Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Lào Cai. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (13-12-2017)

  Mặt trời mọc: 06:35am Mặt trời lặn: 05:21pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.4833 Kinh độ: 103.95

  mưa rải rác
  14ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 14ºC

  Thấp nhất: 11ºC

  Cập nhật lúc 01:07

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.1775mm
  • Sức gió: 0.78mps
  • Hướng gió: 61º ENE
  • Độ ẩm: 98%
  • Độ che phủ: 56%
  • Áp suất: 902mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (14-12-2017)

  Mặt trời mọc: 06:35am Mặt trời lặn: 05:21pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.4833 Kinh độ: 103.95

  mưa rải rác
  11ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 14ºC

  Thấp nhất: 11ºC

  Cập nhật lúc 01:07

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.085mm
  • Sức gió: 0.76mps
  • Hướng gió: 68º ENE
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 903mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (14-12-2017)

  Mặt trời mọc: 06:35am Mặt trời lặn: 05:21pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.4833 Kinh độ: 103.95

  mưa rải rác
  12ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 14ºC

  Thấp nhất: 11ºC

  Cập nhật lúc 01:07

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.12mm
  • Sức gió: 0.77mps
  • Hướng gió: 69º ENE
  • Độ ẩm: 98%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 905mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (14-12-2017)

  Mặt trời mọc: 06:35am Mặt trời lặn: 05:21pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.4833 Kinh độ: 103.95

  mưa rải rác
  15ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 14ºC

  Thấp nhất: 11ºC

  Cập nhật lúc 01:07

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.555mm
  • Sức gió: 0.77mps
  • Hướng gió: 65º ENE
  • Độ ẩm: 98%
  • Độ che phủ: 64%
  • Áp suất: 905mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (14-12-2017)

  Mặt trời mọc: 06:35am Mặt trời lặn: 05:21pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.4833 Kinh độ: 103.95

  mưa rải rác
  14ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 14ºC

  Thấp nhất: 11ºC

  Cập nhật lúc 01:07

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.145mm
  • Sức gió: 0.8mps
  • Hướng gió: 82º E
  • Độ ẩm: 97%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 905mb
 • Cập nhật lúc 01:07
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 11ºC 56% 0.78mps 61º ENE 0.1775mm 98%
  6:00 mưa rải rác 11ºC 100% 0.68mps 60º ENE 0.145mm 97%
  9:00 mưa rải rác 11ºC 88% 0.76mps 68º ENE 0.085mm 99%
  12:00 mưa rải rác 11ºC 92% 0.76mps 67º ENE 0.07mm 100%
  15:00 mưa rải rác 12ºC 92% 0.77mps 69º ENE 0.12mm 98%
  18:00 mưa rải rác 13ºC 92% 0.94mps 92º E 0.665mm 99%
  21:00 mưa rải rác 15ºC 64% 0.77mps 65º ENE 0.555mm 98%
  24:00 mưa rải rác 15ºC 80% 0.86mps 71º ENE 0.07mm 96%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Lào Cai

Thứ 4

Dự báo ngày 13-12-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

14ºC
 • Cao nhất: 14ºC
 • Thấp nhất: 11ºC
 • Sức gió: 0.46mps 216º
 • Độ ẩm: 88%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 901mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 14-12-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

13ºC
 • Cao nhất: 15ºC
 • Thấp nhất: 11ºC
 • Sức gió: 0.94mps 93º
 • Độ ẩm: 99%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 906mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 15-12-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

14ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 0.91mps 78º
 • Độ ẩm: 98%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 76%
 • Áp suất: 907mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 16-12-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

13ºC
 • Cao nhất: 13ºC
 • Thấp nhất: 9ºC
 • Sức gió: 0.96mps 39º
 • Độ ẩm: 91%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 76%
 • Áp suất: 910mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 17-12-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

12ºC
 • Cao nhất: 12ºC
 • Thấp nhất: 9ºC
 • Sức gió: 1.04mps 66º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 76%
 • Áp suất: 933mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 18-12-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

11ºC
 • Cao nhất: 11ºC
 • Thấp nhất: 4ºC
 • Sức gió: 0.99mps 14º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 61%
 • Áp suất: 935mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 19-12-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

12ºC
 • Cao nhất: 12ºC
 • Thấp nhất: 2ºC
 • Sức gió: 0.91mps 35º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 11%
 • Áp suất: 935mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 20-12-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

14ºC
 • Cao nhất: 14ºC
 • Thấp nhất: 0ºC
 • Sức gió: 0.95mps 65º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 3%
 • Áp suất: 933mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 21-12-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

13ºC
 • Cao nhất: 13ºC
 • Thấp nhất: 0ºC
 • Sức gió: 0.88mps 52º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 6%
 • Áp suất: 936mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 22-12-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

12ºC
 • Cao nhất: 12ºC
 • Thấp nhất: 0ºC
 • Sức gió: 1.03mps 54º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 936mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 23-12-2017
quang mây

Quang Mây

13ºC
 • Cao nhất: 13ºC
 • Thấp nhất: -1ºC
 • Sức gió: 0.91mps 35º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 934mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 24-12-2017
quang mây

Quang Mây

14ºC
 • Cao nhất: 14ºC
 • Thấp nhất: -1ºC
 • Sức gió: 0.96mps 64º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 934mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 25-12-2017
quang mây

Quang Mây

14ºC
 • Cao nhất: 14ºC
 • Thấp nhất: 0ºC
 • Sức gió: 0.76mps 72º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 935mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 26-12-2017
quang mây

Quang Mây

15ºC
 • Cao nhất: 15ºC
 • Thấp nhất: -1ºC
 • Sức gió: 0.73mps 115º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 933mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 27-12-2017
quang mây

Quang Mây

15ºC
 • Cao nhất: 15ºC
 • Thấp nhất: -1ºC
 • Sức gió: 0.74mps 83º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 931mbar
Xem thêm