Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Ninh Bình. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.


 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (21-04-2014)

  Mặt trời mọc: 05:33am Mặt trời lặn: 06:16pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.253889 Kinh độ: 105.974998

  ít mây
  26ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 22:08

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.86mps
  • Hướng gió: 161º SSE
  • Độ ẩm: 84%
  • Độ che phủ: 76%
  • Áp suất: 1004mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (22-04-2014)

  Mặt trời mọc: 05:33am Mặt trời lặn: 06:16pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.253889 Kinh độ: 105.974998

  mây dày đặc
  25ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 22:08

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.96mps
  • Hướng gió: 171º S
  • Độ ẩm: 87%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1019mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (22-04-2014)

  Mặt trời mọc: 05:33am Mặt trời lặn: 06:16pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.253889 Kinh độ: 105.974998

  mây rải rác
  25ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 22:08

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.86mps
  • Hướng gió: 139º SE
  • Độ ẩm: 91%
  • Độ che phủ: 32%
  • Áp suất: 1020mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (22-04-2014)

  Mặt trời mọc: 05:33am Mặt trời lặn: 06:16pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.253889 Kinh độ: 105.974998

  nhiều mây
  29ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 22:08

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 5.87mps
  • Hướng gió: 145º SE
  • Độ ẩm: 81%
  • Độ che phủ: 56%
  • Áp suất: 1020mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (22-04-2014)

  Mặt trời mọc: 05:33am Mặt trời lặn: 06:16pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.253889 Kinh độ: 105.974998

  mây dày đặc
  26ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 22:08

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.96mps
  • Hướng gió: 126º SE
  • Độ ẩm: 82%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1020mb
 • Cập nhật lúc 22:08
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 ít mây 25ºC 12% 4.91mps 159º SSE 0mm 83%
  6:00 ít mây 25ºC 20% 4.66mps 167º SSE 0mm 88%
  9:00 mây dày đặc 25ºC 92% 3.96mps 171º S 0mm 87%
  12:00 ít mây 24ºC 20% 2.83mps 162º SSE 0mm 90%
  15:00 mây rải rác 25ºC 32% 2.86mps 139º SE 0mm 91%
  18:00 nhiều mây 28ºC 80% 4.96mps 149º SSE 0mm 84%
  21:00 nhiều mây 29ºC 56% 5.87mps 145º SE 0mm 81%
  24:00 nhiều mây 28ºC 56% 6.06mps 131º SE 0mm 80%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Ninh Bình

Thứ 2

Dự báo ngày 21-04-2014
quang mây

Quang Mây

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 6.36mps 151º
 • Độ ẩm: 79%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 22-04-2014
nhiều mây

Nhiều Mây

26ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 4.96mps 150º
 • Độ ẩm: 84%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 80%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 23-04-2014
mây dày đặc

Mây Dày đặc

26ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 5.35mps 152º
 • Độ ẩm: 88%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 24-04-2014
nhiều mây

Nhiều Mây

28ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 7.2mps 165º
 • Độ ẩm: 84%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 64%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 25-04-2014
quang mây

Quang Mây

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 4.76mps 197º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 26-04-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.4mps 187º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1009mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 27-04-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 6.8mps 6º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 28-04-2014
quang mây

Quang Mây

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 4.24mps 46º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 2%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 29-04-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 5.86mps 92º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 17%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 30-04-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 3.46mps 48º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 54%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 01-05-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 3.61mps 19º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 52%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 02-05-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 4.05mps 39º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 7%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 03-05-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 3.5mps 20º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 10%
 • Áp suất: 1016mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 04-05-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.72mps 83º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 54%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 05-05-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.65mps 105º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 10%
 • Áp suất: 1014mbar
Xem thêm