Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Huế. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 4 (18-07-2018)

  Mặt trời mọc: 05:26am Mặt trời lặn: 06:25pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.4691 Kinh độ: 107.5778

  mưa rải rác
  29ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 17:35

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.1mps
  • Hướng gió: 30º NNE
  • Độ ẩm: 83%
  • Độ che phủ: 75%
  • Áp suất: 999mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 4 (18-07-2018)

  Mặt trời mọc: 05:26am Mặt trời lặn: 06:25pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.4691 Kinh độ: 107.5778

  mưa rải rác
  28ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 17:35

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.024999999999999mm
  • Sức gió: 1.22mps
  • Hướng gió: 266º W
  • Độ ẩm: 77%
  • Độ che phủ: 80%
  • Áp suất: 950mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 4 (18-07-2018)

  Mặt trời mọc: 05:26am Mặt trời lặn: 06:25pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.4691 Kinh độ: 107.5778

  mưa rải rác
  24ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 17:35

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.015000000000001mm
  • Sức gió: 0.77mps
  • Hướng gió: 135º SE
  • Độ ẩm: 85%
  • Độ che phủ: 48%
  • Áp suất: 950mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 4 (19-07-2018)

  Mặt trời mọc: 05:26am Mặt trời lặn: 06:25pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.4691 Kinh độ: 107.5778

  mưa rải rác
  21ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 17:35

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.555mm
  • Sức gió: 0.96mps
  • Hướng gió: 194º SSW
  • Độ ẩm: 96%
  • Độ che phủ: 76%
  • Áp suất: 951mb
 • Thời tiết Tối Thứ 4 (19-07-2018)

  Mặt trời mọc: 05:26am Mặt trời lặn: 06:25pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.4691 Kinh độ: 107.5778

  mưa rải rác
  23ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 17:35

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.12mm
  • Sức gió: 1.59mps
  • Hướng gió: 207º SSW
  • Độ ẩm: 91%
  • Độ che phủ: 44%
  • Áp suất: 951mb
 • Cập nhật lúc 17:35
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 25ºC 92% 1.31mps 210º SSW 0.025mm 96%
  6:00 mưa rải rác 28ºC 76% 1.32mps 279º W 0.0050000000000008mm 85%
  9:00 mưa rải rác 28ºC 80% 1.22mps 266º W 0.024999999999999mm 77%
  12:00 nhiều mây 27ºC 80% 1.06mps 273º W 0mm 73%
  15:00 mưa rải rác 24ºC 48% 0.77mps 135º SE 0.015000000000001mm 85%
  18:00 mưa rải rác 22ºC 88% 0.97mps 179º S 1.35mm 96%
  21:00 mưa rải rác 21ºC 76% 0.96mps 194º SSW 0.555mm 96%
  24:00 mưa rải rác 21ºC 56% 1.16mps 228º SW 0.46mm 96%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Huế

Thứ 4

Dự báo ngày 18-07-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.32mps 280º
 • Độ ẩm: 85%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 76%
 • Áp suất: 951mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 19-07-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 3.67mps 236º
 • Độ ẩm: 72%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 32%
 • Áp suất: 952mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 20-07-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.98mps 241º
 • Độ ẩm: 63%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 48%
 • Áp suất: 954mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 21-07-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 4.65mps 275º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 984mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 22-07-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 5.32mps 295º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 59%
 • Áp suất: 983mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 23-07-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.3mps 293º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 18%
 • Áp suất: 982mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 24-07-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.72mps 303º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 48%
 • Áp suất: 981mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 25-07-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.07mps 286º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 52%
 • Áp suất: 982mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 26-07-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.27mps 266º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 32%
 • Áp suất: 984mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 27-07-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.98mps 256º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 26%
 • Áp suất: 982mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 28-07-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.57mps 270º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 66%
 • Áp suất: 980mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 29-07-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.81mps 249º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 38%
 • Áp suất: 980mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 30-07-2018
mưa to

Mưa To

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.46mps 285º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 51%
 • Áp suất: 981mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 31-07-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 4.92mps 302º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 31%
 • Áp suất: 983mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 01-08-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 4.55mps 288º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 57%
 • Áp suất: 982mbar
Xem thêm