Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Huế. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (22-07-2019)

  Mặt trời mọc: 05:26am Mặt trời lặn: 06:24pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.4691 Kinh độ: 107.5778

  mây dày đặc
  35ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 36ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 17:20

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.6mps
  • Hướng gió: 250º WSW
  • Độ ẩm: 47%
  • Độ che phủ: 20%
  • Áp suất: 1003mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (22-07-2019)

  Mặt trời mọc: 05:26am Mặt trời lặn: 06:24pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.4691 Kinh độ: 107.5778

  mây dày đặc
  36ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 36ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 17:20

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.68mps
  • Hướng gió: 57º ENE
  • Độ ẩm: 45%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1004mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (22-07-2019)

  Mặt trời mọc: 05:26am Mặt trời lặn: 06:24pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.4691 Kinh độ: 107.5778

  mưa rải rác
  28ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 36ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 17:20

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.812mm
  • Sức gió: 0.39mps
  • Hướng gió: 73º ENE
  • Độ ẩm: 79%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1004mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (23-07-2019)

  Mặt trời mọc: 05:26am Mặt trời lặn: 06:24pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.4691 Kinh độ: 107.5778

  mây dày đặc
  26ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 36ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 17:20

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.11mps
  • Hướng gió: 191º S
  • Độ ẩm: 79%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1005mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (23-07-2019)

  Mặt trời mọc: 05:26am Mặt trời lặn: 06:24pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.4691 Kinh độ: 107.5778

  mây dày đặc
  27ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 36ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 17:20

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.8mps
  • Hướng gió: 198º SSW
  • Độ ẩm: 73%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1005mb
 • Cập nhật lúc 17:20
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây dày đặc 28ºC 100% 1.17mps 222º SW 0mm 73%
  6:00 mây dày đặc 33ºC 100% 0.62mps 225º SW 0mm 51%
  9:00 mây dày đặc 36ºC 100% 2.68mps 57º ENE 0mm 45%
  12:00 mây dày đặc 32ºC 100% 3.4mps 65º ENE 0mm 61%
  15:00 mưa rải rác 28ºC 100% 0.39mps 73º ENE 0.812mm 79%
  18:00 mây dày đặc 26ºC 100% 1.26mps 231º SW 0mm 82%
  21:00 mây dày đặc 26ºC 100% 2.11mps 191º S 0mm 79%
  24:00 mây dày đặc 25ºC 100% 1.57mps 205º SSW 0mm 76%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Huế

Thứ 2

Dự báo ngày 22-07-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 0.62mps 226º
 • Độ ẩm: 51%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 23-07-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

35ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.68mps 246º
 • Độ ẩm: 46%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 86%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 24-07-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

36ºC
 • Cao nhất: 37ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 0.94mps 288º
 • Độ ẩm: 42%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 25-07-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

36ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 0.75mps 215º
 • Độ ẩm: 43%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 48%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 26-07-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

35ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 0.64mps 276º
 • Độ ẩm: 43%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 27-07-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 0.77mps 226º
 • Độ ẩm: 55%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1006mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 28-07-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.07mps 228º
 • Độ ẩm: 46%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 97%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 29-07-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.48mps 156º
 • Độ ẩm: 60%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 30-07-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2mps 217º
 • Độ ẩm: 56%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 31-07-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.66mps 209º
 • Độ ẩm: 45%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 01-08-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 0.88mps 224º
 • Độ ẩm: 52%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 02-08-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 0.4mps 127º
 • Độ ẩm: 47%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 03-08-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.35mps 70º
 • Độ ẩm: 50%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1008mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 04-08-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.8mps 56º
 • Độ ẩm: 56%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 05-08-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.62mps 76º
 • Độ ẩm: 54%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1009mbar
Xem thêm