Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Hải Dương. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 6 (22-11-2019)

  Mặt trời mọc: 06:09am Mặt trời lặn: 05:12pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.9431 Kinh độ: 106.3225

  trời quang mây
  22ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 21:32

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.6mps
  • Hướng gió: 120º ESE
  • Độ ẩm: 88%
  • Độ che phủ: 2%
  • Áp suất: 1016mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 6 (22-11-2019)

  Mặt trời mọc: 06:09am Mặt trời lặn: 05:12pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.9431 Kinh độ: 106.3225

  trời quang mây
  26ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 21:32

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.57mps
  • Hướng gió: 168º SSE
  • Độ ẩm: 52%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1016mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 6 (22-11-2019)

  Mặt trời mọc: 06:09am Mặt trời lặn: 05:12pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.9431 Kinh độ: 106.3225

  ít mây
  20ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 21:32

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.86mps
  • Hướng gió: 133º SE
  • Độ ẩm: 76%
  • Độ che phủ: 22%
  • Áp suất: 1015mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 6 (23-11-2019)

  Mặt trời mọc: 06:09am Mặt trời lặn: 05:12pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.9431 Kinh độ: 106.3225

  trời quang mây
  19ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 21:32

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.77mps
  • Hướng gió: 104º ESE
  • Độ ẩm: 81%
  • Độ che phủ: 6%
  • Áp suất: 1015mb
 • Thời tiết Tối Thứ 6 (23-11-2019)

  Mặt trời mọc: 06:09am Mặt trời lặn: 05:12pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.9431 Kinh độ: 106.3225

  ít mây
  19ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 21:32

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.4mps
  • Hướng gió: 83º E
  • Độ ẩm: 83%
  • Độ che phủ: 19%
  • Áp suất: 1016mb
 • Cập nhật lúc 21:32
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 trời quang mây 19ºC 0% 1.12mps 354º N 0mm 80%
  6:00 trời quang mây 24ºC 0% 0.69mps 222º SW 0mm 61%
  9:00 trời quang mây 26ºC 0% 2.57mps 168º SSE 0mm 52%
  12:00 mây rải rác 24ºC 39% 4.81mps 152º SSE 0mm 61%
  15:00 ít mây 20ºC 22% 2.86mps 133º SE 0mm 76%
  18:00 trời quang mây 19ºC 0% 2.05mps 103º ESE 0mm 80%
  21:00 trời quang mây 19ºC 6% 1.77mps 104º ESE 0mm 81%
  24:00 ít mây 18ºC 12% 2.03mps 92º E 0mm 82%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Hải Dương

Thứ 6

Dự báo ngày 22-11-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

24ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 0.69mps 222º
 • Độ ẩm: 61%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 23-11-2019
ít mây

ít Mây

24ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 2.19mps 135º
 • Độ ẩm: 64%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 13%
 • Áp suất: 1017mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 24-11-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 3.32mps 140º
 • Độ ẩm: 63%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 25-11-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

25ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.99mps 336º
 • Độ ẩm: 53%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 26-11-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.78mps 21º
 • Độ ẩm: 66%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 95%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 27-11-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.46mps 28º
 • Độ ẩm: 75%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 28-11-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

21ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 2.25mps 9º
 • Độ ẩm: 66%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1024mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 29-11-2019
ít mây

ít Mây

22ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 1.33mps 47º
 • Độ ẩm: 56%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 11%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 30-11-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 1.73mps 39º
 • Độ ẩm: 66%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1023mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 01-12-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

21ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 1.05mps 23º
 • Độ ẩm: 63%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 02-12-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

20ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 2.98mps 7º
 • Độ ẩm: 57%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1024mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 03-12-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

18ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 3.37mps 3º
 • Độ ẩm: 49%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1025mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 04-12-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

17ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 11ºC
 • Sức gió: 2.8mps 4º
 • Độ ẩm: 46%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1026mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 05-12-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

12ºC
 • Cao nhất: 12ºC
 • Thấp nhất: 11ºC
 • Sức gió: 2.46mps 6º
 • Độ ẩm: 66%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1028mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 06-12-2019
mây rải rác

Mây Rải Rác

16ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 2.01mps 354º
 • Độ ẩm: 42%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 48%
 • Áp suất: 1028mbar
Xem thêm