Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Ninh Bình. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 7 (30-05-2015)

  Mặt trời mọc: 05:15am Mặt trời lặn: 06:31pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.253889 Kinh độ: 105.974998

  quang mây
  31ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 31ºC

  Cập nhật lúc 21:43

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.91mps
  • Hướng gió: 163º SSE
  • Độ ẩm: 70%
  • Độ che phủ: 24%
  • Áp suất: 1015mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 7 (31-05-2015)

  Mặt trời mọc: 05:15am Mặt trời lặn: 06:31pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.253889 Kinh độ: 105.974998

  mây rải rác
  29ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 31ºC

  Cập nhật lúc 21:43

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.67mps
  • Hướng gió: 166º SSE
  • Độ ẩm: 79%
  • Độ che phủ: 44%
  • Áp suất: 1014mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 7 (31-05-2015)

  Mặt trời mọc: 05:15am Mặt trời lặn: 06:31pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.253889 Kinh độ: 105.974998

  mưa vừa
  26ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 31ºC

  Cập nhật lúc 21:43

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 3.535mm
  • Sức gió: 1.52mps
  • Hướng gió: 213º SSW
  • Độ ẩm: 97%
  • Độ che phủ: 20%
  • Áp suất: 1016mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 7 (31-05-2015)

  Mặt trời mọc: 05:15am Mặt trời lặn: 06:31pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.253889 Kinh độ: 105.974998

  quang mây
  36ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 31ºC

  Cập nhật lúc 21:43

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.3mps
  • Hướng gió: 204º SSW
  • Độ ẩm: 73%
  • Độ che phủ: 8%
  • Áp suất: 1013mb
 • Thời tiết Tối Thứ 7 (31-05-2015)

  Mặt trời mọc: 05:15am Mặt trời lặn: 06:31pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.253889 Kinh độ: 105.974998

  ít mây
  32ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 31ºC

  Cập nhật lúc 21:43

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.56mps
  • Hướng gió: 154º SSE
  • Độ ẩm: 66%
  • Độ che phủ: 12%
  • Áp suất: 1012mb
 • Cập nhật lúc 21:43
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 quang mây 31ºC 0% 4.2mps 153º SSE 0mm 63%
  6:00 ít mây 29ºC 24% 4.91mps 163º SSE 0mm 70%
  9:00 mây rải rác 29ºC 44% 4.67mps 166º SSE 0mm 79%
  12:00 nhiều mây 29ºC 56% 2.11mps 190º S 0mm 80%
  15:00 mưa vừa 26ºC 20% 1.52mps 213º SSW 3.535mm 97%
  18:00 ít mây 33ºC 24% 2.01mps 235º SW 0mm 83%
  21:00 quang mây 36ºC 8% 2.3mps 204º SSW 0mm 73%
  24:00 quang mây 36ºC 8% 3.82mps 180º S 0mm 60%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Ninh Bình

Thứ 7

Dự báo ngày 30-05-2015
quang mây

Quang Mây

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 31ºC
 • Sức gió: 7.5mps 136º
 • Độ ẩm: 91%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1014mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 31-05-2015
mây rải rác

Mây Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 30ºC
 • Sức gió: 4.01mps 215º
 • Độ ẩm: 90%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 32%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 01-06-2015
quang mây

Quang Mây

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 30ºC
 • Sức gió: 6.12mps 195º
 • Độ ẩm: 88%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 02-06-2015
quang mây

Quang Mây

36ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 31ºC
 • Sức gió: 4.96mps 188º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 2%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 03-06-2015
quang mây

Quang Mây

35ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 31ºC
 • Sức gió: 6.27mps 173º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 7%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 04-06-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

36ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 31ºC
 • Sức gió: 4.42mps 200º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 6%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 05-06-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

36ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 31ºC
 • Sức gió: 3.32mps 217º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 06-06-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

37ºC
 • Cao nhất: 37ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 3.63mps 231º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 7%
 • Áp suất: 1007mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 07-06-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 2.25mps 28º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 35%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 08-06-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 5.18mps 177º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 15%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 09-06-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 30ºC
 • Sức gió: 3.42mps 164º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 14%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 10-06-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 4.08mps 185º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 44%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 11-06-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 5.36mps 200º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 47%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 12-06-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

35ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 31ºC
 • Sức gió: 6.07mps 218º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 16%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 13-06-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

36ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 31ºC
 • Sức gió: 6.37mps 217º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 1005mbar
Xem thêm