Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Bắc Ninh. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (20-08-2017)

  Mặt trời mọc: 05:35am Mặt trời lặn: 06:22pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.1833 Kinh độ: 106.05

  mưa rải rác
  28ºC

  Sương Mù

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 13:42

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.1mps
  • Hướng gió: 60º ENE
  • Độ ẩm: 94%
  • Độ che phủ: 40%
  • Áp suất: 1009mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (20-08-2017)

  Mặt trời mọc: 05:35am Mặt trời lặn: 06:22pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.1833 Kinh độ: 106.05

  nhiều mây
  31ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 13:42

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.47mps
  • Hướng gió: 139º SE
  • Độ ẩm: 81%
  • Độ che phủ: 68%
  • Áp suất: 1015mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (20-08-2017)

  Mặt trời mọc: 05:35am Mặt trời lặn: 06:22pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.1833 Kinh độ: 106.05

  mây rải rác
  26ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 13:42

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.21mps
  • Hướng gió: 159º SSE
  • Độ ẩm: 92%
  • Độ che phủ: 44%
  • Áp suất: 1017mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (21-08-2017)

  Mặt trời mọc: 05:35am Mặt trời lặn: 06:22pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.1833 Kinh độ: 106.05

  mưa rải rác
  25ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 13:42

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.23mm
  • Sức gió: 1.36mps
  • Hướng gió: 115º ESE
  • Độ ẩm: 98%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1016mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (21-08-2017)

  Mặt trời mọc: 05:35am Mặt trời lặn: 06:22pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.1833 Kinh độ: 106.05

  mưa rải rác
  30ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 13:42

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.0049999999999999mm
  • Sức gió: 2.02mps
  • Hướng gió: 175º S
  • Độ ẩm: 94%
  • Độ che phủ: 56%
  • Áp suất: 1016mb
 • Cập nhật lúc 13:42
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 30ºC 68% 2.01mps 33º NNE 0.0024999999999999mm 94%
  6:00 nhiều mây 31ºC 56% 2.06mps 118º ESE 0mm 87%
  9:00 nhiều mây 31ºC 68% 3.47mps 139º SE 0mm 81%
  12:00 nhiều mây 28ºC 68% 3.42mps 151º SSE 0mm 83%
  15:00 mây rải rác 26ºC 44% 2.21mps 159º SSE 0mm 92%
  18:00 mưa rải rác 25ºC 68% 1.3mps 167º SSE 0.01mm 97%
  21:00 mưa rải rác 25ºC 100% 1.36mps 115º ESE 0.23mm 98%
  24:00 mưa rải rác 26ºC 44% 1.96mps 110º ESE 0.37mm 99%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Bắc Ninh

Chủ nhật

Dự báo ngày 20-08-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.01mps 34º
 • Độ ẩm: 94%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 68%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 21-08-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.02mps 175º
 • Độ ẩm: 94%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 56%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 22-08-2017
nhiều mây

Nhiều Mây

30ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.3mps 190º
 • Độ ẩm: 92%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 64%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 23-08-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 0.88mps 308º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 34%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 24-08-2017
mưa to

Mưa To

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 0.93mps 339º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 29%
 • Áp suất: 1001mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 25-08-2017
mưa to

Mưa To

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 3.2mps 261º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 54%
 • Áp suất: 1000mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 26-08-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.44mps 300º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 90%
 • Áp suất: 1002mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 27-08-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 0.62mps 167º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 15%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 28-08-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.23mps 131º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 17%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 29-08-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.33mps 135º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 30-08-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.44mps 98º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 31-08-2017
mưa to

Mưa To

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.78mps 98º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 42%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 01-09-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.19mps 65º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 35%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 02-09-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.61mps 201º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 34%
 • Áp suất: 1005mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 03-09-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.76mps 326º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 26%
 • Áp suất: 1004mbar
Xem thêm