Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Ninh Bình. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 3 (19-02-2019)

  Mặt trời mọc: 06:23am Mặt trời lặn: 05:56pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.2539 Kinh độ: 105.975

  mưa rải rác
  27ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 20ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 16:08

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.56mps
  • Hướng gió: 138º SE
  • Độ ẩm: 76%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1024mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 3 (19-02-2019)

  Mặt trời mọc: 06:23am Mặt trời lặn: 05:56pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.2539 Kinh độ: 105.975

  trời quang mây
  28ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 20ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 16:08

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.46mps
  • Hướng gió: 159º SSE
  • Độ ẩm: 83%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1024mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 3 (19-02-2019)

  Mặt trời mọc: 06:23am Mặt trời lặn: 05:56pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.2539 Kinh độ: 105.975

  trời quang mây
  23ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 20ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 16:08

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.85mps
  • Hướng gió: 138º SE
  • Độ ẩm: 94%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1025mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 3 (20-02-2019)

  Mặt trời mọc: 06:23am Mặt trời lặn: 05:56pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.2539 Kinh độ: 105.975

  ít mây
  22ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 20ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 16:08

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.76mps
  • Hướng gió: 178º S
  • Độ ẩm: 95%
  • Độ che phủ: 20%
  • Áp suất: 1026mb
 • Thời tiết Tối Thứ 3 (20-02-2019)

  Mặt trời mọc: 06:23am Mặt trời lặn: 05:56pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.2539 Kinh độ: 105.975

  mưa rải rác
  22ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 20ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 16:08

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.025mm
  • Sức gió: 3.21mps
  • Hướng gió: 181º S
  • Độ ẩm: 96%
  • Độ che phủ: 24%
  • Áp suất: 1026mb
 • Cập nhật lúc 16:08
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 21ºC 64% 2.38mps 134º SE 0.01mm 98%
  6:00 mưa rải rác 25ºC 0% 2.56mps 164º SSE 0.015mm 94%
  9:00 trời quang mây 28ºC 0% 4.46mps 159º SSE 0mm 83%
  12:00 trời quang mây 27ºC 0% 4.61mps 149º SSE 0mm 78%
  15:00 trời quang mây 23ºC 0% 3.85mps 138º SE 0mm 94%
  18:00 ít mây 22ºC 20% 3.77mps 158º SSE 0mm 94%
  21:00 ít mây 22ºC 20% 3.76mps 178º S 0mm 95%
  24:00 mưa rải rác 22ºC 64% 3.02mps 179º S 0.01mm 97%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Ninh Bình

Thứ 2

Dự báo ngày 18-02-2019
mây rải rác

Mây Rải Rác

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 2.52mps 109º
 • Độ ẩm: 96%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 48%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 19-02-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 4.46mps 160º
 • Độ ẩm: 83%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1024mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 20-02-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 5.56mps 174º
 • Độ ẩm: 79%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1025mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 21-02-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 5.67mps 177º
 • Độ ẩm: 76%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1025mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 22-02-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 4.75mps 115º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 2%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 23-02-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 2.93mps 131º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 96%
 • Áp suất: 1019mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 24-02-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 3.27mps 59º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 49%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 25-02-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 2.43mps 5º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 83%
 • Áp suất: 1025mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 26-02-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 2.06mps 126º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 79%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 27-02-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 2.12mps 227º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 28-02-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 3.45mps 83º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 88%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 01-03-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 2.08mps 82º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 63%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 02-03-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 4.12mps 63º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 29%
 • Áp suất: 1019mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 03-03-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

15ºC
 • Cao nhất: 15ºC
 • Thấp nhất: 11ºC
 • Sức gió: 9.16mps 9º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1030mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 04-03-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

17ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 11ºC
 • Sức gió: 4.06mps 36º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 36%
 • Áp suất: 1030mbar
Xem thêm