Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Huế. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.


 • Thời tiết Hiện tại Thứ 5 (24-07-2014)

  Mặt trời mọc: 05:27am Mặt trời lặn: 06:24pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.466669 Kinh độ: 107.599998

  quang mây
  31ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 09:07

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.5mps
  • Hướng gió: 210º SSW
  • Độ ẩm: 66%
  • Độ che phủ: 40%
  • Áp suất: 1004mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 5 (24-07-2014)

  Mặt trời mọc: 05:27am Mặt trời lặn: 06:24pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.466669 Kinh độ: 107.599998

  ít mây
  33ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 09:07

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.92mps
  • Hướng gió: 258º WSW
  • Độ ẩm: 69%
  • Độ che phủ: 24%
  • Áp suất: 955mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 5 (24-07-2014)

  Mặt trời mọc: 05:27am Mặt trời lặn: 06:24pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.466669 Kinh độ: 107.599998

  ít mây
  29ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 09:07

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.77mps
  • Hướng gió: 242º WSW
  • Độ ẩm: 73%
  • Độ che phủ: 20%
  • Áp suất: 955mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 5 (25-07-2014)

  Mặt trời mọc: 05:27am Mặt trời lặn: 06:24pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.466669 Kinh độ: 107.599998

  ít mây
  26ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 09:07

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.77mps
  • Hướng gió: 231º SW
  • Độ ẩm: 84%
  • Độ che phủ: 24%
  • Áp suất: 955mb
 • Thời tiết Tối Thứ 5 (25-07-2014)

  Mặt trời mọc: 05:27am Mặt trời lặn: 06:24pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.466669 Kinh độ: 107.599998

  mây rải rác
  28ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 09:07

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.77mps
  • Hướng gió: 246º WSW
  • Độ ẩm: 73%
  • Độ che phủ: 36%
  • Áp suất: 956mb
 • Cập nhật lúc 09:07
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 quang mây 29ºC 8% 1.68mps 236º SW 0mm 90%
  6:00 ít mây 33ºC 12% 3.57mps 257º WSW 0mm 74%
  9:00 ít mây 33ºC 24% 3.92mps 258º WSW 0mm 69%
  12:00 mưa rải rác 33ºC 24% 2.87mps 254º WSW 0.5mm 65%
  15:00 ít mây 29ºC 20% 1.77mps 242º WSW 0mm 73%
  18:00 mây rải rác 27ºC 32% 1.61mps 230º SW 0mm 82%
  21:00 ít mây 26ºC 24% 1.77mps 231º SW 0mm 84%
  24:00 ít mây 26ºC 24% 2.21mps 243º WSW 0mm 83%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Huế

Thứ 5

Dự báo ngày 24-07-2014
ít mây

ít Mây

28ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 9.97mps 253º
 • Độ ẩm: 92%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 25-07-2014
ít mây

ít Mây

30ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 9.47mps 256º
 • Độ ẩm: 82%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 26-07-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 9.18mps 258º
 • Độ ẩm: 81%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 32%
 • Áp suất: 1015mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 27-07-2014
mây rải rác

Mây Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 7.9mps 265º
 • Độ ẩm: 83%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 48%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 28-07-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 8.9mps 263º
 • Độ ẩm: 87%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 48%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 29-07-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.35mps 251º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 77%
 • Áp suất: 953mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 30-07-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.21mps 205º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 73%
 • Áp suất: 954mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 31-07-2014
mưa to

Mưa To

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.1mps 306º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 33%
 • Áp suất: 954mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 01-08-2014
mưa to

Mưa To

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.23mps 319º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 953mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 02-08-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.6mps 327º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 9%
 • Áp suất: 953mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 03-08-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.76mps 264º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 61%
 • Áp suất: 954mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 04-08-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.84mps 256º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 46%
 • Áp suất: 956mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 05-08-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.28mps 248º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 70%
 • Áp suất: 955mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 06-08-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.22mps 241º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 66%
 • Áp suất: 953mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 07-08-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.53mps 243º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 56%
 • Áp suất: 953mbar
Xem thêm