Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Yên Bái. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 3 (27-09-2022)

  Mặt trời mọc: 05:50am Mặt trời lặn: 05:52pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.7 Kinh độ: 104.8667

  ít mây
  32ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 11:38

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.07mps
  • Hướng gió: 41º NE
  • Độ ẩm: 53%
  • Độ che phủ: 12%
  • Áp suất: 1008mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 3 (27-09-2022)

  Mặt trời mọc: 05:50am Mặt trời lặn: 05:52pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.7 Kinh độ: 104.8667

  nhiều mây
  28ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 11:38

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.98mps
  • Hướng gió: 167º SSE
  • Độ ẩm: 69%
  • Độ che phủ: 72%
  • Áp suất: 1006mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 3 (28-09-2022)

  Mặt trời mọc: 05:50am Mặt trời lặn: 05:52pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.7 Kinh độ: 104.8667

  mây dày đặc
  26ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 11:38

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.59mps
  • Hướng gió: 321º NW
  • Độ ẩm: 75%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1007mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 3 (28-09-2022)

  Mặt trời mọc: 05:50am Mặt trời lặn: 05:52pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.7 Kinh độ: 104.8667

  mây dày đặc
  25ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 11:38

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.62mps
  • Hướng gió: 321º NW
  • Độ ẩm: 79%
  • Độ che phủ: 95%
  • Áp suất: 1007mb
 • Thời tiết Tối Thứ 3 (28-09-2022)

  Mặt trời mọc: 05:50am Mặt trời lặn: 05:52pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.7 Kinh độ: 104.8667

  mưa rải rác
  24ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 11:38

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.53mm
  • Sức gió: 1.31mps
  • Hướng gió: 247º WSW
  • Độ ẩm: 87%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1007mb
 • Cập nhật lúc 11:38
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 ít mây 31ºC 15% 0.82mps 47º NE 0mm 57%
  6:00 mây rải rác 31ºC 35% 0.45mps 93º E 0mm 56%
  9:00 nhiều mây 28ºC 72% 0.98mps 167º SSE 0mm 69%
  12:00 mây dày đặc 27ºC 100% 1.16mps 282º WNW 0mm 72%
  15:00 mây dày đặc 26ºC 100% 1.59mps 321º NW 0mm 75%
  18:00 mây dày đặc 25ºC 100% 1.93mps 313º NW 0mm 79%
  21:00 mây dày đặc 25ºC 95% 2.62mps 321º NW 0mm 79%
  24:00 mây dày đặc 26ºC 100% 2.1mps 324º NW 0mm 78%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Yên Bái

Thứ 3

Dự báo ngày 27-09-2022
ít mây

ít Mây

30ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.63mps 337º
 • Độ ẩm: 60%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 16%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 28-09-2022
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.62mps 321º
 • Độ ẩm: 78%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 29-09-2022
mưa vừa

Mưa Vừa

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.1mps 316º
 • Độ ẩm: 94%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 30-09-2022
mưa vừa

Mưa Vừa

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.37mps 307º
 • Độ ẩm: 98%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 01-10-2022
mưa vừa

Mưa Vừa

23ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.33mps 291º
 • Độ ẩm: 97%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1012mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 02-10-2022
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.96mps 314º
 • Độ ẩm: 65%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 89%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 03-10-2022
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.49mps 73º
 • Độ ẩm: 96%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 04-10-2022
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.35mps 316º
 • Độ ẩm: 93%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 05-10-2022
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.42mps 295º
 • Độ ẩm: 67%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 29%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 06-10-2022
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.81mps 111º
 • Độ ẩm: 69%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 27%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 07-10-2022
mây dày đặc

Mây Dày đặc

29ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.12mps 101º
 • Độ ẩm: 66%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 91%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 08-10-2022
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.92mps 107º
 • Độ ẩm: 86%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 78%
 • Áp suất: 1011mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 09-10-2022
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.46mps 95º
 • Độ ẩm: 78%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 7%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 10-10-2022
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.54mps 2º
 • Độ ẩm: 68%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 11-10-2022
mưa vừa

Mưa Vừa

23ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.05mps 277º
 • Độ ẩm: 94%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1014mbar
Xem thêm