Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Huế. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 5 (05-01-2017)

  Mặt trời mọc: 06:19am Mặt trời lặn: 05:30pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.466669 Kinh độ: 107.599998

  mây dày đặc
  23ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 18:13

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.6mps
  • Hướng gió: 300º WNW
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 75%
  • Áp suất: 1015mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 5 (06-01-2017)

  Mặt trời mọc: 06:19am Mặt trời lặn: 05:30pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.466669 Kinh độ: 107.599998

  mưa rải rác
  22ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 18:13

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.305mm
  • Sức gió: 2.27mps
  • Hướng gió: 65º ENE
  • Độ ẩm: 98%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 1022mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 5 (06-01-2017)

  Mặt trời mọc: 06:19am Mặt trời lặn: 05:30pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.466669 Kinh độ: 107.599998

  mưa rải rác
  23ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 18:13

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.035mm
  • Sức gió: 3.27mps
  • Hướng gió: 90º E
  • Độ ẩm: 97%
  • Độ che phủ: 68%
  • Áp suất: 1024mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 5 (06-01-2017)

  Mặt trời mọc: 06:19am Mặt trời lặn: 05:30pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.466669 Kinh độ: 107.599998

  mưa rải rác
  23ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 18:13

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.23mm
  • Sức gió: 2.16mps
  • Hướng gió: 65º ENE
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1021mb
 • Thời tiết Tối Thứ 5 (06-01-2017)

  Mặt trời mọc: 06:19am Mặt trời lặn: 05:30pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.466669 Kinh độ: 107.599998

  mưa rải rác
  22ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 18:13

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.72mm
  • Sức gió: 1.76mps
  • Hướng gió: 23º NNE
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1023mb
 • Cập nhật lúc 18:13
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây dày đặc 21ºC 92% 2.21mps 69º ENE 0mm 95%
  6:00 mưa rải rác 22ºC 92% 1.96mps 62º ENE 0.065mm 96%
  9:00 mưa rải rác 22ºC 88% 2.27mps 65º ENE 0.305mm 98%
  12:00 mưa rải rác 22ºC 80% 2.66mps 75º ENE 0.19mm 97%
  15:00 mưa rải rác 23ºC 68% 3.27mps 90º E 0.035mm 97%
  18:00 mưa rải rác 23ºC 88% 2.57mps 85º E 0.03mm 97%
  21:00 mưa rải rác 23ºC 92% 2.16mps 65º ENE 0.23mm 99%
  24:00 mưa rải rác 22ºC 92% 1.91mps 40º NE 0.99mm 100%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Huế

Thứ 5

Dự báo ngày 05-01-2017
mây rải rác

Mây Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.97mps 59º
 • Độ ẩm: 94%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 44%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 06-01-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

21ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.52mps 336º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 07-01-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

23ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.01mps 166º
 • Độ ẩm: 99%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 56%
 • Áp suất: 1004mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 08-01-2017
mưa to

Mưa To

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.49mps 51º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 47%
 • Áp suất: 989mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 09-01-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 2.01mps 43º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 22%
 • Áp suất: 988mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 10-01-2017
mưa to

Mưa To

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 2.03mps 18º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 72%
 • Áp suất: 989mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 11-01-2017
mưa rất to

Mưa Rất To

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 3.77mps 29º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 69%
 • Áp suất: 987mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 12-01-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 0.28mps 36º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 10%
 • Áp suất: 988mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 13-01-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.62mps 65º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 4%
 • Áp suất: 991mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 14-01-2017
mưa to

Mưa To

19ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 8.29mps 20º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 997mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 15-01-2017
mưa to

Mưa To

18ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 4.55mps 18º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 998mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 16-01-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 3.39mps 34º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 54%
 • Áp suất: 997mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 17-01-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 2.85mps 3º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 65%
 • Áp suất: 996mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 18-01-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 2.95mps 16º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 68%
 • Áp suất: 995mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 19-01-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 2.2mps 354º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 77%
 • Áp suất: 994mbar
Xem thêm