Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Huế. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 6 (28-11-2014)

  Mặt trời mọc: 06:00am Mặt trời lặn: 05:14pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.466669 Kinh độ: 107.599998

  quang mây
  27ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 18:23

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 5.7mps
  • Hướng gió: 80º E
  • Độ ẩm: 83%
  • Độ che phủ: 75%
  • Áp suất: 1011mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 6 (28-11-2014)

  Mặt trời mọc: 06:00am Mặt trời lặn: 05:14pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.466669 Kinh độ: 107.599998

  nhiều mây
  22ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 18:23

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.15mps
  • Hướng gió: 82º E
  • Độ ẩm: 98%
  • Độ che phủ: 68%
  • Áp suất: 962mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 6 (29-11-2014)

  Mặt trời mọc: 06:00am Mặt trời lặn: 05:14pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.466669 Kinh độ: 107.599998

  nhiều mây
  20ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 18:23

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.17mps
  • Hướng gió: 203º SSW
  • Độ ẩm: 97%
  • Độ che phủ: 68%
  • Áp suất: 960mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 6 (29-11-2014)

  Mặt trời mọc: 06:00am Mặt trời lặn: 05:14pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.466669 Kinh độ: 107.599998

  quang mây
  25ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 18:23

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.45mps
  • Hướng gió: 6º N
  • Độ ẩm: 88%
  • Độ che phủ: 8%
  • Áp suất: 961mb
 • Thời tiết Tối Thứ 6 (29-11-2014)

  Mặt trời mọc: 06:00am Mặt trời lặn: 05:14pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.466669 Kinh độ: 107.599998

  nhiều mây
  24ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 18:23

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.38mps
  • Hướng gió: 44º NE
  • Độ ẩm: 85%
  • Độ che phủ: 80%
  • Áp suất: 958mb
 • Cập nhật lúc 18:23
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 quang mây 27ºC 8% 1.41mps 54º NE 0mm 80%
  6:00 nhiều mây 22ºC 68% 1.16mps 65º ENE 0mm 100%
  9:00 nhiều mây 22ºC 68% 1.15mps 82º E 0mm 98%
  12:00 nhiều mây 21ºC 68% 1.18mps 126º SE 0mm 100%
  15:00 nhiều mây 20ºC 68% 1.17mps 203º SSW 0mm 97%
  18:00 mưa rải rác 20ºC 44% 1.28mps 241º WSW 0.5mm 95%
  21:00 quang mây 25ºC 8% 1.45mps 6º N 0mm 88%
  24:00 mây rải rác 26ºC 44% 1.43mps 27º NNE 0mm 82%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Huế

Thứ 6

Dự báo ngày 28-11-2014
quang mây

Quang Mây

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.36mps 56º
 • Độ ẩm: 90%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1001mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 29-11-2014
mây rải rác

Mây Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.97mps 341º
 • Độ ẩm: 95%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 32%
 • Áp suất: 1003mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 30-11-2014
mưa rất to

Mưa Rất To

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 3.15mps 329º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1001mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 01-12-2014
mưa rất to

Mưa Rất To

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 4.81mps 60º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 02-12-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 2.35mps 305º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 996mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 03-12-2014
mưa to

Mưa To

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.8mps 337º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 50%
 • Áp suất: 997mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 04-12-2014
mưa to

Mưa To

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.67mps 9º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 50%
 • Áp suất: 999mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 05-12-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 2.91mps 324º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 93%
 • Áp suất: 1000mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 06-12-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 2.41mps 319º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 74%
 • Áp suất: 999mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 07-12-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 2.24mps 327º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 50%
 • Áp suất: 997mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 08-12-2014
mưa to

Mưa To

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 3.26mps 2º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1000mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 09-12-2014
mưa to

Mưa To

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 3.02mps 352º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 95%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 10-12-2014
mưa to

Mưa To

17ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 3.98mps 348º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 83%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 11-12-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

17ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 6.34mps 3º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 12-12-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

18ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 5.41mps 12º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 1%
 • Áp suất: 1003mbar
Xem thêm