Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Bắc Giang. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.


 • Thời tiết Hiện tại Thứ 4 (01-10-2014)

  Mặt trời mọc: 05:46am Mặt trời lặn: 05:43pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.26667 Kinh độ: 106.199997

  ít mây
  25ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 22:43

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.96mps
  • Hướng gió: 173º S
  • Độ ẩm: 84%
  • Độ che phủ: 44%
  • Áp suất: 1021mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 4 (02-10-2014)

  Mặt trời mọc: 05:46am Mặt trời lặn: 05:43pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.26667 Kinh độ: 106.199997

  ít mây
  18ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 22:43

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.1mps
  • Hướng gió: 181º S
  • Độ ẩm: 93%
  • Độ che phủ: 12%
  • Áp suất: 1003mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 4 (02-10-2014)

  Mặt trời mọc: 05:46am Mặt trời lặn: 05:43pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.26667 Kinh độ: 106.199997

  quang mây
  20ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 22:43

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.36mps
  • Hướng gió: 23º NNE
  • Độ ẩm: 89%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1003mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 4 (02-10-2014)

  Mặt trời mọc: 05:46am Mặt trời lặn: 05:43pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.26667 Kinh độ: 106.199997

  quang mây
  30ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 22:43

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.81mps
  • Hướng gió: 292º WNW
  • Độ ẩm: 64%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1000mb
 • Thời tiết Tối Thứ 4 (02-10-2014)

  Mặt trời mọc: 05:46am Mặt trời lặn: 05:43pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.26667 Kinh độ: 106.199997

  ít mây
  25ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 22:43

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.96mps
  • Hướng gió: 241º WSW
  • Độ ẩm: 75%
  • Độ che phủ: 12%
  • Áp suất: 1000mb
 • Cập nhật lúc 22:43
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 ít mây 22ºC 20% 1.31mps 175º S 0mm 75%
  6:00 ít mây 20ºC 20% 1.51mps 175º S 0mm 85%
  9:00 ít mây 18ºC 12% 1.1mps 181º S 0mm 93%
  12:00 quang mây 17ºC 8% 0.76mps 83º E 0mm 92%
  15:00 quang mây 20ºC 0% 1.36mps 23º NNE 0mm 89%
  18:00 quang mây 28ºC 0% 1.76mps 321º NW 0mm 72%
  21:00 quang mây 30ºC 0% 1.81mps 292º WNW 0mm 64%
  24:00 ít mây 30ºC 12% 1.68mps 290º WNW 0mm 59%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Bắc Giang

Thứ 4

Dự báo ngày 01-10-2014
mây rải rác

Mây Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.56mps 153º
 • Độ ẩm: 70%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 36%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 02-10-2014
quang mây

Quang Mây

30ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.96mps 321º
 • Độ ẩm: 82%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 03-10-2014
quang mây

Quang Mây

31ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.01mps 357º
 • Độ ẩm: 79%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 04-10-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.95mps 81º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 31%
 • Áp suất: 1007mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 05-10-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 7.46mps 27º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 35%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 06-10-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 6.68mps 9º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 1%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 07-10-2014
mưa to

Mưa To

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 8.06mps 2º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 74%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 08-10-2014
mưa rất to

Mưa Rất To

16ºC
 • Cao nhất: 16ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 9.3mps 7º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 09-10-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

17ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 6.99mps 10º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 10-10-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 5.37mps 2º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 97%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 11-10-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 3.56mps 345º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 16%
 • Áp suất: 1008mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 12-10-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 3.83mps 1º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 13-10-2014
mưa to

Mưa To

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 9.34mps 4º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 57%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 14-10-2014
mưa to

Mưa To

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.62mps 58º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 53%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 15-10-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 8.46mps 32º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 31%
 • Áp suất: 1011mbar
Xem thêm