Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Bà Rịa. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 7 (22-09-2018)

  Mặt trời mọc: 05:40am Mặt trời lặn: 05:47pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.4963 Kinh độ: 107.1688

  ít mây
  30ºC

  Mưa Rào Cường độ Nhẹ

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 16:09

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.1mps
  • Hướng gió: 170º S
  • Độ ẩm: 74%
  • Độ che phủ: 40%
  • Áp suất: 1009mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 7 (22-09-2018)

  Mặt trời mọc: 05:40am Mặt trời lặn: 05:47pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.4963 Kinh độ: 107.1688

  nhiều mây
  28ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 16:09

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.51mps
  • Hướng gió: 160º SSE
  • Độ ẩm: 89%
  • Độ che phủ: 56%
  • Áp suất: 1012mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 7 (22-09-2018)

  Mặt trời mọc: 05:40am Mặt trời lặn: 05:47pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.4963 Kinh độ: 107.1688

  mây rải rác
  25ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 16:09

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.62mps
  • Hướng gió: 106º ESE
  • Độ ẩm: 89%
  • Độ che phủ: 32%
  • Áp suất: 1012mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 7 (23-09-2018)

  Mặt trời mọc: 05:40am Mặt trời lặn: 05:47pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.4963 Kinh độ: 107.1688

  ít mây
  23ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 16:09

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.21mps
  • Hướng gió: 114º ESE
  • Độ ẩm: 96%
  • Độ che phủ: 20%
  • Áp suất: 1013mb
 • Thời tiết Tối Thứ 7 (23-09-2018)

  Mặt trời mọc: 05:40am Mặt trời lặn: 05:47pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.4963 Kinh độ: 107.1688

  mưa rải rác
  23ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 16:09

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 2.35mm
  • Sức gió: 1.81mps
  • Hướng gió: 45º NE
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 80%
  • Áp suất: 1013mb
 • Cập nhật lúc 16:09
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 ít mây 26ºC 24% 1.82mps 346º NNW 0mm 97%
  6:00 ít mây 30ºC 20% 1.86mps 129º SE 0mm 90%
  9:00 nhiều mây 28ºC 56% 2.51mps 160º SSE 0mm 89%
  12:00 mưa rải rác 28ºC 76% 1.97mps 121º ESE 1.235mm 86%
  15:00 mây rải rác 25ºC 32% 1.62mps 106º ESE 0mm 89%
  18:00 ít mây 24ºC 12% 1.66mps 104º ESE 0mm 95%
  21:00 ít mây 23ºC 20% 1.21mps 114º ESE 0mm 96%
  24:00 mưa rải rác 22ºC 44% 1.16mps 91º E 0.09mm 97%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Bà Rịa

Thứ 7

Dự báo ngày 22-09-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.86mps 130º
 • Độ ẩm: 90%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 1014mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 23-09-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.32mps 82º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 80%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 24-09-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.97mps 277º
 • Độ ẩm: 91%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 36%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 25-09-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.36mps 282º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 17%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 26-09-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.58mps 289º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 27-09-2018
mưa to

Mưa To

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.99mps 299º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 52%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 28-09-2018
mưa to

Mưa To

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.61mps 299º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 48%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 29-09-2018
mưa to

Mưa To

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.68mps 264º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 41%
 • Áp suất: 1010mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 30-09-2018
mưa to

Mưa To

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.35mps 162º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 9%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 01-10-2018
mưa to

Mưa To

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.39mps 148º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 43%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 02-10-2018
mưa to

Mưa To

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.68mps 199º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 18%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 03-10-2018
mưa to

Mưa To

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.77mps 136º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 54%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 04-10-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.62mps 209º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 36%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 05-10-2018
mưa to

Mưa To

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.35mps 293º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 27%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 06-10-2018
mưa to

Mưa To

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.62mps 310º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 58%
 • Áp suất: 1014mbar
Xem thêm