Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Cao Bằng. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 4 (18-10-2017)

  Mặt trời mọc: 05:52am Mặt trời lặn: 05:27pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.6667 Kinh độ: 106.25

  mưa rải rác
  17ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 18ºC

  Thấp nhất: 16ºC

  Cập nhật lúc 23:28

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 3.355mm
  • Sức gió: 1.81mps
  • Hướng gió: 340º NNW
  • Độ ẩm: 98%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 955mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 4 (18-10-2017)

  Mặt trời mọc: 05:52am Mặt trời lặn: 05:27pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.6667 Kinh độ: 106.25

  mưa rải rác
  16ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 18ºC

  Thấp nhất: 16ºC

  Cập nhật lúc 23:28

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.655mm
  • Sức gió: 1.17mps
  • Hướng gió: 341º NNW
  • Độ ẩm: 98%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 955mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 4 (19-10-2017)

  Mặt trời mọc: 05:52am Mặt trời lặn: 05:27pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.6667 Kinh độ: 106.25

  mưa rải rác
  15ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 18ºC

  Thấp nhất: 16ºC

  Cập nhật lúc 23:28

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.050000000000001mm
  • Sức gió: 1.11mps
  • Hướng gió: 345º NNW
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 56%
  • Áp suất: 954mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 4 (19-10-2017)

  Mặt trời mọc: 05:52am Mặt trời lặn: 05:27pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.6667 Kinh độ: 106.25

  mưa rải rác
  20ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 18ºC

  Thấp nhất: 16ºC

  Cập nhật lúc 23:28

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.02mm
  • Sức gió: 1.67mps
  • Hướng gió: 359º N
  • Độ ẩm: 94%
  • Độ che phủ: 24%
  • Áp suất: 955mb
 • Thời tiết Tối Thứ 4 (19-10-2017)

  Mặt trời mọc: 05:52am Mặt trời lặn: 05:27pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.6667 Kinh độ: 106.25

  ít mây
  21ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 18ºC

  Thấp nhất: 16ºC

  Cập nhật lúc 23:28

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.62mps
  • Hướng gió: 0º N
  • Độ ẩm: 91%
  • Độ che phủ: 20%
  • Áp suất: 952mb
 • Cập nhật lúc 23:28
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 18ºC 92% 1.82mps 336º NNW 0.205mm 95%
  6:00 mưa rải rác 16ºC 92% 1.18mps 336º NNW 0.13mm 97%
  9:00 mưa rải rác 16ºC 92% 1.17mps 341º NNW 0.655mm 98%
  12:00 mưa rải rác 16ºC 88% 1.11mps 347º NNW 0.13mm 98%
  15:00 mưa rải rác 15ºC 56% 1.11mps 345º NNW 0.050000000000001mm 99%
  18:00 mưa rải rác 16ºC 56% 1.22mps 359º N 0.02mm 98%
  21:00 mưa rải rác 20ºC 24% 1.67mps 359º N 0.02mm 94%
  24:00 mây rải rác 22ºC 48% 2.07mps 345º NNW 0mm 91%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Cao Bằng

Thứ 4

Dự báo ngày 18-10-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

17ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 1.81mps 340º
 • Độ ẩm: 98%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 955mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 19-10-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

20ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 1.67mps 360º
 • Độ ẩm: 94%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 955mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 20-10-2017
ít mây

ít Mây

21ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 1.71mps 25º
 • Độ ẩm: 92%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 954mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 21-10-2017
quang mây

Quang Mây

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 3.5mps 18º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 1%
 • Áp suất: 943mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 22-10-2017
quang mây

Quang Mây

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 3.91mps 21º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 942mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 23-10-2017
quang mây

Quang Mây

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 2.27mps 23º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 10%
 • Áp suất: 944mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 24-10-2017
quang mây

Quang Mây

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 1.76mps 30º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 16%
 • Áp suất: 944mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 25-10-2017
quang mây

Quang Mây

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 1.4mps 123º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 7%
 • Áp suất: 944mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 26-10-2017
quang mây

Quang Mây

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 1.9mps 26º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 945mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 27-10-2017
quang mây

Quang Mây

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 1.36mps 12º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 2%
 • Áp suất: 942mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 28-10-2017
quang mây

Quang Mây

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 11ºC
 • Sức gió: 1.51mps 68º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 944mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 29-10-2017
quang mây

Quang Mây

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 10ºC
 • Sức gió: 1.39mps 57º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 945mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 30-10-2017
quang mây

Quang Mây

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 10ºC
 • Sức gió: 1.63mps 83º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 16%
 • Áp suất: 945mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 31-10-2017
mưa to

Mưa To

17ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 2.21mps 39º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 946mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 01-11-2017
mưa rất to

Mưa Rất To

17ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 2.28mps 47º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 948mbar
Xem thêm