Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Pleiku. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 4 (18-07-2018)

  Mặt trời mọc: 05:28am Mặt trời lặn: 06:19pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.9863 Kinh độ: 108.0027

  mưa rải rác
  22ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 17:41

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 5.25mm
  • Sức gió: 5.82mps
  • Hướng gió: 225º SW
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 958mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 4 (18-07-2018)

  Mặt trời mọc: 05:28am Mặt trời lặn: 06:19pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.9863 Kinh độ: 108.0027

  mưa rải rác
  23ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 17:41

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.4mm
  • Sức gió: 5.37mps
  • Hướng gió: 240º WSW
  • Độ ẩm: 97%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 957mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 4 (18-07-2018)

  Mặt trời mọc: 05:28am Mặt trời lặn: 06:19pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.9863 Kinh độ: 108.0027

  mưa vừa
  22ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 17:41

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 5.25mm
  • Sức gió: 5.82mps
  • Hướng gió: 225º SW
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 958mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 4 (19-07-2018)

  Mặt trời mọc: 05:28am Mặt trời lặn: 06:19pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.9863 Kinh độ: 108.0027

  mưa vừa
  21ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 17:41

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 7.26mm
  • Sức gió: 6.31mps
  • Hướng gió: 225º SW
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 959mb
 • Thời tiết Tối Thứ 4 (19-07-2018)

  Mặt trời mọc: 05:28am Mặt trời lặn: 06:19pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.9863 Kinh độ: 108.0027

  mưa rải rác
  22ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 17:41

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.29mm
  • Sức gió: 5.84mps
  • Hướng gió: 235º SW
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 960mb
 • Cập nhật lúc 17:41
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 22ºC 92% 5.16mps 241º WSW 0.64mm 100%
  6:00 mưa rải rác 22ºC 92% 5.37mps 235º SW 0.71mm 100%
  9:00 mưa rải rác 23ºC 92% 5.37mps 240º WSW 0.4mm 97%
  12:00 mưa vừa 22ºC 100% 5.16mps 235º SW 7.27mm 100%
  15:00 mưa vừa 22ºC 100% 5.82mps 225º SW 5.25mm 99%
  18:00 mưa vừa 21ºC 100% 5.92mps 225º SW 7.185mm 99%
  21:00 mưa vừa 21ºC 92% 6.31mps 225º SW 7.26mm 100%
  24:00 mưa rải rác 22ºC 92% 6.63mps 226º SW 1.93mm 99%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Pleiku

Thứ 4

Dự báo ngày 18-07-2018
mưa to

Mưa To

22ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 5.37mps 235º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 958mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 19-07-2018
mưa to

Mưa To

22ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 6.02mps 239º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 961mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 20-07-2018
mưa to

Mưa To

22ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 5.68mps 242º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 962mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 21-07-2018
mưa to

Mưa To

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 4.34mps 271º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 77%
 • Áp suất: 960mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 22-07-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 4.89mps 263º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 73%
 • Áp suất: 960mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 23-07-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 4.16mps 260º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 40%
 • Áp suất: 959mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 24-07-2018
mưa to

Mưa To

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 4.23mps 257º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 63%
 • Áp suất: 958mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 25-07-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 4.59mps 264º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 66%
 • Áp suất: 958mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 26-07-2018
mưa to

Mưa To

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 3.85mps 266º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 64%
 • Áp suất: 960mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 27-07-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 5.21mps 262º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 75%
 • Áp suất: 959mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 28-07-2018
mưa to

Mưa To

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 4.79mps 247º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 72%
 • Áp suất: 957mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 29-07-2018
mưa to

Mưa To

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 4.77mps 248º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 62%
 • Áp suất: 956mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 30-07-2018
mưa to

Mưa To

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 3.35mps 254º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 59%
 • Áp suất: 957mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 31-07-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 4.28mps 267º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 27%
 • Áp suất: 959mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 01-08-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 3.21mps 262º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 65%
 • Áp suất: 959mbar
Xem thêm