Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Đồng Hới. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 6 (16-11-2018)

  Mặt trời mọc: 05:59am Mặt trời lặn: 05:17pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 17.4833 Kinh độ: 106.6

  nhiều mây
  27ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 17:24

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.76mps
  • Hướng gió: 104º ESE
  • Độ ẩm: 95%
  • Độ che phủ: 24%
  • Áp suất: 1018mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 6 (16-11-2018)

  Mặt trời mọc: 05:59am Mặt trời lặn: 05:17pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 17.4833 Kinh độ: 106.6

  trời quang mây
  27ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 17:24

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.12mps
  • Hướng gió: 96º E
  • Độ ẩm: 92%
  • Độ che phủ: 8%
  • Áp suất: 1019mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 6 (16-11-2018)

  Mặt trời mọc: 05:59am Mặt trời lặn: 05:17pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 17.4833 Kinh độ: 106.6

  trời quang mây
  26ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 17:24

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.53mps
  • Hướng gió: 134º SE
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 8%
  • Áp suất: 1019mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 6 (17-11-2018)

  Mặt trời mọc: 05:59am Mặt trời lặn: 05:17pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 17.4833 Kinh độ: 106.6

  trời quang mây
  25ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 17:24

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.56mps
  • Hướng gió: 141º SE
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 8%
  • Áp suất: 1019mb
 • Thời tiết Tối Thứ 6 (17-11-2018)

  Mặt trời mọc: 05:59am Mặt trời lặn: 05:17pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 17.4833 Kinh độ: 106.6

  mây rải rác
  25ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 17:24

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.08mps
  • Hướng gió: 144º SE
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 44%
  • Áp suất: 1020mb
 • Cập nhật lúc 17:24
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 nhiều mây 25ºC 64% 1.66mps 144º SE 0mm 99%
  6:00 trời quang mây 27ºC 0% 2.1mps 113º ESE 0mm 93%
  9:00 trời quang mây 27ºC 8% 3.12mps 96º E 0mm 92%
  12:00 trời quang mây 27ºC 0% 4.63mps 107º ESE 0mm 94%
  15:00 trời quang mây 26ºC 8% 4.53mps 134º SE 0mm 100%
  18:00 trời quang mây 25ºC 8% 4.37mps 143º SE 0mm 100%
  21:00 trời quang mây 25ºC 8% 3.56mps 141º SE 0mm 100%
  24:00 mây rải rác 24ºC 32% 2.41mps 143º SE 0mm 100%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Đồng Hới

Thứ 6

Dự báo ngày 16-11-2018
trời quang mây

Trời Quang Mây

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.1mps 113º
 • Độ ẩm: 93%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 17-11-2018
mây rải rác

Mây Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.96mps 125º
 • Độ ẩm: 95%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 36%
 • Áp suất: 1021mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 18-11-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.47mps 90º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 56%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 19-11-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.26mps 10º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 43%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 20-11-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.68mps 72º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 17%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 21-11-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.36mps 62º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 50%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 22-11-2018
mưa to

Mưa To

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.72mps 67º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 40%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 23-11-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.81mps 44º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 48%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 24-11-2018
mưa to

Mưa To

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 5.24mps 28º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 36%
 • Áp suất: 1009mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 25-11-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 7.14mps 19º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 29%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 26-11-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 7.04mps 6º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 13%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 27-11-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 5.79mps 16º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 5%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 28-11-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 5.7mps 7º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 29-11-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 4.9mps 22º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 10%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 30-11-2018
trời quang mây

Trời Quang Mây

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 4.64mps 33º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1011mbar
Xem thêm