Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Phan Rang – Tháp Chàm. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 7 (22-02-2017)

  Mặt trời mọc: 06:02am Mặt trời lặn: 05:52pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.5667 Kinh độ: 108.9833

  mưa rải rác
  24ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 20:37

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.135mm
  • Sức gió: 4.56mps
  • Hướng gió: 30º NNE
  • Độ ẩm: 94%
  • Độ che phủ: 20%
  • Áp suất: 1022mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 7 (23-02-2017)

  Mặt trời mọc: 06:02am Mặt trời lặn: 05:52pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.5667 Kinh độ: 108.9833

  mưa rải rác
  23ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 20:37

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.01mm
  • Sức gió: 3.45mps
  • Hướng gió: 10º N
  • Độ ẩm: 96%
  • Độ che phủ: 24%
  • Áp suất: 1023mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 7 (23-02-2017)

  Mặt trời mọc: 06:02am Mặt trời lặn: 05:52pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.5667 Kinh độ: 108.9833

  mưa rải rác
  24ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 20:37

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.025mm
  • Sức gió: 3.62mps
  • Hướng gió: 6º N
  • Độ ẩm: 97%
  • Độ che phủ: 8%
  • Áp suất: 1023mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 7 (23-02-2017)

  Mặt trời mọc: 06:02am Mặt trời lặn: 05:52pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.5667 Kinh độ: 108.9833

  clear sky
  25ºC

  Clear Sky

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 20:37

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.71mps
  • Hướng gió: 52º NE
  • Độ ẩm: 89%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1022mb
 • Thời tiết Tối Thứ 7 (23-02-2017)

  Mặt trời mọc: 06:02am Mặt trời lặn: 05:52pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.5667 Kinh độ: 108.9833

  clear sky
  24ºC

  Clear Sky

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 20:37

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.21mps
  • Hướng gió: 32º NNE
  • Độ ẩm: 93%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1023mb
 • Cập nhật lúc 20:37
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 23ºC 20% 4.56mps 30º NNE 0.135mm 94%
  6:00 clear sky 23ºC 0% 3.82mps 19º NNE 0mm 97%
  9:00 mưa rải rác 23ºC 24% 3.45mps 10º N 0.01mm 96%
  12:00 mưa rải rác 23ºC 44% 3.06mps 12º NNE 0.055mm 97%
  15:00 mưa rải rác 24ºC 8% 3.62mps 6º N 0.025mm 97%
  18:00 ít mây 25ºC 12% 3.46mps 35º NE 0mm 91%
  21:00 clear sky 25ºC 0% 4.71mps 52º NE 0mm 89%
  24:00 clear sky 25ºC 0% 4.37mps 56º NE 0mm 89%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Phan Rang – Tháp Chàm

Thứ 4

Dự báo ngày 22-02-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 5.01mps 44º
 • Độ ẩm: 89%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 36%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 23-02-2017
ít mây

ít Mây

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.46mps 35º
 • Độ ẩm: 91%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 1024mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 24-02-2017
quang mây

Quang Mây

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 6.47mps 19º
 • Độ ẩm: 88%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1025mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 25-02-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 3.81mps 30º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 23%
 • Áp suất: 987mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 26-02-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 3.45mps 33º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 45%
 • Áp suất: 987mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 27-02-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 3.08mps 34º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 46%
 • Áp suất: 987mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 28-02-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 4.08mps 21º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 41%
 • Áp suất: 986mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 01-03-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 3.61mps 22º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 40%
 • Áp suất: 986mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 02-03-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 5.46mps 16º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 32%
 • Áp suất: 984mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 03-03-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 4.38mps 9º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 11%
 • Áp suất: 984mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 04-03-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 3.79mps 25º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 16%
 • Áp suất: 983mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 05-03-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 3.67mps 21º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 14%
 • Áp suất: 982mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 06-03-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 2.41mps 31º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 3%
 • Áp suất: 981mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 07-03-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.67mps 31º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 18%
 • Áp suất: 981mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 08-03-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.62mps 296º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 23%
 • Áp suất: 982mbar
Xem thêm