Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Huế. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Chủ nhật (19-05-2019)

  Mặt trời mọc: 05:18am Mặt trời lặn: 06:14pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.4691 Kinh độ: 107.5778

  ít mây
  30ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 41ºC

  Thấp nhất: 29ºC

  Cập nhật lúc 22:01

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.79mps
  • Hướng gió: 181º S
  • Độ ẩm: 65%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1008mb
 • Thời tiết Sáng Chủ nhật (19-05-2019)

  Mặt trời mọc: 05:18am Mặt trời lặn: 06:14pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.4691 Kinh độ: 107.5778

  ít mây
  41ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 41ºC

  Thấp nhất: 29ºC

  Cập nhật lúc 22:01

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.37mps
  • Hướng gió: 42º NE
  • Độ ẩm: 32%
  • Độ che phủ: 15%
  • Áp suất: 1006mb
 • Thời tiết Trưa Chủ nhật (19-05-2019)

  Mặt trời mọc: 05:18am Mặt trời lặn: 06:14pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.4691 Kinh độ: 107.5778

  mây rải rác
  31ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 41ºC

  Thấp nhất: 29ºC

  Cập nhật lúc 22:01

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.31mps
  • Hướng gió: 144º SE
  • Độ ẩm: 64%
  • Độ che phủ: 46%
  • Áp suất: 1006mb
 • Thời tiết Chiều Chủ nhật (20-05-2019)

  Mặt trời mọc: 05:18am Mặt trời lặn: 06:14pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.4691 Kinh độ: 107.5778

  mây rải rác
  28ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 41ºC

  Thấp nhất: 29ºC

  Cập nhật lúc 22:01

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.97mps
  • Hướng gió: 206º SSW
  • Độ ẩm: 68%
  • Độ che phủ: 28%
  • Áp suất: 1007mb
 • Thời tiết Tối Chủ nhật (20-05-2019)

  Mặt trời mọc: 05:18am Mặt trời lặn: 06:14pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.4691 Kinh độ: 107.5778

  ít mây
  31ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 41ºC

  Thấp nhất: 29ºC

  Cập nhật lúc 22:01

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.62mps
  • Hướng gió: 226º SW
  • Độ ẩm: 59%
  • Độ che phủ: 21%
  • Áp suất: 1008mb
 • Cập nhật lúc 22:01
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 ít mây 31ºC 13% 2.18mps 201º SSW 0mm 60%
  6:00 ít mây 39ºC 19% 1.25mps 242º WSW 0mm 37%
  9:00 ít mây 41ºC 15% 2.37mps 42º NE 0mm 32%
  12:00 mây rải rác 35ºC 49% 4.05mps 98º E 0mm 49%
  15:00 mây rải rác 31ºC 46% 2.31mps 144º SE 0mm 64%
  18:00 mây rải rác 30ºC 29% 1.9mps 183º S 0mm 65%
  21:00 mây rải rác 28ºC 28% 1.97mps 206º SSW 0mm 68%
  24:00 ít mây 28ºC 20% 2.09mps 202º SSW 0mm 67%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Huế

Chủ nhật

Dự báo ngày 19-05-2019
ít mây

ít Mây

39ºC
 • Cao nhất: 41ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 1.25mps 242º
 • Độ ẩm: 37%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 19%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 20-05-2019
nhiều mây

Nhiều Mây

39ºC
 • Cao nhất: 40ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 0.69mps 288º
 • Độ ẩm: 36%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 67%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 21-05-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

36ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 2.28mps 357º
 • Độ ẩm: 43%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 22-05-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

34ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.11mps 24º
 • Độ ẩm: 48%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 23-05-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

36ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 1.04mps 26º
 • Độ ẩm: 41%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 24-05-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

37ºC
 • Cao nhất: 38ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 0.99mps 343º
 • Độ ẩm: 36%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 25-05-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

36ºC
 • Cao nhất: 38ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 1.54mps 276º
 • Độ ẩm: 40%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1007mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 26-05-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

38ºC
 • Cao nhất: 38ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 0.88mps 333º
 • Độ ẩm: 34%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 27-05-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

34ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.18mps 32º
 • Độ ẩm: 46%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 28-05-2019
mưa to

Mưa To

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.87mps 53º
 • Độ ẩm: 51%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 29-05-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 1.88mps 250º
 • Độ ẩm: 76%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 30-05-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

25ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.2mps 175º
 • Độ ẩm: 83%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 31-05-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

27ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 3.86mps 204º
 • Độ ẩm: 65%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 01-06-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

27ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 3.29mps 223º
 • Độ ẩm: 64%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 91%
 • Áp suất: 1008mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 02-06-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.92mps 91º
 • Độ ẩm: 70%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 16%
 • Áp suất: 1008mbar
Xem thêm