Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Bà Rịa. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 7 (27-02-2021)

  Mặt trời mọc: 06:07am Mặt trời lặn: 06:01pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.4963 Kinh độ: 107.1688

  ít mây
  29ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 19:01

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.6mps
  • Hướng gió: 170º S
  • Độ ẩm: 70%
  • Độ che phủ: 1%
  • Áp suất: 1006mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 7 (27-02-2021)

  Mặt trời mọc: 06:07am Mặt trời lặn: 06:01pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.4963 Kinh độ: 107.1688

  trời quang mây
  29ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 19:01

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 5.14mps
  • Hướng gió: 141º SE
  • Độ ẩm: 54%
  • Độ che phủ: 6%
  • Áp suất: 1007mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 7 (27-02-2021)

  Mặt trời mọc: 06:07am Mặt trời lặn: 06:01pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.4963 Kinh độ: 107.1688

  trời quang mây
  23ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 19:01

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.19mps
  • Hướng gió: 111º ESE
  • Độ ẩm: 84%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1008mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 7 (28-02-2021)

  Mặt trời mọc: 06:07am Mặt trời lặn: 06:01pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.4963 Kinh độ: 107.1688

  trời quang mây
  24ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 19:01

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 5.84mps
  • Hướng gió: 105º ESE
  • Độ ẩm: 83%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1010mb
 • Thời tiết Tối Thứ 7 (28-02-2021)

  Mặt trời mọc: 06:07am Mặt trời lặn: 06:01pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.4963 Kinh độ: 107.1688

  trời quang mây
  25ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 19:01

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.85mps
  • Hướng gió: 74º ENE
  • Độ ẩm: 77%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1011mb
 • Cập nhật lúc 19:01
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 ít mây 24ºC 12% 2.16mps 105º ESE 0mm 85%
  6:00 trời quang mây 28ºC 7% 3.9mps 126º SE 0mm 65%
  9:00 trời quang mây 29ºC 6% 5.14mps 141º SE 0mm 54%
  12:00 trời quang mây 28ºC 0% 5.01mps 140º SE 0mm 58%
  15:00 trời quang mây 23ºC 0% 4.19mps 111º ESE 0mm 84%
  18:00 trời quang mây 23ºC 0% 4.97mps 99º E 0mm 86%
  21:00 trời quang mây 24ºC 0% 5.84mps 105º ESE 0mm 83%
  24:00 trời quang mây 24ºC 0% 4.71mps 102º ESE 0mm 80%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Bà Rịa

Thứ 7

Dự báo ngày 27-02-2021
trời quang mây

Trời Quang Mây

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 4.52mps 139º
 • Độ ẩm: 53%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 5%
 • Áp suất: 1008mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 28-02-2021
trời quang mây

Trời Quang Mây

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 8.55mps 98º
 • Độ ẩm: 52%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 01-03-2021
nhiều mây

Nhiều Mây

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 6.99mps 107º
 • Độ ẩm: 49%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 67%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 02-03-2021
trời quang mây

Trời Quang Mây

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 6.77mps 119º
 • Độ ẩm: 49%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 5%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 03-03-2021
trời quang mây

Trời Quang Mây

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 8.74mps 104º
 • Độ ẩm: 44%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 04-03-2021
trời quang mây

Trời Quang Mây

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 8.92mps 102º
 • Độ ẩm: 46%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 05-03-2021
trời quang mây

Trời Quang Mây

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 7.59mps 112º
 • Độ ẩm: 48%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 06-03-2021
trời quang mây

Trời Quang Mây

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 5.77mps 141º
 • Độ ẩm: 54%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1011mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 07-03-2021
trời quang mây

Trời Quang Mây

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 6.5mps 129º
 • Độ ẩm: 52%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 1%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 08-03-2021
trời quang mây

Trời Quang Mây

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 9.03mps 103º
 • Độ ẩm: 46%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 09-03-2021
trời quang mây

Trời Quang Mây

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 8.69mps 109º
 • Độ ẩm: 43%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 10-03-2021
ít mây

ít Mây

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 8.44mps 106º
 • Độ ẩm: 45%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 19%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 11-03-2021
trời quang mây

Trời Quang Mây

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 8.3mps 111º
 • Độ ẩm: 43%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 12-03-2021
trời quang mây

Trời Quang Mây

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 7.95mps 111º
 • Độ ẩm: 46%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 13-03-2021
trời quang mây

Trời Quang Mây

31ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 6.51mps 121º
 • Độ ẩm: 45%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1009mbar
Xem thêm