Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Bắc Giang. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 3 (23-04-2019)

  Mặt trời mọc: 05:30am Mặt trời lặn: 06:16pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.2667 Kinh độ: 106.2

  mưa rải rác
  29ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 19:35

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.6mps
  • Hướng gió: 120º ESE
  • Độ ẩm: 74%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1006mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 3 (23-04-2019)

  Mặt trời mọc: 05:30am Mặt trời lặn: 06:16pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.2667 Kinh độ: 106.2

  mưa rải rác
  29ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 19:35

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.312mm
  • Sức gió: 2.94mps
  • Hướng gió: 122º ESE
  • Độ ẩm: 79%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1008mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 3 (23-04-2019)

  Mặt trời mọc: 05:30am Mặt trời lặn: 06:16pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.2667 Kinh độ: 106.2

  nhiều mây
  28ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 19:35

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.27mps
  • Hướng gió: 134º SE
  • Độ ẩm: 83%
  • Độ che phủ: 71%
  • Áp suất: 1006mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 3 (24-04-2019)

  Mặt trời mọc: 05:30am Mặt trời lặn: 06:16pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.2667 Kinh độ: 106.2

  mưa rải rác
  26ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 19:35

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.125mm
  • Sức gió: 1.98mps
  • Hướng gió: 110º ESE
  • Độ ẩm: 91%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1008mb
 • Thời tiết Tối Thứ 3 (24-04-2019)

  Mặt trời mọc: 05:30am Mặt trời lặn: 06:16pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.2667 Kinh độ: 106.2

  mưa rải rác
  26ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 19:35

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.125mm
  • Sức gió: 3.07mps
  • Hướng gió: 139º SE
  • Độ ẩm: 92%
  • Độ che phủ: 99%
  • Áp suất: 1008mb
 • Cập nhật lúc 19:35
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 27ºC 84% 2.85mps 121º ESE 0.375mm 92%
  6:00 mưa rải rác 27ºC 100% 3.02mps 141º SE 0.5mm 88%
  9:00 mưa rải rác 29ºC 100% 2.94mps 122º ESE 0.312mm 79%
  12:00 mưa rải rác 31ºC 89% 4.82mps 123º ESE 0.125mm 73%
  15:00 nhiều mây 28ºC 71% 4.27mps 134º SE 0mm 83%
  18:00 nhiều mây 26ºC 84% 2.57mps 122º ESE 0mm 92%
  21:00 mưa rải rác 26ºC 92% 1.98mps 110º ESE 0.125mm 91%
  24:00 mưa rải rác 26ºC 98% 2.06mps 123º ESE 0.125mm 93%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Bắc Giang

Thứ 3

Dự báo ngày 23-04-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 3.02mps 141º
 • Độ ẩm: 88%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 24-04-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.72mps 146º
 • Độ ẩm: 84%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 25-04-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.47mps 148º
 • Độ ẩm: 79%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 26-04-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.44mps 150º
 • Độ ẩm: 81%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 27-04-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.99mps 157º
 • Độ ẩm: 62%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 81%
 • Áp suất: 1010mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 28-04-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.77mps 167º
 • Độ ẩm: 68%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 85%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 29-04-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.5mps 144º
 • Độ ẩm: 86%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 30-04-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 3.51mps 147º
 • Độ ẩm: 78%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 93%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 01-05-2019
nhiều mây

Nhiều Mây

32ºC
 • Cao nhất: 38ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 1.7mps 110º
 • Độ ẩm: 66%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 66%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 02-05-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 2.58mps 125º
 • Độ ẩm: 75%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 03-05-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 1.55mps 77º
 • Độ ẩm: 86%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 82%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 04-05-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 2.85mps 123º
 • Độ ẩm: 87%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 88%
 • Áp suất: 1005mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 05-05-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

27ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 2.88mps 135º
 • Độ ẩm: 91%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 06-05-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 3.19mps 122º
 • Độ ẩm: 92%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 68%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 07-05-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 5.35mps 49º
 • Độ ẩm: 54%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1005mbar
Xem thêm