Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Yên Bái. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.


 • Thời tiết Hiện tại Thứ 5 (24-04-2014)

  Mặt trời mọc: 05:33am Mặt trời lặn: 06:23pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.700001 Kinh độ: 104.866669

  mây dày đặc
  22ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 07:58

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.78mps
  • Hướng gió: 209º SSW
  • Độ ẩm: 94%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 916mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 5 (24-04-2014)

  Mặt trời mọc: 05:33am Mặt trời lặn: 06:23pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.700001 Kinh độ: 104.866669

  quang mây
  29ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 07:58

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.88mps
  • Hướng gió: 240º WSW
  • Độ ẩm: 59%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 915mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 5 (24-04-2014)

  Mặt trời mọc: 05:33am Mặt trời lặn: 06:23pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.700001 Kinh độ: 104.866669

  quang mây
  25ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 07:58

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.84mps
  • Hướng gió: 202º SSW
  • Độ ẩm: 65%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 913mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 5 (25-04-2014)

  Mặt trời mọc: 05:33am Mặt trời lặn: 06:23pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.700001 Kinh độ: 104.866669

  mây rải rác
  22ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 07:58

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.71mps
  • Hướng gió: 206º SSW
  • Độ ẩm: 72%
  • Độ che phủ: 36%
  • Áp suất: 914mb
 • Thời tiết Tối Thứ 5 (25-04-2014)

  Mặt trời mọc: 05:33am Mặt trời lặn: 06:23pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.700001 Kinh độ: 104.866669

  ít mây
  24ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 07:58

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.76mps
  • Hướng gió: 218º SW
  • Độ ẩm: 80%
  • Độ che phủ: 12%
  • Áp suất: 915mb
 • Cập nhật lúc 07:58
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây dày đặc 22ºC 88% 0.78mps 209º SSW 0mm 94%
  6:00 nhiều mây 27ºC 56% 0.91mps 213º SSW 0mm 83%
  9:00 quang mây 29ºC 0% 0.88mps 240º WSW 0mm 59%
  12:00 quang mây 30ºC 0% 0.78mps 220º SW 0mm 60%
  15:00 quang mây 25ºC 0% 0.84mps 202º SSW 0mm 65%
  18:00 nhiều mây 23ºC 64% 0.81mps 212º SSW 0mm 69%
  21:00 mây rải rác 22ºC 36% 0.71mps 206º SSW 0mm 72%
  24:00 mây rải rác 21ºC 44% 0.76mps 213º SSW 0mm 75%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Yên Bái

Thứ 5

Dự báo ngày 24-04-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.13mps 67º
 • Độ ẩm: 96%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 985mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 25-04-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 0.32mps 122º
 • Độ ẩm: 92%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 68%
 • Áp suất: 985mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 26-04-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.21mps 119º
 • Độ ẩm: 89%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 56%
 • Áp suất: 986mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 27-04-2014
mưa to

Mưa To

21ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.17mps 34º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 992mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 28-04-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

22ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.05mps 167º
 • Độ ẩm: 99%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 993mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 29-04-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.46mps 149º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 973mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 30-04-2014
mưa to

Mưa To

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.41mps 153º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 25%
 • Áp suất: 972mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 01-05-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.34mps 193º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 1%
 • Áp suất: 971mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 02-05-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.67mps 178º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 74%
 • Áp suất: 971mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 03-05-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.32mps 156º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 29%
 • Áp suất: 973mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 04-05-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.35mps 136º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 1%
 • Áp suất: 972mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 05-05-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.42mps 147º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 972mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 06-05-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.45mps 3º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 33%
 • Áp suất: 969mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 07-05-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.36mps 67º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 21%
 • Áp suất: 966mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 08-05-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.52mps 53º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 18%
 • Áp suất: 967mbar
Xem thêm