Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Nam Định. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (03-12-2023)

  Mặt trời mọc: 06:16am Mặt trời lặn: 05:14pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.4167 Kinh độ: 106.1667

  mây dày đặc
  19ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 18ºC

  Cập nhật lúc 07:14

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.39mps
  • Hướng gió: 9º N
  • Độ ẩm: 78%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1018mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (03-12-2023)

  Mặt trời mọc: 06:16am Mặt trời lặn: 05:14pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.4167 Kinh độ: 106.1667

  mây dày đặc
  21ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 18ºC

  Cập nhật lúc 07:14

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.34mps
  • Hướng gió: 53º NE
  • Độ ẩm: 78%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1018mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (04-12-2023)

  Mặt trời mọc: 06:16am Mặt trời lặn: 05:14pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.4167 Kinh độ: 106.1667

  mây dày đặc
  21ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 18ºC

  Cập nhật lúc 07:14

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.81mps
  • Hướng gió: 55º NE
  • Độ ẩm: 79%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1017mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (04-12-2023)

  Mặt trời mọc: 06:16am Mặt trời lặn: 05:14pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.4167 Kinh độ: 106.1667

  mây dày đặc
  20ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 18ºC

  Cập nhật lúc 07:14

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.83mps
  • Hướng gió: 9º N
  • Độ ẩm: 77%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1017mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (04-12-2023)

  Mặt trời mọc: 06:16am Mặt trời lặn: 05:14pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.4167 Kinh độ: 106.1667

  mây dày đặc
  22ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 18ºC

  Cập nhật lúc 07:14

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.86mps
  • Hướng gió: 17º NNE
  • Độ ẩm: 71%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1016mb
 • Cập nhật lúc 07:14
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây dày đặc 20ºC 100% 2.2mps 55º NE 0mm 69%
  6:00 mây dày đặc 21ºC 100% 2.54mps 70º ENE 0mm 73%
  9:00 mây dày đặc 21ºC 100% 2.34mps 53º NE 0mm 78%
  12:00 mây dày đặc 21ºC 100% 1.62mps 50º NE 0mm 79%
  15:00 mây dày đặc 21ºC 100% 1.81mps 55º NE 0mm 79%
  18:00 mây dày đặc 20ºC 100% 2.02mps 29º NNE 0mm 79%
  21:00 mây dày đặc 20ºC 100% 2.83mps 9º N 0mm 77%
  24:00 mây dày đặc 21ºC 100% 2.92mps 18º NNE 0mm 73%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Nam Định

Chủ nhật

Dự báo ngày 03-12-2023
mây dày đặc

Mây Dày đặc

20ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 3.01mps 349º
 • Độ ẩm: 71%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 04-12-2023
mây dày đặc

Mây Dày đặc

21ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 2.92mps 18º
 • Độ ẩm: 72%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 05-12-2023
mây dày đặc

Mây Dày đặc

21ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 2.6mps 128º
 • Độ ẩm: 74%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 06-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

19ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 7.8mps 2º
 • Độ ẩm: 89%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 07-12-2023
nhiều mây

Nhiều Mây

22ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 3.84mps 124º
 • Độ ẩm: 53%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 81%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 08-12-2023
ít mây

ít Mây

23ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 4.76mps 162º
 • Độ ẩm: 55%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 23%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 09-12-2023
mây dày đặc

Mây Dày đặc

25ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 4.41mps 140º
 • Độ ẩm: 74%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 87%
 • Áp suất: 1013mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 10-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.69mps 164º
 • Độ ẩm: 78%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 11-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 4.15mps 147º
 • Độ ẩm: 82%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 12-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 6.49mps 165º
 • Độ ẩm: 67%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 40%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 13-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 6.15mps 165º
 • Độ ẩm: 68%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 19%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 14-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 5.89mps 166º
 • Độ ẩm: 68%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 66%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 15-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 4.59mps 141º
 • Độ ẩm: 76%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 16-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 5.33mps 75º
 • Độ ẩm: 85%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1015mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 17-12-2023
mưa to

Mưa To

14ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 8.64mps 350º
 • Độ ẩm: 92%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1019mbar
Xem thêm