Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Bắc Giang. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 7 (23-05-2015)

  Mặt trời mọc: 05:14am Mặt trời lặn: 06:29pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.26667 Kinh độ: 106.199997

  mưa rải rác
  30ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 14:47

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.21mps
  • Hướng gió: 313º NW
  • Độ ẩm: 89%
  • Độ che phủ: 68%
  • Áp suất: 1012mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 7 (23-05-2015)

  Mặt trời mọc: 05:14am Mặt trời lặn: 06:29pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.26667 Kinh độ: 106.199997

  mưa rải rác
  25ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 14:47

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.060000000000002mm
  • Sức gió: 2.41mps
  • Hướng gió: 34º NE
  • Độ ẩm: 92%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 994mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 7 (23-05-2015)

  Mặt trời mọc: 05:14am Mặt trời lặn: 06:29pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.26667 Kinh độ: 106.199997

  mưa rải rác
  23ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 14:47

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.63mm
  • Sức gió: 3.36mps
  • Hướng gió: 44º NE
  • Độ ẩm: 93%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 997mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 7 (24-05-2015)

  Mặt trời mọc: 05:14am Mặt trời lặn: 06:29pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.26667 Kinh độ: 106.199997

  mưa rải rác
  23ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 14:47

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.3mm
  • Sức gió: 2.9mps
  • Hướng gió: 41º NE
  • Độ ẩm: 91%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 995mb
 • Thời tiết Tối Thứ 7 (24-05-2015)

  Mặt trời mọc: 05:14am Mặt trời lặn: 06:29pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.26667 Kinh độ: 106.199997

  mưa rải rác
  24ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 14:47

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.84mm
  • Sức gió: 2.87mps
  • Hướng gió: 37º NE
  • Độ ẩm: 94%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 997mb
 • Cập nhật lúc 14:47
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 25ºC 92% 2.41mps 28º NNE 0.24mm 96%
  6:00 mưa rải rác 25ºC 92% 2.41mps 27º NNE 0.25mm 94%
  9:00 mưa rải rác 25ºC 92% 2.41mps 34º NE 0.060000000000002mm 92%
  12:00 mưa rải rác 24ºC 92% 2.61mps 37º NE 1.1mm 96%
  15:00 mưa rải rác 23ºC 92% 3.36mps 44º NE 0.63mm 93%
  18:00 mây dày đặc 23ºC 92% 3.71mps 37º NE 0mm 90%
  21:00 mưa rải rác 23ºC 92% 2.9mps 41º NE 0.3mm 91%
  24:00 mưa vừa 23ºC 92% 3.36mps 27º NNE 5.63mm 99%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Bắc Giang

Thứ 7

Dự báo ngày 23-05-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 0.83mps 207º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 29%
 • Áp suất: 1006mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 24-05-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 5.85mps 242º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 34%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 25-05-2015
quang mây

Quang Mây

36ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 6.12mps 245º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 3%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 26-05-2015
quang mây

Quang Mây

36ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 30ºC
 • Sức gió: 6.43mps 223º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 27-05-2015
quang mây

Quang Mây

36ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 30ºC
 • Sức gió: 5.58mps 222º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 35%
 • Áp suất: 1001mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 28-05-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

37ºC
 • Cao nhất: 37ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 4.26mps 240º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 7%
 • Áp suất: 999mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 29-05-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

38ºC
 • Cao nhất: 38ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 2.82mps 240º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 30-05-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

36ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 2.22mps 324º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 2%
 • Áp suất: 1004mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 31-05-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

37ºC
 • Cao nhất: 37ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 4.36mps 220º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 3%
 • Áp suất: 1001mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 01-06-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

37ºC
 • Cao nhất: 37ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 3.47mps 220º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 1%
 • Áp suất: 1000mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 02-06-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

37ºC
 • Cao nhất: 37ºC
 • Thấp nhất: 30ºC
 • Sức gió: 5.09mps 203º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 03-06-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

37ºC
 • Cao nhất: 37ºC
 • Thấp nhất: 31ºC
 • Sức gió: 5.86mps 191º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 3%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 04-06-2015
quang mây

Quang Mây

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 31ºC
 • Sức gió: 4.12mps 179º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 01-01-1970

0ºC
 • Cao nhất: 0ºC
 • Thấp nhất: 0ºC
 • Sức gió: mps º
 • Độ ẩm: %
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: %
 • Áp suất: 0mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 01-01-1970

0ºC
 • Cao nhất: 0ºC
 • Thấp nhất: 0ºC
 • Sức gió: mps º
 • Độ ẩm: %
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: %
 • Áp suất: 0mbar
Xem thêm