Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Yên Bái. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Chủ nhật (24-09-2023)

  Mặt trời mọc: 05:49am Mặt trời lặn: 05:56pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.7 Kinh độ: 104.8667

  mưa rải rác
  29ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 17:21

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.42mps
  • Hướng gió: 140º SE
  • Độ ẩm: 69%
  • Độ che phủ: 78%
  • Áp suất: 1006mb
 • Thời tiết Sáng Chủ nhật (24-09-2023)

  Mặt trời mọc: 05:49am Mặt trời lặn: 05:56pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.7 Kinh độ: 104.8667

  mây rải rác
  27ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 17:21

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.34mps
  • Hướng gió: 163º SSE
  • Độ ẩm: 77%
  • Độ che phủ: 44%
  • Áp suất: 1008mb
 • Thời tiết Trưa Chủ nhật (25-09-2023)

  Mặt trời mọc: 05:49am Mặt trời lặn: 05:56pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.7 Kinh độ: 104.8667

  mưa rải rác
  24ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 17:21

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.14mm
  • Sức gió: 0.77mps
  • Hướng gió: 214º SW
  • Độ ẩm: 87%
  • Độ che phủ: 7%
  • Áp suất: 1010mb
 • Thời tiết Chiều Chủ nhật (25-09-2023)

  Mặt trời mọc: 05:49am Mặt trời lặn: 05:56pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.7 Kinh độ: 104.8667

  trời quang mây
  25ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 17:21

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.88mps
  • Hướng gió: 303º WNW
  • Độ ẩm: 84%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1010mb
 • Thời tiết Tối Chủ nhật (25-09-2023)

  Mặt trời mọc: 05:49am Mặt trời lặn: 05:56pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.7 Kinh độ: 104.8667

  mưa rải rác
  31ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 17:21

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.12mm
  • Sức gió: 1.44mps
  • Hướng gió: 103º ESE
  • Độ ẩm: 61%
  • Độ che phủ: 10%
  • Áp suất: 1008mb
 • Cập nhật lúc 17:21
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 29ºC 69% 1.9mps 114º ESE 0.39mm 71%
  6:00 nhiều mây 30ºC 59% 1.79mps 135º SE 0mm 65%
  9:00 mây rải rác 27ºC 44% 1.34mps 163º SSE 0mm 77%
  12:00 mưa rải rác 25ºC 10% 1.27mps 170º S 0.14mm 84%
  15:00 mưa rải rác 24ºC 7% 0.77mps 214º SW 0.14mm 87%
  18:00 trời quang mây 24ºC 1% 1.25mps 302º WNW 0mm 90%
  21:00 trời quang mây 25ºC 0% 0.88mps 303º WNW 0mm 84%
  24:00 mưa rải rác 30ºC 8% 1.11mps 13º NNE 0.22mm 63%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Yên Bái

Chủ nhật

Dự báo ngày 24-09-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.28mps 131º
 • Độ ẩm: 78%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 75%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 25-09-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.65mps 92º
 • Độ ẩm: 63%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 26-09-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.4mps 23º
 • Độ ẩm: 61%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 13%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 27-09-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.45mps 309º
 • Độ ẩm: 71%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 28-09-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.43mps 308º
 • Độ ẩm: 78%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 62%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 29-09-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.79mps 95º
 • Độ ẩm: 67%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 9%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 30-09-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 0.97mps 304º
 • Độ ẩm: 82%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 9%
 • Áp suất: 1010mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 01-10-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.74mps 301º
 • Độ ẩm: 82%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 88%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 02-10-2023
mưa to

Mưa To

24ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.45mps 44º
 • Độ ẩm: 97%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 03-10-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.05mps 137º
 • Độ ẩm: 97%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 04-10-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.13mps 161º
 • Độ ẩm: 89%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 78%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 05-10-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.53mps 123º
 • Độ ẩm: 83%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 14%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 06-10-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 0.68mps 12º
 • Độ ẩm: 95%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 07-10-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.43mps 180º
 • Độ ẩm: 68%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 76%
 • Áp suất: 1013mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 08-10-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.72mps 143º
 • Độ ẩm: 69%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 58%
 • Áp suất: 1012mbar
Xem thêm