Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (22-07-2019)

  Mặt trời mọc: 05:26am Mặt trời lặn: 06:39pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.0292 Kinh độ: 105.8525

  mây dày đặc
  31ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 19:12

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.6mps
  • Hướng gió: 100º E
  • Độ ẩm: 70%
  • Độ che phủ: 20%
  • Áp suất: 1000mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (22-07-2019)

  Mặt trời mọc: 05:26am Mặt trời lặn: 06:39pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.0292 Kinh độ: 105.8525

  mây dày đặc
  35ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 19:12

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.06mps
  • Hướng gió: 140º SE
  • Độ ẩm: 52%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1000mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (22-07-2019)

  Mặt trời mọc: 05:26am Mặt trời lặn: 06:39pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.0292 Kinh độ: 105.8525

  mây dày đặc
  30ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 19:12

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.64mps
  • Hướng gió: 127º SE
  • Độ ẩm: 68%
  • Độ che phủ: 93%
  • Áp suất: 999mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (23-07-2019)

  Mặt trời mọc: 05:26am Mặt trời lặn: 06:39pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.0292 Kinh độ: 105.8525

  mây dày đặc
  27ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 19:12

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.19mps
  • Hướng gió: 146º SE
  • Độ ẩm: 82%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1002mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (23-07-2019)

  Mặt trời mọc: 05:26am Mặt trời lặn: 06:39pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.0292 Kinh độ: 105.8525

  mây dày đặc
  27ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 19:12

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.77mps
  • Hướng gió: 326º NW
  • Độ ẩm: 86%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1002mb
 • Cập nhật lúc 19:12
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây dày đặc 27ºC 100% 1.86mps 299º WNW 0mm 84%
  6:00 mây dày đặc 31ºC 100% 1.49mps 304º NW 0mm 67%
  9:00 mây dày đặc 35ºC 100% 1.06mps 140º SE 0mm 52%
  12:00 mây dày đặc 35ºC 90% 3.82mps 134º SE 0mm 51%
  15:00 mây dày đặc 30ºC 93% 3.64mps 127º SE 0mm 68%
  18:00 mây dày đặc 28ºC 100% 3.37mps 136º SE 0mm 78%
  21:00 mây dày đặc 27ºC 100% 1.19mps 146º SE 0mm 82%
  24:00 mây dày đặc 27ºC 100% 0.67mps 230º SW 0mm 84%