Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Ninh Bình. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Chủ nhật (23-11-2014)

  Mặt trời mọc: 06:10am Mặt trời lặn: 05:14pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.253889 Kinh độ: 105.974998

  quang mây
  22ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 17:02

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.68mps
  • Hướng gió: 143º SE
  • Độ ẩm: 84%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1008mb
 • Thời tiết Sáng Chủ nhật (23-11-2014)

  Mặt trời mọc: 06:10am Mặt trời lặn: 05:14pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.253889 Kinh độ: 105.974998

  quang mây
  16ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 17:02

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.37mps
  • Hướng gió: 139º SE
  • Độ ẩm: 94%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1026mb
 • Thời tiết Trưa Chủ nhật (24-11-2014)

  Mặt trời mọc: 06:10am Mặt trời lặn: 05:14pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.253889 Kinh độ: 105.974998

  mây dày đặc
  17ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 17:02

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.82mps
  • Hướng gió: 173º S
  • Độ ẩm: 94%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1025mb
 • Thời tiết Chiều Chủ nhật (24-11-2014)

  Mặt trời mọc: 06:10am Mặt trời lặn: 05:14pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.253889 Kinh độ: 105.974998

  nhiều mây
  22ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 17:02

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.66mps
  • Hướng gió: 203º SSW
  • Độ ẩm: 94%
  • Độ che phủ: 76%
  • Áp suất: 1026mb
 • Thời tiết Tối Chủ nhật (24-11-2014)

  Mặt trời mọc: 06:10am Mặt trời lặn: 05:14pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.253889 Kinh độ: 105.974998

  quang mây
  25ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 17:02

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.11mps
  • Hướng gió: 169º S
  • Độ ẩm: 74%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1023mb
 • Cập nhật lúc 17:02
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 quang mây 21ºC 0% 3.76mps 147º SSE 0mm 78%
  6:00 quang mây 17ºC 0% 3.26mps 130º SE 0mm 94%
  9:00 quang mây 16ºC 0% 2.37mps 139º SE 0mm 94%
  12:00 mây rải rác 15ºC 36% 1.76mps 158º SSE 0mm 93%
  15:00 mây dày đặc 17ºC 92% 1.82mps 173º S 0mm 94%
  18:00 mây dày đặc 19ºC 92% 1.76mps 185º S 0mm 97%
  21:00 nhiều mây 22ºC 76% 2.66mps 203º SSW 0mm 94%
  24:00 quang mây 25ºC 0% 3.17mps 197º SSW 0mm 82%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Ninh Bình

Chủ nhật

Dự báo ngày 23-11-2014
quang mây

Quang Mây

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 3.76mps 148º
 • Độ ẩm: 78%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 24-11-2014
nhiều mây

Nhiều Mây

25ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.66mps 203º
 • Độ ẩm: 94%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 76%
 • Áp suất: 1026mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 25-11-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.61mps 139º
 • Độ ẩm: 87%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 36%
 • Áp suất: 1026mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 26-11-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.62mps 49º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 18%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 27-11-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 3.16mps 206º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 50%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 28-11-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 4.22mps 180º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 29-11-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.58mps 162º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 16%
 • Áp suất: 1019mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 30-11-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 3.51mps 160º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 26%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 01-12-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.83mps 123º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 44%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 02-12-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 0.99mps 106º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 29%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 03-12-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 4.71mps 57º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 61%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 04-12-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 4.04mps 60º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 82%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 05-12-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

17ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 8.31mps 3º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 88%
 • Áp suất: 1026mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 06-12-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

17ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 10.73mps 9º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 25%
 • Áp suất: 1031mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 07-12-2014
quang mây

Quang Mây

16ºC
 • Cao nhất: 16ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 7.32mps 12º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 1030mbar
Xem thêm