Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Lào Cai. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 3 (29-09-2020)

  Mặt trời mọc: 05:54am Mặt trời lặn: 05:53pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.4833 Kinh độ: 103.95

  mưa rải rác
  26ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 20:11

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.67mps
  • Hướng gió: 181º S
  • Độ ẩm: 82%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1007mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 3 (29-09-2020)

  Mặt trời mọc: 05:54am Mặt trời lặn: 05:53pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.4833 Kinh độ: 103.95

  mưa rải rác
  32ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 20:11

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.04mm
  • Sức gió: 1.3mps
  • Hướng gió: 128º SE
  • Độ ẩm: 56%
  • Độ che phủ: 87%
  • Áp suất: 1007mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 3 (29-09-2020)

  Mặt trời mọc: 05:54am Mặt trời lặn: 05:53pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.4833 Kinh độ: 103.95

  mưa rải rác
  26ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 20:11

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.84mm
  • Sức gió: 0.8mps
  • Hướng gió: 185º S
  • Độ ẩm: 83%
  • Độ che phủ: 84%
  • Áp suất: 1006mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 3 (30-09-2020)

  Mặt trời mọc: 05:54am Mặt trời lặn: 05:53pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.4833 Kinh độ: 103.95

  mưa rải rác
  25ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 20:11

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.33mm
  • Sức gió: 0.34mps
  • Hướng gió: 225º SW
  • Độ ẩm: 84%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1008mb
 • Thời tiết Tối Thứ 3 (30-09-2020)

  Mặt trời mọc: 05:54am Mặt trời lặn: 05:53pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.4833 Kinh độ: 103.95

  mưa rải rác
  25ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 20:11

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.17mm
  • Sức gió: 0.25mps
  • Hướng gió: 143º SE
  • Độ ẩm: 84%
  • Độ che phủ: 98%
  • Áp suất: 1009mb
 • Cập nhật lúc 20:11
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 24ºC 61% 0.21mps 66º ENE 0.12mm 85%
  6:00 mưa rải rác 28ºC 86% 0.32mps 90º E 0.35mm 73%
  9:00 mưa rải rác 32ºC 87% 1.3mps 128º SE 1.04mm 56%
  12:00 mưa rải rác 31ºC 68% 1.35mps 134º SE 2.13mm 64%
  15:00 mưa rải rác 26ºC 84% 0.8mps 185º S 0.84mm 83%
  18:00 mây dày đặc 25ºC 100% 0.5mps 180º S 0mm 84%
  21:00 mưa rải rác 25ºC 100% 0.34mps 225º SW 0.33mm 84%
  24:00 mưa rải rác 24ºC 96% 0.43mps 250º WSW 0.14mm 85%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Lào Cai

Thứ 3

Dự báo ngày 29-09-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 0.32mps 90º
 • Độ ẩm: 73%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 86%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 30-09-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 0.78mps 125º
 • Độ ẩm: 68%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 01-10-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.12mps 132º
 • Độ ẩm: 73%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 02-10-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 0.95mps 133º
 • Độ ẩm: 75%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 03-10-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.12mps 132º
 • Độ ẩm: 77%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1012mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 04-10-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.1mps 126º
 • Độ ẩm: 78%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 05-10-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.37mps 133º
 • Độ ẩm: 80%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 06-10-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.1mps 126º
 • Độ ẩm: 83%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 94%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 07-10-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 0.97mps 114º
 • Độ ẩm: 59%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 69%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 08-10-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 0.57mps 117º
 • Độ ẩm: 63%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 60%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 09-10-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 0.9mps 83º
 • Độ ẩm: 60%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 41%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 10-10-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 0.79mps 53º
 • Độ ẩm: 56%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 59%
 • Áp suất: 1012mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 11-10-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 0.79mps 39º
 • Độ ẩm: 57%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 30%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 12-10-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 0.76mps 97º
 • Độ ẩm: 62%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 33%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 13-10-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.04mps 102º
 • Độ ẩm: 57%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 35%
 • Áp suất: 1009mbar
Xem thêm