Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Hải Dương. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 7 (03-12-2021)

  Mặt trời mọc: 06:17am Mặt trời lặn: 05:12pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.9333 Kinh độ: 106.3167

  nhiều mây
  14ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 13ºC

  Cập nhật lúc 05:05

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.07mps
  • Hướng gió: 338º NNW
  • Độ ẩm: 50%
  • Độ che phủ: 46%
  • Áp suất: 1022mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 7 (03-12-2021)

  Mặt trời mọc: 06:17am Mặt trời lặn: 05:12pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.9333 Kinh độ: 106.3167

  mây rải rác
  18ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 13ºC

  Cập nhật lúc 05:05

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.8mps
  • Hướng gió: 137º SE
  • Độ ẩm: 42%
  • Độ che phủ: 32%
  • Áp suất: 1021mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 7 (04-12-2021)

  Mặt trời mọc: 06:17am Mặt trời lặn: 05:12pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.9333 Kinh độ: 106.3167

  mây rải rác
  16ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 13ºC

  Cập nhật lúc 05:05

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.06mps
  • Hướng gió: 350º N
  • Độ ẩm: 51%
  • Độ che phủ: 33%
  • Áp suất: 1023mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 7 (04-12-2021)

  Mặt trời mọc: 06:17am Mặt trời lặn: 05:12pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.9333 Kinh độ: 106.3167

  nhiều mây
  14ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 13ºC

  Cập nhật lúc 05:05

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.73mps
  • Hướng gió: 334º NNW
  • Độ ẩm: 53%
  • Độ che phủ: 79%
  • Áp suất: 1023mb
 • Thời tiết Tối Thứ 7 (04-12-2021)

  Mặt trời mọc: 06:17am Mặt trời lặn: 05:12pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.9333 Kinh độ: 106.3167

  mây dày đặc
  23ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 13ºC

  Cập nhật lúc 05:05

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.56mps
  • Hướng gió: 357º N
  • Độ ẩm: 28%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1020mb
 • Cập nhật lúc 05:05
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 nhiều mây 23ºC 59% 1.53mps 34º NE 0mm 31%
  6:00 nhiều mây 23ºC 54% 1.05mps 93º E 0mm 28%
  9:00 mây rải rác 18ºC 32% 2.8mps 137º SE 0mm 42%
  12:00 ít mây 16ºC 18% 1.45mps 106º ESE 0mm 49%
  15:00 mây rải rác 16ºC 33% 1.06mps 350º N 0mm 51%
  18:00 nhiều mây 14ºC 68% 1.83mps 331º NNW 0mm 53%
  21:00 nhiều mây 14ºC 79% 1.73mps 334º NNW 0mm 53%
  24:00 mây dày đặc 20ºC 97% 1.53mps 339º NNW 0mm 36%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Hải Dương

Thứ 6

Dự báo ngày 03-12-2021
nhiều mây

Nhiều Mây

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 2.92mps 346º
 • Độ ẩm: 31%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 61%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 04-12-2021
mây dày đặc

Mây Dày đặc

22ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 3.56mps 123º
 • Độ ẩm: 33%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 96%
 • Áp suất: 1023mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 05-12-2021
mây rải rác

Mây Rải Rác

21ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 3.13mps 108º
 • Độ ẩm: 37%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 28%
 • Áp suất: 1024mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 06-12-2021
trời quang mây

Trời Quang Mây

21ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 3.27mps 121º
 • Độ ẩm: 44%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 6%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 07-12-2021
trời quang mây

Trời Quang Mây

21ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 4.02mps 122º
 • Độ ẩm: 32%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 08-12-2021
nhiều mây

Nhiều Mây

21ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 3.16mps 128º
 • Độ ẩm: 37%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 74%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 09-12-2021
mây dày đặc

Mây Dày đặc

21ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 2.11mps 346º
 • Độ ẩm: 41%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1024mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 10-12-2021
mây dày đặc

Mây Dày đặc

22ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 3.38mps 128º
 • Độ ẩm: 43%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 93%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 11-12-2021
trời quang mây

Trời Quang Mây

23ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 3.25mps 345º
 • Độ ẩm: 44%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 6%
 • Áp suất: 1022mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 12-12-2021
mây dày đặc

Mây Dày đặc

21ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 5.86mps 16º
 • Độ ẩm: 46%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1024mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 13-12-2021
mây dày đặc

Mây Dày đặc

21ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 3.86mps 124º
 • Độ ẩm: 45%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 14-12-2021
ít mây

ít Mây

21ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 4.23mps 137º
 • Độ ẩm: 42%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 22%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 15-12-2021
mây dày đặc

Mây Dày đặc

21ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 4.29mps 131º
 • Độ ẩm: 59%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 16-12-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.76mps 333º
 • Độ ẩm: 74%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 17-12-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

19ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 6.49mps 12º
 • Độ ẩm: 70%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1022mbar
Xem thêm