Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Huế. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 6 (27-02-2015)

  Mặt trời mọc: 06:09am Mặt trời lặn: 05:55pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.466669 Kinh độ: 107.599998

  quang mây
  19ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 05:17

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.76mps
  • Hướng gió: 211º SSW
  • Độ ẩm: 90%
  • Độ che phủ: 8%
  • Áp suất: 960mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 6 (27-02-2015)

  Mặt trời mọc: 06:09am Mặt trời lặn: 05:55pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.466669 Kinh độ: 107.599998

  mây rải rác
  22ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 05:17

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.57mps
  • Hướng gió: 119º ESE
  • Độ ẩm: 97%
  • Độ che phủ: 44%
  • Áp suất: 1020mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 6 (27-02-2015)

  Mặt trời mọc: 06:09am Mặt trời lặn: 05:55pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.466669 Kinh độ: 107.599998

  quang mây
  25ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 05:17

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 5.06mps
  • Hướng gió: 98º E
  • Độ ẩm: 89%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1019mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 6 (27-02-2015)

  Mặt trời mọc: 06:09am Mặt trời lặn: 05:55pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.466669 Kinh độ: 107.599998

  ít mây
  24ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 05:17

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 6.21mps
  • Hướng gió: 114º ESE
  • Độ ẩm: 88%
  • Độ che phủ: 20%
  • Áp suất: 1019mb
 • Thời tiết Tối Thứ 6 (28-02-2015)

  Mặt trời mọc: 06:09am Mặt trời lặn: 05:55pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.466669 Kinh độ: 107.599998

  quang mây
  22ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 05:17

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 5.41mps
  • Hướng gió: 123º ESE
  • Độ ẩm: 96%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1019mb
 • Cập nhật lúc 05:17
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 quang mây 22ºC 0% 2.97mps 108º ESE 0mm 96%
  6:00 quang mây 22ºC 0% 2.76mps 109º ESE 0mm 97%
  9:00 mây rải rác 22ºC 44% 2.57mps 119º ESE 0mm 97%
  12:00 quang mây 24ºC 0% 2.97mps 109º ESE 0mm 95%
  15:00 quang mây 25ºC 0% 5.06mps 98º E 0mm 89%
  18:00 ít mây 25ºC 12% 6.7mps 109º ESE 0mm 84%
  21:00 ít mây 24ºC 20% 6.21mps 114º ESE 0mm 88%
  24:00 quang mây 23ºC 0% 6.01mps 121º ESE 0mm 95%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Huế

Thứ 5

Dự báo ngày 26-02-2015
mây rải rác

Mây Rải Rác

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.61mps 146º
 • Độ ẩm: 96%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 32%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 27-02-2015
quang mây

Quang Mây

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 3.21mps 110º
 • Độ ẩm: 73%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 28-02-2015
quang mây

Quang Mây

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 3.31mps 122º
 • Độ ẩm: 70%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1003mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 01-03-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 3.39mps 92º
 • Độ ẩm: 75%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 02-03-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 2.37mps 72º
 • Độ ẩm: 96%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 03-03-2015
quang mây

Quang Mây

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.97mps 130º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 992mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 04-03-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.96mps 133º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 992mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 05-03-2015
quang mây

Quang Mây

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 2.37mps 101º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 994mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 06-03-2015
quang mây

Quang Mây

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 3.73mps 114º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 994mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 07-03-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 3.78mps 112º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 995mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 08-03-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 2.55mps 75º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 998mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 09-03-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 2.15mps 47º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 14%
 • Áp suất: 1000mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 10-03-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 1.6mps 54º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 1%
 • Áp suất: 1000mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 11-03-2015
quang mây

Quang Mây

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 1.84mps 99º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 997mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 12-03-2015
quang mây

Quang Mây

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 2.12mps 96º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 993mbar
Xem thêm