Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Yên Bái. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (25-05-2015)

  Mặt trời mọc: 05:18am Mặt trời lặn: 06:36pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.700001 Kinh độ: 104.866669

  quang mây
  31ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 16:39

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.51mps
  • Hướng gió: 118º ESE
  • Độ ẩm: 79%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 984mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (25-05-2015)

  Mặt trời mọc: 05:18am Mặt trời lặn: 06:36pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.700001 Kinh độ: 104.866669

  quang mây
  29ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 16:39

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.16mps
  • Hướng gió: 82º E
  • Độ ẩm: 77%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 985mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (26-05-2015)

  Mặt trời mọc: 05:18am Mặt trời lặn: 06:36pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.700001 Kinh độ: 104.866669

  quang mây
  25ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 16:39

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.26mps
  • Hướng gió: 358º N
  • Độ ẩm: 89%
  • Độ che phủ: 8%
  • Áp suất: 985mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (26-05-2015)

  Mặt trời mọc: 05:18am Mặt trời lặn: 06:36pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.700001 Kinh độ: 104.866669

  quang mây
  26ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 16:39

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.66mps
  • Hướng gió: 300º WNW
  • Độ ẩm: 88%
  • Độ che phủ: 8%
  • Áp suất: 987mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (26-05-2015)

  Mặt trời mọc: 05:18am Mặt trời lặn: 06:36pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.700001 Kinh độ: 104.866669

  quang mây
  33ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 16:39

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.4mps
  • Hướng gió: 196º SSW
  • Độ ẩm: 76%
  • Độ che phủ: 8%
  • Áp suất: 986mb
 • Cập nhật lúc 16:39
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 quang mây 29ºC 0% 1.51mps 15º NNE 0mm 89%
  6:00 quang mây 31ºC 0% 1.51mps 118º ESE 0mm 79%
  9:00 quang mây 29ºC 0% 1.16mps 82º E 0mm 77%
  12:00 quang mây 26ºC 8% 1.42mps 43º NE 0mm 84%
  15:00 quang mây 25ºC 8% 1.26mps 358º N 0mm 89%
  18:00 quang mây 24ºC 8% 1.37mps 298º WNW 0mm 93%
  21:00 quang mây 26ºC 8% 1.66mps 300º WNW 0mm 88%
  24:00 quang mây 30ºC 0% 1.36mps 1º N 0mm 83%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Yên Bái

Thứ 2

Dự báo ngày 25-05-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 0.86mps 45º
 • Độ ẩm: 84%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 981mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 26-05-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.11mps 297º
 • Độ ẩm: 82%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 983mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 27-05-2015
quang mây

Quang Mây

31ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.22mps 235º
 • Độ ẩm: 80%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 982mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 28-05-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.1mps 152º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 16%
 • Áp suất: 964mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 29-05-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.21mps 177º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 9%
 • Áp suất: 965mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 30-05-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.2mps 194º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 16%
 • Áp suất: 964mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 31-05-2015
quang mây

Quang Mây

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 1.11mps 233º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 6%
 • Áp suất: 964mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 01-06-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 1.23mps 168º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 9%
 • Áp suất: 965mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 02-06-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.01mps 140º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 9%
 • Áp suất: 967mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 03-06-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 0.44mps 159º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 967mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 04-06-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.29mps 253º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 18%
 • Áp suất: 965mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 05-06-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 0.87mps 333º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 11%
 • Áp suất: 962mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 06-06-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.32mps 270º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 958mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 07-06-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.27mps 273º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 7%
 • Áp suất: 959mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 08-06-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 0.71mps 111º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 13%
 • Áp suất: 963mbar
Xem thêm