Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Lào Cai. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Chủ nhật (19-05-2019)

  Mặt trời mọc: 05:22am Mặt trời lặn: 06:38pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.4833 Kinh độ: 103.95

  trời quang mây
  23ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 18ºC

  Thấp nhất: 18ºC

  Cập nhật lúc 20:40

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.99mps
  • Hướng gió: 143º SE
  • Độ ẩm: 50%
  • Độ che phủ: 39%
  • Áp suất: 1006mb
 • Thời tiết Sáng Chủ nhật (19-05-2019)

  Mặt trời mọc: 05:22am Mặt trời lặn: 06:38pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.4833 Kinh độ: 103.95

  mây rải rác
  31ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 18ºC

  Thấp nhất: 18ºC

  Cập nhật lúc 20:40

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.3mps
  • Hướng gió: 230º SW
  • Độ ẩm: 31%
  • Độ che phủ: 30%
  • Áp suất: 1004mb
 • Thời tiết Trưa Chủ nhật (19-05-2019)

  Mặt trời mọc: 05:22am Mặt trời lặn: 06:38pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.4833 Kinh độ: 103.95

  ít mây
  23ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 18ºC

  Thấp nhất: 18ºC

  Cập nhật lúc 20:40

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.17mps
  • Hướng gió: 144º SE
  • Độ ẩm: 49%
  • Độ che phủ: 16%
  • Áp suất: 1003mb
 • Thời tiết Chiều Chủ nhật (20-05-2019)

  Mặt trời mọc: 05:22am Mặt trời lặn: 06:38pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.4833 Kinh độ: 103.95

  mây rải rác
  22ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 18ºC

  Thấp nhất: 18ºC

  Cập nhật lúc 20:40

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.11mps
  • Hướng gió: 138º SE
  • Độ ẩm: 51%
  • Độ che phủ: 46%
  • Áp suất: 1006mb
 • Thời tiết Tối Chủ nhật (20-05-2019)

  Mặt trời mọc: 05:22am Mặt trời lặn: 06:38pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.4833 Kinh độ: 103.95

  nhiều mây
  22ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 18ºC

  Thấp nhất: 18ºC

  Cập nhật lúc 20:40

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.79mps
  • Hướng gió: 182º S
  • Độ ẩm: 53%
  • Độ che phủ: 71%
  • Áp suất: 1009mb
 • Cập nhật lúc 20:40
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 trời quang mây 20ºC 0% 1.84mps 205º SSW 0mm 64%
  6:00 trời quang mây 27ºC 8% 2.11mps 223º SW 0mm 39%
  9:00 mây rải rác 31ºC 30% 2.3mps 230º SW 0mm 31%
  12:00 mây rải rác 31ºC 31% 2.03mps 224º SW 0mm 30%
  15:00 ít mây 23ºC 16% 1.17mps 144º SE 0mm 49%
  18:00 ít mây 22ºC 21% 1mps 134º SE 0mm 51%
  21:00 mây rải rác 22ºC 46% 1.11mps 138º SE 0mm 51%
  24:00 nhiều mây 20ºC 75% 1.11mps 172º S 0mm 53%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Lào Cai

Thứ 7

Dự báo ngày 18-05-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

18ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 1.62mps 194º
 • Độ ẩm: 70%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1004mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 19-05-2019
mây rải rác

Mây Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 2.3mps 230º
 • Độ ẩm: 31%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 30%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 20-05-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.52mps 207º
 • Độ ẩm: 26%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 21-05-2019
mưa to

Mưa To

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 1.73mps 178º
 • Độ ẩm: 47%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 22-05-2019
mưa to

Mưa To

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 1.74mps 203º
 • Độ ẩm: 46%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 89%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 23-05-2019
mưa to

Mưa To

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 2.03mps 219º
 • Độ ẩm: 47%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 78%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 24-05-2019
mưa to

Mưa To

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 2.31mps 218º
 • Độ ẩm: 47%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 53%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 25-05-2019
mưa to

Mưa To

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 2.25mps 224º
 • Độ ẩm: 47%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 87%
 • Áp suất: 1002mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 26-05-2019
mưa to

Mưa To

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.03mps 183º
 • Độ ẩm: 59%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 89%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 27-05-2019
mưa to

Mưa To

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 0.64mps 71º
 • Độ ẩm: 73%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 28-05-2019
mưa to

Mưa To

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.19mps 82º
 • Độ ẩm: 69%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 96%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 29-05-2019
nhiều mây

Nhiều Mây

20ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.21mps 64º
 • Độ ẩm: 94%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 76%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 30-05-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

20ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 0.63mps 89º
 • Độ ẩm: 93%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 31-05-2019
mưa to

Mưa To

20ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 0.61mps 224º
 • Độ ẩm: 94%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 01-06-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

19ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.39mps 221º
 • Độ ẩm: 98%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1006mbar
Xem thêm