Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Việt Trì. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 5 (10-07-2015)

  Mặt trời mọc: 05:22am Mặt trời lặn: 06:44pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.301941 Kinh độ: 105.430832

  quang mây
  22ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 19:42

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.72mps
  • Hướng gió: 359º N
  • Độ ẩm: 76%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1001mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 5 (10-07-2015)

  Mặt trời mọc: 05:22am Mặt trời lặn: 06:44pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.301941 Kinh độ: 105.430832

  quang mây
  25ºC

  Quang Mây

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 19:42

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.21mps
  • Hướng gió: 7º N
  • Độ ẩm: 71%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1001mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 5 (10-07-2015)

  Mặt trời mọc: 05:22am Mặt trời lặn: 06:44pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.301941 Kinh độ: 105.430832

  ít mây
  31ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 19:42

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.16mps
  • Hướng gió: 354º N
  • Độ ẩm: 54%
  • Độ che phủ: 24%
  • Áp suất: 1000mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 5 (10-07-2015)

  Mặt trời mọc: 05:22am Mặt trời lặn: 06:44pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.301941 Kinh độ: 105.430832

  mây rải rác
  28ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 19:42

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.07mps
  • Hướng gió: 43º NE
  • Độ ẩm: 65%
  • Độ che phủ: 32%
  • Áp suất: 999mb
 • Thời tiết Tối Thứ 5 (11-07-2015)

  Mặt trời mọc: 05:22am Mặt trời lặn: 06:44pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.301941 Kinh độ: 105.430832

  mây rải rác
  24ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 19:42

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.61mps
  • Hướng gió: 234º SW
  • Độ ẩm: 80%
  • Độ che phủ: 36%
  • Áp suất: 999mb
 • Cập nhật lúc 19:42
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 quang mây 22ºC 0% 1.47mps 0º N 0mm 78%
  6:00 quang mây 21ºC 0% 1.72mps 359º N 0mm 76%
  9:00 quang mây 25ºC 0% 2.21mps 7º N 0mm 71%
  12:00 quang mây 29ºC 0% 3.47mps 359º N 0mm 57%
  15:00 ít mây 31ºC 24% 3.16mps 354º N 0mm 54%
  18:00 mây rải rác 31ºC 32% 2.28mps 7º N 0mm 55%
  21:00 mây rải rác 28ºC 32% 1.07mps 43º NE 0mm 65%
  24:00 mây rải rác 25ºC 36% 0.72mps 109º ESE 0mm 78%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Việt Trì

Thứ 5

Dự báo ngày 09-07-2015
mây rải rác

Mây Rải Rác

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 0.92mps 358º
 • Độ ẩm: 87%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 32%
 • Áp suất: 970mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 10-07-2015
ít mây

ít Mây

29ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.86mps 350º
 • Độ ẩm: 58%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 969mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 11-07-2015
quang mây

Quang Mây

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.41mps 8º
 • Độ ẩm: 57%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 966mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 12-07-2015
quang mây

Quang Mây

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.31mps 50º
 • Độ ẩm: 59%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 965mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 13-07-2015
quang mây

Quang Mây

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.37mps 69º
 • Độ ẩm: 58%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 964mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 14-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.33mps 43º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 13%
 • Áp suất: 962mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 15-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.27mps 336º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 1%
 • Áp suất: 962mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 16-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 1.99mps 289º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 7%
 • Áp suất: 960mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 17-07-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.21mps 290º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 5%
 • Áp suất: 961mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 18-07-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.35mps 330º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 45%
 • Áp suất: 964mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 19-07-2015
mưa to

Mưa To

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.07mps 352º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 52%
 • Áp suất: 966mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 20-07-2015
mưa to

Mưa To

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.16mps 196º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 21%
 • Áp suất: 966mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 21-07-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.23mps 193º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 35%
 • Áp suất: 966mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 22-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.93mps 249º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 27%
 • Áp suất: 966mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 23-07-2015
quang mây

Quang Mây

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 3.85mps 271º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 21%
 • Áp suất: 964mbar
Xem thêm