Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Huế. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 3 (27-09-2022)

  Mặt trời mọc: 05:39am Mặt trời lặn: 05:42pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.4667 Kinh độ: 107.6

  mưa to
  26ºC

  Mưa To

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 12:06

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.12mps
  • Hướng gió: 260º W
  • Độ ẩm: 89%
  • Độ che phủ: 75%
  • Áp suất: 1005mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 3 (27-09-2022)

  Mặt trời mọc: 05:39am Mặt trời lặn: 05:42pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.4667 Kinh độ: 107.6

  mưa to
  23ºC

  Mưa To

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 12:06

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 27.93mm
  • Sức gió: 8.3mps
  • Hướng gió: 302º WNW
  • Độ ẩm: 97%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1000mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 3 (28-09-2022)

  Mặt trời mọc: 05:39am Mặt trời lặn: 05:42pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.4667 Kinh độ: 107.6

  mưa to
  25ºC

  Mưa To

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 12:06

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 21.63mm
  • Sức gió: 10.81mps
  • Hướng gió: 346º NNW
  • Độ ẩm: 96%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 995mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 3 (28-09-2022)

  Mặt trời mọc: 05:39am Mặt trời lặn: 05:42pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.4667 Kinh độ: 107.6

  mưa vừa
  26ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 12:06

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 9.96mm
  • Sức gió: 10.79mps
  • Hướng gió: 48º NE
  • Độ ẩm: 92%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 994mb
 • Thời tiết Tối Thứ 3 (28-09-2022)

  Mặt trời mọc: 05:39am Mặt trời lặn: 05:42pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.4667 Kinh độ: 107.6

  mưa rải rác
  26ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 12:06

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.45mm
  • Sức gió: 7.44mps
  • Hướng gió: 116º ESE
  • Độ ẩm: 85%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 992mb
 • Cập nhật lúc 12:06
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa to 25ºC 83% 6.05mps 299º WNW 12.67mm 87%
  6:00 mưa to 24ºC 92% 9.14mps 340º NNW 19.15mm 91%
  9:00 mưa to 23ºC 100% 8.3mps 302º WNW 27.93mm 97%
  12:00 mưa to 25ºC 100% 10.79mps 347º NNW 32.07mm 95%
  15:00 mưa to 25ºC 100% 10.81mps 346º NNW 21.63mm 96%
  18:00 mưa to 26ºC 100% 10.3mps 28º NNE 27.89mm 94%
  21:00 mưa vừa 26ºC 100% 10.79mps 48º NE 9.96mm 92%
  24:00 mưa vừa 25ºC 100% 9.92mps 77º ENE 5.58mm 89%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Huế

Thứ 3

Dự báo ngày 27-09-2022
mưa to

Mưa To

25ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 12.01mps 349º
 • Độ ẩm: 85%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 80%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 28-09-2022
mưa to

Mưa To

25ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 12.22mps 335º
 • Độ ẩm: 89%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 993mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 29-09-2022
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.99mps 12º
 • Độ ẩm: 68%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 30-09-2022
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.84mps 13º
 • Độ ẩm: 71%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 91%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 01-10-2022
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.97mps 357º
 • Độ ẩm: 91%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1009mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 02-10-2022
mưa to

Mưa To

24ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 12.34mps 126º
 • Độ ẩm: 97%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 03-10-2022
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 9.36mps 123º
 • Độ ẩm: 78%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 04-10-2022
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.17mps 63º
 • Độ ẩm: 76%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 05-10-2022
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.9mps 6º
 • Độ ẩm: 78%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 89%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 06-10-2022
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.23mps 27º
 • Độ ẩm: 74%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 39%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 07-10-2022
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.1mps 24º
 • Độ ẩm: 72%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 97%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 08-10-2022
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.3mps 20º
 • Độ ẩm: 71%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 74%
 • Áp suất: 1010mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 09-10-2022
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.88mps 60º
 • Độ ẩm: 75%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 10-10-2022
mưa rất to

Mưa Rất To

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 9.94mps 317º
 • Độ ẩm: 95%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 11-10-2022
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.27mps 143º
 • Độ ẩm: 74%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1008mbar
Xem thêm