Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Huế. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.


 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (21-09-2014)

  Mặt trời mọc: 05:38am Mặt trời lặn: 05:46pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.466669 Kinh độ: 107.599998

  mưa rải rác
  28ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 00:36

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1mps
  • Hướng gió: 0º N
  • Độ ẩm: 78%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1010mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (22-09-2014)

  Mặt trời mọc: 05:38am Mặt trời lặn: 05:46pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.466669 Kinh độ: 107.599998

  mưa rải rác
  25ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 00:36

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 3mm
  • Sức gió: 5.27mps
  • Hướng gió: 303º WNW
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 64%
  • Áp suất: 1015mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (22-09-2014)

  Mặt trời mọc: 05:38am Mặt trời lặn: 05:46pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.466669 Kinh độ: 107.599998

  mưa vừa
  27ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 00:36

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 5mm
  • Sức gió: 4.63mps
  • Hướng gió: 264º W
  • Độ ẩm: 96%
  • Độ che phủ: 80%
  • Áp suất: 1017mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (22-09-2014)

  Mặt trời mọc: 05:38am Mặt trời lặn: 05:46pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.466669 Kinh độ: 107.599998

  mưa rải rác
  24ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 00:36

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 3mm
  • Sức gió: 6.12mps
  • Hướng gió: 312º NW
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1015mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (22-09-2014)

  Mặt trời mọc: 05:38am Mặt trời lặn: 05:46pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.466669 Kinh độ: 107.599998

  mây dày đặc
  24ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 00:36

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 5.26mps
  • Hướng gió: 319º NW
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1017mb
 • Cập nhật lúc 00:36
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 28ºC 64% 3.76mps 284º WNW 1mm 85%
  6:00 mưa rải rác 27ºC 56% 3.77mps 303º WNW 1mm 89%
  9:00 mưa rải rác 25ºC 64% 5.27mps 303º WNW 3mm 100%
  12:00 mưa rải rác 25ºC 68% 5.87mps 270º W 2mm 100%
  15:00 mưa vừa 27ºC 80% 4.63mps 264º W 5mm 96%
  18:00 mưa rải rác 25ºC 92% 7.52mps 315º NW 2mm 100%
  21:00 mưa rải rác 24ºC 92% 6.12mps 312º NW 3mm 100%
  24:00 mưa rải rác 24ºC 92% 5.56mps 308º NW 1mm 100%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Huế

Chủ nhật

Dự báo ngày 21-09-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 0.52mps 60º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 56%
 • Áp suất: 1000mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 22-09-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.13mps 355º
 • Độ ẩm: 96%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 88%
 • Áp suất: 1001mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 23-09-2014
mưa to

Mưa To

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.78mps 19º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 70%
 • Áp suất: 986mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 24-09-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.97mps 1º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 26%
 • Áp suất: 986mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 25-09-2014
mưa to

Mưa To

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 0.45mps 61º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 23%
 • Áp suất: 986mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 26-09-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.53mps 20º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 18%
 • Áp suất: 987mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 27-09-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.16mps 355º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 21%
 • Áp suất: 986mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 28-09-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.93mps 27º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 49%
 • Áp suất: 984mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 29-09-2014
mưa to

Mưa To

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.94mps 341º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 985mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 30-09-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.24mps 63º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 46%
 • Áp suất: 985mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 01-10-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.38mps 314º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 5%
 • Áp suất: 984mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 02-10-2014
mưa to

Mưa To

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 4.56mps 313º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 13%
 • Áp suất: 983mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 03-10-2014
mưa rất to

Mưa Rất To

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 4.84mps 6º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 86%
 • Áp suất: 984mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 04-10-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 6.98mps 348º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 79%
 • Áp suất: 986mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 05-10-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 6.37mps 343º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 69%
 • Áp suất: 986mbar
Xem thêm