Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Đồng Hới. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 5 (09-07-2020)

  Mặt trời mọc: 05:25am Mặt trời lặn: 06:32pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 17.4833 Kinh độ: 106.6

  mây dày đặc
  31ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 36ºC

  Thấp nhất: 28ºC

  Cập nhật lúc 18:37

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.86mps
  • Hướng gió: 194º SSW
  • Độ ẩm: 63%
  • Độ che phủ: 98%
  • Áp suất: 1002mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 5 (09-07-2020)

  Mặt trời mọc: 05:25am Mặt trời lặn: 06:32pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 17.4833 Kinh độ: 106.6

  mây dày đặc
  36ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 36ºC

  Thấp nhất: 28ºC

  Cập nhật lúc 18:37

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 5.39mps
  • Hướng gió: 219º SW
  • Độ ẩm: 45%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1003mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 5 (09-07-2020)

  Mặt trời mọc: 05:25am Mặt trời lặn: 06:32pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 17.4833 Kinh độ: 106.6

  mây dày đặc
  31ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 36ºC

  Thấp nhất: 28ºC

  Cập nhật lúc 18:37

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.04mps
  • Hướng gió: 195º SSW
  • Độ ẩm: 63%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1002mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 5 (10-07-2020)

  Mặt trời mọc: 05:25am Mặt trời lặn: 06:32pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 17.4833 Kinh độ: 106.6

  mây dày đặc
  28ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 36ºC

  Thấp nhất: 28ºC

  Cập nhật lúc 18:37

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.48mps
  • Hướng gió: 192º SSW
  • Độ ẩm: 70%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1004mb
 • Thời tiết Tối Thứ 5 (10-07-2020)

  Mặt trời mọc: 05:25am Mặt trời lặn: 06:32pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 17.4833 Kinh độ: 106.6

  mây dày đặc
  30ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 36ºC

  Thấp nhất: 28ºC

  Cập nhật lúc 18:37

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.22mps
  • Hướng gió: 213º SSW
  • Độ ẩm: 65%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1005mb
 • Cập nhật lúc 18:37
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây dày đặc 28ºC 100% 3.3mps 202º SSW 0mm 69%
  6:00 mây dày đặc 32ºC 100% 4.37mps 220º SW 0mm 56%
  9:00 mây dày đặc 36ºC 100% 5.39mps 219º SW 0mm 45%
  12:00 mây dày đặc 35ºC 100% 5.69mps 218º SW 0mm 47%
  15:00 mây dày đặc 31ºC 100% 4.04mps 195º SSW 0mm 63%
  18:00 mây dày đặc 29ºC 100% 3.21mps 191º S 0mm 70%
  21:00 mây dày đặc 28ºC 100% 3.48mps 192º SSW 0mm 70%
  24:00 mây dày đặc 28ºC 100% 3.39mps 187º S 0mm 71%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Đồng Hới

Thứ 5

Dự báo ngày 09-07-2020
mây dày đặc

Mây Dày đặc

32ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 4.37mps 220º
 • Độ ẩm: 56%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 10-07-2020
mây dày đặc

Mây Dày đặc

34ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 5.6mps 215º
 • Độ ẩm: 50%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 11-07-2020
mây dày đặc

Mây Dày đặc

34ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 5.64mps 209º
 • Độ ẩm: 51%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1005mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 12-07-2020
mây dày đặc

Mây Dày đặc

34ºC
 • Cao nhất: 37ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 4.74mps 219º
 • Độ ẩm: 50%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 13-07-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 5mps 218º
 • Độ ẩm: 50%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 54%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 14-07-2020
trời quang mây

Trời Quang Mây

34ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 4.43mps 217º
 • Độ ẩm: 48%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 15-07-2020
trời quang mây

Trời Quang Mây

34ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 4.8mps 218º
 • Độ ẩm: 47%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 16-07-2020
nhiều mây

Nhiều Mây

34ºC
 • Cao nhất: 37ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 4.62mps 220º
 • Độ ẩm: 48%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 79%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 17-07-2020
mây dày đặc

Mây Dày đặc

33ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 5.46mps 217º
 • Độ ẩm: 52%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 18-07-2020
mây dày đặc

Mây Dày đặc

34ºC
 • Cao nhất: 37ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 4.29mps 220º
 • Độ ẩm: 50%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1007mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 19-07-2020
mây dày đặc

Mây Dày đặc

34ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 4.35mps 216º
 • Độ ẩm: 50%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 20-07-2020
mây dày đặc

Mây Dày đặc

33ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 2.72mps 210º
 • Độ ẩm: 55%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 21-07-2020
mây dày đặc

Mây Dày đặc

33ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 2.73mps 135º
 • Độ ẩm: 50%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 22-07-2020
mây dày đặc

Mây Dày đặc

33ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.32mps 169º
 • Độ ẩm: 50%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 90%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 23-07-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 4.4mps 223º
 • Độ ẩm: 48%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 87%
 • Áp suất: 1007mbar
Xem thêm