Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Nam Định. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.


 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (01-09-2014)

  Mặt trời mọc: 05:39am Mặt trời lặn: 06:11pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.41667 Kinh độ: 106.166672

  mây dày đặc
  27ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 20:34

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.87mps
  • Hướng gió: 138º SE
  • Độ ẩm: 90%
  • Độ che phủ: 76%
  • Áp suất: 1018mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (02-09-2014)

  Mặt trời mọc: 05:39am Mặt trời lặn: 06:11pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.41667 Kinh độ: 106.166672

  mưa vừa
  24ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 20:34

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 8mm
  • Sức gió: 1.46mps
  • Hướng gió: 136º SE
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1019mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (02-09-2014)

  Mặt trời mọc: 05:39am Mặt trời lặn: 06:11pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.41667 Kinh độ: 106.166672

  mây dày đặc
  24ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 20:34

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.61mps
  • Hướng gió: 7º N
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1020mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (02-09-2014)

  Mặt trời mọc: 05:39am Mặt trời lặn: 06:11pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.41667 Kinh độ: 106.166672

  mưa to
  29ºC

  Mưa To

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 20:34

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 27mm
  • Sức gió: 2.36mps
  • Hướng gió: 113º ESE
  • Độ ẩm: 92%
  • Độ che phủ: 80%
  • Áp suất: 1021mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (02-09-2014)

  Mặt trời mọc: 05:39am Mặt trời lặn: 06:11pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.41667 Kinh độ: 106.166672

  ít mây
  26ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 20:34

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.66mps
  • Hướng gió: 112º ESE
  • Độ ẩm: 91%
  • Độ che phủ: 20%
  • Áp suất: 1019mb
 • Cập nhật lúc 20:34
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây dày đặc 27ºC 92% 3.17mps 114º ESE 0mm 85%
  6:00 mây dày đặc 27ºC 92% 2.36mps 95º E 0mm 88%
  9:00 mưa vừa 24ºC 92% 1.46mps 136º SE 8mm 100%
  12:00 mưa vừa 23ºC 92% 0.71mps 44º NE 6mm 100%
  15:00 mây dày đặc 24ºC 92% 2.61mps 7º N 0mm 100%
  18:00 mưa vừa 25ºC 88% 2.26mps 89º E 8mm 100%
  21:00 mưa to 29ºC 80% 2.36mps 113º ESE 27mm 92%
  24:00 nhiều mây 28ºC 64% 3.77mps 128º SE 0mm 89%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Nam Định

Thứ 2

Dự báo ngày 01-09-2014
mây dày đặc

Mây Dày đặc

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.93mps 85º
 • Độ ẩm: 88%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 88%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 02-09-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.52mps 146º
 • Độ ẩm: 93%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 80%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 03-09-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.91mps 3º
 • Độ ẩm: 98%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 56%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 04-09-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 0.99mps 123º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 38%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 05-09-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.25mps 157º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 15%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 06-09-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.6mps 107º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 68%
 • Áp suất: 1011mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 07-09-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.02mps 49º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 34%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 08-09-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 1.75mps 48º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 23%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 09-09-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 4.61mps 38º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 57%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 10-09-2014
mưa rất to

Mưa Rất To

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 10.65mps 43º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 60%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 11-09-2014
mưa to

Mưa To

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 7.92mps 65º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 15%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 12-09-2014
mưa to

Mưa To

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 3.4mps 75º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 15%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 13-09-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 4.02mps 38º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 1011mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 14-09-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.33mps 360º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 10%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 15-09-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 5.13mps 16º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 30%
 • Áp suất: 1008mbar
Xem thêm