Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Bắc Giang. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 3 (14-08-2018)

  Mặt trời mọc: 05:33am Mặt trời lặn: 06:25pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.2667 Kinh độ: 106.2

  mây rải rác
  32ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 21:02

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.1mps
  • Hướng gió: 250º WSW
  • Độ ẩm: 66%
  • Độ che phủ: 56%
  • Áp suất: 998mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 3 (14-08-2018)

  Mặt trời mọc: 05:33am Mặt trời lặn: 06:25pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.2667 Kinh độ: 106.2

  mây dày đặc
  34ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 21:02

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.82mps
  • Hướng gió: 315º NW
  • Độ ẩm: 68%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1007mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 3 (14-08-2018)

  Mặt trời mọc: 05:33am Mặt trời lặn: 06:25pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.2667 Kinh độ: 106.2

  mây dày đặc
  32ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 21:02

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.33mps
  • Hướng gió: 266º W
  • Độ ẩm: 67%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 1006mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 3 (15-08-2018)

  Mặt trời mọc: 05:33am Mặt trời lặn: 06:25pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.2667 Kinh độ: 106.2

  nhiều mây
  29ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 21:02

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.26mps
  • Hướng gió: 271º W
  • Độ ẩm: 76%
  • Độ che phủ: 80%
  • Áp suất: 1008mb
 • Thời tiết Tối Thứ 3 (15-08-2018)

  Mặt trời mọc: 05:33am Mặt trời lặn: 06:25pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.2667 Kinh độ: 106.2

  mây dày đặc
  28ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 21:02

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.77mps
  • Hướng gió: 68º ENE
  • Độ ẩm: 88%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 1009mb
 • Cập nhật lúc 21:02
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây rải rác 29ºC 48% 1.91mps 264º W 0mm 89%
  6:00 mây dày đặc 32ºC 88% 2.86mps 304º NW 0mm 80%
  9:00 mây dày đặc 34ºC 92% 3.82mps 315º NW 0mm 68%
  12:00 ít mây 35ºC 24% 2.16mps 309º NW 0mm 66%
  15:00 mây dày đặc 32ºC 88% 2.33mps 266º W 0mm 67%
  18:00 nhiều mây 30ºC 76% 3.11mps 275º W 0mm 72%
  21:00 nhiều mây 29ºC 80% 3.26mps 271º W 0mm 76%
  24:00 nhiều mây 28ºC 56% 2.87mps 267º W 0mm 76%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Bắc Giang

Thứ 2

Dự báo ngày 13-08-2018
ít mây

ít Mây

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 0.98mps 232º
 • Độ ẩm: 87%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 14-08-2018
mây dày đặc

Mây Dày đặc

32ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 2.86mps 304º
 • Độ ẩm: 80%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 88%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 15-08-2018
mưa to

Mưa To

32ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.41mps 349º
 • Độ ẩm: 81%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 68%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 16-08-2018
mưa to

Mưa To

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 5.8mps 312º
 • Độ ẩm: 88%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 17-08-2018
mưa to

Mưa To

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 7.18mps 346º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 89%
 • Áp suất: 995mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 18-08-2018
mưa to

Mưa To

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 6.38mps 343º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 90%
 • Áp suất: 997mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 19-08-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.03mps 248º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 80%
 • Áp suất: 1001mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 20-08-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 1.51mps 290º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 64%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 21-08-2018
mưa to

Mưa To

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 1.03mps 36º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 40%
 • Áp suất: 998mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 22-08-2018
mưa to

Mưa To

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.28mps 296º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 57%
 • Áp suất: 1000mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 23-08-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 3.3mps 261º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 61%
 • Áp suất: 999mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 24-08-2018
mưa to

Mưa To

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 1.84mps 286º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 57%
 • Áp suất: 999mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 25-08-2018
mưa rất to

Mưa Rất To

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.05mps 299º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 85%
 • Áp suất: 999mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 26-08-2018
mưa to

Mưa To

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.7mps 226º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 15%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 27-08-2018
mưa to

Mưa To

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.65mps 165º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 14%
 • Áp suất: 1004mbar
Xem thêm