Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Huế. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.


 • Thời tiết Hiện tại Chủ nhật (23-08-2014)

  Mặt trời mọc: 05:35am Mặt trời lặn: 06:09pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.466669 Kinh độ: 107.599998

  quang mây
  27ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 02:47

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.1mps
  • Hướng gió: 240º WSW
  • Độ ẩm: 78%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1008mb
 • Thời tiết Sáng Chủ nhật (24-08-2014)

  Mặt trời mọc: 05:35am Mặt trời lặn: 06:09pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.466669 Kinh độ: 107.599998

  quang mây
  25ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 02:47

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.97mps
  • Hướng gió: 200º SSW
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1016mb
 • Thời tiết Trưa Chủ nhật (24-08-2014)

  Mặt trời mọc: 05:35am Mặt trời lặn: 06:09pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.466669 Kinh độ: 107.599998

  quang mây
  30ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 02:47

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.28mps
  • Hướng gió: 260º W
  • Độ ẩm: 89%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1017mb
 • Thời tiết Chiều Chủ nhật (24-08-2014)

  Mặt trời mọc: 05:35am Mặt trời lặn: 06:09pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.466669 Kinh độ: 107.599998

  mưa vừa
  28ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 02:47

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 4mm
  • Sức gió: 2.22mps
  • Hướng gió: 167º SSE
  • Độ ẩm: 93%
  • Độ che phủ: 12%
  • Áp suất: 1015mb
 • Thời tiết Tối Chủ nhật (24-08-2014)

  Mặt trời mọc: 05:35am Mặt trời lặn: 06:09pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.466669 Kinh độ: 107.599998

  mưa vừa
  26ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 02:47

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 7mm
  • Sức gió: 2.22mps
  • Hướng gió: 167º SSE
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 36%
  • Áp suất: 1018mb
 • Cập nhật lúc 02:47
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 quang mây 27ºC 8% 3.82mps 157º SSE 0mm 97%
  6:00 ít mây 26ºC 24% 2.77mps 170º S 0mm 100%
  9:00 quang mây 25ºC 0% 1.97mps 200º SSW 0mm 100%
  12:00 quang mây 26ºC 0% 2.51mps 213º SSW 0mm 100%
  15:00 quang mây 30ºC 0% 1.28mps 260º W 0mm 89%
  18:00 mưa rải rác 29ºC 0% 1.46mps 71º ENE 1.75mm 100%
  21:00 mưa vừa 28ºC 12% 2.22mps 167º SSE 4mm 93%
  24:00 mưa rải rác 28ºC 64% 3.96mps 117º ESE 1mm 94%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Huế

Thứ 7

Dự báo ngày 23-08-2014
quang mây

Quang Mây

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 2.97mps 144º
 • Độ ẩm: 95%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1001mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 24-08-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.18mps 46º
 • Độ ẩm: 69%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 1001mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 25-08-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.68mps 85º
 • Độ ẩm: 71%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 1001mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 26-08-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.06mps 38º
 • Độ ẩm: 87%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 36%
 • Áp suất: 1001mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 27-08-2014
mưa to

Mưa To

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.62mps 344º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 981mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 28-08-2014
mưa to

Mưa To

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.25mps 35º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 43%
 • Áp suất: 981mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 29-08-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.26mps 191º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 58%
 • Áp suất: 983mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 30-08-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.68mps 23º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 985mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 31-08-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.81mps 355º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 13%
 • Áp suất: 985mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 01-09-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.34mps 334º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 34%
 • Áp suất: 985mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 02-09-2014
mưa to

Mưa To

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.31mps 312º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 18%
 • Áp suất: 984mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 03-09-2014
mưa to

Mưa To

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.39mps 307º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 13%
 • Áp suất: 983mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 04-09-2014
mưa to

Mưa To

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.59mps 306º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 31%
 • Áp suất: 983mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 05-09-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.02mps 298º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 71%
 • Áp suất: 983mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 06-09-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.12mps 272º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 64%
 • Áp suất: 982mbar
Xem thêm