Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Vinh. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 6 (20-04-2017)

  Mặt trời mọc: 05:36am Mặt trời lặn: 06:15pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.6667 Kinh độ: 105.6667

  clear sky
  31ºC

  Clear Sky

  Cao nhất: 36ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 22:12

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.26mps
  • Hướng gió: 230º SW
  • Độ ẩm: 75%
  • Độ che phủ: 8%
  • Áp suất: 1014mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 6 (20-04-2017)

  Mặt trời mọc: 05:36am Mặt trời lặn: 06:15pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.6667 Kinh độ: 105.6667

  clear sky
  35ºC

  Clear Sky

  Cao nhất: 36ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 22:12

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.17mps
  • Hướng gió: 224º SW
  • Độ ẩm: 60%
  • Độ che phủ: 8%
  • Áp suất: 1009mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 6 (20-04-2017)

  Mặt trời mọc: 05:36am Mặt trời lặn: 06:15pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.6667 Kinh độ: 105.6667

  clear sky
  26ºC

  Clear Sky

  Cao nhất: 36ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 22:12

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.82mps
  • Hướng gió: 211º SSW
  • Độ ẩm: 69%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1012mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 6 (21-04-2017)

  Mặt trời mọc: 05:36am Mặt trời lặn: 06:15pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.6667 Kinh độ: 105.6667

  clear sky
  26ºC

  Clear Sky

  Cao nhất: 36ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 22:12

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.59mps
  • Hướng gió: 223º SW
  • Độ ẩm: 76%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1011mb
 • Thời tiết Tối Thứ 6 (21-04-2017)

  Mặt trời mọc: 05:36am Mặt trời lặn: 06:15pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.6667 Kinh độ: 105.6667

  clear sky
  32ºC

  Clear Sky

  Cao nhất: 36ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 22:12

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.87mps
  • Hướng gió: 236º SW
  • Độ ẩm: 69%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1013mb
 • Cập nhật lúc 22:12
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 clear sky 36ºC 8% 3.26mps 230º SW 0mm 75%
  6:00 clear sky 36ºC 8% 3.57mps 238º WSW 0mm 63%
  9:00 clear sky 35ºC 8% 3.17mps 224º SW 0mm 60%
  12:00 clear sky 30ºC 8% 2.91mps 221º SW 0mm 61%
  15:00 clear sky 26ºC 0% 2.82mps 211º SSW 0mm 69%
  18:00 clear sky 26ºC 8% 2.36mps 215º SW 0mm 77%
  21:00 clear sky 26ºC 0% 2.59mps 223º SW 0mm 76%
  24:00 clear sky 27ºC 0% 2.11mps 234º SW 0mm 82%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Vinh

Thứ 5

Dự báo ngày 20-04-2017
quang mây

Quang Mây

36ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 3.26mps 230º
 • Độ ẩm: 75%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 21-04-2017
quang mây

Quang Mây

32ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.87mps 237º
 • Độ ẩm: 69%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 22-04-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

20ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 3.4mps 334º
 • Độ ẩm: 90%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1022mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 23-04-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 4.48mps 37º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 26%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 24-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.82mps 114º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 1%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 25-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.13mps 157º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 26-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 8.35mps 4º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 42%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 27-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 8.04mps 11º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 1024mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 28-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.62mps 36º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 3%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 29-04-2017
quang mây

Quang Mây

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.03mps 37º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1019mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 30-04-2017
quang mây

Quang Mây

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.39mps 134º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 01-05-2017
quang mây

Quang Mây

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 4.86mps 157º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 02-05-2017
quang mây

Quang Mây

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 2.39mps 194º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 03-05-2017
quang mây

Quang Mây

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 4.12mps 175º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 04-05-2017
quang mây

Quang Mây

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 4.35mps 184º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1012mbar
Xem thêm