Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Việt Trì. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 3 (29-09-2020)

  Mặt trời mọc: 05:48am Mặt trời lặn: 05:48pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.3019 Kinh độ: 105.4308

  nhiều mây
  29ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 21:40

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.1mps
  • Hướng gió: 130º SE
  • Độ ẩm: 74%
  • Độ che phủ: 98%
  • Áp suất: 1008mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 3 (29-09-2020)

  Mặt trời mọc: 05:48am Mặt trời lặn: 05:48pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.3019 Kinh độ: 105.4308

  mưa rải rác
  31ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 21:40

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.17mm
  • Sức gió: 1.67mps
  • Hướng gió: 156º SSE
  • Độ ẩm: 64%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1007mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 3 (29-09-2020)

  Mặt trời mọc: 05:48am Mặt trời lặn: 05:48pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.3019 Kinh độ: 105.4308

  nhiều mây
  27ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 21:40

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.84mps
  • Hướng gió: 122º ESE
  • Độ ẩm: 87%
  • Độ che phủ: 59%
  • Áp suất: 1006mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 3 (30-09-2020)

  Mặt trời mọc: 05:48am Mặt trời lặn: 05:48pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.3019 Kinh độ: 105.4308

  mây dày đặc
  25ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 21:40

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.63mps
  • Hướng gió: 95º E
  • Độ ẩm: 91%
  • Độ che phủ: 87%
  • Áp suất: 1007mb
 • Thời tiết Tối Thứ 3 (30-09-2020)

  Mặt trời mọc: 05:48am Mặt trời lặn: 05:48pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.3019 Kinh độ: 105.4308

  mưa rải rác
  26ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 21:40

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.13mm
  • Sức gió: 1.56mps
  • Hướng gió: 101º E
  • Độ ẩm: 92%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1007mb
 • Cập nhật lúc 21:40
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 nhiều mây 25ºC 63% 0.3mps 164º SSE 0mm 93%
  6:00 mưa rải rác 27ºC 91% 1.02mps 99º E 0.2mm 83%
  9:00 mưa rải rác 31ºC 92% 1.67mps 156º SSE 0.17mm 64%
  12:00 nhiều mây 31ºC 70% 3.3mps 131º SE 0mm 67%
  15:00 nhiều mây 27ºC 59% 2.84mps 122º ESE 0mm 87%
  18:00 nhiều mây 26ºC 74% 3.16mps 125º SE 0mm 89%
  21:00 mây dày đặc 25ºC 87% 2.63mps 95º E 0mm 91%
  24:00 mây dày đặc 25ºC 100% 1.69mps 92º E 0mm 95%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Việt Trì

Thứ 3

Dự báo ngày 29-09-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.02mps 99º
 • Độ ẩm: 83%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 91%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 30-09-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.92mps 110º
 • Độ ẩm: 74%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 01-10-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.77mps 106º
 • Độ ẩm: 69%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 77%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 02-10-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.72mps 123º
 • Độ ẩm: 69%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 39%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 03-10-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.29mps 164º
 • Độ ẩm: 69%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1011mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 04-10-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.57mps 150º
 • Độ ẩm: 70%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 96%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 05-10-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.46mps 131º
 • Độ ẩm: 72%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 93%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 06-10-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.83mps 107º
 • Độ ẩm: 71%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 07-10-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.56mps 104º
 • Độ ẩm: 72%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 43%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 08-10-2020
mưa to

Mưa To

29ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 0.92mps 31º
 • Độ ẩm: 71%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 26%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 09-10-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.04mps 48º
 • Độ ẩm: 65%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 50%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 10-10-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 0.74mps 351º
 • Độ ẩm: 65%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 65%
 • Áp suất: 1011mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 11-10-2020
nhiều mây

Nhiều Mây

30ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.37mps 333º
 • Độ ẩm: 61%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 81%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 12-10-2020
nhiều mây

Nhiều Mây

30ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.33mps 325º
 • Độ ẩm: 59%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 74%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 13-10-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.12mps 14º
 • Độ ẩm: 55%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 13%
 • Áp suất: 1008mbar
Xem thêm