Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới • Thời tiết Hiện tại Thứ 6 (16-11-2018)

  Mặt trời mọc: 06:07am Mặt trời lặn: 05:14pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.0292 Kinh độ: 105.8525

  mưa rải rác
  28ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 18:53

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.1mps
  • Hướng gió: 130º SE
  • Độ ẩm: 69%
  • Độ che phủ: 20%
  • Áp suất: 1010mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 6 (16-11-2018)

  Mặt trời mọc: 06:07am Mặt trời lặn: 05:14pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.0292 Kinh độ: 105.8525

  mưa rải rác
  29ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 18:53

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.38mm
  • Sức gió: 2.52mps
  • Hướng gió: 169º S
  • Độ ẩm: 81%
  • Độ che phủ: 36%
  • Áp suất: 1015mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 6 (16-11-2018)

  Mặt trời mọc: 06:07am Mặt trời lặn: 05:14pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.0292 Kinh độ: 105.8525

  mưa rải rác
  25ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 18:53

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.03mm
  • Sức gió: 2.68mps
  • Hướng gió: 151º SSE
  • Độ ẩm: 87%
  • Độ che phủ: 76%
  • Áp suất: 1015mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 6 (17-11-2018)

  Mặt trời mọc: 06:07am Mặt trời lặn: 05:14pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.0292 Kinh độ: 105.8525

  mưa rải rác
  22ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 18:53

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.35mm
  • Sức gió: 2.06mps
  • Hướng gió: 148º SSE
  • Độ ẩm: 93%
  • Độ che phủ: 68%
  • Áp suất: 1017mb
 • Thời tiết Tối Thứ 6 (17-11-2018)

  Mặt trời mọc: 06:07am Mặt trời lặn: 05:14pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.0292 Kinh độ: 105.8525

  mưa rải rác
  22ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 18:53

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.11mm
  • Sức gió: 1.88mps
  • Hướng gió: 128º SE
  • Độ ẩm: 97%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1017mb
 • Cập nhật lúc 18:53
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 24ºC 24% 1.86mps 160º SSE 0.005mm 96%
  6:00 ít mây 28ºC 20% 2.55mps 160º SSE 0mm 89%
  9:00 mưa rải rác 29ºC 36% 2.52mps 169º S 0.38mm 81%
  12:00 mưa rải rác 27ºC 76% 1.93mps 137º SE 1.95mm 87%
  15:00 mưa rải rác 25ºC 76% 2.68mps 151º SSE 0.03mm 87%
  18:00 ít mây 23ºC 24% 2.87mps 148º SSE 0mm 90%
  21:00 mưa rải rác 22ºC 68% 2.06mps 148º SSE 1.35mm 93%
  24:00 mưa rải rác 22ºC 56% 1.76mps 136º SE 0.02mm 96%