Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Lào Cai. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 5 (10-07-2015)

  Mặt trời mọc: 05:26am Mặt trời lặn: 06:52pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.48333 Kinh độ: 103.949997

  quang mây
  20ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 20ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 18:00

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.77mps
  • Hướng gió: 52º NE
  • Độ ẩm: 97%
  • Độ che phủ: 56%
  • Áp suất: 904mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 5 (10-07-2015)

  Mặt trời mọc: 05:26am Mặt trời lặn: 06:52pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.48333 Kinh độ: 103.949997

  quang mây
  20ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 20ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 18:00

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.86mps
  • Hướng gió: 352º N
  • Độ ẩm: 77%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 903mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 5 (10-07-2015)

  Mặt trời mọc: 05:26am Mặt trời lặn: 06:52pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.48333 Kinh độ: 103.949997

  mây rải rác
  27ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 20ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 18:00

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.96mps
  • Hướng gió: 357º N
  • Độ ẩm: 53%
  • Độ che phủ: 36%
  • Áp suất: 901mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 5 (10-07-2015)

  Mặt trời mọc: 05:26am Mặt trời lặn: 06:52pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.48333 Kinh độ: 103.949997

  mây dày đặc
  24ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 20ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 18:00

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.67mps
  • Hướng gió: 142º SE
  • Độ ẩm: 59%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 900mb
 • Thời tiết Tối Thứ 5 (11-07-2015)

  Mặt trời mọc: 05:26am Mặt trời lặn: 06:52pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.48333 Kinh độ: 103.949997

  quang mây
  19ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 20ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 18:00

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.91mps
  • Hướng gió: 277º W
  • Độ ẩm: 75%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 900mb
 • Cập nhật lúc 18:00
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 quang mây 17ºC 0% 0.87mps 20º NNE 0mm 78%
  6:00 quang mây 16ºC 0% 0.87mps 350º N 0mm 81%
  9:00 quang mây 20ºC 0% 0.86mps 352º N 0mm 77%
  12:00 ít mây 24ºC 20% 1.07mps 2º N 0mm 59%
  15:00 mây rải rác 27ºC 36% 0.96mps 357º N 0mm 53%
  18:00 mây rải rác 27ºC 48% 0.83mps 45º NE 0mm 52%
  21:00 mây dày đặc 24ºC 88% 0.67mps 142º SE 0mm 59%
  24:00 nhiều mây 22ºC 76% 0.52mps 184º S 0mm 65%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Lào Cai

Thứ 5

Dự báo ngày 09-07-2015
nhiều mây

Nhiều Mây

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 0.77mps 66º
 • Độ ẩm: 94%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 76%
 • Áp suất: 904mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 10-07-2015
quang mây

Quang Mây

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 0.76mps 32º
 • Độ ẩm: 61%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 904mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 11-07-2015
quang mây

Quang Mây

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 0.86mps 268º
 • Độ ẩm: 61%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 901mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 12-07-2015
quang mây

Quang Mây

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 0.91mps 60º
 • Độ ẩm: 65%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 900mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 13-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 0.55mps 226º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 6%
 • Áp suất: 915mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 14-07-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 0.57mps 173º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 915mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 15-07-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 0.46mps 237º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 2%
 • Áp suất: 915mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 16-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 0.99mps 265º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 14%
 • Áp suất: 914mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 17-07-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 0.97mps 265º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 47%
 • Áp suất: 914mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 18-07-2015
mưa to

Mưa To

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 0.91mps 253º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 62%
 • Áp suất: 917mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 19-07-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 0.85mps 291º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 38%
 • Áp suất: 919mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 20-07-2015
mưa to

Mưa To

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 0.82mps 272º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 31%
 • Áp suất: 918mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 21-07-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 0.82mps 224º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 918mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 22-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 0.96mps 270º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 83%
 • Áp suất: 919mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 23-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.1mps 261º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 35%
 • Áp suất: 918mbar
Xem thêm