Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Đồng Hới. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Chủ nhật (21-09-2019)

  Mặt trời mọc: 05:42am Mặt trời lặn: 05:50pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 17.4833 Kinh độ: 106.6

  mưa rải rác
  23ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 02:44

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1mm
  • Sức gió: 3.15mps
  • Hướng gió: 12º NNE
  • Độ ẩm: 89%
  • Độ che phủ: 86%
  • Áp suất: 1011mb
 • Thời tiết Sáng Chủ nhật (21-09-2019)

  Mặt trời mọc: 05:42am Mặt trời lặn: 05:50pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 17.4833 Kinh độ: 106.6

  mưa rải rác
  28ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 02:44

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.5mm
  • Sức gió: 5.8mps
  • Hướng gió: 22º NNE
  • Độ ẩm: 67%
  • Độ che phủ: 45%
  • Áp suất: 1009mb
 • Thời tiết Trưa Chủ nhật (21-09-2019)

  Mặt trời mọc: 05:42am Mặt trời lặn: 05:50pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 17.4833 Kinh độ: 106.6

  mưa rải rác
  24ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 02:44

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.75mm
  • Sức gió: 4.29mps
  • Hướng gió: 29º NNE
  • Độ ẩm: 89%
  • Độ che phủ: 18%
  • Áp suất: 1009mb
 • Thời tiết Chiều Chủ nhật (22-09-2019)

  Mặt trời mọc: 05:42am Mặt trời lặn: 05:50pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 17.4833 Kinh độ: 106.6

  mưa rải rác
  23ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 02:44

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.062mm
  • Sức gió: 3.1mps
  • Hướng gió: 3º N
  • Độ ẩm: 89%
  • Độ che phủ: 34%
  • Áp suất: 1011mb
 • Thời tiết Tối Chủ nhật (22-09-2019)

  Mặt trời mọc: 05:42am Mặt trời lặn: 05:50pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 17.4833 Kinh độ: 106.6

  mưa rải rác
  24ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 02:44

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.687mm
  • Sức gió: 4.18mps
  • Hướng gió: 6º N
  • Độ ẩm: 89%
  • Độ che phủ: 67%
  • Áp suất: 1012mb
 • Cập nhật lúc 02:44
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 24ºC 91% 1.5mps 304º NW 0.375mm 90%
  6:00 mưa rải rác 28ºC 84% 5.42mps 16º NNE 0.688mm 73%
  9:00 mưa rải rác 28ºC 45% 5.8mps 22º NNE 0.5mm 67%
  12:00 mưa rải rác 26ºC 21% 4.71mps 20º NNE 2.312mm 83%
  15:00 mưa rải rác 24ºC 18% 4.29mps 29º NNE 1.75mm 89%
  18:00 mưa rải rác 24ºC 26% 3.4mps 16º NNE 1.25mm 88%
  21:00 mưa rải rác 23ºC 34% 3.1mps 3º N 1.062mm 89%
  24:00 mưa rải rác 23ºC 68% 2.78mps 358º N 1.375mm 91%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Đồng Hới

Thứ 7

Dự báo ngày 21-09-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 5.42mps 16º
 • Độ ẩm: 73%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 84%
 • Áp suất: 1010mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 22-09-2019
mưa to

Mưa To

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 4.57mps 24º
 • Độ ẩm: 81%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 34%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 23-09-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 5.08mps 351º
 • Độ ẩm: 66%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 68%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 24-09-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 4.9mps 351º
 • Độ ẩm: 73%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 86%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 25-09-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 4.92mps 326º
 • Độ ẩm: 77%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 62%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 26-09-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 4.56mps 339º
 • Độ ẩm: 78%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 73%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 27-09-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 4.62mps 341º
 • Độ ẩm: 72%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 28-09-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 4.27mps 338º
 • Độ ẩm: 73%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1014mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 29-09-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 3.25mps 336º
 • Độ ẩm: 71%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 82%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 30-09-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.02mps 30º
 • Độ ẩm: 71%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 86%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 01-10-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.43mps 86º
 • Độ ẩm: 71%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 6%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 02-10-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.85mps 62º
 • Độ ẩm: 69%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 62%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 03-10-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.09mps 81º
 • Độ ẩm: 72%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 04-10-2019
mây rải rác

Mây Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.5mps 81º
 • Độ ẩm: 71%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 30%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 05-10-2019
mây rải rác

Mây Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 3.08mps 112º
 • Độ ẩm: 70%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 25%
 • Áp suất: 1013mbar
Xem thêm