Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Ninh Bình. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.


 • Thời tiết Hiện tại Thứ 4 (17-09-2014)

  Mặt trời mọc: 05:43am Mặt trời lặn: 05:58pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.253889 Kinh độ: 105.974998

  mưa vừa
  23ºC

  Mưa To

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 05:57

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 16mm
  • Sức gió: 2.53mps
  • Hướng gió: 230º SW
  • Độ ẩm: 98%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 991mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 4 (17-09-2014)

  Mặt trời mọc: 05:43am Mặt trời lặn: 05:58pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.253889 Kinh độ: 105.974998

  mưa rải rác
  25ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 05:57

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 2mm
  • Sức gió: 4.32mps
  • Hướng gió: 221º SW
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1010mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 4 (17-09-2014)

  Mặt trời mọc: 05:43am Mặt trời lặn: 05:58pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.253889 Kinh độ: 105.974998

  mây dày đặc
  26ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 05:57

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 6.36mps
  • Hướng gió: 196º SSW
  • Độ ẩm: 93%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1011mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 4 (17-09-2014)

  Mặt trời mọc: 05:43am Mặt trời lặn: 05:58pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.253889 Kinh độ: 105.974998

  mưa rải rác
  25ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 05:57

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1mm
  • Sức gió: 5.4mps
  • Hướng gió: 176º S
  • Độ ẩm: 98%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1016mb
 • Thời tiết Tối Thứ 4 (18-09-2014)

  Mặt trời mọc: 05:43am Mặt trời lặn: 05:58pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.253889 Kinh độ: 105.974998

  mưa vừa
  25ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 05:57

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 4mm
  • Sức gió: 6.96mps
  • Hướng gió: 160º SSE
  • Độ ẩm: 98%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1016mb
 • Cập nhật lúc 05:57
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa vừa 24ºC 100% 4.56mps 280º W 5mm 100%
  6:00 mưa rải rác 25ºC 100% 4.02mps 236º SW 2mm 100%
  9:00 mưa rải rác 25ºC 100% 4.32mps 221º SW 2mm 100%
  12:00 mây dày đặc 27ºC 100% 4.33mps 212º SSW 0mm 95%
  15:00 mây dày đặc 26ºC 92% 6.36mps 196º SSW 0mm 93%
  18:00 mưa rải rác 25ºC 92% 5.81mps 183º S 1mm 96%
  21:00 mưa rải rác 25ºC 92% 5.4mps 176º S 1mm 98%
  24:00 mưa rải rác 25ºC 100% 7.07mps 176º S 2mm 99%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Ninh Bình

Thứ 3

Dự báo ngày 16-09-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 6.11mps 303º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 17-09-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.32mps 222º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 18-09-2014
mưa to

Mưa To

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 3.84mps 141º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 27%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 19-09-2014
mưa to

Mưa To

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.45mps 99º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 16%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 20-09-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 3.33mps 161º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 11%
 • Áp suất: 1012mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 21-09-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 5.88mps 161º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 37%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 22-09-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 4.11mps 152º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 48%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 23-09-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 3.43mps 152º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 24-09-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.58mps 114º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 53%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 25-09-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.3mps 82º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 26-09-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.2mps 169º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 3%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 27-09-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.69mps 93º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 29%
 • Áp suất: 1016mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 28-09-2014
mưa to

Mưa To

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.95mps 19º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 39%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 29-09-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.6mps 23º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 19%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 30-09-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.96mps 20º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 25%
 • Áp suất: 1013mbar
Xem thêm