Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Pleiku. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (13-06-2021)

  Mặt trời mọc: 05:19am Mặt trời lặn: 06:16pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.9833 Kinh độ: 108

  mây dày đặc
  19ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 18ºC

  Cập nhật lúc 01:22

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.7mps
  • Hướng gió: 264º W
  • Độ ẩm: 95%
  • Độ che phủ: 87%
  • Áp suất: 1011mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (13-06-2021)

  Mặt trời mọc: 05:19am Mặt trời lặn: 06:16pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.9833 Kinh độ: 108

  mưa rải rác
  21ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 18ºC

  Cập nhật lúc 01:22

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.18mm
  • Sức gió: 3.97mps
  • Hướng gió: 257º WSW
  • Độ ẩm: 85%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1010mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (13-06-2021)

  Mặt trời mọc: 05:19am Mặt trời lặn: 06:16pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.9833 Kinh độ: 108

  mây dày đặc
  19ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 18ºC

  Cập nhật lúc 01:22

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.56mps
  • Hướng gió: 285º WNW
  • Độ ẩm: 92%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1010mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (14-06-2021)

  Mặt trời mọc: 05:19am Mặt trời lặn: 06:16pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.9833 Kinh độ: 108

  mây dày đặc
  18ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 18ºC

  Cập nhật lúc 01:22

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.33mps
  • Hướng gió: 253º WSW
  • Độ ẩm: 96%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1011mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (14-06-2021)

  Mặt trời mọc: 05:19am Mặt trời lặn: 06:16pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.9833 Kinh độ: 108

  mây dày đặc
  21ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 18ºC

  Cập nhật lúc 01:22

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.49mps
  • Hướng gió: 272º W
  • Độ ẩm: 85%
  • Độ che phủ: 87%
  • Áp suất: 1011mb
 • Cập nhật lúc 01:22
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây dày đặc 19ºC 100% 2.55mps 251º WSW 0mm 98%
  6:00 mưa rải rác 20ºC 100% 3.42mps 243º WSW 0.18mm 97%
  9:00 mưa rải rác 21ºC 100% 3.97mps 257º WSW 0.18mm 85%
  12:00 mây dày đặc 20ºC 100% 3mps 273º W 0mm 84%
  15:00 mây dày đặc 19ºC 100% 1.56mps 285º WNW 0mm 92%
  18:00 mây dày đặc 18ºC 100% 1.1mps 300º WNW 0mm 92%
  21:00 mây dày đặc 18ºC 100% 1.33mps 253º WSW 0mm 96%
  24:00 mây dày đặc 17ºC 97% 1.12mps 270º W 0mm 98%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Pleiku

Chủ nhật

Dự báo ngày 13-06-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

21ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 3.97mps 257º
 • Độ ẩm: 93%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 14-06-2021
nhiều mây

Nhiều Mây

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 4.83mps 257º
 • Độ ẩm: 55%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 84%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 15-06-2021
nhiều mây

Nhiều Mây

26ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 5.28mps 264º
 • Độ ẩm: 62%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 61%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 16-06-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 4.72mps 262º
 • Độ ẩm: 66%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 75%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 17-06-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 4.51mps 241º
 • Độ ẩm: 79%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 18-06-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 5.1mps 252º
 • Độ ẩm: 78%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 19-06-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 5.17mps 257º
 • Độ ẩm: 77%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 97%
 • Áp suất: 1010mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 20-06-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

21ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 5.39mps 253º
 • Độ ẩm: 95%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 21-06-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 6.31mps 271º
 • Độ ẩm: 80%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 22-06-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 6.51mps 264º
 • Độ ẩm: 71%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 23-06-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 6.77mps 263º
 • Độ ẩm: 89%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 24-06-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

21ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 5.11mps 260º
 • Độ ẩm: 94%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 25-06-2021
mưa vừa

Mưa Vừa

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 5.67mps 256º
 • Độ ẩm: 98%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 26-06-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

19ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 4.41mps 264º
 • Độ ẩm: 98%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1009mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 27-06-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

20ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 3.94mps 252º
 • Độ ẩm: 98%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1010mbar
Xem thêm