Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Bà Rịa. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (01-08-2017)

  Mặt trời mọc: 05:39am Mặt trời lặn: 06:14pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.5833 Kinh độ: 107.25

  mưa rải rác
  29ºC

  Mưa Rào

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 13:18

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.6mps
  • Hướng gió: 250º WSW
  • Độ ẩm: 89%
  • Độ che phủ: 75%
  • Áp suất: 1007mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (02-08-2017)

  Mặt trời mọc: 05:39am Mặt trời lặn: 06:14pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.5833 Kinh độ: 107.25

  nhiều mây
  24ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 13:18

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.01mps
  • Hướng gió: 256º WSW
  • Độ ẩm: 95%
  • Độ che phủ: 64%
  • Áp suất: 1009mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (02-08-2017)

  Mặt trời mọc: 05:39am Mặt trời lặn: 06:14pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.5833 Kinh độ: 107.25

  mưa rải rác
  25ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 13:18

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.33mm
  • Sức gió: 4.11mps
  • Hướng gió: 247º WSW
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 80%
  • Áp suất: 1011mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (02-08-2017)

  Mặt trời mọc: 05:39am Mặt trời lặn: 06:14pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.5833 Kinh độ: 107.25

  mưa rải rác
  26ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 13:18

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 2.79mm
  • Sức gió: 4.62mps
  • Hướng gió: 232º SW
  • Độ ẩm: 94%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 1007mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (02-08-2017)

  Mặt trời mọc: 05:39am Mặt trời lặn: 06:14pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.5833 Kinh độ: 107.25

  mưa vừa
  24ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 13:18

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 4.07mm
  • Sức gió: 1.92mps
  • Hướng gió: 252º WSW
  • Độ ẩm: 98%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 1009mb
 • Cập nhật lúc 13:18
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 26ºC 20% 3.02mps 255º WSW 0.94mm 92%
  6:00 clear sky 25ºC 8% 2.96mps 255º WSW 0mm 94%
  9:00 nhiều mây 24ºC 64% 3.01mps 256º WSW 0mm 95%
  12:00 mưa rải rác 25ºC 80% 3.47mps 256º WSW 0.025000000000002mm 96%
  15:00 mưa rải rác 25ºC 80% 4.11mps 247º WSW 1.33mm 99%
  18:00 mưa rải rác 28ºC 76% 4.22mps 243º WSW 0.030000000000001mm 89%
  21:00 mưa rải rác 26ºC 88% 4.62mps 232º SW 2.79mm 94%
  24:00 mưa vừa 24ºC 92% 2.37mps 242º WSW 5.47mm 96%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Bà Rịa

Thứ 3

Dự báo ngày 01-08-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 4.9mps 250º
 • Độ ẩm: 88%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 88%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 02-08-2017
mưa to

Mưa To

25ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.11mps 247º
 • Độ ẩm: 99%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 80%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 03-08-2017
mưa to

Mưa To

24ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.56mps 262º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 04-08-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 5.46mps 230º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 33%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 05-08-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 6.6mps 219º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 36%
 • Áp suất: 1007mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 06-08-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.19mps 258º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 17%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 07-08-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 5.25mps 273º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 17%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 08-08-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 4.45mps 271º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 80%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 09-08-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 4.74mps 266º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 36%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 10-08-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 5.15mps 259º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 52%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 11-08-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 4.5mps 255º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 12-08-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 4.79mps 274º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 1008mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 13-08-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 5.03mps 261º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 23%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 14-08-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.24mps 264º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 15-08-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 4.53mps 273º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 38%
 • Áp suất: 1007mbar
Xem thêm