Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Huế. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (28-05-2016)

  Mặt trời mọc: 05:16am Mặt trời lặn: 06:17pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.466669 Kinh độ: 107.599998

  mưa vừa
  35ºC

  Clear Sky

  Cao nhất: 35ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 04:10

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.1mps
  • Hướng gió: 90º E
  • Độ ẩm: 63%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1005mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (28-05-2016)

  Mặt trời mọc: 05:16am Mặt trời lặn: 06:17pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.466669 Kinh độ: 107.599998

  mây rải rác
  28ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 35ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 04:10

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.86mps
  • Hướng gió: 174º S
  • Độ ẩm: 95%
  • Độ che phủ: 44%
  • Áp suất: 1018mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (29-05-2016)

  Mặt trời mọc: 05:16am Mặt trời lặn: 06:17pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.466669 Kinh độ: 107.599998

  clear sky
  26ºC

  Clear Sky

  Cao nhất: 35ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 04:10

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.01mps
  • Hướng gió: 215º SW
  • Độ ẩm: 90%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1016mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (29-05-2016)

  Mặt trời mọc: 05:16am Mặt trời lặn: 06:17pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.466669 Kinh độ: 107.599998

  ít mây
  29ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 35ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 04:10

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.21mps
  • Hướng gió: 186º S
  • Độ ẩm: 88%
  • Độ che phủ: 12%
  • Áp suất: 1018mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (29-05-2016)

  Mặt trời mọc: 05:16am Mặt trời lặn: 06:17pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.466669 Kinh độ: 107.599998

  mưa rải rác
  27ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 35ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 04:10

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 2.53mm
  • Sức gió: 3.91mps
  • Hướng gió: 133º SE
  • Độ ẩm: 97%
  • Độ che phủ: 20%
  • Áp suất: 1016mb
 • Cập nhật lúc 04:10
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa vừa 32ºC 48% 1.96mps 85º E 3.8mm 98%
  6:00 mưa rải rác 29ºC 68% 1.96mps 142º SE 1.63mm 98%
  9:00 mây rải rác 28ºC 44% 1.86mps 174º S 0mm 95%
  12:00 clear sky 27ºC 8% 1.66mps 241º WSW 0mm 93%
  15:00 clear sky 26ºC 0% 2.01mps 215º SW 0mm 90%
  18:00 mây rải rác 27ºC 32% 1.98mps 202º SSW 0mm 91%
  21:00 ít mây 29ºC 12% 2.21mps 186º S 0mm 88%
  24:00 ít mây 30ºC 20% 2.21mps 160º SSE 0mm 81%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Huế

Thứ 7

Dự báo ngày 28-05-2016
mưa vừa

Mưa Vừa

35ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 0.83mps 185º
 • Độ ẩm: 70%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 44%
 • Áp suất: 998mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 29-05-2016
mưa vừa

Mưa Vừa

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 0.41mps 199º
 • Độ ẩm: 78%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 32%
 • Áp suất: 999mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 30-05-2016
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 0.26mps 208º
 • Độ ẩm: 80%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 44%
 • Áp suất: 1001mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 31-05-2016
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 1.86mps 187º
 • Độ ẩm: 69%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 01-06-2016
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.22mps 26º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 987mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 02-06-2016
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1mps 5º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 5%
 • Áp suất: 986mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 03-06-2016
clear sky

Clear Sky

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 2.49mps 243º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 2%
 • Áp suất: 985mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 04-06-2016
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 3.26mps 270º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 23%
 • Áp suất: 985mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 05-06-2016
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 1.82mps 254º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 16%
 • Áp suất: 984mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 06-06-2016
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.52mps 345º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 5%
 • Áp suất: 986mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 07-06-2016
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.84mps 22º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 989mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 08-06-2016
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 0.9mps 336º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 15%
 • Áp suất: 990mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 09-06-2016
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 1.62mps 256º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 10%
 • Áp suất: 986mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 10-06-2016
clear sky

Clear Sky

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 5.6mps 249º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 1%
 • Áp suất: 982mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 11-06-2016
clear sky

Clear Sky

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 6.64mps 253º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 979mbar
Xem thêm