Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Bắc Giang. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 6 (30-10-2014)

  Mặt trời mọc: 05:57am Mặt trời lặn: 05:20pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.26667 Kinh độ: 106.199997

  mây dày đặc
  23ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 00:37

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.22mps
  • Hướng gió: 125º SE
  • Độ ẩm: 98%
  • Độ che phủ: 80%
  • Áp suất: 1022mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 6 (31-10-2014)

  Mặt trời mọc: 05:57am Mặt trời lặn: 05:20pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.26667 Kinh độ: 106.199997

  mưa rải rác
  22ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 00:37

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.5mm
  • Sức gió: 1.46mps
  • Hướng gió: 121º ESE
  • Độ ẩm: 98%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1003mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 6 (31-10-2014)

  Mặt trời mọc: 05:57am Mặt trời lặn: 05:20pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.26667 Kinh độ: 106.199997

  mây dày đặc
  24ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 00:37

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.82mps
  • Hướng gió: 167º SSE
  • Độ ẩm: 96%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 1005mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 6 (31-10-2014)

  Mặt trời mọc: 05:57am Mặt trời lặn: 05:20pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.26667 Kinh độ: 106.199997

  nhiều mây
  28ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 00:37

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.31mps
  • Hướng gió: 173º S
  • Độ ẩm: 73%
  • Độ che phủ: 80%
  • Áp suất: 1001mb
 • Thời tiết Tối Thứ 6 (31-10-2014)

  Mặt trời mọc: 05:57am Mặt trời lặn: 05:20pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.26667 Kinh độ: 106.199997

  nhiều mây
  23ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 00:37

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.15mps
  • Hướng gió: 161º SSE
  • Độ ẩm: 93%
  • Độ che phủ: 56%
  • Áp suất: 1003mb
 • Cập nhật lúc 00:37
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây dày đặc 22ºC 92% 1.21mps 135º SE 0mm 98%
  6:00 mây dày đặc 22ºC 88% 1.42mps 117º ESE 0mm 98%
  9:00 mưa rải rác 22ºC 92% 1.46mps 121º ESE 0.5mm 98%
  12:00 mây dày đặc 22ºC 88% 1.62mps 135º SE 0mm 99%
  15:00 mây dày đặc 24ºC 88% 1.82mps 167º SSE 0mm 96%
  18:00 ít mây 26ºC 24% 1.82mps 183º S 0mm 90%
  21:00 nhiều mây 28ºC 80% 2.31mps 173º S 0mm 73%
  24:00 nhiều mây 26ºC 76% 2.36mps 169º S 0mm 75%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Bắc Giang

Thứ 5

Dự báo ngày 30-10-2014
nhiều mây

Nhiều Mây

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.56mps 129º
 • Độ ẩm: 96%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 80%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 31-10-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.97mps 142º
 • Độ ẩm: 91%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 01-11-2014
ít mây

ít Mây

28ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.05mps 146º
 • Độ ẩm: 92%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 1022mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 02-11-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 2.85mps 57º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 17%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 03-11-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 4.22mps 26º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 18%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 04-11-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 2.67mps 55º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 78%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 05-11-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 2.83mps 27º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 52%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 06-11-2014
quang mây

Quang Mây

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 4.64mps 6º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 07-11-2014
quang mây

Quang Mây

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 10ºC
 • Sức gió: 3.11mps 16º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 08-11-2014
quang mây

Quang Mây

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 10ºC
 • Sức gió: 2.92mps 32º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1017mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 09-11-2014
quang mây

Quang Mây

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 2.33mps 36º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 11%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 10-11-2014
quang mây

Quang Mây

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 11ºC
 • Sức gió: 3.27mps 38º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 11-11-2014
quang mây

Quang Mây

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 4.75mps 18º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 2%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 12-11-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 3.24mps 338º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 89%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 13-11-2014
quang mây

Quang Mây

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 1.89mps 320º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 1%
 • Áp suất: 1015mbar
Xem thêm