Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Bà Rịa. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (03-12-2023)

  Mặt trời mọc: 05:55am Mặt trời lặn: 05:27pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.4963 Kinh độ: 107.1688

  mây dày đặc
  23ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 06:19

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.52mps
  • Hướng gió: 13º NNE
  • Độ ẩm: 91%
  • Độ che phủ: 72%
  • Áp suất: 1011mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (03-12-2023)

  Mặt trời mọc: 05:55am Mặt trời lặn: 05:27pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.4963 Kinh độ: 107.1688

  mây dày đặc
  26ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 06:19

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 6.25mps
  • Hướng gió: 91º E
  • Độ ẩm: 81%
  • Độ che phủ: 99%
  • Áp suất: 1010mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (04-12-2023)

  Mặt trời mọc: 05:55am Mặt trời lặn: 05:27pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.4963 Kinh độ: 107.1688

  mưa rải rác
  24ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 06:19

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.49mm
  • Sức gió: 1.91mps
  • Hướng gió: 58º ENE
  • Độ ẩm: 90%
  • Độ che phủ: 96%
  • Áp suất: 1010mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (04-12-2023)

  Mặt trời mọc: 05:55am Mặt trời lặn: 05:27pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.4963 Kinh độ: 107.1688

  nhiều mây
  25ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 06:19

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.47mps
  • Hướng gió: 7º N
  • Độ ẩm: 88%
  • Độ che phủ: 58%
  • Áp suất: 1011mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (04-12-2023)

  Mặt trời mọc: 05:55am Mặt trời lặn: 05:27pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.4963 Kinh độ: 107.1688

  mây dày đặc
  29ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 06:19

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.25mps
  • Hướng gió: 126º SE
  • Độ ẩm: 66%
  • Độ che phủ: 94%
  • Áp suất: 1009mb
 • Cập nhật lúc 06:19
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây dày đặc 28ºC 100% 5.26mps 101º E 0mm 69%
  6:00 mây dày đặc 28ºC 100% 6.02mps 105º ESE 0mm 74%
  9:00 mây dày đặc 26ºC 99% 6.25mps 91º E 0mm 81%
  12:00 mây dày đặc 25ºC 93% 2.92mps 75º ENE 0mm 86%
  15:00 mưa rải rác 24ºC 96% 1.91mps 58º ENE 0.49mm 90%
  18:00 mưa rải rác 24ºC 91% 1.36mps 22º NNE 0.13mm 91%
  21:00 nhiều mây 25ºC 58% 1.47mps 7º N 0mm 88%
  24:00 mây dày đặc 28ºC 88% 1.71mps 87º E 0mm 71%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Bà Rịa

Chủ nhật

Dự báo ngày 03-12-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 6.65mps 95º
 • Độ ẩm: 69%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 04-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 4.76mps 109º
 • Độ ẩm: 66%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 91%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 05-12-2023
ít mây

ít Mây

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 4.3mps 92º
 • Độ ẩm: 63%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 16%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 06-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 5.44mps 99º
 • Độ ẩm: 65%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 77%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 07-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.75mps 125º
 • Độ ẩm: 72%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 08-12-2023
mây dày đặc

Mây Dày đặc

28ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 4.86mps 98º
 • Độ ẩm: 66%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 90%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 09-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.63mps 130º
 • Độ ẩm: 64%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 79%
 • Áp suất: 1012mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 10-12-2023
mây rải rác

Mây Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 5.57mps 110º
 • Độ ẩm: 61%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 35%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 11-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 5.3mps 117º
 • Độ ẩm: 62%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 96%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 12-12-2023
ít mây

ít Mây

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 5.49mps 119º
 • Độ ẩm: 64%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 13-12-2023
mây rải rác

Mây Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 4.17mps 111º
 • Độ ẩm: 62%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 26%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 14-12-2023
mây dày đặc

Mây Dày đặc

29ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.34mps 107º
 • Độ ẩm: 63%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 15-12-2023
mây dày đặc

Mây Dày đặc

28ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 6.16mps 318º
 • Độ ẩm: 68%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 97%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 16-12-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 4.76mps 258º
 • Độ ẩm: 71%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1008mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 17-12-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.53mps 150º
 • Độ ẩm: 72%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1012mbar
Xem thêm