Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Ninh Bình. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (02-02-2015)

  Mặt trời mọc: 06:31am Mặt trời lặn: 05:47pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.253889 Kinh độ: 105.974998

  mây dày đặc
  12ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 13ºC

  Thấp nhất: 13ºC

  Cập nhật lúc 06:36

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.51mps
  • Hướng gió: 1º N
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1019mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (02-02-2015)

  Mặt trời mọc: 06:31am Mặt trời lặn: 05:47pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.253889 Kinh độ: 105.974998

  mây dày đặc
  14ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 13ºC

  Thấp nhất: 13ºC

  Cập nhật lúc 06:36

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.68mps
  • Hướng gió: 350º N
  • Độ ẩm: 92%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1038mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (02-02-2015)

  Mặt trời mọc: 06:31am Mặt trời lặn: 05:47pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.253889 Kinh độ: 105.974998

  mây dày đặc
  18ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 13ºC

  Thấp nhất: 13ºC

  Cập nhật lúc 06:36

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.08mps
  • Hướng gió: 31º NNE
  • Độ ẩm: 75%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1034mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (02-02-2015)

  Mặt trời mọc: 06:31am Mặt trời lặn: 05:47pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.253889 Kinh độ: 105.974998

  mây rải rác
  15ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 13ºC

  Thấp nhất: 13ºC

  Cập nhật lúc 06:36

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.52mps
  • Hướng gió: 82º E
  • Độ ẩm: 96%
  • Độ che phủ: 44%
  • Áp suất: 1036mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (03-02-2015)

  Mặt trời mọc: 06:31am Mặt trời lặn: 05:47pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.253889 Kinh độ: 105.974998

  quang mây
  12ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 13ºC

  Thấp nhất: 13ºC

  Cập nhật lúc 06:36

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.51mps
  • Hướng gió: 357º N
  • Độ ẩm: 93%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1035mb
 • Cập nhật lúc 06:36
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây dày đặc 13ºC 92% 3.32mps 12º NNE 0mm 100%
  6:00 mây dày đặc 12ºC 92% 3.18mps 355º N 0mm 100%
  9:00 mây dày đặc 14ºC 92% 3.68mps 350º N 0mm 92%
  12:00 mây dày đặc 17ºC 92% 3.11mps 354º N 0mm 81%
  15:00 mây dày đặc 18ºC 92% 2.08mps 31º NNE 0mm 75%
  18:00 nhiều mây 17ºC 80% 1.51mps 81º E 0mm 82%
  21:00 mây rải rác 15ºC 44% 1.52mps 82º E 0mm 96%
  24:00 mây rải rác 13ºC 36% 1.41mps 61º ENE 0mm 94%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Ninh Bình

Chủ nhật

Dự báo ngày 01-02-2015
mây dày đặc

Mây Dày đặc

13ºC
 • Cao nhất: 13ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 3.32mps 13º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1035mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 02-02-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

17ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 3.11mps 354º
 • Độ ẩm: 81%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1035mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 03-02-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

18ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 2.96mps 3º
 • Độ ẩm: 94%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 68%
 • Áp suất: 1035mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 04-02-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

19ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 4.37mps 110º
 • Độ ẩm: 99%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1032mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 05-02-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

13ºC
 • Cao nhất: 14ºC
 • Thấp nhất: 11ºC
 • Sức gió: 6.24mps 13º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1034mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 06-02-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

15ºC
 • Cao nhất: 15ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 5.71mps 12º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 5%
 • Áp suất: 1034mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 07-02-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

17ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 3.92mps 15º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 89%
 • Áp suất: 1032mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 08-02-2015
quang mây

Quang Mây

17ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 5.09mps 21º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 90%
 • Áp suất: 1032mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 09-02-2015
quang mây

Quang Mây

18ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 3.91mps 30º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1032mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 10-02-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

18ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 3.43mps 53º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 86%
 • Áp suất: 1032mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 11-02-2015
quang mây

Quang Mây

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 6.78mps 73º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 78%
 • Áp suất: 1030mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 12-02-2015
quang mây

Quang Mây

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 6.77mps 54º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 19%
 • Áp suất: 1032mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 13-02-2015
quang mây

Quang Mây

18ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 4.59mps 13º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1030mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 14-02-2015
quang mây

Quang Mây

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 11ºC
 • Sức gió: 1.69mps 142º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1027mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 15-02-2015
quang mây

Quang Mây

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 3.12mps 25º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 78%
 • Áp suất: 1026mbar
Xem thêm