Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Ninh Bình. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 3 (10-07-2015)

  Mặt trời mọc: 05:22am Mặt trời lặn: 06:40pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.253889 Kinh độ: 105.974998

  nhiều mây
  27ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 14ºC

  Thấp nhất: 13ºC

  Cập nhật lúc 12:22

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.67mps
  • Hướng gió: 348º NNW
  • Độ ẩm: 67%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1014mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 3 (10-07-2015)

  Mặt trời mọc: 05:22am Mặt trời lặn: 06:40pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.253889 Kinh độ: 105.974998

  quang mây
  28ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 14ºC

  Thấp nhất: 13ºC

  Cập nhật lúc 12:22

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 5.56mps
  • Hướng gió: 356º N
  • Độ ẩm: 67%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1015mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 3 (10-07-2015)

  Mặt trời mọc: 05:22am Mặt trời lặn: 06:40pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.253889 Kinh độ: 105.974998

  quang mây
  34ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 14ºC

  Thấp nhất: 13ºC

  Cập nhật lúc 12:22

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 7.01mps
  • Hướng gió: 356º N
  • Độ ẩm: 53%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1013mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 3 (10-07-2015)

  Mặt trời mọc: 05:22am Mặt trời lặn: 06:40pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.253889 Kinh độ: 105.974998

  mây dày đặc
  32ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 14ºC

  Thấp nhất: 13ºC

  Cập nhật lúc 12:22

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 5.12mps
  • Hướng gió: 2º N
  • Độ ẩm: 53%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1012mb
 • Thời tiết Tối Thứ 3 (11-07-2015)

  Mặt trời mọc: 05:22am Mặt trời lặn: 06:40pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.253889 Kinh độ: 105.974998

  mây dày đặc
  29ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 14ºC

  Thấp nhất: 13ºC

  Cập nhật lúc 12:22

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.51mps
  • Hướng gió: 6º N
  • Độ ẩm: 70%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1013mb
 • Cập nhật lúc 12:22
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 nhiều mây 30ºC 76% 5.17mps 7º N 0mm 57%
  6:00 quang mây 27ºC 0% 4.67mps 348º NNW 0mm 67%
  9:00 quang mây 28ºC 0% 5.56mps 356º N 0mm 67%
  12:00 quang mây 32ºC 0% 7.52mps 7º N 0mm 57%
  15:00 quang mây 34ºC 0% 7.01mps 356º N 0mm 53%
  18:00 nhiều mây 33ºC 68% 6.63mps 356º N 0mm 51%
  21:00 mây dày đặc 32ºC 92% 5.12mps 2º N 0mm 53%
  24:00 mây rải rác 30ºC 36% 2.92mps 20º NNE 0mm 62%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Ninh Bình

Thứ 6

Dự báo ngày 17-02-2017
quang mây

Quang Mây

14ºC
 • Cao nhất: 14ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 2.01mps 99º
 • Độ ẩm: 96%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1033mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 18-02-2017
mây rải rác

Mây Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 2.48mps 110º
 • Độ ẩm: 79%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 48%
 • Áp suất: 1032mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 19-02-2017
quang mây

Quang Mây

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 3.01mps 169º
 • Độ ẩm: 77%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1027mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 20-02-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 5.57mps 165º
 • Độ ẩm: 78%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 21-02-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 5.19mps 145º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 28%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 22-02-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 2.93mps 131º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 3%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 23-02-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 3.35mps 88º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 87%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 24-02-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

18ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 6.07mps 19º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1028mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 25-02-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

15ºC
 • Cao nhất: 15ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 7.55mps 17º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 90%
 • Áp suất: 1034mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 26-02-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

16ºC
 • Cao nhất: 16ºC
 • Thấp nhất: 11ºC
 • Sức gió: 6.51mps 14º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 1%
 • Áp suất: 1033mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 27-02-2017
quang mây

Quang Mây

18ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 5.71mps 4º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1032mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 28-02-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 6.3mps 13º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 1%
 • Áp suất: 1031mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 01-03-2017
quang mây

Quang Mây

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 4.1mps 18º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 25%
 • Áp suất: 1030mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 02-03-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 5.68mps 44º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 73%
 • Áp suất: 1030mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 03-03-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 4.3mps 12º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1030mbar
Xem thêm