Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Lào Cai. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 4 (18-06-2024)

  Mặt trời mọc: 05:20am Mặt trời lặn: 06:50pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.4833 Kinh độ: 103.95

  mưa rải rác
  25ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 01:11

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.99mps
  • Hướng gió: 259º W
  • Độ ẩm: 95%
  • Độ che phủ: 79%
  • Áp suất: 1003mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 4 (18-06-2024)

  Mặt trời mọc: 05:20am Mặt trời lặn: 06:50pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.4833 Kinh độ: 103.95

  mưa rải rác
  25ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 01:11

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.21mm
  • Sức gió: 0.69mps
  • Hướng gió: 163º SSE
  • Độ ẩm: 98%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1003mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 4 (19-06-2024)

  Mặt trời mọc: 05:20am Mặt trời lặn: 06:50pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.4833 Kinh độ: 103.95

  mây dày đặc
  25ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 01:11

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.44mps
  • Hướng gió: 256º WSW
  • Độ ẩm: 96%
  • Độ che phủ: 99%
  • Áp suất: 1003mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 4 (19-06-2024)

  Mặt trời mọc: 05:20am Mặt trời lặn: 06:50pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.4833 Kinh độ: 103.95

  mưa rải rác
  25ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 01:11

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.16mm
  • Sức gió: 0.27mps
  • Hướng gió: 158º SSE
  • Độ ẩm: 94%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1004mb
 • Thời tiết Tối Thứ 4 (19-06-2024)

  Mặt trời mọc: 05:20am Mặt trời lặn: 06:50pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.4833 Kinh độ: 103.95

  mưa rải rác
  29ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 01:11

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.58mm
  • Sức gió: 1.47mps
  • Hướng gió: 114º ESE
  • Độ ẩm: 74%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1002mb
 • Cập nhật lúc 01:11
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 28ºC 100% 0.77mps 110º ESE 2.76mm 88%
  6:00 mưa rải rác 27ºC 100% 1.28mps 135º SE 0.81mm 91%
  9:00 mưa rải rác 25ºC 100% 0.69mps 163º SSE 0.21mm 98%
  12:00 mây dày đặc 25ºC 100% 0.48mps 216º SW 0mm 97%
  15:00 mây dày đặc 25ºC 99% 0.44mps 256º WSW 0mm 96%
  18:00 mây dày đặc 25ºC 100% 0.32mps 238º WSW 0mm 96%
  21:00 mưa rải rác 25ºC 100% 0.27mps 158º SSE 0.16mm 94%
  24:00 mưa rải rác 26ºC 100% 0.65mps 125º SE 0.26mm 91%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Lào Cai

Thứ 3

Dự báo ngày 18-06-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.3mps 114º
 • Độ ẩm: 87%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 19-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.52mps 119º
 • Độ ẩm: 84%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 20-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.67mps 131º
 • Độ ẩm: 58%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 96%
 • Áp suất: 1001mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 21-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 1.61mps 136º
 • Độ ẩm: 64%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1000mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 22-06-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.93mps 141º
 • Độ ẩm: 66%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1001mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 23-06-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.45mps 108º
 • Độ ẩm: 70%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1001mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 24-06-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.48mps 122º
 • Độ ẩm: 66%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 90%
 • Áp suất: 1001mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 25-06-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.57mps 306º
 • Độ ẩm: 77%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1001mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 26-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.8mps 86º
 • Độ ẩm: 63%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1000mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 27-06-2024
mưa to

Mưa To

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 0.66mps 115º
 • Độ ẩm: 98%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 28-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.83mps 131º
 • Độ ẩm: 77%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 29-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.71mps 131º
 • Độ ẩm: 65%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1004mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 30-06-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.91mps 130º
 • Độ ẩm: 74%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 85%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 01-07-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.7mps 248º
 • Độ ẩm: 76%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1001mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 02-07-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.32mps 266º
 • Độ ẩm: 91%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1002mbar
Xem thêm