Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Ninh Bình. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.


 • Thời tiết Hiện tại Thứ 7 (25-10-2014)

  Mặt trời mọc: 05:54am Mặt trời lặn: 05:25pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.253889 Kinh độ: 105.974998

  mưa vừa
  21ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 09:57

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 7mm
  • Sức gió: 1.71mps
  • Hướng gió: 333º NNW
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1011mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 7 (25-10-2014)

  Mặt trời mọc: 05:54am Mặt trời lặn: 05:25pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.253889 Kinh độ: 105.974998

  mưa vừa
  22ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 09:57

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 5mm
  • Sức gió: 1.86mps
  • Hướng gió: 332º NNW
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1010mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 7 (25-10-2014)

  Mặt trời mọc: 05:54am Mặt trời lặn: 05:25pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.253889 Kinh độ: 105.974998

  mưa rải rác
  21ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 09:57

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 3mm
  • Sức gió: 1.7mps
  • Hướng gió: 333º NNW
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1010mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 7 (26-10-2014)

  Mặt trời mọc: 05:54am Mặt trời lặn: 05:25pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.253889 Kinh độ: 105.974998

  mưa rải rác
  21ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 09:57

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 3mm
  • Sức gió: 1.56mps
  • Hướng gió: 323º NW
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1010mb
 • Thời tiết Tối Thứ 7 (26-10-2014)

  Mặt trời mọc: 05:54am Mặt trời lặn: 05:25pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.253889 Kinh độ: 105.974998

  mưa rải rác
  21ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 09:57

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1mm
  • Sức gió: 2.11mps
  • Hướng gió: 353º N
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1011mb
 • Cập nhật lúc 09:57
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa vừa 21ºC 92% 1.76mps 318º NW 7mm 99%
  6:00 mưa vừa 22ºC 92% 1.71mps 333º NNW 7mm 100%
  9:00 mưa vừa 22ºC 92% 1.86mps 332º NNW 5mm 100%
  12:00 mưa vừa 22ºC 92% 1.67mps 337º NNW 4.5mm 100%
  15:00 mưa rải rác 21ºC 92% 1.7mps 333º NNW 3mm 99%
  18:00 mưa rải rác 21ºC 92% 1.47mps 329º NNW 3mm 99%
  21:00 mưa rải rác 21ºC 92% 1.56mps 323º NW 3mm 99%
  24:00 mưa rải rác 21ºC 92% 1.76mps 339º NNW 3mm 99%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Ninh Bình

Thứ 7

Dự báo ngày 25-10-2014
mưa to

Mưa To

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.79mps 24º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1028mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 26-10-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

23ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 3.96mps 15º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1029mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 27-10-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 3.46mps 348º
 • Độ ẩm: 98%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1028mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 28-10-2014
mưa to

Mưa To

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.68mps 43º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 16%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 29-10-2014
mưa to

Mưa To

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 4.05mps 43º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 73%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 30-10-2014
mưa to

Mưa To

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 3.95mps 25º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 27%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 31-10-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 6.37mps 27º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 36%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 01-11-2014
mưa to

Mưa To

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 9.16mps 8º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 94%
 • Áp suất: 1011mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 02-11-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.53mps 315º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 70%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 03-11-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.38mps 119º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 62%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 04-11-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.84mps 156º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 40%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 05-11-2014
mưa to

Mưa To

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 2.63mps 155º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 3%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 06-11-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

15ºC
 • Cao nhất: 15ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 8.08mps 351º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1027mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 07-11-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

17ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 7.37mps 3º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 18%
 • Áp suất: 1029mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 08-11-2014
quang mây

Quang Mây

18ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 5.66mps 1º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1030mbar
Xem thêm