Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Bắc Giang. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 6 (22-06-2018)

  Mặt trời mọc: 05:14am Mặt trời lặn: 06:40pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.2667 Kinh độ: 106.2

  trời quang mây
  33ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 37ºC

  Thấp nhất: 28ºC

  Cập nhật lúc 09:16

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.1mps
  • Hướng gió: 190º S
  • Độ ẩm: 63%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1002mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 6 (22-06-2018)

  Mặt trời mọc: 05:14am Mặt trời lặn: 06:40pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.2667 Kinh độ: 106.2

  ít mây
  37ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 37ºC

  Thấp nhất: 28ºC

  Cập nhật lúc 09:16

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 5.36mps
  • Hướng gió: 234º SW
  • Độ ẩm: 57%
  • Độ che phủ: 20%
  • Áp suất: 1011mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 6 (22-06-2018)

  Mặt trời mọc: 05:14am Mặt trời lặn: 06:40pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.2667 Kinh độ: 106.2

  mưa rải rác
  28ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 37ºC

  Thấp nhất: 28ºC

  Cập nhật lúc 09:16

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.03mm
  • Sức gió: 3.32mps
  • Hướng gió: 156º SSE
  • Độ ẩm: 74%
  • Độ che phủ: 68%
  • Áp suất: 1011mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 6 (23-06-2018)

  Mặt trời mọc: 05:14am Mặt trời lặn: 06:40pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.2667 Kinh độ: 106.2

  mây rải rác
  29ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 37ºC

  Thấp nhất: 28ºC

  Cập nhật lúc 09:16

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.12mps
  • Hướng gió: 227º SW
  • Độ ẩm: 65%
  • Độ che phủ: 48%
  • Áp suất: 1011mb
 • Thời tiết Tối Thứ 6 (23-06-2018)

  Mặt trời mọc: 05:14am Mặt trời lặn: 06:40pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.2667 Kinh độ: 106.2

  trời quang mây
  29ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 37ºC

  Thấp nhất: 28ºC

  Cập nhật lúc 09:16

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 5.61mps
  • Hướng gió: 214º SW
  • Độ ẩm: 68%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1012mb
 • Cập nhật lúc 09:16
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 trời quang mây 30ºC 8% 4.41mps 199º SSW 0mm 72%
  6:00 trời quang mây 34ºC 0% 5.74mps 212º SSW 0mm 62%
  9:00 ít mây 37ºC 20% 5.36mps 234º SW 0mm 57%
  12:00 mưa rải rác 34ºC 48% 4.47mps 243º WSW 0.135mm 59%
  15:00 mưa rải rác 28ºC 68% 3.32mps 156º SSE 1.03mm 74%
  18:00 mây rải rác 29ºC 48% 2.86mps 191º S 0mm 69%
  21:00 mây rải rác 29ºC 48% 4.12mps 227º SW 0mm 65%
  24:00 mây rải rác 28ºC 32% 4.91mps 224º SW 0mm 65%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Bắc Giang

Thứ 6

Dự báo ngày 22-06-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 37ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 5.74mps 213º
 • Độ ẩm: 62%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 23-06-2018
mây rải rác

Mây Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 7.01mps 225º
 • Độ ẩm: 61%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 44%
 • Áp suất: 1012mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 24-06-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

33ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 6.72mps 194º
 • Độ ẩm: 60%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 32%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 25-06-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

35ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 3.85mps 189º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 47%
 • Áp suất: 1000mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 26-06-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

35ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 4.02mps 191º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 14%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 27-06-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

35ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 3.69mps 184º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 15%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 28-06-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

36ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 4.29mps 186º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 15%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 29-06-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

36ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 2.46mps 170º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 25%
 • Áp suất: 1001mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 30-06-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

37ºC
 • Cao nhất: 37ºC
 • Thấp nhất: 30ºC
 • Sức gió: 2.71mps 194º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 7%
 • Áp suất: 1000mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 01-07-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

38ºC
 • Cao nhất: 38ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 2.37mps 210º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 6%
 • Áp suất: 999mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 02-07-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

38ºC
 • Cao nhất: 38ºC
 • Thấp nhất: 30ºC
 • Sức gió: 2.24mps 222º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 1000mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 03-07-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

36ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 2.59mps 139º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 28%
 • Áp suất: 1001mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 04-07-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

36ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 1.51mps 185º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 26%
 • Áp suất: 1000mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 05-07-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 1.42mps 223º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 19%
 • Áp suất: 999mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 06-07-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 1.55mps 180º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 21%
 • Áp suất: 1000mbar
Xem thêm