Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Yên Bái. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Chủ nhật (21-09-2017)

  Mặt trời mọc: 05:48am Mặt trời lặn: 05:57pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.7 Kinh độ: 104.8667

  mưa rải rác
  22ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 12:26

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 2.765mm
  • Sức gió: 1.61mps
  • Hướng gió: 325º NW
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1000mb
 • Thời tiết Sáng Chủ nhật (21-09-2017)

  Mặt trời mọc: 05:48am Mặt trời lặn: 05:57pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.7 Kinh độ: 104.8667

  mưa rải rác
  27ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 12:26

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.0050000000000026mm
  • Sức gió: 1.6mps
  • Hướng gió: 18º NNE
  • Độ ẩm: 92%
  • Độ che phủ: 36%
  • Áp suất: 996mb
 • Thời tiết Trưa Chủ nhật (21-09-2017)

  Mặt trời mọc: 05:48am Mặt trời lặn: 05:57pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.7 Kinh độ: 104.8667

  mưa rải rác
  24ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 12:26

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.955mm
  • Sức gió: 1.2mps
  • Hướng gió: 295º WNW
  • Độ ẩm: 98%
  • Độ che phủ: 56%
  • Áp suất: 999mb
 • Thời tiết Chiều Chủ nhật (22-09-2017)

  Mặt trời mọc: 05:48am Mặt trời lặn: 05:57pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.7 Kinh độ: 104.8667

  mưa vừa
  23ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 12:26

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 4.3mm
  • Sức gió: 0.52mps
  • Hướng gió: 97º E
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 998mb
 • Thời tiết Tối Chủ nhật (22-09-2017)

  Mặt trời mọc: 05:48am Mặt trời lặn: 05:57pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.7 Kinh độ: 104.8667

  mưa rải rác
  27ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 12:26

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.020000000000003mm
  • Sức gió: 1.67mps
  • Hướng gió: 312º NW
  • Độ ẩm: 96%
  • Độ che phủ: 36%
  • Áp suất: 1000mb
 • Cập nhật lúc 12:26
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 24ºC 92% 1.51mps 338º NNW 0.275mm 100%
  6:00 mưa rải rác 26ºC 76% 1.46mps 338º NNW 0.07mm 97%
  9:00 mưa rải rác 27ºC 36% 1.6mps 18º NNE 0.0050000000000026mm 92%
  12:00 mưa rải rác 25ºC 36% 0.98mps 313º NW 0.125mm 95%
  15:00 mưa rải rác 24ºC 56% 1.2mps 295º WNW 0.955mm 98%
  18:00 mưa rải rác 23ºC 80% 0.31mps 269º W 0.035000000000004mm 98%
  21:00 mưa vừa 23ºC 92% 0.52mps 97º E 4.3mm 100%
  24:00 mưa rải rác 23ºC 68% 1.36mps 309º NW 0.5mm 100%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Yên Bái

Thứ 5

Dự báo ngày 21-09-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.51mps 338º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1000mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 22-09-2017
mưa to

Mưa To

27ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.67mps 313º
 • Độ ẩm: 96%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 36%
 • Áp suất: 1000mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 23-09-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.71mps 344º
 • Độ ẩm: 95%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 1001mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 24-09-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.29mps 153º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 55%
 • Áp suất: 971mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 25-09-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.3mps 141º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 55%
 • Áp suất: 971mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 26-09-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.24mps 144º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 971mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 27-09-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.26mps 147º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 29%
 • Áp suất: 971mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 28-09-2017
mưa to

Mưa To

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.3mps 88º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 23%
 • Áp suất: 971mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 29-09-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.2mps 124º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 48%
 • Áp suất: 971mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 30-09-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.28mps 129º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 33%
 • Áp suất: 968mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 01-10-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.19mps 70º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 28%
 • Áp suất: 969mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 02-10-2017
mưa to

Mưa To

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.11mps 77º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 23%
 • Áp suất: 970mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 03-10-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.04mps 89º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 47%
 • Áp suất: 973mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 04-10-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.25mps 51º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 34%
 • Áp suất: 974mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 05-10-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.11mps 67º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 61%
 • Áp suất: 977mbar
Xem thêm