Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Yên Bái. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Chủ nhật (20-05-2017)

  Mặt trời mọc: 05:19am Mặt trời lặn: 06:34pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.7 Kinh độ: 104.8667

  mưa rải rác
  26ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 05:58

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.61mps
  • Hướng gió: 113º ESE
  • Độ ẩm: 90%
  • Độ che phủ: 64%
  • Áp suất: 993mb
 • Thời tiết Sáng Chủ nhật (20-05-2017)

  Mặt trời mọc: 05:19am Mặt trời lặn: 06:34pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.7 Kinh độ: 104.8667

  mưa rải rác
  24ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 05:58

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.18mm
  • Sức gió: 0.52mps
  • Hướng gió: 131º SE
  • Độ ẩm: 94%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 995mb
 • Thời tiết Trưa Chủ nhật (21-05-2017)

  Mặt trời mọc: 05:19am Mặt trời lặn: 06:34pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.7 Kinh độ: 104.8667

  mưa vừa
  22ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 05:58

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 5.13mm
  • Sức gió: 0.52mps
  • Hướng gió: 21º NNE
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 993mb
 • Thời tiết Chiều Chủ nhật (21-05-2017)

  Mặt trời mọc: 05:19am Mặt trời lặn: 06:34pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.7 Kinh độ: 104.8667

  mưa rải rác
  24ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 05:58

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.59mm
  • Sức gió: 1.32mps
  • Hướng gió: 148º SSE
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 995mb
 • Thời tiết Tối Chủ nhật (21-05-2017)

  Mặt trời mọc: 05:19am Mặt trời lặn: 06:34pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.7 Kinh độ: 104.8667

  mưa rải rác
  27ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 05:58

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.02mm
  • Sức gió: 1.67mps
  • Hướng gió: 77º ENE
  • Độ ẩm: 94%
  • Độ che phủ: 68%
  • Áp suất: 991mb
 • Cập nhật lúc 05:58
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 26ºC 64% 1.61mps 113º ESE 0.075mm 90%
  6:00 mưa rải rác 25ºC 80% 1.05mps 112º ESE 0.02mm 90%
  9:00 mưa rải rác 24ºC 92% 0.52mps 131º SE 0.18mm 94%
  12:00 mưa vừa 23ºC 92% 0.47mps 87º E 3.24mm 99%
  15:00 mưa vừa 22ºC 92% 0.52mps 21º NNE 5.13mm 100%
  18:00 mưa rải rác 23ºC 92% 0.61mps 153º SSE 0.71mm 100%
  21:00 mưa rải rác 24ºC 88% 1.32mps 148º SSE 0.59mm 100%
  24:00 mưa rải rác 27ºC 48% 1.72mps 82º E 0.010000000000002mm 98%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Yên Bái

Thứ 7

Dự báo ngày 20-05-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.66mps 86º
 • Độ ẩm: 94%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 32%
 • Áp suất: 995mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 21-05-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.32mps 149º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 88%
 • Áp suất: 995mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 22-05-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.44mps 78º
 • Độ ẩm: 98%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 76%
 • Áp suất: 995mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 23-05-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 0.63mps 154º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 22%
 • Áp suất: 967mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 24-05-2017
mưa to

Mưa To

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 0.67mps 49º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 9%
 • Áp suất: 967mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 25-05-2017
mưa to

Mưa To

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.18mps 74º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 62%
 • Áp suất: 970mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 26-05-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.36mps 101º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 17%
 • Áp suất: 971mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 27-05-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.29mps 134º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 52%
 • Áp suất: 969mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 28-05-2017
mưa to

Mưa To

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 0.51mps 119º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 17%
 • Áp suất: 965mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 29-05-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 0.87mps 71º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 26%
 • Áp suất: 965mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 30-05-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 0.96mps 144º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 42%
 • Áp suất: 963mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 31-05-2017
mưa to

Mưa To

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.12mps 115º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 29%
 • Áp suất: 965mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 01-06-2017
mưa to

Mưa To

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.13mps 31º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 13%
 • Áp suất: 968mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 02-06-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.24mps 0º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 15%
 • Áp suất: 970mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 03-06-2017
mưa to

Mưa To

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.31mps 120º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 35%
 • Áp suất: 970mbar
Xem thêm