Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Bà Rịa. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 4 (08-02-2023)

  Mặt trời mọc: 06:13am Mặt trời lặn: 05:57pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.4963 Kinh độ: 107.1688

  trời quang mây
  25ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 23:15

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 7.4mps
  • Hướng gió: 97º E
  • Độ ẩm: 77%
  • Độ che phủ: 10%
  • Áp suất: 1010mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 4 (08-02-2023)

  Mặt trời mọc: 06:13am Mặt trời lặn: 05:57pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.4963 Kinh độ: 107.1688

  mây rải rác
  25ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 23:15

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 6.09mps
  • Hướng gió: 94º E
  • Độ ẩm: 80%
  • Độ che phủ: 26%
  • Áp suất: 1009mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 4 (09-02-2023)

  Mặt trời mọc: 06:13am Mặt trời lặn: 05:57pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.4963 Kinh độ: 107.1688

  ít mây
  25ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 23:15

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 7.33mps
  • Hướng gió: 97º E
  • Độ ẩm: 79%
  • Độ che phủ: 15%
  • Áp suất: 1010mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 4 (09-02-2023)

  Mặt trời mọc: 06:13am Mặt trời lặn: 05:57pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.4963 Kinh độ: 107.1688

  mây rải rác
  25ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 23:15

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 6.47mps
  • Hướng gió: 91º E
  • Độ ẩm: 81%
  • Độ che phủ: 44%
  • Áp suất: 1010mb
 • Thời tiết Tối Thứ 4 (09-02-2023)

  Mặt trời mọc: 06:13am Mặt trời lặn: 05:57pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.4963 Kinh độ: 107.1688

  ít mây
  31ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 23:15

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 7.4mps
  • Hướng gió: 111º ESE
  • Độ ẩm: 50%
  • Độ che phủ: 11%
  • Áp suất: 1009mb
 • Cập nhật lúc 23:15
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 trời quang mây 30ºC 8% 6.65mps 119º ESE 0mm 54%
  6:00 mây rải rác 29ºC 28% 7.02mps 104º ESE 0mm 60%
  9:00 mây rải rác 25ºC 26% 6.09mps 94º E 0mm 80%
  12:00 trời quang mây 25ºC 9% 6.84mps 95º E 0mm 80%
  15:00 ít mây 25ºC 15% 7.33mps 97º E 0mm 79%
  18:00 nhiều mây 25ºC 73% 6.78mps 95º E 0mm 82%
  21:00 mây rải rác 25ºC 44% 6.47mps 91º E 0mm 81%
  24:00 trời quang mây 29ºC 6% 7.35mps 87º E 0mm 56%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Bà Rịa

Thứ 4

Dự báo ngày 08-02-2023
trời quang mây

Trời Quang Mây

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 7.12mps 97º
 • Độ ẩm: 50%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 5%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 09-02-2023
trời quang mây

Trời Quang Mây

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 7.74mps 88º
 • Độ ẩm: 50%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 4%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 10-02-2023
mây dày đặc

Mây Dày đặc

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 7.86mps 109º
 • Độ ẩm: 40%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 85%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 11-02-2023
trời quang mây

Trời Quang Mây

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 6.69mps 99º
 • Độ ẩm: 51%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 1009mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 12-02-2023
nhiều mây

Nhiều Mây

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 6.69mps 124º
 • Độ ẩm: 53%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 62%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 13-02-2023
mây dày đặc

Mây Dày đặc

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 6.18mps 130º
 • Độ ẩm: 58%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 97%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 14-02-2023
nhiều mây

Nhiều Mây

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 6.1mps 138º
 • Độ ẩm: 52%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 67%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 15-02-2023
nhiều mây

Nhiều Mây

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 7.4mps 101º
 • Độ ẩm: 49%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 71%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 16-02-2023
nhiều mây

Nhiều Mây

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 8.71mps 102º
 • Độ ẩm: 49%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 73%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 17-02-2023
nhiều mây

Nhiều Mây

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 7.58mps 100º
 • Độ ẩm: 53%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 62%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 18-02-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 7.02mps 100º
 • Độ ẩm: 48%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 90%
 • Áp suất: 1008mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 19-02-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 6.8mps 104º
 • Độ ẩm: 60%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 20-02-2023
nhiều mây

Nhiều Mây

28ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 7.47mps 98º
 • Độ ẩm: 60%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 68%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 21-02-2023
mây dày đặc

Mây Dày đặc

27ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 6.85mps 99º
 • Độ ẩm: 64%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 93%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 22-02-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 8.83mps 99º
 • Độ ẩm: 58%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 88%
 • Áp suất: 1010mbar
Xem thêm