Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Bắc Giang. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.


 • Thời tiết Hiện tại Thứ 5 (28-08-2014)

  Mặt trời mọc: 05:37am Mặt trời lặn: 06:15pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.26667 Kinh độ: 106.199997

  mưa rải rác
  23ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 22:22

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 9.75mm
  • Sức gió: 2.96mps
  • Hướng gió: 13º NNE
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1015mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 5 (29-08-2014)

  Mặt trời mọc: 05:37am Mặt trời lặn: 06:15pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.26667 Kinh độ: 106.199997

  mưa to
  22ºC

  Mưa To

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 22:22

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 20mm
  • Sức gió: 3.71mps
  • Hướng gió: 153º SSE
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1016mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 5 (29-08-2014)

  Mặt trời mọc: 05:37am Mặt trời lặn: 06:15pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.26667 Kinh độ: 106.199997

  mưa rải rác
  24ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 22:22

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1mm
  • Sức gió: 5.26mps
  • Hướng gió: 120º ESE
  • Độ ẩm: 98%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1018mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 5 (29-08-2014)

  Mặt trời mọc: 05:37am Mặt trời lặn: 06:15pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.26667 Kinh độ: 106.199997

  mưa vừa
  24ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 22:22

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 6mm
  • Sức gió: 3.6mps
  • Hướng gió: 101º E
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1019mb
 • Thời tiết Tối Thứ 5 (29-08-2014)

  Mặt trời mọc: 05:37am Mặt trời lặn: 06:15pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.26667 Kinh độ: 106.199997

  mưa to
  22ºC

  Mưa To

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 22:22

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 15mm
  • Sức gió: 1.42mps
  • Hướng gió: 45º NE
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1020mb
 • Cập nhật lúc 22:22
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 23ºC 92% 4.36mps 25º NNE 3mm 97%
  6:00 mưa rất to 21ºC 92% 3.86mps 199º SSW 58.5mm 100%
  9:00 mưa to 22ºC 92% 3.71mps 153º SSE 20mm 99%
  12:00 mưa vừa 23ºC 92% 5.56mps 142º SE 10mm 98%
  15:00 mưa rải rác 24ºC 92% 5.26mps 120º ESE 1mm 98%
  18:00 mưa vừa 23ºC 92% 3.31mps 139º SE 5mm 100%
  21:00 mưa vừa 24ºC 92% 3.6mps 101º E 6mm 100%
  24:00 mưa vừa 24ºC 92% 2.75mps 129º SE 8mm 100%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Bắc Giang

Thứ 5

Dự báo ngày 28-08-2014
mưa to

Mưa To

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 4.36mps 26º
 • Độ ẩm: 97%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 29-08-2014
mưa to

Mưa To

24ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 4.9mps 138º
 • Độ ẩm: 99%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 30-08-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.26mps 25º
 • Độ ẩm: 96%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1021mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 31-08-2014
mưa to

Mưa To

26ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.01mps 355º
 • Độ ẩm: 99%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 01-09-2014
mây rải rác

Mây Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.95mps 33º
 • Độ ẩm: 94%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 48%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 02-09-2014
mưa to

Mưa To

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.95mps 5º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 25%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 03-09-2014
mưa to

Mưa To

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.46mps 354º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 11%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 04-09-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.38mps 182º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 19%
 • Áp suất: 1001mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 05-09-2014
mưa to

Mưa To

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.27mps 116º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 4%
 • Áp suất: 1001mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 06-09-2014
mưa to

Mưa To

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.45mps 196º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 21%
 • Áp suất: 1003mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 07-09-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.4mps 149º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 26%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 08-09-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.06mps 148º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 16%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 09-09-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.07mps 136º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 44%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 10-09-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.89mps 135º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 23%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 11-09-2014
mưa to

Mưa To

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.31mps 66º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 14%
 • Áp suất: 1009mbar
Xem thêm