Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Vinh. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (14-12-2017)

  Mặt trời mọc: 06:21am Mặt trời lặn: 05:22pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.6667 Kinh độ: 105.6667

  mưa rải rác
  18ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 18ºC

  Thấp nhất: 17ºC

  Cập nhật lúc 02:07

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.6075mm
  • Sức gió: 2.27mps
  • Hướng gió: 344º NNW
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1023mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (15-12-2017)

  Mặt trời mọc: 06:21am Mặt trời lặn: 05:22pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.6667 Kinh độ: 105.6667

  mưa rải rác
  17ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 18ºC

  Thấp nhất: 17ºC

  Cập nhật lúc 02:07

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.8mm
  • Sức gió: 3.21mps
  • Hướng gió: 325º NW
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1022mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (15-12-2017)

  Mặt trời mọc: 06:21am Mặt trời lặn: 05:22pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.6667 Kinh độ: 105.6667

  mưa rải rác
  17ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 18ºC

  Thấp nhất: 17ºC

  Cập nhật lúc 02:07

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.54mm
  • Sức gió: 3.41mps
  • Hướng gió: 333º NNW
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1025mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (15-12-2017)

  Mặt trời mọc: 06:21am Mặt trời lặn: 05:22pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.6667 Kinh độ: 105.6667

  mưa rải rác
  18ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 18ºC

  Thấp nhất: 17ºC

  Cập nhật lúc 02:07

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.65mm
  • Sức gió: 3.52mps
  • Hướng gió: 358º N
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1023mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (15-12-2017)

  Mặt trời mọc: 06:21am Mặt trời lặn: 05:22pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.6667 Kinh độ: 105.6667

  mưa rải rác
  17ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 18ºC

  Thấp nhất: 17ºC

  Cập nhật lúc 02:07

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.69mm
  • Sức gió: 4.56mps
  • Hướng gió: 350º N
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1027mb
 • Cập nhật lúc 02:07
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 17ºC 92% 2.86mps 328º NNW 0.7825mm 100%
  6:00 mưa rải rác 17ºC 92% 3.21mps 330º NNW 0.9mm 100%
  9:00 mưa rải rác 17ºC 92% 3.21mps 325º NW 0.8mm 100%
  12:00 mưa rải rác 17ºC 92% 3.21mps 320º NW 0.73mm 100%
  15:00 mưa rải rác 17ºC 92% 3.41mps 333º NNW 0.54mm 100%
  18:00 mưa rải rác 18ºC 92% 3.63mps 338º NNW 0.39mm 100%
  21:00 mưa rải rác 18ºC 92% 3.52mps 358º N 0.65mm 100%
  24:00 mưa rải rác 18ºC 92% 3.22mps 2º N 1.23mm 100%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Vinh

Thứ 5

Dự báo ngày 14-12-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

18ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 2.27mps 344º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 15-12-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

17ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 3.41mps 334º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1025mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 16-12-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

13ºC
 • Cao nhất: 14ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 6.66mps 346º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1032mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 17-12-2017
mây rải rác

Mây Rải Rác

12ºC
 • Cao nhất: 14ºC
 • Thấp nhất: 9ºC
 • Sức gió: 6.82mps 349º
 • Độ ẩm: 81%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 44%
 • Áp suất: 1036mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 18-12-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

15ºC
 • Cao nhất: 16ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 9.17mps 356º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 1%
 • Áp suất: 1031mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 19-12-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

16ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 10.34mps 1º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 19%
 • Áp suất: 1032mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 20-12-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

18ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 9.47mps 4º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1031mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 21-12-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 7.8mps 7º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 30%
 • Áp suất: 1030mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 22-12-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 9.15mps 15º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 75%
 • Áp suất: 1028mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 23-12-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 9.16mps 18º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1028mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 24-12-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 5.91mps 20º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 94%
 • Áp suất: 1024mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 25-12-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 11.56mps 23º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 46%
 • Áp suất: 1027mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 26-12-2017
mưa to

Mưa To

17ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 7.29mps 350º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 93%
 • Áp suất: 1025mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 27-12-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

18ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 4.69mps 350º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 28-12-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 1.4mps 352º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 84%
 • Áp suất: 1018mbar
Xem thêm