Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Lào Cai. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 4 (27-02-2024)

  Mặt trời mọc: 06:27am Mặt trời lặn: 06:06pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.4833 Kinh độ: 103.95

  mây dày đặc
  14ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 15ºC

  Cập nhật lúc 02:46

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.47mps
  • Hướng gió: 140º SE
  • Độ ẩm: 89%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1016mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 4 (27-02-2024)

  Mặt trời mọc: 06:27am Mặt trời lặn: 06:06pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.4833 Kinh độ: 103.95

  nhiều mây
  16ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 15ºC

  Cập nhật lúc 02:46

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.7mps
  • Hướng gió: 132º SE
  • Độ ẩm: 87%
  • Độ che phủ: 76%
  • Áp suất: 1016mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 4 (28-02-2024)

  Mặt trời mọc: 06:27am Mặt trời lặn: 06:06pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.4833 Kinh độ: 103.95

  mây dày đặc
  15ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 15ºC

  Cập nhật lúc 02:46

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.58mps
  • Hướng gió: 134º SE
  • Độ ẩm: 91%
  • Độ che phủ: 99%
  • Áp suất: 1017mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 4 (28-02-2024)

  Mặt trời mọc: 06:27am Mặt trời lặn: 06:06pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.4833 Kinh độ: 103.95

  mây dày đặc
  15ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 15ºC

  Cập nhật lúc 02:46

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.71mps
  • Hướng gió: 123º ESE
  • Độ ẩm: 92%
  • Độ che phủ: 97%
  • Áp suất: 1017mb
 • Thời tiết Tối Thứ 4 (28-02-2024)

  Mặt trời mọc: 06:27am Mặt trời lặn: 06:06pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.4833 Kinh độ: 103.95

  mưa rải rác
  24ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 15ºC

  Cập nhật lúc 02:46

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.1mm
  • Sức gió: 1.14mps
  • Hướng gió: 110º ESE
  • Độ ẩm: 54%
  • Độ che phủ: 80%
  • Áp suất: 1013mb
 • Cập nhật lúc 02:46
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây dày đặc 19ºC 95% 1.93mps 103º ESE 0mm 72%
  6:00 nhiều mây 20ºC 72% 2.6mps 126º SE 0mm 66%
  9:00 nhiều mây 16ºC 76% 1.7mps 132º SE 0mm 87%
  12:00 mây dày đặc 16ºC 100% 1.4mps 128º SE 0mm 89%
  15:00 mây dày đặc 15ºC 99% 0.58mps 134º SE 0mm 91%
  18:00 mây dày đặc 15ºC 98% 0.74mps 124º SE 0mm 92%
  21:00 mây dày đặc 15ºC 97% 0.71mps 123º ESE 0mm 92%
  24:00 mây dày đặc 17ºC 93% 0.61mps 108º ESE 0mm 80%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Lào Cai

Thứ 3

Dự báo ngày 27-02-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

19ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 2.6mps 126º
 • Độ ẩm: 72%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 95%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 28-02-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 2.47mps 135º
 • Độ ẩm: 60%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 85%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 29-02-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 3.19mps 123º
 • Độ ẩm: 50%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 57%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 01-03-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

18ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 1.7mps 116º
 • Độ ẩm: 80%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 02-03-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

18ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 1.64mps 113º
 • Độ ẩm: 66%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 97%
 • Áp suất: 1016mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 03-03-2024
nhiều mây

Nhiều Mây

27ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 1.98mps 110º
 • Độ ẩm: 41%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 62%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 04-03-2024
mây rải rác

Mây Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 37ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 1.56mps 178º
 • Độ ẩm: 25%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 45%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 05-03-2024
trời quang mây

Trời Quang Mây

37ºC
 • Cao nhất: 39ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 2.07mps 244º
 • Độ ẩm: 19%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 1%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 06-03-2024
trời quang mây

Trời Quang Mây

37ºC
 • Cao nhất: 38ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.74mps 146º
 • Độ ẩm: 17%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 07-03-2024
nhiều mây

Nhiều Mây

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 3.11mps 127º
 • Độ ẩm: 50%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 75%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 08-03-2024
nhiều mây

Nhiều Mây

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 2.53mps 114º
 • Độ ẩm: 39%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 54%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 09-03-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 1.66mps 137º
 • Độ ẩm: 87%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1015mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 10-03-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

19ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 1.4mps 133º
 • Độ ẩm: 82%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 11-03-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 3.1mps 129º
 • Độ ẩm: 49%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 76%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 12-03-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 2.07mps 101º
 • Độ ẩm: 37%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 42%
 • Áp suất: 1008mbar
Xem thêm