Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Yên Bái. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 3 (19-02-2017)

  Mặt trời mọc: 06:28am Mặt trời lặn: 06:00pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.7 Kinh độ: 104.8667

  mưa rải rác
  14ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 16ºC

  Thấp nhất: 15ºC

  Cập nhật lúc 13:36

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.52mps
  • Hướng gió: 59º ENE
  • Độ ẩm: 97%
  • Độ che phủ: 20%
  • Áp suất: 1007mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 3 (19-02-2017)

  Mặt trời mọc: 06:28am Mặt trời lặn: 06:00pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.7 Kinh độ: 104.8667

  mưa rải rác
  23ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 16ºC

  Thấp nhất: 15ºC

  Cập nhật lúc 13:36

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.025mm
  • Sức gió: 1.51mps
  • Hướng gió: 139º SE
  • Độ ẩm: 74%
  • Độ che phủ: 24%
  • Áp suất: 1001mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 3 (19-02-2017)

  Mặt trời mọc: 06:28am Mặt trời lặn: 06:00pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.7 Kinh độ: 104.8667

  clear sky
  18ºC

  Clear Sky

  Cao nhất: 16ºC

  Thấp nhất: 15ºC

  Cập nhật lúc 13:36

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.16mps
  • Hướng gió: 109º ESE
  • Độ ẩm: 87%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1001mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 3 (20-02-2017)

  Mặt trời mọc: 06:28am Mặt trời lặn: 06:00pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.7 Kinh độ: 104.8667

  mưa rải rác
  15ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 16ºC

  Thấp nhất: 15ºC

  Cập nhật lúc 13:36

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.005mm
  • Sức gió: 1.22mps
  • Hướng gió: 57º ENE
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 24%
  • Áp suất: 1000mb
 • Thời tiết Tối Thứ 3 (20-02-2017)

  Mặt trời mọc: 06:28am Mặt trời lặn: 06:00pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.7 Kinh độ: 104.8667

  mưa rải rác
  19ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 16ºC

  Thấp nhất: 15ºC

  Cập nhật lúc 13:36

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.125mm
  • Sức gió: 1.21mps
  • Hướng gió: 331º NNW
  • Độ ẩm: 96%
  • Độ che phủ: 68%
  • Áp suất: 1002mb
 • Cập nhật lúc 13:36
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 19ºC 24% 1.3mps 80º E 0.025mm 87%
  6:00 ít mây 23ºC 24% 1.45mps 100º E 0mm 80%
  9:00 mưa rải rác 23ºC 24% 1.51mps 139º SE 0.025mm 74%
  12:00 clear sky 20ºC 0% 0.77mps 110º ESE 0mm 81%
  15:00 clear sky 18ºC 0% 1.16mps 109º ESE 0mm 87%
  18:00 clear sky 16ºC 0% 1.31mps 73º ENE 0mm 90%
  21:00 mưa rải rác 15ºC 24% 1.22mps 57º ENE 0.005mm 100%
  24:00 mưa rải rác 15ºC 76% 0.89mps 340º NNW 0.08mm 100%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Yên Bái

Thứ 4

Dự báo ngày 15-02-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

16ºC
 • Cao nhất: 16ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 1.71mps 131º
 • Độ ẩm: 91%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 32%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 16-02-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

20ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 1.65mps 120º
 • Độ ẩm: 92%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 32%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 17-02-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

20ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 1.66mps 101º
 • Độ ẩm: 96%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 44%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 18-02-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 0.6mps 272º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 29%
 • Áp suất: 981mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 19-02-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 1.14mps 129º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 36%
 • Áp suất: 976mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 20-02-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 0.88mps 106º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 38%
 • Áp suất: 976mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 21-02-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 1.12mps 150º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 33%
 • Áp suất: 976mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 22-02-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 0.93mps 181º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 35%
 • Áp suất: 976mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 23-02-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 0.84mps 147º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 34%
 • Áp suất: 976mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 24-02-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.06mps 161º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 32%
 • Áp suất: 976mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 25-02-2017
mưa to

Mưa To

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 0.94mps 120º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 40%
 • Áp suất: 974mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 26-02-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

12ºC
 • Cao nhất: 12ºC
 • Thấp nhất: 9ºC
 • Sức gió: 1.24mps 107º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 61%
 • Áp suất: 984mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 27-02-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

11ºC
 • Cao nhất: 11ºC
 • Thấp nhất: 8ºC
 • Sức gió: 1.2mps 67º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 76%
 • Áp suất: 986mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 28-02-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

11ºC
 • Cao nhất: 11ºC
 • Thấp nhất: 8ºC
 • Sức gió: 1.24mps 66º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 986mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 01-03-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

13ºC
 • Cao nhất: 13ºC
 • Thấp nhất: 9ºC
 • Sức gió: 0.98mps 111º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 84%
 • Áp suất: 985mbar
Xem thêm