Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Bắc Giang. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 7 (03-12-2021)

  Mặt trời mọc: 06:18am Mặt trời lặn: 05:12pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.2667 Kinh độ: 106.2

  nhiều mây
  12ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 12ºC

  Cập nhật lúc 05:59

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.72mps
  • Hướng gió: 15º NNE
  • Độ ẩm: 52%
  • Độ che phủ: 44%
  • Áp suất: 1023mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 7 (03-12-2021)

  Mặt trời mọc: 06:18am Mặt trời lặn: 05:12pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.2667 Kinh độ: 106.2

  nhiều mây
  19ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 12ºC

  Cập nhật lúc 05:59

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.92mps
  • Hướng gió: 112º ESE
  • Độ ẩm: 39%
  • Độ che phủ: 56%
  • Áp suất: 1021mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 7 (04-12-2021)

  Mặt trời mọc: 06:18am Mặt trời lặn: 05:12pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.2667 Kinh độ: 106.2

  mây rải rác
  15ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 12ºC

  Cập nhật lúc 05:59

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.3mps
  • Hướng gió: 14º NNE
  • Độ ẩm: 50%
  • Độ che phủ: 36%
  • Áp suất: 1023mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 7 (04-12-2021)

  Mặt trời mọc: 06:18am Mặt trời lặn: 05:12pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.2667 Kinh độ: 106.2

  nhiều mây
  13ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 12ºC

  Cập nhật lúc 05:59

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.69mps
  • Hướng gió: 18º NNE
  • Độ ẩm: 55%
  • Độ che phủ: 61%
  • Áp suất: 1023mb
 • Thời tiết Tối Thứ 7 (04-12-2021)

  Mặt trời mọc: 06:18am Mặt trời lặn: 05:12pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.2667 Kinh độ: 106.2

  mây dày đặc
  23ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 12ºC

  Cập nhật lúc 05:59

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.46mps
  • Hướng gió: 65º ENE
  • Độ ẩm: 30%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1020mb
 • Cập nhật lúc 05:59
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 nhiều mây 21ºC 71% 1.93mps 53º NE 0mm 36%
  6:00 nhiều mây 22ºC 70% 1.49mps 80º E 0mm 33%
  9:00 nhiều mây 19ºC 56% 0.92mps 112º ESE 0mm 39%
  12:00 mây rải rác 16ºC 40% 0.94mps 135º SE 0mm 47%
  15:00 mây rải rác 15ºC 36% 1.3mps 14º NNE 0mm 50%
  18:00 nhiều mây 13ºC 75% 1.66mps 14º NNE 0mm 52%
  21:00 nhiều mây 13ºC 61% 1.69mps 18º NNE 0mm 55%
  24:00 mây dày đặc 20ºC 86% 1.87mps 22º NNE 0mm 39%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Bắc Giang

Thứ 6

Dự báo ngày 03-12-2021
nhiều mây

Nhiều Mây

21ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 2.52mps 20º
 • Độ ẩm: 36%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 74%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 04-12-2021
mây dày đặc

Mây Dày đặc

21ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 3.11mps 148º
 • Độ ẩm: 35%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 88%
 • Áp suất: 1023mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 05-12-2021
mây rải rác

Mây Rải Rác

20ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 2.92mps 53º
 • Độ ẩm: 38%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 32%
 • Áp suất: 1024mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 06-12-2021
trời quang mây

Trời Quang Mây

21ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 3.59mps 134º
 • Độ ẩm: 49%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 7%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 07-12-2021
trời quang mây

Trời Quang Mây

20ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 2.73mps 144º
 • Độ ẩm: 33%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 08-12-2021
mây rải rác

Mây Rải Rác

20ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 2.19mps 1º
 • Độ ẩm: 40%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 33%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 09-12-2021
mây dày đặc

Mây Dày đặc

21ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 3.24mps 31º
 • Độ ẩm: 40%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1024mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 10-12-2021
mây dày đặc

Mây Dày đặc

21ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 2.54mps 146º
 • Độ ẩm: 44%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 90%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 11-12-2021
ít mây

ít Mây

22ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 2.83mps 0º
 • Độ ẩm: 46%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 1022mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 12-12-2021
mây dày đặc

Mây Dày đặc

20ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 6.39mps 40º
 • Độ ẩm: 52%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1024mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 13-12-2021
mây dày đặc

Mây Dày đặc

21ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 4.64mps 25º
 • Độ ẩm: 45%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 14-12-2021
trời quang mây

Trời Quang Mây

21ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 4.39mps 148º
 • Độ ẩm: 44%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 5%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 15-12-2021
mây dày đặc

Mây Dày đặc

21ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 2.55mps 186º
 • Độ ẩm: 54%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 16-12-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

21ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 2.43mps 320º
 • Độ ẩm: 75%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 17-12-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

18ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 8.48mps 33º
 • Độ ẩm: 68%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1023mbar
Xem thêm