Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thuật ngữ

Người dùng

Người dùng là người truy cập vào website www.thoitiethanoi.com.

Thông tin cá nhân

Thông tin cá nhân là “tất cả thông tin liên quan đến một thể nhân được xác định hoặc có thể được xác định, trực tiếp hoặc gián tiếp, thông qua một số chứng minh nhân dân hoặc thông qua các đặc điểm của riêng người đó”.

Các bên tham gia:

Đối với người dùng website www.thoitiethanoi.com, các bên tham gia vào quá trình vận hành và theo dõi website được xác định như sau:

  • Chủ sở hữu và/hoặc người khởi tạo nội dung là một pháp nhân
  • Chủ sở hữu và/hoặc người khởi tạo nội dung của website: công ty TNHH Sutunam. Tầng 17, tòa nhà C’Land, số 156 Xã Đàn 2, quận Đống Đa, Hà Nội. Điện thoại: +84 (0)9 45 04 59 09.
  • Loại hình: Công ty trách nhiệm hữu hạn (Limited Liability Company – LLC) với tổng vốn là 20,000 USD
  • Giấy phép kinh doanh số: No 011023000867 cấp ngày 4 tháng 6 năm 2010
  • www.sutunam.vn

Hãy gửi thư cho đội ngũ thực hiện thoitiethanoi.com hoặc dịch vụ hỗ trợ của website www.thoitiethanoi.com theo mẫu sau.

Thông tin cá nhân

Trong quá trình sử dụng websitewww.thoitiethanoi.com, sẽ không có bất cứ thông tin cá nhân nào của người dùng:

  • được lưu trữ mà người dùng không biết,
  • được đăng tải mà người dùng không biết,
  • bị đem ra trao đổi, thay đổi, chuyển nhượng hoặc mua bán bằng bất kì cách thức nào cho bên thứ ba.

Chỉ khi nào thoitiethanoi.com và các quyền lợi đi kèm được mua lại thì các thông tin nói trên mới được phép chuyển sang người mua lại, và khi đó, người này sẽ có nghĩa vụ tương tự đối với việc lưu giữ và thay đổi các dữ liệu người dùng của websitewww.thoitiethanoi.com.

Cookie

Cookie giúp nhận diện người dùng, cá nhân hóa việc truy cập trang web www.thoitiethanoi.com bằng cách ghi lại các dữ liệu trên máy tính của người dùng. Người dùng công nhận đã biết về hoạt động lưu trữ dữ liệu của cookie và cho phép thoitiethanoi.com thực hiện hoạt động lưu trữ này. Trong mọi trường hợp, thoitiethanoi.com cam kết không bao giờ tiết lộ nội dung của các cookie với bên thứ ba, trừ trường hợp pháp luật yêu cầu.

Người dùng có thể từ chối lưu trữ cookie hoặc cài đặt trình duyệt sao cho người dùng có thể được thông báo trước khi chấp nhận sử dụng cookie.

Quyền tác giả

Trừ những tài liệu mà mọi người đều có quyền tiếp cận và sử dụng cùng với các thông tin bổ sung cho các tài liệu đó, tất cả các yếu tố của website www.thoitiethanoi.com, nhất là nội dung văn bản, giới thiệu, minh họa, ảnh, biểu đồ và định dạng đều thuộc quyền sở hữu trí tuệ của www.thoitiethanoi.com hoặc của các đối tác của www.thoitiethanoi.com.

Như vậy, việc trình bày lại, tái sản xuất, sắp xếp lại, phổ biến hay phổ biến lại từng phần hay toàn bộ các yếu tố cấu thành của website đều bị cấm theo quy định của luật Sở hữu trí tuệ. Nếu không thể chứng minh đã được chủ sở hữu các quyền nói trên cho phép một cách rõ ràng từ trước, bất cứ cá nhân nào thực hiện các hành vi nói trên sẽ phải chịu trách nhiệm trươc pháp luật vì tội làm hàng giả theo quy định của luật Sở hữu trí tuệ.

Ngoài ra, việc trình bày lại, tái sản xuất, sắp xếp lại, phổ biến và phổ biến lại từng phần hay toàn bộ cơ sở dữ liệu của website www.thoitiethanoi.com đều bị cấm theo quy định của pháp luật.

Trong mọi trường hợp, trên tất cả các bản sao chép hợp lệ từng phần hay toàn bộ nội dung của website, cần phải xuất hiện dòng ghi chú: “ Bản quyền thuộc về thoitiethanoi.com”.

Tính chất quảng cáo trên nội dung website

Trong mọi trường hợp, thoitiethanoi.com sẽ thông báo cho người dùng về tính chất quảng cáo trên nội dung của website www.thoitiethanoi.com.

Nhận xét và góp ý

Xin vui lòng gửi ý kiến nhận xét và đề xuất góp ý của bạn đến phụ trách website qua mẫu sau.

Tín nhiệm

Cung cấp dự báo thời tiết: Open Weather Map
Cung cấp biểu tượng: Xiao4