Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Huế. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.


 • Thời tiết Hiện tại Thứ 5 (10-07-2014)

  Mặt trời mọc: 05:23am Mặt trời lặn: 06:26pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.466669 Kinh độ: 107.599998

  nhiều mây
  31ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 30ºC

  Cập nhật lúc 22:20

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1mps
  • Hướng gió: 0º N
  • Độ ẩm: 84%
  • Độ che phủ: 75%
  • Áp suất: 1005mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 5 (11-07-2014)

  Mặt trời mọc: 05:23am Mặt trời lặn: 06:26pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.466669 Kinh độ: 107.599998

  mây rải rác
  29ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 30ºC

  Cập nhật lúc 22:20

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.36mps
  • Hướng gió: 252º WSW
  • Độ ẩm: 81%
  • Độ che phủ: 32%
  • Áp suất: 956mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 5 (11-07-2014)

  Mặt trời mọc: 05:23am Mặt trời lặn: 06:26pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.466669 Kinh độ: 107.599998

  nhiều mây
  30ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 30ºC

  Cập nhật lúc 22:20

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.75mps
  • Hướng gió: 254º WSW
  • Độ ẩm: 73%
  • Độ che phủ: 68%
  • Áp suất: 956mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 5 (11-07-2014)

  Mặt trời mọc: 05:23am Mặt trời lặn: 06:26pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.466669 Kinh độ: 107.599998

  mây dày đặc
  33ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 30ºC

  Cập nhật lúc 22:20

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.42mps
  • Hướng gió: 269º W
  • Độ ẩm: 60%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 955mb
 • Thời tiết Tối Thứ 5 (11-07-2014)

  Mặt trời mọc: 05:23am Mặt trời lặn: 06:26pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.466669 Kinh độ: 107.599998

  mây dày đặc
  29ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 30ºC

  Cập nhật lúc 22:20

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.87mps
  • Hướng gió: 251º WSW
  • Độ ẩm: 72%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 955mb
 • Cập nhật lúc 22:20
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 nhiều mây 31ºC 56% 1.46mps 231º SW 0mm 81%
  6:00 mây rải rác 30ºC 44% 1.95mps 237º WSW 0mm 82%
  9:00 mây rải rác 29ºC 32% 2.36mps 252º WSW 0mm 81%
  12:00 nhiều mây 29ºC 56% 2.66mps 251º WSW 0mm 79%
  15:00 nhiều mây 30ºC 68% 2.75mps 254º WSW 0mm 73%
  18:00 nhiều mây 34ºC 64% 3.51mps 263º W 0mm 60%
  21:00 mây dày đặc 33ºC 92% 3.42mps 269º W 0mm 60%
  24:00 mây dày đặc 31ºC 100% 2.7mps 265º W 0mm 66%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Huế

Thứ 5

Dự báo ngày 10-07-2014
nhiều mây

Nhiều Mây

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 30ºC
 • Sức gió: 7.11mps 240º
 • Độ ẩm: 80%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 80%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 11-07-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 9.76mps 255º
 • Độ ẩm: 82%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 12-07-2014
nhiều mây

Nhiều Mây

30ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 7.26mps 246º
 • Độ ẩm: 83%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 64%
 • Áp suất: 1013mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 13-07-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.95mps 256º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 77%
 • Áp suất: 955mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 14-07-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.45mps 239º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 64%
 • Áp suất: 955mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 15-07-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.99mps 239º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 84%
 • Áp suất: 955mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 16-07-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.95mps 250º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 82%
 • Áp suất: 955mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 17-07-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 4.71mps 251º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 53%
 • Áp suất: 954mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 18-07-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 4.02mps 252º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 88%
 • Áp suất: 953mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 19-07-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.26mps 249º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 73%
 • Áp suất: 952mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 20-07-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.16mps 249º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 44%
 • Áp suất: 951mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 21-07-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.65mps 238º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 80%
 • Áp suất: 953mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 22-07-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.26mps 240º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 85%
 • Áp suất: 954mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 23-07-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.04mps 241º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 88%
 • Áp suất: 954mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 24-07-2014
mưa to

Mưa To

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.94mps 234º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 59%
 • Áp suất: 953mbar
Xem thêm