Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Nam Định. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (26-01-2015)

  Mặt trời mọc: 06:32am Mặt trời lặn: 05:42pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.41667 Kinh độ: 106.166672

  mây dày đặc
  21ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 18ºC

  Cập nhật lúc 08:41

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.41mps
  • Hướng gió: 107º ESE
  • Độ ẩm: 94%
  • Độ che phủ: 64%
  • Áp suất: 1030mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (26-01-2015)

  Mặt trời mọc: 06:32am Mặt trời lặn: 05:42pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.41667 Kinh độ: 106.166672

  nhiều mây
  23ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 18ºC

  Cập nhật lúc 08:41

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.97mps
  • Hướng gió: 134º SE
  • Độ ẩm: 78%
  • Độ che phủ: 80%
  • Áp suất: 1028mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (26-01-2015)

  Mặt trời mọc: 06:32am Mặt trời lặn: 05:42pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.41667 Kinh độ: 106.166672

  mây dày đặc
  19ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 18ºC

  Cập nhật lúc 08:41

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.67mps
  • Hướng gió: 115º ESE
  • Độ ẩm: 85%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1028mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (27-01-2015)

  Mặt trời mọc: 06:32am Mặt trời lặn: 05:42pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.41667 Kinh độ: 106.166672

  nhiều mây
  18ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 18ºC

  Cập nhật lúc 08:41

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.5mps
  • Hướng gió: 99º E
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 68%
  • Áp suất: 1029mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (27-01-2015)

  Mặt trời mọc: 06:32am Mặt trời lặn: 05:42pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.41667 Kinh độ: 106.166672

  mưa rải rác
  18ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 18ºC

  Cập nhật lúc 08:41

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1mm
  • Sức gió: 3.01mps
  • Hướng gió: 90º E
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1028mb
 • Cập nhật lúc 08:41
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây dày đặc 18ºC 92% 2.97mps 100º E 0mm 98%
  6:00 nhiều mây 21ºC 64% 3.41mps 107º ESE 0mm 94%
  9:00 nhiều mây 23ºC 80% 3.97mps 134º SE 0mm 78%
  12:00 ít mây 23ºC 12% 4.47mps 137º SE 0mm 74%
  15:00 mây dày đặc 19ºC 92% 3.67mps 115º ESE 0mm 85%
  18:00 mưa rải rác 18ºC 88% 3.31mps 98º E 0.5mm 96%
  21:00 nhiều mây 18ºC 68% 2.5mps 99º E 0mm 99%
  24:00 mây dày đặc 17ºC 92% 2.96mps 83º E 0mm 99%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Nam Định

Thứ 2

Dự báo ngày 26-01-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 3.97mps 134º
 • Độ ẩm: 78%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 80%
 • Áp suất: 1028mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 27-01-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 3.33mps 124º
 • Độ ẩm: 87%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1027mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 28-01-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

20ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 4.02mps 132º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 88%
 • Áp suất: 1026mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 29-01-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 3.51mps 132º
 • Độ ẩm: 96%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1027mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 30-01-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 6.22mps 87º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 96%
 • Áp suất: 1025mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 31-01-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

15ºC
 • Cao nhất: 15ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 5.24mps 32º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1028mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 01-02-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

15ºC
 • Cao nhất: 16ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 3.84mps 27º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 95%
 • Áp suất: 1029mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 02-02-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

17ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 3.77mps 37º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 88%
 • Áp suất: 1030mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 03-02-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 4.21mps 49º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 93%
 • Áp suất: 1029mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 04-02-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 4.74mps 58º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 80%
 • Áp suất: 1028mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 05-02-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

12ºC
 • Cao nhất: 12ºC
 • Thấp nhất: 11ºC
 • Sức gió: 8.45mps 6º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 95%
 • Áp suất: 1036mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 06-02-2015
quang mây

Quang Mây

14ºC
 • Cao nhất: 14ºC
 • Thấp nhất: 11ºC
 • Sức gió: 6.44mps 355º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 82%
 • Áp suất: 1035mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 07-02-2015
quang mây

Quang Mây

16ºC
 • Cao nhất: 16ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 4.91mps 9º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 32%
 • Áp suất: 1033mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 08-02-2015
quang mây

Quang Mây

18ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 11ºC
 • Sức gió: 1.32mps 292º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 46%
 • Áp suất: 1028mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 09-02-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

15ºC
 • Cao nhất: 15ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 2.23mps 5º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 90%
 • Áp suất: 1028mbar
Xem thêm