Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Cao Bằng. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (22-07-2019)

  Mặt trời mọc: 05:21am Mặt trời lặn: 06:40pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.6667 Kinh độ: 106.25

  mây dày đặc
  26ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 19:24

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.36mps
  • Hướng gió: 182º S
  • Độ ẩm: 82%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1000mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (22-07-2019)

  Mặt trời mọc: 05:21am Mặt trời lặn: 06:40pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.6667 Kinh độ: 106.25

  mây dày đặc
  31ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 19:24

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.17mps
  • Hướng gió: 193º SSW
  • Độ ẩm: 58%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1001mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (22-07-2019)

  Mặt trời mọc: 05:21am Mặt trời lặn: 06:40pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.6667 Kinh độ: 106.25

  mưa rải rác
  25ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 19:24

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.938mm
  • Sức gió: 1.03mps
  • Hướng gió: 156º SSE
  • Độ ẩm: 89%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1000mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (23-07-2019)

  Mặt trời mọc: 05:21am Mặt trời lặn: 06:40pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.6667 Kinh độ: 106.25

  mưa rải rác
  23ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 19:24

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1mm
  • Sức gió: 1.37mps
  • Hướng gió: 191º S
  • Độ ẩm: 96%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1002mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (23-07-2019)

  Mặt trời mọc: 05:21am Mặt trời lặn: 06:40pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.6667 Kinh độ: 106.25

  mây dày đặc
  23ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 19:24

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.39mps
  • Hướng gió: 140º SE
  • Độ ẩm: 93%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1002mb
 • Cập nhật lúc 19:24
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây dày đặc 24ºC 99% 0.75mps 192º SSW 0mm 91%
  6:00 mây dày đặc 29ºC 100% 1.63mps 193º SSW 0mm 69%
  9:00 mây dày đặc 31ºC 100% 2.17mps 193º SSW 0mm 58%
  12:00 mưa rải rác 30ºC 100% 2.55mps 171º S 1.312mm 69%
  15:00 mưa rải rác 25ºC 100% 1.03mps 156º SSE 0.938mm 89%
  18:00 mưa rải rác 24ºC 100% 1.15mps 208º SSW 2.812mm 96%
  21:00 mưa rải rác 23ºC 100% 1.37mps 191º S 1mm 96%
  24:00 mây dày đặc 22ºC 100% 0.26mps 217º SW 0mm 96%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Cao Bằng

Chủ nhật

Dự báo ngày 21-07-2019
mây dày đặc

Mây Dày đặc

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 0.92mps 211º
 • Độ ẩm: 97%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 22-07-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.17mps 193º
 • Độ ẩm: 58%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1001mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 23-07-2019
mưa to

Mưa To

28ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2mps 188º
 • Độ ẩm: 83%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1000mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 24-07-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.09mps 185º
 • Độ ẩm: 77%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 88%
 • Áp suất: 1001mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 25-07-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.23mps 163º
 • Độ ẩm: 58%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 50%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 26-07-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.52mps 190º
 • Độ ẩm: 63%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1001mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 27-07-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.07mps 187º
 • Độ ẩm: 63%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1000mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 28-07-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.3mps 158º
 • Độ ẩm: 73%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1001mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 29-07-2019
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.69mps 179º
 • Độ ẩm: 67%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 93%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 30-07-2019
mưa to

Mưa To

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.21mps 212º
 • Độ ẩm: 75%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 85%
 • Áp suất: 1001mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 31-07-2019
mưa to

Mưa To

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.54mps 137º
 • Độ ẩm: 83%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1001mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 01-08-2019
mưa to

Mưa To

26ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 0.94mps 180º
 • Độ ẩm: 90%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 84%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 02-08-2019
mưa to

Mưa To

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.11mps 161º
 • Độ ẩm: 89%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 03-08-2019
mưa to

Mưa To

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.54mps 166º
 • Độ ẩm: 90%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 80%
 • Áp suất: 1004mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 04-08-2019
mưa to

Mưa To

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.43mps 149º
 • Độ ẩm: 81%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1005mbar
Xem thêm