Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Yên Bái. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 4 (28-01-2015)

  Mặt trời mọc: 06:39am Mặt trời lặn: 05:47pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.700001 Kinh độ: 104.866669

  mây rải rác
  21ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 19ºC

  Thấp nhất: 17ºC

  Cập nhật lúc 12:55

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.3mps
  • Hướng gió: 112º ESE
  • Độ ẩm: 74%
  • Độ che phủ: 8%
  • Áp suất: 920mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 4 (28-01-2015)

  Mặt trời mọc: 06:39am Mặt trời lặn: 05:47pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.700001 Kinh độ: 104.866669

  mây rải rác
  25ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 19ºC

  Thấp nhất: 17ºC

  Cập nhật lúc 12:55

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.72mps
  • Hướng gió: 131º SE
  • Độ ẩm: 72%
  • Độ che phủ: 44%
  • Áp suất: 919mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 4 (28-01-2015)

  Mặt trời mọc: 06:39am Mặt trời lặn: 05:47pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.700001 Kinh độ: 104.866669

  mây rải rác
  17ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 19ºC

  Thấp nhất: 17ºC

  Cập nhật lúc 12:55

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.79mps
  • Hướng gió: 97º E
  • Độ ẩm: 95%
  • Độ che phủ: 44%
  • Áp suất: 921mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 4 (29-01-2015)

  Mặt trời mọc: 06:39am Mặt trời lặn: 05:47pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.700001 Kinh độ: 104.866669

  nhiều mây
  17ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 19ºC

  Thấp nhất: 17ºC

  Cập nhật lúc 12:55

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.53mps
  • Hướng gió: 270º W
  • Độ ẩm: 98%
  • Độ che phủ: 56%
  • Áp suất: 920mb
 • Thời tiết Tối Thứ 4 (29-01-2015)

  Mặt trời mọc: 06:39am Mặt trời lặn: 05:47pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.700001 Kinh độ: 104.866669

  quang mây
  19ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 19ºC

  Thấp nhất: 17ºC

  Cập nhật lúc 12:55

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.62mps
  • Hướng gió: 115º ESE
  • Độ ẩm: 90%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 923mb
 • Cập nhật lúc 12:55
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây rải rác 21ºC 32% 0.67mps 262º W 0mm 89%
  6:00 quang mây 26ºC 8% 0.3mps 112º ESE 0mm 74%
  9:00 mây rải rác 25ºC 44% 0.72mps 131º SE 0mm 72%
  12:00 quang mây 19ºC 0% 0.76mps 93º E 0mm 93%
  15:00 mây rải rác 17ºC 44% 0.79mps 97º E 0mm 95%
  18:00 nhiều mây 18ºC 80% 0.25mps 309º NW 0mm 98%
  21:00 nhiều mây 17ºC 56% 0.53mps 270º W 0mm 98%
  24:00 nhiều mây 16ºC 80% 0.71mps 255º WSW 0mm 98%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Yên Bái

Thứ 4

Dự báo ngày 28-01-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 1.15mps 132º
 • Độ ẩm: 92%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 991mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 29-01-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 1.27mps 132º
 • Độ ẩm: 92%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 76%
 • Áp suất: 992mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 30-01-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

18ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 1.28mps 123º
 • Độ ẩm: 95%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 995mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 31-01-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

15ºC
 • Cao nhất: 15ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 1.24mps 107º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 998mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 01-02-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

14ºC
 • Cao nhất: 14ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 1.33mps 66º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 989mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 02-02-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

15ºC
 • Cao nhất: 15ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 1.32mps 87º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 67%
 • Áp suất: 991mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 03-02-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

16ºC
 • Cao nhất: 16ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 1.34mps 79º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 58%
 • Áp suất: 991mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 04-02-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

12ºC
 • Cao nhất: 12ºC
 • Thấp nhất: 8ºC
 • Sức gió: 1.73mps 58º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 96%
 • Áp suất: 998mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 05-02-2015
quang mây

Quang Mây

13ºC
 • Cao nhất: 13ºC
 • Thấp nhất: 3ºC
 • Sức gió: 1.36mps 136º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 1%
 • Áp suất: 996mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 06-02-2015
quang mây

Quang Mây

13ºC
 • Cao nhất: 13ºC
 • Thấp nhất: 5ºC
 • Sức gió: 1.33mps 90º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 87%
 • Áp suất: 994mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 07-02-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

15ºC
 • Cao nhất: 15ºC
 • Thấp nhất: 7ºC
 • Sức gió: 1.41mps 155º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 71%
 • Áp suất: 994mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 08-02-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

15ºC
 • Cao nhất: 15ºC
 • Thấp nhất: 7ºC
 • Sức gió: 1.32mps 135º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 38%
 • Áp suất: 993mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 09-02-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

16ºC
 • Cao nhất: 16ºC
 • Thấp nhất: 6ºC
 • Sức gió: 1.36mps 184º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 22%
 • Áp suất: 993mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 10-02-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

18ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 7ºC
 • Sức gió: 1.4mps 159º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 988mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 11-02-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 11ºC
 • Sức gió: 0.32mps 138º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 64%
 • Áp suất: 984mbar
Xem thêm