Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Bắc Ninh. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 6 (22-11-2019)

  Mặt trời mọc: 06:10am Mặt trời lặn: 05:13pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.1833 Kinh độ: 106.05

  trời quang mây
  22ºC

  Sương Mù

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 18ºC

  Cập nhật lúc 22:34

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.1mps
  • Hướng gió: 140º SE
  • Độ ẩm: 83%
  • Độ che phủ: 21%
  • Áp suất: 1016mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 6 (22-11-2019)

  Mặt trời mọc: 06:10am Mặt trời lặn: 05:13pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.1833 Kinh độ: 106.05

  trời quang mây
  26ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 18ºC

  Cập nhật lúc 22:34

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.72mps
  • Hướng gió: 164º SSE
  • Độ ẩm: 53%
  • Độ che phủ: 8%
  • Áp suất: 1016mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 6 (22-11-2019)

  Mặt trời mọc: 06:10am Mặt trời lặn: 05:13pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.1833 Kinh độ: 106.05

  mây dày đặc
  22ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 18ºC

  Cập nhật lúc 22:34

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.9mps
  • Hướng gió: 140º SE
  • Độ ẩm: 69%
  • Độ che phủ: 98%
  • Áp suất: 1015mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 6 (23-11-2019)

  Mặt trời mọc: 06:10am Mặt trời lặn: 05:13pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.1833 Kinh độ: 106.05

  mây rải rác
  20ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 18ºC

  Cập nhật lúc 22:34

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.7mps
  • Hướng gió: 163º SSE
  • Độ ẩm: 84%
  • Độ che phủ: 31%
  • Áp suất: 1015mb
 • Thời tiết Tối Thứ 6 (23-11-2019)

  Mặt trời mọc: 06:10am Mặt trời lặn: 05:13pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.1833 Kinh độ: 106.05

  nhiều mây
  20ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 18ºC

  Cập nhật lúc 22:34

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.24mps
  • Hướng gió: 96º E
  • Độ ẩm: 84%
  • Độ che phủ: 71%
  • Áp suất: 1017mb
 • Cập nhật lúc 22:34
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 trời quang mây 18ºC 0% 1.74mps 347º NNW 0mm 83%
  6:00 trời quang mây 24ºC 0% 1.16mps 17º NNE 0mm 62%
  9:00 trời quang mây 26ºC 8% 1.72mps 164º SSE 0mm 53%
  12:00 mây dày đặc 24ºC 97% 2.74mps 177º S 0mm 61%
  15:00 mây dày đặc 22ºC 98% 3.9mps 140º SE 0mm 69%
  18:00 trời quang mây 20ºC 4% 2.73mps 135º SE 0mm 78%
  21:00 mây rải rác 20ºC 31% 1.7mps 163º SSE 0mm 84%
  24:00 nhiều mây 19ºC 59% 2.03mps 118º ESE 0mm 86%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Bắc Ninh

Thứ 6

Dự báo ngày 22-11-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

24ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 1.16mps 17º
 • Độ ẩm: 62%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 23-11-2019
mây rải rác

Mây Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 2.42mps 147º
 • Độ ẩm: 64%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 35%
 • Áp suất: 1017mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 24-11-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 3.11mps 151º
 • Độ ẩm: 61%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 15%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 25-11-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

25ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 2.18mps 354º
 • Độ ẩm: 57%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 26-11-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

20ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 2.13mps 21º
 • Độ ẩm: 70%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 95%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 27-11-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 2.82mps 10º
 • Độ ẩm: 70%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 70%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 28-11-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

20ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 3.97mps 25º
 • Độ ẩm: 66%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1024mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 29-11-2019
nhiều mây

Nhiều Mây

21ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 2.05mps 37º
 • Độ ẩm: 58%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 66%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 30-11-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

19ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 2.13mps 16º
 • Độ ẩm: 66%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1023mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 01-12-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

21ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 2.19mps 20º
 • Độ ẩm: 61%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 93%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 02-12-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

19ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 5.81mps 22º
 • Độ ẩm: 60%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1024mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 03-12-2019
ít mây

ít Mây

17ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 5.97mps 17º
 • Độ ẩm: 52%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 14%
 • Áp suất: 1025mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 04-12-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

16ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 5.22mps 14º
 • Độ ẩm: 49%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 2%
 • Áp suất: 1026mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 05-12-2019
nhiều mây

Nhiều Mây

16ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 5.49mps 10º
 • Độ ẩm: 45%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 51%
 • Áp suất: 1027mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 06-12-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

17ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 4.66mps 10º
 • Độ ẩm: 40%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1027mbar
Xem thêm