Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Huế. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Chủ nhật (04-10-2015)

  Mặt trời mọc: 05:40am Mặt trời lặn: 05:36pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.466669 Kinh độ: 107.599998

  nhiều mây
  28ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 12:26

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.5mps
  • Hướng gió: 220º SW
  • Độ ẩm: 83%
  • Độ che phủ: 75%
  • Áp suất: 1012mb
 • Thời tiết Sáng Chủ nhật (04-10-2015)

  Mặt trời mọc: 05:40am Mặt trời lặn: 05:36pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.466669 Kinh độ: 107.599998

  mưa rải rác
  27ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 12:26

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.04mm
  • Sức gió: 4.42mps
  • Hướng gió: 263º W
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 76%
  • Áp suất: 1018mb
 • Thời tiết Trưa Chủ nhật (05-10-2015)

  Mặt trời mọc: 05:40am Mặt trời lặn: 05:36pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.466669 Kinh độ: 107.599998

  mưa rải rác
  25ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 12:26

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.06mm
  • Sức gió: 4.3mps
  • Hướng gió: 212º SSW
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 80%
  • Áp suất: 1019mb
 • Thời tiết Chiều Chủ nhật (05-10-2015)

  Mặt trời mọc: 05:40am Mặt trời lặn: 05:36pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.466669 Kinh độ: 107.599998

  mưa rải rác
  25ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 12:26

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.03mm
  • Sức gió: 3.2mps
  • Hướng gió: 235º SW
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 80%
  • Áp suất: 1020mb
 • Thời tiết Tối Chủ nhật (05-10-2015)

  Mặt trời mọc: 05:40am Mặt trời lặn: 05:36pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.466669 Kinh độ: 107.599998

  mưa rải rác
  26ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 12:26

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.96mm
  • Sức gió: 2.21mps
  • Hướng gió: 267º W
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1021mb
 • Cập nhật lúc 12:26
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 nhiều mây 30ºC 64% 4.58mps 288º WNW 0mm 100%
  6:00 mưa rải rác 29ºC 88% 4.57mps 306º NW 0.1mm 100%
  9:00 mưa rải rác 27ºC 76% 4.42mps 263º W 0.04mm 100%
  12:00 mưa rải rác 26ºC 76% 3.46mps 225º SW 0.44mm 100%
  15:00 mưa rải rác 25ºC 80% 4.3mps 212º SSW 0.06mm 100%
  18:00 mưa rải rác 25ºC 88% 3.75mps 209º SSW 0.09mm 100%
  21:00 mưa rải rác 25ºC 80% 3.2mps 235º SW 0.03mm 100%
  24:00 nhiều mây 27ºC 80% 2.41mps 239º WSW 0mm 100%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Huế

Chủ nhật

Dự báo ngày 04-10-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.02mps 261º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 05-10-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.31mps 258º
 • Độ ẩm: 99%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 80%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 06-10-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 0.23mps 50º
 • Độ ẩm: 95%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 56%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 07-10-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.71mps 96º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 16%
 • Áp suất: 991mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 08-10-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.22mps 88º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 18%
 • Áp suất: 991mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 09-10-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.46mps 354º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 990mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 10-10-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.49mps 5º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 16%
 • Áp suất: 990mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 11-10-2015
mưa to

Mưa To

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.43mps 335º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 35%
 • Áp suất: 992mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 12-10-2015
mưa rất to

Mưa Rất To

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.89mps 359º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 44%
 • Áp suất: 992mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 13-10-2015
mưa rất to

Mưa Rất To

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 3.13mps 29º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 45%
 • Áp suất: 991mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 14-10-2015
mưa to

Mưa To

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.66mps 1º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 53%
 • Áp suất: 991mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 15-10-2015
mưa to

Mưa To

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 3.09mps 24º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 32%
 • Áp suất: 991mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 16-10-2015
mưa to

Mưa To

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.1mps 2º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 43%
 • Áp suất: 990mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 17-10-2015
mưa to

Mưa To

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 3.34mps 18º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 56%
 • Áp suất: 990mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 18-10-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 3.69mps 348º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 26%
 • Áp suất: 989mbar
Xem thêm