Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Pleiku. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Chủ nhật (20-01-2019)

  Mặt trời mọc: 06:16am Mặt trời lặn: 05:41pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.9863 Kinh độ: 108.0027

  trời quang mây
  17ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 18ºC

  Thấp nhất: 18ºC

  Cập nhật lúc 03:38

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.13mps
  • Hướng gió: 59º ENE
  • Độ ẩm: 92%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 967mb
 • Thời tiết Sáng Chủ nhật (20-01-2019)

  Mặt trời mọc: 06:16am Mặt trời lặn: 05:41pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.9863 Kinh độ: 108.0027

  trời quang mây
  17ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 18ºC

  Thấp nhất: 18ºC

  Cập nhật lúc 03:38

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.02mps
  • Hướng gió: 61º ENE
  • Độ ẩm: 92%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 968mb
 • Thời tiết Trưa Chủ nhật (20-01-2019)

  Mặt trời mọc: 06:16am Mặt trời lặn: 05:41pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.9863 Kinh độ: 108.0027

  trời quang mây
  30ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 18ºC

  Thấp nhất: 18ºC

  Cập nhật lúc 03:38

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.71mps
  • Hướng gió: 77º ENE
  • Độ ẩm: 47%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 966mb
 • Thời tiết Chiều Chủ nhật (20-01-2019)

  Mặt trời mọc: 06:16am Mặt trời lặn: 05:41pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.9863 Kinh độ: 108.0027

  trời quang mây
  24ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 18ºC

  Thấp nhất: 18ºC

  Cập nhật lúc 03:38

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 5.35mps
  • Hướng gió: 81º E
  • Độ ẩm: 63%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 967mb
 • Thời tiết Tối Chủ nhật (21-01-2019)

  Mặt trời mọc: 06:16am Mặt trời lặn: 05:41pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.9863 Kinh độ: 108.0027

  trời quang mây
  19ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 18ºC

  Thấp nhất: 18ºC

  Cập nhật lúc 03:38

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.76mps
  • Hướng gió: 68º ENE
  • Độ ẩm: 86%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 967mb
 • Cập nhật lúc 03:38
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 trời quang mây 18ºC 0% 4.06mps 67º ENE 0mm 91%
  6:00 trời quang mây 17ºC 0% 3.13mps 59º ENE 0mm 92%
  9:00 trời quang mây 17ºC 0% 3.02mps 61º ENE 0mm 92%
  12:00 trời quang mây 26ºC 0% 4.06mps 63º ENE 0mm 58%
  15:00 trời quang mây 30ºC 0% 4.71mps 77º ENE 0mm 47%
  18:00 trời quang mây 29ºC 8% 5.72mps 80º E 0mm 48%
  21:00 trời quang mây 24ºC 0% 5.35mps 81º E 0mm 63%
  24:00 trời quang mây 21ºC 0% 4.46mps 61º ENE 0mm 71%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Pleiku

Thứ 7

Dự báo ngày 19-01-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

18ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 2.4mps 97º
 • Độ ẩm: 92%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 968mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 20-01-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

26ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 4.06mps 63º
 • Độ ẩm: 58%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 968mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 21-01-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

27ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 5.36mps 45º
 • Độ ẩm: 52%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 968mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 22-01-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 8.06mps 51º
 • Độ ẩm: 56%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 970mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 23-01-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 11ºC
 • Sức gió: 4.32mps 63º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 959mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 24-01-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 9ºC
 • Sức gió: 3.71mps 62º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 960mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 25-01-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 11ºC
 • Sức gió: 6.9mps 55º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 17%
 • Áp suất: 960mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 26-01-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 7.75mps 48º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 963mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 27-01-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 8.69mps 48º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 40%
 • Áp suất: 962mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 28-01-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 6.63mps 49º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 962mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 29-01-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 6.65mps 61º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 30%
 • Áp suất: 961mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 30-01-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 6.56mps 57º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 68%
 • Áp suất: 960mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 31-01-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 4.99mps 55º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 43%
 • Áp suất: 958mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 01-02-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 1.93mps 110º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 49%
 • Áp suất: 958mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 02-02-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 2.04mps 241º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 11%
 • Áp suất: 957mbar
Xem thêm