Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Cao Bằng. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 6 (20-03-2017)

  Mặt trời mọc: 05:58am Mặt trời lặn: 06:06pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.6667 Kinh độ: 106.25

  mưa rải rác
  23ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 0ºC

  Thấp nhất: 0ºC

  Cập nhật lúc 10:55

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.27mps
  • Hướng gió: 203º SSW
  • Độ ẩm: 89%
  • Độ che phủ: 12%
  • Áp suất: 949mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 6 (20-03-2017)

  Mặt trời mọc: 05:58am Mặt trời lặn: 06:06pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.6667 Kinh độ: 106.25

  mưa rải rác
  17ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 0ºC

  Thấp nhất: 0ºC

  Cập nhật lúc 10:55

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.07mm
  • Sức gió: 1.32mps
  • Hướng gió: 188º S
  • Độ ẩm: 96%
  • Độ che phủ: 44%
  • Áp suất: 952mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 6 (21-03-2017)

  Mặt trời mọc: 05:58am Mặt trời lặn: 06:06pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.6667 Kinh độ: 106.25

  mưa rải rác
  17ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 0ºC

  Thấp nhất: 0ºC

  Cập nhật lúc 10:55

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.795mm
  • Sức gió: 1.08mps
  • Hướng gió: 99º E
  • Độ ẩm: 97%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 950mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 6 (21-03-2017)

  Mặt trời mọc: 05:58am Mặt trời lặn: 06:06pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.6667 Kinh độ: 106.25

  mưa vừa
  18ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 0ºC

  Thấp nhất: 0ºC

  Cập nhật lúc 10:55

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 4.425mm
  • Sức gió: 1.24mps
  • Hướng gió: 130º SE
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 952mb
 • Thời tiết Tối Thứ 6 (21-03-2017)

  Mặt trời mọc: 05:58am Mặt trời lặn: 06:06pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.6667 Kinh độ: 106.25

  mưa vừa
  18ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 0ºC

  Thấp nhất: 0ºC

  Cập nhật lúc 10:55

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 6.485mm
  • Sức gió: 1.31mps
  • Hướng gió: 106º ESE
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 948mb
 • Cập nhật lúc 10:55
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 23ºC 12% 2.27mps 203º SSW 0.0099999999999998mm 89%
  6:00 ít mây 19ºC 24% 1.47mps 174º S 0mm 96%
  9:00 mưa rải rác 17ºC 44% 1.32mps 188º S 0.07mm 96%
  12:00 mưa rải rác 17ºC 76% 1.13mps 139º SE 0.185mm 94%
  15:00 mưa rải rác 17ºC 92% 1.08mps 99º E 0.795mm 97%
  18:00 mưa vừa 17ºC 92% 1.52mps 64º ENE 3.325mm 100%
  21:00 mưa vừa 18ºC 92% 1.24mps 130º SE 4.425mm 100%
  24:00 mưa vừa 19ºC 92% 1.57mps 172º S 5.775mm 100%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Cao Bằng

Thứ 5

Dự báo ngày 01-01-1970

0ºC
 • Cao nhất: 0ºC
 • Thấp nhất: 0ºC
 • Sức gió: mps º
 • Độ ẩm: %
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: %
 • Áp suất: 0mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 01-01-1970

0ºC
 • Cao nhất: 0ºC
 • Thấp nhất: 0ºC
 • Sức gió: mps º
 • Độ ẩm: %
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: %
 • Áp suất: 0mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 01-01-1970

0ºC
 • Cao nhất: 0ºC
 • Thấp nhất: 0ºC
 • Sức gió: mps º
 • Độ ẩm: %
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: %
 • Áp suất: 0mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 01-01-1970

0ºC
 • Cao nhất: 0ºC
 • Thấp nhất: 0ºC
 • Sức gió: mps º
 • Độ ẩm: %
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: %
 • Áp suất: 0mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 01-01-1970

0ºC
 • Cao nhất: 0ºC
 • Thấp nhất: 0ºC
 • Sức gió: mps º
 • Độ ẩm: %
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: %
 • Áp suất: 0mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 01-01-1970

0ºC
 • Cao nhất: 0ºC
 • Thấp nhất: 0ºC
 • Sức gió: mps º
 • Độ ẩm: %
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: %
 • Áp suất: 0mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 01-01-1970

0ºC
 • Cao nhất: 0ºC
 • Thấp nhất: 0ºC
 • Sức gió: mps º
 • Độ ẩm: %
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: %
 • Áp suất: 0mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 01-01-1970

0ºC
 • Cao nhất: 0ºC
 • Thấp nhất: 0ºC
 • Sức gió: mps º
 • Độ ẩm: %
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: %
 • Áp suất: 0mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 01-01-1970

0ºC
 • Cao nhất: 0ºC
 • Thấp nhất: 0ºC
 • Sức gió: mps º
 • Độ ẩm: %
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: %
 • Áp suất: 0mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 01-01-1970

0ºC
 • Cao nhất: 0ºC
 • Thấp nhất: 0ºC
 • Sức gió: mps º
 • Độ ẩm: %
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: %
 • Áp suất: 0mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 01-01-1970

0ºC
 • Cao nhất: 0ºC
 • Thấp nhất: 0ºC
 • Sức gió: mps º
 • Độ ẩm: %
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: %
 • Áp suất: 0mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 01-01-1970

0ºC
 • Cao nhất: 0ºC
 • Thấp nhất: 0ºC
 • Sức gió: mps º
 • Độ ẩm: %
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: %
 • Áp suất: 0mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 01-01-1970

0ºC
 • Cao nhất: 0ºC
 • Thấp nhất: 0ºC
 • Sức gió: mps º
 • Độ ẩm: %
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: %
 • Áp suất: 0mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 01-01-1970

0ºC
 • Cao nhất: 0ºC
 • Thấp nhất: 0ºC
 • Sức gió: mps º
 • Độ ẩm: %
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: %
 • Áp suất: 0mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 01-01-1970

0ºC
 • Cao nhất: 0ºC
 • Thấp nhất: 0ºC
 • Sức gió: mps º
 • Độ ẩm: %
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: %
 • Áp suất: 0mbar
Xem thêm