Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Yên Bái. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 4 (27-02-2024)

  Mặt trời mọc: 06:23am Mặt trời lặn: 06:03pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.7 Kinh độ: 104.8667

  mưa rải rác
  13ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 15ºC

  Thấp nhất: 14ºC

  Cập nhật lúc 03:06

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.41mps
  • Hướng gió: 71º ENE
  • Độ ẩm: 81%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1017mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 4 (27-02-2024)

  Mặt trời mọc: 06:23am Mặt trời lặn: 06:03pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.7 Kinh độ: 104.8667

  mưa rải rác
  14ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 15ºC

  Thấp nhất: 14ºC

  Cập nhật lúc 03:06

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.13mm
  • Sức gió: 1.3mps
  • Hướng gió: 115º ESE
  • Độ ẩm: 83%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1018mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 4 (28-02-2024)

  Mặt trời mọc: 06:23am Mặt trời lặn: 06:03pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.7 Kinh độ: 104.8667

  mây dày đặc
  14ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 15ºC

  Thấp nhất: 14ºC

  Cập nhật lúc 03:06

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.82mps
  • Hướng gió: 124º SE
  • Độ ẩm: 82%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1017mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 4 (28-02-2024)

  Mặt trời mọc: 06:23am Mặt trời lặn: 06:03pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.7 Kinh độ: 104.8667

  mây dày đặc
  14ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 15ºC

  Thấp nhất: 14ºC

  Cập nhật lúc 03:06

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.17mps
  • Hướng gió: 79º E
  • Độ ẩm: 83%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1018mb
 • Thời tiết Tối Thứ 4 (28-02-2024)

  Mặt trời mọc: 06:23am Mặt trời lặn: 06:03pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.7 Kinh độ: 104.8667

  mây dày đặc
  19ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 15ºC

  Thấp nhất: 14ºC

  Cập nhật lúc 03:06

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.67mps
  • Hướng gió: 60º ENE
  • Độ ẩm: 66%
  • Độ che phủ: 94%
  • Áp suất: 1015mb
 • Cập nhật lúc 03:06
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 15ºC 100% 1.86mps 113º ESE 0.14mm 84%
  6:00 mưa rải rác 15ºC 99% 1.65mps 108º ESE 0.12mm 83%
  9:00 mưa rải rác 14ºC 100% 1.3mps 115º ESE 0.13mm 83%
  12:00 mưa rải rác 14ºC 100% 0.82mps 121º ESE 0.12mm 82%
  15:00 mây dày đặc 14ºC 100% 0.82mps 124º SE 0mm 82%
  18:00 mây dày đặc 14ºC 100% 0.45mps 98º E 0mm 84%
  21:00 mây dày đặc 14ºC 100% 0.17mps 79º E 0mm 83%
  24:00 mây dày đặc 16ºC 100% 0.59mps 55º NE 0mm 77%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Yên Bái

Thứ 3

Dự báo ngày 27-02-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

15ºC
 • Cao nhất: 15ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 1.86mps 113º
 • Độ ẩm: 84%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 28-02-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

18ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 1.93mps 58º
 • Độ ẩm: 70%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 29-02-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 2.44mps 93º
 • Độ ẩm: 65%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 91%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 01-03-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

15ºC
 • Cao nhất: 16ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 1.83mps 99º
 • Độ ẩm: 80%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 02-03-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

14ºC
 • Cao nhất: 16ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 1.74mps 99º
 • Độ ẩm: 72%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1018mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 03-03-2024
nhiều mây

Nhiều Mây

22ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 2.88mps 98º
 • Độ ẩm: 55%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 64%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 04-03-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

25ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 1.31mps 58º
 • Độ ẩm: 59%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 05-03-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.57mps 71º
 • Độ ẩm: 45%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 86%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 06-03-2024
trời quang mây

Trời Quang Mây

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 3.88mps 108º
 • Độ ẩm: 49%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 3%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 07-03-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

21ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 2.58mps 105º
 • Độ ẩm: 66%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 08-03-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

21ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 2mps 86º
 • Độ ẩm: 67%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 91%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 09-03-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

17ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 1.72mps 112º
 • Độ ẩm: 86%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1016mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 10-03-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

17ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 0.96mps 93º
 • Độ ẩm: 87%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 11-03-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 1.5mps 36º
 • Độ ẩm: 77%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 12-03-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 2.7mps 95º
 • Độ ẩm: 69%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1010mbar
Xem thêm