Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Pleiku. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 5 (09-07-2020)

  Mặt trời mọc: 05:25am Mặt trời lặn: 06:20pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.9833 Kinh độ: 108

  mây dày đặc
  22ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 19:11

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.92mps
  • Hướng gió: 215º SW
  • Độ ẩm: 97%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1005mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 5 (09-07-2020)

  Mặt trời mọc: 05:25am Mặt trời lặn: 06:20pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.9833 Kinh độ: 108

  mây dày đặc
  28ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 19:11

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.16mps
  • Hướng gió: 250º WSW
  • Độ ẩm: 59%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1006mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 5 (09-07-2020)

  Mặt trời mọc: 05:25am Mặt trời lặn: 06:20pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.9833 Kinh độ: 108

  mưa rải rác
  22ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 19:11

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.6mm
  • Sức gió: 1.76mps
  • Hướng gió: 218º SW
  • Độ ẩm: 98%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1005mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 5 (10-07-2020)

  Mặt trời mọc: 05:25am Mặt trời lặn: 06:20pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.9833 Kinh độ: 108

  mây dày đặc
  21ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 19:11

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.38mps
  • Hướng gió: 261º W
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1007mb
 • Thời tiết Tối Thứ 5 (10-07-2020)

  Mặt trời mọc: 05:25am Mặt trời lặn: 06:20pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.9833 Kinh độ: 108

  mây dày đặc
  22ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 19:11

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.25mps
  • Hướng gió: 281º W
  • Độ ẩm: 96%
  • Độ che phủ: 97%
  • Áp suất: 1008mb
 • Cập nhật lúc 19:11
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây dày đặc 20ºC 100% 1.11mps 346º NNW 0mm 98%
  6:00 mây dày đặc 25ºC 100% 2.04mps 273º W 0mm 74%
  9:00 mây dày đặc 28ºC 100% 3.16mps 250º WSW 0mm 59%
  12:00 mây dày đặc 28ºC 100% 2.77mps 249º WSW 0mm 63%
  15:00 mưa rải rác 22ºC 100% 1.76mps 218º SW 1.6mm 98%
  18:00 mưa rải rác 21ºC 100% 0.99mps 228º SW 0.92mm 100%
  21:00 mây dày đặc 21ºC 100% 1.38mps 261º W 0mm 100%
  24:00 mây dày đặc 20ºC 100% 1.31mps 281º W 0mm 100%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Pleiku

Thứ 5

Dự báo ngày 09-07-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 2.04mps 273º
 • Độ ẩm: 74%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 10-07-2020
mây dày đặc

Mây Dày đặc

27ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 2.24mps 277º
 • Độ ẩm: 68%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 11-07-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 2.79mps 256º
 • Độ ẩm: 73%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 94%
 • Áp suất: 1008mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 12-07-2020
mưa to

Mưa To

26ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 2.77mps 253º
 • Độ ẩm: 71%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 95%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 13-07-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 2.64mps 274º
 • Độ ẩm: 68%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 14-07-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 2.47mps 274º
 • Độ ẩm: 62%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 15-07-2020
nhiều mây

Nhiều Mây

26ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 2.13mps 277º
 • Độ ẩm: 70%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 62%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 16-07-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 2.63mps 256º
 • Độ ẩm: 72%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 74%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 17-07-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 2.25mps 287º
 • Độ ẩm: 67%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 76%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 18-07-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 2.63mps 271º
 • Độ ẩm: 69%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1009mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 19-07-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 2.7mps 269º
 • Độ ẩm: 70%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 95%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 20-07-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 2.18mps 265º
 • Độ ẩm: 74%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 21-07-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.81mps 244º
 • Độ ẩm: 64%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 82%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 22-07-2020
mưa to

Mưa To

26ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 2.56mps 264º
 • Độ ẩm: 74%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 61%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 23-07-2020
mưa to

Mưa To

26ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 2.4mps 270º
 • Độ ẩm: 75%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 69%
 • Áp suất: 1010mbar
Xem thêm