Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Yên Bái. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.


 • Thời tiết Hiện tại Thứ 5 (17-04-2014)

  Mặt trời mọc: 05:39am Mặt trời lặn: 06:20pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.700001 Kinh độ: 104.866669

  quang mây
  25ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 11:23

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.77mps
  • Hướng gió: 204º SSW
  • Độ ẩm: 77%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 918mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 5 (17-04-2014)

  Mặt trời mọc: 05:39am Mặt trời lặn: 06:20pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.700001 Kinh độ: 104.866669

  quang mây
  27ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 11:23

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.82mps
  • Hướng gió: 219º SW
  • Độ ẩm: 59%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 914mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 5 (17-04-2014)

  Mặt trời mọc: 05:39am Mặt trời lặn: 06:20pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.700001 Kinh độ: 104.866669

  quang mây
  19ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 11:23

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.55mps
  • Hướng gió: 41º NE
  • Độ ẩm: 93%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 917mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 5 (18-04-2014)

  Mặt trời mọc: 05:39am Mặt trời lặn: 06:20pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.700001 Kinh độ: 104.866669

  mây rải rác
  18ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 11:23

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.02mps
  • Hướng gió: 171º S
  • Độ ẩm: 96%
  • Độ che phủ: 44%
  • Áp suất: 915mb
 • Thời tiết Tối Thứ 5 (18-04-2014)

  Mặt trời mọc: 05:39am Mặt trời lặn: 06:20pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.700001 Kinh độ: 104.866669

  quang mây
  25ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 11:23

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.62mps
  • Hướng gió: 121º ESE
  • Độ ẩm: 75%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 918mb
 • Cập nhật lúc 11:23
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 quang mây 25ºC 0% 0.77mps 204º SSW 0mm 77%
  6:00 quang mây 27ºC 0% 0.91mps 249º WSW 0mm 60%
  9:00 quang mây 27ºC 0% 0.82mps 219º SW 0mm 59%
  12:00 quang mây 22ºC 0% 0.52mps 166º SSE 0mm 71%
  15:00 quang mây 19ºC 0% 0.55mps 41º NE 0mm 93%
  18:00 mây rải rác 19ºC 44% 0.31mps 170º S 0mm 96%
  21:00 mây rải rác 18ºC 44% 0.02mps 171º S 0mm 96%
  24:00 mây rải rác 19ºC 32% 0.27mps 325º NW 0mm 94%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Yên Bái

Thứ 5

Dự báo ngày 17-04-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.07mps 91º
 • Độ ẩm: 96%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 88%
 • Áp suất: 987mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 18-04-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.17mps 139º
 • Độ ẩm: 98%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 987mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 19-04-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.44mps 130º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 2%
 • Áp suất: 967mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 20-04-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.37mps 93º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 50%
 • Áp suất: 968mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 21-04-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.37mps 157º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 60%
 • Áp suất: 971mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 22-04-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.31mps 141º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 970mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 23-04-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.19mps 163º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 54%
 • Áp suất: 968mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 24-04-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.63mps 197º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 964mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 25-04-2014
quang mây

Quang Mây

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.96mps 282º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 965mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 26-04-2014
quang mây

Quang Mây

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.45mps 162º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 966mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 27-04-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.33mps 132º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 970mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 28-04-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.43mps 86º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 78%
 • Áp suất: 974mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 29-04-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.19mps 117º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 975mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 01-01-1970

0ºC
 • Cao nhất: 0ºC
 • Thấp nhất: 0ºC
 • Sức gió: mps º
 • Độ ẩm: %
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: %
 • Áp suất: 0mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 01-01-1970

0ºC
 • Cao nhất: 0ºC
 • Thấp nhất: 0ºC
 • Sức gió: mps º
 • Độ ẩm: %
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: %
 • Áp suất: 0mbar
Xem thêm