Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Vinh. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (13-07-2020)

  Mặt trời mọc: 05:27am Mặt trời lặn: 06:37pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.6667 Kinh độ: 105.6667

  mây rải rác
  30ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 34ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 18:14

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.92mps
  • Hướng gió: 124º SE
  • Độ ẩm: 69%
  • Độ che phủ: 29%
  • Áp suất: 1004mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (13-07-2020)

  Mặt trời mọc: 05:27am Mặt trời lặn: 06:37pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.6667 Kinh độ: 105.6667

  ít mây
  34ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 34ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 18:14

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.99mps
  • Hướng gió: 66º ENE
  • Độ ẩm: 49%
  • Độ che phủ: 13%
  • Áp suất: 1005mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (13-07-2020)

  Mặt trời mọc: 05:27am Mặt trời lặn: 06:37pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.6667 Kinh độ: 105.6667

  ít mây
  29ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 34ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 18:14

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 5.11mps
  • Hướng gió: 132º SE
  • Độ ẩm: 75%
  • Độ che phủ: 16%
  • Áp suất: 1004mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (14-07-2020)

  Mặt trời mọc: 05:27am Mặt trời lặn: 06:37pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.6667 Kinh độ: 105.6667

  mưa rải rác
  27ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 34ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 18:14

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.22mm
  • Sức gió: 1.42mps
  • Hướng gió: 202º SSW
  • Độ ẩm: 81%
  • Độ che phủ: 46%
  • Áp suất: 1007mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (14-07-2020)

  Mặt trời mọc: 05:27am Mặt trời lặn: 06:37pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.6667 Kinh độ: 105.6667

  mây rải rác
  27ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 34ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 18:14

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.46mps
  • Hướng gió: 254º WSW
  • Độ ẩm: 77%
  • Độ che phủ: 29%
  • Áp suất: 1007mb
 • Cập nhật lúc 18:14
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây rải rác 26ºC 26% 1.41mps 235º SW 0mm 74%
  6:00 trời quang mây 32ºC 7% 1.06mps 4º N 0mm 57%
  9:00 ít mây 34ºC 13% 3.99mps 66º ENE 0mm 49%
  12:00 ít mây 32ºC 19% 6.01mps 97º E 0mm 59%
  15:00 ít mây 29ºC 16% 5.11mps 132º SE 0mm 75%
  18:00 mây rải rác 28ºC 48% 3.83mps 146º SE 0mm 76%
  21:00 mưa rải rác 27ºC 46% 1.42mps 202º SSW 0.22mm 81%
  24:00 mây rải rác 26ºC 48% 1.68mps 256º WSW 0mm 83%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Vinh

Thứ 2

Dự báo ngày 13-07-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 3.99mps 66º
 • Độ ẩm: 49%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 13%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 14-07-2020
mây rải rác

Mây Rải Rác

35ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 3.57mps 74º
 • Độ ẩm: 46%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 28%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 15-07-2020
trời quang mây

Trời Quang Mây

35ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 4.52mps 79º
 • Độ ẩm: 47%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 16-07-2020
mây rải rác

Mây Rải Rác

37ºC
 • Cao nhất: 37ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 3.13mps 100º
 • Độ ẩm: 42%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 50%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 17-07-2020
mây dày đặc

Mây Dày đặc

38ºC
 • Cao nhất: 38ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 2.2mps 159º
 • Độ ẩm: 39%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1001mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 18-07-2020
mây dày đặc

Mây Dày đặc

38ºC
 • Cao nhất: 38ºC
 • Thấp nhất: 30ºC
 • Sức gió: 4.94mps 236º
 • Độ ẩm: 39%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1002mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 19-07-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

35ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 5.61mps 251º
 • Độ ẩm: 45%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 20-07-2020
mây dày đặc

Mây Dày đặc

28ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 4.95mps 215º
 • Độ ẩm: 69%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 21-07-2020
mây dày đặc

Mây Dày đặc

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 3.4mps 224º
 • Độ ẩm: 54%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 22-07-2020
nhiều mây

Nhiều Mây

31ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.81mps 172º
 • Độ ẩm: 52%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 76%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 23-07-2020
trời quang mây

Trời Quang Mây

36ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 1.95mps 122º
 • Độ ẩm: 35%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 24-07-2020
trời quang mây

Trời Quang Mây

36ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 4.2mps 75º
 • Độ ẩm: 39%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 25-07-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

37ºC
 • Cao nhất: 37ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 4.49mps 82º
 • Độ ẩm: 42%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1005mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 26-07-2020
nhiều mây

Nhiều Mây

36ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 3.06mps 71º
 • Độ ẩm: 41%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 63%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 27-07-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

36ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 3.87mps 67º
 • Độ ẩm: 43%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1008mbar
Xem thêm