Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Ninh Bình. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (22-03-2017)

  Mặt trời mọc: 06:01am Mặt trời lặn: 06:06pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.2539 Kinh độ: 105.975

  clear sky
  21ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 22:37

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.52mps
  • Hướng gió: 104º ESE
  • Độ ẩm: 98%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1024mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (23-03-2017)

  Mặt trời mọc: 06:01am Mặt trời lặn: 06:06pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.2539 Kinh độ: 105.975

  clear sky
  21ºC

  Clear Sky

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 22:37

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.96mps
  • Hướng gió: 175º S
  • Độ ẩm: 96%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1021mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (23-03-2017)

  Mặt trời mọc: 06:01am Mặt trời lặn: 06:06pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.2539 Kinh độ: 105.975

  mưa rải rác
  22ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 22:37

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.045mm
  • Sức gió: 2.06mps
  • Hướng gió: 137º SE
  • Độ ẩm: 96%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1022mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (23-03-2017)

  Mặt trời mọc: 06:01am Mặt trời lặn: 06:06pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.2539 Kinh độ: 105.975

  mây rải rác
  28ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 22:37

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 5.89mps
  • Hướng gió: 158º SSE
  • Độ ẩm: 83%
  • Độ che phủ: 32%
  • Áp suất: 1022mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (23-03-2017)

  Mặt trời mọc: 06:01am Mặt trời lặn: 06:06pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.2539 Kinh độ: 105.975

  mưa rải rác
  24ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 22:37

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.0049999999999999mm
  • Sức gió: 4.56mps
  • Hướng gió: 138º SE
  • Độ ẩm: 88%
  • Độ che phủ: 48%
  • Áp suất: 1022mb
 • Cập nhật lúc 22:37
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 clear sky 23ºC 0% 4.52mps 158º SSE 0mm 89%
  6:00 clear sky 22ºC 0% 3.76mps 169º S 0mm 96%
  9:00 clear sky 21ºC 0% 1.96mps 175º S 0mm 96%
  12:00 mây dày đặc 21ºC 92% 1.32mps 145º SE 0mm 95%
  15:00 mưa rải rác 22ºC 92% 2.06mps 137º SE 0.045mm 96%
  18:00 mưa rải rác 26ºC 68% 3.92mps 157º SSE 0.015mm 91%
  21:00 mây rải rác 28ºC 32% 5.89mps 158º SSE 0mm 83%
  24:00 mưa rải rác 27ºC 12% 5.86mps 145º SE 0.0049999999999999mm 80%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Ninh Bình

Thứ 4

Dự báo ngày 22-03-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 4.76mps 161º
 • Độ ẩm: 77%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 23-03-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 5.89mps 159º
 • Độ ẩm: 83%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 32%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 24-03-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 6.51mps 160º
 • Độ ẩm: 82%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 76%
 • Áp suất: 1024mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 25-03-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

19ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 9.4mps 17º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1024mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 26-03-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

18ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 5.61mps 14º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 93%
 • Áp suất: 1029mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 27-03-2017
quang mây

Quang Mây

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 2.44mps 33º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 9%
 • Áp suất: 1027mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 28-03-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 1.77mps 157º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 4%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 29-03-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 2.06mps 57º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 17%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 30-03-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 4.41mps 159º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 45%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 31-03-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 5.94mps 184º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 01-04-2017
quang mây

Quang Mây

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 6.12mps 192º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1013mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 02-04-2017
quang mây

Quang Mây

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 4.18mps 159º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 03-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.56mps 130º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 04-04-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 3.66mps 48º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 87%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 05-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 3.3mps 109º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 19%
 • Áp suất: 1020mbar
Xem thêm