Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Nam Định. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (13-06-2021)

  Mặt trời mọc: 05:14am Mặt trời lặn: 06:36pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.4167 Kinh độ: 106.1667

  mưa vừa
  27ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 00:48

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.32mps
  • Hướng gió: 191º S
  • Độ ẩm: 80%
  • Độ che phủ: 58%
  • Áp suất: 1002mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (13-06-2021)

  Mặt trời mọc: 05:14am Mặt trời lặn: 06:36pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.4167 Kinh độ: 106.1667

  mưa vừa
  29ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 00:48

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 3.02mm
  • Sức gió: 6.89mps
  • Hướng gió: 140º SE
  • Độ ẩm: 72%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1002mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (13-06-2021)

  Mặt trời mọc: 05:14am Mặt trời lặn: 06:36pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.4167 Kinh độ: 106.1667

  mưa rải rác
  27ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 00:48

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.52mm
  • Sức gió: 4.72mps
  • Hướng gió: 167º SSE
  • Độ ẩm: 82%
  • Độ che phủ: 65%
  • Áp suất: 1002mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (14-06-2021)

  Mặt trời mọc: 05:14am Mặt trời lặn: 06:36pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.4167 Kinh độ: 106.1667

  mưa rải rác
  26ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 00:48

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.91mm
  • Sức gió: 3.7mps
  • Hướng gió: 192º SSW
  • Độ ẩm: 86%
  • Độ che phủ: 84%
  • Áp suất: 1003mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (14-06-2021)

  Mặt trời mọc: 05:14am Mặt trời lặn: 06:36pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.4167 Kinh độ: 106.1667

  nhiều mây
  26ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 00:48

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.37mps
  • Hướng gió: 214º SW
  • Độ ẩm: 85%
  • Độ che phủ: 65%
  • Áp suất: 1003mb
 • Cập nhật lúc 00:48
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa vừa 26ºC 100% 10.66mps 122º ESE 3.31mm 86%
  6:00 mưa vừa 27ºC 100% 7.42mps 132º SE 3.98mm 81%
  9:00 mưa vừa 29ºC 100% 6.89mps 140º SE 3.02mm 72%
  12:00 mưa rải rác 29ºC 66% 6.31mps 152º SSE 0.93mm 72%
  15:00 mưa rải rác 27ºC 65% 4.72mps 167º SSE 0.52mm 82%
  18:00 mưa rải rác 26ºC 97% 4.01mps 180º S 0.56mm 84%
  21:00 mưa rải rác 26ºC 84% 3.7mps 192º SSW 0.91mm 86%
  24:00 mưa rải rác 25ºC 71% 2.82mps 206º SSW 0.31mm 87%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Nam Định

Chủ nhật

Dự báo ngày 13-06-2021
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 12.7mps 102º
 • Độ ẩm: 73%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 14-06-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 6.86mps 188º
 • Độ ẩm: 64%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 56%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 15-06-2021
mây rải rác

Mây Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 5.6mps 188º
 • Độ ẩm: 58%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 49%
 • Áp suất: 1001mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 16-06-2021
trời quang mây

Trời Quang Mây

33ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 6.17mps 160º
 • Độ ẩm: 51%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 6%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 17-06-2021
mây dày đặc

Mây Dày đặc

34ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 5.21mps 171º
 • Độ ẩm: 52%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 96%
 • Áp suất: 1001mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 18-06-2021
mây dày đặc

Mây Dày đặc

34ºC
 • Cao nhất: 37ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 6.28mps 156º
 • Độ ẩm: 53%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1001mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 19-06-2021
nhiều mây

Nhiều Mây

35ºC
 • Cao nhất: 37ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 5.88mps 159º
 • Độ ẩm: 51%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 67%
 • Áp suất: 1001mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 20-06-2021
mây dày đặc

Mây Dày đặc

36ºC
 • Cao nhất: 38ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 5.79mps 175º
 • Độ ẩm: 43%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1000mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 21-06-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 5.27mps 344º
 • Độ ẩm: 54%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1000mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 22-06-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.22mps 324º
 • Độ ẩm: 84%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 23-06-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 4.97mps 102º
 • Độ ẩm: 56%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 24-06-2021
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 5.13mps 64º
 • Độ ẩm: 72%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 25-06-2021
mây dày đặc

Mây Dày đặc

31ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 4.08mps 159º
 • Độ ẩm: 51%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 26-06-2021
mây dày đặc

Mây Dày đặc

32ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 5.39mps 145º
 • Độ ẩm: 59%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1002mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 27-06-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 3.69mps 145º
 • Độ ẩm: 61%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1003mbar
Xem thêm