Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Bắc Ninh. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Chủ nhật (20-01-2019)

  Mặt trời mọc: 06:35am Mặt trời lặn: 05:37pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.1833 Kinh độ: 106.05

  mưa rải rác
  18ºC

  Sương Mù

  Cao nhất: 19ºC

  Thấp nhất: 18ºC

  Cập nhật lúc 02:04

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1mps
  • Hướng gió: 0º N
  • Độ ẩm: 93%
  • Độ che phủ: 75%
  • Áp suất: 1017mb
 • Thời tiết Sáng Chủ nhật (20-01-2019)

  Mặt trời mọc: 06:35am Mặt trời lặn: 05:37pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.1833 Kinh độ: 106.05

  mưa rải rác
  17ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 19ºC

  Thấp nhất: 18ºC

  Cập nhật lúc 02:04

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.345mm
  • Sức gió: 1.42mps
  • Hướng gió: 354º N
  • Độ ẩm: 98%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1028mb
 • Thời tiết Trưa Chủ nhật (20-01-2019)

  Mặt trời mọc: 06:35am Mặt trời lặn: 05:37pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.1833 Kinh độ: 106.05

  mưa rải rác
  20ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 19ºC

  Thấp nhất: 18ºC

  Cập nhật lúc 02:04

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.365mm
  • Sức gió: 2.06mps
  • Hướng gió: 338º NNW
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 80%
  • Áp suất: 1027mb
 • Thời tiết Chiều Chủ nhật (20-01-2019)

  Mặt trời mọc: 06:35am Mặt trời lặn: 05:37pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.1833 Kinh độ: 106.05

  mưa rải rác
  19ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 19ºC

  Thấp nhất: 18ºC

  Cập nhật lúc 02:04

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.23mm
  • Sức gió: 1.65mps
  • Hướng gió: 85º E
  • Độ ẩm: 96%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1027mb
 • Thời tiết Tối Chủ nhật (21-01-2019)

  Mặt trời mọc: 06:35am Mặt trời lặn: 05:37pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.1833 Kinh độ: 106.05

  mưa rải rác
  13ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 19ºC

  Thấp nhất: 18ºC

  Cập nhật lúc 02:04

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.975mm
  • Sức gió: 7.91mps
  • Hướng gió: 29º NNE
  • Độ ẩm: 97%
  • Độ che phủ: 24%
  • Áp suất: 1030mb
 • Cập nhật lúc 02:04
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 18ºC 88% 1.31mps 10º N 0.0775mm 95%
  6:00 mưa rải rác 17ºC 92% 1.38mps 22º NNE 0.065mm 98%
  9:00 mưa rải rác 17ºC 92% 1.42mps 354º N 0.345mm 98%
  12:00 mưa rải rác 18ºC 92% 2.11mps 333º NNW 0.61mm 100%
  15:00 mưa rải rác 20ºC 80% 2.06mps 338º NNW 0.365mm 99%
  18:00 mưa rải rác 21ºC 80% 0.77mps 45º NE 0.13mm 91%
  21:00 mưa rải rác 19ºC 92% 1.65mps 85º E 0.23mm 96%
  24:00 mưa rải rác 18ºC 100% 4.51mps 18º NNE 2.555mm 100%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Bắc Ninh

Thứ 7

Dự báo ngày 19-01-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 1.15mps 70º
 • Độ ẩm: 93%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 80%
 • Áp suất: 1028mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 20-01-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

20ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 2.06mps 338º
 • Độ ẩm: 99%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 80%
 • Áp suất: 1027mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 21-01-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

16ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 7.01mps 14º
 • Độ ẩm: 74%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 64%
 • Áp suất: 1033mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 22-01-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

18ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 9ºC
 • Sức gió: 3.77mps 3º
 • Độ ẩm: 64%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1033mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 23-01-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 6ºC
 • Sức gió: 2.05mps 149º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1029mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 24-01-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

18ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 2.37mps 355º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 23%
 • Áp suất: 1030mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 25-01-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 2.91mps 4º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 29%
 • Áp suất: 1033mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 26-01-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 4.45mps 23º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 32%
 • Áp suất: 1037mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 27-01-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 10ºC
 • Sức gió: 2.32mps 351º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1034mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 28-01-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 8ºC
 • Sức gió: 2.17mps 35º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 48%
 • Áp suất: 1033mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 29-01-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 2.29mps 341º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1031mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 30-01-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 2.01mps 322º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 26%
 • Áp suất: 1028mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 31-01-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 1.64mps 136º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 21%
 • Áp suất: 1024mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 01-02-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 2.86mps 145º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 02-02-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.65mps 73º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1022mbar
Xem thêm