Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Cao Bằng. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 4 (18-07-2018)

  Mặt trời mọc: 05:20am Mặt trời lặn: 06:41pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.6667 Kinh độ: 106.25

  mây rải rác
  29ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 16:43

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.41mps
  • Hướng gió: 34º NE
  • Độ ẩm: 73%
  • Độ che phủ: 8%
  • Áp suất: 941mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 4 (18-07-2018)

  Mặt trời mọc: 05:20am Mặt trời lặn: 06:41pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.6667 Kinh độ: 106.25

  mây rải rác
  29ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 16:43

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.92mps
  • Hướng gió: 51º NE
  • Độ ẩm: 79%
  • Độ che phủ: 32%
  • Áp suất: 942mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 4 (18-07-2018)

  Mặt trời mọc: 05:20am Mặt trời lặn: 06:41pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.6667 Kinh độ: 106.25

  mưa rải rác
  25ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 16:43

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.835mm
  • Sức gió: 1.22mps
  • Hướng gió: 45º NE
  • Độ ẩm: 88%
  • Độ che phủ: 8%
  • Áp suất: 941mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 4 (19-07-2018)

  Mặt trời mọc: 05:20am Mặt trời lặn: 06:41pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.6667 Kinh độ: 106.25

  mưa rải rác
  22ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 16:43

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.0049999999999999mm
  • Sức gió: 1.36mps
  • Hướng gió: 353º N
  • Độ ẩm: 96%
  • Độ che phủ: 76%
  • Áp suất: 942mb
 • Thời tiết Tối Thứ 4 (19-07-2018)

  Mặt trời mọc: 05:20am Mặt trời lặn: 06:41pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.6667 Kinh độ: 106.25

  mưa rải rác
  24ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 16:43

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.1mm
  • Sức gió: 3.19mps
  • Hướng gió: 37º NE
  • Độ ẩm: 92%
  • Độ che phủ: 24%
  • Áp suất: 942mb
 • Cập nhật lúc 16:43
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây rải rác 26ºC 32% 1.61mps 330º NNW 0mm 88%
  6:00 mưa rải rác 30ºC 68% 1.52mps 29º NNE 0.025mm 84%
  9:00 mây rải rác 29ºC 32% 1.92mps 51º NE 0mm 79%
  12:00 trời quang mây 30ºC 8% 2.41mps 34º NE 0mm 73%
  15:00 mưa rải rác 25ºC 8% 1.22mps 45º NE 1.835mm 88%
  18:00 mưa vừa 21ºC 88% 1.17mps 23º NNE 3.555mm 96%
  21:00 mưa rải rác 22ºC 76% 1.36mps 353º N 0.0049999999999999mm 96%
  24:00 mưa rải rác 23ºC 92% 2.63mps 47º NE 0.19mm 96%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Cao Bằng

Thứ 3

Dự báo ngày 17-07-2018
nhiều mây

Nhiều Mây

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.31mps 324º
 • Độ ẩm: 95%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 56%
 • Áp suất: 943mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 18-07-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.92mps 51º
 • Độ ẩm: 79%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 32%
 • Áp suất: 942mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 19-07-2018
mưa to

Mưa To

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 3.71mps 30º
 • Độ ẩm: 86%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 32%
 • Áp suất: 941mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 20-07-2018
mưa to

Mưa To

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.67mps 30º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 942mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 21-07-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.48mps 143º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 15%
 • Áp suất: 934mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 22-07-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.42mps 98º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 15%
 • Áp suất: 934mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 23-07-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.34mps 104º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 17%
 • Áp suất: 933mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 24-07-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 0.58mps 70º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 5%
 • Áp suất: 932mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 25-07-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.25mps 161º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 25%
 • Áp suất: 933mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 26-07-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.32mps 135º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 934mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 27-07-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 0.99mps 163º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 38%
 • Áp suất: 931mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 28-07-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.36mps 168º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 42%
 • Áp suất: 930mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 29-07-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.04mps 196º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 16%
 • Áp suất: 931mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 30-07-2018
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.42mps 167º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 14%
 • Áp suất: 933mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 31-07-2018
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 0.94mps 318º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 29%
 • Áp suất: 934mbar
Xem thêm