Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Huế. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 3 (18-06-2019)

  Mặt trời mọc: 05:17am Mặt trời lặn: 06:23pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.4691 Kinh độ: 107.5778

  mây dày đặc
  29ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 35ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 21:02

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1mps
  • Hướng gió: 190º S
  • Độ ẩm: 83%
  • Độ che phủ: 40%
  • Áp suất: 1006mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 3 (18-06-2019)

  Mặt trời mọc: 05:17am Mặt trời lặn: 06:23pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.4691 Kinh độ: 107.5778

  mây dày đặc
  34ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 35ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 21:02

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.42mps
  • Hướng gió: 65º ENE
  • Độ ẩm: 56%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1005mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 3 (18-06-2019)

  Mặt trời mọc: 05:17am Mặt trời lặn: 06:23pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.4691 Kinh độ: 107.5778

  mưa rải rác
  27ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 35ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 21:02

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.438mm
  • Sức gió: 1.27mps
  • Hướng gió: 110º ESE
  • Độ ẩm: 88%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1005mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 3 (19-06-2019)

  Mặt trời mọc: 05:17am Mặt trời lặn: 06:23pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.4691 Kinh độ: 107.5778

  mưa rải rác
  24ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 35ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 21:02

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.187mm
  • Sức gió: 1.71mps
  • Hướng gió: 196º SSW
  • Độ ẩm: 90%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1007mb
 • Thời tiết Tối Thứ 3 (19-06-2019)

  Mặt trời mọc: 05:17am Mặt trời lặn: 06:23pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.4691 Kinh độ: 107.5778

  mây dày đặc
  27ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 35ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 21:02

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.02mps
  • Hướng gió: 204º SSW
  • Độ ẩm: 78%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1007mb
 • Cập nhật lúc 21:02
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây dày đặc 29ºC 100% 1.32mps 217º SW 0mm 83%
  6:00 mây dày đặc 35ºC 100% 1.24mps 44º NE 0mm 55%
  9:00 mây dày đặc 34ºC 100% 3.42mps 65º ENE 0mm 56%
  12:00 mưa rải rác 32ºC 100% 2.95mps 103º ESE 1.062mm 71%
  15:00 mưa rải rác 27ºC 100% 1.27mps 110º ESE 1.438mm 88%
  18:00 mưa rải rác 25ºC 100% 1.66mps 229º SW 0.938mm 92%
  21:00 mưa rải rác 24ºC 100% 1.71mps 196º SSW 0.187mm 90%
  24:00 mây dày đặc 24ºC 100% 1.38mps 206º SSW 0mm 89%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Huế

Thứ 3

Dự báo ngày 18-06-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

35ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.24mps 44º
 • Độ ẩm: 55%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 19-06-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.13mps 64º
 • Độ ẩm: 49%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 78%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 20-06-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.42mps 91º
 • Độ ẩm: 50%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 96%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 21-06-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.9mps 70º
 • Độ ẩm: 52%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 67%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 22-06-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 1.83mps 87º
 • Độ ẩm: 49%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 90%
 • Áp suất: 1004mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 23-06-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

36ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 1.81mps 53º
 • Độ ẩm: 48%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 24-06-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

35ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.06mps 51º
 • Độ ẩm: 47%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 25-06-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.68mps 47º
 • Độ ẩm: 51%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 26-06-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.46mps 264º
 • Độ ẩm: 51%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 27-06-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.25mps 257º
 • Độ ẩm: 47%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 28-06-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

33ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.94mps 245º
 • Độ ẩm: 47%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 96%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 29-06-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 4.5mps 254º
 • Độ ẩm: 42%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1006mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 30-06-2019
mây rải rác

Mây Rải Rác

35ºC
 • Cao nhất: 38ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.54mps 233º
 • Độ ẩm: 46%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 44%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 01-07-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

36ºC
 • Cao nhất: 37ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 4.82mps 251º
 • Độ ẩm: 41%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 02-07-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 10.31mps 247º
 • Độ ẩm: 50%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 35%
 • Áp suất: 1003mbar
Xem thêm