Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Việt Trì. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 3 (19-02-2019)

  Mặt trời mọc: 06:26am Mặt trời lặn: 05:58pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.3019 Kinh độ: 105.4308

  mưa rải rác
  26ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 18:26

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 6.2mps
  • Hướng gió: 100º E
  • Độ ẩm: 69%
  • Độ che phủ: 75%
  • Áp suất: 1011mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 3 (19-02-2019)

  Mặt trời mọc: 06:26am Mặt trời lặn: 05:58pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.3019 Kinh độ: 105.4308

  mưa rải rác
  26ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 18:26

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.07mm
  • Sức gió: 2.41mps
  • Hướng gió: 135º SE
  • Độ ẩm: 90%
  • Độ che phủ: 20%
  • Áp suất: 1009mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 3 (19-02-2019)

  Mặt trời mọc: 06:26am Mặt trời lặn: 05:58pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.3019 Kinh độ: 105.4308

  trời quang mây
  22ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 18:26

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.1mps
  • Hướng gió: 127º SE
  • Độ ẩm: 83%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1009mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 3 (20-02-2019)

  Mặt trời mọc: 06:26am Mặt trời lặn: 05:58pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.3019 Kinh độ: 105.4308

  mưa rải rác
  21ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 18:26

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.105mm
  • Sức gió: 2.66mps
  • Hướng gió: 128º SE
  • Độ ẩm: 97%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1010mb
 • Thời tiết Tối Thứ 3 (20-02-2019)

  Mặt trời mọc: 06:26am Mặt trời lặn: 05:58pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.3019 Kinh độ: 105.4308

  mưa rải rác
  21ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 18:26

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.225mm
  • Sức gió: 1.36mps
  • Hướng gió: 119º ESE
  • Độ ẩm: 98%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1011mb
 • Cập nhật lúc 18:26
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 22ºC 92% 1.71mps 84º E 0.305mm 98%
  6:00 mưa rải rác 24ºC 76% 2.01mps 108º ESE 0.265mm 98%
  9:00 mưa rải rác 26ºC 20% 2.41mps 135º SE 0.07mm 90%
  12:00 mưa rải rác 27ºC 0% 1.71mps 133º SE 0.015mm 77%
  15:00 trời quang mây 22ºC 0% 3.1mps 127º SE 0mm 83%
  18:00 trời quang mây 21ºC 0% 3.17mps 125º SE 0mm 93%
  21:00 mưa rải rác 21ºC 92% 2.66mps 128º SE 0.105mm 97%
  24:00 mưa rải rác 21ºC 80% 1.87mps 136º SE 0.09mm 98%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Việt Trì

Thứ 2

Dự báo ngày 18-02-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.27mps 107º
 • Độ ẩm: 97%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 88%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 19-02-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.41mps 135º
 • Độ ẩm: 90%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 20-02-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.61mps 135º
 • Độ ẩm: 83%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 21-02-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.62mps 108º
 • Độ ẩm: 76%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 22-02-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 2.43mps 90º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 48%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 23-02-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 2.4mps 80º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 73%
 • Áp suất: 1009mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 24-02-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 2.27mps 75º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 32%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 25-02-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 1.57mps 82º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 62%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 26-02-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 1.96mps 98º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 41%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 27-02-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 1.5mps 153º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 30%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 28-02-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 2.11mps 81º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 01-03-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.9mps 89º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 86%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 02-03-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 2.61mps 123º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 43%
 • Áp suất: 1009mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 03-03-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

13ºC
 • Cao nhất: 13ºC
 • Thấp nhất: 10ºC
 • Sức gió: 2.63mps 26º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 83%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 04-03-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

14ºC
 • Cao nhất: 14ºC
 • Thấp nhất: 9ºC
 • Sức gió: 1.58mps 195º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 55%
 • Áp suất: 1019mbar
Xem thêm