Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Vinh. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (22-07-2019)

  Mặt trời mọc: 05:30am Mặt trời lặn: 06:36pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.6697 Kinh độ: 105.6881

  mây dày đặc
  30ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 18:55

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.68mps
  • Hướng gió: 224º SW
  • Độ ẩm: 57%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1003mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (22-07-2019)

  Mặt trời mọc: 05:30am Mặt trời lặn: 06:36pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.6697 Kinh độ: 105.6881

  mây dày đặc
  39ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 18:55

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.07mps
  • Hướng gió: 252º WSW
  • Độ ẩm: 33%
  • Độ che phủ: 95%
  • Áp suất: 1002mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (22-07-2019)

  Mặt trời mọc: 05:30am Mặt trời lặn: 06:36pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.6697 Kinh độ: 105.6881

  mây dày đặc
  30ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 18:55

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.77mps
  • Hướng gió: 228º SW
  • Độ ẩm: 60%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1001mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (23-07-2019)

  Mặt trời mọc: 05:30am Mặt trời lặn: 06:36pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.6697 Kinh độ: 105.6881

  mây dày đặc
  27ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 18:55

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.57mps
  • Hướng gió: 280º W
  • Độ ẩm: 70%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1003mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (23-07-2019)

  Mặt trời mọc: 05:30am Mặt trời lặn: 06:36pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.6697 Kinh độ: 105.6881

  mây dày đặc
  28ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 18:55

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.15mps
  • Hướng gió: 254º WSW
  • Độ ẩm: 66%
  • Độ che phủ: 89%
  • Áp suất: 1003mb
 • Cập nhật lúc 18:55
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây dày đặc 28ºC 100% 0.81mps 239º WSW 0mm 70%
  6:00 mây dày đặc 35ºC 100% 1.52mps 251º WSW 0mm 44%
  9:00 mây dày đặc 39ºC 95% 4.07mps 252º WSW 0mm 33%
  12:00 mây dày đặc 37ºC 100% 5.91mps 229º SW 0mm 39%
  15:00 mây dày đặc 30ºC 100% 3.77mps 228º SW 0mm 60%
  18:00 mây dày đặc 27ºC 100% 1.99mps 243º WSW 0mm 67%
  21:00 mây dày đặc 27ºC 100% 1.57mps 280º W 0mm 70%
  24:00 mây dày đặc 26ºC 100% 1.51mps 240º WSW 0mm 71%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Vinh

Chủ nhật

Dự báo ngày 21-07-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 1.13mps 261º
 • Độ ẩm: 74%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 22-07-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

39ºC
 • Cao nhất: 39ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 4.07mps 252º
 • Độ ẩm: 33%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 95%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 23-07-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

37ºC
 • Cao nhất: 37ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 4.55mps 245º
 • Độ ẩm: 38%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 93%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 24-07-2019
mây rải rác

Mây Rải Rác

39ºC
 • Cao nhất: 39ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 5.03mps 236º
 • Độ ẩm: 32%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 46%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 25-07-2019
nhiều mây

Nhiều Mây

38ºC
 • Cao nhất: 38ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 3.63mps 239º
 • Độ ẩm: 34%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 71%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 26-07-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

39ºC
 • Cao nhất: 39ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 5.36mps 248º
 • Độ ẩm: 31%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 91%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 27-07-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

38ºC
 • Cao nhất: 38ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 4.34mps 248º
 • Độ ẩm: 34%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1002mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 28-07-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

38ºC
 • Cao nhất: 38ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 4.56mps 248º
 • Độ ẩm: 34%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 29-07-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

39ºC
 • Cao nhất: 39ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 4.68mps 244º
 • Độ ẩm: 31%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 81%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 30-07-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

33ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.42mps 234º
 • Độ ẩm: 47%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 31-07-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

35ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.2mps 250º
 • Độ ẩm: 40%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 01-08-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

36ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 4.36mps 258º
 • Độ ẩm: 39%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 02-08-2019
nhiều mây

Nhiều Mây

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 5.4mps 245º
 • Độ ẩm: 40%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 80%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 03-08-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

37ºC
 • Cao nhất: 37ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.26mps 118º
 • Độ ẩm: 33%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1005mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 04-08-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

32ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.36mps 111º
 • Độ ẩm: 48%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1005mbar
Xem thêm