Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Yên Bái. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (13-07-2020)

  Mặt trời mọc: 05:25am Mặt trời lặn: 06:46pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.7 Kinh độ: 104.8667

  mây dày đặc
  31ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 33ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 18:04

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.22mps
  • Hướng gió: 296º WNW
  • Độ ẩm: 70%
  • Độ che phủ: 71%
  • Áp suất: 1004mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (13-07-2020)

  Mặt trời mọc: 05:25am Mặt trời lặn: 06:46pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.7 Kinh độ: 104.8667

  mây rải rác
  32ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 33ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 18:04

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.38mps
  • Hướng gió: 77º ENE
  • Độ ẩm: 54%
  • Độ che phủ: 35%
  • Áp suất: 1005mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (13-07-2020)

  Mặt trời mọc: 05:25am Mặt trời lặn: 06:46pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.7 Kinh độ: 104.8667

  mưa rải rác
  29ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 33ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 18:04

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.41mm
  • Sức gió: 0.86mps
  • Hướng gió: 295º WNW
  • Độ ẩm: 73%
  • Độ che phủ: 62%
  • Áp suất: 1005mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (14-07-2020)

  Mặt trời mọc: 05:25am Mặt trời lặn: 06:46pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.7 Kinh độ: 104.8667

  mưa vừa
  25ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 33ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 18:04

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 5.85mm
  • Sức gió: 0.15mps
  • Hướng gió: 214º SW
  • Độ ẩm: 89%
  • Độ che phủ: 99%
  • Áp suất: 1008mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (14-07-2020)

  Mặt trời mọc: 05:25am Mặt trời lặn: 06:46pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.7 Kinh độ: 104.8667

  mưa rải rác
  26ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 33ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 18:04

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.89mm
  • Sức gió: 1.01mps
  • Hướng gió: 290º WNW
  • Độ ẩm: 89%
  • Độ che phủ: 85%
  • Áp suất: 1008mb
 • Cập nhật lúc 18:04
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây dày đặc 24ºC 98% 0.59mps 306º NW 0mm 88%
  6:00 nhiều mây 29ºC 51% 0.86mps 67º ENE 0mm 68%
  9:00 mây rải rác 32ºC 35% 1.38mps 77º ENE 0mm 54%
  12:00 mưa rải rác 33ºC 36% 1.04mps 98º E 0.31mm 54%
  15:00 mưa rải rác 29ºC 62% 0.86mps 295º WNW 0.41mm 73%
  18:00 mưa vừa 26ºC 100% 0.9mps 161º SSE 5.65mm 88%
  21:00 mưa vừa 25ºC 99% 0.15mps 214º SW 5.85mm 89%
  24:00 mưa rải rác 25ºC 94% 1.3mps 308º NW 0.99mm 91%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Yên Bái

Thứ 2

Dự báo ngày 13-07-2020
mưa to

Mưa To

32ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.38mps 77º
 • Độ ẩm: 54%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 35%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 14-07-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 0.98mps 105º
 • Độ ẩm: 60%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 58%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 15-07-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 1.26mps 111º
 • Độ ẩm: 57%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 96%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 16-07-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

33ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 1.27mps 96º
 • Độ ẩm: 62%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1001mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 17-07-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 1.32mps 87º
 • Độ ẩm: 60%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1000mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 18-07-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 1.3mps 99º
 • Độ ẩm: 61%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1000mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 19-07-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 0.99mps 291º
 • Độ ẩm: 78%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 20-07-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 0.88mps 44º
 • Độ ẩm: 71%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 21-07-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1mps 140º
 • Độ ẩm: 59%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 97%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 22-07-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.62mps 129º
 • Độ ẩm: 64%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 25%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 23-07-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.64mps 86º
 • Độ ẩm: 51%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 30%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 24-07-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 1.28mps 58º
 • Độ ẩm: 52%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 40%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 25-07-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.4mps 84º
 • Độ ẩm: 54%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1006mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 26-07-2020
trời quang mây

Trời Quang Mây

34ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 1.15mps 53º
 • Độ ẩm: 48%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 27-07-2020
trời quang mây

Trời Quang Mây

35ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 1.11mps 66º
 • Độ ẩm: 46%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1008mbar
Xem thêm