Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Huế. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 7 (16-03-2018)

  Mặt trời mọc: 05:55am Mặt trời lặn: 06:00pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.4691 Kinh độ: 107.5778

  mưa vừa
  24ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 21:27

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1mps
  • Hướng gió: 0º N
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 40%
  • Áp suất: 1012mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 7 (16-03-2018)

  Mặt trời mọc: 05:55am Mặt trời lặn: 06:00pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.4691 Kinh độ: 107.5778

  mưa rải rác
  19ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 21:27

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.335mm
  • Sức gió: 1.1mps
  • Hướng gió: 176º S
  • Độ ẩm: 95%
  • Độ che phủ: 12%
  • Áp suất: 962mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 7 (17-03-2018)

  Mặt trời mọc: 05:55am Mặt trời lặn: 06:00pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.4691 Kinh độ: 107.5778

  trời quang mây
  16ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 21:27

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.01mps
  • Hướng gió: 180º S
  • Độ ẩm: 91%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 961mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 7 (17-03-2018)

  Mặt trời mọc: 05:55am Mặt trời lặn: 06:00pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.4691 Kinh độ: 107.5778

  mưa rải rác
  25ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 21:27

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.0049999999999999mm
  • Sức gió: 1.21mps
  • Hướng gió: 93º E
  • Độ ẩm: 82%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 962mb
 • Thời tiết Tối Thứ 7 (17-03-2018)

  Mặt trời mọc: 05:55am Mặt trời lặn: 06:00pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.4691 Kinh độ: 107.5778

  mưa vừa
  25ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 21:27

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 3.28mm
  • Sức gió: 1.52mps
  • Hướng gió: 86º E
  • Độ ẩm: 87%
  • Độ che phủ: 32%
  • Áp suất: 959mb
 • Cập nhật lúc 21:27
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa vừa 25ºC 48% 0.41mps 99º E 3.165mm 89%
  6:00 mưa rải rác 21ºC 56% 0.94mps 186º S 2.15mm 94%
  9:00 mưa rải rác 19ºC 12% 1.1mps 176º S 0.335mm 95%
  12:00 trời quang mây 18ºC 0% 1.02mps 178º S 0mm 94%
  15:00 trời quang mây 16ºC 0% 1.01mps 180º S 0mm 91%
  18:00 trời quang mây 18ºC 8% 1.06mps 177º S 0mm 90%
  21:00 mưa rải rác 25ºC 0% 1.21mps 93º E 0.0049999999999999mm 82%
  24:00 mưa rải rác 26ºC 48% 1.52mps 77º ENE 1.02mm 84%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Huế

Thứ 6

Dự báo ngày 16-03-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.59mps 42º
 • Độ ẩm: 85%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 961mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 17-03-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 1.21mps 94º
 • Độ ẩm: 82%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 962mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 18-03-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 0.77mps 143º
 • Độ ẩm: 78%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 962mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 19-03-2018
trời quang mây

Trời Quang Mây

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.56mps 118º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 4%
 • Áp suất: 989mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 20-03-2018
trời quang mây

Trời Quang Mây

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.02mps 52º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 15%
 • Áp suất: 987mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 21-03-2018
mưa to

Mưa To

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 3.07mps 340º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 86%
 • Áp suất: 994mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 22-03-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 3.13mps 28º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 36%
 • Áp suất: 994mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 23-03-2018
mưa to

Mưa To

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 1.61mps 56º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 13%
 • Áp suất: 991mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 24-03-2018
trời quang mây

Trời Quang Mây

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 2.12mps 41º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 22%
 • Áp suất: 992mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 25-03-2018
trời quang mây

Trời Quang Mây

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 2.49mps 30º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 36%
 • Áp suất: 992mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 26-03-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 3.47mps 11º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 54%
 • Áp suất: 992mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 27-03-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.65mps 61º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 61%
 • Áp suất: 993mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 28-03-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.92mps 97º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 2%
 • Áp suất: 989mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 29-03-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.73mps 113º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 2%
 • Áp suất: 986mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 30-03-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.65mps 47º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 4%
 • Áp suất: 987mbar
Xem thêm