Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Đồng Hới. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (25-03-2019)

  Mặt trời mọc: 05:54am Mặt trời lặn: 06:05pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 17.4833 Kinh độ: 106.6

  mưa rải rác
  23ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 14:54

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.48mm
  • Sức gió: 6.12mps
  • Hướng gió: 336º NNW
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1013mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (25-03-2019)

  Mặt trời mọc: 05:54am Mặt trời lặn: 06:05pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 17.4833 Kinh độ: 106.6

  mây rải rác
  24ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 14:54

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.3mps
  • Hướng gió: 338º NNW
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 48%
  • Áp suất: 1014mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (25-03-2019)

  Mặt trời mọc: 05:54am Mặt trời lặn: 06:05pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 17.4833 Kinh độ: 106.6

  mây dày đặc
  23ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 14:54

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.51mps
  • Hướng gió: 30º NNE
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 1013mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (26-03-2019)

  Mặt trời mọc: 05:54am Mặt trời lặn: 06:05pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 17.4833 Kinh độ: 106.6

  mưa rải rác
  24ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 14:54

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.079999999999998mm
  • Sức gió: 1.51mps
  • Hướng gió: 87º E
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 76%
  • Áp suất: 1014mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (26-03-2019)

  Mặt trời mọc: 05:54am Mặt trời lặn: 06:05pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 17.4833 Kinh độ: 106.6

  mưa rải rác
  23ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 14:54

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.375mm
  • Sức gió: 2.86mps
  • Hướng gió: 54º NE
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1015mb
 • Cập nhật lúc 14:54
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 21ºC 100% 4.36mps 312º NW 0.1mm 100%
  6:00 mưa rải rác 23ºC 56% 4.06mps 315º NW 0.08mm 100%
  9:00 mây rải rác 24ºC 48% 4.3mps 338º NNW 0mm 99%
  12:00 mưa rải rác 24ºC 24% 3.7mps 7º N 0.0099999999999998mm 99%
  15:00 mây dày đặc 23ºC 88% 2.51mps 30º NNE 0mm 100%
  18:00 mưa rải rác 23ºC 64% 1.42mps 64º ENE 0.030000000000001mm 100%
  21:00 mưa rải rác 24ºC 76% 1.51mps 87º E 0.079999999999998mm 100%
  24:00 mưa rải rác 23ºC 92% 2.06mps 56º NE 0.085000000000001mm 100%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Đồng Hới

Thứ 2

Dự báo ngày 25-03-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 4.06mps 316º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 56%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 26-03-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.95mps 81º
 • Độ ẩm: 99%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 48%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 27-03-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 5.12mps 120º
 • Độ ẩm: 91%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 28-03-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.24mps 83º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 11%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 29-03-2019
mưa to

Mưa To

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.27mps 84º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 26%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 30-03-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 9.7mps 331º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 73%
 • Áp suất: 1014mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 31-03-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 2.63mps 7º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 13%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 01-04-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 2.6mps 79º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 02-04-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.73mps 96º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 03-04-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 0.35mps 133º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 18%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 04-04-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.14mps 103º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 1%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 05-04-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.39mps 111º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 2%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 06-04-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.49mps 90º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1009mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 07-04-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.18mps 106º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 35%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 08-04-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.84mps 236º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1008mbar
Xem thêm