Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Bà Rịa. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 6 (22-11-2019)

  Mặt trời mọc: 05:49am Mặt trời lặn: 05:25pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.4963 Kinh độ: 107.1688

  mây rải rác
  27ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 21:43

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.1mps
  • Hướng gió: 190º S
  • Độ ẩm: 83%
  • Độ che phủ: 40%
  • Áp suất: 1011mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 6 (22-11-2019)

  Mặt trời mọc: 05:49am Mặt trời lặn: 05:25pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.4963 Kinh độ: 107.1688

  mây rải rác
  28ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 21:43

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.37mps
  • Hướng gió: 175º S
  • Độ ẩm: 67%
  • Độ che phủ: 48%
  • Áp suất: 1010mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 6 (22-11-2019)

  Mặt trời mọc: 05:49am Mặt trời lặn: 05:25pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.4963 Kinh độ: 107.1688

  nhiều mây
  25ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 21:43

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.59mps
  • Hướng gió: 118º ESE
  • Độ ẩm: 78%
  • Độ che phủ: 58%
  • Áp suất: 1011mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 6 (23-11-2019)

  Mặt trời mọc: 05:49am Mặt trời lặn: 05:25pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.4963 Kinh độ: 107.1688

  mây dày đặc
  24ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 21:43

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.96mps
  • Hướng gió: 10º N
  • Độ ẩm: 84%
  • Độ che phủ: 95%
  • Áp suất: 1011mb
 • Thời tiết Tối Thứ 6 (23-11-2019)

  Mặt trời mọc: 05:49am Mặt trời lặn: 05:25pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.4963 Kinh độ: 107.1688

  mây dày đặc
  24ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 21:43

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.74mps
  • Hướng gió: 1º N
  • Độ ẩm: 82%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1012mb
 • Cập nhật lúc 21:43
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây rải rác 24ºC 47% 2.69mps 3º N 0mm 81%
  6:00 trời quang mây 29ºC 3% 0.49mps 145º SE 0mm 62%
  9:00 mây rải rác 28ºC 48% 4.37mps 175º S 0mm 67%
  12:00 nhiều mây 27ºC 72% 3mps 174º S 0mm 70%
  15:00 nhiều mây 25ºC 58% 3.59mps 118º ESE 0mm 78%
  18:00 mây dày đặc 25ºC 100% 2.43mps 93º E 0mm 80%
  21:00 mây dày đặc 24ºC 95% 1.96mps 10º N 0mm 84%
  24:00 mây dày đặc 23ºC 100% 2.01mps 353º N 0mm 84%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Bà Rịa

Thứ 6

Dự báo ngày 22-11-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 0.49mps 145º
 • Độ ẩm: 62%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 3%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 23-11-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 0.26mps 152º
 • Độ ẩm: 62%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1013mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 24-11-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.06mps 88º
 • Độ ẩm: 64%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 65%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 25-11-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 0.89mps 153º
 • Độ ẩm: 70%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 47%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 26-11-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.02mps 141º
 • Độ ẩm: 66%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 27-11-2019
nhiều mây

Nhiều Mây

29ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.45mps 80º
 • Độ ẩm: 61%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 67%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 28-11-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

29ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 5.43mps 81º
 • Độ ẩm: 61%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 29-11-2019
nhiều mây

Nhiều Mây

29ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 5.2mps 76º
 • Độ ẩm: 59%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 55%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 30-11-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

29ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 6.93mps 83º
 • Độ ẩm: 61%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1013mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 01-12-2019
nhiều mây

Nhiều Mây

28ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 0.28mps 73º
 • Độ ẩm: 58%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 78%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 02-12-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.96mps 164º
 • Độ ẩm: 65%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 2%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 03-12-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.76mps 113º
 • Độ ẩm: 60%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 13%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 04-12-2019
nhiều mây

Nhiều Mây

27ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 4.22mps 58º
 • Độ ẩm: 56%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 83%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 05-12-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

27ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 5.21mps 70º
 • Độ ẩm: 57%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 2%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 06-12-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

26ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 3.05mps 57º
 • Độ ẩm: 54%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1014mbar
Xem thêm