Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Gia Nghĩa. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (01-08-2017)

  Mặt trời mọc: 05:37am Mặt trời lặn: 06:17pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.4476 Kinh độ: 107.2477

  mưa rải rác
  23ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 14:54

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 5.62mps
  • Hướng gió: 223º SW
  • Độ ẩm: 87%
  • Độ che phủ: 12%
  • Áp suất: 964mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (01-08-2017)

  Mặt trời mọc: 05:37am Mặt trời lặn: 06:17pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.4476 Kinh độ: 107.2477

  mưa rải rác
  27ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 14:54

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.045mm
  • Sức gió: 6.06mps
  • Hướng gió: 235º SW
  • Độ ẩm: 79%
  • Độ che phủ: 32%
  • Áp suất: 966mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (01-08-2017)

  Mặt trời mọc: 05:37am Mặt trời lặn: 06:17pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.4476 Kinh độ: 107.2477

  mưa rải rác
  27ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 14:54

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.095mm
  • Sức gió: 5.25mps
  • Hướng gió: 236º SW
  • Độ ẩm: 78%
  • Độ che phủ: 56%
  • Áp suất: 964mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (01-08-2017)

  Mặt trời mọc: 05:37am Mặt trời lặn: 06:17pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.4476 Kinh độ: 107.2477

  mưa rải rác
  23ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 14:54

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.115mm
  • Sức gió: 4.32mps
  • Hướng gió: 223º SW
  • Độ ẩm: 90%
  • Độ che phủ: 36%
  • Áp suất: 966mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (02-08-2017)

  Mặt trời mọc: 05:37am Mặt trời lặn: 06:17pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.4476 Kinh độ: 107.2477

  mưa rải rác
  23ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 14:54

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.08mm
  • Sức gió: 4.96mps
  • Hướng gió: 228º SW
  • Độ ẩm: 90%
  • Độ che phủ: 44%
  • Áp suất: 964mb
 • Cập nhật lúc 14:54
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 23ºC 12% 5.62mps 223º SW 0.01mm 87%
  6:00 mưa rải rác 24ºC 12% 5.76mps 225º SW 0.005mm 85%
  9:00 mưa rải rác 27ºC 32% 6.06mps 235º SW 0.045mm 79%
  12:00 mưa rải rác 28ºC 36% 5.75mps 235º SW 0.065mm 76%
  15:00 mưa rải rác 27ºC 56% 5.25mps 236º SW 0.095mm 78%
  18:00 mưa rải rác 24ºC 44% 4.66mps 226º SW 0.26mm 85%
  21:00 mưa rải rác 23ºC 36% 4.32mps 223º SW 0.115mm 90%
  24:00 mưa rải rác 23ºC 36% 4.71mps 221º SW 0.045mm 90%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Gia Nghĩa

Thứ 2

Dự báo ngày 31-07-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 5.61mps 220º
 • Độ ẩm: 86%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 965mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 01-08-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 6.06mps 235º
 • Độ ẩm: 79%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 32%
 • Áp suất: 966mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 02-08-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 5.01mps 238º
 • Độ ẩm: 86%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 64%
 • Áp suất: 966mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 03-08-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 5.51mps 221º
 • Độ ẩm: 87%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 64%
 • Áp suất: 964mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 04-08-2017
mưa to

Mưa To

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 4.15mps 225º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 40%
 • Áp suất: 986mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 05-08-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 4.28mps 216º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 43%
 • Áp suất: 987mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 06-08-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.28mps 255º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 17%
 • Áp suất: 988mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 07-08-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.43mps 278º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 48%
 • Áp suất: 988mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 08-08-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.78mps 272º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 58%
 • Áp suất: 988mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 09-08-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.88mps 261º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 87%
 • Áp suất: 988mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 10-08-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.46mps 254º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 62%
 • Áp suất: 988mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 11-08-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.88mps 249º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 36%
 • Áp suất: 989mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 12-08-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.61mps 275º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 3%
 • Áp suất: 988mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 13-08-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.24mps 287º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 23%
 • Áp suất: 989mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 14-08-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.07mps 271º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 17%
 • Áp suất: 987mbar
Xem thêm