Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Hải Dương. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 3 (09-03-2021)

  Mặt trời mọc: 06:08am Mặt trời lặn: 06:02pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.9333 Kinh độ: 106.3167

  nhiều mây
  23ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 10:43

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.6mps
  • Hướng gió: 120º ESE
  • Độ ẩm: 94%
  • Độ che phủ: 75%
  • Áp suất: 1018mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 3 (09-03-2021)

  Mặt trời mọc: 06:08am Mặt trời lặn: 06:02pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.9333 Kinh độ: 106.3167

  mưa rải rác
  25ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 10:43

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.48mm
  • Sức gió: 4.65mps
  • Hướng gió: 159º SSE
  • Độ ẩm: 72%
  • Độ che phủ: 97%
  • Áp suất: 1016mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 3 (09-03-2021)

  Mặt trời mọc: 06:08am Mặt trời lặn: 06:02pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.9333 Kinh độ: 106.3167

  nhiều mây
  22ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 10:43

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 5.42mps
  • Hướng gió: 125º SE
  • Độ ẩm: 82%
  • Độ che phủ: 51%
  • Áp suất: 1016mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 3 (10-03-2021)

  Mặt trời mọc: 06:08am Mặt trời lặn: 06:02pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.9333 Kinh độ: 106.3167

  mưa rải rác
  21ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 10:43

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.14mm
  • Sức gió: 3.88mps
  • Hướng gió: 123º ESE
  • Độ ẩm: 84%
  • Độ che phủ: 43%
  • Áp suất: 1017mb
 • Thời tiết Tối Thứ 3 (10-03-2021)

  Mặt trời mọc: 06:08am Mặt trời lặn: 06:02pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.9333 Kinh độ: 106.3167

  mưa rải rác
  20ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 10:43

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.51mm
  • Sức gió: 5.18mps
  • Hướng gió: 114º ESE
  • Độ ẩm: 90%
  • Độ che phủ: 89%
  • Áp suất: 1018mb
 • Cập nhật lúc 10:43
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 nhiều mây 21ºC 81% 4.66mps 113º ESE 0mm 92%
  6:00 mưa rải rác 24ºC 93% 4.54mps 136º SE 0.33mm 78%
  9:00 mưa rải rác 25ºC 97% 4.65mps 159º SSE 0.48mm 72%
  12:00 mưa rải rác 25ºC 92% 5.72mps 141º SE 0.6mm 70%
  15:00 nhiều mây 22ºC 51% 5.42mps 125º SE 0mm 82%
  18:00 trời quang mây 21ºC 6% 3.87mps 127º SE 0mm 84%
  21:00 mưa rải rác 21ºC 43% 3.88mps 123º ESE 0.14mm 84%
  24:00 mưa rải rác 20ºC 83% 5.22mps 116º ESE 0.43mm 90%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Hải Dương

Thứ 3

Dự báo ngày 09-03-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 4.81mps 153º
 • Độ ẩm: 71%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 97%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 10-03-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 6.01mps 118º
 • Độ ẩm: 76%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 11-03-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 4.68mps 153º
 • Độ ẩm: 60%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 63%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 12-03-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 3.91mps 140º
 • Độ ẩm: 65%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 78%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 13-03-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 2.93mps 139º
 • Độ ẩm: 66%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 91%
 • Áp suất: 1016mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 14-03-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 3.92mps 163º
 • Độ ẩm: 66%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 85%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 15-03-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 5.95mps 159º
 • Độ ẩm: 65%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 73%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 16-03-2021
mây dày đặc

Mây Dày đặc

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 4.03mps 158º
 • Độ ẩm: 68%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 17-03-2021
mây dày đặc

Mây Dày đặc

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 2.99mps 153º
 • Độ ẩm: 58%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 18-03-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 3.08mps 168º
 • Độ ẩm: 63%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 95%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 19-03-2021
mây dày đặc

Mây Dày đặc

26ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 4.15mps 167º
 • Độ ẩm: 61%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 20-03-2021
nhiều mây

Nhiều Mây

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 3.72mps 172º
 • Độ ẩm: 63%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 69%
 • Áp suất: 1013mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 21-03-2021
mây rải rác

Mây Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 4.24mps 158º
 • Độ ẩm: 56%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 49%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 22-03-2021
nhiều mây

Nhiều Mây

26ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 4.69mps 153º
 • Độ ẩm: 61%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 59%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 23-03-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 5.79mps 177º
 • Độ ẩm: 63%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 96%
 • Áp suất: 1010mbar
Xem thêm