Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Huế. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.


 • Thời tiết Hiện tại Thứ 4 (01-10-2014)

  Mặt trời mọc: 05:39am Mặt trời lặn: 05:38pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.466669 Kinh độ: 107.599998

  ít mây
  30ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 18:40

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.1mps
  • Hướng gió: 50º NE
  • Độ ẩm: 74%
  • Độ che phủ: 20%
  • Áp suất: 1010mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 4 (01-10-2014)

  Mặt trời mọc: 05:39am Mặt trời lặn: 05:38pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.466669 Kinh độ: 107.599998

  quang mây
  27ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 18:40

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.56mps
  • Hướng gió: 95º E
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 8%
  • Áp suất: 1020mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 4 (02-10-2014)

  Mặt trời mọc: 05:39am Mặt trời lặn: 05:38pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.466669 Kinh độ: 107.599998

  mây dày đặc
  26ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 18:40

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.96mps
  • Hướng gió: 238º WSW
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1019mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 4 (02-10-2014)

  Mặt trời mọc: 05:39am Mặt trời lặn: 05:38pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.466669 Kinh độ: 107.599998

  quang mây
  28ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 18:40

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.71mps
  • Hướng gió: 3º N
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1020mb
 • Thời tiết Tối Thứ 4 (02-10-2014)

  Mặt trời mọc: 05:39am Mặt trời lặn: 05:38pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.466669 Kinh độ: 107.599998

  quang mây
  29ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 18:40

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.53mps
  • Hướng gió: 16º NNE
  • Độ ẩm: 92%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1017mb
 • Cập nhật lúc 18:40
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 ít mây 30ºC 20% 3.56mps 65º ENE 0mm 91%
  6:00 mây rải rác 28ºC 32% 3.21mps 76º ENE 0mm 99%
  9:00 quang mây 27ºC 8% 2.56mps 95º E 0mm 100%
  12:00 ít mây 26ºC 12% 1.3mps 140º SE 0mm 100%
  15:00 mây dày đặc 26ºC 92% 0.96mps 238º WSW 0mm 100%
  18:00 nhiều mây 27ºC 68% 2.11mps 238º WSW 0mm 100%
  21:00 quang mây 28ºC 0% 0.71mps 3º N 0mm 100%
  24:00 quang mây 29ºC 0% 3.01mps 26º NNE 0mm 94%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Huế

Thứ 4

Dự báo ngày 01-10-2014
mây rải rác

Mây Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.66mps 51º
 • Độ ẩm: 76%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 36%
 • Áp suất: 1001mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 02-10-2014
quang mây

Quang Mây

30ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.41mps 3º
 • Độ ẩm: 82%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 03-10-2014
quang mây

Quang Mây

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.21mps 323º
 • Độ ẩm: 76%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 04-10-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.26mps 358º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 2%
 • Áp suất: 986mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 05-10-2014
mưa rất to

Mưa Rất To

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.94mps 25º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 52%
 • Áp suất: 986mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 06-10-2014
mưa rất to

Mưa Rất To

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 9.57mps 348º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 97%
 • Áp suất: 981mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 07-10-2014
mưa rất to

Mưa Rất To

21ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 12.8mps 322º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 975mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 08-10-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 6.95mps 258º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 981mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 09-10-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 1.68mps 351º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 986mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 10-10-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 2.6mps 323º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 67%
 • Áp suất: 988mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 11-10-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.65mps 298º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 984mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 12-10-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 4.7mps 297º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 84%
 • Áp suất: 982mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 13-10-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.79mps 265º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 71%
 • Áp suất: 980mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 14-10-2014
mưa to

Mưa To

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.15mps 72º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 53%
 • Áp suất: 984mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 15-10-2014
mưa rất to

Mưa Rất To

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.86mps 313º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 55%
 • Áp suất: 984mbar
Xem thêm