Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Đồng Hới. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 6 (02-06-2023)

  Mặt trời mọc: 05:18am Mặt trời lặn: 06:24pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 17.4833 Kinh độ: 106.6

  mây dày đặc
  31ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 36ºC

  Thấp nhất: 28ºC

  Cập nhật lúc 19:18

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.66mps
  • Hướng gió: 157º SSE
  • Độ ẩm: 61%
  • Độ che phủ: 99%
  • Áp suất: 1003mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 6 (02-06-2023)

  Mặt trời mọc: 05:18am Mặt trời lặn: 06:24pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 17.4833 Kinh độ: 106.6

  mây dày đặc
  32ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 36ºC

  Thấp nhất: 28ºC

  Cập nhật lúc 19:18

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.89mps
  • Hướng gió: 167º SSE
  • Độ ẩm: 61%
  • Độ che phủ: 99%
  • Áp suất: 1003mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 6 (03-06-2023)

  Mặt trời mọc: 05:18am Mặt trời lặn: 06:24pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 17.4833 Kinh độ: 106.6

  mây dày đặc
  28ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 36ºC

  Thấp nhất: 28ºC

  Cập nhật lúc 19:18

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.18mps
  • Hướng gió: 195º SSW
  • Độ ẩm: 72%
  • Độ che phủ: 86%
  • Áp suất: 1004mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 6 (03-06-2023)

  Mặt trời mọc: 05:18am Mặt trời lặn: 06:24pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 17.4833 Kinh độ: 106.6

  ít mây
  30ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 36ºC

  Thấp nhất: 28ºC

  Cập nhật lúc 19:18

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.13mps
  • Hướng gió: 214º SW
  • Độ ẩm: 65%
  • Độ che phủ: 22%
  • Áp suất: 1006mb
 • Thời tiết Tối Thứ 6 (03-06-2023)

  Mặt trời mọc: 05:18am Mặt trời lặn: 06:24pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 17.4833 Kinh độ: 106.6

  mây rải rác
  34ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 36ºC

  Thấp nhất: 28ºC

  Cập nhật lúc 19:18

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.65mps
  • Hướng gió: 95º E
  • Độ ẩm: 55%
  • Độ che phủ: 37%
  • Áp suất: 1003mb
 • Cập nhật lúc 19:18
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây dày đặc 35ºC 99% 1.31mps 207º SSW 0mm 48%
  6:00 mây dày đặc 34ºC 100% 2.9mps 184º S 0mm 53%
  9:00 mây dày đặc 32ºC 99% 3.89mps 167º SSE 0mm 61%
  12:00 nhiều mây 29ºC 80% 3.03mps 165º SSE 0mm 71%
  15:00 mây dày đặc 28ºC 86% 2.18mps 195º SSW 0mm 72%
  18:00 mây rải rác 28ºC 27% 1.63mps 208º SSW 0mm 73%
  21:00 ít mây 30ºC 22% 2.13mps 214º SW 0mm 65%
  24:00 ít mây 35ºC 14% 1.43mps 244º WSW 0mm 50%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Đồng Hới

Thứ 6

Dự báo ngày 02-06-2023
mây dày đặc

Mây Dày đặc

35ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 4.35mps 199º
 • Độ ẩm: 49%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 03-06-2023
ít mây

ít Mây

36ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 5.43mps 136º
 • Độ ẩm: 47%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 1005mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 04-06-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

35ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 4.68mps 99º
 • Độ ẩm: 49%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 38%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 05-06-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 3.5mps 54º
 • Độ ẩm: 58%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 06-06-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 1.71mps 31º
 • Độ ẩm: 74%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 07-06-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.25mps 359º
 • Độ ẩm: 74%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 51%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 08-06-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.26mps 220º
 • Độ ẩm: 63%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 96%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 09-06-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 4.18mps 238º
 • Độ ẩm: 62%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 97%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 10-06-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 4.54mps 240º
 • Độ ẩm: 75%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1002mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 11-06-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 4.87mps 225º
 • Độ ẩm: 69%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1001mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 12-06-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 6.37mps 231º
 • Độ ẩm: 73%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 90%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 13-06-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 7.61mps 226º
 • Độ ẩm: 76%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 14-06-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 5.96mps 235º
 • Độ ẩm: 74%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 15-06-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 5.17mps 231º
 • Độ ẩm: 80%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 16-06-2023
mây dày đặc

Mây Dày đặc

31ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 5.98mps 227º
 • Độ ẩm: 61%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1003mbar
Xem thêm