Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới  • Thời tiết Hiện tại Thứ 5 (08-02-2023)

   Mặt trời mọc: 06:31am Mặt trời lặn: 05:50pm

   Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.0245 Kinh độ: 105.8412

   mưa rải rác
   21ºC

   Mây Dày đặc

   Cao nhất: 21ºC

   Thấp nhất: 20ºC

   Cập nhật lúc 00:18

   Xem thêm
   • Lượng mưa : 0mm
   • Sức gió: 4.2mps
   • Hướng gió: 131º SE
   • Độ ẩm: 92%
   • Độ che phủ: 100%
   • Áp suất: 1012mb
  • Thời tiết Sáng Thứ 5 (08-02-2023)

   Mặt trời mọc: 06:31am Mặt trời lặn: 05:50pm

   Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.0245 Kinh độ: 105.8412

   mưa rải rác
   21ºC

   Mưa Rải Rác

   Cao nhất: 21ºC

   Thấp nhất: 20ºC

   Cập nhật lúc 00:18

   Xem thêm
   • Lượng mưa : 0.26mm
   • Sức gió: 3.99mps
   • Hướng gió: 127º SE
   • Độ ẩm: 91%
   • Độ che phủ: 100%
   • Áp suất: 1011mb
  • Thời tiết Trưa Thứ 5 (09-02-2023)

   Mặt trời mọc: 06:31am Mặt trời lặn: 05:50pm

   Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.0245 Kinh độ: 105.8412

   mưa rải rác
   21ºC

   Mưa Rải Rác

   Cao nhất: 21ºC

   Thấp nhất: 20ºC

   Cập nhật lúc 00:18

   Xem thêm
   • Lượng mưa : 0.21mm
   • Sức gió: 3.82mps
   • Hướng gió: 141º SE
   • Độ ẩm: 90%
   • Độ che phủ: 100%
   • Áp suất: 1012mb
  • Thời tiết Chiều Thứ 5 (09-02-2023)

   Mặt trời mọc: 06:31am Mặt trời lặn: 05:50pm

   Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.0245 Kinh độ: 105.8412

   mưa rải rác
   20ºC

   Mưa Rải Rác

   Cao nhất: 21ºC

   Thấp nhất: 20ºC

   Cập nhật lúc 00:18

   Xem thêm
   • Lượng mưa : 0.22mm
   • Sức gió: 3.01mps
   • Hướng gió: 125º SE
   • Độ ẩm: 92%
   • Độ che phủ: 100%
   • Áp suất: 1013mb
  • Thời tiết Tối Thứ 5 (09-02-2023)

   Mặt trời mọc: 06:31am Mặt trời lặn: 05:50pm

   Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.0245 Kinh độ: 105.8412

   mưa rải rác
   23ºC

   Mưa Rải Rác

   Cao nhất: 21ºC

   Thấp nhất: 20ºC

   Cập nhật lúc 00:18

   Xem thêm
   • Lượng mưa : 0.21mm
   • Sức gió: 4.94mps
   • Hướng gió: 147º SSE
   • Độ ẩm: 81%
   • Độ che phủ: 100%
   • Áp suất: 1012mb
  • Cập nhật lúc 00:18
   Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
   3:00 mưa rải rác 21ºC 100% 3.07mps 154º SSE 0.53mm 90%
   6:00 mưa rải rác 21ºC 100% 3.63mps 135º SE 0.51mm 90%
   9:00 mưa rải rác 21ºC 100% 3.99mps 127º SE 0.26mm 91%
   12:00 mưa rải rác 21ºC 100% 4.22mps 129º SE 0.14mm 91%
   15:00 mưa rải rác 21ºC 100% 3.82mps 141º SE 0.21mm 90%
   18:00 mưa rải rác 20ºC 100% 2.77mps 135º SE 0.3mm 90%
   21:00 mưa rải rác 20ºC 100% 3.01mps 125º SE 0.22mm 92%
   24:00 mưa rải rác 21ºC 100% 3.66mps 134º SE 0.32mm 91%