Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Vinh. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 5 (21-11-2019)

  Mặt trời mọc: 06:07am Mặt trời lặn: 05:18pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.6697 Kinh độ: 105.6881

  mây dày đặc
  20ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 18:45

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.63mm
  • Sức gió: 0.93mps
  • Hướng gió: 312º NW
  • Độ ẩm: 93%
  • Độ che phủ: 97%
  • Áp suất: 1017mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 5 (21-11-2019)

  Mặt trời mọc: 06:07am Mặt trời lặn: 05:18pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.6697 Kinh độ: 105.6881

  mưa rải rác
  22ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 18:45

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.19mm
  • Sức gió: 1.97mps
  • Hướng gió: 23º NNE
  • Độ ẩm: 82%
  • Độ che phủ: 90%
  • Áp suất: 1016mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 5 (21-11-2019)

  Mặt trời mọc: 06:07am Mặt trời lặn: 05:18pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.6697 Kinh độ: 105.6881

  mưa rải rác
  20ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 18:45

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.56mm
  • Sức gió: 1.04mps
  • Hướng gió: 329º NNW
  • Độ ẩm: 93%
  • Độ che phủ: 95%
  • Áp suất: 1017mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 5 (22-11-2019)

  Mặt trời mọc: 06:07am Mặt trời lặn: 05:18pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.6697 Kinh độ: 105.6881

  mưa rải rác
  19ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 18:45

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.63mm
  • Sức gió: 1mps
  • Hướng gió: 276º W
  • Độ ẩm: 96%
  • Độ che phủ: 96%
  • Áp suất: 1017mb
 • Thời tiết Tối Thứ 5 (22-11-2019)

  Mặt trời mọc: 06:07am Mặt trời lặn: 05:18pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.6697 Kinh độ: 105.6881

  mưa rải rác
  20ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 18:45

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.06mm
  • Sức gió: 0.6mps
  • Hướng gió: 268º W
  • Độ ẩm: 93%
  • Độ che phủ: 97%
  • Áp suất: 1017mb
 • Cập nhật lúc 18:45
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây dày đặc 19ºC 100% 1.49mps 283º WNW 0mm 93%
  6:00 mây dày đặc 21ºC 90% 2.44mps 311º NW 0mm 83%
  9:00 mưa rải rác 22ºC 90% 1.97mps 23º NNE 1.19mm 82%
  12:00 mưa rải rác 21ºC 97% 1.73mps 41º NE 1.63mm 89%
  15:00 mưa rải rác 20ºC 95% 1.04mps 329º NNW 1.56mm 93%
  18:00 mưa rải rác 20ºC 92% 1.42mps 280º W 1.06mm 93%
  21:00 mưa rải rác 19ºC 96% 1mps 276º W 1.63mm 96%
  24:00 mưa rải rác 19ºC 100% 0.9mps 272º W 1.19mm 96%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Vinh

Thứ 5

Dự báo ngày 21-11-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

21ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 2.44mps 311º
 • Độ ẩm: 83%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 90%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 22-11-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.6mps 353º
 • Độ ẩm: 80%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 66%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 23-11-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

24ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.41mps 126º
 • Độ ẩm: 75%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1016mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 24-11-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

23ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 0.71mps 16º
 • Độ ẩm: 76%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 5%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 25-11-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 2.82mps 346º
 • Độ ẩm: 77%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 69%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 26-11-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

19ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.14mps 256º
 • Độ ẩm: 93%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 27-11-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

21ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 2.1mps 294º
 • Độ ẩm: 92%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 28-11-2019
mưa to

Mưa To

22ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.71mps 352º
 • Độ ẩm: 90%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 29-11-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 2.75mps 324º
 • Độ ẩm: 94%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 30-11-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.48mps 357º
 • Độ ẩm: 85%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 89%
 • Áp suất: 1018mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 01-12-2019
mưa to

Mưa To

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 2.28mps 277º
 • Độ ẩm: 93%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 02-12-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

22ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 2.09mps 345º
 • Độ ẩm: 80%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 66%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 03-12-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

21ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.65mps 295º
 • Độ ẩm: 90%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 04-12-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

23ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.27mps 347º
 • Độ ẩm: 81%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 60%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 05-12-2019
mưa to

Mưa To

15ºC
 • Cao nhất: 16ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 3.28mps 309º
 • Độ ẩm: 91%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1022mbar
Xem thêm