Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Hải Dương. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 6 (02-06-2023)

  Mặt trời mọc: 05:13am Mặt trời lặn: 06:32pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.9333 Kinh độ: 106.3167

  nhiều mây
  32ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 38ºC

  Thấp nhất: 28ºC

  Cập nhật lúc 18:33

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 6.2mps
  • Hướng gió: 126º SE
  • Độ ẩm: 67%
  • Độ che phủ: 58%
  • Áp suất: 1001mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 6 (02-06-2023)

  Mặt trời mọc: 05:13am Mặt trời lặn: 06:32pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.9333 Kinh độ: 106.3167

  mây dày đặc
  30ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 38ºC

  Thấp nhất: 28ºC

  Cập nhật lúc 18:33

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 6.16mps
  • Hướng gió: 122º ESE
  • Độ ẩm: 67%
  • Độ che phủ: 91%
  • Áp suất: 1001mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 6 (03-06-2023)

  Mặt trời mọc: 05:13am Mặt trời lặn: 06:32pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.9333 Kinh độ: 106.3167

  trời quang mây
  28ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 38ºC

  Thấp nhất: 28ºC

  Cập nhật lúc 18:33

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.29mps
  • Hướng gió: 107º ESE
  • Độ ẩm: 83%
  • Độ che phủ: 7%
  • Áp suất: 1004mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 6 (03-06-2023)

  Mặt trời mọc: 05:13am Mặt trời lặn: 06:32pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.9333 Kinh độ: 106.3167

  trời quang mây
  30ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 38ºC

  Thấp nhất: 28ºC

  Cập nhật lúc 18:33

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.61mps
  • Hướng gió: 112º ESE
  • Độ ẩm: 76%
  • Độ che phủ: 1%
  • Áp suất: 1005mb
 • Thời tiết Tối Thứ 6 (03-06-2023)

  Mặt trời mọc: 05:13am Mặt trời lặn: 06:32pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.9333 Kinh độ: 106.3167

  trời quang mây
  39ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 38ºC

  Thấp nhất: 28ºC

  Cập nhật lúc 18:33

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 5.2mps
  • Hướng gió: 127º SE
  • Độ ẩm: 39%
  • Độ che phủ: 7%
  • Áp suất: 1002mb
 • Cập nhật lúc 18:33
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 nhiều mây 35ºC 73% 3.45mps 144º SE 0mm 46%
  6:00 mây dày đặc 35ºC 90% 7.54mps 131º SE 0mm 47%
  9:00 mây dày đặc 30ºC 91% 6.16mps 122º ESE 0mm 67%
  12:00 ít mây 29ºC 12% 4.3mps 141º SE 0mm 77%
  15:00 trời quang mây 28ºC 7% 3.29mps 107º ESE 0mm 83%
  18:00 trời quang mây 28ºC 0% 3.82mps 105º ESE 0mm 86%
  21:00 trời quang mây 30ºC 1% 4.61mps 112º ESE 0mm 76%
  24:00 ít mây 36ºC 11% 4.33mps 126º SE 0mm 51%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Hải Dương

Thứ 6

Dự báo ngày 02-06-2023
nhiều mây

Nhiều Mây

33ºC
 • Cao nhất: 38ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 7.82mps 131º
 • Độ ẩm: 49%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 71%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 03-06-2023
trời quang mây

Trời Quang Mây

37ºC
 • Cao nhất: 39ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 8.23mps 131º
 • Độ ẩm: 46%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 9%
 • Áp suất: 1004mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 04-06-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

36ºC
 • Cao nhất: 37ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 7.24mps 116º
 • Độ ẩm: 44%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 68%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 05-06-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 4.64mps 140º
 • Độ ẩm: 54%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 06-06-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.98mps 145º
 • Độ ẩm: 52%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 73%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 07-06-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 4.1mps 140º
 • Độ ẩm: 62%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 08-06-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 4.12mps 137º
 • Độ ẩm: 59%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 40%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 09-06-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 4.65mps 327º
 • Độ ẩm: 71%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 10-06-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 4.02mps 335º
 • Độ ẩm: 54%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 58%
 • Áp suất: 1001mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 11-06-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

35ºC
 • Cao nhất: 37ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 5.18mps 142º
 • Độ ẩm: 42%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 75%
 • Áp suất: 1000mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 12-06-2023
ít mây

ít Mây

35ºC
 • Cao nhất: 38ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 3.29mps 125º
 • Độ ẩm: 51%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 17%
 • Áp suất: 1000mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 13-06-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

36ºC
 • Cao nhất: 39ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 3.47mps 136º
 • Độ ẩm: 46%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 22%
 • Áp suất: 999mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 14-06-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 5.69mps 320º
 • Độ ẩm: 66%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1001mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 15-06-2023
mây dày đặc

Mây Dày đặc

28ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.48mps 330º
 • Độ ẩm: 69%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 16-06-2023
mây dày đặc

Mây Dày đặc

32ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 3.95mps 140º
 • Độ ẩm: 51%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1002mbar
Xem thêm