Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Yên Bái. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (29-03-2018)

  Mặt trời mọc: 05:34am Mặt trời lặn: 06:23pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.7 Kinh độ: 104.8667

  mưa rải rác
  28ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 17:11

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.16mps
  • Hướng gió: 73º ENE
  • Độ ẩm: 77%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 994mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (29-03-2018)

  Mặt trời mọc: 05:34am Mặt trời lặn: 06:23pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.7 Kinh độ: 104.8667

  mưa rải rác
  22ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 17:11

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.26mm
  • Sức gió: 1.75mps
  • Hướng gió: 122º ESE
  • Độ ẩm: 95%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1001mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (30-03-2018)

  Mặt trời mọc: 05:34am Mặt trời lặn: 06:23pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.7 Kinh độ: 104.8667

  mưa rải rác
  20ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 17:11

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.6mm
  • Sức gió: 1.22mps
  • Hướng gió: 81º E
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1003mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (30-03-2018)

  Mặt trời mọc: 05:34am Mặt trời lặn: 06:23pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.7 Kinh độ: 104.8667

  mưa rải rác
  20ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 17:11

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.9mm
  • Sức gió: 1.21mps
  • Hướng gió: 56º NE
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1004mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (30-03-2018)

  Mặt trời mọc: 05:34am Mặt trời lặn: 06:23pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.7 Kinh độ: 104.8667

  mưa rải rác
  22ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 17:11

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.4mm
  • Sức gió: 2.11mps
  • Hướng gió: 120º ESE
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1003mb
 • Cập nhật lúc 17:11
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 23ºC 44% 1.58mps 87º E 0.06mm 98%
  6:00 mưa rải rác 24ºC 64% 1.66mps 106º ESE 0.06mm 92%
  9:00 mưa rải rác 22ºC 92% 1.75mps 122º ESE 0.26mm 95%
  12:00 mưa rải rác 20ºC 92% 1.22mps 85º E 1.23mm 100%
  15:00 mưa rải rác 20ºC 92% 1.22mps 81º E 0.6mm 99%
  18:00 mưa rải rác 20ºC 92% 1.26mps 72º ENE 0.64mm 99%
  21:00 mưa rải rác 20ºC 92% 1.21mps 56º NE 0.9mm 100%
  24:00 mưa rải rác 21ºC 92% 1.71mps 95º E 0.59mm 100%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Yên Bái

Thứ 5

Dự báo ngày 29-03-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.58mps 87º
 • Độ ẩm: 98%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 44%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 30-03-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 2.11mps 120º
 • Độ ẩm: 99%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 31-03-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 2.57mps 124º
 • Độ ẩm: 96%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1005mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 01-04-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 1.15mps 18º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 977mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 02-04-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 0.6mps 106º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 6%
 • Áp suất: 975mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 03-04-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.3mps 164º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 16%
 • Áp suất: 974mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 04-04-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.09mps 133º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 970mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 05-04-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 1.95mps 39º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 41%
 • Áp suất: 976mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 06-04-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

17ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 9ºC
 • Sức gió: 1.75mps 13º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 90%
 • Áp suất: 988mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 07-04-2018
trời quang mây

Trời Quang Mây

18ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 9ºC
 • Sức gió: 1.16mps 227º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 7%
 • Áp suất: 983mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 08-04-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 11ºC
 • Sức gió: 1.33mps 153º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 977mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 09-04-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 1.03mps 179º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 28%
 • Áp suất: 976mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 10-04-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 1.19mps 102º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 49%
 • Áp suất: 973mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 11-04-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 1.26mps 122º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 18%
 • Áp suất: 975mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 12-04-2018
mưa to

Mưa To

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 1.48mps 116º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 40%
 • Áp suất: 976mbar
Xem thêm