Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Lào Cai. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 3 (27-09-2022)

  Mặt trời mọc: 05:54am Mặt trời lặn: 05:56pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.4833 Kinh độ: 103.95

  nhiều mây
  32ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 33ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 11:20

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.34mps
  • Hướng gió: 94º E
  • Độ ẩm: 52%
  • Độ che phủ: 46%
  • Áp suất: 1010mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 3 (27-09-2022)

  Mặt trời mọc: 05:54am Mặt trời lặn: 05:56pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.4833 Kinh độ: 103.95

  ít mây
  25ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 33ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 11:20

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.76mps
  • Hướng gió: 226º SW
  • Độ ẩm: 76%
  • Độ che phủ: 14%
  • Áp suất: 1008mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 3 (28-09-2022)

  Mặt trời mọc: 05:54am Mặt trời lặn: 05:56pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.4833 Kinh độ: 103.95

  mây dày đặc
  23ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 33ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 11:20

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.81mps
  • Hướng gió: 281º W
  • Độ ẩm: 80%
  • Độ che phủ: 85%
  • Áp suất: 1009mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 3 (28-09-2022)

  Mặt trời mọc: 05:54am Mặt trời lặn: 05:56pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.4833 Kinh độ: 103.95

  mây dày đặc
  24ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 33ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 11:20

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.79mps
  • Hướng gió: 314º NW
  • Độ ẩm: 80%
  • Độ che phủ: 99%
  • Áp suất: 1010mb
 • Thời tiết Tối Thứ 3 (28-09-2022)

  Mặt trời mọc: 05:54am Mặt trời lặn: 05:56pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.4833 Kinh độ: 103.95

  mây rải rác
  31ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 33ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 11:20

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.8mps
  • Hướng gió: 111º ESE
  • Độ ẩm: 53%
  • Độ che phủ: 39%
  • Áp suất: 1006mb
 • Cập nhật lúc 11:20
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 nhiều mây 31ºC 51% 1.66mps 107º ESE 0mm 53%
  6:00 mây rải rác 31ºC 28% 1.37mps 124º SE 0mm 52%
  9:00 ít mây 25ºC 14% 0.76mps 226º SW 0mm 76%
  12:00 nhiều mây 24ºC 73% 0.68mps 256º WSW 0mm 76%
  15:00 mây dày đặc 23ºC 85% 0.81mps 281º W 0mm 80%
  18:00 mây dày đặc 23ºC 99% 0.83mps 290º WNW 0mm 82%
  21:00 mây dày đặc 24ºC 99% 0.79mps 314º NW 0mm 80%
  24:00 mây rải rác 31ºC 32% 1.06mps 359º N 0mm 51%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Lào Cai

Thứ 3

Dự báo ngày 27-09-2022
nhiều mây

Nhiều Mây

31ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.66mps 107º
 • Độ ẩm: 56%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 57%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 28-09-2022
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.8mps 111º
 • Độ ẩm: 44%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 28%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 29-09-2022
mưa vừa

Mưa Vừa

22ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 0.4mps 268º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 30-09-2022
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 0.7mps 121º
 • Độ ẩm: 92%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 01-10-2022
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 0.44mps 110º
 • Độ ẩm: 99%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1013mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 02-10-2022
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.32mps 102º
 • Độ ẩm: 62%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 72%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 03-10-2022
mưa vừa

Mưa Vừa

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 0.63mps 23º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 04-10-2022
mưa vừa

Mưa Vừa

23ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 0.75mps 273º
 • Độ ẩm: 99%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 05-10-2022
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.33mps 112º
 • Độ ẩm: 63%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 15%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 06-10-2022
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.64mps 139º
 • Độ ẩm: 75%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 67%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 07-10-2022
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.61mps 135º
 • Độ ẩm: 79%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 88%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 08-10-2022
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.34mps 118º
 • Độ ẩm: 84%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 81%
 • Áp suất: 1012mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 09-10-2022
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.7mps 114º
 • Độ ẩm: 77%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 51%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 10-10-2022
ít mây

ít Mây

30ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.65mps 116º
 • Độ ẩm: 62%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 11-10-2022
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.77mps 109º
 • Độ ẩm: 85%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1015mbar
Xem thêm