Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Hải Dương. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (22-07-2019)

  Mặt trời mọc: 05:24am Mặt trời lặn: 06:37pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.9431 Kinh độ: 106.3225

  mưa rải rác
  31ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 17:09

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.1mps
  • Hướng gió: 120º ESE
  • Độ ẩm: 84%
  • Độ che phủ: 20%
  • Áp suất: 1000mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (22-07-2019)

  Mặt trời mọc: 05:24am Mặt trời lặn: 06:37pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.9431 Kinh độ: 106.3225

  mây dày đặc
  36ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 17:09

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.05mps
  • Hướng gió: 204º SSW
  • Độ ẩm: 43%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1000mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (22-07-2019)

  Mặt trời mọc: 05:24am Mặt trời lặn: 06:37pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.9431 Kinh độ: 106.3225

  mây dày đặc
  30ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 17:09

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 5.12mps
  • Hướng gió: 122º ESE
  • Độ ẩm: 73%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 999mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (23-07-2019)

  Mặt trời mọc: 05:24am Mặt trời lặn: 06:37pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.9431 Kinh độ: 106.3225

  mây dày đặc
  28ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 17:09

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.59mps
  • Hướng gió: 103º ESE
  • Độ ẩm: 83%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1001mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (23-07-2019)

  Mặt trời mọc: 05:24am Mặt trời lặn: 06:37pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.9431 Kinh độ: 106.3225

  mưa rải rác
  28ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 17:09

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.687mm
  • Sức gió: 1.58mps
  • Hướng gió: 169º S
  • Độ ẩm: 83%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1002mb
 • Cập nhật lúc 17:09
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 27ºC 100% 0.94mps 45º NE 0.875mm 82%
  6:00 mây dày đặc 32ºC 100% 1.53mps 254º WSW 0mm 59%
  9:00 mây dày đặc 36ºC 100% 2.05mps 204º SSW 0mm 43%
  12:00 mây dày đặc 35ºC 100% 3.29mps 135º SE 0mm 48%
  15:00 mây dày đặc 30ºC 100% 5.12mps 122º ESE 0mm 73%
  18:00 mây dày đặc 29ºC 100% 2.72mps 145º SE 0mm 79%
  21:00 mây dày đặc 28ºC 100% 2.59mps 103º ESE 0mm 83%
  24:00 mưa rải rác 27ºC 100% 1.96mps 108º ESE 2.375mm 91%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Hải Dương

Chủ nhật

Dự báo ngày 21-07-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 1.77mps 146º
 • Độ ẩm: 83%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 22-07-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

36ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 2.05mps 205º
 • Độ ẩm: 43%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1000mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 23-07-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

35ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 1.82mps 204º
 • Độ ẩm: 49%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 999mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 24-07-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

35ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 2.15mps 221º
 • Độ ẩm: 44%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 96%
 • Áp suất: 1000mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 25-07-2019
nhiều mây

Nhiều Mây

35ºC
 • Cao nhất: 37ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 1.12mps 280º
 • Độ ẩm: 48%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 75%
 • Áp suất: 1001mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 26-07-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

36ºC
 • Cao nhất: 37ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 1.32mps 204º
 • Độ ẩm: 44%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1000mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 27-07-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

35ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 2.43mps 141º
 • Độ ẩm: 49%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1000mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 28-07-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

35ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 3.54mps 130º
 • Độ ẩm: 51%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1001mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 29-07-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

35ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 0.13mps 325º
 • Độ ẩm: 50%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 96%
 • Áp suất: 1001mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 30-07-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 2.1mps 268º
 • Độ ẩm: 51%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1000mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 31-07-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 1.35mps 180º
 • Độ ẩm: 51%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1000mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 01-08-2019
mưa to

Mưa To

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 3.68mps 142º
 • Độ ẩm: 58%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1001mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 02-08-2019
mưa to

Mưa To

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.29mps 165º
 • Độ ẩm: 70%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 03-08-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 3.47mps 156º
 • Độ ẩm: 65%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 91%
 • Áp suất: 1004mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 04-08-2019
mưa to

Mưa To

31ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.41mps 182º
 • Độ ẩm: 64%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1004mbar
Xem thêm