Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Huế. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 6 (30-01-2015)

  Mặt trời mọc: 06:20am Mặt trời lặn: 05:45pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.466669 Kinh độ: 107.599998

  nhiều mây
  16ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 18ºC

  Thấp nhất: 17ºC

  Cập nhật lúc 23:20

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.04mps
  • Hướng gió: 71º ENE
  • Độ ẩm: 98%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 968mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 6 (31-01-2015)

  Mặt trời mọc: 06:20am Mặt trời lặn: 05:45pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.466669 Kinh độ: 107.599998

  nhiều mây
  20ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 18ºC

  Thấp nhất: 17ºC

  Cập nhật lúc 23:20

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.67mps
  • Hướng gió: 91º E
  • Độ ẩm: 96%
  • Độ che phủ: 80%
  • Áp suất: 1027mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 6 (31-01-2015)

  Mặt trời mọc: 06:20am Mặt trời lặn: 05:45pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.466669 Kinh độ: 107.599998

  ít mây
  22ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 18ºC

  Thấp nhất: 17ºC

  Cập nhật lúc 23:20

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 6.61mps
  • Hướng gió: 89º E
  • Độ ẩm: 91%
  • Độ che phủ: 20%
  • Áp suất: 1029mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 6 (31-01-2015)

  Mặt trời mọc: 06:20am Mặt trời lặn: 05:45pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.466669 Kinh độ: 107.599998

  mây rải rác
  22ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 18ºC

  Thấp nhất: 17ºC

  Cập nhật lúc 23:20

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 7.45mps
  • Hướng gió: 92º E
  • Độ ẩm: 88%
  • Độ che phủ: 32%
  • Áp suất: 1026mb
 • Thời tiết Tối Thứ 6 (31-01-2015)

  Mặt trời mọc: 06:20am Mặt trời lặn: 05:45pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.466669 Kinh độ: 107.599998

  mây rải rác
  21ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 18ºC

  Thấp nhất: 17ºC

  Cập nhật lúc 23:20

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 5.82mps
  • Hướng gió: 87º E
  • Độ ẩm: 91%
  • Độ che phủ: 48%
  • Áp suất: 1029mb
 • Cập nhật lúc 23:20
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 nhiều mây 20ºC 64% 4.54mps 90º E 0mm 97%
  6:00 nhiều mây 20ºC 56% 5.27mps 85º E 0mm 96%
  9:00 nhiều mây 20ºC 80% 4.67mps 91º E 0mm 96%
  12:00 quang mây 20ºC 0% 4.71mps 92º E 0mm 96%
  15:00 ít mây 22ºC 20% 6.61mps 89º E 0mm 91%
  18:00 ít mây 22ºC 12% 7.61mps 92º E 0mm 87%
  21:00 mây rải rác 22ºC 32% 7.45mps 92º E 0mm 88%
  24:00 nhiều mây 21ºC 64% 6.71mps 90º E 0mm 90%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Huế

Thứ 6

Dự báo ngày 30-01-2015
mây rải rác

Mây Rải Rác

17ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 2.34mps 97º
 • Độ ẩm: 99%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 32%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 31-01-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 4.11mps 76º
 • Độ ẩm: 95%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 88%
 • Áp suất: 1011mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 01-02-2015
mưa to

Mưa To

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 3.39mps 73º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 02-02-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 2.2mps 76º
 • Độ ẩm: 96%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 88%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 03-02-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 3.26mps 72º
 • Độ ẩm: 93%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 04-02-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.89mps 52º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 68%
 • Áp suất: 1000mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 05-02-2015
mưa to

Mưa To

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 1.78mps 58º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 4%
 • Áp suất: 1000mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 06-02-2015
mưa to

Mưa To

17ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 2.84mps 17º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 07-02-2015
mưa to

Mưa To

17ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 2.77mps 31º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 56%
 • Áp suất: 1007mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 08-02-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 2.11mps 15º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 50%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 09-02-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 1.67mps 326º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 94%
 • Áp suất: 1000mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 10-02-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 1.87mps 67º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 5%
 • Áp suất: 1000mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 11-02-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 2.01mps 62º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 1%
 • Áp suất: 999mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 12-02-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 1.81mps 50º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 51%
 • Áp suất: 996mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 13-02-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 1.97mps 78º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 9%
 • Áp suất: 993mbar
Xem thêm