Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Nam Định. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 6 (02-06-2023)

  Mặt trời mọc: 05:14am Mặt trời lặn: 06:32pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.4167 Kinh độ: 106.1667

  mây rải rác
  30ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 37ºC

  Thấp nhất: 28ºC

  Cập nhật lúc 19:15

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.57mps
  • Hướng gió: 130º SE
  • Độ ẩm: 70%
  • Độ che phủ: 73%
  • Áp suất: 1001mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 6 (02-06-2023)

  Mặt trời mọc: 05:14am Mặt trời lặn: 06:32pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.4167 Kinh độ: 106.1667

  nhiều mây
  30ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 37ºC

  Thấp nhất: 28ºC

  Cập nhật lúc 19:15

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.51mps
  • Hướng gió: 120º ESE
  • Độ ẩm: 72%
  • Độ che phủ: 71%
  • Áp suất: 1001mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 6 (03-06-2023)

  Mặt trời mọc: 05:14am Mặt trời lặn: 06:32pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.4167 Kinh độ: 106.1667

  ít mây
  29ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 37ºC

  Thấp nhất: 28ºC

  Cập nhật lúc 19:15

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.37mps
  • Hướng gió: 130º SE
  • Độ ẩm: 86%
  • Độ che phủ: 20%
  • Áp suất: 1003mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 6 (03-06-2023)

  Mặt trời mọc: 05:14am Mặt trời lặn: 06:32pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.4167 Kinh độ: 106.1667

  trời quang mây
  30ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 37ºC

  Thấp nhất: 28ºC

  Cập nhật lúc 19:15

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.89mps
  • Hướng gió: 108º ESE
  • Độ ẩm: 79%
  • Độ che phủ: 3%
  • Áp suất: 1005mb
 • Thời tiết Tối Thứ 6 (03-06-2023)

  Mặt trời mọc: 05:14am Mặt trời lặn: 06:32pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.4167 Kinh độ: 106.1667

  trời quang mây
  36ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 37ºC

  Thấp nhất: 28ºC

  Cập nhật lúc 19:15

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 5.48mps
  • Hướng gió: 153º SSE
  • Độ ẩm: 47%
  • Độ che phủ: 6%
  • Áp suất: 1003mb
 • Cập nhật lúc 19:15
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây rải rác 36ºC 47% 4.02mps 146º SE 0mm 49%
  6:00 nhiều mây 35ºC 60% 5.98mps 139º SE 0mm 51%
  9:00 nhiều mây 30ºC 71% 4.51mps 120º ESE 0mm 72%
  12:00 mây rải rác 29ºC 37% 3.18mps 144º SE 0mm 79%
  15:00 ít mây 29ºC 20% 2.37mps 130º SE 0mm 86%
  18:00 trời quang mây 28ºC 0% 2.43mps 115º ESE 0mm 89%
  21:00 trời quang mây 30ºC 3% 1.89mps 108º ESE 0mm 79%
  24:00 trời quang mây 35ºC 5% 1.82mps 163º SSE 0mm 53%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Nam Định

Thứ 6

Dự báo ngày 02-06-2023
nhiều mây

Nhiều Mây

35ºC
 • Cao nhất: 37ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 5.98mps 139º
 • Độ ẩm: 52%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 53%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 03-06-2023
trời quang mây

Trời Quang Mây

36ºC
 • Cao nhất: 37ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 6.46mps 133º
 • Độ ẩm: 49%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 5%
 • Áp suất: 1004mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 04-06-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

35ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 6.46mps 108º
 • Độ ẩm: 52%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 75%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 05-06-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 4.57mps 140º
 • Độ ẩm: 67%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 06-06-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 3.9mps 121º
 • Độ ẩm: 57%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 79%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 07-06-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 3.57mps 95º
 • Độ ẩm: 65%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 08-06-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

32ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 4.21mps 108º
 • Độ ẩm: 59%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 41%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 09-06-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 5.21mps 336º
 • Độ ẩm: 65%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 91%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 10-06-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 4.16mps 329º
 • Độ ẩm: 53%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 74%
 • Áp suất: 1001mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 11-06-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 37ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 3.68mps 154º
 • Độ ẩm: 52%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 47%
 • Áp suất: 1000mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 12-06-2023
ít mây

ít Mây

34ºC
 • Cao nhất: 38ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 4.92mps 194º
 • Độ ẩm: 52%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 17%
 • Áp suất: 1000mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 13-06-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

35ºC
 • Cao nhất: 38ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 4.83mps 194º
 • Độ ẩm: 49%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 86%
 • Áp suất: 999mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 14-06-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

33ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 4.25mps 341º
 • Độ ẩm: 55%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1001mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 15-06-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.07mps 206º
 • Độ ẩm: 60%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 16-06-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 3.57mps 250º
 • Độ ẩm: 55%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 87%
 • Áp suất: 1002mbar
Xem thêm