Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Việt Trì. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 6 (02-06-2023)

  Mặt trời mọc: 05:15am Mặt trời lặn: 06:36pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.3019 Kinh độ: 105.4308

  nhiều mây
  32ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 40ºC

  Thấp nhất: 28ºC

  Cập nhật lúc 19:36

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 6.38mps
  • Hướng gió: 129º SE
  • Độ ẩm: 53%
  • Độ che phủ: 49%
  • Áp suất: 1000mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 6 (02-06-2023)

  Mặt trời mọc: 05:15am Mặt trời lặn: 06:36pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.3019 Kinh độ: 105.4308

  nhiều mây
  34ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 40ºC

  Thấp nhất: 28ºC

  Cập nhật lúc 19:36

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 5.62mps
  • Hướng gió: 128º SE
  • Độ ẩm: 52%
  • Độ che phủ: 53%
  • Áp suất: 1000mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 6 (03-06-2023)

  Mặt trời mọc: 05:15am Mặt trời lặn: 06:36pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.3019 Kinh độ: 105.4308

  mây rải rác
  29ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 40ºC

  Thấp nhất: 28ºC

  Cập nhật lúc 19:36

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.54mps
  • Hướng gió: 108º ESE
  • Độ ẩm: 73%
  • Độ che phủ: 45%
  • Áp suất: 1003mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 6 (03-06-2023)

  Mặt trời mọc: 05:15am Mặt trời lặn: 06:36pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.3019 Kinh độ: 105.4308

  ít mây
  29ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 40ºC

  Thấp nhất: 28ºC

  Cập nhật lúc 19:36

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.38mps
  • Hướng gió: 98º E
  • Độ ẩm: 81%
  • Độ che phủ: 15%
  • Áp suất: 1005mb
 • Thời tiết Tối Thứ 6 (03-06-2023)

  Mặt trời mọc: 05:15am Mặt trời lặn: 06:36pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.3019 Kinh độ: 105.4308

  nhiều mây
  37ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 40ºC

  Thấp nhất: 28ºC

  Cập nhật lúc 19:36

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.74mps
  • Hướng gió: 44º NE
  • Độ ẩm: 45%
  • Độ che phủ: 78%
  • Áp suất: 1002mb
 • Cập nhật lúc 19:36
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 nhiều mây 35ºC 72% 1.04mps 91º E 0mm 51%
  6:00 nhiều mây 37ºC 77% 3.62mps 114º ESE 0mm 42%
  9:00 nhiều mây 34ºC 53% 5.62mps 128º SE 0mm 52%
  12:00 mây rải rác 31ºC 28% 4.43mps 121º ESE 0mm 64%
  15:00 mây rải rác 29ºC 45% 3.54mps 108º ESE 0mm 73%
  18:00 trời quang mây 28ºC 0% 2.79mps 96º E 0mm 83%
  21:00 ít mây 29ºC 15% 2.38mps 98º E 0mm 81%
  24:00 nhiều mây 33ºC 79% 1.81mps 114º ESE 0mm 61%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Việt Trì

Thứ 6

Dự báo ngày 02-06-2023
nhiều mây

Nhiều Mây

33ºC
 • Cao nhất: 40ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 5.62mps 128º
 • Độ ẩm: 56%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 77%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 03-06-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

34ºC
 • Cao nhất: 40ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 4.65mps 112º
 • Độ ẩm: 57%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 83%
 • Áp suất: 1005mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 04-06-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

34ºC
 • Cao nhất: 37ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 5.37mps 96º
 • Độ ẩm: 52%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 69%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 05-06-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 3.19mps 134º
 • Độ ẩm: 65%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 06-06-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

32ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 3.2mps 312º
 • Độ ẩm: 59%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 76%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 07-06-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.85mps 132º
 • Độ ẩm: 70%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 97%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 08-06-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 3.84mps 126º
 • Độ ẩm: 57%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 55%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 09-06-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 4.92mps 312º
 • Độ ẩm: 86%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 10-06-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.07mps 309º
 • Độ ẩm: 53%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1001mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 11-06-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 37ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.57mps 308º
 • Độ ẩm: 57%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1001mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 12-06-2023
nhiều mây

Nhiều Mây

34ºC
 • Cao nhất: 38ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 1.95mps 84º
 • Độ ẩm: 52%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 66%
 • Áp suất: 1001mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 13-06-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 37ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 2.81mps 252º
 • Độ ẩm: 50%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1000mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 14-06-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 5.67mps 307º
 • Độ ẩm: 65%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 97%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 15-06-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.03mps 316º
 • Độ ẩm: 71%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 16-06-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.73mps 311º
 • Độ ẩm: 55%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1002mbar
Xem thêm