Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Đồng Hới. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 5 (11-10-2017)

  Mặt trời mọc: 05:45am Mặt trời lặn: 05:34pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 17.4833 Kinh độ: 106.6

  mưa rải rác
  27ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 00:38

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.2225mm
  • Sức gió: 2.76mps
  • Hướng gió: 31º NNE
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 64%
  • Áp suất: 1015mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 5 (11-10-2017)

  Mặt trời mọc: 05:45am Mặt trời lặn: 05:34pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 17.4833 Kinh độ: 106.6

  mưa vừa
  25ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 00:38

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 3.215mm
  • Sức gió: 1.65mps
  • Hướng gió: 303º WNW
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 1018mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 5 (12-10-2017)

  Mặt trời mọc: 05:45am Mặt trời lặn: 05:34pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 17.4833 Kinh độ: 106.6

  mưa vừa
  24ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 00:38

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 6.09mm
  • Sức gió: 1.42mps
  • Hướng gió: 314º NW
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1016mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 5 (12-10-2017)

  Mặt trời mọc: 05:45am Mặt trời lặn: 05:34pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 17.4833 Kinh độ: 106.6

  mưa rải rác
  27ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 00:38

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.020000000000003mm
  • Sức gió: 2.66mps
  • Hướng gió: 5º N
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 68%
  • Áp suất: 1017mb
 • Thời tiết Tối Thứ 5 (12-10-2017)

  Mặt trời mọc: 05:45am Mặt trời lặn: 05:34pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 17.4833 Kinh độ: 106.6

  mưa rải rác
  28ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 00:38

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.010000000000005mm
  • Sức gió: 2.96mps
  • Hướng gió: 6º N
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 20%
  • Áp suất: 1014mb
 • Cập nhật lúc 00:38
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 26ºC 64% 2.76mps 31º NNE 0.2225mm 100%
  6:00 mưa rải rác 26ºC 88% 0.31mps 259º W 2.415mm 100%
  9:00 mưa vừa 25ºC 88% 1.65mps 303º WNW 3.215mm 100%
  12:00 mưa rải rác 25ºC 64% 1.71mps 293º WNW 0.024999999999999mm 100%
  15:00 mưa vừa 24ºC 92% 1.42mps 314º NW 6.09mm 100%
  18:00 mưa rải rác 26ºC 48% 1.76mps 337º NNW 0.715mm 100%
  21:00 mưa rải rác 27ºC 68% 2.66mps 5º N 0.020000000000003mm 100%
  24:00 mưa rải rác 27ºC 20% 2.76mps 356º N 0.16mm 100%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Đồng Hới

Thứ 4

Dự báo ngày 11-10-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.22mps 9º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 88%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 12-10-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.66mps 5º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 68%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 13-10-2017
mưa to

Mưa To

25ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 5.88mps 344º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 14-10-2017
quang mây

Quang Mây

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 8.42mps 340º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 87%
 • Áp suất: 997mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 15-10-2017
quang mây

Quang Mây

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 10.15mps 349º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 998mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 16-10-2017
quang mây

Quang Mây

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 11.31mps 352º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 999mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 17-10-2017
mưa rất to

Mưa Rất To

22ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 15.9mps 355º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 993mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 18-10-2017
mưa rất to

Mưa Rất To

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 12.42mps 5º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 96%
 • Áp suất: 997mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 19-10-2017
mưa to

Mưa To

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 11.32mps 350º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 93%
 • Áp suất: 998mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 20-10-2017
mưa rất to

Mưa Rất To

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 9.53mps 4º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 64%
 • Áp suất: 996mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 21-10-2017
mưa to

Mưa To

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.48mps 82º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 22%
 • Áp suất: 998mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 22-10-2017
mưa to

Mưa To

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.25mps 70º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 31%
 • Áp suất: 1000mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 23-10-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.48mps 3º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 47%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 24-10-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.69mps 220º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 21%
 • Áp suất: 1000mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 25-10-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.58mps 216º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 16%
 • Áp suất: 1001mbar
Xem thêm