Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Yên Bái. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 6 (14-12-2018)

  Mặt trời mọc: 06:30am Mặt trời lặn: 05:19pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.7 Kinh độ: 104.8667

  mưa rải rác
  12ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 15ºC

  Thấp nhất: 11ºC

  Cập nhật lúc 19:09

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.93mps
  • Hướng gió: 202º SSW
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 24%
  • Áp suất: 1014mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 6 (14-12-2018)

  Mặt trời mọc: 06:30am Mặt trời lặn: 05:19pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.7 Kinh độ: 104.8667

  mưa rải rác
  14ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 15ºC

  Thấp nhất: 11ºC

  Cập nhật lúc 19:09

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.015mm
  • Sức gió: 1.27mps
  • Hướng gió: 33º NNE
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 36%
  • Áp suất: 1015mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 6 (14-12-2018)

  Mặt trời mọc: 06:30am Mặt trời lặn: 05:19pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.7 Kinh độ: 104.8667

  mưa rải rác
  12ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 15ºC

  Thấp nhất: 11ºC

  Cập nhật lúc 19:09

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.015mm
  • Sức gió: 0.96mps
  • Hướng gió: 252º WSW
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 48%
  • Áp suất: 1015mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 6 (15-12-2018)

  Mặt trời mọc: 06:30am Mặt trời lặn: 05:19pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.7 Kinh độ: 104.8667

  mưa rải rác
  12ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 15ºC

  Thấp nhất: 11ºC

  Cập nhật lúc 19:09

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.025mm
  • Sức gió: 0.96mps
  • Hướng gió: 294º WNW
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 56%
  • Áp suất: 1015mb
 • Thời tiết Tối Thứ 6 (15-12-2018)

  Mặt trời mọc: 06:30am Mặt trời lặn: 05:19pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.7 Kinh độ: 104.8667

  mưa rải rác
  11ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 15ºC

  Thấp nhất: 11ºC

  Cập nhật lúc 19:09

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.04mm
  • Sức gió: 0.91mps
  • Hướng gió: 23º NNE
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 80%
  • Áp suất: 1015mb
 • Cập nhật lúc 19:09
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 11ºC 88% 0.52mps 150º SSE 0.11mm 100%
  6:00 mưa rải rác 13ºC 76% 1.42mps 86º E 0.06mm 100%
  9:00 mưa rải rác 14ºC 36% 1.27mps 33º NNE 0.015mm 100%
  12:00 mưa rải rác 15ºC 12% 1.31mps 357º N 0.04mm 96%
  15:00 mưa rải rác 12ºC 48% 0.96mps 252º WSW 0.015mm 100%
  18:00 mưa rải rác 12ºC 92% 1.21mps 261º W 0.005mm 100%
  21:00 mưa rải rác 12ºC 56% 0.96mps 294º WNW 0.025mm 100%
  24:00 mưa rải rác 11ºC 80% 1.05mps 352º N 0.03mm 100%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Yên Bái

Thứ 6

Dự báo ngày 14-12-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

13ºC
 • Cao nhất: 15ºC
 • Thấp nhất: 11ºC
 • Sức gió: 1.42mps 87º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 76%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 15-12-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

14ºC
 • Cao nhất: 16ºC
 • Thấp nhất: 11ºC
 • Sức gió: 1.61mps 6º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 80%
 • Áp suất: 1016mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 16-12-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

13ºC
 • Cao nhất: 14ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 1.72mps 129º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 17-12-2018
trời quang mây

Trời Quang Mây

18ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 6ºC
 • Sức gió: 1.73mps 351º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 18-12-2018
trời quang mây

Trời Quang Mây

18ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 6ºC
 • Sức gió: 1.81mps 111º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 997mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 19-12-2018
trời quang mây

Trời Quang Mây

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 7ºC
 • Sức gió: 1.95mps 10º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 993mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 20-12-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 10ºC
 • Sức gió: 1.23mps 35º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 79%
 • Áp suất: 998mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 21-12-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 1.8mps 45º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 84%
 • Áp suất: 998mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 22-12-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

18ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 1.52mps 348º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 998mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 23-12-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

13ºC
 • Cao nhất: 13ºC
 • Thấp nhất: 11ºC
 • Sức gió: 1.92mps 123º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 91%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 24-12-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

12ºC
 • Cao nhất: 12ºC
 • Thấp nhất: 8ºC
 • Sức gió: 1.93mps 128º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 36%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 25-12-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

12ºC
 • Cao nhất: 12ºC
 • Thấp nhất: 7ºC
 • Sức gió: 0.36mps 84º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 81%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 26-12-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

15ºC
 • Cao nhất: 15ºC
 • Thấp nhất: 9ºC
 • Sức gió: 1.65mps 58º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 48%
 • Áp suất: 999mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 27-12-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

15ºC
 • Cao nhất: 15ºC
 • Thấp nhất: 11ºC
 • Sức gió: 1.62mps 35º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 66%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 28-12-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

8ºC
 • Cao nhất: 8ºC
 • Thấp nhất: 8ºC
 • Sức gió: 1.19mps 101º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 31%
 • Áp suất: 1007mbar
Xem thêm