Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Yên Bái. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.


 • Thời tiết Hiện tại Thứ 7 (22-08-2014)

  Mặt trời mọc: 05:40am Mặt trời lặn: 06:25pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.700001 Kinh độ: 104.866669

  mây rải rác
  19ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 00:39

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.82mps
  • Hướng gió: 250º WSW
  • Độ ẩm: 93%
  • Độ che phủ: 44%
  • Áp suất: 918mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 7 (23-08-2014)

  Mặt trời mọc: 05:40am Mặt trời lặn: 06:25pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.700001 Kinh độ: 104.866669

  ít mây
  18ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 00:39

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.76mps
  • Hướng gió: 252º WSW
  • Độ ẩm: 95%
  • Độ che phủ: 24%
  • Áp suất: 917mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 7 (23-08-2014)

  Mặt trời mọc: 05:40am Mặt trời lặn: 06:25pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.700001 Kinh độ: 104.866669

  mây rải rác
  25ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 00:39

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.76mps
  • Hướng gió: 220º SW
  • Độ ẩm: 78%
  • Độ che phủ: 32%
  • Áp suất: 918mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 7 (23-08-2014)

  Mặt trời mọc: 05:40am Mặt trời lặn: 06:25pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.700001 Kinh độ: 104.866669

  mây rải rác
  26ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 00:39

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.91mps
  • Hướng gió: 247º WSW
  • Độ ẩm: 70%
  • Độ che phủ: 48%
  • Áp suất: 915mb
 • Thời tiết Tối Thứ 7 (23-08-2014)

  Mặt trời mọc: 05:40am Mặt trời lặn: 06:25pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.700001 Kinh độ: 104.866669

  mây rải rác
  20ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 00:39

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.76mps
  • Hướng gió: 262º W
  • Độ ẩm: 94%
  • Độ che phủ: 48%
  • Áp suất: 917mb
 • Cập nhật lúc 00:39
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây rải rác 19ºC 32% 0.87mps 257º WSW 0mm 90%
  6:00 mây rải rác 18ºC 44% 0.82mps 250º WSW 0mm 93%
  9:00 ít mây 18ºC 24% 0.76mps 252º WSW 0mm 95%
  12:00 ít mây 20ºC 20% 0.76mps 247º WSW 0mm 90%
  15:00 mây rải rác 25ºC 32% 0.76mps 220º SW 0mm 78%
  18:00 nhiều mây 26ºC 64% 0.86mps 239º WSW 0mm 71%
  21:00 mây rải rác 26ºC 48% 0.91mps 247º WSW 0mm 70%
  24:00 mưa rải rác 20ºC 36% 0.77mps 257º WSW 3mm 95%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Yên Bái

Thứ 6

Dự báo ngày 22-08-2014
mây rải rác

Mây Rải Rác

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 0.87mps 258º
 • Độ ẩm: 90%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 32%
 • Áp suất: 918mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 23-08-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 0.86mps 240º
 • Độ ẩm: 71%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 64%
 • Áp suất: 916mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 24-08-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 0.76mps 247º
 • Độ ẩm: 78%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 44%
 • Áp suất: 916mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 25-08-2014
mưa to

Mưa To

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 0.96mps 48º
 • Độ ẩm: 96%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 918mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 26-08-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.13mps 82º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 71%
 • Áp suất: 923mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 27-08-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.19mps 18º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 55%
 • Áp suất: 922mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 28-08-2014
mưa to

Mưa To

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.15mps 45º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 26%
 • Áp suất: 921mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 29-08-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.11mps 29º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 27%
 • Áp suất: 922mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 30-08-2014
mưa to

Mưa To

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.07mps 100º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 45%
 • Áp suất: 920mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 31-08-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 0.52mps 171º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 21%
 • Áp suất: 923mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 01-09-2014
mưa to

Mưa To

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 0.66mps 136º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 22%
 • Áp suất: 923mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 02-09-2014
mưa to

Mưa To

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.1mps 89º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 61%
 • Áp suất: 923mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 03-09-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.13mps 91º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 13%
 • Áp suất: 924mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 04-09-2014
mưa to

Mưa To

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 0.69mps 359º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 58%
 • Áp suất: 921mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 05-09-2014
mưa to

Mưa To

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 0.79mps 34º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 35%
 • Áp suất: 920mbar
Xem thêm