Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Bắc Giang. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (14-11-2017)

  Mặt trời mọc: 06:05am Mặt trời lặn: 05:13pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.2667 Kinh độ: 106.2

  mưa rải rác
  27ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 07:52

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 5.1mps
  • Hướng gió: 130º SE
  • Độ ẩm: 74%
  • Độ che phủ: 20%
  • Áp suất: 1012mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (15-11-2017)

  Mặt trời mọc: 06:05am Mặt trời lặn: 05:13pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.2667 Kinh độ: 106.2

  mưa rải rác
  23ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 07:52

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.1375mm
  • Sức gió: 1.66mps
  • Hướng gió: 359º N
  • Độ ẩm: 96%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1024mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (15-11-2017)

  Mặt trời mọc: 06:05am Mặt trời lặn: 05:13pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.2667 Kinh độ: 106.2

  mưa rải rác
  24ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 07:52

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.2825mm
  • Sức gió: 3.21mps
  • Hướng gió: 13º NNE
  • Độ ẩm: 91%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1026mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (15-11-2017)

  Mặt trời mọc: 06:05am Mặt trời lặn: 05:13pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.2667 Kinh độ: 106.2

  mưa rải rác
  26ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 07:52

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.07mm
  • Sức gió: 2.07mps
  • Hướng gió: 103º ESE
  • Độ ẩm: 82%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1023mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (15-11-2017)

  Mặt trời mọc: 06:05am Mặt trời lặn: 05:13pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.2667 Kinh độ: 106.2

  mưa rải rác
  23ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 07:52

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.295mm
  • Sức gió: 2.36mps
  • Hướng gió: 109º ESE
  • Độ ẩm: 94%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 1025mb
 • Cập nhật lúc 07:52
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 24ºC 92% 2.61mps 128º SE 0.01mm 86%
  6:00 mưa rải rác 23ºC 68% 1.42mps 111º ESE 0.0675mm 93%
  9:00 mưa rải rác 23ºC 92% 1.66mps 359º N 0.1375mm 96%
  12:00 mưa rải rác 22ºC 92% 3.06mps 12º NNE 0.2625mm 100%
  15:00 mưa rải rác 24ºC 100% 3.21mps 13º NNE 0.2825mm 91%
  18:00 mưa rải rác 26ºC 80% 2.47mps 25º NNE 0.16mm 83%
  21:00 mưa rải rác 26ºC 92% 2.07mps 103º ESE 0.07mm 82%
  24:00 mưa rải rác 23ºC 88% 2.86mps 124º SE 0.69mm 97%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Bắc Giang

Thứ 3

Dự báo ngày 14-11-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.39mps 124º
 • Độ ẩm: 76%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 48%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 15-11-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 3.21mps 14º
 • Độ ẩm: 91%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1026mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 16-11-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.37mps 106º
 • Độ ẩm: 86%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1024mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 17-11-2017
quang mây

Quang Mây

29ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 5.96mps 182º
 • Độ ẩm: 80%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 18-11-2017
mưa to

Mưa To

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 2.12mps 89º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 47%
 • Áp suất: 1016mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 19-11-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

17ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 5.37mps 27º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 20-11-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

18ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 2.88mps 14º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 67%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 21-11-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 2.04mps 16º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 80%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 22-11-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 8.38mps 16º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 18%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 23-11-2017
quang mây

Quang Mây

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 10ºC
 • Sức gió: 5.18mps 18º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 24-11-2017
quang mây

Quang Mây

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 10ºC
 • Sức gió: 1.97mps 349º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 25-11-2017
quang mây

Quang Mây

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 11ºC
 • Sức gió: 1.4mps 42º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 10%
 • Áp suất: 1017mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 26-11-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 2.87mps 344º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 3%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 27-11-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 4.97mps 24º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 83%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 28-11-2017
quang mây

Quang Mây

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 11ºC
 • Sức gió: 3.49mps 22º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1022mbar
Xem thêm