Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới • Thời tiết Hiện tại Thứ 7 (22-09-2018)

  Mặt trời mọc: 05:45am Mặt trời lặn: 05:52pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.0292 Kinh độ: 105.8525

  trời quang mây
  31ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 18:10

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.1mps
  • Hướng gió: 80º E
  • Độ ẩm: 58%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1010mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 7 (22-09-2018)

  Mặt trời mọc: 05:45am Mặt trời lặn: 05:52pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.0292 Kinh độ: 105.8525

  trời quang mây
  32ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 18:10

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.61mps
  • Hướng gió: 125º SE
  • Độ ẩm: 75%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1017mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 7 (22-09-2018)

  Mặt trời mọc: 05:45am Mặt trời lặn: 05:52pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.0292 Kinh độ: 105.8525

  nhiều mây
  28ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 18:10

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.07mps
  • Hướng gió: 131º SE
  • Độ ẩm: 73%
  • Độ che phủ: 76%
  • Áp suất: 1016mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 7 (23-09-2018)

  Mặt trời mọc: 05:45am Mặt trời lặn: 05:52pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.0292 Kinh độ: 105.8525

  trời quang mây
  23ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 18:10

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.16mps
  • Hướng gió: 163º SSE
  • Độ ẩm: 93%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1018mb
 • Thời tiết Tối Thứ 7 (23-09-2018)

  Mặt trời mọc: 05:45am Mặt trời lặn: 05:52pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.0292 Kinh độ: 105.8525

  trời quang mây
  24ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 18:10

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.41mps
  • Hướng gió: 315º NW
  • Độ ẩm: 93%
  • Độ che phủ: 8%
  • Áp suất: 1018mb
 • Cập nhật lúc 18:10
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 trời quang mây 26ºC 0% 1.32mps 352º N 0mm 93%
  6:00 trời quang mây 30ºC 0% 1.61mps 329º NNW 0mm 87%
  9:00 trời quang mây 32ºC 0% 0.61mps 125º SE 0mm 75%
  12:00 ít mây 31ºC 12% 1.77mps 116º ESE 0mm 70%
  15:00 nhiều mây 28ºC 76% 2.07mps 131º SE 0mm 73%
  18:00 ít mây 26ºC 12% 2.16mps 167º SSE 0mm 79%
  21:00 trời quang mây 23ºC 0% 1.16mps 163º SSE 0mm 93%
  24:00 mây rải rác 22ºC 44% 0.86mps 190º S 0mm 95%