Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Ninh Bình. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 3 (09-03-2021)

  Mặt trời mọc: 06:09am Mặt trời lặn: 06:03pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.2539 Kinh độ: 105.975

  mây dày đặc
  23ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 10:51

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.91mps
  • Hướng gió: 128º SE
  • Độ ẩm: 83%
  • Độ che phủ: 97%
  • Áp suất: 1019mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 3 (09-03-2021)

  Mặt trời mọc: 06:09am Mặt trời lặn: 06:03pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.2539 Kinh độ: 105.975

  mưa rải rác
  25ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 10:51

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.51mm
  • Sức gió: 4.78mps
  • Hướng gió: 156º SSE
  • Độ ẩm: 74%
  • Độ che phủ: 93%
  • Áp suất: 1016mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 3 (09-03-2021)

  Mặt trời mọc: 06:09am Mặt trời lặn: 06:03pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.2539 Kinh độ: 105.975

  nhiều mây
  22ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 10:51

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.61mps
  • Hướng gió: 130º SE
  • Độ ẩm: 82%
  • Độ che phủ: 63%
  • Áp suất: 1016mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 3 (10-03-2021)

  Mặt trời mọc: 06:09am Mặt trời lặn: 06:03pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.2539 Kinh độ: 105.975

  trời quang mây
  20ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 10:51

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.63mps
  • Hướng gió: 125º SE
  • Độ ẩm: 89%
  • Độ che phủ: 4%
  • Áp suất: 1017mb
 • Thời tiết Tối Thứ 3 (10-03-2021)

  Mặt trời mọc: 06:09am Mặt trời lặn: 06:03pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.2539 Kinh độ: 105.975

  mưa rải rác
  21ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 10:51

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.19mm
  • Sức gió: 1.56mps
  • Hướng gió: 98º E
  • Độ ẩm: 91%
  • Độ che phủ: 53%
  • Áp suất: 1018mb
 • Cập nhật lúc 10:51
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây dày đặc 21ºC 95% 3mps 108º ESE 0mm 91%
  6:00 mưa rải rác 23ºC 89% 3.17mps 133º SE 0.3mm 82%
  9:00 mưa rải rác 25ºC 93% 4.78mps 156º SSE 0.51mm 74%
  12:00 mưa rải rác 25ºC 92% 5.43mps 143º SE 0.37mm 71%
  15:00 nhiều mây 22ºC 63% 3.61mps 130º SE 0mm 82%
  18:00 trời quang mây 21ºC 0% 2.59mps 127º SE 0mm 87%
  21:00 trời quang mây 20ºC 4% 1.63mps 125º SE 0mm 89%
  24:00 mây rải rác 20ºC 46% 2.25mps 105º ESE 0mm 94%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Ninh Bình

Thứ 3

Dự báo ngày 09-03-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 4.48mps 155º
 • Độ ẩm: 72%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 91%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 10-03-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 4.59mps 143º
 • Độ ẩm: 68%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 11-03-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 3.78mps 152º
 • Độ ẩm: 60%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 83%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 12-03-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 2.36mps 138º
 • Độ ẩm: 63%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 75%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 13-03-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 2.85mps 92º
 • Độ ẩm: 64%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 91%
 • Áp suất: 1017mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 14-03-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 4.43mps 167º
 • Độ ẩm: 66%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 86%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 15-03-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 5.41mps 159º
 • Độ ẩm: 63%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 79%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 16-03-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 4.22mps 156º
 • Độ ẩm: 67%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 97%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 17-03-2021
mây dày đặc

Mây Dày đặc

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.37mps 124º
 • Độ ẩm: 68%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 18-03-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 3.96mps 155º
 • Độ ẩm: 61%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 95%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 19-03-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 3.26mps 150º
 • Độ ẩm: 58%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 20-03-2021
nhiều mây

Nhiều Mây

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 4.15mps 156º
 • Độ ẩm: 56%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 61%
 • Áp suất: 1013mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 21-03-2021
mây dày đặc

Mây Dày đặc

26ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 3.06mps 141º
 • Độ ẩm: 61%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 86%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 22-03-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 4.74mps 162º
 • Độ ẩm: 57%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 69%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 23-03-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 6.49mps 163º
 • Độ ẩm: 59%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 84%
 • Áp suất: 1009mbar
Xem thêm