Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Huế. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 6 (28-08-2015)

  Mặt trời mọc: 05:35am Mặt trời lặn: 06:05pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.466669 Kinh độ: 107.599998

  nhiều mây
  36ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 35ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 14:54

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.1mps
  • Hướng gió: 320º NW
  • Độ ẩm: 47%
  • Độ che phủ: 75%
  • Áp suất: 1006mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 6 (28-08-2015)

  Mặt trời mọc: 05:35am Mặt trời lặn: 06:05pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.466669 Kinh độ: 107.599998

  mưa rải rác
  31ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 35ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 14:54

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.01mm
  • Sức gió: 6.11mps
  • Hướng gió: 241º WSW
  • Độ ẩm: 86%
  • Độ che phủ: 36%
  • Áp suất: 1016mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 6 (29-08-2015)

  Mặt trời mọc: 05:35am Mặt trời lặn: 06:05pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.466669 Kinh độ: 107.599998

  mưa rải rác
  29ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 35ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 14:54

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.045mm
  • Sức gió: 5.15mps
  • Hướng gió: 235º SW
  • Độ ẩm: 88%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 1014mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 6 (29-08-2015)

  Mặt trời mọc: 05:35am Mặt trời lặn: 06:05pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.466669 Kinh độ: 107.599998

  mưa rải rác
  30ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 35ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 14:54

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.015mm
  • Sức gió: 8.86mps
  • Hướng gió: 252º WSW
  • Độ ẩm: 86%
  • Độ che phủ: 68%
  • Áp suất: 1015mb
 • Thời tiết Tối Thứ 6 (29-08-2015)

  Mặt trời mọc: 05:35am Mặt trời lặn: 06:05pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.466669 Kinh độ: 107.599998

  mây rải rác
  32ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 35ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 14:54

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 7.08mps
  • Hướng gió: 245º WSW
  • Độ ẩm: 76%
  • Độ che phủ: 44%
  • Áp suất: 1013mb
 • Cập nhật lúc 14:54
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 nhiều mây 35ºC 56% 7.97mps 240º WSW 0mm 79%
  6:00 nhiều mây 33ºC 68% 7.37mps 242º WSW 0mm 83%
  9:00 mưa rải rác 31ºC 36% 6.11mps 241º WSW 0.01mm 86%
  12:00 mưa rải rác 30ºC 68% 4.36mps 224º SW 0.01mm 86%
  15:00 mưa rải rác 29ºC 88% 5.15mps 235º SW 0.045mm 88%
  18:00 mưa rải rác 29ºC 88% 8.01mps 248º WSW 0.085mm 92%
  21:00 mưa rải rác 30ºC 68% 8.86mps 252º WSW 0.015mm 86%
  24:00 nhiều mây 32ºC 56% 8.96mps 250º WSW 0mm 79%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Huế

Thứ 6

Dự báo ngày 28-08-2015
nhiều mây

Nhiều Mây

35ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 1.41mps 200º
 • Độ ẩm: 94%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 76%
 • Áp suất: 1000mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 29-08-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.51mps 276º
 • Độ ẩm: 82%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 999mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 30-08-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 0.95mps 273º
 • Độ ẩm: 78%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 48%
 • Áp suất: 1000mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 31-08-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.19mps 232º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 44%
 • Áp suất: 986mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 01-09-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.88mps 217º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 63%
 • Áp suất: 986mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 02-09-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.53mps 263º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 59%
 • Áp suất: 988mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 03-09-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.02mps 309º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 48%
 • Áp suất: 988mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 04-09-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.21mps 326º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 22%
 • Áp suất: 988mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 05-09-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 0.46mps 130º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 987mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 06-09-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 0.77mps 153º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 18%
 • Áp suất: 987mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 07-09-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 0.5mps 181º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 5%
 • Áp suất: 986mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 08-09-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.24mps 337º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 26%
 • Áp suất: 987mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 09-09-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.55mps 19º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 49%
 • Áp suất: 988mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 10-09-2015
mưa to

Mưa To

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.01mps 3º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 39%
 • Áp suất: 989mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 11-09-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.36mps 44º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 18%
 • Áp suất: 989mbar
Xem thêm