Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Ninh Bình. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 4 (27-02-2024)

  Mặt trời mọc: 06:17am Mặt trời lặn: 06:00pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.2539 Kinh độ: 105.975

  mây dày đặc
  15ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 16ºC

  Thấp nhất: 15ºC

  Cập nhật lúc 03:00

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.05mps
  • Hướng gió: 82º E
  • Độ ẩm: 82%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1016mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 4 (27-02-2024)

  Mặt trời mọc: 06:17am Mặt trời lặn: 06:00pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.2539 Kinh độ: 105.975

  mây dày đặc
  16ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 16ºC

  Thấp nhất: 15ºC

  Cập nhật lúc 03:00

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.74mps
  • Hướng gió: 90º E
  • Độ ẩm: 83%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1018mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 4 (28-02-2024)

  Mặt trời mọc: 06:17am Mặt trời lặn: 06:00pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.2539 Kinh độ: 105.975

  mây dày đặc
  16ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 16ºC

  Thấp nhất: 15ºC

  Cập nhật lúc 03:00

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.32mps
  • Hướng gió: 51º NE
  • Độ ẩm: 88%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1017mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 4 (28-02-2024)

  Mặt trời mọc: 06:17am Mặt trời lặn: 06:00pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.2539 Kinh độ: 105.975

  mây dày đặc
  16ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 16ºC

  Thấp nhất: 15ºC

  Cập nhật lúc 03:00

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.4mps
  • Hướng gió: 26º NNE
  • Độ ẩm: 89%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1017mb
 • Thời tiết Tối Thứ 4 (28-02-2024)

  Mặt trời mọc: 06:17am Mặt trời lặn: 06:00pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.2539 Kinh độ: 105.975

  mây dày đặc
  18ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 16ºC

  Thấp nhất: 15ºC

  Cập nhật lúc 03:00

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.72mps
  • Hướng gió: 36º NE
  • Độ ẩm: 80%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1015mb
 • Cập nhật lúc 03:00
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây dày đặc 15ºC 100% 2.07mps 22º NNE 0mm 78%
  6:00 mây dày đặc 16ºC 100% 1.9mps 74º ENE 0mm 77%
  9:00 mây dày đặc 16ºC 100% 2.74mps 90º E 0mm 83%
  12:00 mây dày đặc 16ºC 100% 3mps 74º ENE 0mm 86%
  15:00 mây dày đặc 16ºC 100% 2.32mps 51º NE 0mm 88%
  18:00 mây dày đặc 16ºC 100% 1.6mps 71º ENE 0mm 89%
  21:00 mây dày đặc 16ºC 100% 1.4mps 26º NNE 0mm 89%
  24:00 mây dày đặc 17ºC 100% 1.43mps 25º NNE 0mm 85%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Ninh Bình

Thứ 3

Dự báo ngày 27-02-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

15ºC
 • Cao nhất: 16ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 3.27mps 55º
 • Độ ẩm: 76%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 28-02-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

18ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 3.17mps 90º
 • Độ ẩm: 82%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 29-02-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

21ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 3.92mps 53º
 • Độ ẩm: 88%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 01-03-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

14ºC
 • Cao nhất: 16ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 5.04mps 347º
 • Độ ẩm: 78%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 02-03-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

16ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 11ºC
 • Sức gió: 4.49mps 345º
 • Độ ẩm: 65%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1018mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 03-03-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

20ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 4.88mps 135º
 • Độ ẩm: 73%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 04-03-2024
mây rải rác

Mây Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 5.23mps 139º
 • Độ ẩm: 56%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 27%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 05-03-2024
ít mây

ít Mây

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 5.07mps 98º
 • Độ ẩm: 42%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 22%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 06-03-2024
nhiều mây

Nhiều Mây

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 5.05mps 95º
 • Độ ẩm: 80%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 80%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 07-03-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

19ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 4.42mps 86º
 • Độ ẩm: 77%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 08-03-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 3.59mps 96º
 • Độ ẩm: 73%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 09-03-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

17ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 4.26mps 11º
 • Độ ẩm: 81%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1017mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 10-03-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

19ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 2.85mps 24º
 • Độ ẩm: 85%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 11-03-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 2.38mps 170º
 • Độ ẩm: 85%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 12-03-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 4.38mps 124º
 • Độ ẩm: 86%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1010mbar
Xem thêm