Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Hải Dương. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 4 (18-06-2024)

  Mặt trời mọc: 05:13am Mặt trời lặn: 06:38pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.9333 Kinh độ: 106.3167

  mây dày đặc
  31ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 36ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 01:13

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.34mps
  • Hướng gió: 99º E
  • Độ ẩm: 86%
  • Độ che phủ: 97%
  • Áp suất: 1001mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 4 (18-06-2024)

  Mặt trời mọc: 05:13am Mặt trời lặn: 06:38pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.9333 Kinh độ: 106.3167

  mưa rải rác
  29ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 36ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 01:13

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.51mm
  • Sức gió: 5.07mps
  • Hướng gió: 105º ESE
  • Độ ẩm: 78%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 999mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 4 (19-06-2024)

  Mặt trời mọc: 05:13am Mặt trời lặn: 06:38pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.9333 Kinh độ: 106.3167

  mưa rải rác
  27ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 36ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 01:13

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.22mm
  • Sức gió: 1.04mps
  • Hướng gió: 23º NNE
  • Độ ẩm: 83%
  • Độ che phủ: 96%
  • Áp suất: 1001mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 4 (19-06-2024)

  Mặt trời mọc: 05:13am Mặt trời lặn: 06:38pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.9333 Kinh độ: 106.3167

  mây dày đặc
  29ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 36ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 01:13

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.69mps
  • Hướng gió: 156º SSE
  • Độ ẩm: 83%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1001mb
 • Thời tiết Tối Thứ 4 (19-06-2024)

  Mặt trời mọc: 05:13am Mặt trời lặn: 06:38pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.9333 Kinh độ: 106.3167

  mưa rải rác
  34ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 36ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 01:13

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.28mm
  • Sức gió: 2.53mps
  • Hướng gió: 255º WSW
  • Độ ẩm: 59%
  • Độ che phủ: 98%
  • Áp suất: 1000mb
 • Cập nhật lúc 01:13
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây dày đặc 33ºC 99% 3.01mps 314º NW 0mm 64%
  6:00 mưa rải rác 34ºC 100% 1.99mps 341º NNW 0.21mm 59%
  9:00 mưa rải rác 29ºC 100% 5.07mps 105º ESE 1.51mm 78%
  12:00 mưa vừa 26ºC 93% 1.38mps 267º W 5.39mm 81%
  15:00 mưa rải rác 27ºC 96% 1.04mps 23º NNE 0.22mm 83%
  18:00 mưa rải rác 27ºC 100% 1.78mps 48º NE 0.22mm 87%
  21:00 mây dày đặc 29ºC 100% 1.69mps 156º SSE 0mm 83%
  24:00 mưa rải rác 31ºC 98% 2.33mps 264º W 1.09mm 75%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Hải Dương

Thứ 3

Dự báo ngày 18-06-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

33ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 5.07mps 105º
 • Độ ẩm: 67%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 19-06-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

32ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 4.93mps 119º
 • Độ ẩm: 70%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 20-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 6.52mps 122º
 • Độ ẩm: 58%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1001mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 21-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 6.02mps 131º
 • Độ ẩm: 59%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1001mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 22-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 6.7mps 129º
 • Độ ẩm: 55%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1002mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 23-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 4mps 128º
 • Độ ẩm: 59%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 24-06-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

32ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 3.59mps 139º
 • Độ ẩm: 60%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 25-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 7.64mps 335º
 • Độ ẩm: 59%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 999mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 26-06-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 7.32mps 313º
 • Độ ẩm: 90%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1001mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 27-06-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 5.92mps 140º
 • Độ ẩm: 82%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 28-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 6.34mps 134º
 • Độ ẩm: 66%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 26%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 29-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 5.61mps 138º
 • Độ ẩm: 62%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1005mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 30-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 5.25mps 134º
 • Độ ẩm: 66%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 01-07-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

32ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 5.93mps 162º
 • Độ ẩm: 62%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1001mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 02-07-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 37ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 3.43mps 295º
 • Độ ẩm: 63%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1001mbar
Xem thêm