Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới
 • Thời tiết Hiện tại Thứ 5 (16-01-2017)

  Mặt trời mọc: 06:36am Mặt trời lặn: 05:36pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.033331 Kinh độ: 105.849998

  nhiều mây
  12ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 13ºC

  Thấp nhất: 13ºC

  Cập nhật lúc 19:48

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.47mps
  • Hướng gió: 38º NE
  • Độ ẩm: 92%
  • Độ che phủ: 56%
  • Áp suất: 1024mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 5 (16-01-2017)

  Mặt trời mọc: 06:36am Mặt trời lặn: 05:36pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.033331 Kinh độ: 105.849998

  mưa rải rác
  14ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 13ºC

  Thấp nhất: 13ºC

  Cập nhật lúc 19:48

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.005mm
  • Sức gió: 2.03mps
  • Hướng gió: 34º NE
  • Độ ẩm: 91%
  • Độ che phủ: 68%
  • Áp suất: 1026mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 5 (16-01-2017)

  Mặt trời mọc: 06:36am Mặt trời lặn: 05:36pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.033331 Kinh độ: 105.849998

  mây rải rác
  17ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 13ºC

  Thấp nhất: 13ºC

  Cập nhật lúc 19:48

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.78mps
  • Hướng gió: 62º ENE
  • Độ ẩm: 84%
  • Độ che phủ: 44%
  • Áp suất: 1021mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 5 (16-01-2017)

  Mặt trời mọc: 06:36am Mặt trời lặn: 05:36pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.033331 Kinh độ: 105.849998

  mưa rải rác
  15ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 13ºC

  Thấp nhất: 13ºC

  Cập nhật lúc 19:48

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.01mm
  • Sức gió: 1.06mps
  • Hướng gió: 70º ENE
  • Độ ẩm: 91%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1023mb
 • Thời tiết Tối Thứ 5 (17-01-2017)

  Mặt trời mọc: 06:36am Mặt trời lặn: 05:36pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.033331 Kinh độ: 105.849998

  mưa rải rác
  14ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 13ºC

  Thấp nhất: 13ºC

  Cập nhật lúc 19:48

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.78mm
  • Sức gió: 1.62mps
  • Hướng gió: 0º N
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1022mb
 • Cập nhật lúc 19:48
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 nhiều mây 11ºC 56% 1.47mps 38º NE 0mm 92%
  6:00 nhiều mây 11ºC 80% 1.56mps 34º NE 0mm 93%
  9:00 mưa rải rác 14ºC 68% 2.03mps 34º NE 0.005mm 91%
  12:00 nhiều mây 16ºC 56% 2.01mps 19º NNE 0mm 88%
  15:00 mây rải rác 17ºC 44% 1.78mps 62º ENE 0mm 84%
  18:00 nhiều mây 15ºC 76% 1.22mps 76º ENE 0mm 87%
  21:00 mưa rải rác 15ºC 92% 1.06mps 70º ENE 0.01mm 91%
  24:00 mưa rải rác 14ºC 92% 0.72mps 17º NNE 0.15mm 96%