Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Huế. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 4 (03-05-2016)

  Mặt trời mọc: 05:23am Mặt trời lặn: 06:09pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.466669 Kinh độ: 107.599998

  mây rải rác
  26ºC

  Clear Sky

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 13:35

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1mps
  • Hướng gió: 0º N
  • Độ ẩm: 94%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1007mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 4 (03-05-2016)

  Mặt trời mọc: 05:23am Mặt trời lặn: 06:09pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.466669 Kinh độ: 107.599998

  mưa vừa
  26ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 13:35

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 4.7mm
  • Sức gió: 2.42mps
  • Hướng gió: 71º ENE
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 8%
  • Áp suất: 1021mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 4 (03-05-2016)

  Mặt trời mọc: 05:23am Mặt trời lặn: 06:09pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.466669 Kinh độ: 107.599998

  ít mây
  29ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 13:35

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.35mps
  • Hướng gió: 112º ESE
  • Độ ẩm: 87%
  • Độ che phủ: 20%
  • Áp suất: 1018mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 4 (03-05-2016)

  Mặt trời mọc: 05:23am Mặt trời lặn: 06:09pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.466669 Kinh độ: 107.599998

  ít mây
  27ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 13:35

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.76mps
  • Hướng gió: 124º SE
  • Độ ẩm: 89%
  • Độ che phủ: 12%
  • Áp suất: 1020mb
 • Thời tiết Tối Thứ 4 (04-05-2016)

  Mặt trời mọc: 05:23am Mặt trời lặn: 06:09pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.466669 Kinh độ: 107.599998

  mưa rải rác
  26ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 13:35

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.04mm
  • Sức gió: 1.76mps
  • Hướng gió: 149º SSE
  • Độ ẩm: 91%
  • Độ che phủ: 32%
  • Áp suất: 1019mb
 • Cập nhật lúc 13:35
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây rải rác 26ºC 44% 1.11mps 147º SSE 0mm 91%
  6:00 mưa rải rác 27ºC 20% 1.51mps 174º S 0.12mm 91%
  9:00 mưa vừa 26ºC 8% 2.42mps 71º ENE 4.7mm 100%
  12:00 mây rải rác 28ºC 32% 3.62mps 101º E 0mm 94%
  15:00 ít mây 29ºC 20% 4.35mps 112º ESE 0mm 87%
  18:00 ít mây 27ºC 20% 4.91mps 111º ESE 0mm 86%
  21:00 ít mây 27ºC 12% 3.76mps 124º SE 0mm 89%
  24:00 clear sky 26ºC 8% 1.8mps 146º SE 0mm 91%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Huế

Thứ 2

Dự báo ngày 02-05-2016
ít mây

ít Mây

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.07mps 168º
 • Độ ẩm: 94%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 1000mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 03-05-2016
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 0.87mps 115º
 • Độ ẩm: 79%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 32%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 04-05-2016
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.12mps 125º
 • Độ ẩm: 81%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 05-05-2016
ít mây

ít Mây

29ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.31mps 141º
 • Độ ẩm: 83%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 06-05-2016
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.56mps 106º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 4%
 • Áp suất: 988mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 07-05-2016
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.9mps 127º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 2%
 • Áp suất: 988mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 08-05-2016
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.75mps 122º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 3%
 • Áp suất: 988mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 09-05-2016
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.29mps 123º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 19%
 • Áp suất: 989mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 10-05-2016
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.17mps 156º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 18%
 • Áp suất: 990mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 11-05-2016
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.76mps 90º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 25%
 • Áp suất: 989mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 12-05-2016
mưa to

Mưa To

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.79mps 13º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 49%
 • Áp suất: 990mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 13-05-2016
mưa to

Mưa To

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.77mps 40º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 32%
 • Áp suất: 990mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 14-05-2016
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.33mps 53º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 16%
 • Áp suất: 990mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 15-05-2016
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.04mps 75º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 19%
 • Áp suất: 988mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 16-05-2016
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 0.78mps 143º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 44%
 • Áp suất: 988mbar
Xem thêm