Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới • Thời tiết Hiện tại Chủ nhật (20-01-2019)

  Mặt trời mọc: 06:36am Mặt trời lặn: 05:38pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.0292 Kinh độ: 105.8525

  mưa rải rác
  18ºC

  Sương Mù

  Cao nhất: 18ºC

  Thấp nhất: 17ºC

  Cập nhật lúc 03:50

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1mps
  • Hướng gió: 100º E
  • Độ ẩm: 88%
  • Độ che phủ: 75%
  • Áp suất: 1017mb
 • Thời tiết Sáng Chủ nhật (20-01-2019)

  Mặt trời mọc: 06:36am Mặt trời lặn: 05:38pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.0292 Kinh độ: 105.8525

  mưa rải rác
  17ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 18ºC

  Thấp nhất: 17ºC

  Cập nhật lúc 03:50

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.325mm
  • Sức gió: 1.37mps
  • Hướng gió: 331º NNW
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1023mb
 • Thời tiết Trưa Chủ nhật (20-01-2019)

  Mặt trời mọc: 06:36am Mặt trời lặn: 05:38pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.0292 Kinh độ: 105.8525

  mưa rải rác
  20ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 18ºC

  Thấp nhất: 17ºC

  Cập nhật lúc 03:50

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.11mm
  • Sức gió: 1.86mps
  • Hướng gió: 1º N
  • Độ ẩm: 96%
  • Độ che phủ: 76%
  • Áp suất: 1022mb
 • Thời tiết Chiều Chủ nhật (20-01-2019)

  Mặt trời mọc: 06:36am Mặt trời lặn: 05:38pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.0292 Kinh độ: 105.8525

  mưa rải rác
  19ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 18ºC

  Thấp nhất: 17ºC

  Cập nhật lúc 03:50

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.295mm
  • Sức gió: 1.2mps
  • Hướng gió: 46º NE
  • Độ ẩm: 97%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1022mb
 • Thời tiết Tối Chủ nhật (21-01-2019)

  Mặt trời mọc: 06:36am Mặt trời lặn: 05:38pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.0292 Kinh độ: 105.8525

  mưa rải rác
  13ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 18ºC

  Thấp nhất: 17ºC

  Cập nhật lúc 03:50

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.07mm
  • Sức gió: 5.56mps
  • Hướng gió: 45º NE
  • Độ ẩm: 97%
  • Độ che phủ: 80%
  • Áp suất: 1025mb
 • Cập nhật lúc 03:50
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 18ºC 88% 1.16mps 338º NNW 0.0925mm 99%
  6:00 mưa rải rác 17ºC 92% 1.18mps 319º NW 0.295mm 100%
  9:00 mưa rải rác 17ºC 92% 1.37mps 331º NNW 0.325mm 100%
  12:00 mưa rải rác 19ºC 76% 1.96mps 332º NNW 0.23mm 100%
  15:00 mưa rải rác 20ºC 76% 1.86mps 1º N 0.11mm 96%
  18:00 mưa rải rác 20ºC 88% 1.72mps 61º ENE 0.23mm 95%
  21:00 mưa rải rác 19ºC 92% 1.2mps 46º NE 0.295mm 97%
  24:00 mưa rải rác 18ºC 100% 2.36mps 47º NE 1.155mm 99%