Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Pleiku. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 6 (13-04-2017)

  Mặt trời mọc: 05:35am Mặt trời lặn: 06:01pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.9833 Kinh độ: 108

  mưa rải rác
  29ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 21:10

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.31mps
  • Hướng gió: 44º NE
  • Độ ẩm: 71%
  • Độ che phủ: 68%
  • Áp suất: 967mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 6 (13-04-2017)

  Mặt trời mọc: 05:35am Mặt trời lặn: 06:01pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.9833 Kinh độ: 108

  mưa rải rác
  26ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 21:10

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.955mm
  • Sức gió: 1.96mps
  • Hướng gió: 84º E
  • Độ ẩm: 83%
  • Độ che phủ: 36%
  • Áp suất: 966mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 6 (14-04-2017)

  Mặt trời mọc: 05:35am Mặt trời lặn: 06:01pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.9833 Kinh độ: 108

  ít mây
  20ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 21:10

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.37mps
  • Hướng gió: 73º ENE
  • Độ ẩm: 98%
  • Độ che phủ: 12%
  • Áp suất: 966mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 6 (14-04-2017)

  Mặt trời mọc: 05:35am Mặt trời lặn: 06:01pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.9833 Kinh độ: 108

  mưa rải rác
  20ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 21:10

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.009999999999998mm
  • Sức gió: 2.73mps
  • Hướng gió: 67º ENE
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 12%
  • Áp suất: 967mb
 • Thời tiết Tối Thứ 6 (14-04-2017)

  Mặt trời mọc: 05:35am Mặt trời lặn: 06:01pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.9833 Kinh độ: 108

  clear sky
  31ºC

  Clear Sky

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 21:10

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.2mps
  • Hướng gió: 99º E
  • Độ ẩm: 52%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 965mb
 • Cập nhật lúc 21:10
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 32ºC 68% 0.31mps 44º NE 0.0050000000000026mm 71%
  6:00 mưa rải rác 32ºC 20% 0.71mps 148º SSE 0.345mm 62%
  9:00 mưa rải rác 26ºC 36% 1.96mps 84º E 1.955mm 83%
  12:00 ít mây 22ºC 12% 2.8mps 85º E 0mm 89%
  15:00 ít mây 20ºC 12% 2.37mps 73º ENE 0mm 98%
  18:00 mưa rải rác 18ºC 12% 2.06mps 72º ENE 0.010000000000005mm 100%
  21:00 mưa rải rác 20ºC 12% 2.73mps 67º ENE 0.009999999999998mm 100%
  24:00 clear sky 28ºC 0% 4.02mps 83º E 0mm 68%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Pleiku

Thứ 5

Dự báo ngày 13-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 0.16mps 338º
 • Độ ẩm: 89%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 88%
 • Áp suất: 969mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 14-04-2017
quang mây

Quang Mây

28ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 4.02mps 83º
 • Độ ẩm: 68%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 967mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 15-04-2017
quang mây

Quang Mây

28ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 3.75mps 86º
 • Độ ẩm: 55%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 966mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 16-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.61mps 139º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 962mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 17-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.29mps 278º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 5%
 • Áp suất: 963mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 18-04-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.67mps 266º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 40%
 • Áp suất: 964mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 19-04-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.81mps 260º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 29%
 • Áp suất: 964mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 20-04-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.6mps 257º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 30%
 • Áp suất: 964mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 21-04-2017
mưa to

Mưa To

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.68mps 257º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 18%
 • Áp suất: 964mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 22-04-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.21mps 251º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 19%
 • Áp suất: 961mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 23-04-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.76mps 249º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 17%
 • Áp suất: 962mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 24-04-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.43mps 249º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 23%
 • Áp suất: 961mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 25-04-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 2.03mps 74º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 41%
 • Áp suất: 962mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 26-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 3.24mps 67º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 38%
 • Áp suất: 964mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 27-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.55mps 97º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 21%
 • Áp suất: 963mbar
Xem thêm