Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Nam Định. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 6 (31-10-2014)

  Mặt trời mọc: 05:56am Mặt trời lặn: 05:21pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.41667 Kinh độ: 106.166672

  quang mây
  25ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 18:18

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.96mps
  • Hướng gió: 126º SE
  • Độ ẩm: 91%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1022mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 6 (31-10-2014)

  Mặt trời mọc: 05:56am Mặt trời lặn: 05:21pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.41667 Kinh độ: 106.166672

  quang mây
  20ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 18:18

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.67mps
  • Hướng gió: 121º ESE
  • Độ ẩm: 95%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1024mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 6 (01-11-2014)

  Mặt trời mọc: 05:56am Mặt trời lặn: 05:21pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.41667 Kinh độ: 106.166672

  ít mây
  18ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 18:18

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.7mps
  • Hướng gió: 318º NW
  • Độ ẩm: 95%
  • Độ che phủ: 20%
  • Áp suất: 1022mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 6 (01-11-2014)

  Mặt trời mọc: 05:56am Mặt trời lặn: 05:21pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.41667 Kinh độ: 106.166672

  ít mây
  25ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 18:18

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.01mps
  • Hướng gió: 92º E
  • Độ ẩm: 93%
  • Độ che phủ: 20%
  • Áp suất: 1024mb
 • Thời tiết Tối Thứ 6 (01-11-2014)

  Mặt trời mọc: 05:56am Mặt trời lặn: 05:21pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.41667 Kinh độ: 106.166672

  mây dày đặc
  26ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 18:18

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.56mps
  • Hướng gió: 116º ESE
  • Độ ẩm: 81%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 1021mb
 • Cập nhật lúc 18:18
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 quang mây 25ºC 8% 2.86mps 134º SE 0mm 81%
  6:00 quang mây 21ºC 0% 2.96mps 126º SE 0mm 91%
  9:00 quang mây 20ºC 0% 1.67mps 121º ESE 0mm 95%
  12:00 quang mây 19ºC 0% 0.98mps 171º S 0mm 95%
  15:00 ít mây 18ºC 20% 0.7mps 318º NW 0mm 95%
  18:00 mây rải rác 20ºC 32% 1.26mps 351º N 0mm 96%
  21:00 ít mây 25ºC 20% 2.01mps 92º E 0mm 93%
  24:00 nhiều mây 27ºC 80% 2.31mps 114º ESE 0mm 86%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Nam Định

Thứ 6

Dự báo ngày 31-10-2014
quang mây

Quang Mây

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.86mps 134º
 • Độ ẩm: 81%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 01-11-2014
ít mây

ít Mây

28ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.01mps 93º
 • Độ ẩm: 93%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 1024mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 02-11-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

23ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 9.09mps 46º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 94%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 03-11-2014
quang mây

Quang Mây

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 6.21mps 5º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1024mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 04-11-2014
quang mây

Quang Mây

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 3.58mps 11º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 1%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 05-11-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 3.41mps 357º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 58%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 06-11-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 4mps 12º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 96%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 07-11-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 6.34mps 2º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 08-11-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 4.41mps 33º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1021mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 09-11-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 6.14mps 26º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 10-11-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 6.41mps 7º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 6%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 11-11-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 6.87mps 6º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 2%
 • Áp suất: 1024mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 12-11-2014
quang mây

Quang Mây

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 5.42mps 14º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 3%
 • Áp suất: 1024mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 13-11-2014
quang mây

Quang Mây

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 4.35mps 348º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 14-11-2014
quang mây

Quang Mây

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 4.25mps 345º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 73%
 • Áp suất: 1022mbar
Xem thêm