Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Gia Nghĩa. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (27-03-2017)

  Mặt trời mọc: 05:50am Mặt trời lặn: 06:02pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.4476 Kinh độ: 107.2477

  ít mây
  27ºC

  Clear Sky

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 23:14

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.78mps
  • Hướng gió: 68º ENE
  • Độ ẩm: 69%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 971mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (27-03-2017)

  Mặt trời mọc: 05:50am Mặt trời lặn: 06:02pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.4476 Kinh độ: 107.2477

  mưa rải rác
  24ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 23:14

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.815mm
  • Sức gió: 3.32mps
  • Hướng gió: 87º E
  • Độ ẩm: 75%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 970mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (28-03-2017)

  Mặt trời mọc: 05:50am Mặt trời lặn: 06:02pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.4476 Kinh độ: 107.2477

  mưa rải rác
  22ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 23:14

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.22mm
  • Sức gió: 3.31mps
  • Hướng gió: 66º ENE
  • Độ ẩm: 86%
  • Độ che phủ: 56%
  • Áp suất: 970mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (28-03-2017)

  Mặt trời mọc: 05:50am Mặt trời lặn: 06:02pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.4476 Kinh độ: 107.2477

  clear sky
  21ºC

  Clear Sky

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 23:14

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.53mps
  • Hướng gió: 84º E
  • Độ ẩm: 90%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 970mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (28-03-2017)

  Mặt trời mọc: 05:50am Mặt trời lặn: 06:02pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.4476 Kinh độ: 107.2477

  mưa rải rác
  30ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 23:14

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.81mm
  • Sức gió: 1.43mps
  • Hướng gió: 11º N
  • Độ ẩm: 68%
  • Độ che phủ: 36%
  • Áp suất: 968mb
 • Cập nhật lúc 23:14
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 ít mây 31ºC 12% 4.41mps 63º ENE 0mm 56%
  6:00 mưa rải rác 27ºC 88% 3.63mps 58º ENE 0.695mm 67%
  9:00 mưa rải rác 24ºC 92% 3.32mps 87º E 0.815mm 75%
  12:00 mưa rải rác 23ºC 56% 3.57mps 63º ENE 0.04mm 77%
  15:00 mưa rải rác 22ºC 56% 3.31mps 66º ENE 0.22mm 86%
  18:00 mưa rải rác 21ºC 20% 3.03mps 80º E 0.07mm 91%
  21:00 clear sky 21ºC 0% 2.53mps 84º E 0mm 90%
  24:00 clear sky 28ºC 8% 1.97mps 61º ENE 0mm 73%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Gia Nghĩa

Thứ 2

Dự báo ngày 27-03-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 4.78mps 69º
 • Độ ẩm: 69%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 971mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 28-03-2017
mưa to

Mưa To

28ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.97mps 62º
 • Độ ẩm: 73%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 971mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 29-03-2017
mưa to

Mưa To

26ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.8mps 50º
 • Độ ẩm: 87%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 44%
 • Áp suất: 971mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 30-03-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.22mps 307º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 991mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 31-03-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.47mps 184º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 11%
 • Áp suất: 991mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 01-04-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.3mps 316º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 4%
 • Áp suất: 989mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 02-04-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.37mps 42º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 21%
 • Áp suất: 990mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 03-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.87mps 60º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 26%
 • Áp suất: 990mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 04-04-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 0.54mps 185º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 990mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 05-04-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.09mps 341º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 990mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 06-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 0.71mps 268º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 18%
 • Áp suất: 990mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 07-04-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.53mps 205º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 21%
 • Áp suất: 987mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 08-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 0.48mps 110º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 10%
 • Áp suất: 988mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 09-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 0.92mps 248º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 13%
 • Áp suất: 990mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 10-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.68mps 228º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 3%
 • Áp suất: 988mbar
Xem thêm