Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Lào Cai. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (21-08-2017)

  Mặt trời mọc: 05:43am Mặt trời lặn: 06:31pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.4833 Kinh độ: 103.95

  ít mây
  21ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 14:48

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.76mps
  • Hướng gió: 68º ENE
  • Độ ẩm: 93%
  • Độ che phủ: 48%
  • Áp suất: 899mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (21-08-2017)

  Mặt trời mọc: 05:43am Mặt trời lặn: 06:31pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.4833 Kinh độ: 103.95

  clear sky
  27ºC

  Clear Sky

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 14:48

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.46mps
  • Hướng gió: 209º SSW
  • Độ ẩm: 71%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 896mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (21-08-2017)

  Mặt trời mọc: 05:43am Mặt trời lặn: 06:31pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.4833 Kinh độ: 103.95

  mây rải rác
  21ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 14:48

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.57mps
  • Hướng gió: 87º E
  • Độ ẩm: 93%
  • Độ che phủ: 32%
  • Áp suất: 898mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (22-08-2017)

  Mặt trời mọc: 05:43am Mặt trời lặn: 06:31pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.4833 Kinh độ: 103.95

  ít mây
  21ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 14:48

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.7mps
  • Hướng gió: 271º W
  • Độ ẩm: 89%
  • Độ che phủ: 20%
  • Áp suất: 897mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (22-08-2017)

  Mặt trời mọc: 05:43am Mặt trời lặn: 06:31pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.4833 Kinh độ: 103.95

  mưa rải rác
  25ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 14:48

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.01mm
  • Sức gió: 0.81mps
  • Hướng gió: 244º WSW
  • Độ ẩm: 80%
  • Độ che phủ: 24%
  • Áp suất: 898mb
 • Cập nhật lúc 14:48
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 ít mây 24ºC 24% 0.77mps 132º SE 0mm 83%
  6:00 mây rải rác 26ºC 32% 0.71mps 202º SSW 0mm 76%
  9:00 clear sky 27ºC 0% 0.46mps 209º SSW 0mm 71%
  12:00 clear sky 24ºC 0% 0.62mps 124º SE 0mm 81%
  15:00 mây rải rác 21ºC 32% 0.57mps 87º E 0mm 93%
  18:00 nhiều mây 21ºC 68% 0.26mps 12º NNE 0mm 92%
  21:00 ít mây 21ºC 20% 0.7mps 271º W 0mm 89%
  24:00 mưa rải rác 21ºC 32% 0.81mps 274º W 0.005mm 90%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Lào Cai

Thứ 2

Dự báo ngày 21-08-2017
mây rải rác

Mây Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 0.71mps 203º
 • Độ ẩm: 76%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 32%
 • Áp suất: 898mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 22-08-2017
mây rải rác

Mây Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 0.92mps 239º
 • Độ ẩm: 73%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 32%
 • Áp suất: 896mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 23-08-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 0.91mps 261º
 • Độ ẩm: 71%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 895mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 24-08-2017
mưa rất to

Mưa Rất To

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 0.68mps 344º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 21%
 • Áp suất: 918mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 25-08-2017
mưa rất to

Mưa Rất To

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1mps 302º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 40%
 • Áp suất: 915mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 26-08-2017
mưa rất to

Mưa Rất To

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 0.86mps 37º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 38%
 • Áp suất: 915mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 27-08-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 0.83mps 40º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 77%
 • Áp suất: 919mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 28-08-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 1.03mps 42º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 920mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 29-08-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 0.95mps 85º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 50%
 • Áp suất: 921mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 30-08-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 1.04mps 35º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 42%
 • Áp suất: 922mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 31-08-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 0.9mps 64º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 26%
 • Áp suất: 924mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 01-09-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 1.01mps 80º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 21%
 • Áp suất: 924mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 02-09-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 0.83mps 85º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 21%
 • Áp suất: 923mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 03-09-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 0.92mps 128º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 34%
 • Áp suất: 922mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 04-09-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 0.78mps 124º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 64%
 • Áp suất: 920mbar
Xem thêm