Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Nam Định. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 5 (09-07-2020)

  Mặt trời mọc: 05:21am Mặt trời lặn: 06:39pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.4167 Kinh độ: 106.1667

  mây dày đặc
  31ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 38ºC

  Thấp nhất: 29ºC

  Cập nhật lúc 18:34

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 7.02mps
  • Hướng gió: 168º SSE
  • Độ ẩm: 62%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 998mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 5 (09-07-2020)

  Mặt trời mọc: 05:21am Mặt trời lặn: 06:39pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.4167 Kinh độ: 106.1667

  mây dày đặc
  38ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 38ºC

  Thấp nhất: 29ºC

  Cập nhật lúc 18:34

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.57mps
  • Hướng gió: 228º SW
  • Độ ẩm: 39%
  • Độ che phủ: 98%
  • Áp suất: 999mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 5 (09-07-2020)

  Mặt trời mọc: 05:21am Mặt trời lặn: 06:39pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.4167 Kinh độ: 106.1667

  mây dày đặc
  32ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 38ºC

  Thấp nhất: 29ºC

  Cập nhật lúc 18:34

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 7.44mps
  • Hướng gió: 169º S
  • Độ ẩm: 63%
  • Độ che phủ: 99%
  • Áp suất: 997mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 5 (10-07-2020)

  Mặt trời mọc: 05:21am Mặt trời lặn: 06:39pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.4167 Kinh độ: 106.1667

  mây dày đặc
  31ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 38ºC

  Thấp nhất: 29ºC

  Cập nhật lúc 18:34

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 6.87mps
  • Hướng gió: 188º S
  • Độ ẩm: 63%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 999mb
 • Thời tiết Tối Thứ 5 (10-07-2020)

  Mặt trời mọc: 05:21am Mặt trời lặn: 06:39pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.4167 Kinh độ: 106.1667

  mây dày đặc
  31ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 38ºC

  Thấp nhất: 29ºC

  Cập nhật lúc 18:34

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 6.17mps
  • Hướng gió: 203º SSW
  • Độ ẩm: 62%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1000mb
 • Cập nhật lúc 18:34
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây dày đặc 29ºC 100% 4.88mps 206º SSW 0mm 71%
  6:00 mây dày đặc 34ºC 100% 4.51mps 223º SW 0mm 52%
  9:00 mây dày đặc 38ºC 98% 4.57mps 228º SW 0mm 39%
  12:00 mây dày đặc 36ºC 100% 6.61mps 172º S 0mm 46%
  15:00 mây dày đặc 32ºC 99% 7.44mps 169º S 0mm 63%
  18:00 mây dày đặc 32ºC 100% 7.14mps 182º S 0mm 62%
  21:00 mây dày đặc 31ºC 100% 6.87mps 188º S 0mm 63%
  24:00 mây dày đặc 30ºC 100% 6.11mps 193º SSW 0mm 65%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Nam Định

Thứ 5

Dự báo ngày 09-07-2020
mây dày đặc

Mây Dày đặc

38ºC
 • Cao nhất: 38ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 4.57mps 228º
 • Độ ẩm: 39%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 999mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 10-07-2020
mây dày đặc

Mây Dày đặc

38ºC
 • Cao nhất: 38ºC
 • Thấp nhất: 31ºC
 • Sức gió: 5.68mps 197º
 • Độ ẩm: 38%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 97%
 • Áp suất: 999mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 11-07-2020
nhiều mây

Nhiều Mây

38ºC
 • Cao nhất: 38ºC
 • Thấp nhất: 31ºC
 • Sức gió: 6.43mps 180º
 • Độ ẩm: 39%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 80%
 • Áp suất: 999mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 12-07-2020
mây dày đặc

Mây Dày đặc

37ºC
 • Cao nhất: 37ºC
 • Thấp nhất: 30ºC
 • Sức gió: 5.65mps 182º
 • Độ ẩm: 41%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1000mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 13-07-2020
mây dày đặc

Mây Dày đặc

37ºC
 • Cao nhất: 37ºC
 • Thấp nhất: 30ºC
 • Sức gió: 5.45mps 172º
 • Độ ẩm: 42%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 14-07-2020
mây dày đặc

Mây Dày đặc

37ºC
 • Cao nhất: 37ºC
 • Thấp nhất: 30ºC
 • Sức gió: 5.15mps 181º
 • Độ ẩm: 40%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 91%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 15-07-2020
mây rải rác

Mây Rải Rác

40ºC
 • Cao nhất: 40ºC
 • Thấp nhất: 30ºC
 • Sức gió: 4.61mps 219º
 • Độ ẩm: 32%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 35%
 • Áp suất: 1000mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 16-07-2020
mây dày đặc

Mây Dày đặc

39ºC
 • Cao nhất: 39ºC
 • Thấp nhất: 30ºC
 • Sức gió: 4.86mps 210º
 • Độ ẩm: 32%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 999mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 17-07-2020
mây dày đặc

Mây Dày đặc

38ºC
 • Cao nhất: 38ºC
 • Thấp nhất: 31ºC
 • Sức gió: 5.55mps 182º
 • Độ ẩm: 37%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 94%
 • Áp suất: 1000mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 18-07-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

38ºC
 • Cao nhất: 38ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 4.6mps 189º
 • Độ ẩm: 37%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 91%
 • Áp suất: 1002mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 19-07-2020
mưa to

Mưa To

36ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 3.73mps 194º
 • Độ ẩm: 43%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 20-07-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 2.9mps 152º
 • Độ ẩm: 69%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 21-07-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 7.09mps 160º
 • Độ ẩm: 63%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 22-07-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 6.16mps 159º
 • Độ ẩm: 60%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 23-07-2020
mây dày đặc

Mây Dày đặc

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 4.31mps 167º
 • Độ ẩm: 51%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1003mbar
Xem thêm