Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới
 • Thời tiết Hiện tại Thứ 6 (28-04-2017)

  Mặt trời mọc: 05:28am Mặt trời lặn: 06:20pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.0333 Kinh độ: 105.85

  mưa rải rác
  20ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 20ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 22:44

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.4mm
  • Sức gió: 2mps
  • Hướng gió: 0º N
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1022mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 6 (28-04-2017)

  Mặt trời mọc: 05:28am Mặt trời lặn: 06:20pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.0333 Kinh độ: 105.85

  mưa rải rác
  19ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 20ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 22:44

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.0825mm
  • Sức gió: 2.57mps
  • Hướng gió: 12º NNE
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1022mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 6 (28-04-2017)

  Mặt trời mọc: 05:28am Mặt trời lặn: 06:20pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.0333 Kinh độ: 105.85

  mưa rải rác
  22ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 20ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 22:44

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.0050000000000003mm
  • Sức gió: 2.22mps
  • Hướng gió: 36º NE
  • Độ ẩm: 88%
  • Độ che phủ: 76%
  • Áp suất: 1021mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 6 (28-04-2017)

  Mặt trời mọc: 05:28am Mặt trời lặn: 06:20pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.0333 Kinh độ: 105.85

  nhiều mây
  21ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 20ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 22:44

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.87mps
  • Hướng gió: 326º NW
  • Độ ẩm: 85%
  • Độ che phủ: 56%
  • Áp suất: 1019mb
 • Thời tiết Tối Thứ 6 (29-04-2017)

  Mặt trời mọc: 05:28am Mặt trời lặn: 06:20pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.0333 Kinh độ: 105.85

  nhiều mây
  19ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 20ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 22:44

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.36mps
  • Hướng gió: 267º W
  • Độ ẩm: 93%
  • Độ che phủ: 76%
  • Áp suất: 1019mb
 • Cập nhật lúc 22:44
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 19ºC 92% 1.61mps 350º N 0.58mm 99%
  6:00 mưa rải rác 19ºC 88% 2.16mps 5º N 1.15mm 100%
  9:00 mưa rải rác 19ºC 92% 2.57mps 12º NNE 0.0825mm 99%
  12:00 mưa rải rác 20ºC 88% 3.16mps 36º NE 0.06mm 90%
  15:00 mưa rải rác 22ºC 76% 2.22mps 36º NE 0.0050000000000003mm 88%
  18:00 nhiều mây 23ºC 64% 1.91mps 30º NNE 0mm 86%
  21:00 nhiều mây 21ºC 56% 0.87mps 326º NW 0mm 85%
  24:00 nhiều mây 20ºC 68% 1.28mps 220º SW 0mm 91%