Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Hải Dương. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 3 (29-09-2020)

  Mặt trời mọc: 05:45am Mặt trời lặn: 05:44pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.9333 Kinh độ: 106.3167

  nhiều mây
  29ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 20:24

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.1mps
  • Hướng gió: 140º SE
  • Độ ẩm: 79%
  • Độ che phủ: 20%
  • Áp suất: 1006mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 3 (29-09-2020)

  Mặt trời mọc: 05:45am Mặt trời lặn: 05:44pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.9333 Kinh độ: 106.3167

  mưa vừa
  30ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 20:24

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 5.81mm
  • Sức gió: 2.35mps
  • Hướng gió: 148º SSE
  • Độ ẩm: 73%
  • Độ che phủ: 77%
  • Áp suất: 1006mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 3 (29-09-2020)

  Mặt trời mọc: 05:45am Mặt trời lặn: 05:44pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.9333 Kinh độ: 106.3167

  nhiều mây
  26ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 20:24

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.2mps
  • Hướng gió: 133º SE
  • Độ ẩm: 88%
  • Độ che phủ: 80%
  • Áp suất: 1005mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 3 (30-09-2020)

  Mặt trời mọc: 05:45am Mặt trời lặn: 05:44pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.9333 Kinh độ: 106.3167

  nhiều mây
  26ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 20:24

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.39mps
  • Hướng gió: 114º ESE
  • Độ ẩm: 92%
  • Độ che phủ: 69%
  • Áp suất: 1006mb
 • Thời tiết Tối Thứ 3 (30-09-2020)

  Mặt trời mọc: 05:45am Mặt trời lặn: 05:44pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.9333 Kinh độ: 106.3167

  mây dày đặc
  26ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 20:24

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.09mps
  • Hướng gió: 91º E
  • Độ ẩm: 89%
  • Độ che phủ: 97%
  • Áp suất: 1006mb
 • Cập nhật lúc 20:24
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 nhiều mây 26ºC 68% 1.66mps 26º NNE 0mm 91%
  6:00 mưa rải rác 29ºC 69% 1.47mps 59º ENE 0.32mm 76%
  9:00 mưa vừa 30ºC 77% 2.35mps 148º SSE 5.81mm 73%
  12:00 mưa rải rác 30ºC 100% 3.73mps 149º SSE 0.67mm 77%
  15:00 nhiều mây 26ºC 80% 3.2mps 133º SE 0mm 88%
  18:00 mây rải rác 26ºC 41% 2.38mps 146º SE 0mm 90%
  21:00 nhiều mây 26ºC 69% 1.39mps 114º ESE 0mm 92%
  24:00 mây dày đặc 25ºC 95% 2mps 76º ENE 0mm 93%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Hải Dương

Thứ 3

Dự báo ngày 29-09-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.47mps 59º
 • Độ ẩm: 76%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 69%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 30-09-2020
mưa to

Mưa To

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.23mps 116º
 • Độ ẩm: 70%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 41%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 01-10-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.33mps 110º
 • Độ ẩm: 72%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 58%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 02-10-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.43mps 99º
 • Độ ẩm: 66%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 54%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 03-10-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 0.89mps 266º
 • Độ ẩm: 65%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1010mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 04-10-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.13mps 132º
 • Độ ẩm: 65%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 05-10-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.11mps 118º
 • Độ ẩm: 74%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 88%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 06-10-2020
mây dày đặc

Mây Dày đặc

29ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.46mps 100º
 • Độ ẩm: 66%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 96%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 07-10-2020
mưa to

Mưa To

29ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 5mps 96º
 • Độ ẩm: 74%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 44%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 08-10-2020
mưa to

Mưa To

28ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.73mps 62º
 • Độ ẩm: 75%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 66%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 09-10-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.95mps 30º
 • Độ ẩm: 71%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 48%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 10-10-2020
nhiều mây

Nhiều Mây

28ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.47mps 14º
 • Độ ẩm: 66%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 61%
 • Áp suất: 1011mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 11-10-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 6.04mps 2º
 • Độ ẩm: 64%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 12-10-2020
nhiều mây

Nhiều Mây

30ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.51mps 4º
 • Độ ẩm: 63%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 84%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 13-10-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.09mps 17º
 • Độ ẩm: 61%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 30%
 • Áp suất: 1007mbar
Xem thêm