Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Yên Bái. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (19-08-2019)

  Mặt trời mọc: 05:39am Mặt trời lặn: 06:29pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.7 Kinh độ: 104.8667

  mưa rải rác
  23ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 05:00

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.62mps
  • Hướng gió: 260º W
  • Độ ẩm: 91%
  • Độ che phủ: 81%
  • Áp suất: 1004mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (19-08-2019)

  Mặt trời mọc: 05:39am Mặt trời lặn: 06:29pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.7 Kinh độ: 104.8667

  mây dày đặc
  24ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 05:00

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.58mps
  • Hướng gió: 283º WNW
  • Độ ẩm: 88%
  • Độ che phủ: 94%
  • Áp suất: 1005mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (19-08-2019)

  Mặt trời mọc: 05:39am Mặt trời lặn: 06:29pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.7 Kinh độ: 104.8667

  mây dày đặc
  35ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 05:00

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.05mps
  • Hướng gió: 104º ESE
  • Độ ẩm: 46%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1003mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (19-08-2019)

  Mặt trời mọc: 05:39am Mặt trời lặn: 06:29pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.7 Kinh độ: 104.8667

  mưa rải rác
  26ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 05:00

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 2.688mm
  • Sức gió: 0.94mps
  • Hướng gió: 182º S
  • Độ ẩm: 90%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1003mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (20-08-2019)

  Mặt trời mọc: 05:39am Mặt trời lặn: 06:29pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.7 Kinh độ: 104.8667

  mưa vừa
  23ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 05:00

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 3.124mm
  • Sức gió: 0.83mps
  • Hướng gió: 244º WSW
  • Độ ẩm: 96%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1004mb
 • Cập nhật lúc 05:00
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 23ºC 83% 0.73mps 275º W 0.562mm 92%
  6:00 mưa rải rác 23ºC 88% 0.76mps 299º WNW 0.25mm 92%
  9:00 mây dày đặc 24ºC 94% 0.58mps 283º WNW 0mm 88%
  12:00 mây dày đặc 32ºC 100% 0.56mps 8º N 0mm 57%
  15:00 mây dày đặc 35ºC 100% 1.05mps 104º ESE 0mm 46%
  18:00 mây dày đặc 33ºC 100% 1.76mps 181º S 0mm 57%
  21:00 mưa rải rác 26ºC 100% 0.94mps 182º S 2.688mm 90%
  24:00 mưa vừa 24ºC 100% 0.59mps 213º SSW 3.688mm 93%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Yên Bái

Chủ nhật

Dự báo ngày 18-08-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1mps 214º
 • Độ ẩm: 91%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 85%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 19-08-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

35ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.05mps 105º
 • Độ ẩm: 46%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 20-08-2019
mưa to

Mưa To

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.55mps 130º
 • Độ ẩm: 60%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 87%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 21-08-2019
mưa to

Mưa To

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.38mps 104º
 • Độ ẩm: 45%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 22-08-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.73mps 341º
 • Độ ẩm: 71%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 23-08-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.04mps 358º
 • Độ ẩm: 46%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 69%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 24-08-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.46mps 75º
 • Độ ẩm: 62%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1005mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 25-08-2019
mưa to

Mưa To

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.04mps 132º
 • Độ ẩm: 83%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 67%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 26-08-2019
mưa to

Mưa To

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.33mps 127º
 • Độ ẩm: 84%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 80%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 27-08-2019
mưa to

Mưa To

28ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.35mps 118º
 • Độ ẩm: 83%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 76%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 28-08-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.21mps 129º
 • Độ ẩm: 68%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 29-08-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 0.44mps 143º
 • Độ ẩm: 58%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 30-08-2019
mưa to

Mưa To

27ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 0.69mps 53º
 • Độ ẩm: 80%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 70%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 31-08-2019
mưa to

Mưa To

27ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.23mps 93º
 • Độ ẩm: 84%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 97%
 • Áp suất: 1004mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 01-09-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 0.81mps 92º
 • Độ ẩm: 61%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 97%
 • Áp suất: 1004mbar
Xem thêm