Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Việt Trì. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 6 (14-12-2018)

  Mặt trời mọc: 06:27am Mặt trời lặn: 05:18pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.3019 Kinh độ: 105.4308

  mây dày đặc
  16ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 18ºC

  Thấp nhất: 12ºC

  Cập nhật lúc 20:11

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.1mps
  • Hướng gió: 70º ENE
  • Độ ẩm: 67%
  • Độ che phủ: 75%
  • Áp suất: 1025mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 6 (14-12-2018)

  Mặt trời mọc: 06:27am Mặt trời lặn: 05:18pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.3019 Kinh độ: 105.4308

  trời quang mây
  18ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 18ºC

  Thấp nhất: 12ºC

  Cập nhật lúc 20:11

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.67mps
  • Hướng gió: 354º N
  • Độ ẩm: 74%
  • Độ che phủ: 8%
  • Áp suất: 1021mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 6 (14-12-2018)

  Mặt trời mọc: 06:27am Mặt trời lặn: 05:18pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.3019 Kinh độ: 105.4308

  nhiều mây
  14ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 18ºC

  Thấp nhất: 12ºC

  Cập nhật lúc 20:11

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.61mps
  • Hướng gió: 359º N
  • Độ ẩm: 77%
  • Độ che phủ: 68%
  • Áp suất: 1021mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 6 (15-12-2018)

  Mặt trời mọc: 06:27am Mặt trời lặn: 05:18pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.3019 Kinh độ: 105.4308

  mưa rải rác
  12ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 18ºC

  Thấp nhất: 12ºC

  Cập nhật lúc 20:11

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.005mm
  • Sức gió: 1.21mps
  • Hướng gió: 33º NNE
  • Độ ẩm: 87%
  • Độ che phủ: 56%
  • Áp suất: 1021mb
 • Thời tiết Tối Thứ 6 (15-12-2018)

  Mặt trời mọc: 06:27am Mặt trời lặn: 05:18pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.3019 Kinh độ: 105.4308

  mưa rải rác
  11ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 18ºC

  Thấp nhất: 12ºC

  Cập nhật lúc 20:11

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.06mm
  • Sức gió: 1.21mps
  • Hướng gió: 40º NE
  • Độ ẩm: 90%
  • Độ che phủ: 80%
  • Áp suất: 1021mb
 • Cập nhật lúc 20:11
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây dày đặc 12ºC 100% 1.32mps 42º NE 0mm 88%
  6:00 mây rải rác 14ºC 48% 1.72mps 27º NNE 0mm 83%
  9:00 trời quang mây 18ºC 8% 1.67mps 354º N 0mm 74%
  12:00 mây rải rác 18ºC 44% 1.51mps 15º NNE 0mm 70%
  15:00 nhiều mây 14ºC 68% 0.61mps 359º N 0mm 77%
  18:00 nhiều mây 13ºC 80% 0.86mps 21º NNE 0mm 84%
  21:00 mưa rải rác 12ºC 56% 1.21mps 33º NNE 0.005mm 87%
  24:00 mưa rải rác 10ºC 64% 1.2mps 40º NE 0.03mm 89%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Việt Trì

Thứ 6

Dự báo ngày 14-12-2018
mây rải rác

Mây Rải Rác

14ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 1.72mps 28º
 • Độ ẩm: 83%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 48%
 • Áp suất: 1024mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 15-12-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

15ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 10ºC
 • Sức gió: 1.61mps 349º
 • Độ ẩm: 83%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 68%
 • Áp suất: 1022mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 16-12-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

14ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 2.57mps 42º
 • Độ ẩm: 84%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 88%
 • Áp suất: 1025mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 17-12-2018
trời quang mây

Trời Quang Mây

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 7ºC
 • Sức gió: 1.69mps 337º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 18-12-2018
trời quang mây

Trời Quang Mây

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 6ºC
 • Sức gió: 0.86mps 263º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 19-12-2018
trời quang mây

Trời Quang Mây

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 8ºC
 • Sức gió: 2.08mps 325º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 20-12-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 1.63mps 352º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 21-12-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 1.74mps 26º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 30%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 22-12-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 1.34mps 196º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1017mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 23-12-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

13ºC
 • Cao nhất: 13ºC
 • Thấp nhất: 11ºC
 • Sức gió: 1.82mps 60º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 94%
 • Áp suất: 1024mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 24-12-2018
trời quang mây

Trời Quang Mây

13ºC
 • Cao nhất: 13ºC
 • Thấp nhất: 6ºC
 • Sức gió: 0.7mps 70º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 2%
 • Áp suất: 1024mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 25-12-2018
trời quang mây

Trời Quang Mây

13ºC
 • Cao nhất: 13ºC
 • Thấp nhất: 6ºC
 • Sức gió: 1.92mps 314º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 44%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 26-12-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

15ºC
 • Cao nhất: 15ºC
 • Thấp nhất: 7ºC
 • Sức gió: 1.75mps 352º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 74%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 27-12-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

17ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 11ºC
 • Sức gió: 2.54mps 11º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 28-12-2018
trời quang mây

Trời Quang Mây

8ºC
 • Cao nhất: 8ºC
 • Thấp nhất: 8ºC
 • Sức gió: 2.72mps 34º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1028mbar
Xem thêm