Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Pleiku. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 3 (29-09-2020)

  Mặt trời mọc: 05:37am Mặt trời lặn: 05:39pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.9833 Kinh độ: 108

  mây dày đặc
  20ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 20:06

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.46mps
  • Hướng gió: 231º SW
  • Độ ẩm: 98%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1009mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 3 (29-09-2020)

  Mặt trời mọc: 05:37am Mặt trời lặn: 05:39pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.9833 Kinh độ: 108

  mưa rải rác
  26ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 20:06

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.2mm
  • Sức gió: 2.81mps
  • Hướng gió: 253º WSW
  • Độ ẩm: 71%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1008mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 3 (29-09-2020)

  Mặt trời mọc: 05:37am Mặt trời lặn: 05:39pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.9833 Kinh độ: 108

  mây dày đặc
  21ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 20:06

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.45mps
  • Hướng gió: 235º SW
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1008mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 3 (30-09-2020)

  Mặt trời mọc: 05:37am Mặt trời lặn: 05:39pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.9833 Kinh độ: 108

  mây dày đặc
  20ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 20:06

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.48mps
  • Hướng gió: 283º WNW
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1009mb
 • Thời tiết Tối Thứ 3 (30-09-2020)

  Mặt trời mọc: 05:37am Mặt trời lặn: 05:39pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.9833 Kinh độ: 108

  mây dày đặc
  20ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 20:06

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.92mps
  • Hướng gió: 316º NW
  • Độ ẩm: 98%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1009mb
 • Cập nhật lúc 20:06
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây dày đặc 20ºC 100% 2.25mps 272º W 0mm 99%
  6:00 mưa rải rác 22ºC 100% 2.86mps 257º WSW 0.11mm 86%
  9:00 mưa rải rác 26ºC 100% 2.81mps 253º WSW 0.2mm 71%
  12:00 mưa rải rác 25ºC 100% 2.61mps 220º SW 0.24mm 82%
  15:00 mây dày đặc 21ºC 100% 1.45mps 235º SW 0mm 100%
  18:00 mây dày đặc 21ºC 100% 1.97mps 255º WSW 0mm 99%
  21:00 mây dày đặc 20ºC 100% 1.48mps 283º WNW 0mm 100%
  24:00 mây dày đặc 20ºC 100% 1.29mps 290º WNW 0mm 100%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Pleiku

Thứ 3

Dự báo ngày 29-09-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 2.86mps 257º
 • Độ ẩm: 86%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 30-09-2020
mưa to

Mưa To

26ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.63mps 295º
 • Độ ẩm: 72%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 91%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 01-10-2020
mưa to

Mưa To

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.21mps 265º
 • Độ ẩm: 71%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 02-10-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.39mps 103º
 • Độ ẩm: 63%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 88%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 03-10-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 0.35mps 321º
 • Độ ẩm: 62%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1010mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 04-10-2020
mưa to

Mưa To

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.5mps 265º
 • Độ ẩm: 68%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 05-10-2020
mưa to

Mưa To

24ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.42mps 277º
 • Độ ẩm: 91%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 06-10-2020
mưa to

Mưa To

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 1.28mps 27º
 • Độ ẩm: 63%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 7%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 07-10-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 2.96mps 23º
 • Độ ẩm: 64%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 57%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 08-10-2020
mưa rất to

Mưa Rất To

18ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 4.1mps 50º
 • Độ ẩm: 99%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 09-10-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 1.92mps 86º
 • Độ ẩm: 65%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 35%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 10-10-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 0.69mps 287º
 • Độ ẩm: 99%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1009mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 11-10-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

21ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 4.21mps 256º
 • Độ ẩm: 94%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 12-10-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

20ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 5.35mps 262º
 • Độ ẩm: 95%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 13-10-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 3.98mps 258º
 • Độ ẩm: 82%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 89%
 • Áp suất: 1007mbar
Xem thêm