Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Mũi Né. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (27-03-2017)

  Mặt trời mọc: 05:47am Mặt trời lặn: 05:58pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.9333 Kinh độ: 108.1

  ít mây
  29ºC

  Clear Sky

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 23:16

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 9.18mps
  • Hướng gió: 84º E
  • Độ ẩm: 72%
  • Độ che phủ: 8%
  • Áp suất: 1017mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (28-03-2017)

  Mặt trời mọc: 05:47am Mặt trời lặn: 05:58pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.9333 Kinh độ: 108.1

  mây rải rác
  26ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 23:16

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 5.66mps
  • Hướng gió: 72º ENE
  • Độ ẩm: 88%
  • Độ che phủ: 36%
  • Áp suất: 1020mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (28-03-2017)

  Mặt trời mọc: 05:47am Mặt trời lặn: 05:58pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.9333 Kinh độ: 108.1

  clear sky
  26ºC

  Clear Sky

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 23:16

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 5.03mps
  • Hướng gió: 81º E
  • Độ ẩm: 91%
  • Độ che phủ: 8%
  • Áp suất: 1020mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (28-03-2017)

  Mặt trời mọc: 05:47am Mặt trời lặn: 05:58pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.9333 Kinh độ: 108.1

  ít mây
  30ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 23:16

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 7.03mps
  • Hướng gió: 87º E
  • Độ ẩm: 74%
  • Độ che phủ: 20%
  • Áp suất: 1019mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (28-03-2017)

  Mặt trời mọc: 05:47am Mặt trời lặn: 05:58pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.9333 Kinh độ: 108.1

  mây rải rác
  27ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 23:16

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 6.41mps
  • Hướng gió: 85º E
  • Độ ẩm: 89%
  • Độ che phủ: 44%
  • Áp suất: 1019mb
 • Cập nhật lúc 23:16
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 ít mây 27ºC 24% 8.77mps 78º ENE 0mm 82%
  6:00 ít mây 27ºC 20% 7.32mps 73º ENE 0mm 86%
  9:00 mây rải rác 26ºC 36% 5.66mps 72º ENE 0mm 88%
  12:00 clear sky 25ºC 8% 5.13mps 78º ENE 0mm 93%
  15:00 clear sky 26ºC 8% 5.03mps 81º E 0mm 91%
  18:00 clear sky 29ºC 8% 6.22mps 78º ENE 0mm 75%
  21:00 ít mây 30ºC 20% 7.03mps 87º E 0mm 74%
  24:00 ít mây 29ºC 12% 6.62mps 94º E 0mm 77%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Mũi Né

Thứ 2

Dự báo ngày 27-03-2017
quang mây

Quang Mây

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 9.18mps 85º
 • Độ ẩm: 72%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 28-03-2017
quang mây

Quang Mây

29ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 6.22mps 79º
 • Độ ẩm: 75%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 29-03-2017
ít mây

ít Mây

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.1mps 89º
 • Độ ẩm: 77%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 30-03-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.55mps 82º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 54%
 • Áp suất: 998mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 31-03-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 4.03mps 99º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 35%
 • Áp suất: 998mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 01-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.57mps 101º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 15%
 • Áp suất: 997mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 02-04-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.54mps 101º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 18%
 • Áp suất: 997mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 03-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.94mps 71º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 44%
 • Áp suất: 996mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 04-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.39mps 89º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 14%
 • Áp suất: 997mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 05-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.31mps 128º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 997mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 06-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.68mps 95º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 6%
 • Áp suất: 996mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 07-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.18mps 176º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 16%
 • Áp suất: 995mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 08-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.46mps 158º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 996mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 09-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.17mps 161º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 3%
 • Áp suất: 997mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 10-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.92mps 194º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 2%
 • Áp suất: 995mbar
Xem thêm