Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Cao Bằng. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 5 (09-07-2020)

  Mặt trời mọc: 05:16am Mặt trời lặn: 06:43pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.6667 Kinh độ: 106.25

  mây dày đặc
  33ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 35ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 17:01

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.4mps
  • Hướng gió: 182º S
  • Độ ẩm: 57%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 996mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 5 (09-07-2020)

  Mặt trời mọc: 05:16am Mặt trời lặn: 06:43pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.6667 Kinh độ: 106.25

  mây dày đặc
  35ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 35ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 17:01

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.86mps
  • Hướng gió: 202º SSW
  • Độ ẩm: 46%
  • Độ che phủ: 96%
  • Áp suất: 998mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 5 (09-07-2020)

  Mặt trời mọc: 05:16am Mặt trời lặn: 06:43pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.6667 Kinh độ: 106.25

  mây dày đặc
  29ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 35ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 17:01

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.32mps
  • Hướng gió: 172º S
  • Độ ẩm: 68%
  • Độ che phủ: 99%
  • Áp suất: 997mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 5 (10-07-2020)

  Mặt trời mọc: 05:16am Mặt trời lặn: 06:43pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.6667 Kinh độ: 106.25

  mây dày đặc
  27ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 35ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 17:01

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.05mps
  • Hướng gió: 154º SSE
  • Độ ẩm: 79%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 998mb
 • Thời tiết Tối Thứ 5 (10-07-2020)

  Mặt trời mọc: 05:16am Mặt trời lặn: 06:43pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.6667 Kinh độ: 106.25

  mây dày đặc
  27ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 35ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 17:01

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.25mps
  • Hướng gió: 157º SSE
  • Độ ẩm: 83%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 999mb
 • Cập nhật lúc 17:01
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây dày đặc 25ºC 100% 0.99mps 171º S 0mm 80%
  6:00 mây dày đặc 31ºC 100% 1.11mps 185º S 0mm 62%
  9:00 mây dày đặc 35ºC 96% 2.86mps 202º SSW 0mm 46%
  12:00 mây dày đặc 35ºC 98% 3.07mps 205º SSW 0mm 49%
  15:00 mây dày đặc 29ºC 99% 1.32mps 172º S 0mm 68%
  18:00 mây dày đặc 28ºC 100% 1.68mps 153º SSE 0mm 73%
  21:00 mây dày đặc 27ºC 100% 2.05mps 154º SSE 0mm 79%
  24:00 mây dày đặc 26ºC 100% 1.4mps 154º SSE 0mm 83%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Cao Bằng

Thứ 5

Dự báo ngày 09-07-2020
mây dày đặc

Mây Dày đặc

35ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.86mps 202º
 • Độ ẩm: 46%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 96%
 • Áp suất: 998mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 10-07-2020
mây dày đặc

Mây Dày đặc

35ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 3.58mps 198º
 • Độ ẩm: 47%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 998mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 11-07-2020
mây dày đặc

Mây Dày đặc

36ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 3.98mps 200º
 • Độ ẩm: 43%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 90%
 • Áp suất: 998mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 12-07-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.08mps 248º
 • Độ ẩm: 72%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1000mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 13-07-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.14mps 184º
 • Độ ẩm: 62%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 14-07-2020
mây dày đặc

Mây Dày đặc

34ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.46mps 194º
 • Độ ẩm: 54%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 15-07-2020
mây dày đặc

Mây Dày đặc

36ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 3.5mps 216º
 • Độ ẩm: 44%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 999mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 16-07-2020
mây dày đặc

Mây Dày đặc

37ºC
 • Cao nhất: 37ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 3.21mps 213º
 • Độ ẩm: 39%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 94%
 • Áp suất: 998mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 17-07-2020
nhiều mây

Nhiều Mây

37ºC
 • Cao nhất: 37ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.94mps 184º
 • Độ ẩm: 41%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 72%
 • Áp suất: 1000mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 18-07-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.76mps 223º
 • Độ ẩm: 74%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1002mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 19-07-2020
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.91mps 173º
 • Độ ẩm: 80%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 20-07-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.92mps 161º
 • Độ ẩm: 80%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 21-07-2020
mưa to

Mưa To

29ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.28mps 159º
 • Độ ẩm: 73%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 22-07-2020
mưa to

Mưa To

28ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.17mps 159º
 • Độ ẩm: 82%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 95%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 23-07-2020
mưa vừa

Mưa Vừa

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.04mps 170º
 • Độ ẩm: 63%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 54%
 • Áp suất: 1004mbar
Xem thêm