Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Gia Nghĩa. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (28-10-2017)

  Mặt trời mọc: 05:43am Mặt trời lặn: 05:26pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.4476 Kinh độ: 107.2477

  mưa rải rác
  20ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 01:51

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.85mps
  • Hướng gió: 46º NE
  • Độ ẩm: 91%
  • Độ che phủ: 24%
  • Áp suất: 968mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (28-10-2017)

  Mặt trời mọc: 05:43am Mặt trời lặn: 05:26pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.4476 Kinh độ: 107.2477

  mưa rải rác
  24ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 01:51

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.07mm
  • Sức gió: 5.01mps
  • Hướng gió: 69º ENE
  • Độ ẩm: 79%
  • Độ che phủ: 56%
  • Áp suất: 967mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (28-10-2017)

  Mặt trời mọc: 05:43am Mặt trời lặn: 05:26pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.4476 Kinh độ: 107.2477

  ít mây
  21ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 01:51

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.66mps
  • Hướng gió: 64º ENE
  • Độ ẩm: 84%
  • Độ che phủ: 24%
  • Áp suất: 969mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (29-10-2017)

  Mặt trời mọc: 05:43am Mặt trời lặn: 05:26pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.4476 Kinh độ: 107.2477

  mưa rải rác
  20ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 01:51

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.12mm
  • Sức gió: 4.56mps
  • Hướng gió: 50º NE
  • Độ ẩm: 92%
  • Độ che phủ: 68%
  • Áp suất: 968mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (29-10-2017)

  Mặt trời mọc: 05:43am Mặt trời lặn: 05:26pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.4476 Kinh độ: 107.2477

  mưa rải rác
  24ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 01:51

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.005mm
  • Sức gió: 7.47mps
  • Hướng gió: 58º ENE
  • Độ ẩm: 74%
  • Độ che phủ: 12%
  • Áp suất: 969mb
 • Cập nhật lúc 01:51
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 25ºC 36% 5.08mps 53º NE 0.0075mm 79%
  6:00 mưa rải rác 25ºC 56% 5.12mps 62º ENE 0.105mm 79%
  9:00 mưa rải rác 24ºC 56% 5.01mps 69º ENE 0.07mm 79%
  12:00 mưa rải rác 22ºC 0% 5.33mps 73º ENE 0.01mm 81%
  15:00 ít mây 21ºC 24% 4.66mps 64º ENE 0mm 84%
  18:00 mưa rải rác 21ºC 44% 3.96mps 54º NE 0.135mm 91%
  21:00 mưa rải rác 20ºC 68% 4.56mps 50º NE 0.12mm 92%
  24:00 mưa rải rác 21ºC 48% 6.16mps 54º NE 0.05mm 87%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Gia Nghĩa

Thứ 7

Dự báo ngày 28-10-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 5.08mps 53º
 • Độ ẩm: 79%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 36%
 • Áp suất: 969mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 29-10-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 7.47mps 59º
 • Độ ẩm: 74%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 969mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 30-10-2017
mưa to

Mưa To

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 5.86mps 50º
 • Độ ẩm: 86%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 970mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 31-10-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.35mps 99º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 36%
 • Áp suất: 990mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 01-11-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 0.63mps 144º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 990mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 02-11-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 0.71mps 234º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 16%
 • Áp suất: 989mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 03-11-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.6mps 20º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 21%
 • Áp suất: 988mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 04-11-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 3.83mps 15º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 70%
 • Áp suất: 988mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 05-11-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 0.45mps 286º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 29%
 • Áp suất: 988mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 06-11-2017
mưa to

Mưa To

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.49mps 249º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 11%
 • Áp suất: 989mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 07-11-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.07mps 263º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 17%
 • Áp suất: 990mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 08-11-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.47mps 330º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 15%
 • Áp suất: 990mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 09-11-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 0.97mps 329º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 989mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 10-11-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.38mps 87º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 22%
 • Áp suất: 990mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 11-11-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.26mps 88º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 26%
 • Áp suất: 991mbar
Xem thêm