Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Bà Rịa. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 4 (26-06-2017)

  Mặt trời mọc: 05:31am Mặt trời lặn: 06:16pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.5833 Kinh độ: 107.25

  mưa vừa
  27ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 07:01

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.86mps
  • Hướng gió: 310º NW
  • Độ ẩm: 92%
  • Độ che phủ: 76%
  • Áp suất: 1012mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 4 (26-06-2017)

  Mặt trời mọc: 05:31am Mặt trời lặn: 06:16pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.5833 Kinh độ: 107.25

  mây rải rác
  25ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 07:01

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.35mps
  • Hướng gió: 218º SW
  • Độ ẩm: 91%
  • Độ che phủ: 36%
  • Áp suất: 1010mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 4 (27-06-2017)

  Mặt trời mọc: 05:31am Mặt trời lặn: 06:16pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.5833 Kinh độ: 107.25

  mưa rải rác
  23ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 07:01

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.0099999999999998mm
  • Sức gió: 1.96mps
  • Hướng gió: 269º W
  • Độ ẩm: 96%
  • Độ che phủ: 44%
  • Áp suất: 1011mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 4 (27-06-2017)

  Mặt trời mọc: 05:31am Mặt trời lặn: 06:16pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.5833 Kinh độ: 107.25

  mưa rải rác
  24ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 07:01

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.040000000000003mm
  • Sức gió: 1.53mps
  • Hướng gió: 31º NNE
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 36%
  • Áp suất: 1012mb
 • Thời tiết Tối Thứ 4 (27-06-2017)

  Mặt trời mọc: 05:31am Mặt trời lặn: 06:16pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.5833 Kinh độ: 107.25

  nhiều mây
  29ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 07:01

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.61mps
  • Hướng gió: 243º WSW
  • Độ ẩm: 82%
  • Độ che phủ: 76%
  • Áp suất: 1010mb
 • Cập nhật lúc 07:01
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa vừa 26ºC 76% 2.31mps 316º NW 4.0225mm 99%
  6:00 mưa rải rác 27ºC 56% 2.06mps 261º W 1.1325mm 88%
  9:00 mây rải rác 25ºC 36% 1.35mps 218º SW 0mm 91%
  12:00 ít mây 23ºC 20% 1.41mps 227º SW 0mm 95%
  15:00 mưa rải rác 23ºC 44% 1.96mps 269º W 0.0099999999999998mm 96%
  18:00 mưa vừa 22ºC 88% 1.42mps 340º NNW 3.5325mm 99%
  21:00 mưa rải rác 24ºC 36% 1.53mps 31º NNE 0.040000000000003mm 99%
  24:00 mây rải rác 28ºC 32% 1.91mps 241º WSW 0mm 91%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Bà Rịa

Thứ 2

Dự báo ngày 26-06-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.86mps 310º
 • Độ ẩm: 92%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 76%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 27-06-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.91mps 242º
 • Độ ẩm: 91%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 32%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 28-06-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.52mps 356º
 • Độ ẩm: 92%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 29-06-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.63mps 170º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 13%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 30-06-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.09mps 179º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 7%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 01-07-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.98mps 241º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 15%
 • Áp suất: 1010mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 02-07-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.08mps 282º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 23%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 03-07-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 4.65mps 273º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 23%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 04-07-2017
mưa to

Mưa To

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.1mps 253º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 55%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 05-07-2017
mưa to

Mưa To

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.98mps 249º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 32%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 06-07-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.47mps 278º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 34%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 07-07-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.5mps 269º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 19%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 08-07-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.98mps 232º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 18%
 • Áp suất: 1009mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 09-07-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.04mps 261º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 21%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 10-07-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.95mps 201º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 1008mbar
Xem thêm