Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Hải Dương. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (03-12-2023)

  Mặt trời mọc: 06:16am Mặt trời lặn: 05:12pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.9333 Kinh độ: 106.3167

  mây dày đặc
  20ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 18ºC

  Cập nhật lúc 06:36

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.47mps
  • Hướng gió: 8º N
  • Độ ẩm: 72%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1018mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (03-12-2023)

  Mặt trời mọc: 06:16am Mặt trời lặn: 05:12pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.9333 Kinh độ: 106.3167

  mây dày đặc
  21ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 18ºC

  Cập nhật lúc 06:36

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.73mps
  • Hướng gió: 313º NW
  • Độ ẩm: 67%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1018mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (04-12-2023)

  Mặt trời mọc: 06:16am Mặt trời lặn: 05:12pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.9333 Kinh độ: 106.3167

  mây dày đặc
  20ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 18ºC

  Cập nhật lúc 06:36

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.23mps
  • Hướng gió: 335º NNW
  • Độ ẩm: 71%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1017mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (04-12-2023)

  Mặt trời mọc: 06:16am Mặt trời lặn: 05:12pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.9333 Kinh độ: 106.3167

  mây dày đặc
  20ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 18ºC

  Cập nhật lúc 06:36

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.76mps
  • Hướng gió: 356º N
  • Độ ẩm: 69%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1018mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (04-12-2023)

  Mặt trời mọc: 06:16am Mặt trời lặn: 05:12pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.9333 Kinh độ: 106.3167

  mây dày đặc
  21ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 18ºC

  Cập nhật lúc 06:36

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.51mps
  • Hướng gió: 357º N
  • Độ ẩm: 65%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1016mb
 • Cập nhật lúc 06:36
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây dày đặc 22ºC 100% 0.9mps 304º NW 0mm 62%
  6:00 mây dày đặc 21ºC 100% 1.23mps 328º NNW 0mm 63%
  9:00 mây dày đặc 21ºC 100% 0.73mps 313º NW 0mm 67%
  12:00 mây dày đặc 20ºC 100% 1.43mps 332º NNW 0mm 69%
  15:00 mây dày đặc 20ºC 100% 1.23mps 335º NNW 0mm 71%
  18:00 mây dày đặc 20ºC 100% 1.38mps 351º N 0mm 70%
  21:00 mây dày đặc 20ºC 100% 1.76mps 356º N 0mm 69%
  24:00 mây dày đặc 21ºC 100% 1.74mps 5º N 0mm 66%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Hải Dương

Chủ nhật

Dự báo ngày 03-12-2023
mây dày đặc

Mây Dày đặc

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 2.51mps 344º
 • Độ ẩm: 62%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 04-12-2023
mây dày đặc

Mây Dày đặc

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 3.08mps 4º
 • Độ ẩm: 66%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 05-12-2023
mây dày đặc

Mây Dày đặc

21ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 2.15mps 117º
 • Độ ẩm: 69%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 06-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

19ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 6.99mps 8º
 • Độ ẩm: 81%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 07-12-2023
mây dày đặc

Mây Dày đặc

21ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 3.91mps 132º
 • Độ ẩm: 54%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 87%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 08-12-2023
nhiều mây

Nhiều Mây

24ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 5.21mps 164º
 • Độ ẩm: 60%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 51%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 09-12-2023
mây dày đặc

Mây Dày đặc

23ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 3.49mps 117º
 • Độ ẩm: 79%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1013mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 10-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 4.46mps 133º
 • Độ ẩm: 78%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 11-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 4.63mps 125º
 • Độ ẩm: 85%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 12-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 6.67mps 170º
 • Độ ẩm: 65%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 97%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 13-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 6.75mps 166º
 • Độ ẩm: 62%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 28%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 14-12-2023
mây dày đặc

Mây Dày đặc

27ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 5.58mps 161º
 • Độ ẩm: 66%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 89%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 15-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 5.17mps 137º
 • Độ ẩm: 72%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 89%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 16-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.84mps 84º
 • Độ ẩm: 82%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1015mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 17-12-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

14ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 11ºC
 • Sức gió: 7.99mps 5º
 • Độ ẩm: 84%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1020mbar
Xem thêm