Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Việt Trì. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (24-03-2017)

  Mặt trời mọc: 05:58am Mặt trời lặn: 06:10pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.3019 Kinh độ: 105.4308

  mưa rải rác
  22ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 20ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 23:12

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.2525mm
  • Sức gió: 2.86mps
  • Hướng gió: 139º SE
  • Độ ẩm: 95%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1008mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (24-03-2017)

  Mặt trời mọc: 05:58am Mặt trời lặn: 06:10pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.3019 Kinh độ: 105.4308

  mưa rải rác
  25ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 20ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 23:12

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.1275mm
  • Sức gió: 2.97mps
  • Hướng gió: 151º SSE
  • Độ ẩm: 88%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 1007mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (24-03-2017)

  Mặt trời mọc: 05:58am Mặt trời lặn: 06:10pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.3019 Kinh độ: 105.4308

  mưa rải rác
  25ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 20ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 23:12

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.0050000000000001mm
  • Sức gió: 3.32mps
  • Hướng gió: 138º SE
  • Độ ẩm: 77%
  • Độ che phủ: 12%
  • Áp suất: 1006mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (25-03-2017)

  Mặt trời mọc: 05:58am Mặt trời lặn: 06:10pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.3019 Kinh độ: 105.4308

  mưa rải rác
  21ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 20ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 23:12

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.32mm
  • Sức gió: 1.56mps
  • Hướng gió: 79º E
  • Độ ẩm: 93%
  • Độ che phủ: 80%
  • Áp suất: 1009mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (25-03-2017)

  Mặt trời mọc: 05:58am Mặt trời lặn: 06:10pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.3019 Kinh độ: 105.4308

  mưa vừa
  17ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 20ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 23:12

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 7.9mm
  • Sức gió: 3.87mps
  • Hướng gió: 48º NE
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1013mb
 • Cập nhật lúc 23:12
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 22ºC 92% 2.86mps 139º SE 0.2525mm 95%
  6:00 mưa rải rác 24ºC 92% 3.47mps 150º SSE 0.3mm 94%
  9:00 mưa rải rác 25ºC 88% 2.97mps 151º SSE 0.1275mm 88%
  12:00 mưa rải rác 27ºC 20% 2.78mps 136º SE 0.0225mm 78%
  15:00 mưa rải rác 25ºC 12% 3.32mps 138º SE 0.0050000000000001mm 77%
  18:00 ít mây 23ºC 12% 3.07mps 126º SE 0mm 84%
  21:00 mưa rải rác 21ºC 80% 1.56mps 79º E 0.32mm 93%
  24:00 mưa vừa 20ºC 92% 1.62mps 52º NE 3.675mm 100%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Việt Trì

Chủ nhật

Dự báo ngày 19-03-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.29mps 65º
 • Độ ẩm: 99%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 20-03-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

23ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 0.17mps 336º
 • Độ ẩm: 97%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 21-03-2017
mưa to

Mưa To

22ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.87mps 134º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 22-03-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 1.52mps 251º
 • Độ ẩm: 87%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 23-03-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 0.67mps 165º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 14%
 • Áp suất: 970mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 24-03-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.18mps 66º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 7%
 • Áp suất: 970mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 25-03-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.07mps 61º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 1%
 • Áp suất: 970mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 26-03-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.2mps 77º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 970mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 27-03-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 0.79mps 174º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 969mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 28-03-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.25mps 72º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 28%
 • Áp suất: 969mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 29-03-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 1.13mps 83º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 23%
 • Áp suất: 973mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 30-03-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 1.39mps 114º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 972mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 31-03-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.24mps 48º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 27%
 • Áp suất: 973mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 01-04-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.43mps 105º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 48%
 • Áp suất: 976mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 02-04-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.47mps 86º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 57%
 • Áp suất: 977mbar
Xem thêm