Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Huế. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Chủ nhật (30-08-2015)

  Mặt trời mọc: 05:35am Mặt trời lặn: 06:04pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.466669 Kinh độ: 107.599998

  mây rải rác
  30ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 29ºC

  Cập nhật lúc 02:24

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.5mps
  • Hướng gió: 220º SW
  • Độ ẩm: 70%
  • Độ che phủ: 75%
  • Áp suất: 1007mb
 • Thời tiết Sáng Chủ nhật (30-08-2015)

  Mặt trời mọc: 05:35am Mặt trời lặn: 06:04pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.466669 Kinh độ: 107.599998

  nhiều mây
  29ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 29ºC

  Cập nhật lúc 02:24

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 7.96mps
  • Hướng gió: 247º WSW
  • Độ ẩm: 90%
  • Độ che phủ: 56%
  • Áp suất: 1016mb
 • Thời tiết Trưa Chủ nhật (30-08-2015)

  Mặt trời mọc: 05:35am Mặt trời lặn: 06:04pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.466669 Kinh độ: 107.599998

  mây rải rác
  31ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 29ºC

  Cập nhật lúc 02:24

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 9.41mps
  • Hướng gió: 264º W
  • Độ ẩm: 79%
  • Độ che phủ: 48%
  • Áp suất: 1015mb
 • Thời tiết Chiều Chủ nhật (30-08-2015)

  Mặt trời mọc: 05:35am Mặt trời lặn: 06:04pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.466669 Kinh độ: 107.599998

  nhiều mây
  31ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 29ºC

  Cập nhật lúc 02:24

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 7.01mps
  • Hướng gió: 258º WSW
  • Độ ẩm: 81%
  • Độ che phủ: 80%
  • Áp suất: 1015mb
 • Thời tiết Tối Chủ nhật (31-08-2015)

  Mặt trời mọc: 05:35am Mặt trời lặn: 06:04pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.466669 Kinh độ: 107.599998

  mưa rải rác
  29ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 29ºC

  Cập nhật lúc 02:24

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.06mm
  • Sức gió: 4.31mps
  • Hướng gió: 225º SW
  • Độ ẩm: 87%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 1016mb
 • Cập nhật lúc 02:24
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây rải rác 28ºC 32% 4.37mps 247º WSW 0mm 90%
  6:00 mây rải rác 28ºC 36% 5.57mps 247º WSW 0mm 91%
  9:00 nhiều mây 29ºC 56% 7.96mps 247º WSW 0mm 90%
  12:00 nhiều mây 31ºC 68% 9.26mps 254º WSW 0mm 82%
  15:00 mây rải rác 31ºC 48% 9.41mps 264º W 0mm 79%
  18:00 nhiều mây 32ºC 68% 7.9mps 270º W 0mm 78%
  21:00 nhiều mây 31ºC 80% 7.01mps 258º WSW 0mm 81%
  24:00 nhiều mây 30ºC 76% 5.01mps 239º WSW 0mm 85%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Huế

Thứ 7

Dự báo ngày 29-08-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 1.61mps 183º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 1000mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 30-08-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.16mps 243º
 • Độ ẩm: 81%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 1000mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 31-08-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 0.91mps 126º
 • Độ ẩm: 91%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 80%
 • Áp suất: 1000mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 01-09-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.32mps 232º
 • Độ ẩm: 95%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 80%
 • Áp suất: 999mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 02-09-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 3.26mps 226º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 29%
 • Áp suất: 986mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 03-09-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.45mps 247º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 38%
 • Áp suất: 987mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 04-09-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.09mps 236º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 73%
 • Áp suất: 986mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 05-09-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.87mps 246º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 63%
 • Áp suất: 985mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 06-09-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.87mps 275º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 35%
 • Áp suất: 985mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 07-09-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.19mps 255º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 39%
 • Áp suất: 986mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 08-09-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.66mps 37º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 10%
 • Áp suất: 986mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 09-09-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.77mps 61º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 23%
 • Áp suất: 988mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 10-09-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.02mps 68º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 40%
 • Áp suất: 989mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 11-09-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.48mps 101º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 9%
 • Áp suất: 989mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 12-09-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.11mps 89º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 989mbar
Xem thêm