Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Hải Dương. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 4 (22-06-2017)

  Mặt trời mọc: 05:14am Mặt trời lặn: 06:38pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.9333 Kinh độ: 106.3167

  ít mây
  31ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 29ºC

  Cập nhật lúc 06:40

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 5.72mps
  • Hướng gió: 146º SE
  • Độ ẩm: 65%
  • Độ che phủ: 12%
  • Áp suất: 1011mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 4 (23-06-2017)

  Mặt trời mọc: 05:14am Mặt trời lặn: 06:38pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.9333 Kinh độ: 106.3167

  nhiều mây
  29ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 29ºC

  Cập nhật lúc 06:40

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 5.21mps
  • Hướng gió: 162º SSE
  • Độ ẩm: 74%
  • Độ che phủ: 64%
  • Áp suất: 1012mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 4 (23-06-2017)

  Mặt trời mọc: 05:14am Mặt trời lặn: 06:38pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.9333 Kinh độ: 106.3167

  clear sky
  33ºC

  Clear Sky

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 29ºC

  Cập nhật lúc 06:40

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.56mps
  • Hướng gió: 173º S
  • Độ ẩm: 71%
  • Độ che phủ: 8%
  • Áp suất: 1013mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 4 (23-06-2017)

  Mặt trời mọc: 05:14am Mặt trời lặn: 06:38pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.9333 Kinh độ: 106.3167

  mưa vừa
  32ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 29ºC

  Cập nhật lúc 06:40

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 5.57mm
  • Sức gió: 3.81mps
  • Hướng gió: 157º SSE
  • Độ ẩm: 83%
  • Độ che phủ: 12%
  • Áp suất: 1010mb
 • Thời tiết Tối Thứ 4 (23-06-2017)

  Mặt trời mọc: 05:14am Mặt trời lặn: 06:38pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.9333 Kinh độ: 106.3167

  clear sky
  28ºC

  Clear Sky

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 29ºC

  Cập nhật lúc 06:40

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.53mps
  • Hướng gió: 137º SE
  • Độ ẩm: 80%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1012mb
 • Cập nhật lúc 06:40
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 ít mây 29ºC 20% 5.01mps 135º SE 0mm 73%
  6:00 mây rải rác 29ºC 32% 5.27mps 139º SE 0mm 76%
  9:00 nhiều mây 29ºC 64% 5.21mps 162º SSE 0mm 74%
  12:00 ít mây 30ºC 20% 4.22mps 163º SSE 0mm 77%
  15:00 clear sky 33ºC 8% 4.56mps 173º S 0mm 71%
  18:00 clear sky 36ºC 8% 3.86mps 168º SSE 0mm 64%
  21:00 mưa vừa 32ºC 12% 3.81mps 157º SSE 5.57mm 83%
  24:00 clear sky 30ºC 0% 5.47mps 144º SE 0mm 73%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Hải Dương

Thứ 5

Dự báo ngày 22-06-2017
ít mây

ít Mây

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 5.72mps 147º
 • Độ ẩm: 65%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 23-06-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

33ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 4.56mps 173º
 • Độ ẩm: 71%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 24-06-2017
ít mây

ít Mây

33ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 4.11mps 176º
 • Độ ẩm: 81%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 1012mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 25-06-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

35ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 3.13mps 296º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 23%
 • Áp suất: 1000mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 26-06-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 3.73mps 8º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 73%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 27-06-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.96mps 316º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 31%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 28-06-2017
mưa to

Mưa To

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.89mps 317º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 29%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 29-06-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.04mps 59º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 26%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 30-06-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.95mps 36º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 15%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 01-07-2017
mưa to

Mưa To

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.47mps 199º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 48%
 • Áp suất: 1004mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 02-07-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 4.01mps 202º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 52%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 03-07-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 5.83mps 213º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 33%
 • Áp suất: 1000mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 04-07-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 5.48mps 206º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 13%
 • Áp suất: 999mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 05-07-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 6.23mps 194º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 13%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 06-07-2017
quang mây

Quang Mây

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 4.02mps 204º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1005mbar
Xem thêm