Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Ninh Bình. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.


 • Thời tiết Hiện tại Thứ 6 (01-08-2014)

  Mặt trời mọc: 05:31am Mặt trời lặn: 06:33pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.253889 Kinh độ: 105.974998

  quang mây
  30ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 33ºC

  Thấp nhất: 28ºC

  Cập nhật lúc 16:48

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 3mm
  • Sức gió: 1.21mps
  • Hướng gió: 197º SSW
  • Độ ẩm: 84%
  • Độ che phủ: 32%
  • Áp suất: 994mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 6 (01-08-2014)

  Mặt trời mọc: 05:31am Mặt trời lặn: 06:33pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.253889 Kinh độ: 105.974998

  quang mây
  26ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 33ºC

  Thấp nhất: 28ºC

  Cập nhật lúc 16:48

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.61mps
  • Hướng gió: 185º S
  • Độ ẩm: 88%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 995mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 6 (02-08-2014)

  Mặt trời mọc: 05:31am Mặt trời lặn: 06:33pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.253889 Kinh độ: 105.974998

  ít mây
  24ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 33ºC

  Thấp nhất: 28ºC

  Cập nhật lúc 16:48

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.18mps
  • Hướng gió: 197º SSW
  • Độ ẩm: 94%
  • Độ che phủ: 12%
  • Áp suất: 995mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 6 (02-08-2014)

  Mặt trời mọc: 05:31am Mặt trời lặn: 06:33pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.253889 Kinh độ: 105.974998

  quang mây
  25ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 33ºC

  Thấp nhất: 28ºC

  Cập nhật lúc 16:48

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.21mps
  • Hướng gió: 278º W
  • Độ ẩm: 92%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 995mb
 • Thời tiết Tối Thứ 6 (02-08-2014)

  Mặt trời mọc: 05:31am Mặt trời lặn: 06:33pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.253889 Kinh độ: 105.974998

  quang mây
  33ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 33ºC

  Thấp nhất: 28ºC

  Cập nhật lúc 16:48

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.62mps
  • Hướng gió: 319º NW
  • Độ ẩm: 73%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 994mb
 • Cập nhật lúc 16:48
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 quang mây 30ºC 8% 1.76mps 140º SE 0mm 80%
  6:00 mưa rải rác 28ºC 32% 1.21mps 197º SSW 3mm 84%
  9:00 quang mây 26ºC 0% 1.61mps 185º S 0mm 88%
  12:00 quang mây 25ºC 8% 1.71mps 172º S 0mm 92%
  15:00 ít mây 24ºC 12% 1.18mps 197º SSW 0mm 94%
  18:00 ít mây 24ºC 24% 0.72mps 226º SW 0mm 96%
  21:00 quang mây 25ºC 0% 1.21mps 278º W 0mm 92%
  24:00 quang mây 31ºC 0% 1.62mps 279º W 0mm 82%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Ninh Bình

Thứ 6

Dự báo ngày 01-08-2014
quang mây

Quang Mây

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 3.56mps 161º
 • Độ ẩm: 81%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 02-08-2014
mưa to

Mưa To

35ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.67mps 274º
 • Độ ẩm: 74%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 1009mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 03-08-2014
quang mây

Quang Mây

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 5.9mps 247º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 3%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 04-08-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 3.99mps 249º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 11%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 05-08-2014
mưa to

Mưa To

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 0.74mps 303º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 67%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 06-08-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 2.06mps 204º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 62%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 07-08-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 1.54mps 260º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 25%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 08-08-2014
mưa to

Mưa To

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 2.98mps 307º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 49%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 09-08-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 1.81mps 237º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 75%
 • Áp suất: 1005mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 10-08-2014
quang mây

Quang Mây

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 4.41mps 193º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 53%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 11-08-2014
quang mây

Quang Mây

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 5.29mps 213º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 12-08-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 4.79mps 223º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 26%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 13-08-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 1.89mps 172º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 25%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 14-08-2014
mưa to

Mưa To

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 1.22mps 222º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 10%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 15-08-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 3.83mps 165º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 1006mbar
Xem thêm