Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Yên Bái. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (16-12-2019)

  Mặt trời mọc: 06:31am Mặt trời lặn: 05:20pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.7 Kinh độ: 104.8667

  mưa rải rác
  22ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 09:10

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.13mm
  • Sức gió: 0.77mps
  • Hướng gió: 103º ESE
  • Độ ẩm: 81%
  • Độ che phủ: 87%
  • Áp suất: 1018mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (16-12-2019)

  Mặt trời mọc: 06:31am Mặt trời lặn: 05:20pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.7 Kinh độ: 104.8667

  mưa rải rác
  25ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 09:10

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.13mm
  • Sức gió: 1.84mps
  • Hướng gió: 115º ESE
  • Độ ẩm: 62%
  • Độ che phủ: 82%
  • Áp suất: 1014mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (16-12-2019)

  Mặt trời mọc: 06:31am Mặt trời lặn: 05:20pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.7 Kinh độ: 104.8667

  mây rải rác
  20ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 09:10

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.6mps
  • Hướng gió: 271º W
  • Độ ẩm: 82%
  • Độ che phủ: 37%
  • Áp suất: 1015mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (17-12-2019)

  Mặt trời mọc: 06:31am Mặt trời lặn: 05:20pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.7 Kinh độ: 104.8667

  trời quang mây
  18ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 09:10

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.4mps
  • Hướng gió: 287º WNW
  • Độ ẩm: 92%
  • Độ che phủ: 8%
  • Áp suất: 1016mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (17-12-2019)

  Mặt trời mọc: 06:31am Mặt trời lặn: 05:20pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.7 Kinh độ: 104.8667

  mây dày đặc
  19ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 09:10

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.28mps
  • Hướng gió: 184º S
  • Độ ẩm: 89%
  • Độ che phủ: 85%
  • Áp suất: 1017mb
 • Cập nhật lúc 09:10
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 20ºC 100% 0.62mps 150º SSE 0.13mm 93%
  6:00 mưa rải rác 23ºC 86% 0.74mps 124º SE 0.13mm 76%
  9:00 mưa rải rác 25ºC 82% 1.84mps 115º ESE 0.13mm 62%
  12:00 nhiều mây 25ºC 68% 2.1mps 111º ESE 0mm 63%
  15:00 mây rải rác 20ºC 37% 0.6mps 271º W 0mm 82%
  18:00 trời quang mây 19ºC 1% 0.65mps 313º NW 0mm 88%
  21:00 trời quang mây 18ºC 8% 0.4mps 287º WNW 0mm 92%
  24:00 nhiều mây 19ºC 71% 0.34mps 175º S 0mm 89%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Yên Bái

Thứ 2

Dự báo ngày 16-12-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 0.74mps 124º
 • Độ ẩm: 76%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 86%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 17-12-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

22ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 0.63mps 53º
 • Độ ẩm: 76%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 18-12-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 0.54mps 18º
 • Độ ẩm: 72%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 85%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 19-12-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.96mps 115º
 • Độ ẩm: 75%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 84%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 20-12-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

20ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 2.07mps 119º
 • Độ ẩm: 89%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 21-12-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.67mps 121º
 • Độ ẩm: 84%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 82%
 • Áp suất: 1014mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 22-12-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.46mps 145º
 • Độ ẩm: 69%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 87%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 23-12-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

19ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 0.56mps 103º
 • Độ ẩm: 71%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 79%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 24-12-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.21mps 127º
 • Độ ẩm: 78%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 25-12-2019
nhiều mây

Nhiều Mây

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.33mps 90º
 • Độ ẩm: 46%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 55%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 26-12-2019
ít mây

ít Mây

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 1.32mps 111º
 • Độ ẩm: 39%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 21%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 27-12-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.11mps 134º
 • Độ ẩm: 61%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 93%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 28-12-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 3.76mps 126º
 • Độ ẩm: 69%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 44%
 • Áp suất: 1011mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 29-12-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

17ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 0.98mps 81º
 • Độ ẩm: 81%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 30-12-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

16ºC
 • Cao nhất: 16ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 1.77mps 111º
 • Độ ẩm: 56%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1025mbar
Xem thêm