Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới  • Thời tiết Hiện tại Thứ 7 (03-12-2021)

   Mặt trời mọc: 06:19am Mặt trời lặn: 05:14pm

   Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.0245 Kinh độ: 105.8412

   nhiều mây
   12ºC

   ít Mây

   Cao nhất: 23ºC

   Thấp nhất: 13ºC

   Cập nhật lúc 05:38

   Xem thêm
   • Lượng mưa : 0mm
   • Sức gió: 1.81mps
   • Hướng gió: 350º N
   • Độ ẩm: 53%
   • Độ che phủ: 19%
   • Áp suất: 1023mb
  • Thời tiết Sáng Thứ 7 (03-12-2021)

   Mặt trời mọc: 06:19am Mặt trời lặn: 05:14pm

   Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.0245 Kinh độ: 105.8412

   mây rải rác
   19ºC

   Mây Rải Rác

   Cao nhất: 23ºC

   Thấp nhất: 13ºC

   Cập nhật lúc 05:38

   Xem thêm
   • Lượng mưa : 0mm
   • Sức gió: 0.62mps
   • Hướng gió: 167º SSE
   • Độ ẩm: 37%
   • Độ che phủ: 32%
   • Áp suất: 1021mb
  • Thời tiết Trưa Thứ 7 (04-12-2021)

   Mặt trời mọc: 06:19am Mặt trời lặn: 05:14pm

   Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.0245 Kinh độ: 105.8412

   mây rải rác
   16ºC

   Mây Rải Rác

   Cao nhất: 23ºC

   Thấp nhất: 13ºC

   Cập nhật lúc 05:38

   Xem thêm
   • Lượng mưa : 0mm
   • Sức gió: 0.25mps
   • Hướng gió: 80º E
   • Độ ẩm: 49%
   • Độ che phủ: 46%
   • Áp suất: 1023mb
  • Thời tiết Chiều Thứ 7 (04-12-2021)

   Mặt trời mọc: 06:19am Mặt trời lặn: 05:14pm

   Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.0245 Kinh độ: 105.8412

   mây dày đặc
   14ºC

   Mây Dày đặc

   Cao nhất: 23ºC

   Thấp nhất: 13ºC

   Cập nhật lúc 05:38

   Xem thêm
   • Lượng mưa : 0mm
   • Sức gió: 1.69mps
   • Hướng gió: 348º NNW
   • Độ ẩm: 56%
   • Độ che phủ: 86%
   • Áp suất: 1023mb
  • Thời tiết Tối Thứ 7 (04-12-2021)

   Mặt trời mọc: 06:19am Mặt trời lặn: 05:14pm

   Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.0245 Kinh độ: 105.8412

   mây dày đặc
   23ºC

   Mây Dày đặc

   Cao nhất: 23ºC

   Thấp nhất: 13ºC

   Cập nhật lúc 05:38

   Xem thêm
   • Lượng mưa : 0mm
   • Sức gió: 0.85mps
   • Hướng gió: 26º NNE
   • Độ ẩm: 30%
   • Độ che phủ: 86%
   • Áp suất: 1020mb
  • Cập nhật lúc 05:38
   Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
   3:00 nhiều mây 21ºC 66% 2.45mps 21º NNE 0mm 35%
   6:00 nhiều mây 22ºC 53% 1.59mps 47º NE 0mm 32%
   9:00 mây rải rác 19ºC 32% 0.62mps 167º SSE 0mm 37%
   12:00 trời quang mây 17ºC 10% 1.38mps 135º SE 0mm 44%
   15:00 mây rải rác 16ºC 46% 0.25mps 80º E 0mm 49%
   18:00 mây dày đặc 15ºC 91% 1.2mps 339º NNW 0mm 52%
   21:00 mây dày đặc 14ºC 86% 1.69mps 348º NNW 0mm 56%
   24:00 nhiều mây 20ºC 83% 2.05mps 355º N 0mm 39%