Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Huế. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.


 • Thời tiết Hiện tại Thứ 6 (25-07-2014)

  Mặt trời mọc: 05:28am Mặt trời lặn: 06:24pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.466669 Kinh độ: 107.599998

  mây rải rác
  35ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 36ºC

  Thấp nhất: 32ºC

  Cập nhật lúc 16:03

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.1mps
  • Hướng gió: 70º ENE
  • Độ ẩm: 56%
  • Độ che phủ: 20%
  • Áp suất: 1003mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 6 (25-07-2014)

  Mặt trời mọc: 05:28am Mặt trời lặn: 06:24pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.466669 Kinh độ: 107.599998

  ít mây
  30ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 36ºC

  Thấp nhất: 32ºC

  Cập nhật lúc 16:03

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.06mps
  • Hướng gió: 240º WSW
  • Độ ẩm: 89%
  • Độ che phủ: 24%
  • Áp suất: 956mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 6 (26-07-2014)

  Mặt trời mọc: 05:28am Mặt trời lặn: 06:24pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.466669 Kinh độ: 107.599998

  mưa rải rác
  27ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 36ºC

  Thấp nhất: 32ºC

  Cập nhật lúc 16:03

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.5mm
  • Sức gió: 1.21mps
  • Hướng gió: 234º SW
  • Độ ẩm: 92%
  • Độ che phủ: 56%
  • Áp suất: 957mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 6 (26-07-2014)

  Mặt trời mọc: 05:28am Mặt trời lặn: 06:24pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.466669 Kinh độ: 107.599998

  mây rải rác
  28ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 36ºC

  Thấp nhất: 32ºC

  Cập nhật lúc 16:03

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.42mps
  • Hướng gió: 216º SW
  • Độ ẩm: 89%
  • Độ che phủ: 36%
  • Áp suất: 958mb
 • Thời tiết Tối Thứ 6 (26-07-2014)

  Mặt trời mọc: 05:28am Mặt trời lặn: 06:24pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.466669 Kinh độ: 107.599998

  nhiều mây
  34ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 36ºC

  Thấp nhất: 32ºC

  Cập nhật lúc 16:03

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.26mps
  • Hướng gió: 266º W
  • Độ ẩm: 57%
  • Độ che phủ: 56%
  • Áp suất: 957mb
 • Cập nhật lúc 16:03
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây rải rác 36ºC 36% 2.16mps 257º WSW 0mm 71%
  6:00 mây rải rác 35ºC 32% 1.76mps 247º WSW 0mm 70%
  9:00 ít mây 30ºC 24% 1.06mps 240º WSW 0mm 89%
  12:00 nhiều mây 28ºC 64% 1.22mps 237º WSW 0mm 90%
  15:00 mưa rải rác 27ºC 56% 1.21mps 234º SW 0.5mm 92%
  18:00 mưa rải rác 26ºC 56% 1.16mps 220º SW 0.5mm 92%
  21:00 mây rải rác 28ºC 36% 1.42mps 216º SW 0mm 89%
  24:00 ít mây 32ºC 24% 1.74mps 253º WSW 0mm 73%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Huế

Thứ 6

Dự báo ngày 25-07-2014
ít mây

ít Mây

36ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 32ºC
 • Sức gió: 5.67mps 246º
 • Độ ẩm: 75%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 26-07-2014
ít mây

ít Mây

33ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 30ºC
 • Sức gió: 6.1mps 255º
 • Độ ẩm: 82%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 1017mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 27-07-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 7.31mps 253º
 • Độ ẩm: 85%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 80%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 28-07-2014
nhiều mây

Nhiều Mây

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 7.4mps 268º
 • Độ ẩm: 84%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 56%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 29-07-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 7.81mps 262º
 • Độ ẩm: 88%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 30-07-2014
ít mây

ít Mây

30ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 5.48mps 275º
 • Độ ẩm: 85%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 31-07-2014
mưa to

Mưa To

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 4.36mps 263º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 97%
 • Áp suất: 949mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 01-08-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 5.08mps 260º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 947mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 01-01-1970

0ºC
 • Cao nhất: 0ºC
 • Thấp nhất: 0ºC
 • Sức gió: mps º
 • Độ ẩm: %
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: %
 • Áp suất: 0mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 01-01-1970

0ºC
 • Cao nhất: 0ºC
 • Thấp nhất: 0ºC
 • Sức gió: mps º
 • Độ ẩm: %
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: %
 • Áp suất: 0mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 01-01-1970

0ºC
 • Cao nhất: 0ºC
 • Thấp nhất: 0ºC
 • Sức gió: mps º
 • Độ ẩm: %
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: %
 • Áp suất: 0mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 01-01-1970

0ºC
 • Cao nhất: 0ºC
 • Thấp nhất: 0ºC
 • Sức gió: mps º
 • Độ ẩm: %
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: %
 • Áp suất: 0mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 01-01-1970

0ºC
 • Cao nhất: 0ºC
 • Thấp nhất: 0ºC
 • Sức gió: mps º
 • Độ ẩm: %
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: %
 • Áp suất: 0mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 01-01-1970

0ºC
 • Cao nhất: 0ºC
 • Thấp nhất: 0ºC
 • Sức gió: mps º
 • Độ ẩm: %
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: %
 • Áp suất: 0mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 01-01-1970

0ºC
 • Cao nhất: 0ºC
 • Thấp nhất: 0ºC
 • Sức gió: mps º
 • Độ ẩm: %
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: %
 • Áp suất: 0mbar
Xem thêm