Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Bắc Giang. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (13-06-2021)

  Mặt trời mọc: 05:13am Mặt trời lặn: 06:37pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.2667 Kinh độ: 106.2

  mưa rải rác
  27ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 01:10

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.48mps
  • Hướng gió: 133º SE
  • Độ ẩm: 88%
  • Độ che phủ: 94%
  • Áp suất: 1003mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (13-06-2021)

  Mặt trời mọc: 05:13am Mặt trời lặn: 06:37pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.2667 Kinh độ: 106.2

  mưa vừa
  30ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 01:10

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 5.55mm
  • Sức gió: 7.24mps
  • Hướng gió: 120º ESE
  • Độ ẩm: 67%
  • Độ che phủ: 95%
  • Áp suất: 1002mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (13-06-2021)

  Mặt trời mọc: 05:13am Mặt trời lặn: 06:37pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.2667 Kinh độ: 106.2

  mưa rải rác
  27ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 01:10

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.53mm
  • Sức gió: 5.04mps
  • Hướng gió: 132º SE
  • Độ ẩm: 82%
  • Độ che phủ: 46%
  • Áp suất: 1002mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (14-06-2021)

  Mặt trời mọc: 05:13am Mặt trời lặn: 06:37pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.2667 Kinh độ: 106.2

  mưa rải rác
  25ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 01:10

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.17mm
  • Sức gió: 2.44mps
  • Hướng gió: 124º SE
  • Độ ẩm: 90%
  • Độ che phủ: 56%
  • Áp suất: 1003mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (14-06-2021)

  Mặt trời mọc: 05:13am Mặt trời lặn: 06:37pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.2667 Kinh độ: 106.2

  mưa rải rác
  27ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 01:10

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.01mm
  • Sức gió: 2.69mps
  • Hướng gió: 161º SSE
  • Độ ẩm: 81%
  • Độ che phủ: 67%
  • Áp suất: 1003mb
 • Cập nhật lúc 01:10
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 26ºC 66% 5.08mps 90º E 0.89mm 82%
  6:00 mưa vừa 27ºC 87% 6.01mps 104º ESE 4.35mm 77%
  9:00 mưa vừa 30ºC 95% 7.24mps 120º ESE 5.55mm 67%
  12:00 mưa rải rác 30ºC 72% 7.04mps 127º SE 2.1mm 69%
  15:00 mưa rải rác 27ºC 46% 5.04mps 132º SE 0.53mm 82%
  18:00 mưa rải rác 26ºC 33% 2.96mps 124º SE 0.7mm 88%
  21:00 mưa rải rác 25ºC 56% 2.44mps 124º SE 1.17mm 90%
  24:00 mưa rải rác 25ºC 84% 2.17mps 141º SE 0.72mm 90%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Bắc Giang

Chủ nhật

Dự báo ngày 13-06-2021
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 7.47mps 126º
 • Độ ẩm: 77%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 14-06-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 6.45mps 164º
 • Độ ẩm: 64%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 59%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 15-06-2021
ít mây

ít Mây

31ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.08mps 130º
 • Độ ẩm: 60%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 22%
 • Áp suất: 1001mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 16-06-2021
ít mây

ít Mây

32ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 6.46mps 132º
 • Độ ẩm: 56%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 21%
 • Áp suất: 1001mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 17-06-2021
mây dày đặc

Mây Dày đặc

33ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 6.22mps 130º
 • Độ ẩm: 57%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1001mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 18-06-2021
mây rải rác

Mây Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 37ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 6.08mps 138º
 • Độ ẩm: 55%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 36%
 • Áp suất: 1001mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 19-06-2021
nhiều mây

Nhiều Mây

34ºC
 • Cao nhất: 37ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 5.7mps 132º
 • Độ ẩm: 53%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 73%
 • Áp suất: 1001mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 20-06-2021
mây dày đặc

Mây Dày đặc

34ºC
 • Cao nhất: 38ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 3.77mps 128º
 • Độ ẩm: 51%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1000mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 21-06-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 5.93mps 32º
 • Độ ẩm: 69%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1001mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 22-06-2021
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.21mps 255º
 • Độ ẩm: 83%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 23-06-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 3.94mps 25º
 • Độ ẩm: 51%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 77%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 24-06-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.52mps 208º
 • Độ ẩm: 66%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 25-06-2021
mây dày đặc

Mây Dày đặc

31ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 4.54mps 152º
 • Độ ẩm: 49%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 26-06-2021
mây dày đặc

Mây Dày đặc

32ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 5.27mps 154º
 • Độ ẩm: 54%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1002mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 27-06-2021
mây dày đặc

Mây Dày đặc

33ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 5.62mps 150º
 • Độ ẩm: 51%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1003mbar
Xem thêm