Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Đồng Hới. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 4 (27-02-2024)

  Mặt trời mọc: 06:13am Mặt trời lặn: 05:59pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 17.4833 Kinh độ: 106.6

  mây dày đặc
  18ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 03:35

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.35mps
  • Hướng gió: 308º NW
  • Độ ẩm: 87%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1015mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 4 (27-02-2024)

  Mặt trời mọc: 06:13am Mặt trời lặn: 05:59pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 17.4833 Kinh độ: 106.6

  mưa rải rác
  20ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 03:35

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.11mm
  • Sức gió: 4.49mps
  • Hướng gió: 329º NNW
  • Độ ẩm: 88%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1017mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 4 (28-02-2024)

  Mặt trời mọc: 06:13am Mặt trời lặn: 05:59pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 17.4833 Kinh độ: 106.6

  mây dày đặc
  19ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 03:35

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.01mps
  • Hướng gió: 323º NW
  • Độ ẩm: 90%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1016mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 4 (28-02-2024)

  Mặt trời mọc: 06:13am Mặt trời lặn: 05:59pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 17.4833 Kinh độ: 106.6

  mây dày đặc
  19ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 03:35

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.38mps
  • Hướng gió: 318º NW
  • Độ ẩm: 90%
  • Độ che phủ: 97%
  • Áp suất: 1016mb
 • Thời tiết Tối Thứ 4 (28-02-2024)

  Mặt trời mọc: 06:13am Mặt trời lặn: 05:59pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 17.4833 Kinh độ: 106.6

  mây dày đặc
  22ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 03:35

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.02mps
  • Hướng gió: 25º NNE
  • Độ ẩm: 83%
  • Độ che phủ: 97%
  • Áp suất: 1014mb
 • Cập nhật lúc 03:35
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây dày đặc 21ºC 100% 6.46mps 336º NNW 0mm 84%
  6:00 mưa rải rác 20ºC 100% 6.12mps 337º NNW 0.27mm 88%
  9:00 mưa rải rác 20ºC 100% 4.49mps 329º NNW 0.11mm 88%
  12:00 mưa rải rác 19ºC 100% 4.26mps 324º NW 0.15mm 89%
  15:00 mây dày đặc 19ºC 100% 4.01mps 323º NW 0mm 90%
  18:00 mây dày đặc 19ºC 98% 2.98mps 325º NW 0mm 90%
  21:00 mây dày đặc 19ºC 97% 2.38mps 318º NW 0mm 90%
  24:00 mây dày đặc 21ºC 100% 3.02mps 346º NNW 0mm 84%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Đồng Hới

Thứ 3

Dự báo ngày 27-02-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 6.73mps 336º
 • Độ ẩm: 82%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 28-02-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 4.05mps 323º
 • Độ ẩm: 83%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 29-02-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 3.4mps 61º
 • Độ ẩm: 78%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 50%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 01-03-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

21ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 6mps 37º
 • Độ ẩm: 95%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 02-03-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 7.05mps 351º
 • Độ ẩm: 84%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1016mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 03-03-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 3.43mps 314º
 • Độ ẩm: 77%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 94%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 04-03-2024
nhiều mây

Nhiều Mây

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 5.52mps 145º
 • Độ ẩm: 59%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 52%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 05-03-2024
ít mây

ít Mây

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 5.34mps 155º
 • Độ ẩm: 48%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 11%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 06-03-2024
trời quang mây

Trời Quang Mây

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.34mps 320º
 • Độ ẩm: 44%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 07-03-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 7.09mps 349º
 • Độ ẩm: 88%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 08-03-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 4.68mps 317º
 • Độ ẩm: 77%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 91%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 09-03-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 4.12mps 26º
 • Độ ẩm: 87%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1014mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 10-03-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 3.83mps 33º
 • Độ ẩm: 79%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 47%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 11-03-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 3.77mps 40º
 • Độ ẩm: 83%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 74%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 12-03-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.61mps 42º
 • Độ ẩm: 85%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 47%
 • Áp suất: 1009mbar
Xem thêm