Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Nam Định. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (24-11-2014)

  Mặt trời mọc: 06:09am Mặt trời lặn: 05:13pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.41667 Kinh độ: 106.166672

  quang mây
  18ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 18ºC

  Thấp nhất: 18ºC

  Cập nhật lúc 03:10

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.16mps
  • Hướng gió: 175º S
  • Độ ẩm: 93%
  • Độ che phủ: 12%
  • Áp suất: 1025mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (24-11-2014)

  Mặt trời mọc: 06:09am Mặt trời lặn: 05:13pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.41667 Kinh độ: 106.166672

  mây dày đặc
  19ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 18ºC

  Thấp nhất: 18ºC

  Cập nhật lúc 03:10

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.8mps
  • Hướng gió: 251º WSW
  • Độ ẩm: 94%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1026mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (24-11-2014)

  Mặt trời mọc: 06:09am Mặt trời lặn: 05:13pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.41667 Kinh độ: 106.166672

  quang mây
  27ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 18ºC

  Thấp nhất: 18ºC

  Cập nhật lúc 03:10

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.76mps
  • Hướng gió: 117º ESE
  • Độ ẩm: 81%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1024mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (24-11-2014)

  Mặt trời mọc: 06:09am Mặt trời lặn: 05:13pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.41667 Kinh độ: 106.166672

  quang mây
  21ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 18ºC

  Thấp nhất: 18ºC

  Cập nhật lúc 03:10

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.87mps
  • Hướng gió: 122º ESE
  • Độ ẩm: 92%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1025mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (25-11-2014)

  Mặt trời mọc: 06:09am Mặt trời lặn: 05:13pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.41667 Kinh độ: 106.166672

  nhiều mây
  18ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 18ºC

  Thấp nhất: 18ºC

  Cập nhật lúc 03:10

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.25mps
  • Hướng gió: 134º SE
  • Độ ẩm: 93%
  • Độ che phủ: 80%
  • Áp suất: 1025mb
 • Cập nhật lúc 03:10
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 quang mây 18ºC 0% 1.61mps 139º SE 0mm 94%
  6:00 ít mây 17ºC 12% 1.16mps 175º S 0mm 93%
  9:00 mây dày đặc 19ºC 92% 0.8mps 251º WSW 0mm 94%
  12:00 quang mây 23ºC 8% 1.4mps 268º W 0mm 95%
  15:00 quang mây 27ºC 0% 1.76mps 117º ESE 0mm 81%
  18:00 quang mây 26ºC 0% 3.71mps 126º SE 0mm 76%
  21:00 quang mây 21ºC 0% 2.87mps 122º ESE 0mm 92%
  24:00 quang mây 19ºC 0% 2.01mps 121º ESE 0mm 94%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Nam Định

Chủ nhật

Dự báo ngày 23-11-2014
quang mây

Quang Mây

18ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 1.61mps 139º
 • Độ ẩm: 94%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1025mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 24-11-2014
quang mây

Quang Mây

23ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 1.4mps 269º
 • Độ ẩm: 95%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 1026mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 25-11-2014
mây dày đặc

Mây Dày đặc

24ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.91mps 20º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1026mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 26-11-2014
mây rải rác

Mây Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 2.36mps 81º
 • Độ ẩm: 94%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 32%
 • Áp suất: 1025mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 27-11-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.49mps 39º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 22%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 28-11-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.88mps 84º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 14%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 29-11-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.27mps 171º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 51%
 • Áp suất: 1018mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 30-11-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

20ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 10.45mps 20º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 90%
 • Áp suất: 1024mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 01-12-2014
quang mây

Quang Mây

18ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 7.63mps 21º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1029mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 02-12-2014
quang mây

Quang Mây

17ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 5.89mps 357º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 58%
 • Áp suất: 1028mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 03-12-2014
quang mây

Quang Mây

18ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 6.15mps 358º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 35%
 • Áp suất: 1028mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 04-12-2014
quang mây

Quang Mây

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 5.84mps 352º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1025mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 05-12-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 4.24mps 355º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 75%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 06-12-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 3.04mps 345º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 1018mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 07-12-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 3.57mps 357º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1018mbar
Xem thêm