Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Nam Định. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.


 • Thời tiết Hiện tại Thứ 6 (19-09-2014)

  Mặt trời mọc: 05:43am Mặt trời lặn: 05:55pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.41667 Kinh độ: 106.166672

  mưa vừa
  23ºC

  Mưa To

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 04:11

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 14.5mm
  • Sức gió: 2.52mps
  • Hướng gió: 305º NW
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1020mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 6 (19-09-2014)

  Mặt trời mọc: 05:43am Mặt trời lặn: 05:55pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.41667 Kinh độ: 106.166672

  mưa vừa
  22ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 04:11

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 11mm
  • Sức gió: 1.82mps
  • Hướng gió: 303º WNW
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1021mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 6 (19-09-2014)

  Mặt trời mọc: 05:43am Mặt trời lặn: 05:55pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.41667 Kinh độ: 106.166672

  nhiều mây
  27ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 04:11

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.01mps
  • Hướng gió: 305º NW
  • Độ ẩm: 92%
  • Độ che phủ: 56%
  • Áp suất: 1018mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 6 (19-09-2014)

  Mặt trời mọc: 05:43am Mặt trời lặn: 05:55pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.41667 Kinh độ: 106.166672

  nhiều mây
  26ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 04:11

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.41mps
  • Hướng gió: 358º N
  • Độ ẩm: 86%
  • Độ che phủ: 80%
  • Áp suất: 1018mb
 • Thời tiết Tối Thứ 6 (20-09-2014)

  Mặt trời mọc: 05:43am Mặt trời lặn: 05:55pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.41667 Kinh độ: 106.166672

  nhiều mây
  24ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 04:11

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.16mps
  • Hướng gió: 298º WNW
  • Độ ẩm: 95%
  • Độ che phủ: 64%
  • Áp suất: 1018mb
 • Cập nhật lúc 04:11
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa vừa 23ºC 92% 1.62mps 343º NNW 5mm 100%
  6:00 mưa to 21ºC 92% 2.52mps 305º NW 14.5mm 100%
  9:00 mưa vừa 22ºC 92% 1.82mps 303º WNW 11mm 100%
  12:00 mưa vừa 24ºC 80% 2.01mps 304º NW 5.5mm 100%
  15:00 nhiều mây 27ºC 56% 2.01mps 305º NW 0mm 92%
  18:00 mây dày đặc 28ºC 92% 1.96mps 327º NNW 0mm 86%
  21:00 nhiều mây 26ºC 80% 1.41mps 358º N 0mm 86%
  24:00 mây rải rác 25ºC 36% 1.22mps 36º NE 0mm 91%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Nam Định

Thứ 5

Dự báo ngày 18-09-2014
mây dày đặc

Mây Dày đặc

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.86mps 80º
 • Độ ẩm: 92%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 88%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 19-09-2014
mưa to

Mưa To

25ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.01mps 304º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 80%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 20-09-2014
mưa to

Mưa To

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.17mps 337º
 • Độ ẩm: 92%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 44%
 • Áp suất: 1018mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 21-09-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 1.66mps 337º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 21%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 22-09-2014
mưa to

Mưa To

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.96mps 73º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 37%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 23-09-2014
mưa rất to

Mưa Rất To

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.76mps 35º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 15%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 24-09-2014
mưa to

Mưa To

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 6.02mps 47º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 32%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 25-09-2014
quang mây

Quang Mây

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.91mps 73º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 51%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 26-09-2014
quang mây

Quang Mây

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.08mps 100º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 45%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 27-09-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.67mps 36º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 68%
 • Áp suất: 1015mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 28-09-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 4.6mps 6º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 51%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 29-09-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 6.01mps 25º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 19%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 30-09-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 5.53mps 12º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 01-10-2014
quang mây

Quang Mây

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 6.95mps 16º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 02-10-2014
quang mây

Quang Mây

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 7.7mps 9º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1016mbar
Xem thêm