Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Yên Bái. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (24-03-2017)

  Mặt trời mọc: 06:01am Mặt trời lặn: 06:12pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.7 Kinh độ: 104.8667

  mưa rải rác
  22ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 23:18

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.2925mm
  • Sức gió: 1.72mps
  • Hướng gió: 102º ESE
  • Độ ẩm: 97%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1000mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (24-03-2017)

  Mặt trời mọc: 06:01am Mặt trời lặn: 06:12pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.7 Kinh độ: 104.8667

  mưa rải rác
  23ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 23:18

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.3925mm
  • Sức gió: 1.6mps
  • Hướng gió: 108º ESE
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 1003mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (24-03-2017)

  Mặt trời mọc: 06:01am Mặt trời lặn: 06:12pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.7 Kinh độ: 104.8667

  mưa rải rác
  26ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 23:18

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.0074999999999998mm
  • Sức gió: 1.7mps
  • Hướng gió: 68º ENE
  • Độ ẩm: 85%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 999mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (24-03-2017)

  Mặt trời mọc: 06:01am Mặt trời lặn: 06:12pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.7 Kinh độ: 104.8667

  mưa rải rác
  23ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 23:18

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.51mm
  • Sức gió: 0.62mps
  • Hướng gió: 107º ESE
  • Độ ẩm: 90%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1002mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (25-03-2017)

  Mặt trời mọc: 06:01am Mặt trời lặn: 06:12pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.7 Kinh độ: 104.8667

  mưa rải rác
  20ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 23:18

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 2.135mm
  • Sức gió: 1.52mps
  • Hướng gió: 82º E
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1003mb
 • Cập nhật lúc 23:18
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 22ºC 100% 1.72mps 102º ESE 0.2925mm 97%
  6:00 mưa rải rác 21ºC 92% 1.86mps 102º ESE 0.4625mm 99%
  9:00 mưa rải rác 23ºC 88% 1.6mps 108º ESE 0.3925mm 99%
  12:00 mưa rải rác 25ºC 64% 1.37mps 98º E 0.07mm 94%
  15:00 mưa rải rác 26ºC 88% 1.7mps 68º ENE 0.0074999999999998mm 85%
  18:00 mưa rải rác 25ºC 88% 1.07mps 59º ENE 0.045mm 84%
  21:00 mưa rải rác 23ºC 92% 0.62mps 107º ESE 0.51mm 90%
  24:00 mưa rải rác 21ºC 92% 1.46mps 76º ENE 0.935mm 100%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Yên Bái

Thứ 5

Dự báo ngày 23-03-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.06mps 116º
 • Độ ẩm: 96%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1001mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 24-03-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.37mps 99º
 • Độ ẩm: 94%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 64%
 • Áp suất: 1001mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 25-03-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

18ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 1.97mps 59º
 • Độ ẩm: 99%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1008mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 26-03-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

15ºC
 • Cao nhất: 16ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 1.67mps 91º
 • Độ ẩm: 97%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 68%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 27-03-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

18ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 1.19mps 128º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 983mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 28-03-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 11ºC
 • Sức gió: 1.01mps 138º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 16%
 • Áp suất: 977mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 29-03-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 1.13mps 105º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 39%
 • Áp suất: 977mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 30-03-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 0.82mps 172º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 22%
 • Áp suất: 976mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 31-03-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.1mps 122º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 26%
 • Áp suất: 976mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 01-04-2017
mưa to

Mưa To

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.26mps 116º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 29%
 • Áp suất: 973mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 02-04-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 0.77mps 123º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 46%
 • Áp suất: 970mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 03-04-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 1.19mps 109º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 78%
 • Áp suất: 977mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 04-04-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 1.26mps 84º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 64%
 • Áp suất: 978mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 05-04-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 1.33mps 131º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 26%
 • Áp suất: 973mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 06-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.17mps 312º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 10%
 • Áp suất: 969mbar
Xem thêm