Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Huế. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Chủ nhật (24-05-2015)

  Mặt trời mọc: 05:16am Mặt trời lặn: 06:16pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.466669 Kinh độ: 107.599998

  mưa rải rác
  24ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 22:36

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.17mps
  • Hướng gió: 199º SSW
  • Độ ẩm: 77%
  • Độ che phủ: 20%
  • Áp suất: 958mb
 • Thời tiết Sáng Chủ nhật (25-05-2015)

  Mặt trời mọc: 05:16am Mặt trời lặn: 06:16pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.466669 Kinh độ: 107.599998

  quang mây
  27ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 22:36

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.66mps
  • Hướng gió: 253º WSW
  • Độ ẩm: 91%
  • Độ che phủ: 8%
  • Áp suất: 1014mb
 • Thời tiết Trưa Chủ nhật (25-05-2015)

  Mặt trời mọc: 05:16am Mặt trời lặn: 06:16pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.466669 Kinh độ: 107.599998

  quang mây
  29ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 22:36

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.81mps
  • Hướng gió: 250º WSW
  • Độ ẩm: 89%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1015mb
 • Thời tiết Chiều Chủ nhật (25-05-2015)

  Mặt trời mọc: 05:16am Mặt trời lặn: 06:16pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.466669 Kinh độ: 107.599998

  mây rải rác
  32ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 22:36

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.11mps
  • Hướng gió: 242º WSW
  • Độ ẩm: 77%
  • Độ che phủ: 32%
  • Áp suất: 1014mb
 • Thời tiết Tối Chủ nhật (25-05-2015)

  Mặt trời mọc: 05:16am Mặt trời lặn: 06:16pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.466669 Kinh độ: 107.599998

  ít mây
  30ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 22:36

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 5.91mps
  • Hướng gió: 122º ESE
  • Độ ẩm: 82%
  • Độ che phủ: 20%
  • Áp suất: 1013mb
 • Cập nhật lúc 22:36
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 27ºC 12% 4.81mps 117º ESE 0.5825mm 94%
  6:00 mưa rải rác 25ºC 24% 1.77mps 220º SW 1.7175mm 96%
  9:00 quang mây 27ºC 8% 1.66mps 253º WSW 0mm 91%
  12:00 quang mây 27ºC 0% 4.46mps 254º WSW 0mm 89%
  15:00 quang mây 29ºC 0% 4.81mps 250º WSW 0mm 89%
  18:00 quang mây 31ºC 8% 4.47mps 251º WSW 0mm 82%
  21:00 mây rải rác 32ºC 32% 3.11mps 242º WSW 0mm 77%
  24:00 mây rải rác 32ºC 32% 3.86mps 132º SE 0mm 76%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Huế

Chủ nhật

Dự báo ngày 24-05-2015
quang mây

Quang Mây

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.46mps 160º
 • Độ ẩm: 90%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 999mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 25-05-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.07mps 242º
 • Độ ẩm: 73%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 999mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 26-05-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 0.81mps 194º
 • Độ ẩm: 75%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 1000mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 27-05-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 0.95mps 290º
 • Độ ẩm: 72%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1000mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 28-05-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 1.11mps 139º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 9%
 • Áp suất: 985mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 29-05-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 1.73mps 140º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 986mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 30-05-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.01mps 127º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 985mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 31-05-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.11mps 166º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 16%
 • Áp suất: 983mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 01-06-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.74mps 103º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 11%
 • Áp suất: 984mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 02-06-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.1mps 107º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 39%
 • Áp suất: 986mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 03-06-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.09mps 116º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 986mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 04-06-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 1.4mps 228º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 21%
 • Áp suất: 985mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 05-06-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 3.84mps 242º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 13%
 • Áp suất: 983mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 06-06-2015
quang mây

Quang Mây

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 4.11mps 244º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 7%
 • Áp suất: 980mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 07-06-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 2.72mps 243º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 31%
 • Áp suất: 981mbar
Xem thêm