Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Cao Bằng. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (18-08-2017)

  Mặt trời mọc: 05:32am Mặt trời lặn: 06:24pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.6667 Kinh độ: 106.25

  mưa rải rác
  20ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 20ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 13:39

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.25mm
  • Sức gió: 0.61mps
  • Hướng gió: 83º E
  • Độ ẩm: 98%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 949mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (18-08-2017)

  Mặt trời mọc: 05:32am Mặt trời lặn: 06:24pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.6667 Kinh độ: 106.25

  mưa rải rác
  21ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 20ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 13:39

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.052499999999998mm
  • Sức gió: 1.21mps
  • Hướng gió: 115º ESE
  • Độ ẩm: 98%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 950mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (18-08-2017)

  Mặt trời mọc: 05:32am Mặt trời lặn: 06:24pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.6667 Kinh độ: 106.25

  ít mây
  26ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 20ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 13:39

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.96mps
  • Hướng gió: 177º S
  • Độ ẩm: 85%
  • Độ che phủ: 12%
  • Áp suất: 950mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (18-08-2017)

  Mặt trời mọc: 05:32am Mặt trời lặn: 06:24pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.6667 Kinh độ: 106.25

  mưa rải rác
  23ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 20ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 13:39

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.0099999999999998mm
  • Sức gió: 1.31mps
  • Hướng gió: 163º SSE
  • Độ ẩm: 92%
  • Độ che phủ: 64%
  • Áp suất: 949mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (19-08-2017)

  Mặt trời mọc: 05:32am Mặt trời lặn: 06:24pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.6667 Kinh độ: 106.25

  mưa rải rác
  22ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 20ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 13:39

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.024999999999999mm
  • Sức gió: 1.07mps
  • Hướng gió: 180º S
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 68%
  • Áp suất: 950mb
 • Cập nhật lúc 13:39
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 20ºC 92% 0.61mps 83º E 0.25mm 98%
  6:00 mưa rải rác 20ºC 92% 1.07mps 166º SSE 0.1375mm 98%
  9:00 mưa rải rác 21ºC 88% 1.21mps 115º ESE 0.052499999999998mm 98%
  12:00 mưa rải rác 24ºC 44% 1.66mps 185º S 0.020000000000001mm 92%
  15:00 ít mây 26ºC 12% 1.96mps 177º S 0mm 85%
  18:00 nhiều mây 26ºC 64% 1.97mps 178º S 0mm 84%
  21:00 mưa rải rác 23ºC 64% 1.31mps 163º SSE 0.0099999999999998mm 92%
  24:00 mưa rải rác 22ºC 92% 1.12mps 152º SSE 0.105mm 98%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Cao Bằng

Thứ 5

Dự báo ngày 17-08-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 0.96mps 185º
 • Độ ẩm: 99%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 950mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 18-08-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.66mps 185º
 • Độ ẩm: 92%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 44%
 • Áp suất: 951mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 19-08-2017
mưa to

Mưa To

25ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.61mps 113º
 • Độ ẩm: 91%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 80%
 • Áp suất: 951mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 20-08-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

23ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 0.91mps 266º
 • Độ ẩm: 98%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 64%
 • Áp suất: 951mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 21-08-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.49mps 191º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 5%
 • Áp suất: 938mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 22-08-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.52mps 171º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 938mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 23-08-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.44mps 199º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 939mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 24-08-2017
quang mây

Quang Mây

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.12mps 231º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 9%
 • Áp suất: 937mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 25-08-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 0.85mps 12º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 1%
 • Áp suất: 934mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 26-08-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.62mps 14º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 39%
 • Áp suất: 932mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 27-08-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.43mps 64º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 42%
 • Áp suất: 931mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 28-08-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.44mps 61º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 34%
 • Áp suất: 932mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 29-08-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.99mps 16º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 18%
 • Áp suất: 932mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 30-08-2017
quang mây

Quang Mây

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 3.11mps 358º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 933mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 31-08-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 2.4mps 2º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 74%
 • Áp suất: 932mbar
Xem thêm