Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Việt Trì. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 7 (16-07-2024)

  Mặt trời mọc: 05:25am Mặt trời lặn: 06:42pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.3019 Kinh độ: 105.4308

  mưa vừa
  26ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 23:38

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.11mps
  • Hướng gió: 136º SE
  • Độ ẩm: 89%
  • Độ che phủ: 94%
  • Áp suất: 1005mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 7 (16-07-2024)

  Mặt trời mọc: 05:25am Mặt trời lặn: 06:42pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.3019 Kinh độ: 105.4308

  mưa vừa
  27ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 23:38

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 5.65mm
  • Sức gió: 2.87mps
  • Hướng gió: 127º SE
  • Độ ẩm: 89%
  • Độ che phủ: 97%
  • Áp suất: 1004mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 7 (17-07-2024)

  Mặt trời mọc: 05:25am Mặt trời lặn: 06:42pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.3019 Kinh độ: 105.4308

  mưa rải rác
  25ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 23:38

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.26mm
  • Sức gió: 0.99mps
  • Hướng gió: 146º SE
  • Độ ẩm: 93%
  • Độ che phủ: 87%
  • Áp suất: 1005mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 7 (17-07-2024)

  Mặt trời mọc: 05:25am Mặt trời lặn: 06:42pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.3019 Kinh độ: 105.4308

  mưa rải rác
  26ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 23:38

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.46mm
  • Sức gió: 2.08mps
  • Hướng gió: 314º NW
  • Độ ẩm: 88%
  • Độ che phủ: 62%
  • Áp suất: 1006mb
 • Thời tiết Tối Thứ 7 (17-07-2024)

  Mặt trời mọc: 05:25am Mặt trời lặn: 06:42pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.3019 Kinh độ: 105.4308

  mưa rải rác
  33ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 23:38

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.49mm
  • Sức gió: 0.32mps
  • Hướng gió: 321º NW
  • Độ ẩm: 62%
  • Độ che phủ: 74%
  • Áp suất: 1003mb
 • Cập nhật lúc 23:38
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa vừa 30ºC 78% 3.57mps 118º ESE 4.06mm 72%
  6:00 mưa vừa 30ºC 88% 3.33mps 132º SE 4.41mm 73%
  9:00 mưa vừa 27ºC 97% 2.87mps 127º SE 5.65mm 89%
  12:00 mưa rải rác 26ºC 97% 2.3mps 146º SE 2.84mm 91%
  15:00 mưa rải rác 25ºC 87% 0.99mps 146º SE 1.26mm 93%
  18:00 mưa rải rác 25ºC 99% 0.18mps 317º NW 1.99mm 93%
  21:00 mưa rải rác 26ºC 62% 2.08mps 314º NW 0.46mm 88%
  24:00 mưa rải rác 31ºC 55% 0.99mps 310º NW 2.74mm 67%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Việt Trì

Thứ 3

Dự báo ngày 16-07-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.77mps 112º
 • Độ ẩm: 70%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 78%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 17-07-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

32ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.71mps 144º
 • Độ ẩm: 63%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 69%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 18-07-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.12mps 313º
 • Độ ẩm: 69%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 19-07-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.4mps 305º
 • Độ ẩm: 95%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1001mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 20-07-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.35mps 91º
 • Độ ẩm: 92%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1002mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 21-07-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.58mps 117º
 • Độ ẩm: 94%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 22-07-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.21mps 114º
 • Độ ẩm: 79%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 97%
 • Áp suất: 1000mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 23-07-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.19mps 302º
 • Độ ẩm: 58%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 76%
 • Áp suất: 997mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 24-07-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.58mps 275º
 • Độ ẩm: 54%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 90%
 • Áp suất: 996mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 25-07-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.34mps 292º
 • Độ ẩm: 92%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 996mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 26-07-2024
mưa to

Mưa To

29ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.06mps 242º
 • Độ ẩm: 80%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 996mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 27-07-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.05mps 298º
 • Độ ẩm: 60%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 997mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 28-07-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

35ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.1mps 316º
 • Độ ẩm: 50%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 3%
 • Áp suất: 999mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 29-07-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

35ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 4.9mps 96º
 • Độ ẩm: 54%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 18%
 • Áp suất: 997mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 30-07-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 3.08mps 300º
 • Độ ẩm: 96%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 997mbar
Xem thêm