Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Vinh. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 7 (21-02-2017)

  Mặt trời mọc: 06:21am Mặt trời lặn: 06:00pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.6667 Kinh độ: 105.6667

  mưa rải rác
  17ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 20:07

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.36mps
  • Hướng gió: 315º NW
  • Độ ẩm: 92%
  • Độ che phủ: 12%
  • Áp suất: 1015mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 7 (21-02-2017)

  Mặt trời mọc: 06:21am Mặt trời lặn: 06:00pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.6667 Kinh độ: 105.6667

  clear sky
  28ºC

  Clear Sky

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 20:07

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.66mps
  • Hướng gió: 93º E
  • Độ ẩm: 80%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1015mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 7 (21-02-2017)

  Mặt trời mọc: 06:21am Mặt trời lặn: 06:00pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.6667 Kinh độ: 105.6667

  clear sky
  23ºC

  Clear Sky

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 20:07

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.85mps
  • Hướng gió: 103º ESE
  • Độ ẩm: 81%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1014mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 7 (22-02-2017)

  Mặt trời mọc: 06:21am Mặt trời lặn: 06:00pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.6667 Kinh độ: 105.6667

  mưa rải rác
  20ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 20:07

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.05mm
  • Sức gió: 0.61mps
  • Hướng gió: 327º NNW
  • Độ ẩm: 94%
  • Độ che phủ: 20%
  • Áp suất: 1016mb
 • Thời tiết Tối Thứ 7 (22-02-2017)

  Mặt trời mọc: 06:21am Mặt trời lặn: 06:00pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.6667 Kinh độ: 105.6667

  mưa rải rác
  19ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 20:07

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.11mm
  • Sức gió: 0.76mps
  • Hướng gió: 344º NNW
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 44%
  • Áp suất: 1017mb
 • Cập nhật lúc 20:07
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 17ºC 12% 0.86mps 352º N 0.075mm 93%
  6:00 mưa rải rác 23ºC 0% 1.16mps 358º N 0.03mm 95%
  9:00 clear sky 28ºC 0% 2.66mps 93º E 0mm 80%
  12:00 clear sky 28ºC 0% 4.66mps 106º ESE 0mm 75%
  15:00 clear sky 23ºC 0% 3.85mps 103º ESE 0mm 81%
  18:00 clear sky 20ºC 0% 1.78mps 120º ESE 0mm 90%
  21:00 mưa rải rác 20ºC 20% 0.61mps 327º NNW 0.05mm 94%
  24:00 mưa rải rác 19ºC 12% 0.61mps 307º NW 0.1mm 97%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Vinh

Thứ 2

Dự báo ngày 20-02-2017
clear sky

Clear Sky

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 8.81mps 151º
 • Độ ẩm: 92%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 21-02-2017
clear sky

Clear Sky

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 7.96mps 153º
 • Độ ẩm: 94%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 22-02-2017
ít mây

ít Mây

21ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 6.11mps 158º
 • Độ ẩm: 95%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 23-02-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

21ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 8.52mps 42º
 • Độ ẩm: 99%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1028mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 24-02-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 6.11mps 32º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1028mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 25-02-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 7.57mps 22º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 95%
 • Áp suất: 1029mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 26-02-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

16ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 10.85mps 0º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1032mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 27-02-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

18ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 5.46mps 11º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 56%
 • Áp suất: 1030mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 28-02-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 5.36mps 24º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 97%
 • Áp suất: 1029mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 01-03-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 8.14mps 17º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 87%
 • Áp suất: 1031mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 02-03-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 6.59mps 2º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 1%
 • Áp suất: 1027mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 03-03-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 4.51mps 8º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 9%
 • Áp suất: 1024mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 04-03-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 3.28mps 51º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 1022mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 05-03-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.67mps 53º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 2%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 06-03-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.11mps 46º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 9%
 • Áp suất: 1017mbar
Xem thêm