Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Bà Rịa. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Chủ nhật (19-05-2019)

  Mặt trời mọc: 05:29am Mặt trời lặn: 06:06pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.4963 Kinh độ: 107.1688

  mưa to
  30ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 28ºC

  Cập nhật lúc 19:34

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.313mm
  • Sức gió: 6.45mps
  • Hướng gió: 191º S
  • Độ ẩm: 77%
  • Độ che phủ: 26%
  • Áp suất: 1008mb
 • Thời tiết Sáng Chủ nhật (19-05-2019)

  Mặt trời mọc: 05:29am Mặt trời lặn: 06:06pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.4963 Kinh độ: 107.1688

  nhiều mây
  32ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 28ºC

  Cập nhật lúc 19:34

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.59mps
  • Hướng gió: 215º SW
  • Độ ẩm: 64%
  • Độ che phủ: 73%
  • Áp suất: 1008mb
 • Thời tiết Trưa Chủ nhật (19-05-2019)

  Mặt trời mọc: 05:29am Mặt trời lặn: 06:06pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.4963 Kinh độ: 107.1688

  mưa vừa
  29ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 28ºC

  Cập nhật lúc 19:34

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 7.938mm
  • Sức gió: 5.89mps
  • Hướng gió: 194º SSW
  • Độ ẩm: 78%
  • Độ che phủ: 35%
  • Áp suất: 1008mb
 • Thời tiết Chiều Chủ nhật (20-05-2019)

  Mặt trời mọc: 05:29am Mặt trời lặn: 06:06pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.4963 Kinh độ: 107.1688

  mây dày đặc
  29ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 28ºC

  Cập nhật lúc 19:34

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 5.26mps
  • Hướng gió: 239º WSW
  • Độ ẩm: 79%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1009mb
 • Thời tiết Tối Chủ nhật (20-05-2019)

  Mặt trời mọc: 05:29am Mặt trời lặn: 06:06pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.4963 Kinh độ: 107.1688

  mưa rải rác
  29ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 28ºC

  Cập nhật lúc 19:34

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.063mm
  • Sức gió: 3.48mps
  • Hướng gió: 246º WSW
  • Độ ẩm: 76%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1009mb
 • Cập nhật lúc 19:34
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa to 28ºC 100% 4.72mps 235º SW 12.313mm 76%
  6:00 mưa vừa 30ºC 100% 4.52mps 240º WSW 3.5mm 68%
  9:00 nhiều mây 32ºC 73% 3.59mps 215º SW 0mm 64%
  12:00 ít mây 31ºC 14% 5.79mps 183º S 0mm 69%
  15:00 mưa vừa 29ºC 35% 5.89mps 194º SSW 7.938mm 78%
  18:00 mưa rải rác 29ºC 100% 5.2mps 214º SW 0.812mm 77%
  21:00 mây dày đặc 29ºC 100% 5.26mps 239º WSW 0mm 79%
  24:00 mưa rải rác 28ºC 100% 4.8mps 239º WSW 0.625mm 78%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Bà Rịa

Chủ nhật

Dự báo ngày 19-05-2019
mưa to

Mưa To

30ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 4.52mps 241º
 • Độ ẩm: 68%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 20-05-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 3.23mps 227º
 • Độ ẩm: 67%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 21-05-2019
mưa to

Mưa To

31ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 3.48mps 228º
 • Độ ẩm: 64%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 96%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 22-05-2019
mưa to

Mưa To

31ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 3.7mps 233º
 • Độ ẩm: 67%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 23-05-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 3.76mps 247º
 • Độ ẩm: 67%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 24-05-2019
mưa to

Mưa To

31ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 4.03mps 252º
 • Độ ẩm: 66%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 25-05-2019
mưa to

Mưa To

31ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 4.33mps 252º
 • Độ ẩm: 68%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1008mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 26-05-2019
mưa to

Mưa To

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 2.57mps 257º
 • Độ ẩm: 75%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 27-05-2019
mưa to

Mưa To

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 3.08mps 208º
 • Độ ẩm: 73%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 28-05-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 3.97mps 194º
 • Độ ẩm: 72%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 29-05-2019
nhiều mây

Nhiều Mây

27ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 0.64mps 24º
 • Độ ẩm: 79%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 54%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 30-05-2019
nhiều mây

Nhiều Mây

28ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 0.75mps 68º
 • Độ ẩm: 76%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 60%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 31-05-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 0.27mps 103º
 • Độ ẩm: 74%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 96%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 01-06-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 1.51mps 153º
 • Độ ẩm: 77%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1009mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 02-06-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.53mps 158º
 • Độ ẩm: 63%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 38%
 • Áp suất: 1009mbar
Xem thêm