Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Việt Trì. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 7 (10-07-2015)

  Mặt trời mọc: 06:26am Mặt trời lặn: 05:58pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.301941 Kinh độ: 105.430832

  quang mây
  24ºC

  Clear Sky

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 17ºC

  Cập nhật lúc 20:37

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.02mps
  • Hướng gió: 163º SSE
  • Độ ẩm: 63%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1010mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 7 (10-07-2015)

  Mặt trời mọc: 06:26am Mặt trời lặn: 05:58pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.301941 Kinh độ: 105.430832

  quang mây
  25ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 17ºC

  Cập nhật lúc 20:37

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.21mps
  • Hướng gió: 7º N
  • Độ ẩm: 71%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1001mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 7 (10-07-2015)

  Mặt trời mọc: 06:26am Mặt trời lặn: 05:58pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.301941 Kinh độ: 105.430832

  ít mây
  31ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 17ºC

  Cập nhật lúc 20:37

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.16mps
  • Hướng gió: 354º N
  • Độ ẩm: 54%
  • Độ che phủ: 24%
  • Áp suất: 1000mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 7 (10-07-2015)

  Mặt trời mọc: 06:26am Mặt trời lặn: 05:58pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.301941 Kinh độ: 105.430832

  mây rải rác
  28ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 17ºC

  Cập nhật lúc 20:37

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.07mps
  • Hướng gió: 43º NE
  • Độ ẩm: 65%
  • Độ che phủ: 32%
  • Áp suất: 999mb
 • Thời tiết Tối Thứ 7 (11-07-2015)

  Mặt trời mọc: 06:26am Mặt trời lặn: 05:58pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.301941 Kinh độ: 105.430832

  mây rải rác
  24ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 17ºC

  Cập nhật lúc 20:37

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.61mps
  • Hướng gió: 234º SW
  • Độ ẩm: 80%
  • Độ che phủ: 36%
  • Áp suất: 999mb
 • Cập nhật lúc 20:37
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 quang mây 22ºC 0% 1.47mps 0º N 0mm 78%
  6:00 quang mây 21ºC 0% 1.72mps 359º N 0mm 76%
  9:00 quang mây 25ºC 0% 2.21mps 7º N 0mm 71%
  12:00 quang mây 29ºC 0% 3.47mps 359º N 0mm 57%
  15:00 ít mây 31ºC 24% 3.16mps 354º N 0mm 54%
  18:00 mây rải rác 31ºC 32% 2.28mps 7º N 0mm 55%
  21:00 mây rải rác 28ºC 32% 1.07mps 43º NE 0mm 65%
  24:00 mây rải rác 25ºC 36% 0.72mps 109º ESE 0mm 78%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Việt Trì

Chủ nhật

Dự báo ngày 19-02-2017
quang mây

Quang Mây

24ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 2.02mps 164º
 • Độ ẩm: 63%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 20-02-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 1.91mps 148º
 • Độ ẩm: 78%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 21-02-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 2.26mps 149º
 • Độ ẩm: 78%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 32%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 22-02-2017
quang mây

Quang Mây

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 0.92mps 207º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 973mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 23-02-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 1.29mps 78º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 16%
 • Áp suất: 975mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 24-02-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

16ºC
 • Cao nhất: 16ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 1.61mps 78º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 82%
 • Áp suất: 982mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 25-02-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

14ºC
 • Cao nhất: 14ºC
 • Thấp nhất: 11ºC
 • Sức gió: 1.41mps 59º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 77%
 • Áp suất: 982mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 26-02-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

11ºC
 • Cao nhất: 11ºC
 • Thấp nhất: 10ºC
 • Sức gió: 1.2mps 82º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 94%
 • Áp suất: 985mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 27-02-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

13ºC
 • Cao nhất: 13ºC
 • Thấp nhất: 9ºC
 • Sức gió: 0.79mps 103º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 49%
 • Áp suất: 984mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 28-02-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

16ºC
 • Cao nhất: 16ºC
 • Thấp nhất: 10ºC
 • Sức gió: 1.43mps 119º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 53%
 • Áp suất: 982mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 01-03-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

17ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 1.32mps 75º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 64%
 • Áp suất: 981mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 02-03-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

16ºC
 • Cao nhất: 16ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 1.32mps 72º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 78%
 • Áp suất: 980mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 03-03-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

18ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 11ºC
 • Sức gió: 1.34mps 66º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 38%
 • Áp suất: 979mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 04-03-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 1.34mps 151º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 69%
 • Áp suất: 978mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 05-03-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 1.38mps 148º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 82%
 • Áp suất: 979mbar
Xem thêm