Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Việt Trì. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 6 (22-06-2018)

  Mặt trời mọc: 05:17am Mặt trời lặn: 06:43pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.3019 Kinh độ: 105.4308

  mây rải rác
  34ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 29ºC

  Cập nhật lúc 09:54

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.1mps
  • Hướng gió: 0º N
  • Độ ẩm: 56%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1002mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 6 (22-06-2018)

  Mặt trời mọc: 05:17am Mặt trời lặn: 06:43pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.3019 Kinh độ: 105.4308

  mây rải rác
  35ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 29ºC

  Cập nhật lúc 09:54

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.66mps
  • Hướng gió: 239º WSW
  • Độ ẩm: 64%
  • Độ che phủ: 48%
  • Áp suất: 997mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 6 (22-06-2018)

  Mặt trời mọc: 05:17am Mặt trời lặn: 06:43pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.3019 Kinh độ: 105.4308

  mây rải rác
  31ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 29ºC

  Cập nhật lúc 09:54

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.22mps
  • Hướng gió: 224º SW
  • Độ ẩm: 60%
  • Độ che phủ: 32%
  • Áp suất: 997mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 6 (23-06-2018)

  Mặt trời mọc: 05:17am Mặt trời lặn: 06:43pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.3019 Kinh độ: 105.4308

  mây rải rác
  28ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 29ºC

  Cập nhật lúc 09:54

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.97mps
  • Hướng gió: 223º SW
  • Độ ẩm: 63%
  • Độ che phủ: 36%
  • Áp suất: 997mb
 • Thời tiết Tối Thứ 6 (23-06-2018)

  Mặt trời mọc: 05:17am Mặt trời lặn: 06:43pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.3019 Kinh độ: 105.4308

  ít mây
  29ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 29ºC

  Cập nhật lúc 09:54

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.66mps
  • Hướng gió: 208º SSW
  • Độ ẩm: 73%
  • Độ che phủ: 20%
  • Áp suất: 998mb
 • Cập nhật lúc 09:54
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây rải rác 30ºC 48% 1.21mps 81º E 0mm 78%
  6:00 mây rải rác 34ºC 44% 0.54mps 134º SE 0mm 70%
  9:00 mây rải rác 35ºC 48% 1.66mps 239º WSW 0mm 64%
  12:00 mưa rải rác 35ºC 32% 2.27mps 232º SW 0.0025mm 60%
  15:00 mây rải rác 31ºC 32% 2.22mps 224º SW 0mm 60%
  18:00 mây rải rác 29ºC 48% 2.66mps 228º SW 0mm 61%
  21:00 mây rải rác 28ºC 36% 1.97mps 223º SW 0mm 63%
  24:00 mây rải rác 27ºC 36% 1.76mps 218º SW 0mm 68%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Việt Trì

Thứ 5

Dự báo ngày 21-06-2018
mây rải rác

Mây Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 0.71mps 171º
 • Độ ẩm: 83%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 36%
 • Áp suất: 998mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 22-06-2018
mây rải rác

Mây Rải Rác

35ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 1.66mps 239º
 • Độ ẩm: 64%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 48%
 • Áp suất: 997mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 23-06-2018
ít mây

ít Mây

35ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 2.66mps 225º
 • Độ ẩm: 57%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 997mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 24-06-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

35ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 1.98mps 205º
 • Độ ẩm: 58%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 44%
 • Áp suất: 997mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 25-06-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.35mps 238º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 27%
 • Áp suất: 963mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 26-06-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 0.77mps 284º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 17%
 • Áp suất: 965mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 27-06-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 0.82mps 222º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 10%
 • Áp suất: 966mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 28-06-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 1.17mps 210º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 7%
 • Áp suất: 965mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 29-06-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 1.03mps 165º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 964mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 30-06-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 1.27mps 195º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 13%
 • Áp suất: 963mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 01-07-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

35ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 1.37mps 229º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 5%
 • Áp suất: 962mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 02-07-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 0.62mps 266º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 15%
 • Áp suất: 963mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 03-07-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.35mps 43º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 19%
 • Áp suất: 964mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 04-07-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.01mps 8º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 14%
 • Áp suất: 963mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 05-07-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.01mps 306º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 23%
 • Áp suất: 962mbar
Xem thêm