Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Pleiku. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 7 (03-12-2021)

  Mặt trời mọc: 05:57am Mặt trời lặn: 05:18pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.9833 Kinh độ: 108

  mây dày đặc
  9ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 11ºC

  Cập nhật lúc 06:08

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.44mps
  • Hướng gió: 26º NNE
  • Độ ẩm: 93%
  • Độ che phủ: 49%
  • Áp suất: 1018mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 7 (03-12-2021)

  Mặt trời mọc: 05:57am Mặt trời lặn: 05:18pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.9833 Kinh độ: 108

  mây dày đặc
  13ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 11ºC

  Cập nhật lúc 06:08

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.94mps
  • Hướng gió: 60º ENE
  • Độ ẩm: 90%
  • Độ che phủ: 90%
  • Áp suất: 1018mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 7 (04-12-2021)

  Mặt trời mọc: 05:57am Mặt trời lặn: 05:18pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.9833 Kinh độ: 108

  mây dày đặc
  10ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 11ºC

  Cập nhật lúc 06:08

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.85mps
  • Hướng gió: 31º NNE
  • Độ ẩm: 90%
  • Độ che phủ: 89%
  • Áp suất: 1018mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 7 (04-12-2021)

  Mặt trời mọc: 05:57am Mặt trời lặn: 05:18pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.9833 Kinh độ: 108

  mây dày đặc
  11ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 11ºC

  Cập nhật lúc 06:08

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.81mps
  • Hướng gió: 25º NNE
  • Độ ẩm: 86%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1019mb
 • Thời tiết Tối Thứ 7 (04-12-2021)

  Mặt trời mọc: 05:57am Mặt trời lặn: 05:18pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.9833 Kinh độ: 108

  nhiều mây
  23ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 11ºC

  Cập nhật lúc 06:08

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.89mps
  • Hướng gió: 75º ENE
  • Độ ẩm: 51%
  • Độ che phủ: 56%
  • Áp suất: 1014mb
 • Cập nhật lúc 06:08
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây dày đặc 20ºC 93% 4.52mps 50º NE 0mm 60%
  6:00 mây dày đặc 18ºC 88% 4.17mps 66º ENE 0mm 72%
  9:00 mây dày đặc 13ºC 90% 2.94mps 60º ENE 0mm 90%
  12:00 mây dày đặc 12ºC 97% 2.81mps 45º NE 0mm 90%
  15:00 mây dày đặc 10ºC 89% 2.85mps 31º NNE 0mm 90%
  18:00 mây dày đặc 10ºC 96% 2.86mps 24º NNE 0mm 90%
  21:00 mây dày đặc 11ºC 92% 2.81mps 25º NNE 0mm 86%
  24:00 nhiều mây 20ºC 70% 3.59mps 34º NE 0mm 52%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Pleiku

Thứ 6

Dự báo ngày 03-12-2021
mây dày đặc

Mây Dày đặc

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 11ºC
 • Sức gió: 4.64mps 46º
 • Độ ẩm: 58%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 94%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 04-12-2021
nhiều mây

Nhiều Mây

22ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 10ºC
 • Sức gió: 3.89mps 75º
 • Độ ẩm: 49%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 63%
 • Áp suất: 1017mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 05-12-2021
mây dày đặc

Mây Dày đặc

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 4.27mps 42º
 • Độ ẩm: 75%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 06-12-2021
mây dày đặc

Mây Dày đặc

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 5.43mps 48º
 • Độ ẩm: 62%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 07-12-2021
mây dày đặc

Mây Dày đặc

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 5.14mps 40º
 • Độ ẩm: 63%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 08-12-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 5.13mps 39º
 • Độ ẩm: 68%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 09-12-2021
mây dày đặc

Mây Dày đặc

22ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 6.29mps 50º
 • Độ ẩm: 60%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 10-12-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

17ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 3.43mps 40º
 • Độ ẩm: 78%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 11-12-2021
mây dày đặc

Mây Dày đặc

19ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 4.3mps 54º
 • Độ ẩm: 85%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1016mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 12-12-2021
mây dày đặc

Mây Dày đặc

20ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 6.02mps 57º
 • Độ ẩm: 86%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 13-12-2021
mây rải rác

Mây Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 6.23mps 45º
 • Độ ẩm: 64%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 36%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 14-12-2021
mây dày đặc

Mây Dày đặc

21ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 5.53mps 51º
 • Độ ẩm: 75%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 95%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 15-12-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 4.04mps 43º
 • Độ ẩm: 84%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 16-12-2021
mưa vừa

Mưa Vừa

19ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 2.44mps 33º
 • Độ ẩm: 98%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 17-12-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 4.26mps 53º
 • Độ ẩm: 82%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1015mbar
Xem thêm