Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Cao Bằng. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (25-03-2019)

  Mặt trời mọc: 05:54am Mặt trời lặn: 06:07pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.6667 Kinh độ: 106.25

  mưa rải rác
  17ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 15ºC

  Thấp nhất: 15ºC

  Cập nhật lúc 13:21

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.18mm
  • Sức gió: 1.6mps
  • Hướng gió: 140º SE
  • Độ ẩm: 95%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 1015mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (25-03-2019)

  Mặt trời mọc: 05:54am Mặt trời lặn: 06:07pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.6667 Kinh độ: 106.25

  mưa rải rác
  17ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 15ºC

  Thấp nhất: 15ºC

  Cập nhật lúc 13:21

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.18mm
  • Sức gió: 1.6mps
  • Hướng gió: 140º SE
  • Độ ẩm: 95%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 1015mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (25-03-2019)

  Mặt trời mọc: 05:54am Mặt trời lặn: 06:07pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.6667 Kinh độ: 106.25

  mưa rải rác
  16ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 15ºC

  Thấp nhất: 15ºC

  Cập nhật lúc 13:21

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.09mm
  • Sức gió: 1.46mps
  • Hướng gió: 148º SSE
  • Độ ẩm: 91%
  • Độ che phủ: 80%
  • Áp suất: 1014mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (26-03-2019)

  Mặt trời mọc: 05:54am Mặt trời lặn: 06:07pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.6667 Kinh độ: 106.25

  mưa rải rác
  15ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 15ºC

  Thấp nhất: 15ºC

  Cập nhật lúc 13:21

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.61mm
  • Sức gió: 1.36mps
  • Hướng gió: 145º SE
  • Độ ẩm: 98%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1016mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (26-03-2019)

  Mặt trời mọc: 05:54am Mặt trời lặn: 06:07pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.6667 Kinh độ: 106.25

  mưa rải rác
  16ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 15ºC

  Thấp nhất: 15ºC

  Cập nhật lúc 13:21

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.5mm
  • Sức gió: 1.51mps
  • Hướng gió: 140º SE
  • Độ ẩm: 98%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1016mb
 • Cập nhật lúc 13:21
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 14ºC 92% 1.61mps 129º SE 0.86mm 99%
  6:00 mưa rải rác 15ºC 92% 1.66mps 128º SE 0.47mm 100%
  9:00 mưa rải rác 17ºC 88% 1.6mps 140º SE 0.18mm 95%
  12:00 mưa rải rác 18ºC 100% 1.65mps 156º SSE 0.07mm 88%
  15:00 mưa rải rác 16ºC 80% 1.46mps 148º SSE 0.09mm 91%
  18:00 mưa rải rác 16ºC 92% 1.32mps 157º SSE 0.23mm 96%
  21:00 mưa rải rác 15ºC 92% 1.36mps 145º SE 0.61mm 98%
  24:00 mưa rải rác 15ºC 92% 1.26mps 142º SE 0.5525mm 98%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Cao Bằng

Chủ nhật

Dự báo ngày 24-03-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

15ºC
 • Cao nhất: 15ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 1.5mps 122º
 • Độ ẩm: 99%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 25-03-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

17ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 1.6mps 141º
 • Độ ẩm: 95%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 88%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 26-03-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

20ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 1.87mps 181º
 • Độ ẩm: 95%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 80%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 27-03-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

21ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 3.11mps 197º
 • Độ ẩm: 88%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 28-03-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.48mps 214º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 19%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 29-03-2019
mưa rất to

Mưa Rất To

16ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 5.48mps 10º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 30-03-2019
mưa to

Mưa To

13ºC
 • Cao nhất: 13ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 3.54mps 17º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1020mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 31-03-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 1.59mps 123º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 36%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 01-04-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 1.58mps 184º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 15%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 02-04-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 3.05mps 208º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 47%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 03-04-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 3.67mps 208º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 5%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 04-04-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 3.07mps 192º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 05-04-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 3.98mps 185º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 4%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 06-04-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.59mps 161º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1010mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 07-04-2019
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 3.32mps 213º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 36%
 • Áp suất: 1006mbar
Xem thêm