Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Bắc Giang. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 6 (14-12-2018)

  Mặt trời mọc: 06:24am Mặt trời lặn: 05:15pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.2667 Kinh độ: 106.2

  nhiều mây
  17ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 19ºC

  Thấp nhất: 12ºC

  Cập nhật lúc 19:00

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.5mps
  • Hướng gió: 60º ENE
  • Độ ẩm: 67%
  • Độ che phủ: 75%
  • Áp suất: 1025mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 6 (14-12-2018)

  Mặt trời mọc: 06:24am Mặt trời lặn: 05:15pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.2667 Kinh độ: 106.2

  mây rải rác
  19ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 19ºC

  Thấp nhất: 12ºC

  Cập nhật lúc 19:00

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.02mps
  • Hướng gió: 6º N
  • Độ ẩm: 69%
  • Độ che phủ: 48%
  • Áp suất: 1034mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 6 (14-12-2018)

  Mặt trời mọc: 06:24am Mặt trời lặn: 05:15pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.2667 Kinh độ: 106.2

  mây dày đặc
  16ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 19ºC

  Thấp nhất: 12ºC

  Cập nhật lúc 19:00

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.61mps
  • Hướng gió: 22º NNE
  • Độ ẩm: 71%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1034mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 6 (15-12-2018)

  Mặt trời mọc: 06:24am Mặt trời lặn: 05:15pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.2667 Kinh độ: 106.2

  mây dày đặc
  14ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 19ºC

  Thấp nhất: 12ºC

  Cập nhật lúc 19:00

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.61mps
  • Hướng gió: 7º N
  • Độ ẩm: 77%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1035mb
 • Thời tiết Tối Thứ 6 (15-12-2018)

  Mặt trời mọc: 06:24am Mặt trời lặn: 05:15pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.2667 Kinh độ: 106.2

  mây dày đặc
  13ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 19ºC

  Thấp nhất: 12ºC

  Cập nhật lúc 19:00

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.61mps
  • Hướng gió: 357º N
  • Độ ẩm: 83%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 1035mb
 • Cập nhật lúc 19:00
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 nhiều mây 12ºC 68% 4.22mps 9º N 0mm 80%
  6:00 mây rải rác 16ºC 32% 4.42mps 7º N 0mm 74%
  9:00 mây rải rác 19ºC 48% 4.02mps 6º N 0mm 69%
  12:00 nhiều mây 19ºC 80% 3.81mps 15º NNE 0mm 67%
  15:00 mây dày đặc 16ºC 100% 3.61mps 22º NNE 0mm 71%
  18:00 mây dày đặc 15ºC 92% 3.66mps 12º NNE 0mm 73%
  21:00 mây dày đặc 14ºC 100% 3.61mps 7º N 0mm 77%
  24:00 mưa rải rác 13ºC 100% 3.4mps 3º N 0.02mm 81%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Bắc Giang

Thứ 6

Dự báo ngày 14-12-2018
mây rải rác

Mây Rải Rác

16ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 4.42mps 7º
 • Độ ẩm: 74%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 32%
 • Áp suất: 1037mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 15-12-2018
mây rải rác

Mây Rải Rác

16ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 3.86mps 357º
 • Độ ẩm: 79%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 36%
 • Áp suất: 1036mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 16-12-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

14ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 6.92mps 23º
 • Độ ẩm: 73%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1038mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 17-12-2018
trời quang mây

Trời Quang Mây

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 7ºC
 • Sức gió: 3.82mps 19º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 18-12-2018
trời quang mây

Trời Quang Mây

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 6ºC
 • Sức gió: 1.92mps 306º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 19-12-2018
trời quang mây

Trời Quang Mây

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 9ºC
 • Sức gió: 1.94mps 189º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 20-12-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 5.38mps 14º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 4%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 21-12-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 3.04mps 7º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 58%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 22-12-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 2.95mps 28º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1015mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 23-12-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

13ºC
 • Cao nhất: 13ºC
 • Thấp nhất: 10ºC
 • Sức gió: 6.23mps 28º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 91%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 24-12-2018
trời quang mây

Trời Quang Mây

13ºC
 • Cao nhất: 13ºC
 • Thấp nhất: 7ºC
 • Sức gió: 5.54mps 25º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 25-12-2018
trời quang mây

Trời Quang Mây

13ºC
 • Cao nhất: 13ºC
 • Thấp nhất: 6ºC
 • Sức gió: 4.27mps 6º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 43%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 26-12-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

15ºC
 • Cao nhất: 15ºC
 • Thấp nhất: 7ºC
 • Sức gió: 2.46mps 13º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 84%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 27-12-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

17ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 10ºC
 • Sức gió: 6.52mps 27º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 28-12-2018
trời quang mây

Trời Quang Mây

8ºC
 • Cao nhất: 8ºC
 • Thấp nhất: 8ºC
 • Sức gió: 6.31mps 22º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1026mbar
Xem thêm