Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Bắc Giang. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Chủ nhật (24-09-2023)

  Mặt trời mọc: 05:44am Mặt trời lặn: 05:50pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.2667 Kinh độ: 106.2

  mưa rải rác
  30ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 18:08

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.52mps
  • Hướng gió: 155º SSE
  • Độ ẩm: 85%
  • Độ che phủ: 61%
  • Áp suất: 1007mb
 • Thời tiết Sáng Chủ nhật (24-09-2023)

  Mặt trời mọc: 05:44am Mặt trời lặn: 05:50pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.2667 Kinh độ: 106.2

  mưa rải rác
  26ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 18:08

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.78mm
  • Sức gió: 2.35mps
  • Hướng gió: 142º SE
  • Độ ẩm: 85%
  • Độ che phủ: 51%
  • Áp suất: 1008mb
 • Thời tiết Trưa Chủ nhật (25-09-2023)

  Mặt trời mọc: 05:44am Mặt trời lặn: 05:50pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.2667 Kinh độ: 106.2

  trời quang mây
  25ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 18:08

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.17mps
  • Hướng gió: 355º N
  • Độ ẩm: 91%
  • Độ che phủ: 5%
  • Áp suất: 1009mb
 • Thời tiết Chiều Chủ nhật (25-09-2023)

  Mặt trời mọc: 05:44am Mặt trời lặn: 05:50pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.2667 Kinh độ: 106.2

  trời quang mây
  26ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 18:08

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.12mps
  • Hướng gió: 11º N
  • Độ ẩm: 84%
  • Độ che phủ: 10%
  • Áp suất: 1009mb
 • Thời tiết Tối Chủ nhật (25-09-2023)

  Mặt trời mọc: 05:44am Mặt trời lặn: 05:50pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.2667 Kinh độ: 106.2

  mưa rải rác
  33ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 18:08

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.11mm
  • Sức gió: 0.84mps
  • Hướng gió: 60º ENE
  • Độ ẩm: 51%
  • Độ che phủ: 44%
  • Áp suất: 1007mb
 • Cập nhật lúc 18:08
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 32ºC 42% 2.36mps 136º SE 0.31mm 61%
  6:00 nhiều mây 30ºC 69% 4.42mps 156º SSE 0mm 67%
  9:00 mưa rải rác 26ºC 51% 2.35mps 142º SE 0.78mm 85%
  12:00 mưa rải rác 26ºC 6% 0.89mps 162º SSE 0.19mm 89%
  15:00 trời quang mây 25ºC 5% 2.17mps 355º N 0mm 91%
  18:00 mưa rải rác 24ºC 1% 2.02mps 13º NNE 0.2mm 90%
  21:00 trời quang mây 26ºC 10% 2.12mps 11º N 0mm 84%
  24:00 mưa rải rác 31ºC 29% 2.56mps 32º NNE 0.24mm 62%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Bắc Giang

Chủ nhật

Dự báo ngày 24-09-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 4.42mps 156º
 • Độ ẩm: 64%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 37%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 25-09-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.33mps 181º
 • Độ ẩm: 56%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 27%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 26-09-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.4mps 52º
 • Độ ẩm: 58%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 61%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 27-09-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.76mps 39º
 • Độ ẩm: 62%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 28-09-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.41mps 57º
 • Độ ẩm: 62%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 74%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 29-09-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.68mps 171º
 • Độ ẩm: 69%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 36%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 30-09-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.63mps 359º
 • Độ ẩm: 64%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 1009mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 01-10-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 9.04mps 13º
 • Độ ẩm: 60%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 02-10-2023
mưa to

Mưa To

26ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 11.52mps 48º
 • Độ ẩm: 85%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 03-10-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 5.67mps 147º
 • Độ ẩm: 69%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 04-10-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 5.03mps 142º
 • Độ ẩm: 69%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 05-10-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.09mps 157º
 • Độ ẩm: 65%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 19%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 06-10-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 5.69mps 32º
 • Độ ẩm: 66%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 78%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 07-10-2023
nhiều mây

Nhiều Mây

29ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.85mps 156º
 • Độ ẩm: 62%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 58%
 • Áp suất: 1013mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 08-10-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.57mps 155º
 • Độ ẩm: 61%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 44%
 • Áp suất: 1011mbar
Xem thêm