Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Pleiku. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (16-12-2017)

  Mặt trời mọc: 06:04am Mặt trời lặn: 05:22pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.9833 Kinh độ: 108

  clear sky
  19ºC

  Clear Sky

  Cao nhất: 19ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 02:01

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.46mps
  • Hướng gió: 50º NE
  • Độ ẩm: 80%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 967mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (16-12-2017)

  Mặt trời mọc: 06:04am Mặt trời lặn: 05:22pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.9833 Kinh độ: 108

  mưa rải rác
  20ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 19ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 02:01

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.01mm
  • Sức gió: 6.02mps
  • Hướng gió: 55º NE
  • Độ ẩm: 82%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 968mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (16-12-2017)

  Mặt trời mọc: 06:04am Mặt trời lặn: 05:22pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.9833 Kinh độ: 108

  ít mây
  27ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 19ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 02:01

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 8.71mps
  • Hướng gió: 49º NE
  • Độ ẩm: 57%
  • Độ che phủ: 12%
  • Áp suất: 968mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (16-12-2017)

  Mặt trời mọc: 06:04am Mặt trời lặn: 05:22pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.9833 Kinh độ: 108

  mưa rải rác
  20ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 19ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 02:01

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.57mm
  • Sức gió: 5.77mps
  • Hướng gió: 41º NE
  • Độ ẩm: 98%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 970mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (17-12-2017)

  Mặt trời mọc: 06:04am Mặt trời lặn: 05:22pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.9833 Kinh độ: 108

  mưa rải rác
  19ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 19ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 02:01

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.0050000000000001mm
  • Sức gió: 7.27mps
  • Hướng gió: 33º NNE
  • Độ ẩm: 77%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 970mb
 • Cập nhật lúc 02:01
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 clear sky 18ºC 0% 4.46mps 50º NE 0mm 80%
  6:00 clear sky 18ºC 0% 4.81mps 48º NE 0mm 82%
  9:00 mưa rải rác 20ºC 0% 6.02mps 55º NE 0.01mm 82%
  12:00 mưa rải rác 25ºC 8% 8.52mps 52º NE 0.005mm 65%
  15:00 ít mây 27ºC 12% 8.71mps 49º NE 0mm 57%
  18:00 clear sky 25ºC 8% 7.35mps 53º NE 0mm 59%
  21:00 mưa rải rác 20ºC 88% 5.77mps 41º NE 1.57mm 98%
  24:00 mưa rải rác 19ºC 12% 6.61mps 33º NNE 0.17mm 82%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Pleiku

Thứ 6

Dự báo ngày 15-12-2017
quang mây

Quang Mây

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 4.97mps 53º
 • Độ ẩm: 74%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 969mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 16-12-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 8.52mps 53º
 • Độ ẩm: 65%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 969mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 17-12-2017
quang mây

Quang Mây

22ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 8.97mps 38º
 • Độ ẩm: 60%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 971mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 18-12-2017
quang mây

Quang Mây

23ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 7.32mps 43º
 • Độ ẩm: 58%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 970mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 19-12-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 5.22mps 21º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 967mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 20-12-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 5.95mps 23º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 31%
 • Áp suất: 967mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 21-12-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 7.28mps 22º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 36%
 • Áp suất: 967mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 22-12-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 9.06mps 48º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 962mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 23-12-2017
mưa to

Mưa To

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 3.04mps 73º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 49%
 • Áp suất: 966mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 24-12-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 5.53mps 50º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 52%
 • Áp suất: 968mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 25-12-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 6.8mps 54º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 67%
 • Áp suất: 966mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 26-12-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 4.04mps 63º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 76%
 • Áp suất: 965mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 27-12-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 2.55mps 67º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 67%
 • Áp suất: 965mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 28-12-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 2.75mps 66º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 19%
 • Áp suất: 966mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 29-12-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 3.31mps 56º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 35%
 • Áp suất: 966mbar
Xem thêm