Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Pleiku. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 5 (08-02-2023)

  Mặt trời mọc: 06:13am Mặt trời lặn: 05:50pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.9833 Kinh độ: 108

  mây rải rác
  17ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 17ºC

  Cập nhật lúc 00:54

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.15mps
  • Hướng gió: 53º NE
  • Độ ẩm: 92%
  • Độ che phủ: 2%
  • Áp suất: 1012mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 5 (08-02-2023)

  Mặt trời mọc: 06:13am Mặt trời lặn: 05:50pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.9833 Kinh độ: 108

  nhiều mây
  21ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 17ºC

  Cập nhật lúc 00:54

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.14mps
  • Hướng gió: 91º E
  • Độ ẩm: 77%
  • Độ che phủ: 71%
  • Áp suất: 1011mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 5 (09-02-2023)

  Mặt trời mọc: 06:13am Mặt trời lặn: 05:50pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.9833 Kinh độ: 108

  ít mây
  17ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 17ºC

  Cập nhật lúc 00:54

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.22mps
  • Hướng gió: 57º ENE
  • Độ ẩm: 94%
  • Độ che phủ: 14%
  • Áp suất: 1013mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 5 (09-02-2023)

  Mặt trời mọc: 06:13am Mặt trời lặn: 05:50pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.9833 Kinh độ: 108

  trời quang mây
  18ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 17ºC

  Cập nhật lúc 00:54

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.05mps
  • Hướng gió: 65º ENE
  • Độ ẩm: 88%
  • Độ che phủ: 7%
  • Áp suất: 1014mb
 • Thời tiết Tối Thứ 5 (09-02-2023)

  Mặt trời mọc: 06:13am Mặt trời lặn: 05:50pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.9833 Kinh độ: 108

  trời quang mây
  31ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 17ºC

  Cập nhật lúc 00:54

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.82mps
  • Hướng gió: 117º ESE
  • Độ ẩm: 37%
  • Độ che phủ: 4%
  • Áp suất: 1010mb
 • Cập nhật lúc 00:54
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây rải rác 29ºC 49% 2.97mps 117º ESE 0mm 39%
  6:00 nhiều mây 28ºC 77% 3.8mps 107º ESE 0mm 45%
  9:00 nhiều mây 21ºC 71% 3.14mps 91º E 0mm 77%
  12:00 trời quang mây 18ºC 2% 2.54mps 78º ENE 0mm 92%
  15:00 ít mây 17ºC 14% 2.22mps 57º ENE 0mm 94%
  18:00 trời quang mây 17ºC 9% 1.97mps 60º ENE 0mm 92%
  21:00 trời quang mây 18ºC 7% 2.05mps 65º ENE 0mm 88%
  24:00 trời quang mây 27ºC 3% 3.22mps 100º E 0mm 50%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Pleiku

Thứ 4

Dự báo ngày 08-02-2023
mây rải rác

Mây Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 4.08mps 108º
 • Độ ẩm: 36%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 43%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 09-02-2023
trời quang mây

Trời Quang Mây

30ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 4.37mps 106º
 • Độ ẩm: 39%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 4%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 10-02-2023
ít mây

ít Mây

30ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 3.7mps 120º
 • Độ ẩm: 26%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 18%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 11-02-2023
mây rải rác

Mây Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 2.71mps 175º
 • Độ ẩm: 21%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 38%
 • Áp suất: 1010mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 12-02-2023
trời quang mây

Trời Quang Mây

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 3.98mps 157º
 • Độ ẩm: 24%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 3%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 13-02-2023
nhiều mây

Nhiều Mây

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 3.65mps 169º
 • Độ ẩm: 28%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 61%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 14-02-2023
ít mây

ít Mây

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 5.15mps 94º
 • Độ ẩm: 22%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 18%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 15-02-2023
trời quang mây

Trời Quang Mây

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 6.05mps 69º
 • Độ ẩm: 33%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 9%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 16-02-2023
ít mây

ít Mây

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 5.95mps 62º
 • Độ ẩm: 42%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 21%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 17-02-2023
mây rải rác

Mây Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 4.74mps 91º
 • Độ ẩm: 38%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 38%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 18-02-2023
mây rải rác

Mây Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 4.84mps 132º
 • Độ ẩm: 31%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 35%
 • Áp suất: 1009mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 19-02-2023
mây dày đặc

Mây Dày đặc

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 4.08mps 103º
 • Độ ẩm: 31%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 91%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 20-02-2023
mây rải rác

Mây Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 3.72mps 104º
 • Độ ẩm: 29%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 46%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 21-02-2023
mây rải rác

Mây Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 5.13mps 129º
 • Độ ẩm: 28%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 27%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 22-02-2023
nhiều mây

Nhiều Mây

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 5.61mps 88º
 • Độ ẩm: 42%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 83%
 • Áp suất: 1011mbar
Xem thêm