Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Lào Cai. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 4 (08-02-2023)

  Mặt trời mọc: 06:40am Mặt trời lặn: 05:56pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.4833 Kinh độ: 103.95

  mưa rải rác
  20ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 23:40

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.52mps
  • Hướng gió: 129º SE
  • Độ ẩm: 95%
  • Độ che phủ: 59%
  • Áp suất: 1012mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 4 (08-02-2023)

  Mặt trời mọc: 06:40am Mặt trời lặn: 05:56pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.4833 Kinh độ: 103.95

  ít mây
  20ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 23:40

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.04mps
  • Hướng gió: 146º SE
  • Độ ẩm: 93%
  • Độ che phủ: 15%
  • Áp suất: 1011mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 4 (09-02-2023)

  Mặt trời mọc: 06:40am Mặt trời lặn: 05:56pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.4833 Kinh độ: 103.95

  mưa rải rác
  19ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 23:40

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.11mm
  • Sức gió: 0.3mps
  • Hướng gió: 148º SSE
  • Độ ẩm: 97%
  • Độ che phủ: 64%
  • Áp suất: 1012mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 4 (09-02-2023)

  Mặt trời mọc: 06:40am Mặt trời lặn: 05:56pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.4833 Kinh độ: 103.95

  mưa rải rác
  19ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 23:40

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.11mm
  • Sức gió: 0.23mps
  • Hướng gió: 147º SSE
  • Độ ẩm: 94%
  • Độ che phủ: 74%
  • Áp suất: 1013mb
 • Thời tiết Tối Thứ 4 (09-02-2023)

  Mặt trời mọc: 06:40am Mặt trời lặn: 05:56pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.4833 Kinh độ: 103.95

  mưa rải rác
  29ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 23:40

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.13mm
  • Sức gió: 1.89mps
  • Hướng gió: 113º ESE
  • Độ ẩm: 46%
  • Độ che phủ: 42%
  • Áp suất: 1010mb
 • Cập nhật lúc 23:40
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 24ºC 78% 2.08mps 117º ESE 0.11mm 67%
  6:00 mây rải rác 25ºC 36% 2.24mps 128º SE 0mm 64%
  9:00 ít mây 20ºC 15% 1.04mps 146º SE 0mm 93%
  12:00 nhiều mây 19ºC 54% 0.8mps 126º SE 0mm 97%
  15:00 mưa rải rác 19ºC 64% 0.3mps 148º SSE 0.11mm 97%
  18:00 nhiều mây 19ºC 61% 0.29mps 196º SSW 0mm 95%
  21:00 mưa rải rác 19ºC 74% 0.23mps 147º SSE 0.11mm 94%
  24:00 mưa rải rác 25ºC 58% 1.18mps 110º ESE 0.1mm 67%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Lào Cai

Thứ 4

Dự báo ngày 08-02-2023
nhiều mây

Nhiều Mây

25ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 2.38mps 124º
 • Độ ẩm: 65%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 78%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 09-02-2023
mây rải rác

Mây Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 2.31mps 121º
 • Độ ẩm: 52%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 47%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 10-02-2023
mây dày đặc

Mây Dày đặc

28ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 2.36mps 120º
 • Độ ẩm: 53%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 90%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 11-02-2023
nhiều mây

Nhiều Mây

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 1.73mps 113º
 • Độ ẩm: 36%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 56%
 • Áp suất: 1005mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 12-02-2023
ít mây

ít Mây

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 2.07mps 122º
 • Độ ẩm: 32%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 23%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 13-02-2023
trời quang mây

Trời Quang Mây

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 2.16mps 123º
 • Độ ẩm: 34%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 5%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 14-02-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 2.95mps 125º
 • Độ ẩm: 73%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 72%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 15-02-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

17ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 1.47mps 125º
 • Độ ẩm: 91%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 16-02-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

15ºC
 • Cao nhất: 15ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 0.88mps 121º
 • Độ ẩm: 95%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 17-02-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 0.89mps 99º
 • Độ ẩm: 84%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 18-02-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 1.69mps 133º
 • Độ ẩm: 61%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 80%
 • Áp suất: 1013mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 19-02-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

18ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 1.01mps 121º
 • Độ ẩm: 94%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 20-02-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

17ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 1.18mps 136º
 • Độ ẩm: 93%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 21-02-2023
mây dày đặc

Mây Dày đặc

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 1.39mps 142º
 • Độ ẩm: 78%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 22-02-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

15ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 1.52mps 123º
 • Độ ẩm: 92%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1018mbar
Xem thêm