Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Bắc Giang. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 6 (01-10-2020)

  Mặt trời mọc: 05:46am Mặt trời lặn: 05:42pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.2667 Kinh độ: 106.2

  mây rải rác
  26ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 03:02

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1mps
  • Hướng gió: 360º N
  • Độ ẩm: 88%
  • Độ che phủ: 20%
  • Áp suất: 1007mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 6 (01-10-2020)

  Mặt trời mọc: 05:46am Mặt trời lặn: 05:42pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.2667 Kinh độ: 106.2

  mưa rải rác
  31ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 03:02

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.13mm
  • Sức gió: 2.65mps
  • Hướng gió: 100º E
  • Độ ẩm: 61%
  • Độ che phủ: 69%
  • Áp suất: 1006mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 6 (01-10-2020)

  Mặt trời mọc: 05:46am Mặt trời lặn: 05:42pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.2667 Kinh độ: 106.2

  mưa rải rác
  27ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 03:02

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.26mm
  • Sức gió: 2.32mps
  • Hướng gió: 95º E
  • Độ ẩm: 81%
  • Độ che phủ: 87%
  • Áp suất: 1006mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 6 (02-10-2020)

  Mặt trời mọc: 05:46am Mặt trời lặn: 05:42pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.2667 Kinh độ: 106.2

  mây rải rác
  26ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 03:02

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.78mps
  • Hướng gió: 41º NE
  • Độ ẩm: 86%
  • Độ che phủ: 29%
  • Áp suất: 1007mb
 • Thời tiết Tối Thứ 6 (02-10-2020)

  Mặt trời mọc: 05:46am Mặt trời lặn: 05:42pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.2667 Kinh độ: 106.2

  mây rải rác
  26ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 03:02

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.57mps
  • Hướng gió: 34º NE
  • Độ ẩm: 84%
  • Độ che phủ: 42%
  • Áp suất: 1009mb
 • Cập nhật lúc 03:02
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây rải rác 26ºC 45% 2.96mps 36º NE 0mm 86%
  6:00 mưa rải rác 29ºC 50% 2.66mps 34º NE 0.56mm 72%
  9:00 mưa rải rác 31ºC 69% 2.65mps 100º E 1.13mm 61%
  12:00 mây dày đặc 30ºC 99% 3.78mps 97º E 0mm 67%
  15:00 mưa rải rác 27ºC 87% 2.32mps 95º E 0.26mm 81%
  18:00 ít mây 26ºC 24% 0.71mps 75º ENE 0mm 85%
  21:00 mây rải rác 26ºC 29% 1.78mps 41º NE 0mm 86%
  24:00 mưa rải rác 25ºC 36% 2.04mps 45º NE 0.47mm 89%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Bắc Giang

Thứ 5

Dự báo ngày 01-10-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.66mps 34º
 • Độ ẩm: 72%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 50%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 02-10-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.71mps 84º
 • Độ ẩm: 70%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 40%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 03-10-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.81mps 159º
 • Độ ẩm: 69%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 80%
 • Áp suất: 1010mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 04-10-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.62mps 80º
 • Độ ẩm: 64%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 46%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 05-10-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.97mps 131º
 • Độ ẩm: 63%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 54%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 06-10-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.67mps 70º
 • Độ ẩm: 66%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 77%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 07-10-2020
mưa to

Mưa To

29ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.11mps 69º
 • Độ ẩm: 68%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 7%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 08-10-2020
mưa to

Mưa To

29ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 4.78mps 57º
 • Độ ẩm: 72%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 09-10-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 4.1mps 37º
 • Độ ẩm: 66%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 31%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 10-10-2020
trời quang mây

Trời Quang Mây

29ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 4.4mps 38º
 • Độ ẩm: 61%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1015mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 11-10-2020
trời quang mây

Trời Quang Mây

29ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.99mps 32º
 • Độ ẩm: 59%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 12-10-2020
trời quang mây

Trời Quang Mây

30ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.77mps 27º
 • Độ ẩm: 59%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 1%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 13-10-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 6.49mps 30º
 • Độ ẩm: 61%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 60%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 14-10-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 5.75mps 4º
 • Độ ẩm: 66%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 73%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 15-10-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.72mps 36º
 • Độ ẩm: 58%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 15%
 • Áp suất: 1010mbar
Xem thêm