Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Bắc Giang. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.


 • Thời tiết Hiện tại Thứ 6 (24-10-2014)

  Mặt trời mọc: 05:54am Mặt trời lặn: 05:24pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.26667 Kinh độ: 106.199997

  nhiều mây
  25ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 19:11

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.92mps
  • Hướng gió: 120º ESE
  • Độ ẩm: 76%
  • Độ che phủ: 68%
  • Áp suất: 1023mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 6 (25-10-2014)

  Mặt trời mọc: 05:54am Mặt trời lặn: 05:24pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.26667 Kinh độ: 106.199997

  mưa rải rác
  23ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 19:11

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.5mm
  • Sức gió: 2.05mps
  • Hướng gió: 93º E
  • Độ ẩm: 95%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1024mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 6 (25-10-2014)

  Mặt trời mọc: 05:54am Mặt trời lặn: 05:24pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.26667 Kinh độ: 106.199997

  mưa rải rác
  22ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 19:11

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1mm
  • Sức gió: 3.06mps
  • Hướng gió: 333º NNW
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 80%
  • Áp suất: 1025mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 6 (25-10-2014)

  Mặt trời mọc: 05:54am Mặt trời lặn: 05:24pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.26667 Kinh độ: 106.199997

  mưa vừa
  23ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 19:11

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 4mm
  • Sức gió: 2.01mps
  • Hướng gió: 76º ENE
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 76%
  • Áp suất: 1025mb
 • Thời tiết Tối Thứ 6 (25-10-2014)

  Mặt trời mọc: 05:54am Mặt trời lặn: 05:24pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.26667 Kinh độ: 106.199997

  mưa rải rác
  22ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 19:11

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 3mm
  • Sức gió: 2.06mps
  • Hướng gió: 51º NE
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1026mb
 • Cập nhật lúc 19:11
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 nhiều mây 25ºC 68% 2.92mps 120º ESE 0mm 76%
  6:00 mây rải rác 24ºC 44% 2.61mps 103º ESE 0mm 85%
  9:00 mưa rải rác 23ºC 92% 2.05mps 93º E 0.5mm 95%
  12:00 mưa vừa 21ºC 92% 1.71mps 311º NW 6mm 100%
  15:00 mưa rải rác 22ºC 80% 3.06mps 333º NNW 1mm 99%
  18:00 mưa rải rác 24ºC 92% 3.17mps 22º NNE 1mm 100%
  21:00 mưa vừa 23ºC 76% 2.01mps 76º ENE 4mm 100%
  24:00 nhiều mây 26ºC 76% 1.6mps 84º E 0mm 86%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Bắc Giang

Thứ 6

Dự báo ngày 24-10-2014
nhiều mây

Nhiều Mây

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.62mps 37º
 • Độ ẩm: 73%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 80%
 • Áp suất: 1024mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 25-10-2014
mưa to

Mưa To

23ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 3.17mps 22º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1026mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 26-10-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.26mps 353º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 22%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 27-10-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.77mps 101º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 26%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 28-10-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.51mps 28º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 53%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 29-10-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.9mps 333º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 32%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 30-10-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.54mps 330º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 10%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 31-10-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.85mps 283º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 42%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 01-11-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.38mps 296º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 16%
 • Áp suất: 1007mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 02-11-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.68mps 358º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 48%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 03-11-2014
mưa to

Mưa To

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 4.8mps 48º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 81%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 04-11-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 8.21mps 53º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 93%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 05-11-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 9.63mps 29º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 56%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 06-11-2014
quang mây

Quang Mây

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 7.07mps 23º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 3%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 07-11-2014
quang mây

Quang Mây

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 6.54mps 19º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1020mbar
Xem thêm