Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Ninh Bình. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (18-11-2017)

  Mặt trời mọc: 06:07am Mặt trời lặn: 05:15pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.2539 Kinh độ: 105.975

  mưa vừa
  20ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 20ºC

  Thấp nhất: 17ºC

  Cập nhật lúc 09:04

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 5.6mm
  • Sức gió: 7.34mps
  • Hướng gió: 4º N
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1025mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (18-11-2017)

  Mặt trời mọc: 06:07am Mặt trời lặn: 05:15pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.2539 Kinh độ: 105.975

  mưa rải rác
  17ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 20ºC

  Thấp nhất: 17ºC

  Cập nhật lúc 09:04

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.99mm
  • Sức gió: 6.62mps
  • Hướng gió: 8º N
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 80%
  • Áp suất: 1028mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (19-11-2017)

  Mặt trời mọc: 06:07am Mặt trời lặn: 05:15pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.2539 Kinh độ: 105.975

  mưa rải rác
  17ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 20ºC

  Thấp nhất: 17ºC

  Cập nhật lúc 09:04

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.605mm
  • Sức gió: 5.21mps
  • Hướng gió: 8º N
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1029mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (19-11-2017)

  Mặt trời mọc: 06:07am Mặt trời lặn: 05:15pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.2539 Kinh độ: 105.975

  mưa rải rác
  15ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 20ºC

  Thấp nhất: 17ºC

  Cập nhật lúc 09:04

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.84mm
  • Sức gió: 4.71mps
  • Hướng gió: 4º N
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1030mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (19-11-2017)

  Mặt trời mọc: 06:07am Mặt trời lặn: 05:15pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.2539 Kinh độ: 105.975

  mưa rải rác
  19ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 20ºC

  Thấp nhất: 17ºC

  Cập nhật lúc 09:04

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.004999999999999mm
  • Sức gió: 4.21mps
  • Hướng gió: 358º N
  • Độ ẩm: 85%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 1029mb
 • Cập nhật lúc 09:04
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa vừa 19ºC 100% 7.34mps 4º N 5.6mm 100%
  6:00 mưa rải rác 18ºC 100% 7.42mps 3º N 2.085mm 100%
  9:00 mưa rải rác 17ºC 80% 6.62mps 8º N 0.99mm 100%
  12:00 mưa rải rác 17ºC 92% 5.57mps 11º N 0.29mm 100%
  15:00 mưa rải rác 17ºC 100% 5.21mps 8º N 0.605mm 100%
  18:00 mưa rải rác 16ºC 92% 5.16mps 4º N 0.815mm 100%
  21:00 mưa rải rác 15ºC 92% 4.71mps 4º N 0.84mm 100%
  24:00 mưa rải rác 16ºC 92% 4.81mps 356º N 0.295mm 94%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Ninh Bình

Thứ 7

Dự báo ngày 18-11-2017
mưa to

Mưa To

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 8.31mps 17º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 88%
 • Áp suất: 1025mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 19-11-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

16ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 4.81mps 356º
 • Độ ẩm: 94%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1031mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 20-11-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

16ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 7.13mps 356º
 • Độ ẩm: 90%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1032mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 21-11-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 6.13mps 359º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 80%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 22-11-2017
quang mây

Quang Mây

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 8.2mps 6º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1028mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 23-11-2017
quang mây

Quang Mây

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 4.72mps 7º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1027mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 24-11-2017
quang mây

Quang Mây

17ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 11.21mps 10º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 4%
 • Áp suất: 1034mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 25-11-2017
quang mây

Quang Mây

17ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 7.9mps 7º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1032mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 26-11-2017
quang mây

Quang Mây

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 7.25mps 7º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1029mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 27-11-2017
mưa to

Mưa To

15ºC
 • Cao nhất: 15ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 7.48mps 5º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1032mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 28-11-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

12ºC
 • Cao nhất: 12ºC
 • Thấp nhất: 11ºC
 • Sức gió: 9.24mps 7º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1035mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 29-11-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

14ºC
 • Cao nhất: 14ºC
 • Thấp nhất: 11ºC
 • Sức gió: 8.04mps 1º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 65%
 • Áp suất: 1032mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 30-11-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

16ºC
 • Cao nhất: 16ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 6mps 356º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 57%
 • Áp suất: 1029mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 01-12-2017
quang mây

Quang Mây

18ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 4.96mps 356º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 40%
 • Áp suất: 1027mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 02-12-2017
quang mây

Quang Mây

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 1.59mps 50º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1022mbar
Xem thêm