Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Huế. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 7 (20-12-2014)

  Mặt trời mọc: 06:12am Mặt trời lặn: 05:21pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.466669 Kinh độ: 107.599998

  mưa rải rác
  20ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 20ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 16:06

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.1mps
  • Hướng gió: 260º W
  • Độ ẩm: 72%
  • Độ che phủ: 75%
  • Áp suất: 1017mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 7 (20-12-2014)

  Mặt trời mọc: 06:12am Mặt trời lặn: 05:21pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.466669 Kinh độ: 107.599998

  mây dày đặc
  20ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 20ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 16:06

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.66mps
  • Hướng gió: 356º N
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1026mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 7 (21-12-2014)

  Mặt trời mọc: 06:12am Mặt trời lặn: 05:21pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.466669 Kinh độ: 107.599998

  mưa rải rác
  20ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 20ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 16:06

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 2mm
  • Sức gió: 1.11mps
  • Hướng gió: 288º WNW
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1025mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 7 (21-12-2014)

  Mặt trời mọc: 06:12am Mặt trời lặn: 05:21pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.466669 Kinh độ: 107.599998

  mưa rải rác
  20ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 20ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 16:06

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1mm
  • Sức gió: 3.15mps
  • Hướng gió: 323º NW
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1026mb
 • Thời tiết Tối Thứ 7 (21-12-2014)

  Mặt trời mọc: 06:12am Mặt trời lặn: 05:21pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.466669 Kinh độ: 107.599998

  mưa vừa
  21ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 20ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 16:06

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 4mm
  • Sức gió: 6.97mps
  • Hướng gió: 349º N
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1026mb
 • Cập nhật lúc 16:06
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 21ºC 92% 5.22mps 1º N 1mm 100%
  6:00 mưa rải rác 20ºC 92% 4.8mps 354º N 2mm 100%
  9:00 mây dày đặc 20ºC 92% 3.66mps 356º N 0mm 100%
  12:00 mưa rải rác 20ºC 92% 1.31mps 11º N 1mm 100%
  15:00 mưa rải rác 20ºC 92% 1.11mps 288º WNW 2mm 100%
  18:00 mưa rải rác 20ºC 92% 2.11mps 297º WNW 1mm 100%
  21:00 mưa rải rác 20ºC 92% 3.15mps 323º NW 1mm 100%
  24:00 mưa vừa 21ºC 92% 5.57mps 344º NNW 4mm 100%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Huế

Thứ 7

Dự báo ngày 20-12-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.52mps 20º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1009mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 21-12-2014
mưa to

Mưa To

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 2.57mps 312º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 22-12-2014
mưa to

Mưa To

18ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 4.71mps 16º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 23-12-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 1.7mps 306º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 96%
 • Áp suất: 1000mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 24-12-2014
mưa to

Mưa To

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 2.31mps 27º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1000mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 25-12-2014
mưa to

Mưa To

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 3.45mps 40º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 55%
 • Áp suất: 999mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 26-12-2014
mưa to

Mưa To

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 2.6mps 10º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 53%
 • Áp suất: 1000mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 27-12-2014
mưa to

Mưa To

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 2.32mps 345º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1000mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 28-12-2014
mưa to

Mưa To

18ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 3.14mps 350º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 29-12-2014
mưa to

Mưa To

18ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 3.07mps 349º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 30-12-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

18ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 2.04mps 339º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 89%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 31-12-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 1.62mps 310º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 78%
 • Áp suất: 1000mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 01-01-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 1.84mps 288º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 96%
 • Áp suất: 997mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 02-01-2015
mưa to

Mưa To

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 2.09mps 314º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 93%
 • Áp suất: 996mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 03-01-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 2.01mps 337º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 71%
 • Áp suất: 1000mbar
Xem thêm