Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Bà Rịa. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 7 (23-02-2017)

  Mặt trời mọc: 05:36am Mặt trời lặn: 06:17pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.5833 Kinh độ: 107.25

  clear sky
  24ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 19:24

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.6mps
  • Hướng gió: 330º NNW
  • Độ ẩm: 88%
  • Độ che phủ: 90%
  • Áp suất: 1005mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 7 (23-02-2017)

  Mặt trời mọc: 05:36am Mặt trời lặn: 06:17pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.5833 Kinh độ: 107.25

  clear sky
  23ºC

  Clear Sky

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 19:24

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.02mps
  • Hướng gió: 94º E
  • Độ ẩm: 89%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1014mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 7 (23-02-2017)

  Mặt trời mọc: 05:36am Mặt trời lặn: 06:17pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.5833 Kinh độ: 107.25

  clear sky
  31ºC

  Clear Sky

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 19:24

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.75mps
  • Hướng gió: 108º ESE
  • Độ ẩm: 61%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1013mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 7 (23-02-2017)

  Mặt trời mọc: 05:36am Mặt trời lặn: 06:17pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.5833 Kinh độ: 107.25

  clear sky
  25ºC

  Clear Sky

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 19:24

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.33mps
  • Hướng gió: 103º ESE
  • Độ ẩm: 72%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1013mb
 • Thời tiết Tối Thứ 7 (24-02-2017)

  Mặt trời mọc: 05:36am Mặt trời lặn: 06:17pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.5833 Kinh độ: 107.25

  clear sky
  23ºC

  Clear Sky

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 19:24

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.85mps
  • Hướng gió: 104º ESE
  • Độ ẩm: 91%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1015mb
 • Cập nhật lúc 19:24
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 clear sky 22ºC 0% 3.66mps 99º E 0mm 90%
  6:00 clear sky 22ºC 0% 3.26mps 95º E 0mm 93%
  9:00 clear sky 23ºC 0% 3.02mps 94º E 0mm 89%
  12:00 clear sky 29ºC 0% 4.36mps 98º E 0mm 69%
  15:00 clear sky 31ºC 0% 4.75mps 108º ESE 0mm 61%
  18:00 clear sky 29ºC 0% 5.22mps 112º ESE 0mm 61%
  21:00 clear sky 25ºC 0% 4.33mps 103º ESE 0mm 72%
  24:00 clear sky 24ºC 0% 3.67mps 101º E 0mm 84%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Bà Rịa

Thứ 4

Dự báo ngày 22-02-2017
quang mây

Quang Mây

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 3.86mps 102º
 • Độ ẩm: 82%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 23-02-2017
quang mây

Quang Mây

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 4.75mps 108º
 • Độ ẩm: 61%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 24-02-2017
quang mây

Quang Mây

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.77mps 85º
 • Độ ẩm: 55%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 25-02-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 0.71mps 279º
 • Độ ẩm: 90%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 1012mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 26-02-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 0.8mps 133º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 4%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 27-02-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 3.1mps 82º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 15%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 28-02-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.62mps 68º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 23%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 01-03-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 4.06mps 52º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 37%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 02-03-2017
quang mây

Quang Mây

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.14mps 44º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 9%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 03-03-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.57mps 266º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 3%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 04-03-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 0.73mps 329º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 7%
 • Áp suất: 1009mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 05-03-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 0.95mps 273º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 27%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 06-03-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.93mps 260º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 14%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 07-03-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.3mps 237º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 08-03-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.04mps 90º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 22%
 • Áp suất: 1010mbar
Xem thêm