Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Gia Nghĩa. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 6 (13-04-2017)

  Mặt trời mọc: 05:39am Mặt trời lặn: 06:03pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.4476 Kinh độ: 107.2477

  mưa rải rác
  27ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 22:44

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 2.055mm
  • Sức gió: 2.16mps
  • Hướng gió: 13º NNE
  • Độ ẩm: 82%
  • Độ che phủ: 56%
  • Áp suất: 967mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 6 (14-04-2017)

  Mặt trời mọc: 05:39am Mặt trời lặn: 06:03pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.4476 Kinh độ: 107.2477

  clear sky
  21ºC

  Clear Sky

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 22:44

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.92mps
  • Hướng gió: 83º E
  • Độ ẩm: 93%
  • Độ che phủ: 8%
  • Áp suất: 968mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 6 (14-04-2017)

  Mặt trời mọc: 05:39am Mặt trời lặn: 06:03pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.4476 Kinh độ: 107.2477

  clear sky
  21ºC

  Clear Sky

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 22:44

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.18mps
  • Hướng gió: 101º E
  • Độ ẩm: 95%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 969mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 6 (14-04-2017)

  Mặt trời mọc: 05:39am Mặt trời lặn: 06:03pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.4476 Kinh độ: 107.2477

  mưa rải rác
  30ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 22:44

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.545mm
  • Sức gió: 2.25mps
  • Hướng gió: 50º NE
  • Độ ẩm: 60%
  • Độ che phủ: 32%
  • Áp suất: 967mb
 • Thời tiết Tối Thứ 6 (14-04-2017)

  Mặt trời mọc: 05:39am Mặt trời lặn: 06:03pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.4476 Kinh độ: 107.2477

  clear sky
  25ºC

  Clear Sky

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 22:44

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.51mps
  • Hướng gió: 52º NE
  • Độ ẩm: 62%
  • Độ che phủ: 8%
  • Áp suất: 966mb
 • Cập nhật lúc 22:44
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 24ºC 32% 1.41mps 26º NNE 0.555mm 86%
  6:00 ít mây 22ºC 20% 1.4mps 65º ENE 0mm 92%
  9:00 clear sky 21ºC 8% 1.92mps 83º E 0mm 93%
  12:00 clear sky 19ºC 8% 1.71mps 83º E 0mm 95%
  15:00 clear sky 21ºC 0% 2.18mps 101º E 0mm 95%
  18:00 clear sky 27ºC 8% 1.62mps 71º ENE 0mm 78%
  21:00 mưa rải rác 30ºC 32% 2.25mps 50º NE 0.545mm 60%
  24:00 ít mây 31ºC 12% 2.51mps 45º NE 0mm 49%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Gia Nghĩa

Thứ 5

Dự báo ngày 13-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.16mps 14º
 • Độ ẩm: 82%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 56%
 • Áp suất: 967mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 14-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.62mps 72º
 • Độ ẩm: 78%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 969mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 15-04-2017
quang mây

Quang Mây

28ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 1.3mps 70º
 • Độ ẩm: 65%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 968mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 16-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.14mps 228º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 2%
 • Áp suất: 989mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 17-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.13mps 232º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 2%
 • Áp suất: 991mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 18-04-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.26mps 288º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 23%
 • Áp suất: 991mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 19-04-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.16mps 263º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 30%
 • Áp suất: 992mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 20-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.42mps 250º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 15%
 • Áp suất: 991mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 21-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.59mps 233º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 990mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 22-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.19mps 216º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 10%
 • Áp suất: 989mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 23-04-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.84mps 222º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 15%
 • Áp suất: 988mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 24-04-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.67mps 188º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 22%
 • Áp suất: 988mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 25-04-2017
mưa to

Mưa To

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.28mps 121º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 17%
 • Áp suất: 989mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 26-04-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.75mps 56º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 39%
 • Áp suất: 990mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 27-04-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.55mps 142º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 11%
 • Áp suất: 989mbar
Xem thêm