Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Phan Rang – Tháp Chàm. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 5 (10-07-2015)

  Mặt trời mọc: 05:26am Mặt trời lặn: 06:12pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.563 Kinh độ: 108.99

  mưa vừa
  22ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 19:42

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 4.1375mm
  • Sức gió: 1.77mps
  • Hướng gió: 262º W
  • Độ ẩm: 96%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 980mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 5 (10-07-2015)

  Mặt trời mọc: 05:26am Mặt trời lặn: 06:12pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.563 Kinh độ: 108.99

  mưa rải rác
  26ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 19:42

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.21mm
  • Sức gió: 8.21mps
  • Hướng gió: 252º WSW
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1012mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 5 (10-07-2015)

  Mặt trời mọc: 05:26am Mặt trời lặn: 06:12pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.563 Kinh độ: 108.99

  mưa rải rác
  28ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 19:42

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.009999999999998mm
  • Sức gió: 9.06mps
  • Hướng gió: 238º WSW
  • Độ ẩm: 91%
  • Độ che phủ: 80%
  • Áp suất: 1011mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 5 (10-07-2015)

  Mặt trời mọc: 05:26am Mặt trời lặn: 06:12pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.563 Kinh độ: 108.99

  nhiều mây
  28ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 19:42

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 8.37mps
  • Hướng gió: 234º SW
  • Độ ẩm: 89%
  • Độ che phủ: 56%
  • Áp suất: 1011mb
 • Thời tiết Tối Thứ 5 (11-07-2015)

  Mặt trời mọc: 05:26am Mặt trời lặn: 06:12pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.563 Kinh độ: 108.99

  ít mây
  27ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 19:42

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 8.96mps
  • Hướng gió: 239º WSW
  • Độ ẩm: 95%
  • Độ che phủ: 20%
  • Áp suất: 1013mb
 • Cập nhật lúc 19:42
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa vừa 24ºC 92% 7.72mps 246º WSW 9.6875mm 100%
  6:00 mưa rải rác 25ºC 92% 8.32mps 232º SW 0.82mm 100%
  9:00 mưa rải rác 26ºC 92% 8.21mps 252º WSW 0.21mm 100%
  12:00 mưa rải rác 27ºC 64% 7.37mps 235º SW 0.7mm 95%
  15:00 mưa rải rác 28ºC 80% 9.06mps 238º WSW 0.009999999999998mm 91%
  18:00 mưa rải rác 27ºC 88% 8.38mps 233º SW 0.27mm 92%
  21:00 nhiều mây 28ºC 56% 8.37mps 234º SW 0mm 89%
  24:00 mưa rải rác 26ºC 68% 9.32mps 229º SW 0.009999999999998mm 99%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Phan Rang – Tháp Chàm

Thứ 5

Dự báo ngày 09-07-2015
mưa to

Mưa To

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.57mps 204º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 990mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 10-07-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 3.07mps 192º
 • Độ ẩm: 95%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 32%
 • Áp suất: 990mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 11-07-2015
ít mây

ít Mây

29ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.96mps 216º
 • Độ ẩm: 80%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 991mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 12-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.76mps 218º
 • Độ ẩm: 74%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 990mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 13-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 5.22mps 206º
 • Độ ẩm: 83%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 990mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 14-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 3.86mps 250º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 80%
 • Áp suất: 976mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 15-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 3.11mps 237º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 72%
 • Áp suất: 976mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 16-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 3.38mps 235º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 35%
 • Áp suất: 975mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 17-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 3.19mps 238º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 76%
 • Áp suất: 976mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 18-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.9mps 231º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 979mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 19-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 1.36mps 201º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 27%
 • Áp suất: 980mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 20-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.34mps 192º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 25%
 • Áp suất: 980mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 21-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.19mps 181º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 33%
 • Áp suất: 981mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 22-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.82mps 168º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 19%
 • Áp suất: 982mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 23-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 1.41mps 211º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 981mbar
Xem thêm