Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Nam Định. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 7 (19-07-2017)

  Mặt trời mọc: 05:25am Mặt trời lặn: 06:37pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.4167 Kinh độ: 106.1667

  mưa rải rác
  27ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 19:41

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.91mps
  • Hướng gió: 188º S
  • Độ ẩm: 90%
  • Độ che phủ: 68%
  • Áp suất: 1018mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 7 (20-07-2017)

  Mặt trời mọc: 05:25am Mặt trời lặn: 06:37pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.4167 Kinh độ: 106.1667

  mưa rải rác
  24ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 19:41

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.015mm
  • Sức gió: 1.31mps
  • Hướng gió: 352º N
  • Độ ẩm: 95%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1017mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 7 (20-07-2017)

  Mặt trời mọc: 05:25am Mặt trời lặn: 06:37pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.4167 Kinh độ: 106.1667

  mưa rải rác
  28ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 19:41

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.035mm
  • Sức gió: 2.27mps
  • Hướng gió: 73º ENE
  • Độ ẩm: 93%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1018mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 7 (20-07-2017)

  Mặt trời mọc: 05:25am Mặt trời lặn: 06:37pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.4167 Kinh độ: 106.1667

  mưa vừa
  28ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 19:41

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 3.205mm
  • Sức gió: 3.16mps
  • Hướng gió: 108º ESE
  • Độ ẩm: 91%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1016mb
 • Thời tiết Tối Thứ 7 (20-07-2017)

  Mặt trời mọc: 05:25am Mặt trời lặn: 06:37pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.4167 Kinh độ: 106.1667

  mưa vừa
  25ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 19:41

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 7.815mm
  • Sức gió: 1.76mps
  • Hướng gió: 84º E
  • Độ ẩm: 95%
  • Độ che phủ: 76%
  • Áp suất: 1019mb
 • Cập nhật lúc 19:41
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 26ºC 68% 2.91mps 188º S 0.015mm 90%
  6:00 mưa rải rác 24ºC 76% 2.42mps 247º WSW 0.055mm 95%
  9:00 mưa rải rác 24ºC 92% 1.31mps 352º N 0.015mm 95%
  12:00 mưa rải rác 25ºC 92% 2.2mps 42º NE 0.035mm 97%
  15:00 mưa rải rác 28ºC 92% 2.27mps 73º ENE 0.035mm 93%
  18:00 mưa rải rác 28ºC 92% 2.66mps 103º ESE 1.465mm 93%
  21:00 mưa vừa 28ºC 92% 3.16mps 108º ESE 3.205mm 91%
  24:00 mưa rải rác 27ºC 80% 3.26mps 108º ESE 0.03mm 88%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Nam Định

Thứ 4

Dự báo ngày 19-07-2017
nhiều mây

Nhiều Mây

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.41mps 147º
 • Độ ẩm: 84%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 76%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 20-07-2017
mưa to

Mưa To

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.66mps 104º
 • Độ ẩm: 93%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 21-07-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.66mps 85º
 • Độ ẩm: 98%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 88%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 22-07-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 1.57mps 85º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 25%
 • Áp suất: 1015mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 23-07-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 1.7mps 64º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 24-07-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.03mps 333º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 25-07-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 2.1mps 301º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 9%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 26-07-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 2.64mps 301º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 32%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 27-07-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 2.63mps 293º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 28-07-2017
mưa to

Mưa To

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 1.41mps 345º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 87%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 29-07-2017
mưa rất to

Mưa Rất To

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 0.67mps 115º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 86%
 • Áp suất: 1003mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 30-07-2017
mưa to

Mưa To

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 3.06mps 175º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 67%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 31-07-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 1.82mps 230º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 17%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 01-08-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 2.83mps 210º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 46%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 02-08-2017
mưa to

Mưa To

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 4.23mps 191º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 15%
 • Áp suất: 1004mbar
Xem thêm