Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Hải Dương. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 7 (26-05-2018)

  Mặt trời mọc: 05:13am Mặt trời lặn: 06:29pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.9431 Kinh độ: 106.3225

  trời quang mây
  29ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 29ºC

  Cập nhật lúc 01:10

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.6mps
  • Hướng gió: 120º ESE
  • Độ ẩm: 74%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1003mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 7 (26-05-2018)

  Mặt trời mọc: 05:13am Mặt trời lặn: 06:29pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.9431 Kinh độ: 106.3225

  trời quang mây
  28ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 29ºC

  Cập nhật lúc 01:10

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.57mps
  • Hướng gió: 179º S
  • Độ ẩm: 73%
  • Độ che phủ: 8%
  • Áp suất: 1016mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 7 (26-05-2018)

  Mặt trời mọc: 05:13am Mặt trời lặn: 06:29pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.9431 Kinh độ: 106.3225

  ít mây
  35ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 29ºC

  Cập nhật lúc 01:10

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 5.01mps
  • Hướng gió: 212º SSW
  • Độ ẩm: 61%
  • Độ che phủ: 20%
  • Áp suất: 1014mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 7 (26-05-2018)

  Mặt trời mọc: 05:13am Mặt trời lặn: 06:29pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.9431 Kinh độ: 106.3225

  mưa vừa
  30ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 29ºC

  Cập nhật lúc 01:10

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 3.78mm
  • Sức gió: 5.25mps
  • Hướng gió: 154º SSE
  • Độ ẩm: 81%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1014mb
 • Thời tiết Tối Thứ 7 (27-05-2018)

  Mặt trời mọc: 05:13am Mặt trời lặn: 06:29pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.9431 Kinh độ: 106.3225

  trời quang mây
  28ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 29ºC

  Cập nhật lúc 01:10

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.31mps
  • Hướng gió: 152º SSE
  • Độ ẩm: 76%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1015mb
 • Cập nhật lúc 01:10
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 trời quang mây 28ºC 0% 5.37mps 175º S 0mm 68%
  6:00 trời quang mây 27ºC 0% 4.82mps 179º S 0mm 69%
  9:00 trời quang mây 28ºC 8% 4.57mps 179º S 0mm 73%
  12:00 trời quang mây 33ºC 8% 4.91mps 197º SSW 0mm 66%
  15:00 ít mây 35ºC 20% 5.01mps 212º SSW 0mm 61%
  18:00 nhiều mây 35ºC 56% 4.22mps 194º SSW 0mm 59%
  21:00 mưa vừa 30ºC 0% 5.25mps 154º SSE 3.78mm 81%
  24:00 mưa rải rác 29ºC 12% 4.32mps 146º SE 0.03mm 75%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Hải Dương

Thứ 6

Dự báo ngày 25-05-2018
trời quang mây

Trời Quang Mây

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 5.96mps 168º
 • Độ ẩm: 67%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 26-05-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

33ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 4.91mps 198º
 • Độ ẩm: 66%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 1016mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 27-05-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 6.72mps 12º
 • Độ ẩm: 78%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 48%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 28-05-2018
mây rải rác

Mây Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.46mps 50º
 • Độ ẩm: 70%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 36%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 29-05-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.05mps 125º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 36%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 30-05-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 4.61mps 151º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 15%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 31-05-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 3.29mps 144º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 34%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 01-06-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.79mps 126º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 48%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 02-06-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.27mps 212º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 38%
 • Áp suất: 1009mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 03-06-2018
mưa to

Mưa To

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.6mps 215º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 42%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 04-06-2018
mưa to

Mưa To

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 0.8mps 108º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 31%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 05-06-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.66mps 356º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 25%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 06-06-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.16mps 31º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 27%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 07-06-2018
mưa to

Mưa To

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.01mps 91º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 26%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 08-06-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 0.75mps 236º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 16%
 • Áp suất: 1006mbar
Xem thêm