Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Ninh Bình. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 3 (29-09-2020)

  Mặt trời mọc: 05:46am Mặt trời lặn: 05:46pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.2539 Kinh độ: 105.975

  nhiều mây
  26ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 19:35

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.11mps
  • Hướng gió: 147º SSE
  • Độ ẩm: 88%
  • Độ che phủ: 15%
  • Áp suất: 1007mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 3 (29-09-2020)

  Mặt trời mọc: 05:46am Mặt trời lặn: 05:46pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.2539 Kinh độ: 105.975

  mưa rải rác
  30ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 19:35

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.52mm
  • Sức gió: 2.76mps
  • Hướng gió: 118º ESE
  • Độ ẩm: 72%
  • Độ che phủ: 93%
  • Áp suất: 1006mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 3 (29-09-2020)

  Mặt trời mọc: 05:46am Mặt trời lặn: 05:46pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.2539 Kinh độ: 105.975

  nhiều mây
  27ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 19:35

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.52mps
  • Hướng gió: 125º SE
  • Độ ẩm: 87%
  • Độ che phủ: 53%
  • Áp suất: 1005mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 3 (30-09-2020)

  Mặt trời mọc: 05:46am Mặt trời lặn: 05:46pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.2539 Kinh độ: 105.975

  nhiều mây
  26ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 19:35

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.06mps
  • Hướng gió: 188º S
  • Độ ẩm: 91%
  • Độ che phủ: 69%
  • Áp suất: 1006mb
 • Thời tiết Tối Thứ 3 (30-09-2020)

  Mặt trời mọc: 05:46am Mặt trời lặn: 05:46pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.2539 Kinh độ: 105.975

  mưa rải rác
  26ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 19:35

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.66mm
  • Sức gió: 1.47mps
  • Hướng gió: 10º N
  • Độ ẩm: 90%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1006mb
 • Cập nhật lúc 19:35
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 nhiều mây 25ºC 73% 1.24mps 6º N 0mm 93%
  6:00 mưa rải rác 29ºC 85% 1.42mps 63º ENE 0.44mm 78%
  9:00 mưa rải rác 30ºC 93% 2.76mps 118º ESE 1.52mm 72%
  12:00 mưa rải rác 30ºC 95% 3.9mps 126º SE 0.29mm 74%
  15:00 nhiều mây 27ºC 53% 2.52mps 125º SE 0mm 87%
  18:00 mưa rải rác 26ºC 38% 1.94mps 169º S 0.11mm 90%
  21:00 nhiều mây 26ºC 69% 1.06mps 188º S 0mm 91%
  24:00 mưa rải rác 25ºC 100% 0.67mps 307º NW 0.83mm 93%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Ninh Bình

Thứ 3

Dự báo ngày 29-09-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.42mps 63º
 • Độ ẩm: 78%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 85%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 30-09-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.42mps 85º
 • Độ ẩm: 71%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 01-10-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.65mps 90º
 • Độ ẩm: 67%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 65%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 02-10-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.56mps 49º
 • Độ ẩm: 66%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 95%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 03-10-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.38mps 155º
 • Độ ẩm: 64%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 88%
 • Áp suất: 1010mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 04-10-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.2mps 120º
 • Độ ẩm: 67%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 91%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 05-10-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.2mps 93º
 • Độ ẩm: 69%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 93%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 06-10-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.77mps 101º
 • Độ ẩm: 73%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 07-10-2020
mưa to

Mưa To

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 5.41mps 83º
 • Độ ẩm: 77%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 18%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 08-10-2020
mưa to

Mưa To

28ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.05mps 60º
 • Độ ẩm: 81%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 37%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 09-10-2020
mưa to

Mưa To

25ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.09mps 8º
 • Độ ẩm: 89%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 10-10-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 4.36mps 11º
 • Độ ẩm: 66%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 44%
 • Áp suất: 1011mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 11-10-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 6.69mps 3º
 • Độ ẩm: 63%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 12-10-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.67mps 359º
 • Độ ẩm: 69%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 13-10-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.06mps 4º
 • Độ ẩm: 65%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 96%
 • Áp suất: 1007mbar
Xem thêm