Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Ninh Bình. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 6 (22-06-2018)

  Mặt trời mọc: 05:17am Mặt trời lặn: 06:38pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.2539 Kinh độ: 105.975

  trời quang mây
  34ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 36ºC

  Thấp nhất: 29ºC

  Cập nhật lúc 09:17

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 5.56mps
  • Hướng gió: 220º SW
  • Độ ẩm: 63%
  • Độ che phủ: 12%
  • Áp suất: 1015mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 6 (22-06-2018)

  Mặt trời mọc: 05:17am Mặt trời lặn: 06:38pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.2539 Kinh độ: 105.975

  ít mây
  36ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 36ºC

  Thấp nhất: 29ºC

  Cập nhật lúc 09:17

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 6.01mps
  • Hướng gió: 229º SW
  • Độ ẩm: 60%
  • Độ che phủ: 20%
  • Áp suất: 1013mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 6 (22-06-2018)

  Mặt trời mọc: 05:17am Mặt trời lặn: 06:38pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.2539 Kinh độ: 105.975

  mưa rải rác
  31ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 36ºC

  Thấp nhất: 29ºC

  Cập nhật lúc 09:17

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.58mm
  • Sức gió: 5.47mps
  • Hướng gió: 200º SSW
  • Độ ẩm: 65%
  • Độ che phủ: 20%
  • Áp suất: 1012mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 6 (23-06-2018)

  Mặt trời mọc: 05:17am Mặt trời lặn: 06:38pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.2539 Kinh độ: 105.975

  nhiều mây
  29ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 36ºC

  Thấp nhất: 29ºC

  Cập nhật lúc 09:17

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.12mps
  • Hướng gió: 223º SW
  • Độ ẩm: 69%
  • Độ che phủ: 64%
  • Áp suất: 1014mb
 • Thời tiết Tối Thứ 6 (23-06-2018)

  Mặt trời mọc: 05:17am Mặt trời lặn: 06:38pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.2539 Kinh độ: 105.975

  ít mây
  29ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 36ºC

  Thấp nhất: 29ºC

  Cập nhật lúc 09:17

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 5.41mps
  • Hướng gió: 227º SW
  • Độ ẩm: 71%
  • Độ che phủ: 24%
  • Áp suất: 1014mb
 • Cập nhật lúc 09:17
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 trời quang mây 30ºC 8% 4.71mps 210º SSW 0mm 74%
  6:00 ít mây 35ºC 12% 5.56mps 220º SW 0mm 63%
  9:00 ít mây 36ºC 20% 6.01mps 229º SW 0mm 60%
  12:00 mưa rải rác 33ºC 36% 5.72mps 224º SW 0.865mm 95%
  15:00 mưa rải rác 31ºC 20% 5.47mps 200º SSW 0.58mm 65%
  18:00 trời quang mây 30ºC 8% 4.86mps 207º SSW 0mm 67%
  21:00 nhiều mây 29ºC 64% 4.12mps 223º SW 0mm 69%
  24:00 ít mây 28ºC 24% 4.11mps 228º SW 0mm 69%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Ninh Bình

Thứ 6

Dự báo ngày 22-06-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

35ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 5.56mps 220º
 • Độ ẩm: 63%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 23-06-2018
nhiều mây

Nhiều Mây

31ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 7.36mps 240º
 • Độ ẩm: 65%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 80%
 • Áp suất: 1015mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 24-06-2018
mây rải rác

Mây Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 8.87mps 211º
 • Độ ẩm: 65%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 44%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 25-06-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 30ºC
 • Sức gió: 5.02mps 191º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 35%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 26-06-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 5.04mps 187º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 27-06-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 3.72mps 192º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 28-06-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 30ºC
 • Sức gió: 5.05mps 185º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 29-06-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

35ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 30ºC
 • Sức gió: 3.37mps 182º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 18%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 30-06-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

36ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 31ºC
 • Sức gió: 4.23mps 196º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 5%
 • Áp suất: 1006mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 01-07-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

36ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 30ºC
 • Sức gió: 3.17mps 204º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 3%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 02-07-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

36ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 30ºC
 • Sức gió: 3.02mps 193º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 7%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 03-07-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

35ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 3.29mps 132º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 18%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 04-07-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 3.69mps 130º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 05-07-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 2.54mps 146º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 19%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 06-07-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 1.8mps 97º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 33%
 • Áp suất: 1005mbar
Xem thêm