Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Huế. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (22-12-2014)

  Mặt trời mọc: 06:13am Mặt trời lặn: 05:22pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.466669 Kinh độ: 107.599998

  mây dày đặc
  19ºC

  Sương Mù

  Cao nhất: 18ºC

  Thấp nhất: 17ºC

  Cập nhật lúc 14:50

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.1mps
  • Hướng gió: 280º W
  • Độ ẩm: 88%
  • Độ che phủ: 75%
  • Áp suất: 1019mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (22-12-2014)

  Mặt trời mọc: 06:13am Mặt trời lặn: 05:22pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.466669 Kinh độ: 107.599998

  mây dày đặc
  17ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 18ºC

  Thấp nhất: 17ºC

  Cập nhật lúc 14:50

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.43mps
  • Hướng gió: 31º NNE
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1028mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (23-12-2014)

  Mặt trời mọc: 06:13am Mặt trời lặn: 05:22pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.466669 Kinh độ: 107.599998

  mây dày đặc
  18ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 18ºC

  Thấp nhất: 17ºC

  Cập nhật lúc 14:50

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.81mps
  • Hướng gió: 93º E
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1027mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (23-12-2014)

  Mặt trời mọc: 06:13am Mặt trời lặn: 05:22pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.466669 Kinh độ: 107.599998

  mây dày đặc
  18ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 18ºC

  Thấp nhất: 17ºC

  Cập nhật lúc 14:50

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.34mps
  • Hướng gió: 8º N
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1027mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (23-12-2014)

  Mặt trời mọc: 06:13am Mặt trời lặn: 05:22pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.466669 Kinh độ: 107.599998

  mây dày đặc
  20ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 18ºC

  Thấp nhất: 17ºC

  Cập nhật lúc 14:50

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.92mps
  • Hướng gió: 348º NNW
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1026mb
 • Cập nhật lúc 14:50
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây dày đặc 18ºC 92% 5.51mps 29º NNE 0mm 100%
  6:00 mưa rải rác 17ºC 92% 4.28mps 17º NNE 0.5mm 100%
  9:00 mây dày đặc 17ºC 92% 3.43mps 31º NNE 0mm 100%
  12:00 mây dày đặc 18ºC 92% 2.46mps 62º ENE 0mm 100%
  15:00 mây dày đặc 18ºC 92% 1.81mps 93º E 0mm 100%
  18:00 mây dày đặc 18ºC 92% 1.06mps 61º ENE 0mm 100%
  21:00 mây dày đặc 18ºC 92% 1.34mps 8º N 0mm 100%
  24:00 mây dày đặc 19ºC 92% 2.05mps 343º NNW 0mm 100%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Huế

Thứ 2

Dự báo ngày 22-12-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

18ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 4.56mps 31º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 23-12-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

18ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 3.02mps 314º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 24-12-2014
mưa rất to

Mưa Rất To

20ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 3.2mps 319º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 25-12-2014
mưa to

Mưa To

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 5.16mps 284º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 26-12-2014
mưa to

Mưa To

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.93mps 22º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 50%
 • Áp suất: 996mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 27-12-2014
mưa to

Mưa To

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 2.5mps 68º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 52%
 • Áp suất: 996mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 28-12-2014
mưa to

Mưa To

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 3.03mps 20º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 21%
 • Áp suất: 1000mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 29-12-2014
mưa to

Mưa To

18ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 2.73mps 356º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 68%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 30-12-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

18ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 2.7mps 11º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 60%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 31-12-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

18ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 1.93mps 4º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1000mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 01-01-2015
mưa to

Mưa To

18ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 2.57mps 347º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 02-01-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

18ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 1.92mps 345º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 55%
 • Áp suất: 999mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 03-01-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 1.54mps 57º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 30%
 • Áp suất: 996mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 04-01-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 1.62mps 33º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 52%
 • Áp suất: 995mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 05-01-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 2.65mps 326º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 80%
 • Áp suất: 996mbar
Xem thêm