Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Cao Bằng. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 3 (27-09-2022)

  Mặt trời mọc: 05:45am Mặt trời lặn: 05:47pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.6667 Kinh độ: 106.25

  mây rải rác
  32ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 12:15

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.02mps
  • Hướng gió: 101º E
  • Độ ẩm: 48%
  • Độ che phủ: 31%
  • Áp suất: 1009mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 3 (27-09-2022)

  Mặt trời mọc: 05:45am Mặt trời lặn: 05:47pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.6667 Kinh độ: 106.25

  mây dày đặc
  26ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 12:15

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.28mps
  • Hướng gió: 22º NNE
  • Độ ẩm: 74%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 1008mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 3 (28-09-2022)

  Mặt trời mọc: 05:45am Mặt trời lặn: 05:47pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.6667 Kinh độ: 106.25

  mây dày đặc
  23ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 12:15

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.61mps
  • Hướng gió: 344º NNW
  • Độ ẩm: 81%
  • Độ che phủ: 90%
  • Áp suất: 1008mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 3 (28-09-2022)

  Mặt trời mọc: 05:45am Mặt trời lặn: 05:47pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.6667 Kinh độ: 106.25

  mây dày đặc
  24ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 12:15

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.68mps
  • Hướng gió: 338º NNW
  • Độ ẩm: 80%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1008mb
 • Thời tiết Tối Thứ 3 (28-09-2022)

  Mặt trời mọc: 05:45am Mặt trời lặn: 05:47pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.6667 Kinh độ: 106.25

  mây dày đặc
  25ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 12:15

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.47mps
  • Hướng gió: 31º NNE
  • Độ ẩm: 74%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1008mb
 • Cập nhật lúc 12:15
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây rải rác 31ºC 38% 2.06mps 94º E 0mm 51%
  6:00 nhiều mây 29ºC 71% 1.2mps 32º NNE 0mm 63%
  9:00 mây dày đặc 26ºC 88% 1.28mps 22º NNE 0mm 74%
  12:00 mây dày đặc 24ºC 90% 1.47mps 344º NNW 0mm 78%
  15:00 mây dày đặc 23ºC 90% 1.61mps 344º NNW 0mm 81%
  18:00 mây dày đặc 22ºC 100% 1.82mps 338º NNW 0mm 82%
  21:00 mây dày đặc 24ºC 100% 1.68mps 338º NNW 0mm 80%
  24:00 mây dày đặc 26ºC 100% 1.68mps 32º NNE 0mm 74%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Cao Bằng

Thứ 3

Dự báo ngày 27-09-2022
mây rải rác

Mây Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.29mps 90º
 • Độ ẩm: 52%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 39%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 28-09-2022
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.93mps 343º
 • Độ ẩm: 75%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 29-09-2022
mưa to

Mưa To

22ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.27mps 25º
 • Độ ẩm: 96%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 30-09-2022
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.16mps 359º
 • Độ ẩm: 96%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 01-10-2022
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.25mps 327º
 • Độ ẩm: 92%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1013mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 02-10-2022
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.41mps 328º
 • Độ ẩm: 67%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 65%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 03-10-2022
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.23mps 63º
 • Độ ẩm: 96%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 04-10-2022
nhiều mây

Nhiều Mây

29ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.34mps 147º
 • Độ ẩm: 68%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 54%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 05-10-2022
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.81mps 142º
 • Độ ẩm: 65%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 6%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 06-10-2022
trời quang mây

Trời Quang Mây

29ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.17mps 141º
 • Độ ẩm: 64%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 9%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 07-10-2022
mây dày đặc

Mây Dày đặc

29ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.35mps 160º
 • Độ ẩm: 64%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 88%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 08-10-2022
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.07mps 138º
 • Độ ẩm: 67%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 39%
 • Áp suất: 1012mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 09-10-2022
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.05mps 129º
 • Độ ẩm: 67%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 10%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 10-10-2022
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.84mps 129º
 • Độ ẩm: 56%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 1%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 11-10-2022
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.95mps 89º
 • Độ ẩm: 60%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 84%
 • Áp suất: 1014mbar
Xem thêm