Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Pleiku. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 7 (26-05-2018)

  Mặt trời mọc: 05:19am Mặt trời lặn: 06:10pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.9863 Kinh độ: 108.0027

  mây dày đặc
  22ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 01:00

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.32mps
  • Hướng gió: 62º ENE
  • Độ ẩm: 96%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 963mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 7 (26-05-2018)

  Mặt trời mọc: 05:19am Mặt trời lặn: 06:10pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.9863 Kinh độ: 108.0027

  mây dày đặc
  24ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 01:00

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.72mps
  • Hướng gió: 33º NNE
  • Độ ẩm: 90%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 965mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 7 (26-05-2018)

  Mặt trời mọc: 05:19am Mặt trời lặn: 06:10pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.9863 Kinh độ: 108.0027

  mưa rải rác
  29ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 01:00

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.87mm
  • Sức gió: 2.01mps
  • Hướng gió: 316º NW
  • Độ ẩm: 84%
  • Độ che phủ: 20%
  • Áp suất: 964mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 7 (26-05-2018)

  Mặt trời mọc: 05:19am Mặt trời lặn: 06:10pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.9863 Kinh độ: 108.0027

  mây rải rác
  25ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 01:00

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.1mps
  • Hướng gió: 230º SW
  • Độ ẩm: 85%
  • Độ che phủ: 32%
  • Áp suất: 964mb
 • Thời tiết Tối Thứ 7 (27-05-2018)

  Mặt trời mọc: 05:19am Mặt trời lặn: 06:10pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.9863 Kinh độ: 108.0027

  mây dày đặc
  22ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 01:00

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.01mps
  • Hướng gió: 247º WSW
  • Độ ẩm: 93%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 965mb
 • Cập nhật lúc 01:00
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây dày đặc 22ºC 92% 1.32mps 62º ENE 0mm 96%
  6:00 mây dày đặc 22ºC 92% 1.32mps 18º NNE 0mm 96%
  9:00 mây dày đặc 24ºC 92% 1.72mps 33º NNE 0mm 90%
  12:00 nhiều mây 26ºC 68% 1.91mps 251º WSW 0mm 84%
  15:00 mưa rải rác 29ºC 20% 2.01mps 316º NW 1.87mm 84%
  18:00 mưa rải rác 29ºC 64% 1.92mps 282º WNW 2.53mm 75%
  21:00 mây rải rác 25ºC 32% 1.1mps 230º SW 0mm 85%
  24:00 nhiều mây 23ºC 64% 1.32mps 173º S 0mm 96%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Pleiku

Thứ 6

Dự báo ngày 25-05-2018
nhiều mây

Nhiều Mây

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.36mps 38º
 • Độ ẩm: 93%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 76%
 • Áp suất: 964mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 26-05-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.91mps 252º
 • Độ ẩm: 84%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 68%
 • Áp suất: 966mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 27-05-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.87mps 263º
 • Độ ẩm: 78%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 966mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 28-05-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.41mps 124º
 • Độ ẩm: 64%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 964mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 29-05-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 0.91mps 243º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 9%
 • Áp suất: 961mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 30-05-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 0.97mps 243º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 961mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 31-05-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.1mps 275º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 14%
 • Áp suất: 962mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 01-06-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.44mps 330º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 55%
 • Áp suất: 963mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 02-06-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.08mps 15º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 25%
 • Áp suất: 961mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 03-06-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.57mps 247º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 15%
 • Áp suất: 960mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 04-06-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.6mps 255º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 960mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 05-06-2018
mưa to

Mưa To

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.02mps 254º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 29%
 • Áp suất: 960mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 06-06-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.25mps 254º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 34%
 • Áp suất: 961mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 07-06-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 3.12mps 248º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 33%
 • Áp suất: 963mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 08-06-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 3.28mps 261º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 32%
 • Áp suất: 962mbar
Xem thêm