Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Cao Bằng. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (14-12-2017)

  Mặt trời mọc: 06:26am Mặt trời lặn: 05:12pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.6667 Kinh độ: 106.25

  mưa rải rác
  11ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 11ºC

  Thấp nhất: 11ºC

  Cập nhật lúc 01:51

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.5325mm
  • Sức gió: 1.16mps
  • Hướng gió: 45º NE
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 955mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (14-12-2017)

  Mặt trời mọc: 06:26am Mặt trời lặn: 05:12pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.6667 Kinh độ: 106.25

  mưa rải rác
  12ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 11ºC

  Thấp nhất: 11ºC

  Cập nhật lúc 01:51

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.55mm
  • Sức gió: 1.74mps
  • Hướng gió: 23º NNE
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 958mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (14-12-2017)

  Mặt trời mọc: 06:26am Mặt trời lặn: 05:12pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.6667 Kinh độ: 106.25

  mưa rải rác
  13ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 11ºC

  Thấp nhất: 11ºC

  Cập nhật lúc 01:51

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.57mm
  • Sức gió: 1.51mps
  • Hướng gió: 77º ENE
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 955mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (14-12-2017)

  Mặt trời mọc: 06:26am Mặt trời lặn: 05:12pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.6667 Kinh độ: 106.25

  mưa rải rác
  11ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 11ºC

  Thấp nhất: 11ºC

  Cập nhật lúc 01:51

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.71mm
  • Sức gió: 1.36mps
  • Hướng gió: 110º ESE
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 957mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (15-12-2017)

  Mặt trời mọc: 06:26am Mặt trời lặn: 05:12pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.6667 Kinh độ: 106.25

  mưa rải rác
  11ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 11ºC

  Thấp nhất: 11ºC

  Cập nhật lúc 01:51

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.285mm
  • Sức gió: 1.41mps
  • Hướng gió: 87º E
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 956mb
 • Cập nhật lúc 01:51
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 11ºC 92% 1.21mps 24º NNE 0.31mm 99%
  6:00 mưa rải rác 11ºC 92% 1.35mps 24º NNE 0.75mm 99%
  9:00 mưa rải rác 12ºC 92% 1.74mps 23º NNE 0.55mm 99%
  12:00 mưa rải rác 14ºC 100% 1.69mps 53º NE 0.145mm 95%
  15:00 mưa rải rác 13ºC 92% 1.51mps 77º ENE 0.57mm 100%
  18:00 mưa rải rác 12ºC 92% 1.22mps 93º E 0.49mm 99%
  21:00 mưa rải rác 11ºC 92% 1.36mps 110º ESE 0.71mm 100%
  24:00 mưa rải rác 11ºC 92% 1.41mps 117º ESE 1.035mm 100%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Cao Bằng

Thứ 4

Dự báo ngày 13-12-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

11ºC
 • Cao nhất: 11ºC
 • Thấp nhất: 11ºC
 • Sức gió: 1.16mps 45º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 955mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 14-12-2017
mưa vừa

Mưa Vừa

12ºC
 • Cao nhất: 14ºC
 • Thấp nhất: 11ºC
 • Sức gió: 1.74mps 24º
 • Độ ẩm: 99%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 958mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 15-12-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

12ºC
 • Cao nhất: 13ºC
 • Thấp nhất: 10ºC
 • Sức gió: 1.66mps 76º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 958mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 16-12-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

8ºC
 • Cao nhất: 11ºC
 • Thấp nhất: 6ºC
 • Sức gió: 5.26mps 19º
 • Độ ẩm: 93%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 88%
 • Áp suất: 965mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 17-12-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

11ºC
 • Cao nhất: 11ºC
 • Thấp nhất: 4ºC
 • Sức gió: 4.34mps 17º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 22%
 • Áp suất: 952mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 18-12-2017
quang mây

Quang Mây

11ºC
 • Cao nhất: 11ºC
 • Thấp nhất: 5ºC
 • Sức gió: 5.4mps 14º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 953mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 19-12-2017
quang mây

Quang Mây

13ºC
 • Cao nhất: 13ºC
 • Thấp nhất: 2ºC
 • Sức gió: 3.14mps 358º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 953mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 20-12-2017
quang mây

Quang Mây

15ºC
 • Cao nhất: 15ºC
 • Thấp nhất: 0ºC
 • Sức gió: 2.88mps 358º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 951mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 21-12-2017
quang mây

Quang Mây

13ºC
 • Cao nhất: 13ºC
 • Thấp nhất: 1ºC
 • Sức gió: 3.47mps 9º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 954mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 22-12-2017
quang mây

Quang Mây

12ºC
 • Cao nhất: 12ºC
 • Thấp nhất: 0ºC
 • Sức gió: 2.84mps 2º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 954mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 23-12-2017
quang mây

Quang Mây

14ºC
 • Cao nhất: 14ºC
 • Thấp nhất: -1ºC
 • Sức gió: 2.25mps 11º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 951mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 24-12-2017
quang mây

Quang Mây

15ºC
 • Cao nhất: 15ºC
 • Thấp nhất: -1ºC
 • Sức gió: 3.04mps 16º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 952mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 25-12-2017
quang mây

Quang Mây

15ºC
 • Cao nhất: 15ºC
 • Thấp nhất: 0ºC
 • Sức gió: 2.71mps 17º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 953mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 26-12-2017
quang mây

Quang Mây

16ºC
 • Cao nhất: 16ºC
 • Thấp nhất: -1ºC
 • Sức gió: 0.73mps 108º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 949mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 27-12-2017
quang mây

Quang Mây

17ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 0ºC
 • Sức gió: 0.75mps 65º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 947mbar
Xem thêm