Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Huế. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.


 • Thời tiết Hiện tại Chủ nhật (21-09-2014)

  Mặt trời mọc: 05:38am Mặt trời lặn: 05:46pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.466669 Kinh độ: 107.599998

  nhiều mây
  37ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 38ºC

  Thấp nhất: 31ºC

  Cập nhật lúc 12:32

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.6mps
  • Hướng gió: 270º W
  • Độ ẩm: 44%
  • Độ che phủ: 75%
  • Áp suất: 1007mb
 • Thời tiết Sáng Chủ nhật (21-09-2014)

  Mặt trời mọc: 05:38am Mặt trời lặn: 05:46pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.466669 Kinh độ: 107.599998

  mây rải rác
  37ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 38ºC

  Thấp nhất: 31ºC

  Cập nhật lúc 12:32

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 5.22mps
  • Hướng gió: 272º W
  • Độ ẩm: 75%
  • Độ che phủ: 32%
  • Áp suất: 1014mb
 • Thời tiết Trưa Chủ nhật (21-09-2014)

  Mặt trời mọc: 05:38am Mặt trời lặn: 05:46pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.466669 Kinh độ: 107.599998

  mưa rải rác
  34ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 38ºC

  Thấp nhất: 31ºC

  Cập nhật lúc 12:32

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1mm
  • Sức gió: 3.76mps
  • Hướng gió: 284º WNW
  • Độ ẩm: 85%
  • Độ che phủ: 64%
  • Áp suất: 1017mb
 • Thời tiết Chiều Chủ nhật (22-09-2014)

  Mặt trời mọc: 05:38am Mặt trời lặn: 05:46pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.466669 Kinh độ: 107.599998

  mưa rải rác
  30ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 38ºC

  Thấp nhất: 31ºC

  Cập nhật lúc 12:32

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 3mm
  • Sức gió: 5.27mps
  • Hướng gió: 303º WNW
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 64%
  • Áp suất: 1015mb
 • Thời tiết Tối Chủ nhật (22-09-2014)

  Mặt trời mọc: 05:38am Mặt trời lặn: 05:46pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.466669 Kinh độ: 107.599998

  mưa vừa
  32ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 38ºC

  Thấp nhất: 31ºC

  Cập nhật lúc 12:32

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 5mm
  • Sức gió: 4.63mps
  • Hướng gió: 264º W
  • Độ ẩm: 96%
  • Độ che phủ: 80%
  • Áp suất: 1017mb
 • Cập nhật lúc 12:32
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 nhiều mây 37ºC 56% 4.41mps 246º WSW 0mm 86%
  6:00 mây rải rác 38ºC 32% 4.77mps 265º W 0mm 78%
  9:00 mây rải rác 37ºC 32% 5.22mps 272º W 0mm 75%
  12:00 mây rải rác 35ºC 48% 3.97mps 261º W 0mm 80%
  15:00 mưa rải rác 34ºC 64% 3.76mps 284º WNW 1mm 85%
  18:00 mưa rải rác 33ºC 56% 3.77mps 303º WNW 1mm 89%
  21:00 mưa rải rác 30ºC 64% 5.27mps 303º WNW 3mm 100%
  24:00 mưa rải rác 31ºC 68% 5.87mps 270º W 2mm 100%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Huế

Chủ nhật

Dự báo ngày 21-09-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

35ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 1.31mps 202º
 • Độ ẩm: 81%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 64%
 • Áp suất: 1001mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 22-09-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.13mps 355º
 • Độ ẩm: 96%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 88%
 • Áp suất: 1001mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 23-09-2014
mưa to

Mưa To

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.78mps 19º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 70%
 • Áp suất: 986mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 24-09-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.97mps 1º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 26%
 • Áp suất: 986mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 25-09-2014
mưa to

Mưa To

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 0.45mps 61º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 23%
 • Áp suất: 986mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 26-09-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.53mps 20º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 18%
 • Áp suất: 987mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 27-09-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.16mps 355º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 21%
 • Áp suất: 986mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 28-09-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.93mps 27º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 49%
 • Áp suất: 984mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 29-09-2014
mưa to

Mưa To

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.94mps 341º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 985mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 30-09-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.24mps 63º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 46%
 • Áp suất: 985mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 01-10-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.38mps 314º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 5%
 • Áp suất: 984mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 02-10-2014
mưa to

Mưa To

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 4.56mps 313º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 13%
 • Áp suất: 983mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 03-10-2014
mưa rất to

Mưa Rất To

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 4.84mps 6º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 86%
 • Áp suất: 984mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 04-10-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 6.98mps 348º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 79%
 • Áp suất: 986mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 05-10-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 6.37mps 343º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 69%
 • Áp suất: 986mbar
Xem thêm