Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Huế. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (31-07-2017)

  Mặt trời mọc: 05:29am Mặt trời lặn: 06:21pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.4667 Kinh độ: 107.6

  mưa rải rác
  26ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 15:07

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.1mps
  • Hướng gió: 190º S
  • Độ ẩm: 94%
  • Độ che phủ: 20%
  • Áp suất: 1001mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (31-07-2017)

  Mặt trời mọc: 05:29am Mặt trời lặn: 06:21pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.4667 Kinh độ: 107.6

  clear sky
  30ºC

  Clear Sky

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 15:07

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.02mps
  • Hướng gió: 248º WSW
  • Độ ẩm: 64%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 953mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (31-07-2017)

  Mặt trời mọc: 05:29am Mặt trời lặn: 06:21pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.4667 Kinh độ: 107.6

  clear sky
  27ºC

  Clear Sky

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 15:07

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.31mps
  • Hướng gió: 236º SW
  • Độ ẩm: 65%
  • Độ che phủ: 8%
  • Áp suất: 953mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (01-08-2017)

  Mặt trời mọc: 05:29am Mặt trời lặn: 06:21pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.4667 Kinh độ: 107.6

  clear sky
  26ºC

  Clear Sky

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 15:07

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.06mps
  • Hướng gió: 240º WSW
  • Độ ẩm: 67%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 953mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (01-08-2017)

  Mặt trời mọc: 05:29am Mặt trời lặn: 06:21pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.4667 Kinh độ: 107.6

  ít mây
  26ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 15:07

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.07mps
  • Hướng gió: 249º WSW
  • Độ ẩm: 68%
  • Độ che phủ: 24%
  • Áp suất: 954mb
 • Cập nhật lúc 15:07
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 26ºC 32% 3.02mps 244º WSW 0.01mm 74%
  6:00 ít mây 28ºC 20% 4.02mps 249º WSW 0mm 68%
  9:00 clear sky 30ºC 0% 4.02mps 248º WSW 0mm 64%
  12:00 clear sky 29ºC 8% 3.57mps 242º WSW 0mm 64%
  15:00 clear sky 27ºC 8% 3.31mps 236º SW 0mm 65%
  18:00 clear sky 26ºC 0% 3.42mps 242º WSW 0mm 67%
  21:00 clear sky 26ºC 0% 4.06mps 240º WSW 0mm 67%
  24:00 clear sky 26ºC 0% 4.15mps 246º WSW 0mm 66%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Huế

Chủ nhật

Dự báo ngày 30-07-2017
quang mây

Quang Mây

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 3.01mps 242º
 • Độ ẩm: 72%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 952mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 31-07-2017
ít mây

ít Mây

28ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 4.02mps 249º
 • Độ ẩm: 68%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 954mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 01-08-2017
mây rải rác

Mây Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 4.28mps 253º
 • Độ ẩm: 65%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 36%
 • Áp suất: 955mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 02-08-2017
quang mây

Quang Mây

29ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.47mps 250º
 • Độ ẩm: 63%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 955mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 03-08-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 3.5mps 255º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 5%
 • Áp suất: 980mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 04-08-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 3.96mps 258º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 29%
 • Áp suất: 980mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 05-08-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 5.49mps 258º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 40%
 • Áp suất: 980mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 06-08-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 7.22mps 264º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 50%
 • Áp suất: 983mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 07-08-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 8.38mps 274º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 63%
 • Áp suất: 982mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 08-08-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 7.12mps 258º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 34%
 • Áp suất: 982mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 09-08-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 5.15mps 265º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 19%
 • Áp suất: 983mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 10-08-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 4.4mps 254º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 10%
 • Áp suất: 982mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 11-08-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 3.49mps 261º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 21%
 • Áp suất: 982mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 12-08-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.76mps 253º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 19%
 • Áp suất: 981mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 13-08-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.9mps 240º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 51%
 • Áp suất: 980mbar
Xem thêm