Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Cao Bằng. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 4 (18-06-2024)

  Mặt trời mọc: 05:10am Mặt trời lặn: 06:42pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.6667 Kinh độ: 106.25

  mưa rải rác
  24ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 02:13

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.31mps
  • Hướng gió: 266º W
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1002mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 4 (18-06-2024)

  Mặt trời mọc: 05:10am Mặt trời lặn: 06:42pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.6667 Kinh độ: 106.25

  mây dày đặc
  24ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 02:13

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.45mps
  • Hướng gió: 230º SW
  • Độ ẩm: 97%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1002mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 4 (19-06-2024)

  Mặt trời mọc: 05:10am Mặt trời lặn: 06:42pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.6667 Kinh độ: 106.25

  mây dày đặc
  24ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 02:13

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.62mps
  • Hướng gió: 291º WNW
  • Độ ẩm: 95%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1003mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 4 (19-06-2024)

  Mặt trời mọc: 05:10am Mặt trời lặn: 06:42pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.6667 Kinh độ: 106.25

  mưa rải rác
  24ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 02:13

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.23mm
  • Sức gió: 0.12mps
  • Hướng gió: 99º E
  • Độ ẩm: 96%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1004mb
 • Thời tiết Tối Thứ 4 (19-06-2024)

  Mặt trời mọc: 05:10am Mặt trời lặn: 06:42pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.6667 Kinh độ: 106.25

  mưa rải rác
  29ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 02:13

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.44mm
  • Sức gió: 2.03mps
  • Hướng gió: 142º SE
  • Độ ẩm: 80%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1001mb
 • Cập nhật lúc 02:13
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 25ºC 100% 0.52mps 179º S 1.44mm 97%
  6:00 mưa rải rác 25ºC 100% 0.65mps 184º S 0.33mm 95%
  9:00 mây dày đặc 24ºC 100% 0.45mps 230º SW 0mm 97%
  12:00 mây dày đặc 24ºC 100% 0.46mps 268º W 0mm 96%
  15:00 mây dày đặc 24ºC 100% 0.62mps 291º WNW 0mm 95%
  18:00 mây dày đặc 23ºC 100% 0.52mps 107º ESE 0mm 98%
  21:00 mưa rải rác 24ºC 100% 0.12mps 99º E 1.23mm 96%
  24:00 mưa rải rác 26ºC 100% 0.35mps 225º SW 1.1mm 95%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Cao Bằng

Thứ 3

Dự báo ngày 18-06-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.35mps 142º
 • Độ ẩm: 97%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 19-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.32mps 147º
 • Độ ẩm: 90%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 20-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.41mps 172º
 • Độ ẩm: 67%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 21-06-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.53mps 153º
 • Độ ẩm: 85%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 22-06-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.76mps 158º
 • Độ ẩm: 78%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1003mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 23-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.01mps 142º
 • Độ ẩm: 69%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 24-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.48mps 140º
 • Độ ẩm: 78%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 88%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 25-06-2024
mưa to

Mưa To

32ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.13mps 337º
 • Độ ẩm: 65%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 1000mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 26-06-2024
mưa to

Mưa To

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 4.75mps 304º
 • Độ ẩm: 97%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1000mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 27-06-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.74mps 149º
 • Độ ẩm: 80%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 87%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 28-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.33mps 155º
 • Độ ẩm: 77%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 74%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 29-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.18mps 142º
 • Độ ẩm: 71%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1007mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 30-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.55mps 159º
 • Độ ẩm: 64%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 86%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 01-07-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.07mps 167º
 • Độ ẩm: 84%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 02-07-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.18mps 135º
 • Độ ẩm: 90%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1001mbar
Xem thêm