Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Yên Bái. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 6 (22-06-2018)

  Mặt trời mọc: 05:18am Mặt trời lặn: 06:46pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.7 Kinh độ: 104.8667

  mây rải rác
  30ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 09:56

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.99mps
  • Hướng gió: 295º WNW
  • Độ ẩm: 84%
  • Độ che phủ: 68%
  • Áp suất: 993mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 6 (22-06-2018)

  Mặt trời mọc: 05:18am Mặt trời lặn: 06:46pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.7 Kinh độ: 104.8667

  nhiều mây
  32ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 09:56

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.41mps
  • Hướng gió: 223º SW
  • Độ ẩm: 74%
  • Độ che phủ: 56%
  • Áp suất: 991mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 6 (22-06-2018)

  Mặt trời mọc: 05:18am Mặt trời lặn: 06:46pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.7 Kinh độ: 104.8667

  mây rải rác
  30ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 09:56

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.92mps
  • Hướng gió: 214º SW
  • Độ ẩm: 67%
  • Độ che phủ: 36%
  • Áp suất: 990mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 6 (23-06-2018)

  Mặt trời mọc: 05:18am Mặt trời lặn: 06:46pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.7 Kinh độ: 104.8667

  mây rải rác
  27ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 09:56

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.57mps
  • Hướng gió: 227º SW
  • Độ ẩm: 71%
  • Độ che phủ: 48%
  • Áp suất: 991mb
 • Thời tiết Tối Thứ 6 (23-06-2018)

  Mặt trời mọc: 05:18am Mặt trời lặn: 06:46pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.7 Kinh độ: 104.8667

  mây rải rác
  28ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 09:56

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.96mps
  • Hướng gió: 166º SSE
  • Độ ẩm: 80%
  • Độ che phủ: 44%
  • Áp suất: 991mb
 • Cập nhật lúc 09:56
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây rải rác 28ºC 48% 1.03mps 321º NW 0mm 89%
  6:00 nhiều mây 31ºC 68% 0.99mps 295º WNW 0mm 84%
  9:00 nhiều mây 32ºC 56% 1.41mps 223º SW 0mm 74%
  12:00 mây rải rác 33ºC 48% 2.02mps 209º SSW 0mm 67%
  15:00 mây rải rác 30ºC 36% 1.92mps 214º SW 0mm 67%
  18:00 mây rải rác 28ºC 36% 1.96mps 232º SW 0mm 70%
  21:00 mây rải rác 27ºC 48% 1.57mps 227º SW 0mm 71%
  24:00 mây rải rác 26ºC 32% 1.31mps 224º SW 0mm 77%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Yên Bái

Thứ 5

Dự báo ngày 21-06-2018
mây rải rác

Mây Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 0.91mps 297º
 • Độ ẩm: 94%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 32%
 • Áp suất: 992mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 22-06-2018
nhiều mây

Nhiều Mây

32ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 1.41mps 224º
 • Độ ẩm: 74%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 56%
 • Áp suất: 991mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 23-06-2018
trời quang mây

Trời Quang Mây

32ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 1.61mps 224º
 • Độ ẩm: 69%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 991mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 24-06-2018
mây rải rác

Mây Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 0.53mps 154º
 • Độ ẩm: 68%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 48%
 • Áp suất: 991mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 25-06-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.05mps 223º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 15%
 • Áp suất: 962mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 26-06-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 0.99mps 90º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 22%
 • Áp suất: 965mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 27-06-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.14mps 130º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 13%
 • Áp suất: 967mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 28-06-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.12mps 139º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 4%
 • Áp suất: 966mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 29-06-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.22mps 140º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 9%
 • Áp suất: 964mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 30-06-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.16mps 177º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 11%
 • Áp suất: 963mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 01-07-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.24mps 215º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 10%
 • Áp suất: 962mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 02-07-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 0.12mps 255º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 15%
 • Áp suất: 963mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 03-07-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.13mps 82º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 15%
 • Áp suất: 964mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 04-07-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 0.37mps 98º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 21%
 • Áp suất: 963mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 05-07-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.05mps 7º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 7%
 • Áp suất: 963mbar
Xem thêm