Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Hải Dương. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 7 (13-04-2024)

  Mặt trời mọc: 05:37am Mặt trời lặn: 06:12pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.9333 Kinh độ: 106.3167

  mây dày đặc
  29ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 16:16

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 7.49mps
  • Hướng gió: 150º SSE
  • Độ ẩm: 62%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1006mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 7 (13-04-2024)

  Mặt trời mọc: 05:37am Mặt trời lặn: 06:12pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.9333 Kinh độ: 106.3167

  mây dày đặc
  25ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 16:16

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.92mps
  • Hướng gió: 138º SE
  • Độ ẩm: 85%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1008mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 7 (14-04-2024)

  Mặt trời mọc: 05:37am Mặt trời lặn: 06:12pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.9333 Kinh độ: 106.3167

  nhiều mây
  23ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 16:16

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.94mps
  • Hướng gió: 120º ESE
  • Độ ẩm: 98%
  • Độ che phủ: 57%
  • Áp suất: 1009mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 7 (14-04-2024)

  Mặt trời mọc: 05:37am Mặt trời lặn: 06:12pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.9333 Kinh độ: 106.3167

  nhiều mây
  25ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 16:16

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.17mps
  • Hướng gió: 140º SE
  • Độ ẩm: 91%
  • Độ che phủ: 80%
  • Áp suất: 1010mb
 • Thời tiết Tối Thứ 7 (14-04-2024)

  Mặt trời mọc: 05:37am Mặt trời lặn: 06:12pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.9333 Kinh độ: 106.3167

  nhiều mây
  33ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 16:16

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 6.83mps
  • Hướng gió: 162º SSE
  • Độ ẩm: 47%
  • Độ che phủ: 80%
  • Áp suất: 1008mb
 • Cập nhật lúc 16:16
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây dày đặc 29ºC 97% 6.85mps 171º S 0mm 62%
  6:00 mây dày đặc 29ºC 99% 7.23mps 150º SSE 0mm 62%
  9:00 mây dày đặc 25ºC 100% 3.92mps 138º SE 0mm 85%
  12:00 mây dày đặc 24ºC 100% 3.78mps 139º SE 0mm 91%
  15:00 nhiều mây 23ºC 57% 2.94mps 120º ESE 0mm 98%
  18:00 nhiều mây 24ºC 69% 2.8mps 141º SE 0mm 94%
  21:00 nhiều mây 25ºC 80% 4.17mps 140º SE 0mm 91%
  24:00 mây dày đặc 31ºC 100% 5.61mps 163º SSE 0mm 59%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Hải Dương

Thứ 7

Dự báo ngày 13-04-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

28ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 7.23mps 150º
 • Độ ẩm: 64%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 96%
 • Áp suất: 1011mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 14-04-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

32ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 6.99mps 152º
 • Độ ẩm: 52%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 15-04-2024
nhiều mây

Nhiều Mây

31ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 8.75mps 158º
 • Độ ẩm: 60%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 60%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 16-04-2024
nhiều mây

Nhiều Mây

27ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 7.38mps 155º
 • Độ ẩm: 75%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 70%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 17-04-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 7.71mps 128º
 • Độ ẩm: 78%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 18-04-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

29ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 6.41mps 140º
 • Độ ẩm: 72%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 19-04-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

31ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 6.85mps 126º
 • Độ ẩm: 64%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 89%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 20-04-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 5.68mps 115º
 • Độ ẩm: 73%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 82%
 • Áp suất: 1005mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 21-04-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 6.62mps 141º
 • Độ ẩm: 76%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 22-04-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.39mps 27º
 • Độ ẩm: 89%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 23-04-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 5.1mps 116º
 • Độ ẩm: 82%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 24-04-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 4.47mps 101º
 • Độ ẩm: 88%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 25-04-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 6.54mps 142º
 • Độ ẩm: 77%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 26-04-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 6.89mps 142º
 • Độ ẩm: 78%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 27-04-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 4.53mps 123º
 • Độ ẩm: 78%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1012mbar
Xem thêm