Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Nam Định. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (16-12-2019)

  Mặt trời mọc: 06:23am Mặt trời lặn: 05:17pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.4167 Kinh độ: 106.1667

  trời quang mây
  25ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 08:30

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.32mps
  • Hướng gió: 170º S
  • Độ ẩm: 63%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1018mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (16-12-2019)

  Mặt trời mọc: 06:23am Mặt trời lặn: 05:17pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.4167 Kinh độ: 106.1667

  mây rải rác
  27ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 08:30

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.61mps
  • Hướng gió: 161º SSE
  • Độ ẩm: 55%
  • Độ che phủ: 27%
  • Áp suất: 1015mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (16-12-2019)

  Mặt trời mọc: 06:23am Mặt trời lặn: 05:17pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.4167 Kinh độ: 106.1667

  mây rải rác
  23ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 08:30

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.89mps
  • Hướng gió: 139º SE
  • Độ ẩm: 76%
  • Độ che phủ: 28%
  • Áp suất: 1015mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (17-12-2019)

  Mặt trời mọc: 06:23am Mặt trời lặn: 05:17pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.4167 Kinh độ: 106.1667

  trời quang mây
  20ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 08:30

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.59mps
  • Hướng gió: 190º S
  • Độ ẩm: 91%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1016mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (17-12-2019)

  Mặt trời mọc: 06:23am Mặt trời lặn: 05:17pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.4167 Kinh độ: 106.1667

  nhiều mây
  21ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 08:30

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.21mps
  • Hướng gió: 200º SSW
  • Độ ẩm: 87%
  • Độ che phủ: 75%
  • Áp suất: 1016mb
 • Cập nhật lúc 08:30
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 trời quang mây 19ºC 0% 0.74mps 172º S 0mm 92%
  6:00 trời quang mây 25ºC 0% 2.35mps 169º S 0mm 64%
  9:00 mây rải rác 27ºC 27% 3.61mps 161º SSE 0mm 55%
  12:00 mây rải rác 27ºC 43% 4.28mps 147º SSE 0mm 55%
  15:00 mây rải rác 23ºC 28% 3.89mps 139º SE 0mm 76%
  18:00 trời quang mây 21ºC 0% 1.77mps 163º SSE 0mm 86%
  21:00 trời quang mây 20ºC 0% 1.59mps 190º S 0mm 91%
  24:00 mây rải rác 21ºC 49% 0.69mps 193º SSW 0mm 90%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Nam Định

Thứ 2

Dự báo ngày 16-12-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

25ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 2.35mps 169º
 • Độ ẩm: 64%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 17-12-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.58mps 207º
 • Độ ẩm: 68%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 61%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 18-12-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 3.08mps 161º
 • Độ ẩm: 71%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 19-12-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 3.32mps 122º
 • Độ ẩm: 68%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 20-12-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 2.17mps 164º
 • Độ ẩm: 64%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 55%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 21-12-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 5.01mps 181º
 • Độ ẩm: 70%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 49%
 • Áp suất: 1014mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 22-12-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 4.75mps 176º
 • Độ ẩm: 77%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 23-12-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

20ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 2.24mps 343º
 • Độ ẩm: 69%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 83%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 24-12-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 3.83mps 170º
 • Độ ẩm: 70%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 65%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 25-12-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 4.64mps 170º
 • Độ ẩm: 75%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 26-12-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 4.1mps 163º
 • Độ ẩm: 75%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 27-12-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 3.03mps 117º
 • Độ ẩm: 82%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 28-12-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

21ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 3.82mps 101º
 • Độ ẩm: 82%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1014mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 29-12-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

19ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 2.19mps 14º
 • Độ ẩm: 73%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 30-12-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

12ºC
 • Cao nhất: 14ºC
 • Thấp nhất: 10ºC
 • Sức gió: 5.62mps 356º
 • Độ ẩm: 63%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1027mbar
Xem thêm