Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Cao Bằng. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 7 (26-05-2018)

  Mặt trời mọc: 05:11am Mặt trời lặn: 06:33pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.6667 Kinh độ: 106.25

  mây dày đặc
  26ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 01:27

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.67mps
  • Hướng gió: 197º SSW
  • Độ ẩm: 73%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 945mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 7 (26-05-2018)

  Mặt trời mọc: 05:11am Mặt trời lặn: 06:33pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.6667 Kinh độ: 106.25

  trời quang mây
  25ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 01:27

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.77mps
  • Hướng gió: 160º SSE
  • Độ ẩm: 74%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 947mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 7 (26-05-2018)

  Mặt trời mọc: 05:11am Mặt trời lặn: 06:33pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.6667 Kinh độ: 106.25

  trời quang mây
  31ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 01:27

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.86mps
  • Hướng gió: 189º S
  • Độ ẩm: 60%
  • Độ che phủ: 8%
  • Áp suất: 946mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 7 (26-05-2018)

  Mặt trời mọc: 05:11am Mặt trời lặn: 06:33pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.6667 Kinh độ: 106.25

  mây rải rác
  28ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 01:27

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.75mps
  • Hướng gió: 194º SSW
  • Độ ẩm: 63%
  • Độ che phủ: 48%
  • Áp suất: 945mb
 • Thời tiết Tối Thứ 7 (27-05-2018)

  Mặt trời mọc: 05:11am Mặt trời lặn: 06:33pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.6667 Kinh độ: 106.25

  mưa vừa
  21ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 01:27

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 10.65mm
  • Sức gió: 1.31mps
  • Hướng gió: 12º NNE
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 949mb
 • Cập nhật lúc 01:27
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây dày đặc 26ºC 88% 3.67mps 197º SSW 0mm 73%
  6:00 trời quang mây 24ºC 0% 2.32mps 183º S 0mm 77%
  9:00 trời quang mây 25ºC 0% 1.77mps 160º SSE 0mm 74%
  12:00 trời quang mây 29ºC 0% 1.96mps 183º S 0mm 68%
  15:00 trời quang mây 31ºC 8% 2.86mps 189º S 0mm 60%
  18:00 mây rải rác 31ºC 48% 3.02mps 196º SSW 0mm 58%
  21:00 mây rải rác 28ºC 48% 2.75mps 194º SSW 0mm 63%
  24:00 mưa vừa 23ºC 32% 1.02mps 293º WNW 4.807mm 90%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Cao Bằng

Thứ 6

Dự báo ngày 25-05-2018
mây dày đặc

Mây Dày đặc

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 4.11mps 195º
 • Độ ẩm: 69%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 945mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 26-05-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.96mps 183º
 • Độ ẩm: 68%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 947mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 27-05-2018
mưa to

Mưa To

21ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 4.17mps 349º
 • Độ ẩm: 91%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 88%
 • Áp suất: 951mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 28-05-2018
nhiều mây

Nhiều Mây

22ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 1.66mps 356º
 • Độ ẩm: 83%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 76%
 • Áp suất: 951mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 29-05-2018
mưa to

Mưa To

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.51mps 118º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 34%
 • Áp suất: 939mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 30-05-2018
mưa rất to

Mưa Rất To

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.8mps 117º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 47%
 • Áp suất: 938mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 31-05-2018
mưa rất to

Mưa Rất To

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.33mps 147º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 53%
 • Áp suất: 941mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 01-06-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.42mps 170º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 46%
 • Áp suất: 942mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 02-06-2018
mưa rất to

Mưa Rất To

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 0.92mps 150º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 37%
 • Áp suất: 939mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 03-06-2018
mưa to

Mưa To

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.36mps 61º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 33%
 • Áp suất: 938mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 04-06-2018
mưa to

Mưa To

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 1.9mps 2º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 91%
 • Áp suất: 937mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 05-06-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 1.56mps 32º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 28%
 • Áp suất: 935mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 06-06-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.21mps 97º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 55%
 • Áp suất: 936mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 07-06-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 1.56mps 103º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 64%
 • Áp suất: 938mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 08-06-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.66mps 137º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 11%
 • Áp suất: 936mbar
Xem thêm