Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới • Thời tiết Hiện tại Thứ 3 (11-11-2017)

  Mặt trời mọc: 06:04am Mặt trời lặn: 05:16pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.0333 Kinh độ: 105.85

  mưa rải rác
  22ºC

  Sương Mù

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 04:41

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1mps
  • Hướng gió: 0º N
  • Độ ẩm: 94%
  • Độ che phủ: 20%
  • Áp suất: 1014mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 3 (11-11-2017)

  Mặt trời mọc: 06:04am Mặt trời lặn: 05:16pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.0333 Kinh độ: 105.85

  mưa rải rác
  28ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 04:41

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.0074999999999998mm
  • Sức gió: 1.52mps
  • Hướng gió: 28º NNE
  • Độ ẩm: 84%
  • Độ che phủ: 12%
  • Áp suất: 1018mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 3 (11-11-2017)

  Mặt trời mọc: 06:04am Mặt trời lặn: 05:16pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.0333 Kinh độ: 105.85

  mưa vừa
  22ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 04:41

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 4.925mm
  • Sức gió: 1.59mps
  • Hướng gió: 150º SSE
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1018mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 3 (12-11-2017)

  Mặt trời mọc: 06:04am Mặt trời lặn: 05:16pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.0333 Kinh độ: 105.85

  mưa rải rác
  22ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 04:41

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.7525mm
  • Sức gió: 1.27mps
  • Hướng gió: 176º S
  • Độ ẩm: 97%
  • Độ che phủ: 68%
  • Áp suất: 1018mb
 • Thời tiết Tối Thứ 3 (12-11-2017)

  Mặt trời mọc: 06:04am Mặt trời lặn: 05:16pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.0333 Kinh độ: 105.85

  mưa rải rác
  21ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 04:41

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.0050000000000008mm
  • Sức gió: 0.81mps
  • Hướng gió: 115º ESE
  • Độ ẩm: 96%
  • Độ che phủ: 68%
  • Áp suất: 1018mb
 • Cập nhật lúc 04:41
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 22ºC 36% 0.96mps 319º NW 0.055mm 95%
  6:00 mưa rải rác 26ºC 44% 1.92mps 10º N 0.03mm 90%
  9:00 mưa rải rác 28ºC 12% 1.52mps 28º NNE 0.0074999999999998mm 84%
  12:00 mưa rải rác 26ºC 80% 2.16mps 121º ESE 0.7975mm 92%
  15:00 mưa vừa 22ºC 92% 1.59mps 150º SSE 4.925mm 99%
  18:00 mưa rải rác 22ºC 92% 1.43mps 177º S 2.915mm 99%
  21:00 mưa rải rác 22ºC 68% 1.27mps 176º S 0.7525mm 97%
  24:00 mây rải rác 21ºC 48% 0.51mps 149º SSE 0mm 98%