Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Ninh Bình. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (19-08-2019)

  Mặt trời mọc: 05:36am Mặt trời lặn: 06:23pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.2539 Kinh độ: 105.975

  mây dày đặc
  25ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 05:04

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.63mps
  • Hướng gió: 287º WNW
  • Độ ẩm: 80%
  • Độ che phủ: 98%
  • Áp suất: 1002mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (19-08-2019)

  Mặt trời mọc: 05:36am Mặt trời lặn: 06:23pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.2539 Kinh độ: 105.975

  mây dày đặc
  26ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 05:04

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.68mps
  • Hướng gió: 301º WNW
  • Độ ẩm: 84%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1003mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (19-08-2019)

  Mặt trời mọc: 05:36am Mặt trời lặn: 06:23pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.2539 Kinh độ: 105.975

  mây dày đặc
  32ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 05:04

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.91mps
  • Hướng gió: 60º ENE
  • Độ ẩm: 58%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1001mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (19-08-2019)

  Mặt trời mọc: 05:36am Mặt trời lặn: 06:23pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.2539 Kinh độ: 105.975

  mưa rải rác
  27ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 05:04

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.312mm
  • Sức gió: 0.92mps
  • Hướng gió: 164º SSE
  • Độ ẩm: 82%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1001mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (20-08-2019)

  Mặt trời mọc: 05:36am Mặt trời lặn: 06:23pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.2539 Kinh độ: 105.975

  mây dày đặc
  26ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 05:04

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.98mps
  • Hướng gió: 289º WNW
  • Độ ẩm: 87%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1002mb
 • Cập nhật lúc 05:04
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây dày đặc 26ºC 98% 1.47mps 292º WNW 0mm 84%
  6:00 mây dày đặc 25ºC 100% 1.51mps 301º WNW 0mm 86%
  9:00 mây dày đặc 26ºC 100% 1.68mps 301º WNW 0mm 84%
  12:00 mây dày đặc 31ºC 100% 1.15mps 358º N 0mm 61%
  15:00 mây dày đặc 32ºC 100% 0.91mps 60º ENE 0mm 58%
  18:00 mây dày đặc 31ºC 100% 0.99mps 54º NE 0mm 67%
  21:00 mưa rải rác 27ºC 100% 0.92mps 164º SSE 1.312mm 82%
  24:00 mây dày đặc 26ºC 100% 0.56mps 243º WSW 0mm 86%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Ninh Bình

Chủ nhật

Dự báo ngày 18-08-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 0.74mps 5º
 • Độ ẩm: 85%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 97%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 19-08-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.15mps 358º
 • Độ ẩm: 61%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 20-08-2019
mưa to

Mưa To

30ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.36mps 16º
 • Độ ẩm: 71%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 74%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 21-08-2019
mưa to

Mưa To

29ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.25mps 350º
 • Độ ẩm: 74%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 22-08-2019
mưa to

Mưa To

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.04mps 74º
 • Độ ẩm: 80%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 23-08-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.25mps 268º
 • Độ ẩm: 78%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 24-08-2019
mưa to

Mưa To

29ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.79mps 347º
 • Độ ẩm: 77%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1006mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 25-08-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.62mps 100º
 • Độ ẩm: 78%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 26-08-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 0.58mps 28º
 • Độ ẩm: 76%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 27-08-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.65mps 106º
 • Độ ẩm: 71%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 28-08-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.16mps 154º
 • Độ ẩm: 67%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 52%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 29-08-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

31ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 0.23mps 128º
 • Độ ẩm: 62%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 30-08-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 0.65mps 69º
 • Độ ẩm: 58%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 78%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 31-08-2019
mưa to

Mưa To

29ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.41mps 100º
 • Độ ẩm: 73%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 59%
 • Áp suất: 1005mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 01-09-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.16mps 16º
 • Độ ẩm: 71%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1006mbar
Xem thêm