Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Cao Bằng. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Chủ nhật (20-01-2019)

  Mặt trời mọc: 06:37am Mặt trời lặn: 05:34pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.6667 Kinh độ: 106.25

  mưa rải rác
  11ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 11ºC

  Thấp nhất: 10ºC

  Cập nhật lúc 04:01

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.21mm
  • Sức gió: 1.08mps
  • Hướng gió: 237º WSW
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 955mb
 • Thời tiết Sáng Chủ nhật (20-01-2019)

  Mặt trời mọc: 06:37am Mặt trời lặn: 05:34pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.6667 Kinh độ: 106.25

  mưa rải rác
  11ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 11ºC

  Thấp nhất: 10ºC

  Cập nhật lúc 04:01

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.225mm
  • Sức gió: 1.12mps
  • Hướng gió: 278º W
  • Độ ẩm: 98%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 956mb
 • Thời tiết Trưa Chủ nhật (20-01-2019)

  Mặt trời mọc: 06:37am Mặt trời lặn: 05:34pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.6667 Kinh độ: 106.25

  mưa rải rác
  18ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 11ºC

  Thấp nhất: 10ºC

  Cập nhật lúc 04:01

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.065mm
  • Sức gió: 1.46mps
  • Hướng gió: 339º NNW
  • Độ ẩm: 84%
  • Độ che phủ: 56%
  • Áp suất: 956mb
 • Thời tiết Chiều Chủ nhật (20-01-2019)

  Mặt trời mọc: 06:37am Mặt trời lặn: 05:34pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.6667 Kinh độ: 106.25

  mưa vừa
  12ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 11ºC

  Thấp nhất: 10ºC

  Cập nhật lúc 04:01

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 3.71mm
  • Sức gió: 2.45mps
  • Hướng gió: 38º NE
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 958mb
 • Thời tiết Tối Chủ nhật (21-01-2019)

  Mặt trời mọc: 06:37am Mặt trời lặn: 05:34pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.6667 Kinh độ: 106.25

  mưa rải rác
  8ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 11ºC

  Thấp nhất: 10ºC

  Cập nhật lúc 04:01

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.05mm
  • Sức gió: 2.46mps
  • Hướng gió: 18º NNE
  • Độ ẩm: 98%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 960mb
 • Cập nhật lúc 04:01
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 10ºC 76% 1.31mps 190º S 0.025mm 92%
  6:00 mưa rải rác 11ºC 88% 1.08mps 237º WSW 0.21mm 99%
  9:00 mưa rải rác 11ºC 88% 1.12mps 278º W 0.225mm 98%
  12:00 mưa rải rác 15ºC 68% 1.61mps 333º NNW 0.085mm 95%
  15:00 mưa rải rác 18ºC 56% 1.46mps 339º NNW 0.065mm 84%
  18:00 mưa rải rác 17ºC 92% 1.72mps 77º ENE 0.29mm 87%
  21:00 mưa vừa 12ºC 92% 2.45mps 38º NE 3.71mm 100%
  24:00 mưa rải rác 9ºC 76% 2.41mps 19º NNE 0.65mm 99%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Cao Bằng

Thứ 7

Dự báo ngày 19-01-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

11ºC
 • Cao nhất: 11ºC
 • Thấp nhất: 10ºC
 • Sức gió: 1.3mps 176º
 • Độ ẩm: 91%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 955mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 20-01-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

18ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 8ºC
 • Sức gió: 1.46mps 339º
 • Độ ẩm: 84%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 56%
 • Áp suất: 956mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 21-01-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

11ºC
 • Cao nhất: 12ºC
 • Thấp nhất: 5ºC
 • Sức gió: 3.56mps 5º
 • Độ ẩm: 87%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 961mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 22-01-2019
ít mây

ít Mây

14ºC
 • Cao nhất: 14ºC
 • Thấp nhất: 3ºC
 • Sức gió: 1.72mps 360º
 • Độ ẩm: 75%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 960mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 23-01-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

15ºC
 • Cao nhất: 15ºC
 • Thấp nhất: 1ºC
 • Sức gió: 1.49mps 167º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 981mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 24-01-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

14ºC
 • Cao nhất: 14ºC
 • Thấp nhất: 4ºC
 • Sức gió: 1.12mps 210º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 38%
 • Áp suất: 983mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 25-01-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

17ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 7ºC
 • Sức gió: 1.78mps 28º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 986mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 26-01-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

17ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 5ºC
 • Sức gió: 3.76mps 16º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 27%
 • Áp suất: 990mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 27-01-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

17ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 3ºC
 • Sức gió: 1.49mps 151º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 987mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 28-01-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

18ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 3ºC
 • Sức gió: 2.08mps 210º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 2%
 • Áp suất: 985mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 29-01-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

18ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 10ºC
 • Sức gió: 1.52mps 158º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 91%
 • Áp suất: 984mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 30-01-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 1.65mps 209º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 35%
 • Áp suất: 981mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 31-01-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 2.26mps 218º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 14%
 • Áp suất: 977mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 01-02-2019
trời quang mây

Trời Quang Mây

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 4.23mps 219º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 973mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 02-02-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 2.99mps 40º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 6%
 • Áp suất: 977mbar
Xem thêm