Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Hải Dương. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 6 (26-04-2017)

  Mặt trời mọc: 05:28am Mặt trời lặn: 06:17pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.9333 Kinh độ: 106.3167

  nhiều mây
  24ºC

  Clear Sky

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 22:32

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.87mps
  • Hướng gió: 128º SE
  • Độ ẩm: 90%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1019mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 6 (26-04-2017)

  Mặt trời mọc: 05:28am Mặt trời lặn: 06:17pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.9333 Kinh độ: 106.3167

  mưa rải rác
  24ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 22:32

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.15mm
  • Sức gió: 2.67mps
  • Hướng gió: 94º E
  • Độ ẩm: 97%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 1019mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 6 (26-04-2017)

  Mặt trời mọc: 05:28am Mặt trời lặn: 06:17pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.9333 Kinh độ: 106.3167

  mưa rải rác
  26ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 22:32

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.845mm
  • Sức gió: 3.21mps
  • Hướng gió: 20º NNE
  • Độ ẩm: 95%
  • Độ che phủ: 80%
  • Áp suất: 1019mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 6 (26-04-2017)

  Mặt trời mọc: 05:28am Mặt trời lặn: 06:17pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.9333 Kinh độ: 106.3167

  mưa rải rác
  25ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 22:32

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.085mm
  • Sức gió: 3.41mps
  • Hướng gió: 27º NNE
  • Độ ẩm: 86%
  • Độ che phủ: 36%
  • Áp suất: 1019mb
 • Thời tiết Tối Thứ 6 (27-04-2017)

  Mặt trời mọc: 05:28am Mặt trời lặn: 06:17pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.9333 Kinh độ: 106.3167

  mưa rải rác
  23ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 22:32

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.465mm
  • Sức gió: 3.66mps
  • Hướng gió: 27º NNE
  • Độ ẩm: 97%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1020mb
 • Cập nhật lúc 22:32
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 nhiều mây 23ºC 76% 2.56mps 115º ESE 0mm 96%
  6:00 mưa rải rác 23ºC 80% 2.45mps 105º ESE 0.005mm 97%
  9:00 mưa rải rác 24ºC 88% 2.67mps 94º E 0.15mm 97%
  12:00 mưa rải rác 26ºC 92% 2.31mps 57º ENE 0.29mm 96%
  15:00 mưa rải rác 26ºC 80% 3.21mps 20º NNE 0.845mm 95%
  18:00 mưa rải rác 26ºC 64% 4.61mps 13º NNE 0.075mm 89%
  21:00 mưa rải rác 25ºC 36% 3.41mps 27º NNE 0.085mm 86%
  24:00 mưa rải rác 24ºC 92% 3.11mps 31º NNE 0.04mm 87%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Hải Dương

Thứ 3

Dự báo ngày 25-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.87mps 129º
 • Độ ẩm: 90%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 26-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.31mps 58º
 • Độ ẩm: 96%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 27-04-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

20ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 6.73mps 27º
 • Độ ẩm: 99%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1025mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 28-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

20ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 4.46mps 33º
 • Độ ẩm: 86%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1028mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 29-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 2.19mps 128º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 35%
 • Áp suất: 1017mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 30-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.39mps 124º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 44%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 01-05-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.25mps 173º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 3%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 02-05-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.12mps 153º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 03-05-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.14mps 161º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 04-05-2017
quang mây

Quang Mây

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.44mps 157º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 05-05-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 3.79mps 156º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 06-05-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.91mps 147º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 4%
 • Áp suất: 1010mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 07-05-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 4.82mps 165º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 4%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 08-05-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 5.8mps 163º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 09-05-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 5.48mps 163º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 18%
 • Áp suất: 1007mbar
Xem thêm