Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Vinh. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Chủ nhật (24-09-2023)

  Mặt trời mọc: 05:46am Mặt trời lặn: 05:52pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.6667 Kinh độ: 105.6667

  mưa rải rác
  28ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 17:30

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.17mps
  • Hướng gió: 45º NE
  • Độ ẩm: 76%
  • Độ che phủ: 70%
  • Áp suất: 1006mb
 • Thời tiết Sáng Chủ nhật (24-09-2023)

  Mặt trời mọc: 05:46am Mặt trời lặn: 05:52pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.6667 Kinh độ: 105.6667

  mưa rải rác
  27ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 17:30

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.35mm
  • Sức gió: 2.51mps
  • Hướng gió: 51º NE
  • Độ ẩm: 82%
  • Độ che phủ: 50%
  • Áp suất: 1007mb
 • Thời tiết Trưa Chủ nhật (25-09-2023)

  Mặt trời mọc: 05:46am Mặt trời lặn: 05:52pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.6667 Kinh độ: 105.6667

  mưa rải rác
  25ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 17:30

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.85mm
  • Sức gió: 3.16mps
  • Hướng gió: 302º WNW
  • Độ ẩm: 92%
  • Độ che phủ: 98%
  • Áp suất: 1007mb
 • Thời tiết Chiều Chủ nhật (25-09-2023)

  Mặt trời mọc: 05:46am Mặt trời lặn: 05:52pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.6667 Kinh độ: 105.6667

  mưa vừa
  25ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 17:30

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 3.28mm
  • Sức gió: 3.72mps
  • Hướng gió: 325º NW
  • Độ ẩm: 90%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1008mb
 • Thời tiết Tối Chủ nhật (25-09-2023)

  Mặt trời mọc: 05:46am Mặt trời lặn: 05:52pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.6667 Kinh độ: 105.6667

  mưa to
  25ºC

  Mưa To

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 17:30

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 22.37mm
  • Sức gió: 6.26mps
  • Hướng gió: 5º N
  • Độ ẩm: 92%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1007mb
 • Cập nhật lúc 17:30
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 29ºC 95% 3.92mps 33º NNE 0.21mm 70%
  6:00 nhiều mây 29ºC 63% 4.23mps 46º NE 0mm 70%
  9:00 mưa rải rác 27ºC 50% 2.51mps 51º NE 0.35mm 82%
  12:00 mưa vừa 26ºC 97% 1.88mps 24º NNE 4.45mm 87%
  15:00 mưa rải rác 25ºC 98% 3.16mps 302º WNW 1.85mm 92%
  18:00 mưa rải rác 25ºC 100% 3.27mps 353º N 2.32mm 91%
  21:00 mưa vừa 25ºC 100% 3.72mps 325º NW 3.28mm 90%
  24:00 mưa vừa 26ºC 100% 4.25mps 13º NNE 5.92mm 88%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Vinh

Chủ nhật

Dự báo ngày 24-09-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 4.23mps 46º
 • Độ ẩm: 71%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 25-09-2023
mưa to

Mưa To

25ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 6.26mps 5º
 • Độ ẩm: 94%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 26-09-2023
mưa to

Mưa To

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 10.43mps 41º
 • Độ ẩm: 90%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 27-09-2023
mưa to

Mưa To

26ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 9.16mps 32º
 • Độ ẩm: 88%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 28-09-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.28mps 321º
 • Độ ẩm: 87%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 29-09-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.31mps 21º
 • Độ ẩm: 74%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 58%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 30-09-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.47mps 68º
 • Độ ẩm: 75%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 82%
 • Áp suất: 1009mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 01-10-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 5.07mps 342º
 • Độ ẩm: 76%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 02-10-2023
mưa to

Mưa To

25ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 9.51mps 217º
 • Độ ẩm: 85%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 03-10-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.86mps 74º
 • Độ ẩm: 78%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 04-10-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.58mps 89º
 • Độ ẩm: 78%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 89%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 05-10-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.58mps 39º
 • Độ ẩm: 79%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 06-10-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 7.32mps 57º
 • Độ ẩm: 75%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 56%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 07-10-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 5.23mps 39º
 • Độ ẩm: 83%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 95%
 • Áp suất: 1012mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 08-10-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 4.11mps 30º
 • Độ ẩm: 79%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 93%
 • Áp suất: 1011mbar
Xem thêm