Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới • Thời tiết Hiện tại Thứ 5 (09-07-2020)

  Mặt trời mọc: 05:21am Mặt trời lặn: 06:41pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.0245 Kinh độ: 105.8412

  mây dày đặc
  37ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 40ºC

  Thấp nhất: 29ºC

  Cập nhật lúc 18:29

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.6mps
  • Hướng gió: 210º SSW
  • Độ ẩm: 39%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 998mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 5 (09-07-2020)

  Mặt trời mọc: 05:21am Mặt trời lặn: 06:41pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.0245 Kinh độ: 105.8412

  mây dày đặc
  38ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 40ºC

  Thấp nhất: 29ºC

  Cập nhật lúc 18:29

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 5.18mps
  • Hướng gió: 231º SW
  • Độ ẩm: 39%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 999mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 5 (09-07-2020)

  Mặt trời mọc: 05:21am Mặt trời lặn: 06:41pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.0245 Kinh độ: 105.8412

  mây dày đặc
  33ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 40ºC

  Thấp nhất: 29ºC

  Cập nhật lúc 18:29

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.68mps
  • Hướng gió: 156º SSE
  • Độ ẩm: 52%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 997mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 5 (10-07-2020)

  Mặt trời mọc: 05:21am Mặt trời lặn: 06:41pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.0245 Kinh độ: 105.8412

  mây dày đặc
  30ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 40ºC

  Thấp nhất: 29ºC

  Cập nhật lúc 18:29

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.23mps
  • Hướng gió: 168º SSE
  • Độ ẩm: 64%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 999mb
 • Thời tiết Tối Thứ 5 (10-07-2020)

  Mặt trời mọc: 05:21am Mặt trời lặn: 06:41pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.0245 Kinh độ: 105.8412

  mây dày đặc
  31ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 40ºC

  Thấp nhất: 29ºC

  Cập nhật lúc 18:29

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.9mps
  • Hướng gió: 187º S
  • Độ ẩm: 60%
  • Độ che phủ: 98%
  • Áp suất: 1000mb
 • Cập nhật lúc 18:29
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây dày đặc 29ºC 100% 0.96mps 211º SSW 0mm 71%
  6:00 mây dày đặc 33ºC 100% 3.05mps 244º WSW 0mm 51%
  9:00 mây dày đặc 38ºC 100% 5.18mps 231º SW 0mm 39%
  12:00 mây dày đặc 40ºC 99% 4.36mps 213º SSW 0mm 32%
  15:00 mây dày đặc 33ºC 100% 4.68mps 156º SSE 0mm 52%
  18:00 mây dày đặc 31ºC 100% 4.84mps 163º SSE 0mm 60%
  21:00 mây dày đặc 30ºC 100% 3.23mps 168º SSE 0mm 64%
  24:00 mây dày đặc 29ºC 100% 3.47mps 177º S 0mm 65%