Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Huế. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 5 (11-01-2016)

  Mặt trời mọc: 06:18am Mặt trời lặn: 05:49pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.466669 Kinh độ: 107.599998

  mây dày đặc
  19ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 18ºC

  Thấp nhất: 15ºC

  Cập nhật lúc 03:53

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.5mm
  • Sức gió: 1mps
  • Hướng gió: 0º N
  • Độ ẩm: 68%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1025mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 5 (12-01-2016)

  Mặt trời mọc: 06:18am Mặt trời lặn: 05:49pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.466669 Kinh độ: 107.599998

  mưa rải rác
  22ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 18ºC

  Thấp nhất: 15ºC

  Cập nhật lúc 03:53

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.81mm
  • Sức gió: 1.76mps
  • Hướng gió: 45º NE
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1027mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 5 (12-01-2016)

  Mặt trời mọc: 06:18am Mặt trời lặn: 05:49pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.466669 Kinh độ: 107.599998

  mưa rải rác
  22ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 18ºC

  Thấp nhất: 15ºC

  Cập nhật lúc 03:53

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.98mm
  • Sức gió: 0.71mps
  • Hướng gió: 324º NW
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1027mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 5 (12-01-2016)

  Mặt trời mọc: 06:18am Mặt trời lặn: 05:49pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.466669 Kinh độ: 107.599998

  mưa rải rác
  23ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 18ºC

  Thấp nhất: 15ºC

  Cập nhật lúc 03:53

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.22mm
  • Sức gió: 2.49mps
  • Hướng gió: 52º NE
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1026mb
 • Thời tiết Tối Thứ 5 (12-01-2016)

  Mặt trời mọc: 06:18am Mặt trời lặn: 05:49pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.466669 Kinh độ: 107.599998

  mưa rải rác
  22ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 18ºC

  Thấp nhất: 15ºC

  Cập nhật lúc 03:53

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 2.03mm
  • Sức gió: 5.61mps
  • Hướng gió: 74º ENE
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1027mb
 • Cập nhật lúc 03:53
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây dày đặc 23ºC 88% 2.78mps 0º N 0mm 92%
  6:00 mưa rải rác 23ºC 92% 1.76mps 20º NNE 0.3mm 99%
  9:00 mưa rải rác 22ºC 100% 1.76mps 45º NE 0.81mm 100%
  12:00 mưa rải rác 22ºC 100% 1.35mps 0º N 1.36mm 100%
  15:00 mưa rải rác 22ºC 92% 0.71mps 324º NW 1.98mm 100%
  18:00 mưa rải rác 22ºC 80% 0.71mps 340º NNW 0.92mm 100%
  21:00 mưa rải rác 23ºC 92% 2.49mps 52º NE 0.22mm 100%
  24:00 mưa rải rác 22ºC 100% 5.11mps 73º ENE 2.09mm 100%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Huế

Thứ 2

Dự báo ngày 08-02-2016
mưa vừa

Mưa Vừa

18ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 3.36mps 14º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 90%
 • Áp suất: 999mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 09-02-2016
mưa vừa

Mưa Vừa

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 3.28mps 339º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 95%
 • Áp suất: 996mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 10-02-2016
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.35mps 327º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 96%
 • Áp suất: 994mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 11-02-2016
quang mây

Quang Mây

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 2.34mps 121º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 2%
 • Áp suất: 992mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 12-02-2016
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 2.19mps 119º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 991mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 13-02-2016
quang mây

Quang Mây

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.43mps 115º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 990mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 14-02-2016
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.31mps 105º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 4%
 • Áp suất: 991mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 15-02-2016
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.55mps 353º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 35%
 • Áp suất: 995mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 16-02-2016
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 2.89mps 323º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 46%
 • Áp suất: 997mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 17-02-2016
mưa to

Mưa To

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 3.25mps 13º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 71%
 • Áp suất: 999mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 18-02-2016
mưa to

Mưa To

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 3.04mps 31º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 68%
 • Áp suất: 1000mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 19-02-2016
mưa vừa

Mưa Vừa

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 2.25mps 47º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 37%
 • Áp suất: 996mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 20-02-2016
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 2.28mps 153º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 37%
 • Áp suất: 994mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 01-01-1970

0ºC
 • Cao nhất: 0ºC
 • Thấp nhất: 0ºC
 • Sức gió: mps º
 • Độ ẩm: %
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: %
 • Áp suất: 0mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 01-01-1970

0ºC
 • Cao nhất: 0ºC
 • Thấp nhất: 0ºC
 • Sức gió: mps º
 • Độ ẩm: %
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: %
 • Áp suất: 0mbar
Xem thêm