Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Gia Nghĩa. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 7 (22-02-2017)

  Mặt trời mọc: 06:10am Mặt trời lặn: 05:58pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.4476 Kinh độ: 107.2477

  nhiều mây
  26ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 19ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 18:56

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.66mps
  • Hướng gió: 36º NE
  • Độ ẩm: 81%
  • Độ che phủ: 56%
  • Áp suất: 970mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 7 (22-02-2017)

  Mặt trời mọc: 06:10am Mặt trời lặn: 05:58pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.4476 Kinh độ: 107.2477

  mưa vừa
  30ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 19ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 18:56

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 3.41mm
  • Sức gió: 1.41mps
  • Hướng gió: 270º W
  • Độ ẩm: 76%
  • Độ che phủ: 36%
  • Áp suất: 966mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 7 (22-02-2017)

  Mặt trời mọc: 06:10am Mặt trời lặn: 05:58pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.4476 Kinh độ: 107.2477

  mưa rải rác
  21ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 19ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 18:56

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 2.725mm
  • Sức gió: 1.32mps
  • Hướng gió: 147º SSE
  • Độ ẩm: 93%
  • Độ che phủ: 64%
  • Áp suất: 969mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 7 (23-02-2017)

  Mặt trời mọc: 06:10am Mặt trời lặn: 05:58pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.4476 Kinh độ: 107.2477

  nhiều mây
  21ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 19ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 18:56

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.61mps
  • Hướng gió: 217º SW
  • Độ ẩm: 95%
  • Độ che phủ: 68%
  • Áp suất: 968mb
 • Thời tiết Tối Thứ 7 (23-02-2017)

  Mặt trời mọc: 06:10am Mặt trời lặn: 05:58pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.4476 Kinh độ: 107.2477

  mưa rải rác
  25ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 19ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 18:56

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.065mm
  • Sức gió: 1.71mps
  • Hướng gió: 16º NNE
  • Độ ẩm: 90%
  • Độ che phủ: 56%
  • Áp suất: 971mb
 • Cập nhật lúc 18:56
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 nhiều mây 30ºC 56% 1.66mps 36º NE 0mm 81%
  6:00 mưa rải rác 30ºC 36% 2.01mps 349º N 2.8mm 99%
  9:00 mưa vừa 30ºC 36% 1.41mps 270º W 3.41mm 76%
  12:00 mưa rải rác 24ºC 24% 1.21mps 200º SSW 1.605mm 94%
  15:00 mưa rải rác 21ºC 64% 1.32mps 147º SSE 2.725mm 93%
  18:00 mưa rải rác 21ºC 36% 1.15mps 151º SSE 0.010000000000005mm 94%
  21:00 nhiều mây 21ºC 68% 0.61mps 217º SW 0mm 95%
  24:00 mưa rải rác 22ºC 68% 0.52mps 54º NE 0.085000000000001mm 95%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Gia Nghĩa

Thứ 5

Dự báo ngày 09-07-2015
mưa to

Mưa To

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.06mps 273º
 • Độ ẩm: 98%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 922mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 10-07-2015
mưa to

Mưa To

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 2.42mps 258º
 • Độ ẩm: 99%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 921mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 11-07-2015
mưa to

Mưa To

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 2.26mps 259º
 • Độ ẩm: 95%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 922mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 12-07-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

21ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.91mps 248º
 • Độ ẩm: 98%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 922mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 13-07-2015
mưa to

Mưa To

20ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.52mps 231º
 • Độ ẩm: 99%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 921mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 14-07-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.47mps 252º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 75%
 • Áp suất: 945mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 15-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.98mps 250º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 45%
 • Áp suất: 945mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 16-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.22mps 255º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 16%
 • Áp suất: 944mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 17-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.91mps 251º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 89%
 • Áp suất: 946mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 18-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.59mps 248º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 88%
 • Áp suất: 948mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 19-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.98mps 266º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 949mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 20-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.87mps 235º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 31%
 • Áp suất: 949mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 21-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.61mps 219º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 27%
 • Áp suất: 949mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 22-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.59mps 213º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 14%
 • Áp suất: 950mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 23-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.85mps 256º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 11%
 • Áp suất: 950mbar
Xem thêm