Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Nam Định. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 3 (18-06-2019)

  Mặt trời mọc: 05:15am Mặt trời lặn: 06:37pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.4167 Kinh độ: 106.1667

  mưa rải rác
  28ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 36ºC

  Thấp nhất: 28ºC

  Cập nhật lúc 21:49

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.91mps
  • Hướng gió: 148º SSE
  • Độ ẩm: 82%
  • Độ che phủ: 77%
  • Áp suất: 1005mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 3 (18-06-2019)

  Mặt trời mọc: 05:15am Mặt trời lặn: 06:37pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.4167 Kinh độ: 106.1667

  mây dày đặc
  36ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 36ºC

  Thấp nhất: 28ºC

  Cập nhật lúc 21:49

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.7mps
  • Hướng gió: 122º ESE
  • Độ ẩm: 50%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1002mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 3 (18-06-2019)

  Mặt trời mọc: 05:15am Mặt trời lặn: 06:37pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.4167 Kinh độ: 106.1667

  nhiều mây
  30ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 36ºC

  Thấp nhất: 28ºC

  Cập nhật lúc 21:49

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.7mps
  • Hướng gió: 132º SE
  • Độ ẩm: 73%
  • Độ che phủ: 60%
  • Áp suất: 1002mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 3 (19-06-2019)

  Mặt trời mọc: 05:15am Mặt trời lặn: 06:37pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.4167 Kinh độ: 106.1667

  mưa rải rác
  28ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 36ºC

  Thấp nhất: 28ºC

  Cập nhật lúc 21:49

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.437mm
  • Sức gió: 1.3mps
  • Hướng gió: 109º ESE
  • Độ ẩm: 85%
  • Độ che phủ: 62%
  • Áp suất: 1003mb
 • Thời tiết Tối Thứ 3 (19-06-2019)

  Mặt trời mọc: 05:15am Mặt trời lặn: 06:37pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.4167 Kinh độ: 106.1667

  mây dày đặc
  29ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 36ºC

  Thấp nhất: 28ºC

  Cập nhật lúc 21:49

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.46mps
  • Hướng gió: 197º SSW
  • Độ ẩm: 83%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1003mb
 • Cập nhật lúc 21:49
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 28ºC 100% 1.15mps 328º NNW 1mm 84%
  6:00 mây dày đặc 29ºC 100% 1.68mps 298º WNW 0mm 80%
  9:00 mây dày đặc 36ºC 100% 1.7mps 122º ESE 0mm 50%
  12:00 mây dày đặc 34ºC 85% 4.43mps 141º SE 0mm 58%
  15:00 nhiều mây 30ºC 60% 3.7mps 132º SE 0mm 73%
  18:00 mưa rải rác 28ºC 26% 2.13mps 133º SE 0.125mm 79%
  21:00 mưa rải rác 28ºC 62% 1.3mps 109º ESE 1.437mm 85%
  24:00 mưa rải rác 28ºC 100% 0.05mps 220º SW 0.562mm 88%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Nam Định

Thứ 3

Dự báo ngày 18-06-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 1.68mps 298º
 • Độ ẩm: 80%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 19-06-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 2.47mps 188º
 • Độ ẩm: 62%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 20-06-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 37ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 1.86mps 197º
 • Độ ẩm: 60%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 21-06-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

35ºC
 • Cao nhất: 39ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 1.96mps 216º
 • Độ ẩm: 56%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 22-06-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

36ºC
 • Cao nhất: 40ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 1.8mps 206º
 • Độ ẩm: 51%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1000mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 23-06-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

35ºC
 • Cao nhất: 37ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 3.22mps 166º
 • Độ ẩm: 57%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 999mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 24-06-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 3.42mps 145º
 • Độ ẩm: 66%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1001mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 25-06-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 2.83mps 127º
 • Độ ẩm: 60%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 26-06-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.19mps 94º
 • Độ ẩm: 65%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 27-06-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

33ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 0.59mps 324º
 • Độ ẩm: 61%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1001mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 28-06-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

34ºC
 • Cao nhất: 37ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 1.98mps 236º
 • Độ ẩm: 56%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1000mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 29-06-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

33ºC
 • Cao nhất: 38ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 4.23mps 242º
 • Độ ẩm: 52%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1000mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 30-06-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

35ºC
 • Cao nhất: 39ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 3.45mps 265º
 • Độ ẩm: 45%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1000mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 01-07-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

35ºC
 • Cao nhất: 38ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 2.94mps 303º
 • Độ ẩm: 49%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 999mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 02-07-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 4.47mps 340º
 • Độ ẩm: 55%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 93%
 • Áp suất: 999mbar
Xem thêm