Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Hải Dương. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 5 (10-07-2015)

  Mặt trời mọc: 05:19am Mặt trời lặn: 06:40pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.933331 Kinh độ: 106.316673

  nhiều mây
  26ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 18:09

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.87mps
  • Hướng gió: 355º N
  • Độ ẩm: 67%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1013mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 5 (10-07-2015)

  Mặt trời mọc: 05:19am Mặt trời lặn: 06:40pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.933331 Kinh độ: 106.316673

  quang mây
  28ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 18:09

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 5.56mps
  • Hướng gió: 356º N
  • Độ ẩm: 67%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1015mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 5 (10-07-2015)

  Mặt trời mọc: 05:19am Mặt trời lặn: 06:40pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.933331 Kinh độ: 106.316673

  quang mây
  34ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 18:09

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 7.01mps
  • Hướng gió: 356º N
  • Độ ẩm: 53%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1013mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 5 (10-07-2015)

  Mặt trời mọc: 05:19am Mặt trời lặn: 06:40pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.933331 Kinh độ: 106.316673

  mây dày đặc
  32ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 18:09

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 5.12mps
  • Hướng gió: 2º N
  • Độ ẩm: 53%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1012mb
 • Thời tiết Tối Thứ 5 (11-07-2015)

  Mặt trời mọc: 05:19am Mặt trời lặn: 06:40pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.933331 Kinh độ: 106.316673

  mây dày đặc
  29ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 18:09

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.51mps
  • Hướng gió: 6º N
  • Độ ẩm: 70%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1013mb
 • Cập nhật lúc 18:09
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 nhiều mây 30ºC 76% 5.17mps 7º N 0mm 57%
  6:00 quang mây 27ºC 0% 4.67mps 348º NNW 0mm 67%
  9:00 quang mây 28ºC 0% 5.56mps 356º N 0mm 67%
  12:00 quang mây 32ºC 0% 7.52mps 7º N 0mm 57%
  15:00 quang mây 34ºC 0% 7.01mps 356º N 0mm 53%
  18:00 nhiều mây 33ºC 68% 6.63mps 356º N 0mm 51%
  21:00 mây dày đặc 32ºC 92% 5.12mps 2º N 0mm 53%
  24:00 mây rải rác 30ºC 36% 2.92mps 20º NNE 0mm 62%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Hải Dương

Thứ 5

Dự báo ngày 09-07-2015
quang mây

Quang Mây

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 3.32mps 357º
 • Độ ẩm: 64%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 10-07-2015
mây rải rác

Mây Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 6.46mps 1º
 • Độ ẩm: 53%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 32%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 11-07-2015
mây rải rác

Mây Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 1.96mps 302º
 • Độ ẩm: 66%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 36%
 • Áp suất: 1010mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 12-07-2015
quang mây

Quang Mây

36ºC
 • Cao nhất: 37ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 1.96mps 25º
 • Độ ẩm: 57%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 13-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

36ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 2.02mps 259º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 9%
 • Áp suất: 999mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 14-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 1.7mps 343º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 25%
 • Áp suất: 1000mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 15-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

36ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 1.54mps 314º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 4%
 • Áp suất: 998mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 16-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

38ºC
 • Cao nhất: 38ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 3.48mps 303º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 1%
 • Áp suất: 997mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 17-07-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

35ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 2.61mps 338º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 21%
 • Áp suất: 998mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 18-07-2015
mưa to

Mưa To

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 1.53mps 276º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 18%
 • Áp suất: 1001mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 19-07-2015
mưa to

Mưa To

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 1.68mps 334º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 44%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 20-07-2015
mưa to

Mưa To

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 1.84mps 198º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 13%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 21-07-2015
mưa to

Mưa To

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 1.89mps 157º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 22-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 4.98mps 232º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 23-07-2015
quang mây

Quang Mây

37ºC
 • Cao nhất: 37ºC
 • Thấp nhất: 30ºC
 • Sức gió: 6.18mps 258º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 28%
 • Áp suất: 1000mbar
Xem thêm