Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Bắc Ninh. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 5 (29-05-2024)

  Mặt trời mọc: 05:13am Mặt trời lặn: 06:33pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.1833 Kinh độ: 106.05

  mây dày đặc
  29ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 35ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 04:18

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.54mps
  • Hướng gió: 78º ENE
  • Độ ẩm: 93%
  • Độ che phủ: 99%
  • Áp suất: 1000mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 5 (29-05-2024)

  Mặt trời mọc: 05:13am Mặt trời lặn: 06:33pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.1833 Kinh độ: 106.05

  mưa rải rác
  29ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 35ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 04:18

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.1mm
  • Sức gió: 5.99mps
  • Hướng gió: 132º SE
  • Độ ẩm: 79%
  • Độ che phủ: 86%
  • Áp suất: 998mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 5 (30-05-2024)

  Mặt trời mọc: 05:13am Mặt trời lặn: 06:33pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.1833 Kinh độ: 106.05

  mây dày đặc
  27ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 35ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 04:18

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.98mps
  • Hướng gió: 100º E
  • Độ ẩm: 89%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1000mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 5 (30-05-2024)

  Mặt trời mọc: 05:13am Mặt trời lặn: 06:33pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.1833 Kinh độ: 106.05

  mưa rải rác
  28ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 35ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 04:18

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.67mm
  • Sức gió: 2.18mps
  • Hướng gió: 35º NE
  • Độ ẩm: 88%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1002mb
 • Thời tiết Tối Thứ 5 (30-05-2024)

  Mặt trời mọc: 05:13am Mặt trời lặn: 06:33pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.1833 Kinh độ: 106.05

  mưa rải rác
  31ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 35ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 04:18

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.81mm
  • Sức gió: 2.12mps
  • Hướng gió: 150º SSE
  • Độ ẩm: 71%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1001mb
 • Cập nhật lúc 04:18
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây dày đặc 33ºC 96% 2.68mps 192º SSW 0mm 64%
  6:00 nhiều mây 33ºC 84% 5.86mps 134º SE 0mm 65%
  9:00 mưa rải rác 29ºC 86% 5.99mps 132º SE 0.1mm 79%
  12:00 mưa vừa 27ºC 100% 5.4mps 147º SSE 3.68mm 88%
  15:00 mây dày đặc 27ºC 100% 2.98mps 100º E 0mm 89%
  18:00 mây dày đặc 27ºC 100% 1.84mps 43º NE 0mm 91%
  21:00 mưa rải rác 28ºC 100% 2.18mps 35º NE 0.67mm 88%
  24:00 mưa rải rác 30ºC 100% 2mps 117º ESE 0.15mm 78%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Bắc Ninh

Thứ 4

Dự báo ngày 29-05-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

32ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 6.68mps 123º
 • Độ ẩm: 68%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 30-05-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 7.61mps 30º
 • Độ ẩm: 74%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 31-05-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.72mps 19º
 • Độ ẩm: 76%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 01-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 5.44mps 138º
 • Độ ẩm: 57%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 89%
 • Áp suất: 1007mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 02-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 5.43mps 145º
 • Độ ẩm: 62%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 88%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 03-06-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 3.9mps 126º
 • Độ ẩm: 78%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 04-06-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.84mps 160º
 • Độ ẩm: 76%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 96%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 05-06-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 5.48mps 21º
 • Độ ẩm: 83%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 06-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 5.38mps 16º
 • Độ ẩm: 83%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 07-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 4.23mps 347º
 • Độ ẩm: 87%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 08-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.69mps 191º
 • Độ ẩm: 64%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 71%
 • Áp suất: 1005mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 09-06-2024
nhiều mây

Nhiều Mây

32ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 5.02mps 136º
 • Độ ẩm: 57%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 62%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 10-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 3.68mps 337º
 • Độ ẩm: 78%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 11-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 4.62mps 130º
 • Độ ẩm: 64%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 27%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 12-06-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

33ºC
 • Cao nhất: 37ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 4.02mps 136º
 • Độ ẩm: 61%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 89%
 • Áp suất: 1000mbar
Xem thêm