Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Bà Rịa. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Chủ nhật (26-01-2020)

  Mặt trời mọc: 06:14am Mặt trời lặn: 05:52pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.4963 Kinh độ: 107.1688

  nhiều mây
  32ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 13:11

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.5mps
  • Hướng gió: 0º N
  • Độ ẩm: 46%
  • Độ che phủ: 20%
  • Áp suất: 1009mb
 • Thời tiết Sáng Chủ nhật (26-01-2020)

  Mặt trời mọc: 06:14am Mặt trời lặn: 05:52pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.4963 Kinh độ: 107.1688

  mây rải rác
  28ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 13:11

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 6.3mps
  • Hướng gió: 159º SSE
  • Độ ẩm: 64%
  • Độ che phủ: 36%
  • Áp suất: 1010mb
 • Thời tiết Trưa Chủ nhật (26-01-2020)

  Mặt trời mọc: 06:14am Mặt trời lặn: 05:52pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.4963 Kinh độ: 107.1688

  trời quang mây
  24ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 13:11

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.7mps
  • Hướng gió: 121º ESE
  • Độ ẩm: 81%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1009mb
 • Thời tiết Chiều Chủ nhật (27-01-2020)

  Mặt trời mọc: 06:14am Mặt trời lặn: 05:52pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.4963 Kinh độ: 107.1688

  nhiều mây
  23ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 13:11

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.67mps
  • Hướng gió: 108º ESE
  • Độ ẩm: 84%
  • Độ che phủ: 68%
  • Áp suất: 1011mb
 • Thời tiết Tối Chủ nhật (27-01-2020)

  Mặt trời mọc: 06:14am Mặt trời lặn: 05:52pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.4963 Kinh độ: 107.1688

  mây dày đặc
  24ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 13:11

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.92mps
  • Hướng gió: 94º E
  • Độ ẩm: 84%
  • Độ che phủ: 98%
  • Áp suất: 1012mb
 • Cập nhật lúc 13:11
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 nhiều mây 23ºC 63% 3.22mps 93º E 0mm 88%
  6:00 nhiều mây 28ºC 71% 3.02mps 118º ESE 0mm 61%
  9:00 mây rải rác 28ºC 36% 6.3mps 159º SSE 0mm 64%
  12:00 trời quang mây 26ºC 0% 6.16mps 146º SE 0mm 70%
  15:00 trời quang mây 24ºC 0% 4.7mps 121º ESE 0mm 81%
  18:00 mây rải rác 24ºC 36% 5.03mps 110º ESE 0mm 84%
  21:00 nhiều mây 23ºC 68% 3.67mps 108º ESE 0mm 84%
  24:00 mây dày đặc 23ºC 96% 4.17mps 112º ESE 0mm 86%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Bà Rịa

Chủ nhật

Dự báo ngày 26-01-2020
mây rải rác

Mây Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 6.3mps 159º
 • Độ ẩm: 64%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 36%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 27-01-2020
mây dày đặc

Mây Dày đặc

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 7.08mps 133º
 • Độ ẩm: 60%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 97%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 28-01-2020
mây dày đặc

Mây Dày đặc

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 6.23mps 138º
 • Độ ẩm: 61%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 29-01-2020
mây dày đặc

Mây Dày đặc

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 6.22mps 149º
 • Độ ẩm: 60%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 88%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 30-01-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 4.67mps 163º
 • Độ ẩm: 59%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 64%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 31-01-2020
mây dày đặc

Mây Dày đặc

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 9.03mps 103º
 • Độ ẩm: 51%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 01-02-2020
mây rải rác

Mây Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 8.6mps 107º
 • Độ ẩm: 46%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 45%
 • Áp suất: 1011mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 02-02-2020
trời quang mây

Trời Quang Mây

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 5.47mps 130º
 • Độ ẩm: 48%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 6%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 03-02-2020
mây rải rác

Mây Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 6.89mps 116º
 • Độ ẩm: 47%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 27%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 04-02-2020
mây rải rác

Mây Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 7.79mps 115º
 • Độ ẩm: 52%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 26%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 05-02-2020
trời quang mây

Trời Quang Mây

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 7.99mps 114º
 • Độ ẩm: 53%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 06-02-2020
ít mây

ít Mây

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 8.01mps 120º
 • Độ ẩm: 50%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 17%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 07-02-2020
nhiều mây

Nhiều Mây

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 7.57mps 119º
 • Độ ẩm: 49%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 54%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 08-02-2020
trời quang mây

Trời Quang Mây

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 7.11mps 149º
 • Độ ẩm: 55%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1008mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 09-02-2020
ít mây

ít Mây

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 7.71mps 116º
 • Độ ẩm: 51%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 11%
 • Áp suất: 1008mbar
Xem thêm