Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Đồng Hới. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 7 (27-02-2021)

  Mặt trời mọc: 06:13am Mặt trời lặn: 05:59pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 17.4833 Kinh độ: 106.6

  mưa rải rác
  22ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 19:53

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.62mps
  • Hướng gió: 103º ESE
  • Độ ẩm: 91%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1011mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 7 (27-02-2021)

  Mặt trời mọc: 06:13am Mặt trời lặn: 05:59pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 17.4833 Kinh độ: 106.6

  mưa rải rác
  23ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 19:53

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.31mm
  • Sức gió: 2.39mps
  • Hướng gió: 26º NNE
  • Độ ẩm: 86%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1010mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 7 (27-02-2021)

  Mặt trời mọc: 06:13am Mặt trời lặn: 05:59pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 17.4833 Kinh độ: 106.6

  mưa rải rác
  22ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 19:53

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.14mm
  • Sức gió: 1.73mps
  • Hướng gió: 99º E
  • Độ ẩm: 88%
  • Độ che phủ: 60%
  • Áp suất: 1010mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 7 (28-02-2021)

  Mặt trời mọc: 06:13am Mặt trời lặn: 05:59pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 17.4833 Kinh độ: 106.6

  mưa rải rác
  22ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 19:53

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.13mm
  • Sức gió: 2.38mps
  • Hướng gió: 139º SE
  • Độ ẩm: 90%
  • Độ che phủ: 73%
  • Áp suất: 1011mb
 • Thời tiết Tối Thứ 7 (28-02-2021)

  Mặt trời mọc: 06:13am Mặt trời lặn: 05:59pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 17.4833 Kinh độ: 106.6

  mưa rải rác
  22ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 19:53

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.15mm
  • Sức gió: 0.93mps
  • Hướng gió: 150º SSE
  • Độ ẩm: 91%
  • Độ che phủ: 82%
  • Áp suất: 1011mb
 • Cập nhật lúc 19:53
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 22ºC 95% 3.91mps 31º NNE 0.4mm 92%
  6:00 mưa rải rác 22ºC 99% 3.77mps 15º NNE 0.32mm 91%
  9:00 mưa rải rác 23ºC 100% 2.39mps 26º NNE 0.31mm 86%
  12:00 mưa rải rác 24ºC 49% 2.92mps 55º NE 0.11mm 81%
  15:00 mưa rải rác 22ºC 60% 1.73mps 99º E 0.14mm 88%
  18:00 mưa rải rác 22ºC 71% 1.4mps 131º SE 0.16mm 88%
  21:00 mưa rải rác 22ºC 73% 2.38mps 139º SE 0.13mm 90%
  24:00 nhiều mây 22ºC 81% 1.29mps 149º SSE 0mm 90%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Đồng Hới

Thứ 7

Dự báo ngày 27-02-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.59mps 14º
 • Độ ẩm: 88%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1011mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 28-02-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 3.29mps 96º
 • Độ ẩm: 80%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 88%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 01-03-2021
nhiều mây

Nhiều Mây

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 4.55mps 79º
 • Độ ẩm: 82%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 70%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 02-03-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 3.13mps 69º
 • Độ ẩm: 88%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 03-03-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 4.55mps 99º
 • Độ ẩm: 81%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 82%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 04-03-2021
mây rải rác

Mây Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 3.72mps 110º
 • Độ ẩm: 71%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 47%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 05-03-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 3.66mps 93º
 • Độ ẩm: 70%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 17%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 06-03-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.6mps 140º
 • Độ ẩm: 48%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 31%
 • Áp suất: 1009mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 07-03-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 5.38mps 11º
 • Độ ẩm: 80%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 48%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 08-03-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 4.08mps 99º
 • Độ ẩm: 82%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 55%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 09-03-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 4.63mps 110º
 • Độ ẩm: 83%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 88%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 10-03-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 3.51mps 72º
 • Độ ẩm: 87%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 97%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 11-03-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 6.36mps 98º
 • Độ ẩm: 85%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 67%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 12-03-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 5.27mps 83º
 • Độ ẩm: 87%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 95%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 13-03-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 4.81mps 89º
 • Độ ẩm: 84%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 63%
 • Áp suất: 1016mbar
Xem thêm