Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Việt Trì. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (20-11-2017)

  Mặt trời mọc: 06:11am Mặt trời lặn: 05:15pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.3019 Kinh độ: 105.4308

  mưa rải rác
  19ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 19ºC

  Thấp nhất: 18ºC

  Cập nhật lúc 08:40

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.1mps
  • Hướng gió: 80º E
  • Độ ẩm: 77%
  • Độ che phủ: 75%
  • Áp suất: 1018mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (20-11-2017)

  Mặt trời mọc: 06:11am Mặt trời lặn: 05:15pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.3019 Kinh độ: 105.4308

  mưa rải rác
  15ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 19ºC

  Thấp nhất: 18ºC

  Cập nhật lúc 08:40

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.49mm
  • Sức gió: 2.49mps
  • Hướng gió: 45º NE
  • Độ ẩm: 95%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1016mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (20-11-2017)

  Mặt trời mọc: 06:11am Mặt trời lặn: 05:15pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.3019 Kinh độ: 105.4308

  mưa rải rác
  16ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 19ºC

  Thấp nhất: 18ºC

  Cập nhật lúc 08:40

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.445mm
  • Sức gió: 1.82mps
  • Hướng gió: 56º NE
  • Độ ẩm: 88%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1016mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (20-11-2017)

  Mặt trời mọc: 06:11am Mặt trời lặn: 05:15pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.3019 Kinh độ: 105.4308

  mưa rải rác
  15ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 19ºC

  Thấp nhất: 18ºC

  Cập nhật lúc 08:40

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.02mm
  • Sức gió: 1.39mps
  • Hướng gió: 64º ENE
  • Độ ẩm: 79%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1016mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (21-11-2017)

  Mặt trời mọc: 06:11am Mặt trời lặn: 05:15pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.3019 Kinh độ: 105.4308

  mưa rải rác
  14ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 19ºC

  Thấp nhất: 18ºC

  Cập nhật lúc 08:40

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.38mm
  • Sức gió: 1.02mps
  • Hướng gió: 84º E
  • Độ ẩm: 88%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1016mb
 • Cập nhật lúc 08:40
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 16ºC 92% 1.59mps 53º NE 0.29mm 92%
  6:00 mưa rải rác 15ºC 92% 1.81mps 50º NE 0.485mm 97%
  9:00 mưa rải rác 15ºC 92% 2.49mps 45º NE 0.49mm 95%
  12:00 mưa rải rác 15ºC 92% 2.39mps 40º NE 0.715mm 95%
  15:00 mưa rải rác 16ºC 92% 1.82mps 56º NE 0.445mm 88%
  18:00 mưa rải rác 16ºC 92% 1.62mps 69º ENE 0.045mm 80%
  21:00 mưa rải rác 15ºC 92% 1.39mps 64º ENE 0.02mm 79%
  24:00 mưa rải rác 14ºC 100% 1.22mps 78º ENE 0.48mm 84%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Việt Trì

Chủ nhật

Dự báo ngày 19-11-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 1.02mps 92º
 • Độ ẩm: 75%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 20-11-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

15ºC
 • Cao nhất: 16ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 2.39mps 40º
 • Độ ẩm: 95%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 21-11-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

15ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 1.3mps 82º
 • Độ ẩm: 80%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 80%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 22-11-2017
mây rải rác

Mây Rải Rác

17ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 2.23mps 13º
 • Độ ẩm: 68%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 48%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 23-11-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

14ºC
 • Cao nhất: 14ºC
 • Thấp nhất: 9ºC
 • Sức gió: 2.26mps 22º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 68%
 • Áp suất: 987mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 24-11-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

14ºC
 • Cao nhất: 14ºC
 • Thấp nhất: 8ºC
 • Sức gió: 3.14mps 22º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 19%
 • Áp suất: 991mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 25-11-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

15ºC
 • Cao nhất: 15ºC
 • Thấp nhất: 8ºC
 • Sức gió: 1.86mps 2º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 58%
 • Áp suất: 988mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 26-11-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

16ºC
 • Cao nhất: 16ºC
 • Thấp nhất: 10ºC
 • Sức gió: 1.22mps 35º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 73%
 • Áp suất: 986mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 27-11-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

15ºC
 • Cao nhất: 15ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 1.32mps 339º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 984mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 28-11-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

18ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 1.26mps 331º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 96%
 • Áp suất: 981mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 29-11-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 1.15mps 360º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 56%
 • Áp suất: 979mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 30-11-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 0.78mps 5º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 15%
 • Áp suất: 976mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 01-12-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 1.4mps 51º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 34%
 • Áp suất: 974mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 02-12-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 1.37mps 58º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 37%
 • Áp suất: 977mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 03-12-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

17ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 1.47mps 41º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 39%
 • Áp suất: 982mbar
Xem thêm