Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Huế. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 7 (13-04-2024)

  Mặt trời mọc: 05:35am Mặt trời lặn: 06:04pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.4667 Kinh độ: 107.6

  ít mây
  32ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 16:55

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.57mps
  • Hướng gió: 60º ENE
  • Độ ẩm: 62%
  • Độ che phủ: 20%
  • Áp suất: 1006mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 7 (13-04-2024)

  Mặt trời mọc: 05:35am Mặt trời lặn: 06:04pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.4667 Kinh độ: 107.6

  trời quang mây
  25ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 16:55

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.48mps
  • Hướng gió: 108º ESE
  • Độ ẩm: 82%
  • Độ che phủ: 4%
  • Áp suất: 1007mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 7 (14-04-2024)

  Mặt trời mọc: 05:35am Mặt trời lặn: 06:04pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.4667 Kinh độ: 107.6

  trời quang mây
  22ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 16:55

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.85mps
  • Hướng gió: 167º SSE
  • Độ ẩm: 82%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1008mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 7 (14-04-2024)

  Mặt trời mọc: 05:35am Mặt trời lặn: 06:04pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.4667 Kinh độ: 107.6

  trời quang mây
  25ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 16:55

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.67mps
  • Hướng gió: 150º SSE
  • Độ ẩm: 63%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1010mb
 • Thời tiết Tối Thứ 7 (14-04-2024)

  Mặt trời mọc: 05:35am Mặt trời lặn: 06:04pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.4667 Kinh độ: 107.6

  trời quang mây
  34ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 16:55

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.85mps
  • Hướng gió: 50º NE
  • Độ ẩm: 43%
  • Độ che phủ: 1%
  • Áp suất: 1008mb
 • Cập nhật lúc 16:55
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 ít mây 31ºC 19% 4.47mps 50º NE 0mm 63%
  6:00 ít mây 31ºC 11% 5.3mps 75º ENE 0mm 59%
  9:00 trời quang mây 25ºC 4% 2.48mps 108º ESE 0mm 82%
  12:00 trời quang mây 23ºC 0% 1.54mps 154º SSE 0mm 82%
  15:00 trời quang mây 22ºC 0% 0.85mps 167º SSE 0mm 82%
  18:00 trời quang mây 22ºC 2% 0.89mps 193º SSW 0mm 80%
  21:00 trời quang mây 25ºC 0% 0.67mps 150º SSE 0mm 63%
  24:00 trời quang mây 33ºC 0% 3.18mps 12º NNE 0mm 42%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Huế

Thứ 7

Dự báo ngày 13-04-2024
ít mây

ít Mây

30ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 5.53mps 66º
 • Độ ẩm: 65%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 19%
 • Áp suất: 1011mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 14-04-2024
trời quang mây

Trời Quang Mây

33ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 5.25mps 76º
 • Độ ẩm: 44%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 15-04-2024
trời quang mây

Trời Quang Mây

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 5.72mps 62º
 • Độ ẩm: 47%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 16-04-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.67mps 278º
 • Độ ẩm: 57%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 69%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 17-04-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

36ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 5.49mps 167º
 • Độ ẩm: 39%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 3%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 18-04-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

35ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 4.38mps 131º
 • Độ ẩm: 40%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 26%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 19-04-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

36ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 4.65mps 159º
 • Độ ẩm: 37%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 14%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 20-04-2024
trời quang mây

Trời Quang Mây

38ºC
 • Cao nhất: 38ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 5.49mps 78º
 • Độ ẩm: 34%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1005mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 21-04-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

36ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 5.62mps 114º
 • Độ ẩm: 39%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 6%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 22-04-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

38ºC
 • Cao nhất: 38ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 3.71mps 164º
 • Độ ẩm: 34%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 40%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 23-04-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

35ºC
 • Cao nhất: 38ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 5.06mps 68º
 • Độ ẩm: 43%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 72%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 24-04-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

36ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 5.59mps 59º
 • Độ ẩm: 39%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 68%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 25-04-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 5.25mps 76º
 • Độ ẩm: 45%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 26-04-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

36ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 5.32mps 58º
 • Độ ẩm: 38%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 43%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 27-04-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 4.68mps 278º
 • Độ ẩm: 53%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1011mbar
Xem thêm