Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Nam Định. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 6 (26-12-2014)

  Mặt trời mọc: 06:28am Mặt trời lặn: 05:22pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.41667 Kinh độ: 106.166672

  mây dày đặc
  16ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 17ºC

  Thấp nhất: 17ºC

  Cập nhật lúc 01:42

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1mm
  • Sức gió: 2.14mps
  • Hướng gió: 355º N
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1030mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 6 (26-12-2014)

  Mặt trời mọc: 06:28am Mặt trời lặn: 05:22pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.41667 Kinh độ: 106.166672

  mây dày đặc
  17ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 17ºC

  Thấp nhất: 17ºC

  Cập nhật lúc 01:42

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.04mps
  • Hướng gió: 13º NNE
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1030mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 6 (26-12-2014)

  Mặt trời mọc: 06:28am Mặt trời lặn: 05:22pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.41667 Kinh độ: 106.166672

  mây dày đặc
  18ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 17ºC

  Thấp nhất: 17ºC

  Cập nhật lúc 01:42

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.75mps
  • Hướng gió: 39º NE
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1028mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 6 (26-12-2014)

  Mặt trời mọc: 06:28am Mặt trời lặn: 05:22pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.41667 Kinh độ: 106.166672

  mây dày đặc
  17ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 17ºC

  Thấp nhất: 17ºC

  Cập nhật lúc 01:42

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.56mps
  • Hướng gió: 59º ENE
  • Độ ẩm: 98%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1028mb
 • Thời tiết Tối Thứ 6 (27-12-2014)

  Mặt trời mọc: 06:28am Mặt trời lặn: 05:22pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.41667 Kinh độ: 106.166672

  mưa rải rác
  16ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 17ºC

  Thấp nhất: 17ºC

  Cập nhật lúc 01:42

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1mm
  • Sức gió: 2.06mps
  • Hướng gió: 29º NNE
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1029mb
 • Cập nhật lúc 01:42
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây dày đặc 17ºC 92% 2.56mps 48º NE 0mm 100%
  6:00 mây dày đặc 17ºC 92% 2.38mps 29º NNE 0mm 100%
  9:00 mây dày đặc 17ºC 92% 2.04mps 13º NNE 0mm 100%
  12:00 mưa rải rác 18ºC 92% 2.57mps 18º NNE 1mm 100%
  15:00 mây dày đặc 18ºC 92% 2.75mps 39º NE 0mm 100%
  18:00 mưa rải rác 18ºC 92% 3.01mps 52º NE 1mm 96%
  21:00 mây dày đặc 17ºC 92% 2.56mps 59º ENE 0mm 98%
  24:00 mây dày đặc 17ºC 92% 2.21mps 56º NE 0mm 99%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Nam Định

Thứ 5

Dự báo ngày 25-12-2014
mây dày đặc

Mây Dày đặc

17ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 2.56mps 48º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1030mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 26-12-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

18ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 2.57mps 18º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1031mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 27-12-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

15ºC
 • Cao nhất: 16ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 4.76mps 1º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1033mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 28-12-2014
mây dày đặc

Mây Dày đặc

15ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 6.87mps 12º
 • Độ ẩm: 63%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 88%
 • Áp suất: 1038mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 29-12-2014
quang mây

Quang Mây

16ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 8ºC
 • Sức gió: 3.66mps 12º
 • Độ ẩm: 61%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1036mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 30-12-2014
quang mây

Quang Mây

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 9ºC
 • Sức gió: 0.41mps 274º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 31-12-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

18ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 5.27mps 8º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1026mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 01-01-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

14ºC
 • Cao nhất: 14ºC
 • Thấp nhất: 11ºC
 • Sức gió: 7.73mps 6º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 93%
 • Áp suất: 1035mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 02-01-2015
quang mây

Quang Mây

10ºC
 • Cao nhất: 10ºC
 • Thấp nhất: 7ºC
 • Sức gió: 8.76mps 10º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1038mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 03-01-2015
quang mây

Quang Mây

12ºC
 • Cao nhất: 12ºC
 • Thấp nhất: 6ºC
 • Sức gió: 3.1mps 341º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 70%
 • Áp suất: 1032mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 04-01-2015
quang mây

Quang Mây

16ºC
 • Cao nhất: 16ºC
 • Thấp nhất: 7ºC
 • Sức gió: 3.6mps 354º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1028mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 05-01-2015
quang mây

Quang Mây

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 11ºC
 • Sức gió: 0.98mps 332º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 6%
 • Áp suất: 1024mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 06-01-2015
quang mây

Quang Mây

18ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 3.27mps 16º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 07-01-2015
quang mây

Quang Mây

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 4.63mps 32º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 89%
 • Áp suất: 1026mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 08-01-2015
quang mây

Quang Mây

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 3.53mps 38º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1027mbar
Xem thêm