Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Huế. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 6 (16-11-2018)

  Mặt trời mọc: 05:53am Mặt trời lặn: 05:14pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.4691 Kinh độ: 107.5778

  trời quang mây
  27ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 18:57

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.6mps
  • Hướng gió: 80º E
  • Độ ẩm: 83%
  • Độ che phủ: 20%
  • Áp suất: 1012mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 6 (16-11-2018)

  Mặt trời mọc: 05:53am Mặt trời lặn: 05:14pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.4691 Kinh độ: 107.5778

  mây rải rác
  32ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 18:57

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.82mps
  • Hướng gió: 36º NE
  • Độ ẩm: 54%
  • Độ che phủ: 36%
  • Áp suất: 960mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 6 (16-11-2018)

  Mặt trời mọc: 05:53am Mặt trời lặn: 05:14pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.4691 Kinh độ: 107.5778

  mưa rải rác
  23ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 18:57

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.165mm
  • Sức gió: 0.98mps
  • Hướng gió: 62º ENE
  • Độ ẩm: 85%
  • Độ che phủ: 32%
  • Áp suất: 961mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 6 (17-11-2018)

  Mặt trời mọc: 05:53am Mặt trời lặn: 05:14pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.4691 Kinh độ: 107.5778

  ít mây
  18ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 18:57

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.16mps
  • Hướng gió: 183º S
  • Độ ẩm: 93%
  • Độ che phủ: 12%
  • Áp suất: 961mb
 • Thời tiết Tối Thứ 6 (17-11-2018)

  Mặt trời mọc: 05:53am Mặt trời lặn: 05:14pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.4691 Kinh độ: 107.5778

  trời quang mây
  20ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 18:57

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.23mps
  • Hướng gió: 189º S
  • Độ ẩm: 92%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 962mb
 • Cập nhật lúc 18:57
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 trời quang mây 24ºC 0% 1.31mps 195º SSW 0mm 89%
  6:00 trời quang mây 31ºC 0% 1.3mps 52º NE 0mm 57%
  9:00 mây rải rác 32ºC 36% 1.82mps 36º NE 0mm 54%
  12:00 mưa rải rác 28ºC 56% 1.58mps 50º NE 0.07mm 63%
  15:00 mưa rải rác 23ºC 32% 0.98mps 62º ENE 0.165mm 85%
  18:00 mây rải rác 19ºC 32% 0.77mps 175º S 0mm 93%
  21:00 ít mây 18ºC 12% 1.16mps 183º S 0mm 93%
  24:00 trời quang mây 18ºC 0% 1.21mps 190º S 0mm 95%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Huế

Thứ 6

Dự báo ngày 16-11-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.3mps 52º
 • Độ ẩm: 57%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 963mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 17-11-2018
trời quang mây

Trời Quang Mây

28ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 1.41mps 55º
 • Độ ẩm: 60%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 963mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 18-11-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.27mps 47º
 • Độ ẩm: 61%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 36%
 • Áp suất: 963mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 19-11-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.47mps 71º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 21%
 • Áp suất: 993mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 20-11-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.81mps 105º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 14%
 • Áp suất: 994mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 21-11-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.79mps 62º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 33%
 • Áp suất: 995mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 22-11-2018
mưa to

Mưa To

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.72mps 41º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 36%
 • Áp suất: 994mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 23-11-2018
mưa to

Mưa To

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.82mps 31º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 60%
 • Áp suất: 995mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 24-11-2018
mưa to

Mưa To

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 3.67mps 359º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 41%
 • Áp suất: 996mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 25-11-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 5.41mps 352º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 11%
 • Áp suất: 998mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 26-11-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 5.74mps 345º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 19%
 • Áp suất: 997mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 27-11-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 4.1mps 350º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 997mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 28-11-2018
trời quang mây

Trời Quang Mây

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 4.21mps 341º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 998mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 29-11-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 1.98mps 18º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 7%
 • Áp suất: 998mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 30-11-2018
trời quang mây

Trời Quang Mây

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 2.1mps 16º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 998mbar
Xem thêm