Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Việt Trì. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 3 (23-04-2019)

  Mặt trời mọc: 05:33am Mặt trời lặn: 06:19pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.3019 Kinh độ: 105.4308

  nhiều mây
  31ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 36ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 17:58

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.6mps
  • Hướng gió: 120º ESE
  • Độ ẩm: 70%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1005mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 3 (23-04-2019)

  Mặt trời mọc: 05:33am Mặt trời lặn: 06:19pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.3019 Kinh độ: 105.4308

  nhiều mây
  36ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 36ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 17:58

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.06mps
  • Hướng gió: 91º E
  • Độ ẩm: 47%
  • Độ che phủ: 74%
  • Áp suất: 1008mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 3 (23-04-2019)

  Mặt trời mọc: 05:33am Mặt trời lặn: 06:19pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.3019 Kinh độ: 105.4308

  mây dày đặc
  30ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 36ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 17:58

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.71mps
  • Hướng gió: 126º SE
  • Độ ẩm: 79%
  • Độ che phủ: 97%
  • Áp suất: 1006mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 3 (24-04-2019)

  Mặt trời mọc: 05:33am Mặt trời lặn: 06:19pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.3019 Kinh độ: 105.4308

  mây rải rác
  26ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 36ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 17:58

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.19mps
  • Hướng gió: 79º E
  • Độ ẩm: 92%
  • Độ che phủ: 41%
  • Áp suất: 1009mb
 • Thời tiết Tối Thứ 3 (24-04-2019)

  Mặt trời mọc: 05:33am Mặt trời lặn: 06:19pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.3019 Kinh độ: 105.4308

  mây dày đặc
  26ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 36ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 17:58

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.12mps
  • Hướng gió: 115º ESE
  • Độ ẩm: 88%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1010mb
 • Cập nhật lúc 17:58
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 nhiều mây 27ºC 67% 1.04mps 106º ESE 0mm 86%
  6:00 nhiều mây 33ºC 82% 1.83mps 87º E 0mm 58%
  9:00 nhiều mây 36ºC 74% 3.06mps 91º E 0mm 47%
  12:00 mây dày đặc 34ºC 100% 4.18mps 105º ESE 0mm 58%
  15:00 mây dày đặc 30ºC 97% 1.71mps 126º SE 0mm 79%
  18:00 mây rải rác 27ºC 45% 1.22mps 101º E 0mm 89%
  21:00 mây rải rác 26ºC 41% 1.19mps 79º E 0mm 92%
  24:00 mưa rải rác 26ºC 100% 1.05mps 110º ESE 0.125mm 93%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Việt Trì

Thứ 3

Dự báo ngày 23-04-2019
nhiều mây

Nhiều Mây

33ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 1.83mps 87º
 • Độ ẩm: 58%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 82%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 24-04-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

32ºC
 • Cao nhất: 37ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 1.5mps 90º
 • Độ ẩm: 62%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 25-04-2019
mây rải rác

Mây Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 1.91mps 91º
 • Độ ẩm: 59%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 33%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 26-04-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.23mps 104º
 • Độ ẩm: 73%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 86%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 27-04-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

30ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.73mps 116º
 • Độ ẩm: 59%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 91%
 • Áp suất: 1010mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 28-04-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

32ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.75mps 126º
 • Độ ẩm: 53%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 6%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 29-04-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.95mps 104º
 • Độ ẩm: 69%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 30-04-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 40ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 1.7mps 111º
 • Độ ẩm: 55%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 31%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 01-05-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

35ºC
 • Cao nhất: 40ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.58mps 65º
 • Độ ẩm: 48%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 2%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 02-05-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

32ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 1.73mps 102º
 • Độ ẩm: 64%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 03-05-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

26ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 0.97mps 127º
 • Độ ẩm: 91%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 04-05-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

27ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 0.9mps 138º
 • Độ ẩm: 87%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1006mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 05-05-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

28ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 0.76mps 127º
 • Độ ẩm: 79%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 96%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 06-05-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 0.42mps 261º
 • Độ ẩm: 85%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 87%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 07-05-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.25mps 98º
 • Độ ẩm: 59%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1005mbar
Xem thêm