Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Việt Trì. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 5 (08-02-2023)

  Mặt trời mọc: 06:32am Mặt trời lặn: 05:52pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.3019 Kinh độ: 105.4308

  mưa rải rác
  20ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 00:41

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.36mps
  • Hướng gió: 115º ESE
  • Độ ẩm: 93%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1011mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 5 (08-02-2023)

  Mặt trời mọc: 06:32am Mặt trời lặn: 05:52pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.3019 Kinh độ: 105.4308

  mưa rải rác
  21ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 00:41

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.37mm
  • Sức gió: 3.35mps
  • Hướng gió: 100º E
  • Độ ẩm: 93%
  • Độ che phủ: 97%
  • Áp suất: 1010mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 5 (09-02-2023)

  Mặt trời mọc: 06:32am Mặt trời lặn: 05:52pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.3019 Kinh độ: 105.4308

  mưa rải rác
  21ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 00:41

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.24mm
  • Sức gió: 4mps
  • Hướng gió: 120º ESE
  • Độ ẩm: 93%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1012mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 5 (09-02-2023)

  Mặt trời mọc: 06:32am Mặt trời lặn: 05:52pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.3019 Kinh độ: 105.4308

  mưa rải rác
  20ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 00:41

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.24mm
  • Sức gió: 3.11mps
  • Hướng gió: 102º ESE
  • Độ ẩm: 93%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1012mb
 • Thời tiết Tối Thứ 5 (09-02-2023)

  Mặt trời mọc: 06:32am Mặt trời lặn: 05:52pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.3019 Kinh độ: 105.4308

  mưa rải rác
  22ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 00:41

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.12mm
  • Sức gió: 3.37mps
  • Hướng gió: 107º ESE
  • Độ ẩm: 88%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1012mb
 • Cập nhật lúc 00:41
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 21ºC 100% 4.23mps 119º ESE 0.53mm 88%
  6:00 mưa rải rác 21ºC 97% 4.82mps 108º ESE 0.52mm 88%
  9:00 mưa rải rác 21ºC 97% 3.35mps 100º E 0.37mm 93%
  12:00 mưa rải rác 21ºC 100% 3.83mps 113º ESE 1.15mm 93%
  15:00 mưa rải rác 21ºC 100% 4mps 120º ESE 0.24mm 93%
  18:00 mưa rải rác 20ºC 100% 3.39mps 107º ESE 0.47mm 94%
  21:00 mưa rải rác 20ºC 100% 3.11mps 102º ESE 0.24mm 93%
  24:00 mưa rải rác 21ºC 100% 2.96mps 108º ESE 0.22mm 92%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Việt Trì

Thứ 4

Dự báo ngày 08-02-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

21ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 5.34mps 110º
 • Độ ẩm: 89%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 09-02-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 5.02mps 116º
 • Độ ẩm: 90%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 10-02-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 5.18mps 106º
 • Độ ẩm: 86%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 11-02-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 5.39mps 102º
 • Độ ẩm: 69%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1007mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 12-02-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 5.44mps 104º
 • Độ ẩm: 69%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 89%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 13-02-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 4.76mps 108º
 • Độ ẩm: 63%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 93%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 14-02-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

18ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 3.71mps 89º
 • Độ ẩm: 79%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 15-02-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

15ºC
 • Cao nhất: 16ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 1.99mps 96º
 • Độ ẩm: 87%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 16-02-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

14ºC
 • Cao nhất: 14ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 1.94mps 113º
 • Độ ẩm: 89%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 17-02-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

15ºC
 • Cao nhất: 16ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 2.27mps 316º
 • Độ ẩm: 97%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 18-02-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

17ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 2.64mps 96º
 • Độ ẩm: 87%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1015mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 19-02-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

17ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 2.83mps 93º
 • Độ ẩm: 92%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 20-02-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

18ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 3.35mps 118º
 • Độ ẩm: 84%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 21-02-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

17ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 2.43mps 114º
 • Độ ẩm: 94%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 22-02-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

13ºC
 • Cao nhất: 14ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 2.23mps 114º
 • Độ ẩm: 88%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1019mbar
Xem thêm