Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Cao Bằng. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Chủ nhật (19-05-2019)

  Mặt trời mọc: 05:13am Mặt trời lặn: 06:29pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.6667 Kinh độ: 106.25

  trời quang mây
  26ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 38ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 21:44

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.92mps
  • Hướng gió: 135º SE
  • Độ ẩm: 62%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1005mb
 • Thời tiết Sáng Chủ nhật (19-05-2019)

  Mặt trời mọc: 05:13am Mặt trời lặn: 06:29pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.6667 Kinh độ: 106.25

  trời quang mây
  38ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 38ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 21:44

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.15mps
  • Hướng gió: 217º SW
  • Độ ẩm: 27%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1002mb
 • Thời tiết Trưa Chủ nhật (19-05-2019)

  Mặt trời mọc: 05:13am Mặt trời lặn: 06:29pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.6667 Kinh độ: 106.25

  trời quang mây
  29ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 38ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 21:44

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.16mps
  • Hướng gió: 189º S
  • Độ ẩm: 52%
  • Độ che phủ: 10%
  • Áp suất: 1001mb
 • Thời tiết Chiều Chủ nhật (20-05-2019)

  Mặt trời mọc: 05:13am Mặt trời lặn: 06:29pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.6667 Kinh độ: 106.25

  mây rải rác
  25ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 38ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 21:44

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.85mps
  • Hướng gió: 174º S
  • Độ ẩm: 77%
  • Độ che phủ: 25%
  • Áp suất: 1004mb
 • Thời tiết Tối Chủ nhật (20-05-2019)

  Mặt trời mọc: 05:13am Mặt trời lặn: 06:29pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.6667 Kinh độ: 106.25

  mưa vừa
  24ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 38ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 21:44

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 4.876mm
  • Sức gió: 1.35mps
  • Hướng gió: 35º NE
  • Độ ẩm: 90%
  • Độ che phủ: 91%
  • Áp suất: 1007mb
 • Cập nhật lúc 21:44
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 trời quang mây 27ºC 0% 0.29mps 180º S 0mm 75%
  6:00 trời quang mây 35ºC 0% 1.63mps 210º SSW 0mm 41%
  9:00 trời quang mây 38ºC 0% 2.15mps 217º SW 0mm 27%
  12:00 trời quang mây 37ºC 1% 2.58mps 208º SSW 0mm 28%
  15:00 trời quang mây 29ºC 10% 1.16mps 189º S 0mm 52%
  18:00 ít mây 26ºC 16% 0.94mps 160º SSE 0mm 65%
  21:00 mây rải rác 25ºC 25% 0.85mps 174º S 0mm 77%
  24:00 mưa vừa 23ºC 82% 0.96mps 10º N 3.562mm 91%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Cao Bằng

Chủ nhật

Dự báo ngày 19-05-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

35ºC
 • Cao nhất: 38ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.63mps 211º
 • Độ ẩm: 41%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 20-05-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.73mps 48º
 • Độ ẩm: 63%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 21-05-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

21ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.27mps 97º
 • Độ ẩm: 83%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 22-05-2019
mưa to

Mưa To

23ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 0.72mps 97º
 • Độ ẩm: 87%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 23-05-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.01mps 169º
 • Độ ẩm: 78%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 24-05-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.89mps 165º
 • Độ ẩm: 81%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 25-05-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.84mps 153º
 • Độ ẩm: 82%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1005mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 26-05-2019
mưa to

Mưa To

25ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.29mps 130º
 • Độ ẩm: 86%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 27-05-2019
mưa to

Mưa To

26ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.22mps 24º
 • Độ ẩm: 82%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 89%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 28-05-2019
mưa to

Mưa To

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.84mps 80º
 • Độ ẩm: 81%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 77%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 29-05-2019
mưa to

Mưa To

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 0.66mps 50º
 • Độ ẩm: 90%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 71%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 30-05-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

23ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 0.27mps 127º
 • Độ ẩm: 96%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 31-05-2019
mưa to

Mưa To

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 0.86mps 52º
 • Độ ẩm: 92%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 97%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 01-06-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 0.86mps 97º
 • Độ ẩm: 97%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1004mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 02-06-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.52mps 183º
 • Độ ẩm: 76%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1006mbar
Xem thêm