Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Lào Cai. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (13-06-2021)

  Mặt trời mọc: 05:19am Mặt trời lặn: 06:49pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.4833 Kinh độ: 103.95

  mưa vừa
  24ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 00:05

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.1mps
  • Hướng gió: 303º WNW
  • Độ ẩm: 98%
  • Độ che phủ: 58%
  • Áp suất: 1006mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (13-06-2021)

  Mặt trời mọc: 05:19am Mặt trời lặn: 06:49pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.4833 Kinh độ: 103.95

  mưa rải rác
  29ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 00:05

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.64mm
  • Sức gió: 1.7mps
  • Hướng gió: 118º ESE
  • Độ ẩm: 75%
  • Độ che phủ: 84%
  • Áp suất: 1004mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (13-06-2021)

  Mặt trời mọc: 05:19am Mặt trời lặn: 06:49pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.4833 Kinh độ: 103.95

  mưa rải rác
  25ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 00:05

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.17mm
  • Sức gió: 0.52mps
  • Hướng gió: 145º SE
  • Độ ẩm: 95%
  • Độ che phủ: 70%
  • Áp suất: 1004mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (14-06-2021)

  Mặt trời mọc: 05:19am Mặt trời lặn: 06:49pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.4833 Kinh độ: 103.95

  mưa rải rác
  24ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 00:05

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.32mm
  • Sức gió: 0.36mps
  • Hướng gió: 114º ESE
  • Độ ẩm: 98%
  • Độ che phủ: 84%
  • Áp suất: 1004mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (14-06-2021)

  Mặt trời mọc: 05:19am Mặt trời lặn: 06:49pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.4833 Kinh độ: 103.95

  mưa rải rác
  24ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 00:05

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.4mm
  • Sức gió: 0.18mps
  • Hướng gió: 40º NE
  • Độ ẩm: 98%
  • Độ che phủ: 90%
  • Áp suất: 1005mb
 • Cập nhật lúc 00:05
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa vừa 25ºC 87% 1.43mps 115º ESE 4.59mm 99%
  6:00 mưa vừa 25ºC 95% 0.26mps 71º ENE 3.45mm 96%
  9:00 mưa rải rác 29ºC 84% 1.7mps 118º ESE 1.64mm 75%
  12:00 mưa rải rác 28ºC 79% 1.53mps 105º ESE 0.56mm 76%
  15:00 mưa rải rác 25ºC 70% 0.52mps 145º SE 0.17mm 95%
  18:00 nhiều mây 24ºC 79% 0.41mps 145º SE 0mm 95%
  21:00 mưa rải rác 24ºC 84% 0.36mps 114º ESE 0.32mm 98%
  24:00 mưa rải rác 24ºC 83% 0.13mps 89º E 0.23mm 99%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Lào Cai

Chủ nhật

Dự báo ngày 13-06-2021
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.7mps 118º
 • Độ ẩm: 77%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 87%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 14-06-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.49mps 145º
 • Độ ẩm: 75%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 69%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 15-06-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.2mps 214º
 • Độ ẩm: 56%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 58%
 • Áp suất: 999mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 16-06-2021
mây rải rác

Mây Rải Rác

35ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.55mps 220º
 • Độ ẩm: 50%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 49%
 • Áp suất: 1000mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 17-06-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

36ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 1.5mps 219º
 • Độ ẩm: 50%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 61%
 • Áp suất: 1000mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 18-06-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

36ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 1.35mps 228º
 • Độ ẩm: 50%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 77%
 • Áp suất: 1000mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 19-06-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

36ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 1.47mps 220º
 • Độ ẩm: 49%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 73%
 • Áp suất: 1000mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 20-06-2021
mây dày đặc

Mây Dày đặc

37ºC
 • Cao nhất: 37ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 1.63mps 226º
 • Độ ẩm: 46%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 999mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 21-06-2021
mưa vừa

Mưa Vừa

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.75mps 137º
 • Độ ẩm: 63%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 999mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 22-06-2021
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.11mps 50º
 • Độ ẩm: 80%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 23-06-2021
mây dày đặc

Mây Dày đặc

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.64mps 117º
 • Độ ẩm: 41%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 91%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 24-06-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.95mps 127º
 • Độ ẩm: 63%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 25-06-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.39mps 129º
 • Độ ẩm: 58%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 26-06-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.68mps 124º
 • Độ ẩm: 59%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 96%
 • Áp suất: 1001mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 27-06-2021
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 0.99mps 270º
 • Độ ẩm: 96%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1004mbar
Xem thêm