Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Yên Bái. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (19-11-2017)

  Mặt trời mọc: 06:14am Mặt trời lặn: 05:17pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.7 Kinh độ: 104.8667

  mưa rải rác
  18ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 18ºC

  Thấp nhất: 17ºC

  Cập nhật lúc 09:03

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.17mps
  • Hướng gió: 155º SSE
  • Độ ẩm: 98%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1007mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (20-11-2017)

  Mặt trời mọc: 06:14am Mặt trời lặn: 05:17pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.7 Kinh độ: 104.8667

  mưa rải rác
  17ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 18ºC

  Thấp nhất: 17ºC

  Cập nhật lúc 09:03

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.315mm
  • Sức gió: 1.29mps
  • Hướng gió: 84º E
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1008mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (20-11-2017)

  Mặt trời mọc: 06:14am Mặt trời lặn: 05:17pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.7 Kinh độ: 104.8667

  mưa rải rác
  16ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 18ºC

  Thấp nhất: 17ºC

  Cập nhật lúc 09:03

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.635mm
  • Sức gió: 1.91mps
  • Hướng gió: 95º E
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1009mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (20-11-2017)

  Mặt trời mọc: 06:14am Mặt trời lặn: 05:17pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.7 Kinh độ: 104.8667

  mưa rải rác
  17ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 18ºC

  Thấp nhất: 17ºC

  Cập nhật lúc 09:03

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.245mm
  • Sức gió: 1.79mps
  • Hướng gió: 133º SE
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 1010mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (20-11-2017)

  Mặt trời mọc: 06:14am Mặt trời lặn: 05:17pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.7 Kinh độ: 104.8667

  mưa rải rác
  15ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 18ºC

  Thấp nhất: 17ºC

  Cập nhật lúc 09:03

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.09mm
  • Sức gió: 1.91mps
  • Hướng gió: 145º SE
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1010mb
 • Cập nhật lúc 09:03
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 17ºC 92% 1.17mps 155º SSE 0.07mm 98%
  6:00 mưa rải rác 17ºC 92% 1.13mps 130º SE 0.165mm 100%
  9:00 mưa rải rác 17ºC 92% 1.29mps 84º E 0.315mm 100%
  12:00 mưa rải rác 17ºC 92% 1.46mps 73º ENE 0.545mm 100%
  15:00 mưa rải rác 16ºC 92% 1.91mps 95º E 0.635mm 100%
  18:00 mưa rải rác 16ºC 100% 1.62mps 129º SE 0.655mm 100%
  21:00 mưa rải rác 17ºC 88% 1.79mps 133º SE 0.245mm 100%
  24:00 mưa rải rác 16ºC 92% 2.25mps 141º SE 0.085mm 100%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Yên Bái

Chủ nhật

Dự báo ngày 19-11-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

18ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 1.62mps 121º
 • Độ ẩm: 98%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 88%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 20-11-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

16ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 1.62mps 130º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 21-11-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

15ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 1.7mps 144º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 68%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 22-11-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

15ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 1.73mps 161º
 • Độ ẩm: 98%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 64%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 23-11-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

14ºC
 • Cao nhất: 14ºC
 • Thấp nhất: 10ºC
 • Sức gió: 1.53mps 34º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 87%
 • Áp suất: 988mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 24-11-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

14ºC
 • Cao nhất: 14ºC
 • Thấp nhất: 9ºC
 • Sức gió: 1.72mps 10º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 75%
 • Áp suất: 991mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 25-11-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

14ºC
 • Cao nhất: 14ºC
 • Thấp nhất: 8ºC
 • Sức gió: 0.77mps 49º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 66%
 • Áp suất: 988mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 26-11-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

15ºC
 • Cao nhất: 15ºC
 • Thấp nhất: 9ºC
 • Sức gió: 1.29mps 24º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 74%
 • Áp suất: 986mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 27-11-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

14ºC
 • Cao nhất: 14ºC
 • Thấp nhất: 11ºC
 • Sức gió: 1.21mps 1º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 984mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 28-11-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

17ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 1.25mps 347º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 95%
 • Áp suất: 981mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 29-11-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 0.83mps 26º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 33%
 • Áp suất: 979mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 30-11-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 0.86mps 95º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 26%
 • Áp suất: 976mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 01-12-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 1.19mps 89º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 44%
 • Áp suất: 975mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 02-12-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 1.28mps 81º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 27%
 • Áp suất: 977mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 03-12-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

17ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 1.24mps 99º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 76%
 • Áp suất: 982mbar
Xem thêm