Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Huế. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (13-06-2021)

  Mặt trời mọc: 05:16am Mặt trời lặn: 06:22pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.4667 Kinh độ: 107.6

  nhiều mây
  28ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 00:49

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.54mps
  • Hướng gió: 230º SW
  • Độ ẩm: 78%
  • Độ che phủ: 20%
  • Áp suất: 1006mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (13-06-2021)

  Mặt trời mọc: 05:16am Mặt trời lặn: 06:22pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.4667 Kinh độ: 107.6

  mưa rải rác
  29ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 00:49

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.56mm
  • Sức gió: 2.01mps
  • Hướng gió: 261º W
  • Độ ẩm: 70%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1005mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (13-06-2021)

  Mặt trời mọc: 05:16am Mặt trời lặn: 06:22pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.4667 Kinh độ: 107.6

  mây dày đặc
  26ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 00:49

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.01mps
  • Hướng gió: 221º SW
  • Độ ẩm: 72%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1006mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (14-06-2021)

  Mặt trời mọc: 05:16am Mặt trời lặn: 06:22pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.4667 Kinh độ: 107.6

  mây dày đặc
  24ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 00:49

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.02mps
  • Hướng gió: 204º SSW
  • Độ ẩm: 73%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1006mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (14-06-2021)

  Mặt trời mọc: 05:16am Mặt trời lặn: 06:22pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.4667 Kinh độ: 107.6

  mây dày đặc
  26ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 00:49

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.95mps
  • Hướng gió: 200º SSW
  • Độ ẩm: 69%
  • Độ che phủ: 98%
  • Áp suất: 1008mb
 • Cập nhật lúc 00:49
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 nhiều mây 27ºC 60% 1.55mps 202º SSW 0mm 76%
  6:00 mưa rải rác 28ºC 80% 1.67mps 198º SSW 0.28mm 72%
  9:00 mưa rải rác 29ºC 100% 2.01mps 261º W 0.56mm 70%
  12:00 mây dày đặc 29ºC 100% 2.16mps 214º SW 0mm 63%
  15:00 mây dày đặc 26ºC 100% 2.01mps 221º SW 0mm 72%
  18:00 mây dày đặc 25ºC 100% 1.98mps 223º SW 0mm 73%
  21:00 mây dày đặc 24ºC 100% 2.02mps 204º SSW 0mm 73%
  24:00 mây dày đặc 24ºC 96% 1.9mps 206º SSW 0mm 73%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Huế

Chủ nhật

Dự báo ngày 13-06-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.49mps 258º
 • Độ ẩm: 66%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 14-06-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.15mps 77º
 • Độ ẩm: 49%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 15-06-2021
mây dày đặc

Mây Dày đặc

32ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.33mps 92º
 • Độ ẩm: 49%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 93%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 16-06-2021
nhiều mây

Nhiều Mây

31ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.73mps 104º
 • Độ ẩm: 57%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 70%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 17-06-2021
mây dày đặc

Mây Dày đặc

34ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.12mps 237º
 • Độ ẩm: 48%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 18-06-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

36ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 4.38mps 51º
 • Độ ẩm: 44%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 85%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 19-06-2021
mây dày đặc

Mây Dày đặc

35ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.25mps 203º
 • Độ ẩm: 43%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 93%
 • Áp suất: 1004mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 20-06-2021
mây dày đặc

Mây Dày đặc

35ºC
 • Cao nhất: 37ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 3.7mps 267º
 • Độ ẩm: 43%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 21-06-2021
nhiều mây

Nhiều Mây

35ºC
 • Cao nhất: 37ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 4.25mps 262º
 • Độ ẩm: 42%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 60%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 22-06-2021
mây dày đặc

Mây Dày đặc

35ºC
 • Cao nhất: 37ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 6.3mps 298º
 • Độ ẩm: 44%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 23-06-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 5.31mps 302º
 • Độ ẩm: 64%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 24-06-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.49mps 310º
 • Độ ẩm: 94%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 25-06-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.98mps 230º
 • Độ ẩm: 85%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 26-06-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.63mps 261º
 • Độ ẩm: 56%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1003mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 27-06-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.51mps 127º
 • Độ ẩm: 57%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1005mbar
Xem thêm