Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Pleiku. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 5 (21-11-2019)

  Mặt trời mọc: 05:50am Mặt trời lặn: 05:16pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.9863 Kinh độ: 108.0027

  mây rải rác
  16ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 15ºC

  Cập nhật lúc 21:36

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.25mps
  • Hướng gió: 33º NNE
  • Độ ẩm: 90%
  • Độ che phủ: 9%
  • Áp suất: 1016mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 5 (21-11-2019)

  Mặt trời mọc: 05:50am Mặt trời lặn: 05:16pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.9863 Kinh độ: 108.0027

  mây rải rác
  25ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 15ºC

  Cập nhật lúc 21:36

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.41mps
  • Hướng gió: 56º NE
  • Độ ẩm: 55%
  • Độ che phủ: 40%
  • Áp suất: 1013mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 5 (21-11-2019)

  Mặt trời mọc: 05:50am Mặt trời lặn: 05:16pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.9863 Kinh độ: 108.0027

  mây dày đặc
  18ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 15ºC

  Cập nhật lúc 21:36

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.35mps
  • Hướng gió: 59º ENE
  • Độ ẩm: 83%
  • Độ che phủ: 94%
  • Áp suất: 1014mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 5 (22-11-2019)

  Mặt trời mọc: 05:50am Mặt trời lặn: 05:16pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.9863 Kinh độ: 108.0027

  mây dày đặc
  16ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 15ºC

  Cập nhật lúc 21:36

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.72mps
  • Hướng gió: 48º NE
  • Độ ẩm: 93%
  • Độ che phủ: 94%
  • Áp suất: 1015mb
 • Thời tiết Tối Thứ 5 (22-11-2019)

  Mặt trời mọc: 05:50am Mặt trời lặn: 05:16pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.9863 Kinh độ: 108.0027

  mây dày đặc
  17ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 15ºC

  Cập nhật lúc 21:36

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.25mps
  • Hướng gió: 41º NE
  • Độ ẩm: 90%
  • Độ che phủ: 97%
  • Áp suất: 1016mb
 • Cập nhật lúc 21:36
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây rải rác 17ºC 38% 3.58mps 42º NE 0mm 85%
  6:00 mây rải rác 24ºC 36% 4.84mps 49º NE 0mm 56%
  9:00 mây rải rác 25ºC 40% 4.41mps 56º NE 0mm 55%
  12:00 mây dày đặc 23ºC 100% 3.12mps 55º NE 0mm 65%
  15:00 mây dày đặc 18ºC 94% 3.35mps 59º ENE 0mm 83%
  18:00 mây dày đặc 17ºC 93% 2.9mps 48º NE 0mm 91%
  21:00 mây dày đặc 16ºC 94% 2.72mps 48º NE 0mm 93%
  24:00 mây dày đặc 16ºC 94% 2.12mps 38º NE 0mm 95%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Pleiku

Thứ 5

Dự báo ngày 21-11-2019
mây rải rác

Mây Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 4.84mps 49º
 • Độ ẩm: 56%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 36%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 22-11-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

24ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 3.06mps 45º
 • Độ ẩm: 60%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 93%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 23-11-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

24ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 2.45mps 58º
 • Độ ẩm: 49%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 89%
 • Áp suất: 1015mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 24-11-2019
mây rải rác

Mây Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 2.74mps 69º
 • Độ ẩm: 60%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 41%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 25-11-2019
nhiều mây

Nhiều Mây

26ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 4.52mps 50º
 • Độ ẩm: 57%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 73%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 26-11-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 6.05mps 56º
 • Độ ẩm: 63%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 5%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 27-11-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 5.64mps 63º
 • Độ ẩm: 61%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 23%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 28-11-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 5.85mps 63º
 • Độ ẩm: 76%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 62%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 29-11-2019
nhiều mây

Nhiều Mây

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 6.91mps 69º
 • Độ ẩm: 63%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 55%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 30-11-2019
nhiều mây

Nhiều Mây

24ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 5.81mps 68º
 • Độ ẩm: 63%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 76%
 • Áp suất: 1015mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 01-12-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

24ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 3.93mps 52º
 • Độ ẩm: 56%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 02-12-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

24ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 4.39mps 48º
 • Độ ẩm: 54%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 03-12-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 4.56mps 63º
 • Độ ẩm: 61%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 79%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 04-12-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 2.53mps 52º
 • Độ ẩm: 55%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 59%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 05-12-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

23ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 4.83mps 54º
 • Độ ẩm: 57%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 1016mbar
Xem thêm