Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Vinh. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Chủ nhật (26-01-2020)

  Mặt trời mọc: 06:32am Mặt trời lặn: 05:46pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.6667 Kinh độ: 105.6667

  mưa rải rác
  14ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 14ºC

  Thấp nhất: 13ºC

  Cập nhật lúc 21:12

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.08mps
  • Hướng gió: 233º SW
  • Độ ẩm: 80%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1016mb
 • Thời tiết Sáng Chủ nhật (26-01-2020)

  Mặt trời mọc: 06:32am Mặt trời lặn: 05:46pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.6667 Kinh độ: 105.6667

  mưa rải rác
  14ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 14ºC

  Thấp nhất: 13ºC

  Cập nhật lúc 21:12

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.19mm
  • Sức gió: 2.57mps
  • Hướng gió: 338º NNW
  • Độ ẩm: 76%
  • Độ che phủ: 99%
  • Áp suất: 1016mb
 • Thời tiết Trưa Chủ nhật (26-01-2020)

  Mặt trời mọc: 06:32am Mặt trời lặn: 05:46pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.6667 Kinh độ: 105.6667

  mây dày đặc
  13ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 14ºC

  Thấp nhất: 13ºC

  Cập nhật lúc 21:12

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.1mps
  • Hướng gió: 220º SW
  • Độ ẩm: 83%
  • Độ che phủ: 93%
  • Áp suất: 1015mb
 • Thời tiết Chiều Chủ nhật (27-01-2020)

  Mặt trời mọc: 06:32am Mặt trời lặn: 05:46pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.6667 Kinh độ: 105.6667

  mưa rải rác
  14ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 14ºC

  Thấp nhất: 13ºC

  Cập nhật lúc 21:12

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.06mm
  • Sức gió: 1.04mps
  • Hướng gió: 250º WSW
  • Độ ẩm: 82%
  • Độ che phủ: 95%
  • Áp suất: 1014mb
 • Thời tiết Tối Chủ nhật (27-01-2020)

  Mặt trời mọc: 06:32am Mặt trời lặn: 05:46pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.6667 Kinh độ: 105.6667

  mây dày đặc
  14ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 14ºC

  Thấp nhất: 13ºC

  Cập nhật lúc 21:12

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.53mps
  • Hướng gió: 275º W
  • Độ ẩm: 82%
  • Độ che phủ: 99%
  • Áp suất: 1015mb
 • Cập nhật lúc 21:12
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 13ºC 99% 4.57mps 323º NW 0.25mm 86%
  6:00 mây dày đặc 14ºC 100% 3.55mps 315º NW 0mm 79%
  9:00 mưa rải rác 14ºC 99% 2.57mps 338º NNW 0.19mm 76%
  12:00 mưa rải rác 13ºC 100% 0.83mps 305º NW 0.31mm 79%
  15:00 mây dày đặc 13ºC 93% 1.1mps 220º SW 0mm 83%
  18:00 mưa rải rác 13ºC 99% 1.17mps 212º SSW 0.06mm 84%
  21:00 mưa rải rác 14ºC 95% 1.04mps 250º WSW 0.06mm 82%
  24:00 mây dày đặc 14ºC 100% 1.2mps 256º WSW 0mm 82%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Vinh

Chủ nhật

Dự báo ngày 26-01-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

14ºC
 • Cao nhất: 14ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 2.57mps 338º
 • Độ ẩm: 76%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 27-01-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

15ºC
 • Cao nhất: 15ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 1.33mps 299º
 • Độ ẩm: 82%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 28-01-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

15ºC
 • Cao nhất: 15ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 1.44mps 357º
 • Độ ẩm: 88%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 29-01-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

15ºC
 • Cao nhất: 16ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 1.32mps 338º
 • Độ ẩm: 89%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 30-01-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

16ºC
 • Cao nhất: 16ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 2.14mps 333º
 • Độ ẩm: 80%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 95%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 31-01-2020
mây dày đặc

Mây Dày đặc

17ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 1.35mps 334º
 • Độ ẩm: 83%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 01-02-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

21ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 2.02mps 55º
 • Độ ẩm: 78%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1016mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 02-02-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 2.5mps 112º
 • Độ ẩm: 69%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 74%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 03-02-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 3.21mps 81º
 • Độ ẩm: 73%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 52%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 04-02-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 3.59mps 104º
 • Độ ẩm: 72%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 65%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 05-02-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 3.15mps 97º
 • Độ ẩm: 78%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 89%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 06-02-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 2.43mps 86º
 • Độ ẩm: 65%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 36%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 07-02-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 2.89mps 99º
 • Độ ẩm: 65%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 19%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 08-02-2020
mây rải rác

Mây Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2mps 98º
 • Độ ẩm: 65%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 25%
 • Áp suất: 1007mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 09-02-2020
mưa to

Mưa To

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.41mps 2º
 • Độ ẩm: 84%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1013mbar
Xem thêm