Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Yên Bái. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 7 (27-02-2021)

  Mặt trời mọc: 06:23am Mặt trời lặn: 06:03pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.7 Kinh độ: 104.8667

  mưa rải rác
  20ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 19:30

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.55mps
  • Hướng gió: 141º SE
  • Độ ẩm: 74%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1011mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 7 (27-02-2021)

  Mặt trời mọc: 06:23am Mặt trời lặn: 06:03pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.7 Kinh độ: 104.8667

  mây dày đặc
  22ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 19:30

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.78mps
  • Hướng gió: 116º ESE
  • Độ ẩm: 64%
  • Độ che phủ: 94%
  • Áp suất: 1011mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 7 (27-02-2021)

  Mặt trời mọc: 06:23am Mặt trời lặn: 06:03pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.7 Kinh độ: 104.8667

  mây dày đặc
  21ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 19:30

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.64mps
  • Hướng gió: 136º SE
  • Độ ẩm: 73%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1011mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 7 (28-02-2021)

  Mặt trời mọc: 06:23am Mặt trời lặn: 06:03pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.7 Kinh độ: 104.8667

  mây dày đặc
  20ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 19:30

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.01mps
  • Hướng gió: 130º SE
  • Độ ẩm: 81%
  • Độ che phủ: 98%
  • Áp suất: 1013mb
 • Thời tiết Tối Thứ 7 (28-02-2021)

  Mặt trời mọc: 06:23am Mặt trời lặn: 06:03pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.7 Kinh độ: 104.8667

  mây dày đặc
  19ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 19:30

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.44mps
  • Hướng gió: 128º SE
  • Độ ẩm: 85%
  • Độ che phủ: 97%
  • Áp suất: 1013mb
 • Cập nhật lúc 19:30
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 19ºC 98% 1.27mps 100º E 0.15mm 77%
  6:00 mây dày đặc 20ºC 99% 1.48mps 109º ESE 0mm 72%
  9:00 mây dày đặc 22ºC 94% 1.78mps 116º ESE 0mm 64%
  12:00 mây dày đặc 22ºC 89% 2.25mps 128º SE 0mm 64%
  15:00 mây dày đặc 21ºC 92% 1.64mps 136º SE 0mm 73%
  18:00 mây dày đặc 20ºC 96% 1.87mps 137º SE 0mm 78%
  21:00 mây dày đặc 20ºC 98% 2.01mps 130º SE 0mm 81%
  24:00 mây dày đặc 19ºC 98% 1.66mps 130º SE 0mm 84%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Yên Bái

Thứ 7

Dự báo ngày 27-02-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.69mps 110º
 • Độ ẩm: 63%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 95%
 • Áp suất: 1012mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 28-02-2021
mây dày đặc

Mây Dày đặc

24ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.91mps 88º
 • Độ ẩm: 65%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 90%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 01-03-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.53mps 105º
 • Độ ẩm: 65%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 90%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 02-03-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

21ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.97mps 106º
 • Độ ẩm: 70%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 96%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 03-03-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.44mps 83º
 • Độ ẩm: 71%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 95%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 04-03-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.5mps 87º
 • Độ ẩm: 65%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 95%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 05-03-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.79mps 79º
 • Độ ẩm: 61%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 80%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 06-03-2021
nhiều mây

Nhiều Mây

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.77mps 89º
 • Độ ẩm: 52%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 66%
 • Áp suất: 1008mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 07-03-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.81mps 116º
 • Độ ẩm: 60%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 79%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 08-03-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.86mps 130º
 • Độ ẩm: 63%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 85%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 09-03-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.87mps 113º
 • Độ ẩm: 67%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 91%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 10-03-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 2.65mps 128º
 • Độ ẩm: 85%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 11-03-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

16ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 1.86mps 116º
 • Độ ẩm: 83%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 12-03-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 1.93mps 111º
 • Độ ẩm: 78%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 13-03-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

19ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 1.75mps 117º
 • Độ ẩm: 80%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1018mbar
Xem thêm