Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Hải Dương. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 7 (19-02-2017)

  Mặt trời mọc: 06:24am Mặt trời lặn: 05:53pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.9333 Kinh độ: 106.3167

  clear sky
  20ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 20:28

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.105mm
  • Sức gió: 2.51mps
  • Hướng gió: 349º N
  • Độ ẩm: 76%
  • Độ che phủ: 32%
  • Áp suất: 1036mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 7 (19-02-2017)

  Mặt trời mọc: 06:24am Mặt trời lặn: 05:53pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.9333 Kinh độ: 106.3167

  mưa rải rác
  15ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 20:28

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.04mm
  • Sức gió: 1.31mps
  • Hướng gió: 156º SSE
  • Độ ẩm: 95%
  • Độ che phủ: 76%
  • Áp suất: 1028mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 7 (19-02-2017)

  Mặt trời mọc: 06:24am Mặt trời lặn: 05:53pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.9333 Kinh độ: 106.3167

  clear sky
  24ºC

  Clear Sky

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 20:28

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.31mps
  • Hướng gió: 157º SSE
  • Độ ẩm: 70%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1025mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 7 (19-02-2017)

  Mặt trời mọc: 06:24am Mặt trời lặn: 05:53pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.9333 Kinh độ: 106.3167

  clear sky
  21ºC

  Clear Sky

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 20:28

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 5.34mps
  • Hướng gió: 163º SSE
  • Độ ẩm: 65%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1022mb
 • Thời tiết Tối Thứ 7 (20-02-2017)

  Mặt trời mọc: 06:24am Mặt trời lặn: 05:53pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.9333 Kinh độ: 106.3167

  mây rải rác
  16ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 20:28

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.16mps
  • Hướng gió: 138º SE
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 48%
  • Áp suất: 1022mb
 • Cập nhật lúc 20:28
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 clear sky 13ºC 0% 1.36mps 149º SSE 0mm 95%
  6:00 ít mây 12ºC 24% 1.21mps 154º SSE 0mm 93%
  9:00 mưa rải rác 15ºC 76% 1.31mps 156º SSE 0.04mm 95%
  12:00 mưa rải rác 20ºC 92% 2.06mps 137º SE 0.025mm 85%
  15:00 clear sky 24ºC 0% 3.31mps 157º SSE 0mm 70%
  18:00 clear sky 25ºC 0% 4.89mps 161º SSE 0mm 58%
  21:00 clear sky 21ºC 0% 5.34mps 163º SSE 0mm 65%
  24:00 clear sky 18ºC 0% 4.29mps 153º SSE 0mm 86%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Hải Dương

Thứ 5

Dự báo ngày 09-07-2015
quang mây

Quang Mây

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 3.32mps 357º
 • Độ ẩm: 64%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 10-07-2015
mây rải rác

Mây Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 6.46mps 1º
 • Độ ẩm: 53%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 32%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 11-07-2015
mây rải rác

Mây Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 1.96mps 302º
 • Độ ẩm: 66%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 36%
 • Áp suất: 1010mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 12-07-2015
quang mây

Quang Mây

36ºC
 • Cao nhất: 37ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 1.96mps 25º
 • Độ ẩm: 57%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 13-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

36ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 2.02mps 259º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 9%
 • Áp suất: 999mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 14-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 1.7mps 343º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 25%
 • Áp suất: 1000mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 15-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

36ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 1.54mps 314º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 4%
 • Áp suất: 998mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 16-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

38ºC
 • Cao nhất: 38ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 3.48mps 303º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 1%
 • Áp suất: 997mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 17-07-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

35ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 2.61mps 338º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 21%
 • Áp suất: 998mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 18-07-2015
mưa to

Mưa To

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 1.53mps 276º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 18%
 • Áp suất: 1001mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 19-07-2015
mưa to

Mưa To

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 1.68mps 334º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 44%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 20-07-2015
mưa to

Mưa To

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 1.84mps 198º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 13%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 21-07-2015
mưa to

Mưa To

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 1.89mps 157º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 22-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 4.98mps 232º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 23-07-2015
quang mây

Quang Mây

37ºC
 • Cao nhất: 37ºC
 • Thấp nhất: 30ºC
 • Sức gió: 6.18mps 258º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 28%
 • Áp suất: 1000mbar
Xem thêm