Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Bắc Ninh. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 4 (22-06-2017)

  Mặt trời mọc: 05:15am Mặt trời lặn: 06:40pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.1833 Kinh độ: 106.05

  clear sky
  28ºC

  Clear Sky

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 06:01

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.32mps
  • Hướng gió: 147º SSE
  • Độ ẩm: 81%
  • Độ che phủ: 8%
  • Áp suất: 1014mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 4 (23-06-2017)

  Mặt trời mọc: 05:15am Mặt trời lặn: 06:40pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.1833 Kinh độ: 106.05

  clear sky
  27ºC

  Clear Sky

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 06:01

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.01mps
  • Hướng gió: 150º SSE
  • Độ ẩm: 91%
  • Độ che phủ: 8%
  • Áp suất: 1012mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 4 (23-06-2017)

  Mặt trời mọc: 05:15am Mặt trời lặn: 06:40pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.1833 Kinh độ: 106.05

  clear sky
  33ºC

  Clear Sky

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 06:01

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.16mps
  • Hướng gió: 168º SSE
  • Độ ẩm: 80%
  • Độ che phủ: 8%
  • Áp suất: 1013mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 4 (23-06-2017)

  Mặt trời mọc: 05:15am Mặt trời lặn: 06:40pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.1833 Kinh độ: 106.05

  clear sky
  35ºC

  Clear Sky

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 06:01

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 5.55mps
  • Hướng gió: 149º SSE
  • Độ ẩm: 61%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1009mb
 • Thời tiết Tối Thứ 4 (23-06-2017)

  Mặt trời mọc: 05:15am Mặt trời lặn: 06:40pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.1833 Kinh độ: 106.05

  clear sky
  28ºC

  Clear Sky

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 06:01

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.72mps
  • Hướng gió: 155º SSE
  • Độ ẩm: 77%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1013mb
 • Cập nhật lúc 06:01
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 clear sky 27ºC 8% 4.32mps 147º SSE 0mm 81%
  6:00 ít mây 27ºC 24% 4.11mps 146º SE 0mm 87%
  9:00 clear sky 27ºC 8% 3.01mps 150º SSE 0mm 91%
  12:00 clear sky 28ºC 0% 3.58mps 166º SSE 0mm 88%
  15:00 clear sky 33ºC 8% 4.16mps 168º SSE 0mm 80%
  18:00 clear sky 36ºC 0% 3.81mps 171º S 0mm 68%
  21:00 clear sky 35ºC 0% 5.55mps 149º SSE 0mm 61%
  24:00 clear sky 30ºC 0% 5.96mps 148º SSE 0mm 68%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Bắc Ninh

Thứ 5

Dự báo ngày 22-06-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 4.66mps 155º
 • Độ ẩm: 78%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 23-06-2017
quang mây

Quang Mây

33ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 4.16mps 169º
 • Độ ẩm: 80%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 24-06-2017
mây rải rác

Mây Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 4.12mps 178º
 • Độ ẩm: 77%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 32%
 • Áp suất: 1012mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 25-06-2017
nhiều mây

Nhiều Mây

33ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 4.74mps 179º
 • Độ ẩm: 76%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 56%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 26-06-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 3.73mps 8º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 73%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 27-06-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.96mps 316º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 31%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 28-06-2017
mưa to

Mưa To

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.89mps 317º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 29%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 29-06-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.04mps 59º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 26%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 30-06-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.95mps 36º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 15%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 01-07-2017
mưa to

Mưa To

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.47mps 199º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 48%
 • Áp suất: 1004mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 02-07-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 4.01mps 202º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 52%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 03-07-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 5.83mps 213º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 33%
 • Áp suất: 1000mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 04-07-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 5.48mps 206º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 13%
 • Áp suất: 999mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 05-07-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 6.23mps 194º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 13%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 06-07-2017
quang mây

Quang Mây

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 4.02mps 204º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1005mbar
Xem thêm