Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Cao Bằng. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

  • Thời tiết Hiện tại Thứ 3 (29-09-2020)

    Mặt trời mọc: 05:45am Mặt trời lặn: 05:44pm

    Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.6667 Kinh độ: 106.25

    nhiều mây
    25ºC

    Mưa Rải Rác

    Cao nhất: 30ºC

    Thấp nhất: 23ºC

    Cập nhật lúc 21:29

    Xem thêm
    • Lượng mưa : 0mm
    • Sức gió: 1.25mps
    • Hướng gió: 129º SE
    • Độ ẩm: 87%
    • Độ che phủ: 62%
    • Áp suất: 1008mb
  • Thời tiết Sáng Thứ 3 (29-09-2020)

    Mặt trời mọc: 05:45am Mặt trời lặn: 05:44pm

    Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.6667 Kinh độ: 106.25

    mưa rải rác
    30ºC

    Mưa Rải Rác

    Cao nhất: 30ºC

    Thấp nhất: 23ºC

    Cập nhật lúc 21:29

    Xem thêm
    • Lượng mưa : 0.57mm
    • Sức gió: 2.09mps
    • Hướng gió: 170º S
    • Độ ẩm: 64%
    • Độ che phủ: 78%
    • Áp suất: 1006mb
  • Thời tiết Trưa Thứ 3 (29-09-2020)

    Mặt trời mọc: 05:45am Mặt trời lặn: 05:44pm

    Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.6667 Kinh độ: 106.25

    mưa rải rác
    25ºC

    Mưa Rải Rác

    Cao nhất: 30ºC

    Thấp nhất: 23ºC

    Cập nhật lúc 21:29

    Xem thêm
    • Lượng mưa : 0.14mm
    • Sức gió: 1.58mps
    • Hướng gió: 136º SE
    • Độ ẩm: 85%
    • Độ che phủ: 76%
    • Áp suất: 1005mb
  • Thời tiết Chiều Thứ 3 (30-09-2020)

    Mặt trời mọc: 05:45am Mặt trời lặn: 05:44pm

    Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.6667 Kinh độ: 106.25

    mây dày đặc
    24ºC

    Mây Dày đặc

    Cao nhất: 30ºC

    Thấp nhất: 23ºC

    Cập nhật lúc 21:29

    Xem thêm
    • Lượng mưa : 0mm
    • Sức gió: 1.22mps
    • Hướng gió: 151º SSE
    • Độ ẩm: 91%
    • Độ che phủ: 97%
    • Áp suất: 1007mb
  • Thời tiết Tối Thứ 3 (30-09-2020)

    Mặt trời mọc: 05:45am Mặt trời lặn: 05:44pm

    Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.6667 Kinh độ: 106.25

    mây dày đặc
    24ºC

    Mây Dày đặc

    Cao nhất: 30ºC

    Thấp nhất: 23ºC

    Cập nhật lúc 21:29

    Xem thêm
    • Lượng mưa : 0mm
    • Sức gió: 0.43mps
    • Hướng gió: 80º E
    • Độ ẩm: 89%
    • Độ che phủ: 99%
    • Áp suất: 1008mb
  • Cập nhật lúc 21:29
    Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
    3:00 nhiều mây 23ºC 77% 0.24mps 147º SSE 0mm 89%
    6:00 nhiều mây 28ºC 77% 1.12mps 169º S 0mm 71%
    9:00 mưa rải rác 30ºC 78% 2.09mps 170º S 0.57mm 64%
    12:00 mưa rải rác 30ºC 83% 2.26mps 151º SSE 0.71mm 69%
    15:00 mưa rải rác 25ºC 76% 1.58mps 136º SE 0.14mm 85%
    18:00 mưa rải rác 25ºC 95% 1.23mps 157º SSE 0.17mm 90%
    21:00 mây dày đặc 24ºC 97% 1.22mps 151º SSE 0mm 91%
    24:00 mây dày đặc 23ºC 97% 0.68mps 150º SSE 0mm 91%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Cao Bằng

