Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Hải Dương. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 7 (22-09-2018)

  Mặt trời mọc: 05:43am Mặt trời lặn: 05:51pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.9431 Kinh độ: 106.3225

  trời quang mây
  31ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 33ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 17:53

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.1mps
  • Hướng gió: 80º E
  • Độ ẩm: 58%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1010mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 7 (22-09-2018)

  Mặt trời mọc: 05:43am Mặt trời lặn: 05:51pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.9431 Kinh độ: 106.3225

  ít mây
  33ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 33ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 17:53

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.51mps
  • Hướng gió: 209º SSW
  • Độ ẩm: 76%
  • Độ che phủ: 12%
  • Áp suất: 1022mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 7 (22-09-2018)

  Mặt trời mọc: 05:43am Mặt trời lặn: 05:51pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.9431 Kinh độ: 106.3225

  trời quang mây
  28ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 33ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 17:53

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.87mps
  • Hướng gió: 137º SE
  • Độ ẩm: 68%
  • Độ che phủ: 8%
  • Áp suất: 1022mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 7 (23-09-2018)

  Mặt trời mọc: 05:43am Mặt trời lặn: 05:51pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.9431 Kinh độ: 106.3225

  nhiều mây
  24ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 33ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 17:53

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.21mps
  • Hướng gió: 179º S
  • Độ ẩm: 93%
  • Độ che phủ: 56%
  • Áp suất: 1023mb
 • Thời tiết Tối Thứ 7 (23-09-2018)

  Mặt trời mọc: 05:43am Mặt trời lặn: 05:51pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.9431 Kinh độ: 106.3225

  trời quang mây
  26ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 33ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 17:53

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.96mps
  • Hướng gió: 27º NNE
  • Độ ẩm: 91%
  • Độ che phủ: 8%
  • Áp suất: 1024mb
 • Cập nhật lúc 17:53
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 trời quang mây 27ºC 0% 2.32mps 31º NNE 0mm 91%
  6:00 trời quang mây 32ºC 0% 2.01mps 339º NNW 0mm 86%
  9:00 ít mây 33ºC 12% 1.51mps 209º SSW 0mm 76%
  12:00 mây rải rác 32ºC 44% 2.02mps 138º SE 0mm 68%
  15:00 trời quang mây 28ºC 8% 3.87mps 137º SE 0mm 68%
  18:00 trời quang mây 25ºC 0% 2.41mps 139º SE 0mm 84%
  21:00 nhiều mây 24ºC 56% 1.21mps 179º S 0mm 93%
  24:00 ít mây 24ºC 12% 0.76mps 37º NE 0mm 91%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Hải Dương

Thứ 7

Dự báo ngày 22-09-2018
trời quang mây

Trời Quang Mây

32ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.01mps 339º
 • Độ ẩm: 86%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1024mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 23-09-2018
trời quang mây

Trời Quang Mây

30ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.02mps 355º
 • Độ ẩm: 83%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 1024mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 24-09-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.22mps 31º
 • Độ ẩm: 87%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 48%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 25-09-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 4.74mps 164º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 21%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 26-09-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 4.12mps 133º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 22%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 27-09-2018
mưa to

Mưa To

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.64mps 40º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 42%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 28-09-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 6.57mps 6º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 25%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 29-09-2018
trời quang mây

Trời Quang Mây

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 5.1mps 31º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1016mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 30-09-2018
trời quang mây

Trời Quang Mây

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 4.05mps 43º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 23%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 01-10-2018
trời quang mây

Trời Quang Mây

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 1.83mps 24º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 02-10-2018
trời quang mây

Trời Quang Mây

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 3.67mps 35º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 03-10-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 3.31mps 31º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 1%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 04-10-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 2.66mps 342º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 23%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 05-10-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.97mps 26º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 60%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 06-10-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.59mps 330º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 68%
 • Áp suất: 1019mbar
Xem thêm