Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Đồng Hới. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Chủ nhật (19-05-2019)

  Mặt trời mọc: 05:20am Mặt trời lặn: 06:19pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 17.4833 Kinh độ: 106.6

  trời quang mây
  30ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 39ºC

  Thấp nhất: 29ºC

  Cập nhật lúc 22:02

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.28mps
  • Hướng gió: 205º SSW
  • Độ ẩm: 60%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1006mb
 • Thời tiết Sáng Chủ nhật (19-05-2019)

  Mặt trời mọc: 05:20am Mặt trời lặn: 06:19pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 17.4833 Kinh độ: 106.6

  ít mây
  39ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 39ºC

  Thấp nhất: 29ºC

  Cập nhật lúc 22:02

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 5.21mps
  • Hướng gió: 240º WSW
  • Độ ẩm: 35%
  • Độ che phủ: 19%
  • Áp suất: 1005mb
 • Thời tiết Trưa Chủ nhật (19-05-2019)

  Mặt trời mọc: 05:20am Mặt trời lặn: 06:19pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 17.4833 Kinh độ: 106.6

  trời quang mây
  32ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 39ºC

  Thấp nhất: 29ºC

  Cập nhật lúc 22:02

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.03mps
  • Hướng gió: 218º SW
  • Độ ẩm: 52%
  • Độ che phủ: 9%
  • Áp suất: 1004mb
 • Thời tiết Chiều Chủ nhật (20-05-2019)

  Mặt trời mọc: 05:20am Mặt trời lặn: 06:19pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 17.4833 Kinh độ: 106.6

  ít mây
  30ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 39ºC

  Thấp nhất: 29ºC

  Cập nhật lúc 22:02

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.58mps
  • Hướng gió: 207º SSW
  • Độ ẩm: 57%
  • Độ che phủ: 12%
  • Áp suất: 1005mb
 • Thời tiết Tối Chủ nhật (20-05-2019)

  Mặt trời mọc: 05:20am Mặt trời lặn: 06:19pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 17.4833 Kinh độ: 106.6

  mây rải rác
  32ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 39ºC

  Thấp nhất: 29ºC

  Cập nhật lúc 22:02

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.29mps
  • Hướng gió: 228º SW
  • Độ ẩm: 58%
  • Độ che phủ: 41%
  • Áp suất: 1006mb
 • Cập nhật lúc 22:02
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 trời quang mây 31ºC 0% 4.88mps 228º SW 0mm 57%
  6:00 ít mây 36ºC 19% 5.85mps 237º WSW 0mm 44%
  9:00 ít mây 39ºC 19% 5.21mps 240º WSW 0mm 35%
  12:00 trời quang mây 38ºC 2% 4.86mps 235º SW 0mm 39%
  15:00 trời quang mây 32ºC 9% 3.03mps 218º SW 0mm 52%
  18:00 trời quang mây 30ºC 3% 2.36mps 193º SSW 0mm 60%
  21:00 ít mây 30ºC 12% 2.58mps 207º SSW 0mm 57%
  24:00 mây rải rác 29ºC 42% 3.26mps 219º SW 0mm 58%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Đồng Hới

Chủ nhật

Dự báo ngày 19-05-2019
ít mây

ít Mây

36ºC
 • Cao nhất: 39ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 5.85mps 237º
 • Độ ẩm: 44%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 19%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 20-05-2019
nhiều mây

Nhiều Mây

37ºC
 • Cao nhất: 40ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 4.99mps 237º
 • Độ ẩm: 43%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 63%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 21-05-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

32ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 2.44mps 282º
 • Độ ẩm: 62%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 22-05-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

32ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.52mps 25º
 • Độ ẩm: 54%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 23-05-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

33ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.48mps 235º
 • Độ ẩm: 51%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 24-05-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

34ºC
 • Cao nhất: 37ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.84mps 245º
 • Độ ẩm: 42%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 25-05-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

35ºC
 • Cao nhất: 38ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 4.54mps 242º
 • Độ ẩm: 43%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1006mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 26-05-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

35ºC
 • Cao nhất: 38ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 3.47mps 241º
 • Độ ẩm: 42%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 27-05-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.42mps 352º
 • Độ ẩm: 59%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 28-05-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

31ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.26mps 33º
 • Độ ẩm: 57%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 29-05-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.68mps 255º
 • Độ ẩm: 88%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 93%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 30-05-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

26ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 6.04mps 222º
 • Độ ẩm: 79%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 31-05-2019
nhiều mây

Nhiều Mây

27ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 6.92mps 227º
 • Độ ẩm: 71%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 78%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 01-06-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

27ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 6.69mps 235º
 • Độ ẩm: 67%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1007mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 02-06-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 4.41mps 231º
 • Độ ẩm: 57%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 25%
 • Áp suất: 1007mbar
Xem thêm