Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Lào Cai. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 4 (23-06-2017)

  Mặt trời mọc: 05:21am Mặt trời lặn: 06:51pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.4833 Kinh độ: 103.95

  mưa rải rác
  21ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 05:49

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.2375mm
  • Sức gió: 0.66mps
  • Hướng gió: 263º W
  • Độ ẩm: 93%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 897mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 4 (23-06-2017)

  Mặt trời mọc: 05:21am Mặt trời lặn: 06:51pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.4833 Kinh độ: 103.95

  mưa rải rác
  24ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 05:49

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.0225mm
  • Sức gió: 0.76mps
  • Hướng gió: 231º SW
  • Độ ẩm: 82%
  • Độ che phủ: 8%
  • Áp suất: 898mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 4 (23-06-2017)

  Mặt trời mọc: 05:21am Mặt trời lặn: 06:51pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.4833 Kinh độ: 103.95

  clear sky
  28ºC

  Clear Sky

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 05:49

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.75mps
  • Hướng gió: 222º SW
  • Độ ẩm: 64%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 894mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 4 (23-06-2017)

  Mặt trời mọc: 05:21am Mặt trời lặn: 06:51pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.4833 Kinh độ: 103.95

  nhiều mây
  23ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 05:49

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.34mps
  • Hướng gió: 276º W
  • Độ ẩm: 78%
  • Độ che phủ: 80%
  • Áp suất: 896mb
 • Thời tiết Tối Thứ 4 (24-06-2017)

  Mặt trời mọc: 05:21am Mặt trời lặn: 06:51pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.4833 Kinh độ: 103.95

  mưa vừa
  20ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 05:49

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 3.22mm
  • Sức gió: 0.3mps
  • Hướng gió: 267º W
  • Độ ẩm: 89%
  • Độ che phủ: 80%
  • Áp suất: 896mb
 • Cập nhật lúc 05:49
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 20ºC 88% 0.66mps 263º W 0.2375mm 93%
  6:00 mưa rải rác 21ºC 88% 0.88mps 232º SW 0.2175mm 93%
  9:00 mưa rải rác 24ºC 8% 0.76mps 231º SW 0.0225mm 82%
  12:00 clear sky 27ºC 0% 0.76mps 228º SW 0mm 69%
  15:00 clear sky 28ºC 0% 0.75mps 222º SW 0mm 64%
  18:00 ít mây 25ºC 12% 0.61mps 216º SW 0mm 70%
  21:00 nhiều mây 23ºC 80% 0.34mps 276º W 0mm 78%
  24:00 mưa vừa 21ºC 76% 0.11mps 269º W 4.33mm 88%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Lào Cai

Thứ 5

Dự báo ngày 22-06-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 0.76mps 258º
 • Độ ẩm: 90%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 88%
 • Áp suất: 898mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 23-06-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 0.76mps 229º
 • Độ ẩm: 69%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 896mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 24-06-2017
ít mây

ít Mây

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 0.71mps 211º
 • Độ ẩm: 74%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 895mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 25-06-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 0.69mps 218º
 • Độ ẩm: 85%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 88%
 • Áp suất: 897mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 26-06-2017
mưa to

Mưa To

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 0.45mps 235º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 29%
 • Áp suất: 917mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 27-06-2017
mưa to

Mưa To

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 0.57mps 224º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 38%
 • Áp suất: 917mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 28-06-2017
mưa to

Mưa To

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 0.78mps 232º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 42%
 • Áp suất: 918mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 29-06-2017
mưa to

Mưa To

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 0.89mps 208º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 33%
 • Áp suất: 918mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 30-06-2017
mưa to

Mưa To

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 0.96mps 205º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 18%
 • Áp suất: 916mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 01-07-2017
mưa to

Mưa To

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 0.84mps 209º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 48%
 • Áp suất: 916mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 02-07-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 0.95mps 234º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 64%
 • Áp suất: 917mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 03-07-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1mps 224º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 25%
 • Áp suất: 917mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 04-07-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 0.84mps 231º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 19%
 • Áp suất: 920mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 05-07-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 0.99mps 234º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 19%
 • Áp suất: 920mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 06-07-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 0.97mps 243º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 26%
 • Áp suất: 916mbar
Xem thêm