Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Bà Rịa. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (25-03-2019)

  Mặt trời mọc: 05:52am Mặt trời lặn: 06:01pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.4963 Kinh độ: 107.1688

  mây rải rác
  35ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 14:34

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.6mps
  • Hướng gió: 160º SSE
  • Độ ẩm: 41%
  • Độ che phủ: 75%
  • Áp suất: 1009mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (25-03-2019)

  Mặt trời mọc: 05:52am Mặt trời lặn: 06:01pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.4963 Kinh độ: 107.1688

  mưa rải rác
  31ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 14:34

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.28mm
  • Sức gió: 5.45mps
  • Hướng gió: 102º ESE
  • Độ ẩm: 80%
  • Độ che phủ: 68%
  • Áp suất: 1011mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (25-03-2019)

  Mặt trời mọc: 05:52am Mặt trời lặn: 06:01pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.4963 Kinh độ: 107.1688

  ít mây
  27ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 14:34

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 5.56mps
  • Hướng gió: 98º E
  • Độ ẩm: 67%
  • Độ che phủ: 12%
  • Áp suất: 1010mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (26-03-2019)

  Mặt trời mọc: 05:52am Mặt trời lặn: 06:01pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.4963 Kinh độ: 107.1688

  ít mây
  25ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 14:34

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 5.06mps
  • Hướng gió: 93º E
  • Độ ẩm: 78%
  • Độ che phủ: 12%
  • Áp suất: 1012mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (26-03-2019)

  Mặt trời mọc: 05:52am Mặt trời lặn: 06:01pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.4963 Kinh độ: 107.1688

  trời quang mây
  25ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 14:34

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 5.26mps
  • Hướng gió: 84º E
  • Độ ẩm: 74%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1012mb
 • Cập nhật lúc 14:34
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây rải rác 27ºC 48% 3.01mps 54º NE 0mm 81%
  6:00 mưa rải rác 30ºC 24% 2.76mps 75º ENE 0.24mm 73%
  9:00 mưa rải rác 31ºC 68% 5.45mps 102º ESE 0.28mm 80%
  12:00 mưa rải rác 31ºC 8% 6mps 97º E 0.18mm 59%
  15:00 ít mây 27ºC 12% 5.56mps 98º E 0mm 67%
  18:00 trời quang mây 26ºC 8% 5.27mps 95º E 0mm 75%
  21:00 ít mây 25ºC 12% 5.06mps 93º E 0mm 78%
  24:00 trời quang mây 24ºC 8% 4.71mps 87º E 0mm 82%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Bà Rịa

Thứ 2

Dự báo ngày 25-03-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.76mps 75º
 • Độ ẩm: 73%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 26-03-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

31ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 6.05mps 80º
 • Độ ẩm: 55%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 27-03-2019
mây rải rác

Mây Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 4.12mps 98º
 • Độ ẩm: 58%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 44%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 28-03-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 6.78mps 124º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 22%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 29-03-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 6.23mps 114º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 21%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 30-03-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.39mps 108º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 1009mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 31-03-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.88mps 128º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 01-04-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 5.09mps 121º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 02-04-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 4.61mps 109º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 28%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 03-04-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.4mps 148º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 55%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 04-04-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 4.3mps 134º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 10%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 05-04-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 4.28mps 130º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 06-04-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 2.64mps 191º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 10%
 • Áp suất: 1009mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 07-04-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 3.57mps 185º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 57%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 08-04-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 2.5mps 225º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 1010mbar
Xem thêm