Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Bà Rịa. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 5 (10-07-2015)

  Mặt trời mọc: 05:36am Mặt trời lặn: 06:17pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.3463 Kinh độ: 107.074

  mưa vừa
  24ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 19:43

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.6mps
  • Hướng gió: 330º NNW
  • Độ ẩm: 88%
  • Độ che phủ: 90%
  • Áp suất: 1005mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 5 (10-07-2015)

  Mặt trời mọc: 05:36am Mặt trời lặn: 06:17pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.3463 Kinh độ: 107.074

  mưa rải rác
  27ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 19:43

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.055mm
  • Sức gió: 12.16mps
  • Hướng gió: 262º W
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1019mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 5 (10-07-2015)

  Mặt trời mọc: 05:36am Mặt trời lặn: 06:17pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.3463 Kinh độ: 107.074

  mưa rải rác
  26ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 19:43

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.625mm
  • Sức gió: 11.01mps
  • Hướng gió: 239º WSW
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 80%
  • Áp suất: 1018mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 5 (10-07-2015)

  Mặt trời mọc: 05:36am Mặt trời lặn: 06:17pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.3463 Kinh độ: 107.074

  mưa vừa
  25ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 19:43

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 6.07mm
  • Sức gió: 7.12mps
  • Hướng gió: 260º W
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1019mb
 • Thời tiết Tối Thứ 5 (11-07-2015)

  Mặt trời mọc: 05:36am Mặt trời lặn: 06:17pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.3463 Kinh độ: 107.074

  mưa rải rác
  27ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 19:43

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 2.63mm
  • Sức gió: 10.96mps
  • Hướng gió: 255º WSW
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 1019mb
 • Cập nhật lúc 19:43
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa vừa 25ºC 92% 11.27mps 251º WSW 3.315mm 100%
  6:00 mưa vừa 26ºC 92% 10.87mps 253º WSW 4.185mm 100%
  9:00 mưa rải rác 27ºC 92% 12.16mps 262º W 0.055mm 100%
  12:00 mưa rải rác 27ºC 88% 11.07mps 256º WSW 0.49mm 100%
  15:00 mưa rải rác 26ºC 80% 11.01mps 239º WSW 0.625mm 100%
  18:00 mưa vừa 25ºC 92% 8.73mps 246º WSW 3.525mm 100%
  21:00 mưa vừa 25ºC 92% 7.12mps 260º W 6.07mm 100%
  24:00 mưa rải rác 28ºC 92% 9.17mps 254º WSW 0.67mm 100%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Bà Rịa

Thứ 5

Dự báo ngày 09-07-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 11.27mps 252º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 10-07-2015
mưa to

Mưa To

27ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 11.07mps 256º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 88%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 11-07-2015
mưa to

Mưa To

25ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 7.81mps 268º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 88%
 • Áp suất: 1021mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 12-07-2015
mưa to

Mưa To

25ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 9.56mps 232º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 13-07-2015
mưa rất to

Mưa Rất To

25ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 9.57mps 225º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 14-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 4.52mps 234º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 71%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 15-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 3.25mps 211º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 74%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 16-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 4.32mps 214º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 17-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 4.9mps 215º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 53%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 18-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 2.68mps 209º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 88%
 • Áp suất: 1019mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 19-07-2015
quang mây

Quang Mây

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 2.03mps 234º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 19%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 20-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 3.61mps 207º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 15%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 21-07-2015
quang mây

Quang Mây

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 1.32mps 162º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 18%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 22-07-2015
quang mây

Quang Mây

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 1.45mps 144º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 4%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 23-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 1.28mps 216º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 6%
 • Áp suất: 1021mbar
Xem thêm