Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới  • Thời tiết Hiện tại Thứ 7 (27-02-2021)

   Mặt trời mọc: 06:18am Mặt trời lặn: 06:00pm

   Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.0245 Kinh độ: 105.8412

   mưa rải rác
   18ºC

   Nhiều Mây

   Cao nhất: 22ºC

   Thấp nhất: 19ºC

   Cập nhật lúc 19:47

   Xem thêm
   • Lượng mưa : 0mm
   • Sức gió: 4.12mps
   • Hướng gió: 60º ENE
   • Độ ẩm: 72%
   • Độ che phủ: 75%
   • Áp suất: 1012mb
  • Thời tiết Sáng Thứ 7 (27-02-2021)

   Mặt trời mọc: 06:18am Mặt trời lặn: 06:00pm

   Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.0245 Kinh độ: 105.8412

   mây dày đặc
   21ºC

   Mây Dày đặc

   Cao nhất: 22ºC

   Thấp nhất: 19ºC

   Cập nhật lúc 19:47

   Xem thêm
   • Lượng mưa : 0mm
   • Sức gió: 1.63mps
   • Hướng gió: 139º SE
   • Độ ẩm: 66%
   • Độ che phủ: 96%
   • Áp suất: 1012mb
  • Thời tiết Trưa Thứ 7 (27-02-2021)

   Mặt trời mọc: 06:18am Mặt trời lặn: 06:00pm

   Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.0245 Kinh độ: 105.8412

   mây dày đặc
   20ºC

   Mây Dày đặc

   Cao nhất: 22ºC

   Thấp nhất: 19ºC

   Cập nhật lúc 19:47

   Xem thêm
   • Lượng mưa : 0mm
   • Sức gió: 3.53mps
   • Hướng gió: 132º SE
   • Độ ẩm: 76%
   • Độ che phủ: 93%
   • Áp suất: 1013mb
  • Thời tiết Chiều Thứ 7 (28-02-2021)

   Mặt trời mọc: 06:18am Mặt trời lặn: 06:00pm

   Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.0245 Kinh độ: 105.8412

   mây dày đặc
   19ºC

   Mây Dày đặc

   Cao nhất: 22ºC

   Thấp nhất: 19ºC

   Cập nhật lúc 19:47

   Xem thêm
   • Lượng mưa : 0mm
   • Sức gió: 3.42mps
   • Hướng gió: 157º SSE
   • Độ ẩm: 82%
   • Độ che phủ: 99%
   • Áp suất: 1013mb
  • Thời tiết Tối Thứ 7 (28-02-2021)

   Mặt trời mọc: 06:18am Mặt trời lặn: 06:00pm

   Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.0245 Kinh độ: 105.8412

   mây dày đặc
   19ºC

   Mây Dày đặc

   Cao nhất: 22ºC

   Thấp nhất: 19ºC

   Cập nhật lúc 19:47

   Xem thêm
   • Lượng mưa : 0mm
   • Sức gió: 2.6mps
   • Hướng gió: 143º SE
   • Độ ẩm: 86%
   • Độ che phủ: 99%
   • Áp suất: 1014mb
  • Cập nhật lúc 19:47
   Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
   3:00 mưa rải rác 19ºC 87% 3.28mps 46º NE 0.12mm 70%
   6:00 mây dày đặc 20ºC 95% 2.32mps 54º NE 0mm 65%
   9:00 mây dày đặc 21ºC 96% 1.63mps 139º SE 0mm 66%
   12:00 mây dày đặc 22ºC 90% 3.34mps 141º SE 0mm 70%
   15:00 mây dày đặc 20ºC 93% 3.53mps 132º SE 0mm 76%
   18:00 mây dày đặc 19ºC 98% 3.26mps 152º SSE 0mm 79%
   21:00 mây dày đặc 19ºC 99% 3.42mps 157º SSE 0mm 82%
   24:00 mây dày đặc 19ºC 98% 2.41mps 154º SSE 0mm 85%