Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Pleiku. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (22-07-2019)

  Mặt trời mọc: 05:29am Mặt trời lặn: 06:19pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.9863 Kinh độ: 108.0027

  mây dày đặc
  24ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 17:47

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.938mm
  • Sức gió: 0.69mps
  • Hướng gió: 289º WNW
  • Độ ẩm: 88%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1007mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (22-07-2019)

  Mặt trời mọc: 05:29am Mặt trời lặn: 06:19pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.9863 Kinh độ: 108.0027

  mây dày đặc
  31ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 17:47

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.81mps
  • Hướng gió: 266º W
  • Độ ẩm: 55%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1006mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (22-07-2019)

  Mặt trời mọc: 05:29am Mặt trời lặn: 06:19pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.9863 Kinh độ: 108.0027

  mưa rải rác
  24ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 17:47

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.375mm
  • Sức gió: 0.55mps
  • Hướng gió: 225º SW
  • Độ ẩm: 97%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1006mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (23-07-2019)

  Mặt trời mọc: 05:29am Mặt trời lặn: 06:19pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.9863 Kinh độ: 108.0027

  mây dày đặc
  23ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 17:47

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.26mps
  • Hướng gió: 113º ESE
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1008mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (23-07-2019)

  Mặt trời mọc: 05:29am Mặt trời lặn: 06:19pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.9863 Kinh độ: 108.0027

  mưa rải rác
  23ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 17:47

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.312mm
  • Sức gió: 0.15mps
  • Hướng gió: 215º SW
  • Độ ẩm: 98%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1008mb
 • Cập nhật lúc 17:47
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây dày đặc 24ºC 100% 0.12mps 120º ESE 0mm 91%
  6:00 mây dày đặc 28ºC 100% 2.17mps 264º W 0mm 65%
  9:00 mây dày đặc 31ºC 100% 1.81mps 266º W 0mm 55%
  12:00 mưa rải rác 30ºC 100% 2.36mps 258º WSW 0.75mm 63%
  15:00 mưa rải rác 24ºC 100% 0.55mps 225º SW 1.375mm 97%
  18:00 mưa rải rác 23ºC 100% 0.25mps 83º E 0.312mm 98%
  21:00 mây dày đặc 23ºC 100% 0.26mps 113º ESE 0mm 99%
  24:00 mưa rải rác 22ºC 100% 0.24mps 57º ENE 0.438mm 99%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Pleiku

Thứ 2

Dự báo ngày 22-07-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.17mps 265º
 • Độ ẩm: 65%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 23-07-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.31mps 252º
 • Độ ẩm: 70%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 24-07-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.82mps 264º
 • Độ ẩm: 58%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 11%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 25-07-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.55mps 261º
 • Độ ẩm: 61%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 91%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 26-07-2019
mưa to

Mưa To

24ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 0.86mps 235º
 • Độ ẩm: 96%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 27-07-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

21ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.73mps 264º
 • Độ ẩm: 99%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1010mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 28-07-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.52mps 266º
 • Độ ẩm: 77%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 89%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 29-07-2019
mưa to

Mưa To

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 0.8mps 261º
 • Độ ẩm: 93%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 30-07-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

22ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 0.6mps 63º
 • Độ ẩm: 99%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 31-07-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

22ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.93mps 262º
 • Độ ẩm: 92%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 01-08-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.02mps 212º
 • Độ ẩm: 97%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 02-08-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.28mps 290º
 • Độ ẩm: 67%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 03-08-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 0.56mps 290º
 • Độ ẩm: 71%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1010mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 04-08-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.2mps 259º
 • Độ ẩm: 77%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 05-08-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

27ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.31mps 223º
 • Độ ẩm: 74%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1010mbar
Xem thêm