Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Bắc Ninh. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Chủ nhật (22-09-2019)

  Mặt trời mọc: 05:44am Mặt trời lặn: 05:53pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.1833 Kinh độ: 106.05

  trời quang mây
  26ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 02:30

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.6mps
  • Hướng gió: 0º N
  • Độ ẩm: 57%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1014mb
 • Thời tiết Sáng Chủ nhật (22-09-2019)

  Mặt trời mọc: 05:44am Mặt trời lặn: 05:53pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.1833 Kinh độ: 106.05

  mây rải rác
  24ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 02:30

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.61mps
  • Hướng gió: 3º N
  • Độ ẩm: 70%
  • Độ che phủ: 30%
  • Áp suất: 1016mb
 • Thời tiết Trưa Chủ nhật (22-09-2019)

  Mặt trời mọc: 05:44am Mặt trời lặn: 05:53pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.1833 Kinh độ: 106.05

  nhiều mây
  30ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 02:30

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 5.21mps
  • Hướng gió: 17º NNE
  • Độ ẩm: 42%
  • Độ che phủ: 66%
  • Áp suất: 1015mb
 • Thời tiết Chiều Chủ nhật (22-09-2019)

  Mặt trời mọc: 05:44am Mặt trời lặn: 05:53pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.1833 Kinh độ: 106.05

  mây rải rác
  24ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 02:30

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.8mps
  • Hướng gió: 45º NE
  • Độ ẩm: 61%
  • Độ che phủ: 38%
  • Áp suất: 1015mb
 • Thời tiết Tối Chủ nhật (23-09-2019)

  Mặt trời mọc: 05:44am Mặt trời lặn: 05:53pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.1833 Kinh độ: 106.05

  ít mây
  21ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 02:30

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.76mps
  • Hướng gió: 350º N
  • Độ ẩm: 67%
  • Độ che phủ: 24%
  • Áp suất: 1018mb
 • Cập nhật lúc 02:30
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 trời quang mây 26ºC 10% 4.53mps 5º N 0mm 62%
  6:00 mây rải rác 24ºC 40% 4.68mps 357º N 0mm 62%
  9:00 mây rải rác 24ºC 30% 4.61mps 3º N 0mm 70%
  12:00 mây rải rác 28ºC 32% 6.34mps 17º NNE 0mm 52%
  15:00 nhiều mây 30ºC 66% 5.21mps 17º NNE 0mm 42%
  18:00 mây rải rác 29ºC 45% 4.8mps 46º NE 0mm 50%
  21:00 mây rải rác 24ºC 38% 2.8mps 45º NE 0mm 61%
  24:00 mây rải rác 23ºC 48% 1.32mps 39º NE 0mm 64%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Bắc Ninh

Thứ 7

Dự báo ngày 21-09-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 4mps 23º
 • Độ ẩm: 62%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1014mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 22-09-2019
mây rải rác

Mây Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 6.34mps 18º
 • Độ ẩm: 52%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 32%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 23-09-2019
mây rải rác

Mây Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 5.76mps 16º
 • Độ ẩm: 49%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 39%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 24-09-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

27ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 4.43mps 359º
 • Độ ẩm: 53%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 25-09-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

27ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 3.91mps 343º
 • Độ ẩm: 52%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 26-09-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

28ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 3.32mps 342º
 • Độ ẩm: 50%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 27-09-2019
mây rải rác

Mây Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 3.09mps 332º
 • Độ ẩm: 51%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 44%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 28-09-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

28ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.7mps 328º
 • Độ ẩm: 55%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1017mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 29-09-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

28ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.25mps 324º
 • Độ ẩm: 56%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 30-09-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

30ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.05mps 210º
 • Độ ẩm: 57%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 1%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 01-10-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.81mps 159º
 • Độ ẩm: 62%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 28%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 02-10-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.03mps 177º
 • Độ ẩm: 60%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 61%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 03-10-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.72mps 148º
 • Độ ẩm: 60%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 29%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 04-10-2019
mưa to

Mưa To

28ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.78mps 163º
 • Độ ẩm: 77%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 81%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 05-10-2019
mưa to

Mưa To

29ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.35mps 146º
 • Độ ẩm: 70%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 54%
 • Áp suất: 1012mbar
Xem thêm