Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Huế. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 6 (20-04-2017)

  Mặt trời mọc: 05:30am Mặt trời lặn: 06:06pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.4667 Kinh độ: 107.6

  clear sky
  28ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 22:49

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.1mps
  • Hướng gió: 190º S
  • Độ ẩm: 78%
  • Độ che phủ: 40%
  • Áp suất: 1008mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 6 (21-04-2017)

  Mặt trời mọc: 05:30am Mặt trời lặn: 06:06pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.4667 Kinh độ: 107.6

  clear sky
  21ºC

  Clear Sky

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 22:49

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.21mps
  • Hướng gió: 205º SSW
  • Độ ẩm: 84%
  • Độ che phủ: 8%
  • Áp suất: 958mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 6 (21-04-2017)

  Mặt trời mọc: 05:30am Mặt trời lặn: 06:06pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.4667 Kinh độ: 107.6

  clear sky
  30ºC

  Clear Sky

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 22:49

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.82mps
  • Hướng gió: 233º SW
  • Độ ẩm: 61%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 959mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 6 (21-04-2017)

  Mặt trời mọc: 05:30am Mặt trời lặn: 06:06pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.4667 Kinh độ: 107.6

  mưa vừa
  27ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 22:49

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 3.28mm
  • Sức gió: 0.86mps
  • Hướng gió: 227º SW
  • Độ ẩm: 82%
  • Độ che phủ: 32%
  • Áp suất: 956mb
 • Thời tiết Tối Thứ 6 (21-04-2017)

  Mặt trời mọc: 05:30am Mặt trời lặn: 06:06pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.4667 Kinh độ: 107.6

  clear sky
  21ºC

  Clear Sky

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 22:49

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.86mps
  • Hướng gió: 211º SSW
  • Độ ẩm: 88%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 959mb
 • Cập nhật lúc 22:49
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 clear sky 24ºC 0% 0.82mps 195º SSW 0mm 85%
  6:00 ít mây 22ºC 12% 0.96mps 195º SSW 0mm 85%
  9:00 clear sky 21ºC 8% 1.21mps 205º SSW 0mm 84%
  12:00 clear sky 25ºC 0% 1.34mps 208º SSW 0mm 77%
  15:00 clear sky 30ºC 0% 1.82mps 233º SW 0mm 61%
  18:00 clear sky 33ºC 0% 1.51mps 258º WSW 0mm 53%
  21:00 mưa vừa 27ºC 32% 0.86mps 227º SW 3.28mm 82%
  24:00 mưa rải rác 24ºC 0% 0.77mps 176º S 0.575mm 84%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Huế

Thứ 5

Dự báo ngày 20-04-2017
quang mây

Quang Mây

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 0.76mps 167º
 • Độ ẩm: 80%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 958mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 21-04-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.82mps 233º
 • Độ ẩm: 61%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 959mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 22-04-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.5mps 338º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 963mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 23-04-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.79mps 329º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 48%
 • Áp suất: 993mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 24-04-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.62mps 113º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 26%
 • Áp suất: 991mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 25-04-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 0.99mps 85º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 7%
 • Áp suất: 990mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 26-04-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.42mps 49º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 40%
 • Áp suất: 991mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 27-04-2017
mưa to

Mưa To

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 3.82mps 343º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 35%
 • Áp suất: 993mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 28-04-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.86mps 342º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 55%
 • Áp suất: 993mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 29-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.89mps 9º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 14%
 • Áp suất: 992mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 30-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 2.19mps 83º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 1%
 • Áp suất: 990mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 01-05-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.98mps 86º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 5%
 • Áp suất: 988mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 02-05-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.58mps 117º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 23%
 • Áp suất: 986mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 03-05-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.32mps 102º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 38%
 • Áp suất: 985mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 04-05-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.29mps 123º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 7%
 • Áp suất: 986mbar
Xem thêm