Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Yên Bái. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 4 (18-06-2024)

  Mặt trời mọc: 05:18am Mặt trời lặn: 06:45pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.7 Kinh độ: 104.8667

  mây dày đặc
  26ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 01:27

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.74mps
  • Hướng gió: 313º NW
  • Độ ẩm: 95%
  • Độ che phủ: 97%
  • Áp suất: 1001mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 4 (18-06-2024)

  Mặt trời mọc: 05:18am Mặt trời lặn: 06:45pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.7 Kinh độ: 104.8667

  mây dày đặc
  26ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 01:27

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.86mps
  • Hướng gió: 342º NNW
  • Độ ẩm: 94%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1001mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 4 (19-06-2024)

  Mặt trời mọc: 05:18am Mặt trời lặn: 06:45pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.7 Kinh độ: 104.8667

  mây dày đặc
  25ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 01:27

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.75mps
  • Hướng gió: 344º NNW
  • Độ ẩm: 94%
  • Độ che phủ: 99%
  • Áp suất: 1002mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 4 (19-06-2024)

  Mặt trời mọc: 05:18am Mặt trời lặn: 06:45pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.7 Kinh độ: 104.8667

  mây dày đặc
  25ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 01:27

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.28mps
  • Hướng gió: 339º NNW
  • Độ ẩm: 93%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1002mb
 • Thời tiết Tối Thứ 4 (19-06-2024)

  Mặt trời mọc: 05:18am Mặt trời lặn: 06:45pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.7 Kinh độ: 104.8667

  mây dày đặc
  29ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 01:27

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.19mps
  • Hướng gió: 350º N
  • Độ ẩm: 74%
  • Độ che phủ: 99%
  • Áp suất: 1001mb
 • Cập nhật lúc 01:27
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây dày đặc 26ºC 100% 0.69mps 8º N 0mm 94%
  6:00 mây dày đặc 26ºC 100% 1.18mps 356º N 0mm 91%
  9:00 mây dày đặc 26ºC 100% 0.86mps 342º NNW 0mm 94%
  12:00 mây dày đặc 25ºC 99% 1.02mps 302º WNW 0mm 94%
  15:00 mây dày đặc 25ºC 99% 0.75mps 344º NNW 0mm 94%
  18:00 mây dày đặc 25ºC 100% 0.6mps 354º N 0mm 95%
  21:00 mây dày đặc 25ºC 100% 0.28mps 339º NNW 0mm 93%
  24:00 mây dày đặc 27ºC 100% 0.87mps 30º NNE 0mm 85%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Yên Bái

Thứ 3

Dự báo ngày 18-06-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.6mps 330º
 • Độ ẩm: 94%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 19-06-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.19mps 350º
 • Độ ẩm: 74%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 20-06-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.17mps 36º
 • Độ ẩm: 61%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 97%
 • Áp suất: 1001mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 21-06-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 1.68mps 83º
 • Độ ẩm: 70%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 999mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 22-06-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.13mps 140º
 • Độ ẩm: 64%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1000mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 23-06-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 1.57mps 113º
 • Độ ẩm: 73%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1001mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 24-06-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.64mps 72º
 • Độ ẩm: 59%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 999mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 25-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

35ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.29mps 295º
 • Độ ẩm: 55%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 77%
 • Áp suất: 998mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 26-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.52mps 71º
 • Độ ẩm: 94%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1001mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 27-06-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.85mps 126º
 • Độ ẩm: 88%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 28-06-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.29mps 140º
 • Độ ẩm: 86%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 83%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 29-06-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.75mps 151º
 • Độ ẩm: 80%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 97%
 • Áp suất: 1004mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 30-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.74mps 129º
 • Độ ẩm: 67%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 86%
 • Áp suất: 1001mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 01-07-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.92mps 75º
 • Độ ẩm: 57%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 999mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 02-07-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.21mps 347º
 • Độ ẩm: 86%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1001mbar
Xem thêm