Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Hải Dương. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 4 (08-02-2023)

  Mặt trời mọc: 06:29am Mặt trời lặn: 05:48pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.9333 Kinh độ: 106.3167

  mưa rải rác
  21ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 23:42

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.32mps
  • Hướng gió: 127º SE
  • Độ ẩm: 91%
  • Độ che phủ: 82%
  • Áp suất: 1012mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 4 (08-02-2023)

  Mặt trời mọc: 06:29am Mặt trời lặn: 05:48pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.9333 Kinh độ: 106.3167

  mây dày đặc
  21ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 23:42

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.02mps
  • Hướng gió: 122º ESE
  • Độ ẩm: 89%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1011mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 4 (09-02-2023)

  Mặt trời mọc: 06:29am Mặt trời lặn: 05:48pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.9333 Kinh độ: 106.3167

  mây dày đặc
  21ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 23:42

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.62mps
  • Hướng gió: 128º SE
  • Độ ẩm: 87%
  • Độ che phủ: 99%
  • Áp suất: 1012mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 4 (09-02-2023)

  Mặt trời mọc: 06:29am Mặt trời lặn: 05:48pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.9333 Kinh độ: 106.3167

  mưa rải rác
  20ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 23:42

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.36mm
  • Sức gió: 3.98mps
  • Hướng gió: 114º ESE
  • Độ ẩm: 91%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1013mb
 • Thời tiết Tối Thứ 4 (09-02-2023)

  Mặt trời mọc: 06:29am Mặt trời lặn: 05:48pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.9333 Kinh độ: 106.3167

  mưa rải rác
  23ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 23:42

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.7mm
  • Sức gió: 4.71mps
  • Hướng gió: 139º SE
  • Độ ẩm: 79%
  • Độ che phủ: 97%
  • Áp suất: 1012mb
 • Cập nhật lúc 23:42
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 22ºC 100% 5.26mps 134º SE 0.26mm 82%
  6:00 mưa rải rác 22ºC 100% 5.13mps 134º SE 0.4mm 84%
  9:00 mây dày đặc 21ºC 100% 4.02mps 122º ESE 0mm 89%
  12:00 mây dày đặc 21ºC 100% 3.17mps 125º SE 0mm 88%
  15:00 mây dày đặc 21ºC 99% 3.62mps 128º SE 0mm 87%
  18:00 mây dày đặc 21ºC 100% 3.95mps 115º ESE 0mm 88%
  21:00 mưa rải rác 20ºC 100% 3.98mps 114º ESE 0.36mm 91%
  24:00 mưa rải rác 22ºC 100% 4.47mps 125º SE 0.42mm 85%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Hải Dương

Thứ 4

Dự báo ngày 08-02-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 5.38mps 138º
 • Độ ẩm: 81%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 09-02-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 5.24mps 135º
 • Độ ẩm: 78%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 97%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 10-02-2023
mây dày đặc

Mây Dày đặc

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 4.89mps 127º
 • Độ ẩm: 84%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 11-02-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 7.7mps 150º
 • Độ ẩm: 78%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1008mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 12-02-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 5.21mps 148º
 • Độ ẩm: 85%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 13-02-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 4.11mps 126º
 • Độ ẩm: 82%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 14-02-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

20ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 4.25mps 10º
 • Độ ẩm: 68%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 15-02-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

14ºC
 • Cao nhất: 15ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 4.56mps 356º
 • Độ ẩm: 83%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 16-02-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

14ºC
 • Cao nhất: 14ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 3.25mps 350º
 • Độ ẩm: 79%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 17-02-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

15ºC
 • Cao nhất: 15ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 3.94mps 334º
 • Độ ẩm: 94%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 18-02-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 1.79mps 323º
 • Độ ẩm: 82%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1015mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 19-02-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

19ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 2.04mps 75º
 • Độ ẩm: 83%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 20-02-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 5.4mps 133º
 • Độ ẩm: 71%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 21-02-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 4.03mps 109º
 • Độ ẩm: 89%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 22-02-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

13ºC
 • Cao nhất: 15ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 4.51mps 1º
 • Độ ẩm: 82%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1019mbar
Xem thêm