Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Cao Bằng. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 6 (27-04-2017)

  Mặt trời mọc: 05:25am Mặt trời lặn: 06:20pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.6667 Kinh độ: 106.25

  mưa rải rác
  16ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 17ºC

  Thấp nhất: 15ºC

  Cập nhật lúc 22:52

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.145mm
  • Sức gió: 4.37mps
  • Hướng gió: 21º NNE
  • Độ ẩm: 93%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 956mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 6 (27-04-2017)

  Mặt trời mọc: 05:25am Mặt trời lặn: 06:20pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.6667 Kinh độ: 106.25

  mưa rải rác
  17ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 17ºC

  Thấp nhất: 15ºC

  Cập nhật lúc 22:52

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.235mm
  • Sức gió: 3.91mps
  • Hướng gió: 23º NNE
  • Độ ẩm: 91%
  • Độ che phủ: 68%
  • Áp suất: 953mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 6 (27-04-2017)

  Mặt trời mọc: 05:25am Mặt trời lặn: 06:20pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.6667 Kinh độ: 106.25

  mưa rải rác
  15ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 17ºC

  Thấp nhất: 15ºC

  Cập nhật lúc 22:52

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.025mm
  • Sức gió: 2.66mps
  • Hướng gió: 12º NNE
  • Độ ẩm: 89%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 957mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 6 (28-04-2017)

  Mặt trời mọc: 05:25am Mặt trời lặn: 06:20pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.6667 Kinh độ: 106.25

  mưa rải rác
  14ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 17ºC

  Thấp nhất: 15ºC

  Cập nhật lúc 22:52

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.245mm
  • Sức gió: 2.11mps
  • Hướng gió: 16º NNE
  • Độ ẩm: 95%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 955mb
 • Thời tiết Tối Thứ 6 (28-04-2017)

  Mặt trời mọc: 05:25am Mặt trời lặn: 06:20pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.6667 Kinh độ: 106.25

  mưa rải rác
  17ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 17ºC

  Thấp nhất: 15ºC

  Cập nhật lúc 22:52

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.015000000000001mm
  • Sức gió: 1.96mps
  • Hướng gió: 33º NNE
  • Độ ẩm: 90%
  • Độ che phủ: 48%
  • Áp suất: 957mb
 • Cập nhật lúc 22:52
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 17ºC 88% 4.37mps 21º NNE 0.145mm 93%
  6:00 mưa rải rác 17ºC 92% 4.2mps 20º NNE 0.15mm 91%
  9:00 mưa rải rác 17ºC 68% 3.91mps 23º NNE 0.235mm 91%
  12:00 mưa rải rác 15ºC 68% 2.86mps 27º NNE 0.205mm 90%
  15:00 mưa rải rác 15ºC 100% 2.66mps 12º NNE 0.025mm 89%
  18:00 mưa rải rác 15ºC 76% 2.3mps 15º NNE 0.075000000000001mm 91%
  21:00 mưa rải rác 14ºC 92% 2.11mps 16º NNE 0.245mm 95%
  24:00 mưa rải rác 14ºC 92% 1.81mps 20º NNE 0.535mm 98%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Cao Bằng

Thứ 5

Dự báo ngày 27-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

17ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 4.37mps 21º
 • Độ ẩm: 93%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 88%
 • Áp suất: 956mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 28-04-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

17ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 1.96mps 33º
 • Độ ẩm: 90%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 48%
 • Áp suất: 957mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 29-04-2017
mây rải rác

Mây Rải Rác

19ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 1.66mps 172º
 • Độ ẩm: 84%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 32%
 • Áp suất: 955mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 30-04-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 1.97mps 162º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 41%
 • Áp suất: 939mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 01-05-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.57mps 112º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 45%
 • Áp suất: 940mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 02-05-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 2.53mps 170º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 38%
 • Áp suất: 939mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 03-05-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.84mps 195º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 937mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 04-05-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.05mps 172º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 938mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 05-05-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 3.31mps 191º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 17%
 • Áp suất: 937mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 06-05-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.36mps 19º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 81%
 • Áp suất: 939mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 07-05-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.97mps 179º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 2%
 • Áp suất: 939mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 08-05-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.6mps 192º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 38%
 • Áp suất: 938mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 09-05-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 3.13mps 183º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 28%
 • Áp suất: 938mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 10-05-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.62mps 190º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 32%
 • Áp suất: 938mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 11-05-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.51mps 155º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 32%
 • Áp suất: 939mbar
Xem thêm