Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Nam Định. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (23-03-2017)

  Mặt trời mọc: 05:57am Mặt trời lặn: 06:07pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.4167 Kinh độ: 106.1667

  mưa rải rác
  22ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 22:14

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.42mps
  • Hướng gió: 101º E
  • Độ ẩm: 98%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1021mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (23-03-2017)

  Mặt trời mọc: 05:57am Mặt trời lặn: 06:07pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.4167 Kinh độ: 106.1667

  mưa rải rác
  27ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 22:14

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.005mm
  • Sức gió: 6.28mps
  • Hướng gió: 152º SSE
  • Độ ẩm: 82%
  • Độ che phủ: 64%
  • Áp suất: 1022mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (23-03-2017)

  Mặt trời mọc: 05:57am Mặt trời lặn: 06:07pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.4167 Kinh độ: 106.1667

  mây dày đặc
  24ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 22:14

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.27mps
  • Hướng gió: 144º SE
  • Độ ẩm: 87%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1022mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (24-03-2017)

  Mặt trời mọc: 05:57am Mặt trời lặn: 06:07pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.4167 Kinh độ: 106.1667

  mưa rải rác
  23ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 22:14

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.07mm
  • Sức gió: 2.41mps
  • Hướng gió: 165º SSE
  • Độ ẩm: 95%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1023mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (24-03-2017)

  Mặt trời mọc: 05:57am Mặt trời lặn: 06:07pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.4167 Kinh độ: 106.1667

  mưa rải rác
  23ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 22:14

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.15mm
  • Sức gió: 3.11mps
  • Hướng gió: 148º SSE
  • Độ ẩm: 98%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1023mb
 • Cập nhật lúc 22:14
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 23ºC 88% 3mps 114º ESE 0.0975mm 97%
  6:00 mưa rải rác 26ºC 88% 5.22mps 143º SE 0.01mm 88%
  9:00 mưa rải rác 27ºC 64% 6.28mps 152º SSE 0.005mm 82%
  12:00 clear sky 27ºC 0% 6.02mps 147º SSE 0mm 79%
  15:00 mây dày đặc 24ºC 92% 4.27mps 144º SE 0mm 87%
  18:00 mưa rải rác 23ºC 92% 3.46mps 146º SE 0.165mm 94%
  21:00 mưa rải rác 23ºC 92% 2.41mps 165º SSE 0.07mm 95%
  24:00 mưa rải rác 23ºC 92% 2.11mps 156º SSE 0.085mm 97%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Nam Định

Thứ 4

Dự báo ngày 22-03-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.42mps 102º
 • Độ ẩm: 98%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 23-03-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 6.28mps 152º
 • Độ ẩm: 82%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 64%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 24-03-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 7.06mps 158º
 • Độ ẩm: 79%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 48%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 25-03-2017
mưa to

Mưa To

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 4.91mps 124º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1025mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 26-03-2017
mưa to

Mưa To

17ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 7.18mps 18º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 68%
 • Áp suất: 1028mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 27-03-2017
quang mây

Quang Mây

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 3.53mps 27º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1028mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 28-03-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 2.29mps 63º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 9%
 • Áp suất: 1025mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 29-03-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.48mps 74º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 31%
 • Áp suất: 1024mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 30-03-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 6.9mps 164º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 31-03-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 3.93mps 145º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 01-04-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 4.11mps 78º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 57%
 • Áp suất: 1023mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 02-04-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 4.99mps 11º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 97%
 • Áp suất: 1025mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 03-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.94mps 84º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 10%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 04-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 4.59mps 146º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 05-04-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 5.02mps 139º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 65%
 • Áp suất: 1015mbar
Xem thêm