Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Huế. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.


 • Thời tiết Hiện tại Thứ 3 (02-09-2014)

  Mặt trời mọc: 05:36am Mặt trời lặn: 06:02pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.466669 Kinh độ: 107.599998

  mưa to
  30ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 16:03

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.1mps
  • Hướng gió: 70º ENE
  • Độ ẩm: 79%
  • Độ che phủ: 75%
  • Áp suất: 1007mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 3 (02-09-2014)

  Mặt trời mọc: 05:36am Mặt trời lặn: 06:02pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.466669 Kinh độ: 107.599998

  mây rải rác
  26ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 16:03

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.91mps
  • Hướng gió: 202º SSW
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 44%
  • Áp suất: 1017mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 3 (03-09-2014)

  Mặt trời mọc: 05:36am Mặt trời lặn: 06:02pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.466669 Kinh độ: 107.599998

  ít mây
  26ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 16:03

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.01mps
  • Hướng gió: 200º SSW
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 24%
  • Áp suất: 1018mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 3 (03-09-2014)

  Mặt trời mọc: 05:36am Mặt trời lặn: 06:02pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.466669 Kinh độ: 107.599998

  quang mây
  27ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 16:03

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.36mps
  • Hướng gió: 253º WSW
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 8%
  • Áp suất: 1018mb
 • Thời tiết Tối Thứ 3 (03-09-2014)

  Mặt trời mọc: 05:36am Mặt trời lặn: 06:02pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.466669 Kinh độ: 107.599998

  ít mây
  30ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 16:03

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.72mps
  • Hướng gió: 279º W
  • Độ ẩm: 89%
  • Độ che phủ: 20%
  • Áp suất: 1017mb
 • Cập nhật lúc 16:03
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa to 30ºC 8% 3.81mps 13º NNE 23mm 95%
  6:00 ít mây 27ºC 12% 2.02mps 56º NE 0mm 100%
  9:00 mây rải rác 26ºC 44% 1.91mps 202º SSW 0mm 100%
  12:00 mây rải rác 26ºC 44% 1.16mps 194º SSW 0mm 100%
  15:00 ít mây 26ºC 24% 1.01mps 200º SSW 0mm 100%
  18:00 quang mây 26ºC 8% 1.56mps 240º WSW 0mm 100%
  21:00 quang mây 27ºC 8% 2.36mps 253º WSW 0mm 100%
  24:00 quang mây 29ºC 0% 2.7mps 273º W 0mm 98%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Huế

Thứ 3

Dự báo ngày 02-09-2014
mưa to

Mưa To

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 1.81mps 327º
 • Độ ẩm: 90%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 1001mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 03-09-2014
quang mây

Quang Mây

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 1.38mps 34º
 • Độ ẩm: 83%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 04-09-2014
quang mây

Quang Mây

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 0.62mps 319º
 • Độ ẩm: 77%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1000mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 05-09-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.04mps 331º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 6%
 • Áp suất: 983mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 06-09-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.68mps 323º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 26%
 • Áp suất: 983mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 07-09-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.74mps 316º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 35%
 • Áp suất: 983mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 08-09-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.89mps 325º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 22%
 • Áp suất: 982mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 09-09-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.85mps 12º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 31%
 • Áp suất: 984mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 10-09-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2mps 59º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 41%
 • Áp suất: 983mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 11-09-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.1mps 3º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 37%
 • Áp suất: 982mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 12-09-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.49mps 26º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 18%
 • Áp suất: 982mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 13-09-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.77mps 27º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 27%
 • Áp suất: 984mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 14-09-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.25mps 342º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 3%
 • Áp suất: 984mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 15-09-2014
mưa to

Mưa To

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.95mps 359º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 986mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 16-09-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.78mps 20º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 35%
 • Áp suất: 986mbar
Xem thêm