Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Vinh. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (30-07-2017)

  Mặt trời mọc: 05:34am Mặt trời lặn: 06:33pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.6667 Kinh độ: 105.6667

  clear sky
  32ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 15:00

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.2mm
  • Sức gió: 1.88mps
  • Hướng gió: 231º SW
  • Độ ẩm: 77%
  • Độ che phủ: 8%
  • Áp suất: 1005mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (31-07-2017)

  Mặt trời mọc: 05:34am Mặt trời lặn: 06:33pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.6667 Kinh độ: 105.6667

  clear sky
  25ºC

  Clear Sky

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 15:00

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.3mps
  • Hướng gió: 235º SW
  • Độ ẩm: 86%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1006mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (31-07-2017)

  Mặt trời mọc: 05:34am Mặt trời lặn: 06:33pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.6667 Kinh độ: 105.6667

  mưa rải rác
  27ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 15:00

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.0050000000000003mm
  • Sức gió: 3.22mps
  • Hướng gió: 246º WSW
  • Độ ẩm: 87%
  • Độ che phủ: 12%
  • Áp suất: 1006mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (31-07-2017)

  Mặt trời mọc: 05:34am Mặt trời lặn: 06:33pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.6667 Kinh độ: 105.6667

  clear sky
  33ºC

  Clear Sky

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 15:00

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.01mps
  • Hướng gió: 227º SW
  • Độ ẩm: 72%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1006mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (31-07-2017)

  Mặt trời mọc: 05:34am Mặt trời lặn: 06:33pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.6667 Kinh độ: 105.6667

  clear sky
  30ºC

  Clear Sky

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 15:00

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.83mps
  • Hướng gió: 229º SW
  • Độ ẩm: 70%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1005mb
 • Cập nhật lúc 15:00
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 clear sky 29ºC 0% 2.91mps 222º SW 0mm 76%
  6:00 clear sky 27ºC 0% 3.22mps 226º SW 0mm 81%
  9:00 clear sky 25ºC 0% 3.3mps 235º SW 0mm 86%
  12:00 clear sky 25ºC 0% 3.36mps 239º WSW 0mm 84%
  15:00 mưa rải rác 27ºC 12% 3.22mps 246º WSW 0.0050000000000003mm 87%
  18:00 mây rải rác 31ºC 48% 4.01mps 238º WSW 0mm 78%
  21:00 clear sky 33ºC 0% 4.01mps 227º SW 0mm 72%
  24:00 clear sky 33ºC 0% 4.86mps 226º SW 0mm 68%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Vinh

Chủ nhật

Dự báo ngày 30-07-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.88mps 231º
 • Độ ẩm: 77%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 31-07-2017
quang mây

Quang Mây

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 4.01mps 227º
 • Độ ẩm: 72%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 01-08-2017
quang mây

Quang Mây

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 6.1mps 240º
 • Độ ẩm: 65%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 02-08-2017
quang mây

Quang Mây

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 4.2mps 230º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 03-08-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 4.74mps 241º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 04-08-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 5.9mps 235º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 05-08-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 4.85mps 258º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 1%
 • Áp suất: 1004mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 06-08-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 30ºC
 • Sức gió: 5.78mps 244º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 27%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 07-08-2017
mưa to

Mưa To

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 5.35mps 276º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 62%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 08-08-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 2.59mps 304º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 36%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 09-08-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 3.65mps 279º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 53%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 10-08-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 3.98mps 182º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 10%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 11-08-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 2.36mps 192º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 5%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 12-08-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 3.85mps 241º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 13%
 • Áp suất: 1005mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 13-08-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 4.77mps 223º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1005mbar
Xem thêm