Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Huế. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 4 (01-04-2015)

  Mặt trời mọc: 05:44am Mặt trời lặn: 06:02pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.466669 Kinh độ: 107.599998

  quang mây
  30ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 13:20

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.555mm
  • Sức gió: 1.07mps
  • Hướng gió: 332º NNW
  • Độ ẩm: 67%
  • Độ che phủ: 20%
  • Áp suất: 960mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 4 (01-04-2015)

  Mặt trời mọc: 05:44am Mặt trời lặn: 06:02pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.466669 Kinh độ: 107.599998

  mưa rải rác
  26ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 13:20

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.735mm
  • Sức gió: 4.22mps
  • Hướng gió: 116º ESE
  • Độ ẩm: 91%
  • Độ che phủ: 20%
  • Áp suất: 1016mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 4 (01-04-2015)

  Mặt trời mọc: 05:44am Mặt trời lặn: 06:02pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.466669 Kinh độ: 107.599998

  quang mây
  25ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 13:20

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.87mps
  • Hướng gió: 138º SE
  • Độ ẩm: 92%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1018mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 4 (02-04-2015)

  Mặt trời mọc: 05:44am Mặt trời lặn: 06:02pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.466669 Kinh độ: 107.599998

  quang mây
  24ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 13:20

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.06mps
  • Hướng gió: 146º SE
  • Độ ẩm: 92%
  • Độ che phủ: 8%
  • Áp suất: 1015mb
 • Thời tiết Tối Thứ 4 (02-04-2015)

  Mặt trời mọc: 05:44am Mặt trời lặn: 06:02pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.466669 Kinh độ: 107.599998

  quang mây
  28ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 13:20

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.96mps
  • Hướng gió: 145º SE
  • Độ ẩm: 88%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1016mb
 • Cập nhật lúc 13:20
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 quang mây 28ºC 0% 1.13mps 156º SSE 0mm 88%
  6:00 quang mây 29ºC 8% 2.17mps 88º E 0mm 84%
  9:00 mưa rải rác 26ºC 20% 4.22mps 116º ESE 1.735mm 91%
  12:00 ít mây 26ºC 20% 2.76mps 135º SE 0mm 90%
  15:00 quang mây 25ºC 0% 2.87mps 138º SE 0mm 92%
  18:00 quang mây 24ºC 0% 2.31mps 142º SE 0mm 93%
  21:00 quang mây 24ºC 8% 2.06mps 146º SE 0mm 92%
  24:00 quang mây 25ºC 0% 2.23mps 145º SE 0mm 91%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Huế

Thứ 4

Dự báo ngày 01-04-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.03mps 134º
 • Độ ẩm: 78%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 02-04-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.94mps 108º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 986mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 03-04-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.8mps 149º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 3%
 • Áp suất: 985mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 04-04-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.06mps 120º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 13%
 • Áp suất: 984mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 05-04-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.18mps 105º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 3%
 • Áp suất: 986mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 06-04-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.21mps 105º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 10%
 • Áp suất: 987mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 07-04-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.06mps 91º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 5%
 • Áp suất: 986mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 08-04-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.36mps 230º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 10%
 • Áp suất: 985mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 09-04-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.51mps 243º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 10%
 • Áp suất: 984mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 10-04-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 1.4mps 258º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 985mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 11-04-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.19mps 12º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 28%
 • Áp suất: 986mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 12-04-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 0.42mps 45º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 7%
 • Áp suất: 985mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 13-04-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.42mps 341º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 58%
 • Áp suất: 990mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 14-04-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.91mps 84º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 26%
 • Áp suất: 993mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 01-01-1970

0ºC
 • Cao nhất: 0ºC
 • Thấp nhất: 0ºC
 • Sức gió: mps º
 • Độ ẩm: %
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: %
 • Áp suất: 0mbar
Xem thêm