Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Bắc Giang. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (19-08-2019)

  Mặt trời mọc: 05:34am Mặt trời lặn: 06:23pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.2667 Kinh độ: 106.2

  mây dày đặc
  29ºC

  Sương Mù

  Cao nhất: 35ºC

  Thấp nhất: 28ºC

  Cập nhật lúc 07:07

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1mps
  • Hướng gió: 300º WNW
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 96%
  • Áp suất: 1002mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (19-08-2019)

  Mặt trời mọc: 05:34am Mặt trời lặn: 06:23pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.2667 Kinh độ: 106.2

  mưa rải rác
  35ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 35ºC

  Thấp nhất: 28ºC

  Cập nhật lúc 07:07

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 2mm
  • Sức gió: 1.24mps
  • Hướng gió: 74º ENE
  • Độ ẩm: 54%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1001mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (19-08-2019)

  Mặt trời mọc: 05:34am Mặt trời lặn: 06:23pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.2667 Kinh độ: 106.2

  mây dày đặc
  30ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 35ºC

  Thấp nhất: 28ºC

  Cập nhật lúc 07:07

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.1mps
  • Hướng gió: 40º NE
  • Độ ẩm: 75%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1001mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (20-08-2019)

  Mặt trời mọc: 05:34am Mặt trời lặn: 06:23pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.2667 Kinh độ: 106.2

  mưa vừa
  26ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 35ºC

  Thấp nhất: 28ºC

  Cập nhật lúc 07:07

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 7.125mm
  • Sức gió: 1.87mps
  • Hướng gió: 323º NW
  • Độ ẩm: 95%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1002mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (20-08-2019)

  Mặt trời mọc: 05:34am Mặt trời lặn: 06:23pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.2667 Kinh độ: 106.2

  mưa rải rác
  27ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 35ºC

  Thấp nhất: 28ºC

  Cập nhật lúc 07:07

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1mm
  • Sức gió: 2.37mps
  • Hướng gió: 337º NNW
  • Độ ẩm: 89%
  • Độ che phủ: 25%
  • Áp suất: 1003mb
 • Cập nhật lúc 07:07
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây dày đặc 29ºC 100% 1.77mps 329º NNW 0mm 82%
  6:00 mưa rải rác 33ºC 100% 1.32mps 272º W 1.125mm 68%
  9:00 mưa rải rác 35ºC 100% 1.24mps 74º ENE 2mm 54%
  12:00 mây dày đặc 35ºC 100% 1.51mps 90º E 0mm 57%
  15:00 mây dày đặc 30ºC 100% 2.1mps 40º NE 0mm 75%
  18:00 mưa rải rác 28ºC 100% 1.31mps 99º E 2.625mm 83%
  21:00 mưa vừa 26ºC 100% 1.87mps 323º NW 7.125mm 95%
  24:00 mưa rải rác 25ºC 51% 1.65mps 339º NNW 2.688mm 93%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Bắc Giang

Thứ 2

Dự báo ngày 19-08-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

33ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 1.32mps 272º
 • Độ ẩm: 68%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 20-08-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

32ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.21mps 38º
 • Độ ẩm: 63%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 21-08-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.36mps 355º
 • Độ ẩm: 63%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 22-08-2019
mưa to

Mưa To

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.81mps 310º
 • Độ ẩm: 77%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 23-08-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 0.84mps 43º
 • Độ ẩm: 69%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 26%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 24-08-2019
mưa to

Mưa To

30ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.92mps 55º
 • Độ ẩm: 68%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 74%
 • Áp suất: 1006mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 25-08-2019
mưa to

Mưa To

31ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.3mps 314º
 • Độ ẩm: 67%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 26-08-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.15mps 104º
 • Độ ẩm: 68%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 31%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 27-08-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.31mps 138º
 • Độ ẩm: 71%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 28-08-2019
mưa to

Mưa To

31ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 3.12mps 149º
 • Độ ẩm: 69%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 29-08-2019
mưa to

Mưa To

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.19mps 90º
 • Độ ẩm: 70%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 30-08-2019
mưa to

Mưa To

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.51mps 338º
 • Độ ẩm: 94%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 31-08-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 0.87mps 16º
 • Độ ẩm: 74%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 80%
 • Áp suất: 1006mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 01-09-2019
mưa to

Mưa To

29ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.12mps 172º
 • Độ ẩm: 75%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 02-09-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

30ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 0.91mps 136º
 • Độ ẩm: 76%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1004mbar
Xem thêm