Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Nam Định. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Chủ nhật (21-01-2018)

  Mặt trời mọc: 06:33am Mặt trời lặn: 05:39pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.4167 Kinh độ: 106.1667

  mưa rải rác
  19ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 19ºC

  Thấp nhất: 18ºC

  Cập nhật lúc 23:19

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.93mps
  • Hướng gió: 104º ESE
  • Độ ẩm: 98%
  • Độ che phủ: 80%
  • Áp suất: 1026mb
 • Thời tiết Sáng Chủ nhật (22-01-2018)

  Mặt trời mọc: 06:33am Mặt trời lặn: 05:39pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.4167 Kinh độ: 106.1667

  mưa rải rác
  18ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 19ºC

  Thấp nhất: 18ºC

  Cập nhật lúc 23:19

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.765mm
  • Sức gió: 2.73mps
  • Hướng gió: 93º E
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1025mb
 • Thời tiết Trưa Chủ nhật (22-01-2018)

  Mặt trời mọc: 06:33am Mặt trời lặn: 05:39pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.4167 Kinh độ: 106.1667

  mưa rải rác
  22ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 19ºC

  Thấp nhất: 18ºC

  Cập nhật lúc 23:19

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.015mm
  • Sức gió: 3.76mps
  • Hướng gió: 95º E
  • Độ ẩm: 89%
  • Độ che phủ: 56%
  • Áp suất: 1027mb
 • Thời tiết Chiều Chủ nhật (22-01-2018)

  Mặt trời mọc: 06:33am Mặt trời lặn: 05:39pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.4167 Kinh độ: 106.1667

  mưa rải rác
  22ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 19ºC

  Thấp nhất: 18ºC

  Cập nhật lúc 23:19

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.21mm
  • Sức gió: 2.87mps
  • Hướng gió: 105º ESE
  • Độ ẩm: 86%
  • Độ che phủ: 64%
  • Áp suất: 1024mb
 • Thời tiết Tối Chủ nhật (22-01-2018)

  Mặt trời mọc: 06:33am Mặt trời lặn: 05:39pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.4167 Kinh độ: 106.1667

  clear sky
  16ºC

  Clear Sky

  Cao nhất: 19ºC

  Thấp nhất: 18ºC

  Cập nhật lúc 23:19

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.52mps
  • Hướng gió: 95º E
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1026mb
 • Cập nhật lúc 23:19
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 18ºC 80% 2.93mps 104º ESE 0.085mm 98%
  6:00 mưa rải rác 18ºC 92% 2.51mps 94º E 0.3375mm 99%
  9:00 mưa rải rác 18ºC 92% 2.73mps 93º E 0.765mm 99%
  12:00 mưa rải rác 18ºC 64% 4.3mps 98º E 0.16mm 100%
  15:00 mưa rải rác 22ºC 56% 3.76mps 95º E 0.015mm 89%
  18:00 mưa rải rác 23ºC 68% 3.05mps 88º E 0.03mm 80%
  21:00 mưa rải rác 22ºC 64% 2.87mps 105º ESE 0.21mm 86%
  24:00 mưa rải rác 19ºC 24% 3.31mps 105º ESE 0.11mm 92%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Nam Định

Chủ nhật

Dự báo ngày 21-01-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 3.76mps 112º
 • Độ ẩm: 89%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 68%
 • Áp suất: 1025mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 22-01-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 3.05mps 88º
 • Độ ẩm: 80%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 68%
 • Áp suất: 1025mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 23-01-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 3.23mps 99º
 • Độ ẩm: 83%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 56%
 • Áp suất: 1025mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 24-01-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 4.12mps 150º
 • Độ ẩm: 87%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 88%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 25-01-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 2.88mps 123º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 49%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 26-01-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

13ºC
 • Cao nhất: 16ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 6.93mps 18º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1025mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 27-01-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

15ºC
 • Cao nhất: 15ºC
 • Thấp nhất: 11ºC
 • Sức gió: 2.91mps 358º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 94%
 • Áp suất: 1024mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 28-01-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

16ºC
 • Cao nhất: 16ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 3.12mps 20º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 29-01-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

13ºC
 • Cao nhất: 14ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 5.96mps 13º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1024mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 30-01-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

13ºC
 • Cao nhất: 13ºC
 • Thấp nhất: 11ºC
 • Sức gió: 5.06mps 3º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 91%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 31-01-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

15ºC
 • Cao nhất: 15ºC
 • Thấp nhất: 11ºC
 • Sức gió: 3.68mps 356º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 79%
 • Áp suất: 1026mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 01-02-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

17ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 3.8mps 31º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 94%
 • Áp suất: 1025mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 02-02-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

16ºC
 • Cao nhất: 16ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 3.92mps 42º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 03-02-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

17ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 3.05mps 10º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 72%
 • Áp suất: 1024mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 04-02-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

17ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 4.77mps 26º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 91%
 • Áp suất: 1026mbar
Xem thêm