Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Việt Trì. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Chủ nhật (16-01-2018)

  Mặt trời mọc: 06:38am Mặt trời lặn: 05:37pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.3019 Kinh độ: 105.4308

  mưa rải rác
  16ºC

  Mưa Bụi Cường độ Nhẹ

  Cao nhất: 19ºC

  Thấp nhất: 15ºC

  Cập nhật lúc 21:47

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.1mps
  • Hướng gió: 290º WNW
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 75%
  • Áp suất: 1017mb
 • Thời tiết Sáng Chủ nhật (16-01-2018)

  Mặt trời mọc: 06:38am Mặt trời lặn: 05:37pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.3019 Kinh độ: 105.4308

  mưa rải rác
  17ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 19ºC

  Thấp nhất: 15ºC

  Cập nhật lúc 21:47

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.15mm
  • Sức gió: 1.06mps
  • Hướng gió: 66º ENE
  • Độ ẩm: 95%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 1012mb
 • Thời tiết Trưa Chủ nhật (17-01-2018)

  Mặt trời mọc: 06:38am Mặt trời lặn: 05:37pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.3019 Kinh độ: 105.4308

  mưa rải rác
  15ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 19ºC

  Thấp nhất: 15ºC

  Cập nhật lúc 21:47

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.585mm
  • Sức gió: 1.12mps
  • Hướng gió: 66º ENE
  • Độ ẩm: 98%
  • Độ che phủ: 64%
  • Áp suất: 1013mb
 • Thời tiết Chiều Chủ nhật (17-01-2018)

  Mặt trời mọc: 06:38am Mặt trời lặn: 05:37pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.3019 Kinh độ: 105.4308

  mưa rải rác
  14ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 19ºC

  Thấp nhất: 15ºC

  Cập nhật lúc 21:47

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.055000000000001mm
  • Sức gió: 0.76mps
  • Hướng gió: 42º NE
  • Độ ẩm: 97%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 1013mb
 • Thời tiết Tối Chủ nhật (17-01-2018)

  Mặt trời mọc: 06:38am Mặt trời lặn: 05:37pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.3019 Kinh độ: 105.4308

  mưa rải rác
  19ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 19ºC

  Thấp nhất: 15ºC

  Cập nhật lúc 21:47

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.0049999999999999mm
  • Sức gió: 1.07mps
  • Hướng gió: 334º NNW
  • Độ ẩm: 87%
  • Độ che phủ: 76%
  • Áp suất: 1012mb
 • Cập nhật lúc 21:47
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 19ºC 68% 1.42mps 3º N 0.1mm 94%
  6:00 mưa rải rác 19ºC 64% 1.51mps 66º ENE 0.01mm 88%
  9:00 mưa rải rác 17ºC 88% 1.06mps 66º ENE 0.15mm 95%
  12:00 mưa rải rác 16ºC 88% 1.51mps 58º ENE 0.82mm 96%
  15:00 mưa rải rác 15ºC 64% 1.12mps 66º ENE 0.585mm 98%
  18:00 mưa rải rác 14ºC 88% 0.96mps 72º ENE 0.085mm 98%
  21:00 mưa rải rác 14ºC 88% 0.76mps 42º NE 0.055000000000001mm 97%
  24:00 mưa rải rác 17ºC 56% 1.66mps 351º N 0.0099999999999998mm 92%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Việt Trì

Thứ 3

Dự báo ngày 16-01-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 1.42mps 3º
 • Độ ẩm: 94%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 68%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 17-01-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

19ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 1.07mps 334º
 • Độ ẩm: 87%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 76%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 18-01-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

20ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 1.66mps 119º
 • Độ ẩm: 91%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 32%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 19-01-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 9ºC
 • Sức gió: 0.69mps 110º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 38%
 • Áp suất: 978mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 20-01-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 1.41mps 137º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 32%
 • Áp suất: 976mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 21-01-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 1.15mps 75º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 40%
 • Áp suất: 978mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 22-01-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

18ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 1.33mps 147º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 49%
 • Áp suất: 975mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 23-01-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 0.86mps 114º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 972mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 24-01-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 0.38mps 144º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 1%
 • Áp suất: 971mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 25-01-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 1.42mps 104º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 32%
 • Áp suất: 974mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 26-01-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

12ºC
 • Cao nhất: 12ºC
 • Thấp nhất: 7ºC
 • Sức gió: 1.52mps 82º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 91%
 • Áp suất: 981mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 27-01-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

7ºC
 • Cao nhất: 7ºC
 • Thấp nhất: 5ºC
 • Sức gió: 1.43mps 85º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 94%
 • Áp suất: 982mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 28-01-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

7ºC
 • Cao nhất: 7ºC
 • Thấp nhất: 4ºC
 • Sức gió: 1.25mps 71º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 93%
 • Áp suất: 984mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 29-01-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

8ºC
 • Cao nhất: 8ºC
 • Thấp nhất: 4ºC
 • Sức gió: 0.32mps 70º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 62%
 • Áp suất: 986mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 30-01-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

10ºC
 • Cao nhất: 10ºC
 • Thấp nhất: 4ºC
 • Sức gió: 1.1mps 79º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 45%
 • Áp suất: 984mbar
Xem thêm