Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Lào Cai. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 5 (18-10-2017)

  Mặt trời mọc: 06:01am Mặt trời lặn: 05:36pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.4833 Kinh độ: 103.95

  mưa rải rác
  13ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 13ºC

  Cập nhật lúc 01:22

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.62mps
  • Hướng gió: 39º NE
  • Độ ẩm: 96%
  • Độ che phủ: 56%
  • Áp suất: 905mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 5 (18-10-2017)

  Mặt trời mọc: 06:01am Mặt trời lặn: 05:36pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.4833 Kinh độ: 103.95

  mưa rải rác
  21ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 13ºC

  Cập nhật lúc 01:22

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.015mm
  • Sức gió: 0.96mps
  • Hướng gió: 48º NE
  • Độ ẩm: 77%
  • Độ che phủ: 32%
  • Áp suất: 905mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 5 (18-10-2017)

  Mặt trời mọc: 06:01am Mặt trời lặn: 05:36pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.4833 Kinh độ: 103.95

  mưa rải rác
  18ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 13ºC

  Cập nhật lúc 01:22

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.01mm
  • Sức gió: 0.78mps
  • Hướng gió: 74º ENE
  • Độ ẩm: 81%
  • Độ che phủ: 24%
  • Áp suất: 905mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 5 (19-10-2017)

  Mặt trời mọc: 06:01am Mặt trời lặn: 05:36pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.4833 Kinh độ: 103.95

  nhiều mây
  15ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 13ºC

  Cập nhật lúc 01:22

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.51mps
  • Hướng gió: 51º NE
  • Độ ẩm: 94%
  • Độ che phủ: 56%
  • Áp suất: 905mb
 • Thời tiết Tối Thứ 5 (19-10-2017)

  Mặt trời mọc: 06:01am Mặt trời lặn: 05:36pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.4833 Kinh độ: 103.95

  mưa rải rác
  16ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 13ºC

  Cập nhật lúc 01:22

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.01mm
  • Sức gió: 0.52mps
  • Hướng gió: 29º NNE
  • Độ ẩm: 94%
  • Độ che phủ: 64%
  • Áp suất: 905mb
 • Cập nhật lúc 01:22
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 13ºC 56% 0.62mps 39º NE 0.01mm 96%
  6:00 mưa rải rác 18ºC 12% 0.81mps 47º NE 0.005mm 84%
  9:00 mưa rải rác 21ºC 32% 0.96mps 48º NE 0.015mm 77%
  12:00 nhiều mây 20ºC 64% 0.92mps 65º ENE 0mm 77%
  15:00 mưa rải rác 18ºC 24% 0.78mps 74º ENE 0.01mm 81%
  18:00 ít mây 16ºC 20% 0.67mps 63º ENE 0mm 94%
  21:00 nhiều mây 15ºC 56% 0.51mps 51º NE 0mm 94%
  24:00 nhiều mây 15ºC 64% 0.61mps 39º NE 0mm 95%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Lào Cai

Thứ 4

Dự báo ngày 18-10-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

18ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 0.81mps 47º
 • Độ ẩm: 84%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 907mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 19-10-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

20ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 0.87mps 79º
 • Độ ẩm: 85%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 64%
 • Áp suất: 906mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 20-10-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

19ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 0.71mps 199º
 • Độ ẩm: 95%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 88%
 • Áp suất: 905mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 21-10-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 1.01mps 92º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 43%
 • Áp suất: 925mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 22-10-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 0.85mps 49º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 64%
 • Áp suất: 925mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 23-10-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 0.74mps 82º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 46%
 • Áp suất: 927mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 24-10-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 0.83mps 77º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 43%
 • Áp suất: 928mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 25-10-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 0.8mps 118º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 34%
 • Áp suất: 928mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 26-10-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 0.88mps 84º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 51%
 • Áp suất: 928mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 27-10-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 0.78mps 84º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 37%
 • Áp suất: 926mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 28-10-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 0.96mps 99º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 21%
 • Áp suất: 927mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 29-10-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 11ºC
 • Sức gió: 1.01mps 90º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 929mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 30-10-2017
quang mây

Quang Mây

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 11ºC
 • Sức gió: 1mps 89º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 928mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 31-10-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 0.32mps 19º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 81%
 • Áp suất: 928mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 01-11-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 0.74mps 19º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 91%
 • Áp suất: 930mbar
Xem thêm