Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Bắc Ninh. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 7 (27-02-2021)

  Mặt trời mọc: 06:18am Mặt trời lặn: 05:59pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.1833 Kinh độ: 106.05

  mây dày đặc
  18ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 19:06

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.12mps
  • Hướng gió: 70º ENE
  • Độ ẩm: 72%
  • Độ che phủ: 75%
  • Áp suất: 1012mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 7 (27-02-2021)

  Mặt trời mọc: 06:18am Mặt trời lặn: 05:59pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.1833 Kinh độ: 106.05

  mây dày đặc
  22ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 19:06

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.64mps
  • Hướng gió: 95º E
  • Độ ẩm: 60%
  • Độ che phủ: 91%
  • Áp suất: 1012mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 7 (27-02-2021)

  Mặt trời mọc: 06:18am Mặt trời lặn: 05:59pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.1833 Kinh độ: 106.05

  mây dày đặc
  20ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 19:06

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.67mps
  • Hướng gió: 139º SE
  • Độ ẩm: 75%
  • Độ che phủ: 89%
  • Áp suất: 1013mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 7 (28-02-2021)

  Mặt trời mọc: 06:18am Mặt trời lặn: 05:59pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.1833 Kinh độ: 106.05

  mây dày đặc
  19ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 19:06

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.86mps
  • Hướng gió: 168º SSE
  • Độ ẩm: 78%
  • Độ che phủ: 99%
  • Áp suất: 1013mb
 • Thời tiết Tối Thứ 7 (28-02-2021)

  Mặt trời mọc: 06:18am Mặt trời lặn: 05:59pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.1833 Kinh độ: 106.05

  mưa rải rác
  19ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 19:06

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.12mm
  • Sức gió: 2.08mps
  • Hướng gió: 127º SE
  • Độ ẩm: 84%
  • Độ che phủ: 98%
  • Áp suất: 1014mb
 • Cập nhật lúc 19:06
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây dày đặc 19ºC 87% 3.32mps 46º NE 0mm 69%
  6:00 mây dày đặc 20ºC 93% 2.75mps 55º NE 0mm 63%
  9:00 mây dày đặc 22ºC 91% 2.64mps 95º E 0mm 60%
  12:00 mây dày đặc 22ºC 89% 2.53mps 123º ESE 0mm 67%
  15:00 mây dày đặc 20ºC 89% 3.67mps 139º SE 0mm 75%
  18:00 mây dày đặc 20ºC 98% 2.92mps 172º S 0mm 76%
  21:00 mây dày đặc 19ºC 99% 2.86mps 168º SSE 0mm 78%
  24:00 mưa rải rác 19ºC 99% 1.71mps 169º S 0.22mm 83%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Bắc Ninh

Thứ 7

Dự báo ngày 27-02-2021
mây dày đặc

Mây Dày đặc

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 2.09mps 78º
 • Độ ẩm: 57%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1013mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 28-02-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 2.34mps 185º
 • Độ ẩm: 75%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 01-03-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 5.24mps 154º
 • Độ ẩm: 72%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 02-03-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 3.62mps 34º
 • Độ ẩm: 60%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 03-03-2021
mây dày đặc

Mây Dày đặc

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 3mps 145º
 • Độ ẩm: 68%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 94%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 04-03-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 5.67mps 160º
 • Độ ẩm: 64%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 78%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 05-03-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 4.76mps 164º
 • Độ ẩm: 70%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 06-03-2021
mây dày đặc

Mây Dày đặc

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.99mps 139º
 • Độ ẩm: 68%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 97%
 • Áp suất: 1009mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 07-03-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 0.79mps 53º
 • Độ ẩm: 58%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 86%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 08-03-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 4.69mps 156º
 • Độ ẩm: 67%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 09-03-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 6.84mps 157º
 • Độ ẩm: 73%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 97%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 10-03-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 3.23mps 81º
 • Độ ẩm: 83%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 11-03-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

17ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 2.8mps 53º
 • Độ ẩm: 74%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 12-03-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

18ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 1.19mps 82º
 • Độ ẩm: 79%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 13-03-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

20ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 1.48mps 142º
 • Độ ẩm: 74%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1018mbar
Xem thêm