Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Ninh Bình. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 3 (18-06-2019)

  Mặt trời mọc: 05:16am Mặt trời lặn: 06:37pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.2539 Kinh độ: 105.975

  mây dày đặc
  26ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 34ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 21:24

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.57mps
  • Hướng gió: 134º SE
  • Độ ẩm: 88%
  • Độ che phủ: 79%
  • Áp suất: 1005mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 3 (18-06-2019)

  Mặt trời mọc: 05:16am Mặt trời lặn: 06:37pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.2539 Kinh độ: 105.975

  mây dày đặc
  34ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 34ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 21:24

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.5mps
  • Hướng gió: 106º ESE
  • Độ ẩm: 53%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1002mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 3 (18-06-2019)

  Mặt trời mọc: 05:16am Mặt trời lặn: 06:37pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.2539 Kinh độ: 105.975

  mưa vừa
  27ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 34ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 21:24

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 6mm
  • Sức gió: 2.89mps
  • Hướng gió: 146º SE
  • Độ ẩm: 87%
  • Độ che phủ: 98%
  • Áp suất: 1002mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 3 (19-06-2019)

  Mặt trời mọc: 05:16am Mặt trời lặn: 06:37pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.2539 Kinh độ: 105.975

  mưa rải rác
  25ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 34ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 21:24

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.187mm
  • Sức gió: 0.49mps
  • Hướng gió: 354º N
  • Độ ẩm: 90%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1004mb
 • Thời tiết Tối Thứ 3 (19-06-2019)

  Mặt trời mọc: 05:16am Mặt trời lặn: 06:37pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.2539 Kinh độ: 105.975

  mây dày đặc
  27ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 34ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 21:24

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.68mps
  • Hướng gió: 303º WNW
  • Độ ẩm: 86%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1004mb
 • Cập nhật lúc 21:24
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây dày đặc 25ºC 100% 1.35mps 305º NW 0mm 89%
  6:00 mây dày đặc 32ºC 100% 0.97mps 34º NE 0mm 61%
  9:00 mây dày đặc 34ºC 100% 2.5mps 106º ESE 0mm 53%
  12:00 mưa rải rác 32ºC 99% 1.86mps 122º ESE 2.812mm 66%
  15:00 mưa vừa 27ºC 98% 2.89mps 146º SE 6mm 87%
  18:00 mưa rải rác 26ºC 99% 0.84mps 181º S 0.625mm 89%
  21:00 mưa rải rác 25ºC 100% 0.49mps 354º N 0.187mm 90%
  24:00 mây dày đặc 25ºC 100% 1.5mps 315º NW 0mm 92%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Ninh Bình

Thứ 3

Dự báo ngày 18-06-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

32ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 0.97mps 35º
 • Độ ẩm: 61%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 19-06-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

32ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 0.73mps 133º
 • Độ ẩm: 66%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 20-06-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

33ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 0.63mps 155º
 • Độ ẩm: 63%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 21-06-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

34ºC
 • Cao nhất: 38ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 0.86mps 222º
 • Độ ẩm: 58%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 22-06-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

34ºC
 • Cao nhất: 38ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 0.31mps 240º
 • Độ ẩm: 55%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1001mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 23-06-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

32ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 0.78mps 164º
 • Độ ẩm: 69%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1000mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 24-06-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 1.28mps 39º
 • Độ ẩm: 81%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 25-06-2019
mưa to

Mưa To

30ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.89mps 122º
 • Độ ẩm: 72%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 26-06-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 0.58mps 86º
 • Độ ẩm: 73%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 27-06-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 0.95mps 354º
 • Độ ẩm: 77%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1001mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 28-06-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

32ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.51mps 228º
 • Độ ẩm: 58%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1001mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 29-06-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

31ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.3mps 256º
 • Độ ẩm: 58%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1001mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 30-06-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

32ºC
 • Cao nhất: 38ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.03mps 274º
 • Độ ẩm: 55%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1001mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 01-07-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 1.61mps 287º
 • Độ ẩm: 55%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 999mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 02-07-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.38mps 348º
 • Độ ẩm: 56%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 96%
 • Áp suất: 999mbar
Xem thêm