Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Nam Định. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (25-05-2015)

  Mặt trời mọc: 05:15am Mặt trời lặn: 06:28pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.41667 Kinh độ: 106.166672

  quang mây
  30ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 31ºC

  Cập nhật lúc 22:51

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 5.57mps
  • Hướng gió: 161º SSE
  • Độ ẩm: 69%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1014mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (26-05-2015)

  Mặt trời mọc: 05:15am Mặt trời lặn: 06:28pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.41667 Kinh độ: 106.166672

  quang mây
  29ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 31ºC

  Cập nhật lúc 22:51

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 6.61mps
  • Hướng gió: 192º SSW
  • Độ ẩm: 68%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1013mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (26-05-2015)

  Mặt trời mọc: 05:15am Mặt trời lặn: 06:28pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.41667 Kinh độ: 106.166672

  mây rải rác
  30ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 31ºC

  Cập nhật lúc 22:51

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 5.41mps
  • Hướng gió: 199º SSW
  • Độ ẩm: 74%
  • Độ che phủ: 32%
  • Áp suất: 1015mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (26-05-2015)

  Mặt trời mọc: 05:15am Mặt trời lặn: 06:28pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.41667 Kinh độ: 106.166672

  quang mây
  36ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 31ºC

  Cập nhật lúc 22:51

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.15mps
  • Hướng gió: 213º SSW
  • Độ ẩm: 59%
  • Độ che phủ: 8%
  • Áp suất: 1014mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (26-05-2015)

  Mặt trời mọc: 05:15am Mặt trời lặn: 06:28pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.41667 Kinh độ: 106.166672

  ít mây
  31ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 31ºC

  Cập nhật lúc 22:51

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 5.01mps
  • Hướng gió: 155º SSE
  • Độ ẩm: 66%
  • Độ che phủ: 12%
  • Áp suất: 1013mb
 • Cập nhật lúc 22:51
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 quang mây 30ºC 0% 4.61mps 152º SSE 0mm 67%
  6:00 quang mây 30ºC 0% 5.57mps 161º SSE 0mm 69%
  9:00 quang mây 29ºC 0% 6.61mps 192º SSW 0mm 68%
  12:00 quang mây 29ºC 8% 6.02mps 194º SSW 0mm 72%
  15:00 mây rải rác 30ºC 32% 5.41mps 199º SSW 0mm 74%
  18:00 quang mây 34ºC 8% 5.04mps 211º SSW 0mm 67%
  21:00 quang mây 36ºC 8% 4.15mps 213º SSW 0mm 59%
  24:00 ít mây 35ºC 12% 5.31mps 180º S 0mm 58%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Nam Định

Thứ 2

Dự báo ngày 25-05-2015
quang mây

Quang Mây

31ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 31ºC
 • Sức gió: 6.76mps 146º
 • Độ ẩm: 91%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 26-05-2015
quang mây

Quang Mây

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 30ºC
 • Sức gió: 7.29mps 210º
 • Độ ẩm: 88%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 27-05-2015
ít mây

ít Mây

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 30ºC
 • Sức gió: 8.35mps 208º
 • Độ ẩm: 88%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 28-05-2015
quang mây

Quang Mây

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 30ºC
 • Sức gió: 6.45mps 199º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 4%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 29-05-2015
quang mây

Quang Mây

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 30ºC
 • Sức gió: 6.67mps 201º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 30-05-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

35ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 31ºC
 • Sức gió: 6.77mps 207º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1008mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 31-05-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

35ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 30ºC
 • Sức gió: 3.62mps 215º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 01-06-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

35ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 30ºC
 • Sức gió: 2.53mps 192º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 1%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 02-06-2015
quang mây

Quang Mây

35ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 31ºC
 • Sức gió: 3.7mps 181º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 11%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 03-06-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

36ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 31ºC
 • Sức gió: 4.31mps 209º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 22%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 04-06-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

35ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 30ºC
 • Sức gió: 5.91mps 209º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 11%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 05-06-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

35ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 31ºC
 • Sức gió: 5.09mps 218º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 11%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 06-06-2015
quang mây

Quang Mây

35ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 31ºC
 • Sức gió: 6.85mps 222º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 1001mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 07-06-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

35ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 31ºC
 • Sức gió: 7.85mps 215º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 16%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 08-06-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 30ºC
 • Sức gió: 5.71mps 189º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 23%
 • Áp suất: 1006mbar
Xem thêm