Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Ninh Bình. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.


 • Thời tiết Hiện tại Chủ nhật (31-08-2014)

  Mặt trời mọc: 05:39am Mặt trời lặn: 06:13pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.253889 Kinh độ: 105.974998

  mưa rải rác
  24ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 33ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 07:29

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.68mps
  • Hướng gió: 322º NW
  • Độ ẩm: 94%
  • Độ che phủ: 48%
  • Áp suất: 1003mb
 • Thời tiết Sáng Chủ nhật (31-08-2014)

  Mặt trời mọc: 05:39am Mặt trời lặn: 06:13pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.253889 Kinh độ: 105.974998

  quang mây
  31ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 33ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 07:29

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.91mps
  • Hướng gió: 0º N
  • Độ ẩm: 88%
  • Độ che phủ: 8%
  • Áp suất: 1020mb
 • Thời tiết Trưa Chủ nhật (31-08-2014)

  Mặt trời mọc: 05:39am Mặt trời lặn: 06:13pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.253889 Kinh độ: 105.974998

  mây rải rác
  32ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 33ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 07:29

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.22mps
  • Hướng gió: 85º E
  • Độ ẩm: 78%
  • Độ che phủ: 44%
  • Áp suất: 1017mb
 • Thời tiết Chiều Chủ nhật (31-08-2014)

  Mặt trời mọc: 05:39am Mặt trời lặn: 06:13pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.253889 Kinh độ: 105.974998

  quang mây
  27ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 33ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 07:29

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.23mps
  • Hướng gió: 96º E
  • Độ ẩm: 96%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1019mb
 • Thời tiết Tối Chủ nhật (01-09-2014)

  Mặt trời mọc: 05:39am Mặt trời lặn: 06:13pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.253889 Kinh độ: 105.974998

  mưa vừa
  25ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 33ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 07:29

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 5.5mm
  • Sức gió: 1.52mps
  • Hướng gió: 321º NW
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 1017mb
 • Cập nhật lúc 07:29
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 25ºC 32% 1.41mps 312º NW 0.5mm 98%
  6:00 quang mây 27ºC 8% 3.41mps 1º N 0mm 95%
  9:00 quang mây 31ºC 8% 3.91mps 0º N 0mm 88%
  12:00 mây rải rác 33ºC 48% 3.91mps 59º ENE 0mm 80%
  15:00 mây rải rác 32ºC 44% 4.22mps 85º E 0mm 78%
  18:00 quang mây 28ºC 0% 3.32mps 99º E 0mm 86%
  21:00 quang mây 27ºC 0% 2.23mps 96º E 0mm 96%
  24:00 ít mây 25ºC 24% 1.31mps 36º NE 0mm 96%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Ninh Bình

Chủ nhật

Dự báo ngày 31-08-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.91mps 0º
 • Độ ẩm: 88%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 01-09-2014
mưa to

Mưa To

26ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.91mps 345º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 88%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 02-09-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.52mps 146º
 • Độ ẩm: 93%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 80%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 03-09-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.91mps 3º
 • Độ ẩm: 98%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 56%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 04-09-2014
quang mây

Quang Mây

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 1.08mps 231º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 05-09-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 1.3mps 85º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 11%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 06-09-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.36mps 125º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 23%
 • Áp suất: 1010mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 07-09-2014
quang mây

Quang Mây

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.25mps 152º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 08-09-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 1.26mps 86º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 4%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 09-09-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.05mps 55º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 61%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 10-09-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 5.13mps 33º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 38%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 11-09-2014
mưa to

Mưa To

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 6.02mps 19º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 70%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 12-09-2014
mưa to

Mưa To

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 4.13mps 340º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 89%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 13-09-2014
mưa rất to

Mưa Rất To

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 9.07mps 343º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 59%
 • Áp suất: 1007mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 14-09-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.39mps 224º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 32%
 • Áp suất: 1011mbar
Xem thêm