Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Nam Định. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 3 (29-09-2020)

  Mặt trời mọc: 05:45am Mặt trời lặn: 05:45pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.4167 Kinh độ: 106.1667

  nhiều mây
  27ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 19:33

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.04mps
  • Hướng gió: 139º SE
  • Độ ẩm: 87%
  • Độ che phủ: 74%
  • Áp suất: 1007mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 3 (29-09-2020)

  Mặt trời mọc: 05:45am Mặt trời lặn: 05:45pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.4167 Kinh độ: 106.1667

  mưa rải rác
  30ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 19:33

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 2.35mm
  • Sức gió: 2.87mps
  • Hướng gió: 127º SE
  • Độ ẩm: 75%
  • Độ che phủ: 95%
  • Áp suất: 1006mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 3 (29-09-2020)

  Mặt trời mọc: 05:45am Mặt trời lặn: 05:45pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.4167 Kinh độ: 106.1667

  nhiều mây
  27ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 19:33

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.23mps
  • Hướng gió: 126º SE
  • Độ ẩm: 86%
  • Độ che phủ: 65%
  • Áp suất: 1005mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 3 (30-09-2020)

  Mặt trời mọc: 05:45am Mặt trời lặn: 05:45pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.4167 Kinh độ: 106.1667

  mưa rải rác
  26ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 19:33

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.12mm
  • Sức gió: 2.03mps
  • Hướng gió: 165º SSE
  • Độ ẩm: 90%
  • Độ che phủ: 65%
  • Áp suất: 1006mb
 • Thời tiết Tối Thứ 3 (30-09-2020)

  Mặt trời mọc: 05:45am Mặt trời lặn: 05:45pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.4167 Kinh độ: 106.1667

  mưa rải rác
  27ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 19:33

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.54mm
  • Sức gió: 1.27mps
  • Hướng gió: 72º ENE
  • Độ ẩm: 87%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1006mb
 • Cập nhật lúc 19:33
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 nhiều mây 25ºC 70% 1.76mps 19º NNE 0mm 92%
  6:00 mưa rải rác 28ºC 89% 1.27mps 77º ENE 2.12mm 79%
  9:00 mưa rải rác 30ºC 95% 2.87mps 127º SE 2.35mm 75%
  12:00 mưa rải rác 30ºC 96% 4.07mps 132º SE 0.48mm 75%
  15:00 nhiều mây 27ºC 65% 3.23mps 126º SE 0mm 86%
  18:00 mưa rải rác 27ºC 29% 3.15mps 153º SSE 0.34mm 89%
  21:00 mưa rải rác 26ºC 65% 2.03mps 165º SSE 0.12mm 90%
  24:00 mưa rải rác 26ºC 100% 0.77mps 155º SSE 2.02mm 91%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Nam Định

Thứ 3

Dự báo ngày 29-09-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.27mps 77º
 • Độ ẩm: 79%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 89%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 30-09-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.3mps 118º
 • Độ ẩm: 71%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 01-10-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 1.88mps 105º
 • Độ ẩm: 68%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 89%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 02-10-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 1.61mps 47º
 • Độ ẩm: 65%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 90%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 03-10-2020
mây dày đặc

Mây Dày đặc

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 0.82mps 177º
 • Độ ẩm: 64%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 91%
 • Áp suất: 1010mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 04-10-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.15mps 139º
 • Độ ẩm: 68%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 78%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 05-10-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.92mps 98º
 • Độ ẩm: 71%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 82%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 06-10-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.24mps 100º
 • Độ ẩm: 70%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 07-10-2020
mưa to

Mưa To

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 6.21mps 93º
 • Độ ẩm: 75%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 9%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 08-10-2020
mưa to

Mưa To

28ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 4.34mps 69º
 • Độ ẩm: 79%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 49%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 09-10-2020
mưa to

Mưa To

26ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.45mps 21º
 • Độ ẩm: 80%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 10-10-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.9mps 11º
 • Độ ẩm: 67%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 66%
 • Áp suất: 1010mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 11-10-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 6.63mps 357º
 • Độ ẩm: 65%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 96%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 12-10-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 4.3mps 359º
 • Độ ẩm: 66%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 13-10-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.65mps 7º
 • Độ ẩm: 64%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 84%
 • Áp suất: 1007mbar
Xem thêm