Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Hải Dương. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (25-03-2019)

  Mặt trời mọc: 05:54am Mặt trời lặn: 06:06pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.9431 Kinh độ: 106.3225

  mưa rải rác
  20ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 16ºC

  Thấp nhất: 16ºC

  Cập nhật lúc 13:05

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1mps
  • Hướng gió: 0º N
  • Độ ẩm: 77%
  • Độ che phủ: 90%
  • Áp suất: 1017mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (25-03-2019)

  Mặt trời mọc: 05:54am Mặt trời lặn: 06:06pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.9431 Kinh độ: 106.3225

  mưa rải rác
  23ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 16ºC

  Thấp nhất: 16ºC

  Cập nhật lúc 13:05

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.04mm
  • Sức gió: 2mps
  • Hướng gió: 120º ESE
  • Độ ẩm: 88%
  • Độ che phủ: 76%
  • Áp suất: 1015mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (25-03-2019)

  Mặt trời mọc: 05:54am Mặt trời lặn: 06:06pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.9431 Kinh độ: 106.3225

  mưa rải rác
  22ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 16ºC

  Thấp nhất: 16ºC

  Cập nhật lúc 13:05

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.01mm
  • Sức gió: 3.36mps
  • Hướng gió: 127º SE
  • Độ ẩm: 84%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1014mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (26-03-2019)

  Mặt trời mọc: 05:54am Mặt trời lặn: 06:06pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.9431 Kinh độ: 106.3225

  mưa rải rác
  20ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 16ºC

  Thấp nhất: 16ºC

  Cập nhật lúc 13:05

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.15mm
  • Sức gió: 2.21mps
  • Hướng gió: 124º SE
  • Độ ẩm: 94%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1015mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (26-03-2019)

  Mặt trời mọc: 05:54am Mặt trời lặn: 06:06pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.9431 Kinh độ: 106.3225

  mưa rải rác
  20ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 16ºC

  Thấp nhất: 16ºC

  Cập nhật lúc 13:05

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.15mm
  • Sức gió: 3.01mps
  • Hướng gió: 104º ESE
  • Độ ẩm: 96%
  • Độ che phủ: 32%
  • Áp suất: 1016mb
 • Cập nhật lúc 13:05
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 17ºC 92% 1.96mps 311º NW 0.32mm 99%
  6:00 mưa rải rác 20ºC 76% 1.96mps 346º NNW 0.13mm 98%
  9:00 mưa rải rác 23ºC 76% 2mps 120º ESE 0.04mm 88%
  12:00 nhiều mây 24ºC 68% 3.5mps 129º SE 0mm 82%
  15:00 mưa rải rác 22ºC 92% 3.36mps 127º SE 0.01mm 84%
  18:00 mưa rải rác 21ºC 100% 2.72mps 125º SE 0.05mm 90%
  21:00 mưa rải rác 20ºC 92% 2.21mps 124º SE 0.15mm 94%
  24:00 mưa rải rác 20ºC 36% 2.46mps 106º ESE 0.0975mm 97%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Hải Dương

Chủ nhật

Dự báo ngày 24-03-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

16ºC
 • Cao nhất: 16ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 1.6mps 322º
 • Độ ẩm: 98%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 88%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 25-03-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 2mps 120º
 • Độ ẩm: 88%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 76%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 26-03-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 3.22mps 156º
 • Độ ẩm: 83%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 76%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 27-03-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 5.81mps 167º
 • Độ ẩm: 81%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 76%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 28-03-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 5.11mps 158º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 37%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 29-03-2019
mưa to

Mưa To

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 2.97mps 72º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 38%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 30-03-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

17ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 7.5mps 25º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1018mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 31-03-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 1.15mps 101º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 3%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 01-04-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 2.42mps 164º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 42%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 02-04-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.87mps 152º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 18%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 03-04-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 5.17mps 161º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 04-04-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 6.77mps 148º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 9%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 05-04-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 7.9mps 151º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 06-04-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 4.93mps 156º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1010mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 07-04-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 6.55mps 172º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 25%
 • Áp suất: 1007mbar
Xem thêm