Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Ninh Bình. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 6 (02-06-2023)

  Mặt trời mọc: 05:15am Mặt trời lặn: 06:32pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.2539 Kinh độ: 105.975

  nhiều mây
  30ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 38ºC

  Thấp nhất: 28ºC

  Cập nhật lúc 18:43

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.59mps
  • Hướng gió: 175º S
  • Độ ẩm: 65%
  • Độ che phủ: 41%
  • Áp suất: 1001mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 6 (02-06-2023)

  Mặt trời mọc: 05:15am Mặt trời lặn: 06:32pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.2539 Kinh độ: 105.975

  nhiều mây
  30ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 38ºC

  Thấp nhất: 28ºC

  Cập nhật lúc 18:43

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.21mps
  • Hướng gió: 139º SE
  • Độ ẩm: 68%
  • Độ che phủ: 73%
  • Áp suất: 1001mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 6 (03-06-2023)

  Mặt trời mọc: 05:15am Mặt trời lặn: 06:32pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.2539 Kinh độ: 105.975

  mây rải rác
  29ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 38ºC

  Thấp nhất: 28ºC

  Cập nhật lúc 18:43

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.88mps
  • Hướng gió: 132º SE
  • Độ ẩm: 86%
  • Độ che phủ: 25%
  • Áp suất: 1003mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 6 (03-06-2023)

  Mặt trời mọc: 05:15am Mặt trời lặn: 06:32pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.2539 Kinh độ: 105.975

  trời quang mây
  30ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 38ºC

  Thấp nhất: 28ºC

  Cập nhật lúc 18:43

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.9mps
  • Hướng gió: 14º NNE
  • Độ ẩm: 80%
  • Độ che phủ: 4%
  • Áp suất: 1005mb
 • Thời tiết Tối Thứ 6 (03-06-2023)

  Mặt trời mọc: 05:15am Mặt trời lặn: 06:32pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.2539 Kinh độ: 105.975

  trời quang mây
  38ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 38ºC

  Thấp nhất: 28ºC

  Cập nhật lúc 18:43

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.68mps
  • Hướng gió: 148º SSE
  • Độ ẩm: 41%
  • Độ che phủ: 4%
  • Áp suất: 1002mb
 • Cập nhật lúc 18:43
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 nhiều mây 37ºC 74% 1.25mps 154º SSE 0mm 45%
  6:00 nhiều mây 36ºC 76% 5.41mps 137º SE 0mm 47%
  9:00 nhiều mây 30ºC 73% 3.21mps 139º SE 0mm 68%
  12:00 mây rải rác 30ºC 47% 2.71mps 156º SSE 0mm 78%
  15:00 mây rải rác 29ºC 25% 1.88mps 132º SE 0mm 86%
  18:00 trời quang mây 28ºC 1% 1.05mps 91º E 0mm 90%
  21:00 trời quang mây 30ºC 4% 0.9mps 14º NNE 0mm 80%
  24:00 trời quang mây 36ºC 3% 0.46mps 190º S 0mm 50%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Ninh Bình

Thứ 6

Dự báo ngày 02-06-2023
nhiều mây

Nhiều Mây

36ºC
 • Cao nhất: 38ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 5.41mps 137º
 • Độ ẩm: 48%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 83%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 03-06-2023
trời quang mây

Trời Quang Mây

38ºC
 • Cao nhất: 38ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 5.82mps 130º
 • Độ ẩm: 45%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 3%
 • Áp suất: 1004mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 04-06-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

36ºC
 • Cao nhất: 37ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 5.75mps 103º
 • Độ ẩm: 47%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 95%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 05-06-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 3.88mps 131º
 • Độ ẩm: 69%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 06-06-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.98mps 118º
 • Độ ẩm: 56%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 85%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 07-06-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 3.17mps 72º
 • Độ ẩm: 64%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 08-06-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.72mps 109º
 • Độ ẩm: 58%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 43%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 09-06-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 4.75mps 347º
 • Độ ẩm: 56%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 82%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 10-06-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 37ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 3.69mps 354º
 • Độ ẩm: 50%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 66%
 • Áp suất: 1001mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 11-06-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 37ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 3.31mps 154º
 • Độ ẩm: 53%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 41%
 • Áp suất: 1000mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 12-06-2023
ít mây

ít Mây

35ºC
 • Cao nhất: 38ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 3.58mps 194º
 • Độ ẩm: 51%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 21%
 • Áp suất: 1000mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 13-06-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

35ºC
 • Cao nhất: 38ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 5.72mps 229º
 • Độ ẩm: 47%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 999mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 14-06-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

34ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 4.17mps 8º
 • Độ ẩm: 50%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1001mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 15-06-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.29mps 238º
 • Độ ẩm: 67%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 16-06-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

33ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.53mps 172º
 • Độ ẩm: 58%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 96%
 • Áp suất: 1002mbar
Xem thêm