Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Huế. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 5 (28-05-2015)

  Mặt trời mọc: 05:16am Mặt trời lặn: 06:17pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.466669 Kinh độ: 107.599998

  quang mây
  23ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 07:06

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.92mps
  • Hướng gió: 222º SW
  • Độ ẩm: 80%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 955mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 5 (28-05-2015)

  Mặt trời mọc: 05:16am Mặt trời lặn: 06:17pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.466669 Kinh độ: 107.599998

  quang mây
  32ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 07:06

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 6.9mps
  • Hướng gió: 244º WSW
  • Độ ẩm: 75%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1014mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 5 (28-05-2015)

  Mặt trời mọc: 05:16am Mặt trời lặn: 06:17pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.466669 Kinh độ: 107.599998

  quang mây
  34ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 07:06

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.87mps
  • Hướng gió: 231º SW
  • Độ ẩm: 67%
  • Độ che phủ: 8%
  • Áp suất: 1010mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 5 (28-05-2015)

  Mặt trời mọc: 05:16am Mặt trời lặn: 06:17pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.466669 Kinh độ: 107.599998

  quang mây
  31ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 07:06

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 5.01mps
  • Hướng gió: 232º SW
  • Độ ẩm: 73%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1013mb
 • Thời tiết Tối Thứ 5 (29-05-2015)

  Mặt trời mọc: 05:16am Mặt trời lặn: 06:17pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.466669 Kinh độ: 107.599998

  quang mây
  30ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 07:06

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 5.57mps
  • Hướng gió: 227º SW
  • Độ ẩm: 79%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1013mb
 • Cập nhật lúc 07:06
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 quang mây 30ºC 0% 4.57mps 231º SW 0mm 82%
  6:00 quang mây 30ºC 0% 5.97mps 241º WSW 0mm 81%
  9:00 quang mây 32ºC 0% 6.9mps 244º WSW 0mm 75%
  12:00 quang mây 33ºC 8% 6.22mps 242º WSW 0mm 70%
  15:00 quang mây 34ºC 8% 4.87mps 231º SW 0mm 67%
  18:00 mây rải rác 32ºC 36% 4.66mps 235º SW 0mm 70%
  21:00 quang mây 31ºC 0% 5.01mps 232º SW 0mm 73%
  24:00 quang mây 31ºC 0% 5.36mps 232º SW 0mm 76%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Huế

Thứ 4

Dự báo ngày 27-05-2015
quang mây

Quang Mây

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.97mps 222º
 • Độ ẩm: 90%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 997mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 28-05-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 1.3mps 242º
 • Độ ẩm: 69%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 998mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 29-05-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 1.37mps 229º
 • Độ ẩm: 63%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 998mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 30-05-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 3.47mps 275º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 40%
 • Áp suất: 985mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 31-05-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 0.95mps 281º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 60%
 • Áp suất: 985mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 01-06-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.89mps 81º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 32%
 • Áp suất: 985mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 02-06-2015
mưa to

Mưa To

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.92mps 101º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 34%
 • Áp suất: 986mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 03-06-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.08mps 109º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 22%
 • Áp suất: 988mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 04-06-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.71mps 136º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 9%
 • Áp suất: 987mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 05-06-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.76mps 232º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 16%
 • Áp suất: 985mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 06-06-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 0.98mps 146º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 985mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 07-06-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.8mps 222º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 4%
 • Áp suất: 986mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 08-06-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 2.27mps 245º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 1%
 • Áp suất: 986mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 09-06-2015
quang mây

Quang Mây

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 5.83mps 245º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 986mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 10-06-2015
quang mây

Quang Mây

35ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 4.72mps 245º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 2%
 • Áp suất: 985mbar
Xem thêm