Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Mũi Né. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 4 (26-06-2017)

  Mặt trời mọc: 05:27am Mặt trời lặn: 06:13pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.9333 Kinh độ: 108.1

  clear sky
  25ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 06:54

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.12mps
  • Hướng gió: 285º WNW
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 44%
  • Áp suất: 1017mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 4 (26-06-2017)

  Mặt trời mọc: 05:27am Mặt trời lặn: 06:13pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.9333 Kinh độ: 108.1

  clear sky
  25ºC

  Clear Sky

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 06:54

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.76mps
  • Hướng gió: 276º W
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1017mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 4 (26-06-2017)

  Mặt trời mọc: 05:27am Mặt trời lặn: 06:13pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.9333 Kinh độ: 108.1

  mưa rải rác
  29ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 06:54

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.0074999999999998mm
  • Sức gió: 4.11mps
  • Hướng gió: 276º W
  • Độ ẩm: 85%
  • Độ che phủ: 48%
  • Áp suất: 1015mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 4 (26-06-2017)

  Mặt trời mọc: 05:27am Mặt trời lặn: 06:13pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.9333 Kinh độ: 108.1

  ít mây
  27ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 06:54

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.15mps
  • Hướng gió: 233º SW
  • Độ ẩm: 91%
  • Độ che phủ: 20%
  • Áp suất: 1016mb
 • Thời tiết Tối Thứ 4 (27-06-2017)

  Mặt trời mọc: 05:27am Mặt trời lặn: 06:13pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.9333 Kinh độ: 108.1

  clear sky
  25ºC

  Clear Sky

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 06:54

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.81mps
  • Hướng gió: 258º WSW
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1017mb
 • Cập nhật lúc 06:54
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 clear sky 24ºC 0% 3.01mps 280º W 0mm 100%
  6:00 clear sky 24ºC 0% 3.02mps 272º W 0mm 100%
  9:00 clear sky 25ºC 0% 2.76mps 276º W 0mm 100%
  12:00 mây rải rác 28ºC 48% 3.76mps 268º W 0mm 90%
  15:00 mưa rải rác 29ºC 48% 4.11mps 276º W 0.0074999999999998mm 85%
  18:00 mây rải rác 29ºC 48% 4.36mps 250º WSW 0mm 83%
  21:00 ít mây 27ºC 20% 4.15mps 233º SW 0mm 91%
  24:00 clear sky 26ºC 0% 4.31mps 253º WSW 0mm 100%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Mũi Né

Chủ nhật

Dự báo ngày 25-06-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 4.12mps 286º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 44%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 26-06-2017
mây rải rác

Mây Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.76mps 269º
 • Độ ẩm: 90%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 48%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 27-06-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.91mps 240º
 • Độ ẩm: 84%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 28-06-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.62mps 269º
 • Độ ẩm: 94%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 29-06-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.26mps 211º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 19%
 • Áp suất: 997mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 30-06-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.16mps 245º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 36%
 • Áp suất: 996mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 01-07-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.43mps 222º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 40%
 • Áp suất: 996mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 02-07-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 4.16mps 235º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 35%
 • Áp suất: 996mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 03-07-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.98mps 266º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 34%
 • Áp suất: 995mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 04-07-2017
mưa to

Mưa To

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.96mps 255º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 43%
 • Áp suất: 995mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 05-07-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.23mps 252º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 39%
 • Áp suất: 996mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 06-07-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.99mps 257º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 38%
 • Áp suất: 996mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 07-07-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.5mps 260º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 46%
 • Áp suất: 995mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 08-07-2017
mưa to

Mưa To

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.63mps 241º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 55%
 • Áp suất: 996mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 09-07-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.8mps 266º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 49%
 • Áp suất: 995mbar
Xem thêm