Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Đồng Hới. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (22-07-2019)

  Mặt trời mọc: 05:29am Mặt trời lặn: 06:30pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 17.4833 Kinh độ: 106.6

  mây dày đặc
  28ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 18:18

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.74mps
  • Hướng gió: 233º SW
  • Độ ẩm: 67%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1004mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (22-07-2019)

  Mặt trời mọc: 05:29am Mặt trời lặn: 06:30pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 17.4833 Kinh độ: 106.6

  mây dày đặc
  31ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 18:18

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.85mps
  • Hướng gió: 257º WSW
  • Độ ẩm: 57%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1003mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (22-07-2019)

  Mặt trời mọc: 05:29am Mặt trời lặn: 06:30pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 17.4833 Kinh độ: 106.6

  mây dày đặc
  28ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 18:18

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.19mps
  • Hướng gió: 188º S
  • Độ ẩm: 68%
  • Độ che phủ: 98%
  • Áp suất: 1002mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (23-07-2019)

  Mặt trời mọc: 05:29am Mặt trời lặn: 06:30pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 17.4833 Kinh độ: 106.6

  mây dày đặc
  26ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 18:18

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.82mps
  • Hướng gió: 179º S
  • Độ ẩm: 73%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1003mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (23-07-2019)

  Mặt trời mọc: 05:29am Mặt trời lặn: 06:30pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 17.4833 Kinh độ: 106.6

  mây dày đặc
  27ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 18:18

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.71mps
  • Hướng gió: 193º SSW
  • Độ ẩm: 76%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1004mb
 • Cập nhật lúc 18:18
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây dày đặc 28ºC 100% 2.46mps 205º SSW 0mm 73%
  6:00 mây dày đặc 32ºC 100% 1.85mps 243º WSW 0mm 54%
  9:00 mây dày đặc 31ºC 100% 1.85mps 257º WSW 0mm 57%
  12:00 mây dày đặc 29ºC 100% 1.06mps 200º SSW 0mm 69%
  15:00 mây dày đặc 28ºC 98% 3.19mps 188º S 0mm 68%
  18:00 mây dày đặc 26ºC 100% 2.02mps 187º S 0mm 69%
  21:00 mây dày đặc 26ºC 100% 2.82mps 179º S 0mm 73%
  24:00 mây dày đặc 27ºC 100% 2.63mps 205º SSW 0mm 72%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Đồng Hới

Chủ nhật

Dự báo ngày 21-07-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 1.95mps 216º
 • Độ ẩm: 77%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 22-07-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

31ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 1.85mps 257º
 • Độ ẩm: 57%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 23-07-2019
nhiều mây

Nhiều Mây

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 5.04mps 264º
 • Độ ẩm: 45%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 75%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 24-07-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

36ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 4.16mps 251º
 • Độ ẩm: 40%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 1%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 25-07-2019
mây rải rác

Mây Rải Rác

36ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 3.66mps 258º
 • Độ ẩm: 40%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 42%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 26-07-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

36ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 4.27mps 239º
 • Độ ẩm: 42%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 27-07-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.86mps 233º
 • Độ ẩm: 48%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1003mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 28-07-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 4.08mps 240º
 • Độ ẩm: 46%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 87%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 29-07-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 3.39mps 249º
 • Độ ẩm: 42%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 30-07-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.83mps 241º
 • Độ ẩm: 53%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 31-07-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 5.27mps 229º
 • Độ ẩm: 55%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 01-08-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

28ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.51mps 219º
 • Độ ẩm: 61%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 02-08-2019
nhiều mây

Nhiều Mây

30ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.23mps 216º
 • Độ ẩm: 52%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 64%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 03-08-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

28ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.67mps 220º
 • Độ ẩm: 58%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1008mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 04-08-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

32ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.15mps 216º
 • Độ ẩm: 49%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1008mbar
Xem thêm