Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Yên Bái. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 5 (17-10-2019)

  Mặt trời mọc: 05:56am Mặt trời lặn: 05:34pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.7 Kinh độ: 104.8667

  mưa rải rác
  21ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 04:56

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.266mps
  • Hướng gió: 199º SSW
  • Độ ẩm: 94%
  • Độ che phủ: 13%
  • Áp suất: 1018mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 5 (17-10-2019)

  Mặt trời mọc: 05:56am Mặt trời lặn: 05:34pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.7 Kinh độ: 104.8667

  nhiều mây
  22ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 04:56

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.391mps
  • Hướng gió: 264º W
  • Độ ẩm: 90%
  • Độ che phủ: 58%
  • Áp suất: 1019mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 5 (17-10-2019)

  Mặt trời mọc: 05:56am Mặt trời lặn: 05:34pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.7 Kinh độ: 104.8667

  mưa rải rác
  30ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 04:56

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.812mm
  • Sức gió: 2.114mps
  • Hướng gió: 96º E
  • Độ ẩm: 55%
  • Độ che phủ: 13%
  • Áp suất: 1016mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 5 (17-10-2019)

  Mặt trời mọc: 05:56am Mặt trời lặn: 05:34pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.7 Kinh độ: 104.8667

  mưa vừa
  23ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 04:56

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 3.125mm
  • Sức gió: 0.918mps
  • Hướng gió: 140º SE
  • Độ ẩm: 91%
  • Độ che phủ: 27%
  • Áp suất: 1017mb
 • Thời tiết Tối Thứ 5 (18-10-2019)

  Mặt trời mọc: 05:56am Mặt trời lặn: 05:34pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.7 Kinh độ: 104.8667

  mưa rải rác
  22ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 04:56

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.563mm
  • Sức gió: 1.173mps
  • Hướng gió: 53º NE
  • Độ ẩm: 94%
  • Độ che phủ: 95%
  • Áp suất: 1018mb
 • Cập nhật lúc 04:56
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 22ºC 71% 0.452mps 179º S 0.188mm 90%
  6:00 mây rải rác 21ºC 34% 0.453mps 190º S 0mm 94%
  9:00 nhiều mây 22ºC 58% 0.391mps 264º W 0mm 90%
  12:00 mưa rải rác 30ºC 0% 0.884mps 139º SE 0.438mm 57%
  15:00 mưa rải rác 30ºC 13% 2.114mps 96º E 0.812mm 55%
  18:00 mưa rải rác 28ºC 39% 1.223mps 103º ESE 1.5mm 65%
  21:00 mưa vừa 23ºC 27% 0.918mps 140º SE 3.125mm 91%
  24:00 mưa rải rác 23ºC 90% 0.953mps 130º SE 2.562mm 91%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Yên Bái

Thứ 4

Dự báo ngày 16-10-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 0.203mps 157º
 • Độ ẩm: 89%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 74%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 17-10-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 0.884mps 139º
 • Độ ẩm: 57%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 18-10-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.186mps 18º
 • Độ ẩm: 89%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 19-10-2019
nhiều mây

Nhiều Mây

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 0.763mps 44º
 • Độ ẩm: 60%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 58%
 • Áp suất: 1020mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 20-10-2019
mây rải rác

Mây Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.183mps 105º
 • Độ ẩm: 60%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 38%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 21-10-2019
ít mây

ít Mây

29ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.464mps 109º
 • Độ ẩm: 59%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 21%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 22-10-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.54mps 110º
 • Độ ẩm: 76%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 76%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 23-10-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.381mps 105º
 • Độ ẩm: 82%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 24-10-2019
mưa to

Mưa To

27ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.101mps 111º
 • Độ ẩm: 79%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 91%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 25-10-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 0.267mps 97º
 • Độ ẩm: 87%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 26-10-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.11mps 137º
 • Độ ẩm: 82%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 76%
 • Áp suất: 1016mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 27-10-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.492mps 130º
 • Độ ẩm: 82%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 66%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 28-10-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.452mps 113º
 • Độ ẩm: 80%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 91%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 29-10-2019
mưa to

Mưa To

28ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.375mps 115º
 • Độ ẩm: 71%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 39%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 30-10-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 0.479mps 81º
 • Độ ẩm: 88%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1023mbar
Xem thêm