Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Yên Bái. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 7 (03-12-2021)

  Mặt trời mọc: 06:24am Mặt trời lặn: 05:17pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.7 Kinh độ: 104.8667

  nhiều mây
  13ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 12ºC

  Cập nhật lúc 05:20

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.96mps
  • Hướng gió: 292º WNW
  • Độ ẩm: 70%
  • Độ che phủ: 63%
  • Áp suất: 1022mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 7 (03-12-2021)

  Mặt trời mọc: 06:24am Mặt trời lặn: 05:17pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.7 Kinh độ: 104.8667

  mây rải rác
  17ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 12ºC

  Cập nhật lúc 05:20

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.2mps
  • Hướng gió: 248º WSW
  • Độ ẩm: 59%
  • Độ che phủ: 31%
  • Áp suất: 1022mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 7 (04-12-2021)

  Mặt trời mọc: 06:24am Mặt trời lặn: 05:17pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.7 Kinh độ: 104.8667

  mây rải rác
  14ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 12ºC

  Cập nhật lúc 05:20

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.94mps
  • Hướng gió: 292º WNW
  • Độ ẩm: 68%
  • Độ che phủ: 42%
  • Áp suất: 1023mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 7 (04-12-2021)

  Mặt trời mọc: 06:24am Mặt trời lặn: 05:17pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.7 Kinh độ: 104.8667

  mây rải rác
  13ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 12ºC

  Cập nhật lúc 05:20

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.01mps
  • Hướng gió: 297º WNW
  • Độ ẩm: 72%
  • Độ che phủ: 34%
  • Áp suất: 1024mb
 • Thời tiết Tối Thứ 7 (04-12-2021)

  Mặt trời mọc: 06:24am Mặt trời lặn: 05:17pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.7 Kinh độ: 104.8667

  nhiều mây
  22ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 12ºC

  Cập nhật lúc 05:20

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.11mps
  • Hướng gió: 76º ENE
  • Độ ẩm: 43%
  • Độ che phủ: 71%
  • Áp suất: 1020mb
 • Cập nhật lúc 05:20
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 nhiều mây 20ºC 84% 1.07mps 80º E 0mm 45%
  6:00 mây rải rác 20ºC 44% 0.67mps 55º NE 0mm 46%
  9:00 mây rải rác 17ºC 31% 1.2mps 248º WSW 0mm 59%
  12:00 mây rải rác 15ºC 38% 1.01mps 257º WSW 0mm 65%
  15:00 mây rải rác 14ºC 42% 0.94mps 292º WNW 0mm 68%
  18:00 mây rải rác 13ºC 36% 0.88mps 275º W 0mm 71%
  21:00 mây rải rác 13ºC 34% 1.01mps 297º WNW 0mm 72%
  24:00 nhiều mây 20ºC 54% 1mps 7º N 0mm 51%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Yên Bái

Thứ 6

Dự báo ngày 03-12-2021
nhiều mây

Nhiều Mây

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 1.2mps 248º
 • Độ ẩm: 44%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 76%
 • Áp suất: 1024mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 04-12-2021
nhiều mây

Nhiều Mây

21ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 1.17mps 239º
 • Độ ẩm: 47%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 57%
 • Áp suất: 1023mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 05-12-2021
trời quang mây

Trời Quang Mây

20ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 1.34mps 258º
 • Độ ẩm: 52%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 1025mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 06-12-2021
trời quang mây

Trời Quang Mây

21ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 1.23mps 66º
 • Độ ẩm: 53%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 5%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 07-12-2021
trời quang mây

Trời Quang Mây

21ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 1.49mps 93º
 • Độ ẩm: 48%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 1%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 08-12-2021
trời quang mây

Trời Quang Mây

20ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 1.29mps 84º
 • Độ ẩm: 47%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 09-12-2021
mây dày đặc

Mây Dày đặc

21ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 1.8mps 79º
 • Độ ẩm: 53%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 93%
 • Áp suất: 1025mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 10-12-2021
mây dày đặc

Mây Dày đặc

20ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 1.37mps 93º
 • Độ ẩm: 53%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 90%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 11-12-2021
nhiều mây

Nhiều Mây

21ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 1.34mps 308º
 • Độ ẩm: 56%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 53%
 • Áp suất: 1023mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 12-12-2021
mây dày đặc

Mây Dày đặc

22ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 1.73mps 105º
 • Độ ẩm: 52%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1024mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 13-12-2021
trời quang mây

Trời Quang Mây

22ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 1.4mps 90º
 • Độ ẩm: 47%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 7%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 14-12-2021
trời quang mây

Trời Quang Mây

21ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 1.59mps 94º
 • Độ ẩm: 55%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 15-12-2021
ít mây

ít Mây

22ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 2.27mps 84º
 • Độ ẩm: 59%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 17%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 16-12-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

20ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 1.11mps 55º
 • Độ ẩm: 82%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 17-12-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

19ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 1.69mps 100º
 • Độ ẩm: 82%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1023mbar
Xem thêm