Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Ninh Bình. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (16-12-2019)

  Mặt trời mọc: 06:24am Mặt trời lặn: 05:18pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.2539 Kinh độ: 105.975

  ít mây
  24ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 09:06

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.54mps
  • Hướng gió: 178º S
  • Độ ẩm: 68%
  • Độ che phủ: 10%
  • Áp suất: 1018mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (16-12-2019)

  Mặt trời mọc: 06:24am Mặt trời lặn: 05:18pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.2539 Kinh độ: 105.975

  mây rải rác
  25ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 09:06

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.74mps
  • Hướng gió: 147º SSE
  • Độ ẩm: 67%
  • Độ che phủ: 32%
  • Áp suất: 1015mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (16-12-2019)

  Mặt trời mọc: 06:24am Mặt trời lặn: 05:18pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.2539 Kinh độ: 105.975

  ít mây
  22ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 09:06

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.02mps
  • Hướng gió: 127º SE
  • Độ ẩm: 85%
  • Độ che phủ: 11%
  • Áp suất: 1015mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (17-12-2019)

  Mặt trời mọc: 06:24am Mặt trời lặn: 05:18pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.2539 Kinh độ: 105.975

  trời quang mây
  21ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 09:06

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2mps
  • Hướng gió: 212º SSW
  • Độ ẩm: 91%
  • Độ che phủ: 4%
  • Áp suất: 1016mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (17-12-2019)

  Mặt trời mọc: 06:24am Mặt trời lặn: 05:18pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.2539 Kinh độ: 105.975

  mưa rải rác
  22ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 09:06

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.06mm
  • Sức gió: 1.16mps
  • Hướng gió: 304º NW
  • Độ ẩm: 86%
  • Độ che phủ: 96%
  • Áp suất: 1016mb
 • Cập nhật lúc 09:06
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 ít mây 20ºC 18% 0.56mps 237º WSW 0mm 88%
  6:00 ít mây 24ºC 15% 1.43mps 177º S 0mm 68%
  9:00 mây rải rác 25ºC 32% 3.74mps 147º SSE 0mm 67%
  12:00 ít mây 24ºC 22% 3.4mps 136º SE 0mm 73%
  15:00 ít mây 22ºC 11% 4.02mps 127º SE 0mm 85%
  18:00 trời quang mây 22ºC 0% 2.63mps 155º SSE 0mm 88%
  21:00 trời quang mây 21ºC 4% 2mps 212º SSW 0mm 91%
  24:00 mây dày đặc 21ºC 93% 0.92mps 237º WSW 0mm 87%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Ninh Bình

Thứ 2

Dự báo ngày 16-12-2019
ít mây

ít Mây

24ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.43mps 177º
 • Độ ẩm: 68%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 15%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 17-12-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.54mps 157º
 • Độ ẩm: 76%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 70%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 18-12-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 3.02mps 150º
 • Độ ẩm: 73%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 19-12-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 4.46mps 112º
 • Độ ẩm: 67%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 50%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 20-12-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 3.03mps 162º
 • Độ ẩm: 69%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 78%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 21-12-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 5.66mps 180º
 • Độ ẩm: 73%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 5%
 • Áp suất: 1014mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 22-12-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 4.85mps 180º
 • Độ ẩm: 80%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 23-12-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

20ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 3.64mps 23º
 • Độ ẩm: 76%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 93%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 24-12-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 4.94mps 171º
 • Độ ẩm: 73%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 25-12-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 4.83mps 173º
 • Độ ẩm: 78%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 91%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 26-12-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 4.69mps 159º
 • Độ ẩm: 83%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 27-12-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 3.91mps 115º
 • Độ ẩm: 84%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 28-12-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 5.16mps 81º
 • Độ ẩm: 82%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1014mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 29-12-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 5.25mps 55º
 • Độ ẩm: 76%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 30-12-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

13ºC
 • Cao nhất: 15ºC
 • Thấp nhất: 11ºC
 • Sức gió: 6.35mps 359º
 • Độ ẩm: 68%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1026mbar
Xem thêm