Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Yên Bái. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 6 (28-11-2014)

  Mặt trời mọc: 06:20am Mặt trời lặn: 05:16pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.700001 Kinh độ: 104.866669

  quang mây
  11ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 18ºC

  Thấp nhất: 18ºC

  Cập nhật lúc 23:06

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.05mps
  • Hướng gió: 235º SW
  • Độ ẩm: 87%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 920mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 6 (29-11-2014)

  Mặt trời mọc: 06:20am Mặt trời lặn: 05:16pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.700001 Kinh độ: 104.866669

  quang mây
  9ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 18ºC

  Thấp nhất: 18ºC

  Cập nhật lúc 23:06

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.72mps
  • Hướng gió: 236º SW
  • Độ ẩm: 87%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 919mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 6 (29-11-2014)

  Mặt trời mọc: 06:20am Mặt trời lặn: 05:16pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.700001 Kinh độ: 104.866669

  quang mây
  19ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 18ºC

  Thấp nhất: 18ºC

  Cập nhật lúc 23:06

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.95mps
  • Hướng gió: 258º WSW
  • Độ ẩm: 69%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 921mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 6 (29-11-2014)

  Mặt trời mọc: 06:20am Mặt trời lặn: 05:16pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.700001 Kinh độ: 104.866669

  quang mây
  22ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 18ºC

  Thấp nhất: 18ºC

  Cập nhật lúc 23:06

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.76mps
  • Hướng gió: 212º SSW
  • Độ ẩm: 66%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 916mb
 • Thời tiết Tối Thứ 6 (29-11-2014)

  Mặt trời mọc: 06:20am Mặt trời lặn: 05:16pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.700001 Kinh độ: 104.866669

  quang mây
  11ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 18ºC

  Thấp nhất: 18ºC

  Cập nhật lúc 23:06

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.79mps
  • Hướng gió: 240º WSW
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 918mb
 • Cập nhật lúc 23:06
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 quang mây 11ºC 0% 0.05mps 235º SW 0mm 87%
  6:00 quang mây 10ºC 0% 0.58mps 247º WSW 0mm 97%
  9:00 quang mây 9ºC 0% 0.72mps 236º SW 0mm 87%
  12:00 quang mây 8ºC 0% 0.75mps 252º WSW 0mm 86%
  15:00 quang mây 19ºC 0% 0.95mps 258º WSW 0mm 69%
  18:00 quang mây 23ºC 0% 0.93mps 224º SW 0mm 63%
  21:00 quang mây 22ºC 0% 0.76mps 212º SSW 0mm 66%
  24:00 quang mây 14ºC 0% 0.68mps 221º SW 0mm 86%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Yên Bái

Thứ 6

Dự báo ngày 28-11-2014
quang mây

Quang Mây

11ºC
 • Cao nhất: 11ºC
 • Thấp nhất: 11ºC
 • Sức gió: 0.05mps 235º
 • Độ ẩm: 87%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 920mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 29-11-2014
quang mây

Quang Mây

19ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 8ºC
 • Sức gió: 0.95mps 258º
 • Độ ẩm: 69%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 921mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 30-11-2014
quang mây

Quang Mây

19ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 7ºC
 • Sức gió: 0.75mps 43º
 • Độ ẩm: 75%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 921mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 01-12-2014
nhiều mây

Nhiều Mây

15ºC
 • Cao nhất: 16ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 1.01mps 78º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 64%
 • Áp suất: 924mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 02-12-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

18ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 9ºC
 • Sức gió: 1.15mps 35º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 19%
 • Áp suất: 926mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 03-12-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

17ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 11ºC
 • Sức gió: 1.13mps 50º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 42%
 • Áp suất: 928mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 04-12-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

17ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 1.06mps 80º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 76%
 • Áp suất: 930mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 05-12-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

15ºC
 • Cao nhất: 15ºC
 • Thấp nhất: 11ºC
 • Sức gió: 1.08mps 63º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 35%
 • Áp suất: 929mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 06-12-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

13ºC
 • Cao nhất: 13ºC
 • Thấp nhất: 10ºC
 • Sức gió: 0.78mps 74º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 83%
 • Áp suất: 928mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 07-12-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

18ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 11ºC
 • Sức gió: 0.98mps 161º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 68%
 • Áp suất: 926mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 08-12-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

15ºC
 • Cao nhất: 15ºC
 • Thấp nhất: 9ºC
 • Sức gió: 1.14mps 90º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 40%
 • Áp suất: 932mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 09-12-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

13ºC
 • Cao nhất: 13ºC
 • Thấp nhất: 9ºC
 • Sức gió: 1.15mps 69º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 40%
 • Áp suất: 934mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 10-12-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

13ºC
 • Cao nhất: 13ºC
 • Thấp nhất: 5ºC
 • Sức gió: 1.14mps 16º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 11%
 • Áp suất: 934mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 11-12-2014
quang mây

Quang Mây

14ºC
 • Cao nhất: 14ºC
 • Thấp nhất: 1ºC
 • Sức gió: 2mps 67º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 935mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 12-12-2014
quang mây

Quang Mây

14ºC
 • Cao nhất: 14ºC
 • Thấp nhất: 0ºC
 • Sức gió: 1.34mps 69º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 934mbar
Xem thêm