Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Huế. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (19-08-2019)

  Mặt trời mọc: 05:34am Mặt trời lặn: 06:12pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.4691 Kinh độ: 107.5778

  mây dày đặc
  27ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 38ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 06:53

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1mps
  • Hướng gió: 0º N
  • Độ ẩm: 74%
  • Độ che phủ: 40%
  • Áp suất: 1005mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (19-08-2019)

  Mặt trời mọc: 05:34am Mặt trời lặn: 06:12pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.4691 Kinh độ: 107.5778

  mây dày đặc
  38ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 38ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 06:53

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.01mps
  • Hướng gió: 269º W
  • Độ ẩm: 36%
  • Độ che phủ: 98%
  • Áp suất: 1004mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (19-08-2019)

  Mặt trời mọc: 05:34am Mặt trời lặn: 06:12pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.4691 Kinh độ: 107.5778

  mây dày đặc
  29ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 38ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 06:53

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.24mps
  • Hướng gió: 87º E
  • Độ ẩm: 67%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1003mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (20-08-2019)

  Mặt trời mọc: 05:34am Mặt trời lặn: 06:12pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.4691 Kinh độ: 107.5778

  mây dày đặc
  25ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 38ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 06:53

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.55mps
  • Hướng gió: 216º SW
  • Độ ẩm: 81%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1004mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (20-08-2019)

  Mặt trời mọc: 05:34am Mặt trời lặn: 06:12pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.4691 Kinh độ: 107.5778

  mây dày đặc
  27ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 38ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 06:53

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.29mps
  • Hướng gió: 205º SSW
  • Độ ẩm: 74%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1005mb
 • Cập nhật lúc 06:53
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây dày đặc 27ºC 100% 1.77mps 205º SSW 0mm 68%
  6:00 mây dày đặc 35ºC 97% 2.86mps 256º WSW 0mm 43%
  9:00 mây dày đặc 38ºC 98% 4.01mps 269º W 0mm 36%
  12:00 mây dày đặc 36ºC 100% 1.99mps 129º SE 0mm 44%
  15:00 mây dày đặc 29ºC 100% 1.24mps 87º E 0mm 67%
  18:00 mưa rải rác 27ºC 100% 0.8mps 268º W 0.125mm 81%
  21:00 mây dày đặc 25ºC 100% 1.55mps 216º SW 0mm 81%
  24:00 mây dày đặc 25ºC 100% 1.52mps 201º SSW 0mm 80%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Huế

Thứ 2

Dự báo ngày 19-08-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

35ºC
 • Cao nhất: 38ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.86mps 256º
 • Độ ẩm: 43%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 97%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 20-08-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

35ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 0.59mps 237º
 • Độ ẩm: 43%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 21-08-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

33ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.08mps 208º
 • Độ ẩm: 49%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 22-08-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 1.1mps 159º
 • Độ ẩm: 57%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 23-08-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 0.93mps 204º
 • Độ ẩm: 74%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 24-08-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

32ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.67mps 251º
 • Độ ẩm: 51%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1008mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 25-08-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.01mps 60º
 • Độ ẩm: 49%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 29%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 26-08-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.51mps 44º
 • Độ ẩm: 48%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 33%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 27-08-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

35ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.59mps 82º
 • Độ ẩm: 45%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 95%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 28-08-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

35ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.14mps 83º
 • Độ ẩm: 45%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 29-08-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 0.86mps 31º
 • Độ ẩm: 45%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 30-08-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.32mps 46º
 • Độ ẩm: 49%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 31-08-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 0.14mps 271º
 • Độ ẩm: 56%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1007mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 01-09-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 0.39mps 281º
 • Độ ẩm: 48%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 02-09-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

33ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 0.9mps 176º
 • Độ ẩm: 51%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1007mbar
Xem thêm