Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Mũi Né. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 3 (28-10-2017)

  Mặt trời mọc: 05:38am Mặt trời lặn: 05:24pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.9333 Kinh độ: 108.1

  mưa rải rác
  28ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 04:42

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.19mm
  • Sức gió: 0.72mps
  • Hướng gió: 11º N
  • Độ ẩm: 93%
  • Độ che phủ: 76%
  • Áp suất: 1016mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 3 (29-10-2017)

  Mặt trời mọc: 05:38am Mặt trời lặn: 05:24pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.9333 Kinh độ: 108.1

  mây dày đặc
  24ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 04:42

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.86mps
  • Hướng gió: 337º NNW
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 1017mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 3 (29-10-2017)

  Mặt trời mọc: 05:38am Mặt trời lặn: 05:24pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.9333 Kinh độ: 108.1

  ít mây
  25ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 04:42

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.22mps
  • Hướng gió: 351º N
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 12%
  • Áp suất: 1018mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 3 (29-10-2017)

  Mặt trời mọc: 05:38am Mặt trời lặn: 05:24pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.9333 Kinh độ: 108.1

  mây dày đặc
  29ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 04:42

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 7.17mps
  • Hướng gió: 57º ENE
  • Độ ẩm: 82%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 1016mb
 • Thời tiết Tối Thứ 3 (29-10-2017)

  Mặt trời mọc: 05:38am Mặt trời lặn: 05:24pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.9333 Kinh độ: 108.1

  nhiều mây
  27ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 04:42

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 6.47mps
  • Hướng gió: 50º NE
  • Độ ẩm: 88%
  • Độ che phủ: 56%
  • Áp suất: 1016mb
 • Cập nhật lúc 04:42
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 26ºC 68% 1.31mps 311º NW 0.43mm 100%
  6:00 nhiều mây 25ºC 80% 1.51mps 338º NNW 0mm 100%
  9:00 mây dày đặc 24ºC 88% 1.86mps 337º NNW 0mm 100%
  12:00 mây rải rác 24ºC 36% 1.82mps 347º NNW 0mm 100%
  15:00 ít mây 25ºC 12% 2.22mps 351º N 0mm 100%
  18:00 mây rải rác 29ºC 36% 4.36mps 52º NE 0mm 90%
  21:00 mây dày đặc 29ºC 88% 7.17mps 57º ENE 0mm 82%
  24:00 mây dày đặc 28ºC 88% 7.02mps 57º ENE 0mm 86%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Mũi Né

Thứ 7

Dự báo ngày 28-10-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 0.72mps 12º
 • Độ ẩm: 93%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 76%
 • Áp suất: 1016mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 29-10-2017
mây rải rác

Mây Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.36mps 53º
 • Độ ẩm: 90%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 36%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 30-10-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 5.66mps 36º
 • Độ ẩm: 87%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 31-10-2017
mưa to

Mưa To

24ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 8.52mps 107º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 88%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 01-11-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.26mps 119º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 36%
 • Áp suất: 997mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 02-11-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.79mps 133º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 996mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 03-11-2017
mưa to

Mưa To

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.97mps 263º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 41%
 • Áp suất: 995mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 04-11-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.29mps 266º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 74%
 • Áp suất: 994mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 05-11-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 0.99mps 209º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 35%
 • Áp suất: 995mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 06-11-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.08mps 143º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 34%
 • Áp suất: 996mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 07-11-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.33mps 85º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 32%
 • Áp suất: 997mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 08-11-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.55mps 76º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 29%
 • Áp suất: 997mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 09-11-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 0.45mps 322º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 21%
 • Áp suất: 996mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 10-11-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.95mps 71º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 51%
 • Áp suất: 996mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 11-11-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.68mps 80º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 34%
 • Áp suất: 998mbar
Xem thêm