Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Huế. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 7 (27-02-2021)

  Mặt trời mọc: 06:09am Mặt trời lặn: 05:56pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.4667 Kinh độ: 107.6

  mây rải rác
  24ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 19:52

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.57mps
  • Hướng gió: 80º E
  • Độ ẩm: 94%
  • Độ che phủ: 75%
  • Áp suất: 1011mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 7 (27-02-2021)

  Mặt trời mọc: 06:09am Mặt trời lặn: 05:56pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.4667 Kinh độ: 107.6

  mây rải rác
  26ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 19:52

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.69mps
  • Hướng gió: 6º N
  • Độ ẩm: 73%
  • Độ che phủ: 27%
  • Áp suất: 1009mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 7 (27-02-2021)

  Mặt trời mọc: 06:09am Mặt trời lặn: 05:56pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.4667 Kinh độ: 107.6

  nhiều mây
  22ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 19:52

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.05mps
  • Hướng gió: 104º ESE
  • Độ ẩm: 90%
  • Độ che phủ: 75%
  • Áp suất: 1011mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 7 (28-02-2021)

  Mặt trời mọc: 06:09am Mặt trời lặn: 05:56pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.4667 Kinh độ: 107.6

  nhiều mây
  21ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 19:52

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.64mps
  • Hướng gió: 152º SSE
  • Độ ẩm: 91%
  • Độ che phủ: 62%
  • Áp suất: 1012mb
 • Thời tiết Tối Thứ 7 (28-02-2021)

  Mặt trời mọc: 06:09am Mặt trời lặn: 05:56pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.4667 Kinh độ: 107.6

  nhiều mây
  21ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 19:52

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.34mps
  • Hướng gió: 154º SSE
  • Độ ẩm: 86%
  • Độ che phủ: 51%
  • Áp suất: 1012mb
 • Cập nhật lúc 19:52
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây rải rác 22ºC 35% 2.43mps 241º WSW 0mm 88%
  6:00 ít mây 26ºC 22% 2.07mps 318º NW 0mm 73%
  9:00 mây rải rác 26ºC 27% 3.69mps 6º N 0mm 73%
  12:00 nhiều mây 25ºC 69% 2.42mps 81º E 0mm 80%
  15:00 nhiều mây 22ºC 75% 3.05mps 104º ESE 0mm 90%
  18:00 nhiều mây 22ºC 72% 2.5mps 125º SE 0mm 91%
  21:00 nhiều mây 21ºC 62% 1.64mps 152º SSE 0mm 91%
  24:00 nhiều mây 21ºC 52% 1.41mps 159º SSE 0mm 90%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Huế

Thứ 7

Dự báo ngày 27-02-2021
ít mây

ít Mây

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 3.69mps 352º
 • Độ ẩm: 70%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 23%
 • Áp suất: 1010mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 28-02-2021
mây rải rác

Mây Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 5.06mps 79º
 • Độ ẩm: 62%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 41%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 01-03-2021
trời quang mây

Trời Quang Mây

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 4.51mps 73º
 • Độ ẩm: 68%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 6%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 02-03-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 4.47mps 55º
 • Độ ẩm: 75%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 27%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 03-03-2021
ít mây

ít Mây

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 5.98mps 78º
 • Độ ẩm: 67%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 11%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 04-03-2021
trời quang mây

Trời Quang Mây

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 5.76mps 79º
 • Độ ẩm: 62%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 05-03-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 3.62mps 69º
 • Độ ẩm: 64%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 06-03-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.87mps 77º
 • Độ ẩm: 61%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 90%
 • Áp suất: 1010mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 07-03-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 5.01mps 336º
 • Độ ẩm: 73%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 08-03-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 7.06mps 88º
 • Độ ẩm: 66%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 26%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 09-03-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 6.25mps 84º
 • Độ ẩm: 65%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 13%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 10-03-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 6.05mps 70º
 • Độ ẩm: 70%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 7%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 11-03-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 5.17mps 97º
 • Độ ẩm: 72%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 50%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 12-03-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 5.57mps 90º
 • Độ ẩm: 84%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 84%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 13-03-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 4.94mps 85º
 • Độ ẩm: 86%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 89%
 • Áp suất: 1018mbar
Xem thêm