Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Bắc Ninh. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 6 (26-04-2017)

  Mặt trời mọc: 05:28am Mặt trời lặn: 06:18pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.1833 Kinh độ: 106.05

  mưa rải rác
  23ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 22:01

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.56mps
  • Hướng gió: 115º ESE
  • Độ ẩm: 96%
  • Độ che phủ: 76%
  • Áp suất: 1018mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 6 (26-04-2017)

  Mặt trời mọc: 05:28am Mặt trời lặn: 06:18pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.1833 Kinh độ: 106.05

  mưa rải rác
  26ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 22:01

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.29mm
  • Sức gió: 2.31mps
  • Hướng gió: 57º ENE
  • Độ ẩm: 96%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1020mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 6 (26-04-2017)

  Mặt trời mọc: 05:28am Mặt trời lặn: 06:18pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.1833 Kinh độ: 106.05

  mưa rải rác
  26ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 22:01

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.075mm
  • Sức gió: 4.61mps
  • Hướng gió: 13º NNE
  • Độ ẩm: 89%
  • Độ che phủ: 64%
  • Áp suất: 1017mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 6 (26-04-2017)

  Mặt trời mọc: 05:28am Mặt trời lặn: 06:18pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.1833 Kinh độ: 106.05

  mưa rải rác
  24ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 22:01

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.04mm
  • Sức gió: 3.11mps
  • Hướng gió: 31º NNE
  • Độ ẩm: 87%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1021mb
 • Thời tiết Tối Thứ 6 (27-04-2017)

  Mặt trời mọc: 05:28am Mặt trời lặn: 06:18pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.1833 Kinh độ: 106.05

  mưa rải rác
  22ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 22:01

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.25mm
  • Sức gió: 4.76mps
  • Hướng gió: 32º NNE
  • Độ ẩm: 94%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1020mb
 • Cập nhật lúc 22:01
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 23ºC 80% 2.45mps 105º ESE 0.005mm 97%
  6:00 mưa rải rác 24ºC 88% 2.67mps 94º E 0.15mm 97%
  9:00 mưa rải rác 26ºC 92% 2.31mps 57º ENE 0.29mm 96%
  12:00 mưa rải rác 26ºC 80% 3.21mps 20º NNE 0.845mm 95%
  15:00 mưa rải rác 26ºC 64% 4.61mps 13º NNE 0.075mm 89%
  18:00 mưa rải rác 25ºC 36% 3.41mps 27º NNE 0.085mm 86%
  21:00 mưa rải rác 24ºC 92% 3.11mps 31º NNE 0.04mm 87%
  24:00 mưa rải rác 23ºC 92% 3.66mps 27º NNE 0.465mm 97%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Bắc Ninh

Thứ 3

Dự báo ngày 25-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.87mps 129º
 • Độ ẩm: 90%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 26-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.31mps 58º
 • Độ ẩm: 96%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 27-04-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

20ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 6.73mps 27º
 • Độ ẩm: 99%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1025mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 28-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

20ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 4.46mps 33º
 • Độ ẩm: 86%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1028mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 29-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.77mps 117º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 30%
 • Áp suất: 1015mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 30-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.22mps 168º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 9%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 01-05-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.13mps 49º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 5%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 02-05-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.04mps 155º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 03-05-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.39mps 155º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 04-05-2017
quang mây

Quang Mây

36ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.35mps 216º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 05-05-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.02mps 131º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 06-05-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 4.85mps 160º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1006mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 07-05-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.55mps 131º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 08-05-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.6mps 141º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 18%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 09-05-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.51mps 50º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 17%
 • Áp suất: 1011mbar
Xem thêm