Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Ninh Bình. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 7 (03-12-2021)

  Mặt trời mọc: 06:17am Mặt trời lặn: 05:15pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.2539 Kinh độ: 105.975

  ít mây
  14ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 13ºC

  Cập nhật lúc 05:15

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.91mps
  • Hướng gió: 309º NW
  • Độ ẩm: 53%
  • Độ che phủ: 49%
  • Áp suất: 1022mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 7 (03-12-2021)

  Mặt trời mọc: 06:17am Mặt trời lặn: 05:15pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.2539 Kinh độ: 105.975

  mây rải rác
  18ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 13ºC

  Cập nhật lúc 05:15

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.28mps
  • Hướng gió: 112º ESE
  • Độ ẩm: 47%
  • Độ che phủ: 26%
  • Áp suất: 1021mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 7 (04-12-2021)

  Mặt trời mọc: 06:17am Mặt trời lặn: 05:15pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.2539 Kinh độ: 105.975

  mây dày đặc
  16ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 13ºC

  Cập nhật lúc 05:15

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.36mps
  • Hướng gió: 283º WNW
  • Độ ẩm: 54%
  • Độ che phủ: 94%
  • Áp suất: 1022mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 7 (04-12-2021)

  Mặt trời mọc: 06:17am Mặt trời lặn: 05:15pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.2539 Kinh độ: 105.975

  mây dày đặc
  15ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 13ºC

  Cập nhật lúc 05:15

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.5mps
  • Hướng gió: 302º WNW
  • Độ ẩm: 56%
  • Độ che phủ: 91%
  • Áp suất: 1023mb
 • Thời tiết Tối Thứ 7 (04-12-2021)

  Mặt trời mọc: 06:17am Mặt trời lặn: 05:15pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.2539 Kinh độ: 105.975

  mây rải rác
  23ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 13ºC

  Cập nhật lúc 05:15

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.44mps
  • Hướng gió: 76º ENE
  • Độ ẩm: 31%
  • Độ che phủ: 47%
  • Áp suất: 1020mb
 • Cập nhật lúc 05:15
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 ít mây 21ºC 18% 2.44mps 19º NNE 0mm 31%
  6:00 mây rải rác 22ºC 29% 2.34mps 66º ENE 0mm 28%
  9:00 mây rải rác 18ºC 26% 2.28mps 112º ESE 0mm 47%
  12:00 mây dày đặc 17ºC 96% 0.32mps 97º E 0mm 50%
  15:00 mây dày đặc 16ºC 94% 1.36mps 283º WNW 0mm 54%
  18:00 mây dày đặc 15ºC 86% 1.82mps 306º NW 0mm 56%
  21:00 mây dày đặc 15ºC 91% 1.5mps 302º WNW 0mm 56%
  24:00 mây rải rác 21ºC 44% 1.27mps 13º NNE 0mm 37%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Ninh Bình

Thứ 6

Dự báo ngày 03-12-2021
mây rải rác

Mây Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 2.98mps 111º
 • Độ ẩm: 31%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 30%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 04-12-2021
mây rải rác

Mây Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 3.49mps 109º
 • Độ ẩm: 34%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 37%
 • Áp suất: 1023mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 05-12-2021
mây rải rác

Mây Rải Rác

21ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 3.23mps 20º
 • Độ ẩm: 39%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 30%
 • Áp suất: 1024mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 06-12-2021
ít mây

ít Mây

21ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 4.32mps 107º
 • Độ ẩm: 45%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 11%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 07-12-2021
trời quang mây

Trời Quang Mây

21ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 4.14mps 100º
 • Độ ẩm: 35%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 08-12-2021
mây dày đặc

Mây Dày đặc

19ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 3.92mps 92º
 • Độ ẩm: 49%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 09-12-2021
mây dày đặc

Mây Dày đặc

21ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 3.27mps 357º
 • Độ ẩm: 49%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1024mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 10-12-2021
mây dày đặc

Mây Dày đặc

21ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 3.96mps 98º
 • Độ ẩm: 46%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 11-12-2021
nhiều mây

Nhiều Mây

22ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 3.71mps 1º
 • Độ ẩm: 48%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 52%
 • Áp suất: 1022mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 12-12-2021
mây dày đặc

Mây Dày đặc

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 5.43mps 355º
 • Độ ẩm: 48%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1024mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 13-12-2021
mây dày đặc

Mây Dày đặc

21ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 4.03mps 107º
 • Độ ẩm: 47%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 97%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 14-12-2021
trời quang mây

Trời Quang Mây

22ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 4.03mps 101º
 • Độ ẩm: 48%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 9%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 15-12-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

21ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 2.47mps 106º
 • Độ ẩm: 78%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 16-12-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 3.68mps 47º
 • Độ ẩm: 77%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 17-12-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

18ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 6.6mps 356º
 • Độ ẩm: 76%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1022mbar
Xem thêm