Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Phan Rang – Tháp Chàm. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (27-03-2017)

  Mặt trời mọc: 05:43am Mặt trời lặn: 05:55pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.5667 Kinh độ: 108.9833

  mưa rải rác
  25ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 23:16

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 8.42mps
  • Hướng gió: 22º NNE
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 48%
  • Áp suất: 1025mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (28-03-2017)

  Mặt trời mọc: 05:43am Mặt trời lặn: 05:55pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.5667 Kinh độ: 108.9833

  mưa rải rác
  25ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 23:16

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.13mm
  • Sức gió: 7.28mps
  • Hướng gió: 22º NNE
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 56%
  • Áp suất: 1022mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (28-03-2017)

  Mặt trời mọc: 05:43am Mặt trời lặn: 05:55pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.5667 Kinh độ: 108.9833

  mưa rải rác
  26ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 23:16

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.17mm
  • Sức gió: 7.92mps
  • Hướng gió: 33º NNE
  • Độ ẩm: 92%
  • Độ che phủ: 44%
  • Áp suất: 1024mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (28-03-2017)

  Mặt trời mọc: 05:43am Mặt trời lặn: 05:55pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.5667 Kinh độ: 108.9833

  mưa rải rác
  27ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 23:16

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.1mm
  • Sức gió: 7.37mps
  • Hướng gió: 35º NE
  • Độ ẩm: 90%
  • Độ che phủ: 64%
  • Áp suất: 1021mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (28-03-2017)

  Mặt trời mọc: 05:43am Mặt trời lặn: 05:55pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.5667 Kinh độ: 108.9833

  mưa rải rác
  26ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 23:16

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.02mm
  • Sức gió: 6.36mps
  • Hướng gió: 24º NNE
  • Độ ẩm: 96%
  • Độ che phủ: 76%
  • Áp suất: 1024mb
 • Cập nhật lúc 23:16
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 25ºC 48% 8.42mps 22º NNE 0.08mm 99%
  6:00 mưa rải rác 25ºC 76% 7.06mps 16º NNE 0.26mm 100%
  9:00 mưa rải rác 25ºC 56% 7.28mps 22º NNE 0.13mm 99%
  12:00 mưa rải rác 25ºC 32% 7.73mps 27º NNE 0.05mm 96%
  15:00 mưa rải rác 26ºC 44% 7.92mps 33º NNE 0.17mm 92%
  18:00 mưa rải rác 27ºC 32% 6.93mps 32º NNE 0.03mm 88%
  21:00 mưa rải rác 27ºC 64% 7.37mps 35º NE 0.1mm 90%
  24:00 nhiều mây 26ºC 68% 7.06mps 30º NNE 0mm 92%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Phan Rang – Tháp Chàm

Thứ 2

Dự báo ngày 27-03-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 8.77mps 30º
 • Độ ẩm: 97%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 36%
 • Áp suất: 1024mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 28-03-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 7.92mps 34º
 • Độ ẩm: 92%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 44%
 • Áp suất: 1024mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 29-03-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 6.25mps 30º
 • Độ ẩm: 90%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 44%
 • Áp suất: 1024mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 30-03-2017
mưa to

Mưa To

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.96mps 34º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 53%
 • Áp suất: 985mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 31-03-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.03mps 81º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 985mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 01-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.5mps 86º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 10%
 • Áp suất: 983mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 02-04-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 4.35mps 20º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 52%
 • Áp suất: 984mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 03-04-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 4.09mps 24º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 54%
 • Áp suất: 984mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 04-04-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.73mps 34º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 26%
 • Áp suất: 984mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 05-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.46mps 51º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 19%
 • Áp suất: 984mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 06-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.82mps 87º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 3%
 • Áp suất: 982mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 07-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.79mps 132º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 9%
 • Áp suất: 981mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 08-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.91mps 118º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 14%
 • Áp suất: 982mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 09-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.83mps 79º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 983mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 10-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.5mps 137º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 4%
 • Áp suất: 981mbar
Xem thêm