Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Pleiku. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 7 (22-09-2018)

  Mặt trời mọc: 05:37am Mặt trời lặn: 05:44pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.9863 Kinh độ: 108.0027

  mưa rải rác
  21ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 18:36

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 5.285mm
  • Sức gió: 1.08mps
  • Hướng gió: 98º E
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 68%
  • Áp suất: 967mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 7 (22-09-2018)

  Mặt trời mọc: 05:37am Mặt trời lặn: 05:44pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.9863 Kinh độ: 108.0027

  mưa rải rác
  27ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 18:36

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.755mm
  • Sức gió: 1.96mps
  • Hướng gió: 215º SW
  • Độ ẩm: 95%
  • Độ che phủ: 64%
  • Áp suất: 966mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 7 (22-09-2018)

  Mặt trời mọc: 05:37am Mặt trời lặn: 05:44pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.9863 Kinh độ: 108.0027

  mưa vừa
  22ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 18:36

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 4.62mm
  • Sức gió: 1.77mps
  • Hướng gió: 128º SE
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 967mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 7 (23-09-2018)

  Mặt trời mọc: 05:37am Mặt trời lặn: 05:44pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.9863 Kinh độ: 108.0027

  mưa rải rác
  20ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 18:36

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.765mm
  • Sức gió: 1.36mps
  • Hướng gió: 63º ENE
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 56%
  • Áp suất: 967mb
 • Thời tiết Tối Thứ 7 (23-09-2018)

  Mặt trời mọc: 05:37am Mặt trời lặn: 05:44pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.9863 Kinh độ: 108.0027

  mưa rải rác
  22ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 18:36

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.084999999999997mm
  • Sức gió: 1.26mps
  • Hướng gió: 38º NE
  • Độ ẩm: 98%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 967mb
 • Cập nhật lúc 18:36
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 21ºC 88% 1.77mps 284º WNW 0.255mm 99%
  6:00 mưa rải rác 25ºC 64% 1.96mps 233º SW 0.049999999999999mm 97%
  9:00 mưa rải rác 27ºC 64% 1.96mps 215º SW 0.755mm 95%
  12:00 mây dày đặc 27ºC 92% 1.52mps 125º SE 0mm 84%
  15:00 mưa vừa 22ºC 88% 1.77mps 128º SE 4.62mm 99%
  18:00 mưa rải rác 21ºC 36% 1.26mps 95º E 0.795mm 98%
  21:00 mưa rải rác 20ºC 56% 1.36mps 63º ENE 0.765mm 99%
  24:00 mưa rải rác 20ºC 48% 1.31mps 51º NE 0.075000000000003mm 97%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Pleiku

Thứ 7

Dự báo ngày 22-09-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.96mps 234º
 • Độ ẩm: 97%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 64%
 • Áp suất: 968mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 23-09-2018
mưa to

Mưa To

25ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 0.87mps 117º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 56%
 • Áp suất: 968mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 24-09-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.97mps 217º
 • Độ ẩm: 99%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 967mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 25-09-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 2.38mps 261º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 30%
 • Áp suất: 960mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 26-09-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 2.22mps 264º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 23%
 • Áp suất: 959mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 27-09-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.08mps 335º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 34%
 • Áp suất: 959mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 28-09-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 2.33mps 29º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 39%
 • Áp suất: 959mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 29-09-2018
mưa to

Mưa To

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.07mps 149º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 30%
 • Áp suất: 958mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 30-09-2018
mưa to

Mưa To

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.16mps 103º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 34%
 • Áp suất: 959mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 01-10-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.42mps 77º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 37%
 • Áp suất: 960mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 02-10-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 2.78mps 54º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 73%
 • Áp suất: 961mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 03-10-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 2.46mps 66º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 64%
 • Áp suất: 962mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 04-10-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.67mps 76º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 80%
 • Áp suất: 963mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 05-10-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 2.08mps 40º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 52%
 • Áp suất: 962mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 06-10-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 0.89mps 57º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 56%
 • Áp suất: 962mbar
Xem thêm