Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Cao Bằng. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 7 (03-12-2021)

  Mặt trời mọc: 06:20am Mặt trời lặn: 05:09pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.6667 Kinh độ: 106.25

  mây rải rác
  10ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 10ºC

  Cập nhật lúc 05:50

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.98mps
  • Hướng gió: 356º N
  • Độ ẩm: 70%
  • Độ che phủ: 43%
  • Áp suất: 1024mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 7 (03-12-2021)

  Mặt trời mọc: 06:20am Mặt trời lặn: 05:09pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.6667 Kinh độ: 106.25

  nhiều mây
  14ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 10ºC

  Cập nhật lúc 05:50

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.9mps
  • Hướng gió: 38º NE
  • Độ ẩm: 64%
  • Độ che phủ: 70%
  • Áp suất: 1023mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 7 (04-12-2021)

  Mặt trời mọc: 06:20am Mặt trời lặn: 05:09pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.6667 Kinh độ: 106.25

  ít mây
  12ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 10ºC

  Cập nhật lúc 05:50

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.78mps
  • Hướng gió: 355º N
  • Độ ẩm: 71%
  • Độ che phủ: 19%
  • Áp suất: 1024mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 7 (04-12-2021)

  Mặt trời mọc: 06:20am Mặt trời lặn: 05:09pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.6667 Kinh độ: 106.25

  ít mây
  11ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 10ºC

  Cập nhật lúc 05:50

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.89mps
  • Hướng gió: 349º N
  • Độ ẩm: 72%
  • Độ che phủ: 24%
  • Áp suất: 1024mb
 • Thời tiết Tối Thứ 7 (04-12-2021)

  Mặt trời mọc: 06:20am Mặt trời lặn: 05:09pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.6667 Kinh độ: 106.25

  mây rải rác
  22ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 10ºC

  Cập nhật lúc 05:50

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.19mps
  • Hướng gió: 134º SE
  • Độ ẩm: 35%
  • Độ che phủ: 43%
  • Áp suất: 1020mb
 • Cập nhật lúc 05:50
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây rải rác 20ºC 36% 1.51mps 135º SE 0mm 42%
  6:00 mây rải rác 20ºC 44% 1.21mps 146º SE 0mm 48%
  9:00 nhiều mây 14ºC 70% 0.9mps 38º NE 0mm 64%
  12:00 mây rải rác 13ºC 31% 1.02mps 0º N 0mm 68%
  15:00 ít mây 12ºC 19% 0.78mps 355º N 0mm 71%
  18:00 ít mây 11ºC 13% 0.84mps 348º NNW 0mm 72%
  21:00 ít mây 11ºC 24% 0.89mps 349º N 0mm 72%
  24:00 mây rải rác 20ºC 35% 0.43mps 87º E 0mm 42%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Cao Bằng

Thứ 6

Dự báo ngày 03-12-2021
mây rải rác

Mây Rải Rác

21ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 10ºC
 • Sức gió: 1.69mps 133º
 • Độ ẩm: 41%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 25%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 04-12-2021
mây rải rác

Mây Rải Rác

21ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 10ºC
 • Sức gió: 1.31mps 137º
 • Độ ẩm: 38%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 34%
 • Áp suất: 1023mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 05-12-2021
trời quang mây

Trời Quang Mây

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 11ºC
 • Sức gió: 2.42mps 41º
 • Độ ẩm: 43%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 10%
 • Áp suất: 1025mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 06-12-2021
trời quang mây

Trời Quang Mây

21ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 11ºC
 • Sức gió: 1.61mps 97º
 • Độ ẩm: 52%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 7%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 07-12-2021
trời quang mây

Trời Quang Mây

20ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 1.96mps 142º
 • Độ ẩm: 43%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 1%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 08-12-2021
trời quang mây

Trời Quang Mây

20ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 11ºC
 • Sức gió: 1.31mps 99º
 • Độ ẩm: 40%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1024mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 09-12-2021
mây dày đặc

Mây Dày đặc

18ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 1.63mps 138º
 • Độ ẩm: 51%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1025mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 10-12-2021
nhiều mây

Nhiều Mây

20ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 1.52mps 151º
 • Độ ẩm: 47%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 60%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 11-12-2021
trời quang mây

Trời Quang Mây

21ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 1.35mps 123º
 • Độ ẩm: 48%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 3%
 • Áp suất: 1023mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 12-12-2021
nhiều mây

Nhiều Mây

21ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 3.35mps 23º
 • Độ ẩm: 54%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 80%
 • Áp suất: 1025mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 13-12-2021
nhiều mây

Nhiều Mây

19ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 1.65mps 137º
 • Độ ẩm: 53%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 78%
 • Áp suất: 1024mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 14-12-2021
trời quang mây

Trời Quang Mây

20ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 1.88mps 126º
 • Độ ẩm: 48%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 15-12-2021
mây dày đặc

Mây Dày đặc

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 2.05mps 165º
 • Độ ẩm: 58%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 85%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 16-12-2021
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

20ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 1.6mps 149º
 • Độ ẩm: 83%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 17-12-2021
mưa vừa

Mưa Vừa

15ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 2.44mps 14º
 • Độ ẩm: 84%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1026mbar
Xem thêm