Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Vinh. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Chủ nhật (20-01-2019)

  Mặt trời mọc: 06:32am Mặt trời lặn: 05:43pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.6697 Kinh độ: 105.6881

  mưa rải rác
  17ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 17ºC

  Thấp nhất: 17ºC

  Cập nhật lúc 02:58

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.19mm
  • Sức gió: 1.78mps
  • Hướng gió: 294º WNW
  • Độ ẩm: 98%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1022mb
 • Thời tiết Sáng Chủ nhật (20-01-2019)

  Mặt trời mọc: 06:32am Mặt trời lặn: 05:43pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.6697 Kinh độ: 105.6881

  mưa rải rác
  17ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 17ºC

  Thấp nhất: 17ºC

  Cập nhật lúc 02:58

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.295mm
  • Sức gió: 1.87mps
  • Hướng gió: 291º WNW
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1023mb
 • Thời tiết Trưa Chủ nhật (20-01-2019)

  Mặt trời mọc: 06:32am Mặt trời lặn: 05:43pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.6697 Kinh độ: 105.6881

  mưa rải rác
  21ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 17ºC

  Thấp nhất: 17ºC

  Cập nhật lúc 02:58

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.075mm
  • Sức gió: 2.41mps
  • Hướng gió: 359º N
  • Độ ẩm: 95%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1022mb
 • Thời tiết Chiều Chủ nhật (20-01-2019)

  Mặt trời mọc: 06:32am Mặt trời lặn: 05:43pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.6697 Kinh độ: 105.6881

  mưa rải rác
  19ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 17ºC

  Thấp nhất: 17ºC

  Cập nhật lúc 02:58

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.38mm
  • Sức gió: 1.7mps
  • Hướng gió: 39º NE
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1022mb
 • Thời tiết Tối Chủ nhật (21-01-2019)

  Mặt trời mọc: 06:32am Mặt trời lặn: 05:43pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.6697 Kinh độ: 105.6881

  mưa rải rác
  19ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 17ºC

  Thấp nhất: 17ºC

  Cập nhật lúc 02:58

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.21mm
  • Sức gió: 2.66mps
  • Hướng gió: 351º N
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1024mb
 • Cập nhật lúc 02:58
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 17ºC 92% 1.26mps 286º WNW 0.005mm 96%
  6:00 mưa rải rác 17ºC 92% 1.78mps 294º WNW 0.19mm 98%
  9:00 mưa rải rác 17ºC 92% 1.87mps 291º WNW 0.295mm 99%
  12:00 mưa rải rác 19ºC 92% 2.31mps 309º NW 0.185mm 100%
  15:00 mưa rải rác 21ºC 92% 2.41mps 359º N 0.075mm 95%
  18:00 mưa rải rác 20ºC 92% 2.52mps 37º NE 0.205mm 99%
  21:00 mưa rải rác 19ºC 92% 1.7mps 39º NE 0.38mm 99%
  24:00 mưa rải rác 19ºC 92% 2.06mps 8º N 0.35mm 98%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Vinh

Thứ 7

Dự báo ngày 19-01-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

17ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 1.25mps 18º
 • Độ ẩm: 96%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 88%
 • Áp suất: 1023mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 20-01-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 2.41mps 359º
 • Độ ẩm: 95%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 21-01-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

14ºC
 • Cao nhất: 16ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 5.36mps 349º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1029mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 22-01-2019
nhiều mây

Nhiều Mây

15ºC
 • Cao nhất: 16ºC
 • Thấp nhất: 10ºC
 • Sức gió: 4.27mps 340º
 • Độ ẩm: 79%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 68%
 • Áp suất: 1030mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 23-01-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

18ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 5ºC
 • Sức gió: 1.89mps 42º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1001mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 24-01-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

18ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 8ºC
 • Sức gió: 1.95mps 358º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 9%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 25-01-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

18ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 2.06mps 6º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 52%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 26-01-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

15ºC
 • Cao nhất: 15ºC
 • Thấp nhất: 11ºC
 • Sức gió: 3.47mps 360º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1009mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 27-01-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

17ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 8ºC
 • Sức gió: 1.92mps 16º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 49%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 28-01-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

18ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 10ºC
 • Sức gió: 1.87mps 5º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 85%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 29-01-2019
mưa to

Mưa To

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 1.93mps 4º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 90%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 30-01-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 1.88mps 15º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 49%
 • Áp suất: 1000mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 31-01-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 1.91mps 90º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 997mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 01-02-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 1.9mps 85º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 4%
 • Áp suất: 993mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 02-02-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 1.85mps 56º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 994mbar
Xem thêm