Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Phan Rang – Tháp Chàm. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Chủ nhật (25-05-2017)

  Mặt trời mọc: 05:19am Mặt trời lặn: 06:02pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.5667 Kinh độ: 108.9833

  mây rải rác
  29ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 29ºC

  Cập nhật lúc 05:58

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 7.71mps
  • Hướng gió: 226º SW
  • Độ ẩm: 95%
  • Độ che phủ: 20%
  • Áp suất: 1018mb
 • Thời tiết Sáng Chủ nhật (25-05-2017)

  Mặt trời mọc: 05:19am Mặt trời lặn: 06:02pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.5667 Kinh độ: 108.9833

  mây rải rác
  28ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 29ºC

  Cập nhật lúc 05:58

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 6.64mps
  • Hướng gió: 229º SW
  • Độ ẩm: 96%
  • Độ che phủ: 36%
  • Áp suất: 1018mb
 • Thời tiết Trưa Chủ nhật (25-05-2017)

  Mặt trời mọc: 05:19am Mặt trời lặn: 06:02pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.5667 Kinh độ: 108.9833

  mưa rải rác
  30ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 29ºC

  Cập nhật lúc 05:58

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.11mm
  • Sức gió: 6.92mps
  • Hướng gió: 211º SSW
  • Độ ẩm: 90%
  • Độ che phủ: 12%
  • Áp suất: 1016mb
 • Thời tiết Chiều Chủ nhật (25-05-2017)

  Mặt trời mọc: 05:19am Mặt trời lặn: 06:02pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.5667 Kinh độ: 108.9833

  mưa rải rác
  29ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 29ºC

  Cập nhật lúc 05:58

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.535mm
  • Sức gió: 3.31mps
  • Hướng gió: 213º SSW
  • Độ ẩm: 95%
  • Độ che phủ: 76%
  • Áp suất: 1017mb
 • Thời tiết Tối Chủ nhật (26-05-2017)

  Mặt trời mọc: 05:19am Mặt trời lặn: 06:02pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.5667 Kinh độ: 108.9833

  mưa vừa
  26ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 29ºC

  Cập nhật lúc 05:58

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 5.325mm
  • Sức gió: 3.02mps
  • Hướng gió: 266º W
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 76%
  • Áp suất: 1017mb
 • Cập nhật lúc 05:58
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây rải rác 28ºC 44% 7.35mps 235º SW 0mm 97%
  6:00 mây rải rác 28ºC 48% 6.46mps 236º SW 0mm 97%
  9:00 mây rải rác 28ºC 36% 6.64mps 229º SW 0mm 96%
  12:00 mây rải rác 29ºC 32% 6.36mps 226º SW 0mm 93%
  15:00 mưa rải rác 30ºC 12% 6.92mps 211º SSW 0.11mm 90%
  18:00 mưa rải rác 29ºC 56% 4.52mps 222º SW 0.165mm 94%
  21:00 mưa rải rác 29ºC 76% 3.31mps 213º SSW 0.535mm 95%
  24:00 mưa vừa 26ºC 56% 2.12mps 297º WNW 7.85mm 100%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Phan Rang – Tháp Chàm

Thứ 4

Dự báo ngày 24-05-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 7.71mps 226º
 • Độ ẩm: 95%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 25-05-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 6.36mps 227º
 • Độ ẩm: 93%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 32%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 26-05-2017
mưa to

Mưa To

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 0.16mps 18º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 76%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 27-05-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 0.97mps 168º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 68%
 • Áp suất: 1019mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 28-05-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.1mps 223º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 41%
 • Áp suất: 981mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 29-05-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.12mps 236º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 29%
 • Áp suất: 981mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 30-05-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.81mps 212º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 47%
 • Áp suất: 982mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 31-05-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.84mps 204º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 981mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 01-06-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2mps 218º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 11%
 • Áp suất: 980mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 02-06-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.85mps 235º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 38%
 • Áp suất: 979mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 03-06-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 3.2mps 238º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 49%
 • Áp suất: 979mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 04-06-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 3.04mps 240º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 63%
 • Áp suất: 980mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 05-06-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.56mps 234º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 83%
 • Áp suất: 979mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 06-06-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.36mps 240º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 89%
 • Áp suất: 979mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 07-06-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 4.96mps 256º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 77%
 • Áp suất: 978mbar
Xem thêm