Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Yên Bái. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 4 (17-10-2018)

  Mặt trời mọc: 05:56am Mặt trời lặn: 05:34pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.7 Kinh độ: 104.8667

  mưa rải rác
  19ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 20ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 03:44

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.8mm
  • Sức gió: 1.56mps
  • Hướng gió: 67º ENE
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1002mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 4 (17-10-2018)

  Mặt trời mọc: 05:56am Mặt trời lặn: 05:34pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.7 Kinh độ: 104.8667

  mưa rải rác
  19ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 20ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 03:44

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.87mm
  • Sức gió: 1.56mps
  • Hướng gió: 115º ESE
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1004mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 4 (17-10-2018)

  Mặt trời mọc: 05:56am Mặt trời lặn: 05:34pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.7 Kinh độ: 104.8667

  mưa rải rác
  21ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 20ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 03:44

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.050000000000001mm
  • Sức gió: 1.76mps
  • Hướng gió: 111º ESE
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1003mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 4 (17-10-2018)

  Mặt trời mọc: 05:56am Mặt trời lặn: 05:34pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.7 Kinh độ: 104.8667

  mưa rải rác
  20ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 20ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 03:44

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.059999999999999mm
  • Sức gió: 1.22mps
  • Hướng gió: 138º SE
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1003mb
 • Thời tiết Tối Thứ 4 (18-10-2018)

  Mặt trời mọc: 05:56am Mặt trời lặn: 05:34pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.7 Kinh độ: 104.8667

  mưa rải rác
  19ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 20ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 03:44

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.29mm
  • Sức gió: 0.47mps
  • Hướng gió: 252º WSW
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1003mb
 • Cập nhật lúc 03:44
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 19ºC 92% 1.57mps 71º ENE 1.88mm 100%
  6:00 mưa rải rác 19ºC 92% 1.56mps 67º ENE 1.8mm 100%
  9:00 mưa rải rác 19ºC 92% 1.56mps 115º ESE 0.87mm 100%
  12:00 mưa rải rác 20ºC 92% 1.76mps 120º ESE 0.57mm 100%
  15:00 mưa rải rác 21ºC 92% 1.76mps 111º ESE 0.050000000000001mm 100%
  18:00 mưa rải rác 21ºC 88% 1.66mps 116º ESE 0.039999999999999mm 99%
  21:00 mưa rải rác 20ºC 92% 1.22mps 138º SE 0.059999999999999mm 100%
  24:00 mưa rải rác 19ºC 88% 1.16mps 169º S 0.11mm 100%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Yên Bái

Thứ 3

Dự báo ngày 16-10-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.53mps 101º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 17-10-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

20ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.76mps 120º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 18-10-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

20ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.15mps 165º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 88%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 19-10-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.32mps 72º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 79%
 • Áp suất: 983mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 20-10-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 0.76mps 82º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 61%
 • Áp suất: 982mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 21-10-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.06mps 114º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 38%
 • Áp suất: 981mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 22-10-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.26mps 148º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 56%
 • Áp suất: 981mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 23-10-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 0.99mps 143º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 25%
 • Áp suất: 982mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 24-10-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 0.97mps 163º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 982mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 25-10-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 0.55mps 111º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 19%
 • Áp suất: 983mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 26-10-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.18mps 26º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 17%
 • Áp suất: 986mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 27-10-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 2.51mps 16º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 22%
 • Áp suất: 985mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 28-10-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 3mps 353º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 55%
 • Áp suất: 985mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 29-10-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 2.48mps 20º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 36%
 • Áp suất: 983mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 30-10-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 2.87mps 21º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 983mbar
Xem thêm