Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Bắc Ninh. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Chủ nhật (26-01-2020)

  Mặt trời mọc: 06:34am Mặt trời lặn: 05:41pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.1833 Kinh độ: 106.05

  mây dày đặc
  19ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 17ºC

  Thấp nhất: 13ºC

  Cập nhật lúc 14:28

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.6mps
  • Hướng gió: 20º NNE
  • Độ ẩm: 45%
  • Độ che phủ: 68%
  • Áp suất: 1017mb
 • Thời tiết Sáng Chủ nhật (26-01-2020)

  Mặt trời mọc: 06:34am Mặt trời lặn: 05:41pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.1833 Kinh độ: 106.05

  mây dày đặc
  16ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 17ºC

  Thấp nhất: 13ºC

  Cập nhật lúc 14:28

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.15mps
  • Hướng gió: 15º NNE
  • Độ ẩm: 54%
  • Độ che phủ: 96%
  • Áp suất: 1017mb
 • Thời tiết Trưa Chủ nhật (26-01-2020)

  Mặt trời mọc: 06:34am Mặt trời lặn: 05:41pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.1833 Kinh độ: 106.05

  nhiều mây
  16ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 17ºC

  Thấp nhất: 13ºC

  Cập nhật lúc 14:28

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.07mps
  • Hướng gió: 31º NNE
  • Độ ẩm: 63%
  • Độ che phủ: 76%
  • Áp suất: 1016mb
 • Thời tiết Chiều Chủ nhật (27-01-2020)

  Mặt trời mọc: 06:34am Mặt trời lặn: 05:41pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.1833 Kinh độ: 106.05

  mây dày đặc
  15ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 17ºC

  Thấp nhất: 13ºC

  Cập nhật lúc 14:28

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.87mps
  • Hướng gió: 32º NNE
  • Độ ẩm: 70%
  • Độ che phủ: 94%
  • Áp suất: 1016mb
 • Thời tiết Tối Chủ nhật (27-01-2020)

  Mặt trời mọc: 06:34am Mặt trời lặn: 05:41pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.1833 Kinh độ: 106.05

  mây dày đặc
  14ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 17ºC

  Thấp nhất: 13ºC

  Cập nhật lúc 14:28

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 5.16mps
  • Hướng gió: 17º NNE
  • Độ ẩm: 70%
  • Độ che phủ: 87%
  • Áp suất: 1017mb
 • Cập nhật lúc 14:28
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây dày đặc 13ºC 96% 4.86mps 2º N 0mm 70%
  6:00 mây dày đặc 14ºC 97% 5.66mps 7º N 0mm 62%
  9:00 mây dày đặc 16ºC 96% 4.15mps 15º NNE 0mm 54%
  12:00 nhiều mây 17ºC 73% 4.23mps 29º NNE 0mm 52%
  15:00 nhiều mây 16ºC 76% 3.07mps 31º NNE 0mm 63%
  18:00 mây dày đặc 15ºC 92% 3.39mps 30º NNE 0mm 67%
  21:00 mây dày đặc 15ºC 94% 2.87mps 32º NNE 0mm 70%
  24:00 mây dày đặc 14ºC 90% 3.28mps 19º NNE 0mm 71%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Bắc Ninh

Chủ nhật

Dự báo ngày 26-01-2020
mây dày đặc

Mây Dày đặc

16ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 4.15mps 15º
 • Độ ẩm: 54%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 96%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 27-01-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

15ºC
 • Cao nhất: 15ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 3.99mps 14º
 • Độ ẩm: 62%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 28-01-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

17ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 4.27mps 18º
 • Độ ẩm: 59%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 68%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 29-01-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

15ºC
 • Cao nhất: 15ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 3.93mps 19º
 • Độ ẩm: 66%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 90%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 30-01-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

15ºC
 • Cao nhất: 16ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 2.79mps 7º
 • Độ ẩm: 64%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 31-01-2020
mây dày đặc

Mây Dày đặc

18ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 1.65mps 126º
 • Độ ẩm: 65%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 01-02-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 2.84mps 134º
 • Độ ẩm: 80%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1018mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 02-02-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 4.9mps 169º
 • Độ ẩm: 68%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 93%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 03-02-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 5.9mps 154º
 • Độ ẩm: 71%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 04-02-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

22ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 5.56mps 145º
 • Độ ẩm: 78%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 05-02-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 4.63mps 115º
 • Độ ẩm: 68%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 83%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 06-02-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

19ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 3.55mps 107º
 • Độ ẩm: 89%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 07-02-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 5.4mps 149º
 • Độ ẩm: 74%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 87%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 08-02-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 5.1mps 159º
 • Độ ẩm: 77%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1008mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 09-02-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

18ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 4.5mps 34º
 • Độ ẩm: 82%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1016mbar
Xem thêm