Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Bắc Ninh. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (13-12-2017)

  Mặt trời mọc: 06:24am Mặt trời lặn: 05:15pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.1833 Kinh độ: 106.05

  mưa rải rác
  15ºC

  Mưa Bụi Cường độ Nhẹ

  Cao nhất: 17ºC

  Thấp nhất: 14ºC

  Cập nhật lúc 02:24

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.5mps
  • Hướng gió: 50º NE
  • Độ ẩm: 93%
  • Độ che phủ: 75%
  • Áp suất: 1016mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (13-12-2017)

  Mặt trời mọc: 06:24am Mặt trời lặn: 05:15pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.1833 Kinh độ: 106.05

  mưa rải rác
  17ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 17ºC

  Thấp nhất: 14ºC

  Cập nhật lúc 02:24

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.295mm
  • Sức gió: 3.37mps
  • Hướng gió: 7º N
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1024mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (13-12-2017)

  Mặt trời mọc: 06:24am Mặt trời lặn: 05:15pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.1833 Kinh độ: 106.05

  mưa rải rác
  14ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 17ºC

  Thấp nhất: 14ºC

  Cập nhật lúc 02:24

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.385mm
  • Sức gió: 4.27mps
  • Hướng gió: 357º N
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1027mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (14-12-2017)

  Mặt trời mọc: 06:24am Mặt trời lặn: 05:15pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.1833 Kinh độ: 106.05

  mưa rải rác
  14ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 17ºC

  Thấp nhất: 14ºC

  Cập nhật lúc 02:24

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.56mm
  • Sức gió: 4.65mps
  • Hướng gió: 0º N
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1026mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (14-12-2017)

  Mặt trời mọc: 06:24am Mặt trời lặn: 05:15pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.1833 Kinh độ: 106.05

  mưa rải rác
  15ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 17ºC

  Thấp nhất: 14ºC

  Cập nhật lúc 02:24

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 2.355mm
  • Sức gió: 4.36mps
  • Hướng gió: 1º N
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1029mb
 • Cập nhật lúc 02:24
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 15ºC 92% 3.03mps 353º N 0.5775mm 100%
  6:00 mưa rải rác 17ºC 92% 3.37mps 1º N 0.375mm 99%
  9:00 mưa rải rác 17ºC 92% 3.37mps 7º N 0.295mm 99%
  12:00 mưa rải rác 15ºC 92% 3.7mps 359º N 0.465mm 99%
  15:00 mưa rải rác 14ºC 92% 4.27mps 357º N 1.385mm 99%
  18:00 mưa rải rác 14ºC 92% 4.41mps 0º N 0.66mm 98%
  21:00 mưa rải rác 14ºC 92% 4.65mps 0º N 0.56mm 99%
  24:00 mưa rải rác 14ºC 92% 4.44mps 2º N 1.075mm 99%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Bắc Ninh

Thứ 4

Dự báo ngày 13-12-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

15ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 3.03mps 354º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1028mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 14-12-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

15ºC
 • Cao nhất: 16ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 4.36mps 1º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1029mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 15-12-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

17ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 3.22mps 357º
 • Độ ẩm: 91%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 80%
 • Áp suất: 1030mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 16-12-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

17ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 5.69mps 31º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1023mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 17-12-2017
quang mây

Quang Mây

16ºC
 • Cao nhất: 16ºC
 • Thấp nhất: 11ºC
 • Sức gió: 7.19mps 13º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 1026mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 18-12-2017
quang mây

Quang Mây

16ºC
 • Cao nhất: 16ºC
 • Thấp nhất: 9ºC
 • Sức gió: 8.88mps 16º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1027mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 19-12-2017
quang mây

Quang Mây

18ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 7ºC
 • Sức gió: 6.25mps 17º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 1%
 • Áp suất: 1026mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 20-12-2017
quang mây

Quang Mây

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 7ºC
 • Sức gió: 4.86mps 15º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1025mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 21-12-2017
quang mây

Quang Mây

18ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 9ºC
 • Sức gió: 7.65mps 26º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1027mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 22-12-2017
quang mây

Quang Mây

17ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 8ºC
 • Sức gió: 5.71mps 32º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1028mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 23-12-2017
quang mây

Quang Mây

17ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 6ºC
 • Sức gió: 4.14mps 12º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 3%
 • Áp suất: 1026mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 24-12-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

17ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 10ºC
 • Sức gió: 3.81mps 10º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 91%
 • Áp suất: 1026mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 25-12-2017
quang mây

Quang Mây

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 9ºC
 • Sức gió: 5.88mps 24º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1026mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 26-12-2017
quang mây

Quang Mây

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 6ºC
 • Sức gió: 2.15mps 2º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 27-12-2017
quang mây

Quang Mây

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 4ºC
 • Sức gió: 2.04mps 307º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1020mbar
Xem thêm