Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Việt Trì. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 5 (09-07-2020)

  Mặt trời mọc: 05:22am Mặt trời lặn: 06:44pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.3019 Kinh độ: 105.4308

  mây dày đặc
  36ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 38ºC

  Thấp nhất: 29ºC

  Cập nhật lúc 18:55

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.1mps
  • Hướng gió: 200º SSW
  • Độ ẩm: 44%
  • Độ che phủ: 90%
  • Áp suất: 998mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 5 (09-07-2020)

  Mặt trời mọc: 05:22am Mặt trời lặn: 06:44pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.3019 Kinh độ: 105.4308

  mây dày đặc
  37ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 38ºC

  Thấp nhất: 29ºC

  Cập nhật lúc 18:55

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.1mps
  • Hướng gió: 260º W
  • Độ ẩm: 42%
  • Độ che phủ: 98%
  • Áp suất: 999mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 5 (09-07-2020)

  Mặt trời mọc: 05:22am Mặt trời lặn: 06:44pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.3019 Kinh độ: 105.4308

  mây dày đặc
  34ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 38ºC

  Thấp nhất: 29ºC

  Cập nhật lúc 18:55

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.97mps
  • Hướng gió: 223º SW
  • Độ ẩm: 48%
  • Độ che phủ: 98%
  • Áp suất: 997mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 5 (10-07-2020)

  Mặt trời mọc: 05:22am Mặt trời lặn: 06:44pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.3019 Kinh độ: 105.4308

  mây dày đặc
  30ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 38ºC

  Thấp nhất: 29ºC

  Cập nhật lúc 18:55

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.2mps
  • Hướng gió: 144º SE
  • Độ ẩm: 63%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1000mb
 • Thời tiết Tối Thứ 5 (10-07-2020)

  Mặt trời mọc: 05:22am Mặt trời lặn: 06:44pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.3019 Kinh độ: 105.4308

  mây dày đặc
  30ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 38ºC

  Thấp nhất: 29ºC

  Cập nhật lúc 18:55

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.81mps
  • Hướng gió: 210º SSW
  • Độ ẩm: 64%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1001mb
 • Cập nhật lúc 18:55
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây dày đặc 29ºC 98% 0.86mps 306º NW 0mm 73%
  6:00 mây dày đặc 33ºC 100% 3.4mps 269º W 0mm 53%
  9:00 mây dày đặc 37ºC 98% 4.1mps 260º W 0mm 42%
  12:00 mây dày đặc 38ºC 99% 6.4mps 250º WSW 0mm 38%
  15:00 mây dày đặc 34ºC 98% 2.97mps 223º SW 0mm 48%
  18:00 mây dày đặc 31ºC 100% 2.71mps 139º SE 0mm 61%
  21:00 mây dày đặc 30ºC 100% 2.2mps 144º SE 0mm 63%
  24:00 mây dày đặc 29ºC 100% 1.31mps 157º SSE 0mm 64%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Việt Trì

Thứ 5

Dự báo ngày 09-07-2020
mây dày đặc

Mây Dày đặc

37ºC
 • Cao nhất: 38ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 4.1mps 260º
 • Độ ẩm: 42%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 999mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 10-07-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

39ºC
 • Cao nhất: 39ºC
 • Thấp nhất: 30ºC
 • Sức gió: 6.38mps 250º
 • Độ ẩm: 38%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 999mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 11-07-2020
mây dày đặc

Mây Dày đặc

39ºC
 • Cao nhất: 40ºC
 • Thấp nhất: 30ºC
 • Sức gió: 6.9mps 243º
 • Độ ẩm: 35%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 97%
 • Áp suất: 999mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 12-07-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

37ºC
 • Cao nhất: 37ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 3.68mps 292º
 • Độ ẩm: 41%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1001mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 13-07-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

37ºC
 • Cao nhất: 39ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 1.52mps 256º
 • Độ ẩm: 42%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 14-07-2020
nhiều mây

Nhiều Mây

40ºC
 • Cao nhất: 40ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 4.65mps 230º
 • Độ ẩm: 32%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 71%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 15-07-2020
nhiều mây

Nhiều Mây

39ºC
 • Cao nhất: 39ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 5.8mps 257º
 • Độ ẩm: 33%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 76%
 • Áp suất: 1000mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 16-07-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

39ºC
 • Cao nhất: 40ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 5.74mps 254º
 • Độ ẩm: 33%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 999mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 17-07-2020
mây dày đặc

Mây Dày đặc

40ºC
 • Cao nhất: 40ºC
 • Thấp nhất: 30ºC
 • Sức gió: 3.7mps 266º
 • Độ ẩm: 33%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1000mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 18-07-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

39ºC
 • Cao nhất: 39ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 3.14mps 284º
 • Độ ẩm: 34%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1002mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 19-07-2020
mây dày đặc

Mây Dày đặc

31ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 1.6mps 333º
 • Độ ẩm: 63%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 20-07-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.94mps 147º
 • Độ ẩm: 73%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 95%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 21-07-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 3.43mps 139º
 • Độ ẩm: 49%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 22-07-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

35ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 3.37mps 138º
 • Độ ẩm: 46%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 23-07-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

35ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 3.38mps 121º
 • Độ ẩm: 47%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1003mbar
Xem thêm