Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Yên Bái. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 5 (05-03-2015)

  Mặt trời mọc: 06:18am Mặt trời lặn: 06:05pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.700001 Kinh độ: 104.866669

  mây rải rác
  16ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 17ºC

  Thấp nhất: 17ºC

  Cập nhật lúc 01:06

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.57mps
  • Hướng gió: 291º WNW
  • Độ ẩm: 75%
  • Độ che phủ: 32%
  • Áp suất: 918mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 5 (05-03-2015)

  Mặt trời mọc: 06:18am Mặt trời lặn: 06:05pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.700001 Kinh độ: 104.866669

  mây dày đặc
  16ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 17ºC

  Thấp nhất: 17ºC

  Cập nhật lúc 01:06

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.61mps
  • Hướng gió: 124º SE
  • Độ ẩm: 89%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 920mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 5 (05-03-2015)

  Mặt trời mọc: 06:18am Mặt trời lặn: 06:05pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.700001 Kinh độ: 104.866669

  quang mây
  26ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 17ºC

  Thấp nhất: 17ºC

  Cập nhật lúc 01:06

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.86mps
  • Hướng gió: 186º S
  • Độ ẩm: 55%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 918mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 5 (05-03-2015)

  Mặt trời mọc: 06:18am Mặt trời lặn: 06:05pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.700001 Kinh độ: 104.866669

  quang mây
  22ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 17ºC

  Thấp nhất: 17ºC

  Cập nhật lúc 01:06

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.4mps
  • Hướng gió: 214º SW
  • Độ ẩm: 43%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 917mb
 • Thời tiết Tối Thứ 5 (06-03-2015)

  Mặt trời mọc: 06:18am Mặt trời lặn: 06:05pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.700001 Kinh độ: 104.866669

  quang mây
  18ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 17ºC

  Thấp nhất: 17ºC

  Cập nhật lúc 01:06

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.02mps
  • Hướng gió: 219º SW
  • Độ ẩm: 55%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 918mb
 • Cập nhật lúc 01:06
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây rải rác 15ºC 44% 0.61mps 125º SE 0mm 95%
  6:00 nhiều mây 15ºC 68% 0.71mps 116º ESE 0mm 94%
  9:00 mây dày đặc 16ºC 92% 0.61mps 124º SE 0mm 89%
  12:00 quang mây 22ºC 0% 0.87mps 110º ESE 0mm 74%
  15:00 quang mây 26ºC 0% 0.86mps 186º S 0mm 55%
  18:00 quang mây 27ºC 0% 1.07mps 219º SW 0mm 45%
  21:00 quang mây 22ºC 0% 1.4mps 214º SW 0mm 43%
  24:00 quang mây 20ºC 0% 1.21mps 208º SSW 0mm 48%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Yên Bái

Thứ 4

Dự báo ngày 04-03-2015
mây dày đặc

Mây Dày đặc

17ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 0.86mps 143º
 • Độ ẩm: 93%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 88%
 • Áp suất: 990mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 05-03-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 0.61mps 134º
 • Độ ẩm: 85%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 88%
 • Áp suất: 989mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 06-03-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.11mps 113º
 • Độ ẩm: 86%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 44%
 • Áp suất: 989mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 07-03-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

21ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.16mps 120º
 • Độ ẩm: 98%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 991mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 08-03-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 1.25mps 121º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 22%
 • Áp suất: 978mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 09-03-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 1.59mps 119º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 82%
 • Áp suất: 984mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 10-03-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

18ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 1.2mps 96º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 60%
 • Áp suất: 980mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 11-03-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 1.15mps 95º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 63%
 • Áp suất: 976mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 12-03-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 0.84mps 144º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 972mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 13-03-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 1.31mps 96º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 18%
 • Áp suất: 976mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 14-03-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.23mps 121º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 39%
 • Áp suất: 976mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 15-03-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 1.18mps 120º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 21%
 • Áp suất: 975mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 16-03-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 1.25mps 127º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 18%
 • Áp suất: 974mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 17-03-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 0.9mps 112º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 13%
 • Áp suất: 973mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 18-03-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 1.08mps 122º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 975mbar
Xem thêm