Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Cao Bằng. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 4 (27-02-2024)

  Mặt trời mọc: 06:18am Mặt trời lặn: 05:57pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.6667 Kinh độ: 106.25

  mây dày đặc
  10ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 11ºC

  Thấp nhất: 10ºC

  Cập nhật lúc 03:45

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.89mps
  • Hướng gió: 117º ESE
  • Độ ẩm: 94%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1017mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 4 (27-02-2024)

  Mặt trời mọc: 06:18am Mặt trời lặn: 05:57pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.6667 Kinh độ: 106.25

  mây dày đặc
  10ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 11ºC

  Thấp nhất: 10ºC

  Cập nhật lúc 03:45

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.27mps
  • Hướng gió: 123º ESE
  • Độ ẩm: 91%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1020mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 4 (28-02-2024)

  Mặt trời mọc: 06:18am Mặt trời lặn: 05:57pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.6667 Kinh độ: 106.25

  mây dày đặc
  10ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 11ºC

  Thấp nhất: 10ºC

  Cập nhật lúc 03:45

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.83mps
  • Hướng gió: 130º SE
  • Độ ẩm: 94%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1018mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 4 (28-02-2024)

  Mặt trời mọc: 06:18am Mặt trời lặn: 05:57pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.6667 Kinh độ: 106.25

  mây dày đặc
  11ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 11ºC

  Thấp nhất: 10ºC

  Cập nhật lúc 03:45

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.55mps
  • Hướng gió: 137º SE
  • Độ ẩm: 96%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1018mb
 • Thời tiết Tối Thứ 4 (28-02-2024)

  Mặt trời mọc: 06:18am Mặt trời lặn: 05:57pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.6667 Kinh độ: 106.25

  mây dày đặc
  13ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 11ºC

  Thấp nhất: 10ºC

  Cập nhật lúc 03:45

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.9mps
  • Hướng gió: 141º SE
  • Độ ẩm: 94%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1016mb
 • Cập nhật lúc 03:45
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây dày đặc 10ºC 100% 1.41mps 129º SE 0mm 86%
  6:00 mây dày đặc 10ºC 100% 1.47mps 119º ESE 0mm 89%
  9:00 mây dày đặc 10ºC 100% 1.27mps 123º ESE 0mm 91%
  12:00 mây dày đặc 10ºC 100% 0.97mps 141º SE 0mm 92%
  15:00 mây dày đặc 10ºC 100% 0.83mps 130º SE 0mm 94%
  18:00 mưa rải rác 10ºC 100% 0.62mps 124º SE 0.1mm 96%
  21:00 mây dày đặc 11ºC 100% 0.55mps 137º SE 0mm 96%
  24:00 mây dày đặc 12ºC 100% 0.6mps 138º SE 0mm 95%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Cao Bằng

Thứ 3

Dự báo ngày 27-02-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

11ºC
 • Cao nhất: 11ºC
 • Thấp nhất: 10ºC
 • Sức gió: 1.49mps 126º
 • Độ ẩm: 86%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1024mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 28-02-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

13ºC
 • Cao nhất: 13ºC
 • Thấp nhất: 10ºC
 • Sức gió: 1.22mps 132º
 • Độ ẩm: 94%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 29-02-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

16ºC
 • Cao nhất: 16ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 1.53mps 76º
 • Độ ẩm: 95%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 01-03-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

11ºC
 • Cao nhất: 12ºC
 • Thấp nhất: 10ºC
 • Sức gió: 1.2mps 43º
 • Độ ẩm: 82%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 02-03-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

11ºC
 • Cao nhất: 11ºC
 • Thấp nhất: 10ºC
 • Sức gió: 1.61mps 127º
 • Độ ẩm: 80%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1019mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 03-03-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

14ºC
 • Cao nhất: 15ºC
 • Thấp nhất: 10ºC
 • Sức gió: 1.78mps 136º
 • Độ ẩm: 88%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 04-03-2024
nhiều mây

Nhiều Mây

27ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 4.04mps 185º
 • Độ ẩm: 56%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 74%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 05-03-2024
mây rải rác

Mây Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 3.06mps 200º
 • Độ ẩm: 35%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 40%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 06-03-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

23ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 3.27mps 106º
 • Độ ẩm: 63%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 97%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 07-03-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

17ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 2.15mps 129º
 • Độ ẩm: 70%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 08-03-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

16ºC
 • Cao nhất: 16ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 1.55mps 127º
 • Độ ẩm: 88%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 09-03-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

14ºC
 • Cao nhất: 15ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 1.39mps 139º
 • Độ ẩm: 86%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1018mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 10-03-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

13ºC
 • Cao nhất: 14ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 1.41mps 129º
 • Độ ẩm: 95%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 11-03-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

17ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 1.16mps 144º
 • Độ ẩm: 97%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 12-03-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 1.52mps 82º
 • Độ ẩm: 96%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1012mbar
Xem thêm