Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Việt Trì. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 4 (23-04-2017)

  Mặt trời mọc: 05:32am Mặt trời lặn: 06:20pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.3019 Kinh độ: 105.4308

  mưa rải rác
  22ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 04:58

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.62mps
  • Hướng gió: 69º ENE
  • Độ ẩm: 79%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 1008mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 4 (24-04-2017)

  Mặt trời mọc: 05:32am Mặt trời lặn: 06:20pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.3019 Kinh độ: 105.4308

  mưa rải rác
  18ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 04:58

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.425mm
  • Sức gió: 1.3mps
  • Hướng gió: 49º NE
  • Độ ẩm: 98%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 1009mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 4 (24-04-2017)

  Mặt trời mọc: 05:32am Mặt trời lặn: 06:20pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.3019 Kinh độ: 105.4308

  mưa rải rác
  18ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 04:58

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.49mm
  • Sức gió: 1.57mps
  • Hướng gió: 14º NNE
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1009mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 4 (24-04-2017)

  Mặt trời mọc: 05:32am Mặt trời lặn: 06:20pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.3019 Kinh độ: 105.4308

  mưa rải rác
  20ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 04:58

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.52mm
  • Sức gió: 1.61mps
  • Hướng gió: 52º NE
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1007mb
 • Thời tiết Tối Thứ 4 (24-04-2017)

  Mặt trời mọc: 05:32am Mặt trời lặn: 06:20pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.3019 Kinh độ: 105.4308

  mưa rải rác
  20ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 04:58

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.15mm
  • Sức gió: 1.17mps
  • Hướng gió: 58º ENE
  • Độ ẩm: 97%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1005mb
 • Cập nhật lúc 04:58
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 20ºC 92% 0.71mps 312º NW 0.315mm 86%
  6:00 mưa rải rác 19ºC 92% 1.23mps 6º N 0.485mm 96%
  9:00 mưa rải rác 18ºC 88% 1.3mps 49º NE 0.425mm 98%
  12:00 mưa rải rác 18ºC 92% 1.24mps 46º NE 0.29mm 99%
  15:00 mưa rải rác 18ºC 92% 1.57mps 14º NNE 0.49mm 99%
  18:00 mưa rải rác 19ºC 92% 1.46mps 30º NNE 1.075mm 100%
  21:00 mưa rải rác 20ºC 100% 1.61mps 52º NE 0.52mm 99%
  24:00 mưa rải rác 21ºC 92% 1.53mps 90º E 0.105mm 95%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Việt Trì

Chủ nhật

Dự báo ngày 23-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.62mps 70º
 • Độ ẩm: 79%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 88%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 24-04-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

19ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 1.46mps 31º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 25-04-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

23ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.62mps 309º
 • Độ ẩm: 96%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 26-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 0.5mps 281º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 969mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 27-04-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 0.74mps 136º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 21%
 • Áp suất: 971mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 28-04-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 1.31mps 88º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 82%
 • Áp suất: 977mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 29-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 1.31mps 96º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 68%
 • Áp suất: 977mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 30-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.53mps 148º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 43%
 • Áp suất: 975mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 01-05-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 0.56mps 262º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 2%
 • Áp suất: 969mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 02-05-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.01mps 267º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 968mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 03-05-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 0.49mps 304º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 969mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 04-05-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 0.89mps 99º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 969mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 05-05-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 0.87mps 57º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 14%
 • Áp suất: 969mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 06-05-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 1.63mps 48º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 10%
 • Áp suất: 978mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 07-05-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 1.84mps 162º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 15%
 • Áp suất: 974mbar
Xem thêm