Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Nam Định. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Chủ nhật (20-09-2017)

  Mặt trời mọc: 05:43am Mặt trời lặn: 05:53pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.4167 Kinh độ: 106.1667

  ít mây
  32ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 34ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 11:27

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.54mps
  • Hướng gió: 157º SSE
  • Độ ẩm: 83%
  • Độ che phủ: 24%
  • Áp suất: 1019mb
 • Thời tiết Sáng Chủ nhật (20-09-2017)

  Mặt trời mọc: 05:43am Mặt trời lặn: 05:53pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.4167 Kinh độ: 106.1667

  mưa rải rác
  32ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 34ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 11:27

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.875mm
  • Sức gió: 4.51mps
  • Hướng gió: 148º SSE
  • Độ ẩm: 77%
  • Độ che phủ: 64%
  • Áp suất: 1017mb
 • Thời tiết Trưa Chủ nhật (20-09-2017)

  Mặt trời mọc: 05:43am Mặt trời lặn: 05:53pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.4167 Kinh độ: 106.1667

  clear sky
  27ºC

  Clear Sky

  Cao nhất: 34ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 11:27

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.85mps
  • Hướng gió: 142º SE
  • Độ ẩm: 89%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1020mb
 • Thời tiết Chiều Chủ nhật (21-09-2017)

  Mặt trời mọc: 05:43am Mặt trời lặn: 05:53pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.4167 Kinh độ: 106.1667

  ít mây
  25ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 34ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 11:27

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.32mps
  • Hướng gió: 84º E
  • Độ ẩm: 96%
  • Độ che phủ: 24%
  • Áp suất: 1018mb
 • Thời tiết Tối Chủ nhật (21-09-2017)

  Mặt trời mọc: 05:43am Mặt trời lặn: 05:53pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.4167 Kinh độ: 106.1667

  mây rải rác
  30ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 34ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 11:27

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.21mps
  • Hướng gió: 39º NE
  • Độ ẩm: 88%
  • Độ che phủ: 36%
  • Áp suất: 1020mb
 • Cập nhật lúc 11:27
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 ít mây 34ºC 24% 3.54mps 157º SSE 0mm 83%
  6:00 mưa rải rác 33ºC 64% 4.62mps 149º SSE 0.97mm 79%
  9:00 mưa rải rác 32ºC 64% 4.51mps 148º SSE 0.875mm 77%
  12:00 ít mây 29ºC 20% 3.56mps 147º SSE 0mm 80%
  15:00 clear sky 27ºC 0% 2.85mps 142º SE 0mm 89%
  18:00 clear sky 26ºC 0% 1.9mps 136º SE 0mm 94%
  21:00 ít mây 25ºC 24% 1.32mps 84º E 0mm 96%
  24:00 ít mây 27ºC 12% 2.31mps 37º NE 0mm 95%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Nam Định

Thứ 4

Dự báo ngày 20-09-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 3.54mps 158º
 • Độ ẩm: 83%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 21-09-2017
mưa to

Mưa To

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.21mps 39º
 • Độ ẩm: 88%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 36%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 22-09-2017
mưa to

Mưa To

26ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.37mps 350º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 23-09-2017
mưa to

Mưa To

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 4.03mps 39º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 32%
 • Áp suất: 1014mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 24-09-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.85mps 38º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 28%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 25-09-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 1.13mps 129º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 6%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 26-09-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 1.74mps 27º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 11%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 27-09-2017
mưa to

Mưa To

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.09mps 49º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 23%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 28-09-2017
mưa to

Mưa To

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.35mps 355º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 22%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 29-09-2017
mưa to

Mưa To

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.7mps 343º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 32%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 30-09-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.47mps 353º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 45%
 • Áp suất: 1013mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 01-10-2017
mưa to

Mưa To

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 4.98mps 24º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 46%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 02-10-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 11.72mps 359º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 03-10-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 7.99mps 1º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 71%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 04-10-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 9.02mps 11º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 81%
 • Áp suất: 1019mbar
Xem thêm