Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Bắc Giang. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 5 (17-10-2019)

  Mặt trời mọc: 05:51am Mặt trời lặn: 05:29pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.2667 Kinh độ: 106.2

  ít mây
  23ºC

  Sương Mù

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 05:27

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1mps
  • Hướng gió: 0º N
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 20%
  • Áp suất: 1016mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 5 (17-10-2019)

  Mặt trời mọc: 05:51am Mặt trời lặn: 05:29pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.2667 Kinh độ: 106.2

  trời quang mây
  31ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 05:27

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.235mps
  • Hướng gió: 111º ESE
  • Độ ẩm: 50%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1016mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 5 (17-10-2019)

  Mặt trời mọc: 05:51am Mặt trời lặn: 05:29pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.2667 Kinh độ: 106.2

  mưa vừa
  24ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 05:27

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 3.125mm
  • Sức gió: 1.501mps
  • Hướng gió: 142º SE
  • Độ ẩm: 85%
  • Độ che phủ: 49%
  • Áp suất: 1016mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 5 (18-10-2019)

  Mặt trời mọc: 05:51am Mặt trời lặn: 05:29pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.2667 Kinh độ: 106.2

  mưa rải rác
  22ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 05:27

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.437mm
  • Sức gió: 3.202mps
  • Hướng gió: 11º N
  • Độ ẩm: 85%
  • Độ che phủ: 84%
  • Áp suất: 1018mb
 • Thời tiết Tối Thứ 5 (18-10-2019)

  Mặt trời mọc: 05:51am Mặt trời lặn: 05:29pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.2667 Kinh độ: 106.2

  mây dày đặc
  21ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 05:27

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.354mps
  • Hướng gió: 0º N
  • Độ ẩm: 82%
  • Độ che phủ: 87%
  • Áp suất: 1019mb
 • Cập nhật lúc 05:27
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 ít mây 23ºC 11% 1.186mps 11º N 0mm 85%
  6:00 trời quang mây 28ºC 0% 2.182mps 39º NE 0mm 64%
  9:00 trời quang mây 31ºC 0% 2.235mps 111º ESE 0mm 50%
  12:00 mưa rải rác 29ºC 34% 4.095mps 134º SE 0.75mm 62%
  15:00 mưa vừa 24ºC 49% 1.501mps 142º SE 3.125mm 85%
  18:00 mưa rải rác 24ºC 70% 3.603mps 14º NNE 2.438mm 85%
  21:00 mưa rải rác 22ºC 84% 3.202mps 11º N 0.437mm 85%
  24:00 mây dày đặc 21ºC 85% 2.543mps 339º NNW 0mm 86%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Bắc Giang

Thứ 4

Dự báo ngày 16-10-2019
ít mây

ít Mây

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 0.497mps 30º
 • Độ ẩm: 89%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 17%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 17-10-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.182mps 39º
 • Độ ẩm: 64%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 18-10-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

22ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.833mps 357º
 • Độ ẩm: 76%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 19-10-2019
nhiều mây

Nhiều Mây

27ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.218mps 36º
 • Độ ẩm: 59%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 73%
 • Áp suất: 1019mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 20-10-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

28ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 0.647mps 133º
 • Độ ẩm: 58%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 2%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 21-10-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.813mps 178º
 • Độ ẩm: 65%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 22-10-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 3.529mps 159º
 • Độ ẩm: 69%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 83%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 23-10-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.775mps 166º
 • Độ ẩm: 68%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 24-10-2019
mưa to

Mưa To

26ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.483mps 91º
 • Độ ẩm: 77%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 82%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 25-10-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 2.466mps 36º
 • Độ ẩm: 68%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 66%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 26-10-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.075mps 122º
 • Độ ẩm: 68%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 16%
 • Áp suất: 1015mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 27-10-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.293mps 113º
 • Độ ẩm: 68%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 10%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 28-10-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.746mps 62º
 • Độ ẩm: 75%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 68%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 29-10-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.92mps 16º
 • Độ ẩm: 73%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 89%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 30-10-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

23ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.962mps 324º
 • Độ ẩm: 86%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1015mbar
Xem thêm