Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Ninh Bình. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (16-06-2024)

  Mặt trời mọc: 05:16am Mặt trời lặn: 06:37pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.2539 Kinh độ: 105.975

  mây dày đặc
  30ºC

  Mưa To

  Cao nhất: 36ºC

  Thấp nhất: 28ºC

  Cập nhật lúc 07:43

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.4mps
  • Hướng gió: 213º SSW
  • Độ ẩm: 73%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1002mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (16-06-2024)

  Mặt trời mọc: 05:16am Mặt trời lặn: 06:37pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.2539 Kinh độ: 105.975

  nhiều mây
  30ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 36ºC

  Thấp nhất: 28ºC

  Cập nhật lúc 07:43

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.91mps
  • Hướng gió: 160º SSE
  • Độ ẩm: 73%
  • Độ che phủ: 64%
  • Áp suất: 1002mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (17-06-2024)

  Mặt trời mọc: 05:16am Mặt trời lặn: 06:37pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.2539 Kinh độ: 105.975

  mây dày đặc
  28ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 36ºC

  Thấp nhất: 28ºC

  Cập nhật lúc 07:43

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.2mps
  • Hướng gió: 217º SW
  • Độ ẩm: 88%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1001mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (17-06-2024)

  Mặt trời mọc: 05:16am Mặt trời lặn: 06:37pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.2539 Kinh độ: 105.975

  mây dày đặc
  29ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 36ºC

  Thấp nhất: 28ºC

  Cập nhật lúc 07:43

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.49mps
  • Hướng gió: 204º SSW
  • Độ ẩm: 79%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1002mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (17-06-2024)

  Mặt trời mọc: 05:16am Mặt trời lặn: 06:37pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.2539 Kinh độ: 105.975

  mây dày đặc
  38ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 36ºC

  Thấp nhất: 28ºC

  Cập nhật lúc 07:43

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.98mps
  • Hướng gió: 229º SW
  • Độ ẩm: 41%
  • Độ che phủ: 94%
  • Áp suất: 1000mb
 • Cập nhật lúc 07:43
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây dày đặc 35ºC 94% 1.96mps 149º SSE 0mm 52%
  6:00 nhiều mây 35ºC 81% 4.63mps 147º SSE 0mm 54%
  9:00 nhiều mây 30ºC 64% 3.91mps 160º SSE 0mm 73%
  12:00 mưa rải rác 29ºC 100% 1.9mps 192º SSW 1.3mm 87%
  15:00 mây dày đặc 28ºC 100% 1.2mps 217º SW 0mm 88%
  18:00 mây dày đặc 27ºC 100% 2.23mps 205º SSW 0mm 83%
  21:00 mây dày đặc 29ºC 100% 2.49mps 204º SSW 0mm 79%
  24:00 mây dày đặc 34ºC 91% 3.06mps 227º SW 0mm 55%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Ninh Bình

Chủ nhật

Dự báo ngày 16-06-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

35ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 5.16mps 147º
 • Độ ẩm: 54%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 17-06-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

36ºC
 • Cao nhất: 38ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 6.01mps 167º
 • Độ ẩm: 50%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 18-06-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

36ºC
 • Cao nhất: 38ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 4.57mps 263º
 • Độ ẩm: 43%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1000mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 19-06-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

35ºC
 • Cao nhất: 37ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 5.4mps 174º
 • Độ ẩm: 49%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1000mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 20-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 38ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 5mps 159º
 • Độ ẩm: 53%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1000mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 21-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 37ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 4.4mps 170º
 • Độ ẩm: 55%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1000mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 22-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

35ºC
 • Cao nhất: 38ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 5.87mps 159º
 • Độ ẩm: 50%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1001mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 23-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 5.18mps 168º
 • Độ ẩm: 62%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 24-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 4.79mps 96º
 • Độ ẩm: 55%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 87%
 • Áp suất: 1001mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 25-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 5.04mps 104º
 • Độ ẩm: 59%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1001mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 26-06-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 4.4mps 166º
 • Độ ẩm: 58%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 66%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 27-06-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 5.61mps 134º
 • Độ ẩm: 61%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 28-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 4.74mps 132º
 • Độ ẩm: 59%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 30%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 29-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 5.44mps 146º
 • Độ ẩm: 60%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1006mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 30-06-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

34ºC
 • Cao nhất: 37ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 5.65mps 153º
 • Độ ẩm: 53%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 94%
 • Áp suất: 1003mbar
Xem thêm