Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Việt Trì. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 7 (27-02-2021)

  Mặt trời mọc: 06:20am Mặt trời lặn: 06:01pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.3019 Kinh độ: 105.4308

  nhiều mây
  17ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 20:07

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.09mps
  • Hướng gió: 60º ENE
  • Độ ẩm: 82%
  • Độ che phủ: 75%
  • Áp suất: 1012mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 7 (27-02-2021)

  Mặt trời mọc: 06:20am Mặt trời lặn: 06:01pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.3019 Kinh độ: 105.4308

  mây dày đặc
  20ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 20:07

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.81mps
  • Hướng gió: 106º ESE
  • Độ ẩm: 62%
  • Độ che phủ: 96%
  • Áp suất: 1012mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 7 (27-02-2021)

  Mặt trời mọc: 06:20am Mặt trời lặn: 06:01pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.3019 Kinh độ: 105.4308

  mây dày đặc
  21ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 20:07

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.69mps
  • Hướng gió: 127º SE
  • Độ ẩm: 72%
  • Độ che phủ: 91%
  • Áp suất: 1012mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 7 (28-02-2021)

  Mặt trời mọc: 06:20am Mặt trời lặn: 06:01pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.3019 Kinh độ: 105.4308

  mây dày đặc
  19ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 20:07

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.45mps
  • Hướng gió: 136º SE
  • Độ ẩm: 81%
  • Độ che phủ: 96%
  • Áp suất: 1013mb
 • Thời tiết Tối Thứ 7 (28-02-2021)

  Mặt trời mọc: 06:20am Mặt trời lặn: 06:01pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.3019 Kinh độ: 105.4308

  mây dày đặc
  19ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 23ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 20:07

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.77mps
  • Hướng gió: 127º SE
  • Độ ẩm: 84%
  • Độ che phủ: 97%
  • Áp suất: 1014mb
 • Cập nhật lúc 20:07
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 nhiều mây 19ºC 84% 2.51mps 97º E 0mm 74%
  6:00 mây dày đặc 20ºC 91% 2.97mps 108º ESE 0mm 66%
  9:00 mây dày đặc 20ºC 96% 3.81mps 106º ESE 0mm 62%
  12:00 mây dày đặc 22ºC 86% 4mps 123º ESE 0mm 65%
  15:00 mây dày đặc 21ºC 91% 3.69mps 127º SE 0mm 72%
  18:00 mây dày đặc 20ºC 97% 4.18mps 129º SE 0mm 77%
  21:00 mây dày đặc 19ºC 96% 3.45mps 136º SE 0mm 81%
  24:00 mây dày đặc 19ºC 99% 3.62mps 126º SE 0mm 84%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Việt Trì

Thứ 7

Dự báo ngày 27-02-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

21ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 3.39mps 108º
 • Độ ẩm: 60%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 96%
 • Áp suất: 1013mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 28-02-2021
mây dày đặc

Mây Dày đặc

24ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 3.24mps 118º
 • Độ ẩm: 67%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 95%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 01-03-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 5mps 125º
 • Độ ẩm: 63%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 02-03-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 3.66mps 93º
 • Độ ẩm: 56%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 03-03-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 3.81mps 128º
 • Độ ẩm: 65%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 94%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 04-03-2021
nhiều mây

Nhiều Mây

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 5.09mps 140º
 • Độ ẩm: 55%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 83%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 05-03-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 3.4mps 120º
 • Độ ẩm: 53%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 72%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 06-03-2021
nhiều mây

Nhiều Mây

30ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.45mps 117º
 • Độ ẩm: 53%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 79%
 • Áp suất: 1009mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 07-03-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 3.51mps 106º
 • Độ ẩm: 53%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 85%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 08-03-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 4.65mps 136º
 • Độ ẩm: 59%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 90%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 09-03-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 7.14mps 136º
 • Độ ẩm: 61%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 89%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 10-03-2021
mưa vừa

Mưa Vừa

21ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 4.39mps 107º
 • Độ ẩm: 87%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 11-03-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

17ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 2.37mps 103º
 • Độ ẩm: 76%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 12-03-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

18ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 2.96mps 98º
 • Độ ẩm: 81%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 13-03-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 3.33mps 109º
 • Độ ẩm: 76%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1018mbar
Xem thêm