Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Huế. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (25-03-2019)

  Mặt trời mọc: 05:50am Mặt trời lặn: 06:01pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.4691 Kinh độ: 107.5778

  mưa rải rác
  26ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 14:53

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.6mps
  • Hướng gió: 310º NW
  • Độ ẩm: 78%
  • Độ che phủ: 75%
  • Áp suất: 1015mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (25-03-2019)

  Mặt trời mọc: 05:50am Mặt trời lặn: 06:01pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.4691 Kinh độ: 107.5778

  mây rải rác
  27ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 14:53

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.4mps
  • Hướng gió: 57º ENE
  • Độ ẩm: 70%
  • Độ che phủ: 44%
  • Áp suất: 1013mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (25-03-2019)

  Mặt trời mọc: 05:50am Mặt trời lặn: 06:01pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.4691 Kinh độ: 107.5778

  ít mây
  21ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 14:53

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.01mps
  • Hướng gió: 45º NE
  • Độ ẩm: 87%
  • Độ che phủ: 12%
  • Áp suất: 1013mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (26-03-2019)

  Mặt trời mọc: 05:50am Mặt trời lặn: 06:01pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.4691 Kinh độ: 107.5778

  mưa rải rác
  18ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 14:53

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.02mm
  • Sức gió: 0.86mps
  • Hướng gió: 151º SSE
  • Độ ẩm: 96%
  • Độ che phủ: 32%
  • Áp suất: 1014mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (26-03-2019)

  Mặt trời mọc: 05:50am Mặt trời lặn: 06:01pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.4691 Kinh độ: 107.5778

  mưa rải rác
  19ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 14:53

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.050000000000001mm
  • Sức gió: 1.06mps
  • Hướng gió: 191º S
  • Độ ẩm: 92%
  • Độ che phủ: 56%
  • Áp suất: 1015mb
 • Cập nhật lúc 14:53
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 21ºC 88% 0.26mps 180º S 0.15mm 98%
  6:00 mưa rải rác 24ºC 48% 1.16mps 102º ESE 0.06mm 82%
  9:00 mây rải rác 27ºC 44% 1.4mps 57º ENE 0mm 70%
  12:00 mưa rải rác 26ºC 24% 1.4mps 53º NE 0.0099999999999998mm 69%
  15:00 ít mây 21ºC 12% 1.01mps 45º NE 0mm 87%
  18:00 mưa rải rác 19ºC 56% 0.97mps 81º E 0.0099999999999998mm 94%
  21:00 mưa rải rác 18ºC 32% 0.86mps 151º SSE 0.02mm 96%
  24:00 mưa rải rác 18ºC 64% 0.86mps 162º SSE 0.0275mm 94%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Huế

Thứ 2

Dự báo ngày 25-03-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.16mps 102º
 • Độ ẩm: 82%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 48%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 26-03-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 1.4mps 81º
 • Độ ẩm: 69%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 27-03-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 1.32mps 98º
 • Độ ẩm: 62%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 28-03-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 3.06mps 82º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 29-03-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.61mps 100º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 3%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 30-03-2019
mưa to

Mưa To

22ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 8.15mps 298º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1012mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 31-03-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 3.63mps 327º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 30%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 01-04-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.34mps 34º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 02-04-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.66mps 63º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 1%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 03-04-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.84mps 59º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 04-04-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.97mps 81º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 05-04-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.22mps 72º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 3%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 06-04-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.64mps 81º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1009mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 07-04-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.48mps 68º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 08-04-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.75mps 202º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 4%
 • Áp suất: 1008mbar
Xem thêm