Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Đồng Hới. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 7 (26-05-2018)

  Mặt trời mọc: 05:18am Mặt trời lặn: 06:22pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 17.4833 Kinh độ: 106.6

  trời quang mây
  27ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 01:04

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.42mps
  • Hướng gió: 180º S
  • Độ ẩm: 93%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1014mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 7 (26-05-2018)

  Mặt trời mọc: 05:18am Mặt trời lặn: 06:22pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 17.4833 Kinh độ: 106.6

  trời quang mây
  28ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 01:04

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.82mps
  • Hướng gió: 221º SW
  • Độ ẩm: 89%
  • Độ che phủ: 8%
  • Áp suất: 1017mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 7 (26-05-2018)

  Mặt trời mọc: 05:18am Mặt trời lặn: 06:22pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 17.4833 Kinh độ: 106.6

  trời quang mây
  31ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 01:04

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.91mps
  • Hướng gió: 231º SW
  • Độ ẩm: 77%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1015mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 7 (26-05-2018)

  Mặt trời mọc: 05:18am Mặt trời lặn: 06:22pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 17.4833 Kinh độ: 106.6

  trời quang mây
  30ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 01:04

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.55mps
  • Hướng gió: 207º SSW
  • Độ ẩm: 79%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1014mb
 • Thời tiết Tối Thứ 7 (27-05-2018)

  Mặt trời mọc: 05:18am Mặt trời lặn: 06:22pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 17.4833 Kinh độ: 106.6

  trời quang mây
  28ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 01:04

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.86mps
  • Hướng gió: 183º S
  • Độ ẩm: 89%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1016mb
 • Cập nhật lúc 01:04
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 trời quang mây 27ºC 0% 2.42mps 180º S 0mm 93%
  6:00 trời quang mây 27ºC 0% 2.17mps 209º SSW 0mm 93%
  9:00 trời quang mây 28ºC 8% 2.82mps 221º SW 0mm 89%
  12:00 trời quang mây 30ºC 0% 3.86mps 214º SW 0mm 82%
  15:00 trời quang mây 31ºC 0% 4.91mps 231º SW 0mm 77%
  18:00 trời quang mây 31ºC 0% 4.07mps 216º SW 0mm 76%
  21:00 trời quang mây 30ºC 0% 3.55mps 207º SSW 0mm 79%
  24:00 trời quang mây 29ºC 0% 2.57mps 189º S 0mm 86%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Đồng Hới

Thứ 6

Dự báo ngày 25-05-2018
trời quang mây

Trời Quang Mây

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 4.71mps 161º
 • Độ ẩm: 91%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 26-05-2018
trời quang mây

Trời Quang Mây

30ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 3.86mps 215º
 • Độ ẩm: 82%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1017mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 27-05-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 2.87mps 206º
 • Độ ẩm: 80%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 28-05-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 3.71mps 329º
 • Độ ẩm: 93%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 36%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 29-05-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.59mps 95º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 999mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 30-05-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.33mps 98º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 998mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 31-05-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.23mps 87º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 29%
 • Áp suất: 1000mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 01-06-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.6mps 87º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 15%
 • Áp suất: 1001mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 02-06-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.19mps 48º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 15%
 • Áp suất: 998mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 03-06-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 0.49mps 275º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 17%
 • Áp suất: 997mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 04-06-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 3.4mps 211º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 35%
 • Áp suất: 995mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 05-06-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 5.67mps 243º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 11%
 • Áp suất: 995mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 06-06-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 4.12mps 232º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 996mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 07-06-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.42mps 232º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 27%
 • Áp suất: 998mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 08-06-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 5.32mps 240º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 34%
 • Áp suất: 997mbar
Xem thêm