Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Hải Dương. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (13-06-2021)

  Mặt trời mọc: 05:13am Mặt trời lặn: 06:36pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.9333 Kinh độ: 106.3167

  mưa rải rác
  29ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 00:07

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.94mps
  • Hướng gió: 145º SE
  • Độ ẩm: 88%
  • Độ che phủ: 76%
  • Áp suất: 1003mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (13-06-2021)

  Mặt trời mọc: 05:13am Mặt trời lặn: 06:36pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.9333 Kinh độ: 106.3167

  mưa vừa
  29ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 00:07

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 4.07mm
  • Sức gió: 7.44mps
  • Hướng gió: 115º ESE
  • Độ ẩm: 73%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1002mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (13-06-2021)

  Mặt trời mọc: 05:13am Mặt trời lặn: 06:36pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.9333 Kinh độ: 106.3167

  mưa rải rác
  27ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 00:07

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.2mm
  • Sức gió: 4.33mps
  • Hướng gió: 142º SE
  • Độ ẩm: 83%
  • Độ che phủ: 55%
  • Áp suất: 1002mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (14-06-2021)

  Mặt trời mọc: 05:13am Mặt trời lặn: 06:36pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.9333 Kinh độ: 106.3167

  mưa rải rác
  25ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 00:07

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.09mm
  • Sức gió: 2.31mps
  • Hướng gió: 151º SSE
  • Độ ẩm: 90%
  • Độ che phủ: 79%
  • Áp suất: 1003mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (14-06-2021)

  Mặt trời mọc: 05:13am Mặt trời lặn: 06:36pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.9333 Kinh độ: 106.3167

  mưa rải rác
  26ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 00:07

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.45mm
  • Sức gió: 2.31mps
  • Hướng gió: 174º S
  • Độ ẩm: 84%
  • Độ che phủ: 54%
  • Áp suất: 1003mb
 • Cập nhật lúc 00:07
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 26ºC 99% 7.14mps 110º ESE 2.8mm 83%
  6:00 mưa vừa 27ºC 100% 6.95mps 127º SE 5.08mm 80%
  9:00 mưa vừa 29ºC 100% 7.44mps 115º ESE 4.07mm 73%
  12:00 mưa rải rác 30ºC 62% 6.18mps 132º SE 0.72mm 70%
  15:00 mưa rải rác 27ºC 55% 4.33mps 142º SE 0.2mm 83%
  18:00 mưa rải rác 26ºC 74% 3.49mps 148º SSE 0.83mm 88%
  21:00 mưa rải rác 25ºC 79% 2.31mps 151º SSE 1.09mm 90%
  24:00 mưa rải rác 25ºC 58% 1.45mps 148º SSE 0.34mm 91%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Hải Dương

Chủ nhật

Dự báo ngày 13-06-2021
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 8.43mps 96º
 • Độ ẩm: 77%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 14-06-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 6.33mps 171º
 • Độ ẩm: 64%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 66%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 15-06-2021
mây rải rác

Mây Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.74mps 165º
 • Độ ẩm: 57%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 34%
 • Áp suất: 1001mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 16-06-2021
ít mây

ít Mây

33ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 4.54mps 140º
 • Độ ẩm: 52%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 16%
 • Áp suất: 1001mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 17-06-2021
mây dày đặc

Mây Dày đặc

34ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 5.1mps 123º
 • Độ ẩm: 53%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1001mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 18-06-2021
mây dày đặc

Mây Dày đặc

34ºC
 • Cao nhất: 37ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 5.52mps 124º
 • Độ ẩm: 54%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 97%
 • Áp suất: 1001mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 19-06-2021
nhiều mây

Nhiều Mây

35ºC
 • Cao nhất: 38ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 5.79mps 115º
 • Độ ẩm: 52%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 77%
 • Áp suất: 1001mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 20-06-2021
mây dày đặc

Mây Dày đặc

36ºC
 • Cao nhất: 38ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 4.28mps 119º
 • Độ ẩm: 42%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 91%
 • Áp suất: 1000mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 21-06-2021
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 4.49mps 2º
 • Độ ẩm: 68%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1000mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 22-06-2021
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.62mps 242º
 • Độ ẩm: 90%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 23-06-2021
mưa vừa

Mưa Vừa

32ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 3.82mps 115º
 • Độ ẩm: 55%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 24-06-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.95mps 167º
 • Độ ẩm: 72%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 25-06-2021
mây dày đặc

Mây Dày đặc

31ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 4mps 152º
 • Độ ẩm: 51%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 26-06-2021
mây dày đặc

Mây Dày đặc

32ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 4.08mps 149º
 • Độ ẩm: 56%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1002mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 27-06-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 5.46mps 142º
 • Độ ẩm: 53%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 84%
 • Áp suất: 1002mbar
Xem thêm