Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Lào Cai. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 7 (19-02-2017)

  Mặt trời mọc: 06:32am Mặt trời lặn: 06:03pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.4833 Kinh độ: 103.95

  mưa rải rác
  16ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 20ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 18:51

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.57mps
  • Hướng gió: 213º SSW
  • Độ ẩm: 82%
  • Độ che phủ: 56%
  • Áp suất: 901mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 7 (20-02-2017)

  Mặt trời mọc: 06:32am Mặt trời lặn: 06:03pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.4833 Kinh độ: 103.95

  mưa rải rác
  15ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 20ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 18:51

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.04mm
  • Sức gió: 0.62mps
  • Hướng gió: 250º WSW
  • Độ ẩm: 96%
  • Độ che phủ: 64%
  • Áp suất: 899mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 7 (20-02-2017)

  Mặt trời mọc: 06:32am Mặt trời lặn: 06:03pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.4833 Kinh độ: 103.95

  clear sky
  20ºC

  Clear Sky

  Cao nhất: 20ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 18:51

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.61mps
  • Hướng gió: 232º SW
  • Độ ẩm: 68%
  • Độ che phủ: 8%
  • Áp suất: 901mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 7 (20-02-2017)

  Mặt trời mọc: 06:32am Mặt trời lặn: 06:03pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.4833 Kinh độ: 103.95

  clear sky
  22ºC

  Clear Sky

  Cao nhất: 20ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 18:51

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.7mps
  • Hướng gió: 235º SW
  • Độ ẩm: 56%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 897mb
 • Thời tiết Tối Thứ 7 (20-02-2017)

  Mặt trời mọc: 06:32am Mặt trời lặn: 06:03pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.4833 Kinh độ: 103.95

  mây dày đặc
  19ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 20ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 18:51

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.77mps
  • Hướng gió: 224º SW
  • Độ ẩm: 62%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 900mb
 • Cập nhật lúc 18:51
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 15ºC 56% 0.56mps 217º SW 0.015mm 90%
  6:00 mưa rải rác 15ºC 92% 0.66mps 237º WSW 0.04mm 95%
  9:00 mưa rải rác 15ºC 64% 0.62mps 250º WSW 0.04mm 96%
  12:00 clear sky 13ºC 8% 0.56mps 224º SW 0mm 97%
  15:00 clear sky 20ºC 8% 0.61mps 232º SW 0mm 68%
  18:00 clear sky 22ºC 0% 0.71mps 241º WSW 0mm 58%
  21:00 clear sky 22ºC 0% 0.7mps 235º SW 0mm 56%
  24:00 nhiều mây 19ºC 76% 0.76mps 219º SW 0mm 60%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Lào Cai

Thứ 5

Dự báo ngày 09-07-2015
nhiều mây

Nhiều Mây

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 0.77mps 66º
 • Độ ẩm: 94%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 76%
 • Áp suất: 904mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 10-07-2015
quang mây

Quang Mây

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 0.76mps 32º
 • Độ ẩm: 61%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 904mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 11-07-2015
quang mây

Quang Mây

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 0.86mps 268º
 • Độ ẩm: 61%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 901mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 12-07-2015
quang mây

Quang Mây

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 0.91mps 60º
 • Độ ẩm: 65%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 900mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 13-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 0.55mps 226º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 6%
 • Áp suất: 915mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 14-07-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 0.57mps 173º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 915mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 15-07-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 0.46mps 237º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 2%
 • Áp suất: 915mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 16-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 0.99mps 265º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 14%
 • Áp suất: 914mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 17-07-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 0.97mps 265º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 47%
 • Áp suất: 914mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 18-07-2015
mưa to

Mưa To

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 0.91mps 253º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 62%
 • Áp suất: 917mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 19-07-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 0.85mps 291º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 38%
 • Áp suất: 919mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 20-07-2015
mưa to

Mưa To

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 0.82mps 272º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 31%
 • Áp suất: 918mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 21-07-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 0.82mps 224º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 918mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 22-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 0.96mps 270º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 83%
 • Áp suất: 919mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 23-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.1mps 261º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 35%
 • Áp suất: 918mbar
Xem thêm