Tin mới nhất >

Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Nam Định. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 4 (26-11-2014)

  Mặt trời mọc: 06:11am Mặt trời lặn: 05:13pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.41667 Kinh độ: 106.166672

  mây rải rác
  25ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 10:14

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.94mps
  • Hướng gió: 97º E
  • Độ ẩm: 84%
  • Độ che phủ: 8%
  • Áp suất: 1024mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 4 (26-11-2014)

  Mặt trời mọc: 06:11am Mặt trời lặn: 05:13pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.41667 Kinh độ: 106.166672

  mây dày đặc
  30ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 10:14

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.84mps
  • Hướng gió: 130º SE
  • Độ ẩm: 75%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 1022mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 4 (26-11-2014)

  Mặt trời mọc: 06:11am Mặt trời lặn: 05:13pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.41667 Kinh độ: 106.166672

  quang mây
  26ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 10:14

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.53mps
  • Hướng gió: 138º SE
  • Độ ẩm: 89%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1022mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 4 (27-11-2014)

  Mặt trời mọc: 06:11am Mặt trời lặn: 05:13pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.41667 Kinh độ: 106.166672

  mây dày đặc
  25ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 10:14

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.56mps
  • Hướng gió: 156º SSE
  • Độ ẩm: 96%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1022mb
 • Thời tiết Tối Thứ 4 (27-11-2014)

  Mặt trời mọc: 06:11am Mặt trời lặn: 05:13pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.41667 Kinh độ: 106.166672

  mây dày đặc
  25ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 10:14

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.21mps
  • Hướng gió: 202º SSW
  • Độ ẩm: 96%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1023mb
 • Cập nhật lúc 10:14
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây rải rác 26ºC 44% 2.71mps 74º ENE 0mm 97%
  6:00 ít mây 29ºC 12% 4.71mps 92º E 0mm 81%
  9:00 mây dày đặc 30ºC 88% 4.84mps 130º SE 0mm 75%
  12:00 mây dày đặc 29ºC 88% 3.91mps 145º SE 0mm 76%
  15:00 quang mây 26ºC 0% 3.53mps 138º SE 0mm 89%
  18:00 nhiều mây 25ºC 68% 2.71mps 140º SE 0mm 95%
  21:00 mây dày đặc 25ºC 92% 2.56mps 156º SSE 0mm 96%
  24:00 mây dày đặc 25ºC 92% 2.36mps 185º S 0mm 95%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Nam Định

Thứ 4

Dự báo ngày 26-11-2014
ít mây

ít Mây

29ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 4.71mps 92º
 • Độ ẩm: 81%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 1024mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 27-11-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.52mps 200º
 • Độ ẩm: 93%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1024mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 28-11-2014
ít mây

ít Mây

27ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.71mps 158º
 • Độ ẩm: 85%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 1025mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 29-11-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 4.05mps 183º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1017mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 30-11-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.81mps 164º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 01-12-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

18ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 8.05mps 7º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 93%
 • Áp suất: 1025mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 02-12-2014
quang mây

Quang Mây

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 4.66mps 357º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 36%
 • Áp suất: 1025mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 03-12-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 0.85mps 61º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 42%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 04-12-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 4.76mps 5º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 60%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 05-12-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 4.98mps 8º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 85%
 • Áp suất: 1026mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 06-12-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

18ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 6.31mps 360º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 51%
 • Áp suất: 1027mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 07-12-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 3.42mps 76º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 25%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 08-12-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 3.12mps 206º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 22%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 09-12-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 4.55mps 179º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 10-12-2014
mưa to

Mưa To

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.77mps 126º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 78%
 • Áp suất: 1018mbar
Xem thêm