Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Ninh Bình. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 3 (23-04-2019)

  Mặt trời mọc: 05:32am Mặt trời lặn: 06:16pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.2539 Kinh độ: 105.975

  mây rải rác
  28ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 33ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 18:47

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.77mps
  • Hướng gió: 139º SE
  • Độ ẩm: 80%
  • Độ che phủ: 11%
  • Áp suất: 1006mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 3 (23-04-2019)

  Mặt trời mọc: 05:32am Mặt trời lặn: 06:16pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.2539 Kinh độ: 105.975

  mây dày đặc
  32ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 33ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 18:47

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.97mps
  • Hướng gió: 104º ESE
  • Độ ẩm: 64%
  • Độ che phủ: 93%
  • Áp suất: 1008mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 3 (23-04-2019)

  Mặt trời mọc: 05:32am Mặt trời lặn: 06:16pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.2539 Kinh độ: 105.975

  mây rải rác
  28ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 33ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 18:47

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.99mps
  • Hướng gió: 148º SSE
  • Độ ẩm: 80%
  • Độ che phủ: 28%
  • Áp suất: 1007mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 3 (24-04-2019)

  Mặt trời mọc: 05:32am Mặt trời lặn: 06:16pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.2539 Kinh độ: 105.975

  mây dày đặc
  25ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 33ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 18:47

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.68mps
  • Hướng gió: 172º S
  • Độ ẩm: 94%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1009mb
 • Thời tiết Tối Thứ 3 (24-04-2019)

  Mặt trời mọc: 05:32am Mặt trời lặn: 06:16pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.2539 Kinh độ: 105.975

  nhiều mây
  26ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 33ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 18:47

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.23mps
  • Hướng gió: 176º S
  • Độ ẩm: 89%
  • Độ che phủ: 78%
  • Áp suất: 1009mb
 • Cập nhật lúc 18:47
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây rải rác 26ºC 43% 1.28mps 150º SSE 0mm 92%
  6:00 mưa rải rác 29ºC 98% 1.82mps 137º SE 0.125mm 76%
  9:00 mây dày đặc 32ºC 93% 2.97mps 104º ESE 0mm 64%
  12:00 mây rải rác 33ºC 26% 4.02mps 122º ESE 0mm 64%
  15:00 mây rải rác 28ºC 28% 2.99mps 148º SSE 0mm 80%
  18:00 mây dày đặc 26ºC 100% 2.26mps 171º S 0mm 89%
  21:00 mây dày đặc 25ºC 92% 1.68mps 172º S 0mm 94%
  24:00 nhiều mây 24ºC 55% 0.6mps 193º SSW 0mm 97%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Ninh Bình

Thứ 3

Dự báo ngày 23-04-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.82mps 137º
 • Độ ẩm: 76%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 24-04-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

32ºC
 • Cao nhất: 38ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.85mps 167º
 • Độ ẩm: 62%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 25-04-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

32ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.52mps 131º
 • Độ ẩm: 63%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 26-04-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.91mps 169º
 • Độ ẩm: 85%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 27-04-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.63mps 147º
 • Độ ẩm: 67%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1010mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 28-04-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.42mps 182º
 • Độ ẩm: 80%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 80%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 29-04-2019
nhiều mây

Nhiều Mây

29ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.67mps 153º
 • Độ ẩm: 75%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 83%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 30-04-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

33ºC
 • Cao nhất: 38ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.06mps 180º
 • Độ ẩm: 57%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 01-05-2019
nhiều mây

Nhiều Mây

35ºC
 • Cao nhất: 41ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 0.94mps 202º
 • Độ ẩm: 44%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 74%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 02-05-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

31ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 1.3mps 95º
 • Độ ẩm: 66%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 03-05-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

27ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 0.89mps 61º
 • Độ ẩm: 87%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 95%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 04-05-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

27ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 0.45mps 150º
 • Độ ẩm: 84%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 89%
 • Áp suất: 1005mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 05-05-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

28ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 0.84mps 181º
 • Độ ẩm: 76%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 06-05-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 1.71mps 195º
 • Độ ẩm: 85%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 87%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 07-05-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

35ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.14mps 338º
 • Độ ẩm: 39%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1004mbar
Xem thêm