Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Pleiku. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 7 (16-03-2018)

  Mặt trời mọc: 05:54am Mặt trời lặn: 05:58pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.9863 Kinh độ: 108.0027

  mưa rải rác
  21ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 22:51

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.3mps
  • Hướng gió: 80º E
  • Độ ẩm: 79%
  • Độ che phủ: 8%
  • Áp suất: 967mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 7 (16-03-2018)

  Mặt trời mọc: 05:54am Mặt trời lặn: 05:58pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.9863 Kinh độ: 108.0027

  mưa rải rác
  20ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 22:51

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.42mm
  • Sức gió: 1.9mps
  • Hướng gió: 62º ENE
  • Độ ẩm: 96%
  • Độ che phủ: 12%
  • Áp suất: 966mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 7 (17-03-2018)

  Mặt trời mọc: 05:54am Mặt trời lặn: 05:58pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.9863 Kinh độ: 108.0027

  trời quang mây
  18ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 22:51

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.11mps
  • Hướng gió: 54º NE
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 965mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 7 (17-03-2018)

  Mặt trời mọc: 05:54am Mặt trời lặn: 05:58pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.9863 Kinh độ: 108.0027

  trời quang mây
  28ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 22:51

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.11mps
  • Hướng gió: 83º E
  • Độ ẩm: 69%
  • Độ che phủ: 8%
  • Áp suất: 967mb
 • Thời tiết Tối Thứ 7 (17-03-2018)

  Mặt trời mọc: 05:54am Mặt trời lặn: 05:58pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.9863 Kinh độ: 108.0027

  mây rải rác
  29ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 22:51

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 6.22mps
  • Hướng gió: 94º E
  • Độ ẩm: 57%
  • Độ che phủ: 32%
  • Áp suất: 963mb
 • Cập nhật lúc 22:51
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 26ºC 48% 1.53mps 108º ESE 0.705mm 65%
  6:00 mưa rải rác 21ºC 44% 1.69mps 67º ENE 0.78mm 99%
  9:00 mưa rải rác 20ºC 12% 1.9mps 62º ENE 0.42mm 96%
  12:00 ít mây 18ºC 20% 1.97mps 60º ENE 0mm 99%
  15:00 trời quang mây 18ºC 0% 2.11mps 54º NE 0mm 100%
  18:00 mưa rải rác 20ºC 0% 2.76mps 56º NE 0.0099999999999998mm 93%
  21:00 trời quang mây 28ºC 8% 4.11mps 83º E 0mm 69%
  24:00 mưa rải rác 30ºC 24% 5.62mps 91º E 0.0049999999999999mm 58%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Pleiku

Thứ 6

Dự báo ngày 16-03-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 3.06mps 160º
 • Độ ẩm: 60%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 76%
 • Áp suất: 965mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 17-03-2018
trời quang mây

Trời Quang Mây

28ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 4.11mps 83º
 • Độ ẩm: 69%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 967mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 18-03-2018
trời quang mây

Trời Quang Mây

28ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 3.77mps 85º
 • Độ ẩm: 57%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 967mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 19-03-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.3mps 203º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 963mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 20-03-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.83mps 273º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 3%
 • Áp suất: 961mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 21-03-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 2.98mps 47º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 21%
 • Áp suất: 964mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 22-03-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 4.17mps 46º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 3%
 • Áp suất: 964mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 23-03-2018
mưa to

Mưa To

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 2.48mps 66º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 963mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 24-03-2018
trời quang mây

Trời Quang Mây

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 3.76mps 60º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 962mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 25-03-2018
trời quang mây

Trời Quang Mây

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 3.99mps 57º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 963mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 26-03-2018
trời quang mây

Trời Quang Mây

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 5.07mps 53º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 19%
 • Áp suất: 962mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 27-03-2018
trời quang mây

Trời Quang Mây

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 3.15mps 54º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 29%
 • Áp suất: 964mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 28-03-2018
trời quang mây

Trời Quang Mây

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 2.33mps 95º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 962mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 29-03-2018
trời quang mây

Trời Quang Mây

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.72mps 137º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 3%
 • Áp suất: 961mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 30-03-2018
trời quang mây

Trời Quang Mây

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.27mps 221º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 10%
 • Áp suất: 961mbar
Xem thêm