Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Nam Định. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 7 (03-12-2021)

  Mặt trời mọc: 06:16am Mặt trời lặn: 05:14pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.4167 Kinh độ: 106.1667

  ít mây
  15ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 14ºC

  Cập nhật lúc 05:41

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.93mps
  • Hướng gió: 328º NNW
  • Độ ẩm: 53%
  • Độ che phủ: 26%
  • Áp suất: 1022mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 7 (03-12-2021)

  Mặt trời mọc: 06:16am Mặt trời lặn: 05:14pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.4167 Kinh độ: 106.1667

  mây rải rác
  18ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 14ºC

  Cập nhật lúc 05:41

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.8mps
  • Hướng gió: 113º ESE
  • Độ ẩm: 45%
  • Độ che phủ: 32%
  • Áp suất: 1021mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 7 (04-12-2021)

  Mặt trời mọc: 06:16am Mặt trời lặn: 05:14pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.4167 Kinh độ: 106.1667

  nhiều mây
  17ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 14ºC

  Cập nhật lúc 05:41

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.16mps
  • Hướng gió: 329º NNW
  • Độ ẩm: 54%
  • Độ che phủ: 75%
  • Áp suất: 1022mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 7 (04-12-2021)

  Mặt trời mọc: 06:16am Mặt trời lặn: 05:14pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.4167 Kinh độ: 106.1667

  mây dày đặc
  15ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 14ºC

  Cập nhật lúc 05:41

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.73mps
  • Hướng gió: 337º NNW
  • Độ ẩm: 56%
  • Độ che phủ: 95%
  • Áp suất: 1023mb
 • Thời tiết Tối Thứ 7 (04-12-2021)

  Mặt trời mọc: 06:16am Mặt trời lặn: 05:14pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.4167 Kinh độ: 106.1667

  nhiều mây
  23ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 14ºC

  Cập nhật lúc 05:41

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.19mps
  • Hướng gió: 77º ENE
  • Độ ẩm: 31%
  • Độ che phủ: 61%
  • Áp suất: 1020mb
 • Cập nhật lúc 05:41
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 ít mây 21ºC 14% 1.81mps 8º N 0mm 33%
  6:00 mây rải rác 22ºC 31% 2.57mps 96º E 0mm 31%
  9:00 mây rải rác 18ºC 32% 2.8mps 113º ESE 0mm 45%
  12:00 nhiều mây 17ºC 69% 1.66mps 87º E 0mm 50%
  15:00 nhiều mây 17ºC 75% 1.16mps 329º NNW 0mm 54%
  18:00 mây dày đặc 15ºC 94% 1.84mps 335º NNW 0mm 56%
  21:00 mây dày đặc 15ºC 95% 1.73mps 337º NNW 0mm 56%
  24:00 nhiều mây 20ºC 82% 1.45mps 349º N 0mm 39%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Nam Định

Thứ 6

Dự báo ngày 03-12-2021
ít mây

ít Mây

21ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 3.42mps 109º
 • Độ ẩm: 33%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 18%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 04-12-2021
nhiều mây

Nhiều Mây

22ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 4.05mps 107º
 • Độ ẩm: 35%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 68%
 • Áp suất: 1023mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 05-12-2021
nhiều mây

Nhiều Mây

21ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 3.32mps 3º
 • Độ ẩm: 40%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 51%
 • Áp suất: 1024mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 06-12-2021
ít mây

ít Mây

21ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 4.42mps 116º
 • Độ ẩm: 47%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 11%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 07-12-2021
trời quang mây

Trời Quang Mây

21ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 4.58mps 106º
 • Độ ẩm: 37%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 08-12-2021
nhiều mây

Nhiều Mây

20ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 4.53mps 101º
 • Độ ẩm: 46%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 80%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 09-12-2021
mây dày đặc

Mây Dày đặc

22ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 2.99mps 26º
 • Độ ẩm: 45%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1024mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 10-12-2021
mây dày đặc

Mây Dày đặc

21ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 4.43mps 104º
 • Độ ẩm: 48%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 11-12-2021
mây rải rác

Mây Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 3.76mps 358º
 • Độ ẩm: 49%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 40%
 • Áp suất: 1022mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 12-12-2021
mây dày đặc

Mây Dày đặc

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 5mps 350º
 • Độ ẩm: 48%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 13-12-2021
mây dày đặc

Mây Dày đặc

20ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 4.44mps 115º
 • Độ ẩm: 51%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 14-12-2021
mây rải rác

Mây Rải Rác

21ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 4.69mps 105º
 • Độ ẩm: 46%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 26%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 15-12-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

21ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 3.77mps 90º
 • Độ ẩm: 78%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 16-12-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 3.51mps 59º
 • Độ ẩm: 81%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 17-12-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

19ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 5.62mps 350º
 • Độ ẩm: 78%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1021mbar
Xem thêm