Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới
 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (18-08-2017)

  Mặt trời mọc: 05:36am Mặt trời lặn: 06:24pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.0333 Kinh độ: 105.85

  mưa rải rác
  26ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 15:09

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1mps
  • Hướng gió: 0º N
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 75%
  • Áp suất: 1008mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (18-08-2017)

  Mặt trời mọc: 05:36am Mặt trời lặn: 06:24pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.0333 Kinh độ: 105.85

  mưa rải rác
  28ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 15:09

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.035mm
  • Sức gió: 1.21mps
  • Hướng gió: 303º WNW
  • Độ ẩm: 94%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 1014mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (18-08-2017)

  Mặt trời mọc: 05:36am Mặt trời lặn: 06:24pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.0333 Kinh độ: 105.85

  mưa vừa
  26ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 15:09

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 3.1675mm
  • Sức gió: 0.61mps
  • Hướng gió: 291º WNW
  • Độ ẩm: 95%
  • Độ che phủ: 68%
  • Áp suất: 1013mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (19-08-2017)

  Mặt trời mọc: 05:36am Mặt trời lặn: 06:24pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.0333 Kinh độ: 105.85

  mưa rải rác
  24ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 15:09

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.014999999999997mm
  • Sức gió: 1.37mps
  • Hướng gió: 310º NW
  • Độ ẩm: 98%
  • Độ che phủ: 32%
  • Áp suất: 1014mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (19-08-2017)

  Mặt trời mọc: 05:36am Mặt trời lặn: 06:24pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.0333 Kinh độ: 105.85

  mưa rải rác
  24ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 15:09

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 2.475mm
  • Sức gió: 1.76mps
  • Hướng gió: 338º NNW
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1014mb
 • Cập nhật lúc 15:09
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 25ºC 92% 1.71mps 336º NNW 0.555mm 100%
  6:00 mưa rải rác 26ºC 92% 1.66mps 290º WNW 0.685mm 100%
  9:00 mưa rải rác 28ºC 88% 1.21mps 303º WNW 0.035mm 94%
  12:00 mưa rải rác 28ºC 92% 1.17mps 5º N 0.0024999999999995mm 88%
  15:00 mưa vừa 26ºC 68% 0.61mps 291º WNW 3.1675mm 95%
  18:00 mưa vừa 24ºC 80% 1.59mps 316º NW 4.4225mm 98%
  21:00 mưa rải rác 24ºC 32% 1.37mps 310º NW 0.014999999999997mm 98%
  24:00 mưa rải rác 24ºC 88% 1.37mps 324º NW 0.15mm 99%