Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Yên Bái. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 6 (18-12-2014)

  Mặt trời mọc: 06:32am Mặt trời lặn: 05:21pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.700001 Kinh độ: 104.866669

  nhiều mây
  7ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 7ºC

  Thấp nhất: 7ºC

  Cập nhật lúc 00:42

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.66mps
  • Hướng gió: 288º WNW
  • Độ ẩm: 71%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 930mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 6 (19-12-2014)

  Mặt trời mọc: 06:32am Mặt trời lặn: 05:21pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.700001 Kinh độ: 104.866669

  mây dày đặc
  8ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 7ºC

  Thấp nhất: 7ºC

  Cập nhật lúc 00:42

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.66mps
  • Hướng gió: 317º NW
  • Độ ẩm: 71%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 929mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 6 (19-12-2014)

  Mặt trời mọc: 06:32am Mặt trời lặn: 05:21pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.700001 Kinh độ: 104.866669

  nhiều mây
  10ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 7ºC

  Thấp nhất: 7ºC

  Cập nhật lúc 00:42

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.01mps
  • Hướng gió: 209º SSW
  • Độ ẩm: 70%
  • Độ che phủ: 80%
  • Áp suất: 932mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 6 (19-12-2014)

  Mặt trời mọc: 06:32am Mặt trời lặn: 05:21pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.700001 Kinh độ: 104.866669

  quang mây
  13ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 7ºC

  Thấp nhất: 7ºC

  Cập nhật lúc 00:42

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1mps
  • Hướng gió: 84º E
  • Độ ẩm: 65%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 927mb
 • Thời tiết Tối Thứ 6 (19-12-2014)

  Mặt trời mọc: 06:32am Mặt trời lặn: 05:21pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.700001 Kinh độ: 104.866669

  quang mây
  4ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 7ºC

  Thấp nhất: 7ºC

  Cập nhật lúc 00:42

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.53mps
  • Hướng gió: 339º NNW
  • Độ ẩm: 92%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 929mb
 • Cập nhật lúc 00:42
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 nhiều mây 7ºC 80% 0.41mps 324º NW 0mm 73%
  6:00 mây dày đặc 8ºC 88% 0.66mps 288º WNW 0mm 71%
  9:00 mây dày đặc 8ºC 92% 0.66mps 317º NW 0mm 71%
  12:00 mây dày đặc 8ºC 92% 0.65mps 342º NNW 0mm 72%
  15:00 nhiều mây 10ºC 80% 0.01mps 209º SSW 0mm 70%
  18:00 quang mây 13ºC 0% 0.61mps 85º E 0mm 62%
  21:00 quang mây 13ºC 0% 1mps 84º E 0mm 65%
  24:00 quang mây 8ºC 0% 1.03mps 105º ESE 0mm 82%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Yên Bái

Thứ 5

Dự báo ngày 18-12-2014
mây rải rác

Mây Rải Rác

7ºC
 • Cao nhất: 7ºC
 • Thấp nhất: 7ºC
 • Sức gió: 1.16mps 292º
 • Độ ẩm: 77%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 48%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 19-12-2014
quang mây

Quang Mây

14ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 6ºC
 • Sức gió: 1.16mps 337º
 • Độ ẩm: 73%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 20-12-2014
quang mây

Quang Mây

14ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 3ºC
 • Sức gió: 1.06mps 336º
 • Độ ẩm: 74%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1000mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 21-12-2014
mây rải rác

Mây Rải Rác

15ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 7ºC
 • Sức gió: 0.97mps 334º
 • Độ ẩm: 74%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 44%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 22-12-2014
quang mây

Quang Mây

12ºC
 • Cao nhất: 15ºC
 • Thấp nhất: 3ºC
 • Sức gió: 0.96mps 94º
 • Độ ẩm: 65%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 23-12-2014
quang mây

Quang Mây

16ºC
 • Cao nhất: 16ºC
 • Thấp nhất: 3ºC
 • Sức gió: 1.17mps 29º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 2%
 • Áp suất: 988mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 24-12-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

17ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 5ºC
 • Sức gió: 1.19mps 348º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 19%
 • Áp suất: 992mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 25-12-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

18ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 5ºC
 • Sức gió: 1.38mps 117º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 5%
 • Áp suất: 991mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 26-12-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

17ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 11ºC
 • Sức gió: 0.97mps 133º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 31%
 • Áp suất: 987mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 27-12-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

17ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 1.4mps 141º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 88%
 • Áp suất: 987mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 28-12-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

14ºC
 • Cao nhất: 14ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 1.09mps 134º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 85%
 • Áp suất: 988mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 29-12-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

16ºC
 • Cao nhất: 16ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 1.34mps 154º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 63%
 • Áp suất: 987mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 30-12-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

16ºC
 • Cao nhất: 16ºC
 • Thấp nhất: 11ºC
 • Sức gió: 1.23mps 129º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 45%
 • Áp suất: 985mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 31-12-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

15ºC
 • Cao nhất: 15ºC
 • Thấp nhất: 11ºC
 • Sức gió: 1.37mps 97º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 77%
 • Áp suất: 986mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 01-01-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

12ºC
 • Cao nhất: 12ºC
 • Thấp nhất: 10ºC
 • Sức gió: 1.36mps 126º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 86%
 • Áp suất: 988mbar
Xem thêm