Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Vinh. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 3 (27-09-2022)

  Mặt trời mọc: 05:46am Mặt trời lặn: 05:49pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.6667 Kinh độ: 105.6667

  mưa vừa
  29ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 11:47

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.47mps
  • Hướng gió: 18º NNE
  • Độ ẩm: 70%
  • Độ che phủ: 54%
  • Áp suất: 1007mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 3 (27-09-2022)

  Mặt trời mọc: 05:46am Mặt trời lặn: 05:49pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.6667 Kinh độ: 105.6667

  mưa rải rác
  26ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 11:47

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 2.19mm
  • Sức gió: 1.79mps
  • Hướng gió: 344º NNW
  • Độ ẩm: 80%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1005mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 3 (28-09-2022)

  Mặt trời mọc: 05:46am Mặt trời lặn: 05:49pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.6667 Kinh độ: 105.6667

  mưa vừa
  23ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 11:47

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 3.72mm
  • Sức gió: 4.23mps
  • Hướng gió: 334º NNW
  • Độ ẩm: 95%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1003mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 3 (28-09-2022)

  Mặt trời mọc: 05:46am Mặt trời lặn: 05:49pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.6667 Kinh độ: 105.6667

  mưa to
  25ºC

  Mưa To

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 11:47

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 42.14mm
  • Sức gió: 11.31mps
  • Hướng gió: 26º NNE
  • Độ ẩm: 94%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1001mb
 • Thời tiết Tối Thứ 3 (28-09-2022)

  Mặt trời mọc: 05:46am Mặt trời lặn: 05:49pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.6667 Kinh độ: 105.6667

  mưa to
  26ºC

  Mưa To

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 11:47

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 22.98mm
  • Sức gió: 10.69mps
  • Hướng gió: 39º NE
  • Độ ẩm: 92%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1000mb
 • Cập nhật lúc 11:47
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa vừa 28ºC 39% 3.66mps 13º NNE 3.07mm 72%
  6:00 mưa vừa 28ºC 76% 3.12mps 16º NNE 4.08mm 76%
  9:00 mưa rải rác 26ºC 100% 1.79mps 344º NNW 2.19mm 80%
  12:00 mưa rải rác 25ºC 100% 2.28mps 318º NW 0.19mm 84%
  15:00 mưa vừa 23ºC 100% 4.23mps 334º NNW 3.72mm 95%
  18:00 mưa to 23ºC 100% 8.35mps 333º NNW 39.7mm 97%
  21:00 mưa to 25ºC 100% 11.31mps 26º NNE 42.14mm 94%
  24:00 mưa vừa 26ºC 100% 10.79mps 37º NE 10.91mm 93%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Vinh

Thứ 3

Dự báo ngày 27-09-2022
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.87mps 23º
 • Độ ẩm: 70%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 31%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 28-09-2022
mưa rất to

Mưa Rất To

25ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 11.38mps 42º
 • Độ ẩm: 93%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 29-09-2022
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 10.09mps 59º
 • Độ ẩm: 82%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 82%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 30-09-2022
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.95mps 51º
 • Độ ẩm: 81%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 97%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 01-10-2022
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 4.28mps 22º
 • Độ ẩm: 87%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1010mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 02-10-2022
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 10.08mps 42º
 • Độ ẩm: 78%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 93%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 03-10-2022
mưa to

Mưa To

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 14.49mps 84º
 • Độ ẩm: 92%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 04-10-2022
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.96mps 21º
 • Độ ẩm: 86%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 05-10-2022
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.07mps 32º
 • Độ ẩm: 78%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 70%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 06-10-2022
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.85mps 31º
 • Độ ẩm: 77%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 55%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 07-10-2022
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.28mps 73º
 • Độ ẩm: 80%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 65%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 08-10-2022
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.84mps 74º
 • Độ ẩm: 73%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 16%
 • Áp suất: 1011mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 09-10-2022
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.85mps 0º
 • Độ ẩm: 82%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 68%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 10-10-2022
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 7.56mps 37º
 • Độ ẩm: 81%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 72%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 11-10-2022
mưa to

Mưa To

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 10.62mps 81º
 • Độ ẩm: 90%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1009mbar
Xem thêm