Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Nam Định. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 5 (07-05-2015)

  Mặt trời mọc: 05:22am Mặt trời lặn: 06:21pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.41667 Kinh độ: 106.166672

  nhiều mây
  25ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 06:07

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.11mps
  • Hướng gió: 129º SE
  • Độ ẩm: 98%
  • Độ che phủ: 64%
  • Áp suất: 1015mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 5 (07-05-2015)

  Mặt trời mọc: 05:22am Mặt trời lặn: 06:21pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.41667 Kinh độ: 106.166672

  mưa rải rác
  30ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 06:07

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.0050000000000008mm
  • Sức gió: 3.41mps
  • Hướng gió: 156º SSE
  • Độ ẩm: 89%
  • Độ che phủ: 32%
  • Áp suất: 1018mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 5 (07-05-2015)

  Mặt trời mọc: 05:22am Mặt trời lặn: 06:21pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.41667 Kinh độ: 106.166672

  ít mây
  32ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 06:07

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.71mps
  • Hướng gió: 157º SSE
  • Độ ẩm: 70%
  • Độ che phủ: 24%
  • Áp suất: 1014mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 5 (07-05-2015)

  Mặt trời mọc: 05:22am Mặt trời lặn: 06:21pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.41667 Kinh độ: 106.166672

  ít mây
  27ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 06:07

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 5.27mps
  • Hướng gió: 170º S
  • Độ ẩm: 85%
  • Độ che phủ: 20%
  • Áp suất: 1016mb
 • Thời tiết Tối Thứ 5 (08-05-2015)

  Mặt trời mọc: 05:22am Mặt trời lặn: 06:21pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.41667 Kinh độ: 106.166672

  ít mây
  27ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 06:07

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.21mps
  • Hướng gió: 166º SSE
  • Độ ẩm: 90%
  • Độ che phủ: 12%
  • Áp suất: 1014mb
 • Cập nhật lúc 06:07
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 nhiều mây 25ºC 64% 3.11mps 129º SE 0mm 98%
  6:00 mưa rải rác 26ºC 92% 2.71mps 133º SE 0.0099999999999998mm 95%
  9:00 mưa rải rác 30ºC 32% 3.41mps 156º SSE 0.0050000000000008mm 89%
  12:00 quang mây 32ºC 0% 4.66mps 155º SSE 0mm 77%
  15:00 ít mây 32ºC 24% 4.71mps 157º SSE 0mm 70%
  18:00 mưa rải rác 29ºC 48% 4.55mps 163º SSE 0.0050000000000008mm 77%
  21:00 ít mây 27ºC 20% 5.27mps 170º S 0mm 85%
  24:00 ít mây 27ºC 12% 4.61mps 171º S 0mm 88%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Nam Định

Thứ 4

Dự báo ngày 06-05-2015
ít mây

ít Mây

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 4.01mps 156º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 07-05-2015
ít mây

ít Mây

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 3.86mps 141º
 • Độ ẩm: 96%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 08-05-2015
ít mây

ít Mây

28ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 5.82mps 175º
 • Độ ẩm: 90%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 09-05-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 5.71mps 0º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 48%
 • Áp suất: 1019mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 10-05-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 5mps 173º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 6%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 11-05-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 3.45mps 165º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 12-05-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 3.12mps 194º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 13-05-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 0.98mps 199º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 11%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 14-05-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 3.82mps 204º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 15-05-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 4.14mps 197º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 16-05-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 4.7mps 219º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 1011mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 17-05-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 3.4mps 210º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 63%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 18-05-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 30ºC
 • Sức gió: 7.19mps 224º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 19-05-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 3.31mps 239º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 15%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 20-05-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 3.8mps 5º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 2%
 • Áp suất: 1011mbar
Xem thêm