Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Hải Dương. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 5 (09-07-2020)

  Mặt trời mọc: 05:19am Mặt trời lặn: 06:39pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.9333 Kinh độ: 106.3167

  mây dày đặc
  35ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 39ºC

  Thấp nhất: 29ºC

  Cập nhật lúc 17:33

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 7.2mps
  • Hướng gió: 190º S
  • Độ ẩm: 67%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 998mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 5 (09-07-2020)

  Mặt trời mọc: 05:19am Mặt trời lặn: 06:39pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.9333 Kinh độ: 106.3167

  mây dày đặc
  37ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 39ºC

  Thấp nhất: 29ºC

  Cập nhật lúc 17:33

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 5.29mps
  • Hướng gió: 243º WSW
  • Độ ẩm: 40%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 998mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 5 (09-07-2020)

  Mặt trời mọc: 05:19am Mặt trời lặn: 06:39pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.9333 Kinh độ: 106.3167

  mây dày đặc
  32ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 39ºC

  Thấp nhất: 29ºC

  Cập nhật lúc 17:33

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 5.8mps
  • Hướng gió: 151º SSE
  • Độ ẩm: 60%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 997mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 5 (10-07-2020)

  Mặt trời mọc: 05:19am Mặt trời lặn: 06:39pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.9333 Kinh độ: 106.3167

  mây dày đặc
  31ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 39ºC

  Thấp nhất: 29ºC

  Cập nhật lúc 17:33

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.58mps
  • Hướng gió: 164º SSE
  • Độ ẩm: 63%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 999mb
 • Thời tiết Tối Thứ 5 (10-07-2020)

  Mặt trời mọc: 05:19am Mặt trời lặn: 06:39pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.9333 Kinh độ: 106.3167

  mây dày đặc
  31ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 39ºC

  Thấp nhất: 29ºC

  Cập nhật lúc 17:33

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.76mps
  • Hướng gió: 185º S
  • Độ ẩm: 62%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1000mb
 • Cập nhật lúc 17:33
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây dày đặc 29ºC 100% 3.02mps 171º S 0mm 74%
  6:00 mây dày đặc 34ºC 100% 4.09mps 229º SW 0mm 50%
  9:00 mây dày đặc 37ºC 100% 5.29mps 243º WSW 0mm 40%
  12:00 mây dày đặc 39ºC 100% 4.13mps 200º SSW 0mm 35%
  15:00 mây dày đặc 32ºC 100% 5.8mps 151º SSE 0mm 60%
  18:00 mây dày đặc 31ºC 100% 3.29mps 150º SSE 0mm 65%
  21:00 mây dày đặc 31ºC 100% 4.58mps 164º SSE 0mm 63%
  24:00 mây dày đặc 30ºC 100% 5.19mps 179º S 0mm 65%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Hải Dương

Thứ 5

Dự báo ngày 09-07-2020
mây dày đặc

Mây Dày đặc

34ºC
 • Cao nhất: 39ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 4.09mps 229º
 • Độ ẩm: 50%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1001mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 10-07-2020
mây dày đặc

Mây Dày đặc

37ºC
 • Cao nhất: 40ºC
 • Thấp nhất: 30ºC
 • Sức gió: 5.89mps 213º
 • Độ ẩm: 38%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 97%
 • Áp suất: 1001mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 11-07-2020
mây dày đặc

Mây Dày đặc

40ºC
 • Cao nhất: 40ºC
 • Thấp nhất: 31ºC
 • Sức gió: 5.98mps 213º
 • Độ ẩm: 32%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 97%
 • Áp suất: 998mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 12-07-2020
mây dày đặc

Mây Dày đặc

40ºC
 • Cao nhất: 40ºC
 • Thấp nhất: 30ºC
 • Sức gió: 4.4mps 205º
 • Độ ẩm: 32%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1000mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 13-07-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

39ºC
 • Cao nhất: 39ºC
 • Thấp nhất: 30ºC
 • Sức gió: 4.27mps 177º
 • Độ ẩm: 34%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 14-07-2020
mây dày đặc

Mây Dày đặc

40ºC
 • Cao nhất: 40ºC
 • Thấp nhất: 30ºC
 • Sức gió: 4.48mps 194º
 • Độ ẩm: 31%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 15-07-2020
nhiều mây

Nhiều Mây

41ºC
 • Cao nhất: 41ºC
 • Thấp nhất: 31ºC
 • Sức gió: 5.76mps 243º
 • Độ ẩm: 27%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 84%
 • Áp suất: 1000mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 16-07-2020
nhiều mây

Nhiều Mây

41ºC
 • Cao nhất: 41ºC
 • Thấp nhất: 31ºC
 • Sức gió: 5.75mps 236º
 • Độ ẩm: 27%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 74%
 • Áp suất: 999mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 17-07-2020
mây dày đặc

Mây Dày đặc

41ºC
 • Cao nhất: 41ºC
 • Thấp nhất: 31ºC
 • Sức gió: 4.34mps 218º
 • Độ ẩm: 27%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1000mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 18-07-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

40ºC
 • Cao nhất: 40ºC
 • Thấp nhất: 30ºC
 • Sức gió: 3.77mps 242º
 • Độ ẩm: 30%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1002mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 19-07-2020
mưa to

Mưa To

36ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.67mps 225º
 • Độ ẩm: 41%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 20-07-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 4.91mps 132º
 • Độ ẩm: 79%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 21-07-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 7.62mps 159º
 • Độ ẩm: 62%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 22-07-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 6.53mps 156º
 • Độ ẩm: 65%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 23-07-2020
mưa to

Mưa To

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 4.65mps 150º
 • Độ ẩm: 57%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1003mbar
Xem thêm