Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Cao Bằng. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Chủ nhật (24-09-2023)

  Mặt trời mọc: 05:44am Mặt trời lặn: 05:50pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.6667 Kinh độ: 106.25

  trời quang mây
  26ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 17:58

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.13mps
  • Hướng gió: 92º E
  • Độ ẩm: 82%
  • Độ che phủ: 1%
  • Áp suất: 1008mb
 • Thời tiết Sáng Chủ nhật (24-09-2023)

  Mặt trời mọc: 05:44am Mặt trời lặn: 05:50pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.6667 Kinh độ: 106.25

  trời quang mây
  25ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 17:58

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.57mps
  • Hướng gió: 69º ENE
  • Độ ẩm: 82%
  • Độ che phủ: 10%
  • Áp suất: 1009mb
 • Thời tiết Trưa Chủ nhật (25-09-2023)

  Mặt trời mọc: 05:44am Mặt trời lặn: 05:50pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.6667 Kinh độ: 106.25

  mưa rải rác
  23ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 17:58

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.13mm
  • Sức gió: 0.4mps
  • Hướng gió: 120º ESE
  • Độ ẩm: 96%
  • Độ che phủ: 59%
  • Áp suất: 1010mb
 • Thời tiết Chiều Chủ nhật (25-09-2023)

  Mặt trời mọc: 05:44am Mặt trời lặn: 05:50pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.6667 Kinh độ: 106.25

  trời quang mây
  24ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 17:58

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.53mps
  • Hướng gió: 328º NNW
  • Độ ẩm: 93%
  • Độ che phủ: 7%
  • Áp suất: 1011mb
 • Thời tiết Tối Chủ nhật (25-09-2023)

  Mặt trời mọc: 05:44am Mặt trời lặn: 05:50pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.6667 Kinh độ: 106.25

  ít mây
  32ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 17:58

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.26mps
  • Hướng gió: 117º ESE
  • Độ ẩm: 50%
  • Độ che phủ: 11%
  • Áp suất: 1009mb
 • Cập nhật lúc 17:58
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 trời quang mây 31ºC 10% 2.06mps 120º ESE 0mm 57%
  6:00 trời quang mây 31ºC 6% 1.99mps 100º E 0mm 59%
  9:00 trời quang mây 25ºC 10% 0.57mps 69º ENE 0mm 82%
  12:00 mưa rải rác 25ºC 88% 0.31mps 136º SE 0.77mm 90%
  15:00 mưa rải rác 23ºC 59% 0.4mps 120º ESE 0.13mm 96%
  18:00 trời quang mây 22ºC 5% 0.66mps 353º N 0mm 97%
  21:00 trời quang mây 24ºC 7% 0.53mps 328º NNW 0mm 93%
  24:00 mưa rải rác 30ºC 12% 0.7mps 104º ESE 1.25mm 67%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Cao Bằng

Chủ nhật

Dự báo ngày 24-09-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.06mps 120º
 • Độ ẩm: 60%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 10%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 25-09-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.41mps 110º
 • Độ ẩm: 55%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 11%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 26-09-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.87mps 88º
 • Độ ẩm: 69%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 13%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 27-09-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.94mps 111º
 • Độ ẩm: 68%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 43%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 28-09-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.43mps 340º
 • Độ ẩm: 78%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 13%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 29-09-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.23mps 348º
 • Độ ẩm: 86%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 28%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 30-09-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.65mps 92º
 • Độ ẩm: 62%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 7%
 • Áp suất: 1010mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 01-10-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.69mps 65º
 • Độ ẩm: 79%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 02-10-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 4.3mps 68º
 • Độ ẩm: 88%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 03-10-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.18mps 123º
 • Độ ẩm: 95%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 04-10-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.43mps 145º
 • Độ ẩm: 89%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 73%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 05-10-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.44mps 107º
 • Độ ẩm: 85%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 48%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 06-10-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.94mps 89º
 • Độ ẩm: 89%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 07-10-2023
nhiều mây

Nhiều Mây

28ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.58mps 100º
 • Độ ẩm: 66%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 81%
 • Áp suất: 1014mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 08-10-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.7mps 136º
 • Độ ẩm: 67%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 73%
 • Áp suất: 1013mbar
Xem thêm