Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Yên Bái. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 3 (19-02-2019)

  Mặt trời mọc: 06:28am Mặt trời lặn: 06:00pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.7 Kinh độ: 104.8667

  mưa rải rác
  24ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 17ºC

  Thấp nhất: 17ºC

  Cập nhật lúc 17:51

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.32mps
  • Hướng gió: 133º SE
  • Độ ẩm: 73%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1002mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 3 (19-02-2019)

  Mặt trời mọc: 06:28am Mặt trời lặn: 06:00pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.7 Kinh độ: 104.8667

  mưa rải rác
  23ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 17ºC

  Thấp nhất: 17ºC

  Cập nhật lúc 17:51

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.06mm
  • Sức gió: 1.76mps
  • Hướng gió: 103º ESE
  • Độ ẩm: 91%
  • Độ che phủ: 36%
  • Áp suất: 1003mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 3 (19-02-2019)

  Mặt trời mọc: 06:28am Mặt trời lặn: 06:00pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.7 Kinh độ: 104.8667

  trời quang mây
  21ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 17ºC

  Thấp nhất: 17ºC

  Cập nhật lúc 17:51

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.1mps
  • Hướng gió: 117º ESE
  • Độ ẩm: 84%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1002mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 3 (20-02-2019)

  Mặt trời mọc: 06:28am Mặt trời lặn: 06:00pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.7 Kinh độ: 104.8667

  mưa rải rác
  19ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 17ºC

  Thấp nhất: 17ºC

  Cập nhật lúc 17:51

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.065mm
  • Sức gió: 1.36mps
  • Hướng gió: 103º ESE
  • Độ ẩm: 93%
  • Độ che phủ: 76%
  • Áp suất: 1003mb
 • Thời tiết Tối Thứ 3 (20-02-2019)

  Mặt trời mọc: 06:28am Mặt trời lặn: 06:00pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.7 Kinh độ: 104.8667

  mưa rải rác
  19ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 17ºC

  Thấp nhất: 17ºC

  Cập nhật lúc 17:51

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.135mm
  • Sức gió: 1.16mps
  • Hướng gió: 23º NNE
  • Độ ẩm: 95%
  • Độ che phủ: 76%
  • Áp suất: 1005mb
 • Cập nhật lúc 17:51
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 18ºC 88% 1.46mps 77º ENE 0.255mm 96%
  6:00 mưa rải rác 21ºC 68% 1.51mps 95º E 0.205mm 98%
  9:00 mưa rải rác 23ºC 36% 1.76mps 103º ESE 0.06mm 91%
  12:00 trời quang mây 25ºC 0% 1.46mps 114º ESE 0mm 80%
  15:00 trời quang mây 21ºC 0% 1.1mps 117º ESE 0mm 84%
  18:00 trời quang mây 18ºC 8% 1.67mps 117º ESE 0mm 91%
  21:00 mưa rải rác 19ºC 76% 1.36mps 103º ESE 0.065mm 93%
  24:00 mưa rải rác 19ºC 68% 1.12mps 37º NE 0.175mm 94%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Yên Bái

Thứ 2

Dự báo ngày 18-02-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

17ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 1.62mps 80º
 • Độ ẩm: 96%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 88%
 • Áp suất: 1001mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 19-02-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 1.76mps 103º
 • Độ ẩm: 91%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 36%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 20-02-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.56mps 102º
 • Độ ẩm: 85%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 21-02-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

27ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 1.52mps 93º
 • Độ ẩm: 72%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 22-02-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 2.64mps 95º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 13%
 • Áp suất: 991mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 23-02-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 2.49mps 91º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 66%
 • Áp suất: 989mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 24-02-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 2.17mps 86º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 37%
 • Áp suất: 990mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 25-02-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

18ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 1.86mps 112º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 66%
 • Áp suất: 995mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 26-02-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 1.66mps 101º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 54%
 • Áp suất: 992mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 27-02-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 0.55mps 203º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 987mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 28-02-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 2.81mps 105º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 989mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 01-03-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 1.8mps 94º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 11%
 • Áp suất: 990mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 02-03-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 2.8mps 132º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 989mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 03-03-2019
mưa to

Mưa To

12ºC
 • Cao nhất: 12ºC
 • Thấp nhất: 11ºC
 • Sức gió: 1.18mps 68º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 90%
 • Áp suất: 1000mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 04-03-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

13ºC
 • Cao nhất: 13ºC
 • Thấp nhất: 10ºC
 • Sức gió: 2.06mps 144º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 33%
 • Áp suất: 999mbar
Xem thêm