Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Lào Cai. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 7 (22-09-2018)

  Mặt trời mọc: 05:52am Mặt trời lặn: 06:00pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.4833 Kinh độ: 103.95

  mưa rải rác
  21ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 17:53

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.78mps
  • Hướng gió: 51º NE
  • Độ ẩm: 89%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 904mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 7 (22-09-2018)

  Mặt trời mọc: 05:52am Mặt trời lặn: 06:00pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.4833 Kinh độ: 103.95

  mưa rải rác
  25ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 17:53

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.01mm
  • Sức gió: 0.86mps
  • Hướng gió: 91º E
  • Độ ẩm: 74%
  • Độ che phủ: 32%
  • Áp suất: 905mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 7 (22-09-2018)

  Mặt trời mọc: 05:52am Mặt trời lặn: 06:00pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.4833 Kinh độ: 103.95

  trời quang mây
  21ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 17:53

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.87mps
  • Hướng gió: 72º ENE
  • Độ ẩm: 83%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 904mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 7 (23-09-2018)

  Mặt trời mọc: 05:52am Mặt trời lặn: 06:00pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.4833 Kinh độ: 103.95

  mây rải rác
  19ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 17:53

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.76mps
  • Hướng gió: 90º E
  • Độ ẩm: 96%
  • Độ che phủ: 48%
  • Áp suất: 906mb
 • Thời tiết Tối Thứ 7 (23-09-2018)

  Mặt trời mọc: 05:52am Mặt trời lặn: 06:00pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.4833 Kinh độ: 103.95

  mưa rải rác
  19ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 17:53

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.01mm
  • Sức gió: 0.51mps
  • Hướng gió: 73º ENE
  • Độ ẩm: 90%
  • Độ che phủ: 48%
  • Áp suất: 906mb
 • Cập nhật lúc 17:53
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 20ºC 80% 0.92mps 78º ENE 0.095mm 93%
  6:00 mưa rải rác 22ºC 100% 0.91mps 101º E 0.095mm 86%
  9:00 mưa rải rác 25ºC 32% 0.86mps 91º E 0.01mm 74%
  12:00 trời quang mây 25ºC 0% 0.87mps 94º E 0mm 70%
  15:00 trời quang mây 21ºC 0% 0.87mps 72º ENE 0mm 83%
  18:00 trời quang mây 19ºC 0% 0.86mps 73º ENE 0mm 94%
  21:00 mây rải rác 19ºC 48% 0.76mps 90º E 0mm 96%
  24:00 nhiều mây 19ºC 68% 0.56mps 99º E 0mm 93%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Lào Cai

Thứ 7

Dự báo ngày 22-09-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 0.91mps 102º
 • Độ ẩm: 86%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 906mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 23-09-2018
ít mây

ít Mây

23ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 0.62mps 95º
 • Độ ẩm: 77%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 907mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 24-09-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 0.52mps 166º
 • Độ ẩm: 76%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 904mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 25-09-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 0.5mps 237º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 40%
 • Áp suất: 921mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 26-09-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 0.49mps 215º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 55%
 • Áp suất: 922mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 27-09-2018
mưa to

Mưa To

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1mps 68º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 38%
 • Áp suất: 925mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 28-09-2018
mưa to

Mưa To

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 0.9mps 8º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 41%
 • Áp suất: 929mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 29-09-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 1.02mps 70º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 3%
 • Áp suất: 926mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 30-09-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 0.99mps 94º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 17%
 • Áp suất: 925mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 01-10-2018
trời quang mây

Trời Quang Mây

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 0.99mps 71º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 926mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 02-10-2018
trời quang mây

Trời Quang Mây

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 0.99mps 69º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 927mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 03-10-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 11ºC
 • Sức gió: 0.99mps 86º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 14%
 • Áp suất: 929mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 04-10-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 11ºC
 • Sức gió: 0.99mps 80º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 7%
 • Áp suất: 929mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 05-10-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 0.94mps 106º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 930mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 06-10-2018
trời quang mây

Trời Quang Mây

14ºC
 • Cao nhất: 14ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 0.14mps 277º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 1%
 • Áp suất: 929mbar
Xem thêm