Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Vinh. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (25-03-2019)

  Mặt trời mọc: 05:57am Mặt trời lặn: 06:09pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.6697 Kinh độ: 105.6881

  mưa rải rác
  23ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 18ºC

  Thấp nhất: 18ºC

  Cập nhật lúc 14:34

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.05mps
  • Hướng gió: 12º NNE
  • Độ ẩm: 92%
  • Độ che phủ: 76%
  • Áp suất: 1015mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (25-03-2019)

  Mặt trời mọc: 05:57am Mặt trời lặn: 06:09pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.6697 Kinh độ: 105.6881

  mưa rải rác
  23ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 18ºC

  Thấp nhất: 18ºC

  Cập nhật lúc 14:34

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.0099999999999998mm
  • Sức gió: 2.05mps
  • Hướng gió: 12º NNE
  • Độ ẩm: 92%
  • Độ che phủ: 76%
  • Áp suất: 1015mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (25-03-2019)

  Mặt trời mọc: 05:57am Mặt trời lặn: 06:09pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.6697 Kinh độ: 105.6881

  mưa rải rác
  22ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 18ºC

  Thấp nhất: 18ºC

  Cập nhật lúc 14:34

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.05mm
  • Sức gió: 1.66mps
  • Hướng gió: 57º ENE
  • Độ ẩm: 93%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1014mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (26-03-2019)

  Mặt trời mọc: 05:57am Mặt trời lặn: 06:09pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.6697 Kinh độ: 105.6881

  mưa rải rác
  21ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 18ºC

  Thấp nhất: 18ºC

  Cập nhật lúc 14:34

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.18mm
  • Sức gió: 1.51mps
  • Hướng gió: 323º NW
  • Độ ẩm: 97%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1015mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (26-03-2019)

  Mặt trời mọc: 05:57am Mặt trời lặn: 06:09pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.6697 Kinh độ: 105.6881

  mưa rải rác
  21ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 18ºC

  Thấp nhất: 18ºC

  Cập nhật lúc 14:34

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.05mm
  • Sức gió: 2.01mps
  • Hướng gió: 269º W
  • Độ ẩm: 98%
  • Độ che phủ: 68%
  • Áp suất: 1016mb
 • Cập nhật lúc 14:34
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 19ºC 92% 2.26mps 310º NW 0.09mm 100%
  6:00 mưa rải rác 21ºC 92% 2.31mps 318º NW 0.1mm 96%
  9:00 mưa rải rác 23ºC 76% 2.05mps 12º NNE 0.0099999999999998mm 92%
  12:00 nhiều mây 23ºC 68% 2.3mps 57º ENE 0mm 90%
  15:00 mưa rải rác 22ºC 92% 1.66mps 57º ENE 0.05mm 93%
  18:00 mưa rải rác 21ºC 92% 1.52mps 19º NNE 0.09mm 95%
  21:00 mưa rải rác 21ºC 92% 1.51mps 323º NW 0.18mm 97%
  24:00 mưa rải rác 21ºC 92% 1.56mps 290º WNW 0.2025mm 97%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Vinh

Chủ nhật

Dự báo ngày 24-03-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

18ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 1.65mps 289º
 • Độ ẩm: 97%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 68%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 25-03-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 2.05mps 12º
 • Độ ẩm: 92%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 76%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 26-03-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.77mps 98º
 • Độ ẩm: 86%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 27-03-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 3.01mps 111º
 • Độ ẩm: 87%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 44%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 28-03-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.95mps 77º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 1%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 29-03-2019
mưa to

Mưa To

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 1.9mps 7º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 14%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 30-03-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

15ºC
 • Cao nhất: 15ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 4.59mps 339º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1018mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 31-03-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 1.89mps 71º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 4%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 01-04-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 2.05mps 61º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 02-04-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.68mps 359º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 03-04-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.57mps 255º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 04-04-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.47mps 261º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 05-04-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.52mps 351º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 06-04-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.86mps 40º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1008mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 07-04-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.9mps 70º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1007mbar
Xem thêm