Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Hải Dương. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 3 (27-09-2022)

  Mặt trời mọc: 05:44am Mặt trời lặn: 05:47pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.9333 Kinh độ: 106.3167

  mưa rải rác
  31ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 11:22

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.35mps
  • Hướng gió: 21º NNE
  • Độ ẩm: 58%
  • Độ che phủ: 77%
  • Áp suất: 1008mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 3 (27-09-2022)

  Mặt trời mọc: 05:44am Mặt trời lặn: 05:47pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.9333 Kinh độ: 106.3167

  mây dày đặc
  27ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 11:22

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.21mps
  • Hướng gió: 139º SE
  • Độ ẩm: 75%
  • Độ che phủ: 99%
  • Áp suất: 1005mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 3 (28-09-2022)

  Mặt trời mọc: 05:44am Mặt trời lặn: 05:47pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.9333 Kinh độ: 106.3167

  mưa rải rác
  25ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 11:22

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.39mm
  • Sức gió: 0.61mps
  • Hướng gió: 38º NE
  • Độ ẩm: 80%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1004mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 3 (28-09-2022)

  Mặt trời mọc: 05:44am Mặt trời lặn: 05:47pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.9333 Kinh độ: 106.3167

  mưa rải rác
  24ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 11:22

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.32mm
  • Sức gió: 0.47mps
  • Hướng gió: 145º SE
  • Độ ẩm: 89%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1005mb
 • Thời tiết Tối Thứ 3 (28-09-2022)

  Mặt trời mọc: 05:44am Mặt trời lặn: 05:47pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.9333 Kinh độ: 106.3167

  mưa vừa
  23ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 11:22

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 8.69mm
  • Sức gió: 4.92mps
  • Hướng gió: 9º N
  • Độ ẩm: 95%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1004mb
 • Cập nhật lúc 11:22
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 32ºC 74% 1.5mps 16º NNE 0.89mm 61%
  6:00 mây dày đặc 31ºC 89% 1.59mps 113º ESE 0mm 62%
  9:00 mây dày đặc 27ºC 99% 1.21mps 139º SE 0mm 75%
  12:00 mưa rải rác 26ºC 100% 1mps 9º N 0.11mm 78%
  15:00 mưa rải rác 25ºC 100% 0.61mps 38º NE 0.39mm 80%
  18:00 mưa rải rác 25ºC 100% 1.44mps 18º NNE 0.35mm 81%
  21:00 mưa rải rác 24ºC 100% 0.47mps 145º SE 1.32mm 89%
  24:00 mưa rải rác 25ºC 100% 2.41mps 357º N 2.07mm 88%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Hải Dương

Thứ 3

Dự báo ngày 27-09-2022
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.18mps 341º
 • Độ ẩm: 63%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 71%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 28-09-2022
mưa to

Mưa To

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 7.04mps 3º
 • Độ ẩm: 82%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 29-09-2022
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 5.08mps 1º
 • Độ ẩm: 82%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 30-09-2022
mưa to

Mưa To

24ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.52mps 44º
 • Độ ẩm: 96%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 01-10-2022
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.52mps 311º
 • Độ ẩm: 88%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1011mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 02-10-2022
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.81mps 72º
 • Độ ẩm: 73%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 91%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 03-10-2022
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 8.32mps 100º
 • Độ ẩm: 94%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 04-10-2022
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.5mps 334º
 • Độ ẩm: 77%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 05-10-2022
ít mây

ít Mây

30ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.27mps 125º
 • Độ ẩm: 70%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 15%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 06-10-2022
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.94mps 129º
 • Độ ẩm: 70%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 39%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 07-10-2022
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.62mps 127º
 • Độ ẩm: 71%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 17%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 08-10-2022
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.76mps 126º
 • Độ ẩm: 67%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 5%
 • Áp suất: 1011mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 09-10-2022
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.59mps 137º
 • Độ ẩm: 67%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 3%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 10-10-2022
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.15mps 121º
 • Độ ẩm: 64%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 7%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 11-10-2022
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 5.03mps 95º
 • Độ ẩm: 76%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1012mbar
Xem thêm