Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Vinh. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 6 (16-11-2018)

  Mặt trời mọc: 06:04am Mặt trời lặn: 05:19pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.6697 Kinh độ: 105.6881

  ít mây
  24ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 18:20

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.91mps
  • Hướng gió: 118º ESE
  • Độ ẩm: 88%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1017mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 6 (16-11-2018)

  Mặt trời mọc: 06:04am Mặt trời lặn: 05:19pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.6697 Kinh độ: 105.6881

  trời quang mây
  28ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 18:20

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.37mps
  • Hướng gió: 108º ESE
  • Độ ẩm: 87%
  • Độ che phủ: 8%
  • Áp suất: 1017mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 6 (16-11-2018)

  Mặt trời mọc: 06:04am Mặt trời lặn: 05:19pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.6697 Kinh độ: 105.6881

  trời quang mây
  24ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 18:20

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.53mps
  • Hướng gió: 108º ESE
  • Độ ẩm: 91%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1017mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 6 (17-11-2018)

  Mặt trời mọc: 06:04am Mặt trời lặn: 05:19pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.6697 Kinh độ: 105.6881

  ít mây
  22ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 18:20

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.61mps
  • Hướng gió: 243º WSW
  • Độ ẩm: 93%
  • Độ che phủ: 20%
  • Áp suất: 1018mb
 • Thời tiết Tối Thứ 6 (17-11-2018)

  Mặt trời mọc: 06:04am Mặt trời lặn: 05:19pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.6697 Kinh độ: 105.6881

  mây rải rác
  23ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 18:20

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.43mps
  • Hướng gió: 289º WNW
  • Độ ẩm: 94%
  • Độ che phủ: 36%
  • Áp suất: 1018mb
 • Cập nhật lúc 18:20
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 ít mây 22ºC 20% 1.21mps 226º SW 0mm 91%
  6:00 mưa rải rác 26ºC 8% 1.7mps 123º ESE 0.0075mm 93%
  9:00 trời quang mây 28ºC 8% 2.37mps 108º ESE 0mm 87%
  12:00 ít mây 27ºC 12% 2.93mps 111º ESE 0mm 84%
  15:00 trời quang mây 24ºC 0% 2.53mps 108º ESE 0mm 91%
  18:00 trời quang mây 23ºC 0% 1.52mps 120º ESE 0mm 93%
  21:00 ít mây 22ºC 20% 0.61mps 243º WSW 0mm 93%
  24:00 mây rải rác 22ºC 32% 0.91mps 273º W 0mm 94%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Vinh

Thứ 6

Dự báo ngày 16-11-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.7mps 124º
 • Độ ẩm: 93%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 17-11-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.41mps 121º
 • Độ ẩm: 94%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 44%
 • Áp suất: 1019mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 18-11-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.07mps 348º
 • Độ ẩm: 99%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 64%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 19-11-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.24mps 19º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 76%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 20-11-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.66mps 52º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 11%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 21-11-2018
mưa to

Mưa To

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 4.51mps 3º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 62%
 • Áp suất: 1024mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 22-11-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

23ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 4.48mps 347º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 82%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 23-11-2018
mưa to

Mưa To

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 6.86mps 29º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 52%
 • Áp suất: 1025mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 24-11-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 8.19mps 26º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 80%
 • Áp suất: 1027mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 25-11-2018
trời quang mây

Trời Quang Mây

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 6.11mps 6º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 1%
 • Áp suất: 1029mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 26-11-2018
trời quang mây

Trời Quang Mây

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 6.32mps 0º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1029mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 27-11-2018
trời quang mây

Trời Quang Mây

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 5.8mps 356º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1028mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 28-11-2018
trời quang mây

Trời Quang Mây

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 5.35mps 354º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1028mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 29-11-2018
trời quang mây

Trời Quang Mây

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 4.32mps 8º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1028mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 30-11-2018
trời quang mây

Trời Quang Mây

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 4.49mps 18º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1029mbar
Xem thêm