Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Bắc Giang. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 6 (19-12-2014)

  Mặt trời mọc: 06:27am Mặt trời lặn: 05:17pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.26667 Kinh độ: 106.199997

  quang mây
  20ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 9ºC

  Cập nhật lúc 15:45

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.2mps
  • Hướng gió: 358º N
  • Độ ẩm: 40%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1031mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 6 (19-12-2014)

  Mặt trời mọc: 06:27am Mặt trời lặn: 05:17pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.26667 Kinh độ: 106.199997

  quang mây
  11ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 9ºC

  Cập nhật lúc 15:45

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.16mps
  • Hướng gió: 42º NE
  • Độ ẩm: 69%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1013mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 6 (20-12-2014)

  Mặt trời mọc: 06:27am Mặt trời lặn: 05:17pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.26667 Kinh độ: 106.199997

  quang mây
  5ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 9ºC

  Cập nhật lúc 15:45

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.1mps
  • Hướng gió: 24º NNE
  • Độ ẩm: 81%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1013mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 6 (20-12-2014)

  Mặt trời mọc: 06:27am Mặt trời lặn: 05:17pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.26667 Kinh độ: 106.199997

  quang mây
  4ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 9ºC

  Cập nhật lúc 15:45

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.21mps
  • Hướng gió: 9º N
  • Độ ẩm: 78%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1013mb
 • Thời tiết Tối Thứ 6 (20-12-2014)

  Mặt trời mọc: 06:27am Mặt trời lặn: 05:17pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.26667 Kinh độ: 106.199997

  quang mây
  21ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 9ºC

  Cập nhật lúc 15:45

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.57mps
  • Hướng gió: 98º E
  • Độ ẩm: 38%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1009mb
 • Cập nhật lúc 15:45
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 quang mây 20ºC 0% 3.01mps 14º NNE 0mm 31%
  6:00 quang mây 20ºC 0% 1.9mps 6º N 0mm 32%
  9:00 quang mây 11ºC 0% 1.16mps 42º NE 0mm 69%
  12:00 quang mây 7ºC 0% 1.43mps 51º NE 0mm 76%
  15:00 quang mây 5ºC 0% 1.1mps 24º NNE 0mm 81%
  18:00 quang mây 4ºC 0% 1.21mps 2º N 0mm 80%
  21:00 quang mây 4ºC 0% 1.21mps 9º N 0mm 78%
  24:00 quang mây 18ºC 0% 1.84mps 32º NNE 0mm 42%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Bắc Giang

Thứ 6

Dự báo ngày 19-12-2014
quang mây

Quang Mây

20ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 9ºC
 • Sức gió: 3.56mps 15º
 • Độ ẩm: 42%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1034mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 20-12-2014
quang mây

Quang Mây

18ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 6ºC
 • Sức gió: 1.84mps 325º
 • Độ ẩm: 59%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1032mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 21-12-2014
quang mây

Quang Mây

19ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 8ºC
 • Sức gió: 4.27mps 348º
 • Độ ẩm: 62%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1034mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 22-12-2014
quang mây

Quang Mây

14ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 8ºC
 • Sức gió: 3.66mps 35º
 • Độ ẩm: 54%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1036mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 23-12-2014
quang mây

Quang Mây

17ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 8ºC
 • Sức gió: 2.78mps 345º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 58%
 • Áp suất: 1024mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 24-12-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

18ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 4.94mps 0º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1024mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 25-12-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

17ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 3.92mps 14º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 26-12-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

14ºC
 • Cao nhất: 14ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 5.05mps 20º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 95%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 27-12-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

16ºC
 • Cao nhất: 16ºC
 • Thấp nhất: 10ºC
 • Sức gió: 4.57mps 25º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 54%
 • Áp suất: 1023mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 28-12-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

17ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 10ºC
 • Sức gió: 6.17mps 18º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1027mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 29-12-2014
quang mây

Quang Mây

17ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 7ºC
 • Sức gió: 4.66mps 24º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 17%
 • Áp suất: 1028mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 30-12-2014
quang mây

Quang Mây

17ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 5ºC
 • Sức gió: 4.82mps 30º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1027mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 31-12-2014
quang mây

Quang Mây

17ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 5ºC
 • Sức gió: 3.99mps 28º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1028mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 01-01-2015
quang mây

Quang Mây

17ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 4ºC
 • Sức gió: 1.8mps 334º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 16%
 • Áp suất: 1024mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 02-01-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

17ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 2.2mps 355º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 96%
 • Áp suất: 1019mbar
Xem thêm