Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Vinh. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 5 (11-10-2017)

  Mặt trời mọc: 05:50am Mặt trời lặn: 05:38pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.6667 Kinh độ: 105.6667

  mưa rải rác
  24ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 00:19

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.91mps
  • Hướng gió: 312º NW
  • Độ ẩm: 97%
  • Độ che phủ: 80%
  • Áp suất: 1013mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 5 (11-10-2017)

  Mặt trời mọc: 05:50am Mặt trời lặn: 05:38pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.6667 Kinh độ: 105.6667

  mưa rải rác
  24ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 00:19

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.895mm
  • Sức gió: 1.23mps
  • Hướng gió: 329º NNW
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1014mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 5 (11-10-2017)

  Mặt trời mọc: 05:50am Mặt trời lặn: 05:38pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.6667 Kinh độ: 105.6667

  mưa rải rác
  26ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 00:19

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.15mm
  • Sức gió: 2.32mps
  • Hướng gió: 2º N
  • Độ ẩm: 98%
  • Độ che phủ: 80%
  • Áp suất: 1014mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 5 (11-10-2017)

  Mặt trời mọc: 05:50am Mặt trời lặn: 05:38pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.6667 Kinh độ: 105.6667

  mưa vừa
  24ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 00:19

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 6.67mm
  • Sức gió: 0.51mps
  • Hướng gió: 265º W
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1016mb
 • Thời tiết Tối Thứ 5 (12-10-2017)

  Mặt trời mọc: 05:50am Mặt trời lặn: 05:38pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.6667 Kinh độ: 105.6667

  mưa rải rác
  23ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 00:19

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.16mm
  • Sức gió: 2.06mps
  • Hướng gió: 285º WNW
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1016mb
 • Cập nhật lúc 00:19
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 23ºC 80% 1.91mps 312º NW 0.012499999999999mm 97%
  6:00 mưa rải rác 23ºC 92% 1.68mps 328º NNW 0.115mm 100%
  9:00 mưa rải rác 24ºC 92% 1.23mps 329º NNW 0.895mm 100%
  12:00 mưa rải rác 25ºC 100% 2.01mps 332º NNW 0.7175mm 100%
  15:00 mưa rải rác 26ºC 80% 2.32mps 2º N 0.15mm 98%
  18:00 mưa rải rác 26ºC 92% 2.71mps 28º NNE 0.032499999999999mm 94%
  21:00 mưa vừa 24ºC 92% 0.51mps 265º W 6.67mm 99%
  24:00 mưa vừa 23ºC 80% 1.75mps 268º W 6.035mm 99%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Vinh

Thứ 3

Dự báo ngày 10-10-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 0.96mps 279º
 • Độ ẩm: 94%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 44%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 11-10-2017
mưa to

Mưa To

25ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.01mps 332º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 12-10-2017
mưa to

Mưa To

25ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.26mps 328º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 13-10-2017
mưa to

Mưa To

20ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 6.13mps 341º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 14-10-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 8.94mps 1º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 27%
 • Áp suất: 1016mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 15-10-2017
quang mây

Quang Mây

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 11.32mps 6º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 2%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 16-10-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 11.17mps 3º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 34%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 17-10-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 11.32mps 356º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 48%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 18-10-2017
mưa to

Mưa To

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 14.54mps 357º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 19-10-2017
mưa rất to

Mưa Rất To

23ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 14.72mps 349º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 20-10-2017
mưa rất to

Mưa Rất To

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.84mps 146º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 94%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 21-10-2017
mưa rất to

Mưa Rất To

24ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 10.04mps 5º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 78%
 • Áp suất: 1016mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 22-10-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 8.43mps 333º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 94%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 23-10-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.14mps 2º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 3%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 24-10-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 1.7mps 342º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 49%
 • Áp suất: 1017mbar
Xem thêm