Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Cao Bằng. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Chủ nhật (21-09-2019)

  Mặt trời mọc: 05:43am Mặt trời lặn: 05:52pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.6667 Kinh độ: 106.25

  trời quang mây
  17ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 17ºC

  Cập nhật lúc 02:49

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.7mps
  • Hướng gió: 1º N
  • Độ ẩm: 77%
  • Độ che phủ: 24%
  • Áp suất: 1016mb
 • Thời tiết Sáng Chủ nhật (21-09-2019)

  Mặt trời mọc: 05:43am Mặt trời lặn: 05:52pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.6667 Kinh độ: 106.25

  trời quang mây
  28ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 17ºC

  Cập nhật lúc 02:49

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.63mps
  • Hướng gió: 8º N
  • Độ ẩm: 47%
  • Độ che phủ: 1%
  • Áp suất: 1012mb
 • Thời tiết Trưa Chủ nhật (21-09-2019)

  Mặt trời mọc: 05:43am Mặt trời lặn: 05:52pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.6667 Kinh độ: 106.25

  mây rải rác
  20ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 17ºC

  Cập nhật lúc 02:49

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.82mps
  • Hướng gió: 23º NNE
  • Độ ẩm: 77%
  • Độ che phủ: 26%
  • Áp suất: 1013mb
 • Thời tiết Chiều Chủ nhật (22-09-2019)

  Mặt trời mọc: 05:43am Mặt trời lặn: 05:52pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.6667 Kinh độ: 106.25

  mây rải rác
  18ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 17ºC

  Cập nhật lúc 02:49

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.71mps
  • Hướng gió: 359º N
  • Độ ẩm: 75%
  • Độ che phủ: 46%
  • Áp suất: 1016mb
 • Thời tiết Tối Chủ nhật (22-09-2019)

  Mặt trời mọc: 05:43am Mặt trời lặn: 05:52pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.6667 Kinh độ: 106.25

  trời quang mây
  18ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 17ºC

  Cập nhật lúc 02:49

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.95mps
  • Hướng gió: 9º N
  • Độ ẩm: 75%
  • Độ che phủ: 1%
  • Áp suất: 1018mb
 • Cập nhật lúc 02:49
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 trời quang mây 18ºC 0% 1.45mps 340º NNW 0mm 85%
  6:00 trời quang mây 25ºC 0% 3.01mps 1º N 0mm 50%
  9:00 trời quang mây 28ºC 1% 3.63mps 8º N 0mm 47%
  12:00 mây rải rác 26ºC 37% 2.98mps 18º NNE 0mm 59%
  15:00 mây rải rác 20ºC 26% 1.82mps 23º NNE 0mm 77%
  18:00 nhiều mây 20ºC 71% 1.53mps 4º N 0mm 74%
  21:00 mây rải rác 18ºC 46% 1.71mps 359º N 0mm 75%
  24:00 trời quang mây 17ºC 2% 1.71mps 4º N 0mm 79%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Cao Bằng

Thứ 7

Dự báo ngày 21-09-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

25ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 3.01mps 1º
 • Độ ẩm: 50%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1015mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 22-09-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

24ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 5.41mps 27º
 • Độ ẩm: 45%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 23-09-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

23ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 3.13mps 28º
 • Độ ẩm: 45%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 24-09-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

24ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 2.78mps 33º
 • Độ ẩm: 47%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 25-09-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

25ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 2.28mps 40º
 • Độ ẩm: 46%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 26-09-2019
nhiều mây

Nhiều Mây

25ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 1.8mps 32º
 • Độ ẩm: 46%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 84%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 27-09-2019
ít mây

ít Mây

26ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 1.41mps 57º
 • Độ ẩm: 41%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 28-09-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

27ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 1.2mps 60º
 • Độ ẩm: 44%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1017mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 29-09-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

28ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 0.62mps 177º
 • Độ ẩm: 46%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 30-09-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

27ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 1.42mps 208º
 • Độ ẩm: 53%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 01-10-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

27ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 1.74mps 199º
 • Độ ẩm: 58%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 02-10-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.58mps 158º
 • Độ ẩm: 66%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 46%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 03-10-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.39mps 183º
 • Độ ẩm: 65%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 13%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 04-10-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.12mps 160º
 • Độ ẩm: 78%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 55%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 05-10-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

27ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.23mps 103º
 • Độ ẩm: 57%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 5%
 • Áp suất: 1015mbar
Xem thêm