Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Gia Nghĩa. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 4 (25-06-2017)

  Mặt trời mọc: 05:27am Mặt trời lặn: 06:19pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.4476 Kinh độ: 107.2477

  mưa rải rác
  23ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 07:03

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.54mm
  • Sức gió: 3.31mps
  • Hướng gió: 229º SW
  • Độ ẩm: 92%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 965mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 4 (25-06-2017)

  Mặt trời mọc: 05:27am Mặt trời lặn: 06:19pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.4476 Kinh độ: 107.2477

  mưa rải rác
  22ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 07:03

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.305mm
  • Sức gió: 2.13mps
  • Hướng gió: 224º SW
  • Độ ẩm: 94%
  • Độ che phủ: 64%
  • Áp suất: 965mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 4 (26-06-2017)

  Mặt trời mọc: 05:27am Mặt trời lặn: 06:19pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.4476 Kinh độ: 107.2477

  mưa rải rác
  21ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 07:03

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 2.195mm
  • Sức gió: 2.95mps
  • Hướng gió: 245º WSW
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 966mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 4 (26-06-2017)

  Mặt trời mọc: 05:27am Mặt trời lặn: 06:19pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.4476 Kinh độ: 107.2477

  mưa rải rác
  22ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 07:03

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.059999999999999mm
  • Sức gió: 1.4mps
  • Hướng gió: 244º WSW
  • Độ ẩm: 98%
  • Độ che phủ: 80%
  • Áp suất: 967mb
 • Thời tiết Tối Thứ 4 (26-06-2017)

  Mặt trời mọc: 05:27am Mặt trời lặn: 06:19pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.4476 Kinh độ: 107.2477

  nhiều mây
  28ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 07:03

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.67mps
  • Hướng gió: 282º WNW
  • Độ ẩm: 76%
  • Độ che phủ: 64%
  • Áp suất: 966mb
 • Cập nhật lúc 07:03
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 24ºC 92% 3.31mps 229º SW 0.54mm 92%
  6:00 mưa rải rác 24ºC 88% 3.71mps 234º SW 0.285mm 91%
  9:00 mưa rải rác 22ºC 64% 2.13mps 224º SW 0.305mm 94%
  12:00 mưa rải rác 21ºC 76% 1.85mps 231º SW 0.61mm 98%
  15:00 mưa rải rác 21ºC 92% 2.95mps 245º WSW 2.195mm 99%
  18:00 mưa rải rác 21ºC 92% 2.51mps 277º W 2.3mm 97%
  21:00 mưa rải rác 22ºC 80% 1.4mps 244º WSW 0.059999999999999mm 98%
  24:00 mưa rải rác 26ºC 12% 2.92mps 272º W 0.015000000000001mm 86%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Gia Nghĩa

Chủ nhật

Dự báo ngày 25-06-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

23ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.57mps 241º
 • Độ ẩm: 97%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 966mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 26-06-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.92mps 272º
 • Độ ẩm: 86%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 967mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 27-06-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.62mps 263º
 • Độ ẩm: 95%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 80%
 • Áp suất: 969mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 28-06-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.36mps 217º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 50%
 • Áp suất: 989mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 29-06-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.09mps 197º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 13%
 • Áp suất: 990mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 30-06-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.74mps 205º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 16%
 • Áp suất: 989mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 01-07-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.42mps 180º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 54%
 • Áp suất: 988mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 02-07-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.57mps 211º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 18%
 • Áp suất: 989mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 03-07-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.22mps 258º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 11%
 • Áp suất: 988mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 04-07-2017
mưa to

Mưa To

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.54mps 233º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 22%
 • Áp suất: 988mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 05-07-2017
mưa to

Mưa To

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.49mps 238º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 48%
 • Áp suất: 989mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 06-07-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.12mps 239º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 39%
 • Áp suất: 989mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 07-07-2017
mưa to

Mưa To

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.75mps 215º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 23%
 • Áp suất: 988mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 08-07-2017
mưa to

Mưa To

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.72mps 213º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 35%
 • Áp suất: 988mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 09-07-2017
mưa to

Mưa To

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.41mps 235º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 63%
 • Áp suất: 988mbar
Xem thêm