Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Huế. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 6 (02-06-2023)

  Mặt trời mọc: 05:16am Mặt trời lặn: 06:19pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.4667 Kinh độ: 107.6

  mưa rải rác
  28ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 36ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 19:17

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.63mps
  • Hướng gió: 170º S
  • Độ ẩm: 78%
  • Độ che phủ: 75%
  • Áp suất: 1006mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 6 (02-06-2023)

  Mặt trời mọc: 05:16am Mặt trời lặn: 06:19pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.4667 Kinh độ: 107.6

  mưa vừa
  25ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 36ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 19:17

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 3.7mm
  • Sức gió: 3.55mps
  • Hướng gió: 190º S
  • Độ ẩm: 91%
  • Độ che phủ: 87%
  • Áp suất: 1004mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 6 (03-06-2023)

  Mặt trời mọc: 05:16am Mặt trời lặn: 06:19pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.4667 Kinh độ: 107.6

  nhiều mây
  25ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 36ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 19:17

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.23mps
  • Hướng gió: 184º S
  • Độ ẩm: 87%
  • Độ che phủ: 69%
  • Áp suất: 1005mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 6 (03-06-2023)

  Mặt trời mọc: 05:16am Mặt trời lặn: 06:19pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.4667 Kinh độ: 107.6

  mây rải rác
  29ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 36ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 19:17

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.35mps
  • Hướng gió: 192º SSW
  • Độ ẩm: 67%
  • Độ che phủ: 37%
  • Áp suất: 1006mb
 • Thời tiết Tối Thứ 6 (03-06-2023)

  Mặt trời mọc: 05:16am Mặt trời lặn: 06:19pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.4667 Kinh độ: 107.6

  mây rải rác
  33ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 36ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 19:17

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.12mps
  • Hướng gió: 68º ENE
  • Độ ẩm: 57%
  • Độ che phủ: 29%
  • Áp suất: 1004mb
 • Cập nhật lúc 19:17
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 35ºC 42% 5.23mps 65º ENE 0.38mm 46%
  6:00 mưa rải rác 33ºC 61% 3.08mps 114º ESE 0.24mm 58%
  9:00 mưa vừa 25ºC 87% 3.55mps 190º S 3.7mm 91%
  12:00 mưa rải rác 25ºC 97% 2.66mps 174º S 1.5mm 89%
  15:00 nhiều mây 25ºC 69% 2.23mps 184º S 0mm 87%
  18:00 nhiều mây 25ºC 55% 2.14mps 207º SSW 0mm 83%
  21:00 mây rải rác 29ºC 37% 1.35mps 192º SSW 0mm 67%
  24:00 ít mây 35ºC 18% 2.47mps 42º NE 0mm 45%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Huế

Thứ 6

Dự báo ngày 02-06-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

36ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 5.23mps 65º
 • Độ ẩm: 43%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 32%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 03-06-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

36ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 4.78mps 61º
 • Độ ẩm: 45%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 17%
 • Áp suất: 1005mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 04-06-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

35ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 4.47mps 98º
 • Độ ẩm: 47%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 18%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 05-06-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.33mps 37º
 • Độ ẩm: 53%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 06-06-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.66mps 24º
 • Độ ẩm: 63%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 07-06-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.83mps 28º
 • Độ ẩm: 62%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 94%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 08-06-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.91mps 51º
 • Độ ẩm: 62%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 09-06-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.46mps 296º
 • Độ ẩm: 59%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 10-06-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 5.38mps 293º
 • Độ ẩm: 62%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1001mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 11-06-2023
mây dày đặc

Mây Dày đặc

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 5.64mps 279º
 • Độ ẩm: 54%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1001mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 12-06-2023
mây dày đặc

Mây Dày đặc

32ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 4.48mps 266º
 • Độ ẩm: 56%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 13-06-2023
mây dày đặc

Mây Dày đặc

31ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 3.8mps 247º
 • Độ ẩm: 57%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 97%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 14-06-2023
mây dày đặc

Mây Dày đặc

31ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 3.91mps 236º
 • Độ ẩm: 57%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 15-06-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.9mps 218º
 • Độ ẩm: 82%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 16-06-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 3.11mps 223º
 • Độ ẩm: 77%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1004mbar
Xem thêm