Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Việt Trì. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 7 (21-07-2017)

  Mặt trời mọc: 05:27am Mặt trời lặn: 06:41pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.3019 Kinh độ: 105.4308

  mưa vừa
  26ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 20:31

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.1mps
  • Hướng gió: 60º ENE
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 75%
  • Áp suất: 1007mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 7 (21-07-2017)

  Mặt trời mọc: 05:27am Mặt trời lặn: 06:41pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.3019 Kinh độ: 105.4308

  mưa rải rác
  24ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 20:31

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.805mm
  • Sức gió: 1.56mps
  • Hướng gió: 34º NE
  • Độ ẩm: 98%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1006mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 7 (21-07-2017)

  Mặt trời mọc: 05:27am Mặt trời lặn: 06:41pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.3019 Kinh độ: 105.4308

  mưa rải rác
  27ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 20:31

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.025000000000006mm
  • Sức gió: 1.61mps
  • Hướng gió: 51º NE
  • Độ ẩm: 90%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 1004mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 7 (21-07-2017)

  Mặt trời mọc: 05:27am Mặt trời lặn: 06:41pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.3019 Kinh độ: 105.4308

  mưa rải rác
  24ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 20:31

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.185mm
  • Sức gió: 0.51mps
  • Hướng gió: 328º NNW
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 1007mb
 • Thời tiết Tối Thứ 7 (22-07-2017)

  Mặt trời mọc: 05:27am Mặt trời lặn: 06:41pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.3019 Kinh độ: 105.4308

  mưa rải rác
  22ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 20:31

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 2.975mm
  • Sức gió: 1.31mps
  • Hướng gió: 4º N
  • Độ ẩm: 98%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 1005mb
 • Cập nhật lúc 20:31
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa vừa 24ºC 92% 1.31mps 44º NE 5.655mm 99%
  6:00 mưa rải rác 24ºC 92% 1.6mps 65º ENE 2.38mm 99%
  9:00 mưa rải rác 24ºC 92% 1.56mps 34º NE 0.805mm 98%
  12:00 mưa rải rác 26ºC 92% 1.61mps 33º NNE 0.099999999999994mm 94%
  15:00 mưa rải rác 27ºC 88% 1.61mps 51º NE 0.025000000000006mm 90%
  18:00 mưa rải rác 25ºC 92% 1mps 117º ESE 1.89mm 95%
  21:00 mưa rải rác 24ºC 88% 0.51mps 328º NNW 0.185mm 99%
  24:00 mưa vừa 23ºC 88% 1.12mps 354º N 5.63mm 100%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Việt Trì

Thứ 5

Dự báo ngày 20-07-2017
mưa to

Mưa To

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 0.62mps 18º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 21-07-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.61mps 34º
 • Độ ẩm: 94%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 22-07-2017
mưa to

Mưa To

28ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.41mps 10º
 • Độ ẩm: 87%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 80%
 • Áp suất: 1006mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 23-07-2017
quang mây

Quang Mây

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.61mps 297º
 • Độ ẩm: 81%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 24-07-2017
mưa rất to

Mưa Rất To

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.2mps 56º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 28%
 • Áp suất: 963mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 25-07-2017
mưa to

Mưa To

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.45mps 344º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 31%
 • Áp suất: 962mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 26-07-2017
mưa rất to

Mưa Rất To

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 3.75mps 9º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 76%
 • Áp suất: 961mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 27-07-2017
mưa rất to

Mưa Rất To

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.82mps 42º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 961mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 28-07-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.15mps 44º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 49%
 • Áp suất: 967mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 29-07-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.12mps 181º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 10%
 • Áp suất: 964mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 30-07-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 0.33mps 280º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 9%
 • Áp suất: 964mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 31-07-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.33mps 265º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 5%
 • Áp suất: 964mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 01-08-2017
mưa to

Mưa To

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.12mps 118º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 30%
 • Áp suất: 965mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 02-08-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.39mps 75º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 967mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 03-08-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.18mps 76º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 6%
 • Áp suất: 966mbar
Xem thêm