Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Huế. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (16-12-2019)

  Mặt trời mọc: 06:10am Mặt trời lặn: 05:19pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.4691 Kinh độ: 107.5778

  ít mây
  25ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 09:34

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1mps
  • Hướng gió: 0º N
  • Độ ẩm: 78%
  • Độ che phủ: 75%
  • Áp suất: 1017mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (16-12-2019)

  Mặt trời mọc: 06:10am Mặt trời lặn: 05:19pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.4691 Kinh độ: 107.5778

  ít mây
  27ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 09:34

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.98mps
  • Hướng gió: 36º NE
  • Độ ẩm: 75%
  • Độ che phủ: 22%
  • Áp suất: 1013mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (16-12-2019)

  Mặt trời mọc: 06:10am Mặt trời lặn: 05:19pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.4691 Kinh độ: 107.5778

  mưa rải rác
  22ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 09:34

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.06mm
  • Sức gió: 1.55mps
  • Hướng gió: 110º ESE
  • Độ ẩm: 94%
  • Độ che phủ: 77%
  • Áp suất: 1015mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (17-12-2019)

  Mặt trời mọc: 06:10am Mặt trời lặn: 05:19pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.4691 Kinh độ: 107.5778

  mây dày đặc
  21ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 09:34

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.39mps
  • Hướng gió: 151º SSE
  • Độ ẩm: 96%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1015mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (17-12-2019)

  Mặt trời mọc: 06:10am Mặt trời lặn: 05:19pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.4691 Kinh độ: 107.5778

  nhiều mây
  21ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 09:34

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1mps
  • Hướng gió: 189º S
  • Độ ẩm: 93%
  • Độ che phủ: 62%
  • Áp suất: 1016mb
 • Cập nhật lúc 09:34
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 ít mây 21ºC 12% 1.14mps 238º WSW 0mm 87%
  6:00 mây rải rác 27ºC 33% 1.04mps 29º NNE 0mm 69%
  9:00 ít mây 27ºC 22% 2.98mps 36º NE 0mm 75%
  12:00 nhiều mây 25ºC 82% 1.98mps 56º NE 0mm 84%
  15:00 mưa rải rác 22ºC 77% 1.55mps 110º ESE 0.06mm 94%
  18:00 mây dày đặc 21ºC 100% 1.63mps 148º SSE 0mm 95%
  21:00 mây dày đặc 21ºC 100% 1.39mps 151º SSE 0mm 96%
  24:00 nhiều mây 20ºC 83% 0.91mps 190º S 0mm 95%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Huế

Thứ 2

Dự báo ngày 16-12-2019
mây rải rác

Mây Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.04mps 29º
 • Độ ẩm: 69%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 33%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 17-12-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

26ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 2.38mps 100º
 • Độ ẩm: 74%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 18-12-2019
nhiều mây

Nhiều Mây

25ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.92mps 87º
 • Độ ẩm: 72%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 84%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 19-12-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 2.79mps 120º
 • Độ ẩm: 70%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 27%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 20-12-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

25ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 2.12mps 91º
 • Độ ẩm: 71%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 1%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 21-12-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

25ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.22mps 67º
 • Độ ẩm: 68%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1014mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 22-12-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

26ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.41mps 86º
 • Độ ẩm: 70%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 23-12-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

25ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.13mps 118º
 • Độ ẩm: 72%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 24-12-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

24ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.68mps 53º
 • Độ ẩm: 70%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 25-12-2019
ít mây

ít Mây

26ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.33mps 104º
 • Độ ẩm: 64%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 16%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 26-12-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.18mps 102º
 • Độ ẩm: 61%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 27-12-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.87mps 0º
 • Độ ẩm: 72%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 28-12-2019
nhiều mây

Nhiều Mây

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.07mps 41º
 • Độ ẩm: 71%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 57%
 • Áp suất: 1013mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 29-12-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 4.2mps 318º
 • Độ ẩm: 77%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 81%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 30-12-2019
mưa to

Mưa To

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 6.38mps 339º
 • Độ ẩm: 95%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1019mbar
Xem thêm