Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Huế. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.


 • Thời tiết Hiện tại Thứ 5 (10-07-2014)

  Mặt trời mọc: 05:23am Mặt trời lặn: 06:26pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.466669 Kinh độ: 107.599998

  mây rải rác
  35ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 37ºC

  Thấp nhất: 34ºC

  Cập nhật lúc 12:05

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1mm
  • Sức gió: 2.1mps
  • Hướng gió: 30º NNE
  • Độ ẩm: 56%
  • Độ che phủ: 75%
  • Áp suất: 1004mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 5 (10-07-2014)

  Mặt trời mọc: 05:23am Mặt trời lặn: 06:26pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.466669 Kinh độ: 107.599998

  mưa rải rác
  29ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 37ºC

  Thấp nhất: 34ºC

  Cập nhật lúc 12:05

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1mm
  • Sức gió: 2.01mps
  • Hướng gió: 231º SW
  • Độ ẩm: 84%
  • Độ che phủ: 76%
  • Áp suất: 955mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 5 (10-07-2014)

  Mặt trời mọc: 05:23am Mặt trời lặn: 06:26pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.466669 Kinh độ: 107.599998

  mây rải rác
  28ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 37ºC

  Thấp nhất: 34ºC

  Cập nhật lúc 12:05

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.95mps
  • Hướng gió: 237º WSW
  • Độ ẩm: 82%
  • Độ che phủ: 44%
  • Áp suất: 957mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 5 (11-07-2014)

  Mặt trời mọc: 05:23am Mặt trời lặn: 06:26pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.466669 Kinh độ: 107.599998

  nhiều mây
  27ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 37ºC

  Thấp nhất: 34ºC

  Cập nhật lúc 12:05

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.66mps
  • Hướng gió: 251º WSW
  • Độ ẩm: 79%
  • Độ che phủ: 56%
  • Áp suất: 954mb
 • Thời tiết Tối Thứ 5 (11-07-2014)

  Mặt trời mọc: 05:23am Mặt trời lặn: 06:26pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.466669 Kinh độ: 107.599998

  nhiều mây
  32ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 37ºC

  Thấp nhất: 34ºC

  Cập nhật lúc 12:05

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.51mps
  • Hướng gió: 263º W
  • Độ ẩm: 60%
  • Độ che phủ: 64%
  • Áp suất: 956mb
 • Cập nhật lúc 12:05
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây rải rác 35ºC 48% 1.86mps 257º WSW 0mm 60%
  6:00 mây rải rác 36ºC 48% 2.21mps 269º W 0mm 53%
  9:00 mưa rải rác 29ºC 76% 2.01mps 231º SW 1mm 84%
  12:00 nhiều mây 28ºC 56% 1.46mps 231º SW 0mm 81%
  15:00 mây rải rác 28ºC 44% 1.95mps 237º WSW 0mm 82%
  18:00 mây rải rác 27ºC 32% 2.36mps 252º WSW 0mm 81%
  21:00 nhiều mây 27ºC 56% 2.66mps 251º WSW 0mm 79%
  24:00 nhiều mây 28ºC 68% 2.75mps 254º WSW 0mm 73%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Huế

Thứ 5

Dự báo ngày 10-07-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

35ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 32ºC
 • Sức gió: 7.72mps 255º
 • Độ ẩm: 78%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 11-07-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 31ºC
 • Sức gió: 7.8mps 258º
 • Độ ẩm: 78%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 12-07-2014
mây dày đặc

Mây Dày đặc

30ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 5.25mps 245º
 • Độ ẩm: 84%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1012mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 13-07-2014
mưa to

Mưa To

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.81mps 240º
 • Độ ẩm: 87%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 14-07-2014
mưa to

Mưa To

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.34mps 228º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 64%
 • Áp suất: 953mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 15-07-2014
mưa to

Mưa To

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 3.54mps 246º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 93%
 • Áp suất: 955mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 16-07-2014
quang mây

Quang Mây

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.53mps 253º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 44%
 • Áp suất: 954mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 17-07-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.23mps 251º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 83%
 • Áp suất: 953mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 18-07-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 4.44mps 254º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 94%
 • Áp suất: 953mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 19-07-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 3.91mps 252º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 86%
 • Áp suất: 955mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 20-07-2014
quang mây

Quang Mây

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 4.14mps 258º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 58%
 • Áp suất: 953mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 21-07-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.51mps 261º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 55%
 • Áp suất: 953mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 22-07-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.2mps 248º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 42%
 • Áp suất: 954mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 23-07-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.86mps 243º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 96%
 • Áp suất: 956mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 24-07-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 4.38mps 253º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 955mbar
Xem thêm