Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Đồng Hới. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 4 (24-06-2017)

  Mặt trời mọc: 05:20am Mặt trời lặn: 06:31pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 17.4833 Kinh độ: 106.6

  mưa rải rác
  29ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 28ºC

  Cập nhật lúc 05:06

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.275mm
  • Sức gió: 5.37mps
  • Hướng gió: 173º S
  • Độ ẩm: 90%
  • Độ che phủ: 36%
  • Áp suất: 1010mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 4 (25-06-2017)

  Mặt trời mọc: 05:20am Mặt trời lặn: 06:31pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 17.4833 Kinh độ: 106.6

  ít mây
  28ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 28ºC

  Cập nhật lúc 05:06

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 5.57mps
  • Hướng gió: 210º SSW
  • Độ ẩm: 92%
  • Độ che phủ: 24%
  • Áp suất: 1012mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 4 (25-06-2017)

  Mặt trời mọc: 05:20am Mặt trời lặn: 06:31pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 17.4833 Kinh độ: 106.6

  mây rải rác
  29ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 28ºC

  Cập nhật lúc 05:06

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 5.88mps
  • Hướng gió: 222º SW
  • Độ ẩm: 92%
  • Độ che phủ: 32%
  • Áp suất: 1012mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 4 (25-06-2017)

  Mặt trời mọc: 05:20am Mặt trời lặn: 06:31pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 17.4833 Kinh độ: 106.6

  clear sky
  32ºC

  Clear Sky

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 28ºC

  Cập nhật lúc 05:06

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.06mps
  • Hướng gió: 218º SW
  • Độ ẩm: 75%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1011mb
 • Thời tiết Tối Thứ 4 (25-06-2017)

  Mặt trời mọc: 05:20am Mặt trời lặn: 06:31pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 17.4833 Kinh độ: 106.6

  mây rải rác
  31ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 28ºC

  Cập nhật lúc 05:06

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 5.61mps
  • Hướng gió: 212º SSW
  • Độ ẩm: 81%
  • Độ che phủ: 44%
  • Áp suất: 1011mb
 • Cập nhật lúc 05:06
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 28ºC 36% 5.37mps 173º S 0.275mm 90%
  6:00 clear sky 28ºC 0% 5.21mps 199º SSW 0mm 92%
  9:00 ít mây 28ºC 24% 5.57mps 210º SSW 0mm 92%
  12:00 clear sky 28ºC 8% 6.55mps 224º SW 0mm 95%
  15:00 mây rải rác 29ºC 32% 5.88mps 222º SW 0mm 92%
  18:00 mây rải rác 31ºC 32% 5.21mps 230º SW 0mm 82%
  21:00 clear sky 32ºC 0% 4.06mps 218º SW 0mm 75%
  24:00 mây rải rác 32ºC 32% 4.72mps 211º SSW 0mm 74%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Đồng Hới

Thứ 7

Dự báo ngày 24-06-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 4.01mps 187º
 • Độ ẩm: 81%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 36%
 • Áp suất: 1008mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 25-06-2017
mây rải rác

Mây Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 5.21mps 231º
 • Độ ẩm: 82%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 32%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 26-06-2017
quang mây

Quang Mây

31ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 4.63mps 233º
 • Độ ẩm: 81%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 27-06-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 4.19mps 232º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 7%
 • Áp suất: 997mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 28-06-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 1.86mps 222º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 17%
 • Áp suất: 997mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 29-06-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 4.45mps 243º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 18%
 • Áp suất: 995mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 30-06-2017
quang mây

Quang Mây

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 6.27mps 244º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 28%
 • Áp suất: 996mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 01-07-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 6.63mps 246º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 60%
 • Áp suất: 996mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 02-07-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 4.71mps 222º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 21%
 • Áp suất: 997mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 03-07-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 4.81mps 239º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 16%
 • Áp suất: 998mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 04-07-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 5.27mps 241º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 17%
 • Áp suất: 997mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 05-07-2017
quang mây

Quang Mây

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 7.25mps 243º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 995mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 06-07-2017
quang mây

Quang Mây

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 7.77mps 248º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 4%
 • Áp suất: 994mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 07-07-2017
quang mây

Quang Mây

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 8.23mps 245º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 992mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 08-07-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 8.66mps 251º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 9%
 • Áp suất: 992mbar
Xem thêm