Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Huế. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.


 • Thời tiết Hiện tại Thứ 3 (29-07-2014)

  Mặt trời mọc: 05:29am Mặt trời lặn: 06:22pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.466669 Kinh độ: 107.599998

  ít mây
  31ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 29ºC

  Cập nhật lúc 09:34

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.5mps
  • Hướng gió: 190º S
  • Độ ẩm: 66%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1005mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 3 (29-07-2014)

  Mặt trời mọc: 05:29am Mặt trời lặn: 06:22pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.466669 Kinh độ: 107.599998

  mưa rải rác
  31ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 29ºC

  Cập nhật lúc 09:34

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 2mm
  • Sức gió: 1.31mps
  • Hướng gió: 282º WNW
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 68%
  • Áp suất: 955mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 3 (29-07-2014)

  Mặt trời mọc: 05:29am Mặt trời lặn: 06:22pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.466669 Kinh độ: 107.599998

  mưa rải rác
  28ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 29ºC

  Cập nhật lúc 09:34

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1mm
  • Sức gió: 1.01mps
  • Hướng gió: 218º SW
  • Độ ẩm: 98%
  • Độ che phủ: 80%
  • Áp suất: 955mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 3 (30-07-2014)

  Mặt trời mọc: 05:29am Mặt trời lặn: 06:22pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.466669 Kinh độ: 107.599998

  nhiều mây
  26ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 29ºC

  Cập nhật lúc 09:34

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.46mps
  • Hướng gió: 217º SW
  • Độ ẩm: 96%
  • Độ che phủ: 80%
  • Áp suất: 955mb
 • Thời tiết Tối Thứ 3 (30-07-2014)

  Mặt trời mọc: 05:29am Mặt trời lặn: 06:22pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.466669 Kinh độ: 107.599998

  mưa rải rác
  26ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 29ºC

  Cập nhật lúc 09:34

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 2mm
  • Sức gió: 1.31mps
  • Hướng gió: 222º SW
  • Độ ẩm: 98%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 956mb
 • Cập nhật lúc 09:34
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 ít mây 30ºC 24% 1.36mps 210º SSW 0mm 88%
  6:00 mưa rải rác 34ºC 56% 1.41mps 243º WSW 0.5mm 77%
  9:00 mưa rải rác 31ºC 68% 1.31mps 282º WNW 2mm 99%
  12:00 mưa vừa 29ºC 88% 1.42mps 235º SW 8mm 100%
  15:00 mưa rải rác 28ºC 80% 1.01mps 218º SW 1mm 98%
  18:00 ít mây 27ºC 20% 1.16mps 202º SSW 0mm 97%
  21:00 nhiều mây 26ºC 80% 1.46mps 217º SW 0mm 96%
  24:00 mưa rải rác 25ºC 92% 1.21mps 235º SW 3mm 97%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Huế

Thứ 3

Dự báo ngày 29-07-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 4.26mps 290º
 • Độ ẩm: 88%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 32%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 30-07-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 4.75mps 263º
 • Độ ẩm: 93%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 31-07-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 8.18mps 249º
 • Độ ẩm: 92%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 01-08-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.3mps 243º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 71%
 • Áp suất: 952mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 02-08-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.02mps 250º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 33%
 • Áp suất: 952mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 03-08-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 3.05mps 246º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 67%
 • Áp suất: 953mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 04-08-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.97mps 259º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 56%
 • Áp suất: 953mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 05-08-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 4.13mps 267º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 73%
 • Áp suất: 952mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 06-08-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 4.06mps 275º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 60%
 • Áp suất: 954mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 07-08-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.91mps 274º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 37%
 • Áp suất: 956mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 08-08-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.88mps 254º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 47%
 • Áp suất: 956mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 09-08-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.44mps 245º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 61%
 • Áp suất: 954mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 10-08-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.9mps 236º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 80%
 • Áp suất: 955mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 11-08-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.33mps 249º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 54%
 • Áp suất: 957mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 12-08-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.01mps 256º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 97%
 • Áp suất: 956mbar
Xem thêm