Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Huế. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.


 • Thời tiết Hiện tại Thứ 3 (02-09-2014)

  Mặt trời mọc: 05:36am Mặt trời lặn: 06:02pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.466669 Kinh độ: 107.599998

  mây dày đặc
  26ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 08:47

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.5mps
  • Hướng gió: 230º SW
  • Độ ẩm: 94%
  • Độ che phủ: 75%
  • Áp suất: 1009mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 3 (02-09-2014)

  Mặt trời mọc: 05:36am Mặt trời lặn: 06:02pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.466669 Kinh độ: 107.599998

  mây rải rác
  28ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 08:47

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.66mps
  • Hướng gió: 309º NW
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 32%
  • Áp suất: 1018mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 3 (02-09-2014)

  Mặt trời mọc: 05:36am Mặt trời lặn: 06:02pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.466669 Kinh độ: 107.599998

  mưa vừa
  27ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 08:47

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 4mm
  • Sức gió: 1.21mps
  • Hướng gió: 321º NW
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 36%
  • Áp suất: 1016mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 3 (02-09-2014)

  Mặt trời mọc: 05:36am Mặt trời lặn: 06:02pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.466669 Kinh độ: 107.599998

  ít mây
  26ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 08:47

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.76mps
  • Hướng gió: 228º SW
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 24%
  • Áp suất: 1018mb
 • Thời tiết Tối Thứ 3 (03-09-2014)

  Mặt trời mọc: 05:36am Mặt trời lặn: 06:02pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.466669 Kinh độ: 107.599998

  mây rải rác
  25ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 08:47

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.31mps
  • Hướng gió: 247º WSW
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 44%
  • Áp suất: 1017mb
 • Cập nhật lúc 08:47
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây dày đặc 26ºC 92% 3.24mps 256º WSW 0mm 100%
  6:00 mây rải rác 26ºC 32% 2.61mps 258º WSW 0mm 100%
  9:00 mây rải rác 28ºC 32% 1.66mps 309º NW 0mm 100%
  12:00 ít mây 28ºC 20% 2.75mps 30º NNE 0mm 100%
  15:00 mưa vừa 27ºC 36% 1.21mps 321º NW 4mm 100%
  18:00 ít mây 27ºC 24% 2.3mps 253º WSW 0mm 100%
  21:00 ít mây 26ºC 24% 2.76mps 228º SW 0mm 100%
  24:00 mây rải rác 26ºC 32% 3.27mps 247º WSW 0mm 100%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Huế

Thứ 3

Dự báo ngày 02-09-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 1.41mps 353º
 • Độ ẩm: 88%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 1001mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 03-09-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.72mps 341º
 • Độ ẩm: 84%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 04-09-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.26mps 303º
 • Độ ẩm: 87%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 56%
 • Áp suất: 1001mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 05-09-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.21mps 129º
 • Độ ẩm: 85%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1000mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 06-09-2014
mưa to

Mưa To

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.09mps 300º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 62%
 • Áp suất: 984mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 07-09-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.59mps 325º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 27%
 • Áp suất: 984mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 08-09-2014
mưa to

Mưa To

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.78mps 320º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 18%
 • Áp suất: 983mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 09-09-2014
mưa to

Mưa To

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.57mps 291º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 26%
 • Áp suất: 981mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 10-09-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.5mps 220º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 10%
 • Áp suất: 977mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 11-09-2014
mưa to

Mưa To

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.67mps 10º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 39%
 • Áp suất: 980mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 12-09-2014
mưa to

Mưa To

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.83mps 94º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 22%
 • Áp suất: 983mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 13-09-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.37mps 317º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 27%
 • Áp suất: 984mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 14-09-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.66mps 320º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 14%
 • Áp suất: 984mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 15-09-2014
mưa to

Mưa To

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.55mps 327º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 36%
 • Áp suất: 983mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 16-09-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.93mps 310º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 19%
 • Áp suất: 983mbar
Xem thêm