Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Bắc Ninh. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (13-06-2021)

  Mặt trời mọc: 05:13am Mặt trời lặn: 06:38pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.1833 Kinh độ: 106.05

  mưa rải rác
  27ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 00:34

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.43mps
  • Hướng gió: 134º SE
  • Độ ẩm: 88%
  • Độ che phủ: 82%
  • Áp suất: 1003mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (13-06-2021)

  Mặt trời mọc: 05:13am Mặt trời lặn: 06:38pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.1833 Kinh độ: 106.05

  mưa vừa
  30ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 00:34

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 5.01mm
  • Sức gió: 7.98mps
  • Hướng gió: 116º ESE
  • Độ ẩm: 70%
  • Độ che phủ: 98%
  • Áp suất: 1002mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (13-06-2021)

  Mặt trời mọc: 05:13am Mặt trời lặn: 06:38pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.1833 Kinh độ: 106.05

  mưa rải rác
  27ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 00:34

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.73mm
  • Sức gió: 4.76mps
  • Hướng gió: 134º SE
  • Độ ẩm: 83%
  • Độ che phủ: 46%
  • Áp suất: 1002mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (14-06-2021)

  Mặt trời mọc: 05:13am Mặt trời lặn: 06:38pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.1833 Kinh độ: 106.05

  mưa rải rác
  25ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 00:34

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.87mm
  • Sức gió: 2.37mps
  • Hướng gió: 132º SE
  • Độ ẩm: 90%
  • Độ che phủ: 44%
  • Áp suất: 1003mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (14-06-2021)

  Mặt trời mọc: 05:13am Mặt trời lặn: 06:38pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.1833 Kinh độ: 106.05

  mưa rải rác
  26ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 00:34

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.42mm
  • Sức gió: 2.24mps
  • Hướng gió: 160º SSE
  • Độ ẩm: 84%
  • Độ che phủ: 75%
  • Áp suất: 1003mb
 • Cập nhật lúc 00:34
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 26ºC 82% 5.54mps 85º E 1.19mm 83%
  6:00 mưa vừa 27ºC 93% 5.72mps 109º ESE 3.89mm 79%
  9:00 mưa vừa 30ºC 98% 7.98mps 116º ESE 5.01mm 70%
  12:00 mưa rải rác 30ºC 62% 6.68mps 126º SE 1.89mm 67%
  15:00 mưa rải rác 27ºC 46% 4.76mps 134º SE 1.73mm 83%
  18:00 mưa rải rác 26ºC 34% 2.89mps 125º SE 1.22mm 89%
  21:00 mưa rải rác 25ºC 44% 2.37mps 132º SE 0.87mm 90%
  24:00 mưa rải rác 25ºC 79% 1.95mps 158º SSE 0.39mm 89%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Bắc Ninh

Chủ nhật

Dự báo ngày 13-06-2021
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 7.98mps 116º
 • Độ ẩm: 71%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 14-06-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 6.19mps 165º
 • Độ ẩm: 63%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 57%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 15-06-2021
mây rải rác

Mây Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.25mps 143º
 • Độ ẩm: 60%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 38%
 • Áp suất: 1000mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 16-06-2021
ít mây

ít Mây

32ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 6.08mps 132º
 • Độ ẩm: 56%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 13%
 • Áp suất: 1001mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 17-06-2021
mây dày đặc

Mây Dày đặc

33ºC
 • Cao nhất: 37ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 6.55mps 128º
 • Độ ẩm: 57%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 97%
 • Áp suất: 1001mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 18-06-2021
mây rải rác

Mây Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 37ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 6.07mps 136º
 • Độ ẩm: 53%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 40%
 • Áp suất: 1001mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 19-06-2021
nhiều mây

Nhiều Mây

34ºC
 • Cao nhất: 37ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 5.87mps 125º
 • Độ ẩm: 53%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 59%
 • Áp suất: 1001mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 20-06-2021
mây dày đặc

Mây Dày đặc

34ºC
 • Cao nhất: 38ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 3.63mps 111º
 • Độ ẩm: 50%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 94%
 • Áp suất: 1000mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 21-06-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 6.09mps 30º
 • Độ ẩm: 68%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1001mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 22-06-2021
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.92mps 281º
 • Độ ẩm: 83%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 23-06-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 4.4mps 101º
 • Độ ẩm: 51%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 68%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 24-06-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.63mps 53º
 • Độ ẩm: 58%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 93%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 25-06-2021
mây dày đặc

Mây Dày đặc

31ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 4.28mps 149º
 • Độ ẩm: 49%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 26-06-2021
mây dày đặc

Mây Dày đặc

31ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 4.84mps 161º
 • Độ ẩm: 57%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1002mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 27-06-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 4.9mps 144º
 • Độ ẩm: 57%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1003mbar
Xem thêm