Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Pleiku. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Chủ nhật (19-05-2019)

  Mặt trời mọc: 05:20am Mặt trời lặn: 06:08pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.9863 Kinh độ: 108.0027

  ít mây
  27ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 35ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 22:27

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.51mps
  • Hướng gió: 323º NW
  • Độ ẩm: 73%
  • Độ che phủ: 4%
  • Áp suất: 1009mb
 • Thời tiết Sáng Chủ nhật (19-05-2019)

  Mặt trời mọc: 05:20am Mặt trời lặn: 06:08pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.9863 Kinh độ: 108.0027

  mây rải rác
  35ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 35ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 22:27

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.24mps
  • Hướng gió: 239º WSW
  • Độ ẩm: 43%
  • Độ che phủ: 29%
  • Áp suất: 1008mb
 • Thời tiết Trưa Chủ nhật (19-05-2019)

  Mặt trời mọc: 05:20am Mặt trời lặn: 06:08pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.9863 Kinh độ: 108.0027

  nhiều mây
  29ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 35ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 22:27

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.01mps
  • Hướng gió: 236º SW
  • Độ ẩm: 64%
  • Độ che phủ: 82%
  • Áp suất: 1008mb
 • Thời tiết Chiều Chủ nhật (20-05-2019)

  Mặt trời mọc: 05:20am Mặt trời lặn: 06:08pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.9863 Kinh độ: 108.0027

  nhiều mây
  26ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 35ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 22:27

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.04mps
  • Hướng gió: 11º N
  • Độ ẩm: 81%
  • Độ che phủ: 74%
  • Áp suất: 1009mb
 • Thời tiết Tối Chủ nhật (20-05-2019)

  Mặt trời mọc: 05:20am Mặt trời lặn: 06:08pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.9863 Kinh độ: 108.0027

  mây rải rác
  28ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 35ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 22:27

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.52mps
  • Hướng gió: 249º WSW
  • Độ ẩm: 69%
  • Độ che phủ: 27%
  • Áp suất: 1010mb
 • Cập nhật lúc 22:27
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 ít mây 27ºC 14% 0.5mps 264º W 0mm 71%
  6:00 mưa rải rác 34ºC 16% 1.9mps 246º WSW 0.188mm 49%
  9:00 mây rải rác 35ºC 29% 2.24mps 239º WSW 0mm 43%
  12:00 mây dày đặc 35ºC 93% 1.88mps 235º SW 0mm 44%
  15:00 nhiều mây 29ºC 82% 1.01mps 236º SW 0mm 64%
  18:00 nhiều mây 27ºC 77% 0.29mps 75º ENE 0mm 76%
  21:00 nhiều mây 26ºC 74% 0.04mps 11º N 0mm 81%
  24:00 ít mây 25ºC 23% 0.33mps 247º WSW 0mm 87%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Pleiku

Chủ nhật

Dự báo ngày 19-05-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.9mps 246º
 • Độ ẩm: 49%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 16%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 20-05-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

35ºC
 • Cao nhất: 38ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.4mps 250º
 • Độ ẩm: 45%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 40%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 21-05-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.49mps 247º
 • Độ ẩm: 48%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 88%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 22-05-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

31ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 0.9mps 187º
 • Độ ẩm: 55%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 23-05-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

31ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 0.47mps 76º
 • Độ ẩm: 56%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 24-05-2019
nhiều mây

Nhiều Mây

34ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.66mps 243º
 • Độ ẩm: 44%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 60%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 25-05-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 0.81mps 250º
 • Độ ẩm: 51%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 86%
 • Áp suất: 1009mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 26-05-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

27ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 0.55mps 115º
 • Độ ẩm: 76%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 27-05-2019
mưa to

Mưa To

30ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.56mps 214º
 • Độ ẩm: 59%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 28-05-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.71mps 189º
 • Độ ẩm: 61%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 80%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 29-05-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 0.78mps 94º
 • Độ ẩm: 97%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 97%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 30-05-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

22ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 0.8mps 68º
 • Độ ẩm: 96%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 31-05-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

21ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.19mps 41º
 • Độ ẩm: 97%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 01-06-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

24ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 0.84mps 31º
 • Độ ẩm: 74%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 86%
 • Áp suất: 1011mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 02-06-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 0.69mps 262º
 • Độ ẩm: 84%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 18%
 • Áp suất: 1010mbar
Xem thêm