Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Vinh. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 7 (16-03-2018)

  Mặt trời mọc: 06:03am Mặt trời lặn: 06:07pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.6697 Kinh độ: 105.6881

  mây rải rác
  22ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 22:51

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.7mps
  • Hướng gió: 133º SE
  • Độ ẩm: 93%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1017mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 7 (16-03-2018)

  Mặt trời mọc: 06:03am Mặt trời lặn: 06:07pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.6697 Kinh độ: 105.6881

  ít mây
  21ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 22:51

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.2mps
  • Hướng gió: 71º ENE
  • Độ ẩm: 95%
  • Độ che phủ: 20%
  • Áp suất: 1018mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 7 (17-03-2018)

  Mặt trời mọc: 06:03am Mặt trời lặn: 06:07pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.6697 Kinh độ: 105.6881

  mưa rải rác
  20ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 22:51

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.17mm
  • Sức gió: 0.51mps
  • Hướng gió: 229º SW
  • Độ ẩm: 96%
  • Độ che phủ: 64%
  • Áp suất: 1017mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 7 (17-03-2018)

  Mặt trời mọc: 06:03am Mặt trời lặn: 06:07pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.6697 Kinh độ: 105.6881

  mưa rải rác
  24ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 22:51

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.03mm
  • Sức gió: 1.61mps
  • Hướng gió: 116º ESE
  • Độ ẩm: 95%
  • Độ che phủ: 24%
  • Áp suất: 1019mb
 • Thời tiết Tối Thứ 7 (17-03-2018)

  Mặt trời mọc: 06:03am Mặt trời lặn: 06:07pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.6697 Kinh độ: 105.6881

  mây rải rác
  26ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 22:51

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.27mps
  • Hướng gió: 121º ESE
  • Độ ẩm: 83%
  • Độ che phủ: 32%
  • Áp suất: 1014mb
 • Cập nhật lúc 22:51
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây rải rác 26ºC 44% 2.66mps 112º ESE 0mm 86%
  6:00 trời quang mây 23ºC 8% 1.71mps 102º ESE 0mm 87%
  9:00 ít mây 21ºC 20% 1.2mps 71º ENE 0mm 95%
  12:00 mưa rải rác 20ºC 56% 1.22mps 355º N 0.08mm 96%
  15:00 mưa rải rác 20ºC 64% 0.51mps 229º SW 0.17mm 96%
  18:00 mưa rải rác 21ºC 64% 1.61mps 204º SSW 0.085mm 95%
  21:00 mưa rải rác 24ºC 24% 1.61mps 116º ESE 0.03mm 95%
  24:00 ít mây 27ºC 24% 4.07mps 102º ESE 0mm 84%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Vinh

Thứ 6

Dự báo ngày 16-03-2018
ít mây

ít Mây

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 2.24mps 50º
 • Độ ẩm: 88%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 17-03-2018
ít mây

ít Mây

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 4.07mps 103º
 • Độ ẩm: 84%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 1016mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 18-03-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.23mps 72º
 • Độ ẩm: 86%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 19-03-2018
trời quang mây

Trời Quang Mây

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 2.76mps 97º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 25%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 20-03-2018
mưa to

Mưa To

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 5.66mps 27º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 95%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 21-03-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 7.48mps 13º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 77%
 • Áp suất: 1026mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 22-03-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 2.51mps 36º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1024mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 23-03-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 2.43mps 63º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 24-03-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 2.93mps 41º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 56%
 • Áp suất: 1022mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 25-03-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 4.26mps 31º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 1%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 26-03-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 5.09mps 29º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 2%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 27-03-2018
trời quang mây

Trời Quang Mây

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 0.8mps 88º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 28-03-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 3.25mps 126º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 41%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 29-03-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.42mps 94º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 41%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 30-03-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.76mps 84º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 22%
 • Áp suất: 1013mbar
Xem thêm