Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Huế. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 4 (24-06-2017)

  Mặt trời mọc: 05:18am Mặt trời lặn: 06:25pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.4667 Kinh độ: 107.6

  ít mây
  35ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 35ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 05:28

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 5.1mps
  • Hướng gió: 60º ENE
  • Độ ẩm: 63%
  • Độ che phủ: 40%
  • Áp suất: 1004mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 4 (24-06-2017)

  Mặt trời mọc: 05:18am Mặt trời lặn: 06:25pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.4667 Kinh độ: 107.6

  clear sky
  25ºC

  Clear Sky

  Cao nhất: 35ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 05:28

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.66mps
  • Hướng gió: 215º SW
  • Độ ẩm: 91%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 955mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 4 (25-06-2017)

  Mặt trời mọc: 05:18am Mặt trời lặn: 06:25pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.4667 Kinh độ: 107.6

  clear sky
  20ºC

  Clear Sky

  Cao nhất: 35ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 05:28

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.3mps
  • Hướng gió: 215º SW
  • Độ ẩm: 90%
  • Độ che phủ: 8%
  • Áp suất: 955mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 4 (25-06-2017)

  Mặt trời mọc: 05:18am Mặt trời lặn: 06:25pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.4667 Kinh độ: 107.6

  ít mây
  29ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 35ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 05:28

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.71mps
  • Hướng gió: 103º ESE
  • Độ ẩm: 68%
  • Độ che phủ: 12%
  • Áp suất: 956mb
 • Thời tiết Tối Thứ 4 (25-06-2017)

  Mặt trời mọc: 05:18am Mặt trời lặn: 06:25pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.4667 Kinh độ: 107.6

  mưa vừa
  26ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 35ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 05:28

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 4.605mm
  • Sức gió: 1.07mps
  • Hướng gió: 188º S
  • Độ ẩm: 87%
  • Độ che phủ: 32%
  • Áp suất: 954mb
 • Cập nhật lúc 05:28
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 ít mây 34ºC 20% 1.06mps 149º SSE 0mm 74%
  6:00 ít mây 29ºC 20% 0.52mps 127º SE 0mm 83%
  9:00 clear sky 25ºC 0% 0.66mps 215º SW 0mm 91%
  12:00 ít mây 22ºC 12% 1.02mps 215º SW 0mm 91%
  15:00 clear sky 20ºC 8% 1.3mps 215º SW 0mm 90%
  18:00 ít mây 24ºC 12% 1.46mps 225º SW 0mm 83%
  21:00 ít mây 29ºC 12% 0.71mps 103º ESE 0mm 68%
  24:00 mưa vừa 27ºC 36% 0.56mps 303º WNW 3.89mm 83%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Huế

Thứ 7

Dự báo ngày 24-06-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

35ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 0.88mps 109º
 • Độ ẩm: 77%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 36%
 • Áp suất: 956mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 25-06-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 0.71mps 103º
 • Độ ẩm: 68%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 956mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 26-06-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 0.63mps 35º
 • Độ ẩm: 71%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 959mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 27-06-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 1.47mps 49º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 9%
 • Áp suất: 987mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 28-06-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 0.96mps 99º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 16%
 • Áp suất: 987mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 29-06-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 0.56mps 227º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 14%
 • Áp suất: 985mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 30-06-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 0.48mps 215º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 14%
 • Áp suất: 985mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 01-07-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.83mps 281º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 985mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 02-07-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 0.62mps 342º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 986mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 03-07-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.78mps 56º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 29%
 • Áp suất: 988mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 04-07-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.51mps 108º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 22%
 • Áp suất: 987mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 05-07-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 0.89mps 215º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 21%
 • Áp suất: 984mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 06-07-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.74mps 258º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 17%
 • Áp suất: 983mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 07-07-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 3.19mps 247º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 35%
 • Áp suất: 982mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 08-07-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.33mps 250º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 49%
 • Áp suất: 982mbar
Xem thêm