Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Việt Trì. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 3 (18-06-2019)

  Mặt trời mọc: 05:16am Mặt trời lặn: 06:42pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.3019 Kinh độ: 105.4308

  mưa rải rác
  28ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 35ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 22:25

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.1mps
  • Hướng gió: 90º E
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 40%
  • Áp suất: 1005mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 3 (18-06-2019)

  Mặt trời mọc: 05:16am Mặt trời lặn: 06:42pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.3019 Kinh độ: 105.4308

  mưa rải rác
  35ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 35ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 22:25

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 2.313mm
  • Sức gió: 1.47mps
  • Hướng gió: 123º ESE
  • Độ ẩm: 56%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1002mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 3 (18-06-2019)

  Mặt trời mọc: 05:16am Mặt trời lặn: 06:42pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.3019 Kinh độ: 105.4308

  mưa vừa
  27ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 35ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 22:25

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 4.312mm
  • Sức gió: 1.37mps
  • Hướng gió: 146º SE
  • Độ ẩm: 88%
  • Độ che phủ: 99%
  • Áp suất: 1002mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 3 (19-06-2019)

  Mặt trời mọc: 05:16am Mặt trời lặn: 06:42pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.3019 Kinh độ: 105.4308

  mưa vừa
  25ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 35ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 22:25

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 3.187mm
  • Sức gió: 0.86mps
  • Hướng gió: 136º SE
  • Độ ẩm: 97%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1004mb
 • Thời tiết Tối Thứ 3 (19-06-2019)

  Mặt trời mọc: 05:16am Mặt trời lặn: 06:42pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.3019 Kinh độ: 105.4308

  mây dày đặc
  26ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 35ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 22:25

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.42mps
  • Hướng gió: 49º NE
  • Độ ẩm: 93%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1005mb
 • Cập nhật lúc 22:25
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 27ºC 100% 0.3mps 327º NNW 2.563mm 93%
  6:00 mưa rải rác 32ºC 100% 1.32mps 89º E 0.125mm 69%
  9:00 mưa rải rác 35ºC 100% 1.47mps 123º ESE 2.313mm 56%
  12:00 mây dày đặc 34ºC 98% 2.32mps 139º SE 0mm 55%
  15:00 mưa vừa 27ºC 99% 1.37mps 146º SE 4.312mm 88%
  18:00 mưa rải rác 26ºC 100% 1.12mps 127º SE 2.875mm 96%
  21:00 mưa vừa 25ºC 100% 0.86mps 136º SE 3.187mm 97%
  24:00 mây dày đặc 25ºC 100% 0.21mps 258º WSW 0mm 97%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Việt Trì

Thứ 3

Dự báo ngày 18-06-2019
mưa to

Mưa To

32ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 1.32mps 89º
 • Độ ẩm: 69%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 19-06-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 0.76mps 109º
 • Độ ẩm: 77%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 20-06-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 0.78mps 64º
 • Độ ẩm: 66%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 95%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 21-06-2019
nhiều mây

Nhiều Mây

37ºC
 • Cao nhất: 38ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 2.09mps 74º
 • Độ ẩm: 46%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 83%
 • Áp suất: 1000mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 22-06-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

37ºC
 • Cao nhất: 37ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 1.73mps 72º
 • Độ ẩm: 47%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 999mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 23-06-2019
mưa to

Mưa To

36ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 1.79mps 59º
 • Độ ẩm: 52%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 94%
 • Áp suất: 999mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 24-06-2019
mưa to

Mưa To

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.11mps 19º
 • Độ ẩm: 82%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1001mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 25-06-2019
mưa to

Mưa To

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.64mps 120º
 • Độ ẩm: 68%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1001mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 26-06-2019
mưa to

Mưa To

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.32mps 112º
 • Độ ẩm: 75%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1000mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 27-06-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.15mps 347º
 • Độ ẩm: 65%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 999mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 28-06-2019
mây rải rác

Mây Rải Rác

37ºC
 • Cao nhất: 37ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.07mps 72º
 • Độ ẩm: 45%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 44%
 • Áp suất: 999mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 29-06-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

35ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 2.22mps 110º
 • Độ ẩm: 47%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1000mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 30-06-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

38ºC
 • Cao nhất: 38ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 1.37mps 110º
 • Độ ẩm: 40%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 999mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 01-07-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 1.46mps 31º
 • Độ ẩm: 55%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 998mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 02-07-2019
mưa to

Mưa To

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.87mps 81º
 • Độ ẩm: 77%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 94%
 • Áp suất: 999mbar
Xem thêm