Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Pleiku. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 3 (09-03-2021)

  Mặt trời mọc: 05:59am Mặt trời lặn: 05:57pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.9833 Kinh độ: 108

  trời quang mây
  29ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 15ºC

  Cập nhật lúc 11:47

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.21mps
  • Hướng gió: 79º E
  • Độ ẩm: 34%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1016mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 3 (09-03-2021)

  Mặt trời mọc: 05:59am Mặt trời lặn: 05:57pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.9833 Kinh độ: 108

  trời quang mây
  30ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 15ºC

  Cập nhật lúc 11:47

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.82mps
  • Hướng gió: 88º E
  • Độ ẩm: 35%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1013mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 3 (09-03-2021)

  Mặt trời mọc: 05:59am Mặt trời lặn: 05:57pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.9833 Kinh độ: 108

  trời quang mây
  20ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 15ºC

  Cập nhật lúc 11:47

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.11mps
  • Hướng gió: 91º E
  • Độ ẩm: 74%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1014mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 3 (10-03-2021)

  Mặt trời mọc: 05:59am Mặt trời lặn: 05:57pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.9833 Kinh độ: 108

  trời quang mây
  15ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 15ºC

  Cập nhật lúc 11:47

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.84mps
  • Hướng gió: 49º NE
  • Độ ẩm: 94%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1016mb
 • Thời tiết Tối Thứ 3 (10-03-2021)

  Mặt trời mọc: 05:59am Mặt trời lặn: 05:57pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.9833 Kinh độ: 108

  trời quang mây
  18ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 15ºC

  Cập nhật lúc 11:47

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.55mps
  • Hướng gió: 53º NE
  • Độ ẩm: 84%
  • Độ che phủ: 1%
  • Áp suất: 1017mb
 • Cập nhật lúc 11:47
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 trời quang mây 16ºC 0% 3.12mps 54º NE 0mm 89%
  6:00 trời quang mây 25ºC 0% 3.75mps 71º ENE 0mm 52%
  9:00 trời quang mây 30ºC 0% 4.82mps 88º E 0mm 35%
  12:00 trời quang mây 28ºC 0% 5.58mps 96º E 0mm 39%
  15:00 trời quang mây 20ºC 0% 4.11mps 91º E 0mm 74%
  18:00 trời quang mây 17ºC 0% 2.56mps 48º NE 0mm 92%
  21:00 trời quang mây 15ºC 0% 2.84mps 49º NE 0mm 94%
  24:00 trời quang mây 15ºC 1% 2.9mps 42º NE 0mm 94%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Pleiku

Thứ 3

Dự báo ngày 09-03-2021
trời quang mây

Trời Quang Mây

29ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 4.14mps 79º
 • Độ ẩm: 35%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 10-03-2021
trời quang mây

Trời Quang Mây

29ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 4.13mps 76º
 • Độ ẩm: 36%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 11-03-2021
trời quang mây

Trời Quang Mây

28ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 4.27mps 70º
 • Độ ẩm: 39%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 1%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 12-03-2021
trời quang mây

Trời Quang Mây

28ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 4.08mps 67º
 • Độ ẩm: 35%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 7%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 13-03-2021
mây rải rác

Mây Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 3.19mps 71º
 • Độ ẩm: 34%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 46%
 • Áp suất: 1016mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 14-03-2021
trời quang mây

Trời Quang Mây

30ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 2.06mps 84º
 • Độ ẩm: 29%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 2%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 15-03-2021
mây rải rác

Mây Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 37ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 0.88mps 159º
 • Độ ẩm: 26%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 26%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 16-03-2021
trời quang mây

Trời Quang Mây

31ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 1.7mps 281º
 • Độ ẩm: 29%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 17-03-2021
mây dày đặc

Mây Dày đặc

31ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 3.36mps 57º
 • Độ ẩm: 18%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 18-03-2021
trời quang mây

Trời Quang Mây

29ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 4.19mps 67º
 • Độ ẩm: 26%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 19-03-2021
nhiều mây

Nhiều Mây

28ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 4.45mps 65º
 • Độ ẩm: 36%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 73%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 20-03-2021
nhiều mây

Nhiều Mây

30ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 2.43mps 82º
 • Độ ẩm: 35%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 61%
 • Áp suất: 1013mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 21-03-2021
trời quang mây

Trời Quang Mây

30ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 2.05mps 58º
 • Độ ẩm: 36%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 22-03-2021
trời quang mây

Trời Quang Mây

29ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 2.2mps 71º
 • Độ ẩm: 29%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 3%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 23-03-2021
trời quang mây

Trời Quang Mây

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 0.53mps 215º
 • Độ ẩm: 33%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1012mbar
Xem thêm