Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Bắc Giang. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Chủ nhật (23-11-2014)

  Mặt trời mọc: 06:11am Mặt trời lặn: 05:12pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.26667 Kinh độ: 106.199997

  nhiều mây
  19ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 07:01

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.25mps
  • Hướng gió: 102º ESE
  • Độ ẩm: 95%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1024mb
 • Thời tiết Sáng Chủ nhật (23-11-2014)

  Mặt trời mọc: 06:11am Mặt trời lặn: 05:12pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.26667 Kinh độ: 106.199997

  nhiều mây
  23ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 07:01

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.05mps
  • Hướng gió: 172º S
  • Độ ẩm: 88%
  • Độ che phủ: 64%
  • Áp suất: 1007mb
 • Thời tiết Trưa Chủ nhật (23-11-2014)

  Mặt trời mọc: 06:11am Mặt trời lặn: 05:12pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.26667 Kinh độ: 106.199997

  quang mây
  26ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 07:01

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.76mps
  • Hướng gió: 184º S
  • Độ ẩm: 66%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1003mb
 • Thời tiết Chiều Chủ nhật (23-11-2014)

  Mặt trời mọc: 06:11am Mặt trời lặn: 05:12pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.26667 Kinh độ: 106.199997

  quang mây
  20ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 07:01

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.68mps
  • Hướng gió: 140º SE
  • Độ ẩm: 92%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1006mb
 • Thời tiết Tối Chủ nhật (24-11-2014)

  Mặt trời mọc: 06:11am Mặt trời lặn: 05:12pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.26667 Kinh độ: 106.199997

  mây dày đặc
  19ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 07:01

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.26mps
  • Hướng gió: 93º E
  • Độ ẩm: 96%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1004mb
 • Cập nhật lúc 07:01
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 nhiều mây 19ºC 76% 1.55mps 130º SE 0mm 97%
  6:00 ít mây 19ºC 24% 1.45mps 123º ESE 0mm 94%
  9:00 nhiều mây 23ºC 64% 2.05mps 172º S 0mm 88%
  12:00 mây rải rác 26ºC 44% 3.81mps 185º S 0mm 74%
  15:00 quang mây 26ºC 0% 3.76mps 184º S 0mm 66%
  18:00 ít mây 22ºC 12% 3.48mps 150º SSE 0mm 78%
  21:00 quang mây 20ºC 0% 2.68mps 140º SE 0mm 92%
  24:00 mây rải rác 17ºC 44% 1.21mps 125º SE 0mm 95%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Bắc Giang

Chủ nhật

Dự báo ngày 23-11-2014
ít mây

ít Mây

24ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 2.45mps 158º
 • Độ ẩm: 91%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 1025mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 24-11-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.61mps 49º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 88%
 • Áp suất: 1025mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 25-11-2014
nhiều mây

Nhiều Mây

23ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.91mps 109º
 • Độ ẩm: 95%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 68%
 • Áp suất: 1024mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 26-11-2014
nhiều mây

Nhiều Mây

23ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 2.29mps 124º
 • Độ ẩm: 94%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 64%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 27-11-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.01mps 263º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 25%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 28-11-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 3.15mps 170º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 5%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 29-11-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 4.54mps 171º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 44%
 • Áp suất: 1015mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 30-11-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.31mps 210º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 19%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 01-12-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 3.07mps 163º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 02-12-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 2.65mps 128º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 10%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 03-12-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 2.55mps 25º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 04-12-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 2.55mps 23º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 05-12-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

17ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 6.61mps 8º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 91%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 06-12-2014
quang mây

Quang Mây

17ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 8.33mps 13º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 16%
 • Áp suất: 1028mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 07-12-2014
quang mây

Quang Mây

17ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 8ºC
 • Sức gió: 5.06mps 18º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1026mbar
Xem thêm