Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Pleiku. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 4 (25-06-2017)

  Mặt trời mọc: 05:22am Mặt trời lặn: 06:19pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.9833 Kinh độ: 108

  mưa vừa
  21ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 05:20

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 6.08mm
  • Sức gió: 1.74mps
  • Hướng gió: 226º SW
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 963mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 4 (25-06-2017)

  Mặt trời mọc: 05:22am Mặt trời lặn: 06:19pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.9833 Kinh độ: 108

  mưa rải rác
  24ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 05:20

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.035mm
  • Sức gió: 3.61mps
  • Hướng gió: 258º WSW
  • Độ ẩm: 88%
  • Độ che phủ: 80%
  • Áp suất: 961mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 4 (25-06-2017)

  Mặt trời mọc: 05:22am Mặt trời lặn: 06:19pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.9833 Kinh độ: 108

  mưa rải rác
  22ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 05:20

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.345mm
  • Sức gió: 2.1mps
  • Hướng gió: 240º WSW
  • Độ ẩm: 98%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 964mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 4 (26-06-2017)

  Mặt trời mọc: 05:22am Mặt trời lặn: 06:19pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.9833 Kinh độ: 108

  mưa rải rác
  20ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 05:20

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.47mm
  • Sức gió: 2.41mps
  • Hướng gió: 244º WSW
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 963mb
 • Thời tiết Tối Thứ 4 (26-06-2017)

  Mặt trời mọc: 05:22am Mặt trời lặn: 06:19pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.9833 Kinh độ: 108

  mưa rải rác
  25ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 05:20

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.02mm
  • Sức gió: 3.42mps
  • Hướng gió: 266º W
  • Độ ẩm: 91%
  • Độ che phủ: 32%
  • Áp suất: 965mb
 • Cập nhật lúc 05:20
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa vừa 21ºC 100% 3.42mps 234º SW 4.925mm 100%
  6:00 mưa rải rác 23ºC 88% 2.41mps 266º W 0.97mm 97%
  9:00 mưa rải rác 24ºC 80% 3.61mps 258º WSW 0.035mm 88%
  12:00 mưa rải rác 22ºC 92% 2.7mps 241º WSW 0.09mm 94%
  15:00 mưa rải rác 22ºC 92% 2.1mps 240º WSW 0.345mm 98%
  18:00 mưa rải rác 21ºC 92% 2.8mps 238º WSW 0.285mm 98%
  21:00 mưa rải rác 20ºC 92% 2.41mps 244º WSW 0.47mm 99%
  24:00 mưa rải rác 21ºC 80% 1.95mps 263º W 0.27mm 99%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Pleiku

Chủ nhật

Dự báo ngày 25-06-2017
mưa to

Mưa To

21ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 3.42mps 235º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 964mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 26-06-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 3.42mps 267º
 • Độ ẩm: 91%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 32%
 • Áp suất: 965mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 27-06-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 3.97mps 260º
 • Độ ẩm: 91%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 80%
 • Áp suất: 966mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 28-06-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.7mps 263º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 49%
 • Áp suất: 962mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 29-06-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.75mps 258º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 42%
 • Áp suất: 962mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 30-06-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.91mps 254º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 48%
 • Áp suất: 962mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 01-07-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.01mps 238º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 43%
 • Áp suất: 961mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 02-07-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 3.06mps 251º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 27%
 • Áp suất: 961mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 03-07-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.34mps 254º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 26%
 • Áp suất: 961mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 04-07-2017
mưa to

Mưa To

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.71mps 233º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 18%
 • Áp suất: 960mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 05-07-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 4.36mps 252º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 49%
 • Áp suất: 960mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 06-07-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 4.09mps 262º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 52%
 • Áp suất: 961mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 07-07-2017
mưa to

Mưa To

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.4mps 248º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 26%
 • Áp suất: 960mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 08-07-2017
mưa to

Mưa To

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.18mps 239º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 48%
 • Áp suất: 960mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 09-07-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 3.28mps 248º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 89%
 • Áp suất: 959mbar
Xem thêm