Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Ninh Bình. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (13-06-2021)

  Mặt trời mọc: 05:15am Mặt trời lặn: 06:36pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.2539 Kinh độ: 105.975

  mưa vừa
  26ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 00:18

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.09mps
  • Hướng gió: 194º SSW
  • Độ ẩm: 82%
  • Độ che phủ: 44%
  • Áp suất: 1003mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (13-06-2021)

  Mặt trời mọc: 05:15am Mặt trời lặn: 06:36pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.2539 Kinh độ: 105.975

  mưa vừa
  28ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 00:18

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 3.4mm
  • Sức gió: 5.8mps
  • Hướng gió: 141º SE
  • Độ ẩm: 78%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1002mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (13-06-2021)

  Mặt trời mọc: 05:15am Mặt trời lặn: 06:36pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.2539 Kinh độ: 105.975

  mưa rải rác
  26ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 00:18

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.46mm
  • Sức gió: 3.63mps
  • Hướng gió: 169º S
  • Độ ẩm: 83%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 1002mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (14-06-2021)

  Mặt trời mọc: 05:15am Mặt trời lặn: 06:36pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.2539 Kinh độ: 105.975

  mưa rải rác
  25ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 00:18

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.17mm
  • Sức gió: 2.34mps
  • Hướng gió: 219º SW
  • Độ ẩm: 88%
  • Độ che phủ: 59%
  • Áp suất: 1003mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (14-06-2021)

  Mặt trời mọc: 05:15am Mặt trời lặn: 06:36pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.2539 Kinh độ: 105.975

  mây dày đặc
  25ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 00:18

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.57mps
  • Hướng gió: 215º SW
  • Độ ẩm: 86%
  • Độ che phủ: 85%
  • Áp suất: 1004mb
 • Cập nhật lúc 00:18
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa vừa 26ºC 100% 9.39mps 130º SE 4.23mm 88%
  6:00 mưa vừa 26ºC 100% 7.01mps 132º SE 4.04mm 84%
  9:00 mưa vừa 28ºC 100% 5.8mps 141º SE 3.4mm 78%
  12:00 mưa rải rác 29ºC 91% 5.61mps 148º SSE 0.3mm 72%
  15:00 mưa rải rác 26ºC 88% 3.63mps 169º S 0.46mm 83%
  18:00 mưa rải rác 26ºC 80% 3.09mps 191º S 0.13mm 85%
  21:00 mưa rải rác 25ºC 59% 2.34mps 219º SW 0.17mm 88%
  24:00 mây dày đặc 24ºC 98% 1.61mps 229º SW 0mm 88%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Ninh Bình

Chủ nhật

Dự báo ngày 13-06-2021
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 13.71mps 75º
 • Độ ẩm: 77%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 14-06-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 5.9mps 187º
 • Độ ẩm: 64%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 60%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 15-06-2021
nhiều mây

Nhiều Mây

31ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 4.42mps 211º
 • Độ ẩm: 57%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 52%
 • Áp suất: 1000mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 16-06-2021
trời quang mây

Trời Quang Mây

34ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 5.27mps 158º
 • Độ ẩm: 49%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 5%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 17-06-2021
nhiều mây

Nhiều Mây

35ºC
 • Cao nhất: 37ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 4.28mps 164º
 • Độ ẩm: 47%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 84%
 • Áp suất: 1001mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 18-06-2021
mây dày đặc

Mây Dày đặc

35ºC
 • Cao nhất: 38ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 5.58mps 151º
 • Độ ẩm: 47%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1001mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 19-06-2021
nhiều mây

Nhiều Mây

36ºC
 • Cao nhất: 38ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 5.18mps 156º
 • Độ ẩm: 46%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 73%
 • Áp suất: 1001mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 20-06-2021
mây dày đặc

Mây Dày đặc

36ºC
 • Cao nhất: 39ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 4.82mps 188º
 • Độ ẩm: 41%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1000mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 21-06-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 5.54mps 351º
 • Độ ẩm: 50%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1000mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 22-06-2021
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.9mps 345º
 • Độ ẩm: 85%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 23-06-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 3.63mps 78º
 • Độ ẩm: 55%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 96%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 24-06-2021
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.7mps 51º
 • Độ ẩm: 70%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 25-06-2021
mây dày đặc

Mây Dày đặc

31ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.78mps 128º
 • Độ ẩm: 52%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 26-06-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 4.28mps 144º
 • Độ ẩm: 59%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1002mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 27-06-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 2.35mps 182º
 • Độ ẩm: 70%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1003mbar
Xem thêm