Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Bà Rịa. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 5 (01-10-2020)

  Mặt trời mọc: 05:39am Mặt trời lặn: 05:41pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.4963 Kinh độ: 107.1688

  mưa vừa
  27ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 23:50

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1mps
  • Hướng gió: 0º N
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 75%
  • Áp suất: 1007mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 5 (01-10-2020)

  Mặt trời mọc: 05:39am Mặt trời lặn: 05:41pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.4963 Kinh độ: 107.1688

  mưa vừa
  28ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 23:50

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 4.57mm
  • Sức gió: 1.25mps
  • Hướng gió: 298º WNW
  • Độ ẩm: 80%
  • Độ che phủ: 96%
  • Áp suất: 1005mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 5 (01-10-2020)

  Mặt trời mọc: 05:39am Mặt trời lặn: 05:41pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.4963 Kinh độ: 107.1688

  mưa rải rác
  27ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 23:50

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.54mm
  • Sức gió: 1.27mps
  • Hướng gió: 195º SSW
  • Độ ẩm: 82%
  • Độ che phủ: 81%
  • Áp suất: 1004mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 5 (02-10-2020)

  Mặt trời mọc: 05:39am Mặt trời lặn: 05:41pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.4963 Kinh độ: 107.1688

  mưa rải rác
  25ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 23:50

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.42mm
  • Sức gió: 2.04mps
  • Hướng gió: 287º WNW
  • Độ ẩm: 89%
  • Độ che phủ: 59%
  • Áp suất: 1006mb
 • Thời tiết Tối Thứ 5 (02-10-2020)

  Mặt trời mọc: 05:39am Mặt trời lặn: 05:41pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.4963 Kinh độ: 107.1688

  mưa vừa
  26ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 23:50

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 5.21mm
  • Sức gió: 1.83mps
  • Hướng gió: 8º N
  • Độ ẩm: 90%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1007mb
 • Cập nhật lúc 23:50
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa vừa 25ºC 69% 2.63mps 291º WNW 5.55mm 92%
  6:00 mây dày đặc 28ºC 87% 2.93mps 289º WNW 0mm 79%
  9:00 mưa vừa 28ºC 96% 1.25mps 298º WNW 4.57mm 80%
  12:00 mưa rải rác 30ºC 96% 0.74mps 258º WSW 0.69mm 70%
  15:00 mưa rải rác 27ºC 81% 1.27mps 195º SSW 0.54mm 82%
  18:00 mưa rải rác 26ºC 43% 1.46mps 260º W 1.4mm 87%
  21:00 mưa rải rác 25ºC 59% 2.04mps 287º WNW 1.42mm 89%
  24:00 mưa rải rác 25ºC 99% 1.82mps 305º NW 1.41mm 91%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Bà Rịa

Thứ 5

Dự báo ngày 01-10-2020
mưa to

Mưa To

28ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.93mps 289º
 • Độ ẩm: 79%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 87%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 02-10-2020
mưa to

Mưa To

29ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.69mps 217º
 • Độ ẩm: 70%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 03-10-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.43mps 258º
 • Độ ẩm: 84%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1010mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 04-10-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.47mps 262º
 • Độ ẩm: 69%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 05-10-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.92mps 295º
 • Độ ẩm: 72%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 82%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 06-10-2020
mưa to

Mưa To

28ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.69mps 268º
 • Độ ẩm: 77%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 07-10-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.99mps 94º
 • Độ ẩm: 70%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 84%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 08-10-2020
mưa to

Mưa To

27ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 5.75mps 90º
 • Độ ẩm: 83%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 96%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 09-10-2020
mưa rất to

Mưa Rất To

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 4.44mps 221º
 • Độ ẩm: 86%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 10-10-2020
mưa to

Mưa To

25ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.51mps 230º
 • Độ ẩm: 88%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1011mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 11-10-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.32mps 285º
 • Độ ẩm: 90%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 12-10-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 6.29mps 275º
 • Độ ẩm: 78%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 87%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 13-10-2020
mưa to

Mưa To

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 7.52mps 257º
 • Độ ẩm: 89%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 14-10-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.89mps 265º
 • Độ ẩm: 90%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 15-10-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.09mps 229º
 • Độ ẩm: 76%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1009mbar
Xem thêm