Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Pleiku. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 5 (06-01-2017)

  Mặt trời mọc: 06:13am Mặt trời lặn: 05:34pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.98333 Kinh độ: 108

  clear sky
  19ºC

  Clear Sky

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 19:34

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.31mps
  • Hướng gió: 53º NE
  • Độ ẩm: 85%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 965mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 5 (06-01-2017)

  Mặt trời mọc: 06:13am Mặt trời lặn: 05:34pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.98333 Kinh độ: 108

  mây rải rác
  27ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 19:34

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 5.21mps
  • Hướng gió: 86º E
  • Độ ẩm: 66%
  • Độ che phủ: 32%
  • Áp suất: 962mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 5 (06-01-2017)

  Mặt trời mọc: 06:13am Mặt trời lặn: 05:34pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.98333 Kinh độ: 108

  mưa rải rác
  22ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 19:34

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.01mm
  • Sức gió: 3.47mps
  • Hướng gió: 61º ENE
  • Độ ẩm: 77%
  • Độ che phủ: 32%
  • Áp suất: 965mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 5 (07-01-2017)

  Mặt trời mọc: 06:13am Mặt trời lặn: 05:34pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.98333 Kinh độ: 108

  clear sky
  20ºC

  Clear Sky

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 19:34

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.57mps
  • Hướng gió: 65º ENE
  • Độ ẩm: 92%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 962mb
 • Thời tiết Tối Thứ 5 (07-01-2017)

  Mặt trời mọc: 06:13am Mặt trời lặn: 05:34pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.98333 Kinh độ: 108

  clear sky
  27ºC

  Clear Sky

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 19:34

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 5.21mps
  • Hướng gió: 76º ENE
  • Độ ẩm: 73%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 964mb
 • Cập nhật lúc 19:34
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 clear sky 26ºC 0% 6.11mps 62º ENE 0mm 68%
  6:00 ít mây 28ºC 12% 5.47mps 81º E 0mm 64%
  9:00 mây rải rác 27ºC 32% 5.21mps 86º E 0mm 66%
  12:00 mây rải rác 23ºC 36% 4.57mps 73º ENE 0mm 72%
  15:00 mưa rải rác 22ºC 32% 3.47mps 61º ENE 0.01mm 77%
  18:00 clear sky 21ºC 0% 3.2mps 60º ENE 0mm 84%
  21:00 clear sky 20ºC 0% 2.57mps 65º ENE 0mm 92%
  24:00 clear sky 20ºC 0% 3.01mps 59º ENE 0mm 91%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Pleiku

Thứ 6

Dự báo ngày 06-01-2017
clear sky

Clear Sky

26ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 6.11mps 62º
 • Độ ẩm: 68%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 965mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 07-01-2017
clear sky

Clear Sky

27ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 5.21mps 77º
 • Độ ẩm: 73%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 964mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 08-01-2017
clear sky

Clear Sky

26ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 4.7mps 80º
 • Độ ẩm: 73%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 965mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 09-01-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 3.27mps 54º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 16%
 • Áp suất: 960mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 10-01-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 4.29mps 58º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 34%
 • Áp suất: 961mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 11-01-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 3.53mps 43º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 34%
 • Áp suất: 960mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 12-01-2017
mưa to

Mưa To

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 0.94mps 259º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 44%
 • Áp suất: 960mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 13-01-2017
mưa to

Mưa To

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.57mps 181º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 33%
 • Áp suất: 962mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 14-01-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 1.68mps 102º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 27%
 • Áp suất: 962mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 15-01-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 2.01mps 60º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 37%
 • Áp suất: 963mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 16-01-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 2.07mps 66º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 11%
 • Áp suất: 962mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 17-01-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 1.9mps 72º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 28%
 • Áp suất: 961mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 18-01-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.74mps 43º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 19%
 • Áp suất: 961mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 19-01-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 2.1mps 44º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 62%
 • Áp suất: 962mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 20-01-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 2.5mps 55º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 44%
 • Áp suất: 961mbar
Xem thêm