Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Huế. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Chủ nhật (30-08-2015)

  Mặt trời mọc: 05:35am Mặt trời lặn: 06:04pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.466669 Kinh độ: 107.599998

  nhiều mây
  27ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 10:59

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.5mps
  • Hướng gió: 0º N
  • Độ ẩm: 78%
  • Độ che phủ: 40%
  • Áp suất: 1006mb
 • Thời tiết Sáng Chủ nhật (30-08-2015)

  Mặt trời mọc: 05:35am Mặt trời lặn: 06:04pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.466669 Kinh độ: 107.599998

  mây rải rác
  31ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 10:59

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 9.41mps
  • Hướng gió: 264º W
  • Độ ẩm: 79%
  • Độ che phủ: 48%
  • Áp suất: 1015mb
 • Thời tiết Trưa Chủ nhật (30-08-2015)

  Mặt trời mọc: 05:35am Mặt trời lặn: 06:04pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.466669 Kinh độ: 107.599998

  nhiều mây
  31ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 10:59

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 7.01mps
  • Hướng gió: 258º WSW
  • Độ ẩm: 81%
  • Độ che phủ: 80%
  • Áp suất: 1015mb
 • Thời tiết Chiều Chủ nhật (31-08-2015)

  Mặt trời mọc: 05:35am Mặt trời lặn: 06:04pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.466669 Kinh độ: 107.599998

  mưa rải rác
  29ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 10:59

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.06mm
  • Sức gió: 4.31mps
  • Hướng gió: 225º SW
  • Độ ẩm: 87%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 1016mb
 • Thời tiết Tối Chủ nhật (31-08-2015)

  Mặt trời mọc: 05:35am Mặt trời lặn: 06:04pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.466669 Kinh độ: 107.599998

  mưa rải rác
  28ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 10:59

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.06mm
  • Sức gió: 7.36mps
  • Hướng gió: 257º WSW
  • Độ ẩm: 92%
  • Độ che phủ: 80%
  • Áp suất: 1016mb
 • Cập nhật lúc 10:59
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 nhiều mây 27ºC 56% 7.96mps 247º WSW 0mm 90%
  6:00 nhiều mây 30ºC 68% 9.26mps 254º WSW 0mm 82%
  9:00 mây rải rác 31ºC 48% 9.41mps 264º W 0mm 79%
  12:00 nhiều mây 31ºC 68% 7.9mps 270º W 0mm 78%
  15:00 nhiều mây 31ºC 80% 7.01mps 258º WSW 0mm 81%
  18:00 nhiều mây 30ºC 76% 5.01mps 239º WSW 0mm 85%
  21:00 mưa rải rác 29ºC 88% 4.31mps 225º SW 0.06mm 87%
  24:00 mưa rải rác 29ºC 64% 5.02mps 248º WSW 0.025mm 89%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Huế

Chủ nhật

Dự báo ngày 30-08-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.16mps 243º
 • Độ ẩm: 81%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 1000mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 31-08-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 0.91mps 126º
 • Độ ẩm: 91%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 80%
 • Áp suất: 1000mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 01-09-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.32mps 232º
 • Độ ẩm: 95%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 80%
 • Áp suất: 999mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 02-09-2015
mưa to

Mưa To

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 0.81mps 299º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 37%
 • Áp suất: 987mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 03-09-2015
mưa to

Mưa To

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 0.65mps 102º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 41%
 • Áp suất: 988mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 04-09-2015
mưa to

Mưa To

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 0.85mps 331º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 60%
 • Áp suất: 988mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 05-09-2015
mưa to

Mưa To

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 0.31mps 250º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 55%
 • Áp suất: 985mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 06-09-2015
mưa to

Mưa To

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.97mps 113º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 16%
 • Áp suất: 984mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 07-09-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.67mps 331º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 36%
 • Áp suất: 984mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 08-09-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.38mps 61º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 23%
 • Áp suất: 986mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 09-09-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.72mps 29º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 36%
 • Áp suất: 988mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 10-09-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.24mps 45º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 989mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 11-09-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.39mps 18º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 22%
 • Áp suất: 989mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 12-09-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.58mps 41º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 990mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 13-09-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.42mps 27º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 22%
 • Áp suất: 990mbar
Xem thêm