Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Lào Cai. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (22-07-2019)

  Mặt trời mọc: 05:31am Mặt trời lặn: 06:49pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.4833 Kinh độ: 103.95

  mây dày đặc
  20ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 17ºC

  Thấp nhất: 17ºC

  Cập nhật lúc 18:16

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 2.687mm
  • Sức gió: 1.52mps
  • Hướng gió: 197º SSW
  • Độ ẩm: 96%
  • Độ che phủ: 98%
  • Áp suất: 1003mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (22-07-2019)

  Mặt trời mọc: 05:31am Mặt trời lặn: 06:49pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.4833 Kinh độ: 103.95

  mưa rải rác
  27ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 17ºC

  Thấp nhất: 17ºC

  Cập nhật lúc 18:16

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.438mm
  • Sức gió: 2.42mps
  • Hướng gió: 228º SW
  • Độ ẩm: 60%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1002mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (22-07-2019)

  Mặt trời mọc: 05:31am Mặt trời lặn: 06:49pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.4833 Kinh độ: 103.95

  mưa rải rác
  20ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 17ºC

  Thấp nhất: 17ºC

  Cập nhật lúc 18:16

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 2.375mm
  • Sức gió: 1.19mps
  • Hướng gió: 191º S
  • Độ ẩm: 93%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1002mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (23-07-2019)

  Mặt trời mọc: 05:31am Mặt trời lặn: 06:49pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.4833 Kinh độ: 103.95

  mưa rải rác
  19ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 17ºC

  Thấp nhất: 17ºC

  Cập nhật lúc 18:16

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.813mm
  • Sức gió: 0.95mps
  • Hướng gió: 164º SSE
  • Độ ẩm: 95%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1004mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (23-07-2019)

  Mặt trời mọc: 05:31am Mặt trời lặn: 06:49pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.4833 Kinh độ: 103.95

  mưa rải rác
  19ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 17ºC

  Thấp nhất: 17ºC

  Cập nhật lúc 18:16

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.375mm
  • Sức gió: 1.67mps
  • Hướng gió: 215º SW
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1005mb
 • Cập nhật lúc 18:16
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây dày đặc 19ºC 100% 1.15mps 229º SW 0mm 95%
  6:00 mây dày đặc 24ºC 100% 2.22mps 234º SW 0mm 70%
  9:00 mưa rải rác 27ºC 100% 2.42mps 228º SW 0.438mm 60%
  12:00 mưa rải rác 25ºC 87% 1.99mps 209º SSW 1.125mm 81%
  15:00 mưa rải rác 20ºC 92% 1.19mps 191º S 2.375mm 93%
  18:00 mưa rải rác 19ºC 100% 0.65mps 156º SSE 1.062mm 92%
  21:00 mưa rải rác 19ºC 100% 0.95mps 164º SSE 1.813mm 95%
  24:00 mưa rải rác 18ºC 100% 1.71mps 196º SSW 2.125mm 98%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Lào Cai

Chủ nhật

Dự báo ngày 21-07-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

17ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 0.66mps 203º
 • Độ ẩm: 96%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 22-07-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 2.42mps 229º
 • Độ ẩm: 60%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 23-07-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 2.11mps 228º
 • Độ ẩm: 96%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 24-07-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

22ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 2.09mps 231º
 • Độ ẩm: 92%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 94%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 25-07-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 2.22mps 233º
 • Độ ẩm: 70%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 62%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 26-07-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 2.14mps 218º
 • Độ ẩm: 67%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 83%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 27-07-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 2.15mps 221º
 • Độ ẩm: 68%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1002mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 28-07-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 2.17mps 227º
 • Độ ẩm: 81%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 29-07-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 2.52mps 234º
 • Độ ẩm: 80%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 30-07-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 2.39mps 220º
 • Độ ẩm: 76%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 31-07-2019
mưa to

Mưa To

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 1.67mps 231º
 • Độ ẩm: 86%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 01-08-2019
mưa to

Mưa To

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 1.88mps 270º
 • Độ ẩm: 83%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 02-08-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 0.93mps 215º
 • Độ ẩm: 97%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 03-08-2019
mưa to

Mưa To

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 1.75mps 217º
 • Độ ẩm: 95%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1005mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 04-08-2019
mưa to

Mưa To

21ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 1.16mps 248º
 • Độ ẩm: 85%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1005mbar
Xem thêm