Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Nam Định. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (19-08-2019)

  Mặt trời mọc: 05:35am Mặt trời lặn: 06:22pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.4167 Kinh độ: 106.1667

  mây dày đặc
  27ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 33ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 06:52

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.23mps
  • Hướng gió: 320º NW
  • Độ ẩm: 82%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1002mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (19-08-2019)

  Mặt trời mọc: 05:35am Mặt trời lặn: 06:22pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.4167 Kinh độ: 106.1667

  mây dày đặc
  33ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 33ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 06:52

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.2mps
  • Hướng gió: 265º W
  • Độ ẩm: 58%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1001mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (19-08-2019)

  Mặt trời mọc: 05:35am Mặt trời lặn: 06:22pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.4167 Kinh độ: 106.1667

  mưa rải rác
  29ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 33ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 06:52

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.5mm
  • Sức gió: 2.13mps
  • Hướng gió: 140º SE
  • Độ ẩm: 80%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1000mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (20-08-2019)

  Mặt trời mọc: 05:35am Mặt trời lặn: 06:22pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.4167 Kinh độ: 106.1667

  mưa rải rác
  27ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 33ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 06:52

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 2.687mm
  • Sức gió: 0.45mps
  • Hướng gió: 300º WNW
  • Độ ẩm: 89%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1002mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (20-08-2019)

  Mặt trời mọc: 05:35am Mặt trời lặn: 06:22pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.4167 Kinh độ: 106.1667

  mưa rải rác
  28ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 33ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 06:52

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.187mm
  • Sức gió: 1.63mps
  • Hướng gió: 336º NNW
  • Độ ẩm: 87%
  • Độ che phủ: 60%
  • Áp suất: 1003mb
 • Cập nhật lúc 06:52
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây dày đặc 27ºC 100% 2.05mps 321º NW 0mm 82%
  6:00 mây dày đặc 31ºC 100% 2.05mps 332º NNW 0mm 69%
  9:00 mây dày đặc 33ºC 100% 1.2mps 265º W 0mm 58%
  12:00 mây dày đặc 33ºC 100% 1.08mps 205º SSW 0mm 62%
  15:00 mưa rải rác 29ºC 100% 2.13mps 140º SE 0.5mm 80%
  18:00 mưa vừa 27ºC 100% 0.96mps 141º SE 5.188mm 91%
  21:00 mưa rải rác 27ºC 100% 0.45mps 300º WNW 2.687mm 89%
  24:00 mưa rải rác 26ºC 36% 1.13mps 1º N 0.688mm 90%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Nam Định

Thứ 2

Dự báo ngày 19-08-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 2.05mps 333º
 • Độ ẩm: 69%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 20-08-2019
mưa to

Mưa To

31ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.7mps 3º
 • Độ ẩm: 70%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 85%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 21-08-2019
mưa to

Mưa To

30ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 3.66mps 332º
 • Độ ẩm: 76%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 22-08-2019
mưa rất to

Mưa Rất To

24ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.5mps 280º
 • Độ ẩm: 98%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 23-08-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.58mps 338º
 • Độ ẩm: 70%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 74%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 24-08-2019
mưa to

Mưa To

29ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.25mps 338º
 • Độ ẩm: 79%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1006mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 25-08-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3mps 5º
 • Độ ẩm: 73%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 26-08-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.06mps 11º
 • Độ ẩm: 74%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 41%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 27-08-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.87mps 131º
 • Độ ẩm: 74%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 28-08-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 3.71mps 152º
 • Độ ẩm: 72%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 29-08-2019
mưa to

Mưa To

30ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.91mps 350º
 • Độ ẩm: 77%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 30-08-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.27mps 344º
 • Độ ẩm: 95%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 31-08-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.4mps 359º
 • Độ ẩm: 85%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1006mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 01-09-2019
ít mây

ít Mây

31ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.23mps 310º
 • Độ ẩm: 71%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 21%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 02-09-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

31ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 1.53mps 224º
 • Độ ẩm: 68%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1004mbar
Xem thêm