Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Ninh Bình. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 5 (17-10-2019)

  Mặt trời mọc: 05:51am Mặt trời lặn: 05:31pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.2539 Kinh độ: 105.975

  mưa vừa
  23ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 04:52

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 2.188mm
  • Sức gió: 2.53mps
  • Hướng gió: 352º N
  • Độ ẩm: 91%
  • Độ che phủ: 1%
  • Áp suất: 1016mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 5 (17-10-2019)

  Mặt trời mọc: 05:51am Mặt trời lặn: 05:31pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.2539 Kinh độ: 105.975

  mưa rải rác
  23ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 04:52

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.312mm
  • Sức gió: 2.981mps
  • Hướng gió: 356º N
  • Độ ẩm: 90%
  • Độ che phủ: 1%
  • Áp suất: 1017mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 5 (17-10-2019)

  Mặt trời mọc: 05:51am Mặt trời lặn: 05:31pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.2539 Kinh độ: 105.975

  mưa vừa
  27ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 04:52

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 4.062mm
  • Sức gió: 4.277mps
  • Hướng gió: 70º ENE
  • Độ ẩm: 76%
  • Độ che phủ: 37%
  • Áp suất: 1015mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 5 (17-10-2019)

  Mặt trời mọc: 05:51am Mặt trời lặn: 05:31pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.2539 Kinh độ: 105.975

  mưa rải rác
  25ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 04:52

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.5mm
  • Sức gió: 4.484mps
  • Hướng gió: 75º ENE
  • Độ ẩm: 86%
  • Độ che phủ: 17%
  • Áp suất: 1016mb
 • Thời tiết Tối Thứ 5 (18-10-2019)

  Mặt trời mọc: 05:51am Mặt trời lặn: 05:31pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.2539 Kinh độ: 105.975

  mưa vừa
  25ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 04:52

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 4.688mm
  • Sức gió: 5.119mps
  • Hướng gió: 70º ENE
  • Độ ẩm: 84%
  • Độ che phủ: 13%
  • Áp suất: 1016mb
 • Cập nhật lúc 04:52
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa vừa 24ºC 24% 1.925mps 28º NNE 3.688mm 88%
  6:00 mưa rải rác 23ºC 0% 2.285mps 12º NNE 1.5mm 88%
  9:00 mưa rải rác 23ºC 1% 2.981mps 356º N 1.312mm 90%
  12:00 mưa rải rác 27ºC 5% 4.244mps 63º ENE 3mm 76%
  15:00 mưa vừa 27ºC 37% 4.277mps 70º ENE 4.062mm 76%
  18:00 mưa rải rác 26ºC 8% 5.117mps 86º E 2.25mm 78%
  21:00 mưa rải rác 25ºC 17% 4.484mps 75º ENE 1.5mm 86%
  24:00 mưa rải rác 24ºC 1% 4.224mps 58º ENE 3mm 85%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Ninh Bình

Thứ 4

Dự báo ngày 16-10-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.438mps 44º
 • Độ ẩm: 87%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 29%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 17-10-2019
mưa to

Mưa To

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 4.244mps 63º
 • Độ ẩm: 76%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 5%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 18-10-2019
mưa to

Mưa To

24ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 5.12mps 23º
 • Độ ẩm: 90%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 96%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 19-10-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 3.478mps 20º
 • Độ ẩm: 69%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 11%
 • Áp suất: 1019mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 20-10-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.707mps 51º
 • Độ ẩm: 75%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 11%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 21-10-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.092mps 5º
 • Độ ẩm: 74%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 22-10-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.686mps 189º
 • Độ ẩm: 72%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 1%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 23-10-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 6.556mps 167º
 • Độ ẩm: 79%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 90%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 24-10-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.312mps 121º
 • Độ ẩm: 72%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 5%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 25-10-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 4.154mps 28º
 • Độ ẩm: 80%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 48%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 26-10-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.301mps 48º
 • Độ ẩm: 77%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 54%
 • Áp suất: 1015mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 27-10-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.096mps 36º
 • Độ ẩm: 66%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 28-10-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 0.797mps 165º
 • Độ ẩm: 68%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 2%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 29-10-2019
mưa to

Mưa To

28ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 3.315mps 3º
 • Độ ẩm: 71%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 1%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 30-10-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

18ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 9.924mps 359º
 • Độ ẩm: 87%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1021mbar
Xem thêm