Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Nam Định. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 3 (09-03-2021)

  Mặt trời mọc: 06:09am Mặt trời lặn: 06:02pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.4167 Kinh độ: 106.1667

  nhiều mây
  23ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 11:18

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.73mps
  • Hướng gió: 135º SE
  • Độ ẩm: 81%
  • Độ che phủ: 91%
  • Áp suất: 1019mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 3 (09-03-2021)

  Mặt trời mọc: 06:09am Mặt trời lặn: 06:02pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.4167 Kinh độ: 106.1667

  mưa rải rác
  24ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 11:18

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.56mm
  • Sức gió: 4.77mps
  • Hướng gió: 157º SSE
  • Độ ẩm: 76%
  • Độ che phủ: 94%
  • Áp suất: 1016mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 3 (09-03-2021)

  Mặt trời mọc: 06:09am Mặt trời lặn: 06:02pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.4167 Kinh độ: 106.1667

  nhiều mây
  22ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 11:18

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.09mps
  • Hướng gió: 119º ESE
  • Độ ẩm: 84%
  • Độ che phủ: 67%
  • Áp suất: 1016mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 3 (10-03-2021)

  Mặt trời mọc: 06:09am Mặt trời lặn: 06:02pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.4167 Kinh độ: 106.1667

  ít mây
  20ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 11:18

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.49mps
  • Hướng gió: 109º ESE
  • Độ ẩm: 90%
  • Độ che phủ: 15%
  • Áp suất: 1017mb
 • Thời tiết Tối Thứ 3 (10-03-2021)

  Mặt trời mọc: 06:09am Mặt trời lặn: 06:02pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.4167 Kinh độ: 106.1667

  mưa rải rác
  21ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 11:18

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.31mm
  • Sức gió: 3.15mps
  • Hướng gió: 102º ESE
  • Độ ẩm: 92%
  • Độ che phủ: 85%
  • Áp suất: 1018mb
 • Cập nhật lúc 11:18
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 nhiều mây 20ºC 70% 3.55mps 101º E 0mm 93%
  6:00 mưa rải rác 22ºC 87% 3.77mps 130º SE 0.33mm 84%
  9:00 mưa rải rác 24ºC 94% 4.77mps 157º SSE 0.56mm 76%
  12:00 mưa rải rác 24ºC 98% 4.92mps 137º SE 0.42mm 74%
  15:00 nhiều mây 22ºC 67% 4.09mps 119º ESE 0mm 84%
  18:00 trời quang mây 21ºC 0% 2.96mps 121º ESE 0mm 89%
  21:00 ít mây 20ºC 15% 2.49mps 109º ESE 0mm 90%
  24:00 nhiều mây 20ºC 82% 3.62mps 108º ESE 0mm 93%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Nam Định

Thứ 3

Dự báo ngày 09-03-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 4.5mps 150º
 • Độ ẩm: 77%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 95%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 10-03-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 4.62mps 120º
 • Độ ẩm: 73%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 89%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 11-03-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 3.76mps 143º
 • Độ ẩm: 66%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 81%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 12-03-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 2.89mps 140º
 • Độ ẩm: 67%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 71%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 13-03-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 3.34mps 106º
 • Độ ẩm: 68%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1017mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 14-03-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 4.68mps 167º
 • Độ ẩm: 68%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 89%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 15-03-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 5.94mps 161º
 • Độ ẩm: 66%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 83%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 16-03-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 4.48mps 154º
 • Độ ẩm: 74%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 17-03-2021
mây dày đặc

Mây Dày đặc

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.49mps 134º
 • Độ ẩm: 67%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 18-03-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 3.78mps 158º
 • Độ ẩm: 68%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 19-03-2021
mây dày đặc

Mây Dày đặc

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 3.17mps 142º
 • Độ ẩm: 62%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 97%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 20-03-2021
nhiều mây

Nhiều Mây

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 4.04mps 157º
 • Độ ẩm: 64%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 58%
 • Áp suất: 1013mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 21-03-2021
nhiều mây

Nhiều Mây

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 3.3mps 129º
 • Độ ẩm: 65%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 70%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 22-03-2021
nhiều mây

Nhiều Mây

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 4.54mps 160º
 • Độ ẩm: 62%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 60%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 23-03-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 6.27mps 167º
 • Độ ẩm: 66%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 95%
 • Áp suất: 1010mbar
Xem thêm