Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Huế. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 6 (06-03-2015)

  Mặt trời mọc: 06:04am Mặt trời lặn: 05:57pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.466669 Kinh độ: 107.599998

  ít mây
  24ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 02:35

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.5mps
  • Hướng gió: 0º N
  • Độ ẩm: 83%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1010mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 6 (06-03-2015)

  Mặt trời mọc: 06:04am Mặt trời lặn: 05:57pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.466669 Kinh độ: 107.599998

  quang mây
  24ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 02:35

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3mps
  • Hướng gió: 125º SE
  • Độ ẩm: 92%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1019mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 6 (01-01-1970)

  Mặt trời mọc: 06:04am Mặt trời lặn: 05:57pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.466669 Kinh độ: 107.599998

  0ºC

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 02:35

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: mps
  • Hướng gió: 0º N
  • Độ ẩm: %
  • Độ che phủ: %
  • Áp suất: 0mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 6 (01-01-1970)

  Mặt trời mọc: 06:04am Mặt trời lặn: 05:57pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.466669 Kinh độ: 107.599998

  0ºC

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 02:35

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: mps
  • Hướng gió: 0º N
  • Độ ẩm: %
  • Độ che phủ: %
  • Áp suất: 0mb
 • Thời tiết Tối Thứ 6 (01-01-1970)

  Mặt trời mọc: 06:04am Mặt trời lặn: 05:57pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.466669 Kinh độ: 107.599998

  0ºC

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 02:35

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: mps
  • Hướng gió: 0º N
  • Độ ẩm: %
  • Độ che phủ: %
  • Áp suất: 0mb
 • Cập nhật lúc 02:35
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 ít mây 24ºC 20% 5.26mps 124º SE 0mm 93%
  6:00 mây rải rác 23ºC 48% 3.06mps 131º SE 0mm 93%
  9:00 quang mây 24ºC 0% 3mps 125º SE 0mm 92%
  12:00 0ºC % mps 0º N 0mm %
  15:00 0ºC % mps 0º N 0mm %
  18:00 0ºC % mps 0º N 0mm %
  21:00 0ºC % mps 0º N 0mm %
  24:00 0ºC % mps 0º N 0mm %

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Huế

Thứ 5

Dự báo ngày 05-03-2015
ít mây

ít Mây

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.91mps 151º
 • Độ ẩm: 95%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 06-03-2015
quang mây

Quang Mây

29ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.76mps 132º
 • Độ ẩm: 76%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 07-03-2015
quang mây

Quang Mây

25ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 3.21mps 142º
 • Độ ẩm: 86%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1006mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 08-03-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 2.77mps 136º
 • Độ ẩm: 80%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 09-03-2015
mưa to

Mưa To

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 3.79mps 47º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 34%
 • Áp suất: 997mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 10-03-2015
mưa to

Mưa To

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 3.81mps 55º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 45%
 • Áp suất: 996mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 11-03-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 2.24mps 61º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 36%
 • Áp suất: 993mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 12-03-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.68mps 53º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 23%
 • Áp suất: 993mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 13-03-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.29mps 79º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 19%
 • Áp suất: 992mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 14-03-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.41mps 84º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 992mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 15-03-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 3.11mps 67º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 22%
 • Áp suất: 994mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 16-03-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 3.12mps 93º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 2%
 • Áp suất: 993mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 17-03-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 3.48mps 101º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 14%
 • Áp suất: 990mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 18-03-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 4.3mps 5º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 51%
 • Áp suất: 994mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 19-03-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 3.39mps 16º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 38%
 • Áp suất: 994mbar
Xem thêm