Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Vinh. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 7 (03-12-2021)

  Mặt trời mọc: 06:15am Mặt trời lặn: 05:19pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.6667 Kinh độ: 105.6667

  nhiều mây
  13ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 20ºC

  Thấp nhất: 13ºC

  Cập nhật lúc 05:28

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.51mps
  • Hướng gió: 292º WNW
  • Độ ẩm: 75%
  • Độ che phủ: 6%
  • Áp suất: 1022mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 7 (03-12-2021)

  Mặt trời mọc: 06:15am Mặt trời lặn: 05:19pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.6667 Kinh độ: 105.6667

  nhiều mây
  17ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 20ºC

  Thấp nhất: 13ºC

  Cập nhật lúc 05:28

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.39mps
  • Hướng gió: 70º ENE
  • Độ ẩm: 62%
  • Độ che phủ: 59%
  • Áp suất: 1021mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 7 (04-12-2021)

  Mặt trời mọc: 06:15am Mặt trời lặn: 05:19pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.6667 Kinh độ: 105.6667

  mây rải rác
  14ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 20ºC

  Thấp nhất: 13ºC

  Cập nhật lúc 05:28

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.75mps
  • Hướng gió: 293º WNW
  • Độ ẩm: 76%
  • Độ che phủ: 28%
  • Áp suất: 1022mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 7 (04-12-2021)

  Mặt trời mọc: 06:15am Mặt trời lặn: 05:19pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.6667 Kinh độ: 105.6667

  mây rải rác
  14ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 20ºC

  Thấp nhất: 13ºC

  Cập nhật lúc 05:28

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.38mps
  • Hướng gió: 287º WNW
  • Độ ẩm: 78%
  • Độ che phủ: 38%
  • Áp suất: 1023mb
 • Thời tiết Tối Thứ 7 (04-12-2021)

  Mặt trời mọc: 06:15am Mặt trời lặn: 05:19pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.6667 Kinh độ: 105.6667

  mây dày đặc
  21ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 20ºC

  Thấp nhất: 13ºC

  Cập nhật lúc 05:28

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.79mps
  • Hướng gió: 23º NNE
  • Độ ẩm: 57%
  • Độ che phủ: 85%
  • Áp suất: 1020mb
 • Cập nhật lúc 05:28
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 nhiều mây 19ºC 67% 3.38mps 31º NNE 0mm 55%
  6:00 nhiều mây 19ºC 67% 3.09mps 42º NE 0mm 59%
  9:00 nhiều mây 17ºC 59% 1.39mps 70º ENE 0mm 62%
  12:00 mây rải rác 16ºC 29% 0.88mps 317º NW 0mm 65%
  15:00 mây rải rác 14ºC 28% 2.75mps 293º WNW 0mm 76%
  18:00 mây rải rác 13ºC 35% 2.54mps 291º WNW 0mm 78%
  21:00 mây rải rác 14ºC 38% 2.38mps 287º WNW 0mm 78%
  24:00 nhiều mây 19ºC 80% 2.92mps 317º NW 0mm 61%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Vinh

Thứ 6

Dự báo ngày 03-12-2021
nhiều mây

Nhiều Mây

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 3.52mps 40º
 • Độ ẩm: 55%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 70%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 04-12-2021
nhiều mây

Nhiều Mây

20ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 4.15mps 28º
 • Độ ẩm: 58%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 84%
 • Áp suất: 1023mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 05-12-2021
mây rải rác

Mây Rải Rác

19ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 4.61mps 24º
 • Độ ẩm: 64%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 26%
 • Áp suất: 1024mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 06-12-2021
mây dày đặc

Mây Dày đặc

20ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 3.99mps 47º
 • Độ ẩm: 64%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 95%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 07-12-2021
mây rải rác

Mây Rải Rác

20ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 3.89mps 31º
 • Độ ẩm: 59%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 27%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 08-12-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

17ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 3.23mps 328º
 • Độ ẩm: 74%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 09-12-2021
mưa vừa

Mưa Vừa

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 4.04mps 337º
 • Độ ẩm: 89%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 10-12-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

18ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 2.62mps 303º
 • Độ ẩm: 74%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 11-12-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

18ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 3.13mps 324º
 • Độ ẩm: 85%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1022mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 12-12-2021
mây dày đặc

Mây Dày đặc

20ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 4.1mps 356º
 • Độ ẩm: 73%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 13-12-2021
nhiều mây

Nhiều Mây

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 4.9mps 39º
 • Độ ẩm: 64%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 74%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 14-12-2021
mây dày đặc

Mây Dày đặc

19ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 3.22mps 324º
 • Độ ẩm: 74%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 91%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 15-12-2021
mây dày đặc

Mây Dày đặc

20ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 2.32mps 301º
 • Độ ẩm: 82%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 16-12-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 2.75mps 42º
 • Độ ẩm: 82%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 17-12-2021
mưa vừa

Mưa Vừa

20ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 7.47mps 26º
 • Độ ẩm: 93%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1020mbar
Xem thêm