Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Bắc Ninh. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 7 (03-12-2021)

  Mặt trời mọc: 06:18am Mặt trời lặn: 05:13pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.1833 Kinh độ: 106.05

  nhiều mây
  12ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 12ºC

  Cập nhật lúc 05:30

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.14mps
  • Hướng gió: 1º N
  • Độ ẩm: 52%
  • Độ che phủ: 38%
  • Áp suất: 1023mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 7 (03-12-2021)

  Mặt trời mọc: 06:18am Mặt trời lặn: 05:13pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.1833 Kinh độ: 106.05

  mây rải rác
  19ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 12ºC

  Cập nhật lúc 05:30

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.76mps
  • Hướng gió: 126º SE
  • Độ ẩm: 38%
  • Độ che phủ: 50%
  • Áp suất: 1021mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 7 (04-12-2021)

  Mặt trời mọc: 06:18am Mặt trời lặn: 05:13pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.1833 Kinh độ: 106.05

  mây rải rác
  15ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 12ºC

  Cập nhật lúc 05:30

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.98mps
  • Hướng gió: 20º NNE
  • Độ ẩm: 50%
  • Độ che phủ: 40%
  • Áp suất: 1023mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 7 (04-12-2021)

  Mặt trời mọc: 06:18am Mặt trời lặn: 05:13pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.1833 Kinh độ: 106.05

  nhiều mây
  14ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 12ºC

  Cập nhật lúc 05:30

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.06mps
  • Hướng gió: 2º N
  • Độ ẩm: 55%
  • Độ che phủ: 68%
  • Áp suất: 1023mb
 • Thời tiết Tối Thứ 7 (04-12-2021)

  Mặt trời mọc: 06:18am Mặt trời lặn: 05:13pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.1833 Kinh độ: 106.05

  nhiều mây
  23ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 12ºC

  Cập nhật lúc 05:30

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.59mps
  • Hướng gió: 35º NE
  • Độ ẩm: 30%
  • Độ che phủ: 83%
  • Áp suất: 1020mb
 • Cập nhật lúc 05:30
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 nhiều mây 21ºC 70% 2.15mps 35º NE 0mm 36%
  6:00 nhiều mây 22ºC 70% 1.43mps 75º ENE 0mm 32%
  9:00 mây rải rác 19ºC 50% 0.76mps 126º SE 0mm 38%
  12:00 mây rải rác 16ºC 27% 1.77mps 140º SE 0mm 46%
  15:00 mây rải rác 15ºC 40% 0.98mps 20º NNE 0mm 50%
  18:00 nhiều mây 14ºC 82% 1.93mps 0º N 0mm 53%
  21:00 nhiều mây 14ºC 68% 2.06mps 2º N 0mm 55%
  24:00 nhiều mây 20ºC 74% 2.16mps 5º N 0mm 39%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Bắc Ninh

Thứ 6

Dự báo ngày 03-12-2021
nhiều mây

Nhiều Mây

21ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 2.68mps 1º
 • Độ ẩm: 35%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 74%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 04-12-2021
nhiều mây

Nhiều Mây

21ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 3.17mps 137º
 • Độ ẩm: 35%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 77%
 • Áp suất: 1023mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 05-12-2021
ít mây

ít Mây

20ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 3.03mps 352º
 • Độ ẩm: 40%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 1024mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 06-12-2021
trời quang mây

Trời Quang Mây

21ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 3.77mps 124º
 • Độ ẩm: 47%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 7%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 07-12-2021
trời quang mây

Trời Quang Mây

20ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 3.39mps 135º
 • Độ ẩm: 35%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 08-12-2021
mây rải rác

Mây Rải Rác

20ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 2.44mps 342º
 • Độ ẩm: 40%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 47%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 09-12-2021
mây dày đặc

Mây Dày đặc

21ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 3.49mps 26º
 • Độ ẩm: 40%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1024mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 10-12-2021
mây dày đặc

Mây Dày đặc

21ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 2.22mps 13º
 • Độ ẩm: 44%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 96%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 11-12-2021
mây rải rác

Mây Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 3.12mps 348º
 • Độ ẩm: 48%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 31%
 • Áp suất: 1022mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 12-12-2021
mây dày đặc

Mây Dày đặc

20ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 6.04mps 41º
 • Độ ẩm: 51%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1024mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 13-12-2021
mây dày đặc

Mây Dày đặc

21ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 4.51mps 18º
 • Độ ẩm: 45%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 97%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 14-12-2021
trời quang mây

Trời Quang Mây

21ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 4.72mps 144º
 • Độ ẩm: 45%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 4%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 15-12-2021
mây dày đặc

Mây Dày đặc

21ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.75mps 197º
 • Độ ẩm: 56%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 16-12-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

21ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 2.38mps 322º
 • Độ ẩm: 76%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 17-12-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

19ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 8.65mps 32º
 • Độ ẩm: 64%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1022mbar
Xem thêm