Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Huế. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 7 (01-08-2015)

  Mặt trời mọc: 05:30am Mặt trời lặn: 06:21pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.466669 Kinh độ: 107.599998

  mưa rải rác
  26ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 23:41

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.1mps
  • Hướng gió: 180º S
  • Độ ẩm: 83%
  • Độ che phủ: 75%
  • Áp suất: 1010mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 7 (02-08-2015)

  Mặt trời mọc: 05:30am Mặt trời lặn: 06:21pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.466669 Kinh độ: 107.599998

  mưa rải rác
  24ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 23:41

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.195mm
  • Sức gió: 3.41mps
  • Hướng gió: 166º SSE
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1017mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 7 (02-08-2015)

  Mặt trời mọc: 05:30am Mặt trời lặn: 06:21pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.466669 Kinh độ: 107.599998

  nhiều mây
  27ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 23:41

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.81mps
  • Hướng gió: 184º S
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 80%
  • Áp suất: 1018mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 7 (02-08-2015)

  Mặt trời mọc: 05:30am Mặt trời lặn: 06:21pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.466669 Kinh độ: 107.599998

  mưa rải rác
  27ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 23:41

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.17mm
  • Sức gió: 3.42mps
  • Hướng gió: 236º SW
  • Độ ẩm: 96%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 1016mb
 • Thời tiết Tối Thứ 7 (02-08-2015)

  Mặt trời mọc: 05:30am Mặt trời lặn: 06:21pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.466669 Kinh độ: 107.599998

  mây rải rác
  27ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 23:41

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.05mps
  • Hướng gió: 123º ESE
  • Độ ẩm: 98%
  • Độ che phủ: 44%
  • Áp suất: 1018mb
 • Cập nhật lúc 23:41
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 25ºC 92% 2.86mps 192º SSW 0.045mm 100%
  6:00 mưa rải rác 24ºC 80% 3.21mps 202º SSW 0.28mm 100%
  9:00 mưa rải rác 24ºC 92% 3.41mps 166º SSE 0.195mm 100%
  12:00 mây dày đặc 25ºC 88% 3.68mps 183º S 0mm 100%
  15:00 nhiều mây 27ºC 80% 2.81mps 184º S 0mm 100%
  18:00 mây dày đặc 29ºC 88% 3.11mps 220º SW 0mm 91%
  21:00 mưa rải rác 27ºC 88% 3.42mps 236º SW 0.17mm 96%
  24:00 mưa rải rác 27ºC 80% 1.37mps 202º SSW 0.01mm 97%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Huế

Thứ 7

Dự báo ngày 01-08-2015
nhiều mây

Nhiều Mây

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.26mps 51º
 • Độ ẩm: 90%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 76%
 • Áp suất: 1002mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 02-08-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.21mps 225º
 • Độ ẩm: 88%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 76%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 03-08-2015
mưa to

Mưa To

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.17mps 164º
 • Độ ẩm: 85%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1001mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 04-08-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 0.15mps 80º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 7%
 • Áp suất: 987mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 05-08-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 0.93mps 291º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 2%
 • Áp suất: 985mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 06-08-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 1.23mps 247º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 14%
 • Áp suất: 984mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 07-08-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 3.67mps 277º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 3%
 • Áp suất: 983mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 08-08-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 3.57mps 268º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 35%
 • Áp suất: 982mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 09-08-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.14mps 260º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 45%
 • Áp suất: 982mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 10-08-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.32mps 234º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 30%
 • Áp suất: 983mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 11-08-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.92mps 271º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 47%
 • Áp suất: 985mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 12-08-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.73mps 266º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 33%
 • Áp suất: 985mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 13-08-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.96mps 244º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 33%
 • Áp suất: 983mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 14-08-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 3.31mps 242º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 39%
 • Áp suất: 983mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 15-08-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 4.18mps 260º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 34%
 • Áp suất: 982mbar
Xem thêm