Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Việt Trì. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 3 (14-08-2018)

  Mặt trời mọc: 05:36am Mặt trời lặn: 06:29pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.3019 Kinh độ: 105.4308

  ít mây
  32ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 22:36

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.5mps
  • Hướng gió: 230º SW
  • Độ ẩm: 70%
  • Độ che phủ: 56%
  • Áp suất: 999mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 3 (14-08-2018)

  Mặt trời mọc: 05:36am Mặt trời lặn: 06:29pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.3019 Kinh độ: 105.4308

  nhiều mây
  34ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 22:36

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.07mps
  • Hướng gió: 319º NW
  • Độ ẩm: 66%
  • Độ che phủ: 68%
  • Áp suất: 995mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 3 (14-08-2018)

  Mặt trời mọc: 05:36am Mặt trời lặn: 06:29pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.3019 Kinh độ: 105.4308

  ít mây
  30ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 22:36

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.28mps
  • Hướng gió: 267º W
  • Độ ẩm: 77%
  • Độ che phủ: 12%
  • Áp suất: 994mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 3 (15-08-2018)

  Mặt trời mọc: 05:36am Mặt trời lặn: 06:29pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.3019 Kinh độ: 105.4308

  nhiều mây
  27ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 22:36

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.31mps
  • Hướng gió: 275º W
  • Độ ẩm: 86%
  • Độ che phủ: 64%
  • Áp suất: 995mb
 • Thời tiết Tối Thứ 3 (15-08-2018)

  Mặt trời mọc: 05:36am Mặt trời lặn: 06:29pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.3019 Kinh độ: 105.4308

  nhiều mây
  28ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 22:36

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.62mps
  • Hướng gió: 308º NW
  • Độ ẩm: 84%
  • Độ che phủ: 56%
  • Áp suất: 996mb
 • Cập nhật lúc 22:36
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 ít mây 29ºC 12% 2.26mps 295º WNW 0mm 89%
  6:00 mây rải rác 33ºC 32% 2.46mps 301º WNW 0mm 77%
  9:00 nhiều mây 34ºC 68% 2.07mps 319º NW 0mm 66%
  12:00 ít mây 34ºC 12% 1.41mps 305º NW 0mm 65%
  15:00 ít mây 30ºC 12% 1.28mps 267º W 0mm 77%
  18:00 mây rải rác 27ºC 32% 1.41mps 270º W 0mm 85%
  21:00 nhiều mây 27ºC 64% 1.31mps 275º W 0mm 86%
  24:00 nhiều mây 26ºC 76% 1.87mps 281º W 0mm 85%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Việt Trì

Thứ 2

Dự báo ngày 13-08-2018
trời quang mây

Trời Quang Mây

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 1.18mps 302º
 • Độ ẩm: 92%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 994mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 14-08-2018
nhiều mây

Nhiều Mây

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 2.07mps 320º
 • Độ ẩm: 66%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 68%
 • Áp suất: 995mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 15-08-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.41mps 280º
 • Độ ẩm: 74%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 76%
 • Áp suất: 996mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 16-08-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.31mps 292º
 • Độ ẩm: 90%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 996mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 17-08-2018
mưa to

Mưa To

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.57mps 346º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 97%
 • Áp suất: 959mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 18-08-2018
mưa to

Mưa To

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.43mps 326º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 94%
 • Áp suất: 960mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 19-08-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1mps 174º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 68%
 • Áp suất: 963mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 20-08-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.04mps 247º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 46%
 • Áp suất: 964mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 21-08-2018
mưa to

Mưa To

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.2mps 207º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 44%
 • Áp suất: 961mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 22-08-2018
mưa to

Mưa To

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.26mps 275º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 47%
 • Áp suất: 962mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 23-08-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.77mps 259º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 87%
 • Áp suất: 962mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 24-08-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.42mps 240º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 74%
 • Áp suất: 962mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 25-08-2018
mưa to

Mưa To

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1mps 210º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 59%
 • Áp suất: 962mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 26-08-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.09mps 197º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 46%
 • Áp suất: 964mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 27-08-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.25mps 159º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 18%
 • Áp suất: 966mbar
Xem thêm