Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Bắc Giang. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 4 (27-02-2024)

  Mặt trời mọc: 06:17am Mặt trời lặn: 05:58pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.2667 Kinh độ: 106.2

  mây dày đặc
  12ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 14ºC

  Thấp nhất: 12ºC

  Cập nhật lúc 03:56

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.35mps
  • Hướng gió: 49º NE
  • Độ ẩm: 74%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1017mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 4 (27-02-2024)

  Mặt trời mọc: 06:17am Mặt trời lặn: 05:58pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.2667 Kinh độ: 106.2

  mây dày đặc
  14ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 14ºC

  Thấp nhất: 12ºC

  Cập nhật lúc 03:56

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.09mps
  • Hướng gió: 45º NE
  • Độ ẩm: 73%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1018mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 4 (28-02-2024)

  Mặt trời mọc: 06:17am Mặt trời lặn: 05:58pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.2667 Kinh độ: 106.2

  mưa rải rác
  13ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 14ºC

  Thấp nhất: 12ºC

  Cập nhật lúc 03:56

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.11mm
  • Sức gió: 1.33mps
  • Hướng gió: 65º ENE
  • Độ ẩm: 77%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1018mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 4 (28-02-2024)

  Mặt trời mọc: 06:17am Mặt trời lặn: 05:58pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.2667 Kinh độ: 106.2

  mưa rải rác
  14ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 14ºC

  Thấp nhất: 12ºC

  Cập nhật lúc 03:56

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.16mm
  • Sức gió: 1.18mps
  • Hướng gió: 24º NNE
  • Độ ẩm: 81%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1018mb
 • Thời tiết Tối Thứ 4 (28-02-2024)

  Mặt trời mọc: 06:17am Mặt trời lặn: 05:58pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.2667 Kinh độ: 106.2

  mây dày đặc
  16ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 14ºC

  Thấp nhất: 12ºC

  Cập nhật lúc 03:56

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.45mps
  • Hướng gió: 34º NE
  • Độ ẩm: 80%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1015mb
 • Cập nhật lúc 03:56
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây dày đặc 13ºC 100% 3.37mps 42º NE 0mm 73%
  6:00 mây dày đặc 13ºC 100% 3.02mps 56º NE 0mm 72%
  9:00 mây dày đặc 14ºC 100% 2.09mps 45º NE 0mm 73%
  12:00 mây dày đặc 13ºC 100% 2.02mps 34º NE 0mm 75%
  15:00 mưa rải rác 13ºC 100% 1.33mps 65º ENE 0.11mm 77%
  18:00 mây dày đặc 14ºC 100% 1.71mps 16º NNE 0mm 78%
  21:00 mưa rải rác 14ºC 100% 1.18mps 24º NNE 0.16mm 81%
  24:00 mây dày đặc 15ºC 100% 1.44mps 13º NNE 0mm 80%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Bắc Giang

Thứ 3

Dự báo ngày 27-02-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

13ºC
 • Cao nhất: 14ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 4.32mps 32º
 • Độ ẩm: 72%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 28-02-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

15ºC
 • Cao nhất: 16ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 2.26mps 53º
 • Độ ẩm: 80%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 29-02-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 6.1mps 35º
 • Độ ẩm: 86%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 01-03-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

13ºC
 • Cao nhất: 14ºC
 • Thấp nhất: 11ºC
 • Sức gió: 5.78mps 31º
 • Độ ẩm: 72%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 02-03-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

14ºC
 • Cao nhất: 16ºC
 • Thấp nhất: 11ºC
 • Sức gió: 4.17mps 25º
 • Độ ẩm: 67%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1018mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 03-03-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

18ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 3.07mps 132º
 • Độ ẩm: 69%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 04-03-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 6.66mps 146º
 • Độ ẩm: 74%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 05-03-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

30ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 6.47mps 143º
 • Độ ẩm: 52%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 88%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 06-03-2024
nhiều mây

Nhiều Mây

27ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 4.53mps 79º
 • Độ ẩm: 59%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 55%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 07-03-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

17ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 5.81mps 25º
 • Độ ẩm: 66%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 08-03-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

18ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 2.92mps 72º
 • Độ ẩm: 75%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 09-03-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

16ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 5.14mps 27º
 • Độ ẩm: 78%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1017mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 10-03-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

17ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 3.88mps 91º
 • Độ ẩm: 82%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 11-03-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 2.07mps 74º
 • Độ ẩm: 88%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 12-03-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 5.25mps 32º
 • Độ ẩm: 90%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1011mbar
Xem thêm