Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Bắc Ninh. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 5 (17-10-2017)

  Mặt trời mọc: 05:52am Mặt trời lặn: 05:29pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.1833 Kinh độ: 106.05

  mưa rải rác
  22ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 01:23

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 5.1mps
  • Hướng gió: 360º N
  • Độ ẩm: 64%
  • Độ che phủ: 75%
  • Áp suất: 1016mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 5 (17-10-2017)

  Mặt trời mọc: 05:52am Mặt trời lặn: 05:29pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.1833 Kinh độ: 106.05

  mây dày đặc
  20ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 01:23

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 5.36mps
  • Hướng gió: 8º N
  • Độ ẩm: 88%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 1024mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 5 (18-10-2017)

  Mặt trời mọc: 05:52am Mặt trời lặn: 05:29pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.1833 Kinh độ: 106.05

  mưa rải rác
  18ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 01:23

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.02mm
  • Sức gió: 4.76mps
  • Hướng gió: 357º N
  • Độ ẩm: 91%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1024mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 5 (18-10-2017)

  Mặt trời mọc: 05:52am Mặt trời lặn: 05:29pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.1833 Kinh độ: 106.05

  mưa rải rác
  19ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 01:23

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.040000000000001mm
  • Sức gió: 4.76mps
  • Hướng gió: 357º N
  • Độ ẩm: 93%
  • Độ che phủ: 64%
  • Áp suất: 1025mb
 • Thời tiết Tối Thứ 5 (18-10-2017)

  Mặt trời mọc: 05:52am Mặt trời lặn: 05:29pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.1833 Kinh độ: 106.05

  mưa rải rác
  24ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 01:23

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.0099999999999998mm
  • Sức gió: 5.26mps
  • Hướng gió: 6º N
  • Độ ẩm: 85%
  • Độ che phủ: 68%
  • Áp suất: 1023mb
 • Cập nhật lúc 01:23
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 22ºC 88% 6.17mps 356º N 0.025mm 88%
  6:00 nhiều mây 22ºC 64% 6.17mps 3º N 0mm 86%
  9:00 mây dày đặc 20ºC 88% 5.36mps 8º N 0mm 88%
  12:00 mưa rải rác 19ºC 80% 4.75mps 1º N 0.0099999999999998mm 89%
  15:00 mưa rải rác 18ºC 92% 4.76mps 357º N 0.02mm 91%
  18:00 mưa rải rác 18ºC 88% 4.76mps 354º N 0.029999999999999mm 93%
  21:00 mưa rải rác 19ºC 64% 4.76mps 357º N 0.040000000000001mm 93%
  24:00 nhiều mây 22ºC 80% 5.37mps 1º N 0mm 90%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Bắc Ninh

Thứ 3

Dự báo ngày 17-10-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 6.07mps 1º
 • Độ ẩm: 91%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1025mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 18-10-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 5.37mps 2º
 • Độ ẩm: 90%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 80%
 • Áp suất: 1026mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 19-10-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

20ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 5.66mps 9º
 • Độ ẩm: 99%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1026mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 20-10-2017
quang mây

Quang Mây

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 2.27mps 30º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 1%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 21-10-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 3.65mps 43º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 14%
 • Áp suất: 1014mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 22-10-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 3.3mps 53º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 55%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 23-10-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 3.95mps 21º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 24-10-2017
quang mây

Quang Mây

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 3.07mps 19º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 13%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 25-10-2017
quang mây

Quang Mây

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 4.83mps 29º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 1%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 26-10-2017
quang mây

Quang Mây

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 5.54mps 16º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 27-10-2017
quang mây

Quang Mây

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 6.32mps 9º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 28-10-2017
quang mây

Quang Mây

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 5.39mps 11º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1016mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 29-10-2017
quang mây

Quang Mây

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 7mps 2º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 26%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 30-10-2017
quang mây

Quang Mây

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 7.43mps 356º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 17%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 31-10-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 6.89mps 347º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 1011mbar
Xem thêm