Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Việt Trì. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (19-08-2019)

  Mặt trời mọc: 05:37am Mặt trời lặn: 06:26pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.3019 Kinh độ: 105.4308

  mây dày đặc
  29ºC

  Sương Mù

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 29ºC

  Cập nhật lúc 07:05

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1mps
  • Hướng gió: 300º WNW
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1002mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (19-08-2019)

  Mặt trời mọc: 05:37am Mặt trời lặn: 06:26pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.3019 Kinh độ: 105.4308

  mây dày đặc
  37ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 29ºC

  Cập nhật lúc 07:05

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.82mps
  • Hướng gió: 83º E
  • Độ ẩm: 47%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1002mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (19-08-2019)

  Mặt trời mọc: 05:37am Mặt trời lặn: 06:26pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.3019 Kinh độ: 105.4308

  mưa rải rác
  28ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 29ºC

  Cập nhật lúc 07:05

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.563mm
  • Sức gió: 0.54mps
  • Hướng gió: 104º ESE
  • Độ ẩm: 81%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1001mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (20-08-2019)

  Mặt trời mọc: 05:37am Mặt trời lặn: 06:26pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.3019 Kinh độ: 105.4308

  mưa vừa
  25ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 29ºC

  Cập nhật lúc 07:05

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 4.687mm
  • Sức gió: 0.51mps
  • Hướng gió: 278º W
  • Độ ẩm: 96%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1004mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (20-08-2019)

  Mặt trời mọc: 05:37am Mặt trời lặn: 06:26pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.3019 Kinh độ: 105.4308

  mưa rải rác
  26ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 29ºC

  Cập nhật lúc 07:05

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.312mm
  • Sức gió: 0.86mps
  • Hướng gió: 298º WNW
  • Độ ẩm: 93%
  • Độ che phủ: 79%
  • Áp suất: 1005mb
 • Cập nhật lúc 07:05
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây dày đặc 29ºC 100% 0.61mps 300º WNW 0mm 88%
  6:00 mây dày đặc 36ºC 100% 0.88mps 28º NNE 0mm 56%
  9:00 mây dày đặc 37ºC 100% 1.82mps 83º E 0mm 47%
  12:00 mưa rải rác 34ºC 100% 1.73mps 106º ESE 0.812mm 65%
  15:00 mưa rải rác 28ºC 100% 0.54mps 104º ESE 0.563mm 81%
  18:00 mưa vừa 26ºC 100% 0.75mps 245º WSW 6.688mm 96%
  21:00 mưa vừa 25ºC 100% 0.51mps 278º W 4.687mm 96%
  24:00 mưa rải rác 24ºC 100% 0.97mps 281º W 2.75mm 97%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Việt Trì

Chủ nhật

Dự báo ngày 18-08-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 0.82mps 297º
 • Độ ẩm: 94%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 19-08-2019
mưa to

Mưa To

37ºC
 • Cao nhất: 37ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.82mps 84º
 • Độ ẩm: 47%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 20-08-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

35ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.26mps 37º
 • Độ ẩm: 51%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 22%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 21-08-2019
mưa to

Mưa To

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.17mps 25º
 • Độ ẩm: 49%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 22-08-2019
mưa rất to

Mưa Rất To

24ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.86mps 322º
 • Độ ẩm: 96%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 23-08-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 0.8mps 357º
 • Độ ẩm: 50%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 57%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 24-08-2019
mưa to

Mưa To

29ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 0.9mps 345º
 • Độ ẩm: 83%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1005mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 25-08-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.58mps 88º
 • Độ ẩm: 52%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 18%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 26-08-2019
mưa to

Mưa To

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.08mps 104º
 • Độ ẩm: 58%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 79%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 27-08-2019
mưa to

Mưa To

28ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.02mps 117º
 • Độ ẩm: 80%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 28-08-2019
mưa to

Mưa To

28ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 0.95mps 96º
 • Độ ẩm: 89%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 29-08-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.46mps 314º
 • Độ ẩm: 96%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 30-08-2019
mưa rất to

Mưa Rất To

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 0.67mps 335º
 • Độ ẩm: 99%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 31-08-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.19mps 11º
 • Độ ẩm: 75%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 95%
 • Áp suất: 1007mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 01-09-2019
mưa to

Mưa To

27ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 0.48mps 30º
 • Độ ẩm: 82%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1004mbar
Xem thêm