Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Huế. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 5 (16-10-2019)

  Mặt trời mọc: 05:42am Mặt trời lặn: 05:27pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.4691 Kinh độ: 107.5778

  mưa rải rác
  27ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 05:13

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.1mps
  • Hướng gió: 80º E
  • Độ ẩm: 94%
  • Độ che phủ: 75%
  • Áp suất: 1014mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 5 (16-10-2019)

  Mặt trời mọc: 05:42am Mặt trời lặn: 05:27pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.4691 Kinh độ: 107.5778

  mưa vừa
  27ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 05:13

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 4.688mm
  • Sức gió: 5.038mps
  • Hướng gió: 88º E
  • Độ ẩm: 85%
  • Độ che phủ: 94%
  • Áp suất: 1013mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 5 (16-10-2019)

  Mặt trời mọc: 05:42am Mặt trời lặn: 05:27pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.4691 Kinh độ: 107.5778

  mưa rải rác
  23ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 05:13

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.687mm
  • Sức gió: 3.09mps
  • Hướng gió: 106º ESE
  • Độ ẩm: 92%
  • Độ che phủ: 55%
  • Áp suất: 1013mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 5 (17-10-2019)

  Mặt trời mọc: 05:42am Mặt trời lặn: 05:27pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.4691 Kinh độ: 107.5778

  mưa rải rác
  22ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 05:13

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.563mm
  • Sức gió: 1.869mps
  • Hướng gió: 130º SE
  • Độ ẩm: 93%
  • Độ che phủ: 80%
  • Áp suất: 1014mb
 • Thời tiết Tối Thứ 5 (17-10-2019)

  Mặt trời mọc: 05:42am Mặt trời lặn: 05:27pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.4691 Kinh độ: 107.5778

  mưa rải rác
  23ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 05:13

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.75mm
  • Sức gió: 2.016mps
  • Hướng gió: 124º SE
  • Độ ẩm: 92%
  • Độ che phủ: 84%
  • Áp suất: 1015mb
 • Cập nhật lúc 05:13
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 24ºC 97% 2.351mps 106º ESE 2.624mm 93%
  6:00 mưa vừa 27ºC 100% 5.141mps 87º E 4.25mm 85%
  9:00 mưa vừa 27ºC 94% 5.038mps 88º E 4.688mm 85%
  12:00 mưa rải rác 26ºC 35% 4.429mps 94º E 2.875mm 87%
  15:00 mưa rải rác 23ºC 55% 3.09mps 106º ESE 1.687mm 92%
  18:00 mưa rải rác 23ºC 99% 2.445mps 126º SE 0.625mm 93%
  21:00 mưa rải rác 22ºC 80% 1.869mps 130º SE 0.563mm 93%
  24:00 mưa rải rác 22ºC 86% 1.763mps 126º SE 0.812mm 93%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Huế

Thứ 3

Dự báo ngày 15-10-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.884mps 96º
 • Độ ẩm: 93%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 16-10-2019
mưa to

Mưa To

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 5.141mps 87º
 • Độ ẩm: 85%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 17-10-2019
mưa to

Mưa To

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 4.763mps 89º
 • Độ ẩm: 84%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 94%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 18-10-2019
mưa to

Mưa To

25ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 4.085mps 80º
 • Độ ẩm: 89%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 77%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 19-10-2019
mưa to

Mưa To

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 4.916mps 74º
 • Độ ẩm: 87%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 78%
 • Áp suất: 1017mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 20-10-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.874mps 92º
 • Độ ẩm: 71%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 21-10-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.677mps 82º
 • Độ ẩm: 69%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 36%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 22-10-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.475mps 70º
 • Độ ẩm: 68%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 40%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 23-10-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.367mps 40º
 • Độ ẩm: 70%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 82%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 24-10-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

28ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.431mps 59º
 • Độ ẩm: 69%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 25-10-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 3.465mps 84º
 • Độ ẩm: 78%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 52%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 26-10-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.986mps 96º
 • Độ ẩm: 82%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 33%
 • Áp suất: 1014mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 27-10-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.369mps 97º
 • Độ ẩm: 70%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 28-10-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 3.264mps 100º
 • Độ ẩm: 70%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 57%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 29-10-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.393mps 93º
 • Độ ẩm: 69%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 1015mbar
Xem thêm