Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Bắc Ninh. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (03-12-2023)

  Mặt trời mọc: 06:18am Mặt trời lặn: 05:13pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.1833 Kinh độ: 106.05

  mây dày đặc
  18ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 18ºC

  Cập nhật lúc 07:00

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.92mps
  • Hướng gió: 16º NNE
  • Độ ẩm: 78%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1018mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (03-12-2023)

  Mặt trời mọc: 06:18am Mặt trời lặn: 05:13pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.1833 Kinh độ: 106.05

  mây dày đặc
  20ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 18ºC

  Cập nhật lúc 07:00

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.36mps
  • Hướng gió: 315º NW
  • Độ ẩm: 71%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1018mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (04-12-2023)

  Mặt trời mọc: 06:18am Mặt trời lặn: 05:13pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.1833 Kinh độ: 106.05

  mây dày đặc
  19ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 18ºC

  Cập nhật lúc 07:00

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.53mps
  • Hướng gió: 345º NNW
  • Độ ẩm: 71%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1017mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (04-12-2023)

  Mặt trời mọc: 06:18am Mặt trời lặn: 05:13pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.1833 Kinh độ: 106.05

  mây dày đặc
  19ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 18ºC

  Cập nhật lúc 07:00

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.95mps
  • Hướng gió: 14º NNE
  • Độ ẩm: 70%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1018mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (04-12-2023)

  Mặt trời mọc: 06:18am Mặt trời lặn: 05:13pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.1833 Kinh độ: 106.05

  mây dày đặc
  20ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 18ºC

  Cập nhật lúc 07:00

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.08mps
  • Hướng gió: 22º NNE
  • Độ ẩm: 66%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1016mb
 • Cập nhật lúc 07:00
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây dày đặc 19ºC 100% 1.38mps 346º NNW 0mm 62%
  6:00 mây dày đặc 20ºC 100% 1.54mps 338º NNW 0mm 64%
  9:00 mây dày đặc 20ºC 100% 1.36mps 315º NW 0mm 71%
  12:00 mây dày đặc 19ºC 100% 1.82mps 347º NNW 0mm 73%
  15:00 mây dày đặc 19ºC 100% 1.53mps 345º NNW 0mm 71%
  18:00 mây dày đặc 19ºC 100% 1.85mps 11º N 0mm 70%
  21:00 mây dày đặc 19ºC 100% 1.95mps 14º NNE 0mm 70%
  24:00 mây dày đặc 20ºC 100% 2.37mps 26º NNE 0mm 67%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Bắc Ninh

Chủ nhật

Dự báo ngày 03-12-2023
mây dày đặc

Mây Dày đặc

18ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 2.35mps 14º
 • Độ ẩm: 62%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 04-12-2023
mây dày đặc

Mây Dày đặc

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 3.56mps 28º
 • Độ ẩm: 66%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 05-12-2023
mây dày đặc

Mây Dày đặc

20ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 2mps 13º
 • Độ ẩm: 70%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 06-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

19ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 6.5mps 12º
 • Độ ẩm: 79%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 07-12-2023
mây dày đặc

Mây Dày đặc

20ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 3.59mps 159º
 • Độ ẩm: 58%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 08-12-2023
ít mây

ít Mây

23ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 5.49mps 149º
 • Độ ẩm: 59%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 09-12-2023
nhiều mây

Nhiều Mây

23ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 3.24mps 96º
 • Độ ẩm: 74%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 57%
 • Áp suất: 1014mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 10-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 3.77mps 114º
 • Độ ẩm: 85%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 11-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 5.68mps 142º
 • Độ ẩm: 85%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 12-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 6.46mps 168º
 • Độ ẩm: 77%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 13-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 6.76mps 152º
 • Độ ẩm: 63%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 46%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 14-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 5.75mps 150º
 • Độ ẩm: 70%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 83%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 15-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 5.67mps 134º
 • Độ ẩm: 72%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 16-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.48mps 135º
 • Độ ẩm: 79%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1016mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 17-12-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

13ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 8.36mps 27º
 • Độ ẩm: 84%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1021mbar
Xem thêm