Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới
 • Thời tiết Hiện tại Thứ 4 (28-06-2017)

  Mặt trời mọc: 05:17am Mặt trời lặn: 06:41pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.0333 Kinh độ: 105.85

  mưa rải rác
  25ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 06:55

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.3275mm
  • Sức gió: 1.26mps
  • Hướng gió: 126º SE
  • Độ ẩm: 98%
  • Độ che phủ: 48%
  • Áp suất: 1012mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 4 (28-06-2017)

  Mặt trời mọc: 05:17am Mặt trời lặn: 06:41pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.0333 Kinh độ: 105.85

  mưa rải rác
  24ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 06:55

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.28mm
  • Sức gió: 1.71mps
  • Hướng gió: 54º NE
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1012mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 4 (28-06-2017)

  Mặt trời mọc: 05:17am Mặt trời lặn: 06:41pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.0333 Kinh độ: 105.85

  mưa rải rác
  27ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 06:55

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.86mm
  • Sức gió: 1.7mps
  • Hướng gió: 28º NNE
  • Độ ẩm: 97%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 1012mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 4 (28-06-2017)

  Mặt trời mọc: 05:17am Mặt trời lặn: 06:41pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.0333 Kinh độ: 105.85

  mưa rải rác
  26ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 06:55

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.325mm
  • Sức gió: 1.31mps
  • Hướng gió: 58º ENE
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1011mb
 • Thời tiết Tối Thứ 4 (29-06-2017)

  Mặt trời mọc: 05:17am Mặt trời lặn: 06:41pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.0333 Kinh độ: 105.85

  mưa rải rác
  25ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 06:55

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 2.985mm
  • Sức gió: 0.85mps
  • Hướng gió: 72º ENE
  • Độ ẩm: 97%
  • Độ che phủ: 80%
  • Áp suất: 1011mb
 • Cập nhật lúc 06:55
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 24ºC 92% 1.37mps 36º NE 2.5875mm 97%
  6:00 mưa rải rác 24ºC 92% 2.01mps 48º NE 0.7925mm 99%
  9:00 mưa rải rác 24ºC 92% 1.71mps 54º NE 0.28mm 100%
  12:00 mưa rải rác 26ºC 92% 1.62mps 40º NE 0.067500000000003mm 98%
  15:00 mưa rải rác 27ºC 88% 1.7mps 28º NNE 0.86mm 97%
  18:00 mưa rải rác 27ºC 92% 1.76mps 14º NNE 1.645mm 97%
  21:00 mưa rải rác 26ºC 92% 1.31mps 58º ENE 0.325mm 99%
  24:00 mưa rải rác 25ºC 80% 1.02mps 104º ESE 0.074999999999999mm 98%