Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Lào Cai. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 5 (21-11-2019)

  Mặt trời mọc: 06:20am Mặt trời lặn: 05:19pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.4833 Kinh độ: 103.95

  mây dày đặc
  16ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 20ºC

  Thấp nhất: 15ºC

  Cập nhật lúc 20:16

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.47mps
  • Hướng gió: 138º SE
  • Độ ẩm: 96%
  • Độ che phủ: 59%
  • Áp suất: 1018mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 5 (21-11-2019)

  Mặt trời mọc: 06:20am Mặt trời lặn: 05:19pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.4833 Kinh độ: 103.95

  mây dày đặc
  20ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 20ºC

  Thấp nhất: 15ºC

  Cập nhật lúc 20:16

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.28mps
  • Hướng gió: 139º SE
  • Độ ẩm: 70%
  • Độ che phủ: 95%
  • Áp suất: 1018mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 5 (21-11-2019)

  Mặt trời mọc: 06:20am Mặt trời lặn: 05:19pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.4833 Kinh độ: 103.95

  nhiều mây
  16ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 20ºC

  Thấp nhất: 15ºC

  Cập nhật lúc 20:16

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.63mps
  • Hướng gió: 145º SE
  • Độ ẩm: 94%
  • Độ che phủ: 65%
  • Áp suất: 1018mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 5 (22-11-2019)

  Mặt trời mọc: 06:20am Mặt trời lặn: 05:19pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.4833 Kinh độ: 103.95

  nhiều mây
  15ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 20ºC

  Thấp nhất: 15ºC

  Cập nhật lúc 20:16

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.3mps
  • Hướng gió: 96º E
  • Độ ẩm: 95%
  • Độ che phủ: 80%
  • Áp suất: 1018mb
 • Thời tiết Tối Thứ 5 (22-11-2019)

  Mặt trời mọc: 06:20am Mặt trời lặn: 05:19pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.4833 Kinh độ: 103.95

  mây dày đặc
  15ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 20ºC

  Thấp nhất: 15ºC

  Cập nhật lúc 20:16

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.32mps
  • Hướng gió: 82º E
  • Độ ẩm: 91%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1018mb
 • Cập nhật lúc 20:16
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây dày đặc 16ºC 97% 0.24mps 159º SSE 0mm 91%
  6:00 mây dày đặc 18ºC 100% 0.86mps 124º SE 0mm 81%
  9:00 mây dày đặc 20ºC 95% 1.28mps 139º SE 0mm 70%
  12:00 nhiều mây 20ºC 74% 1.62mps 142º SE 0mm 73%
  15:00 nhiều mây 16ºC 65% 0.63mps 145º SE 0mm 94%
  18:00 nhiều mây 15ºC 72% 0.22mps 67º ENE 0mm 96%
  21:00 nhiều mây 15ºC 80% 0.3mps 96º E 0mm 95%
  24:00 mây dày đặc 15ºC 94% 0.3mps 93º E 0mm 93%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Lào Cai

Thứ 5

Dự báo ngày 21-11-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

18ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 0.86mps 124º
 • Độ ẩm: 81%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 22-11-2019
nhiều mây

Nhiều Mây

20ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 0.9mps 123º
 • Độ ẩm: 69%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 72%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 23-11-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

19ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 0.79mps 128º
 • Độ ẩm: 79%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 94%
 • Áp suất: 1017mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 24-11-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 0.92mps 116º
 • Độ ẩm: 75%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 81%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 25-11-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

21ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 1.04mps 123º
 • Độ ẩm: 80%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 70%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 26-11-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

22ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 0.92mps 102º
 • Độ ẩm: 60%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 6%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 27-11-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

21ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 0.25mps 67º
 • Độ ẩm: 74%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 93%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 28-11-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

21ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 1.15mps 127º
 • Độ ẩm: 83%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 49%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 29-11-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

19ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 1.31mps 142º
 • Độ ẩm: 82%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 88%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 30-11-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

19ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 0.96mps 127º
 • Độ ẩm: 90%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 93%
 • Áp suất: 1020mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 01-12-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

18ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 0.86mps 151º
 • Độ ẩm: 83%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 96%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 02-12-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

17ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 0.68mps 174º
 • Độ ẩm: 86%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 03-12-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

16ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 0.46mps 3º
 • Độ ẩm: 95%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 04-12-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

18ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 0.66mps 151º
 • Độ ẩm: 87%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 91%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 05-12-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

14ºC
 • Cao nhất: 14ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 0.12mps 164º
 • Độ ẩm: 92%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1025mbar
Xem thêm