Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới • Thời tiết Hiện tại Thứ 3 (29-09-2020)

  Mặt trời mọc: 05:47am Mặt trời lặn: 05:46pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.0245 Kinh độ: 105.8412

  nhiều mây
  29ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 21:10

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.6mps
  • Hướng gió: 150º SSE
  • Độ ẩm: 74%
  • Độ che phủ: 20%
  • Áp suất: 1007mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 3 (29-09-2020)

  Mặt trời mọc: 05:47am Mặt trời lặn: 05:46pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.0245 Kinh độ: 105.8412

  mưa rải rác
  31ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 21:10

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.86mm
  • Sức gió: 1.66mps
  • Hướng gió: 124º SE
  • Độ ẩm: 65%
  • Độ che phủ: 81%
  • Áp suất: 1006mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 3 (29-09-2020)

  Mặt trời mọc: 05:47am Mặt trời lặn: 05:46pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.0245 Kinh độ: 105.8412

  nhiều mây
  27ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 21:10

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.65mps
  • Hướng gió: 138º SE
  • Độ ẩm: 85%
  • Độ che phủ: 83%
  • Áp suất: 1005mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 3 (30-09-2020)

  Mặt trời mọc: 05:47am Mặt trời lặn: 05:46pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.0245 Kinh độ: 105.8412

  nhiều mây
  26ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 21:10

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.98mps
  • Hướng gió: 128º SE
  • Độ ẩm: 90%
  • Độ che phủ: 78%
  • Áp suất: 1007mb
 • Thời tiết Tối Thứ 3 (30-09-2020)

  Mặt trời mọc: 05:47am Mặt trời lặn: 05:46pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.0245 Kinh độ: 105.8412

  mây dày đặc
  26ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 21:10

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.38mps
  • Hướng gió: 91º E
  • Độ ẩm: 90%
  • Độ che phủ: 95%
  • Áp suất: 1007mb
 • Cập nhật lúc 21:10
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 nhiều mây 25ºC 70% 1.13mps 55º NE 0mm 91%
  6:00 mưa rải rác 29ºC 73% 1.14mps 39º NE 0.12mm 75%
  9:00 mưa rải rác 31ºC 81% 1.66mps 124º SE 0.86mm 65%
  12:00 mưa rải rác 30ºC 93% 3.84mps 140º SE 0.99mm 72%
  15:00 nhiều mây 27ºC 83% 3.65mps 138º SE 0mm 85%
  18:00 nhiều mây 26ºC 61% 3.13mps 161º SSE 0mm 88%
  21:00 nhiều mây 26ºC 78% 1.98mps 128º SE 0mm 90%
  24:00 mây dày đặc 25ºC 100% 1.91mps 107º ESE 0mm 93%