Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Bắc Ninh. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 6 (23-03-2017)

  Mặt trời mọc: 06:00am Mặt trời lặn: 06:06pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.1833 Kinh độ: 106.05

  clear sky
  22ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 10:58

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 3.81mm
  • Sức gió: 2.21mps
  • Hướng gió: 101º E
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 1023mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 6 (24-03-2017)

  Mặt trời mọc: 06:00am Mặt trời lặn: 06:06pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.1833 Kinh độ: 106.05

  mưa rải rác
  21ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 10:58

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.27mm
  • Sức gió: 3.31mps
  • Hướng gió: 137º SE
  • Độ ẩm: 97%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 1021mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 6 (24-03-2017)

  Mặt trời mọc: 06:00am Mặt trời lặn: 06:06pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.1833 Kinh độ: 106.05

  mưa rải rác
  23ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 10:58

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.215mm
  • Sức gió: 3.01mps
  • Hướng gió: 125º SE
  • Độ ẩm: 98%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1022mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 6 (24-03-2017)

  Mặt trời mọc: 06:00am Mặt trời lặn: 06:06pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.1833 Kinh độ: 106.05

  mưa rải rác
  27ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 10:58

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.04mm
  • Sức gió: 6.79mps
  • Hướng gió: 159º SSE
  • Độ ẩm: 80%
  • Độ che phủ: 68%
  • Áp suất: 1021mb
 • Thời tiết Tối Thứ 6 (24-03-2017)

  Mặt trời mọc: 06:00am Mặt trời lặn: 06:06pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.1833 Kinh độ: 106.05

  mưa rải rác
  24ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 10:58

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.0099999999999998mm
  • Sức gió: 6.08mps
  • Hướng gió: 152º SSE
  • Độ ẩm: 79%
  • Độ che phủ: 32%
  • Áp suất: 1020mb
 • Cập nhật lúc 10:58
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 clear sky 21ºC 0% 4.82mps 139º SE 0mm 83%
  6:00 mưa rải rác 21ºC 92% 4.11mps 135º SE 0.065mm 92%
  9:00 mưa rải rác 21ºC 88% 3.31mps 137º SE 0.27mm 97%
  12:00 mưa rải rác 22ºC 92% 3.01mps 133º SE 0.18mm 99%
  15:00 mưa rải rác 23ºC 92% 3.01mps 125º SE 0.215mm 98%
  18:00 mưa rải rác 25ºC 88% 5.1mps 153º SSE 0.235mm 92%
  21:00 mưa rải rác 27ºC 68% 6.79mps 159º SSE 0.04mm 80%
  24:00 clear sky 27ºC 8% 7.19mps 154º SSE 0mm 76%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Bắc Ninh

Thứ 5

Dự báo ngày 23-03-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 5.92mps 152º
 • Độ ẩm: 77%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 24-03-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 6.79mps 160º
 • Độ ẩm: 80%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 68%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 25-03-2017
mưa to

Mưa To

22ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 3.91mps 31º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1024mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 26-03-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

18ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 5.56mps 36º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 57%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 27-03-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 2.43mps 20º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 2%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 28-03-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 1.67mps 85º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 29-03-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 0.97mps 94º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 32%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 30-03-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 4.53mps 169º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 38%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 31-03-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.56mps 112º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 01-04-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.63mps 53º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 80%
 • Áp suất: 1018mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 02-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 2.6mps 352º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 03-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.61mps 170º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 23%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 04-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 3.49mps 167º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 31%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 05-04-2017
mưa to

Mưa To

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 3.99mps 160º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 47%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 06-04-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.65mps 178º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 32%
 • Áp suất: 1008mbar
Xem thêm