Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới  • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (13-06-2021)

   Mặt trời mọc: 05:14am Mặt trời lặn: 06:38pm

   Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.0245 Kinh độ: 105.8412

   mưa rải rác
   27ºC

   Nhiều Mây

   Cao nhất: 30ºC

   Thấp nhất: 25ºC

   Cập nhật lúc 00:44

   Xem thêm
   • Lượng mưa : 0mm
   • Sức gió: 2.37mps
   • Hướng gió: 142º SE
   • Độ ẩm: 90%
   • Độ che phủ: 63%
   • Áp suất: 1003mb
  • Thời tiết Sáng Thứ 2 (13-06-2021)

   Mặt trời mọc: 05:14am Mặt trời lặn: 06:38pm

   Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.0245 Kinh độ: 105.8412

   mưa vừa
   29ºC

   Mưa Vừa

   Cao nhất: 30ºC

   Thấp nhất: 25ºC

   Cập nhật lúc 00:44

   Xem thêm
   • Lượng mưa : 5.34mm
   • Sức gió: 6.71mps
   • Hướng gió: 117º ESE
   • Độ ẩm: 74%
   • Độ che phủ: 99%
   • Áp suất: 1002mb
  • Thời tiết Trưa Thứ 2 (13-06-2021)

   Mặt trời mọc: 05:14am Mặt trời lặn: 06:38pm

   Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.0245 Kinh độ: 105.8412

   mưa vừa
   26ºC

   Mưa Vừa

   Cao nhất: 30ºC

   Thấp nhất: 25ºC

   Cập nhật lúc 00:44

   Xem thêm
   • Lượng mưa : 3.24mm
   • Sức gió: 3.73mps
   • Hướng gió: 149º SSE
   • Độ ẩm: 85%
   • Độ che phủ: 51%
   • Áp suất: 1002mb
  • Thời tiết Chiều Thứ 2 (14-06-2021)

   Mặt trời mọc: 05:14am Mặt trời lặn: 06:38pm

   Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.0245 Kinh độ: 105.8412

   mưa rải rác
   25ºC

   Mưa Rải Rác

   Cao nhất: 30ºC

   Thấp nhất: 25ºC

   Cập nhật lúc 00:44

   Xem thêm
   • Lượng mưa : 0.21mm
   • Sức gió: 2.36mps
   • Hướng gió: 147º SSE
   • Độ ẩm: 90%
   • Độ che phủ: 68%
   • Áp suất: 1002mb
  • Thời tiết Tối Thứ 2 (14-06-2021)

   Mặt trời mọc: 05:14am Mặt trời lặn: 06:38pm

   Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.0245 Kinh độ: 105.8412

   nhiều mây
   25ºC

   Nhiều Mây

   Cao nhất: 30ºC

   Thấp nhất: 25ºC

   Cập nhật lúc 00:44

   Xem thêm
   • Lượng mưa : 0mm
   • Sức gió: 1.91mps
   • Hướng gió: 161º SSE
   • Độ ẩm: 87%
   • Độ che phủ: 62%
   • Áp suất: 1003mb
  • Cập nhật lúc 00:44
   Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
   3:00 mưa rải rác 26ºC 92% 7mps 79º E 1.92mm 84%
   6:00 mưa rải rác 26ºC 97% 5.42mps 113º ESE 3mm 83%
   9:00 mưa vừa 29ºC 99% 6.71mps 117º ESE 5.34mm 74%
   12:00 mưa rải rác 30ºC 67% 5.46mps 143º SE 1.79mm 68%
   15:00 mưa vừa 26ºC 51% 3.73mps 149º SSE 3.24mm 85%
   18:00 mưa rải rác 25ºC 56% 2.8mps 139º SE 1.04mm 90%
   21:00 mưa rải rác 25ºC 68% 2.36mps 147º SSE 0.21mm 90%
   24:00 mây rải rác 24ºC 44% 1.75mps 147º SSE 0mm 90%