Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Huế. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (15-12-2017)

  Mặt trời mọc: 06:10am Mặt trời lặn: 05:19pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.4667 Kinh độ: 107.6

  mưa vừa
  22ºC

  Sương Mù

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 01:10

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.6mps
  • Hướng gió: 280º W
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 75%
  • Áp suất: 1017mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (15-12-2017)

  Mặt trời mọc: 06:10am Mặt trời lặn: 05:19pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.4667 Kinh độ: 107.6

  mưa vừa
  20ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 01:10

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 4.17mm
  • Sức gió: 0.62mps
  • Hướng gió: 328º NNW
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 963mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (15-12-2017)

  Mặt trời mọc: 06:10am Mặt trời lặn: 05:19pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.4667 Kinh độ: 107.6

  mưa rải rác
  19ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 01:10

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.63mm
  • Sức gió: 1.16mps
  • Hướng gió: 40º NE
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 966mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (16-12-2017)

  Mặt trời mọc: 06:10am Mặt trời lặn: 05:19pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.4667 Kinh độ: 107.6

  mưa rải rác
  19ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 01:10

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.91999999999999mm
  • Sức gió: 1.07mps
  • Hướng gió: 34º NE
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 965mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (16-12-2017)

  Mặt trời mọc: 06:10am Mặt trời lặn: 05:19pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.4667 Kinh độ: 107.6

  mưa rải rác
  19ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 01:10

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 2.96mm
  • Sức gió: 1.46mps
  • Hướng gió: 13º NNE
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 967mb
 • Cập nhật lúc 01:10
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa vừa 21ºC 92% 0.71mps 309º NW 7.28mm 100%
  6:00 mưa vừa 21ºC 92% 0.73mps 304º NW 5.72mm 99%
  9:00 mưa vừa 20ºC 92% 0.62mps 328º NNW 4.17mm 99%
  12:00 mưa vừa 19ºC 92% 0.92mps 11º N 4.89mm 98%
  15:00 mưa rải rác 19ºC 92% 1.16mps 40º NE 1.63mm 99%
  18:00 mưa rải rác 19ºC 92% 1.16mps 40º NE 0.95mm 99%
  21:00 mưa rải rác 19ºC 88% 1.07mps 34º NE 0.91999999999999mm 99%
  24:00 mưa rải rác 19ºC 76% 0.77mps 22º NNE 0.39mm 97%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Huế

Thứ 6

Dự báo ngày 15-12-2017
mưa to

Mưa To

21ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 0.71mps 309º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 965mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 16-12-2017
mưa to

Mưa To

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 1.46mps 13º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 967mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 17-12-2017
mưa to

Mưa To

13ºC
 • Cao nhất: 14ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 2.67mps 7º
 • Độ ẩm: 99%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 972mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 18-12-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

17ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 5.62mps 349º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 58%
 • Áp suất: 998mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 19-12-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

17ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 5.72mps 347º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 45%
 • Áp suất: 998mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 20-12-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

18ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 4.08mps 354º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 95%
 • Áp suất: 998mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 21-12-2017
mưa to

Mưa To

18ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 5.1mps 8º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 90%
 • Áp suất: 999mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 22-12-2017
mưa rất to

Mưa Rất To

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 8.18mps 43º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 995mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 23-12-2017
mưa rất to

Mưa Rất To

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 3.83mps 70º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 62%
 • Áp suất: 995mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 24-12-2017
mưa to

Mưa To

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 5mps 37º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 66%
 • Áp suất: 998mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 25-12-2017
mưa to

Mưa To

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 5.2mps 43º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 97%
 • Áp suất: 996mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 26-12-2017
mưa to

Mưa To

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.92mps 61º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 65%
 • Áp suất: 994mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 27-12-2017
mưa to

Mưa To

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.29mps 22º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 55%
 • Áp suất: 993mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 28-12-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.87mps 331º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 37%
 • Áp suất: 994mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 29-12-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 2.84mps 327º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 67%
 • Áp suất: 995mbar
Xem thêm