Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Huế. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 7 (20-07-2024)

  Mặt trời mọc: 05:26am Mặt trời lặn: 06:25pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.4667 Kinh độ: 107.6

  mưa rải rác
  29ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 23:16

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.54mps
  • Hướng gió: 210º SSW
  • Độ ẩm: 84%
  • Độ che phủ: 40%
  • Áp suất: 1006mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 7 (20-07-2024)

  Mặt trời mọc: 05:26am Mặt trời lặn: 06:25pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.4667 Kinh độ: 107.6

  mưa rải rác
  26ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 23:16

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.83mm
  • Sức gió: 1.23mps
  • Hướng gió: 150º SSE
  • Độ ẩm: 88%
  • Độ che phủ: 72%
  • Áp suất: 1005mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 7 (21-07-2024)

  Mặt trời mọc: 05:26am Mặt trời lặn: 06:25pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.4667 Kinh độ: 107.6

  mưa rải rác
  24ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 23:16

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.24mm
  • Sức gió: 1.65mps
  • Hướng gió: 225º SW
  • Độ ẩm: 94%
  • Độ che phủ: 71%
  • Áp suất: 1004mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 7 (21-07-2024)

  Mặt trời mọc: 05:26am Mặt trời lặn: 06:25pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.4667 Kinh độ: 107.6

  mây dày đặc
  25ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 23:16

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.82mps
  • Hướng gió: 194º SSW
  • Độ ẩm: 87%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1005mb
 • Thời tiết Tối Thứ 7 (21-07-2024)

  Mặt trời mọc: 05:26am Mặt trời lặn: 06:25pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.4667 Kinh độ: 107.6

  mây dày đặc
  35ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 23:16

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 5.39mps
  • Hướng gió: 296º WNW
  • Độ ẩm: 48%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1002mb
 • Cập nhật lúc 23:16
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 31ºC 60% 2.81mps 2º N 1.5mm 71%
  6:00 mưa rải rác 30ºC 79% 2.57mps 49º NE 2.37mm 75%
  9:00 mưa rải rác 26ºC 72% 1.23mps 150º SSE 1.83mm 88%
  12:00 mưa rải rác 25ºC 61% 1.53mps 217º SW 0.24mm 93%
  15:00 mưa rải rác 24ºC 71% 1.65mps 225º SW 0.24mm 94%
  18:00 mây dày đặc 23ºC 100% 1.76mps 198º SSW 0mm 93%
  21:00 mây dày đặc 25ºC 100% 0.82mps 194º SSW 0mm 87%
  24:00 mây dày đặc 33ºC 100% 1.44mps 300º WNW 0mm 56%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Huế

Thứ 7

Dự báo ngày 20-07-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.95mps 10º
 • Độ ẩm: 64%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 52%
 • Áp suất: 1006mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 21-07-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

34ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 6.2mps 314º
 • Độ ẩm: 51%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 22-07-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

33ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.4mps 226º
 • Độ ẩm: 51%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 23-07-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

33ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.22mps 264º
 • Độ ẩm: 49%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 24-07-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 4.29mps 248º
 • Độ ẩm: 49%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 97%
 • Áp suất: 1000mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 25-07-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

33ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.74mps 254º
 • Độ ẩm: 50%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 95%
 • Áp suất: 998mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 26-07-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

34ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.97mps 251º
 • Độ ẩm: 46%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 93%
 • Áp suất: 998mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 27-07-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

34ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.6mps 244º
 • Độ ẩm: 46%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 999mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 28-07-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

33ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 3.7mps 267º
 • Độ ẩm: 48%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 999mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 29-07-2024
nhiều mây

Nhiều Mây

35ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 4.52mps 254º
 • Độ ẩm: 45%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 67%
 • Áp suất: 999mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 30-07-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

34ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 4.67mps 265º
 • Độ ẩm: 46%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1000mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 31-07-2024
nhiều mây

Nhiều Mây

35ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 5.01mps 246º
 • Độ ẩm: 43%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 71%
 • Áp suất: 1000mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 01-08-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 5.24mps 256º
 • Độ ẩm: 43%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 998mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 02-08-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 6.15mps 250º
 • Độ ẩm: 48%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 995mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 03-08-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

33ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 5.18mps 252º
 • Độ ẩm: 48%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 996mbar
Xem thêm