Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Ninh Bình. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.


 • Thời tiết Hiện tại Thứ 4 (03-09-2014)

  Mặt trời mọc: 05:40am Mặt trời lặn: 06:10pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.253889 Kinh độ: 105.974998

  mây rải rác
  30ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 13:59

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.6mps
  • Hướng gió: 133º SE
  • Độ ẩm: 83%
  • Độ che phủ: 36%
  • Áp suất: 1004mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 4 (03-09-2014)

  Mặt trời mọc: 05:40am Mặt trời lặn: 06:10pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.253889 Kinh độ: 105.974998

  nhiều mây
  26ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 13:59

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.67mps
  • Hướng gió: 157º SSE
  • Độ ẩm: 87%
  • Độ che phủ: 64%
  • Áp suất: 1003mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 4 (04-09-2014)

  Mặt trời mọc: 05:40am Mặt trời lặn: 06:10pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.253889 Kinh độ: 105.974998

  quang mây
  23ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 13:59

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.06mps
  • Hướng gió: 184º S
  • Độ ẩm: 96%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1003mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 4 (04-09-2014)

  Mặt trời mọc: 05:40am Mặt trời lặn: 06:10pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.253889 Kinh độ: 105.974998

  ít mây
  24ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 13:59

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.45mps
  • Hướng gió: 205º SSW
  • Độ ẩm: 97%
  • Độ che phủ: 24%
  • Áp suất: 1003mb
 • Thời tiết Tối Thứ 4 (04-09-2014)

  Mặt trời mọc: 05:40am Mặt trời lặn: 06:10pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.253889 Kinh độ: 105.974998

  nhiều mây
  29ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 13:59

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.75mps
  • Hướng gió: 148º SSE
  • Độ ẩm: 81%
  • Độ che phủ: 68%
  • Áp suất: 1001mb
 • Cập nhật lúc 13:59
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây rải rác 30ºC 36% 1.6mps 133º SE 0mm 83%
  6:00 ít mây 29ºC 24% 1.61mps 141º SE 0mm 80%
  9:00 nhiều mây 26ºC 64% 1.67mps 157º SSE 0mm 87%
  12:00 quang mây 24ºC 0% 1.5mps 168º SSE 0mm 95%
  15:00 quang mây 23ºC 0% 1.06mps 184º S 0mm 96%
  18:00 quang mây 22ºC 0% 1.07mps 202º SSW 0mm 96%
  21:00 ít mây 24ºC 24% 1.45mps 205º SSW 0mm 97%
  24:00 mây rải rác 28ºC 44% 1.58mps 180º S 0mm 89%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Ninh Bình

Thứ 4

Dự báo ngày 03-09-2014
mây rải rác

Mây Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.04mps 341º
 • Độ ẩm: 96%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 44%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 04-09-2014
nhiều mây

Nhiều Mây

29ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.03mps 189º
 • Độ ẩm: 92%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 76%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 05-09-2014
mưa to

Mưa To

27ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.97mps 157º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 06-09-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.54mps 50º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 9%
 • Áp suất: 1011mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 07-09-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 1.83mps 127º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 1%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 08-09-2014
quang mây

Quang Mây

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 1.41mps 178º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 3%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 09-09-2014
quang mây

Quang Mây

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 3.07mps 139º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 4%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 10-09-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 3.37mps 82º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 28%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 11-09-2014
mưa to

Mưa To

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.88mps 25º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 22%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 12-09-2014
mưa to

Mưa To

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.81mps 25º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 9%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 13-09-2014
mưa to

Mưa To

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.13mps 325º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 29%
 • Áp suất: 1010mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 14-09-2014
mưa rất to

Mưa Rất To

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.69mps 291º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 31%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 15-09-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.35mps 23º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 16-09-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 3.53mps 63º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 28%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 17-09-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.41mps 72º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 1013mbar
Xem thêm