Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới  • Thời tiết Hiện tại Thứ 6 (02-06-2023)

   Mặt trời mọc: 05:14am Mặt trời lặn: 06:34pm

   Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.0245 Kinh độ: 105.8412

   nhiều mây
   34ºC

   Nhiều Mây

   Cao nhất: 40ºC

   Thấp nhất: 28ºC

   Cập nhật lúc 19:11

   Xem thêm
   • Lượng mưa : 0mm
   • Sức gió: 5.94mps
   • Hướng gió: 142º SE
   • Độ ẩm: 58%
   • Độ che phủ: 63%
   • Áp suất: 1000mb
  • Thời tiết Sáng Thứ 6 (02-06-2023)

   Mặt trời mọc: 05:14am Mặt trời lặn: 06:34pm

   Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.0245 Kinh độ: 105.8412

   nhiều mây
   32ºC

   Nhiều Mây

   Cao nhất: 40ºC

   Thấp nhất: 28ºC

   Cập nhật lúc 19:11

   Xem thêm
   • Lượng mưa : 0mm
   • Sức gió: 5.81mps
   • Hướng gió: 137º SE
   • Độ ẩm: 58%
   • Độ che phủ: 72%
   • Áp suất: 1000mb
  • Thời tiết Trưa Thứ 6 (03-06-2023)

   Mặt trời mọc: 05:14am Mặt trời lặn: 06:34pm

   Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.0245 Kinh độ: 105.8412

   ít mây
   29ºC

   ít Mây

   Cao nhất: 40ºC

   Thấp nhất: 28ºC

   Cập nhật lúc 19:11

   Xem thêm
   • Lượng mưa : 0mm
   • Sức gió: 3.75mps
   • Hướng gió: 122º ESE
   • Độ ẩm: 77%
   • Độ che phủ: 23%
   • Áp suất: 1003mb
  • Thời tiết Chiều Thứ 6 (03-06-2023)

   Mặt trời mọc: 05:14am Mặt trời lặn: 06:34pm

   Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.0245 Kinh độ: 105.8412

   trời quang mây
   30ºC

   Trời Quang Mây

   Cao nhất: 40ºC

   Thấp nhất: 28ºC

   Cập nhật lúc 19:11

   Xem thêm
   • Lượng mưa : 0mm
   • Sức gió: 2.81mps
   • Hướng gió: 106º ESE
   • Độ ẩm: 79%
   • Độ che phủ: 8%
   • Áp suất: 1005mb
  • Thời tiết Tối Thứ 6 (03-06-2023)

   Mặt trời mọc: 05:14am Mặt trời lặn: 06:34pm

   Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.0245 Kinh độ: 105.8412

   ít mây
   40ºC

   ít Mây

   Cao nhất: 40ºC

   Thấp nhất: 28ºC

   Cập nhật lúc 19:11

   Xem thêm
   • Lượng mưa : 0mm
   • Sức gió: 1.42mps
   • Hướng gió: 165º SSE
   • Độ ẩm: 36%
   • Độ che phủ: 24%
   • Áp suất: 1002mb
  • Cập nhật lúc 19:11
   Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
   3:00 nhiều mây 35ºC 65% 0.74mps 217º SW 0mm 48%
   6:00 nhiều mây 37ºC 80% 3.43mps 146º SE 0mm 40%
   9:00 nhiều mây 32ºC 72% 5.81mps 137º SE 0mm 58%
   12:00 mây rải rác 30ºC 43% 5.1mps 146º SE 0mm 70%
   15:00 ít mây 29ºC 23% 3.75mps 122º ESE 0mm 77%
   18:00 trời quang mây 28ºC 0% 2.71mps 114º ESE 0mm 85%
   21:00 trời quang mây 30ºC 8% 2.81mps 106º ESE 0mm 79%
   24:00 mây rải rác 35ºC 44% 1.93mps 127º SE 0mm 52%