Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Nam Định. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 3 (27-09-2022)

  Mặt trời mọc: 05:45am Mặt trời lặn: 05:47pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.4167 Kinh độ: 106.1667

  mưa rải rác
  31ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 12:04

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.63mps
  • Hướng gió: 31º NNE
  • Độ ẩm: 57%
  • Độ che phủ: 77%
  • Áp suất: 1007mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 3 (27-09-2022)

  Mặt trời mọc: 05:45am Mặt trời lặn: 05:47pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.4167 Kinh độ: 106.1667

  mây dày đặc
  27ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 12:04

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.88mps
  • Hướng gió: 101º E
  • Độ ẩm: 75%
  • Độ che phủ: 99%
  • Áp suất: 1005mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 3 (28-09-2022)

  Mặt trời mọc: 05:45am Mặt trời lặn: 05:47pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.4167 Kinh độ: 106.1667

  mưa rải rác
  25ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 12:04

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.74mm
  • Sức gió: 2.42mps
  • Hướng gió: 36º NE
  • Độ ẩm: 89%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1004mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 3 (28-09-2022)

  Mặt trời mọc: 05:45am Mặt trời lặn: 05:47pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.4167 Kinh độ: 106.1667

  mưa vừa
  24ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 12:04

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 11mm
  • Sức gió: 6.74mps
  • Hướng gió: 34º NE
  • Độ ẩm: 92%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1005mb
 • Thời tiết Tối Thứ 3 (28-09-2022)

  Mặt trời mọc: 05:45am Mặt trời lặn: 05:47pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.4167 Kinh độ: 106.1667

  mưa vừa
  24ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 12:04

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 4.7mm
  • Sức gió: 5.76mps
  • Hướng gió: 4º N
  • Độ ẩm: 94%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1004mb
 • Cập nhật lúc 12:04
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 30ºC 68% 3.26mps 43º NE 0.44mm 65%
  6:00 mây dày đặc 30ºC 87% 2.55mps 81º E 0mm 64%
  9:00 mây dày đặc 27ºC 99% 0.88mps 101º E 0mm 75%
  12:00 mưa rải rác 25ºC 100% 1.52mps 345º NNW 1.17mm 83%
  15:00 mưa rải rác 25ºC 100% 2.42mps 36º NE 1.74mm 89%
  18:00 mưa vừa 25ºC 100% 3.76mps 42º NE 3.93mm 90%
  21:00 mưa vừa 24ºC 100% 6.74mps 34º NE 11mm 92%
  24:00 mưa to 24ºC 100% 5.98mps 12º NNE 12.29mm 95%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Nam Định

Thứ 3

Dự báo ngày 27-09-2022
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.81mps 359º
 • Độ ẩm: 68%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 64%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 28-09-2022
mưa to

Mưa To

24ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 8.57mps 7º
 • Độ ẩm: 95%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 29-09-2022
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 6.64mps 65º
 • Độ ẩm: 93%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 30-09-2022
mưa to

Mưa To

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.5mps 22º
 • Độ ẩm: 89%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 01-10-2022
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.29mps 352º
 • Độ ẩm: 94%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1011mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 02-10-2022
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 7.91mps 71º
 • Độ ẩm: 75%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 95%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 03-10-2022
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 10.54mps 88º
 • Độ ẩm: 90%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 04-10-2022
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.47mps 350º
 • Độ ẩm: 83%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 05-10-2022
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.37mps 95º
 • Độ ẩm: 72%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 22%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 06-10-2022
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 5.3mps 85º
 • Độ ẩm: 74%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 87%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 07-10-2022
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.3mps 97º
 • Độ ẩm: 73%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 31%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 08-10-2022
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 4.42mps 117º
 • Độ ẩm: 70%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 16%
 • Áp suất: 1011mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 09-10-2022
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 5.05mps 77º
 • Độ ẩm: 75%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 33%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 10-10-2022
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 5.84mps 67º
 • Độ ẩm: 68%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 18%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 11-10-2022
mưa to

Mưa To

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 7.09mps 71º
 • Độ ẩm: 90%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1011mbar
Xem thêm