Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Cao Bằng. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Chủ nhật (26-01-2020)

  Mặt trời mọc: 06:36am Mặt trời lặn: 05:38pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.6667 Kinh độ: 106.25

  nhiều mây
  10ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 16ºC

  Thấp nhất: 8ºC

  Cập nhật lúc 21:09

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.02mps
  • Hướng gió: 27º NNE
  • Độ ẩm: 70%
  • Độ che phủ: 71%
  • Áp suất: 1018mb
 • Thời tiết Sáng Chủ nhật (26-01-2020)

  Mặt trời mọc: 06:36am Mặt trời lặn: 05:38pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.6667 Kinh độ: 106.25

  ít mây
  16ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 16ºC

  Thấp nhất: 8ºC

  Cập nhật lúc 21:09

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.88mps
  • Hướng gió: 41º NE
  • Độ ẩm: 50%
  • Độ che phủ: 18%
  • Áp suất: 1018mb
 • Thời tiết Trưa Chủ nhật (26-01-2020)

  Mặt trời mọc: 06:36am Mặt trời lặn: 05:38pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.6667 Kinh độ: 106.25

  ít mây
  12ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 16ºC

  Thấp nhất: 8ºC

  Cập nhật lúc 21:09

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.44mps
  • Hướng gió: 65º ENE
  • Độ ẩm: 66%
  • Độ che phủ: 18%
  • Áp suất: 1017mb
 • Thời tiết Chiều Chủ nhật (27-01-2020)

  Mặt trời mọc: 06:36am Mặt trời lặn: 05:38pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.6667 Kinh độ: 106.25

  mây dày đặc
  11ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 16ºC

  Thấp nhất: 8ºC

  Cập nhật lúc 21:09

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.41mps
  • Hướng gió: 65º ENE
  • Độ ẩm: 74%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1017mb
 • Thời tiết Tối Chủ nhật (27-01-2020)

  Mặt trời mọc: 06:36am Mặt trời lặn: 05:38pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.6667 Kinh độ: 106.25

  nhiều mây
  9ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 16ºC

  Thấp nhất: 8ºC

  Cập nhật lúc 21:09

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.43mps
  • Hướng gió: 58º ENE
  • Độ ẩm: 72%
  • Độ che phủ: 82%
  • Áp suất: 1019mb
 • Cập nhật lúc 21:09
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 nhiều mây 8ºC 77% 1.47mps 357º N 0mm 86%
  6:00 mây rải rác 12ºC 36% 2.97mps 21º NNE 0mm 63%
  9:00 ít mây 16ºC 18% 2.88mps 41º NE 0mm 50%
  12:00 trời quang mây 15ºC 0% 3.16mps 58º ENE 0mm 54%
  15:00 ít mây 12ºC 18% 2.44mps 65º ENE 0mm 66%
  18:00 mây dày đặc 12ºC 100% 1.5mps 42º NE 0mm 67%
  21:00 mây dày đặc 11ºC 100% 2.41mps 65º ENE 0mm 74%
  24:00 nhiều mây 9ºC 69% 2.38mps 59º ENE 0mm 77%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Cao Bằng

Chủ nhật

Dự báo ngày 26-01-2020
ít mây

ít Mây

16ºC
 • Cao nhất: 16ºC
 • Thấp nhất: 8ºC
 • Sức gió: 2.88mps 41º
 • Độ ẩm: 50%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 18%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 27-01-2020
mây dày đặc

Mây Dày đặc

11ºC
 • Cao nhất: 11ºC
 • Thấp nhất: 9ºC
 • Sức gió: 2.38mps 79º
 • Độ ẩm: 64%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 28-01-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

14ºC
 • Cao nhất: 14ºC
 • Thấp nhất: 8ºC
 • Sức gió: 2.76mps 78º
 • Độ ẩm: 55%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 72%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 29-01-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

11ºC
 • Cao nhất: 11ºC
 • Thấp nhất: 9ºC
 • Sức gió: 1.83mps 102º
 • Độ ẩm: 76%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 30-01-2020
mây dày đặc

Mây Dày đặc

14ºC
 • Cao nhất: 14ºC
 • Thấp nhất: 9ºC
 • Sức gió: 1.53mps 92º
 • Độ ẩm: 57%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 93%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 31-01-2020
mây dày đặc

Mây Dày đặc

14ºC
 • Cao nhất: 14ºC
 • Thấp nhất: 11ºC
 • Sức gió: 0.58mps 158º
 • Độ ẩm: 61%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 01-02-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

14ºC
 • Cao nhất: 14ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 1.2mps 134º
 • Độ ẩm: 84%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1018mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 02-02-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

18ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 2.13mps 153º
 • Độ ẩm: 89%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 03-02-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 2.28mps 183º
 • Độ ẩm: 79%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 95%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 04-02-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

17ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 0.72mps 101º
 • Độ ẩm: 96%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 05-02-2020
mưa to

Mưa To

15ºC
 • Cao nhất: 16ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 2.62mps 78º
 • Độ ẩm: 92%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 06-02-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

15ºC
 • Cao nhất: 15ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 1.39mps 97º
 • Độ ẩm: 92%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 07-02-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

19ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 1.09mps 151º
 • Độ ẩm: 92%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 08-02-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 3.83mps 200º
 • Độ ẩm: 77%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 75%
 • Áp suất: 1008mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 09-02-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

13ºC
 • Cao nhất: 14ºC
 • Thấp nhất: 9ºC
 • Sức gió: 3.41mps 78º
 • Độ ẩm: 80%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 90%
 • Áp suất: 1018mbar
Xem thêm