Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Huế. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 5 (01-07-2015)

  Mặt trời mọc: 05:20am Mặt trời lặn: 06:26pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.466669 Kinh độ: 107.599998

  quang mây
  30ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 29ºC

  Cập nhật lúc 00:26

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.5mps
  • Hướng gió: 230º SW
  • Độ ẩm: 66%
  • Độ che phủ: 40%
  • Áp suất: 1006mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 5 (02-07-2015)

  Mặt trời mọc: 05:20am Mặt trời lặn: 06:26pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.466669 Kinh độ: 107.599998

  quang mây
  29ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 29ºC

  Cập nhật lúc 00:26

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 6.67mps
  • Hướng gió: 235º SW
  • Độ ẩm: 73%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1012mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 5 (02-07-2015)

  Mặt trời mọc: 05:20am Mặt trời lặn: 06:26pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.466669 Kinh độ: 107.599998

  quang mây
  33ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 29ºC

  Cập nhật lúc 00:26

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 8.25mps
  • Hướng gió: 242º WSW
  • Độ ẩm: 64%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1012mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 5 (02-07-2015)

  Mặt trời mọc: 05:20am Mặt trời lặn: 06:26pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.466669 Kinh độ: 107.599998

  quang mây
  35ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 29ºC

  Cập nhật lúc 00:26

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 5.91mps
  • Hướng gió: 235º SW
  • Độ ẩm: 57%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1009mb
 • Thời tiết Tối Thứ 5 (02-07-2015)

  Mặt trời mọc: 05:20am Mặt trời lặn: 06:26pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.466669 Kinh độ: 107.599998

  quang mây
  32ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 29ºC

  Cập nhật lúc 00:26

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 7.1mps
  • Hướng gió: 225º SW
  • Độ ẩm: 67%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1012mb
 • Cập nhật lúc 00:26
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 quang mây 29ºC 0% 6.81mps 232º SW 0mm 68%
  6:00 quang mây 28ºC 0% 5.82mps 230º SW 0mm 72%
  9:00 quang mây 29ºC 0% 6.67mps 235º SW 0mm 73%
  12:00 quang mây 30ºC 0% 8.01mps 238º WSW 0mm 72%
  15:00 quang mây 33ºC 0% 8.25mps 242º WSW 0mm 64%
  18:00 quang mây 35ºC 0% 7.26mps 240º WSW 0mm 59%
  21:00 quang mây 35ºC 0% 5.91mps 235º SW 0mm 57%
  24:00 ít mây 34ºC 12% 6.41mps 233º SW 0mm 61%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Huế

Thứ 4

Dự báo ngày 01-07-2015
quang mây

Quang Mây

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 3.31mps 221º
 • Độ ẩm: 75%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 998mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 02-07-2015
quang mây

Quang Mây

34ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 1.45mps 264º
 • Độ ẩm: 59%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 997mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 03-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 1.81mps 263º
 • Độ ẩm: 55%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 994mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 04-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 2.11mps 282º
 • Độ ẩm: 56%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 994mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 05-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 1.86mps 287º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 19%
 • Áp suất: 979mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 06-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 6.41mps 295º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 34%
 • Áp suất: 979mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 07-07-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 5.07mps 302º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 67%
 • Áp suất: 979mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 08-07-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 5.1mps 322º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 41%
 • Áp suất: 979mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 09-07-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.29mps 314º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 43%
 • Áp suất: 980mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 10-07-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 6.44mps 299º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 57%
 • Áp suất: 982mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 11-07-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 5.55mps 301º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 83%
 • Áp suất: 983mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 12-07-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 4.54mps 310º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 62%
 • Áp suất: 982mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 13-07-2015
mưa to

Mưa To

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.64mps 330º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 27%
 • Áp suất: 983mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 14-07-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.83mps 318º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 17%
 • Áp suất: 983mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 15-07-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.66mps 330º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 32%
 • Áp suất: 982mbar
Xem thêm