Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Nam Định. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 5 (17-10-2019)

  Mặt trời mọc: 05:50am Mặt trời lặn: 05:30pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.4167 Kinh độ: 106.1667

  mưa rải rác
  22ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 04:14

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.188mm
  • Sức gió: 1.439mps
  • Hướng gió: 32º NNE
  • Độ ẩm: 93%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1017mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 5 (17-10-2019)

  Mặt trời mọc: 05:50am Mặt trời lặn: 05:30pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.4167 Kinh độ: 106.1667

  mưa rải rác
  23ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 04:14

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.625mm
  • Sức gió: 1.976mps
  • Hướng gió: 6º N
  • Độ ẩm: 89%
  • Độ che phủ: 23%
  • Áp suất: 1018mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 5 (17-10-2019)

  Mặt trời mọc: 05:50am Mặt trời lặn: 05:30pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.4167 Kinh độ: 106.1667

  mưa vừa
  28ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 04:14

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 3.5mm
  • Sức gió: 2.917mps
  • Hướng gió: 78º ENE
  • Độ ẩm: 71%
  • Độ che phủ: 37%
  • Áp suất: 1015mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 5 (17-10-2019)

  Mặt trời mọc: 05:50am Mặt trời lặn: 05:30pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.4167 Kinh độ: 106.1667

  mưa rải rác
  24ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 04:14

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 2.75mm
  • Sức gió: 2.462mps
  • Hướng gió: 90º E
  • Độ ẩm: 87%
  • Độ che phủ: 30%
  • Áp suất: 1016mb
 • Thời tiết Tối Thứ 5 (18-10-2019)

  Mặt trời mọc: 05:50am Mặt trời lặn: 05:30pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.4167 Kinh độ: 106.1667

  mưa rải rác
  23ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 04:14

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.313mm
  • Sức gió: 2.464mps
  • Hướng gió: 50º NE
  • Độ ẩm: 92%
  • Độ che phủ: 45%
  • Áp suất: 1017mb
 • Cập nhật lúc 04:14
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 22ºC 1% 1.492mps 327º NNW 1.376mm 94%
  6:00 mưa rải rác 22ºC 9% 1.476mps 24º NNE 1.375mm 94%
  9:00 mưa rải rác 23ºC 23% 1.976mps 6º N 0.625mm 89%
  12:00 mưa rải rác 27ºC 26% 3.052mps 36º NE 1.875mm 73%
  15:00 mưa vừa 28ºC 37% 2.917mps 78º ENE 3.5mm 71%
  18:00 mưa vừa 27ºC 32% 3.728mps 103º ESE 3.375mm 77%
  21:00 mưa rải rác 24ºC 30% 2.462mps 90º E 2.75mm 87%
  24:00 mưa rải rác 24ºC 66% 1.815mps 64º ENE 1.312mm 87%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Nam Định

Thứ 4

Dự báo ngày 16-10-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 0.668mps 300º
 • Độ ẩm: 90%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 17-10-2019
mưa to

Mưa To

27ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 3.052mps 36º
 • Độ ẩm: 73%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 26%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 18-10-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

21ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 4.043mps 336º
 • Độ ẩm: 92%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 19-10-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.512mps 2º
 • Độ ẩm: 65%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1019mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 20-10-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.505mps 54º
 • Độ ẩm: 65%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 27%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 21-10-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.255mps 75º
 • Độ ẩm: 70%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 34%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 22-10-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.875mps 191º
 • Độ ẩm: 67%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 2%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 23-10-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 4.202mps 164º
 • Độ ẩm: 80%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 90%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 24-10-2019
mưa to

Mưa To

29ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.352mps 110º
 • Độ ẩm: 66%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 70%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 25-10-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.255mps 7º
 • Độ ẩm: 76%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 74%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 26-10-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.401mps 71º
 • Độ ẩm: 74%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 54%
 • Áp suất: 1015mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 27-10-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.682mps 99º
 • Độ ẩm: 66%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 2%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 28-10-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 0.724mps 174º
 • Độ ẩm: 71%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 80%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 29-10-2019
mưa to

Mưa To

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 4.328mps 53º
 • Độ ẩm: 72%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 44%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 30-10-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

17ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 6.906mps 358º
 • Độ ẩm: 85%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1022mbar
Xem thêm