Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Huế. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 7 (08-11-2015)

  Mặt trời mọc: 05:49am Mặt trời lặn: 05:16pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.466669 Kinh độ: 107.599998

  mưa rải rác
  26ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 18:11

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1mps
  • Hướng gió: 0º N
  • Độ ẩm: 94%
  • Độ che phủ: 40%
  • Áp suất: 1014mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 7 (08-11-2015)

  Mặt trời mọc: 05:49am Mặt trời lặn: 05:16pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.466669 Kinh độ: 107.599998

  quang mây
  27ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 18:11

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.41mps
  • Hướng gió: 105º ESE
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1024mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 7 (08-11-2015)

  Mặt trời mọc: 05:49am Mặt trời lặn: 05:16pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.466669 Kinh độ: 107.599998

  mây rải rác
  27ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 18:11

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 5.42mps
  • Hướng gió: 84º E
  • Độ ẩm: 95%
  • Độ che phủ: 44%
  • Áp suất: 1021mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 7 (08-11-2015)

  Mặt trời mọc: 05:49am Mặt trời lặn: 05:16pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.466669 Kinh độ: 107.599998

  mưa rải rác
  26ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 18:11

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.07mm
  • Sức gió: 5.23mps
  • Hướng gió: 97º E
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1023mb
 • Thời tiết Tối Thứ 7 (09-11-2015)

  Mặt trời mọc: 05:49am Mặt trời lặn: 05:16pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.466669 Kinh độ: 107.599998

  ít mây
  26ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 18:11

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.91mps
  • Hướng gió: 110º ESE
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 20%
  • Áp suất: 1021mb
 • Cập nhật lúc 18:11
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 26ºC 24% 4.47mps 119º ESE 0.0025mm 100%
  6:00 ít mây 26ºC 12% 3.6mps 123º ESE 0mm 100%
  9:00 quang mây 27ºC 0% 3.41mps 105º ESE 0mm 99%
  12:00 quang mây 28ºC 8% 4.77mps 80º E 0mm 95%
  15:00 mây rải rác 27ºC 44% 5.42mps 84º E 0mm 95%
  18:00 mưa rải rác 26ºC 92% 5.42mps 93º E 0.015mm 97%
  21:00 mưa rải rác 26ºC 92% 5.23mps 97º E 0.07mm 99%
  24:00 mưa rải rác 26ºC 64% 5.11mps 103º ESE 0.07mm 99%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Huế

Thứ 7

Dự báo ngày 07-11-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.82mps 118º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 76%
 • Áp suất: 1007mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 08-11-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.61mps 117º
 • Độ ẩm: 94%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 09-11-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.87mps 109º
 • Độ ẩm: 98%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 36%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 10-11-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.88mps 41º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 11-11-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.1mps 51º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 43%
 • Áp suất: 994mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 12-11-2015
mưa to

Mưa To

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.86mps 81º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 33%
 • Áp suất: 995mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 13-11-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.89mps 77º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 23%
 • Áp suất: 993mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 14-11-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.27mps 63º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 10%
 • Áp suất: 992mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 15-11-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.02mps 69º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 17%
 • Áp suất: 993mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 16-11-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.65mps 36º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 44%
 • Áp suất: 993mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 17-11-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.52mps 84º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 2%
 • Áp suất: 992mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 18-11-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.13mps 98º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 10%
 • Áp suất: 991mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 19-11-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.11mps 57º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 30%
 • Áp suất: 992mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 20-11-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.79mps 71º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 43%
 • Áp suất: 992mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 21-11-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.01mps 107º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 992mbar
Xem thêm