Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Đồng Hới. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Chủ nhật (20-01-2019)

  Mặt trời mọc: 06:27am Mặt trời lặn: 05:41pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 17.4833 Kinh độ: 106.6

  mưa rải rác
  20ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 20ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 03:55

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.33mm
  • Sức gió: 3.93mps
  • Hướng gió: 343º NNW
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1023mb
 • Thời tiết Sáng Chủ nhật (20-01-2019)

  Mặt trời mọc: 06:27am Mặt trời lặn: 05:41pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 17.4833 Kinh độ: 106.6

  mưa rải rác
  20ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 20ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 03:55

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.38mm
  • Sức gió: 4.22mps
  • Hướng gió: 328º NNW
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1024mb
 • Thời tiết Trưa Chủ nhật (20-01-2019)

  Mặt trời mọc: 06:27am Mặt trời lặn: 05:41pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 17.4833 Kinh độ: 106.6

  mưa rải rác
  21ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 20ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 03:55

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.21mm
  • Sức gió: 5.36mps
  • Hướng gió: 338º NNW
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 80%
  • Áp suất: 1023mb
 • Thời tiết Chiều Chủ nhật (20-01-2019)

  Mặt trời mọc: 06:27am Mặt trời lặn: 05:41pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 17.4833 Kinh độ: 106.6

  mưa rải rác
  21ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 20ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 03:55

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.24mm
  • Sức gió: 4.4mps
  • Hướng gió: 348º NNW
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1023mb
 • Thời tiết Tối Chủ nhật (21-01-2019)

  Mặt trời mọc: 06:27am Mặt trời lặn: 05:41pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 17.4833 Kinh độ: 106.6

  mưa vừa
  21ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 20ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 03:55

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 5.815mm
  • Sức gió: 4.01mps
  • Hướng gió: 340º NNW
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1024mb
 • Cập nhật lúc 03:55
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 20ºC 92% 3.21mps 339º NNW 0.7525mm 100%
  6:00 mưa rải rác 20ºC 92% 3.93mps 343º NNW 1.33mm 100%
  9:00 mưa rải rác 20ºC 92% 4.22mps 328º NNW 0.38mm 100%
  12:00 mưa rải rác 21ºC 92% 4.21mps 330º NNW 0.205mm 100%
  15:00 mưa rải rác 21ºC 80% 5.36mps 338º NNW 0.21mm 100%
  18:00 mưa rải rác 21ºC 92% 5.17mps 347º NNW 0.075mm 100%
  21:00 mưa rải rác 21ºC 92% 4.4mps 348º NNW 0.24mm 100%
  24:00 mưa rải rác 21ºC 92% 3.91mps 343º NNW 2.605mm 100%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Đồng Hới

Thứ 7

Dự báo ngày 19-01-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 2.3mps 319º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 88%
 • Áp suất: 1024mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 20-01-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 5.36mps 339º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 80%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 21-01-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

20ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 10.86mps 2º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1027mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 22-01-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

18ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 8.97mps 354º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1029mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 23-01-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 3.95mps 23º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 32%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 24-01-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 2.84mps 6º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 7%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 25-01-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 3.61mps 357º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 18%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 26-01-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

18ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 7.75mps 21º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 80%
 • Áp suất: 1015mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 27-01-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 6.37mps 18º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 28-01-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 4.27mps 353º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 97%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 29-01-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 2.61mps 11º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 94%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 30-01-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 1.84mps 19º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 30%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 31-01-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 1.73mps 93º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 59%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 01-02-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 2.62mps 129º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 11%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 02-02-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 2.37mps 78º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1002mbar
Xem thêm