Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Việt Trì. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Chủ nhật (24-09-2023)

  Mặt trời mọc: 05:47am Mặt trời lặn: 05:53pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.3019 Kinh độ: 105.4308

  mây rải rác
  29ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 33ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 18:07

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.62mps
  • Hướng gió: 142º SE
  • Độ ẩm: 76%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1006mb
 • Thời tiết Sáng Chủ nhật (24-09-2023)

  Mặt trời mọc: 05:47am Mặt trời lặn: 05:53pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.3019 Kinh độ: 105.4308

  mưa rải rác
  27ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 33ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 18:07

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.14mm
  • Sức gió: 2.71mps
  • Hướng gió: 143º SE
  • Độ ẩm: 79%
  • Độ che phủ: 96%
  • Áp suất: 1008mb
 • Thời tiết Trưa Chủ nhật (25-09-2023)

  Mặt trời mọc: 05:47am Mặt trời lặn: 05:53pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.3019 Kinh độ: 105.4308

  trời quang mây
  25ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 33ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 18:07

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.56mps
  • Hướng gió: 139º SE
  • Độ ẩm: 89%
  • Độ che phủ: 4%
  • Áp suất: 1009mb
 • Thời tiết Chiều Chủ nhật (25-09-2023)

  Mặt trời mọc: 05:47am Mặt trời lặn: 05:53pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.3019 Kinh độ: 105.4308

  trời quang mây
  25ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 33ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 18:07

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.9mps
  • Hướng gió: 299º WNW
  • Độ ẩm: 87%
  • Độ che phủ: 10%
  • Áp suất: 1010mb
 • Thời tiết Tối Chủ nhật (25-09-2023)

  Mặt trời mọc: 05:47am Mặt trời lặn: 05:53pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.3019 Kinh độ: 105.4308

  mưa rải rác
  32ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 33ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 18:07

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.25mm
  • Sức gió: 1.48mps
  • Hướng gió: 158º SSE
  • Độ ẩm: 54%
  • Độ che phủ: 26%
  • Áp suất: 1008mb
 • Cập nhật lúc 18:07
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây rải rác 32ºC 36% 2.54mps 127º SE 0mm 61%
  6:00 nhiều mây 31ºC 78% 3.21mps 140º SE 0mm 67%
  9:00 mưa rải rác 27ºC 96% 2.71mps 143º SE 0.14mm 79%
  12:00 trời quang mây 25ºC 6% 2.04mps 131º SE 0mm 85%
  15:00 trời quang mây 25ºC 4% 0.56mps 139º SE 0mm 89%
  18:00 trời quang mây 24ºC 3% 1.24mps 330º NNW 0mm 90%
  21:00 trời quang mây 25ºC 10% 1.9mps 299º WNW 0mm 87%
  24:00 mưa rải rác 30ºC 32% 1.59mps 312º NW 2.79mm 69%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Việt Trì

Chủ nhật

Dự báo ngày 24-09-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.21mps 140º
 • Độ ẩm: 63%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 34%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 25-09-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.5mps 173º
 • Độ ẩm: 63%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 29%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 26-09-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.62mps 145º
 • Độ ẩm: 56%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 41%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 27-09-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.17mps 2º
 • Độ ẩm: 65%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 28-09-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.39mps 298º
 • Độ ẩm: 71%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 95%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 29-09-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.94mps 302º
 • Độ ẩm: 73%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 16%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 30-09-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.12mps 318º
 • Độ ẩm: 66%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 13%
 • Áp suất: 1009mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 01-10-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.33mps 355º
 • Độ ẩm: 67%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 02-10-2023
mưa to

Mưa To

24ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 9.71mps 73º
 • Độ ẩm: 93%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 03-10-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.51mps 107º
 • Độ ẩm: 83%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 04-10-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.4mps 127º
 • Độ ẩm: 78%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 56%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 05-10-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.73mps 146º
 • Độ ẩm: 72%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 06-10-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.19mps 97º
 • Độ ẩm: 74%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 07-10-2023
nhiều mây

Nhiều Mây

29ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.28mps 121º
 • Độ ẩm: 65%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 83%
 • Áp suất: 1013mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 08-10-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.48mps 147º
 • Độ ẩm: 69%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 66%
 • Áp suất: 1011mbar
Xem thêm