Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Bắc Ninh. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 7 (16-03-2018)

  Mặt trời mọc: 06:02am Mặt trời lặn: 06:05pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.1833 Kinh độ: 106.05

  mưa rải rác
  23ºC

  Sương Mù

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 21:41

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 5.1mps
  • Hướng gió: 130º SE
  • Độ ẩm: 94%
  • Độ che phủ: 75%
  • Áp suất: 1012mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 7 (16-03-2018)

  Mặt trời mọc: 06:02am Mặt trời lặn: 06:05pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.1833 Kinh độ: 106.05

  mưa rải rác
  21ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 21:41

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.095mm
  • Sức gió: 4.03mps
  • Hướng gió: 135º SE
  • Độ ẩm: 92%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1023mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 7 (17-03-2018)

  Mặt trời mọc: 06:02am Mặt trời lặn: 06:05pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.1833 Kinh độ: 106.05

  mưa rải rác
  20ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 21:41

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.605mm
  • Sức gió: 4.26mps
  • Hướng gió: 133º SE
  • Độ ẩm: 98%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1021mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 7 (17-03-2018)

  Mặt trời mọc: 06:02am Mặt trời lặn: 06:05pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.1833 Kinh độ: 106.05

  mưa rải rác
  23ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 21:41

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.13mm
  • Sức gió: 6.26mps
  • Hướng gió: 156º SSE
  • Độ ẩm: 91%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1023mb
 • Thời tiết Tối Thứ 7 (17-03-2018)

  Mặt trời mọc: 06:02am Mặt trời lặn: 06:05pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.1833 Kinh độ: 106.05

  mưa rải rác
  25ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 21:41

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.03mm
  • Sức gió: 7.27mps
  • Hướng gió: 149º SSE
  • Độ ẩm: 81%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 1019mb
 • Cập nhật lúc 21:41
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 24ºC 92% 5.78mps 135º SE 0.035mm 79%
  6:00 mưa rải rác 22ºC 88% 4.54mps 141º SE 0.06mm 86%
  9:00 mưa rải rác 21ºC 92% 4.03mps 135º SE 0.095mm 92%
  12:00 mưa rải rác 20ºC 92% 4.07mps 124º SE 0.235mm 97%
  15:00 mưa rải rác 20ºC 92% 4.26mps 133º SE 0.605mm 98%
  18:00 mưa rải rác 21ºC 92% 5.01mps 149º SSE 0.595mm 98%
  21:00 mưa rải rác 23ºC 92% 6.26mps 156º SSE 0.13mm 91%
  24:00 mưa rải rác 24ºC 92% 6.72mps 157º SSE 0.15mm 86%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Bắc Ninh

Thứ 6

Dự báo ngày 16-03-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 4.51mps 129º
 • Độ ẩm: 88%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 76%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 17-03-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 6.72mps 157º
 • Độ ẩm: 86%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1021mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 18-03-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 6.03mps 165º
 • Độ ẩm: 78%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 64%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 19-03-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 3.24mps 152º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 20-03-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 2.32mps 37º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 63%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 21-03-2018
trời quang mây

Trời Quang Mây

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 2.53mps 43º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 22-03-2018
trời quang mây

Trời Quang Mây

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 1.59mps 164º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 4%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 23-03-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 3.81mps 160º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 24-03-2018
trời quang mây

Trời Quang Mây

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 2.89mps 125º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 50%
 • Áp suất: 1016mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 25-03-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 2.62mps 66º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 71%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 26-03-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 2.35mps 111º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 2%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 27-03-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 2.6mps 154º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 60%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 28-03-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 6.41mps 168º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 29%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 29-03-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 3.83mps 153º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 30-03-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 3.99mps 180º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 14%
 • Áp suất: 1007mbar
Xem thêm