Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Vinh. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 5 (05-01-2017)

  Mặt trời mọc: 06:31am Mặt trời lặn: 05:34pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.66667 Kinh độ: 105.666672

  mưa rải rác
  20ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 19:38

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.455mm
  • Sức gió: 1.86mps
  • Hướng gió: 303º WNW
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1022mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 5 (05-01-2017)

  Mặt trời mọc: 06:31am Mặt trời lặn: 05:34pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.66667 Kinh độ: 105.666672

  mưa rải rác
  20ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 19:38

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.935mm
  • Sức gió: 1.62mps
  • Hướng gió: 30º NNE
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1020mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 5 (06-01-2017)

  Mặt trời mọc: 06:31am Mặt trời lặn: 05:34pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.66667 Kinh độ: 105.666672

  mưa rải rác
  19ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 19:38

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.075mm
  • Sức gió: 1.31mps
  • Hướng gió: 303º WNW
  • Độ ẩm: 96%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1019mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 5 (06-01-2017)

  Mặt trời mọc: 06:31am Mặt trời lặn: 05:34pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.66667 Kinh độ: 105.666672

  mưa rải rác
  20ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 19:38

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.435mm
  • Sức gió: 1.51mps
  • Hướng gió: 346º NNW
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1019mb
 • Thời tiết Tối Thứ 5 (06-01-2017)

  Mặt trời mọc: 06:31am Mặt trời lặn: 05:34pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.66667 Kinh độ: 105.666672

  mưa rải rác
  22ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 19:38

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.09mm
  • Sức gió: 2.07mps
  • Hướng gió: 22º NNE
  • Độ ẩm: 95%
  • Độ che phủ: 64%
  • Áp suất: 1017mb
 • Cập nhật lúc 19:38
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 21ºC 92% 1.82mps 341º NNW 0.575mm 100%
  6:00 mưa rải rác 20ºC 92% 1.82mps 11º N 0.965mm 100%
  9:00 mưa rải rác 20ºC 92% 1.62mps 30º NNE 0.935mm 99%
  12:00 mưa rải rác 20ºC 56% 1.06mps 333º NNW 0.2mm 97%
  15:00 mưa rải rác 19ºC 92% 1.31mps 303º WNW 0.075mm 96%
  18:00 mưa rải rác 19ºC 92% 1.52mps 317º NW 0.385mm 99%
  21:00 mưa rải rác 20ºC 92% 1.51mps 346º NNW 0.435mm 99%
  24:00 mưa rải rác 21ºC 88% 1.97mps 2º N 0.17mm 100%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Vinh

Thứ 5

Dự báo ngày 05-01-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 3.42mps 10º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 88%
 • Áp suất: 1027mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 06-01-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 3.57mps 4º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1024mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 07-01-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.86mps 7º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 44%
 • Áp suất: 1023mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 08-01-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 4.13mps 16º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 46%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 09-01-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 4.85mps 33º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 53%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 10-01-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.61mps 357º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 17%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 11-01-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.44mps 16º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 51%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 12-01-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 2.2mps 345º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 74%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 13-01-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 1.37mps 49º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 34%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 14-01-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

15ºC
 • Cao nhất: 16ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 10.74mps 3º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1032mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 15-01-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

15ºC
 • Cao nhất: 16ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 6.97mps 355º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 52%
 • Áp suất: 1031mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 16-01-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

17ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 6.07mps 6º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 37%
 • Áp suất: 1029mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 17-01-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 6.52mps 16º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 41%
 • Áp suất: 1028mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 18-01-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 4.69mps 23º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 34%
 • Áp suất: 1026mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 19-01-2017
clear sky

Clear Sky

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 3.99mps 346º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 1023mbar
Xem thêm