Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới • Thời tiết Hiện tại Thứ 4 (20-03-2018)

  Mặt trời mọc: 06:00am Mặt trời lặn: 06:07pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.0292 Kinh độ: 105.8525

  trời quang mây
  18ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 16ºC

  Cập nhật lúc 08:00

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.1mps
  • Hướng gió: 80º E
  • Độ ẩm: 72%
  • Độ che phủ: 20%
  • Áp suất: 1020mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 4 (20-03-2018)

  Mặt trời mọc: 06:00am Mặt trời lặn: 06:07pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.0292 Kinh độ: 105.8525

  ít mây
  22ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 16ºC

  Cập nhật lúc 08:00

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.38mps
  • Hướng gió: 48º NE
  • Độ ẩm: 63%
  • Độ che phủ: 24%
  • Áp suất: 1020mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 4 (21-03-2018)

  Mặt trời mọc: 06:00am Mặt trời lặn: 06:07pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.0292 Kinh độ: 105.8525

  ít mây
  16ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 16ºC

  Cập nhật lúc 08:00

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.41mps
  • Hướng gió: 43º NE
  • Độ ẩm: 83%
  • Độ che phủ: 20%
  • Áp suất: 1023mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 4 (21-03-2018)

  Mặt trời mọc: 06:00am Mặt trời lặn: 06:07pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.0292 Kinh độ: 105.8525

  ít mây
  15ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 16ºC

  Cập nhật lúc 08:00

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.26mps
  • Hướng gió: 38º NE
  • Độ ẩm: 77%
  • Độ che phủ: 24%
  • Áp suất: 1025mb
 • Thời tiết Tối Thứ 4 (21-03-2018)

  Mặt trời mọc: 06:00am Mặt trời lặn: 06:07pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.0292 Kinh độ: 105.8525

  mây rải rác
  22ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 16ºC

  Cập nhật lúc 08:00

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.56mps
  • Hướng gió: 48º NE
  • Độ ẩm: 67%
  • Độ che phủ: 36%
  • Áp suất: 1023mb
 • Cập nhật lúc 08:00
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 trời quang mây 26ºC 8% 3.42mps 48º NE 0mm 69%
  6:00 trời quang mây 26ºC 0% 2.74mps 56º NE 0mm 60%
  9:00 ít mây 22ºC 24% 2.38mps 48º NE 0mm 63%
  12:00 mây rải rác 19ºC 36% 2.57mps 83º E 0mm 70%
  15:00 ít mây 16ºC 20% 1.41mps 43º NE 0mm 83%
  18:00 mưa rải rác 16ºC 44% 2.31mps 39º NE 0.024999999999999mm 78%
  21:00 ít mây 15ºC 24% 3.26mps 38º NE 0mm 77%
  24:00 trời quang mây 19ºC 0% 3.76mps 44º NE 0mm 72%