Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Huế. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Chủ nhật (24-09-2023)

  Mặt trời mọc: 05:38am Mặt trời lặn: 05:45pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.4667 Kinh độ: 107.6

  mưa rải rác
  28ºC

  Mưa To

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 17:49

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.06mps
  • Hướng gió: 250º WSW
  • Độ ẩm: 83%
  • Độ che phủ: 75%
  • Áp suất: 1006mb
 • Thời tiết Sáng Chủ nhật (24-09-2023)

  Mặt trời mọc: 05:38am Mặt trời lặn: 05:45pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.4667 Kinh độ: 107.6

  mưa rải rác
  26ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 17:49

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.33mm
  • Sức gió: 1.87mps
  • Hướng gió: 284º WNW
  • Độ ẩm: 86%
  • Độ che phủ: 96%
  • Áp suất: 1007mb
 • Thời tiết Trưa Chủ nhật (25-09-2023)

  Mặt trời mọc: 05:38am Mặt trời lặn: 05:45pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.4667 Kinh độ: 107.6

  mưa to
  24ºC

  Mưa To

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 17:49

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 12.29mm
  • Sức gió: 3.03mps
  • Hướng gió: 215º SW
  • Độ ẩm: 98%
  • Độ che phủ: 97%
  • Áp suất: 1006mb
 • Thời tiết Chiều Chủ nhật (25-09-2023)

  Mặt trời mọc: 05:38am Mặt trời lặn: 05:45pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.4667 Kinh độ: 107.6

  mưa vừa
  24ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 17:49

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 3.12mm
  • Sức gió: 1.33mps
  • Hướng gió: 224º SW
  • Độ ẩm: 95%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1006mb
 • Thời tiết Tối Chủ nhật (25-09-2023)

  Mặt trời mọc: 05:38am Mặt trời lặn: 05:45pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.4667 Kinh độ: 107.6

  mưa rất to
  25ºC

  Mưa Rất To

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 17:49

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 50.91mm
  • Sức gió: 6.29mps
  • Hướng gió: 12º NNE
  • Độ ẩm: 95%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1003mb
 • Cập nhật lúc 17:49
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 28ºC 83% 2.23mps 277º W 1.18mm 73%
  6:00 mưa rải rác 28ºC 86% 2.78mps 345º NNW 0.52mm 76%
  9:00 mưa rải rác 26ºC 96% 1.87mps 284º WNW 0.33mm 86%
  12:00 mưa rải rác 25ºC 93% 2.67mps 248º WSW 0.1mm 91%
  15:00 mưa to 24ºC 97% 3.03mps 215º SW 12.29mm 98%
  18:00 mưa rải rác 24ºC 100% 1.4mps 228º SW 0.91mm 94%
  21:00 mưa vừa 24ºC 100% 1.33mps 224º SW 3.12mm 95%
  24:00 mưa vừa 24ºC 100% 5.12mps 309º NW 8.19mm 96%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Huế

Chủ nhật

Dự báo ngày 24-09-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.84mps 347º
 • Độ ẩm: 80%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 80%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 25-09-2023
mưa rất to

Mưa Rất To

24ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 6.82mps 68º
 • Độ ẩm: 97%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 26-09-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 5.04mps 91º
 • Độ ẩm: 82%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 78%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 27-09-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.03mps 310º
 • Độ ẩm: 87%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 28-09-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.06mps 266º
 • Độ ẩm: 83%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 29-09-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 5.83mps 318º
 • Độ ẩm: 80%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 30-09-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 5.61mps 320º
 • Độ ẩm: 71%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1008mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 01-10-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.09mps 274º
 • Độ ẩm: 84%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 02-10-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.12mps 60º
 • Độ ẩm: 73%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 03-10-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.14mps 11º
 • Độ ẩm: 68%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 04-10-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.31mps 39º
 • Độ ẩm: 70%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 9%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 05-10-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.45mps 73º
 • Độ ẩm: 86%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 97%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 06-10-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

23ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.42mps 128º
 • Độ ẩm: 93%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 07-10-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.2mps 92º
 • Độ ẩm: 88%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1011mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 08-10-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.56mps 147º
 • Độ ẩm: 91%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1011mbar
Xem thêm