Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Cao Bằng. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (13-06-2021)

  Mặt trời mọc: 05:09am Mặt trời lặn: 06:40pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.6667 Kinh độ: 106.25

  mưa rải rác
  23ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 00:59

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.98mps
  • Hướng gió: 145º SE
  • Độ ẩm: 97%
  • Độ che phủ: 41%
  • Áp suất: 1005mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (13-06-2021)

  Mặt trời mọc: 05:09am Mặt trời lặn: 06:40pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.6667 Kinh độ: 106.25

  mưa rải rác
  27ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 00:59

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 2.12mm
  • Sức gió: 1.84mps
  • Hướng gió: 129º SE
  • Độ ẩm: 88%
  • Độ che phủ: 77%
  • Áp suất: 1004mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (13-06-2021)

  Mặt trời mọc: 05:09am Mặt trời lặn: 06:40pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.6667 Kinh độ: 106.25

  mưa vừa
  24ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 00:59

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 4.02mm
  • Sức gió: 1.35mps
  • Hướng gió: 130º SE
  • Độ ẩm: 97%
  • Độ che phủ: 59%
  • Áp suất: 1004mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (14-06-2021)

  Mặt trời mọc: 05:09am Mặt trời lặn: 06:40pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.6667 Kinh độ: 106.25

  mưa rải rác
  23ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 00:59

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.4mm
  • Sức gió: 0.73mps
  • Hướng gió: 142º SE
  • Độ ẩm: 98%
  • Độ che phủ: 83%
  • Áp suất: 1005mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (14-06-2021)

  Mặt trời mọc: 05:09am Mặt trời lặn: 06:40pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.6667 Kinh độ: 106.25

  mưa rải rác
  25ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 00:59

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.56mm
  • Sức gió: 1.01mps
  • Hướng gió: 159º SSE
  • Độ ẩm: 93%
  • Độ che phủ: 50%
  • Áp suất: 1005mb
 • Cập nhật lúc 00:59
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 24ºC 98% 0.95mps 75º ENE 2.25mm 97%
  6:00 mưa rải rác 26ºC 73% 2mps 105º ESE 1.48mm 87%
  9:00 mưa rải rác 27ºC 77% 1.84mps 129º SE 2.12mm 88%
  12:00 mưa vừa 27ºC 74% 1.91mps 126º SE 4.37mm 91%
  15:00 mưa vừa 24ºC 59% 1.35mps 130º SE 4.02mm 97%
  18:00 mưa rải rác 24ºC 78% 0.9mps 142º SE 1.38mm 98%
  21:00 mưa rải rác 23ºC 83% 0.73mps 142º SE 0.4mm 98%
  24:00 mây rải rác 23ºC 40% 0.67mps 158º SSE 0mm 99%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Cao Bằng

Chủ nhật

Dự báo ngày 13-06-2021
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.11mps 125º
 • Độ ẩm: 83%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 69%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 14-06-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.01mps 167º
 • Độ ẩm: 81%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 40%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 15-06-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.03mps 172º
 • Độ ẩm: 78%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1001mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 16-06-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.93mps 164º
 • Độ ẩm: 67%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 70%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 17-06-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.09mps 174º
 • Độ ẩm: 66%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 95%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 18-06-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.45mps 174º
 • Độ ẩm: 67%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 95%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 19-06-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.12mps 170º
 • Độ ẩm: 66%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1002mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 20-06-2021
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.42mps 16º
 • Độ ẩm: 70%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1001mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 21-06-2021
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.73mps 18º
 • Độ ẩm: 96%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 22-06-2021
nhiều mây

Nhiều Mây

32ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.26mps 79º
 • Độ ẩm: 48%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 78%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 23-06-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.98mps 59º
 • Độ ẩm: 59%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 24-06-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.98mps 110º
 • Độ ẩm: 46%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 94%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 25-06-2021
mây dày đặc

Mây Dày đặc

31ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.69mps 133º
 • Độ ẩm: 55%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 26-06-2021
mây dày đặc

Mây Dày đặc

26ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 0.71mps 174º
 • Độ ẩm: 77%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1004mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 27-06-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.08mps 125º
 • Độ ẩm: 65%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1004mbar
Xem thêm