Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Ninh Bình. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Chủ nhật (21-01-2018)

  Mặt trời mọc: 06:34am Mặt trời lặn: 05:40pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.2539 Kinh độ: 105.975

  mưa rải rác
  21ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 18ºC

  Cập nhật lúc 22:23

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.205mm
  • Sức gió: 2.41mps
  • Hướng gió: 89º E
  • Độ ẩm: 97%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1027mb
 • Thời tiết Sáng Chủ nhật (21-01-2018)

  Mặt trời mọc: 06:34am Mặt trời lặn: 05:40pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.2539 Kinh độ: 105.975

  mưa rải rác
  20ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 18ºC

  Cập nhật lúc 22:23

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.105mm
  • Sức gió: 3.59mps
  • Hướng gió: 86º E
  • Độ ẩm: 92%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1026mb
 • Thời tiết Trưa Chủ nhật (22-01-2018)

  Mặt trời mọc: 06:34am Mặt trời lặn: 05:40pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.2539 Kinh độ: 105.975

  mưa rải rác
  18ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 18ºC

  Cập nhật lúc 22:23

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.07mm
  • Sức gió: 3.41mps
  • Hướng gió: 64º ENE
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1026mb
 • Thời tiết Chiều Chủ nhật (22-01-2018)

  Mặt trời mọc: 06:34am Mặt trời lặn: 05:40pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.2539 Kinh độ: 105.975

  mưa rải rác
  17ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 18ºC

  Cập nhật lúc 22:23

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.285mm
  • Sức gió: 2.29mps
  • Hướng gió: 342º NNW
  • Độ ẩm: 97%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1027mb
 • Thời tiết Tối Chủ nhật (22-01-2018)

  Mặt trời mọc: 06:34am Mặt trời lặn: 05:40pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.2539 Kinh độ: 105.975

  mưa rải rác
  22ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 18ºC

  Cập nhật lúc 22:23

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.0099999999999998mm
  • Sức gió: 1.87mps
  • Hướng gió: 358º N
  • Độ ẩm: 80%
  • Độ che phủ: 12%
  • Áp suất: 1026mb
 • Cập nhật lúc 22:23
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 22ºC 80% 2.51mps 89º E 0.1mm 88%
  6:00 mưa rải rác 22ºC 92% 3.61mps 88º E 0.065mm 84%
  9:00 mưa rải rác 20ºC 92% 3.59mps 86º E 0.105mm 92%
  12:00 mưa rải rác 18ºC 44% 2.86mps 82º E 0.09mm 98%
  15:00 mưa rải rác 18ºC 92% 3.41mps 64º ENE 0.07mm 99%
  18:00 mưa rải rác 18ºC 88% 3.06mps 31º NNE 0.58mm 100%
  21:00 mưa rải rác 17ºC 92% 2.29mps 342º NNW 0.285mm 97%
  24:00 mưa rải rác 18ºC 68% 2.84mps 329º NNW 0.125mm 90%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Ninh Bình

Chủ nhật

Dự báo ngày 21-01-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 2.51mps 90º
 • Độ ẩm: 88%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 80%
 • Áp suất: 1025mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 22-01-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 1.87mps 359º
 • Độ ẩm: 80%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 1026mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 23-01-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 2.67mps 91º
 • Độ ẩm: 80%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 80%
 • Áp suất: 1026mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 24-01-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 3.15mps 143º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 55%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 25-01-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 2.88mps 123º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 49%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 26-01-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

13ºC
 • Cao nhất: 16ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 6.93mps 18º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1025mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 27-01-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

15ºC
 • Cao nhất: 15ºC
 • Thấp nhất: 11ºC
 • Sức gió: 2.91mps 358º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 94%
 • Áp suất: 1024mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 28-01-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

16ºC
 • Cao nhất: 16ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 3.12mps 20º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 29-01-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

13ºC
 • Cao nhất: 14ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 5.96mps 13º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1024mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 30-01-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

13ºC
 • Cao nhất: 13ºC
 • Thấp nhất: 11ºC
 • Sức gió: 5.06mps 3º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 91%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 31-01-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

15ºC
 • Cao nhất: 15ºC
 • Thấp nhất: 11ºC
 • Sức gió: 3.68mps 356º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 79%
 • Áp suất: 1026mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 01-02-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

17ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 3.8mps 31º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 94%
 • Áp suất: 1025mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 02-02-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

16ºC
 • Cao nhất: 16ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 3.92mps 42º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 03-02-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

17ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 3.05mps 10º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 72%
 • Áp suất: 1024mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 04-02-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

17ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 4.77mps 26º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 91%
 • Áp suất: 1026mbar
Xem thêm