Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Lào Cai. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 3 (09-03-2021)

  Mặt trời mọc: 06:18am Mặt trời lặn: 06:11pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.4833 Kinh độ: 103.95

  mưa rải rác
  28ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 10:41

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.12mps
  • Hướng gió: 130º SE
  • Độ ẩm: 52%
  • Độ che phủ: 38%
  • Áp suất: 1017mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 3 (09-03-2021)

  Mặt trời mọc: 06:18am Mặt trời lặn: 06:11pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.4833 Kinh độ: 103.95

  mưa rải rác
  29ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 10:41

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.01mm
  • Sức gió: 2.32mps
  • Hướng gió: 127º SE
  • Độ ẩm: 47%
  • Độ che phủ: 34%
  • Áp suất: 1014mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 3 (09-03-2021)

  Mặt trời mọc: 06:18am Mặt trời lặn: 06:11pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.4833 Kinh độ: 103.95

  mưa rải rác
  23ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 10:41

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.39mm
  • Sức gió: 1.61mps
  • Hướng gió: 134º SE
  • Độ ẩm: 72%
  • Độ che phủ: 16%
  • Áp suất: 1013mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 3 (10-03-2021)

  Mặt trời mọc: 06:18am Mặt trời lặn: 06:11pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.4833 Kinh độ: 103.95

  mưa rải rác
  21ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 10:41

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.26mm
  • Sức gió: 0.88mps
  • Hướng gió: 131º SE
  • Độ ẩm: 82%
  • Độ che phủ: 64%
  • Áp suất: 1016mb
 • Thời tiết Tối Thứ 3 (10-03-2021)

  Mặt trời mọc: 06:18am Mặt trời lặn: 06:11pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.4833 Kinh độ: 103.95

  mưa rải rác
  21ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 10:41

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.34mm
  • Sức gió: 1.02mps
  • Hướng gió: 134º SE
  • Độ ẩm: 83%
  • Độ che phủ: 69%
  • Áp suất: 1017mb
 • Cập nhật lúc 10:41
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 21ºC 71% 0.84mps 129º SE 0.29mm 82%
  6:00 mưa rải rác 25ºC 47% 1.99mps 127º SE 0.5mm 62%
  9:00 mưa rải rác 29ºC 34% 2.32mps 127º SE 1.01mm 47%
  12:00 mưa rải rác 28ºC 6% 2.57mps 126º SE 0.91mm 49%
  15:00 mưa rải rác 23ºC 16% 1.61mps 134º SE 0.39mm 72%
  18:00 mưa rải rác 22ºC 56% 1.1mps 127º SE 0.17mm 77%
  21:00 mưa rải rác 21ºC 64% 0.88mps 131º SE 0.26mm 82%
  24:00 mưa rải rác 21ºC 65% 0.97mps 125º SE 0.38mm 84%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Lào Cai

Thứ 3

Dự báo ngày 09-03-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.18mps 131º
 • Độ ẩm: 49%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 37%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 10-03-2021
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.88mps 136º
 • Độ ẩm: 55%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 58%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 11-03-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.3mps 134º
 • Độ ẩm: 52%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 59%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 12-03-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.89mps 120º
 • Độ ẩm: 49%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 61%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 13-03-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.29mps 130º
 • Độ ẩm: 51%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 68%
 • Áp suất: 1014mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 14-03-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.86mps 144º
 • Độ ẩm: 53%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 85%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 15-03-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.42mps 125º
 • Độ ẩm: 49%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 74%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 16-03-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.66mps 114º
 • Độ ẩm: 42%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 55%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 17-03-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.25mps 121º
 • Độ ẩm: 45%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 59%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 18-03-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.09mps 121º
 • Độ ẩm: 47%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 70%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 19-03-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.03mps 120º
 • Độ ẩm: 46%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 81%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 20-03-2021
mây dày đặc

Mây Dày đặc

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.97mps 114º
 • Độ ẩm: 43%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 85%
 • Áp suất: 1010mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 21-03-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.24mps 119º
 • Độ ẩm: 48%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 89%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 22-03-2021
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.14mps 134º
 • Độ ẩm: 48%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 83%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 23-03-2021
mây dày đặc

Mây Dày đặc

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.33mps 117º
 • Độ ẩm: 46%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1007mbar
Xem thêm