Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Cao Bằng. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 6 (16-11-2018)

  Mặt trời mọc: 06:08am Mặt trời lặn: 05:10pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.6667 Kinh độ: 106.25

  mưa rải rác
  18ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 20ºC

  Thấp nhất: 18ºC

  Cập nhật lúc 19:01

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 3.0775mm
  • Sức gió: 1.41mps
  • Hướng gió: 105º ESE
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 953mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 6 (16-11-2018)

  Mặt trời mọc: 06:08am Mặt trời lặn: 05:10pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.6667 Kinh độ: 106.25

  mưa vừa
  20ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 20ºC

  Thấp nhất: 18ºC

  Cập nhật lúc 19:01

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 3.48mm
  • Sức gió: 1.67mps
  • Hướng gió: 77º ENE
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 951mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 6 (16-11-2018)

  Mặt trời mọc: 06:08am Mặt trời lặn: 05:10pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.6667 Kinh độ: 106.25

  mưa vừa
  18ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 20ºC

  Thấp nhất: 18ºC

  Cập nhật lúc 19:01

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 4.76mm
  • Sức gió: 1.23mps
  • Hướng gió: 52º NE
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 952mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 6 (17-11-2018)

  Mặt trời mọc: 06:08am Mặt trời lặn: 05:10pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.6667 Kinh độ: 106.25

  mưa rải rác
  18ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 20ºC

  Thấp nhất: 18ºC

  Cập nhật lúc 19:01

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.675mm
  • Sức gió: 1.36mps
  • Hướng gió: 81º E
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 953mb
 • Thời tiết Tối Thứ 6 (17-11-2018)

  Mặt trời mọc: 06:08am Mặt trời lặn: 05:10pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.6667 Kinh độ: 106.25

  mưa rải rác
  17ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 20ºC

  Thấp nhất: 18ºC

  Cập nhật lúc 19:01

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.585mm
  • Sức gió: 1.53mps
  • Hướng gió: 47º NE
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 954mb
 • Cập nhật lúc 19:01
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 18ºC 92% 1.11mps 95º E 1.6475mm 100%
  6:00 mưa rải rác 20ºC 92% 1.6mps 90º E 1.065mm 100%
  9:00 mưa vừa 20ºC 92% 1.67mps 77º ENE 3.48mm 100%
  12:00 mưa vừa 19ºC 92% 1.63mps 61º ENE 4.3mm 100%
  15:00 mưa vừa 18ºC 92% 1.23mps 52º NE 4.76mm 99%
  18:00 mưa rải rác 18ºC 92% 1.37mps 75º ENE 1.335mm 98%
  21:00 mưa rải rác 18ºC 92% 1.36mps 81º E 1.675mm 100%
  24:00 mưa rải rác 17ºC 92% 1.41mps 67º ENE 1.075mm 100%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Cao Bằng

Thứ 6

Dự báo ngày 16-11-2018
mưa to

Mưa To

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 1.6mps 90º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 953mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 17-11-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

17ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 1.66mps 38º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 955mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 18-11-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

15ºC
 • Cao nhất: 16ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 1.62mps 66º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 956mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 19-11-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

16ºC
 • Cao nhất: 16ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 1.43mps 113º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 940mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 20-11-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

18ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 1.46mps 39º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 74%
 • Áp suất: 942mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 21-11-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

17ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 1.49mps 37º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 82%
 • Áp suất: 944mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 22-11-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

17ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 1.3mps 135º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 94%
 • Áp suất: 942mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 23-11-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

17ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 1.33mps 36º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 96%
 • Áp suất: 945mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 24-11-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

17ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 9ºC
 • Sức gió: 1.87mps 38º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 70%
 • Áp suất: 947mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 25-11-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

18ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 5ºC
 • Sức gió: 1.95mps 29º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 947mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 26-11-2018
trời quang mây

Trời Quang Mây

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 4ºC
 • Sức gió: 1.63mps 10º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 946mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 27-11-2018
trời quang mây

Trời Quang Mây

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 3ºC
 • Sức gió: 1.69mps 10º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 946mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 28-11-2018
trời quang mây

Trời Quang Mây

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 4ºC
 • Sức gió: 1.27mps 28º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 945mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 29-11-2018
trời quang mây

Trời Quang Mây

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 3ºC
 • Sức gió: 1.32mps 45º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 945mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 30-11-2018
trời quang mây

Trời Quang Mây

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 3ºC
 • Sức gió: 1.2mps 87º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 11%
 • Áp suất: 946mbar
Xem thêm