Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Bà Rịa. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (17-11-2017)

  Mặt trời mọc: 05:47am Mặt trời lặn: 05:24pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.5833 Kinh độ: 107.25

  clear sky
  31ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 34ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 02:05

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.5mps
  • Hướng gió: 0º N
  • Độ ẩm: 74%
  • Độ che phủ: 40%
  • Áp suất: 1010mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (17-11-2017)

  Mặt trời mọc: 05:47am Mặt trời lặn: 05:24pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.5833 Kinh độ: 107.25

  mưa vừa
  30ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 34ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 02:05

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 3.71mm
  • Sức gió: 1.42mps
  • Hướng gió: 185º S
  • Độ ẩm: 89%
  • Độ che phủ: 24%
  • Áp suất: 1008mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (17-11-2017)

  Mặt trời mọc: 05:47am Mặt trời lặn: 05:24pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.5833 Kinh độ: 107.25

  mây rải rác
  24ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 34ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 02:05

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.13mps
  • Hướng gió: 111º ESE
  • Độ ẩm: 96%
  • Độ che phủ: 36%
  • Áp suất: 1010mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (18-11-2017)

  Mặt trời mọc: 05:47am Mặt trời lặn: 05:24pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.5833 Kinh độ: 107.25

  mưa rải rác
  24ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 34ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 02:05

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.65mm
  • Sức gió: 1.46mps
  • Hướng gió: 359º N
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1008mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (18-11-2017)

  Mặt trời mọc: 05:47am Mặt trời lặn: 05:24pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.5833 Kinh độ: 107.25

  mưa rải rác
  27ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 34ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 02:05

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.0099999999999998mm
  • Sức gió: 1.97mps
  • Hướng gió: 316º NW
  • Độ ẩm: 95%
  • Độ che phủ: 24%
  • Áp suất: 1009mb
 • Cập nhật lúc 02:05
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 clear sky 34ºC 0% 1.31mps 348º NNW 0mm 86%
  6:00 mưa vừa 32ºC 12% 0.76mps 259º W 3.405mm 98%
  9:00 mưa vừa 30ºC 24% 1.42mps 185º S 3.71mm 89%
  12:00 mưa rải rác 27ºC 24% 1.37mps 130º SE 0.0049999999999999mm 91%
  15:00 mây rải rác 24ºC 36% 2.13mps 111º ESE 0mm 96%
  18:00 mưa rải rác 25ºC 80% 2.18mps 104º ESE 0.0049999999999999mm 96%
  21:00 mưa rải rác 24ºC 92% 1.46mps 359º N 0.65mm 99%
  24:00 mưa rải rác 24ºC 76% 1.86mps 331º NNW 0.365mm 99%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Bà Rịa

Thứ 6

Dự báo ngày 17-11-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.31mps 349º
 • Độ ẩm: 86%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 18-11-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.97mps 317º
 • Độ ẩm: 95%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 1009mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 19-11-2017
mưa to

Mưa To

22ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 6.92mps 305º
 • Độ ẩm: 99%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 20-11-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 6.82mps 110º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 54%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 21-11-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.68mps 128º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 17%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 22-11-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 0.63mps 359º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 15%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 23-11-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 5.29mps 38º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 44%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 24-11-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 5.83mps 45º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 79%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 25-11-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.65mps 77º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 39%
 • Áp suất: 1010mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 26-11-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.03mps 128º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 15%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 27-11-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.56mps 68º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 31%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 28-11-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.54mps 152º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 39%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 29-11-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 0.87mps 287º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 16%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 30-11-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.12mps 38º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 6%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 01-12-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.94mps 60º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 4%
 • Áp suất: 1013mbar
Xem thêm