Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Lào Cai. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 7 (03-12-2021)

  Mặt trời mọc: 06:29am Mặt trời lặn: 05:19pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.4833 Kinh độ: 103.95

  ít mây
  12ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 12ºC

  Cập nhật lúc 05:03

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.65mps
  • Hướng gió: 258º WSW
  • Độ ẩm: 75%
  • Độ che phủ: 4%
  • Áp suất: 1023mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 7 (03-12-2021)

  Mặt trời mọc: 06:29am Mặt trời lặn: 05:19pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.4833 Kinh độ: 103.95

  mây rải rác
  15ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 12ºC

  Cập nhật lúc 05:03

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.63mps
  • Hướng gió: 217º SW
  • Độ ẩm: 77%
  • Độ che phủ: 45%
  • Áp suất: 1022mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 7 (04-12-2021)

  Mặt trời mọc: 06:29am Mặt trời lặn: 05:19pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.4833 Kinh độ: 103.95

  mây rải rác
  13ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 12ºC

  Cập nhật lúc 05:03

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.71mps
  • Hướng gió: 252º WSW
  • Độ ẩm: 75%
  • Độ che phủ: 48%
  • Áp suất: 1024mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 7 (04-12-2021)

  Mặt trời mọc: 06:29am Mặt trời lặn: 05:19pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.4833 Kinh độ: 103.95

  ít mây
  12ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 12ºC

  Cập nhật lúc 05:03

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.56mps
  • Hướng gió: 260º W
  • Độ ẩm: 79%
  • Độ che phủ: 24%
  • Áp suất: 1024mb
 • Thời tiết Tối Thứ 7 (04-12-2021)

  Mặt trời mọc: 06:29am Mặt trời lặn: 05:19pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.4833 Kinh độ: 103.95

  nhiều mây
  22ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 12ºC

  Cập nhật lúc 05:03

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.44mps
  • Hướng gió: 97º E
  • Độ ẩm: 44%
  • Độ che phủ: 79%
  • Áp suất: 1019mb
 • Cập nhật lúc 05:03
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 ít mây 20ºC 12% 1.65mps 97º E 0mm 50%
  6:00 ít mây 20ºC 19% 1.33mps 117º ESE 0mm 53%
  9:00 mây rải rác 15ºC 45% 0.63mps 217º SW 0mm 77%
  12:00 ít mây 14ºC 24% 0.55mps 243º WSW 0mm 77%
  15:00 mây rải rác 13ºC 48% 0.71mps 252º WSW 0mm 75%
  18:00 trời quang mây 12ºC 9% 0.68mps 259º W 0mm 77%
  21:00 ít mây 12ºC 24% 0.56mps 260º W 0mm 79%
  24:00 nhiều mây 19ºC 67% 0.85mps 76º ENE 0mm 54%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Lào Cai

Thứ 6

Dự báo ngày 03-12-2021
ít mây

ít Mây

21ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 1.68mps 100º
 • Độ ẩm: 49%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 11%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 04-12-2021
nhiều mây

Nhiều Mây

21ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 1.47mps 108º
 • Độ ẩm: 49%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 73%
 • Áp suất: 1023mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 05-12-2021
trời quang mây

Trời Quang Mây

19ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 1.2mps 94º
 • Độ ẩm: 56%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 2%
 • Áp suất: 1025mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 06-12-2021
trời quang mây

Trời Quang Mây

20ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 1.56mps 99º
 • Độ ẩm: 57%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 5%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 07-12-2021
trời quang mây

Trời Quang Mây

20ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 1.73mps 102º
 • Độ ẩm: 61%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 6%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 08-12-2021
trời quang mây

Trời Quang Mây

20ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 1.58mps 104º
 • Độ ẩm: 53%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 09-12-2021
nhiều mây

Nhiều Mây

20ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 1.64mps 103º
 • Độ ẩm: 55%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 62%
 • Áp suất: 1025mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 10-12-2021
mây dày đặc

Mây Dày đặc

20ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 1.53mps 103º
 • Độ ẩm: 61%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 89%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 11-12-2021
mây rải rác

Mây Rải Rác

21ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 1.55mps 104º
 • Độ ẩm: 59%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 47%
 • Áp suất: 1023mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 12-12-2021
nhiều mây

Nhiều Mây

21ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 1.66mps 117º
 • Độ ẩm: 57%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 78%
 • Áp suất: 1024mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 13-12-2021
nhiều mây

Nhiều Mây

21ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 1.48mps 116º
 • Độ ẩm: 58%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 79%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 14-12-2021
trời quang mây

Trời Quang Mây

20ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 1.6mps 104º
 • Độ ẩm: 60%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 6%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 15-12-2021
mây rải rác

Mây Rải Rác

21ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 0.69mps 13º
 • Độ ẩm: 64%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 43%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 16-12-2021
mây dày đặc

Mây Dày đặc

22ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 1.79mps 121º
 • Độ ẩm: 67%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 93%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 17-12-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

19ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 1.34mps 116º
 • Độ ẩm: 97%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1019mbar
Xem thêm