

  Mặt trời mọc: 05:10am Mặt trời lặn: 06:28pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.9511 Kinh độ: 107.08

  mưa vừa
  26ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 03:38

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 4.13mm
  • Sức gió: 2.63mps
  • Hướng gió: 48º NE
  • Độ ẩm: 95%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1002mb
 • Thời tiết Tối Thứ 5 (29-05-2024)

  Mặt trời mọc: 05:10am Mặt trời lặn: 06:28pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.9511 Kinh độ: 107.08

  mây dày đặc
  30ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 03:38

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.26mps
  • Hướng gió: 75º ENE
  • Độ ẩm: 74%
  • Độ che phủ: 99%
  • Áp suất: 1000mb
 • Cập nhật lúc 03:38
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây dày đặc 30ºC 100% 0.82mps 267º W 0mm 88%
  6:00 mây dày đặc 29ºC 100% 1.13mps 111º ESE 0mm 84%
  9:00 mây dày đặc 27ºC 100% 2.05mps 71º ENE 0mm 88%
  12:00 mưa rải rác 26ºC 99% 2.35mps 63º ENE 1.69mm 91%
  15:00 mưa rải rác 26ºC 100% 2.82mps 54º NE 2.38mm 92%
  18:00 mưa vừa 25ºC 100% 2.31mps 35º NE 4.12mm 95%
  21:00 mưa vừa 26ºC 100% 2.63mps 48º NE 4.13mm 95%
  24:00 mây dày đặc 27ºC 100% 2.5mps 56º NE 0mm 92%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Hạ Long

Thứ 3

Dự báo ngày 28-05-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.64mps 346º
 • Độ ẩm: 90%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 29-05-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.79mps 83º
 • Độ ẩm: 92%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 30-05-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.74mps 64º
 • Độ ẩm: 86%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 31-05-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.57mps 360º
 • Độ ẩm: 88%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 01-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.82mps 162º
 • Độ ẩm: 67%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1006mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 02-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 3.95mps 164º
 • Độ ẩm: 65%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 30%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 03-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.81mps 49º
 • Độ ẩm: 91%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 04-06-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.06mps 68º
 • Độ ẩm: 97%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 05-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.68mps 359º
 • Độ ẩm: 83%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 06-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

21ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.76mps 348º
 • Độ ẩm: 88%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 07-06-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

25ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.53mps 104º
 • Độ ẩm: 68%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 95%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 08-06-2024
nhiều mây

Nhiều Mây

31ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.88mps 3º
 • Độ ẩm: 53%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 76%
 • Áp suất: 1005mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 09-06-2024
nhiều mây

Nhiều Mây

32ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 5.05mps 358º
 • Độ ẩm: 47%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 83%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 10-06-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

32ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 4.63mps 3º
 • Độ ẩm: 42%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 87%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 11-06-2024
trời quang mây

Trời Quang Mây

34ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 4.68mps 150º
 • Độ ẩm: 41%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 4%
 • Áp suất: 1005mbar
Xem thêm