Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới • Thời tiết Hiện tại Thứ 4 (18-07-2018)

  Mặt trời mọc: 05:25am Mặt trời lặn: 06:40pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.0292 Kinh độ: 105.8525

  mưa rải rác
  26ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 17:46

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.6mps
  • Hướng gió: 60º ENE
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 20%
  • Áp suất: 999mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 4 (18-07-2018)

  Mặt trời mọc: 05:25am Mặt trời lặn: 06:40pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.0292 Kinh độ: 105.8525

  mưa vừa
  30ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 17:46

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 4.385mm
  • Sức gió: 1.27mps
  • Hướng gió: 283º WNW
  • Độ ẩm: 94%
  • Độ che phủ: 56%
  • Áp suất: 1005mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 4 (18-07-2018)

  Mặt trời mọc: 05:25am Mặt trời lặn: 06:40pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.0292 Kinh độ: 105.8525

  mưa vừa
  26ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 17:46

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 6mm
  • Sức gió: 1.47mps
  • Hướng gió: 124º SE
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 56%
  • Áp suất: 1003mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 4 (19-07-2018)

  Mặt trời mọc: 05:25am Mặt trời lặn: 06:40pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.0292 Kinh độ: 105.8525

  mưa vừa
  24ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 17:46

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 10.305mm
  • Sức gió: 2.01mps
  • Hướng gió: 274º W
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1004mb
 • Thời tiết Tối Thứ 4 (19-07-2018)

  Mặt trời mọc: 05:25am Mặt trời lặn: 06:40pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.0292 Kinh độ: 105.8525

  mưa vừa
  24ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 17:46

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 4.15mm
  • Sức gió: 3.24mps
  • Hướng gió: 312º NW
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1004mb
 • Cập nhật lúc 17:46
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 25ºC 80% 2.41mps 294º WNW 0.105mm 100%
  6:00 mưa rải rác 30ºC 64% 2.97mps 318º NW 0.009999999999998mm 91%
  9:00 mưa vừa 30ºC 56% 1.27mps 283º WNW 4.385mm 94%
  12:00 mây rải rác 31ºC 32% 2.06mps 336º NNW 0mm 86%
  15:00 mưa vừa 26ºC 56% 1.47mps 124º SE 6mm 100%
  18:00 mưa to 24ºC 92% 1.92mps 193º SSW 14.59mm 100%
  21:00 mưa vừa 24ºC 92% 2.01mps 274º W 10.305mm 100%
  24:00 mưa vừa 23ºC 92% 2.56mps 301º WNW 5.34mm 100%