Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Pleiku. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (25-03-2019)

  Mặt trời mọc: 05:49am Mặt trời lặn: 05:59pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.9863 Kinh độ: 108.0027

  mưa rải rác
  30ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 15:14

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 6.67mps
  • Hướng gió: 88º E
  • Độ ẩm: 43%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1010mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (25-03-2019)

  Mặt trời mọc: 05:49am Mặt trời lặn: 05:59pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.9863 Kinh độ: 108.0027

  trời quang mây
  31ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 15:14

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.9mps
  • Hướng gió: 90º E
  • Độ ẩm: 51%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1011mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (25-03-2019)

  Mặt trời mọc: 05:49am Mặt trời lặn: 05:59pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.9863 Kinh độ: 108.0027

  trời quang mây
  25ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 15:14

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 5.86mps
  • Hướng gió: 86º E
  • Độ ẩm: 59%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1011mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (26-03-2019)

  Mặt trời mọc: 05:49am Mặt trời lặn: 05:59pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.9863 Kinh độ: 108.0027

  mưa rải rác
  21ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 15:14

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.08mm
  • Sức gió: 2.96mps
  • Hướng gió: 78º ENE
  • Độ ẩm: 88%
  • Độ che phủ: 8%
  • Áp suất: 1013mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (26-03-2019)

  Mặt trời mọc: 05:49am Mặt trời lặn: 05:59pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.9863 Kinh độ: 108.0027

  mưa rải rác
  21ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 15:14

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.0125mm
  • Sức gió: 5.11mps
  • Hướng gió: 82º E
  • Độ ẩm: 88%
  • Độ che phủ: 20%
  • Áp suất: 1014mb
 • Cập nhật lúc 15:14
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 21ºC 12% 3.96mps 80º E 0.03mm 89%
  6:00 trời quang mây 27ºC 8% 4.36mps 77º ENE 0mm 62%
  9:00 trời quang mây 31ºC 0% 4.9mps 90º E 0mm 51%
  12:00 trời quang mây 30ºC 0% 5.75mps 91º E 0mm 46%
  15:00 trời quang mây 25ºC 0% 5.86mps 86º E 0mm 59%
  18:00 trời quang mây 22ºC 0% 4.57mps 85º E 0mm 77%
  21:00 mưa rải rác 21ºC 8% 2.96mps 78º ENE 0.08mm 88%
  24:00 mưa rải rác 20ºC 24% 3.06mps 79º E 0.09mm 92%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Pleiku

Thứ 2

Dự báo ngày 25-03-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

27ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 4.36mps 77º
 • Độ ẩm: 62%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 26-03-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

27ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 5.9mps 81º
 • Độ ẩm: 61%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 27-03-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

28ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 5.07mps 89º
 • Độ ẩm: 57%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 28-03-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.96mps 190º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 39%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 29-03-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.87mps 122º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 13%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 30-03-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.85mps 130º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 21%
 • Áp suất: 1009mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 31-03-2019
mưa to

Mưa To

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.91mps 154º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 36%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 01-04-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.94mps 152º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 11%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 02-04-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.97mps 172º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 03-04-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.47mps 266º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 23%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 04-04-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.96mps 248º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 21%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 05-04-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.91mps 246º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 48%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 06-04-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.39mps 290º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 5%
 • Áp suất: 1008mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 07-04-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 5.04mps 258º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 08-04-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.89mps 275º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 7%
 • Áp suất: 1010mbar
Xem thêm