Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Bắc Giang. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 4 (08-07-2015)

  Mặt trời mọc: 05:19am Mặt trời lặn: 06:41pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.26667 Kinh độ: 106.199997

  quang mây
  31ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 33ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 11:52

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.47mps
  • Hướng gió: 5º N
  • Độ ẩm: 60%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1014mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 4 (08-07-2015)

  Mặt trời mọc: 05:19am Mặt trời lặn: 06:41pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.26667 Kinh độ: 106.199997

  quang mây
  32ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 33ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 11:52

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.46mps
  • Hướng gió: 357º N
  • Độ ẩm: 52%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 993mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 4 (08-07-2015)

  Mặt trời mọc: 05:19am Mặt trời lặn: 06:41pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.26667 Kinh độ: 106.199997

  ít mây
  24ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 33ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 11:52

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.32mps
  • Hướng gió: 41º NE
  • Độ ẩm: 76%
  • Độ che phủ: 12%
  • Áp suất: 995mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 4 (09-07-2015)

  Mặt trời mọc: 05:19am Mặt trời lặn: 06:41pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.26667 Kinh độ: 106.199997

  quang mây
  22ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 33ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 11:52

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.66mps
  • Hướng gió: 21º NNE
  • Độ ẩm: 74%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 994mb
 • Thời tiết Tối Thứ 4 (09-07-2015)

  Mặt trời mọc: 05:19am Mặt trời lặn: 06:41pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.26667 Kinh độ: 106.199997

  quang mây
  29ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 33ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 11:52

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 5.91mps
  • Hướng gió: 22º NNE
  • Độ ẩm: 60%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 995mb
 • Cập nhật lúc 11:52
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 quang mây 29ºC 0% 4.02mps 23º NNE 0mm 60%
  6:00 quang mây 31ºC 0% 3.32mps 355º N 0mm 57%
  9:00 quang mây 32ºC 0% 3.46mps 357º N 0mm 52%
  12:00 ít mây 27ºC 12% 1.41mps 355º N 0mm 64%
  15:00 ít mây 24ºC 12% 1.32mps 41º NE 0mm 76%
  18:00 quang mây 22ºC 0% 1.61mps 26º NNE 0mm 76%
  21:00 quang mây 22ºC 0% 2.66mps 21º NNE 0mm 74%
  24:00 quang mây 24ºC 0% 4.67mps 28º NNE 0mm 69%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Bắc Giang

Thứ 4

Dự báo ngày 08-07-2015
quang mây

Quang Mây

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.22mps 357º
 • Độ ẩm: 54%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 09-07-2015
quang mây

Quang Mây

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 6.45mps 3º
 • Độ ẩm: 50%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 10-07-2015
mây rải rác

Mây Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 6.61mps 345º
 • Độ ẩm: 53%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 36%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 11-07-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

35ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 4.41mps 351º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 34%
 • Áp suất: 1000mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 12-07-2015
mưa to

Mưa To

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.53mps 311º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 3%
 • Áp suất: 999mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 13-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

35ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.26mps 29º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1000mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 14-07-2015
quang mây

Quang Mây

35ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 1.5mps 23º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1000mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 15-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

36ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 1.94mps 96º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 1%
 • Áp suất: 1000mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 16-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

36ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 0.97mps 269º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 1001mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 17-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

36ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 1.42mps 307º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 22%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 18-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

36ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 0.98mps 136º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 1001mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 19-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

37ºC
 • Cao nhất: 37ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 2.43mps 100º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 13%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 20-07-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

35ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 2.07mps 109º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 21-07-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 2.41mps 190º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 25%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 22-07-2015
quang mây

Quang Mây

36ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 4.12mps 267º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 10%
 • Áp suất: 1003mbar
Xem thêm