Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Đồng Hới. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 6 (22-11-2019)

  Mặt trời mọc: 06:02am Mặt trời lặn: 05:17pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 17.4833 Kinh độ: 106.6

  ít mây
  20ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 18ºC

  Cập nhật lúc 23:16

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.44mm
  • Sức gió: 2.2mps
  • Hướng gió: 184º S
  • Độ ẩm: 92%
  • Độ che phủ: 61%
  • Áp suất: 1016mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 6 (22-11-2019)

  Mặt trời mọc: 06:02am Mặt trời lặn: 05:17pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 17.4833 Kinh độ: 106.6

  mưa rải rác
  23ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 18ºC

  Cập nhật lúc 23:16

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.44mm
  • Sức gió: 3.33mps
  • Hướng gió: 28º NNE
  • Độ ẩm: 82%
  • Độ che phủ: 58%
  • Áp suất: 1014mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 6 (22-11-2019)

  Mặt trời mọc: 06:02am Mặt trời lặn: 05:17pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 17.4833 Kinh độ: 106.6

  mưa rải rác
  21ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 18ºC

  Cập nhật lúc 23:16

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.25mm
  • Sức gió: 0.6mps
  • Hướng gió: 47º NE
  • Độ ẩm: 87%
  • Độ che phủ: 78%
  • Áp suất: 1015mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 6 (23-11-2019)

  Mặt trời mọc: 06:02am Mặt trời lặn: 05:17pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 17.4833 Kinh độ: 106.6

  mưa rải rác
  20ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 18ºC

  Cập nhật lúc 23:16

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.31mm
  • Sức gió: 1.49mps
  • Hướng gió: 183º S
  • Độ ẩm: 91%
  • Độ che phủ: 99%
  • Áp suất: 1015mb
 • Thời tiết Tối Thứ 6 (23-11-2019)

  Mặt trời mọc: 06:02am Mặt trời lặn: 05:17pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 17.4833 Kinh độ: 106.6

  ít mây
  19ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 18ºC

  Cập nhật lúc 23:16

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.08mps
  • Hướng gió: 241º WSW
  • Độ ẩm: 89%
  • Độ che phủ: 18%
  • Áp suất: 1016mb
 • Cập nhật lúc 23:16
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 ít mây 19ºC 20% 1.82mps 278º W 0mm 95%
  6:00 mưa rải rác 23ºC 38% 3.23mps 23º NNE 1.13mm 83%
  9:00 mưa rải rác 23ºC 58% 3.33mps 28º NNE 1.44mm 82%
  12:00 mưa rải rác 22ºC 83% 2.27mps 25º NNE 0.81mm 84%
  15:00 mưa rải rác 21ºC 78% 0.6mps 47º NE 0.25mm 87%
  18:00 mưa rải rác 21ºC 100% 1.39mps 204º SSW 0.44mm 92%
  21:00 mưa rải rác 20ºC 99% 1.49mps 183º S 0.31mm 91%
  24:00 mây rải rác 19ºC 36% 1.25mps 205º SSW 0mm 92%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Đồng Hới

Thứ 6

Dự báo ngày 22-11-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 3.23mps 23º
 • Độ ẩm: 83%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 38%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 23-11-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.68mps 106º
 • Độ ẩm: 68%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1016mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 24-11-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.56mps 321º
 • Độ ẩm: 83%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 87%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 25-11-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 4.56mps 355º
 • Độ ẩm: 82%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 26-11-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

20ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.95mps 298º
 • Độ ẩm: 91%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 27-11-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

22ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 2.36mps 319º
 • Độ ẩm: 90%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 28-11-2019
mưa to

Mưa To

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 5.96mps 41º
 • Độ ẩm: 83%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 88%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 29-11-2019
mưa to

Mưa To

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 3.3mps 4º
 • Độ ẩm: 91%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 30-11-2019
mưa to

Mưa To

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 1.59mps 354º
 • Độ ẩm: 96%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1019mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 01-12-2019
mưa to

Mưa To

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 2.15mps 301º
 • Độ ẩm: 95%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 02-12-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

21ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 6.29mps 25º
 • Độ ẩm: 78%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 03-12-2019
mưa to

Mưa To

18ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 6.2mps 11º
 • Độ ẩm: 93%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 04-12-2019
mưa to

Mưa To

17ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 4.47mps 11º
 • Độ ẩm: 94%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 05-12-2019
mưa to

Mưa To

12ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 11ºC
 • Sức gió: 3.39mps 307º
 • Độ ẩm: 97%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 06-12-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

12ºC
 • Cao nhất: 15ºC
 • Thấp nhất: 11ºC
 • Sức gió: 3.15mps 297º
 • Độ ẩm: 95%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1023mbar
Xem thêm