Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Bắc Ninh. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 6 (01-10-2020)

  Mặt trời mọc: 05:47am Mặt trời lặn: 05:42pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.1833 Kinh độ: 106.05

  mây rải rác
  26ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 02:16

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1mps
  • Hướng gió: 310º NW
  • Độ ẩm: 88%
  • Độ che phủ: 40%
  • Áp suất: 1008mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 6 (01-10-2020)

  Mặt trời mọc: 05:47am Mặt trời lặn: 05:42pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.1833 Kinh độ: 106.05

  mưa rải rác
  31ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 02:16

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.26mm
  • Sức gió: 2.58mps
  • Hướng gió: 102º ESE
  • Độ ẩm: 61%
  • Độ che phủ: 64%
  • Áp suất: 1006mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 6 (01-10-2020)

  Mặt trời mọc: 05:47am Mặt trời lặn: 05:42pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.1833 Kinh độ: 106.05

  mưa rải rác
  27ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 02:16

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.1mm
  • Sức gió: 2.84mps
  • Hướng gió: 115º ESE
  • Độ ẩm: 82%
  • Độ che phủ: 80%
  • Áp suất: 1006mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 6 (02-10-2020)

  Mặt trời mọc: 05:47am Mặt trời lặn: 05:42pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.1833 Kinh độ: 106.05

  mây rải rác
  26ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 02:16

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.74mps
  • Hướng gió: 31º NNE
  • Độ ẩm: 87%
  • Độ che phủ: 36%
  • Áp suất: 1007mb
 • Thời tiết Tối Thứ 6 (02-10-2020)

  Mặt trời mọc: 05:47am Mặt trời lặn: 05:42pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.1833 Kinh độ: 106.05

  mây rải rác
  26ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 02:16

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.27mps
  • Hướng gió: 19º NNE
  • Độ ẩm: 85%
  • Độ che phủ: 48%
  • Áp suất: 1009mb
 • Cập nhật lúc 02:16
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây rải rác 26ºC 48% 2.78mps 28º NNE 0mm 87%
  6:00 mưa rải rác 29ºC 41% 2.55mps 35º NE 0.12mm 72%
  9:00 mưa rải rác 31ºC 64% 2.58mps 102º ESE 0.26mm 61%
  12:00 mưa rải rác 31ºC 99% 4.28mps 105º ESE 0.27mm 66%
  15:00 mưa rải rác 27ºC 80% 2.84mps 115º ESE 1.1mm 82%
  18:00 mây rải rác 26ºC 27% 0.77mps 111º ESE 0mm 86%
  21:00 mây rải rác 26ºC 36% 1.74mps 31º NNE 0mm 87%
  24:00 nhiều mây 25ºC 51% 1.8mps 27º NNE 0mm 89%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Bắc Ninh

Thứ 5

Dự báo ngày 01-10-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.55mps 35º
 • Độ ẩm: 72%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 41%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 02-10-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.14mps 73º
 • Độ ẩm: 68%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 36%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 03-10-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.51mps 158º
 • Độ ẩm: 70%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 81%
 • Áp suất: 1010mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 04-10-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.59mps 95º
 • Độ ẩm: 66%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 60%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 05-10-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 4.73mps 133º
 • Độ ẩm: 66%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 63%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 06-10-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.39mps 73º
 • Độ ẩm: 66%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 71%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 07-10-2020
mưa to

Mưa To

29ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.15mps 74º
 • Độ ẩm: 69%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 4%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 08-10-2020
mưa to

Mưa To

29ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 4.24mps 51º
 • Độ ẩm: 71%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 28%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 09-10-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 4.19mps 25º
 • Độ ẩm: 67%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 39%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 10-10-2020
trời quang mây

Trời Quang Mây

29ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 4.33mps 29º
 • Độ ẩm: 62%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 6%
 • Áp suất: 1015mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 11-10-2020
trời quang mây

Trời Quang Mây

29ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 4.13mps 20º
 • Độ ẩm: 60%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 12-10-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.62mps 15º
 • Độ ẩm: 60%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 5%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 13-10-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 6.04mps 23º
 • Độ ẩm: 61%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 40%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 14-10-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.66mps 354º
 • Độ ẩm: 72%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 15-10-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.88mps 27º
 • Độ ẩm: 58%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 28%
 • Áp suất: 1010mbar
Xem thêm