Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Việt Trì. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Chủ nhật (20-05-2017)

  Mặt trời mọc: 05:18am Mặt trời lặn: 06:31pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.3019 Kinh độ: 105.4308

  mưa rải rác
  24ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 05:14

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.4mm
  • Sức gió: 1.66mps
  • Hướng gió: 107º ESE
  • Độ ẩm: 94%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1002mb
 • Thời tiết Sáng Chủ nhật (21-05-2017)

  Mặt trời mọc: 05:18am Mặt trời lặn: 06:31pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.3019 Kinh độ: 105.4308

  mưa vừa
  22ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 05:14

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 3.8375mm
  • Sức gió: 1.36mps
  • Hướng gió: 92º E
  • Độ ẩm: 98%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1000mb
 • Thời tiết Trưa Chủ nhật (21-05-2017)

  Mặt trời mọc: 05:18am Mặt trời lặn: 06:31pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.3019 Kinh độ: 105.4308

  mưa rải rác
  24ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 05:14

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.52mm
  • Sức gió: 1.51mps
  • Hướng gió: 74º ENE
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1001mb
 • Thời tiết Chiều Chủ nhật (21-05-2017)

  Mặt trời mọc: 05:18am Mặt trời lặn: 06:31pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.3019 Kinh độ: 105.4308

  mưa rải rác
  29ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 05:14

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.0099999999999998mm
  • Sức gió: 1.62mps
  • Hướng gió: 111º ESE
  • Độ ẩm: 86%
  • Độ che phủ: 64%
  • Áp suất: 997mb
 • Thời tiết Tối Chủ nhật (21-05-2017)

  Mặt trời mọc: 05:18am Mặt trời lặn: 06:31pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.3019 Kinh độ: 105.4308

  mưa rải rác
  25ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 05:14

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.1mm
  • Sức gió: 1.77mps
  • Hướng gió: 94º E
  • Độ ẩm: 95%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 1000mb
 • Cập nhật lúc 05:14
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 23ºC 92% 1.66mps 107º ESE 0.4mm 94%
  6:00 mưa rải rác 23ºC 80% 2.12mps 127º SE 0.6575mm 97%
  9:00 mưa vừa 22ºC 92% 1.36mps 92º E 3.8375mm 98%
  12:00 mưa rải rác 23ºC 92% 1.51mps 75º ENE 2.565mm 99%
  15:00 mưa rải rác 24ºC 92% 1.51mps 74º ENE 0.52mm 99%
  18:00 mưa rải rác 27ºC 48% 1.61mps 85º E 0.23mm 92%
  21:00 mưa rải rác 29ºC 64% 1.62mps 111º ESE 0.0099999999999998mm 86%
  24:00 mưa rải rác 27ºC 92% 1.42mps 87º E 0.0099999999999998mm 89%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Việt Trì

Thứ 7

Dự báo ngày 20-05-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.37mps 97º
 • Độ ẩm: 87%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 56%
 • Áp suất: 1000mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 21-05-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.51mps 75º
 • Độ ẩm: 99%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1001mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 22-05-2017
mưa to

Mưa To

26ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.35mps 18º
 • Độ ẩm: 97%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1001mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 23-05-2017
nhiều mây

Nhiều Mây

29ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.65mps 8º
 • Độ ẩm: 91%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 56%
 • Áp suất: 1001mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 24-05-2017
mưa to

Mưa To

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 0.99mps 246º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 967mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 25-05-2017
mưa to

Mưa To

24ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.36mps 79º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 84%
 • Áp suất: 971mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 26-05-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.42mps 104º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 32%
 • Áp suất: 971mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 27-05-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.66mps 157º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 33%
 • Áp suất: 970mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 28-05-2017
mưa to

Mưa To

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 0.98mps 216º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 21%
 • Áp suất: 965mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 29-05-2017
mưa to

Mưa To

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.17mps 16º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 16%
 • Áp suất: 965mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 30-05-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 0.37mps 90º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 49%
 • Áp suất: 963mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 31-05-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 0.2mps 15º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 13%
 • Áp suất: 965mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 01-06-2017
mưa to

Mưa To

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.3mps 337º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 10%
 • Áp suất: 967mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 02-06-2017
mưa to

Mưa To

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 0.76mps 304º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 56%
 • Áp suất: 970mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 03-06-2017
mưa to

Mưa To

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.36mps 92º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 32%
 • Áp suất: 970mbar
Xem thêm