Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Yên Bái. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.


 • Thời tiết Hiện tại Thứ 4 (22-10-2014)

  Mặt trời mọc: 05:58am Mặt trời lặn: 05:31pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.700001 Kinh độ: 104.866669

  mây dày đặc
  19ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 20ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 03:59

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.22mps
  • Hướng gió: 310º NW
  • Độ ẩm: 97%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 924mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 4 (22-10-2014)

  Mặt trời mọc: 05:58am Mặt trời lặn: 05:31pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.700001 Kinh độ: 104.866669

  mưa rải rác
  18ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 20ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 03:59

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 3mm
  • Sức gió: 0.81mps
  • Hướng gió: 91º E
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 926mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 4 (22-10-2014)

  Mặt trời mọc: 05:58am Mặt trời lặn: 05:31pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.700001 Kinh độ: 104.866669

  mây dày đặc
  19ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 20ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 03:59

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.87mps
  • Hướng gió: 88º E
  • Độ ẩm: 98%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 923mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 4 (22-10-2014)

  Mặt trời mọc: 05:58am Mặt trời lặn: 05:31pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.700001 Kinh độ: 104.866669

  mây dày đặc
  19ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 20ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 03:59

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.78mps
  • Hướng gió: 102º ESE
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 925mb
 • Thời tiết Tối Thứ 4 (23-10-2014)

  Mặt trời mọc: 05:58am Mặt trời lặn: 05:31pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.700001 Kinh độ: 104.866669

  mây dày đặc
  18ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 20ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 03:59

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.95mps
  • Hướng gió: 63º ENE
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 923mb
 • Cập nhật lúc 03:59
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây dày đặc 19ºC 88% 0.22mps 310º NW 0mm 97%
  6:00 mây dày đặc 19ºC 92% 0.96mps 35º NE 0mm 96%
  9:00 mưa rải rác 18ºC 92% 0.81mps 91º E 3mm 100%
  12:00 mưa vừa 19ºC 88% 0.77mps 74º ENE 5mm 99%
  15:00 mây dày đặc 19ºC 92% 0.87mps 88º E 0mm 98%
  18:00 mưa rải rác 19ºC 80% 0.82mps 80º E 1mm 98%
  21:00 mây dày đặc 19ºC 92% 0.78mps 102º ESE 0mm 99%
  24:00 mây dày đặc 18ºC 92% 0.61mps 293º WNW 0mm 99%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Yên Bái

Thứ 3

Dự báo ngày 21-10-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 0.91mps 257º
 • Độ ẩm: 94%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 44%
 • Áp suất: 995mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 22-10-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

20ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 0.86mps 37º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 997mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 23-10-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.16mps 108º
 • Độ ẩm: 89%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 88%
 • Áp suất: 995mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 24-10-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

21ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.07mps 11º
 • Độ ẩm: 92%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 995mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 25-10-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 1.37mps 193º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 49%
 • Áp suất: 975mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 26-10-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 1.33mps 177º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 16%
 • Áp suất: 976mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 27-10-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.04mps 285º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 16%
 • Áp suất: 974mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 28-10-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 0.53mps 98º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 84%
 • Áp suất: 972mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 29-10-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.09mps 106º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 6%
 • Áp suất: 974mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 30-10-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.28mps 35º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 82%
 • Áp suất: 976mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 31-10-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 1.28mps 173º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 3%
 • Áp suất: 977mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 01-11-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 1.5mps 174º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 4%
 • Áp suất: 973mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 02-11-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 1.13mps 97º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 65%
 • Áp suất: 970mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 03-11-2014
mưa rất to

Mưa Rất To

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.3mps 86º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 977mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 04-11-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.44mps 83º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 15%
 • Áp suất: 975mbar
Xem thêm