Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Lào Cai. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 5 (09-07-2020)

  Mặt trời mọc: 05:26am Mặt trời lặn: 06:52pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.4833 Kinh độ: 103.95

  mây dày đặc
  32ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 36ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 16:48

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.67mps
  • Hướng gió: 216º SW
  • Độ ẩm: 55%
  • Độ che phủ: 99%
  • Áp suất: 1000mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 5 (09-07-2020)

  Mặt trời mọc: 05:26am Mặt trời lặn: 06:52pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.4833 Kinh độ: 103.95

  mây dày đặc
  36ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 36ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 16:48

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.74mps
  • Hướng gió: 155º SSE
  • Độ ẩm: 40%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1001mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 5 (09-07-2020)

  Mặt trời mọc: 05:26am Mặt trời lặn: 06:52pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.4833 Kinh độ: 103.95

  mây dày đặc
  29ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 36ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 16:48

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.76mps
  • Hướng gió: 220º SW
  • Độ ẩm: 62%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1001mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 5 (10-07-2020)

  Mặt trời mọc: 05:26am Mặt trời lặn: 06:52pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.4833 Kinh độ: 103.95

  mây dày đặc
  27ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 36ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 16:48

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.99mps
  • Hướng gió: 250º WSW
  • Độ ẩm: 67%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1002mb
 • Thời tiết Tối Thứ 5 (10-07-2020)

  Mặt trời mọc: 05:26am Mặt trời lặn: 06:52pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.4833 Kinh độ: 103.95

  mây dày đặc
  28ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 36ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 16:48

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.75mps
  • Hướng gió: 261º W
  • Độ ẩm: 68%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1003mb
 • Cập nhật lúc 16:48
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây dày đặc 27ºC 100% 0.72mps 263º W 0mm 69%
  6:00 mây dày đặc 32ºC 100% 0.19mps 174º S 0mm 52%
  9:00 mây dày đặc 36ºC 100% 0.74mps 155º SSE 0mm 40%
  12:00 mây dày đặc 36ºC 100% 1.6mps 192º SSW 0mm 41%
  15:00 mây dày đặc 29ºC 100% 1.76mps 220º SW 0mm 62%
  18:00 mây dày đặc 28ºC 100% 1.14mps 244º WSW 0mm 64%
  21:00 mây dày đặc 27ºC 100% 0.99mps 250º WSW 0mm 67%
  24:00 mây dày đặc 26ºC 100% 1.01mps 256º WSW 0mm 70%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Lào Cai

Thứ 5

Dự báo ngày 09-07-2020
mây dày đặc

Mây Dày đặc

36ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 0.74mps 155º
 • Độ ẩm: 40%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1001mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 10-07-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

36ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 1.44mps 167º
 • Độ ẩm: 39%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 93%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 11-07-2020
mây dày đặc

Mây Dày đặc

36ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 1.86mps 172º
 • Độ ẩm: 38%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1001mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 12-07-2020
mây dày đặc

Mây Dày đặc

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 1.46mps 157º
 • Độ ẩm: 50%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 13-07-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

35ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 1.57mps 135º
 • Độ ẩm: 42%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 14-07-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

36ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 0.86mps 151º
 • Độ ẩm: 41%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 15-07-2020
mây dày đặc

Mây Dày đặc

38ºC
 • Cao nhất: 38ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 0.62mps 166º
 • Độ ẩm: 33%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 16-07-2020
mây dày đặc

Mây Dày đặc

38ºC
 • Cao nhất: 38ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 1mps 140º
 • Độ ẩm: 34%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 93%
 • Áp suất: 1001mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 17-07-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

37ºC
 • Cao nhất: 37ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 0.5mps 294º
 • Độ ẩm: 37%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 18-07-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 1.36mps 137º
 • Độ ẩm: 48%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1005mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 19-07-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.15mps 190º
 • Độ ẩm: 61%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 20-07-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 0.6mps 172º
 • Độ ẩm: 72%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 21-07-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 0.99mps 182º
 • Độ ẩm: 63%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 22-07-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 0.91mps 121º
 • Độ ẩm: 50%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 23-07-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 0.3mps 9º
 • Độ ẩm: 50%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1005mbar
Xem thêm