Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Yên Bái. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 3 (18-06-2019)

  Mặt trời mọc: 05:17am Mặt trời lặn: 06:45pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.7 Kinh độ: 104.8667

  mưa rải rác
  24ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 20:44

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.438mm
  • Sức gió: 0.78mps
  • Hướng gió: 225º SW
  • Độ ẩm: 93%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1006mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 3 (18-06-2019)

  Mặt trời mọc: 05:17am Mặt trời lặn: 06:45pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.7 Kinh độ: 104.8667

  mưa vừa
  29ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 20:44

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 4.876mm
  • Sức gió: 1.38mps
  • Hướng gió: 124º SE
  • Độ ẩm: 81%
  • Độ che phủ: 87%
  • Áp suất: 1003mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 3 (18-06-2019)

  Mặt trời mọc: 05:17am Mặt trời lặn: 06:45pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.7 Kinh độ: 104.8667

  mưa vừa
  26ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 20:44

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 8.125mm
  • Sức gió: 0.88mps
  • Hướng gió: 154º SSE
  • Độ ẩm: 94%
  • Độ che phủ: 94%
  • Áp suất: 1003mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 3 (19-06-2019)

  Mặt trời mọc: 05:17am Mặt trời lặn: 06:45pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.7 Kinh độ: 104.8667

  mưa vừa
  24ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 20:44

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 6mm
  • Sức gió: 0.06mps
  • Hướng gió: 196º SSW
  • Độ ẩm: 98%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1005mb
 • Thời tiết Tối Thứ 3 (19-06-2019)

  Mặt trời mọc: 05:17am Mặt trời lặn: 06:45pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.7 Kinh độ: 104.8667

  mưa rải rác
  25ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 20:44

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.5mm
  • Sức gió: 0.37mps
  • Hướng gió: 73º ENE
  • Độ ẩm: 98%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1005mb
 • Cập nhật lúc 20:44
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 25ºC 99% 0.11mps 166º SSE 0.25mm 94%
  6:00 mưa rải rác 30ºC 75% 1.55mps 104º ESE 2.312mm 70%
  9:00 mưa vừa 29ºC 87% 1.38mps 124º SE 4.876mm 81%
  12:00 mưa vừa 31ºC 88% 1.79mps 112º ESE 4.5mm 71%
  15:00 mưa vừa 26ºC 94% 0.88mps 154º SSE 8.125mm 94%
  18:00 mưa rải rác 25ºC 100% 0.26mps 79º E 2.688mm 96%
  21:00 mưa vừa 24ºC 100% 0.06mps 196º SSW 6mm 98%
  24:00 mưa vừa 24ºC 100% 0.46mps 57º ENE 6.438mm 99%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Yên Bái

Thứ 2

Dự báo ngày 17-06-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 0.3mps 121º
 • Độ ẩm: 97%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 18-06-2019
mưa to

Mưa To

29ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.38mps 124º
 • Độ ẩm: 81%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 87%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 19-06-2019
mưa to

Mưa To

29ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.17mps 128º
 • Độ ẩm: 79%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 20-06-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.82mps 110º
 • Độ ẩm: 62%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 21-06-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.03mps 109º
 • Độ ẩm: 55%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 87%
 • Áp suất: 1001mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 22-06-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.74mps 101º
 • Độ ẩm: 56%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 999mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 23-06-2019
mưa to

Mưa To

30ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.03mps 112º
 • Độ ẩm: 81%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 79%
 • Áp suất: 1000mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 24-06-2019
mưa to

Mưa To

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 0.68mps 49º
 • Độ ẩm: 85%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 25-06-2019
mưa to

Mưa To

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 0.72mps 132º
 • Độ ẩm: 88%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 26-06-2019
mưa to

Mưa To

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.64mps 115º
 • Độ ẩm: 65%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 96%
 • Áp suất: 1001mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 27-06-2019
mưa to

Mưa To

29ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.24mps 91º
 • Độ ẩm: 69%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1000mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 28-06-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.12mps 130º
 • Độ ẩm: 57%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 86%
 • Áp suất: 1000mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 29-06-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

35ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 1.54mps 29º
 • Độ ẩm: 46%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 91%
 • Áp suất: 1001mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 30-06-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

36ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 1.05mps 45º
 • Độ ẩm: 44%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1000mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 01-07-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.23mps 360º
 • Độ ẩm: 63%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 999mbar
Xem thêm