Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Huế. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.


 • Thời tiết Hiện tại Thứ 3 (23-09-2014)

  Mặt trời mọc: 05:38am Mặt trời lặn: 05:45pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.466669 Kinh độ: 107.599998

  mưa vừa
  30ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 08:46

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.5mps
  • Hướng gió: 210º SSW
  • Độ ẩm: 70%
  • Độ che phủ: 40%
  • Áp suất: 1011mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 3 (23-09-2014)

  Mặt trời mọc: 05:38am Mặt trời lặn: 05:45pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.466669 Kinh độ: 107.599998

  mưa to
  29ºC

  Mưa To

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 08:46

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 13mm
  • Sức gió: 2.21mps
  • Hướng gió: 329º NNW
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1018mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 3 (23-09-2014)

  Mặt trời mọc: 05:38am Mặt trời lặn: 05:45pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.466669 Kinh độ: 107.599998

  mưa rải rác
  29ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 08:46

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 2mm
  • Sức gió: 2.01mps
  • Hướng gió: 334º NNW
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1018mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 3 (24-09-2014)

  Mặt trời mọc: 05:38am Mặt trời lặn: 05:45pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.466669 Kinh độ: 107.599998

  nhiều mây
  29ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 08:46

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.07mps
  • Hướng gió: 295º WNW
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 80%
  • Áp suất: 1019mb
 • Thời tiết Tối Thứ 3 (24-09-2014)

  Mặt trời mọc: 05:38am Mặt trời lặn: 05:45pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.466669 Kinh độ: 107.599998

  mưa rải rác
  28ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 08:46

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1mm
  • Sức gió: 2.45mps
  • Hướng gió: 301º WNW
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1020mb
 • Cập nhật lúc 08:46
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa vừa 30ºC 92% 2.17mps 334º NNW 7mm 100%
  6:00 mưa to 29ºC 92% 1.57mps 337º NNW 14mm 100%
  9:00 mưa to 29ºC 92% 2.21mps 329º NNW 13mm 100%
  12:00 mưa vừa 29ºC 92% 2.46mps 354º N 5mm 100%
  15:00 mưa rải rác 29ºC 92% 2.01mps 334º NNW 2mm 100%
  18:00 nhiều mây 29ºC 76% 1.71mps 299º WNW 0mm 100%
  21:00 nhiều mây 29ºC 80% 2.07mps 295º WNW 0mm 100%
  24:00 mây dày đặc 29ºC 92% 1.98mps 300º WNW 0mm 100%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Huế

Thứ 3

Dự báo ngày 23-09-2014
mưa to

Mưa To

28ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 1.57mps 337º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 24-09-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 1.97mps 290º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 68%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 25-09-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 0.19mps 170º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 14%
 • Áp suất: 960mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 26-09-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.38mps 299º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 11%
 • Áp suất: 959mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 27-09-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.06mps 303º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 13%
 • Áp suất: 959mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 28-09-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 0.7mps 291º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 2%
 • Áp suất: 959mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 29-09-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.57mps 55º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 9%
 • Áp suất: 960mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 30-09-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.4mps 13º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 18%
 • Áp suất: 960mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 01-10-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 0.9mps 313º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 73%
 • Áp suất: 959mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 02-10-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.8mps 355º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 22%
 • Áp suất: 957mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 03-10-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.38mps 18º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 22%
 • Áp suất: 958mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 04-10-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.45mps 46º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 68%
 • Áp suất: 957mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 05-10-2014
mưa to

Mưa To

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.88mps 55º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 70%
 • Áp suất: 958mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 06-10-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.59mps 29º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 47%
 • Áp suất: 958mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 07-10-2014
mưa to

Mưa To

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.65mps 355º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 88%
 • Áp suất: 958mbar
Xem thêm