Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Cao Bằng. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 7 (16-03-2018)

  Mặt trời mọc: 06:01am Mặt trời lặn: 06:05pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.6667 Kinh độ: 106.25

  mưa rải rác
  19ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 20ºC

  Thấp nhất: 16ºC

  Cập nhật lúc 22:26

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.54mm
  • Sức gió: 1.33mps
  • Hướng gió: 187º S
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 951mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 7 (16-03-2018)

  Mặt trời mọc: 06:01am Mặt trời lặn: 06:05pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.6667 Kinh độ: 106.25

  mưa rải rác
  16ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 20ºC

  Thấp nhất: 16ºC

  Cập nhật lúc 22:26

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 2.66mm
  • Sức gió: 1.23mps
  • Hướng gió: 139º SE
  • Độ ẩm: 98%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 952mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 7 (17-03-2018)

  Mặt trời mọc: 06:01am Mặt trời lặn: 06:05pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.6667 Kinh độ: 106.25

  mưa rải rác
  17ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 20ºC

  Thấp nhất: 16ºC

  Cập nhật lúc 22:26

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.99mm
  • Sức gió: 1.61mps
  • Hướng gió: 171º S
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 950mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 7 (17-03-2018)

  Mặt trời mọc: 06:01am Mặt trời lặn: 06:05pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.6667 Kinh độ: 106.25

  mưa vừa
  18ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 20ºC

  Thấp nhất: 16ºC

  Cập nhật lúc 22:26

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 3.295mm
  • Sức gió: 1.71mps
  • Hướng gió: 170º S
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 952mb
 • Thời tiết Tối Thứ 7 (17-03-2018)

  Mặt trời mọc: 06:01am Mặt trời lặn: 06:05pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.6667 Kinh độ: 106.25

  mưa rải rác
  19ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 20ºC

  Thấp nhất: 16ºC

  Cập nhật lúc 22:26

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.08mm
  • Sức gió: 1.77mps
  • Hướng gió: 197º SSW
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 948mb
 • Cập nhật lúc 22:26
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 19ºC 100% 1.71mps 176º S 0.58mm 91%
  6:00 mưa rải rác 18ºC 100% 1.29mps 164º SSE 0.56mm 97%
  9:00 mưa rải rác 16ºC 92% 1.23mps 139º SE 2.66mm 98%
  12:00 mưa rải rác 17ºC 100% 1.42mps 182º S 1.14mm 99%
  15:00 mưa rải rác 17ºC 92% 1.61mps 171º S 0.99mm 99%
  18:00 mưa rải rác 18ºC 92% 1.61mps 165º SSE 1.245mm 99%
  21:00 mưa vừa 18ºC 92% 1.71mps 170º S 3.295mm 100%
  24:00 mưa rải rác 19ºC 92% 2.32mps 190º S 1.335mm 100%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Cao Bằng

Thứ 6

Dự báo ngày 16-03-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 1.94mps 183º
 • Độ ẩm: 85%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 951mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 17-03-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 2.32mps 190º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 950mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 18-03-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

20ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 2.13mps 200º
 • Độ ẩm: 99%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 950mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 19-03-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 1.84mps 200º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 15%
 • Áp suất: 939mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 20-03-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 1.65mps 85º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 26%
 • Áp suất: 942mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 21-03-2018
trời quang mây

Trời Quang Mây

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 9ºC
 • Sức gió: 2.57mps 29º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 947mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 22-03-2018
trời quang mây

Trời Quang Mây

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 10ºC
 • Sức gió: 2.1mps 193º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 943mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 23-03-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 11ºC
 • Sức gió: 2.81mps 177º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 941mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 24-03-2018
trời quang mây

Trời Quang Mây

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 2.45mps 178º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 46%
 • Áp suất: 943mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 25-03-2018
trời quang mây

Trời Quang Mây

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 1.37mps 181º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 29%
 • Áp suất: 944mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 26-03-2018
trời quang mây

Trời Quang Mây

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 1.72mps 165º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 30%
 • Áp suất: 944mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 27-03-2018
trời quang mây

Trời Quang Mây

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 3.14mps 183º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 37%
 • Áp suất: 942mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 28-03-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 2.18mps 176º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 35%
 • Áp suất: 938mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 29-03-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 1.82mps 164º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 937mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 30-03-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 2.45mps 193º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 21%
 • Áp suất: 935mbar
Xem thêm