Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Việt Trì. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 5 (16-10-2019)

  Mặt trời mọc: 05:54am Mặt trời lặn: 05:33pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.3019 Kinh độ: 105.4308

  mây dày đặc
  23ºC

  Sương Mù

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 04:55

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1mps
  • Hướng gió: 0º N
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 20%
  • Áp suất: 1016mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 5 (16-10-2019)

  Mặt trời mọc: 05:54am Mặt trời lặn: 05:33pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.3019 Kinh độ: 105.4308

  mưa rải rác
  28ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 04:55

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.187mm
  • Sức gió: 1.705mps
  • Hướng gió: 8º N
  • Độ ẩm: 63%
  • Độ che phủ: 67%
  • Áp suất: 1017mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 5 (16-10-2019)

  Mặt trời mọc: 05:54am Mặt trời lặn: 05:33pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.3019 Kinh độ: 105.4308

  mưa vừa
  24ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 04:55

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 3.313mm
  • Sức gió: 1.487mps
  • Hướng gió: 117º ESE
  • Độ ẩm: 86%
  • Độ che phủ: 64%
  • Áp suất: 1017mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 5 (17-10-2019)

  Mặt trời mọc: 05:54am Mặt trời lặn: 05:33pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.3019 Kinh độ: 105.4308

  mưa rải rác
  22ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 04:55

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.312mm
  • Sức gió: 0.243mps
  • Hướng gió: 93º E
  • Độ ẩm: 91%
  • Độ che phủ: 76%
  • Áp suất: 1018mb
 • Thời tiết Tối Thứ 5 (17-10-2019)

  Mặt trời mọc: 05:54am Mặt trời lặn: 05:33pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.3019 Kinh độ: 105.4308

  mưa rải rác
  23ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 04:55

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.063mm
  • Sức gió: 0.952mps
  • Hướng gió: 29º NNE
  • Độ ẩm: 88%
  • Độ che phủ: 79%
  • Áp suất: 1019mb
 • Cập nhật lúc 04:55
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây dày đặc 23ºC 96% 0.315mps 73º ENE 0mm 87%
  6:00 mây dày đặc 27ºC 85% 0.986mps 343º NNW 0mm 71%
  9:00 mưa rải rác 28ºC 67% 1.705mps 8º N 0.187mm 63%
  12:00 mưa rải rác 27ºC 46% 1.364mps 83º E 0.625mm 67%
  15:00 mưa vừa 24ºC 64% 1.487mps 117º ESE 3.313mm 86%
  18:00 mưa rải rác 23ºC 95% 1.333mps 165º SSE 1.938mm 88%
  21:00 mưa rải rác 22ºC 76% 0.243mps 93º E 0.312mm 91%
  24:00 mưa rải rác 22ºC 92% 0.824mps 17º NNE 0.062mm 91%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Việt Trì

Thứ 3

Dự báo ngày 15-10-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 0.882mps 264º
 • Độ ẩm: 85%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 96%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 16-10-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 0.986mps 343º
 • Độ ẩm: 71%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 85%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 17-10-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 0.853mps 124º
 • Độ ẩm: 67%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 18-10-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 0.923mps 1º
 • Độ ẩm: 82%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 19-10-2019
nhiều mây

Nhiều Mây

26ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 0.588mps 328º
 • Độ ẩm: 64%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 55%
 • Áp suất: 1020mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 20-10-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

27ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.062mps 160º
 • Độ ẩm: 62%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 21-10-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.365mps 153º
 • Độ ẩm: 68%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 22-10-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.197mps 152º
 • Độ ẩm: 74%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 80%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 23-10-2019
mưa to

Mưa To

27ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.095mps 82º
 • Độ ẩm: 82%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 83%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 24-10-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.358mps 36º
 • Độ ẩm: 76%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 25-10-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 0.605mps 27º
 • Độ ẩm: 85%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 97%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 26-10-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

20ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 0.61mps 97º
 • Độ ẩm: 89%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1017mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 27-10-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

21ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 0.669mps 95º
 • Độ ẩm: 92%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 28-10-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.279mps 124º
 • Độ ẩm: 83%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 84%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 29-10-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 2.653mps 42º
 • Độ ẩm: 85%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1018mbar
Xem thêm