Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Yên Bái. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 4 (22-04-2015)

  Mặt trời mọc: 05:36am Mặt trời lặn: 06:22pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.700001 Kinh độ: 104.866669

  mưa rải rác
  22ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 02:31

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.805mm
  • Sức gió: 1.86mps
  • Hướng gió: 180º S
  • Độ ẩm: 81%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 996mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 4 (22-04-2015)

  Mặt trời mọc: 05:36am Mặt trời lặn: 06:22pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.700001 Kinh độ: 104.866669

  mưa rải rác
  22ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 02:31

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.05mm
  • Sức gió: 1.26mps
  • Hướng gió: 133º SE
  • Độ ẩm: 87%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 997mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 4 (22-04-2015)

  Mặt trời mọc: 05:36am Mặt trời lặn: 06:22pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.700001 Kinh độ: 104.866669

  mưa rải rác
  21ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 02:31

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.21mm
  • Sức gió: 1.78mps
  • Hướng gió: 55º NE
  • Độ ẩm: 91%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 998mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 4 (22-04-2015)

  Mặt trời mọc: 05:36am Mặt trời lặn: 06:22pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.700001 Kinh độ: 104.866669

  mưa vừa
  20ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 02:31

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 3.54mm
  • Sức gió: 1.57mps
  • Hướng gió: 38º NE
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 997mb
 • Thời tiết Tối Thứ 4 (23-04-2015)

  Mặt trời mọc: 05:36am Mặt trời lặn: 06:22pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.700001 Kinh độ: 104.866669

  mưa vừa
  19ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 02:31

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 3.735mm
  • Sức gió: 1.51mps
  • Hướng gió: 54º NE
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 998mb
 • Cập nhật lúc 02:31
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 23ºC 92% 1.86mps 180º S 0.805mm 81%
  6:00 mưa rải rác 22ºC 92% 0.91mps 170º S 1.1mm 84%
  9:00 mưa rải rác 22ºC 88% 1.26mps 133º SE 0.05mm 87%
  12:00 mưa rải rác 21ºC 92% 1.95mps 102º ESE 0.25mm 89%
  15:00 mưa rải rác 21ºC 92% 1.78mps 55º NE 0.21mm 91%
  18:00 mưa rải rác 20ºC 92% 1.76mps 45º NE 0.87mm 99%
  21:00 mưa vừa 20ºC 92% 1.57mps 38º NE 3.54mm 100%
  24:00 mưa vừa 20ºC 92% 1.52mps 18º NNE 3.245mm 100%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Yên Bái

Thứ 3

Dự báo ngày 21-04-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.01mps 84º
 • Độ ẩm: 78%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 991mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 22-04-2015
mưa to

Mưa To

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.4mps 124º
 • Độ ẩm: 87%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 994mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 23-04-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

19ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.21mps 121º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 994mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 24-04-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

20ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 1.22mps 167º
 • Độ ẩm: 97%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 995mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 25-04-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.06mps 105º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 50%
 • Áp suất: 978mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 26-04-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.29mps 158º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 23%
 • Áp suất: 976mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 27-04-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.21mps 152º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 23%
 • Áp suất: 973mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 28-04-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.2mps 127º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 53%
 • Áp suất: 972mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 29-04-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.26mps 103º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 25%
 • Áp suất: 972mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 30-04-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.16mps 125º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 15%
 • Áp suất: 970mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 01-05-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 0.67mps 125º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 25%
 • Áp suất: 968mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 02-05-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.14mps 141º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 6%
 • Áp suất: 969mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 03-05-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 0.41mps 261º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 2%
 • Áp suất: 969mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 04-05-2015
quang mây

Quang Mây

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 0.99mps 172º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 968mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 05-05-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.25mps 127º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 16%
 • Áp suất: 970mbar
Xem thêm