Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Bà Rịa. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 6 (07-04-2017)

  Mặt trời mọc: 05:44am Mặt trời lặn: 06:01pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.5833 Kinh độ: 107.25

  clear sky
  24ºC

  Clear Sky

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 22:50

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.56mps
  • Hướng gió: 102º ESE
  • Độ ẩm: 88%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1010mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 6 (07-04-2017)

  Mặt trời mọc: 05:44am Mặt trời lặn: 06:01pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.5833 Kinh độ: 107.25

  clear sky
  32ºC

  Clear Sky

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 22:50

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 6.32mps
  • Hướng gió: 109º ESE
  • Độ ẩm: 59%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1009mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 6 (07-04-2017)

  Mặt trời mọc: 05:44am Mặt trời lặn: 06:01pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.5833 Kinh độ: 107.25

  clear sky
  27ºC

  Clear Sky

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 22:50

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 5.51mps
  • Hướng gió: 107º ESE
  • Độ ẩm: 73%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1010mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 6 (08-04-2017)

  Mặt trời mọc: 05:44am Mặt trời lặn: 06:01pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.5833 Kinh độ: 107.25

  clear sky
  25ºC

  Clear Sky

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 22:50

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.42mps
  • Hướng gió: 109º ESE
  • Độ ẩm: 90%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1011mb
 • Thời tiết Tối Thứ 6 (08-04-2017)

  Mặt trời mọc: 05:44am Mặt trời lặn: 06:01pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.5833 Kinh độ: 107.25

  nhiều mây
  26ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 22:50

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.69mps
  • Hướng gió: 105º ESE
  • Độ ẩm: 82%
  • Độ che phủ: 64%
  • Áp suất: 1011mb
 • Cập nhật lúc 22:50
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 clear sky 25ºC 0% 4.22mps 98º E 0mm 84%
  6:00 clear sky 31ºC 0% 5.78mps 97º E 0mm 65%
  9:00 clear sky 32ºC 0% 6.32mps 109º ESE 0mm 59%
  12:00 clear sky 31ºC 0% 6.57mps 111º ESE 0mm 59%
  15:00 clear sky 27ºC 0% 5.51mps 107º ESE 0mm 73%
  18:00 clear sky 25ºC 0% 4.21mps 107º ESE 0mm 85%
  21:00 clear sky 25ºC 0% 3.42mps 109º ESE 0mm 90%
  24:00 mây rải rác 24ºC 44% 3.54mps 105º ESE 0mm 91%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Bà Rịa

Thứ 6

Dự báo ngày 07-04-2017
quang mây

Quang Mây

31ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 5.78mps 98º
 • Độ ẩm: 65%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 08-04-2017
mây rải rác

Mây Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.74mps 99º
 • Độ ẩm: 62%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 32%
 • Áp suất: 1011mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 09-04-2017
ít mây

ít Mây

31ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 5.33mps 108º
 • Độ ẩm: 66%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 10-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.15mps 190º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 2%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 11-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.92mps 222º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 5%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 12-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.4mps 187º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 13-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.01mps 163º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 2%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 14-04-2017
quang mây

Quang Mây

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.66mps 118º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 15-04-2017
quang mây

Quang Mây

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 0.79mps 92º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1011mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 16-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

35ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.02mps 102º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 17-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 4.52mps 116º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 21%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 18-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 3.55mps 109º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 22%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 19-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.05mps 124º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 21%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 20-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.34mps 175º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 13%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 21-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.51mps 176º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 21%
 • Áp suất: 1010mbar
Xem thêm