Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Đồng Hới. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 3 (29-09-2020)

  Mặt trời mọc: 05:43am Mặt trời lặn: 05:44pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 17.4833 Kinh độ: 106.6

  mây dày đặc
  27ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 21:19

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.22mps
  • Hướng gió: 189º S
  • Độ ẩm: 84%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1008mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 3 (29-09-2020)

  Mặt trời mọc: 05:43am Mặt trời lặn: 05:44pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 17.4833 Kinh độ: 106.6

  mưa vừa
  29ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 21:19

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 3.48mm
  • Sức gió: 2.21mps
  • Hướng gió: 28º NNE
  • Độ ẩm: 76%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1006mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 3 (29-09-2020)

  Mặt trời mọc: 05:43am Mặt trời lặn: 05:44pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 17.4833 Kinh độ: 106.6

  mưa rải rác
  27ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 21:19

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.52mm
  • Sức gió: 1.05mps
  • Hướng gió: 73º ENE
  • Độ ẩm: 83%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1006mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 3 (30-09-2020)

  Mặt trời mọc: 05:43am Mặt trời lặn: 05:44pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 17.4833 Kinh độ: 106.6

  mây dày đặc
  26ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 21:19

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.02mps
  • Hướng gió: 226º SW
  • Độ ẩm: 84%
  • Độ che phủ: 99%
  • Áp suất: 1007mb
 • Thời tiết Tối Thứ 3 (30-09-2020)

  Mặt trời mọc: 05:43am Mặt trời lặn: 05:44pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 17.4833 Kinh độ: 106.6

  mây dày đặc
  27ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 21:19

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.37mps
  • Hướng gió: 214º SW
  • Độ ẩm: 79%
  • Độ che phủ: 98%
  • Áp suất: 1007mb
 • Cập nhật lúc 21:19
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây dày đặc 26ºC 100% 1.81mps 288º WNW 0mm 85%
  6:00 mây dày đặc 29ºC 100% 2.08mps 337º NNW 0mm 74%
  9:00 mưa vừa 29ºC 100% 2.21mps 28º NNE 3.48mm 76%
  12:00 mưa rải rác 29ºC 100% 1.81mps 29º NNE 2.85mm 78%
  15:00 mưa rải rác 27ºC 100% 1.05mps 73º ENE 0.52mm 83%
  18:00 mây dày đặc 27ºC 98% 1.88mps 205º SSW 0mm 84%
  21:00 mây dày đặc 26ºC 99% 2.02mps 226º SW 0mm 84%
  24:00 mây dày đặc 26ºC 100% 3.16mps 232º SW 0mm 79%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Đồng Hới

Thứ 3

Dự báo ngày 29-09-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.08mps 337º
 • Độ ẩm: 74%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 30-09-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 1.23mps 277º
 • Độ ẩm: 67%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 01-10-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 0.55mps 58º
 • Độ ẩm: 68%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 02-10-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 1.19mps 64º
 • Độ ẩm: 73%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 03-10-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.44mps 97º
 • Độ ẩm: 79%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 86%
 • Áp suất: 1010mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 04-10-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 3.31mps 108º
 • Độ ẩm: 74%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 84%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 05-10-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.44mps 65º
 • Độ ẩm: 72%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 47%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 06-10-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.6mps 56º
 • Độ ẩm: 70%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 6%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 07-10-2020
mưa to

Mưa To

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.23mps 34º
 • Độ ẩm: 73%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 31%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 08-10-2020
mưa to

Mưa To

27ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 1.07mps 360º
 • Độ ẩm: 78%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 09-10-2020
mưa rất to

Mưa Rất To

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.25mps 84º
 • Độ ẩm: 85%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 10-10-2020
mưa to

Mưa To

27ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.7mps 21º
 • Độ ẩm: 76%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1009mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 11-10-2020
mưa rất to

Mưa Rất To

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 6.76mps 316º
 • Độ ẩm: 89%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 12-10-2020
mưa rất to

Mưa Rất To

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 7.74mps 11º
 • Độ ẩm: 87%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 13-10-2020
mưa to

Mưa To

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 5.92mps 322º
 • Độ ẩm: 76%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 94%
 • Áp suất: 1006mbar
Xem thêm