Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Lào Cai. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (25-03-2019)

  Mặt trời mọc: 06:04am Mặt trời lặn: 06:16pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.4833 Kinh độ: 103.95

  mưa rải rác
  25ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 14ºC

  Thấp nhất: 14ºC

  Cập nhật lúc 12:38

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.19mm
  • Sức gió: 0.6mps
  • Hướng gió: 237º WSW
  • Độ ẩm: 48%
  • Độ che phủ: 20%
  • Áp suất: 874mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (25-03-2019)

  Mặt trời mọc: 06:04am Mặt trời lặn: 06:16pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.4833 Kinh độ: 103.95

  mưa rải rác
  22ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 14ºC

  Thấp nhất: 14ºC

  Cập nhật lúc 12:38

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.19mm
  • Sức gió: 0.6mps
  • Hướng gió: 237º WSW
  • Độ ẩm: 76%
  • Độ che phủ: 20%
  • Áp suất: 1012mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (25-03-2019)

  Mặt trời mọc: 06:04am Mặt trời lặn: 06:16pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.4833 Kinh độ: 103.95

  mưa rải rác
  19ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 14ºC

  Thấp nhất: 14ºC

  Cập nhật lúc 12:38

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.07mm
  • Sức gió: 0.61mps
  • Hướng gió: 131º SE
  • Độ ẩm: 79%
  • Độ che phủ: 64%
  • Áp suất: 1012mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (26-03-2019)

  Mặt trời mọc: 06:04am Mặt trời lặn: 06:16pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.4833 Kinh độ: 103.95

  mưa rải rác
  16ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 14ºC

  Thấp nhất: 14ºC

  Cập nhật lúc 12:38

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.68mm
  • Sức gió: 0.76mps
  • Hướng gió: 87º E
  • Độ ẩm: 93%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1014mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (26-03-2019)

  Mặt trời mọc: 06:04am Mặt trời lặn: 06:16pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.4833 Kinh độ: 103.95

  mưa rải rác
  16ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 14ºC

  Thấp nhất: 14ºC

  Cập nhật lúc 12:38

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 2.7mm
  • Sức gió: 0.46mps
  • Hướng gió: 74º ENE
  • Độ ẩm: 97%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 1016mb
 • Cập nhật lúc 12:38
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 14ºC 88% 0.71mps 78º ENE 0.05mm 96%
  6:00 mưa rải rác 18ºC 24% 0.71mps 163º SSE 0.05mm 89%
  9:00 mưa rải rác 22ºC 20% 0.6mps 237º WSW 0.19mm 76%
  12:00 mưa rải rác 23ºC 8% 0.6mps 221º SW 0.11mm 68%
  15:00 mưa rải rác 19ºC 64% 0.61mps 131º SE 0.07mm 79%
  18:00 mưa rải rác 17ºC 80% 0.72mps 75º ENE 0.78mm 92%
  21:00 mưa rải rác 16ºC 92% 0.76mps 87º E 1.68mm 93%
  24:00 mưa rải rác 15ºC 92% 0.16mps 56º NE 2.72mm 98%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Lào Cai

Chủ nhật

Dự báo ngày 24-03-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

14ºC
 • Cao nhất: 14ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 0.8mps 73º
 • Độ ẩm: 97%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 44%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 25-03-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 0.6mps 237º
 • Độ ẩm: 76%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 26-03-2019
mưa to

Mưa To

20ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 0.77mps 211º
 • Độ ẩm: 91%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 48%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 27-03-2019
mưa to

Mưa To

17ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 0.76mps 220º
 • Độ ẩm: 97%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 28-03-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 0.78mps 253º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 29-03-2019
mưa rất to

Mưa Rất To

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 0.96mps 28º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 29%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 30-03-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

15ºC
 • Cao nhất: 15ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 1.15mps 233º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 93%
 • Áp suất: 1016mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 31-03-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 0.9mps 204º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 62%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 01-04-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 0.92mps 206º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 02-04-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 0.87mps 199º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 03-04-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 0.71mps 202º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 04-04-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 0.94mps 145º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 05-04-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 0.98mps 124º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 06-04-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 1.04mps 126º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1010mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 07-04-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 0.89mps 171º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1006mbar
Xem thêm