Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Ninh Bình. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 4 (25-04-2017)

  Mặt trời mọc: 05:30am Mặt trời lặn: 06:17pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.2539 Kinh độ: 105.975

  mưa rải rác
  22ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 06:03

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.42mps
  • Hướng gió: 161º SSE
  • Độ ẩm: 95%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1021mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 4 (25-04-2017)

  Mặt trời mọc: 05:30am Mặt trời lặn: 06:17pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.2539 Kinh độ: 105.975

  mưa rải rác
  24ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 06:03

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.305mm
  • Sức gió: 2.56mps
  • Hướng gió: 180º S
  • Độ ẩm: 97%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1020mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 4 (25-04-2017)

  Mặt trời mọc: 05:30am Mặt trời lặn: 06:17pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.2539 Kinh độ: 105.975

  mưa rải rác
  31ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 06:03

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.0049999999999999mm
  • Sức gió: 3.77mps
  • Hướng gió: 184º S
  • Độ ẩm: 87%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1018mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 4 (25-04-2017)

  Mặt trời mọc: 05:30am Mặt trời lặn: 06:17pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.2539 Kinh độ: 105.975

  clear sky
  26ºC

  Clear Sky

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 06:03

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.86mps
  • Hướng gió: 156º SSE
  • Độ ẩm: 83%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1018mb
 • Thời tiết Tối Thứ 4 (26-04-2017)

  Mặt trời mọc: 05:30am Mặt trời lặn: 06:17pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.2539 Kinh độ: 105.975

  clear sky
  24ºC

  Clear Sky

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 06:03

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.85mps
  • Hướng gió: 163º SSE
  • Độ ẩm: 95%
  • Độ che phủ: 8%
  • Áp suất: 1018mb
 • Cập nhật lúc 06:03
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 23ºC 92% 2.42mps 161º SSE 0.02mm 95%
  6:00 mưa rải rác 23ºC 92% 2.73mps 165º SSE 0.175mm 97%
  9:00 mưa rải rác 24ºC 92% 2.56mps 180º S 0.305mm 97%
  12:00 mưa rải rác 26ºC 92% 2.78mps 203º SSW 0.3275mm 99%
  15:00 mưa rải rác 31ºC 0% 3.77mps 184º S 0.0049999999999999mm 87%
  18:00 mây rải rác 30ºC 48% 4.41mps 168º SSE 0mm 77%
  21:00 clear sky 26ºC 0% 3.86mps 156º SSE 0mm 83%
  24:00 clear sky 25ºC 8% 3.57mps 157º SSE 0mm 93%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Ninh Bình

Thứ 2

Dự báo ngày 24-04-2017
mây rải rác

Mây Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 3.11mps 145º
 • Độ ẩm: 96%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 32%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 25-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.78mps 204º
 • Độ ẩm: 99%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 26-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.92mps 345º
 • Độ ẩm: 88%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 44%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 27-04-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

20ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 6.31mps 17º
 • Độ ẩm: 95%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1027mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 28-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 4.16mps 11º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 4%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 29-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 3.89mps 102º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 28%
 • Áp suất: 1022mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 30-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.22mps 165º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 13%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 01-05-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 4.79mps 180º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 02-05-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.36mps 125º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 03-05-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.17mps 160º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 04-05-2017
quang mây

Quang Mây

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 3.05mps 149º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 05-05-2017
quang mây

Quang Mây

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 4.15mps 158º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 06-05-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 5.08mps 137º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 9%
 • Áp suất: 1015mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 07-05-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 5.45mps 154º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 6%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 08-05-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 6.44mps 156º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 17%
 • Áp suất: 1014mbar
Xem thêm