Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Pleiku. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (03-12-2023)

  Mặt trời mọc: 05:57am Mặt trời lặn: 05:18pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.9833 Kinh độ: 108

  mưa rải rác
  23ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 07:46

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.45mps
  • Hướng gió: 48º NE
  • Độ ẩm: 72%
  • Độ che phủ: 56%
  • Áp suất: 1015mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (03-12-2023)

  Mặt trời mọc: 05:57am Mặt trời lặn: 05:18pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.9833 Kinh độ: 108

  mây dày đặc
  20ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 07:46

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.74mps
  • Hướng gió: 63º ENE
  • Độ ẩm: 85%
  • Độ che phủ: 98%
  • Áp suất: 1014mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (04-12-2023)

  Mặt trời mọc: 05:57am Mặt trời lặn: 05:18pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.9833 Kinh độ: 108

  nhiều mây
  20ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 07:46

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.8mps
  • Hướng gió: 53º NE
  • Độ ẩm: 80%
  • Độ che phủ: 58%
  • Áp suất: 1013mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (04-12-2023)

  Mặt trời mọc: 05:57am Mặt trời lặn: 05:18pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.9833 Kinh độ: 108

  mây dày đặc
  21ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 07:46

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.58mps
  • Hướng gió: 58º ENE
  • Độ ẩm: 82%
  • Độ che phủ: 89%
  • Áp suất: 1014mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (04-12-2023)

  Mặt trời mọc: 05:57am Mặt trời lặn: 05:18pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.9833 Kinh độ: 108

  mây dày đặc
  28ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 07:46

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.85mps
  • Hướng gió: 81º E
  • Độ ẩm: 51%
  • Độ che phủ: 91%
  • Áp suất: 1011mb
 • Cập nhật lúc 07:46
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 24ºC 100% 4.97mps 61º ENE 0.12mm 71%
  6:00 mây dày đặc 23ºC 99% 4.61mps 61º ENE 0mm 75%
  9:00 mây dày đặc 20ºC 98% 3.74mps 63º ENE 0mm 85%
  12:00 nhiều mây 20ºC 64% 4.26mps 57º ENE 0mm 82%
  15:00 nhiều mây 20ºC 58% 3.8mps 53º NE 0mm 80%
  18:00 mây dày đặc 21ºC 96% 3.43mps 47º NE 0mm 79%
  21:00 mây dày đặc 21ºC 89% 2.58mps 58º ENE 0mm 82%
  24:00 mây dày đặc 25ºC 94% 4.36mps 59º ENE 0mm 61%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Pleiku

Chủ nhật

Dự báo ngày 03-12-2023
mây dày đặc

Mây Dày đặc

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 5.42mps 64º
 • Độ ẩm: 66%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 04-12-2023
mây dày đặc

Mây Dày đặc

27ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 4.37mps 57º
 • Độ ẩm: 55%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 93%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 05-12-2023
mây rải rác

Mây Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 4.24mps 89º
 • Độ ẩm: 50%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 38%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 06-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 3.46mps 91º
 • Độ ẩm: 56%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 19%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 07-12-2023
mây dày đặc

Mây Dày đặc

23ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 4.24mps 46º
 • Độ ẩm: 68%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 95%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 08-12-2023
mây dày đặc

Mây Dày đặc

25ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 3.25mps 117º
 • Độ ẩm: 58%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 09-12-2023
mây rải rác

Mây Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 2.6mps 132º
 • Độ ẩm: 51%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 43%
 • Áp suất: 1014mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 10-12-2023
mây rải rác

Mây Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 2.73mps 133º
 • Độ ẩm: 45%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 30%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 11-12-2023
nhiều mây

Nhiều Mây

28ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 3.47mps 130º
 • Độ ẩm: 50%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 68%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 12-12-2023
trời quang mây

Trời Quang Mây

27ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 3.58mps 99º
 • Độ ẩm: 47%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 6%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 13-12-2023
mây dày đặc

Mây Dày đặc

27ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 2.13mps 81º
 • Độ ẩm: 41%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 14-12-2023
nhiều mây

Nhiều Mây

27ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 2.01mps 63º
 • Độ ẩm: 47%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 64%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 15-12-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 3.93mps 18º
 • Độ ẩm: 51%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 16-12-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 6.41mps 65º
 • Độ ẩm: 96%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1007mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 17-12-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

20ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 2.14mps 79º
 • Độ ẩm: 94%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1014mbar
Xem thêm