Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Pleiku. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 5 (12-10-2017)

  Mặt trời mọc: 05:38am Mặt trời lặn: 05:30pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.9833 Kinh độ: 108

  clear sky
  22ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 00:53

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.86mps
  • Hướng gió: 12º NNE
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 32%
  • Áp suất: 963mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 5 (12-10-2017)

  Mặt trời mọc: 05:38am Mặt trời lặn: 05:30pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.9833 Kinh độ: 108

  mưa rải rác
  27ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 00:53

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 2.86mm
  • Sức gió: 1.96mps
  • Hướng gió: 61º ENE
  • Độ ẩm: 86%
  • Độ che phủ: 56%
  • Áp suất: 961mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 5 (12-10-2017)

  Mặt trời mọc: 05:38am Mặt trời lặn: 05:30pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.9833 Kinh độ: 108

  mưa vừa
  22ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 00:53

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 4.98mm
  • Sức gió: 1.16mps
  • Hướng gió: 231º SW
  • Độ ẩm: 92%
  • Độ che phủ: 44%
  • Áp suất: 963mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 5 (13-10-2017)

  Mặt trời mọc: 05:38am Mặt trời lặn: 05:30pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.9833 Kinh độ: 108

  mưa rải rác
  21ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 00:53

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.07mm
  • Sức gió: 1.61mps
  • Hướng gió: 297º WNW
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 68%
  • Áp suất: 961mb
 • Thời tiết Tối Thứ 5 (13-10-2017)

  Mặt trời mọc: 05:38am Mặt trời lặn: 05:30pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.9833 Kinh độ: 108

  mưa rải rác
  25ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 00:53

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.029999999999998mm
  • Sức gió: 2.06mps
  • Hướng gió: 243º WSW
  • Độ ẩm: 96%
  • Độ che phủ: 76%
  • Áp suất: 963mb
 • Cập nhật lúc 00:53
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 clear sky 27ºC 8% 1.21mps 142º SE 0mm 94%
  6:00 mưa rải rác 27ºC 24% 1mps 187º S 2.97mm 99%
  9:00 mưa rải rác 27ºC 56% 1.96mps 61º ENE 2.86mm 86%
  12:00 mưa rải rác 25ºC 48% 1.32mps 56º NE 1.265mm 89%
  15:00 mưa vừa 22ºC 44% 1.16mps 231º SW 4.98mm 92%
  18:00 mây rải rác 21ºC 48% 1.41mps 291º WNW 0mm 97%
  21:00 mưa rải rác 21ºC 68% 1.61mps 297º WNW 0.07mm 99%
  24:00 mưa rải rác 22ºC 80% 1.37mps 265º W 0.1mm 100%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Pleiku

Thứ 5

Dự báo ngày 12-10-2017
mưa to

Mưa To

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.21mps 143º
 • Độ ẩm: 94%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 963mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 13-10-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.06mps 243º
 • Độ ẩm: 96%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 76%
 • Áp suất: 963mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 14-10-2017
mưa to

Mưa To

24ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.97mps 247º
 • Độ ẩm: 97%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 76%
 • Áp suất: 963mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 15-10-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 2.42mps 291º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 74%
 • Áp suất: 957mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 16-10-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 1.94mps 238º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 957mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 17-10-2017
mưa to

Mưa To

17ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 5.36mps 260º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 957mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 18-10-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 1.55mps 220º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 94%
 • Áp suất: 958mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 19-10-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 0.76mps 101º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 95%
 • Áp suất: 958mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 20-10-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 2.89mps 19º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 79%
 • Áp suất: 959mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 21-10-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 3.68mps 10º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 34%
 • Áp suất: 959mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 22-10-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 1.59mps 8º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 61%
 • Áp suất: 961mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 23-10-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 1.14mps 318º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 45%
 • Áp suất: 962mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 24-10-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 0.52mps 154º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 34%
 • Áp suất: 963mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 25-10-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 0.55mps 85º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 22%
 • Áp suất: 965mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 26-10-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.71mps 76º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 29%
 • Áp suất: 966mbar
Xem thêm