Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Huế. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Chủ nhật (26-01-2020)

  Mặt trời mọc: 06:21am Mặt trời lặn: 05:42pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.4667 Kinh độ: 107.6

  mưa rải rác
  19ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 17ºC

  Cập nhật lúc 14:52

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 5.7mps
  • Hướng gió: 280º W
  • Độ ẩm: 93%
  • Độ che phủ: 75%
  • Áp suất: 1014mb
 • Thời tiết Sáng Chủ nhật (26-01-2020)

  Mặt trời mọc: 06:21am Mặt trời lặn: 05:42pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.4667 Kinh độ: 107.6

  mưa rải rác
  21ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 17ºC

  Cập nhật lúc 14:52

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.94mm
  • Sức gió: 5.18mps
  • Hướng gió: 340º NNW
  • Độ ẩm: 84%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1013mb
 • Thời tiết Trưa Chủ nhật (26-01-2020)

  Mặt trời mọc: 06:21am Mặt trời lặn: 05:42pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.4667 Kinh độ: 107.6

  mưa rải rác
  17ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 17ºC

  Cập nhật lúc 14:52

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.63mm
  • Sức gió: 3.51mps
  • Hướng gió: 299º WNW
  • Độ ẩm: 94%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1014mb
 • Thời tiết Chiều Chủ nhật (27-01-2020)

  Mặt trời mọc: 06:21am Mặt trời lặn: 05:42pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.4667 Kinh độ: 107.6

  mây dày đặc
  17ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 17ºC

  Cập nhật lúc 14:52

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.24mps
  • Hướng gió: 277º W
  • Độ ẩm: 92%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1014mb
 • Thời tiết Tối Chủ nhật (27-01-2020)

  Mặt trời mọc: 06:21am Mặt trời lặn: 05:42pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.4667 Kinh độ: 107.6

  mây dày đặc
  18ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 17ºC

  Cập nhật lúc 14:52

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.92mps
  • Hướng gió: 279º W
  • Độ ẩm: 93%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1014mb
 • Cập nhật lúc 14:52
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 21ºC 100% 3.09mps 261º W 0.94mm 91%
  6:00 mưa rải rác 20ºC 100% 5.45mps 334º NNW 2.5mm 91%
  9:00 mưa rải rác 21ºC 100% 5.18mps 340º NNW 0.94mm 84%
  12:00 mưa rải rác 20ºC 100% 3.7mps 337º NNW 0.81mm 90%
  15:00 mưa rải rác 17ºC 100% 3.51mps 299º WNW 0.63mm 94%
  18:00 mây dày đặc 17ºC 100% 2.61mps 285º WNW 0mm 93%
  21:00 mây dày đặc 17ºC 100% 2.24mps 277º W 0mm 92%
  24:00 mây dày đặc 17ºC 100% 1.06mps 257º WSW 0mm 93%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Huế

Chủ nhật

Dự báo ngày 26-01-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 5.18mps 340º
 • Độ ẩm: 84%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 27-01-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 3.6mps 324º
 • Độ ẩm: 76%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 93%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 28-01-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

20ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 4.33mps 298º
 • Độ ẩm: 89%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 91%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 29-01-2020
mưa to

Mưa To

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 2.67mps 340º
 • Độ ẩm: 79%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 93%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 30-01-2020
mưa to

Mưa To

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 3.47mps 5º
 • Độ ẩm: 95%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 31-01-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 5.42mps 95º
 • Độ ẩm: 81%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 01-02-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 6.45mps 90º
 • Độ ẩm: 72%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 23%
 • Áp suất: 1015mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 02-02-2020
trời quang mây

Trời Quang Mây

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 4.95mps 76º
 • Độ ẩm: 69%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 4%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 03-02-2020
trời quang mây

Trời Quang Mây

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 3.77mps 77º
 • Độ ẩm: 70%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 04-02-2020
trời quang mây

Trời Quang Mây

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 4.25mps 77º
 • Độ ẩm: 69%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 05-02-2020
mây rải rác

Mây Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 4.44mps 74º
 • Độ ẩm: 69%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 32%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 06-02-2020
trời quang mây

Trời Quang Mây

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 3.29mps 49º
 • Độ ẩm: 64%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 07-02-2020
trời quang mây

Trời Quang Mây

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 3.19mps 51º
 • Độ ẩm: 69%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 08-02-2020
trời quang mây

Trời Quang Mây

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 2.86mps 43º
 • Độ ẩm: 68%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1008mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 09-02-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 5.26mps 75º
 • Độ ẩm: 70%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1012mbar
Xem thêm