Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (25-03-2019)

  Mặt trời mọc: 05:56am Mặt trời lặn: 06:08pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.0292 Kinh độ: 105.8525

  mưa rải rác
  21ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 16ºC

  Thấp nhất: 16ºC

  Cập nhật lúc 14:49

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.1mps
  • Hướng gió: 50º NE
  • Độ ẩm: 64%
  • Độ che phủ: 75%
  • Áp suất: 1015mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (25-03-2019)

  Mặt trời mọc: 05:56am Mặt trời lặn: 06:08pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.0292 Kinh độ: 105.8525

  nhiều mây
  23ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 16ºC

  Thấp nhất: 16ºC

  Cập nhật lúc 14:49

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2mps
  • Hướng gió: 117º ESE
  • Độ ẩm: 88%
  • Độ che phủ: 56%
  • Áp suất: 1014mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (25-03-2019)

  Mặt trời mọc: 05:56am Mặt trời lặn: 06:08pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.0292 Kinh độ: 105.8525

  mưa rải rác
  22ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 16ºC

  Thấp nhất: 16ºC

  Cập nhật lúc 14:49

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.06mm
  • Sức gió: 3.36mps
  • Hướng gió: 133º SE
  • Độ ẩm: 85%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1014mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (26-03-2019)

  Mặt trời mọc: 05:56am Mặt trời lặn: 06:08pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.0292 Kinh độ: 105.8525

  mưa rải rác
  20ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 16ºC

  Thấp nhất: 16ºC

  Cập nhật lúc 14:49

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.09mm
  • Sức gió: 2.21mps
  • Hướng gió: 145º SE
  • Độ ẩm: 96%
  • Độ che phủ: 68%
  • Áp suất: 1015mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (26-03-2019)

  Mặt trời mọc: 05:56am Mặt trời lặn: 06:08pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.0292 Kinh độ: 105.8525

  mưa rải rác
  20ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 16ºC

  Thấp nhất: 16ºC

  Cập nhật lúc 14:49

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.3875mm
  • Sức gió: 1.91mps
  • Hướng gió: 151º SSE
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1016mb
 • Cập nhật lúc 14:49
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 16ºC 92% 1.76mps 330º NNW 0.32mm 100%
  6:00 mưa rải rác 20ºC 56% 1.66mps 39º NE 0.05mm 98%
  9:00 nhiều mây 23ºC 56% 2mps 117º ESE 0mm 88%
  12:00 mây dày đặc 24ºC 92% 3.35mps 131º SE 0mm 80%
  15:00 mưa rải rác 22ºC 92% 3.36mps 133º SE 0.06mm 85%
  18:00 mưa rải rác 20ºC 76% 3.22mps 132º SE 0.12mm 92%
  21:00 mưa rải rác 20ºC 68% 2.21mps 145º SE 0.09mm 96%
  24:00 mưa rải rác 19ºC 88% 1.61mps 150º SSE 0.2175mm 98%