Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Nam Định. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.


 • Thời tiết Hiện tại Thứ 4 (01-10-2014)

  Mặt trời mọc: 05:46am Mặt trời lặn: 05:44pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.41667 Kinh độ: 106.166672

  quang mây
  21ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 04:21

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.26mps
  • Hướng gió: 258º WSW
  • Độ ẩm: 93%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1022mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 4 (01-10-2014)

  Mặt trời mọc: 05:46am Mặt trời lặn: 05:44pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.41667 Kinh độ: 106.166672

  quang mây
  29ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 04:21

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.85mps
  • Hướng gió: 280º W
  • Độ ẩm: 90%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1024mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 4 (01-10-2014)

  Mặt trời mọc: 05:46am Mặt trời lặn: 05:44pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.41667 Kinh độ: 106.166672

  ít mây
  31ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 04:21

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.06mps
  • Hướng gió: 161º SSE
  • Độ ẩm: 72%
  • Độ che phủ: 12%
  • Áp suất: 1020mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 4 (01-10-2014)

  Mặt trời mọc: 05:46am Mặt trời lặn: 05:44pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.41667 Kinh độ: 106.166672

  mây rải rác
  24ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 04:21

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.66mps
  • Hướng gió: 183º S
  • Độ ẩm: 93%
  • Độ che phủ: 48%
  • Áp suất: 1023mb
 • Thời tiết Tối Thứ 4 (02-10-2014)

  Mặt trời mọc: 05:46am Mặt trời lặn: 05:44pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.41667 Kinh độ: 106.166672

  quang mây
  21ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 04:21

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.26mps
  • Hướng gió: 242º WSW
  • Độ ẩm: 93%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1022mb
 • Cập nhật lúc 04:21
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 quang mây 21ºC 0% 1.26mps 258º WSW 0mm 93%
  6:00 quang mây 24ºC 0% 1.26mps 323º NW 0mm 93%
  9:00 quang mây 29ºC 0% 1.85mps 280º W 0mm 90%
  12:00 quang mây 31ºC 0% 2.03mps 178º S 0mm 81%
  15:00 ít mây 31ºC 12% 2.06mps 161º SSE 0mm 72%
  18:00 mây rải rác 26ºC 36% 3.01mps 166º SSE 0mm 80%
  21:00 mây rải rác 24ºC 48% 2.66mps 183º S 0mm 93%
  24:00 quang mây 23ºC 8% 2mps 205º SSW 0mm 94%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Nam Định

Thứ 3

Dự báo ngày 30-09-2014
quang mây

Quang Mây

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.26mps 259º
 • Độ ẩm: 93%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 01-10-2014
quang mây

Quang Mây

29ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.85mps 280º
 • Độ ẩm: 90%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1024mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 02-10-2014
quang mây

Quang Mây

30ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.06mps 304º
 • Độ ẩm: 85%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 03-10-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.06mps 321º
 • Độ ẩm: 78%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 04-10-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.01mps 33º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 16%
 • Áp suất: 1013mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 05-10-2014
mưa to

Mưa To

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 8.95mps 30º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 56%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 06-10-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 10.54mps 0º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 2%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 07-10-2014
mưa to

Mưa To

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 12.46mps 354º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 08-10-2014
mưa rất to

Mưa Rất To

17ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 14.26mps 354º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 09-10-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 11.84mps 4º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 10-10-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 8.05mps 346º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 85%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 11-10-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 6.07mps 334º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 53%
 • Áp suất: 1013mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 12-10-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 5.76mps 355º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 1%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 13-10-2014
mưa to

Mưa To

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 10.94mps 351º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 54%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 14-10-2014
mưa to

Mưa To

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 5.84mps 57º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 10%
 • Áp suất: 1013mbar
Xem thêm