Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới  • Thời tiết Hiện tại Thứ 4 (27-02-2024)

   Mặt trời mọc: 06:18am Mặt trời lặn: 06:00pm

   Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.0245 Kinh độ: 105.8412

   mây dày đặc
   12ºC

   Mây Dày đặc

   Cao nhất: 14ºC

   Thấp nhất: 13ºC

   Cập nhật lúc 03:29

   Xem thêm
   • Lượng mưa : 0mm
   • Sức gió: 1.26mps
   • Hướng gió: 66º ENE
   • Độ ẩm: 73%
   • Độ che phủ: 99%
   • Áp suất: 1017mb
  • Thời tiết Sáng Thứ 4 (27-02-2024)

   Mặt trời mọc: 06:18am Mặt trời lặn: 06:00pm

   Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.0245 Kinh độ: 105.8412

   mây dày đặc
   14ºC

   Mây Dày đặc

   Cao nhất: 14ºC

   Thấp nhất: 13ºC

   Cập nhật lúc 03:29

   Xem thêm
   • Lượng mưa : 0mm
   • Sức gió: 1.83mps
   • Hướng gió: 70º ENE
   • Độ ẩm: 73%
   • Độ che phủ: 100%
   • Áp suất: 1018mb
  • Thời tiết Trưa Thứ 4 (28-02-2024)

   Mặt trời mọc: 06:18am Mặt trời lặn: 06:00pm

   Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.0245 Kinh độ: 105.8412

   mây dày đặc
   14ºC

   Mây Dày đặc

   Cao nhất: 14ºC

   Thấp nhất: 13ºC

   Cập nhật lúc 03:29

   Xem thêm
   • Lượng mưa : 0mm
   • Sức gió: 1.53mps
   • Hướng gió: 80º E
   • Độ ẩm: 77%
   • Độ che phủ: 100%
   • Áp suất: 1018mb
  • Thời tiết Chiều Thứ 4 (28-02-2024)

   Mặt trời mọc: 06:18am Mặt trời lặn: 06:00pm

   Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.0245 Kinh độ: 105.8412

   mây dày đặc
   14ºC

   Mây Dày đặc

   Cao nhất: 14ºC

   Thấp nhất: 13ºC

   Cập nhật lúc 03:29

   Xem thêm
   • Lượng mưa : 0mm
   • Sức gió: 1.51mps
   • Hướng gió: 37º NE
   • Độ ẩm: 81%
   • Độ che phủ: 100%
   • Áp suất: 1018mb
  • Thời tiết Tối Thứ 4 (28-02-2024)

   Mặt trời mọc: 06:18am Mặt trời lặn: 06:00pm

   Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.0245 Kinh độ: 105.8412

   mây dày đặc
   17ºC

   Mây Dày đặc

   Cao nhất: 14ºC

   Thấp nhất: 13ºC

   Cập nhật lúc 03:29

   Xem thêm
   • Lượng mưa : 0mm
   • Sức gió: 1.76mps
   • Hướng gió: 66º ENE
   • Độ ẩm: 76%
   • Độ che phủ: 100%
   • Áp suất: 1015mb
  • Cập nhật lúc 03:29
   Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
   3:00 mây dày đặc 13ºC 100% 2.46mps 43º NE 0mm 74%
   6:00 mây dày đặc 14ºC 100% 2.44mps 69º ENE 0mm 72%
   9:00 mây dày đặc 14ºC 100% 1.83mps 70º ENE 0mm 73%
   12:00 mây dày đặc 14ºC 100% 1.8mps 54º NE 0mm 74%
   15:00 mây dày đặc 14ºC 100% 1.53mps 80º E 0mm 77%
   18:00 mây dày đặc 14ºC 100% 1.39mps 37º NE 0mm 80%
   21:00 mây dày đặc 14ºC 100% 1.51mps 37º NE 0mm 81%
   24:00 mây dày đặc 15ºC 100% 1.24mps 14º NNE 0mm 78%