Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Ninh Bình. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Chủ nhật (27-05-2017)

  Mặt trời mọc: 05:16am Mặt trời lặn: 06:30pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.2539 Kinh độ: 105.975

  clear sky
  30ºC

  Clear Sky

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 05:08

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.52mps
  • Hướng gió: 43º NE
  • Độ ẩm: 58%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1020mb
 • Thời tiết Sáng Chủ nhật (28-05-2017)

  Mặt trời mọc: 05:16am Mặt trời lặn: 06:30pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.2539 Kinh độ: 105.975

  mây rải rác
  21ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 05:08

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.53mps
  • Hướng gió: 101º E
  • Độ ẩm: 94%
  • Độ che phủ: 44%
  • Áp suất: 1021mb
 • Thời tiết Trưa Chủ nhật (28-05-2017)

  Mặt trời mọc: 05:16am Mặt trời lặn: 06:30pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.2539 Kinh độ: 105.975

  nhiều mây
  23ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 05:08

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.22mps
  • Hướng gió: 330º NNW
  • Độ ẩm: 91%
  • Độ che phủ: 64%
  • Áp suất: 1022mb
 • Thời tiết Chiều Chủ nhật (28-05-2017)

  Mặt trời mọc: 05:16am Mặt trời lặn: 06:30pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.2539 Kinh độ: 105.975

  mây dày đặc
  29ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 05:08

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.51mps
  • Hướng gió: 28º NNE
  • Độ ẩm: 72%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1022mb
 • Thời tiết Tối Chủ nhật (28-05-2017)

  Mặt trời mọc: 05:16am Mặt trời lặn: 06:30pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.2539 Kinh độ: 105.975

  nhiều mây
  26ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 05:08

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.62mps
  • Hướng gió: 109º ESE
  • Độ ẩm: 76%
  • Độ che phủ: 76%
  • Áp suất: 1021mb
 • Cập nhật lúc 05:08
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 clear sky 25ºC 0% 2.57mps 87º E 0mm 67%
  6:00 clear sky 22ºC 0% 2.76mps 110º ESE 0mm 85%
  9:00 mây rải rác 21ºC 44% 1.53mps 101º E 0mm 94%
  12:00 mây rải rác 20ºC 36% 1.06mps 312º NW 0mm 93%
  15:00 nhiều mây 23ºC 64% 2.22mps 330º NNW 0mm 91%
  18:00 mây rải rác 29ºC 36% 2.5mps 14º NNE 0mm 81%
  21:00 mây dày đặc 29ºC 92% 1.51mps 28º NNE 0mm 72%
  24:00 mây dày đặc 29ºC 92% 1.21mps 354º N 0mm 71%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Ninh Bình

Thứ 7

Dự báo ngày 27-05-2017
quang mây

Quang Mây

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.52mps 44º
 • Độ ẩm: 58%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1020mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 28-05-2017
mây rải rác

Mây Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 2.5mps 15º
 • Độ ẩm: 81%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 36%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 29-05-2017
nhiều mây

Nhiều Mây

27ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.96mps 341º
 • Độ ẩm: 85%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 56%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 30-05-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.22mps 165º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 22%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 31-05-2017
quang mây

Quang Mây

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 6.91mps 223º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 9%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 01-06-2017
quang mây

Quang Mây

35ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 30ºC
 • Sức gió: 7.76mps 230º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 17%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 02-06-2017
quang mây

Quang Mây

35ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 30ºC
 • Sức gió: 6.9mps 237º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 7%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 03-06-2017
quang mây

Quang Mây

35ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 31ºC
 • Sức gió: 6.04mps 234º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 1%
 • Áp suất: 1003mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 04-06-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

35ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 30ºC
 • Sức gió: 2.71mps 265º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 05-06-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 0.44mps 45º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 17%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 06-06-2017
mưa to

Mưa To

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 3.63mps 53º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 42%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 07-06-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 3.03mps 1º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 59%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 08-06-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.15mps 160º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 10%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 09-06-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 3.64mps 189º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 2%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 10-06-2017
quang mây

Quang Mây

35ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 30ºC
 • Sức gió: 5.65mps 228º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 6%
 • Áp suất: 1009mbar
Xem thêm