Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Phan Rang – Tháp Chàm. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 4 (06-04-2017)

  Mặt trời mọc: 05:37am Mặt trời lặn: 05:55pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.5667 Kinh độ: 108.9833

  clear sky
  25ºC

  Clear Sky

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 06:57

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.78mps
  • Hướng gió: 39º NE
  • Độ ẩm: 91%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1020mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 4 (07-04-2017)

  Mặt trời mọc: 05:37am Mặt trời lặn: 05:55pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.5667 Kinh độ: 108.9833

  mưa rải rác
  24ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 06:57

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.01mm
  • Sức gió: 3.53mps
  • Hướng gió: 9º N
  • Độ ẩm: 95%
  • Độ che phủ: 32%
  • Áp suất: 1020mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 4 (07-04-2017)

  Mặt trời mọc: 05:37am Mặt trời lặn: 05:55pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.5667 Kinh độ: 108.9833

  mưa rải rác
  26ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 06:57

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.0050000000000001mm
  • Sức gió: 4.67mps
  • Hướng gió: 32º NNE
  • Độ ẩm: 87%
  • Độ che phủ: 20%
  • Áp suất: 1021mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 4 (07-04-2017)

  Mặt trời mọc: 05:37am Mặt trời lặn: 05:55pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.5667 Kinh độ: 108.9833

  clear sky
  26ºC

  Clear Sky

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 06:57

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.91mps
  • Hướng gió: 40º NE
  • Độ ẩm: 86%
  • Độ che phủ: 8%
  • Áp suất: 1019mb
 • Thời tiết Tối Thứ 4 (07-04-2017)

  Mặt trời mọc: 05:37am Mặt trời lặn: 05:55pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.5667 Kinh độ: 108.9833

  mưa rải rác
  25ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 06:57

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.14mm
  • Sức gió: 4.02mps
  • Hướng gió: 24º NNE
  • Độ ẩm: 95%
  • Độ che phủ: 80%
  • Áp suất: 1021mb
 • Cập nhật lúc 06:57
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 clear sky 24ºC 0% 4.31mps 19º NNE 0mm 95%
  6:00 ít mây 24ºC 12% 3.88mps 4º N 0mm 95%
  9:00 mưa rải rác 24ºC 32% 3.53mps 9º N 0.01mm 95%
  12:00 mưa rải rác 25ºC 68% 3.66mps 21º NNE 0.045mm 92%
  15:00 mưa rải rác 26ºC 20% 4.67mps 32º NNE 0.0050000000000001mm 87%
  18:00 ít mây 26ºC 24% 5.26mps 41º NE 0mm 85%
  21:00 clear sky 26ºC 8% 4.91mps 40º NE 0mm 86%
  24:00 mây rải rác 25ºC 32% 4.52mps 32º NNE 0mm 91%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Phan Rang – Tháp Chàm

Thứ 5

Dự báo ngày 06-04-2017
quang mây

Quang Mây

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.78mps 39º
 • Độ ẩm: 91%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 07-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.67mps 32º
 • Độ ẩm: 87%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 08-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.11mps 20º
 • Độ ẩm: 89%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 1022mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 09-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.55mps 110º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 11%
 • Áp suất: 982mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 10-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.15mps 156º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 1%
 • Áp suất: 981mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 11-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.44mps 157º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 15%
 • Áp suất: 980mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 12-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.27mps 142º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 7%
 • Áp suất: 982mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 13-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.79mps 95º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 5%
 • Áp suất: 983mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 14-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.77mps 46º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 17%
 • Áp suất: 984mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 15-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.68mps 41º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 18%
 • Áp suất: 985mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 16-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.47mps 42º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 19%
 • Áp suất: 984mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 17-04-2017
mưa to

Mưa To

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.48mps 26º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 35%
 • Áp suất: 984mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 18-04-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.2mps 67º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 23%
 • Áp suất: 985mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 19-04-2017
mưa to

Mưa To

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.46mps 47º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 59%
 • Áp suất: 985mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 20-04-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.7mps 47º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 35%
 • Áp suất: 984mbar
Xem thêm