Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Bắc Giang. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 4 (17-10-2018)

  Mặt trời mọc: 05:51am Mặt trời lặn: 05:29pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.2667 Kinh độ: 106.2

  mưa rải rác
  20ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 04:20

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.6mps
  • Hướng gió: 30º NNE
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 75%
  • Áp suất: 1011mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 4 (17-10-2018)

  Mặt trời mọc: 05:51am Mặt trời lặn: 05:29pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.2667 Kinh độ: 106.2

  mưa rải rác
  19ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 04:20

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 2.71mm
  • Sức gió: 5.56mps
  • Hướng gió: 19º NNE
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1023mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 4 (17-10-2018)

  Mặt trời mọc: 05:51am Mặt trời lặn: 05:29pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.2667 Kinh độ: 106.2

  mưa rải rác
  21ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 04:20

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.33mm
  • Sức gió: 4.76mps
  • Hướng gió: 13º NNE
  • Độ ẩm: 94%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 1023mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 4 (17-10-2018)

  Mặt trời mọc: 05:51am Mặt trời lặn: 05:29pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.2667 Kinh độ: 106.2

  mưa rải rác
  20ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 04:20

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.079999999999998mm
  • Sức gió: 2.07mps
  • Hướng gió: 356º N
  • Độ ẩm: 96%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1022mb
 • Thời tiết Tối Thứ 4 (18-10-2018)

  Mặt trời mọc: 05:51am Mặt trời lặn: 05:29pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.2667 Kinh độ: 106.2

  mưa rải rác
  19ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 04:20

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.23999999999999mm
  • Sức gió: 3.12mps
  • Hướng gió: 341º NNW
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 1022mb
 • Cập nhật lúc 04:20
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 21ºC 92% 3.92mps 6º N 1.205mm 100%
  6:00 mưa rải rác 20ºC 92% 4.76mps 3º N 1.36mm 99%
  9:00 mưa rải rác 19ºC 100% 5.56mps 19º NNE 2.71mm 100%
  12:00 mưa rải rác 20ºC 100% 4.91mps 20º NNE 2.08mm 100%
  15:00 mưa rải rác 21ºC 88% 4.76mps 13º NNE 0.33mm 94%
  18:00 mưa rải rác 21ºC 92% 3.76mps 16º NNE 0.22mm 93%
  21:00 mưa rải rác 20ºC 92% 2.07mps 356º N 0.079999999999998mm 96%
  24:00 mưa rải rác 20ºC 88% 2.76mps 343º NNW 0.15000000000001mm 99%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Bắc Giang

Thứ 3

Dự báo ngày 16-10-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 3.93mps 360º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 17-10-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

20ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 4.91mps 21º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1024mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 18-10-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

21ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 3.4mps 359º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1025mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 19-10-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 3.24mps 16º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 20-10-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.44mps 35º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 39%
 • Áp suất: 1019mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 21-10-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.21mps 70º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 22-10-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 3.57mps 105º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 18%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 23-10-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 2.24mps 80º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 22%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 24-10-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.67mps 60º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 22%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 25-10-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 0.35mps 21º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 32%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 26-10-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 4.78mps 21º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 22%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 27-10-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 9.3mps 12º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 1020mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 28-10-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 7.41mps 2º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 29-10-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 5.52mps 19º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 84%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 30-10-2018
trời quang mây

Trời Quang Mây

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 7.48mps 29º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1019mbar
Xem thêm