Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Bắc Giang. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Chủ nhật (29-03-2015)

  Mặt trời mọc: 05:50am Mặt trời lặn: 06:09pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.26667 Kinh độ: 106.199997

  mưa rải rác
  24ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 10:40

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.125mm
  • Sức gió: 4.97mps
  • Hướng gió: 175º S
  • Độ ẩm: 91%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1025mb
 • Thời tiết Sáng Chủ nhật (29-03-2015)

  Mặt trời mọc: 05:50am Mặt trời lặn: 06:09pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.26667 Kinh độ: 106.199997

  mưa rải rác
  25ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 10:40

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.13mm
  • Sức gió: 4.75mps
  • Hướng gió: 173º S
  • Độ ẩm: 91%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1004mb
 • Thời tiết Trưa Chủ nhật (29-03-2015)

  Mặt trời mọc: 05:50am Mặt trời lặn: 06:09pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.26667 Kinh độ: 106.199997

  mưa rải rác
  23ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 10:40

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.96mm
  • Sức gió: 3.61mps
  • Hướng gió: 157º SSE
  • Độ ẩm: 97%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1002mb
 • Thời tiết Chiều Chủ nhật (30-03-2015)

  Mặt trời mọc: 05:50am Mặt trời lặn: 06:09pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.26667 Kinh độ: 106.199997

  mưa rải rác
  22ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 10:40

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.08mm
  • Sức gió: 3.1mps
  • Hướng gió: 171º S
  • Độ ẩm: 96%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1003mb
 • Thời tiết Tối Chủ nhật (30-03-2015)

  Mặt trời mọc: 05:50am Mặt trời lặn: 06:09pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.26667 Kinh độ: 106.199997

  mưa rải rác
  22ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 10:40

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.84mm
  • Sức gió: 2.41mps
  • Hướng gió: 179º S
  • Độ ẩm: 98%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1003mb
 • Cập nhật lúc 10:40
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 22ºC 92% 2.58mps 164º SSE 0.565mm 99%
  6:00 mưa rải rác 23ºC 92% 4.37mps 183º S 0.28mm 96%
  9:00 mưa rải rác 25ºC 92% 4.75mps 173º S 0.13mm 91%
  12:00 mưa rải rác 25ºC 92% 3.61mps 173º S 1.365mm 90%
  15:00 mưa rải rác 23ºC 92% 3.61mps 157º SSE 1.96mm 97%
  18:00 mưa rải rác 22ºC 80% 3.96mps 161º SSE 0.485mm 95%
  21:00 mưa rải rác 22ºC 92% 3.1mps 171º S 0.08mm 96%
  24:00 mưa rải rác 22ºC 92% 2.46mps 179º S 0.41mm 98%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Bắc Giang

Chủ nhật

Dự báo ngày 29-03-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 5.7mps 173º
 • Độ ẩm: 82%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 56%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 30-03-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 5.76mps 171º
 • Độ ẩm: 80%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 36%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 31-03-2015
quang mây

Quang Mây

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 6.02mps 177º
 • Độ ẩm: 72%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 01-04-2015
quang mây

Quang Mây

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.96mps 210º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 02-04-2015
quang mây

Quang Mây

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 4.53mps 232º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 15%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 03-04-2015
quang mây

Quang Mây

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 5.01mps 227º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 04-04-2015
quang mây

Quang Mây

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 5.87mps 216º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1002mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 05-04-2015
quang mây

Quang Mây

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 5.45mps 188º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 06-04-2015
quang mây

Quang Mây

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.37mps 174º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 07-04-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 5.25mps 166º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 08-04-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 5.69mps 175º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 09-04-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 6.51mps 167º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 2%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 10-04-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 6.01mps 163º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 31%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 11-04-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 5.73mps 156º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 18%
 • Áp suất: 1013mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 12-04-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 3.27mps 124º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 52%
 • Áp suất: 1015mbar
Xem thêm