Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Pleiku. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 3 (27-09-2022)

  Mặt trời mọc: 05:37am Mặt trời lặn: 05:41pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.9833 Kinh độ: 108

  mưa rải rác
  20ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 20ºC

  Thấp nhất: 18ºC

  Cập nhật lúc 12:36

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.03mps
  • Hướng gió: 266º W
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1004mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 3 (27-09-2022)

  Mặt trời mọc: 05:37am Mặt trời lặn: 05:41pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.9833 Kinh độ: 108

  mưa rải rác
  19ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 20ºC

  Thấp nhất: 18ºC

  Cập nhật lúc 12:36

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.73mm
  • Sức gió: 4.88mps
  • Hướng gió: 258º WSW
  • Độ ẩm: 98%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1002mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 3 (28-09-2022)

  Mặt trời mọc: 05:37am Mặt trời lặn: 05:41pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.9833 Kinh độ: 108

  mưa vừa
  19ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 20ºC

  Thấp nhất: 18ºC

  Cập nhật lúc 12:36

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 4.57mm
  • Sức gió: 8.06mps
  • Hướng gió: 247º WSW
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 999mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 3 (28-09-2022)

  Mặt trời mọc: 05:37am Mặt trời lặn: 05:41pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.9833 Kinh độ: 108

  mưa to
  18ºC

  Mưa To

  Cao nhất: 20ºC

  Thấp nhất: 18ºC

  Cập nhật lúc 12:36

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 22.74mm
  • Sức gió: 8.12mps
  • Hướng gió: 240º WSW
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 999mb
 • Thời tiết Tối Thứ 3 (28-09-2022)

  Mặt trời mọc: 05:37am Mặt trời lặn: 05:41pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.9833 Kinh độ: 108

  mưa vừa
  18ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 20ºC

  Thấp nhất: 18ºC

  Cập nhật lúc 12:36

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 6.42mm
  • Sức gió: 6.31mps
  • Hướng gió: 237º WSW
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1001mb
 • Cập nhật lúc 12:36
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 20ºC 100% 3.03mps 266º W 0.63mm 98%
  6:00 mưa rải rác 19ºC 100% 3.18mps 268º W 0.73mm 99%
  9:00 mưa rải rác 19ºC 100% 4.88mps 258º WSW 0.73mm 98%
  12:00 mưa vừa 19ºC 100% 6.42mps 251º WSW 3.48mm 99%
  15:00 mưa vừa 19ºC 100% 8.06mps 247º WSW 4.57mm 99%
  18:00 mưa to 18ºC 100% 8.62mps 244º WSW 14.15mm 98%
  21:00 mưa to 18ºC 100% 8.12mps 240º WSW 22.74mm 99%
  24:00 mưa vừa 18ºC 100% 7.5mps 239º WSW 10.72mm 99%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Pleiku

Thứ 3

Dự báo ngày 27-09-2022
mưa vừa

Mưa Vừa

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 6.95mps 246º
 • Độ ẩm: 98%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 28-09-2022
mưa to

Mưa To

18ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 8.69mps 245º
 • Độ ẩm: 98%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 29-09-2022
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

20ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 3.83mps 225º
 • Độ ẩm: 97%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 30-09-2022
mưa vừa

Mưa Vừa

21ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.3mps 278º
 • Độ ẩm: 92%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 01-10-2022
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.84mps 313º
 • Độ ẩm: 83%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1009mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 02-10-2022
mưa to

Mưa To

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 5.3mps 232º
 • Độ ẩm: 99%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 03-10-2022
mưa to

Mưa To

22ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 3.5mps 188º
 • Độ ẩm: 92%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 04-10-2022
mây dày đặc

Mây Dày đặc

26ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 3.56mps 96º
 • Độ ẩm: 63%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 96%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 05-10-2022
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 2.31mps 98º
 • Độ ẩm: 65%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 94%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 06-10-2022
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 2.86mps 113º
 • Độ ẩm: 60%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 72%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 07-10-2022
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 1.89mps 146º
 • Độ ẩm: 62%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 93%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 08-10-2022
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.82mps 105º
 • Độ ẩm: 66%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 72%
 • Áp suất: 1011mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 09-10-2022
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 1.64mps 67º
 • Độ ẩm: 86%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 66%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 10-10-2022
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 4.1mps 242º
 • Độ ẩm: 99%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 11-10-2022
mưa vừa

Mưa Vừa

22ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.65mps 247º
 • Độ ẩm: 92%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1011mbar
Xem thêm