Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Bắc Ninh. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Chủ nhật (19-05-2019)

  Mặt trời mọc: 05:16am Mặt trời lặn: 06:27pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.1833 Kinh độ: 106.05

  trời quang mây
  34ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 42ºC

  Thấp nhất: 29ºC

  Cập nhật lúc 20:00

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.6mps
  • Hướng gió: 120º ESE
  • Độ ẩm: 63%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1001mb
 • Thời tiết Sáng Chủ nhật (19-05-2019)

  Mặt trời mọc: 05:16am Mặt trời lặn: 06:27pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.1833 Kinh độ: 106.05

  trời quang mây
  41ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 42ºC

  Thấp nhất: 29ºC

  Cập nhật lúc 20:00

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.94mps
  • Hướng gió: 252º WSW
  • Độ ẩm: 28%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1001mb
 • Thời tiết Trưa Chủ nhật (19-05-2019)

  Mặt trời mọc: 05:16am Mặt trời lặn: 06:27pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.1833 Kinh độ: 106.05

  ít mây
  34ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 42ºC

  Thấp nhất: 29ºC

  Cập nhật lúc 20:00

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 5.05mps
  • Hướng gió: 142º SE
  • Độ ẩm: 53%
  • Độ che phủ: 22%
  • Áp suất: 1000mb
 • Thời tiết Chiều Chủ nhật (20-05-2019)

  Mặt trời mọc: 05:16am Mặt trời lặn: 06:27pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.1833 Kinh độ: 106.05

  mây rải rác
  30ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 42ºC

  Thấp nhất: 29ºC

  Cập nhật lúc 20:00

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 5mps
  • Hướng gió: 122º ESE
  • Độ ẩm: 71%
  • Độ che phủ: 40%
  • Áp suất: 1003mb
 • Thời tiết Tối Chủ nhật (20-05-2019)

  Mặt trời mọc: 05:16am Mặt trời lặn: 06:27pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.1833 Kinh độ: 106.05

  mây dày đặc
  31ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 42ºC

  Thấp nhất: 29ºC

  Cập nhật lúc 20:00

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.84mps
  • Hướng gió: 80º E
  • Độ ẩm: 75%
  • Độ che phủ: 94%
  • Áp suất: 1005mb
 • Cập nhật lúc 20:00
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 trời quang mây 30ºC 0% 1.99mps 172º S 0mm 59%
  6:00 trời quang mây 36ºC 0% 3.18mps 254º WSW 0mm 42%
  9:00 trời quang mây 41ºC 0% 2.94mps 252º WSW 0mm 28%
  12:00 trời quang mây 42ºC 0% 2.32mps 211º SSW 0mm 23%
  15:00 ít mây 34ºC 22% 5.05mps 142º SE 0mm 53%
  18:00 mây rải rác 32ºC 25% 5.18mps 120º ESE 0mm 61%
  21:00 mây rải rác 30ºC 40% 5mps 122º ESE 0mm 71%
  24:00 mây dày đặc 29ºC 90% 2.63mps 117º ESE 0mm 77%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Bắc Ninh

Chủ nhật

Dự báo ngày 19-05-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

36ºC
 • Cao nhất: 42ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 3.18mps 254º
 • Độ ẩm: 42%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 20-05-2019
mưa to

Mưa To

36ºC
 • Cao nhất: 38ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.52mps 43º
 • Độ ẩm: 54%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 48%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 21-05-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.65mps 355º
 • Độ ẩm: 68%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 22-05-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

32ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.05mps 100º
 • Độ ẩm: 58%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 72%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 23-05-2019
mưa to

Mưa To

32ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 3.94mps 149º
 • Độ ẩm: 64%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 24-05-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.53mps 159º
 • Độ ẩm: 72%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 25-05-2019
mưa to

Mưa To

30ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.64mps 167º
 • Độ ẩm: 75%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1004mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 26-05-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 4.32mps 97º
 • Độ ẩm: 71%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 27-05-2019
mưa to

Mưa To

30ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 1.55mps 357º
 • Độ ẩm: 68%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 28-05-2019
mưa to

Mưa To

30ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.03mps 82º
 • Độ ẩm: 70%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 96%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 29-05-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 2.49mps 31º
 • Độ ẩm: 84%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 86%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 30-05-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 1.78mps 48º
 • Độ ẩm: 84%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 97%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 31-05-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

27ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 0.61mps 47º
 • Độ ẩm: 84%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 01-06-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

27ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 1.38mps 256º
 • Độ ẩm: 81%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1003mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 02-06-2019
mưa to

Mưa To

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 5.22mps 169º
 • Độ ẩm: 64%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 26%
 • Áp suất: 1005mbar
Xem thêm