Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới • Thời tiết Hiện tại Thứ 6 (22-11-2019)

  Mặt trời mọc: 06:11am Mặt trời lặn: 05:14pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.0292 Kinh độ: 105.8525

  trời quang mây
  22ºC

  Sương Mù

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 18ºC

  Cập nhật lúc 23:04

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.1mps
  • Hướng gió: 130º SE
  • Độ ẩm: 83%
  • Độ che phủ: 21%
  • Áp suất: 1016mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 6 (22-11-2019)

  Mặt trời mọc: 06:11am Mặt trời lặn: 05:14pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.0292 Kinh độ: 105.8525

  trời quang mây
  26ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 18ºC

  Cập nhật lúc 23:04

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.72mps
  • Hướng gió: 164º SSE
  • Độ ẩm: 53%
  • Độ che phủ: 8%
  • Áp suất: 1016mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 6 (22-11-2019)

  Mặt trời mọc: 06:11am Mặt trời lặn: 05:14pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.0292 Kinh độ: 105.8525

  mây dày đặc
  22ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 18ºC

  Cập nhật lúc 23:04

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.9mps
  • Hướng gió: 140º SE
  • Độ ẩm: 69%
  • Độ che phủ: 98%
  • Áp suất: 1015mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 6 (23-11-2019)

  Mặt trời mọc: 06:11am Mặt trời lặn: 05:14pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.0292 Kinh độ: 105.8525

  mây rải rác
  20ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 18ºC

  Cập nhật lúc 23:04

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.7mps
  • Hướng gió: 163º SSE
  • Độ ẩm: 84%
  • Độ che phủ: 31%
  • Áp suất: 1015mb
 • Thời tiết Tối Thứ 6 (23-11-2019)

  Mặt trời mọc: 06:11am Mặt trời lặn: 05:14pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.0292 Kinh độ: 105.8525

  nhiều mây
  20ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 18ºC

  Cập nhật lúc 23:04

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.24mps
  • Hướng gió: 96º E
  • Độ ẩm: 84%
  • Độ che phủ: 71%
  • Áp suất: 1017mb
 • Cập nhật lúc 23:04
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 trời quang mây 18ºC 0% 1.74mps 347º NNW 0mm 83%
  6:00 trời quang mây 24ºC 0% 1.16mps 17º NNE 0mm 62%
  9:00 trời quang mây 26ºC 8% 1.72mps 164º SSE 0mm 53%
  12:00 mây dày đặc 24ºC 97% 2.74mps 177º S 0mm 61%
  15:00 mây dày đặc 22ºC 98% 3.9mps 140º SE 0mm 69%
  18:00 trời quang mây 20ºC 4% 2.73mps 135º SE 0mm 78%
  21:00 mây rải rác 20ºC 31% 1.7mps 163º SSE 0mm 84%
  24:00 nhiều mây 19ºC 59% 2.03mps 118º ESE 0mm 86%