Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Bắc Ninh. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 6 (16-11-2018)

  Mặt trời mọc: 06:06am Mặt trời lặn: 05:13pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.1833 Kinh độ: 106.05

  mưa rải rác
  28ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 18:40

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.1mps
  • Hướng gió: 130º SE
  • Độ ẩm: 69%
  • Độ che phủ: 20%
  • Áp suất: 1010mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 6 (16-11-2018)

  Mặt trời mọc: 06:06am Mặt trời lặn: 05:13pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.1833 Kinh độ: 106.05

  nhiều mây
  29ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 18:40

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.37mps
  • Hướng gió: 170º S
  • Độ ẩm: 81%
  • Độ che phủ: 68%
  • Áp suất: 1021mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 6 (16-11-2018)

  Mặt trời mọc: 06:06am Mặt trời lặn: 05:13pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.1833 Kinh độ: 106.05

  ít mây
  24ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 18:40

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.13mps
  • Hướng gió: 151º SSE
  • Độ ẩm: 83%
  • Độ che phủ: 24%
  • Áp suất: 1021mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 6 (17-11-2018)

  Mặt trời mọc: 06:06am Mặt trời lặn: 05:13pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.1833 Kinh độ: 106.05

  mây dày đặc
  23ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 18:40

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.41mps
  • Hướng gió: 134º SE
  • Độ ẩm: 95%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1023mb
 • Thời tiết Tối Thứ 6 (17-11-2018)

  Mặt trời mọc: 06:06am Mặt trời lặn: 05:13pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.1833 Kinh độ: 106.05

  mưa rải rác
  24ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 18:40

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.025mm
  • Sức gió: 3.43mps
  • Hướng gió: 110º ESE
  • Độ ẩm: 95%
  • Độ che phủ: 76%
  • Áp suất: 1023mb
 • Cập nhật lúc 18:40
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 24ºC 100% 2.31mps 153º SSE 0.0099999999999998mm 98%
  6:00 mưa rải rác 27ºC 36% 3.5mps 175º S 0.0025000000000004mm 90%
  9:00 nhiều mây 29ºC 68% 4.37mps 170º S 0mm 81%
  12:00 ít mây 28ºC 20% 4.03mps 155º SSE 0mm 76%
  15:00 ít mây 24ºC 24% 4.13mps 151º SSE 0mm 83%
  18:00 mây rải rác 23ºC 44% 3.22mps 142º SE 0mm 91%
  21:00 mây dày đặc 23ºC 92% 2.41mps 134º SE 0mm 95%
  24:00 mưa rải rác 23ºC 88% 2.21mps 126º SE 0.085mm 97%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Bắc Ninh

Thứ 6

Dự báo ngày 16-11-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.5mps 175º
 • Độ ẩm: 90%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 36%
 • Áp suất: 1024mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 17-11-2018
mưa to

Mưa To

23ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 2.71mps 112º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1024mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 18-11-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

20ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 3.82mps 352º
 • Độ ẩm: 99%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1026mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 19-11-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 2.18mps 36º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 20-11-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.85mps 17º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 73%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 21-11-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 4mps 16º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 89%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 22-11-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 2.49mps 359º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 23-11-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 4.12mps 35º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 24-11-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 5.13mps 38º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 56%
 • Áp suất: 1023mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 25-11-2018
trời quang mây

Trời Quang Mây

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 4.65mps 19º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1024mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 26-11-2018
trời quang mây

Trời Quang Mây

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 10ºC
 • Sức gió: 2.6mps 352º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1024mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 27-11-2018
trời quang mây

Trời Quang Mây

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 9ºC
 • Sức gió: 3.14mps 344º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 28-11-2018
trời quang mây

Trời Quang Mây

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 10ºC
 • Sức gió: 3.17mps 356º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 29-11-2018
trời quang mây

Trời Quang Mây

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 9ºC
 • Sức gió: 2.53mps 357º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 30-11-2018
trời quang mây

Trời Quang Mây

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 9ºC
 • Sức gió: 2.14mps 342º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1024mbar
Xem thêm