Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Ninh Bình. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 7 (29-11-2014)

  Mặt trời mọc: 06:13am Mặt trời lặn: 05:14pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.253889 Kinh độ: 105.974998

  nhiều mây
  22ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 02:44

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.47mps
  • Hướng gió: 190º S
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 76%
  • Áp suất: 1005mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 7 (29-11-2014)

  Mặt trời mọc: 06:13am Mặt trời lặn: 05:14pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.253889 Kinh độ: 105.974998

  mưa rải rác
  22ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 02:44

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.5mm
  • Sức gió: 1.43mps
  • Hướng gió: 210º SSW
  • Độ ẩm: 98%
  • Độ che phủ: 76%
  • Áp suất: 1006mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 7 (29-11-2014)

  Mặt trời mọc: 06:13am Mặt trời lặn: 05:14pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.253889 Kinh độ: 105.974998

  quang mây
  28ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 02:44

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.81mps
  • Hướng gió: 212º SSW
  • Độ ẩm: 75%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1004mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 7 (29-11-2014)

  Mặt trời mọc: 06:13am Mặt trời lặn: 05:14pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.253889 Kinh độ: 105.974998

  quang mây
  23ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 02:44

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.48mps
  • Hướng gió: 144º SE
  • Độ ẩm: 84%
  • Độ che phủ: 8%
  • Áp suất: 1003mb
 • Thời tiết Tối Thứ 7 (30-11-2014)

  Mặt trời mọc: 06:13am Mặt trời lặn: 05:14pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.253889 Kinh độ: 105.974998

  ít mây
  22ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 02:44

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.29mps
  • Hướng gió: 184º S
  • Độ ẩm: 90%
  • Độ che phủ: 24%
  • Áp suất: 1005mb
 • Cập nhật lúc 02:44
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 nhiều mây 22ºC 80% 1.73mps 159º SSE 0mm 98%
  6:00 nhiều mây 22ºC 76% 1.47mps 190º S 0mm 99%
  9:00 mưa rải rác 22ºC 76% 1.43mps 210º SSW 1.5mm 98%
  12:00 nhiều mây 25ºC 56% 2.05mps 216º SW 0mm 89%
  15:00 quang mây 28ºC 0% 1.81mps 212º SSW 0mm 75%
  18:00 quang mây 28ºC 8% 1.43mps 201º SSW 0mm 66%
  21:00 quang mây 23ºC 8% 2.48mps 144º SE 0mm 84%
  24:00 nhiều mây 21ºC 56% 2.04mps 158º SSE 0mm 96%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Ninh Bình

Thứ 6

Dự báo ngày 28-11-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.76mps 152º
 • Độ ẩm: 98%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 64%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 29-11-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 4.21mps 200º
 • Độ ẩm: 84%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1024mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 30-11-2014
nhiều mây

Nhiều Mây

26ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.71mps 213º
 • Độ ẩm: 91%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 68%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 01-12-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

19ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 7.12mps 23º
 • Độ ẩm: 79%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 88%
 • Áp suất: 1030mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 02-12-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

16ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 5.22mps 4º
 • Độ ẩm: 89%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 36%
 • Áp suất: 1033mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 03-12-2014
quang mây

Quang Mây

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 5.88mps 21º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 39%
 • Áp suất: 1025mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 04-12-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

17ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 7.87mps 4º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1032mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 05-12-2014
quang mây

Quang Mây

18ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 4.53mps 359º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1030mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 06-12-2014
quang mây

Quang Mây

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 4.89mps 14º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 7%
 • Áp suất: 1027mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 07-12-2014
quang mây

Quang Mây

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 5.85mps 11º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 63%
 • Áp suất: 1024mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 08-12-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 9.06mps 10º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 95%
 • Áp suất: 1029mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 09-12-2014
quang mây

Quang Mây

17ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 8.65mps 13º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1033mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 10-12-2014
quang mây

Quang Mây

17ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 11ºC
 • Sức gió: 8.86mps 358º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1033mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 11-12-2014
quang mây

Quang Mây

18ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 8.18mps 12º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1034mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 12-12-2014
quang mây

Quang Mây

18ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 7.56mps 12º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1033mbar
Xem thêm