Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Pleiku. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 6 (16-11-2018)

  Mặt trời mọc: 05:48am Mặt trời lặn: 05:16pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.9863 Kinh độ: 108.0027

  mây rải rác
  26ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 17ºC

  Cập nhật lúc 19:20

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.36mps
  • Hướng gió: 107º ESE
  • Độ ẩm: 67%
  • Độ che phủ: 64%
  • Áp suất: 966mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 6 (16-11-2018)

  Mặt trời mọc: 05:48am Mặt trời lặn: 05:16pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.9863 Kinh độ: 108.0027

  trời quang mây
  31ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 17ºC

  Cập nhật lúc 19:20

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.17mps
  • Hướng gió: 125º SE
  • Độ ẩm: 59%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 965mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 6 (16-11-2018)

  Mặt trời mọc: 05:48am Mặt trời lặn: 05:16pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.9863 Kinh độ: 108.0027

  ít mây
  25ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 17ºC

  Cập nhật lúc 19:20

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.88mps
  • Hướng gió: 112º ESE
  • Độ ẩm: 67%
  • Độ che phủ: 20%
  • Áp suất: 966mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 6 (17-11-2018)

  Mặt trời mọc: 05:48am Mặt trời lặn: 05:16pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.9863 Kinh độ: 108.0027

  ít mây
  19ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 17ºC

  Cập nhật lúc 19:20

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.86mps
  • Hướng gió: 72º ENE
  • Độ ẩm: 94%
  • Độ che phủ: 20%
  • Áp suất: 966mb
 • Thời tiết Tối Thứ 6 (17-11-2018)

  Mặt trời mọc: 05:48am Mặt trời lặn: 05:16pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.9863 Kinh độ: 108.0027

  nhiều mây
  20ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 17ºC

  Cập nhật lúc 19:20

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.88mps
  • Hướng gió: 63º ENE
  • Độ ẩm: 94%
  • Độ che phủ: 56%
  • Áp suất: 966mb
 • Cập nhật lúc 19:20
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây rải rác 19ºC 32% 2.11mps 50º NE 0mm 95%
  6:00 ít mây 28ºC 20% 2.5mps 80º E 0mm 70%
  9:00 trời quang mây 31ºC 0% 2.17mps 125º SE 0mm 59%
  12:00 trời quang mây 30ºC 8% 2.78mps 126º SE 0mm 55%
  15:00 ít mây 25ºC 20% 3.88mps 112º ESE 0mm 67%
  18:00 trời quang mây 22ºC 0% 2.77mps 91º E 0mm 83%
  21:00 ít mây 19ºC 20% 1.86mps 72º ENE 0mm 94%
  24:00 ít mây 18ºC 24% 1.66mps 63º ENE 0mm 100%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Pleiku

Thứ 6

Dự báo ngày 16-11-2018
ít mây

ít Mây

28ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 2.5mps 80º
 • Độ ẩm: 70%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 967mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 17-11-2018
nhiều mây

Nhiều Mây

27ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 2.06mps 92º
 • Độ ẩm: 72%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 64%
 • Áp suất: 967mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 18-11-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.77mps 54º
 • Độ ẩm: 68%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 32%
 • Áp suất: 967mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 19-11-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.99mps 109º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 25%
 • Áp suất: 962mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 20-11-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.54mps 105º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 963mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 21-11-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 1.05mps 51º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 18%
 • Áp suất: 963mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 22-11-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 2.41mps 48º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 27%
 • Áp suất: 962mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 23-11-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 3.56mps 46º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 44%
 • Áp suất: 962mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 24-11-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 4.03mps 30º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 21%
 • Áp suất: 962mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 25-11-2018
trời quang mây

Trời Quang Mây

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 2.84mps 19º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 5%
 • Áp suất: 963mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 26-11-2018
trời quang mây

Trời Quang Mây

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 3.19mps 25º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 6%
 • Áp suất: 963mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 27-11-2018
trời quang mây

Trời Quang Mây

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 2.31mps 38º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 964mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 28-11-2018
trời quang mây

Trời Quang Mây

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 11ºC
 • Sức gió: 1.87mps 20º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 965mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 29-11-2018
trời quang mây

Trời Quang Mây

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 11ºC
 • Sức gió: 2.07mps 29º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 965mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 30-11-2018
trời quang mây

Trời Quang Mây

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 2.48mps 38º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 965mbar
Xem thêm