Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Bắc Giang. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 3 (27-09-2022)

  Mặt trời mọc: 05:45am Mặt trời lặn: 05:47pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.2667 Kinh độ: 106.2

  mây rải rác
  33ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 33ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 12:25

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.9mps
  • Hướng gió: 57º ENE
  • Độ ẩm: 51%
  • Độ che phủ: 54%
  • Áp suất: 1007mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 3 (27-09-2022)

  Mặt trời mọc: 05:45am Mặt trời lặn: 05:47pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.2667 Kinh độ: 106.2

  mây dày đặc
  28ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 33ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 12:25

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.12mps
  • Hướng gió: 145º SE
  • Độ ẩm: 71%
  • Độ che phủ: 97%
  • Áp suất: 1005mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 3 (28-09-2022)

  Mặt trời mọc: 05:45am Mặt trời lặn: 05:47pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.2667 Kinh độ: 106.2

  mây dày đặc
  26ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 33ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 12:25

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.94mps
  • Hướng gió: 351º N
  • Độ ẩm: 70%
  • Độ che phủ: 99%
  • Áp suất: 1005mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 3 (28-09-2022)

  Mặt trời mọc: 05:45am Mặt trời lặn: 05:47pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.2667 Kinh độ: 106.2

  mây dày đặc
  25ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 33ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 12:25

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.35mps
  • Hướng gió: 76º ENE
  • Độ ẩm: 75%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1005mb
 • Thời tiết Tối Thứ 3 (28-09-2022)

  Mặt trời mọc: 05:45am Mặt trời lặn: 05:47pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.2667 Kinh độ: 106.2

  mưa vừa
  24ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 33ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 12:25

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 4.15mm
  • Sức gió: 5.94mps
  • Hướng gió: 25º NNE
  • Độ ẩm: 87%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1005mb
 • Cập nhật lúc 12:25
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây rải rác 30ºC 36% 3.19mps 44º NE 0mm 55%
  6:00 nhiều mây 31ºC 74% 3.14mps 41º NE 0mm 54%
  9:00 mây dày đặc 28ºC 97% 1.12mps 145º SE 0mm 71%
  12:00 mây dày đặc 27ºC 98% 1.67mps 357º N 0mm 73%
  15:00 mây dày đặc 26ºC 99% 2.94mps 351º N 0mm 70%
  18:00 mây dày đặc 26ºC 100% 2.4mps 11º N 0mm 71%
  21:00 mây dày đặc 25ºC 100% 1.35mps 76º ENE 0mm 75%
  24:00 mây dày đặc 29ºC 100% 5.59mps 31º NNE 0mm 64%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Bắc Giang

Thứ 3

Dự báo ngày 27-09-2022
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.9mps 57º
 • Độ ẩm: 57%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 27%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 28-09-2022
mưa to

Mưa To

27ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 7.01mps 35º
 • Độ ẩm: 69%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 29-09-2022
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 7.42mps 39º
 • Độ ẩm: 73%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 30-09-2022
mưa to

Mưa To

23ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 4.17mps 26º
 • Độ ẩm: 95%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 01-10-2022
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.47mps 29º
 • Độ ẩm: 82%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1011mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 02-10-2022
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 4.1mps 61º
 • Độ ẩm: 71%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 71%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 03-10-2022
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 5.93mps 57º
 • Độ ẩm: 91%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 04-10-2022
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.17mps 360º
 • Độ ẩm: 69%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 05-10-2022
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.49mps 153º
 • Độ ẩm: 68%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 06-10-2022
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.32mps 147º
 • Độ ẩm: 66%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 4%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 07-10-2022
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 4.38mps 147º
 • Độ ẩm: 67%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 15%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 08-10-2022
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.73mps 140º
 • Độ ẩm: 65%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 32%
 • Áp suất: 1011mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 09-10-2022
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.92mps 58º
 • Độ ẩm: 67%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 10-10-2022
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.25mps 36º
 • Độ ẩm: 62%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 6%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 11-10-2022
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.41mps 39º
 • Độ ẩm: 67%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1012mbar
Xem thêm