Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới • Thời tiết Hiện tại Chủ nhật (19-05-2019)

  Mặt trời mọc: 05:17am Mặt trời lặn: 06:28pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.0292 Kinh độ: 105.8525

  trời quang mây
  32ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 43ºC

  Thấp nhất: 29ºC

  Cập nhật lúc 21:57

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.1mps
  • Hướng gió: 90º E
  • Độ ẩm: 70%
  • Độ che phủ: 3%
  • Áp suất: 1002mb
 • Thời tiết Sáng Chủ nhật (19-05-2019)

  Mặt trời mọc: 05:17am Mặt trời lặn: 06:28pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.0292 Kinh độ: 105.8525

  trời quang mây
  42ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 43ºC

  Thấp nhất: 29ºC

  Cập nhật lúc 21:57

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.33mps
  • Hướng gió: 263º W
  • Độ ẩm: 24%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1002mb
 • Thời tiết Trưa Chủ nhật (19-05-2019)

  Mặt trời mọc: 05:17am Mặt trời lặn: 06:28pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.0292 Kinh độ: 105.8525

  trời quang mây
  34ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 43ºC

  Thấp nhất: 29ºC

  Cập nhật lúc 21:57

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.68mps
  • Hướng gió: 141º SE
  • Độ ẩm: 44%
  • Độ che phủ: 7%
  • Áp suất: 1001mb
 • Thời tiết Chiều Chủ nhật (20-05-2019)

  Mặt trời mọc: 05:17am Mặt trời lặn: 06:28pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.0292 Kinh độ: 105.8525

  mây rải rác
  30ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 43ºC

  Thấp nhất: 29ºC

  Cập nhật lúc 21:57

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.55mps
  • Hướng gió: 110º ESE
  • Độ ẩm: 64%
  • Độ che phủ: 25%
  • Áp suất: 1004mb
 • Thời tiết Tối Chủ nhật (20-05-2019)

  Mặt trời mọc: 05:17am Mặt trời lặn: 06:28pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.0292 Kinh độ: 105.8525

  mây dày đặc
  30ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 43ºC

  Thấp nhất: 29ºC

  Cập nhật lúc 21:57

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.39mps
  • Hướng gió: 358º N
  • Độ ẩm: 76%
  • Độ che phủ: 87%
  • Áp suất: 1005mb
 • Cập nhật lúc 21:57
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 trời quang mây 30ºC 0% 1.14mps 271º W 0mm 61%
  6:00 trời quang mây 38ºC 0% 3.41mps 270º W 0mm 36%
  9:00 trời quang mây 42ºC 0% 3.33mps 263º W 0mm 24%
  12:00 trời quang mây 43ºC 0% 2.13mps 218º SW 0mm 22%
  15:00 trời quang mây 34ºC 7% 3.68mps 141º SE 0mm 44%
  18:00 ít mây 32ºC 18% 3.47mps 107º ESE 0mm 56%
  21:00 mây rải rác 30ºC 25% 1.55mps 110º ESE 0mm 64%
  24:00 mây dày đặc 29ºC 85% 1.46mps 357º N 0mm 74%