Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Cao Bằng. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 7 (20-02-2017)

  Mặt trời mọc: 06:23am Mặt trời lặn: 05:54pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.6667 Kinh độ: 106.25

  mưa rải rác
  14ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 14ºC

  Cập nhật lúc 20:20

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.175mm
  • Sức gió: 1.67mps
  • Hướng gió: 181º S
  • Độ ẩm: 94%
  • Độ che phủ: 32%
  • Áp suất: 949mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 7 (20-02-2017)

  Mặt trời mọc: 06:23am Mặt trời lặn: 05:54pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.6667 Kinh độ: 106.25

  clear sky
  22ºC

  Clear Sky

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 14ºC

  Cập nhật lúc 20:20

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.24mps
  • Hướng gió: 200º SSW
  • Độ ẩm: 71%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 946mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 7 (20-02-2017)

  Mặt trời mọc: 06:23am Mặt trời lặn: 05:54pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.6667 Kinh độ: 106.25

  nhiều mây
  20ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 14ºC

  Cập nhật lúc 20:20

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.71mps
  • Hướng gió: 183º S
  • Độ ẩm: 73%
  • Độ che phủ: 76%
  • Áp suất: 948mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 7 (21-02-2017)

  Mặt trời mọc: 06:23am Mặt trời lặn: 05:54pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.6667 Kinh độ: 106.25

  mây dày đặc
  17ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 14ºC

  Cập nhật lúc 20:20

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.56mps
  • Hướng gió: 182º S
  • Độ ẩm: 91%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 949mb
 • Thời tiết Tối Thứ 7 (21-02-2017)

  Mặt trời mọc: 06:23am Mặt trời lặn: 05:54pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.6667 Kinh độ: 106.25

  mưa rải rác
  19ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 14ºC

  Cập nhật lúc 20:20

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.32mm
  • Sức gió: 2.41mps
  • Hướng gió: 189º S
  • Độ ẩm: 88%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 952mb
 • Cập nhật lúc 20:20
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 18ºC 68% 2.63mps 188º S 0.4mm 87%
  6:00 mưa rải rác 20ºC 24% 3.01mps 193º SSW 0.17mm 82%
  9:00 clear sky 22ºC 0% 4.24mps 200º SSW 0mm 71%
  12:00 clear sky 20ºC 0% 2.87mps 203º SSW 0mm 76%
  15:00 nhiều mây 20ºC 76% 2.71mps 183º S 0mm 73%
  18:00 clear sky 18ºC 0% 2.95mps 182º S 0mm 80%
  21:00 mây dày đặc 17ºC 100% 2.56mps 182º S 0mm 91%
  24:00 mưa rải rác 18ºC 88% 2.51mps 182º S 0.15mm 91%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Cao Bằng

Thứ 2

Dự báo ngày 20-02-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

20ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 3.01mps 193º
 • Độ ẩm: 82%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 947mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 21-02-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 3.12mps 201º
 • Độ ẩm: 78%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 950mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 22-02-2017
quang mây

Quang Mây

25ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 2.22mps 186º
 • Độ ẩm: 71%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 950mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 23-02-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

16ºC
 • Cao nhất: 16ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 2.24mps 16º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 84%
 • Áp suất: 946mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 24-02-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

13ºC
 • Cao nhất: 13ºC
 • Thấp nhất: 10ºC
 • Sức gió: 1.39mps 108º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 95%
 • Áp suất: 949mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 25-02-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

11ºC
 • Cao nhất: 11ºC
 • Thấp nhất: 8ºC
 • Sức gió: 2.05mps 45º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 94%
 • Áp suất: 950mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 26-02-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

14ºC
 • Cao nhất: 14ºC
 • Thấp nhất: 5ºC
 • Sức gió: 2.45mps 16º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 952mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 27-02-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

13ºC
 • Cao nhất: 13ºC
 • Thấp nhất: 6ºC
 • Sức gió: 1.28mps 158º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 61%
 • Áp suất: 950mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 28-02-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

14ºC
 • Cao nhất: 14ºC
 • Thấp nhất: 9ºC
 • Sức gió: 1.53mps 48º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 88%
 • Áp suất: 953mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 01-03-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

14ºC
 • Cao nhất: 14ºC
 • Thấp nhất: 6ºC
 • Sức gió: 3.02mps 12º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 14%
 • Áp suất: 955mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 02-03-2017
quang mây

Quang Mây

14ºC
 • Cao nhất: 14ºC
 • Thấp nhất: 4ºC
 • Sức gió: 2.43mps 34º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 13%
 • Áp suất: 952mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 03-03-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

16ºC
 • Cao nhất: 16ºC
 • Thấp nhất: 4ºC
 • Sức gió: 1.48mps 96º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 9%
 • Áp suất: 948mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 04-03-2017
quang mây

Quang Mây

18ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 3ºC
 • Sức gió: 1.54mps 161º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 13%
 • Áp suất: 945mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 05-03-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 7ºC
 • Sức gió: 1.19mps 153º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 36%
 • Áp suất: 946mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 06-03-2017
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

17ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 8ºC
 • Sức gió: 1.15mps 146º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 96%
 • Áp suất: 945mbar
Xem thêm