Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Bắc Giang. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 3 (09-07-2015)

  Mặt trời mọc: 06:24am Mặt trời lặn: 05:53pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.26667 Kinh độ: 106.199997

  mây dày đặc
  16ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 14:11

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.01mps
  • Hướng gió: 125º SE
  • Độ ẩm: 98%
  • Độ che phủ: 12%
  • Áp suất: 1030mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 3 (10-07-2015)

  Mặt trời mọc: 06:24am Mặt trời lặn: 05:53pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.26667 Kinh độ: 106.199997

  quang mây
  24ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 14:11

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.87mps
  • Hướng gió: 355º N
  • Độ ẩm: 67%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1013mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 3 (10-07-2015)

  Mặt trời mọc: 06:24am Mặt trời lặn: 05:53pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.26667 Kinh độ: 106.199997

  quang mây
  30ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 14:11

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 6.82mps
  • Hướng gió: 6º N
  • Độ ẩm: 56%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1013mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 3 (10-07-2015)

  Mặt trời mọc: 06:24am Mặt trời lặn: 05:53pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.26667 Kinh độ: 106.199997

  nhiều mây
  31ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 14:11

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 5.78mps
  • Hướng gió: 5º N
  • Độ ẩm: 53%
  • Độ che phủ: 68%
  • Áp suất: 1010mb
 • Thời tiết Tối Thứ 3 (10-07-2015)

  Mặt trời mọc: 06:24am Mặt trời lặn: 05:53pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.26667 Kinh độ: 106.199997

  mây rải rác
  27ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 14:11

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.07mps
  • Hướng gió: 32º NNE
  • Độ ẩm: 67%
  • Độ che phủ: 36%
  • Áp suất: 1012mb
 • Cập nhật lúc 14:11
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây dày đặc 27ºC 92% 4.01mps 16º NNE 0mm 58%
  6:00 quang mây 25ºC 0% 3.32mps 357º N 0mm 64%
  9:00 quang mây 24ºC 0% 3.87mps 355º N 0mm 67%
  12:00 quang mây 25ºC 0% 4.76mps 4º N 0mm 66%
  15:00 quang mây 30ºC 0% 6.82mps 6º N 0mm 56%
  18:00 mây rải rác 32ºC 32% 6.46mps 0º N 0mm 53%
  21:00 nhiều mây 31ºC 68% 5.78mps 5º N 0mm 53%
  24:00 nhiều mây 30ºC 56% 4.02mps 14º NNE 0mm 54%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Bắc Giang

Thứ 2

Dự báo ngày 20-02-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 6.41mps 163º
 • Độ ẩm: 59%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 21-02-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 6.82mps 172º
 • Độ ẩm: 58%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 22-02-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 4.57mps 169º
 • Độ ẩm: 59%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 23-02-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 5.31mps 40º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 90%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 24-02-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 2.96mps 43º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 87%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 25-02-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

17ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 4.66mps 42º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 89%
 • Áp suất: 1024mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 26-02-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

18ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 11ºC
 • Sức gió: 4.47mps 24º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 11%
 • Áp suất: 1027mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 27-02-2017
quang mây

Quang Mây

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 11ºC
 • Sức gió: 2.42mps 54º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 1024mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 28-02-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 4.41mps 40º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 32%
 • Áp suất: 1026mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 01-03-2017
quang mây

Quang Mây

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 5.98mps 15º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1028mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 02-03-2017
quang mây

Quang Mây

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 9ºC
 • Sức gió: 4.68mps 17º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1025mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 03-03-2017
quang mây

Quang Mây

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 8ºC
 • Sức gió: 0.2mps 351º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 04-03-2017
quang mây

Quang Mây

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 10ºC
 • Sức gió: 2.1mps 176º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 21%
 • Áp suất: 1019mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 05-03-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 1.08mps 226º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 1%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 06-03-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 2.63mps 75º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 34%
 • Áp suất: 1018mbar
Xem thêm