Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Bắc Giang. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Chủ nhật (17-01-2018)

  Mặt trời mọc: 06:35am Mặt trời lặn: 05:35pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.2667 Kinh độ: 106.2

  mưa rải rác
  18ºC

  Sương Mù

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 14ºC

  Cập nhật lúc 21:43

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.91mps
  • Hướng gió: 17º NNE
  • Độ ẩm: 93%
  • Độ che phủ: 75%
  • Áp suất: 1014mb
 • Thời tiết Sáng Chủ nhật (17-01-2018)

  Mặt trời mọc: 06:35am Mặt trời lặn: 05:35pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.2667 Kinh độ: 106.2

  mưa rải rác
  22ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 14ºC

  Cập nhật lúc 21:43

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.035mm
  • Sức gió: 1.96mps
  • Hướng gió: 199º SSW
  • Độ ẩm: 89%
  • Độ che phủ: 68%
  • Áp suất: 1025mb
 • Thời tiết Trưa Chủ nhật (17-01-2018)

  Mặt trời mọc: 06:35am Mặt trời lặn: 05:35pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.2667 Kinh độ: 106.2

  mưa rải rác
  18ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 14ºC

  Cập nhật lúc 21:43

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.04mm
  • Sức gió: 3.83mps
  • Hướng gió: 146º SE
  • Độ ẩm: 89%
  • Độ che phủ: 8%
  • Áp suất: 1024mb
 • Thời tiết Chiều Chủ nhật (18-01-2018)

  Mặt trời mọc: 06:35am Mặt trời lặn: 05:35pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.2667 Kinh độ: 106.2

  ít mây
  14ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 14ºC

  Cập nhật lúc 21:43

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.27mps
  • Hướng gió: 113º ESE
  • Độ ẩm: 96%
  • Độ che phủ: 24%
  • Áp suất: 1025mb
 • Thời tiết Tối Chủ nhật (18-01-2018)

  Mặt trời mọc: 06:35am Mặt trời lặn: 05:35pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.2667 Kinh độ: 106.2

  mưa rải rác
  15ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 14ºC

  Cập nhật lúc 21:43

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.0050000000000008mm
  • Sức gió: 1.31mps
  • Hướng gió: 107º ESE
  • Độ ẩm: 95%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 1026mb
 • Cập nhật lúc 21:43
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 17ºC 64% 1.91mps 17º NNE 0.1125mm 96%
  6:00 mưa rải rác 20ºC 80% 1.61mps 59º ENE 0.06mm 91%
  9:00 mưa rải rác 22ºC 68% 1.96mps 199º SSW 0.035mm 89%
  12:00 mưa rải rác 21ºC 68% 3.37mps 144º SE 0.0049999999999999mm 83%
  15:00 mưa rải rác 18ºC 8% 3.83mps 146º SE 0.04mm 89%
  18:00 clear sky 15ºC 0% 3.56mps 138º SE 0mm 97%
  21:00 ít mây 14ºC 24% 1.27mps 113º ESE 0mm 96%
  24:00 mưa rải rác 14ºC 80% 1.26mps 62º ENE 0.0049999999999999mm 93%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Bắc Giang

Thứ 4

Dự báo ngày 17-01-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 1.96mps 200º
 • Độ ẩm: 89%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 68%
 • Áp suất: 1025mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 18-01-2018
quang mây

Quang Mây

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 2.56mps 147º
 • Độ ẩm: 72%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1024mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 19-01-2018
quang mây

Quang Mây

24ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 10ºC
 • Sức gió: 1.77mps 335º
 • Độ ẩm: 64%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1026mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 20-01-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 1.81mps 348º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 90%
 • Áp suất: 1015mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 21-01-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 2.29mps 120º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 46%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 22-01-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 0.54mps 256º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 18%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 23-01-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 2.64mps 110º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 47%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 24-01-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 5mps 102º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 73%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 25-01-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 2.91mps 115º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 26-01-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 2.47mps 87º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 94%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 27-01-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

17ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 9ºC
 • Sức gió: 2.75mps 66º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1021mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 28-01-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

11ºC
 • Cao nhất: 11ºC
 • Thấp nhất: 8ºC
 • Sức gió: 4.67mps 23º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 90%
 • Áp suất: 1027mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 29-01-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

13ºC
 • Cao nhất: 13ºC
 • Thấp nhất: 8ºC
 • Sức gió: 1.9mps 27º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 95%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 30-01-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

15ºC
 • Cao nhất: 15ºC
 • Thấp nhất: 11ºC
 • Sức gió: 2.24mps 4º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 31-01-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

14ºC
 • Cao nhất: 14ºC
 • Thấp nhất: 10ºC
 • Sức gió: 5.29mps 28º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 85%
 • Áp suất: 1020mbar
Xem thêm