Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Vinh. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 4 (24-06-2017)

  Mặt trời mọc: 05:22am Mặt trời lặn: 06:37pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.6667 Kinh độ: 105.6667

  clear sky
  28ºC

  Clear Sky

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 28ºC

  Cập nhật lúc 06:52

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.2mps
  • Hướng gió: 216º SW
  • Độ ẩm: 82%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1008mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 4 (24-06-2017)

  Mặt trời mọc: 05:22am Mặt trời lặn: 06:37pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.6667 Kinh độ: 105.6667

  clear sky
  28ºC

  Clear Sky

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 28ºC

  Cập nhật lúc 06:52

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.12mps
  • Hướng gió: 182º S
  • Độ ẩm: 78%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1008mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 4 (24-06-2017)

  Mặt trời mọc: 05:22am Mặt trời lặn: 06:37pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.6667 Kinh độ: 105.6667

  ít mây
  35ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 28ºC

  Cập nhật lúc 06:52

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.02mps
  • Hướng gió: 122º ESE
  • Độ ẩm: 62%
  • Độ che phủ: 20%
  • Áp suất: 1007mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 4 (24-06-2017)

  Mặt trời mọc: 05:22am Mặt trời lặn: 06:37pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.6667 Kinh độ: 105.6667

  mưa vừa
  28ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 28ºC

  Cập nhật lúc 06:52

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 4.36mm
  • Sức gió: 2.12mps
  • Hướng gió: 159º SSE
  • Độ ẩm: 79%
  • Độ che phủ: 12%
  • Áp suất: 1007mb
 • Thời tiết Tối Thứ 4 (25-06-2017)

  Mặt trời mọc: 05:22am Mặt trời lặn: 06:37pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.6667 Kinh độ: 105.6667

  mây rải rác
  27ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 28ºC

  Cập nhật lúc 06:52

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.12mps
  • Hướng gió: 201º SSW
  • Độ ẩm: 82%
  • Độ che phủ: 32%
  • Áp suất: 1008mb
 • Cập nhật lúc 06:52
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 clear sky 27ºC 0% 2.2mps 216º SW 0mm 82%
  6:00 clear sky 26ºC 0% 1.61mps 191º S 0mm 85%
  9:00 clear sky 28ºC 0% 2.12mps 182º S 0mm 78%
  12:00 clear sky 32ºC 8% 1.98mps 180º S 0mm 72%
  15:00 ít mây 35ºC 20% 2.02mps 122º ESE 0mm 62%
  18:00 mưa rải rác 34ºC 32% 0.86mps 142º SE 0.865mm 62%
  21:00 mưa vừa 28ºC 12% 2.12mps 159º SSE 4.36mm 79%
  24:00 mưa vừa 27ºC 12% 1.61mps 211º SSW 3.08mm 84%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Vinh

Thứ 6

Dự báo ngày 23-06-2017
quang mây

Quang Mây

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 1.66mps 168º
 • Độ ẩm: 82%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 24-06-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

32ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 1.98mps 180º
 • Độ ẩm: 72%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 1008mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 25-06-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

35ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 2.06mps 122º
 • Độ ẩm: 64%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 26-06-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 1.58mps 186º
 • Độ ẩm: 63%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 48%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 27-06-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 1.55mps 167º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 5%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 28-06-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 3.5mps 304º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 9%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 29-06-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 2.38mps 34º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 15%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 30-06-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 2.81mps 212º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 48%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 01-07-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 5.43mps 203º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 47%
 • Áp suất: 1008mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 02-07-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 30ºC
 • Sức gió: 7.36mps 241º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 64%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 03-07-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 30ºC
 • Sức gió: 6.71mps 241º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 17%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 04-07-2017
quang mây

Quang Mây

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 30ºC
 • Sức gió: 2.81mps 193º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 05-07-2017
quang mây

Quang Mây

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 30ºC
 • Sức gió: 2.59mps 205º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 1%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 06-07-2017
quang mây

Quang Mây

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 31ºC
 • Sức gió: 5mps 201º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 07-07-2017
quang mây

Quang Mây

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 31ºC
 • Sức gió: 6.87mps 217º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1006mbar
Xem thêm