Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Bắc Giang. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (16-12-2019)

  Mặt trời mọc: 06:25am Mặt trời lặn: 05:15pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.2667 Kinh độ: 106.2

  mây dày đặc
  22ºC

  Sương Mù

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 09:52

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.1mps
  • Hướng gió: 160º SSE
  • Độ ẩm: 83%
  • Độ che phủ: 75%
  • Áp suất: 1018mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (16-12-2019)

  Mặt trời mọc: 06:25am Mặt trời lặn: 05:15pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.2667 Kinh độ: 106.2

  mưa rải rác
  25ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 09:52

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.13mm
  • Sức gió: 2.09mps
  • Hướng gió: 190º S
  • Độ ẩm: 66%
  • Độ che phủ: 98%
  • Áp suất: 1014mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (16-12-2019)

  Mặt trời mọc: 06:25am Mặt trời lặn: 05:15pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.2667 Kinh độ: 106.2

  nhiều mây
  22ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 09:52

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.05mps
  • Hướng gió: 114º ESE
  • Độ ẩm: 76%
  • Độ che phủ: 58%
  • Áp suất: 1015mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (17-12-2019)

  Mặt trời mọc: 06:25am Mặt trời lặn: 05:15pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.2667 Kinh độ: 106.2

  trời quang mây
  19ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 09:52

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.76mps
  • Hướng gió: 142º SE
  • Độ ẩm: 94%
  • Độ che phủ: 5%
  • Áp suất: 1016mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (17-12-2019)

  Mặt trời mọc: 06:25am Mặt trời lặn: 05:15pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.2667 Kinh độ: 106.2

  nhiều mây
  20ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 09:52

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.77mps
  • Hướng gió: 88º E
  • Độ ẩm: 91%
  • Độ che phủ: 79%
  • Áp suất: 1016mb
 • Cập nhật lúc 09:52
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây dày đặc 20ºC 98% 1.88mps 114º ESE 0mm 92%
  6:00 mây dày đặc 22ºC 99% 2.58mps 154º SSE 0mm 78%
  9:00 mưa rải rác 25ºC 98% 2.09mps 190º S 0.13mm 66%
  12:00 mây dày đặc 25ºC 100% 1.4mps 120º ESE 0mm 66%
  15:00 nhiều mây 22ºC 58% 1.05mps 114º ESE 0mm 76%
  18:00 trời quang mây 20ºC 8% 1.85mps 153º SSE 0mm 88%
  21:00 trời quang mây 19ºC 5% 0.76mps 142º SE 0mm 94%
  24:00 nhiều mây 19ºC 60% 0.91mps 83º E 0mm 94%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Bắc Giang

Thứ 2

Dự báo ngày 16-12-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

22ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 2.58mps 154º
 • Độ ẩm: 78%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 17-12-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.59mps 198º
 • Độ ẩm: 76%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 86%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 18-12-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 3.69mps 165º
 • Độ ẩm: 69%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 89%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 19-12-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 3.06mps 130º
 • Độ ẩm: 75%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 20-12-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

20ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 2.25mps 89º
 • Độ ẩm: 81%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 21-12-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 5.39mps 174º
 • Độ ẩm: 76%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 84%
 • Áp suất: 1014mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 22-12-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 5.52mps 162º
 • Độ ẩm: 81%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 23-12-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

21ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 2.04mps 17º
 • Độ ẩm: 58%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 33%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 24-12-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

21ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 3.49mps 154º
 • Độ ẩm: 82%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 87%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 25-12-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 5.72mps 165º
 • Độ ẩm: 78%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 26-12-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 4.25mps 157º
 • Độ ẩm: 79%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 27-12-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 2.23mps 118º
 • Độ ẩm: 82%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 28-12-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

20ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 2.45mps 66º
 • Độ ẩm: 76%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1015mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 29-12-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

16ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 3.64mps 0º
 • Độ ẩm: 72%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 97%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 30-12-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

13ºC
 • Cao nhất: 13ºC
 • Thấp nhất: 11ºC
 • Sức gió: 4.7mps 12º
 • Độ ẩm: 56%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1028mbar
Xem thêm