Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Bắc Giang. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 6 (02-06-2023)

  Mặt trời mọc: 05:12am Mặt trời lặn: 06:33pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.2667 Kinh độ: 106.2

  nhiều mây
  33ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 40ºC

  Thấp nhất: 28ºC

  Cập nhật lúc 19:38

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 7.23mps
  • Hướng gió: 143º SE
  • Độ ẩm: 62%
  • Độ che phủ: 40%
  • Áp suất: 1000mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 6 (02-06-2023)

  Mặt trời mọc: 05:12am Mặt trời lặn: 06:33pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.2667 Kinh độ: 106.2

  nhiều mây
  31ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 40ºC

  Thấp nhất: 28ºC

  Cập nhật lúc 19:38

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 6.87mps
  • Hướng gió: 137º SE
  • Độ ẩm: 60%
  • Độ che phủ: 76%
  • Áp suất: 1001mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 6 (03-06-2023)

  Mặt trời mọc: 05:12am Mặt trời lặn: 06:33pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.2667 Kinh độ: 106.2

  trời quang mây
  28ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 40ºC

  Thấp nhất: 28ºC

  Cập nhật lúc 19:38

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.6mps
  • Hướng gió: 116º ESE
  • Độ ẩm: 78%
  • Độ che phủ: 4%
  • Áp suất: 1003mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 6 (03-06-2023)

  Mặt trời mọc: 05:12am Mặt trời lặn: 06:33pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.2667 Kinh độ: 106.2

  trời quang mây
  30ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 40ºC

  Thấp nhất: 28ºC

  Cập nhật lúc 19:38

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.81mps
  • Hướng gió: 102º ESE
  • Độ ẩm: 74%
  • Độ che phủ: 1%
  • Áp suất: 1005mb
 • Thời tiết Tối Thứ 6 (03-06-2023)

  Mặt trời mọc: 05:12am Mặt trời lặn: 06:33pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.2667 Kinh độ: 106.2

  trời quang mây
  39ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 40ºC

  Thấp nhất: 28ºC

  Cập nhật lúc 19:38

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.34mps
  • Hướng gió: 135º SE
  • Độ ẩm: 39%
  • Độ che phủ: 8%
  • Áp suất: 1002mb
 • Cập nhật lúc 19:38
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 nhiều mây 35ºC 77% 2.7mps 169º S 0mm 48%
  6:00 nhiều mây 36ºC 66% 7.78mps 142º SE 0mm 45%
  9:00 nhiều mây 31ºC 76% 6.87mps 137º SE 0mm 60%
  12:00 trời quang mây 29ºC 8% 4.51mps 148º SSE 0mm 72%
  15:00 trời quang mây 28ºC 4% 3.6mps 116º ESE 0mm 78%
  18:00 mưa rải rác 27ºC 0% 2.32mps 88º E 0.19mm 81%
  21:00 trời quang mây 30ºC 1% 2.81mps 102º ESE 0mm 74%
  24:00 ít mây 35ºC 11% 4.45mps 138º SE 0mm 52%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Bắc Giang

Thứ 6

Dự báo ngày 02-06-2023
nhiều mây

Nhiều Mây

33ºC
 • Cao nhất: 40ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 7.97mps 138º
 • Độ ẩm: 51%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 74%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 03-06-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

37ºC
 • Cao nhất: 40ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 8.88mps 139º
 • Độ ẩm: 47%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 9%
 • Áp suất: 1004mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 04-06-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

36ºC
 • Cao nhất: 37ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 7.2mps 127º
 • Độ ẩm: 44%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 60%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 05-06-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

32ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 4.88mps 158º
 • Độ ẩm: 57%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 06-06-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.24mps 185º
 • Độ ẩm: 52%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 93%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 07-06-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

32ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 3.68mps 17º
 • Độ ẩm: 56%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 93%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 08-06-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

32ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 3.61mps 157º
 • Độ ẩm: 60%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 76%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 09-06-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 5.4mps 298º
 • Độ ẩm: 73%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 10-06-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 3.58mps 149º
 • Độ ẩm: 52%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 76%
 • Áp suất: 1001mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 11-06-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

35ºC
 • Cao nhất: 38ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 4.31mps 138º
 • Độ ẩm: 41%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 78%
 • Áp suất: 1000mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 12-06-2023
mây rải rác

Mây Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 38ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 4.4mps 141º
 • Độ ẩm: 50%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 42%
 • Áp suất: 1000mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 13-06-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

35ºC
 • Cao nhất: 39ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 5.3mps 23º
 • Độ ẩm: 48%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 48%
 • Áp suất: 999mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 14-06-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 3.59mps 349º
 • Độ ẩm: 71%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1001mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 15-06-2023
mây dày đặc

Mây Dày đặc

29ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.17mps 342º
 • Độ ẩm: 62%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 16-06-2023
mây dày đặc

Mây Dày đặc

32ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 5.33mps 153º
 • Độ ẩm: 53%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1002mbar
Xem thêm