Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Đồng Hới. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 5 (10-07-2015)

  Mặt trời mọc: 05:25am Mặt trời lặn: 06:32pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 17.48333 Kinh độ: 106.599998

  quang mây
  27ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 19ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 18:49

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.42mps
  • Hướng gió: 335º NNW
  • Độ ẩm: 95%
  • Độ che phủ: 8%
  • Áp suất: 1007mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 5 (10-07-2015)

  Mặt trời mọc: 05:25am Mặt trời lặn: 06:32pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 17.48333 Kinh độ: 106.599998

  mưa rải rác
  27ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 19ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 18:49

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.035mm
  • Sức gió: 6.71mps
  • Hướng gió: 312º NW
  • Độ ẩm: 97%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1007mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 5 (10-07-2015)

  Mặt trời mọc: 05:25am Mặt trời lặn: 06:32pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 17.48333 Kinh độ: 106.599998

  mưa rải rác
  28ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 19ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 18:49

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.955mm
  • Sức gió: 5.26mps
  • Hướng gió: 319º NW
  • Độ ẩm: 92%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 1007mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 5 (10-07-2015)

  Mặt trời mọc: 05:25am Mặt trời lặn: 06:32pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 17.48333 Kinh độ: 106.599998

  quang mây
  29ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 19ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 18:49

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 5.62mps
  • Hướng gió: 335º NNW
  • Độ ẩm: 85%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1006mb
 • Thời tiết Tối Thứ 5 (11-07-2015)

  Mặt trời mọc: 05:25am Mặt trời lặn: 06:32pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 17.48333 Kinh độ: 106.599998

  nhiều mây
  29ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 19ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 18:49

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 5.26mps
  • Hướng gió: 257º WSW
  • Độ ẩm: 86%
  • Độ che phủ: 80%
  • Áp suất: 1006mb
 • Cập nhật lúc 18:49
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 quang mây 27ºC 8% 3.42mps 335º NNW 0mm 95%
  6:00 mây dày đặc 28ºC 88% 4.52mps 317º NW 0mm 93%
  9:00 mưa rải rác 27ºC 92% 6.71mps 312º NW 0.035mm 97%
  12:00 mưa rải rác 27ºC 92% 6.02mps 308º NW 0.445mm 99%
  15:00 mưa rải rác 28ºC 88% 5.26mps 319º NW 0.955mm 92%
  18:00 quang mây 30ºC 0% 7.33mps 338º NNW 0mm 81%
  21:00 quang mây 29ºC 0% 5.62mps 335º NNW 0mm 85%
  24:00 nhiều mây 28ºC 56% 3.42mps 308º NW 0mm 89%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Đồng Hới

Thứ 5

Dự báo ngày 09-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.02mps 236º
 • Độ ẩm: 94%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 36%
 • Áp suất: 985mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 10-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.22mps 272º
 • Độ ẩm: 90%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 986mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 11-07-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 4.46mps 263º
 • Độ ẩm: 67%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 56%
 • Áp suất: 985mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 12-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 3.31mps 243º
 • Độ ẩm: 78%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 32%
 • Áp suất: 984mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 13-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 3.64mps 280º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 19%
 • Áp suất: 989mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 14-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 8.81mps 251º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 16%
 • Áp suất: 990mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 15-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 10.9mps 256º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 45%
 • Áp suất: 991mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 16-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 10.63mps 256º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 18%
 • Áp suất: 990mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 17-07-2015
quang mây

Quang Mây

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 10.52mps 253º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 38%
 • Áp suất: 990mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 18-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 8.69mps 254º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 88%
 • Áp suất: 994mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 19-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 7.91mps 251º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 56%
 • Áp suất: 995mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 20-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 7.87mps 232º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 29%
 • Áp suất: 995mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 21-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 8.39mps 237º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 7%
 • Áp suất: 996mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 22-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 30ºC
 • Sức gió: 6.9mps 235º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 1%
 • Áp suất: 997mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 23-07-2015
quang mây

Quang Mây

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 30ºC
 • Sức gió: 9.09mps 248º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 13%
 • Áp suất: 995mbar
Xem thêm