Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Huế. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Chủ nhật (01-02-2015)

  Mặt trời mọc: 06:20am Mặt trời lặn: 05:45pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.466669 Kinh độ: 107.599998

  mưa rải rác
  16ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 19ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 06:50

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 2.5mm
  • Sức gió: 1.47mps
  • Hướng gió: 49º NE
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 969mb
 • Thời tiết Sáng Chủ nhật (01-02-2015)

  Mặt trời mọc: 06:20am Mặt trời lặn: 05:45pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.466669 Kinh độ: 107.599998

  mưa rải rác
  20ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 19ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 06:50

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.5mm
  • Sức gió: 6.85mps
  • Hướng gió: 58º ENE
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1031mb
 • Thời tiết Trưa Chủ nhật (01-02-2015)

  Mặt trời mọc: 06:20am Mặt trời lặn: 05:45pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.466669 Kinh độ: 107.599998

  mưa rải rác
  20ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 19ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 06:50

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 2mm
  • Sức gió: 5.65mps
  • Hướng gió: 72º ENE
  • Độ ẩm: 97%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1027mb
 • Thời tiết Chiều Chủ nhật (01-02-2015)

  Mặt trời mọc: 06:20am Mặt trời lặn: 05:45pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.466669 Kinh độ: 107.599998

  mưa rải rác
  20ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 19ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 06:50

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 2mm
  • Sức gió: 5.67mps
  • Hướng gió: 66º ENE
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1029mb
 • Thời tiết Tối Chủ nhật (02-02-2015)

  Mặt trời mọc: 06:20am Mặt trời lặn: 05:45pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.466669 Kinh độ: 107.599998

  mưa rải rác
  20ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 19ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 06:50

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1mm
  • Sức gió: 7.06mps
  • Hướng gió: 65º ENE
  • Độ ẩm: 97%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1028mb
 • Cập nhật lúc 06:50
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 20ºC 92% 6.83mps 58º ENE 1.5mm 98%
  6:00 mưa rải rác 20ºC 92% 6.57mps 57º ENE 1mm 97%
  9:00 mưa rải rác 20ºC 92% 6.85mps 58º ENE 0.5mm 100%
  12:00 mưa rải rác 20ºC 92% 6.01mps 58º ENE 1mm 100%
  15:00 mưa rải rác 20ºC 92% 5.65mps 72º ENE 2mm 97%
  18:00 mây dày đặc 21ºC 92% 6.02mps 75º ENE 0mm 97%
  21:00 mưa rải rác 20ºC 92% 5.67mps 66º ENE 2mm 99%
  24:00 mưa rải rác 20ºC 92% 7.01mps 63º ENE 3mm 98%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Huế

Thứ 7

Dự báo ngày 31-01-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 3.53mps 60º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1011mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 01-02-2015
mưa to

Mưa To

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 3.94mps 75º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 02-02-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 3.87mps 71º
 • Độ ẩm: 98%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 03-02-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 3.41mps 74º
 • Độ ẩm: 89%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 88%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 04-02-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 2.92mps 71º
 • Độ ẩm: 94%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 05-02-2015
mưa to

Mưa To

18ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 2.82mps 25º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 55%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 06-02-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

16ºC
 • Cao nhất: 16ºC
 • Thấp nhất: 11ºC
 • Sức gió: 3.11mps 4º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 50%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 07-02-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

16ºC
 • Cao nhất: 16ºC
 • Thấp nhất: 8ºC
 • Sức gió: 1.92mps 359º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 51%
 • Áp suất: 1005mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 08-02-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 8ºC
 • Sức gió: 1.97mps 320º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 44%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 09-02-2015
mưa to

Mưa To

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 2.18mps 339º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 38%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 10-02-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 2.09mps 2º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 62%
 • Áp suất: 1001mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 11-02-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 1.83mps 32º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 40%
 • Áp suất: 1000mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 12-02-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 1.68mps 62º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 46%
 • Áp suất: 998mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 13-02-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 1.95mps 46º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 51%
 • Áp suất: 997mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 14-02-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 2.05mps 53º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 45%
 • Áp suất: 998mbar
Xem thêm