Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Gia Nghĩa. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 5 (12-10-2017)

  Mặt trời mọc: 05:40am Mặt trời lặn: 05:34pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.4476 Kinh độ: 107.2477

  mưa rải rác
  26ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 01:22

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.76mps
  • Hướng gió: 64º ENE
  • Độ ẩm: 91%
  • Độ che phủ: 32%
  • Áp suất: 965mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 5 (12-10-2017)

  Mặt trời mọc: 05:40am Mặt trời lặn: 05:34pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.4476 Kinh độ: 107.2477

  mây rải rác
  30ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 01:22

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.76mps
  • Hướng gió: 333º NNW
  • Độ ẩm: 76%
  • Độ che phủ: 44%
  • Áp suất: 962mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 5 (12-10-2017)

  Mặt trời mọc: 05:40am Mặt trời lặn: 05:34pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.4476 Kinh độ: 107.2477

  mưa vừa
  21ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 01:22

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 6.52mm
  • Sức gió: 1.21mps
  • Hướng gió: 166º SSE
  • Độ ẩm: 98%
  • Độ che phủ: 80%
  • Áp suất: 965mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 5 (13-10-2017)

  Mặt trời mọc: 05:40am Mặt trời lặn: 05:34pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.4476 Kinh độ: 107.2477

  mưa vừa
  20ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 01:22

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 6.53mm
  • Sức gió: 1.41mps
  • Hướng gió: 241º WSW
  • Độ ẩm: 98%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 963mb
 • Thời tiết Tối Thứ 5 (13-10-2017)

  Mặt trời mọc: 05:40am Mặt trời lặn: 05:34pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.4476 Kinh độ: 107.2477

  mưa rải rác
  25ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 01:22

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.12mm
  • Sức gió: 1.51mps
  • Hướng gió: 303º WNW
  • Độ ẩm: 92%
  • Độ che phủ: 76%
  • Áp suất: 965mb
 • Cập nhật lúc 01:22
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 29ºC 32% 1.76mps 64º ENE 0.0050000000000008mm 91%
  6:00 clear sky 31ºC 0% 1.85mps 18º NNE 0mm 81%
  9:00 mây rải rác 30ºC 44% 1.76mps 333º NNW 0mm 76%
  12:00 mưa vừa 22ºC 64% 1.22mps 108º ESE 7.845mm 97%
  15:00 mưa vừa 21ºC 80% 1.21mps 166º SSE 6.52mm 98%
  18:00 mưa vừa 21ºC 76% 0.41mps 271º W 3.83mm 99%
  21:00 mưa vừa 20ºC 88% 1.41mps 241º WSW 6.53mm 98%
  24:00 mưa vừa 21ºC 68% 1.52mps 196º SSW 5.38mm 98%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Gia Nghĩa

Thứ 5

Dự báo ngày 12-10-2017
mưa to

Mưa To

29ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.76mps 65º
 • Độ ẩm: 91%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 32%
 • Áp suất: 965mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 13-10-2017
mưa to

Mưa To

25ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.51mps 303º
 • Độ ẩm: 92%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 76%
 • Áp suất: 965mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 14-10-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

23ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.12mps 258º
 • Độ ẩm: 98%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 965mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 15-10-2017
mưa to

Mưa To

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 3.12mps 282º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 59%
 • Áp suất: 986mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 16-10-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 3.46mps 311º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 82%
 • Áp suất: 986mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 17-10-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 3.84mps 314º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 988mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 18-10-2017
mưa to

Mưa To

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 2.75mps 310º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 987mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 19-10-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 2.93mps 314º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 91%
 • Áp suất: 985mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 20-10-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.71mps 325º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 89%
 • Áp suất: 985mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 21-10-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.4mps 323º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 73%
 • Áp suất: 986mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 22-10-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.42mps 38º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 91%
 • Áp suất: 988mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 23-10-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 0.74mps 331º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 23%
 • Áp suất: 989mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 24-10-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.45mps 358º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 28%
 • Áp suất: 990mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 25-10-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.42mps 355º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 991mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 26-10-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.46mps 11º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 14%
 • Áp suất: 993mbar
Xem thêm