Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Yên Bái. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.


 • Thời tiết Hiện tại Thứ 3 (02-09-2014)

  Mặt trời mọc: 05:44am Mặt trời lặn: 06:16pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.700001 Kinh độ: 104.866669

  mưa vừa
  21ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 16:07

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.5mm
  • Sức gió: 0.96mps
  • Hướng gió: 33º NNE
  • Độ ẩm: 97%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 918mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 3 (02-09-2014)

  Mặt trời mọc: 05:44am Mặt trời lặn: 06:16pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.700001 Kinh độ: 104.866669

  mây dày đặc
  21ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 16:07

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.85mps
  • Hướng gió: 36º NE
  • Độ ẩm: 98%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 918mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 3 (03-09-2014)

  Mặt trời mọc: 05:44am Mặt trời lặn: 06:16pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.700001 Kinh độ: 104.866669

  mưa vừa
  20ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 16:07

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 4mm
  • Sức gió: 0.47mps
  • Hướng gió: 335º NNW
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 919mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 3 (03-09-2014)

  Mặt trời mọc: 05:44am Mặt trời lặn: 06:16pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.700001 Kinh độ: 104.866669

  mây dày đặc
  20ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 16:07

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.32mps
  • Hướng gió: 316º NW
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 919mb
 • Thời tiết Tối Thứ 3 (03-09-2014)

  Mặt trời mọc: 05:44am Mặt trời lặn: 06:16pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.700001 Kinh độ: 104.866669

  mây dày đặc
  24ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 16:07

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.97mps
  • Hướng gió: 57º ENE
  • Độ ẩm: 87%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 919mb
 • Cập nhật lúc 16:07
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa vừa 21ºC 92% 0.8mps 59º ENE 7mm 100%
  6:00 mưa rải rác 22ºC 92% 0.96mps 33º NNE 1.5mm 97%
  9:00 mây dày đặc 21ºC 92% 0.85mps 36º NE 0mm 98%
  12:00 mưa rải rác 20ºC 92% 0.86mps 48º NE 2.5mm 98%
  15:00 mưa vừa 20ºC 92% 0.47mps 335º NNW 4mm 99%
  18:00 mưa rải rác 20ºC 88% 0.11mps 312º NW 2.5mm 99%
  21:00 mây dày đặc 20ºC 92% 0.32mps 316º NW 0mm 99%
  24:00 nhiều mây 23ºC 64% 0.82mps 88º E 0mm 92%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Yên Bái

Thứ 3

Dự báo ngày 02-09-2014
nhiều mây

Nhiều Mây

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 0.45mps 89º
 • Độ ẩm: 90%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 68%
 • Áp suất: 988mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 03-09-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.17mps 335º
 • Độ ẩm: 90%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 64%
 • Áp suất: 989mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 04-09-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.26mps 125º
 • Độ ẩm: 88%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 36%
 • Áp suất: 987mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 05-09-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.41mps 98º
 • Độ ẩm: 89%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 56%
 • Áp suất: 986mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 06-09-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.21mps 128º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 60%
 • Áp suất: 968mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 07-09-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.39mps 112º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 43%
 • Áp suất: 969mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 08-09-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.39mps 9º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 50%
 • Áp suất: 967mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 09-09-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.29mps 42º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 21%
 • Áp suất: 966mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 10-09-2014
mưa to

Mưa To

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.32mps 41º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 7%
 • Áp suất: 966mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 11-09-2014
mưa to

Mưa To

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.49mps 31º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 27%
 • Áp suất: 966mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 12-09-2014
mưa rất to

Mưa Rất To

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.27mps 80º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 45%
 • Áp suất: 969mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 13-09-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.49mps 2º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 2%
 • Áp suất: 969mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 14-09-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.42mps 230º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 967mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 15-09-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.46mps 109º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 3%
 • Áp suất: 967mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 16-09-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 0.99mps 55º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 13%
 • Áp suất: 970mbar
Xem thêm