Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Lào Cai. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 6 (26-04-2017)

  Mặt trời mọc: 05:35am Mặt trời lặn: 06:29pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.4833 Kinh độ: 103.95

  mưa vừa
  18ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 18ºC

  Thấp nhất: 16ºC

  Cập nhật lúc 22:53

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 3.175mm
  • Sức gió: 0.6mps
  • Hướng gió: 64º ENE
  • Độ ẩm: 97%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 903mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 6 (27-04-2017)

  Mặt trời mọc: 05:35am Mặt trời lặn: 06:29pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.4833 Kinh độ: 103.95

  mưa rải rác
  17ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 18ºC

  Thấp nhất: 16ºC

  Cập nhật lúc 22:53

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 2.155mm
  • Sức gió: 0.61mps
  • Hướng gió: 85º E
  • Độ ẩm: 96%
  • Độ che phủ: 76%
  • Áp suất: 901mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 6 (27-04-2017)

  Mặt trời mọc: 05:35am Mặt trời lặn: 06:29pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.4833 Kinh độ: 103.95

  mưa rải rác
  21ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 18ºC

  Thấp nhất: 16ºC

  Cập nhật lúc 22:53

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.050000000000001mm
  • Sức gió: 0.87mps
  • Hướng gió: 92º E
  • Độ ẩm: 95%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 904mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 6 (27-04-2017)

  Mặt trời mọc: 05:35am Mặt trời lặn: 06:29pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.4833 Kinh độ: 103.95

  mưa rải rác
  20ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 18ºC

  Thấp nhất: 16ºC

  Cập nhật lúc 22:53

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.38mm
  • Sức gió: 0.96mps
  • Hướng gió: 77º ENE
  • Độ ẩm: 93%
  • Độ che phủ: 64%
  • Áp suất: 901mb
 • Thời tiết Tối Thứ 6 (27-04-2017)

  Mặt trời mọc: 05:35am Mặt trời lặn: 06:29pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.4833 Kinh độ: 103.95

  mưa rải rác
  16ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 18ºC

  Thấp nhất: 16ºC

  Cập nhật lúc 22:53

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.09mm
  • Sức gió: 0.86mps
  • Hướng gió: 85º E
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 905mb
 • Cập nhật lúc 22:53
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa vừa 17ºC 92% 0.6mps 64º ENE 3.175mm 97%
  6:00 mưa vừa 16ºC 76% 0.51mps 69º ENE 5.315mm 99%
  9:00 mưa rải rác 17ºC 76% 0.61mps 85º E 2.155mm 96%
  12:00 mưa rải rác 18ºC 68% 0.66mps 80º E 1.23mm 97%
  15:00 mưa rải rác 21ºC 88% 0.87mps 92º E 0.050000000000001mm 95%
  18:00 mưa rải rác 20ºC 76% 0.95mps 85º E 2.41mm 99%
  21:00 mưa rải rác 20ºC 64% 0.96mps 77º ENE 0.38mm 93%
  24:00 mưa rải rác 17ºC 92% 0.76mps 98º E 0.22mm 96%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Lào Cai

Thứ 4

Dự báo ngày 26-04-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

18ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 0.71mps 55º
 • Độ ẩm: 93%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 80%
 • Áp suất: 901mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 27-04-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

20ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 0.95mps 86º
 • Độ ẩm: 99%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 76%
 • Áp suất: 903mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 28-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

17ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 0.83mps 86º
 • Độ ẩm: 89%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 80%
 • Áp suất: 905mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 29-04-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

17ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 0.76mps 185º
 • Độ ẩm: 95%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 904mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 30-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 0.96mps 235º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 28%
 • Áp suất: 923mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 01-05-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 0.78mps 232º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 924mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 02-05-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 0.48mps 252º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 923mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 03-05-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 0.92mps 255º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 3%
 • Áp suất: 921mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 04-05-2017
quang mây

Quang Mây

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 0.81mps 240º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 921mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 05-05-2017
quang mây

Quang Mây

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 0.85mps 207º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 4%
 • Áp suất: 922mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 06-05-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 0.74mps 219º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 920mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 07-05-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 0.41mps 50º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 922mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 08-05-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 0.85mps 61º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 19%
 • Áp suất: 924mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 09-05-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 0.99mps 91º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 47%
 • Áp suất: 924mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 10-05-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.03mps 88º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 47%
 • Áp suất: 923mbar
Xem thêm