Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Huế. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Chủ nhật (20-01-2019)

  Mặt trời mọc: 06:21am Mặt trời lặn: 05:39pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.4691 Kinh độ: 107.5778

  mưa rải rác
  20ºC

  Sương Mù

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 03:54

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.1mps
  • Hướng gió: 280º W
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 75%
  • Áp suất: 1016mb
 • Thời tiết Sáng Chủ nhật (20-01-2019)

  Mặt trời mọc: 06:21am Mặt trời lặn: 05:39pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.4691 Kinh độ: 107.5778

  mưa rải rác
  19ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 03:54

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 2.21mm
  • Sức gió: 0.32mps
  • Hướng gió: 354º N
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 965mb
 • Thời tiết Trưa Chủ nhật (20-01-2019)

  Mặt trời mọc: 06:21am Mặt trời lặn: 05:39pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.4691 Kinh độ: 107.5778

  mưa rải rác
  20ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 03:54

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 2.19mm
  • Sức gió: 1.31mps
  • Hướng gió: 28º NNE
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 964mb
 • Thời tiết Chiều Chủ nhật (20-01-2019)

  Mặt trời mọc: 06:21am Mặt trời lặn: 05:39pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.4691 Kinh độ: 107.5778

  mưa rải rác
  19ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 03:54

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 2.76mm
  • Sức gió: 1.05mps
  • Hướng gió: 29º NNE
  • Độ ẩm: 98%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 964mb
 • Thời tiết Tối Chủ nhật (21-01-2019)

  Mặt trời mọc: 06:21am Mặt trời lặn: 05:39pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.4691 Kinh độ: 107.5778

  mưa rải rác
  19ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 03:54

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.62mm
  • Sức gió: 0.76mps
  • Hướng gió: 28º NNE
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 964mb
 • Cập nhật lúc 03:54
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 20ºC 92% 0.41mps 228º SW 1.25mm 98%
  6:00 mưa rải rác 20ºC 100% 0.63mps 290º WNW 1.7mm 98%
  9:00 mưa rải rác 19ºC 92% 0.32mps 354º N 2.21mm 99%
  12:00 mưa rải rác 20ºC 92% 1.01mps 32º NNE 1.505mm 98%
  15:00 mưa rải rác 20ºC 92% 1.31mps 28º NNE 2.19mm 100%
  18:00 mưa rải rác 20ºC 92% 1.27mps 30º NNE 2.69mm 100%
  21:00 mưa rải rác 19ºC 100% 1.05mps 29º NNE 2.76mm 98%
  24:00 mưa rải rác 19ºC 100% 1.06mps 38º NE 2.025mm 99%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Huế

Thứ 7

Dự báo ngày 19-01-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 0.85mps 45º
 • Độ ẩm: 99%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 965mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 20-01-2019
mưa to

Mưa To

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.31mps 28º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 964mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 21-01-2019
mưa to

Mưa To

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 2.26mps 353º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 965mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 22-01-2019
mưa to

Mưa To

16ºC
 • Cao nhất: 16ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 1.62mps 357º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 968mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 23-01-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 2.1mps 97º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 53%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 24-01-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 2.23mps 67º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 54%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 25-01-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 1.98mps 9º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 69%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 26-01-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 4.94mps 34º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 96%
 • Áp suất: 1015mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 27-01-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 4.12mps 37º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 62%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 28-01-2019
mưa to

Mưa To

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 3.24mps 30º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 69%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 29-01-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 3.58mps 85º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 95%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 30-01-2019
mưa to

Mưa To

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 2.69mps 35º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 53%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 31-01-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 2.88mps 88º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 23%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 01-02-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 4.75mps 113º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 31%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 02-02-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.86mps 76º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1003mbar
Xem thêm