Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Phan Rang – Tháp Chàm. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Chủ nhật (15-09-2017)

  Mặt trời mọc: 05:33am Mặt trời lặn: 05:44pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.5667 Kinh độ: 108.9833

  mưa rải rác
  25ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 13:21

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.545mm
  • Sức gió: 10.16mps
  • Hướng gió: 225º SW
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1017mb
 • Thời tiết Sáng Chủ nhật (15-09-2017)

  Mặt trời mọc: 05:33am Mặt trời lặn: 05:44pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.5667 Kinh độ: 108.9833

  mưa rải rác
  25ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 13:21

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.51mm
  • Sức gió: 10.07mps
  • Hướng gió: 213º SSW
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1015mb
 • Thời tiết Trưa Chủ nhật (15-09-2017)

  Mặt trời mọc: 05:33am Mặt trời lặn: 05:44pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.5667 Kinh độ: 108.9833

  mưa rải rác
  26ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 13:21

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 2.31mm
  • Sức gió: 13.16mps
  • Hướng gió: 215º SW
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1018mb
 • Thời tiết Chiều Chủ nhật (16-09-2017)

  Mặt trời mọc: 05:33am Mặt trời lặn: 05:44pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.5667 Kinh độ: 108.9833

  mưa rải rác
  26ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 13:21

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.13mm
  • Sức gió: 9.21mps
  • Hướng gió: 228º SW
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 48%
  • Áp suất: 1018mb
 • Thời tiết Tối Chủ nhật (16-09-2017)

  Mặt trời mọc: 05:33am Mặt trời lặn: 05:44pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.5667 Kinh độ: 108.9833

  mưa rải rác
  27ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 13:21

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.009999999999998mm
  • Sức gió: 9.26mps
  • Hướng gió: 237º WSW
  • Độ ẩm: 98%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1020mb
 • Cập nhật lúc 13:21
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 24ºC 92% 10.16mps 225º SW 1.545mm 100%
  6:00 mưa rải rác 25ºC 68% 10.21mps 224º SW 2.6mm 100%
  9:00 mưa rải rác 25ºC 92% 10.07mps 213º SSW 1.51mm 100%
  12:00 mưa vừa 26ºC 80% 10.57mps 211º SSW 3.89mm 100%
  15:00 mưa rải rác 26ºC 92% 13.16mps 215º SW 2.31mm 100%
  18:00 mưa rải rác 26ºC 92% 10.37mps 226º SW 2.71mm 100%
  21:00 mưa rải rác 26ºC 48% 9.21mps 228º SW 0.13mm 100%
  24:00 mưa rải rác 26ºC 48% 11.12mps 232º SW 0.07mm 100%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Phan Rang – Tháp Chàm

Thứ 6

Dự báo ngày 15-09-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 10.16mps 225º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 16-09-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 9.26mps 237º
 • Độ ẩm: 98%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1020mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 17-09-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 5.96mps 225º
 • Độ ẩm: 89%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 18-09-2017
quang mây

Quang Mây

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 0.54mps 227º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 39%
 • Áp suất: 982mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 19-09-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.04mps 221º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 55%
 • Áp suất: 980mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 20-09-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.05mps 197º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 61%
 • Áp suất: 979mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 21-09-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.25mps 173º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 34%
 • Áp suất: 976mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 22-09-2017
mưa to

Mưa To

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.36mps 209º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 71%
 • Áp suất: 979mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 23-09-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.94mps 188º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 17%
 • Áp suất: 982mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 24-09-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 0.5mps 100º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 47%
 • Áp suất: 981mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 25-09-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.67mps 176º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 25%
 • Áp suất: 981mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 26-09-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.12mps 245º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 17%
 • Áp suất: 981mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 27-09-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 0.31mps 158º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 18%
 • Áp suất: 982mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 28-09-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.9mps 178º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 13%
 • Áp suất: 982mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 29-09-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.33mps 142º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 25%
 • Áp suất: 981mbar
Xem thêm