Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Việt Trì. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (13-06-2021)

  Mặt trời mọc: 05:16am Mặt trời lặn: 06:41pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.3019 Kinh độ: 105.4308

  mưa rải rác
  26ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 01:08

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.45mps
  • Hướng gió: 128º SE
  • Độ ẩm: 94%
  • Độ che phủ: 75%
  • Áp suất: 1003mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (13-06-2021)

  Mặt trời mọc: 05:16am Mặt trời lặn: 06:41pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.3019 Kinh độ: 105.4308

  mưa vừa
  28ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 01:08

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 4.2mm
  • Sức gió: 4.37mps
  • Hướng gió: 101º E
  • Độ ẩm: 79%
  • Độ che phủ: 99%
  • Áp suất: 1002mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (13-06-2021)

  Mặt trời mọc: 05:16am Mặt trời lặn: 06:41pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.3019 Kinh độ: 105.4308

  mưa vừa
  26ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 01:08

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 4.11mm
  • Sức gió: 2.64mps
  • Hướng gió: 135º SE
  • Độ ẩm: 88%
  • Độ che phủ: 63%
  • Áp suất: 1002mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (14-06-2021)

  Mặt trời mọc: 05:16am Mặt trời lặn: 06:41pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.3019 Kinh độ: 105.4308

  mưa rải rác
  25ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 01:08

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.55mm
  • Sức gió: 1.55mps
  • Hướng gió: 94º E
  • Độ ẩm: 93%
  • Độ che phủ: 43%
  • Áp suất: 1002mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (14-06-2021)

  Mặt trời mọc: 05:16am Mặt trời lặn: 06:41pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.3019 Kinh độ: 105.4308

  nhiều mây
  25ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 01:08

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.75mps
  • Hướng gió: 144º SE
  • Độ ẩm: 86%
  • Độ che phủ: 53%
  • Áp suất: 1003mb
 • Cập nhật lúc 01:08
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 26ºC 97% 3.82mps 58º ENE 0.9mm 85%
  6:00 mưa rải rác 26ºC 99% 5.26mps 73º ENE 2.86mm 84%
  9:00 mưa vừa 28ºC 99% 4.37mps 101º E 4.2mm 79%
  12:00 mưa vừa 29ºC 76% 4.44mps 132º SE 5.73mm 76%
  15:00 mưa vừa 26ºC 63% 2.64mps 135º SE 4.11mm 88%
  18:00 mưa rải rác 25ºC 32% 2.09mps 98º E 1.23mm 92%
  21:00 mưa rải rác 25ºC 43% 1.55mps 94º E 0.55mm 93%
  24:00 mưa rải rác 24ºC 67% 1.13mps 104º ESE 0.48mm 93%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Việt Trì

Chủ nhật

Dự báo ngày 13-06-2021
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 5.43mps 69º
 • Độ ẩm: 82%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 14-06-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.53mps 141º
 • Độ ẩm: 72%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 84%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 15-06-2021
mây rải rác

Mây Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.55mps 191º
 • Độ ẩm: 63%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 32%
 • Áp suất: 1000mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 16-06-2021
ít mây

ít Mây

32ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.87mps 109º
 • Độ ẩm: 56%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 22%
 • Áp suất: 1001mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 17-06-2021
mây dày đặc

Mây Dày đặc

33ºC
 • Cao nhất: 37ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 3.14mps 107º
 • Độ ẩm: 57%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 86%
 • Áp suất: 1001mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 18-06-2021
mây rải rác

Mây Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 37ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 3.71mps 110º
 • Độ ẩm: 56%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 33%
 • Áp suất: 1001mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 19-06-2021
mây rải rác

Mây Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 38ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 3.39mps 122º
 • Độ ẩm: 56%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 50%
 • Áp suất: 1001mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 20-06-2021
mây dày đặc

Mây Dày đặc

34ºC
 • Cao nhất: 38ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 3.76mps 239º
 • Độ ẩm: 54%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 93%
 • Áp suất: 1000mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 21-06-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 3.96mps 88º
 • Độ ẩm: 68%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1001mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 22-06-2021
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.43mps 310º
 • Độ ẩm: 70%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 97%
 • Áp suất: 1001mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 23-06-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

35ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 3.46mps 83º
 • Độ ẩm: 44%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 70%
 • Áp suất: 1001mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 24-06-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.8mps 100º
 • Độ ẩm: 51%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 88%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 25-06-2021
mây dày đặc

Mây Dày đặc

33ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.26mps 183º
 • Độ ẩm: 44%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 97%
 • Áp suất: 1001mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 26-06-2021
mây dày đặc

Mây Dày đặc

35ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.91mps 155º
 • Độ ẩm: 43%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1000mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 27-06-2021
mưa vừa

Mưa Vừa

35ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 2.27mps 150º
 • Độ ẩm: 48%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1001mbar
Xem thêm