Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Việt Trì. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (16-12-2019)

  Mặt trời mọc: 06:28am Mặt trời lặn: 05:18pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.3019 Kinh độ: 105.4308

  nhiều mây
  21ºC

  Sương Mù

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 09:50

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.1mps
  • Hướng gió: 140º SE
  • Độ ẩm: 88%
  • Độ che phủ: 75%
  • Áp suất: 1018mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (16-12-2019)

  Mặt trời mọc: 06:28am Mặt trời lặn: 05:18pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.3019 Kinh độ: 105.4308

  mưa rải rác
  25ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 09:50

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.06mm
  • Sức gió: 2.55mps
  • Hướng gió: 148º SSE
  • Độ ẩm: 63%
  • Độ che phủ: 60%
  • Áp suất: 1014mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (16-12-2019)

  Mặt trời mọc: 06:28am Mặt trời lặn: 05:18pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.3019 Kinh độ: 105.4308

  mây rải rác
  21ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 09:50

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.39mps
  • Hướng gió: 63º ENE
  • Độ ẩm: 75%
  • Độ che phủ: 26%
  • Áp suất: 1015mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (17-12-2019)

  Mặt trời mọc: 06:28am Mặt trời lặn: 05:18pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.3019 Kinh độ: 105.4308

  trời quang mây
  19ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 09:50

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.4mps
  • Hướng gió: 94º E
  • Độ ẩm: 92%
  • Độ che phủ: 9%
  • Áp suất: 1016mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (17-12-2019)

  Mặt trời mọc: 06:28am Mặt trời lặn: 05:18pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.3019 Kinh độ: 105.4308

  nhiều mây
  19ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 09:50

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.75mps
  • Hướng gió: 141º SE
  • Độ ẩm: 92%
  • Độ che phủ: 62%
  • Áp suất: 1017mb
 • Cập nhật lúc 09:50
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 nhiều mây 20ºC 57% 1.5mps 111º ESE 0mm 93%
  6:00 mưa rải rác 23ºC 73% 1.86mps 144º SE 0.06mm 74%
  9:00 mưa rải rác 25ºC 60% 2.55mps 148º SSE 0.06mm 63%
  12:00 nhiều mây 25ºC 51% 1.38mps 131º SE 0mm 60%
  15:00 mây rải rác 21ºC 26% 1.39mps 63º ENE 0mm 75%
  18:00 ít mây 20ºC 16% 1.33mps 96º E 0mm 82%
  21:00 trời quang mây 19ºC 9% 1.4mps 94º E 0mm 92%
  24:00 mây rải rác 18ºC 34% 0.87mps 86º E 0mm 96%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Việt Trì

Thứ 2

Dự báo ngày 16-12-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.86mps 144º
 • Độ ẩm: 74%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 73%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 17-12-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

22ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 0.84mps 211º
 • Độ ẩm: 79%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 96%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 18-12-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.53mps 151º
 • Độ ẩm: 75%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 19-12-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 3.79mps 136º
 • Độ ẩm: 71%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 67%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 20-12-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

18ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 2.05mps 90º
 • Độ ẩm: 89%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 21-12-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 3.48mps 137º
 • Độ ẩm: 78%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 82%
 • Áp suất: 1014mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 22-12-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.06mps 150º
 • Độ ẩm: 80%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 23-12-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

21ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 1.38mps 16º
 • Độ ẩm: 58%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 76%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 24-12-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 2.8mps 147º
 • Độ ẩm: 80%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 91%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 25-12-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 3.62mps 147º
 • Độ ẩm: 72%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 48%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 26-12-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.69mps 144º
 • Độ ẩm: 66%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 27-12-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 2.12mps 123º
 • Độ ẩm: 80%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 28-12-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 3.19mps 119º
 • Độ ẩm: 77%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 86%
 • Áp suất: 1014mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 29-12-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

16ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 1.73mps 47º
 • Độ ẩm: 79%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 30-12-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

13ºC
 • Cao nhất: 13ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 1.79mps 35º
 • Độ ẩm: 60%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1025mbar
Xem thêm