Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Yên Bái. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 7 (20-07-2017)

  Mặt trời mọc: 05:28am Mặt trời lặn: 06:44pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.7 Kinh độ: 104.8667

  mưa vừa
  24ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 21:12

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 3.965mm
  • Sức gió: 1.06mps
  • Hướng gió: 172º S
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 997mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 7 (21-07-2017)

  Mặt trời mọc: 05:28am Mặt trời lặn: 06:44pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.7 Kinh độ: 104.8667

  mưa vừa
  22ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 21:12

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 4.98mm
  • Sức gió: 1.26mps
  • Hướng gió: 268º W
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 998mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 7 (21-07-2017)

  Mặt trời mọc: 05:28am Mặt trời lặn: 06:44pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.7 Kinh độ: 104.8667

  mưa rải rác
  22ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 21:12

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.455mm
  • Sức gió: 1.62mps
  • Hướng gió: 327º NNW
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 999mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 7 (21-07-2017)

  Mặt trời mọc: 05:28am Mặt trời lặn: 06:44pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.7 Kinh độ: 104.8667

  mưa rải rác
  26ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 21:12

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.030000000000001mm
  • Sức gió: 1.66mps
  • Hướng gió: 3º N
  • Độ ẩm: 96%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 999mb
 • Thời tiết Tối Thứ 7 (21-07-2017)

  Mặt trời mọc: 05:28am Mặt trời lặn: 06:44pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.7 Kinh độ: 104.8667

  mưa rải rác
  25ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 21:12

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.13mm
  • Sức gió: 1.05mps
  • Hướng gió: 4º N
  • Độ ẩm: 95%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 998mb
 • Cập nhật lúc 21:12
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa vừa 22ºC 92% 1.06mps 172º S 3.965mm 100%
  6:00 mưa vừa 22ºC 92% 1.27mps 251º WSW 6.395mm 100%
  9:00 mưa vừa 22ºC 92% 1.26mps 268º W 4.98mm 100%
  12:00 mưa vừa 22ºC 92% 1.31mps 349º N 7.525mm 100%
  15:00 mưa rải rác 22ºC 100% 1.62mps 327º NNW 0.455mm 100%
  18:00 mưa rải rác 24ºC 92% 1.57mps 330º NNW 0.195mm 100%
  21:00 mưa rải rác 26ºC 92% 1.66mps 3º N 0.030000000000001mm 96%
  24:00 mưa rải rác 26ºC 92% 1.66mps 12º NNE 0.12mm 94%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Yên Bái

Thứ 5

Dự báo ngày 20-07-2017
mưa to

Mưa To

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.68mps 93º
 • Độ ẩm: 97%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 995mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 21-07-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.66mps 3º
 • Độ ẩm: 96%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 999mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 22-07-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.36mps 246º
 • Độ ẩm: 91%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 48%
 • Áp suất: 999mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 23-07-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.32mps 23º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 14%
 • Áp suất: 969mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 24-07-2017
mưa to

Mưa To

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.16mps 66º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 17%
 • Áp suất: 967mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 25-07-2017
mưa to

Mưa To

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.3mps 69º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 39%
 • Áp suất: 966mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 26-07-2017
mưa to

Mưa To

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.15mps 123º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 14%
 • Áp suất: 968mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 27-07-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.15mps 162º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 15%
 • Áp suất: 968mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 28-07-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.23mps 163º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 27%
 • Áp suất: 967mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 29-07-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.22mps 199º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 4%
 • Áp suất: 966mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 30-07-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 0.92mps 182º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 17%
 • Áp suất: 963mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 31-07-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.29mps 142º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 2%
 • Áp suất: 963mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 01-08-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.13mps 178º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 9%
 • Áp suất: 964mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 02-08-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.07mps 188º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 18%
 • Áp suất: 962mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 03-08-2017
mưa to

Mưa To

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 0.91mps 74º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 30%
 • Áp suất: 960mbar
Xem thêm