Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Việt Trì. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 7 (03-12-2021)

  Mặt trời mọc: 06:21am Mặt trời lặn: 05:15pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.3019 Kinh độ: 105.4308

  nhiều mây
  11ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 12ºC

  Cập nhật lúc 05:57

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.35mps
  • Hướng gió: 301º WNW
  • Độ ẩm: 64%
  • Độ che phủ: 45%
  • Áp suất: 1023mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 7 (03-12-2021)

  Mặt trời mọc: 06:21am Mặt trời lặn: 05:15pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.3019 Kinh độ: 105.4308

  nhiều mây
  18ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 12ºC

  Cập nhật lúc 05:57

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.05mps
  • Hướng gió: 199º SSW
  • Độ ẩm: 44%
  • Độ che phủ: 51%
  • Áp suất: 1021mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 7 (04-12-2021)

  Mặt trời mọc: 06:21am Mặt trời lặn: 05:15pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.3019 Kinh độ: 105.4308

  mây rải rác
  15ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 12ºC

  Cập nhật lúc 05:57

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.32mps
  • Hướng gió: 319º NW
  • Độ ẩm: 55%
  • Độ che phủ: 36%
  • Áp suất: 1023mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 7 (04-12-2021)

  Mặt trời mọc: 06:21am Mặt trời lặn: 05:15pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.3019 Kinh độ: 105.4308

  nhiều mây
  13ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 12ºC

  Cập nhật lúc 05:57

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.39mps
  • Hướng gió: 301º WNW
  • Độ ẩm: 66%
  • Độ che phủ: 75%
  • Áp suất: 1023mb
 • Thời tiết Tối Thứ 7 (04-12-2021)

  Mặt trời mọc: 06:21am Mặt trời lặn: 05:15pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.3019 Kinh độ: 105.4308

  nhiều mây
  23ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 12ºC

  Cập nhật lúc 05:57

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.54mps
  • Hướng gió: 132º SE
  • Độ ẩm: 35%
  • Độ che phủ: 79%
  • Áp suất: 1020mb
 • Cập nhật lúc 05:57
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 nhiều mây 21ºC 54% 0.45mps 28º NNE 0mm 40%
  6:00 nhiều mây 22ºC 66% 0.77mps 130º SE 0mm 36%
  9:00 nhiều mây 18ºC 51% 1.05mps 199º SSW 0mm 44%
  12:00 mây rải rác 16ºC 25% 0.61mps 308º NW 0mm 49%
  15:00 mây rải rác 15ºC 36% 0.32mps 319º NW 0mm 55%
  18:00 nhiều mây 14ºC 64% 1.21mps 282º WNW 0mm 61%
  21:00 nhiều mây 13ºC 75% 1.39mps 301º WNW 0mm 66%
  24:00 nhiều mây 20ºC 77% 1.76mps 316º NW 0mm 47%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Việt Trì

Thứ 6

Dự báo ngày 03-12-2021
nhiều mây

Nhiều Mây

20ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 1.99mps 308º
 • Độ ẩm: 39%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 63%
 • Áp suất: 1024mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 04-12-2021
nhiều mây

Nhiều Mây

21ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 1.8mps 304º
 • Độ ẩm: 42%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 75%
 • Áp suất: 1023mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 05-12-2021
ít mây

ít Mây

20ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 2.12mps 310º
 • Độ ẩm: 50%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 16%
 • Áp suất: 1025mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 06-12-2021
trời quang mây

Trời Quang Mây

20ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 2.67mps 127º
 • Độ ẩm: 49%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 6%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 07-12-2021
trời quang mây

Trời Quang Mây

21ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 2.74mps 126º
 • Độ ẩm: 43%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 1%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 08-12-2021
ít mây

ít Mây

20ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 2.48mps 142º
 • Độ ẩm: 45%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 09-12-2021
mây dày đặc

Mây Dày đặc

20ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 1.89mps 303º
 • Độ ẩm: 57%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1025mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 10-12-2021
mây dày đặc

Mây Dày đặc

20ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 2.64mps 138º
 • Độ ẩm: 49%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 11-12-2021
ít mây

ít Mây

21ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 2.53mps 317º
 • Độ ẩm: 54%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 21%
 • Áp suất: 1023mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 12-12-2021
mây dày đặc

Mây Dày đặc

20ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 2.26mps 159º
 • Độ ẩm: 55%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1024mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 13-12-2021
nhiều mây

Nhiều Mây

22ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 3.18mps 126º
 • Độ ẩm: 44%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 68%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 14-12-2021
trời quang mây

Trời Quang Mây

21ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 3.1mps 126º
 • Độ ẩm: 52%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 3%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 15-12-2021
nhiều mây

Nhiều Mây

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 2.09mps 110º
 • Độ ẩm: 64%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 65%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 16-12-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

20ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.68mps 306º
 • Độ ẩm: 83%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 17-12-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

19ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 2.81mps 74º
 • Độ ẩm: 76%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1023mbar
Xem thêm