Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Cao Bằng. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 4 (23-06-2017)

  Mặt trời mọc: 05:11am Mặt trời lặn: 06:43pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.6667 Kinh độ: 106.25

  mây rải rác
  28ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 06:53

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.46mps
  • Hướng gió: 191º S
  • Độ ẩm: 86%
  • Độ che phủ: 36%
  • Áp suất: 943mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 4 (23-06-2017)

  Mặt trời mọc: 05:11am Mặt trời lặn: 06:43pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.6667 Kinh độ: 106.25

  mây rải rác
  27ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 06:53

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.76mps
  • Hướng gió: 189º S
  • Độ ẩm: 81%
  • Độ che phủ: 36%
  • Áp suất: 942mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 4 (24-06-2017)

  Mặt trời mọc: 05:11am Mặt trời lặn: 06:43pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.6667 Kinh độ: 106.25

  mưa rải rác
  24ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 06:53

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.02mm
  • Sức gió: 2.76mps
  • Hướng gió: 187º S
  • Độ ẩm: 84%
  • Độ che phủ: 36%
  • Áp suất: 943mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 4 (24-06-2017)

  Mặt trời mọc: 05:11am Mặt trời lặn: 06:43pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.6667 Kinh độ: 106.25

  mưa rải rác
  24ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 06:53

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.195mm
  • Sức gió: 1.61mps
  • Hướng gió: 174º S
  • Độ ẩm: 91%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 944mb
 • Thời tiết Tối Thứ 4 (24-06-2017)

  Mặt trời mọc: 05:11am Mặt trời lặn: 06:43pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.6667 Kinh độ: 106.25

  mây rải rác
  28ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 06:53

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.21mps
  • Hướng gió: 184º S
  • Độ ẩm: 82%
  • Độ che phủ: 36%
  • Áp suất: 942mb
 • Cập nhật lúc 06:53
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây rải rác 29ºC 36% 2.46mps 191º S 0mm 86%
  6:00 mưa rải rác 30ºC 12% 3.1mps 189º S 0.0025000000000013mm 79%
  9:00 mây rải rác 27ºC 36% 2.76mps 189º S 0mm 81%
  12:00 mưa rải rác 25ºC 92% 2.72mps 189º S 0.865mm 84%
  15:00 mưa rải rác 24ºC 36% 2.76mps 187º S 0.02mm 84%
  18:00 mưa rải rác 23ºC 92% 1.8mps 180º S 0.029999999999999mm 88%
  21:00 mưa rải rác 24ºC 88% 1.61mps 174º S 0.195mm 91%
  24:00 mưa rải rác 26ºC 56% 1.77mps 178º S 0.135mm 88%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Cao Bằng

Thứ 6

Dự báo ngày 23-06-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.76mps 189º
 • Độ ẩm: 92%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 36%
 • Áp suất: 945mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 24-06-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.77mps 179º
 • Độ ẩm: 88%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 56%
 • Áp suất: 944mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 25-06-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.69mps 167º
 • Độ ẩm: 96%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 946mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 26-06-2017
mưa to

Mưa To

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.29mps 125º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 13%
 • Áp suất: 933mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 27-06-2017
mưa to

Mưa To

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.35mps 85º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 56%
 • Áp suất: 934mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 28-06-2017
mưa to

Mưa To

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.47mps 53º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 38%
 • Áp suất: 934mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 29-06-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.53mps 70º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 19%
 • Áp suất: 933mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 30-06-2017
mưa to

Mưa To

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.48mps 98º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 22%
 • Áp suất: 932mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 01-07-2017
mưa to

Mưa To

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.4mps 129º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 39%
 • Áp suất: 932mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 02-07-2017
mưa to

Mưa To

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.51mps 175º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 28%
 • Áp suất: 932mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 03-07-2017
mưa to

Mưa To

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.36mps 189º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 26%
 • Áp suất: 931mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 04-07-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.75mps 177º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 13%
 • Áp suất: 935mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 05-07-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.32mps 173º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 19%
 • Áp suất: 935mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 06-07-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.57mps 155º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 5%
 • Áp suất: 931mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 07-07-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.35mps 180º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 10%
 • Áp suất: 930mbar
Xem thêm