Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Mũi Né. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 5 (10-07-2015)

  Mặt trời mọc: 05:29am Mặt trời lặn: 06:13pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.0017 Kinh độ: 108.348

  mưa rải rác
  25ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 19:41

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 2.11mm
  • Sức gió: 10.72mps
  • Hướng gió: 254º WSW
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1018mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 5 (10-07-2015)

  Mặt trời mọc: 05:29am Mặt trời lặn: 06:13pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.0017 Kinh độ: 108.348

  mưa rải rác
  25ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 19:41

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.205mm
  • Sức gió: 7.11mps
  • Hướng gió: 259º W
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 68%
  • Áp suất: 1012mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 5 (10-07-2015)

  Mặt trời mọc: 05:29am Mặt trời lặn: 06:13pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.0017 Kinh độ: 108.348

  mưa rải rác
  27ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 19:41

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.039999999999999mm
  • Sức gió: 7.96mps
  • Hướng gió: 256º WSW
  • Độ ẩm: 90%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1012mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 5 (10-07-2015)

  Mặt trời mọc: 05:29am Mặt trời lặn: 06:13pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.0017 Kinh độ: 108.348

  mưa rải rác
  25ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 19:41

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.64mm
  • Sức gió: 5.37mps
  • Hướng gió: 251º WSW
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 1013mb
 • Thời tiết Tối Thứ 5 (11-07-2015)

  Mặt trời mọc: 05:29am Mặt trời lặn: 06:13pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.0017 Kinh độ: 108.348

  mưa rải rác
  24ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 19:41

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.13mm
  • Sức gió: 4.66mps
  • Hướng gió: 264º W
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1014mb
 • Cập nhật lúc 19:41
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 22ºC 92% 5.22mps 273º W 2.995mm 100%
  6:00 mưa rải rác 24ºC 100% 5.92mps 254º WSW 0.435mm 100%
  9:00 mưa rải rác 25ºC 68% 7.11mps 259º W 0.205mm 100%
  12:00 mưa rải rác 27ºC 68% 8.27mps 256º WSW 0.030000000000001mm 92%
  15:00 mưa rải rác 27ºC 92% 7.96mps 256º WSW 0.039999999999999mm 90%
  18:00 mưa rải rác 26ºC 68% 5.73mps 262º W 0.45mm 97%
  21:00 mưa rải rác 25ºC 88% 5.37mps 251º WSW 0.64mm 100%
  24:00 mưa rải rác 24ºC 76% 4.77mps 270º W 1.37mm 100%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Mũi Né

Thứ 5

Dự báo ngày 09-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 6.86mps 225º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 10-07-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 8.27mps 257º
 • Độ ẩm: 92%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 68%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 11-07-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 5.81mps 263º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 80%
 • Áp suất: 1014mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 12-07-2015
mưa to

Mưa To

24ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 5.26mps 240º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 13-07-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 5.25mps 248º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 48%
 • Áp suất: 991mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 14-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 5.01mps 249º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 992mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 15-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 4.87mps 257º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 79%
 • Áp suất: 992mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 16-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 4.04mps 261º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 37%
 • Áp suất: 992mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 17-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 5.05mps 246º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 41%
 • Áp suất: 994mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 18-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 4.66mps 251º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 49%
 • Áp suất: 995mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 19-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 3.88mps 249º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 995mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 20-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 4.6mps 257º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 66%
 • Áp suất: 996mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 21-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 5.28mps 252º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 995mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 22-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 5.07mps 233º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 57%
 • Áp suất: 996mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 23-07-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.37mps 234º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 15%
 • Áp suất: 997mbar
Xem thêm