Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Vinh. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 7 (26-05-2018)

  Mặt trời mọc: 05:20am Mặt trời lặn: 06:28pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.6697 Kinh độ: 105.6881

  trời quang mây
  26ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 00:51

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.07mps
  • Hướng gió: 211º SSW
  • Độ ẩm: 79%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1011mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 7 (26-05-2018)

  Mặt trời mọc: 05:20am Mặt trời lặn: 06:28pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.6697 Kinh độ: 105.6881

  trời quang mây
  29ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 00:51

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.62mps
  • Hướng gió: 210º SSW
  • Độ ẩm: 83%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1013mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 7 (26-05-2018)

  Mặt trời mọc: 05:20am Mặt trời lặn: 06:28pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.6697 Kinh độ: 105.6881

  trời quang mây
  33ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 00:51

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.66mps
  • Hướng gió: 232º SW
  • Độ ẩm: 63%
  • Độ che phủ: 8%
  • Áp suất: 1012mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 7 (26-05-2018)

  Mặt trời mọc: 05:20am Mặt trời lặn: 06:28pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.6697 Kinh độ: 105.6881

  trời quang mây
  30ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 00:51

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.85mps
  • Hướng gió: 224º SW
  • Độ ẩm: 64%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1011mb
 • Thời tiết Tối Thứ 7 (27-05-2018)

  Mặt trời mọc: 05:20am Mặt trời lặn: 06:28pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.6697 Kinh độ: 105.6881

  trời quang mây
  27ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 00:51

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.11mps
  • Hướng gió: 224º SW
  • Độ ẩm: 77%
  • Độ che phủ: 8%
  • Áp suất: 1012mb
 • Cập nhật lúc 00:51
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 trời quang mây 26ºC 0% 2.07mps 211º SSW 0mm 79%
  6:00 trời quang mây 25ºC 8% 1.92mps 202º SSW 0mm 80%
  9:00 trời quang mây 29ºC 0% 2.62mps 210º SSW 0mm 83%
  12:00 trời quang mây 32ºC 8% 3.51mps 222º SW 0mm 71%
  15:00 trời quang mây 33ºC 8% 4.66mps 232º SW 0mm 63%
  18:00 trời quang mây 33ºC 0% 4.67mps 223º SW 0mm 62%
  21:00 trời quang mây 30ºC 0% 3.85mps 224º SW 0mm 64%
  24:00 trời quang mây 28ºC 0% 2.57mps 227º SW 0mm 72%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Vinh

Thứ 6

Dự báo ngày 25-05-2018
trời quang mây

Trời Quang Mây

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.01mps 194º
 • Độ ẩm: 76%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 26-05-2018
trời quang mây

Trời Quang Mây

32ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.51mps 223º
 • Độ ẩm: 71%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 1014mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 27-05-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

33ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.32mps 249º
 • Độ ẩm: 69%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 32%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 28-05-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.36mps 344º
 • Độ ẩm: 91%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 76%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 29-05-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 2.08mps 143º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 17%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 30-05-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 5.71mps 152º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 3%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 31-05-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 5.9mps 138º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 01-06-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 3.86mps 124º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 50%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 02-06-2018
trời quang mây

Trời Quang Mây

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 3.08mps 112º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 1%
 • Áp suất: 1015mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 03-06-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 3.36mps 150º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 19%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 04-06-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 2.31mps 175º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 9%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 05-06-2018
mưa to

Mưa To

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 0.52mps 280º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 29%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 06-06-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 1.75mps 196º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 10%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 07-06-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 1.12mps 221º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 16%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 08-06-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 1.03mps 128º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 18%
 • Áp suất: 1013mbar
Xem thêm