Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Nam Định. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 3 (30-06-2015)

  Mặt trời mọc: 05:18am Mặt trời lặn: 06:39pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.41667 Kinh độ: 106.166672

  nhiều mây
  30ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 31ºC

  Cập nhật lúc 06:40

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.67mps
  • Hướng gió: 230º SW
  • Độ ẩm: 66%
  • Độ che phủ: 68%
  • Áp suất: 1014mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 3 (30-06-2015)

  Mặt trời mọc: 05:18am Mặt trời lặn: 06:39pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.41667 Kinh độ: 106.166672

  quang mây
  34ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 31ºC

  Cập nhật lúc 06:40

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 5.26mps
  • Hướng gió: 227º SW
  • Độ ẩm: 62%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1014mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 3 (30-06-2015)

  Mặt trời mọc: 05:18am Mặt trời lặn: 06:39pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.41667 Kinh độ: 106.166672

  quang mây
  36ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 31ºC

  Cập nhật lúc 06:40

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.9mps
  • Hướng gió: 202º SSW
  • Độ ẩm: 55%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1010mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 3 (30-06-2015)

  Mặt trời mọc: 05:18am Mặt trời lặn: 06:39pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.41667 Kinh độ: 106.166672

  quang mây
  30ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 31ºC

  Cập nhật lúc 06:40

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.92mps
  • Hướng gió: 149º SSE
  • Độ ẩm: 69%
  • Độ che phủ: 8%
  • Áp suất: 1012mb
 • Thời tiết Tối Thứ 3 (01-07-2015)

  Mặt trời mọc: 05:18am Mặt trời lặn: 06:39pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.41667 Kinh độ: 106.166672

  mây rải rác
  29ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 31ºC

  Cập nhật lúc 06:40

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.66mps
  • Hướng gió: 249º WSW
  • Độ ẩm: 65%
  • Độ che phủ: 32%
  • Áp suất: 1011mb
 • Cập nhật lúc 06:40
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 nhiều mây 30ºC 68% 3.67mps 230º SW 0mm 66%
  6:00 quang mây 30ºC 0% 4.31mps 228º SW 0mm 70%
  9:00 quang mây 34ºC 0% 5.26mps 227º SW 0mm 62%
  12:00 quang mây 36ºC 0% 5.18mps 230º SW 0mm 58%
  15:00 quang mây 36ºC 0% 4.9mps 202º SSW 0mm 55%
  18:00 quang mây 32ºC 0% 5.11mps 154º SSE 0mm 62%
  21:00 quang mây 30ºC 8% 3.92mps 149º SSE 0mm 69%
  24:00 nhiều mây 30ºC 56% 3.56mps 243º WSW 0mm 67%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Nam Định

Thứ 2

Dự báo ngày 29-06-2015
quang mây

Quang Mây

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 31ºC
 • Sức gió: 7.62mps 227º
 • Độ ẩm: 90%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 30-06-2015
quang mây

Quang Mây

31ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 31ºC
 • Sức gió: 6.11mps 225º
 • Độ ẩm: 88%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 01-07-2015
quang mây

Quang Mây

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 31ºC
 • Sức gió: 4.21mps 227º
 • Độ ẩm: 87%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 02-07-2015
quang mây

Quang Mây

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 31ºC
 • Sức gió: 3.25mps 172º
 • Độ ẩm: 85%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 03-07-2015
quang mây

Quang Mây

36ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 31ºC
 • Sức gió: 2.54mps 236º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 6%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 04-07-2015
quang mây

Quang Mây

36ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 30ºC
 • Sức gió: 1.23mps 283º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1004mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 05-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

35ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 1.99mps 32º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 4%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 06-07-2015
mưa to

Mưa To

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 4.92mps 356º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 69%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 07-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 2.59mps 332º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 08-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 2.02mps 280º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 71%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 09-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 2.73mps 230º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 5%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 10-07-2015
quang mây

Quang Mây

36ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 30ºC
 • Sức gió: 3.32mps 233º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 2%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 11-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

36ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 30ºC
 • Sức gió: 0.48mps 343º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 2%
 • Áp suất: 1005mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 12-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

35ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 1.39mps 219º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 5%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 13-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 30ºC
 • Sức gió: 3.41mps 127º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 1%
 • Áp suất: 1011mbar
Xem thêm