Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Đồng Hới. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 3 (27-09-2022)

  Mặt trời mọc: 05:43am Mặt trời lặn: 05:46pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 17.4833 Kinh độ: 106.6

  mưa vừa
  27ºC

  Mưa To

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 12:07

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 6.6mps
  • Hướng gió: 340º NNW
  • Độ ẩm: 76%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1007mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 3 (27-09-2022)

  Mặt trời mọc: 05:43am Mặt trời lặn: 05:46pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 17.4833 Kinh độ: 106.6

  mưa vừa
  24ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 12:07

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 5.35mm
  • Sức gió: 6.34mps
  • Hướng gió: 309º NW
  • Độ ẩm: 93%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1004mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 3 (28-09-2022)

  Mặt trời mọc: 05:43am Mặt trời lặn: 05:46pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 17.4833 Kinh độ: 106.6

  mưa vừa
  25ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 12:07

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 10.61mm
  • Sức gió: 11.17mps
  • Hướng gió: 348º NNW
  • Độ ẩm: 95%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1000mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 3 (28-09-2022)

  Mặt trời mọc: 05:43am Mặt trời lặn: 05:46pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 17.4833 Kinh độ: 106.6

  mưa to
  26ºC

  Mưa To

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 12:07

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 12.58mm
  • Sức gió: 10.6mps
  • Hướng gió: 44º NE
  • Độ ẩm: 91%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 999mb
 • Thời tiết Tối Thứ 3 (28-09-2022)

  Mặt trời mọc: 05:43am Mặt trời lặn: 05:46pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 17.4833 Kinh độ: 106.6

  mưa vừa
  26ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 12:07

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 5.01mm
  • Sức gió: 12.43mps
  • Hướng gió: 57º ENE
  • Độ ẩm: 91%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 997mb
 • Cập nhật lúc 12:07
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa vừa 27ºC 100% 6.19mps 339º NNW 3.49mm 79%
  6:00 mưa vừa 25ºC 100% 5.35mps 346º NNW 7.02mm 88%
  9:00 mưa vừa 24ºC 100% 6.34mps 309º NW 5.35mm 93%
  12:00 mưa to 24ºC 100% 7.21mps 331º NNW 12.77mm 94%
  15:00 mưa vừa 25ºC 100% 11.17mps 348º NNW 10.61mm 95%
  18:00 mưa to 25ºC 100% 10.8mps 13º NNE 12.24mm 94%
  21:00 mưa to 26ºC 100% 10.6mps 44º NE 12.58mm 91%
  24:00 mưa vừa 26ºC 100% 10.59mps 50º NE 4.11mm 90%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Đồng Hới

Thứ 3

Dự báo ngày 27-09-2022
mưa to

Mưa To

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 8.68mps 343º
 • Độ ẩm: 77%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 28-09-2022
mưa to

Mưa To

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 12.43mps 57º
 • Độ ẩm: 90%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 999mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 29-09-2022
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.93mps 173º
 • Độ ẩm: 77%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 97%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 30-09-2022
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.1mps 39º
 • Độ ẩm: 71%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 96%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 01-10-2022
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.75mps 292º
 • Độ ẩm: 80%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 89%
 • Áp suất: 1009mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 02-10-2022
mưa to

Mưa To

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 14.78mps 61º
 • Độ ẩm: 89%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 03-10-2022
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 16.52mps 105º
 • Độ ẩm: 90%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 04-10-2022
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 4.82mps 115º
 • Độ ẩm: 84%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 05-10-2022
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.51mps 333º
 • Độ ẩm: 82%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 58%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 06-10-2022
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.12mps 48º
 • Độ ẩm: 75%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 41%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 07-10-2022
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.89mps 40º
 • Độ ẩm: 78%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 91%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 08-10-2022
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.11mps 45º
 • Độ ẩm: 75%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 29%
 • Áp suất: 1011mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 09-10-2022
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.57mps 23º
 • Độ ẩm: 76%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 10-10-2022
mưa to

Mưa To

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 12.63mps 47º
 • Độ ẩm: 86%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 11-10-2022
mưa to

Mưa To

25ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 13.29mps 94º
 • Độ ẩm: 87%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1009mbar
Xem thêm