Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Lào Cai. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 6 (16-11-2018)

  Mặt trời mọc: 06:17am Mặt trời lặn: 05:20pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.4833 Kinh độ: 103.95

  mưa vừa
  17ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 15ºC

  Cập nhật lúc 17:40

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.46mps
  • Hướng gió: 235º SW
  • Độ ẩm: 95%
  • Độ che phủ: 20%
  • Áp suất: 903mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 6 (16-11-2018)

  Mặt trời mọc: 06:17am Mặt trời lặn: 05:20pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.4833 Kinh độ: 103.95

  mưa rải rác
  21ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 15ºC

  Cập nhật lúc 17:40

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.0050000000000008mm
  • Sức gió: 0.87mps
  • Hướng gió: 211º SSW
  • Độ ẩm: 86%
  • Độ che phủ: 8%
  • Áp suất: 903mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 6 (16-11-2018)

  Mặt trời mọc: 06:17am Mặt trời lặn: 05:20pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.4833 Kinh độ: 103.95

  trời quang mây
  17ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 15ºC

  Cập nhật lúc 17:40

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.63mps
  • Hướng gió: 190º S
  • Độ ẩm: 95%
  • Độ che phủ: 8%
  • Áp suất: 902mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 6 (17-11-2018)

  Mặt trời mọc: 06:17am Mặt trời lặn: 05:20pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.4833 Kinh độ: 103.95

  ít mây
  14ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 15ºC

  Cập nhật lúc 17:40

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.71mps
  • Hướng gió: 196º SSW
  • Độ ẩm: 92%
  • Độ che phủ: 20%
  • Áp suất: 904mb
 • Thời tiết Tối Thứ 6 (17-11-2018)

  Mặt trời mọc: 06:17am Mặt trời lặn: 05:20pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.4833 Kinh độ: 103.95

  mưa rải rác
  16ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 15ºC

  Cập nhật lúc 17:40

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.055mm
  • Sức gió: 0.28mps
  • Hướng gió: 279º W
  • Độ ẩm: 95%
  • Độ che phủ: 56%
  • Áp suất: 904mb
 • Cập nhật lúc 17:40
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa vừa 16ºC 92% 0.76mps 211º SSW 6.15mm 99%
  6:00 mưa rải rác 19ºC 68% 0.85mps 225º SW 1.265mm 94%
  9:00 mưa rải rác 21ºC 8% 0.87mps 211º SSW 0.0050000000000008mm 86%
  12:00 trời quang mây 21ºC 0% 0.68mps 210º SSW 0mm 82%
  15:00 trời quang mây 17ºC 8% 0.63mps 190º S 0mm 95%
  18:00 trời quang mây 15ºC 8% 0.67mps 192º SSW 0mm 92%
  21:00 ít mây 14ºC 20% 0.71mps 196º SSW 0mm 92%
  24:00 mưa rải rác 15ºC 44% 0.61mps 256º WSW 0.0099999999999998mm 95%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Lào Cai

Thứ 6

Dự báo ngày 16-11-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

19ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 0.85mps 225º
 • Độ ẩm: 94%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 68%
 • Áp suất: 905mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 17-11-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

20ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 0.66mps 257º
 • Độ ẩm: 90%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 32%
 • Áp suất: 905mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 18-11-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

19ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 0.77mps 188º
 • Độ ẩm: 88%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 906mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 19-11-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 0.7mps 191º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 33%
 • Áp suất: 926mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 20-11-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 0.5mps 185º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 927mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 21-11-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 0.42mps 135º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 25%
 • Áp suất: 928mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 22-11-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 0.67mps 163º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 42%
 • Áp suất: 928mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 23-11-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 0.73mps 58º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 32%
 • Áp suất: 929mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 24-11-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 0.91mps 81º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 35%
 • Áp suất: 931mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 25-11-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

18ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 10ºC
 • Sức gió: 0.96mps 124º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 30%
 • Áp suất: 932mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 26-11-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

18ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 7ºC
 • Sức gió: 0.92mps 63º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 932mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 27-11-2018
trời quang mây

Trời Quang Mây

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 6ºC
 • Sức gió: 0.91mps 61º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 932mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 28-11-2018
trời quang mây

Trời Quang Mây

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 5ºC
 • Sức gió: 0.78mps 72º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 932mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 29-11-2018
trời quang mây

Trời Quang Mây

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 6ºC
 • Sức gió: 0.79mps 76º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 931mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 30-11-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 8ºC
 • Sức gió: 0.89mps 84º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 15%
 • Áp suất: 932mbar
Xem thêm