Thứ 3

Dự báo ngày 29-09-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
  • Cao nhất: 30ºC
  • Thấp nhất: 23ºC
  • Sức gió: 1.12mps 169º
  • Độ ẩm: 71%
  • Lượng mưa : mm
  • Độ che phủ: 77%
  • Áp suất: 1010mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 30-09-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
  • Cao nhất: 31ºC
  • Thấp nhất: 23ºC
  • Sức gió: 1.05mps 162º
  • Độ ẩm: 68%
  • Lượng mưa : mm
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1008mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 01-10-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
  • Cao nhất: 30ºC
  • Thấp nhất: 23ºC
  • Sức gió: 2.15mps 123º
  • Độ ẩm: 73%
  • Lượng mưa : mm
  • Độ che phủ: 30%
  • Áp suất: 1009mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 02-10-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
  • Cao nhất: 31ºC
  • Thấp nhất: 23ºC
  • Sức gió: 1.76mps 172º
  • Độ ẩm: 64%
  • Lượng mưa : mm
  • Độ che phủ: 30%
  • Áp suất: 1010mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 03-10-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
  • Cao nhất: 29ºC
  • Thấp nhất: 23ºC
  • Sức gió: 1.33mps 181º
  • Độ ẩm: 76%
  • Lượng mưa : mm
  • Độ che phủ: 89%
  • Áp suất: 1011mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 04-10-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
  • Cao nhất: 31ºC
  • Thấp nhất: 23ºC
  • Sức gió: 1.84mps 180º
  • Độ ẩm: 65%
  • Lượng mưa : mm
  • Độ che phủ: 96%
  • Áp suất: 1012mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 05-10-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
  • Cao nhất: 28ºC
  • Thấp nhất: 23ºC
  • Sức gió: 1.98mps 156º
  • Độ ẩm: 74%
  • Lượng mưa : mm
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1013mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 06-10-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
  • Cao nhất: 30ºC
  • Thấp nhất: 21ºC
  • Sức gió: 1.88mps 151º
  • Độ ẩm: 66%
  • Lượng mưa : mm
  • Độ che phủ: 82%
  • Áp suất: 1014mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 07-10-2020
mưa to

Mưa To

27ºC
  • Cao nhất: 29ºC
  • Thấp nhất: 22ºC
  • Sức gió: 1.52mps 103º
  • Độ ẩm: 80%
  • Lượng mưa : mm
  • Độ che phủ: 81%
  • Áp suất: 1015mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 08-10-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
  • Cao nhất: 29ºC
  • Thấp nhất: 22ºC
  • Sức gió: 1.26mps 87º
  • Độ ẩm: 70%
  • Lượng mưa : mm
  • Độ che phủ: 75%
  • Áp suất: 1016mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 09-10-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
  • Cao nhất: 29ºC
  • Thấp nhất: 21ºC
  • Sức gió: 1.04mps 74º
  • Độ ẩm: 64%
  • Lượng mưa : mm
  • Độ che phủ: 61%
  • Áp suất: 1015mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 10-10-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
  • Cao nhất: 29ºC
  • Thấp nhất: 21ºC
  • Sức gió: 1.29mps 58º
  • Độ ẩm: 60%
  • Lượng mưa : mm
  • Độ che phủ: 87%
  • Áp suất: 1011mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 11-10-2020
nhiều mây

Nhiều Mây

29ºC
  • Cao nhất: 31ºC
  • Thấp nhất: 21ºC
  • Sức gió: 2.84mps 26º
  • Độ ẩm: 54%
  • Lượng mưa : 0mm
  • Độ che phủ: 55%
  • Áp suất: 1009mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 12-10-2020
mây dày đặc

Mây Dày đặc

29ºC
  • Cao nhất: 30ºC
  • Thấp nhất: 22ºC
  • Sức gió: 1.81mps 47º
  • Độ ẩm: 56%
  • Lượng mưa : 0mm
  • Độ che phủ: 85%
  • Áp suất: 1008mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 13-10-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
  • Cao nhất: 30ºC
  • Thấp nhất: 22ºC
  • Sức gió: 0.86mps 70º
  • Độ ẩm: 59%
  • Lượng mưa : mm
  • Độ che phủ: 73%
  • Áp suất: 1008mbar
Xem thêm