Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Đồng Hới. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 4 (18-07-2018)

  Mặt trời mọc: 05:28am Mặt trời lặn: 06:31pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 17.4833 Kinh độ: 106.6

  nhiều mây
  26ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 16:15

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.165mm
  • Sức gió: 2.61mps
  • Hướng gió: 294º WNW
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1007mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 4 (18-07-2018)

  Mặt trời mọc: 05:28am Mặt trời lặn: 06:31pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 17.4833 Kinh độ: 106.6

  mưa rải rác
  26ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 16:15

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.68mm
  • Sức gió: 2.97mps
  • Hướng gió: 296º WNW
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1007mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 4 (18-07-2018)

  Mặt trời mọc: 05:28am Mặt trời lặn: 06:31pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 17.4833 Kinh độ: 106.6

  mưa rải rác
  26ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 16:15

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.055mm
  • Sức gió: 2.42mps
  • Hướng gió: 296º WNW
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1007mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 4 (19-07-2018)

  Mặt trời mọc: 05:28am Mặt trời lặn: 06:31pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 17.4833 Kinh độ: 106.6

  mưa rải rác
  26ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 16:15

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.094999999999999mm
  • Sức gió: 2.66mps
  • Hướng gió: 216º SW
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1007mb
 • Thời tiết Tối Thứ 4 (19-07-2018)

  Mặt trời mọc: 05:28am Mặt trời lặn: 06:31pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 17.4833 Kinh độ: 106.6

  mưa rải rác
  27ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 16:15

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.26mm
  • Sức gió: 6.89mps
  • Hướng gió: 224º SW
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 44%
  • Áp suất: 1008mb
 • Cập nhật lúc 16:15
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 nhiều mây 26ºC 76% 2.51mps 228º SW 0mm 100%
  6:00 mưa rải rác 25ºC 100% 2.17mps 317º NW 1.765mm 100%
  9:00 mưa rải rác 26ºC 100% 2.97mps 296º WNW 0.68mm 100%
  12:00 mưa rải rác 26ºC 92% 2.61mps 294º WNW 0.165mm 100%
  15:00 mưa rải rác 26ºC 92% 2.42mps 296º WNW 0.055mm 100%
  18:00 nhiều mây 26ºC 80% 1.07mps 289º WNW 0mm 100%
  21:00 mưa rải rác 26ºC 92% 2.66mps 216º SW 0.094999999999999mm 100%
  24:00 mưa rải rác 25ºC 92% 4.83mps 204º SSW 0.81mm 100%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Đồng Hới

Thứ 4

Dự báo ngày 18-07-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.17mps 317º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 19-07-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 7.97mps 227º
 • Độ ẩm: 93%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 56%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 20-07-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 8.83mps 232º
 • Độ ẩm: 89%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 68%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 21-07-2018
mưa to

Mưa To

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 6.53mps 254º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 66%
 • Áp suất: 995mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 22-07-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 6.11mps 265º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 49%
 • Áp suất: 995mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 23-07-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 4.94mps 263º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 37%
 • Áp suất: 994mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 24-07-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 5.66mps 263º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 44%
 • Áp suất: 993mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 25-07-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 4.31mps 256º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 993mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 26-07-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 5.2mps 255º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 15%
 • Áp suất: 995mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 27-07-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 9.88mps 248º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 993mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 28-07-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 7.5mps 245º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 63%
 • Áp suất: 991mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 29-07-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 5.5mps 237º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 30%
 • Áp suất: 991mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 30-07-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.87mps 267º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 992mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 31-07-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 5.37mps 261º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 26%
 • Áp suất: 995mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 01-08-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 6.9mps 256º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 48%
 • Áp suất: 994mbar
Xem thêm