Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Việt Trì. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Chủ nhật (21-09-2017)

  Mặt trời mọc: 05:46am Mặt trời lặn: 05:55pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.3019 Kinh độ: 105.4308

  mưa rải rác
  29ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 13:17

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.1mps
  • Hướng gió: 50º NE
  • Độ ẩm: 74%
  • Độ che phủ: 40%
  • Áp suất: 1010mb
 • Thời tiết Sáng Chủ nhật (21-09-2017)

  Mặt trời mọc: 05:46am Mặt trời lặn: 05:55pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.3019 Kinh độ: 105.4308

  ít mây
  31ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 13:17

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.2mps
  • Hướng gió: 98º E
  • Độ ẩm: 83%
  • Độ che phủ: 24%
  • Áp suất: 1002mb
 • Thời tiết Trưa Chủ nhật (21-09-2017)

  Mặt trời mọc: 05:46am Mặt trời lặn: 05:55pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.3019 Kinh độ: 105.4308

  mưa vừa
  24ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 13:17

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 3.49mm
  • Sức gió: 0.5mps
  • Hướng gió: 221º SW
  • Độ ẩm: 98%
  • Độ che phủ: 36%
  • Áp suất: 1005mb
 • Thời tiết Chiều Chủ nhật (22-09-2017)

  Mặt trời mọc: 05:46am Mặt trời lặn: 05:55pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.3019 Kinh độ: 105.4308

  mưa vừa
  22ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 13:17

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 5.9mm
  • Sức gió: 1.22mps
  • Hướng gió: 349º N
  • Độ ẩm: 98%
  • Độ che phủ: 56%
  • Áp suất: 1004mb
 • Thời tiết Tối Chủ nhật (22-09-2017)

  Mặt trời mọc: 05:46am Mặt trời lặn: 05:55pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.3019 Kinh độ: 105.4308

  mây rải rác
  28ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 13:17

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.62mps
  • Hướng gió: 332º NNW
  • Độ ẩm: 91%
  • Độ che phủ: 36%
  • Áp suất: 1006mb
 • Cập nhật lúc 13:17
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 30ºC 76% 1.41mps 322º NW 0.035000000000004mm 96%
  6:00 mây rải rác 32ºC 36% 0.51mps 125º SE 0mm 87%
  9:00 ít mây 31ºC 24% 1.2mps 98º E 0mm 83%
  12:00 nhiều mây 27ºC 56% 0.73mps 340º NNW 0mm 90%
  15:00 mưa vừa 24ºC 36% 0.5mps 221º SW 3.49mm 98%
  18:00 mưa vừa 22ºC 88% 1.06mps 63º ENE 6.205mm 99%
  21:00 mưa vừa 22ºC 56% 1.22mps 349º N 5.9mm 98%
  24:00 ít mây 23ºC 12% 1.51mps 341º NNW 0mm 98%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Việt Trì

Thứ 5

Dự báo ngày 21-09-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.41mps 323º
 • Độ ẩm: 96%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 76%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 22-09-2017
mưa to

Mưa To

28ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.62mps 332º
 • Độ ẩm: 91%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 36%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 23-09-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.81mps 332º
 • Độ ẩm: 91%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 32%
 • Áp suất: 1006mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 24-09-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.41mps 122º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 45%
 • Áp suất: 971mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 25-09-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.38mps 125º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 42%
 • Áp suất: 971mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 26-09-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.38mps 91º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 31%
 • Áp suất: 971mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 27-09-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.23mps 137º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 28%
 • Áp suất: 971mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 28-09-2017
mưa to

Mưa To

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.42mps 60º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 15%
 • Áp suất: 971mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 29-09-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.33mps 113º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 35%
 • Áp suất: 971mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 30-09-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.25mps 143º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 23%
 • Áp suất: 968mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 01-10-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.41mps 46º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 9%
 • Áp suất: 968mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 02-10-2017
mưa to

Mưa To

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.42mps 33º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 39%
 • Áp suất: 970mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 03-10-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.59mps 31º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 34%
 • Áp suất: 973mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 04-10-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.5mps 31º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 37%
 • Áp suất: 974mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 05-10-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.62mps 3º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 50%
 • Áp suất: 977mbar
Xem thêm