Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Vinh. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 4 (27-02-2024)

  Mặt trời mọc: 06:17am Mặt trời lặn: 06:02pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.6667 Kinh độ: 105.6667

  mưa rải rác
  17ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 19ºC

  Thấp nhất: 18ºC

  Cập nhật lúc 03:16

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.07mps
  • Hướng gió: 2º N
  • Độ ẩm: 88%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1016mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 4 (27-02-2024)

  Mặt trời mọc: 06:17am Mặt trời lặn: 06:02pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.6667 Kinh độ: 105.6667

  mây dày đặc
  18ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 19ºC

  Thấp nhất: 18ºC

  Cập nhật lúc 03:16

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.51mps
  • Hướng gió: 38º NE
  • Độ ẩm: 87%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1018mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 4 (28-02-2024)

  Mặt trời mọc: 06:17am Mặt trời lặn: 06:02pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.6667 Kinh độ: 105.6667

  mây dày đặc
  18ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 19ºC

  Thấp nhất: 18ºC

  Cập nhật lúc 03:16

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.9mps
  • Hướng gió: 0º N
  • Độ ẩm: 89%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1017mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 4 (28-02-2024)

  Mặt trời mọc: 06:17am Mặt trời lặn: 06:02pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.6667 Kinh độ: 105.6667

  mây dày đặc
  18ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 19ºC

  Thấp nhất: 18ºC

  Cập nhật lúc 03:16

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.9mps
  • Hướng gió: 333º NNW
  • Độ ẩm: 89%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1017mb
 • Thời tiết Tối Thứ 4 (28-02-2024)

  Mặt trời mọc: 06:17am Mặt trời lặn: 06:02pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.6667 Kinh độ: 105.6667

  mây dày đặc
  21ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 19ºC

  Thấp nhất: 18ºC

  Cập nhật lúc 03:16

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.35mps
  • Hướng gió: 39º NE
  • Độ ẩm: 78%
  • Độ che phủ: 97%
  • Áp suất: 1014mb
 • Cập nhật lúc 03:16
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 18ºC 100% 4.05mps 31º NNE 0.26mm 85%
  6:00 mưa rải rác 18ºC 100% 3.39mps 39º NE 0.1mm 86%
  9:00 mây dày đặc 18ºC 100% 2.51mps 38º NE 0mm 87%
  12:00 mây dày đặc 18ºC 100% 1.7mps 30º NNE 0mm 88%
  15:00 mây dày đặc 18ºC 100% 1.9mps 0º N 0mm 89%
  18:00 mưa rải rác 18ºC 100% 1.88mps 349º N 0.1mm 90%
  21:00 mây dày đặc 18ºC 100% 1.9mps 333º NNW 0mm 89%
  24:00 mây dày đặc 19ºC 100% 1.67mps 345º NNW 0mm 85%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Vinh

Thứ 3

Dự báo ngày 27-02-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 4.05mps 31º
 • Độ ẩm: 85%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 28-02-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

20ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 3.98mps 86º
 • Độ ẩm: 82%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 29-02-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 4.28mps 61º
 • Độ ẩm: 77%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 97%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 01-03-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

17ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 5.99mps 36º
 • Độ ẩm: 90%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 02-03-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

17ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 4.59mps 26º
 • Độ ẩm: 80%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1018mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 03-03-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 4mps 91º
 • Độ ẩm: 77%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 04-03-2024
trời quang mây

Trời Quang Mây

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 4.07mps 99º
 • Độ ẩm: 63%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 05-03-2024
trời quang mây

Trời Quang Mây

36ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.51mps 127º
 • Độ ẩm: 28%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 4%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 06-03-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 7.71mps 34º
 • Độ ẩm: 74%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 07-03-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

20ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 5.26mps 35º
 • Độ ẩm: 86%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 08-03-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 3.89mps 68º
 • Độ ẩm: 77%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 96%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 09-03-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

20ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 4.69mps 25º
 • Độ ẩm: 94%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1015mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 10-03-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 2.96mps 343º
 • Độ ẩm: 89%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 11-03-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 3.06mps 55º
 • Độ ẩm: 81%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 96%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 12-03-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.83mps 72º
 • Độ ẩm: 78%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1010mbar
Xem thêm