Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Bắc Ninh. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 7 (19-02-2017)

  Mặt trời mọc: 06:23am Mặt trời lặn: 05:55pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.1833 Kinh độ: 106.05

  ít mây
  12ºC

  Clear Sky

  Cao nhất: 20ºC

  Thấp nhất: 15ºC

  Cập nhật lúc 20:26

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.26mps
  • Hướng gió: 141º SE
  • Độ ẩm: 89%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1029mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 7 (19-02-2017)

  Mặt trời mọc: 06:23am Mặt trời lặn: 05:55pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.1833 Kinh độ: 106.05

  mưa rải rác
  23ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 20ºC

  Thấp nhất: 15ºC

  Cập nhật lúc 20:26

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.03mm
  • Sức gió: 2.4mps
  • Hướng gió: 151º SSE
  • Độ ẩm: 72%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1028mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 7 (19-02-2017)

  Mặt trời mọc: 06:23am Mặt trời lặn: 05:55pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.1833 Kinh độ: 106.05

  clear sky
  27ºC

  Clear Sky

  Cao nhất: 20ºC

  Thấp nhất: 15ºC

  Cập nhật lúc 20:26

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 5.31mps
  • Hướng gió: 178º S
  • Độ ẩm: 50%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1021mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 7 (19-02-2017)

  Mặt trời mọc: 06:23am Mặt trời lặn: 05:55pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.1833 Kinh độ: 106.05

  clear sky
  18ºC

  Clear Sky

  Cao nhất: 20ºC

  Thấp nhất: 15ºC

  Cập nhật lúc 20:26

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.61mps
  • Hướng gió: 148º SSE
  • Độ ẩm: 85%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1022mb
 • Thời tiết Tối Thứ 7 (20-02-2017)

  Mặt trời mọc: 06:23am Mặt trời lặn: 05:55pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.1833 Kinh độ: 106.05

  mưa rải rác
  18ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 20ºC

  Thấp nhất: 15ºC

  Cập nhật lúc 20:26

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.03mm
  • Sức gió: 3.67mps
  • Hướng gió: 143º SE
  • Độ ẩm: 96%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 1020mb
 • Cập nhật lúc 20:26
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 ít mây 11ºC 12% 1.22mps 117º ESE 0mm 88%
  6:00 mưa rải rác 13ºC 12% 1.32mps 122º ESE 0.025mm 86%
  9:00 mưa rải rác 23ºC 0% 2.4mps 151º SSE 0.03mm 72%
  12:00 clear sky 26ºC 0% 4.22mps 178º S 0mm 57%
  15:00 clear sky 27ºC 0% 5.31mps 178º S 0mm 50%
  18:00 clear sky 22ºC 0% 5.84mps 164º SSE 0mm 59%
  21:00 clear sky 18ºC 0% 4.61mps 148º SSE 0mm 85%
  24:00 ít mây 17ºC 20% 3.86mps 144º SE 0mm 97%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Bắc Ninh

Thứ 4

Dự báo ngày 15-02-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 1.91mps 58º
 • Độ ẩm: 81%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1034mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 16-02-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 2.1mps 187º
 • Độ ẩm: 82%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 68%
 • Áp suất: 1030mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 17-02-2017
ít mây

ít Mây

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 2.66mps 153º
 • Độ ẩm: 69%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 1029mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 18-02-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 1.62mps 49º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 40%
 • Áp suất: 1021mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 19-02-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 4.81mps 178º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 2%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 20-02-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 2.83mps 143º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 21-02-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 3.25mps 143º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 18%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 22-02-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 3.5mps 179º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 16%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 23-02-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 3.25mps 140º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 24-02-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 3.12mps 144º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 37%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 25-02-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 3.07mps 92º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 76%
 • Áp suất: 1014mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 26-02-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

16ºC
 • Cao nhất: 16ºC
 • Thấp nhất: 11ºC
 • Sức gió: 6.39mps 26º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 31%
 • Áp suất: 1025mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 27-02-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

15ºC
 • Cao nhất: 15ºC
 • Thấp nhất: 10ºC
 • Sức gió: 3.97mps 19º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 75%
 • Áp suất: 1026mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 28-02-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

15ºC
 • Cao nhất: 15ºC
 • Thấp nhất: 10ºC
 • Sức gió: 3.92mps 9º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 95%
 • Áp suất: 1027mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 01-03-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

18ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 4.24mps 26º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 53%
 • Áp suất: 1025mbar
Xem thêm