Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Ninh Bình. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Chủ nhật (26-01-2020)

  Mặt trời mọc: 06:33am Mặt trời lặn: 05:43pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.2539 Kinh độ: 105.975

  mưa rải rác
  16ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 16ºC

  Thấp nhất: 13ºC

  Cập nhật lúc 13:23

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 5.31mps
  • Hướng gió: 18º NNE
  • Độ ẩm: 63%
  • Độ che phủ: 99%
  • Áp suất: 1017mb
 • Thời tiết Sáng Chủ nhật (26-01-2020)

  Mặt trời mọc: 06:33am Mặt trời lặn: 05:43pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.2539 Kinh độ: 105.975

  mây dày đặc
  15ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 16ºC

  Thấp nhất: 13ºC

  Cập nhật lúc 13:23

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 5.35mps
  • Hướng gió: 14º NNE
  • Độ ẩm: 65%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1017mb
 • Thời tiết Trưa Chủ nhật (26-01-2020)

  Mặt trời mọc: 06:33am Mặt trời lặn: 05:43pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.2539 Kinh độ: 105.975

  mưa rải rác
  16ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 16ºC

  Thấp nhất: 13ºC

  Cập nhật lúc 13:23

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.06mm
  • Sức gió: 1.61mps
  • Hướng gió: 357º N
  • Độ ẩm: 67%
  • Độ che phủ: 83%
  • Áp suất: 1016mb
 • Thời tiết Chiều Chủ nhật (27-01-2020)

  Mặt trời mọc: 06:33am Mặt trời lặn: 05:43pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.2539 Kinh độ: 105.975

  mây dày đặc
  16ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 16ºC

  Thấp nhất: 13ºC

  Cập nhật lúc 13:23

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.05mps
  • Hướng gió: 326º NW
  • Độ ẩm: 70%
  • Độ che phủ: 97%
  • Áp suất: 1016mb
 • Thời tiết Tối Chủ nhật (27-01-2020)

  Mặt trời mọc: 06:33am Mặt trời lặn: 05:43pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.2539 Kinh độ: 105.975

  mưa rải rác
  15ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 16ºC

  Thấp nhất: 13ºC

  Cập nhật lúc 13:23

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.13mm
  • Sức gió: 1.84mps
  • Hướng gió: 11º N
  • Độ ẩm: 81%
  • Độ che phủ: 74%
  • Áp suất: 1016mb
 • Cập nhật lúc 13:23
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 13ºC 99% 7.98mps 10º N 0.19mm 70%
  6:00 mưa rải rác 13ºC 100% 6.36mps 5º N 0.06mm 69%
  9:00 mây dày đặc 15ºC 100% 5.35mps 14º NNE 0mm 65%
  12:00 mây dày đặc 16ºC 100% 3.37mps 10º N 0mm 66%
  15:00 mưa rải rác 16ºC 83% 1.61mps 357º N 0.06mm 67%
  18:00 mây dày đặc 16ºC 94% 1.51mps 331º NNW 0mm 67%
  21:00 mây dày đặc 16ºC 97% 1.05mps 326º NW 0mm 70%
  24:00 mưa rải rác 15ºC 71% 1.6mps 16º NNE 0.38mm 79%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Ninh Bình

Chủ nhật

Dự báo ngày 26-01-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

15ºC
 • Cao nhất: 16ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 5.35mps 14º
 • Độ ẩm: 65%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 27-01-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

16ºC
 • Cao nhất: 16ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 4.06mps 20º
 • Độ ẩm: 72%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 97%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 28-01-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

18ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 3.48mps 26º
 • Độ ẩm: 67%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 69%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 29-01-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

16ºC
 • Cao nhất: 16ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 4.13mps 2º
 • Độ ẩm: 75%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 77%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 30-01-2020
mây dày đặc

Mây Dày đặc

15ºC
 • Cao nhất: 16ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 4.02mps 3º
 • Độ ẩm: 73%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 31-01-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

18ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 1.82mps 42º
 • Độ ẩm: 73%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 01-02-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 2.13mps 144º
 • Độ ẩm: 80%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 95%
 • Áp suất: 1017mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 02-02-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 5.71mps 179º
 • Độ ẩm: 74%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 58%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 03-02-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 5.42mps 155º
 • Độ ẩm: 81%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 04-02-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 6.09mps 142º
 • Độ ẩm: 78%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 91%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 05-02-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 3.33mps 132º
 • Độ ẩm: 73%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 85%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 06-02-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 4.02mps 102º
 • Độ ẩm: 79%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 82%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 07-02-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 5.31mps 169º
 • Độ ẩm: 79%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 08-02-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 5.64mps 156º
 • Độ ẩm: 85%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1008mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 09-02-2020
mưa to

Mưa To

20ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 7.06mps 72º
 • Độ ẩm: 91%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1015mbar
Xem thêm