Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Yên Bái. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 3 (23-04-2019)

  Mặt trời mọc: 05:35am Mặt trời lặn: 06:22pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.7 Kinh độ: 104.8667

  nhiều mây
  29ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 35ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 18:39

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.43mps
  • Hướng gió: 102º ESE
  • Độ ẩm: 68%
  • Độ che phủ: 16%
  • Áp suất: 1006mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 3 (23-04-2019)

  Mặt trời mọc: 05:35am Mặt trời lặn: 06:22pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.7 Kinh độ: 104.8667

  mây dày đặc
  35ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 35ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 18:39

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.62mps
  • Hướng gió: 84º E
  • Độ ẩm: 41%
  • Độ che phủ: 91%
  • Áp suất: 1007mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 3 (23-04-2019)

  Mặt trời mọc: 05:35am Mặt trời lặn: 06:22pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.7 Kinh độ: 104.8667

  mây rải rác
  28ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 35ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 18:39

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.65mps
  • Hướng gió: 114º ESE
  • Độ ẩm: 82%
  • Độ che phủ: 40%
  • Áp suất: 1006mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 3 (24-04-2019)

  Mặt trời mọc: 05:35am Mặt trời lặn: 06:22pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.7 Kinh độ: 104.8667

  ít mây
  25ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 35ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 18:39

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.93mps
  • Hướng gió: 218º SW
  • Độ ẩm: 85%
  • Độ che phủ: 17%
  • Áp suất: 1010mb
 • Thời tiết Tối Thứ 3 (24-04-2019)

  Mặt trời mọc: 05:35am Mặt trời lặn: 06:22pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.7 Kinh độ: 104.8667

  mây dày đặc
  26ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 35ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 18:39

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.25mps
  • Hướng gió: 223º SW
  • Độ ẩm: 72%
  • Độ che phủ: 87%
  • Áp suất: 1010mb
 • Cập nhật lúc 18:39
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 nhiều mây 26ºC 58% 0.79mps 127º SE 0mm 70%
  6:00 mây dày đặc 32ºC 97% 1.92mps 80º E 0mm 52%
  9:00 mây dày đặc 35ºC 91% 2.62mps 84º E 0mm 41%
  12:00 nhiều mây 33ºC 59% 2.92mps 94º E 0mm 52%
  15:00 mây rải rác 28ºC 40% 1.65mps 114º ESE 0mm 82%
  18:00 trời quang mây 25ºC 5% 0.56mps 206º SSW 0mm 90%
  21:00 ít mây 25ºC 17% 0.93mps 218º SW 0mm 85%
  24:00 nhiều mây 24ºC 74% 0.93mps 211º SSW 0mm 81%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Yên Bái

Thứ 3

Dự báo ngày 23-04-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

32ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.92mps 81º
 • Độ ẩm: 52%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 97%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 24-04-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

33ºC
 • Cao nhất: 38ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.71mps 71º
 • Độ ẩm: 48%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 96%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 25-04-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

34ºC
 • Cao nhất: 37ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.79mps 78º
 • Độ ẩm: 46%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 26-04-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

32ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.09mps 78º
 • Độ ẩm: 56%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 42%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 27-04-2019
nhiều mây

Nhiều Mây

30ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.89mps 94º
 • Độ ẩm: 61%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 81%
 • Áp suất: 1010mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 28-04-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.07mps 83º
 • Độ ẩm: 58%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 43%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 29-04-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.84mps 86º
 • Độ ẩm: 58%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 30-04-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

32ºC
 • Cao nhất: 38ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.72mps 73º
 • Độ ẩm: 51%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 9%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 01-05-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

34ºC
 • Cao nhất: 39ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.61mps 69º
 • Độ ẩm: 45%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 02-05-2019
mưa to

Mưa To

31ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.14mps 83º
 • Độ ẩm: 63%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 86%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 03-05-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

24ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.1mps 127º
 • Độ ẩm: 91%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 04-05-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 0.89mps 139º
 • Độ ẩm: 87%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 85%
 • Áp suất: 1006mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 05-05-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 0.32mps 207º
 • Độ ẩm: 83%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 06-05-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 0.81mps 259º
 • Độ ẩm: 85%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 85%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 07-05-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 0.98mps 110º
 • Độ ẩm: 52%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1004mbar
Xem thêm