Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Huế. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 5 (09-07-2020)

  Mặt trời mọc: 05:22am Mặt trời lặn: 06:26pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.4667 Kinh độ: 107.6

  nhiều mây
  33ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 34ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 18:36

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.1mps
  • Hướng gió: 170º S
  • Độ ẩm: 63%
  • Độ che phủ: 20%
  • Áp suất: 1003mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 5 (09-07-2020)

  Mặt trời mọc: 05:22am Mặt trời lặn: 06:26pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.4667 Kinh độ: 107.6

  mây dày đặc
  34ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 34ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 18:36

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.91mps
  • Hướng gió: 73º ENE
  • Độ ẩm: 49%
  • Độ che phủ: 95%
  • Áp suất: 1004mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 5 (09-07-2020)

  Mặt trời mọc: 05:22am Mặt trời lặn: 06:26pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.4667 Kinh độ: 107.6

  mây dày đặc
  28ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 34ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 18:36

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.84mps
  • Hướng gió: 107º ESE
  • Độ ẩm: 75%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1003mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 5 (10-07-2020)

  Mặt trời mọc: 05:22am Mặt trời lặn: 06:26pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.4667 Kinh độ: 107.6

  mây dày đặc
  26ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 34ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 18:36

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.02mps
  • Hướng gió: 203º SSW
  • Độ ẩm: 77%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1005mb
 • Thời tiết Tối Thứ 5 (10-07-2020)

  Mặt trời mọc: 05:22am Mặt trời lặn: 06:26pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.4667 Kinh độ: 107.6

  mây dày đặc
  28ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 34ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 18:36

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.82mps
  • Hướng gió: 201º SSW
  • Độ ẩm: 67%
  • Độ che phủ: 94%
  • Áp suất: 1006mb
 • Cập nhật lúc 18:36
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 nhiều mây 27ºC 59% 1.78mps 201º SSW 0mm 76%
  6:00 nhiều mây 32ºC 83% 2.03mps 63º ENE 0mm 55%
  9:00 mây dày đặc 34ºC 95% 4.91mps 73º ENE 0mm 49%
  12:00 mây dày đặc 33ºC 99% 5.17mps 91º E 0mm 57%
  15:00 mây dày đặc 28ºC 100% 2.84mps 107º ESE 0mm 75%
  18:00 mây dày đặc 27ºC 100% 1.63mps 213º SSW 0mm 77%
  21:00 mây dày đặc 26ºC 100% 2.02mps 203º SSW 0mm 77%
  24:00 mây dày đặc 26ºC 97% 2.34mps 209º SSW 0mm 77%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Huế

Thứ 5

Dự báo ngày 09-07-2020
nhiều mây

Nhiều Mây

32ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 2.03mps 63º
 • Độ ẩm: 55%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 83%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 10-07-2020
mây dày đặc

Mây Dày đặc

35ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 1.6mps 65º
 • Độ ẩm: 45%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 11-07-2020
mây dày đặc

Mây Dày đặc

36ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 1.41mps 52º
 • Độ ẩm: 44%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1006mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 12-07-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

35ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.3mps 74º
 • Độ ẩm: 45%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 85%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 13-07-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

36ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.79mps 53º
 • Độ ẩm: 42%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 14-07-2020
trời quang mây

Trời Quang Mây

35ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.75mps 59º
 • Độ ẩm: 43%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 15-07-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

36ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.54mps 84º
 • Độ ẩm: 38%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 16-07-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

35ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.76mps 46º
 • Độ ẩm: 43%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 55%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 17-07-2020
mây dày đặc

Mây Dày đặc

36ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 0.43mps 95º
 • Độ ẩm: 43%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 18-07-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

35ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.95mps 59º
 • Độ ẩm: 42%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 94%
 • Áp suất: 1008mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 19-07-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.22mps 43º
 • Độ ẩm: 45%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 20-07-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.59mps 55º
 • Độ ẩm: 46%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 21-07-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.71mps 55º
 • Độ ẩm: 49%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 22-07-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.03mps 50º
 • Độ ẩm: 46%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 62%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 23-07-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.29mps 46º
 • Độ ẩm: 48%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1008mbar
Xem thêm