Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Yên Bái. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (13-06-2021)

  Mặt trời mọc: 05:17am Mặt trời lặn: 06:44pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.7 Kinh độ: 104.8667

  mưa vừa
  24ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 00:24

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.92mps
  • Hướng gió: 326º NW
  • Độ ẩm: 95%
  • Độ che phủ: 98%
  • Áp suất: 1004mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (13-06-2021)

  Mặt trời mọc: 05:17am Mặt trời lặn: 06:44pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.7 Kinh độ: 104.8667

  mưa vừa
  26ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 00:24

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 3.56mm
  • Sức gió: 1.04mps
  • Hướng gió: 195º SSW
  • Độ ẩm: 90%
  • Độ che phủ: 94%
  • Áp suất: 1003mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (13-06-2021)

  Mặt trời mọc: 05:17am Mặt trời lặn: 06:44pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.7 Kinh độ: 104.8667

  mưa rải rác
  25ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 00:24

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 2.37mm
  • Sức gió: 0.4mps
  • Hướng gió: 172º S
  • Độ ẩm: 91%
  • Độ che phủ: 91%
  • Áp suất: 1003mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (14-06-2021)

  Mặt trời mọc: 05:17am Mặt trời lặn: 06:44pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.7 Kinh độ: 104.8667

  mưa rải rác
  24ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 00:24

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.36mm
  • Sức gió: 0.31mps
  • Hướng gió: 291º WNW
  • Độ ẩm: 95%
  • Độ che phủ: 79%
  • Áp suất: 1003mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (14-06-2021)

  Mặt trời mọc: 05:17am Mặt trời lặn: 06:44pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.7 Kinh độ: 104.8667

  mưa rải rác
  25ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 00:24

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.59mm
  • Sức gió: 0.44mps
  • Hướng gió: 207º SSW
  • Độ ẩm: 92%
  • Độ che phủ: 76%
  • Áp suất: 1004mb
 • Cập nhật lúc 00:24
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa vừa 25ºC 96% 0.73mps 79º E 3.17mm 92%
  6:00 mưa rải rác 26ºC 91% 1.81mps 53º NE 2.7mm 88%
  9:00 mưa vừa 26ºC 94% 1.04mps 195º SSW 3.56mm 90%
  12:00 mưa rải rác 27ºC 84% 0.18mps 188º S 2.66mm 84%
  15:00 mưa rải rác 25ºC 91% 0.4mps 172º S 2.37mm 91%
  18:00 mưa rải rác 25ºC 92% 0.1mps 344º NNW 1.61mm 93%
  21:00 mưa rải rác 24ºC 79% 0.31mps 291º WNW 1.36mm 95%
  24:00 mưa rải rác 24ºC 74% 0.29mps 259º W 1.12mm 95%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Yên Bái

Chủ nhật

Dự báo ngày 13-06-2021
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.07mps 78º
 • Độ ẩm: 90%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 93%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 14-06-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.59mps 129º
 • Độ ẩm: 73%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 48%
 • Áp suất: 1001mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 15-06-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.23mps 247º
 • Độ ẩm: 59%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 41%
 • Áp suất: 998mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 16-06-2021
mây rải rác

Mây Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.58mps 75º
 • Độ ẩm: 53%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 44%
 • Áp suất: 999mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 17-06-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

35ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 1.75mps 88º
 • Độ ẩm: 52%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 79%
 • Áp suất: 999mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 18-06-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

35ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 1.52mps 78º
 • Độ ẩm: 51%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 39%
 • Áp suất: 999mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 19-06-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

35ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 1.52mps 80º
 • Độ ẩm: 52%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 57%
 • Áp suất: 999mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 20-06-2021
mây dày đặc

Mây Dày đặc

36ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 1.82mps 74º
 • Độ ẩm: 49%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 93%
 • Áp suất: 998mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 21-06-2021
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.16mps 69º
 • Độ ẩm: 71%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 999mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 22-06-2021
mưa rất to

Mưa Rất To

28ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.87mps 328º
 • Độ ẩm: 78%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 23-06-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.73mps 324º
 • Độ ẩm: 49%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 24-06-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.55mps 131º
 • Độ ẩm: 57%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 25-06-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 0.93mps 49º
 • Độ ẩm: 58%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 26-06-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.16mps 85º
 • Độ ẩm: 51%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 90%
 • Áp suất: 1000mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 27-06-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 1.77mps 270º
 • Độ ẩm: 58%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1002mbar
Xem thêm