Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Đồng Hới. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (15-12-2017)

  Mặt trời mọc: 06:15am Mặt trời lặn: 05:21pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 17.4833 Kinh độ: 106.6

  mưa rải rác
  20ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 02:23

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 2.07mm
  • Sức gió: 7.01mps
  • Hướng gió: 333º NNW
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1025mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (15-12-2017)

  Mặt trời mọc: 06:15am Mặt trời lặn: 05:21pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 17.4833 Kinh độ: 106.6

  mưa vừa
  21ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 02:23

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 8.1mm
  • Sức gió: 6.42mps
  • Hướng gió: 2º N
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1024mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (16-12-2017)

  Mặt trời mọc: 06:15am Mặt trời lặn: 05:21pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 17.4833 Kinh độ: 106.6

  mưa rải rác
  21ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 02:23

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.94mm
  • Sức gió: 8.86mps
  • Hướng gió: 14º NNE
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1025mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (16-12-2017)

  Mặt trời mọc: 06:15am Mặt trời lặn: 05:21pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 17.4833 Kinh độ: 106.6

  mưa rải rác
  19ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 02:23

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 2.39mm
  • Sức gió: 11.07mps
  • Hướng gió: 355º N
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1027mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (16-12-2017)

  Mặt trời mọc: 06:15am Mặt trời lặn: 05:21pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 17.4833 Kinh độ: 106.6

  mưa vừa
  18ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 02:23

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 3.98mm
  • Sức gió: 13.47mps
  • Hướng gió: 4º N
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1029mb
 • Cập nhật lúc 02:23
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 21ºC 92% 8.33mps 339º NNW 2.96mm 100%
  6:00 mưa vừa 21ºC 100% 8.52mps 336º NNW 5.38mm 100%
  9:00 mưa vừa 21ºC 100% 6.42mps 2º N 8.1mm 100%
  12:00 mưa vừa 21ºC 92% 7.21mps 21º NNE 5.65mm 100%
  15:00 mưa rải rác 21ºC 92% 8.86mps 14º NNE 1.94mm 100%
  18:00 mưa rải rác 20ºC 92% 9.27mps 357º N 1.51mm 100%
  21:00 mưa rải rác 19ºC 92% 11.07mps 355º N 2.39mm 100%
  24:00 mưa vừa 19ºC 100% 12.46mps 2º N 5.13mm 100%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Đồng Hới

Thứ 6

Dự báo ngày 15-12-2017
mưa to

Mưa To

20ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 7.01mps 333º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1025mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 16-12-2017
mưa to

Mưa To

19ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 12.46mps 3º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1029mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 17-12-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

17ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 12.17mps 3º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 88%
 • Áp suất: 1034mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 18-12-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

17ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 8.78mps 0º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 74%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 19-12-2017
mưa to

Mưa To

16ºC
 • Cao nhất: 16ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 10.05mps 3º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 47%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 20-12-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

17ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 8.84mps 8º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 81%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 21-12-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

18ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 6.65mps 20º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 49%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 22-12-2017
mưa to

Mưa To

19ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 8.54mps 23º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 23-12-2017
mưa rất to

Mưa Rất To

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 6.52mps 34º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 96%
 • Áp suất: 1008mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 24-12-2017
mưa to

Mưa To

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 6.62mps 36º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 87%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 25-12-2017
mưa to

Mưa To

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 8.62mps 29º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 96%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 26-12-2017
mưa to

Mưa To

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 5.81mps 24º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 95%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 27-12-2017
mưa to

Mưa To

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 4.16mps 351º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 28-12-2017
mưa to

Mưa To

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 4.51mps 348º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 93%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 29-12-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 5.89mps 353º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 83%
 • Áp suất: 1008mbar
Xem thêm