Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Vinh. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 5 (08-02-2023)

  Mặt trời mọc: 06:28am Mặt trời lặn: 05:54pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.6667 Kinh độ: 105.6667

  mây dày đặc
  21ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 00:06

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.59mps
  • Hướng gió: 199º SSW
  • Độ ẩm: 97%
  • Độ che phủ: 48%
  • Áp suất: 1011mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 5 (08-02-2023)

  Mặt trời mọc: 06:28am Mặt trời lặn: 05:54pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.6667 Kinh độ: 105.6667

  nhiều mây
  22ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 00:06

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.14mps
  • Hướng gió: 113º ESE
  • Độ ẩm: 95%
  • Độ che phủ: 54%
  • Áp suất: 1010mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 5 (09-02-2023)

  Mặt trời mọc: 06:28am Mặt trời lặn: 05:54pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.6667 Kinh độ: 105.6667

  mưa rải rác
  21ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 00:06

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.13mm
  • Sức gió: 0.4mps
  • Hướng gió: 12º NNE
  • Độ ẩm: 97%
  • Độ che phủ: 57%
  • Áp suất: 1011mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 5 (09-02-2023)

  Mặt trời mọc: 06:28am Mặt trời lặn: 05:54pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.6667 Kinh độ: 105.6667

  mưa rải rác
  21ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 00:06

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.33mm
  • Sức gió: 0.53mps
  • Hướng gió: 326º NW
  • Độ ẩm: 95%
  • Độ che phủ: 78%
  • Áp suất: 1012mb
 • Thời tiết Tối Thứ 5 (09-02-2023)

  Mặt trời mọc: 06:28am Mặt trời lặn: 05:54pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.6667 Kinh độ: 105.6667

  mây dày đặc
  25ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 00:06

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.55mps
  • Hướng gió: 64º ENE
  • Độ ẩm: 78%
  • Độ che phủ: 85%
  • Áp suất: 1011mb
 • Cập nhật lúc 00:06
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây dày đặc 24ºC 95% 2.91mps 82º E 0mm 82%
  6:00 nhiều mây 24ºC 77% 4.29mps 99º E 0mm 83%
  9:00 nhiều mây 22ºC 54% 3.14mps 113º ESE 0mm 95%
  12:00 mưa rải rác 22ºC 62% 1.96mps 150º SSE 0.44mm 95%
  15:00 mưa rải rác 21ºC 57% 0.4mps 12º NNE 0.13mm 97%
  18:00 nhiều mây 21ºC 65% 0.31mps 351º N 0mm 96%
  21:00 mưa rải rác 21ºC 78% 0.53mps 326º NW 0.33mm 95%
  24:00 mưa rải rác 23ºC 86% 0.52mps 356º N 0.28mm 85%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Vinh

Thứ 4

Dự báo ngày 08-02-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 4.29mps 99º
 • Độ ẩm: 79%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 94%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 09-02-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 4.86mps 101º
 • Độ ẩm: 79%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 85%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 10-02-2023
mây dày đặc

Mây Dày đặc

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 4.75mps 107º
 • Độ ẩm: 75%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 11-02-2023
mây rải rác

Mây Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 4.2mps 97º
 • Độ ẩm: 74%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 34%
 • Áp suất: 1007mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 12-02-2023
trời quang mây

Trời Quang Mây

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 3.7mps 93º
 • Độ ẩm: 65%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 4%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 13-02-2023
mây rải rác

Mây Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 4.26mps 56º
 • Độ ẩm: 73%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 30%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 14-02-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

20ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 4.3mps 22º
 • Độ ẩm: 95%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 15-02-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

17ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 5.32mps 16º
 • Độ ẩm: 88%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 16-02-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

17ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 4.74mps 333º
 • Độ ẩm: 83%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 17-02-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

18ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 3.36mps 9º
 • Độ ẩm: 85%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 18-02-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 3.58mps 66º
 • Độ ẩm: 76%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 93%
 • Áp suất: 1014mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 19-02-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 4.54mps 37º
 • Độ ẩm: 83%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 94%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 20-02-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

20ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 2.97mps 58º
 • Độ ẩm: 87%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 21-02-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 5.02mps 106º
 • Độ ẩm: 76%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 86%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 22-02-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

17ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 6.56mps 31º
 • Độ ẩm: 93%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1017mbar
Xem thêm