Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Huế. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 4 (06-05-2015)

  Mặt trời mọc: 05:22am Mặt trời lặn: 06:09pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.466669 Kinh độ: 107.599998

  ít mây
  21ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 02:52

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.01mps
  • Hướng gió: 203º SSW
  • Độ ẩm: 95%
  • Độ che phủ: 12%
  • Áp suất: 957mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 4 (06-05-2015)

  Mặt trời mọc: 05:22am Mặt trời lặn: 06:09pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.466669 Kinh độ: 107.599998

  quang mây
  28ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 02:52

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.36mps
  • Hướng gió: 270º W
  • Độ ẩm: 93%
  • Độ che phủ: 8%
  • Áp suất: 1015mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 4 (06-05-2015)

  Mặt trời mọc: 05:22am Mặt trời lặn: 06:09pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.466669 Kinh độ: 107.599998

  quang mây
  31ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 02:52

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.36mps
  • Hướng gió: 208º SSW
  • Độ ẩm: 83%
  • Độ che phủ: 8%
  • Áp suất: 1013mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 4 (06-05-2015)

  Mặt trời mọc: 05:22am Mặt trời lặn: 06:09pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.466669 Kinh độ: 107.599998

  mưa rải rác
  27ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 02:52

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 2.32mm
  • Sức gió: 5.45mps
  • Hướng gió: 137º SE
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 24%
  • Áp suất: 1013mb
 • Thời tiết Tối Thứ 4 (07-05-2015)

  Mặt trời mọc: 05:22am Mặt trời lặn: 06:09pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.466669 Kinh độ: 107.599998

  quang mây
  27ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 02:52

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.06mps
  • Hướng gió: 142º SE
  • Độ ẩm: 96%
  • Độ che phủ: 8%
  • Áp suất: 1014mb
 • Cập nhật lúc 02:52
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 ít mây 27ºC 20% 1.51mps 192º SSW 0mm 96%
  6:00 mưa rải rác 26ºC 12% 0.72mps 302º WNW 0.6125mm 99%
  9:00 quang mây 28ºC 8% 1.36mps 270º W 0mm 93%
  12:00 mưa rải rác 30ºC 8% 2.45mps 249º WSW 0.0049999999999999mm 87%
  15:00 quang mây 31ºC 8% 1.36mps 208º SSW 0mm 83%
  18:00 quang mây 31ºC 8% 3.3mps 130º SE 0mm 80%
  21:00 mưa rải rác 27ºC 24% 5.45mps 137º SE 2.32mm 100%
  24:00 mưa rải rác 27ºC 36% 2.27mps 142º SE 0.09mm 95%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Huế

Thứ 3

Dự báo ngày 05-05-2015
ít mây

ít Mây

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.26mps 177º
 • Độ ẩm: 90%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 998mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 06-05-2015
quang mây

Quang Mây

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 0.85mps 296º
 • Độ ẩm: 76%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 999mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 07-05-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.31mps 165º
 • Độ ẩm: 75%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 999mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 08-05-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.56mps 144º
 • Độ ẩm: 82%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 999mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 09-05-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.19mps 308º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 16%
 • Áp suất: 985mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 10-05-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.09mps 308º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 13%
 • Áp suất: 985mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 11-05-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.65mps 34º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 13%
 • Áp suất: 986mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 12-05-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.83mps 19º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 26%
 • Áp suất: 986mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 13-05-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.76mps 37º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 21%
 • Áp suất: 988mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 14-05-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.29mps 90º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 7%
 • Áp suất: 988mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 15-05-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.04mps 120º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 11%
 • Áp suất: 987mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 16-05-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.13mps 194º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 10%
 • Áp suất: 987mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 17-05-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.93mps 208º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 31%
 • Áp suất: 986mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 18-05-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.11mps 188º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 984mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 19-05-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 3.18mps 217º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 983mbar
Xem thêm