Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Cao Bằng. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 5 (08-02-2023)

  Mặt trời mọc: 06:30am Mặt trời lặn: 05:47pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.6667 Kinh độ: 106.25

  mưa rải rác
  18ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 17ºC

  Thấp nhất: 16ºC

  Cập nhật lúc 00:33

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.79mps
  • Hướng gió: 116º ESE
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1013mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 5 (08-02-2023)

  Mặt trời mọc: 06:30am Mặt trời lặn: 05:47pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.6667 Kinh độ: 106.25

  mưa rải rác
  17ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 17ºC

  Thấp nhất: 16ºC

  Cập nhật lúc 00:33

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.54mm
  • Sức gió: 0.71mps
  • Hướng gió: 90º E
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1012mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 5 (09-02-2023)

  Mặt trời mọc: 06:30am Mặt trời lặn: 05:47pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.6667 Kinh độ: 106.25

  mưa rải rác
  17ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 17ºC

  Thấp nhất: 16ºC

  Cập nhật lúc 00:33

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.87mm
  • Sức gió: 0.63mps
  • Hướng gió: 114º ESE
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1013mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 5 (09-02-2023)

  Mặt trời mọc: 06:30am Mặt trời lặn: 05:47pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.6667 Kinh độ: 106.25

  mưa rải rác
  18ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 17ºC

  Thấp nhất: 16ºC

  Cập nhật lúc 00:33

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.42mm
  • Sức gió: 0.64mps
  • Hướng gió: 112º ESE
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1014mb
 • Thời tiết Tối Thứ 5 (09-02-2023)

  Mặt trời mọc: 06:30am Mặt trời lặn: 05:47pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.6667 Kinh độ: 106.25

  mưa rải rác
  19ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 17ºC

  Thấp nhất: 16ºC

  Cập nhật lúc 00:33

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.27mm
  • Sức gió: 1.07mps
  • Hướng gió: 129º SE
  • Độ ẩm: 98%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1013mb
 • Cập nhật lúc 00:33
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 17ºC 100% 1mps 132º SE 0.73mm 98%
  6:00 mưa rải rác 17ºC 100% 0.91mps 108º ESE 0.44mm 98%
  9:00 mưa rải rác 17ºC 100% 0.71mps 90º E 0.54mm 99%
  12:00 mưa rải rác 17ºC 100% 0.81mps 115º ESE 0.71mm 99%
  15:00 mưa rải rác 17ºC 100% 0.63mps 114º ESE 0.87mm 99%
  18:00 mưa rải rác 18ºC 100% 0.58mps 109º ESE 0.83mm 99%
  21:00 mưa rải rác 18ºC 100% 0.64mps 112º ESE 0.42mm 99%
  24:00 mưa rải rác 19ºC 100% 0.96mps 134º SE 0.17mm 98%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Cao Bằng

Thứ 4

Dự báo ngày 08-02-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

17ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 1.14mps 126º
 • Độ ẩm: 98%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 09-02-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

19ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 1.26mps 147º
 • Độ ẩm: 98%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 10-02-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.67mps 141º
 • Độ ẩm: 98%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 11-02-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

21ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 2.11mps 167º
 • Độ ẩm: 97%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1008mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 12-02-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 2.65mps 166º
 • Độ ẩm: 86%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 96%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 13-02-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 3.11mps 134º
 • Độ ẩm: 67%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 76%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 14-02-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

15ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 1.93mps 86º
 • Độ ẩm: 85%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 15-02-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

13ºC
 • Cao nhất: 13ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 1.3mps 107º
 • Độ ẩm: 95%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 16-02-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

12ºC
 • Cao nhất: 12ºC
 • Thấp nhất: 11ºC
 • Sức gió: 1.24mps 113º
 • Độ ẩm: 96%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 17-02-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

13ºC
 • Cao nhất: 14ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 1.57mps 153º
 • Độ ẩm: 98%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 18-02-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

16ºC
 • Cao nhất: 16ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 1.48mps 132º
 • Độ ẩm: 96%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1015mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 19-02-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

15ºC
 • Cao nhất: 15ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 1.36mps 106º
 • Độ ẩm: 91%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 20-02-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

13ºC
 • Cao nhất: 13ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 1.44mps 112º
 • Độ ẩm: 96%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 21-02-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

14ºC
 • Cao nhất: 14ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 1.34mps 71º
 • Độ ẩm: 96%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 22-02-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

12ºC
 • Cao nhất: 12ºC
 • Thấp nhất: 10ºC
 • Sức gió: 1.15mps 19º
 • Độ ẩm: 89%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1020mbar
Xem thêm