Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Huế. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 4 (08-07-2015)

  Mặt trời mọc: 05:22am Mặt trời lặn: 06:26pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.466669 Kinh độ: 107.599998

  ít mây
  26ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 14:08

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.1mps
  • Hướng gió: 210º SSW
  • Độ ẩm: 88%
  • Độ che phủ: 75%
  • Áp suất: 1006mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 4 (08-07-2015)

  Mặt trời mọc: 05:22am Mặt trời lặn: 06:26pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.466669 Kinh độ: 107.599998

  nhiều mây
  30ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 14:08

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.77mps
  • Hướng gió: 293º WNW
  • Độ ẩm: 94%
  • Độ che phủ: 64%
  • Áp suất: 1014mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 4 (08-07-2015)

  Mặt trời mọc: 05:22am Mặt trời lặn: 06:26pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.466669 Kinh độ: 107.599998

  nhiều mây
  30ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 14:08

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 5.06mps
  • Hướng gió: 283º WNW
  • Độ ẩm: 91%
  • Độ che phủ: 80%
  • Áp suất: 1011mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 4 (08-07-2015)

  Mặt trời mọc: 05:22am Mặt trời lặn: 06:26pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.466669 Kinh độ: 107.599998

  mây dày đặc
  28ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 14:08

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.42mps
  • Hướng gió: 244º WSW
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 1013mb
 • Thời tiết Tối Thứ 4 (09-07-2015)

  Mặt trời mọc: 05:22am Mặt trời lặn: 06:26pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.466669 Kinh độ: 107.599998

  nhiều mây
  27ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 14:08

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 5.71mps
  • Hướng gió: 227º SW
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 80%
  • Áp suất: 1011mb
 • Cập nhật lúc 14:08
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 ít mây 28ºC 12% 4.02mps 268º W 0mm 100%
  6:00 ít mây 28ºC 24% 3.86mps 272º W 0mm 100%
  9:00 nhiều mây 30ºC 64% 4.77mps 293º WNW 0mm 94%
  12:00 mây dày đặc 30ºC 88% 5.92mps 303º WNW 0mm 94%
  15:00 nhiều mây 30ºC 80% 5.06mps 283º WNW 0mm 91%
  18:00 mây rải rác 29ºC 44% 3.96mps 271º W 0mm 93%
  21:00 mây dày đặc 28ºC 88% 3.42mps 244º WSW 0mm 99%
  24:00 mây dày đặc 28ºC 92% 5.21mps 235º SW 0mm 100%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Huế

Thứ 4

Dự báo ngày 08-07-2015
mây rải rác

Mây Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.87mps 300º
 • Độ ẩm: 84%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 48%
 • Áp suất: 997mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 09-07-2015
nhiều mây

Nhiều Mây

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.61mps 282º
 • Độ ẩm: 83%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 80%
 • Áp suất: 996mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 10-07-2015
ít mây

ít Mây

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 6.91mps 308º
 • Độ ẩm: 72%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 994mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 11-07-2015
mưa to

Mưa To

24ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 7.07mps 284º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 994mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 12-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.35mps 286º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 32%
 • Áp suất: 978mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 13-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 5.26mps 278º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 69%
 • Áp suất: 979mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 14-07-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.37mps 260º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 51%
 • Áp suất: 981mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 15-07-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 2.88mps 256º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 50%
 • Áp suất: 981mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 16-07-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 5.07mps 260º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 58%
 • Áp suất: 983mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 17-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 4.49mps 264º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 9%
 • Áp suất: 984mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 18-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 3.66mps 287º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 27%
 • Áp suất: 981mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 19-07-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.39mps 157º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 19%
 • Áp suất: 982mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 20-07-2015
mưa to

Mưa To

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.63mps 66º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 38%
 • Áp suất: 986mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 21-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 0.91mps 218º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 16%
 • Áp suất: 987mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 22-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.45mps 235º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 7%
 • Áp suất: 987mbar
Xem thêm