Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Đồng Hới. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 7 (03-12-2021)

  Mặt trời mọc: 06:09am Mặt trời lặn: 05:18pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 17.4833 Kinh độ: 106.6

  nhiều mây
  17ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 16ºC

  Cập nhật lúc 05:44

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.15mps
  • Hướng gió: 324º NW
  • Độ ẩm: 73%
  • Độ che phủ: 57%
  • Áp suất: 1021mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 7 (03-12-2021)

  Mặt trời mọc: 06:09am Mặt trời lặn: 05:18pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 17.4833 Kinh độ: 106.6

  nhiều mây
  19ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 16ºC

  Cập nhật lúc 05:44

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.48mps
  • Hướng gió: 14º NNE
  • Độ ẩm: 66%
  • Độ che phủ: 77%
  • Áp suất: 1020mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 7 (04-12-2021)

  Mặt trời mọc: 06:09am Mặt trời lặn: 05:18pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 17.4833 Kinh độ: 106.6

  mây rải rác
  17ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 16ºC

  Cập nhật lúc 05:44

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.69mps
  • Hướng gió: 349º N
  • Độ ẩm: 74%
  • Độ che phủ: 48%
  • Áp suất: 1021mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 7 (04-12-2021)

  Mặt trời mọc: 06:09am Mặt trời lặn: 05:18pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 17.4833 Kinh độ: 106.6

  mây dày đặc
  18ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 16ºC

  Cập nhật lúc 05:44

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.88mps
  • Hướng gió: 345º NNW
  • Độ ẩm: 70%
  • Độ che phủ: 85%
  • Áp suất: 1022mb
 • Thời tiết Tối Thứ 7 (04-12-2021)

  Mặt trời mọc: 06:09am Mặt trời lặn: 05:18pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 17.4833 Kinh độ: 106.6

  nhiều mây
  22ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 16ºC

  Cập nhật lúc 05:44

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 6.38mps
  • Hướng gió: 10º N
  • Độ ẩm: 58%
  • Độ che phủ: 65%
  • Áp suất: 1019mb
 • Cập nhật lúc 05:44
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 nhiều mây 21ºC 56% 6.94mps 11º N 0mm 58%
  6:00 nhiều mây 21ºC 81% 6.46mps 13º NNE 0mm 61%
  9:00 nhiều mây 19ºC 77% 4.48mps 14º NNE 0mm 66%
  12:00 mây rải rác 19ºC 45% 4.47mps 11º N 0mm 69%
  15:00 mây rải rác 17ºC 48% 3.69mps 349º N 0mm 74%
  18:00 mây dày đặc 18ºC 89% 3.85mps 326º NW 0mm 72%
  21:00 mây dày đặc 18ºC 85% 3.88mps 345º NNW 0mm 70%
  24:00 nhiều mây 21ºC 72% 5.84mps 5º N 0mm 62%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Đồng Hới

Thứ 6

Dự báo ngày 03-12-2021
nhiều mây

Nhiều Mây

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 7.11mps 12º
 • Độ ẩm: 56%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 61%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 04-12-2021
nhiều mây

Nhiều Mây

21ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 6.44mps 10º
 • Độ ẩm: 60%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 66%
 • Áp suất: 1021mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 05-12-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

18ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 6mps 3º
 • Độ ẩm: 83%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 06-12-2021
mây dày đặc

Mây Dày đặc

21ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 7.49mps 12º
 • Độ ẩm: 62%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 07-12-2021
mây dày đặc

Mây Dày đặc

20ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 6.89mps 13º
 • Độ ẩm: 65%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 08-12-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 6.75mps 312º
 • Độ ẩm: 79%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 09-12-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

21ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 6.73mps 19º
 • Độ ẩm: 81%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 10-12-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 6.9mps 11º
 • Độ ẩm: 76%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 11-12-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 5.74mps 321º
 • Độ ẩm: 90%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1020mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 12-12-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 8.3mps 6º
 • Độ ẩm: 82%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 13-12-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 7.16mps 18º
 • Độ ẩm: 77%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 14-12-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 5.64mps 312º
 • Độ ẩm: 90%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 15-12-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

21ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 4.69mps 317º
 • Độ ẩm: 88%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 16-12-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 4.57mps 328º
 • Độ ẩm: 86%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 17-12-2021
mưa to

Mưa To

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 9.39mps 22º
 • Độ ẩm: 98%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1017mbar
Xem thêm