Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Pleiku. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 7 (22-02-2017)

  Mặt trời mọc: 06:08am Mặt trời lặn: 05:54pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.9833 Kinh độ: 108

  clear sky
  20ºC

  Clear Sky

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 20:36

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.86mps
  • Hướng gió: 64º ENE
  • Độ ẩm: 91%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 967mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 7 (22-02-2017)

  Mặt trời mọc: 06:08am Mặt trời lặn: 05:54pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.9833 Kinh độ: 108

  clear sky
  31ºC

  Clear Sky

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 20:36

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.46mps
  • Hướng gió: 125º SE
  • Độ ẩm: 60%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 965mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 7 (22-02-2017)

  Mặt trời mọc: 06:08am Mặt trời lặn: 05:54pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.9833 Kinh độ: 108

  mưa vừa
  22ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 20:36

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 6.21mm
  • Sức gió: 1.61mps
  • Hướng gió: 58º ENE
  • Độ ẩm: 91%
  • Độ che phủ: 56%
  • Áp suất: 966mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 7 (23-02-2017)

  Mặt trời mọc: 06:08am Mặt trời lặn: 05:54pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.9833 Kinh độ: 108

  clear sky
  19ºC

  Clear Sky

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 20:36

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.2mps
  • Hướng gió: 90º E
  • Độ ẩm: 98%
  • Độ che phủ: 8%
  • Áp suất: 967mb
 • Thời tiết Tối Thứ 7 (23-02-2017)

  Mặt trời mọc: 06:08am Mặt trời lặn: 05:54pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.9833 Kinh độ: 108

  mưa rải rác
  19ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 20:36

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.015000000000001mm
  • Sức gió: 1.42mps
  • Hướng gió: 70º ENE
  • Độ ẩm: 97%
  • Độ che phủ: 12%
  • Áp suất: 968mb
 • Cập nhật lúc 20:36
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 clear sky 21ºC 0% 2.86mps 64º ENE 0mm 91%
  6:00 clear sky 28ºC 0% 3.51mps 91º E 0mm 69%
  9:00 clear sky 31ºC 0% 2.46mps 125º SE 0mm 60%
  12:00 mưa rải rác 28ºC 36% 2.16mps 134º SE 1.685mm 91%
  15:00 mưa vừa 22ºC 56% 1.61mps 58º ENE 6.21mm 91%
  18:00 mưa rải rác 21ºC 8% 1.62mps 86º E 0.45mm 93%
  21:00 clear sky 19ºC 8% 1.2mps 90º E 0mm 98%
  24:00 clear sky 18ºC 0% 1.21mps 63º ENE 0mm 98%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Pleiku

Thứ 4

Dự báo ngày 22-02-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 2.46mps 126º
 • Độ ẩm: 60%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 965mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 23-02-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 1.66mps 241º
 • Độ ẩm: 66%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 966mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 24-02-2017
quang mây

Quang Mây

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 5.21mps 74º
 • Độ ẩm: 61%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 968mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 25-02-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 2.69mps 72º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 26%
 • Áp suất: 967mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 26-02-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 3.83mps 58º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 16%
 • Áp suất: 967mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 27-02-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 5.68mps 47º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 46%
 • Áp suất: 968mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 28-02-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 5.28mps 53º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 22%
 • Áp suất: 967mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 01-03-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 6.78mps 42º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 17%
 • Áp suất: 967mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 02-03-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 2.75mps 43º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 965mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 03-03-2017
quang mây

Quang Mây

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 1.77mps 61º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 3%
 • Áp suất: 964mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 04-03-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 2.06mps 74º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 962mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 05-03-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 1.58mps 86º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 6%
 • Áp suất: 962mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 06-03-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 1.5mps 253º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 11%
 • Áp suất: 961mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 07-03-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.72mps 243º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 961mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 08-03-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.14mps 22º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 28%
 • Áp suất: 962mbar
Xem thêm