Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Lào Cai. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Chủ nhật (20-01-2019)

  Mặt trời mọc: 06:46am Mặt trời lặn: 05:44pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.4833 Kinh độ: 103.95

  mưa rải rác
  13ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 13ºC

  Thấp nhất: 13ºC

  Cập nhật lúc 03:28

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.105mm
  • Sức gió: 0.73mps
  • Hướng gió: 236º SW
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 905mb
 • Thời tiết Sáng Chủ nhật (20-01-2019)

  Mặt trời mọc: 06:46am Mặt trời lặn: 05:44pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.4833 Kinh độ: 103.95

  mưa rải rác
  12ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 13ºC

  Thấp nhất: 13ºC

  Cập nhật lúc 03:28

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.125mm
  • Sức gió: 0.27mps
  • Hướng gió: 275º W
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 80%
  • Áp suất: 906mb
 • Thời tiết Trưa Chủ nhật (20-01-2019)

  Mặt trời mọc: 06:46am Mặt trời lặn: 05:44pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.4833 Kinh độ: 103.95

  mưa rải rác
  17ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 13ºC

  Thấp nhất: 13ºC

  Cập nhật lúc 03:28

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.05mm
  • Sức gió: 0.61mps
  • Hướng gió: 227º SW
  • Độ ẩm: 88%
  • Độ che phủ: 20%
  • Áp suất: 905mb
 • Thời tiết Chiều Chủ nhật (20-01-2019)

  Mặt trời mọc: 06:46am Mặt trời lặn: 05:44pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.4833 Kinh độ: 103.95

  mưa rải rác
  12ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 13ºC

  Thấp nhất: 13ºC

  Cập nhật lúc 03:28

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.015mm
  • Sức gió: 0.75mps
  • Hướng gió: 82º E
  • Độ ẩm: 95%
  • Độ che phủ: 20%
  • Áp suất: 906mb
 • Thời tiết Tối Chủ nhật (21-01-2019)

  Mặt trời mọc: 06:46am Mặt trời lặn: 05:44pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.4833 Kinh độ: 103.95

  mưa rải rác
  12ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 13ºC

  Thấp nhất: 13ºC

  Cập nhật lúc 03:28

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.065mm
  • Sức gió: 0.56mps
  • Hướng gió: 83º E
  • Độ ẩm: 95%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 907mb
 • Cập nhật lúc 03:28
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 13ºC 92% 0.66mps 244º WSW 0.025mm 100%
  6:00 mưa rải rác 12ºC 92% 0.73mps 236º SW 0.105mm 100%
  9:00 mưa rải rác 12ºC 80% 0.27mps 275º W 0.125mm 100%
  12:00 mưa rải rác 14ºC 88% 0.51mps 239º WSW 0.095mm 98%
  15:00 mưa rải rác 17ºC 20% 0.61mps 227º SW 0.05mm 88%
  18:00 trời quang mây 17ºC 8% 0.27mps 152º SSE 0mm 81%
  21:00 mưa rải rác 12ºC 20% 0.75mps 82º E 0.015mm 95%
  24:00 mưa rải rác 12ºC 68% 0.86mps 82º E 0.165mm 100%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Lào Cai

Thứ 7

Dự báo ngày 19-01-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

13ºC
 • Cao nhất: 13ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 0.6mps 252º
 • Độ ẩm: 98%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 906mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 20-01-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

17ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 0.61mps 228º
 • Độ ẩm: 88%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 905mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 21-01-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

13ºC
 • Cao nhất: 13ºC
 • Thấp nhất: 9ºC
 • Sức gió: 0.96mps 91º
 • Độ ẩm: 95%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 56%
 • Áp suất: 908mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 22-01-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

11ºC
 • Cao nhất: 12ºC
 • Thấp nhất: 8ºC
 • Sức gió: 0.87mps 82º
 • Độ ẩm: 91%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 48%
 • Áp suất: 909mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 23-01-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

12ºC
 • Cao nhất: 12ºC
 • Thấp nhất: 8ºC
 • Sức gió: 1.01mps 159º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 39%
 • Áp suất: 922mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 24-01-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

12ºC
 • Cao nhất: 12ºC
 • Thấp nhất: 8ºC
 • Sức gió: 1mps 121º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 52%
 • Áp suất: 924mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 25-01-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

11ºC
 • Cao nhất: 11ºC
 • Thấp nhất: 9ºC
 • Sức gió: 0.95mps 93º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 97%
 • Áp suất: 927mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 26-01-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

12ºC
 • Cao nhất: 12ºC
 • Thấp nhất: 4ºC
 • Sức gió: 0.98mps 65º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 48%
 • Áp suất: 931mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 27-01-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

13ºC
 • Cao nhất: 13ºC
 • Thấp nhất: 4ºC
 • Sức gió: 1.05mps 220º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 21%
 • Áp suất: 929mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 28-01-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

13ºC
 • Cao nhất: 13ºC
 • Thấp nhất: 4ºC
 • Sức gió: 0.97mps 160º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 33%
 • Áp suất: 927mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 29-01-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

14ºC
 • Cao nhất: 14ºC
 • Thấp nhất: 9ºC
 • Sức gió: 0.97mps 152º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 68%
 • Áp suất: 926mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 30-01-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

16ºC
 • Cao nhất: 16ºC
 • Thấp nhất: 9ºC
 • Sức gió: 0.81mps 133º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 36%
 • Áp suất: 924mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 31-01-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 8ºC
 • Sức gió: 0.92mps 229º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 920mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 01-02-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 7ºC
 • Sức gió: 0.85mps 240º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 917mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 02-02-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 7ºC
 • Sức gió: 0.71mps 238º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 920mbar
Xem thêm