Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Nam Định. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 4 (18-06-2024)

  Mặt trời mọc: 05:15am Mặt trời lặn: 06:37pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.4167 Kinh độ: 106.1667

  mưa rải rác
  29ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 36ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 02:03

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.59mps
  • Hướng gió: 158º SSE
  • Độ ẩm: 79%
  • Độ che phủ: 91%
  • Áp suất: 1000mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 4 (18-06-2024)

  Mặt trời mọc: 05:15am Mặt trời lặn: 06:37pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.4167 Kinh độ: 106.1667

  mưa vừa
  29ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 36ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 02:03

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 8.56mm
  • Sức gió: 1.6mps
  • Hướng gió: 155º SSE
  • Độ ẩm: 82%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 998mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 4 (19-06-2024)

  Mặt trời mọc: 05:15am Mặt trời lặn: 06:37pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.4167 Kinh độ: 106.1667

  mây dày đặc
  28ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 36ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 02:03

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.4mps
  • Hướng gió: 32º NNE
  • Độ ẩm: 86%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1001mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 4 (19-06-2024)

  Mặt trời mọc: 05:15am Mặt trời lặn: 06:37pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.4167 Kinh độ: 106.1667

  mây dày đặc
  28ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 36ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 02:03

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.61mps
  • Hướng gió: 287º WNW
  • Độ ẩm: 82%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1002mb
 • Thời tiết Tối Thứ 4 (19-06-2024)

  Mặt trời mọc: 05:15am Mặt trời lặn: 06:37pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.4167 Kinh độ: 106.1667

  mây dày đặc
  34ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 36ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 02:03

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.98mps
  • Hướng gió: 172º S
  • Độ ẩm: 60%
  • Độ che phủ: 94%
  • Áp suất: 1000mb
 • Cập nhật lúc 02:03
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 33ºC 100% 1.36mps 306º NW 0.33mm 64%
  6:00 mây dày đặc 34ºC 100% 1.82mps 144º SE 0mm 57%
  9:00 mưa vừa 29ºC 100% 1.6mps 155º SSE 8.56mm 82%
  12:00 mưa to 27ºC 100% 0.44mps 63º ENE 14.53mm 86%
  15:00 mây dày đặc 28ºC 100% 2.4mps 32º NNE 0mm 86%
  18:00 mưa rải rác 27ºC 100% 1.52mps 347º NNW 0.52mm 88%
  21:00 mây dày đặc 28ºC 100% 1.61mps 287º WNW 0mm 82%
  24:00 mây dày đặc 32ºC 88% 1.15mps 245º WSW 0mm 68%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Nam Định

Thứ 3

Dự báo ngày 18-06-2024
mưa to

Mưa To

32ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 4.21mps 188º
 • Độ ẩm: 67%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 19-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 4.19mps 142º
 • Độ ẩm: 65%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 91%
 • Áp suất: 1001mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 20-06-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

35ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 6.16mps 152º
 • Độ ẩm: 54%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1001mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 21-06-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

34ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 6.03mps 162º
 • Độ ẩm: 57%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1001mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 22-06-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

33ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 6.26mps 147º
 • Độ ẩm: 60%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 94%
 • Áp suất: 1002mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 23-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 4.72mps 115º
 • Độ ẩm: 57%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 24-06-2024
nhiều mây

Nhiều Mây

34ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 4.73mps 150º
 • Độ ẩm: 53%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 74%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 25-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 37ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 4.81mps 343º
 • Độ ẩm: 57%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 999mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 26-06-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 5.8mps 333º
 • Độ ẩm: 94%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1001mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 27-06-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 5.01mps 145º
 • Độ ẩm: 82%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 28-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 5.54mps 142º
 • Độ ẩm: 65%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 18%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 29-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 4.98mps 147º
 • Độ ẩm: 62%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 75%
 • Áp suất: 1005mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 30-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 4.55mps 150º
 • Độ ẩm: 68%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 01-07-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

32ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 5.34mps 161º
 • Độ ẩm: 62%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1001mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 02-07-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

33ºC
 • Cao nhất: 37ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 4.23mps 183º
 • Độ ẩm: 56%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1000mbar
Xem thêm