Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Ninh Bình. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 6 (26-12-2014)

  Mặt trời mọc: 06:29am Mặt trời lặn: 05:24pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.253889 Kinh độ: 105.974998

  mây dày đặc
  17ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 19ºC

  Thấp nhất: 17ºC

  Cập nhật lúc 08:45

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.39mps
  • Hướng gió: 19º NNE
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1014mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 6 (26-12-2014)

  Mặt trời mọc: 06:29am Mặt trời lặn: 05:24pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.253889 Kinh độ: 105.974998

  mây dày đặc
  19ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 19ºC

  Thấp nhất: 17ºC

  Cập nhật lúc 08:45

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.75mps
  • Hướng gió: 39º NE
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1028mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 6 (26-12-2014)

  Mặt trời mọc: 06:29am Mặt trời lặn: 05:24pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.253889 Kinh độ: 105.974998

  mây dày đặc
  18ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 19ºC

  Thấp nhất: 17ºC

  Cập nhật lúc 08:45

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.56mps
  • Hướng gió: 59º ENE
  • Độ ẩm: 98%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1028mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 6 (27-12-2014)

  Mặt trời mọc: 06:29am Mặt trời lặn: 05:24pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.253889 Kinh độ: 105.974998

  mưa rải rác
  17ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 19ºC

  Thấp nhất: 17ºC

  Cập nhật lúc 08:45

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1mm
  • Sức gió: 2.06mps
  • Hướng gió: 29º NNE
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1029mb
 • Thời tiết Tối Thứ 6 (27-12-2014)

  Mặt trời mọc: 06:29am Mặt trời lặn: 05:24pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.253889 Kinh độ: 105.974998

  mây dày đặc
  16ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 19ºC

  Thấp nhất: 17ºC

  Cập nhật lúc 08:45

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.02mps
  • Hướng gió: 1º N
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1030mb
 • Cập nhật lúc 08:45
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây dày đặc 18ºC 92% 2.04mps 13º NNE 0mm 100%
  6:00 mưa rải rác 19ºC 92% 2.57mps 18º NNE 1mm 100%
  9:00 mây dày đặc 19ºC 92% 2.75mps 39º NE 0mm 100%
  12:00 mưa rải rác 19ºC 92% 3.01mps 52º NE 1mm 96%
  15:00 mây dày đặc 18ºC 92% 2.56mps 59º ENE 0mm 98%
  18:00 mây dày đặc 17ºC 92% 2.21mps 56º NE 0mm 99%
  21:00 mưa rải rác 17ºC 92% 2.06mps 29º NNE 1mm 100%
  24:00 mưa rải rác 17ºC 92% 2.86mps 10º N 2mm 100%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Ninh Bình

Thứ 6

Dự báo ngày 26-12-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 2.57mps 18º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1031mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 27-12-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

16ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 4.76mps 1º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1033mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 28-12-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

15ºC
 • Cao nhất: 15ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 10.01mps 12º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 66%
 • Áp suất: 1033mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 29-12-2014
quang mây

Quang Mây

18ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 10ºC
 • Sức gió: 4.73mps 8º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1027mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 30-12-2014
quang mây

Quang Mây

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 9ºC
 • Sức gió: 0.41mps 274º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 31-12-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

18ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 5.27mps 8º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1026mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 01-01-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

14ºC
 • Cao nhất: 14ºC
 • Thấp nhất: 10ºC
 • Sức gió: 7.73mps 6º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 93%
 • Áp suất: 1035mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 02-01-2015
quang mây

Quang Mây

15ºC
 • Cao nhất: 15ºC
 • Thấp nhất: 8ºC
 • Sức gió: 2.9mps 334º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 4%
 • Áp suất: 1029mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 03-01-2015
quang mây

Quang Mây

17ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 3.26mps 332º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1023mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 04-01-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 1.54mps 20º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 72%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 05-01-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 2.97mps 49º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 94%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 06-01-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 3.97mps 2º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 07-01-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 3.91mps 13º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 82%
 • Áp suất: 1024mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 08-01-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 5.4mps 13º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1026mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 09-01-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 3.89mps 350º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 93%
 • Áp suất: 1025mbar
Xem thêm