Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Cao Bằng. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 5 (21-11-2019)

  Mặt trời mọc: 06:11am Mặt trời lặn: 05:10pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.6667 Kinh độ: 106.25

  nhiều mây
  13ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 18ºC

  Thấp nhất: 11ºC

  Cập nhật lúc 20:18

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.32mps
  • Hướng gió: 55º NE
  • Độ ẩm: 91%
  • Độ che phủ: 39%
  • Áp suất: 1019mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 5 (21-11-2019)

  Mặt trời mọc: 06:11am Mặt trời lặn: 05:10pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.6667 Kinh độ: 106.25

  mây dày đặc
  16ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 18ºC

  Thấp nhất: 11ºC

  Cập nhật lúc 20:18

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.55mps
  • Hướng gió: 132º SE
  • Độ ẩm: 71%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1019mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 5 (21-11-2019)

  Mặt trời mọc: 06:11am Mặt trời lặn: 05:10pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.6667 Kinh độ: 106.25

  mây rải rác
  13ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 18ºC

  Thấp nhất: 11ºC

  Cập nhật lúc 20:18

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.25mps
  • Hướng gió: 3º N
  • Độ ẩm: 89%
  • Độ che phủ: 39%
  • Áp suất: 1018mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 5 (22-11-2019)

  Mặt trời mọc: 06:11am Mặt trời lặn: 05:10pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.6667 Kinh độ: 106.25

  trời quang mây
  12ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 18ºC

  Thấp nhất: 11ºC

  Cập nhật lúc 20:18

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.81mps
  • Hướng gió: 313º NW
  • Độ ẩm: 95%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1018mb
 • Thời tiết Tối Thứ 5 (22-11-2019)

  Mặt trời mọc: 06:11am Mặt trời lặn: 05:10pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.6667 Kinh độ: 106.25

  trời quang mây
  13ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 18ºC

  Thấp nhất: 11ºC

  Cập nhật lúc 20:18

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.46mps
  • Hướng gió: 301º WNW
  • Độ ẩm: 91%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1018mb
 • Cập nhật lúc 20:18
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 nhiều mây 14ºC 65% 0.36mps 44º NE 0mm 83%
  6:00 mây dày đặc 16ºC 100% 0.22mps 27º NNE 0mm 76%
  9:00 mây dày đặc 16ºC 100% 0.55mps 132º SE 0mm 71%
  12:00 nhiều mây 18ºC 79% 0.15mps 115º ESE 0mm 69%
  15:00 mây rải rác 13ºC 39% 0.25mps 3º N 0mm 89%
  18:00 trời quang mây 13ºC 0% 0.75mps 321º NW 0mm 92%
  21:00 trời quang mây 12ºC 0% 0.81mps 313º NW 0mm 95%
  24:00 trời quang mây 12ºC 0% 0.57mps 290º WNW 0mm 96%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Cao Bằng

Thứ 5

Dự báo ngày 21-11-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

16ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 11ºC
 • Sức gió: 0.22mps 27º
 • Độ ẩm: 76%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 22-11-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 0.55mps 201º
 • Độ ẩm: 61%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 4%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 23-11-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 1.46mps 178º
 • Độ ẩm: 63%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 6%
 • Áp suất: 1017mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 24-11-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

19ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 0.92mps 151º
 • Độ ẩm: 90%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 25-11-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

24ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 1.22mps 74º
 • Độ ẩm: 58%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 26-11-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 1.09mps 76º
 • Độ ẩm: 67%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 97%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 27-11-2019
nhiều mây

Nhiều Mây

19ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 0.83mps 97º
 • Độ ẩm: 72%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 72%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 28-11-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

19ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 1.65mps 69º
 • Độ ẩm: 70%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 29-11-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

19ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 1.12mps 71º
 • Độ ẩm: 64%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 91%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 30-11-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 1.22mps 77º
 • Độ ẩm: 68%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1021mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 01-12-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

18ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 1.95mps 81º
 • Độ ẩm: 67%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 86%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 02-12-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

17ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 0.85mps 43º
 • Độ ẩm: 65%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 03-12-2019
nhiều mây

Nhiều Mây

20ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 1.46mps 126º
 • Độ ẩm: 58%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 59%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 04-12-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

17ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 0.92mps 71º
 • Độ ẩm: 69%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 95%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 05-12-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

13ºC
 • Cao nhất: 16ºC
 • Thấp nhất: 10ºC
 • Sức gió: 3.63mps 35º
 • Độ ẩm: 61%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1027mbar
Xem thêm