Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Phan Rang – Tháp Chàm. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 7 (26-06-2017)

  Mặt trời mọc: 05:22am Mặt trời lặn: 06:10pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.5667 Kinh độ: 108.9833

  clear sky
  26ºC

  Clear Sky

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 21:29

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 7.01mps
  • Hướng gió: 226º SW
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1017mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 7 (26-06-2017)

  Mặt trời mọc: 05:22am Mặt trời lặn: 06:10pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.5667 Kinh độ: 108.9833

  clear sky
  28ºC

  Clear Sky

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 21:29

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.11mps
  • Hướng gió: 236º SW
  • Độ ẩm: 93%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1019mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 7 (26-06-2017)

  Mặt trời mọc: 05:22am Mặt trời lặn: 06:10pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.5667 Kinh độ: 108.9833

  mưa rải rác
  28ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 21:29

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.1975mm
  • Sức gió: 5.21mps
  • Hướng gió: 211º SSW
  • Độ ẩm: 92%
  • Độ che phủ: 24%
  • Áp suất: 1017mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 7 (26-06-2017)

  Mặt trời mọc: 05:22am Mặt trời lặn: 06:10pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.5667 Kinh độ: 108.9833

  clear sky
  27ºC

  Clear Sky

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 21:29

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.76mps
  • Hướng gió: 227º SW
  • Độ ẩm: 98%
  • Độ che phủ: 8%
  • Áp suất: 1019mb
 • Thời tiết Tối Thứ 7 (27-06-2017)

  Mặt trời mọc: 05:22am Mặt trời lặn: 06:10pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.5667 Kinh độ: 108.9833

  mưa rải rác
  26ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 21:29

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.0024999999999999mm
  • Sức gió: 5.27mps
  • Hướng gió: 234º SW
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 12%
  • Áp suất: 1018mb
 • Cập nhật lúc 21:29
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 clear sky 26ºC 0% 5.42mps 245º WSW 0mm 100%
  6:00 clear sky 26ºC 8% 4.06mps 255º WSW 0mm 99%
  9:00 clear sky 28ºC 0% 4.11mps 236º SW 0mm 93%
  12:00 mưa rải rác 29ºC 8% 5.71mps 216º SW 0.05mm 86%
  15:00 mưa rải rác 28ºC 24% 5.21mps 211º SSW 1.1975mm 92%
  18:00 ít mây 27ºC 12% 5.45mps 229º SW 0mm 94%
  21:00 clear sky 27ºC 8% 4.76mps 227º SW 0mm 98%
  24:00 clear sky 26ºC 8% 5.21mps 228º SW 0mm 98%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Phan Rang – Tháp Chàm

Chủ nhật

Dự báo ngày 25-06-2017
quang mây

Quang Mây

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 7.01mps 227º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 26-06-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 4.11mps 237º
 • Độ ẩm: 93%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 27-06-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 4.46mps 221º
 • Độ ẩm: 92%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 28-06-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 4.77mps 216º
 • Độ ẩm: 97%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 68%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 29-06-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.03mps 158º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 9%
 • Áp suất: 982mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 30-06-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.1mps 181º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 10%
 • Áp suất: 981mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 01-07-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.27mps 187º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 23%
 • Áp suất: 981mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 02-07-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.22mps 279º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 16%
 • Áp suất: 979mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 03-07-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.02mps 266º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 35%
 • Áp suất: 978mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 04-07-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.7mps 234º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 57%
 • Áp suất: 979mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 05-07-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.49mps 244º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 37%
 • Áp suất: 979mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 06-07-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.36mps 230º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 39%
 • Áp suất: 979mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 07-07-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.98mps 217º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 63%
 • Áp suất: 980mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 08-07-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.15mps 212º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 19%
 • Áp suất: 981mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 09-07-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.73mps 203º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 27%
 • Áp suất: 979mbar
Xem thêm