Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Bắc Giang. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 5 (09-07-2020)

  Mặt trời mọc: 05:19am Mặt trời lặn: 06:40pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.2667 Kinh độ: 106.2

  mây dày đặc
  37ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 38ºC

  Thấp nhất: 29ºC

  Cập nhật lúc 18:20

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.1mps
  • Hướng gió: 220º SW
  • Độ ẩm: 39%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 998mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 5 (09-07-2020)

  Mặt trời mọc: 05:19am Mặt trời lặn: 06:40pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.2667 Kinh độ: 106.2

  mây dày đặc
  37ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 38ºC

  Thấp nhất: 29ºC

  Cập nhật lúc 18:20

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 5.56mps
  • Hướng gió: 225º SW
  • Độ ẩm: 42%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 998mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 5 (09-07-2020)

  Mặt trời mọc: 05:19am Mặt trời lặn: 06:40pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.2667 Kinh độ: 106.2

  mây dày đặc
  33ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 38ºC

  Thấp nhất: 29ºC

  Cập nhật lúc 18:20

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 6.04mps
  • Hướng gió: 151º SSE
  • Độ ẩm: 58%
  • Độ che phủ: 99%
  • Áp suất: 997mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 5 (10-07-2020)

  Mặt trời mọc: 05:19am Mặt trời lặn: 06:40pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.2667 Kinh độ: 106.2

  mây dày đặc
  31ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 38ºC

  Thấp nhất: 29ºC

  Cập nhật lúc 18:20

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 6mps
  • Hướng gió: 154º SSE
  • Độ ẩm: 66%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 999mb
 • Thời tiết Tối Thứ 5 (10-07-2020)

  Mặt trời mọc: 05:19am Mặt trời lặn: 06:40pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.2667 Kinh độ: 106.2

  mây dày đặc
  30ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 38ºC

  Thấp nhất: 29ºC

  Cập nhật lúc 18:20

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.29mps
  • Hướng gió: 161º SSE
  • Độ ẩm: 67%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1000mb
 • Cập nhật lúc 18:20
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây dày đặc 29ºC 100% 3.3mps 148º SSE 0mm 75%
  6:00 mây dày đặc 32ºC 100% 2.7mps 196º SSW 0mm 59%
  9:00 mây dày đặc 37ºC 100% 5.56mps 225º SW 0mm 42%
  12:00 mây dày đặc 38ºC 98% 5.75mps 206º SSW 0mm 38%
  15:00 mây dày đặc 33ºC 99% 6.04mps 151º SSE 0mm 58%
  18:00 mây dày đặc 30ºC 100% 4.97mps 135º SE 0mm 68%
  21:00 mây dày đặc 31ºC 100% 6mps 154º SSE 0mm 66%
  24:00 mây dày đặc 29ºC 100% 4.04mps 158º SSE 0mm 68%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Bắc Giang

Thứ 5

Dự báo ngày 09-07-2020
mây dày đặc

Mây Dày đặc

37ºC
 • Cao nhất: 38ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 5.56mps 225º
 • Độ ẩm: 42%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 998mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 10-07-2020
nhiều mây

Nhiều Mây

39ºC
 • Cao nhất: 40ºC
 • Thấp nhất: 30ºC
 • Sức gió: 6.04mps 219º
 • Độ ẩm: 36%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 84%
 • Áp suất: 999mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 11-07-2020
mây dày đặc

Mây Dày đặc

39ºC
 • Cao nhất: 39ºC
 • Thấp nhất: 30ºC
 • Sức gió: 6.4mps 213º
 • Độ ẩm: 34%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 998mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 12-07-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

39ºC
 • Cao nhất: 39ºC
 • Thấp nhất: 30ºC
 • Sức gió: 4.71mps 245º
 • Độ ẩm: 34%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1000mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 13-07-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

38ºC
 • Cao nhất: 38ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 3.63mps 232º
 • Độ ẩm: 37%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 14-07-2020
mây dày đặc

Mây Dày đặc

39ºC
 • Cao nhất: 39ºC
 • Thấp nhất: 30ºC
 • Sức gió: 4.28mps 213º
 • Độ ẩm: 32%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 86%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 15-07-2020
nhiều mây

Nhiều Mây

40ºC
 • Cao nhất: 40ºC
 • Thấp nhất: 30ºC
 • Sức gió: 6.58mps 224º
 • Độ ẩm: 31%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 82%
 • Áp suất: 1000mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 16-07-2020
nhiều mây

Nhiều Mây

40ºC
 • Cao nhất: 40ºC
 • Thấp nhất: 30ºC
 • Sức gió: 6.05mps 223º
 • Độ ẩm: 32%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 81%
 • Áp suất: 999mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 17-07-2020
mây dày đặc

Mây Dày đặc

40ºC
 • Cao nhất: 40ºC
 • Thấp nhất: 30ºC
 • Sức gió: 4.18mps 244º
 • Độ ẩm: 30%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1000mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 18-07-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

39ºC
 • Cao nhất: 39ºC
 • Thấp nhất: 30ºC
 • Sức gió: 4.75mps 246º
 • Độ ẩm: 35%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 93%
 • Áp suất: 1002mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 19-07-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

35ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 2.85mps 283º
 • Độ ẩm: 44%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 20-07-2020
mưa to

Mưa To

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 5.25mps 146º
 • Độ ẩm: 76%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 21-07-2020
mưa to

Mưa To

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 6.96mps 153º
 • Độ ẩm: 66%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 22-07-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 7.03mps 155º
 • Độ ẩm: 66%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 97%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 23-07-2020
mưa to

Mưa To

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 4.75mps 151º
 • Độ ẩm: 61%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1003mbar
Xem thêm