Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Huế. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 7 (03-12-2021)

  Mặt trời mọc: 06:03am Mặt trời lặn: 05:15pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.4667 Kinh độ: 107.6

  mưa rải rác
  16ºC

  Sương Mù

  Cao nhất: 20ºC

  Thấp nhất: 17ºC

  Cập nhật lúc 05:42

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.54mps
  • Hướng gió: 210º SSW
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 20%
  • Áp suất: 1020mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 7 (03-12-2021)

  Mặt trời mọc: 06:03am Mặt trời lặn: 05:15pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.4667 Kinh độ: 107.6

  mưa rải rác
  18ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 20ºC

  Thấp nhất: 17ºC

  Cập nhật lúc 05:42

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.46mm
  • Sức gió: 1.88mps
  • Hướng gió: 155º SSE
  • Độ ẩm: 86%
  • Độ che phủ: 99%
  • Áp suất: 1020mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 7 (04-12-2021)

  Mặt trời mọc: 06:03am Mặt trời lặn: 05:15pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.4667 Kinh độ: 107.6

  mây rải rác
  16ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 20ºC

  Thấp nhất: 17ºC

  Cập nhật lúc 05:42

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.51mps
  • Hướng gió: 217º SW
  • Độ ẩm: 89%
  • Độ che phủ: 39%
  • Áp suất: 1020mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 7 (04-12-2021)

  Mặt trời mọc: 06:03am Mặt trời lặn: 05:15pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.4667 Kinh độ: 107.6

  mưa rải rác
  17ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 20ºC

  Thấp nhất: 17ºC

  Cập nhật lúc 05:42

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.12mm
  • Sức gió: 1.63mps
  • Hướng gió: 214º SW
  • Độ ẩm: 88%
  • Độ che phủ: 90%
  • Áp suất: 1021mb
 • Thời tiết Tối Thứ 7 (04-12-2021)

  Mặt trời mọc: 06:03am Mặt trời lặn: 05:15pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.4667 Kinh độ: 107.6

  nhiều mây
  23ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 20ºC

  Thấp nhất: 17ºC

  Cập nhật lúc 05:42

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.34mps
  • Hướng gió: 76º ENE
  • Độ ẩm: 56%
  • Độ che phủ: 52%
  • Áp suất: 1018mb
 • Cập nhật lúc 05:42
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 20ºC 60% 0.8mps 319º NW 0.37mm 84%
  6:00 mưa rải rác 19ºC 80% 0.66mps 137º SE 0.58mm 86%
  9:00 mưa rải rác 18ºC 99% 1.88mps 155º SSE 0.46mm 86%
  12:00 ít mây 17ºC 20% 1.69mps 158º SSE 0mm 87%
  15:00 mây rải rác 16ºC 39% 1.51mps 217º SW 0mm 89%
  18:00 mưa rải rác 17ºC 99% 1.02mps 210º SSW 0.11mm 87%
  21:00 mưa rải rác 17ºC 90% 1.63mps 214º SW 0.12mm 88%
  24:00 nhiều mây 22ºC 80% 0.91mps 135º SE 0mm 65%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Huế

Thứ 6

Dự báo ngày 03-12-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 2.11mps 294º
 • Độ ẩm: 88%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 40%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 04-12-2021
nhiều mây

Nhiều Mây

22ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 2.59mps 79º
 • Độ ẩm: 60%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 65%
 • Áp suất: 1020mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 05-12-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 2.92mps 315º
 • Độ ẩm: 82%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 06-12-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

18ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 2.39mps 207º
 • Độ ẩm: 89%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 07-12-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 1.99mps 220º
 • Độ ẩm: 76%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 75%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 08-12-2021
mưa vừa

Mưa Vừa

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 3.43mps 252º
 • Độ ẩm: 89%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 09-12-2021
mưa vừa

Mưa Vừa

22ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 6.59mps 74º
 • Độ ẩm: 84%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 10-12-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 4.11mps 81º
 • Độ ẩm: 74%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 94%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 11-12-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

19ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 3.21mps 288º
 • Độ ẩm: 95%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1019mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 12-12-2021
mưa vừa

Mưa Vừa

20ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 4.19mps 319º
 • Độ ẩm: 96%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 13-12-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 3.6mps 77º
 • Độ ẩm: 82%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 14-12-2021
mưa vừa

Mưa Vừa

20ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.67mps 263º
 • Độ ẩm: 95%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 15-12-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 2.63mps 266º
 • Độ ẩm: 96%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 16-12-2021
mưa vừa

Mưa Vừa

21ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 3.04mps 321º
 • Độ ẩm: 97%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 17-12-2021
mưa vừa

Mưa Vừa

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 7.57mps 60º
 • Độ ẩm: 97%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1016mbar
Xem thêm