Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Bắc Giang. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.


 • Thời tiết Hiện tại Thứ 4 (03-09-2014)

  Mặt trời mọc: 05:38am Mặt trời lặn: 06:10pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.26667 Kinh độ: 106.199997

  mưa vừa
  23ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 04:12

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.27mps
  • Hướng gió: 336º NNW
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 64%
  • Áp suất: 1019mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 4 (03-09-2014)

  Mặt trời mọc: 05:38am Mặt trời lặn: 06:10pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.26667 Kinh độ: 106.199997

  mưa rải rác
  23ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 04:12

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.5mm
  • Sức gió: 1.79mps
  • Hướng gió: 32º NNE
  • Độ ẩm: 98%
  • Độ che phủ: 80%
  • Áp suất: 1002mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 4 (03-09-2014)

  Mặt trời mọc: 05:38am Mặt trời lặn: 06:10pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.26667 Kinh độ: 106.199997

  mây rải rác
  29ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 04:12

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.85mps
  • Hướng gió: 180º S
  • Độ ẩm: 88%
  • Độ che phủ: 36%
  • Áp suất: 1001mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 4 (03-09-2014)

  Mặt trời mọc: 05:38am Mặt trời lặn: 06:10pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.26667 Kinh độ: 106.199997

  ít mây
  26ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 04:12

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.27mps
  • Hướng gió: 125º SE
  • Độ ẩm: 90%
  • Độ che phủ: 20%
  • Áp suất: 999mb
 • Thời tiết Tối Thứ 4 (04-09-2014)

  Mặt trời mọc: 05:38am Mặt trời lặn: 06:10pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.26667 Kinh độ: 106.199997

  nhiều mây
  24ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 04:12

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.46mps
  • Hướng gió: 183º S
  • Độ ẩm: 96%
  • Độ che phủ: 64%
  • Áp suất: 999mb
 • Cập nhật lúc 04:12
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa vừa 22ºC 92% 1.27mps 359º N 11.5mm 99%
  6:00 mưa vừa 22ºC 88% 1.37mps 17º NNE 4.5mm 98%
  9:00 mưa rải rác 23ºC 80% 1.79mps 32º NNE 0.5mm 98%
  12:00 mây rải rác 27ºC 48% 2.01mps 144º SE 0mm 95%
  15:00 mây rải rác 29ºC 36% 1.85mps 180º S 0mm 88%
  18:00 quang mây 29ºC 8% 1.76mps 161º SSE 0mm 83%
  21:00 ít mây 26ºC 20% 1.27mps 125º SE 0mm 90%
  24:00 mây rải rác 24ºC 36% 1.4mps 153º SSE 0mm 93%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Bắc Giang

Thứ 3

Dự báo ngày 02-09-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.27mps 360º
 • Độ ẩm: 99%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 03-09-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.01mps 145º
 • Độ ẩm: 95%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 48%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 04-09-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.78mps 152º
 • Độ ẩm: 92%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 36%
 • Áp suất: 999mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 05-09-2014
nhiều mây

Nhiều Mây

27ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.87mps 103º
 • Độ ẩm: 93%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 76%
 • Áp suất: 999mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 06-09-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.76mps 103º
 • Độ ẩm: 95%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 44%
 • Áp suất: 1000mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 07-09-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.56mps 168º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 1%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 08-09-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.54mps 244º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 2%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 09-09-2014
quang mây

Quang Mây

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 1.71mps 191º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 3%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 10-09-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 0.06mps 278º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 27%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 11-09-2014
mưa to

Mưa To

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.97mps 68º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 32%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 12-09-2014
mưa to

Mưa To

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.05mps 46º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 5%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 13-09-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.09mps 39º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 31%
 • Áp suất: 1005mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 14-09-2014
mưa to

Mưa To

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.88mps 38º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 38%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 15-09-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.6mps 52º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 7%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 16-09-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.68mps 104º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 1006mbar
Xem thêm