Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Bà Rịa. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 7 (26-05-2018)

  Mặt trời mọc: 05:28am Mặt trời lặn: 06:08pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.4963 Kinh độ: 107.1688

  nhiều mây
  29ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 01:11

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.6mps
  • Hướng gió: 140º SE
  • Độ ẩm: 89%
  • Độ che phủ: 40%
  • Áp suất: 1007mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 7 (26-05-2018)

  Mặt trời mọc: 05:28am Mặt trời lặn: 06:08pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.4963 Kinh độ: 107.1688

  nhiều mây
  27ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 01:11

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.77mps
  • Hướng gió: 48º NE
  • Độ ẩm: 90%
  • Độ che phủ: 76%
  • Áp suất: 1011mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 7 (26-05-2018)

  Mặt trời mọc: 05:28am Mặt trời lặn: 06:08pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.4963 Kinh độ: 107.1688

  mưa rải rác
  31ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 01:11

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.64mm
  • Sức gió: 2.56mps
  • Hướng gió: 138º SE
  • Độ ẩm: 71%
  • Độ che phủ: 48%
  • Áp suất: 1009mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 7 (26-05-2018)

  Mặt trời mọc: 05:28am Mặt trời lặn: 06:08pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.4963 Kinh độ: 107.1688

  nhiều mây
  27ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 01:11

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.65mps
  • Hướng gió: 98º E
  • Độ ẩm: 84%
  • Độ che phủ: 76%
  • Áp suất: 1010mb
 • Thời tiết Tối Thứ 7 (27-05-2018)

  Mặt trời mọc: 05:28am Mặt trời lặn: 06:08pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.4963 Kinh độ: 107.1688

  nhiều mây
  25ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 01:11

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.86mps
  • Hướng gió: 163º SSE
  • Độ ẩm: 94%
  • Độ che phủ: 64%
  • Áp suất: 1011mb
 • Cập nhật lúc 01:11
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 nhiều mây 26ºC 64% 1.72mps 116º ESE 0mm 93%
  6:00 ít mây 25ºC 20% 1.32mps 104º ESE 0mm 95%
  9:00 nhiều mây 27ºC 76% 1.77mps 48º NE 0mm 90%
  12:00 mây rải rác 31ºC 36% 1.96mps 104º ESE 0mm 77%
  15:00 mưa rải rác 31ºC 48% 2.56mps 138º SE 0.64mm 71%
  18:00 mưa vừa 29ºC 44% 2.32mps 118º ESE 4.45mm 84%
  21:00 nhiều mây 27ºC 76% 1.65mps 98º E 0mm 84%
  24:00 nhiều mây 26ºC 68% 1.37mps 109º ESE 0mm 92%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Bà Rịa

Thứ 6

Dự báo ngày 25-05-2018
mây rải rác

Mây Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 2.21mps 107º
 • Độ ẩm: 89%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 48%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 26-05-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.96mps 104º
 • Độ ẩm: 77%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 36%
 • Áp suất: 1011mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 27-05-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.77mps 45º
 • Độ ẩm: 81%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 32%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 28-05-2018
ít mây

ít Mây

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.71mps 96º
 • Độ ẩm: 75%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 29-05-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.46mps 148º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 15%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 30-05-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.37mps 135º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 17%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 31-05-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.58mps 126º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 22%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 01-06-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.17mps 107º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 23%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 02-06-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.26mps 206º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 17%
 • Áp suất: 1008mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 03-06-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.01mps 164º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 27%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 04-06-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.04mps 192º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 15%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 05-06-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.67mps 201º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 23%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 06-06-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.95mps 205º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 21%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 07-06-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.28mps 260º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 08-06-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 3.32mps 276º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 14%
 • Áp suất: 1010mbar
Xem thêm