Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Huế. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 4 (11-10-2017)

  Mặt trời mọc: 05:41am Mặt trời lặn: 05:31pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.4667 Kinh độ: 107.6

  mưa rải rác
  29ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 23:30

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.5mps
  • Hướng gió: 300º WNW
  • Độ ẩm: 83%
  • Độ che phủ: 75%
  • Áp suất: 1010mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 4 (11-10-2017)

  Mặt trời mọc: 05:41am Mặt trời lặn: 05:31pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.4667 Kinh độ: 107.6

  mưa rải rác
  24ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 23:30

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.825mm
  • Sức gió: 0.61mps
  • Hướng gió: 35º NE
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 80%
  • Áp suất: 959mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 4 (12-10-2017)

  Mặt trời mọc: 05:41am Mặt trời lặn: 05:31pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.4667 Kinh độ: 107.6

  mưa rải rác
  22ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 23:30

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 2.56mm
  • Sức gió: 0.66mps
  • Hướng gió: 311º NW
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 960mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 4 (12-10-2017)

  Mặt trời mọc: 05:41am Mặt trời lặn: 05:31pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.4667 Kinh độ: 107.6

  mưa rải rác
  22ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 23:30

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.074999999999999mm
  • Sức gió: 0.76mps
  • Hướng gió: 213º SSW
  • Độ ẩm: 97%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 959mb
 • Thời tiết Tối Thứ 4 (12-10-2017)

  Mặt trời mọc: 05:41am Mặt trời lặn: 05:31pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.4667 Kinh độ: 107.6

  mưa rải rác
  25ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 23:30

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.26mm
  • Sức gió: 1.41mps
  • Hướng gió: 29º NNE
  • Độ ẩm: 89%
  • Độ che phủ: 80%
  • Áp suất: 958mb
 • Cập nhật lúc 23:30
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 28ºC 76% 1.32mps 35º NE 2.3925mm 90%
  6:00 mưa vừa 26ºC 88% 0.96mps 317º NW 3.7275mm 93%
  9:00 mưa rải rác 24ºC 80% 0.61mps 35º NE 0.825mm 99%
  12:00 mưa rải rác 23ºC 88% 1mps 286º WNW 1.14mm 100%
  15:00 mưa rải rác 22ºC 92% 0.66mps 311º NW 2.56mm 99%
  18:00 mưa rải rác 21ºC 88% 0.92mps 215º SW 1.515mm 98%
  21:00 mưa rải rác 22ºC 92% 0.76mps 213º SSW 0.074999999999999mm 97%
  24:00 mưa rải rác 26ºC 32% 1.16mps 18º NNE 0.030000000000001mm 89%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Huế

Thứ 4

Dự báo ngày 11-10-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.26mps 3º
 • Độ ẩm: 88%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 48%
 • Áp suất: 959mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 12-10-2017
mưa to

Mưa To

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.16mps 19º
 • Độ ẩm: 89%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 32%
 • Áp suất: 960mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 13-10-2017
mưa to

Mưa To

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.43mps 345º
 • Độ ẩm: 88%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 68%
 • Áp suất: 958mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 14-10-2017
mưa to

Mưa To

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 6.33mps 345º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 97%
 • Áp suất: 985mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 15-10-2017
mưa to

Mưa To

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 8.3mps 344º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 986mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 16-10-2017
mưa rất to

Mưa Rất To

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 9.72mps 334º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 986mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 17-10-2017
mưa rất to

Mưa Rất To

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 12.39mps 344º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 91%
 • Áp suất: 976mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 18-10-2017
mưa rất to

Mưa Rất To

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 6.33mps 12º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 54%
 • Áp suất: 983mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 19-10-2017
mưa rất to

Mưa Rất To

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 5.36mps 332º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 68%
 • Áp suất: 985mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 20-10-2017
mưa to

Mưa To

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.65mps 317º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 67%
 • Áp suất: 983mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 21-10-2017
mưa to

Mưa To

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.57mps 94º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 36%
 • Áp suất: 987mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 22-10-2017
mưa to

Mưa To

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.67mps 106º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 29%
 • Áp suất: 989mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 23-10-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.27mps 34º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 26%
 • Áp suất: 990mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 24-10-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.51mps 117º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 10%
 • Áp suất: 989mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 25-10-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 0.78mps 84º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 11%
 • Áp suất: 990mbar
Xem thêm