Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Yên Bái. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 5 (02-07-2015)

  Mặt trời mọc: 05:21am Mặt trời lặn: 06:47pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.700001 Kinh độ: 104.866669

  quang mây
  26ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 04:38

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.37mps
  • Hướng gió: 223º SW
  • Độ ẩm: 81%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 982mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 5 (02-07-2015)

  Mặt trời mọc: 05:21am Mặt trời lặn: 06:47pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.700001 Kinh độ: 104.866669

  quang mây
  27ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 04:38

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.31mps
  • Hướng gió: 254º WSW
  • Độ ẩm: 85%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 984mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 5 (02-07-2015)

  Mặt trời mọc: 05:21am Mặt trời lặn: 06:47pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.700001 Kinh độ: 104.866669

  ít mây
  34ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 04:38

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.61mps
  • Hướng gió: 230º SW
  • Độ ẩm: 72%
  • Độ che phủ: 20%
  • Áp suất: 982mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 5 (02-07-2015)

  Mặt trời mọc: 05:21am Mặt trời lặn: 06:47pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.700001 Kinh độ: 104.866669

  mây rải rác
  31ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 04:38

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.91mps
  • Hướng gió: 87º E
  • Độ ẩm: 74%
  • Độ che phủ: 32%
  • Áp suất: 981mb
 • Thời tiết Tối Thứ 5 (03-07-2015)

  Mặt trời mọc: 05:21am Mặt trời lặn: 06:47pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.700001 Kinh độ: 104.866669

  quang mây
  27ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 04:38

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.88mps
  • Hướng gió: 211º SSW
  • Độ ẩm: 78%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 982mb
 • Cập nhật lúc 04:38
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 quang mây 26ºC 8% 1.77mps 213º SSW 0mm 75%
  6:00 quang mây 25ºC 0% 1.37mps 223º SW 0mm 81%
  9:00 quang mây 27ºC 0% 1.31mps 254º WSW 0mm 85%
  12:00 quang mây 31ºC 8% 1.55mps 283º WNW 0mm 78%
  15:00 ít mây 34ºC 20% 1.61mps 230º SW 0mm 72%
  18:00 ít mây 34ºC 24% 1.46mps 178º S 0mm 69%
  21:00 mây rải rác 31ºC 32% 0.91mps 87º E 0mm 74%
  24:00 ít mây 28ºC 20% 0.65mps 157º SSE 0mm 81%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Yên Bái

Thứ 4

Dự báo ngày 01-07-2015
quang mây

Quang Mây

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 0.62mps 176º
 • Độ ẩm: 92%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 978mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 02-07-2015
ít mây

ít Mây

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 1.26mps 235º
 • Độ ẩm: 62%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 977mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 03-07-2015
mây rải rác

Mây Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 1.21mps 236º
 • Độ ẩm: 63%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 48%
 • Áp suất: 976mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 04-07-2015
mưa to

Mưa To

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.11mps 225º
 • Độ ẩm: 66%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 977mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 05-07-2015
mưa to

Mưa To

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.47mps 23º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 38%
 • Áp suất: 963mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 06-07-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 0.32mps 15º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 21%
 • Áp suất: 965mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 07-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 0.97mps 189º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 14%
 • Áp suất: 964mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 08-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.21mps 236º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 4%
 • Áp suất: 964mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 09-07-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 0.91mps 218º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 31%
 • Áp suất: 964mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 10-07-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.13mps 131º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 58%
 • Áp suất: 965mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 11-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.11mps 102º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 5%
 • Áp suất: 967mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 12-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.31mps 75º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 17%
 • Áp suất: 968mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 13-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 0.82mps 92º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 16%
 • Áp suất: 967mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 14-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.22mps 121º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 966mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 15-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.21mps 151º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 966mbar
Xem thêm