Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Huế. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 5 (08-02-2023)

  Mặt trời mọc: 06:18am Mặt trời lặn: 05:49pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.4667 Kinh độ: 107.6

  nhiều mây
  23ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 00:24

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.51mps
  • Hướng gió: 320º NW
  • Độ ẩm: 94%
  • Độ che phủ: 40%
  • Áp suất: 1012mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 5 (08-02-2023)

  Mặt trời mọc: 06:18am Mặt trời lặn: 05:49pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.4667 Kinh độ: 107.6

  mưa rải rác
  22ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 00:24

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.69mm
  • Sức gió: 4.46mps
  • Hướng gió: 105º ESE
  • Độ ẩm: 95%
  • Độ che phủ: 14%
  • Áp suất: 1010mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 5 (09-02-2023)

  Mặt trời mọc: 06:18am Mặt trời lặn: 05:49pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.4667 Kinh độ: 107.6

  ít mây
  21ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 00:24

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.88mps
  • Hướng gió: 207º SSW
  • Độ ẩm: 96%
  • Độ che phủ: 16%
  • Áp suất: 1011mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 5 (09-02-2023)

  Mặt trời mọc: 06:18am Mặt trời lặn: 05:49pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.4667 Kinh độ: 107.6

  ít mây
  21ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 00:24

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.71mps
  • Hướng gió: 152º SSE
  • Độ ẩm: 94%
  • Độ che phủ: 24%
  • Áp suất: 1012mb
 • Thời tiết Tối Thứ 5 (09-02-2023)

  Mặt trời mọc: 06:18am Mặt trời lặn: 05:49pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.4667 Kinh độ: 107.6

  mây rải rác
  27ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 00:24

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.19mps
  • Hướng gió: 54º NE
  • Độ ẩm: 72%
  • Độ che phủ: 25%
  • Áp suất: 1010mb
 • Cập nhật lúc 00:24
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 nhiều mây 27ºC 56% 3.17mps 64º ENE 0mm 73%
  6:00 mây rải rác 26ºC 41% 4.65mps 85º E 0mm 78%
  9:00 mưa rải rác 22ºC 14% 4.46mps 105º ESE 0.69mm 95%
  12:00 ít mây 22ºC 12% 2.78mps 126º SE 0mm 96%
  15:00 ít mây 21ºC 16% 0.88mps 207º SSW 0mm 96%
  18:00 mây rải rác 21ºC 33% 0.72mps 165º SSE 0mm 96%
  21:00 ít mây 21ºC 24% 1.71mps 152º SSE 0mm 94%
  24:00 mây rải rác 26ºC 43% 1.39mps 108º ESE 0mm 77%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Huế

Thứ 4

Dự báo ngày 08-02-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 4.73mps 87º
 • Độ ẩm: 73%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 64%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 09-02-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 3.28mps 68º
 • Độ ẩm: 69%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 28%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 10-02-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.91mps 118º
 • Độ ẩm: 75%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 52%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 11-02-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 3.58mps 109º
 • Độ ẩm: 73%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 41%
 • Áp suất: 1008mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 12-02-2023
trời quang mây

Trời Quang Mây

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 3.26mps 103º
 • Độ ẩm: 69%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 5%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 13-02-2023
nhiều mây

Nhiều Mây

28ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 3.5mps 124º
 • Độ ẩm: 69%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 51%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 14-02-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 4.41mps 93º
 • Độ ẩm: 77%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 55%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 15-02-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 6.01mps 77º
 • Độ ẩm: 74%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 22%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 16-02-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 5.5mps 86º
 • Độ ẩm: 83%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 69%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 17-02-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 4.32mps 76º
 • Độ ẩm: 78%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 62%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 18-02-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 3.86mps 45º
 • Độ ẩm: 78%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 56%
 • Áp suất: 1013mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 19-02-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 5.1mps 81º
 • Độ ẩm: 70%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 67%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 20-02-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 6.08mps 83º
 • Độ ẩm: 73%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 64%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 21-02-2023
ít mây

ít Mây

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 5.96mps 85º
 • Độ ẩm: 70%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 18%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 22-02-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 6.75mps 79º
 • Độ ẩm: 71%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 43%
 • Áp suất: 1013mbar
Xem thêm