Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Ninh Bình. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 4 (01-07-2015)

  Mặt trời mọc: 05:19am Mặt trời lặn: 06:40pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.253889 Kinh độ: 105.974998

  quang mây
  33ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 31ºC

  Cập nhật lúc 19:29

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 5.01mps
  • Hướng gió: 157º SSE
  • Độ ẩm: 58%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1010mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 4 (01-07-2015)

  Mặt trời mọc: 05:19am Mặt trời lặn: 06:40pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.253889 Kinh độ: 105.974998

  ít mây
  28ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 31ºC

  Cập nhật lúc 19:29

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.31mps
  • Hướng gió: 151º SSE
  • Độ ẩm: 66%
  • Độ che phủ: 20%
  • Áp suất: 1011mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 4 (02-07-2015)

  Mặt trời mọc: 05:19am Mặt trời lặn: 06:40pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.253889 Kinh độ: 105.974998

  quang mây
  29ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 31ºC

  Cập nhật lúc 19:29

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.41mps
  • Hướng gió: 278º W
  • Độ ẩm: 66%
  • Độ che phủ: 8%
  • Áp suất: 1010mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 4 (02-07-2015)

  Mặt trời mọc: 05:19am Mặt trời lặn: 06:40pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.253889 Kinh độ: 105.974998

  quang mây
  36ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 31ºC

  Cập nhật lúc 19:29

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.46mps
  • Hướng gió: 246º WSW
  • Độ ẩm: 60%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1012mb
 • Thời tiết Tối Thứ 4 (02-07-2015)

  Mặt trời mọc: 05:19am Mặt trời lặn: 06:40pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.253889 Kinh độ: 105.974998

  ít mây
  38ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 31ºC

  Cập nhật lúc 19:29

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.41mps
  • Hướng gió: 199º SSW
  • Độ ẩm: 52%
  • Độ che phủ: 12%
  • Áp suất: 1008mb
 • Cập nhật lúc 19:29
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 quang mây 33ºC 0% 3.87mps 220º SW 0mm 52%
  6:00 quang mây 29ºC 0% 5.01mps 157º SSE 0mm 58%
  9:00 ít mây 28ºC 20% 4.31mps 151º SSE 0mm 66%
  12:00 nhiều mây 28ºC 76% 1.46mps 201º SSW 0mm 76%
  15:00 quang mây 29ºC 8% 3.41mps 278º W 0mm 66%
  18:00 quang mây 31ºC 8% 3.91mps 254º WSW 0mm 67%
  21:00 quang mây 36ºC 0% 4.46mps 246º WSW 0mm 60%
  24:00 quang mây 38ºC 8% 3.76mps 237º WSW 0mm 56%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Ninh Bình

Thứ 4

Dự báo ngày 01-07-2015
quang mây

Quang Mây

31ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 31ºC
 • Sức gió: 6.92mps 153º
 • Độ ẩm: 90%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 02-07-2015
quang mây

Quang Mây

32ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 31ºC
 • Sức gió: 3.86mps 169º
 • Độ ẩm: 87%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 03-07-2015
quang mây

Quang Mây

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 31ºC
 • Sức gió: 3mps 153º
 • Độ ẩm: 87%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 04-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

36ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 30ºC
 • Sức gió: 2.25mps 265º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 6%
 • Áp suất: 1004mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 05-07-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

35ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 3.57mps 340º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 35%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 06-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 5.12mps 5º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 17%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 07-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 2.04mps 10º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 08-07-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 4.6mps 351º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 2%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 09-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 3.21mps 323º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 6%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 10-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 4.45mps 353º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 11-07-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 6.69mps 4º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 15%
 • Áp suất: 1010mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 12-07-2015
mưa to

Mưa To

28ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 5.57mps 355º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 73%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 13-07-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 5.23mps 34º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 29%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 14-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 6.12mps 16º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 13%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 15-07-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 5.68mps 11º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 36%
 • Áp suất: 1009mbar
Xem thêm