Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Vinh. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (13-06-2021)

  Mặt trời mọc: 05:20am Mặt trời lặn: 06:34pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.6667 Kinh độ: 105.6667

  mưa to
  25ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 00:31

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.22mps
  • Hướng gió: 168º SSE
  • Độ ẩm: 81%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1004mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (13-06-2021)

  Mặt trời mọc: 05:20am Mặt trời lặn: 06:34pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.6667 Kinh độ: 105.6667

  mây dày đặc
  27ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 00:31

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.57mps
  • Hướng gió: 166º SSE
  • Độ ẩm: 81%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1001mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (13-06-2021)

  Mặt trời mọc: 05:20am Mặt trời lặn: 06:34pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.6667 Kinh độ: 105.6667

  mây dày đặc
  25ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 00:31

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.54mps
  • Hướng gió: 164º SSE
  • Độ ẩm: 83%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1003mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (14-06-2021)

  Mặt trời mọc: 05:20am Mặt trời lặn: 06:34pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.6667 Kinh độ: 105.6667

  mây dày đặc
  25ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 00:31

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.76mps
  • Hướng gió: 181º S
  • Độ ẩm: 84%
  • Độ che phủ: 99%
  • Áp suất: 1003mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (14-06-2021)

  Mặt trời mọc: 05:20am Mặt trời lặn: 06:34pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.6667 Kinh độ: 105.6667

  mây dày đặc
  25ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 00:31

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.58mps
  • Hướng gió: 178º S
  • Độ ẩm: 83%
  • Độ che phủ: 96%
  • Áp suất: 1004mb
 • Cập nhật lúc 00:31
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa to 24ºC 100% 5.04mps 165º SSE 19.11mm 96%
  6:00 mưa rải rác 25ºC 100% 3.49mps 137º SE 1.45mm 91%
  9:00 mây dày đặc 27ºC 100% 2.57mps 166º SSE 0mm 81%
  12:00 mây dày đặc 26ºC 100% 4.34mps 164º SSE 0mm 84%
  15:00 mây dày đặc 25ºC 100% 3.54mps 164º SSE 0mm 83%
  18:00 mây dày đặc 25ºC 100% 3.71mps 174º S 0mm 84%
  21:00 mây dày đặc 25ºC 99% 2.76mps 181º S 0mm 84%
  24:00 mây dày đặc 24ºC 100% 3.02mps 175º S 0mm 84%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Vinh

Chủ nhật

Dự báo ngày 13-06-2021
mưa to

Mưa To

26ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 8.13mps 189º
 • Độ ẩm: 86%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 14-06-2021
mây dày đặc

Mây Dày đặc

26ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 5.69mps 209º
 • Độ ẩm: 78%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 96%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 15-06-2021
nhiều mây

Nhiều Mây

29ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 6.24mps 222º
 • Độ ẩm: 69%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 82%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 16-06-2021
nhiều mây

Nhiều Mây

30ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 6.18mps 232º
 • Độ ẩm: 66%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 53%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 17-06-2021
mây dày đặc

Mây Dày đặc

32ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 5.49mps 229º
 • Độ ẩm: 60%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 93%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 18-06-2021
mây dày đặc

Mây Dày đặc

32ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 6.02mps 228º
 • Độ ẩm: 59%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 91%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 19-06-2021
nhiều mây

Nhiều Mây

33ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 6.95mps 238º
 • Độ ẩm: 57%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 52%
 • Áp suất: 1002mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 20-06-2021
mây dày đặc

Mây Dày đặc

33ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 7.46mps 241º
 • Độ ẩm: 53%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 21-06-2021
mây dày đặc

Mây Dày đặc

32ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 6.21mps 240º
 • Độ ẩm: 55%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1001mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 22-06-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 3.49mps 47º
 • Độ ẩm: 64%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 23-06-2021
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.55mps 225º
 • Độ ẩm: 94%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 24-06-2021
mưa to

Mưa To

24ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.82mps 357º
 • Độ ẩm: 96%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 25-06-2021
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.38mps 109º
 • Độ ẩm: 73%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 26-06-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.5mps 146º
 • Độ ẩm: 65%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1000mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 27-06-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.72mps 249º
 • Độ ẩm: 67%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1002mbar
Xem thêm