Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Bà Rịa. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 3 (27-09-2022)

  Mặt trời mọc: 05:40am Mặt trời lặn: 05:44pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.4963 Kinh độ: 107.1688

  mây dày đặc
  25ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 10:53

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.61mps
  • Hướng gió: 299º WNW
  • Độ ẩm: 83%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1008mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 3 (27-09-2022)

  Mặt trời mọc: 05:40am Mặt trời lặn: 05:44pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.4963 Kinh độ: 107.1688

  mưa rải rác
  25ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 10:53

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.14mm
  • Sức gió: 5.68mps
  • Hướng gió: 265º W
  • Độ ẩm: 88%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1005mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 3 (28-09-2022)

  Mặt trời mọc: 05:40am Mặt trời lặn: 05:44pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.4963 Kinh độ: 107.1688

  mây dày đặc
  24ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 10:53

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 6.04mps
  • Hướng gió: 272º W
  • Độ ẩm: 86%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1004mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 3 (28-09-2022)

  Mặt trời mọc: 05:40am Mặt trời lặn: 05:44pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.4963 Kinh độ: 107.1688

  mây dày đặc
  25ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 10:53

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 6.85mps
  • Hướng gió: 272º W
  • Độ ẩm: 83%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1004mb
 • Thời tiết Tối Thứ 3 (28-09-2022)

  Mặt trời mọc: 05:40am Mặt trời lặn: 05:44pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.4963 Kinh độ: 107.1688

  mưa rải rác
  29ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 10:53

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.74mm
  • Sức gió: 7.7mps
  • Hướng gió: 262º W
  • Độ ẩm: 70%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1003mb
 • Cập nhật lúc 10:53
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây dày đặc 27ºC 100% 5.24mps 290º WNW 0mm 77%
  6:00 mưa rải rác 26ºC 100% 4.51mps 272º W 0.21mm 81%
  9:00 mưa rải rác 25ºC 100% 5.68mps 265º W 0.14mm 88%
  12:00 mây dày đặc 24ºC 100% 5.93mps 281º W 0mm 86%
  15:00 mây dày đặc 24ºC 100% 6.04mps 272º W 0mm 86%
  18:00 mây dày đặc 24ºC 100% 5.82mps 276º W 0mm 85%
  21:00 mây dày đặc 25ºC 100% 6.85mps 272º W 0mm 83%
  24:00 mây dày đặc 27ºC 100% 6.51mps 264º W 0mm 77%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Bà Rịa

Thứ 3

Dự báo ngày 27-09-2022
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 6.33mps 274º
 • Độ ẩm: 80%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 28-09-2022
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 7.81mps 265º
 • Độ ẩm: 71%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 29-09-2022
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.97mps 253º
 • Độ ẩm: 76%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 30-09-2022
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.09mps 249º
 • Độ ẩm: 82%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 01-10-2022
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.94mps 253º
 • Độ ẩm: 72%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1008mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 02-10-2022
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 5.07mps 272º
 • Độ ẩm: 95%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 03-10-2022
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.19mps 172º
 • Độ ẩm: 96%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 04-10-2022
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.06mps 114º
 • Độ ẩm: 73%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 05-10-2022
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.37mps 98º
 • Độ ẩm: 72%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 06-10-2022
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 5.54mps 111º
 • Độ ẩm: 69%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 94%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 07-10-2022
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.85mps 141º
 • Độ ẩm: 69%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 89%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 08-10-2022
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.32mps 126º
 • Độ ẩm: 68%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1009mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 09-10-2022
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.25mps 177º
 • Độ ẩm: 70%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 10-10-2022
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.74mps 226º
 • Độ ẩm: 78%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 11-10-2022
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.07mps 254º
 • Độ ẩm: 83%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1009mbar
Xem thêm