Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Đồng Hới. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 7 (22-09-2018)

  Mặt trời mọc: 05:42am Mặt trời lặn: 05:49pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 17.4833 Kinh độ: 106.6

  trời quang mây
  28ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 18:15

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.28mps
  • Hướng gió: 77º ENE
  • Độ ẩm: 97%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1020mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 7 (22-09-2018)

  Mặt trời mọc: 05:42am Mặt trời lặn: 05:49pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 17.4833 Kinh độ: 106.6

  trời quang mây
  29ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 18:15

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.46mps
  • Hướng gió: 28º NNE
  • Độ ẩm: 92%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1020mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 7 (22-09-2018)

  Mặt trời mọc: 05:42am Mặt trời lặn: 05:49pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 17.4833 Kinh độ: 106.6

  ít mây
  27ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 18:15

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.12mps
  • Hướng gió: 50º NE
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 20%
  • Áp suất: 1020mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 7 (23-09-2018)

  Mặt trời mọc: 05:42am Mặt trời lặn: 05:49pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 17.4833 Kinh độ: 106.6

  mây rải rác
  26ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 18:15

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.41mps
  • Hướng gió: 70º ENE
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 48%
  • Áp suất: 1021mb
 • Thời tiết Tối Thứ 7 (23-09-2018)

  Mặt trời mọc: 05:42am Mặt trời lặn: 05:49pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 17.4833 Kinh độ: 106.6

  mưa rải rác
  26ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 18:15

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.075mm
  • Sức gió: 1.86mps
  • Hướng gió: 302º WNW
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 76%
  • Áp suất: 1021mb
 • Cập nhật lúc 18:15
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 trời quang mây 27ºC 8% 1.67mps 34º NE 0mm 100%
  6:00 trời quang mây 29ºC 0% 2.81mps 35º NE 0mm 91%
  9:00 trời quang mây 29ºC 0% 4.46mps 28º NNE 0mm 92%
  12:00 trời quang mây 28ºC 8% 3.92mps 30º NNE 0mm 92%
  15:00 ít mây 27ºC 20% 2.12mps 50º NE 0mm 99%
  18:00 ít mây 27ºC 24% 1.41mps 67º ENE 0mm 100%
  21:00 mây rải rác 26ºC 48% 0.41mps 70º ENE 0mm 100%
  24:00 mưa rải rác 26ºC 88% 1.01mps 266º W 0.03mm 100%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Đồng Hới

Thứ 7

Dự báo ngày 22-09-2018
trời quang mây

Trời Quang Mây

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.81mps 36º
 • Độ ẩm: 91%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1021mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 23-09-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.57mps 346º
 • Độ ẩm: 96%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 24-09-2018
trời quang mây

Trời Quang Mây

28ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.07mps 344º
 • Độ ẩm: 96%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 25-09-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 0.8mps 225º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 9%
 • Áp suất: 1001mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 26-09-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.59mps 159º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 21%
 • Áp suất: 1001mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 27-09-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 1.32mps 56º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 40%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 28-09-2018
mưa to

Mưa To

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 7.98mps 16º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 54%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 29-09-2018
mưa to

Mưa To

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 6.51mps 16º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 80%
 • Áp suất: 1003mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 30-09-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 4.41mps 27º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 43%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 01-10-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 4.13mps 23º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 16%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 02-10-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 3.62mps 33º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 6%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 03-10-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 4.15mps 36º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 46%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 04-10-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 4.01mps 5º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 55%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 05-10-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.29mps 24º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 41%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 06-10-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.3mps 62º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 44%
 • Áp suất: 1007mbar
Xem thêm