Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Lào Cai. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 7 (26-05-2018)

  Mặt trời mọc: 05:20am Mặt trời lặn: 06:41pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.4833 Kinh độ: 103.95

  mưa rải rác
  20ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 01:10

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.945mm
  • Sức gió: 0.87mps
  • Hướng gió: 223º SW
  • Độ ẩm: 93%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 898mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 7 (26-05-2018)

  Mặt trời mọc: 05:20am Mặt trời lặn: 06:41pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.4833 Kinh độ: 103.95

  mưa rải rác
  20ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 01:10

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.49mm
  • Sức gió: 0.87mps
  • Hướng gió: 221º SW
  • Độ ẩm: 97%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 899mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 7 (26-05-2018)

  Mặt trời mọc: 05:20am Mặt trời lặn: 06:41pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.4833 Kinh độ: 103.95

  mưa rải rác
  24ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 01:10

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.010000000000001mm
  • Sức gió: 0.91mps
  • Hướng gió: 219º SW
  • Độ ẩm: 84%
  • Độ che phủ: 48%
  • Áp suất: 900mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 7 (26-05-2018)

  Mặt trời mọc: 05:20am Mặt trời lặn: 06:41pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.4833 Kinh độ: 103.95

  nhiều mây
  23ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 01:10

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.7mps
  • Hướng gió: 240º WSW
  • Độ ẩm: 84%
  • Độ che phủ: 64%
  • Áp suất: 899mb
 • Thời tiết Tối Thứ 7 (27-05-2018)

  Mặt trời mọc: 05:20am Mặt trời lặn: 06:41pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.4833 Kinh độ: 103.95

  mưa vừa
  20ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 01:10

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 3.78mm
  • Sức gió: 0.61mps
  • Hướng gió: 270º W
  • Độ ẩm: 91%
  • Độ che phủ: 68%
  • Áp suất: 901mb
 • Cập nhật lúc 01:10
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 20ºC 88% 0.87mps 223º SW 0.945mm 93%
  6:00 mưa rải rác 19ºC 88% 0.82mps 214º SW 2.76mm 97%
  9:00 mưa rải rác 20ºC 88% 0.87mps 221º SW 0.49mm 97%
  12:00 mưa rải rác 22ºC 80% 0.91mps 238º WSW 0.31mm 92%
  15:00 mưa rải rác 24ºC 48% 0.91mps 219º SW 0.010000000000001mm 84%
  18:00 trời quang mây 25ºC 8% 0.92mps 228º SW 0mm 79%
  21:00 nhiều mây 23ºC 64% 0.7mps 240º WSW 0mm 84%
  24:00 mưa vừa 21ºC 76% 0.27mps 295º WNW 3.11mm 89%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Lào Cai

Thứ 6

Dự báo ngày 25-05-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 0.76mps 247º
 • Độ ẩm: 88%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 80%
 • Áp suất: 899mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 26-05-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 0.91mps 220º
 • Độ ẩm: 84%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 48%
 • Áp suất: 900mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 27-05-2018
mưa to

Mưa To

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 0.92mps 50º
 • Độ ẩm: 96%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 902mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 28-05-2018
mưa to

Mưa To

20ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 0.43mps 148º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 902mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 29-05-2018
mưa to

Mưa To

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 0.93mps 97º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 39%
 • Áp suất: 922mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 30-05-2018
mưa to

Mưa To

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 0.25mps 20º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 58%
 • Áp suất: 921mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 31-05-2018
mưa to

Mưa To

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1mps 59º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 45%
 • Áp suất: 924mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 01-06-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 0.92mps 63º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 42%
 • Áp suất: 925mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 02-06-2018
mưa to

Mưa To

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 0.83mps 108º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 22%
 • Áp suất: 923mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 03-06-2018
mưa to

Mưa To

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 0.78mps 81º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 29%
 • Áp suất: 921mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 04-06-2018
mưa to

Mưa To

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 0.9mps 8º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 47%
 • Áp suất: 920mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 05-06-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 0.61mps 86º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 30%
 • Áp suất: 919mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 06-06-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 1.02mps 103º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 42%
 • Áp suất: 920mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 07-06-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1mps 84º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 4%
 • Áp suất: 922mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 08-06-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 0.66mps 166º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 27%
 • Áp suất: 920mbar
Xem thêm