Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Bà Rịa. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 5 (13-10-2017)

  Mặt trời mọc: 05:39am Mặt trời lặn: 05:34pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.5833 Kinh độ: 107.25

  mưa rải rác
  24ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 01:20

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.5mps
  • Hướng gió: 310º NW
  • Độ ẩm: 94%
  • Độ che phủ: 75%
  • Áp suất: 1006mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 5 (13-10-2017)

  Mặt trời mọc: 05:39am Mặt trời lặn: 05:34pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.5833 Kinh độ: 107.25

  mưa rải rác
  25ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 01:20

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.079999999999998mm
  • Sức gió: 1.53mps
  • Hướng gió: 325º NW
  • Độ ẩm: 97%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1009mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 5 (13-10-2017)

  Mặt trời mọc: 05:39am Mặt trời lặn: 05:34pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.5833 Kinh độ: 107.25

  nhiều mây
  26ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 01:20

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.6mps
  • Hướng gió: 287º WNW
  • Độ ẩm: 86%
  • Độ che phủ: 80%
  • Áp suất: 1005mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 5 (13-10-2017)

  Mặt trời mọc: 05:39am Mặt trời lặn: 05:34pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.5833 Kinh độ: 107.25

  mưa rải rác
  24ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 01:20

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.015000000000001mm
  • Sức gió: 2.34mps
  • Hướng gió: 285º WNW
  • Độ ẩm: 95%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 1008mb
 • Thời tiết Tối Thứ 5 (14-10-2017)

  Mặt trời mọc: 05:39am Mặt trời lặn: 05:34pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.5833 Kinh độ: 107.25

  mưa vừa
  22ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 01:20

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 9.5mm
  • Sức gió: 2.92mps
  • Hướng gió: 312º NW
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1007mb
 • Cập nhật lúc 01:20
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 23ºC 92% 2.2mps 354º N 1.42mm 99%
  6:00 mưa rải rác 23ºC 92% 1.87mps 358º N 0.3075mm 99%
  9:00 mưa rải rác 25ºC 92% 1.53mps 325º NW 0.079999999999998mm 97%
  12:00 mưa rải rác 26ºC 92% 2.73mps 282º WNW 0.11mm 90%
  15:00 nhiều mây 26ºC 80% 2.6mps 287º WNW 0mm 86%
  18:00 mây dày đặc 25ºC 92% 2.34mps 292º WNW 0mm 89%
  21:00 mưa rải rác 24ºC 88% 2.34mps 285º WNW 0.015000000000001mm 95%
  24:00 mưa vừa 22ºC 92% 2.56mps 306º NW 4.61mm 100%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Bà Rịa

Thứ 5

Dự báo ngày 12-10-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.51mps 308º
 • Độ ẩm: 98%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 13-10-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.53mps 326º
 • Độ ẩm: 97%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 14-10-2017
mưa to

Mưa To

23ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 3.18mps 329º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1009mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 15-10-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 4.72mps 263º
 • Độ ẩm: 98%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 16-10-2017
mưa to

Mưa To

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 4mps 292º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 23%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 17-10-2017
quang mây

Quang Mây

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 4.65mps 302º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 15%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 18-10-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 5.13mps 326º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 78%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 19-10-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 4.73mps 312º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 15%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 20-10-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 5.89mps 309º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 39%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 21-10-2017
mưa to

Mưa To

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.9mps 284º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 32%
 • Áp suất: 1006mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 22-10-2017
mưa to

Mưa To

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.09mps 280º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 68%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 23-10-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.67mps 282º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 84%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 24-10-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 4.6mps 286º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 18%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 25-10-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 5.6mps 274º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 25%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 26-10-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.99mps 283º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 27%
 • Áp suất: 1010mbar
Xem thêm