Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Bắc Giang. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 3 (18-06-2019)

  Mặt trời mọc: 05:13am Mặt trời lặn: 06:38pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.2667 Kinh độ: 106.2

  mây dày đặc
  29ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 33ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 21:25

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.6mps
  • Hướng gió: 120º ESE
  • Độ ẩm: 89%
  • Độ che phủ: 20%
  • Áp suất: 1005mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 3 (18-06-2019)

  Mặt trời mọc: 05:13am Mặt trời lặn: 06:38pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.2667 Kinh độ: 106.2

  mưa rải rác
  33ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 33ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 21:25

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.063mm
  • Sức gió: 4.16mps
  • Hướng gió: 129º SE
  • Độ ẩm: 59%
  • Độ che phủ: 99%
  • Áp suất: 1002mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 3 (18-06-2019)

  Mặt trời mọc: 05:13am Mặt trời lặn: 06:38pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.2667 Kinh độ: 106.2

  mưa rải rác
  29ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 33ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 21:25

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.312mm
  • Sức gió: 4.84mps
  • Hướng gió: 125º SE
  • Độ ẩm: 76%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1002mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 3 (19-06-2019)

  Mặt trời mọc: 05:13am Mặt trời lặn: 06:38pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.2667 Kinh độ: 106.2

  mây dày đặc
  27ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 33ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 21:25

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.45mps
  • Hướng gió: 77º ENE
  • Độ ẩm: 88%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1004mb
 • Thời tiết Tối Thứ 3 (19-06-2019)

  Mặt trời mọc: 05:13am Mặt trời lặn: 06:38pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.2667 Kinh độ: 106.2

  mây dày đặc
  28ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 33ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 21:25

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.81mps
  • Hướng gió: 40º NE
  • Độ ẩm: 81%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1004mb
 • Cập nhật lúc 21:25
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây dày đặc 26ºC 92% 2.45mps 61º ENE 0mm 87%
  6:00 mưa vừa 31ºC 98% 3.49mps 108º ESE 5.875mm 68%
  9:00 mưa rải rác 33ºC 99% 4.16mps 129º SE 1.063mm 59%
  12:00 mưa rải rác 33ºC 100% 4.83mps 146º SE 1.25mm 63%
  15:00 mưa rải rác 29ºC 100% 4.84mps 125º SE 0.312mm 76%
  18:00 nhiều mây 27ºC 82% 2.77mps 127º SE 0mm 85%
  21:00 mây dày đặc 27ºC 92% 2.45mps 77º ENE 0mm 88%
  24:00 mây dày đặc 26ºC 100% 2.34mps 60º ENE 0mm 91%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Bắc Giang

Thứ 3

Dự báo ngày 18-06-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 3.49mps 109º
 • Độ ẩm: 68%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 19-06-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

33ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 4.49mps 123º
 • Độ ẩm: 65%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 20-06-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

32ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.25mps 129º
 • Độ ẩm: 68%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 21-06-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

32ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 2.59mps 174º
 • Độ ẩm: 67%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 22-06-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

33ºC
 • Cao nhất: 37ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 3.46mps 158º
 • Độ ẩm: 63%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1000mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 23-06-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

32ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 3.86mps 146º
 • Độ ẩm: 72%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1000mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 24-06-2019
mưa to

Mưa To

28ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 3.06mps 69º
 • Độ ẩm: 85%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 25-06-2019
mưa to

Mưa To

28ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 0.64mps 10º
 • Độ ẩm: 78%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 26-06-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.66mps 321º
 • Độ ẩm: 81%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 27-06-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.04mps 306º
 • Độ ẩm: 71%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1001mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 28-06-2019
mây rải rác

Mây Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 37ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 1.16mps 212º
 • Độ ẩm: 65%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 37%
 • Áp suất: 1000mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 29-06-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

32ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 0.05mps 255º
 • Độ ẩm: 60%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1000mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 30-06-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

34ºC
 • Cao nhất: 37ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 1.09mps 288º
 • Độ ẩm: 57%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1000mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 01-07-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 1.7mps 293º
 • Độ ẩm: 64%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 999mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 02-07-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 4.93mps 19º
 • Độ ẩm: 73%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1000mbar
Xem thêm