Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Vinh. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 7 (27-02-2021)

  Mặt trời mọc: 06:18am Mặt trời lặn: 06:02pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.6667 Kinh độ: 105.6667

  mưa rải rác
  20ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 18:12

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.1mps
  • Hướng gió: 36º NE
  • Độ ẩm: 92%
  • Độ che phủ: 95%
  • Áp suất: 1010mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 7 (27-02-2021)

  Mặt trời mọc: 06:18am Mặt trời lặn: 06:02pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.6667 Kinh độ: 105.6667

  mưa rải rác
  22ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 18:12

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.19mm
  • Sức gió: 4.02mps
  • Hướng gió: 45º NE
  • Độ ẩm: 84%
  • Độ che phủ: 99%
  • Áp suất: 1011mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 7 (27-02-2021)

  Mặt trời mọc: 06:18am Mặt trời lặn: 06:02pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.6667 Kinh độ: 105.6667

  mây dày đặc
  20ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 18:12

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.22mps
  • Hướng gió: 42º NE
  • Độ ẩm: 92%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 1011mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 7 (28-02-2021)

  Mặt trời mọc: 06:18am Mặt trời lặn: 06:02pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.6667 Kinh độ: 105.6667

  mưa rải rác
  20ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 18:12

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.38mm
  • Sức gió: 2.24mps
  • Hướng gió: 23º NNE
  • Độ ẩm: 93%
  • Độ che phủ: 99%
  • Áp suất: 1012mb
 • Thời tiết Tối Thứ 7 (28-02-2021)

  Mặt trời mọc: 06:18am Mặt trời lặn: 06:02pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.6667 Kinh độ: 105.6667

  mưa rải rác
  20ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 18:12

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.2mm
  • Sức gió: 2.32mps
  • Hướng gió: 334º NNW
  • Độ ẩm: 94%
  • Độ che phủ: 99%
  • Áp suất: 1012mb
 • Cập nhật lúc 18:12
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 21ºC 98% 4.35mps 58º ENE 0.37mm 92%
  6:00 mưa rải rác 21ºC 99% 3.72mps 67º ENE 0.3mm 89%
  9:00 mưa rải rác 22ºC 99% 4.02mps 45º NE 0.19mm 84%
  12:00 mưa rải rác 21ºC 93% 4.49mps 49º NE 0.22mm 89%
  15:00 mây dày đặc 20ºC 88% 2.22mps 42º NE 0mm 92%
  18:00 mây dày đặc 20ºC 98% 2.56mps 26º NNE 0mm 91%
  21:00 mưa rải rác 20ºC 99% 2.24mps 23º NNE 0.38mm 93%
  24:00 mưa rải rác 20ºC 100% 1.9mps 358º N 0.28mm 95%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Vinh

Thứ 7

Dự báo ngày 27-02-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 3.87mps 52º
 • Độ ẩm: 85%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1012mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 28-02-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.74mps 63º
 • Độ ẩm: 72%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 90%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 01-03-2021
nhiều mây

Nhiều Mây

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 3.95mps 84º
 • Độ ẩm: 72%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 78%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 02-03-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 4.56mps 63º
 • Độ ẩm: 88%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 03-03-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 3.17mps 74º
 • Độ ẩm: 75%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 97%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 04-03-2021
nhiều mây

Nhiều Mây

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 2.49mps 82º
 • Độ ẩm: 69%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 61%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 05-03-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 3.78mps 90º
 • Độ ẩm: 66%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 7%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 06-03-2021
trời quang mây

Trời Quang Mây

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 3.6mps 46º
 • Độ ẩm: 51%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1008mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 07-03-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 4.65mps 40º
 • Độ ẩm: 87%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 08-03-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 3.15mps 29º
 • Độ ẩm: 79%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 94%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 09-03-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 4.62mps 110º
 • Độ ẩm: 76%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 93%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 10-03-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 3.59mps 74º
 • Độ ẩm: 90%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 11-03-2021
mưa vừa

Mưa Vừa

20ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 5.2mps 31º
 • Độ ẩm: 91%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 12-03-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 2.26mps 57º
 • Độ ẩm: 87%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 96%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 13-03-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 4.3mps 48º
 • Độ ẩm: 83%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1017mbar
Xem thêm