Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Đồng Hới. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (31-07-2017)

  Mặt trời mọc: 05:32am Mặt trời lặn: 06:27pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 17.4833 Kinh độ: 106.6

  mây rải rác
  29ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 29ºC

  Cập nhật lúc 14:54

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 10.67mps
  • Hướng gió: 243º WSW
  • Độ ẩm: 91%
  • Độ che phủ: 44%
  • Áp suất: 1010mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (31-07-2017)

  Mặt trời mọc: 05:32am Mặt trời lặn: 06:27pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 17.4833 Kinh độ: 106.6

  ít mây
  30ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 29ºC

  Cập nhật lúc 14:54

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 9.47mps
  • Hướng gió: 236º SW
  • Độ ẩm: 84%
  • Độ che phủ: 12%
  • Áp suất: 1008mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (31-07-2017)

  Mặt trời mọc: 05:32am Mặt trời lặn: 06:27pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 17.4833 Kinh độ: 106.6

  clear sky
  30ºC

  Clear Sky

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 29ºC

  Cập nhật lúc 14:54

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 9.07mps
  • Hướng gió: 234º SW
  • Độ ẩm: 87%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1010mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (01-08-2017)

  Mặt trời mọc: 05:32am Mặt trời lặn: 06:27pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 17.4833 Kinh độ: 106.6

  clear sky
  29ºC

  Clear Sky

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 29ºC

  Cập nhật lúc 14:54

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 11.7mps
  • Hướng gió: 241º WSW
  • Độ ẩm: 89%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1009mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (01-08-2017)

  Mặt trời mọc: 05:32am Mặt trời lặn: 06:27pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 17.4833 Kinh độ: 106.6

  clear sky
  30ºC

  Clear Sky

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 29ºC

  Cập nhật lúc 14:54

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 10.68mps
  • Hướng gió: 243º WSW
  • Độ ẩm: 84%
  • Độ che phủ: 8%
  • Áp suất: 1011mb
 • Cập nhật lúc 14:54
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây rải rác 30ºC 32% 10.87mps 243º WSW 0mm 86%
  6:00 mây rải rác 30ºC 36% 9.82mps 241º WSW 0mm 84%
  9:00 ít mây 30ºC 12% 9.47mps 236º SW 0mm 84%
  12:00 clear sky 30ºC 0% 8.96mps 235º SW 0mm 86%
  15:00 clear sky 30ºC 0% 9.07mps 234º SW 0mm 87%
  18:00 clear sky 29ºC 0% 10.96mps 240º WSW 0mm 87%
  21:00 clear sky 29ºC 0% 11.7mps 241º WSW 0mm 89%
  24:00 ít mây 29ºC 12% 11.42mps 243º WSW 0mm 89%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Đồng Hới

Thứ 2

Dự báo ngày 31-07-2017
mây rải rác

Mây Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 10.87mps 243º
 • Độ ẩm: 86%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 32%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 01-08-2017
quang mây

Quang Mây

30ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 10.68mps 244º
 • Độ ẩm: 84%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 02-08-2017
quang mây

Quang Mây

30ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 9.92mps 243º
 • Độ ẩm: 85%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 03-08-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 8.62mps 242º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 10%
 • Áp suất: 991mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 04-08-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 10.33mps 239º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 32%
 • Áp suất: 990mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 05-08-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 11.05mps 239º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 42%
 • Áp suất: 991mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 06-08-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 9.27mps 249º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 77%
 • Áp suất: 994mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 07-08-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 9.12mps 262º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 46%
 • Áp suất: 993mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 08-08-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 10.11mps 252º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 15%
 • Áp suất: 993mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 09-08-2017
quang mây

Quang Mây

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 9.72mps 249º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 22%
 • Áp suất: 993mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 10-08-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 9.54mps 249º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 7%
 • Áp suất: 992mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 11-08-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 8.36mps 250º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 18%
 • Áp suất: 993mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 12-08-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 8.43mps 250º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 21%
 • Áp suất: 992mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 13-08-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 8.69mps 247º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 61%
 • Áp suất: 991mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 14-08-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 9.03mps 255º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 14%
 • Áp suất: 994mbar
Xem thêm