Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Yên Bái. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 6 (01-10-2020)

  Mặt trời mọc: 05:51am Mặt trời lặn: 05:47pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.7 Kinh độ: 104.8667

  mưa rải rác
  25ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 02:03

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.63mps
  • Hướng gió: 150º SSE
  • Độ ẩm: 89%
  • Độ che phủ: 3%
  • Áp suất: 1008mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 6 (01-10-2020)

  Mặt trời mọc: 05:51am Mặt trời lặn: 05:47pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.7 Kinh độ: 104.8667

  mưa vừa
  30ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 02:03

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 3.51mm
  • Sức gió: 1.55mps
  • Hướng gió: 125º SE
  • Độ ẩm: 71%
  • Độ che phủ: 47%
  • Áp suất: 1006mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 6 (01-10-2020)

  Mặt trời mọc: 05:51am Mặt trời lặn: 05:47pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.7 Kinh độ: 104.8667

  mưa rải rác
  27ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 02:03

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 2.14mm
  • Sức gió: 1.81mps
  • Hướng gió: 150º SSE
  • Độ ẩm: 85%
  • Độ che phủ: 93%
  • Áp suất: 1007mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 6 (02-10-2020)

  Mặt trời mọc: 05:51am Mặt trời lặn: 05:47pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.7 Kinh độ: 104.8667

  mưa rải rác
  25ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 02:03

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.63mm
  • Sức gió: 1.37mps
  • Hướng gió: 146º SE
  • Độ ẩm: 90%
  • Độ che phủ: 96%
  • Áp suất: 1008mb
 • Thời tiết Tối Thứ 6 (02-10-2020)

  Mặt trời mọc: 05:51am Mặt trời lặn: 05:47pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.7 Kinh độ: 104.8667

  mưa rải rác
  25ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 02:03

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.41mm
  • Sức gió: 0.22mps
  • Hướng gió: 227º SW
  • Độ ẩm: 89%
  • Độ che phủ: 77%
  • Áp suất: 1010mb
 • Cập nhật lúc 02:03
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 25ºC 72% 0.21mps 84º E 0.21mm 90%
  6:00 mưa vừa 27ºC 47% 1.13mps 87º E 4.15mm 83%
  9:00 mưa vừa 30ºC 47% 1.55mps 125º SE 3.51mm 71%
  12:00 mưa rải rác 30ºC 87% 1.5mps 134º SE 2.78mm 75%
  15:00 mưa rải rác 27ºC 93% 1.81mps 150º SSE 2.14mm 85%
  18:00 mưa vừa 26ºC 94% 2.31mps 144º SE 3.13mm 87%
  21:00 mưa rải rác 25ºC 96% 1.37mps 146º SE 1.63mm 90%
  24:00 mưa rải rác 24ºC 93% 0.71mps 181º S 0.59mm 91%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Yên Bái

Thứ 5

Dự báo ngày 01-10-2020
mưa to

Mưa To

27ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.13mps 87º
 • Độ ẩm: 83%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 47%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 02-10-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.28mps 106º
 • Độ ẩm: 68%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 62%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 03-10-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.54mps 109º
 • Độ ẩm: 73%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 68%
 • Áp suất: 1011mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 04-10-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.34mps 112º
 • Độ ẩm: 73%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 93%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 05-10-2020
mưa to

Mưa To

29ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.4mps 131º
 • Độ ẩm: 75%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 67%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 06-10-2020
mưa to

Mưa To

27ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.64mps 114º
 • Độ ẩm: 79%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 56%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 07-10-2020
mưa to

Mưa To

27ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 0.56mps 47º
 • Độ ẩm: 80%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 72%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 08-10-2020
mưa to

Mưa To

27ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.26mps 71º
 • Độ ẩm: 80%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 36%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 09-10-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.06mps 77º
 • Độ ẩm: 68%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 29%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 10-10-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 0.8mps 42º
 • Độ ẩm: 63%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 9%
 • Áp suất: 1016mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 11-10-2020
ít mây

ít Mây

29ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 0.98mps 11º
 • Độ ẩm: 62%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 12-10-2020
ít mây

ít Mây

30ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.24mps 357º
 • Độ ẩm: 58%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 18%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 13-10-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.6mps 358º
 • Độ ẩm: 60%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 62%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 14-10-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.49mps 4º
 • Độ ẩm: 68%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 4%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 15-10-2020
mây dày đặc

Mây Dày đặc

27ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 0.63mps 57º
 • Độ ẩm: 68%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 89%
 • Áp suất: 1010mbar
Xem thêm