Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Nam Định. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 3 (14-08-2018)

  Mặt trời mọc: 05:34am Mặt trời lặn: 06:25pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.4167 Kinh độ: 106.1667

  mây rải rác
  30ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 22:12

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.66mps
  • Hướng gió: 232º SW
  • Độ ẩm: 77%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1011mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 3 (14-08-2018)

  Mặt trời mọc: 05:34am Mặt trời lặn: 06:25pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.4167 Kinh độ: 106.1667

  mây rải rác
  35ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 22:12

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.87mps
  • Hướng gió: 322º NW
  • Độ ẩm: 68%
  • Độ che phủ: 48%
  • Áp suất: 1009mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 3 (14-08-2018)

  Mặt trời mọc: 05:34am Mặt trời lặn: 06:25pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.4167 Kinh độ: 106.1667

  mây rải rác
  31ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 22:12

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.98mps
  • Hướng gió: 259º W
  • Độ ẩm: 75%
  • Độ che phủ: 44%
  • Áp suất: 1008mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 3 (15-08-2018)

  Mặt trời mọc: 05:34am Mặt trời lặn: 06:25pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.4167 Kinh độ: 106.1667

  nhiều mây
  28ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 22:12

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.11mps
  • Hướng gió: 223º SW
  • Độ ẩm: 82%
  • Độ che phủ: 76%
  • Áp suất: 1010mb
 • Thời tiết Tối Thứ 3 (15-08-2018)

  Mặt trời mọc: 05:34am Mặt trời lặn: 06:25pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.4167 Kinh độ: 106.1667

  nhiều mây
  29ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 22:12

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.07mps
  • Hướng gió: 39º NE
  • Độ ẩm: 87%
  • Độ che phủ: 68%
  • Áp suất: 1011mb
 • Cập nhật lúc 22:12
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây rải rác 29ºC 48% 2.51mps 250º WSW 0mm 89%
  6:00 nhiều mây 32ºC 64% 2.41mps 261º W 0mm 78%
  9:00 mây rải rác 35ºC 48% 2.87mps 322º NW 0mm 68%
  12:00 nhiều mây 33ºC 76% 1.76mps 358º N 0mm 70%
  15:00 mây rải rác 31ºC 44% 0.98mps 259º W 0mm 75%
  18:00 nhiều mây 29ºC 64% 2.01mps 224º SW 0mm 81%
  21:00 nhiều mây 28ºC 76% 2.11mps 223º SW 0mm 82%
  24:00 mây dày đặc 28ºC 92% 2.12mps 245º WSW 0mm 80%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Nam Định

Thứ 2

Dự báo ngày 13-08-2018
ít mây

ít Mây

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 1.88mps 218º
 • Độ ẩm: 87%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 14-08-2018
nhiều mây

Nhiều Mây

32ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.41mps 262º
 • Độ ẩm: 78%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 64%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 15-08-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.81mps 62º
 • Độ ẩm: 84%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 16-08-2018
mưa to

Mưa To

25ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.1mps 255º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 76%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 17-08-2018
mưa rất to

Mưa Rất To

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 9.72mps 344º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 95%
 • Áp suất: 1000mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 18-08-2018
mưa rất to

Mưa Rất To

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 9.18mps 334º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 83%
 • Áp suất: 1002mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 19-08-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 4.07mps 194º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 20-08-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 1.81mps 221º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 40%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 21-08-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 3.73mps 204º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 18%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 22-08-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 4.04mps 254º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 68%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 23-08-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 5.27mps 246º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 58%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 24-08-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 4.79mps 235º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 66%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 25-08-2018
mưa to

Mưa To

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.67mps 246º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 27%
 • Áp suất: 1005mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 26-08-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.96mps 196º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 27-08-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 2.69mps 187º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 7%
 • Áp suất: 1009mbar
Xem thêm