Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Bà Rịa. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Chủ nhật (19-01-2019)

  Mặt trời mọc: 06:14am Mặt trời lặn: 05:50pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.4963 Kinh độ: 107.1688

  trời quang mây
  25ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 03:27

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.1mps
  • Hướng gió: 90º E
  • Độ ẩm: 78%
  • Độ che phủ: 40%
  • Áp suất: 1010mb
 • Thời tiết Sáng Chủ nhật (19-01-2019)

  Mặt trời mọc: 06:14am Mặt trời lặn: 05:50pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.4963 Kinh độ: 107.1688

  mây rải rác
  30ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 03:27

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.96mps
  • Hướng gió: 92º E
  • Độ ẩm: 64%
  • Độ che phủ: 48%
  • Áp suất: 1011mb
 • Thời tiết Trưa Chủ nhật (19-01-2019)

  Mặt trời mọc: 06:14am Mặt trời lặn: 05:50pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.4963 Kinh độ: 107.1688

  mây rải rác
  26ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 03:27

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.45mps
  • Hướng gió: 92º E
  • Độ ẩm: 70%
  • Độ che phủ: 48%
  • Áp suất: 1011mb
 • Thời tiết Chiều Chủ nhật (20-01-2019)

  Mặt trời mọc: 06:14am Mặt trời lặn: 05:50pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.4963 Kinh độ: 107.1688

  mưa rải rác
  23ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 03:27

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1mm
  • Sức gió: 2.66mps
  • Hướng gió: 81º E
  • Độ ẩm: 92%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 1013mb
 • Thời tiết Tối Chủ nhật (20-01-2019)

  Mặt trời mọc: 06:14am Mặt trời lặn: 05:50pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.4963 Kinh độ: 107.1688

  trời quang mây
  22ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 03:27

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.22mps
  • Hướng gió: 81º E
  • Độ ẩm: 93%
  • Độ che phủ: 8%
  • Áp suất: 1012mb
 • Cập nhật lúc 03:27
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 trời quang mây 22ºC 8% 1.52mps 87º E 0mm 90%
  6:00 trời quang mây 29ºC 0% 2.16mps 99º E 0mm 68%
  9:00 mây rải rác 30ºC 48% 4.96mps 92º E 0mm 64%
  12:00 nhiều mây 29ºC 80% 4.76mps 101º E 0mm 66%
  15:00 mây rải rác 26ºC 48% 4.45mps 92º E 0mm 70%
  18:00 mưa rải rác 25ºC 80% 4.01mps 85º E 0.01mm 76%
  21:00 mưa rải rác 23ºC 88% 2.66mps 81º E 1mm 92%
  24:00 mưa rải rác 22ºC 68% 2.01mps 118º ESE 1.16mm 97%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Bà Rịa

Thứ 6

Dự báo ngày 18-01-2019
ít mây

ít Mây

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.96mps 70º
 • Độ ẩm: 86%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 19-01-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 4.96mps 93º
 • Độ ẩm: 64%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 48%
 • Áp suất: 1011mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 20-01-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 3.18mps 86º
 • Độ ẩm: 66%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 21-01-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 0.27mps 309º
 • Độ ẩm: 60%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 22-01-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.05mps 305º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 11%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 23-01-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.41mps 48º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 5%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 24-01-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.17mps 173º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 2%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 25-01-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 4.76mps 348º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 27%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 26-01-2019
mưa to

Mưa To

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 7.99mps 123º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1021mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 27-01-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 6.8mps 108º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 28%
 • Áp suất: 1024mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 28-01-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 4.74mps 82º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 26%
 • Áp suất: 1024mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 29-01-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 7.88mps 90º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 15%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 30-01-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 7.03mps 88º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 31-01-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 7.69mps 84º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 50%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 01-02-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 5.18mps 91º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 10%
 • Áp suất: 1022mbar
Xem thêm