Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Huế. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.


 • Thời tiết Hiện tại Thứ 5 (23-10-2014)

  Mặt trời mọc: 05:44am Mặt trời lặn: 05:23pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.466669 Kinh độ: 107.599998

  nhiều mây
  26ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 15:48

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.1mps
  • Hướng gió: 60º ENE
  • Độ ẩm: 94%
  • Độ che phủ: 40%
  • Áp suất: 1011mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 5 (23-10-2014)

  Mặt trời mọc: 05:44am Mặt trời lặn: 05:23pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.466669 Kinh độ: 107.599998

  mưa rải rác
  25ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 15:48

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.5mm
  • Sức gió: 3.07mps
  • Hướng gió: 9º N
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 76%
  • Áp suất: 1022mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 5 (24-10-2014)

  Mặt trời mọc: 05:44am Mặt trời lặn: 05:23pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.466669 Kinh độ: 107.599998

  mưa rải rác
  24ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 15:48

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.5mm
  • Sức gió: 1.73mps
  • Hướng gió: 261º W
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1022mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 5 (24-10-2014)

  Mặt trời mọc: 05:44am Mặt trời lặn: 05:23pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.466669 Kinh độ: 107.599998

  mưa rải rác
  25ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 15:48

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.5mm
  • Sức gió: 1.96mps
  • Hướng gió: 304º NW
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 68%
  • Áp suất: 1022mb
 • Thời tiết Tối Thứ 5 (24-10-2014)

  Mặt trời mọc: 05:44am Mặt trời lặn: 05:23pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.466669 Kinh độ: 107.599998

  mưa vừa
  24ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 15:48

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 8mm
  • Sức gió: 2.92mps
  • Hướng gió: 14º NNE
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1021mb
 • Cập nhật lúc 15:48
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 nhiều mây 27ºC 56% 1.76mps 22º NNE 0mm 100%
  6:00 nhiều mây 26ºC 64% 2.96mps 30º NNE 0mm 97%
  9:00 mưa rải rác 25ºC 76% 3.07mps 9º N 0.5mm 100%
  12:00 mưa vừa 24ºC 92% 0.87mps 347º NNW 5mm 100%
  15:00 mưa rải rác 24ºC 92% 1.73mps 261º W 0.5mm 100%
  18:00 nhiều mây 24ºC 64% 2.2mps 279º W 0mm 100%
  21:00 mưa rải rác 25ºC 68% 1.96mps 304º NW 0.5mm 100%
  24:00 mây dày đặc 25ºC 88% 2.27mps 346º NNW 0mm 100%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Huế

Thứ 5

Dự báo ngày 23-10-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 1.66mps 330º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 80%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 24-10-2014
mưa to

Mưa To

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.97mps 313º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 25-10-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.57mps 289º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1006mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 26-10-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.86mps 53º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 27%
 • Áp suất: 991mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 27-10-2014
mưa to

Mưa To

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.81mps 52º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 42%
 • Áp suất: 990mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 28-10-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.6mps 18º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 87%
 • Áp suất: 988mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 29-10-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.87mps 16º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 5%
 • Áp suất: 987mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 30-10-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.76mps 67º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 39%
 • Áp suất: 987mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 31-10-2014
mưa to

Mưa To

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.37mps 16º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 49%
 • Áp suất: 988mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 01-11-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.86mps 103º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 52%
 • Áp suất: 987mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 02-11-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.94mps 110º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 46%
 • Áp suất: 988mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 03-11-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 3.08mps 115º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 989mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 04-11-2014
mưa to

Mưa To

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 3.7mps 104º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 40%
 • Áp suất: 990mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 05-11-2014
mưa to

Mưa To

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.55mps 79º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 67%
 • Áp suất: 990mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 06-11-2014
mưa to

Mưa To

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.52mps 60º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 82%
 • Áp suất: 990mbar
Xem thêm