Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Yên Bái. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 3 (14-08-2018)

  Mặt trời mọc: 05:38am Mặt trời lặn: 06:31pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.7 Kinh độ: 104.8667

  trời quang mây
  25ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 22:21

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.495mm
  • Sức gió: 1.16mps
  • Hướng gió: 279º W
  • Độ ẩm: 93%
  • Độ che phủ: 24%
  • Áp suất: 991mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 3 (14-08-2018)

  Mặt trời mọc: 05:38am Mặt trời lặn: 06:31pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.7 Kinh độ: 104.8667

  ít mây
  33ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 22:21

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.97mps
  • Hướng gió: 335º NNW
  • Độ ẩm: 73%
  • Độ che phủ: 12%
  • Áp suất: 989mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 3 (14-08-2018)

  Mặt trời mọc: 05:38am Mặt trời lặn: 06:31pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.7 Kinh độ: 104.8667

  trời quang mây
  29ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 22:21

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.08mps
  • Hướng gió: 255º WSW
  • Độ ẩm: 81%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 988mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 3 (15-08-2018)

  Mặt trời mọc: 05:38am Mặt trời lặn: 06:31pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.7 Kinh độ: 104.8667

  mây rải rác
  25ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 22:21

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.11mps
  • Hướng gió: 255º WSW
  • Độ ẩm: 92%
  • Độ che phủ: 48%
  • Áp suất: 989mb
 • Thời tiết Tối Thứ 3 (15-08-2018)

  Mặt trời mọc: 05:38am Mặt trời lặn: 06:31pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.7 Kinh độ: 104.8667

  mây rải rác
  26ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 22:21

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.62mps
  • Hướng gió: 278º W
  • Độ ẩm: 90%
  • Độ che phủ: 48%
  • Áp suất: 991mb
 • Cập nhật lúc 22:21
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 trời quang mây 26ºC 0% 1.76mps 285º WNW 0mm 91%
  6:00 trời quang mây 30ºC 0% 1.96mps 305º NW 0mm 84%
  9:00 ít mây 33ºC 12% 1.97mps 335º NNW 0mm 73%
  12:00 nhiều mây 33ºC 64% 1.41mps 337º NNW 0mm 70%
  15:00 trời quang mây 29ºC 0% 1.08mps 255º WSW 0mm 81%
  18:00 trời quang mây 26ºC 0% 1.11mps 247º WSW 0mm 90%
  21:00 mây rải rác 25ºC 48% 1.11mps 255º WSW 0mm 92%
  24:00 nhiều mây 24ºC 64% 1.17mps 262º W 0mm 93%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Yên Bái

Thứ 2

Dự báo ngày 13-08-2018
trời quang mây

Trời Quang Mây

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.18mps 274º
 • Độ ẩm: 94%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 989mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 14-08-2018
ít mây

ít Mây

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.97mps 335º
 • Độ ẩm: 73%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 989mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 15-08-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

32ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.41mps 286º
 • Độ ẩm: 75%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 64%
 • Áp suất: 991mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 16-08-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.06mps 302º
 • Độ ẩm: 87%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 88%
 • Áp suất: 990mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 17-08-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.09mps 338º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 69%
 • Áp suất: 960mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 18-08-2018
mưa to

Mưa To

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.42mps 335º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 77%
 • Áp suất: 961mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 19-08-2018
mưa to

Mưa To

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.17mps 273º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 963mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 20-08-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.25mps 272º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 22%
 • Áp suất: 964mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 21-08-2018
mưa to

Mưa To

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.05mps 247º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 33%
 • Áp suất: 961mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 22-08-2018
mưa to

Mưa To

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.11mps 282º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 26%
 • Áp suất: 962mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 23-08-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.2mps 230º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 75%
 • Áp suất: 962mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 24-08-2018
mưa to

Mưa To

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 0.68mps 211º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 36%
 • Áp suất: 962mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 25-08-2018
mưa to

Mưa To

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.05mps 177º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 31%
 • Áp suất: 962mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 26-08-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 0.84mps 211º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 42%
 • Áp suất: 964mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 27-08-2018
mưa to

Mưa To

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 0.53mps 110º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 10%
 • Áp suất: 966mbar
Xem thêm