Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới • Thời tiết Hiện tại Chủ nhật (26-01-2020)

  Mặt trời mọc: 06:35am Mặt trời lặn: 05:42pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.0245 Kinh độ: 105.8412

  mây dày đặc
  15ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 17ºC

  Thấp nhất: 13ºC

  Cập nhật lúc 21:56

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.31mps
  • Hướng gió: 53º NE
  • Độ ẩm: 70%
  • Độ che phủ: 54%
  • Áp suất: 1017mb
 • Thời tiết Sáng Chủ nhật (26-01-2020)

  Mặt trời mọc: 06:35am Mặt trời lặn: 05:42pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.0245 Kinh độ: 105.8412

  mây dày đặc
  16ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 17ºC

  Thấp nhất: 13ºC

  Cập nhật lúc 21:56

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.15mps
  • Hướng gió: 15º NNE
  • Độ ẩm: 54%
  • Độ che phủ: 96%
  • Áp suất: 1017mb
 • Thời tiết Trưa Chủ nhật (26-01-2020)

  Mặt trời mọc: 06:35am Mặt trời lặn: 05:42pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.0245 Kinh độ: 105.8412

  nhiều mây
  16ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 17ºC

  Thấp nhất: 13ºC

  Cập nhật lúc 21:56

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.07mps
  • Hướng gió: 31º NNE
  • Độ ẩm: 63%
  • Độ che phủ: 76%
  • Áp suất: 1016mb
 • Thời tiết Chiều Chủ nhật (27-01-2020)

  Mặt trời mọc: 06:35am Mặt trời lặn: 05:42pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.0245 Kinh độ: 105.8412

  mây dày đặc
  15ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 17ºC

  Thấp nhất: 13ºC

  Cập nhật lúc 21:56

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.87mps
  • Hướng gió: 32º NNE
  • Độ ẩm: 70%
  • Độ che phủ: 94%
  • Áp suất: 1016mb
 • Thời tiết Tối Chủ nhật (27-01-2020)

  Mặt trời mọc: 06:35am Mặt trời lặn: 05:42pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.0245 Kinh độ: 105.8412

  mây dày đặc
  14ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 17ºC

  Thấp nhất: 13ºC

  Cập nhật lúc 21:56

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 5.16mps
  • Hướng gió: 17º NNE
  • Độ ẩm: 70%
  • Độ che phủ: 87%
  • Áp suất: 1017mb
 • Cập nhật lúc 21:56
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây dày đặc 13ºC 96% 4.86mps 2º N 0mm 70%
  6:00 mây dày đặc 14ºC 97% 5.66mps 7º N 0mm 62%
  9:00 mây dày đặc 16ºC 96% 4.15mps 15º NNE 0mm 54%
  12:00 nhiều mây 17ºC 73% 4.23mps 29º NNE 0mm 52%
  15:00 nhiều mây 16ºC 76% 3.07mps 31º NNE 0mm 63%
  18:00 mây dày đặc 15ºC 92% 3.39mps 30º NNE 0mm 67%
  21:00 mây dày đặc 15ºC 94% 2.87mps 32º NNE 0mm 70%
  24:00 mây dày đặc 14ºC 90% 3.28mps 19º NNE 0mm 71%