Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Vinh. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 7 (22-09-2018)

  Mặt trời mọc: 05:46am Mặt trời lặn: 05:53pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.6697 Kinh độ: 105.6881

  ít mây
  29ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 16:10

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.41mps
  • Hướng gió: 69º ENE
  • Độ ẩm: 77%
  • Độ che phủ: 24%
  • Áp suất: 1017mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 7 (22-09-2018)

  Mặt trời mọc: 05:46am Mặt trời lặn: 05:53pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.6697 Kinh độ: 105.6881

  mây rải rác
  30ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 16:10

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.26mps
  • Hướng gió: 32º NNE
  • Độ ẩm: 83%
  • Độ che phủ: 36%
  • Áp suất: 1018mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 7 (22-09-2018)

  Mặt trời mọc: 05:46am Mặt trời lặn: 05:53pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.6697 Kinh độ: 105.6881

  trời quang mây
  26ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 16:10

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.97mps
  • Hướng gió: 86º E
  • Độ ẩm: 81%
  • Độ che phủ: 8%
  • Áp suất: 1018mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 7 (23-09-2018)

  Mặt trời mọc: 05:46am Mặt trời lặn: 05:53pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.6697 Kinh độ: 105.6881

  ít mây
  23ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 16:10

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.31mps
  • Hướng gió: 232º SW
  • Độ ẩm: 91%
  • Độ che phủ: 12%
  • Áp suất: 1019mb
 • Thời tiết Tối Thứ 7 (23-09-2018)

  Mặt trời mọc: 05:46am Mặt trời lặn: 05:53pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.6697 Kinh độ: 105.6881

  mây rải rác
  24ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 16:10

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.76mps
  • Hướng gió: 284º WNW
  • Độ ẩm: 92%
  • Độ che phủ: 36%
  • Áp suất: 1019mb
 • Cập nhật lúc 16:10
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 ít mây 24ºC 24% 2.42mps 293º WNW 0mm 91%
  6:00 ít mây 28ºC 12% 1.76mps 338º NNW 0mm 90%
  9:00 mây rải rác 30ºC 36% 2.26mps 32º NNE 0mm 83%
  12:00 mây rải rác 29ºC 44% 2.37mps 62º ENE 0mm 77%
  15:00 trời quang mây 26ºC 8% 1.97mps 86º E 0mm 81%
  18:00 ít mây 24ºC 12% 1.21mps 136º SE 0mm 92%
  21:00 ít mây 23ºC 12% 1.31mps 232º SW 0mm 91%
  24:00 ít mây 22ºC 20% 1.96mps 274º W 0mm 91%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Vinh

Thứ 7

Dự báo ngày 22-09-2018
ít mây

ít Mây

28ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.76mps 338º
 • Độ ẩm: 90%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 1020mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 23-09-2018
ít mây

ít Mây

28ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.97mps 336º
 • Độ ẩm: 88%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 24-09-2018
ít mây

ít Mây

29ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.67mps 355º
 • Độ ẩm: 86%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 25-09-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 4.44mps 145º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 26-09-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 3.83mps 139º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 2%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 27-09-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 3.99mps 54º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 38%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 28-09-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 10.49mps 8º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 62%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 29-09-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 8.04mps 13º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 3%
 • Áp suất: 1021mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 30-09-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 6.5mps 28º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 1%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 01-10-2018
trời quang mây

Trời Quang Mây

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.05mps 22º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 02-10-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 5.32mps 21º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 16%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 03-10-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 5.75mps 32º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 57%
 • Áp suất: 1024mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 04-10-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 6.12mps 360º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 62%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 05-10-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 6.46mps 21º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 68%
 • Áp suất: 1024mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 06-10-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 3.14mps 23º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 63%
 • Áp suất: 1023mbar
Xem thêm