Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Yên Bái. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.


 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (28-07-2014)

  Mặt trời mọc: 05:31am Mặt trời lặn: 06:42pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.700001 Kinh độ: 104.866669

  ít mây
  24ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 13:14

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 2mm
  • Sức gió: 0.88mps
  • Hướng gió: 33º NNE
  • Độ ẩm: 88%
  • Độ che phủ: 24%
  • Áp suất: 915mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (28-07-2014)

  Mặt trời mọc: 05:31am Mặt trời lặn: 06:42pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.700001 Kinh độ: 104.866669

  mưa rải rác
  23ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 13:14

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 3mm
  • Sức gió: 0.83mps
  • Hướng gió: 108º ESE
  • Độ ẩm: 90%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 914mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (28-07-2014)

  Mặt trời mọc: 05:31am Mặt trời lặn: 06:42pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.700001 Kinh độ: 104.866669

  nhiều mây
  21ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 13:14

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.71mps
  • Hướng gió: 169º S
  • Độ ẩm: 96%
  • Độ che phủ: 76%
  • Áp suất: 916mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (29-07-2014)

  Mặt trời mọc: 05:31am Mặt trời lặn: 06:42pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.700001 Kinh độ: 104.866669

  mưa rải rác
  21ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 13:14

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.5mm
  • Sức gió: 0.86mps
  • Hướng gió: 155º SSE
  • Độ ẩm: 97%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 914mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (29-07-2014)

  Mặt trời mọc: 05:31am Mặt trời lặn: 06:42pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.700001 Kinh độ: 104.866669

  mây dày đặc
  23ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 13:14

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.66mps
  • Hướng gió: 104º ESE
  • Độ ẩm: 91%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 916mb
 • Cập nhật lúc 13:14
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 ít mây 24ºC 20% 0.97mps 96º E 0mm 81%
  6:00 mưa rải rác 23ºC 24% 0.88mps 33º NNE 2mm 88%
  9:00 mưa rải rác 23ºC 88% 0.83mps 108º ESE 3mm 90%
  12:00 nhiều mây 22ºC 64% 0.78mps 103º ESE 0mm 92%
  15:00 nhiều mây 21ºC 76% 0.71mps 169º S 0mm 96%
  18:00 mây dày đặc 21ºC 88% 0.71mps 202º SSW 0mm 98%
  21:00 mưa rải rác 21ºC 92% 0.86mps 155º SSE 0.5mm 97%
  24:00 mây dày đặc 21ºC 92% 0.46mps 74º ENE 0mm 97%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Yên Bái

Thứ 2

Dự báo ngày 28-07-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

23ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 0.88mps 34º
 • Độ ẩm: 88%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 915mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 29-07-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 0.91mps 115º
 • Độ ẩm: 87%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 915mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 30-07-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 0.77mps 100º
 • Độ ẩm: 95%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 88%
 • Áp suất: 915mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 31-07-2014
mây dày đặc

Mây Dày đặc

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 0.67mps 183º
 • Độ ẩm: 86%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 914mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 01-08-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 0.88mps 188º
 • Độ ẩm: 84%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 76%
 • Áp suất: 911mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 02-08-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 0.6mps 138º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 918mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 03-08-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.07mps 241º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 35%
 • Áp suất: 918mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 04-08-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.21mps 252º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 18%
 • Áp suất: 918mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 05-08-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.02mps 167º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 46%
 • Áp suất: 916mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 06-08-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 0.82mps 225º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 30%
 • Áp suất: 919mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 07-08-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.15mps 273º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 36%
 • Áp suất: 922mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 08-08-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.12mps 284º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 31%
 • Áp suất: 922mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 09-08-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.09mps 297º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 918mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 10-08-2014
mưa to

Mưa To

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.07mps 270º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 6%
 • Áp suất: 919mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 11-08-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.27mps 278º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 44%
 • Áp suất: 920mbar
Xem thêm