Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Huế. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 7 (22-09-2018)

  Mặt trời mọc: 05:38am Mặt trời lặn: 05:45pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.4691 Kinh độ: 107.5778

  trời quang mây
  29ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 18:14

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.6mps
  • Hướng gió: 50º NE
  • Độ ẩm: 79%
  • Độ che phủ: 40%
  • Áp suất: 1012mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 7 (22-09-2018)

  Mặt trời mọc: 05:38am Mặt trời lặn: 05:45pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.4691 Kinh độ: 107.5778

  mưa vừa
  27ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 18:14

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 4.31mm
  • Sức gió: 1.56mps
  • Hướng gió: 56º NE
  • Độ ẩm: 97%
  • Độ che phủ: 68%
  • Áp suất: 962mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 7 (22-09-2018)

  Mặt trời mọc: 05:38am Mặt trời lặn: 05:45pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.4691 Kinh độ: 107.5778

  mưa vừa
  21ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 18:14

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 4.43mm
  • Sức gió: 0.42mps
  • Hướng gió: 128º SE
  • Độ ẩm: 97%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 962mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 7 (23-09-2018)

  Mặt trời mọc: 05:38am Mặt trời lặn: 05:45pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.4691 Kinh độ: 107.5778

  mưa rải rác
  21ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 18:14

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.030000000000001mm
  • Sức gió: 0.86mps
  • Hướng gió: 244º WSW
  • Độ ẩm: 96%
  • Độ che phủ: 64%
  • Áp suất: 963mb
 • Thời tiết Tối Thứ 7 (23-09-2018)

  Mặt trời mọc: 05:38am Mặt trời lặn: 05:45pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.4691 Kinh độ: 107.5778

  mưa rải rác
  22ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 18:14

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.02mm
  • Sức gió: 1.31mps
  • Hướng gió: 284º WNW
  • Độ ẩm: 97%
  • Độ che phủ: 48%
  • Áp suất: 963mb
 • Cập nhật lúc 18:14
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 trời quang mây 26ºC 0% 0.97mps 207º SSW 0mm 89%
  6:00 ít mây 31ºC 12% 1.41mps 43º NE 0mm 74%
  9:00 mưa vừa 27ºC 68% 1.56mps 56º NE 4.31mm 97%
  12:00 mưa vừa 25ºC 88% 1.37mps 38º NE 3.595mm 91%
  15:00 mưa vừa 21ºC 92% 0.42mps 128º SE 4.43mm 97%
  18:00 mưa rải rác 22ºC 80% 0.66mps 180º S 0.265mm 97%
  21:00 mưa rải rác 21ºC 64% 0.86mps 244º WSW 0.030000000000001mm 96%
  24:00 mưa rải rác 20ºC 64% 0.86mps 266º W 0.004999999999999mm 95%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Huế

Thứ 7

Dự báo ngày 22-09-2018
mưa to

Mưa To

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.41mps 44º
 • Độ ẩm: 74%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 963mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 23-09-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.37mps 4º
 • Độ ẩm: 85%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 88%
 • Áp suất: 964mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 24-09-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.37mps 358º
 • Độ ẩm: 79%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 962mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 25-09-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.81mps 48º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 16%
 • Áp suất: 989mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 26-09-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.18mps 48º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 989mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 27-09-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.81mps 41º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 43%
 • Áp suất: 990mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 28-09-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.42mps 351º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 48%
 • Áp suất: 991mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 29-09-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 3.9mps 359º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 54%
 • Áp suất: 990mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 30-09-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 3.77mps 5º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 5%
 • Áp suất: 991mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 01-10-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 3.14mps 355º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 44%
 • Áp suất: 992mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 02-10-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.27mps 27º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 41%
 • Áp suất: 993mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 03-10-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.77mps 27º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 51%
 • Áp suất: 994mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 04-10-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.66mps 359º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 42%
 • Áp suất: 994mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 05-10-2018
mưa to

Mưa To

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.94mps 27º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 38%
 • Áp suất: 994mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 06-10-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.59mps 20º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 65%
 • Áp suất: 994mbar
Xem thêm