Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Vinh. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 4 (18-06-2024)

  Mặt trời mọc: 05:21am Mặt trời lặn: 06:36pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.6667 Kinh độ: 105.6667

  mây dày đặc
  27ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 37ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 01:35

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.27mps
  • Hướng gió: 237º WSW
  • Độ ẩm: 71%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1001mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 4 (18-06-2024)

  Mặt trời mọc: 05:21am Mặt trời lặn: 06:36pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.6667 Kinh độ: 105.6667

  mây dày đặc
  31ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 37ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 01:35

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.23mps
  • Hướng gió: 211º SSW
  • Độ ẩm: 59%
  • Độ che phủ: 90%
  • Áp suất: 1000mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 4 (19-06-2024)

  Mặt trời mọc: 05:21am Mặt trời lặn: 06:36pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.6667 Kinh độ: 105.6667

  mây dày đặc
  28ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 37ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 01:35

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.77mps
  • Hướng gió: 231º SW
  • Độ ẩm: 70%
  • Độ che phủ: 98%
  • Áp suất: 1001mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 4 (19-06-2024)

  Mặt trời mọc: 05:21am Mặt trời lặn: 06:36pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.6667 Kinh độ: 105.6667

  mây dày đặc
  28ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 37ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 01:35

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.84mps
  • Hướng gió: 244º WSW
  • Độ ẩm: 72%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1002mb
 • Thời tiết Tối Thứ 4 (19-06-2024)

  Mặt trời mọc: 05:21am Mặt trời lặn: 06:36pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.6667 Kinh độ: 105.6667

  mây dày đặc
  37ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 37ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 01:35

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 5.6mps
  • Hướng gió: 235º SW
  • Độ ẩm: 41%
  • Độ che phủ: 96%
  • Áp suất: 1000mb
 • Cập nhật lúc 01:35
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây dày đặc 35ºC 99% 5.11mps 226º SW 0mm 46%
  6:00 mây dày đặc 35ºC 86% 4.14mps 217º SW 0mm 46%
  9:00 mây dày đặc 31ºC 90% 3.23mps 211º SSW 0mm 59%
  12:00 mây dày đặc 29ºC 95% 1.9mps 237º WSW 0mm 66%
  15:00 mây dày đặc 28ºC 98% 1.77mps 231º SW 0mm 70%
  18:00 mây dày đặc 27ºC 100% 2.04mps 220º SW 0mm 71%
  21:00 mây dày đặc 28ºC 100% 1.84mps 244º WSW 0mm 72%
  24:00 mây dày đặc 35ºC 93% 5.65mps 245º WSW 0mm 44%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Vinh

Thứ 3

Dự báo ngày 18-06-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

34ºC
 • Cao nhất: 37ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 6.61mps 239º
 • Độ ẩm: 48%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 19-06-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

36ºC
 • Cao nhất: 38ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 7.54mps 239º
 • Độ ẩm: 40%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 95%
 • Áp suất: 1001mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 20-06-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

37ºC
 • Cao nhất: 39ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 4.69mps 237º
 • Độ ẩm: 40%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1001mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 21-06-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

36ºC
 • Cao nhất: 38ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 4.29mps 109º
 • Độ ẩm: 47%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1001mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 22-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

35ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 5.69mps 104º
 • Độ ẩm: 51%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1002mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 23-06-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

33ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 5.18mps 52º
 • Độ ẩm: 60%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 53%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 24-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 4.39mps 76º
 • Độ ẩm: 65%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 81%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 25-06-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

32ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 4.79mps 117º
 • Độ ẩm: 62%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 999mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 26-06-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 1.85mps 166º
 • Độ ẩm: 84%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 27-06-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.26mps 93º
 • Độ ẩm: 68%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 28-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 4.81mps 94º
 • Độ ẩm: 56%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 36%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 29-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 5.06mps 87º
 • Độ ẩm: 64%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 75%
 • Áp suất: 1003mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 30-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.08mps 263º
 • Độ ẩm: 65%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 01-07-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

37ºC
 • Cao nhất: 37ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 5.75mps 245º
 • Độ ẩm: 43%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1000mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 02-07-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 6.6mps 249º
 • Độ ẩm: 50%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1001mbar
Xem thêm