Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Yên Bái. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Chủ nhật (16-01-2018)

  Mặt trời mọc: 06:41am Mặt trời lặn: 05:39pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.7 Kinh độ: 104.8667

  mưa rải rác
  14ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 18ºC

  Thấp nhất: 14ºC

  Cập nhật lúc 21:59

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.29mm
  • Sức gió: 1.31mps
  • Hướng gió: 308º NW
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1005mb
 • Thời tiết Sáng Chủ nhật (16-01-2018)

  Mặt trời mọc: 06:41am Mặt trời lặn: 05:39pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.7 Kinh độ: 104.8667

  mưa rải rác
  18ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 18ºC

  Thấp nhất: 14ºC

  Cập nhật lúc 21:59

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.05mm
  • Sức gió: 1.67mps
  • Hướng gió: 4º N
  • Độ ẩm: 98%
  • Độ che phủ: 68%
  • Áp suất: 1005mb
 • Thời tiết Trưa Chủ nhật (16-01-2018)

  Mặt trời mọc: 06:41am Mặt trời lặn: 05:39pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.7 Kinh độ: 104.8667

  mưa rải rác
  16ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 18ºC

  Thấp nhất: 14ºC

  Cập nhật lúc 21:59

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.115mm
  • Sức gió: 0.76mps
  • Hướng gió: 156º SSE
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 64%
  • Áp suất: 1005mb
 • Thời tiết Chiều Chủ nhật (17-01-2018)

  Mặt trời mọc: 06:41am Mặt trời lặn: 05:39pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.7 Kinh độ: 104.8667

  mưa rải rác
  15ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 18ºC

  Thấp nhất: 14ºC

  Cập nhật lúc 21:59

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.725mm
  • Sức gió: 0.02mps
  • Hướng gió: 341º NNW
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1006mb
 • Thời tiết Tối Chủ nhật (17-01-2018)

  Mặt trời mọc: 06:41am Mặt trời lặn: 05:39pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.7 Kinh độ: 104.8667

  mưa rải rác
  14ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 18ºC

  Thấp nhất: 14ºC

  Cập nhật lúc 21:59

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.385mm
  • Sức gió: 0.96mps
  • Hướng gió: 99º E
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1006mb
 • Cập nhật lúc 21:59
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 14ºC 92% 1.31mps 308º NW 0.29mm 100%
  6:00 mưa rải rác 15ºC 88% 1.72mps 325º NW 0.17mm 100%
  9:00 mưa rải rác 18ºC 68% 1.67mps 4º N 0.05mm 98%
  12:00 mưa rải rác 18ºC 32% 1.16mps 42º NE 0.03mm 95%
  15:00 mưa rải rác 16ºC 64% 0.76mps 156º SSE 0.115mm 100%
  18:00 mưa rải rác 15ºC 68% 0.91mps 194º SSW 0.205mm 100%
  21:00 mưa rải rác 15ºC 92% 0.02mps 341º NNW 0.725mm 100%
  24:00 mưa rải rác 15ºC 100% 0.76mps 109º ESE 1.005mm 100%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Yên Bái

Thứ 3

Dự báo ngày 16-01-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

18ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 1.67mps 5º
 • Độ ẩm: 98%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 68%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 17-01-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

18ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 1.72mps 59º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 48%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 18-01-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 1.76mps 107º
 • Độ ẩm: 99%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 68%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 19-01-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

18ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 0.25mps 343º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 41%
 • Áp suất: 979mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 20-01-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

17ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 0.94mps 135º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 45%
 • Áp suất: 977mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 21-01-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

18ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 0.99mps 180º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 39%
 • Áp suất: 978mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 22-01-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

17ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 1.28mps 140º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 42%
 • Áp suất: 975mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 23-01-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 0.61mps 110º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 22%
 • Áp suất: 973mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 24-01-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 1.19mps 102º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 22%
 • Áp suất: 971mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 25-01-2018
mưa to

Mưa To

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 1.26mps 123º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 39%
 • Áp suất: 974mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 26-01-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

10ºC
 • Cao nhất: 11ºC
 • Thấp nhất: 7ºC
 • Sức gió: 1.29mps 124º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 96%
 • Áp suất: 982mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 27-01-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

7ºC
 • Cao nhất: 7ºC
 • Thấp nhất: 5ºC
 • Sức gió: 1.3mps 137º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 93%
 • Áp suất: 982mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 28-01-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

7ºC
 • Cao nhất: 7ºC
 • Thấp nhất: 5ºC
 • Sức gió: 1.3mps 114º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 79%
 • Áp suất: 984mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 29-01-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

8ºC
 • Cao nhất: 8ºC
 • Thấp nhất: 5ºC
 • Sức gió: 0.69mps 29º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 72%
 • Áp suất: 986mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 30-01-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

10ºC
 • Cao nhất: 10ºC
 • Thấp nhất: 5ºC
 • Sức gió: 1.18mps 132º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 61%
 • Áp suất: 984mbar
Xem thêm