Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Nam Định. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 3 (18-02-2017)

  Mặt trời mọc: 05:21am Mặt trời lặn: 06:39pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.4167 Kinh độ: 106.1667

  mưa rải rác
  27ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 13ºC

  Cập nhật lúc 14:11

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.67mps
  • Hướng gió: 348º NNW
  • Độ ẩm: 67%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1014mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 3 (18-02-2017)

  Mặt trời mọc: 05:21am Mặt trời lặn: 06:39pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.4167 Kinh độ: 106.1667

  clear sky
  24ºC

  Clear Sky

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 13ºC

  Cập nhật lúc 14:11

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.09mps
  • Hướng gió: 117º ESE
  • Độ ẩm: 68%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1030mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 3 (18-02-2017)

  Mặt trời mọc: 05:21am Mặt trời lặn: 06:39pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.4167 Kinh độ: 106.1667

  clear sky
  15ºC

  Clear Sky

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 13ºC

  Cập nhật lúc 14:11

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.22mps
  • Hướng gió: 120º ESE
  • Độ ẩm: 96%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1032mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 3 (19-02-2017)

  Mặt trời mọc: 05:21am Mặt trời lặn: 06:39pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.4167 Kinh độ: 106.1667

  mưa rải rác
  14ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 13ºC

  Cập nhật lúc 14:11

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.065mm
  • Sức gió: 1.31mps
  • Hướng gió: 216º SW
  • Độ ẩm: 98%
  • Độ che phủ: 80%
  • Áp suất: 1030mb
 • Thời tiết Tối Thứ 3 (19-02-2017)

  Mặt trời mọc: 05:21am Mặt trời lặn: 06:39pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.4167 Kinh độ: 106.1667

  mưa rải rác
  19ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 13ºC

  Cập nhật lúc 14:11

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.035mm
  • Sức gió: 1.91mps
  • Hướng gió: 180º S
  • Độ ẩm: 95%
  • Độ che phủ: 12%
  • Áp suất: 1030mb
 • Cập nhật lúc 14:11
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 20ºC 0% 2.07mps 62º ENE 0.055mm 94%
  6:00 mây rải rác 24ºC 48% 2.48mps 109º ESE 0mm 79%
  9:00 clear sky 24ºC 0% 3.09mps 117º ESE 0mm 68%
  12:00 clear sky 18ºC 0% 2.48mps 113º ESE 0mm 82%
  15:00 clear sky 15ºC 0% 2.22mps 120º ESE 0mm 96%
  18:00 ít mây 13ºC 20% 1.26mps 166º SSE 0mm 94%
  21:00 mưa rải rác 14ºC 80% 1.31mps 216º SW 0.065mm 98%
  24:00 mưa rải rác 15ºC 80% 1.96mps 237º WSW 0.14mm 100%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Nam Định

Thứ 7

Dự báo ngày 18-02-2017
mây rải rác

Mây Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 2.48mps 110º
 • Độ ẩm: 79%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 48%
 • Áp suất: 1032mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 19-02-2017
quang mây

Quang Mây

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 3.01mps 169º
 • Độ ẩm: 77%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1027mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 20-02-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 5.57mps 165º
 • Độ ẩm: 78%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 21-02-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 5.15mps 158º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 27%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 22-02-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 4.81mps 158º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 2%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 23-02-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 5.71mps 48º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 51%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 24-02-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

18ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 4.54mps 22º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 85%
 • Áp suất: 1027mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 25-02-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

17ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 5.28mps 13º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1030mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 26-02-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

16ºC
 • Cao nhất: 16ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 5.9mps 13º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 1033mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 27-02-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

18ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 5.69mps 33º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 31%
 • Áp suất: 1032mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 28-02-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 6.62mps 25º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 3%
 • Áp suất: 1033mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 01-03-2017
quang mây

Quang Mây

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 4.21mps 16º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1032mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 02-03-2017
quang mây

Quang Mây

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 4.08mps 30º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1029mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 03-03-2017
quang mây

Quang Mây

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 2.86mps 54º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1026mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 04-03-2017
quang mây

Quang Mây

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 2.15mps 46º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1024mbar
Xem thêm