Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Lào Cai. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 6 (02-06-2023)

  Mặt trời mọc: 05:19am Mặt trời lặn: 06:44pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.4833 Kinh độ: 103.95

  mây dày đặc
  31ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 39ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 18:30

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.27mps
  • Hướng gió: 184º S
  • Độ ẩm: 65%
  • Độ che phủ: 71%
  • Áp suất: 1001mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 6 (02-06-2023)

  Mặt trời mọc: 05:19am Mặt trời lặn: 06:44pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.4833 Kinh độ: 103.95

  mưa rải rác
  31ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 39ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 18:30

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.11mm
  • Sức gió: 1.3mps
  • Hướng gió: 194º SSW
  • Độ ẩm: 65%
  • Độ che phủ: 79%
  • Áp suất: 1001mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 6 (03-06-2023)

  Mặt trời mọc: 05:19am Mặt trời lặn: 06:44pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.4833 Kinh độ: 103.95

  mưa rải rác
  26ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 39ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 18:30

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 2.73mm
  • Sức gió: 0.79mps
  • Hướng gió: 237º WSW
  • Độ ẩm: 87%
  • Độ che phủ: 56%
  • Áp suất: 1005mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 6 (03-06-2023)

  Mặt trời mọc: 05:19am Mặt trời lặn: 06:44pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.4833 Kinh độ: 103.95

  mưa rải rác
  27ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 39ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 18:30

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.52mm
  • Sức gió: 0.48mps
  • Hướng gió: 96º E
  • Độ ẩm: 83%
  • Độ che phủ: 96%
  • Áp suất: 1007mb
 • Thời tiết Tối Thứ 6 (03-06-2023)

  Mặt trời mọc: 05:19am Mặt trời lặn: 06:44pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.4833 Kinh độ: 103.95

  mưa rải rác
  37ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 39ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 18:30

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.78mm
  • Sức gió: 1.97mps
  • Hướng gió: 116º ESE
  • Độ ẩm: 44%
  • Độ che phủ: 36%
  • Áp suất: 1003mb
 • Cập nhật lúc 18:30
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây dày đặc 35ºC 88% 1.66mps 100º E 0mm 50%
  6:00 mây dày đặc 37ºC 93% 1.78mps 110º ESE 0mm 44%
  9:00 mưa rải rác 31ºC 79% 1.3mps 194º SSW 0.11mm 65%
  12:00 mưa rải rác 29ºC 34% 1.01mps 217º SW 0.22mm 73%
  15:00 mưa rải rác 26ºC 56% 0.79mps 237º WSW 2.73mm 87%
  18:00 mưa rải rác 25ºC 100% 0.34mps 201º SSW 1.73mm 91%
  21:00 mưa rải rác 27ºC 96% 0.48mps 96º E 0.52mm 83%
  24:00 mưa rải rác 33ºC 43% 1.29mps 104º ESE 0.26mm 57%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Lào Cai

Thứ 6

Dự báo ngày 02-06-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

35ºC
 • Cao nhất: 39ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 1.78mps 110º
 • Độ ẩm: 50%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 88%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 03-06-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

36ºC
 • Cao nhất: 38ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.5mps 114º
 • Độ ẩm: 48%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 35%
 • Áp suất: 1004mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 04-06-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.89mps 188º
 • Độ ẩm: 57%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 59%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 05-06-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.46mps 133º
 • Độ ẩm: 80%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 06-06-2023
mưa to

Mưa To

25ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 0.64mps 279º
 • Độ ẩm: 97%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 07-06-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.7mps 121º
 • Độ ẩm: 64%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 96%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 08-06-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.65mps 141º
 • Độ ẩm: 57%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 83%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 09-06-2023
mưa to

Mưa To

25ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.15mps 330º
 • Độ ẩm: 91%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 10-06-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

36ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.35mps 132º
 • Độ ẩm: 39%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 81%
 • Áp suất: 1001mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 11-06-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

35ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.55mps 128º
 • Độ ẩm: 47%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 94%
 • Áp suất: 1000mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 12-06-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

37ºC
 • Cao nhất: 37ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.54mps 120º
 • Độ ẩm: 41%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 73%
 • Áp suất: 999mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 13-06-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.23mps 289º
 • Độ ẩm: 66%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1001mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 14-06-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

23ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.26mps 303º
 • Độ ẩm: 98%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 15-06-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.02mps 293º
 • Độ ẩm: 49%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 16-06-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

35ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.2mps 135º
 • Độ ẩm: 44%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1001mbar
Xem thêm