Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Đồng Hới. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 5 (08-02-2023)

  Mặt trời mọc: 06:23am Mặt trời lặn: 05:52pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 17.4833 Kinh độ: 106.6

  mưa rải rác
  22ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 00:26

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.2mps
  • Hướng gió: 132º SE
  • Độ ẩm: 94%
  • Độ che phủ: 63%
  • Áp suất: 1012mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 5 (08-02-2023)

  Mặt trời mọc: 06:23am Mặt trời lặn: 05:52pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 17.4833 Kinh độ: 106.6

  mây rải rác
  22ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 00:26

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.77mps
  • Hướng gió: 134º SE
  • Độ ẩm: 95%
  • Độ che phủ: 48%
  • Áp suất: 1011mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 5 (09-02-2023)

  Mặt trời mọc: 06:23am Mặt trời lặn: 05:52pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 17.4833 Kinh độ: 106.6

  nhiều mây
  22ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 00:26

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.66mps
  • Hướng gió: 134º SE
  • Độ ẩm: 96%
  • Độ che phủ: 51%
  • Áp suất: 1011mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 5 (09-02-2023)

  Mặt trời mọc: 06:23am Mặt trời lặn: 05:52pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 17.4833 Kinh độ: 106.6

  mưa rải rác
  22ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 00:26

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.12mm
  • Sức gió: 2.08mps
  • Hướng gió: 157º SSE
  • Độ ẩm: 97%
  • Độ che phủ: 79%
  • Áp suất: 1012mb
 • Thời tiết Tối Thứ 5 (09-02-2023)

  Mặt trời mọc: 06:23am Mặt trời lặn: 05:52pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 17.4833 Kinh độ: 106.6

  mưa rải rác
  25ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 00:26

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.26mm
  • Sức gió: 3.52mps
  • Hướng gió: 67º ENE
  • Độ ẩm: 84%
  • Độ che phủ: 40%
  • Áp suất: 1011mb
 • Cập nhật lúc 00:26
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 24ºC 60% 3.26mps 87º E 0.37mm 85%
  6:00 mưa rải rác 23ºC 61% 3.25mps 109º ESE 1.51mm 90%
  9:00 mây rải rác 22ºC 48% 2.77mps 134º SE 0mm 95%
  12:00 mây rải rác 22ºC 39% 2.98mps 148º SSE 0mm 96%
  15:00 nhiều mây 22ºC 51% 2.66mps 134º SE 0mm 96%
  18:00 nhiều mây 22ºC 77% 2.97mps 130º SE 0mm 97%
  21:00 mưa rải rác 22ºC 79% 2.08mps 157º SSE 0.12mm 97%
  24:00 nhiều mây 25ºC 51% 1mps 62º ENE 0mm 83%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Đồng Hới

Thứ 4

Dự báo ngày 08-02-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 3.45mps 95º
 • Độ ẩm: 83%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 60%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 09-02-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 3.52mps 67º
 • Độ ẩm: 81%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 45%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 10-02-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 3.17mps 85º
 • Độ ẩm: 79%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 91%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 11-02-2023
mây rải rác

Mây Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 4.9mps 145º
 • Độ ẩm: 77%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 48%
 • Áp suất: 1008mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 12-02-2023
ít mây

ít Mây

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 3.47mps 149º
 • Độ ẩm: 58%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 13-02-2023
nhiều mây

Nhiều Mây

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 3.4mps 93º
 • Độ ẩm: 71%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 59%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 14-02-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 4.75mps 39º
 • Độ ẩm: 96%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 15-02-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

19ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 6.1mps 309º
 • Độ ẩm: 92%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 16-02-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

17ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 5.15mps 312º
 • Độ ẩm: 91%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 17-02-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

19ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 4.44mps 307º
 • Độ ẩm: 88%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 97%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 18-02-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 3.92mps 11º
 • Độ ẩm: 85%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1014mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 19-02-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 4.83mps 108º
 • Độ ẩm: 79%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 60%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 20-02-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 5.43mps 119º
 • Độ ẩm: 82%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 86%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 21-02-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 4.99mps 114º
 • Độ ẩm: 80%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 85%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 22-02-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 4.52mps 92º
 • Độ ẩm: 84%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1015mbar
Xem thêm