Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Bắc Ninh. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (13-07-2020)

  Mặt trời mọc: 05:21am Mặt trời lặn: 06:40pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.1833 Kinh độ: 106.05

  mưa rải rác
  35ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 35ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 18:16

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.6mps
  • Hướng gió: 110º ESE
  • Độ ẩm: 50%
  • Độ che phủ: 46%
  • Áp suất: 1002mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (13-07-2020)

  Mặt trời mọc: 05:21am Mặt trời lặn: 06:40pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.1833 Kinh độ: 106.05

  mây rải rác
  35ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 35ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 18:16

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.15mps
  • Hướng gió: 144º SE
  • Độ ẩm: 49%
  • Độ che phủ: 33%
  • Áp suất: 1005mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (13-07-2020)

  Mặt trời mọc: 05:21am Mặt trời lặn: 06:40pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.1833 Kinh độ: 106.05

  mây rải rác
  29ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 35ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 18:16

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 6.05mps
  • Hướng gió: 121º ESE
  • Độ ẩm: 72%
  • Độ che phủ: 48%
  • Áp suất: 1004mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (14-07-2020)

  Mặt trời mọc: 05:21am Mặt trời lặn: 06:40pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.1833 Kinh độ: 106.05

  mưa rải rác
  27ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 35ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 18:16

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.69mm
  • Sức gió: 3.16mps
  • Hướng gió: 131º SE
  • Độ ẩm: 87%
  • Độ che phủ: 84%
  • Áp suất: 1007mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (14-07-2020)

  Mặt trời mọc: 05:21am Mặt trời lặn: 06:40pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.1833 Kinh độ: 106.05

  mưa rải rác
  28ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 35ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 18:16

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.18mm
  • Sức gió: 2.65mps
  • Hướng gió: 98º E
  • Độ ẩm: 83%
  • Độ che phủ: 76%
  • Áp suất: 1007mb
 • Cập nhật lúc 18:16
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 27ºC 62% 1.64mps 211º SSW 2.9mm 83%
  6:00 mưa rải rác 31ºC 47% 3.1mps 168º SSE 1.06mm 65%
  9:00 mây rải rác 35ºC 33% 4.15mps 144º SE 0mm 49%
  12:00 mây rải rác 35ºC 50% 5.99mps 121º ESE 0mm 51%
  15:00 mây rải rác 29ºC 48% 6.05mps 121º ESE 0mm 72%
  18:00 mây dày đặc 28ºC 97% 2.54mps 136º SE 0mm 82%
  21:00 mưa rải rác 27ºC 84% 3.16mps 131º SE 1.69mm 87%
  24:00 mưa rải rác 26ºC 96% 2.9mps 94º E 1.86mm 90%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Bắc Ninh

Thứ 2

Dự báo ngày 13-07-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

35ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 4.15mps 144º
 • Độ ẩm: 49%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 33%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 14-07-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

35ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 3.61mps 154º
 • Độ ẩm: 52%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 58%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 15-07-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

35ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 3.27mps 145º
 • Độ ẩm: 51%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 63%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 16-07-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

37ºC
 • Cao nhất: 37ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 5.39mps 154º
 • Độ ẩm: 47%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 88%
 • Áp suất: 1001mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 17-07-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

36ºC
 • Cao nhất: 38ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 2.56mps 191º
 • Độ ẩm: 47%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1000mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 18-07-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

36ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 3.05mps 245º
 • Độ ẩm: 45%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 999mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 19-07-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 3.26mps 259º
 • Độ ẩm: 60%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1000mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 20-07-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 2.37mps 235º
 • Độ ẩm: 60%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 21-07-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 5.08mps 187º
 • Độ ẩm: 63%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 22-07-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

35ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 5.33mps 181º
 • Độ ẩm: 44%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 14%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 23-07-2020
nhiều mây

Nhiều Mây

36ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 3.28mps 198º
 • Độ ẩm: 41%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 80%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 24-07-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

37ºC
 • Cao nhất: 37ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 4.02mps 177º
 • Độ ẩm: 42%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 30%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 25-07-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

38ºC
 • Cao nhất: 38ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 2.96mps 215º
 • Độ ẩm: 38%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 56%
 • Áp suất: 1005mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 26-07-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

38ºC
 • Cao nhất: 38ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 3.14mps 254º
 • Độ ẩm: 34%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 3%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 27-07-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

38ºC
 • Cao nhất: 38ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 2.99mps 183º
 • Độ ẩm: 37%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 6%
 • Áp suất: 1007mbar
Xem thêm