Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Vinh. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 4 (18-07-2018)

  Mặt trời mọc: 05:29am Mặt trời lặn: 06:36pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.6697 Kinh độ: 105.6881

  mưa rải rác
  24ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 16:16

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.34mm
  • Sức gió: 1.96mps
  • Hướng gió: 309º NW
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1006mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 4 (18-07-2018)

  Mặt trời mọc: 05:29am Mặt trời lặn: 06:36pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.6697 Kinh độ: 105.6881

  mưa to
  24ºC

  Mưa To

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 16:16

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 12.85mm
  • Sức gió: 2.22mps
  • Hướng gió: 333º NNW
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1006mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 4 (18-07-2018)

  Mặt trời mọc: 05:29am Mặt trời lặn: 06:36pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.6697 Kinh độ: 105.6881

  mưa rải rác
  24ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 16:16

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.17999999999999mm
  • Sức gió: 1.92mps
  • Hướng gió: 292º WNW
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1006mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 4 (19-07-2018)

  Mặt trời mọc: 05:29am Mặt trời lặn: 06:36pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.6697 Kinh độ: 105.6881

  mưa rải rác
  23ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 16:16

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.44mm
  • Sức gió: 2.11mps
  • Hướng gió: 277º W
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1005mb
 • Thời tiết Tối Thứ 4 (19-07-2018)

  Mặt trời mọc: 05:29am Mặt trời lặn: 06:36pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.6697 Kinh độ: 105.6881

  mưa rải rác
  24ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 16:16

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.13mm
  • Sức gió: 1.56mps
  • Hướng gió: 338º NNW
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1006mb
 • Cập nhật lúc 16:16
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 25ºC 92% 3.36mps 0º N 1.225mm 100%
  6:00 mưa vừa 24ºC 92% 2.82mps 32º NNE 9.405mm 100%
  9:00 mưa to 24ºC 92% 2.22mps 333º NNW 12.85mm 100%
  12:00 mưa rải rác 24ºC 100% 1.96mps 309º NW 0.34mm 100%
  15:00 mưa rải rác 24ºC 92% 1.92mps 292º WNW 0.17999999999999mm 99%
  18:00 mưa rải rác 24ºC 88% 1.82mps 275º W 0.43000000000001mm 98%
  21:00 mưa rải rác 23ºC 92% 2.11mps 277º W 0.44mm 99%
  24:00 nhiều mây 23ºC 80% 1.03mps 205º SSW 0mm 98%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Vinh

Thứ 3

Dự báo ngày 17-07-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.11mps 2º
 • Độ ẩm: 99%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 18-07-2018
mưa to

Mưa To

24ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.22mps 334º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 19-07-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.86mps 302º
 • Độ ẩm: 98%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 20-07-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 5.22mps 251º
 • Độ ẩm: 74%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 21-07-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 2.73mps 156º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 57%
 • Áp suất: 1011mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 22-07-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 2.66mps 181º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 18%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 23-07-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 2.31mps 187º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 24-07-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 1.88mps 222º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 13%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 25-07-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 1.7mps 245º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 26-07-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 1.95mps 275º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 4%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 27-07-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 2.96mps 266º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 28-07-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 2.48mps 280º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 35%
 • Áp suất: 1006mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 29-07-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 1.74mps 276º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 81%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 30-07-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 2.67mps 316º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 51%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 31-07-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 2.3mps 269º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 29%
 • Áp suất: 1010mbar
Xem thêm