Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Bắc Ninh. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 6 (02-06-2023)

  Mặt trời mọc: 05:13am Mặt trời lặn: 06:33pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.1833 Kinh độ: 106.05

  nhiều mây
  34ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 40ºC

  Thấp nhất: 28ºC

  Cập nhật lúc 19:01

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 6.95mps
  • Hướng gió: 145º SE
  • Độ ẩm: 61%
  • Độ che phủ: 61%
  • Áp suất: 1000mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 6 (02-06-2023)

  Mặt trời mọc: 05:13am Mặt trời lặn: 06:33pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.1833 Kinh độ: 106.05

  nhiều mây
  31ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 40ºC

  Thấp nhất: 28ºC

  Cập nhật lúc 19:01

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 6.94mps
  • Hướng gió: 136º SE
  • Độ ẩm: 60%
  • Độ che phủ: 82%
  • Áp suất: 1000mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 6 (03-06-2023)

  Mặt trời mọc: 05:13am Mặt trời lặn: 06:33pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.1833 Kinh độ: 106.05

  trời quang mây
  29ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 40ºC

  Thấp nhất: 28ºC

  Cập nhật lúc 19:01

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.05mps
  • Hướng gió: 114º ESE
  • Độ ẩm: 79%
  • Độ che phủ: 9%
  • Áp suất: 1003mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 6 (03-06-2023)

  Mặt trời mọc: 05:13am Mặt trời lặn: 06:33pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.1833 Kinh độ: 106.05

  trời quang mây
  30ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 40ºC

  Thấp nhất: 28ºC

  Cập nhật lúc 19:01

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.34mps
  • Hướng gió: 106º ESE
  • Độ ẩm: 76%
  • Độ che phủ: 3%
  • Áp suất: 1005mb
 • Thời tiết Tối Thứ 6 (03-06-2023)

  Mặt trời mọc: 05:13am Mặt trời lặn: 06:33pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.1833 Kinh độ: 106.05

  ít mây
  39ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 40ºC

  Thấp nhất: 28ºC

  Cập nhật lúc 19:01

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.04mps
  • Hướng gió: 129º SE
  • Độ ẩm: 38%
  • Độ che phủ: 17%
  • Áp suất: 1002mb
 • Cập nhật lúc 19:01
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 nhiều mây 35ºC 71% 1.65mps 176º S 0mm 49%
  6:00 nhiều mây 37ºC 78% 5.51mps 139º SE 0mm 42%
  9:00 nhiều mây 31ºC 82% 6.94mps 136º SE 0mm 60%
  12:00 ít mây 29ºC 18% 4.86mps 148º SSE 0mm 73%
  15:00 trời quang mây 29ºC 9% 4.05mps 114º ESE 0mm 79%
  18:00 mưa rải rác 28ºC 0% 2.66mps 101º E 0.15mm 83%
  21:00 trời quang mây 30ºC 3% 3.34mps 106º ESE 0mm 76%
  24:00 mây rải rác 35ºC 27% 3.7mps 133º SE 0mm 52%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Bắc Ninh

Thứ 6

Dự báo ngày 02-06-2023
nhiều mây

Nhiều Mây

33ºC
 • Cao nhất: 40ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 8.21mps 133º
 • Độ ẩm: 53%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 69%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 03-06-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

37ºC
 • Cao nhất: 40ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 8.92mps 135º
 • Độ ẩm: 47%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 22%
 • Áp suất: 1004mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 04-06-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

36ºC
 • Cao nhất: 37ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 7.47mps 124º
 • Độ ẩm: 45%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 71%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 05-06-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 4.32mps 142º
 • Độ ẩm: 59%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 06-06-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.29mps 38º
 • Độ ẩm: 54%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 07-06-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 4.01mps 10º
 • Độ ẩm: 57%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 87%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 08-06-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

32ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 4.15mps 136º
 • Độ ẩm: 60%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 72%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 09-06-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 4.62mps 314º
 • Độ ẩm: 73%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 10-06-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 3.42mps 343º
 • Độ ẩm: 53%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 86%
 • Áp suất: 1001mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 11-06-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 38ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 3.73mps 128º
 • Độ ẩm: 47%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 77%
 • Áp suất: 1000mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 12-06-2023
nhiều mây

Nhiều Mây

34ºC
 • Cao nhất: 38ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 3.62mps 142º
 • Độ ẩm: 52%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 52%
 • Áp suất: 1000mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 13-06-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

35ºC
 • Cao nhất: 38ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 3.17mps 249º
 • Độ ẩm: 49%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 44%
 • Áp suất: 999mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 14-06-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 4.02mps 301º
 • Độ ẩm: 66%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1001mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 15-06-2023
mây dày đặc

Mây Dày đặc

29ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.67mps 332º
 • Độ ẩm: 63%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 16-06-2023
mây dày đặc

Mây Dày đặc

32ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 4.34mps 148º
 • Độ ẩm: 53%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1002mbar
Xem thêm