Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Bắc Giang. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 5 (07-05-2015)

  Mặt trời mọc: 05:20am Mặt trời lặn: 06:22pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.26667 Kinh độ: 106.199997

  mưa rải rác
  29ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 33ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 13:10

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.41mps
  • Hướng gió: 138º SE
  • Độ ẩm: 91%
  • Độ che phủ: 80%
  • Áp suất: 1017mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 5 (07-05-2015)

  Mặt trời mọc: 05:20am Mặt trời lặn: 06:22pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.26667 Kinh độ: 106.199997

  mưa rải rác
  31ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 33ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 13:10

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.015mm
  • Sức gió: 2.26mps
  • Hướng gió: 156º SSE
  • Độ ẩm: 77%
  • Độ che phủ: 8%
  • Áp suất: 994mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 5 (07-05-2015)

  Mặt trời mọc: 05:20am Mặt trời lặn: 06:22pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.26667 Kinh độ: 106.199997

  quang mây
  26ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 33ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 13:10

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.32mps
  • Hướng gió: 146º SE
  • Độ ẩm: 81%
  • Độ che phủ: 8%
  • Áp suất: 997mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 5 (08-05-2015)

  Mặt trời mọc: 05:20am Mặt trời lặn: 06:22pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.26667 Kinh độ: 106.199997

  mưa rải rác
  25ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 33ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 13:10

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.05mm
  • Sức gió: 2.71mps
  • Hướng gió: 132º SE
  • Độ ẩm: 92%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 994mb
 • Thời tiết Tối Thứ 5 (08-05-2015)

  Mặt trời mọc: 05:20am Mặt trời lặn: 06:22pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.26667 Kinh độ: 106.199997

  mưa rải rác
  29ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 33ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 13:10

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.12mm
  • Sức gió: 2.27mps
  • Hướng gió: 154º SSE
  • Độ ẩm: 87%
  • Độ che phủ: 44%
  • Áp suất: 996mb
 • Cập nhật lúc 13:10
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 27ºC 88% 1.91mps 133º SE 0.145mm 94%
  6:00 mưa rải rác 28ºC 92% 2.91mps 153º SSE 0.055mm 87%
  9:00 mưa rải rác 31ºC 8% 2.26mps 156º SSE 0.015mm 77%
  12:00 quang mây 29ºC 8% 3.55mps 153º SSE 0mm 73%
  15:00 quang mây 26ºC 8% 3.32mps 146º SE 0mm 81%
  18:00 nhiều mây 25ºC 56% 2.94mps 141º SE 0mm 92%
  21:00 mưa rải rác 25ºC 92% 2.71mps 132º SE 0.05mm 92%
  24:00 mưa rải rác 26ºC 92% 2.36mps 138º SE 0.2mm 92%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Bắc Giang

Thứ 5

Dự báo ngày 07-05-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 3.41mps 138º
 • Độ ẩm: 91%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 80%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 08-05-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

33ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 3.17mps 176º
 • Độ ẩm: 78%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 09-05-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 4.46mps 15º
 • Độ ẩm: 86%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 88%
 • Áp suất: 1017mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 10-05-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 3.57mps 159º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 6%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 11-05-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 2.49mps 150º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 10%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 12-05-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 2.31mps 164º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 7%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 13-05-2015
mưa to

Mưa To

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.24mps 39º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 14-05-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.43mps 198º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 5%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 15-05-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 2.86mps 192º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 15%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 16-05-2015
mưa to

Mưa To

36ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 4.03mps 233º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 25%
 • Áp suất: 1005mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 17-05-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 0.99mps 240º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 45%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 18-05-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 6.97mps 234º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 21%
 • Áp suất: 1000mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 19-05-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.25mps 289º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 20-05-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.57mps 28º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 19%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 21-05-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.91mps 12º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 79%
 • Áp suất: 1012mbar
Xem thêm