Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Đồng Hới. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Chủ nhật (26-01-2020)

  Mặt trời mọc: 06:26am Mặt trời lặn: 05:44pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 17.4833 Kinh độ: 106.6

  mưa vừa
  15ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 17ºC

  Thấp nhất: 14ºC

  Cập nhật lúc 22:02

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.19mm
  • Sức gió: 1.45mps
  • Hướng gió: 293º WNW
  • Độ ẩm: 84%
  • Độ che phủ: 97%
  • Áp suất: 1015mb
 • Thời tiết Sáng Chủ nhật (26-01-2020)

  Mặt trời mọc: 06:26am Mặt trời lặn: 05:44pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 17.4833 Kinh độ: 106.6

  mưa rải rác
  15ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 17ºC

  Thấp nhất: 14ºC

  Cập nhật lúc 22:02

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 2.87mm
  • Sức gió: 3.34mps
  • Hướng gió: 306º NW
  • Độ ẩm: 92%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1015mb
 • Thời tiết Trưa Chủ nhật (26-01-2020)

  Mặt trời mọc: 06:26am Mặt trời lặn: 05:44pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 17.4833 Kinh độ: 106.6

  mưa rải rác
  14ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 17ºC

  Thấp nhất: 14ºC

  Cập nhật lúc 22:02

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.25mm
  • Sức gió: 2.65mps
  • Hướng gió: 305º NW
  • Độ ẩm: 89%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1014mb
 • Thời tiết Chiều Chủ nhật (27-01-2020)

  Mặt trời mọc: 06:26am Mặt trời lặn: 05:44pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 17.4833 Kinh độ: 106.6

  mây dày đặc
  15ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 17ºC

  Thấp nhất: 14ºC

  Cập nhật lúc 22:02

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.76mps
  • Hướng gió: 303º WNW
  • Độ ẩm: 88%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1014mb
 • Thời tiết Tối Chủ nhật (27-01-2020)

  Mặt trời mọc: 06:26am Mặt trời lặn: 05:44pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 17.4833 Kinh độ: 106.6

  mây dày đặc
  15ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 17ºC

  Thấp nhất: 14ºC

  Cập nhật lúc 22:02

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.29mps
  • Hướng gió: 299º WNW
  • Độ ẩm: 88%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1014mb
 • Cập nhật lúc 22:02
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa vừa 16ºC 100% 5.43mps 318º NW 4.88mm 95%
  6:00 mưa rải rác 17ºC 100% 3.46mps 318º NW 0.94mm 92%
  9:00 mưa rải rác 15ºC 100% 3.34mps 306º NW 2.87mm 92%
  12:00 mưa rải rác 16ºC 100% 3.05mps 317º NW 1.44mm 85%
  15:00 mưa rải rác 14ºC 100% 2.65mps 305º NW 0.25mm 89%
  18:00 mây dày đặc 15ºC 100% 2.15mps 307º NW 0mm 88%
  21:00 mây dày đặc 15ºC 100% 1.76mps 303º WNW 0mm 88%
  24:00 mây dày đặc 15ºC 100% 2.13mps 322º NW 0mm 87%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Đồng Hới

Chủ nhật

Dự báo ngày 26-01-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

15ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 3.34mps 306º
 • Độ ẩm: 92%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 27-01-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

17ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 1.22mps 312º
 • Độ ẩm: 91%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 28-01-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

18ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 4.05mps 325º
 • Độ ẩm: 90%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 95%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 29-01-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

17ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 3.94mps 312º
 • Độ ẩm: 93%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 97%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 30-01-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

16ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 3.33mps 335º
 • Độ ẩm: 96%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 31-01-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

16ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 2.36mps 307º
 • Độ ẩm: 97%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 01-02-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 4.6mps 122º
 • Độ ẩm: 82%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 97%
 • Áp suất: 1016mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 02-02-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 4.64mps 111º
 • Độ ẩm: 75%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 50%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 03-02-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 4.74mps 118º
 • Độ ẩm: 77%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 64%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 04-02-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 3.22mps 109º
 • Độ ẩm: 81%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 64%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 05-02-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 3.97mps 99º
 • Độ ẩm: 71%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 75%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 06-02-2020
nhiều mây

Nhiều Mây

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 2.88mps 112º
 • Độ ẩm: 68%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 70%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 07-02-2020
trời quang mây

Trời Quang Mây

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 4.07mps 91º
 • Độ ẩm: 73%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 1%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 08-02-2020
trời quang mây

Trời Quang Mây

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 2.71mps 73º
 • Độ ẩm: 76%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 9%
 • Áp suất: 1008mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 09-02-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.74mps 101º
 • Độ ẩm: 86%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1012mbar
Xem thêm