Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Ninh Bình. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 5 (09-07-2020)

  Mặt trời mọc: 05:22am Mặt trời lặn: 06:39pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.2539 Kinh độ: 105.975

  mây dày đặc
  36ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 39ºC

  Thấp nhất: 28ºC

  Cập nhật lúc 16:32

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 6.32mps
  • Hướng gió: 167º SSE
  • Độ ẩm: 45%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 997mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 5 (09-07-2020)

  Mặt trời mọc: 05:22am Mặt trời lặn: 06:39pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.2539 Kinh độ: 105.975

  mây dày đặc
  39ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 39ºC

  Thấp nhất: 28ºC

  Cập nhật lúc 16:32

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.99mps
  • Hướng gió: 234º SW
  • Độ ẩm: 35%
  • Độ che phủ: 95%
  • Áp suất: 999mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 5 (09-07-2020)

  Mặt trời mọc: 05:22am Mặt trời lặn: 06:39pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.2539 Kinh độ: 105.975

  mây dày đặc
  32ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 39ºC

  Thấp nhất: 28ºC

  Cập nhật lúc 16:32

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 7.15mps
  • Hướng gió: 169º S
  • Độ ẩm: 60%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 997mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 5 (10-07-2020)

  Mặt trời mọc: 05:22am Mặt trời lặn: 06:39pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.2539 Kinh độ: 105.975

  mây dày đặc
  30ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 39ºC

  Thấp nhất: 28ºC

  Cập nhật lúc 16:32

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 5.03mps
  • Hướng gió: 190º S
  • Độ ẩm: 60%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1000mb
 • Thời tiết Tối Thứ 5 (10-07-2020)

  Mặt trời mọc: 05:22am Mặt trời lặn: 06:39pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.2539 Kinh độ: 105.975

  mây dày đặc
  30ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 39ºC

  Thấp nhất: 28ºC

  Cập nhật lúc 16:32

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 5.19mps
  • Hướng gió: 207º SSW
  • Độ ẩm: 61%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1001mb
 • Cập nhật lúc 16:32
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây dày đặc 28ºC 100% 3.83mps 217º SW 0mm 72%
  6:00 mây dày đặc 34ºC 100% 3.96mps 223º SW 0mm 51%
  9:00 mây dày đặc 39ºC 95% 3.99mps 234º SW 0mm 35%
  12:00 mây dày đặc 37ºC 100% 5.74mps 167º SSE 0mm 41%
  15:00 mây dày đặc 32ºC 100% 7.15mps 169º S 0mm 60%
  18:00 mây dày đặc 32ºC 100% 6.21mps 186º S 0mm 55%
  21:00 mây dày đặc 30ºC 100% 5.03mps 190º S 0mm 60%
  24:00 mây dày đặc 29ºC 100% 5.03mps 200º SSW 0mm 63%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Ninh Bình

Thứ 5

Dự báo ngày 09-07-2020
mây dày đặc

Mây Dày đặc

39ºC
 • Cao nhất: 39ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 3.99mps 234º
 • Độ ẩm: 35%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 95%
 • Áp suất: 999mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 10-07-2020
mây dày đặc

Mây Dày đặc

41ºC
 • Cao nhất: 41ºC
 • Thấp nhất: 30ºC
 • Sức gió: 4.43mps 208º
 • Độ ẩm: 30%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 95%
 • Áp suất: 1000mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 11-07-2020
mây dày đặc

Mây Dày đặc

40ºC
 • Cao nhất: 40ºC
 • Thấp nhất: 30ºC
 • Sức gió: 4.95mps 188º
 • Độ ẩm: 31%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 86%
 • Áp suất: 999mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 12-07-2020
mây dày đặc

Mây Dày đặc

39ºC
 • Cao nhất: 39ºC
 • Thấp nhất: 30ºC
 • Sức gió: 4.3mps 180º
 • Độ ẩm: 36%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1000mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 13-07-2020
mây dày đặc

Mây Dày đặc

39ºC
 • Cao nhất: 39ºC
 • Thấp nhất: 30ºC
 • Sức gió: 4.38mps 177º
 • Độ ẩm: 36%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 14-07-2020
mây dày đặc

Mây Dày đặc

39ºC
 • Cao nhất: 39ºC
 • Thấp nhất: 30ºC
 • Sức gió: 4.23mps 185º
 • Độ ẩm: 34%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 95%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 15-07-2020
ít mây

ít Mây

41ºC
 • Cao nhất: 41ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 3.85mps 230º
 • Độ ẩm: 28%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 23%
 • Áp suất: 1000mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 16-07-2020
mây dày đặc

Mây Dày đặc

41ºC
 • Cao nhất: 41ºC
 • Thấp nhất: 30ºC
 • Sức gió: 3.81mps 218º
 • Độ ẩm: 28%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 999mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 17-07-2020
mây dày đặc

Mây Dày đặc

40ºC
 • Cao nhất: 40ºC
 • Thấp nhất: 30ºC
 • Sức gió: 4.43mps 182º
 • Độ ẩm: 32%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 85%
 • Áp suất: 1001mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 18-07-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

40ºC
 • Cao nhất: 40ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 3.34mps 203º
 • Độ ẩm: 31%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1002mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 19-07-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

38ºC
 • Cao nhất: 38ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.72mps 188º
 • Độ ẩm: 38%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 20-07-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 2mps 136º
 • Độ ẩm: 57%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 21-07-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 5.66mps 153º
 • Độ ẩm: 57%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 22-07-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

35ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 4.45mps 160º
 • Độ ẩm: 52%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 23-07-2020
mây dày đặc

Mây Dày đặc

36ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 4.01mps 172º
 • Độ ẩm: 44%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1004mbar
Xem thêm