Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Huế. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (30-03-2015)

  Mặt trời mọc: 05:46am Mặt trời lặn: 06:02pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.466669 Kinh độ: 107.599998

  mây rải rác
  25ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 14:37

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 3.475mm
  • Sức gió: 1.01mps
  • Hướng gió: 42º NE
  • Độ ẩm: 87%
  • Độ che phủ: 24%
  • Áp suất: 962mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (30-03-2015)

  Mặt trời mọc: 05:46am Mặt trời lặn: 06:02pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.466669 Kinh độ: 107.599998

  mây rải rác
  25ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 14:37

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 5.11mps
  • Hướng gió: 123º ESE
  • Độ ẩm: 86%
  • Độ che phủ: 32%
  • Áp suất: 1019mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (31-03-2015)

  Mặt trời mọc: 05:46am Mặt trời lặn: 06:02pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.466669 Kinh độ: 107.599998

  mây rải rác
  23ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 14:37

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.02mps
  • Hướng gió: 133º SE
  • Độ ẩm: 95%
  • Độ che phủ: 44%
  • Áp suất: 1019mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (31-03-2015)

  Mặt trời mọc: 05:46am Mặt trời lặn: 06:02pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.466669 Kinh độ: 107.599998

  quang mây
  24ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 14:37

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.11mps
  • Hướng gió: 140º SE
  • Độ ẩm: 93%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1020mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (31-03-2015)

  Mặt trời mọc: 05:46am Mặt trời lặn: 06:02pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.466669 Kinh độ: 107.599998

  quang mây
  27ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 14:37

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.25mps
  • Hướng gió: 93º E
  • Độ ẩm: 88%
  • Độ che phủ: 8%
  • Áp suất: 1019mb
 • Cập nhật lúc 14:37
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây rải rác 26ºC 44% 4.21mps 89º E 0mm 93%
  6:00 ít mây 26ºC 24% 5.31mps 123º ESE 0mm 86%
  9:00 mây rải rác 25ºC 32% 5.11mps 123º ESE 0mm 86%
  12:00 quang mây 24ºC 0% 5.22mps 124º SE 0mm 92%
  15:00 mây rải rác 23ºC 44% 4.02mps 133º SE 0mm 95%
  18:00 mây rải rác 23ºC 32% 3.01mps 132º SE 0mm 94%
  21:00 quang mây 24ºC 0% 2.11mps 140º SE 0mm 93%
  24:00 quang mây 26ºC 0% 2.27mps 102º ESE 0mm 91%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Huế

Thứ 2

Dự báo ngày 30-03-2015
mây rải rác

Mây Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.96mps 103º
 • Độ ẩm: 78%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 32%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 31-03-2015
quang mây

Quang Mây

27ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.87mps 121º
 • Độ ẩm: 80%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 01-04-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.03mps 134º
 • Độ ẩm: 78%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 02-04-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.94mps 108º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 986mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 03-04-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.8mps 149º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 3%
 • Áp suất: 985mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 04-04-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.06mps 120º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 13%
 • Áp suất: 984mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 05-04-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.18mps 105º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 3%
 • Áp suất: 986mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 06-04-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.21mps 105º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 10%
 • Áp suất: 987mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 07-04-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.06mps 91º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 5%
 • Áp suất: 986mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 08-04-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.36mps 230º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 10%
 • Áp suất: 985mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 09-04-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.51mps 243º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 10%
 • Áp suất: 984mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 10-04-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 1.4mps 258º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 985mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 11-04-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.19mps 12º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 28%
 • Áp suất: 986mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 12-04-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 0.42mps 45º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 7%
 • Áp suất: 985mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 13-04-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.42mps 341º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 58%
 • Áp suất: 990mbar
Xem thêm