Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Bắc Giang. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 4 (19-04-2017)

  Mặt trời mọc: 05:32am Mặt trời lặn: 06:16pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.2667 Kinh độ: 106.2

  clear sky
  27ºC

  Clear Sky

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 06:17

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.26mps
  • Hướng gió: 164º SSE
  • Độ ẩm: 79%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1013mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 4 (20-04-2017)

  Mặt trời mọc: 05:32am Mặt trời lặn: 06:16pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.2667 Kinh độ: 106.2

  clear sky
  22ºC

  Clear Sky

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 06:17

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.23mps
  • Hướng gió: 131º SE
  • Độ ẩm: 91%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1014mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 4 (20-04-2017)

  Mặt trời mọc: 05:32am Mặt trời lặn: 06:16pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.2667 Kinh độ: 106.2

  clear sky
  30ºC

  Clear Sky

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 06:17

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.39mps
  • Hướng gió: 176º S
  • Độ ẩm: 79%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1017mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 4 (20-04-2017)

  Mặt trời mọc: 05:32am Mặt trời lặn: 06:16pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.2667 Kinh độ: 106.2

  mưa rải rác
  33ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 06:17

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.175mm
  • Sức gió: 3.59mps
  • Hướng gió: 243º WSW
  • Độ ẩm: 60%
  • Độ che phủ: 8%
  • Áp suất: 1012mb
 • Thời tiết Tối Thứ 4 (20-04-2017)

  Mặt trời mọc: 05:32am Mặt trời lặn: 06:16pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.2667 Kinh độ: 106.2

  clear sky
  25ºC

  Clear Sky

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 06:17

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.15mps
  • Hướng gió: 115º ESE
  • Độ ẩm: 80%
  • Độ che phủ: 8%
  • Áp suất: 1016mb
 • Cập nhật lúc 06:17
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 clear sky 24ºC 0% 3.87mps 150º SSE 0mm 92%
  6:00 clear sky 23ºC 0% 2.86mps 147º SSE 0mm 96%
  9:00 clear sky 22ºC 0% 2.23mps 131º SE 0mm 91%
  12:00 clear sky 24ºC 0% 2.68mps 127º SE 0mm 93%
  15:00 clear sky 30ºC 0% 2.39mps 176º S 0mm 79%
  18:00 clear sky 34ºC 0% 3.87mps 224º SW 0mm 63%
  21:00 mưa rải rác 33ºC 8% 3.59mps 243º WSW 0.175mm 60%
  24:00 mưa rải rác 29ºC 0% 2.49mps 159º SSE 0.43mm 64%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Bắc Giang

Thứ 4

Dự báo ngày 19-04-2017
quang mây

Quang Mây

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.26mps 165º
 • Độ ẩm: 79%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 20-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.39mps 177º
 • Độ ẩm: 79%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 21-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 6.43mps 24º
 • Độ ẩm: 78%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 22-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 4.47mps 18º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 70%
 • Áp suất: 1016mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 23-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 1.82mps 36º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 64%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 24-04-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 2.01mps 25º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 59%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 25-04-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 2.49mps 24º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 83%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 26-04-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.51mps 55º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 54%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 27-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.82mps 174º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 2%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 28-04-2017
mưa to

Mưa To

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.6mps 13º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 11%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 29-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 5.41mps 7º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 87%
 • Áp suất: 1016mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 30-04-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 2.84mps 355º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 91%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 01-05-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 1.75mps 41º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 02-05-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.22mps 116º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 03-05-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.9mps 236º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 1%
 • Áp suất: 1005mbar
Xem thêm